__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 122016 - nr 3 - juli 2018 Nr 1 - juli Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). De redactie bestaat uit Bernadette van Leeuwen, Eddy Oostergo, Loek Veldt en Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door Arnesto Ovaa en Agnes Nanninga. Ook onder meer Herman Beens, Johann van der Geest, Hans ter Haar, Nienke Alkema, Wil van Eekeren, Marieke de Boer, Bekir Cavus, Maria Krebbers, Josephine Hoeksema, Kris Holwerda en Ronald Nuiver leverden een bijdrage aan deze krant. Heb je nieuws voor de volgende krant of voor de wijkwebsite? Mail het naar redactiekorrewegwijk@gmail.com. De website vind je op www.korrewegwijk.nl.

Een gezonde leefstijl Je leefstijl is belangrijk voor je gezondheid. De oorzaak van ziekte is namelijk maar voor tien procent erfelijk bepaald. Dat wordt de laatste jaren steeds duidelijker. Je gedrag bepaalt voor het overgrote deel of je ziek wordt, gezond blijft of weer gezond wordt. Dat laatste is bijvoorbeeld zo bij hart- en vaatziekten. Het aanleren van een gezonde leefstijl is dus van groot belang. Hoe dan? Goede voornemens. Iedereen kent ze wel. Je neemt je voor om vroeger naar bed te gaan, maar het komt er niet van. Het lukt je, tijdelijk, om af te vallen maar een paar maanden later ben je weer terug op je oude gewicht. Sommige mensen zijn succesvoller bij het bereiken van hun doelen. Als je bij je voornemens concrete plannen maakt, is de kans op succes na een half jaar meer dan tien keer zo groot! Bijvoorbeeld twee keer in de week geen vlees eten. Je goed voorbereiden helpt ook. Je kunt het leren Een gezonde leefstijl bestaat minimaal uit de vier volgende zaken: gezond eten en drinken, voldoende bewegen, goed slapen en ontspannen. Het helpt als je het ziet als een vaardigheid die je kunt leren. Zo kun je naar je eigen gezonde leefstijl toewerken. Van belang is dat je concrete en haalbare doelen stelt. Gedrag

veranderen is niet zo moeilijk, gedrag volhouden blijkt lastiger. Het hebben van een persoonlijke coach kan enorm motiveren. Wat gebeurt er al De gemeente Groningen heeft het onderwerp Zorg en Welzijn op de agenda gezet. Organisaties in de buurt, zoals het WIJ-team, Jasmijn, GoeieBuurt en de GGD hebben geld gekregen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Er wordt al veel georganiseerd op het gebied van meer bewegen en een gezonde lunch op scholen. Maar de hele week een lekkere gezonde maaltijd op tafel krijgen bij alle wijkbewoners, dat is nog ver weg. De Gezonde Leefstijl Werkgroep wil hier concreet iets aan doen. In deze werkgroep bundelen vrijwilligers uit de wijk en organisaties hun kennis en kunde. Er valt veel van elkaar te leren, voor en met wijkbewoners.

Plannen voor meer Er zijn plannen om te starten met een maandelijkse activiteit: de Interculturele Gezonde Wijkmaaltijd. Het Platform voor Verbinding pakt dit op, samen met vrijwilligers uit de wijk, Joyful Food en met ondersteuning van Jasmijn en GoeieBuurt. Het is de bedoeling dat het een laagdrempelige, low-budget activiteit wordt: een lekkere en gezonde maaltijd voor â‚Ź 4. Op maandag 9 juli was er in Het Pand al een try-out. Toen stonden er een heerlijke gezonde Surinaamse Roti en een Iraans nagerecht op het menu. De bedoeling is dat er vanaf september elke tweede maandag van de maand een

gezonde maaltijd op tafel komt, steeds uit een andere cultuur met aansluitend een presentatie over een thema. Lees verder op pagina 2.


Vervolg Een gezonde leefstijl. Je kunt denken aan het voorkómen van hoge bloeddruk of aan gezond koken voor kinderen. Volg de Facebookpagina‘s van het Platform voor Verbinding en Joyful Food, of de website van Jasmijn. Meer informatie kun je ook vragen via platformverbinding@outlook.com, s.elbattioui@jasmijn of bij de infobalie van het Floreshuis.

Gezondheidsblog Een gezonde leefstijl is dus belangrijk. In Hermans gezondheidsblog lees je de feiten en fabels, vuistregels en in eenvoudige taal wat je zelf kunt doen. Je kunt eruit halen wat voor jou belangrijk is. Veel leesplezier met wat je altijd al had willen weten, maar nog nooit zo duidelijk was. Het blog is te vinden op de website van GoeieBuurt onder het kopje Nieuws. door Herman Beens

WOKnieuws Wil jij iets organiseren in onze wijk? Dan kun je subsidie aanvragen bij het WOK. Je project of idee moet: - bijdragen aan een schonere of veiligere buurt - of zorgen voor meer saamhorigheid en - voor alle buurtbewoners toegankelijk zijn. Je kunt je aanvraag opsturen naar of inleveren bij Loek Veldt, penningmeester WOK, Bataviastraat 1a. Je kunt je aanvraag ook versturen via mail: lenlveldt@hotmail.com. Op zoek naar bestuursleden Het WOK is op zoek naar bestuursleden om de organisatie te versterken. Het WOK helpt bij het samenstellen van de Korrespondent en de website www.korrewegwijk.nl, bezoekt voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente en andere organisaties en geeft advies in wijkgebonden beleidsonderwerpen. Wil je hier bij helpen en je zo inzetten voor de wijk? Meld je dan aan bij Loek Veldt. door Loek Veldt

Op goede voet! Voor een pedicurebehandeling heb ik een afspraak gemaakt met Lia, die haar praktijk heeft bij schoenmaker Venema aan de Korreweg 122. Zij huurt hier een ruimte. Het is een mooie gelegenheid om meer over haar en haar praktijk te weten te komen. Sinds 6 jaar behandelt zij ieder woensdag, en sinds kort ook op de donderdagmiddag, haar klanten. Lia begon ooit een opleiding voor voedingassistente en werkte in het UMCG. Haar passie lag altijd al bij het vak pedicure. Zij deed daarom de basisopleiding en daarna het specialistische vervolg erop, zodat ze ook mensen met diabetes, reuma of artritis kan behandelen (waar deze patiënten via de zorgverzekering vergoeding voor krijgen). Lia vindt dit heel dankbaar werk, patiënten met deze ziektes zijn heel erg gebaat bij goed voetonderhoud, zodat ze letterlijk beter uit de voeten kunnen. Met podologen (voetspecialisten) in ziekenhuizen heeft ze contact en van hen krijgt ze doorverwijzingen. Een deel van haar klanten komt daar vandaan. Naast ‘probleemvoeten’ behandelt ze ook gezonde voeten. Ze helpt mensen met het knippen van nagels, ze verwijdert eelt en ingegroeide nagels. Dit laatste is niet altijd pijnloos, maar je komt zo wel van je pijn af bij het lopen. De pijn van de behandeling wordt verzacht door de heerlijke voetmassage op het eind! Iedereen is gebaat bij goed ‘voetonderhoud’. Jong en oud, mensen van alle leeftijden komen bij Lia voor een behandeling. In dit jaargetijde heeft Lia het extra druk. Veel mensen willen graag met goedverzorgde voeten in open schoenen kunnen lopen. Ze kan ook je teennagels lakken, dan is het helemaal af.

schimmelnagels die verdwijnen dankzij gelnagels. Daar doet Lia het voor: oplossingen zoeken en mensen met een tevreden gevoel naar huis laten gaan. Dat lukt altijd. In iedere beroepsgroep zijn er bijscholingen, zo ook in het pedicurevak. Lia moet iedere drie jaar punten verzamelen, zodat ze haar beroep kan blijven uitoefenen en van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte blijft. Ik ben heel wat wijzer geworden en met frisse ‘nieuwe’ voeten kan ik er voorlopig weer tegen. Bedankt Lia voor je openheid én heerlijke behandeling! door Bernadette van Leeuwen

Lia maakt van alles mee. Mensen met ongewassen voeten, echtgenoten die eerst afzien van de behandeling maar later toch wel graag willen en

WANTED! Bezorgers Ben je ook zo blij met deze wijkkrant? Wil je ons dan komen helpen? De Korrespondent kan wel wat meer gemotiveerde bezorgers gebruiken, want met het huidige bezorgteam redden wij het niet. Bezorger worden

Meer informatie: www.liface.nl of bel Lia op 06-14699352.

betekent vijf of zes keer per jaar een uur een gezonde wandeling maken door je straat en ondertussen je buren blij maken met het laatste wijknieuws. Interesse? Meld je dan tijdens werkdagen aan bij de infobalie van het Floreshuis. Een mailtje sturen mag ook, naar: wilvaneekeren1@gmail.com. Je bezorgt dan zowel de lezers als de huidige bezorgers een groot plezier!


Dag Chris, welkom Nienke! Op 26 april, de dag voor Koningsdag, nam Chris Niemeijer feestelijk afscheid in het Floreshuis. Hij was gebiedsmanager Oude Wijken (waaronder de Korrewegwijk en De Hoogte) en is met pensioen gegaan. Omdat film een grote hobby is van Chris, was het Floreshuis die middag omgetoverd tot filmcentrum. Met bewoners, collega’s en wijkpartners hief Chris het glas op de samenwerking en zijn mooie jaren in de wijk. Introductie Nienke Chris’ opvolger Nienke Alkema werd die middag ook geïntroduceerd. We vroegen haar om zich voor te stellen in deze krant: “Ik ben 40 jaar en Groninger in hart en nieren. Van 2003 tot 2007 was ik bestuursadviseur van burgemeester Wallage. In die tijd kwam ik veel in de Korrewegwijk

en De Hoogte. Mensen die er toen ook werkten, kom ik nu weer tegen. Dit geeft aan hoe mooi het is om hier aan de slag te zijn. Met veel plezier fiets ik vrijwel dagelijks rond in de wijk en probeer ik makkelijk benaderbaar te zijn. Mijn rol is om te kijken wat er speelt in de wijk, waar de energie zit en dit te verbinden met wat de gemeente belangrijk vindt. Eigenlijk pendel ik de hele dag tussen beide heen en weer. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met het Gebiedsteam. Hierin zitten mensen vanuit de gemeente maar ook de manager van het WIJ-team en de projectleider Wijkvernieuwing voor de Indische Buurt en De Hoogte. Een mooi team met hart voor de wijk.”

wijkvernieuwing een ontzettend mooie en leuke opdracht. Robert werkt bij Rizoem en is ook in 2005 betrokken geweest bij de wijkvernieuwing in de Indische Buurt. Toen ging het vooral om sloop en nieuwbouw. Nu is de sociale component veel groter. In de herfst komt Robert de wijk in om samen met jou plannen te maken voor een betere, mooiere en gezondere wijk. Uiteraard neemt hij de plannen die Marieke al maakte daarin mee.

Dag Marieke, welkom Robert Er is nog een wisseling van de wacht. Marieke Zomer, die projectleider Wijkvernieuwing was van De Hoogte/ Indische Buurt, werkt inmiddels weer bij woningcorporatie Nijestee. Robert Kuiper volgt haar op. Hij vindt de

Raad neemt besluiten over onderzoek Oosterhamriktracé en bereikbaarheid stad De gemeenteraad is op 27 juni akkoord gegaan met verder onderzoek naar de omstreden drukke ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade en de verlegging van de busbaan naar de Oosterparkwijk. Hierbij hoort ook het plan om de Korreweg te veranderen in een fietsvriendelijke straat. Over het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen neemt de raad pas over twee jaar een besluit. Omdat onderzoek naar de ontsluitingsweg tot nu toe geen grote vermindering van de verkeersdruk laat zien, komt er ook aanvullend onderzoek naar andere, modernere oplossingen voor de verkeersdoorstroming.

een stadsbreed verkeerscirculatieplan. Volgens dit plan wordt de stad verdeeld in sectoren en kun je met de auto alleen nog via de ring van de ene sector naar de andere reizen. Bij dit voorstel is gekeken naar de manier waarop de stad Gent met bereikbaarheid omgaat. Daar is het autoverkeer inmiddels sterk verminderd.

De meest interessante ontwikkeling is dat ook het voorstel van GroenLinks is aangenomen om onderzoek te doen naar

Als Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost vinden we de drukke ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade een schadelijke

Of de Korreweg - als de plannen doorgaan - een straat wordt waar fietsverkeer met auto’s wordt gemengd, is nog niet duidelijk. Deskundigen worden hierover geraadpleegd en het kan zijn dat de raad alsnog kiest voor (bijvoorbeeld) een variant met bredere fietspaden.

verkeersoplossing, die de stad te weinig oplevert en bovendien veel te duur is. Het goede nieuws is daarom dat deze weg niet meer de enige oplossing is, nu ook andere mogelijkheden worden onderzocht. De protesten van de vele bewoners tegen de plannen van het college zijn dus duidelijk zinvol geweest. De hoop is nu gevestigd op een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad, die vanuit een frisse en onafhankelijke blik een beslissing gaan nemen. We hopen dat de leefbaarheid van de woonomgeving in de stad hierbij voorop zal staan. door Hans ter Haar Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost


Bedrijfin de wijk

Foodblog www.madebymarieque.nl Lekker&gezond In deze rubriek lees je altijd een verhaal over een klein bedrijf uit de wijk, dat je fysiek kunt bezoeken. In dit nummer eens iets anders; een online bedrijf. Binnenkort is de website www.madebymarieque.nl online. Dit is een foodblog in opbouw, staat er nu nog te lezen. Op deze site kun je straks allemaal recepten en inspiratie vinden om lekker en gezond te koken. Een voorproefje is te vinden op het Instagramaccount @madebymarieque. De vrouw achter dit foodblog is Marieke de Boer. In het dagelijks leven lerares Frans aan het Stadslyceum. We ontmoetten elkaar in een hip tentje in de binnenstad. Marieke woont in de Professorenbuurt.

Ze is opgegroeid in Friesland. Waar de liefde voor koken vandaan komt? “Thuis hielp ik altijd graag in de keuken; van mijn moeder leerde ik koken volgens recept en van mijn vader leerde ik het koken zonder recept.“ Tegenwoordig kookt ze vooral gezond, veelal vegetarisch met veel groenten en fruit. Op dit moment probeert ze 3 keer per dag een foto van haar eten te plaatsen. Al haar gerechten bestaan uit simpele ingrediënten, die je in elke supermarkt kunt kopen of gewoon in de koelkast hebt liggen. “Ik wil mensen inspireren

Recept watermeloenpizza door madebymarieque.nl

Wat heb je nodig? • 1 kleine watermeloen • kokosyoghurt (kwark, Skyr of Griekse yoghurt kan ook) • granola (muesli, cruesli kan ook) • ongebrande, ongezouten (pecan)noten • blauwe bessen, frambozen

Hoe maak je het? Snij de watermeloen in ronde plakken van ongeveer 3 cm. Neem 1 plak per persoon. Snij deze in 4 puntjes. Besmeer de puntjes met kokosyoghurt. Bestrooi de puntjes met granola en nootjes. Garneer tenslotte met frambozen en blauwe bessen. Perfect zomers ontbijt, snack of dessert.

tot het maken van gezonde maaltijden. Dat hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn. Je kunt vaak meer maken met de ingrediënten die je in huis hebt, dan je van tevoren denkt.” Groot hoeft haar bedrijfje niet te worden. Tenslotte blijft het een hobby naast het werk en het gezin. Ze mikt op kleine projecten zoals workshops voor groepen, samenwerken met bedrijven, koken bij mensen thuis of het promoten van producten. Ze hoopt dat veel mensen haar site bezoeken en haar recepten gaan uitproberen. Als de maaltijden op haar Instagramaccount net zo smaken als ze eruit zien, is succes verzekerd. door Hiddo Zuiderweg


Wijkstemdag gaat door! op zaterdag 27 oktober 2018 Goed nieuws voor alle bewoners die een leuk idee hebben om de wijk nog mooier, leuker en fijner te maken. Er komt dit jaar weer een Wijkstemdag! Er is een mooi bedrag beschikbaar om nieuwe bewonersprojecten, ideeën en activiteiten werkelijkheid te maken. Heb je dus een plan voor de wijk, loop je al langer rond met een idee voor je straat of buurt of heb je een buur gehoord met een leuk idee? Laat het de organisatoren en je buren weten! Wijkstemdag 3.0 De Wijkstemdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 oktober 2018 in het Floreshuis. Wijkbewoners stemmen dan op de ingediende plannen. Deze stemming bepaalt welke plannen een bijdrage krijgen. Plan indienen Heb je een plan? Dan kun je een bijdrage aanvragen van maximaal € 1500. Je kunt je plan tot uiterlijk woensdag 5 september 2018 inleveren, door het te mailen naar info@goeiebuurt.nl. Heb je geen e-mail, dan kun je je plan ook langsbrengen bij Loek Veldt aan de Bataviastraat 1a. Ook kun je voor meer informatie altijd een afspraak maken of bellen met 06-19848706 (GoeieBuurt). Onderdelen van je plan Je wilt natuurlijk dat je plan kans van slagen heeft. Denk dan hierom: je plan moet de volgende onderdelen bevatten: 1. bondige beschrijving van je plan (± 1 A4), 2. beschrijving van hoe het plan bijdraagt aan de leefbaarheid, gezelligheid, schoonheid, saamhorigheid en/of veiligheid in de wijk, 3. beschrijving van de faciliteiten en eventuele hulp van instanties die je nodig denkt te hebben, 4. begroting van de kosten, 5. vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

Verder is het belangrijk dat je je plan samen met een aantal medebewoners uitvoert en je zoveel mogelijk buren betrekt bij jouw idee. Dat maakt de kans van slagen groter. Heb je ondersteuning nodig hebben bij het schrijven van het plan of het vinden van medestanders? Dan kun je altijd contact opnemen via de genoemde contactgegevens! Indienersavond Op woensdag 10 oktober vanaf 19.30 uur is er een indienersavond in het Floreshuis. Daar kun je naartoe als je bericht hebt gekregen dat je plan is geselecteerd voor de Wijkstemdag. Hier bespreek je met de organisatoren je ingediende plan en kun je vragen stellen. Ook krijg je te horen wat er van je wordt verwacht op de Wijkstemdag zelf en krijg je informatie over het vervolgtraject. Na de indienersavond kun je in de buurt direct reclame gaan maken voor jouw plan. Inspiratie Wil je graag meedoen met de Wijkstemdag maar heb je nog geen idee wat voor plan je kunt indienen? Hieronder lees je een kleine greep uit de plannen van voorgaande Wijkstemdagen: De Wijkbakfiets: een bakfiets voor de wijk waar alle bewoners gebruik van kunnen maken

Buurvrouwen aan de slag in Het Pand: een keer per maand samen eten maken uit verschillende wereldkeukens Draadkracht Kindercafé: gratis workshops textielbewerking bij Studio Draadkracht voor jonge wijkbewoners Buurtbios: elke maand samen met buren een film kijken met daarna heerlijke zelfgemaakte hapjes en drankjes Weggeefwinkel: een winkel in de wijk waar bewoners spullen kunnen inbrengen en gratis weer mee kunnen nemen. Over de Wijkstemdag De Wijkstemdag is in het verleden georganiseerd door het Wijkteam Korrewegwijk. In deze tijd waren er ruime geldmiddelen aanwezig. Daarmee zijn dankzij de Wijkstemdag grote projecten gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van speeltuin DIB, Korreweg schoon…dat doen wij gewoon, het Speelfestijn Diephuisstraat, Korreweg Klassiek en nog vele kleinere projecten. De laatste drie jaar is de Wijkstemdag georganiseerd door het WOK. De wijkorganisatie deed destijds met hun project Wijkstemdag 2.0 mee met de oorspronkelijke Wijkstemdag, met als resultaat subsidie voor het voortzetten van de Wijkstemdag. Omdat er minder geld beschikbaar was dan eerder, is de Wijkstemdag 2.0 de afgelopen jaren zuiniger van opzet geweest dan voorheen. Desondanks met zeer leuke en succesvolle projecten. Dit jaar organiseert het WOK de Wijkstemdag weer, met vernieuwde gelden vanuit de gemeente en in samenwerking met GoeieBuurt. Een nieuwe kans om jouw plannen voor de wijk te realiseren! door WOK en GoeieBuurt

Meer groen door Groen Doen Tijdens de afgelopen Wijkstemdag wonnen de dames Chíng Sze Liem en Agnes Glastra een mooi bedrag met hun project Meer groen in de wijk. Door het planten van een appelboom voor het Floreshuis werd het startschot gegeven voor hun project. Ze gingen voortvarend door, met het aanleggen van geveltuintjes en het uitdelen van bloembollen aan wijkbewoners. In het vroege voorjaar werden er vijftig nestkasten in de wijk opgehangen. Om dit aan de wijkbewoners te laten zien, was er op 14 mei een vogelnestkastexcursie door de wijk,

onder leiding van Maricee Ten Bosch en Lennart Zwart. Vooraf gaf Maricee uitleg over de diverse soorten nestkasten. Hierbij bleek dat iedere vogelsoort een voorkeur heeft voor een bepaalde nestkast. Twee groepen gingen vervolgens op pad en kregen bij iedere nestkast uitleg over voor welke soort deze is bedoeld en waarom. Zo wil de grote bonte specht zijn nestkast graag zelf verder uithakken, zitten de nestkasten voor de gierzwaluw hoog aan de muur van een gebouw en hebben de nestkasten voor de boomkruiper

een opening aan de zijkant. Ook zijn de nestkasten bol van boven, zodat marters en eekhoorns niet bij de eieren kunnen komen met hun pootjes. door Herman Beens


De Oliemuldersbrug Stel je voor dat je je in een ruimtevaartuig bevindt en in een vlucht boven de aarde afdaalt naar onze planeet. Je vliegt boven de Stille Oceaan, boven Azië en daalt steeds verder af, naar Europa, Nederland, Groningen. Op een gegeven moment, even boven het aardoppervlak op een hoogte van enige tientallen meters boven de Oosterhamrikkade, zou je dan ongeveer dit beeld voor ogen hebben: het oostelijke gedeelte van het kanaal met daarop het beeld van de Oliemuldersbrug. Die brug is de laatste in mijn reeks over de bruggen in de Korrewegwijk. Een mooi plaatje. Inderdaad, de Oliemuldersbrug. Een vreemde naam eigenlijk voor deze plek, geen olie te zien, geen molen. Waar komt deze naam dan vandaan? Om de juiste verklaring te vinden, moeten we ons vanaf deze plek een kilometer of twee naar het zuiden en een dikke honderd jaar terug in de tijd begeven. De verklaring ligt namelijk aan de zuidelijke kant van het Damsterdiep. Het Damsterdiep is ontstaan in 1424 door verbreding van een reeks kavelsloten. Het vormde eeuwenlang de belangrijkste vaarverbinding tussen Groningen en Delfzijl. Het gedeelte waar de molens stonden, heette destijds ‘Buiten Damsterdiep’. De oudste bebouwing is aan de zuidzijde te vinden. Het gaat dan voornamelijk om bedrijfsgebouwen, zoals de oliemolens ‘De Meeuw’ en ‘Concordia’. Deze molens heetten oliemolens omdat zij veel koolzaadolie verwerkten van het Groninger Hogeland, dat werd aange-

voerd over het Damsterdiep. De ‘Concordia’ is in 1905 afgebroken en ‘De Meeuw’ volgde vier jaar later. Van deze laatste molen staan de stenen onderbouw en de bijgebouwen er nog steeds. De Oliemuldersbrug heeft een rijbaan die afwisselend door verkeer uit beide richtingen kan worden gebruikt. Het is een ophaalbrug die de Korrewegwijk verbindt met de Oosterparkwijk. Hij is gebouwd in 1939. Direct naast de brug staat een voormalig brugwachtershuisje uit 1935, gebouwd volgens de Amsterdamse school, dat vermoedelijk is ontworpen door architect S.J. Bouma. Opmerkelijk is dat alle drie bruggen over het Oosterhamrikkanaal in oorsprong zijn gebouwd als ophaalbrug aan het eind van de jaren dertig. Alleen de Oliemuldersbrug heeft nu nog zijn originele vorm. Stadsarchitect Mulock Houwer had het

Kleurenfoto: Eddy Oostergo Zwart/wit foto: Luchtfoto van de Oosterhamrikkade van 4 mei 1956

gebied rondom het Oosterhamrikkanaal gepland als onderdeel van een industrieterrein, waarvan ook het Gorechtkanaal deel uitmaakte. Inderdaad heeft dit gebied lange tijd veel bedrijven gehuisvest, zo zaten er meerdere garages. Maar aan het einde van de vorige eeuw begon de bedrijvigheid langzamerhand af te nemen. Panden kwamen leeg te staan en hier en daar trad verval in. In 2011 waren er plannen om de Oliemuldersbrug te vervangen door een dam voor de aanleg van een van de tramlijnen van de Regio Tram Groningen. Zover is het echter nooit gekomen. Wel zijn er steeds nieuwe plannen voor dit gebied. Door de achteruitgang van de bedrijvigheid zijn vanaf het begin van deze eeuw veel sfeerbepalende bedrijfspanden verwijderd en is ruimschoots plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Om deze sfeer niet helemaal in de vergetelheid te laten verdwijnen, zijn in de nieuwbouw betonnen elementen aangebracht met de namen van de activiteiten van de verdwenen bedrijven, zoals garage en grafisch bedrijf. Zo is er toch nog iets van het verleden overgebleven. door Eddy Oostergo

Succesvolle actie tegen weesfietsen in de Professorenbuurt Studenten verlevendigen de Korrewegwijk. De meeste blijven een jaar of vier, om na het voltooien van hun opleiding te verhuizen. Sommige studenten laten hun fiets dan achter. Het gaat vaak om fietsen waarvan de banden lek zijn of de ketting verroest is. Na vele jaren is het aantal weesfietsen in de Korrewegwijk talrijk. Het zou helpen als deze vaak al geheel verroeste fietsen opgeruimd kunnen worden. Maar hoe weet je of een fiets een weesfiets is? Het Buurtoverleg

Professorenbuurt-Oost heeft in samenwerking met de gemeente een succesvolle actie ondernomen. De gemeente heeft stickers ter beschikking gesteld die op potentiële weesfietsen geplakt kunnen worden. Het was een klein uur werk om met een man of vijf in de Professorenbuurt de verdachte fietsen te oormerken (of te stuurmerken). Na een aantal weken heeft de gemeente de fietsen opgehaald. Het ging in totaal om ruim 100 fietsen. Enkele gemerkte fietsen zijn blijven staan.

Wellicht dacht de gemeente dat het toch geen weesfietsen waren, of ze zijn over het hoofd gezien. Volgend jaar een nieuwe ronde? door Hans ter Haar Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost


Flora&Faunain de wijk Prunus Met de bloei van de prunusbomen aan de Kapteynlaan en een deel van de Korreweg begint dan toch echt de Lente! Er werden een aantal bomen gekapt maar gelukkig doet de nieuwe aanplant ook vrolijk mee in deze overdaad van roze bloesem. Ieder jaar kijk ik uit naar dit jaarlijks terugkerend natuurwonder. Na ongeveer drie weken, soms sneller onder invloed van wind en kou, laten de bomen hun roze pracht weer vallen. Wat overblijft, is roze sneeuw. Bernadette van Leeuwen

Koekjeseter Dit is Kees de Koolmees. Kees is dol op koekjes. Kom je met brood, dan zie je hem niet. Ook stukjes kaas of pinda’s vindt hij maar niks. Kees is te vinden bij het theehuis op het Selwerderhof. Bestel je koffie of thee met een koekje, dan krijg je er steevast Kees de Koolmees bij. Brutaal als hij is, komt hij bij je aan tafel aanschuiven. Vaak op de tafelrand, maar nog vaker op het schoteltje waar het koekje op ligt. Met een klein beetje geduld pakt hij zelfs de kruimeltjes van je hand. Maar! Geef hem niet te veel, want dan kan hij last krijgen van omeesitas. Ronald Nuiver

Buiten fitnessen in Molukkenplantsoen Verschillende bewoners en wijkorganisaties willen graag een buitenfitnessparcours in de Indische Buurt of De Hoogte. Na overleg met onder andere Hamrikheem, Vrouwencentrum Jasmijn, B-Slim, GoeieBuurt en het WIJ-team is een geschikte locatie gevonden. Die is in de Indische Buurt, in het Molukkenplantsoen aan de kant van de Oosterhamriklaan, tegenover Studio Draadkracht, op de plaats waar nu twee voetbaldoelen staan. Het bedrijf BoerPlay heeft een voorlopig ontwerp gemaakt en gaat het parcours aanleggen. Oplevering De voorbereidende werkzaamhede zijn al begonnen. Het streven is om het buitenfitnessparcours voor de zomervakantie op te leveren, zodat je er deze zomer nog gebruik van kunt maken. Uiteraard komt er een feestelijke opening. Deze gaat waarschijnlijk plaatsvinden in september. Er komt ook een sportief programma, daar wordt nu aan gewerkt.

Zonder pardon op de bon Automobilisten moesten wennen aan het betaald parkeren dat per 16 april is ingesteld in de Professorenbuurt-Oost. Op de ingangsdatum werd er direct gehandhaafd. Links en rechts werden parkeerbonnen geschreven. Zonder pardon dus op de bon. Maar na verloop van tijd nam het aantal zwartparkeerders af. Met één uitzondering: de buitenlandse kentekens. Met name auto’s met een Duits kenteken hadden soms wel 3 parkeerbonnen achter de ruitenwisser. Wat was de reden van dit nieuwe parkeerbeleid? De Professorenbuurt stond altijd barstensvol geparkeerde auto’s. Veelal niet van wijkbewoners. Als wijkbewoner moest je erg lang zoeken om ergens te parkeren. De gemeente wilde met deze maatregel bereiken dat de wijkbewoners voldoende parkeermogelijkheden in de wijk zouden krijgen. Vele buurtbewoners twijfelden daaraan. Klopt dit? Tot 16.00 uur is het gratis parkeren. Dan zijn er veel lege parkeerplaatsen. Na 16.00 uur komen de wijkbewoners terug van hun werk en vullen de lege parkeerplaatsen zodat het nagenoeg vol loopt. Als je na 23.00 uur nog een plek zoekt, moet je geluk hebben. Als de gemeente parkeerplaatsen aan de Oosterhamrikkade gaat reduceren, krijgen de bewoners gelijk. Dan zijn er meer bewoners met een auto dan er plekken zijn. door Johann van der Geest


Nieuwsflitsen Wijkwerkbedrijf van start Op 1 maart 2018 is het Wijkwerkbedrijf in de Korrewegwijk en De Hoogte van start gegaan. Elke wijk is uniek en heeft zijn eigen kansen. Daarom willen de initiatiefnemers graag samenwerken met de bewoners en instanties die in de wijk actief zijn. Zij weten wat er speelt, waar kansen liggen en waar verbeteringen nodig zijn. Het Wijkwerkbedrijf werkt samen met het Floreshuis en wordt gecoördineerd door Bekir Cavus. Bekir was al betrokken bij het Floreshuis, waar hij als beheerder werkt. Hij is bovendien goed thuis in de wijk en beschikt over een groot netwerk. Je kunt Bekir bereiken op bekir@wijkwerkbedrijf.nl. door Bekir Cavus

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper

Museum Karrepad Op vrijdag 8 juni was basisschool Karrepad omgetoverd in Museum Karrepad. De school hing vol met een enorme verzameling kunstwerken, met ondersteuning van filmpjes, websites, presentaties en een digitale rondleiding ‘achter’ QRcodes. Burgemeester Peter den Oudsten en kinderburgemeester Javano Zwiers openden de tentoonstelling officieel. Op Karrepad zijn de kinderen meer dan een maand bezig geweest met alles wat met kunst te maken heeft en hebben ze gebruikgemaakt van allerlei digitale mogelijkheden om het proces vast te leggen. De kinderen zijn in het leven van kunstenaars gedoken: wanneer leefden ze, uit wat voor gezin kwamen ze, hadden ze zelf een gezin, enzovoort. Vervolgens zijn zij zich gaan verdiepen in de stijl waarin de kunstenaar(s) werk(t)e(n) en hebben ze uiteindelijk in dezelfde stijl prachtige, eigen kunstwerken gemaakt. Er is ook veel geëxperimenteerd met materialen en technieken. Alle kinderen hebben een kunstzinnige kubus gemaakt. Door de hele school hingen bijna 600 kubussen bedekt met 6 kunstwerkvlakken.

Blijf jij graag op de hoogte van alles wat er in jouw wijk gebeurt? Kijk op www.korrewegwijk.nl voor meer!

Gezellige Doggy Dates aan de West-Indischekade Al geruime tijd zijn de veldjes in het losloopgebied aan de West-Indischekade twee keer per dag een sociale ontmoetingsplaats voor vier- en tweevoeters. Hier heerst geen discriminatie qua afkomst, ras, formaat of leeftijd. Gewoon genieten is het motto. Dit geldt ook voor de baasjes. In de gesprekken komen, naast de hondjes, de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Respect is daarbij het sleutelwoord. Het enige minpuntje was tot voor kort

dat dit meestal staande moest gebeuren, omdat alle bankjes naar het water gericht waren. Daardoor was er geen zicht op de hondjes. Daar is verandering in gekomen. De gemeente heeft via bemiddeling van het WIJ-team twee bankjes geplaatst met zicht op het veldje. Belangstelling? Kom gerust eens kijken rond 13.30 en 19.00 uur. door Maria Krebbers (namens Doggy WIK) Foto: Barbara Luiken-Schippers

Wekelijk spreekuur Lefier Lefier heeft sinds kort wekelijks een spreekuur in het Floreshuis. Daar kun je als huurder met allerlei vragen terecht. Iedere woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur is er een inloopuur. Roos Oosten, bewonersparticipant van Lefier, beantwoordt je vragen over woonzaken in en rond je woning. Je kunt ook bij haar terecht met vragen over bewonersinitiatieven, (nieuwbouw)projecten in de wijk, overlast, huurbetaling en je leefomgeving.

Rectificatie huisvuilpas In de vorige Korrespondent stond een artikel over het verminderen van vuilniszakken en grofvuil op straat. Daar stond een fout in. In het artikel stond dat je gratis een nieuw pasje kunt aanvragen als je je huisvuilpas kwijt bent. Dat blijkt niet te kloppen. Er zijn kosten aan verbonden. De hoogte is afhankelijk van hoe je een nieuwe pas aanvraagt. Informatie over de tarieven vind je hier: gemeente. groningen.nl/huisvuilpas-aanvragen.

Groningen Schoon Dankzij Mij Op 23 juni konden bewoners van de Korreweg en de Professorenbuurt-Oost hun grofvuil, oud ijzer, hout en afgedankte elektrische apparaten inleveren bij het Diephuisplein nabij het voormalig Noorderbad. Milieustewards stonden daar met een grote afvalcontainer. Bewoners die niet in staat waren of geen vervoer hadden om grofvuil naar de container te brengen, konden gebruikmaken van een bakfiets. Spullen die nog goed waren, kon je voor hergebruik afgeven bij de vrachtwagen van GoudGoed. door Johann van der Geest

Profile for Hiddo Zuiderweg

Korrespondent 2018-3  

Korrespondent 2018-3  

Advertisement