2063 korrespondent 1

Page 1

NR1 JULI 2016

Nr 1 - juli 2016 Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). De redactie bestaat uit Rob Heusdens, Eddy Oostergo, Gert Stremmelaar en Hiddo Zuiderweg. Ook Bernadette van Leeuwen en Ina Elzinga leverden bijdragen aan deze krant. Heeft u nieuws voor de volgende krant of voor de wijkwebsite? Mail het naar redactiekorrewegwijk@gmail.com. De website vindt u op www.korrewegwijk.nl.

De andere initiatieven die een bijdrage hebben gewonnen, zijn:

Buurtbuffet wint Wijkstemdag Negen wijkprojecten ontvangen bijdrage De regen kwam op zaterdagmiddag 18 juni af en toe met bakken uit de hemel. De stemming in Het Pand/DIB aan de Madoerastraat werd er niet minder van. Het was er gezellig druk, meer dan honderd wijkbewoners waren afgekomen op de Wijkstemdag. En die lieten zich uitvoerig informeren voordat ze hun stem uitbrachten. In totaal presenteerden zich elf wijkinitiatieven. Negen daarvan gingen aan het eind van de middag met een mooi bedrag naar huis. Daarmee kunnen ze het komende jaar hun plan voor de wijk uitvoeren. De organisatoren kijken met grote tevredenheid terug. Secretaris Loek Veldt van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK): “De sfeer was gezellig en er waren weer meer mensen dan vorig jaar. Daar zijn we heel blij mee.” Buurtbuffet en Buurtbios krijgen meeste stemmen Het Buurtbuffet, dat al drie jaar gezonde en lekkere maaltijden kookt Foto: Johann van der Geest

voor bewoners uit de wijk, verzamelde de meeste punten. Dit initiatief ontvangt € 1500. Karina, Premwatie, Minah, Janine en Ina stonden trots te stralen nadat ze de uitslag hadden gekregen. “We zijn heel blij dat we weer door kunnen koken voor de wijkbewoners. We hebben geen winstoogmerk, dus we kunnen dit heel goed gebruiken. Binnenkort verhuizen we naar het nieuwe Floreshuis en we hebben allemaal nieuwe materialen nodig. Met dit geld kunnen we onder andere ovenschalen en grote pannen aanschaffen.” Ook over de Buurtbios waren de stemmers enthousiast. De organisatoren krijgen € 900 om het komende jaar weer elke maand een filmavond (inclusief kopje koffie en hapjes) te organiseren.

• Buurtbuffet: € 1500 • Buurtbios: € 900 • 3 generaties plezier: € 1200 • Wijkbakfiets: € 250 • Weggeefwinkel: € 1500 • Buurtnaaicafé Draadkracht: € 900 • Blije Buurtbus: € 1500 • Wijkaanhangwagen: € 1470 • Wijkwandelgids: € 1500 Wijkoverleg Korrewegwijk

De Wijkstemdag wordt georganiseerd door het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). Het WOK behartigt de belangen van de inwoners van de Korrewegwijk. Het bestuur bestaat uit Epke Knoop (voorzitter), Loek Veldt (secretaris), Gert Stremmelaar (penningmeester), Bernadette van Leeuwen en Ina Elzinga (leden). Het WOK krijgt elk jaar een beperkte subsidie van de gemeente. Deze wordt besteed aan de eigen activiteiten van het wijkbestuur en aan het ondersteunen van activiteiten van bewoners van straten, buurten en de wijk. Het WOK geeft ook deze krant uit. Zoekt u financiële ondersteuning voor uw activiteiten, neem dan contact op met Gert Stremmelaar via g_stremmelaar@hotmail.com of (050) 571 78 15. Voor meer informatie kunt u terecht bij Loek Veldt, (050) 573 15 52 of lenlveldt@hotmail.com.


foto: Eddy Oostergo

Het Noorderbad Oosterhamrikkade 66 Als je vanuit de Oosterparkwijk de Professorenbuurt nadert, zie je reeds van verre een markant roodbakstenen gebouw in je blikveld verschijnen, even voorbij de Wielewaalflat: Het Noorderbad.

Fleurin de wijk Om een stukje te schrijven over de flora in de wijk maakte ik een wandeling door mijn buurt. Aangekomen bij de vijver van het Molukkenplantsoen liep ik recht op een reiger af die, nadat hij (of zij) mij had ontdekt, schielijk tussen de gele irissen verdween die daar uitbundig staan te bloeien. Ook zag ik een klein bosje centaurea (een soort korenbloem) aan de kant van de vijver, waarvan de lilagekleurde bloemen druk bezocht werden door wespachtigen (zie foto). In de Molukkenstraat zag ik een prikneusje staan met felroze bloemen. Het verhaal gaat dat als je je neus in de bloem steekt, het prikt. Vandaar zijn naam. Als je goed kijkt, valt er genoeg te zien in de wijk. Een zomerse groet van Fleur

Het gebouw staat hier al een kleine eeuw. Maar, het had niet veel gescheeld of er had op deze plek een heel ander bouwwerk gestaan, namelijk een kerk. Dat had alles te maken met een uitbreidingsplan voor de gemeente waarin de architect H.P. Berlage temidden van de overwegende laagbouw een verticaal element, in dit geval een kerk, had gepland. De kerk is er nooit gekomen, maar het torentje van het Noorderbad zorgt wel voor een fraai verticaal element op deze locatie. De functie van het bad is in de loop van de tijd meerdere keren gewijzigd. In 1993 is het als zwemvoorziening gesloten. Vanaf 1998 tot 2006 had het een bibliotheekfunctie en heden ten dage is er een fysiotherapie- en kantoorruimte voor beginnende ondernemers.


Nieuw Floreshuis bijna open

deAGENDA

De bouw vorderde gestaag de afgelopen maanden en het gaat nu toch echt gebeuren! Het nieuwe Floreshuis gaat in augustus open.

18 JULI

Half juli verhuizen de activiteiten en instellingen die tijdelijk in het Aletta Jacobshuis gevestigd waren, naar het nieuwe pand. In de eerste week van augustus kunt u langskomen om te kijken hoe het is geworden en kunt u al meedoen aan een aantal activiteiten. Meer informatie krijgt u eind augustus tijdens een informatiemarkt. U kunt zich dan ook opgeven voor nieuwe activiteiten. In het najaar volgt een officiële opening, dan organiseert het Floreshuis de W100: 100 mensen uit de wijk praten dan met elkaar over hun wensen en ideeën voor de wijk. “Dat past precies bij onze nieuwe missie en visie. Wij willen zoveel mogelijk activiteiten van en voor bewoners faciliteren. Iedereen is welkom”, zegt locatiemanager Gijs Jansen. Kijk voor meer informatie op www.floreshuis.nl (binnenkort vernieuwd) en op de Facebookpagina Wijkcentrum Floreshuis.

AUG

t/m

6

29 AUG

9

SEPT

24 SEP

foto: Johann van der Geest

Jeugdactiviteiten De jeugd hoeft zich niet te vervelen deze zomervakantie. Het Pand organiseert in de eerste week een Sportweek. Het WIJ Jeugdteam organiseert uitstapjes naar Insectenwereld, Klimpark Grollo, naar het zwembad en nog veel meer. Kijk maar eens op check050.nl. Regelmatige bezoekers van de activiteiten gaan ook nog op kamp. Kluscafé Fix’m Kapotte apparaten? Laat ze (gratis) repareren! Op 29 augustus gaat Kluscafé Fix’m van start op een andere plek, in het nieuwe Floreshuis. U kunt elke maandag van 13.30 - 15.30 uur terecht bij de vrijwilligers van Fix’m. Op feestdagen en in de schoolvakanties is het Kluscafé gesloten. BuurtBuffet Het BuurtBuffet, van en voor bewoners van Korrewegwijk en De Hoogte, is er elke 2e vrijdag van de maand. Het eerstvolgende Buffet is op vrijdag 9 september in het Floreshuis. Aanvang 18.00 uur. Een kaartje kost € 4 voor een driegangenmaaltijd. Een kindermaaltijd (t/m 5 jaar) kost € 2. Voorverkoop in het Floreshuis. Op=op. Burendag Zaterdag 24 september is het weer Burendag, het jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Doe ook mee met je Buren en meld je activiteit aan via mijn.oranjefonds.nl.


Nieuwsflitsen Groningen Schoon Dankzij Mij Dankzij de inzet van bewoners zijn er in juni weer twee Milieustraten geweest. U heeft de grote containers misschien wel zien staan! Er zijn weer heel veel grofvuil, oud ijzer, hout en afgedankte apparaten ingeleverd. Wilt u ook een Milieustraat of andere schoonmaakactie in uw buurt, kijk dan eens op Facebook Groningen Schoon Dankzij Mij. foto: Gert Bron van Facebook Groningen Schoon Dankzij Mij

Tuingereedschap te leen

Kledingbank Maxima

Buurtnaaicafé studio DraadKracht

Het Wijkpand van Lefier, Billitonstraat 81, heeft een uitgiftepunt voor tuingereedschap. Hier kunt u terecht voor grasmaaiers, snoeischaren, schoffels, harken, scheppen, kruiwagens, enzovoorts. Het lenen kost niets. Wel een borg van € 10,- die u terugkrijgt als u het gereedschap in goede staat en schoon inlevert. Belangstelling? Bel 06-21 24 51 17 op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.

In een winkelpand aan de Oosterhamriklaan 91 is Kledingbank Maxima gevestigd. Hier kunnen cliënten van de voedselbank twee keer per jaar gratis winkelen met hun gezin. Met een kledingkaart in de hand kunnen zij ongeveer tien kledingstukken, schoenen, accessoires en een boek uitkiezen. Kledingbank Maxima Stad draait, zoals alle Maxima’s, uitsluitend op vrijwilligers.

Wil je een nieuwe zomeroutfit maken? De woonkamer opfrissen met kussentjes? Je kleding repareren? Buurtnaaicafé DraadKracht is gevestigd aan de Oosterhamriklaan 181. Daar kun je voor € 2,50 per uur gebruikmaken van: naai-, lock- en industriemachines. Professionele begeleiding en advies zijn altijd aanwezig. Je kunt er ook een naaicursus of workshop volgen. www.studiodraadkracht.nl of kom langs op woensdag of donderdag tussen 13.00 en 22.00 uur.

Twee nieuwe wijkagenten Ineens zijn ze er: twee nieuwe wijkagenten. Rob Lozik en Gerard Heideveld, zij volgen Andries Nederhoed, Nico Leffers en Fien de Goede op. Namens alle wijkbewoners heten we ze van harte WELKOM in de KORREWEGWIJK. Op een goede samenwerking!

Blijf jij graag op de hoogte van alles wat er in jouw wijk gebeurt? Kijk op www.korrewegwijk.nl voor meer!

Vormgeving: Johann van der Geest | Grafisch ontwerper

Salmagundi Een onontdekt pareltje in onze eigen wijk: Salmagundi. Een eigentijds lunchcafé, een woonwinkel met vintagespullen en een werk/dagbestedingsplek voor mensen voor wie het leven soms niet al te gemakkelijk is. Dat alles in één! Ga eens kijken bij dit maatschappelijk betrokken initiatief. Open: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. Oosterhamrikkade 8c (naast de dierenwinkel). foto: Johann van der Geest


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.