Page 1


SABINA DIMITRIU DIANA IONESCU DANIEL ROSU-GUTMAN


DIMO TRIFONOV

NEURO

RAPHAÊL VICENZI

AITCH


AITCH

DANIEL ROSU-GUTMAN

NEURO


RAPHAÊL VICENZI SABINA DIMITRIU

DIANA IONESCU DIMO TRIFONOV


6

DIANA IONESCU


Tell us a bit about yourself: how did you start? I started with drawing, then I went to architecture school (where I still attend the 5th year) and now my love for the visual elements has transfomed into photography and makeup arts. What have you been up to recently: are you working on something? I am working on a creative makeup series with male models which has a japanese inspiration. A day in the life of... I don`t really have a normal day... But there are for sure a few things I never go without: coffe, music and friends


Spune-ne despre tine: cum ai început? Am început cu desenul, apoi am făcut facultatea de Arhitectură (unde sunt și acum, în anul 5), iar acum dragostea mea pentru arta vizuală s-a transformat în fotografie şi make-up art.

DIANA IONESCU

Ce ai făcut în ultimul timp: lucrezi la ceva? Acum lucrez la o serie de machiaje cu modele masculine pentru care m-am inspirat din cultura japoneză.

8

O zi din viața... Nu prea am o zi normală… Dar sigur sunt câteva lucruri de care nu mă despart niciodată: cafeaua, muzica şi prietenii.


10

DIANA IONESCU


Ce te inspiră? De la cărţi/culori//piele/învelișuri/diferite culturi/arhitectură/natură/muzică/ înapoi la diferite culturi/locuri... orice este o sursă de inspiraţie. Artiști preferați? Aşvrea să fac două propuneri pentru următoarele interviuri high pixel: Andrei Fântână şi Cristea Alexandru :) Cum vezi viitorul? Văd viitorul printr-o pereche de ochelari vintage, cu lentile colorate, în degrade.

DIANA IONESCU

Muzică: ce asculți? Sunt atât de multe! Dar un lucru e sigur, nu pot trăi fără muzică.

12


What inspires you? From books/colors//skin/skins/different cultures/architecture/ nature/music/ to different cultures/places... everything is a source of inspiration Any favourite artists? I would like to make 2 proposals for future high pixel interviews: Andrei Fantana and Cristea Alexandru :) How do you see the future? I see the future through vintage sunglasses with gradient color lens. Do you like music? What’s your favourite? There are so many, one thing for sure... I can`t live without music. What’s your favourite thing to do in your spare time? I like to find a green place and enjoy it... contemplate and get inspired. Who is important to you? All the people which I keep close in my life. What do you still want to accomplish? A Vogue cover :)) What is the last book you bought/read? Change Your Brain - Timothy Leary. What do you like most about your work/way of life? The best thing is that I never get bored. Any last thoughts? World peace! :)


DIANAIONESCU

14


Ce iți place să faci în timpul liber? Îmi să găsesc un spaţiu verde de care să mă bucur… să contemplu şi să mă inspir. Cine e important pentru tine? Toţi oamenii pe care îi ţin aproape în viaţa mea. Ce încă îți dorești să realizezi? O coperta Vogue :)) Care e ultima carte pe care ai cumpărat/citit-o? Change Your Brain - Timothy Leary. Ce îți place cel mai mult la munca/stilul tău de viață? Cel mai bun lucru este că nu mă plictisesc niciodată.

DIANA IONESCU

Ultimele cuvinte? Pace mondială!

16


DIANA IONESCU

AITCH

DANIEL ROSU-GUTMAN

NEURO


RAPHAÊL VICENZI

SABINA DIMITRIU DIMO TRIFONOV


SABINA DIMITRIU

Tell us a bit about yourself: how did you start? It wasn’t anything planned. When I was little, I did a bit of everything: painting, singing, clay modelling, piano, but nothing stuck. Then, I guess I fell in love with photography; my dad had a camera and I used to take it and skip classes to experiment. That was back in 2005. What have you been up to recently: are you working on something? I have some ideas, and I’m looking forward to having the time to work on them. I doubt I’ll have that until summer, though. A day in the life of... Waking up (this usually requires a lot of help, since I never react to the alarm), coffee, university, work, projects, coffee, internet, an episode of something nice and science fiction, coffee, work, criminal thoughts regarding my cats (which are always in heat), etc. At the end of the day there’s usually one pack + of smokes gone and three coffees down the hatch. :) What inspires you? People. Science fiction, dreams, music, forests, dusk, emotions, people again. Any favourite artists? Too many to mention. There’s a tremendous amount of good photographers, digital artists, musicians and so on these days, and I’m only glad I can follow their work.

21


Spune-ne despre tine: cum ai început? Nu a fost nimic plănuit. Când eram mică am făcut câte puţin din toate: pictură, cântat, figurine din lut, pian, dar nu m-am oprit la niciuna dintre ele. Apoi, chiar cred că m-am îndrăgostit de fotografie; tata avea o cameră şi obişnuiam să o iau şi chiuleam ca să experimentez. Asta era prin 2005. Ce ai făcut în ultimul timp: lucrezi la ceva? Am ceva idei, dar caut timpul necesar ca să lucrez la ele. Deşi mă îndoiesc că voi avea parte de el până la vară.


SABINA DIMITRIU

23


SABINA DIMITRIU

25


SABINA DIMITRIU

How do you see the future? There’s a lot the future can hold. I have plans for leaving the country to get my Master’s Degree in Urban Planning, and I’m seriously considering the possibility to remain there afterward. I have some ideas to put into practice, but all in good time. Do you like music? What’s your favourite? Well, this is going to be a long, long list. [Can I just link to my last.fm instead?] What’s your favourite thing to do in your spare time? I’m a bit internet addicted, so I guess surfing the net would be the main thing I do. Then come roller skating, watching SF series, reading, drawing. Who is important to you? My fiancee, my parents and my friends. What do you still want to accomplish? “Still”? But I’ve just started :) I’d like to get in a point in life where I can use the things I love doing both for a living and for changing some perspectives. What is the last book you bought/read? Brian Herbert and Kevin J. Anderson - ‘Hunters of Dune’ and ‘Sandworms of Dune’.

27


O zi din viața... Trezirea, (aceasta necesită de obicei mult ajutor, din moment ce niciodată nu reacţionez la alarmă), cafea, facultate, lucru, proiecte, cafea, internet, un episod din ceva drăguţ şi science fiction, cafea, lucru, gânduri criminale care privesc pisicile mele (sunt întotdeauna în călduri), etc. Şi la sfârşitul zilei, de obicei, este terminat un pachet şi ceva de ţigări şi trei cafele sunt date pe gât. :) Ce te inspiră? Oamenii. Science fiction, visele, muzica, pădurile, amurgul, emoţiile, din nou oamenii.


SABINA DIMITRIU

29


SABINA DIMITRIU

What do you like most about your work/way of life? The profession I’ve chosen gives me momentarily no spare time, but it’s one of the most useful and beautiful ones if put correctly in the service of people. Photography, on the other hand, tackles the possibility of expressing oneself as a unique individual. I especially like the way these two parts of my live complete each other - the part that works for others, and the part that I make up for myself. There is also the fact that both require creativity and present different challenges every time, which ensures the lack of dullness and boredom. Any last thoughts? I’ve never been good with introductions and endings, so I’ll limit myself to saying goodbye, and a warm “Thank you” esp. for the patience you had with me :)).

31


Artiști preferați? Prea mulţi ca să-i menţionez. Sunt foarte mulți fotografi buni, artiști digitali, muzicieni și așa mai departe, eu doar mă multumesc că îi pot urmări.

Ce iți place să faci în timpul liber? Sunt un pic dependentă de net, aşa că datul pe net este principalul lucru pe care îl fac . Apoi, mă dau cu rolele, urmăresc seriale SF, citesc, desenez.

Cum vezi viitorul? Sunt multe lucruri pe care viitorul le poate aduce. Am în plan să plec din ţară la un master în Urban Planning şi mă gândesc serios la posibilitatea de a rămâne după acolo. Am ceva idei de pus în practică, dar toate la timpul lor.

Cine e important pentru tine? Logodnicul meu, părinţii şi prietenii mei.

Muzică: ce asculți? Păi ar fi o listă foarte, foarte lungă. Nu pot să-ţi dau mai bine link către contul meu de last.fm?

Ce încă îți dorești să realizezi? ”Încă”? Dar doar ce am început! :) Care e ultima carte pe care ai cumpărat/citit-o? Brian Herbert and Kevin J. Anderson ‘Hunters of Dune’ and ‘Sandworms of Dune’.


SABINA DIMITRIU

33


Ce îți place cel mai mult la munca/stilul tău de viață? Profesia pe care mi-am ales-o nu-mi oferă deocamdată timp liber, dar este una dintre cele mai folositoare şi frumoase dacă este pusă corect în slujba oamenilor. În schimb, fotografia tackles posibilitatea de a te exprima pe tine ca individ unic. Îmi place, în special, felul în care cele două părţi din viaţa mea se completează una pe cealaltă – partea în care lucrez pentru ceilalţi şi partea în care fac ceva pentru mine. Mai este şi faptul că pentru ambele e nevoie de creativitate şi prezintă diferite provocări de fiecare dată, ceea ce le face lipsite de tristețe şi plictiseală. Ultimele cuvinte? Niciodată nu am fost bună la introduceri sau încheieri, aşa că mă opresc la a vă spune “La revedere” şi un călduros “Mulţumesc” pentru răbdarea aratată.


SABINA DIMITRIU

35


NEURO

DIANA IONESCU

AITCH


RAPHAÊL VICENZI SABINA DIMITRIU

DANIEL ROSU-GUTMAN DIMO TRIFONOV


DANIEL ROSU-GUTMAN

Spune-ne despre tine: cum ai început? Am desenat dintotdeauna, cred că am devenit pasionat când am ajuns la grădiniţă. Adulţii erau foarte încântaţi când desenam ceva ce considerau a fi dincolo de gândirea unui copil. Cum ar fi cerul şi norii până la pământ, nu doar în partea de sus a paginii, cum făceau ceilalţi copii sau acoperişurile vizibile ale caselor aflate în spate sau orice perspectivă de nivel de bază. Reacţia lor mă surprindea pentru că eu mă uitam afară şi ceea ce vedeam era aşa cum desenasem. Desenatul a devenit activitatea mea preferată. În clasa a VI-a am încercat să intru la liceul de artă Tonitza, dar nu am reuşit. E greu de spus de ce, dar cred că este pentru că nu ştiam că şcoala avea câteva săptămâni de pregătire de-a lungul verii cu copiii care voiau să fie admişi, aşa că am ajuns să fac o săptămână de pregătire, exact înainte de examen, cu un elev de la acest liceu. Plus că, aproape orice copil de acolo era fiul unui pictor sau al unui artist şi asta conta foarte mult pe atunci. Am fost foarte dezamăgit, am spus că o continuu să desenez doar de plăcere, dar după liceu mi-am dat seama că este lucrul la care mă pricep cel mai bine. [faţă de matematică sau informatică, pe care am încercat să le studiez la facultate :))]. Aşa că atunci când a trebuit să-mi găsesc o slujbă, am reuşit să mă angajez la o companie internaţională de jocuri pentru telefoanele mobile ca pixel artist şi pentru care am manipulat pixeli pentru 6-7 ani. În acelaşi timp am continuat să experimentez tehnici diferite, încercând să găsesc ceva care să mi se potrivească, de la artă digitală până la pictura în ulei. După părerea mea, această căutare asiduă este unul din lucrurile care definesc un artist. Cred că te opreşti din căutat, ai putea să mori ca artist. De obicei, când oamenii mă întreabă şi le spun că am învăţat să desenez în mare de unul singur primesc atât o sprânceană ridicată sceptic cât şi felicitări. De asemenea, mulţi dintre cei care au absolvit şcoli de artă spun că este mai bine aşa. Ce ai făcut în ultimul timp: lucrezi la ceva? Anul trecut, am avut ceva timp liber şi am început să experimentez cu cerneală şi hârtie colorată (în mare, cerneală albă pe hârtie roşie sau neagră). Am realizat câteva “picturi” (pe cele pe care le poţi vedea aici sau pe site-ul meu), dar pentru că durează foarte mult să finalizez o lucrare în scurt timp a trebuit să îmi caut o nouă slujbă. N-am avut ocazia să le expun într-o galerie până acum. În prezent mă ocup de un proiect de animaţie pentru una dintre companiile de media din România, dar caut în continuare şabloane şi idei pe care să le aplic în timpul liber. Practic încerc să extind această tehnică, pentru a o îmbunătăţi, mai uşor de interpretat pentru că tind să lucrez aproape ca un miniaturist, dar şi pentru a rezolva nişte probleme legate de pigment (liniile colorate pe care le vezi acolo sunt făcute cu cerneală albă şi colorate după aceea, aşa că pot să pară dezordonate şi pot să apară erori). Dar am câteva idei care îmi vor permite să creez extins, cu mai multă acurateţe şi lucrări mai complexe în viitor.

38


Tell us a bit about yourself: how did you start? I’ve always been drawing, I guess I really got into drawing when I entered kindergarten. The grownups got all excited when I drew things that they considered to outside the comprehension of children. Like the sky and clouds all the way to the ground and not only on top of the page like other children drew, or the visible rooftops from houses that were behind, or some basic perspective. Their reaction surprised me, because I just looked outside and saw that it’s like that. Drawing became my favorite activity. In the sixth grade I tried to get into the Tonitza art school, but I didn’t make it. It’s hard to say exactly why, but I think it’s mostly because I didn’t knew that the school had a few weeks of preparation over the summer with the kids that wanted to enter so ended up getting one week of preparation right before the exam with a student from the Tonitza high-school, plus, almost every kid in there was the child of some painter or artist and that counted a lot back then. I was very disappointed, I said that I’ll keep drawing just as a hobby but after high school I realized that it’s the thing I’m the best at [as opposed to math and computer sciences where I tried to goto college :))]. So when I had to find a job I managed to get hired in an international mobile gaming company as a pixel artist where I pushed pixels for 6 or 7 years. Meanwhile I kept experimenting with different techniques, trying to find something that suits me, from digital to oils. In my opinion that constant search is one of the things that define an artist. Right now I think that if you stop searching you might die as an artist. Usually, when people ask me and I say that I’ve learned drawing mostly by myself I get from skeptic raised eyebrows to congratulations. Also many people who finished art school say that it’s better like this.


DANIEL ROSU-GUTMAN

O zi din viața... Viaţa mea poate să fie destul de plictisitoare, încerc să mă trezesc la timp (ca orice alt lemurian) pentru tranzitul matinal către muncă, mă întorc acasă şi dacă nu sunt zombie din cauza privării de somn, desenez, altfel mă joc ceva pe xbox sau navighez pe internet. Ce te inspiră? Tot ce este sub soare, dar cel mai mult natura… Îmi place să folosesc internetul ca să adun elemente pe care apoi să le combin. Am spus acum ceva vreme că voi ţine departe “maimuţele” de picturile mele, aşa că deocamdată încerc să-mi creez lucrările fără un subiect uman. Cred că într-un fel, încerc să-mi îngreunez munca, limitând formele pe care le utilizez în linii scurte şi puncte, mici cercuri, triunghiuri sau spirale (cele de bază), dar repetându-le obsesiv. Acum, probabil tind să fiu un pic prea abstract, pentru gustul meu, dar acest lucru s-ar putea să se schimbe imediat ce voi descoperi noi metode de a face această tehnică să evolueze. Artiști preferați? Hmm, greu de spus. Pentru că nu am studiat istoria artei într-un mediu academic, tot descopăr artişti, aşa că preferinţele mi se schimbă. M-am inspirat în mare măsură de la Van Gogh (am vizitat de două ori muzeul Van Gogh din Amsterdam), dar în acest moment cred că artistul meu preferat este Zdzislaw Beksinski. Cum vezi viitorul? Al meu, în tot felul de moduri. Niciodată nu am fost bun la a ghici ce lucruri mi se vor întâmpla, pentru că iau cele mai nebune decizii. Lumea în schimb, pare destul de decolorat. Trăim vremuri stimulante, dar dacă nu ne adunăm s-ar putea să încurcăm lucrurile fără a le mai putea repara. Muzică: ce asculți? Hehe, nu am auzit de cineva căruia să nu-i placă muzica. Îmi place orice tip de muzică, de la clasică la dubstep. În mare parte ascult electro, dar când lucrez chiar chiar îmi place să ascult pianul clasic sau trupe ca UNKLE, Ez3kiel sau Swod. Ce iți place să faci în timpul liber? Să desenez… şi să învăţ lucruri noi. Internetul e plin de date interesante (şi câteodată inutile). Sunt dependent de informaţie, nu ştiri, doar informaţie. Cine e important pentru tine? Uhhh, nu mă simt foarte bine cu această întrebare. Probabil pentru că multă lume mi-a spus că sunt egoist. Dar nu-mi place atât de mult de mine încât să mă consider egoist. ;)) Sunt foarte multe persoane pe care le consider importante, ca mama, prietena mea, prietenii, dar una peste alta, importanţa depinde foarte mult de timp şi de context.

40


What have you been up to recently: are you working on something? Last year, I got some free time and I started experimenting with ink and colored paper (mostly white ink on black or red paper). I made a few “paintings” (the ones that you see here or on my website) but because it takes a lot of time to finish one piece I soon had to search for a new job. I didn’t get the opportunity to show them in a gallery yet. Right now I’m working on an animation project for one of the Romanian media companies but I keep searching for new patterns and ideas to work on in my spare time. Basically I’m trying to extend this technique, to make it better, easier to “read” because I tend to work almost as a miniaturist but also to fix some pigment problems (the colored lines that you see there are made with white ink and colored afterwards and that tends to be messy and is prone to errors). But I have a few ideas that will allow me to create bigger, more accurate and complex pieces in the future.


DANIEL ROSU-GUTMAN

Ce încă îți dorești să realizezi? Ohh, am o grămadă de idei pe care mi-ar plăcea să le încerc, de la cele mai far-fetched ones, cum ar fi să salvez lumea, oamenii de ei înșiși și mai aproape de casă, o expoziție, dar în marea parte a timpului încerc să-mi găsesc destul timp cas ă desenez şi să mă gândesc la noi lucrări. Care e ultima carte pe care ai cumpărat/citit-o? Se pun şi articolele de pe Wikipedia? :)) Abia dacă am timp să citesc, de obicei aleg audiobook-urile pentru că îmi lasă ochii liberi pentru a mă concentra pe desenat. Ultima carte pe care am citit-o/ ascultat-o a fost H.P. Lovecraft’s The Call of Cthulhu. Dar am citit multe cărţi despre filosofie şi în ultima vreme despre rating systems (că tot spuneam că vreau să salvez lumea) Ce îți place cel mai mult la munca/stilul tău de viață? Faptul că desenez pentru a-mi câştiga existenţa. Câteodată e frustrant să lucrez pe bani pentru că mă ţine în loc atunci când vine vorba de ideile mele. Am crescut dorind să fiu un artist, aşa că urăsc să fiu un artizan. Ultimele cuvinte? Da. Pleosc, mâzgăleală, scârța-scârța nu e artă. Indiferent de cât costă.

42


A day in the life of... My days can be pretty boring, I try to wake up in time for the morning commute (like any other lemming ;)) work, get back home and if I’m not zombified by sleep deprivation I draw, otherwise I play something on the xbox or surf the internet. What inspires you? Everything under the sun, but mostly raw nature. I like using the internet to gather elements that I can later combine. I said a while ago that I’ll keep the “apes” out of my paintings so, for now, I try to create works that don’t need a human subject. Somehow, I think I try to make it harder for myself, by limiting the forms that I can use in a piece to small lines and points, small circles, triangles or spirals (the basics) but repeating them obsessively. Right now, I tend to be, maybe, a bit too abstract (for my taste) but that might change soon as I find new ways to make the technique evolve. Any favourite artists? Hmm, hard to say. Because I never studied the art history in an academic environment, I keep discovering artists so my favorites change. I got a great deal of inspiration from Van Gogh (I’ve visited the Van Gogh museum from Amsterdam twice) but right now I think my favorite artist is Zdzislaw Beksinski.


DANIEL ROSU-GUTMAN

44


How do you see the future? Mine, in all kinds of ways. I’ve never been good at guessing how things work out for me because I make the wackiest decisions. The world’s on the other hand, looks pretty bleak. We’re living exciting times but if we don’t gather our sh*t together we might mess things up beyond repair. Do you like music? What’s your favourite? Hehe, I never heard of someone who doesn’t like music. I like all kinds of music, from classical to dubstep. I listen mostly electro but when I work I really enjoy classic piano or bands like UNKLE, Ez3kiel or Swod. What’s your favourite thing to do in your spare time? Drawing ... and learning new stuff, the internet has tons of interesting (sometimes useless) knowledge. I’m addicted to information, not news, just information. Who is important to you? Uhh, I’m not very comfortable with this question. Mostly because lots of people told me that I’m selfish. But I don’t like myself enough to consider myself selfish. ;)) There are many people that I consider important, like my mother, my girlfriend, my friends, but overall, importance depends very much on the time and the context. What do you still want to accomplish? Ohh, I have tons of ideas that I would love to try from the most far-fetched ones, like saving the world, the people from themselves to smaller ones like having a show, but most of the time I guess I’m trying to find enough time to draw and to think about new artworks. What is the last book you bought/read? Does wikipedia articles count?! :)) I hardly have time to read, I usually choose audiobooks because they keep my eyes free to focus on the drawing. The last audiobook I read/heard was H.P. Lovecraft’s The Call of Cthulhu. But I’ve read/listen lots of books about philosophy and lately about rating systems (talking about saving the world ;)) What do you like most about your work/way of life? The fact that I draw for a living. It’s sometimes frustrating working for money because it keeps me from working at my own ideas. I grew up wanting to be an artist so I hate being an artisan. Any last thoughts? Yes. Splash, smudge, scribble-scribble is not art. No matter how much it costs.


DIANA IONESCU

AITCH

DANIEL ROSU-GUTMAN


RAPHAÊL VICENZI

SABINA DIMITRIU

NEURO

DIMO TRIFONOV


Spune-ne un pic despre tine: cum ai început? Hmmm... Cred că s-a întâmplat cândva în toamna lui 2000. Într-o după-amiază am avut un contact vizionar cu o serie de entităţi hibride, ceva între îngeri sadomaso, prieteni deştepţi şi extratereştii în costume interdimensionale. Ce pregăteşti în ultima vreme, lucrezi la ceva? Acum pregătesc o expoziţie pentru o galerie mică din Roskilde, Danemarca. Expoziţia se va axa pe un subiect care combină “vimanas” (cuvând în sanscrită ce are diferite înţelesuri, de la templu/palat până la maşini zburătoare mitice) şi glanda pineală (denumită şi “al treilea ochi”). E un mix de desen, pictură şi sculptură. O zi din viața... Hmmm… E greu să descriu o zi la întâmplare pentru că fiecare moment ţine de context. Este ca şi cum ai fi într-un ocean de impulsuri informaţionale. Unele dintre impulsuri pot veni repetitiv, într-o formă mecanică, la fel cum respiri oxigen. În schimb, unele pot fi total fresh, ca o percepţie nouă despre o galaxie îndepărtată sau ca şi gustul puternic de cofeină de care te bucuri undeva la o terasă drăguţă. Ce te inspiră? O grămadă de lucruri începând cu estetica bidimensională a icoanelor ortodoxe şi mandale budiste, până la BDSM şi transhumanţă… Artişti preferaţi? Apreciez mulţi artişti din multe epoci şi stiluri, dar îmi e greu să mă opresc asupra unuia sau a doi dintre ei… Cum vezi viitorul? Scormonind în trecut… :) Ce muzică îţi place? Ei bine... Cred că doar dacă eşti o maică Bene Gesserit sau dacă trăieşti în societatea Equilibrium nu-ţi place muzica. De obicei consum multe producţii de sunete, dar dark industrial, glitch şi drone sunt genurile pe care le prefer.

NEURO

48


Tell us a bit about yourself: how did you start? Hmmm… I think that it was sometimes in the autumn of 2000. One afternoon I had a strong vision-contact with some hybrid entities, something between S&M angels, wise friends and aliens in interdimensional costumes… What have you been up to recently: are you working on something? Right now I am preparing an exhibition for a small gallery in Roskilde, Denmark. The show is focused on a subject that combines vimanas (Sanskrit word that has different meanings, from temple/ palace to mythological flying machines) with the pineal gland (also called the “third eye”). It is a mixture of drawing, painting & sculpture…


Ce iți place să faci în timpul liber? Considerând că, în mintea mea, conceptul de „timp liber” nu înseamnă opusul lui a avea un job sau al unei activităţi specifice societăţii de consum, pe care o persoană o face în mod automat... nu am „timp liber”... :) Cine este important pentru tine? Omul Ce lucruri vrei să mai realizezi? Păi… o grămadă de lucruri… Care e ultima carte pe care ai cumpărat-o/citit-o? Am început de curând o carte pe care o recomand cu tărie: se numeşte “Orient şi Occident – o istorie comparată a ideilor”, scrisă de Hajime Nakamura. Ce îţi place cel mai mult la munca ta/modul de viaţă pe care îl ai? Faptul că pot să meditez. Alte gânduri? Energie!!! :)

NEURO

50


NEURO

52


A day in the life of... Hmmm… it’s hard to describe a day randomly, because each moment is contextual, it’s like being in an ocean of informational impulse; some impulse can be repetitively falling in a mechanical way of breathing the oxygen, while some other can be totally fresh, like a new perception of a far galaxy, or a strong caffeine taste enjoyed somewhere on a nice terrace. What inspires you? A lot of things… starting from bi-dimensional aesthetics of the Orthodox icon & Buddhist mandala till BDSM & transhumanism… Any favorite artists? I appreciate many artists from all times & stiles, it’s hard to point one or two…


NEURO

54


How do you see the future? Digging in the past… Do you like music? What’s your favourite? Well… I think that only if you are a Bene Gesserit sister or if you live in the Equilibrium society you don’t like music… I am usually consuming a lot of sound productions, but dark industrial, glitch and drone are what I prefer. What’s your favorite thing to do in your spare time? Considering that, in my head, the concept of “spare time” is not linked to the opposite of a job or something that one would do as an automatic movement of the consumerist society… I don’t have “spare time”… Who is important to you? Man.


NEURO

56


What do you still want to accomplish? Well… a lot… What is the last book you bought/read? I have recently started a book that I would strongly recommend: it is called “Orient & occident - a comparative history of ideas” written by Hajime Nakamura. What do you like most about your work/way of life? The meditational factor… Any last thoughts? Energy!!!


DIANA IONESCU

DANIEL ROSU-GUTMAN

NEURO


RAPHAÊL VICENZI

SABINA DIMITRIU

AITCH

DIMO TRIFONOV


60

AITCH


Tell us a bit about yourself: how did you start? Bit’bout myself: Ummm...guess I started like a regular kid, trying to do my best at drawing castles and pretty girls, but at some point, when I was around 5 or 6 yrs old, my grandpa taught me how to draw a “real” human being adding a third, middle leg, to my characters...so that’s when I got stuck into drawing people with three legs, a phase that lasted for quite a while, since I can remember how my dad and grandma were trying to convince me to lose that leg :) So I would say that this was the beginning of the beginning, then, of course, it got normal again-designing clothes for my dolls and building well accessorized cardboard houses for strain dogs. Then I went to a not that normal high school in Iasi, where I spent the best part of my life, and then off to Timisoara, in both places studying graphics. What have you been up to recently: are you working on something? Up to recently: these days I’m working on some new collabo works with my boyfriend, Saddo, for a show in Glasgow. A day in the life of... Well, I can tell you that not a day passes by without reminding myself that I should stop eating so many sweets, that I should draw more, and water the flowers. What inspires you? Guess anything can inspire me, depends on what I consider of interest that day. A constant inspiration element that “haunted” me throughout the years were/are chubby-fat ladies, I just adore them! Any favourite artists? Can’t think of one right now... Do you mean a visual artist or any kind of artist? Damon Albarn-musician.


AITCH

Spune-ne despre tine: cum ai început? Spune-ne despre tine: cum ai Ummm… Cred că am început caînceput? orice copil, străduinduUmmm… Cred că am început ca orice străduindumă să desenez cât mai bine castele şi fetecopil, drăguţe. Dar la mă să desenez cât mai bine castele şi fete drăguţe. Dar la un moment dat, când aveam vreo 5-6 ani, bunicul m-a un moment când oaveam vreo 5-6 ani, bunicul m-a învăţat cum să dat, desenez fiinţă umană “reală” adăugând cum să desenez o fiinţă personajelor umană “reală”mele... adăugând unînvăţat al treilea picior, unul la mijloc, aşa treileaam picior, unul la mijloc, mele... căun dealatunci tot desenat oamenipersonajelor cu trei picioare. A aşa căode atunci tot desenat oameni treiaminte picioare. fost fază caream a durat ceva timp şi îmicu aduc căA fost o fază care a durat ceva timp şi îmi aduc aminte mama şi bunica tot încercau să mă convingă să renunţcă şi bunica mă convingă să renunţ la mama acel picior. :) Aşatot că încercau aş putea să spune că asta a fost la acel picior. :) Aşa că aş putea spune că asta fost începutul începutului, şi după aceea, bineînţeles,aam începutul începutului, şi după aceea, bineînţeles, am revenit la normal – făceam îmbrăcăminte pentru păpuşile revenit la normal – făceam îmbrăcăminte pentru mele şi construiam case din carton, accesorizate cupăpuşile grijă, mele câinii şi construiam case din carton, grijă, pentru vagabonzi. După, am fostaccesorizate la un liceu nucuchiar pentru în câinii După, am fost un tare liceuparte nu chiar obişnuit, Iași,vagabonzi. unde mi-am petrecut cealamai undeam mi-am petrecut cea mai parte din viaţă dinobişnuit, viaţă şi apoi plecat la Timişoara. În tare ambele locuri şi apoi am plecat la Timişoara. În ambele locuri am studiat am studiat grafică. grafică. Ce ai făcut în ultimul timp: lucrezi la ceva? Ce ai făcutlucrez în ultimul la ceva? Zilele astea într-otimp: nouălucrezi colaborare cu prietenul meu, Zilelepentru astea lucrez într-odin nouă colaborare cu prietenul meu, Saddo, o expoziţie Glasgow. Saddo, pentru o expoziţie din Glasgow.

62


64

AITCH


How do you see the future? I don’t have a crystal ball, therefore I can’t see the future. Do you like music? What’s your favourite? I’m kinda bored/annoyed with everything happening right now, so I stick to classical. What’s your favourite thing to do in your spare time? Boy oh boy how I like watching shows(Curb your enthusiasm, 30 Rock, The office....) What do you still want to accomplish? Raising a pet without giving it away after a few days/months. What is the last book you bought/read? Now I’m reading “the history of the human body”/”istoria corpului” by Alain Corbin& Jean-Jacques Courtine, volume one. What do you like most about your work/way of life? That I don’t have to wake up early to go somewhere else but my house to work. Any last thoughts? I could sure use some chocolate right now :)


AITCH

66

O zi din viața... zi din viața... Păi, îţi pot spune că nu trece zi în care să nu-miOreamintesc Păi,că îţi ar pot spune că nu trece zi în care să nu-mi reamintesc trebui să încetez să mănânc atâtea dulciuri, că ar că ar trebuitrebui să încetez să mănânc atâtea dulciuri, că ar să desenez mai mult şi să ud florile. trebui să desenez mai mult şi să ud florile. Ce te inspiră? Ce te inspiră? Cred că mă poate inspira orice, depinde ce consider că Cred că mă poate inspira orice, depinde ce consider este interesant în ziua respectivă. Un element constantcă estecare interesant în ziua de-a respectivă. element constant m-a “urmărit” lungulUn anilor îl reprezintă care m-a “urmărit” de-a lungul anilor îl reprezintă doamnele durdulii şi grase. Le ador, pur şi simplu! doamnele durdulii şi grase. Le ador, pur şi simplu! Artiști preferați? Artiști Nu pot să-ţi spun unul acum… Te referi la un artistpreferați? vizual Nuartist pot să-ţi spundomeniu? unul acum… Te referi la un artist vizual sa un din orice Damon Albarn - muzician. sa un artist din orice domeniu? Damon Albarn - muzician. Cum vezi viitorul? veziviitorul. viitorul? Nu am un glob de cristal, aşa că nu potCum prezice Nu am un glob de cristal, aşa că nu pot prezice viitorul. Muzică: ce asculți? Muzică: ce asculți? Sunt destul de plictisită şi enervată de ce se întâmplă în Sunt destul momentul de plictisităactual, şi enervată de ce se întâmplă aşa că rămân la clasică. în momentul actual, aşa că rămân la clasică.


68

AITCH


AITCH

70

Ce iți place să faci în timpul liber? iți place faci în(Curb timpulyour liber? Doamne, ce-mi mai place Ce să mă uit lasăseriale! Doamne, ce-mi mai place să mă uit la seriale! (Curb your enthusiasm, 30 Rock, The office…) enthusiasm, 30 Rock, The office…) Ce încă îți dorești să realizezi? Cedau încădupă îți dorești realizezi? Să cresc un animal fără să-l câtevasăzile/luni. Să cresc un animal fără să-l dau după câteva zile/luni. Care e ultima carte pe care ai cumpărat/citit-o? Care e ultimade carte peCorbin care aişicumpărat/citit-o? Acum citesc “Istoria Corpulu” Alain Jean-Jacques Acum citesc “Istoria Corpulu” de Alain Corbin şi Jean-Jacques Courtine, primul volum. Courtine, primul volum. Ce îți place cel mai mult la munca/stilul tău de viață? placesă celmă mai mult la munca/stilul tău decaviață? Îmi place că Ce nu îți trebuie trezesc dimineaţa devreme să Îmi place că nu trebuie să altundeva mă trezescdecât dimineaţa ca să merg acasă devreme ca să lucrez. merg altundeva decât acasă ca să lucrez. Ultimele cuvinte? Ultimeleacum cuvinte? Cu siguranţă că aş putea să mănânc nişte ciocolată :) Cu siguranţă că aş putea să mănânc nişte ciocolată acum :)


DIANA IONESCU

AITCH

DANIEL ROSU-GUTMAN

NEURO


RAPHAÊL VICENZI SABINA DIMITRIU

DIMO TRIFONOV


Spune-ne despre tine: cum ai început? În prezent locuiesc şi lucrez în Sofia, capitala Bulgariei. Sunt pasionat de artă de foarte multă vreme. Aveam 12-13 ani când făceam graffiti, muzică şi artă tradiţională, dar mi-am dat seama ce vreau să fac când aveam 15 ani. Un prieten de-ai mei mi-a dat Adobe Photoshop 6 şi aşa a început. În fine, am început făcând lucruri prosteşti cu fotografiile prietenilor mei şi dintr-o dată chestia haioasă pe care o făceam s-a transformat în jobul meu. Asta e tot. Ce ai făcut în ultimul timp: lucrezi la ceva? Am făcut nişte lucrări noi pentru KDU şi ceva colaborări cu Pedro Julien şi Rik Oostenbroek. De asemenea, un portofoliu nou va apărea în următoarele săptămâni... şi, şi, şi... încerc să fac o expoziţie cât mai repede cu prietenii mei din Nufabric. Dar deocamdată căutăm locul perfect pentru asta.


DIMO TRIFONOV

75


Tell us a bit about yourself: how did you start? Well currently living and working in Sofia, this is the capital of Bulgaria. I am in arts from a long time, I was 12-13 years old when I was doing graffiti, music, traditional art but I found what I want to do when I was 15 years old. A friend of mine gave me Adobe Photoshop 6 and everything began. However I started doing some stupid things like liquifying my friends photos and stuff, and suddenly from the new fun thing to do it became my job. That’s it. What have you been up to recently: are you working on something? I’ve done some new stuff for KDU and worked on some collaborations with Pedro Julien & Rik Oostenbroek. Also a new portfolio is coming in a few weeks... and and and... we’ll try to make an exhibition in near future with my fellas from Nufabric. But we are searching for the perfect place. What inspires you? Pretty much everything. Looking at things and analyzing them that’s how I make my things. Any favourite artists? I like everything that’s good. So there are not many... How do you see the future? I see it interesting. Do you like music? What’s your favourite? It doesn’t matter, if my ears like it.

Who is important to you? People who are interested in my works.

77

DIMO TRIFONOV

What’s your favourite thing to do in your spare time? Chilling in the park with a cup of coffee.


Ce te inspiră? Cam tot. Îmi fac lucrările uitându-mă la orice lucru şi analizându-l. Artiști preferați? Îmi place tot ce e bun. Aşa că nu-s foarte mulţi… Cum vezi vitorul? Îl văd interesant. Muzică: ce asculți? Nu contează, atâta timp cât urechilor mele le place. Ce îți place să faci în timpul tău liber? Să mă relaxez în parc la o ceaşcă de cafea.


DIMO TRIFONOV

79


What do you still want to accomplish? I want to open a studio and work with huge and good clients only. I am sick of people who think they know more about design than me. What is the last book you bought/read? Whatever You Think, Think The Opposite by Paul Arden . A little book but full of very fresh thoughts. What do you like most about your work/way of life? I am glad that I have time to make some illustration after work‌ I am pretty busy with work I am currently working in an advertising agency and it’s pretty harsh there but I manage to collaborate between work and personal projects. And I still have time to go out and check some friends. Any last thoughts? Always do it your way.

DIMO TRIFONOV

81


Cine e important pentru tine? Oamenii care sunt interesaţi de ceea ce fac. Ce îți dorești încă să realizezi? Vreau să-mi deschid un studio şi să lucrez doar cu nişte clienţi mari şi ok. Sunt sătul de persoane care cred că ştiu mai multe despre design decât mine. Care e ultima carte pe care ai cumpărat/ citit-o? Whatever You Think, Think The Opposite by Paul Arden . O carte mică, plină de idei proaspete.

Ce-ţi place cel mai mult la munca/ stilul tău de viaţă? Sunt bucuros că am timp să fac şi ceva ilustraţie după job… Sunt destul de ocupat cu munca mea, acum lucrez într-o agenţie de publicitate, şi e destul de greu, dar reuşesc să îmbin jobul şi proiectele personale. Şi mai am şi timp să ies şi să mă văd cu prietenii. Ultimele cuvinte? Fă-o-n felul tău tot timpul.


DIMO TRIFONOV

83


DIANA IONESCU

AITCH

DANIEL ROSU-GUTMAN

NEURO


SABINA DIMITRIU

RAPHAÊL VICENZI

DIMO TRIFONOV


86


Tell us a bit about yourself: how did you start? I started a long a time ago just playing with the graphic softwares but it’s only a few years ago that I really started to work on illustrations and really be interested in bettering myself in this field. What have you been up to recently: are you working on something? I have a few client projects that might come my way and I am working on new illustrations for depthcore collective and a few others ideas that I am wrestling with. I can’t follow all the ideas I wrote down so i think i’ll train a group monkeys to work with me. A day in the life of... I wake up early, I drive my wife at work and my child at school. I drink a cup of tea, I smoke and then I try to avoid procrastinating and start working. If I am working on a client’s project I am working all day long until it’s done. Otherwise I check out websites, put some music on and start working on my personal projects. It’s a normal life, really.


Spune-ne despre tine: cum ai început? Am început acum multă vreme jucându-mă cu softurile de grafică, însă abia acum câţiva ani am început cu adevărat să lucrez la ilustraţii şi într-adevăr interesat să devin mai bun în acest domeniu. Ce ai făcut în ultimul timp: lucrezi la ceva? Am câteva proiecte de client ce trebuie să vină și lucrez la câteva ilustrații pentru depthcore, de asemenea mă lupt mai sunt niște ideii cu care mă lupt. Nu pot urmări toate ideile, așa că nu-mi rămâne decât să dresez o mână de maimuțe să lucreze pentru mine. O zi din viața... Mă trezesc dimineaţa devreme, îmi conduc soţia la serviciu şi copilul la şcoală. Beau o cafea, fumez, apoi încerc să evit procrastinarea şi încep să lucrez. Dacă lucrez la proiectul unui client, lucrez toată ziua până este gata. Daca nu, verific site-uri, ascult muzică şi lucrez la proiectele personale. E o viaţă normală, pe bune. Ce te inspiră? Viaţa, descoperirea de sine şi ce se întâmplă în jurul meu. Ideile-mi vin din ce citesc sau din întrebările pe care mi le pun. Încerc să găsesc acel ceva care face o scânteie în sufletul meu şi să-l urmez.

88


RAPHAÊL VICENZI


90


RAPHAÊL VICENZI

What inspires you? Life, self-discovery and looking at what’s going on around me. My ideas come from my readings or questions I ask myself. I just try to find something that put a spark in my heart and follow it. Any favourite artists? Yeah a lot, Sylvia Ji, Coco, Prrrrr and many others. How do you see the future? The future is open but it may be closed for repairs very soon. Do you like music? What’s your favourite? Of course, I have tons of favorite bands but it depends on my mood. I listen to a lot of metal, hardcore,rock, jazz and classical. My favorite for the moment is the new Deftones. As long as the music resonates with me, it’s good.


Artiști favoriți? Da, foarte mulţi: Sylvia Ji, Coco, Prrrrrr şi mulţi alţii. Cum vezi vitorul? Viitorul este deschis, dar s-ar putea să fie închis pentru reparaţii foarte curând. Muzică: ce asculți? Bineînţes, am tone de trupe favorite, dar ce îmi place depinde de starea mea de spirit. Ascult foarte mult metal, hardcore, jazz şi clasică. Trupa mea preferată în acest moment e Deftones. Atâta timp cât muzica rezonează cu mine, e bine. Ce îți place să faci în timpul tău liber? Pur şi simplu îmi place să ies la o plimbare sau să beau o cafea undeva. Cine e important pentru tine? Soţia şi copilul meu. Ce îți dorești încă să realizezi? Mi-ar plăcea să continuu ce fac acum, dar mai bine, cu mai multă precizie în idei şi în modul în care ele merg împreună. Care e ultima carte pe care ai cumpărat/ citit-o? Recent am terminat de citit Lost Christianity a lui Jacob Needleman, care este propria lui poveste desre cum a încercat să găsească răspunsuri despre adevăratele înţelesuri ale religiei şi ce s-a pierdut în timp. Nu are nimic de a face cu religia aşa cum o ştim noi, în special cu ultimele scandaluri de pedofilie, care tind să arate cât de departe Ce-ţi place cel mai mult la munca/ stilul tău de viaţă? To be my own boss. Ultimele cuvinte? Mulţumesc pentru interviu şi sper ca acestea să nu fie ultimele mele gânduri!!

92


RAPHAÊL VICENZI


94


RAPHAÊL VICENZI

What’s your favourite thing to do in your spare time? I just like to go out for a walk and have a coffee somewhere. Who is important to you? My wife and child. What do you still want to accomplish? I’d like to keep doing what I am doing but better, with more precision in the ideas and the way it all works together. What is the last book you bought/read? I am nearly finished reading Jacob Needleman’s Lost Christianity, which is his own story on how he tried to look for answers about the true meaning of religion and what has been lost in time. It has nothing to do with religion as we know it, especially with the latest pedophilia scandals, which tends to prove how far established religions as we know them have been distorted by pathological individuals. What do you like most about your work/way of life? To be my own boss. Any last thoughts? Thank you for the interview and I do hope these aren’t my last thoughts!


e t i r w o t t e g r o f t ’ n do o [dot] r l

e x i p h g i h ] t a [ o l hel

k

o o b e c a f n o s u w o l l o f &

highpixel #6  

Back to life with Diana Ionescu, Sabina Dimitriu, Daniel Roșu-Gutman, Neuro, Aitch, Dimo Trifonov & Raphaêl Vicenzi.

highpixel #6  

Back to life with Diana Ionescu, Sabina Dimitriu, Daniel Roșu-Gutman, Neuro, Aitch, Dimo Trifonov & Raphaêl Vicenzi.

Advertisement