Page 1

Jaargang 122016 - nr 1 - februari 2018 Nr 1 - juli

Culturen bij de Buren 27 januari was het feest in het Floreshuis! Toen kon je de hele dag Culturen bij de Buren. Op deze dag kon je kennismaken met zeven culturen die de Korrewegwijk en De Hoogte rijk zijn. Er waren buren van de Turkse, Somalische, Afghaanse, Surinaamse, Marokkaanse, Tunesische en Nederlandse culturen. Het idee van de dag kwam voort uit een samenwerking tussen GoeieBuurt, de Eyup Sultan Camii Moskee en Stichting SomaliĂŤrs Groningen. Zij zagen dat er veel culturele diversiteit in de wijk is, maar dat mensen van verschillende culturen niet met elkaar leven. Daarom besloten ze een dag te organiseren, die in het teken stond van het verbinden

en presenteren van deze verschillende culturen. Het was een groot succes! De hele dag was het druk. De bezoekers en deelnemers genoten van het lekkere eten, de kunst, muziek en andere uitingen van deze culturen. Ook was er natuurlijk genoeg ruimte om te praten en te horen over de gewoontes en gebruiken van de verschillende culturen. En er was een optreden van een traditioneel Afghaanse muzikant. Om het compleet te maken, was er een rondleiding in de Eyup Sultan Camii Moskee, die is gevestigd in de Sionskerk aan de Korrewegwijk. Daar kon je kennismaken met het islamitische geloof en de gebruiken en tradities daarvan. Met de dag hopen de initiatiefnemers en de andere betrokkenen dat mensen meer bekend zullen raken met de culturen, gebruiken en gewoontes van hun buren. Want we hebben elkaar allemaal veel te bieden, als we maar open staan voor de ander. Vaak is het alleen de buitenkant die verschillend is. Vanwege het grote succes is er een goede kans dat de Culturen bij de Buren-dag nog een keer georganiseerd wordt. Wanneer dat is, is onder andere afhankelijk van de mensen die het dan

leuk vinden om mee te doen. Vind jij het leuk om jouw cultuur de volgende keer te vertegenwoordigen tijdens de Culturen bij de Buren-dag? Laat het weten aan GoeieBuurt door contact op te nemen met info@goeiebuurt.nl of te kijken op www.goeiebuurt.nl.

door GoeieBuurt

Deze wijkkrant is een uitgave van het Wijkoverleg Korrewegwijk (WOK). De redactie bestaat uit Rob Heusdens, Eddy Oostergo, Loek Veldt, Herman Beens en Hiddo Zuiderweg en wordt ondersteund door Arnesto Ovaa en Agnes Nanninga. Ook onder meer Kris Holwerda, Bernadette van Leeuwen, Ronald Nuiver en Parisa Amin leverden een bijdrage aan deze krant. Heb je nieuws voor de volgende krant of voor de wijkwebsite? Mail het naar redactiekorrewegwijk@gmail.com. De website vind je op www.korrewegwijk.nl.


WOKnieuws Wil jij iets organiseren in onze wijk? Dan kun je subsidie aanvragen bij het WOK. Je project of idee moet: - bijdragen aan een schoner of veiliger buurt - of zorgen voor meer saamhorigheid en - voor alle buurtbewoners toegankelijk zijn. Je kunt je aanvraag opsturen naar of inleveren bij Loek Veldt, penningmeester WOK, Bataviastraat 1a. Je kunt je aanvraag ook versturen via mail: lenlveldt@hotmail.com. Samenstelling WOK Het WOK bestaat nu uit 4 personen en een notuliste: Voorzitter is Epke Knoop. Secretaris en penningmeester is Loek Veldt. Leden zijn Bernadette van Leeuwen en Jaap de Wit. Notuliste is Gerda Galema. Het WOK heeft afscheid genomen van Gert Stremmelaar. Verderop in deze krant lees je daar meer over. Wijkstemdag Het WOK heeft in 2015 via de Wijkstemdag een bedrag ontvangen van € 25000 om voor 3 jaar Wijkstemdagen te organiseren. Die drie jaren zijn voorbij en met een overloop in 2018 is het subsidiebedrag uitgegeven. Het WOK vraagt nu opnieuw subsidie aan, voor een nieuwe Wijkstemdag in 2018. Op zoek naar bestuursleden Het WOK is op zoek naar bestuursleden om de organisatie te versterken. Het WOK helpt bij het samenstellen van de Korrespondent en de website www.korrewegwijk.nl, bezoekt voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente en andere organisaties en geeft advies in wijkgebonden beleidsonderwerpen. Wil je hier bij helpen en je zo inzetten voor de wijk? Meld je dan aan bij Loek Veldt. door Loek Veldt

Keramiekhuis: een pleidooi De Groningse keramist Anno Smith (1915-1990) was in de naoorlogse wederopbouwperiode actief in heel Noord-Nederland, ook in de stad Groningen. Tientallen gebouwen voorzag hij van kleurrijke gevelversieringen in de vorm van keramische tableaus. Omdat deze tableaus zijn opgenomen in gebouwen wordt wel gesproken van bouwkeramiek. Smith gaf vooral alledaagse voorwerpen en taferelen weer: vissen, bloemen, spelende kinderen en werkende ambachtslieden. Zijn opdrachtgevers, waaronder veel woningcorporaties, wilden vrolijke voorstellingen die voor de bewoners begrijpelijk moesten zijn. Smith kon dat als geen ander. Veel gebouwen met werk van Smith zijn in de loop der tijd gerenoveerd, gesloopt of hebben een andere functie gekregen. Vaak ondernamen bewoners én omwonenden actie om het werk van Smith te redden. Ze eisten herplaatsing of opslag van de decoraties: de werken mochten hoe dan ook niet verloren gaan. Daaruit valt te concluderen dat Smiths bouwkeramiek tegenwoordig nog steeds een breed publiek aanspreekt. Smith heeft naast bouwkeramiek ook potterie gemaakt: vazen en schalen. In de West-Indische Buurt en De Hoogte zijn veel werken van Smith vanaf de openbare weg te zien. Het is eigenlijk een ‘openluchtmuseum’, die de wederopbouw reflecteert. Er is ook bouwkeramiek te zien van andere kunstenaars, Mattheus Meesters bijvoorbeeld. Jaap Ekhart pleit nu voor het oprichten van een keramiekhuis in onze wijk. Een plek waar je het werk van Smith kunt bekijken en waar ook ruimte is voor wisselexposities van hedendaagse keramisten. Hij heeft subsidieaanvragen gedaan bij onder meer de gemeente en het WOK.


Lentefair Speeltuin volop in beweging!

Afscheid van Gert Stremmelaar Zo’n tien jaar geleden stond er een oproep in de Korrespondent: het WOK (Wijkoverleg Korrewegwijk) zocht een penningmeester. Gert Stremmelaar reageerde daarop en heeft de functie aanvaard. Gert heeft nu afscheid genomen. Gert was econoom van beroep en had daardoor goed inzicht in de financiën. Ook kon hij de zaken bondig en duidelijk samenvatten. Hij fungeerde daarom vaak ook als plaatsvervangend voorzitter van het WOK. Voor het WOK was Gert een heel waardevolle kracht. Hij heeft zich voor veel onderwerpen ingezet. Voor de 3 laatste Wijkstemdagen bijvoorbeeld, waar iedereen met plezier en tevredenheid op terugkijkt. Daarvoor schreef hij mooie stukken voor de folders en de Korrespondent. Buurtbewoners konden via het WOK bij

Foto: Johann van der Geest

hem subsidie aanvragen voor projecten in hun buurt/straat. Die subsidie kregen ze als hun project de buurt gezelliger of veiliger maakte of zorgde voor meer saamhorigheid. Gert heeft ook veel energie gestoken in de G100 en in de redactie van de Korrespondent. Het WOK neemt met spijt afscheid van hem. Gert gaat nu zijn aandacht richten op andere zaken. Armoedebestrijding bijvoorbeeld, en dan vooral gericht op de wijkbewoners. Hij zet zich ook in voor het basisinkomen. Reislustig is hij ook, hij is een echte wereldburger. Wij wensen hem een mooie tijd toe. WOK, Epke Knoop (voorzitter), Loek Veldt (secretaris en penningmeester), Bernadette van Leeuwen en Jaap de Wit (bestuursleden)

GoeieBuurt presenteert: De Buurtschool Bewoners leren van elkaar en met elkaar vaardigheden om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en zelfredzaam te zijn. Hoe ga je met je budget om, hoe plak je zelf je lekke fietsband, hoe bouw je een moestuintje, hoe doe je je eigen administratie, hoe kook je gezonder, hoe doe je je belastingaangifte? Er zijn veel dingen die je op school niet leert. Deze zaken spelen wel een belangrijke rol in het leven. Daarom heeft GoeieBuurt de Buurtschool ontwikkeld: een programma om samen met andere bewoners deze levenslessen alsnog onder de knie te krijgen. Op de Buurtschool leer je hoe je je leven kunt inrichten op een manier die aansluit bij wat jij zelf belangrijk vindt en ook bij wat de maatschappij van je vraagt.

Bij de Buurtschool kun je workshops en trainingen volgen in onderwerpen waar je in het dagelijks leven moeite mee hebt of waar je iets over wilt leren. De kennis en kunde komen niet van ver, maar worden door andere wijkbewoners aangeboden. De lessen zijn interactief en dus is er ruimte om informatie en tips uit te wisselen en gesprekken aan te gaan. Donderdag 15 maart geeft Karen Bakker de allereerste workshop, Meer voor Minder. Deze gaat over hoe je het maximale haalt uit een klein budget. Karen is een buurtbewoner die uit eigen ervaring spreekt. Ze weet het meeste uit elke cent te halen. Het begint om 19:00 uur en is in lokaal 118 in het Floreshuis. Toegang is gratis en er zijn koffie/thee en hapjes. Meer info: www.goeiebuurt.nl.

In de Indische Buurt kunnen kinderen heerlijk spelen in de mooi gelegen speeltuin van Buurt- en Speeltuinvereniging D.I.B. De speeltuin ligt een beetje verborgen naast het Floresplein aan de Madoerastraat 16. Het is een ideale speel–, beweeg- én ontmoetingsplaats voor jong en oud in de wijk. D.I.B. is op dit moment volop in beweging. Het bestuur vernieuwt en de voorbereidingen voor een spetterend lentefeest zijn in volle gang. Het bestuur is uitgebreid met 3 nieuwe en enthousiaste wijkbewoonsters. De oude en nieuwe bestuurders hebben elkaar inmiddels een aantal malen ontmoet en verkennen werkveld en takenpakketten. Het onderlinge vertrouwen is groot en iedereen is er van overtuigd dat het behoud van D.I.B. absolute noodzaak is. Op 14 april organiseert D.I.B. van 12.00 tot 17.00 uur een lentefestijn met veel activiteiten en een gezellige markt voor jong en oud. Reserveer de datum alvast in je agenda! “Het is de ultieme voorjaarslocatie’’, zegt Vincent Huiting van de Speeltuincentrale. “We organiseren heel veel leuke activiteiten, een marktje en een gezellig terras waar mensen koffie, thee en lekkers kunnen krijgen. Of hun zelf gemaakte smoothie kunnen opdrinken.” Heb je een gaaf idee, wil je meehelpen met de voorbereiding of wil je een plek reserveren voor de markt? Loop even langs of stuur een mailtje naar vincent@speeltuinen-groningen.nl. www.speeltuindib.nl en www.facebook.com/SpeeltuinDIB

Speeltuinvereniging D.I.B.


Bedrijfin de wijk

Foto: Hiddo Zuiderweg

Nieuwe barbier Kapperszaak Oak - oud in een nieuw jasje

Tegenover de Plus aan de Oosterhamriklaan, in het voormalige pand van de sigarenboer, is sinds een jaar de kapperszaak annex buurtbar Oak gevestigd. Bij binnenkomst voel je je meteen welkom als je de vriendelijke stem van Chariff Perdok hoort. Samen met zijn broer Johnny runt hij deze kapper/horecazaak, waarbij Johnny de mensen knipt en Chariff hen van koffie, thee of iets anders voorziet. Daarnaast werkt ook nog Stephanie Sikkema als kapster bij Oak. “Ik vind het moeilijk om allerlei dingen over mezelf te vertellen”, zegt Chariff onder het genot van een vers kopje koffie. Een half uur later is mijn kladblok overvol. Zelden zoveel gehoord in zo’n korte tijd, terwijl Chariff ondertussen ook voor andere klanten cappuccino of koffie zet en zijn moeder er op uit stuurt voor boodschappen. Chariff studeerde sport en beweging, maar dat was toch niet zijn passie. Als parttime manager bij de Mac ervoer hij waar dat wel lag. Zijn 10 jaar oudere broer zit zijn hele leven lang al in het kappersvak. Ze speelden al jaren met het idee om een keer samen een onderneming op te zetten totdat ze de kans kregen om een zaak te beginnen aan de Eikenlaan, tegenover zwembad De Parrel. Vandaar de naam Oak. Eigenlijk was die zaak te groot voor hen. “We willen helemaal niet steeds groter groeien en over uitbreiding nadenken, maar gewoon een gezellige zaak opzetten, waar we een goede boterham verdienen. Meer is niet nodig.” Toen de kans kwam om het kleinere pand aan de Oosterhamriklaan

te kopen, hoefden de broers dan ook niet lang na te denken. De ligging van het pand is erg prettig, midden in een volksbuurt. Er komen dan ook allerlei mensen, van divers pluimage. Soms na of voor het boodschappen doen, maar ook gewoon om even wat te kletsen met gastheer Chariff. Natuurlijk vooral uit de (West-)Indische Buurt en De Hoogte, maar Johnny heeft in 10 jaar knippen ook een goede reputatie opgebouwd. Klanten die al lang uit de stad vertrokken zijn, komen nog steeds regelmatig langs om zich hier een nieuw kapsel aan te meten. Oak probeert duurzaam te zijn. Er worden ecologisch en biologisch verantwoorde frisdrankjes geschonken. Uw verslaggever krijgt een voor hem onbekend colamerk te drinken, dat opvallend goed smaakt. Geen alcoholische dranken, want Chariff heeft niet het hoogste horecadiploma. De aankleding van de zaak is gezellig, maar zonder moderne dingen als computers en tvschermen. “Oud in een nieuw jasje.” Wel

staat er een schaakbord op een van de kleine tafeltjes. “Ik houd van bordspelen”, verklaart Chariff. “We organiseren ook regelmatig een bordspelenavond, waar mensen zich kunnen vermaken met klassieke of minder klassieke spelen. Ook houden we af en toe een game-avond. Dan spelen we games met kaarten. Elke dag, behalve zondag, is Oak open van 10.00 tot 18.00 uur. Soms op zaterdag een aantal uren langer, om zo jongeren te knippen die voor het stappen nog een nieuw kapsel willen. Komende zomer willen Johnny en Chariff een klein terrasje openen voor hun zaak, waarvoor ze op zoek zijn naar eikenhouten tafels. Ook willen ze personeelsuitbreiding. Johnny wil iets meer aandacht aan zijn kinderen schenken, waardoor er plaats is voor een parttime kapper. Ik kan me indenken dat het makkelijk is om iemand te vinden, wie wil er niet werken in de gezelligste kapperszaak van de stad? door Hiddo Zuiderweg

Flora&Faunain

Foto: Ronald Nuiver


‘Die jas komt van Maxima’ Kledingbank voor minima door Bernadette van Leeuwen Foto’s: Ronald Nuiver

de wijk Wintervoedering In de wintermaanden kun je de vogels helpen de winter door te komen door ze bij te voeren. Met een vetbol, pindanetje of strooizaad kun je vooral bij aanhoudende vorst de vogels een handje helpen. Een leuke bijkomstigheid is dat je de vogels vaak van nabij mooi kunt bekijken, zoals de roodborst op de foto. Dit Roodborstje werd op het Selwerderhof bij een voedertafel gefotografeerd. Winterslaap Drie tot vier maanden lekker slapen in de donkerste en koudste maanden van het jaar, met een volle voorraadkamer naast je bed. Wie verlangt daar soms niet naar. Voor veel dieren in de natuur is dit de gewoonste zaak. In de herfst, als er een overdaad is aan zaden, noten, bessen en fruit, leggen onder andere muizen, egels en eekhoorns voorraden aan om de periode van winterslaap te kunnen overbruggen. Hun hartslag en ademhaling zakken bijna tot het nulpunt, waardoor ze nauwelijks energie verbruiken. De eekhoorn op de foto kleedt zijn nest (oud ekster- of kraaiennest) nog even warmpjes aan.

Het is prettig binnenkomen bij Maxima Stad. Er is een mooie etalage en de kleding in de rekken ziet er aantrekkelijk uit. Ik word hartelijk ontvangen. Er lopen mensen rond die kleding bekijken en passen, ze worden geholpen door vrijwilligers. In een aanpalende ruimte met kinderboeken vind je schoenen, laarzen en pantoffels. In het midden staat een tafel met stoelen, die uitnodigen om aan te schuiven voor een (gratis) kop koffie of thee. Kleding uitzoeken en ook een praatje maken, heel gezellig allemaal. Maxima Stad is een kledingbank en werd 3,5 jaar geleden opgericht. Maxima is ontstaan vanuit een contact met wethouders van een aantal gemeenten in de provincie Groningen. Het Platform Minima had de behoeften van mensen met een uitkering onderzocht. Eén van de wensen was kleding. Mensen met nauwelijks geld willen er ook graag leuk uitzien. Dankzij de kledingbanken van Maxima is dat nu mogelijk. Inmiddels heeft de provincie Groningen 6 Maxima’s. En Westerkwartier en Westerwolde zijn in voorbereiding. De winkels zijn bedoeld voor de minima. Vandaar de naam: Maxima voor de minima. En je zegt natuurlijk liever ‘Die jas komt van Maxima’ dan ‘van de kledingbank’. Maxima is financieel afhankelijk van onder meer fondsen en inzamelingen van o.a. kerkelijke instellingen. Kleding komt merendeels van particulieren. In december leverde een Groninger studentenvereniging 69 zakken kleding bij Maxima

Stad af. Soms organiseert Maxima specifieke inzamelingen, zoals voor kinderen in de lagereschoolleeftijd en voor mannen. Bij Maxima Stad komen ongeveer 100 cliënten per week. Per collectie/seizoen krijgen ze een kledingkaart, waar de gekozen artikelen op worden afgevinkt. Een cliënt kan vaker langskomen, want de collectie wordt dagelijks aangevuld of vervangen. Alle kleding (en schoeisel) die binnenkomt, wordt zeer kritisch bekeken. Het moet schoon en heel zijn. Kleding die niet geschikt is, gaat naar Sympany, een organisatie die andere doelgroepen daarmee kleedt. Maxima krijgt daar wat geld voor, waar ondergoed en lingerie van gekocht worden, die artikelen zijn altijd nieuw. Maxima vraagt ook modezaken in de stad om hun restpartijen aan te bieden aan de kledingbank. Maxima kan daardoor ook nieuwe kleding aanbieden. Vrijwilligers zijn welkom, enthousiaste mensen kunnen contact opnemen met de stichting. Het team bestaat uit mensen die zich met hart en ziel inzetten. Een heel diepe buiging voor hen, om in koninginnensfeer te blijven. Met dank aan bestuurslid Rob Deckers, die me veel info heeft verschaft over het wel en wee van de winkel. Ondanks het verdriet wat armoede heet, keer ik daardoor met een goed gevoel huiswaarts. www.kledingbankmaxima.nl Oosterhamriklaan 91 bron: artikel DvhN 16-12-2017 Maxima voor de minima.


De Zaagmuldersbrug De Zaagmuldersbrug bevindt zich tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. Een opvallende naam, want waar komt ‘zaagmulder’, het eerste stukje van het woord, vandaan? Dat heeft alles te maken met een molen. Het is een verwijzing naar de oude houtzaagmolen ‘De Twee Reizigers’ van de familie Van Houten, die aan het Damsterdiep stond. Er stonden destijds meer molens aan het Damsterdiep. Het had niet zo veel gescheeld of deze brug zou er nooit geweest zijn. Dat zit zo. Het Gorechtkanaal was een verbinding tussen het Damsterdiep en het Oosterhamrikkanaal. Oorspronkelijk zou dit kanaal doorlopen tot aan het Boterdiep, maar daar is het nooit van gekomen. Leuk om te weten, ga eens in het verlengde van de Gorechtkade staan en kijk naar de Heymanslaan. Je kunt zien dat hier ooit een stuk kanaal gepland is door de verbreding van het wegdek van Heymanslaan, Floresplein en Floresstraat tot aan het Boterdiep. Het Gorechtkanaal liep dwars door de toen nog aan te leggen Oosterparkwijk en werd in 1919 gegraven. Langs het hele traject waren trouwens ook spoor- en tramlijnen geprojecteerd. Het kanaal werd vooral gebruikt voor het vervoer van steenkolen naar de gasfabriek (tegenwoordig onderdeel van CiBoGa) en

elektriciteitscentrale, en voor het vervoer van zand en stenen voor de stadsuitbreiding en de bouw van het Academisch Ziekenhuis. Echter, na het graven van het Van Starkenborghkanaal in de jaren 30 werd het kanaal overbodig. De scheepvaart kon zo om de stad worden geleid. Het zuidelijk deel werd daarom in 1938 gedempt. De restanten van het kanaal werden omgevormd tot een drietal vijvers met daaromheen een park. Er moest nu wel iets gedaan worden met het Oosterhamrikkanaal, want dit liep dood. Het Oosterhamrikkanaal scheidt de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. De naam van het kanaal verwijst naar het Oosterhamrik: de hamrik ten oosten van de stad Groningen. Die vormde in de middeleeuwen deels onderdeel van de stadsvrijheid of stadstafel, het deel van de stad buiten de stadsmuren tot aan de

Werkzaamheden riolering Korreweg De werkzaamheden aan de riolering van de Korreweg zijn in volle gang. Half februari 2017 is fase 1 afgerond, het deel van de Korreweg tussen de Kapteynlaan

en de Gratamastraat. Fase 2 begint op 12 maart en duurt tot 23 maart. Hier gaat het om het gedeelte tussen het Boterdiep en de Kapteynlaan. Het gemotoriseerde verkeer wordt minimaal gehinderd. Het fietspad wordt plaatselijk afgesloten en ook de zijstraten die op de Korreweg uitkomen. Fase 2 wordt deels in de avond en nacht uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden is de Korreweg gedeeltelijk gestremd. Werkzaamheden waarbij men niet bezig is met de inspectieputten op de rijbaan vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 21.00 uur. De Professoren- en Oppenheimbuurt

Foto: Eddy Oostergo

banmijl. Dat is de kring om een plaats waarbinnen geen arbeid mocht worden verricht waarvan de gilden het monopolie hadden. Het Oosterhamrikkanaal werd gepland als een onderdeel van een door Mulock Houwer bedacht industrieterrein, waarvan ook het Gorechtkanaal deel uitmaakte. Het oostelijke deel, het deel waarin de Zaagmuldersbrug zich bevindt, werd voltooid in 1939. Er was nu weer een directe verbinding met de gasfabriek. In 1967 werd in het kader van het nooit uitgevoerde Plan Goudappel besloten er een vierbaansweg overheen te leggen naar Beijum en Lewenborg. In 1973 werd besloten in plaats van demping een vrije busbaan aan te leggen naar de nieuwe wijken. Deze busbaan werd aangelegd in het midden van de jaren 80. Je zou simpel kunnen zeggen dat de Zaagmuldersbrug een gevolg is van het indammen van het Gorechtkanaal en de aanleg van het Van Starkenborghkanaal. Toen ontstond de waterweg waarover het nu ligt. door Eddy Oostergo

en het gedeelte tussen de Oosterhamrikkade, de Kapteynlaan, Singelweg en Bernoulliplein/Korreweg zijn in fase 3 aan de beurt. Komend voorjaar is er een informatiebijeenkomst voor de bewoners in dit gebied. Ook de voorbereiding van voorlopig de laatste fase vindt plaats in 2018. De uitvoering daarvan begint dit najaar en duurt tot voorjaar 2019. Wanneer de herinrichting van de Korreweg start is op dit moment niet bekend. De gemeente heeft een beslissing hierover uitgesteld. Informatie: gemeente.groningen.nl/ rioolvernieuwingkorrewegwijk en korrewegwijk.nl door Herman Beens


Nieuwsflitsen Korremarkt update

Oproep: muziek maken in de wijk

Talk & Walk Platform

Vanaf het voorjaar komt in de Korrewegwijk een wekelijkse groente- en fruitwijkmarkt. Deze vindt plaats aan de voorkant van de Sionskerk. Het is een markt die door bewoners zelf is opgezet. In eerdere edities van de Korrespondent heb je hier al over kunnen lezen. Op de markt komt een heuse buurtkraam. De buurtkraam is een kraam waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. Elke week kan een bewoner de kraam huren en hier zijn of haar eigen spulletjes of diensten aanbieden. Iedereen is welkom om op de markt te staan, ondernemer of geen ondernemer, het maakt niet uit. Heb je dus iets wat je graag bij de buurtkraam op de markt wilt aanbieden, laat het weten op korremarkt@gmail.com. Er zijn ook een nieuwsbrief en een facebookpagina waar je informatie kan vinden. Like de facebookpagina of meld je aan voor de nieuwsbrief via korremarkt@gmail.com.

“Mijn naam is Ben Hokke en bij deze doe ik een oproep aan alle bewoners die het leuk vinden om samen muziek te maken. Vind je het leuk om 1 keer per 2 weken op een middag samen muziek te maken in een van de wijkgebouwen in de wijk? Lekker jammen, niet te ingewikkeld allemaal, maar gewoon samen mooie nummers spelen. Het kan van alles zijn en het gaat niet om hoe goed je bent, maar om plezier te hebben. Ik speel zelf trombone en samen met jou als drummer, gitarist, pianist, zanger of zangeres kunnen we er wat leuks van maken. Als het je wat lijkt, laat het dan even weten! Dat kan door mij te bellen op 0617157774, te mailen op b.hokke@live.nl of door donderdagmiddag 1 maart tussen 13.00 uur en 14.00 uur langs te komen in het Floreshuis. Dan kunnen we het er even over hebben.”

Op verzoek van enthousiaste deelnemers is er, ondanks de winterkou, op woensdag 28 februari een derde Talk & Walk. Plaats van deze wandeling is weer de Korrewegwijk. Na de wandeling is er een lopend buffet, deze keer met live pianomuziek. De wandeling begint om 17.00 uur bij het Floreshuis, waar om 18.30 uur ook het lopend buffet is. Dit buffet kost 4 euro en vanwege het beperkte aantal plaatsen is reserveren hiervoor noodzakelijk. Om je aan te melden of voor meer informatie kun je mailen naar platformverbinding@outlook.com of bellen naar 06-45741465. Facebook: Platform voor Verbinding Groningen

Meer nieuwsflitsen op de volgende pagina.

Een en al gezondheid Je gezondheid is je kostbaarste bezit. Wil je daar meer aandacht aan besteden? Er zijn de komende maanden in en om het Floreshuis allerlei evenementen waar je aan mee kunt doen. Sponsorloop Korrewegrun 2018: zondag 13 mei Op 13 mei is er een sponsorloop en een gezondheidsmarkt. Iedereen kan daaraan meedoen. Of je nou een prestatie wilt neerzetten, mensen wilt ontmoeten of het gewoon leuk vindt om mee te doen, je bent welkom. Bij de sponsorloop (Korrewegrun 2018) kun je kiezen uit verschillende afstanden. Hoor je bij een wijkorganisatie die geld wil inzamelen? Dan stel je zelf een team samen van minimaal 5 personen en werf je als organisatie sponsoren. Je kunt ook individueel meedoen. Rennen mag, wandelen ook. Gezondheidsmarkt Ben je geïnteresseerd in een gezonde leefstijl en goede voeding, bezoek dan ook de Gezondheidsmarkt op 13 mei. In het Floreshuis kun je een gratis gezondheidstest doen, waarbij je onder andere je bloeddruk, cholesterol, gewicht, buikomtrek, lengte en conditie kunt laten meten. Natuurlijk zijn er ook gezonde hapjes te krijgen.

Gezondheidstest Bij de gezondheidstest is het de bedoeling dat alles twee keer gemeten wordt. De eerste keer is op de kick-off dag op zaterdag 10 maart tussen 14 en 16 uur. De tweede keer is op zondag 13 mei tussen 12 en 16 uur, tijdens de Gezondheidsmarkt. Meer informatie bij: korrewegrun@gmail.com. Workshop Gezonde leefstijl • Wil je graag afvallen en gezonder eten maar weet je niet hoe? • Lukt het niet om wekelijks genoeg te bewegen? • Heb je een stressvol leven en wil je hiervoor tips? Op donderdag 22 maart kun je meedoen aan de workshop Gezonde leefstijl. Je leert Alles op een rij Za 10 maart 14.00-16.00 uur Do 22 maart 15.00-17.15 uur Zo 13 mei 12.00-16.00 uur

daar hoe je snel en effectief je gezondheid kunt verbeteren. De workshop wordt gegeven in het Floreshuis door een gewichtsconsulente en een hardloopcoach. Het begint om 15.00 en duurt tot 17.15 uur. Meer informatie krijg je bij Lorraine: info@1balance.nl of Goudje: goudje@runfreegroningen.nl.

Kick off Sponsorloop en GRATIS testen Workshop ‘Gezonde Leefstijl’ Sponsorloop & Gezondheidsmarkt

Prijsvraag Sponsorloop Er kwamen veel leuke reacties binnen op de prijsvraag voor een naam voor de sponsorloop. Ronald Nuiver won met zijn inzending: Korrewegrun 2018! Hij wint een etentje bij L’Eetudié.


Nieuwsflitsen Creatieve peuterochtend

Leutjefestival op 5 mei

In Het Pand is om de week een creatieve peuterochtend. Schilderen, kleien, iets lekkers bakken, een spel in de speeltuin. Met daarbij voor vader of moeder natuurlijk een goede bak koffie of thee. Zo ga je er samen leuk even tussenuit en leer je ouders uit de buurt kennen. Deelname is gratis. De volgende peuterochtenden zijn op 20 februari, 6 en 20 maart.

De voorbereidingen voor het Leutjefestival zijn in volle gang. Diverse attracties hebben dit jaar weer hun medewerking toegezegd. Op 5 mei komt er een kinderrommelmarkt, is er een draaimolen, een luchtkussen, wordt er weer geschminkt, komt er een tent waarin muziek en dans te zien en te horen zijn en wordt ook aan de inwendige mens gedacht. Maar alles is pas definitief als de financiën rond zijn en er genoeg medewerkers op de dag zijn om te helpen. Met de gemeente wordt op dit moment overlegd over de laatste kleine details, maar de vergunning voor het evenement is binnen. Het Wijkoverleg Korrewegwijk heeft ook weer een substantiële bijdrage toegezegd. Voor de kinderrommelmarkt moeten kinderen zich van te voren aanmelden. Uiteraard mogen ouders er als begeleiding bij zijn. Vanaf 1 maart kunnen de kleine handelaren zich opgegeven onder vermelding van naam, leeftijd, e-mail en telefoon, bij stichtingleutjefestival@gmail.com.

Creatieve peuterochtend

Vormgeving: Johann van der Geest Grafisch ontwerper

Kom jeu-de-boulen! Altijd al graag willen jeu-de-boulen? Dat kan op maandagmiddag, van 14:00 tot 16:00 uur, in het Floreshuis. Er is een kleine groep enthousiaste deelnemers: Hilda, Gerda, Lydia, Jan en Wietske. De groep zoekt nieuwe leden! Het spelen van jeu de boules in het Floreshuis begon al meer dan twintig jaar geleden. Sinds het nieuwe gebouw er staat, wordt er gespeeld met aangepaste ballen, zodat de vloer niet beschadigd wordt. En - bijkomend voordeel - die ballen zijn ook iets lichter dan hun metalen collega’s. Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan aan bij de balie van het Floreshuis. Deelname kost €1 per middag, exclusief koffie/thee. De eerste keer mag je gratis op proef komen spelen.

Koffie Vind jij het gezellig om samen met een buurman of -vrouw eens een kop koffie te drinken? In de wijk wonen heel veel mensen die het fijn vinden om samen een kop koffie te drinken. Vaak weten we dit echter niet en kunnen we elkaar daardoor niet ontmoeten. Met dit bericht doet GoeieBuurt een oproep aan iedereen die dit leuk vindt. Wil je dus een keer samen een kop koffie drinken bel GoeieBuurt dan op 06-19848706 of mail naar info@goeiebuurt.nl. www.goeiebuurt.nl

Loopgroep Leefstijl Wandelen is overal goed voor: humeur, conditie, hormonen, vetverbranding, stress release, gezelligheid. Elke dinsdagochtend kun je als vrouw sportief wandelen of hardlopen met de loopgroep Leefstijl. Vrouwencentrum Jasmijn en WIJ Korrewegwijk organiseren dit samen met een allround wandelsportinstructeur. Het is een training met leuke oefeningen. Meedoen is gratis en er is gratis kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar bij Jasmijn. Tijd: 09.30 - 10.45 uur, verzamelen 09.15 uur bij WIJ Korrewegwijk, Floresplein 19 Ondersteuning en begeleiding: Saïda Elbattioui - Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn, 050 5733319, info@jasmijn.info Opgeven en info: Arnesto Ovaa (medewerker samenlevingsopbouw), 06-21222546 of arnesto.ovaa@wij.groningen.nl Janet Horn (projectmedewerker Jasmijn Gezond), 06-11818951 of j.horn@jasmijn.info Websites: wij.groningen.nl en jasmijn.info Facebook: Wij Korrewegwijk en Jasmijn Multicultureel Vrouwencentrum

Spreekvaardigheidscursus Platform voor Verbinding Het Platform voor Verbinding geeft vanaf woensdag 7 februari een wekelijkse spreekvaardigheidscursus. Elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur is er in het Floreshuis een andere activiteit van deze cursus. Op 7 februari zijn er themagesprekken. Vooraf wordt een onderwerp gekozen om er daarna over te discussiëren. De keer erop geven de deelnemers een kleine presentatie. Gelet wordt op juiste uitspraak, zinsbouw en woordgebruik. Ook zijn er film- en spelletjesavonden. Na de film wordt gepraat over ‘het verhaal’ in de film. En tijdens de spelletjesavonden wordt de spreekvaardigheid in de gaten gehouden. Naast het verbeteren van de spreekvaardigheid probeert het platform het sociale netwerk te vergroten en de culturele kloof te verkleinen. Er zijn mensen aanwezig die de Nederlandse taal goed beheersen en er zijn geen kosten aan verbonden. Alle Nederlanders met een migratieachtergrond zijn welkom. Plaats: Het Floreshuis, Floresplein 19. E-mail: platformverbinding@outlook.com

Oproep van GoeieBuurt “Wil je net als wij de Korrewegwijk samen een stukje mooier, leuker en beter maken? Dan ben je van harte welkom om met ons mee te doen en lid te worden van GoeieBuurt. Vanuit GoeieBuurt organiseren we verschillende activiteiten, brengen we bewoners bij elkaar en proberen we samen te bepalen wat er nodig is om een GoeieBuurt te zijn. Als lid maak je deel uit van GoeieBuurt, een coöperatie van en voor bewoners. Aan je lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. We vragen alleen dat je je als goeie buur inzet voor de buurt en/of je medebewoner(s), op een manier die bij jou past. Wil je meedoen? Stuur om lid te worden een bericht naar info@goeiebuurt.nl. Voor meer informatie www.goeiebuurt.nl en www.facebook.com/goeiebuurt.”

Blijf jij graag op de hoogte van alles wat er in jouw wijk gebeurt? Kijk op www.korrewegwijk.nl voor meer!

Profile for Hiddo Zuiderweg

Korrespondent 1 2018  

Korrespondent 1 2018  

Advertisement