Page 1

HÖGSKOLAN I

HALMSTAD Program och kurser 2009/2010

www.hh.se


Viktiga datum

2009 5 februari Sista anmälningsdag för högskoleprovet 16 mars Sista dag för anmälan till sommarkurser 28 mars Högskoleprovet genomförs 15 april Sista dag för anmälan till höstterminen 2009 Början av maj Antagningsbesked sommarkurser Mitten av juli Antagningsbesked inför ht 2009 15 september Sista dag för anmälan till högskoleprovet 15 oktober Sista dag för anmälan till vårterminen 2010 24 oktober Högskoleprovet genomförs Början av december Antagningsbesked inför vt 2010 SVARA FÖR ATT BEHÅLLA DIN PLATS

Information om sista svarsdatum finns på www.studera.nu

GÖTEBORG

HALMSTAD Terminstider 09/10

Höstterminen 2009: 31 augusti – 17 januari Vårterminen 2010: 18 januari – 5 juni

KÖPENHAMN

MALMÖ

Terminstider för basåren Höstterminen 2009: 13 augusti – 16 december Vårterminen 2009: 4 januari – 4 juni ANMÄLAN

All anmälan sker på www.studera.nu.

Utbildningskatalog 2009/2010

Katalogen bygger på information känd i december 2008. Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. All utbildning på Högskolan i Halmstad startar under förutsättning att erforderliga medel ställs till förfogande samt att tillräckligt antal behöriga sökande finns. Produktion: Informationsavdelningen, Högskolan Halmstad. Producent för sättningsarbetet: Intellecta Infolog. Foto: Fredrik Petersson, Lördag Morgon m.fl. Omslag: Bilden är tagen på taket på Trade Center på campus. På bilden syns Emilie Jäfvert, Marknadsföringsprogrammet och Daniel Bengtsson, lärarutbildningen. Upplaga: 35 000 ex. Tryck: Elanders AB, Alingsås.

341

279


PROGRAM & KURSER 2009/2010

INNEHÅLL informatik, medier och kommunikation

26

Affärssystemprogram – inriktning informatik 180 hp..................... 26 Informationslogistik 180 hp..................................................................... 27 Multimediadesign 180 hp......................................................................... 28 Programmet för medier och komm. i teori och praktik 180 hp.29 Valfritt informatikprogram 180 hp........................................................ 30 Webbdesign 60 hp......................................................................................31 Magisterprogram........................................................................................ 32

ekonomi

37

Affärssystemprogram – inriktning företagsekonomi 180 hp.........37 Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180 hp............................ 38 Ekonomprogrammet 180 hp................................................................... 39 Energiekonomprogrammet 180 hp...................................................... 40 Entreprenörskap och förnyelse 60 hp..................................................41 Europaekonomprogrammet 180 hp..................................................... 42 Marknadsföringsprogrammet 180 hp ................................................. 43 Valfritt ekonomiskt program 180 hp.................................................... 44 Magister- och masterprogram............................................................... 45

humaniora

52

Hållbar turismutveckling 120 hp.............................................................52 Kultur- och kommunikationsprogram 180 hp....................................53 Språkprogram – svenska, franska eller engelska 180 hp............... 54

ingenjör och teknik

62

Introduktionstermin till ingenjörsprogram.........................................62 Naturvetenskapligt eller Tekniskt basår 40 veckor........................ 63 Biomekanikingenjör – inriktning innovation och sport 180 hp... 64 Byggingenjör...................................................................................................... – byggkonstruktion och projektering 180 hp.................................... 65 – byggproduktion och projektledning 180 hp................................... 66 – fastighet och energi 180 hp..................................................................67 – internationell byggproduktion och projektledning 180 hp........ 68 CAD-tekniker 120 hp................................................................................69 Dataingenjör 180 hp.................................................................................. 70 El- och nätverksentreprenör 60 hp.......................................................71 Elektroingenjör 180 hp............................................................................. 72 Energiingenjör – förnybar energi 180 hp............................................ 73 IT-forensik och informationssäkerhet 120 hp....................................74 Maskiningenjör – datorstödd produktframtagning 180 hp ......... 75 Maskiningenjör – produktionsutveckling 180 hp .............................76 Maskiningenjör – teknisk design 180 hp ............................................ 77 Mekatronikingenjör 180 hp..................................................................... 78 Nätverksdesign och datordrift 60 hp.................................................. 79 Programmering 60 hp............................................................................... 80 Utvecklingsingenjörsprogrammet 180 hp...........................................81

Öppen ingång 90 hp.................................................................................. 82 Magister- och masterprogram, påbyggnadsutbildning..............83-85 Datornätverksteknik 30 hp..................................................................... 86

lärare

90

Lärarutbildning 210/240 hp, 270/300/330 hp..................................... 90 Lärarutbildning – ingångsinriktningar....................................................91 Utb.vetenskap/Allmänt utbildningsområde 90 hp (AU90) .......... 94 Yrkeslärarutbildning 90 hp (AU90)....................................................... 95 Masterprogram lärare 120 hp (60 hp)................................................. 96

naturvetenskap och matematik

Biologiprogrammet 180 hp..................................................................... 97 Biomedicin – inriktning fysisk träning 180 hp.................................... 98 Miljö- och hälsoskydd 180 hp................................................................. 99 Miljövetare 180 hp...................................................................................100 Naturvård och artmångfald 180 hp.................................................... 101 Magisterprogram och påbyggnadsutbildning................................... 102

samhälls-, beteendevetenskap och vård

113

Arbetsvetenskapligt program 180 hp.................................................113 Folkhälsovetenskapligt program 180 hp............................................114 Idrottsvetenskapligt program 180 hp.................................................115 Internationella relationer och nationalekonomi 180 hp...............116 Professionellt idrottsutövande – inriktning golf 120 hp................117 Psykologiprogrammet – inriktning arbete och idrott 180 hp.....118 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp.......................................................119 Sjuksköterskeprogr. för sjuksköterskor m. utl. ex. 120 hp......... 120 Specialistsjuksköterskeutbildningar ...................................................121 Socialpsykologiskt program 180 hp.................................................... 123 Socialt arbete – ledn. o org. i en föränderlig välfärd 180 hp....... 124 Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp.............................. 125 Statsvetenskapligt program med inriktning mot politisk kommunikation 180 hp.................................................. 126 Magister- och masterprogram.................................................... 127–128

övrig utbildning

142

Collegeår 30 hp......................................................................................... 142 Sommarkurser.......................................................................................... 143

frågor och svar om högskolestudier

145

register a–Ö

163

Register program...................................................................................... 153 Register kurser.................................................................................154–159 Register distanskurser............................................................................ 160 Kartor................................................................................................. 161–162

kurser hittar du efter programmen under respektive kategori ovan.

97

Mer information om våra utbildningar hittar du på

www.hh.se


GE DRÖMMEN EN CHANS –

TÄNK VIDARE Vill du bli hälsorådgivare, personalchef, lärare eller kanske starta eget företag? På Högskolan i Halmstad får du möjlighet att förverkliga dina drömmar. Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på arbetsmarknaden. En utbildning ger dig inte automatiskt jobb, men den öppnar nya möjligheter och många av de arbeten som utannonseras kräver en examen. På Högskolan i Halmstad kan du vara säker på att du får en utbildning som håller hög kvalitet och att du får med dig nyttig kunskap in i framtiden. Högskolan i Halmstad har ett 50-tal program och omkring 500 kurser inom flera ämnesområden. Det rika utbudet bidrar till både mångfald bland studenterna och skön valfrihet när det är dags att välja kurser. På Högskolan i Halmstad finns inga höga trösklar. Studiemiljön präglas av närhet mellan lärare och studenter, mellan ämnesområden och mellan Högskolan och det omgivande samhället. Genom praktik, fadderföretag och projekt i samarbete med näringsliv och offentlig sektor varvas teorin med nyttiga erfarenheter. Det innebär att den kunskap du får med dig knyts till den verklighet du kommer att jobba i. Högskolan i Halmstad erbjuder en kreativ mil-

Praktiken är oerhört viktig. Genom att se hur andra jobbar får man förståelse för vad man själv kan tänka sig att jobba med, och det är ett bra tillfälle att visa framfötterna.” Ola JAKOBSSON Sjuksköterskeprogrammet Examen januari 2008 4

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

jö där du har goda möjligheter att utveckla dig själv och dina idéer. Här finns stöd för studenter som vill starta eget företag och det ordnas regelbundna evenemang med syfte att ge dig inspiration, stöd och extra självförtroende. Flera av programmen är utformade så att du som student uppmanas att ”tänka vidare”, vara kreativ och förverkliga dina idéer. Högskolan i Halmstad arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och har studenter med olika bakgrund, synsätt och erfarenheter. Det är lätt att trivas på Högskolan i Halmstad. Högskoleområdet, campus, ligger samlat på ett ställe och här finns undervisningslokaler, bibliotek, idrottshall, kafé och kårhus. Här finns ett aktivt studentliv och en mängd föreningar av olika slag. Med cykel tar du dig snabbt mellan campus, centrum och havet. Hur din studietid ska bli är mycket upp till dig. I Halmstad får du de bästa förutsättningarna.

Välkommen till Högskolan i Halmstad!


om Högskolan

i korthet 10 000 studenter 570 anställda 50 program 575 fristående kurser 40-tal professorer 80-tal forskarstuderande Högskolans profil bygger på tre sammanflätade styrkeområden: • ORGANISATION, REGION OCH SAMHÄLLE rymmer bland annat produktutveckling, ledarskap, entreprenörskap, arbetsvetenskap, ekonomi, finansiell matematik, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap. • PRODUKTER, PRO­ CESSER OCH TJÄNSTER inkluderar teknik (till exempel data-, elektro-, bygg-, maskin-, miljö- och energiteknik), mekatronik, biomekanik och informatik. • LIVSKVALITET,VÄLFÄRD OCH KULTUR rymmer vård, idrott, hälsa, psykologi, sociologi och pedagogik. Här finns också lärarutbildning och humaniora. För att främja samspel mellan styrkeområdena genomsyras de av tre teman: • Samverkan • Innovation • Välbefinnande.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

5


ATT STUDERA PÅ

HÖGSKOLA Att läsa på högskola innebär frihet. Men också ansvar. Du har relativt fria händer att lägga upp din tid och hur du vill plugga, men det är å andra sidan bara du som ser till att något blir gjort. Att läsa på högskola skiljer sig en del från studier på gymnasiet eller komvux. En stor skillnad är att du studerar mycket mer självständigt. Du får inte några specifika sidor i läxa till dagen därpå, i stället kanske du har en månad på dig att läsa in ett par kursböcker på flera hundra sidor. På många föreläsningar är det inget krav att närvara. Däremot är det alltid krav på studieresultat, i form av godkänt på en examination som ingår i varje delkurs. I början kanske det känns

6

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

ovant att styra sin tillvaro så pass mycket själv, men när du väl har hittat en studieteknik är det bara att njuta av friheten. Hur mycket tid du måste tillbringa på Högskolan kan variera kraftigt. Naturvetenskapliga och tekniska ämnen innebär ofta att dagarna till stor del är schemalagda och att du tillbringar mycket tid på Högskolan. Andra typer av studier innebär mer självstudier. Ibland är bara några timmar i veckan schemalagda.


kom på rätt kurs Det finns två sätt att läsa på högskola. Du kan välja att läsa fristående kurser eller att följa ett färdigt program. Kurserna väljer du oftast en termin i taget, och då kan du själv kombinera en examen. Ett program däremot, består av ett färdigt paket av kurser. Du är då garanterad en plats på kurserna inom programmet.

VAD ÄR POÄNGEN? Högskolepoäng (hp) tjänar du ihop allt eftersom du läser. En termin ger 30 hp om du läser på heltid, och ett program på tre år ger 180 hp. Högskolepoängen får du när du genomgått och klarat någon form av examination (till exempel en tenta). Nyligen förändrades poängsystemet i Sverige för att anpassas till övriga Europa. I det tidigare systemet, som gällde före den 1 juli 2007, gav en termins heltidsstudier 20 poäng (p).

GLÖM INTE KVITTOT! En examen kan liknas vid ett kvitto som du får med dig när du gått färdigt ett program eller tagit ett visst antal poäng. Från och med 2007 delas all högskoleutbildning in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På grundnivå finns två generella examina: högskoleexamen och kandidatexamen. På avancerad nivå finns magisterexamen och masterexamen. Det finns även program som ger en yrkesexamen. Exempel på sådana är sjuksköterske-, ingenjörs- samt lärarprogrammen. Läs mer om examina på sidan 151. HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

7


KARRIÄRIST – JA, VISST! Som student har man ofta funderingar på vad som väntar efter studierna. Hur maximerar jag mina chanser att få jobb? Vilka jobb kan jag söka? Hur kommer jag till min rätt på en anställningsintervju? Högskolans studievägledare arbetar aktivt med att ge dig som student stöd i förberedelserna för livet efter studierna. De erbjuder till exempel karriärvägledning, både enskilt och i grupp, och ordnar seminarier om hur du kan marknadsföra din kompetens, skriva jobbansökningar och profilera din examen. Läs mer på sidan 152.

Funktionshinder – inget Studiehinder Har du något funktionshinder finns det på Högskolan i Halmstad möjlighet till extra hjälp och stöd under din studietid. Stödformerna kan se ut på olika sätt. Det finns lika många lösningar som det finns studenter med funktionshinder. Du kan till exempel få anteckningshjälp, talböcker, tekniska hjälpmedel eller teckenspråkstolk. Kontaktperson för studenter med funktionshinder är Marita Fahrman Cronheim. Läs mer på sidan 151.

LÄS EN SOMMARKURS I EN SOMMARSTAD Att läsa en sommarkurs kan vara ett sätt att kombinera studier med strandliv och semester. På Högskolan i Halmstad finns sommarkurser på hel-, halv- och kvartsfart. Då kan du varva intressanta föreläsningar med stunder på stranden, i vågskvalpet eller i stans folkvimmel. När det är dags för tentaplugg finns det garanterat gott om mjuka sanddyner att krypa ner i… Läs mer om våra sommarkurser på sidan 143.

8

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


BO KVAR PÅ DIN HEMORT – Läs på distans Vill du bo kvar hemma men ändå kunna studera? Då finns möjligheten att läsa på distans. Det innebär att du studerar självständigt på din hemort, men på olika sätt har kontakt med Högskolan för handledning, lektioner och tentamen. Kontakten sker ofta via internet. På en del distanskurser reser du ibland till studieorten för handledning eller tentamen. Det finns också möjlighet att läsa vid något av de kommunala lärcentrum som finns runt om i Halland och Småland. Läs mer om Högskolans distanskurser och lärcentrumkurser på sidan 147.

BEHÖVER DU HJÄLP med skrivandet? Högskolan har ett särskilt resursrum, Skrivpunkten, där du som student kan få hjälp med ditt skrivande. Hit kan du vända dig om du har språkliga frågor och funderingar, har kört fast i skrivandet eller vill ha hjälp att hitta den akademiska stilen. Här finns också utrustning och datorprogram speciellt anpassade för personer med skrivsvårigheter, som datorer med talsyntes, skärmläsare och speciella rättstavningsprogram.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

9


VÄRLDEN

TUR & RETUR Att studera på Högskolan i Halmstad kan innebära ett steg ut i världen. Som student hos oss har du goda möjligheter att förlägga en del av din utbildning i ett annat land. Vill du lära dig ett nytt språk eller bredda din examen? Oavsett varför du väljer att läsa utomlands kommer du att få nytta av det, både på ett personligt plan och när du ska söka jobb. Kunskaper i språk och förståelse för andra kulturer blir mer och mer eftertraktade på arbetsmarknaden, särskilt om du vill söka jobb utomlands eller på ett internationellt företag. Genom en utlandsvistelse kan du skapa en unik profil på din utbildning. Men det är inte bara viktiga meriter du får med dig hem i bagaget, utan också minnen och erfarenheter för livet. På en del av Högskolans program ingår en utlandsvistelse som en obligatorisk del i utbildningen. På de allra flesta utbildningar ligger däremot initiativet hos dig. Högskolan i Halmstad deltar i EU:s utbytesprogram Erasmus, men har också samarbeten med universitet i ett flertal länder, till

exempel Kina, USA, Nya Zeeland, Australien och Mexiko. När du åker inom Högskolans utbytesprogram blir det lättare att tillgodoräkna dig poäng för det du läser och du får hjälp med bostad och andra praktiska detaljer. Men du kan också välja att söka på egen hand. Utbudet blir större, men det innebär också mer arbete och högre kostnader för din del. Oavsett var du väljer att läsa är det viktigt att vara ute i god tid, helst ett år i förväg. Ansökningsprocessen kan ta lång tid och det är många praktiska saker som ska ordnas. Vill du ha mer information, vänd dig till Högskolan i Halmstads internationella avdelning på Studentcentrum. Där kan du få vägledning, tips och hjälp med viktiga kontakter. Du kan också läsa mer på www.hh.se.

Det är en personlig utmaning att ge sig iväg och plugga utomlands. Man utvecklas och jag ångrar inte en sekund att jag åkte. Det var otroligt spännande att verkligen uppleva den amerikanska kulturen och collegelivet.”

10

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

ANDREAS BÖRJESSON Arbetsvetenskapliga programmet Sista terminen läste han på universitetet FGCU i Fort Mayers, Florida, USA

Läs mer om Andreas på: www.hh.se /villblistudent


HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

11


DET HÄNDER

PÅ CAMPUS Föreläsningssalar, kaféer, gym, kårhus och pub – på campus finns det mesta du behöver, samlat på ett ställe. Här är det alltid liv och rörelse och området är en naturlig mötesplats för Högskolans studenter. Högskoleområdet, campus, ligger samlat ett par kilometer från centrum. Att området är koncentrerat till ett ställe innebär att du slipper kuska runt över halva stan när du ska från en föreläsning till en annan. Det bidrar också till att du lättare får kontakt med studenter från andra ämnesområden, med lärare och annan högskolepersonal. Allt blir lite närmare och smidigare, helt enkelt.

12

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Eftersom Högskolan har expanderat mycket de senaste åren är de flesta delarna helt nybyggda och lokalerna är fräscha och moderna. Och Högskolan växer fortfarande så det knakar. När du har lust att byta miljö är det nära till stan. Du tar dig mellan campus och centrum på några minuter med cykel eller buss. Dessutom har du nära till Östra strandens fyra kilometer långa sandstrand.


Högskolehallen Det senaste tillskottet på campus är Högskolehallen. Där samlas all verksamhet som rör hälsa och idrott i nya rymliga och toppmoderna lokaler, med bland annat idrottshall, träningssalar och utrymmen för undervisning och forskning. I anslutning till hallen finns klättervägg, aerobicsal, spinningsal och två fullutrustade laboratorier som används i undervisningen. I hallen tränar du på Kårgymmet som drivs av Kåren.

KÅRHUSET I Kårhuset är det ständig aktivitet. Här finns kafé, restaurang, fem barer, två dansgolv, tidningsredaktion, mörkrum, radiostudio och föreningslokaler. Varje onsdag driver studenterna pub med studentvänliga priser i barerna och fullt ös på dansgolven. Här anordnas också after work, gasquer och sittningar. I Kårhuset hittar du även Kårens expedition.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

13


HögskoleBiblioteket Det kan kännas svårt att plugga hemma där tv:n, telefonen och kylskåpet kan störa koncentrationen. Då kan det vara skönt att sitta på Högskolan och läsa. På biblioteket finns både tysta läsesalar och rum för grupparbeten. Här finns också datorer för internetsökning och ordbehandling. På biblioteket finns kurslitteratur inom de ämnen man kan läsa vid Högskolan. Dessutom finns det dagstidningar och över 11 000 tidskrifter i tryckt och elektronisk form, handböcker och fördjupningslitteratur. Kunnig personal lotsar dig fram till det du behöver.

14

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


STUDENTCENTRUM I Studentcentrum hittar du information om utbildningar och högskolestudier. Här finns också en bemannad reception där du kan få svar på frågor om studier eller boka tid med en studievägledare. I Studentcentrum finns datorer för informationssökning och utställningar om Högskolans verksamhet. Läs mer om Studentcentrum på sidan 152.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD – ÄVEN I Varberg Högskolan finns inte bara i Halmstad. Några av våra kurser och utbildningar är förlagda till Campus Varberg. Framför allt gäller detta vårdområdet. För mer information, se respektive utbildning i denna katalog eller gå in på www.campus.varberg.se.

PROJEKTRUM På flera av Högskolans utbildningar har du som student tillgång till projektrum dygnet runt. Där finns datorer, skrivare, telefoner och studieplatser. Projektrummen brukar vara flitigt använda och fungera som mötesplatser för studenter inom programmen. Där kan du arbeta när det passar dig utan att först fråga om nycklar eller öppettider.

slå det om du kan… Trade Center, i vardagstal kallad ”skrapan”, sträcker sig 73,5 meter upp i luften och är Högskolans främsta yttre kännetecken. Studentrekordet att springa i trappan uppför de 22 våningarna ligger på 1 minut och 28 sekunder.

studenthälsan Alla Högskolans studenter har tillgång till hälsovård via Studenthälsan. Dit kan du vända dig om du har funderingar eller problem som rör din hälsa och din studiesituation. Studenthälsan ordnar kurser inom stresshantering, yoga och annat som du kan ha nytta av under en i bland pressad studietid. På Studenthälsans drop-in-mottagning träffar du en sjuksköterska som hjälper dig vidare till Studenthälsans egen personal, till primärvården eller någon annanstans där du kan få hjälp. I anslutning till Studenthälsans lokaler finns Högskolans ”andrum”. Det är ett rofyllt rum utan religiösa symboler där du kan slappna av, meditera, be eller bara ta en paus.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

15


ATT LEVA

STUDENTLIV Föreläsningar, kursböcker och tentaplugg i all ära, men det är ofta livet vid sidan om som gör studietiden till en av de bästa perioderna i livet. Som ny student har du en spännande tid framför dig. För att plugga på högskola är speciellt. Du kommer att möta nya människor med olika bakgrund och du kan hitta vänner med samma intressen som du, oavsett om det handlar om musik, sport, film eller politik. Du väljer naturligtvis själv om du vill engagera dig, hur mycket och i vad. Vid Högskolan i Halmstad finns ett brett och aktivt föreningsliv. Du kan till exempel spela teater, skriva i tidning, spela innebandy, träna power-yoga eller fotografera. Tidningen Motvinden skickas hem till alla studenter fyra gånger per år. Saknar du en förening kan Kåren hjälpa dig att starta en ny. Vill du vara med och påverka Högskolans verksamhet finns dessutom möjlighet att sitta med som studentrepresentant i olika nämnder, grupper och utskott. På en högskola i den här storleken har du verkligen möjlighet att påverka!

16

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Man är aldrig ensam. Eller rättare sagt, man kan välja när man vill ha sällskap.” Sofie ”Fiffi” Hamilton Europaekonomprogrammet Hur var nollningen? – Jättekul! Det var intensiva dagar med en massa galna aktiviteter, allt från lådbilsrally till melodifestivaler. Genom nollningen lärde vi i klassen känna varandra snabbt. Det jag minns mest är den härliga stämningen i stan under de här dagarna, även Halmstadsborna var engagerade och kom och tittade. Hur var den första studietiden? – Det var mycket nytt och det tog ett tag att komma in i studentlivet. Man ska inte bara ordna med flytt, lära känna stan, skaffa kompisar och fixa matlådor, det är också en omställning när det gäller studierna. Man styr sin tid mycket själv och jag märkte att det är lätt att skjuta upp saker i tron att det är ”evigheter” till tentan. Men man lär sig snart hur viktigt det är att börja läsa i tid.

KÅREN – FÖR NYTTA OCH NÖJE Kåren finns till för att ta tillvara studenternas intressen i frågor som rör utbildning och studiesociala frågor. Medlemskapet i Kåren ger dig all tänkbar hjälp under din studietid – allt från boende och försäkringar till utbildningsstöd och fritidssysselsättningar. Hos Kåren finner du duktiga personer som kan företräda dina rättigheter som student. Kåren bevakar att utbildningarna håller hög kvalitet, att studenterna har inflytande över sin utbildning, att Halmstadsstudenter är attraktiva på arbetsmarknaden och sist men inte minst, att det finns roliga saker att göra på fritiden! Titta in på www.karen.hh.se för information från Kåren och kontaktuppgifter till dem som arbetar där. Eller kom in på medlemsservice i Kårhuset.

www.karen.hh.se

Hur är det att bo i studentkorridor? – Fördelen är att man aldrig är ensam. Eller rättare sagt, man kan välja när man vill ha sällskap. Jag kan stänga in mig och vara för mig själv, men vill jag umgås är det bara att öppna dörren, det finns alltid någon där. Korridoren har också blivit ett sätt att lära känna studenter utanför mitt eget program. Hur trivs du i Halmstad? – Jättebra, det bästa är att det är så nära till allt! Det tar aldrig mer än tio minuter att ta sig till kompisar – i Stockholm är jag van vid att det kan ta en och en halv timme att ta sig till någon. Stan är mysig, det finns ett bra utbud av shopping, uteställen och fik. Har du något tips till nya studenter? – Engagera dig i en studentförening. Du träffar likasinnade och får hålla på med något du tycker är kul. Det finns föreningar för många olika intressen: titta på Kårens webbplats eller hör dig för med andra studenter. Engagemang tar tid, men man väljer själv hur mycket man vill engagera sig. Läs fler studentintervjuer: www.hh.se /villblistudent

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

17


HALMSTAD – STADEN MED

TRE HJÄRTAN Staden, stränderna, stämningen – i Halmstad är det lätt att känna sig hemma. Med en cykel tar du dig snabbt mellan mysiga kaféer, kul uteställen, havet och Högskolan.

Halmstads stadsvapen består av tre krönta hjärtan. Och det är en stad att tycka om. Här finns till och med en stadsdel som heter Kärleken! Det är lätt att förföras av stadskärnans charm, den vänliga atmosfären och havets blå vidder. På sommaren fylls staden av turister och många väljer att flytta hit för gott. Halmstads kommun har 90 000 invånare och Halmstad är Hallands största stad – och invånarantalet växer stadigt. I centrum finns ett varierat utbud av restauranger, nattklubbar, pubar och kaféer. För den musikintresserade anordnas gott om konserter året om och stadens gallerier, museer och kulturföreningar gör sitt till för att det alltid ska vara

18

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

något på gång. 2006 fick Halmstad ett nytt stadsbibliotek. Byggnaden är ett centralt blickfång som sträcker sig ut över ån Nissans vatten. Där finns det, förutom ett omfattande litteraturbestånd, kafé, nyhetsrum, konst, utställningar och underhållning i form av teater och musik. Varje sommar ordnas en fyra dagar lång gatuteaterfestival. Då intas Halmstads gator av skådespelarsällskap från hela världen. Andra återkommande kulturevenemang är Kulturnatten och Marinfestivalen. Halmstad har alltså ett brett nöjes- och kulturliv, men när du behöver lugn och ro är det aldrig långt till havet eller tysta skogar.


HJÄRTAN Nya stadsbiblioteket vid Nissan.

IDrottsstaden Är du intresserad av sport kan du i Halmstad få ditt lystmäte av allehanda idrottsaktiviteter, oavsett om du vill svettas själv eller inta en plats på läktaren. Här finns Örjans Vall som är hemmaarena för det allsvenska fotbollslaget HBK. Här finns gym och idrottsföreningar för de flesta smaker. Det är nära till surfing- och seglingsvatten och Halmstad är ett Mecka för golfare. Runt om staden finns hela elva golfbanor!

När solen gått ner Efter att solen gått ner stiger pulsen i Halmstad. Börja kvällen på någon av stans alla restauranger, med menyer präglade av allt från orientaliska kryddor till sushi och Medelhavets smaker. Vill du ha en fartfylld fortsättning på kvällen kan du välja mellan olika nattklubbar, mysiga pubar och dunkande diskotek. En klassiker sommartid är after beach i Tylösand – där roar du dig kungligt bara ett stenkast från den milslånga stranden.

Nära hem Borta bra, men… Det är skönt att Halmstad ligger där det ligger, vid Västkustbanan, E6:an och med egen flygplats. På en och en halv timme tar du dig med tåg till Göteborg eller, om du åker åt motsatt håll, till Malmö. Fortsätter du med tåget en halvtimme från Malmö hamnar du i Köpenhamn. När du känner för en liten semester: åk dit över en dag, vandra på Ströget och upplev kontinenten!

STRÄNDER OCH HAV Kanske är det doften, kanske är det känslan av varm sand mot huden, kanske är det synen av stora böljande vidder – har man en gång bott vid havet tar det ofta emot att flytta. Halmstad är en stad som präglas av läget vid västkusten. Här har du alltid nära till kilometerlånga stränder, klippor och charmiga småbåtshamnar. Ta dig ett dopp eller ha picknick med kompisarna på klipporna!

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

19


HITTA DIN

STUDENTLYA Egen lägenhet, kompiskollektiv, inneboende eller en stuga vid havet. I Halmstad finns det flera boendealternativ, och de flesta ligger på bekvämt avstånd från både campus och centrum. Tänk på att du måste vara aktiv i ditt sökande och att du ska vara ute i god tid när du söker ditt boende i Halmstad. Det är många som vill hitta sin drömstudentlya samtidigt som du inför en terminsstart. Att bo i studentlägenhet kan vara ett sätt att snabbt lära känna andra studenter. Du har då i regel eget kök och badrum. Bor du i studentlägenhet får du tillgång till gemensamma trivselutrymmen. Nya och fräscha studentlägenheter hittar du bland annat på Bolmensgatan, Nyhem och

Gamletull. Vill du bo med några kompisar kan ni dela en större lägenhet, eller kanske en villa. Det kommunala bostadsbolaget HFAB förmedlar flertalet av Halmstads lägenheter. Det finns även privata fastighetsägare med hyresrätter. Ett alternativ till rum och lägenheter är att hyra en liten stuga på Östra stranden. Då har du havet alldeles intill knuten, och dessutom Högskolan inom gångavstånd.

Egen lägenhet i studenthus passar mig bra. Man behöver inte vara trevlig varje gång man ska laga mat. Det är skönt att kunna stänga dörren om sig samtidigt som det är bra att bo bland andra studenter.” tobias persson NÄTVERKSDESIGN OCH DATORDRIFT

20

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


tips när du letar

bostad • Var ute i god tid. • Var aktiv. • Ställ dig i bostadskö i Halmstads kommunala bostadsbolag, HFAB. Du behöver inte vänta på ditt antagningsbesked utan kan anmäla dig redan när du söker till Högskolan, se www.hfab.se.

Nyhem

Vi delar en lägenhet på stan. Det blir mycket billigare att bo tillsammans – då har man råd att äta ute för det mesta.”

• Kontakta Kåren, telefon 035-16 71 70, och anmäl ditt intresse för Kårens studentbostäder. • På Kårens webbplats, karen.hh.se, finns en lista på privata bostadsbolag som du kan kontakta. • Håll koll på webbplatser som studentlya.nu, lgh.se, halmstadtorget.se och blocket.se.

JOHN LÖFSTRÖM IT-EKONOMPROGRAMMET

Jag bor i studentkorridor, men har egen toalett och dusch, som tur är. Och plats för både säng, soffa och skrivbord. Och två minuter till stan.”

• Kolla annonser i lokaltidningen Hallandsposten och sätt själv ut en annons.

AMANDA TROSSING KYLE SOCIALPSYKOLOGISKT PROGRAM

Hälsa på hemma hos Tobias, John och Amanda på: www.hh.se/villblistudent HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

21


SAMVERKAN, VÄLBEFINNANDE &

INNOVATION Böcker i all ära. Men de räcker inte ända fram. På Högskolan i Halmstad knyts din kunskap till den verklighet du kommer att jobba i genom ett nära samarbete med företag, organisationer och föreningsliv. Ett kännetecken för många utbildningar vid Högskolan är samverkan med samhället runt omkring. Genom praktik, fadderföretag och projekt i samarbete med näringslivet varvas teorin med nyttiga erfarenheter. Det är en trygghet att veta att de kunskaper du får med dig från Högskolan är gångbara i arbetslivet. Det ger också viktiga kontakter som du kan ha nytta av både under din studietid och när det är dags att söka jobb. Mycket av den forskning som bedrivs på Högskolan sker även den i samarbete med det omgivande samhället, både regionalt och internationellt. Högskolan är aktiv i regionen och har flera omfat-

tande forskningssamarbeten – till exempel inom sjukvården, idrottsrörelsen och näringslivet. På Högskolan i Halmstad kan du välja bland ett 50-tal program och mer än 500 kurser inom flera områden. Här finns traditionella program, men också många utbildningar med unika inriktningar. Exempel på några som är välkända är utvecklingsingenjör, europaekonom och idrottsvetare. Andra spännande profiler är ingenjör med inriktning på förnybara energikällor, statsvetare specialiserade på politisk kommunikation och ekonomer nischade för arbete inom energibranschen.

Detta har jag producerat själv, jag älskar den känslan. Hela entreprenörsutbildningen var full av utmaningar. Vi hade riktigt duktiga lärare och efter ett tag fattade jag hur viktigt det är med feedback.” Angela Alexandersson Entreprenörskap och förnyelse Läs intervjuer med tidigare studenter som fått sina drömjobb:

22

www.hh.se/villblistudent HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


En INNOVATIV miljö Högskolan utgör en grogrund för nya idéer och nyföretagande. Många av Högskolans program är utformade så att du ska bli van att tänka kreativt, driva projekt och utveckla produkter färdiga att användas på marknaden. Här finns även stöd för dig som vill starta eget företag. 2008 invigdes Science Park Halmstad, som Högskolan driver tillsammans med Halmstads kommun, och som stödjer etableringen av nya företag. Här finns kreativa miljöer för entreprenörer inom alla branscher. En av Högskolans främsta traditioner är Utexpo, studenternas egen examensmässa. Där ställer studenter ut sina examensprojekt under två dagar och Högskolan fylls av både allmänhet och framtida arbetsgivare, som får se gott om finurliga idéer och kreativa lösningar.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

23


Följ studentlivet i

EMILIES BLOGG Emilie Jäfvert, 20 år, började på Marknadsföringsprogrammet på Högskolan i Halmstad höstterminen 2008. Hon är också en av Högskolans studentbloggare. På hh.se kan du följa hennes liv som student i Halmstad, från uppropet till första tentan och umgänget med kompisar och möblering av studentlyan.

”I dag har vi suttit hela dagen i skolbibliotekets grupprum på högsta våningen. Denna dag har vi faktiskt fått en hel del gjort – kanske mest för att det är redovisning i morgon. 3/12 2008 Det sägs ju att man jobbar lite bättre under stress och det stämmer verkligen in på mig och mina gruppkamrater.” ”Tentan i fredags gick nog lite bättre än vad jag trodde, tror jag. Kanske. Det är det som är den stora frågan, skrev jag vad han var ute efter? Jag svarade på alla frågor, en del svar 2/11 2008 var kanske inte var helt fullständiga, men – många bäckar små? Samtidigt kan jag lika gärna ha missuppfattat allt och skrivit helt fel. Gah! Denna ovisshet tär på mig från insidan och ut. Jag kan inte riktigt känna total lättnad förrän jag vet att jag är godkänd. Hoppas!” ”I dag har vi kört frågebrunnen hela dagen! Eftersom marknadsföringskursen är så pass omfattande har det verkligen varit svårt att ta in all information. Så istället för att läsa, så skrev vi massa frågor, la dem i en plastförpackning och började dra. Efteråt räknade vi att 30/10 2008 vi hade svarat på cirka 100 frågor! Snacka om effektivitet. Samtidigt känns det som ett ganska stort virrvarr i mitt huvud, och allt beror på vilka frågor vi får.....” ”I dag var det också den första kårpuben då alla fick komma! Tvåorna hade ordnat lite förfest i Bolmens, och runt 9-tiden var det fullsmockat i den lilla föreningslokalen. Det är 8/9 2008 verkligen kul att hela programmet umgås över klasserna, känns som att man kommer bli väldigt tight med hela MFP.” Följ Emilies och andra studenters bloggar på: www.hh.se/villblistudent

24

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

25


Informatik, medier och kommunikation • Program

Programmets innehåll Informatik (huvudområdet) 105 hp Företagsekonomi 60 hp Valfria kurser 15 hp År 1 Organisation och individers utveckling 7,5 hp IT-användning i organisationer 7,5 hp Affärsredovisning 7,5 hp Marknadsföring 7,5 hp Ekonomistyrning 7,5 hp Systemutveckling 7,5 hp Affärssystemets roll 7,5 hp Databaser och databasdesign 7,5 hp År 2 Finansiering 7,5 hp Programmering 7,5 hp Verksamhetsstrategi 7,5 hp IT-strategi 7,5 Ledning av verksamhetsprojekt 7,5 hp Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Processer och flöden i affärssystem 7,5 hp Design och hantering av affärssystem 7,5 hp År 3 Informatik (61–90) 30 hp (valbara delkurser 15 hp, uppsats 15 hp) Arbetsplatsanknutet projekt 15 hp* Valbara kurser om 15 hp ur Högskolan i Halmstads utbud. Du måste ha behörighet till alla valfria kurser du söker. * Projektet knyts till en arbetsplats där du arbetar med affärssystemrelaterade uppgifter. Du ordnar själv praktikplats med stöd från Högskolan. Efter godkännande från programansvarig kan projektet bytas ut mot 15 hp valfria kurser. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Lars-Göran Persson tfn 035-16 75 23 erp-inf@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

år, Hanna Olofsson, 21 Student 26

Affärssystemprogram – inriktning informatik 180 hp Vill du bli attraktiv för arbetsgivare i framtiden? Titta då extra noga på den här framtidsinriktade informatikutbildningen med möjlighet till hög anställningsbarhet i olika typer av organisationer och yrkesroller. I framtiden kommer affärssystem att ha betydelse för de flesta yrkesroller och vara en av de viktigaste ledningsfrågorna oavsett om det är i tillverkningsföretag, handelsföretag, offentlig sektor eller i serviceorienterade verksamheter. Affärssystem är integrerade system för organisering, styrning och uppföljning av affärsverksamhet. Framtidens informatiker kommer att behöva förstå och hantera integration av affärssystem i allt större utsträckning. Kompetens kring affärssystem innefattar såväl förståelse för affärsverksamhet som de möjligheter och begränsningar IT ger. Programmet ger dig möjlighet att bygga en god grund inom ämnena informatik och företagsekonomi. Programmet är uppbyggt med ämnesintegration där projekt (”case”) behandlar frågeställningar kring affärssystem. Du skaffar dig både förståelse för vikten av och praktisk erfarenhet av att arbeta i affärssystem. Under utbildningen får du arbeta med användbara verktyg för utvecklingsoch designarbete. Inom utbildningen ges möjlighet till arbetsplatspraktik, vilket innebär att du får arbeta med ett projekt på plats i en organisation. Detta ger dig en unik möjlighet att inom ramen för utbildningen knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Studier utomlands

Inom ramen för programmet finns möjlighet att studera utomlands. Vi har kontakt med universitet i bland annat Belgien, England, Kanada och USA. Arbetsområden

Efter utbildningen kan du bli verksam i ledande roller inom ’’management’’ och IT. Exempel på yrkesroller kan vara ITmanager, affärssystemkonsult, IT-chef, IT-projektledare, systemutvecklare och verksamhetsutvecklare. Det finns ett stort intresse bland konsultföretag som har ett ökat behov av den kompetensprofil som programmet ger. Utbildningen kan tack vare kopplingen till affärssystem även ge ingångar till jobb inom ekonomi och organisation i ett företag. Behörighetskrav

Ma C, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Under programmets första två år har du möjlighet att byta till Affärssystemprogram – inriktning företagsekonomi. Efter examen kan du söka vidare till något av Högskolans magisterprogram beroende på vilken inriktning du valt.

Examen

Kandidatexamen.

Jag har alltid varit intresserad av ekonomi, men tyckt det varit begränsat. Men just IT, ekonomi och informatik ger så mycket mer och är en bra blandning som ligger rätt i tiden. Första året har skapat ett stort intresse för fortsatt fördjupning. Det har faktiskt varit bättre än jag trodde. Alla kurser är riktade på affärssystem och vi har fått vara ute på företag mycket och det är jätteskönt att se hur det fungerar i verkligheten. Vi får en bra kontakt med företagen och det får vi också i och med praktiken. Det finns många saker jag vill jobba med inom det här, men just nu är jag intresserad av lära användarna hur systemen fungerar och vad tekniken egentligen kan göra för att underlätta.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


År 1 Introduktion till informationslogistik 15 hp Affärsengelska 7,5 hp Tillämpad metodik 7,5 hp Informationsdesign 7,5 hp Arbetspsykologi 7,5 hp Internet och webbtjänster 7,5 hp Projektledning 7,5 hp

Informationslogistiker är en ny och växande yrkesgrupp som inriktar sig på att utveckla och effektivisera informationsflöden i företag och organisationer. Programmet ges vid Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby. Det är flöden av information som driver och håller samman alla verksamheter, både inom näringsliv och offentlig sektor. Rätt information, till rätt person, på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad – strukturering och effektivisering av informationsflöden har blivit en central strategisk fråga och en spännande utmaning som berör alla i arbetslivet. Du läser en mix av informatik, logistik och ekonomi/management vilket ger dig möjlighet att vara med och analysera, bygga upp och effektivisera dagens avancerade och alltmer gränslösa informationsflöden. Knowledge Exchange Program (KEP)

Ett av programmets främsta kännetecken är det nära samarbetet med företag och organisationer, så kallade partnerföretag, som aktivt deltar i utbildningen. Upplägget kallas för KEP – ett verklighetsförankrat och löpande kunskapsutbyte mellan student, partnerföretag och högskola som ger dig tydliga fördelar när det är dags att söka arbete. De fyra första terminerna fördjupas och varvas teoretisk utbildning med praktisk tillämpning hos ett partnerföretag. Termin fem har du möjlighet att studera utomlands eller genomföra ett konkret företagsprojekt på ditt partnerföretag eller i annan organisation. Termin sex ägnas åt din kandidatuppsats. CIL-trainee kan vara den avslutande länken i KEP. Examen

Kandidatexamen i informatik med inriktning på informationslogistik.

Informatik, medier och kommunikation • Program

Programmets innehåll

Informationslogistik 180 hp

Studier utomlands

Under utbildningens femte termin kan du välja att studera utomlands. Det kan också vara möjligt att genomföra terminen utomlands för ditt partnerföretag. Arbetsområden

Informationslogistiker är ett nytt yrke med en kompetens som är efterfrågad inom många områden. Yrket möjliggör arbete inom inköp, produktionsstyrning, logistik, projektledning eller på en informations-, marknads- eller ITavdelning. Det ger dig också möjlighet till en mer strategisk position som t.ex. verksamhetsutvecklare, affärsstrateg eller omvärldsanalytiker. Effektivisering av informationsflöden är viktig inom de flesta branscher. Därför finns det goda möjligheter till ett spännande framtidsjobb som kombinerar både utveckling av människor och teknik.

År 2 Databashantering med logistiktillämpningar 7,5 hp Organisation, ledarskap och kulturella perspektiv 7,5 hp Verksamhet och verksamhetsutveckling 7,5 hp Affärsutveckling, marknad och strategi 7,5 hp Informationssäkerhet och IT-juridik 7,5 hp Informationslogistiska tillämpningar 7,5 hp www och databaser 7,5 hp Flödesekonomi 7,5 hp År 3 Termin 5: företagsprojekt alt. utlandsstudier 30 hp Data warehouse, data mining 7,5 hp Affärsutveckling med affärssystem 7,5 hp Examensarbete 15 hp Reservation för ändringar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Ma B och Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet genomförs i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Växjö universitet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, näringsliv och offentlig sektor. Anmälningskod söks under Växjö universitet där du kommer vara inskriven. Programmet ger behörighet till vidare studier på magisternivå.

Mer information Centrum för Informationslogistik tfn: 0372-78 00 20 e-post: info@cil.se www.cil.se www.hh.se/utbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

27


Informatik, medier och kommunikation • Program

Programmets innehåll År 1 Introduktion till informatik 7,5 hp Multimedia I, 7,5 hp Interaktionsdesign 7,5 hp Medieanalys 7,5 hp Berättarverktyg 7,5 hp Programmering 7,5 hp Samhällsutveckling och nya medier 7,5 hp Systemutveckling 7,5 hp År 2 Databaser och databasdesign 7,5 hp Systemutveckling och användbarhet 7,5 hp Medialiseringsprocessen 15 hp Multimedia II 7,5 hp Projektarbete 15 hp Lek, spel, lärande och nya medier 7,5 hp År 3 Aktuella forskningsfrågor inom IT-design 7,5 hp* Kreativitet, lärande och nya medier 7,5 hp Förändringsarbete i organisationer 7,5 hp* Pedagogiska idétraditioner och nya medier 7,5 hp Valfria kurser 15 hp Vetenskaplig metod och uppsats 15 hp * Dessa kurser kan komma att bytas ut för att följa utvecklingen inom ämnet Reservation för ändringar.

Mer information Programansvariga Ewa Zimmerman tfn 035-16 75 30 Christer Rehnström tfn 035-16 75 34 mmd@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Multimediadesign 180 hp Vill du ha ett kreativt yrke där du designar för nya spännande digitala medier med fokus på användaren? Är du intresserad av interaktionsdesign, multimedia och ”edutainment”? Då är det här utbildningen för dig! Inom programmet får du möjlighet att arbeta med design av multimedia för bland annat webben, mobila enheter och läromedia. Huvudämnet informatik varvas med kurser i medie- och kommunikationsvetenskap och pedagogik. Du kompletterar och specialinriktar din utbildning med stöd av de 15 hp som du väljer fritt ur Högskolans kursutbud. I huvudämnet informatik ingår kurser i designmetoder, interaktionsdesign, multimedia, databaser och programmering. Du får möjlighet att skaffa dig goda kunskaper kring hur system designas för olika medier (till exempel webb, mobila enheter, intranät) och även hur de anpassas till olika användningsområden och användargrupper. Kurserna i pedagogik syftar till att ge redskap för analys och stöd för lärprocesser och kreativt tänkande. Kurserna inom medie- och kommunikationsvetenskap förmedlar yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter i ljudoch bildproduktionens teori och praktik. Det betyder att du bland annat lär dig att analysera bild, text och filmiska berättelser samt att använda verktyg för ljud- och bildberättande i till exempel övningsproduktioner och filmprojekt. Vi arbetar mycket i projektform och studenterna har tillgång till egna projektrum. Bland annat ingår ett större pro-

jektarbete som genomförs i samverkan med en extern uppdragsgivare. Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Det finns goda möjligheter att studera utomlands under utbildningen. Högskolan har kontakt med universitet i ett flertal länder, bland annat Belgien, Holland, England, Kanada och USA. Arbetsområden

Din framtid ligger inom projektledning och design av multimediaapplikationer. I din framtida yrkesroll kommer du att kunna arbeta med design och utvärdering av multimedia och webbapplikationer men även fungera som projektledare eller produktutvecklare. Utbildningen kan även vara en god grund för studenter som vill starta eget företag. Behörighetskrav

Ma B. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till studier på magisternivå.

www.hh.se/utbildning

Frida Sundqvist, 24 IT-konsult 28

år,

Jag har i dag en traineetjänst på ett IT-konsultföretag, Sigma Exallon i Malmö, och det innebär att jag har utbildning parallellt med arbete. Utbildningen gav mig en bra grund för mitt arbete. Jag valde att göra min utbildning relativt bred och det är jag tacksam för i dag när jag har kommit ut på arbetsmarknaden. Det jag har haft mest nytta av från utbildningen är att jag lärde mig arbeta i projekt tillsammans med många andra. Men även drivkraften att nå målet är något jag bär med mig. Jag brukar se det som att utbildningen gav mig teoretisk kunskap vilken jag sedan använder praktiskt när jag nu arbetar.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Programmets innehåll

Programmet för medier och kommunikation i teori och praktik 180 hp

År 1 – Basblock Introduktion till medie-och kommunikationsvetenskap – teori och praktik 1–60 hp.

En ny utbildning i skarp kommunikation för dig som vill arbeta yrkesmässigt med kommunikation och medier. Programmet är en sammanslagning av programmen för Medieproduktion och Strategisk kommunikation. Studenter från dessa program finns i dag på informations- och marknadsavdelningar, reklambyråer, informationskonsultföretag och produktionsbolag för film/tv/radio. Flera är verksamma som forskare inom området medier och kommunikation.

År 2 – Tillämpning/specialisering Termin 3 Informations- och medieproduktion 1–30 hp Termin 4 Informations- och medieproduktion 31–60 hp I yrkesrelaterade kurser varvas teori med praktiska övningar och projekt inom informationskommunikation och/eller medieproduktion.

Utbildningens kombination av teori och praktik resulterar i kompetenser som är direkt tillämpliga inom en rad olika yrkesverksamheter med direkt eller indirekt anknytning till området medier och kommunikation.

annat för yrkesrollen relevant ämne. Som obligatoriskt val gäller Medie- och kommunikationsvetenskap 61–90 hp, som fördjupar dina kunskaper i såväl masskommunikation som andra kommunikationsprocesser.

År 3 – Fördjupning/breddning Informations-/medieproduktion Pågyggnadskurs 1–30 hp, utlandsstudier eller studier i annat för yrkesrollen relevant ämne. Som obligatoriskt val gäller Medieoch kommunikationsvetenskap 61–90 hp.

År 1 – Basår Det inledande året ger, förutom en gedigen grund i medie- och kommunikationsteori, metoder för att samla in beslutsunderlag, analysera text, bild och ljud samt träning i att använda kommunikatörens arbetsredskap på ett målstyrt sätt. De teoretiska studierna varvas med tillämpningsövningar, praktikfall, fältstudier etc. Teori och praktik går alltså hand i hand.

Examen

Reservation för ändringar.

År 2 – Profilering/specialisering Utifrån en bred teoretisk och metodisk bas och konkreta situationer tränas du i att planera, genomföra och utvärdera olika former av ”skarpa”, yrkesrelevanta medie- och kommunikationsprojekt. År 3 – Fördjupning/breddning I en särskild påbyggnadskurs får du under en hel termin en unik möjlighet till arbetsplatsförlagda projekt ute på företag, myndigheter eller organisationer. Du kan också välja att bredda din utbildning genom utlandsstudier eller studera något

Kandidatexamen. Studier utomlands

Genom studier utomlands kan du såväl bredda som fördjupa din examen. Vi samarbetar med universitet i USA, Storbritannien, Italien, Spanien och Österrike. Arbetsområden

Utbildningen öppnar vägar för kvalificerade arbetsuppgifter inom medie-och informationsområdet. Du hittar Högskolans tidigare studenter på informations- och marknadsavdelningar, produktionsbolag för film/tv/radio, men även som forskare inom området medier och kommunikationsproduktion.

Mer information Programansvarig Ulrika Sjöberg Tfn 035-16 77 08 mkv@hh.se Sektionssekreterare Käthe Wagnemark tfn 035-16 72 59 kathe.wagnemark@hh.se

Behörighetskrav

Studievägledningen tfn 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A.

www.hh.se/utbildning

Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Sista terminen praktiserade jag och valde Sund kommunikation, där jag jobbar i dag. Det är en av Sveriges snabbaste växande PR-byråer, och det var mitt förstahandsval. Det är en svår bransch att ta sig in i som kräver kontakter och nätverk. Praktiken vill jag verkligen rekommendera alla att göra. Jag jobbar som PR-konsult inom marknads-PR och medierelationer. Det är jätteintressant att få jobba som konsult direkt och få jobba med kunden och förmedla den kunskap som man fått på utbildningen. Jag kände att jag fick en bra bas. Vi jobbar med både strategier och genomförande och det är roligt att få vara med både på analys och genomförande.”

Kaisan Lundberg, 25 reas Rosgardt,år27, år PRprA-koje ondkt su saltmordnare och skri, bent

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

29

Informatik, medier och kommunikation • Program

Ny utbildning!


Informatik, medier och kommunikation • Program

Programmets innehåll År 1 Introduktion till informatik 7,5 hp Multimedia I, 7,5 hp Interaktionsdesign 7,5 hp IT-säkerhet 7,5 hp Affärssystem – en helhetsbild 7,5 hp Programmering 7,5 hp Datornätverk I, 7,5 hp Systemutveckling 7,5 hp År 2 Databaser och databasdesign 7,5 hp Ledning av IT-projekt 15 hp Systemutveckling och användbarhet 7,5 hp Projekt 15 hp Valfria kurser 15 hp År 3 Aktuella forskningsfrågor inom ITdesign 7,5 hp* Förändringsarbete i organisationer 7,5 hp* Valfria kurser 30 hp Vetenskaplig metod och uppsats 15 hp * Dessa kurser kan komma att bytas ut för att följa utvecklingen inom ämnet. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvariga Ewa Zimmerman tfn 035-16 75 30 Christer Rehnström tfn 035-16 75 34 vip@hh.se Sektionssekreterare Ulla Johansson tfn 035-16 71 18 ulla.johansson@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Valfritt informatikprogram 180 hp Är du intresserad av IT och projektledning? Inom Valfritt informatikprogram skaffar du dig kunskaper om design och ny teknik för att kunna utforma framtidens informationssystem med användaren i fokus. Du skapar din egen profil för att öka chanserna till drömjobbet. På programmet lär du dig bland annat interaktionsdesign, systemutveckling, projektledning och programmering. Informatik handlar om design och användning av IT i olika sammanhang inom såväl arbete som fritid. Inom ramen för studierna får du arbeta praktiskt med design för olika områden och tillämpa projektledning i olika former. Inom programmet ges stort utrymme för din egen kreativitet. Huvudämnet informatik ges på halvfart och följer med under alla tre åren. Under första året breddar du dina kunskaper inom ämnet genom kurser i bland annat multimedia, affärssystem och ITsäkerhet och under andra året läser du projektledning. Under år två och tre väljer du profilkurser om 15 respektive 30 högskolepoäng (hp) per år. Du har platsgaranti på alla Högskolans kurser som du är behörig till. Många väljer att läsa exempelvis mer multimedia, ledarskap, webbprogrammering eller affärssystem. Det finns mycket mer att välja på så att du kan skapa en egen profil som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Undervisningen i informatik består till stor del av självständigt arbete i projekt, bland annat ingår ett större projektarbete i samverkan med en extern uppdragsgivare. Som student har du tillgång till en kreativ nyrenoverad miljö med labb, kök och egna projektrum.

Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Vill du vidga dina vyer och studera utomlands så passar det bäst under fjärde terminen på programmet. Vi har kontakt med universitet i bland annat Belgien, Holland, England, Kanada och USA. Arbetsområden

Din arbetsmarknad kommer att se olika ut beroende på vilka kurser du väljer att läsa. Målet är att du ska kunna fungera som en bro mellan tekniker, beställare och användare, det vill säga. mellan den som tekniskt utformar systemet och den som ska använda det. Du kan till exempel arbeta som projektledare, ITkonsult, systemutvecklare, webbdesigner eller med affärsutveckling. Arbetsmarknaden är mycket bred och omfattar alla områden och branscher där IT används. Utbildningen kan även vara en god grund för studenter som vill starta eget företag. Behörighetskrav

Ma B. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till studier på magisternivå.

90 procent av utbildningen har varit till nytta i jobbet. Den har varit klockren och jag är ytterst nöjd. Jag fick en bra grund och sedan kom nästa steg i utvecklingen när jag började jobba. Jag valde rätt kurser och visste inte att det skulle var så lätt att få jobb efter examen, allt går galant. Jag fick kontakt med UIQ genom IT-mässan på Chalmers och har fast tjänst som interaktionsdesigner. Men nu är jag tjänstledig ett år för att plugga javaprogrammering på distans. Jag befinner mig just nu i Warszawa och har faktiskt fått flera nya jobberbjudanden.”

ski, 26 år, Radek Sz yman Interaktionsdesigner 30

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Webbdesign 60 hp

Multimedia I, 7,5 hp Webbprogrammering 15 hp Digital grafisk design 7,5 hp Designmetoder 7,5 hp Multimedia II 7,5 hp Dynamiska webbsystem 7,5 hp Webb- och multimediadesign 7,5 hp

Vill du specialisera dig på multimedial och interaktiv webbdesign? Då är detta programmet för dig! Du lär dig att planera, designa, utveckla och underhålla interaktiva, användarvänliga och dynamiska webbsidor.

Reservation för ändringar.

Mer information

Som webbutvecklare finns det mycket att ta hänsyn till. Vem ska använda webbsidan du utvecklar? Vad händer om du lägger för stor tyngd på grafiska element i stället för det funktionella? Här har du möjlighet att skaffa dig en bra grund för att kunna skapa olika typer av effektiva men väldesignade sidor med inslag av avancerad multimedia. Programmet erbjuder en gedigen grund inom webbdesign. Du lär dig digital grafisk design, multimedia, webbprogrammering och databaser, allt med inriktning på webben. Du lär dig också hantera bild, ljud, animering och text, både estetiskt och tekniskt. Stor vikt läggs vid praktiska moment för att du ska få tillämpa dina kunskaper. Programmet behandlar också användbarhet och tillgänglighet inom webbdesign.

Examen

Utbildningen ger 60 högskolepoäng, men ingen formell examen. Arbetsområden

Programansvarig Ewa Zimmerman tfn 035-16 75 30 Christer Rehnström tfn 035-16 75 34 webbdesign@hh.se

Utbudet av webbplatser ökar hela tiden och nya arbetsuppgifter skapas. Efter programmet har du skaffat dig bred kunskap om webbutveckling och kan arbeta med både design och programmering. Du kan både arbeta med nyutveckling och underhåll av webbplatser.

Sektionssekreterare Ulla Johansson tfn 035-16 71 18 ulla.johansson@hh.se

Behörighetskrav

www.hh.se/utbildning

Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Ma B. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Efter utbildningen kan du fortsätta studera på Valfritt informatikprogram 180 hp vid Högskolan.

Jag läste multimedia på gymnasiet och ville fortsätta med något som handlade om datorer. Jag kände att det här passade mig. Jag tycker om det här med högskola, att det var föreläsningar och ett högt tempo. Det var bra. Nu pluggar jag vidare på en kvalificerad yrkesutbildning i Göteborg, till webbutvecklare. Jag försöker söka jobb samtidigt och är på många fler intervjuer i dag än jag var innan jag läste på högskola.”

Martina Pasanen, 20 år, student

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

31

Informatik, medier och kommunikation • Program

Programmets innehåll


Informatik, medier och kommunikation • Påbyggnad

Magisterprogram i informationslogistik 60 hp Detta program vänder sig till dig som vill utveckla och effektivisera informationsflöden i företag och organisationer. Programmet ges på distans på halvfart under två år med cirka två obligatoriska träffar i Ljungby per termin. Programmet har två inriktningar: näringsliv respektive vård och omsorg. Det ger en helhetsbild av olika informationsflödens betydelse och problematik samt verktyg för att hantera dessa.

Övrigt Startar ht 09, helfart.

Utbildningen ges vid CIL i Ljungby och är ett samarbete mellan Växjö universitet, Högskolan i Halmstad, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, näringsliv och offentlig sektor. Läs mer under Informationslogistikprogrammet 180 hp, s. 27. Mer information: Centrum för informationslogistik (CIL) tfn: 0372-78 00 20 e-post: info@cil.se, www.cil.se Anmälningskod söks under Växjö universitet där du kommer att vara inskriven. Du väljer inriktning i samband med kursstart. Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i informatik 60 hp Spetsa din kompetens och fördjupa informatikkunskaperna med inriktning på realisering av innovativa och nyttoskapande IT-tjänster. Du får möjlighet att öka din kompetens som utvecklare och förbereda dig för forskarutbildning. Projektarbete och innovation är en viktig del av programmet som betonar nytänkande, idérikedom, värdeskapande och kreativitet. Du får tillfälle att utveckla ett specialintresse som bygger på aktuell forskning och öka din förmåga att

Informatik Fler kurser i datornätverk och programmering finns under Datateknik, se sidan 86. Informatik (1–30) 30 hp

Informatik handlar om samspelet mellan teknik, människa och det omgivande samhället. Kursen behandlar IT-användning i såväl arbets- som vardagssammanhang. Du får möjlighet att lära dig lösa programmeringsproblem genom att strukturera, designa och programmera i ett objektorienterat programmeringsspråk. I kursen ingår metoder, modeller och tekniker för att designa bra IT-system och arbeta med förändring/utveckling i organisationer. Kursen tar också upp hur gränssnittets utseende påverkar användandet av IT. Behörighetskrav: Ma B halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10

32

driva innovationsprojekt som leder till nya tjänster och applikationer. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Undervisning kan komma att ske på engelska. Programmet ger behörighet till forskarutbildning inom området informatik. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Informatik (31–60) 30 hp

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom databasdesign, systemutveckling och användbarhet. Företag, myndigheter och organisationer använder information som lagras i databaser. Kursen fokuserar på hur databaser används, grundläggande principer för design av relationsdatabaser och användarnära utvecklingsmetoder. Under senare delen av kursen får du möjlighet att lära dig hur ett projektarbete genomförs och självständigt göra ett i samverkan med en extern uppdragsgivare. Behörighetskrav: Informatik (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Informatik (61–90) 15 hp

IT-utvecklingen förändras snabbt och därför kan delkurserna variera från år till år. Du skaffar dig kunskap om aktuell forskning kring systemutveckling och användning av IT. Kursen tar upp aktuella forskningsfrågor och förändringsarbete

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

i organisationer samt hur vetenskapligt material produceras och kommuniceras. Behörighetskrav: Informatik (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36 Informatik (61–90) 30 hp

IT-utvecklingen förändras snabbt och därför kan delkurserna variera från år till år. Du skaffar dig kunskap om aktuell forskning kring systemutveckling och användning av IT samt hur vetenskapligt material produceras och kommuniceras. Du läser om Aktuella forskningsfrågor (Current Issues in IT-Design 7,5 hp) och Förändringsarbete i organisationer 7,5 hp. Delkurserna innehåller viss valfrihet och är uppsatsförberedande. Kursen avslutas med en uppsats på 15 hp som innehåller moment av vetenskaplig metod. Behörighetskrav: Informatik (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Kursen lyfter fram de frågeställningar som uppstår vid val, upphandling och införande av ett affärssystem. Fokus ligger på att maximera nyttan av det förändringsarbete som görs i samband med att ett affärssystem införs. Kursen är förankrad i verkliga fall och erfarenheter från yrkesverksamma. Behörighetskrav: Affärs­system – en helhetsbild 7,5 hp halvfart vt 10, start v. 12 Affärssystem – en helhetsbild 7,5 hp

Affärssystem används av många verksamheter och kursen ger dig möjlighet att skaffa kunskap om och insikt i hur affärssystem kan stödja dessa. Kursen innehåller föreläsningar och praktiska övningar i ett affärssystem. På kursen deltar gästföreläsare som arbetar dagligen med affärssystem. Behörighetskrav: Ma B halvfart vt 10, start v. 03 Databaser och databasdesign 7,5 hp

I dagens informationssamhälle är databaser involverade i de flesta system och det ställer stora krav på hantering av data. För att möta detta behov behandlar kursen principer och metoder för design och användning av relationsdatabaser. Behörighetskrav: Informatik (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36 Datornätverk I, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande teori för nätverk och hur dessa sätts samman. Kursen redogör för olika typer av nätverk samt utrustning och protokoll som används i dessa. Under kursen får du möjlighet att arbeta praktiskt med att konfigurera olika nätverk. Grundläggande behörighet halvfart ht 10, start v. 36 (undervisningen bedrivs på engelska) halvfart vt 10, start v. 12 Digital grafisk design 7,5 hp

Kursen tar upp teorier för grafisk design, grundläggande bildredigering och layoutteknik. Syftet är att du ska öka dina

kunskaper om vilka faktorer som påverkar komposition och kvalitet i en digital grafisk produktion. I kursen ingår ett projekt där du kombinerar grafiska designelement. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 45 Dynamiska webbsystem 7,5 hp

Fördjupa dina färdigheter och din förmåga att designa och konstruera dynamiska webbsystem. I kursen ingår hantering och presentation av data ur databaser med hjälp av befintliga komponenter och lagrade procedurer i ASP.NET. I kursen används MS SQL server. Behörighetskrav: Ma B halvfart vt 10, start v. 12 IT-säkerhet 7,5 hp

Hur bör en organisation hantera och styra sitt IT-säkerhetsarbete? Kursen behandlar grundläggande analys av sårbarhet och säkerhet i ett informationssystem samt principer och tekniker för att skydda datorsystem och datornät. Lagstiftning som påverkar området ingår också. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 45 Interaktionsdesign 7,5 hp

Kursen handlar om hur samspelet mellan människor och IT ska utformas. Kursen tar bland annat upp hur gränssnittets utformning påverkar användandet av IT – interaktionsdesign med användaren i fokus. Under kursen lär du dig analysera hur olika gränssnitt påverkar användbarheten av en IT-produkt. Behörighetskrav: Ma B halvfart ht 09, start v. 45 Interaktionsdesign II 7,5 hp

Design av interaktion mellan människa och nya typer av IT-applikationer som bygger på idén att informations- och kommunikationstjänster ska vara tillgängliga överallt, alltid, för alla. Metoder för design och utvärdering av användning av till exempel interaktiva skärmar och nya framtida enheter ingår. Behörighetskrav: Interaktionsdesign 7,5 hp halvfart vt 10, start v. 03

Introduktion till informatik 7,5 hp

Ämnet informatik behandlar IT-användning i såväl arbets- som vardagssammanhang. Kursen tar upp frågan hur IT påverkar olika individer, organisationer och hela samhället. Juridiska, etiska och säkerhetsaspekter på IT-användning diskuteras. Praktiska moment ingår. Behörighetskrav: Ma B halvfart ht 09, start v. 36 Ledning av IT-projekt 15 hp

IT-området karaktäriseras av ständig utveckling och kursen fokuserar på projektledning, ledarskap och konsultverksamhet inom detta. Kursen behandlar teorier och verktyg för projektledning samt bland anant gruppdynamik, teambuilding, stress- och konflikthantering samt presentationsteknik. En stor del av undervisningen sker i projektform med avsikt att du och de andra studenterna ska agera projektledare. Behörighetskrav: Informatik (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36 Mobil multimedia 7,5 hp

Design av multimedia för mobila enheter och utmaningen att utveckla applikationer för dessa, till exempel gränssnitt, informationsdesign och navigeringslösningar för små skärmar. En stor del av kursen består av praktiska moment där du anpassar och skapar multimedia med verktyg som till exempel Flash Lite. Behörighetskrav: Multi­­­media I, 7,5 hp halvfart vt 10, start v. 12 Multimedia I, 7,5 hp

Grunderna inom multimedia såsom ljud, text, bild, video och animationer ingår i kursen. Kursen behandlar teorier och modeller som stödjer utveckling av bra multimediaprodukter utifrån kognitiva, estetiska och tekniska perspektiv. Du jobbar både teoretiskt och praktiskt i kursen. Behörighetskrav: Ma B halvfart ht 09, start v. 36 Multimedia II 7,5 hp

Kursen syftar till att fördjupa din teoretiska förståelse för design av multimedia och nya medier. Öka din kunskap om planering, utveckling, produktion och kvalitet i en multimedial produkt. Kur-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

33

Informatik, medier och kommunikation • Kurser

Affärssystem – affärsvärde genom förändringsarbete 7,5 hp


Informatik, medier och kommunikation • Kurser

sen innehåller inslag av avancerade tekniker för multimedia och praktiska moment i projektform. Behörighetskrav: Multimedia I, 7,5 hp halvfart vt 10, start v. 03 Programmering 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande principer och tekniker för programmering i språket Java. Du får möjlighet att lära dig lösa programmeringsproblem genom att strukturera, designa och programmera i ett objektorienterat programmeringsspråk samt att använda en del av Javas färdiga programbibliotek. Behörighetskrav: Ma B halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 03 Systemutveckling 7,5 hp

Kursen fokuserar på ett intressant och viktigt område inom informatik. Kursen behandlar metoder, modeller och tekniker för design av bra IT-system och arbete med förändring och utveckling i organisationer. Kursen tar upp planering, ledning och arbete i systemutvecklingsprojekt. Behörighetskrav: Ma B halvfart vt 10, start v. 12

Webbprogrammering 15 hp

Kursen behandlar grunderna i programmeringsspråk anpassade för webben samt olika tekniker och verktyg för dynamisk publicering av information från databaser. Inom kursen används bland annat HTML och ASP.NET. I kursen ingår design, konstruktion och dokumentation av ett dynamiskt webbsystem som arbetar mot en databas i syfte att skapa interaktivitet. Ett mindre projekt ingår som en del av kursen. Behörighetskrav: Ma B halvfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Windowsprogrammering med Visual Basic.NET 7,5 hp

Kursen fokuserar på programmeringsfärdighet och metodik. Lär dig designa, konstruera och dokumentera en enklare applikation samt skapa och köra enklare frågor mot en datakälla (till exempel söka, ta bort, uppdatera och lägga till data i en databas) med hjälp av programmeringsspråket Visual Basic.NET. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36

Media

Systemutveckling och användbarhet 7,5 hp

Kursen ger dig möjlighet att utveckla god förståelse för hur arbetsformerna under systemutvecklingen påverkar vägen till målet för användbarheten. Kursen behandlar bland anant användarnära utvecklingsmetoder och värdering av designlösningar samt kommunikation mellan aktörerna i en systemutvecklingsprocess. Behörighetskrav: Informatik (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 45 Webb- och multimediadesign 7,5 hp

Kursen tar upp teorier för webbdesign med inriktning på avancerad multimedia och informationsarkitektur. Gränssnittsproblematik och användning av optimeringstekniker vid design av webbapplikationer lyfts fram. Kursen är en fördjupning i Flash och avancerad Actionscript. Behörighetskrav: Multimedia I, 7,5 hp och Multimedia II 7,5 hp halvfart vt 10, start v. 12

34

Medie- och kommunikationsvetenskap (1–30) 30 hp

Om du tänker jobba med ljud-och bildproduktion inom till exempel radio/tv, som infornatör eller journalistiska uppgifter är den här kursen en utmärkt inkörsport. Teoretiska studier varvas med praktiska tillämpningsövningar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om medierad kommunikation (till exempel via tv, radio, communities, bloggar etc.) och dess roll i samhället, metoder för att kritiskt kunna granska film, TV, radio, press och reklam etc. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A helfart ht 09, start v. 36 Medie- och kommunikationsvetenskap (31–60) 30 hp

Kursen breddar och fördjupar innehållet i Medie- och kommunikationsvetenskap (1–30) 30 hp och kretsar kring mediernas ansvar i bevarandet av freden samt individers och gruppers rättigheter att delta i det lokala och globala offentliga

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

samtalet, information och kommunikation inom och mellan företag och organisationer. Metoder för research omsätts i tillämpningsövningar och projekt. Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap (1–30) 30 hp eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03 Medie- och kommunikationsvetenskap (61–90) 30 hp

Kursen belyser centrala vetenskapsteoretiska frågor inom samhällsvetenskap och humaniora. Vidare ges en fördjupningskurs i vetenskaplig metod med praktiska övningar. Kursen avslutas med en uppsats på 15 hp. Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap (1–60) 60 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03 Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp A

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i medie- och kommunikationsvetenskaplig teori, metod samt vetenskapsteori. Kursen är förberedande för forskarutbildning i ämnet och avslutas med ett examensarbete omfattande 22,5 hp. Behörighetskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap (1–90) 90 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03 Att skriva manus för kortoch dokumentärfilm 7,5 hp

Vill du arbeta med dokumentär- eller kortfilm och gillar att berätta historier? I så fall bör du utveckla förmågan att skriva manus. I den här kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i att skriva manus för olika genrer och strategier utifrån egna och andras idéer. Kursen behandlar således stegen från idé till färdigt manus: analys och research, begrepp som dramaturgi, karaktärer, dialog, upphovsrättsliga aspekter etc. I ett eget manusprojekt tillämpar du arbetsgången från idé till färdigt manus. Behörighetskrav: 60 hp (1–60) i ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


I kursen presenteras de komponenter som utgör grunden för allt berättande: ord, bild, ljud och rörelse. Genom övningar och workshopar läggs grunden till en förståelse för de olika berättarverktygens möjligheter och begränsningar i en professionell produktion. Hela produktionsprocessen från idé till färdig produkt tränas. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03 Dokumentärfilm 30 hp

Vill du arbeta med dokumentärfilmen som uttryck? I så fall bör den här kursen passa dig. I kursen problematiseras form och innehåll samt produktionsprocessen i dokumentärfilm. Kursen består av två parallella moment, ett teoretiskt och ett praktiskt. I det senare momentet övas förmågan att, utifrån en deltagande observation, analysera och gestalta i film människors praxis och erfarenheter i ett samhälleligt sammanhang. Behörighetskrav: 60 hp (1–60) i ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne samt Medieproduktion 30 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Grafisk produktion 7,5 hp

Du får en orientering i den grafiska produktionsprocessens olika faser – det vill säga alla de steg det innebär att framställa till exempel en trycksak – från idé till färdig produkt. Särskild vikt läggs vid den grafiska begreppsapparaten, så att du ska kunna kommunicera med yrkesmän inom branschen. Kursen kräver datorvana, uppkoppling mot internet, e-postadress. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Informationsproduktion (1–30) 30 hp

Detta är kursen för dig som vill arbeta som informatör, kommunikatör, strategisk planerare etc. Informationsproduktion hämtar stora delar av det teoretiska innehållet från den del av den tillämpade medie- och kommunikationsvetenskapen som benämns planerad kommunikation, public relations eller marknadskommunikation.

I denna inledande kurs övas de praktiska verktygen för informationsproduktion, det vill säga hjälpmedel för desktopproduktion, elektronisk publicering etc. Vidare ingår en grundläggande kurs i kreativ svenska med genreskrivning samt en kurs i grafisk produktion. Behörighetskrav: 60 hp i ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 Informationsproduktion (31–60) 30 hp

Kursen förbereder dig för informationsproducerande uppgifter i företag, myndigheter och organisationer stadda i snabb förändring. Du får ökad förmåga att identifiera informationsbehov, analysera utgångslägen för kommunikation, sätta mål, föreslå strategier för genomförande samt att följa upp och utvärdera genomförda insatser. I nära samarbete med en extern beställare genomför du ett projektarbete omfattande 22,5 hp, där de olika momenten i utbildningen integreras under realistiska förhållanden. Behörighetskrav: Informations­ produktion (1–30) 30 hp eller motsvarande Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 Informationsproduktion/ medieproduktion – påbyggnadskurs 30 hp

Kursen vänder sig till dig som har eller vill arbeta med informationsuppgifter i det lilla eller medelstora företaget, organisationen eller myndigheten men som saknar formell utbildning i kommunikationsplanering. I praktiska övningar tränas du i att identifiera informationsbehov, definiera målgrupper, utarbeta underlag för kommunikationsinsatser etc. Kursen är internetbaserad och tillgång till dator och Internet är ett krav. Kursen har två obligatoriska träffar. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Media, kommunikation och IT som verktyg i pedagogisk verksamhet 7,5 hp

Kursens mål är att utveckla kunskaper om och färdigheter i medie- och informationsteknologi samt retorik för att kunna använda dessa som verktyg i en medveten och reflekterande pedagogisk verksamhet. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart ht 09, start v. 46, fortsätter vt 10, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 13, fortsätter ht 10, distans/internet D Medialiseringsprocessen 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i medieproduktion eller informationsproduktion (eller motsvarande kurser). Kursen är projektbaserad och kan med fördel genomföras i form av ett arbetsplatsbaserat projektarbete, konsultuppdrag etc. Ett populärt alternativ är att låta kursen utgöra en hel termins praktik vid ett företag, organisation eller myndighet. Oavsett vilket alternativ du väljer kan du under realistiska former skaffa kvalificerad yrkesrelaterad kompetens inom ett område som intresserar dig särskilt. Behörighetskrav: Informationsproduktion (1–60) 60 hp eller Medieproduktion (1–60) 60 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03

Kommunikationsplaneringens teori och praktik 7,5 hp

Kursen består av två moment: moment 1 behandlar medialiseringsbegreppet det vill säga narrativa tekniker, relationen mellan innehåll och form, berättarstrategiska ansatser, ljudets/bildens kommunikativa funktion i sin kontext samt rytm, tid och montage. I moment 2 tillämpas det teoretiska innehållet i moment 1. I en konkret produktion övas medieproduktionens olika faser, från idé via synopsis till färdig produkt. I anslutning till produktionen aktualiseras dessutom frågor rörande avtal och upphovsrätter. Behörighetskrav: Berättarverktyg 7,5 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 46, fortsätter vt 10

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

35

Informatik, medier och kommunikation • Kurser

Berättarverktyg för ljud- och bildproduktion 7,5 hp


Informatik, medier och kommunikation • Kurser

Medialiseringsprocessen i globala medier 30 hp

I denna kurs får du kombinera teori med praktiskt arbete. I två parallella kurser om vardera 7,5 hp studerar du dels de transnationella och globala mediernas påverkan på identitetskapande, politik, internationella relationer och diplomati, dels medialiseringsprocesserna, det vill säga hur händelser omformas till nyheter, reportage etc. I en avslutande delkurs integreras de teoretiska och praktiska kunskaperna och färdigheterna i ett filmprojekt. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: 60 hp i ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 Medieanalys 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om hur språk och bilder i olika former fungerar i kommunikativa sammanhang. Språkets och bildens retoriska och propagandistiska aspekter utforskas varvid särskild tonvikt läggs vid nya medier. Kursen syftar även till att ge redskap för att kritiskt kunna granska massmediespråket.

ett kvalificerat projektarbete på 22,5 hp, där samtliga moment i en produktion integreras under realistiska förhållanden. Behörighetskrav: Medieproduktion (1–30) 30 hp eller motsvarande Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 Mediernas roll i det offentliga samtalet om fred och globalisering 7,5 hp

Kursen tar upp två fundamentala idéer och sambandet dem emellan: mediernas roll i bevarandet av freden samt individernas och gruppernas rättigheter att delta i det lokala och det globala offentliga samtalet. Behörighetskrav: 30 hp (1–30) i ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt ämne helfart vt 10, start v. 08

Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 46 kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Medieproduktion (1–30) 30 hp

Kursen förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom ljud- och bildproduktion. Du får ingående såväl teoretiska som praktiska kunskaper och färdigheter i olika produktionsverktyg för ljud- och bildskapande. Det processinriktade arbetssättet erbjuder goda möjligheter att studera de kommunikativa processer som varje medieproduktion är ett resultat av. Kursen lägger vikt vid mediernas historiska utveckling, produktionspraktiker, genrer och konventioner avseende form och innehåll, grundläggande filmteori, mediejuridik etc. Behörighetskrav: 60 hp i ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 Medieproduktion (31–60) 30 hp

Kursen bygger vidare på den teoretiska och praktiska grund som lades under kursen Medieproduktion (1–30) 30 hp. Produktionskompetensen utvecklas via

36

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Vill du bli attraktiv för arbetsgivare i framtiden? Titta då extra noga på den här framtidsinriktade ekonomutbildningen som ger möjlighet till hög anställningsbarhet i olika organisationer och yrkesroller.

År 1 Organisation och individers utveckling 7,5 hp IT-användning i organisationer 7,5 hp Affärsredovisning 7,5 hp Marknadsföring 7,5 hp Ekonomistyrning 7,5 hp Systemutveckling 7,5 hp Affärssystemets roll 7,5 hp Databaser och databasdesign 7,5 hp

Framtidens ekonomer kommer mer och mer att beröras av affärssystem i sin yrkesutövning. Informationshantering och integration inom och mellan företag är en av de viktigaste framtida ledningsfrågorna. Med dessa kunskaper blir du mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Kompetens kring affärssystem innefattar såväl förståelse för affärsverksamhet som de möjligheter och begränsningar IT erbjuder. Programmet bygger på att du ska få en god grund inom företagsekonomi och informatik. Undervisningen är uppbyggd runt projektarbeten och case. Genom dessa övningar får du praktisk erfarenhet av att arbeta med affärssystem. Du får också möjlighet att arbeta med verktyg som vanligtvis inte ingår i en traditionell ekonomutbildning. Du ser inte bara teoretiskt på affärsverksamheten utan får även möjlighet att arbeta praktiskt med hur olika flöden och processer sker i olika affärssystem. Du har också möjlighet till arbetsplatspraktik. Det betyder att du får arbeta med projekt på plats i en organisation. Detta skapar unika möjligheter för dig att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Huvudområde: företagsekonomi 105 hp Informatik 60 hp Valbara kurser 15 hp

Studier utomlands

Du har stora chanser att studera utomlands under utbildningens gång. Vi har kontakt med universitet i bland annat Belgien, England, Nya Zeeland och USA. Arbetsområden

Efter utbildningen kan du bli verksam med roller inom management och ekonomi. Exempel på yrkesroller kan vara ekonomichef/ controller, projektledare, affärssystemkonsult, IT-revisor och affärsutvecklare. Vi har redan sett ett stort intresse från konsultföretag som har stort behov av den kompetensprofil som programmet ger. Utbildningen kan tack vare koppling till affärssystem även ge ingångar till jobb inom marknad, organisation och IT i ett företag. Behörighetskrav

Ma C, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Du har möjlighet att under programmets två första år välja över till Affärssystemprogram – inriktning Informatik. Efter examen kan du söka vidare till något av våra magisterprogram beroende på vilken inriktning du valt.

Examen

År 2 Finansiering 7,5 hp Programmering, 7,5 hp Verksamhetsstrategi 7,5 hp IT-strategi 7,5 hp Ledning av verksamhetsprojekt 7,5 hp Databashantering och beslutstöd 7,5 hp Processer och flöden i affärssystem 7,5 hp Design och hantering av affärssystem 7,5 hp År 3 Företagekonomi (61–90), 30 hp - valbara kurser 15 hp - uppsats 15 hp Arbetsplatsanknutet projekt 15 hp* Valbara kurser 15 hp (Kurserna väljs ur Högskolan i Halmstads utbud under förutsättning att du har behörighet. Platsgaranti gäller.) * Projektet knyts till en arbetsplats där studenten arbetar med affärssystemrelaterade arbetsuppgifter. Alternativt kan kursen med studierektors godkännande bytas ut mot valfria kurser. Reservation för ändringar.

Mer information

Kandidatexamen.

Programansvarig Lars-Göran Persson tfn 035-16 75 23 erp_fek@.hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00

Jag sökte först till IT-ekonom och kom in på det programmet. Men jag valde att jobba i stället, för att sedan resa till Thailand och Malaysia några månader. När jag skulle börja ett år senare fanns inte den utbildningen kvar. I stället blev det affärssystemprogrammet och det är mycket bättre. Vi är efterfrågade redan och det känns kanonbra och det verkar finnas jobb till alla. Jag är jättenöjd att jag inte började plugga direkt efter gymnasiet och att jag har lite mer erfarenhet. Det känns skönt att det är en bred utbildning med både ekonomi och IT. Kanske kommer jag jobba som IT-konsult eller med management. Men jag har inte stakat ut hela mitt liv.”

Anders Petersson, 22 år, student

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

37

Ekonomi • Program

Affärssystemprogram – inriktning företagsekonomi 180 hp

Programmets innehåll


Ekonomi • Program

Programmets innehåll År 1 Husbyggnad I (1–30) 7,5 hp Husbyggnad II (1–30) 7,5 hp Företagsekonomi (1–30)30 hp Teknisk Installation (1–30) 7,5 hp Fastighetsförvaltning (1–30) 7,5 hp År 2 Juridisk översiktskurs för bygg- och fastighetsekonomer (1–60) 15 hp Företagsekonomi (31–60)30 hp Byggprojektledning I (1–30) 7,5 hp Byggprojektledning II (31–60) 7,5 hp År 3 Spår 1: bygg- och fastighetsekonom Spår 2: fastighetsmäklare Val vid Bygg- och fastighetsekonomspåret: Nationalekonomi (1–30) 30 hp Val vid Fastighetsmäklarspåret: Nationalekonomi (1–30) 15 hp Allmän beskattningsrätt (1–60) 7,5 hp Byggjuridik (61–90 hp) 7,5 hp/ hyresrätt 7,5 hp Obligatoriska kurser: Fastighetsekonomisk analys (61–90) 15 hp* Självständigt uppsatsarbete (FEK 61–90) 15 hp* * Kursen ingår i huvudområdet företagsekonomi. Reservation för ändringar.

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet 180 hp Vill du bli ekonom och tala som en ingenjör? Här erbjuds du en ovanlig och efterfrågad kompetens inom byggoch fastighetsbranschen. Efter programmet kan du söka till den ettåriga påbyggnadsutbildningen med fastighetsmäklarinriktning. För att arbeta som ekonom på ett byggoch fastighetsföretag är det viktigt att du är allmänbildad inom teknikens område. Därför har vi skapat ett program där du under tre år läser byggämnen och företagsekonomi parallellt. De flesta av kurserna är inom ämnet företagsekonomi. Du får lära dig hur företagens ekonomiska värld ser ut, vilka ekonomiska problem företagen ställs inför och vilka verktyg som du kan använda för att lösa dessa. Du studerar också vad företagets organisation och marknadsföring har för betydelse för företagets framgång. Inom företagsekonomin hittar du många praktiska inslag som finansiell redovisning, kostnads-, intäktsanalys och investeringsbedömning. Utbildningen avslutas med att du skriver en större uppsats.

nomi. Dina framtida arbetsgivare kan vara fastighetsägare, fastighetsförvaltare, större byggföretag eller fastighetsföretag. Med den dubbla kompetensen kommer du att ha ett utåtriktat arbete med ett brett spektra av kontaktytor. Du kommer att ha en nära kontakt med ledningsstaben som ekonomisk rådgivare och göra analyser inför nybyggnationer och renoveringar.

Examen

Påbyggnadsutbildning med fastighetsmärkarinriktning innehåller: Fastighetsrätt med bostadsrätt 15 hp, Besiktnings och värderingsteknik 7,5 hp, Familjerätt för fastighetsmäklare 7,5 hp, Fastighetsförmedling 30 hp.

Kandidatexamen. Mer information

Studier utomlands

Programansvarig Magnus Lindberg tfn 035-16 77 33 byggekonom@hh.se

Studier utomlands erbjuds. Du kan söka de platser inom Erasmus som Högskolan erbjuder alla studenter eller ordna något på egen hand.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

, 25 år, hyres- re Rikard Junblad etsrådgiva förhandlare/fastigh 38

Behörighetskrav

Ma C, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Efter kandidatexamen finns möjlighet att söka in till ett fjärde år vid Högskolan i Halmstad och erhålla en magisterexamen i företagsekonomi alternativt söka påbyggnadsutbildningen med fastighetsmäklarinriktning på 60 hp.

Arbetsområden

Som bygg- och fastighetsekonom arbetar du med teknik, administration och eko-

Jag visste inte om jag ville jobba som förvaltare, förhandlare eller mäklare och valde den här utbildningen för att den är så bred och inkluderar såväl ekonomi och byggteknik som juridik. I dag jobbar jag som hyresförhandlare och fastighetsrådgivare åt Fastighetsägarna som är en medlemsorganisation. Jag förbereder inför hyresförhandlingar medan en viss tid alltid ägnas åt medlemsservice. Det kan till exempel handla om att fastighetsägarna ringer till oss och frågar om störningar och avhysningar. Jag besiktigar även fastigheter för att exempelvis se vad ett ombyggt kök kan värderas till. Arbetet är väldigt självstyrt och varierat.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Vad sägs om en rejäl portion ekonomi? Låter det intressant med ett nästan hundraprocentigt ekonomprogram? För dig som är intresserad av ekonomi i första hand och sidoämnen i andra hand, är detta program helt rätt för dig.

År 2 Statistik 15 hp Kvantitativa metoder 7,5 hp Valbara kurser inom företagekonomi och/eller nationalekonomi 37,5 hp, beroende på tänkt fördjupning i årskurs 3

Utbildningen ger en rejäl portion ekonomi inför framtida yrkesverksamhet. Programmet innehåller nästan bara kurser i de ekonomiska kärnämnena företagsekonomi och nationalekonomi. En liten dos handelsrätt och statistik erbjuds du också. Inom programmet hittar du huvudinriktningarna finansiell ekonomi respektive industriell organisation och styrning, men du har även möjlighet att skapa din egen inriktning. Efter utbildningen kan du antingen ha en examen med företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Antingen läser du mer företagsekonomi och mindre nationalekonomi eller tvärtom.

År 1 Företagsekonomi (1–30) 30 hp Nationalekonomi (1–30) 30 hp

lans avtal med utländska samarbetsuniversitet inom Erasmus. Arbetsområden

Beroende på din inriktning passar utbildningen för kreativa och analytiska arbetsuppgifter. Din blivande arbetsmarknad kan vara till exempel inom den finansiella sektorn. Den kan handla om strategisk planering och styrning inom ett globalt näringsliv. Den kan också finnas i offentlig förvaltning, organisationer eller föreningar. Behörighetskrav

Ma C, Sh A. Övrigt

Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Delar av utbildningen kan du läsa utomlands. Åker du som utbytesstudent bestäms land och universitet av Högsko-

Startar ht 09, helfart. Du kan efter avslutad utbildning söka vidare till något av våra magisterprogram i företagsekonomi, beroende på vilken inriktning du har läst.

År 3 Fördjupning inom företagsekonomi eller nationalekonomi om totalt 45 hp inklusive examensarbete om 15 hp Juridisk översiktskurs 15 hp Följande kurser inom nationalekonomi är valbara inom nivån 31–90 hp: – Mikroekonomisk analys 7,5 hp – Makroekonomisk analys 7,5 hp – Internationell ekonomi 7,5 hp – Optionsteori 7,5 hp – Portföljvalsteori 7,5 hp – Industriell organisation 7,5 hp – Human Resource Management 7,5 hp – Managerial Economics and – Organisational Architechture 7,5 hp Uppsats 15 hp Följande kurser inom företagsekonomi är valbara inom nivån 31–60: – Entreprenörskap och affärsutveckling 7,5 hp – Finansiering 7,5 hp – Marknadsföring och affärsutveckling 7,5 hp – Ledning av människor 7,5 hp – Verksamhetsplanering 7,5 hp Företagsekonomi 61–90 hp Fördjupningsstudier väljs inom sektionen för ekonomi och tekniks utbud. Platsgaranti gäller. Reservation för eventuella ändringar.

Mer information Programansvarig Niclas Frifelt tfn 035-16 75 90 ekonomprogram@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00

Jag valde ekonomi för jag gillar matte, och jag tycker det passar mig. De flesta lärarna är hjälpsamma och jag gillar utmaningar. Jag försöker vara med på alla föreläsningar för de är viktiga. Det går snabbt, har ett högt tempo. Men nu läser jag andra året och då blir man van vid det tempot. Jag har läst gymnasiet hemma i Thailand och är utbildad skräddare. Jag flyttade till Sverige 2000 och efter att ha bott här ett tag har jag sett hur man lever här och att nästan alla som läste på komvux skulle läsa vidare på högskola. Mitt mål är att få jobb som controller för att få analysera och se hur det går för ett företag. Om tio år har jag ett jobb som jag kan kombinera med att sy kläder.”

Poolsri Svensson, 36 år, student HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

39

Ekonomi • Program

Ekonomprogrammet 180 hp

Programmets innehåll


Ekonomi • Program

Kursort Varberg

Programmets innehåll År 1 Ekonomistyrning 7,5 hp Energiteknik för ekonomer 7,5 hp Externredovisning 7,5 hp Mikroekonomi 7,5 hp Företag och marknad 7,5 hp Makroekonomi 7,5 hp Miljöekonomi 7,5 hp Miljökunskap 7,5 hp År 2 Förnybar energi 7,5 hp Ekonomisk statistik 7,5 hp Finansiering 7,5 hp Finansiell ekonomi 7,5 hp Företagsprojekt 7,5 hp Juridisk översiktskurs 15 hp Kärnenergi 7,5 hp År 3 Vindkraft 7,5 hp Investeringsbedömning 7,5 hp Styrmedel och energimarknader 7,5 hp Effektiv energianvändning 7,5 hp Klimatpåverkan 7,5 hp Examensarbete med projektledning 22,5 hp

Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Bengt Kjellgren tfn 035-16 77 29 energiekonom@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Energiekonomprogrammet 180 hp

Vill du vara med påverka framtidens energiförsörjning? Vill du jobba med att göra den hållbar ekonomiskt och miljömässigt? Då passar den här utbildningen dig. De senaste årens utveckling på energiområdet har visat att det finns ett tydligt samband mellan energi och ekonomi. Tillgång eller brist på energi har stor betydelse för samhällets ekonomiska utveckling. Ett begrepp som står i centrum i dagens energihandel är energimarknaden. På energimarknaden görs upphandling och val av olika energitillgångar. En effektiviserad användning av energin blir allt viktigare för att kunna överblicka kostnader. På Energiekonomprogrammet utbildar du dig till ekonom med spetskompetens inom energi. Utbildningen erbjuder god kunskap inom ett område som företag och organisationer starkt efterfrågar. På programmet får du kontakt med fadderföretag. Genom fadderföretaget får du omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta sker i form av analyser och olika projekt.

Arbetsområden

Den unika kombinationen av ekonomi och energi kommer att öppna dörrar för dig till arbeten inom både näringsliv och offentlig sektor. Exempel på några av dina framtida yrkesroller är controller, projektledare, analytiker och affärsutvecklare. Utbildningen ger också kompetens i miljöfrågor vilket blir mer och mer attraktivt för företag där miljöarbetet får en alltmer central roll. Behörighetskrav

Ma C, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Utbildningen sker i samarbete med Campus Varberg och ges i Varberg.

Examen

Kandidatexamen.

www.hh.se/utbildning

Jag tror på den här utbildningen – många stora företag uppskattar kombinationen av kunskaperna energi och ekonomi. Att man dessutom kommer att ha kompetenser i miljötänk, såsom förnybar energi, är bara ett plus i framtiden. Allt fler företag arbetar med till exempel miljörapporter.”

erativ Sevdia Z abit, op erg Energi analytiker på Varb 40

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Entreprenörskap och förnyelse 60 hp

Utbildningen byggs upp runt ett projekt som ofta leder till företagsstart. Utifrån projektets krav, studentens tidigare utbildning och erfarenheter anpassas ett kurspaket. Kurspaketet består både av obligatoriska och valbara kurser som fokuserar på personlig utveckling och/eller idéutveckling.

Att vara entreprenör är inte bara ett jobb utan också en livsstil. Din kreativitet och personlighet lever med dig och utvecklas hela tiden. Är du en blivande entreprenör har vi på Högskolan i Halmstad ett program som passar dig. Entreprenörskap och innovation är viktigt för samhällsutvecklingen. Entreprenörskap handlar inte bara om att starta upp helt nya företag eller förverkliga helt nya idéer utan det kan också handla om att utveckla andras idéer. Du som söker är kanske student och vill gå från idé och teori till handling och praktik. Eller så är du redan ute i näringslivet eller i en organisation. Det viktiga är att du brinner för möjligheten att förbättra något eller utveckla en affärsidé. Du måste inte alltid ha en egen idé, men du måste ha en stark drivkraft. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla: • en egen idé • din arbetsgivares idé (intraprenörskap) • någon annans idé (från högskola eller företag/organisationer) Vi har skräddarsytt ett kurspaket som ger dig de kunskaper du behöver för att starta ett företag. Ofta är det ditt projekt under utbildningstiden som leder fram till att bli ditt framtida företag. Examen

Efter avslutad utbildning kan samlat kursbevis erhållas.

med förnyelse inom etablerade företag eller organisationer. Med stor sannolikhet kommer du att arbeta i projektform, ofta som projektledare. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Entreprenörskap och affärslogik 7,5 hp Personlig utveckling, kreativitet och ledarskap 7,5 hp Förnyelseprojekt 15 hp Teknisk ekonomi 7,5 hp Immaterial- och avtalsrätt 7,5 hp Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp Reservation för ändringar.

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet är begränsat till 15 platser. Till 1/3 av platserna tillämpas ett alternativt urval baserat på brev och intervju. För att delta i alternativt urval, ska ett obligatoriskt brev vara VHS tillhanda senast den 15/6. Information om brevet kan du få via vår webbplats: www.hh.se (under utbildning/Studentcentrum/blanketter). Det alternativa urvalet baseras först på det obligatoriska brevet där du presenterar dig. Därefter intervjuas ett antal sökande av programledningen, samt av beteendevetare. Entreprenöriella egenskaper, intresse, engagemang och argumentationsförmåga är av stor vikt både i den skriftliga presentationen och vid intervjun.

Mer information Programansvarig Jeanette Gullbrand tfn 035-16 75 82 entreprenorutb@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Arbetsområden

Efter avslutad utbildning förväntas du kunna driva ett eget företag, direkt eller i framtiden. Du ska också kunna arbeta

Jag ville driva eget företag och det här var en bra inkörsport. Man lär sig grunderna i hur man utvevcklar en affärsidé till praktisk verklighet. Utbildningen är väldigt praktiskt inriktad. Jag hade en handfull tankar om grejor jag kunde starta företag kring, exempelvis en internetbaserad gitarrskola eller en fälgspray för motorcyklar. Men det här projektet som vi valde, att tillverka och lansera en produkt i musikbranschen, var en bra chans och ett intressant projekt som kan bli någonting. Och tanken var att starta något som jag kunde fortsätta med efter högskolan. Jag driver eget företag nu och håller just nu på med promotion av produkten som ska lanseras.”

Peter Alkeryd egen företagare, 25 år, HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

41

Ekonomi • Program

Programmets innehåll


Ekonomi • Program

Programmets innehåll År 1 Företagsekonomi 45 hp Juridik 15 hp

Europaekonom­ programmet 180 hp

År 2 Nationalekonomi 30 hp Under vårterminen läses 30 hp språk eller motsvarande utomlands

Gillar du språk och ekonomi? Kan du tänka dig att jobba internationellt? Då är vårt Europaekonomprogram klippt och skuret för dig. Den ger en extra dimension både till dina studier och din studietid.

År 3 Två terminers studier utomlands Företagsekonomi 30 hp Valfria ekonomiska kurser 15 hp Självständigt arbete (uppsats) inom företagsekonomi 15 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Ulf Ågerup tfn 035-16 79 34 europaekonom@hh.se

Utbildningen erbjuder dig, vid sidan av företagsekonomi och nationalekonomi, internationell erfarenhet och goda språkkunskaper. Du har stor frihet att själv välja både vad du vill läsa och var. Möjligheten att studera vid olika universitet ger dig ett stort utbud av kurser och inriktningar inom ekonomiområdet. De tre första terminerna läser du grundkurser på Högskolan i Halmstad. Ibland hålls de på engelska eftersom vi både har utländska gästföreläsare och utbytesstudenter. På höstterminen det andra året läser du nationalekonomi. På vårterminen läser du språk och kultur i ett europeiskt land. Det tredje året läser du utomlands. Under utbildningen kommer du att läsa kurser med inriktning på fortsatt fördjupning i företagsekonomi, och du kommer att läsa kurser inom valfria ekonomiska ämnen. I slutet av utbildningen skriver du ditt examensarbete. Examen

Kandidatexamen Dubbel examen, det vill säga examen från ett utländskt universitet, kan erbjudas i vissa fall.

Studier utomlands

Du läser en del av utbildningen på andra europeiska universitet. I dag har vi kontakt med ett tiotal olika lärosäten, bland annat i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och Holland. Arbetsområden

Efter avslutad utbildning är målet att du ska kunna arbeta i såväl svensk som internationell miljö. Exempel på arbetsområden är befattningar inom svenska eller internationella företag, utlandstjänster på internationella marknader eller handläggare vid svenska och europeiska organisationer och institutioner, till exempel EU. Behörighetskrav

Ma C, Sh A, Eng B. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Du kan efter examen söka något magisterprogram i företagsekonomi beroende på vilken inriktning du har läst.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

år, Joakim Edström, 21 student 42

Jag älskar att resa och skulle gärna jobba utomlands i framtiden. Jag valde det här programmet för att jag är intresserad av ekonomi och därför att jag får chans att tillbringa en stor del av studietiden i andra länder. Ett halvår ska jag läsa i Spanien. Jag är född och uppvuxen där och har funderat på att flytta tillbaka. Jag ska också läsa ett år i England eftersom jag vill bli riktigt bra på engelska, det är jätteviktigt i dag! Vi läser en del kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter. Det ger lite extra språkträning.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Marknadsföringsprogrammet 180 hp Arbeta med marknadsplaner och driva och presentera projekt. Låter det intressant? Då ska du jobba som marknadsförare. Vi har rätt utbildning för dig. Praktik utomlands ingår. Med några få undantag är alla kurser på den här ekonomutbildningen skräddarsydda för programmet. Därför kommer du att upptäcka att det finns inslag och exempel från marknadsföringen med hela tiden. Vi arbetar internationellt, både internationella lärare och litteratur på engelska finns. Huvudområdet företagsekonomi läser du i sammanlagt tre terminer. De ekonomiska kurserna är fördelade över samtliga år. Företagsekonomi handlar om hur ett företag styrs och organiseras. Du kommer att få praktiska kunskaper i bokföring, organisation och marknadsplanering. Du läser juridik, statistik, informatik och nationalekonomi. Två kurser går hela tiden parallellt och undervisningen består av både föreläsningar och självständiga arbeten. På så sätt blir dina studier omväxlande. Sista terminen skriver du en uppsats (vetenskapligt arbete) i ämnet marknadsföring. Kurserna i nationalekonomi har ett större perspektiv och fokuserar på hela samhällets ekonomi. Det sista året ingår ett praktikprojekt då du tar med dig kunskaperna ut i verkligheten. För den som vill, kan det efter examen vara lämpligt att läsa vidare ett år i Halmstad till magisterexamen i internationell marknadsföring. Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Praktik utomlands ingår. Under drygt

tre månader arbetar du på ett företag som du själv eller Högskolan tagit kontakt med. Vi ser helst att företaget finns utanför Sverige. Våra studenter har praktiserat i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Japan, Dubai, Österrike, Singapore, Kina, Australien, Finland, Italien, Nya Zeeland, USA och Brasilien. I England, Brasilien och Nya Zeeland samarbetar vi med universitet, så vi kan garantera ett antal platser. Arbetsområden

Som marknadsförare har du ett mycket utåtriktat arbete. Du kommer att samarbetar med flera olika människor både inom och utanför företaget. Du ska hålla kontakt med kunder, leverantörer, distributörer, reklambyråer, press, personal och produktutvecklare. Sådana arbetsuppgifter finns på alla företag, både tillverkare av varor och tjänster, oavsett om det är ett stort eller mindre företag, nationellt eller internationellt. Du kan även arbeta på ett PR-företag eller till exempel med marknadsundersökningar. Behörighetskrav

Ma C, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Du kan efter avslutad utbildning söka vidare till något av våra magisterprogram i företagsekonomi, beroende på vilken inriktning du har läst.

Jag jobbar som Business Development Manager på företaget Lux Asia Pacific (tidigare Electrolux) i Vietnam. Tankar på en karriär utomlands fanns redan vid valet av utbildning och högskola. Jag fick möjlighet att göra min utlandspraktik i Japan och för tre år sedan började jag som Management Trainee på Lux Asia Pacific i Singapore. Jag befordrades så småningom till filialchef i Filippinernas huvudstad Manila. Nästa destination blev Vietnam där jag som regionchef först tillbringade ett halvår i Hanoi innan jag flyttade ner till Saigon där jag nu bland annat jobbar med produktlanseringar och ledarutbildning. De teoretiska kunskaper jag har från mina år på Högskolan i Halmstad har varit ovärderliga. Tillsammans med de praktiska erfarenheter jag fick från utlandspraktiken har det gjort att jag har kunnat uppfylla min dröm om en karriär utomlands.”

År 1 Marknadsföring I, 7,5 hp (1–30)* Konsumentbeteende 7,5 hp (31–60)* E-handel och internetmarknadsföring 15 hp (1–30) Grundläggande redovisning och finansiering 7,5 hp (1–30)* Organisation för marknadsförare 7,5 hp (1–30)* Mikroekonomisk teori 7,5 hp (1–30) Marknadskommunikation 7,5 hp (1–30)* År 2 Statistiska metoder 7,5 hp (1–30) Vetenskaplig metod 7,5 hp (31–60)* Nationalekonomi, internationell ekonomi 7,5 hp (1–30) Marknadsplanering 7,5 hp (1–30)* Varumärken 7,5 hp (31–60)* Ekonomistyrning 7,5 hp (1–30)* Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 hp (31–60)* Ledning av människor 7,5 hp (31–60)* År 3 Analytisk marknadsföring i forskning och praktik 15 hp (61–90)* Juridisk översiktskurs 15 hp (1–30) Självständigt uppsatsarbete 15 hp (61–90)* Praktikprojekt 15 hp (31–60) * Kursen ingår i huvudområdet företagsekonmi. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Thomas Helgesson tfn 035-16 75 12 marknadsforingsprogram@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Fredrik Lund t, 30 år, Business Developqvmisen t Manager HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

43

Ekonomi • Program

Programmets innehåll


Ekonomi • Program

Programmets innehåll År 1 Företagsekonomi (1–30) 30 hp Valfria kurser 30 hp År 2 Företagsekonomi (31–60) 30 hp Valfria kurser, 30 hp År 3 Företagsekonomi (61–90) 30 hp Valfria kurser 30 hp De valfria kurserna om 90 poäng kan väljas ur Högskolan i Halmstads utbud. Platsgaranti gäller på dessa kurser. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Niclas Frifelt tfn 035-16 75 90 valfritt_ekonomiskt_program@hh.se

Valfritt ekonomiskt program 180 hp Udda eller traditionell? Din ekonomexamen kan bli vilket som. Den här utbildningen är ett mycket bra val för dig som vill bli ekonom, men inte vet vilken inriktning du ska välja. På valfritt ekonomiskt program får du välja fritt så länge hälften av kurserna är inom företagsekonomi. Men även inom detta huvudämne har du stora valmöjligheter. Företagsekonomin erbjuder dig kurser i hur man driver och verkar i ett företag. Några delar är redovisning, investeringsbedömning, marknadsföring och organisation. I övrigt bör du även läsa nationalekonomi som tar upp ekonomi i ett större, samhälleligt perspektiv. Många väljer sedan att läsa juridik eller statistik. Du kan också inom programmet kombinera företagsekonomin med till exempel språk eller psykologi om du vill. Hur du gör bestämmer du. Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Om du vill studera utomlands kan du söka de platser som Högskolan utlyser via Erasmus. Vi har utbytesavtal inom

företagsekonomi och andra ämnen med ett stort antal länder i Europa. Vill du ordna dina utlandsstudier på programmet på egen hand går det bra så länge du har ett godkännande från sektionen. Arbetsområden

Beroende på inriktning kan du arbeta som till exempel revisor, marknadsförare, controller eller ekonomichef. Tänkbara arbetsgivare är företag, organisationer och offentlig förvaltning. Behörighetskrav

Ma C, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Du kan efter examen söka vidare på något magisterprogram i företagsekonomi, beroende på vilken inriktning i företagsekonomi du har läst.

www.hh.se/utbildning

, 23 Alexandra Bylander student

år,

Det här programmet finns bara här och jag är jätteglad att jag valde Högskolan i Halmstad för jag trivs bra här. Jag var först lite tveksam till Halmstad för det låg så nära min hemstad, men nu trivs jag kanon. Genom programmet kan vi göra oss unika och forma vår egen ekonomexamen. Jag läste företagsekonomi på gymnasiet och det var lite därför jag valde detta program. Programmet passar mig jättebra för jag får välja själv och jag kan välja kurser som jag tycker är intressanta. De tar hit bra föreläsare och det är kul att träffa folk utifrån så att vi får se exempel från verkligheten. Högskolan i Halmstad är jättefin och det finns mycket man kan engagera sig i. Jag har själv varit med i nollningen och nu planerar jag för arbetsmarknadsdagen.”

Civilekonom i Halmstad i höst? Under förutsättning att Högskolan i Halm­stad får rättighet att ge civilekonomexamen ska ett civilekonomprogram starta hösten 09. Utbildningen är på 240 hp, motsvarande fyra års heltidsstudier, där de två första åren utgör en gemen-

44

sam grund för ekonomiområdet. Under det tredje och fjärde året skaffar sig studenten fördjupade kunskaper inom någon av våra fyra fördjupningsinriktningar: • bank och revisor • controller

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Nyhet • internationell marknadsföring • strategiskt ledarskap och management För mer information se: www.hh.se/civilekonom


På magisterprogrammet studerar du de utmaningar en internationell marknadsförare möter när det gäller ledning och strategi. Du lär dig att analysera möjligheter och begränsningar på den internationella marknaden. Du studerar vilka marknader ett företag ska etablera sig på och hur företaget ska etablera sig. Du lär dig att bli professionell i framtida internationella kontakter. Alla kurser ges på engelska och du läser dem tillsammans med internationella studenter.

Övrigt

Startar ht 09, helfart och halvfart. Efter att ha läst 60 hp (första året) på magisterutbildningen finns det möjlighet att läsa vidare (utan att behöva komplettera) andra året på Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning internationell marknadsföring och erhålla en masterexamen. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i strategisk ledning 60 hp Nyckelbegrepp för det moderna företaget är utveckling och förändring. Därmed blir strategisk management och ledarskap mycket viktigt. Programmet erbjuder dig möjligheten att lära dig att analysera företagens val och anpassning till nya villkor. Villkoren kan vara interna förändringar i organisationen i samband med företagets tillväxt och utveckling, eller externa förändringar i företagets omvärld i takt med branschens utveckling och ekonomisk globalisering. För ledningen är strategiskt tänkande ett mycket viktiga område.

Övrigt

Startar ht 09, helfart och halvfart. Efter att ha läst 60 hp (första året) på magisterutbildningen finns det möjlighet att läsa vidare (utan att behöva komplettera) andra året på Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning strategisk ledning, och erhålla en masterexamen. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogrammet revisor och bank 60 hp Programmet vänder sig till dig som vill arbeta som revisor, redovisningskonsult eller kredithandläggare inom bank. Under fördjupningskursen i finansiering och redovisning varvas föreläsningar med studiebesök på revisionsbyrå och bank. I programmet ingår även de för revisorsyrket obligatoriska kurserna Beskattningsrätt I samt Re-

visorsjuridik. Dessa kurser är centrala även för arbete som redovisningskonsult eller inom bank. Övrigt

Startar ht 09, helfart och halvfart. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling 120 hp Utbildningen behandlar innovationers natur, organisering och ledning av innovationsprocesser samt affärsutveckling med inriktning på internationella marknader. Utbildningen är väl förankrad i Högskolans forskning med inriktning på små och medelstora företag. Kurserna syftar till att du ska lära känna ekonomins och teknikens områden över ämnesgränser och de kombineras med mera praktiskt inriktade kursdelar.

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet har tre inriktningar: internationell marknadsföring; strategisk ledning respektive teknisk projektledning Vissa kurser samläses. Undervisningen bedrivs på engelska i de fall det finns utländska studenter antagna. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

45

Ekonomi • Påbyggnad

Magisterprogram i internationell marknadsföring 60 hp


Ekonomi • Kurser

Entreprenörskap Entreprenörskap 7,5 hp

Kursen tar upp vad begreppet entreprenörskap står för. Du får lära dig hur man praktiskt går till väga när man startar företag: strategier, marknad, ekonomisk planering, budgetering och finansieringsmöjligheter. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 03 Affärsutveckling och entreprenörskap 15 hp

Kursen ger kunskap om innebörden av begreppet entreprenörskap. Du lär dig hur man praktiskt går till väga när man startar företag: strategier, marknad, ekonomisk planering, budgetering och finansieringsmöjligheter. I kursen ingår ett större projekt. Kursen är internetbaserad. Tillgång till dator och internet krävs. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla förmågan att förstå helheten i att bedriva företagsverksamhet. Detta innebär att en stor del av kursen ägnas åt att utarbeta en verksamhetsplan vilken innefattar både finansiell planering och marknadsplan. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 12

Företagsekonomi Företagsekonomi (1–30) 30 hp

Kursen består av fyra delkurser och ger grundläggande kunskaper i företagsekonomisk teori. Syftet är att ge kunskap och förståelse för olika aktiviteter inom ett företag. Delkurserna är: • Organisation • Marknadsföring • Affärsredovisning • Ekonomistyrning Läs mer om innehållet i kurserna under respektive rubrik. Kurserna kan även sökas separat.

46

Behörighetskrav: Ma C och Sh A helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 09, distans/campus D helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/campus D

som förmedlas till oss via media och som vi sedan bär med oss i olika situationer. Delkurs två: Företagande ledarskap i handling, granskar specifika ledarskapssituationer i företag. Vi får lära oss att tillämpa de föreställningar som första delkursen resulterade i på vanliga företeelser inom företag. Kursen avslutas med en uppsats på 15 hp. Du kan även välja att läsa kursen om 15 hp och gör då inte uppsatsarbetet.

Företagsekonomi (31–60) 30 hp

Företagsekonomi inriktning marknadsföring (61–90) 15/30 hp

Kursen innehåller fem valbara delkurser och en obligatorisk metodkurs. De valbara kurserna är: Entreprenörskap och affärsplanering, Finansiering, Marknadsföring II, Ledning av människor samt Verksamhetsplanering. Läs mer om innehållet i kurserna under respektive rubrik. Du kan även söka kurserna separat. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–30) 30 hp helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v.03 Företagsekonomi inriktning externredovisning (61–90) 15/30 hp

Kursen inleds med två delkurser om vardera 7,5 hp. Delkurs ett: Externredovisning I, behandlar redovisningsteori, koncernredovisning och tillämpning av rekommendationer. Delkurs två: Externredovisning II, diskuteras aktuella redovisningsproblem som kassaflödesanalys och miljöredovisning samt den harmoniseringsprocess som fortgår på den internationella arenan. Kursen avslutas med en uppsats på 15 hp. Du kan även välja att läsa kursen om 15 hp och gör då inte uppsatsarbetet. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36 Företagsekonomi inriktning ledarskap (61–90) 15/30 hp

Kursen inleds med två delkurser om vardera 7,5 hp. Delkurs ett: Ledarskap i företag – en skapelse i ord och bild, behandlar de föreställningar om ledarskap

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36

Kursen inleds med två delkurser om vardera 7,5 hp. Delkurs ett: Strategisk marknadsföring I, där tyngdpunkten bland annat ligger på kund- och konkurrensstrategier samt relationsmarknadsföring. Delkurs två: Strategisk marknadsföring II, där tyngdpunkten ligger på strategisk marknadsplanering som svar på omvärldsförändringar och uppbyggandet av kärnkompetens för att hantera möjligheter och uppmaningar på marknaden. Kursen avslutas med en uppsats på 15 hp. Du kan även välja att läsa kursen om 15 hp och gör då inte uppsatsarbetet. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Företagsekonomi inriktning redovisning/finansiell styrning (61–90) 15/30 hp

Kursen inleds med två delkurser om vardera 7,5 hp. Delkurs ett: Externredovisning I, behandlar redovisningsteori, koncernredovisning och tillämpning av rekommendationer. Delkurs två: Finansiering, innehåller delar som avhandlar företagets förhållande till de finansiella marknaderna samt företagets beteende på valutamarknader. Kursen avslutas med en uppsats på 15 hp. Du kan även välja att läsa kursen om 15 hp och gör då inte uppsatsarbetet. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


ting and Human Resource Management are the two perspectives that are used.

Kursen inleds med två delkurser om vardera 7,5 hp. Delkurs ett: Externredovisning I, behandlar redovisningsteori, koncernredovisning och tillämpning av rekommendationer. Delkurs två: Verksamhetsstyrning, behandlar styrning mot både finansiella och icke finansiella mått, cost management, strategi och ’balanced scorecard.’ Kursen avslutas med en uppsats på 15 hp. Du kan även välja att läsa kursen om 15 hp och gör då inte uppsatsarbetet.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36

Behörighetskrav: Business Culture I eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45

Behörighetskrav: Ma C, Sh A halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03, distans/campus D

Business Information Technology I, 7,5 hp

The course will deal with organisations and their use of information technology (IT) in order to increase effectiveness and efficiency. Contents: IT related terms, theory and functions. The use of IT in the problem solving process. IT strategy and business idea. Business processes and office information systems. Management information systems. Databases and communications.

Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Ett års akademiska studier eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 12 Affärskultur II 7,5 hp

The course will deal with intercultural management. Attention will be given to cultures, personalities, strategies and tactics in intercultural negotiations. Marke-

Finansiering 7,5 hp

Kursen tar dels upp företagets interna finansiella planering dels den planering som är kopplad till de finansiella marknaderna. I kursen ingår två självständiga moment som finansiell planering samt analys av ett börsföretag.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 12

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36

Ledarskap (att leda på distans) 7,5 hp

Business Information Technology II 7,5 hp

The course will deal with IT as a tool in strategic planning. Contents: IT as a strategic tool. Strategic information support. IT in a practical context in business systems. Hardware, communications and networks. IT and IS-strategies in European business. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Business Information Technology I eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 Ekonomistyrning 7,5 hp

I kursen ingår att lära sig ekonomistyrningens teoretiska grunder för att med olika planerings- och kalkylmodeller samt budgetering kunna presentera relevant ekonomisk information i en beslutssituation. I kursen ingår att lära sig och förstå syftet med internredovisning. Behörighetskrav: Ma C, Sh A halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 12 halvfart vt 10, start v. 12, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 12, distans/campus D

Kursen behandlar olika perspektiv på ledarskap. Centralt på kursen är utveckling av det egna ledarskapet utifrån självreflektion och ledning av geografiskt spridda personer. Syftet är att skapa förståelse för teorier och modeller som kan beskriva och förklara ledarskap och ledarskap på distans. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Ledarskap: ett internationellt perspektiv 15 hp

Affärskultur I, 7,5 hp

The course will deal with cultural awareness and country specific culture. Contents: Simulation game, culture and traditions in Sweden and other countries, cultural differences and the art of crossing cultures.

I kursen diskuteras aktuella redovisningsproblem som kassaflödesanalys och miljöredovisning samt den harmoniseringsprocess som fortgår på den internationella arenan. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–60) 60 hp samt Externredovisning I halvfart ht 09, start v. 36

Affärsredovisning 7,5 hp

I kursen ingår affärsredovisningens teoretiska grunder med bokföring av affärshändelser samt att upprätta bokslut. I kursen ingår ett självständigt projektarbete, att bokföra, upprätta bokslut samt skriva en årsredovisning för ett fiktivt företag. Kursen innehåller dessutom koncernredovisning. Kursen innefattar beräkning, tolkningar och förståelse för ekonomiska nyckeltal. Studenter som går distanskurs måste ha tillgång till dator och internet.

Externredovisning II 7,5 hp

Denna kurs ges i samarbete med utländska universitet. Studenterna interagerar således med studenter i andra länder. Kursen är helt nätbaserad (webbkamera och mikrofon behövs). Studenterna genomför empiriska studier av ledarskap i sitt land, baserat på litteratur i ämnet. Därefter jämförs studierna av ledarskap i de olika deltagande länderna. Kan skillnader respektive likheter förklaras i termer av kultur? Behörighetskrav: 60 hp ekonomiska ämnen eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

47

Ekonomi • Kurser

Företagsekonomi inriktning redovisning/verksamhetsstyrning (61–90) 15/30 hp


Ekonomi • Kurser

Ledarskap: gruppers utvecklingsprocess 7,5 hp

Kursen behandlar olika teman på ledarskap och grupputveckling. Centralt inom kursen är att skapa förståelse för ledarskapets samband med medlemmarna i gruppen. Syftet är att skapa förståelse för teorier och modeller som kan beskriva och förklara interaktionen och processerna i gruppen. Behörighetskrav: Ledarskap (att leda på distans) 7,5 hp eller motsvarande kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Ledning av människor 7,5 hp

Kursen behandlar den del av chef- och ledarskapet som består av arbetsledning dvs att leda andra människor. I kursen ingår ledarskapsteorier, lärande om praktiskt ledarskap, delegering, gruppdynamik, konflikthantering, personligt varumärke och konsten att kommunicera. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 03 Marknadsföring I, 7,5 hp

Kursen är en bred och grundläggande introduktion till marknadsföringsämnet. Vi går igenom vad man ska tillverka, var man kan sälja det, hur man gör reklam, samt hur man prissätter. Kursen utgår från ett marknadsperspektiv, och handlar därför om kunders motiv, önskningar, och behov ­och hur man som marknadsförare tillfredsställer dem. Behörighetskrav: Ma C, Sh A halvfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 45, distans/internet D halvfart ht 09, start v. 45, distans/campus D halvfart vt 10, start v. 12 Marknadsföring II 7,5 hp

Kursens mål är att ge en bred bild av utvecklingen av marknadsföring både som akademiskt ämne och som funktion (dvs. i praktiken). Kursen bygger på grundläggande marknadsföringskunskaper och fördjupar och breddar förmågan att förstå marknadsföringens syfte och funktion. Kursen innehåller även en introduktion till upplevelsebaserad marknadsföring. Behörighetskrav: Marknads­föring I,

48

7,5 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 12 Mat eller drivmedel 7,5 hp

Under denna kurs tittar vi på naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska aspekter på motorbränslen framställda från olika jordbruksprodukter. Du väljer själv inriktning. Vi studerar de geografiska och geologiska förutsättningarna på olika platser på jorden för odling av olika grödor; de industriella processerna för att omvandla jordbruksprodukter till bränsle samt tekniken bakom förbränningsmotorerna för dessa biobränslen. I kursen studeras även de marknadsmekanismer som verkar på val av gröda, bränsle och motor samt de handelsvägar som existerar respektive byggs upp kring de aktuella bränslena. Behörighetskrav: 60 hp inom området ekonomi eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Organisation 7,5 hp

Fokus i kursen är att skapa grundläggande kunskap och förståelse för organisationsteori utifrån olika perspektiv. Vi diskuterar organisationers komplexitet och vilka faktorer som påverkar organisationen, t.ex. aktörerna själva, omvärlden, kulturen eller interna maktförhållanden. Behörighetskrav: Ma C, Sh A halvfart ht 09, start v. 45 halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D halvfart ht 09, start v. 36, distans/campus D halvfart vt 10, start v. 03 Strategisk marknadsföring I, 7,5 hp

Kursens fokus ligger på kund- och konkurrensstrategier samt relationsmarknadsföring. Inom kursen lyfts särskilt fram vinsten av att satsa på en kund och viktiga nätverkaktörer som ett företag har relation med. Företags agerande på marknaden, ensamt och i samarbete med andra viktiga aktörer, måste leda till att skapa ett högre mervärde för alla intressenter som företaget har ubytesrelationer med. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Strategisk marknadsföring II 7,5 hp

Tyngdpunkten i denna kurs läggs på strategisk marknadsplanering som svar på omvärldsförändringar och uppbyggandet av kärnkompetens för att hantera möjligheter och utmaningar på marknaden. Här betonas att en väl uppbyggd företagskompetens, till en stor del, är beroende av hur företaget hanterar sina relationer med viktiga aktörer på marknaden. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 45 Verksamhetsplanering 7,5 hp

Denna kurs kopplar samman företagets strategiska planering med den operativa planeringen som till exempel inköps-, lager- och produktionsbeslut. Kursen innehåller dessutom kvalitetsstyrning. I kursen ingår dels excelövningar, dels ett grupparbete som examineras. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 03 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning 7,5 hp

Kursen fokuserar de val som ska fattas inför och under en vetenskaplig undersökning. Särskilt behandlas identifiering och val av problem, uppbyggnad av teoretisk referensram, val av övergripande metodmässigt upplägg, val och användning av datainsamlingsmetod samt metod för analys av data. Såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar behandlas. Behörighetskrav: Företagsekonomi (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 03

Juridik Arbetsrätt I, 7,5 hp

Kursen handlar om juridiken kring individens anställningsavtal inklusive regler om uppsägning och avskedande av arbetstagare. Kollektivavtal, stridsåtgärder och fackföreningarnas förhandlingsrätt är andra komponenter i kursen. Vidare behandlas arbetsmiljölagen, jämställdhetslagen samt skadeståndslagens tillämpning på arbetstagare.

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Arbetsrätt II 7,5 hp

Kursen är en fördjupning av Arbetsrätt I och behandlar ett flertal olika områden, såsom inhyrning av personal, anställdas integritet vid drogtestning och e-post, regler om A-kassan, arbetsrättsliga förhandlingar, företagsöverlåtelse, pensioner, försäkringar och fördjupning om kollektivavtal etc. Behörighetskrav: Arbetsrätt I, 7,5 hp, eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45

juridiska översiktskursen. Särskild vikt läggs vid de rättsregler som styr fastighetsoch bostadsrättsöverlåtelser och fastighetsrättslig lagstiftning samt de rättsregler som styr pantsättning och exekutiv försäljning av fast egendom. Vi lägger även vikt vid de rättsregler som styr servitut, arrenden, hyresrätter och bostadsrätter. Behörighetskrav: Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig ­inriktning 15 hp, eller annan motsvarande kurs i juridik halvfart ht 09, start v. 36, distans/campus D

I all affärsverksamhet spelar skatterättsliga överväganden en viktig roll. Fokus i kursen är därför beskattning av företag, men den behandlar även privatpersoners beskattning. Indirekt beskattning och internationell skatterätt berörs också. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36 Bostadsrätt – ombildning 7,5 hp

Kursen belyser bostads- och hyresrättslig lagstiftning, bl.a. den som uppkommer i styrelsearbete inom en bostadsrättsförening samt vid arbete med förvaltning av flerfamiljshus i bostadsrättsform. Även de rättsregler som aktualiseras vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt behandlas. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig ­inriktning eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12

Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp

Med utgångspunkt i egna förhandlingar lär sig studenterna analysera förhandlingssituationer och de ges möjlighet att pröva olika metoder för att nå sina mål. Kursens upplägg förutsätter ett aktivt deltagande. Behörighetskrav: 60 hp i samhälls­ vetenskapliga ämnen eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning 15 hp

Kursen fördjupar kunskaperna inom de områden som berördes inom den juridiska översiktskursen med offentligrättslig inriktning. Särskild vikt fästs vid områden som är av betydelse för den som avser att arbeta inom välfärdssektorn och inom offentlig verksamhet. Vi belyser bland annat hur socialtjänstlagarna kan ge stöd åt familjer, barn och ungdomar, samt åt äldre och personer med funktionshinder. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning 15 hp helfart ht 09, start v. 45 helfart vt 10, start v. 12

E-handelsrätt 7,5 hp

Kursens syfte är att presentera informationssamhällets påverkan på rättssystemet. Exempelvis inom köprätten och immaterialrätten. Stor vikt läggs på att ur ett IT-rättsligt perspektiv belysa de rättsregler som aktualiseras vid E-handel, upphovsrätt, fildelning och databrott. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig ­inriktning eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 Fastighetsrätt 15 hp

Kursen har som mål att ge en utvidgning och fördjupning av kunskaperna från den

Kursen ger studenterna en introduktion och fördjupning i immaterialrätt. Immaterialrättens grundstruktur belyses utifrån respektive immaterialrätts (patenträtt, mönsterrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt) perspektiv. Dessutom ges en inblick i vilka åtgärder som kan vidtas vid intrång. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03

Förhandlingsteknik 7,5 hp Beskattningsrätt I, 15 hp

Immaterialrätt 7,5 hp

Hyresrätt 7,5 hp

Kursen är en fördjupning inom hyresrätt. Särskild vikt läggs vid reglerna om besittningsskydd avseende bostadslägenhet och lokal. Vi lägger även vikt vid juridiska frågeställningar som uppkommer i samband med omförhandling av hyra samt vid arbete med förvaltning av flerfamiljshus i hyresrättsform. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs för bygg- och fastighets­ekonomer, 15 hp, eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 halvfart ht 09, start v. 45, distans/campus D

Kursen ger grundläggande kunskap om juridisk terminologi och översiktlig kunskap om rättsregler och användningen av dessa. Vi fokuserar speciellt på de som är viktiga för samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken. Tonvikt läggs på det förmögenhetsrättsliga området. Vi ger även en orientering i de rättsregler som har särskild betydelse för ekonomisk verksamhet, till exempel fastighetsrätt och familjerätt samt EG-rätt, processrätt, utsökning och konkurs samt straffrätt. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning 15 hp

Efter kursen förväntas deltagarna ha grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och översiktliga kunskaper avseende gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för samhälls- och beteendevetare och andra inom den offentligrättsliga sektorn. Kursen omfattar allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arbetsrätt, familjerätt. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03 Kontraktsrätt 7,5 hp

Inköpare och försäljare kommer i kontakt med ett flertal olika rättsområden. Viktiga är förstås standardavtalsrätt, köprätt och transporträtt, men även agenträtt och kommission har en plats i kursen. Som en separat del behandlas lagen om offentlig upphandling, vilken styr inköp för över 400 miljarder årligen.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

49

Ekonomi • Kurser

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36


Ekonomi • Kurser

Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12 Marknadsrätt 7,5 hp

Kursen har som mål att ge en utvidgning och fördjupning av kunskaperna inom marknadsrätt från den juridiska översiktskursen. Särskild vikt läggs vid reglerna inom marknadsföringsrätten och utformning av reklambudskap. Vi lägger även vikt vid juridiska frågeställningar som uppkommer i samband med prisinformation. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36

är viktiga för samhälls- och beteendevetare och andra inom den offentligrättsliga sektorn. Kursen omfattar allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arbetsrätt, familjerätt. Delkurs två: Förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning. Kursen fördjupar kunskaperna inom de områden som berördes inom den juridiska översiktskursen med offentligrättslig inriktning. Särskild vikt fästs vid områden som är av betydelse för den som avser att arbeta inom välfärdssektorn och inom offentlig verksamhet. Vi belyser bland annat hur socialtjänstlagarna kan ge stöd åt familjer, barn och ungdomar, samt åt äldre och personer med funktionshinder.

• Optionsteori 7,5 hp • Portföljvalsteori 7,5 hp

Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03

Nationalekonomi (61–90) 30 hp

Revisorsjuridik 15 hp

Kursen har som mål att ge en bredd och fördjupning av kunskaperna från den Juridiska översiktskursen där tonvikt ligger på de rättsområden som är särskilt viktiga för en revisor och andra yrken inom den finansiella sektorn. De områden som studeras är associations-, konkurs- och utsökningsrätt samt förmögenhetsbrotten. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Skadestånds- och försäkringsrätt 7,5 hp

Kursens syfte är att presentera skadestånds- och försäkringsrättens betydelse inom det förmögenhetsrättsliga området. I skadeståndsrätten belyses främst skadeståndslagen samt allmänna skadeståndsrättsliga principer. I försäkringsrätten belyses olika försäkringsavtal samt konsumentförsäkringslagen. Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Socialrätt 30 hp

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp. Delkurs ett: Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning. Efter kursen förväntas deltagarna ha grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och översiktliga kunskaper avseende gällande rättsregler på centrala rättsområden, särskilt dem som

50

Nationalekonomi Nationalekonomi (1–30) 30 hp

Kursen består av fyra delkurser och ger grundläggande kunskaper i modern nationalekonomi. Mikro- och makroekonomisk teori ger de teoretiska redskapen för att analysera ekonomiska frågeställningar dels ur de enskilda konsumenternas och företagens perspektiv, dels i ett övergripande samhällsekonomiskt perspektiv. I två av delkurserna tillämpas teorierna på frågor som offentlig sektor, internationell handel, stabiliseringspolitik, finansiella institutioner och riskhantering med hjälp av aktier och optioner. Behörighetskrav: Ma C och Sh A helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/campus D helfart vt 10, start v. 03 Nationalekonomi (31–60) 30 hp

Kurserna i nationalekonomi på nivån 31– 60 är uppbyggda så att du fritt kan välja mellan delkurserna. Läs mer om innehållet i kurserna under respektive rubrik. • Human Resource Management 7,5 hp • Industriell organisation 7,5 hp • Internationell ekonomi 7,5 hp • Kvantitativa metoder 7,5 hp • Makroekonomisk analys 7,5 hp • Mikroekonomisk analys 7,5 hp

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Kurserna ges på halvfart men du som önskar läsa på helfart kan söka ytterligare delkurser om 15 hp. För slutbetyg i nationalekonomi 31–60 hp, krävs fyra av delkurserna. Samma delkurser kan inte tillgodoräknas mer än en gång. Samtliga delkurser kan sökas separat. Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30 hp) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10

Kurserna i Nationalekonomi på nivån 61– 90 är uppbyggda så att du fritt kan välja mellan delkurserna. Läs mer om innehållet i kurserna under respektive rubrik. • Human Resource Management 7,5 hp • Industriell organisation 7,5 hp • Internationell ekonomi 7,5 hp • Kvantitativa metoder 7,5 hp • Makroekonomisk analys 7,5 hp • Mikroekonomisk analys 7,5 hp • Optionsteori 7,5 hp • Portföljvalsteori 7,5 hp Kurserna ges på halvfart men du som önskar läsa på helfart kan söka ytterligare delkurser om 15 hp. För slutbetyg i nationalekonomi 31–60 hp krävs fyra av delkurserna. Samma delkurser kan inte tillgodoräknas mer än en gång. Samtliga delkurser kan sökas separat. Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–60) 60 hp halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 Human Resource Management (31–60) (61–90) 7,5 hp

I fokus står det moderna företagets strategier och beteende i personalpolitiska frågor såsom anställning, uppsägningar och personalutbildning. Anställningskontrakt, teorier om lönestruktur, bonusar och karriärvägar samt den interna arbetsmarknadens betydelse för både företag och individ studeras. Ett genus- och mångfaldsperspektiv genomsyrar hela kursen. På 61–90-nivån ingår dessutom ett självständigt fördjupningsarbete.

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Industriell organisation (31–60) (61–90) 7,5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om marknaders funktionssätt. Centralt i kursen är studiet av företags konkurrensstrategier. Vi studerar horisontell och vertikal integration, prissättningsstrategier, inoch utträde på marknaden, teknologiförändringar, produktdifferentiering, geografisk lokalisering, etc. På 61–90-nivån ingår förutom ovanstående ett självständigt fördjupningsarbete. Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30) 30 hp halvfart vt 10, start v. 03 Internationell ekonomi (31–60) (61–90) 7,5 hp

Kursen består av två delar. Först traditionell och modern handelsteori där olika förklaringar till handel mellan länder analyseras. Sedan studeras växelkurser och teorier om prisbildningen på valutamarknaden på kort och lång sikt. Vidare analyseras öppna ekonomier där växelkursregimen ges en explicit roll. På 61–90-nivån ingår dessutom ett självständigt fördjupningsarbete. Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36 Kvantitativa metoder (31–60) (61–90) 7,5 hp

Kursen behandlar metoder för att empiriskt kvantifiera ekonomiska samband. Centralt är skattning, hypotestestning och prediktion. Stor vikt läggs vid tillämpningar i form av dataövningar. Kursen rekommenderas för dig som tänker läsa 61–90 hp i nationalekonomi. På 61–90-nivån ingår dessutom ett självständigt fördjupningsarbete. Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30) 30 hp. Statistik 15 hp rekommenderas. halvfart ht 09, start v. 45 Makroekonomisk analys (31–60) (61–90) 7,5 hp

Kursen behandlar modern makroekonomisk teori samt utvidgar och fördjupar kunskaperna från grundkursen. Kursen utgår från ett europeiskt perspektiv med

aktuella policytillämpningar. Kursen är en utpräglad teori- och metodkurs och du som tänker läsa Nationalekonomi 61–90 hp rekommenderas att följa denna kurs. På 61–90-nivån ingår dessutom ett självständigt fördjupningsarbete. Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 45

Portföljvalsteori (31–60) (61–90) 7,5 hp

Modern portföljteori utifrån jämviktsmodeller såsom CAPM och APT härleds och används till att skapa finansiella portföljer med specifika risk- och avkastningskaraktäristika under antagande om den effektiva marknadshypotesen. Introduktion av derivatinsturment och Behavioral Finance. På 61–90-nivån ingår dessutom ett självständigt fördjupningsarbete.

Managerial Economics 7,5 hp

Här studeras nationalekonomiska principer/metoder för beslutsfattande i företag och företags konkurrens på marknaden. Efterfrågebeteende, skattning och prognosticering av efterfrågan, prissättningsstrategier, beslut under osäkerhet, annonsering och promotion samt kostnadsanalys behandlas. Behörighetskrav: Ma C eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Mikroekonomisk analys (31–60) (61–90) 7,5 hp

Kursen ger en fördjupning av grundkursen inom olika delar av teorin för allokering av resurser mellan olika marknadsaktörer, konsumenter och producenter. Kursen är en utpräglad teori- och metodkurs, och du som tänker läsa Nationalekonomi 61–90 hp rekommenderas att följa denna kurs. På 61–90-nivån ingår dessutom ett självständigt fördjupningsarbete. Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30) 30 hp halvfart ht 09, start v. 36 Miljöekonomi

Se sidan 111. Optionsteori (31–60) (61–90) 7,5 hp

Kursen behandlar ur både teoretiskt och praktiskt perspektiv olika aspekter på options- och terminsmarknader. Tyngdpunkten ligger på att identifiera, kvantifiera och hantera olika risker i finansiella portföljer. Finansieringsperspektivet, strategier på derivatmarknaden samt exotics berörs. På 61–90-nivån ingår dessutom ett självständigt fördjupningsarbete.

Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30) 30 hp eller motsvarande Statistik 15 hp rekommenderas. halvfart vt 10, start v. 03 Uppsats, nationalekonomi 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i vetenskaplig metod samt ytterligare fördjupade kunskaper i ämnet. Uppsatsarbetet bedrivs i seminarieform. Behörighetskrav: Nationalekonomi (31–60) 60 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 03

Statistik Statistik 15 hp

Kursen är uppdelad på två delkurser om vardera 7,5 hp. Den första delkursen heter Beskrivande statistik och sannolikhetslära. I den kursen behandlas grundläggande kunskaper för insamling, bearbetning och beskrivning av ekonomisk data samt sannolikhetslära. Den andra delkursen heter Statistisk slutledning. Kursen handlar om hur man med olika statistiska metoder kan dra slutsatser från ett stickprov till hela populationen samt metoder för att skatta samband mellan ekonomiska variabler, vilket inkluderar enklare tidsserieanalys. Behörighetskrav: Ma C halvfart vt 10, start v. 03

Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30) 30 hp eller motsvarande Statistik 15 hp rekommenderas halvfart vt 10, start v. 12

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

51

Ekonomi • Kurser

Behörighetskrav: Nationalekonomi (1–30) 30 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12


Humaniora • Program

Programmets innehåll År 1 Turism och samhällsutveckling 7,5 hp Ekosystem och biotoper 7,5 hp Global affärskultur 7,5 hp Turism som fenomen 7,5 hp Att levandegöra kulturarvet 7,5 hp Kultur som instrument 7,5 hp Ekologi 7,5 hp Att kommunicera kultur 7,5 hp År 2 Marknadsföring 7,5 hp Att läsa och kommunicera natur 7,5 hp Turismplanering 7,5 hp Affärsutveckling och entreprenörskap 15 hp Kultur och natur i internationell miljö 7,5 hp Viltbiologi 7,5 hp Turismvetenskapliga metoder 7,5 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Suzanne Almgren Mason tfn 035-16 76 26 Suzanne.Almgren_Mason@hh.se Sektionssekreterare Catrin Bengtsson tfn 035-16 76 31 Catrin.Bengtsson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Hållbar turismutveckling 120 hp Vill du vara med och bygga framtidens turism? Vill du levandegöra våra rika kulturskatter och göra den svenska naturen tillgänglig för besökare från andra platser? Då är högskolans nya turismutbildning något för dig. I dag expanderar turismbranschen och upplevelseindustrin stort och ett enormt intresse finns från såväl allmänhet som myndigheter. Det handlar om att bygga och utveckla turism i samhället; att se fenomenet som en viktig näring för regionen och landet. Affärsutveckling och entreprenörskap är självklara ingredienser för att koppla samman näringsliv, turismutveckling och turismplanering. Turism är möten mellan människor, mellan kulturella former, mellan historiska epoker och mellan miljöer. I turismnäringen förmedlar man dessa möten. Vi har gett utbildningen en internationell prägel då hela turismfenomenet i dag är internationellt. Många turister rör sig globalt och söker information på internet. Sådan information måste vara sökbar och upplagd för att attrahera rätt målgrupp. För turismutvecklaren måste alltid de senaste kanalerna att nå ut användas, särskilt i dag då turismen är på väg att utvecklas till en transformationsekonomi – där folk inte bara söker en ny upplevelse utan även försöker förändra sig själva med den. Programmet innehåller kurser i kulturvetenskap, biologi, ekonomi och turismvetenskap. Programmet avslutas med att du arbetar med ett turismutvecklingsprojekt gentemot aktörer i det omgivande samhället. Vissa kurser i programmet kan ges på engelska.

Mikael Jonasson,turism lärare i hållbar 52

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Examen

Högskoleexamen med inriktning på hållbar turismutveckling. Efter genomgånget program finns möjlighet att läsa ytterligare ett år (60 hp) och därefter ta ut en kandidatexamen med fördjupning. Studier utomlands

I programmets upplägg ingår ett internationellt perspektiv under hela utbildningen. En exkursion där studenterna på plats studerar ett främmande lands kultur- och naturturism ges under termin 4. Under ett frivilligt tredje år i utbildningen finns möjlighet att läsa utomlands. Kontakta programansvarig för närmare information om detta. Arbetsområden

En turismutvecklare har en rad möjliga arbetsområden att sikta mot. Några exempel är projektledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning, egen företagare och affärsutvecklare. Du kan också få arbete inom natur- och/eller kulturvård eller arbeta internationellt inom turismindustrin. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Programmet har skapats efter ett behov från regionen just för att vi är ett turismlän. Kunskap om turism har efterfrågats av väldigt många aktörer i Halland under lång tid, och vi märker att även studenterna vill ha denna utbildning. Många företag och organisationer hör av sig. Vi försöker integrera både naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora och har samlat kompetens från hela Högskolan. Jag har god kontakt med de lokala intressenterna inom upplevelsenäringen och märker att det finns ett väldigt sug efter spetskompetens inom upplevelsenäringen. Det finns behov av att skapa utrymmen för en person som kan ta tag i och utveckla verksamheten, och de verktygen får man med sig härifrån.”


Kultur- och kommunikationsprogram 180 hp Bakom varje kulturevenemang står en administratör, en person som både kan analysera och ”kavla upp ärmarna”. En sådan måste vara specialiserad inom ett kulturområde och samtidigt ha kunskaper inom till exempel marknadsföring. Kulturvetenskap är en blandning av ämnen som idéhistoria, kultursociologi och etnologi. Det är ett ganska ungt ämne som handlar om att titta på själva begreppet kultur, men också på hur kulturpolitiken fungerar för att förverkliga de mål och visioner som ställs upp. Kurserna tar upp såväl mångkultur som populärkultur och du kommer att möta gästföreläsare från olika kulturinstitutioner i Sverige. Programmet börjar och avslutas med kulturvetenskap. Den andra terminen ges först en kurs i företagsekonomi för att du ska få kunskaper om sådant som bokföring och marknadsföring. Därefter kommer en praktisk kurs i svenska som innehåller många övningar i att skriva artiklar och liknande. Terminerna 3, 4 och 5 läser du det huvudämne som du valt (historia, litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, konstvetenskap eller filmvetenskap). Inom detta ämne skriver du den femte terminen en uppsats. Samtidigt behåller du kontakten med programmet genom återkommande seminarier, studiebesök eller workshopar som ger inblick i det praktiska arbetet inom olika delar av kultursektorn. Den sista terminen innehåller även en praktikperiod då du får chans att komma ut och arbeta inom kultursektorn.

Studier utomlands

Vi har utbyte med Universitetet i Bergen (Kulturvetenskap 31–60 hp) och University of Worcester (historia). Också inom övriga huvudämnen har du möjlighet att studera utomlands efter godkännande från ämnesansvarig och programansvarig. Kontakta programansvarig eller Internationella avdelningen för mer information.

År 1 Baskurs 60 hp: Kulturvetenskap (1–30) 30 hp Kultur och marknad 15 hp Svenska: kultur och språk 15 hp År 2 Huvudämne (1–60) 60 hp Ett av följande kandidatämnen: filmvetenskap, idé- och lärdomshistoria, historia, konstvetenskap eller litteraturvetenskap År 3 Huvudämne (61–90) 30 hp Kulturvetenskap (31–60) 30 hp Reservation för ändringar.

Arbetsområden

Efter den här utbildningen kan du arbeta som kulturadministratör inom kommun och landsting, på museer, bokförlag, konsthallar etc. Dina uppgifter kan bli att planera och organisera utställningar, att marknadsföra teateruppsättningar, att medverka som kulturskribent eller att granska författarmanus – allt beroende på vad du själv kan och vill. Du kan även starta egen verksamhet inom dessa områden, och då kan Högskolans innovationsstödssystem vara till hjälp. Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A. Kandidatämnenas kurser kan ha särskilda behörighetskrav utöver dessa. Se aktuell kursplan för ytterligare information.

Mer information Programansvarig Catrine Brödje tfn 035-16 76 39 Catrine.Brodje@hh.se Sektionssekreterare Catrin Bengtsson tfn 035-16 76 31 Catrin.Bengtsson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Examen

Kandidatexamen.

Jag började som timanställd guide på Mjellby konstgård under andra året. Jag har läst konstvetenskap och då ville jag kunna applicera det på verkligheten. Det var ett jätteroligt jobb och ett bra sätt att få in en fot. Det var genom detta som jag fick jobbtimmar på stadsgalleriet. Jag fick vara med på omhängningar och jag praktiserade på kulturförvaltningen fem veckor under våren och var då med och hjälpte till att planera kulturnatten. Jag arbetar på kulturförvaltningen som konstassistent. Jag hade inte fått det här jobbet utan studierna i konstvetenskap. Och bara det att studera på högskola, det sociala och att man utvecklas och blir självständig, ger mycket.”

Daniel Hansso konstassistent n, 26 år, HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

53

Humaniora • Program

Programmets innehåll


Humaniora • Kurser

Programmets innehåll 1:a studieåret Termin 1 Valfritt språk 30 hp Termin 2 Allmän språkvetenskap 1–30 hp 2:a studieåret Termin 3 Valfritt språk 30 hp Termin 4 Valfritt språk 30 hp 3:e studieåret Termin 5 Valfritt språk 30 hp, alternativt valfri termin Termin 6 Valfritt språk 30 hp, alternativt valfri termin, alternativt Allmän språkvetenskap 31–60 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Albi Verderio-Johansson tfn 035-16 74 69 Albi.Verderio-Johansson@hh.se Sektionssekreterare Catrin.Bengtsson tfn 035-16 76 31 Catrin.Bengtsson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

år, Kaisa Hagerblad 21 student 54

Språkprogram

– engelska, franska eller svenska 180 hp Språket är människans kanske viktigaste överlevnadsverktyg. Det är en förutsättning för människans utveckling och samhällets existens. Språkvetenskapen är under ständig förändring där nya rön görs och nya teorier utvecklas. Denna utveckling har under de senaste 30 åren tvingat humanister och samhällsvetare till omprövningar och fördjupade analyser av hävdvunna vetenskapsteoretiska ställningstaganden och teorier. Kunskaper om språk, en fördjupad förståelse av språkets roll och funktion, leder till en fördjupad förståelse av människan och samhället över huvud taget. Kunskaper i språk är därtill ett viktigt redskap för många skiftande verksamheter, både innanför Sveriges gränser och i omvärlden. Språkprogrammet vill fånga upp dig som har ett intresse för att utveckla dina kunskaper inom språkområdet. Programmet erbjuder dig flera valmöjligheter att specialisera dina studier samtidigt som du får en kandidatexamen med ett språk som huvudämne (engelska, franska eller svenska). En ny och välutrustad språkstudio används i undervisningen. Programmet inleds med studier i ett valfritt språk (engelska, franska, eller svenska), därefter följer en för samtliga studenter gemensam termin med studier i Allmän språkvetenskap. De följande tre terminerna ägnas åt språkstudier. Du bör vara uppmärksam på att engelska och franska rymmer litteraturvetenskapliga studier medan studierna i svenska inte gör detta. Sista terminen kan du antingen studera vidare inom Allmän språkvetenskap, läsa engelska på avancerad nivå eller läsa ytterligare 30 hp språk. Beroende på din ämneskombination kan du även under år tre läsa en valfri termin inom Högskolan.

Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Högskolan i Halmstad har avtal om studentutbyte med flera universitet vilket kan ge dig möjlighet att läsa delar av programmet utomlands. Ta kontakt med programansvarig eller Högskolans internationella avdelning för mer information. Arbetsområden

Arbetsmarknaden uttrycker ett behov av människor som har mycket goda kunskaper i engelska, franska och svenska. Dessa kunskaper kan exempelvis användas inom översättning, tolkning och språkgranskning. Ofta önskas medarbetare som känner sig lika förtrogna med ”främmande” språkmiljöer som svenskspråkiga miljöer, och som kan bidra till att utveckla en verksamhet som är beroende av och bygger på tvåspråkighet. Kunskaper om svenska språket och aspekter som språksociologi är viktiga i roller som kräver förståelse för språkliga förmedlande processer. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B. Dessutom krävs för respektive språkval: engelska: En B, franska lägst C-språk kurs B/steg 3, svenska: Hi A, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Startar vt 10, helfart.

Jag tycker verkligen att man ska läsa språkprogrammet om man är intresserad av språk för det är en bra utbildning. Och det är bra att man har chans att plugga utomlands en termin. Jag har alltid varit intresserad av språk, det är ett intresse jag verkligen brinner för och som jag verkligen vill hålla på med. Jag läste språk på gymnasiet också. Mitt mål från början var att bli korrekturläsare på en tidning eller redigerare. Nu pluggar jag vidare för att komplettera min utbildning. Jag läser informationsproduktion och har tänkt ta examen i det också. Jag vill gärna bli informatör, informationsansvarig eller copywriter. En typ av jobb där jag får hålla på med språk, leka med språk och analysera.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Engelska (1–30) 30 hp

Kursen innehåller dels färdighetsträning, dels litteratur och kultur. Den språkliga förmågan tränas genom kurser i muntlig och skriftlig språkfärdighet samt i grammatik och fonetik. Kursen ger också en introduktion till brittisk och amerikansk litteratur, kultur och samhälle. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, En B helfart ht 09, start v. 36 helfart ht 09, start v. 36, distans/internet D halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D helfart vt 10, start v. 03 helfart vt 10, start v. 03, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/internet D Engelska (31–60) 30 hp

Kursen vidareutvecklar såväl skriftlig och muntlig färdighet som förmågan att läsa och förstå litterära och lingvistiska verk. Litteraturkurserna tar upp både modern litteratur och grundläggande brittisk och amerikansk litteraturhistoria. Inom grammatik och lingvistik behandlas dels engelsk grammatik, dels allmän lingvistik. Behörighetskrav: Engelska allmän inriktning (1–30) 30 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36 helfart ht 09, start v. 36, distans/internet D halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D helfart vt 10, start v. 03 helfart vt 10, start v. 03, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/internet D

ning av modern litterär teoribildning sker i anslutning till studium av skönlitteratur från 1600-talet och framåt. Motsvarande språkvetenskapligt inriktad kurs fokuserar på teori och metod inom områden såsom andraspråksinlärning, psykolingvistik, sociolingvistik etc. En stor del av kursen ägnas åt självständigt författande av en vetenskaplig uppsats inom antingen lingvistik eller skönlitteratur. Detta arbete sker i samråd med handledare. Behörighetskrav: Engelska allmän inriktning (1–60) 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36 helfart ht 09, start v. 36, distans/internet D halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D helfart vt 10, start v. 03 helfart vt 10, start v. 03, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/internet D

Engelsk grammatik och översättning 7,5 hp

Kursen syftar till att ge kunskap om skillnader mellan det engelska och svenska språket. Detta görs både genom teoretiska diskussioner (grammatik) och praktisk tillämpning (översättning). Kursen motsvarar 7,5 hp-kursen i grammatik och översättning på fristående kurs, första terminen. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, En B kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Engelsk hörförståelse 7,5 hp

Kursen syftar till att träna upp förmågan att förstå talade texter (både amerikansk och brittisk engelska). Vi lyssnar bland annat på romaner, noveller och dialoger samt radio- och tv-program med blandat innehåll.

Affärsengelska I, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om skriftlig affärskommunikation i engelska och träning i skriftlig språkfärdighet inom olika affärsområden. Kursen behandlar bland annat engelska affärsbrev och formalia, grundläggande affärstermer (både för den privata och offentliga sektorn). Den ger även en introduktion till affärsrapportskrivningar. Kursen ges på distans.

Behörighetskrav: En B, Sv B/Sv2 B kvartsfart ht 09, start v. 36 kvartsfart vt 10, start v. 03 Engelsk vokabulär 7,5 hp

Vet du vad en ’nincompoop’ är? Vet du vad uttrycket ’the pot is calling the kettle black’ betyder? Om inte, och om du är nyfiken att få reda på det är det här en spännande kurs för dig. Under kursens gång lär vi oss nya ord, uttryck, ordspråk och facktermer. Vi tittar också på semantiska fält, ’false friends’ och ord med mer än en betydelse.

Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, En B kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Affärsengelska II 7,5 hp

Kursen behandlar engelsk terminologi inom finanssektorn samt rapportskrivning och terminologi för bokföring, revision, redovisning och marknadsföring.

Engelska för bank och finansväsende 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om skriftlig affärskommunikation med betoningen på avancerad rapport- och uppsatsskrivning inom olika affärsområden. Kursen ges på distans.

Engelska (61–90) 30 hp

Kursen är i många avseenden en fördjupning av tidigare kurser. Praktisk tillämp

kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Behörighetskrav: Affärsengelska I Platsgaranti

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.

Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, En B kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

55

Humaniora • Kurser

Engelska


Humaniora • Kurser

Engelska för forskare 7,5 hp

En tvärvetenskaplig och processbaserad kurs i avancerat vetenskapligt skrivande på engelska, avsedd främst for doktorander, post-doc, och andra som ämnar publicera texter på engelska. Kursen tar även upp praktiska frågor som författandet av ansökningar om forskningsmedel. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, En B kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Engelska med affärsinriktning (1–30) 30 hp

I engelska med affärsinriktning ingår ett antal delkurser som siktar mot muntlig och skriftlig språkfärdighet i det engelska språket tillsammans med affärsengelska (7,5 hp). Studenterna läser till exempel grammatik och översättning, uttalslära och uppsatsskrivning med ett antal sammankomster och skriftliga tentor i Halmstad. Delkursen i affärsengelska sköts helt på distans via Högskolans webbaserade plattform för distansutbildning.

sträckning använda den begreppsapparat som forskningen begagnar sig av; teorier och tillämpning av dem diskuteras och övas i seminarier, och ett självständigt arbete ingår som en stor och viktig del av kursen. Behörighetskrav: Engelska allmän inriktning (1–90) 90 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/internet D Medicinsk engelska 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till engelsk fackterminologi inom medicin och till dokumentation och rapportskrivning inom sjukvården.

56

Bergman och den moderna svenska filmen 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10

Kursen i engelska med språkvetenskaplig inriktning på avancerad nivå är en fördjupningskurs med mer självständigt arbete. Här får studenterna i större ut-

Behörighetskrav: Film­vetenskap (1–60) 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36

Praktisk engelska 30 hp

Engelska – litteraturvetenskaplig inriktning 30 hp A

Engelska – språkvetenskaplig inriktning 30 hp A

Fördjupad analys och problematisering av olika film- och medieteorier ingår. Vetenskapsteori fokuseras. En självständigt författad uppsats utifrån teoretiska perspektiv ingår.

Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, En B kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Kursen syftar till att öka students förmåga att förstå skriven och talad engelska samt att förbättra studentens egen skriftliga och muntliga förmåga. Den ger inte behörighet till vidare studier i engelska.

Behörighetskrav: Engelska allmän inriktning (1–90) 90 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/internet D

Filmvetenskap (61–90) 30 hp

Inte bara Ingmar Bergman står i kursens centrum utan även den yngre generationen svenska filmskapare som Lukas Moodysson och Josef Fares. Vi tittar på filmproduktionen i Sverige, hur filmerna reflekterar samhället och hur genus, klass och etnicitet framställs.

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/internet D

Kursen i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning på avancerad nivå är en fördjupningskurs med mer självständigt arbete. Här får studenterna i större utsträckning använda den begreppsapparat som forskningen begagnar sig av; teorier och tillämpning av dem diskuteras och övas i seminarier, och ett självständigt arbete ingår som en stor och viktig del av kursen.

(1–30) 30 hp Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03

Filmvetenskap

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 46 Film, psykologi och identitet 7,5 hp

Kurs i filmanalys som berör filmens identitetsskapande förmåga genom dess sätt att gestalta människan på. Detta belyses genom olika psykologiska teorier och människosyner, vilka ligger bakom det filmiska uttryckssättet. Olika synsätt på normalt/onormalt beteende tas upp. Bildmanusarbete samt muntliga och skriftliga filmanalyser ingår.

Filmvetenskap (1–30) 30 hp

Genom kritisk reflexion analyseras bildspråk, människosyn och berättarstilar i film. Filmteori och filmhistoria studeras. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 Filmvetenskap (31–60) 30 hp

Dokumentärfilm, senare filmhistoria och olika filmteorier fokuseras. Författandet av en uppsats ingår. Behörighetskrav: Film­vetenskap

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03

Franska Franska (1–30) 30 hp

Kursens syfte är att genom träning i grundläggande grammatik, ordkunskap, uttal, talfärdighet och textläsning utveckla språkfärdigheten i franska samt att förbereda för Franska 31–60. Du har även möjlighet att läsa franska 1–30 antingen i Montpellier eller La Rochelle. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, franska lägst C-kurs B/steg 3. helfart ht 09, start v. 36

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Franska (31–60) 30 hp

Denna fristående kurs har som syfte att vidareutveckla språkfärdigheten i franska, ge teoretiska insikter om franska språket och den fransktalande litteraturen. I kursen tränar du även översättning till franska. Behörighetskrav: Franska (1–30) 30 hp Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 helfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Franska (61–90) 30 hp

Kursens syfte är att ge studenterna ökad färdighet i användningen av franska språket i tal och skrift samt vidgade kunskaper inom ett av följande områden: Frankrikes språk, litteratur, kultur och samhällsförhållanden. Behörighetskrav: Franska (1–60) 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36 helfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Franska I, 7,5 hp

Detta är den första av fyra fristående distanskurser som ges på kvartsfart. De fyra kurserna get tillsammans 30 hp och förebereder för Franska 31–60. I Franska I tränar du uttal, läsförståelse, skrivfärdighet, realia och grammatik. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, franska lägst C-kurs B/steg 3 kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Behörighetskrav: Franska I och Franska II Platsgaranti kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

förståelse i historiens mångfald och att kritiskt kunna värdera historiska framställningar och källor. Behörighetskrav: Hi A, Sh A, Sv B/Sv2 B helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10

Franska IV 7,5 hp

Historia (31–60) 30 hp

I Franska IV vidareutvecklar du dina kunskaper i läsförståelse, skrivfärdighet, översättning, fransk historia och grammatik. Kursen avslutas med ett riksprov, en salskrivning som du kan göra antingen i Halmstad eller på annan ort. Efter avslutad kurs kan du fortsätta på Franska 31– 60 antingen på campus eller på distans.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i historia som vetenskap; om teorier och metoder, deras betydelse och användningsområden. Ett par aktuella forskningsfält uppmärksammas särskilt i form av temakurser, och genom den avslutande uppsatskursen ges inom vissa ramar möjlighet att välja ämnesområde för fördjupade studier. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt inhämtande av historievetenskapligt relevant information och förmåga att kommunicera och diskutera historiska ämnen.

kunskaper i läsförståelse, skrivfärdighet, översättning, realia och grammatik.

Behörighetskrav: Franska I, Franska II samt Franska III Platsgaranti kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Behörighetskrav: Historia (1–30) 30 hp Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03

Nybörjarfranska 30 hp

Kursen omfattar 20 veckor. Utbildningens mål är att ge elementära kunskaper i fransk formlära, syntax och ordförråd samt viss färdighet i textläsning och i att förstå och uttrycka sig på enklare franska. Kursen ges som bastermin och ger behörighet att läsa franska inom Språkprogrammet samt behörighet att läsa Franska 1–30 hp vid Högskolan i Halmstad. Kursen riktar sig även till studenter som vill repetera sina franskkunskaper. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10

Historia 30 hp A

Historia Historia (1–30) 30 hp

Behörighetskrav: Franska I Platsgaranti kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Franska III 7,5 hp

I Franska III vidareutvecklar du dina

Kursen är inriktad på att ge fördjupade kunskaper ifråga om historievetenskaplig teori och metod, en ingående kännedom om den historiografiska utvecklingen samt en forskningsaktuell insikt av både teoretisk och empirisk art inom ett specifikt ämnesområde. Syftet är att skapa förutsättningar för att följa den historievetenskapliga utvecklingen samt utveckla förmågan till kritisk analys och värdering av såväl källmaterial som vetenskaplig litteratur. Behörighetskrav: Historia 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36

Franska II 7,5 hp

I Franska II vidareutvecklar du dina kunskaper i läsförståelse, skrivfärdighet, översättning, realia och grammatik.

Historia (61–90) 30 hp

Kursen ger översiktlig kunskap om centrala utvecklingslinjer och tillstånd i historien som påverkat vår egen samtid. Tidsperspektivet är långt, från forntid till nutid, och fokus är satt på händelser, processer och fenomen av betydelse både internationellt och nationellt. Särskild vikt läggs vid insikten om olika möjligheter att skapa sammanhang och

Kursen innebär avancerade studier i historiografi och metodologi i syfte att både bredda och fördjupa förmågan till adekvat kritisk analys, konstruktiv historievetenskaplig argumentation och att på egen hand kunna orientera sig inom olika forskningsfält. Kunskaperna konkretiseras i en självständig historisk undersökning och forskningsrapport. Målet är att skapa förutsättningar för fortsatta studier inom forskarutbildningen.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

57

Humaniora • Kurser

helfart ht 09, start v. 36, distans/internet D helfart vt 10, start v. 03, distans/internet D


Humaniora • Kurser

Behörighetskrav: Historia 90 hp Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 Etnicitet och nationalism i Europa 7,5 hp

Nationalism och etnicitet upplevs av många människor som ett av vår tids allvarligaste sociala och politiska problem i Europa. Syftet med kursen är att belysa både de teoretiska förklaringsmodeller och de konkreta historiska förutsättningar och föreställningar som kan förklara hur och varför dagens Europa i så hög grad präglats av en ”nationalismens renässans”. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03 Halland mellan danskt och svenskt 7,5 hp

Kursen syftar till att med utgångspunkt i Hallands övergång från Danmark till Sverige på 1600-talet ge fördjupad kunskap om generella vetenskapliga problem och frågor knutna till integration, interaktion och identitetskonstruktioner i Norden och Europa under perioden 1500–1800. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36 Introduktion till Kinas historia och kultur 7,5 hp

Kursen ger en överblick och introduktion till Kinas historia och kultur, från kejsardynastiernas Kina fram till dagens socialism och industriella utveckling. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36

Idé och lärdomshistoria Idé- och lärdomshistoria (1–30) 30 hp

Kursens syfte är ett ge grundläggande kunskap i idéhistoria. Idéhistoriska studier ger insikter i den mångfald av tankeformer som har varit och är av betydelse för individer och samhällen i främst västerlandet, men också i andra delar av världen. I kursen analyseras ett stort antal begrepp som förekommer inom dagens forskning och i den politiska debatten. Särskild vikt läggs vid filosofin, naturvetenskapernas och det politiska tänkandets historia.

58

Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36

Kinesiska Introduktion till kinesiska 7,5 hp

Idé- och lärdomshistoria (31–60) 30 hp

Kursens syfte är ge fördjupad kunskap i idéhistoria. De sociala och historiska förutsättningarna för tänkandet anlyseras genom specialiserade studier av utvalda teman. Särskild vikt läggs vid läsningen och tolkningen av idéhistoriska texter. Även svensk idé- och lärdomshistoria, både som vetenskap och som forskningsområde, behandlas. Behörighetskrav: Idé- och lärdoms­ historia (1–30) 30 hp Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03

Kursen ger en introduktion till rikskinesiska (putonghua) för nybörjare och riktar sig till dig som avser att studera och resa i Kina eller ha kinesiska affärskontakter. Behörighetskrav: En B, Sv B/Sv2 B kvartsfart vt 10, start v. 03

Konstvetenskap Konstvetenskap (1–30) översiktskurs inriktning 1900-talskonst 30 hp

Kursens syfte är att utveckla både teoretiska och praktiska kunskaper i idéhistorisk vetenskaplig metod. Genom studier inom ett valt forskningsområde och författandet av en uppsats övas förmågan att självständigt behandla ett vetenskapligt ämne samt att framställa resultatet i den vetenskapliga artikelns form.

Kursen syftar till att ge översiktliga kunskaper om västerländsk konst och arkitektur samt historieskrivningen från antiken och framåt med särskild tyngdpunkt på 1900-talets konst, ur internationellt och svenskt perspektiv. Bilder och arkitektur relateras till de samhällen som de tillkommit i, till konsttraditionen och brotten med konsttraditionen samt till individuella bildskapare och arkitekter. Genom bildanalyser övas studenterna fortlöpande i att använda bilder som utgångspunkt för analytiska resonemang.

Behörighetskrav: Idé- och lärdoms­ historia (1–60) 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36

Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10

Kropp och själ 7,5 hp

Konstvetenskap (31–60) 30 hp

Syftet med kursen är att ge kunskap om uppkomsten av uppdelningen av människan i en ”kropp” och en ”själ”. Synen på kroppen och själen i deras inbördes relation från antiken till nutiden behandlas. Särskild vikt läggs vid filosofiska och medicinska aspekter samt frågor om etnicitet, genus och klass.

Studierna på denna nivå syftar till fördjupade kunskaper som rör konstvetenskaplig teori och bildtolkning genom studier av bildperception, bildskapandets förutsättningar, genusteori, konstvetenskapens historiografi och bildtolkningsmodeller. Studenterna ges också möjlighet att fördjupa sina historiska kunskaper inom ett givet område eller en historisk period. Terminen avslutas med en mindre uppsats som syftar till att praktiskt fördjupa studenternas insikter i frågor som rör konstvetenskapligt skrivande.

Idé- och lärdomshistoria (61–90) 30 hp

Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03 Perspektiv på etik 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge kunskap om grundläggande moraliska problem och begrepp. Aktuella etiska riktningar behandlas. Särskild vikt läggs vid förhållandet mellan etik och religion, etik och vetenskap respektive etik och politik.

Behörighetskrav: Konst­vetenskap (1–30) 30 hp Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 Konstvetenskap (61–90) 30 hp

Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade allmänna och ämnesspecifika insikter och färdigheter i kritisk analys, argumentation och diskussion. Studen-

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Grundläggande behörighet helfart vt 10, start v. 03

Behörighetskrav: Konst­vetenskap (1–60) 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36

Kursen belyser förutsättningarna för att använda kultur som resurs i den lokala och regionala utvecklingen och ger teoretiska och metodiska verktyg för att integrera kultur i regionalt utvecklingsarbete. Kursen förenar kulturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Föreläsningar varvas med seminarier kring fallstudier, vilket gör att teori och praktisk tillämpning förenas på ett naturligt sätt i kursen. Kursen avslutas med ett handlett projektarbete.

Konstpedagogik I, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge kunskap om olika aspekter viktiga i rollen som konstpedagog. Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom området. Denna kurs har som huvudtema olika bildanalysmetoder (bland annat upplevelseaspekter) och hur man förmedlar dessa perspektiv till olika målgrupper. Behörighetskrav: Ett års erfarenhet av konstnärlig verksamhet eller verksamhet inom museiområdet kvartsfart ht 09, start v. 36

Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A helfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Litteraturvetenskap (61–90) 30 hp

Kulturvetenskap Kultur och regional utveckling 60 hp A

Behörighetskrav: 180 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10

Litteraturvetenskap

Konstpedagogik II 7,5 hp

Litteraturvetenskap (1–30) 30 hp

Kursen syftar till att ge kunskap om olika aspekter viktiga i rollen som konstpedagog. Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom området. Denna kurs har som huvudtema hur konst skapas (ur både teknisk aspekt och kreativitetsperspektiv) och hur man förmedlar dessa perspektiv till olika målgrupper.

Kursen ger grundläggande kunskap om vad skönlitteratur och litteraturvetenskap är. Studenten ges möjlighet att läsa och analysera olika typer av litterära verk samt skapa sig en översiktlig bild av litteraturens historia. Den litterära berättelsens historia från Homeros till dataspelens berättande, lyrikens historia från Sapfo till rockpoesi och dramats historia från Euripides till vår tids tv och film studeras.

Behörighetskrav: Ett års erfarenhet av konstnärlig verksamhet eller verksamhet inom museiområdet kvartsfart vt 10, start v. 03 Svensk formgivning (1–30) 30 hp

Kursen syftar till orienterande överblick och fördjupning i svensk formgivning från 1880-talet till 2000-talet. Möbelformgivning, textil och industriell formgivning behandlas. Enskilda formgivare diskuteras, deras produktion och formspråk analyseras. Detta görs mot bakgrund av svenska, nordiska och internationella sammanhang. Formgivarrollen diskuteras och problematiseras, liksom historieskrivningen kring svensk formgivning. Genom studiet av olika litteratur och källtexter sätts fokus på viktiga skeenden, idéer och värderingar i svensk formgivning.

Behörighetskrav: Hi A, Sh A, Sv B/Sv B halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 Litteraturvetenskap (1–60) 60 hp

Grundkursen, som både har en litteraturhistorisk och en litteraturteoretisk aspekt, ger kunskap om litteratur från skilda tider och belyser olika vägar till den litterära texten. Det är texten, berättande, lyrisk eller dramatisk, som ställs i centrum och som tolkas genom att sättas in i olika sammanhang. Undervisningen är inriktad på textanalys, varvad med föreläsningar som ger mer övergripande perspektiv.

Fortsättningskursen fördjupar den litteraturhistoriska förståelsen, den litteraturteoretiska insikten och den analytiska förmågan. Kursen tyngdpunkt ligger vid en uppsats på 15 högskolepoäng som ger möjlighet till fördjupning, kritiskt tänkande och självständigt arbete. Behörighetskrav: Litteratur­ vetenskap 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36 Arbetarlitteratur då och nu 7,5 hp

Kursen tar upp vad arbetarlitteratur är och hur den definierats vid olika tidpunkter. Frågor som diskuteras är t.ex. om vår tids blogg kan kallas arbetarlitteratur och om en arbetarförfattare måste vara arbetare för att kunna kallas arbetarförfattare. Kursen ger även en översikt över arbetarlitteraturens historia och behandlar dels relationen mellan arbetarlitteratur och borgerlig litteratur, dels relationen mellan olika sorters arbetarlitteratur. Arbetarlitteraturens position i den litterära offentligheten då och nu diskuteras. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36

Religionsvetenskap Religionsvetenskap (1–30) 30 hp

Kursen är en introduktion till religionsvetenskap som ett humanistiskt ämne. Dess övergripande mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om olika religiösa traditioner (till exempel kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism) som kulturyttringar i historia och nutid, samt om olika sätt att vetenskapligt studera religiösa idésystem och praktiker. Särskilt betonas religioners mångfald och förändring över tid. Vidare fokuseras religioners förutsättningar i relation till modernitet och globalisering. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 helfart ht 09, start v. 36, distans/internet D

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

59

Humaniora • Kurser

terna övas i att tillämpa detta i skriftlig och muntlig form, enskilt och i grupp, i samband med läskurser såväl som under uppsatskursen. Vidare syftar kursen till fördjupade insikter i modern konst och konstteori samt nyare konstvetenskapliga fält, analys- och metodvägar.


Humaniora • Kurser

Religionsvetenskap (31–60) 30 hp

Kursen bygger på den tidigare kursen religionsvetenskap 1–30. Den innehåller en orientering i forntida religioner, en fördjupning i olika sätt att studera religiösa idésystem och praktiker i historia och nutid, samt en orientering i moderna tros- och livsåskådningar. Vidare tillkommer ett skriftligt arbete där studenten får möjlighet att fördjupa sig i ett eget valt ämne inom ramen för religionsvetenskap som humanistiskt ämne. Behörighetskrav: Religionsvetenskap (1–30) 30 hp Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 Religionsvetenskap (61–90) 30 hp

Kursen bygger på den tidigare kursen Religionsvetenskap 31–60. Den innehåller moment av ämneshistorik, samt religionsvetenskaplig teori och metod. Studenter ska tränas i att diskutera och analysera religionsvetenskapliga problem och frågeställningar. Studenten ska också inom ramen för kursen författa ett större självständigt religionsvetenskapligt arbete där han eller hon samlar in, värderar, sammanställer och utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv bearbetar ett material. Behörighetskrav: Religionsvetenskap (1–60) 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36 Islam i nutiden 7,5 hp

Kursen är en introduktion till religionen islam och framför allt till dess roller och funktioner i nutiden, på individ-, gruppoch samhällsnivå. Teman som tas upp är till exempel vardagsislam, politisk islam, islam och globalisering, islam på internet och islam i Sverige. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Spanska Spanska (1–30) 30 hp

Kursen syftar att utöka studenternas kunskaper i det spanska språket och i den spansktalande kulturen genom läsning av moderna litterära verk, grundlig genomgång av grammatik samt föreläsningar/se-

60

minarier om litteratur, konst och historia. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, spanska lägst C-kurs B/steg 3 helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 Spanska (31–60) 30 hp

Kursens målsättning är att förbättra studentens litterära kunskaper genom läsning och analysering av moderna samt klassiska verk. Vi arbetar också med uttalet, både i teori och i praktik i vår moderna språkstudio, samt med den skriftliga färdigheten. Behörighetskrav: Spanska (1–30) 30 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 helfart vt 10, start v. 03 Litteratur och realia om Latinamerika 7,5 hp

Kursen innebär ett koncentrerat studium av den latinamerikanska geografin och den nyare historien samt det latinamerikanska samhället. Kursen orienterar också om kulturliv och litteratur. Förutom läsning av skönlitterära texter och två moderna romaner, ingår i kursen även spelfilmer och dokumentärfilmer. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, spanska lägst C-kurs B/steg 3 halvfart ht 09, start v. 46 kvartsfart vt 10, start v. 03 Litteratur och realia om Spanien 7,5 hp

Kursen innebär ett koncentrerat studium av geografiska, nyare historiska och samhälleliga förhållande i Spanien.Den orienterar också om kulturliv och litteratur i Spanien. Förutom läsning av att urval av skönlitterära texter och två romaner, ingår i kursen spelfilmer och dokumentärfilmer. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, spanska lägst C-kurs B/steg 3 halvfart ht 09, start v. 36 kvartsfart ht 09, start v. 36 Nybörjarspanska 30 hp

Utbildningens mål är att ge elementära kunskaper i spansk formlära, syntax och ordförråd samt viss färdighet i textläs-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

ning och i att förstå och uttrycka sig på enklare spanska. Kursen ges som bastermin. Den ger behörighet att läsa Spanska 1–30 hp vid Högskolan i Halmstad. Kursen riktar sig även till studenter som vill repetera sina spanskkunskaper. Behörighetskrav: Sv B/ Sv2 B halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 halvfart vt 10, start v.03, fortsätter ht 10. Spansk grammatik I, 7,5 hp

Grundlig genomgång av spansk grammatikens mest elementära moment. Undervisning är på spanska och består av föreläsningar samt övningar. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, spanska lägst C-kurs B/steg 3 halvfart ht 09, start v. 36 kvartsfart ht 09, start v. 36 Spansk grammatik II 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill repetera, studera samt öva på de svåraste momenten i spansk grammatik vilka gås igenom grundligt. Undervisningen, som är på spanska, består av föreläsningar. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, span­ska språket lägst C-språk kurs B/steg 3 Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 46 kvartsfart vt 10, start v. 03 Spanska – konversationskurs i nutida spansk litteratur I, 7,5 hp

Här erbjuds en konversationskurs på spanska där vi kommer att diskutera och analysera nutida spansk litteratur. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, spanska språket lägst C-språk kurs B/steg 3 kvartsfart ht 09, start v. 36 Spanska – konversationskurs i nutida spansk litteratur II 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill fortsätta att diskutera och analysera nutida spansk litteratur. Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, span­ ska språket lägst C-språk kurs B/steg 3 Platsgaranti kvartsfart vt 10, start v. 03

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Svenska språket (1–30) 30 hp

Kursen presenterar olika språkvetenskapliga synsätt och metoder. Svenska språkets struktur och uppbyggnad på skilda nivåer studeras. Barns språktillägnande och -utveckling behandlas tillsammans med grundläggande teorier om förstaoch andraspråksinlärning. Vidare orienterar kursen om språkliga variationer som dia-, socio-, sexo- och kronolekter. Bruksprosatexter analyseras ur ett kommunikativt perspektiv. I samband med praktiska tal- och skrivövningar introduceras grunderna i klassisk retorik, liksom ett processinriktat arbetssätt.

djupar tidigare förvärvade kunskaper i språksociologi. Svensk språkhistorisk ut veckling från runtid till nutid presenteras i anslutning till läsning av äldre texter. Kursen innehåller vidare ett fördjupat studium av klassisk retorik, liksom analyser av retoriken som påverkansmedel i olika tider och sammanhang. Den studerande avslutar kursen med en självständigt författad uppsats inom svenska språket. Den ska stå på vetenskaplig grund och ventileras i seminarium.

Svenska språket (31–60) 30 hp

Kursen ger en översiktlig presentation av svenska dialekter, samt breddar och för-

Behörighetskrav: Svenska språket (1–60) 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36 Är vissa förnamn bättre än andra? 7,5 hp

Behörighetskrav: Svenska språket (1–30) 30 hp Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 Svenska språket (61–90) 30 hp

Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A helfart ht 09, start v. 36

läskurser, avsedda att ytterligare fördjupa den studerandes ämneskunskaper inom ett visst avgränsat område. En självständigt författad uppsats avslutar kursen. Uppsatsen ska stå på stadig vetenskaplig grund och ventileras i seminarium.

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper inom främst svensk språkvetenskap. En inledande metodkurs presenterar olika vetenskapliga tänkesätt och ökar den teoretiska medvetenheten. Kursen erbjuder vidare ett antal valfria

Valet av förnamn är en fråga som engagerar nästan alla eftersom var och en åtminstone har ett eget namn. Denna kurs handlar om svenska förnamn i alla former: historisk och framtida namngivning, trender och influenser, socialt skiktade förnamn samt spridning av förnamn. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

61

Humaniora • Kurser

Svenska språket


Ingenjör och teknik • Program

Examen Utbildningarna på Högskolan i Halmstad vilka är kopplade till introduktionsterminen leder till högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen.

Behörighetskrav För allmän introduktionstermin krävs Ma C. För programbunden introduktionstermin till data-, elektrosamt mekatronikingenjör krävs Ma B och för övriga program krävs Ma C.

Övrigt Introduktionsterminen utgör ett helt utbildningspaket och kan inte läsas som separata kurser. Introduktionsterminen kan sökas som fristående utbildning med start på våren eller som del av ett program. Se respektive program för kursstart och mer information. Reservation för ändringar.

Introduktionstermin 20 veckor Vill du bli ingenjör eller läsa en naturvetenskaplig utbildning men saknar särskild behörighet? Vill du skaffa dig behörigheten så snabbt som möjligt? Då kan introduktionsterminen vara rätt val för dig! Introduktionsterminen ger de grundläggande kunskaper i framför allt matematik och naturvetenskap som krävs för att läsa ett tekniskt eller naturvetenskapligt program. Du får möjlighet att arbeta i Högskolans studiemiljö och träna upp en effektiv studieteknik. Introduktionsterminen gör dig därför väl förberedd för högskolestudier när du börjar på ditt program. Introduktionsterminen finns i två varianter:

Allmän introduktionstermin till ingenjörsprogram Den allmänna introduktionsterminen är till för dig som vill läsa en ingenjörsutbildning vid Högskolan i Halmstad men som ännu inte har bestämt dig för vilket av programmen som passar dig bäst. Den innehåller kurser i matematik, fysik och kemi som är specialanpassade för ingenjörsutbildningar. Under förutsättning att du genomgår hela den allmänna introduktionsterminen med godkänt resultat får du behörighet till och platsgaranti på något av följande ingenjörsprogram vid Högskolan i Halmstad:

Mer information Programansvariga Mikael Hindgren, tfn 035-16 72 20 Nicolina Månsson, tfn 035-16 74 87 intro@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

62

• Biomekanikingenjör 180 hp • Byggingenjör 180 hp • Dataingenjör 180 hp • Elektroingenjör 180 hp • Energiingenjör 180 hp • Maskiningenjör 180 hp • Mekatronikingenjör 180 hp • Utvecklingsingenjör 180 hp • Öppen ingång 90 hp

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Programbunden introduktionstermin Den programbundna introduktionsterminen är till för dig som redan har bestämt vilket program du vill läsa. Den ger dig endast behörighet till det valda programmet och har olika förkunskapskrav beroende på vilket program du väljer (se katalogsidan för respektive program). Programbunden introduktionstermin innehåller kurser i matematik, naturvetenskap och teknik som är specialanpassade för det program du har valt. Under förutsättning att du genomgår hela terminen med godkänt resultat har du behörighet till och platsgaranti på det program som är kopplat till terminen. Programbunden introduktionstermin finns till följande program vid Högskolan i Halmstad: • Biologi 180 hp • Biomekanikingenjör 180 hp • Byggingenjör 180 hp • Dataingenjör 180 hp • Elektroingenjör 180 hp • Energiingenjör 180 hp • Maskiningenjör 180 hp • Mekatronikingenjör 180 hp • Utvecklingsingenjör 180 hp • Öppen ingång 90 hp


Ingenjör och teknik • Program

Naturvetenskapligt eller tekniskt basår 40 veckor Är du intresserad av att läsa ett tekniskt eller naturvetenskapligt program men saknar den särskilda behörigheten? Basåret är en ettårig kompletteringsutbildning som erbjuder dig gymnasiebetyg i matematik, kemi, fysik och biologi. Basåret ger garanterad plats på flera tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vid Högskolan i Halmstad.

Naturvetenskapligt basår Naturvetenskapligt basår ger dig särskild behörighet i matematik och naturvetenskap. Du får garanterad plats på något av följande program på Högskolan i Halmstad: • Biologi 180 hp • Miljö- och hälsoskydd 180 hp • Miljövetare 180 hp • Naturvård och artmångfald 180 hp Har du läst naturvetenskapligt basår kan du dessutom välja någon av de utbildningar som tekniskt basår ger garanterad plats till (se här intill). I det naturvetenskapliga basåret ingår gymnasiekurserna Matematik D, Fysik A och B, Kemi A och B samt Biologi A och B. Du har även möjlighet att läsa Matematik E. Behörighetskrav

Ma C.

Tekniskt basår Högskolan i Halmstad erbjuder Tekniskt basår i Halmstad och Kungsbacka. Var därför uppmärksam så att du söker rätt ort! Tekniskt basår ger garanterad plats på något av följande program på Högskolan i Halmstad: • Biomekanikingenjör 180 hp • Byggingenjör 180 hp • Dataingenjör 180 hp • Elektroingenjör 180 hp • Energiingenjör 180 hp • Maskiningenjör 180 hp • Mekatronikingenjör 180 hp • Utvecklingsingenjör 180 hp • Öppen ingång 90 hp I det tekniska basåret ingår gymnasiekurserna Matematik B–D, Fysik A och B samt Kemi A. Även tekniska introduktionskurser ingår. Väljer du att läsa Tekniskt basår i Halmstad har du dessutom möjlighet att läsa Biologi A och B, Matematik E samt Kemi B. Behörighetskrav

Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Mer information Programansvariga Mikael Hindgren, tfn 035-16 72 20 Nicolina Månsson, tfn 035-16 74 87 e-post: basar@hh.se Sektionssekreterare Ulla Johansson, tfn 035-16 71 18 e-post: ulla.johansson@hh.se

Ma A: Halmstad, Kungsbacka. Ma C: Halmstad.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Övrigt

www.hh.se/utbildning

Startar ht 09, helfart.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

63


Ingenjör och teknik • Program

Biomekanikingenjör

Programmets innehåll År 1 Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp Rörelseapparatens anatomi II 7,5 hp Mekanik 7,5 hp Tillämpad matematik I, II, III 22,5 hp Materiallära 7,5 hp Ellära och mekatronik 7,5 hp

– inriktning innovation och sport 180 hp Vill du arbeta med att ta fram medicinska hjälpmedel som till exempel en rollator, rullstol eller armprotes? Eller är du kanske mer intresserad av att utveckla den perfekta träningsutrustningen? Oavsett vilket, har Högskolan i Hakmstad programmet för dig!

År 2 Ergonomi 7,5 hp Produktutveckling, projektledning och innovationsteknik 15 hp Ritteknik och CAD 7,5 hp Humanfysiologi 7,5 hp Hållfasthetslära 7,5 hp Biomaterial 7,5 hp Ingenjörspraktik 7,5 hp År 3 Rehabiliteringsteknik 7,5 hp Tillämpad sportbiomekanik 7,5 hp Vetenskapsteori och metod 7,5 hp FEM 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valfria kurser 15 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Lina Lundgren tfn 035-16 77 32 biomekanik@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Du som söker till Biomekanikingenjörsprogrammet är intresserad av hur människan rör sig och fungerar. Du vill också veta hur produkter är utformade för att så bra som möjligt passa kroppens funktion. För att konstruera biomekaniska produkter krävs att du har kunskaper och förståelse inom både medicin och teknik. Programmet har många praktiska delar som du utför i laboratoriet för biomekanik och fysiologi. Där har du möjligheter att utföra avancerade rörelseanalyser och andra biomekaniska undersökningar. Första året läser du baskurser inom ingenjörsämnet och om människokroppen. Andra året läser du projekt- och praktikinriktade kurser. Flera moment på kurserna genomförs i nära samarbete med näringslivet. Utbildningen avslutas med att du skriver ett examensarbete. Examensarbetet kan du skriva tillsammans med ett företag. Du kan också delta i ett forskningsprojekt eller utveckla en egen idé. Din idé kan till exempel ligga inom områdena sport, ergonomi, produktutveckling, krocksäkerhet eller medicinteknik.

didatexamen med huvudämne biomekanik (Bachelor of Science) erhållas. Studier utomlands

Tidigare studenter har gjort sitt examensarbete eller läst delar av utbildningen utomlands. Du kan till exempel söka de platser inom Erasmus som Högskolan erbjuder alla studenter, eller ordna något på egen hand. Arbetsområden

Som biomekanikingenjör kan du arbeta som konstruktör eller produktutvecklare på ett företag. Du kan också arbeta med forskning och utveckling inom till exempel krocksäkerhet, ortopedi och rehabilitering. Framför allt är företag inom områden som handikapphjälpmedel, krocksäkerhet och produktutveckling inom sport och fritid möjliga arbetsgivare. Du kan också arbeta som ingenjör eller med biomekanikfrågor inom idrott. Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Examen

Högskoleingenjörsexamen i biomekanik. Genom utbyte av vissa kurser kan kan-

Startar ht 09, helfart. Vissa kurser inom programmet kan komma att ges på engelska.

www.hh.se/utbildning

, Lisa Belfrage, 23njöår utvecklingsinge r 64

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Jag jobbar på Saab Automobile AB med krocksäkerhet och är utvecklingsingenjör för frontalkollision. Det innebär bland annat att jag skriver provbeställningar till dem som gör i ordning bilen. Jag ser till att allt flyter på som det ska, att rätt grejer sitter i bilen och jag är med på krockbanan under hela provdagen. Jag kollar bilen innan och ser till att allt fungerar. Efter provet analyserar jag bilen och kollar mätdata och filmer för att avgöra om kraven på bilens krocksäkerhet är uppfyllda. Jag har själv varit med om en bilolycka och vet vad det kan bli för konsekvenser. Jag är glad att få vara med och utveckla säkerheten i bilar och på så sätt kunna hjälpa andra. Det är riktigt intressant att få se hur en bil funkar, att det inte bara är hjul och kaross.”


Byggingenjör

År 1 Tillämpad matematik I, 7,5 hp Husbyggnad I, 7,5 hp Tillämpad matematik II 7,5 hp CAD och ingenjörsmetodik 7,5 hp Tillämpad matematik III 7,5 hp Byggfysik och installationsteknik I, 7,5 hp Byggmekanik I, 7,5 hp Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik 7,5 hp

– byggkonstruktion och projektering 180 hp Vill du arbeta med att utforma och dimensionera byggnader? Då har vi programmet som kan leda till ett intressant och givande arbete där du får möjlighet att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga! För att du ska kunna arbeta som byggingenjör krävs att du har goda kunskaper om hela byggprocessen. På utbildningen Byggingenjör med inriktningen byggkonstruktion och projektering får du specialkunskaper som framför allt kan användas inom projekteringsfasen. Under de tre första terminerna läser du grundläggande kurser. De allmänna ämnena är matematik, matematisk statistik, CAD, ingenjörsmetodik och ekonomi. Du läser också ämnen som berör byggområdet: byggmekanik, byggfysik med installationsteknik samt vatten och avfallsteknik. Terminerna 4 och 5 får du specialkunskaper inom ämnesområdet byggkonstruktion och projektering. Här får du kunskaper till att dimensionera och utforma husbyggnader. Eftersom energifrågorna blir allt viktigare i samhället erbjuds du också den valbara kursen Energihushållning i byggnader. Genom att välja valbara kurser kan du sätta din egen prägel på din utbildning! Under utbildningens sista termin genomför du ett examensarbete. Det utförs oftast i samarbete med industrin. Examen

Högskoleingenjörsexamen.

tet i Europa. Är du intresserad av att studera utomlands är möjligheterna att hitta något som passar dig mycket goda! Arbetsområden

Arbetsuppgifterna för en byggingenjör varierar stort. För dig som har gått denna utbildning ligger det närmast till hands att arbeta med projektering och dimensionering av hus. Dessa uppgifter förekommer oftast inom konsultföretag men också i andra sammanhang, till exempel utvecklingsavdelningar inom byggmaterialindustrin. Bredden i utbildningen gör det lätt för dig att hitta ett jobb som just du trivs med! Behörighetskrav

År 2 Byggmekanik II 7,5 hp Vatten- och avfallsteknik 7,5 hp Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Ekonomi och byggande 7,5 hp Konstruktionsteknik I, 7,5 hp* Byggprojektledning I, 7,5 hp Konstruktionsteknik II 7,5 hp Byggmekanik III 7,5 hp År 3 Konstruktionsteknik III 7,5 hp Konstruktionsteknik IV 7,5 hp Vetenskaplig metod 7,5 hp Byggjuridik 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valbar kurs 1: Byggfysik och installationsteknik II 7,5 hp alt. Hållbart byggande 7,5 hp* Valbar kurs 2: Energihushållning i byggnader, 7,5 hp alt. Träbyggnad 7,5 hp*

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Högskolan har många utbytesstudenter och flera av kurserna ges på engelska. Det är en bra förberedelse för dig som kommer att läsa delar av din utbildning utomlands, men även viktigt för dig som siktar på den svenska marknaden där många företagskontakter är internationella.

Kurser med * ges på engelska. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Bengt Hjort tfn 035-16 72 08 byggingenjor@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Studier utomlands

Sedan många år har byggingenjörsprogrammen vid Högskolan i Halmstad flera utbytesavtal med högskolor och universi-

Jag ville egentligen bli arkitekt och hålla på med form och arkitektur. Men samtidigt ville jag hålla på med det tekniska, och det är roligt att få förena det. Jag jobbar som konsult på SF Byggkonsult i Falkenberg, som byggingenjör. Det handlar mycket om att göra ritningar i autocad. Mina arbetsuppgifter är allt från att göra bygglovshandlingar till färdiga bygghandlingar. Det är roligt eftersom projekten jag får arbeta med är av varierande storlek då våra beställare är allt från privatpersoner till kommunen. Jag jobbar mycket självständigt men har ofta en projektledare som har hand om projektet.”

Michaela Johansson , 23 år, konsult

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

65

Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll

Byggingenjör

År 1 Tillämpad matematik I, 7,5 hp Husbyggnad I, 7,5 hp Tillämpad matematik II 7,5 hp CAD och ingenjörsmetodik 7,5 hp Tillämpad matematik III 7,5 hp Byggfysik och installationsteknik I, 7,5 hp Byggmekanik I, 7,5 hp Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik 7,5 hp

– byggproduktion och projektledning 180 hp Du som vill ha en ledande roll i ett byggföretag bör välja denna inriktning! Du lär dig framför allt att producera hus. Målsättningen är att du som utbildad byggingenjör ska kunna leda och styra ett byggprojekt från start till färdig byggnad.

År 2 Byggmekanik II 7,5 hp Vatten- och avfallsteknik 7,5 hp Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Ekonomi och byggande 7,5 hp Konstruktionsteknik I, 7,5 hp* Byggprojektledning I, 7,5 hp Betongteknik 7,5 hp* Byggprojektledning II 7,5 hp

Att uppföra en byggnad, till exempel ett kontorshus, är en omfattande och komplicerad process som omfattar projektering, produktion och förvaltning. Med detta som utgångspunkt har Högskolan i Halmstad tagit fram programmet Byggingenjör – byggproduktion och projektledning. Det ger specialkunskaper inom området produktion. Under de tre första terminerna läser du grundläggande ämnen som till exempel matematik, CAD och ekonomi. Du läser också ämnen som berör byggområdet. Under terminerna 4 och 5 får du specialkunskaper i ämnesområdet byggproduktion och projektledning. Genom dessa kurser får du gedigna kunskaper när det gäller att planera, genomföra, kostnadsberäkna och följa upp husbyggnadsprojekt. Eftersom ledarskap och arbetsmiljö är viktiga sidor i byggproduktion och projektledning läser du också en kurs i detta. Termin 5 innehåller två valbara kurser. Här har du möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen. Under utbildningens sista termin genomför du ett examensarbete.

År 3 Byggproduktion – metoder och system 7,5 hp Kvalitets- och miljöledning 7,5 hp Vetenskaplig metod 7,5 hp Byggjuridik 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valbar kurs 1: Byggfysik och installationsteknik II 7,5 hp alt. Hållbart byggande 7,5 hp* Valbar kurs 2: Arbetsmiljö och ledarskap 7,5 hp* alt. Träbyggnad 7,5 hp* Kurser med * ges på engelska. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Bengt Hjort tfn 035-16 72 08 byggingenjor@hh.se

land, Frankrike, Holland, Irland och Tyskland. Vid flera av dessa högskolor är undervisningen på engelska. Är du intresserad av att studera utomlands är möjligheterna mycket goda. Arbetsområden

Planering och arbetsledning vid produktion av byggnader och anläggningar, kvalitets- och miljösäkring i produktion samt upphandling av byggprojekt är några exempel på intressanta och kvalificerade uppgifter som du kan få som färdig byggingenjör. Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Högskolan har många utbytesstudenter och flera av kurserna ges på engelska. Det är en bra förberedelse för dig som kommer att läsa delar av din utbildning utomlands, men även viktigt för dig som siktar på den svenska marknaden där många företagskontakter är internationella.

Examen

Högskoleingenjörsexamen. Studier utomlands

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Våra byggingenjörsprogram har utbytesavtal med högskolor i bland annat Eng-

Jag jobbar som projektingenjör på Skanska i Halmstad. Min roll är att samordna de större inköpen i byggprojekt, till exempel av underentreprenörer och material. Jag har också hand om produktionsplaneringen och gör ekonomiska uppföljningar. Just nu arbetar jag med ett nytt villaområde som ska byggas utanför Falkenberg. Till största delen håller jag till framför datorn i en av byggbodarna, men jag är också ute en hel del i produktionen. Det viktigaste jag har fått med mig från utbildningen är ett tänkesätt. Jag har fått en förmåga att jobba självständigt och hitta lösningar på problem.”

år, Sandra Sjöbergr, 26 projektingenjö 66

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


g!

Programmets innehåll

– fastighet och energi 180 hp Vill du arbeta med miljöfrågor i bygg- och fastighetsbranschen? Då kan vi erbjuda dig ett helt nytt program som inriktar sig på fastighet och energi.

De senaste åren har energifrågorna fått allt större betydelse i samhället. Att kunna projektera, uppföra och förvalta byggnader som är energieffektiva blir allt viktigare. Detta är en nisch i byggbranschen med en mycket spännande utveckling! Programmet byggingenjör med inriktningen fastighet och energi erbjuder dig specialkunskaper inom området både när det gäller projekteringsstadiet och förvaltningsstadiet. Under dina första tre terminer läser du grundläggande kurser inom allmänna ämnen som till exempel matematik, matematisk statistik, CAD, ingenjörsmetodik och ekonomi. Du läser också ämnen som berör byggområdet: byggmekanik, byggfysik med installationsteknik samt vatten och avfallsteknik. Under terminerna 4 och 5 specialiserar du dig. Du läser kurser som ger dig viktiga kunskaper när det gäller att analysera, värdera och dimensionera byggnader med hänsyn till energibehovet. Termin 5 innehåller också två valbara kurser. Här har du möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen! Under utbildningens sista termin genomför du ditt examensarbete. Det utförs ofta i samarbete med industrin och kan till exempel behandla energieffektivisering av en befintlig byggnad. Examen

ingenjörsprogrammen vid Högskolan i Halmstad utbytesavtal med högskolor i bland annat England, Frankrike, Holland, Irland, Spanien, och Tyskland. Möjligheten att ordna studier utomlands för dig är därför goda. Arbetsområden

För dig som har gått denna utbildning ligger det självfallet närmast till hands att arbeta med förvaltning och energi. Förvaltningsuppgifter förekommer inom fastighetsföretag men också i andra sammanhang, till exempel inom stat och kommun. Vill du jobba mer specifikt med energifrågor kommer det att finnas möjlighet till detta inom både konsultföretag och fastighetsföretag. Arbetsmarknaden kan bedömas bli mycket god under lång tid framöver! Behörighetskrav

År 1 Tillämpad matematik I, 7,5 hp Husbyggnad I, 7,5 hp Tillämpad matematik II, 7,5 hp CAD och ingenjörsmetodik 7,5 hp Tillämpad matematik III 7,5 hp Byggfysik och installationsteknik I, 7,5 hp Byggmekanik I, 7,5 hp Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik 7,5 hp År 2 Byggmekanik II 7,5 hp Vatten- och avfallsteknik 7,5 hp Geoteknik med grundläggning, 7,5 hp Ekonomi och byggande 7,5 hp Konstruktionsteknik I, 7,5 hp* Byggprojektledning I, 7,5 hp Fastighetsförvaltning 7,5 hp Byggprojektledning II 7,5 hp År 3 Byggfysik och installationsteknik II 7,5 hp Energihushållning i byggnader 7,5 hp Vetenskaplig metod 7,5 hp Byggjuridik 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valbar kurs 1: Hållbart byggande 7,5 hp* alt. Affärskultur 7,5 hp* Valbar kurs 2 Kvalitets- och miljöledning 7,5 hp alt. Träbyggnad 7,5 hp*

Ma D, Fy B, Kemi A.

Kurser med * ges på engelska.

Övrigt

Reservation för ändringar.

Startar ht 09, helfart. Högskolan har många utbytesstudenter och flera av kurserna ges på engelska. Det är en bra förberedelse för dig som kommer att läsa delar av din utbildning utomlands, men även viktigt för dig som siktar på den svenska marknaden där många företagskontakter är internationella.

Mer information Programansvarig Bengt Hjort tfn 035-16 72 08 byggingenjor@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Högskoleingenjörsexamen. Studier utomlands

Programmet är helt nytt varför utbytesprogram ännu inte har hunnit utvecklas. Sedan många år har dock de övriga bygg-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

67

Ingenjör och teknik • Program

Byggingenjör

Ny utbildn in


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll År 1 Tillämpad matematik I, 7,5 hp Husbyggnad I, 7,5 hp Tillämpad matematik II 7,5 hp CAD och ingenjörsmetodik 7,5 hp Tillämpad matematik III 7,5 hp Byggfysik och installationsteknik I, 7,5 hp Byggmekanik I, 7,5 hp Byggnadsplanering med geodetisk mätteknik 7,5 hp§ År 2 Byggmekanik II 7,5 hp Vatten- och avfallsteknik 7,5 hp Geoteknik med grundläggning 7,5 hp Ekonomi och byggande 7,5 hp Konstruktionsteknik I, 7,5 hp* Byggprojektstyrning I, 7,5 hp* Betongteknik 7,5 hp* Byggprojektstyrning II 7,5 hp* År 3 Byggprojektledning III 7,5 hp Arbetsmiljö och ledarskap 7,5 hp* Vetenskaplig metod 7,5 hp Byggjuridik 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valbara kurser: Affärskultur 7,5 hp* Hållbart byggande 7,5 hp* Träbyggnad 7,5 hp* Kvalitets- och miljöledning 7,5 hp Kurser med * ges på engelska. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Bengt Hjort tfn 035-16 72 08 byggingenjor@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Byggingenjör

– internationell byggproduktion och projektledning 180 hp Här har du ett unikt program som förbereder dig för en roll inom ett internationellt byggföretag! Du får läsa kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter. Du har också möjlighet att läsa en termin utomlands! Byggbranschen är på många sätt en internationell bransch. Svenska byggföretag arbetar ofta utomlands samtidigt som fler och fler utländska byggföretag söker sig till den svenska byggmarknaden. Detta program erbjuder dig specialkunskaper inom området produktion samtidigt som det förbereder dig för arbete i internationell miljö. De tre första terminerna läser du grundläggande kurser och kurser som berör byggområdet. Under termin 4 inleds din specialisering genom kurser med inriktning på byggstyrning och byggproduktion, det vill säga hur man planerar, kostnadsberäknar och uppför husbyggnader. En andra del av specialiseringen är att du läser alla dina kurser på engelska tillsammans med utbytesstudenter. Termin 5 har du två valmöjligheter. Den första innebär att du studerar utomlands vid en högskola i Europa. Den andra innebär att du läser kurser med inriktning på byggproduktion och projektledning på engelska. Den sista terminen läser du i Halmstad då du bland annat skriver ditt examensarbete.

tesavtal med högskolor i bland annat England, Frankrike, Holland, Irland, Spanien, och Tyskland. Vid flera av dessa högskolor ges undervisningen på engelska. Väljer du att studera utomlands är möjligheterna att hitta något som passar dig mycket goda. Arbetsområden

För dig som har genomgått denna utbildning är det naturligt att söka jobb inom ett byggföretag som jobbar internationellt. Det finns goda utsikter för dig att få intressanta arbetsuppgifter inom till exempel planering och arbetsledning vid byggen med internationell anknytning. Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Högskolan har många utbytesstudenter och flera av kurserna ges på engelska. Det är en bra förberedelse för dig som kommer att läsa delar av din utbildning utomlands, men även viktigt för dig som siktar på den svenska marknaden där många företagskontakter är internationella.

Examen

Högskoleingenjörsexamen. Studier utomlands

Sedan många år har byggingenjörsprogrammen vid Högskolan i Halmstad utby-

Jag jobbar som arbetsledare på mudderverk. Arbetet innebär bland annat att sköta den dagliga dokumentationen och rapporteringen ombord, att planera och leda arbetet tillsammans med platschef, maskinister och skeppare och att ha hand om inköp av till exempel bränsle, oljor och reservdelar till maskinerna. Det innebär också att ha kontakt med projektledare, leverantörer och hamnkontroll. Just nu är jag på ett projekt i Norge där vi borrar, spränger och muddrar för att bredda och fördjupa en farled in till en industrihamn. Jag läste produktionsinriktningen och trivs med att jobba i olika projekt.”

nsson, 27 år Ann-Charlotte Joha arbetsledare 68

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


CAD-tekniker 120 hp Vill du vara med om att skapa framtidens produkter? Vill du att datorn ska vara ditt viktigaste arbetsredskap? Då är CAD-tekniker något för dig. Detta är en unik utbildning som erbjuder kunskaper inom de senaste och ledande digitala verktygen. Med nya och moderna kunskaper blir du attraktiv på arbetsmarknaden. Inom dagens produktutveckling är det viktigt att den senaste tekniken används på ett effektivt sätt. Under utbildningen läser du grundläggande teoretiska kurser. Dessa kombineras med moderna digitala verktyg. Som tekniker i dag behöver du bred kunskap inom digital produktframtagning och kunskap inom maskinteknik. Det för att du som tekniker ska kunna följa med i utvecklingen och inte tappa konkurrenskraft. Under utbildningen läser du grundläggande ämnen som matematik, mekanik, hållfasthetslära, materiallära och ritteknik. Du läser också om produkters konstruktion och digitala utformning. Du skaffar dig också kunskaper i att använda digitala verktyg som en viktig del av utvecklingsprocessen. Att samarbeta med näringslivet är en viktig del av utbildningen. Redan under ditt första år knyts du till ett fadderföretag. Det samarbetet pågår under hela din utbildning. För att du ska få inblick i och erfarenhet av hur ett företag arbetar kommer du att göra projekt tillsammans med företaget. Under utbildningen kommer du att jobba i välutrustade prototypverkstäder med avancerade datorprogram som CAD, CAM, PDM och FEM. Detta för att du ska få god kunskap om hela produktframtagningen, från första idé till färdig produkt.

Med denna typ av utbildning har du stora möjligheter att arbeta över hela världen. Kanske som specialist inom digital produktframtagning. Efter avslutad utbildning kan du styrka dina kunskaper genom att certifiera dig som specialist inom digitala verktyg. Certifikatet gäller över hela världen.

Konstruktionsteknik för CAD-tekniker 30 hp Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp Produktdatahantering (PDM) 7,5 hp Kunskapsbaserat ingenjörsarbete 7,5 hp Datorstödd konstruktion och prototypframtagning 22,5 hp Ytmodellering 7,5 hp Friformsmodellering 7,5 hp CAD, fördjupning 7,5 hp Analys och simulering 7,5 hp 3D-visualisering 7,5 hp Examensarbete 7,5 hp Reservation för ändringar.

Examen

Högskoleexamen. Arbetsområden

Efter utbildningen väntar dig spännande och utvecklande arbeten som till exempel CAD-tekniker, produktutvecklare, applikationsingenjör, CAD-ansvarig eller produktionsingenjör. Att utveckla produkter med 3D-CAD är i dag ett oumbärligt verktyg som används av såväl stora som små företag som stöd i produktutvecklingen.

Mer information Programansvarig Johan Wretborn tfn 035-16 73 07 cad@hh.se

Behörighetskrav

Ma B. Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Jag tror absolut på denna utbildning – det behövs folk med den här typen av kunskap. Det ger inte bara förståelse för själva konstruktionen utan även för metoderna bakom och hur tekniken kan användas i en utvecklingsprocess. En CAD-tekniker har i regel en mer undersökande roll än till exempel en konstruktör. Man får ett verktyg i händerna och sedan gäller det att hitta användningssätt så att företaget får så mycket nytta av det som möjligt. Det är en fördel att vara öppen för förändringar, nyfiken och teknikintresserad. Oftast jobbar man som konsult, placerad på ett kundföretag. Området är brett och man kan jobba med allt från metodutveckling, support och tekniskt säljstöd till att vara CAD-lärare. Chanserna att få jobb efter utbildningen är stora. Och det ser inte ut att mattas av inom den närmaste tiden.”

Erik Rosenqvist, tekn ikansvarig på konsultföreta get Xdin

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

69

Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll År 1 Introduktionskurs i matematik 7,5 hp Digitalteknik 7,5 hp Programmering 7,5 hp Envariabelanalys 7,5 hp Datorteknik 7,5 hp Linjär algebra 7,5 hp Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Ellära 7,5 hp År 2 Transformteori 7,5 hp Datorsystemteknik I och II 15 hp Elektronik 7,5 hp Signaler och system 7,5 hp Objektorienterad progr. 7,5 hp Reglerteknik 7,5 hp Sensorsystem 7,5 hp År 3 Examensarbete 15 hp Valfria kurser om 45 hp enligt nedan Exempel på valfria kurser: Artificiell intelligens 7,5 hp Bildanalys I, 7,5 hp Databaser och databasdesign 7,5 hp Datakommunikation I, 7,5 hp Datornätverk 7,5 hp Entreprenörskap 7,5 hp Företagsekonomi 7,5 hp Hårdvarukonstrukt. med VHDL 7,5 hp Innovationsteknik 7,5 hp Marknadsföring 7,5 hp Programvaruteknik 7,5 hp Projektledning/management 7,5 hp Tillämpad datasäkerhet 7,5 hp Trådlösa kommunikationssyst. 7,5 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Nicolina Månsson tfn 035-16 74 87 dataingenjor@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

år, Ludvig Granbererg, 25 egen företaga 70

Dataingenjör 180 hp Vill du arbeta med programutveckling eller designa nya intelligenta produkter? Välkommen till framtiden redan i dag!

På en marknad som rymmer allt från intelligenta hus till kommunikation och medicinsk teknik behövs kunskaper både om att programmera och konstruera inbyggda datorsystem och om hur människan ska använda dem. Högskolans vision är att skapa en plats där ”intressanta saker händer” för våra studenter, lärare och samarbetande företag. Kreativitet och innovationstänkande upptar en stor del av utbildningen. Vi erbjuder en modern undervisningsmiljö i projektrum där du får nära kontakt med dina lärare. Undervisningen innehåller många praktiska moment i form av laborationer och projekt där du oftast arbetar i grupp. De första åren på utbildningen består av kurser som ger grunderna i datateknik, programmering och elektroteknik. Under tredje året har du möjlighet att bygga din egen kompetensprofil genom att välja de kurser som intresserar dig mest.

nat Spanien, Österrike, Kanada, Kina och USA.

Examen

Övrigt

Högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen.

Startar ht 09, helfart. Inom området datateknik erbjuder Högskolan masterprogram i inbyggda och intelligenta system respektive ”Information Technology” samt magisterprogram i datorsystemteknik respektive intelligenta system.

Studier utomlands

Passa på att läsa utomlands! Programmet ingår i det europeiska studentutbytesavtalet Erasmus vilket ger dig möjlighet att genomföra delar av andra eller tredje årets studier utomlands. Högskolan har utbytesavtal med universitet i bland an-

Arbetsområden

Dataingenjörens roll har förändrats de senaste åren. En ingenjör arbetar oftast i projekt tillsammans med specialister från andra ämnesområden eller som projektledare eller konsult. Beroende på vilka kurser du väljer under din utbildning har du möjlighet att arbeta med testning och support av mjukoch hårdvara, som programutvecklare eller utvecklingsingenjör inom området inbyggda system eller datorsystem. Behörighetskrav

För höstterminsstart: Ma D, Fy B, Ke A. För vår- eller höstterminsstart med introduktionstermin: Ma B. Läs mer om introduktionstermin på sidan 62.

Jag gjorde värnplikt i Halmstad och jobbade som systemutvecklare på försvarsmakten och fick en kort utbildning på försvaret. Jag har hållit på med datorer sedan jag var tio år men kände att jag vill ha en utbildning med mig. Valet stod mellan det här och utvecklingsingenjör, och jag valde att ha mitt intresse som yrke och det känns jättebra. Att jag valde Högskolan i Halmstad är också för att jag har fru och två barn och inte ville pendla. Jag har företag tillsammans med en kollega, vi driver ett ”community” för fotografer och fotomodeller och jobbar med webbutveckling för externa företag. Det är jag som jobbar med de externa kunderna, och jag är både utvecklare och den som håller liv i systemen. Min kollega jobbar mycket med användarvänlighet och gränssnitt.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


El- och nätverksentreprenör 60 hp

Datornätverk I, 7,5 hp Datornätverk II 7,5 hp Elektriska drivsystem 7,5 hp Elkraftsystem I, 7,5 hp Elkraftsystem II 7,5 hp Entreprenörskap 7,5 hp Grundläggande ellära 7,5 hp Nätverkssäkerhet 7,5 hp

Vill du arbeta med konstruktion och drift av el- och nätverksinstallationer eller kanske starta eget företag i elteknikbranschen?

Utbildningen riktar sig till dig som har elteknisk bakgrund från gymnasiet. Den kan läsas som ett fristående block eller vara en breddning av en befintlig utbildning. Redan i dag installeras lokala datornätverk i nästan alla företagslokaler men också i många privatbostäder. I framtidens intelligenta hus kommer de elektriska funktionerna som till exempel ventilation, värmesystem, vitvaror, belysning, lås/larm att styras av datorer som kommunicerar med varandra via lokala nätverk. Det som i dag är elektriska installationer blir i framtiden integrerade el- och nätverksinstallationer. Framtidens elentreprenör behöver kompetens inom båda områdena och utbildningen består därför av två huvuddelar: elkraftteknik och nätverksteknik. Du lär dig hur man konstruerar, installerar och driver elanläggningar och datornätverk. Även uppbyggnad av elkraftsystem samt komponenter och system för drift och styrning av elmaskiner behandlas. Elsäkerhet och föreskrifter för elinstallationer är andra viktiga moment. Dessutom ger utbildningen grundläggande kunskaper om hur du startar och driver eget företag.

Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll

Reservation för ändringar.

Examen

Utbildningen ger 60 högskolepoäng, men ingen formell examen. Innehållet i utbildningen motsvarar Elsäkerhetsverkets krav (förutom praktik) för allmän behörighet som elinstallatör och branschcertifikatet CCNA (Cisco Certified Network Associate). OBS! Certifiering är ej en del av utbildningen. Arbetsområden

Utbildningen ger dig som vill satsa på den expansiva elteknikbranschen möjligheter till en framtid med kvalificerade arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta som projektledare, elansvarig, konstruktör, installatör, driftstekniker, säkerhetsansvarig eller egen företagare som el- och nätverksinstallatör. Behörighetskrav

Ma B samt gymnasieutbildning inom elområdet, till exempel elprogrammet. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Undervisningen bedrivs till viss del på engelska.

Mer information Programansvarig Mikael Hindgren tfn 035-16 72 20 elnat@hh.se Sektionssekreterare Eva Strid Andersson tfn 035-16 72 29 eva.strid_andersson@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Jag gick eltekniskt program på gymnasiet och ville fortsätta på samma spår. Nu får jag allmän behörighet som elinstallatör, det är något som alltid kommer att behövas. Jag gillar att jobba praktiskt och att hålla på med många saker samtidigt. Efter utbildningen skulle jag gärna starta eget företag. Det vore en spännande utmaning och jag tilltalas av att vara min egen chef. Jag flyttade till Halmstad tillsammans med två kompisar från Jönköping, som också läser på programmet. Vi delar en lägenhet på Andersberg och brukar samåka till Jönköping då och då. Det har varit härligt att flytta hemifrån, till en ny stad och stå på egna ben.”

Oskar Isaksson, 21 år , student HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

71


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll År 1 Introduktionskurs i matematik 7,5 hp Programmering 7,5 hp Digitalteknik 7,5 hp Envariabelanalys 7,5 hp Datorteknik 7,5 hp Linjär algebra 7,5 hp Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Ellära 7,5 hp År 2 Transformteori 7,5 hp Datorsystemteknik I, 7,5 hp Elektronik 7,5 hp Signaler och system 7,5 hp Elektronik fk 7,5 hp Reglerteknik 7,5 hp Sensorsystem 7,5 hp Tillämpad fysik 7,5 hp År 3 Examensarbete 15 hp Valfria kurser om 45 hp enligt nedan Exempel på valfria kurser: Datakommunikation I, 7,5 hp Datornätverk 7,5 hp Datorsystemteknik II 7,5 hp Digital reglerteknik 7,5 hp Elektronikkonstruktion 7,5 hp Elkraftsystem 15 hp Entreprenörskap 7,5 hp Hårdvarukonstrukt. med VHDL 7,5 hp Miljöteknik 7,5 hp Projektledning/projektarbete 7,5 hp System-on-a-Chip Design 7,5 hp Telekommunikation 7,5 hp Trådlösa kommunikationssyst. 7,5 hp Utvecklingsprojekt 15 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Mikael Hindgren tfn 035-16 72 20 elektro@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Elektroingenjör 180 hp Telekommunikation eller hemelektronik? Som elektroingenjör blir ditt arbetsfält brett och din kunskap väger tungt på arbetsmarknaden eftersom elektriska och elektroniska produkter finns överallt runt omkring oss. Utbildningen till elektroingenjör har flera inriktningar som har utvecklats tillsammans med näringslivet. I årskurs 3 väljer du själv var tyngdpunkten i din examen ska ligga. Vi erbjuder kurser inom såväl elektronik, telekommunikation, elkraft- och energiteknik som regler- och datorteknik. De två första åren innehåller grundläggande kurser i matematik, fysik, ellära och elektronik. Du får också mer praktiska kunskaper i mikrodatorkonstruktion. Därefter väljer du inriktning och har då även möjlighet att läsa kurser som ligger utanför de tekniska områdena, till exempel marknadsföring, språk eller projektledning. I princip får du under utbildningen möjlighet att utveckla en egen idé till en produkt, färdig att säljas. Du kommer att arbeta i projektform under flera kurser och programmet avslutas med ett examensarbete. Då driver du ett projekt utifrån en egen idé, tillsammans med ett företag eller i samarbete med ett pågående forskningsprojekt på Högskolan. Examen

Högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen.

Arbetsområden

Du kommer att ha en stor ämnesmässig tyngd och kan arbeta med konstruktion, service eller utveckling och produktion av elektrotekniska produkter. Väljer du att inrikta dig på telekommunikation kan du till exempel arbeta med att ta fram nya mobiltelefoner. Möjliga arbetsgivare återfinns också inom el- och vattenkraft. Ett alternativ är att komplettera med ekonomi och arbeta som säljare eller marknadsförare av produkterna. Behörighetskrav

För höstterminsstart: Ma D, Fy B, Ke A. För vår- eller höstterminsstart med introduktionstermin: Ma B. Läs mer om introduktionstermin på sidan 62. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Inom området elektroteknik erbjuder Högskolan masterprogram i inbyggda och intelligenta system respektive ”Information Technology” samt magisterprogram i intelligenta system respektive mikroelektronik och fotonik.

Studier utomlands

Minst en termin av studierna kan förläggas på ett utländskt universitet. Vi har

Robert Ehn, 24ruårkt, ör elektronikkonst 72

kontakt med universitet i Europa, USA, Kina och Kanada.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Jag gör elektronikkonstruktioner, det vill säga konstruerar nya sensorer. Jag testar en ny produkt som ska mäta temperatur, tryck och belastning. Den är tänkt som industriapplikation till bland annat fordon. Jag trivs jättebra och det är ett omväxlande arbete. Just nu jobbar jag ihop med en annan kille och vi diskuterar arbetet varje dag, och letar och testar lösningar både praktiskt och framför datorn. Vi testar värden på komponenterna och det är mycket experimenterande i och med att det är ny teknik vi utvecklar. En dag i veckan sitter vi på e-lab på Högskolan för företaget Sondero som jag är uthyrd till nu. Jag är väldigt nöjd med mitt utbildningsval och trivs oerhört.”


Energiingenjör

– förnybar energi 180 hp Är du intresserad av solenergi, bioenergi och vindkraft? Vill du vara med och arbeta med omställningen av dagens energisystem? På detta program läser du bland annat om energisystemets utformning, energianvändning, energieffektivisering och förnybara energikällor. Det omfattande arbetet att omforma och effektivisera energisystemet har visserligen redan pågått i många år men är i dag ändå bara i början av processen. Inom EU och i världen i övrigt ligger Sverige långt fram när det gäller ökad användning av alternativa energikällor, optimering av processer och systemlösningar. Med en direkt koppling till klimatfrågan, miljöaspekter och ekonomi är detta område mångfasetterat, dynamiskt och genomgripande. Du som söker till programmet är till exempel intresserad av hur framtidens energitillförsel ska organiseras, av ny energiteknik, av energiteori och frågor om hur energi ska användas på ett så miljörationellt sätt som möjligt. På utbildningen kommer du att studera hur energianvändningen kan bli effektivare och förutsättningarna för förnybar energi. På schemat hittar du ett brett utbud av kurser inom miljö- och energiområdet. Tonvikt läggs på särskilda kurser inriktade på förnybar energi, energihushållning och energisystemet som helhet. Du kommer att göra många studiebesök på företag och anläggningar. Laborationer och projekt är vanliga under utbildningens gång. Din blivande arbetsmarknad spås vara god då den nya tekniken ofta är småska-

lig. Detta skapar många nya arbetstillfällen för ingenjörer och goda möjligheter att starta nya företag. Examen

Högskoleingenjörsexamen. Om examenskraven är uppfyllda kan även teknologie kandidatexamen inom ämnesområdet energiteknik utfärdas. Studier utomlands

Genom att många kurser är valbara finns det stora möjligheter för dig att läsa en del av utbildningen utomlands. Du väljer själv studieort och innehåll i samråd med studierektor. Du kan också ansöka om ett MFSstipendium och göra en fältstudie i ett utvecklingsland.

Utveckling och utvärdering; system- och teknikanalyser; rådgivning och information; drift och underhåll, projektering, planering, dimensionering.

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Jag jobbar som energiingenjör på företaget Eolus Vind i Vårgårda. Min uppgift är att hitta lämpliga platser för vindkraftverk. Jag bedömer vindstyrkan, gör ljud- och skuggberäkningar och kontrollerar avståndet till närliggande bostäder. Jag tar också fram miljökonsekvensbeskrivningar och ansöker om bygglov. Ofta jobbar jag i samarbete med markägaren. Det fanns stor frihet på programmet att ta tillvara egna idéer eller fördjupa sig inom det man är intresserad av. Utbildningen var inspirerande och gav kontakter som ledde till att jag fick jobb.”

Obligatoriska kurser för miljöinriktning: Ledningsystem för miljö och kvalitet 7,5 hp Klimatförändring – konsekvenser och strategier 7,5 hp Obligatoriska kurser för elinriktning: Elkraftsystem I, 7,5 hp Elkraftsystem II 7,5 hp Obligatoriska kurser för värmeinriktning: Fjärrvärmeteknik 7,5 hp Installationsteknik 7,5 hp Vindkraftsteknik 7,5 hp Effektiv energianvändning 7,5 hp Miljö- och energisystemanalys 7,5 hp Valbara kurser 15 hp Examensarbete med projektledning 22,5 hp Reservation för ändringar

Arbetsområden

Behörighetskrav

Miljölära 7,5 hp Energilära I, 7,5 hp Energilära II 7,5 hp Tillämpad matematik I, 7,5 hp Tillämpad matematik II 7,5 hp Tillämpad matematik III 7,5 hp Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp Ellära 7,5 hp Ingenjörsmetodik 7,5 hp Solenergiteknik 7,5 hp Elektriska drivsystem 7,5 hp Bioenergi med förbränning 7,5 hp

Mer information Programansvarig Urban Persson tfn 035-16 74 05 energiingenjor@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Annie Jacobsso energiingenjörn, 29 år,

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

73

Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll År 1 Introduktion till IT-forensik 7,5 hp Administration av datorsystem 7,5 hp Kriminologi och IT-relaterad brottslighet 7,5 hp Administration av operativsystem 7,5 hp Programmering 7,5 hp Grundläggande webbsystem 7,5 hp Juridik och IT-rätt 7,5 hp Datautvinning från digitala lagringsmedia 7,5 hp År 2 Datornätverk I, 7,5 hp Biometrisk identifiering 7,5 hp Datornätverk II 7,5 hp Utredning av IT-relaterade brott 7,5 hp Trådlös kommunikation 7,5 hp Riskanalys och IT-säkerhetssystem 7,5 hp Nätverkssäkerhet 7,5 hp Examensarbete 7,5 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvariga Mikael Hindgren tfn 035-16 72 20 Nicolina Månsson tfn 035-16 74 87 itforensik@hh.se Sektionssekreterare Eva Strid Andersson tfn 035-16 72 29 eva.strid_andersson@hh.se

IT-forensik och informationssäkerhet 120 hp Är du intresserad av digital kriminalteknik eller dold övervakning av IT-system? Programmet är till både för dig som vill arbeta med kriminaltekniska undersökningar av datorer och för dig som vill arbeta med administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet. Moderna informations- och kommunikationssystem lagrar och förmedlar information elektroniskt. Den snabba utvecklingen inom området ger ökad kapacitet men leder också till ökad sårbarhet eftersom säkerheten inte alltid prioriteras tillräckligt högt. Personer inblandade i traditionella brott använder i allt större utsträckning datorer och internet för kommunikation och lagring av information. Resultatet är att antalet IT-relaterade brott ökar och digitalt bevismaterial från till exempel datorer och mobiltelefoner spelar en allt viktigare roll vid brottsutredningar. Under utbildningen lär du dig grunderna inom datateknik, datornätverk och IT-säkerhetssystem. Du lär dig att använda forensiska verktyg för att utvinna digital information från datorsystem, metoder för att kryptera eller dölja data samt hur man säkrar spår och dokumenterar sitt arbete vid brottsutredningar. Grundläggande kriminologi och juridik med fokus på IT-relaterade brott ingår också. Utbildningen är yrkesinriktad med många praktiska moment som till exempel

laborationer och fallstudier. Du gör även ”skarpa” projekt tillsammans med polisen eller något företag inom IT-området. Examen

Högskoleexamen. Arbetsområden

Efter utbildningen kan du arbeta självständigt med kriminaltekniska undersökningar av datorer eller som datoradministratör med specialisering på datornätverk och IT-säkerhet. Behörighetskrav

Ma A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet är utvecklat i samarbete med polisens tekniska rotel i Halmstad och företag inom IT-säkerhetsområdet. Om du bygger på din examen med ytterligare 60 hp enligt vissa kriterier kan du få en kandidatexamen i datateknik.

Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

n, Mattias Martinsso IT-forensiker 74

35 år,

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Det bästa med jobbet är omväxlingen. Ena dagen sitter man inne och undersöker en dator, nästa dag är man ute på en brandplatsundersökning. Just nu håller jag på mycket med Blocket-bedrägerier, det finns många som tycker att det är väldigt praktiskt att sälja saker som inte finns och ta betalt för det i förskott. Vi kan spåra upp vem som har satt in annonsen, och spåra kontonummer. Varje brott i dag har en dator inkopplad, inte bara databrott utan även bedrägerier, narkotikabrott och barnpornografibrott. Har de misstänkta en dator tar vi oftast in den.”


Maskiningenjör

År 1 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Tillämpad matematik 22,5 hp Ritteknik och CAD 7,5 hp Mekanik 7,5 hp Produktdatahantering (PDM) 7,5 hp Materialteknik 7,5 hp

– datorstödd produktframtagning 180 hp Planerar du att uppfinna nya moderna flygplan eller skapa framtidens mobiltelefoner? Är moderna digitala 3D-verktyg något för dig? Då har vi rätt utbildning! Tyngdpunkten på den här utbildningen ligger i användningen av de senaste och ledande digitala verktygen. Dagens ingenjörer behöver ha bred kunskap inom datorstödd produktframtagning. Detta för att de ska följa med i utvecklingen och inte tappa konkurrenskraft. Här kan du läsa en modern ingenjörsutbildning som kopplar samman grundläggande teoretiska kunskaper med moderna digitala 3D-verktyg. På utbildningen studerar du traditionella ingenjörsämnen och du läser kurser som fokuserar på produkters konstruktion och digitala utformning. En viktig del av utbildningen är dess samarbete med näringslivet. Redan under ditt första år knyts du till ett fadderföretag. Detta samarbete fortsätter under hela din utbildning och du genomför viktiga projekt tillsammans med företaget. Under utbildningen används avancerade datorprogram som CAD, CAM, PDM och FEM. Du kommer att arbeta i en fullutrustad verkstad med både CNC-maskiner, manuella maskiner och prototypmaskin. Här har du stora möjligheter att få god kunskap om hela produktframtagningen, från första idé till färdig produkt. Med denna utbildning som bas har du stora möjligheter att arbeta över hela världen. Kanske till och med som specialist inom digital produktframtagning.

Examen

Högskoleingenjörsexamen. Studier utomlands

Den sista terminen kan du studera utomlands. Du organiserar utlandsvistelsen på egen hand i samråd med studierektor. Arbetsområden

Efter en maskiningenjörsutbildning i kombination med den unika spetskompetensen inom datorstödd produktframtagning väntar efter avslutad examen stora möjligheter till spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Kanske får du vara del i att skapa framtidens mobiltelefoner eller nya spännande fordon eller något annat inom produktområden där datorstödd produktframtagning är en del av utvecklingsarbetet. Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Efter avslutade studier kan du söka till masterprogrammet i maskinteknik.

Jag jobbar som projektledare på Scania i Södertälje. Jag leder ett av företagets största IT-projekt, som går ut på att införa ett nytt CAD-system. Projektet löper över flera år och vi är 60 personer som arbetar på heltid med det. Jobbet innebär planering, uppföljning och möten, bland annat med delprojektledarna. Jag tar också fram projektmetodik och statusrapporter. Det är spännande att vara med och påverka det framtida arbetssättet på Scania – det är just det som de nya systemen går ut på. Jag trivs med att jobba övergripande. Det berör inte bara en avdelning utan hela företaget. Studietiden var bland de roligaste åren i mitt liv. De flesta jag läste med var nyinflyttade, liksom jag, och vi umgicks nästan dygnet runt. Trots att vi inte hade så mycket pengar hittade vi på jättemycket och jag fick vänner som jag fortfarande umgås med.”

År 2 Hållfasthetslära 7,5 hp Kunskapsbaserat system 7,5 hp Konstruktionsteknik I, 7,5 hp Konstruktionsteknik II 7,5 hp Konstruktionsteknik III 7,5 hp Finita elementmetoden (FEM) 7,5 hp Tillverkningsteknik 7,5 hp Ytmodellering 7,5 hp År 3 Friformsmodellering 7,5 hp Produktionskvalitet I, 7,5 hp CAD Il 7,5 hp Industriell ekonomi 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valfria kurser om tillsammans 15 hp gör att programmet totalt omfattar 180 hp. De valfria kurserna kan vara fördjupningskurser inom huvudämnet eller kurser inom annat utbildningsområde. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Aron Chibba tfn 035-16 72 31 maskiningenjor@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Anders Malm projektledare berg, 32 år, HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

75

Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll År 1 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Tillämpad matematik 22,5 hp Ritteknik och CAD 7,5 hp Mekanik 7,5 hp Tillämpad energiteknik 7,5 hp Materialteknik 7,5 hp År 2 Hållfasthetslära 7,5 hp Produktionskvalitet I, 7,5 hp Konstruktionsteknik I, 7,5 hp Konstruktionsteknik II 7,5 hp Konstruktionsteknik III 7,5 hp Finita elementmetoden (FEM) 7,5 hp Tillverkningsteknik 7,5 hp Ytmodellering 7,5 hp År 3 Produktionskvalitet II 7,5 hp Produktionssystem 7,5 hp Produktionsutveckling 7,5 hp Industriell ekonomi 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valfria kurser om tillsammans 15 hp gör att programmet totalt omfattar 180 hp. De valfria kurserna kan vara fördjupningskurser inom huvudämnet eller kurser inom annat utbildningsområde. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Aron Chibba tfn 035-16 72 31 maskiningenjor@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Maskiningenjör

– produktionsutveckling 180 hp Konstruktör eller produktionsledare, eller kanske jobb som kvalitetsansvarig? Är det något du kan tänka dig? Att förbättra och garantera kvaliteten på produkter och konstruktioner är några av de saker du lär dig på detta program. Den tekniska utvecklingen skapar mer och mer avancerade produkter. Har du en bra teknisk grund och specialkompetens kommer du långt som ingenjör. Konstruktörer jobbar hela tiden på att hitta bättre lösningar för framtiden. Därför krävs det breda tekniska kunskaper. På Maskiningenjörsprogrammet läser du bland annat matematik, mekanik, hållfasthetslära, materiallära och ritteknik. Du erbjuds också studier i specialområdet produktionsutveckling. I programmet läser du om hur man kan optimera produktionsframtagningsprocessen, det vill säga ta fram produkter med rätt kvalitet till en låg kostnad. Ämnet är viktigt då konstruktions- och produktionstekniken är avgörande för produktens livslängd och konkurrenskraft. En stor del av din studietid kommer du att jobba i projekt. Projekten genomförs i samarbete med företag som uppdragsgivare. Ditt arbete utförs med hjälp av avancerade datorprogram och informationsteknik som är en viktig del av ingenjörens verktyg. Under utbildningen har du tillgång till en modern och välutrustad mekanisk verkstad. När utbildningen startar knyts du till ett så kallat fadderföretag som du samarbetar med under hela utbildningens gång.

Examen

Högskoleingenjörsexamen. Genom att byta ut vissa kurser kan kandidatexamen erhållas. Studier utomlands

Din sista termin kan du läsa utomlands. Utlandsvistelsen organiserar du på egen hand i samråd med studierektor. Arbetsområden

Den bredd du får på utbildningen gör att du har stora möjligheter till stimulerande och spännande arbetsuppgifter. Du kan arbeta som konstruktör, produktionsledare, teknisk konsult, kvalitetsansvarig etc. Stora som små företag kan bli din arbetsplats. Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Efter avslutade studier kan du söka till masterprogrammet i maskinteknik.

www.hh.se/utbildning

Det bästa med att läsa i Halmstad är att vi har kontakt med företag redan från ettan. Vi gör olika projekt för företag inom kurserna och det är bra för man får känna av vad som förväntas av en. Båda parter får ut något av det. Jag funderar på att fortsätta att läsa till en master, om man vill göra karriär är det nog bra att läsa lite till. Jag vill jobba inom industrin som produktionsledare och produktionschef. Få vara med där det händer lite.”

, Oskar Kämpe, 23 år student 76

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Maskiningenjör

År 1 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Tillämpad matematik 22,5 hp Ritteknik och CAD 7,5 hp Mekanik 7,5 hp Ergonomi 7,5 hp Materialteknik 7,5 hp

– teknisk design 180 hp Vill du arbeta med att utforma produkter? Tycker du att ergonomi, färg- och formlära är viktigt att tänka på när en produkt skapas? På denna utbildning läser du traditionella ingenjörsämnen samt en unik gren som fokuserar på produkters konstruktion och utformning. För att kunna förstå och använda produkter krävs att de har ett tydligt budskap och ett användarvänligt formspråk. Att konstruera handlar om att göra produkterna funktionella. Det kan vara tekniska delar som ska klara en viss hastighet eller tyngd. Det är här du kommer in i bilden som maskiningenjör och arbetar fram underlaget som ska användas för tillverkningen av olika produkter. Rätt design får användaren att använda produkten på rätt sätt. För att det ska ske måste produkten ha rätt form och färg. När utbildningen startar knyts du till ett så kallat fadderföretag som du samarbetar med under hela din utbildning. En stor del av din undervisning kommer att ske i projekt. Du kommer ofta att genomföra dessa med företag som uppdragsgivare. På så sätt får du tidigt inblick i hur industrin fungerar och din samarbetsförmåga kommer att utvecklas. Under utbildningen kommer du att arbeta med avancerade datorprogram som CAD och FEM. Du kommer också att arbeta i välutrustade prototypverkstäder. Syftet är att du ska få god kunskap om hela konstruktionsarbetet, från förslag till färdig produkt. Under ditt tredje år arbetar du med ditt examensarbete.

Examen

Högskoleingenjörsexamen Genom utbyte av vissa kurser kan kandidatexamen erhållas. Studier utomlands

Det finns möjligheter för dig att studera utomlands under ditt tredje år. Utlandsvistelsen ordnar du själv med godkännande av studierektor. Arbetsområden

Som utexaminerad kan du arbeta som produktutvecklare och konstruktör. Det innebär att du arbetar med att skapa och förbättra tekniska produkter med speciellt fokus på design. Du kommer också ha den kompetens som krävs för att arbeta som teknisk konsult, serviceingenjör och med marknadsföring/försäljning av produkter. Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Efter avslutade studier kan du söka till masterprogrammet i maskinteknik.

Det bästa med att plugga är friheten att kunna lägga studierna när man vill. Det är bra med både lugna och stressiga perioder. Man utvecklas hela tiden som människa och lär sig nytt hela tiden. Vi läser tekniska ämnen men vi kombinerar det med design, färg och form. Vi får en inblick i båda bitarna och arbetar mycket med produktutveckling, tar fram idéer och jobbar i verkstaden. Senast gjorde vi en kaffebryggare för två koppar utifrån en designers eller ett företags anda. Jag valde att utgå från Arne Jacobsens design. Vi ritar och bygger, från skisstadiet till färdigbyggd modell. En fördel med Högskolan i Halmstad är att vi knyts tidigt till näringslivet och har fadderföretag. Jag har redan fått en del visitkort och de ber en att höra av sig när man är färdig.”

År 2 Hållfasthetslära 7,5 hp Designmetodik 7,5 hp Konstruktionsteknik I, 7,5 hp Konstruktionsteknik II 7,5 hp Konstruktionsteknik III 7,5 hp Finita elementmetoden (FEM) 7,5 hp Tillverkningsteknik 7,5 hp Ytmodellering 7,5 hp År 3 Semantik 7,5 hp Produktionskvalitet I, 7,5 hp Designmanual 7,5 hp Industriell ekonomi 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valfria kurser om tillsammans 15 hp gör att programmet totalt omfattar 180 hp. De valfria kurserna kan vara fördjupningskurser inom huvudämnet eller kurser inom annat utbildningsområde. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Aron Chibba tfn 035-16 72 31 maskiningenjor@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Jenny Hugosson,27 år, student HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

77

Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll År 1 Introduktionskurs i matematik 7,5 hp Programmering 7,5 hp Digitalteknik 7,5 hp Envariabelanalys 7,5 hp Datorteknik 7,5 hp Linjär algebra 7,5 hp Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Ellära 7,5 hp År 2 Transformteori 7,5 hp Datorsystemteknik I, 7,5 hp Elektronik 7,5 hp Signaler och system 7,5 hp Mekanik 7,5 hp Reglerteknik 7,5 hp Hållfasthetslära 7,5 hp Sensorsystem 7,5 hp År 3 Examensarbete 15 hp Valfria kurser om 45 hp enligt nedan Exempel på valfria kurser: Artificiell intelligens 7,5 hp Bildanalys I, 7,5 hp Ritteknik och CAD 7,5 hp Datakommunikation I, 7,5 hp Datorsystemteknik II 7,5 hp Digital reglerteknik 7,5 hp Elektronikkonstruktion 7,5 hp Elektriska drivsystem 7,5 hp Entreprenörskap 7,5 hp Hårdvarukonstrukt. med VHDL 7,5 hp Konstruktionsteknik 7,5 hp Miljöteknik 7,5 hp Projektledning/projektarbete 7,5 hp Utvecklingsprojekt 15 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Mikael Hindgren tfn 035-16 72 20 mekatronik@hh.se

Mekatronikingenjör 180 hp Självgående dammsugare och intelligenta armproteser är produkter där gränsen mellan maskin-, data- och elektroteknik har försvunnit. Väljer du mekatronik får du möjlighet att lära dig att utveckla helt nya, fascinerande produkter. Mekatronikprogrammet erbjuder en blandning av maskin-, data- och elektroteknik. Målet är att du ska kunna utnyttja alla teknikerna i en och samma produkt. De första åren skaffar du dig grundläggande kunskaper i matematik, maskinteknik, datorteknik och elektronik. Undervisningen består både av traditionella föreläsningar och av projekt som är en övning i att på egen hand konstruera eller idémässigt utforma produkter. Det sista året kan du välja att fördjupa dig inom det teknikområde som verkar mest intressant. Du kan välja kurser i maskinteknik, design, intelligent informationsbehandling, data- och elektroteknik samt ekonomi och entreprenörskap. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i samverkan med ett företag eller forskningsprojekt på Högskolan. Det kan också bygga på en egen produktidé. Examen

Högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen.

kontakter som redan finns med universitet i Europa, USA, Kina och Kanada. Arbetsområden

Mekatronikingenjörer behövs i alla branscher som tillverkar produkter med rörliga delar. Det kan handla om bilar eller olika hjälpmedel. Ett annat spännande område är artificiell intelligens och robotik. Utbildningen är intressant även för dig som inte vill arbeta direkt med tekniken utan fungera som en länk mellan tekniker och användare. Ett alternativ är att satsa på mer ekonomi och arbeta som marknadsförare av produkterna. Även då är kunskaperna om tekniken ovärderliga. Behörighetskrav

För höstterminsstart: Ma D, Fy B, Ke A. För vår- eller höstterminsstart med introduktionstermin: Ma B. Läs mer om introduktionstermin på sidan 62.

Studier utomlands

Med tre ämnesområden att välja mellan är det lätt att hitta bra kurser på utländska universitet. Det ordnar du lättast via de

Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

, Emma Berg, 22e år systemutvecklar 78

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Jag hade ingen tanke på vad jag ville jobba med när jag sökte utbildningen, jag gick direkt från gymnasiet. I dag jobbar jag som systemutvecklare och konsult på Cybercom Sweden West. Det är väldigt specifika problem och alltid unika lösningar. Jag jobbar främst mot bilindustrin och det går bra men det är svårt att beskriva mer för det är utvecklingsfaser och kunderna är hemliga. Men det är nytt varje dag och man måste älska utmaningar. Baskunskaperna från Högskolan finns där och jag har lärt mig att lära mig nya saker väldigt fort. Det är viktigt att avsluta i tid, att leverera i tid. Särskilt i bilindustrin där allt går i produktion väldigt fort.”


Nätverksdesign och datordrift 60 hp Utbildningen är unik med sitt kompletta innehåll av tekniken kring och administrationen av datornätverk. Kunskaperna du kan skaffa dig är gedigna. Eftersom utbildningen är yrkesinriktad ligger fokus på praktisk kunskap och studierna bedrivs mest i form av laborationer och projekt i välutrustade laborationssalar och projektrum. Utbildningen består av grundpelarna datorteknik och nätverksteknik. Ämnet datorteknik innehåller delområdena datoruppbyggnad, administration av dator- och operativsystem samt webbservrar. Området nätverksteknik inkluderar allt från nätverksutrustning, protokoll och hur dessa sätts samman till flerlagersswitching, avancerad routing och felsökning. Datasäkerhet är en mycket viktig aspekt i alla typer av datornätverk. Utbildningen innehåller moment som behandlar hur man arbetar strukturerat med skydd av datorer och nätverk, från bedömning av sårbarhet till utvärdering av metoder och verktyg som används för skydd av datornätverk. Undervisningen sker i allmänhet i form av föreläsningar och praktiska laborationer. Flera kurser innehåller teoretiska eller praktiska uppgifter som ska redovisas skriftligt och muntligt.

Examen

Utbildningen ger 60 högskolepoäng (hp), men ingen formell examen. Utbildningens innehåll motsvarar branschcertifikaten CCNA och CCNP 1 och 3. OBS! Certifiering är inte en del av utbildningen.

Datornätverk I, 7,5 hp (motsvarande CCNA 1 och 2) Datornätverk II 7,5 hp (motsvarande CCNA 3 och 4) Datornätverk III (avancerad routing) 7,5 hp (motsvarande CCNP 1) Datornätverk IV (flerlagersswitching) 7,5 hp (motsvarande CCNP 3) Administration av datorsystem 7,5 hp Administration av operativsystem 7,5 hp Grundläggande webbsystem 7,5 hp Nätverkssäkerhet 7,5 hp Reservation för ändringar.

Arbetsområden

Efter utbildningen kan du arbeta med drift av system och nätverk samt bygga och administrera små och medelstora datornätverk. Tänkbara yrken är till exempel nätverkstekniker, kommunikationstekniker, datordriftstekniker och säkerhetsansvarig. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Mer information

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Undervisningen bedrivs delvis på engelska. Efter avslutad utbildning om 60 hp har du möjlighet att läsa fristående kurser inom till exempel datornätverk, webbdesign och programmering. Läser du upp till 120 hp kan du få en högskoleexamen.

Programansvarig Nicolina Månsson tfn 035-16 74 87 natvdator@hh.se Sektionssekreterare Eva Strid Andersson tfn 035-16 72 29 eva.strid_andersson@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

79

Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Datorsystemteknik I, 7,5 hp Datorsystemteknik II 7,5 hp Digital- och mikrodatorteknik 7,5 hp Objektorienterad programmering 7,5 hp Programmering 7,5 hp Programmering fortsättning 7,5 hp Programmeringsprojekt 7,5 hp

Programmering 60 hp Att satsa på kunskaper i programmering är väl investerad tid. Fler och fler produkter i vår omgivning innehåller datorer vilket gör att kunskaper i programmering får allt större betydelse.

Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Nicolina Månsson tfn 035-16 74 87 prog@hh.se Sektionssekreterare Eva Strid Andersson tfn 035-16 72 29 eva.strid_andersson@hh.se

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som programmerare. Du lär dig att programmera i olika programmeringsspråk (C/C++, Java), för olika hårdvaruplattformar samt att använda olika programmeringstekniker, till exempel realtidsprogrammering, objektorienterad programmering och distribuerad programmering. Programmet har två spår: högnivåprogrammering och hårdvarunära programmering. Du kan välja att antingen läsa båda spåren eller att kombinera ett av dem med andra ämnen, till exempel datornätverk. Utbildningen är praktiskt inriktad. Nästan alla kurser har övningar och projektarbete för att du ska lära dig att programmera i praktiken. När du är klar med utbildningen kommer du att kunna programmera olika typer av system, såväl datorspel som inbyggda system och servermjukvara.

Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

80

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Examen

Utbildningen ger 60 högskolepoäng, men ingen formell examen. Arbetsområden

Du kommer att kunna arbeta som programmerare, men också med stöd och support av programvara. Behörighetskrav

Ma C. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Efter avslutad utbildning om 60 hp har du möjlighet att läsa fristående kurser inom tiil exempel datateknik, webbdesign och nätverksteknik. Läser du upp till 120 hp kan du få en högskoleexamen.


Utvecklingsingenjörsprogrammet 180 hp

År 1 Matematik 22,5 hp Maskinteknik 22,5 hp Produkt-/prototyputveckling 7,5 hp Design 7,5 hp

Vill du skapa och utveckla produkter som är grunden för nya företag och nya arbetstillfällen? Nyföretagande ger – utöver arbeten – ett flexibelt och tåligt näringsliv. Utvecklingsingenjörsprogrammet har redskapen du behöver för att lyckas. Inom utbildningen, utöver de vanliga kurserna, får du erfarenhet av att lösa problem, planera och genomföra ditt arbete, ta ansvar, samarbeta med andra och göra presentationer av olika slag. Som ingenjör lär du dig projektledning, produktutveckling, produktion och teknikämnen. Som affärsman lär du dig bland annat hur företag fungerar, marknadsföring och hur man ordnar finansiering. Utbildningen erbjuder ett mentorsprogram där du som student, från och med årskurs två, kan ha kontakt med en yrkesarbetande ingenjör. Till Utvecklingsingenjörsprogrammet finns lektor Sten Fårhés minnesfond kopplad. Fonden har en förmögenhet om mer än 30 miljoner kronor och delar årligen ut cirka en halv miljon kronor till studenterna. Som student kommer du snabbt att känna av den speciella ”anda” som utmärker programmet. Den kommer sig av den nära sammanhållningen bland studenterna och visar sig inte minst under den längre resa som brukar genomföras i slutet av utbildningen. Examen

Högskoleingenjörsexamen.

lands. Högskolan har kontakter med lärosäten i Australien, Nya Zeeland och Europa. Flera studenter har gjort examensarbete i ett utvecklingsland med hjälp av MFS-stipendier. Arbetsområden

Styrkan i utbildningen är den breda kompetensen och handlingskraften. Som utvecklingsingenjör kan du arbeta som projektledare, produktutvecklare, designer, produktionsledare, ingenjör, konstruktör och systemsäljare med hela näringslivet som arbetsmarknad. Några andra exempel är vd, banktjänsteman och försäljningschef. Du är väl förberedd för arbetsuppgifter där du håller i många kontakter och är ledare av något slag.

År 2 Produktutveckling (med projekt) 15 hp Teknisk ekonomi 7,5 hp Elektroteknik 7,5 hp Marknadsföring och försäljning 7,5 hp Affärsutveckling (med projekt) 7,5 hp Digital- och mikrodatorteknik 7,5 hp Projekt- och produktionsledning 7,5 hp År 3 Examensprojekt 22,5 hp Immaterial- och avtalsrätt 7,5 hp Produktion och kvalitet 7,5 hp Styr- och reglersystem 7,5 hp Valfria kurser 15 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Leif Nordin tfn 035-16 72 48 utvecklingsingenjor@hh.se

Behörighetskrav

Ma D, Fy B, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Efter utbildningen kan du fortsätta på magister- eller masterprogram, alternativt göra en praktiktermin utomlands.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Inom projektledning uppfyller utbildningen kraven för IPMA:s D-certifikat för projektledare.

Studier utomlands

Delar av utbildningen kan du läsa utomlands. På vårterminen i årskurs två finns det särskilda möjligheter att läsa utom-

Jag är utvecklingsingenjör i grunden och har byggt på med ett år till teknisk magisterexamen i industriell organisation och ekonomi – allt på Högskolan i Halmstad. Utbildningen har gett mig en övergripande teknisk kunskap som hjälper mig att förstå tekniska problem och lösningar. Jag är sedan 2001 anställd på Infotiv AB, ett svenskt teknikkonsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Mina huvudsakliga uppgifter är att agera som Infotivs kontaktperson gentemot kundens inköpsorganisation, att kontinuerligt hålla mig uppdaterad om kundens behov och att följa upp affärsstatus och vår säljstrategi.”

Tobias Berggren, 37 år, Key Account M anager HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

81

Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll


Ingenjör och teknik • Program

Programmets innehåll De första tre terminerna består av grundläggande kurser som är gemensamma för de tre ingenjörsprogrammen data-, elektro- och mekatronik-. Från och med fjärde terminen fortsätter du på ett av programmen. Du väljer fritt det program du vill antas till och valet sker i slutet av tredje terminen. Se respektive programs utbildningsplan för ytterligare information om innehåll och uppläggning. Reservation för ändringar.

Öppen ingång 90 hp Vill du vara med och utveckla framtidens produkter inom elektroteknik, datateknik eller mekatronik? Här har du chansen att påbörja studierna och känna på ämnena innan du bestämmer vilket program som passar dig bäst! Det här alternativet är till för dig som är intresserad av att bli data-, elektroeller mekatronikingenjör, men inte vet vilket program du ska välja. Med Öppen ingång börjar du läsa tillsammans med studenter från alla utbildningar och får chansen att se vad de olika ämnena handlar om. Därefter väljer du att fortsätta på ett av programmen från och med termin fyra. Inför valet kommer både studenter och lärare att informera om de tre alternativen. Utbildning och examen blir precis desamma som om du väljer något av programmen direkt.

Studier utomlands

Se respektive program. Arbetsområden

Se respektive program. Behörighetskrav

För höstterminsstart: Ma D, Fy B, Ke A. För vår- eller höstterminsstart med introduktionstermin: Ma B. Läs mer om introduktionstermin på sidan 62. Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Examen

Se respektive program.

Mer information Programansvarig Mikael Hindgren tfn 035-16 72 20 oppen@hh.se Sektionssekreterare Ulla Johansson tfn 035-16 71 18 ulla.johansson@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Ellinor Brynning, 25 student 82

år,

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Jag var osäker på vilken inriktning jag ville ha på min ingenjörsutbildning. Nu får jag betänketid utan att förlora någon tid. Att läsa till ingenjör var självklart för mig, jag gillar teknik och vill gärna vara med och utveckla nya hjälpmedel, tjänster och produkter. Yrket är brett och chanserna att få jobb stora. Tempot på utbildningen är högt, särskilt i början, och man får kämpa. Det kräver att man är med på lektionerna och kan planera sin tid. Vi har projektrum som vi har fri tillgång till. Vi sitter ofta där och pluggar ihop, det är lättare än att sitta för sig själv. Och mycket roligare! Jag är glad att jag var med på nollningen. Det gav en otrolig sammanhållning. Vi gjorde en massa roliga saker som jag aldrig kommer att glömma.”


Vill du bli specialist på datornätverk? På detta program skaffar du dig teoretisk och praktisk kompetens för en karriär inom områdena design, utveckling och implementering av säkra, avancerade datornätverk. Du skaffar dig även erfarenhet av att söka lösningar till verkliga, tekniskt komplexa problem och att använda avancerade analys- och konstruktionsmetoder. Under examensarbetet kommer du att ha möjlighet att samarbeta med någon av Högskolans

forskargrupper. Programmets innehåll motsvarar Cisco Certified Network Professional (CCNP). Övrigt

Startar vt 10, helfart. Programmet ger behörighet till forskarutbildning inom området datateknik. Programmet ges på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i datorsystemteknik 60 hp Skaffa dig teknisk specialistkompetens för utveckling och konstruktion inom datorsystemteknik! Du kommer i kontakt med Högskolans forskargrupper inom området samverkande inbyggda datorsystem och under examensarbetet får du möjlighet att samarbeta med någon av dem. Forskningen bedrivs i samverkan med ett stort antal svenska och utländska företag. Du specialiserar dig antingen inom inbyggda system med inriktning på nya metoder för samverkande inbyggda datorsystem eller kommuni-

kationssystem med inriktning på kommunikation i realtidsdatorsystem. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till forskarutbildning inom området datateknik. Programmet ges på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i energiteknik – förnybar energi 60 hp En stor del av de framtida energikällorna kommer att vara förnybara. Denna nya unika utbildning ger teknisk specialistkompetens för arbete inom området energiteknik, med inriktning förnybar energi. Genom den höga graden av valfrihet inom utbildningen har du möjlighet att skapa dig en egen profil eller att specialisera dig på någon del av det breda energiområdet. Utbildningen är också en bra grund

för dig som vill förbereda dig för forskarutbildning. I utbildningen ingår ett examensarbete. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning Programmet startar under förutsättning att erforderligt beslut fattas.

Magisterprogram i intelligenta system 60 hp Skaffa dig grunden för arbete med utveckling och konstruktion inom områden som intelligent processtyrning, intelligenta fordon eller biometrrisk identifiering. Du kan specialisera dig inom artificiell intelligens, bild- och signalanalys, reglerteknik och robotteknik. Under examensarbetet samarbetar de flesta med någon av Högskolans forskargrupper. Utbildningen kan leda till arbete med utveckling av självständiga och självreglerande datorsystem eller med tillämpningar som maskinellt seende och biometrisk identifiering.

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till forskarutbildning inom området intelligenta system. Programmet ges på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

83

Ingenjör och teknik • Påbyggnad

Magisterprogram i datornätverksteknik 60 hp


Ingenjör och teknik • Påbyggnad

Magisterprogram i mikroelektronik och fotonik 60 hp På detta ettåriga program bygger du upp grunden för ett framtida arbete med utveckling eller konstruktion inom området mikroelektronik eller med tillämpningar av elektro-optiska komponenter och system. Du specialiserar dig antingen på halvledarteknologi med inriktning på tillverkningsmetoder och funktion hos komponenter och integrerade kretsar eller på optisk och trådlös teknik med fokus på beröringsfri mätteknik. Examensarbetet görs i samarbete med Högskolans forskargrupper eller med industrin.

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till forskarutbildning i elektroteknik. Programmet ges på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling 60 hp Detta magisterprogram erbjuder dig fördjupade kunskaper inom affärsmannaskap, ledarskap, projektledning, strategi och organisation. Programmet fokuserar på affärsutveckling av företag och de processer i affärssystemet som driver utvecklingen framåt. Programmet erbjuder en ökad förståelse och en helhetssyn på utvecklings- och förändringsprocesser både i organisationer och i samhället. Studierna är ofta baserade på olika – ofta verklighetsanknutna – fallstudier. Sista terminen skriver du en uppsats.

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Undervisningen bedrivs på engelska i det fall det finns utländska studenter antagna. Efter att ha läst 60 hp (första året) på magisterutbildningen finns det möjlighet att läsa vidare (utan att behöva komplettera) andra året på Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling, inriktning teknisk projektledning. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp För teknisk specialistkompetens inom ett mycket aktuellt tillämpningsområde, forskningserfarenhet och en stabil grund för karriärmöjligheterna efter examen är detta program en naturlig fortsättning på din utbildning. Du väljer inriktning på antingen samverkande inbyggda datorsystem, självständiga och självreglerande datorsystem eller kommunikation i realtidsdatorsystem. Undervisningen bedrivs av forskare verksamma inom samma område som utbildningen. Under examensarbetet samarbetar de flesta med

84

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

någon av Högskolans forskargrupper, ofta med industriell anknytning. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ges på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Ingenjör och teknik • Påbyggnad

Masterprogram i Information Technology 120 hp Utveckla dina kunskaper inom signalanalys, kommunikationsteknik och datavetenskap i en internationell miljö. Programmet ges i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Wroclaw University of Technology i Polen, Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences i Tyskland och Aalborg University Esbjerg i Danmark. Första terminen bygger du och de andra studenterna en gemensam kunskapsgrund inom matematik, programmering, datorarkitektur och signalanalys. De följande terminerna specialiserar du din utbildning vid två eller tre av de andra högskolorna.

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ges på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning Aktuell och detaljerad information om programmet finns på www.it-master.org. Ansökan görs till den högskola där du vill tillbringa första terminen.

Masterprogrammet i maskinteknik 120 hp Utbildningens mål är att du ska få kunskaper och färdigheter i att bedriva utvecklings- och förbättringsarbete. Färdighet övas upp i olika projekt, så kallad casemetodik. Du ingår i team och tar fram en produkt – från idé till framställd prototyp. Projekten kan även handla om att utveckla och optimera produktionen. Kurserna behandlar bland annat teknisk produktframtagning, produktionsutveckling och produktutveckling. Undervisningen är kopplad till den forskning som bedrivs på Högskolan. Efter ett år finns möjligheten att avsluta och erhålla magisterexamen.

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ges på engelska om internationella studenter finns antagna. Utbildningen ges i samverkan mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Örebro universitet. Antagning och anmälan sker via Örebro universitet. Där väljer du alternativet Högskolan i Halmstad. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Påbyggnadsutbildning – hållbara energisystem 60 hp distans Vi står mitt i en energiomställning. Det överflöd av billig olja och el som har lagt grunden för våra konsumtionsmönster finns inte längre. Fossil energi håller på att ersättas av förnybara energikällor. Detta program ska ge kunskaper om de nya alternativen, så att du kan arbeta med omställningen mot ett långsiktigt hållbart energisystem. Programmet erbjuder kurser i hur energin kan användas effektivare än den gör i dag. Inom energibranschen bedömer man att arbetsmarknaden i framtiden kommer att vara god. Den nya tekniken är ofta småskalig vilket ger ett ökat behov av arbetskraft. Med denna utbildning har du möjlighet att arbeta med projektering, driftledning,

försäljning av nya anläggningar och utrustning, till exempel inom vindkraft, sol- och bioenergiområdet. Du skaffar dig god kompetens för arbete med energiplanering och energirådgivning inom privat och offentlig sektor. Behörighetskrav

7,5 hp matematik och 15 hp energiteknik/fysik. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Distansutbildning. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

85


Ingenjör och teknik • Program

Datornätverksteknik 30 hp På programmet kan du som har en teknisk grundutbildning men saknar grundkurser i datornätverksteknik skaffa dig behörighet till Högskolans Magisterprogram i datornätverksteknik 60 hp. Programmet innehåller kurser i datornätverk och ger dig möjlighet att skaffa kunskaper motsvarande Cisco Certified Network Associate (CCNA). Kurserna är en förberedelse för fortsatta studier i ämnet. Efter avslutat program med godkänt resul-

CAD 3D-visualisering 7,5 hp

Kursen ger dig en inblick i hur vi med hjälp av digitala verktyg kan skapa ett trovärdigt presentationsmaterial i form av fotorealistiska stillbilder och animationer i datormiljö. Behörighetskrav: Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp, grundläggande kunskaper i CAD-programmet Catia V5 halvfart vt 10, start v. 12 Analys och simulering med Catia V5 7,5 hp

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper i hur modellering, analys och simulering kan användas som stöd under produktutvecklingsfasen. Du får tillgång till de senaste digitala verktygen inom området, CAD-systemet Catia V5 och simuleringsverktyget MSC Simdesigner. Behörighetskrav: Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp, mekanik och hållfasthetslära motsvarande 7,5 hp, Konstruktionselement 7,5 hp, Materiallära 7,5 hp, grundläggande kunskaper i CAD-programmet Catia V5 halvfart ht 09, start v. 45 CAD-fördjupning 7,5 hp

Kursen är en fördjupning inom den parameterstyrda CAD-tekniken. Kursens innehåll utgörs av fördjupning av grundkursen, samt plåtberedning. Behörighetskrav: 52,5 hp maskinteknik eller motsvarande, Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp eller motsvarande, grundläggande kunskaper i CAD-programmet Catia V5. halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 03

86

tat finns möjlighet att fortsätta direkt på Magisterprogrammet i datornätverksteknik 60 hp. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ges på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Friformsmodellering och formgivning 7,5 hp

I kursen friformsmodellering lär vi oss hur vi kan använda digitala verktyg för att skapa mycket komplexa yt- och solidgeometrier i datormiljö. När du har lärt dig verktygen och metoden går det fort att skapa tredimensionella friformsgeometrier och skapandet känns intuitivt. Till dessa verktyg kommer vi även att titta på olika sätt som man kan läsa in geometri till datorn genom exempelvis digitala ritbord. Behörighetskrav: 37,5 hp maskinteknik eller motsvarande, Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp, Ytmodellering 7,5 hp, designrelaterad kurs eller motsvarande 7,5 hp, goda kunskaper i CAD-programmet Catia V5 halvfart vt 10, start v. 03 Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp

Kursen ger grundläggande teori och praktik om solidmodellering i ett modernt CAD-system. Mekaniska modeller används för att belysa väsentliga moment såsom tolerans, ytkrav, aspekter på geometri m.m. samt ritningsframtagning. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 45 Ytmodellering 7,5 hp

Kursen ska ge insikt om datorstöd i projektarbeten. Den ska förmedla grundläggande kunskaper i ytmodellering och färgsättning i datormiljö. Behörighetskrav: Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp. Studenten måste ha grundläggande kunskaper i CADprogrammet Catia V5.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

halvfart vt 10, start v. 12 halvfart vt 10, start v. 03 Högskolan har ett stort utbud av kurser i informationsteknologi, data- och elektroteknik. Dessa hittar du på www.hh.se/ide tillsammans med information om hur du anmäler dig. Fler kurser i datornätverk och programmering finns under Informatik.

Datateknik Administration av datorsystem 7,5 hp

Kursen behandlar datorns konstruktion och funktion, processorn samt hur datorn tolkar och representerar information. Kursen redogör för arkitekturen bakom operativsystemet Windows. Du får möjlighet att lära dig att installera, administrera, konfigurera och felsöka i Windows. Undervisningen bedrivs på engelska. Grundläggande behörighet Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36 Administration av operativsystem 7,5 hp

Kursen introducerar arkitekturen bakom operativsystem som Linux och UNIX. Du får chansen att lära dig att installera, administrera och felsöka i Linux. Dessutom ingår undervisning om administrationsverktyg och tjänster i ett modernt operativsystem samt enkla script med Perl. Undervisningen bedrivs på engelska.

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Datornätverk V (Fjärraccess) 7,5 hp

Kursen tar upp tekniker för fjärraccess samt hantering och tillämpning av nya tekniker. Kursen introducerar kombinationer av routade nätverk baserade på IP- och WAN-tekniker. Kursen fokuserar på design, teknikval och routerkonfigurering för att koppla ihop nätverk med olika fjärraccesstekniker. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Datornätverk II eller Nätverk och TCP/IP eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36 Datornätverk VI (Avancerad felsökning) 7,5 hp

Kursen ger möjlighet att fördjupa teoretiska och praktiska kunskaper om avancerad felsökning och underhåll av TCP/IP-nätverk. Kursen tillsammans med Datornätverk III, IV och V har ett innehåll som motsvarar branschcertifikatet CCNP. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Datornätverk III, IV och V halvfart ht 09, start v. 45 Digital reglerteknik 7,5 hp A Målsättningen med kursen är att du ska skaffa sig förståelse för tidsdiskreta och datorstyrda system samt kunskap om hur man analyserar, syntetiserar och implementerar digitala regulatorer.

Behörighetskrav: Grundkurs i reglerteknik halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Programmering forts. 7,5 hp

Designa och utveckla Java-program, för webben, som kommunicerar med varandra via nätverk. Kursen tar upp de viktigaste Java-klasserna som används för utveckling av grafiska gränssnitt, distribuerade program och nätverksprogram som interagerar med webbläsare och databaser. Behörighetskrav: Programmering 7,5 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45

Design Designprojekt 15 hp

Kursen syftar till att öva din förmåga att, på ett konceptuellt stadium, utveckla produkter i nära samarbete med företag. Målet är att skapa kreativa miljöer i en tvärvetenskaplig grupp där designmetodiken tillämpas. Behörighetskrav: design, produktutveckling eller konstruktionsteknik motsvarande 7,5 hp, eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 helfart ht 09, start v. 45 halvfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03 helfart vt 10, start v. 12 halvfart vt 10, start v. 03

Elektroteknik Elektriska drivsystem 7,5 hp

I kursen behandlas komponenter och system för drift och styrning av elektriska maskiner. Elmotorer samt kraftelektroniska komponenter och kopplingar behandlas ingående. I kursen ingår laborationer där du övar drift och mätning inom området i praktiken. Behörighetskrav: grundläggande elteknik på högskolenivå 7,5 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45 Elkraftsystem I, 7,5 hp

Kursen behandlar uppbyggnaden av det svenska elkraftnätet. Speciellt behandlas trefassystemet, transformatorer, elsäkerhet och lagstiftning samt överförings- och distributionsanläggningar. Beräkningar på och mätningar i trefassystemet ingår. Behörighetskrav: grundläggande elteknik på högskolenivå 7,5 hp Platsgaranti halvfart vt 10, start v. 03

Behörighetskrav: grundläggande elteknik på högskolenivå 7,5 hp, Elkraftsystem I, 7,5 hp rekommenderas Platsgaranti halvfart vt 10, start v. 12 Elkraftteknik 22,5 hp

Kursen behandlar uppbyggnaden av Sveriges system för distribution och användande av elkraft. Du får chansen att lära dig att göra beräkningar på anläggningar för distribution och på elektriska drivsystem, mätningar i elkraftsystem samt att använda starkströmsföreskrifterna och SS-normerna. Utbildningen ger tillsammans med elingenjörsutbildning den teoretiska kunskap som krävs för allmän behörighet för elinstallationer. Behörighetskrav: grundläggande elteknik på högskolenivå 7,5 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45, fortsätter vt 10

Produktutveckling Produktutveckling II 7,5 hp

Hur bedrivs ett produktutvecklingsprojekt i verkligheten? Kursen syftar till att ge förståelse för hur ett produktutvecklingsprojekt genomförs på ett företag. Deltagarna besöker företag och intervjuar deltagarna i ett PU-projekt. Detta kopplas till produktutvecklingsteorin. Vidare ska kursen ge en förståelse för kopplingen mellan ett företags strategi, dess kärnvärden och de val som görs i produktutvecklingsprocessen. Behörighetskrav: Utveckling av nya varor och tjänster (7,5 hp) ­eller annan motsvarande utbildning i projektledning halvfart vt 10, start v. 12 Produktutveckling III 7,5 hp

Elkraftsystem II 7,5 hp

Kursen behandlar uppbyggnaden av systemet för distribution av elkraft och användandet av elkraft för energiförsörjning. Du får möjlighet att lära dig att bland annat dimensionera kablar, friledningar och skydd för både låg- och högspänningsanläggningar samt göra installationsritningar för bostäder.

Kursen syftar till att ge dig en konkret erfarenhet av hur ett produktutvecklingsprojekt genomförs i ett företag. Vidare kommer du att få möjlighet att hantera tidsplanering, resurshantering och resultatkrav på ett industriellt realistiskt sätt. Projektet får en av följande inriktningar: strategi, produktförbättring, produktförenkling eller nyproduktutveckling. Behörighetskrav: Utveckling av nya varor och tjänster 7,5 hp och Produkt-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

87

Ingenjör och teknik • Kurser

Behörighetskrav: Administration av datorsystem 7,5 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45


Ingenjör och teknik • Kurser

utveckling II 7,5 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36 Utveckling av nya varor och tjänster 7,5 hp

I dag ställs krav på att förnyelse och utveckling av produkter (service, tjänster och varor) integreras till en helhet för att kunna nå ut till de användargrupper som man vänder sig till. Denna kurs vänder sig till personer med alla typer av bakgrund. Inom kursens ram kommer deltagarna både att lära sig teori och att praktiskt utveckla en kombinerad produkt, med tjänst och vara, anpassad för ett behov enligt deltagarens intressen. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03. Undervisningen bedrivs på engelska. halvfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Projektledning Projektledning II 7,5 hp

Detta är en fortsättning på kursen Projektledning och projektarbete I och syftar till att ge fördjupad kunskap om ett antal områden som är viktiga för att kunna arbeta praktiskt som projektledare inom offentlig eller privat sektor. Fördjupning sker bland annat inom områdena projektekonomi, mjukvaruanvändning, förhandlingsteknik, projektjuridik samt mötesteknik. Efter kursen ska du ha mod och redskap att kunna fungera som projektledare i ett skarpt projekt med budgetansvar. Kursen passar lika bra för sjuksköterskor som för dataingenjörer. Behörighetskrav: Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp eller annan motsvarande utbildning i projektledning halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Projektledning III 7,5 hp

Är du intresserad av ’projekt’ som fenomen? Denna kurs har som mål att fördjupa och komplettera helhetssynen på projektarbete samtidigt som du får möjlighet att genomföra ett självständigt arbete inom något av projektledningens områden. Kursen tar sin utgångspunkt i Project Management Institute’s (PMI)

88

etablerade bild av fenomenet projekt, men har som syfte att inspirera till ifrågasättande av bilden samtidigt som du undersöker ett valfritt delmoment inom projektledning i en empirisk studie. Behörighetskrav: Projektledning I och II (vardera 7,5 hp) eller motsvarande utbildning i projektledning halvfart ht 09, start v. 36 Projektledning i internationell miljö 7,5 hp

Projekt genomförs i dag ofta i internationell miljö. I denna kurs tittar vi djupare på några aspekter som som är viktiga i internationella projekt. Fördjupningsämnena är EU-projekt (söka, driva, administrera), kulturella skillnader/likheter, distansprojekt med få fysiska träffar, ledning av projekt samt arbetspaket i projekt. Vi studerar ”case” tillsammans med personer som har deltagit i internationella projekt. Behörighetskrav: Projektledning och projektarbete, Projektledning II eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12 Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp

Allt fler organisationer arbetar i dag i projektform. Detta gäller såväl offentlig som privat sektor. Men hur arbetar man egentligen i projekt? Kursen vänder sig både till samhällsvetare och tekniker och syftar till att ge en praktisk kompetens att leda projekt eller arbeta i projektform. Kursen belyser både hårda faktorer som målsättning och planering, och mjuka faktorer som organisation och ledarskap i en projektsituation. Många upplevelsebaserade moment gör att teorin blir levande och användbar. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 12. Undervisningen bedrivs på engelska.

Maskinteknik Finita elementmetoden (FEM) 7,5 hp

Kursens syfte och mål är att ge studenten grundläggande kunskap och förståelse

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

för finita elementmetodens matematiska grund, dess möjligheter och begränsningar samt förmåga att använda den som ett effektivt redskap i den framtida yrkesverksamheten som ingenjör. Speciell vikt lägges vid projektarbete där problemlösning inom tekniska tillämpningar understöds av kraftfulla programpaket. Behörighetskrav: matematik 22,5 hp, mekanik 7,5 hp, hållfasthetslära 7,5 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 Finita elementmetoden (FEM) II 7,5 hp

Kursen ger en fördjupning av de grundläggande teoretiska och praktiska aspekterna på finita elementmetoden för att använda den som ett effektivt redskap i den framtida yrkesverksamheten som ingenjör. Speciell vikt lägges vid projektarbete där problemlösning inom tekniska tillämpningar understöds av kraftfulla programpaket. Behörighetskrav: matematik 22,5 hp, mekanik 7,5 hp, hållfasthetslära 7,5 hp, Finita elementmetoden (FEM) 7,5 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 Industriell mätteknik 7,5 hp

Kursen har som målsättning att ge kunskaper om mättekniker för process och tillverkande industri. Kursen ska ge kunskap om framför allt beröringsfri mätteknik för fysikaliska, kemiska processer, rörelser och position inom industrin. Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna: • Använda och redogöra för priciperna för de vanligaste indstriella sensorerna. • Redogöra för principerna för mätteknik och databearbetning från sensorer • Kunna definiera lämpliga kritiska mätparametrar i industriella processer. • Utföra mätningar och datapresentation i industriella processer. Kursens innehåll baseras på teori och praktik inom såväl berörings- som beröringsfri mätteknik. Innehållet i kursen är i huvudsak: • Beröringsfria mätmetoder med ultraljud och elektromagnetiska sensorer. • Mätningar av temperatur, tryck, komposition, ledningsförmåga och flöde med moderna industriella instrument. Mätmetoder och mättekniker studeras och diskuteras såväl teoretiskt som praktiskt.


Lean Production i teori och praktik 7,5 hp

Kursens syfte och mål är att ge grundläggande kunskaper och förståelse i hur en produktion kan utvecklas mot Lean Production med hjälp av produktionstekniska verktyg och metoder. Särskilt ska kursdeltagaren visa på färdigheter och förmåga att använda metoder och verktyg som kan tillämpas i produktionen för att säkra produktionskvaliteten och öka effektiviteten. Behörighetskrav: kurserna Ingenjörsmetodik och Produktionsteknik rekommenderas halvfart vt 10, start v. 03 Logistik 7,5 hp

Kursen avser att ge förståelse och kunskap om hur materialadministration och logistik samt produktionssystemets utformning kan bli betydelsefulla konkurrensparametrar för företag. Flödestänkande, processer och systemutformning har ökat i betydelse för företagens konkurrenskraft i en alltmer global värld. Ett ökat flödestänkande innebär ett integrerat synsätt på företagets olika delar och hur dessa samverkar för resultatet. Konkurrensfördelar nås också genom att bättre än konkurrenterna utnyttja företagets resurser – mänskliga såväl som maskinella

– och bättre än konkurrenterna lösa de produktionstekniska och logistiska val företaget står inför. Att detta ska ske på ett miljömässigt effektivt sätt har också blivit alltmer av en självklarhet. Behörighetskrav: ett års studier på ett högskoleingenjörsprogram eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03

Mekanik II 7,5 hp

Kursen ger en breddning och fördjupning av förståelsen för den klassiska mekanikens begreppsapparat och dess lagar samt kunskaper att tillämpa dessa vid idealisering och analys av icke-elementära konkreta problem i den framtida yrkesverksamheten som ingenjör. Speciell vikt lägges vid projektarbete där problemlösning inom tekniska tillämpningar understöds av kraftfulla programpaket.

Materialteknik II 7,5 hp

Kursen har som målsättning att ge kunskaper om materials kemiska och fysikaliska struktur och egenskaper. Kursen behandlar främst andra material än metaller, såsom keramiska och polymera material och användning av dessa i mekaniska produkter och som proteser. Speciellt behandlas följande kunskap om material: • struktur och egenskaper hos keramiska material • applikationer och processande av keramiska material • polymera strukturer • karakterisering, egenskaper och processande av polymera material • kompositiska material • korrosion och annan degradering av material • elektriska, termiska, magnetiska och optiska egenskaper hos material

Behörighetskrav: matematik 22,5 hp, mekanik 7,5 hp, hållfasthetslära 7,5 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 NC/CAM 7,5 hp

Kursen förmedlar kunskaper inom skärande bearbetning med hjälp av NC-/ CAM-teknik. Efter genomgången kurs ska du kunna skapa bearbetningsprogram för treaxliga NC-fräsmaskiner. Tonvikten ligger på CAM-teknik, men även manuell NC-programmering behandlas. Behörighetskrav: ritteknik samt kunskaper i 3D-CAD, exempelvis Catia, grundläggande kunskaper i skärande bearbetning halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 03

Behörighetskrav: 60 hp inom maskinteknik eller motsvarande helfart vt 10, start v. 12

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

89

Ingenjör och teknik • Kurser

Behörighetskrav: 60 hp inom någon av Högskolans ingenjörsutbildningar helfart ht 09, start v. 45


Lärare • Program

Lärarutbildning 210/240 hp, 270/300/330 hp Var med och skapa framtidens skola tillsammans med oss på lärarutbildningen i Halmstad! Skolan är en föränderlig värld och många krav ställs på den blivande läraren. På Högskolan i Halmstad förbättrar vi ständigt vår utbildning och vårt mål är att ge dig ett bra mottagande och hög kvalitet på utbildningen. Vi ger dig redskap och förutsättningar för att kunna arbeta i en föränderlig skola där möten med barn och ungdomar i olika lärandesituationer är i fokus. Som lärarstudent möter du därför varierande former av undervisning och examination och den nära kopplingen till verksamheten löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Utbildningen vänder sig till dig som vill bli lärare, oavsett vilka åldersgrupper du vill arbeta med. Utbildningen består av följande tre integrerade delar: • Utbildningsvetenskap/ Allmänt utbildningsområde (Auo) innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Auo är obligatoriskt och omfattar 90 högskolepoäng (hp), varav 15 hp är examensarbete. • Inriktningar som ska ge dig kunskap om de ämnen/ämnesområden du ska arbeta med som lärare. Inriktningarna omfattar minst 60 hp. • Specialiseringar kan vara antingen fördjupning eller breddning avseende ämnen/ämnesområden. Fördjupning betyder att du läser en fortsättningskurs inom tidigare läst inriktning. Breddning betyder att du läser ytterligare en kurs om 30 hp. Examen

Se faktaruta sidan 96. Högskolan i Halmstad erbjuder följande lärarexamensprofiler:

• 210/240 hp För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och/eller grundskolans tidigare år. Det allmänna utbildningsområdet omfattar 90 hp. Utöver det läser du en inriktning om 60 hp samt två breddningar om vardera 30 hp. Kunskaper inom läsoch skrivinlärning samt grundläggande matematikinlärning ska ingå. Denna ingång kan kompletteras med en specialisering/fördjupning om 30 hp för lärarexamen på avancerad nivå för grundskolans tidigare år. • 270 hp För undervisning i grundskolans senare år. Det allmänna utbildningsområdet om-

90

fattar 90 hp. Utöver det läser du två inriktningar om 60 hp vardera, samt en fördjupning om 30 hp i en av dessa. Du väljer ytterligare en breddning om 30 hp. Inriktningarna svenska, samhällskunskap och naturvetenskap omfattar 90 hp. • 270/300/330 hp För undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Det allmänna utbildningsområdet omfattar 90 hp. Utöver det läser du två inriktningar om 60 hp vardera. Dessutom läser du en fördjupning om minst 30 hp inom varje inriktning. Inriktningarna svenska och samhällskunskap omfattar 120 hp, övriga inriktningar omfattar 90 hp. Åtta ingångsinriktningar

Du kan välja mellan åtta olika ingångsinriktningar som presenteras på s. 91–93. Inriktning 2

Följande inriktningar kan du välja som din andra inriktning. (OBS endast för grundskolans senare år och gymnasieskolan): • Biologi: naturens samband • Engelska • Historia • Idrott och hälsa • Kemi • Matematik • Naturvetenskap, människa och miljö • Psykologi • Religionsvetenskap • Samhällskunskap • Svenska

Sh A, Fy A, Ke B • Psykologi: grundläggande behörighet • Religionsvetenskap: grundläggande behörighet Du kan kombinera din första inriktning med vilken andra inriktning du vill i mån av plats, förutsatt att du uppfyller behörighetskraven för respektive ämne. Specialisering

Följande specialiseringar kan läsas som breddning på lärarprogrammet: • 1–30 hp av en inriktning • Det skapande och kunskapande barnet 30 hp • Läs- och skrivutveckling 30 hp • Läs-, skriv- och matemtikutveckling 30 hp • Matematik och barns naturvetenskapliga lärande 30 hp • Specialpedagogik 30 hp • Valfri fristående kurs 30 hp inom relevant ämnesområde • Utlandsstudier 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Syftet med VFU är att förankra lärarutbildningens teoretiska studier i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. VFU:n sker både inom Auo och inom respektive inriktning på förskolor, fritidshem och skolor i Halland, Skåne och Småland. Du bekostar själv eventuella resor. Studier utomlands

Behörighetskrav

Ingångsinriktning: se respektive inriktning sidorna 91–93. Inriktning 2: • Biologi: naturens samband: Sv B/ Sv2 B, En  A, Ma  C, Sh  A, Nk  B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) • Historia: Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A • Idrott och hälsa: Id B, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) • Kemi: Sv B/Sv2 B, En A, Ma D,

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Högskolan i Halmstad har utbytesavtal med universitet i flera länder. Du har möjlighet att genomföra en del av utbildningen utomlands.


Lärarutbildning – ingångsinriktningar

Lärare • Program

Ny inrikt n

in g

Språk, kommunikation och skapande processer 210/240 hp Genom lärande och språkutvecklande miljöer får du som kreativ ledare verktyg att stimulera barns läsglädje och medvetande om hållbar utveckling. Du får också förutsättningar att ta tillvara språklig, kulturell och social mångfald.

klass, fritidshem (210 hp) och/eller i grundskolans tidigare år (210/240 hp). Start vt 10.

Inriktningsansvarig

Ingrid Nilsson tfn 035-16 77 69 e-post: ingrid.nilsson@hh.se

Behörighetskrav

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

Sv B/Sv2 B, En A, Ma A, Sh A.

Inriktningen vänder sig till dig som vill bli lärare för barn i förskola, förskole-

Barn och matematik/naturorienterande ämnen 210/240 hp Naturvetenskaperna har en central och framträdande plats i barnens värld av upplevelser. Här får du verktygen för att genom lek och rolig undervisning föra in vetenskaperna i barnens värld. Inom lärarutbildningen finns en experimentverkstad, ”Hjärnverket”, som du kommer att ha stor nytta av under utbildningen där du bland annat får träna dig i att undervisa barn i spännande experiment.

Inriktningen vänder sig till dig som vill bli lärare för barn i förskola, förskoleklass, fritidshem (210 hp) och/eller i grundskolans tidigare år (210/240 hp).

Inriktningsansvarig

Behörighetskrav

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

Sv B/Sv2 B, En A, Ma B, Sh A, Nk B alt. Fy A, Ke A, Bi A.

Pernilla Nilsson tfn 035-16 77 68 e-post: pernilla.nilsson@hh.se

Lek, rörelse, idrott och hälsa 210/240 hp Hur mår din kropp och knopp? Hur kan du påverka din hälsa och livsstil? Daglig fysisk aktivitet genom lek, rörelse och idrott bidrar till en hälsosam livsstil bland barn. Att trivas och må bra är också en förutsättning för att lära och utvecklas. Genom hälsofrämjande miljöer påverkas barns rörelseglädje och hälsomedvetande under såväl skoltid som fritid. Här får du lära dig hur du kan lägga

, lärare Christer Olsen, 38 år

grunden till goda hälsovanor hos barn.

Inriktningsansvarig

Inriktningen vänder sig till dig som vill bli lärare för barn i förskola, förskoleklass, fritidshem (210 hp) och/eller i grundskolans tidigare år (210/240 hp). Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En A, Id A, Sh A, Nk B alt. Fy A, Ke A, Bi A.

Lars Kristén tfn 035-16 72 15 e-post: lars.kristen@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

Jag är lärare i en förstaklass på Furulundsskolan i Halmstad. Jag har lektioner med eleverna men lärarjobbet innebär också mycket annat, som till exempel utvecklingssamtal, föräldramöten, träffar med arbetsgruppen och praktiska saker som ska ordnas inför lektionerna. Jag arbetar även på skolans fritidshem. Jobbet blir aldrig långtråkigt. Det är nog det bästa. Den ena dagen är inte den andra lik och det dyker hela tiden upp nya utmaningar. Metodiken är till exempel en utmaning när man jobbar med så unga elever. Man får hela tiden komma på nya sätt att förklara och vi arbetar mycket laborativt. En stor del av tiden går till de sociala bitarna, som att eleverna ska lära sig att räcka upp handen och vänta på sin tur. Samtidigt är det så mycket glädje i de här åldrarna, det finns en stor nyfikenhet och vilja att lära. Jag jobbade tidigare på en industri men blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Då tog jag beslutet att läsa till lärare. Jag var 34 år och det kändes som ett viktigt vägval. Men jag ångrar inte mitt val i dag – nu är jag färdig och har kanske 27 år kvar att jobba.” HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

91


Lärare • Program

Engelska 270/300 hp Engelska är ett av de viktigaste språken för internationella relationer och inom världsekonomin, men också inom populärkulturen. Detta skapar en speciell situation när man undervisar barn och ungdomar, som ofta har vana vid språket från sin vardag. I den svenska skolan är engelska ett kärnämne. Språkstudier handlar om att utveckla både muntliga och skriftliga färdigheter. Detta sker ge-

nom grammatik och uttalslära, och genom studier av litteratur och kultur från den engelskspråkiga världen. Inriktningen är 60/90 hp och vänder sig till dig som vill bli lärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan.

Inriktningsansvarig

Kristina Hildebrand tfn 035-16 71 83 e-post: kristina.hildebrand@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En B, Sh A.

Matematik 270/300 hp Matematik är ett kärnämne i skolan där elevernas kunskaper ständigt prövas mot olika nationella och internationella bedömningar. Din roll som matematiklärare är därför viktig, och inriktningen matematik ger både fördjupade ämneskunskaper och didaktiska verktyg för undervisning. Med tanke på matematikens roll i samhället kommer du som väljer inriktningen matematik att fylla

en viktig funktion i dagens och morgondagens skola. Inriktningen är 60/90 hp och vänder sig till dig som vill bli lärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En A, Ma C, Sh A. Platsgaranti för behöriga sökande.

Naturvetenskap, människa och miljö 270/300 hp Undervisningen i naturkunskap ska möta elevers nyfikenhet samt stimulera deras kreativitet och experimentlusta. Som lärare blir du en nyckelperson i detta arbete. Du får med denna breda utbildning möjligheter till intressant och ämnesövergripande arbete och kan diskutera naturvetenskapliga fenomen utifrån både fysik-, kemi- och biologiperspektiv. I utbildningen ingår såväl enskilda som tvärvetenskapliga kurser. Laborationer och exkursioner är viktiga inslag.

Inriktningen är 90 hp och vänder sig till dig som vill bli lärare i de naturvetenskapliga ämnena biolog, kemi och fysik i grundskolans senare år samt i naturkunskap i gymnasieskolan. Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En A, Ma C, Sh A, Nk B alt. Fy A, Ke A, Bi A. Platsgaranti för behöriga sökande.

Jag jobbar på Klaragymnasiet på individuella programmet med dem som inte är godkända i kärnämnena matematik, engelska och svenska. Där undervisar jag i matematik samt i idrott och hälsa. Jag trivs superbra som lärare och ångrar inte en sekund att jag valde det. Det är en perfekt kombination med ett praktiskt och ett teoretiskt ämne. Det är viktigt med den dagliga kontakten och att man skapar en god relation med ungdomarna. Jag gjorde min praktik på Brunnsåkersskolan och där lärde jag mig mycket. Det är jättenyttigt att komma ut i verkligheten och testa det teoretiska man lär sig på Högskolan. Man får tips och idéer och det är oerhört värdefullt.”

92

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Inriktningsansvarig

Mats Gunnarsson tfn 035-16 72 11 e-post: mats.gunnarsson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

Ny inr ik

tning

Inriktningsansvarig

Pernilla Nilsson tfn 035-16 77 68 e-post: pernilla.nilsson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

Chrinstdina Sjögren, 29 reas Rosgardt, 27 år, år, läraprAreoje im kt saat moremdnatarike oc ochh id skrirobettnt


Lärare • Program

Samhällskunskap med medievetenskap 270/300/330 hp Samhällsfrågor är ständigt aktuella och uppmärksammas inte minst genom media. Att undervisa i samhällskunskap handlar om att förklara vad som händer i dag, men också både om att förankra i historien och att se framåt. Samhällskunskap är en blandning av kurser inom statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi och nationalekonomi. Inriktningen på media är tänkt att ge en grund för att

förstå rollen som media har i barns och ungdomars vardag. Inriktningen är 90/120 hp och vänder sig till dig som vill bli lärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En A, Ma A, Sh A, Hi A.

Inriktningsansvarig

Cecilia Kjellman tfn 035-16 75 69 e-post: cecilia.kjellman@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

Svenska: språk, kultur och litteratur 270/300/330 hp Inom inriktningen svenska läser du både språkliga och litterära kurser. Du får kunskap om barns och ungdomars språkutveckling, vad det är för texter barn och ungdomar läser och skriver, hur det är att ha svenska som andraspråk och vad det innebär att vara elev och lärare i ett språkutvecklande klassrum. Du får också lära dig att analysera till exempel barn- och ungdomslitteratur och be-

rättarstrukturen i ett dataspel.

Inriktningsansvarig

Inriktningen är 90/120 hp och vänder sig till dig som vill bli lärare i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, En A, Sh A, Hi A.

Bertil Westberg tfn 035-16 72 35 e-post: bertil.westberg@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

93


Lärare • Program

Utbildningsvetenskap/ Allmänt utbildningsområde 90 hp (AU90) • Grundskolans senare år • Grundskolans senare år och gymnasieskolan Utbildningen vänder sig till dig som har högskoleutbildning i ämnen eller ämnesområden som är relevanta för undervisning i skolan. Utbildningen avser lärarexamen för arbete i grundskolans senare år och gymnasieskolan. Du kan välja mellan att studera på helfart eller på halvfart. Oberoende av studietakt sker delar av utbildningen på distans. För studier på halvfart är inslaget av distansstudier mer omfattande än vid helfartsstudier. Studierna omfattar 90 högskolepoäng (hp) varav 60 hp är på avancerad nivå. Utbildningen leder därmed till en lärarexamen på avancerad nivå.

lans senare år eller grundskolans senare år/gymnasieskolan. I examen ingår två självständiga arbeten, varav ett är ditt examensarbete.

Tänk på att bifoga handlingar som styrker din behörighet och meritvärdering till exempel gymnasiebetyg, studieintyg från högskola och arbetsgivarintyg.

Innehållet uppdelas på olika delkurser vilka behandlar skolans och lärarens uppdrag, olika perspektiv på kunskap och lärande, skolan och omvärlden, ledarskap samt hur man planerar, genomför och rapporterar ett vetenskapligt inriktat arbete.

270 hp För undervisning i grundskolans senare år. Detta är en påbyggnadsutbildning som leder till lärarexamen. Innan utbildningen kan påbörjas krävs förkunskaper om minst 180 hp fördelade på minst två undervisningsämnen/-områden, varav minst 90 hp i ett av ämnena. I svenska respektive samhällskunskap krävs alltid minst 90 hp i varje ämne.

Urval

Utbildningen bedrivs på distans och på campus i en kombination (”blended learning”) där ett antal träffar/föreläsningar är campusförlagda varje termin. Antal campusförlagda träffar kan variera beroende på delkurs. Kommunikationen upprätthålles i huvudsak via en nätplattform, vilket innebär att du måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 hp. Syftet med VFU är att förankra lärarutbildningens teoretiska studier i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. VFU:n genomförs på våra samarbetsskolor i Halland, Skåne och Småland (gäller helfart). Studenter på halvfart kan, om möjligt, göra VFU:n i sin hemregion. Utgifter i samband med VFU, exempelvis resekostnader, står du själv för. Examen

Examen avläggs i normalfallet på avancerad nivå, och du erhåller lärarexamen för undervsning antingen i grundsko-

94

270/300/330 hp För undervisning i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Detta är en påbyggnadsutbildning som leder till lärarexamen. Innan utbildningen kan påbörjas krävs förkunskaper om minst 180 hp fördelade på två undervisningsämnen/områden, minst 90 hp i varje ämne. I svenska respektive samhällskunskap krävs alltid minst 120 hp i varje ämne. Studier utomlands

Högskolan i Halmstad har utbytesavtal med universitet i flera länder, bland annat i Europa. Du har möjlighet att förlägga en del av examensarbetet utomlands. Behörighetskrav

Minst 180 hp fördelade på minst två undervisningsämnen. För information om vilka ämnen/ämnesområden som ger behörighet till denna utbildning samt vilka särskilda krav som gäller, se www.hh.se/utbildning/hittautbildning.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Särskilda urvalsregler gäller. Information om urval finns på www.hh.se/ utbildning/hittautbildning. Anmälan

Du anmäler dig på www.studera.nu. Utöver din ansökan på www.studera. nu måste blanketten ”Bilaga till AU90” fyllas i och skickas till: Antagningen, 833 82 Strömsund. Blanketten kan beställas alternativt hämtas på Högskolan i Halmstad eller laddas ner från www.hh.se Helfart/halvfart Start ht 09 och vt 10. Programansvarig

Ingrid Nilsson tfn 035-16 77 69 e-post: ingrid.nilsson@hh.se Kontakta gärna Högskolans studievägledare för hjälp och information

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se


Lärare • Program

Utbildningsvetenskap/ Allmänt utbildningsområde 90 hp (AU90) • Gymnasieskolans yrkesförberedande program Denna utbildning riktar sig till dig som har yrkesinriktad högskoleutbildning eller motsvarande samt yrkeserfarenhet och vill arbeta som lärare i karaktärsämnen på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Du kan välja mellan att studera på helfart eller på halvfart. Oberoende av studietakt sker delar av utbildningen på distans. För studier på halvfart är inslaget av distansstudier mer omfattande än vid helfartsstudier. Studierna omfattar 90 högskolepoäng (hp) varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Resterande 75 hp är fördelade på delkurser vilka behandlar skolans och lärarens uppdrag, olika perspektiv på kunskap och lärande, skolan och omvärlden, ledarskap samt hur man planerar, genomför och rapporterar ett vetenskapligt inriktat arbete. Utbildningen bedrivs på distans och på campus i en kombination (”blended learning”) där ett antal träffar/föreläsningar är campusförlagda varje termin. Antal campusförlagda träffar kan variera beroende på delkurs. Kommunikationen upprätthålles i huvudsak via en nätplattform, vilket innebär att du måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 hp. Syftet med VFU är att förankra lärarutbildningens teoretiska studier i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. VFU:n genomförs på våra samarbetsskolor i Halland, Skåne och Småland (gäller helfart). Studenter på halvfart kan, om möjligt, göra VFU:n i sin hemregion. Utgifter i samband med VFU, exempelvis resekostnader, står du själv för. Examen

Examen avläggs på grundnivå, och du erhåller en lärarexamen för undervisning

i yrkesämnen på gymnasieskolan. I examen ingår ditt examensarbete om 15 hp. 180 hp

Detta är en påbyggnadsutbildning som leder till lärarexamen för yrkesämnen i gymnasieskolan. Relevant högskoleutbildning krävs om minst 90 hp eller motsvarande utbildning. Studier utomlands

Högskolan i Halmstad har utbytesavtal med universitet i flera länder, bland annat i Europa. Du har möjlighet att förlägga en del av examensarbetet utomlands. Behörighetskrav

För information om vilka ämnen/ämnesområden som ger behörighet till denna utbildning samt vilka särskilda krav som gäller, se www.hh.se/utbildning/ hitta utbildning. Innan utbildningen kan påbörjas krävs omfattande yrkeserfarenhet med relevans för gymnasieskolans yrkesförberedande program. Tänk på att bifoga handlingar som styrker din behörighet och meritvärdering, till exempel betyg/intyg från gymnasieskola, högskola och andra utbildningsinstitutioner, tjänstgöringsintyg, yrkesmeriter, certifikat, yrkesbevis, mästarbrev etc.

Urval

Särskilda urvalsregler gäller. Information om urval finns på www.hh.se/ utbildning/hittautbildning. Anmälan

Du anmäler dig på www.studera.nu. Utöver din ansökan på www.studera. nu måste blanketten ”Bilaga till AU90” fyllas i och skickas till: Antagningen, 833 82 Strömsund. Blanketten kan beställas alternativt hämtas på Högskolan i Halmstad eller laddas ner från www.hh.se Helfart/halvfart Start ht 09 och vt 10. Programansvarig

Ingrid Nilsson tfn 035-16 77 69 e-post: ingrid.nilsson@hh.se Kontakta gärna Högskolans studievägledare för hjälp och information.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

95


Lärare • Program

Lärarutbildningen – examen och struktur Examen

På Högskolan i Halmstad kan du avlägga lärarexamen på grundnivå eller på avancerad nivå. Lärarexamen för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år (210 hp) och för gymnasieskolans yrkesämnen (180 hp) ges på grundnivå. Lärarexamen för grundskolans tidigare år kan också avläggas på avancerad nivå, men då krävs 240 hp. Lärarexamen för grundskolans senare år och för gymnasiet ges på avancerad nivå. För att en examen ska kunna avläggas på avancerad nivå krävs att innehållet omfattar minst 240 hp och att minst 60 av dessa består av kurser på avancerad nivå.

300 hp Termin 10

270 hp

Termin 9

240 hp (end. Gt)

Termin 8

210 hp

Termin 7

Auo 3 Spec. Auo 2 Spec.

Termin 6 Termin 5 Termin 4 Termin 3

Spec.* Auo 3* Spec. Spec. Auo 2

Auo 3* Inr. 1 el. 2* Inr. 2

270 hp

Auo 3* Inr. 1 el. 2* Spec. Inr. 2

Auo 2 Spec.

Auo 2

Auo 3* Inr. 2*

Inr. Sv el. Sh* Auo 3* Inr. 1*

Inr. 2

Inr. 2

Auo 2 Inr. 1

Auo 2

Inriktning 1

Inriktning 1

Inriktning 1

Auo 1

Auo 1

Auo 1

Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år (Gt)

Grundskolans senare år

Grundskolans senare år och gymnasiet

Termin 2 Termin 1

Strukturplanen visar normalstudiegångar. Avvikelser kan förekomma.

* = avancerad nivå

Ny utbildning!

Masterprogram 120 hp (60 hp)

Kurs i handledning för VFU-lärare 7,5 hp

för lärare, skolledare och annan personal inom skola/förskola med inriktning specialpedagogik, handledning, lärande och skolledarskap.

Kursen vänder sig i första hand till VFU-lärare, men även till andra som vill utveckla en högre medvetenhet om sin roll som handledare (till exempel mentorer). Innehållet berör olika handledningsstrategier och former för handledningssamtal. Olika sätt att se på kunskap och lärande i relation till styrdokumenten lyfts fram liksom bedömning av lärarstudenters VFU. Redskap för lärarens lärande introduceras och kopplingar görs med praxisnära forskning.

Programmet ges i samverkan mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Högskolan i Jönköping. Genom denna samverkan får du tillgång till gedigen profilkunskap inom specialområdet. Programmet är tvåårigt och leder till masterexamen men ger också möjlighet till magisterexamen efter ett år. För mer information om programmet se www.hj.se

96

Anmälan: Anmälan på www.studera.nu. Halvfart Start ht09. Kontaktperson: Anders Persson tfn 035-16 76 49 e-post: anders.persson@hh.se Studievägledning: tfn (vx) 035-16 71 00 e-post: studievagledning@hh.se

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Behörighetskrav Lärarexamen eller motsvarande Kvartsfart Start ht 09 och vt 10


Biologiprogrammet 180 hp

År 1 Allmän kemi 15 hp Organisk kemi 7,5 hp Biokemi 7,5 hp Cellbiologi 7,5 hp Zoologisk fysiologi 7,5 hp Systematik och morfologi 7,5 hp Ekologi 7,5 hp

Drömmer du om att arbeta med och i naturen? Om du är intresserad av stora eller små natur- eller miljöfrågor ska du läsa Biologiprogrammet på Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad har ett fantastiskt läge mellan stränder, skogar och våtmarker. Avstånden är små och en mängd naturtyper ligger inom en kvarts resa från Högskolan. Under utbildningen kommer du ofta att arbeta ute i den varierande naturen. Studierna börjar med att du läser en inledande termin med kemikurser. Den byggs sedan på med en bred grundläggande biologiutbildning. Här studerar du alltifrån samspelet mellan arter till molekyler som bygger upp celler. Du upptäcker snart att exkursioner, laborationer, studiebesök och seminarier är vanliga inslag i kurserna. På våra fördjupningskurser kan du läsa såväl ekologi och miljöfrågor som cellfysiologi, med många laborativa inslag. Påbyggnadskurser kan ibland läsas på engelska. Studierna bedrivs ofta i projektform och du tränar dig i att kommunicera med olika målgrupper. Du lär dig också att presentera resultat med moderna audiovisuella presentationstekniker på ett professionellt sätt. Vill du ha mer kemi i din examen? Du har möjlighet att läsa upp till 90 hp kemi inom programmet. Då byter du ut biologikurser från termin 4–6 mot bland annat fördjupningskurser i biokemi och/eller analytisk kemi. Det finns också möjlighet att ta ut en kandidatexamen i kemi.

Ida Flenner, 31 år, doktorand

Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Du får gärna läsa en av de sex terminerna utomlands. Vi har avtal med flera universitet som erbjuder dig lämpliga kurser. En annan möjlighet är att du gör examensarbetet utomlands på ett universitet med vilket vi har forskningsutbyte. Arbetsområden

Biologer arbetar inom en lång rad olika företag och myndigheter. Vad just du kan arbeta med beror på dina intressen, val av kurser och dina egenskaper. Exempel är miljösamordnare på kommuner, länsstyrelser och större företag. Du kan arbeta som naturvetenskaplig journalist, eller – om du läser mer kemi – laborant inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Jobb på andra typer av kemiska/biologiska laboratorier är också möjligt. Vissa biologer stannar kvar i den akademiska världen som lärare och forskare.

År 2 Fältbiologi, biodiversitet och evolution 7,5 hp Mikrobiologi och genetik 7,5 hp Botanik – fysiologi och anatomi 7,5 hp GIS med naturvårdsinriktning 7,5 hp Cellfysiologi 15 hp Ekologi – vattnet och landskapet 15 hp År 3 Ekologi och vård av kustnära miljöer 15 hp Miljö- och ekotoxikologi 15 hp Kurser inom vattenvård eller viltvård 15 hp Examensarbete i biologi 15 hp Valbar kurs: Praktik i biologi 7,5 hp Kurser i kemi som kan läsas termin 4–6: Analytisk kemi 7,5 hp Biokemi II 7,5 hp Miljökemi 7,5 hp Fördjupningsprojekt i kemi 7,5 hp Biokemi: Proteiners struktur och funktion 15 hp eller Analytisk kemi II 15 hp Examensarbete i kemi 15 hp (krav för kandidatexamen i kemi) Reservation för ändringar.

Behörighetskrav

Mer information

Ma D, Bi A, Fy A, Ke B.

Programansvarig Göran Sahlén tfn 035-16 73 98 biologiprogram@hh.se

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till magisterprogrammet i tillämpad miljövetenskap.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Jag är doktorand i ekologi vid Högskolan i Halmstad och forskar om trollsländor kopplat till den globala uppvärmningen. För tillfället är jag i Tyskland och jobbar med ett forskningsprojekt vid ett universitet i Braunschweig. Projektet går ut på att jämföra hur trollsländepopulationer från olika delar av Europa reagerar på temperaturförändringar. Än så länge är det mycket praktiska arbetsuppgifter. Jag sköter om trollsländelarverna, fotograferar dem och analyserar bilderna i ett datorprogram. Jag mäter till exempel larvernas huvudstorlek för att se hur tillväxten påverkas vid olika temperaturer. Resultaten ska jag använda till att skriva vetenskapliga artiklar.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

97

Naturvetenskap och matematik • Program

Programmets innehåll


Naturvetenskap och matematik • Program

Programmets innehåll År 1 Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp Rörelseapparatens anatomi II 7,5 hp Ergonomi 7,5 hp Nutrition I, 7,5 hp Rörelseapparatens skador och sjukdomar 7,5 hp* Fysiologi inriktning fysisk träning 7,5 hp Idrottsfysiologi 7,5 hp Träningslära I, 7,5 hp* År 2 Rehabiliteringsteknik – inriktning fysisk träning 7,5 hp Idrott med funktionshinder 7,5 hp Pedagogiskt ledarskap och coaching 7,5 hp Träningslära II 7,5 hp* Idrottspsykologi 15 hp Tillämpad nutrition 7,5 hp Biomekanik inom träning 7,5 hp* År 3 Gym-, idrotts-, tränarpraktik 7,5 hp Entrepenörskap och ekonomi för hälsobranschen 15 hp Vetenskapsteori och metod 7,5 hp Examensarbete 15 hp Valfria kurser 15 hp * Dessa kurser kan komma att ges på engelska. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Lina Lundgren tfn 035-16 77 32 biomedicin@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Biomedicin – inriktning fysisk träning 180 hp Vet du hur din kropp påverkas av och under träning? Vill du veta? Då är programmet Biomedicin – inriktning fysisk träning något för dig.

Under utbildningen skapar du en förståelse för människokroppen och hur den påverkas av olika faktorer. Till exempel kroppens uppbyggnad och funktion, begränsningar och förmåga till rörelse är områden du får fördjupning inom. Hälsa, välbefinnande, kost och fysisk prestation är andra ämnen som står på ditt schema. Tyngdpunkten under utbildningen ligger på rörelseapparaten, det vill säga muskler, skelett, leder och nerver. Du kommer att studera de organsystem som direkt eller indirekt är viktiga för fysisk prestation. För att få ett helhetsperspektiv läser du även om angränsande områden. Dina studier drivs både genom teoretiska och praktiska moment. Därför passar utbildningen dig som uppskattar ett aktivt liv och att arbeta med människor, både personligen och i grupp.Exempelvis genomförs delar av kurserna i laboratorier, i idrottshall och i gym på campus. Under utbildningen gör du även en praktikperiod på en träningsanläggning, samt ett praktiskt examensarbete inom ämnesområdet. Vi samarbetar med olika företag och organisationer inom branschen för att du ska ha möjlighet att knyta värdefulla kontakter redan under din studietid.

Inom utbildningen kan du få licens som fystränare eller personlig tränare. Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Det finns goda möjligheter för dig att skriva ditt examensarbete och läsa valfria kurser utomlands. Du kan också välja att läsa en termin på något av de universitet vi har utbyte med. Arbetsområden

Utbildningen ger god grund för ditt eget arbete med träning och hälsa. Efter utbildningen kan du arbeta som fystränare av olika slag, till exempel som fystränare för idrottare eller som personlig tränare. Andra tänkbara arbetsområden är inom utbildningsområdet träning och hälsa. Behörighetskrav

Ma B och Nk B alt. Fy A, Bi A, Ke A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Vissa kurser inom programmet kan komma att ges på engelska.

Jag valde utbildningen för att det är en bred utbildning inom hälsa och idrott. Jag är nöjd med valet. Det finns inte så många utbildningar som är inriktade på träning och om man som jag vill jobba med träningsrådgivning är den bra. Jag jobbar nu som lärare på Katrinebergs folkhögskola där jag undervisar och är kursansvarig för en ny utbildning till personlig tränare. Jag var med och utformade den och nu undervisar jag i det jag lärde mig på Högskolan. Det här är ju en framtidsbransch och det kommer att komma nya yrken i branschen.”

hta, 35 år, Annelie Markinhu lärare 98

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Miljö- och hälsoskydd 180 hp

År 1 Fältbiologi, biodiversitet och evolution 7,5 hp Teknisk och naturvetenskaplig arbetsmetod 7,5 hp Kemi baskurs 7,5 hp Cellbiologi 7,5 hp Förnybar energi 7,5 hp Zoologisk fysiologi 7,5 hp Miljöteknik i samhällsperspektiv 7,5 hp Ekologi 7,5 hp

Tycker du att miljö- och hälsoskyddsfrågor är viktiga? På Miljö- och hälsoskyddsprogrammet får du de kunskaper som du behöver för att kunna påverka miljöarbetet. Du får också teoretisk och praktisk träning inom miljöskydd, djurskydd, livsmedelssäkerhet och hälsa. I grunden handlar det om hur vi ska kunna skydda och bevara vår miljö och vår hälsa från alla de risker och miljöhot som vi utsätts för. Målet med utbildningen är att du ska få nödvändiga kunskaper och praktisk träning för att kunna arbeta professionellt med miljöoch hälsoskydd. Du börjar med att läsa grundläggande kurser i biologi, miljövetenskap och kemi. Längre fram fördjupas kunskaperna i bland annat miljöskyddsteknik, miljökonsekvensbeskrivning, tillämpad miljörätt, djurskydd, livsmedelshygien och förvaltning. Det finns även valbara kurser som gör det möjligt för dig att specialisera dig inom ditt intresseområde. Stor vikt läggs på lagstiftning inom djurskydd, livsmedelssäkerhet och hälsoskydd. Du utbildas också i hur lagstiftningen tillämpas i inspektörsarbetet. Många av programmets kurser har praktiska inslag. Därför kommer du att göra studiebesök och få lyssna på gästföreläsningar med yrkesverksamma inom miljö- och hälsoskydd. Utbildningen innehåller dessutom en kortare praktikperiod. Du får gärna göra en längre praktik med eget arbete i slutet av utbildningen. Examen

Kandidatexamen.

Studier utomlands

Eftersom mycket miljöarbete sker på global nivå ser vi gärna att du studerar en eller två terminer utomlands. Kanske vill du göra ditt examensarbete i ett utvecklingsland. Då kan du söka ett av Högskolans MFS-stipendier. Arbetsområden

Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Läser du dessutom vårt magisterprogram i tillämpad miljövetenskap bygger du på din kompetens ytterligare. Utbildningen kan då ge en grund för dig som vill söka forskarutbildning. Du kan arbeta på miljö- och hälsoskyddskontor i en kommun eller inom privata sektorn. Du har en bredd som gör dig lämplig både för inspektörsrollen och som miljösamordnare, miljöledare eller utredare. Behörighetskrav

Ma C, Fy A, Ke A och Bi A, eller Ma C och Nk B. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till magisterprogrammet i tillämpad miljövetenskap.

År 2 Allmän kemi 15 hp Organisk kemi 7,5 hp Biokemi 7,5 hp Analytisk kemi 7,5 hp Miljö- och energisystemanalys 7,5 hp Miljökemi 7,5 hp Ledningssystem för miljö och kvalitet 7,5 hp År 3 Djurskydd 7,5 hp Förvaltning och kommunikation 7,5 hp Livsmedelshygien 7,5 hp Tillämpad miljörätt 7,5 hp Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp Arbets- och miljömedicin 7,5 hp Examensarbete 15 hp Kurser termin 4–6 kan bytas mot: Miljökemi – industriella processer 7,5 hp Miljöskydddsteknik – vatten/mark 7,5 hp Beslutsfattande i miljöarbete 7,5 hp Praktik på miljö- och hälsoskyddskontor 15 hp Nutrition 7,5 hp Djurskydd II 7,5 hp Fördjupningsproj. i miljöteknik 7,5 hp Annan kurs inom miljövetenskapsområdet Kurser med biologiinriktning Totalt ska 90 hp vara inom miljövetenskap. Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Marie Mattsson tfn 035-16 75 32 miljo_halsoskydd@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

99

Naturvetenskap och matematik • Program

Programmets innehåll


Naturvetenskap och matematik • Program

Programmets innehåll År 1 Fältbiologi, biodiversitet och evolution, 7,5 hp Teknisk och naturvetenskaplig arbetsmetod, 7,5 hp Förnybar energi 7,5 hp Kemi baskurs, 7,5 hp Cellbiologi 7,5 hp Zoologisk fysiologi 7,5 hp Miljöteknik i samhällsperspektiv 7,5 hp Ekologi 7,5 hp År 2 Allmän kemi 15 hp Organisk kemi 7,5 hp Biokemi 7,5 hp Analytisk kemi 7,5 hp Miljö och energisystemanalys 7,5 hp Miljökemi 7,5 hp Ledningssystem för miljö och kvalitet 7,5 hp År 3 Miljökemi– industriella processer 7,5 hp Företagsekonomi med miljöperspektiv 7,5 hp Miljöskyddsteknik 7,5 hp Tillämpad miljörätt 7,5 hp Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp Arbets- och miljömedicin 7,5 hp Examensarbete 15 hp Kurser termin 4–6 kan bytas mot: Enskilt fördjupningsprojekt i miljöteknik 7,5 hp, Praktik i miljöteknik 7,5 hp, annan kurs inom miljövetenskapsområdet, kurser med biologiinriktning Totalt måste 90 hp vara inom miljövetenskap. Examensarbetet kan göras antingen på grundnivå eller avancerad nivå.

Miljövetare 180 hp Är det viktigt för dig att barn ska få växa upp i en hälsosam och grön miljö? Som miljövetare kan du hjälpa till att skapa ett hållbart ekologiskt samhälle.

Ett varaktigt miljövänligt samhälle ligger i allas intresse. Som miljövetare väntar ett intressant arbete där du kommer att mötas av stora utmaningar både lokalt och globalt. Dina kärnämnen under utbildningen är miljövetenskap, biologi och kemi. Dessa ämnen fördjupar du senare inom miljöområdet. De valfria kurserna gör det möjligt för dig att specialisera dig inom ditt intresseområde. Du kommer att utveckla ett kritiskt tänkande som blir ett viktigt inslag i din vardag. Du kommer också att utveckla en förmåga att analysera miljöfrågor. Här får du förståelse för hur allt i miljön hänger ihop. Många av programmets kurser har praktiska inslag. Det kan betyda studiebesök och gästföreläsningar med yrkesverksamma inom miljöområdet. Du avslutar din utbildning med ett examensarbete. Du har också möjlighet att göra en längre praktikperiod i slutet av utbildningen.

Som miljövetare kan du medverka till att ta fram underlag och genomföra beslut och åtgärder på olika nivåer och i olika sektorer av samhället. Du har en bredd som gör det möjligt att söka arbete både inom det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Du kan också arbeta med miljövårdande insatser när det gäller naturskyddade områden eller med miljöstrategier på enskilda arbetsplatser. Läser du dessutom Högskolans magisterprogram i tillämpad miljövetenskap bygger du på din kompetens ytterligare. Utbildningen är även en bra grund för dig som vill söka forskarutbildning. Behörighetskrav

Ma C, Fy A, Ke A och Bi A eller Ma C och Nk B. Övrigt

Kandidatexamen.

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behöriget till magisterprogram i tillämpad miljövetenskap

Studier utomlands Programansvarig Marie Mattsson tfn 035-16 75 32 miljovetare@hh.se

Arbetsområden

Examen

Reservation för ändringar.

Mer information

Detta är ett ämne som väl lämpar sig för ett examensarbete i ett utvecklingsland, och för det kan du söka ett av Högskolans MFS-stipendier.

Eftersom miljöområdet är globalt ser vi gärna att du läser delar av utbildningen utomlands. Det finns särskilda utbytesprogram med universitet i flera länder.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

d, 25 år, Sannam Hjertstran miljökonsult 100

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

I mitt arbete som miljökonsult på Kodeda Konsulter i Göteborg arbetar jag med naturmiljöinventeringar, tillståndsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar och markfrågor. Det ingår mycket provtagningar och styrning av byggnadsprojekt. Det handlar också om att göra planer för hur avfallet ska tas om hand vid rivning och att vi följer upp att det tas om hand på rätt sätt.”


Naturvård och artmångfald 180 hp

År 1 Fältbiologi, biodiversitet och evolution 7,5 hp Mark och vatten 7,5 hp Naturvård och naturaliesamlingar 7,5 hp Kemi bas 7,5 hp Cellbiologi 7,5 hp Zoologisk fysiologi 7,5 hp Systematik och morfologi 7,5 hp Ekologi 7,5 hp

Är du rädd för att fjällräven och andra utrotningshotade djur ska försvinna för alltid? Är du intresserad av miljöförändringar och naturskydd? Då är det här en utbildning för dig.

Ska jorden fortsätta att vara artrik måste vi ha experter som förstår vilken roll arterna har i naturen. Den expertisen får du på programmet Naturvård och artmångfald. Under utbildningen lär du dig att undersöka och starta arbetet med att rädda naturen. Du kommer att bli skicklig på att kommunicera frågor om biologisk mångfald, naturskydd och miljöförändringar. Högskolan i Halmstad har ett fantastiskt geografiskt läge mellan hav och skog. Detta utnyttjar vi väl under utbildningen. Du får en bred grund i ämnen från cellbiologi till fysiologi och systematik. Utbildningen har fokus på ekosystem, ekologi och naturvård. Du studerar bland annat specifika arter i olika miljöer och näringsvävar. Och du lär dig att använda olika metoder som till exempel GIS. Du får också öva dig i mer avancerad artbestämning. På våra fördjupningskurser studerar du ekologin i vattenmiljöer och du läser om viltbiologi. Dessa kurser är ibland på engelska. Utbildningen avslutas med ett examensarbete kopplat till aktuella forskningsprojekt.

Studier utomlands

Examen

Övrigt

Kandidatexamen.

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till magisterprogram i tillämpad miljövetenskap.

Vi ser gärna att du läser en av de sex terminerna utomlands. Vi har avtal med flera andra universitet som erbjuder lämpliga kurser. En annan möjlighet är att du gör examensarbetet utomlands på ett universitet med vilket Högskolan har forskningsutbyte. Arbetsområden

Som artkunnig naturvårdsbiolog kan du arbeta som naturguide, ekoturismsamordnare, reservatsföreståndare, djur- och naturjournalist/skribent, natur-/viltvårdare, zooparksskötare, etc. Egenföretagande som artexpert, inventerare, naturkarterare eller biologisk miljöövervakare inom konsultbranschen är också en given karriärmöjlighet. Du kan också arbeta på länsstyrelser, kommuner och statliga myndigheter som Naturvårdsverket. Vissa biologer stannar kvar i universitetsvärlden som lärare eller forskare. Behörighetskrav

Ma C, Nk B (alt. Bi A, Ke A, Fy A).

År 2 Ekosystem och biotoper 7,5 hp Mikrobiologi och genetik 7,5 hp Botanik – fysiologi och anatomi 7,5 hp GIS med naturvårdsinriktning 7,5 hp Taxonomi och fylogeni 7,5 hp Zoologi och botanik med artbestämning 7,5 hp Ekologi – vattnet och landskapet 15 hp År 3 Ekologi och vård av kustnära miljöer 15 hp Biodiversitet 15 hp Kurser med inriktning viltbiologi 15 hp Examensarbete i biologi 15 hp Kurs utanför terminstid: Floristik och faunistik 7,5 hp Valbar kurs: Praktik i biologi 7,5 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Göran Sahlén tfn 035-16 73 98 naturvard@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

101

Naturvetenskap och matematik • Program

Programmets innehåll


Naturvetenskap och matematik • Påbyggnad

Påbyggnadsutbildning – miljö- och hälsoskydd 30/60 hp Detta är en påbyggnad för dig som har läst en naturvetenskapligt inriktad kandidatutbildning och vill arbeta med miljö- och hälsoskydd. Programmet erbjuder bland annat kurser som behandlar djurskydd, miljö och hälsa samt livsmedelshygien. På schemat står också en kurs i förvaltning och kommunikation samt tillämpad miljörätt. Sista terminen gör du praktik på ett miljö- och hälsoskyddskontor. Vissa kurser går att byta mot kurser inom miljövetenskaps- eller biologiområdet.

Övrigt

Startar ht 09, helfart. För alternativet 30 hp krävs kandidatexamen från Miljövetarprogrammet vid Högskolan i Halmstad eller motsvarande. För alternativet 60 hp krävs kandidatexamen i biologi eller 180 hp från en naturvetenskaplig högskoleutbildning med 90 hp i biologi, kemi, miljövetenskap eller motsvarande. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i finansiell matematik 60 hp Matematisk modellering för banker och andra finansiella institutioner kräver fördjupade kunskaper inom både matematik och ekonomi. Programmet vänder sig till dig som, baserat på tidigare kunskaper i matematik, vill lära dig de beräkningsmetoder som används inom värdepappershandel och fondförvaltning. Den senaste utvecklingen inom finansiell vetenskap leder till modeller baserade på stokastiska eller icke-linjära partiella differentialekvationer.

Programmet bedrivs i nära samarbete med Högskolans forskning inom tillämpad matematik. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ges på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap 60 hp Har du läst miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap eller ekologi och vill fördjupa dina kunskaper? Detta program fokuserar på tillämpningen av forskningsresultat inom miljöområdet. Vad grundar sig vårt vetande inom miljöområdet på? Hur kan vi utnyttja forskning som grund för beslutsfattande inom miljöområdet? Du börjar med att läsa forskningsmetodik. Därefter läser du valfria kurser inom miljöområdet. Mot slutet av din magisterutbildning gör du ditt examens-

102

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

arbete som till exempel kan utgöra ett utredningsarbete med inriktning på miljö- och hälsoskydd. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Undervisningen sker till stor del på engelska. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning


Biologi I, 30 hp

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. • Cellbiologi, • Zoofysiologi • Systematik och morfologi • Ekologi Läs mer om innehållet i kurserna under respektive rubrik. Du kan även söka kurserna separat. Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03 Biologi II 30 hp

Kursen består av fyra delkurser: • Fältbiologi, biodiversitet och evolution • Mikrobiologi och genetik • Botanik – fysiologi och anatomi • GIS med naturvårdsinriktning Läs mer om innehållet i kurserna under respektive rubrik. Du kan även söka kurserna separat. Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) helfart ht 09, start v. 36 Biodiversitet 15 hp

Kursen tar upp olika sätt att analysera artrikedomen i ett flertal miljöer, ger god färdighet i inventeringsmetodik samt övningar i artbestämning. Kursen ger en introduktion till sårbarhetsanalyser och bevarandebiologiska frågeställningar i anslutning till rödlistning av arter samt upprättande av naturreservat. Kursen kan komma att ges på engelska. Behörighetskrav: biologi 60 hp helfart vt 10, start v. 12

Botanik – fysiologi och anatomi 7,5 hp

Ekologi och vård av kustnära miljöer 15 hp

Kursen ger en översikt av fysiologiska strukturer och processer i den intakta växten. Du får bland annat insikt i hormoners och andra tillväxtregulatorers roll för växtens utveckling. Vidare behandlas växters kommunikation, internt och med omvärlden, samt växtens rörelser som respons på olika former av yttre stimuli.

Kursen ger fördjupad kunskap om olika marina ekologiska samhällen och miljöproblem i Europas kustnära miljöer. Praktiska och teoretiska studier genomförs i, och eventuellt utanför, Sverige. I ett projektarbete undersöker man självständigt ett aktuellt problemområde. Kursen kan komma att ges på engelska.

Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) halvfart ht 09, start v. 45

Behörighetskrav: biologi och/eller miljövetenskap om 60 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36

Cellbiologi 7,5 hp

Du lär dig allmän cellära och får grundläggande kunskaper om cellens struktur och organisation. Kursen tar upp viktiga begrepp inom cellens energi- och ämnesomsättning samt dess samverkan med andra celler och anpassning till miljön. Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) halvfart vt 10, start v. 03 Cellfysiologi 15 hp

Kursen avser att ge djupare kunskaper om cellens struktur och funktion. Bland annat klargörs samspelet mellan cellens olika delar och hur detta kan förklara hur celler tillväxer, delar sig, omvandlar energi och anpassar sig till olika miljöer. Kursen ger också en introduktion till vanliga cellfysiologiska arbetsmetoder, såsom cellodling och cellfraktionering. Kursen kan komma att ges på engelska. Behörighetskrav: biologi 60 hp, varav minst 7,5 hp cellbiologi eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03 Ekologi 7,5 hp

Biovetenskapliga arbetsmetoder 15 hp

Kursen förbereder dig att genomföra självständiga projekt/examensarbeten med en tydlig forskningsinriktning inom de biologiska vetenskaperna. Du lär dig bl.a. om vetenskapsteori, hur man söker litteratur i databaser, att sammanställa fakta från vetenskapliga artiklar, hur man skriver vetenskapligt, samt om datainsamling och statistiska beräkningar. Denna kurs rekommenderas inför ett examensarbete. Behörighetskrav: biologi 60 hp helfart ht 09, start v. 45

I kursen behandlas ekologiska begrepp och teorier för förståelse av naturens funktion, hur geokemiska och biologiska variabler påverkar organismers spridning, fördelning och överlevnad. Särskild tonvikt läggs på ekologins tilllämpning för natur- och miljövård. Fältprojekt och exkursioner ingår. Behörighetskrav: Ma C, Fy A, Ke A och Bi A, eller Ma C, Nk B eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.

Ekologi – vattnet och landskapet 15 hp

Kursen ger insikter och färdigheter i att mäta, analysera och utvärdera olika vattenmiljöer. Olika miljöbelastande ämnens effekter på åar, sjöar och kust studeras. Ett projekt ingår där du följer en å, från källa till hav, och gör en rapport om denna. Kursen kan komma att ges på engelska. Behörighetskrav: biologi och/eller miljövetenskap om 60 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 Ekosystem i trädgården 7,5 hp

Se sidan 110. Ekosystem och biotoper 7,5 hp

Kursen behandlar ekosystem och biotoper i sydsvensk natur. Vi studerar artsamhällen, näringsvävar och succession kopplat till geologi och klimat. Kursen är uppbyggd kring temaexkursioner och projektarbeten och innehåller en introduktion till Geografiska Informationssystem (GIS). Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Ke A, Fy A) halvfart ht 09, start v. 36 Examensarbete i biologi 15 hp – grundnivå eller avancerad nivå A

Efter genomgången fördjupningskurs i biologi kan du göra ett examensarbete med en inriktning som hänger samman med de kurser du har läst. Du arbetar forskningsinriktat med en biologisk frågeställning och samlar själv bakgrundsfakta, utför analyser och drar slutsatser. Redovisning sker skriftligt och muntligt. Behörighetskrav: biologi 75 hp inklusive en fördjupningskurs om 15 hp eller motsvarande

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

103

Naturvetenskap och matematik • Kurser

Biologi


Naturvetenskap och matematik • Kurser

helfart ht 09, start v. 45 halvfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 12 halvfart vt 10, start v. 03 Fältbiologi, biodiversitet och evolution 7,5 hp

Kursen introducerar fältbiologisk arbetsmetod samt evolutionshistoriska förklaringar till artbildning och mångfald. Vi inhämtar kunskap om Sydsveriges biotoper och karaktärsarter samt praktiserar artbestämning och inventeringsteknik i ett naturvårdsperspektiv. Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36 GIS med naturvårdsinriktning 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till och praktisk användning av Geografiska Informationssystem (GIS) i naturvårdsarbete. Kursen är till stor del praktisk där studenterna arbetar med egna naturvårdsfrågor i projektform.

Naturvård och naturaliesamlingar 7,5 hp

Kursen behandlar samlingars roll i naturvård och forskning samt introducerar insamling och preparering av olika organismgrupper inberäknat etiska aspekter. Vidare behandlas alternativa samlingssätt, till exempel dokumentation av spårtecken, gnag i bark och ved, fotografering samt skelett och skallar. Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Ke A, Fy A) halvfart ht 09, start v. 45 Ornitologi och fågelekologi 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som är nybörjare och syftar till att ge grundläggande artkunskap om våra svenska fåglar med en fördjupning. Undervisningen sker huvudsakligen i fält och i projektform. Kikare måste medtas. Undervisningen sker på kvällstid och går att kombinera med heltidsarbete. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 12 (kvällstid)

Mark och vatten 7,5 hp

Kursen tar upp de fysiska och geokemiska processer som skapar förutsättningen för liv och variation i landskapet. Också geologisk historia, hydrologi och klimatologi behandlas översiktligt. Vidare ingår markoch vattenkemisk analys i projektform. Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36

Kursen ger möjlighet för dig som har läst biologi om minst 45 hp att göra praktik i anknytning till ditt ämne. Praktikplatsen hittar du själv i samarbete med kursledaren. Praktiken ska motsvara cirka fyra veckors heltidsarbete. I slutet av kursen redovisas praktikerfarenheten. Även andra moment kan komma att ingå i kursen beroende på praktikplatstillgång och -val Behörighetskrav: 45 hp biologi eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 12 Systematik och morfologi 7,5 hp

Mat eller drivmedel 7,5 hp

Se sidan 107. Mikrobiologi och genetik 7,5 hp

Här presenteras mikroorganismernas huvudgrupper med tonvikt på bakterier. Kursen innehåller även grundläggande genetik från Mendels lagar till molekylär nivå. Om du enbart har tänkt att läsa denna kurs rekomenderar vi att du har cellbiologi som förkunskap.

Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) halvfart vt 10, start v. 03

Biomedicin och biomekanik Biomaterial 7,5 hp

I denna kurs studerar du de material som finns i kroppen och används i nära anslutning till den, exempelvis i proteser och implantat. Kursen passar bland annat bra för ingenjörer som vill lära sig mer om material. Behörighetskrav: Human­f ysiologi 7,5 hp, Mekanik 7,5 hp, Hållfasthetslära 7,5 hp och Material­lära 7,5 eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12 Biomekanik inom träning 7,5 hp

Praktik i biologi 7,5 hp

Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Ke A, Fy A) halvfart ht 09, start v. 45

kan vara under vatten så länge, varför lamadjur orkar klättra på hög höjd och hur antidepressiva mediciner fungerar. Inga djurförsök utförs.

Kursen ger en översikt över de stora växtoch djurgruppernas form, funktion, variation, anpassningar, livsformer och reproduktion. Du får lära dig hur alla världens organismer är släkt med varandra och hur de utvecklats till dagens mångfald. Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt. Bi A, Fy A, Ke A) halvfart vt 10 start v. 12

Kursen syftar till att ge kunskaper i att analysera de krafter som kroppen påverkas av i tränings- och idrottssammanhang. Grundläggande mekanik och analys av belastningssituationer ingår. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Rörelseapparatens anatomi I och II (vardera på 7,5 hp), Fysiologi inriktning fysisk träning 7,5 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12 Biomekaniska mät- och analysmetoder 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om teorin bakom och handhavande av ett flertal biomekaniska mätmetoder, såsom rörelseanalyssystem, tryck- och draggivare, elektromyografi, ultraljud samt accelerometrar. Behörighetskrav: matematik 22,5 hp, mekanik 7,5 hp, ellära och mekatronik 7,5 hp, anatomi 7,5 hp, fysiologi 7,5 hp alt. Anatomi för ingenjörer 7,5 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03

Zoologisk fysiologi 7,5 hp

Behörighetskrav: Ma C, Nk B (alt Bi A, Fy A, Ke A) halvfart ht 09, start v. 36

104

Du får kunskap om olika djurgruppers anpassningar och reaktioner, på organeller organsystemnivå, samt om krav från omgivningen (inom eller utom djuret). Du lär dig till exempel om hur sälar

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Ergonomi (1–30) 30 hp

Kursen består av fyra delkurser som även ges som fristående kurser var för sig. Läs mer om dem under respektive rubrik.

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Ergonomi I, 7,5 hp Tillämpad ergonomi 7,5 hp Ergonomi – miljö 7,5 hp Ergonomi – projekt 7,5 hp

Behörighetskrav: Ma B, Nk B halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Ergonomi I, 7,5 hp

Detta är en grundkurs i ergonomi med särskild inriktning på belastningsergonomi. Den belyser människans fysiska förmåga och begränsningar och riskfaktorer. Under en del av kursen arbetar du självständigt eller i grupp med frågeställningar som rör människans fysiska begränsningar i arbete. Behörighetskrav: Ma B, Nk B halvfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D

Behörighetskrav: Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp, Rörelseapparatens anatomi II, 7,5 hp, Ergonomi 7,5 hp, eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36

Behörighetskrav: Anatomi och rörelselära 7,5 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Företagsekonomi och arbetsrätt för hälsobranschen 15 hp

Detta är en kurs för dig som leder verksamhet inom friskvård och träning, exempelvis badhus och gym. Den innehåller grundläggande ekonomistyrning, marknadsföring, arbetsrätt och arbetsledning. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 Humanfysiologi 7,5 hp

Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om den friska människokroppens funktion. Kroppens alla organsystem berörs under kursen, men du kommer själv att ha möjlighet att lägga tyngdpunkten på det som intresserar dig. Undervisningen består av både föreläsningar och experiment.

Ergonomi – miljö 7,5 hp

Detta är en kurs i ergonomi som belyser hur omgivningsfaktorer, arbetsorganisation och mänskliga faktorer inverkar på människans välmående, arbetstrivsel och hälsa. Kursen ger grundläggande insikt om fysikaliska faktorers betydlese för individens hälsa. Den ger även kunskap om individfaktorer och interaktion mellan människor samt arbetsorganisationens betydelse för människans psykiska hälsa och arbetstillfredsställelse. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 12

Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03 Idrottsfysiologi 7,5 hp

Kursen behandlar hur kroppens olika organ fungerar vid fysiskt arbete och olika idrotter. Kursen är en fördjupningskurs i fysiologi med inriktning på idrott.

Rehabiliteringsteknik – inriktning fysisk träning 7,5 hp

Kursen syftar till att förmedla kunskap om rehabiliteringsåtgärder efter skador i rörelseapparaten. Du får en övergripande bild av olika rehabiliteringstekniker och träningsmöjligheter. Behörighetskrav: Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp, Rörelseapparatens anatomi II, 7,5 hp, Ergonomi 7,5 hp, Fysiologi inriktning fysisk träning 7,5 hp, Rörelseapparatens skador och sjukdomar 7,5 hp, Träningslära I, 7,5 hp, Idrottsfysiologi 7,5 hp, eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36 Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp

Kursen syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad som förutsättning för förståelse av rörelse. Behörighetskrav: Ma B, Nk B halvfart ht 09, start v. 36 Rörelseapparatens anatomi II 7,5 hp

Behörighetskrav: Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp, Fysiologi inriktning fysisk träning 7,5 hp eller Humanfysiologi, alt. Anatomi och fysiologi 15 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12

I denna kurs arbetar vi med kroppens förmåga till rörelse. Kursen bygger till stora delar på praktiska övningar och projekt där du själv får lära dig att analysera rörelser.

Ergonomi – projekt 7,5 hp

Kursen bygger på grundkursen i ergonomi och ger kunskap om hur en arbetsanalys går till, hur man gör och testar en förändring av arbetsplats eller arbetsuppgift. Största delen av kursen arbetar man med ett design-/re-designprojekt på en arbetsplats. Behörighetskrav: Ergonomi I, 7,5 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Fysiologi inriktning fysisk träning 7,5 hp

Kursens syfte är att ge dig möjlighet att tillgodogöra dig grundläggande kunskaper om människans fysiologi med särskild inriktning på fysisk träning.

Nutrition I, 7,5 hp

Detta är en grundläggande kurs i näringslära. Den innehåller kroppens uppbyggnad ur ett näringsperspektiv och kostens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Behörighetskrav: Ma B och Nk B halvfart ht 09, start v. 45 Rehabiliteringsteknik 7,5 hp

Kursen syftar till att ge teoretisk och praktisk kunskap om betydelsen av rehabiliteringsteknik för personer med funktionsnedsättningar. Kursen avser också att öka förståelsen för hur universell utformning av produkter, miljöer och system påverkar individers möjligheter till delaktighet i samhället genom ökad tillgänglighet.

Behörighetskrav: Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 Rörelseapparatens funktion vid träning – inriktning biomekanik 30 hp

Kursen består av fyra delkurser: • Rörelseapparatens skador och sjukdomar • Tillämpningar av biomekaniska mätmetoder • Biomekanik inom träning • Träningslära I Du kan även söka tre av kurserna separat. Läs mer om innehållet i kurserna under respektive rubrik. Undervisningen bedrivs på engelska.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

105

Naturvetenskap och matematik • Kurser

• • • •


Naturvetenskap och matematik • Kurser

Behörighetskrav: 60 hp varav följande kurser (eller motsvarande): Rörelseapparatens anatomi I och II 7,5 hp vardera och Fysiologi 7,5 hp helfart vt 10, start v. 03 Rörelseapparatens skador och sjukdomar 7,5 hp

Denna kurs omfattar de vanligaste förvärvade och medfödda skadorna och sjukdomarna som kan drabba rörelseapparaten. Fokus kommer att ligga på idrottsskador och kursen berör även rehabiliteringsåtgärder. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Rörelseapparatens anatomi I och II (7,5 hp vardera) eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Tillämpad ergonomi 7,5 hp

Detta är en fortsättningskurs i ergonomi som ger grundläggande teoretisk och praktisk insikt om människans fysiska och kognitiva förutsättningar, samspelet mellan människa och teknik samt begränsningar vid design av produkter för människan. Under en stor del av kursen arbetar du med olika projekt inom belastningsergonomi och kognitiv ergonomi. Behörighetskrav: Ergonomi I, 7,5 hp halvfart ht 09, start v. 45, distans/internet D Tillämpad mekanik 7,5 hp

Kursen innehåller biomekaniska beräkningar på människokroppen och lämpar sig väl för dig som vill tillämpa mekanikkunskaper för att exempelvis beräkna krafter vid sportutövning eller krocktester. Behörighetskrav: anatomi 7,5 hp, rörelselära 7,5 hp, matematik 22,5 hp, mekanik 7,5 hp, hållfasthetslära 7,5 hp, materiallära 7,5 hp halvfart ht 09, start v. 36 Tillämpad nutrition 7,5 hp

Kursen är lämplig för den som vill omsätta teoretiska nutritionskunskaper i praktiken. Moment som bearbetas är måltidskomponering samt analys och utvärdering av näringsintag och daglig aktivitet. Sambandet mellan kostintag och fysisk aktivitet, hälsa och sjukdom belyses och studenten får därmed möjlighet att förena flera kunskapsområden. Kursen fokuserar på nutritionella behov utifrån

106

ett träningsperspektiv, där såväl vardagsmotion som tävlingsidrott behandlas. Behörighetskrav: Nutrition I, 7,5 hp, Fysiologi inriktning fysisk träning, 7,5 hp, Idrottsfysiologi, 7,5 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12 Träningslära I, 7,5 hp

Du lär dig grundläggande principer och metoder för effektiv träningslära. Kursen tar upp de komponenter inom fysisk träning som är viktiga för utveckling av fysisk förmåga. Den teoretiska kunskapen används till exempel för att utveckla specifikt anpassade träningsprogram. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Rörelseapparatens anatomi I och II (vardera på 7,5 hp), Fysiologi inriktning fysisk träning eller Humanfysiologi 7,5 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12

Fysik Universum 7,5 hp

Kursen behandlar universum och dess uppbyggnad i tid och rum. Fysikaliska grunder för till exempel stjärnor och deras energialstring samt exotiska objekt som ’svarta hål’ tas upp. Vidare diskuteras frågan om liv i universum, vår världsbilds utveckling samt astronomiska instrument och mätmetoder. Grundläggande behörighet Platsgaranti kvartsfart ht 09, start v. 45, fortsätter vt 10, distans/internet D

Kemi Kemi (1–30) 30 hp

Inom kemin studerar man hur atomer och molekyler är uppbyggda, och hur de kan reagera med varandra så att olika föreningar bildas. Kemin är också en grund för andra vetenskaper såsom biologi, medicin och miljövetenskap. Experiment är viktiga och det ingår många laborationer i kurserna. Kursen utgörs av tre delkurser och bygger på varandra. De kan även sökas separat. • Allmän kemi 15 hp • Organisk kemi I, 7,5 hp

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

• Biokemi I, 7,5 hp Du kan läsa mer om delkursernas innehåll under respektive kursbeskrivning. Behörighetskrav: Ma D, Fy A, Ke B helfart ht 09, start v. 36 Kemi (31–60) 30 hp

Kursen består av fyra delkurser: • Analytisk kemi I • Biokemi II • Fördjupningsprojekt i kemi • Miljökemi Läs mer om innehållet i kurserna under respektive rubrik. Du kan även söka kurserna separat. Behörighetskrav: Allmän kemi (15 hp), Organisk kemi I (7,5 hp) och Biokemi I (7,5 hp) eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03 Allmän kemi 15 hp

Kursen omfattar de gemensamma grunderna för all kemi. Bland annat behandlas hur atomer och molekyler är uppbyggda och hur man kan beräkna kemiska reaktioners riktning och hastighet. Behörighetskrav: Ma D, Fy A, Ke B, eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 Analytisk kemi I, 7,5 hp

Kursen ger en god introduktion till moderna instrumentella analysmetoder som är användbara inom såväl kemin som miljöområdet. Behörighetskrav: Allmän kemi (15 hp), Organisk kemi I (7,5 hp) och Biokemi I (7,5 hp), eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Biokemi I, 7,5 hp

Biokemi betyder ”livets kemi”och innebär studier av den kemi som är grunden för liv. Kursen har en tyngdpunkt på makromolekylers struktur och funktion, men ger också en introduktion till den levande cellens metabolism. Behörighetskrav: Allmän kemi, 15 hp, och Organisk kemi I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper helfart ht 09, start v. 49 Biokemi II 7,5 hp

Kursen innehåller fortsättning på innehållet i kursen Biokemi I och ger utvidgade kunskaper inom biokemi, framför

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Fördjupningsprojekt i kemi 7,5 hp

Behörighetskrav: Allmän kemi (15 hp), Organisk kemi I (7,5 hp) och Biokemi I (7,5 hp), eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03

Behörighetskrav: Allmän kemi 15 hp, Organisk kemi I, 7,5 hp och Biokemi I, 7,5 hp samt ytterligare kemikurser (på 31–60 hp-nivån) 15 hp halvfart vt 10, start v. 12

Biokemi – proteiners struktur och funktion 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i biokemi, framför allt inom området proteiners och enzymers struktur och funktion. Särskild vikt läggs vid membranproteiner och membranassocierade energiomvandlingsprocesser såsom fotosyntes och respiration. Kursen innehåller även en inblick i hur bioinformatik kan användas för att förutsäga struktur och funktion hos makromolekyler, och i hur genteknik kan användas som verktyg för att modifiera proteiner. På nivån 61–90 hp erbjuder Högskolan i Halmstad kurserna Biokemi respektive Analytisk kemi vartannat år. Behörighetskrav: Baskurser i kemi, 1–30 hp och 31–60 hp, alternativt 45 hp kemi varav 15 hp biokemi samt baskurs i biologi 60 hp, eller motsvarande kunskaper helfart ht 09, start v. 36 Examensarbete i kemi 15 hp – grundnivå eller avancerad nivå A

Efter fördjupningskursen i kemi kan du göra ett examensarbete om 15 hp inom fördjupningskursens område. Du arbetar forskningsinriktat med en kemisk frågeställning och samlar själv in bakgrundsfakta från litteraturen, genomför experiment på laboratoriet och kommer fram till en slutsats. Arbetet redovisas skriftligt i form av en vetenskaplig rapport och muntligt i form av ett seminarium. Behörighetskrav: 75 hp kemi, inklusive en fördjupningskurs om 15 hp på 61–90 hp-nivå, eller motsvarande kunskaper. För självständigt arbete i biokemi finns även alternativet 60 hp kemi, inklusive en fördjupningskurs om 15 hp på 61–90 hp-nivå i biokemi, samt baskurs i biologi 60 hp. För självständigt arbete i analytisk kemi finns även alternativet 60 hp kemi, inklusive en fördjupningskurs om 15 hp på 61–90 hp-nivå i analytisk kemi, samt 30 hp miljövetenskap. helfart ht 09, start v. 45 helfart vt 10, start v. 03

Matematik

Fördjupningsprojektet är ett självständigt arbete som redovisas i form av en uppsats.

Mat eller drivmedel 7,5 hp

Under denna kurs tittar vi på naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska aspekter på motorbränslen framställda från olika jordbruksprodukter. Du väljer själv inriktning. Vi studerar de geografiska och geologiska förutsättningarna på olika platser på jorden för odling av olika grödor; de industriella processerna för att omvandla jordbruksprodukter till bränsle samt tekniken bakom förbränningsmotorerna för dessa biobränslen. I kursen studeras även de marknadsmekanismer som verkar på val av gröda, bränsle och motor samt de handelsvägar som existerar respektive byggs upp kring de aktuella bränslena. Behörighetskrav: 60 hp inom kemi och/eller biologi eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03

Matematik (1–30) 30 hp

På denna kurs kan du skaffa dig grundläggande kunskaper som är nödvändiga för vidare studier i matematik. Kursen inleds med en introduktion till ämnet som bland annat behandlar mängdlära, ekvationer och olikheter, kombinatorik, elementära funktionerna och komplexa tal. Kursen fortsätter med geometriska problem och linjära ekvationssystem samt matematisk analys av funktioner av en variabel, speciellt inom områden som är viktiga för naturvetenskap och teknik. Kursen avslutas med analys av funktioner av flera variabler. Behörighetskrav: Ma D Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D Diskret matematik 7,5 hp

Den diskreta matematiken är rik på problemställningar med koppling till datalogi och datorteknik. Kursen behandlar diskreta lösningsmetoder och lämpliga modeller för diskreta fenomen och innehåller bland annat mängdlära, logik, relationer, elementär talteori, moduloräkning, kombinatorik och grafteori.

Miljökemi 7,5 hp

Kursen ger en helhetsbild av de kemiska processer som sker i vår miljö, och tar upp vilka kemiska föreningar som ger en negativ påverkan på miljön och hur dessa påverkar levande organismer.

Behörighetskrav: Ma D Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 12 Envariabelanalys 7,5 hp

Behörighetskrav: Allmän kemi (15 hp), Organisk kemi I (7,5 hp) och Biokemi I (7,5 hp), eller motsvarande kunskaper halvfart vt 10, start v. 12

Kursen behandlar matematisk analys av funktioner av en variabel, speciellt inom områden som är viktiga för naturvetenskap och teknik. Kursen behandlar gränsvärden, kontinuitet, derivator, extremvärden, Taylors formel, primitiva funktioner och integraler samt ordinära differentialekvationer.

Miljökemi: industriella processer 7,5 hp Se sidan 111. Organisk kemi I, 7,5 hp

Organisk kemi är kolföreningarnas kemi. Eftersom det mesta omkring dig – dina kläder, din mat, trä, plast och så vidare – är uppbyggt av kolföreningar är detta en mycket viktig del av kemin. Behörighetskrav: Allmän kemi, 15 hp, eller motsvarande helfart ht 09, start v. 45

Behörighetskrav: Ma D, introduktionskurs i matematik 7,5 hp rekommenderas Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 12 halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Flervariabelanalys 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande flerdimensionell reell analys, speciellt inom områden som är viktiga för teknik och naturvetenskap. I kursen ingår formuHÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

107

Naturvetenskap och matematik • Kurser

allt inom området cellens metabolism. Dessutom ingår en fördjupning inom området genteknik.


Naturvetenskap och matematik • Kurser

lering av fysikaliska problem i matematiska termer och lösning av både större problem med tillgång till hjälpmedel och mindre med papper och penna.

kontinuerlig och diskret matematik. Innehållet består av induktionsbevis, summationsmetoder, talteori samt kombinatorik med hjälp av genererande funktioner.

Behörighetskrav: grundkurser i envariabelanalys och linjär algebra Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36 (undervisningen bedrivs på engelska) halvfart vt 10, start v. 12

Behörighetskrav: Matematik (1–30) 30 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45 halvfart vt 10, start v. 11

Kursen tar upp grunderna för matematisk analys i flera variabler, definition av elementära funktioner, gränsvärdesbegreppet, partiella derivator, gradient, riktningsderivata och multipelintegraler av elementära funktioner i flera variabler. Tillämpningar genom problemlösning. Behörighetskrav: Ma D, kurserna Envariabelanalys och Linjär algebra rekommenderas Platsgaranti halvfart vt 10, start v. 12, distans/internet D Introduktionskurs i matematik 7,5 hp

Kursen behandlar bl.a. mängdlära, ekvationer och olikheter, induktion och rekursion, kombinatorik, elementära funktionerna och komplexa tal. Dessa kunskaper och färdigheter är väsentliga för vidare studier inom analys och diskret matematik. Behörighetskrav: Ma D Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03 Klassisk geometri 7,5 hp

Kursen behandlar klassiska satser om trianglar och cirklar, inversion i cirklar, kägelsnitt (ellipser, hyperbler och parabler) samt projektiv geometri. För att öva upp det geometriska seendet, betonas ett angreppssätt som undviker koordinaträkning (så kallad syntetisk geometri).

Kursen behandlar sådana geometriska problem inom framför allt naturvetenskapliga och tekniska ämnen som kan formuleras med hjälp av linjära ekvationssystem. Bland annat ingår vektorräkning, matriser och determinanter, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektorer. Behörighetskrav: Ma D Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45, distans/internet D halvfart vt 10, start v. 03 Matematikens historia 7,5 hp

Denna kurs behandlar matematiken i ett vetenskapshistoriskt perspektiv, dess utveckling och hur den samspelar med materiella och ideologiska förhållanden i samhället. Såväl äldre, elementär matematik som viktiga delar av modern matematik behandlas. Behörighetskrav: Matematik (1–30) 30 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36 Matematisk statistik 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande sannolikhetslära samt statistiska begrepp och metoder som är nödvändiga inom andra kurser. Kursen behandlar datainsamling, beskrivande statistik, sannolikhetslära, stokastiska variabler, sannolikhetsfördelningar, skattning och hypotesprövning.

Behörighetskrav: Ma D Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36

Behörighetskrav: Linjär algebra och Flervariabelanalys Platsgaranti kvartsfart ht 09, start v.36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Konkret matematik 7,5 hp

Matematiska begrepp 7,5 hp

Kursens namn anspelar på två förhållanden, dels att frågeställningarna är konkreta, dels att lösningsmetoderna kombinerar

Kursen består av projektstudier av problem hämtade från matematikkurser i grundoch gymnasieskolan. Genomgående är att

108

Behörighetskrav: Ma D Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45 Matlab med tillämpningar 7,5 hp

Linjär algebra 7,5 hp Flervariabelanalys 7,5 hp

problemen kan formuleras med elementära kunskaper i matematik. Problemen ska väljas bland dem som är kända för att ge svårigheter i skolundervisningen. Det didaktiska perspektivet beaktas.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Matlab är ett avancerat matematiskt program som kan lösa matematiska eller tilllämpade problem. Inom kursen görs uppgifter av skiftande svårighetsgrad med hjälp av Matlab och någon av dess ”toolboxar”. Insikt i vilka möjligheter och begränsningar det finns i programmet. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Ma D kvartsfart vt 10, start v. 03 Sannolikhetsteori 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande begrepp i matematisk statistik och ger kännedom och kunskap om grundvalarna för sannolikhetsteori. Kursen syftar också till att stimulera till reflektion över begrepp i det stokastiska betraktelsesättet och till att förklara dessa i den egna undervisningen. Behörighetskrav: Matematik (1–30) 30 hp Platsgaranti halvfart vt 10, start v. 03 Statistikteori 7,5 hp

Kursen avser att göra den studerande förtrogen med grundläggande begrepp och betraktelsesätt inom matematisk statistik samt ge kännedom om de principiella grundvalarna för statistisk inferens och planering av statistiska undersökningar. Behörighetskrav: Matematik (1–30) 30 hp och Sannolikhetsteori 7,5 hp Platsgaranti halvfart vt 10, start v. 12 Stokastiska processer 7,5 hp A

Kursen behandlar metoder för modellering och analys av slumpmässiga företeelser i tiden, till exempel signaler i teletrafik, elektronik, mätteknik och finansiella instrument. Bland annat ingår momentfunktioner, spektralframställning, normalprocesser, filtrering och inferens. Undervisningen bedrivs på engelska.

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


fierade energiexperter på ett ackrediterat företag och innehålla förslag till förbättringar. Kursen syftar till att ge dessa experter kunskap, men är värdefull för alla som arbetar med energi i fastigheter. Behörighetskrav: Effektiv energianvändning 7,5 hp eller motsvarande kunskaper i byggnadsfysik halvfart vt 10, start v. 12, distans/internet D

Grundläggande behörighet. Kravet på svensk språkfärdighet är undantaget för studenter som annars uppfyller behörighetskraven genom tidigare studier utanför Sverige. halvfart vt 10, start v. 12

Transformteori 7,5 hp

Energieffektivisering 7,5 hp

Förnybar energi, grundkurs 7,5 hp

I kursen används transformmetoder för att lösa matematiska problem. Transformer används inom många tekniska tillämpningar och är helt nödvändiga matematiska verktyg inom till exempel signalanalys och reglerteknik. Kursen omfattar Taylor- och Fourierserier samt Fourier-, Laplace, och z-transformer.

Effektiv energianvändning är en avgörande faktor i moderna energisystem och konceptet energieffektivisering har vuxit starkt i betydelse på senare tid. Den nuvarande och framtida potentialen inom detta område är påtaglig och vinsterna kan mätas i både ekonomiska och miljömässiga termer. Kursen behandlar grundläggande frågeställningar och tekniker i samband med effektiv energianvändning i bostäder, lokaler och industriella processer. Detta inkluderar områden som uppvärmning, ventilation, belysning, driftoptimering och användarrelaterat beteende.

Klimatfrågan och höga oljepriser har skapat ett enormt intresse för alternativa energikällor. I Sverige, som är ledande inom EU på förnybar energi, har vi traditionellt använt bioenergi och vattenkraft. Men nu kommer även vindkraft, solenergi och vågkraft. För bioenergin finns ett stort intresse för förädling till drivmedel inom transportsektorn. Kursen ger grunderna för ett område med stor teknisk och ekonomisk potential.

Grundläggande behörighet. Ma C och Fy A rekommenderas halvfart ht 09, start v. 45, distans/internet D

Kärnenergiteknik 7,5 hp

Behörighetskrav: Envariabelanalys 7,5 hp och Linjär algebra 7,5 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36

Energi Bioenergi 7,5 hp

Kursen ger kunskap om framställning och användning av bioenergi. Kursen ska också ge insikt i ekologiska konsekvenser av bioenergianvändning. Kunskaper ska också erhållas om uppbyggnad och drift av bioenergianläggningar. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 45, distans/internet D Biogasteknik 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till biogasrötningsprocessen och dess användbarhet. Förutom den mikrobiologiska bakgrunden till biogasproduktionen tas processtekniken och olika reaktortyper upp liksom olika användningsområden för gasen och de miljömässiga och ekonomiska aspekterna. Undervisningen bedrivs på engelska. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 12, distans/internet D Energideklaration 7,5 hp

Energideklarationer ska bidra till att våra bostäder och lokaler blir mer energieffektiva. Deklarationen ska utföras av certi-

Fjärrvärme 7,5 hp

Fjärrvärme svarar för omkring hälften av uppvärmningen av bostäder och lokaler i Sverige och har stor potential att fortsätta att växa. Fjärrvärme är flexibelt och tar tillvara mycket energi som annars går förlorad. Genom övergång från fossila till förnybara bränslen spelar fjärrvärmen en nyckelroll för vår strävan att minska utsläppen av växthusgaser. Kursen behandlar hur fjärr- och närvärmesystem är uppbyggda, drivs och försörjs samt fjärrvärmens betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Förnybar energi 7,5 hp

The course is about the sustainable energy system for the future society. From fundamental energy principles, we study the possibilities for energy conservation. Solar thermal energy as well as photovoltaics, biomass, hydroelectricity and wind power are dealt with.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 12, distans/internet D Kärnkraft kommer att bidra till vår energiförsörjning under lång tid framöver. Kursen behandlar fysik, teknik, historik, ekonomi, miljö, bränsleförsörjning, avfalls- samt säkerhetsfrågor för kärnkraft. Även den nya kärnenergitekniken, rubbia­ reaktorn och fusionstekniken berörs. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 12, distans/internet D Mat eller drivmedel 7,5 hp

Under denna kurs tittar vi på naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska aspekter på motorbränslen framställda från olika jordbruksprodukter. Du väljer själv inriktning. Vi studerar de geografiska och geologiska förutsättningarna på olika platser på jorden för odling av olika grödor; de industriella processerna för att omvandla jordbruksprodukter till bränsle samt tekniken bakom förbränningsmotorerna för dessa biobränslen. I kursen studeras även de marknadsmekanismer som verkar på val av gröda, bränsle och motor samt de handelsvägar som existerar respektive byggs upp kring de aktuella bränslena. Behörighetskrav: 60 hp inom området

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

109

Naturvetenskap och matematik • Kurser

We will also visit plants based on renewable energy.

Behörighetskrav: kandidatexamen, eller motsvarande, inom teknikområdet. Kurser i datateknik, datavetenskap och elektroteknik omfattande 90 hp och inkluderande ett självständigt arbete. Kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, linjär algebra och transformmetoder. Kurser i grundläggande sannolikhetslära och statistikteori. Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 45


Naturvetenskap och matematik • Kurser

energi eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Miljöfordon och miljöanpassade transporter 7,5 hp

Transportsektorn är ett område där användningen av fossila bränslen ökar. Samtidigt finns starka motiv i samhället att minska användningen av fossil energi. Nya extremt energisnåla bilar och bilar som drivs med förnybara bränslen utvecklas i snabb takt. Försäljningen av miljöbilarna ökar liksom produktionen av förnybara bränslen, ofta baserade på bioenergi. Kursen redovisar utvecklingen och de möjligheter vi har att skapa ett långsiktigt hållbart tranportsystem med minimal klimatpåverkan. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Solenergi 7,5 hp

Bland förnybara energikällor anses solenergin vara den viktigaste på sikt. En snabb teknikutveckling pågår. Kursen ger kunskap om solen som energikälla och teknik och metoder för att utnyttja denna. Speciellt behandlas termiska solfångare, solceller och övriga komponenter för solvärme och solel. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Vindkraft 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i vindkraftteknik. I kursen beskrivs nuläget och möjligheterna för vindkraften att bidra till energiförsörjningen i Sverige och internationellt. Vi studerar bland annat vinden som energiresurs, verkens produktion och uppbyggnad samt miljöfrågor. Ett projektarbete ”Bygga med vindkraftverk” genomförs. Grundläggande behörighet. Ma C och Fy A rekommenderas halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 45, distans/internet D

Miljö

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36

Miljökunskap I, 15 hp

Kursen tar upp de viktigaste miljöfrågorna, människans roll och samhällets styrmedel. Du studerar de stora globala och regionala miljöproblemen, som den ökade växthuseffekten, nedbrytningen av ozon, försurning och övergödning. Kemikaliehanteringen i samhället är ett annat viktigt område där påverkan på människan sätts i fokus. Hur har dessa miljöproblem uppkommit och vad kan samhället göra åt dem?

Djurskydd II 7,5 hp

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D

Behörighetskrav: Djurskydd I eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03

Miljökunskap II 7,5 hp

Ekosystem i trädgården 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i miljökunskap och förståelse för vad hållbar utveckling är. Viktiga miljöfrågor behandlas utifrån en helhetssyn samt hur miljöarbete bedrivs på olika nivåer i samhället. Beslutsfattande inom EU och FN samt ideella organisationers roll i miljöarbetet tas upp.

Vi läser om olika ekosystem i trädgården, övergripande och mer ingående om miljötänkande, miljöpåverkan och näringslära. Detta kopplar vi till de praktiska momenten i ekologiska trädgårdar, bland annat kompostering, trädgårdsdesign med artkunskap och växtval, grönsaksodling, beskäring. Även övningar och praktiska moment ingår.

Behörighetskrav: Miljökunskap I, 15 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 12, distans/internet D Beslutsfattande i miljöarbete 7,5 hp A

Kursen ger en fördjupad inblick i praktiskt miljöarbete i Sverige och internationellt. Den ger insikt om hur man inom olika myndigheter och organisationer arbetar med naturvårds- och miljöfrågor. Kursen ges på engelska om internationella studenter är antagna. Behörighetskrav: miljövetenskap 60 hp alt. biologi 60 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03

Vätgas och bränsleceller 7,5 hp

Djurskydd 7,5 hp

Kursen ger en grundläggande översikt av vätgas- och bränslecellsteknologi. De första vätgasbilarna har släppts på marknaden, en ”vätgasmack” har öppnats, och bränsleceller för försörjning av bostäder har installerats. Vätgas kan bli framtidens energibärare.

Kursen ger grundläggande kunskaper om våra produktions- och sällskapsdjurs anatomi, hälsa, skötsel och miljö. Även lagstiftningen runt djurhållning och miljö i lantbruket behandlas. Du får lära dig hur man planerar och genomför inspektioner med djurskyddslagen som utgångspunkt

110

och att sammanställa resultaten i protokoll. Studiebesök, övningar och projektarbete ger dig viktig praktisk och teoretisk kunskap om djurskydd.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Kursen är en fortsättning av Djurskydd I och avser att ge djupare kunskaper om djurens hälsa, miljö och beteende. Du lär dig att rättssäkert utföra tillsyn av verksamheter där djur hanteras och att väga in etiska aspekter i din bedömning. I kursen tas även ämnen som djurtransporter, hantering av exotiska djur, djur för offentlig förevisning och försöksdjur upp.

Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03 (kvällstid) Forskningsmetodik i tillämpad miljövetenskap 15 hp A

Tillämpad miljövetenskap handlar om hur miljövetenskaplig kunskap kan användas och utvecklas för praktiska tilllämpningar med inriktning på ett hållbart nyttjande av vår miljö. Detta kan röra frågor inom till exempel miljömedicin, miljöteknik, vatten- och landskapsvård. Kursen är på magisternivå och ger fördjupade kunskaper och inblick i forskning inom utvalda delar av miljöområdet. Kursen ger övning och färdighet i forskningsmetodik och statistiska metoder inom epidemiologi och miljövetenskap. Du får även träning i kritisk värdering av forskningsresultat och förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt och tänkande. Kursen ges på engelska om internationella studenter är antagna. Behörighetskrav: Kandidatexamen inom miljövetenskap eller biologi med

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Företagsekonomi med miljöperspektiv 7,5 hp

Hur integreras miljöaspekter i det strategiska arbetet i företag? Kursen ger kunskap och insikt i grundläggande företagsekonomi i kombination med miljöstrategiskt arbete. Viktiga delmoment är bland annat baskunskaper i företagsekonomi, motiv och drivkrafter för miljöarbete samt miljöstrategiskt ledarskap. Behörighetskrav: Ma C halvfart ht 09, start v. 36 Förvaltning och kommunikation 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i förvaltningslagen och delar av grundlag, sekretesslag och hur man arbetar under dessa lagar. Då kursen är inriktad på praktiskt arbete tas även etik och tillsynsarbete för djurskydds-, livsmedels-, miljöoch hälsoinspektörer upp. Kommunikationsdelen innehåller många övningar där man får träna på olika slags möten med människor under olika förhållanden. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 Klimatförändringar 7,5 hp

Vi kan vänta oss klimatförändringar i form av högre temperaturer, torrare klimat, smältande glaciärer, höjning av havsytan, naturkatastrofer etc. Användning av fossil energi är en huvudkälla till växthusgaserna, men även andra aktiviteter bidrar. Kursen handlar om de konsekvenser klimatförändringarna ger, samt vilka anpassningar vi står inför. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Ledningssystem för miljö och kvalitet 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i miljöledningssystem (MLS) enligt ISO 14001 och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 med en orientering kring kopplingar till miljö- och kvalitetssystemanalytiska verktyg. Tyngdpunkt läggs på

praktisk färdighet i att utveckla och införa MLS i en organisation. Behörighetskrav: sökande ska vara antagen till Miljövetar- eller Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och behörig till andra årskursen halvfart vt 10, start v. 12 Livsmedelshygien 7,5 hp

Genom vårt medlemskap i EU har vi fått en ny livsmedelslagstiftning, som även omfattar dricksvatten. Denna kurs ger grundläggande kunskaper om hygien, hantering, hållbarhet samt tillsynsarbete inom livsmedelsområdet. HACCP och egenkontroll är hjälpmedel för företagen att kartlägga och minimera riskerna i sin hanteringskedja. Vi tittar på vad som orsakar matförgiftningar, lär oss om provtagning och hur vi hittar och tolkar den lagstiftning som gäller i dag. Behörighetskrav: 30 hp kemi eller biologi eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45 Miljöekonomi 7,5 hp

Kursen behandlar miljöproblematiken utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Val av ekonomiska styrmedel och dess påverkan på de olika aktörerna i samhället, samt metoder för värdering av miljö och åtgärder i miljöförbättrande syfte är viktiga delar av kursen. Behörighetskrav: Ma C eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 45

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de effekter som ett byggnadsarbete kan medföra på människor, djur, växter, vatten och landskap. Dessutom behandlas hur man ska minska eller undvika skadliga verkningar. Du får förmåga till kritisk analys av miljödata och utredningar. Behörighetskrav: 30 hp miljövetenskap/naturvetenskap eller ett års erfarenhet av miljöarbete på företag, myndighet eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 Miljöskyddsteknik – vatten och mark 7,5 hp

Med miljöskyddsteknik avses miljöteknik som minskar miljöpåverkan från befintlig verksamhet. Kursen ger fördjupade kunskaper i vattenvårdsteknik och ekologisk miljöskyddsteknik. Kursen ger även övning och färdigheter i beräkning och dimensionering av vattenreningssystem. I kursen ingår hydrologi, avloppsoch dagvattenhantering, våtmarksteknologi och marksanering med bio- och fytoremediering. Behörighetskrav: 60 hp inom området miljövetenskap/biologi med inriktning på ekologi halvfart ht 09, start v. 45 Miljöteknik i samhällsperspektiv 7,5 hp

Miljökemi: industriella processer 7,5 hp

Avsikten med kursen är att ge studerande med inriktning på miljöarbete i industrin en inblick i verksamheten. Kursen ger en orientering i teknisk kemi, och ger därmed förutsättningar för att förstå strukturen i kemiska processer som används inom industrin. Kursen kombinerar teorin kring industriprocesser för ett miljötänkande samhälle med besök på industrier. För att förstå processerna ingår dessutom apparatteknik, det vill säga teorin för de olika steg som processer är uppbyggda av. Behörighetskrav: Kemi 30 hp eller Allmän kemi 15 hp (eller motsvarande) samt ett års arbetslivserfarenhet med anknytning till kemi/miljö

halvfart ht 09, start v. 36 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp

Kursen ger ett helhetsperspektiv på människans miljöpåverkan och samhällets åtgärder. Du studerar globala miljöproblem som växthuseffekten och nedbrytningen av ozonlagret, såväl som regionala problem som övergödning och försurning. Du får också en insikt i myndigheters och företags miljöarbete. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 45 Tillämpad miljörätt 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i miljöbalken och dess praktiska tilllämpningar med särskild inriktning på miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, kemiska produkter och avfall. Kursen ger genom grupparbeten och projektarbete övning i att själv tillämpa miljöbalken för miljöstörande verksamhet.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

111

Naturvetenskap och matematik • Kurser

ekologisk inriktning, eller 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom området miljövetenskap/biologi med inriktning på ekologi, eller motsvarande utländsk utbildning. helfart ht 09, start v. 45


Naturvetenskap och matematik • Kurser

Behörighetskrav: Ma B, Sh A, Nk B (alt Bi A och Ke A) samt ett års arbetslivserfarenhet alternativt ett års högskolestudier halvfart ht 09, start v. 45

arbeta på länsstyrelsen med fältkontroller av lantbruken som erhåller dessa stöd. Både teoretisk och praktisk undervisning bedrivs i samarbete med yrkesverksamma handläggare på länsstyrelsen.

gödningsproblem och i landskapsplaneringssyfte. Anlagda våtmarkers design för att fungera optimalt som vattenrenare samt hur de bäst främjar den biologiska mångfalden tas upp i kursen.

Verktyg för att uppnå miljömålen inom lantbruket 7,5 hp

Behörighetskrav: Ma C, Nk B, (alt. Bi A, Ke A, Fy A) halvfart vt 10, start v. 03

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursen syftar till att ge kännedom om EU:s jordbrukspolitik, de svenska miljömålen och regelverket kring villkoren för jordbruksstöd och miljöersättningar. Studenten ska efter genomgången kurs kunna

112

Våtmarksteknik 7,5 hp A Kursen handlar om hur våtmarker kan användas praktiskt för att minska över-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Behörighetskrav: 90 hp inom området miljövetenskap/biologi med inriktning på ekologi, eller motsvarande utländsk utbildning halvfart vt 10, start v. 03

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Arbetsvetenskapligt program 180 hp

År 1 Tvärvetenskaplig introduktion till arbetsvetenskap 60 hp: Sociologi 15 hp Psykologi 15 hp Pedagogik 7,5 hp Ekonomi 7,5 hp Kvantitativ metod 7,5 hp Kvalitativ metod 7,5 hp

Vad gör en arbetsplats bra? Hur påverkas människor i sitt arbete? Vad händer när arbetslivet förändras? På det arbetsvetenskapliga programmet behandlas frågor om organisering av arbete och arbetsliv, personal och utveckling med utgångspunkt i hur individer, organisationer och samhälle påverkar och påverkas av varandra. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av hur arbetslivet och arbetsplatser fungerar och som vill arbeta med frågor om delaktighet, utveckling och förändring samt med organisation och personal. Det krävs att du har motsvarande ett års arbetslivserfarenhet när du börjar studera. Huvudområdet i programmet är arbetsvetenskap vilket är ett mångvetenskapligt ämnesområde där kunskaper från flera ämnen, om arbete, arbetsliv, organisation och utveckling, möts. Ett mångvetenskapligt perspektiv bidrar till att sätta människors arbete i ett helhetsperspektiv. Centrala områden inom ämnet är hur olika arbeten är organiserade, hur arbetsmiljön påverkar vår hälsa, hur ledarskap kan utformas samt på vilket sätt lärande i arbetslivet kan stimuleras för att utveckla individer, organisationer och verksamheter. Frågor om kvinnors och mäns livsvillkor och ställning på arbetsmarknaden och arbetslivets krav på förnyelse och utveckling är andra viktiga områden. Under en av terminerna väljer du själv innehåll. Då gäller platsgaranti på alla kurser som du är behörig till vid Högskolan i Halmstad. Programmets fristående termin är under översyn. Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas kan kurser och praktiska inslag komma att ersätta den fria terminen. Under utbildningen kommer du att skriva mindre rapporter och en mer omfattande uppsats. Du kommer att ha

kontakt med olika arbetsplatser för att koppla samman teori och praktik, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dig i frågor som är viktiga för dig själv, anställda och organisationen. Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Du kan söka de platser inom Erasmus som Högskolan erbjuder alla studenter eller ordna något på egen hand. Arbetsområden

Framtida arbetsuppgifter kan variera. Du kan arbeta med kompetensutvecklings- och utredningsfrågor inom organisationer eller personalfrågor där både arbetsrätt och personalekonomi kan ingå i dina arbetsuppgifter. Du kan arbeta i såväl offentlig som privat sektor eller som konsult i till exempel organisations- och utvecklingsfrågor. Behörighetskrav

År 2 Arbetsvetenskap (1–30) 30 hp: Arbetsliv i förändring 7,5 hp Organisationsteori 7,5 hp Arbete, miljö och teknik 7,5 hp Personalekonomi 7,5 hp Arbetsvetenskap (31–60) 30 hp: Arbetsrätt 7,5 hp Ledarskap och grupprocesser 7,5 hp Arbetsmiljö- och förändringsarbete 15 hp År 3 Valfri kurs om 30 hp alternativt utlandsstudier (under förutsättning att nödvändiga beslut fattas kan kurser och praktiska inslag komma att ersätta den fria terminen). Arbetsvetenskap (61–90) 30 hp: Centrala arbetsvetenskapliga teorier 15 hp Undersökning/uppsats 15 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Jonas Carlsson tfn 035-16 78 91 arbvet@hh.se

Ma B, Sh A samt ett års arbetslivserfarenhet på heltid eller motsvarande tid på deltid.

Sektionssekreterare Käthe Wagnemark tfn 035-16 72 59 kathe.wagnemark@hh.se

Övrigt

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till magisternivå i arbetsvetenskap.

Det har varit roligt att läsa det här programmet, det har öppnat så många dörrar och man ser vad som finns inom personalområdet, det är väldigt stort. Man fick ett helt annat tänk, och ser gruppen på ett helt annat sätt och det är viktigt när man jobbar med personalgrupper. Som PA-konsult (personaladministrativ) jobbar jag strategiskt och operativt med personalfrågor på Värnamo sjukhus. Jag har också hand om rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö. Alla i klassen har fått jobb och många har fasta tjänster. Om man är intresserad av personalfrågor och människor och organisationer rekommenderar jag att man läser det här programmet.”

www.hh.se/utbildning

Kristine And PA-konsult reassen, 28 år,

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

113

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll År 1 Folkhälsovetenskap (1–30) 30 hp Statsvetenskap (1–30) 30 hp - politisk teori 7,5 hp - jämförande politiska system 7,5 hp - internationell och transnationell politik 7,5 hp - politik och förvaltning 7,5 hp År 2 Genus, etnicitet och andra maktstrukturer (1–30) 30 hp - genusteori, feminism samt hegemonisk maskulinitet 7,5 hp - genus och etnicitet relaterat till sociala rörelser och media 7,5 hp - vetenskapliga datainsamlingsmetoder 7,5 hp - projektarbete 7,5 hp Folkhälsovetenskap (31–60) 30 hp - vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 hp - epidemiologi och global hälsa 7,5 hp - planering, implementering och utvärdering av folkhälsoarbete 15 hp År 3 - valfria kurser om 30 hp Folkhälsovetenskap (61–90) 30 hp - folkhälsovetenskaplig metod 15 hp - vetenskapligt arbete 15 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Gunvi Johansson tfn 035-16 74 07 fhv@hh.se Sektionssekreterare Ann-Britt Fritiofson tfn 035-16 74 02 Ann-Britt.Fritiofson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Anni Borgman, 25 år, student 114

Folkhälsovetenskapligt program 180 hp Hälsan i en befolkning påverkas av förändringar i samhället och av exempelvis socioekonomiska, politiska och kulturella faktorer. Inom programmet studerar du olika aspekter av dessa faktorer för att få kunskap om hur man ska kunna bevara en god hälsa och förebygga ohälsa på individ- och befolkningsnivå. Programmet riktar sig främst till dig som vill arbeta med folkhälsofrågor inom offentlig och privat verksamhet. Första året inleds med Folkhälsovetenskap (1–30) 30 hp där du läser om hälsoteorier, hur folkhälsan utvecklats över tid och vad som påverkat denna utveckling. Folkhälsoproblem studeras ur ett transkulturellt, genus- och åldersperspektiv. Vidare belyses hur dagens folkhälsoarbete organiserats, utifrån olika mål och strategier. Därefter följer introduktion i ämnet Statsvetenskap (1–30) 30 hp. Politiska inriktningar och företeelser studeras historiskt och i nutida perspektiv. Andra moment är argumentationsanalys, källkritik och kritisk granskning. År 2 ägnas inledningsvis åt hur genus, etnicitet och andra maktstrukturer förhåller sig till jämlikhet och jämställdhet på individ-, organisations- och samhällsnivå. Du studerar också hur idéer om kvinnlighet och manlighet reproduceras genom bilder i media. I Folkhälsovetenskap (31–60) 30 hp introduceras vetenskapliga metoder för att du ska kunna utveckla ett kunskapskritiskt förhållningssätt till hälsoutveckling och folkhälsoarbete nationellt och globalt. År 3 erbjuder möjlighet till valfria kurser. I Folkhälsovetenskap (61–90) 30 hp analyseras och värderas forskningsresultat inom folkhälsoområdet. Metodoch ämneskunskaper fördjupas genom att du producerar ett uppsatsarbete inom folkhälsovetenskap. Du har möjlighet

att samarbeta med exempelvis hälsoplanerare i landsting och kommun. Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Under valfria kurser har du möjlighet att studera utomlands. Du kan söka de platser inom Erasmus som Högskolan erbjuder alla studenter eller ordna utlandsstudier på egen hand. Arbetsområden

Framtida arbetsuppgifter för en folkhälsovetare kan vara att arbeta med hälsofrämjande frågor inom skolhälsovård, företagshälsovård samt en mängd andra områden. Arbetsmarknaden är bred. Framtida arbetsplatser kan vara kommuner, landsting såväl som företag och organisationer i den privata hälsosektorn. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till magisternivå i folkhälsovetenskap.

Jag vill jobba med människor, det psykosociala, och det som är innan man måste söka sjukvård. Vi jobbar mycket med preventiva värden. Mitt mål är att jobba med det positiva hos människor och hjälpa dem se möjligheter att förändra sin egen situation. Om jag får önska så kanske jag har ett företag om fem år där jag jobbar med teambuildning på företag och skolor. Jag vill jobba med samarbetsfrågor och självkänsla. En fördel med Högskolan i Halmstad är att det är så pass stort men ändå litet. Det är en härlig verksamhet här med kårgym och studenthälsa, och man har en bra kontakt med andra på Högskolan. Förra året var jag på retreat en dag som Studenthälsan ordnade och det är jättebra att de gör sådant.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


År 1 Idrottsvetenskap 60 hp: - Pedagogik inr. idrott 15 hp - Folkhälsovetenskap 15 hp - Psykologi inr. idrott 15 hp - Anatomi och fysiologi inr. fysisk träning 15 hp

Fysisk aktivitet, tävling, ledarskap, mental träning, anatomi och fysiologi – idrott är mer än sport. På det idrottsvetenskapliga programmet lär du dig både hur prestation och välbefinnande kan höjas. Hur studeras idrott vetenskapligt? På den idrottsvetenskapliga utbildningen har vi en tvärvetenskaplig profil där huvudområdena pedagogik, psykologi och folkhälsovetenskap integreras. Du kommer att studera fenomen som gruppdynamik, stresshantering samt anatomi och fysiologi, men också vilken inverkan arbetsmiljö och livsstil har på vår hälsa. Det handlar både om friskvård och elitidrott, men senare i utbildningen specialiserar du dig efter eget intresse. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, seminarier och fältarbete. Kurslitteraturen är till stor del inriktad på idrottsområdet. I samband med uppsatsskrivande har du möjlighet att samarbeta med idrottsföreningar, förbund eller personer som driver friskvårdsprojekt utanför Högskolan. De tre första terminerna följer alla programstudenter samma kurser. Termin 4 väljs fördjupning i ett av de tre huvudområdena. Det tredje året kan du själv välja innehåll och fördjupa eller bredda dig efter önskemål. Under utbildningens gång finns också möjlighet att välja ytterligare specialisering genom en valfri termin. Exempel på kurser som rekommenderas är företagsekonomi, juridik och hälsopsykologi. Vissa föreläsningar ges på engelska.

Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Vi har utbyte med ett flertal universitet under olika terminer i utbildningen bland annat Worcester University of Higher Education i Storbritannien och Unitec på Nya Zeeland. Vi samarbetar med utländska universitet kring en internationell magisterutbildning i idrottspsykologi. Arbetsområden

År 2 Termin 3: Ledarskap och lärande inom det idrottsvetenskapliga fältet 30 hp: - Träningslära 7,5 hp - Idrottsledarskap för lärande i handling 7,5 hp - Strategier för att motivera människor till en hälsosammare livsstil 7,5 hp - Gruppers dynamik och utveckling inom idrotten 7,5 hp Termin 4 (en av följande kurser väljs): Pedagogik inr. idrott (31–60) 30 hp Folkhälsovetenskap (31–60) 30 hp Psykologi inr. idrott (31–60) 30 hp

Arbetsmarknaden blir så bred som du själv gör den, men exempel på framtida uppgifter kan vara att planera hälsofrämjande åtgärder, utveckla ledarutbildningar, samordna friskvårdssatsningar inom näringslivet, träna och leda elit-idrottare eller att leda träningsverksamhet för funktionshindrade. Däremot får du ingen formell behörighet som idrottslärare.

År 3 Termin 5 (en av följande kurser väljs): Pedagogik inr. idrott (61–90) 30 hp Folkhälsovetenskap (61–90) 30 hp Psykologi inr. idrott (61–90) 30 hp

Behörighetskrav

Mer information

Ma A, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till magisternivå i folkhälsovetenskap, psykologi inriktning idrott eller pedagogik beroende på vald inriktning.

Termin 6: Valfri kurs om 30 hp alternativt studier utomlands Reservation för ändringar. Programansvarig Hansi Hinic tfn 035-16 72 69 ivp@hh.se Sektionssekreterare Käthe Wagnemark tfn 035-16 72 59 kathe.wagnemark@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Jag jobbar på simklubben Laxen, halvtid som simtränare, halvtid med administrativa uppgifter. Jag trivs jättebra. Varje dag innebär en glädje och det är få förunnat att få jobba med sitt intresse. Jag tycker att man har lärt sig att vara kritisk till det man gör och att man inte bara gör samma sak utan strävar efter att bli bättre. Både som tränare och som kompis och även som förälder, vilket man också får vara för ungdomarna. Man måste se så mycket mer av individen, inte bara hur det är på träningen utan också hur det är i skolan och hemma. Det är viktigt att se det från olika vinklar. Idrottspsykologi är jätteviktigt, framförallt när du tränar så ofta som upp till tio gånger i veckan. Då är det både motivation och målsättning som gäller.”

Maria Larsson simtränare , 26 år,

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

115

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll

Idrottsvetenskapligt program 180 hp


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll År 1 International relations 15 hp Economics 15 hp Asian studies – politics and economics 15 hp International relations 7,5 hp Economics 7,5 hp År 2 International relations 7,5 hp Economics 7,5 hp International and regional law 7,5 hp Comparative legal traditions in Asia 7,5 hp International relations 30 hp or Economics 30 hp År 3 Study abroad, internship-/project International relations 30 hp or Economics 30 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Kazuki Iwanaga tfn 035-16 79 71 ire@hh.se www.hh.se/utbildning

116

Ny utbildn Ges på eng ing! elska!

Internationella relationer och nationalekonomi (IRE) 180 hp Detta program erbjuder en unik treårig samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning på Öst-och Sydöstasien med studier i huvudområdena IR och nationalekonomi samt utlandsstudier/praktik. Utbildningen ger kompetens för arbetslivet inom både offentlig och privat verksamhet såväl nationellt som internationellt. Under de senaste decennierna har det skett en förskjutning av världens ekonomiska tyngdpunkt från Europa och USA till ett dynamiskt och snabbt växande Asien. I takt med den ekonomiska utvecklingen har området fått en ökad politisk betydelse och intresset för regionen har blivit allt större. Det finns ett ökande behov av samhällsvetare med kunskaper i Asiens ekonomiska, politiska, sociala, juridiska och kulturella förhållanden. Förutom programmets huvudområden (kandidatämnen) internationella relationer och nationalekonomi, ägnas studierna åt politiska, ekonomiska, juridiska, sociala och kulturella förhållanden i Asien. Asienkunskap (15 hp) är integrerad i undervisningen och studier i internationell juridik, framförallt med inriktning på Asien (15 hp) är obligatoriska eftersom du måste ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna studera eller praktisera i regionen. Den femte terminen tillbringar du vid ett utbytesuniversitet i Asien eller praktiserar där. Detta ger ovärderliga internationella erfarenheter för framtida verksamhet/studier. Flera av kurserna i IR och ekonomi på Högskolan i Halmstad läses tillsammans med utländska studenter. Detta bidrar till att ge utbildningen en internationell prägel även på hemmaplan. Under de tre första terminerna ägnas studierna åt de båda grundläggande kursblocken i internationella relationer och nationalekonomi samt en specialkurs inriktad mot Asien. Under de grundläggande terminerna förekommer inslag riktade mot Asien i form av seminarier, gästföreläsningar och uppgifter av inlämningskaraktär. Under termin 3 väljer du vilken inriktning du vill ha i din examen, det vill säga fördjupningsinriktning antingen mot national-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

ekonomi eller internationella relationer. Du läser även två specialinriktade kurser i juridik under termin 3. Under terminerna 4-6 bedrivs fördjupningsstudier inom valt ämnesområde. Termin 5 förväntas du ägna åt studier/praktik i Asien. Den sjätte och avslutande terminen ägnas åt examensarbetet i något av huvudämnena. Examen

Politices kandidatexamen (pol. kand.). Studier utomlands

Femte terminen tillbringar du utomlands på ett av de välrenommerade asiatiska universitet som Högskolan i Halmstad samarbetar med. Högskolan i Halmstad bistår med utbildningsplatser vid utbytesuniversiteten. Programmet erbjuder också möjligheter att genomföra en praktik- eller projekttermin. Valet av lämplig praktik eller projekt ska ha en tydlig anknytning till det öst- och sydöstasiatiska området. Du ansvarar för att ordna praktikplats med stöd från Högskolan. Arbetsområden

Programmet är en utbildning med internationellt perspektiv som förbereder för kvalificerat utrednings- och handläggningsarbete inom offentlig och privat verksamhet både nationellt och internationellt. Programmet lämpar sig speciellt för dig som vill jobba med internationella frågor i Sverige eller utomlands. Behörighetskrav

En B, Ma C och Sh A eller motsvarande. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ges på engelska.


År 1 Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp Psykologi med inriktning idrott I, 10 hp Rörelselära med inriktning golf 10 hp Socialpsykologi med inriktning idrott 7,5 hp Fysiologi inriktning fysisk träning golf 10 hp

– inriktning golf 120 hp

På programmet skapar vi möjligheter för idrottslig utveckling samtidigt som vi bedriver en akademisk utbildning som leder till högskoleexamen. Det är ett bra alternativ för dig som satsar på en professionell karriär som idrottare. Utbildningen vänder sig till dig som spelar golf på elitnivå och vill kombinera detta med högskolestudier. Studierna är anpassade för att passa in i tränings- och tävlingsverksamhet såväl med avseende på innehåll som kursernas tidsmässiga planering. För att du ska kunna tillgodogöra dig studierna är det nödvändigt att du håller hög nivå som golfspelare. Vi har valt att lägga motsvarande två års studier över en treårsperiod för att skapa ett flexibelt upplägg och goda möjligheter att anpassa studierna efter individuella önskemål. Under de två första åren läser du obligatoriska ämnen i ett idrottsblock. De teoretiska kurserna i idrottsblocket har integrerade idrottsmoment för att tydliggöra kopplingen mellan teori och praktik. Det tredje året läser du valfria kurser ur Högskolans utbud. Då har du platsgaranti på de kurser som du är behörig att läsa. Under vårterminen år tre genomför du också ett fördjupningsarbete inom det idrottsvetenskapliga området. Seminarier med golfanknytning, workshopar i golfmiljö och ett golfinriktat fördjupningsarbete bidrar till att befästa utbildningens specifika inriktning. Under hela utbildningstiden skapar vi dessutom förutsättningar för dig att bedriva träning i närområdet.

År 2 Grunder inom idrottsskador 7,5 hp Träningslära I, 7,5 hp Kognitionspsykologi inriktning idrott/golf 10 hp Idrottsfysiologi inriktning golf 12,5 hp

Examen

Högskoleexamen. Studier utomlands

Du kan söka de platser som Högskolan erbjuder alla studenter eller ordna något på egen hand. Arbetsområden

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att vara verksam som professionell golfspelare. Golfbranschen är en stor industri med många spännande arbetsuppgifter och efter kompletterande studier kan du även arbeta med andra områden inom branschen

År 3 Fördjupningsarbete psykologi inriktning idrott 7,5 hp Valfria kurser 30 hp Reservation för ändringar.

Behörighetskrav

Ma B, Nk B alt. Fy A, Ke A, Bi A. Dessutom särskilda behörighetskrav gällande idrottsliga färdigheter. Kontakta studerandeavdelningen vid Högskolan i Halmstad eller programansvarig för mer information. Du kan även hämta dokumentet med beskrivningen av de särskilda behörighetskraven i PDF-format på www.hh.se/golf.

Mer information Martin Gunnarsson golf@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Övrigt

Startar ht 09.

Jag vill få en utbildning och lära av alla andra, se hur de spelar och tänker. Det här är en chans att kunna utvecklas som golfare och vi har de bästa förutsättningarna i Europa, med bra utrustning och tillgång till klubbar. Det känns kanon, är hur kul som helst med en bra klass. Överlag blir det skola, gym och golf. Vi får vara på fyra olika golfklubbar i Halmstad och jag tränar två timmar per dag, ensam eller med klassen. Man får lägga ner hur mycket tid man vill på golfen. Halmstad är en bra plats för utbildningen eftersom vi har så många bra banor runt omkring. Och målet är att kunna hålla kontakten med sin tränare, vilket är svårt om man går på college i USA. Jag har min tränare i Haverdal.”

Denise Ågren, 20 år , student

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

117

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll

Professionellt idrottsutövande


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll År 1 Psykologiska grundbegrepp i ett utvecklingsperspektiv med tillämpning i arbete och idrott 30 hp - Ämnes/programintroduktion 7,5 hp - Utvecklingspsykologi 7,5 hp - Arbets- och idrottspsykologisk baskurs 15 hp Kognitionspsykologi – inriktning idrott 7,5 hp* Kognitionspsykologi – inriktning arbete 7,5 hp** Emotionspsykologi 7,5 hp Personlighetspsykologi 7,5 hp Idrottspsykologi, med inriktning mot prestation 7,5 hp* Arbetspsykologi, personbedömning och rekrytering 7,5 hp** År 2 Socialpsykologi 7,5 hp Hälsopsykologi 7,5 hp Tillämpad idrottspsykologi 1, Idrott, fysisk aktivitet & hälsa 15 hp* Tillämpad arbetspsykologi 1, Arbete och Hälsa 15 hp** Valfri kurs om 30 hp alternativt utlandsstudier 30 hp År 3 Vetenskaplig metod 15 hp Empiriskt arbete 15 hp Coaching & Ledarskap 15 hp Tillämpad Idrottspsykologi 2, 15 hp* Tillämpad Arbetspsykologi 2, 15 hp** * Läses av dem som har valt Idrottspsykologi som område ** Läses av dem som har valt arbetspsykologi som område Reservation för ändringar.

Ny utbildn in

Psykologiprogrammet

– inriktning arbete och idrott 180 hp Är du intresserad av hur människor fungerar psykologiskt. Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av områden som ledarskap, rekrytering och organisationsutveckling inom arbetslivet eller idrottspsykologiska frågor som rör prestations- och hälsoutveckling? Programmet har två inriktningar, dels psykologi med inriktning på arbete, dels psykologi med inriktning på idrott. Båda inriktningarna har en gemensam bas i grundläggande psykologisk teoribildning, t.ex. tänkande, känsloliv och utveckling. Modern arbets- och idrottspsykologisk forskning ligger till grund för teman som behandlar ledarskap, grupputveckling, motivation och hälsa. I programmet betonas människans möjligheter och positiva förutsätningar mer än det som skapar hinder och problem. Dessutom betonas ett resurs och hälsoperspektiv. Efter den första terminens gemensamma genomgång av basbegrepp och psykologiska teorier väljer du inriktning på arbete eller mot idrott. Under de följande fem terminerna kommer du att fördjupa dig i arbets- eller idrottspsykologisk teoribildning med dess tillämpningar, där exempelvis frågeställningar som dessa kan bli aktuella: Hur kan arbetsorganisationer byggas, alternativt hur kan träningsmodeller lyftas fram som gynnar motivation, prestation och välbefinnande? Under hela programtiden kommer du att få möjlighet att tillämpa de teorier som du läser. Studierna avslutas med ett tillämpat arbete inom en arbets- eller idrottsorganisation.

Studier utomlands

Under termin fyra finns möjlighet att läsa utomlands. Högskolan har avtal med flera universitet i och utanför Europa och administrerar även MFS-stipendier för den som vill utföra en fältstudie i ett u-land. Arbetsområden

Examen från programmet med inriktning arbete ger till exempel förutsättningar att arbeta med frågor som grupputveckling, ledarskap, rekrytering, arbetsmiljö och hälsa inom en personalfunktion eller i självständigt konsultativt arbete. Den idrottspsykologiska inriktningen ger möjlighet att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare, ledare, tränare och konsulent inom idrottsrörelsens föreningar och förbund. Likväl ges möjligheter att implementera idrotts- och hälsopsykologisk kunskap utanför idrottens domäner. Examen från programmet ger dock inte behörighet att arbeta som legitimerad psykolog eller arbetsuppgifter som kräver klinisk utbildning. Behörighetskrav

Ma A och Sh A samt ett års arbetslivserfarenhet på heltid eller motsvarande på deltid. Övrigt

Examen Mer information Programansvarig Tomas Berggren tfn 035-16 72 82 psy@hh.se

Kandidatexamen.

Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se ww.hh.se/utbildning

118

g!

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Startar ht 09, helfart.


Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

År 1 Omvårdnad Human biomedicin Samhälls- och beteendevetenskap Klinisk omvårdnad

Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt ska du som sjuksköterska ansvara för och deltaga i omvårdnadsarbetet. Du handleder och undervisar patienter, anhöriga, studenter och personal samt initierar och genomför forsknings- och utvecklingsarbeten. Hälsobefrämjande och förebyggande arbete utgör en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Omvårdnad är utbildningens huvudämne. För att kunna bedriva professionell omvårdnad krävs goda kunskaper i såväl huvudämnet som i human biomedicin och samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Ämnet omvårdnad omfattar 90 högskolepoäng (hp) och innehåller ett examensarbete på 15 hp. Klinisk omvårdnad omfattar 45 hp, human biomedicin omfattar 30 hp och samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen 15 hp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt metodövningar. För att möjliggöra en kontinuerlig integrering mellan teoretiska och kliniska studier har du tillgång till kliniska studieplatser inom sjuksköterskans olika verksamhetsområden i Hallands län. Handledning ges av legitimerade sjuksköterskor på den kliniska studieplatsen och till varje studieplats finns lärare tillgängliga. Kliniska studier förläggs inom hela Hallands län.

År 2 Omvårdnad Human biomedicin Samhälls- och beteendevetenskap Klinisk omvårdnad År 3 Omvårdnad Klinisk omvårdnad

Studier utomlands

Du har möjlighet till såväl teoretiska som kliniska studier utomlands inom något ämnesområde representerat i programmet. Arbetsområden

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom allmän hälso- och sjukvård. Efter ytterligare utbildning kan du arbeta inom specialistområden.

Valbara kurs inom omvårdnad (varav en väljs): Omvårdnad med inrikting mot nutrition 7,5 hp Omvårdnad med inrikting mot palliativ vård 7,5 hp Omvårdnad med inriktning mot smärta och smärtbehandling 7,5 hp Reservation för ändringar.

Behörighetskrav

Ma B, Sh A, Nk B (alt. Fy A, Ke A, Bi A). Övrigt

Programmet startar ht 09 och vt 10 på helfart både i Halmstad och Varberg.

Examen

Sjuksköterskeexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen med huvudområde omvårdnad.

Det är stimulerande, man är aldrig fullärd och jag möter kollegor varje dag som jag känner kan så mycket, och det är inspirerande. Det finns många valmöjligheter. Du kan jobba som barnsköterska, skolsköterska, kommunsköterska. Att jobba som skolsköterska eller på en ungdomsmottagning är ju två helt olika yrken. Och även om jag skulle välja att bli brandman eller polis är det en otrolig grund i detta yrke. Praktiken är oerhört viktig. Det är först då som du faktiskt får en inblick i det du ska hålla på med. Genom att se hur andra jobbar får man förståelse för vad man själv kan tänka sig att jobba med, och det är ett bra tillfälle att visa framfötterna. Jag jobbade exempelvis som undersköterska två somrar under utbildningen och det var genom praktiken jag fick det jobbet.”

Mer information Programansvarig Margareta Brandorf tfn 035-16 74 15/16 72 21 sjk@hh.se Sektionssekreterare Barbara Meixner tfn 035-16 75 72 barbara.meixner@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Ola Jakobsson, sjuksköterska 23 år,

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

119

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll År 1 Omvårdnad 22,5 hp Samhälls och beteendevetenskaplig kurs 15 hp Human biomedicin som stöd för sjuksköterskans funktion 15 hp Fältstudier ingår Klinisk omvårdnad 7,5 hp År 2 Omvårdnad 37,5 hp (varav 15 hp examensabete) Klinisk omvårdnad 22,5 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Elisabet Eiroff-Ingemansson tfn 035-16 74 13 ksjk@hh.se

Ny utbildning!

Sjuksköterskeprogrammet för sjuksköterskor med utländsk examen 120 hp

Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt, ska du som svensk sjuksköterska ansvara för och delta i omvårdnadsarbetet. Du handleder och undervisar patienter, närstående och personal samt initierar och genomför forsknings- och utvecklingsarbeten. Hälsofrämjande och förebyggande arbete utgör en stor del av sjuksköterskans arbete. Omvårdnad är utbildningens huvudämne. För att bedriva professionell omvårdnad krävs goda kunskaper i såväl huvudämnet som i human biomedicin och samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Ämnet omvårdnad omfattar 90 högskolepoäng (hp) och innehåller ett examensarbete på 15 hp. (Som utländsk sjuksköterska får du tillgodoräkna dig 30 hp inom omvårdnad från tidigare sjuksköterskeutbildning samt yrkesverksamhet.) Klinisk omvårdnad omfattar 30 hp, human biomedicin 15 hp och samhällsoch beteendevetenskapliga ämnen 15 hp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt metodövningar. För att möjliggöra en kontinuerlig integrering mellan teoretiska och kliniska studier har du tillgång till kliniska studieplatser inom sjuksköterskans olika verksamhetsområden, främst Hallands län. Handledning ges av legitimerade sjuksköterskor på den kliniska studieplatsen och till varje studieplats finns lärare tillgängliga.

Sektionssekreterare Barbara Meixner tfn 035-16 75 72 barbara.meixner@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

120

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Examen

Sjuksköterskeexamen. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen uppfyller även kraven för kandidatexamen, med huvudområde omvårdnad. Arbetsområden

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom allmän hälso- och sjukvård. Efter ytterligare utbildning kan du arbeta inom specialistområden. Behörighetskrav

Treårig utländsk sjuksköterskeutbildning. Ma B, Sh A, Nk B, (alt. Fy A, Ke A, Bi A). Svenska språket, Sv B eller motsvarande. Reell kompetens. Övrigt

Startar ht 09, halvfart. Flexibilitet finns när det gäller studietakt. Viss möjlighet finns att anpassa utbildningtakten efter behov.


– omfattande 60 eller 75 högskolepoäng

Sjuksköterskan har ett omfattande arbetsfält inom hälso- och sjukvård. För allt fler arbetsområden krävs specialistsjuksköterskeutbildning. Denna utbildning ligger på avancerad nivå och leder till en yrkes­examen, en specialistsjuksköterskeexamen. • Om du har kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad kan du inom ramen för alla specialistsjuksköterskeutbildningar skriva en projektplan till ett självständigt arbete (examensarbete). Efter avslutad specialistsjuksköterskeutbildning har du sedan möjlighet att söka magisterkurs i omvårdnad och där genomföra ditt självständiga arbete (examensarbete) för magisterexamen. • Om du har 60 hp i vårdvetenskap/omvårdnad har du möjlighet att efter avslutad specialistsjuksköterskeutbildning söka kurs i omvårdnad 61–90 på grundnivå och där genomföra ditt självständiga arbete (examensarbete) för kandidatexamen.

Följande specialistsjuksköterskeutbildningar startar ht 2009

funktionsområde – fördjupningskurs I alt. II om 15 hp.

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp

Behörighetskrav: Legitimation som sjuksköterska 180 hp (120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning på allmän hälso- och sjukvård samt vårdvetenskap/omvårdnad (1–60) 60 hp. Dessutom krävs sex månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Utbildningen leder fram till specialisering inom psykiatrisk vård. Psykiatrisjuksköterskans yrke har genomgått en snabb utveckling och utvidgning med till exempel fler arbetsgivare, fler arbetsuppgifter samt större möjligheter till forskning och utveckling. Utbildningen ges i samverkan med Växjö universitet, Institutionen för Vårdvetenskap och Socialt arbete. Växjö utgör kursort, medan Halmstad är studieort för en studiegrupp omfattande cirka tio studenter. Växjö universitet är ansvarig för utbildningen, dess innehåll och organisation. För vidare information se www.ivosa.vxu.se halvfart ht 09, fortsätter t.o.m. vt 11 Växjö universitet ansvarar även för antagningen och ansökan sker via www.studera.nu Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp

Utbildningen leder fram till specialisering som distriktssköterska. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom hälso- och sjukvård samt folkhälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre inom såväl primärvård som kommunal hälso- och sjukvård. Kliniska studier ingår. Dessa förläggs företrädesvis inom Hallands län. Utbildningen består av kurserna: Folkhälsa/folkhälsoarbete 30 hp, Barn och ungdomars hälsa och ohälsa 15 hp, Farmakologi med sjukdomslära 15 hp, Omvårdnad inom distriktssköterskans-

helfart ht 09, fortsätter t.o.m. mitten ht 10 Kursort: Halmstad (delar av kurserna förläggs till Varberg).

Följande specialistsjuksköterskeutbildningar startar vt 2010 Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp

Utbildningen leder fram till specialisering inom ambulanssjukvård. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling för att kunna ge patienten ett professionellt omhändertagande i samband med omhändertagande inom ambulans samt för vårdinsatser vid akuta situationer utanför sjukhuset och i samband med katastrofsituationer. Kliniska studier ingår. Dessa förläggs företrädesvis inom Hallands län. Utbildningen består av kurserna: Akutmedicin 15 hp, Omvårdnad vid akut smärta och smärtbehandling 7,5 hp, Omvårdnad inom ambulanssjukvård I, 7,5 hp, Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 15 hp, Omvårdnad inom ambulanssjukvård- fördjupningskurs I alt. II om 15 hp.

Behörighetskrav: Legitimation som sjuksköterska 180 hp (120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning på allmän hälso- och sjukvård samt vårdvetenskap/omvårdnad (1–60) 60 hp. Dessutom krävs sex månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. helfart vt 10, fortsätter ht 10 Kursort: Halmstad (delar av kurserna förläggs till Varberg). Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp

Utbildningen leder fram till specialisering inom anestesisjukvård. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling för att kunna ge patienten ett professionellt omhändertagande före, under och efter ett operativt ingrepp samt för vårdinsatser vid akuta situationer såväl inom som utanför sjukhuset och i samband med katastrofsituationer. Kliniska studier ingår. Dessa förläggs företrädesvis inom Hallands län. Utbildningen består av kurserna: Akutmedicin 15 hp, Omvårdnad vid akut smärta och smärtbehandling 7,5 hp, Perioperativ omvårdnad 7,5 hp, Anestesiologi 15 hp, Omvårdnad inom anestesisjukvård – fördjupningskurs I alt. II om 15 hp. Behörighetskrav: Legitimation som sjuksköterska 180 hp (120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning på allmän hälso- och sjukvård samt Omvårdnad (1–60) 60 hp. Dessutom krävs sex månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

121

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Påbyggnad

Specialistsjuksköterskeutbildningar


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Påbyggnad

helfart vt 10, fortsätter ht 10 Kursort: Halmstad (delar av kurserna förläggs till Varberg) Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp

Utbildningen leder fram till specialisering inom intensivvård. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling för att kunna ge patienten ett professionellt omhändertagande i samband med intensivvård, före och efter ett operativt ingrepp samt för vårdinsatser vid akuta situationer såväl inom som utanför sjukhuset och i samband med katastrofsituationer. Kliniska studier ingår. Dessa förläggs företrädesvis inom Hallands län. Utbildningen består av kurserna: Akutmedicin 15 hp, Omvårdnad vid akut smärta och smärtbehandling 7,5 hp, Omvårdnad inom intensivvård 7,5 hp, Medicinsk vetenskap inom intensivvård 15 hp, Omvårdnad inom intensivvård – fördjupningskurs I alt. II om 15 hp. Behörighetskrav: Legitimation som sjuksköterska 180 hp (120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning på allmän hälso- och

122

sjukvård samt vårdvetenskap/omvårdnad (1–60) 60 hp. Dessutom krävs sex månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. helfart vt 10, fortsätter ht 10 Kursort: Halmstad (delar av kurserna förläggs till Varberg) Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp

Utbildningen leder fram till specialisering inom operationssjukvård. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom såväl omvårdnad som medicinsk behandling för att kunna ge patienten ett professionellt omhändertagande i samband med ett operativt ingrepp samt för vårdinsatser vid akuta situationer såväl inom som utanför sjukhuset och i samband med katastrofsituationer. Kliniska studier ingår. Dessa förläggs företrädesvis inom Hallands län. Utbildningen består av kurserna: Akutmedicin 15 hp, Omvårdnad vid akut smärta och smärtbehandling 7,5 hp, Perioperativ omvårdnad 7,5 hp, Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård 15 hp, Omvårdnad inom operationssjukvård – fördjupningskurs I alt. II om 15 hp.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Behörighetskrav: Legitimation som sjuksköterska 180 hp (120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning på allmän hälso- och sjukvård samt vårdvetenskap/omvårdnad (1–60) 60 hp. Dessutom krävs sex månaders yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. helfart vt 10, fortsätter ht 10 Kursort: Halmstad (delar av kurserna förläggs till Varberg)

Programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningarna:

Barbro Boström tfn 035-16 74 53 Institutionssekreterare

Ann-Britt Fritiofson tfn 035-16 74 02 I mån av plats har du möjlighet att söka enstaka kurser som ingår i pågående specialistsjuksköterskeutbildningar. För mer information om vilka kurser som är aktuella se Högskolans webbplats www.hh.se/specsjk


Vi människor ingår i en rad relationer till varandra, på arbetet, i privatlivet och i mer eller mindre organiserade sammanhang av olika slag. Att förstå varför relationer ser ut som de gör är inte alltid så enkelt, särskilt inte i vårt moderna samhälle där en mångfald sociala relationer berör och påverkar oss i vardagslivet. Socialpsykologi är ett ämne som undersöker sociala relationer och kan bidra till en förståelse för hur olika sociala samspel uppstår och förändras.

År 2 Valfri kurs (1–30) 30 hp Sociologi (31–60) 15 hp Psykologi (31–60) 15 hp

På det socialpsykologiska programmet får studenterna lära sig att undersöka, belysa och förstå sociala samspel i grupper, organisationer och i vardagslivet. Programmet syftar till att ge en omfattande kunskap om sociala relationer och hur dessa kan förstås på olika nivåer och genom olika perspektiv. I huvudämnet socialpsykologi studeras teman som socialisation, identitet, könsrelationer, roller, meningsskapande, kreativitet, emotioner, moral, identitet, kommunikation samt olika forskningsmetoder. Vidare studeras sociologi, psykoanalytisk teori och organisationspsykologi. Utbildningen är en teoretisk utbildning men studenterna förvärvar även en viss praktisk färdighet genom tilllämpade moment; exempelvis samtalsmetodik och arbete med grupper. Under en termin arbetar studenterna med att undersöka relationella förhållanden i en organisation. Den kursen inleds med studier i projektledning, rådgivning och problembaserat lärande. Under utbildningen föreläser även gästföreläsare så som psykologer, konstnärer och organisationskonsulter som även driver projekt och gruppövningar med studenterna.

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Socialpsykologiskt program 180 hp

Programmets innehåll År 1 Socialpsykologi (1–30) 30 hp Socialpsykologi (31–60) 30 hp

År 3 Projekttermin (1–30) 30 hp Socialpsykologi (61–90) 30 hp Reservation för ändringar.

Studier utomlands

Termin tre kan du även läsa utomlands med vissa undantag när det gäller val av land. Detta ordnar du själv i samråd med lärarna. Projektarbetet under termin fem kan också förläggas utomlands men den teoretiska delen av utbildningen sker på Högskolan i Halmstad. Arbetsområden

Examen från det socialpsykologiska programmet innebär en god grundutbildning för arbete inom företag, organisationer och verksamheter som efterfrågar en bred beteendevetenskaplig kompetens med fördjupade kunskaper inom socialpsykologi. Det kan vara arbete inom sociala områden, inom utbildning och arbete med olika typer av grupper. Utbildningen förbereder dig särskilt för att på självständig basis arbeta i projektform gentemot olika organisationer.

Mer information

Behörighetskrav

www.hh.se/utbildning

Programansvarig Henrik Stenberg tfn 035-16 74 42 socpsy@hh.se Sektionssekreterare Ann-Britt Fritiofson tfn 035-16 74 02 Ann-Britt.Fritiofson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se

Grundläggande behörighet. Övrigt

Startar ht 09, helfart.

Examen

Kandidatexamen.

Alla har alltid kommit till mig för att få råd och hjälp i livet och då tänkte jag att jag kunde jobba med det. Jag gillar kombinationen sociologi och psykologi och vill inte sätta diagnos på människor utan mer se vilka situationer de befinner sig i. Att bli socionom kändes för snävt, det här är mer öppet. Det har varit väldigt mycket aha-upplevelser och jag har lärt mig mycket mer än jag trodde. Jag har kommit jätterätt. Om tio år har jag förhoppningsvis startat eget företag och har ett par anställda. Som jag känner det nu kommer jag att jobba som coach och samtalsterapeut. Som coach för företag som har konflikter och vill förbättra personalhälsan. Som samtalsterapeut för par.”

Nima Ghassemi, 23 år, student

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

123


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll År 1 Kunskapsfält och verksamhet 7,5 hp Fältstudier 15 hp Ledning och organisering av Human service organisationer 15 hp Äldres livsvillkor och välbefinnande 7,5 hp Funktionshindrades livsvillkor och välbefinnande 7, 5 hp Välfärdssektorns organisering och utveckling 7, 5 hp År 2 Starta, driva och förvalta verksamheter inom välfärdssektorn 7,5 Ledarskap och förändringsarbete 7,5 hp Social ekonomi 7,5 hp Juridik, inriktning offentlig rätt 7,5 hp Välfärd och mångfald 7,5 hp Empowerment och social mobilisering 7,5 hp Att undersöka, analysera och beskriva social verksamhet 7,5 hp Projektarbete 7,5 hp År 3 Valbara kurser och/eller utbytesstudier 30 hp Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp Självständigt arbete 15 hp Verksamhetsförlagd validering av självständigt arbete 7,5 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Ingrid Karlsson tfn 035-167683 socialtarbete@hh.se Studievägledning tfn (vxl) 035-167100 www.hh.se/utbildning

Ny utbildning!

Socialt arbete – ledning och organisering i en föränderlig välfärd 180 hp

Är du intresserad av lednings- och utvecklingsfrågor inom det sociala fältet? Detta är ett nytt spännande program som ger dig en grund för att planera, leda, organisera och utveckla verksamheter och tjänster inom offentliga, privata, ideella och kooperativa verksamheter. Frågor om ledning, samordning och utveckling är framträdande och människors förväntningar på delaktighet stora inom välfärdssektorn. Programmet har ett tydligt och konsekvent brukarperspektiv. Beredskap att självständigt och i samverkan med brukare och andra intressenter leda och utveckla verksamheter är viktiga utgångspunkter. De två stora delarna i utbildningen är socialt arbete som är huvudområde och ledarskap som är en specialisering inom det sociala fältet. Båda studeras på samhällsnivå, exempelvis hur välfärdsystemet är uppbyggt och organiserat och på gruppoch individnivå som fokuserar människors livsvillkor. Du kan ge din utbildning en egen profil genom valfria kurser inom programmets ram. Möjlighet finns också att läsa valbara kurser vid andra lärosäten och tillgodoräkna sig dem i programmet. En viktig del i utbildningen är de 20 veckors fältstudier och annan verksamhetsförlagd utbildning inom olika sociala verksamheter som ingår och som vid intresse kan förläggas utomlands. Detta ger dig en möjlighet att praktiskt studera olika sociala verksamheter och att i samverkan med brukare utveckla förmågor att leda, utveckla och driva brukarorienterade verksamheter. I programme medverkar olika brukargrupper på flera sätt till exempel som handledare under fältstudier och som föreläsare.

Studier utomlands

Programmet har utbyte med University of Leeds inom handikappvetenskap. Utbyte både nationellt och internationellt inom Socialt arbete planeras och kommer att erbjudas under utbildningen. Du kan söka de platser inom utbytesprogrammet Erasmus som Högskolan erbjuder alla studenter eller ordna något på egen hand. Arbetsområden

Efter genomförd utbildning förväntas du kunna arbeta med lednings- och utvecklingsfrågor inom välfärdsektorn både inom det offentliga systemet och inom privata, kooperativa, ideella och andra brukarstyrda organisationer. Det kan till exempel handla om äldreomsorg, handikappomsorg, ledning inom personlig assistans, utvecklingsuppdrag och ledning inom missbruksvård samt inom socialt företagande i vid bemärkelse. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger bland annat behörig­ het till Magisterprogram i handikapp­ vetenskap, Masterutbildning i hälsove­ tenskap respektive socialt arbete.

Examen

Kandidatexamen.

Vi ville nisha på något som socionomerna inte har, och det är socialt företagande i stort. Vi ser att man kan utveckla företagande och samverkan med brukarna. Det kan handla om personlig assistans där det redan i dag är brukarna själva som anställer, och här kan man till exempel vara chef för dessa assistenter. Man kan både vara egen företagare och jobba på till exempel ett fontänhus där det finns behov av ledare.”

, Ingrid Karlssonig ar sv an m progra 124

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Programmets innehåll

Du som har ett starkt engagemang för samhällsfrågor och människor får i detta program en vetenskaplig grund för ditt framtida arbete som beteendevetare och utvecklingssociolog inom privat och offentlig verksamhet. Du får kunskap om hur du kan hantera de situationer som du ställs inför i undersökningar, kartläggningar, hantering av förändringsprocesser i samhället.

År 2 Välfärdssystemet – Samhällelig stabilitet och förändring 30 hp Socialt utvecklingsarbete 30 hp

En sociolog kan studera till exempel ungdomskultur, familjeliv eller samhällskonflikter, allt som handlar om mänskliga relationer och samhällsfenomen vare sig det sker här eller i en annan del av världen. Huvudområdet sociologi problematiserar bland annat makt, deltagande, gemenskap, marginalisering och identitet. Praktiska moment finns inlagda i undervisningen. Det är uppgifter som för dig ut i olika verksamheter, till exempel intervjuer med personal inom socialtjänst och kriminalvård. Då blir frågor kopplade till kön, etnicitet och klass centrala. År två läser du kurser som stärker din kunskap om välfärdssystemet och hur samhällsutvecklingen påverkar detta. Du får genuina och kreativa verktyg för arbete i framtida utvecklings- och utvärderingsuppgifter. Du utför också ett projektarbete där du arbetar i ”skarpt läge” med en extern uppdragsgivare. Sista året inleds med en termin där du själv väljer ämne och har platsgaranti på Högskolans kursutbud som du är behörig till. Många väljer att läsa ämnen som pedagogik, statsvetenskap, hälsovetenskap eller genus, etnicitet och andra maktstrukturer, men även internationella relationer, företagsekonomi, juridik eller arbetsvetenskapliga kurser är bra komplement. Sista terminens examensarbete i sociologi (61–90hp) kan bygga vidare på projektarbetet, men du har även möjlighet att till exempel med inspiration från ditt valfria ämne hitta ett nytt forskningsområde.

Reservation för ändringar.

År 1 Sociologi (1–30) 30 hp Sociologi (31–60) 30 hp

År 3 Valfria kurser 30 hp Sociologi (61–90) 30 hp

Examen

Kandidatexamen. Studier utomlands

Termin fyra, fem eller sex kan du helt eller delvis läsa utomlands. Detta ordnar du själv i samråd med lärarna. Högskolan har avtal med flera universitet i och utanför Europa och administrerar även MFS-stipendier för den som vill genomföra en fältstudie i ett u-land. Arbetsområden

Framtida arbetsuppgifter för beteendevetare och utvecklingssociologer finns inom offentlig förvaltning och inom det privata näringslivet samt frivilligorganisationer, det vill säga inom alla delar av arbetslivet. Du kan till exempel arbeta som handläggare på kommunen, försäkringskassan eller andra uppdragsgivare inom välfärdssektorn. Du kan också leda eller utvärdera projekt som är relaterade till frågor kring idrott, familj, utbildning, missbruk, hälsa eller genus och mångfald. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till studier på magisternivå.

När jag väl sökte utbildningen hade jag inga tankar på vad jag ville jobba med. Jag ville jobba med människor och det är en bra utbildning som lätt går att komplettera med annan kunskap. Nu arbetar jag som frivårdsinspektör, men jag har en fast anställning inom kriminalvården. Jag jobbar med dem som är dömda till samhällstjänst, gör utredningar och i viss mån personutredningar efter uppdrag från tingsrätten. Det bästa med jobbet är att man träffar många olika människor i många olika situationer. Ingen dag är den andra lik och det är en utmaning och det är oerhört utvecklande.”

Mer information Programansvarig Jette Trolle-Schultz Jensen tfn 035-16 75 66 socutv@hh.se Sektionssekreterare Ann-Britt Fritiofson tfn 035-16 74 02 Ann-Britt.Fritiofson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Linn Ullrich, 25 år , Frivårdsinspektö r HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

125

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Program

Programmets innehåll År 1 Introduktion i samhällsvetenskap och kommunikation 30 hp - Den moderna samhällsvetenskapens framväxt 7,5 hp - Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik 7,5 hp - Kommunikation i teori och praktik 7,5 hp - Kommunikation och lärande 7,5 hp Statsvetenskap (1–30) 30 hp - Politisk teori 7,5 hp - Jämförande politiska system 7,5 hp - Internationell och transnationell politik 7,5 hp - Politik och förvaltning 7,5 hp År 2 Valfri kurs om 30 hp Statsvetenskap (31–60) 30 hp - Politisk filosofi 7,5 hp - Introduktion till statsvet.metod 7,5 hp - Komparativ analys 7,5 hp - Uppsats 7,5 hp År 3 Politisk kommunikation 30 hp - Politisk kultur 7,5 hp - Påverkan och övertalning 7,5 hp - Kommunikation i organisationer 7,5 hp - Medborgare, massmedier och det offentliga samtalet 7,5 hp Statsvetenskap (61–90) 30 hp - Att studera politik vetenskapligt 7,5 hp - Aktuella statsvetenskapliga problem 7,5 hp - Uppsats 15 hp Reservation för ändringar.

Mer information Programansvarig Nicklas Håkansson tfn 035-16 73 84 stv@hh.se Sektionssekreterare Käthe Wagnemark tfn 035-16 72 59 kathe.wagnemark@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

Statsvetenskapligt program med inriktning mot politisk kommunikation 180 hp I programmet studerar du politik i alla dess former. Frågor om makt och demokrati i såväl världspolitiken som i lokalsamhället står i centrum. Du får också inblick i hur politisk kommunikation såsom opinionsbildning, lobbying och förhandlingar fungerar. I de statsvetenskapliga kurserna sätter du dig in i hur Sverige och andra länder styrs, samt hur det internationella politiska systemet ser ut. Du stiftar bekantskap med idéer om politik och läser klassiker som Platon och Marx, men följer även med i aktuella debatter. Du får kunskaper i metoder som hjälper dig att självständigt genomföra undersökningar kring olika statsvetenskapliga problem. Första terminen får du bland annat en introduktion i såväl teoretisk som praktisk kommunikation. Under termin 3 väljer du själv kurs efter eget intresse. Du har platsgaranti på alla kurser som du är behörig till. Utlandsstudier är också möjliga under denna termin (se nedan). I kursen Politisk kommunikation under femte terminen fördjupar du dig i samspelet mellan medborgare, politiker, makthavare och massmedier. Du undersöker organisationen och informationsarbetet på en arbetsplats och analyserar nyhetsförmedlingens roll när opinioner skapas. Programmet avslutas med en fördjupningskurs i statsvetenskap där du skriver en längre uppsats inom ett område som du själv väljer. Du kan efter avslutad utbildning söka Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp där det finns möjlighet att förlägga en av terminerna till en praktikplats.

Studier utomlands

Våra utbytesavtal ger möjligheter till studier vid ett flertal universitet såväl inom som utanför Europa. Du kan också själv ordna ett utbyte i samråd med Högskolan. Är du intresserad av att göra en fältstudie i ett utvecklingsland kan du ansöka om ett av Högskolans MFS-stipendier. Arbetsområden

Statsvetare kan arbeta som till exempel utredare, handläggare, samordnare, analytiker eller kommunikatörer inom statlig förvaltning såsom departement och myndigheter, i kommuner och landsting, på företag eller i politiska partier och intresseorganisationer. Statsvetare med goda språkkunskaper återfinns inom EU och andra internationella organ. Utbildningen är även en bra grund för den som vill läsa vidare till journalist eller forska inom statsvetenskap. Behörighetskrav

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Programmet ger behörighet till studier på magisternivå.

Examen

Kandidatexamen.

i, 25 år, Nakisa Khorramshah utredare 126

Jag jobbar som utredare för kommunstyrelsen på stadskontoret i Halmstad, med demokrati, jämställdhet och mångfaldsfrågor. Jag ville jobba med samhällsfrågor och har alltid varit intresserad av demokrati och jämställdhet. Drömmen var att jobba internationellt, men platsen spelar ingen roll, det är frågorna som är viktiga. Jag har statsvetenskap i grunden och vet hur de kommunala organisationerna är uppbyggda. Att kunna utreda, ta in, bearbeta och analysera information har jag lärt mig genom utbildningen. Att kunna stå inför folk och prata och föreläsa har jag också fått praktisera. Utbildningen har varit en väldigt bra grund.”

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


Detta ettåriga program är en fortsättning på grundutbildningen för dig som vill vidareutveckla din arbetsvetenskapliga kompetens och förbättra dina karriärmöjligheter. På programmet kommer du i kontakt med aktiva forskare inom det arbetsvetenskapliga fältet vid fyra lärosäten (Halmstad, Göteborg, Borås och Karlstad). Kurserna behandlar arbetslivsfrågor ur ett både nationellt och internationellt perspektiv

och ges som föreläsningar och seminarier via webben samt endags- och tvådagarsträffar om sammanlagt 12 dagar. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i handikappvetenskap 60 hp Magisterprogram i handikappvetenskap kan studeras som påbyggnad på grundutbildning eller som vidareutbildning för yrkesverksamma. Syftet är att ge både bredd och fördjupning inom det mångvetenskapliga handikappområdet. Programmet innehåller bland annat teoretiska perspektiv, aktuell forskning, funktionshindrades egna perspektiv, internationella jämförelser, organisations- och metodfrågor samt analyser av faktorer i samhället och i individens närhet som orsakar och vidmakthåller

handikapp. Examensarbetet ger stora möjligheter att fördjupa sig i det egna intresseområdet. Övrigt

Startar ht 09, halvfart /distans campus. Observera att magistern inte automatiskt ger behörighet till forskarutbildning. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp Programmet är ettårigt och inleds med Utrednings- och utvärderingsmetodik 30 hp eller kursen Utredningsarbete/praktik inom vilken du genomför en kvalificerad utredning i samarbete med en uppdragsgivare. Andra terminen ges kursen Statsvetenskap 30 hp (avancerad nivå) som avslutas med ett uppsatsarbete. Programmet ger dig fördjupade ämneskunskaper och ökad förmåga till kvalificerad statsvetenskaplig analys. Studierna förbereder för forskning men ger genom sin koppling till arbetsli-

vet en god grund för kommande yrkesverksamhet. Programmet ges normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Övrigt

Startar ht 09, helfart. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

127

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Påbyggnad

Magisterprogram i arbetsvetenskap 60 hp


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Påbyggnad

Ny utbildning!

Masterprogram i hälsa och livsstil 120 hp Detta tvååriga program vänder sig till dig som vill bygga på din kandidat- eller magisterexamen i Omvårdnad med fördjupade kunskaper om hälsa och livsstil. Utbildningen ligger helt i linje med den uppmärksamhet som i dag riktas mot livsstils-, miljö- och hälsofrågor generellt i samhället och ger därför en god grund för karriärmöjligheter inom området. Under utbildningen kommer du i kontakt med högskolans forskning eftersom undervisningen bedrivs av aktiva forskare. Det finns möjligheter att bedriva en del av studierna utomlands.

Övrigt

Startar ht 09, halvfart. Den schemalagda undervisningen sker i sammanhängande perioder. Mellan de schemalagda perioderna arbetar studenterna enskilt eller i grupp med olika uppgifter. Det finns möjlighet att avsluta utbildningen efter ett år och då avlägga magisterexamen i hälsovetenskap med inriktning på omvårdnad 60 hp. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Magisterprogram i sociologi 60 hp Magisterprogrammet i sociologi riktar sig till dig som vill gå vidare med sociologistudier på avancerad nivå. Programmet ger dig en fördjupning i sociologins och socialpsykologins grundproblematiker och metoder. Programmet består av en gemensam första termin med teoretiskt fördjupande delkurser kring samhälle, organisationer och social interaktion. Genom valbara teman kan du genomföra sociologiprogrammet även med socialpsykologisk och arbetsvetenskaplig profil.

Arbetsvetenskap Arbetsvetenskap – förändringsarbete 15 hp

Kursen ger kunskaper i att analysera arbetssituationer, identifiera utvecklingsbehov och organisera förändringsprocesser. Den har tre moment: • Organisationsutveckling tar upp förutsättningar och drivkrafter till förändringar samt olika utvecklingsstrategier och modeller. • Förändringsledarskap innehåller forskning om hur chefer och ledare kan organisera och driva förändringsprocesser. • Lärande organisation visar på teorier och metoder för att systematiskt ta tillvara personalens kompetens som en resurs att arbeta proaktivt med organisationsutveckling.

128

Övrigt

Startar ht 09, helfart. Detta är ett nytt program som startar ht 2009. Ytterligare information får du genom ämnesansvariga i sociologi. Programmet startar under förutsättning att erforderligt beslut fattas. Mer information Innehåll, examen, behörighet etc. www.hh.se/utbildning

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 Arbetsvetenskap – jämställdhet och mångfald i arbetslivet 15 hp

I kursen studeras arbetslivet utifrån dels ett jämställdhetsperspektiv, dels ett mångfaldsperspektiv. Den ger inblick i teorier om hur kön, social position, kulturell bakgrund och ålder relateras till arbetsliv och arbetsmarknad. Kursen tar upp teorier kring det segregerade arbetslivet Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 Arbetsvetenskap – organisationsteori och ledarskap 15 hp

Kursen innehåller tre moment. I gruppdynamik bearbetas och diskuteras teorier om grupputveckling, gruppens struktur och effektivitet samt ledarskapets betydelse för

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Ny utbildning!

gruppens utveckling. I organisationsteori presenteras grundläggande organisationsteoretiska begrepp för att förstå olika organisationers uppbyggnad sedd som miljö för ledarskap. Momentet ledarskap behandlar teorier och forskningsresultat om ledarskap i arbetslivet samt visar på olika chefsroller och ledarstilar. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03 Arbetsvetenskap – personalekonomi 7,5 hp

Hur ska man omvandla ord till siffror? Kursen introducerar de grundläggande företagsekonomiska begreppen samt ekonomiska metoder och modeller som har relevans för det personaladministrativa området. Nyckeltal och andra former av prestationsmätning och olika beräkningsmodeller anknutna till det personal-

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


jande och sjukdomsförebyggande arbete, med tonvikt på hälsokommunikation och etik, behandlas.

Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03

Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36

Arbetsvetenskap – utvärdering och uppföljning i arbetslivet 15 hp

Folkhälsovetenskap (31–60) 30 hp

Kursen belyser innebörden i begreppen uppföljning och utvärdering samt deras praktiska betydelse ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv. Olika utvärderingsstrategier och dess konsekvenser tas upp i ljuset av ett kritiskt systemtänkande. Även utvärderarens etik och roll diskuteras. Metoder och modeller att genomföra uppföljningar och utvärderingar presenteras och tillämpas på praktiska exempel. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 Beteendevetenskaplig grundkurs 60 hp

Utbildningen är ettårig och omfattar tre samhällsvetenskapliga ämnen. Termin ett läser du pedagogik 15 hp och sociologi 15 hp. Termin två inleds med socialpsykologi 15 hp och avslutas med en metod- och uppsatskurs på 15 hp där alla tre ämnena sammanstrålar. Den som antas till Beteendevetenskaplig grundkurs ges platsgaranti på kurser fram till kandidatexamen. Platsgarantin omfattar 180 hp, varav 90 hp i ett ämne ska ingå. Efter grundkursen kan du läsa termin tre på nivån 31–60 hp inom pedagogik, sociologi eller socialpsykologi. För övrigt kan du kombinera kursen med valfria kurser som du är behörig till ur Högskolan i Halmstads utbud. Grundläggande behörighet helfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10

Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskap (1–30) 30 hp

I kursen behandlas grundläggande folkhälsovetenskap. Hälsa och folkhälsa belyses ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hälsans bestämningsfaktorer samt samspel mellan individ, miljö och samhälle studeras liksom folkhälsans utveckling och fördelning. Vetenskapliga metoder relaterade till folkhälsovetenskap introduceras. Även strategier för hälsofräm-

Kursen inleds med en fördjupning av vetenskaplig metod med inriktning på folkhälsoarbete, omfattande vetenskapsteori, forskningsmetod och epidemiologi. Vidare ingår en beskrivning av hälsa i ett globalt perspektiv. Strategier för projektplanering och utvärdering inom folkhälsoområdet belyses och i den senare delen av kursen ges studenten tillfälle att omsätta sina kunskaper genom att utforma en design för ett folkhälsoprojekt. Behörighetskrav: Folkhälsovetenskap (1–30) 30 hp helfart vt 10, start v. 03 Folkhälsovetenskap (61–90) 30 hp

I kursen ingår att känna till olika epidemiologiska, statistiska och kvalitativa angreppssätt inom folkhälsoområdet samt att kunna analysera, utvärdera och kritiskt granska epidemiologiska studier. Dessutom granskas folkhälsoprojekt som genomförts med kvantitativa eller kvalitativa metoder. Ett uppsatsarbete om 15 hp ingår. Arbetet kan utföras inom valfritt område i folkhälsovetenskap eller i samarbete med företrädare för det folkhälsovetenskapliga fältet. Behörighetskrav: Folkhälsovetenskap (1–60) 60 hp helfart ht 09, start v. 36 Folkhälsovetenskap 30 hp A I kursen ges ämnesteoretisk fördjupning med inriktning på kvalitativ och kvantitativ metod samt fördjupad kunskap om strategier för hälsofrämjande arbete och utvärdering av dessa ur ett jämlikhetsoch miljöperspektiv. Dessutom ingår uppsatsarbete om 15 hp inom valfritt område med relevans för det folkhälsovetenskapliga fältet. Möjlighet ges att göra ett uppsatsarbete om 30 hp.

Behörighetskrav: Folkhälsovetenskap (1–90) 90 hp helfart vt 10, start v. 03

Kost, fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp

I kursen behandlas grunderna inom folkhälsoarbete. I fokus står frågor kring kost/ kostvanor, fysisk aktivitet och hälsa samt sambandet mellan dessa. I kursen belyses även närings- och arbetsfysiologi, hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet samt hur folkhälsoarbete kan genomföras. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03

Genus och etnicitet Genus, etnicitet och andra maktstrukturer (1–30) 30 hp

I kursen studeras ett antal grundläggande teorier om genus, feminism, homosocialitet samt etnicitet och mångfald och dessas betydelse inom olika vetenskapliga discipliner. Vi fördjupar oss även i hur idéer om kvinnlighet, manlighet och etnicitet reproduceras genom media. Kursen behandlar en mångfasetterad problematik med betydelse för människor på individorganisations- och samhällsnivå. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 Genus, etnicitet och andra maktstrukturer (31–60) 30 hp

I kursen fördjupas studier kring teorier och centrala begrepp som behandlar genus, etnicitet och mångfald i förhållande till globalisering, migration och utvecklingen mot ett multikulturellt samhälle. Detta görs genom inplacering av genus, etnicitet och andra maktstrukturer i ett intersektionellt perspektiv, det vill säga hur olika faktorer påverkar och förstärker varandra i komplexa system av makt och underordning. Behörighetskrav: Genus, etnicitet och andra maktstrukturer ­(1–30) 30 hp eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03

Handikappvetenskap Handikappvetenskap 30 hp

Handikappvetenskap är ett kunskapsområde som berör frågor om människor med fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionshinder och deras möte med den fysiska och sociala miljön. Ett handikapp uppstår när exempelvis en individ med fy-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

129

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

ekonomiska området tas upp. Kursen behandlar vad som bör och kan ingå i den personalekonomiska redovisningen.


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

siska funktionshinder möter en otillgänglig omgivning, medan samma person i en annan omgivning inte blir handikappad. Handikapp är således en komplex relativ företeelse som kan påverkas genom attityder, tekniska lösningar etc. och ett kunskapsområde där många olika vetenskapliga perspektiv möts. Handikappvetenskap 1–30 hp syftar till att ge en grundläggande orientering och kunskaper om funktionshinder och handikapp ur ett mångvetenskapligt perspektiv och innehåller fyra delkurser om vardera 7,5 hp. Samtliga delkurser ges på kvartsfart vilket möjliggör kombinationer med andra studier alternativt yrkesverksamhet. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Handikappvetenskapliga synsätt 7,5 hp

Kursen behandlar sociala, specialpedagogiska, psykologiska, kulturgeografiska, medicinska, tekniska och historiska synsätt på funktionshinder och handikapp. Med utgångspunkt i ämnets mångvetenskapliga karaktär diskuteras möjligheter och svårigheter att kombinera olika perspektiv och synsätt. Kursen ingår även i Handikappvetenskap 30 hp. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03 Att arbeta med barn och ungdom med funktionshinder 30 hp

Kursen ger en teoretisk grund för arbete med funktionshindrade barn och ungdomar inom barnomsorg, skola, handikappomsorg, habilitering samt verksamheter inom fritidssektorn. Samhällets bemötande, lagstiftning och ideologi på handikappområdet behandlas liksom barns och ungdomars normala sociala och psykologiska utveckling och olika former för avvikande utvecklingsmönster. Orsaker och konsekvenser av vanligt förekommande funktionshinder bland barn belyses liksom olika behandlingsmetoder och arbetssätt med inriktning på funktionshindrade barn och ungdomar. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/campus D

130

Att arbeta med vuxna med funktionshinder 30 hp

Kursen ger en grundläggande teoretisk bas för arbete med vuxna funktionshindrade inom offentlig och privat handikappomsorg, rehabilitering samt fritidsverksamhet. Individens utveckling liksom vanligt förekommande funktionshinders orsaker, innebörder och konsekvenser belyses. Metoder och arbetssätt i arbete med olika grupper av vuxna funktionshindrade presenteras och analyseras. Samhällets bemötande, lagstiftning och ideologi på handikappområdet studeras liksom frågor om attityder, etik, genus och etnicitet i relation till funktionshinder. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/campus D Funktionshinder och handikapp – arbetsliv och sysselsättning 7,5 hp

Kursen, som är internetbaserad, handlar om villkor, möjligheter och hinder i arbetslivet för personer med funktionshinder. I kursen behandlas den välfärdsoch arbetsmarknadspolitiska dimensionen och olika former av stödinsatser som till exempel arbetslivsrehabilitering och daglig verksamhet. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Funktionshinder och handikapp – individuella och sociala perspektiv 15 hp

Kursen introducerar handikappvetenskap som kunskapsfält och ger i fyra moment en orientering om grundläggande perspektiv på funktionshinder och handikapp. Det historiska momentet belyser ideologi och begrepp. Det beteendevetenskapliga momentet behandlar funktionshinder ur ett individperspektiv och i det samhällsvetenskapliga studeras handikappande strukturer och processer. I det sista momentet behandlas teoretiska perspektiv på habilitering och rehabilitering. Kursen ges i samarbete med Utbildningsradion (UR) och två universitet, och är internetbaserad. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/internet D

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Funktionshinder och handikapp – kategorisering och bemästrande 7,5 hp

Under senare år har allt fler kategoriserats som funktionshindrade. I kursen, som är internetbaserad, belyses och analyseras med denna utveckling som utgångspunkt frågor om normalitet och avvikelse, diagnosers för- och nackdelar samt konsekvenser för individer och samhälle. Personer med samma diagnos/ funktionshinder bemästrar sin situation på olika sätt och såväl upplevelser av och strategier för ett liv med funktionsnedsättning studeras. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 7,5 hp

Kursen ger en översikt över fysiska, psykiska och begåvningsmässiga funktionshinder hos barn och vuxna samt olika funktionsnedsättningars orsaker, behandlingar och konsekvenser. Särskilt uppmärksammas funktionshindrades egna upplevelser av att leva med funktionsnedsättningar. Kursen ingår även i Handikappvetenskap 30 hp. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36 Handikappolitik i teori och praktik 7,5 hp

Kursen fokuserar på handikappolitikens historia och utveckling. Samhällets insatser inom handikappområdet, dess effekter för människor med funktionshinder och internationella perspektiv på handikappolitiken studeras liksom aktuella ideologiska strömningar. Kursen ingår även i Handikappvetenskap 30 hp. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03 Perspektiv på handikapp 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om handikapphistoria, handikappbegrepp och lagstiftning. Genom sociala, kulturella och etiska perspektiv belyses några väsentliga aspekter vad gäller funktionshinder och handikapp.

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36

Internationella relationer Internationella relationer (1–30) 30 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om internationella relationer. Studenterna ska tillägna sig förmågan att analysera de viktiga frågorna inom ämnet såsom freds- och konfliktfrågor, utrikes- och säkerhetspolitik, internationella förhandlingar, globalisering, regional integration, demokrati och utveckling i tredje världen. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 Internationella relationer (31–60) 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om fred och säkerhet i en globaliserad värld. Den kommer att behandla olika former av militära och ickemilitära hot i en värld där hotbilderna drastiskt har färändrats efter kalla krigets slut. Kursen kommer att ge ett vidare perspektiv på begreppet säkerhet genom att ta upp till exempel terrorism, miljöhot, ekonomisk säkerhet, fattigdom, hiv/aids, migrationsproblematik och mänsklig säkerhet. I kursen ingår även en metoddel och uppsats. Undervisningen bedrivs på engelska.

Behörighetskrav: legitimerad sjuksköterska alternativt omvårdnad 30 hp Platsgaranti halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10, distans/internet, Varberg D

Behörighetskrav: Internationella relationer (1–60) 60 hp helfart ht 09, start v. 36

Kulturgeografi

Omvårdnad (61–90) 30 hp Kulturgeografi (1–30) 30 hp

Kursen syftar till en förståelse för relationerna mellan samhället, geografin och naturen. Kursen syftar även till att utveckla en bred förståelse för de fysiska och mänskliga miljöer vi lever i, samt att ge dig medlen att förbättra dina färdigheter att förändra dessa relationer med utgångspunkt från frågor som rör turism, lärande, urbana landskap, globalisering, mat och hälsa. Vissa moment kan förekomma på engelska.

Internationella relationer (61–90) 30 hp

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i ämnet internationella relationer och i vetenskaplig metod, ge färdigheter i vetenskaplig hantering av ämnesområdet samt specialiserade kunskaper inom något av dess delområden. I den avslutande uppsatskursen genomför studenterna självständigt en forskningsuppgift med vetenskapligt relevanta metodologiska redskap och teorier. Undervisningen bedrivs på engelska.

Behörighetskrav: Omvårdnad (1–60) 60 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/campus D Etik och estetik med inriktning omvårdnad 7,5 hp

Grundläggande behörighet Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36

Kursen behandlar omvårdnadens etik, etik i hälsobefrämjande arbete och etiskt förhållningssätt i kulturell omvårdnad. Kursen behandlar vidare omvårdnad som konst och användandet av estetik för att skapa läkande miljöer och situationer.

Omvårdnad Omvårdnad 30 hp A

Följande tre delkurser ingår: Litteraturstudier riktat mot specifikt område inom omvårdnad 7,5 hp, Vetenskaplig metod 7,5 hp, Omvårdnad, vetenskapligt arbete 15 hp

Behörighetskrav: legitimerad sjuksköterska alternativt omvårdnad 30 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet, Varberg D

Behörighetskrav: Omvårdnad (1–90) 90 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10

Hälsoteorier 7,5 hp

Kursen behandlar hälsoprocessens villkor, hälsoteorier, hälsofrämjande arbete ur olika perspektiv och folkhälsa.

Omvårdnad (31–60) 30 hp

Behörighetskrav: Internationella relationer (1–30) 30 hp eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03

Följande tre delkurser ingår: Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp, Omvårdnad med inriktning på förbättringskunskap 7,5 hp samt Omvårdnad, vetenskapligt arbete 15 hp.

Inom disciplinen omvårdnad utvecklas kunskap om hur hälsa kan bevaras, upprätthållas och återvinnas, om ett gott liv trots ohälsa, sjukdom eller funktionshinder och om hur lidande kan lindras. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa, och avser att hjälpa människor utifrån deras resurser (kraft, vilja, förmåga, tillgång till stöd) i respekt för människors integritet och självbestämmande. Följande fyra delkurser ingår: Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp, Omvårdnadsteorier 7,5 hp, Etik och estetik, med inriktning omvårdnad 7,5 hp samt Hälsoteorier 7,5 hp. Kurserna kan även sökas separat.

Behörighetskrav: legitimerad sjuksköterska alternativt omvårdnad 30 hp Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 46, distans/internet, Varberg D Omvårdnad med inriktning mot nutrition 7,5 hp

Kursen behandlar näringsfysiologi samt fysiologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorers inverkan på födointag och näringsstatus samt sjuksköterskans ansvar att bedöma nutritionsstatus, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera insatta åtgärder för att förebygga eller behandla malnutrition. Behörighetskrav: omvårdnad 60 hp alternativt legitimerad sjuksköterska helfart ht 09, start v. 51 helfart vt 10, start v. 18

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

131

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

Kursen ingår även i Handikappvetenskap 30 hp.


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

Omvårdnad med inriktning mot palliativ vård 7,5 hp

Kursen behandlar den teoretiska grunden för professionell omvårdnad inom området palliativ vård med fokus på symtomkontroll, lagarbete, kommunikation, relation och stöd till närstående samt det egna förhållningssättets betydelse för att kunna utföra palliativ omvårdnad av hög kvalitet. Behörighetskrav: omvårdnad 60 hp alternativt medellång vårdutbildning helfart ht 09, start v. 51, Varberg helfart vt 10, start v. 18, Varberg Omvårdnad med inriktning mot smärta och smärtbehandling 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om och förståelse för personer med smärta samt kunskaper om smärtanalys och olika strategier för smärtbehandling. Behörighetskrav: Omvårdnad 60 hp alternativt medellång vårdutbildning helfart ht 09, start v. 51, Varberg helfart vt 10, start v. 18, Varberg

Behörighetskrav: legitimerad sjuksköterska alternativt omvårdnad 30 hp Platsgaranti halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet, Varberg D

Pedagogik Pedagogik (1–30) 30 hp

Denna kurs ger studenterna möjlighet att lära sig mer om grunderna i både sitt eget och andras lärande. I kursen behandlas frågor som har att göra med lärande, kompetensutveckling och förändring i skola, arbetsliv och fritid. Lärande inom dessa områden analyseras med utgångspunkt i människan själv, hennes samspel med andra och mot bakgrund av det samhälle hon lever i. Grundläggande behörighet Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 Pedagogik (31–60) 30 hp

Omvårdnadsteorier 7,5 hp

Kursen behandlar omvårdnadsteorier och hur teorierna kan användas i praktiskt omvårdnadsarbete. Kursen handlar också om transkulturell omvårdnad. Behörighetskrav: Legitimerad sjuksköterska alternativt Omvårdnad 30 hp Platsgaranti halvfart vt 10, start v. 13, distans/internet, Varberg D Studenthandledning 7,5 hp A

Kursen ger fördjupade kunskaper om och förståelse för handledning av vård/ omsorgsstuderande på grund- och avancerad nivå. Behörighetskrav: medellång vård/omsorgsutbildning eller motsvarande Platsgaranti halvfart ht 09, start v. 46 halvfart vt 10, start v. 03, Varberg Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp

Kursen behandlar vetenskapsteori, forskningsetik, forskningsprocessen och vetenskaplig metod samt tränar kritisk värdering av forskning och forskningsresultat och dess användning i praktiken.

132

Denna kurs ger studenterna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om både sitt eget och andras lärande. Kursen utgår från handlingsteoretiska perspektiv. Det innebär att människors lärande relateras till alla de vardagliga handlingar och samspel med andra människor, som äger rum inom skola, arbetsliv och fritid. I kursen ingår att göra ett eget vetenskapligt arbete motsvarande 7,5 hp. Behörighetskrav: Pedagogik (1–30) 30 hp eller motsvarande Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 Pedagogik (61–90) 30 hp

Kursen innebär en fördjupning i pedagogiskt relevanta teorier. I kursen studeras grunderna för vetenskaplig forskning kring pedagogiskt relevanta problem. I detta ingår de teoretiska och filosofiska grunderna för forskningen, såväl som de olika metoder som används. I kursen finns möjlighet att välja litteratur som knyter an till de områden som studenterna själva är särskilt intresserade av. I kursen ingår att göra ett eget vetenskapligt arbete motsvarande 15 hp.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Behörighetskrav: Pedagogik (1–60) 60 hp Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Anpassad fysisk aktivitet (AFA)/ specialpedagogik 7,5 hp

Kursen presenterar anpassad fysisk aktivitet som mångvetenskapligt ämne och syftar till att ge grundläggande kunskaper om begrepp, teorier, metoder och problemställningar inom kunskapsområdet. Därefter studeras planering, anpassning, genomförande och utvärdering av anpassade fysiska aktiviteter. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 halvfart vt 10, start v. 03 Anpassad fysisk aktivitet och idrott med inriktning funktionshinder 30 hp

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom anpassad fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar med funktionshinder inom skola, barn- och handikappomsorg, habilitering etc. Funktionshinder studeras ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv samt samhällets insatser relaterat till idrott och hälsa i skolan och fritidsområdet. Ett övergripande syfte är att stimulera till aktivt arbete med idrott och hälsa samt fritidsaktiviteter för att utveckla funktionshindrades fysiska, psykiska och sociala kapacitet. Behörighetskrav: Anatomi och fysiologi 7,5 hp eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03 Hälsopedagogik I, 15 hp

Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av hälso- och livsstilsfrågor och vill arbeta med att vägleda andra till medvetna hälsofrämjande val. Du erbjuds kunskaper om hälsopedagogiska teorier, begrepp och strategier med fokus på lärandets förutsättningar och villkor vid förändringsarbete inom hälsoområdet. Innehållet präglas av en helhetssyn på människors hälsa i livets alla åldrar. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Denna kurs riktar sig till dig som önskar vidareutveckla dina kunskaper inom det hälsopedagogiska området. Kursen förenar teori, aktuell forskning samt praktisk tillämpning och ger dig möjlighet att med utgångspunkt i dina erfarenheter utveckla pedagogiska strategier för hälsofrämjande insatser på individgrupp- och organisationsnivå. Behörighetskrav: Hälsopedagogik I, 15 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Kreativitet, lärande och nya medier 7,5 hp

Kursen fokuserar på kreativitet som en aspekt av lärande och utveckling genom att ge inblick i teoribildning och perspektiv, såväl individuella som relationella med särskild inriktning på nya medier. Vidare belyses sociala och kulturella processer som aspekter av kreativitet. Kreativa miljöers betydelse för produktion och utveckling berörs. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 46 Ledarskapsutveckling inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete 7,5 hp

Kursen syftar till att skapa förståelse för hur strategiskt ledarskap påverkar de mänskliga resurserna i en organisation. Studierna är inriktade på pedagogiska aspekter på ledarskap, situationsanpassat ledarskap, rekryteringsarbete, lärande, introduktion, belöningssystem, kompetens och kulturens påverkan på organisationen och ledarskapet. Kursen förenar teori och praktisk tillämpning. Behörighetskrav: Pedagogik inriktning idrott (1–30) 30 hp eller motsvarande Platsgaranti helfart vt 10, start v. 08 Lek, spel, lärande och nya medier 7,5 hp

Detta område inom pedagogiken studerar barns och vuxnas förändrade villkor för lärande i förhållande till nya interaktiva digitala verktyg. Särskilt fokuseras relevant forskning och teoribildning inom området. Inom ramen för kursen anordnas bland annat workshopar där

teori praktiseras och till exempel analyseras och diskuteras datorspelsmiljöer. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 Lärandets villkor i skola, arbetsliv och fritid 15 hp

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om lärande i ett samhälle med ständigt föränderliga sociala relationer, kommunikativa praktiker och medier. Särskilt studeras hur individers, gruppers och organisationers handlande ingår i och skapar villkor för lärandets form och innehåll. Kursen bygger på pedagogiska begrepp, teorier samt aktuell forskning och ger möjlighet för de studerande att med utgångspunkt i egna erfarenheter och vardags- respektive yrkespraktik utveckla strategier för egna och andras lärprocesser. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Pedagogik inriktning idrott (31–60) 30 hp

Syftet är att fördjupa kunskaperna kring lärande, organisatorisk och personlig utveckling i relation till idrottsorganisationer och inom hälsopromotivt arbete samt synliggöra pedagogiska problem, perspektiv, begrepp och vetenskapliga metoder. Vidare är syftet att belysa idrottspedagogiska aspekter på strategiskt ledarskap inom organisations- och föreningsutveckling samt på personaloch ledarskapsutveckling.

Pedagogik inriktning idrott 30 hp A

Kursen möjliggör fördjupad insikt i idrottsrelaterade problemområden. Vidare ges en fördjupningskurs i vetenskaplig teori och metod. Detta tillämpas i ett självständigt uppsatsarbete. Möjligheten finns att genomföra ett vetenskapligt arbete omfattande 30 hp. Kursen förbereder också för forskarutbildning i pedagogik. Behörighetskrav: Pedagogik inriktning idrott (1–90) 90 hp eller motsvarande Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03

Pedagogik 30 hp A I kursen fördjupas vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på pedagogiken som vetenskap. I kursen får studenterna möjlighet att självständigt granska, pröva och utveckla pedagogiskt relevanta teoretiska perspektiv. I kursen ingår att genomföra ett eget vetenskapligt arbete motsvarande 15 hp.

Behörighetskrav: Pedagogik (1–90) 90 hp eller motsvarande Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 Pedagogiska idétraditioner och nya medier 7,5 hp

Behörighetskrav: Pedagogik inriktning idrott (1–30) 30 hp eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03

I kursen studeras olika filosofiska tanketraditioner i det västerländska samhället och deras betydelse för olika traditionella pedagogiska strömningar och skolbildningar. Dessa sätts i relation till samhällsutveckling och nya digitala medier i syfte att belysa nya pedagogiska strömningar och analysera betydelsen av dessa.

Pedagogik inriktning idrott (61–90) 30 hp

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36

Kursen ska hjälpa de studerande att utveckla sig själva som projektledare och projektmedarbetare inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete, speciellt ur ett lärande perspektiv. I kursen ingår även en vetenskaplig teori- och metoddel samt uppsatsarbete. Behörighetskrav: Pedagogik inriktning idrott (1–60) 60 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36

Pedagogiskt förändringsarbete (1–60) 60 hp

Kursen syftar till att utveckla grundläggande kompetens att arbeta med problemidentifiering, analys och handlingsstrategier för förändrade lärprocesser inom utbildning, arbetsliv och fritid. Kursen innehåller de teoretiska grunderna i Pedagogik (1–30) 30 hp och (31–60) 30 hp, praktiknära moment kring lärandets problematik i olika verksamheter och aktuell forskning kring dessa. Termin ett behandlar teorier om individu-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

133

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

Hälsopedagogik II 15 hp


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

ella och samhälleliga villkor för lärande och dess betydelser i till exempel skolan, på företag, inom vården och i föreningar. Termin två fördjupas samarbetet med en specifik verksamhet. I samråd med representanter för verksamheten diskuteras olika problemområden. Metoder för att samla in information för analys utvecklas. Kursen avslutas med ett arbete som redovisas i en vetenskaplig rapport. Grundläggande behörighet Platsgaranti helfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Projektarbete och projektledning 7,5 hp

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om strategiskt ledarskap inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete där målet är att inrikta fördjupningen mot projektledning och projektarbete ur ett lärande perspektiv. Vidare ska kursen hjälpa de studerande att utveckla sig själva som projektledare och projektmedarbetare. Behörighetskrav: Pedagogik inriktning idrott (1–60) 60 hp eller motsvarande Platsgaranti helfart ht 09, start v. 41

Behörighetskrav: Pedagogik inriktning idrott (1–30) 30 hp eller motsvarande Platsgaranti helfart vt 10, start v. 03 Tillämpad anatomi och fysiologi med inriktning funktionshinder 7,5 hp

I denna delkurs presenteras kroppens sammansättning, allmänna egenskaper och rörelseorganens uppbyggnad och funktion. Tyngdpunkten läggs vid sjukdomsbilder och konsekvenser för en anpassad fysisk aktivitet liksom rörelsemönster och idrottsfysiologiska utgångspunkter. Behörighetskrav: Anatomi och fysiologi 7,5 hp eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 13 Tillämpad anpassad fysisk aktivitet 7,5 hp

Kursen fördjupar ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för planering, genomförande och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet. Delkursen uppmuntrar till att identifiera, formulera, analysera och lösa uppgifter samt belyser dokumentation och utvärdering av anpassade fysiska aktiviteter. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 13

Samhällsutveckling, lärande och nya medier 7,5 hp

Kursens syftar till att studenterna utifrån historiska och samtida perspektiv ska tillägna sig och ges möjlighet att kritiskt pröva teorier och begrepp som kan användas för att analysera barns och vuxnas villkor och sociala liv i ett föränderligt samhälle. Detta sker utifrån perspektiven information och kommunikationsteknologisk utveckling, genus, klass och etnisk tillhörighet. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 13 Strategiskt ledarskap inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete 7,5 hp

Kursen syftar till grundläggande kunskaper om strategiskt ledarskap främst inom organisations- och föreningsutveckling. Avsnittet tar fasta på utvecklings- och utbildningsfrågor inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete. I kursen studeras även olika perspektiv på förändringsarbete och omorganisation. Kursen förenar teori och praktisk tillämpning.

134

tiva fenomen, som exempelvis tänkande, minne, problemlösning och beslutsfattande. I delkursen Emotion studeras emotionella fenomen som affekter, emotionell utveckling, anknytning, empati och klinisk psykologi. I metodkursen ges grunderna för vetenskaplig forskning. Som avslutning på kursen genomförs ett empiriskt uppsatsarbete. Behörighetskrav: Psykologi (1–30) 30 hp helfart vt 10, start v. 03 Psykologi (61–90) 30 hp

I denna kurs får studenterna fördjupade kunskaper i såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod och analys. Dessa kunskaper är nödvändiga för att förstå och kritiskt kunna analysera psykologisk forskning. Vidare ingår ett eget valt fördjupningsområde. Kursen avslutas med att studenterna förbereder och genomför ett empiriskt arbete under handledning. Arbetet dokumenteras i enlighet med riktlinjer för dokumentation av vetenskapliga arbeten samt diskuteras på ett seminarium som avslutar kursen. Behörighetskrav: Psykologi (1–60) 60 hp helfart ht 09, start v. 36 Arbetspsykologi (31–60) 30 hp

Psykologi Psykologi (1–30) 30 hp

Kursen är en introduktion i psykologi och handlar om hur människor tänker, känner, upplever, beter sig och utvecklas. Kursen inleds med en allmän introduktion. Delkursen Personlighetspsykologi handlar om olika synsätt på hur vår personlighet kan förstås. Vidare studeras utvecklingspsykologi som handlar om hur tankar, känslor och beteende formas och utvecklas utifrån såväl sociala, som biologiska och kulturella perspektiv. Kursen avslutas med socialpsykologi som handlar om hur vi tänker kring, påverkas av och relaterar till andra människor.

Kursens utgångspunkt utgörs av individen i arbetet och de förhållanden i arbetet som påverkar motivation, utveckling och välbefinnande. De områden som behandlas är psykologiska aspekter på rekrytering och urval, kommunikation och konflikthantering, ledarskap och grupputveckling samt psykosociala förhållanden i arbetet. Under kursen följer de studerande ett företag/organisation för att knyta ihop teori och praktik. Det praktiska arbetet sammanfattas vid kursens slut i en uppsats i vilken praktik jämförs med teori och forskning.

Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36

Behörighetskrav: Psykologi (1–30) 30 hp alternativt Beteendevetenskaplig grundkurs (1–60) 60 hp, alternativt Arbetsvetenskaplig introduktionskurs (1–60) 60 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36

Psykologi (31–60) 30 hp

Arbetspsykologi (61–90) 30 hp

Kursen är uppdelad i fyra delkurser och ger en fördjupning inom områdena kognition, emotion och vetenskaplig metod. I delkursen Kognition studeras kogni-

I denna kurs får studenterna fördjupade kunskaper i såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod och analys. Dessa kunskaper är nödvändiga för att förstå

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Behörighetskrav: Arbetspsykologi (31–60) 30 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 Arbetspsykologiska grunder 7,5 hp

I kursen behandlas ämnen som rekrytering, arbetsmotivation och psykosociala arbetsmiljöfrågor. I kursen diskuteras hur psykologisk kunskap om skillnader mellan människor och teorier om motivation kan användas för att förstå hur arbetet påverkar produktivitet och välbefinnande. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03 Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare 30 hp A

Kursen fokuseras mot att arbeta tillämpat med en individuell idrottare, baserad på kunskap om teoridriven praktik, etiskt korrekta normer samt grundläggande tekniker inom kommunikation, intervention, samt mätmetodik. Kursen inkluderar tillämpade kursmoment, seminarier och workshopar. Under vissa moment används inspelning av kommunikationsfärdigheter via mediestudio, andra moment utgörs av gästföreläsare från det tillämpade fältet. 15 poäng av kursen examineras genom eget interventionsarbete mot individuell idrottare. Handledning ges fortlöpande. Behörighetskrav: Psykologi inriktning idrott (1–90) 90 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v.36, fortsätter vt 10

Att arbeta som psykologisk rådgivare i arbetsliv och organisation 30 hp A

Kursens syfte är att ge förutsättningar för rådgivnings- och utvecklingsarbete i arbetslivs- och företagssammanhang. Avsikten är att ge studenterna verktyg för arbete med bland annat personlig utveckling, stress och stresshantering, kommunikations- och samtalsmetodik, utvärdering och mätning.

Kursen innehåller tillämpade moment, seminarier och workshopar. 15 poäng av kursen examineras genom eget interventionsarbete mot en individuell klient. Behörighetskrav: Psykologi (1–90) 90 hp eller motsvarande halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Barns och ungdomars utveckling genom idrott: ett internationellt perspektiv i teori och praktik 15 hp

Huvudsyftet är att förvärva kunskap om barns och ungdomars utveckling i idrott. Vidare syftar kursen till att utveckla förståelse om hur man arbetar med barn och ungdomar praktiskt i en idrottslig miljö. Dessutom syftar kursen till att jämföra trender och hur barn och ungdomars idrott är uppbyggt i olika länder. Slutligen syftar kursen till att utveckla kunskap kring skrivandet av rapporter i ett valt ämnesområde inom fältet barnoch ungdomsidrott. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: ett års studier (60 hp) i Psykologi inriktning idrott, Idrottsvetenskap eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36 Hälsopsykologi II 7,5 hp

Kursen presenterar hälsopsykologi ur olika perspektiv som är aktuella under individens livslopp. Du får ta del av utvecklingsperspektiv, genusperspektiv, arbetsperspektiv, aktivitetsperspektiv samt det sociala perspektivet som påverkansfaktorer för individens hälsa. Behörighetskrav: Hälsopsykologi I, – teoretiska perspektiv 7,5 hp halvfart vt 10, start v. 03 Idrottsskada och rehabilitering: ett internationellt perspektiv i teori och praktik 7,5 hp

Syftet är att diskutera psykologiska markörer som kan förklara idrottsskador utifrån Williams & Anderséns modell från 1998. Vidare betonas olika teoretiska modeller som kan förklara psykologiska reaktioner och hur man handskas med skador inom idrotten. Dessutom poängteras förståelsen av olika adaptiva och maladaptiva reaktioner på idrottsskador och hur dessa bemästras samt göra studenten förtrogen med de tillämpade aspekterna av idrottspsykologi och rehabilitering. Undervisningen bedrivs på engelska.

Humor och hälsa 15 hp

Kursen fokuserar på humorns roll och betydelse i ett hälsoperspektiv. Fenomenet humor kommer att belysas från olika psykologiska infallsvinklar och relateras till aktuell humorforskning, exempelvis humor, stress och coping. Kursen vill också betona olika humortillämpningar i samhället, exempelvis sjukhusclownernas arbete med svårt sjuka barn. Såväl konstruktiva som destruktiva förhållningssätt i relation till olika humorprocesser kommer att diskuteras, exempelvis humorns roll i olika mobbningssammanhang. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03

Behörighetskrav: ett års studier (60 hp) i Psykologi inriktning idrott, Idrottsvetenskap eller motsvarande helfart vt 10, start v. 18 Karriärutveckling och övergångar inom idrotten: ett internationellt perspektiv i teori och praktik 7,5 hp

Kursen syftar till att hjälpa studenten att förstå en idrottskarriär som en process med ett antal steg och övergångar. Den överbryggar också teori och praktik med fokus på både karriärutveckling/övergångar inom forskning som tillämpning.

Hälsopsykologi I – teoretiska perspektiv 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

I kursen studeras hur relationen mellan människors sociala förhållanden, personlighet och beteenden påverkar hennes välbefinnande eller ohälsa. Du får lära dig modeller som beskriver medicinska, sociala och psykologiska faktorers gemensamma bidrag till hälsa och ohälsa.

Behörighetskrav: ett års studier inom psykologi inriktning idrott, idrottsvetenskap eller motsvarande helfart vt 10, start v. 13

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

135

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

och kritiskt kunna analysera arbetspsykologisk forskning. Vidare ingår egen vald fördjupning inom det arbetspsykologiska forskningsområdet. Kursen avslutas med att studenterna förbereder och genomför ett empiriskt arbete under handledning. Detta arbete dokumenteras i enlighet med riktlinjer för dokumentation av vetenskapliga arbeten samt diskuteras på ett seminarium som avslutar kursen.


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

Ledarskap och gruppdynamik 7,5 hp

Kursen syftar till att ge ett arbetspsykologiskt perspektiv på ledarskap och gruppdynamik. Aspekter som feedback, motivation, teamkultur, problemlösning och kreativitet samt stress och beslutsfattning tillämpas och analyseras. Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande i grupp både utomhus och inomhus. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 13 Ledarskapets psykologi 7,5 hp

Kursen syftar till att studera nyare psykologiska perspektiv på ledarskap. I kursen diskuteras social identitet, processbaserat ledarskap och ledarskap som en relation. Vidare analyseras ledarskapseffektivitet samt effekter av att vara i ledarposition. I kursen ingår laborationer och tillämpning. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 46 Mellanmänskliga konflikter i arbetslivet 7,5 hp

I kursen behandlas konflikt mellan människor utifrån socialkognitiva teorier, relationsteorier samt det psykodynamiska perspektivet. Aspekter som diskuteras är konflikters grunder, effektiv kommunikation och konfrontation, eskalering och försoning. I kursen ingår laborationer och tillämpning. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03 Personurval: personbedömning och rekrytering 7,5 hp

Kursen syftar till att lägga grunderna för arbetsanalys och personspecifikation för olika arbetssituationer samt att med utgångspunkt från differentialpsykologiska och testteoretiska begrepp diskutera och analysera olika metoder för personbedömning i ett rekryteringssammanhang. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 Psykologi inriktning idrott (1–30) 30 hp

I denna kurs studeras grunderna i idrottspsykologi. Avstamp tas i den allmänna psykologin och därefter sätts fokus på det idrottspsykologiska fältet där intresset riktas mot idrottares pre-

136

station och välbefinnande. Här studeras idrottspsykologiska begrepp såsom motivation, självförtroende och stresshantering. Dessutom behandlas ledarskap och grupputveckling liksom barn och ungdomars idrottande. Avslutningsvis studeras grunderna i psykologi inriktat mot fysisk aktivitet och träning. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 Psykologi inriktning idrott (31–60) 30 hp

I denna kurs studeras hur människor tänker, hanterar information samt hur tankar påverkar idrottsliga prestationer. I kursen ingår praktiska moment. Dessa kan handla om att föreläsa för idrottare inom det idrottspsykologiska området, till exempel motivation, självförtroende och stresshantering. Inom metodkursen ges grunderna i vetenskaplig forskning. Som avslutning genomförs, analyseras och dokumenteras en empirisk studie inom det idrottspsykologiska området. Behörighetskrav: Psykologi inriktning idrott (1–30) 30 hp helfart vt 10, start v. 03 Psykologi inriktning idrott (61–90) 30 hp

I denna kurs får studenterna fördjupade kunskaper inom såväl den kvantitativa som kvalitativa forskningsmetodiken. Dessa kunskaper är nödvändiga för att förstå och kritiska kunna tolka idrottspsykologisk forskning. Vidare ges möjlighet att studera eget valt fördjupningsområde samt avrapportera detta. Kursen avslutas med att studenterna genomför och utvärderar eget forskningsarbete under handledning av erfarna idrottsforskare. Behörighetskrav: Psykologi inriktning idrott (1–60) 60 hp helfart ht 09, start v. 36 Psykologi inriktning idrott 30 hp A Kursen är på avancerad nivå och består av olika delmoment, såsom vetenskapsteori, forskningsetiska förhållningssätt, fördjupning i statistiska och kvalitativa analysmetoder samt ämnesfördjupning. Ämnesfördjupningen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett eget valt område inom det idrottspsykologiska forskningsfältet. Kursen avslutas med genomförandet, dokumentationen samt

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

opposition av en empirisk undersökning inom ramen för det valda idrottspsykologiska ämnesområdet. Behörighetskrav: Psykologi inriktning idrott (1–90) 90 hp helfart vt 10, start v. 03 Psykologi – allmän ämnesintroduktion 7,5 hp

Kursen innehåller en orientering om psykologins teorier, metoder och användningsområden. Inledningsvis studeras psykologin som vetenskap och det moderna vetenskapliga tänkandet. Därefter behandlas delar av individens biologiska utveckling, motivation och emotion, kognitiva förmågor, arv- och miljöfaktorer samt perception, medvetande, inlärning, minne, språk, stress och stresshantering. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Psykologi – idrottspsykologi I , 7,5 hp

Kursen innehåller en orientering om idrottspsykologin som vetenskap samt kunskaper om hur psykologiska faktorer och processer påverkar individen i idrottsutövandet. Kursen inriktar sig främst mot prestations- och tävlingsidrott och behandlar bland annat nervositet och stresshantering, koncentration, motivation, självförtroende och målsättningsarbete. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Psykologi – personlighetspsykologi 7,5 hp

Kursen behandlar personlighetspsykologins teorier, resultat och användningsområden samt belyser teorier och centrala frågeställningar kring bland annat personlighetsutvecklingen och dess betydelse för avvikande beteenden. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D Psykologi – socialpsykologi 7,5 hp

Kursen presenterar individen som en medlem i en grupp och i ett samhälle och avser att belysa socialpsykologiska begrepp, teorier, metoder och användnings-

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Psykologi – socialpsykologi med inriktning idrott 7,5 hp

Kursen presenterar individen som en medlem i en grupp och avser att belysa socialpsykologiska begrepp, teorier, metoder och användningsområden. I kursen studeras specifikt social- och grupppsykologi inom idrotten. Exempel på innehåll är: gruppstruktur och roller, ledarskap och kommunikation, attityder och aggression inom idrotten, lagsammanhållning och grupprocesser samt teambuildning. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Psykologi – utvecklingspsykologi 7,5 hp

I denna kurs studeras olika utvecklingspsykologiska perspektiv inom psykologin. Människan belyses framför allt utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, där tyngdpunkt läggs vid teorier om individens kognitiva, sociala och personlighetsmässiga utveckling. Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D Psykologi 30 hp A

Kursen är på avancerad nivå och består av olika delmoment, såsom vetenskapsteori, forskningsetiska förhållningssätt, fördjupning i statistiska och kvalitativa analysmetoder samt ämnesfördjupning. Ämnesfördjupningen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett eget valt område inom det allmänpsykologiska forskningsfältet. Kursen mynnar ut i genomförandet, dokumentationen samt försvarandet av en empirisk undersökning inom ramen för det valda psykologiska ämnesområdet. Behörighetskrav: Psykologi (1–90) 90 hp helfart vt 10, start v. 03

Psykologi: ledarskap inom barn- och ungdomsidrott 7,5 hp

Kursen behandlar barn och ungdomars utveckling inom idrotten. Här studeras lämplig ålder att börja idrotta, deltagande i olika idrotter, idrottens miljö och struktur, självkänsla, föräldrainvolvering, karriärövergångar, motivation att idrotta samt ”drop-out”-problematiken inom idrotten. Speciellt betonas ledarskap och organisation av barn och ungdomsidrott.

Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 46 Utvecklingspsykologi med genusperspektiv 7,5 hp

Grundläggande behörighet kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

Fokus ligger dels på en traditionell syn på utveckling hos barn och ungdom inom den psykologiska teoribildningen, dels på en mer kritisk modern barndomspsykologi. Genusperspektivet belyses genom att se till identitet- och könsrollsutveckling hos pojkar och flickor under uppväxtåren från olika teoretiska perspektiv. Könsrollsstereotypernas funktion i vårt moderna samhälle diskuteras.

Psykologi: motion och hälsopsykologi inom idrott 7,5 hp

Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 13

Kursen fokuserar på grundläggande frågor inom det idrotts- och hälsopsykologiska området. Här poängteras aspekter kring idrott, hälsa, välbefinnande och motionsidrott. Exempel på faktorer och processer som beaktas är betydelsen av fysisk aktivitet, självkänsla och kroppsuppfattning, träning och emotioner, beteendeförändringar och upprätthållandet av regelbunden fysisk aktivitet. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 35, distans/internet D Psykosocial arbetsmiljö: teoretiska perspektiv 7,5 hp

I kursen behandlas de förhållanden i arbetet som ställer krav på psykiska resurser och som kan motverka eller främja psykiskt och socialt välmående och utveckling. Vidare studeras hur ohälsosam stress uppstår och hur den kan bemötas i en arbetsorganisation och i individers attityder till arbetet. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 13 Samtalsprocesser och metoder: psykologiska teorier om samspel 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och medvetenhet om psykologiska skeenden i samtalssituationer. Den syftar även till att utveckla den studerandes egen förmåga att använda samtal och intervjuer i sin yrkesutövning. Kursen omfattar delar av personlighets-, utvecklings- och socialpsykologisk teori samt övningar i samtals- och intervjuteknik.

Socialt arbete Funktionshindrades livsvillkor och välbefinnande 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande perspektiv på människor med funktionshinder och deras villkor och livssituation. En översikt över olika funktionsnedsättningar avseende orsaker, innebörd och sociala konsekvenser ges. Samhällets stöd till människor med funktionshinder belyses liksom det professionella sociala arbetet. Funktionshindrades egna upplevelser av sin situation och olika bemästringsstrategier är i fokus. Grundläggande behörighet helfart vt 10, start v. 08 Ledarskap i human serviceorganisationer 15 hp

Kursen behandlar grundläggande teoretiska perspektiv på ledarskap och organisation i människovårdande organisationer som till exempel äldreomsorg, handikappomsorg, individ och familjeomsorg. Målet är att studenten ska få en teoretisk grund för ett reflekterande, etiskt förhållningssätt och en fördjupad förståelse av det sociala arbetets förutsättningar avseende kultur, strukturer och processer inom området ledarskap. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 41

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

137

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

områden. Utifrån modern forskning behandlas begrepp som social kognition, attityder, grupprocesser och ledarskap.


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

Socialt arbete bland barn och unga – svenska och internationella erfarenheter 15 hp

Europeiska välfärdssystem befinner sig i en brytningstid. Familjens betydelse varierar och i vissa länder har ungdomsdomstolar och rättsväsende en central ställning. Denna kurs belyser och problematiserar samhällets insatser för utsatta barn och ungdomar med utgångspunkt i aktuell internationell forskning. Föreläsningar på engelska förekommer. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03 Socialt arbete med inriktning mot ledarskap i människovårdande organisationer 30 hp

Kursens syfte är att ge ett grundläggande teoretiskt perspektiv på ledarskap och organisationer. Särskilt fokuseras specifika förutsättningar avseende ledning och organisering i människovårdande organisationer, företrädesvis äldreomsorg, handikappomsorg, individ och familjeomsorg. Såväl globala, nationella som lokala påverkansfaktorer diskuteras och problematiseras. Målet är att studenten ska utveckla ett reflekterande, etiskt förhållningssätt och en fördjupad förståelse för det sociala arbetets särskilda förutsättningar inom området ledarskap. Grundläggande behörighet halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter ht 10 Äldres livsvillkor och välbefinnande 7,5 hp

Kursen behandlar teoretiska perspektiv på åldrandet samt äldres livsvillkor och välbefinnande kopplat till samhälleliga förändringar. Målet är att studenten ska få en teoretisk grund för ett reflekterande, etiskt förhållningssätt och en fördjupad kunskap om den åldrande människan, hennes välbefinnande och livsvillkor samt det professionella sociala arbetet. Grundläggande behörighet helfart vt 10, start v. 03

Sociologi Sociologi (1–30) 30 hp

I kursen studeras människans sociala beteende och förhållandet mellan individen och det omgivande samhället. Kursen är

138

en introduktion till sociologi som omfattar såväl teori som tillämpning. Sociologiska frågor och undersökningsmetoder presenteras och syftar till analys och förståelse av det samtida samhället och dess förändringar. I kursen presenteras olika tillvägagångssätt för datainsamling såsom enkät, observation, intervju och livsberättelse. Dessutom behandlas hur sociologisk kunskap skapas i mötet mellan empiriska data och sociologiska teorier. Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03

fortsätter vt 10, distans/internet D helfart vt 10, start v. 03 Sociologi 30 hp A

I kursen studeras sociologisk teori samt vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor på avancerad nivå. Studenterna får möjlighet att självständigt granska, pröva och utveckla sociologiskt relevanta teoretiska perspektiv. I kursen ingår att självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete motsvarande 15 hp. Behörighetskrav: Sociologi (1–90) 90 hp helfart vt 10, start v. 03

Sociologi (31–60) 30 hp

Idrottssociologi 30 hp

I kursen ges studenterna tillfälle att utveckla förmågan att på ett självständigt och sociologiskt sätt kunna tolka och analysera sociala fenomen och problem i det samtida samhället. Här fördjupas kunskaperna om mänskligt beteende och sociologiska teorier och undersökningsmetoder. I kursen diskuteras och analyseras olika aspekter av dagens samhälle, av förändringar, förutsättningar och möjligheter att påverka sociala relationer på både individ- och samhällsnivå. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete där en sociologisk undersökning görs, med tillämpning av metoder och teorier. Ämnet för uppsatsen väljs utifrån eget intresse.

Kursen behandlar idrotten i samhället och samhället i idrotten. Samhällsförändringar spåras i nya former för idrottsutövande, idrottsorganisation och idrottsbetraktande. Idrotten som arena för könssocialisation, identitetssökande, integration och normskapande analyseras. Kursen ger även en grund i sociologisk teori och metod som ger behörighet till Sociologi (31–60) 30 hp.

Behörighetskrav: Sociologi (1–30) 30 hp eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03 helfart vt 10, start v. 03 Sociologi (61–90) 30 hp

Kursens grundläggande tema är relationen mellan sociologisk teori och förståelsen av det moderna samhällets framväxt och förändringar. Viktiga sociologiska teorier och begrepps uppkomst och användingsområden behandlas. Skillnaderna mellan olika teori- och metodtraditioner inom ämnesområdet belyses också och ämnets olika perspektiv och möjliga tillämpningar på olika samhällsnivåer berörs. Samtida sociologilitteratur och teorier om genus, klass, etnicitet och sexualitet behandlas på kursen som avslutas med ett vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats. Behörighetskrav: Sociologi (1–60) 60 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36,

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Grundläggande behörighet helfart vt 10, start v. 03 Introduktion till kriminologi 15 hp

Kursen ger en introduktion till kriminologi som ämnesområde. Såväl klassisk som modern kriminologisk teoribildning studeras. Under kursen diskuteras, utifrån sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, frågor relaterade till brott, straff, social kontroll och social avvikelse. Tillsammans med grundläggande frågeställningar beträffande kriminalitet och kriminella uppmärksammas brottslighetens konsekvenser; detta genom att brottsoffret ställs i centrum och offerproblematiken behandlas. I relation till detta diskuteras även begreppen rädsla och otrygghet. Grundläggande behörighet halvfart ht 09, start v. 36

Socialpsykologi Socialpsykologi (1–30) 30 hp

Vi studerar samspelet mellan människor i grupper, organisationer och i andra former av möten mellan människor. Kursen ger en översikt över klassiska och moderna socialpsykologiska teorier. Den ger också

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Grundläggande behörighet helfart ht 09, start v. 36

kan se ut, där frågor om bland annat rättvisa, frihet, jämlikhet och jämställdhet är av stor betydelse. Ett annat viktigt moment behandlar den internationella politiken med fokus på konflikter, säkerhetsoch utvecklingsfrågor. Behörighetskrav: Sv B/v2 B, Hi A, Sh A helfart ht 09, start v. 36 halvfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10, distans/campus D helfart vt 10, start v. 03

Kommunikation, ledarskap och lärande (1–30) 15 hp

I kursen får du en introduktion i hur kommunikation fungerar såväl i organisationer som i politiska processer. Förutom en orientering i olika teorier om kommunikation får du praktiska färdigheter i kommunikativa processer som rör ledarskap, medarbetarskap och lärande. Behörighetskrav: Sv B/v2 B, Hi A, Sh A helfart ht 09, start v. 46

Socialpsykologi (31–60) 30 hp

I kursen sker en fördjupad läsning av de centrala socialpsykologiska inriktningarna som sedan tillämpas på vår tids samhälle och sociala relationer. Vi kommer särskilt att fokusera på hur relationer och kommunikation inom arbetslivet kan förstås. I den avslutande uppsatskursen kommer studenterna att genomföra en empirisk studie som utförs med relevanta metodologiska redskap och som analyseras med hjälp av socialpsykologisk teori. Behörighetskrav: Socialpsykologi (1–30) 30 hp eller motsvarande helfart vt 10, start v. 03 Socialpsykologi (61–90) 30 hp

Kursens mål är att öka förmågan till självständig analys av socialpsykologiska företeelser genom en fördjupning och utveckling av frågeställningar som har behandlats i Socialpsykologi (1–60) 60 hp. Den socialpsykologiska teorin fördjupas särskilt i teman som genus, moral och emotioner. Kursen avslutas med ett självständigt arbete (15 hp) som utgår från en empirisk studie. I en uppsatsförberedande kurs om 15 hp läggs särskilt vikt vid att etiska aspekter samordnas med socialpsykologisk teori och metod. Behörighetskrav: Socialpsykologi (1–60) 60 hp eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36

Statsvetenskap Statsvetenskap (1–30) 30 hp

Frågor om makt, inflytande och demokrati står i centrum för statsvetenskapen. I denna grundläggande kurs får du kunskaper om hur politiska institutioner som parlament och partier fungerar i olika länder, och hur den offentliga makten utövas i samhället. Du stiftar bekantskap med olika idéer om hur ett gott samhälle

Statsvetenskap (31–60) 30 hp

Politisk kommunikation 30 hp

I kursen läser du politisk filosofi som bland annat problematiserar demokratiteorier och politiska ideologier. Ett annat moment är jämförande analys av länder och politiska institutioner. Dessutom introduceras du i olika statsvetenskapliga forskningsmetoder med vilka du själv ska kunna lägga upp och genomföra egna undersökningar. Kursen avslutas med ett uppsatsarbete om 7,5 hp.

I politisk kommunikation studerar du hur opinionsbildning går till i samhället, och vilken roll medier, medborgare och politiska makthavare har i denna process. I kursen ingår också studier av politisk kultur och övertalande kommunikation som propaganda och politisk retorik. Dessutom får du tillfälle att undersöka kommunikativa processer i organisationer genom en egen fältstudie.

Behörighetskrav: Statsvetenskap (1–30) 30 hp helfart vt 10, start v. 03

Behörighetskrav: Statsvetenskap (1–60) 60 hp helfart ht 09, start v. 36

Statsvetenskap (61–90) 30 hp

Samhällsvetenskaplig grundkurs 15 hp

I kursen lär du dig kritiskt granska och vetenskapligt värdera aktuell statsvetenskaplig forskning, samt får möjligheter till fördjupning genom specialstudier av forskningsläget inom ett självständigt valt område. Dessutom får du träning i metoder som används inom olika typer av undersökningar inom statsvetenskapen. Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Behörighetskrav: Statsvetenskap (1–60) 60 hp helfart ht 09, start v. 36 helfart vt 10, start v. 03 Statsvetenskap 30 hp A

Behörighetskrav: Sv B/v2 B, Hi A, Sh A helfart ht 09, start v. 36

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper inom statsvetenskapliga områden samt förmågan till kvalificerad statsvetenskaplig analys. Kursen behandlar olika statsvetenskapliga forskningstraditioner och inriktningar. Ett viktigt moment är att analysera och granska aktuell forskning inom politisk kommunikation. Kursen avslutas med ett vetenskapligt uppsatsarbete. Behörighetskrav: Statsvetenskap (1–90) 90 hp helfart vt 10, start v. 03

Kursen avser utgöra en introduktion i samhällsvetenskapliga studier. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om samhällsvetenskaperna och deras historiska utveckling, samt praktisk träning i grundläggande forsknings­metoder. I kursen behandlas såväl olika idéhistoriska och nutida samhällsvetenskapliga perspektiv som grundläggande samhällsvetenskapliga forskningsmetoder.

Utredningsarbete/praktik med inriktning mot politisk kommunikation 30 hp A

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i utredningsarbete med arbetsmarknadsanknytning. Vidare ger kursen övning i att självständigt identifiera, välja och presentera en utredningsuppgift som genomförs i samarbete med extern uppdragsgivare. Behörighetskrav: kandidatexamen i statsvetenskap eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

139

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

kunskaper om socialpsykologiska metoder som deltagande observation, djupintervju, experiment samt vetenskapsteori. Kursen syftar också till att socialpsykologiska teorier och metoder tillämpas på problemområden relaterade till frågor om jaget, roller, könsidentitet, social tillhörighet och meningsskapande.


Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

Ämnesövergripande kurser Aktuell handikappvetenskaplig forskning 7,5 hp A

Kursens syfte är att ge en översikt över aktuell nationell och internationell handikappforskning samt att jämföra olika discipliners sätt att teoretiskt betrakta och praktiskt bedriva handikapprelaterad forskning.

Behörighetskrav: 90 hp (1–90) i ett ämne halvfart ht 09, start v. 46, distans/campus D Aktuella specialpedagogiska teorier 7,5 hp A

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskap om aktuella teoretiska strömningar inom specialpedagogiken. Kursens mål är att studenten ska få ökade insikter i specialpedagogiska teorier och dess praktiska tillämpning både ur ett internationellt och ur ett nordiskt perspektiv. Behörighetskrav: 90 hp (1–90) i ett ämne halvfart vt 10, start v. 13, distans/campus D

Att undervisa i högre utbildning I, 7,5 hp A

Kursen är en behörighetsgivande högskolepedagogisk introduktionskurs på avancerad nivå. Studierna koncentreras kring planering för och genomförande av undervisning, samt examination och kursvärdering av forskningsanknuten högre utbildning inom det egna kunskapsområdet. Kunskaper om samhällets mål och regelverk behandlas också. Behörighetskrav: kandidatexamen eller motsvarande kvartsfart ht 09, start v. 36 kvartsfart vt 10, start v. 03 Att undervisa i högre utbildning II 7,5 hp A

Kursen är en behörighetsgivande högskolepedagogisk fortsättningskurs. Dess huvudsakliga innehåll inriktas på lärprocesser och undervisningsfärdigheter. Syftet med kursen är att utveckla ett förhållningssätt till läraruppgiften som är gynnsamt för studenterna, kollegiet och läraren själv. Behörighetskrav: Att undervisa i högre utbildning I, 7,5 hp eller motsvarande, samt erfarenhet av att undervisa i högre utbildning eller motsvarande kvartsfart ht 09, start v. 36 kvartsfart vt 10, start v. 03

140

Globalisering, myndighetsutövning och omvärldsanalys 60 hp

Kommunikation och lärande i samhällskriser 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter, organisationer och företag. Kursen behandlar globaliseringens olika innebörder och konsekvenser generellt och ur regionalt och lokalt perspektiv. Kursen fokuserar på hur människors livsvillkor, miljö och hälsa påverkas av och påverkar olika sociala, politiska och ekonomiska dimensioner. Frågor som rör kulturell/social mångfald, genus och maktaspekter behandlas. Det avslutande självständiga arbetet kopplas till kursdeltagarens arbetsområde med avsikt att generera kunskapsnytta.

Kursen är en specialkurs som behandlar frågor som rör krisberedskap, krishantering och kriskommunikation. Kursen riktar sig till såväl personer som arbetar med information och handläggning inom området som studenter och andra intresserade med samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning.

Behörighetskrav: tre års erfarenhet av ledningsansvar inom myndighet eller företag alternativt 90 hp i ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt ämne eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03, fortsätter till och med ht 11 Handikappvetenskaplig teori 7,5 hp A

Kursens syfte är att teoretiskt belysa handikappvetenskapens mångvetenskaplighet och olika grundläggande synsätt på funktionshinder och handikapp. Kursens mål är att studenten ska kunna återge, analysera och jämföra aktuella handikappvetenskapliga synsätt och teoretiska modeller. Behörighetskrav: 90 hp (1–90) i ett ämne halvfart ht 09, start v. 36, distans/campus D

Klimatförändringar, jordens resurser och samhället 7,5 hp

Kursen belyser kopplingarna mellan naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och kommunikativa aspekter i frågor om klimatförändringar, jordens resurser och miljö i ett internationellt perspektiv. Vi tar upp konsekvenser och orsaker till klimatförändringar och miljöförstöring samt människans (konsumtionssamhället, den ökande befolkningen), statens (politisk ekonomi) och företagens ansvar i detta. Vi behandlar också kommunikationens roll i förståelsen av problematiken. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, distans/internet D kvartsfart vt 10, start v. 03, distans/internet D

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Behörighetskrav: 60 hp (1–60) i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne kvartsfart ht 09, start v. 36 Kvalitativ innehållsanalys 7,5 hp A

Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper i användandet av kvalitativ forskningsmetodik med speciell inriktning på innehållsanalys. Kursen behandlar metodens historia från kvantitativ tidskriftsanalys till kvalitativ innehållsanalys, hur forskningsfrågan styr val av metod, forskningsdesign, datainsamlingsmetoder och dataanalys enligt kvalitativ innehållsanalys. Stor vikt läggs vid frågor om validitet i kvalitativ forskning. Behörighetskrav: 90 hp (1–90) i ett ämne där kvalitativ forskningsmetodik har ingått eller motsvarande kunskaper i kvalitativ forskningsmetod halvfart ht 09, start v. 45, distans/internet D

Mentorskap som verktyg i personlig och professionell utveckling 15 hp

Kursen består av två delar: Mentorskap som verktyg i personlig och professionell utveckling – teoretiska perspektiv, samt Mentorskap – tillämpning under handledning. Målet är att studenten ska utveckla förmågor avseende kommunikativa och relationella processer mellan individer och grupper inom området ledarskap genom att knyta samman de teoretiska perspektiven med de erfarenhetsbaserade och praktiska. Grundläggande behörighet kvartsfart ht 09, start v. 36, fortsätter vt 10 Samhällsförändring, globalisering och nya hotbilder 15 hp

Kursen behandlar globaliseringens olika innebörder. Deltagarna ges möjlighet att resonera kring den egna verksamheten

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.


Behörighetskrav: tre års erfarenhet av ledningsansvar inom myndighet eller företag alternativt 90 hp i ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt ämne eller motsvarande halvfart vt 10, start v. 03

Utrednings- och utvärderings­metodik 30 hp A

Den här kursen vänder sig till dig som har en grundexamen inom till exempel socialt arbete, statsvetenskap, arbetsvetenskap, omvårdnad, folkhälsovetenskap etc. och vill fördjupa din kompetens och dina praktiska färdigheter som handläggare eller konsult med ansvar för kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete. Genomgående bedrivs kursen i ett praktikernära sammanhang, bland annat genom att kursen avslutas med ett självständigt arbete som genomförs i nära kontakt med en offentlig organisation.

Vetenskaplig metod med inriktning statistik 7,5 hp A

Kursen syftar till fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. Den studerande ska efter kursgenomgång kunna planera, förbereda, genomföra, analysera och presentera vetenskapliga studier med kvantitativa metoder. Behörighetskrav: 90 hp (1–90) inom ett ämne eller motsvarande kunskaper i metod. halvfart vt 10, start v. 13

Behörighetskrav: Kandidatexamen eller motsvarande helfart ht 09, start v. 36

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

141

Samhälls-, beteendevetenskap och vård • Kurser

som samhällsaktör i en globaliserad värld. Det mångkulturella samhällets innebörd och förståelse för människors olika livsvillkor tas upp. Hur globaliseringen påverkar individer, grupper och samhällsutvecklingen i stort och hur vi kan möta framtidens utmaningar bearbetas. Kunskaper behandlas som är väsentliga för att kunna genomföra en adekvat omvärldsanalys, såväl i preventivt som utredande och uppföljande syfte.


Övrig utbildning

Collegeår 30 hp Collegeutbildningen är en utbildning som ger dig dels en kompletterande behörighet, dels en grundlig introduktion till högskolestudier. Om du inte är behörig till en fristående kurs eller ett program och om du vill pröva din förmåga att läsa på högskolenivå erbjuds du här sådana studier.

Mer information Programansvarig Tawfik Mekki-Berrada tfn 035-16 76 44 Tawfik.Mekki-Berrada@hh.se Sektionssekreterare Catrin Bengtsson tfn 035-16 76 31 Catrin.Bengtsson@hh.se Studievägledning tfn (vx) 035-16 71 00 studievagledning@hh.se www.hh.se/utbildning

142

Collegeåret innefattar studier på både komvux och högskola och inleds under höstterminen med komvuxdelen för att under vårterminen fortsätta med högskoledelen. Observera att för att få fortsätta på högskoledelen under vårterminen krävs att grundläggande behörighet för högskolestudier har uppnåtts innan vårterminens studier påbörjas. Collegeåret berättigar dig som fyller 20 år under 2009 till fullt studiestöd* och ger dig dessutom viss platsgaranti på program eller kurser på Högskolan i Halmstad. Komvuxdelen består av behörighetsgivande kurser, exempelvis i svenska, engelska och samhällskunskap. Dessa kurser kan ge dig den behörighet du saknar för att söka in på högskolan. Högskoledelen bedrivs under vårterminen. Den ger 30 högskolepoäng. Kursen, som är rubricerad Kunskapens och vetenskapens språk, ger dig en orientering i vetenskapernas och idéernas historia, resonerar kring frågor om vad vetenskap egentligen är och vad som är typiskt för det vetenskapliga språket. Du ges även möjligheter att utveckla den egna språkliga förmågan i tal och skrift. Vidare får du en inblick i några klassiska verk som har format synen på människan och samhället. Vill du hellre läsa en annan kurs kan du, på vårterminen, söka någon av Högskolans övriga kurser. I collegeutbildningen ingår även en praktisk intro-

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

duktion till högskolestudier inom områden som studieteknik, arbetsformer och informationssökning. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Övrigt

Startar ht 09, helfart. *Till och med våren det år du fyller 20 år har du inte rätt till studiestöd för de gymnasiala kurserna (motsvarande halvtid) enligt nu gällande CSN-regler. Observera att komvux- och högskolekurser liksom övriga moment som ingår i utbildningen kräver obligatorisk närvaro. Platsgaranti och urval

Godkänt resultat på samtliga kurser inom komvux och högskola ger platsgaranti på högst 10 % av nybörjarplatserna i något av våra program/kurser för vilka behörighetskraven är uppfyllda. Om det finns fler sökande till en viss utbildning än vår platsgarantikvot tillåter kan det bli aktuellt med urval på grundval av gymnasiebetyg (inklusive kompletterande komvuxstudier) och högskoleprov i förhållandet 60/40. Platsgarantin gäller för utbildningar med start ht 10–vt 11.


Sommarkurser Att skriva manus för kort- och dokumentärfilm 7,5 hp

Vill du arbeta med dokumentär- eller kortfilm och gillar att berätta historier? I så fall bör du utveckla förmågan att skriva manus. I den här kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i att skriva manus för olika genrer och strategier utifrån egna och andras idéer. Kursen behandlar således stegen från idé till färdigt manus: analys och research; begrepp som dramaturgi, karaktärer, dialog; upphovsrättsliga aspekter etc. I ett eget manusprojekt tillämpar du arbetsgången från idé till färdigt manus. Behörighetskrav: 60 hp (1–60) i ett humanistiskt/samhällsvetenskapligt ämne. kvartsfart sommar 09, start v. 25, distans/internet D Demokratisering och demokratins konsolidering 7,5 hp

Kursens syfte är att ge en översikt över teoribildning om demokratisering och demokratins konsolidering samt en orientering om specifika staters utveckling mot demokrati. Olika teoretiska perspektiv kommer att behandlas och tillämpas på ett antal staters demokratiseringsprocesser. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Statsvetenskap (1–30) 30 hp eller motsvarande helfart sommar 09, start v. 24

Halmstad är som bäst på sommaren. Kombinera dina studier med strandliv och semester!

skaper om vilka faktorer som påverkar komposition och kvalitet i en digital grafisk produktion. I kursen ingår ett projekt där du kombinerar grafiska designelement. Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24 Effektiv energianvändning 3 hp

Effektiv energianvändning är en avgörande faktor i moderna energisystem. Konceptet energieffektivisering har vuxit starkt i betydelse på senare tid. Den framtida potentialen inom detta område är påtaglig och vinsterna kan mätas i både ekonomiska och miljömässiga termer. Kursen behandlar grundläggande frågeställningar och tekniker i samband med effektiv energianvändning i bostäder, lokaler och industriella processer. Detta inkluderar områden som uppvärmning, ventilation, belysning, driftoptimering och användarrelaterat beteende. Ges på engelska. Grundläggande behörighet. helfart sommar 09, start v. 34

Envariabelanalys 7,5 hp

Kursen behandlar matematisk analys för funktioner av en variabel, speciellt inom områden som är viktiga för naturvetenskap och teknik. Kursen behandlar gränsvärden, kontinuitet, derivator, extremvärden, Taylors formel, primitiva funktioner och integraler samt ordinära differentialekvationer. Behörighetskrav: Ma D helfart sommar 09, start v. 24 Film, genus och etnicitet 7,5 hp

Medierna präglar vår uppfattning om människans kön och identitet. Vi kommer i denna kurs att analysera hur filmen skapar en föreställning om vår identitet och belysa hur HBT-filmer, ’queer cinema’, postkolonialt filmskapande, invandrarfilmer och Black Cinema kan underminera traditionella sätt att framställa genus och etnicitet. Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24 Floristik och faunistik 7,5 hp

Engelsk grammatik och översättning 7,5 hp

Kursen syftar till att ge kunskap om skillnader mellan det engelska och svenska språket. Detta görs både genom teoretiska diskussioner (grammatik) och praktisk tillämpning (översättning). Kursen motsvarar 7,5 hp-kursen i grammatik och översättning på fristående kurs, första terminen.

På kursen undersöker du viktiga biotoper i den halländska naturen och lär dig känna igen de växter och djur som lever där. Kursen ger dig god träning i att självständigt använda bestämningslitteratur. Du tillbringar största delen av kursen ute i fält. Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24

Designprojekt 15 hp

Kursen syftar till att öva din förmåga att, på ett konceptuellt stadium, utveckla produkter i nära samarbete med företag. Målet är att skapa kreativa miljöer i en tvärvetenskaplig grupp där designmetodiken tillämpas. Behörighetskrav: design, produktutveckling eller konstruktionsteknik motsvarande 7,5 hp eller motsvarande helfart sommar 09, start v. 24 Digital grafisk design 7,5 hp

Kursen tar upp teorier för grafisk design, grundläggande bildredigering och layoutteknik. Syftet är att du ska öka dina kun-

Behörighetskrav: Sv B/Sv2 B, En B kvartsfart sommar 09, start v. 24, distans/internet D

Förnybar energi 7,5 hp

Kursen syftar till att träna upp förmågan att förstå talade texter (både amerikansk och brittisk engelska). Vi lyssnar bland annat på romaner, noveller och dialoger samt radio- och tv-program med blandat innehåll.

Kursen handlar om det hållbara energisystemet i världen och i Sverige. Utifrån energiprinciper studeras möjligheter att effektivisera energianvändningen. Tekniken och läget för sol-, vind- och bioenergi samt andra förnybara energislag behandlas. Vi besöker anläggningar där förnybar energi redan används. Kursen innehåller föreläsningar, projektarbete och laborationer.

Behörighetskrav: En B, Sv B/Sv2 B helfart sommar 09, start v. 24, distans/internet D

Grundläggande behörighet. (Ma C och Fy A rekommenderas). helfart sommar 09, start v. 24

Engelsk hörförståelse 7,5 hp

A = Avancerad nivå D = Distansutbildning. Träffar kan förekomma, se s. 147.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

143

Övrig utbildning • Sommarkurser

Sök senast 16 mars


Övrig utbildning • Sommarkurser

Halmstadgruppen och svensk surrealism 7,5 hp

Halmstadgruppens konst är i flera avseende synonym med svensk surrealism, från 1930-talet och flera decennier framöver. I kursen ges en överblick över gruppens historia och utveckling, satt i sammanhanget annan surrealistisk konst i Sverige. Även om tyngdpunkten ligger på svensk konst ges utblickar mot nordisk och internationell surrealism. Samtlig undervisning äger rum på Mjellby Konstmuseum – Halmstadgruppens museum. Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24 Introduktion till musikproduktion 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till musikproduktionens olika led, där inte minst studioarbetet sätts i fokus, men även producentens roll i en kreativ miljö tas upp. Grunderna för inspelningsteknik samt enklare praktiska övningar ingår. Tyngdpunkten ligger på rock-och popmusik. Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24 Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp

Kursen har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi samt en översiktlig kunskap om gällande rättsregler och tillämpningen av dessa på centrala rättsområden, särskilt dem som är viktiga för samhällsvetenskapliga och ekonomiska yrken. Kursen omfattar bland annat avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, marknadsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, familjerätt och fastighetsrätt.

Kriminologi 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till klassisk och modern kriminologisk teoribildning. Utifrån sociologiska och socialpsykologiska perspektiv diskuteras frågeställningar och begrepp relaterade till brott, straff, kontroll och social avvikelse. Tillsammans med grundläggande frågor om kriminalitet och kriminella kommer brottsofferproblematiken att uppmärksammas. Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24 Matlab med tillämpningar 7,5 hp

Matlab är ett avancerat matematiskt program som kan lösa matematiska eller tilllämpade problem. Du får göra uppgifter av skiftande svårighetsgrad med hjälp av Matlab och någon av dess ’toolboxar’ och skaffa dig insikt i vilka möjligheter och begränsningar det finns med programmet. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Ma D helfart sommar 09, start v. 24 Medieanalys 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om hur språk och bilder i olika former fungerar i kommunikativa sammanhang. Språkets och bildens retoriska och propagandistiska aspekter utforskas varvid särskild tonvikt läggs vid nya medier. Kursen syftar även till att ge redskap för att kritiskt kunna granska massmediespråket. Grundläggande behörighet kvartsfart sommar 09, start v. 25, distans/internet D

Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24, Varberg Solvärmeteknik 3 hp

Solvärme väntas spela en viktig roll i framtidens energiförsörjning. Kursen behandlar både vatten- och luftburna solvärmesystem samt passiv solvärme. Grundläggande principer för solinstrålning och solvärmesystem behandlas. Kursen ger exempel på olika applikationer av solvärme, till exempel för en- och flerfamiljshus, utomhussimbassänger och storskalig system för fjärrvärmenät. Villkoren för att introducera, installera och driva solenergianläggningar behandlas. Kursen ges på helfart i Falkenberg två veckor i augusti 2009. Logi och viss mat ordnas utan kostnad för studenten. Undervisningen bedrivs på engelska. Grundläggande behörighet med undantag för svenska språket helfart sommar 09, v. 32–33 Speaking and Writing in English 7,5 hp

Detta är en kurs för de som vill förbättra sin talade och skrivna engelska. Studenterna får tillfälle att göra skriftliga och muntliga presentationer av olika slag och genrer, såsom abstracts, rapporter, analyser och beskrivningar. Undervisningen bedrivs på engelska. Behörighetskrav: Undantag från kravet i svenska för de som i övrigt uppfyller behörighetskravet genom utländsk utbildning. helfart sommar 09, start v. 24

Nutrition I, 7,5 hp

Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24 Kost, fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp

I kursen behandlas grunderna inom folkhälsoarbete. I fokus står frågor kring kost/ kostvanor, fysisk aktivitet och hälsa samt sambandet mellan dessa. I kursen belyses även närings- och arbetsfysiologi, hälsofrämjande effekter av fysisk aktivitet samt hur folkhälsoarbete kan genomföras. Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 24

144

Detta är en grundläggande kurs i näringslära. Den innehåller kroppens uppbyggnad ur ett näringsperspektiv och kostens betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Behörighetskrav: Ma B och Nk B helfart sommar 09, start v. 24 Nyföretagandets grunder 7,5 hp

Kursen ger kunskap om nyföretagandets grunder. Praktiska tillvägagångsätt för start av företag med avseende på områdena strategi och marknad behandlas samt grundläggande finansiell planering och budgetering.

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Ungas kultur i ett digitalt medielandskap 7,5 hp

Medier som internet har stor betydelse i barns och ungas liv. Den här kursen vänder sig till dig som vill få ökade kunskaper om hur unga människor använder digitala medier och deras betydelse för identitetsprocesser, social gemenskap och lärande i vid mening. Bland annat behandlas källkritik i samband med informationssökning, användning och produktion av dataspel samt interaktion i form av chat, e-post och communities. Grundläggande behörighet helfart sommar 09, start v. 25


Frågor och svar

om högskolestudier Funderar du på att söka till Högskolan i Halmstad? Här finns information om allt från hur du anmäler dig till hur du tar ut din examen. Undrar du något, kontakta Studentcentrum (se s. 152).

➤ Vad är det för skillnad på program och kurs? All högskoleutbildning är uppbyggd av kurser. Väljer du att läsa ett program erbjuds du ett utbildningspaket som Högskolan har sammanställt. Du är då garanterad en utbildningsplats på kurserna inom ramen för programmet. Inom vissa program erbjuds du dessutom olika möjligheter att själv bestämma och styra innehållet. Att läsa fristående kurser innebär en valfrihet, där du själv kan kombinera ämnen och profilera din egen examen. Väljer du att läsa fristående kurser söker du och antas i konkurrens med andra sökande inför varje termin.

➤ Går det att söka till en kurs som ingår i ett program? Det finns möjlighet att söka till kurser som ingår i ett program. Antagning görs i mån av plats och under förutsättning att du uppfyller de krav på behörighet som ställs. Ansökan lämnas till Studentcentrum och görs på en särskild blankett som finns att hämta på www.hh.se/villblistudent. Har du frågor kring behörighet, kontakta studievägledarna.

➤ Går det att söka till en senare del av ett program? Har du läst på högskola eller universitet tidigare kan du söka in till ”senare del av program”. Det är inte enbart kurser som du har läst på Högskolan i Halmstad som värderas. Högskolan värderar och kan tillgodoräkna all högskoleutbildning som är relevant för aktuellt program. Ta kontakt med studievägledarna för mer information om dina möjligheter. Ansökningsblankett finns på Högskolans webbplats och på Studentcentrum. Förutsättningarna för att antas är att: • du uppfyller grundläggande och särskild behörighet till programmet. • dina avklarade akademiska förkunskaper motsvarar den tidigare delen av programmet. • det finns en ledig plats inom det aktuella programmet. • ansökan görs i samband med den reguljära antagningen, det vill säga senast den 15 april för höstterminen och den 15 oktober för vårterminen. Vid konkurrens görs urval enligt gällande urvalsregler.

➤ Vad är högskoleprovet? För att öka dina möjligheter att bli antagen kan du göra högskoleprovet. Saknar du betygsunderlag att meritvärdera, om du exempelvis söker på reell kompetens (se nedan), rekommenderas du att göra högskoleprovet. Provresultatet är giltigt i fem år. Du kan göra högskoleprovet hur många gånger som helst och det är alltid det högsta resultatet som räknas. Om du vill göra provet vid Högskolan i Halmstad kan du anmäla dig via webben. Mer information finns på www.hh.se och på www. studera.nu. Gamla prov finns att hämta på Studentcentrum.

➤ Hur vet jag om jag är behörig? Behörighet handlar om förkunskaper. Behörighetskraven ska ge dig som vill studera besked om vad som krävs för att kunna

börja en viss utbildning. Förkunskaperna är indelade i grundläggande och särskild behörighet.

➤ Grundläggande behörighet För att få läsa vid svensk högskola eller universitet krävs att du uppfyller kravet för grundläggande behörighet. Den är gemensam för all högskoleutbildning i Sverige. Grundläggande behörighet uppfyller du genom något av följande alternativ: Svensk förutbildning • Du har ett slutbetyg från gymnasieskolan, ett nationellt eller specialutformat program och har lägst betyg Godkänd på kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program. • Du har slutbetyg från komvux och har lägst betyg Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg. • Du saknar slutbetyg från komvux och har fått ett samlat betygsdokument från komvux med lägst betyg Godkänd eller betyg 1–5 i poängsatta kurser som motsvarar 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg från komvux. • Du har ett avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje/tvåårig specialkurs i huvudsak uppbyggd som en tvåårig linje från gymnasieskolan eller avgångsbetyg från komvux 2 eller 3 eller motsvarande utbildning och har kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan eller etapp 2 på komvux. Kunskaperna kan också styrkas med Svenska kurs B och Engelska kurs A med lägst betyg Godkänd. • Den så kallade 25:4 regeln för grundläggande behörighet slopades den 1 juli 2008. Övergångsregeln medger att den som före den 1 juli 2008 uppfyller kraven på grundläggande behörighet enligt 25:4-regeln, ska även därefter, dock längst till och med den 31 december 2011, anses ha grundläggande behörighet. Övergångsreglerna innebär att den som uppfyller kraven i övrigt, men fyller 25 år under andra halvåret 2008 också omfattas av dessa. Du uppfyller kraven enligt 25:4 regeln om du fyller minst 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar och har arbetat minst halvtid i minst fyra år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar samt kan styrka behörighet i: – Svenska B med lägst betyg Godkänd eller två årskurser från tvåårig eller treårig linje eller etapp 2 komvux. – Engelska A med lägst betyg Godkänd eller två årskurser från tvåårig eller treårig linje eller etapp 2. Folkhögskoleutbildning Du har en folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande behörighet samt styrkt behörighet i samtliga kärnämnen. Grundläggande behörighet ger också folkhögskoleutbildning som avslutats före 1 juli 1998 med intyg om allmän behörighet.

➤➤➤➤ HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

145


➤➤➤➤ Nordisk förutbildning Du har en avslutad gymnasieutbildning från Norge, Danmark eller Island med något av dessa språk som modersmål i din gymnasieutbildning samt kunskaper i engelska motsvarande kurs A. Har du en gymnasieutbildning från Finland med finska som modersmål krävs det också svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under minst tre år eller mer. Utomnordisk förutbildning Du har en avslutad gymnasieutbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land där den fullföljts och har kunskaper i svenska med lägst betyg Godkänd i Svenska kurs B/ Svenska som andraspråk kurs B eller motsvarande eller godkänt ”Test i svenska för universitets- och högskolestudier” (TISUS) eller godkänt resultat på ”Rikstestet”. Eller så har du preparandutbildning vid någon högskola med godkänt resultat på avslutat test samt har kunskaper i engelska som motsvarar Engelska kurs A med lägst betyg Godkänd/3 eller minst två årskurser från svensk gymnasielinje eller etapp 2.

➤ Särskild behörighet På vissa program och kurser finns även krav på särskild behörighet. Behörighetskraven är oftast krav på viss utbildning från gymnasiet, men kan även handla om arbetslivserfarenhet. För kurser som inte vänder sig till nybörjare i högskolan är det oftast krav på tidigare genomförda högskolekurser.

➤ Vad är reell kompetens? Om du saknar formell behörighet kan Högskolan i Halmstad värdera andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter som du har. Syftet är att bedöma om din samlade kompetens ger dig förutsättning att klara den utbildning du söker. I en sådan samlad bedömning vägs tidigare kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning och eller annan kursverksamhet in i bedömningen. I ansökan ska du bifoga ett personligt brev där du beskriver de speciella kunskaper du har samt på vilket sätt du tror att dessa ger dig förutsättningar att klara den sökta utbildningen. Ansökan om reell kompetens ska göras samtidigt som den ordinarie anmälan (den 15 april för höstterminen, den 15 oktober för vårterminen och den 16 mars för sommarkurser). Du fyller i för vilken kurs/program du ansöker om reell kompetens på studera.nu. Ditt personliga brev och de handlingar som styrker dina meriter skickar du till Antagning, 833 82 Strömsund. Erkänd reell kompetens ger behörighet att söka de kurser och program du beviljats reell kompetens för. Att bedömas som behörig är oftast det första steget att bli antagen till en utbildning. Som regel måste man dessutom konkurrera om en utbildningsplats. Därför rekommenderas du som saknar sluteller avgångsbetyg att göra högskoleprovet. Detta eftersom du vid en konkurrenssituation annars saknar urvalsunderlag.

➤ Vad är dispens? I undantagsfall kan det vara möjligt att bli befriad från de krav på behörighet som ställs. För att befrias från behörighetskraven krävs att du söker om undantag/dispens. Det kan ges för en viss utbildning vid ett visst tillfälle vilket innebär att varje gång du ansöker och inte uppfyller behörighetskraven måste ansökan om

146

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

ny dispens göras. Dispens ges endast om Högskolan gör bedömningen att du har förutsättningar att klara den utbildning du sökt trots att du saknar den formella behörigheten. En dispensansökan ska var skriftlig och bifogas din ansökan. Ingen särskild blankett behövs, du ansöker med ett vanligt brev. Dispensansökan ska innehålla personuppgifter, förteckning över vad du har läst (registerutdrag från andra studieorter) och en motivering varför du vill läsa kursen och varför du anser dig klara kursen trots att du inte uppfyller förkunskapskraven.

➤ Hur går antagningen till? Varje program och kurs har ett begränsat antal platser att fördela och när det finns fler behöriga sökande än det finns platser görs ett urval. Du ökar dina möjligheter att bli antagen genom att konkurrera i flera urvalsgrupper. Du blir automatiskt placerad i alla urvalsgrupper som du har möjlighet att konkurrera i. Mer detaljerad information om våra urvalsregler hittar du på www.hh.se. Söker du till ett program tas det vid urval hänsyn till betyg och högskoleprov. • I urvalsgruppen BG ingår de som har slut/avgångsbetyg från gymnasieskolan, komvux eller utländsk utbildning. Sökande med sifferbetyg och/eller blandade betyg får dessa överförda till den 20-gradiga skala som sökande med bokstavsbetyg räknas i. Tabell finns på www.vhs.se samt i ansökningskatalogen från Verket för högskoleservice, VHS. • I urvalsgruppen BF ingår de som har en avslutad folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande/allmän behörighet och studieomdöme. • Provurvalsgruppen HP – högskoleprov. Här ingår de som gjort högskoleprovet. • Till vissa av Högskolans påbyggnadsutbildningar inom vård används yrkeserfarenhet som urvalsgrund. Denna måste vara styrkt med fullständiga intyg för att medräknas vid urvalet. Du kan i denna katalog läsa om vilka urvalsgrunder som gäller eller på www.hh.se under respektive utbildning. • Urvalsgruppen AP – akademiska poäng, tillkommer som urvalsgrupp när du söker kurser. I denna grupp konkurrerar du med dina avklarade akademiska poäng. Varje högskolepoäng över 7,5 och maximalt 225 högskolepoäng räknas. Akademiska poäng gäller endast vid anmälan till kurs. Meritberäkningen utgår från antalet avklarade poäng vid anmälningstidens utgång.

➤ Annan urvalsgrund Under vissa omständigheter kan du antas genom annan urvalsgrund. Skälen kan vara medicinska, sociala eller andra särskilda skäl, vilka prövas från fall till fall. Det finns inga generella regler men det krävs att du är behörig. Det är inte många studenter som antas genom annan urvalsgrund. För att bli prövad för denna form av antagning måste du: • Skicka din program- och/eller kursanmälan till VHS • Skicka ett personligt brev tillsammans med kopia på betyg och intyg från läkare eller annan godkänd intygsgivare till Högskolan i Halmstad. För mer information, se www.hh.se.

➤ Lokala regler Högskolan i Halmstad har lokala regler som kompletterar den nationella förordning som styr Högskolans verksamhet, som antagningsordning, examensordning, tillgodoräknandeordning och övriga lokala bestämmelser. Du finner dem på vår webbplats.


Läs på distans – tre typer av distansutbildningar

Högskolan i Halmstad har ett brett utbud av distansutbildningar. Skillnaden mellan distansutbildning och traditionell utbildning är att du som student har en större frihet i tid och rum att bedriva dina studier. Graden av frihet varierar mellan olika typer av distansutbildningar. En större frihet ska dock inte tolkas som att det är mindre krävande att läsa distanskurser. I huvudsak finns det tre olika slags distansutbildningar på Högskolan i Halmstad: internetbaserad distansutbildning, campusförlagd distansutbildning och lärcentrumförlagd distansutbildning. Internetbaserad distansutbildning Den här typen av utbildning genomförs med hjälp av internet och olika datorbaserade verktyg. Oftast är det inga sammankomster på utbildningarna men undantag kan förekomma. På webben hittar du uppgifter om antal träffar under respektive kurs. Som student måste du ha tillgång till dator och internet. Vi rekommenderar dessutom bredband (minst 0,5 Mb/s), för vissa utbildningar är detta en förutsättning för att kunna följa kursen. På vissa utbildningar behöver du dessutom tillgång till webbkamera och headset med mikrofon. Internetbaserad distansutbildning ger dig stor frihet i tid och rum att bedriva dina studier.

Campusförlagd distansutbildning Utbildningen bygger på regelbundna sammankomster på Högskolan. Ofta ligger sammankomsterna i samband med veckoslut någon gång per månad. Tillgång till dator och internet rekommenderas och är i vissa fall nödvändigt för att kunna följa utbildningen.

Lärcentrumförlagd distansutbildning Här har du möjlighet att ta del av högskoleutbildning utan att behöva åka till Högskolan. Däremot så måste du, för att

kunna följa undervisningen, ta dig till det lärcentrum du blivit antagen till på bestämda tider. Undervisningen sker via modern informations- och kommunikationsteknik, till exempel videokonferens. Kurserna går sen em/kväll och det är i regel samling på lärcentrat varannan eller var tredje vecka. Oavsett vilken typ av distansutbildning du läser så är ett tips att ta kontakt med ditt lokala lärcentrum. Lärcentra finns över hela landet i olika former och fungerar som studiemiljöer och mötesplatser för vuxenstuderande. Lärcentrum tillhandahåller service, stöd och hjälp inför och under studietiden. Läs mer på larcentra.se. I utbildningskatalogen finns distansutbildningar under sina respektive ämnesområden. Det finns dock ett register längst bak i katalogen över internetbaserade och campusförlagda distansutbildningar. De kurser som ges via lärcentrum finns inte med i denna katalog men du hittar dem – tillsammans med Högskolans övriga utbud av distansutbildning – på www.hh.se. Samtliga internetbaserade distanskurser finns också på www.netuniversity.se.

Läs mer om alla kurser på www.hh.se Register

distansutbildningar på s. 160

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

147


Allt om

din anmälan ➤ Hur anmäler jag mig? Du söker till både program och kurser i samma anmälan på www.studera.nu. Alla utbildningar presenteras där och du kan göra din anmälan direkt på webben. Du kan också följa din anmälan, kontrollera dina uppgifter och svara på antagningsbesked. Även den som har gjort en pappersanmälan kan få tillgång till dessa funktioner. Genom att på www.studera. nu skapa ett användarkonto kan du följa hela din anmälan och utnyttja webbens alla funktioner. Har du inte möjlighet att anmäla dig via www.studera. nu går det att beställa anmälningsblankett för både program och kurser på www.studera.nu eller på telefon 08-613 99 00. Du kan också få hjälp på Studentcentrum. Pappersanmälan skickas till: Antagning, 833 82 Strömsund.

➤ Hur gör jag om jag vill söka en valfri kurs inom mitt program?

Du som redan är student och ska söka en valfri kurs inom ditt program måste söka den via www.studera.nu.

➤ Vem kontaktar jag? Har du frågor om anmälan och antagning i allmänhet (både kurser och program) ring 0771-550 720 eller använd frågeformuläret på www.studera.nu/antagningsfragor. För frågor om kurser och innehållet i utbildningar, kontakta Högskolan i Halmstad.

➤ När är sista anmälningsdag? Sista dag för anmälan inför höstterminen är den 15 april. Sista dag för anmälan till sommarkurser är den 16 mars och för vårterminen 2010 den 15 oktober.

➤ Hur prioriterar jag mina anmälningsalternativ?

Du söker alla program och kurser i samma anmälan. När du gör en anmälan ska du tänka på att du bara kan bli antagen till högst 45 högskolepoäng (hp). En heltidsutbildning räknas som 30 hp och en halvfartsutbildning som 15 hp. Du måste prioritera dina utbildningsalternativ. Blir du antagen till en utbildning stryks du från lägre prioriterade alternativ. Det innebär att om du prioriterat kurser om 7,5 hp i första, andra och tredje hand (som sammanlagt blir 22,5 hp) och blir antagen till alla tre, kan du inte bli antagen till en heltidsutbildning som du prioriterat i fjärde hand. Eftersom heltidsutbildningen räknas som 30 hp överstiger detta 45 hp.

Tips! Vill du läsa en viss utbildning oavsett lärosäte, ska du prioritera de längre kurserna/programmen före de kortare. Om du däremot vill läsa vid ett visst lärosäte ska du prioritera de utbildningsalternativen högst oavsett längd på utbildningen.

148

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

➤ Hur begär jag prövning av reell kompetens och undantag?

Instruktioner och anvisningar om hur du på din anmälan anger att du begär prövning av reell kompetens eller undantag finner du för webbanmälan på www.studera.nu och för pappersanmälan i anmälningskatalogerna. Se även under Frågor och svar om högskolestudier i denna katalog.

➤ Vad ska bifogas i min anmälan? På www.studera.nu under fliken Sök utbildning/Dina sidor kan du logga in på ditt användarkonto med det lösenord som du väljer när du skapar kontot. När du angett din pin-kod blir du bekräftad användare och får då möjlighet att se vilka meriter som finns registrerade på dig. Det är bara handlingar som inte finns med som behöver skickas in när du anmäler dig. Observera att de meriter du skickar in per post inte syns på en gång på www.studera.nu utan först efter att de registrerats av handläggare.

➤ Betyg, högskoleprov och akademiska meriter Slutbetyg från de flesta gymnasieskolorna överförs automatiskt från den nationella betygsdatabasen. Vilka skolor som är anslutna till databasen kan du se på www.studera.nu under fliken Sök utbildning/Om anmälan och antagning. Resultatet av högskoleprovet överförs också automatiskt. Betyg från komvux och intyg över andra utbildningar samt intyg för att styrka arbetslivserfarenhet måste du själv skicka in. När du gör en anmälan hämtas också eventuella akademiska meriter (poäng från högskolan) automatiskt. Eventuella kompletterande handlingar som du vill ska räknas med ska skickas till: Antagningen, 833 82 Strömsund.


➤ Vad händer om min anmälan kommer in för sent? Fullständiga anmälningar som kommer in efter sista anmälningsdag placeras i tidsordning och rangordnas därefter och du erbjuds plats i mån av utrymme.

Kan jag söka när ansökningstiden gått ut?

Du kan anmäla dig på webben till de utbildningsalternativ som är öppna för sen anmälan, fram till terminsstart. Du kommer att rangordnas efter dem som har sökt i tid, efter det datum din sena anmälan inkom. Om anmälan inte var fullständig vid inlämnandet rangordnas sökande efter den dag då behörigheten styrktes.

➤ Kan jag överklaga? Det är endast Högskolans beslut om behörighet som kan överklagas, själva antagningen sker genom urvalsförfarande och går inte att överklaga. Meddelande finns på antagningsbeskedet. Du vänder dig till överklagandenämnden för Högskolan och skickar din överklagan till Antagning, 833 82 Strömsund. I överklagan ska framgå vad du vill få ändrat samt vilka skäl du åberopar. Glöm inte att bifoga en vidimerad kopia på antagningsbeskedet. Om du har funnit uppenbara fel i hanteringen av din anmälan ska du inte överklaga utan omgående kontakta VHS Contact Center, telefon 0771-550 720.

➤ Måste jag vara med på uppropet? Det är viktigt att vara närvarande vid uppropet. Är du frånvarande utan att ha uppgett orsak riskerar du att förlora din plats. Du måste också registrera dig på kursen/programmet, vilket oftast görs av sektionssekreterarna på uppropsdagen.

Är du inte närvarande vid uppropet måste du själv se till att du registreras. Är du inte registrerad sker ingen rapport om dina studier till CSN, och då är du inte berättigad till studiemedel

➤ Kan jag skjuta på min studiestart om jag har blivit antagen?

Om särskilda skäl finns går det att begära anstånd med att påbörja studierna. Skälen kan vara av medicinsk eller social art som inte var känt vid ansökningstillfället. Det kan också vara på grund av militärtjänstgöring, vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet. Du skickar din ansökan om anstånd som ett personligt brev till Studerandeavdelningen på Högskolan i Halmstad, där du uppger dina skäl. För anstånd på grund av militärtjänstgöring ska detta också anges genom en markering på anmälningsblanketten till VHS. Mer information finns att hämta i VHS anmälningskatalog. Har du redan påbörjat dina studier och har behov av en paus är det förmodligen ett studieuppehåll du ska söka. Ta kontakt med Studentcentrum för mer information.

Viktiga datum

sidan 2!

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

149


vad händer sen? – efter sista anmälningsdagtum 1. Kontrolluppgifter

Om du har skapat ett användarkonto på www.studera.nu och är bekräftad användare har du bland annat valt om du vill få meddelande via e-post när din anmälan är färdigbehandlad. Du ska då gå in på Dina sidor och kontrollera att uppgifterna stämmer och vad som eventuellt behöver kompletteras. Om du saknar användarkonto eller har valt att kommunicera via post så skickas kontrollbesked till dig så snart din anmälan behandlats. Du får besked under maj eller juni inför höstterminen och under november inför vårterminen. Alla med användarkonto (som har bekräftats med pin-kod) kan när som helst byta sätt att kommunicera på. Läs kontrolluppgifterna noga! Där redovisas de registrerade uppgifter som rör din anmälan samt preliminära bedömningar. Om du behöver skicka in kompletterande handlingar för att din anmälan ska kunna behandlas korrekt, meddelas det genom kontrollbeskedet eller på Dina sidor. Kompletteringar och eventuella synpunkter på kontrollbeskedet ska du lämna med den tidsfrist som anges i beskedet. 2. Kompletteringar

Kompletteringar ska ha kommit in senast den 18 juni för en ansökan inför ht 2009 och den 1 december inför vt 2010. Kompletterande handlingar skickas till: Antagningen, 833 82 Strömsund. 3. Antagningsbesked 1

Antagningsbesked inför ht 2009 skickas ut i mitten av juli, och i början av december inför vt 2010, om du har valt att få beskedet per post. Annars får du ett e-postmeddelande att ditt antagningsbesked finns på Dina sidor på www.studera.nu. I ditt antagningsbesked anges om du är antagen, reservplacerad eller struken till de utbildningar du sökt. Alla som är behöriga men som inte blivit antagna reservplaceras. Av antagningsbeskedet framgår vilket ordningsnummer din reservplacering har och hur många antagna det finns i din urvalsgrupp.

Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng (hp), därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 hp. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 hp. Högst 210 hp behandlas i det andra urvalet. Om du tackat ja till mer än 210 hp stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioritetsordning du gjort på anmälan, till dess 210 hp kvarstår.

4. Svara för att behålla din plats

5. Antagningsbesked 2

Du måste svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats. På ”Dina sidor” på www.studera.nu kan du läsa ditt antagningsbesked och svara ja för att behålla din plats. Du kan ändra ditt svar fram till sista svarsdag. Information om sista svarsdatum finns på www.studera.nu. Om du anger din e-postadress kan du få en bekräftelse till denna adress att ditt svar har registrerats. Observera att du måste klicka på skicka-knappen i steg två för att ditt svar ska registreras. Det går även att svara per post.

I det andra urvalet prövas du i enlighet med hur du har svarat på antagningsbesked 1. Om du blir antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i det första urvalet.

150

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

6. Återbud Lämna återbud om du antagits och tackat ja, men inte gör anspråk på platsen!


Efter studierna ➤ Hur får jag ett examensbevis? När du är klar med din utbildning ansöker du själv om att få ut din examen. Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om examensbevis” som kan fås på respektive sektions expedition, Studentcentrum eller från Högskolans webbplats. Du kan ansöka om examen efter genomgånget program. Det går också att skapa din egen examen genom att läsa olika fristående kurser. Du är inte bunden att läsa alla kurser hos oss utan kan kombinera både kurser och olika utbildningsorter. Examensbevis utfärdas då efter ansökan vid den högskola eller det universitet där du slutfört din utbildning. Har du frågor kring examen kan du ta kontakt med någon av våra studievägledare eller examenshandläggare.

Vilka examina kan jag ta vid Högskolan i Halmstad?

Det finns flera typer av examina du kan ansöka om vid Högskolan i Halmstad: Grundnivå • Högskoleexamen omfattar avslutade kurser om 120 högskolepoäng med viss inriktning. • Kandidatexamen omfattar avslutade kurser om 180 högskolepoäng med viss inriktning varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

STUDERA MED FUNKTIONSHINDER Om du planerar att läsa på Högskolan i Halmstad och har ett funktionshinder som gör att du behöver stöd och hjälp i din studiesituation ska du i god tid ta kontakt med Studentcentrum. Studievägledare Marita Fahrman-Cronheim är kontaktperson för studenter med funktionshinder. Det kan ta tid att arrangera och ordna det stöd som du behöver så därför måste du höra av dig i god tid innan terminen börjar.

➤ Vad är funktionshinder? För att få tillgång till det stöd som Högskolan i Halmstad kan erbjuda krävs att du har en diagnos eller ett intyg på ditt funktionshinder. Med funktionshinder avses ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller förväntas uppstå.” (Ur Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.)

➤ Vad gör Skrivpunkten? På Högskolan finns ett resursrum, Skrivpunkten, för skrivande studenter. Här får du handledning och stöd av lärare och här finns datorarbetsplatser avsedda för studenter med speciella läs-

Avancerad nivå • Magisterexamen omfattar avslutade kurser om 60 högskolepoäng med viss inriktning varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. • Masterexamen omfattar avslutade kurser om 120 högskolepoäng med viss inriktning varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Både magister- och masterexamen bygger på tidigare kandidatexamen eller motsvarande. Information om de huvudområden inom vilka de olika examina kan utfärdas finns på Högskolans webbplats. Yrkesexamen Vid Högskolan i Halmstad kan du gå program som leder till följande yrkesexamina: • Lärarexamen • Högskoleingenjörsexamen • Sjuksköterskeexamen • Specialistsjuksköterskeexamen Den 1 juli 2007 infördes ett nytt utbildningssystem i Sverige. För dig som påbörjade din utbildning före 1 juli 2007 finns möjlighet att ta ut examen enligt det gamla systemet. Mer information finns på www.hh.se.

och skrivsvårigheter. Det är enklare för Högskolan att möta och tillgodose dina behov av stöd och hjälp om Högskolan i förväg får kunskap om dem. Mer information finns på www.hh.se.

➤ Finns det särskilda högskoleprov för funktionshindrade?

För dig som är synsvag, gravt synskadad och/eller dyslektiker finns möjlighet att göra ett särskilt utformat högskoleprov och/eller med särskilda hjälpmedel. På grund av förberedelserna krävs att du anmäler dig på en speciell blankett som finns att hämta på Studentcentrum. Intyg på ditt funktionshinder skickas direkt till Högskolan i Halmstad. Kontakta gärna Studentcentrum för mer information!

➤ Vart vänder jag mig för att få hjälp? Det är till Studentcentrum du vänder dig om du har ett funktionshinder och behöver stöd och hjälp i din studiesituation. Studievägledare Marita Fahrman-Cronheim ansvarar och samordnar för studerande med funktionshinder. Kontakt Besöksadress: Studentcentrum, hus Q Öppettider: måndag–torsdag kl. 08.30–16.00, fredag kl. 10.00–16.00 Telefon: (vx) 035-16 71 00 E-post: info@sa.hh.se Fax: 035-18 71 86 HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

151


Har du

fler frågor? Studentcentrum Studentcentrum är samlingspunkten där du kan boka vägledningssamtal och ställa allmänna frågor som rör antagning, behörighet, arbetsmarknad, högskoleprov, studiemedel och examen. Du kan också på egen hand söka information om utbildning och arbetsmarknad. För öppettider och kontaktinformation, se faktarutan nedan.

Studie- och karriärvägledning – både för dig som redan studerar och för dig som funderar på att börja studera

Studievägledarna är ett bollplank när du behöver reda ut tankar och pröva dina idéer kring studier, yrke och karriär. De medverkar till att du får en större insikt om vilken kompetens, intressen och värderingar du har i förhållande till val av studier, yrke och karriär. De erbjuder dig en sam-

talspartner som utmanar dig och ger dig verktygen för att du ska kunna skaffa dig ett beslutsunderlag. Du är välkommen att boka ett vägledningssamtal eller om du har mer konkreta frågor kan du ringa eller e-posta. Du vänder dig hit till exempel när:

• Du är osäker på ditt val av utbildning. • Du undrar om högskolestudier kan vara något för dig. • Du har frågor kring utbildningar vid Högskolan i Halmstad. • Du har frågor om hur man blir behörig eller kommer in på en högskoleutbildning. • Du funderar på skillnaden mellan att läsa program eller kurser. • Du är osäker på hur du ska planera dina studier. Som student kan du också delta i olika föreläsningar, workshopar, och karriärvägledning i grupp, allt för att vägen ut i arbetslivet ska bli så bra som möjlig för dig.

STUDENTCENTRUM HAR ÖPPET Mån–tor kl. 8.30–16.00, fre kl. 10.00–16.00 Hur bokar jag tid för studievägledning? Du bokar tid genom att besöka Studentcentrum, ringa studievägledningen tfn 035-16 71 00 (vx) eller e-posta till studievagledning@hh.se

www.hh.se/villblistudent 152

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


register

M = Magisterprogram M = Masterprogram P = Påbyggnadsutbildning

Program Affärssystemprogram – inriktning företagsekonomi 180 hp.........37 Affärssystemprogram – inriktning informatik 180 hp..................... 26 Arbetsvetenskapligt program 180 hp.................................................113 Biologiprogrammet 180 hp..................................................................... 97 Biomedicin – inriktning fysisk träning 180 hp.................................... 98 Biomekanikingenjör – inriktning innovation och sport 180 hp... 64 Byggingenjör – byggkonstruktion och projektering 180 hp.................................... 65 – byggproduktion och projektledning 180 hp................................... 66 – fastighet och energi 180 hp..................................................................67 – internationell byggproduktion och projektledning 180 hp........ 68 Bygg- och fastighetsekonom-programmet 180 hp.......................... 38 CAD-tekniker 120 hp................................................................................69 Collegeår 30 hp......................................................................................... 142 Dataingenjör 180 hp.................................................................................. 70 Datornätverksteknik 30 hp..................................................................... 86 Ekonomprogrammet 180 hp................................................................... 39 Elektroingenjör 180 hp............................................................................. 72 El- och nätverks-entreprenör 60 hp.....................................................71 Energiekonomprogrammet 180 hp...................................................... 40 Energiingenjör – förnybar energi 180 hp............................................ 73 Entreprenörskap och förnyelse 60 hp..................................................41 Europaekonomprogrammet 180 hp..................................................... 42 Folkhälsovetenskapligt program 180 hp............................................114 Hållbar turismutveckling 120 hp.............................................................52 Idrottsvetenskapligt program 180 hp.................................................115 Informationslogistik 180 hp..................................................................... 27 Internationella relationer och nationalekonomi 180 hp...............116 Introduktionstermin till ingenjörsprogram.........................................62 IT-forensik och informationssäkerhet 120 hp....................................74 Kultur- och kommunikations-program 180 hp..................................53 Lärarutbildning 210/240 hp, 270/300/330 hp..................................... 90 Lärarutbildning – ingångsinriktningar....................................................91 Magisterprogram i informationslogistik 60 hp M........................... 32 Magisterprogram i arbetsvetenskap 60 hp M............................... 127 Magisterprogram i datornätverksteknik 60 hp M.......................... 83 Magisterprogram i datorsystemteknik 60 hp M............................. 83 Magisterprogram i energiteknik – förnybar energi 60 hp M...... 83 Magisterprogram i finansiell matematik 60 hp M......................... 102 Magisterprogram i handikappvetenskap 60 hp M........................ 127 Magisterprogram i informatik 60 hp M............................................. 32 Magisterprogram i intelligenta system 60 hp M............................. 83 Magisterprogram i internationell marknadsföring 60 hp M........ 45 Magisterprogram i mikroelektronik och fotonik 60 hp M.......... 84 Magisterprogram i sociologi 60 hp M.............................................. 128 Magisterprogram i statsvetenskap 60 hp M................................... 127 Magisterprogram i strategisk ledning 60 hp M............................... 45 Magisterprogram i teknisk projektledning och affärsutveckling 60 hp M................................................................. 84 Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap 60 hp M................ 102 Magisterprogrammet revisor och bank 60 hp M........................... 45 Marknadsföringsprogrammet 180 hp ................................................. 43 Maskiningenjör – datorstödd produktframtagning 180 hp ......... 75

Maskiningenjör – produktionsutveckling 180 hp .............................76 Maskiningenjör – teknisk design 180 hp ............................................ 77 Masterprogram lärare 120 hp (60 hp)................................................. 96 Masterprogram hälsa och livsstil 120 hp M.................................... 128 Masterprogram i inbyggda och intelligenta system 120 hp M.... 84 Masterprogram i Information Technology 120 hp M.................... 85 Masterprogram i innovationsledning och affärsutveckling 120 hp M.............................................................. 45 Masterprogrammet i maskinteknik 120 hp M................................. 85 Mekatronikingenjör 180 hp..................................................................... 78 Miljö- och hälsoskydd 180 hp................................................................. 99 Miljövetare 180 hp...................................................................................100 Multimediadesign 180 hp......................................................................... 28 Naturvetenskapligt alt. Tekniskt basår – 40 veckor....................... 63 Naturvård och artmångfald 180 hp.................................................... 101 Nätverksdesign och datordrift 60 hp.................................................. 79 Professionellt idrottsutövande – inriktning golf 120 hp................117 Programmering 60 hp............................................................................... 80 Programmet för medier och kommunikation i teori och praktik 180 hp........................................................................ 29 Psykologiprogrammet – inriktning arbete och idrott 180 hp.....118 Hållbara energisystem 60 hp distans P............................................ 85 Miljö- och hälsoskydd 30/60 hp P.................................................... 102 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp.......................................................119 Sjuksköterskeprogrammet för sjuksköterskor med utländsk examen 120 hp............................................................... 120 Socialpsykologiskt program 180 hp.................................................... 123 Socialt arbete – ledning och organisering i en föränderlig välfärd 180 hp...................................................................... 124 Sociologi och socialt utvecklingsarbete 180 hp.............................. 125 Specialistsjuksköterskeutbildningar ...................................................121 Språkprogram – engelska, franska eller svenska 180 hp............... 54 Statsvetenskapligt program med inriktning mot politisk kommunikation 180 hp........................................................... 126 Utbildningsvetenskap/Allmänt utbildningsområde 90 hp (AU90) ............................................................................. 94 Yrkeslärarutbildning 90 hp (AU90)....................................................... 95 Utvecklingsingenjörsprogrammet 180 hp...........................................81 Valfritt ekonomiskt program 180 hp.................................................... 44 Valfritt informatikprogram 180 hp........................................................ 30 Webbdesign 60 hp......................................................................................31 Öppen ingång 90 hp.................................................................................. 82

kurser

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

153

Register A–Ö

alfabetiskt


Register A–Ö

alfabetisktv

register kurser

A = Kurs på avancerad nivå

➤A

Bioenergi 7,5 hp........................................................................................ 109 Biogasteknik 7,5 hp.................................................................................. 109 Biokemi I, 7,5 hp....................................................................................... 106 Biokemi II 7,5 hp....................................................................................... 106 Biokemi – proteiners struktur och funktion 15 hp....................... 107 Biologi I, 30 hp........................................................................................... 103 Biologi II 30 hp.......................................................................................... 103 Biomaterial 7,5 hp....................................................................................104 Biomekanik inom träning 7,5 hp..........................................................104 Biomekaniska mät- och analysmetoder 7,5 hp...............................104 Biovetenskapliga arbetsmetoder 15 hp............................................. 103 Bostadsrätt – ombildning 7,5 hp............................................................ 49 Botanik – fysiologi och anatomi 7,5 hp.............................................. 103 Business Information Technology I, 7,5 hp..........................................47 Business Information Technology II 7,5 hp.........................................47

Administration av datorsystem 7,5 hp................................................. 86 Administration av operativsystem 7,5 hp........................................... 86 Affärsengelska I, 7,5 hp............................................................................. 55 Affärsengelska II 7,5 hp............................................................................. 55 Affärskultur I, 7,5 hp...................................................................................47 Affärskultur II 7,5 hp..................................................................................47 Affärsredovisning 7,5 hp............................................................................47 Affärssystem – affärsvärde genom förändringsarbete 7,5 hp........33 Affärssystem – en helhetsbild 7,5 hp....................................................33 Affärsutveckling och entreprenörskap 15 hp.................................... 46 Aktuella specialpedagogiska teorier 7,5 hp A............................... 140 Aktuell handikappvetenskaplig forskning 7,5 hp A...................... 140 Allmän kemi 15 hp.................................................................................... 106 Analys och simulering med Catia V5 7,5 hp....................................... 86 Analytisk kemi I, 7,5 hp........................................................................... 106 Anpassad fysisk aktivitet (AFA)/specialpedagogik 7,5 hp............. 132 Anpassad fysisk aktivitet o idrott m inr. funktionshinder 30 hp.132 Arbetarlitteratur då och nu 7,5 hp........................................................59 Arbetspsykologi (31–60) 30 hp............................................................ 134 Arbetspsykologi (61–90) 30 hp............................................................ 134 Arbetspsykologiska grunder 7,5 hp.................................................... 135 Arbetsrätt I, 7,5 hp.................................................................................... 48 Arbetsrätt II 7,5 hp.................................................................................... 49 Arbetsvetenskap – förändringsarbete 15 hp..................................................................... 128 – jämställdhet och mångfald i arbetslivet 15 hp.............................. 128 – organisationsteori och ledarskap 15 hp........................................ 128 – personalekonomi 7,5 hp..................................................................... 128 – utvärdering och uppföljning i arbetslivet 15 hp........................... 129 Att arbeta med barn och ungdom med funktionshinder 30 hp.130 Att arbeta med vuxna med funktionshinder 30 hp....................... 130 Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare 30 hp A............... 135 Att arbeta som psykologisk rådgivare i arbetsliv och organisation 30 hp A................................................ 135 Att skriva manus för kort- och dokumentärfilm 7,5 hp................ 34 Att skriva manus för kort- och dokumentärfilm 7,5 hp.............. 143 Att undervisa i högre utbildning I, 7,5 hp A.................................. 140 Att undervisa i högre utbildning II 7,5 hp A.................................. 140

➤B Barns och ungdomars utveckling genom idrott: ett internationellt perspektiv i teori och praktik ......................... 135 Bergman och den moderna svenska filmen 7,5 hp.......................... 56 Berättarverktyg för ljud- och bildproduktion 7,5 hp...................... 35 Beskattningsrätt I, 15 hp.......................................................................... 49 Beslutsfattande i miljöarbete 7,5 hp A.............................................110 Beteendevetenskaplig grundkurs 60 hp............................................ 129 Biodiversitet 15 hp................................................................................... 103

154

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

➤C CAD-fördjupning 7,5 hp........................................................................... 86 Cellbiologi 7,5 hp...................................................................................... 103 Cellfysiologi 15 hp.................................................................................... 103

➤D Databaser och databasdesign 7,5 hp....................................................33 Datornätverk I, 7,5 hp...............................................................................33 Datornätverk V (Fjärraccess) 7,5 hp................................................... 87 Datornätverk VI (Avancerad felsökning) 7,5 hp............................... 87 Demokratisering och demokratins konsolidering 7,5 hp............ 143 Designprojekt 15 hp.................................................................................. 87 Designprojekt 15 hp................................................................................ 143 Digital grafisk design 7,5 hp......................................................................33 Digital grafisk design 7,5 hp................................................................... 143 Digital reglerteknik 7,5 hp A................................................................ 87 Diskret matematik 7,5 hp...................................................................... 107 Djurskydd 7,5 hp.......................................................................................110 Djurskydd II 7,5 hp....................................................................................110 Dokumentärfilm 30 hp............................................................................. 35 Dynamiska webbsystem 7,5 hp...............................................................33

➤E Effektiv energianvändning 3 hp............................................................. 143 E-handelsrätt 7,5 hp................................................................................... 49 Ekologi 7,5 hp............................................................................................ 103 Ekologi och vård av kustnära miljöer 15 hp..................................... 103 Ekologi – vattnet och landskapet 15 hp............................................ 103 Ekonomistyrning 7,5 hp.............................................................................47 Ekosystem i trädgården 7,5 hp..............................................................110 Ekosystem och biotoper 7,5 hp........................................................... 103 Elektriska drivsystem 7,5 hp................................................................... 87


Register A–Ö

Elkraftsystem I, 7,5 hp............................................................................... 87 Elkraftsystem II 7,5 hp.............................................................................. 87 Elkraftteknik 22,5 hp................................................................................. 87 Energideklaration 7,5 hp........................................................................ 109 Energieffektivisering 7,5 hp................................................................... 109 Engelska (1–30) 30 hp............................................................................... 55 Engelska (31–60) 30 hp............................................................................. 55 Engelska (61–90) 30 hp............................................................................. 55 Engelska för bank och finansväsende 7,5 hp...................................... 55 Engelska för forskare 7,5 hp.................................................................... 56 Engelska – litteraturvetenskaplig inriktning 30 hp A.................... 56 Engelska med affärsinriktning (1–30) 30 hp....................................... 56 Engelska – språkvetenskaplig inriktning 30 hp A........................... 56 Engelsk grammatik och översättning 7,5 hp....................................... 55 Engelsk grammatik och översättning 7,5 hp..................................... 143 Engelsk hörförståelse 7,5 hp................................................................... 55 Engelsk hörförståelse 7,5 hp................................................................. 143 Engelsk vokabulär 7,5 hp.......................................................................... 55 Entreprenörskap 7,5 hp............................................................................ 46 Entreprenörskap och affärsplanering 7,5 hp...................................... 46 Envariabelanalys 7,5 hp........................................................................... 107 Envariabelanalys 7,5 hp........................................................................... 143 Ergonomi (1–30) 30 hp...........................................................................104 Ergonomi I, 7,5 hp.................................................................................... 105 Ergonomi – miljö 7,5 hp......................................................................... 105 Ergonomi – projekt 7,5 hp..................................................................... 105 Etik och estetik med inriktning omvårdnad 7,5 hp.........................131 Etnicitet och nationalism i Europa 7,5 hp........................................... 58 Examensarbete i biologi 15 hp – grund- eller avancerad nivå A.103 Examensarbete i kemi 15 hp – grund- eller avancerad nivå A..107 Externredovisning II 7,5 hp......................................................................47

➤F Fastighetsrätt 15 hp................................................................................... 49 Film, genus och etnicitet 7,5 hp........................................................... 143 Film, psykologi och identitet 7,5 hp..................................................... 56 Filmvetenskap (1–30) 30 hp.................................................................... 56 Filmvetenskap (31–60) 30 hp.................................................................. 56 Filmvetenskap (61–90) 30 hp.................................................................. 56 Finansiering 7,5 hp.......................................................................................47 Finita elementmetoden (FEM) 7,5 hp................................................... 88 Finita elementmetoden (FEM) II 7,5 hp............................................... 88 Fjärrvärme 7,5 hp..................................................................................... 109 Flervariabelanalys 7,5 hp........................................................................108 Flervariabelanalys 7,5 hp........................................................................108 Floristik och faunistik 7,5 hp................................................................. 143 Folkhälsovetenskap (1–30) 30 hp........................................................ 129 Folkhälsovetenskap (31–60) 30 hp..................................................... 129 Folkhälsovetenskap (61–90) 30 hp...................................................... 129 Folkhälsovetenskap 30 hp A............................................................... 129 Forskningsmetodik i tillämpad miljövetenskap 15 hp A.............110 Franska (1–30) 30 hp................................................................................. 56 Franska (31–60) 30 hp...............................................................................57 Franska (61–90) 30 hp...............................................................................57

Franska I, 7,5 hp...........................................................................................57 Franska II 7,5 hp...........................................................................................57 Franska III 7,5 hp..........................................................................................57 Franska IV 7,5 hp.........................................................................................57 Friformsmodellering och formgivning 7,5 hp..................................... 86 Funktionshinder och handikapp – arbetsliv och sysselsättning 7,5 hp................................................... 130 – individuella och sociala perspektiv 15 hp...................................... 130 – kategorisering och bemästrande 7,5 hp........................................ 130 Funktionshindrades livsvillkor och välbefinnande 7,5 hp............. 137 Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser 7,5 hp............... 130 Fysiologi inriktning fysisk träning 7,5 hp............................................ 105 Fältbiologi, biodiversitet och ...............................................................104 Fördjupningsprojekt i kemi 7,5 hp....................................................... 107 Företagsekonomi (1–30) 30 hp.............................................................. 46 Företagsekonomi (31–60) 30 hp........................................................... 46 Företagsekonomi – inriktning externredovisning (61–90) 15/30 hp............................. 46 – inriktning ledarskap (61–90) 15/30 hp............................................ 46 – inriktning marknadsföring (61–90) 15/30 hp................................. 46 – inriktning redovisning/finansiell styrning (61–90) 15/30 hp...... 46 – inriktning redovisning/verksamhetsstyrning (61–90) 15/30 hp.47 Företagsekonomi med miljöperspektiv 7,5 hp.................................111 Företagsekonomi och arbetsrätt för hälsobranschen 15 hp...... 105 Förhandlingsteknik 7,5 hp........................................................................ 49 Förnybar energi 7,5 hp............................................................................ 109 Förnybar energi 7,5 hp............................................................................ 143 Förnybar energi, grundkurs 7,5 hp..................................................... 109 Förvaltning och kommunikation 7,5 hp..............................................111 Förvaltningsrätt med socialrättslig inriktning 15 hp........................ 49

➤G Genus, etnicitet och andra maktstrukturer (1–30) 30 hp........... 129 Genus, etnicitet och andra maktstrukturer (31–60) 30 hp........ 129 GIS med naturvårdsinriktning 7,5 hp.................................................104 Globalisering, myndighetsutövning och omvärldsanalys 60 hp.. 140 Grafisk produktion 7,5 hp....................................................................... 35

➤H Halland mellan danskt och svenskt 7,5 hp.......................................... 58 Halmstadgruppen och svensk surrealism 7,5 hp............................ 144 Handikappolitik i teori och praktik 7,5 hp....................................... 130 Handikappvetenskap 30 hp................................................................... 129 Handikappvetenskapliga synsätt 7,5 hp............................................. 130 Handikappvetenskaplig teori 7,5 hp A............................................ 140 Historia (1–30) 30 hp.................................................................................57 Historia (31–60) 30 hp..............................................................................57 Historia (61–90) 30 hp...............................................................................57 Historia 30 hp A.........................................................................................57 Humanfysiologi 7,5 hp............................................................................. 105 Human Resource Management (31–60) (61–90) 7,5 hp................ 50 Humor och hälsa 15 hp.......................................................................... 135 Hyresrätt 7,5 hp.......................................................................................... 49

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

155


Register A–Ö Hälsopedagogik I 15 hp........................................................................... 132 Hälsopedagogik II 15 hp......................................................................... 133 Hälsopsykologi II 7,5 hp.......................................................................... 135 Hälsopsykologi I – teoretiska perspektiv 7,5 hp............................. 135 Hälsoteorier 7,5 hp...................................................................................131

➤I Idé- och lärdomshistoria (1–30) 30 hp................................................ 58 Idé- och lärdomshistoria (31–60) 30 hp............................................. 58 Idé- och lärdomshistoria (61–90) 30 hp.............................................. 58 Idrottsfysiologi 7,5 hp............................................................................. 105 Idrottsskada och rehabilitering: ett internationellt perspektiv i teori och praktik 7,5 hp.............. 135 Idrottssociologi 30 hp............................................................................. 138 Immaterialrätt 7,5 hp................................................................................ 49 Industriell mätteknik 7,5 hp.................................................................... 88 Industriell organisation (31–60) (61–90) 7,5 hp.................................51 Informatik (1–30) 30 hp............................................................................ 32 Informatik (31–60) 30 hp......................................................................... 32 Informatik (61–90) 15 hp.......................................................................... 32 Informationsproduktion (1–30) 30 hp................................................. 35 Informationsproduktion (31–60) 30 hp.............................................. 35 Informationsproduktion/medieproduktion – påbyggnadskurs 30 hp........................................................................... 35 Interaktionsdesign 7,5 hp..........................................................................33 Interaktionsdesign II 7,5 hp......................................................................33 Internationella relationer (1–30) 30 hp..............................................131 Internationella relationer (31–60) 30 hp...........................................131 Internationella relationer (61–90) 30 hp............................................131 Internationell ekonomi (31–60) (61–90) 7,5 hp.................................51 Introduktionskurs i matematik 7,5 hp...............................................108 Introduktion till informatik 7,5 hp..........................................................33 Introduktion till Kinas historia och kultur 7,5 hp............................. 58 Introduktion till kinesiska 7,5 hp........................................................... 58 Introduktion till kriminologi 15 hp...................................................... 138 Introduktion till musikproduktion 7,5 hp......................................... 144 Islam i nutiden 7,5 hp................................................................................ 60 IT-säkerhet 7,5 hp.......................................................................................33

➤J Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp......... 49 Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp....... 144 Juridisk översiktskurs med offentligrättslig inriktning 15 hp........ 49

➤K

➤L Lean Production i teori och praktik 7,5 hp........................................ 89 Ledarskap (att leda på distans) 7,5 hp...................................................47 Ledarskapets psykologi 7,5 hp............................................................. 136 Ledarskap: ett internationellt perspektiv 15 hp................................47 Ledarskap: gruppers utvecklingsprocess 7,5 hp............................... 48 Ledarskap i human service-organisationer 15 hp.......................... 137 Ledarskap och gruppdynamik 7,5 hp................................................ 136 Ledarskapsutveckling inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete 7,5 hp...................................................... 133 Ledning av IT-projekt 15 hp.....................................................................33 Ledning av människor 7,5 hp................................................................... 48 Ledningssystem för miljö och kvalitet 7,5 hp...................................111 Lek, spel, lärande och nya medier 7,5 hp.......................................... 133 Linjär algebra 7,5 hp.................................................................................108 Litteratur och realia om Latinamerika 7,5 hp................................... 60 Litteratur och realia om Spanien 7,5 hp.............................................. 60 Litteraturvetenskap (1–30) 30 hp..........................................................59 Litteraturvetenskap (1–60) 60 hp..........................................................59 Litteraturvetenskap (61–90) 30 hp........................................................59 Livsmedelshygien 7,5 hp..........................................................................111 Logistik 7,5 hp.............................................................................................. 89 Lärandets villkor i skola, arbetsliv och fritid 15 hp........................ 133

➤M

Karriärutveckling och övergångar inom idrotten: ett internationellt perspektiv i teori och praktik 7,5 hp............. 135 Kemi (1–30) 30 hp.................................................................................... 106 Kemi (31–60) 30 hp................................................................................. 106 Klassisk geometri 7,5 hp........................................................................108 Klimatförändringar, jordens resurser och samhället 7,5 hp....... 140 Klimatförändringar 7,5 hp.......................................................................111

156

Kommunikation, ledarskap och lärande (1–30) 15 hp.................. 139 Kommunikation och lärande i samhällskriser 7,5 hp.................... 140 Kommunikationsplaneringens teori och praktik 7,5 hp................. 35 Konkret matematik 7,5 hp.....................................................................108 Konstpedagogik I, 7,5 hp...........................................................................59 Konstpedagogik II 7,5 hp...........................................................................59 Konstvetenskap (1–30) – översiktskurs inriktning 1900-talskonst 30 hp.............................. 58 Konstvetenskap (31–60) 30 hp.............................................................. 58 Konstvetenskap (61–90) 30 hp.............................................................. 58 Kontraktsrätt 7,5 hp.................................................................................. 49 Kost, fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp............................................... 129 Kost, fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp............................................... 144 Kreativitet, lärande och nya medier 7,5 hp...................................... 133 Kriminologi 7,5 hp.................................................................................... 144 Kropp och själ 7,5 hp................................................................................ 58 Kulturgeografi (1–30) 30 hp...................................................................131 Kultur och regional utveckling 60 hp A.............................................59 Kvalitativ innehållsanalys 7,5 hp A.................................................... 140 Kvantitativa metoder (31–60) (61–90) 7,5 hp....................................51 Kärnenergiteknik 7,5 hp......................................................................... 109

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Makroekonomisk analys (31–60) (61–90) 7,5 hp..............................51 Managerial Economics 7,5 hp..................................................................51 Marknadsföring I, 7,5 hp........................................................................... 48 Marknadsföring II 7,5 hp........................................................................... 48 Marknadsrätt 7,5 hp.................................................................................. 50 Mark och vatten 7,5 hp...........................................................................104


Register A–Ö

Mat eller drivmedel 7,5 hp....................................................................... 48 Mat eller drivmedel 7,5 hp..................................................................... 107 Mat eller drivmedel 7,5 hp..................................................................... 109 Matematik (1–30) 30 hp......................................................................... 107 Matematikens historia 7,5 hp................................................................108 Matematiska begrepp 7,5 hp.................................................................108 Matematisk statistik 7,5 hp....................................................................108 Materialteknik II 7,5 hp............................................................................. 89 Matlab med tillämpningar 7,5 hp..........................................................108 Matlab med tillämpningar 7,5 hp.......................................................... 144 Media, kommunikation och IT som verktyg i pedagogisk verksamhet 7,5 hp............................................................. 35 Medialiseringsprocessen 15 hp............................................................... 35 Medialiseringsprocessen i globala medier 30 hp.............................. 36 Medicinsk engelska 7,5 hp........................................................................ 56 Medieanalys 7,5 hp..................................................................................... 36 Medieanalys 7,5 hp................................................................................... 144 Medie- och kommunikationsvetenskap (1–30) 30 hp..................... 34 Medie- och kommunikationsvetenskap (31–60) 30 hp.................. 34 Medie- och kommunikationsvetenskap (61–90) 30 hp.................. 34 Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp A............................ 34 Medieproduktion (1–30) 30 hp.............................................................. 36 Medieproduktion (31–60) 30 hp........................................................... 36 Mediernas roll i det offentliga samtalet om fred och globalisering 7,5 hp............................................................ 36 Mekanik II 7,5 hp......................................................................................... 89 Mellanmänskliga konflikter i arbetslivet 7,5 hp............................... 136 Mentorskap som verktyg i personlig och professionell utveckling 15 hp...................................................... 140 Mikrobiologi och genetik 7,5 hp..........................................................104

A = Kurs på avancerad nivå

Mikroekonomisk analys (31–60) (61–90) 7,5 hp...............................51 Miljöekonomi 7,5 hp.................................................................................111 Miljöfordon och miljöanpassade transporter 7,5 hp......................110 Miljökemi 7,5 hp........................................................................................ 107 Miljökemi: industriella processer 7,5 hp.............................................111 Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp....................................................111 Miljökunskap I 15 hp.................................................................................110 Miljökunskap II 7,5 hp..............................................................................110 Miljöskyddsteknik – vatten och mark 7,5 hp....................................111 Miljöteknik i samhällsperspektiv 7,5 hp..............................................111 Mobil multimedia 7,5 hp............................................................................33 Multimedia I, 7,5 hp....................................................................................33 Multimedia II 7,5 hp....................................................................................33

➤N Nationalekonomi (1–30) 30 hp.............................................................. 50 Nationalekonomi (31–60) 30 hp........................................................... 50 Nationalekonomi (61–90) 30 hp............................................................ 50 Nationalekonomi, uppsats 15 hp............................................................51 Naturvård och naturaliesamlingar 7,5 hp.........................................104 NC/CAM 7,5 hp.......................................................................................... 89 Nutrition I, 7,5 hp.................................................................................... 105 Nutrition I, 7,5 hp.................................................................................... 144 Nybörjarfranska 30 hp..............................................................................57 Nybörjarspanska 30 hp............................................................................ 60 Nyföretagandets grunder 7,5 hp......................................................... 144

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

157


Register A–Ö

➤O Omvårdnad (31–60) 30 hp.....................................................................131 Omvårdnad (61–90) 30 hp.....................................................................131 Omvårdnad 30 hp A...............................................................................131 Omvårdnad med inriktning mot nutrition 7,5 hp............................131 Omvårdnad med inriktning mot palliativ vård 7,5 hp.................... 132 Omvårdnad med inriktning mot smärta och smärtbehandling 7,5 hp................................................................. 132 Omvårdnadsteorier 7,5 hp.................................................................... 132 Optionsteori (31–60) (61–90) 7,5 hp....................................................51 Organisation 7,5 hp................................................................................... 48 Organisk kemi I, 7,5 hp........................................................................... 107 Ornitologi och fågelekologi 7,5 hp......................................................104

➤P Pedagogik (1–30) 30 hp.......................................................................... 132 Pedagogik (31–60) 30 hp........................................................................ 132 Pedagogik (61–90) 30 hp........................................................................ 132 Pedagogik 30 hp A................................................................................. 133 Pedagogik inriktning idrott (31–60) 30 hp........................................ 133 Pedagogik inriktning idrott (61–90) 30 hp........................................ 133 Pedagogik inriktning idrott 30 hp A................................................. 133 Pedagogiska idétraditioner och nya medier 7,5 hp........................ 133 Pedagogiskt förändringsarbete (1–60) 60 hp................................... 133 Personurval: personbedömning och rekrytering 7,5 hp.............. 136 Perspektiv på etik 7,5 hp.......................................................................... 58 Perspektiv på handikapp 7,5 hp............................................................ 130 Politisk kommunikation 30 hp.............................................................. 139 Portföljvalsteori (31–60) (61–90) 7,5 hp..............................................51 Praktik i biologi 7,5 hp............................................................................104 Praktisk engelska 30 hp............................................................................ 56 Produktutveckling II 7,5 hp...................................................................... 87 Produktutveckling III 7,5 hp.................................................................... 88 Programmering 7,5 hp.............................................................................. 34 Programmering forts. 7,5 hp................................................................... 87 Projektarbete och projektledning 7,5 hp.......................................... 134 Projektledning II 7,5 hp............................................................................. 88 Projektledning III 7,5 hp............................................................................ 87 Projektledning i internationell miljö 7,5 hp........................................ 88 Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp........................................ 88 Psykologi (1–30) 30 hp............................................................................ 134 Psykologi (31–60) 30 hp......................................................................... 134 Psykologi (61–90) 30 hp......................................................................... 134 Psykologi 30 hp A.................................................................................. 137 Psykologi – allmän ämnesintroduktion 7,5 hp................................. 136 Psykologi – idrottspsykologi I 7,5 hp.................................................................... 136 – inriktning idrott (1–30) 30 hp........................................................... 136 – inriktning idrott (31–60) 30 hp......................................................... 136 – inriktning idrott (61–90) 30 hp......................................................... 136 – inriktning idrott 30 hp A.................................................................. 136 Psykologi: ledarskap inom barn- och ungdomsidrott 7,5 hp...... 137

158

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Psykologi: motion och hälsopsykologi inom idrott 7,5 hp........... 137 Psykologi – personlighetspsykologi 7,5 hp....................................... 136 Psykologi – socialpsykologi 7,5 hp....................................................... 136 Psykologi – socialpsykologi med inriktning idrott 7,5 hp............. 137 Psykologi – utvecklingspsykologi 7,5 hp............................................ 137 Psykosocial arbetsmiljö: teoretiska perspektiv 7,5 hp.................. 137

➤R Rehabiliteringsteknik 7,5 hp.................................................................. 105 Rehabiliteringsteknik inriktning fysisk träning 7,5 hp.................... 105 Religionsvetenskap (1–30) 30 hp............................................................59 Religionsvetenskap (31–60) 30 hp........................................................ 60 Religionsvetenskap (61–90) 30 hp......................................................... 60 Revisorsjuridik 15 hp................................................................................. 50 Ritteknik och solidmodellering 7,5 hp................................................. 86 Rörelseapparatens anatomi I, 7,5 hp.................................................. 105 Rörelseapparatens anatomi II 7,5 hp................................................. 105 Rörelseapparatens funktion vid träning – inriktning biomekanik 30 hp.............................................................. 105 Rörelseapparatens skador och sjukdomar 7,5 hp.......................... 106

➤S Samhällsförändring, globalisering och nya hotbilder 15 hp......... 140 Samhällsutveckling, lärande och nya medier 7,5 hp....................... 134 Samhällsvetenskaplig grundkurs 15 hp.............................................. 139 Samtalsprocesser och metoder: psykologiska teorier om samspel 7,5 hp........................................... 137 Sannolikhetsteori 7,5 hp........................................................................108 Skadestånds- och försäkringsrätt 7,5 hp............................................. 50 Socialpsykologi (1–30) 30 hp................................................................ 138 Socialpsykologi (31–60) 30 hp.............................................................. 139 Socialpsykologi (61–90) 30 hp.............................................................. 139 Socialrätt 30 hp........................................................................................... 50 Socialt arbete bland barn och unga – svenska och internationella erfarenheter 15 hp......................... 138 Socialt arbete med inriktning mot ledarskap i människovårdande organisationer 30 hp........................................ 138 Sociologi (1–30) 30 hp............................................................................ 138 Sociologi (31–60) 30 hp.......................................................................... 138 Sociologi (61–90) 30 hp.......................................................................... 138 Sociologi 30 hp A................................................................................... 138 Solenergi 7,5 hp..........................................................................................110 Solvärmeteknik 3 hp................................................................................ 144 Spanska (1–30) 30 hp................................................................................ 60 Spanska (31–60) 30 hp.............................................................................. 60 Spanska – konversationskurs i nutida spansk litteratur I, 7,5 hp....60 Spanska – konversationskurs i nutida spansk litteratur II 7,5 hp....60 Spansk grammatik I, 7,5 hp...................................................................... 60 Spansk grammatik II 7,5 hp...................................................................... 60 Speaking and Writing in English 7,5 hp.............................................. 144 Statistik 15 hp...............................................................................................51 Statistikteori 7,5 hp.................................................................................108


Register A–Ö

DISTANSUTBILDNINGAR

Statsvetenskap (1–30) 30 hp................................................................. 139 Statsvetenskap (31–60) 30 hp.............................................................. 139 Statsvetenskap (61–90) 30 hp.............................................................. 139 Statsvetenskap 30 hp A....................................................................... 139 Stokastiska processer 7,5 hp A.........................................................108 Strategisk marknadsföring I, 7,5 hp...................................................... 48 Strategisk marknadsföring II 7,5 hp..................................................... 48 Strategiskt ledarskap inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete 7,5 hp...................................................... 134 Studenthandledning 7,5 hp A............................................................. 132 Svensk formgivning (1–30) 30 hp............................................................59 Svenska språket (1–30) 30 hp..................................................................61 Svenska språket (31–60) 30 hp...............................................................61 Svenska språket (61–90) 30 hp...............................................................61 Systematik och morfologi 7,5 hp.........................................................104 Systemutveckling 7,5 hp........................................................................... 34 Systemutveckling och användbarhet 7,5 hp....................................... 34

➤V Verksamhetsplanering 7,5 hp.................................................................. 48 Verktyg för att uppnå miljömålen inom lantbruket 7,5 hp...........112 Vetenskaplig metod med inriktning statistik 7,5 hp A................ 141 Vetenskaplig metod: teori och tillämpning 7,5 hp............................ 48 Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp................................................ 132 Vindkraft 7,5 hp.........................................................................................110 Våtmarksteknik 7,5 hp A......................................................................112 Vätgas och bränsleceller 7,5 hp............................................................110

➤W Webb- och multimediadesign 7,5 hp.................................................. 34 Webbprogrammering 15 hp................................................................... 34 Windowsprogrammering med Visual Basic .NET 7,5 hp............... 34

➤T

➤Y

Tillämpad anatomi och fysiologi med inriktning funktionshinder 7,5 hp............................................... 134 Tillämpad anpassad fysisk aktivitet 7,5 hp........................................ 134 Tillämpad ergonomi 7,5 hp.................................................................... 106 Tillämpad mekanik 7,5 hp...................................................................... 106 Tillämpad miljörätt 7,5 hp.......................................................................111 Tillämpad nutrition 7,5 hp..................................................................... 106 Transformteori 7,5 hp............................................................................. 109 3D-visualisering 7,5 hp.............................................................................. 86 Träningslära I, 7,5 hp............................................................................... 106

Ytmodellering 7,5 hp................................................................................. 86

➤Z Zoologisk fysiologi 7,5 hp......................................................................104

➤Ä Äldres livsvillkor och välbefinnande 7,5 hp...................................... 138 Är vissa förnamn bättre än andra? 7,5 hp............................................61

➤U Ungas kultur i ett digitalt medielandskap 7,5 hp............................ 144 Universum 7,5 hp..................................................................................... 106 Utredningsarbete/praktik med inriktning mot politisk kommunikation 30 hp A...................................................................... 139 Utrednings- och utvärderings­metodik 30 hp A........................... 141 Utveckling av nya varor och tjänster 7,5 hp....................................... 88 Utvecklingspsykologi med genusperspektiv 7,5 hp........................ 137

Läs mer om våra utbildningar och livet som student på www.hh.se Kontakta Studentcentrum för vägledning och information. Studentcentrum, hus Q tfn 035-16 71 00 (vx) A = Kurs på avancerad nivå

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

159


Distansutbildningar Här listas distanskurser klassade som distans/internet och distans/ campus. Se sidan 147 för skillnad mellan begreppen. På www.hh.se kan du läsa mer om varje kurs. Där finner du även kurser som ges via lärcentrum. Affärsengelska I, 7,5 hp............................................................................. 55 Affärsengelska II 7,5 hp............................................................................. 55 Affärsredovisning 7,5 hp............................................................................47 Affärsutveckling och entreprenörskap 15 hp.................................... 46 Aktuella specialpedagogiska teorier 7,5 hp A............................... 140 Aktuell handikappvetenskaplig forskning 7,5 hp A...................... 140 Att arbeta med barn och ungdom med funktionshinder 30 hp.130 Att arbeta med vuxna med funktionshinder 30 hp....................... 130 Att skriva manus för kort- och dokumentärfilm 7,5 hp................ 34 Att skriva manus för kort- och dokumentärfilm 7,5 hp.............. 143 Bioenergi 7,5 hp........................................................................................ 109 Biogasteknik 7,5 hp.................................................................................. 109 Digital reglerteknik 7,5 hp A................................................................ 87 Ekonomistyrning 7,5 hp.............................................................................47 Energideklaration 7,5 hp........................................................................ 109 Energieffektivisering 7,5 hp................................................................... 109 Engelska (1–30) 30 hp............................................................................... 55 Engelska (31–60) 30 hp............................................................................. 55 Engelska (61–90) 30 hp............................................................................. 55 Engelska för bank och finansväsende 7,5 hp...................................... 55 Engelska för forskare 7,5 hp.................................................................... 56 Engelska – litteraturvetenskaplig inriktning 30 hp A.................... 56 Engelska med affärsinriktning (1–30) 30 hp....................................... 56 Engelska – språkvetenskaplig inriktning 30 hp A........................... 56 Engelsk grammatik och översättning 7,5 hp....................................... 55 Engelsk grammatik och översättning 7,5 hp..................................... 143 Engelsk hörförståelse 7,5 hp................................................................. 143 Engelsk vokabulär 7,5 hp.......................................................................... 55 Envariabelanalys 7,5 hp........................................................................... 107 Ergonomi I, 7,5 hp....................................................................................104 Etik och estetik med inriktning omvårdnad 7,5 hp.........................131 Fastighetsrätt 15 hp................................................................................... 49 Fjärrvärme 7,5 hp..................................................................................... 109 Flervariabelanalys 7,5 hp........................................................................108 Franska (1–30) 30 hp................................................................................. 56 Franska (31–60) 30 hp...............................................................................57 Franska (61–90) 30 hp...............................................................................57 Franska I, 7,5 hp...........................................................................................57 Franska II 7,5 hp...........................................................................................57 Franska III 7,5 hp..........................................................................................57 Franska IV 7,5 hp.........................................................................................57 Funktionshinder och handikapp – arbetsliv och sysselsättning 7,5 hp................................................... 130 – individuella och sociala perspektiv 15 hp...................................... 130 – kategorisering och bemästrande 7,5 hp........................................ 130 Företagsekonomi (1–30) 30 hp............................................................. 46 Förnybar energi, grundkurs 7,5 hp..................................................... 109 Grafisk produktion 7,5 hp....................................................................... 35 Handikappvetenskaplig teori 7,5 hp A............................................ 140 Hyresrätt 7,5 hp.......................................................................................... 49 Hälsopedagogik I, 15 hp......................................................................... 132 Hälsopedagogik II 15 hp......................................................................... 133

160

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

Hälsoteorier 7,5 hp...................................................................................131 Introduktionskurs i matematik 7,5 hp...............................................108 Islam i nutiden 7,5 hp................................................................................ 60 Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp......... 49 Klimatförändringar, jordens resurser och samhället 7,5 hp....... 140 Klimatförändringar – konsekvenser och strategier 7,5 hp...........111 Kommunikationsplaneringens teori och praktik 7,5 hp................. 35 Kvalitativ innehållsanalys 7,5 hp A.................................................... 140 Kärnenergiteknik 7,5 hp......................................................................... 109 Ledarskap: ett internationellt perspektiv 15 hp................................47 Ledarskap: gruppers utvecklingsprocess 7,5 hp............................... 48 Linjär algebra 7,5 hp.................................................................................108 Lärandets villkor i skola, arbetsliv och fritid 15 hp........................ 133 Marknadsföring I, 7,5 hp........................................................................... 48 Matematik (1–30) 30 hp......................................................................... 107 Matematisk statistik 7,5 hp....................................................................108 Media, kommunikation och IT som verktyg i pedagogisk verksamhet 7,5 hp............................................................. 35 Medicinsk engelska 7,5 hp........................................................................ 56 Medieanalys 7,5 hp..................................................................................... 36 Medieanalys 7,5 hp................................................................................... 144 Miljöfordon och miljöanpassade transporter 7,5 hp......................110 Miljökunskap I, 15 hp................................................................................110 Miljökunskap II 7,5 hp..............................................................................110 Nationalekonomi (1–30) 30 hp.............................................................. 50 Omvårdnad (31–60) 30 hp.....................................................................131 Omvårdnad (61–90) 30 hp.....................................................................131 Omvårdnad 30 hp A...............................................................................131 Omvårdnadsteorier 7,5 hp.................................................................... 132 Organisation 7,5 hp................................................................................... 48 Projektledning II 7,5 hp............................................................................. 88 Projektledning och projektarbete I, 7,5 hp........................................ 88 Psykologi – allmän ämnesintroduktion 7,5 hp................................. 136 Psykologi – idrottspsykologi I, 7,5 hp................................................. 136 Psykologi: ledarskap inom barn- och ungdomsidrott 7,5 hp...... 137 Psykologi: motion och hälsopsykologi inom idrott 7,5 hp........... 137 Psykologi – personlighetspsykologi 7,5 hp....................................... 137 Psykologi – socialpsykologi 7,5 hp....................................................... 137 Psykologi – socialpsykologi med inriktning idrott 7,5 hp............. 137 Psykologi – utvecklingspsykologi 7,5 hp............................................ 137 Religionsvetenskap (1–30) 30 hp............................................................59 Sociologi (61–90) 30 hp.......................................................................... 138 Solenergi 7,5 hp..........................................................................................110 Statsvetenskap (1–30) 30 hp................................................................. 139 Tillämpad ergonomi 7,5 hp.................................................................... 106 Universum 7,5 hp..................................................................................... 106 Utveckling av nya varor och tjänster 7,5 hp....................................... 88 Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp................................................ 132 Vindkraft 7,5 hp.........................................................................................110 Vätgas och bränsleceller 7,5 hp............................................................110 Webbprogrammering 15 hp................................................................... 34


0

Halmstad slott

v

Centralstation

En slö vs

Busstation

Slottsbron Vikt oriag

Stora Torg

La

ho äg lms v s vä IV: ge ian n t s i Kr

ägen övsv Ensl

100 m Växjöv

E6

Trafikplats Halmstad Södra

Trafikplats Halmstad Östra

HITTA TILL HÖGSKOLAN Högskolan i Halmstad Kristian IV:s väg 3 Tel: 035-16 71 00

1000 m

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10

161


HITTA PÅ HÖGSKOLAN P

O

Kris t

M

J

H P

P

P

P

G

B

P

P

N

R P

A

C Spe tsvi P D nke lgat an

F

E

P

P

T P

S

P

Linjegatan

Maxi Stormarknad

P

Larsfridsvägen

ian IV:s väg

Laholmsvägen

X

P

Q

P

I P P

Pilefeltsgatan 0

50

100 m

0

100 m

P

SP P 1000 m

Hus Verksamhet Hus A Glasgången/Balkongen, Studenthälsan (SH) Kiosk Hus B Glasgången/Balkongen, Högskolans reception, Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik (IDE) Expedition, IDE, plan 2 Hus D Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik (IDE) Hus E Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik (IDE), IT-avdelningen Hus F Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik (IDE) Hus G Restaurang Hus H Trade Center, rektor (RE), Ledningskansli (LK), Enheten för kontakt och samverkan (EKS), Ekonomiadministrativa avdelningen (EA), Personalavdelningen (PA), Informationsavdelningen (Info), Faculty Club Hus I Högskolehallen, Kårgymmet Hus J Visionen, Malcussalen, Haldasalen och Wigforssalen Hus M Högskolebiblioteket Hus N Naturrum, Sektionen för ekonomi och teknik (SET) Hus O Sektionen för ekonomi och teknik (SET), Expedition SET, plan 2, Stellarium Hus P Sektionen för ekonomi och teknik (SET) Hus Q Studentcentrum, Studerandeavdelningen (SA), Internationella avdelningen (IA), Skrivpunkten, Sektionen för lärarutbildning (LUT), Expedition LUT, plan 4, Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Tekniska avdelningen (TA), Vaktmästeri och lokalvård (TA), godsmottagning (port mot Maxis parkering), Hallandsidrotten, Sisu Hus R Sektionen för hälsa och samhälle (HOS) Expedition HOS, plan 3, Sektionen för humaniora (HUM), Expedition HUM, plan 3 Hus S Sektionen för hälsa och samhälle (HOS), Sektionen för humaniora (HUM), Hjärnverket Hus T Idérum, Sektionen för ekonomi och teknik (SET) Hus X Kårhuset, Kåren (Halmstad Studentkår), restaurang, cafeteria och pub SP Science Park Halmstad

162

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • 09/10


upplev Sommaren i halmstad

Läs en sommarkurs! Under sommaren kan du läsa en rad olika kurser på Högskolan i Halmstad, se sidan 143. Anmälan senast 16 mars.


vill du veta mer? WWW.HH.SE Studentcentrum Studievägledning Besöksadress: hus Q Tfn (vx) 035-16 71 00 Öppettider: Måndag–torsdag 08.30–16.00, fredag 10.00–16.00 E-post: studievagledning@hh.se Kåren Box 847 301 18 Halmstad Tfn 035-16 71 70 www.karen.hh.se

Missa Högskolainnte Öppet hus p 6– 7 mar å s 2009!

Halmstads kommun Tfn 035-13 70 00 www.halmstad.se ANMÄLAN www.studera.nu Har du inte tillgång till internet kan du beställa anmälningsmaterial på tfn 08-613 99 00. STUDIEMEDEL CSN talsvar tfn 0771-276 800 www.csn.se

HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Box 823 • 301 18 Halmstad • Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 Telefon: 035-16 71 00 • Telefax: 035-18 61 92 E-post: registrator@hh.se • www.hh.se

Högskolan i Halmstads utbildningskatalog 09/10  

Bläddra i Högskolan i Halmstads utbildningskatalog med våra program och kurser för 2009/2010

Högskolan i Halmstads utbildningskatalog 09/10  

Bläddra i Högskolan i Halmstads utbildningskatalog med våra program och kurser för 2009/2010