Mötesplats Offentliga Affärer 2024

Page 1

NÄSTA GENERATIONS SMARTA OFFENTLIGA AFFÄRER

25 – 26 september • Nacka Strand Möten & Event • Stockholm 2024 FÖR ATT KUNSKAP ÄR KÄLLAN TILL GODA OFFENTLIGA AFFÄRER

Ett trevligt arrangemang, är väldigt nöjd! Många intressanta föreläsningar och ett bra forum att vara på.

RASMUS LUNDQVIST

BORÅS

STAD ”

Så många idéer och tankar om nästa steg!

Fylld av energi och klokskap från kollegor i branschen. Tack Mötesplats Offentliga

Affärer för en suverän konferens!

JONNA ÖSTLIND

UPPHANDLINGSCHEF, MÖLNDALS STAD

Det blev succé! Lyckorus att träffas fysiskt, och givande dagar med nätverkande, skratt, kunskap och inspiration. Ser fram emot att ses igen! LAURENCE

UPPHANDLINGSCHEF

BRÄNNSTRÖM
PÅ TRAFIKKONTORET, STOCKHOLMS STAD
” ”

VÄLKOMMEN TILL

Välkommen 4-5

Höjdpunkter & måsten 6-7

Programöversikt 8-9

Stora Scenen 10-13

Pararella seminarier 14-19

Information & anmälan 20-21

Bankett 22

ÖVRIGA PARTNERS & MEDVERKANDE ORGANISATIONER:

ARRANGÖR MEDIAPARTNER INNEHÅLL HUVUPARTNER 4

VI

MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER

Ger AI nya möjligheter när sunda offentliga Inköp och

tryggad leverans blir extra viktigt i utmanande tider?

Programrådet lanserar nu stolt 2024 års konferensprogram. Ett program vi tror ligger väl i tiden och tillvaratar såväl utmaningar som möjligheter för såväl den offentliga affären i sin helhet som dig som aktivt arbetar med dem. Årets råd har bestått av ett 30 tal mycket kompetenta personer ifrån såväl Inköpande parter som leverantörer och jurister. Rådet representerar såväl mindre som större kommuner , myndigheter och regioner samt leverantörssidans breda diversifiering.

Fokus har varit din kunskapsutveckling och landets tryggade välfärdsfunktioner genom ditt viktiga arbete oavsett om du är chef, Inköpare,  upphandlare, leverantör eller av annat skäl berörs av samhällets offentliga affärer. Affärer som bör fungera såväl i normalt tillstånd som i dagens utmanande tider och skall säkerställa skattebetalarnas tjänster från välfärden. Årets program speglar därför de utmaningar vi ser i dagens samhälle och skall ge dig några av verktygen att motverka dessa samt möjligheterna du kan finna i ny teknologi som AI. Vi ger också möjligheterna med de offentliga affärerna och möjligheterna för dig genom ytterligare kompetenser på viktiga områden som leveranstrygghet, Smartare upphandling och Inköp, de viktigaste förändringarna i regelverk och lagstiftning samt inte minst kompetensutbytet med kollegor i samma eller

liknande uppdrag som dig själv genom praktikfall från scener och i samtalen i utställningen.

Varmt välkommen till Mötesplats Offentliga Affärer 2024.

Urban Nilsson, Programansvarig Mötesplats Offentliga Affärer

VILL TACKA ALLA SOM HAR MEDVERKAT I PROGRAMRÅDET INFÖR MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER 2024

Martina Skog, Huddinge kommun. Sara Wedne , Huddinge kommun. Martin Kruse , SOI. Fredrik Löven , Adda. Kristoffer Sällfors , Vinge. J ohan Almesjö , HBV. Mikael Ekman, Acta Publica. Helena Rosén Andersson , Vinge. Dick Hellströmer, 3 step it. Sara Wedholm , Kammarkollegiet. Gustaf Strand , Moll Wendén. Ola Kroon , HBV. Charlotta Bryske , Svenska Möten. Charlotte Brunlid , DLA Piper. J essica Boman , Hållbarteknik. Antje Thiele , SIS. Daniel Wendelsson , Vinge. Catharina Piper , Moll Wendén. Johan Lundvall , Colligio. Jannis Karras , Svenska Möten. Andreas Boden , Hållbarteknik. Maria Gidlund , FMV. David Moheim , FMV. Maria Werpers , Fair Transport. Teodor Johansson , Fair Transport. Magnus Johansso n, Företagarna. Sebastian Nordgren , Statens fastighetsverk. Laurence Brännström , Stockholm Stad. Michael Kazmierczak , Gästrike kommun. Susan Sahlin , Polisen. Lill Sandberg , Sollentuna kommun. Stefan Nordin Stockgholm Stad. Ola Sörensson , Region Halland. Åke Larsson , DLA Piper . Urban Nilsson , Programansvarig. Emelie Polits , Advania. Evalotta Jonsvik , Advania.

5

HÖJDPUNKTER UR PROGRAMMET

ÅRETS MODERATOR FRIDA BOISEN

Utöver att vara bland annat journalist, författare och programledare har Frida Boisen vunnit Årets moderator 2024. Med stor energi, positivitet och nyfikenhet kommer Frida leda oss genom två dagar där vi skapar förutsättningarna för att skapa ännu bättre offentliga affärer.

MÖT OCH LYSSNA TILL UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS NYA GENERALDIREKTÖR

Anja Clausin.

SMARTARE UPPHANDLINGUPPHANDLA MED

AVTALSUPPFÖLJNING

SOM MERVÄRDE

Många gånger vill både beställare och leverantörer komma bort från lägsta pris som viktigaste parameter. Lika ofta vill man kunna bedöma mervärden som utslagsgivande faktor. Trafikverket genomförde under två år en serie pilotprojekt där tidigare erfarenheter fick bli ett mervärde som utvärderades. Ta del av Henrik Norinders studie kring förutsättningar, problem och analys rörande smarta sätt att göra utvärdering.

Henrik Norinder, Juridiska fakulteten, Lunds universitet och Avd för byggproduktion, Lunds tekniska högskola.

DET EKONOMISKA LÄGET OCH

DE FINANSIELLA

MÖJLIGHETERNA FRAMÅT

Sveriges höga inflation och den svaga tillväxten är utmaningar, hur ser utsikterna ut framåt, kommer det en återhämtning och vilka möjligheter ligger framför oss. Hur ser prognosen för statsfinanserna och vår ekonomiska framtid ut och vad krävs av landets offentliga inköpare och upphandlare när våra ekonomiska möjligheter förändras? Ta del av framtidsprognosen och lyssna till tankar och insikter om samspelet mellan ekonomi och ledarskap från vår fd Finansminister Anders Borg.

Anders Borg, fd. Finansminister.

6

HÖJDPUNKTER UR PROGRAMMET

INSIGHTS FROM THE PROCUREMENT GURU - FRANK ROZEMEIJER

VINNARNA AV HANDSLAGET

BERÄTTAR OM SINA

FRAMGÅNSFAKTORER

Hur arbetar Huddinge kommun med upphandling inom vård och omsorg och skyddat boende? Att arbeta kategoristyrt. Vilka är framgångsfaktorerna? Lyssna till Vinnarna av Handslaget 2023.

Sara Wedne, Upphandlare, Huddinge kommun, Martina Skog, Upphandlare, Huddinge kommun.

LIVEHACKATHON

Prof dr Frank Rozemeijer

SÅ LIGGER DU STEGET FÖRE MED HJÄLP AV AI

Ta del av landets största granskning av offentliga inköp någonsin. Möt AI Pionjären och få insikter i hur du själv kan använda AI för såväl leverantörsuppföljning som att minska risken för välfärdsbrottslighet och säkerställa goda offentliga affärer för din organisation.

Jens Nylander, en entreprenör med en passion för innovation, har gjort sig känd som en banbrytande användare av AI inom offentlig sektor. Hans arbete fokuserar på att använda artificiell intelligens för att granska och effektivisera kommuners och regioners fakturor och utgifter. Denna databas gör det möjligt att identifiera avvikelser och felaktigheter, vilket kan leda till betydande besparingar för skattebetalarna.

Jens Nylander, Techentreprenör, Intelligence Company.

TILLSAMMANS FÖR FRAMGÅNG - FÖRBÄTTRADE

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING OCH

INKÖP

Var med och skapa bättre, innovativa och effektivare lösningar för upphandling och inköp. Ta din plats när vi samlar engagerade representanter från olika organisationer för att utforska nya möjligheter för att optimera upphandling och inköp. Under sommaren samlar vi in de största utmaningarna för upphandlare och inköpare i Sveriges offentliga sektor och förslag på de bästa lösningarna! För att under hackathonet tillsammans presentera resultatet, tillsammans hitta nya lösningar, reflektera och diskutera de mest effektiva åtgärderna. Din erfarenhet och din röst är viktig för att hitta nya vägar framåt.

7

ÖVERSIKT - ONSDAG 24 APRIL

PROGRAMÖVERSIKT • ONSDAG 25 SEPTEMBER

GÖR VI?

Anja Clausin, Ny generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten.

HÅLLBARA OFFENTLIGA AFFÄRER - S.14 11.30 - 12.10

EKONOMISKA LÄGET OCH DE FINANSIELLA MÖJLIGHETERNA FRAMÅT Anders Borg , fd. Finansminister. ÅRETS BANKETT

OFFENTLIGA AFFÄRER - S.15

FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET INOM FÖRSVARET

UPPHANDLING FÖR STÄRKT

FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP – HUR KAN DU RESONERA I UTVECKLINGEN FÖR ATT STÖDJA TOTALFÖRSVARET?

AFFÄRER I PRAKTIKEN - S. 16

ANPASSA UPPHANDLINGEN TILL EN FÖRÄNDERLIG MARKNAD: STRATEGIER OCH FRAMGÅNGSEXEMPEL

DUMPADE PRISER FRÅN ANBUDSGIVARE – VÅGA TA STRIDEN - VI HAR VERKTYGEN SOM DU BEHÖVER!

FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP I PRAKTIKEN – VILKEN SYSTEMATIK FINNS OCH HUR BÖR VI GÖRA?

VINNARNA AV OMFAMNINGEN BERÄTTAR OM SINA FRAMGÅNSFAKTORER

ORGANISATION & INNOVATION - S.17

ANALYS AV STORA DATAMÄNGDER: NYCKELN TILL EFFEKTIV UPPFÖLJNING OCH AUTOMATISERING

SÅ KAN AI GÖRA INKÖPARE SMARTARE, MER KOSNADSMEDVETNA OCHCIRKULÄRA!

TILLÅTNA ÄNDRINGAR I INGÅNGNA AVTAL I BYGGBRANSCHEN – KOMMER VI ATT FÅ SVAR?

PÅTALANDESKYLDIGHETEN – VAD HAR HÄNT?

FN-UPPHANDLINGAR: SÄLJ TILL ANDRA LÄNDER UTAN ATT BEHÖVA ETABLERA ER UTOMLANDS!

FRAMTIDEN ÄR HÄR: AI-REVOLUTION I OFFENTLIGA AFFÄRER

PRAKTIKFALL: NYTT SÄTT ATT TA REFERENSER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KVALITET OCH SERIÖSA LEVERANTÖRER!

DEN SUNDA AFFÄREN - NÅGRA PRAKTISKA TIPS FÖR ATT UNDVIKA OSERIÖSA

DE FEM STEGEN FRÅN NYBÖRJARE TILL MARKNADSLEDANDE I DEN OFFENTLIGA AFFÄREN

LUNCH OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL I UTSTÄLLNINGEN 15.30 - 16.10 12.10 - 13.40 8 ÅRETS MODERATOR FRIDA BOISEN AVSLUTAR DAG 1 10.00 - 10.40 16.10 - 16.40 LEDARSKAP FÖR ATT BYGGA ETT VINNANDE LAG Jörgen Lennartsson, Fotbollstränare och föreläsare. 16.40 - 17.10 19.30 - Sent 09.20 - 10.00 ÅRETS MODERATOR FRIDA BOISEN ÖPPNAR DAG ETT 11.10 - 11.30 SÅ DRAR DU NYTTA AV NEUROLEDARSKAPETS MÖJLIGHETER Rufus Wiena, Neuromagiker, ledarskapscoach och extremidrottare. 09.00 - 09.20 REGERINGENS PLANER - UPPHANDLING OCH INKÖP SOM VERKTYG I KAMPEN MOT KRIMINALITET Lyssna på regeringens representant. PANELSAMTAL: ETT TRYGGARE SAMHÄLLE - VIKTEN AV UPPHANDLING OCH INKÖP Paneldeltagare presenteras inom kort. 13.40 - 14.10 PARALLELLA SEMINARIER- VÄLJ MELLAN SEX OLIKA
HÅLLBAR UPPHANDLINGFRÅN AMBITION TILL RESULTAT FIKA
UTSTÄLLNINGEN 15.00
GRANSKAR
ERA
08.00
REGISTRERING
UTSTÄLLNINGEN 08.50 - 09.00 FIKA OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN 10.40 - 11.10 UPPDRAG ATT STÖTTA NATIONENS OFFENTLIGA INKÖP, VILKA PRIORITERINGAR
FOKUSOMRÅDEN
OCH MINGEL I
- 15.30 UPPHANDLING OCH GLOBALA MÅL – SÅ
DU
TRANSPORTER 17.10 - 17.20
- 08.50
OCH KAFFE I
INSIGHTS FROM THE PROCUREMENT GURU
FRANK ROZEMEIJER
14.20
17.20
18.00 MINGEL I UTSTÄLLNINGEN DET SENASTE INOM HÅLLBARHET I SVERIGE OCH FRÅN EU – HUR PÅVERKAS DIN ORGANISATION?
DET
LAGAR
LEVERANTÖRS
- S.19
-
Prof dr Frank Rozemeijer
- 14.50
-
SÄKRA
OFFENTLIGA
LEDARSKAP,
& REGELVERK - S.18
SPÅRET

PROGRAMÖVERSIKT • TORSDAG 26 SEPTEMBER

ÖVERSIKT - TORSDAG 25 APRIL

LIGGER DU STEGET FÖRE MED HJÄLP AV AI Jens Nylander , en entreprenör med en passion för innovation, har gjort sig känd som en banbrytande användare av AI inom offentlig sektor. HACKATHON: TILLSAMMANS FÖR FRAMGÅNG - FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP

HÅLLBARA OFFENTLIGA AFFÄRER - S.14

HÅLLBARHET ÄR VIKTIGARE

SÄKRA OFFENTLIGA AFFÄRER - S.15

STANDARDER – OFFENTLIG SEKTORS BÄSTA VÄN

OFFENTLIGA AFFÄRER I PRAKTIKEN - S. 16

LEDARSKAP, ORGANISATION & INNOVATION - S.17

LAGAR & REGELVERK - S.18

Jens Nylander, Entreprenör. Ellen Hausel Heldahl , Jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv. Sebastian Nordgren , Statens fastighetsverk. Helena Sköld Lövgren , Inköpschef Uppsala kommun. Charlotte Brunlid , Special Counsel, Advokat, Advokatfirma DLA Piper. Martin Magnusson , Ordförande, SOI. 13.30 - 14.00

HUR VÄL FUNGERAR KONKURRENSEN I OFFENTLIGA UPPHANDLING?

KONSTEN ATT REKRYTERA, INTRODUCERA, ENGAGERA OCH LEVERERA – HELT PÅ DISTANS

ÅRETS HETASTE DOMSTOLSNYHETER

Peter Nohrstedt , Hållbarhetschef, Adda, Catharina Piper , Advokat, Moll Wendén, Kathleen McCaughey , Hållbarhetsansvarig, Statens Inköpscentral, Kammarkollegiet. 14.10 - 14.40

HÅLLBARA VAL I UPPHANDLING: STEGET MOT CIRKULÄRITET

SAMVERKAN FÖR ATT MOTVERKA VÄLFÄRDSBROTTSLIGHET

EGNA UTESLUTNINGSGRUNDER VID UPPHANDLING ENLIGT 19 KAP. LOU. Cecilia Strandberg, Jurist / Specialist Sund konkurrens, Inköps- och upphandlingsförvaltningen, 09.00 - 09.30

LEVERANTÖRS SPÅRET - S.19

KOMMANDE PROGRAMPUNKTPRESENTERAS INOM KORT

FRÅN LOV TILL LOU INOM HEMTJÄNSTEN

KOMMANDE PROGRAMPUNKTPRESENTERAS INOM KORT

AVTALSFÖRHANDLINGAR I OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR

KOMMANDE PROGRAMPUNKTPRESENTERAS INOM KORT

KOMMANDE PROGRAMPUNKTPRESENTERAS INOM KORT

KOMMANDE PROGRAMPUNKTPRESENTERAS INOM KORT

KOMMANDE PROGRAMPUNKTPRESENTERAS INOM KORT

KOMMANDE PROGRAMPUNKTPRESENTERAS INOM KORT

RESERVERADE KONTRAKT TILL IDÉBURNA ORGANISATIONER ENLIGT LOU

KOMMANDE PROGRAMPUNKTPRESENTERAS INOM KORT

9 LUNCH OCH EFTERFÖLJANDE MINGEL I UTSTÄLLNINGEN 15.20
12.10
ÅRETS MODERATOR FRIDA BOISEN AVSLUTAR MÖTESPLATS OFFENTLIGA AFFÄRER 2024 10.30
15.50 - 16.20 SMARTARE UPPHANDLING - UPPHANDLA MED AVTALSUPPFÖLJNING SOM MERVÄRDE Henrik
16.20
09.30
ÅRETS
- 15.50
- 13.30
- 11.00
Norinder, Juridiska fakulteten, Lunds universitet och Avd för byggproduktion, Lunds tekniska högskola.
- 16.50
- 10.30
MODERATOR FRIDA BOISEN ÖPPNAR DAG TVÅ 11.30 - 12.10
PARALLELLA SEMINARIER- VÄLJ MELLAN SEX OLIKA FOKUSOMRÅDEN FIKA OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN 14.50 - 15.20 16.50 - 17.00 08.00 - 08.50 REGISTRERING OCH KAFFE I UTSTÄLLNINGEN 08.50 - 09.00 FIKA OCH MINGEL I UTSTÄLLNINGEN 11.00 - 11.30 REGERINGENS NUVARANDE SYN PÅ VIKTEN AV OFFENTLIGA INKÖPS BETYDELSE FÖR KLIMAT OCH HÅLLBARHETSARBETET PANELSAMTAL: OFFENTLIGA INKÖP BÖR
KUNNA BIDRA TILL ATT VI SNABBARE NÅR KLIMATMÅLEN, VAD BEHÖVER GÖRAS?
STATENS
ÄN NÅGONSIN - HUR INTEGRERAS HÅLLBARHET I
RAMAVTAL?

STORA SCENEN • ONSDAG 25 SEPTEMBER

u 08.50-09.00

ÅRETS MODERATOR FRIDA BOISEN ÖPPNAR DAG ETT

Med stor energi, positivitet och nyfikenhet kommer Frida leda oss genom två dagar där vi skapar förutsättningarna för att skapa ännu bättre offentliga affärer. Utöver att vara bland annat journalist, författare och programledare har Frida Boisen vunnit Årets moderator 2024.

u 09.00-09.20

REGERINGENS PLANER - UPPHANDLING OCH INKÖP SOM VERKTYG I

KAMPEN MOT KRIMINALITET

Ta del av regeringens åtgärder för att säkerställa att offentliga upphandlingar och inköp inte gynnar eller främjar brottslig verksamhet? Hur kan vi använda upphandling som ett verktyg i kampen mot kriminalitet? Vad anser Justitieministern är den viktigaste åtgärden för att öka medvetenheten och förståelsen för välfärdsbrottslighet bland offentliga upphandlare och inköpare?

Lyssna på regeringens representant.

u 09.20-10.00

PANELSAMTAL: ETT TRYGGARE SAMHÄLLE - VIKTEN AV UPPHANDLING OCH INKÖP

Följ med på ett spännande samtal kring sunda offentliga affärer och motståndet mot välfärdsbrott, vad behöver göras för att minimera möjligheterna för kriminella aktörers medverkan vid offentliga upphandlingar och inköp? Kan den offentliga affären användas för att motverka välfärdsbrott istället för att ge möjlighet åt finansiering av brottslig eller annan osund verksamhet? Hur kan upphandlings- och inköpsprocesser bidra till att förebygga kriminalitet utan att rensa för ambitiöst bland leverantörerna för att stoppa brott?

Paneldeltagare presenteras inom kort.

u 10.40-11.10

UPPDRAG ATT STÖTTA NATIONENS OFFENTLIGA INKÖP, VILKA PRIORITERINGAR GÖR VI?

Lyssna till upphandlingsmyndighetens nya generaldirektör , Anja Clausin som tillträder tjänsten den 1a juni. Vilka prioriteringar och fokusområden ser hon? Hur kommer hon och Myndigheten verka för att stötta den offentliga affären framöver och hur skall Myndigheten agera för god konkurrens, minskad korruption och leveranstrygghet i utmanande tider?

Anja Clausin, Ny generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten.

10

STORA SCENEN • ONSDAG 25 SEPTEMBER

u 11.10-11.30

INSIGHTS FROM THE PROCUREMENT GURU - FRANK ROZEMEIJER

Frank Rozemeijer, the NEVI Chair in Purchasing and Supply Chain Management at Maastricht University, is a respected academic and industry leader. With extensive experience in research, teaching, and consulting, Frank bridges academia and industry, shaping the future of procurement practices. His dynamic speaking engagements and acclaimed book, ”Procurement and Supply Chain Management,” highlight his influence and contributions to the field.

Prof dr Frank Rozemeijer

u 11.30-12.10

DET EKONOMISKA LÄGET OCH DE FINANSIELLA MÖJLIGHETERNA FRAMÅT

Sveriges höga inflation och den svaga tillväxten är utmaningar, hur ser utsikterna ut framåt, kommer det en återhämtning och vilka möjligheter ligger framför oss. Hur ser prognosen för statsfinanserna och vår ekonomiska framtid ut och vad krävs av landets offentliga inköpare och upphandlare när våra ekonomiska möjligheter förändras? Ta del av framtidsprognosen och lyssna till tankar och insikter om samspelet mellan ekonomi och ledarskap från vår fd Finansminister Anders Borg.

Anders Borg, fd. Finansminister.

u 16.10-16.40

LEDARSKAP FÖR ATT BYGGA ETT VINNANDE LAG

Föds du med ledaregenskaper eller kan du träna dig till att bli en framgångsrik ledare? Bra ledarskap är ofta situations anpassat, vad behöver du tänka på för att anpassa ditt ledarskap till den grupp du leder just nu? Och hur skapar man ett gemensamt ansvar inom teamet? Ta del av insikter, direkt från den flerfaldigt belönade fotbollscoachen Jörgen Lennartsson och få konkreta verktyg och metoder för att förbättra ditt ledarskap och för att lyckas med att skapa starka grupper med stor vilja till framgång. Jörgen Lennartsson, Fotbollstränare och föreläsare.

u 16.40-17.10

SÅ DRAR DU NYTTA AV NEUROLEDARSKAPETS MÖJLIGHETER

Rufus Wiena, är Neuromagikern som hyllats av presidenter och används av globala storföretag för sin förmåga att underhålla, överraska och inspirera, men också för den unika möjligheten att själv lära sig konsten att övertyga, och hemligheterna bakom meta learning. Nu har du möjligheten att ta del av unika verktyg som du kan använda i din egen personliga utveckling likväl som i din roll som chef och ledare. Få insikter i hur du kan nyttja sinnets naturliga inlärningsförmåga för att snabbt förvärva nya färdigheter och kunskaper. Meta Learning, fokuserar på hastighetsläsning, högpresterande fokus och koncentrationsträning. Genom Meta Learning kan individer uppnå snabbare inlärning och förståelse av alla ämnen, från språk till matematik, oavsett ålder eller bakgrund. Nu är det din tur att ta klivet vidare genom viktiga insikter levererade direkt av mästaren själv.

Rufus Wiena, Neuromagiker, ledarskapscoach och extremidrottare.

11

STORA SCENEN • TORSDAG 26 SEPTEMBER

u 08.50-09.00

ÅRETS MODERATOR FRIDA BOISEN ÖPPNAR DAG TVÅ

Med stor energi, positivitet och nyfikenhet kommer Frida leda oss genom två dagar där vi skapar förutsättningarna för att skapa ännu bättre offentliga affärer. Utöver att vara bland annat journalist, författare och programledare har Frida Boisen vunnit Årets moderator 2024.

u 09.00-09.30

SÅ LIGGER DU STEGET FÖRE MED HJÄLP AV AI

Ta del av landets största granskning av offentliga inköp någonsin. Möt AI Pionjären och få insikter i hur du själv kan använda AI för såväl leverantörsuppföljning som att minska risken för välfärdsbrottslighet och säkerställa goda offentliga affärer för din organisation.

Jens Nylander, en entreprenör med en passion för innovation, har gjort sig känd som en banbrytande användare av AI inom offentlig sektor.

u 09.30-10.30

HACKATHON: TILLSAMMANS FÖR FRAMGÅNG

- FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP

Var med och skapa bättre, innovativa och effektivare lösningar för upphandling och inköp. Ta din plats när vi samlar engagerade representanter från olika organisationer för att utforska nya möjligheter för att optimera upphandling och inköp. Under sommaren samlar vi in de största utmaningarna för upphandlare och inköpare i Sveriges offentliga sektor och förslag på de bästa lösningarna! För att under hackathonet presentera resultatet, tillsammans hitta nya lösningar, reflektera och diskutera de mest effektiva åtgärderna. Din erfarenhet och din röst är viktig för att hitta nya vägar framåt.

Jens Nylander, Entreprenör, Ellen Hausel Heldahl, Jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv, Sebastian Nordgren, Statens fastighetsverk , Helena Sköld Lövgren, Inköpschef Uppsala kommun. Charlotte Brunlid, Special Counsel, Advokat, Advokatfirma DLA Piper. Martin Magnusson, Ordförande, SOI.

u 11.00 - 11.30

BETYDELSE
REGERINGENS NUVARANDE SYN PÅ VIKTEN AV OFFENTLIGA INKÖPS
FÖR KLIMAT OCH HÅLLBARHETSARBETET
12

STORA SCENEN • TORSDAG 26 SEPTEMBER

u 11.30-12.10

PANELSAMTAL:

OFFENTLIGA

INKÖP BÖR KUNNA BIDRA TILL ATT VI

SNABBARE NÅR KLIMATMÅLEN, VAD BEHÖVER GÖRAS?

Klimatmålet agenda 2030 kommer allt närmare men den rådande uppfattningen är att vi inte kommer klara målen. Offentliga inköp har länge ansetts utgöra en viktig faktor i vår strävan att nå bidra till långsiktig hållbarhet och främjade av klimat och miljömål, men kan vi göra mer och i så fall, hur?

Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda, Catharina Piper, Advokat, Moll Wendén, Kathleen McCaughey, Hållbarhetsansvarig, Statens Inköpscentral, Kammarkollegiet.

u 15.50 - 16.20

SMARTARE UPPHANDLING - UPPHANDLA MED AVTALSUPPFÖLJNING SOM MERVÄRDE

Många gånger vill både beställare och leverantörer komma bort från lägsta pris som viktigaste parameter. Lika ofta vill man kunna bedöma mervärden som utslagsgivande faktor. Trafikverket genomförde under två år en serie pilotprojekt där tidigare erfarenheter fick bli ett mervärde som utvärderades. Ta del av Henrik Norinders studie kring förutsättningar, problem och analys rörande smarta sätt att göra utvärdering.

Henrik Norinder, Juridiska fakulteten, Lunds universitet och Avd för byggproduktion, Lunds tekniska högskola.

u 16.20-16.50

EGNA UTESLUTNINGSGRUNDER VID UPPHANDLING ENLIGT 19 KAP. LOU.

Arbetet med en samordnad kontrollfunktion för Göteborgs Stad vilar på flera ben, så som kunskapshöjande åtgärder, kontroller av leverantörer på arbetsplatser samt ständig kunskapsåterföring och metodutveckling. Vi är inte bättre än alla de problem och svårigheter vi löser i arbetet med att mota bort oseriösa leverantörer. Arbetet med så kallade egna uteslutningsgrunder är ett exempel på sådan problemlösning där vi i samband med upphandling har utvecklat bättre möjligheter att utesluta och häva avtal med leverantörer som inte följer lagar och avtal.

Cecilia Strandberg, Jurist / Specialist Sund konkurrens, Inköps- och upphandlingsförvaltningen, Göteborgs Stad.

13

PARALLELLA SEMINARIER

HÅLLBARA OFFENTLIGA AFFÄRER

u Dag 1: 13.40-14.10

HÅLLBAR UPPHANDLING - FRÅN AMBITION TILL RESULTAT

Ett inspirerande samtal om hur offentliga aktörer kan använda upphandling för att möta sina hållbarhetsmål! Vi tittar på hur inköpare och upphandlare kan inspireras av strategisk upphandling och livscykelperspektiv för att på ett konkret sätt främja ekonomiska, sociala och ekologiska värden i sitt arbete. Vad säger forskningen? Vilka principer, modeller och verktyg är användbara för hållbara upphandlingar? Under samtalet kommer vår expertpanel att ge exempel på omställningen som möjliggörare för gröna offentliga affärer!

Henrik Johansson, VD, Grant Thornton, Sofia Lundberg, Professor, Umeå universitet, Hjalmar Bardh Olsson, Hållbarhetschef, Hållbar Teknik. Moderator: Jessica Boman, Marknad, Hållbar Teknik.

u Dag 1: 14.20-14.50

DET SENASTE INOM HÅLLBARHET I SVERIGE OCH FRÅN EU

– HUR PÅVERKAS DIN ORGANISATION?

Med bl.a. Agenda 2030 och en långsiktig målsättning inom EU om klimatneutralietet senast år 2050 är hållbarhetsfrågorna ständigt aktuella. Under programpunkten delar vi med oss av det senaste inom hållbarhet i Sverige och från EU och hur det påverkar din organisation vid offentlig upphandling.

Catharina Piper, Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå, Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

u Dag 1: 15.00-15.30

UPPHANDLING OCH GLOBALA MÅL – SÅ GRANSKAR DU ERA TRANSPORTER

I en värld där miljöansvar och hållbarhet inte längre är valfria, står vi inför utmaningen att omdefiniera hur vi upphandlar transporter. Det är dags att ta ett steg framåt och säkerställa att våra upphandlingsprocesser inte bara är effektiva. De måste även utvärderas och kontrolleras för att bidra till en hållbar framtid. I detta panelsamtal utforskar vi hur kommuner kan sätta tydligare utvärderingskriterier för att ställa krav på hållbarhet i alla upphandlade transporter. Här diskuterar vi praktiska strategier för att förbättra utvärderingen av hållbarhetsarbetet och säkerställa att transporterna uppfyller de ställda kraven.

Teodor Johansson, Projektledare, Fair Transport, Eric Wärnhem, Fleet Manager, Arla Foods AB, Kristian Jeppsson, Upphandlingschef Forshaga, Kils och Hammarö kommuner.

u Dag 2: 13.30-14.00

HÅLLBARHET ÄR VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN

- HUR INTEGRERAS HÅLLBARHET I STATENS RAMAVTAL?

För er som vill få en djupare inblick i hur både miljömässig och social hållbarhet integreras i de statliga ramavtalen och möjliggör för avrop av hållbara varor och tjänster.

Kathleen McCaughey, hållbarhetsansvarig, Staten inköpscentral.

u Dag 2: 14.10-14.40

HÅLLBARA VAL I UPPHANDLING: STEGET MOT CIRKULÄRITET

Bli inspirerad till att göra hållbara val som offentlig upphandlare och ta en aktiv roll i skapandet av en cirkulär framtid. I detta talarpass utforskar vi hur upphandlingsbeslut kan bli en kraftfull handling för miljön och samhället. Få praktiska tips på hur du kan bidra till en hållbar omvandling inom IT-sektorn och vara med och forma en värld där resurser används på bästa sätt Helena Nordin, Chief Sustainability Officer, Advania Sverige

u Dag 2: 14.50-15.20

KOMMANDE PROGRAMPUNKT - PRESENTERAS INOM KORT

14

u Dag 1: 13.40-14.10

PARALLELLA SEMINARIER

SÄKRA OFFENTLIGA AFFÄRER

FÖRSÖRJNINGSTRYGGHET INOM FÖRSVARET

Med en ansträngd global försörjningskedja ökar kraven på det offentliga att säkra leveranser av såväl materiel och tjänster. Kraven blir särskilt påtagliga för Försvarsmakten, FMV och de företag som levererar till myndigheterna. FMV upphandlar den absoluta majoriteten av Försvarsmaktens materiel och har i och med det ett särskilt ansvar att arbeta med frågorna kring försörjningstrygghet av militär materiel. Arbetet kan naturligtvis appliceras i övrig upphandlande verksamhet. Andréas Kinnander, Avdelningschef inköp Armé- och Logistiksystem, FMV.

u Dag 1: 14.20-14.50

SAMVERKAN FÖR ATT MOTVERKA VÄLFÄRDSBROTTSLIGHET

SKR och Adda talar om hur de arbetar med att förebygga risker och minimera brottslighet inom välfärdssystemet. Hur ser den nationella lägesbilden ut, vad är SKRs erfarenheter av arbetet så här långt och hur kan de stötta kommuner och regioner? Vilka möjligheter och utmaningar har Adda identifierat utifrån sin roll och hur behöver vi samarbeta med varandra för att komma åt välfärdsbrottslighet kopplat till ramavtal?

Christina Kiernan , SKR, Samordnare välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism

Frida Skårner , Adda, Kategorigruppchef Social Omsorg

u Dag 1: 15.00-15.30

FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP I PRAKTIKEN – VILKEN SYSTEMATIK FINNS OCH HUR BÖR VI GÖRA?

Många pratar om försörjningsberedskap och behovet av att rusta för kris och krig. Men vad innebär försörjningsberedskap i praktiken, vilka krav och möjligheter finns enligt rådande regelverk, hur kan en god beredskap ordnas och samordnas? Vid detta pass kommer vi att presentera sambandet mellan försörjningsberedskap och offentlig upphandling och förekommande krav på säkerhetsområdet.

Därtill hur en robust beredskap kan säkerställas genom avtalsreglering, samordning och väl planerade anskaffningar.

Charlotte Brunlid, Special Counsel, Advokat, Advokatfirma DLA Piper, Robin Heimdahl, Advokat, Advokatfirma DLA Piper.

u Dag 2: 13.30-14.00

STANDARDER – OFFENTLIG SEKTORS BÄSTA VÄN

Korruption, falska fakturor och cyberattacker – offentliga verksamheter är utsatta för många typer av hot och de kostar mångmiljardbelopp varje år. Välkommen att ta del av hur standarder kan hjälpa dig och din organisation till säkrare affärer. Hanna Axelsson, Projektledare Informationsteknik och Ledningssystem, Svenska institutet för standarder (SIS).

u Dag 2: 14.10-14.40

UPPHANDLING FÖR STÄRKT FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAP – HUR KAN DU RESONERA I UTVECKLINGEN FÖR ATT STÖDJA TOTALFÖRSVARET?

Kristina Syk, Chef försörjningsberedskap och riskanalys, Adda.

u Dag 2: 14.50-15.20

KOMMANDE

15
PROGRAMPUNKT - PRESENTERAS INOM KORT

PARALLELLA SEMINARIER

OFFENTLIGA AFFÄRER I PRAKTIKEN

u Dag 1: 13.40-14.10

ANPASSA UPPHANDLINGEN TILL EN FÖRÄNDERLIG MARKNAD: STRATEGIER OCH FRAMGÅNGSEXEMPEL

I detta framförande presenteras hur marknadsförändringar har påverkat upphandlingen av möten och konferenser, samt utmaningarna med att skapa ett beslutsunderlag som undviker potentiella fallgropar. Fokus ligger på att säkerställa effektiv leverantörskontroll, uppfyllande av hållbarhetskrav och att tillgodose organisationens behov av mötes- och konferenstjänster. Ta del av Sessionen är utbildande och lyfter välskrivna exempel på upphandlingar, för att ge inspiration och praktiska insikter för framtida upphandlingar.

Jannis Norén Karras, vice VD och kommersiell chef Svenska Möten.

u Dag 1: 14.20-14.50

DUMPADE PRISER FRÅN ANBUDSGIVARE – VÅGA TA STRIDEN - VI HAR VERKTYGEN SOM DU BEHÖVER!

I flera branscher har prisdumpningar ökat och många upphandlande myndigheter känner sig hjälplösa. Det finns dock verktyg som visat sig fungera och här får du tillgång till flera av dem. Vi kommer att gå igenom de avgörande frågorna som många upphandlare brottas med: När är ett onormalt lågt pris acceptabelt och när är det inte acceptabelt? Vad utgör en godtagbar förklaring från en leverantör och hur kan du undvika att hamna i fällan med oacceptabla förklaringar? Dessa frågor och många fler kommer att besvaras under dagen.

Paula Hägg, upphandlingsjurist, konsult, Colligio, Christoffer Johansson, entreprenadupphandlingskonsult, Colligio.

u Dag 1: 15.00-15.30

VINNARNA AV OMFAMNINGEN BERÄTTAR OM SINA FRAMGÅNSFAKTORER

Hur arbetar Huddinge kommun med upphandling inom vård och omsorg och skyddat boende? Att arbeta kategoristyrt. Vilka är framgångsfaktorerna? Lyssna till Vinnarna av Omfamningen 2023.

Sara Wedne, Upphandlare, Huddinge kommun, Martina Skog, Upphandlare Huddinge kommun.

u Dag 2: 13.30-14.00

HUR VÄL FUNGERAR KONKURRENSEN I OFFENTLIGA UPPHANDLING?

Hur bra fungerar konkurrensen i de offentliga upphandlingarna? Dåligt, enligt Europeiska revisionsrätten som pekar på ökad byråkrati, alltför restriktiva krav och kriterier och skräddarsydda förfrågningsunderlag som delorsaker till allt sämre konkurrens i upphandlingarna inom EU. Gäller samma för svenska upphandlingar? Och hur kan mer konkurrens stimuleras?

Ellen Hausel Heldahl, Jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv, Ulrica Dyrke, Upphandlingsexpert, Almega.

u Dag 2: 14.10-14.40

FRÅN LOV TILL LOU INOM HEMTJÄNSTEN

Sollentuna kommun var en av de första kommunerna i Sverige som införde Lov inom hemtjänst. För två år sedan upphandlade istället kommunen hemtjänsten med stöd av LOU. Målsättningen var att höja kvaliteten inom hemtjänsten och samtidig minska möjligheten för företag att begå välfärdsbrott. Hör mer om vår resa och hur vi idag arbetar med samverkan och uppföljning.

Lill Sandberg, inköpschef, Sollentuna kommun, Sofie Stener, avdelningschef vård- och omsorgskontoret, Sollentuna kommun

u Dag 2: 14.50-15.20

KOMMANDE

PROGRAMPUNKT - PRESENTERAS INOM KORT

16

PARALLELLA SEMINARIER

LEDARSKAP, ORGANISATION & INNOVATION

u Dag 1: 13.40-14.10

ANALYS

AV STORA DATAMÄNGDER: NYCKELN TILL EFFEKTIV UPPFÖLJNING OCH AUTOMATISERING

Utforska hur omfattande dataanalys kan revolutionera vårt sätt att följa upp och analysera affärsdata. Vi bjuder in dig till ett spännande samtal där vi diskuterar innovativa metoder för uppföljning och analys. Genom att använda en standardiserad lösning som är enkel att implementera, visar vi hur automatisering kan förbättra effektiviteten och möjliggöra djupare analyser. Lära dig mer om hur du kan utnyttja kraften i stora datamängder för att uppnå bättre insikter och resultat i din verksamhet.

Representant från HBV.

u Dag 1: 14.20-14.50

SÅ KAN AI GÖRA INKÖPARE SMARTARE, MER KOSNADSMEDVETNA OCH CIRKULÄRA!

Under första halvåret 2024 har 3stepIT lanserat ett AI-verktyg för precis och objektiv prissättning av använd IT-utrustning, som kan användas vid upphandling av vissa IT-tjänster och kommer förenkla inköpares arbete inom allt fler områden – vad det innebär rent konkret för offentliga upphandlingar?

Stefan Lindqvist, affärsutvecklingschef, 3stepIT.

u Dag 1: 15.00-15.30

PRAKTIKFALL: NYTT SÄTT ATT TA REFERENSER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KVALITET OCH SERIÖSA LEVERANTÖRER!

Utforska hur Värmdö kommun använder digitala ratingsystem för referenstagning. Ratingsystem, liknande de nättjänster som finns för till exempel taxi och hotell, har ersatt traditionell referenstagning för att säkerställa hög kvalitet och pålitlighet hos leverantörer. Systemet har använts framgångsrikt i riskbranscher som lokalvård, där Värmdö kommun var först i Sverige med att implementera det i en skarp upphandling. Sandra Lindqvist delar sina erfarenheter och insikter från detta banbrytande projekt, inklusive de utmaningar och framgångar de stött på, och diskuterar hur dessa metoder kan appliceras i andra kommuner och organisationer.

Sandra Lindqvist, Upphandlare, Värmdö Kommun

u Dag 2: 13.30-14.00

KONSTEN ATT REKRYTERA, INTRODUCERA, ENGAGERA

OCH LEVERERA – HELT PÅ DISTANS

Ewa Thylén, Årets Nyskapande chef i offentlig sektor, delar sin inspirerande berättelse om hur hon framgångsrikt byggde upp och skalade ner en helt ny verksamhet med hundratals handläggare. Tillsammans med sina chefer skapade de en lärande organisation som arbetade i ständig förändring och främjade arbetsglädje – allt på distans. Ta del av konkreta tips från Ewa om hur hon hanterade ett tillsynes övermäktigt uppdrag från Tillväxtverket, där hon med mod, struktur och engagemang skapade välmående och högpresterande team och under tre år ledde stödet till korttidsarbete under Coronapandemin.

Ewa Thylén, tidigare enhetschef Tillväxtverket.

u Dag 2: 14.10-14.40

KOMMANDE PROGRAMPUNKT - PRESENTERAS INOM KORT

u Dag 2: 14.50-15.20

KOMMANDE PROGRAMPUNKT - PRESENTERAS INOM KORT

17

PARALLELLA SEMINARIER

LAGAR OCH REGELVERK

u Dag 1: 13.40-14.10

TILLÅTNA ÄNDRINGAR I INGÅNGNA AVTAL I BYGGBRANSCHEN – KOMMER VI ATT FÅ

SVAR?

Byggbranschens standardavtal, närmare bestämt dess regleringar om prisförändringar/tidsförlängning/ändrings- och tilläggsarbeten, och dess förhållande till det upphandlingsrättsliga perspektivet, är under ständig diskussion. Detta inte minst vid förra årets Mötesplats offentliga affärer, där frågorna togs upp på ett seminarium. I rättsfall från EU-domstolen samt i kommande prövningar dels från Högsta Förvaltningsdomstolen och inom ramen för talan om upphandlingsskadeavgift kommer frågorna, förhoppningsvis att ställas på sin spets. Mot bakgrund av dessa till antalet trevande begynnande rättspraxis diskuteras möjligheten att ur ett upphandlingsperspektiv tillämpa standardavtalets ändringsregler, särskilt avseende prisförändringar.

Per-Ola Bergqvist, Advokat, Expert, Vinge.

u Dag 1: 14.20-14.50

PÅTALANDESKYLDIGHETEN

– VAD HAR HÄNT?

HFD 2022 ref. 4 är ett tongivande avgörande gällande offentlig upphandling och förde med sig en ny form av ”påtalandeskyldighet”, som påverkar både upphandlande myndigheter och anbudsgivande leverantörer. Under programpunkten redogör vi för vad som har hänt och vad påtalandeskyldigheten nu innebär för olika aktörer vid offentlig upphandling.

Catharina Piper, Advokat, Moll Wendén Advokatbyrå, Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå

u Dag 1: 15.00-15.30

DEN SUNDA AFFÄREN - NÅGRA PRAKTISKA TIPS FÖR ATT UNDVIKA OSERIÖSA LEVERANTÖRER OCH ANBUD

Problemen med oseriösa leverantörer och anbud i offentliga upphandlingar är välkända och diskussionen om hur de kan motverkas har pågått sen länge. Så vilka verktyg finns det då för att effektivt kunna gallra bort de oseriösa inslagen och identifiera ”rätt” leverantörer och anbud? Vid detta pass kommer vi att gå igenom några av verktygen samt ge konkreta tips på vad som tillåtits i rättspraxis under senare år och vilka möjligheter som är på gång.

Gabriella Fossum. Advokat, WERKS Advokater, Erik Randén, WERKS Advokater och Louise Ragnar, WERKS Advokater

u Dag 2: 13.30-14.00

ÅRETS HETASTE DOMSTOLSNYHETER

Här får du insikt i den senaste rättspraxisen från Högsta förvaltningsdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen med kommentarer om hur ny praxis påverkar ditt arbete praktiskt.

Helena Rosen Andersson, Counsel, Advokat, Vinge, fd Justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen Kristoffer Sällfors, Advokat, Vinge

u Dag 2: 14.10-14.40

SÅ FÖRHANDLAR DU AVTAL I OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR

När det finns utrymme att förhandla om anbuden och avtalet i en offentlig upphandling öppnas möjligheter till en bättre affär. Ett bra avtal kännetecknas av att det är välbalanserat och att beställare och leverantör har samsyn om förutsättningarna för uppdraget. På detta seminarium diskuterar vi hur man kan använda förhandlingsmöjligheten i en upphandling inom de ramar som upphandlingsreglerna ger. Vi ger tips på vilka verktyg man som beställare och leverantör kan använda – och vilka fallgropar man bör undvika

Daniel Wendelsson, Delägare, Advokat, Vinge. Eva Fredrikson, Delägare, Advokat, Vinge

u Dag 2: 14.50-15.20

RESERVERADE KONTRAKT TILL IDÉBURNA ORGANISATIONER ENLIGT LOU

Möjligheten att reservera kontrakt till idéburna organisationer infördes i LOU den 1 januari 2023. Regleringen har väckt en hel del diskussion och rättsläget är något oklart. Många kommuner funderar över möjligheten att reservera kontrakt.I LOU ställs tydliga krav på dem som ska leverera på dessa reserverade kontrakt, parallellt utvecklas ny EU-rättslig praxis. Vid detta pass går vi igenom regleringen om reserverade kontrakt till idéburna organisationer så som den framgår i LOU, därtill den EU rättspraxis som utvecklats parallellt.

Charlotte Brunlid, Special Counsel, Advokat, Advokatfirma DLA Piper, Robin Heimdahl, Advokat, Advokatfirma DLA Piper.

18

PARALLELLA SEMINARIER

u Dag 1: 13.40-14.10

FN-UPPHANDLINGAR: SÄLJ TILL ANDRA LÄNDER UTAN ATT BEHÖVA ETABLERA ER UTOMLANDS!

Välkommen till en snabbutbildning i hur ert företag kan hitta nya marknader över hela världen genom FN:s upphandlingar, en marknad på 300 miljarder SEK/år.

Vilka affärer finns? Vilka företag är lämpliga? Hur börjar man?

Magnus Josephson, Magnus Josephson AB

u Dag 1: 14.20-14.50

FRAMTIDEN ÄR HÄR: AI-REVOLUTION I OFFENTLIGA AFFÄRER

Varför lägga mer tid på byråkrati och administration än nödvändigt? Följ med in i framtiden när AI revolutionerar offentliga upphandlingar. Vi bjuder på inspiration och lärdomar från 6 år av att effektivisera anbudsprocessen med AI.

Hannes Dernehl , VD Tendium

u Dag 1: 15.00-15.30

DE FEM STEGEN FRÅN NYBÖRJARE TILL MARKNADSLEDANDE I DEN OFFENTLIGA AFFÄREN

Många av mina kunder har gått från nybörjare till marknadsledande inom sin bransch. Från 20-30% till över 80% marknadsandel! Vi har använt en femstegsprocess.

Hur många steg har ert företag kvar för att bli marknadsledande?

Magnus Josephson, Magnus Josephson AB

u Dag 2: 13.30-14.00

HUR KAN LEVERANTÖRER SÄTTA MARKNADSMÄSSIGA PRISER SAMTIDIGT

SOM UTVÄRDERING SKER 100% PÅ PRIS?

Ta del av strategier och olika utmaningar leverantörerna brottas med vid anbudsskrivandet. När är ett onormalt lågt pris acceptabelt och när är det inte acceptabelt? Här får du även tips på vad inköpare kan tänka på för att en IT-upphandling ska vara framgångsrik.

Jonna Nordén, VD och ägare, Shanwell Consulting AB

LEVERANTÖRSSPÅRET
19

INFORMATION & ANMÄLAN

BOENDEN I NÄRHETEN

AV KONFERENSEN

u Hotell J: På en av Stockholms mest natursköna platser hittar du Hotell J. Här har du ca 7 minuters promenad till konferensen.

u Villa Väsby B&B: Ca 5 minuter med bil till konferensen.

13 minuter med kollektivtrafik.

Närmsta hållplats: Nacka Strand.

u Nacka Stadshotell: Ca 10 minuter med bil till konferensen.

17 minuter med kollektivtrafik.

Närmsta hållplats: Nacka Strand.

HITTA HIT

Adress: Augustendalstorget 6, 131 52 Nacka Strand

Från Stockholm Centralstation:

Med bil: Ca 15 minuter.

Med kollektivtrafik: Ca 30 minuter. Byten krävs.

Närmsta hållplats: Nacka Strand, ca 1 minuts promenad till konferensen.

Från Arlanda:

Med bil: Ca 50 minuter

Med kollektivtrafik: ca 1 timme och 10 minuter. Byten krävs.

Närmsta hållplats: Nacka Strand, ca 1 minuts promenad till konferensen.

Rekommenderade taxibolag:

Taxi Stockholm (nr: 08-15 00 00) och Taxi Kurir (nr: 08-30 00 00)

20

ANMÄLAN

Du anmäler dig enklast genom att besöka motesplatsoffentligaaffarer.se och klicka på REGISTRERA DELTAGANDE. Fyll i formuläret och invänta bekräftelse via epost.

Vid frågor eller gruppbokningar vänligen kontakta oss på telefon: 031-719 05 00 eller via mail: info@hexanova.se

Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.

Smart bird

Tvådagarsbiljett inkl. bankett

5 700 kr

Gäller t.o.m 15/5 2024.

Alla priser är exkl. moms.

Early bird

Tvådagarsbiljett inkl. bankett

6 300 kr

Gäller t.o.m 26/7 2024.

Alla priser är exkl. moms.

Just a bird

Tvådagarsbiljett inkl. bankett

6 900 kr

Gäller Fr. o.m. 27/7 2024.

Alla priser är exkl. moms.

21

SERGEL HUB • ONSDAG 25 SEPTEMBER • 19.30 TO LATE

RUFUS
EXPERIENCE?
ARE YOU READY FOR THE
WIENA
TheYearlyBanquet
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.