Page 1

FORSKNING Fร–R INNOVATION

m a r Prog

! l i r p a 7

2

Invigning av Hรถgskolan i Halmstads KK-miljรถ

I samarbete med:


F O R S K N I N G F Ö R I N N O VAT I O N PRO GRA M ( fö r mi d d ag) 10.00–12.00 Malcussalen,Visionen

Högskolan vill göra skillnad! Forskningen vid Högskolan i Halmstad är inom flera områden internationellt framstående och bidrar till samhällsutvecklingen med både tekniska, organisatoriska och sociala innovationer. Bertil Svensson, professor och programchef för KK-miljön Forskning för innovation. Forskning för innovation – Högskolan gör skillnad Parallella projektpresentationer Haldasalen,Visionen

Malcussalen,Visionen

Wigforssalen,Visionen

10.30–10.50

10.30–10.50

10.30–10.50

Kvinnors akademiska nyföretagande Inkubatorers och entreprenörsutbildningars roll. Pia Ulvenblad, doktor i företagsekonomi

Flexibla, intelligenta och säkra Framtidens förarlösa truckar. Björn Åstrand, doktor i mekatronik

Dual career in sport and studies From the EU guidelines to the Swedish model. Natalia Stambulova, professor i psykologi inr. idrottspsykologi (presentationen sker på engelska)

11.00–11.20

11.00–11.20

11.00–11.20

Särskolan och se'n? Särskoleelevers övergång till arbetslivet. Jessica Arvidsson, doktorand i handikappvetenskap

Så stärker vi företags innovationsförmåga Halmstad School of Innovation Mike Danilovic, professor i industriell organisation

Från tryckpress till nattpatrullens kunder Om att hitta beteendemönster. Jens Lundström, doktorand i signal- och systemteknik

11.30–11.50

11.30–11.50

11.30–11.50

Säkrare, smidigare, snabbare Möjligheter med morgondagens kooperativa fordon. Kristoffer Lidström, doktor i datavetenskap

Kamratstöd stärker barns psykiska hälsa Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap

Kan innovativitet organiseras? Om strategisk HRM. Jonas Rundquist, doktor i industriell organisation


F O R S K N I N G F Ö R I N N O VAT I O N PRO GRA M ( e f t e r mi d d a g) Lokal: Malcussalen,Visionen, där inget annat anges

13.00 Högskolan i Halmstad ett lärosäte i världsklass Nu inviger vi vår KK-miljö Forskning för innovation Vad innebär det att leda ett innovationsdrivande lärosäte? Mikael Alexandersson, rektor Innovation i samproduktion med Högskolan i Halmstad – ett erbjudande, Bertil Svensson, professor och programchef Vad innebär KK-miljö för svensk utbildnings- och högskolepolitik? Madelene Sandström, vd, KK-stiftelsen Vad innebär partnerskap för innovation? Ur ett internationellt perspektiv? Carl Bennet, entreprenör, huvudägare och styrelseordförande, Getinge Group AB 15.00 Mingla med forskare (eftermiddagsfika serveras) 15.30–16.45 Panelsamtal: Högskola som gör skillnad Diskussion kring högskolornas roll, och förväntningarna på Högskolan i Halmstad. Deltagare: Kenneth Abrahamsson, programchef, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS); Mikael Alexandersson, rektor, Högskolan i Halmstad; Carl Bennet, styrelseordförande, Getinge Group AB; Nicolas Hassbjer, HMS Networks AB; Anna Nilsdotter, utbildningschef, Region Halland; Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Region Halland; Madelene Sandström, vd, KK-stiftelsen. Moderator: Karin Starrin, styrelseordförande, Högskolan i Halmstad.

Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) utsåg i december 2011 Högskolan i Halmstad till en KK-miljö. Det innebär en långsiktig satsning på vår profilering och forskning med särskild inriktning på innovation. Satsningen heter ”Forskning för innovation” och den består av tre styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap och hälsa och livsstil. Läs mer på www.hh.se/kk-invigning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 HALMSTAD • 035-16 71 00

Programblad KK-invigning  

Fredagen den 27 april 2012 inviger Högskolan i Halmstad KK-miljön "Forskning för innovation". Progbladet innehåller detaljerad information...

Programblad KK-invigning  

Fredagen den 27 april 2012 inviger Högskolan i Halmstad KK-miljön "Forskning för innovation". Progbladet innehåller detaljerad information...