Page 1

Aalestrup, Gedsted, Møldrup, Klejtrup, Hvilsom, Hvam, Simested, Nørager, Hvalpsund, Ulbjerg og Skals www.vesthimmerlandsavis.dk · Borgergade 17 · 9620 Aalestrup · Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93 · Nr. 34 · 109. årg. Onsdag, den 19. august 2015

Huse i Aalestrup ramt af kloakoversvømmelse

Tre millimeter regn var nok til at flere huse blev oversvømmet af kloak- og regnvand i lørdags Af Thorkil Christensen AALESTRUP: - Det må skyldes uigennemtænkt kloakarbejde. Sådan siger Kaj Nielsen, Aalestrup, efter at han og hustruen Lenes hus på Engvangen 17 blev ramt af oversvømmelse og hvad der følger af lugt, ødelæggelse og rengøring. Lørdag formiddag oplevede parret, at en blanding af regnvand og spildevand med urin og ekskrementer væltede ud fra badeværelset, over dørtrinet, ud i mellemgangen og ind i soveværelset, hvor parketgulvet hurtigt kom til at ligge under otte-ni centimeter mørkt grumset vand.

Flere familier ramt Og familien Nielsen var ikke de eneste der blev udsat for denne hændelse efter at der var faldet tre millimeter regn. Beboerne i husene på Engvangen 7 og 11, og

Lene og Kaj Nielsens soveværelse blev oversvømmet med 8-9 cm mørkt grumset kloak- og regnvand.

Badeværelset efter få minutter med opstigning af kloakvand.

på Danasvej 10 blev også ramt. - Gennem årene har vi oplevet skrybrudslignende episoder, uden at det har afstedkommet vand i vores underetage. Årsagen må udelukkende ligge i fejldisponeringer i forbindelse med kloakarbejdet i byen, siger Lene og Kaj Nielsen og henviser til etableringen

spildevandet kunne få fri passage til engen. Men Kaj Nielsen fik senere telefonisk at vide, at den kendsgerning at huset står under vand ikke er Vesthimmerlands Vands problem - det er et anliggende mellem husejeren og dennes forsikringsselskab. Vesthimmerlands Vand kom dog senere på andre

af det to-strengede kloakog regnvandssystem, som er igang. Kaj Nielsen tog da også straks affære da han blev klar over, hvor galt det stod til. Han kontaktede Vesthimmerlands Vand, som straks sendte en mand som havde tilkaldevagt. Han var fremme i løbet af 20 minutter og skulle lukke op, så

KØB TRÆPILLER I AUGUST OG SPAR PENGE

tanker og meldte tilbage, at Lene og Kaj Nielsen ikke kunne være tjent med den ulykkelige situation, som de stod i. Vesthimmerlands Vand havde derfor kontaktet Falck og bedt dem om at komme og gøre, hvad der skulle gøres. Regningen skulle Falck sende til Vesthimmerlands Vand. Morten Sandersen fra vandselskabet dukkede op i Aalestrup og forklarede Kaj Nielsen, hvilket dilemma han stod i i forhold til at lukke spildevandet ud i engen, når den nye lille spildevandsledning for enden af Engvangen ikke kan klare belastningen af både spildevand og regnvand fra Engvangen og andre dele af byen.

Ikke separeret endnu - Vores del af Engvangen er endnu ikke separeret. Jeg kan sagtens forstå de vanskeligheder som Vesthim-

merlands Vand har, men jeg kan ikke acceptere, at man ikke har forudset disse problemer, og at vi borgere sagesløse skal se til, mens vore kældre og underetager bliver oversvømmet og ødelagt af spildevand. Det burde ikke komme som en overraskelse for de teknikere, der har ansvaret for planlægningen af arbejdet med kloakeringen, siger Kaj Nielsen. De berørte husejere kan nu komme til at stå med et forsikringsproblem. Hvilket selskab skal betale for skaderne, og skal de pågældende husejere trækkes for en selvrisiko? - De fysiske skader på ens hjem er naturligvis noget, der bekymrer og påvirker psykisk. Ikke mindst usikkerheden om, hvorvidt der kan ske oversvømmelse igen, slutter Kaj Nielsen. Fortsættes på side 2...

præsenterer:

RICHARD RAGNVALD HENNING VAD LØRDAG 22. AUGUST KL. 10:00 PÅ STORE TORV I AALESTRUP

GERMAN TRÆPILLER 6-8 MM Palle á 896 kg. PR. PALLE

1895,[Spar]

INCL. PALLE

Frit lev. ved 3 paller i radius af 50 km Normalpris 2095,- pr. palle

AALESTRUP

TØMMERHANDEL A/S Testrupvej 1 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 10 33

GRATIS

TILBUDET GÆLDER HELE AUGUST MÅNED

kaffe og rundstykker kl. 9.30 -11.00

WWW.GANGIDANMARK.NU


Side 2

19. august 2015

Naturen i topform i Vesthimmerland!

Fortsat fra forsiden Hos Vesthimmerlands Vand beklager direktør Jens Chr. Olesen det skete på borgernes vegne og siger, at man rykkede ud med det samme for at afbøde skaderne. Slam har formentlig stuvet sig op i kloaksystemet. - Vi har anmeldt skaden til vort forsikringsselskab, men poceduren er, at de berørte husejere skal tage kontakt til deres eget forsikringsselskab som så afklarer tingene med vores. Værre er det, hvis skaden har ramt nogle borgere som ikke er forsikret, men de kan sende et krav til os - så ser vi på det, og sender det i første omgang videre til vort forsikringsselskab. Vi vil gøre hvad vi kan for at holde borgerne skadesløse, siger Jens Chr. Olesen.

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Grundlagt 1927 -stadig på vej

Lis Saugbjerg (t.v.) bliver efter mange år afløst af Kirsten og Kurt Jensen i arbejdet med Røde Kors’ landsindsamling i den tidligere Aalestrup Kommune.

Nye ledere i Røde Kors’ arbejde i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Lis Saugbjerg, Aalestrup, har gennem en årrække været ko-

He

FR rreg r A ård kr sst . 6 en 0,182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

ordinator for Røde Kors’ Landsindsamling i området, der dækker gl. Aalestrup kommune og hun har udført et kæmpearbejde. Lis Saugbjerg har forruden landsindsamlingen også i mange år været koordinator for Røde Kors Besøgstjeneste. Nu har hun imidlertid besluttet, at der skal nye personer på posten til at varetage arbejdet med den årlige landsindsamling og som hendes afløser er det Kirsten og Kurt Jensen, Engparken i Aalestrup, der har lovet at videreføre det gode humanitære arbejde med indsamlingen. Kirsten og Kurt Jensen har sat sig godt ind i organisationens arbejde og har for kort

tid siden haft besøg af Vibeke Samuelsen, som står for landsindsamlingen på landsplan. Ved sin side har Lis Saugbjerg igennem årene haft Karen Madsen, Aalestrup, som en god medhjælp. Karen Madsen har også valgt at slutte med dette arbejde. - Vi vil gerne opfordre alle vore trofaste indsamlere til at tage venligt imod Kirsten og Kurt, siger Lis Saugbjerg, når de inden længe vil ringe rundt for at hverve folk til den næste landsindsamling som finder sted, søndag den 4. oktober. Lis Saugbjerg fortsætter som koordinator for Røde Kors’ Besøgstjeneste i Aalestrup.

VESTHIMMERLAND. Så skrues der op for de guidede naturformidlingsture igen. Det blandede sommervejr har bevirket, at naturen er i topform, hvad blomster, frugter og svampe angår. Så derfor sætter vi også de kommende måneder fokus på hedernes urter til snapse og skovens svampe og bær. Men der bliver også rig mulighed for at koble natur og motion, da vi både har gå, løbe og cykelarrangementer på programmet. Eftersommeren og efteråret er traditionelt den periode, hvor mange får ekstra tid til aktiviteter på tværs af flere generationer. Ferien har giver større overskud og haven passer sig selv, så nu skal der ske noget i weekenderne. Og det har vi mange bud på, hvad så kunne være, nævner naturvejleder Karin Winther fra Vesthimmerlands Kommune. Naturens spisekammer har mange interesse i. At vi oprindelig er jægere og

samlere ses tydeligt, når vi ”jagter” urter til snapse eller skovens mange spiselige svampe. I Vesthimmerland har vi mange naturarealer, hvor man gratis kan indsamle til eget behov. Og ganske utraditionelt, så sladre min kollega Lars Wachmann fra Naturstyrelsen og jeg også om de gode svampe steder siger Karin Winther. I de kommende måneder kommer naturtilbuddene som perlerne på en snor. Første arrangement er en snapse- og svampetur på De Himmerlandske Heder. Her har jeg alligeret mig med Bodil Nygård fra Snapselauget på Hessel. Bodil er ekspert i kryddersnapse og kommer med smagsprøver på snapse med hedens mange blomster og planter. Jeg kan love at det bliver en skøn dag på hederne. Naturen er fantastisk og det er snapsene også slutter Karin Winther med et glimt i øjet.

Bodil Nygård fra Hessels Snapselaug fortæller om kryddersnapse.

POLITIRapporten Beboerne i Østrup fik historien fortalt for Aalestrup

Stjålet for 200.000 kr.

AALESTRUP: Der forsvandt diesel og værktøj for en samlet værdi af 200.000 kroner, da der mellem fredag og mandag var indbrud i en arbejdscontainer på Toftegårdsvej i Aalestrup. Containerens låsebom er blevet klippet op. Fra containeren er stjålet cirka 1500 liter diesel, smøreolier og fedt, samt håndværktøj.

Diesel

BYSTRUP: 175 liter diesel er stjålet fra en asfaltmaskine på Bystrupvej i Bystrup ved Gedsted.

Værdiskab stjålet

AALESTRUP: Selv om et værdiskab var boltet til væggen, så er det alligevel lykkedes indbrudstyve at stjæle skabet. I værdiskabet befandt sig 700 euro, nogle danske kroner og diverse smykker. For at komme ind har tyvene brudt et vindue op til villaen der ligger på Agertoften i Aalestrup.

Stort udvalg af tyvekoster

GEDSTED: Store dele af det inventar, der befandt sig i en villa på Firhøjevej i Gedsted, er blevet stjålet mellem torsdag og lørdag i sidste uge. Tyvene er kommet ind ved at sparke indgangsdøren op. De er derefter forsvundet med diverse vine, fire bilfælge 15 tommer, to akvarier, tre børnegynger, en pool sandfilterpumpe, Ikea børnemøbler, Bosch opvaskemaskine, 10 klikgulv brædder, et klimaskab, vask og en vaskemaskine.

ØSTRUP: Fredag, 14. august nød op mod 70 personer i alle aldre deres aftensmad på grill i Østrup Naturanlæg. Mens de voksne fik spist og snakket færdigt, kunne ungerne boltre sig på Tarzanbanen eller grille skumfiduser. Anledningen til denne hyggeaften var en historisk gåtur i Østrup under ledelse af Rita Jensen og Leif Kristensen, som begge har boet i Østrup. Udover at være tidligere beboer i Østrup har Leif Kristensen i sin egenskab af formand for Lokalhistorisk arkiv en meget stor viden om området. Turen indledtes med udgangspunkt i Østrup Naturanlæg, der i det fine vejr gav trygge og hyggelige omgivelser.

Omkring 70 var mødt op til hyggeaften i Østrup.

Jernbanen blev anlagt i 1893, og med jernbanen rullede også industri og handel til Østrup. Den gamle stationsbygning står der stadigvæk. Den har undergået en nænsom renovering med respekt for det historiske præg.

KLIP FOR HELE FAMILIEN Mandag Tirsdag til torsdag Fredag Lørdag

LUKKET 9-17 9-18 8-12

v/Heidi Bygvraa Vestergade 11, Aalestrup

98 64 27 64 Mette

Pernille

Nogle af de mange virksomheder der gav liv til byen var sadel- og karetmager, skomager, smed, posthus, kro, isenkram, frisør, bager, trikotage- og manufakturhandel, foderstof, møbelfabrik, sparekasse, brødudsalg, slagteri, dyrlæge, købmand, mekaniker, barber, maler, telefoncentral, apoteksudsalg, frysehus skorstensfejer, vaskeri, mejeri, skole, danseskole og skattekontor. I dag har Østrup stadig glæde af solide virksomheder blandt andet tømrer- og snedker, smed, dyrlæge, mekaniker, transport og fodklinik samt dagplejere. Gennem tiden har der været afholdt koncerter med blandt andre Peter Be-

lli, ringridning, omrejsende tivoli, bal og bankospil. Desværre var en vis her Svendsen med til at give Østrup et dårligt ry - det er dog helt og holdent et glemt kapitel. Nu er der stor aktivitet i byen, hvor der er sket meget store forbedringer med Medborgerhuset, legeplads, pavillon, naturanlæg, tarzanbane med mere. Om nogle måneder vil man igen kunne sætte sig i toget i Østrup. Der opføres en togvogn i træ i “Baneskoven” langs den gamle jernbane, der nu hedder Himmerlandsstien. I toget kan man nyde en kop kaffe og det kan endvidere fungere som shelter. Planer om vand- og toiletforhold er også med i tankerne, men det har længere udsigter på grund af tilladelser, der skal være i hus samt økonomiske forhold. Med de veloplagte guider og fine kommentarer fra øvrige Østrupborgere, hvoraf mange er født og opvokset i Østrup, blev det en hyggelig og minderig tur ned ad Memory Lane med finurlige anekdoter om de mange forskellige forretninger og bysbørn, der gennem tiden har været med til at forme Østrup til en hyggelig landsby med et meget velfungerende foreningsliv.


19. august 2015

Side 3

TRÆT AF DÅRLIGE FLERSTYRKE BRILLEGLAS?

VARILUX’S DESIGN er resultat af Essilors omfattende forskning, et progressivt premium glas der tilbyder selv de mest krævende brillebrugere et stabilt og ubegrænset syn i alle retninger. Sangeren Richard Ravnvald og ”Den syngende post” Henning Vad optræder på Store Torv i Aalestrup lørdag formiddag.

To populære sangere optræder i Aalestrup Af Hanne Monrad AALESTRUP: Nu skal der ”Gang i Danmark” igen, her efter sommerferien og på lørdag kommer der ikke mindre end to meget kendte og populære navne på scenen. Når den mobile scene, lørdag formiddag, kører ind på Store Torv i Aalestrup vil såvel sangeren Richard Ragnvald som ”den syngende post” Henning Vad være på plads for at underholde Aalestrup-borgerne med populære sange en halv times tid. Richard Ragnvald dannede i 1959 bandet The Rich’s Band, som optrådte til skolefester i Aarhusområdet. Fra 1964 til 1971 arbejdede han som portør på Marselisborg Hospital i Aarhus, og dannede i 1964 duoen Solveig & Richard med Solveig Sønderholm. Det samarbejde resulterede i flere albums og hits i 1970’erne. I 1980 valgte Ragnvald at gå solo, og indspillede året efter en cover-

version af Friheden flyver. Han blev desuden engageret til et par revyer i Kolding og Horsens og blev vært på bingoprogrammer, der blev sendt på lokale tv-stationer i Aarhus, Esbjerg, Odense og Fredericia. Gennem de jyske lokalradioer blev hans musik udbredt til resten af landet. Gennembrudshittet var Tak fordi vi er venner fra 1992, men det er dog Kære lille mormor, der er hans største hit. Sangen er skrevet af Torben Lendager og Poul Dehnhard. Siden har Ragnvald haft flere dansktop-hits, ligesom Kære lille mormor fortsat spilles flittigt i Giro 413. I 1997 blev Richard Ragnvald kritiseret af sit pladeselskab, fordi han på Dansk Folkepartis landsmøde fremførte en omskrevet version af Kære lille mormor, Kære lille Pia, som hyldestsang til Pia Kjærsgaard. Pladeselskabet krævede efterfølgende, at han ikke brugte sangen i politisk sammenhæng.

Henning Vad - Den syngende Post, var blandt de ældste deltagere i ”Danmark har Talent” på TV2. 61 år gammel, gift med Kate og aktiv postbud indtil populariteten steg så meget, at han måtte droppe at synge for postvæsnets kunder, men i stedet drage på landevejen og b.la. med ”Gang i Danmark” underholde sit nu store publikum i det ganske land. Det hele startede for 15 år siden med optræden i den lokale revy. Dette udviklede sig til revy på Værket i Randers og en stor lokal popularitet. Det slog også igennem, da han blev den højst placeret sanger i ”Danmark har Talent”. Henning Vad er nu blevet fuldtids sanger og han vil nu nyde sine aktive år med hans store lidenskab nemlig at synge for os alle. Som altid tilbyder Aalestrup Handel & Erhverv gratis kaffe og rundstykker som vil blive serveret på Torvet inden man kan opleve de to festlige sangere for en kort bemærkning i Aalestrup. Allerede kl. 10.30 kører karavanen videre til Viborg for at optræde der med samme besætning.

Nanoptix teknologien sikre op til 90% mindre svømme effekt, og SyncronEyes teknologien sikre op til 50% bredere synsfeldt, med fremragende skarphed i hele glasset.

BLIV OPGRADERET

TIL DEN NYESTE TEKNOLOGI FOR SAMME PRIS SOM VARILUX PHYSIO 2.0

TILBUDDET GÆLDER TIL D. 31. AUGUST. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Vestergade 15 9620 Aalestrup

ÅBNINGSTIDER: Mandag lukket Tirsdag - fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30 - 12.30

9864 2300

FÆLLESSPISNING MED MODEOPVISNING I ULBJERG KULTUR- OG FRITIDSCENTER FREDAG 4. SEPTEMBER 2015 KL. 18.30 - 23.00

• 18.30 Fællesspisning - Mad fra Dortes Diner Transportable, Hersom

Køkken- og Hvidevarebrugsen set fra oven

dt, at St sunde Okay... Vi ved jo go lder vi fast i vores ho ld æ ng ge l Ti eau! ... indrømmet og høje serviceniv ng ri ve le is at gr , er is værdier, skarpe pr rer!

r nye hvideva le g n a m u d r å n Ring til os,

St. Ajstrup

DER VISES TØJ/SMYKKER FRA: • 4Kidz, Farsø • Inge og Birthe, Farsø • Knold & Tot, Viborg • Marcus, Viborg • Sportigan, Viborg • Tøjeksperten, Farsø • Munio v/Guldsmed Norup, Viborg

Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30 - Lørdag og søndag lukket

Blomsterhuset v/Michael Klitgaard

Børn u. 12 år: 50 kr. Børn: Gratis

Sidste frist: 31. august 2015 ARRANGØRER: Ulbjerg Lokalråd • Ulbjerg Idrætsforening • Ulbjerg Gymnastikforening Ulbjerg Folkedanserforening • Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter • Kulturudvalget i Ulbjerg

RådhuscentRet · 9640 FaRsø · tlF. 98 63 23 44

RÅDHUSCENTRET • 9640 FARSØ • TLF. 98 63 23 44

Facebook

FINE GEVINSTER PÅ INDGANGSBILLETTERNE!

Annoncesponsorer:

Følg os på

SPONSOR af service:

Ulbjerg Service og Teltudlejning

BILLETTER: Købes hos Købmand Skov eller bestilles hos: Anni Elkjær: 21 42 91 57

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN Brugsvej 7, St. Ajstrup · 9240 Nibe

Tlf. 98 35 53 11 - www.st-ajstrup.dk

Sponsor af blomster:

PRIS: Spisning, kaffe og kage samt modeopvisning: Voksne: 100 kr. Kun modeopvisning, kaffe og kage: Voksne: 50 kr.

ing d forretn Bundsoli dle med! n at ha

v/Nibe

Flemmings Frisørsalon I/S, Møldrup

• Ca. 20.00 Modeopvisning med lokale modeller Konferencier Jens Røschmann, Tøjeksperten Farsø • Efter modeopvisningen er der kaffe og kage

Hvorfor handle i mark«? n »Udfordrings. Adjsa s navle trup ikke er verden

Hår og make-up ved

Lene


Side 4

19. august 2015

Koret ”A Piece of Cake” er klar til at indlede sin niende sæson.

”A Piece of Cake” indleder ny sæson VESTHIMMERLAND: Selv om det stadig er sommer, starter koret ”A Piece

of Cake” sin efterårssæson. Korets dirigent, Anne Verdelin og korets bestyrelse

har erfaring for, at øve perioden er rimelig målrettet for at blive klar til efterårets koncerter, så torsdag, 20. august går starten. Koret har ca. 45 medlemmer, men der vil altid være lidt til og framelding, så derfor er der optag af

KORSKOLE

KORSKOLE er for børn i 2. og 3. kl. I KORSKOLEN lærer du sange og salmer, arbejder med stemmetræning, rytmer mm. KORSKOLEN medvirker et par gange om året til Gudstje neste. Vi øver i konfirmandhuset onsdage kl. 14.30 - 15.00 med start d. 26. august KORSKOLE er for både piger og drenge. Det er gratis at synge i KORSKOLEN, men vi forventer, at du møder op til korprøverne og deltager aktivt i undervisningen. Hvis der er problemer med transport fra skolen til konfirmandhuset og evt tilbage igen kan vi være behjælpelige. Ring til en af os, så finder vi en løsning.

nye medlemmer i august og januar, og vi hilser nye medlemmer velkommen, siger Poul Schøning, i afvigte sæson har vi haft pæn tilgang af herrestemmer, men i korverdenen er herrestemmer en mangelvare, så derfor ønsker koret naturligvis en øget tilstrømning af herrestemmer for at forbedre balancen mellem de fire stemmer. Korets repertoire spænder vidt. F. eks. fra et passende udvalg af udvalgt musik til kirke- og julekoncerter til et bredt udvalg af rytmiske firstemmige korsange, der rummer pop, gospels, ballader, jazz af komponister som Michael Jackson, Lis Sørensen, Mills Brothers, Tøsedrengene osv. Dirigenten og bestyrelsen arbejder hele tiden for, at øge korets kvalitet. Der er ingen optagelsesprøve, men efter tredje. øve aften vil der være en stemmeprøve, for at stemmerne bliver placeret rigtigt. Det er ingen betingelse at kunne læse noder, men det er naturligvis en fordel at kunne orientere sig i nodesystemet, ligesom der stille arbejdes frem mod at koret kan fremføre enkelte sange udenad. Koret melder sig ind i sammenslutningen, der hedder ”Kor 72”. Med denne kontakt vil der være mange tilbud om korweekender, mulighed for venskabskor m.m.

Af Hanne Monrad SKALS: Arrangørerne følger rigtig godt med i vejrudsigten, når det er ved at være tid til at den årlige koncert på Lynderupgård skal afvikles. I år har der været en del forskellige udmeldinger om vejrsituationen, men søndag eftermiddag, da den 13. koncert i rækken blev afviklet, var det fint vejr som de mange gæster, der havde løst billet, nød i de dejlige omgivelser. Selvom mange gæster mødte op for at få den gode oplevelse med Herregårdskoncerten var der færre end arrangørerne havde håbet på.

- Der var ganske rigtig lidt for få koncertgæster, siger Jon Pugholm, der sammen med Klejtrup IF, har stået i spidsen for det store arbejde med koncerten, men vi dog håber dog på, at koncerten kan balancere rent økonomisk. Sammensætningen af musikere og solister var som altid helt perfekt og som de seneste fire år, var det Jesper Lundgaard, der på en munter måde kædede de mange musikalske indslag sammen. Solisterne i år var bl.a. Kim Sjøgren med ”The Little Mermaids”, Emilie de Forest, Julie Bertelsen og ”Dodo & The Dodos”.

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40

Der var et stort publikum, men alligevel færre end arrangørerne havde håbet på.

BØRNE/UNGDOMSKOR

Starter onsdag d. 26. august 15.30 - 16.30. Alle både nye og gamle kormedlemmer er velkomne. Du skal bare mindst gå i 5. kl. Kontakt korets leder Susanne Holmen for nærmere oplysning. Telf. 23 48 23 39 eller mail susorganist@gmail.com

VOKSENKOR

Starter tirsdag d. 1. september 19.30 - 21.30 Nærmere oplysning hos korets leder Susanne Holmen. Telf. 23 48 23 39 eller mail susorganist@gmail.com

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!

WEBSIDER & WEBSHOPS get CMS til ✔ Brugervenligt og danskspro redigering af indhold el med ✔ Responsive webside (kompatib let) tab og computer, mobil

GRATIS SUPPORT

Få et tilbud hos dit LOKALE reklame- og webbureau på

20 30 65 43

Fin koncert - men for få publikummer

Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

Venlig hilsen Lisbet Primdahl: 21 39 48 40 Susanne Holmen: 23 48 23 39

✔ Unikt grafisk design ✔ Gode SEO muligheder

Emilie de Forest var et af hovednavnene ved herregårdskoncerten på Lynderupgaard ved Skals i år.

Like os på FACEBOOK

Himmerlandsgade 150 • AARS • kontakt@boostingbusiness.dk • www.boostingbusiness.dk

Tværpolitisk par vil styrke 0 til 5 års området VESTHIMMERLAND: Medlemmerne af Børneog Skole udvalget Rasmus Vetter (S) og Ilse Skadhauge (C) er gået sammen om et forslag der give flere penge til de mindste i kommunen. - Vi vil styrke 0 til 5 års området i Vesthimmerlands Kommune, siger de en fælles udtalelse. - Børnene i Vesthimmerlands Kommune bliver ikke født som seks årige. Der er evidens for, at en tidlig indsats hjælper den enkelte resten af livet. Derfor er vores opfattelse, at der ikke igen skal spares på dette område, men i stedet skal området styrkes med seks millioner kroner, fortsætter de. Næsten alle børn i Vesthimmerlands Kommune bliver passet af andre end forældrene, denne udvik-

ling har eksisteret i mange år. - Tidligere byråd har sparet på 0 til 5 års området, måske er det fordi der ikke er så stort et forældrepres ved spare på dette område, da det næsten kun er fagpersonalet der ved, hvilken konsekvens det har for den enkelte, vurderer Rasmus Vetter og Ilse Skadhauge. - Efter vores opfattelse, ser vi resultatet i kvalitetsrapporten på skoleområdet, som klart viser at der er plads til forbedringer. Personalet på 0 til 5 års området arbejder både på, at gøre børnene klar til skolegang og til resten af livet, men med færre midler så kan der være langt til målet. Vi vil kæmpe for at 0 til 5 års området bliver styrket ved de kommende budgetforhandlinger, lover de to politikere.


19. august 2015

Side 5

Byrådsmedlem Jan Dyregaard, Vestrup (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, skriver om udvikling af folkeskolen i Vesthimmerland:

Læserbreve Venstre i Vesthimmerland ønsker ikke at lukke skoler. Vi ønsker derimod at udvikle hele vores folkeskole, og derfor er det vigtigt at have såvel større som mindre skoler. Der er udfordringer med en presset økonomi blandt andet på grund af. faldende elevtal, men det er en udvikling, der sker generelt på alle vores skoler. Derfor ønsker vi en ny tildelingsmodel for hele skolesystemet, en dynamisk og fleksibel model, der vil gøre det nemmere for alle parter. Desuden er dialog det vigtigste arbejdsredskab i det daglige arbejde i – og med folkeskolen. Hvis man går i dialog med ledelse, personale og forældre på de enkelte skoler, får man en højere grad af medejerskab, engagement og ansvarsbevidsthed.

Mange andre steder i Danmark bruger man denne model, og det har givet rigtig fine resultater på såvel det faglige område, som på inklusion og udvikling. Vi har sammen med Dansk Folkeparti lavet et forslag til Vesthimmerlandsmodellen, hvor vi bruger de erfaringer, man har gjort andre steder, samt de erfaringer, folkeskolen selv har gjort i Vesthimmerland. Vi har en rigtig god folkeskole i Vesthimmerland. Det er der ingen tvivl om, men hvorfor skal vi ikke forsøge at gøre den endnu bedre. Det handler om vores børn og unge, altså fremtiden. Men der er nogle udfordringer! Hvorfor er andelen af skoleelever, der benytter sig af en friskole, steget fra 1011 procent i Vesthimmerland til nu 18-19 procent? Hvordan kan vi klæde vores unge endnu bedre på, så de klarer sig bedre til afgangsprøverne, og dermed giver dem bedre muligheder for at få deres drømmeuddannelser? Nogle tror, at bare vi lukker tre mindre folkeskoler, så hæver vi kvaliteten, redder økonomien og sikrer

15 Onsdag den 19. august kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Guldkysten Torsdag den 20. august kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Mission:Impossible 5 Fredag den 21. august kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 15.00 Himmerlands Kunstmuseum, Aars: Åbning af udstilling kl. 19.00 Bio Aalestrup: Mission:Impossible 5 Lørdag den 22. august kl. 9.30 -11.00 Store Torv, Aalestrup: Gratis morgenkaffe kl.10.00 Store Torv : Richard Ragnvald og Henning Vad kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00-14.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 10.00-14.00 Spejderhuset, Rolighedsvej: Åbent hus kl. 19.00 Bio Aalestrup: Mission:Impossible 5 Søndag den 23. august kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 10.00 Aalestrup Kirke: Særlig gudstjeneste kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 13.00 P.pladsen, Aggersundvej: Svampe- og urtetur kl. 14.00 Bio Aalestrup: Peter Pedal kl. 16.00 Bio Aalestrup: The Fantastic Four kl. 19.00 Bio Aalestrup: Mission:Impossible 5 Mandag den 24. august kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 13.00-16.00 Galleri Aalestrup: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Mission:Impossible 5 Tirsdag den 25. august kl. 10.00-19.00 Den Jydske Rosenpark: Åbent kl. 10.00-17.00 Danmarks Cykelmuseum: Åbent kl. 19.00 Bio Aalestrup: Mission:Impossible 5 Kun arrangementer indrykket i Vesthimmerlands Avis vil blive optaget i kalenderen

ro på skolestrukturen fremover!! Det tror vi ikke på. Lukker man tre mindre skoler nu, går der kun to år, inden man lukker de næste skoler, og det er i hvert fald ikke med til at udvikle folkeskolen i Vesthimmerland. Derfor er der grund til nytænkning, der giver ro til skolerne og deres personale til at udvikle, såvel på det faglige, pædagogiske, som på det sociale område. Flere af vores skoler har allerede givet forskellige bud på, hvordan de ser fremtidens undervisning, samtidig med, man sparer penge. Man kan også sætte max. antal elever i klasserne ned fra 28 til evt. 24. Det vil gøre det nemmere at inkludere. Desuden er det også vigtigt at tænke folkeskolen ind i lokalsamfundet. Uanset hvad, spiller vores skoler en kæmpe rolle for de områder, de ligger i. I Venstre har vi en decentral tilgang til samfundets opbygning. Den decentrale opbygning giver mange flere involverede personer

National flagdag 2015

invitation

Vigtigt at tænke skolen ind i lokalsamfundet

og dermed et større engagement, som er helt afgørende for de resultater, der gerne skulle komme ud af det. Hvis vi fortsætter den samme golde og bevidstløse centraliseringspolitik, som vi har gjort gennem de sidste årtier, får vi en kommune uden sammenhængskraft, der er i stor fare for at brække over. Mere centralisering på skoleområdet er derfor ikke løsningen på vores udfordringer! Ligesom der i regeringen og i mange andre partier er en vilje til at skabe udvikling andre steder end i de fem største byer i Danmark, er vi også lokalt nødt til politisk at lægge spor ud for fremtidens Vesthimmerland. Vi vil ændre på udviklingen, i stedet for bare at flyde med strømmen som døde fisk og håbe det bedste. Vi er nødt til at kæmpe for en anden vej. I Venstre arbejder vi for en hel kommune og i stedet for at grave grøfter mellem land og by og mellem større og mindre skoler, vil vi bygge bro. Gør vi ikke det, er det kun en stakket frist, inden det ikke kun er de mindre skoler og samfund, der er truet. Så er de større byer også truet, og hvad har vi så tilbage!

Lørdag den 5. september Vesthimmerlands Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune markerer i fællesskab den nationale flagdag, lørdag den 5. september, ved at invitere veteraner og udsendte til et arrangement i RebildPorten, Rebildvej 25A, 9520 Skørping. Hvis du er bosiddende i en af de tre kommuner og har været udsendt af forsvaret, politiet eller beredskabsstyrelsen som en del af Danmarks internationale missioner, er du velkommen til at deltage.

PRoGRaM:

Velkomst ved borgmester Leon Sebbelin, Rebild Kommune 11.10: Tale ved distriktschef, oberstløjtnant Jan Johansen 11.25-12.15: Uformelt samvær. Der serveres en sandwich og en lille forfriskning 11.00:

Tilmelding til arrangementet kan ske pr. mail til borgmesterkontor@vesthimmerland.dk eller pr. telefon til 99 66 70 06 senest mandag den 31. august 2015.

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D e T

s k e r …

Indvielse af badehus og havnetrappe i løgstør Det nye sorte badehus og den nye havnetrappe i Løgstør indvies:

D e T

s k e r …

Efter forestillingen er der aftensmad. Billetter: 20 kr. på himmerlandsbilletten.dk Se mere her: www.vhbib.dk

Den 28. august kl. 12.30.

m e D D e l e l s e r Landsbyprisen gives til en person, en forening eller et projekt. Prisen er en påskønnelse for en ydet indsats i en eller flere af de vesthimmerlandske landsbyer. Deadline for indstilling er den 16. september.

Kl. 13.00 er der officiel indvielsestale ved formand for Teknik- og Miljøudvalget Niels Krebs Hansen samt havneopkræver Ib Johansen.

en forening, der ikke udvikler sig, er en forening i afvikling

Se programmet på hjemmesiden; www.vesthimmerland.dk/badehus

Kultur og Fritid og DGI Nordjylland inviterer alle foreningers bestyrelsesmedlemmer, samt andre relevante medlemmer af foreningen, til et kompetenceløft, på en enkelt aften.

Udvidelse af husdyrbrug

Læs mere om oplæg og workshops m.m. på www.dgi.dk/ 201501994000 og www.vesthimmerland.dk/foreningsliv

Afgørelserne kan ses på www.vesthimmerland.dk/afgoerelser

Naturens spisekammer - svampe- og urtetur på heden Søndag den 23. august kl. 13.0016.00. Sted: P-Pladsen ved skiltet til Skarpsallingkarrets fundsted på Aars- Aggersundvej. I de Himmerlandske Heder er der gode muligheder for at finde svampe og urter til at spise og drikke. Vi går på jagt i spisekammeret og testsmager på kryddersnapse som Bodil Nygård fra snapselauget på Hessel har med. Arrangør: Naturvejleder Karin Winther, Vesthimmerlands kommune.

Gadegøgl i børnehøjde Vesthimmerlands Biblioteker inviterer til en forrygende forestilling med Det Flyvende Kuffertcirkus. Torsdag den 27. august kl. 17.00 på Skoleengen i Løgstør.

Ordinært byrådsmøde Torsdag den 27. august kl 16.00 på rådhuset i Aars Dagsorden kan ses på bibliotekerne og på www.vesthimmerland.dk/dagsorden spørgetid Forud for byrådets møder holdes offentlig spørgetid i indtil 30 minutter. Spørgsmål skal være byrådet i hænde senest kl. 12 dagen før byrådsmødet. Regler for spørgetid kan også ses på www.vesthimmerland.dk/spoergetid

m e D D e l e l s e r

Indstilling til Årets landsbypris Hvem har gjort en forskel i din landsby?

Læs mere på; www.vesthimmerland. dk/landsbypris2015

  • krøldrupvej 7-8-9, 9670 løgstør   • Doverhøjvej 15, 9600 Aars

kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

lukket for borgerhenvendelse På grund af faglig temadag har Socialafdelingen, administrationsbygningen, Torvegade 15, Løgstør og Behandlerhuset Vest, Anlægsvej 32, Aars lukket for alle borgerhenvendelser Torsdag den 27. august 2015. Nødsituationer: Tlf. 40 38 56 72 eller Tlf. 23 10 51 32

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars . Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk


Side 6

19. august 2015

Navne/Bekendtgørelser Dødsfald Holger Kristensen, Kærvej 10, Aalestrup er død, 91 år. Holger Kristensen blev født i Østerbølle. Efter endt skolegang her, kom han på ungdomsskole i Haubro og tjente efterfølgende på forskellige gårde, før han i et års tid var ved militæret. Senere tjente han og hans kommende hustru, Dagny, på Sjælland hos to brødre, der havde hver sin gård. Dagny og Holger giftede sig i 1950 og købte en ejendom i Tollestrup. Senere overtog de Holgers fædrene gård i Østerbølle og opkøbte den følgende tid nogle nabogårde. På et tidspunkt satte de køerne ud og drev derefter gården, kun med grise. I 1995 byggede de hus i Aalestrup, hvor de har boet siden og hvor de drev haven på bedste vis. Her blev der dyrket kartofler, væksterne i drivhuset blev vandet og

Holger Kristensen.

passet og fliserne blev fejet. Holger Kristensen var ikke kun meget flittig, men han satte også stor pris på, at tingene var i orden. Han ordnede regnskab og sørgede for, at der var styr på alle papirer. Holger Kristensen fulgte godt med i, hvad der foregik ude omkring - således

var han meget interesseret i den forestående opgravning af Kærvej og planlægningen af det såkaldte to strengs system i vejen. Efter morgenkaffen, som han altid nød, tog han fat på den daglige avislæsning. Holger Kristensen var også meget glad for at køre bil, så det blev til mange ture og ferier rundt om i landet, men også charterrejser til udlandet, foretog han og Dagny gerne. Holger Kristensen døde på Aalborg Sygehus, efter at et fald i hjemmet, havde medført, at han brækkede hoften. Han blev opereret, men kræfterne slap op og 12 dage senere døde han, omgivet af sine nærmeste. Holger Kristensen efterlader sin hustru, Dagny, døtrene Grethe i Hadsten og Bodil i Aalestrup. Sønnerne Poul i Hvalpsund og Hans i Spentrup, svigerbørn, ni børnebørn og 11 oldebørn.

Alle

der vil glæde mig på min fødselsdag, lørdag den 5. september er velkommen på Bydamsvej 11, fra kl. 11.00 -16.00.

Min kære mand, vores hjælpsomme far og svigerfar, og børnebørnenes herlige farfar

Arne Gammelby Jensen * 4. juni 1933

er stille sovet ind på Aarhus Universitetshospital mandag den 17. august 2015.

Bent Bertelsen

På familiens vegne Elinor Gammelby Jensen

Guldbryllup

Begravelsen foregår fra Torstrup Kirke, lørdag den 22. august 2015 kl. 13.00.

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

HØJ SERVICE TIL KONKURRENCEDYGTIG PRIS AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

35 års ng erfari

Vores forældre Kirsten & Karl, kan fejre guldbryllup Lørdag d. 29. august. Der er morgensang kl 8, på Hannerupvej 314, Hvilsom. Derefter serveres der kaffe i Hvilsom Kulturhus. Venlig hilsen

Dorthe, Brian & Pia

VED DØDSFALD Begravelse til fast pris kr. 10.500,- kr. Med gravsten kr. 15.500,- kr.

Tlf. 30 32 62 01 Birgitte Landry

Torben Rask

Hans Landry

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!

Se på www.begravelsetilfastpris.dk

Bedemand og stenhugger

Jan & Stinne Hansen

60 år Birthe Marie Grauslund, Nørregade 58, Østrup, onsdag, 19. august. Birthe Marie Grauslund er født og opvokset i Grynderup ved Nørager, og er nr. fire ud af en søskendeflok på syv. Birthe Marie Grauslund har siden 1977 boet i Østrup med sin mand Herluf. Gennem årene har de fået tre børn. Birthe Marie Grauslund har siden 1982 været dagplejemor, først som privat sidenhen som kommunaldagplejer. I 2002 blev Birthe Marie Grauslund opsagt som dagplejer, da der var faldende børnetal i Østrup. Opsigelsen gav mulighed for at prøve kræfter med køkkenverden og børnehaver; og hun har bl.a. haft job i køkkenet på Åglimt i Aalestrup, fritidsordningen Kvisten i Aalestrup og Kernehuset i Vestrup. Gennem de sidste år har hun haft

fast arbejde i køkkenet på Rørbæk Omsorgshjem. Birthe Marie Grauslund er en aktiv kvinde. Hun er trofast bager til både fastelavnsfest og sommerfest i Østrup. Desuden ser man hende tit i bybilledet, når hun er ude og sælge lodsedler eller æg. Fødselaren er meget social anlagt og får hurtigt arrangeret kaffebord eller middagsselskaber. Hun elsker at kokkerere eller sørge for proviant til børnenes frysere eller direkte ind af døren til kaffebordet. Det tager de gladeligt imod. Børnene er spredt i Jylland; fra Aalborg i nord, ned over Fårvang i Midtjylland og Hedensted i syd. Ud over det daglige arbejde i køkkenet på Rørbæk Omsorgshjem, holder Birthe Marie Grauslund meget af ture med veninderne, besøg af og hos venner og familie samt afslapning i sommerhuset.

30 års jubilæum på Vesterbølle Efterskole I flot solskinsvejr kunne Kirsten Ladekarl tage imod de nye elever ved skoleårets begyndelse - og det har hun gjort hvert år i august i nu 30 år. Vesterbølle Efterskole har haft glæde af Kirsten Ladekarl igennem de mange år og har det stadig, da hun med stort engagement og smil på læben varetager sine opgaver som lærer på efterskolen. Hun underviser eleverne i dansk, sprog samt kreative fag og er primus motor på efterskolens kunstdage, som er en stor tilbagevendende begivenhed hvert år. I 1983 blev hun uddannet lærer på Ranum Seminarium, hvorefter hun

Kirsten Ladekarl.

havde et par arbejdsår andetsteds, men heldigvis fandt hun sin vej til Ve-

Tusind tak

til alle, som glædede os på vores guldbryllupsdag. Tak for æresporte, morgensang, gaver, blomster og hilsener.

Orla Christiansen.

90 år

Forhenværende postbud Orla Christiansen, Kærbyvej 4, Låstrup, fylder søndag, 23. august 90 år.

sterbølle Efterskole i 1985, hvor hun altså har arbejdet siden. Kirsten Ladekarl er kendt for sit gode humør og for en oprigtig interesse og omsorg for alle omkring hende. Derfor er hun særdeles vellidt blandt både elever og kolleger. Igennem mange år har hun også været bindeled mellem efterskolen og en meget velfungerende elevforening for tidligere elever og er det stadig. Kirsten Ladekarl er født i Torup, 21. august 1957 og bor nu i Glerup sammen med sin mand Hans. Sammen har de fire børn og tre børnebørn, som Kirsten Ladekarl med stor glæde bruger meget af sin fritid på. Hun lader da også de kreative evner folde sig ud på hjemmefronten med både madlavning, strikning og meget andet.

ÅBENT HUS

I var alle med til at gøre dagen dejlig, festlig og minderig for os. Tak alle sammen.

Hilsen Sonni og Finn

Åbent Hus

I anledning af vores 100 års fødselsdag, vil det glæde os at se, familie, venner og naboer, nye som gamle, til Brunch,

lørdag den 26. september kl. 10.00 -14.00 på Håndværkervej i Hvam.

Vestergade 21, 9620 Aalestrup

Marianne og Kurt Nielsen

Gravsten Spar 25%

PS. af hensyn til forplejning, giv venligst besked på tlf. 23 90 83 67 eller 60 24 46 72, senest 5. september.

PÅ MYRHØJ CAMPING DEN 22. AuGust KL. 10.00 -15.00 Brug nogle timer med hygge på Myrhøj camping og se vores plads. Måske dette kunne være pladsen for din familie. Der er kaffe på kanden og der kan købes grill mad og fadøl på pladsen. Vi ses på Myrhøj!


19. august 2015

Side 7

Bekendtgørelser

To kunstnere udstiller i Nørager NØRAGER: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager slår dørene op til en ny sæson med en fantastisk flot kunstudstilling, hvor billedkunstner Gitte Rohde, Skals, og keramiker Birgitte Gøje Hansen, Viborg, viser deres værker. Der holdes fernisering søndag, 23. august, hvor kunstnerne vil fortælle lidt om sig selv. Gitte Rohde viser igennem sine små og store malerier sin glæde ved, at male med alle de muligheder, som farverne rummer for fortolkning af indtryk og tanker. Hendes malerier er en omskrivning af hendes eget univers i fantasi og symbolik - og altid i en god oplevelse af farver. For Gitte Rohde er det at male, som selve livet, at være, at modtage og at give noget videre. Birgitte Gøje Hansen har siden 2011 specielt arbejdet med lertøj, stentøj og raku

Borgermøde Fremtidens Plejecentre

Særlig gudstjeneste i Aalestrup

Ved gudstjenesten i Aalestrup Kirke

Søndag den 23. august kl. 10.00

Sundhedsudvalget inviterer til information og debat

Tirsdag d. 1. september kl. 19 - 21 i Dronning Ingrid Hallerne, Farsø Birgitte Gøje Hansen arbejder med lertøj, stentøj og raku brænding.

brænding. Arbejdet med ler syntes hun er utrolig spændende i dets udtryk i form og farver. Inspirationen henter hun igennem indtryk hun møder i naturen, især ved sin bolig og ved Vesterhavet ved sit sommerhus i Lild Strand. Birgitte Gøjes keramik er ofte glaseret med et væld af glade glasurfarver.

LOF VESTHIMMERLAND Rettelser til udsendte program Hold 15267: 60+ holdet for skulder, nakke og ryg. Henvender sig til voksne mænd Start: Fredag 18/9 kl. 9.00-10.30 Sted: Farsø Fys. Underv.: Kristian Vejlgård Hold 15266: Fysiopilates for folk der er kendt med pilates. Start: Mandag 14/9 kl. 14.00-15.30 Sted: VB 24 Aars. Underv.: Lisbeth Grud Leth Hold 15323 og 15325: Motion samvær 2 i Aars og Løgstør starter senere pga. ny instruktør. Forventet start i uge 37-38. Meld gerne til nu. Information og tilmelding: www.vesthimmerland.lof.dk eller 98 63 15 40.

GEDSTED SPARE- OG LÅNEKASSES LEGAT Alle foreninger som ønsker, at komme i betragtning til Legatuddeling, bedes indsende ansøgning inden 1. oktober 2015. Ansøgning skal indeholde relevante oplysninger om formålet, baggrund m.v. Enkeltpersoner kan ikke søge legatet. Ansøgninger indsendes til: NORDEA, Aalestrup Afd. Vestergade 12, 9620 Aalestrup eller på mail: FP2560@nordea.dk

sæsonstart! Det rytmiske kor "a PIECE oF CaKE"

torsdag den 20. august kl. 19.15 i Musikhuset aLFa starter koret efterårssæsonen. Der optages nye kormedlemmer, der kan lide at synge og være en del af korfællesskabet - korerfaring og lidt nodekendskab vil være en fordel. Der er fast øveaften torsdag kl. 19.15 - 21.45. Derudover skal man være indstillet på deltagelse i koncerter (ca. 4-6). Pris: 400 kr. for deltagelse indtil jul. Venlig hilsen - Bestyrelsen

Tilmelding ikke nødvendig Se rapporten Fremtidens Plejeboligkapacitet på www.vesthimmerland.dk/plejebolig

vil det blive markeret, at Ida Hjul Andersen, Vestrup, udsendes fra Vesthimmerlands Provsti som volontør til Tanzania. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et mindre traktement i konfirmandhuset. ALLE ER VELKOMMEN

Provstikomiteen

Vesthimmerlands Landsdelsjuniorhold Vi starter op søndag den 30. august, så kom og vær med. Træning foregår i Idrætscenter Østermarken i Aars hver søndag.

Himmerlands Kunstmuseum har hermed fornøjelsen at invitere til åbning af udstillingen

Kl. 16.00-18.00: 4. - 7. klasse Kl. 18.00-20.00: 8. klasse - 18 år

www.vesthimmerlandsjuniorhold.dk

tankestreger

af Bodil Damgaard Fredag d. 21. august kl. 15 - 17 Bodil Damgaard er tegner og udstiller store tegninger, hvor papiret og farvestiften - det være sig kul, blyant eller farvekridt - mødes med en herlig ligefremhed. Velkomst ved Else Kragh. Bodil Damgaard vil fortælle om sine værker og den måde, hun arbejder på. Der vil være et mindre traktement. Bodil Damgaard kan også træffes på museet d. 22.-23. august, hvor hun vil tegne udvalgte ting. Udstillingen varer indtil 5. oktober 2015. Med venlig hilsen

Himmerlands Kunstmuseum søndergade 44 . 9600 aars . 98 62 35 77

It/edb undervisning begynder mandag d. 7. sept. I Aalestrup mandage på Knabergården i lokale 217. Torsdage i Jydeværkstedet. I Aalestrup for lidt øvede. I medborgerhuset i Gedsted mandag d.14.sept. Kurserne er kl. fra 9:30 - 11:30 Tilmelding: Gedsted: Erik Kragelund tlf. 23 34 58 18 Mail: Erik.Kragelund@skolekom.dk Aalestrup: Verner Markussen tlf. 21 63 45 82, Mail: verner@loebet.dk Pris for 10 gange 200 kr. Aalestrup: Nye brugere af pc. Ældre Sagen tilbyder nu opstart og begynderhjælp i hjemmet. Kontakt en af vore Pc. hjælpere. Tage Møller tlf. 27 51 15 99 eller Karen Jakobsen tlf. 98 64 20 26.


Side 8

19. august 2015

Bekendtgørelser

Guds­tjenester Gislum ingen Vognsild 11.00 Haubro ingen Rørbæk 09.00 Grynderup 10.30 Stenild ingen Tostrup 10.00 Roum ingen Kgs. Tisted ingen Binderup 09.00 Durup 10.30 Farsø 10.30 Aars 10.00

Søndag den 23. august 2015 Aalestrup 10.00 Gedsted ingen Fjelsø 09.30 Hvam 10.00 Simested ingen Testrup 11.00 Østerbølle ingen Vesterbølle 11.00 Skals 10.00 Hvornum, ingen Snæbum 09.00 Hvilsom ingen

Mindfulness i Naturen

Aktiviteter i Nautilus Hvalpsund

Ældrerådgiverne inviterer til velvære og gåtur ved Fortællerbænkene på Himmerlandsstien

Sejlerskole: Mandage kl. 18.30. Kontakt 61 67 07 87 Pigesejlads 16+: Mandage kl. 18.30. Kontakt 30 11 37 32 Roning: Tirsdage kl. 18.00. Kontakt 81 61 64 68 Kapsejlads: Onsdage kl. 18.15 (som gast). 25 52 10 41 Ungdomsafdelingen: Torsdage kl. 18.00. Kontakt 20 88 35 57

Torsdag d. 27. august kl. 13 - 15 Aarsvej, P-pladsen ved Skarpsallingkarret

Er du 7-14 år kan du lære at sejle optimistjolle. Er du 14-18 år kan du lære at sejle Europajolle eller Fevajolle Mød bare op, vi har våddragter og redninsveste til børn og unge. Alle aktiviteter begynder ved klubhuset på Lystbådehavnen.

For alle over 65 år - Gratis og med en forfriskning Naturvejleder Karin Winther og mindfulness instruktør Torunn Rørvik viser, hvordan naturen kan bidrage til indre ro og velvære

Se mere på www.nautilus-hvalpsund.dk og www. godedagepaavandet.dk

Tilmelding senest 24. august på: 9966 8200 5158 3847 2224 4081

FOLKEDANS

Sundhedscenter Helle Yde Thomsen Bente Justesen

Ny sæson begynder i Hvilsom Kulturhus Torsdag den 10. september kl. 19.30 Kom og vær med

- Alle er velkomne, såvel begyndere som øvede. Leder: TOVE HJORTH www.vesthimmerlandsavis.dk annonce@vesthimmerlandsavis.dk / redaktionen@vesthimmerlandsavis.dk

Vel mødt!

Udgiver: Himmerlands Tryk A/S, Aalestrup Ansvarshavende redaktør: Thorkil Christensen Kontor

Åbningstider

Spillemænd: NIELS JØRN ØSTERGAARD og VAGN JESPERSEN

Borgergade 17, 9620 Aalestrup • Tlf. 98 64 12 55 · Fax 98 64 16 93

Gedsted Bogtrykkeri

i uge

OBS: Den første mødeaften er foreningen vært ved kaffe og brød.

Hvilsom og Omegns Folkedanserforening Evt. nærmere oplysning: Kontakt formand Frank Nielsen, tlf. 26 62 72 71

Annemette Hove Kristiansen Kontorassistent

Hanne Monrad Salgskonsulent

Redaktør

Produktion

Bodil Ankjær Johansen Tlf. 98 64 50 10

Køb/salg

34

kl. 8.00 til 14.00 Vi ønsker alle en god sommer

Blandede

Nedbrydningsmat. m.v. sælges Peter Pedersen Grafiker

Morten Karlsen Grafiker

Annonce-ekspedition: Man.-tors. kl. 8.00-16.00 · Fre. kl. 8.00-15.00 Indlevering af annoncer: Forretnings- og korrekturannoncer senest torsdag kl. 10.00 Rubrikannoncer senest fredag kl. 12.00 Loppeannoncer senest fredag kl. 9.00 Sats og montage: Himmerlands Tryk A/S Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland A/S Oplag: Vesthimmerlands Avis - 11.525 Distribution: Nordjyske Distribution Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og fotos, der uopfordret indsendes til Vesthimmerlands Avis, ligesom avisen heller ikke påtager sig ansvar som følge af fejl i annoncer eller tekst. Medlem af Provinsens Distriktsblade / Danske Lokalaviser Trend

Her udkommer Vesthimmerlands Avis hver uge: Hyllebjerg

Sønderup

Aars

Haverslev Farsø

Vognsild

Mejlby

Nysum

Østrup

Ullits Vesterbølle

Hvalpsund

St. Binderup Gislum

Gedsted

Aalestrup Simested

Nørager

Klotrup Fjelsø

Hvilsom

Hvam

Hobro

Snæbum

Ulbjerg

20 toiletter og håndvaske Storestøbejernsvinduer partier rør og jernbjælker 1000 Åbenpartier alle hverdage kl. 7-18, lørdag kl. 9-15 Store rør og jernbjælker Se meget mere på:

Møldrup Sundstrup Skals

Åbenwww.is-brdr-nielsen.dk alle hverdage kl. 7-18, lørdag kl. 9-15 Se meget mere på:

Klejtrup

Bjerregrav

www.is-brdr-nielsen.dk

Hersom

nedbrydning og skrotning samt ViTilbud borpå15 km nord for Viborg knusning af beton og jernbeton Tilbud på nedbrydning gives overalt i landet. - og Kunskrotning 36 kr. pr.samt ton knusning af beton og jernbeton gives overalt i landet. - Kun 36 kr. pr. ton

Foulum Viborg Lånum Daugbjerg

Finderup

Vinkel

12 stålspær a 13,5 m. B med 2,5 m. ben 1 Aluport a 2,65 B x 2,50 H 1 Aluport a 2,45 B x 2,05 H 1 Aluport a 7,80 B x 2,70 H 16 håndhuggede 6 x 7” tømmer a 8 mtr. 40 håndhuggede 4 x 4” tømmer a 4 mtr. Nedbrydningsmat. m.v. m.v. sælges sælges 50 Nedbrydningsmat. galv. stålplader til havehegn 120 x 235 Reka stokerfyr 22 2 stk. 30.000 ltr. tanke 11 Reka stokerfyr 22 KW KW 1 stk. 100.000 ltr. tank 14 plastvinduer 0,59 B x 1,05 H 14 plastvinduer 0,59 B x 1,05 H 1 stk. 80.000 ltr. tank dobb. plastdør, buet 11 dobb. plastdør, buet iitop top 2 stk. dobbelte industrihegnslåger 2.15 B x 1,90 H B x 1,90 H 182.15 Bondehusvinduer m/ thermo 20 Terrassedøre 0,95 B X 2,10 35 20 doTerrassedøre med enkeltlagsglas 0,95 BiXforskellige 2,10HH mål foldedør 10,65 B x65,5 H 8,5 mtr. 2 Cimbria elevatorer, 11 foldedør 10,65 B x 2,30 2,30og H Kraftig 6”kridt snegltavler 10 stk. stk.vinduer kridt tavler 1110 B1,35 H1,40 1Velux naturgaskomfur m/4x blus 1 naturgaskomfur 1 dobbelt kølerum m/4 blus 2 redskabsskure 2 502mredskabsskure 25x50 cm fliser 1.500dobbelt m22 gulvog m/ parketbrædder 2 udv. døre thermo 2,38 x 2,38 1.500 og parketbrædder (fyr,dobbelt egmoggulvbøg) 2 udv. døre 2,40 x 2,10 (fyr, eg og bøg) 16.000 liters + 1 6.0001,08 liters tank 12 1stk. BD30 branddøre x 2,08 16.000 liters + 1a 6.000 liters 3013stk. BD Branddøre x Htank 2,10 jerngitterspær 12B m0,90 jerngitterspær 12 mm m/ 2 og 3 låger 20034 stk. stålmandskabsskabe jerngitterspær aa 10 404garderobeskabe a 104,80 m B x 4.50 H 3 jerngitterspær alu ledhejseporte 200 mtr.ledhejseporte 10 og 12 cm I-jern 3 alu 4,80 B x 4.50 H 300m/elhejs chaussesten, sorte og grå m/elhejs alu butiksdøre m. automat. opluk.H 30 2dobbelte plastdøre 1,10 B x 2,30 2Limtræsbjælker alu butiksdøreim. automat.str. opluk. forskellige 200 ståldøre Limtræsbjælker forskellige str. 300 4” rørii træ 50meter terrassedøre og plastik 200 2” rør i træ og plastik 50 terrassedøre 25meter yderdøre 1.500 m2 gulv- og parketbrædder (fyr og bøg) 25 20 yderdøre branddøre 4 jerngitterspær a 10 m 20 500branddøre indvendige døre 5 yderdøre 500 indvendige døre 1000 vinduer døre 500 indvendige 1000 vinduer i forskellige Stenstrup 1000 størrelser 100 vinduer vinduespartier til udestuer 400 overskabe 100 vinduespartier til udestuer Ovenlys kupler til køkken 15Ovenlys Udslagsvaske i porcelæn 400 køkkenelem. garderobesk. kupler og Lægter Tømmer: 2x4”, 8x8” køkkenelem. og7x7”, garderobesk. 10400 toiletter med3x5”, forhøjet sokkel Udslagsvaske i 3x5”, rustfri7x7”, og porcelæn 2x4”,dobbeltskyl 8x8” 10 Tømmer: toiletter med og håndvaske Lægter og forskallingsbrædder 600 støbejernsvinduer Udslagsvaske i rustfri og porcelæn Store partier rør og jernbjælker 20 toiletter og håndvaske Lægter og forskallingsbrædder 8 limtræsbuer uden ben á 19,80 mtr. 1000 støbejernsvinduer

Lee

Vester Velling Terp Hjorthede

Lille Torup

Øster Velling

Vestergade 8 -10 9620 Aalestrup Tlf. 29 48 86 63 www.blaakorsgenbrug.dk Åbningstider: Man. - fre. kl. 10.00-17.30 Lør. kl. 10.00-12.30 Vi modtager med tak brugbart tøj. Ting, sager og møbler. Indlevering af effekter: Indgang i gården i åbningstiden eller i container i gården.

Advokatfirmaet

Jan Poulsen Møderet for højesteret Aagade 8 - 9620 Aalestrup

Tlf: 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

FARVEKOPIER

Thorkil Christensen

Når du blot skal bruge få, flotte brochurer - så lad os fremstille flotte

UDLEJNING

FARVEKOPIER

til dig.

Kontakt: Himmerlands Tryk A/S Aalestrup Tlf. 9864 1255 Fax 9864 1693

Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010


19. august 2015

Side 9

SupergodeTilbud Nok til 4 pers.

2 kg ferske svinemørbrad

Slagteren tilbyder: 1 fyldt svinemørbrad + 1 kg flødekartofler

Stjerneskud

Pr. pakke

Pr. pakke

Pr. stk.

100,Karat kaffe 400 g

79,-

K-salat

Pr. pose

1 pose

8,-

HVER MANDAG

20,Gran Rosso

Pr. stk.

22,Junior bananer

KUN FREDAG:

6 flasker

10,-

189,-

Nektariner

Agurk

1 kg.

Pr. bakke

Pr. stk.

10,-

4,-

Arla mælk

SuperTilbud mailen Supe

1 liter

Få de bedste tilbud direkte på mailen

3

95

Oplys din e-mail adresse, og du modtager de bedste tilbud fra SuperBrugsen direkte på mail. Skriv til 07017@coop.dk - skriv ”SuperTilbud” i emnefeltet.

Åbent alle dage 8-20 SuperBrugsen Aalestrup • Vestergade 32 • 9620 Aalerstrup Tlf.: 96 97 07 97 • Slagter tlf.: 96 97 07 95

Aalestrup


Side 10

19. august 2015

Sport

Vesthimmerland er klar til “Made In Denmark” VESTHIMMERLAND: I morgen torsdag begynder Danmarks største golfturnering “Made In Denmark” i Gatten. Der varmes dog op allerede i aften onsdag, hvor blandt andet Kronprins Frederik deltager. Made In Denmark er en turnering, som sidste år bragte Vesthimmerland på

landkortet i hele landet og ude i Europa. For at byde de mange tilrejsende gæster velkommen er vores kommune nu pyntet og udsmykket med 50 røde/hvide blomsterkummer og 16 store golfbolde fordelt fra Løgstør i nord til Aalestrup i syd. Golfboldene er placeret i Aars,

16 store golfbolde er med til at brande Vesthimmerlands Kommune.

SPINNING I ØSTHALLEN Mandag kl. 19.00 - 20.00 Onsdag kl. 20.00 - 21.00 Sæsonstart 31. august 2015 (til 1. april 2016) Pris: 700 kr. Tilmelding til Hans Jacobsen, tlf. 23 80 95 50 HUSK Betaling via IF Kvik’s hjemmeside

IF KVIK BADMINTON

I ØSTHALLEN MOTIONISTER: Mød op til indmeldelse og fordeling af spilletider: Mandag den 24. august 2015 kl. 19.30 i Østhallen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

kl. 18.00 - 19.00 kl. 19.00 - 20.00 kl. 18.30 - 19.30 kl. 19.30 - 20.30 kl. 17.00 - 18.00

Sæsonstart 31. august • Pris pr. bane: 1.600,00 kr. Evt. senere tilmelding: Judith Laustsen, tlf. 40 68 00 01

OLDBOYS/TURNERINGSSPILLERE Onsdag kl. 19.30 - 21.30 Sæsonstart 2.september • Pris pr. person: 700 kr. Kontakt Peter Andersen, tlf. 50 58 74 03

BØRNE/ UNGDOM ALDER 8 TIL 16 ÅR Mandag 16.30 - 18.00 Sæsonstart 14. september • Pris pr. person 350,00 kr. Træner/ kontakt: Peter Andersen, tlf. 50 58 74 03

+60 / ÆLDRE BADMINTON Onsdag kl. 9.00 - 11.00 Sæsonstart: 2. september • Pris pr. person: 600 kr. Kontakt: Klara Nyrup, tlf. 98 64 92 10 eller Hans Verner Gruhn, tlf. 98 64 92 06

HUSK betaling via IF Kvik`s hjemmeside. Hovedsponsor:

Farsø, Løgstør, Aalestrup, Flejsborg, Vester Hornum, Hornum og Gatten. Blomsterkummerne er fordelt i hele kommunen med blomsten Dahlia. Selve kummerne har vi i kommunen selv fremstillet af cortenstål. - Vi skal bruge Made in Denmark som en naturlig deadline for, at vi alle er med til at løfte kvaliteten i vores produkter, vores kommunikation og ikke mindst vores værtskab. Igen i år forventer vi mere end 80.000 gæster, når Made in Denmark, European Tour-golfturneringen spilles på Himmerland Golf og Spa Resorts baner, 19. til 23. august, siger Anna Oosterhof, kommunal projektleder for Made in Denmark. - Og når vi får så mange gæster til Vesthimmerland vil vi være de bedste værter! Blomster i røde og hvide farver og mega-golfbolde i hele Vesthimmerland er med til at understrege at vi hilse de mange Made in Denmark-besøgende hjerteligt velkommen, fortsætter hun. - Alle bakker op. Både virksomheder og ikke mindst Vesthimmerlands befolkning har udtrykt stor glæde ved, at det via stærke lokale kræfter og gode samarbejdsevner er lykkedes at hente en stor international sportsbegivenhed til Vesthimmerland, supplerer Knud Kristensen, Borgmester i Vesthimmerlands Kommune. “Made In Denmark” slutter søndag, 23. august.

Store og små dystede i fodboldturneringen.

Sportsdagen i Fjelsø bød på mange aktiviteter FJELSØ: Lørdag, 8. august blev der holdt Sportsdag i Fjelsø. Dagen var arrangeret af fodboldklubbens bestyrelse, og stod på gadeog familiefodbold, orienteringsløb på cykel for hele familien og helstegt pattegris. Dagen startede ud med fælles morgenmad i teltet klokken 09.30 inden gadeog familiefodboldturneringen gik i gang. Der var 10 tilmeldte hold fordelt ud på to puljer. Solen skinnede og det trak en masse tilskuere til. Simon Staun grillede pølser og solgte øl og vand. Kampene blev spillet og det endte med Dorthinevej og Peter Madsen i finalen. Dorthinevej trak det længste strå og vandt en velspillet kamp 6-4.

Vinderholdet fra Dorthinevej.

Cykelorienteringsløbet startede klokken 18, og der var 11 hold afsted på ruten som rummede syv forskellige poster. Vinder af løbet

Håndboldopstart Så står håndboldsæsonen for døren og MTIF byder både nye og ”gamle” spillere velkommen til opstart i uge 35, 2015. Første træning er onsdag og torsdag d. 26. og 27. august. Onsdag kl. 16.30 - 17.30: U4 Mix Onsdag kl. 17.00 - 18.00: U6/U8 Mix Onsdag kl. 18.00 - 19.00: U10/U12 piger Onsdag kl. 19.00 - 20.30: U14/U16 drenge og piger Onsdag kl. 20.30 - 22.00: Damesenior Torsdag kl. 16.00 - 17.00: U10/U12 drenge Herresenior: Kontakt Jens-Frederik, tlf. 6177 8213

Vi mangler stadig trænere/hjælpetrænere til nogle af vores ungdomshold, så støt op om dit barns sport og meld dig som frivillig. For nærmere information, kontakt Annika Dalsgaard, tlf. 2275 7332 eller Janni Bjærge Bay, tlf. 4055 9079. Vi glæder os til at se dig! Hilsen Håndboldudvalget, MTIF

blev på hhv. 1. og 2. pladsen Kjær Christensen og The Nielsens. Efter cykelorienteringsløbet var der omkring 120 personer til spisning. Henrik Møller havde stået ved grillen og holdt skarpt øje med den helstegte pattegris som havde fået 6,5 over varmen. Efter spisning blev der spillet grisebingo og aftenen sluttede af kolde øl og vand, god stemning og hygge i teltet. - Vi havde en rigtig dejlig dag, siger Mathias Kristensen fra Fjelsø FF’s bestyrelse og udtrykker tilfredshed og glæde over, at så mange mødte op til den årlige fest.

Vesthimmerlands Avis - når det skal være lokalt!


19. august 2015

Side 11

VisitVesthimmerlands bestyrelse klar til arbejdet

Forlystelser

Tom Cruise kan for femte gang opleves som Ethan Hunt i filmen ”Rogue Nation”, som vises i Bio Aalestrup fra i morgen torsdag, 20. august.

Bio Aalestrup har mange film på plakaten FORLYSTELSER: I morgen torsdag viser Bio Aalestrup Mission: Impossible 5. I “Rogue Nation” (Mission: Impossible 5) arbejder Ethan Hunt fortsat for det tophemmelige IMF (Impossible Missions Force), der desværre ikke er lige så hemmeligt, som det burde være. Syndikatet, en international, forbryderisk organisation, er på sporet af agenterne, som de har tænkt sig at udrydde en efter en. Samtidig bryder CIA sig ikke om IMF’s metoder, så de vælger at opløse specialenheden, og den kompromisløse Hunt bliver sendt på flugt fra sine tidligere arbejdsgivere. For at rense sit navn og stoppe Syndikatet må agenten hente hjælp fra både nye og gamle allierede, og situationen udmunder naturligvis i endnu en umulig opgave.

Fjelsø Forsamlingshus Udlejning

tlf. 51 72 86 61 www.fjelsoe-klotrup.dk

Femte film i serien fortsætter stilen, hvor spektakulære bedrifter fordeles jævnt over hele kloden med Tom Cruise i centrum. Rammen er lånt fra James Bond, og på det seneste overtaget af Fast & Furious-filmene, men når først musikken spiller, og den seneste hemmelige besked selvdestruerer, er vi utvivlsomt i en verden, der tilhører Ethan Hunt. Rollelisten tæller gengangere som Simon Pegg og Jeremy Renner, imens Alec Baldwin  og svenske Rebecca Ferguson  er blandt

de nye ansigter i rækken af Mission: Impossible film. På søndag, 23. august er det ”Den store Biografdag”, hvor man i alle landets biografer kan gå i biografen for halv pris. Det kan man også i den lokale biograf i Aalestrup, hvor man foruden aftenfilmen ”Mission: Impossible 5” også kan se film om eftermiddagen. Det er måske mest for de lidt yngre, idet det er ”Peter Pedal” som første film og derefter er det ”Fantastic Four” som handler om superhelte.

Hotel Simested Kro

Tilbud fra restaurationen

Søndag - mandag - tirsdag - onsdag kl. 17.00 - 20.00 (Også til afhentning ud af huset)

Forret:

Kyllingespyd på salatbund, med dressing & flutes

Hovedret:

Schnitzel à la wiener 200 g. m/ brasede kartofler, ærter & smørsovs

2 retter

120,3 retter

140,-

Schnitzel à la wiener 200 g.m/ brasede kartofler, ærter & smørsovs

KUN 99,-

Dessert:

BIO Aalestrup Aagade 1 • Aalestrup Tlf. 9864 1092 www.bio-aalestrup.dk

Mission Impossible 5

KUN UD AF HUSET

Islagkage eller kaffe/te med lidt sødt

Stjerneskud med 2 stegte fiskefilet, pyntet med rejer

KUN 50,-

Hver torsdag fra kl. 17.00 - 20.00:

kl. 19.00

Den store Biografdag Søndag 23/8 I biografen til halv pris Kl. 14.00:

Peter Pedal 3 Kl. 16.00:

The Fantastic Four Kl. 19.00:

Mission Impossible 5 Danmarkspremiere

Sommeren 92 Tors. 27/8

Billetbestilling på bio-aalestrup.dk

Jan Dyregaard - valgt til VisitVesthimmerlands bestyrelse.

perience Management. Herudover har udviklingschef i Vesthimmerlands Kommune, Anna Oosterhof, en plads i bestyrelsen som observatør. - Bestyrelsens første og væsentligste opgave bliver at sikre, at der etableres en professionel ledelse og et tæt samarbejde med alle kommunens turismeaktører, Vesthimmerlands Kommune og andre interessen-

ter indenfor turisme og erhvervsudvikling, udtaler Claus Birk Larsen. - En af de første opgaver bliver at få udmøntet den tidligere vedtagne ”Fyrtårns strategi” for turismen i Vesthimmerland, fortsætter Claus Birk Larsen. - Dette forudsætter et tæt og forpligtende samarbejde og partnerskab med de enkelte turismeaktører og i særdeleshed med handelstands-, erhvervs- og turistforeningerne i Løgstør, Aars, Farsø og Aalestrup. Der udføres allerede et kæmpe stort stykke lokalt og frivilligt arbejde, som er afgørende for ikke bare den lokale udvikling - men for turismeudviklingen på tværs af hele kommunen. Dette lokale arbejde og engagement bakker VisitVesthimmerland helhjertet op om, siger formanden.

TRÆNGER DIT BARN TIL AT PRØVE

Se mere på OLESTORP.DK

NOGET NYT?

...................................................................................................

.. Til dagligt danner Spejder.. huset rammen om en lang er Spejderhuset i Aalestrup .. række aktiviteter for børn og åbent for alle, og giver dig .. unge fra 0.-9. klasse. muligheden for at opleve spe- ... jderaktiviteter på en ny og .. .. uforpligtende måde. .. Ugentlige mødetidspunkter: . Forældre og børn er meget .. Bævere: 0.–1. klasse velkomne, så kig forbi og få .. Tirsdag kl. 17:30 – 19:00 en smagsprøve på spejderlivet ... Start: tirsdag 18/8 .. sammen. .. Ulve: 2.–4. klasse Arrangementet er gratis, .. Mandag kl. 18:30 – 20:00 .. Start: mandag 17/8 starter kl. 10 og slutter kl. 14. .. .. Spejdere: 5.–9. klasse .. Torsdag kl. 19:00 – 21:00 .. .. Start: torsdag 13/8 .. .. Adresse: .. Rolighedsvej 37 9620 Aalestrup

Lørdag d. 22. august

1

Sundhed/velvære

Stegt flæsk med persillesovs og kartofler

Spis hvad du kan for KUN 99,-

Healing med Soul Body Fusion

Hver fredag fra kl. 17.00 - 20.00: (Lev. ikke ud af huset)

Oksefilet med kartofler, sovs og salater

Spis hvad du kan for KUN 99,Tors. 20/8 - ons. 26/8

VESTHIMMERLAND: Turistselskabet VisitVesthimmerland har holdt sit første, konstituerende bestyrelsesmøde efter byrådets beslutning om at udskille VisitVesthimmerland fra at være en udelukkende kommunal opgave og offentlig organisation til en selvejende institution. ”Det nye” VisitVesthimmerlands´ første bestyrelse har konstitueret sig med direktør for Himmerland Golf & Spa Resort, Claus Birk Larsen, tidligere bankdirektør Poul Damgaard, næstformand, Line Myrup Gregersen, Branding Løgstør, valgt af handelsstandforeningerne i Vesthimmerland, lærer Jan Dyregaard, Vestrup, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Lars Falk, adjunkt UCN - Hospitality and Ex-

TILBUD

FESTMAD UD AF HUSET Minimum 10 kuverter

tilbydes i Simested.

FEST PÅ KROEN

med 3 retter

Forret:

KUN 205,-

Hønsesalat hjemmelavet på ananasring m/flutes eller Røget laks på salatbund m/ dressing & flutes

2 retter

110,-

m/ kaffe og natmad

Hovedret:

3 retter

fra 287,-

Krydderkam m/ grønsager, hvide kartolfer & sovs

130,-

Dessert:

Islagkage med chokoladeovertræk

Tilbudene gælder til den 30. sep. 2015

Frisørbehandlinger til hele familien permanent makeup, extensions og negle

Fest til fast pris

fra 488,-

incl. drikkevarer i 7 timer

Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup Telefon: 98 64 90 13 • www.simested-kro.dk

Tidsbestilling på

tlf. 60 79 01 44

Heidi

Dorte

Åbningstider er:

Klinik for fodterapi Kirsebærvænget 15 9620 Aalestrup Statsaut. fodterapeut

Bodil Wetke

98 64 92 40

Man.-tirs. og fre. 09.00 - 17.00 Onsdag-Lukket eller efter aftale

Tors. 09.00 - 19.00 Lør. 10.00 - 13.00 Online booking Tlf: 98 99 96 20

Borgergade 4 • 9620 Aalestrup

Vesthimmerlands Avis - hvis du vil vide hvad der sker lokalt!

Vivian


Side 12

19. august 2015

Bolig AARS BOLIGFORENING KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

Stillinger/Uddannelse Traktorringridning er en populær aktivitet ved sommerfesten i Østerbølle.

Sommerfest i Østerbølle

- kompetencer til en fremtid med succes

Er du vores nye Faglærer? Hvis du elsker at arbejde med entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, kraner, lifte og mennesker, så er du den helt rette til vores ledige stilling som faglærer. Din profil Du vil indgå i et lærerteam, der løser mange forskellige opgaver, og vi værdsætter personer der: • • • • • •

Er åbne for samarbejde med kolleger og elever Er fleksible over for hvilke opgaver der skal løses og hvordan de bliver løst Vil være med til udvikling af nye undervisningsmetoder/ materialer Brænder for at arbejde med mennesker på forskellige niveauer Har en høj faglighed Vil indgå i et videreudviklingsforløb

Vi tilbyder Som du sikkert allerede ved, er vi omdrejningspunktet for uddannelse i hele branchen i hele Danmark. Det forudsætter, at vi lytter til branchens ønsker, udbyder de rigtige kurser/uddannelser, har attraktive undervisningsfaciliteter og ikke mindst investerer i dygtige medarbejdere.

Af Hanne Monrad ØSTERBØLLE: Sommerfesten i Østerbølle startede i år allerede fredag aften hvor der var arrangeret bilorienteringsløb, hele 11 biler deltog med omkring 40 personer, både voksne og børn. Der skulle løses forskellige opgaver undervejs bl.a. cykling. Lone og Jørgen med besætning vandt løbet og

dermed æren og pligten til at arrangere løb til sommerfesten næste år. For at markere Beboerforeningens 30 års jubilæum havde bestyrelsen inviteret alle til gratis formiddagskaffe, lørdag kl. 10.00 og rigtig mange mødte op og havde en hyggelig formiddag. Også til aktiviteten med DGH (De glade hunde) som træner på Østerbølle stadion var mange mødt

op for at opleve dem give en opvisning i, hvad deres hunde kan og ikke gør. Kl. 14.00 var der så traditionen tro gudstjeneste i teltet, nok med det største antal deltagere i den tid, det har kørt. Efter gudstjenesten var der som noget nyt kåring af årets ”kagekone” og der var i hvert fald kager nok, idet der blev indleveret 15 meget forskellige kager - både af udseende

og smag. Vinderen af kage konkurrencen blev ikke en ”kagekone” men en ”kagedreng” nemlig Hans Jørgen Skov. Derefter skulle vi jo have havetraktortræk, fortæller Johan Fruergaard fra Østerbølle Beboerforening, og det blev lidt af en udfordring, idet det jo regnede en del om formiddagen, hvilket gjorde, at banen var rimelig fedtet. Men traktortrækket blev gennemført, men ikke alle kom lige langt på grund af banens beskaffenhed. Vinder af specialklassen blev Mike Niessing. Vinder af mellemklassen blev Hans Poulsen og vinder af den lette klasse blev Jimmi Møller Nielsen Derefter var der så ringridning i silende regn og vinderen heraf blev Mette Poulsen foran lillesøster. Efter de mange aktiviteter blev der en pause indtil man mødtes igen til aftenfesten med fællesspisning, hvortil der var tilmeldt 64 personer. Maden blev leveret fra Aalestruphallens Cafeteria og alle var enige om, at det var noget fantastisk godt mad. Herefter hyggede man sig bare, store som små, som afslutning på en trods regnen - en vellykket sommerfest i Østerbølle.

Du får derfor Danmarks bedste, mest erfarne og dygtigste undervisningskolleger inden for branchen. Vi har et godt og tæt samarbejde, både med hinanden og vores samarbejdspartnere. Du får en arbejdsdag i et fagligt miljø præget af den nyeste viden inden for branchen. Ansøgningen Søg stillingen via www.erhvervsskolerne.dk/ledigestillinger. Her kan du desuden læse mere om stillingen. Vi behandler ansøgningerne løbende og indkalder til ansættelsessamtaler fra uge 35. Vil du vide mere? Kontakt uddannelseschef Ulf Givskov Bender Tlf. 96981030 / 61554030

Østre Boulevard 10 9600 Aars

Tlf. 9698 1000 Fax 9698 1080

aars@erhvervsskolerne.dk erhvervsskolerne.dk

Vesthimmerlands Avis - 98 64 12 55

Pastor Line Karmann Børding holdt gudstjeneste i teltet.

HF-enkeltfag  Du er med til at sammen sætte dit eget skema  På VUC er vi kendte for: - engagerede lærere - høje karaktergennemsnit - at der er tid og plads til den enkelte

OBU FVU AVU HF

VUC i Aars

GSK

FAGPAKKER

Jyllandsgade 50 B, 9600 Aars. Tlf. 99 300 760 www.vucnordjylland.dk

FLEX OG VUC ERHVERV FJERN

Bilorienteringsløbet bød på udfordrende opgaver undervejs.

Ung student fra Testrup til Tanzania TESTRUP: På søndag, 23. august, vil det i forbindelse med gudstjenesten i Aalestrup Kirke blive markeret, at der atter udsendes en volontør fra Vesthimmerlands Provsti. Den nye volontør er Ida Hjul Andersen, Testrup, som blev student i sommer. Hun rejser i tre måneder til Tanzania som frivillig i Danmissions arbejde. Efter jul vil Ida Hjul Andersen i tre måneder være til rådighed for sognene i Vesthimmerland til møder, konfirmandundervisning, minikonfirmander, spejdere med flere. Hele ”projektet” er som sædvanlig gjort muligt takket være økonomisk opbakning fra menighedsrådene. Om sit kommende op-

Ida Hjul Andersen, Testrup, rejser til Tanzania i samarbejde med Danmission.

hold i Tanzania siger Ida Hjul Andersen selv: - 26. august rejser jeg til Tanzania i samarbejde med Danmission, hvor jeg

skal arbejde på en skole, der hedder Karaseco, Kargagwe Secondary School, der ligger i Karagwe, hvor jeg skal undervise i engelsk. På denne rejse ser jeg særligt frem til møde inspirerende mennesker og en anderledes, men fascinerende kirke. Jeg håber at kunne inspirere og blive inspireret af de folk, jeg møder på min vej, samtidig med at lære og forstå en fremmed kultur. Jeg glæder mig meget til den kommende tid med nye og spændende oplevelser. Det er nu sjette gang at provstikomiteen i Vesthimmerlands Provsti står bag udsendelse af en volontør. - Vi glæder os over, at det igen kan lykkes, udtaler Christian Bach Iversen på komiteens vegne. Hvis nogen allerede nu ønsker at booke et besøg af Ida Hjul Andersen i januar, februar eller marts, kan man henvende sig til provstikontoret.


19. august 2015

sælges:

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Labradorhvalpe med stam-/ sundhesbøger. Forældre HD og AD, 1. kl. Far: Engelsk, dansk working Champ. Jagt- og familiehund. Salgsklare 2. sept. Tlf: 21 78 77 74/28 34 88 56

Syv lokale aviSer for Samme priS! 89.121 eksemplarer

HIMMERLANDS AVISERNE

Gasgrill. Pris 400 kr. Tlf: 20 72 12 99

Ægte Papillonhvalpe. 2 tæver, 1 han. Født 5/5-15. sort/hvid. Fast pris 4.500 kr, pr. stk. Ved Aars Tlf: 22 82 87 67 4 sommerdæk Nokian med Samurai alufælge 215/45 ZR17 4 x 111, passer til Peugeot 406. kr. 3500

...fra kyst til kyst

Tlf: 22 82 87 67 4 sommerdæk 195/ 60 R 14 med alufælge - 4 x 11 passer til Peugeot 405. kr. 1.800 Tlf: 22 82 87 67

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING

Aluminiumsdør 100 x 210 cm. Vraphø rundballer. Trykknap telefon, store tal. Tlf: 21 42 71 45

NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

- en stærk løsning… købes: Dødsbo Vi køber og tømmer døds - og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 40 65 56/20 70 92 34

Antik svensk, sort gyngestol. kr. 400 - original maling

Alt jern og skrot. Gode priser samt hurtig afhentning. Tlf: 25 47 13 12

Tlf: 21 75 39 01 Bekæmp myrerne med effektivt naturprodukt, ufarlig for husdyr, drøjt og billigt. 1 ltr. tørstof kr. 150, er rigelig til en sæson. TREND Tlf: 23 92 11 97 Brugt plæneklipper. B.S. motor. Nyrenoveret, Pris 300,-. Jeg kan også rep. din gamle maskine. Træffes bedst efter kl. 15.15

Gårdharve til havetraktor. Trillebører, kassestand ikke afgørende. Tæpperenser. Langskaftet 3 -4 flanet fork. Tænder til harve -eller radrenser. Aalestrup. Tlf: 51 34 23 49 Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os!! Tlf: 27 20 46 97

Tlf: 30 31 98 94

Jagt søges. Alt har interesse Tlf: 40 78 54 36

HIMMERLANDS AVISERNE

Havehøns krydsninger, silkehøns + toppede + araucana hønninker i alm. str. Høner 75 kr., hanner 50 kr. Store Bibderup Tlf: 52 38 13 01

Flot og velholdt AEG opvaskemaskine, type Øko Favorit, 60800 Sensorlogic, helt som ny. Ældre AEG vaskemaskine, ok stand. Samlet pris kr. 1500. TREND Tlf: 23 92 11 97

Nyopsyede rødspættegarn, hummergarn. Så længe lager haves. Tlf: 98 63 62 36 Stort loppemarked på Testrupvej 12, Aalestrup, lørdag og søndag d. 22. og 23. aug. kl. 10.0016.00. Ledige stande udenfor. Loppepigerne Tlf: 52 17 71 72 Ærter - pluk selv. Nyopgravede kartofler og gulerødder. Rødbeder og spidskål. Grandgaardsvej 44, 9620 Aalestrup. Tlf: 51 29 51 63 2 stk. herrecykler, 3 gear 2 stk damecykler Cykeltrailer, sofabord, drengecykel Havebænk med bord Trædrejemaskiner Tlf. 23417086 Tlf: 23 41 70 86 3 rødspættegarn, 6 åleruser, samlet pris kr. 700. Endv. velhjoldt hobby-høvlebænk. Kr. 250. Tlf: 25 38 81 69 30 m løvtræ 1 - 2 m stykker. Giv et bud. Tlf: 40 32 01 34 3

50 m3 tørt træ 1 - 2 m længde. Giv et bud. Tlf: 40 32 01 34 Brænde, grantræ 20 m, savet og kløvet, tørt, 35 cm langt. Pris 5.500 kr. Evt. leveret. Tlf: 98 55 00 07/26 23 98 95 Brænde. Gran kr. pr. m 200,-. Løv fra kr. pr. m 295,-. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30 Loppemarked den 22. og 23. august fra kl. 10-16 i laden på Hjortholmvej 33, Suldrup. Kom og gør et kub med tøj, nips, møbler, lamper m.m. Tlf: 23 96 25 26

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande! Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

Vesthimmerlands Avis, Borgergade 17, 96209600 Aalestrup Aars Avis, Himmerlandsgade 150, Aars SENEST fredag fredag kl. senest kl. 9.00 9.00

Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Kontant

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter.Alt- Momsregi strerede Loppemarked. i garagen max. UdenforkantilIKKE andre personerkr.og5.virksomheder bruge lopripser. den 22. - 23. august kl. 10 men henvises til avi62, sens øvri9640 ge - pemarkedet, 16 på Gunderupvej Farsø spalter. Nyt oliefyr. 2 stk. Djurs solvarme. stk. Atmos Kedel. 1 stk. Hvilke1 effekter kan IKKE annonceres? akkomuleringstank 2000 L Du kan IKKE bruge loppemarkedet l annoncerTlf: 40ti32 01 34

ing af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler,

Stort flyttesalg søndag den 23. august på Bæveren Støvring campingvogne, motorcykler og36, landbrugsmaskkl. 10-16. Plæneklipper, Weiner, herunder også traktorer. (Disse ting henbergrill, møbler og meget mere. Kom gørdsvi ets avi godt køb. vises og til henhol sens EJENDOMSSIDER, Tlf: 28 57 11 92/29 MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER93ell58 er evt.38

til rubri kken KØB OG SALG).4,5- DuT. kanDrenge IKKE Tim combittipvogn cykel 3 gear 9-11 år. Brænde saindrykke annoncer med angivelse af dato og vet/kløvet tørt. klokkeslæt. Disse annoncerTlf: henvi40 ses ti45 l rubri96kken06

Side 13

Betaling: Kontant ved indlevering af annoncen, eller Send via e-Mail:

annonce@ himmerlandsgruppen.dk og overfør Betalingen via Swipp

tlf. 24 61 42 73

BEKENDTGØRELSER.

Flyttesalg, sofaer, lænestole, borde, store og små ting der ikke bliver plads til. Lørdag d. Hvor stor må annoncen være? 22. august kl 10-15 Leharparken 37Annoncen Frejlevmå HØJST fylde 20 ord. Det første

ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce.

Sælges: Stor zinkbalje ca. 80 Hvad500 kosterkr.en loppeannonce? liter. 71ng.63 KUN kr. 50.00 pr. annonceTlf:for29 hver62 indrykni

Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): AarsAvis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE!

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter.Annoncer til loppemarkedet kan IKKEindtelefoneres.

Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne Hvor stor må annoncen være? i første Annoncenbringes må HØJST fylde her 20 ord. Det ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnesførstkommende hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til efter salg, endnummer en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. indlevering!

priSer:

Se eKSeMpler:

50

kr.

for almindelig loppeannonce med op til 20 ord.

Flot gl. sofa, pænt grønt betræk og mahognitræ. L; 190 cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 cm. Pris:1.000 kr. Tlf: XX XX XX XX

100

kr.

for loppe­ annonce om f. eks. loppe­ marked med angivelse af tid og sted.

Stort loppemarked i laden på Hverrestruplund, Eveldrupvej 41, 9620 Aalestrup. Alt fra nips til møbler, design, retro, teak. Lørdag og søndag 10-16 Tlf: XX XX XX XX

150

kr.

for loppe­ annonce med billede og op til 20 ord.

Flot velourstue. Meget velholdt. Pris 3.500,Tlf: XX XX XX XX

Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen du kan annoncere med alt brugt fra hjemmet, dog ikke biler, motorcykler, eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i campingvogne og traktorer. annoncer herom henvises til avisens øvrige frimærker. - Husk: Breveannonce­rubrikker. sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter! Hvor bliver annoncen indrykket?


Side 14

19. august 2015

UGENS TV

19. - 25. august 2015 Du kan vente dig DR1 fredag kl. 21.25 Amr. komedie fra 2012 med bl.a. Cameron Diaz og Jennifer Lopez Fem par er på vej til at blive forældre - en rejse, der kommer til at vende op og ned på deres liv. Tv-berømthederne Jules og Evan ind-

DR1 torsdag kl. 20.30: “Et glimt af Danmark”

ser hurtigt, at det hektiske kendis-liv er den rene svir sammenlignet med at vente barn. Fotografen Holly kan ikke blive gravid, men er parat til at rejse kloden rundt for at adoptere - mens hendes mand er begyndt at få kolde fødder.

Min søsters børn

TV2 torsdag kl. 22.40: “Rocky”

DR1 lørdag kl. 20.00 Dansk familiefilm fra 2001 med bl.a. Peter Gantzler og Wencke Barfoed Erik Lund er en anerkendt professor i børnepsykologi. Da hans søster og hendes mand tager på ferie, får han mulighed for at afprøve

sine teorier i praksis. Han har nemlig tilbudt at passe hendes fem børn i deres faldefærdige hus, men ved bestemt ikke, hvad han har sagt ja til. Og snart kommer Erik Lunds teorier om fri opdragelse på en hård prøve.

DR1 lørdag kl. 21.15: “Kriminalkommissær Barnaby” Livet - og døden - efterligner kunsten, da Midsomer rammes af en række bizarre mord.

Fight Club DR1 fredag kl. 20.00: “Versus” Versus er tilbage med en ny sæson fuld af vanvittigt vilde dueller.

TV2 fredag kl. 22.55 Amr. actiondrama fra 1999 med bl.a. Edward Norton og Brad Pitt En anonym mand lider af søvnløshed, og har svært ved at finde en mening med livet, men da han møder den karismatiske Tyler, sker der

noget. Sammen danner de en hemmelig klub, hvor mænd slår sig selv halvt ihjel i blodige nævekampe for at føle at de lever. Efterhånden som tiden går, kommer de mere og mere på kant med det omgivende samfund - og volden eskalerer på grusom vis.

TV2 lørdag kl. 20.00: “Rundt på gulvet” Alt kan ske, når seks af Danmarks absolut sjoveste mennesker skal en tur ”Rundt på Gulvet”!

Ocean’s Twelve

UGENS TV

TV2 fredag kl. 21.00: “Ocean’s Eleven” I løbet af en aften vil Danny og hans elleve hjælpere lænse tre kasinoer for 150 millioner dollars. ONSDAG DR1 05.25 Ønskehaven 05.55 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.25 Formiddagsprogrammer 10.25 Antikkrejlerne. 2 afsnit 11.55 Bonderøven 12.25 Eftermiddagsprogrammer 15.30 Taggart. 2 afsnit 17.00 Store forretninger 17.50 TV Avisen 18.00 Auktionshuset 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Guld i Købstæderne 21.00 Ro i sjælen 21.30 TV Avisen med Penge og Sporten 22.30 Kommissæren og havet 00.00 Kystvagten 00.45 De heldige helte 01.30 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Madmagasinet 11.25 Kulinariske globetrottere 12.20 Lyssky chokolade 13.05 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Naturtid 17.00 DR2 Dagen 18.15 Bag om den britiske overklasse 19.15 Livet som milliardær 20.00 Rige russere i London 21.00 Arne Dahls A-gruppen 22.00 Ti stille kvinde 22.30 Deadline 23.00 Et liv i sus og dus 23.50 Penge, magt og den amerikanske drøm 00.50 Mig og millionerne 01.40 Deadline Nat

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.45 Stjernerne på slottet 13.35 Hva’ bruden ikke ved 14.25 Felix rykker ind 15.15 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.10 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 19.00 Nyhedsblok 20.00 Hvem sagde vuf? 20.50 Fantastiske fund 21.35 Fantasifulde rum 22.00 Nyhedsblok 22.40 Million Dollar Baby. Amr. drama fra 2004 01.00 Station 2 Politirapporten. 2 afsnit 02.00 Cold Case 02.50 Natfjernsyn

TORSDAG DR1 05.25 Vagn i København 05.55 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.25 Formiddagsprogrammer 10.25 Antikkrejlerne. 2 afsnit 11.55 Bonderøven 12.20 Eftermiddagsprogrammer 15.25 Taggart. 2 afsnit 17.00 Store forretninger 17.50 TV Avisen 18.00 Auktionshuset 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Bonderøven 20.30 Et glimt af Danmark 21.00 Kontant 21.30 TV Avisen med Bag Borgen og Sporten 22.30 Kriminalkommissær Foyle 00.05 Kystvagten 00.50 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Penge 11.25 Kulinariske globetrottere 12.20 De nøgne fra Skt. Petersborg 12.45 Når mænd er værst. 2 afsnit 13.30 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Naturtid 17.00 DR2 Dagen 18.15 Rige russere i London 19.15 Livet som milliardær 20.00 Necker Island 21.00 Halløj på badehotellet 21.35 Overklassens sexorgier 22.30 Deadline 23.00 Milliardærernes løfte 23.55 Et liv i sus og dus 00.40 Nettets nyhedsrebel 01.35 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.45 Stjernerne på slottet 13.30 Hva’ bruden ikke ved 14.25 Felix rykker ind 15.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.10 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 19.00 Nyhedsblok 20.00 Når mobilen ta’r magten 20.50 Station 2 22.00 Nyhedsblok 22.40 Rocky. Amr. drama fra 1976 00.45 Station 2 Politirapporten. 2 afsnit 01.50 Cold Case 02.40 Beauty and the Beast 03.25 Natfjernsyn

UGENS TV

TV2 lørdag kl. 21.05 Amr. krimikomedie fra 2004 med bl.a. George Clooney og Julia Roberts Danny Ocean røvede sammen med sin bande et velspækket kasino, og nu står banden overfor et nyt gigantisk job. De planlægger en

FREDAG DR1 05.35 Vagn i København 06.05 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.35 Formiddagsprogrammer 10.25 Antikkrejlerne. 2 afsnit 11.55 Bonderøven 12.20 Eftermiddagsprogrammer 15.25 Taggart. 2 afsnit 17.00 Store forretninger 17.50 TV Avisen 18.00 Auktionshuset 18.30 Nyhedsblok 19.00 Disney Sjov 20.00 Versus 21.00 TV Avisen med Vejret 21.25 Du kan vente dig. Amr. komedie fra 2012 23.10 Léon. Amr./fransk thriller fra 1994 00.55 En amerikansk familie 02.20 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Bag Borgen 11.25 Kulinariske globetrottere 12.10 Olafur Eliasson: Space is Process 13.30 Javel, hr. minister. 2 afsnit 14.30 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Naturtid 17.00 DR2 Dagen 18.10 Penge, magt og den amerikanske drøm 19.10 Opråb fra 80’erne 20.00 Wall Street. Amr. drama 22.00 Vi ses hos Clement 22.30 Deadline 23.00 JERSILD minus SPIN 23.45 60 Minutes 00.30 Beyond Borders 02.25 Deadline Nat

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.45 Stjernerne på slottet 13.35 Hva’ bruden ikke ved 14.20 Felix rykker ind 15.10 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.10 Hvem vil være millionær? 17.00 Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’ aften Danmark 19.00 Nyhedsblok 20.00 Klipfiskerne. Dansk underholdning 21.00 Ocean’s Eleven. Amr. thriller fra 2001 22.55 Fight Club. Amr. drama fra 1999 01.15 Limbo. Norsk drama fra 2010 03.00 Cold Case 03.50 Natfjernsyn

række spektakulære røverier i Rom, Paris og Amsterdam. Deres uheld er, at kasinoejeren Terry Benedict vil have hævn, politikvinden Isabel Lahiri er på nakken af dem, og samtidig er der konkurrence fra den franske tyv Baron François Toulour.

LØRDAG DR1 05.05 Vagn i København 05.30 Rejsen langs Norges kyst 06.10 Kyst til kyst - Vestkysten 07.10 Formiddagsprogrammer 10.35 I farezonen 11.25 Guld i Købstæderne - Varde 12.25 Store forretninger 13.10 Eftermiddagsprogrammer 15.00 Den Store Bagedyst 16.00 Held i uheld 17.30 Versus 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.10 Superdyrlægen 20.00 Min søsters børn. Dansk familiefilm fra 2001 21.15 Kriminalkommissær Barnaby. Eng. krimiserie 22.45 Vera: Kvinden i toget 00.15 The Liability. Eng. thriller 01.35 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 Morgen 09.00 Tidens tegn 09.50 Kulinariske globetrottere. 3 afsnit 12.20 Shishkebab 13.00 Farligt job - paramediciner i Guatemala 13.50 Bryllup bag tremmer 14.35 DR2 Tema: DR2 ser dobbelt 17.10 A Perfect World. Amr. drama fra 1993 19.20 I krigens skygge - Den gode vilje 20.00 DR2 Tema: Diktatorer 22.30 Deadline 23.00 Wall Street. Amr. drama 01.00 Swimming with Sharks 02.30 Natfjernsyn

TV2 06.00 Børne-TV 08.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Hvem vil være millionær? 12.55 Klipfiskerne 13.45 Rundt på gulvet 14.40 Hvem sagde vuf? 15.30 Peter Pan. Amr. eventyrfilm 17.25 Vi elsker biler 18.00 Nyhedsblok 18.25 Bli’r du plukket? 19.00 Nyhedsblok 19.45 Sportscenter 20.00 Rundt på gulvet 21.05 Ocean’s Twelve. Amr. krimikomedie fra 2004 23.10 James Bond: Agent 007 i ilden. Agentfilm fra 1965 01.20 Luftens sidste mester. Amr. actionfilm fra 2010 03.10 Natfjernsyn

19. - 25. august 2015

DR1 søndag kl. 23.40: ”Mit liv som geisha”

SØNDAG DR1 05.15 Vagn i København 05.45 Rejsen langs Norges kyst 06.25 Midt i naturen 07.20 Formiddagsprogrammer 10.45 I farezonen 11.35 Kyst til kyst 12.35 Taggart: Den store Sabina 14.15 Eftermiddagsprogrammer 17.30 Guld i Købstæderne - Varde 18.30 Nyhedsblok 19.00 Søren Ryge præsenterer 19.35 David Attenborough og naturens gåder 20.00 Mord i Skærgården: I nat er du død. Svensk krimiserie 21.00 21 Søndag 21.40 Fodboldmagasinet 22.10 Beck: Drengen i glaskuglen 23.40 Mit liv som geisha. Amr. romantisk drama fra 2005 02.00 Natfjernsyn

DR2 08.00 DR2 Morgen 09.00 Under fire øjne 09.50 Kulinariske globetrottere. 2 afsnit 11.25 Walkabout 12.05 Eftermiddagsprogrammer 16.25 DR Dokumentar 17.10 Vera Cruz. Amr. western 18.40 Skandale! 19.20 I krigens skygge - Den amerikanske forbindelse 20.00 De ekstremt rige - og os andre 20.50 Nak & Æd 21.30 Send flere penge! 22.30 Deadline 23.00 JERSILD minus SPIN 23.45 The Good Life 01.15 Natfjernsyn

TV2 06.00 Børne-TV 08.00 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhederne 12.10 Vi elsker biler. 7 afsnit 16.00 La Vuelta: 2. etape 17.45 La Vuelta: Studiet 18.00 Nyhedsblok 18.25 Razzia - SKAT rykker ud 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Toppen af poppen 21.00 Here Comes the Boom. Amr. komedie fra 2012 22.50 Anders Matthesen: Vender tilbage - live fra Østre Gasværk 23.45 Anders Matthesen: Vender tilbage - ekstranumre fra Østre Gasværk 00.45 Station 2 01.50 Natfjernsyn

TV2 søndag kl. 21.00: ”Here Comes the Boom”

MANDAG DR1 05.05 Vagn i København 05.40 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.10 Formiddagsprogrammer 10.25 Antikkrejlerne. 2 afsnit 11.55 Bonderøven 12.25 Eftermiddagsprogrammer 15.15 Taggart. Skotsk krimi. 2 afsnit 16.55 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Auktionshuset 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Sporløs 20.45 På Ubestemt Tid 21.30 TV Avisen med Horisont og Sporten 22.30 Sirener. Eng. krimiserie 00.00 Kystvagten 00.40 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Kontant 11.30 Livet ud ad Landevejen 12.00 Kulinariske globetrottere 12.45 Danske Vidundere 13.05 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Naturtid 17.00 DR2 Dagen 18.00 Klovn i en krigszone 18.30 Magtens netværk i Mumbai 19.15 Livet som milliardær 20.00 Dronningen af Versailles 21.30 Den rigeste procent 22.00 Virkelighedens Arvinger 22.30 Deadline 23.00 The Newsroom 00.05 Overklassens sexorgier 00.55 Et liv i sus og dus 01.50 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Stjernerne på slottet 13.30 Hva’ bruden ikke ved 14.15 Felix jagter vejen til succes 15.05 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.00 Nyhedsblok 16.15 La Vuelta: 3. etape 17.45 La Vuelta: Studiet 18.00 Nyhedsblok med Go’ aften Danmark 20.00 Savnet 20.50 Langt ude på prærien 21.25 For ung til min krop 22.00 Nyhedsblok 22.45 Lærkevej. Dansk dramaserie. 2 afsnit 00.20 Station 2 Politirapporten. 2 afsnit 01.25 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 05.10 Vagn i København 05.45 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 06.15 Formiddagsprogrammer 10.25 Antikkrejlerne. 2 afsnit 11.55 Bonderøven 12.25 Eftermiddagsprogrammer 15.15 Taggart. 2 afsnit 16.55 Herskab og tjenestefolk 17.50 TV Avisen 18.00 Auktionshuset 18.30 Nyhedsblok med Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.45 DR Dokumentar 21.30 TV Avisen med Madmagasinet og Sporten 22.30 Camilla Läckbergs Prædikanten 23.30 Politiskilt 56 00.15 Natfjernsyn

DR2 07.00 DR2 Morgen 11.00 Horisont 11.25 Livet ud ad Landevejen 11.55 Kulinariske globetrottere 12.45 Danske Vidundere 13.00 Eftermiddagsprogrammer 16.00 Jimmys madfabrik 16.30 Drømmehaver 17.00 DR2 Dagen 18.00 Veteranerne 18.30 Magtens netværk i Moskva 19.15 Livet som milliardær 20.00 Milliardærhotellet 20.45 Dokumania: Rockefellerbedrageren 22.30 Deadline 23.00 Stakkels os! 23.55 Necker Island 00.55 Natfjernsyn

TV2 06.00 Nyhedsblok 06.30 Go’ morgen Danmark 12.00 Nyhedsblok 12.40 Stjernerne på slottet 13.30 Hva’ bruden ikke ved 14.20 Felix jagter vejen til succes 15.05 Grænsepatruljen. 2 afsnit 16.00 Nyhedsblok 16.15 La Vuelta: 4. etape 17.45 La Vuelta: Studiet 18.00 Nyhedsblok med Go’ aften Danmark 20.00 Hjemme i Danmark 20.50 Loppe Deluxe 21.25 Politiskolen 22.00 Nyhedsblok 22.45 Gordon Ramsays køkkenmareridt 23.30 Verdens dyreste mad 00.25 Station 2 Politirapporten 01.30 Natfjernsyn

19. - 25. august 2015


19. august 2015

Side 15

Klassisk grundgymnastik for voksne i Møldrup MØLDRUP: Sommerferien er slut og Gymnastikforeningen Møldrup er ved at gøre klar til den kommende sæson. Crossfit for seje kvinder og mænd begynder allerede i slutningen af august med Henrik Albertsen som instruktør. Her er der garanti for sved på panden, når der trænes med traktordæk, tov, sandsække m.m. Som noget nyt i år tilbyder Henrik om mandagen også Crossfit Junior, så man håber der er nogle seje unge mennesker mellem 14 og 17 år, der har lyst til at supplere deres primære idræt med en gang styrketræning eller som bare trænger til at få den dovne sved ud af kroppen. Holdet for juniorer starter dog først op i uge 38 sammen med de øvrige tilbud der er i foreningen. BodyMix er et nyt tiltag som erstatter Crossdance.

Anne Albæk Kristensen står i spidsen for træningen, der indeholder elementer fra både zumba og crossdance med input af styrkeøvelser for både baller, mave og lår. Anne har netop taget DGI’s Instruktøruddannelse og har været aktiv på bl.a. Crossdance sidste år. Traditionel gymnastik for voksne er også et nyt tiltag denne sæson. - Mange af lokalforeningernes tilbud til det voksne publikum henvender sig primært til fitness-udøverne. Derfor er det dejligt, at vi i år har mulighed for at tilbyde gymnastik for voksne, siger Lotte Glerup Nielsen og vi håber at mange har lyst til at komme forbi for at se om det er noget for dem. 26-årige Anna Mogensen står for den daglige træning som henvender sig til voksne piger/damer fra 18 år og opef-

Møldrup Gymnastikforening er klar med et nyt omfattende program.

ter. Hun håber at såvel 20 som 30-40 årige vil møde op til en gang klassisk grundgymnastik, sved på panden og serietræning med henblik på forårsopvisningerne i 2016. Det er intet krav at man har gået til gymnastik før, men man skal have lyst til at lave gymnastik og rytmiske sekvenser.

Cirkeltræning vil Emma Winckles som sidste år, stå i spidsen for frem til jul. Gerda Blaabjerg Larsen vil igen i år tilbyde tre yogahold og et gymnastikhold for Modne damer. Der plejer at være rigtig god opbakning til holdene, så det vil være en god idé at blive

skrevet op eller tilmelde sig på gymnastikforeningens hjemmeside allerede nu, for at sikre sig en plads på holdet. M/K 50+ er et mixhold for både kvinder og mænd, som træner hver torsdag eftermiddag med Kirsten Jacobsen som instruktør. Tove Hjorth fortsætter igen i år med Folkedans, hun håber at nye som gamle dansere vil møde op til et par hyggelige timer med dans, kaffe og hyggeligt samvær. Ud over de elleve juniorog voksenhold tilbyder gymnastikforeningen også fem børnehold. Sanne Lausten og Kamilla Hinges står for leg, tons og tummel på puslingeholdet for drenge og piger i alderen fra tre til fem år. Sissel Winckles og Remie Clop vil som sidste år stå i spidsen for begge springholdene. Her vil der være leg og

spring for de små og mere seriøs springtræning for de store. Begge hold henvender sig både til drenge og piger. På rytmeholdene vil det som sidste år være Sanne og Kamilla som har ansvaret for leg, dans og rytme for de små rytmepiger og Sarah Nedergaard som vil stå for de store Powergirls. Her vil blive introduceret forskellige håndredskaber, dansetrin og rytmiske sekvenser. - Det er endnu ikke lykkedes for gymnastikforeningen at finde instruktører til forældre/barn holdet, men vi håber stadig på at vi kan nå det inden sæsonstart, som for de fleste hold er i uge 38, slutter Lotte Glerup Nielsen som orienterer om, at man kan se mere på foreningens hjemmeside og ellers kan man bare møde op til en prøvetræning den første træning.

Find din fagmand Færdigblandet beton - også udlægning med bånd Levering af sand og grus! MOBIL BETON ApS

ApS

Tlf. 98 64 50 14

Telefon 30 86 96 70 (dag) - 98 52 40 03 (aften)

ole@smede-vvs.dk www.smede-vvs.dk

TONNYS VVS A/S

V/ Mikael Sadolin Pedersen Bjergegaardsvej 4, Aalestrup

98 64 12 77

Autoriseret gas-, vand- og sanitetsmester

AALESTRUP EL-SERVICE

b

MØLDRUP • SKALS Kontor og værksted:

Erhvervsvej 2, 9632 Møldrup

Tlf. 86 69 18 38

- EN AFDELING AF SIMESTED EL-SERVICE ApS

Vi er medlem af: Varmepumpeprdningen

Arne Knudsen

Vand • Varme • Sanitet • Ventilation • Solceller • Naturgas • Solvarme • Jordvarme - Blik Mail: tonny@tonnysvvs.dk • www.tonnysvvs.dk

20 14 61 01

El-installationer i landbrugsbedrifter

Montør Hans Leegaard mobil 20 48 52 76

Vi ønsker alle en god Revlingefest

El-installationer i bolig, landbrug og erhverv Salg og reparation af hvidevarer

Find DIN fagmand l Nybygning l Tilbygning

l Køkken

montering

l Renovering

NYT: Udlejning af 18 m lift

ApS Bjergegaardsvej 4 Mobil 40 31 84 64 kbj.byg@gmail.com www.kbj-byg.dk l

l

Vand · Vand · Varme · Sanitet · Naturgas

Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 86 69 20 99 E-mail: info@moeldrupvvs.dk www.møldrupvvs.dk

MØLDRUP VVS A/S

Aut. GAS- og VANDMESTER Mogens Kastrup Nielsen GAS- og VANDMESTER Dennis Würtz . mobil 21 42 58 99

Søhalevej 8 - Hvilsom - Tlf. 98 54 84 15

- Alt i tømrer- og snedkerarbejde - Nybygning - Til- og ombygning - Erhvervs - og landbrugsbyggeri

Arne Albertsen og Martin Nielsen

Priv. 86 69 16 60

Tlf. 40 59 80 80 · 98 64 13 00

Quick-Guide - til din lokale fagmand

Beton/Cement:

Mobil Beton ApS 30 86 96 70 / 98 52 40 03

Elektriker:

MØLDRUP VVS A/S

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Priv. 86 69 21 16

Varme Sanitet · Solvarme · Jordvarme · Blik · Uforpligtende tilbud · Store / små opgaver

Aalestrup Installationsforretning siden 1926 Aut. el-installatør Hans Kristian Nielsen

Find DIN fagmand

- i Vesthimmerlands Avis!

En Lys Idé 40 59 80 80 / 98 64 13 00 Aalestrup El-Service 20 14 61 01

Tryksager:

Gedsted Bogtrykkeri 98 64 50 10 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Tømrer/Snedker:

Hvilsom Tømrer- og Snedkerforr. 98 54 84 15 Tømrer og snedker Kim B. Jørgensen 40 31 84 64 / 98 64 26 10

VVS:

Arne Bach Pedersen ApS 98 64 12 77 Gedsted Smede & VVS 98 64 50 14 Møldrup VVS 86 69 20 99 / 40 20 93 99 Tonnys VVS A/S 86 69 18 38


Side 16

19. august 2015

-RKQ)UDQGVHQ(UKYHUY6DOJRJXGOHMQLQJDIDOOHW\SHUHMHQGRPPH $DUV6S’QGHQGHHMHQGRPYHGWLOEXGVJLYQLQJ

 V G X 7LOE LQJ JLYQ

³EHQWKXVWRUV GDJGHQIUD NO

2YH$QGHUVHQ

%DQHJÏUGVYHM 9HOKROGWHUKYHUYVHMHQGRPFHQWUDOWEHOLJJHQ GHL$DUVYHOHJQHWWLOIOHUHIRUPHUIRUOLEHU KYHUYEXWLNRORJHYWHQRPE\JWLOEROLJHU (MHQGRPPHQV’OJHVYHGWLOEXGVJLYQLQJ

$DUVOHMOLJKHGHURJHUKYHUY

+REUR(MHQGRPPHGPXOLJKHGHU%XGIULVW 

 *UXQG  (WDJHPª  %\JJHÏU 

(QHUJLP’UNH

'

$%% $

/•JVW•U,19(67(5,1*

ED

NYH

2YH$QGHUVHQ

+MRUWNM’UVYHM (UKYHUYVDUHDOHWHUSWLQGUHWWHW PHGERZOLQJFHQWHURJVHOVND EVORNDOHU9LOODPHGOHMOLJKHGHU OHMOLJKHGHUVDORYHUHUKYHUY

 *UXQG %ROLJ .’OGHU %\JJHÏU

    (QHUJLP’UNH

'

$%%

2YH$QGHUVHQ

/LOOHP•OOHYHM (MHQGRPPHQHURSI•UWLWLO EUXJIRUVNROH3ÏGHQVWRUH JUXQGHUGHUDQODJWSDUNHULQJV SODGVIRUDQE\JQLQJHQVDPWHW VWRUWJU’VDUHDO

5RVOHY)ORWHMHQGRPPHGXQLNSODFHULQJYHG+YDOSVXQG

*UXQG (UKYHUY .’OGHU (QHUJLP’UNH  

)

$%%

2YH$QGHUVHQ

7RUYHJDGH $WWUDNWLYHMHQGRPPHGJRGSOD FHULQJLFHQWUXP (MHQGRPPHQHUIXOGWXGOHMHW ,QGUHWWHWPHGEXWLNNHURJ NRQWRUSÏVDO

 *UXQG  (WDJHPª  %\JJHÏU  (QHUJLP’UNH

'

$%%

+DYHUVOHY,QYHVWHULQJVHMHQGRPPHGOHMHPÏO

2YH$QGHUVHQ6XQGV•UHYHM (MHQGRPPHQVSODFHULQJYHGVXQGHWL6DOOLQJJLYHUHQXQLNXGVLJWRJ PXOLJKHGHUQHIRURYHUQDWWHQGHJ’VWHUWLODWQ\GHRPJLYHOVHUQH 2PUÏGHWHUXGODJWVRPUHNUHDWLYWRPUÏGH 0XOLJKHGIRUSURMHNWWLOIHULHEROLJHU

*UXQG %ROLJ (WDJHPª %\JJHÏU

    (QHUJLP’UNH

(

$%% 3

-\OODQGVJDGH (MHQGRPPHQHURSI•UWLRJRPE\JJHWL(MHQGRPPHQRP IDWWHUVWRUHOHMOLJKHGHU9HGUHQRYHULQJDIORIWHWHUGHUPXOLJKHGIRU DWODYHHQHOOHUWROHMOLJKHGHUSÏLDOWRSWLOP 'HUHUQ\WWDJRJQ\WYDUPHJHQYLQGLQJVDQO’J

-HVSHU+DQVHQ%ROLJ  *UXQG  (WDJHPª 

(QHUJLP’UNH

$%%

(MHQGRPVP’JOHUHRJ9DOXDUHU0'( 9HVWHUEUR$DOERUJ7OIDDOERUJ#MRKQIUDQGVHQGN

/RWWH 

-HVSHU 

/HLI 

2YH 

(

7RP 

Profile for Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 34 - 2015  

Læs Vesthimmerlands Avis

Vesthimmerlands Avis nr. 34 - 2015  

Læs Vesthimmerlands Avis

Profile for himtryk