Page 1

Kihívás Izrael haditengerészete számára • 16

A mûorr, mely megérzi a rákos betegséget, forgalmazásra kész • 19

IZRAELBÕL ISRAEL Nr. 5 – Mai 2013 2013. május - 05. szám

www.hirekizraelbol.hu

Az Izrael iránti szeretet bizonyítéka

BETH BE BETH-SHALOM TH-S TH -SHA -S HALO HA LOM LO M


ha kér ek éhezik? Talán az, m er gy y eg ha l, ná log an a pénzünk, a fáji t ot gy fo El Van-e szomorúbb do . nk lu ál y it ni adni. Mi most íg nem tudjuk a számlá és nem tudsz neki en ár m k ne ei ek m er gy t tagozatos ncsot teljesíteni: „Mer ra általános iskola alsó pa si zu jé a t ez uk ts, hogy tudj kifizetni. Kérlek segí 5) adtatok, …” (Mt 25:3 éheztem, és ennem

elfogyott... MKB bank: 10300002 -20510628-00003285 Éjféli Kiáltás Misszió, 1 135 Budapest, Palóc u . 2. Áldjon meg ér te az Úr! Köszönjük

az õ nevükben is!

www.ejfelikialtas.hu


ELÕSZÓ 3

Kedves Izrael-barátok! Figyelemreméltó, hogy Obama amerikai elnök második hivatali periódusának elsõ külföldi látogatását Izraelbe tette, míg elsõ hivatali idejének elején Törökországot és Egyiptomot látogatta meg. A látogatás azt mutatta, hogy a Közel-Kelet eddig soha nem látott fontosságú szerepet játszik a világpolitikában. Izrael számára ez a látogatás nagy jelentõségû, fõleg mert olyan sokáig kellett rá várni. A külsõ szemlélõ számára formális vizitnek tûnhet, kölcsönös hivatalos udvariaskodásokkal. Váratlan volt azonban a befejezõ esemény, a nyilvánvalóan Obama által kezdeményezett bocsánatkérés, Izrael ugyanis bocsánatot kért Törökországtól a Mavi Marmara hajón életüket vesztett török polgárok miatt. Ez mutatja, hogy a látogatás alkalmával fontos stratégiai megbeszélések is zajlottak a régió helyzetével kapcsolatban. A legégetõbb probléma természetesen a szíriai helyzet, azé az országé, amellyel Izrael és Törökország is határos. A Mavi-Marmara-összetûzés által megmérgezett, egykor még jó kapcsolat Törökország és Izrael között akadályt képezett a NATO-együttmûködés és az Asszad-rezsim elleni egységes nyugati fellépés útjában, amelyet most már nyilvánvalóan el kellett távolítani. Obamának valóban sikerült Netanjahu miniszterelnököt meggyõznie a bocsánatkérés szükségszerûségérõl. Az új izraeli kormányban látszólag a többség is egyetértett ezzel a lépéssel. Az új védelmi miniszter, Yaalon és Benny Gantz vezérkari fõnök is üdvözölték a Törökországgal való jó kapcsolatok helyreállítására tett lépést. Az egyedüli, aki kormánykörökön belül súlyos hibaként értékelte ezt a lépést, a felfüggesztett külügyminiszter, Avigdor Liberman volt. Azonban voltak más hangok is, amelyek bírálták a bocsánatkérést, és a Törökországgal való viszony javulását illúziónak nevezték – azok után, amit Erdogan török miniszterelnök Izraelrõl mondott: «A cionizmus bûncselekmény az emberiség ellen.» Különben az õ részérõl érkezõ bocsánatkérés több mint szükségszerû lenne, noha a «baklövését» azzal a magyarázattal szépítette, hogy tévesen interpretálták szavait. A Törökországhoz fûzõdõ egykori jó kapcsolatok helyreállítása sokak számára nem csupán a biztonság és a politikai stabilitás kérdése, hanem elsõsorban a gazdaságé. Különösen érvényes ez a török oldal szempontjából. Bizonyos tekintetben meglepõ volt, hogy Erdogan és külügyminisztere, Ahmet Davutoglu olyan gyorsan kifejezésre juttatták megelégedésüket az izraeli bocsánatkéréssel. Az egyik ok biztosan a visszaesõ törökországi gazdasági helyzet, ahol Izraellel, az egykori fontos kereskedelmi partnerrel való szakítás nagyon rosszkor jött. A jövõ eldönti, hogy ez volt-e a helyes lépés Izrael számára. Néha a rövidlátó, önmagunk alkotta elvek valóban buktatókká, csapdákká válhatnak. Azonban az ellen az ideológia ellen, amelyet ma Erdogan képvisel, a vele szembeni engedmény valószínûleg nem a legjobb eszköz. Másrészt Izraelnek szüksége van ebben a régióban, ahol egyre fenyegetõbbé válik a helyzet, erõs szövetségesekre. Így aztán az egész valószínûleg nem is annyira Erdogánnak, mint inkább Obamának tett engedmény volt, hogy az USA-hoz fûzõdõ barátságot nehogy beárnyékolják, fõleg hogy Obama elnök látogatása a két ország közti legmélyebb barátság jegyében zajlott, és ezt semmiképpen sem akarták elrontani. Kétségkívül a politikusokra hárul az a feladat, hogy a nehéz körülmények között a legjobb megoldást megtalálják. Azonban fennmarad a kérdés, meddig terjed éleslátásuk, amellyel a helyes döntést meghozhatják? Hálásak lehetünk azért, hogy a Biblia ismerete által olyan éleslátást kaptunk, amely e világ politikusainak «szûklátókörûségén» túlmutat. Így tudhatjuk, hogy nem a világbéke áll az ajtónk elõtt, hanem az utolsó idõk fájdalmai, amelyek megelõzik Jézus Krisztus visszajövetelét. Eljövetelének biztos tudatában szívélyes Shalommal köszöntelek Benneteket Fredi Winkler

Netanjahu - Izrael kihívásairól 9. oldal

Stratégiai megbékélés Izrael és Törökország között 11. oldal

Bibliai üzenet 4 Az Izrael iránti szeretet bizonyítéka 4 Az erdõtûz fellobbantotta «a szívek tüzét» 6 Köszöntõ Dr. Mordechai Warontól 7 Földalatti sürgõsségi kórház

Háttérinformációk Izraelbõl 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19

Rövid jelentések Netanjahu - Izrael kihívásairól Az Obama-látogatás eredményei Stratégiai megbékélés Izrael és Törökország között A helyzet élezõdik Az EU csalódást keltõ hozzáállása a Hezbollahhoz Újra leleplezõdött palesztin propaganda Emberrablási kísérlet katonák ellen és a személyes biztonság Kihívás Izrael haditengerészete számára Az új pápa és a zsidó nép 17 izraeli a világ leggazdagabb emberei között 2013 leginnovatívabb izraeli cégei A mûorr, mely megérzi a rákos betegséget, forgalmazásra kész

Biblia és Izrael 20 Amit a pogányok apostola nekünk Izraelrõl elmondhat


4 BIBLIAI ÜZENET HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

E számunkról E számunk is sok érdekes cikket tartalmaz Izraelrõl. A figyelmes Olvasónak biztos nem kerüli el a figyelmét, hogy ez alkalommal részben másfajta beszámolókról van szó, mint az elõzõ hónapokban, szóljanak azok például arról a mûorról, amely megérzi a rákos betegséget, vagy arról, hogyan áll az új pápa Izraelhez, vagy az amerikai elnök izraeli látogatásának érdekességeirõl. Mindemellett megismerhetjük Izrael leginnovatívabb cégeit 2013ban. Aztán az izraeli haditengerészet teljesen új kihívás elõtt áll: Ez az izraeli gázmezõk védelme, Izrael partjainál. Izrael északi részén nagyon élezõdik a helyzet Szíria felõl, másrészt viszont stratégiai

megbékélés történt Izrael és Törökország között. Jobb egy hideg béke, mint egy forró háború. Feltétlenül olvasd el az itt következõ cikkeket is az Izraelnek nyújtott gyorssegélyrõl, amellyel egy új projekt kezdetét is meghirdetjük. Már többször beszámoltunk a tûzoltóautóról, amelyet Haifa városának ünnepélyes keretek között átadhattunk. Az Izrael-barátok számára ez nagyon megható. Olvasd el Nathanael Winkler és Zwi Lidar idevonatkozó cikkeit. Dr. Waron egy most tervezett földalatti kórházról ír, amiben Beth-Shalom szívesen segítene… CM ■

Az Izrael iránti szeretet bizonyítéka Március 19-én Izrael barátaiként bizonyíthattuk szeretetünket egy tûzoltóautó átadásával Haifa régiójának. A haifai tûzoltóparancsnok elmondta, hogy 2010-ben – a Kármel hegyi pusztító tûz - után sokan jöttek és mondták, hogy õk segíteni szeretnének. «De az egyetlen, aki ezt az ígéretét tettekre is váltotta», mondta a parancsnok, «az Beth-Shalom». A jármûvet az országban szerelték fel azzal a szándékkal, hogy a belföldi ipart is támogassák. A jármû 12.000 liter vizet és 1000 liter habot képes

szállítani; két vízágyúval rendelkezik, melyek egyike távirányítású. A jármû oldalán egy bibliavers áll, az Ézs 43,2: «Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tûzben jársz, nem perzselõdsz meg, a láng nem éget meg.» Ez az Izraelért, a haifai tûzoltókért mondott imánk is. Isten óvja õket! És ennél még többet, adja az Úr, hogy ez az adomány az izraeli embereket kérdésekre ösztönözze, és felkeltse szívükben a Megmentõjük és Megváltójuk iránti vágyat.

Köszönjük, kedves Izrael-barátok, az adományokat, amelyek lehetõvé tették ennek a projektnek a megvalósítását! Nathanael Winkler

NAGYLELKÛ ADOMÁNY

Az erdõtûz fellobbantotta «a szívek tüzét» Amikor megérkeztünk, már készen állt: Nagy, piros és ragyogó – lenyûgözõ. A tûzoltóautó 89-972-72 rendszámmal ünnepélyes átadására várt. Az Ézs 43,2 igevers alatt szerénynek ható betûkkel ez állt: «Keresztyének adománya, akik

szeretik Izraelt, Éjféli Kiáltás és Beth-Shalom.» Hogyan is lehetne ez másként, hiszen a világnak melyik

tûzoltóautóját avatnák fel egy ószövetségi idézettel? Csak azt, amely Erec Jiszráelben áll, és amelyet


5

keresztyének adományoztak, akik szívbõl szeretik Izraelt! Az adomány átadási ceremóniájára Haifán került sor. Amilyen rövid, olyan megható is volt. Mindenki jelen volt, aki rang és név szerint a haifai tûzoltóságnál számított. És az ország további neves képviselõi mellett még díszvendégek is érkeztek Svájcból: Conno Malgo, Norbert Lieth és Nathanael Winkler. Dany Hananya, a parti régió tûzoltóságának parancsnoka

Norbert Lieth bevezetõ szavai is megérintették a szíveket. Õ kapcsolatot teremtett ezen adomány és Simon Perez izraeli államelnöknek az Európai Parlament elõtt elhangzott beszéde között. Perez többek között kitért beszédében arra, hogy Izrael Állam «a Holokauszt hamvából» született. «Mi európai keresztyének vagyunk», mondta Lieth, «akik Izrael népének Bibliájában hiszünk. A Beth-Shalom Izrael oldalán áll, hogy a Shoa soha ne ismétlõdhessék

Kippur Háború után, 1973-ban Izraelbe jött, hogy adományokat adjon át.» Akkor Wim Malgo gyógyászati eszközöket hozott, fûzte hozzá Dr. Waron az Assaf-Harofeh-Kórházból. «Ez az adományozási hagyomány mind a mai napig fennmaradt. Ez a tûzoltóautó szemlélteti az Izrael iránti elkötelezettséget. Barátaink mindig a helyükön vannak, ha szükségünk van rájuk.» A ceremónia befejezéseként egy képzett tûzoltó bemutatta az ado-

Fredi Winkler, Norbert Lieth, Conno Malgo és a két haifai tiszt felavatja a tûzoltóautót

elmondta, mennyire meghatotta, amikor két évvel ezelõtt Nathanael Winkler felvette vele a kapcsolatot. Ez röviddel a pusztító karmeli erdõtûz után volt, amelyben 44 ember vesztette életét. Winkler akkor azt mondta neki, hogy az Éjféli Kiáltás és Beth Shalom szívesen segítene. Isten õrizzen, ilyen katasztrófa soha ne ismétlõdjön meg, de mégis segítenének, hogy minden eshetõségre jobban legyenek felkészülve és felszerelve. «Ez mélyen megható», mondta Hananya, «adományt kapni olyan emberektõl, akik szeretik Izraelt. Adományuk segíteni fog emberéleteket menteni.»

meg... Ez a tûzoltóautó egy kis jelképe az ezért elhangzott imádságainknak. Izraelt soha ne borítsa be hamu.» A láthatóan meghatódott Conno Malgo az Izrael iránti szeretetrõl beszélt. «Mi szeretjük Izraelt, mivel Izrael Isten választott népe. Ez az adomány, amelyhez sok keresztyén járult hozzá egész Európából, bizonyítéka a mi szeretetünknek.» A következõkben Dr. Mordechai Waron elmondta a jelenlévõknek: «A BethShalom a leghûségesebb barátja Izraelnek Európában. Már Wim Malgo, a Beth-Shalom alapítója, áldott legyen emlékezete, azonnal a Jom-

mányozott jármû meggyõzõ funkcióit. Az egyik tûzoltó, aki véletlenül mellettem állt, azt mondta: «Repes a szívem a meghatottságtól.» És ekkor az jutott eszembe: Ami itt épp történik, nagyon figyelemreméltó, hiszen végül is egy pusztító tûzvész volt az Izraelben, amit már rég eloltottak, és ami mégis arra indította a jó emberek szívét Európában, hogy adományaikkal a haifai emberek szívét melengessék, akik mindent megtesznek, hogy hasonló tûzvész soha ne hamvassza az ország kincseit. Mindez annak a tûznek köszönhetõen, amely sok olyan ember szívében ég, akik szeretik Izraelt. ZL ■


6 BIBLIAI ÜZENET HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

Köszöntõ Dr. Mordechai Warontól Kedves Barátaim, szívélyes Shalommal adom át legforróbb üdvözletemet Izraelbõl és az Assaf-Harofeh-Kórházból. Néhány héttel ezelõtt ünnepeltük Izraelben pészáh ünnepét, azokat az ünnepnapokat, amelyek számunkra a «szabadság» fogalmához kötõdnek. Ennek alkalmával kétségtelenül mindig gondolunk hûséges barátainkra, akik annyi éven át mellettünk állnak. Barátaink Beth-Shalomtól és az Éjféli Kiáltástól azok az emberek, akik mindig megértést tanúsítanak irányunkban. Köszönjük nekik õszinte barátságukat. Izrael ezekben a napokban igen problematikus és veszélyes valóság elõtt áll. Ha a múltban meg voltunk arról gyõzõdve, hogy a problémáink már nem is lehetnének nagyobbak, és már ennél rosszabb nem is jöhet, akkor a jelenlegi helyzet rácáfolt erre. Mostani szenvedéseinkkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a jelenlegi problémák és veszélyek sokkal nagyobbak, sõt, sokkal bonyolultabbak, mint amilyenek a múltban voltak. Azok az események, amelyeket az egész világ az «arab tavasz» néven ismer, és többek között azok, amelyek Izrael szomszédjait érintik, új valóságot teremtenek a régióban: Egyiptomot, egyik legfontosabb és legerõsebb szomszédját Izraelnek, amellyel békeszerzõdésünk van, most a szélsõséges és fanatikus Muszlim Testvériség kormányozza. Sok gazdasági kapcsolat hever parlagon, többek között a korábban már szerzõdéssel biztosított földgázszállítás, amelyre Izraelnek az áramfejlesztéshez van szüksége. Ebben a szomszédos országban már régóra Izrael-ellenes hangulat uralkodik. Szüntelenül azt követelik, hogy a békeszerzõdést mondják fel. 1979 óta, amikor a békeszerzõdést aláírták, az izraeli-egyiptomi határ mentén nyugalom volt, ami sajnos már szintén a múlté. A Sínai-félsziget egy Izrael-ellenes terrorfészekké változott. Nekünk, izraelieknek nemrég a médiából kellett értesülnünk, hogy ott Dzsihád terroristák rakétakísérleteket hajtanak végre, amelyek könnyen elérhetik Eilatot, és amelyeket errõl a területrõl a mi felségterületünkre irányítanak, miután már úgyis több terrortámadást éltünk át. Jordánia Izrael egyetlen szomszédállama, amelyet félig-meddig nyugati irányultságúnak lehet mondani, és amelyet kiegyensúlyozottnak és «megfontoltnak» lehet nevezni. Idõközben azonban olyan országgá vált, amelynek stabilitását egyfelõl az «arab tavasz» kihatásai, másfelõl a nagyszámú szíriai menekült veszélyezteti. Eddig 400.000 szír menekült Jordániába. Azt becsülik (és attól félnek), hogy még egyszer ennyien fognak jönni. Jordánia számára, amely korlátozott tartalékokkal rendelkezik, ezek a fejlemények nagy nehézséget jelentenek. A Szíriában végbemenõ folyamatok Izraelt – éppúgy, mint az egész régiót – a jelen legnagyobb problémáinak egyike elé állítják. A halottak száma ebben az országban folyamatosan emelkedik. Itt Asszad elnök hadserege és az úgynevezett lázadók állnak egymással szemben. Asszadot Oroszország, Irán és Kína is támogatja, míg a

Nyugat a lázadókat «szabadságharcosoknak» tekinti, és ezért támogatja õket. Közben elsiklanak egy tény fölött, amely Izraelnek nagy fejtörést okoz: Az úgynevezett lázadók között számtalan fanatikus erõ is meghúzódik, amelyek az Al Kaida nemzetközi terrorszervezettel állnak összeköttetésben. Ezeknek nemcsak az a céljuk, hogy Szíriában egy iszlám rezsimet hozzanak létre, hanem Izraelt is ellenségüknek tekintik. Ebbõl Izrael számára északi határánál nagy veszély támad. A harcok szüntelenül átcsapnak izraeli felségterületre is. Ráadásul megtörténhet, hogy menekültek ezrei rohanják meg határainkat, aminek pusztító következményei lehetnének, mivel Galileában káosz és vele együtt humanitárius válság törne ki, és Izrael számára még kritikus politikai helyzetet is teremtene. Mindeközben tovább erõsödik a Heszbollah Milícia Libanonban. Hónapról hónapra, hétrõl hétre erõsödik. Itt a legkülönfélébb hadianyagokból óriási mennyiséget halmoznak fel. Ezek a hadianyagok már rég nemcsak Szíriából jönnek, hanem a távoli Líbiából is. Ez azonban még korántsem jelenti a panaszáradat végét, mivel még itt van a nukleáris fenyegetés, amely Iránból érkezik. A szakértõk becslése szerint ez az ország 2013 júniusában eléri nukleáris kutatóprogramjának azt a szakaszát, amely lehetõvé teszi számára az atombomba elõállítását. Ezzel egy olyan idõszakban találjuk magunkat, amely nemcsak Izrael számára, hanem az egész nyugati világ számára is kritikussá válik, mivel egyre fogy az az idõ, amikor még Iránt meg lehetne akadályozni, hogy elérje nukleáris ütõképességét. Ezekkel a háttérben Izrael megpróbál minden eshetõségre a legjobban felkészülni, ameddig az, tekintettel az egzisztenciális fenyegetettségre és a Közel-Kelet békéjének pislákoló reményére, még egyáltalán lehetséges. De fel kell készülnünk, fel kell készülnünk bármiféle forgatókönyvre, minden elképzelhetõ határon és fronton. Az új határkerítés az egyiptomi Sínai-félszigeten elkészült, a szíriai határ mentén hasonló óvintézkedések fognak történni. Ezenkívül Izrael hatalmas összegeket fektet az innovatív rakétaelhárító rendszerek kifejlesztésébe. Továbbá a polgári védelmi hatóságok felkészítik az ország polgárait a különbözõ forgatókönyvekre, amelyek különben igencsak félelemkeltõek. A polgári védelemben a kórházaknak különleges szerep jut. Ezért az Assaf-Harofeh-Kórházban azon fáradozunk, hogy újraszervezzük elsõsegély-szolgálatunkat. Nemcsak a helyzet fizikai körülményeinek kell megfelelnünk, hanem új eszközöket is be kell szereznünk, hogy – Isten õrizzen tõle – nagyobb számú sebesültet is fogadni és kezelni tudjunk. Ez óriási összegeket emészt fel. Ehhez jön az is, hogy a kórház jelenleg nem rendelkezik óvóhelylyel. Ezért fordulunk ismét barátainkhoz, hogy ennek a helyzetnek megváltoztatásában segítsenek. Azt tervezzük, hogy a kétemeletes földalatti parkolóházunkat átépítjük, hogy azt szükséghelyzetben 400 ágyas elsõsegély-állomásként tudjuk használni. Ide tartoznak még diagnosztikai készülékek, életben tartó gépek és mûtõk. A költségek, amelyek egy ilyen vállalkozáshoz szükségesek, eurók millióira rúgnak, úgyhogy minden segítség, minden egyes euró vagy frank számít és fontos. Bizakodva abban, hogy a Mindenható mellettünk áll, az Assaf-Harofeh-Kórházban minden eshetõségre felkészülünk, amelynek során barátaink sürgõs segítségére és a Te támogatásodra is rá vagyunk utalva (olvasd el ezzel kapcsolatban a következõ cikket is). Elõre is köszönjük baráti hûségedet. Dr. Mordechai Waron


7 ÚJ PROJEKT

Földalatti sürgõsségi kórház Az Assaf-Harofeh-Kórház Izrael harmadik legnagyobb közkórháza, nem rendelkezik azonban óvóhellyel, amely lehetõvé tenné a betegek ellátását egy rakétatámadás során. Az Assaf-Harofeh-Kórház 800 modern épületekkel helyettesítet- ellenére és/vagy más támadások ágyas befogadóképességgel ren- ték, amelyek két- vagy háromeme- esetén 400 ággyal tudja a betegeket delkezik, és ellátja Rishon LeZion, letesek, és a fényellátás miatt a be- fogadni és kezelni. Noha a parkoló szintek rendelRamle, Lod városok vonzáskörét, va- tegek érdekében üvegbõl készültek. kezésre állnak, eddig lamint a kisebb telepümég nem alkalmazták léseket Beit Dagan és õket ilyen célra. Egy Beit Shemesh között, ilyen átépítés a renami kereken félmillió delkezésre álló helyiembert jelent, akiknek ségek ellenére is költszáma folyamatosan séges vállalkozás. A növekszik. Ez a kórház parkoló szintek ilyen egy nehezebb szociális átépítését, ami háboés gazdasági helyzetrú esetén sürgõsségi ben lévõ lakosságot lát kórházzá való átalael, közöttük fõleg 1990 kítását és üzembe heóta sok új bevándorlót, lyezését a legrövidebb akik az egykori Szovidõn belül lehetõvé tejetunió államaiból és szi, az Assaf-HarofehEtiópiából érkeztek. A Kórházban elsõdleges kórház ezt az ellátást feladatnak tekintik. a legmodernebb eszköAz átépítési munkálazökkel és módszerektok 20 millió dollárba kel végzi, amelyek az kerülnek, úgyhogy az általános gyógyászatizraeli egészségügyi ban, valamint a gyógyírendszer e híres köztás szakterületein is ponti kórháza sürgõs rendelkezésre állnak. adományokra szorul. Állandóan arra törekednek, hogy a polgáAN ■ roknak szükségletük szerint a legjobb és Békeidõben Háború esetén legmodernebb ellátást nyújtsák. Ezenkívül az AssafHarofeh-Kórház jó nevû elsõsegély- Ez az tetõszerkezet azonban háború Ki szeretné az Assaf-Harofeh-Kórház állomással is rendelkezik, amely Iz- esetén problémát jelent, mert keve- földalatti részlegének fontos projektjét rael egyik legnagyobb betegkontin- sebb védelmet nyújt az embereknek. támogatni? Megteheted ezt a mellékelt A közelmúlt tapasztalatai meg- csekken, kérlek, írd rá: ASSAF-HAROFEH. gensét látja el sürgõsségi és baleseti vonalon. Az elsõsegély-állomás tanítottak bennünket, hogy egy mo- Minden frank vagy euró a legkisebb által ellátott betegek közé úgy civi- dern kórháznak háború esetén a ra- levonás nélkül Izraelbe megy tovább. lek, mint katonák is tartoznak, de kétatámadások ellenére is mûködnie Segítsetek továbbra is, hogy segíthessünk gyerekek és öregek is. A kórház kü- kell, és a kémiai, valamint a biológi- Izraelnek. Sok izraelit mélyen meghatott a lönleges terveket dolgozott ki, hogy ai támadásokra is fel kell készülnie. tûzoltóautóra érkezett adomány. Ezt az új a tömegesen jelentkezõ sürgõsségi Bölcs elõvigyázatosságból a kór- projektet is Jézus nevében indítjuk útjára, ellátásokat is kezelni tudja, ideértve ház földalatti parkolóhelyét, amely még akkor is, ha soha nem leszünk kéaz olyan infrastruktúrát is, amelyet békeidõben 800 alkalmazottnak és pesek teljes egészében azt finanszírozni. egy nem konvencionális háború se- számtalan betegnek nyújtott parko- Mégis fontos, hogy kimutassuk szeretebesültjeinek kezelésekor használ- lási lehetõséget, úgy alakították ki, tünket Izrael iránt. Mivel az Izraelnek szánt hogy azt sürgõsségi kórházzá lehes- adományok által tevõlegesen mutathatjuk hatnak. Az Assaf-Harofeh-Kórház egy sen átalakítani. Így háború esetén ki Jézus szeretetét a zsidó nép iránt. És az barakkokból álló katonai kórházból itt sürgõsségi kórházat lehet üze- tény marad: Aki Izraelt áldja, áldásban nõtt ki. Ezeket a barakkokat már rég meltetni, amely a rakétatámadások részesül. CM ■


8 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

Rövid jelentések • A japán Minamisanrikuban felépített izraeli ideiglenes kórház elõtt egy szobrot avattak fel, amely Izraelnek azokkal az emberekkel való szolidaritására emlékeztet, akik a cunami következtében súlyos szenvedéseket éltek át. Izrael az egyike volt az elsõként segítséget nyújtó államoknak. • Izrael sikeresen tesztelte a «Hec3» (Nyíl) típusú rakétaelhárító rendszerét, amely részét képezi az izraeli föld-levegõ elhárításnak. A fejlesztés az izraeli védelmi minisztérium és az amerikai rakétaelhárítási hatóság közös projektjének eredménye. • 2012-ben a chipeket elõállító Intel izraeli leányvállalata 4,6 milliárd dolláros exportot bonyolított le, ami duplája a 2011-esnek. Az Intel Israel az izraeli ipari termékek 10 %-át, a hightech áruknak pedig a 20 %-át állítja elõ. • Az izraeli «Beny Steinmetz Group» 50 %-ban vesz részt a KarstadtImmobilien-Holdingben, amelyhez többek között a KaDeWe, valamint 16 további Karstadt áruház is tartozik. • Elõször Izraelben tették lehetõvé halláskárosultaknak, hogy részt vegyenek a Purim alkalmából rendezett Eszter könyve felolvasásokon. A Tel Aviv-i nemzetközi zsinagógában rendezték meg a hagyományos felolvasást, amelyet jelnyelvre is szimultán fordítottak és az interneten is közzétették. • Az egyik izraeli fõiskola mérnöki karán tanuló diákok egyharmada nõ. A felsõfokú képzés illetékesei jelezték, hogy Izraelben egyre több nõ dönt az eddig férfi dominanciához tartozó szakok mellett. Ez a tendencia a hadseregnél is megmutatkozik. • A Gallup Intézet egy körkérdése szerint az amerikai polgároknak 64 %-a áll Izrael mögött. • Az eilati kórházban egy szudáni menekült asszony ikreket hozott a világra. Mivel a kórháznak nincs koraszülött osztálya, a hadsereget kérték meg, hogy helikopterrel szállítsák az anyát és ikreit az Assaf-Harofeh-Kórházba. • A belga gyógyászati vállal-

kozás, a Nyxoah új kutató és fejlesztõközpontot hozott létre, 40 mérnökkel Izraelben. A Robert Taub által alapított Nyxoah cég az izraeli Dr. Adi Mashiach-al együtt fejleszt ki egy implantátumot, az alvás közben beálló szívleállás kezelésére. Az elsõ hét súlyosan sebesült szír közül, akiket izraeli katonák mentettek meg az izraeli-szíriai határ mentén, hatot az egyhetes kórházi kezelés után Zefatból elengedtek, és visszatérhettek hazájukba. Ezt követõen több könnyebben sérültet a határnál láttak el. Két lázadót súlyos fejsérülésekkel Naharija kórházába szállítottak, egyikük röviddel késõbb meghalt. A súlyos idõjárási körülmények ellenére Tel Aviv város önkormányzata úgy döntött, hogy az évente megrendezésre kerülõ marathoni versenyt megtartják. Már 7.30-kor végzetes következménye lett a versenynek: egy 30 éves katonatiszt, aki nemrég lett apa, meghalt. Több tucat futót kellett napszúrással a kórházban kezelni. A Nemzetközi Rendõrszövetség új elnökhelyettese egy izraeli rendõrnõ, Gal Sharon. Az 50 éves Tel Aviv-i bûnügyi fõfelügyelõre Eilatban, a szövetség világkongresszusán esett a választás, amelyen 69 ország képviselõi vettek részt. A 22 éves izraeli sportlövész, Sergej Richter, aki 13 évesen kezdte a lövõsportot, a dániai Odenseben nyert aranyat légpuskával a terem Európa Bajnokságon. Az ókori Jaffa városában különleges leletre bukkantak a régészek, mivel olyan maradványok kerültek elõ, melyekbõl egy Kr. u. 6. századból származó «ipari park» létére lehet következtetni. Menachem Froman rabbi, a vallásos cionizmus egyik ismert személyisége 68 éves korában elhunyt. Froman, aki Tekoa településen élt, és az 1980-as évek óta közbenjárt az izraeliek és a palesztinok közti megértés ügyében, szoros kapcsolatot tartott fenn Izraelben mûködõ iszlám mozgalmak vallási vezetõ személyiségeivel. A jeruzsálemi Abraham-Hostel lett az egyike a világ tíz legjobb

ifjúsági szálláshelyének. Különösen vendégszeretetét emelték ki, ami bibliai névadójához kötõdik, aki sokak számára «a Közel-Kelet elsõ hátizsákos turistája» volt. Az Abraham-Hostelt közvetlenül a Tel Aviv-i Florentine-BackpackersHotel követi a 9. helyen. Hawaii-on három izraeli szörfös mentett ki a vízbõl nyolc gyereket, akiket elsodort a tenger, és a magas hullámok között fulladás fenyegette õket. Cvika Eliast, Yair Naftalit és Gabi Liptzet a gyerekek szülei hõsökként ünnepelték. A Tel Aviv-i brit nagykövetség 14 izraeli céget hívott meg a Londonban megrendezendõ, következõ nemzetközi víztechnológiai konferenciára. A General-Motors legújabb modellje Izraelben nem kívánatos. A Chevrolet SS (Super Sport) típusú gépkocsit neve miatt nem importálják. Errõl a Holokauszt Emlékhely, a Yad Vashem egyik munkatársa elmondta: «A név a cégnek sem dicsõséget, sem sikert nem fog hozni.» Pészáh idején Izraelben a bibliai tíz csapás egyik aspektusa elevenedett fel, mellyel Isten Egyiptomot sújtotta, mivel a fáraó nem akarta elengedni Izráel népét. A Negev-sivatagba ugyanis több milliárd sáska tört be, melyek az ellenük folytatott átfogó küzdelem ellenére is jelentõs károkat okoztak a mezõgazdaságnak. Az USA az izraeli hadseregnek nyújtandó anyagi támogatását lecsökkentette. A hadsereg ebben az évben 115 millió euróval kevesebbet kaphat. Tekintettel az amerikai költségvetés drasztikus csökkentésére, Izrael még mindig jól jár. Meglepetés Perez számára: Sdot Negevben, a Gázai-övezetet elválasztó határ melletti településen tett látogatása alkalmából bemutatták neki az új «Perezparadicsomot». Ez különösen hoszszan megõrzi frissességét, amint azt a gazdálkodók elmondták, hasonlatosan Izrael államelnökéhez, aki hamarosan a 90. születésnapját ünnepelheti. Ehhez még egy további különleges ajándékot is kapott, mivel Barbara Streisand az


9 õ tiszteletére ad koncertet Izraelben. • Lee Korzits, Izrael legsikeresebb széllovasa bebiztosította 3. világbajnoki címét, és ez már összesen a negyedik gyõzelme. Miközben annak ellenére, hogy a sportolónõ az Olimpián az egyik esélyesként sem nyert érmet, a brazíliai világbajnokságon az élen végzett. • Új rekordot ért el 2012-ben az izraeliek németországi szállásfoglalása. A német turistairodák egyesülete szerint Tel Avivban a foglalások száma az elmúlt évben 660.936 volt, ami 19,2 %-kal több mint 2011-ben. Feketeerdõ számít az izraeliek kiemelkedõen kedvelt üdülõhelyének. • A világ legnagyobb fejvadász cége, a Korn/Ferry Izrael gazdasági potenciáljára épít, és együttmûködésre lép az izraeli Emda vállalattal, hogy vezetõ szerephez jusson a nemzetközi vállalatok között.

• A Sam Orbaum Scrabble Klub Jeruzsálemben, mely hamarosan fennállásának 30. évfordulóját ünnepelheti, a világon a legtöbb aktív taggal dicsekedhet. Minden kedden mintegy hatvanan jönnek össze játszani. • Évente kb. 600.000 gólya halad át tavasszal és õsszel Izrael felett. Mindössze egy tucat pár választotta költési helyéül Izrael északi felét. De eltérõen az elmúlt évtizedektõl, ebben az évben sokuk nem tért vissza. A falusiak a Golánon ezt az építkezések általi változásoknak tudják be, és most arra törekszenek, hogy a jövõ év tavaszáig jobb körülményeket kínálhassanak szárnyas vendégeiknek. • A 2007-ben alapított izraeli Tigi Solar cég egy új termékkel jelentkezett a piacon, ami sok európai vállalkozást késztetett arra, hogy lehúzzák a rolót. Az újdonság egy méhsejt formájú napelem. Formá-

ja miatt sokkal kevesebb meleget veszít, és ezért különösen a hidegebb régiókban lehet hatékonyan használni. • A Tel Aviv-i Goethe-Intézet egy új okostelefon alkalmazása teheti lehetõvé a turisták számára, hogy Izraelben végigjárják a német-izraeli történelem útjait. Az interaktív idegenvezetõ 27 helyet mutat be, amelyeken láthatóak a két ország kapcsolatai. • Az egyiptomiak továbbra is fellépnek a csempészalagutakkal szemben. Az új módszer: az alagutaknak elárasztással történõ használhatatlanná tétele. • Mint minden évben, az izraeli hadsereg egyedülálló tagjai számára most is Széder-estet rendezett (a hétnapos Pészáh elsõ estéje). Mintegy 450 katona és katonanõ vett ezen részt, olyan fiatalok, akik családjuk nélkül vándoroltak be Izraelbe, 30 nemzetbõl. AN ■

POLITIKA

Netanjahu - Izrael kihívásairól A kormánykoalíció megalakítása érdekében folytatott tárgyalások idején a régi-új miniszterelnök, Benjamin Netanjahu egyik felszólalásában programbeszédet tartott, amelyben kitért az Izrael elõtt álló kihívásokra. Jeruzsálem – «Nemrég beszéltem François Hollande elnökkel, és mondtam neki, milyen nagyra értékelem azokat a bátor lépéseket, amelyeket Franciaország Malin a terrorizmus ellen tett. Megjegyeztem, hogy mi is hasonló kihívások elõtt állunk. Gyakran ugyanazokról az emberekrõl, ugyanazokról a fegyverekrõl van szó. Csak egy kis különbség van: Õk itt (Izraelben) csak néhány száz méter távolságra vannak, nem több ezer kilométerre. Azonban létezik egy nagyon fontos lecke: Ha több ezer kilométernyi távolságra is vannak, mégis mindenhova eljutnak – Párizsba, New Yorkba és Washingtonba, bárhova. (...) Szükségünk van az egységre, mivel óriási külsõ és nem kisebb belsõ kihívások elõtt állunk. A kívülrõl jövõ három kihívás, melyek elõtt állunk, Iránnal kezdõdik. (...)

Benyamin Netanyahou

Amikor legutóbb az ENSZ-ben voltam, meghúztam egy vörös vonalat. Ezt a vonalat még nem lépték át; az idõ azonban, amíg ez megtörténik,

lerövidült. (...) Ezt az idõpontot fel kell tartóztatni, a béke és biztonság, az egész világ érdekében. Nekik [az iráni vezetésnek] tudniuk


10 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

kell, hogyha a szankciók és a diplomácia kudarcot vallanak, akkor õk hihetetlenül nagy katonai fenyegetettséggel állnak majd szemben. Ez elkerülhetetlen. Más már nem fog használni. (...) A második kihívás, amely elõtt állunk, Szíriában található. Szíria minden bizonnyal szörnyû tragédiákat élt át az elmúlt két évben, és sok emberáldozatra tekinthet vissza. De ebben a kevéssé fejlett országban találhatóak a világ legfejlettebb fegyverei. (...) Én megmondtam már ezelõtt is, és most újra mondom: Nem fogjuk tétlenül nézni, hogy ezek a fegyverek a terroristák kezébe kerüljenek. Van egy harmadik kihívásunk is, mégpedig stabil és tartós békét létrehozni a palesztinokkal. Úgy hiszem, hogy e béke számára az adja a keretet, amirõl a Bar-Ilan Egyetemen tartott beszédemben is szóltam: két állam, két nép számára – egy demilitarizált palesztin állam, amely elismeri a zsidó államot. Úgy vélem ahhoz, hogy erre a megoldásra jussunk, bizalmi tárgyalá-

sokat kell folytatnunk egymással. Ez azt jelenti, hogy elõfeltételeket egyik fél sem támaszt. Sajnos, az elmúlt négy évben a palesztinok szüntelenül különbözõ feltételeket szabtak. Remélem, hogy ezektõl a feltételektõl most már eltekintenek, és visszatérhetünk a tárgyalóasztalhoz, hogy ne fecséreljünk el újabb négy évet. E három kihívás egyben az a nagy témakör, amit Obama elnökkel meg szeretnék beszélni. (...) Mi szorosan együttmûködünk, szorosabban, mint ahogy az esetleg kívülrõl látszik (...). Együtt dolgoztunk a biztonság, a diplomácia és titkosszolgálat területén. Az Egyesült Államok támogatott bennünket a Vaskupola rakétaelhárító rendszer kiépítésében, és mi támogattuk az USA-t bizonyos kényes ügyekben. Ez a kapcsolat közös értékeken nyugszik, és mindketten profitálunk belõle. (...) Nagy belsõ kihívások elõtt is állunk. Mindenekelõtt folytatódnia kell a gazdasági növekedésnek. Az elmúlt négy évben egy 4 %-os nö-

vekedést könyvelhetünk el. Szeretném biztosítani a munkahelyeket, amelyeket nemrég teremtettünk. Izrael valószínûleg az egyedüli nyugati ország, ahol természetes népességnövekedés található, úgy tûnik, ez a mi feleletünk az izraeli háborúkra és a Holokausztra. (...) A kettesszámú kihívás az, hogy a társadalmi terheket igazságosan osszuk el, a civil és a katonai szolgálat terheit, valamint a munka terheit is. Anélkül kell ezt megtennünk, hogy társadalmunk szétszakadna. A harmadik kihívás természetesen a megélhetési kiadások csökkentése. Ezek fontos feladatok. Nem hiszem, hogy könnyû megoldani õket, sõt úgy vélem, nagyon is nehéz. De meg vagyok gyõzõdve, hogy megoldhatóak.» ■

Forrás: Izrael Állam külügyminisztériuma/ Feldolgozta AN

POLITIKA

Az Obama-látogatás eredményei Eljön majd az a nap, amikor a jelenlegi amerikai elnök, Barack Obama írni kezdi emlékiratait. A 2013 tavaszán Izraelben tett látogatásának valószínûleg egy egész fejezetet szentel majd. A látogatás folyamán Obama még három további héber szót is hozzáfûzött: «Athem Lo Lewad» – Nem vagytok egyedül.

Jeruzsálem – Veni, vidi, vici – jöttem, láttam, gyõztem. Az amerikai elnök izraeli látogatását kétségkívül ez foglalja össze a legtalálóbban. A bõ 48 órás látogatása alatt, amely szerda déltõl péntek délutánig, a shabbat kezdetéig tartott, valóban sikerült neki egy régi fejezetet lezárnia és egy teljesen újat nyitnia. Részletesen be-

számoltunk a Netanjahu és Obama közti személyes ellenszenvrõl, valamint különbözõ epizódokról. Továbbá ismertettük az izraeli kormány és média véleményét a második Obama adminisztráció irányultságáról: vagy meglehetõsen kemény Izrael-ellenesség, vagy a legjobb esetben közömbösség, egészen az izraeli szükségletek figyelmen kívül hagyásáig. Obama mindezt lesöpörte az asztalról, úgymond egy kézmozdulattal. A szó szoros értelmében megigézte a népet, elbûvölte személyes kisugárzásával, és kétségkívül briliáns szónoki képességével. Meghódította az országot és az embereket, meggyõzte õket a zsidó nép és a zsidó állam iránti jó-

akaratáról. Obama bizonygatta, hogy õ hisz a cionista látomásban, hogy mélyen elkötelezett Izrael Állam és annak biztonsága iránt. Ezeken túl – mintha csak úgy mellékesen történne – sikerült neki az izraeli miniszterelnökhöz, Netanjahuhoz fûzõdõ viszonyának imidzsét teljesen az ellenkezõjére változtatni. Míg a látogatás elõtt világos volt, hogy nem nagyon kedvelik egymást, néhány perccel Obama érkezése után már úgy mutatkoztak az országban, mint a legjobb cimborák. A látogatás sok felejthetetlen percet hozott. Az elsõ a médiának köszönhetõen az egész világon ismertté vált. Röviddel az érkezés és a hivatalos üdvözlési ceremónia után a BenGurion nemzetközi repülõtéren Obama a déli forróságra való tekintettel levette zakóját és hanyagul a vállára vetette. Netanjahu pontosan ugyanezt tette. Az ingujjban lévõ két kormányfõ képe,


11 akik egyetértõen beszélgettek egymással, jelképe lett az egész látogatásnak. A következõ felejthetetlen pillanat az izraeliek számára postafordultával érkezett. Obama köszöntõ beszédében héberül mondta a következõket: «Tow Lehiyot Shuw BaAretz.» Ezt a kijelentést – jó újra az országban lenni – minden izraeli jóakaratúan értelmezte. A látogatás folyamán Obama még három további héber szót is hozzáfûzött: «Athem Lo Lewad» – Nem vagytok egyedül. Ezek a szavak egy amerikai elnök szájából, aki éppen izraeli látogatáson tartózkodik, balzsamként hatnak, nemcsak az izraeli lélek számára, hanem minden zsidónak széles e világon. Az a beszéd, amelyet Obama Jeruzsálemben tartott, bátran nevezhetõ történelminek. A nemzetközi kongresszusi központban fiatal közönség elõtt beszélt anélkül, hogy hivatalos képviselõk is jelen lettek volna. Olyan szónoklat volt ez, amely a nép-

nek szólt. Kiváltképp az volt érdekes, hogy ezzel a beszéddel sikerült Obamának a palesztinokkal fennálló konfliktust, amely sem a politikában sem a mindennapi életben nem játszik kiemelkedõ szerepet, mint az egyik legégetõbb témát, ismét az izraeliek figyelmének fókuszába állítani. Beszélt a szabadság és egyenlõség eszméirõl, és következtetéseket vont le a «kétállamiságú megoldás» néven ismert elgondolással kapcsolatban. Nemcsak azt sikerült elérnie, hogy politikáját az izraeliek a szívükbe zárják, hanem azt is, hogy úgy álljanak hozzá, mintha az az izraeliek egyedüli helyes útja lenne, az egyedüli út, amely biztosítja, hogy a zsidó állam erõs és biztonságos maradjon. Közben mindkét fél számára születtek eredmények. John Kerry amerikai külügyminiszter, aki Obama elutazása után még a régióban maradt, megkötötte az elsõ szálakat az Izrael és

a Palesztin Autonómiahatóság közti folyamatos tárgyalások érdekében. Izrael jóakaratúan tudomásul vette, hogy Obama a palesztinok egyik követelését, mint a tárgyalások újrafelvételének feltételét, elegánsan és diplomatikus hallgatással félreállította: a telepeken való építkezések leállítását. Továbbá úgy tûnik, hogy még egy ígérettel a zsebében utazott el az amerikai elnök. A látszat szerint az izraeli kormány arra kötelezte el magát, hogy semmit nem tesz Irán ügyében anélkül, hogy az amerikai kormányt arról ne tudósítaná. Másfelõl Obama nyilvánosan és egyértelmûen elkötelezte magát arra, hogy országa nem fogja hagyni, hogy Irán nukleáris ütõképességre tegyen szert. A látogatás egy további fontos eredményérõl külön cikkben számolunk be, mert annak kihatásai rendkívül messze hatóak: az Amerika – Izrael – Törökország közti szövetség megújítása. ZL ■

POLITIKA

Stratégiai megbékélés Izrael és Törökország között A három évig tartó legsötétebb hidegháborúnak vége. Nincs többé fenyegetés, nincs megbecsülésrõl való fecsegés és ugyanazzal a mozdulattal a szerzõdések felmondása. Obama figyelmeztette Netanjahut és Erdogant, hogy ennek véget kell vetni. Netanjahu közölte Erdogannal, dass es ihm «Sajnálja, ha tévedések és hibák török polgárok életének kioltásához vezettek». Törökországszerte óriásplakátok adnak hírt a török-izraeli kibékülésrõl.

Jeruzsálem – Végre úgy tûnik, mindkét fél – úgy Izrael, mint Törökország – belátta, hogy túl sok a vesztenivalójuk, ha továbbra is fenntartják a hidegháborút. Azonban hogy lehet legalább félig-meddig elegánsan kijutni egy zsákutcából? Úgy, ha egy harmadik közvetít. Ebben az esetben

ezt a szerepet az amerikai elnök, Barack Obama vette át, aki röviddel Izraelbõl való elutazása elõtt létrehozta a telefonösszeköttetést. Az õ jelenlétében hozta tudtára Netanjahu Erdogannak, hogy õ: «Sajnálja, ha tévedések és hibák török polgárok életének kioltásához vezettek».

Ez a mondat általában a Gázaflottilla körüli eseményekre és különösen a 2010 májusában a Mavi Marmara-n lezajlottakra vonatkozott. A hajót megállították az izraeli katonák és elfoglalták. Eközben kilenc török vesztette életét. Végül Netanjahu abba is beleegyezett, hogy Izrael Állam az érintett családoknak kártérítést fizet, és «amíg nyugalom uralkodik», a török civilek mozgása és a török kereskedelmi tevékenység zavartalan lesz a Gázai-övezetben. Ellentételezésként a török államelnök kötelezettséget vállalt, hogy gondoskodik minden nemzetközileg elõírt jogi eljárás betartásáról. Amerika már megelõzõen elintézte, hogy Erdogan az egyik


12 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

ENSZ grémium elõtt Bécsben tett kijelentéséért, miszerint a «Cionizmus az emberiség ellen elkövetett bûntett» nyilvánosan kérjen bocsánatot és vonja vissza azt. Ráadásul Erdogannak meg kellett ígérje az amerikai elnök elõtt, hogy ilyen és hasonló zabolátlan kijelentéseket a jövõben nem tesz. Izrael az elmúlt három évben állandóan visszautasította, hogy bocsánatot kérjen Törökországtól. Ezt az izraeli katonák törvényes eljárásával indokolták, és mindig hozzáfûzték, hogy õk önvédelembõl cselekedtek. Ebbõl a szemszögbõl nézve egy bocsánatkérés megközelítené «Izrael nemzeti becsületének megsértését». Ezt úgy Netanjahu,

mint az akkori külügyminiszter, Avigdor Liberman mindig nyilvánosan kijelentette és megerõsítette. E magatartás megváltozása, Izrael bocsánatkérése és Erdogan ígéretei az egyre fontosabbá váló közös érdekekre vezethetõek viszsza, amelyek a legmagasabb fokú stratégiai jelentõséggel bírnak. Aszszad széke inog. A régió menekültek százezreivel számolhat, akik Szíriából menekülve a szomszédos országokban keresnek biztonságot. Ezek a fejlemények, azzal a kérdéssel együtt, hogy mi fog történni a szír fegyverarzenállal, nemcsak Izraelt fenyegetik, hanem Törökországot is. Ugyanakkor Törökország egy további aggályának is hangot adott, amit

Izrael is oszt: Irán lehetséges nukleáris ütõképessége. Ezzel a háttérben mondta ki Izrael a bocsánatkérést, noha azt is tudják, hogy a kapcsolatok már soha nem lesznek olyan jók, mint korábban, és hogy Erdogannak a szívében nincs hely Izrael számára. A bocsánatkérés politikai-stratégiai megfontolásokkal a háttérben történt, amelyek meghatározó jelentõségûek a következõ idõkben. Ezért tudhatott Netanjahu minden fontos erõt maga mögött, kezdve a politikai pártok vezetõ erõitõl (csak Liberman és Bennett volt minden, csak nem lelkes), egészen az izraeli hírszerzõ szolgálatokig és az izraeli védelmi erõk vezetõségéig. ZL ■

POLITIKA

A helyzet élezõdik A szíriai polgárháború egyre gyakrabban csap át Izrael határain. Azonban sokkal nagyobb aggodalmat okoz Izraelnek az a tény, hogy valójában senki nem tudja, kinek a kezébe jut az a fegyverarzenál, amelyet Asszad felhalmozott.

Értesülések vannak arról, hogy a lázadók szélsõséges Dzsihád-körei már régóta gondolnak Asszad fegyverarzenáljának bevetésére Izrael ellen.


13 Golán-fennsík – Nem kérdés, hogy Asszad egy diktátor, szörnyû, vaskézzel uralkodó despota. Ugyancsak nem kérdés, hogy Asszad és rezsimje mindennek mondható, csak jóindulatúnak nem Izrael iránt. Ennek ellenére nagy aggodalommal tekint Izrael az Aszszad rezsim bukására Szíriában, amely elõbb vagy utóbb bekövetkezik. A nagy kérdés ugyanis az, hogy bukása elõtt még milyen forgatókönyvek lépnek érvénybe, és milyen erõk veszik át a hatalmat azután. Szintén nem kérdéses az sem, hogy az ország Asszad bukását követõen nem csekély káoszba süllyed majd. Még ha a lázadók az Asszad rezsim elleni harcát a szír nép törvényes harcának is tekintjük egy diktátor ellen, akkor sem lehet nem észrevenni, hogy ott régóta már nemcsak a szír nép harcol. A lázadók soraiban ott vannak a nemzetközi terrorszervezet, az Al Kaida képviselõi is. Amint nemrég kiderült, idõközben ezek már Izrael határának közvetlen közelében tartózkodnak. A szíriai harcokban a Golán és azzal együtt Izrael határa csak másodrendû szerepet játszott. A harcok a lakóközpontokba és a stratégiailag fontos tengerpartra összpontosultak. Ennek következtében a Golánon egyfajta vákuum keletkezett, amely azoknak a szélsõségeseknek ígér könnyû te-

repet, akik zászlójukra Izrael megsemmisítését tûzték. Tulajdonképpen két erõnek kellett volna megakadályoznia, hogy az ilyen iszlám szélsõségesek egyáltalán eljussanak az izraeli-szíriai határig: Asszad hadseregének és az ENSZ-nek. Azonban mindkettõ kívülálló szemlélõként állt félre. Asszad hadseregét a lázadók elleni harcok sûrûjébe vezényelték. Az ENSZ békefenntartó csapatai elsõsorban nem rendelkeznek harci mandátummal, másrészt idõközben lecsökkent állományuk, mert egyes országok biztonsági okokból visszarendelték kontingensüket. Izrael ezeket a fejleményeket növekvõ aggodalommal figyeli. Ha az ENSZ-csapatok szétesnek, nem lesz ütközõzóna Izrael határánál, amely 80 kilométer hosszúságú. A következmény minden bizonnyal növekvõ terrorista tevékenység lenne, amely e térségbõl átcsapna Izraelbe is. Az izraeli vezérkari fõnök és a hírszerzési szolgálatok biztosak abban, hogy ez aztán nem maradna meg csupán a terroristák izraeli felségterületre való behatolásánál és a «pontról pontra támadás» végrehajtásának kísérleténél. Értesülések vannak arról, hogy a lázadók szélsõséges Dzsihád-körei már régóta gondolnak Asszad fegyverarzenáljának bevetésére Izrael ellen. Rakétákat indíthatnának Izrael

lakóközpontjai ellen, és a Hamasz vezetéshez hasonlóan a libanoni Nasrallah sejk is döntõ elõnyhöz juthatna: Nem kellene aggódniuk a civil lakosság miatt, hogy egy esetleges izraeli ellenakciótól szenvedni fognak. Õk nem szíriaiak, nem szíriai polgárok, Szíria csak egy eszköz a cél elérésére, és azonkívül Asszad bukása esetén senkinek sem lennének alárendelve. Márciusban három nagy fegyverarzenál került a lázadók kezébe. Az interneten olyan filmek voltak láthatóak, amelyeken különbözõ típusú rakéták büszke tulajdonosaiként mutatkoztak, a rakéták között még nagy hatótávolságú Skud-rakéták is voltak. Izrael úgy véli, hogy északon hamarosan kellemetlen forgatókönyvekre kerülhet sor. Az izraeli védelmi erõk (IDF) már hónapokkal ezelõtt nagyobb csapatösszevonást hajtott végre északon; a részben vétkes módon elhanyagolt határberendezéseket sietve megerõsítették, és modern technológiával szerelték fel. Ezenkívül a fiókban heverõ katonai terveket minden eshetõségre számítva, aktualizálták. Jóllehet, sokan úgy gondolják, hogy a Golánon egy jövõbeli háború vetése már gyökeret eresztett, egyelõre azonban – mint az idén is – egy másfajta vetés termése jut el Izraelbõl Szíriába: A Golánon élõ drúzok ebben az évben is almatermésük egy részét újra exportálhatták Szíriába. ZL ■

POLITIKA

Az EU csalódást keltõ hozzáállása a Hezbollahhoz Izrael csalódott, és megdöbbenve áll azelõtt a magatartás elõtt, amelyet az Európai Unió a Libanonban tevékenykedõ és Irán által irányított Hezbollah Milíciák iránt tanúsít. Strassbourg – Izrael elõtt világos a helyzet. Néhány más ország számára is: A Hezbollah, amely Libanonban tevékenykedik, szeret politikai párt szerepében tetszelegni, és szociális projektekért síkraszállni, azonban mégiscsak egy katonai szervezet, és az is marad, amelyet Irán támogat, és amely terrorista cselekményeket hajt végre. Megkérdezve az Európai Uniót, kiderül, hogy különbözõ kitérõket tesznek, csakhogy ne kelljen a gyereket nevén nevezni. Min-

den lehetséges indoklást elõhoznak, hogy a Hezbollah ne kerüljön fel a terrorszervezetek listájára. Izrael egyértelmû álláspontot képvisel, ami nem feltételezéseken, hanem tényeken alapul. Ezekhez a tényekhez tartozik, amelyek kétségkívül arra utalnak, hogy a Hezbollah terrorcselekményeket hajt végre, a bulgár kormány hivatalos közleménye is. A 2012 júniusában, Burgasz üdülõrészlegében végrehajtott súlyos terrorcselekményrõl

szóló közlemények azt tartalmazzák, hogy a merénylet mögött, amely négy izraeli turista és a bulgár buszvezetõ életét követelte, a Hezbollah Milíciák állnak. A bulgár kormány meg van gyõzõdve a közlemény korrektségérõl. A ciprusi kormány röviddel azután közölte, hogy két héttel a burgaszi merénylet elõtt a szigeten letartóztattak egy Hezbollah aktivistát. A 24 éves Hosszam Taleb Yaacoub birtokában egy libanoni és egy svéd


14 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

útlevelet találtak. Idõközben a fiatal férfi a ciprusi Limassol bírósága elõtt bevallotta, hogy lehetséges terrorcélpontok után kémkedett Larnakában és környékén a Hezbollah Milíciák megbízásából. Továbbá 2011ben az Egyesült Nemzetek bírósága vádiratot nyújtott be magas rangú Hezbollah tagok ellen. Azzal vádolták õket, hogy õk tervezték és hajtották végre a libanoni elnök, Hariri elleni merényletet 2005-ben. Merényletek egész sorát lehet még felsorolni – megkísérelt és végrehajtott merényleteket – Indiában, Thaiföldön, Grúziában, Dél-Afrikában és Egyiptomban. A meglehetõsen hosszú listát Simon Perez izraeli miniszterelnök beszédében ismertette az Európai Parlament képviselõivel. Beszédében Perez határozottan felszólította az európaiakat, ébredjenek fel végre és védekezzenek, azaz ismerjék fel a Hezbollah Milíciákat, mint terrorista szervezetet, és hozzák meg a megfelelõ szankciókat. Ehhez fenntartások nélkül csatlakozott a bulgár külügyminiszter is. Azonban a kitar-

« Az európaiaknak fel kell végre ébredniük, és fel kell hagyniuk struccpolitikájukkal. »

tó felszólalás süket fülekre talált. Az Európai Bizottság portugál elnöke, José Manuel Durão Barroso, ezzel kapcsolatban azt mondta Pereznek egy beszélgetésben: «Semmiképpen sem rendelkezünk megbízható bizonyítékokkal.»

E magatartás oka egyszerû: Sok európai ország, mindenekelõtt Franciaország, fél egy EU határozat lehetséges következményeitõl ebben az ügyben. A Heszbollah reakcióitól nemcsak saját hazájukban félnek, hanem féltik katonáiknak életét is, akik az ENSZ-erõk kontingensében szolgálnak Libanonban, az UNIFIL keretein belül. Izraelben ez a magatartás nagy felháborodást keltett. Az izraeli média nem habozott az EU-t «gyávának és tétovázó képmutatónak» nevezni. Egyes európai országok fáradozásai – elsõsorban Hollandia és Nagy Britannia – aziránt, hogy legalább a Milíciák katonai szárnyát nyilvánítsák terrorszervezetnek, izraeli szemszögbõl nevetségesek. Ezzel kapcsolatban Izraelben világosan kijelentették: «A Hezbollah Milíciák nem az ír IRA. Ez az Allah pártja nem szakadt szét különbözõ ágakra, minden felfegyverzett tagja egy helyen tömörül. Az európaiaknak fel kell végre ébredniük, és fel kell hagyniuk struccpolitikájukkal.» ZL ■

POLITIKA

Újra leleplezõdött palesztin propaganda A fénykép szívszaggató volt. Egy síró apa halotti lepellel letakart gyermekével a karján. Újra egy palesztin vád az izraeli rémtettek ellen, így a BBC. De az ENSZ egyik jelentésében rámutatott, hogy ezzel az adattal valami nincs rendben. Gáza – A kép 2012. november 14-én készült, tehát a «Felhõoszlop» izraeli hadmûvelet elsõ napján, amelynek a Gázai-övezetbõl érkezõ, véget nem érõ rakétatámadást kellett megszüntetnie a Negev nyugati részén. A kísérõ szöveg megállapította, hogy egy izraeli támadás után készült. Állítólag e támadás során vesztette életét Omar, a BBC arab munkatársának, Jihad al Masharawinak tizenegy hónapos fia. További családtagok súlyosan megsebesültek. A fotó, amely minden szemlélõt megérintett, hiszen a fiát elvesztõ apa fájdalmát ábrázolta, szélsebesen bejárta a világot a Twitter, Facebook oldalain és az összes sajtóügynökségen keresztül. A kép

olyan neves újságok címoldalára került, mint a Washington Post és a The Guardian. A kép megjelentetéséért a BBC közel-keleti részlegének munkatársa, Paul Danahan vállalta a felelõsséget. A kísérõszöveg ugyancsak egyértelmû, és világos célja volt: Ez az eredménye az izraeli agressziónak. Négy hónappal késõbb, pontosan 2013. március 6-án megjelentetett az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának irodája egy «javított jelentésváltozatot az izraeli katonai akció alatt lezajlott eseményekrõl». A jelentés 46. oldalán, amelyet függelékként csatoltak az eredeti jelentéshez, egyik vádat a másik után hozták Izrael ellen. Azonban volt egy kivétel, egy icipici kivétel,

mivel az említett képpel kapcsolatban hirtelen ez jelent meg: «A gyermeket valószínûleg egy palesztin rakéta ölte meg, amelyet nem indítottak be helyesen, és hamarabb robbant fel.» Helyesbítés, amit a világ azonban alig vett észre. Ez a kis mellékmondat, amely helyreigazítás és egyben engedmény is volt, de ellátva a «valószínûleg» határozószó nyújtotta kibúvóval, csak nagyon kevés embernek tûnt fel. Megpróbálták közzétenni a világhálón, ami különben sikerült is, de egyetlen nagy hírügynökség, egyetlen újság sem vette a fáradságot, amelyek ezt a fotót közzétették, hogy a helyesbítést is közöljék. ZL ■


15 KATONASÁG

Emberrablási kísérlet katonák ellen és a személyes biztonság Izrael vezérkari fõnöke, Benny Gantz valószínûtlennek tart egy több fronton indított háborút a közeljövõben, azonban úgy véli, hogy a biztonsági helyzet nagymértékben romlani fog. Jeruzsálem – Az izraeli katonák elleni emberrablási kísérletek száma 2012-ben jelentõsen megnövekedett. 2011-ben tizenegy emberrablási kísérletet jegyeztek. Ezt az ország legnagyobb példányszámú újságja, a Yediot Acharonot tette közzé az izraeli védelmi erõk (IDF) lapja, a Bemachaneh (A kaszárnyában) adatainak alapján. 2012-ben ezzel szemben izraeli katonák elhurcolására tett 26 kísérletet számláltak. Ezért az izraeli hadsereg 2012 folyamán rendeletben erõsítette meg, hogy a katonáknak nem szabad autóstoppal utazniuk. Ezenkívül átfogó felvilágosító kampányt indítottak a témával kapcsolatban. Abból indultak ki, hogy az emberrablási kísérletek növekedése a Shalit-cserére vezethetõ vissza, ami a Hamasz szemszögébõl a több mit 1000 palesztin fogoly szabadon bocsátásával óriási siker volt. Mivel ezek a kísérletek kivétel nélkül mind meghiúsultak, és 2012-ben a terrortámadások izraeli halálos áldozatainak száma is visszaesett, Izrael vezérkari fõnöke, Benny Gantz az ország polgárait felkészítette arra, hogy «nagy valószínûséggel a biztonsági helyzet romlása várható». Gantz altábornagy a 13. biztonsági konferencián Herzlijaban a «nemzeti biztonsági aspektusokról» beszélt. Mindenekelõtt az elmúlt évek közel-keleti eseményeire való tekintettel megállapította: «Van egy állandó igazság: Semmi sem állandó!» Elõadásában beszélt Libanonról, Szíriáról, de a Sínai-félszigetrõl és a Gázai-övezetrõl is. Majd bepillantást nyújtott munkájába: «Nincs olyan hét, alig akad olyan nap, amikor ne lennék olyan kérdéseknek kitéve, amelyekrõl eddig még soha semmit nem hallottunk, amelyek azonban gyorsan válhatnak stratégiai fenyegetéssé.» Szíriával kapcsolatban Izrael aggályait olyan nézõpontba helyezte, amelyet a világ nem szeretne látni: «Azok az emberek, akik ma Asszad ellen harcolnak, holnap mi ellenünk

fordulnak....» Egyiptom megítélése is ugyanolyan józan és valóság közeli: «Egyiptomnak érdeke fûzõdik ahhoz, hogy a Sínai-félszigeten gondoskodjék a biztonságról.» Ez semmiképpen sem Izrael, hanem önös érdekeik miatt van, fûzte hozzá. Ez az önérdek Egyiptomot arra is indítja, hogy fellépjen a Sínai-félsziget és a Gázai-övezet közti csempészalagutak ellen. Tekintettel a Gázai-övezetre, megerõsítette: «Mi mindenre fel vagyunk készülve!» Továbbá elmondta, hogy a nemzetbiztonság egyre fontosabb aspektusa a kiberháború, «azonban mi sem csak videojátékokat tudunk játszani, ennek ellenére a hadsereg fizikai jelenléte a helyszínen elengedhetetlen». Ezzel kapcsolatban a jövõben is követelmény a «rugalmasság, alkalmazkodó képesség és ötletgazdagság». Gantz levonta a következtetést: «Szükségünk van egy gyorsabb, sokoldalúbb, ütõképesebb hadseregre, amely jobban felszerelt,

és sokkal jobban képzett.» Egy további kulcsfontosságú kijelentés az ország polgárainak szólt, akik az elmúlt években a körülményekhez képest nyugodt biztonsági helyzetet élvezhettek: «Egy több fronton indított háború a közeljövõben nem valószínû. De a biztonsági helyzet romlásának igen nagy a valószínûsége.» Ezzel közel járt az igazsághoz, mivel éppen a lapzártát megelõzõ hetekben került sor számtalan és részben súlyos támadásra Ciszjordániában izraeli civilek és katonák ellen. Ezzel a háttérben azok a vészjósló hangok is újra felerõsödtek, amelyek egy harmadik intifádát jósolnak. A szakértõi vélemények ellentmondóak, tény az, hogy egyedül a múlt hónapban több mint 1500 kõdobálós támadás történt többnyire izraeli civilek jármûvei ellen. Kétségtelenül úgy tûnik, hogy a helyzet egyre bizonytalanabbá válik. AN ■

Az emberrablási kisérlet miatt az izraeli hadsereg 2012 folyamán rendeletben erõsítette meg, hogy a katonáknak nem szabad autóstoppal utazniuk.


16 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

KATONASÁG

Kihívás Izrael haditengerészete számára A 2009 és 2010-es évek fordulópontként kerültek be az izraeli történelembe, ami az energiától való függõséget illeti, az ország ugyanis hatalmas földgázlelõ helyre bukkant. Jóllehet ez az energiaellátás szempontjából jót ígér, azonban nagy kihívást is jelent. Tel Aviv – A gázmezõk, melyeket Izrael felfedezett, visszafogott becslések szerint is 15,6 milliárd euró értékûek. Ez az áramfejlesztéshez szükséges más nyersanyagok behozatalától való függetlenséggel ajándékozta meg a kevés nyersanyaggal rendelkezõ Izraelt. De ezekkel a jó hírekkel, mint ahogy az lenni szokott, jöttek a rossz újdonságok is. Amilyen fontos ez a lelõhely Izrael számára, olyan nagy vonzerõt is gyakorol az ország ellenségeire. Az Izrael part menti vizeiben található gázlelõhely már rég a terroristák látószögébe került. Ennek a nyersanyag-lelõhelynek a védelme fekvése miatt természetesen elsõsorban az izraeli tengerészetre hárul, amely az ország partjait és Izrael tengeri felségterületét (a parttól 23 kilométerre) ellenõrzi.

A Tamar és Leviathan gázmezõk, valamint a fúrószigetek és azok berendezései nem ezen a felségterületen belül találhatóak. A nemzetközi jog szerint mégis Izraelhez tartoznak, mivel azon a tengeri kereskedelmi zónán belül vannak, amely Izraelt megilleti (a parttól 200 kilométerre). Az izraeli tengerészet számára azonban ez új terület, amely a gázlelõhely miatt a legmagasabb biztonsági prioritást igénylõ zóna lett. Ez nagyobb terület, mint az egész állam. «A terület, amelyet a jövõben szem elõtt kell tartanunk, hirtelen a korábbi többszörösére növekedett, és ráadásul e területen olyan célpontok találhatóak, amelyek ellenségeink számára rendkívül vonzóak», mondta Ilan Lavi dandárparancsnok, aki az izraeli tengerészet tervezési részlegét vezeti. «Teljesen másfajta fenyegetésekkel kell szembenéznünk, mivel

Ennek a nyersanyag-lelõhelynek a védelme fekvése miatt természetesen elsõsorban az izraeli tengerészetre hárul

olyan hajókkal találkozhatunk, amelyek robbanóanyaggal vannak megrakva. Számolnunk kell azzal, hogy más hajókról a legkülönfélébb rakétákkal lõhetnek bennünket. Az ellenséges erõk megpróbálhatnak a fúrószigeteknek víz alatti akciókkal ártani. Ilyen forgatókönyveknél tengeralattjárókra kell gondolni, azonban a fúrószigeteket ugyanolyan könnyen megtámadhatják a levegõbõl is.» Hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljen, az izraeli haditengerészet négy új hadihajót rendelt, amelyek annak a flottának gerincét alkotják majd, amely a fúrósziget védelméért felel az izraeli kereskedelmi vizeken. Ezeket a hadihajókat, amelyek beszerzése 2,3 milliárd euróba került, többek között Vaskupola rendszerû rakétaelhárító ütegekkel is felszerelik. Továbbá más, csúcstechnikájú keresõ és védelmi rendszerekkel is ellátják õket. E hajók személyi állományának feltöltésére már egy ideje folynak a toborzások a tartalékos katonák körében (a haditengerészet 6500 szolgálatban lévõ katonájával az izraeli hadsereg legkisebb fegyverneme). A haditengerészet mellett a gázmezõk védelmébe bevonják a légierõt is. Fölösleges megemlíteni, hogy a hírszolgálat és a különbözõ információk fáradhatatlan gyûjtése milyen fontos szerepet játszik. Ram Rothberg altengernagy nemrég a következõket mondta: «A gázmezõk körüli biztonsági kérdésekre adott legfontosabb válaszok egyike a mi jelenlétünk a helyszínen, mivel csak így tudjuk valóban garantálni, hogy a gáz ténylegesen megérkezik Izraelbe.» Idevonatkozóan megjegyezhetjük, hogy idõközben ez már megtörtént. Röviddel a lapzárta elõtt üzembe helyezték az elsõ vezetéket, és az elsõ gázszállítmány a Tamar-mezõrõl megérkezett Izraelbe. ZL ■


17 TÁRSADALOM

Az új pápa és a zsidó nép A zsidó nép válságokkal teli történelemre tekinthet vissza a katolikus egyházhoz fûzõdõ viszonyában. XVI. Benedek is gondoskodott mélypontokról, a zsidó körök mindenesetre üdvözölték is lemondását. Az új pápa vajon mit ígér a zsidó-katolikus viszonyban?

Az új pápa vajon mit ígér a zsidó-katolikus viszonyban?

XVI. Benedek, akit ma ismét Joseph Ratzingernek hívnak, olyan pápát követett a Vatikánban, aki lengyelként zsidó osztálytársakkal járt iskolába, és izraeli látogatásakor olyan zsidó nõvel találkozott, akinek életét fiatal papként megmentette. XVI. Benedek ezzel ellentétben a Hitler-Jugend tagja volt, és a légierõnél szolgált. 2005-ös megválasztása után hamar kiderült, hogy nem áll olyan közel a néphez, mint elõdje. David Rosen rabbi, akinél egyetlen izraeli sem ismeri jobban a Vatikánt, úgy véli, hogy Ratzinger, aki folytatta elõdje útját, áttörést akart elérni a Vatikán, a zsidó nép és Izrael Állam között, azonban nehezére esett ezt a nyilvánosság elõtt is pozitív fényben feltüntetni. Ratzingert zsidó körökben nagyra értékelték, mivel õ volt az elsõ pápa, aki zsidó méltóságokat hívott meg egy pápa temetésére és saját felszentelésére. Követte II. János Pál útját, mivel õ is meglátogatta a nagy zsinagógát Rómában. Az is javára írható, hogy olyan Holokauszt-

tagadókat, mint Richard Williamson püspök, nem tûrt meg az egyházban. Ugyanakkor kritikával illették többek között azért a szándékáért, hogy XII. Pius pápát szentté akarta avatni, akinek a szerepe a Holokauszt idején még nem tisztázódott. A politikai és vallásos szféra zsidó képviselõi mégis dicsérték XVI. Benedeket és szolgálati idejét. Izrael fõrabbija, Yona Metzger a következõket mondta: «Szolgálati ideje alatt a mindenkori legjobb kapcsolatok alakultak ki az egyház és a fõrabbinátus között. Reméljük, hogy ez a trend folytatódik.» Úgy tûnik, hogy ehhez az argentin kardinális, Jorge Mario Bergoglio, aki pápaként az I. Ferenc nevet választotta, a legjobb elõfeltételeket hozza. Hamar kiderült, hogy az új pápa Buenos Aires püspökeként is nagyon szerény volt. Zsidó körökben más aspektusok tûntek érdekesnek. Így ismertté vált, hogy a Zsidó Világkongresszus egykori elnöke, Israel Singer, a 21. század elején az új pápával együtt egy zsidó-katolikus

segélyprogramot alapított a Buenos Airesben élõ szegények megsegítésére. Az argentin fõváros rabbija, Sergio Bergman emlékeztette a világot arra, hogy az új pápa írta egyik könyve elõszavát, és együtt léptek fel több tévé-showban is. Ezenkívül beszámolt arról, hogy az új pápa a múlt novemberben részt vett az 1938. novemberi pogrom emlékére rendezett ünnepségen. Továbbá Abraham H. Foxman, a zsidó-amerikai Anti-Defamation League (ADL) vezetõje rámutatott, hogy az új pápa mindig részt vett a Buenos Aires-i zsidó közösség ünnepnapjainak rendezvényein. Közvetlenül a zsidó gyülekezeti központ elleni, 1994-es merénylet után nyilvánosan kifejezte «szolidaritását a zsidó közösséggel», és azt követõen csatlakozott ahhoz az aláírás-gyûjtõ petícióhoz, amely igazságtételt követelt az áldozatoknak. 2010-ben részt vett e terrortámadás halottaira emlékezõ rendezvényen. A zsidó körök egyetértenek abban, hogy õ olyan pápa, aki szembeszáll a szélsõségekkel, és kitartó védelmezõje lesz a Nostra Aetatenak – az egyház deklarációja a nem keresztyén vallásokhoz való kapcsolatáról. David Rosen rabbi, aki az amerikai-zsidó bizottságnál a vallások közti ügyek nemzetközi bizottságának elnöke, a következõket mondta: «Õ valódi elkötelezettséget érez a zsidó nép iránt.» AN ■


18 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK IZRAELBÕL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

TÁRSADALOM

17 izraeli a világ leggazdagabb emberei között A Forbes pénzügyi magazin listája minden évben nyilvántartásba veszi a gazdagok leggazdagabbjait. A világ több mint 1400 milliárdosa között ez alkalommal 17 izraeli is van. New York City – A Forbes amerikai pénzügyi magazin 26 éve állít öszsze ilyen listát. Noha a számok csupán becsléseken alapulnak, mégis betekintést nyújtanak abba, ki miben van benne. Ezenkívül érdekes, hogy az elsõ ilyenfajta listán csupán 140 milliárdos szerepelt; 26 évvel ezelõtt nem volt több. Ebben az évben elõször kúszott fel ez a lista 1400 fölé, pontosabban 1426 milliárdost tartalmaz. A magazin online is közzétette a listát, azonban, mint mindig, egy nyomtatott kiadást is szenteltek a témának: Ki tartozik a világ leggazdagabbjai közé? Ebben az évben is újra a mexikói Carlos Slim vezeti ezt az illusztris listát. Vagyona, amely egy filmbirodalomra vezethetõ vissza, eléri a 73 milliárd dollárt. Õt követi Bill Gates, a Microsoft-alapító, 67 milliárd dollárjával. A harmadik helyen 57 milliárd dollárral Armancio Ortega, a Zara divatüzletház alapítója áll. A világ leggazdagabb asszonya a lista adatai szerint a francia Liliane

Bettencourt, aki a 30 milliárd dollárnyi vagyonát a L´Oréal konszernnek köszönheti. Õ a kilencedik helyen áll. A következõ asszony a sorban Christy Walton, a Walmart áruház-lánc tulajdonosa, a 11. helyen. A leggazdagabb izraeli ezen a listán «csupán» a 182. helyen áll. Idan Ofer izraeli üzletember ugyanis «csak» 6,5 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. Õt a testvére, Eyal Ofer követi 6 milliárd dolláros vagyonnal, és így õ a 198. helyen áll. E lista leggazdagabb asszonyai között szerepel az izraeli Shari Arison. Az õ vagyona 4,2 milliárd dollárra becsülhetõ, amely szerint õ a 308-dik a sorban. Ha viszont csak a világ leggazdagabb asszonyait nézzük, akkor õ a 138. helyen áll. A gazdagok nagy része, pontosan 442, Amerikában lakik. Ott találhatóak a világ legfiatalabb milliárdosai is: a 28 éves Dustin Moskovitz (353. a sorban), aki a facebook kiépítésében vett részt, valamint a facebook-alapító Mark Zuckerberg (a 66. helyen), aki mindösz-

Ki tartozik a világ leggazdagabbjai közé?

sze nyolc nappal idõsebb Moskovitznál. Különben a legöregebb milliárdos is Amerikában él: David Rockefeller amerikai bankár és filantróp, aki 97 éves, és az 527. helyen áll a listán. Németország 58 milliárdost számlál, akik közül a leggazdagabb továbbra is Karl Albrecht, akinek vagyona az Aldi élelmiszerláncból származik, és 26 milliárd dollárra becsülhetõ, ezzel a Forbes-listán a 18. helyet foglalja el. Érdekesnek tûnik egy további öszszehasonlítás is: Svájcnak és Izraelnek körülbelül ugyanannyi a lakossága, kereken nyolc millió polgár. A Forbeslista 11 svájci és 17 izraeli milliárdost számlál. Amerikával összehasonlítva is jobban jön ki Izrael. Átlagban 710.000 amerikai polgárra esik egy milliárdos, míg Izraelben ez az arány 459.000 az egyhez. AN ■

GAZDASÁG

2013 leginnovatívabb izraeli cégei A FastCompany magazin nemrég számba vette Izrael leginnovatívabb vállalkozásait, amelyek, részben már a világpiacon is, nagy sikereket könyvelhetnek el. Néhányat szeretnénk itt bemutatni. A SodaStream céget néhány évvel ezelõttig csak kevés országban ismerték. Ez az izraeli vállalkozás ma már több mint 60.000 árusítóhellyel rendelkezik 45 országban, és ezzel világviszonylatban a legnagyobb szódavízrendszer elõállítója és üzemeltetõje. A hagyományos italkészítõk erõsödõ konkurenciát látnak ebben az izraeli vállalkozásban. A fogyasztók úgy gondolják, ezzel a rendszerrel saját maguk is elõállíthatják szódavizüket. Az izraeli navigációs alkalmazást, a Waze-t a «Mobile World Congress»

nemzetközi mobiltelefon piacon a spanyol Barcelonában a legjobb általános mobiltelefon-alkalmazásként értékelték. Idõközben már ezt az alkalmazást kereken 30 millióan használják, amely nemcsak útvonalakat ajánl és tájékoztat az aktuális közlekedési információkról, hanem az érvényes üzemanyagárakat is feltünteti régiók és telephelyek szerint. A legújabb funkciók, melyeket a Waze bevezetett: Barátok, akik egy bizonyos helyen találkozni akarnak, követni tudják a másik indulását,

vagy az alkalmazás megmutatja a kettejük közötti legideálisabb találkozási pontot és a legjobb odavezetõ útvonalat. A Xsight Systems olyan izraeli cég, amelyet röviddel a Concorde lezuhanása után, 2000-ben alapítottak, hogy a felszálló és leszálló pályák biztonságát megjavítsák. A «FODetect» idõközben nemcsak a civil légiközlekedésben került alkalmazásra, hanem katonai területen is. Az érzékelõket beépítették a kifutópályákon lévõ világítótestekbe, és így ezek egyfajta


19 kombinációi a radarrendszernek és a video-megfigyelésnek. Ezen a módon az idegen testeket sokkal jobban lehet érzékelni, mint az irányítótornyokból vagy az alkalmankénti ellenõrzõ járatokon. A rendszert már Amerika és Ázsia több repülõterén is alkalmazzák, és bevezetik a Charles de Gaulle repülõtéren, Párizsban is. A TaKaDu gondoskodik világszerte a vízzel való takarékosságról. A rendszer felismeri a repedéseket, a kilyukadt csöveket és más zavarokat. Így felfedi a nem gazdaságos folyamatokat, közben pedig adatokat gyûjt, és azokat algoritmusokkal hasonlítja öszsze. A legnagyobb megrendelõje ennek a cégnek, amelyet már 2011-ben a vi-

lággazdasági fórumon Az úttörõ technológiáért díjjal tüntettek ki, a londoni vízügyi társaság. A múlt évben más európai országban is terjeszkedett a cég, azonban mindenekelõtt Latin-Amerikában és Ausztráliában van otthon. A Galil Software mindenekelõtt Izrael Állam arab kisebbségének szeretne munkahelyeket teremteni a hightech-iparban. Ez a názáreti telephelyû cég FuE- és szoftverszolgáltatásokat nyújt, és 150 arab mérnököt alkalmaz, a múlt évben pedig izraeli miniszterelnöki díjjal tüntették ki a kezdeményezésért és az újításokért. A Pythagoras Solar az egyik legizgalmasabb szakterülethez tar-

tozik, amit Izrael kínálni tud. Éppen az ország dinamikus napelem-ipara az, amely szüntelenül úttörõ újításokra vár. Ez a cég állította elõ világviszonylatban az elsõ átlátszó photovoltaik-üveget, ami olyan ablak, mely a napfénybõl termel áramot. Nemrég az elsõ középületet ilyen ablakokkal szerelték fel. Az InSightec olyan mûtéti beavatkozást nem igénylõ gyógyászati kezelési módszereket fejleszt, amelyek az MRT-t és az ultrahang technológiát kombinálják. Ezt a technikát többek között a daganatok felkutatásában és hõkezeléssel való megsemmisítésében alkalmazzák. AN ■

GYÓGYÁSZAT

A mûorr, mely megérzi a rákos betegséget, forgalmazásra kész Egy olyan «mûorr» kifejlesztése, amely megérzi a rákos betegséget, jó úton halad az értékesítés felé. Haifa –Prof. Hosszam Haick 2007ben kezdte kutatásait a haifai Technionon. Már ugyanabban az évben a ma 37 éves názáreti keresztyén arab tudóst, aki Izrael leghíresebb fõiskoláján tanít és kutat, a Yediot Acharonot izraeli napilap az ország 50 vezetõ tudósa közé sorolta. 2008-ban az új nemzedékhez tartozó vezetõ tudósok listáján, amelyet az amerikai Massachusetts Institute for Technology Review állított össze, a 35. helyre került. 2010-ben az izraeli gazdasági magazin, a Calcalist «az akadémikusok új nemzedékének tíz legtöbbet ígérõ tagja» közé sorolta. Kutatási tervét az Európai Unió Marie-Curieösztöndíjjal támogatta. Ez a támogatás milliós nagyságban – akkoriban egyik legmagasabban dotált támogatás, amelyet az EU egy izraeli kutatóprojektnek odaítélt – lehetõvé tette ennek az akkor sokat ígérõ újításnak a továbbfejlesztését, amelyet a rákos betegségek diagnosztizálásában használnak. Nos, a Technion már jelentette, hogy ez a készülék, amely «Na-Nose» nevet viseli, kész az értékesítésre, és prof. Haick kutatási eredményei valóban megfelelnek az elvárásoknak. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Haick professzor által kifejlesztett mûorr túlszárnyalta a kezdeti

elvárásokat. Idõközben ez a készülék már arra is képes, hogy 1.000 különbözõ szagmintát elemezzen, és 95%-os biztonsággal megállapítsa, hogy valami nincs rendben, azaz rákos megbetegedésrõl van szó. Az elemzés során a készülék az érzékelt gázokat nano-részecskékhez köti, ez egy felismerési eljárás, ami a tudományban eredetileg a «Volatile Organic Compound» (VOC) elnevezés alatt ismert, amit ebben az esetben modernizáltak és nagymértékben finomítottak. A készülék mindenekelõtt a tüdõrák korai felismerésében bizonyult úttörõnek. Az eddigi diagnosztikai eljárások költségesek, és egy biopszia esetében mûtéti beavatkozás is szükséges. Ezt gyakran már akkor alkalmazzák, amikor a tünetek súlyosbodnak; ami pedig gyakran túl késõ lehet. Ezért a Na-Nose éppen ezen a területen ígér jobb diagnosztikai lehetõségeket, és végül az érintett betegeknek még idõben érkezõ segítséget biztosít. Idõközben a Na-Nose megérett arra, hogy laboratóriumokban alkalmazni lehessen, ami azt jelenti, hogy piacra lehet dobni. Ugyanakkor prof. Haick további reményeket is táplál. Azt szeretné, ha ez a készülék az egyszerû orvosi gyakorlatban is rendelkezésre

A készülék mindenekelõtt a tüdõrák korai felismerésében bizonyult úttörõnek..

állna. Ezzel a háttérben a neves izraeli tudós együttmûködésre lépett az Alpha Szenszor céggel, amelynek üzletvezetõje a következõket mondta: «Három éven belül szeretnénk egy kézben hordozható készüléket a piacra dobni, amelynek beszerzési ára a jelenleg kapható Na-Nose költségének csak töredéke lesz. A laboratóriumok és kórházak a jelenleg piacon lévõ készülékért majdnem 8000 eurót kell fizessenek. Ezt a kiadást a betegek érdekében minden orvosi praxis számára elérhetõvé szeretnénk tenni.» AN ■


20 BIBLIA ÉS IZRAEL HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

Amit a pogányok apostola nekünk Izraelrol elmondhatÍ

Norbert Lieth Éppen Pál, a pogányok apostola (Gal 2,7-8), aki magát a «nemzetek tanítójának» is nevezte (1.Tim 2,7; 2.Tim 1,11), ismerteti a Római levélben Izráel alapvetõ helyzetét Isten üdvtervében. Martin Luther a Római levelet «az Újszövetség fõ részének» nevezte. Ebben hirdeti az apostol azt a csodálatos üdvtervet, amely szerint az igazságos Isten az istentelen bûnöst igazzá nyilvánítja. A levél kifejti, hogy az ember nem a Törvény megcselekvése, hanem Jézus Krisztus áldozata alapján nyilváníttatik igazzá, és hogy Jézus megváltói mûve Istennek több dicsõséget, az embereknek pedig több áldást hozott, mint amennyit Ádám bûne miatt elveszítettek. Továbbá elmondja,

hogy a kegyelem lehetõvé tesz olyan megszentelt életet, amilyen a Törvény keretein belül soha nem valósulhatott meg. A Római levél hitelvünk újszövetségi alapja, és Pál éppen ebben beszél részletesen Izráelrõl. A 9-11 fejezetekben egy speciális kijelentésben elmagyarázza Isten cselekedetét, ill. végzését Izráellel és a nemzetekkel kapcsolatban. És Izráelnek nem végleges elvetésérõl szóló magyarázata közben az apostol a Róm 11,13-ban hangsúlyozza: «Nektek, pogányoknak pedig azt mondom: ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsõítem szolgálatomat.» A nemzetek apostola bizonyítja a nemzeteknek (pogányoknak) a Római levél egyötödében, hogy Izráel továbbra is kiválasztott marad. Egyetlen zsidó apostol sem (mint amilyen Péter volt) jelentette ki

ilyen módon Izráel helyzetét Isten üdvtervében, mint ahogyan Pál, a pogányok apostola tette. Úgy tûnik, hogy a pogányokra, akiknek apostola és tanítója, egészen különös módon akar hatni. Pál sehol sem feltételezi, hogy az Izráelnek adott ószövetségi ígéretek átruházódtak volna a Gyülekezetre. Ezért szégyellnünk kellene magunkat, hogy Pál tanítását Izráelrõl az évszázadok során szem elõl tévesztettük. Mi, evangéliumi keresztyének, noha nagyra értékeljük a Római levél mély igazságait, a 9-11 fejezetek Izráelre vonatkozó kijelentéseit azonban már aligha. Pál fõleg a Róm 11-ben különbözõ érveket sorol fel, hogy bebizonyítsa, Isten nem adta fel népét. Feltûnõ itt, milyen sokat fordít arra az apostol, hogy bebizonyítsa, Izráel nem vettetett el végérvényesen.


21

Elsõ érv «Azt kérdem tehát: elvetette Isten az õ népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izráelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjámin törzsébõl. Az Isten nem vetette el az õ népét, amelyet eleve kiválasztott...» (Róm 11,1-2). Ez a kis mondat «Szó sincs róla!» görög nyelven afeletti megütközést jelent, hogy ilyesmi egyáltalán szóba jöhet. Pál ezt a mondatot a Római levélben tízszer említi egészen más témák vonatkozásában is. Ha ezt a «Szó sincs róla!» mondatot Izraelre vonatkozva kétségbe akarnánk vonni, akkor más témák kapcsán is azt kellene tennünk, például a Róm 6,15 vonatkozásában: «Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla!» Aztán Pál saját maga példáját hozza fel. Hiszen õ is zsidó a Benjámin törzsébõl. Ha Izráel elvettetett volna, õ nem jutott volna hitre Jézusban, a Messiásban. Noha Pál azt is hangsúlyozza, hogy egyes zsidók megátalkodottak, (11,7) és hajtásuk hitetlenségük miatt Izráel nemes olajfájáról (Jer 11,16) kitöretett (11,20), és hogy ennek üdvtörténeti célja volt a nemzetekre való tekintettel. Azonban még ebben az idõben is, «most is», megõrzött Isten egy maradékot Magának (11,5). Ezt a hívõ maradékot nevezi másik helyen Pál «Isten Izráelének» (Gal 6,16). Második érv Pál már a Róm 11,11-ben elmagyarázza, hogy Izráel nem azért botlott meg, hogy elessen, azaz, elterülve, teljesen elbukva maradjon, és hogy ne lehessen újra helyreállítani. «Szó sincs róla!» Sokkal inkább arról van szó, hogy ezáltal a pogányokhoz is eljuthat az üdvösség. «Kérdem tehát: azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla! Viszont az õ elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékennyé tegye õket» (Róm 11,11).

Harmadik érv Az apostol azzal folytatja a magyarázatot, hogy Isten nem adta fel Izráelt. Már a Róm 3,3-ban megemlíti Pál azt a kiemelkedõ tényt, hogy Izráel hûtlensége nem szüntette meg Isten hûségét. Isten valamiért nem ugyanazzal fizet. «Mi következik azonban ebbõl? Ha egyesek hûtlenné váltak, vajon az õ hûtlenségük megszünteti-e Isten hûségét? Szó sincs róla!» (Róm 3,3-4). És a Róm 11-ben hangsúlyozza: «Ha pedig az õ elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek!» (Róm 11,12). A 15 versben megismétli ezt az apostol a következõképpen: «Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene

idõleges elvetésre sor került, olyan biztos az is, hogy visszafogadásuk is megtörténik. Pál megtapasztalta Izráel elestének gyümölcsét a nemzetek között úgy, mint senki más, és profetikusan elõre látta, milyen áldást fog hozni Izrael szellemi helyreállítása a nemzetek számára Isten Ezeréves földi birodalmában. Negyedik érv Pál nem szûnik meg érvelni, miközben folytatja és magyaráz: «Ha pedig a kenyér elsõ zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent,

Noha Izráel olajfájáról bizonyos zsidó ágak hitetlenségük miatt kitörettek, mindazonáltal ez azért történt, hogy a hívõvé váló nemzetek, mint vadhajtások az olajfába beoltassanak..

befogadtatásuk, mint életet a halálból?» (Róm 11,15). - Amilyen biztos, hogy Izráel elbotlása valóság, olyan biztos az is, hogy teljes számban megtérnek. - Amilyen biztos, hogy egy

az ágak is azok» (Róm 11,16). Az elsõ zsenge alatt az elsõ napok Izráele értendõ, a pátriárkák kora, és az az Izráel, amely Egyiptomban létrejött, amelyet Isten még nem választott ki, és nem különí-


22 IZRAELBÕL 22 HÁTTÉRINFORMÁCIÓK BIBLIA ÉS IZRAEL HÍREK IZRAELBÕL

HÍREK IZRAELBÕL • 2013/5

tette el Önmagának, ahogyan aztán mondta: «És lesztek ti nékem … szent nép» (2.Móz 19,6). Ez azt jelenti: Ha Izráel a múltban szent volt, a jövõben is szent lesz (Isten számára elválasztott). Ehhez hasonlóan a gyökérrel és az ággal való összehasonlítás azt fejezi ki, hogy létezett Izráelnek egy áldott kezdete, és létezni fog egy áldott vége is, amely a megszentelõdésben végzõdik. Zakariás a jövõ Izraelérõl beszél Istennek a földön felállítandó messiási birodalmában: «Azon a napon a lovak csengettyûin is ez lesz: Az ÚR szent tulajdona!›» (Zak 14,20). Ötödik érv Ezután hozza Pál az olajfa példáját. Noha Izráel olajfájáról bizonyos zsidó ágak hitetlenségük miatt kitörettek, mindazonáltal ez azért történt, hogy a hívõvé váló nemzetek, mint vadhajtások az olajfába beoltassanak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nemzetek Izráellé váltak, hanem csupán azt, hogy Izráellel osztozkodnak (vö. Ef 2,19; 3,6). Ezenkívül Pál azt hirdeti, hogy Isten azokat az izráelitákat, akik késõbb hitre jutnak, újra beolthatja, mint természetes ágakat az olajfába (Róm 11,17-24). Az olajfa is Izráel õsatyáira (a pátriárkákra) vonatkozik, akiknek sarja a késõbbi zsidó nemzet. Ha mi, mint nemzetek az olajfába, azaz Ábrahám hitébe beoltatunk, akkor tulajdonképpen rokonai vagyunk Izráelnek (19. v). A Róm 4,16-ban azt mondja Pál Ábrahámról: «aki mindnyájunknak atyja.» Így a római gyülekezet is zsidókból és pogánykeresztyénekbõl állt, ahol a pogánykeresztyének a zsidók fölé emelkedtek. Ezért intette õket Pál: - «Nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged» (18. v). Az üdvösség a zsidóktól jön (Jn 4,22). Ábrahám, Izsák és Jákób jelentik az áldás forrását a pogányok számára. - «Ne légy elbizakodott, hanem félj!» (20. v). - Különben megtörténhet, hogy Isten téged sem kímél (21-22. v). Az évszázadok során azonban ezek a figyelmeztetések elszálltak, és ahelyett, hogy értelmüket figyelembe vették volna, bevezették a behelyettesítõ teológiát, és a keresztyének a zsidókat elvetették.

Ezért vettetik el az idõk végezetén a név szerinti keresztyénség, az intézményes keresztyénség, és hanyatlik az antikrisztusi birodalomba. Az igazi Gyülekezet azonban elõzõleg elragadtatik, aztán az egész Izrael megváltásban részesül, és újra beoltatik a nemes olajfába. Ezáltal Pál kijelentése profetikus figyelmeztetés is egyben (21. v). Hatodik érv Az apostol késõbb még hangsúlyozza, hogy Izráel a kiválasztás miatt kedvelt az õsatyákért, mivel Isten kegyelmi adományai és elhívásai visszavonhatatlanok (Róm 11,28-29). Pál ezekkel a szavakkal az egyoldalú és feloldhatatlan ábrahámi szövetségre hivatkozik. Hetedik érv Végezetül Pál felfed egy titkot (Róm 11,25-27), azt ugyanis, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak Krisztus szellemi-lelki testébe. Azután üdvözülni fog az egész Izrael; nem csupán egy rész, mint Pál idejében (5. v). Ezáltal Izráel elvetése idõben korlátozott volt, nem pedig végérvényes. Miután a Gyülekezet teste, amely zsidókból és pogányokból áll, az elragadtatás után a Fejjel (Krisztussal) egyesül, az Úr dicsõségben visszatér késõbb a Sionra, hogy az egész Izraelt megváltsa (Jel 14,1; Ézs 59,20; Ez 36,33; Zsolt 14,7). Végezetül Isten irgalmasságát a zsidók felé fordítja, ahogyan megtette a pogánykeresztyénekkel is. - Mi egykor engedetlenek voltunk, és irgalmasságot nyertünk. - Õk most engedetlenek, hogy a jövõben irgalmasságot nyerjenek. Isten mindent felhasznált azért, hogy mindenkinek irgalmazzon (Róm 11,30-32). Az Izráelre és a nemzetekre vonatkozó kinyilatkoztatás és isteni bölcsesség láttán Pál csak imádkozni tud. Az hogy Isten Izráel minden kudarcát úgy fordította, hogy végül áldássá váljék, és mindez Jézus Krisztus által, hálaimára indítja az apostolt, és azzal zárja ezt a fejezetet (Róm 11,33-36). ■

Beth-Shalom, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.: +361 236 08 96 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu, www.ejfelkialtas.hu

In memoriam Wim Malgo

Kiadja Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest, Palóc u. 2 Fõszerkesztõ Nagy Erzsébet Fordította Dálnoki László, Miklós Margit A «Hírek Izraelbõl» megjelenik: német, francia, angol, holland, spanyol, portugál, román és magyar nyelven. Bank Magyar Külkereskedelmi Bank; Budapest V., Szent István tér 15 Számlaszám HUF 10300002-20510628-00003285, EUR 501-0122-2100-4886 Svájc Beth-Shalom, Ringwiesenstrasse 12a 8600 Dübendorf Tel. 0041 (0)44 952 14 17, Fax 0041 (0)44 952 14 19 E-Mail: beth-shalom@mnr.ch Németország Mitternachtsruf Zweig Deutschland e.V., Abt. Beth-Shalom, Kaltenbrunnenstrasse 7, D-79807 Lottstetten Tel.: +49 7745 8001, Fax: +49 7745 20, E-mail: beth-shalom@mnr.ch Románia Asociaþia Strigãtul de la Miezul Nopþii, O.P. 3, C.P. 136, 310540 Arad, Telefon: (+40) 257 206050, Fax: (+40) 257 256517 E-mail: smn@inext.ro, Konto: B.C.R. Arad RO30 RNCB 0015 0303 2135 0001 Izraeli vendégház Beth-Shalom P.O.B. 6208, Hanassi Ave 110, Haifa-Carmel 31060 Israel, Tel.: +9724 837 7481, Fax: +9724 837 2443, E-mail: beth-shalom@mnr.ch Beth-Shalom izraeli utazás Éjféli Kiáltás Misszió 1135 Budapest, Palóc u. 2 Tel.+361 236 08 96, 3399 490 Fax: +361 786 26 41 E-mail: ejfel@t-online.hu Nyomda Éjféli Kiáltás Európa-Nyomda, 1135 Budapest, Palóc u. 2 ISSN száma 0866-0417 Tudván azt, hogy minden ismeretünk rész szerint való (1Kor 13, 9), ezért személyes látásukért a szerzõké a teljes felelõsség.

Minden vasárnap 17.00 órakor istentiszteletet tartunk. Szeretettel várunk mindenkit. 1135 Budapest, Palóc u. 2 Telefon: (1) 236-0896

Figyelem! Missziónk minden nap 9.30-tól 17 óráig fogad telefonhívásokat.

A SZERZÕK NEVEINEK KEZDÕBETÛI: ZL = Zwi Lidar; CM = Conno Malgo; AN = Antje Naujoks

Ország, ország, ország! Hallgass az ÚR szavára! Jer. 22.29


Költségek: 1100,-Euró + repülõ költség Az 1100.-Euró tartalmazza: a szállás reggeli és vacsorát, minden a programban szereplõ belépõjegyet, helyszinen való klímatizált busz költséget. Valamint az izraeli repülõtéri transzfer költségét. En Gevben az ebédet és a hajó költségét. Nem tartalmazza: Biztosításokat, borravalókat, italfogyasztást és a magyar repülõtéri transzfert. *Változtatás jogát a szervezõk fenntartják.

FONTOS: Az Éjféli Kiáltás Misszió Bibliatanulmányút szervezését a haifai Beth Shalom és Palex izraeli utazási irodával együttmûködve végzi. Úti célunk a Szentföldre: zarándokút és a Biblia helyszínen való jobb megismerése.

2013. november 1–10.

Jézus nyomán

Izraelben 1100 Euro

Jelentkezni lehet: Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest, Palóc u. 2. ; Tel: (1) 33 99 490; www.ejfelikialtas.hu

+repjegy

Dr. Szebeni Olivér Bibliai kortörténet

Ár:

1 45

0 Ft

10 nap

A könyv elmélyült kutatás és teológiai hallgatók több évtizedes tanítása után került kiadásra. A Bibliai kortörténet elénk tárja Isten népe történetének évszázadait és a keresztyén gyülekezetek ókori eseményeit a Római Birodalom bukásáig. A vizsgált idõszak ismerete minden keresztyén ember számára alapvetõen fontos.

Ár:

Hegyi András Jézus a Krisztus Mi emberek nem tehetjük vizsgálat tárgyává a Szentháromság egy örök Isten személyét. Ez nem csak merész, hanem egyben ostoba próbálkozás lenne. Kik vagyunk mi, hogy úgy véljük: bepillanthatunk az Örökkévaló Isten „magánjellegû” titkaiba.

650

Ft

Megrendelhetõ: Éjféli Kiáltás Misszió - www.ejfelikialtas.hu - Tel.: (061) 3500-343


III. NEMZETKÖZI IZRAEL-KONFERENCIA

BUDAPESTEN A DUNÁN

Igeszolgálat:

2013 július 13.

A rendezvényre a regisztráció kötelezõ!

2000 Ft/fõ A konferencia hajó befogadóképessége korlátozott Éjféli Kiáltás Misszió H-1135 Budapest, Palóc u. 2. E-mail: ejfelikialtas@gmail.com Telefon: Nagy Erzsébet +36 30 630 7823

R e g i s z t rá c i ó u t á n b öve b b i n f o r m á c i ó t b o c s á t u n k r e n d e l ke zé s é r e .

w w w. e j f e l i k i a l t a s . h u

HIB 2013-05  

HIB 2013-05 sz.

Advertisement