Svensk Leverantörstidning 2, 2024, bilaga

Page 1

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

SLT TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVET I REGION JÖNKÖPING OCH DANMARK

En modern industri

Assars Pulverlackering är ett modernt företag som är verksamt inom pulverlackering. Utöver att satsa på automatisering, som ökar effektiviteten och sänker ledtiderna, har man satsat på grön el. Framgångarna är dock inte bara byggda på moderna visioner, utan på gamla hederliga relationer, där samarbetet med kunderna värderas högt.

Läs mer på sidan 34.

Hållbarhet och lokalt engagemang fokusområden i Tranås Energi

Tranås Energi levererar el, värme och fiber till både invånare och företag i Tranås kommun. Hundra procent förnybart är företagets filosofi, vilket också speglar dess tydliga fokus på miljö och hållbarhet. Tranås Energi vill i allt väsentligt vara en del av den lokala samhällsutvecklingen.

Läs mer på sidan 17.

Elfordon som räddar liv

AF Handling är ett anrikt företag, som har sysslat med maskintillverkning i över 90 år. Idag fokuserar man på att tillverka och leverera elfordon inom segmenten industri, vård och utomhusmaskiner. Företaget har uppnått stora framgångar med ett akutfordon, som är försett med allt som krävs för att rädda liv vid ett hjärtstopp. Det rutinerade företaget kan leverera standardmaskiner inom sex veckor.

Läs mer på sidan 75.

70-årig leverantör till den svenska fordonsindustrin

Bland de expansiva industrierna i Ekenässjön i Vetlanda står Ekenäs Mekaniska AB ut med sin imponerande historia och starka bredd. Företaget är en sedan länge pålitlig leverantör av rör- och plåtkomponenter av hög kvalitet, främst till fordonsindustrin, och jobbar i ett flertal olika material och med varierande bearbetningsmetoder.

Läs mer på sidan 55.

7 UTGÅVOR PER ÅR - SVERIGES BREDASTE TIDNING FÖR LEVERANTÖRER
Nr 2 - Del 2 / 2024

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se

Redaktör: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

2 -
2 - 2024 Ansvarig utgivare: Urban Nilsson Prenumerera: prenumeration@hexanova.se Redaktionsledning: Stefan Carewall 031-719 05 17 stefan.carewall@hexanova.se Tryck: Pressgrannar Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se redaktion Nr 3-2014 30:e årg Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se Tidningsstatistik ISSN Nu kaN du scaNNa av QR-kodEN INTILL och ÄvEN LÄsa TIdNINgEN I dIN smaRTphoNE! Vad är en QR-kod och vad används den till? En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på reklamskyltar och tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur du kan använda en QR-kod i din annons! innehåll Företagarna har ordet Infrastruktur Mora/Leksand Västmanland Marks kommun Följande innehåll hittar Leverantörstidning Layout: Michaela Jönsson michaela.jonsson@hexanova.se Tryck: Pressgrannar Ekonomi: ekonomi@hexanova.se SVANENMÄRKET Trycksak 3041 0174 En del av Hexanova Media Group R & more P Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 51 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29 Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se Den enda mediepartnern du behöver. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se Jönköping 3 - 5 Habo 6 - 12 Mullsjö 13 - 15 Tranås 15 - 22 Gislaved 23 - 33 Gnosjö 34 - 39 Nässjö 40 - 48 Sävsjö 49 - 52 Vetlanda 53 - 64 Eksjö 65 - 66 Danmark 68 - 78
Nr
Del

Rivning, sanering och håltagning utan begränsningar

Rivning, sanering och håltagning är specialiteterna i småländska Drive. Företaget, med utgångspunkt från Jönköping, utför både små och stora uppdrag och anlitas flitigt av inte minst industrin över hela Sverige.

Det har gått drygt tio år sedan Veor Åhlander startade företaget Drive. Vi träffar honom på kontoret i Västra Jära, strax utanför Jönköping, där han berättar att företaget är en specialist på rivning, sanering och håltagning. – Vi åtar oss både små och stora entreprenader och anlitas inte minst av industrin i hela Sverige, då det ofta kan handla om riktigt komplicerade projekt. Vi kan ta oss an allt från rivning av fastigheter, broar och skorstenar till sanering av olika utrustningar för process- och kraftindustrin, upplyser Veor Åhlander.

I trakterna kring Jönköping utför Drive en hel del mindre entreprenader, till

exempel rivning för hand i samband med lägenhetsrenoveringar. Avseende sanering jobbar Drive med både asbest och PCB.

Omfattande projekt

Håltagning är numera också en del av Drives koncept. Drive jobbar på uppdrag av ett av traktens byggföretag och förvärvade under hösten håltagningsföretaget WBB i Jönköping, vars verksamhet just nu implementeras i bolaget.

Drive har till sitt förfogande en synnerligen bred och ändamålsenlig maskinpark bestående av bland annat grävmaskiner på mellan 4,5 och 60 ton. Till dessa finns utrustning för rivning på höga höjder, liksom olika typer av saxar, gripar, hammare med mera.

– Just nu genomför vi en totalrivning av Lilla Lidingöbron i Stockholm, vilken är en 760 meter lång stålbro över vatten.

I Göteborg river vi en ishall i Kortedala. Ett annat stort projekt, som dessutom sträcker sig över flera år, utför vi för Boliden i Skellefteå där vi tömmer

och sanerar arsenikhaltigt rostugnsstoff med hjälp av robotar och grävsugning inför slutförvaring. Det arbetet kommer att pågå ända fram till 2030, berättar Mattias Gustafsson, som arbetar som projektledare i Drive.

Bredd och kunskap

Drive sysselsätter i dagsläget ett 30-tal

anställda som på ett föredömligt sätt representerar det breda konceptet kring rivning, sanering och håltagning. – Våra kunder uppskattar vår starka bredd, att vi är seriösa och har stor kunskap när det kommer till svåra projekt, säger Veor Åhlander som tror på en fortsatt växande efterfrågan på företagets tjänster.

– Vi ska fortsätta växa och kommer att satsa mer på inte minst håltagningen. Därmed kommer vi att behöva anställa både håltagare och stålskärare. Vår ambition är att vara en av de ledande aktörerna i vår bransch.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Rätt företagsförsäkring kan ha stor betydelse

När olyckan är framme kan rätt typ av försäkring utgöra en väsentlig skillnad för hur ett företag påverkas. Jönköpingsbaserade Försäkringshuset är en del av Länsförsäkringar och har specialiserat sig på enbart företagsförsäkringar. Tillgänglighet, engagemang och trygghet är ledorden när Försäkringshuset jobbar med en stående ambition: rätt försäkring till rätt pris.

Försäkringshuset är en sedan länge etablerad aktör i Jönköpingsregionen. Företaget startades redan 1988 av nuvarande ägaren Richard Dahlbergs far och sysselsätter idag sju professionella försäkringsrådgivare. Vi träffar Richard på kontoret i centrala Jönköping där han berättar att de även har ett kontor i Värnamo och att Försäkringshuset är en del av Länsförsäkringar i Jönköping.

– Vi är en av ett 50-tal franchisetagare till Länsförsäkringar i Sverige och har ett mycket gott samarbete med deras etablering i Jönköping. Det bidrar till vår starka lokala förankring, säger Richard Dahlberg.

Bygger relationer Försäkringshuset vänder sig uteslutande till företag, företrädesvis stora och medelstora bolag i Jönköpings län. De erbjuder dels företagsförsäkringar för exempelvis fastigheter, transporter och fordon samt sjukförsäkringar, dels tjänstepensions-, liv- och olycksfallsförsäkringar. – Vår strategi är att jobba med stor tillgänglighet och nära våra kunder. Vi besöker dem, kartlägger verksamheterna och vilka försäkringsbehov som kan finnas, och erbjuder en och samma kontaktperson, vilket bygger förtroende. Rätt försäkring till rätt pris är vår stående filosofi, den har gjort att vi idag servar kunder som varit oss trogna i flera decen-

nier, säger Richard Dahlberg och lyfter fram verksamhetens ledord: tillgänglighet, engagemang och trygghet

Samhällsansvar

Richard började jobba i Försäkringshuset för 20 år sedan. 2010 blev han delägare och fem år senare tog han över ansvaret för verksamheten. Han uppskattar att företaget är en del av Länsförsäkringar som han anser i allt väsentligt tar ett stort samhällsansvar i bygden. – Tillsammans med Länsförsäkringar jobbar vi med olika kampanjer, till exempel rörande psykisk ohälsa, samtidigt som vi stöttar bland annat lokala idrottsföreningar, berättar Richard Dahlberg som spår en fortsatt god utveckling för Försäkringshuset.

– Vi vill växa med förnuft och sakta men säkert över tid.

Intervju: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

3 REGION JÖNKÖPING - JÖNKÖPING 3 www.driveentreprenad.se FÖRSÄKRINGSHUSET Södra Strandgatan 9 553 20 Jönköping Växel: 036 - 18 89 90 Mobil: +46 (0)702 11 08 78 richard.dahlberg@lfj.se
Ägaren Rickard Dahlberg.

Viktiga insatser när fjärrvärmenätet växer

I en tid då fjärrvärmenäten byggs ut i en allt större takt ökar behovet av både installation och reparation av fjärrvärmerör. Det är med andra ord fullt upp för ett företag som Freds Fjärrvärmeservice som är en helhetsleverantör inom området.

Bolaget är en expert på muffning som sparar både tid och resurser för kunden.

Freds Fjärrvärmeservice startades 2010 och utgår från anläggningen med kontor och lager i Habo. Där träffar vi ägaren Fred Lindberg som berättar att företaget är en helhetsleverantör inom installation och reparation av fjärrvärme.

– Vi rycker in i samband med såväl nyinstallationer som reparationer och underhållsarbeten, och genomför också så kallade larmmätningar på fjärrvärmerör.

Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp från

ax till limpa, säger Fred Lindberg och berättar att energibolag och affärsverk är företagets huvudsakliga uppdragsgivare. Bland dessa märks bland andra Jönköping Energi, Habo Energi, Vaggeryd Energi och Tranås Energi, liksom Nässjö Affärsverk och Karlskrona Affärsverk.

Muffning

Innan Fred och hans kollegor kommer till den aktuella arbetsplatsen har en gräventreprenör grävt fram eller lagt dit fjärrvärmeröret. Många uppdrag handlar om muffning, vilket innebär att röret förses med ett hölje som sedan fylls med ett isolerande skum för att bli helt tätt. – När det gäller underhållsarbete använder vi oss av särskilda mätinstrument, så kallad TDR-teknik, för att kartlägga var felet finns. När en grävare har blottlagt röret kan vi sedan täta det och säkerställa att inga läckage förekommer, förklarar Fred Lindberg.

Erfarenhet bygger kunskap

Freds Fjärrvärmeservice verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Stockholm i norr till Karlskrona i söder.

Just nu utför de muffning i samband med en nyinstallation av ett två kilometer långt fjärrvärmerör på uppdrag av Jönköping Energi. Ett liknande arbete utförs i Götefors för Vaggeryds Energi.

– Våra uppdragsgivare värdesätter vår

långa erfarenhet, flera i personalen har varit företaget troget i många år. Det har gjort att vi har stor kunskap, men också att vi är snabba och noggranna. Vi arbetar dessutom med de senaste tekniska lösningarna och instrumenten, upplyser Fred.

Med sex fullt utrustade servicebilar, varav två är elbilar, kan Fred och hans kollegor snabbt vara på plats hos behövande kunder. Ambitionen är att successivt byta ut även övriga fordon mot elbilar. – Det är ett led i vår ständiga strävan efter att alltid vara en ledande aktör i vår bransch. Jag tycker att vi har alla förutsättningar att behålla den positionen, säger Fred Lindberg.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - JÖNKÖPING 4
Fjärrvärmeservice AB ffab@live.se +46 (0) 703 26 96 79 www.fredsfjarrvarmeservice.se
Freds
Fred Lindberg.

Till proffsens bygghandel är alla välkomna

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor. Sedan starten har Optimera attraherat såväl professionella yrkesutövare som konsumenter i behov av kvalitetssäkrade produkter. Med representation över hela Syd- och Mellansverige, samt en väluppbyggd webbutik, är Optimeras breda sortiment aldrig långt borta.

Optimera startades i Malmö och finns idag representerat över stora delar av framför allt Syd- och Mellansverige. Det är den bygghandel i Sverige som i första hand vänder sig till professionella hantverkare som uppskattar hög och lösningsinriktad kompetens, god service och ett brett sortiment av kvalitetsprodukter som är godkända enligt svenska byggregler, och som lämpar sig för såväl det lilla som stora byggprojektet. Det handlar med andra ord om allt från byggmaterial till betong och parkettgolv.

One stop shop

Optimera sysselsätter ungefär tusen anställda i bolagets 70-tal butiker. En av dessa ligger i Jönköping där vi träffar enhetschefen Joakim Lindberg. Han berättar att Optimera är en heltäckande partner för sina kunder, som genom Optimera har möjlighet att göra smarta val kring allt från material till transporter. – Vi vänder oss till såväl enmansföretagen som de stora byggkoncernerna och fungerar som en one stop shop där vi anpassar sortimentet efter vad marknaden efterfrågar, upplyser Joakim. Med en bakgrund som driftchef och delägare är Joakim Lindberg en erfaren ledare med en passion för att utveckla team och stärka företagets position. – Vi arbetar nära våra kunder och är stolta över att vara en del av samhällsutvecklingen och den allmänna strävan efter hållbarhet, säger han.

Klimatkalkyl i offerten

I Optimera är hållbarhet inte bara en trend, utan en integrerad del av företagets affärsmodell. Inom området implementeras ständigt nya regelverk kring exempelvis klimatdeklarationer, och här kan Optimera bistå med tjänster kring bland

annat klimatkalkyler. Numera innehåller samtliga Optimeras offerter över ett visst belopp information om vilket CO2-utsläppet blir för aktuella köp.

– Klimatkalkylen kompletterar offerten och berättar vad en vara kostar – för miljön. Det hjälper våra kunder att göra hållbara val tillgängliga och begripliga för våra kunder. När du som kund får en klimatkalkyl från oss, läs den lite extra – den är viktig för både dig och miljön, uppmanar Lindberg. Han berättar att Optimera genom att samarbeta med miljövetare och utveckla

en dedikerad databas för att hantera Environmental Product Declarations (EPD) strävar efter att erbjuda detaljerad och relevant information om varornas klimatpåverkan.

– Vi vill inte bara vara en leverantör av byggmaterial, utan en aktiv partner i kampen mot klimatförändringarna, och en föregångare i främjandet av en hållbar byggbransch. Optimera är möjliggöraren för att bygga hållbart och klimatsmart.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson

5 REGION JÖNKÖPING - JÖNKÖPING Tel: 035-15 26 00 / Fennarpsvägen 12 C, 302 44 Halmstad / Optimera.se Välkommen på maskinmässa 18/4 på Optimera Halmstad, vi bjuder på grillat JÖNKÖPING
Platschef Joakim Lindberg.

Habo – en av landets mest snabbväxande kommuner

På listan över Sveriges mest snabbväxande kommuner hamnar Habo på fjärde plats. Allt fler upptäcker Habos många fördelar för såväl boende som företagande, vilket i mångt och mycket är resultatet av ett tydligt näringslivsfokus där kommunen arbetar hårt för både nyetableringar och befintliga verksamheter. I kombination med satsningar på bostadsbyggande blir Habo en kommun för människor och företag med framtidstro.

Habo kommun, med sina 13 270 invånare, cirka 600 aktiebolag och 1 500 företag i andra bolagsformer, noterar en stark tillväxt.

– Vi är en välmående kommun som är attraktiv för både företag och barnfamiljer. Faktum är att Habo hade en befolkningstillväxt på 1,1 procent 2023, vilket är mycket. Det gör oss till den fjärde mest snabbväxande kommunen i Sverige i förhållande till dess storlek. Vi ser det väldigt positivt att vi är och ses som en attraktiv kommun, säger Monika Raske, näringslivsansvarig i Habo kommun.

Hon berättar att Habo hyser både små och medelstora företag i många olika branscher. Fagerhults Belysning är med sina

600 anställda kommunens största arbetsgivare.

– Vi har ett välmående näringsliv och arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för utveckling av detsamma. Det gäller både befintliga företag och nyetableringar, och i det avseendet är det viktigt att kommunen kan bidra med mötesplatser för dialog och samverkan, understryker Monika Raske.

Kärnekulla växer

Monika lyfter fram det geografiska läget med närhet och goda kommunikationer till Jönköping, dit det tar 13 minuter med tåg, 30 minuter med buss och 20 minuter med bil. Allt fler väljer att bosätta

sig i Habo kommun där de är duktiga på att ta fram attraktiva bostadsområden som attraherar inte minst barnfamiljer. Monika Raske nämner i sammanhanget kommunens största utvecklingsområde Kärnekulla där Tosito har byggt lägenheter och radhus, samt kommersiella lokaler i form av exempelvis fyra restauranger, en livsmedelsbutik och en bilhandel. En välkänd gymkedja har också etablerat sig i området, liksom Coworking som är en mötesplats för småföretagare. I Kärnekulla har kommunen också låtit bygga en förskola, en skola och en sporthall. – Vi jobbar dessutom med en utvecklingsprocess kring centrum tillsammans med vårt kommunala fastighetsbolag. Nu avslutas dessutom byggandet av kommunens högsta hus, en nyproduktion av två fastigheter på sex respektive tio våningar där inflyttning påbörjades i januari, berättar Monika Raske.

att växa och utvecklas, och har en uttalad vision som lyder ”Habo – den hållbara kommunen för hela livet”, samt en tydlig översiktsplan som sträcker sig fram till 2040, säger Monika Raske.

En trygg kommun

I Habo kommun har det genomförts tydliga satsningar på skola, äldreomsorg och fritid. Den 27 januari invigdes Habo Arena med plats för tusen åskådare. Kommunen hyser också ett omfattande föreningsliv inom framför allt idrott och kultur, och fokuserar också mycket på trygghetsfrågor. Enligt mätningar hamnar Habo på sjunde plats på listan över landets tryggaste kommuner.

– Som en liten kommun har vi en fördel gentemot de större i och med att beslutsvägarna är korta. Vi jobbar kontinuerligt och målmedvetet med att skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet

Väx med oss!

Är du sugen på att starta företag i företagsvänliga Habo?

Monika Raske, näringslivsansvarig i Habo kommun, ger dig stöd och svarar på frågor kring ditt företagande. monika.raske@habokommun.se 036-441 80 94

Hon berättar att de förra året påbörjade ett aktivt arbete med syftet att stärka varumärket Habo, vilket kommer att fortgå under 2024.

– Vi har bland annat genomfört enkäter där kommuninvånarna har fått svara på vad de gillar med Habo, men också workshops med ungdomar, näringsliv och politik. Habo har massor att erbjuda och vi jobbar hårt för att även framöver kunna locka hit både människor och företag. Det känns stimulerande att få jobba med detta i en kommun som Habo, säger Monika Raske.

REGION JÖNKÖPING - HABO 6
KOMMUNEN FÖR HÅLLBARA lIVEt! HELA DEN
Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Näringslivsansvarig Monika Raske.

En svensk pionjär inom vattenskärning

Habo Gummiprodukter var en av de första aktörerna i Sverige som började jobba med vattenskärning. Det har gett företaget ett tydligt försprång i branschen och gjort Habo Gummiprodukter till en framstående legotillverkare för industrin. Som företagsnamnet antyder tillverkar de också egna gummiprodukter för bland annat industrier och djurtransporter.

Det är bröderna Niclas och Peter Svensson som leder verksamheten i Habo Gummiprodukter, ett företag som startades av

deras morfar i början av 1980-talet och som sedan dess även har letts av deras far. Niclas och Peter, som båda har mer än 20 år bakom sig i företaget, tog över detsamma 2021 och representerar därmed det starka konceptet, vilket innefattar dels legotillverkning av industrikomponenter, dels tillverkning av gummiprodukter. Beträffande det förstnämnda handlar arbetet i mångt och mycket om vattenskärning.

– Vi var en av de första aktörerna i Sverige som började jobba med vattenskärning då vi redan för snart 30 år sedan investerade i en sådan maskin. Det är en mycket

effektiv metod med få begränsningar beträffande både tjocklekar och material, och som dessutom ger en mjuk och slät snittyta, berättar Niclas Svensson.

Komplexa arbeten

Habo Gummiprodukter verkar i rollen som underleverantör och står för såväl

tillverkning som efterbearbetning av olika detaljer. All legotillverkning sker efter beställning. Habo Gummiprodukter vattenskär detaljer i en mängd olika material, så som aluminium, gummi, glas, plåt, sten, grafit, kakel och klinker. Det är i princip bara härdat glas som inte går att vattenskära. Kompetensen attraherar en bred kundkrets bestående av såväl mindre som stora industriföretag i hela Sverige.

Husqvarna Construction, SAAB, Trelleborg Sealing, Tanso och Mogensen är bara några av de som valt att anlita Habo Gummiprodukter. – Vi är i mångt och mycket nischade mot unika och komplexa arbeten. Vår vattenskärningsmaskin har en fyra meter bred och två meter djup arbetsyta, och kan hantera tjocklekar på upp till 250 millimeter, upplyser Peter Svensson och tillägger att företaget investerade i ytterligare en vattenskärningsmaskin 2022.

Egen tillverkning

Som företagsnamnet antyder jobbar Habo Gummiprodukter också med egen tillverkning. Företaget producerar gummimattor, gummiplattor och gummidukar i olika kvaliteter, varav många används inom industrin och i djurtransporter där

mattorna utgör effektiva halkskydd. De är också lätta att både städa och underhålla. Företaget tillverkar även formgjutna artiklar, påbackningsskydd och större vibrationsdämpare, samt erbjuder maskinbeklädnad i form av vulkning av gummi på metall- eller plåtdetaljer, vilka sedan skärs ut till en önskad slutprodukt.

– Våra kunder värdesätter vårt breda koncept, inte minst beträffande vattenskärning, men också våra korta ledtider.

Vi har också ett omfattande materiallager och är duktiga på att ge våra kunder råd kring lämpliga materialval, säger Niclas och Peter Svensson som båda tror på en fortsatt hög efterfrågan på företagets produkter och tjänster.

– Vi vill ligga i framkant kring det vi jobbar med och hela tiden hitta nya utmaningar. Det här är ett arbete som kräver både kunskap, kompetens och erfarenhet, där känner vi att vi är med och leder utvecklingen framåt.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Habo Gummiprodukter AB

Fanérgatan 9 - 566 21 Habo 036-40886 info@habogummiprodukter.se habogummiprodukter.se

7 REGION JÖNKÖPING - HABO
Bröderna Peter och Niclas Svensson.

Viktiga insatser vid rivning och sanering

I Sverige finns det 85 000 potentiellt förorenade områden. I samband med byggnationer, nya detaljplaner, fastighetsförvärv, krav från myndigheter etcetera krävs noggranna utredningar innan rätt åtgärder kan vidtas. Enviro Miljöteknik är ett konsultbolag som erbjuder miljötekniska konsulttjänster inom framför allt samhällsbyggnad och industri.

Hanna Hartman är kvinnan bakom Enviro Miljöteknik. Redan när hon startade företaget 2017 hade hon åtskilliga år bakom sig i branschen. Vi träffar henne på kontoret i Habo, strax utanför Jönköping, där hon beskriver företaget som en innovativ miljökonsult med fokus på föroreningar i både mark och i byggnader.

– Våra kunder finns inom både offentlig och privat sektor. Det kan handla om kommunala bolag, fastighetsbolag, problemägare och byggbolag i hela södra Sverige.

Hanna har sedan starten varit själv i sitt

företag och trivs bra med det. – Jag samarbetar med flera mindre miljökonsultbolag och vi driver många projekt tillsammans. Det är väldigt givande att jobba tillsammans med andra bolag som är specialiserade på förorenad mark, vi lär oss mycket av varandra och kan lösa komplexa och svåra projekt tillsammans på ett bra sätt.

Bedömer, analyserar, rekommenderar

Enviro Miljöteknik bistår sina kunder med bland annat miljötekniska markundersökningar, strategisk rådgivning, riskbedömningar, strategisk miljörådgivning, anmälningar och miljökontroll vid saneringar och inventering av byggnader i samband med rivning eller ombyggnation.

– I arbetet med förorenad mark genomför vi provtagningsplaner, miljötekniska markundersökningar och riskbedöm-

ningar med eventuella förslag på åtgärder. Beroende på projekt utförs provtagning av jord, grundvatten, ytvatten, luft och sediment. Proverna skickas därefter till ackrediterat laboratorium för analys. I vissa fall används fältinstrument för att direkt kunna få en indikation på om det förekommer några föroreningar på området, säger Hanna Hartman som är certifierad provtagare för jord och grundvatten enligt Envir 008. Enviro Miljöteknik utför även rivningsinventeringar i samband med rivning eller ombyggnation. Miljöinventeringarna fokuserar främst på farligt avfall, som till exempel asbest och PCB, men även på återvinning och återbruk. Allt mynnar ut i en rivningsplan som används för rivningslov men även i samband med upphandling av entreprenör.

Gott renommé

Enviro Miljöteknik har sedan starten

varit involverat i en mängd olika projekt i form av både mindre och större insatser.

– Mina kunder uppskattar snabbhet och effektivitet tillsammans med stor kunskap och lång erfarenhet, avrundar

Hartman.

Intervju: Stefan Carewall

En trygg transportpartner för

Smålands företag

För restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i Småland är Västerviks Färskvarutransporter en för många viktig samarbetspartner. Företaget utför livsmedelstransporter med egna kyl- och frysbilar, och jobbar med en tydlig filosofi: godset ska alltid komma fram till rätt plats i rätt tid.

Västerviks Färskvarutransporter har mer än tre decennier bakom sig i branschen. I bolaget, som startades i Västervik 1991, gjorde Patric Lindholm entré som arbetsledare och chaufför 2017 i samband med bolagets ambition att expandera i Jönköpingstrakten. Vid årsskiftet 2022–2023 tog Patric över verksamheten som numera utgår från Habo, strax utanför Jönköping. Filialen i Västervik är förstås kvar.

Patric berättar att företaget har två huvu-

dinriktningar, varav den främsta är livsmedelsdistribution med utgångspunkt från Västervik.

– Det rör sig om styckegodstransporter till bland annat restauranger och skolkök, samt livsmedelsbutiker som ICA, COOP och Willys. Vi distribuerar i viss mån även till mindre lantbruks- och gårdsbutiker, upplyser Patric Lindholm.

Stort arbetsområde

Västerviks Färskvarutransporter trafikerar bland annat Västervik, Oskarshamn, Vimmerby, Hultsfred och Målilla. Skolor, äldreboenden och sjukhus är vanliga destinationer, liksom kärnkraftverket i Oskarshamn. Leveranser sker söndag till fredag med hjälp av sex egna kyl- och frysfordon, och goddset hämtas från Frigoscandias terminal i Linköping och Martin & Serveras terminal i Norrköping. Allt lastas nattetid och distribueras dagen därpå.

Härutöver förfogar Västerviks Färskvarutransporter också över tre tunga fordon med släp, med vilka de genomför tidsanpassade leveranser av styckegods i hela södra Sverige.

– Vårt arbetsområde sträcker sig i det fallet från Gävle i norr till Ystad i söder.

Måndag till fredag utgår våra körningar från Jönköping och vi vänder oss till alla företag i vårt upptagningsområde i behov av en trygg och stabil transportpartner, säger Patric Lindholm.

Kvalitet i alla led

Patric framhåller gärna den höga kvalitetsnivå de håller i Västerviks Färskvarutransporter.

– Vi är noga med att hålla utlovade tider och förstås också med att godset är oskadat när det kommer fram. Rätt plats i rätt tid är vår stående filosofi, vi sätter alltid kunden i centrum och anpassar oss efter dennes behov och önskemål, fram-

håller Patric Lindholm.

Han ser en fortsatt god utveckling framför sig för Västerviks Färskvarutransporter.

– Vår ambition är att expandera i både Västervikstrakten och Jönköpingsregionen med båda våra inriktningar.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - HABO 8 hanna@enviromiljoteknik.se | 0706 - 93 00 56
Västerviks Färskvarutransporter AB Svirvelgatan 6 | 566 35 Habo | Mobil 0706816863
Hanna Hanna Hartman.

Bredden imponerar i gediget byggplåtslageri

Såväl byggföretag som privatpersoner har i Habo Byggplåt en trygg och erfaren aktör att vända sig till när det handlar om professionellt byggnadsplåtslageri. Företaget tillverkar allt från hängrännor och stuprör till skorstens- och ventilationshuvar och anlitas flitigt av inte minst regionens byggföretag.

David Lindh startade Habo Byggplåt 2015 och fick ett år senare sällskap av brodern Johannes som anslöt som byggnadsplåtslagare i firman. I somras tog han över ansvaret för densamma. Vi träffar Johannes i anläggningen i Habo, vilken rymmer både kontor och verkstad.

– Vi utför allt som har med byggnadsplåtslageri att göra. Vi vänder oss företrädesvis till företag, men i viss mån även privatpersoner och tar således fram produkter för såväl privata villor som kommersiella fastigheter, upplyser Johannes Lindh.

Varierande uppdrag

I verkstaden i Habo tillverkas en mängd olika produkter, så som hängrännor och stuprör, fönsterbleck och fönstersmygar, skorstens- och ventilationshuvar samt vindskivor i plåt. Företaget utför också bandtäckning. De vänder sig till kunder i hela Jönköpingsregionen, varav de flesta är byggföretag.

– Just nu monterar vi sargplåt på en vårdcentral i Öxnehaga och på HSB-fastigheten Harpunen i centrala Jönköping sätter vi upp hängrännor, stuprör, bandoch skivtäckning, ventilationshuvar och avluftningsrör. På uppdrag av Vätterhem

genomför vi fönsterinklädnader på cirka 1 600 fönster i Öxnehaga, berättar Johannes Lindh.

Komplett utrustning

Johannes visar upp den ändamålsenliga maskinparken, vilken rymmer en bockningsmaskin med kapacitet att bocka plåtstycken på upp till tre meter i längd och 1,5 millimeter i tjocklek. Här finner vi också en falsupptagare och en klippmaskin.

– Utrustningen i kombination med vår breda kunskap och kompetens uppskattas av våra kunder, liksom att vi är snabba

9 REGION JÖNKÖPING - HABO Habo Byggplåt AB Elektrikergatan 4  56633 Habo Telefon : 073-3145435  johannes@habobyggplat.se
och erbjuder konkurrenskraftiga priser, säger Johannes Lindh som har tydliga ambitioner inför framtiden. – Vi ska fortsätta växa och attrahera en ännu större kundkrets. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En sammansvetsad duo kring fläckfria måleriinsatser

I Bergling och Bjureks Måleri AB talar den långa erfarenheten sitt tydliga språk. Redan under 1980talet gjorde båda initiativtagarna Patrik och Johan entré i branschen och spenderade åtskilliga år i densamma innan de startade eget. Den kompetens de samlat på sig resulterar i fläckfria insatser kring såväl tapetsering som invändig och utvändig målning.

Patrik Bergling och Johan Bjurek utbildade sig på målarlinjen i Jönköping redan under 1980-talet och har därefter varit arbetskollegor i många år. För fyra år sedan startade de den egna firman Bergling & Bjureks Måleri AB med utgångspunkt från småländska Habo. – Vi har hunnit samla på oss massor av erfarenhet och kunskap som vi förstås har stor nytta av idag och innebär att vi kan ta oss an i princip allt som rör professio-

nellt måleri. Vi arbetar i ett upptagningsområde som stäcker sig över hela Jönköpingsregionen, berättar Johan Bjurek, vars son Linus gjorde entré i företaget 2022 och numera är en av delägarna.

I branschens framkant

Bergling & Bjureks Måleri företräder breda tjänster avseende både invändig

och utvändig målning, liksom tapetsering. De vänder sig till både företag och privatpersoner och har ett ramavtal med HSB i Jönköping avseende lägenhetsrenoveringar och målning i trapphus och källarutrymmen.

– Vi har en stående ambition att alltid lösa våra kunders problem och de uppgifter vi ställs inför. Samtidigt strävar vi hela tiden efter att utveckla oss själva och bli ännu bättre, säger Patrik Bergling. Han berättar att de bland annat kommer att gå en kurs kring ett nytt system, vilket innefattar både spackling och målning i våtutrymmen, där man efter spackling applicerar ett nytt ytskikt på den befintliga ytan. Denna kan utgöras av både en vägg och ett golv.

– Det är en ny metod som är mer kostnadseffektiv jämfört med traditionella arbetssätt. Det gynnar förstås kunden i slutändan, konstaterar Patrik och tillägger att de generellt alltid har sett till att upprätthålla en hög kunskapsnivå i företaget.

Tydliga konkurrensfördelar Sedan starten har Bergling & Bjureks Måleri utfört åtskilliga uppskattade insatser.

– Kunderna värdesätter vår långa erfarenhet, att vi är kunniga, noggranna och effektiva, att vi håller utlovade tider och lämnar våra arbetsplatser rena och

snygga, säger Johan Bjurek som, liksom sin kollega, tror på en fortsatt god utveckling för Bergling & Bjureks Måleri. – Vi vill fortsätta växa som företag. Förhoppningsvis kan vi anställa ytterligare en målare framöver.

En betydande markutvecklare när

Jönköpingsregionen växer

Bränningekoncernen med utgångspunkt från Habo spelar en betydande roll i regionens utveckling. Inom ramen för verksamheten utvecklar de markområden för byggnation, samtidigt som de i företaget Bränninge Entreprenad kan bistå med kvalificerade markentreprenader. Bolaget har en stark familjeprägel och med korta beslutsvägar blir verksamheten flexibel.

Det var Martin Johansson och hans far Bengt som startade Bränninge Entreprenad i Habo 2011. Det primära syftet var att projektera den egna marken tillhörande Bränninge Gård, förädla den och sedan sälja den vidare till husleverantörer.

Detta har gjorts framgångsrikt och lett till flera uppmärksammade projekt.

– Ungefär 90 procent av våra insatser rör egna projekt på egen mark. Vi exploa-

terar mark för bostadsbyggande, vilket resulterar i både villor, radhus och flerfamiljshus, berättar Bengt Johansson.

Stort projekt på gång

Genom åren har Bränninge Entreprenad bidragit till byggandet av sammanlagt 450 bostäder i form av både villor och bostadsrätter. Bränninge Entreprenad vänder sig till kunder och samarbetspartners bland husleverantörer som OBOS, som säljer Myresjöhus. En annan trogen samarbetspartner är GBJ Bygg i Värnamo som företaget har sålt mark till.

– Vi gör byggtomterna klara för byggnation men gräver även för VA och anläggning av gator i anslutning till bostäderna, upplyser Martin Johansson och berättar att kommunen nyligen blev klar med en detaljplan kring en 17 hektar stor yta tillhörande Bränninge Gård där sammanlagt 250 bostäder kommer att byggas, liksom en skola och grönområden.

– Planen är att vi ska komma i gång med

markarbeten för gator och VA under sommaren för byggstart under 2025 eller 2026.

Stark familjeprägel

Bränninge Entreprenads övriga insatser handlar om anläggning av husgrunder, pooler och mindre arbetsinsatser för andra uppdragsgivare i Habo- och Mullsjöområdet. Verksamheten sysselsätter

fyra anställda som tillsammans rattar en maskinpark bestående av två dumprar på 25 ton, en lika tung bandgrävmaskin samt en hjulgrävare på 16 ton.

– Vår ändamålsenliga maskinpark är en viktig konkurrensfördel, men bolaget har också en stark familjeprägel. Med korta beslutsvägar blir verksamheten flexibel, konstaterar Bengt och Martin Johansson. De berättar avslutningsvis att de alltjämt

förfogar över stora markytor som de är villiga att utveckla och exploatera. – Vi ser framåt med tillförsikt, vi arbetar ständigt med nya detaljplaner och har i det avseendet ett gott samarbete med kommunen. Det känns stimulerande att kunna bidra till att regionen växer.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - HABO 10 Bränninge Entreprenad AB Bränninge Gård 56636 HABO Telefon: 0707212625 Patrik Bergling 070-714 44 10 info@bb-maleri.se patrik@bb-maleri.se www.bb-maleri.se
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Johan Bjurek och Patrik Berling.

Stark konsultpartner för maskinbyggare och tillverkningsindustrin

Maskinbyggare och den tillverkande industrin har i KnM Automation en kunnig och framåtlutad samarbetspartner. KnM Automation erbjuder professionella konsulttjänster inom el och automation, så som programmering, driftsättning och elkonstruktioner, och kan åta sig såväl små som stora projekt.

Det är Magnus Persson och Kristian Nilsson som äger och driver KnM Automation, ett företag de startade för fem år sedan efter att ha varit arbetskollegor under ett antal år. Verksamheten utgår från Habo där Magnus är verksam, medan Kristian jobbar från Markaryd. Det är ett upplägg som gör att Magnus kan koncentrera sig på marknaden i och kring Jönköping, medan Kristian fokuserar på övriga Småland.

– Vi är ett konsultbolag inom el och automation. Sedan starten har vi byggt upp en bred kundkrets med företag inom framför allt den tillverkande industrin

samt bland maskinbyggare, berättar Magnus Persson.

Breda tjänster

KnM Automation bistår med bland annat programmeringstjänster för exempelvis styrsystem och operatörspaneler.

De utför även elkonstruktioner utifrån CAD-ritningar som de själva tar fram. Företaget anlitas i samband med både

nyinstallationer och ombyggnationer, samt genomför dessutom felsökningar i producerande anläggningar.

– Just nu hjälper vi en maskinbyggare i Småland, PV Systems, med att installera en ny anläggning. Här arbetar vi med programmering och driftsättning. Kristian jobbar å sin sida en hel del på Nibe i Markaryd där han bistår i deras interna projekt, och i arbetet med att automa-

tisera produktionen, berättar Magnus Persson.

Lång erfarenhet Magnus menar att kunderna uppskattar hans och Kristians långa erfarenhet av konsultbranschen.

– Vi har genom åren jobbat med många olika industrier och tagit fram en mängd olika lösningar. Det är en stor fördel för

oss och det skapar dessutom trygghet för våra kunder, konstaterar Magnus som, liksom sin kollega, har en stark tro på företagets framtid.

– Vi har massor att göra, efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden. Vi räknar med att fortsätta växa och hoppas att vi framöver ska kunna anställa ytterligare någon konsult.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En trygg servicepartner när pumparna krånglar

När pumpar krånglar är ett samtal till Pumpservice Götaland sällan långt borta. Företaget servar, underhåller och reparerar pumpar för både företag och privatpersoner i trakterna kring Jönköping och Skaraborg, och arbetar helt märkesoberoende. Det innebär fläckfria insatser, oavsett märke och modell.

Pumpservice Götaland AB, med säte i Habo, startades för 30 år sedan och leds idag av Keith Cederborg som för två år sedan köpte hela verksamheten. Han berättar att företaget jobbar med alla typer av kommersiella pumpar och således vänder sig till både företag, kommuner, regioner och privatpersoner. – Det kan således röra sig om avloppspumpar och dricksvattenpumpar men även kyl- och fjärrvärmepumpar. Jag åker

antingen ut till kunden där jag servar och reparerar på plats, eller tar hem pumpen och åtgärdar eller renoverar den i min egen verkstad, informerar Keith Cederborg.

Säljer nytt och begagnat

Pumpservice Götalands kunder kan teckna förmånliga serviceavtal med företaget för att minimera driftstörningar och bibehålla en hög kapacitet på pumpen och tillhörande anläggning. De ombesörjer även service på all kringutrustning, så som styr- och reglerapparatur samt olika nivå- och tryckgivare.

– Dessutom säljer vi både nya och begagnade pumpar som vi kan installera i befintlig anläggning. Jag jobbar helt märkesoberoende avseende både försäljning, service och reparationer, vilket gör att jag alltid kan ta fram en optimal lösning för varje enskilt behov, upplyser Keith.

Bredden imponerar Han tillägger att företagets kompetens gör att de även kan utföra kompletta ombyggnationer av befintliga avloppspumpstationer. Bredden är, menar Keith Cederborg, en tydlig konkurrensfördel,

men det finns även andra faktorer som gör att allt fler väljer att anlita Pumpservice Götaland. – Våra kunder uppskattar att vi jobbar märkesoberoende, att vi har snabba leveranser och erbjuder konkurrenskraftiga

priser. Vi har byggt upp ett mycket gott rykte här i Skaraborgs- och Jönköpingsregionen och vår ambition är att även framöver vara en ledande aktör i vår bransch.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

11 REGION JÖNKÖPING - HABO
0704 98 41 31 • magnus@knm-automation.se Hjovägen 41 • 566 31  Habo
Ägaren Keith Cederborg.

En mångårig legoleverantör för småländsk industri

Ända sedan 1960-talet har Danesco AB varit en trogen leverantör till framför allt småländsk industri.

Danesco är en professionell legotillverkare och expert på konstruktionslösningar. Kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser är en stående filosofi.

Vi träffar Simon Klänge, ekonomi- och produktionsansvarig i Danesco AB, som berättar att det var hans farfar Ivar Sörensen som startade företaget i Huskvarna redan 1967. Simons far Kaj gjorde entré i detsamma sju år senare och tog över verksamheten 2003.

– Pappa är alltjämt aktiv i bolaget, framför allt inom produktionen men också som en viktig rådgivare för mig, säger Simon.

Moderna maskiner

exempel skära i hundra millimeter tjocka stålstycken med mycket hög precision.

Här finns också tre CNC-styrda fleroperationsmaskiner, tre CNC-styrda svarvar varav en med fyra axlar, samt en 3D-printer för metallkomponenter som införskaffades 2023.

– Med denna kan vi ta fram bland annat prototyper eller små, komplexa detaljer, vilket inte alltid är möjligt med traditionella maskiner. Den har blivit en viktig del av vår utrustning, konstaterar Simon Klänge.

Helhetsleverantör

kvalitet till konkurrenskraftiga priser och har stor nytta av vår långa erfarenhet. Det gör oss till en helhetsleverantör inom legotillverkning. Vi har också hög leveranssäkerhet, säger Simon Klänge som avslutningsvis gärna blickar framåt.

– Vi söker just nu efter fler affärspartners i vår region som vill växa och expandera tillsammans med oss.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Danesco jobbar med legotillverkning och konstruktionslösningar på uppdrag av tillverkningsindustrin i framför allt Jönköpingsregionen.

Danesco sysselsätter i dagsläget sju anställda och utgår från lokalerna i Kaxholmen, strax utanför Huskvarna, vilka hyser både kontor och produktion.

– Vi kan tillverka allt från enstaka detaljer och prototyper till serier på upp till ett tusental enheter, upplyser Simon Klänge och visar upp den moderna och ändamålsenliga maskinparken.

I denna finner vi bland annat en vattenskärningsmaskin som skär i alla material, förutom härdat glas. Den kan till

Verksamheten innefattar också en egen fullt utrustad svetsavdelning där de kan svetsa i alla förekommande material. Här finns även en komplett lackbox för lackering och ytbehandling av tillverkade objekt.

– Våra maskiner och utrustningar gör att vi kan stå för en bredd som våra kunder uppskattar. Vi står för produkter av hög

Ett fullservicekoncept för tankar och cisterner

Cisterner och tankar av olika slag måste enligt lag kontrolleras med jämna mellanrum. Här kan Cisternkonsult i Jönköping AB bistå med en hjälpande hand för allt från lantbrukare till energibolag och industrier. Cisternkonsult installerar, kontrollerar, sanerar, besiktigar och demonterar, och säkerställer därmed att deras kunders tankar och cisterner lever upp till alla krav.

Cisternkonsult i Jönköping AB startades i Habo redan i början av 1960-talet och fick sitt nuvarande namn först tio år senare. För fyra år sedan fick Mattias Stridh och Ola Johansson möjligheten att köpa den anrika och välrenommerade verksamheten efter ett flerårigt förflutet i densamma. Företaget är ackrediterat av Swedac för de arbeten de utför.

– Vi erbjuder ett helhetskoncept beträffande cisterner och bränsletankar och jobbar företrädesvis med kontroller

för olika uppdragsgivare. Det kan vara bensinstationer som Qstar, energibolag som Jönköping Energi, industrier, bilverkstäder och lantbruk, men också kommunala och regionala verksamheter, så som sjukhus, berättar Mattias Stridh.

Noggrann process

Cisternkonsult förfogar över en egen slambil som är specialbyggd för bränsletransporter. Med hjälp av denna besöker de sina kunder på plats och

tömmer innehållet i den aktuella tanken eller cisternen. Därefter rengörs den på insidan då den torkas ren från smuts och avlagringar, vilka avlägsnas och transporteras till lämplig avfallshanterare. När allt är rent säkerställs att det inte förekommer skador eller korrosionsangrepp. Om sådana upptäcks reparerar de på plats. – Dessa kontroller måste man enligt lag utföra vart sjätte eller vart tolfte år beroende på modell och innehåll. Vi verkar i hela Jönköpings län med omnejd men kan även resa längre bort än så. Vi har servat kunder i exempelvis Göteborg och Värmland, upplyser Ola Johansson.

Årets Länsföretag tre år i rad Cisternkonsult kan även åta sig att demontera tankar som ska tas ur bruk.

Det kan till exempel röra sig om en privatperson som vill bli av med sin tank för eldningsolja eller en industri som vill byta till en annan tank.

Den stora bredden i Cisternkonsults koncept är förstås en av företagets främsta

konkurrensfördelar.

– Vi jobbar med allt från nyinstallationer till kontroller, besiktning, sanering och demontering. Vi är en av få aktörer i branschen som erbjuder detta och våra kunder värdesätter vår breda kunskap, säger Ola och Mattias.

De får hela tiden bekräftelser på att deras arbete uppskattas, inte bara från kunder

utan också via utmärkelser. Cisternkonsult har blivit utnämnt till Årets Länsföretag tre år i rad.

– Vi tror och hoppas att vi kan fortsätta växa, vår stående ambition är att vara den ledande aktören i länet inom vårt gebit, avrundar Mattias Stridh och Ola Johansson.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - HABO 12 info@danesco.se • 036-505 42 www.danesco.se
Ägarna Ola Johansson och Mattias Stridh.

En viktig spelare när solcellsrevolutionen fortsätter

Solcellsrevolutionen fortsätter när allt fler inser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med att utnyttja solenergin. Utvecklingen är tydlig i ett företag som MAPAB som tillverkar egenutvecklade system i hundra procent återvinningsbar aluminium för i princip alla typer av solcellspaneler. Det rör sig om högkvalitativa lösningar som svarar upp mot vårt tuffa nordiska klimat.

Redan i början av 2000-talet började

Peter Kaack ta fram en lösning för solcellsanläggningar i Tyskland. Några år senare valde sonen Mikael att gå i samma fotspår när han 2006 startade företaget MAPAB med utgångspunkt från Mullsjö strax utanför Jönköping. Sedan dess har MAPAB utvecklats till en solid och välrenommerad tillverkare av montagesystem för solceller i form av allt från själva konstruktionen till dess infästningar.

– Vi vänder oss till elinstallatörer och grossister över hela Sverige och kan

arbeta både små- och storskaligt. Alla våra konstruktioner är helt och hållet projektanpassade och skickas som färdiga byggsatser som är mycket enkla att montera, upplyser Mikael Kaack.

Flexibelt system

MAPAB tillverkar sina montagesystem i hundra procent återvinningsbart aluminium, vilket är ett ytterst väderbeständigt material som tål de hårda nordiska förhållandena. I anläggningen i Mullsjö kapar, bearbetar och packar de färdiga

paket med anpassade konstruktioner för tak med olika ytskikt, så som tegel, betong, plåt och papp, men också för montering på mark och fasader. – Just markmonterade solceller har blivit allt vanligare på senare tid, konstaterar Mikael Kaack.

Han berättar att systemet är ytterst flexibelt och går att anpassa för alla typer av montage. MAPAB har också tagit fram ett beräkningssystem som bland annat innefattar en materialspecifikation och annan väsentlig information.

– Våra kunder kan beställa via mail/ telefon eller direkt via beräkningsverktyget. Nyligen har vi också lanserat vår webbutik där våra kunder kan lägga sina order eller beställa reservdelar, informerar Mikael Kaack.

Örat mot marken

I MAPAB har de hela tiden örat mot marken och anpassar och förbättrar därför sina system efter marknadens efterfrågan. Denna växer hela tiden, inte minst eftersom de på MAPAB är duktiga på att marknadsföra sina produkter. I februari deltog företaget på Elmia Solar i Jönköping, och två månader senare presenterar de företagets koncept på Nordbygg 2024 i Älvsjö utanför Stockholm.

Även anläggningen i Mullsjö anpassas och utvecklas kontinuerligt. Just nu pågår renovering av både kontor och personalutrymmen i de 700 kvadratmeter stora lokalerna. Härtill finns ett kallager på 450 kvadratmeter.

– Det gäller att vi hela tiden är på tå och blickar framåt om vi vill fortsätta växa. Ett av våra mål är att etablera oss på den danska marknaden under hösten, avrundar Mikael Kaack.

Intervju: Stefan Carewall

Text: Örjan Persson

13 REGION JÖNKÖPING - MULLSJÖ Falköpingsvägen 56, 565 33 Mullsjö 0392 – 361 00 | info@mapab.se  | www.mapab.se
Ägaren Mikael Kaack.

Bred expert på plåt och smide

I småländska Mullsjö finner vi ett plåtslageri där man alltjämt ser yrket och sina arbetsinsatser som ett genuint hantverk. I GW Plåtslageri förenas lång erfarenhet och bred kompetens med en modern och ändamålsenlig maskinpark, vilket dagligen resulterar i högkvalitativa produkter inom både plåt och smide.

GW Plåtslageri etablerades i småländska Mullsjö 1978 och är således ett sedan länge välkänt företag i trakterna kring hemorten. För tolv år sedan köpte kusi-

nerna Tommy och Jimmy Axelsson det välrenommerade företaget efter många år som arbetskollegor. Tillsammans med sina fyra anställda företräder de en verksamhet som innefattar både plåtslageri och smidesarbeten.

– Vi rycker in i samband med både renoveringar, om-, till- och nybyggnation, och utför även en hel del servicearbeten. Det brukar inte minst bli många insatser för den lokala industrin här i trakterna kring Mullsjö, berättar Tommy Axelsson.

Brett koncept

GW Plåtslageris anläggning rymmer således både en plåt- och smidesverkstad. I den förstnämnda tillverkas bland annat

bandtäckning, hängrännor, stuprör, fönsterbleck, skorstenar och ventilationshuvar, samt garneringar för tak och fasader. Företaget jobbar i alla material, så som bleckplåt, rostfritt, aluminium, koppar och mässing, och vänder sig till både företag och privatpersoner i en fem mils radie från hemorten. Kundkretsen domineras av bygg- och fastighetsbolag som Bergdahls

Bygg, Åsarps Bygg & Handel, Mullsjö

Bygg & Tak, MP Bygg & Tak samt BFV Byggnads AB.

Beträffande smidesarbeten blir det en hel del specialjobb i form av exempelvis skärmtak, räcken och trappor. För industrin tillverkar de allt från bänkar till personskydd för olika slags maskiner.

Tommy och Jimmy visar upp den ändamålsenliga maskinparken som, beträffande plåtslageri, bland annat innefattar en kantvikmaskin, plåtsax, klippsträcka, falsupptagare samt diverse handverktyg. Smidesverkstaden hyser bland annat kapoch svetsutrustning av olika slag, rörbockningsmaskin och plasmaskärare.

Bygger ny verkstad

GW Plåtslageri ses som en effektiv problemlösare åt sina kunder.

Tommy Axelsson och Jimmy Axelsson.

– Vi är väldigt kunniga och noggranna, och jobbar alltid i nära dialog med våra kunder, vilket har byggt starka förtroenden. För oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små, framhåller Jimmy Axelsson.

Han berättar att de nyligen avslutade ett uppdrag för det kommunala bolaget Mullsjö Bostäder AB. På två fastigheter i centrum har de lagt bandplåt på en sammanlagd yta av 1 700 kvadratmeter, samt utfört fönsterbeklädnader, väggtäck-

ningar, balkonginklädningar med mera. Nya förfrågningar kommer hela tiden, vilket har fått Tommy och Jimmy att planera för en nybyggnation. – Vi har investerat i en tomt här i Mullsjö där vi kommer att bygga en helt ny verkstad. Det blir en 700 kvadratmeter stor anläggning på Målaregatan som vi hoppas ska stå klar redan till hösten, berättar Tommy och Jimmy Axelsson.

Intervju: Stefan Carewall

Örjan Persson

De garanterar säkra gasflaskor

Gasflaskor ska enligt lag kontrolleras med jämna mellanrum av ackrediterade aktörer. Vi finner en sådan i Mullsjö där EKMA-luft AB funnits sedan början av 1970-talet. EKMA-luft kontrollerar och provtrycker gasflaskor för exempelvis dykare eller Räddningstjänsten, och säkerställer därmed att deras verksamheter och insatser blir säkra och trygga för både de själva och omgivningen.

Det är Jörgen Erlandsson som äger och driver anrika EKMA-luft AB, ett företag som den förre ägarens far startade i Mullsjö redan 1972, och som Jörgen övertog VD-rollen i 2019. I februari året därpå fick han möjlighet att köpa bolaget som idag sysselsätter åtta anställda.

– Vi är en aktör som genomför återkommande kontroller av gasflaskor, vilket kräver att vi är ackrediterade för detta av Swedac. Vi jobbar enligt deras standarder

och servar bland annat ett företag som Air Liquide Gas här i Mullsjö, men också exempelvis Räddningstjänsten och såväl privata som professionella dykare, berättar Jörgen Erlandsson.

Noggrann process

EKMA-luft verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela södra Sverige. De kontrollerar gasflaskor med vattenvolymer på allt mellan 1 och 90 liter, vilket enligt lag ska genomföras med intervaller på mellan 5 och 15 år beroende på material och innehåll. – Vi kontrollerar flaskorna både invändigt och utvändigt. Vi provtrycker dem med ett förutbestämt tryck som motsvarar en och en halv gång flaskornas arbetstryck. Därefter torkar vi dem inför invändiga kontroller. Till slut kan vi godkänna flaskorna som förses med en ventil med datummärkning, innan vi skickar tillbaka dem till kunderna, berättar Jörgen.

Gott rykte

EKMA-luft har sedan starten för mer

än 50 år sedan byggt upp ett mycket gott renommé i sin bransch. Företaget har genom åren genomfört åtskilliga kontroller för olika beställare.

– Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet, konstaterar Jörgen Erlandsson som själv varit branschen trogen sedan 1987. – Vi är kunniga och kompetenta, vilket är

en förutsättning för att kunna verka i den här branschen. Vår stående ambition är att växa tillsammans med våra kunder. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

AB Ekmaluft | Återkommande kontroll av gasflaskor

Fabriksgatan 2, 565 33  Mullsjö

Tel. 0392-13 000

REGION JÖNKÖPING - MULLSJÖ 14
info@ekmaluft.se |
|
www.ekmaluft.se
Text: Delägarna

En bred byggare i Mullsjö kommun

I trakterna kring Mullsjö verkar en byggare i framkant. J Bergdahls

Bygg AB står för ett helhetskoncept som spänner över allt från serviceinsatser och renovering till ombyggnation och nybyggnation. Det är ett upplägg som attraherar både företag, kommunen och privatpersoner.

J Bergdahls Bygg AB startades i Mullsjö 1997 och utgår från den egna fastigheten i de centrala delarna av hemorten. Här träffar vi ägaren Johan Bergdahl som med ett 34-årigt förflutet i byggbranschen representerar företagets breda koncept tillsammans med sina åtta anställda. – Vi brukar säga att vi utför allt inom bygg – nybyggnation, om- och tillbyggnation, serviceinsatser och så vidare. Våra kunder består därmed av både företag och privatpersoner i framför allt Mullsjö kommun med omnejd, berättar Johan.

Avtal med kommunen

En av uppdragsgivarna är Mullsjö kommun för vilken J Bergdahls Bygg AB utför löpande service- och underhållsarbeten. Bolaget har ett serviceavtal med kommunen, vilket bland annat innebär regelbundna insatser för det kommunala bolaget Mullsjö Bostäder. Företagets goda rykte i branschen medför arbetsinsatser på olika plan och för många olika uppdragsgivare.

– Vi jobbar mycket med problemlösande projekt där vi tar fram olika speciallösningar, det är vi särskilt duktiga på. Just nu utför vi en återuppbyggnad av en entré till ICA Supermarket här i Mullsjö som brandhärjats. ICA Fastigheter är uppdragsgivaren, berättar Johan Bergdahl.

Han ser företagets långa erfarenhet och den breda kompetensen som tydliga konkurrensfördelar, och vill i sammanhanget lyfta fram sina medarbetare.

– De är inte bara väldigt kunniga utan bemöter också våra kunder på ett bra och professionellt sätt.

Driver fastighetsbolag

Johan Bergdahl driver dessutom det egna fastighetsbolaget J Bergdahls Fastigheter AB. I beståndet ingår bland annat fastigheten Olofsdal som med sina två huskroppar hyser 36 lägenheter samt kommersiella lokaler. Johan genomförde en totalrenovering av fastigheten i samband med övertagandet. Härutöver förvaltar bolaget ytterligare ett 30-tal hyreslägenheter runt om i Mullsjö.

Johan tror på en fortsatt god utveckling för båda sina verksamheter.

– Det är viktigt att vi förvaltar de kunder vi har samtidigt som vi strävar efter att bredda kundkretsen. I byggverksamheten handlar det om att fortsätta leverera bra jobb och utveckla goda samarbeten, och beträffande fastighetsbolaget har jag en klar ambition om att utöka beståndet ytterligare, avrundar Johan Bergdahl.

Badhotell med gamla anor

Badhotellet i Tranås kombinerar en rik tradition som kuranstalt med moderna bekvämligheter i form av hotellrum, en restaurang som erbjuder kulinariska upplevelser och, så klart ett förstklassigt spa. Badhotellet har lockat allt från författare till politiker och kungligheter genom åren.

Läkekonsten har kommit långt de senaste hundra åren. Idag kan de flesta krämpor hjälpas med mediciner, fysioterapi eller andra medicinska insatser. Om man led av krämpor på 1800-talet var alternativen begränsade. Axel Andersson var en affärsman som var verksam i charkbranschen i slutet av 1800-talet. Han led av sviktande hälsa, vilket ledde till att han var tvungen att besöka kurorter, både i Sverige och utomlands. Då han bodde och var verksam i Tranås, bestämde han sig för att etablera en egen anläggning

i staden. AB Tranås Wattenkuranstalt slog upp portarna den 14 januari 1899. Genom åren har hotellet, som idag går under namnet Badhotellet, besökts av många välkända personer, inklusive författarna Astrid Lindgren, Alice Lyttkens och Fritiof Nilsson Piraten. Den sistnämnda tyckte tydligen om sin upplevelse så pass mycket att han inkorporerade hotellet i novellen ”Högvilt”, som publicerades i novellsamlingen ”Flickan med bibelspråken”. Kungaparet besökte hotellet i samband med 100-årsjubileet 1999 och var de första att övernatta i den då nybyggda kungasviten.

- Under årens lopp har hotellet genomgått ett antal förvandlingar och ägarbyten, men andan och engagemanget för att erbjuda en unik upplevelse är desamma, säger Stefan Lindén, som är hotellchef på Badhotellet.

Stefan är en veteran inom hotellbranschen och har tidigare arbetat för

bland annat Silja Line. Som de flesta som är verksamma inom branschen, brinner Stefan för sitt jobb och pratar engagerat om hotellet.

Kurer och återhämtning

Badhotellet erbjuder en mångsidig upplevelse för sina gäster. Hotellet har 101 rum och erbjuder ett stort utbud av

info@bergdahlsbygg.se | info@bergdahlsfastigheter.se www.instagram.com/bergdahlsbygg | www.bergdahlsbygg.se

spapaket. I dessa paket ingår bland annat övernattning, måltider och, så klart, traktens finaste sparitual. I sparitualen ingår produkter från Badhotellets eget signaturmärke, som rätt och slätt heter KUREN.

- Våra spaupplevelser lockar besökare från när och fjärran, säger Stefan. Hotellbranschen drabbades hårt av

pandemin, men har nu börjat återhämta sig. Badhotellet i Tranås överraskades positivt redan under sommaren 2022, som var hotellets bästa år sedan 2015.

- Vi hade förväntat oss en lugnare säsong. Vi såg en dramatisk ökning av både affärs- och spa-gäster och såg till att gästerna fick den bästa möjliga upplevelsen, säger Stefan med ett brett leende på läpparna.

Event, golf och mat

Badhotellet är inte bara en oas för avkoppling, utan även en plats där man kan anordna konferenser och andra typer av event. Restaurangen, Axels Matsalar, uppkallad efter hotellets grundare, lockar många besökare.

- Gästerna kan förvänta sig en kulinarisk resa utöver det vanliga, säger Stefan. Badhotellet i Tranås är en plats där en anrik historia möter modern komfort.

Intervju: Lukas Fernholm

Text: Andreas Ziegler

15 REGION JÖNKÖPING - MULLSJÖ / TRANÅS
Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. I framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vuxenutbildningen stakar ut vägen mot arbetslivet

Vuxenutbildningen erbjuder möjligheter för de som vill komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke. Med ett brett utbud av både praktiska och teoretiska kurser, och ett studiekoncept som bygger på stor flexibilitet, lägger Vuxenutbildningen grunden för framtidens arbetskraft. Det gäller inte minst Vuxenutbildningen i Tranås kommun.

vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Individen i fokus

Med en historia som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden finns Vuxenutbildningen idag representerad i alla landets kommuner. Den uttalade ambitionen är att Vuxenutbildningen ska tillhandahålla flexibla utbildningar som utgår från individens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Målet för den kommunala

Detta präglar i allra högsta grad Vuxenutbildningen i Tranås kommun som omfattar en bred mångfald av studieområden – från matlagning till matematik och naturvetenskap. Med ett 30-tal medarbetare och 450 elever spelar Vuxenutbildningen en central roll i Tranås utveckling. Vi träffar Rebecka Karlström, rektor för Vuxenutbildningen i Tranås, som känner stolthet över att kunna bidra till att individer hittar sina drömjobb. Från blivande ingenjörer till lagerarbetare och de som vill förbättra sina engelskkunskaper erbjuder Vuxenutbildningen i Tranås en plattform där varje individ kan hitta sin plats och sitt syfte.

– Vi ställer krav på våra elever, jag vill inte ha en ingenjör som städar. Det är viktigt att vi matchar individer med rätt utbild-

ningar och karriärvägar, förklarar Rebecka och betonar vikten av höga förväntningar för att främja personlig tillväxt och utveckling.

Hon säger att samarbete och fokus på individen är ledstjärnor i Vuxenutbildningens verksamhet. I förlängningen, menar hon, handlar det om att bidra till skapandet av en attraktiv plats för både boende och företag.

– Jag ser Tranås som en plats med enorm potential för både tillväxt och individens utveckling. Tranås är en lagom stor stad med en lokal känsla som lockar både invånare och företag. Vi har gemensamma punkter att arbeta utifrån, säger Rebecka och betonar vikten av sammanhållning och en positiv atmosfär.

Växande behov

Genom ett nära samarbete med Jönköpings Universitet och en ökad närvaro online strävar Vuxenutbildningen i Tranås efter att möta behoven på en alltmer flexibel arbetsmarknad.

på orten sedan fem år tillbaka. Rebecka trivs ypperligt i trakten.

Här ser jag en framtida utveckling att i samverkan med företagen kunna utbilda individer utifrån efterfrågat kompetensbehov, säger Rebecka Karlström.

Hon har arbetat i Tranås i fem år och bor

– Vi ser en ökad efterfrågan på kompetent arbetskraft i kommunen. Där har vi en viktig funktion att fylla genom att främja varje individs motivation och utveckling, men också att i samarbete med företagen hjälpa dem att hitta rätt arbetskraft.

– Det är en härlig plats att både bo och arbeta på, jag ser att både människor och samhället utvecklas. Det känns stimulerande att få vara en del av den utvecklingen och representera en drivande kraft som främjar den lokala arbetsmarknaden.

Framtidens leverantör av hållbara plastsystem

Euroform Group har etablerat sig som en ledande tillverkare av högkvalitativa plastkomponenter och sammansatta plastsystem. Kombination av en imponerande och effektiv produktionsanläggning samt en positiv företagskultur som lockar talanger och ger dem möjlighet att växa, har Euroform Group framgångsrikt positionerat sig som en viktig aktör i branschen. Kunder finns inom flera sektorer såsom fordonsindustrin och meditechnical-sektorn.

Grundat redan 1968, har Euroform Group genomgått en imponerande utveckling och specialiserat sig på tillverkning av högkvalitativa plastsystem.

- Vi producerar och utvecklar ett brett

sortiment av komponenter, allt från specialiserade delar till kompletta system, säger Johan Wahlström, VD för Euroform Group.

Modern produktionsanläggning En central faktor i Euroform Groups framgång är deras moderna produktionsanläggningar, belägna i Tranås och Motala.

Med en yta på 30 000 kvadratmeter, ett 70-tal formsprutor, egen lackeringsanläggning samt hög standard avseende kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet, är anläggningarna imponerande tillgångar för företaget. Certifieringar såsom IATF 16949 och ISO 14001 är ett tydligt bevis på deras engagemang för att inte bara minimera miljöpåverkan, utan också att vara en förebild för hållbarhetsinitiativ inom branschen.

Engagerad personal

En annan viktig aspekt är företagets engagerade personal. Euroform Group sysselsätter för närvarande cirka 220 medarbetare och är mycket fokuserade på att både attrahera och behålla branschens främsta talanger.

- Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö och möjligheter till professionell utveckling. Det är så vi både behåller och

utvecklar vår kompetens, förklarar Johan. Johan avslutar intervjun med att betona att medarbetarnas engagemang och kompetens är den främsta orsaken till Euroform Groups framgångar genom åren.

- Vi är väl rustade för framtiden. Genom att ständigt sträva efter förbättringar är vi redo att möta de utmaningar och möjlig-

Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson heter som ligger framför oss, säger han avslutningsvis.

Euroform Group fortsätter att vara en banbrytare inom plastsystemslösningar och visar, genom sitt engagemang för kvalitet, hållbarhet och personalutveckling, att de är redo för de kommande utmaningarna i branschen.

Intervju: Lukas Fernholm Johan Wahlström.

REGION JÖNKÖPING - TRANÅS 16 Vux Tranås

Hållbarhet och lokalt engagemang fokusområden i Tranås Energi

Tranås Energi levererar el, värme och fiber till både invånare och företag i Tranås kommun. Hundra procent förnybart är företagets filosofi, vilket också speglar dess tydliga fokus på miljö och hållbarhet. Tranås Energi vill i allt väsentligt vara en del av den lokala samhällsutvecklingen.

Tranås Energi ombesörjer elleveranserna till drygt 10 500 elnätskunder. Bolaget servar cirka 15 000 elhandelskunder, 1 300 fjärrvärmekunder och 4 000 fiberkunder. Niklas Johansson är bolagets

VD sedan 2007 och har med andra ord varit med om den gröna omställning som präglat branschen under senare år. – Vår stående ambition är att de tjänster och produkter vi levererar ska vara så miljöanpassade som möjligt. Den el och värme som vi distribuerar är hundra procent förnybar. Härigenom vill vi dra vårt strå till stacken för en robust och hållbar samhällsutveckling, säger Niklas.

Det finns med andra ord ett långsiktigt engagemang i Tranås Energi för hållbarhet och miljövård. Genom initiativ som minskar koldioxidutsläpp har företaget tagit stora steg mot en mer hållbar energiproduktion. En milstolpe nåddes

2014 då det nybyggda biobränsleeldade kraftvärmeverket stod klart och koldioxidutsläppen från kraftvärmeproduktionen minskade från 700 till mindre än 30 ton.

Aktiva insatser för miljön En annan betydande prestation för Tranås Energi har varit bolagets arbete med att bevara och återställa naturmiljöer. Genom att möjliggöra fritt vandringsmönster för fiskar, särskilt öring i Bullsjön och Svartån, har företaget uppmärksammats för sitt engagemang för miljövård och biologisk mångfald. Deras tidiga insatser inom detta område har inte bara gynnat den lokala naturen utan även stärkt företagets varumärke och attraktionskraft som en energileverantör i takt med sin samtid.

Volymsäkrat pris

Vårt unika elavtal för företag, helt transparent och helt utan riskpåslag. Läs mer på tranasenergi.se/foretag.

– Det handlar inte bara om att vara en ledande aktör inom hållbarhetsfrågor utan också om att vara en viktig del i utvecklingen av det lokala samhället. Med våra tjänster och produkter vill vi förbättra livskvaliteten för invånarna i Tranås kommun. Vi vill också spela en aktiv roll i lokala samarbetsprojekt och på olika sätt stödja näringslivet i området, säger Niklas Johansson.

Redo för framtiden

Det är hållbarhet som står i fokus när Tranås Energi nu tar sikte mot framtiden. – Vi kommer att utöka vår produktion av förnybar energi, just nu planerar vi för ytterligare en solpark, samtidigt som vi kommer att expandera vår elhandelsverksamhet. Vi ska fortsätta växa och på så sätt även ta en aktiv roll i hela kommunens tillväxt, säger Niklas Johansson som i dagsläget har hjälp av ett 50-tal engagerade medarbetare som delar företagets

vision.

– Jag känner att vi står redo att möta framtidens utmaningar och fortsätta vår resa mot en mer hållbar framtid.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson

17 REGION JÖNKÖPING - TRANÅS
Niklas Johansson.

Det kan vara enkelt att sänka elkostnader

Elajo arbetar brett med allt från vanlig elservice till avancerade säkerhetsinstallationer. I dessa tider, när energikostnaderna skjuter i taket, har man tagit fram en tjänst man kallar abonnemangsanalys, med vilken man kan sänka sina kunders kostnader drastiskt. Då man satsar på långvariga kundrelationer, eftersträvar man enkelhet i allt man gör; har man med Elajo att göra behöver man inte oroa sig för krångliga termer eller komplicerade processer.

Elajo har en nationell närvaro med ett lokalt fokus. I dagsläget finns företaget på 36 orter runtom i landet och sysselsätter

cirka 800 medarbetare. Man hjälper sina kunder, som består av både privatpersoner och företag, med allt från vanlig

elservice till elinstallationer, säkerhetsinstallationer och automationslösningar. På en större skala spelar företaget en viktig roll i samhället.

- Vi har en nyckelroll inom samhällets infrastruktur. Vi samarbetar med företag som Bosch och kommunala enheter för att säkerställa en smidig och effektiv drift, säger Rasmus Ekström, som har arbetat på Elajo sedan 2017 och idag är serviceledare i Tranås.

För framtidens Tranås

Enkelt

På Elajo satsar man på långvariga och stabila kundrelationer. Nyckeln till detta är enkelhet; lösningarna man erbjuder är ibland rätt komplexa, men det är inget som ska påverka kunden.

- Vi vill skapa hållbara partnerskap som sträcker sig över årtionden. Vi använder inga krångliga termer eller komplicerade processer i vårt arbete, säger Rasmus.

Abonnemangsanalys

De senaste åren har energikostnaderna ökat drastiskt. Detta har haft förödande effekter för både privatpersoner och företag. I detta syfte har Elajo tagit fram en tjänst åt företag man kallar abonnemangsanalys.

- Varje månad får man en elräkning och ibland känns det som att kostnaderna bara fortsätter öka. Man vet att det måste finnas ett sätt att sänka dessa kostnader, men frågan är var man ska börja. Det är här vi kommer in i bilden, säger Rasmus. Abonnemangsanalyser är något som vi har hjälpt många företag med för att sänka deras energikostnader.

- Det låter kanske krångligt, men det är

Vi finns där du finns, för att skapa smarta lösningar.

Idag och i framtiden.

Titta in till oss på Kupégatan 2 i Tranås, eller ring på tfn

0140-190 95

egentligen ganska enkelt. Abonnemangsanalysen utförs av våra energiingenjörer och då tittar man på om man har rätt abonnemangsform. Vi analyserar hur stora effekttoppar man har, hur många de är och vilka klockslag de inträffar på. Sedan tittar vi på tomgångsenergin, alltså vad det är som drar energi under timmarna utöver verksamhetstiderna. Ofta kan man få till en beteendeförändring som kan resultera i stora besparingar. Efter analysen får kunden en rapport med en sammanfattning på besparingspotentialen och rekommenderade åtgärder. Abonnemangsanalysen kostar endast 6000 kronor per abonnemang, berättar Rasmus.

Rasmus avslutar med att sammanfatta hur Elajo arbetar på enklast möjligast vis: - Vi gör det komplicerade enkelt och hjälper kunderna spara pengar.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

REGION JÖNKÖPING - TRANÅS 18

Rätt pump på rätt plats

Telfa AB har specialiserat sig på att ta fram pumpar för olika industrier. Företaget har ett starkt fokus på att förstå kundernas behov och ta fram rätt lösningar. Hållbarhet genomsyrar företaget och är något man tar i beaktande i allt från metoder till material.

Telfa AB har över 40 års erfarenhet av pumpar för en rad olika industrier, inklusive processindustrin och livsmedelsindustrin. 2015 integrerades företaget i OEM-koncernen, som är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner och har 36 bolag i 15 länder.

- Sedan dess har Telfa varit fokus för koncernens pumpverksamhet, berättar Oscar Nyström, som är Telfas VD. Oscar har lång erfarenhet av branschen och har tidigare bland annat jobbat på OEM Motor i 25 år.

- På Telfa har vi en vision om att vara ledande på pumpar i Sverige. Vi har byggt upp ett brett sortiment inom industriella tillämpningar, säger Oscar.

Skräddarsydda tekniska lösningar

Telfa utmärker sig i branschen genom att inte bara erbjuda pumpar, utan även skräddarsydda tekniska lösningar.

- Det är viktigt att förstå kundens behov och processer innan vi rekommenderar en pump. Vi har ett stort engagemang för att hjälpa våra kunder hitta optimala lösningar. Vi vill vara en förlängd arm

och nyckelaktör i våra kunders framgångar, säger Oscar.

För att uppnå detta arbetar Telfa nära sina kunder. De gör kundbesök och erbjuder även hyrpumpar, vilket möjliggör tester, vilket i sin tur säkerställer att kunderna får rätt produkt för sina behov.

- Vi agerar som konsulter, men tar endast betalt för själva produkten, inte förarbetet, säger Oscar.

Hållbarhet

Telfa garanterar att deras produkter möter högsta möjliga standarder, vilket bland annat reflekteras av certifieringarna ISO 9001 och ISO 14001.

- Vi har ett starkt engagemang för hållbarhet och satsar mycket på både innovation och klimatkampen, säger Oscar. Oscar avslutar med att betona att Telfa strävar efter långsiktiga och hållbara relationer till sina kunder, som finns över hela landet.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

19 REGION JÖNKÖPING - TRANÅS
VD Oscar Nyström.

Innovativ fastighetsau

Granitor är en mycket mångsidig aktör inom allt som har med byggsektorn att göra. I Tranås har man ett starkt fokus på fastighetsautomation. Den största styrkan ligger i avdelningens förmåga att erbjuda skräddarsydda lösningar för en mängd olika branscher. Hållbarhet, och då specifikt energieffektivitet, är en viktig fråga, som både gynnar miljön och kundernas ekonomi.

På 80-talet träffade den svenske affärsmannen Lennart Wikström den etiopiske affärsmannen Mohammed Al Amoudi i

Saudiarabien för att inleda ett samarbete i ett stort och komplext infrastrukturprojekt. För att kunna genomföra projektet

förvärvade man ett antal bolag. Lennart fick ansvar för att skapa en gemensam företagsstruktur i Sverige. Under 1996 bildades således varumärket Midroc, som snart blev ett välkänt namn som förknippades med allt som har med byggande att göra. I januari 2022 bytte Midroc namn till Granitor, som idag är etablerade på ett stort antal orter och har många olika avdelningar. I Tranås har man funnits sedan 2000, då startades Tranåskontoret

REGION JÖNKÖPING - TRANÅS 20

tomation för framtiden

upp med fastighetsautomation, som senare utökades med elinstallation. Idag sysselsätter den växande verksamheten totalt 44 medarbetare, varav 22 är specialiserade inom fastighets-, industri- och process-automation.

- Vi har en mångsidig arbetsstyrka och det finns betydande erfarenhet inom företaget, säger Staffan Johansson, som är avdelningschef för Automation i Tranås och själv sitter på över 35 års erfarenhet av branschen.

Skräddarsydda lösningar

En av Granitors största styrkor ligger i förmågan att erbjuda skräddarsydda lösningar för en mängd olika sektorer, inklusive vatten och avlopp, industrin och fastighetsbranschen.

- Genom att arbeta med välkända PLC-system som SAIA, Beckhoff, Regin, Mitsubishi och ABB kan vi säkerställa en effektiv och anpassningsbar infrastruktur för varje kund, säger Staffan.

Granitor strävar efter att kunna erbjuda

så bra lösningar som möjligt genom att dra nytta av sina olika etableringar i landet. Genom att befinna sig nära sina kunder blir man en stark lokal aktör, men man kan även samarbeta mellan de olika kontoren och avdelningarna för att hitta helhetslösningar som möter kundernas behov på bästa möjliga vis.

Hållbara lösningar

Som en branschledande aktör strävar Granitor efter att vara ett föredöme inom hållbarhet. I dessa tider, när energipriserna ökar, går hållbarhet hand i hand med ekonomiska fördelar. Staffan och hans kollegor arbetar mycket med att hitta lösningar som är energieffektiva och leder till energibesparingar åt kunderna. -Genom att kontinuerligt utvecklas och anpassa oss efter marknadens behov strävar vi efter att positionera oss som en ledande aktör inom hållbarhet och innovation, avslutar Staffan.

en

av

21 REGION JÖNKÖPING - TRANÅS
ELTEKNIK - SECURITY - INDUSTRI & FASTIGHETSAUTOMATION - ENERGITJÄNSTER - OVK Kontakta Staffan på mail: staffan.x.johansson@granitor.se
Vill du bli
del
vårt TEAM?? Vi är i behov av: Projektledare och energiingenjör till vår Automationsavdelning
Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

Många fördelar med eget reningsverk

Watersystems AB grundades 2012 som ett dotterbolag till anrika Tranås Cementvarufabrik. Tranås cementvarufabrik har alltid varit fokuserade på betongprodukter. Watersystems har utvecklat erbjudandet till att innefatta lösningar för avloppsrening som klarar de högsta kraven. I en intervju med Svensk Leverantörstidning berättar företagets VD, Lars Lindh, om fördelarna med att ha ett eget reningsverk.

Tranås Cementfabrik grundades 1958 och har en lång tradition av kvalitet och pålitlighet. 2012 grundades dotterbolaget Watersystems. Watersystems levererar reningsverk för enskilt avlopp som klarar de högsta kraven som myndigheterna ställer på rening av avloppsvatten. Med en helt egen serviceorganisation erbjuder Watersystems även service på alla reningsverk som säljs.

- Vi har en stark närvaro på marknaden

och fokuserar på att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till både entreprenörer och slutkunder, säger Lars Lindh, som är företagets VD.

Ett eget reningsverk

Waterssystems erbjuder kvalitativa lösningar inom avloppsrening, med ett särskilt fokus på decentraliserade avloppssystem, det vill säga självständiga reningsverk. Lars berättar om fördelarna med att äga och driva ett eget reningsverk.

- Dessa system möjliggör avloppsrening för allt från enskilda hushåll till mindre samfälligheter. En enskild lösning är minst lika bra som ett kommunalt reningsverk avseende reningseffekt. Dessutom blir det oftast i billigare att installera en egen lösning jämfört med att ansluta sig till det kommunala, berättar Lars.

Lösningsorienterade

Watersystems sysselsätter i dagsläget 19 medarbetare.

- Vi har byggt upp en bra serviceorganisation och är dedikerade till kundnöjdhet, säger Lars.

När det kommer till avloppsrening är, så klart, pålitlighet avgörande. Därför har Lars och hans medarbetare ett mycket starkt fokus på att arbeta lösningsorienterat.

- Varje kund är lika viktig. Vi strävar alltid efter att vara flexibla och lösa eventuella problem inom alla branscher som våra reningsverk används inom, säger Lars.

Watersystems har haft god tillväxt sedan starten för tolv år sedan och ämnar fortsätta den starka tradition som Tranås Cementfabrik inledde 1958.

- Vi vill fortsätta växa och synas mer på marknaden. Målet är att fortsätta vara en ledande aktör inom avloppsrening och betongproduktion, avslutar Lars.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Andreas Ziegler

REGION JÖNKÖPING - TRANÅS 22

Gislaved – en kommun som frodas

Enter jobbar med framtidens näringsliv, tillväxt och innovation i Gislaveds kommun.

Gislaved är en kommun som i år firar 50 år. I centrum för näringslivets utveckling och främjande i kommunen står Enter.

Det kommunala aktiebolaget Enter har sedan starten för 20 år sedan spelat en avgörande roll för att stärka besöksnäringen och det lokala näringslivet. - Trots ett antal utmanande perioder har flera branscher inom Gislaveds näringsliv presterat väl, berättar Niclas Hiljemark som är näringslivschef och VD på Enter.

Löpande dialog

Enter har som mål att främja både turism, industri, service och handel i kommunen.

- Med en löpande dialog med näringslivsrådet, näringslivsföreningarna och företagen och genom olika projekt strävar vi på Enter efter att driva näringslivsfrågorna framåt i kommunen. Samarbetet med nyligen bildade Service- och Handelsföreningen stärker företagsklimatet ytterligare, säger Niclas.

Gnosjöandan

Niclas betonar även vikten av den välkända Gnosjöandan, som kännetecknas av arbetsamhet, klurighet, entreprenörskap och hjälpsamhet, i detta arbete.

- Turism och friluftsliv är centrala områden där vi strävar efter att förbättra attraktiviteten, men vi jobbar också mycket med att bygga en attraktivitet för kommunens invånare, säger Niclas. För att ytterligare stödja och utveckla näringslivet planerar Enter att göra om två tjänster. Dessa tjänster kommer att fokusera på etablering och centrumutveckling, samt inkludera en kompetenskoordinator, vilket understryker Enters engagemang för att stödja och stärka

Framtidens teknik är här

Smart Teknik AB är en helhetsleverantör av digitala lösningar. Företaget hjälper både företag och privatpersoner med frågor relaterade till säkerhet, ljud och bild, men även med allt som rör IoT, vilket ibland kallas Sakernas internet på svenska, det vill säga den teknik som tillåter användare att kontrollera teknik genom exempelvis wifi bluetooth. Smart Teknik är inne i en expansiv fas och söker nu tekniker, administrativ personal och säljare för att stärka sitt team.

Året var 2019 när Emil Smådahl och

Marthin Marelius grundade Smart Teknik AB med ambitionen att förändra spelplanen för digital teknik. Deras vision var tydlig: att erbjuda banbrytande lösningar för privatpersoner och företag både inom den privata och den offentliga sektorn. Idag är företaget en helhetsleve-

rantör av digitala lösningar. Man hjälper sina kunder med frågor relaterade till säkerhet, ljud och bild.

- Vi brukar säga att vi är den förlängda armen mellan elektrikerna och IT-sektorn. Vi effektiviserar och automatiserar digitala processer, berättar Emil.

Internet of Things (IoT)

Digitaliseringen har resulterat i ett antal nya banbrytande tekniker, som snabbt har fått stor spridning. Artificiell Intelligens (AI) har exempelvis fått stort genomslag de senaste åren. På Smart

Teknik har man specialiserat sig på det som ofta kallas Internet of Things (IoT), vilket ibland kallas Sakernas internet på svenska. IoT är ett samlingsnamn för de tekniker som möjliggör att allt från maskiner och fordon till vardagsföremål som hushållsapparater kan styras eller utbyta data över internet.

- På Smart Teknik strävar vi efter att vara ledande inom digital innovation och skapa en framtid där tekniken integreras sömlöst i våra liv, säger Emil.

Smart Teknik har byggt Nordens största showroom för digital teknik, där kunderna kan testa och uppleva IoT-produkter i en realistisk miljö.

- Showroomet invigdes den första februari och fungerar både som showroom och butik för både privatpersoner och företag, säger Emil.

Man har även skapat ett uterum för smarta lösningar som kan användas i exempelvis spabad och restaurangmiljöer. Denna del av showroomet öppnas till våren.

företagens position i området.

Niclas och hans team på Enter ser ljust på framtiden och är engagerade i att implementera nya visioner för kommunen.

- Näringslivet kommer fortsätta utvecklas och växa här i Gislaved, avslutar Niclas.

Intervju: Ossian Wigton

Stärker teamet

Idag sysselsätter Smart Teknik 12 medarbetare. Huvudkontoret finns i Gislaved och man har ytterligare ett kontor i Stockholm och är även verksamma i Göteborg och Malmö med omnejd. Man har redan utökat sin verksamhet med en dedikerad säljavdelning. Nästa steg i expansionen är att stärka teamet med tekniker, admi-

nistrativ personal och säljare. Som ett visionärt företag med ett starkt fokus på innovation, utveckling och framtidstro, prioriterar man inte endast kvalifikationer under rekryteringsprocessen.

- Vi letar mycket efter nyfikenhet och viljan att lära sig nya saker i våra kandidater, säger Emil.

Intervju: Ossian Wigton

Text: Andreas Ziegler

23 REGION JÖNKÖPING - GISLAVED Smålandiagatan 7C | 332 38 Gislaved | 010-171 99 48 www.smartteknik.nu IoT – Smarta hem – Säkerhet – Ljud&Bild Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
Foto: EXI: FOTO, Anders Howerdal.

heltäckande sortiment för landets byggproffs

Derome är proffsens bygghandel. Med ett heltäckande sortiment avseende högkvalitativa byggvaror täcker Derome alla behov för den professionelle byggaren. Det gäller förstås även Deromes etablering i Anderstorp.

Derome etablerades redan 1946 och har sedan dess utvecklats till en koncern med ett unikt koncept beträffande bygg- och industrivaror av hög kvalitet. Bolaget är idag Sveriges största familjeägda träindustri och erbjuder produkter och tjänster i hela kedjan från skog till färdigt hus. Bara under de senaste åren har företaget mer än fördubblats i storlek och driver idag verksamhet i hela Sverige med produkter i form av allt från sågat virke och takstolar till villor och flerbostadshus.

Vi besöker Deromes bygghandel i småländska Anderstorp där platschefen

Malin Petersson förklarar att Derome vill vara en komplett leverantör för sina kunder. Genom att erbjuda en enkel och

enhetlig lösning, med samma säljkontakt och priser i hela landet, gör Derome det smidigt för byggarna att få tillgång till allt de behöver. Med lastbilar och kranbilar som dagligen rullar ut till byggarbetsplatserna, samt ett eget åkeri, säkerställs snabba och pålitliga leveranser. I Anderstorp finns en särskild bil för transporter av järnvaror, vilket är mycket uppskattat bland kunderna.

– Vi jobbar med ett mycket starkt kundfokus och en hög servicenivå. Vi har ett stort engagemang för våra kunders verksamheter och har dessutom ett nära samarbete med andra Derome-etableringar i regionen. Det ger inte bara en känsla av samhörighet och gemenskap, utan bidrar också till att bredda vår expertis, vilket förstås gynnar kunderna i slutändan, poängterar Malin Petersson.

Personalen prioriteras

Malin Petersson poängterar att Deromes närvaro i Anderstorp inte bara handlar om att etablera ett efterfrågat koncept, utan också om att engagera sig i lokalsamhället.

Komplett sortiment

Deromes filosofi bygger på att förenkla byggarens vardag, inte bara med ett komplett sortiment, utan också genom personlig service och en nära kontakt med kunderna. Derome företräder ett brett utbud av bygg-, järn- och industrivaror, vilket inkluderar allt från verktyg och infästning till gipsskivor, bygglogistik, takstolar och färdigkapade stommar samt personlig skyddsutrustning. Det går förstås också att ta del av Deromes breda sortiment via företagets webbutik. Genom Deromes Proffsapp kan användaren dessutom bland annat ta del av sortimentet, fakturera kunder och skapa underlag för sig själv. Appen är kopplad till Deromes egna affärssystem.

– Vi arrangerar till exempel frukostmöten, aktiviteter i butiken och after work som sträcker sig bortom traditionella affärsrelationer. Vi vill bygga starka band med våra kunder, det handlar inte bara om att sälja, utan om att bidra till gemenskap i det lokala näringslivet, understryker Malin Petersson. Hon lyfter i sammanhanget fram sina 14 dedikerade medarbetare som har ett stort engagemang för jobbet. De är, menar Malin, dessutom både erfarna och kunniga.

– Vi prioriterar trivsel bland personalen. Det bidrar till att trivselnivån hos oss är hög, det märks att hela teamet arbetar med passion och energi. Det lyfter inte bara oss utan också våra kunder.

rån skog till färdigt hus«

Intervju: Ossian Wigton Text: Örjan Persson

rån skog till färdigt hus«

REGION JÖNKÖPING - GISLAVED 24 0320-209850 färdigt Silkesvägen 14 • 0370-34 39 00 » F rån skog till färdigt hus« b derome.se » F rån skog till färdigt hus« Brandstationsgatan 7, 511 62 Skene | 0320-209850 | derome.se F
b derome.se F
Brandstationsgatan 7, 511 62 Skene | 0320-209850 | derome.se Depågatan 4 | 334 33 Anderstorp | 0371-22 62 00 Ett

En pionjär inom kundanpassade mekaniska lösningar

Sedan starten för nästan 20 år sedan har 2B Best Business utvecklat en bred kompetens och etablerat sig som en ledande aktör inom kundanpassade mekaniska lösningar. Företaget växer i takt med att efterfrågan på allt mer avancerade produkter ökar. Man letar därför efter talanger inom försäljning och kvalitetssäkring.

2B Best Business grundades 2005 och kan idag blicka tillbaka på en historia som definieras av utveckling, både gällande erfarenhet och företagets omfattning. Idag utgår man från lokaler som är 4 300 m² stora och sysselsätter 17 medarbetare. Man har fortfarande huvudfokus på den svenska marknaden, men man servar även ett antal internationella kunder.

Kundens behov styr

Faktum är att 2B Best Business har specialiserat sig på kundanpassade mekaniska lösningar.

- En av nyckelfaktorerna bakom våra framgångar är vår förmåga att välja lämpliga produktionsmetoder för våra kunders behov, säger Samuel Axklo, som är marknadschef på 2B Best Business.

- En tydlig trend som märks bland kunderna är att efterfrågan på allt mer avancerade produkter ökar. Vi har exempelvis sålt vakuumkamrar och strålskyddslösningar till forskningsanläggningar, säger Samuel. Samuel fortsätter med att berätta att företagets nisch är dess bredd. Man har kunder på vitt skilda marknader med produkter tillverkade med många olika produktionslösningar, där allt från enstycks- till miljonvolymer förekommer.

Det är en nisch som kräver stor kunskap av medarbetarna men gör möjligheterna nästintill oändliga.

2B Best Business har även ett starkt fokus på hållbarhet, vilket reflekteras av företagets ISO-certifieringar och Ecovadis Platinum-status.

- Vårt åtagande att leverera högkvalitativa och miljövänliga lösningar är en del av vårt DNA, säger Samuel.

Företagets ryggrad

Det som utmärker 2B Best Business är den breda kompetens och den höga graden av flexibilitet som finns inom företaget.

- Vi är stolta över våra medarbetare. De utgör ryggraden i våra framgångar, säger Samuel.

I takt med att marknadens behov av kundanpassade mekaniska lösningar ökar, behöver företag expandera. Samuel avslutar med att berätta att man letar efter nya talanger inom försäljning och kvalitetssäkring.

Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

25 REGION JÖNKÖPING - GISLAVED 0371-58 70 80 • info@2bab.se • www.2bab.se

Quiptec Concept har lett till stora framgångar

Med fokus på högteknologiska lösningar och personlig service har Quiptec utvecklats till en betydande aktör inom kringutrustning för polymerindustrin. Man arbetar bland annat enligt det så kallade Quiptec Concept, vilket betyder att man är med från idéstadiet för att optimera lösningarna. Med ambitionen att bli Nordens ledande leverantör så är målet att växa med fler tekniker och i framtiden även säljare.

Quiptec grundades 2008 av Andreas Bladh och hans far, Mikael, och fokuserar på att marknadsföra och installera kringutrustning för polymerindustrin. Idag är företaget en betydande aktör i branschen. När vi frågar Andreas, som även är företagets VD, hur framgångsreceptet ser ut, svarar han:

- Det är en kombination av högkvalitativa produkter, innovativa projektledningsmetoder och ett starkt engagemang för hållbarhet.

En viktig milstolpe i företagets historia inträffade 2015, när man förvärvade sina egna lokaler i Anderstorp. Detta steg

markerade inte bara en expansion av verksamheten, utan även ökad kapacitet att tillhandahålla skräddarsydda lösningar åt sina kunder.

Quiptec Concept

Quiptecs expertis sträcker sig över ett brett spektrum av affärsområden inom polymerindustrin. Med fokus på kringutrustning

inom formsprutning och extrudering har man etablerat sig som en komplett leverantör av världsledande fabrikat och den senaste tekniken. En central av Quiptecs verksamhet är det så kallade Quiptec Concept. - Genom att vara med från idéstadiet av projekt kan vi erbjuda vår expertis för att optimera lösningarna, berättar Andreas.

Quiptec säljer och marknadsför inte bara produkterna, utan erbjuder även installation, systembyggnad och efterföljande service. Detta innebär att kunderna har fördelen att kunna vända sig till en och samma aktör oberoende av om det gäller projektering, installation eller underhåll.

En hållbar framtid

Hållbarhet är en prioritet för Quiptec. Man arbetar med produkter som är tillverkade för att hantera återvunnet material och som är framtagna för att reducera energiförbrukning.

- Vi strävar efter att vara en del av lösningen när det kommer till miljöutmaningar. Det är en av anledningarna till att vi kommer delta på Elmia Polymermässa i maj. Det är en bra plats att dela kunskap på och nätverka inom branschen, säger Andreas.

I dagsläget sysselsätter Quiptec sex anställda. Företagets ambition är att bli Nordens ledande leverantör av kringutrustning för polymerindustrin. Som ett led i detta letar man hela tiden efter fler passionerade tekniker, som vill vara med på företagets spännande utvecklingsresa.

REGION JÖNKÖPING - GISLAVED 26 Prästvägen 9 334 33 Anderstorp +46 (0)371 - 177 88 www.quiptec.se Nordens ledande leverantör! AGENTURER Annons Svensk leverantörstidning 2-24 - Quiptec AB.indd 1 2024-02-13 08:59:57
Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

Förenklar elektrikernas vardag

Svenska Elkedjan AB har i dagsläget 160 medlemsföretag som sysselsätter totalt 1 900 elektriker på 200 orter över hela Sverige. Verksamheten förser sina medlemsföretag med tjänster inom kedjan, ett omfattande sortiment av produkter som behövs i en elektrikers vardag och främjar även samarbete i branschen. Just nu kretsar mycket av detta samarbete kring den pågående elektrifieringen.

Sedan Elkedjan grundades 1966 har man haft en spännande utveckling, från att i början haft butiker tillsammans med Elon till där man är idag, Sveriges största kedja för elektriker.

Kedja för elektriker

Elkedjans uppdrag är att förenkla medlemsföretagens vardag. Detta gör man bland annat genom egen lagerhållning för att kunna ge medlemmarna tillgång till ett omfattande sortiment av väl utvalda produkter.

- Vårt lager i Anderstorp innehåller över 14 000 produkter. Detta säkerställer tillgången till allt från grundläggande till avancerad utrustning, säger Magnus Kroon, som är Elkedjans VD.

Elkedjan hjälper även sina medlemsföretag med tjänster som bara finns hos Elkedjan, ingen annanstans, exempelvis egna utbildningar genom Elkedjan Akademi, marknadsföring, digitalisering och kalkylering. På hemsidan kan man till exempel snabbt hitta elektriker i sitt område och boka olika tjänster med hjälp av en smidig sökfunktion.

Elektrifieringen

Elektrifieringen som pågår just nu är ett hett samtalsämne bland både företagare och privatpersoner. Detta är en särskilt stor fråga för elektriker, som ju spelar en viktig roll i att exempelvis bygga ut exempelvis laddinfrastrukturen och batterilagring.

- På Elkedjan är vi djupt engagerade i omstruktureringen mot ökad elektrifiering i samhället. Genom projekt som Elkedjan Akademi erbjuder vi utbildningar inom smart energi; solceller, lagring, delning,

styrning och laddning. Vi ligger inte bara i framkant i detta arbete, utan försöker även förutse och möta framtidens behov, säger Magnus.

Här samarbetar Elkedjan med utvalda partners inom de olika områden som ryms inom begreppet smart energi, detta för att kunna ligga längst fram och säkerställa rätt kompetens.

Magnus fortsätter att prata om energilagring, som är en stor fråga när det kommer till elektrifieringen.

- Genom att lagra överskottsenergi i batte-

rier med Elkedjans lösning LAGRA+ kan man använda denna energi själv senare eller sälja den vidare, säger Magnus. Elkedjan har blicken vänd mot framtiden och söker aktivt fler medlemsföretag för att ytterligare stärka sin rikstäckning och fortsätta sin resa som en av branschens ledande krafter.

27 REGION JÖNKÖPING - GISLAVED Vi är riktiga elektriker. Tillsammans är vi en stark kedja. Vill du bli en del av oss? Läs mer på www.elkedjan.se/bli-medlem
Intervju: Ossian Wigton Magnus Kroon.

Innovation, hållbarhet och människorna bakom framgångarna

Formteknik har varit verksamma

sedan 1979 med att tillverka formverktyg för plast- och pressgjutning. 2021 blev företaget en del av amerikanska MGS och kommer nu att byta namn till MGS Anderstorp. Verksamheten har därmed breddats, men man har fortfarande samma starka fokus på innovation och hållbarhet. Man söker ständigt nya medarbetare, som utgör hjärtat av verksamheten.

Formteknik grundades 1979 och har alltså 45 års erfarenhet av tillverkning av formverktyg för plast. Idag är man en ledande aktör av formverktyg inom tillverkning av Caps & Closure-segmentet. Företaget har samarbeten med allt från Tetra Pak och Novo Nordisk till Eli Lilly. Innovation och utveckling har alltid varit avgörande för Formtekniks framgångar. 2016 gick man samman med ett danskt bolag och har sedan dess riktat sina krafter mot både konsument- och medicinsektorn.

- Vi är stolta över vår historia, men ännu mer spända inför framtiden, säger Jan

Aronsson, som är företagets VD.

Det senaste kapitlet i Formtekniks historia inleddes 2021. Amerikanska MGS, som är kända för sina plastverktyg på den amerikanska marknaden, letade efter en europeisk partner och fann en sådan i Formteknik, som numera går under namnet MGS Anderstorp.

- Med fokus på medicinsektorn och en

bred internationell räckvidd kommer

MGS Europa vara spjutspetsen för MGS, säger Jan.

Kvalitet och miljö

MGS Anderstorp har alltid haft ett starkt fokus på innovation och kvalitet, vilket bland annat reflekteras av certifieringen ISO 9001.

- Våra servicetekniker reser världen runt för att säkerställa att våra verktyg håller högsta standard. Kvalitet är vårt signum och vi är stolta över att leverera det allra bästa marknaden har att erbjuda, säger Jan.

Hållbarhet integreras med kvalitet i företagets arbete, viket reflekteras av certifieringen ISO 14001.

- Genom att skapa modulära lösningar och använda återvunna material strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan. Vi tror på att uppdatera verktyg istället för att byta ut dem helt och hållet, säger Jan.

Hjärtat av verksamheten

Frågar man Jan vad den viktigaste nyckeln till framgång är, är svaret enkelt: - MGS Anderstorp är en plats där människor är hjärtat av framgångarna. När vi pratar med Jan i början av februari sysselsätter MGS Anderstorp 45 medarbetare. På den danska sidan sysselsätter företaget ytterligare 80 medarbetare. Företaget söker konstant kompetent personal med kunskaper inom CNC, kvalitet, konstruktion och projektledning.

- Vi är stolta över att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och strävar efter att vara branschens bästa arbetsgivare, säger Jan, som avslutar med att understryka vikten av att investera i sin personal. Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

REGION JÖNKÖPING - GISLAVED 28 Götgatan 18 | SE-334 32 Anderstorp | Phone +46 371-570 800 | E-mail info.se@mgsmfg.com

Byggprojekt med rätt Klang

Klang Bygg är ett familjeägt byggföretag med stark lokal förankring. Idag arbetar företaget både mot företag och privatpersoner och täcker en bred skala av byggtjänster. Företaget har nått stora framgångar sedan starten för ungefär 20 år sedan och är nu redo att möta nya utmaningar med optimism och entusiasm.

Klang Bygg grundades 2003 av Arne och Elisabeth Klang. Företaget har sedan dess vuxit organiskt över tid.

- I början ägnade vi oss främst åt renoveringar för privatpersoner, berättar John Klang.

Idag är Klang Bygg ett familjeföretag, som även sysselsätter Arne och Elisabeths dotter, Hanna och son, John. Tillsammans driver familjen företaget, ihop med 16 medarbetare, med passion och engagemang.

Lokal förankring

Den lokala förankringen har alltid varit viktig för Klang Bygg.

- Vi är väldigt etablerade lokalt. Vi satsar mycket på långvariga relationer med nöjda kunder, vilket resulterar i både återkommande kunder och rekommendationer, säger John.

Den lokala förankringen reflekteras även av de samarbeten Klang Bygg har etablerat med andra lokala företag. Man har även ett nära samarbete med Gislaveds Gymnasium, vilket illustrerar företagets engagemang för att stödja och utbilda nästa generation inom byggbranschen.

- Flera av våra lärlingar har valt att stanna på Klang Bygg efter sin examen, säger John.

John fortsätter med att berätta om några av de projekt man har arbetat på senaste året. I Hillerstorp byggde man 16 lägenheter åt ett lokalt fastighetsbolag. Man har även ansvarat för renovering av hotellrum samt restaurang på Hotell Nissastigen.

Framgångar

Familjeföretagets framgångar har lett till att man har utsetts till Årets företagare i Gislaved 2020. Man har även fått utnämningen Gasellföretag, som tilldelas bolag

med mycket god tillväxt.

I slutet av 2023 investerade företaget i en egen fastighet, Apotekargården. Där ser de en möjlighet att renovera och hyra

ut bostäder och affärslokaler i Gislaveds centrum.

Den rådande lågkonjunkturen har drabbat byggbranschen hårt, men på

Klang Bygg är man vid gott mod.

- Vi är väl rustade för 2024, säger John när vi pratar med honom i mitten av januari.

29 REGION JÖNKÖPING - GISLAVED
Intervju: Ossian Wigton

Lokal byggare med tydliga ambitioner

Hanverket står i fokus i anrika företaget Byggnadsfirman

Manfredsson & Johansson AB –eller Majo Bygg som man allmänt säger. Företaget bygger allt från villor till stora industrilokaler, och gör det med en stående ambition: att alltid överträffa sina kunders förväntningar.

I trakterna mellan Tranemo och Gislaved, ett område präglat av både industrier och privata bostäder, utgår en byggfirma med anor från 1960-talet. Byggnadsfirman Manfredsson & Johansson Aktiebolag – eller Majo Bygg som det benämns i folkmun – har genom åren utvecklats till en etablerad aktör i den regionala byggbranschen. De senaste tre åren har den styrts med stor kompetens och tydliga visioner av Anton och Linus Ekdahl. Vi träffar den sistnämnde i de ändamålsenliga lokalerna i Hestra där han betonar vikten av det genuina hantverket.

byggentreprenör med ett gott rykte i branschen, säger Linus.

Lokal förankring

– Det är något som alltid har präglat vår verksamhet, liksom ett stort engagemang för våra kunder. Det har gjort att vi genom åren har vuxit till en medelstor

Majo Bygg företräder en synnerligen stark bredd när det kommer till professionella bygginsatser och tjänster. På företagets CV finns såväl imponerande industribyggnader som varsamt utfor-

made privatvillor. Genom att fokusera på Gislaveds och Tranemos kommuner har de byggt upp ett starkt förtroende bland både privatpersoner och företagskunder som uppskattar företagets starka lokala förankring. Det har bidragit till ett flertal långvariga kundrelationer.

– Våra kunder uppskattar att vårt engagemang sträcker sig från projektens början till färdigställandet. Genom åren har vi till exempel byggt ett flertal industrilokaler, och genom att vi ständigt tar oss an utmanande projekt växer vi hela tiden kunskapsmässigt och kan på så sätt i många fall överträffa våra kunders förväntningar, säger Linus Ekdahl.

Kunskap och samhörighet

Det är inte bara byggnaderna som vittnar om Byggnadsfirman Manfredsson & Johanssons framgång. Företaget bedriver en verksamhet där de premierar och värdesätter kunskap och samhörighet. Med en personalstyrka på elva personer, varav flera har djupa rötter i närområdet, skapas en atmosfär av lokal förankring och gemenskap. Linus ser, liksom sina kollegor, en ljus framtid för Majo Bygg. – Vi verkar i en bransch som hela tiden förändras, men vi är duktiga på att anpassa verksamheten efter rådande omständigheter och på så sätt växa som företag och ta nya marknadsandelar. Nyckeln till vår framgång är en kombination av gedigen erfarenhet, välutbildad personal och en stark vilja att hela tiden bli bättre.

Intervju: Ossian Wigton

Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - GISLAVED 30 REPARATION, NYBYGGNATION, OM- OCH TILLBYGGNADER Äspåsvägen 7, 335 71 Hestra | 070-59 55 182 / 076-77 06 668 | info@majobygg.se

Ett sekel av innovation för en krävande verkstadsindustri

I hundra år har Andrénverken varit en trogen leverantör till den svenska verkstadsindustrin. Plåtbearbetning, svetsning och montage är företagets specialiteter, vilket genom alla år har resulterat i åtskilliga plåtdetaljer till en rad världsledande industriföretag. Andrénverken behärskar alla led i förädlingskedjan och har en förmåga att alltid ligga i framkant genom att anpassa konceptet efter marknadens krav.

och har genom åren etablerat sig som en pålitlig partner för både inhemska och internationella kunder. Med en imponerande inhousekompetens och ett brett leverantörsnät kan de erbjuda en mångfald av processer och tjänster.

– Vi arbetar med plåtbearbetning, svetsning och montage, och levererar bearbetade plåtdetaljer i världsklass. Våra kunder ställer höga krav på störningsfri produktion och hög leveransprecision, vilket gör att vi alltid måste ligga steget före för att kunna leva upp till dessa. Därför behärskar vi alla led i förädlingskedjan, det krävs för att vi ska kunna vara en komplett leverantör, säger Christer Haraldsson, VD för Andrénverken.

Andrénverken, ett av Sveriges äldsta och mest respekterade företag inom verkstadsindustrin, firade sitt hundraårsjubileum 2023. Genom årens lopp har företaget fortsatt att blomstra tack vare en förmåga att hela tiden anpassa sitt koncept till den moderna tidens krav och utmaningar. Andrénverken har ända sedan starten arbetat på uppdrag av verkstadsindustrin,

Helhetsansvar

Verksamheten utgår från anläggningen i Smålandsstenar där Andrénverken tar ett helhetsgrepp kring såväl verktygsbunden som verktygsoberoende tillverkning, svetsning och sammanfogning samt supply chain.

– Att ta ett helhetsansvar för våra kunders

projekt är en av Andrénverkens kärnprinciper. Med personligt engagemang och långvariga kundrelationer har vi byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. Genom kontinuerliga investeringar i både maskin- och mjukvaruteknik ser vi till att hålla oss i framkant av branschens utveckling, säger Christer Haraldsson. Han lyfter fram ett av Andrénverkens mest betydelsefulla partnerskap, ett samarbete de har med Toyota, före detta BT Truckar, och som sträcker sig så långt tillbaka som till 1988. Christer betonar också företagets fokus på klimat och hållbarhet. I bolaget har de nyligen gått utbildningar i syfte att stärka sitt hållbarhetsarbete och anpassa sig till en mer miljömedveten framtid.

Tydliga satsningar

Det genomförs dessutom regelbundna satsningar på arbetsmiljön med personalens välbefinnande och möjligheter att prestera effektivt som huvudfokus. Med en nuvarande personalstyrka på 45 personer siktar Andrénverken på att växa

och rekrytera mer verkstadspersonal. – Vi värnar om vår företagskultur och satsar mycket på personalutveckling. Genom att lyfta fram interna talanger och kontinuerligt vidareutbilda vår personal säkerställer vi att vi är rustade för framtida utmaningar. Satsningar på arbetsmiljön med moderna maskiner och

en positiv arbetskultur är bara ett av flera steg i vår strävan efter att vara en ledande aktör inom verkstadsindustrin, säger Christer Haraldsson.

31 REGION JÖNKÖPING - GISLAVED Oxelgatan 12 A 333 30 Smålandsstenar 0371 - 52 38 00 andrenverken.se
Intervju:
Text:
Ossian Wigton
Örjan Persson

Branschveteran satsar på hållbarhet

Plastsystem AB har banat väg för innovation inom plastindustrin sedan 1975. Idag drivs företaget i andra generationen, som göra stora satsningar på hållbar produktion i alla led. Man har redan gjort stora framsteg och ser fram emot att fortsätta driva utvecklingen inom både innovation och hållbarhetsarbete.

Plastsystem H. Helmetschläger Aktiebolag grundades 1975 av Hubert Helmets-

chläger. Företaget är specialiserat på formsprutning av plastprodukter och tillverkning av verktyg.

- Vår breda expertis täcker en mängd branscher och industrier, säger Thomas Helmetschläger, som är Huberts son och driver företaget tillsammans med sin bror, Ulf Helmetschläger.

Plastsystem, som företaget kallas till vardags, sysselsätter i dagsläget cirka 40 medarbetare. Det är mycket tack vare att man har så mycket kompetens inhouse

som man kan fortsätta växa och nå nya framgångar. Verksamheten bedrivs dygnet runt i en modern fabrik på 7000 m2 som ligger i Anderstorp.

Breddat erbjudande

Plastsystem har ett brett erbjudande. Utöver formsprutning och tillverkning, ägnar man sig även åt legoproduktion och kan hjälpa sina kunder ta fram prototyper.

- Vår förmåga att arbeta med en stor

bredd av material och storlekar, från några mikrogram till flera kilogram, gör oss till en eftertraktad partner inom branschen, säger Thomas stolt.

För att diversifiera sin verksamhet ytterligare erbjuder Plastsystem även emballagelösningar för sjukvården.

Hållbar produktion

Plastsystem lägger mycket energi och resurser på sitt hållbarhetsarbete. Detta börjar med certifieringen ISO 14001, som är en standard för miljöledning, och fortsätter med en rad åtgärder och rutiner som minskar CO-utsläppen och främjar miljön på andra sätt.

- Genom att producera mer el än vi förbrukar har vi tagit stora steg mot att minska våra koldioxidavtryck. Vi fokuserar mycket på materialbyten och att investera i nya tekniker för att reducera

våra koldioxidavtryck ytterligare, berättar Thomas.

Plastsystems hållbarhetsarbete när det kommer till tillverkningen av produkter för sjukvården är särskilt utmärkande ur ett hållbarhetsperspektiv.

- Vi har utvecklat ett nytt sortiment av återvunnet material för våra kärl. Vi har minskat CO-utsläppen med 70 % inom detta segment, berättar Thomas. Nästan femtio år efter grundandet fortsätter Plastsystem att driva innovation i branschen och nu är man alltså även ett föredöme inom hållbarhet.

Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

REGION JÖNKÖPING - GISLAVED 32 Visirgatan 2 | 334 33 Anderstorp | Telefon +46 371 52 32 40 | Faxnr +46 371 174 90 | E-post info@plastsystem.se

Ett helhetskoncept för effektiva produktionslösningar

EXMO är företaget som inte

liknar något annat. EXMO står för kompletta och effektiva produktionslösningar samt automatiserad volymproduktion och kan, om kunden så önskar, ta ett helhetsansvar kring hela projektet – från projektering och produktutveckling till montering och förpackning. EXMO gör med andra ord allt – utom egna produkter.

Småländska EXMO startades 2002 då företaget inledningsvis fokuserade på lättare montering och packning för den lokala fordonsindustrin. Under de första sex åren växte företaget stadigt och breddade med tiden sin kundkrets till olika branscher. Denna strategiska utvidgning banade väg för företagets framgång och utveckling, vilken format EXMO:s breda koncept avseende kompletta, effektiva produktionslösningar och automatiserad volymproduktion.

– Oftast tar vi ansvar för hela kedjan, från idé till levererad produkt, men vi kan även hjälpa till med specifika steg i processen. Det kan handla om allt från legotillverkning och montering till paketering. Vår starka bredd har gjort oss till en pålitlig partner för våra kunder, säger Kent Gillberg, VD och grundare av EXMO.

Komplett koncept

EXMO representerar en bredd som få konkurrenter kan matcha. Det breda konceptet innefattar bland annat projektering och produktutveckling, prototyper och ritningar, slipning, borrning och efterbearbetning, montering och packning, testning, utvärdering och kvalitetskontroller, lagerhållning och distribution.

– Vi står med andra ord för allt från inköp till produktion och leverans, vilket ger våra kunder möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter medan vi tar hand om detaljerna. Vi har genom åren byggt upp ett omfattande nätverk och erbjuder korta leveranstider. För oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små, säger Kent Gillberg. Han berättar vidare att företaget nyligen etablerade en särskild avdelning för kundprojekt där de arbetar aktivt med att rita och utveckla skräddarsydda lösningar. I EXMO pågår ett ständigt arbete i syfte att hela tiden utveckla och förbättra sina kunders produkter.

Investerar i personalen Med huvudsaklig inriktning mot den svenska marknaden strävar EXMO efter att expandera internationellt. Kent Gillberg framhåller i sammanhanget företagets flexibilitet och nära samarbeten som viktiga grundpelare för företagets fortsatta framgång. Verksamheten sysselsätter i dagsläget 22 anställda men ambitionen är att expandera verksamheten och således också personalstyrkan.

– Vi söker för närvarande efter montörer och hoppas kunna locka till oss personer med en positiv attityd. Här finns en vilja att investera i personalen och skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och innovation, säger Kent Gillberg och avrundar:

– Vi investerar i framtiden. Vi har en stark grund att bygga vidare på och en tydlig strategi som gör att vi står redo för nästa tillväxtfas.

33 REGION JÖNKÖPING - GISLAVED Götgatan 17, 334 32 Anderstorp • 0371-16940 • info@exmo.se
Montering Paketering Lagerhållning Logistiklösningar www.exmo.se
Totala produktionslösningar Automatiserad volymproduktion
Intervju: Ossian Wigton Text: Örjan Persson

En modern industri

Assars Pulverlackering är ett modernt företag som är verksamt inom pulverlackering. Utöver att satsa på automatisering, som ökar effektiviteten och sänker ledtiderna, har man satsat på grön el. Framgångarna är dock inte bara byggda på moderna visioner, utan på gamla hederliga relationer, där samarbetet med kunderna värderas högt.

Pulverlacken i Hillerstorp AB är ett välrenommerat företag som är verksamt inom pulverlackering och ytbehandling. När

man förvärvade Assars Pulverlackering skapades ytterligare möjligheter för optimerad produktion och ökad kapacitet.

- Sedan uppstarten 2006 har omsättningen ökat med cirka 10% om året till cirka 110 miljoner kronor, berättar företagets VD, Krister Barck.

Utöver en ökad omsättning har förvärvet även resulterat i en breddad kompetensbas och diversifiering av produktportföljen.

En modern industri

Assars Pulverlackering är en modern industri.

- Automatisering har blivit en central del

av vår strategi för att öka effektiviteten och minska ledtiderna. Detta har gjort oss ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden, säger Krister. Genom att samarbeta med ledande experter strävar Assar Pulverlackering efter att säkerställa att de ständigt ligger i framkant när det gäller både teknik och metodik.

- Vårt senaste projekt rörande produktionsutveckling, som vi gör tillsammans med Rise, är ett viktigt steg i vår kontinuerliga kompetensutveckling, säger Manfred Brunner, som är styrelseordförande.

De mest märkbara investeringarna som Assars Pulverlackering har gjort de senaste åren är inom hållbarhet och gröna initiativ.

- Vi vill minska vår miljöpåverkan och vara en del av den gröna omställningen. Därför har vi bland annat infört solcellsparker och övergått till grön el, berättar Manfred.

Gamla hederliga relationer Assars Pulverlackering kombinerar sitt fokus på modern teknik med traditionella värderingar; man lägger fortfarande stor vikt vid att samarbeta med sina kunder.

- Vi ser varje projekt som en möjlighet att skapa något unikt och värdefullt tillsammans med kunden. Genom att arbeta nära våra kunder, från idéstadiet till produktutvecklingen, stärker vi inte bara våra kundrelationer, utan kan även leverera skräddarsydda lösningar som överträffar förväntningarna, avslutar Krister.

REGION JÖNKÖPING - GNOSJÖ 34 Assars Industri AB Håkanstorpsvägen 2 335 73 HILLERSTORP 0370-34 62 70 | info@assars.se
Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

En pålitlig trådexpert genom sex decennier

I Gnosjöregionen har Gunnars

Tråd AB sina rötter från 1960-talet och har ända sedan dess varit synonymt med lågkolhaltig tråd av hög kvalitet. Under sina decennier i branschen har Gunnars Tråd förenat tradition med innovation, och utvecklats till en av Skandinaviens marknadsledande leverantörer inom sitt gebit.

Gunnars Tråd är en del av den svenska industrihistorien. Företaget startades av nuvarande VD:n Emil Gunnarssons farfar 1960, och har med tiden utvecklats till en mångfacetterad verksamhet under ledning av Emil och hans kollegor –förvaltare av ett arv som sträcker sig över generationer. Verksamheten, belägen i Hillerstorp i Gnosjöregionen, beskriver Emil som ett tråddrageri varifrån de levererar företrädesvis rund lågkolhaltig tråd och plattvalsad tråd till kunder inom en mängd olika branscher. Möbler, maskin-

skydd och garderobsinredningar är bara några exempel på områden där Gunnars Tråds produkter finns. – Kvalitet, kompetens och kapacitet

är våra ledord. Med en snabb och flexibel approach arbetar vi både hårt och

målmedvetet för att alltid kunna möta våra kunders föränderliga behov. Vår höga kapacitet och flexibilitet är något vi är kända för, säger Emil Gunnarsson.

100 ton om dagen

Med kunder spridda över hela Skandinavien producerar Gunnars Tråd en ansenlig mängd på hundra ton tråd dagligen, vilket understryker företagets roll som en pålitlig leverantör i branschen. De satsar mycket på plattvalsad tråd där de kan erbjuda bearbetade detaljer, till exempel stansade, gängade och bockade varianter. Beträffande rundtråden har företaget satsat på att vidareförädla den genom att kunna svarva, gänga och borra i tråden. Gunnars Tråd förfogar över ett omfattande lager av tråd på spole för snabba

leveranser till sina kunder. I dagsläget genomför Gunnars Tråd en omfattande modernisering av maskinparken via inköp av toppmoderna maskiner som förväntas öppna nya möjligheter.

– Vi har under alla år genomfört stora investeringar i både utrustning, lokaler och personal, vilket förstås har lagt grunden till våra framgångar. Inte minst personalen spelar nyckelroll i företagets utveckling, betonar Emil Gunnarsson.

Satsar på personalen

Han berättar vidare att företaget i dess ständiga strävan efter att skapa en trivsam arbetsmiljö och attrahera kvalificerad arbetskraft nyligen genomfört omfattande renoveringar av anläggningen. Det har också blivit både ett gym och en padelbana för företagets personal. Gunnars Tråd är också engagerat i det lokala föreningslivet, bland annat genom att stötta lokala föreningar och hockeylaget HV71. Det är, menar Emil

Gunnarsson, en investering för framtiden. Detsamma kan sägas om företagets kontinuerliga satsningar på en mer hållbar produktion.

– Idag är cirka 80 procent av den råvara vi köper framtagen av återvunnen metall. Vi äger också andelar i vindkraft som motsvarar cirka 40 procent av vår totala elkonsumtion, och dessutom har vi solpaneler på taket som motsvarar cirka 13 procent av den totala konsumtionen. All övrig el vi köper in är så kallad grön el. Härutöver består vår fordonsflotta alltmer av eldrivna bilar, vi gör allt vi kan för att minska vår klimatpåverkan, säger Emil Gunnarsson.

35 REGION JÖNKÖPING - GNOSJÖ Österskogsvägen 2 335 73 Hillerstorp Telefon: 0370-373300 E-post: info@gtab.se
Intervju: Ossian Wigton Text: Örjan Persson

En gjuteriexpert med djupa rötter

Ända sedan efterkrigstiden har Metallfabriken EVO utgjort en tydlig kraft i den svenska gjuteribranschen. Bolaget är en expert på både pressgjutning och kokillgjutning och kan tillverka tekniskt avancerade detaljer för olika ändamål. I Metallfabriken EVO förenas det traditionella hantverket med modern teknik.

Sedan grundandet 1945 har Metallfabriken EVO varit en pålitlig aktör i den svenska gjuteriindustrin. Historien tog sin början i skuggan av efterkrigstidens osäkerhet när nuvarande VD:n Jonas Karlssons farfar och hans bröder insåg behovet av gjutna produkter. Idag är Metallfabriken EVO inte bara en del av Sveriges industriella arv utan också en modern kraft i gjuteribranschen. I bolaget finns lång erfarenhet av både

pressgjutning och kokillgjutning, vilket resulterar i tekniskt avancerade detaljer för olika ändamål. Pressgjutning sker med hjälp av den senaste vakuumteknologin.

– Vi gjuter i aluminium, zink och mässing och förfogar över en modern, helautomatisk maskinpark. Man kan säga att vi är en liten aktör som erbjuder stora möjligheter, säger Jonas Karlsson.

Hög kapacitet

Metallfabriken EVO vänder sig till kunder över hela Sverige och har blivit välkänt för sin förmåga att producera högkvalitativa gjutna produkter. Jonas Karlsson konstaterar ett allt större fokus på aluminiumgjutning, och här står företaget väl rustat för att möta behoven hos både små och stora kunder.

– Vi jobbar med stor flexibilitet vilket gör att vi alltid kan leverera anpassade lösningar till våra kunder. Det kan handla om allt från korta serier till större

volymer, vi har hög kapacitet och en maskinpark som möjliggör en effektiv produktion, säger Jonas Karlsson och tillägger att många ser företaget som en expert beträffande vakuumgjutning.

Samgående skapar möjligheter

Nyligen gick Metallfabriken EVO samman med Bemic Diecasting AB, ett anrikt familjeföretag med mer än 200 års samlad erfarenhet av gjuteribranschen. Det är ett partnerskap som stärker företagets konkurrenskraft och möjliggör en ännu djupare specialisering inom gjuteri. – Genom samgåendet med Bemic Diecasting har vi all anledning att se ljust på framtiden. Under nya namnet EVO Bemic har vi alla möjligheter att fortsätta leverera högkvalitativa gjutna produkter, samtidigt som vi breddar vår expertis och erbjuder ännu bättre lösningar för kunderna. Vår stående ambition är att vara en pålitlig partner för alla gjuteribehov. Genom innovation, expertis och samarbete ska vi fortsätta vara med och forma framtiden för den svenska gjuteriindustrin, avrundar Jonas Karlsson.

Intervju: Ossian Wigton Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - GNOSJÖ 36

En one stop shop för industrin

Göhlins är ett anrikt företag som har levererat industriförnödenheter sedan 1912. Idag är man en one stop shop, som erbjuder allt från arbetskläder och rengöringsmedel till expertis inom skärande bearbetning och pneumatik. Göhlins värnar om sina anställda och är alltid på jakt efter talanger som delar företagets passion för branschen och sina kunders framgångar.

Göhlins grundades 1912 och var en av de första järnhandlarna i Gnosjö-området. Familjeföretaget har alltid varit en banbrytande kraft inom industrileve-

ranser och drivs idag i tredje och fjärde generationen.

- Vi har ett djupt rotat arv och en passion för att hjälpa industrierna hitta

rätt lösningar. Det är vår expertis och vår förmåga att leverera skräddarsydda lösningar som har cementerat vår ställning som en ledande aktör inom branschen, säger Emil Göhlin, som är marknadschef för det anrika familjeföretaget.

One stop shop

Idag erbjuder Göhlins en omfattande portfölj av produkter och helhetslösningar, som sträcker sig över olika sektorer inom industrin. Man strävar

efter att vara en one stop shop för sina kunder och erbjuder allt från arbetskläder och rengöringsmedel till expertis inom skärande bearbetning och pneumatik. En av företagets signaturprodukter är en anpassningsbar tejp, en produkt som kan anpassas efter kundernas specifika behov.

- Vi är inte bara leverantörer, utan partners i våra kunders framgångar. Vi är stolta över vår förmåga att snabbt implementera lösningar och erbjuda enastående service, säger Emil.

Alla verksamheter som har frodats så pass länge som Göhlins har, har en god förmåga att utvecklas och anpassa sin verksamhet efter sin samtids krav och förväntningar. Detta reflekteras inte bara av det ökade utbudet rörande produkter och tjänster, utan även av företagets hållbarhetsprofil, som har stärkts en hel del de senaste åren.

- Alla våra bilar, både tjänstebilarna och budbilarna, är helt eldrivna sedan snart två år tillbaka och vi investerar även i solenergi. Dessa åtgärder har redan resulterat i att vi har kunnat minska våra utsläpp med 15 %, berättar Emil.

En stark företagskultur

Göhlins har även lagt mycket energi på att utveckla en positiv företagskultur. Man har stort förtroende för sina anställda och värnar om deras välmående. - Vi erbjuder regelbundna friskvårdstimmar och möjligheter till både professionell och personlig utveckling, säger Emil.

Personalen är avgörande för Göhlins fortsatta framgångar.

- Våra medarbetare är vår största styrka. Vi är alltid på jakt efter talanger som delar vår passion för branschen och våra kunders framgångar, avslutar Emil.

37 REGION JÖNKÖPING - GNOSJÖ Göhlins i Gnosjö AB | Frejgatan 3 | 335 31 Gnosjö | 0370-33 15 00 ÖPPETTIDER Mån-tors: 07.00-17.00 Fre: 07.00-16.00
Intervju: Ossian Wigton Text: Andreas Ziegler

En föregångare och ledare inom modern gängteknik

I branschen för skruvteknologi sticker Gnosjöföretaget Gängteknik Lego & Metall ut. Här präglas verksamheten av kvalitet och innovation, och resulterar i allt från gängstänger och pinnskruvar till specialartiklar och prototyper. Med en modern maskinpark verkar företaget i branschens framkant.

Marie Johnsson, VD för Gängteknik Lego & Metall i Gnosjö AB, startade företaget under namnet Gnosjö Gängteknik 2009 tillsammans med Stefan Ottosson. Sedan tio år tillbaka står Marie som ensam ägare av företaget som 2019 förvärvade Sjöarps Metall AB och sedan dess verkar under nuvarande namn. Förvärvet breddade verksamheten som i allt väsentligt kretsar kring tillverkning av allt från gängstänger, pinnskruvar och byglar till specialartiklar och prototyper. Härutöver kan Gängteknik även bistå med skärande bearbetning i form av CNC-svarvning och legotillverkning.

– En av våra konkurrensfördelar är vår långa erfarenhet när det kommer till rullgängning och kallbearbetning av tråd.

Vi är innovativa och jobbar med mycket höga kvalitetskrav. Det tror jag är nyckelfaktorer som gjort oss framgångsrika både i Sverige och internationellt, säger Marie Johnsson.

I teknisk framkant Sedan 2020 har Gängteknik Lego & Metall upplevt en imponerande tillväxt på 50 procent per år, vilket har lett till en betydande utbyggnad av anläggningen på 1 200 kvadratmeter och en uppdatering av maskinparken. En nyinrättad teknik där gängorna rullas i stället för att skärs har inte bara ökat effektiviteten markant utan också minskat materialspillet avsevärt.

Rullade gängor är dessutom mer hållfasta än skurna gängor.

– En av våra senaste investeringar är en av de största maskinerna för gängrullning i Europa. Den är ett naturligt led i vår strävan efter att hela tiden ligga i framkant när det gäller teknologisk innovation. I år planerar vi att intensifiera vår satsning på automation, vilket vi tror kommer öppna nya spännande möjligheter, och lägga grunden till både tillväxt och utveckling, säger Marie.

Hållbarhet i fokus

Marie Johnsson inledde sin företagsresa med en vision om att erbjuda högkvalitativa skruvlösningar. Med gedigen erfarenhet av branschen och en ständig vilja att utvecklas började hon med att renovera äldre maskiner för att sätta fart produktionen. Hennes envishet och målmedvetenhet har onekligen betalat sig i en verksamhet som är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. – Jag tycker att Gängteknik är ett gott exempel på hur ett företag kan kombinera framgångsrik affärsverksamhet med hållbara metoder och teknologisk innovation. Här råder ett stort engagemang beträffande hållbarhet, det är något som präglar alla delar av verksamheten, säger

Marie Johnsson.

Hon berättar avslutningsvis om invigningen av företagets utbyggda lokaler den 4 april då 450 av bolagets kunder var närvarande. Invigningen markerade ännu ett avstamp mot framtiden och de tydliga ambitioner företaget har.

– Vi vill expandera på den europeiska

marknaden och fortsätta investera i automation och modern teknik. Härigenom har vi alla möjligheter att även i fortsättningen vara en ledande aktör inom skruvteknologi på både en inhemsk och internationell marknad.

REGION JÖNKÖPING - GNOSJÖ 38 Gängteknik Lego & Metall | Marieströmsvägen 15, 335 32, Gnosjö | 0370-980 01 | ggtab.se
Intervju: Ossian Wigton Text: Örjan Persson VD Marie Johnsson.

En pålitlig partner för den svenska tillverkningsindustrin

När det gäller svarvning är det få som slår Kalset Automatsvarvning på fingrarna. Det klassiska Smålandsföretaget, med utgångspunkt från Gnosjö, svarvar allt från provserier till större volymer i en mängd olika material. Det har gjort företaget till en pålitlig partner inom tillverkningsindustrin.

I hjärtat av Gnosjö, där svenskt företagande och industrihistoria möts, finns Kalset Automatsvarvning. Bolaget grundades i Kalset redan 1970 och genomförde 16 år senare en strategisk flytt till Gnosjö. Tio år senare tog Jan Svensson över vid rodret och han har sedan dess framgångsrikt lett en familjeägd verksamhet som kommit att kännetecknas av stor flexibilitet och en långsiktig syn på hållbarhet. – Vi är specialister på svarvning av allt från provserier till större volymer. Vår bredd har byggt en kundkrets som sträcker sig över flera olika sektorer – från fordonsindustrin till fritids- och inredningsbranschen. Oavsett om det rör sig om en stor internationell aktör eller ett mindre lokalt företag står vi alltid redo att ta fram provserier och leverera skräddarsydda lösningar, säger Jan Svensson.

Bred maskinpark

Genom investeringar och utbyggnader av produktionslokaler har Kalset Automatsvarvning kunnat modernisera sin maskinpark och integrera den senaste teknologin. Denna upprustning har inte bara stärkt företagets förmåga att hantera allt från snäva toleranser till större projekt, utan även befäst dess roll som helhetsleverantör med kunskap och kompetens att guida sina kunder från idéstadiet till färdig produkt.

Med en imponerande arsenal av 15 längdsvarvar och ett flertal vanliga svarvar kan de bearbeta en mängd olika material. De förfogar dessutom över en ultraljudstvättanläggning för finjustering av detaljer, vilket säkerställer högsta kvalitet på företagets produkter.

– Bredden i maskinparken är förstås en tydlig konkurrensfördel för oss, liksom vår förmåga att alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål. Det är tydliga anledningar till att vi genom åren har cementerat vår position som en pålitlig partner inom tillverkningsindustrin, menar Jan Svensson.

Han berättar vidare att det i företaget, som är miljöcertifierat, råder ett tydligt fokus på hållbarhet och återvinning.

I ständig utveckling

Trots att företaget främst verkar på den svenska marknaden kan Kalset Auto-

matsvarvning notera en växande närvaro internationellt. Med en stående ambition om att fortsätta växa och investera i större maskiner är de fast beslutna att betjäna ännu fler kunder på en global marknad. För oss har framgången inte bara handlat om våra produkter och vår expertis inom svarvning, utan också om vår förmåga att hela tiden anpassa oss till en ständigt föränderlig marknad. I mångt och mycket handlar det om att ligga steget före och sträva efter att överträffa våra kunders förväntningar, avrundar Jan Svensson.

Intervju: Ossian Wigton

Text: Örjan Persson

39 REGION JÖNKÖPING - GNOSJÖ Kalset Automatsvarvning | Glimmervägen 2, 335 32 Gnosjö | 0370-925 35 | www.kalset.se

Transport- och entreprenadtjänster för Sydsveriges företag

är Transab en komplett partner avseende transport- och entreprenadtjänster. Transab, med representation på fyra orter, åtar sig uppdrag över hela södra Sverige och erbjuder helhetslösningar som gör att deras kunder sparar både tid och pengar.

Transab bildades i Jönköping 1968 då ett antal åkare slog sig samman i syfte att forma en starkare gemensam kraft i den lokala transportbranschen. Verksamheten fungerade till en början som en traditionell lastbilscentral men har sedan dess

utvecklats till en koncern med dotterbolagen Bjursells i Jönköping AB, Nässjö Kombiterminal AB, Nässjö Miljö och Återvinning AB samt Proc Transportservice AB. Transab är en åkeri- och maskincentral med 65 anslutna medlemmar och med huvudkontor i Jönköping samt representation även i Nässjö, Eksjö och Vetlanda. Vi träffar affärsområdeschefen Pontus Eklöf som framhåller konceptets bredd.

– Vi tar ett helhetsansvar för anslutna medlemmar. Vi hanterar allt från avtal och administration till förmedling av uppdrag, vilket gör att vart och ett av våra anslutna åkerier och maskinföretag

bara behöver fokusera på sitt, framhåller Pontus.

En komplett partner

Pontus beskriver Transab som en komplett partner inom transport och entreprenadtjänster. Bolaget har tre tydliga affärsområden: bygg och anläggning, logistik samt mark- och fastighetsskötsel.

– Det förstnämnda innefattar transport-

och maskintjänster för både små och stora projekt, samt försäljning av grus och jord. Beträffande logistik erbjuder vi både lagring och kombitransporter, upplyser Pontus Eklöf.

När det gäller området mark- och fastighetsskötsel inbegriper dessa markarbeten, liksom trädgårdstjänster som gräsklippning, yttre skötsel av grönytor och rabatter, samt mindre markinsatser som plattläggning.

Helhetsansvar

Transab sysselsätter idag fler än 300 chaufförer, maskinister samt egen personal, och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela södra Sverige.

– Vi kan erbjuda det stora företagets resurser i kombination med den mindre aktörens engagemang, kostnadseffektivitet och personliga service. Våra kunder värdesätter också att vi tar ett helhetsansvar, inklusive avtal och administration.

Bredden i vårt utbud är en styrka, den gör att vi kan åta oss både små och stora uppdrag, konstaterar Pontus Eklöf. Han noterar en ökad efterfrågan på Transabs tjänster och tror att den goda utvecklingen kommer att bestå.

– Vi har för avsikt att bredda oss geografiskt. Vi ser hela tiden nya spännande utmaningar framför oss och vill alltid ligga i branschens framkant.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ 40 Transab | Box 3181 | 550 03 Jönköping | T 036-35 10 05 | V 036-35 10 00 | F 036-35 10 29 | pontus.eklof@transab.se | transab.se
Med fem decennier i branschen

Ett viktigt nav för effektiva och miljövänliga transportflöden

Genom samarbete mellan olika transportslag går det att uppnå mycket miljövänliga transporter. Kombinationen av lastbilar på korta avstånd och järnvägstransporter på längre distanser skapar fördelar inte bara för klimatet, utan också genom minskat slitage på människor, vägar och utrustning. Nässjö Kombiterminal är i sammanhanget en av landets största operatörer för intermodala transporter och erbjuder helt gröna korridorer från Nässjö och Jönköping till en mängd olika destinationer.

Nässjö Kombiterminal AB är ett viktigt nav i Sveriges transportkedja. Med ett strategiskt läge i Sverige och Norden når man 70 procent av Sveriges befolkning inom fyra timmar. Vi träffar Mattias Östergren som är verksamhetschef i bolaget, vilket startades för 20 år sedan och som idag innefattar terminaler i både Nässjö och Jönköping, varav den förstnämnda har en yta av 100 000 kvadratmeter. Mattias berättar att Nässjö Kombiterminal är ett dotterbolag till Transab, en koncern som arbetar med

entreprenad, bygg och anläggning samt logistik.

– För oss handlar mycket om att kundanpassa transportlösningar och effektivisera flöden. Att spara tid, pengar och miljö är vår styrka. Kvalitet och erfarenhet är väldigt viktiga komponenter när man är en del av en process och ett transportförlopp, säger Mattias Östergren.

Hög kapacitet

Nässjö Kombiterminal ligger således i framkant när det handlar om intermodala transportlösningar. På terminalerna i Nässjö och Jönköping lossas och lastas gods från eller till en lastbil eller ett tåg.

Cirka

exempelvis trailers, containrar eller växelflak, ankommer eller avgår varje dag. Härutöver står Nässjö Kombiterminal även för växlingstjänster med eget lok.

– Ett tåg ersätter upp till 44 lastbilar per transport enkel väg, vilket gör att det kan vara många olika kunder som köper platser på tåget varje dag. Här hjälper vi till att hitta effektiva lösningar och ser till att lasten transporteras vidare på rätt sätt. Detta måste fungera optimalt, inte minst för stora kunder med omfattande volymer, poängterar Mattias. Han beskriver Nässjö Kombiterminal som en lastningshub där de även kan

erbjuda lagring av gods. Lagringen varierar mycket men mellan 500 och 1 500 enheter lagras dagligen. – Här i Nässjö kan vi ta emot ankommande fullgodståg på upp till 730 meter i längd och bara under 2023 lastades cirka 71 000 enheter för tågtransporter. Det gör oss till en av landets största operatörer för intermodala transporter, upplyser Mattias Östergren och tillägger att de till sin hjälp har, utöver det egna loket, fem containertruckar på 90 ton, en terminaltraktor för rangering av trailers, samt en hjullastare på 35 ton.

Gröna korridorer

Mattias Östergren påpekar att transportbranschen inte behöver vänta på att utvecklingen ska medföra miljövänligare transporter, utan att det i stället går att använda befintlig infrastruktur och teknik, och omgående få positiva miljöeffekter. Nässjö Kombiterminal jobbar idag med ett tiotal destinationer, bland andra

Göteborg, Umeå, Luleå, Sundsvall samt Duisburg i Tyskland. Härtill kommer Green Cargos nätverk från Haparanda i norr till Trelleborg i söder.

– Vi erbjuder helt gröna korridorer från både Nässjö och Jönköping, vilket innebär att vi kör den sista sträckan till en slutkund med el- eller gasdrivna bilar. Det råder ett allt större fokus på miljö och hållbarhet i hela transportsektorn, och idag finns både viljan och en ökad medvetenhet hos företagen om hur stora volymer järnvägar kan ta, och hur snabbt och smidigt det kan gå om man hittar rätt upplägg. Det har gjort att järnvägstransporterna ökat markant under senare år, det är en trend vi hoppas ska hålla i sig. Lastbilar lär alltid bli nödvändiga när det kommer till slutsträckan men vill man som företag sänka sina transportutsläpp med upp till 99 procent är tågtransporter ett givet val, avrundar Mattias Östergren.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

41 REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ Nässjö Kombiterminal AB Terminalgatan 13, 571 34 Nässjö Jönköping Kombiterminal Solåsvägen, 553 02 Jönköping www.transab.se/nkab
320 enheter, bestående av

De sätter rätt färg på tillvaron

Sherwin-Williams är mer än bara en färgleverantör. På Sherwin-Williams använder de sig av den senaste tekniken för att ta fram kundanpassade ytbehandlingslösningar och kulörer som är både mer effektiva och mer hållbara än någonsin. Samtidigt är Sherwin-Williams en lokal partner som förser sina kunder med leveransservice som är både snabb, smidig och pålitlig.

Sherwin-Williams är ett amerikanskt bolag med rötter sedan 1866, och som sedan dess har specialiserat sig på att tillverka, sälja och distribuera olika ytbehandlingsprodukter. Företaget har en passion för innovation och har en bred teknisk expertis vad gäller framtagandet av ytbehandlingsalternativ baserade på gällande regulatoriska krav samt kundernas specifika behov. 65 000 anställda sysselsätts i totalt 110 länder. Till Sverige kom bolaget 2010 i och med ett uppköp av Becker Acroma AB. Idag finns två svenska produktionsanläggningar, en i Märsta utanför Stockholm och en i småländska Bellö. I Vaggeryd finns en mindre enhet som servar kunder i närområdet, och härtill kommer det svenska centrallagret i Nässjö där vi träffar platschefen Johan Wede.

– Härifrån distribuerar vi till marknaderna i både Sverige och övriga Europa. Allt som tillverkas i Märsta och Bellö levereras dagligen hit till Nässjö där vi har en lageryta på 14 000 kvadratmeter. Det rör sig om allt från 5-litersburkar till förpackningar om tusen liter som vi sedan distribuerar via dagliga transporter. Det brukar röra sig om cirka 110 000 liter per dag, upplyser Johan Wede.

Hållbara produkter

Sherwin-Williams erbjuder inte enbart våtfärg utan också färg i pulverform. Precis som med vanlig färg kan pulver erbjuda en

imponerande palett av färger som påförs via elektrostatisk applicering. Olika ytbehandlingsteknologier spelar alltså en nyckelroll i Sherwin-Williams strategi. Företaget utforskar ständigt nya teknologier och skräddarsydda lösningar, vilka inkluderar både vattenburna färger och lacker som hundra procent UV-härdande och lösningsmedelsburna produkter – allt för att möta kundernas behov och marknadens ökade krav på effektivitet och hållbarhet.

Säkra och snabba leveranser Med ett återförsäljarnät som sträcker sig

VÄXTBASERAD YTBEHANDLING FÖR TRÄ

från Skellefteå i norr till Malmö i söder kan Sherwin-WIlliams förse hela Sverige med sitt breda utbud av ytbehandlingsprodukter. En viktig del i erbjudandet är säkra och snabba leveranser. Centrallagret i Nässjö, som sysselsätter 33 anställda, hyser även funktioner som ordermottagning, support samt inköp av råvaror och emballage till de svenska fabrikerna. Här finns också en avdelning som styr och bevakar lagernivåerna. – Vi har en ständig vilja i hela bolaget om att hela tiden fortsätta utvecklas och bredda vårt produktsortiment. Vår stående ambition är att vara Center of Excellence inom lagerhållning av Sherwin-Williams produkter. I det avseendet känner vi att vi står väl rustade för inför framtiden, säger Johan Wede.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson & Andreas Ziegler

REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ 42
| Industrigatan
Arlandastad | Sweden Phone +46
261 00 | sweden.marketing@sherwin.com | wood.sherwin.eu
Låt oss tillsammans skapa en bättre miljö för dig, dina kunder och för planeten. Mer information hittar du på www.plantbased-woodcoatings.com Sherwin-Williams Sweden AB
5 | SE-195 60
(0)381
som lastar färg för
Lyfthjälpmedel för operatörerna vid hantering av tunga färgburkar. Välfyllt lager av färg i väntan på leverans till kunder.
Lastbil
leverans.

Hyvleri och bygghandel i perfekt symbios

I Bloms Trä driver de dels ett modernt hyvleri, dels en komplett bygghandel med ett stort virkeslager. Från Kvistorp, strax utanför Nässjö, servar det anrika familjeföretaget kunder på det hela småländska höglandet med kvalitativt virke och prisvärt byggmaterial.

Bloms Trä har anor ända sedan 1940-taldet då företaget startades. Verksamheten, som utgår från Kvistorp strax utanför Nässjö, är ett familjeföretag i tredje generationen som ägs av Magnus Blom och där tio anställda jobbar under ledning av VD:n Peter Grahn. Han berättar att firman startades som ett traditionellt sågverk, en del av verksamheten som var aktiv ända till

2017. Idag utgörs den av ett toppmodernt hyvleri samt en komplett bygghandel.

– Till vårt hyvleri köper vi in råvara som vi sedan förädlar samt lagerhåller i vårt omfattande virkesförråd. Det rör sig till exempel om ytterpanel, konstruktionsvirke och råspont, men även produkter i specialdimensioner utifrån våra kunders önskemål, upplyser Peter Grahn och tillägger att de också levererar varor och hyvlade produkter till bygghandlare och hustillverkare, liksom till exempelvis takstolstillverkare och emballageindustrin.

Komplett bygghandel

Sedan ungefär fem år tillbaka innefattar Bloms Trä även en komplett bygghandel dit både privatpersoner och professionella hantverkare vänder sig. Här finns, som de säger, allt från grund till tak i form av allt från virke och skivmaterial till dörrar, fönster och infästningar. Här finner vi

också verktyg och en mängd olika tillbehör.

– Bygghandeln utgör ett perfekt komplement till hyvleriet. Det geografiska läget är dessutom utmärkt, och tack vare vårt

eget hyvleri kan vi alltid snabbt ta fram de produkter kunderna saknar. Det är förstås en fördel för både oss och kunderna eftersom vi kan fokusera våra resurser där behovet är som störst. Vårt stora lager gör

oss konkurrenskraftiga, konstaterar Peter Grahn.

Personliga relationer

Bloms Trä verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela det småländska höglandet och Jönköpings län. – Vi har ett komplett sortiment av hög kvalitet och företräder en bra prisbild.

Våra kunder värdesätter också vår flexibilitet, vår höga servicenivå och de personliga relationer vi har utvecklat med våra kunder. Det är därför många väljer att återkomma till oss, menar Peter Grahn som tror på en fortsatt god utveckling för Bloms Trä.

– Det handlar mycket om att vi behöver fortsätta utveckla verksamheten och anpassa oss efter vad marknaden efterfrågar. Då kommer vi fortsätta växa.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En ledande aktör inom el, mekanik och energi

Elajo är en av Sveriges ledande affärspartner inom el, mekanik och energi. Här kombineras det lilla företagets flexibilitet med det stora bolagets muskler, vilket bland annat formar ett koncept med fokus på energieffektivisering. På Elajo tar man ett helhetsansvar kring allt från planering till driftsättning och efterkontroller.

Elajo vill skapa trygga lösningar som skapar en enklare vardag – idag och i framtiden. Det är utgångspunkten i en verksamhet som sedan starten 1958 har utvecklats till ett av landets ledande el-, mekanik- och energiföretag. Elajo sysselsätter cirka 850 personer på 36 orter i Sverige, vilka på ett utmärkande sätt representerar bolagets koncept. Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB och tre dotterbolag som vart och ett representerar organisationens affärsområden; El & Energiteknik, Säkerhet samt Mekanik.

Martin Rambrandt är avdelningschef för etableringarna i Nässjö, Eksjö och Aneby kommun med sammanlagt ett 40-tal anställda, och är verksam inom el och ener-

giteknik samt säkerhet.

– Inom elområdet jobbar vi med allt från traditionella installationer, service och underhåll till solenergi och industriautomation. Beträffande säkerhetslösningar utför vi installationer av exempelvis brandlarm, inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning, men också underhåll och service av dessa, upplyser Martin Rambrandt.

System One

Martin framhåller i sammanhanget den digitala plattformen System One som är ett överordnat styrsystem framtaget av Elajo. System One samlar brandlarm, kameraövervakning, inbrottslarm och passersystem tillsammans med styrning av inomhusklimat och energiåtgång i en fastighet. – Det här är ett unikt system eftersom det samlar befintlig apparatur med nya installationer i en och samma plattform. Användaren behöver med andra ord bara en enda inloggning för att kunna följa och övervaka alla funktioner i en och samma bild, förklarar Martin Rambrandt.

Energieffektivisering

En av Elajos främsta styrkor är att man

kombinerar det stora företaget med det lilla företagets närhet. Den starka bredden tilltalar en bred kundkrets bestående av såväl privatpersoner som företag och kommuner, som genom sitt samarbete med Elajo kan få hjälp med tjänster kring allt från elinstallationer, automation, tele-, data-, kyl- och värmeinstallationer till energiutredningar, analyser och kostnadskalkyler.

– Vi har precis avslutat en om- och tillbyggnation av Polisens kontaktcenter i Nässjö där vi utförde installationer tillsammans med Brantås Bygg. Just nu blir det annars en hel del service- och underhållsinsatser för industrin och kommunen, berättar Martin.

Ett arbetsområde som röner allt större uppmärksamhet och där fler och fler efterfrågar flexibla och kostnadseffektiva lösningar är energieffektivisering. Här kan Elajos energiingenjörer analysera och kartlägga onödiga energikostnader och presentera såväl moderna som smarta lösningar. Dessa är både kostnadseffektiva och gör en väsentlig skillnad för miljön. Det kan till exempel handla om att åstadkomma energibesparingar i mindre installationer av en värmeväxlare till stora och omfattande åtgärder kring fjärrvärmeanläggningar.

En viktig del i arbetet är att identifiera problem och energiförluster i befintliga anläggningar.

Gillar utmaningar I Elajo gillar de att utmana och bli utmanade.

– Vår stående ambition är att ligga i framkant och driva en hållbar utveckling med hjälp av innovativa och kundanpassade tekniklösningar. Det gör vi genom att främja ett nära och närvarande ledarskap, starka värdegrunder, ett stort engagemang,

För framtidens

Nässjö, Aneby & Eksjö

Vi finns där du finns, för att skapa smarta lösningar.

Idag och i framtiden.

förtroende, öppenhet och utveckling, framhåller Martin Rambrandt.

Han berättar att Elajo är certifierat enligt Great Place to Work, vilket innebär att företaget erhåller höga betyg när det kommer till bland annat trivsel och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.

Martin Rambrant avslöjar avslutningsvis att Elajo i Nässjö i början av juni kommer att flytta till nya lokaler i anslutning till Almenäsområdet.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

43 REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ
0380-240 76 • info@bloms-tra.com • www.bloms-tra.com  Instagram @bloms_tra_byggvaror_hyvleri

En uppskattad servicepartner för Höglandets industrier

På det småländska höglandet har företagen en både pålitlig och påhittig samarbetspartner i Hulu Alltjänst. Bolaget utför service, underhåll och reparationer för regionens industrier och har genom åren för många blivit en viktig aktör som ser till att deras verksamheter flyter på och fungerar som de ska.

I småländska Hulu, ett par mil utanför Nässjö, träffar vi Stefan Sundberg, ägare av Hulu Alltjänst, i företagets ändamålsenliga lokaler. Stefan, som har fem anställda, berättar att han inledningsvis fokuserade på tillverkning av gallergrindar till släpkärror som han sedan sålde till återförsäljare i trakten. Sedan dess har han utvecklat konceptet som idag i huvudsak kretsar kring service, underhåll och reparationer för industrierna i regionen.

– Det kan handla om att laga en maskin, utföra svetsarbeten eller montera traverser,

men härutöver tillverkar vi också vagnar, bänkar och annan utrustning, upplyser

Stefan Sundberg.

Monterar traverser

Hulu Alltjänst kan också vara behjälpligt när stora maskiner ska flyttas. Företaget utför mindre snickeriarbeten, de bygger till exempel pallställ, och eftersom en av Stefans anställda är elektriker kan de även utföra elarbeten. I enstaka fall kan de också åta sig fastighetsskötsel.

– Just nu monterar vi en travers med till-

hörande svetsutsug för Nässjö Plåtprodukters nya svetsrobot. En annan travers monterar vi för QPC, Quality Powder Coating, som ska utöka sin produktionslinje, berättar Stefan.

Vågar tänka nytt

Företagets starka bredd är förstås en tydlig konkurrensfördel för Hulu Alltjänst. Stefan Sundberg nämner gärna fler.

– Vi är mycket flexibla och kan snabbt vara på plats när våra kunder behöver vår hjälp. Vi ser oss själva som mångsysslare som inte är rädda för att tänka utanför boxen och göra något annorlunda för att tillgodose våra kunders behov, säger Stefan som tror på en fortsatt god utveckling för Hulu Alltjänst.

– Vi har fullt upp. För oss handlar det om att hela tiden utveckla vår verksamhet efter vad kunderna efterfrågar. Härigenom breddar vi även vår kundkrets.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En bred problemlösare i entreprenadbranschen

Bredden är kanske det som allra mest utmärker Entreprenadbolaget i Nässjö AB – eller Entbolaget som företaget allmänt benämns. Företagets koncept sträcker sig långt bortom traditionella markentreprenader, vilket innebär att de idag jobbar med allt från snöröjning och gräsklippning till rivning och stenläggning och mycket mer.

Företagsnamnet till trots, Entreprenadbolaget i Nässjö AB jobbar med betydligt mer än bara mark- och fastighetsskötsel. Med en imponerande egen maskinpark, bestående av tre grävmaskiner, två hjullastare och två lastbilar, erbjuder de en mångfald av tjänster, inklusive markentreprenad, rivningar, snöröjning, stenläggning, gräsklippning och mer därtill. – Behoven i framför allt byggbranschen är stora, därför är det viktigt för oss att vi

har en bred portfölj av olika tjänster för att kunna möta och tillgodose dessa. Ofta verkar vi i rollen som underentreprenör åt byggföretag och kommuner i vårt upptagningsområde, vilket sträcker sig över hela det småländska höglandet och trakterna kring Jönköping, berättar Oskar Svensson, VD för Entreprenadbolaget i Nässjö.

Stabil grund

Oskar har gedigen erfarenhet av entreprenadbranschen. Efter att ha arbetat i densamma i flera år, bland annat i rollen som platschef, var steget till att starta eget inte långt. Tillsammansmed en tidigare kollega lyckades de övertyga och få med sig den erfarne företagsledaren Anders Löfgren, och visionen förvandlades snabbt till verklighet under 2021.

– Det känns verkligen stimulerande att få vara en del av något jag själv är med och skapar. Idag driver jag bolaget tillsammans med Anders och utvecklas varje dag. Med hans långa erfarenhet, vilken sträcker sig

20 år tillbaka i tiden, har vi byggt ett starkt och tryggt ledarskap som låter oss skala utifrån en stabil grund, säger Oskar Svensson som i sammanhanget förstås också vill lyfta fram personalen.

– Vi är idag ett sammansvetsat team på sex personer som alla delar samma målbild och bidrar till ett teamet växer successivt i takt med våra kunders framgångar. Trots stundande lågkonjunktur känns det både tryggt och roligt att kunna bibehålla vår tillväxt.

Komplett leverantör

Entbolaget har, delvis för kringliggande kommuners räkning, jobbat mycket med bland annat asfaltjustering och parkunderhåll. Det finns en stående ambition i bolaget om att alltid vara en komplett leverantör och kunna bistå sina kunder, oavsett behov.

– Vår styrka ligger i vår breda kompetens och förmåga till problemlösning. Genom att vi är skickliga inom olika områden,

samtidigt som vi lägger stor vikt vid allt från förberedelser till utförande och dokumentation, säkerställer vi att kundens specifikationer uppfylls och att projekten slutförs enligt plan. Mångsidigheten och vårt stora kundfokus genomsyrar alla delar av verksamheten, avrundar Oskar Svensson.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ 44 070 38 00 170 • www.facebook.com/entbolaget
0703 96 97 76
Ägaren Stefan Sundberg.

I framkant kring tryckluftsteknik

Genom decennier har Höglandets

Kompressorservice AB sålt, installerat och servat kompressorer. Arbete kring tryckluft är företagets specialitet, och här finns både kapacitet och kunnande att ta fram kompletta helhetslösningar – från idé till färdig installation och löpande drift – för varje enskilt uppdrag.

Vi träffar Malin Annerhult, VD för Höglandets Kompressorservice AB, som berättar att det var hennes far som etablerade bolaget i Nässjö i slutet av 1970-talet. Själv har hon ett förflutet i firman sedan 1992 och har således varit med under

merparten av dess många framgångsrika år. 2015 blev hon VD och fyra år senare tog hon över verksamheten, men däremellan hann de flytta till nya egna lokaler i Sörängen industriområde. Marcus Rosander är också delägare i bolaget där även Malins man, Dan Annerhult, jobbar som servicetekniker sedan tolv år tillbaka. Förutom huvudkontoret i Nässjö finns Höglandets Kompressorservice även etablerat via filialer i Hillerstorp och Ryssby utanför Ljungby.

Helhetskoncept

Höglandets Kompressorservice säljer, reparerar och servar tryckluftskompressorer, torkutrustning, filter och reningsverk samt tillhandahåller tillbehör och reservdelar

där slutkunden finns inom alla tillverkande industrier. Företaget är sedan lång tid tillbaka distributör och återförsäljare av kompressorer för Gardner Denver, ett amerikanskt premiummärke av mycket hög kvalitet. Malin Annerhult poängterar dock att de arbetar märkesoberoende när det gäller service och reparation. – Vår stående ambition är att alltid kunna vara snabbt på plats hos behövande kunder. Vi står för ett helhetskoncept – från idé till färdig installation och löpande drift – vilket även inkluderar projektledning, rörinstallationer, riskbedömningar med mera, upplyser Malin och berättar att de genom åren har byggt upp ett omfattande kontaktnät inom el, data och kyla för att säkerställa optimal drift i sina kunders anläggningar.

Energianalyser

Höglandets Kompressorservice vänder sig till bland annat kommuner och tillverkningsindustrin i framför allt Småland, där företag som Husqvarna, Hydro och IKEA i Hultsfred är några exempel på uppdragsgivare. Malin understryker att en rätt dimensionerad tryckluftskompressor är en stor tillgång, sett till såväl produktivitet som effektivitet. Med rätt underhåll minskar energiförbrukningen, vilket leder fram till en annan av Höglandets Kompressorservice AB:s specialiteter.

– Vi jobbar också med energianalyser där

vi idag vet att en tryckluftskompressors livskostnad består av 20 procent investering och underhåll, och 80 procent energikostnader. Således finns det stora besparingar att göra genom att energioptimera sin anläggning. Samtidigt gör man en stor miljöinsats, konstaterar Malin Annerhult.

Läcksökning

Höglandets Kompressorservice jobbar dessutom med läcksökning. Läckage i ett tryckluftssystem kan bli en synnerligen dyrbar historia.

– Vi bistår med förebyggande arbete, vilket leder till att våra kunder undviker onödiga kostnader. Faktum är att cirka tio procent av energiförbrukningen inom den tillverkande industrin härrör från tryckluft, påminner Malin.

Höglandets Kompressorservice utför kompletta läcksökningar med oerhört avancerad teknik som registrerar alla avvikelser. Via en databas tar de fram ett underlag för vidare åtgärder eller reparationer. Bolagets kunder kan teckna läcksökningsavtal som gör att de försäkrar sig om att deras anläggningar är i topptrim. Kunderna kan även teckna serviceavtal där Höglandets Kompressorservice servar anläggningen proaktivt.

– Vi vill vara en aktör i framkant när det gäller tryckluftstekniska lösningar och stå för produkter av hög kvalitet. Våra kunder värdesätter också vår långa erfarenhet, flera av våra medarbetare har varit med oss länge, berättar Malin Annerhult. Malin blickar framåt med tillförsikt. Efterfrågan på företagets produkter och tjänster är fortsatt hög och verksamheten växer. Efter sommaren kommer de att anställa en säljare, en ekonom och en servicetekniker i syfte att stärka teamet inför framtiden. Malin berättar avslutningsvis att Höglandets Kompressorservice nyligen deltog på den stora Underhållsmässan i Göteborg där många tog chansen att ta del av företagets breda koncept.

45 REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ HK Service framtidssäkrar din tryckluft Läcksökning Analys/mätning Försäljning Installation Riskbedömning Löpande underhåll Akutservice hkservice.se 0380-188 60 info@hkservice.se
Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Formsprutning av plast i branschens framkant

I Nässjö finner vi en sann expert när det gäller formsprutning av plast och relaterade verktyg. LC Plastic AB tillverkar prototypverktyg och specialdetaljer samt erbjuder legoproduktion av plastdetaljer i små och medelstora serier – allt med korta ledtider och till konkurrenskraftiga priser.

LC Plastic etablerades i Nässjö 2011 av Olof Franksson som också är en av bolagets delägare. Det är också Torbjörn Strömberg som idag är den som leder verksamheten framåt med hjälp av företagets sju anställda. Vi träffar honom i den ändamålsenliga anläggningen i industribyn i Norrboda där Torbjörn berättar att LC Plastic genom åren har utvecklats till

en sann expert när det gäller formsprutning av plast och relaterade verktyg.

– Vi vänder oss till tillverkningsindustrin i hela Europa där olika aktörer väljer att kontakta oss när de behöver färdigställa en funktion till en plastdetalj i ett utvecklingsskede, innan produkten i fråga lanseras. Vi står för tillverkning i första, andra och tredje ledet, och hjälper våra kunder med framtagning av ett flerfacksverktyg, upplyser Torbjörn Strömberg och tillägger att kunder även finns bland elektronikföretag och inom den medicintekniska industrin.

Brett koncept

LC Plastic tillverkar formverktyg i alla förekommande material, såsom stål och aluminium som är de vanligaste. Dessa används sedan av såväl LC Plastic som kunderna för formsprutning av termoplast. Företaget jobbar enligt ett unikt verktygssystem som innebär att de anpassar priset på verktyg och plastdetaljer efter kundens volym och kravspecifikation. LC Plastic tillverkar också special-

plastdetaljer med olika inlägg samt utför legoproduktion av plastdetaljer i små och medelstora serier.

Bolaget arbetar med alla termoplaster, inklusive kevlar, insats- och biomaterial, och är särskilt duktigt på att gjuta in insatser i objekten, till exempel gängor och elektronik. Till sitt förfogande står en modern och ändamålsenlig maskinpark bestående av ett flertal CAD/CAM-styrda

CNC-maskiner samt en mängd manuella maskiner och utrustningar. Här finns sex formsprutor med varierande låskrafter, två automatmaskiner, fyra vertikalmaskiner samt en komplett verkstad för verktygstillverkning. I kombination med korta ledtider, låga kostnader för verktyg och konkurrenskraftiga styckpriser för plastdetaljer formas ett vinnande koncept.

Tydliga satsningar

LC Plastic arbetar nära sina kunder och bistår gärna med rådgivning kring exempelvis olika material. Bland dessa finns allt från enmansföretag till stora bolag.

– Våra kunder uppskattar vår gedigna

kunskap, vår flexibilitet och långa erfarenhet, att vi står för konkurrenskraftiga priser och korta leveranstider. Genom åren har vi byggt upp ett omfattande kontaktnät i formsprutnings- och verktygsmakarbranschen som är viktigt för oss, och som förstås gynnar våra kunder i slutändan, konstaterar Torbjörn Strömberg.

Han spår en fortsatt ökande efterfrågan på företagets produkter och tjänster, vilket innebär att 2024 kommer att vara ett år för tydliga satsningar.

– Vi kommer att behöva utöka maskinparken med 30 procent för att kunna öka vår produktion till de nivåer vi önskar. Vi kommer också att nyanställa personal som vill vara med på vår framgångsresa.

REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ 46
92 71
Ring oss: 0763-96
Besök oss: www.lcplastic.se
Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Torbjörn och Jack Strömberg.

En pigg uppstickare bland Höglandets elinstallatörer

När köpcentret på A6 i Jönköping skulle byta belysning till LED-lampor var det Nässjöföretaget Stengårds El som kontaktades. Trots att företaget är ungt har det på relativt kort tid byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, inte minst tack vare den långa erfarenhet och starka bredd de representerar. Stengårds El jobbar med både små och stora elinstallationer för såväl företag som privatpersoner på det småländska höglandet.

Stengårds El Höglandet AB startades i Nässjö 2020. Anläggningen med kontor och verkstad ligger cirka två mil utanför centralorten och hyser fyra anställda under ledning av Emil Skans Thörn med 16 år bakom sig i branschen.

– Vi brukar säga att vi gör allt inom el –från insatser i samband med nybyggnation och renoveringar till reparationer och serviceinsatser. Vi vänder oss således till både privatpersoner och företag på hela det småländska höglandet, där många byggföretag anlitar oss i rollen som underentreprenör, upplyser Emil.

Stora projekt

Fastighetsägare är andra vanliga uppdragsgivare för Stengårds El. Det kan handla om insatser i såväl privata villor som flerfamiljshus.

– Just nu jobbar vi med ett större projekt för Jp Villan i Tranås där vi installerar all el till elva lägenheter i två huskroppar. Allt ska vara klart till inflyttningen den 1 april. I höstas bytte vi ut all befintlig belysning till LED-lampor i gångstråk och på parkeringsplatser på köpcentret A6 i Jönköping, berättar Emil Skans Thörn.

Personlig service

Stengårds El har på kort tid byggt upp ett mycket gott rykte i regionen. Den personliga service de erbjuder tror Emil Skans Thörn är en starkt bidragande orsak till framgångarna.

– När vi jobbar i privata hem gör vi det som om det vore vårt eget. Vi lämnar inte från oss något som inte är färdigt och som vi inte är hundra procent nöjda med. Det ska dessutom vara rent och snyggt när vi lämnar arbetsplatsen, understryker Emil. Han tror på en fortsatt god utveckling för Stengårds El.

– Det handlar om att fortsätta leverera god service och insatser av hög kvalitet. Då väljer kunderna att återkomma till oss.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Funktionella möbler för mer trivsamma

arbetsplatser

Allt fler inser vikten av trivsamma och funktionella arbetsplatser. Trenden är tydlig i ett företag som LANAB som designar, tillverkar och säljer prisvärda kontorsmöbler. Den starka bredden gör att LANAB med sina lösningar kan möblera hela kontorslokaler och härigenom bidra till attraktiva arbetsmiljöer.

LANAB startades i Nässjö 1990 och är sedan sju år tillbaka en del av företagsgruppen INEV med säte i Jönköping. Verksamheten utgår alltjämt från Nässjö där 27 anställda jobbar under ledning av VD:n Andreas Gustafsson. Vi träffar honom i de ändamålsenliga lokalerna där han berättar att LANAB både designar, tillverkar och säljer prisvärda svenska kontorsmöbler.

– Grunden i vår verksamhet är ergonomiska och funktionella kontorsmöbler av högsta kvalitet. Under senare tid har vi jobbat hårt med att utveckla och uppdatera vårt varumärke för att stärka och förtydliga vårt erbjudande till marknaden, berättar Andreas.

Inreder hela arbetsplatser

LANAB tillverkar inte bara stolar utan i princip alla typer av möbler som kan finnas på en arbetsplats. Det kan handla om höj- och sänkbara skrivbord, förvaringslösningar som bokhyllor, hurtsar och skåp, ljudabsorbenter, golv- och bordsskärmar.

– Vi kan inreda hela arbetsplatsen, inklusive mötes- och konferensrum. Våra produkter saluförs via flera olika aktörer i återförsäljarledet, till exempel kontorsfackhandeln, inredare, distans- och e-handel, ergonomer och arkitekter i hela Sverige, upplyser Andreas Gustafsson.

Arbetsglädjen i fokus Andreas nämner att arbetsglädje är ett

viktigt begrepp i LANAB. Det gäller inte bara den egna arbetsplatsen, utan också de produkter de levererar. – Det ska vara roligt att arbeta både hos oss och med oss. Tillsammans med våra kunder skapar och formar vi attraktiva arbetsplatser, säger Andreas.

Han framhåller också att LANAB jobbar med korta ledtider. Deras produkter är närproducerade, ska hålla länge och omfattas av trygga garantier. Det är

konkurrensfördelar som kunderna både värdesätter och uppskattar, och som i mångt och mycket har lagt grunden till LANAB:s framgångar. Andreas Gustafsson tror att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig.

– Vår stående ambition är att växa tillsammans med våra kunder. Vi vill förstås ta fler marknadsandelar och jag tror att vi har alla förutsättningar att lyckas.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

47 REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ 0703 91 41 11 • Emil@stengardel.se +46 (0)380-31 11 01 | lanab.com | @lanab_group
Theo Jansson, Emil Skans Thörn och Ludvig Korpegård.

Fullt upp för heltäckande aktör i golvbranschen

Heltäckande i golvbranschen.

Det är en såväl slagkraftig som beskrivande slogan om verksamheten i Nässjö Golv AB. Företaget är en specialist på badrumsrenoveringar men åtar sig härutöver alla typer av golventreprenader. Här jobbar de med kvalitet och noggrannhet i ständigt fokus, en filosofi som präglat företaget i mer än 50 år.

Det är bröderna Andreas Johansson och Niclas Rehn som driver Nässjö Golv AB, ett företag som deras föräldrar startade och som de således mer eller mindre har vuxit upp i. De började som lärlingar under 80- och 90-talet och tog över verksamheten 2011. Idag driver de den med sina sex anställda och i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Nässjös och Eksjös kommuner.

Vi träffar Andreas och Niclas i företagets lokaler i centrala Nässjö.

– Vi rycker in i samband med både nybyggnation och renovering och servar både privatpersoner, företag och fastighetsägare. Vi har genom åren utvecklat

goda samarbeten med företag som Byggnadsfirma Lundberg & Carlsson och Larni Bygg, berättar Andreas Johansson.

Helhetsansvar

Nässjö Golv har specialiserats kring badrumsrenoveringar och andra totalentreprenader avseende badrum och andra våtutrymmen. De jobbar med kakel och klinker, golv- och väggmattor, men härutöver åtar de sig också alla möjliga golvbeläggningar, såsom trägolv, heltäckningsmattor och vinylgolv. Nässjö Golv tar ett helhetsansvar, ibland tillsammans med andra lokala hantverkare, till exempel rörmokare och elektriker. Privatpersoner kan med fördel använda sig av ROT-avdraget.

Nässjö Golv AB har förstås alla nödvändiga behörigheter för de arbeten de utför. De jobbar till exempel enligt Byggkeramikrådets branschregler. Niclas lyfter

också fram vikten av att det ska vara städat och snyggt efter avslutat jobb, något som inte alltid är en självklarhet bland andra aktörer i branschen.

Komplett butik

Verksamheten omfattar också en egen butik där de bland annat kan erbjuda ett omfattande sortiment av mattor och badrumsinredning, kakel och klinker. I sortimentet ingår även duschar, blandare, toalettstolar med mera. Nässjö Golv är återförsäljare för välkända Ifö, Alterna och INR.

– Nyligen har vi också börjat sälja både inomhus- och utomhusfärg. Vi är återförsäljare för Caparol och kan erbjuda ett mycket brett utbud av deras sortiment.

Butiken rymmer dessutom vårt eget showroom där våra kunder kan finna idéer och inspiration kring olika inredningslösningar, berättar Niclas Rehn.

Kunskap och erfarenhet

Just nu jobbar Niclas, Andreas och deras kollegor med ett projekt som innebär läggning av 500 kvadratmeter plastmatta i en kontorslokal med tillhörande personalutrymmen för Wibe Stegar i Nässjö. Uppdraget är bara ett av många som väntar för ett företag som genom åren har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen.

– Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet, vår stora kunskap och att vi står för personlig service, säger Andreas Johansson och Niclas Rehn som har tydliga ambitioner inför framtiden.

– Vi tror på ökad omsättning, inte minst tack vare vår satsning på färg. Samtidigt är det förstås viktigt att vi bibehåller vår höga servicenivå och värnar om befintliga kunder.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Ljuddämpande produkter för både öron och ögon

Buller på arbetsplatsen sänker produktiviteten. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Nässjöföretaget Nila Akustikfiber som, utöver stoppningsmaterial till möbler, även tillverkar ljudabsorberande produkter. Riktigt populära är företagets ljuddämpande tavlor som kunden kan få med valfritt motiv.

Det är Andreas Johansson som driver Nässjöföretaget Nila Akustikfiber tillsammans med sina föräldrar, och det var de sistnämnda som startade företaget 1987. Andreas har ett förflutet i detsamma sedan 1992 då verksamheten flyttade från Norrboda till större lokaler i Nässjö, närmare bestämt i Södergårdens industriområde. Han blev delägare 2005 och innehar VD-rollen sedan två år tillbaka. Andreas berättar att judabsorberande produkter har blivit något av företagets specialitet, men att det är stoppningsmaterial till

möbler som länge var den huvudsakliga affärsidén.

– Det kan till exempel handla om prydnadskuddar eller ryggkuddar för soffor och fåtöljer, vilka vi sedan skickar till möbeltillverkarna. Vi har alltid arbetat med polyesterfiber och noterade att det var ett bra ljuddämpande material. Där föddes idén om att bredda vårt koncept, berättar Andreas Johansson.

Ljuddämpande tavlor

Nila Akustikfiber började jobba med ljuddämpande akustik 2007 och har med tiden utvecklat den delen av verksamheten väsentligt. Idag tillverkar de exempelvis undertak, bords- och golvskärmar, men också ljudabsorberande tavlor som med andra ord inte bara minskar buller på arbetsplatser utan också gör kontoret eller konferenslokalen snyggare och mer trivsam.

Kundanpassade produkter

I Nila Akustikfiber, som jobbar med hundra procent återvunnet material, finns en stor miljömedvetenhet hos alla individer. Företaget vänder sig till kunder i

– Vi kan erbjuda tavlor med en mängd olika motiv från vår egen bildbank, men kunden kan också själv lämna en bild som vi sedan gör en tavla av. Vi har tagit fram ett standardsortiment men kan även jobba med specialmått på upp till 120 gånger 240 centimeter, upplyser Andreas.

hela Sverige, inte minst katalogföretag med Norden som marknad. Nila Akustikfiber säljer även direkt företag som vill dämpa ljudnivåerna i sina lokaler.

– Vi är väldigt flexibla och kan ta fram anpassade lösningar för alla behov.

Kunden har alla möjligheter att anpassa sina produkter utifrån mått, motiv, tyger, färger och så vidare. Många väljer också

att trycka sina logotyper på tavlor och skärmar, säger Andreas Johansson som ser en ökande efterfrågan på just ljuddämpande produkter.

– Allt fler värdesätter en god arbetsmiljö. För oss gäller det att hänga med och utveckla vårt koncept utifrån vad kunderna efterfrågar.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - NÄSSJÖ 48 Tel: 0380 55 49 40 nila@nila.se www.nila.se
VD Andreas Johansson. Angie och Ninette.

En helhetspartner inom el, mekanik och energi

Elajo är bolaget som i många avseenden kombinerar det lilla företagets flexibilitet och lokala förankring med storföretagets resurser. Det har byggt en av Sveriges ledande affärspartner inom el, mekanik och energi – ett koncept som innefattar helhetslösningar kring allt från planering till driftsättning.

Elajo startades redan 1958 och har sedan dess utvecklats till en av landets ledande

aktörer inom el, mekanik och energi. Idag sysselsätter bolaget 850 personer på 36 orter i Sverige. En av dessa är småländska Sävsjö där vi träffar platschefen Pierre Svensson som berättar att Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB och tre dotterbolag som vart och ett representerar organisationens affärsområden; El & Energiteknik, Säkerhet samt Mekanik. – Vår stående ambition är att skapa trygga lösningar som formar en enklare vardag för våra kunder – såväl idag som i framtiden. Med vår breda kompetens kan

vi stå för effektiva helhetslösningar där vi tar hand om allt från ritning till färdig produkt, säger Pierre Svensson.

Skräddarsydda lösningar

Han lyfter bland annat fram området energieffektivisering där Elajo ligger i framkant. Här kan företaget till exempel integrera system för smart elkontroll och produktionsstyrning i form av skräddarsydda lösningar, anpassade efter varje kunds specifika behov.

För framtidens

Tranås

smarta lösningar. Sävsjö

Elajos breda koncept kretsar även kring säkerhet, där deras engagemang sträcker sig bortom tekniska lösningar, men även inkluderar integrerade system för inbrottsskydd och övervakning. – Även här handlar det om helhetslösningar för fastigheter som i allt väsentligt gör det enklare för kunder och fastighetsägare att hantera säkerheten på ett effektivt sätt, poängterar Pierre.

Personalen i fokus

Pierre Svensson arbetade tidigare som elektriker. Han valde att lämna ett litet företag för att utforska nya möjligheter på ett storföretag som Elajo. Det är ett beslut han aldrig har ångrat och han har fått vara med när Elajo under senare år har vuxit exponentiellt. Från att ha åtagit sig små lokala projekt betjänar de idag industrier över hela landet. Pierre vill i sammanhanget lyfta fram personalen som en av bolagets absolut främsta framgångsfaktorer.

– Vi har under senare år lagt ett ännu större fokus på utveckling av personalen, vilket också gjort att Elajo på många sätt

har fungerat som en magnet för talanger. I företaget finns en kultur som gör att vi prioriterar personalens utveckling, här finns en tydlig ambition om att lyfta varje individ, vilket är en av förklaringarna till att vår personalstyrka här i Sävsjö också har vuxit markant. Alla jobbar för samarbete och tillväxt, framhåller Pierre Svensson.

Samarbete föder framgång

Trots att Elajo är en stor aktör på marknaden strävar de i Sävsjö efter att behålla närheten till sina kunder och samarbeta med lokala företag. Med ett starkt fokus på kundnöjdhet och personliga kundrelationer är Elajo mångas självklara val när det kommer till uppdrag inom el- och energiteknik, säkerhet och mekanik. – Vi blickar framåt och vill fortsätta utveckla vårt koncept och anpassa det efter vad marknaden efterfrågar. Vi samarbetar med andra avdelningar inom Elajo, vilket garanterar hög kvalitet i alla led, och vi är också öppna för nya samarbeten. På så sätt stärker vi vår närvaro här i Sävsjö med omnejd, avrundar Pierre Svensson.

Vi finns där du finns, för att skapa smarta lösningar.

Idag och i framtiden.

Kontakta oss på 0382-10101

49 REGION JÖNKÖPING - SÄVSJÖ
framtidens skapa
Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson

Vida vill bidra till en mer

Vida-koncernen är sedan länge känd som en ledande förädlare av skogsråvara. Bolagets verksamheter spänner brett över tillverkning av konstruktionsvirke, emballage-, strö- och pelletstillverkning, biobränsle och hustillverkning, men i Vida ser de sig själva som mer än bara ett vinstdrivande bolag.

– Vi är en förvaltare av naturens gåvor och en banbrytare för en grönare framtid. Vi strävar efter att skapa en värld där hållbarhet och innovation går hand i hand, säger Marcus Jonsson, VD för Vida Vrigstad AB.

Vida är en global leverantör av förädlade skogsprodukter. 1 600 anställda på 24 produktionsanläggningar, varav tolv sågverk, företräder bolagets breda koncept. Det kretsar i huvudsak kring tillverkning av konstruktionsvirke, vilket via försäljningsbolaget Vida Wood distribueras till beställare över stora delar av världen. Härutöver innefattar verksamheten även emballagetillverkning, ströoch pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.

Förvaltare och banbrytare

En av Vidas etableringar är Vida Vrigstad med säte i Sävsjö kommun. Där träffar vi bolagets VD Marcus Jonsson som menar att läget i Vrigstad är utmärkt med tanke på att flera av Vidas sågverk finns i regi-

onen. Samarbetet dem emellan främjar arbetet kring vidareförädling av skogsprodukter som för Vida Vrigstads del innebär produktion av råspontsluckor för hustak.

Här arbetar ett 20-tal engagerade medarbetare under Marcus ledning. För honom handlar det dock inte bara om att leda

en vinstdrivande verksamhet, utan också om att vara med och forma en framtid som är både hållbar och inspirerande för kommande generationer.

– Vi ser oss inte bara som ett företag, utan som förvaltare av naturens gåvor och en banbrytare för en grönare framtid. Vår

vision sträcker sig bortom bara ekonomiska vinster; vi strävar efter att skapa en värld där hållbarhet och innovation går hand i hand, säger Marcus Jonsson.

Investeringar som gör skillnad Genom att integrera modern tekno-

logi och hållbara metoder i varje aspekt av verksamheten, strävar Vida efter att minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar byggindustri.

– Vi investerar inte bara i nya maskiner och utrustning, utan även i forskning och utveckling av nya material och processer

REGION JÖNKÖPING - SÄVSJÖ 50

mer hållbar byggindustri

som minskar vårt koldioxidavtryck, säger Marcus Jonsson.

Hållbarhet handlar dock, betonar han, inte bara om att skydda miljön, utan också om att främja socialt ansvarstagande och ekonomisk inkludering.

– Vi är fast beslutna att skapa en arbetsmiljö där alla våra anställda trivs och känner sig respekterade och värderade.

Genom att investera i utbildning och utveckling av våra medarbetare vill vi skapa en arbetskultur som främjar mångfald och inkludering.

För Marcus är Vida Vrigstad AB en plats för innovation och gemenskap. För honom handlar ledarskap inte bara om att styra ett företag, utan också om att inspirera och motivera andra att nå sin fulla potential.

– Min filosofi är att allt är möjligt att genomföra om man bara håller fast vid sina ambitioner och målbilder. Vår vilja att alltid omge oss med rätt människor har varit en nyckel till våra framgångar, konstaterar Marcus Jonsson.

Tydliga visioner

Med sikte på framtiden satsar Vida-koncernen också på att bli en ledande aktör avseende digitalisering och innovation inom byggindustrin.

– Vi tror att digitalisering och automatisering kommer att revolutionera hur vi bygger och konsumerar bostäder och infrastruktur. Genom att investera i nya teknologier och partnerskap strävar vi efter att vara i framkant av denna förändring och på så sätt vara med och forma framtidens byggindustri. Vi tror att vi genom att arbeta tillsammans med våra kunder, partners och samhället i stort kan skapa en värld som är både välbyggd och hållbar. Det är vår vision för framtiden, och vi är fast beslutna att göra den till verklighet, säger Marcus Jonsson.

Intervju: Lukas Fernholm Text: Örjan Persson

Komplett leverantör av trävaror till svensk bygghandel

51 REGION JÖNKÖPING - SÄVSJÖ

Stolt förvaltare av de svenska snustraditionerna

Snuset har långa traditioner i Sverige, och småländska Sävsjö är en av de platser som förvaltar dem. Härifrån utgår verksamheten i Skruf Snus där de hela tiden har örat mor marken.

– Vi vet att snusvanorna förändras. För oss är det viktigt att vi lyssnar på vad konsumenterna efterfrågar och anpassar vårt utbud därefter, säger Steven Cabus, fabrikschef på Skruf Snus produktionsanläggning i Sävsjö.

Skruf Snus, grundat 2002 av Jonas Engwall och Adam Gillberg, har utvecklats till en tongivande aktör i den svenska, traditionstyngda snusindustrin. Med huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggning i småländska Sävsjö företräder bolaget ett omfattande sortiment av högkvalitativa snusprodukter, anpassat efter olika preferenser och smaker. Från traditionella varianter som Original och White Portion till mer nyskapande,

tobaksfria alternativ, företräder Skruf Snus ett utbud som tillfredsställer en mångfald av konsumentbehov.

Noggrann process

I Sävsjö träffar vi fabrikschefen Steven Cabus som berättar att tillverkningsprocessen präglas av modern teknologi och en hög automatiseringsgrad i syfte att garantera kvalitet och konsistens.

– Det är viktigt att vi har full koll på allt från tobaksblandning och tillsatt vatten till produkternas förpackningar. Vi jobbar med både precision och noggrannhet för att säkerställa en enhetlig produktupplevelse, betonar Steven. Han berättar att kvalitet och renhet är grundläggande för Skruf Snus. Noga utvalda tobakssorter och ingredienser används för att säkerställa att deras produkter lever upp till höga standarder och erbjuder överlägsna smakupplevelser. – Vi investerar kontinuerligt i teknisk innovation för att förbättra produktionen och kunna utveckla nya produkter. Vi vet

att snusvanorna förändras. För oss är det viktigt att vi lyssnar på vad konsumenterna efterfrågar och anpassar vårt utbud därefter.

Tydliga värdegrunder Med fler än 300 anställda med drygt 20 olika nationaliteter är Skruf Snus Nordens näst största snustillverkare. – Eftersom vi vill främja en kultur av innovation och samarbete arrangerar vi regelbundna möten och utbildningar för vår personal. Här råder en öppenhet för nya idéer och en ständig strävan efter förbättringar. Det avspeglas förstås i våra produkter, menar Steven Cabus. Företaget värnar också om sina anställdas hälsa och välbefinnande genom olika initiativ på arbetsplatsen där också säkerhet är en tydlig prioritet. Genom omfattande säkerhetsåtgärder har de skapat en trygg produktionsmiljö för företagets anställda.

En annan viktig del av Skruf Snus verksamhet är hållbarhet och miljöansvar. Genom att minska energiförbrukningen, hantera avfall och alltid överväga miljövänliga alternativ i produktionen vill de dra sitt strå till stacken för en mer hållbar framtid.

Vann pris

Steven Cabus blickar framåt och tror på en fortsatt växande efterfrågan på företagets produkter. Han konstaterar att deras produkter säljs främst i Skandinavien, men att de under senare år även har börjat attrahera internationella marknader. Förra året vann Skruf Snus utmärkelsen Årets Livsmedelsexportör. Bakom priset står Livsmedelsföretagen och Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

– I en bransch präglad av förändring och utveckling ska vi fortsätta vara en banbrytare, introducera nya produkter och sätta standarden för kvalitet och innovation. Vårt innovativa tankesätt har bidragit till att forma snusindustrin, avrundar Steven Cabus.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - SÄVSJÖ 52

För ett välmående näringsliv i Vetlanda

NUVAB är en oumbärlig resurs för företag i Vetlanda. Verksamhetens syfte är att stärka, stödja och utveckla näringslivet i och runt Vetlanda genom ett antal olika insatser, som sträcker sig från att möjliggöra nätverkande till att skräddarsy utbildningar och samarbetsprojekt. Under 2024 ser man fram emot etableringar av flera välkända butikskedjor i området.

Näringslivsutveckling i Vetlanda AB, som kallas NUVAB till vardags, har en verksamhet vars bas består av nätverkande, samverkan, utbildning, affärsutveckling och nyföretagande.

- Vårt huvudfokus är att stärka, stödja och utveckla näringslivet genom olika

aktiviteter, säger Magnus Claesson, som är verksamhetschef på NUVAB sedan 2016 och har en gedigen bakgrund som egenföretagare.

Etablering

NUVAB har en stark inriktning på att stödja företag vid starten, men även befintliga företag som vill etablera sig på orten. Man erbjuder skräddarsydd företagslotsning av hög kvalitet samt innovativa affärsutvecklingsprocesser genom sin science park och sitt nyföretagarcentrum. Dessutom arrangerar man olika samverkansaktiviteter, exempelvis i form av näringslivsgalor och ”kvällsmackor”, för att främja affärsrelationer och nätverkande.

- Det mest givande med mitt jobb är möjligheten att möta de kreativa och drivna företagarna i Vetlanda, människor som brinner för att utveckla näringslivet. Att vara en del av den lokala kärleken

och bidra till tillväxten är en ära, säger Magnus. 2024 kommer bli ett spännande år för

Vetlanda, då butikskedjorna Normal, Jula, Clas Ohlson, Hemtex och Hööks kommer etablera sig på orten.

- Fler spännande nyheter är att vänta framöver, säger Magnus med ett brett leende på läpparna.

Utveckling

Näringslivet behöver ständigt utvecklas för att hänga med i utvecklingen. Detta är särskilt viktigt i dessa tider, när digitaliseringen är i full gång. NUVAB erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar som är utformade för att möta näringslivets behov och önskemål. Utbildningar omfattar områden som IT/ Data, Industri/Bygg, Arbetsmiljö och Ledarskap.

- Med cirka hundra utbildningsstarter per år strävar vi efter att möjliggöra

enkel och kostnadseffektiv utveckling av personal, säger Magnus.

Magnus avslutar med att berätta hur NUVAB förbereder orten för framtiden. NUVAB har ett nära samarbete med skolor i området och arrangerar bland annat Årskurs 8 dagen varje år för att visa

elever olika arbetsmiljöer och karriärmöjligheter inom industrin.

- Detta syftar till att ge unga människor en realistisk bild av arbetslivet och inspirera dem inför framtiden, säger Magnus.

Intervju: Gabriella Wallenberg

Text: Andreas Ziegler

Ledande aktör inom bearbetningsindustrin satsar på hållbarhet

Hydal Components är en helhetsleverantör av bearbetning och har nu även expanderat sin verksamhet för att inkludera tillverkning av stålkomponenter. Tack vare en välförsedd maskinpark och erfarna medarbetare kan företaget ombesörja allt från enkla till komplexa tillverkningsprocesser med hög precision och effektivitet. De senaste åren har man fokuserat allt mer på hållbarhet.

Hydal Components AB har etablerat sig som en pålitlig och ledande leverantör av bearbetning med kunder i hela Norden och även övriga Europa. Företaget, som startades 1991 och tidigare hette Hydal Aluminiumprofiler, har nu breddat sitt erbjudande.

- Vi har nyligen expanderat verksamheten för att inkludera tillverkning av stålkomponenter. Denna expansion reflekteras i vårt nya namn, Hydal Components, säger Petra Olsson, som är företagets VD. Aktiv samarbetspartner med smarta lösningar

Med en stark inriktning på kvalitet och service har Hydal Components byggt

långvariga partnerskap med stora företag inom fordonsbranschen och elektronikbranschen. Tack vare att man är en del av Hydal Group har man tillgång till ett brett nätverk av resurser och expertis och kan skapa skräddarsydda lösningar för sina kunder. Hydal Components har ett omfattande utbud av tjänster, inklusive CNC-bearbetning, montering och läckagedetektering med höga krav. - Med en modern produktionsanläggning på 3 600 m2 och en engagerad personalstyrka kan vi hantera allt från enkla till komplexa tillverkningsprocesser med hög precision och effektivitet i robotceller,

berättar Jennie Rutgersson, som är försäljningschef på Hydal Components. Petra och Jennie är representativa för hur Hydal Components tänker när det kommer till sin personal. Båda har lång erfarenhet i aluminiumbranschen och är måna om kompetensutveckling inom organisationen.

- Vi har en personalstyrka på 28 personer, varav 14 % är kvinnor. Vi har dessutom en varierad ålderssammansättning. Vi är stolta över vår mångfald som gör att vi kan få många olika perspektiv, säger Petra.

Hydal Components har engagerat sig i att främja både yrket och branschen genom

att samarbeta med skolor, exempelvis Njudungsgymnasiet, och erbjuda eleverna praktikplatser.

- Det är viktigt att investera i framtidens arbetskraft. Det är även viktigt att ungdomar får uppleva branschen och dess olika yrkesroller för att förstå dess bredd och mångfald, säger Petra.

En hållbar framtid

Hydal Components har integrerat ett starkt hållbarhetstänk i sin verksamhet. Företaget har nyligen investerat i fossilfria fordon, erbjuder material med lågt CO2-avtryck och all bearbetning sker med 100% grön el.

- Det senaste tillskottet i vår maskinpark är en Brothermaskin, som möjliggör hög hastighet, både för långa och korta detaljer. Den kommer öka effektiviteten och minska energiförbrukningen, berättar Jennie.

Under 2023 var Hydal Components en av ambassadörerna för hållbarhet och kompetens på Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping. Under 2024 kommer man förstärka sitt hållbarhetsarbete ytterligare.

- Målet är att kunna redovisa CO2-avtryck på artikelnivå, säger Petra.

Intervju: Gabriella Wallenberg

Text: Andreas Ziegler

53 REGION JÖNKÖPING - VETLANDA www.hydal.se 0383-76 39 40 hapab@hydal.com Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!
framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. framtIden kan I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM VARA HISTORIA Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag! I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa
är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. www.hjart-lungfonden.se www.hjart-lungfonden.se
I
Hjärt-lungsjukdom
Petra Olsson och Jennie Rutgersson.

Experter på kabelförläggningsmaterial sedan 1953

MP bolagen startade sin resa inom utveckling och försäljning av kabelförläggningsmaterial 1953. Idag har man ett brett utbud bestående av cirka 2000 produkter. Det är ett modernt företag, som arbetar mycket med hållbarhetsinitiativ och en företagskultur som präglas av långsiktighet och frihet under ansvar.

MP bolagen grundades 1953 av diplomingenjör Werner von Seydlitz. Koncernen ägs än idag av Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen. År 2000 grundades dotterbolaget MP bolagen Industri AB, där verksamheterna kabelförläggning och verktyg drivs idag.

- MP bolagen är kända för sin expertis inom utveckling och försäljning av kabelförläggningsmaterial. En central del av vår filosofi är att bygga långsiktiga

relationer, både med kunder, leverantörer, personal och som varumärke. Vår grundares önskan om att företaget skulle vara framgångsrikt minst hundra år efter hans bortgång är ett tydligt bevis på vår strävan efter långsiktig hållbarhet och framgång, säger Magnus Sandberg, som har jobbat på företaget sedan 2018 och har varit dess VD sedan 2020.

Stort utbud

När Werner drog igång verksamheten 1953 var vinkelprofilen den första produkten man introducerade. Denna produkt är fortfarande en viktig del av sortimentet. Idag har man ett väldigt brett utbud av kabelförläggningsmaterial, vilket inkluderar kabelstegar, rännor och fönsterbänkskanaler och liknande produkter som används för att effektivt förlägga kabel. Man erbjuder även konstruktion, tillverkning och försäljning av pressverktyg som dels används i den egna produktionen, men huvuddelen går till externa kunder som fordonsindustrin.

- Vårt sortiment består idag av cirka 2000 produkter, säger Magnus.

Långsiktighet och hållbarhet

Mot slutet av vår intervju återvänder vi till samma plats där vi började; Werners önskan om långsiktighet och hållbarhet. Ordet

MP bolagen utvecklar, tillverkar och säljer kabelförläggningsmateriel till elbranschen samt konstruerar, tillverkar och säljer pressverktyg. 0383-76

”hållbarhet” har en bred innebörd idag. Det är nog mest förknippat med miljömässig hållbarhet, men för MP bolagen är det mer än så. MP bolagen investerar bland annat löpande i solcellsanläggningar.

- Dessa anläggningar står för 35 % av våra energibehov idag och förväntas öka till 65 % under våren 2024. Dessutom arbetar vi aktivt med att utveckla Miljövarudeklarationer (EPD) för att tillhandahålla information om miljöprestanda på produktnivå, berättar Magnus.

Hållbarhet handlar också om olika branschers förutsättningar i framtiden. I detta syfte samarbetar MP bolagen med Njudungsgymnasiets Teknikcollege för att främja intresset för industrin bland ungdomar.

- Genom att erbjuda praktikplatser, sommarjobb och möjlighet att göra sitt projektarbete hos oss vill vi ge eleverna en inblick i industrins värld och öka medvetenheten om karriärmöjligheter inom sektorn, berättar Magnus. MP bolagen är även väldigt måna om sina medarbetares välmående. Företagskulturen präglas av långsiktighet och frihet under ansvar, vilket skapar en positiv arbetsmiljö där varje individ kan blomstra. Företagets professionalism och engagemang har bland annat resulterat i att det utnämnts till ”Årets leverantör” av Elektroskandia två år i rad.

REGION JÖNKÖPING - VETLANDA 54
36 00 | www.mpbolagen.se
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler VD Magnus Sandberg.

70-årig leverantör till den svenska fordonsindustrin

Bland de expansiva industrierna i Ekenässjön i Vetlanda står Ekenäs Mekaniska AB ut med sin imponerande historia och starka bredd. Företaget är en sedan länge pålitlig leverantör av rör- och plåtkomponenter av hög kvalitet, främst till fordonsindustrin, och jobbar i ett flertal olika material och med varierande bearbetningsmetoder.

Ekenäs Mekaniska AB, som är en del av Per Vannesjös industriimperium, vilket

även inkluderar Inducore AB, AnVa Industries och PVI Industries med sina sju bolag, har genom åren etablerat sig som en pålitlig leverantör av rör- och plåtkomponenter av hög kvalitet, främst till fordonsindustrin. Bolaget, som firar sitt 70-årsjubileum i år, erbjuder specialiserad tillverkning av rör och profiler i stål, rostfritt, aluminium och koppar. Ekenäs Mekaniska erbjuder en rad tjänster som bockning, svetsning, ändformning och montering, och processerna utformas på ett sätt som säkerställer kvalitet och effektivitet.

– Vi står för högkvalitativa komponenter och innovativa lösningar. Här uppdaterar vi ständigt både maskinpark och kunskap för att hålla oss i framkant. Nyligen installerade vi till exempel vår nya robotcell för att skapa större flexibilitet och öka vår produktionskapacitet, berättar Magnus Hörberg, VD för Ekenäs Mekaniska.

Kvalitet och hållbarhet

En av nycklarna till företagets framgång är dess lyhördhet gentemot kundernas behov och önskemål. Genom ett nära samarbete med tekniker, verktygsmakare och partners har Ekenäs Mekaniska kunnat skapa skräddarsydda lösningar som möter och överträffar kundernas förväntningar. De kontinuerliga investeringarna i ny teknik har inneburit en hög automatiseringsgrad. I kombination med kunnig och kompetent personal har företaget ständigt utvecklat och förbättrat sina produktionsprocesser. Andra tydliga fokusområden i Ekenäs Mekaniska är kvalitet och hållbarhet, vilka genomsyrar alla delar av verksamheten som är certifierad enligt IATF 16049, ISO-9001 och ISO 14001. – Vi verkar i rollen som underleverantör till många ledande företag i den svenska verkstadsindustrin. Det har både byggt och stärkt vårt rykte som en pålitlig partner med hög leveranssäkerhet och ett tydligt ansvarstagande gentemot våra kunder, säger Magnus Hörberg och nämner uppdragsgivare som Scania, Volvo, Profilgruppen och Hydro.

Samhällsengagemang

Utöver att driva en framgångsrik verksamhet engagerar sig Ekenäs Mekaniska aktivt i att stödja utbildningsinsatser och främja ungdomars intresse för teknik och industri.

– Vi har ett partnerskap med Njudungsgymnasiets Teknikcollege som innebär att vi erbjuder praktikplatser, sommarjobb och projektarbetsmöjligheter för deras elever. Det känns både rätt och stimulerande att kunna bidra till att inspirera och utbilda framtidens tekniker och innovatörer, säger Magnus Hörberg. Han framhåller avslutningsvis att Ekenäs Mekaniska ska fortsätta ligga i framkant inom rörbockning och svetsning, samtidigt som de ska värna om sina kunder och företräda ett starkt ansvarstagande gentemot samhället och miljön. – Vi har alla förutsättningar vi behöver och känner oss redo att möta framtidens utmaningar.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

55 REGION JÖNKÖPING - VETLANDA +46 383 345 00 | info@ekenasmekaniska.se

Eltekniska lösningar för alla behov

Elajo är det stora företaget med det lilla företagets närhet och är en ledande aktör inom el- och energibranschen. Företaget erbjuder ett brett tjänsteutbud, som sträcker sig från enklare installationer och underhåll till avancerad automatisering inom industrin. På Elajo värdesätter man samarbete högt.

Detta gäller på alla nivåer och inom alla roller, allt från avdelningschefer till lärlingar, som erbjuds en väg in i branschen.

Elajo har ett brett utbud av tjänster inom el- och energibranschen. Kundbasen är bred och består av allt från privatpersoner, byggare och fastighetsbolag till stora aktörer inom industrin. I dagsläget sysselsätter företaget cirka 800 medarbetare på 36 orter. I Vetlanda träffar vi Mikael Andersson, som är avdelningschef för el, och Jimmie Persson, som är avdelningschef för automation.

- Vi erbjuder en mångfald av tjänster inom automation, elinstallationer, energieffektivisering, driftsäkerhet och fastighetsteknik för olika typer av byggnader och infrastruktur, berättar Jimmie.

En av Elajos största styrkor är sammanhållningen inom personalstyrkan.

- Trots att vi arbetar inom olika tjänsteområden utgör vi en enhetlig och samarbetsvillig grupp. Det finns ingen uppdelning, ”vi” och ”dem” gäller inte hos oss, tvärtom tillhör alla samma team och skapar en positiv och trivsam arbetsmiljö tillsammans, säger Mikael.

Skräddarsydda lösningar

Elajos tillvägagångssätt anpassas efter varje kunds unika behov och önskemål.

- Genom nära samarbeten med våra kunder skapar vi skräddarsydda planer och designer för elsystem. Vi genomför installationer och utför tester för att säkerställa funktionalitet och säkerhet. Vi erbjuder även långsiktigt underhåll och teknisk support, berättar Mikael. Inom automationsområdet fokuserar Elajo på att implementera system och teknologier som automatiserar olika processer och funktioner. Expertisen inom detta område är väldigt brett. Man arbetar med allt från industriell automation till smarta hemlösningar för effektivare energianvändning.

- Vi har även börjat utforska och utveckla tillverkning med hjälp av 3D-utskrifter för att skräddarsy maskinlösningar. Det var en satsning vi började med förra året, berättar Jimmie.

En väg in i branschen

Det finns stort behov av personal inom branschen. Det är en av anledningarna till att Elajo är aktivt involverade i Njudungsgymnasiets programråd, där man även samarbetar med andra företagare.

Man tar även emot elever för lärlingsutbildning, vilket ofta leder till anställning hos företaget. Mikael själv är ett bra exempel på hur detta är en bra väg in i branschen.

- Jag påbörjade min karriär på Elajo som lärling en gång i tiden, berättar Mikael.

Bredden är styrkan i anrik elfirma

Ända sedan 1960-talet har Weinfors El varit synonymt med breda och högkvalitativa tjänster inom elområdet. Företaget bistår både företag och privatpersoner med allt inom elinstallationer och kan rycka in i samband med såväl renoveringsinsatser som nybyggnation.

Weinfors El startades 1967 när Thore Weinfors etablerade företaget i Svenarp. Sedermera tog sönerna Lars och NilsJohan över ledarskapet i företaget som 1983 ombildades till aktiebolag. Drygt tio år senare anslöt Fredrik Weinfors till företaget där han numera är VD. Vi träffar honom i de ändamålsenliga lokalerna i Vetlanda där han berättar att företaget för två år sedan gick in i en ny era i och med att verksamheten delades upp i två bolag: Weinfors El i Vetlanda AB och Weinfors El i Pauliström AB. Fredrik leder alltså det förstnämnda där de jobbar med allt inom elinstallationer.

– Vi bistår både företag och privatpersoner i samband med såväl renoveringsinsatser som nybyggnation. Det innebär att vi genom åren har arbetat i allt från privata hem till förskolor och tunga industrier, berättar Fredrik Weinfors.

Små och stora insatser

I Weinfors El är de specialister på allt från vanliga elinstallationer till högspänning, styrning av maskiner och industrimontage. För privatkunder utför de alla typer av elinstallationer, till exempel renovering eller installation av laddstolpar. – Bredden är vår styrka. Genom åren har vi byggt upp omfattande kompetens kring en mängd olika insatser. Vi är duktiga på det mesta, upplyser Fredrik. Han lyfter i sammanhanget fram den tio man starka personalstyrkan som tack vare sin höga kompetens tillsammans besitter en tydlig förmåga att självständigt lösa olika uppgifter. Företaget präglas av en sammanhållen grupp där flera medarbetare har jobbat tillsammans under lång tid. Mångfalden i åldrar och inklu-

deringen av praktikanter bidrar till en dynamisk arbetsmiljö.

Nya lokaler

En betydande händelse för Weinfors El i Vetlanda är flytten till Nydalavägen. Där bygger de för närvarande sina nya lokaler från grunden, vilket möjliggör anpassningar utifrån deras specifika behov. – Där kommer vi att få optimala ytor för både lager och gemensamma sociala utrymmen för de anställda. Flytten från den tidigare lokalen mot Vetlanda centrum är strategiskt vald för att säkerställa närhet till kunderna och därmed underlätta affärsrelationerna, säger Fredrik Weinfors.

Han tror att flytten kommer att bli ett lyft för företaget och han spår således en fortsatt god utveckling för detsamma.

– Vi håller en hög kvalitetsnivå och är bra på att anpassa vårt koncept efter kundernas behov. Det känns som om vi är redo att möta framtidens utmaningar.

Intervju: Gabriella Wallenberg

Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - VETLANDA 56 För framtidens Vetlanda Vi finns där du finns, för att skapa smarta lösningar. Idag och i framtiden. 070-350 83 47 • fw@weinforsel.se • www.weinforselivetlanda.se
Intervju:
Text:
Gabriella
Wallenberg Andreas Ziegler

Slipningsexpert vässar sitt koncept

”Allt som behöver vässas kan lämnas till oss.”

Slogan i Frawe Anders Lundh AB är lika enkel som självklar. Företaget är en expert på slipning av allt från köksknivar till sågklingor och erbjuder även både tillverkning och reparation av olika skärande verktyg. Nu flyttar verksamheten till nya lokaler, vilket kommer att bredda utbudet ytterligare.

Redan i början av 1980-talet började Anders Lundh, VD för Frawe Anders Lundh AB, sin resa inom slipning av klingor och blad. Åren som följde var mångfacetterade, innan han 2005 valde att starta eget. Företaget specialiserar sig på slipning av olika skärande verktyg, och härutöver erbjuder de reparation samt tillverkning av olika verktyg, inklusive stålvarianter enligt kundens ritningar, såsom HM-klingor, sågklingor, bandsågblad, fräsar, knivar, borr och hyvelstål. – Vår filosofi är enkel: allt som behöver vässas kan lämnas till oss, inklusive köksknivar för privatpersoner. De flesta av våra kunder finns dock inom metalloch träindustrin. För större reparationer samarbetar vi med pålitliga partners, berättar Emil Lundh, son till grundaren och en av delägarna i Frawe Anders Lundh AB.

Servicefokus

Företaget blev ett aktiebolag 2012 i samband med att Anders söner, Emil och Erik Lundh, som båda är utbildade

personbilsmekaniker, började arbeta i detsamma. Med tiden inkluderade deras arbetsuppgifter även enklare bilservice, mindre reparationer, däckservice och rekonditionering. Deras service inkluderar även en turbil som dagligen servar kunder genom att hämta och lämna verktyg för slipning. Rutten sträcker sig från Göteborg i norr till Skåne i söder.

– Våra kunder uppskattar vårt breda tjänsteutbud, vår höga servicenivå och vårt stora engagemang. Vi får hela tiden in nya förfrågningar och strävar efter att

vara det lokala företaget man som kund vänder sig till när det kommer till slipning och reparation av olika verktyg, säger Emil Lundh.

Nya lokaler

Frawe Anders Lundh har genom åren bytt lokaler flera gånger för att på bästa sätt kunna möta behoven till följd av ökande efterfrågan. I mars är det dags igen då verksamheten flyttar till nya lokaler på 1 200 kvadratmeter invid ett inhägnat område på ytterligare 300 kvadratmeter. – Vi kommer förstås att fortsätta erbjuda slipning och tillverkning av verktyg, men också bilservice, däckservice och rekonditionering. Nytt är att vi i och med flytten även kommer att fungera som en MC-verkstad, eftersom vi anställer en utbildad MC-mekaniker. Dessutom kommer det att bli möjligt att tvätta fordon i vår inomhushall, upplyser Emil Lundh.

Det breda serviceutbudet ligger helt i linje med företagets filosofi där kunden alltid står i centrum. Frawe Anders Lundh präglas av en stark familjekänsla som genomsyrar hela verksamheten. De visar stor omsorg för både kunder och samhället i stort. Ett exempel på detta är den prissänkning för däckbyte de genom-

förde för pensionärer och sjukskrivna i samband med pandemin. – För oss kändes det självklart att hjälpa till under tuffare tider. Både jag och min bror har vuxit upp med Gnosjöandan, vilket gör det naturligt för oss att ha en stark lokal förankring och engagera oss i samhället och näringslivet. Här hjälps alla åt, avrundar Emil Lundh.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

57 REGION JÖNKÖPING - VETLANDA SLIPERI & DÄCKSERVICE Fabriksgatan 6 574 38 Vetlanda 070-6563638 anders@frawe.se www.frawe.se

De bevarar vårt kulturarv

Med en historia som sträcker sig tillbaka till 1970 är AB Karlssons Fasadrenovering inte bara ett etablerat namn på marknaden för fasadarbeten, utan också en förvaltare av kulturarvet i byggnader över hela landet. Under mer än 50 år i branschen har företaget blivit synonymt med noggrannhet, omsorg och en passion för att bevara kulturella och historiska arv i varje projekt de tar sig an.

AB Karlssons Fasadrenovering specialiserar sig på alla typer av fasadarbeten, inklusive renovering av kulturbyggnader och nyproduktion. Med fokus på fasadrenovering, fasadputs och murning garanterar de utmärkta resultat som inte bara är estetiskt tilltalande utan också uppfyller de högsta standarderna för kvalitet och hållbarhet.

– Inom murning erbjuder vi en rad olika tjänster, till exempel omfogning, förank-

ring och tilläggsisolering av tegelfasader. Samtidigt är vi specialister även avseende puts. Vi genomför insatser som förbättrar fasadens utseende men som också förlänger dess livslängd, säger Martin Hjälle, VD för AB Karlssons Fasadrenovering.

Kvalitet och hållbarhet

Martin Hjälle, som tog över VD-rollen så sent som kring årsskiftet, framhåller företagets långa historia och det stora engagemang för kvalitet och hållbarhet som präglat verksamheten genom åren. Med erfarenhet från olika områden i branschen har han en djup förståelse för de krav och utmaningar som kommer med varje fasadrenoveringsprojekt.

Ett av många nämnvärda projekt som Martin Hjälle gärna framhåller är restaureringen av Borgholms slottsruin.

– Där använde vi oss av gamla, beprövade metoder för att återställa byggnadens forna glans. Härutöver har vi genom åren även åtagit oss ett flertal renoveringsarbeten på kyrkor och andra K-märkta byggnader. Vi

brinner för bevarandet av kulturarvet och är stolta över våra insatser.

Samgående blev ett lyft

Genom en fusion med Stark 2016, blev AB Karlssons Fasadrenovering en del av Fasadgruppen Group AB med cirka 2 000 anställda och 50 anslutna bolag. Förvärvet stärkte gruppens position som den

ledande koncernen inom fasadarbeten, samtidigt som AB Karlssons Fasadrenovering fick ytterligare muskler till en redan välrenommerad verksamhet.

– Det blev ytterligare ett lyft för oss i vår strävan framåt. Genom att kombinera traditionellt hantverk och moderna arbetsmetoder ska vi fortsätta leverera högkvalitativa resultat som inte bara åter-

De håller vägarna säkra och framkomliga

Svevia har specialiserat sig på att bygga och sköta om vägar och andra typer av infrastruktur. Företaget är indelat i arbetschefsområde. På det småländska höglandet ansvarar företaget för en sträcka på totalt cirka 230 mil. Teamet som arbetar här ser till att vägarna är säkra och framkomliga året om. Utöver statliga och kommunala uppdrag, erbjuder man även sina expertkunskaper till företag, föreningar och enskilda vägar.

Tack vare digitaliseringen och att handel mellan länder intensifieras allt mer är en fungerande och effektiv infrastruktur viktigare än någonsin. Svevia spelar en

viktig roll i arbetet med att hålla vägar och andra typer av infrastruktur säkra och framkomliga. Företaget är indelat i arbetschefsområde. På det småländska

höglandet ansvarar Svevia för en sträcka på totalt cirka 230 mil.

- Vi gör allt från vinterunderhåll och snöröjning till sommarunderhåll som beläggningar, slåtter, röjning, grusvägar och vägutrustning. Vi är redo att möta alla de utmaningar som väderoch trafikförhållanden innebär, säger Stefan Torstensson, som är platschef för höglandet på Svevia.

Stefans erfarenhet av att arbeta med infrastruktur sträcker sig 42 år tillbaka i tiden. Hans karriär spänner över olika roller inom väg- och trafik-sektorn, vilket har lett till en djup förståelse för branschens krav och utmaningar.

Utveckling

En stor del av att arbeta med infrastruktur handlar om att förstå hur branschen utvecklas.

- Vi har en stark vision om att utöka vårt arbete inom kommunala projekt och enskilda vägar. Vi letar ständigt efter nya samarbetsmöjligheter och innovativa lösningar, säger Stefan. Genom att investera i expertis och kontinuerligt utveckla sina tjänster, strävar

Svevia efter att vara ledande inom branschen och möta de skiftande behoven hos sina kunder.

Stora och små kunder Svevia får många av sina uppdrag av staten och kommuner. Dessa uppdrag är dock inte företagets enda fokus. Genom att erbjuda externa tjänster och samarbeta med olika aktörer inom branschen strävar företaget efter att erbjuda sina tjänster även till exempelvis företag, föreningar och enskilda vägar.

- För oss är det viktigt att vara närvarande och tillgängliga för alla typer av kunder, oavsett storlek, säger Stefan.

Svevia är hängivna till sitt uppdrag, att leverera högkvalitativa tjänster och vara en pålitlig partner för kunder inom både den offentliga och privata sektorn. Med sin erfarenhet och dedikation är de redo att möta framtidens utmaningar och fortsätta vara en nyckelspelare inom väg- och trafik-sektorn, både på höglandet och på en nationell nivå.

Intervju: Lukas Fernholm

Text: Andreas Ziegler

REGION JÖNKÖPING - VETLANDA 58 0383-46 01 00 • adelfors@karlssonsfasad.se • www.karlssonsfasad.se
speglar vår yrkeskunskap utan också vår passion för att bevara och förbättra våra äldre byggnader. Jag tror att företaget går en ljus framtid tillmötes, avrundar Martin Hjälle.
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson
Stefan Torstensson framför vägsalt.

Här blir skrot till råvara

I en tid då köpkraften och konsumtionen ökar, samtidigt som medvetenheten växer kring ett hållbart samhälle, spelar en aktör som Skrotfrag en viktig roll. I Skrotfrag ser de helt enkelt till att skrot blir till råvara och bidrar på så sätt i allt väsentligt till den cirkulära ekonomin.

Skrotfragkoncernen är idag en av Sveriges största och ledande aktörer avseende återvinning av skrot och metall. Bolaget startades när Lars Johansson i början av 1970-talet började åka runt på tippar och bilkyrkogårdar för att sanera och pressa skrotbilar. Senare etablerade Lars ett

antal bilskrotar och sedermera också en fragmenteringsanläggning i Göteborgstrakten.

Skrotfrag finns idag på 25 platser i södra och mellersta Sverige och sysselsätter fler än hundra personer. Produktionsanläggningar finns i Oskarshamn och Agnesberg där allt insamlat metallskrot fragmenteras och klipps innan det transporteras till stålverk för omsmältning.

Totalt hanterar Skrotfrag cirka 300 000 ton skrot varje år.

Skrotbilar

Vi besöker anläggningen i Vetlanda där Daniel Eriksson är platschef sedan fem år tillbaka. Han berättar att Skrotfrag samlar in skrot från såväl företag,

kommuner och myndigheter som privatpersoner, och att en väsentlig del handlar om fordon som saneras på ett miljöriktigt sätt.

– Vi är ledande i Sverige när det gäller bilskrotning och erbjuder komplett service från sanering till återvinning av materialen i fordonet. Vi tar hand om hela kedjan och ser till att alla delar återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt, informerar Daniel och tillägger att de även kan åta sig att hämta kundens fordon i de fall annan transport inte är möjlig.

Fokus på hållbarhet På Skrotfrag ser de till att kunden alltid får rätt ersättning för sitt skrot,

då de följer prisutvecklingen på världsmarknaden. De tar emot alla typer av metallskrot, så som järn, koppar, mässing, aluminium och rostfritt, vilket blir till råvaror lämpliga för olika smältprocesser. Härigenom är Skrotfrag en betydande aktör i arbetet med att minska den globala miljöpåverkan. Genom att smälta ner dessa material sparas betydande mängder energi samtidigt som behovet av ny malmbrytning minskar. – Vi spelar i många avseenden en viktig roll för både miljön och industrin här på Höglandet. Genom vårt arbete bidrar vi varje år till en minskning av stora mängder koldioxidutsläpp, energi och material. Vi vill helt enkelt dra vårt strå till stacken för en mer hållbar framtid, säger Daniel Eriksson och lyfter fram bolagets slogan: Återvinner för framtiden.

Bygger relationer

I en tid då köpkraften och konsumtionen ökar, samtidigt som medvetenheten växer kring ett hållbart samhälle, har ett företag som Skrotfrag en viktig funktion att fylla. Skrotfrag har tagit fram en miljöpolicy som leder dem i såväl det dagliga som strategiska arbetet, inte minst när det gäller bilar där allt måste dokumenteras och omhändertas på ett korrekt sätt. Verksamheten omfattas av en mängd olika miljöcertifieringar.

Daniel Eriksson framhåller avslutningsvis den goda företagsanda som råder i Skrotfrag där ingen dag är den andra lik. – Jag gillar kontakterna med kunder från många olika branscher. Trots att vi är en stor aktör finns det en familjär känsla som genomsyrar hela organisationen. Vi jobbar nära våra kunder med filosofin om att ingen är längre än ett samtal bort. Vår starka lokala förankring uppskattas av våra kunder.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

59 REGION JÖNKÖPING - VETLANDA 0383-100 28 • vetlanda@skrotfrag.se • Snickarvägen 5, 574 37 Vetlanda

Städtjänster som är både breda och nischade

Daniels Puts & Städ har byggt upp sitt rykte på sina medarbetares kompetens och goda relationer till kunderna. Det är ett städföretag som har ett brett utbud av tjänster, inklusive specialisttjänster, exempelvis i form av industriella lokalstädningar och Softwash, en nyhet för i år som innebär att man kan avlägsna smuts och påväxt utan att skada ytor.

Daniel Byströms farbror startade ett städföretag på 70-talet, vilket lade grunden för Daniels egen karriär inom städbranschen; farbrodern förde inte bara sin kunskap, utan även sin passion, vidare till Daniel. 2017 kände Daniel att tiden var inne för att utforska möjligheterna som branschen erbjuder och grundade Daniels Puts & Städ, ett företag som har genomgått en imponerande tillväxtresa.

- Vi utgår från Vetlanda och vårt verksamhetsområde består främst av höglandet med omnejd. Vår tjänsteportfölj är både bred och specialiserad, säger Daniel.

Breda och nischade tjänster

Daniels Puts & Städ har avdelningar för kontors- och hemstädning, men även en specialiserad avdelning för industriella

lokalstädningar. Man erbjuder både traditionella städtjänster och specialiserade tekniker, exempelvis ultrarent vatten, hetvattentvätt, golvvård och slipvård.

- Vårt senaste tillskott kallas Softwash. Det är en både effektiv och skonsam teknik som innebär att man kan avlägsna smuts och påväxt utan att skada ytor. Denna tjänst kommer lanseras i Oskarshamn, som är ett nytt område för oss, där min son kommer ha ansvaret, berättar Daniel.

Duktiga och välmående medarbetare

Daniels Puts & Städ har byggt upp ett mycket gott rykte under sina sju år i branschen. Man har byggt upp detta rykte på sina medarbetares kompetens och entusiasm. Många av medarbetarna har SRY-utbildning och man erbjuder regelbundet interna utbildningar för att stärka kompetensen inom företaget.

- Idag har vi 20 medarbetare, som består

av en mix av både män och kvinnor i blandade åldrar. Deras kompetens och flexibilitet är avgörande för våra framgångar, säger Daniel.

Daniel har stort förtroende för sina medarbetare. Inom städbranschen är förtroende hård valuta.

- Kunderna får alltid samma kontaktperson, vilket skapar en personlig relation och ökar förtroendet mellan oss och kunderna, säger Daniel.

Kvalitetssäkrad service för en ren, trivsam och säker miljö Med över 30 års erfarenhet inom städ, fönsterputs och golvvård kan ni luta er tillbaka och känna er trygga med valet av oss.

info@daniels-puts.se

• 0383-12390

• daniels-puts.se

Daniel är mycket mån om sina anställdas välmående. Arbetsbilarna är till exempel anpassade för att säkerställa säkerheten i arbetet. Daniels Puts & Städ är kollektivanslutna.

- Det är av stor vikt för mig som företagare. Jag blir orolig när jag ser företag i branschen som inte prioriterar detta. Jag anser att rättvisa löner och goda arbetsvillkor är avgörande för att skapa en hållbar verksamhet, säger Daniel.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler

Org.nr.

REGION JÖNKÖPING - VETLANDA 60 BRANSCHVINNARE 2022
DANIELS

En komplett elinstallatör på det småländska höglandet

I trakterna kring Vetlanda har såväl invånare som företag tillgång till en kunnig och erfaren expert inom alla typer av elinstallationer. Ta Mer El AB jobbar med allt från felsökning till belysning, solenergi och laddstolpar, och rycker in i samband med såväl renovering som nybyggnation.

Det är Tamer Rida som äger och leder den egna firman Ta Mer El AB med utgångspunkt från småländska Vetlanda. Han har en lång och mångsidig karriär i elektrikerbranschen bakom sig och började sin resa för många år sedan när han kom till Sverige och ställdes inför utmaningen att hitta ett arbete. Idag sänder han en tacksamhetens tanke till sin före detta arbetsgivare, som trodde på honom och gav honom chansen.

– Det gjorde att jag kunde bygga en stabil grund för min framtida karriär. Jag vågade investera i mig själv och grundande mitt eget företag för ungefär två år sedan. Sedan dess har det vuxit stadigt, konstaterar Tamer Rida.

Brett tjänsteutbud

Ta Mer El står för ett brett tjänsteutbud. Företaget jobbar med bland annat felsök-

ningar, byggström samt installation och byte av elcentraler, jordfelsbrytare, radiatorer, belysning, strömbrytare och vägguttag. Företaget arbetar dessutom med solenergi, luftvärmepumpar och laddstolpar.

– Vi servar kunder över hela det småländska höglandet med omnejd och kan rycka in i samband med såväl renovering som nybyggnation, om- och till-

byggnation. Vi installerar, felsöker och reparerar och kan ta oss an projekt i alla storlekar i såväl privata hem som på kontor och i andra kommersiella fastigheter. För oss är inga insatser vare sig för stora eller för små, säger Tamer Rida.

Årets företagare 2023 Tamer betonar vikten av säkerhet och professionalism i varje utfört arbete. Han

belönades med priset ”Årets företagare 2023” i Jönköpings län, en utmärkelse han är stolt över och som bekräftar Ta Mer El AB:s engagemang och framgång. – Arbetsglädjen är en viktig del av yrket. Jag uppskattar variationen i jobbet och den positiva respons jag får från kunderna. Det gör varje dag unik och meningsfull, säger Tamer Rida.

Han tänker fortsätta på den inslagna vägen, leverera högkvalitativa elinstallationstjänster och bygga starka relationer med sina kunder. I oktober 2023 utvidgade företaget sin verksamhet till Sundsvall, där platschefen Ahmed Alayuobi nu leder arbetet. Med Ahmeds breda kompetens och erfarenhet inom industriell elektricitet satsar Ta Mer El AB på att etablera sig även på den nya marknaden.

Intervju: Gabriella Wallenberg

Text: Örjan Persson

Transport och entreprenad genom sex decennier

Från Vetlanda utgår verksamheten i ett åkeri som i mer än 60 år har varit mångas självklara val när det kommer till transporter och gräventreprenader. Genom åren har Helmer Brannestams Åkeri etablerat ett synnerligen brett koncept som attraherar såväl privatpersoner som företag. För Helmer Brannestams Åkeri är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort.

Ända sedan 1960 har Helmer Brannestams Åkeri AB varit en pålitlig aktör i transportbranschen. Grundat av nuvarande ägarna Thomas och Gerth Brannestams far har företaget fortsatt att blomstra under de båda brödernas ledning. Idag är den tredje generationen Brannestam aktiv i företaget i och med att Thomas dotter sköter det administrativa arbetet. Vi träffar Thomas i företagets anläggning

i Vetlanda där han berättar att Helmer Brannestams Åkeri jobbar med allt inom frakt och transport i både Sverige och utomlands.

– Vi åtar oss uppdrag kring både transport och gräventreprenad, och vänder oss till både privatpersoner och företag. För oss är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort, säger Thomas.

Helhetsansvar

Inte minst i närområdet har Helmer Brannestams Åkeri länge varit en viktig spelare i traktens utveckling. Företaget står för en rad olika tjänster, från rivning av fastigheter till frakt av grus och byggmaterial.

– Vi tar ett helhetsansvar vilket innebär att vi till exempel inte bara levererar material utan också kan stå för expertis inom olika områden. Genom åren har vi bland annat legat bakom anläggning av ett flertal grusvägar och annan infrastruktur i regionen, berättar Thomas Brannestam. Thomas framhåller att effektivitet är ett

centralt begrepp i företagets kultur. De står för smidiga och pålitliga transporter över hela landet och till viss del även internationellt. Företaget strävar efter att vara nära sina kunder och bygga långsiktiga relationer baserade på noggrannhet, förtroende och personligt ansvar.

– En av våra främsta tillgångar är det breda kontaktnät vi har byggt upp genom åren. Det möjliggör samarbeten med olika aktörer och leder till att vi alltid kan tillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt, säger Thomas.

Framhåller personalen Med en maskinpark bestående av tio lastbilar och nio anläggningsmaskiner är Helmer Brannestams Åkeri väl rustat för olika typer av uppdrag. Maskinparken i all ära, det är den tio man starka personalstyrkan som Thomas och Gerth Brannestam ser som företagets allra främsta resurs.

– Vi har en mycket god sammanhållning och många av våra anställda har varit företaget troget under många års tid. Det bygger inte bara en familjär känsla utan förstås också kunskap och erfarenhet, konstaterar Thomas som onekligen trivs med jobbet där den ena dagen sällan är den andra lik.

– Vi ska fortsätta jobba på samma sätt som gjort oss framgångsrika genom åren. Med ett stort personligt engagemang ska vi fortsätta vara en pålitlig partner för både privatpersoner och företag.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

61 REGION JÖNKÖPING - VETLANDA VETLANDA Tamer Rida 0383-102 27 SUNDSVALL Ahmed Alayuobi 076-059 36 87
VD Tamer Rida. Platschefen i Sundsvall Ahmed Alayuobi.

Tryggt boende på det småländska höglandet

Dekundus är ett fastighetsbolag som arbetar efter devisen ”Tryggt boende”. Bolaget äger 500 lägenheter och förvaltar 1000 enheter på det småländska höglandet. Alla, oberoende på om det är en vanlig hyresgäst eller en boende på Trygghetsboendet, ska känna sig hörda och sedda av Dekundus, vars team på 10 medarbetare arbetar flexibelt och lösningsorienterat.

Anton Carlström har fastighetsbranschen i blodet, kan man säga. Han har flera familjemedlemmar som har varit aktiva i branschen. Detta inspirerade Anton att investera i fastigheter. 2009 startade han fastighetsbolaget Dekundus AB. Företaget utgick till en början från en liten källarlokal, men började snart växa organiskt. Sedan starten har man flyttat kontoret åtta gånger.

- För två år sedan förvärvade vi denna lokal på Hammargatan, vilket har gjort det möjligt för oss att utgå från en mer tillgänglig plats, säger Anton.

Dekundus har vuxit en hel del sedan starten och äger idag 500 lägenheter och förvaltar 1000 enheter på det småländska höglandet.

”Tryggt boende” Dekundus arbetar enligt devisen ”Tryggt boende”.

- Hos Dekundus bor man tryggt och vi finns alltid i närheten för att säkerställa våra kunders välbefinnande, säger Anton. Anton fortsätter med att berätta att samspelet mellan hyresgästerna och hyresvärden är nyckeln till att skapa en trivsam miljö. Dekundus sysselsätter i dagsläget 10 medarbetare.

- Vår främsta styrka är vårt teams lösningsorienterade och flexibla natur. De är väldigt skickliga på det de gör, säger Anton.

Nya och gamla hyresgäster

Dekundus fortsätter utvecklas som fastighetsbolag. Anton berättar bland annat om Trygghetsboendet, som färdigställdes 2022. Denna fastighet har 63 hyresrätter i olika storlekar och riktar sig till personer som är 65 år eller äldre och är friska och pigga.

- Det är ett boende för äldre personer

som värdesätter gemenskap och trygghet. Här finns möjlighet till självständighet, men man kan även få en hjälpande hand när det behövs. Den centrala placeringen är noga utvald för att underlätta för boende att ta sig ut och göra ärenden och ha nära till kommunala anslutningar, berättar Anton, som tillägger att man, på Dekundus, är väldigt stolta över vad man

har åstadkommit med Trygghetsboendet. Anton avslutar med att berätta om den senaste nyheten i fastighetsbolagets utveckling; kedjan Normal har beslutat att hyra en lokal genom Dekundus. Detta partnerskap illustrerar fastighetsbolaget förmåga att attrahera framstående samarbetspartners.

Kundanpassade lösningar för Smålands industrier, lantbruk och sågverk

Genom fyra decennier har Landsbro Smide varit en trogen och kompetent partner för industrier, skogsbruk och sågverk. Företaget står för ett brett koncept avseende både tillverkning, service och underhåll av maskiner och komponenter, och erbjuder skräddarsydda lösningar, anpassade efter kundernas specifika behov och önskemål.

Sedan 1984 har Landsbro Smide AB haft en stabil position i smidesbranschen på det småländska höglandet. Företaget grundades av två engagerade individer som drev verksamheten fram till 1999 då de beslutade sig för att sälja bolaget. Nuvarande VD:n Patrik Eriksson såg en möjlighet till förnyelse och utveckling i företaget han själv varit en del av sedan 1995. Med 25 år vid rodret i det 40-årsjubilerande företaget kan han konstatera att bolaget med dess anställda har hunnit samla på sig en mängd kunskaper och erfarenheter. Verksamheten

sysselsätter nio anställda varav de flesta har varit företaget troget under många år. – Kontinuiteten har förstås varit viktig för oss. Det här är en bransch som kräver att man som individ och företag behärskar många olika arbetsuppgifter. Den breda kompetens som personalen representerar har gjort oss både breda och flexibla, konstaterar Patrik Ericsson.

Mångsidig maskinpark Upptagningsområdet sträcker sig främst över Vetlanda och Nässjö med omnejd, där Landsbro Smide tillhandahåller service och underhåll åt industrier, skogsbruk och sågverk. Företaget erbjuder en omfattande bredd av verkstadsarbeten, inklusive maskintillverkning, maskinförflyttning, legotillverkning och byggnadssmide med CE-märkning.

– Vi har en mångsidig maskinpark som gör att vi står väl rustade för att både möta och överträffa våra kunders krav och önskemål. Vi är dessutom certifierade enligt SS-EN 1090 för tillverkning av byggnadssmide, vilket ytterligare stärker vår position som en pålitlig leverantör i branschen, poängterar Patrik Ericsson.

Skräddarsydda lösningar I en tid där mycket kan beställas online fyller Landsbro Smide en viktig funktion avseende specialiserade lösningar. De arbetar för närvarande med ett givande projekt inom stallinredning för hästar, där behovet av skräddarsydda lösningar var avgörande för kunden.

– Det projektet är ett bra exempel på vår förmåga att anpassa oss efter rådande behov och förutsättningar, och utifrån dessa ta fram en helt kundanpassad lösning, säger Patrik Ericsson som tror på en fortsatt god utveckling för Landsbro Smide.

– Vår erfarenhet och kompetens har lagt en bra grund för fortsatt utveckling. Genom att kombinera kreativitet och teknisk expertis vill vi även framöver utgöra en viktig spelare i smidesbranschen här på det småländska höglandet. Vi står redo inför framtida utmaningar.

Intervju: Gabriella Wallenberg

Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - VETLANDA 62 0383-41 80 00 | info@dekundus.se | www.dekundus.se Verkstad 0383-600 06 • Bygg och Montage 076-18 60 006 www.landsbrosmide.nu
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler Trygghetsboendet ”Framsteget” som ligger på Kyrkogatan 8B. En fastighet på Långgatan 29 Vetlanda som de byggde 2016. VD Patrik Eriksson.

En bred maskinleverantör för Smålands

skogsägare, lantbrukare och entreprenörer

För småländska skogsägare, lantbrukare och entreprenörer är högkvalitativa maskiner aldrig långt borta. Höglandets Maskin Skog & Entreprenad AB finns på fem platser i regionen och företräder ett synnerligen brett utbud av såväl nya som begagnade maskiner. Även service ingår i det vägvinnande konceptet.

Redan 1966 etablerades Höglandets Maskin Skog & Entreprenad AB i hjärtat av Småland. Jan Sundahl innehar rollen som VD sedan 2015 och har sedan dess cementerat företagets position som en betydande aktör inom försäljning och service av skogs- och anläggningsmaskiner. Verksamheten finns etablerad på fem orter: Eksjö, Kalmar, Växjö och Karlskrona, samt i Vetlanda där vi träffar platschefen Niklas Nilsson.

– Vi har genom åren skapat oss en väldigt stark lokal förankring i vår region. Det är en tydligt bidragande orsak till våra framgångar, liksom vårt breda sortiment

av välkända varumärken, säger Niklas och nämner bland andra Rottne, Atlas, JCB och Massey Ferguson.

Maskiner för alla behov Höglandets Maskin Skog & Entreprenad företräder ett omfattande sortiment av skogs- och entreprenadmaskiner, vagnar och transportfordon, lantbruksmaskiner

samt maskiner för park- och markskötsel.

I utbudet finns såväl nya som begagnade maskiner, och härtill kommer ett brett sortiment av olika tillbehör.

– Våra kunder kan dessutom låta skräddarsy sina maskiner efter deras specifika behov och önskemål, vilket är särskilt vanligt på entreprenadsidan, upplyser Niklas Nilsson.

Han framhåller att de hela tiden strävar efter att underlätta och optimera sina kunders arbete med hjälp av maskiner som kännetecknas av lång livslängd och hög produktivitet.

– Våra kunder märker omedelbar skillnad i sitt dagliga arbete när de köper maskiner av oss. Arbetsflödet blir smidigare och mer effektivt, vilket i förlängningen

bidrar till större lönsamhet, påpekar Niklas.

Brett servicekoncept

Höglandets Maskins upptagningsområde sträcker sig från höglandet med omnejd till Östergötlands kustlandskap. Här uppskattas företagets breda servicekoncept, och ambitionen är att bredda just serviceverksamheten ytterligare geografiskt.

– En central del av vår affärsfilosofi är att sätta kunden i fokus, och vårt breda servicekoncept är en naturlig del av denna. Vi brinner för att hjälpa våra kunder och vill vara hela regionens naturliga val för de i behov av pålitliga och högkvalitativa maskiner, säger Niklas Nilsson. Han noterar att efterfrågan på företagets maskiner är fortsatt hög och spår således en ljus framtid för Höglandets Maskin Skog & Entreprenad.

– Vi har ett sammansvetsat och engagerat team av kunniga personer. De är vår främsta resurs och grunden till att vi känner oss redo att ta oss an framtidens utmaningar.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

63 REGION JÖNKÖPING - VETLANDA 0383-74 77 40 • info@hoglandetsmaskin.se • www.hoglandetsmaskin.se

Konferens mat och upplevelser i en unik atmosfär

Vid en närmare titt är välrenommerade Ädelfors Folkhögskola betydligt mer än ett utbildningscenter. Etableringen med naturen som närmsta granne är också en 3-stjärnig hotell- och konferensanläggning som erbjuder boende och upplevelser utöver det vanliga.

Ädelfors folkhögskola grundades 1957 och flyttades 1972 till dess nuvarande plats i Holsbybrunn, bara ett stenkast från Vetlanda. I en idyllisk och trivsam miljö frodas en verksamhet som idag sträcker sig långt bortom renodlade utbildningsinsatser. Den omfattar dotterbolaget Ädelfors Hotell och Konferens som erbjuder både boende och upplevelser utöver det vanliga.

Vi träffar konferens- och marknadsansvarig Mikael Johansson som berättar att pandemin, som för alla andra branschens aktörer, innebar en utmaning, men att de då också tog tillfället i akt att renovera hela anläggningen. Det visade sig vara ett smart drag.

– När restriktionerna väl lättade hade

vi redan avslutat alla insatser och förberedelser, och var helt redo när allt drog i gång igen. Idag kan vi erbjuda tolv konferensrum i olika storlekar med plats för allt från 8 till 200 personer, upplyser Mikael Johansson.

Musikkvällar och ginprovningar

I år genomförs ytterligare en satsning på Ädelfors Hotell och Konferens där sex separata byggnader tillsammans erbjuder 57 rum och 96 sängplatser. Hotellet är klassificerat som en 3-stjärnig anläggning enligt Visitas standard. Med naturen som närmaste granne erbjuds besökarna en lugn och harmonisk tillvaro i en mycket speciell atmosfär, i kombination med både aktiviteter och upplevelser.

– Vi har alla möjligheter att skräddarsy konferenser och vistelser efter våra gästers önskemål. Vi brukar arrangera en mängd olika tillställningar och evenemang – från musikkvällar till ginprovningar, berättar Mikael Johansson. Han nämner i sammanhanget också anläggningens goda rykte avseende maten. Restaurangens husmanskost är en välkänd del av traktens kulinariska landskap, och deras lunch är öppen för allmänheten under vardagar.

Välrenommerad folkhögskola Ädelfors Folkhögskola drivs av arbetarrörelsens organisationer i södra Sverige, och är en av landets största folkhögskolor med cirka 300 kursdeltagare. Den är, menar Mikael Johansson, inte bara en skola utan en plats där vänskapsband knyts för livet i en varm och välkomnande miljö. Boende på skolans internat är en möjlighet, och tillgänglighet för alla är en prioritet. På Ädelfors Folkhögskola kan du studera yrkesutbildningar, förvärva behörigheter eller komplettera tidigare studier. Förutom allmänna kurser erbjuder skolan också specialanpassade sommarkurser för deltagare med funktionsvariationer. Mikael tipsar om folkhögskolans hemsida för de som vill ha mer information.

REGION JÖNKÖPING - VETLANDA 64 Kunskapens väg 3, 574 53 Holsbybrunn bokning@adelfors.nu • 0383-571 70 Kontakt för din nästa konferens: Mikael Johansson 0709-599 070 Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. Barn och cancer hör inte ihop. Julius 6 år, hjärntumör.
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

”Mer som du” i 20 år

baks & co är en revisions- och redovisningsbyrå som idag finns på fyra orter i Småland och Östergötland. I tjugo år har man erbjudit revisions-, redovisnings- och rådgivningstjänster enligt devisen ”Vi är inte som alla andra. Vi är mer som du”.

Detta reflekterar det faktum att byrån värdesätter en nära dialog med sina kunder, vilket gör att man kan skräddarsy tjänsterna efter kundernas behov.

baks & co grundades 2004 och har genom åren etablerat sig som en pålitlig partner för företag i behov av revisions- redovisnings- och rådgivningstjänster. Företaget har vuxit en hel del sedan starten och finns idag i Tranås, Vimmerby, Linköping och Eksjö, där vi träffar Maria Bredhammar, som är kontorsansvarig.

-Vi öppnade vårt kontor här 2014. Tillsammans med de andra kontoren har vi ett stabilt nätverk som består av totalt 60 medarbetare, berättar Maria.

Tät dialog

På baks & co är man väl insatta i allt vad det innebär att driva företag och man har en mycket god förståelse för alla utmaningar som kunderna står inför. Expertisen sträcker sig över områden som revision och andra granskningsuppdrag, företagsvärdering, skatterådgivning, affärsrådgivning, budgetering och att vara kunden behjälplig för att optimera

digitala lösningar. Mycket av arbetet handlar om att hålla sig uppdaterade rörande både regler och lagar och affärssystem och andra former av mjukvara.

- Vi på baks & co vet hur det är. Vi har också tagit drömmen om ett företag och gjort till verklighet. Vår vision handlar inte så mycket om oss; den handlar om vad vi kan hjälpa våra kunder med. Att förverkliga kundens drömmar – det är

vår verklighet, berättar Maria. Företagets engagemang för att ligga i framkant reflekteras bland annat av att man utsågs till ”Årets framtidsbyrå” 2018. I år firar man alltså sitt 20-årsjubileum. När vi frågar Maria vad nyckeln till företagets framgångar är, hänvisar hon till företagets devis, ”Vi är inte som alla andra. Vi är mer som du”. - Vi kombinerar det breda tjänsteutbudet

från större företag med den personliga omsorgen om varje kund som man förväntar sig av mindre företag. Vi har en tät dialog med våra kunder, vilket gör att vi kan erbjuda skräddarsydd rådgivning, säger Maria.

Stark företagskultur

I Eksjö arbetar Maria och kollegan Victor Mattson med ett dedikerat team på 11 personer. Företagskulturen är en annan viktig nyckel till företagets framgångar.

- Vi stöder och uppmuntrar varje individ i teamet för att säkerställa både deras framgångar och deras välbefinnande, säger Maria.

På baks & co lägger man stor vikt vid samarbete och trivsel, som går hand i hand om man gör det på rätt sätt. För att mäta trivselfaktorn gör man årliga medarbetarundersökningar där ledningen har satt ett måltal på NPS, Net Promoter Score, om 20 vilket är ett högt måltal för konsultbranschen. I Eksjö har man ett utfall om 88 vilket man är otroligt stolta och glada över.

- En av våra styrkor ligger i att coacha varandra. Det skapar ett starkt och sammanhållet team. Vi är övertygade om att passion för yrket smittar av sig och bidrar till våra fortsatta framgångar, avslutar Maria.

65 REGION JÖNKÖPING - EKSJÖ Revision – Redovisning – Rådgivning Vi är inte som alla andra. Vi är mer som du. välkommen till.baks! Kaserngatan 18, 575 35 Eksjö Tel: 0381-771 200 | eksjo@baks.se
Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Andreas Ziegler Auktoriserad revisor Viktor Mattsson. Kontorschef Eksjö Maria Bredhammar.

En föregångare kring det hållbara byggandet

Franca Bygg är byggföretaget som förverkligar husdrömmar. I bolaget finns både kunskap och kapacitet att bygga såväl standardvarianter som helt och hållet kundanpassade hus. Hållbarhet är ett begrepp som präglar båda alternativen, i Franca Bygg tar de sitt miljöansvar på största allvar.

Franca Bygg har sedan starten 2007 haft en mycket stark utveckling. Safet Franca, med en bakgrund i byggbranschen under hela sin yrkeskarriär, grundade företaget som en enskild firma och omvandlade det till aktiebolag 2015. Idag utgör Franca Bygg AB en familjebunden grupp av 17 engagerade individer, vars starka passion för branschen präglar varje projekt de tar sig an. Dessa riktas mot både privat och offentlig sektor, men det är den privata marknaden som fått ett allt större fokus under senare tid. Husbyggnation är företagets specialitet och det rör sig om både standardvarianter och kundanpassade hus som utformas helt efter kundernas önskemål. Franca Bygg förverkligar helt enkelt människors husdrömmar.

Förvärv blev ett lyft

I Franca Bygg AB tar de sitt kvalitets- och

– Vi ser varje uppdrag som en möjlighet att skapa något unikt och hållbart. Vår stående ambition är att överträffa kundens förväntningar, och det gör vi genom nära samarbeten med lokala partners, vilket gör att vi kan ta ett helhetsansvar kring varje projekt – från idé till färdigställande. Vi är certifierade inom alla de verksamhetsområden vi jobbar, vilket skapar trygghet för både företaget och våra kunder, säger Safet Franca.

miljöansvar på största allvar genom att bland annat använda närproducerat virke och svenskt stål och plåt. Allt spillvirke används för att värma upp fabriken, och tack vare effektiv materialhantering och återvinning av isoleringsspill minimerar de dessutom både miljöpåverkan och deponikostnader. Ett led i företagets satsning på kvalitet och hållbarhet är förvärvet av Clix of Scandinavia med inriktning mot takplåt, väggplåt och integrerade solceller. För tre år sedan tog de över deras produktionslokaler, vilket öppnade dörren för ännu fler hållbara alternativ i byggprocessen. Clix takplåt är Sitac-certifierad och typgodkänd ända ner till 5,7 procents lutning, vilket säkerställer hög kvalitet och prestanda. Installationen av takplåten är enkel och smidig tack vare förberedelserna i fabriken, vilket även bidrar till miljövänlighet och kostnadsbesparingar. Dessutom erbjuder de integrerade solceller som monteras i plåten redan i fabriken, vilket minimerar behovet av ingrepp vid installation och möjliggör

en snabbare och smidigare process för kunderna.

För en bättre framtid

Franca Bygg AB har sedan många år välkomnat APL-praktikanter och ser detta som en viktig del av sitt samhällsansvar.

– Att hjälpa människor att integreras och förse dem med rätt verktyg och nätverk för att lyckas är väldigt givande. Vi vill dra vårt strå till stacken för samhällets bästa, säger Safet Franca.

För honom och hans bröder är byggbranschen inte bara en affär, det är en passion som delas med nära och kära och som genomsyrar företagets själ.

– Vi har en vision om att hela tiden göra drömboendet mer överkomligt och lättillgängligt för våra kunder. Verksamheten vilar på en stadig grund med våra värderingar och vår passion för hållbarhet och innovation. På så sätt vill vi vara med och forma en bättre framtid, en byggnad i taget, avrundar Safet Franca.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

Höglandets leverantör av skräddarsydda solskyddslösningar

När vårsolen står allt högre på himlen är det läge att se över sina solskydd. En hektisk tid väntar med andra ord Höglandets Markis & Persienn, ett företag som ända sedan 1960-talet har försett smålänningarna med markiser, rullgardiner, persienner och andra solskyddslösningar.

Höglandets Markis & Persienns historia sträcker sig tillbaka till 1961 då företaget startades. 35 år senare köpte Pär Grönqvist upp firman och sedan dess har han drivit verksamheten vidare med stadig hand. Idag har företaget tillverkning i Eksjö där det även går att ta del av utbudet, samt en nyöppnad butik och utställningslokal i Norrboda i Nässjö där de visar upp flera av deras kundspecifika lösningar.

– Vi fick flytta på oss när det blev en ny ägare av dåvarande lokalen på Sörängs-

vägen, där vi verkat sedan 2007. Men det blir säkert bra när vi kommit i ordning på Tryckerigatan också, tror Pär och presenterar företagets koncept.

– Vi är ett heltäckande solskyddsföretag med egen tillverkning av både markiser och persienner med mera. Vi erbjuder dessutom montering av allt vi levererar, samt även reparationer på olika solskyddsprodukter om olyckan varit framme, upplyser Pär Grönqvist, som av de flesta kallas för PG.

Från rådgivning till montage Pär är den som i regel genomför första besöket hos kunderna där han gör en behovsanalys, tar fram ett underlag för offerter och lämnar prover. Höglandets Markis & Persienn erbjuder ett brett utbud av solskyddslösningar för både inomhus- och utomhusbruk med profiler och tyger från ledande producenter samt motorer från pålitliga leverantörer. Det

rör sig om ett helhetsåtagande där Pär och hans kollegor står för allt från rådgivning till leverans och montage. – Idag kan vi erbjuda riktigt smarta lösningar med exempelvis automatikstyrning av markiser. Med vår breda kunskap och långa erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder att hitta det bästa solskyddet för deras specifika behov och förutsättningar, oavsett om de föredrar klassiska eller moderna varianter och färgval, informerar Pär.

Fönster, dörrar och uterum

Höglandets Markis & Persienn ingår även i Norlux-kedjan, vilket innebär att bolagets kunder även har tillgång till fönster, dörrar och uterum av högsta kvalitet. I utbudet finns inte bara högkvalitativa fönster och stilfulla svensktillverkade ytterdörrar, utan även måttanpassade uterumslösningar som förvandlar din utomhusmiljö till en bekväm och funktionell plats året runt.

– Vi byter fönster i alla hustyper – från hyreshus till fritidshus – och vi måttanpassar alla våra produkter för att de ska passa såväl kundens behov och önskemål som det aktuella husets förutsättningar, berättar Pär Grönqvist. Han vill också passa på att lyfta fram sina engagerade medarbetare som tillsammans bildar ett sammansvetsat team.

– Vi är duktiga på problemlösning, för oss finns inte många hinder, bara lösningar, samtidigt som vi är väl insatta i alla arbetsmoment, framhåller Pär som under sommarmånaderna brukar kalla in extrapersonal.

Trivs på jobbet

Höglandets Markis & Persienn är verksamt över hela det småländska höglandet med omnejd där de inte bara servar privatpersoner utan också företag och den offentliga sektorn.

– Ingen dag är den andra lik, det är det jag gillar med det här jobbet, liksom möjligheterna att få träffa en massa fantastiska människor. Kundkontakterna är något jag verkligen uppskattar, man kommer ihåg många trevliga besök länge efteråt, avrundar Pär Grönqvist.

Intervju: Gabriella Wallenberg Text: Örjan Persson

REGION JÖNKÖPING - EKSJÖ 66 kontakt@francabygg.se 0381 - 200 10 Gjuterigatan 8, 57536 Eksjö SKANNA QR-KODEN - LÄS MER OCH BOKA DITT KOSTNADSFRIA HEMBESÖK. MARKISER OCH SOLSKYDD! FÖNSTER MED MONTAGE! Höglandets Markis & Per sienn 0381-140 90 Besök oss på Dukers väg 2, Kvarnarp, Eksjö Tel 0381-140 90 och på Sörängsvägen 14, Nässjö Tel 0380-190 90 KOSTNADSFRITT HEMBESÖK MED TIPS OCH OFFERT! Välkommen in! SKANNA QR-KODEN - LÄS MER OCH BOKA DITT KOSTNADSFRIA HEMBESÖK. MARKISER OCH SOLSKYDD! FÖNSTER MED MONTAGE! Höglandets Markis & Per sienn 0381-140 90 Besök oss på Dukers väg 2, Kvarnarp, Eksjö Tel 0381-140 90 och på Sörängsvägen 14, Nässjö Tel 0380-190 90 KOSTNADSFRITT HEMBESÖK MED TIPS OCH OFFERT! Välkommen in! Besök oss på Dukers väg 2, Kvarnarp, Eksjö Tel 0381-140 90 och på Tryckerigatan 10, Nässjö Tel 0380-190 90
Pär Grönkvist.

Typ 1-diabetes slår en knut på livet

HJÄLP OSS LÖSA KNUTEN, GE DITT STÖD TILL FORSKNINGEN.

Swish 900 05 97 Plusgiro 90 00 59-7

67 REGION JÖNKÖPING - VETLANDA

Batterilösningar för alla behov

Actec har sysslat med specialanpassade batterilösningar sedan 1991. Företaget har utvecklat batterier som ska tåla olika extrema väderförhållanden och har stort förtroende från aktörer i ett antal olika branscher. Alla batterier testas i klimatcentret innan de går vidare till kunden. Actecs ambition är att bli ännu mer framträdande på den nordiska marknaden.

I takt med att elektrifieringen av fordon och andra aspekter av samhället ökar, ökar behovet av pålitliga batterilösningar. För närvarande

pågår intensiv forskning på flera håll för att ta fram batterilösningar för ett stort antal olika användningsområden.

På Actec har man sysslat med att ta fram batterilösningar sedan företaget grundades 1991 av Christian Nyborg. - Vi har sysslat med att ta fram skräddarsydda batterilösningar sedan starten. Ofta kommer kunden till oss med en enkel skiss och ett krav på vad batteriet ska klara och vilken miljö det ska användas i, berättar Christian, som fortfarande äger och driver Actec. De senaste 30 åren har Actec utvecklat en världsledande kompetens när det kommer till att skapa batterilösningar, vilket har lett till att företagets

Skräddarsydda batterilösningar

tjänster och produkter är efterfrågade i ett antal olika branscher, exempelvis energibranschen, fordonsindustrin, sjöfartsindustrin och andra typer av industrier.

Powerprofil

När Actec blir kontaktade av en ny kund börjar man alltid med att göra en så kallad powerprofil. - Vi tar reda på saker som batteriets fysiska förutsättningar, under vilka omständigheter det ska användas och hur mycket kraft det ska leverera, berättar Christian.

Om det finns standardbatterier på marknaden, samarbetar Actec med världens ledande batteritillverkare för att ta fram en lösning. I annat fall tar man fram en lösning som möter kundens specifikationer.

förhållanden, i vilka batterierna kan utsättas för exempelvis arktisk kyla eller öknens hetta, våta förhållanden eller andra eroderande effekter som starka vindar. Alla dessa faktorer påverkar hur man utformar batteriet.

- Vi har ett eget klimatcenter där vi kan testa våra batterilösningar. Vi kan

testa batterier under, i princip, alla väderförhållanden som råder på vår planet, säger Christian.

Christian ger oss två exempel på batterier ämnade för extrema väderförhållanden.

- Vi har tagit fram batterier för signalbojar, som hjälper fartyg att navigera genom farliga vatten och just nu arbetar vi med att ta fram en batterilösning som ska användas i trålarmar på trålare, berättar Christian när vi träffar honom i mitten av januari. Christian avslutar med att berätta att Actec idag har ett par stora svenska kunder.

Testas i klimatcenter

De batterilösningar som Actec tar fram ska ofta användas i extrema

- Hela den nordiska marknaden är intressant och vi vill gärna öka på den marknaden. Vi deltar på i stort sett alla elektronikmässor i Norden och tar gärna emot frågor från intressenter, säger Christian.

Vi designar, utvecklar och producerar en unik lösning, som uppfyller alla dina krav

DANMARK
A/S | T. +45 87 11 99 99 | info@actec.dk | www.actec.dk distributör
Text: Andreas Ziegler

Framstående verktygstillverkare för den nordiska plastindustrin

dustrin, som tillsammans äger välrenommerade Horsens Værktøjsfabrik. De har båda ett 30-tal år bakom sig i branschen och företräder tillsammas med sina anställda ett brett koncept avseende verktygstillverkning.

– Vi tillverkar formverktyg, pressverktyg, snitt- och stansverktyg. Det handlar mest om formverktyg för plastämnen men vi tillverkar även verktyg för aluminiumämnen. Vi producerar dessutom snitt-, stans- och träverktyg, och härutöver kan vi även

stå för både reparation och rådgivning, berättar Jörgen Olesen.

Från skiss till färdigt verktyg Sedan starten 2005 har Horsens Værktøjsfabrik arbetat med de senaste och mest moderna tekniska lösningarna inom verktygstillverkning. Kompetensen som företaget har upparbetat gör att de kan hjälpa kunderna avseende optimering av produkttillverk-

ningen. Jan Dige berättar att Horsens Værktøjsfabrik står för helt och hållet skräddarsydda lösningar anpassade helt efter kunderans behov och specifikationer.

– Kunden kan kontakta oss med en skiss, varpå vi tar fram en 3D-modell som kunden får ta del av innan vi tillverkar det slutgiltiga verktyget. I de fall kunden till exempel är osäker på vilken produktionsmetod denne bör välja kan

vi bistå med goda råd och rekommendationer kring olika lösningar, upplyser

Jan.

Tydliga ambitioner Horsens Værktøjsfabrik servar redan idag ett flertal välkända svenska företag. Ambitionen är dock att attrahera fler. Kunder till Horsens Værktøjsfabrik kan välja att teckna fleråriga leveransavtal så att deras produktion aldrig

behöver stå stilla på grund av ett slitet eller söndrigt formverktyg.

– Vi har en mycket bra och ändamålsenlig maskinpark som gör att vi ligger i topp vad gäller möjligheten att tillverka avancerade formverktyg. I kombination med en kunnig och erfaren arbetsstyrka vill vi attrahera fler kunder, inte bara i Sverige utan i hela Norden, säger Jan Dige och Jörgen Olesen.

Text: Örjan Persson

69 DANMARK

Danska ventiler av högsta kvalitet

Tack vare gedigen ingenjörskunskap och mångårig erfarenhet har JCH utvecklat ventiler av högsta kvalitet. Företaget har ett väldigt brett standardkoncept, men kan även tillverka ventiler som anpassas efter kundernas behov och önskemål. Produkterna säljs både till grossister och återförsäljare. Företaget har mycket goda kontakter med svenska aktörer, vilket reflekteras av att försäljningschefen, Claus Rasmussen, talar mycket bra svenska.

Som dansk partner till byggbranchen ligger vi nära –båda vad gäller förståelse och geografi. Det ger dig en kort väg till rätt standard- eller kundanpassad lösning.

JC Hansens Metalvarefabrik grundades 1919 och heter numera JCH. Företaget har omsorgsfullt utvecklat sitt koncept kring de ventiler man säljer. Genom åren har man utvecklat sin ingenjörskunskap, utfört åtskilliga tester och samlat på sig erfarenhet för att fram framtidens ventiler. Ventiler fyller väldigt viktiga funktioner och används bland annat i samband med dricksvatten; det finns inget utrymme att tumma på vare sig regler eller kvalitet. Olika länder har lite olika regelverk, vilket man har tagit hänsyn till på JCH. -Vi samarbetar med norska SINTEF och svenska Rise och Kiwa för att få våra produkter godkända, berättar Claus Rasmussen, som är försäljningschef på JCH. JCH:s produktutbud utvecklas löpande.

- Vi har till exempel utvecklat en sommarhusventil med dränering, som eliminerar sönderfrysningsrisken i exempelvis sommarstugor under vintern. Vi har nyligen testat en ny produkt, ett återströmningsskydd i kategori 4, som blivit godkänd, berättar Claus.

Standardutförande och anpassat utförande

JCH:s produkter finns i standardutförande men företaget arbetar även mycket med specialanpassade lösningar. Tack vare de rutinerade medarbetarna är standardleveranstiden alltid 20 dagar. Produkterna har väldigt hög kvalitet. Företaget tillverkar och levererar tusentals produkter per år och har en leveranssäkerhet på mer än 97 %. Produktionskvaliteten reflekteras av att företaget har certifieringen ISO 9001: 2015. Till sommaren kommer man även vara certifierade enligt ISO 14001.

Fokus på Sverige

JCH säljer sina ventiler till grossister och återförsäljare. Företaget har en del återförsäljare i Norge och Finland. Sverige är en desto större marknad. Detta reflekteras bland annat av att Claus talar mycket bra svenska, vilket underlättar kommunikationen med exempelvis kunder och återförsäljare.

- Vi har många återförsäljare i Sverige, som är vår största marknad. Aktörer som är nyfikna på våra produkter kan höra av sig till oss, så kan vi hänvisa dem till en återförsäljare, avslutar Claus.

Professionell sparring med förståelse för din marknad.

Flexibel egenproduktion med stort standardprogram och speciallösningar.

Geografisk lätt att träffas. Kort leverans- och transporttid.

Fokus på miljö och hög kvalitet i produktion och funktionalitet.

TRÄFFA OSS PÅ NORDBYGGMÄSSAN

23-26 APRIL MONTER NR. A07:43

Din svensktalande kontakt

Claus Ryom Rasmussen +45 2021 6341 • crr@jch.as • jch.as

DANMARK 70
Ventiler mycket nära
Text: Andreas Ziegler

Brett koncept i Danmarks största ytbehandlingsföretag

I danska Herning besöker vi ett snart hundraårigt företag som i decennier försett industrin med professionell ytbehandling. Midtjysk Fornikling & Forchromning A/S har utvecklats till en av norra Europas främsta ytbehandlingsföretag och driver verksamheten med stort fokus på både kvalitet och miljö.

Vi möter Lotte Lundgaard som är den tredje egenartionen ytbehandlare i Midtjysk Fornikling & Forchromning A/S, ett företag med mer än 75 års erfarenhet av galvaniska processer.

– Min farfar Vagn och pappa Mogens har systemetaiskt utvecklat företaget som snart är hundra år gammalt, men som sedan mitten av 1940-talet målmedvetet har satsat på ytbehandling. Elförzinkning är det vi gör mest men vi jobbar även mycket med zinklegeringer och nickelbehandling. Fasta speditörer som hämtar gods gör att produktionstiden ligger på en vecka, upplyser Lotte Lundgaard och tillägger att företaget även jobbar med

bland annat förkromning, förkoppring och elektrisk förtenning.

Kvalitet och miljö

Via två fabriker belägna i Herning och Randers ytbehandlar Midtjysk Fornikling produkter åt kunder över hela Europa. Kundkretsen är bred – från lokala hantverkare till stora järn- och metallindustrier och skandinaviska möbeltillverkare, varav många är beroende av en flexibel underleverantör som förstår vikten av

just in time-leverans. Lotte Lundgaard visar runt i den välskötta produktionsanläggningen. Det rör sig om ljusa och trivsamma produktionslokaler där man utan problem kan föra ett samtal i normal ton utan att störas av utsugningsfläktar.

– Linjerna vi använder är fullt automatiserade och via vårt eget laboratorium kan vi analaysera de olika baden. Vi jobbar ju även med ytbehandling i zinknickel, zink, koppar, nickel, tenn, krom

med mera, så det är viktigt att vi har full kontroll på sammansättningen, påpekar Lotte. Rundvandringen går vidare till källaren där alla vätskor förvaras.

– Som du ser är hela golvet sänkt som ett enda stort kar, så om vi skulle drabbas av ett läckage stanar vätskorna i byggnaden.

Vi var något av pionjärer i branschen när det handlar om kvalitet och miljö. Vi är ISO-certifierade inom båda sedan 1990talet och nu arbetar vi även enligt ESG

i syfte att minimera våra CO2-utsläpp. Kvalitets- och miljöarbetet är centralt för oss, berättar Lotte Lundgaard. Midtjysk Fornikling utarbetar dessutom en allmänt tillgänglig miljöredovisning varje år. Syftet är bland annat att ge bolagetss intressenter en inblick i miljöförhållandena i verksamheten och att synliggöra att det arbetas med miljöaspekterna i samband med ytbehandlingen.

Många svenska kunder Midtjysk Fornikling, eller MFF som företaget förkortas, räknas idag till en av norra Europas främsta aktörer i branschen för ytbehandling. Även i Sverige är efterfrågan stor på bolagets tjänster. I kundkretsen finns inte mindre än 600 kunder och cirka 15 procent av omsättningen kommer från svenska företag. Hur ser då Lotte Lundgaard på framtiden för Midtjysk Fornikling?

– Vi arbetar i treskift och även om orderingången är god finns det plats för fler svenska kunder. Vi har också en tydlig ambition om att komma in på den norska och finska marknaden. Jag tycker att vi har alla förutsättningar att lyckas, avrundar Lotte Lundgaard.

Text: Örjan Persson

Midtjysk Fornikling og Forchromning A/S er blandt Nordeuropas største lønarbejdende galvaniseringsvirksomheder med ca. 85 ansatte fordelt på to fabrikker i Herning og Randers. Virksomheden har mere end 75 års erfaring med galvaniske processer og har siden 1952 været ejet af Lundgaard familien.

MFF, som virksomheden kaldes i daglig tale, udfører følgende processer:

● El-forzinkning

● Zink-jern

● Zink-nikkel

● Forchromning

● Fornikling

● Satinforchromning

● El-fortinning

● Forkobring

Midtjydsk Fornikling & Forchromning A/S’ kundekreds spænder vidt - fra lokale håndværkere til store jern- og metalindustrier og skandinaviske møbelproducenter. Kunder, hvoraf mange er afhængige af en fleksibel underleverandør, som forstår vigtigheden af levering ”just in time”. MFF vægter miljø og kvalitet højt og har i mere end 25 år været miljøcertificeret efter ISO 14001 og kvalitetscertificeret efter ISO 9001. Derudover udarbejder MFF hvert år en offentlig tilgængelig miljøredegørelse.

Et af formålene med miljøredegørelsen er at give MFF´s interessenter indblik i miljøforholdene hos MFF samt synliggøre, at der arbejdes med miljøaspekterne i forbindelse med overfladebehandlingen.

71 DANMARK
www.mff.dk ll@mff.dk +45 96 26 64 00

Medicinförpackningar som möter höga krav

För att få tillverka burkar och andra förpackningar för läkemedel och andra medicintekniska produkter måste man följa strikta regelverk och ha ett speciellt certifikat med beteckningen GMP 15378. Pharma-Tech, som har Danmarks äldsta formsprutningsanläggning, har specialiserat sig på denna typ av tillverkning. Företagets höga standard har resulterat i att man har kunder över i stort sett hela världen.

Pharma-Tech grundades 2010, men kan spåra sina anor långt tillbaka i tiden. Faktum är att man har Danmarks äldsta formsprutningsanläggning. Företaget har specialiserat sig på att tillverka burkar och andra förpackningar för läkemedel och andra medicintekniska produkter. Läkemedelsbranschen är naturligtvis det största kundsegmentet, men man har även många kunder inom hälsokostbranschen. Burkarna kommer i storlekarna 10–500 milliliter och man tillverkar även lock, inkapslingar, dispensers och liknande. Precis om alla andra branscher som vänder sig till företag inom formsprutning, har Pharma-Techs

kunder ofta idéer om utformningen på förpackningarna.

- Vi är med hela vägen från idé och rådgivning till prototyp, verktygsframställning, förpackning och leverans, berättar Ole Rubek, som är en av ägarna.

Höga krav

Av naturliga skäl är kraven höga för att få syssla med tillverkning av burkar och andra förpackningar som ska förvara mediciner och liknande som ska förtäras

av människor. Pharma-Tech innehar certifieringen GMP 15378, som krävs för att få vara verksam inom den här typen av tillverkning. Man innehar även certifieringarna ISO 9001 och 14001.

- Alla dessa certifieringar är en garant för att vi kan tillverka en produkt av högsta kvalitet och som har full spårbarhet fram till leverans till kund, säger Ole.

Fördelaktiga avtal

Pharma-Techs höga standard har resulterat i att företaget har kunder över hela världen. Detta ställer höga krav på företagets effektivitet. Man har utformat rutiner för att säkerställa att kundernas ordrar hanteras på bästa möjliga sätt.

- För nya kunder behöver vi max tre veckor till leverans. Om vi ska tillverka formsprutningsverktyget först får man lägga till en vecka, berättar Ole. En månads leveranstid för en helt ny kund är, så klart, fortfarande väldigt snabbt. Befintliga kunder kan dock få mycket förmånliga produktions- och leveransavtal.

- Om vi redan har formsprutningsverk-

tyget som krävs för tillverkningen, kan vi leverera inom ett dygn, säger Ole. Den nordiska marknaden är av stort intresse för Pharma-Tech. Idag har man mycket goda relationer med både danska och finska företag.

- Vår förhoppning och målsättning är att öka våra marknadsandelar i både Sverige och Norge, säger Ole.

DANMARK 72 Messingvej 23 | DK-8940 Randers SV Phone: +45 86 48 11 66 | Direct: +45 28 84 68 68 www.pharma-tech.dk
Production of primary packaging in accordance with ISO 9001 and ISO 15378
GMP
Text: Andreas Ziegler

40 års erfarenhet av luftreningsverk

Luftföroreningarna har ökat, vilket påverkar natur, djur och människor negativt. Reecon har lång erfarenhet av att utforma luftreningsverk och har utvecklats i takt med att kraven blir högre. Idag har man ett brett erbjudande och kan hjälpa sina kunder från idéstadiet fram till installationen av luftreningsverken. Med hjälp av serviceavtal kan man upprätthålla en hög driftsäkerhet. Det är ett litet företag som inte använder mellanhänder, vilket gör kommunikationen med kunderna rak och tydlig.

Reecon grundades 2008 av Johannes Paaske och Poul Christensen, som fortfarande äger och driver företaget än idag. Verksamheten har redan från starten specialiserat sig på att utveckla, bygga och installera luftreningsverk.

- Problemet med förorenad luft har accelererat och metoderna för att rena luften har utvecklats en hel del sedan starten, säger Johannes. Reecon har idag uppdrag över hela

världen för företag inom ett antal olika branscher; luftföroreningar kan vara allt från utsläpp av lösningsmedel till lukten från fabriker som

behandlar slakteriavfall och döda djur. Bland kunderna finner man även stora aktörer inom livsmedelsindustrin och läkemedelsbranschen.

Brett erbjudande Reecon har ett väldigt brett erbjudande. Ett uppdrag kan exempelvis börja med en utredning av luftföroreningarna för att klargöra vad som behöver åtgärdas. Sedan kan man gå vidare med en åtgärdsplan, projektering, tillverkning, installation och driftstart.

- Vi erbjuder oss också att optimera existerande luftreningsverk, berättar Johannes. Driftsäkerhet är en stor fråga för alla anläggningar. I detta syfte erbjuder Reecon även serviceavtal.

- Det är ju som så att alla maskiner och installationer slits med tiden.

Därför medföljer alltid en lista på reservdelar som är bra att ha i lager, säger Johannes.

Rak kommunikation

Reecon är ett förhållandevis litet företag. Trots detta använder man inte mellanhänder. Detta gör att kunderna alltid kommer i kontakt

med en erfaren medarbetare.

- Med denna raka kommunikation minimerar vi risken för misstag, säger Johannes.

Man kan även vara väldigt flexibla och kan ofta ta emot eller besöka en kund samma vecka som man får en förfrågan.

- Vi ställer inga krav på projektets storlek. Ett litet företag med små problem är lika välkommet som ett stort aluminiumsmältverk. En normal genomloppstid från idé till färdig installation är 8–10 månader. Det kan givetvis gå fortare om komplexiteten inte är omfattande, säger Johannes.

Text: Andreas Ziegler

Førende leverandør af anlæg til luf trensning og lugtreduktion
73 DANMARK

Danska förpackningsmaskiner skördar framgångar

Under sina 45 år har företaget PM Pack utvecklats till en mycket efterfrågad aktör när det gäller kundanpassade förpackningsmaskiner.

PM Pack tillverkar maskiner för ett flertal olika branscher, bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrin, och står även för montering på plats hos kunden.

Det var Anne Grethe och Poul Emil Mikkelsen som grundande PM Pack för 45 år sedan. Sedan dess har företaget utvecklats till en framträdande aktör i Europa avseende tillverkning av förpackningsmaskiner. Vi träffar Frank Gottlieb som leder verksamheten i Horsens på Jylland. Han berättar att PM Pack är en del av Butzkoncernen som med sina 20 000 anställda företräder ett brett koncept

beträffande förpackningsmaskiner för olika ändamål.

– Vi anpassar våra maskiner efter kundernas specifika behov. Vilken vara det än rör sig om kan vi ta fram en lämplig, optimal och ändamålsenlig förpackningsmaskin. Det kan till exempel röra sig om påssvetsare eller vakuummaskiner för livsmedelsindustrin, och i regel kan vi leverera inom en till tre månader, upplyser Frank Gottlieb.

Från skiss till färdig maskin Frank tillägger dock att leveranstiderna förstås kan variera. Kortast blir de om det är möjligt att anpassa en standardmaskin, men kunderna kan förstås också inkomma med en skiss och tillhörande kravspecifikation, varpå Frank och hans kollegor arbetar fram en optimal lösning. – Vi har all teknisk expertis i huset vilket

innebär att vi både konstuerar och bygger maskinen samt testar den innan leverans. Därefter åker vi ut till kunden och monterar och startar upp den på plats, informerar Frank Gottlieb och tillägger att med leveransen följer en sammanställning som visar full spårbarhet på alla

maskinens komponenter. Medföljer gör också en reservdelslista på de vanligaste slitdelarna.

Sneglar mot Sydsverige

PM Pack har verksamhet och kontor över hela Danmark. Från avdelningen

PM Pack A/S

Phone: +45 75602000

E-mail: mail@pmpack.dk

Web: www.pmpack.dk

i Horsens erbjuds både serviceavtal och akuta utryckningar till kunder i södra Sverige. Företaget har har också en jourtelefon dit kunderna kan ringa när de behöver akut hjälp.

PM Pack, som är både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden, tillverkar förpackningslösningar även för läkemedelsindustrin. Frank Gottlieb blickar i sammanhanget mot Sydsverige. – Vi har både kompetens och kapacitet att tillverka förpackningsmaskiner till hela den sydsvenska marknaden. Vi har redan en del kunder där men vi vill förstås atttrahera ännu fler. Alla som är intresserade av vad vi kan erbjuda är förstås välkomna att kontakta oss för ett oförpliktigande samtal, säger Frank Gottlieb avslutningsvis.

Text: Örjan Persson

DANMARK 74

Elfordon som räddar liv

AF Handling är ett anrikt företag, som har sysslat med maskintillverkning i över 90 år. Idag fokuserar man på att tillverka och leverera elfordon inom segmenten industri, vård och utomhusmaskiner. Företaget har uppnått stora framgångar med ett akutfordon, som är försett med allt som krävs för att rädda liv vid ett hjärtstopp. Det rutinerade företaget kan leverera standardmaskiner inom sex veckor.

AF Handling kan spåra sina anor tillbaka till 1933 och har alltid sysslat med att tillverka maskiner. Som alla långlivade företag, har verksamheten utvecklats en hel del under åren. Idag sysslar man med elfordon inom segmenten industri, vård och utomhusmaskiner.

- Industrin är en stor kund. Fordonen används för allt från transporter mellan avdelningar till komponenttransporter och interna plock- och serviceuppgifter, berättar Norbert F.V. Ravnsbæk, som är företagets VD.

Räddar liv

Vårdsektorn är ett segment inom vilket AF Handling ser en stor ökning. Företaget har tagit fram ett slags akutfordon, som används på avdelningar på sjukhus. Vid hjärtstopp räknas varje sekund.

- Fordonen är försedda med allt som behövs för att rädda ett liv vid hjärtstopp. Maskinen tas till patienten, så att akutläkaren och sjuksköterskan kan påbörja livräddande behandling så fort som möjligt, berätta Norbert.

Dessa små akutfordon har visat sig vara mycket populära. Ett universitetssjukhus har till exempel begärt ett fordon för varje våning i sjukhuset för att förkorta insatserna och öka patientöverlevnaden. Alla AF Handlings fordon kommer i standardutförande, men kan även anpassas efter kunders behov och önskemål.

Akutfordonet kommer också att kunna användas på flygplatser.

- Dessa många olika anpassade fordon har levererats till Kastrup, där de används för att transportera bagagevagnar och gods och till diverse serviceuppgifter, berättar

Peder Jensen, som är försäljningschef på

AF Handling.

Peder tillägger att AF Handling har levererat många olika specialfordon till flygplatser i hela Europa.

Korta ledtider

Alla AF Handlings fordon är försedda med lämpligt batteripaket, laddare, handgas, akutbroms och en dödmanskontakt. Företaget har väldigt korta ledtider. De fordon som beställs i standardutförande kan levereras inom sex veckor Om kunden vill ha specialfunktioner eller andra former av anpassning förlängs leveranstiden med ytterligare 4–6 veckor. På AF Handling är man väldigt rutinerade.

Norbert förklarar processen enkelt: - Materialet kommer in hit till verkstaden och kapas och svetsas. När chassit är klart skickas det till målaren. Sedan monterar vi allt här i hallen och skickar det färdiga fordonet till kunden.

AF Handling har kunder över hela världen; man levererar bland annat sina produkter till Volvo på en internationell basis. Man ämnar nu utöka sin nordiska kundbas.

- Vi är glada att våra elfordon har blivit så uppskattade över hela Norden och att informationen har gått från mun till mun mellan våra kunder. Vi ser ett ökat nordiskt intresse och söker därför återförsäljare i Sverige, Norge och Finland, avslutar Norbert.

Text: Andreas Ziegler

DANMARK
A. FLENSBORG A/S Mørupvej 13 7400 Herning Tlf. +45 9712 6300 www.aflensborg.dk
Peder Jensen Norbert Ravnsbæk

Maskinarbetare i 130 år

Familjen Nielsen i Horsens har varit maskinarbetare i fem generationer. Familjens företag heter Lund Maskinfabrik, som har satsat på stångvarvsautomater som är väldigt effektiva och möjliggör allt från små till stora serier. En operatör kan övervaka flera maskiner, vilket gör att man kan konkurrera med så kallade ”lågprisländer”.

Lund Maskinfabrik grundades 1891 och drivs fortfarande av samma familj som en gång grundade verksamheten; Per Nielsen är fjärde generationens maskinarbetare medan sonen Robert är den femte. Som alla långvariga företag, har Lund Maskinfabrik lyckats med sitt koncept genom att alltid satsa på att vara moderna.

- Vi har satsat på moderna stångsvarvau-

tomater, som kan producera allt från små till stora serier, säger Per.

Små till stora serier

Det kan många gånger vara billigare att lägga produktionen utomlands i så kallade ”lågprisländer”. Nackdelarna med att göra detta är många. Det kan exempelvis vara svårt att kvalitetssäkra produkterna innan man får hem leveransen. Det kan även vara svårt att veta att produktionen följer regler gällande miljön och mänskliga rättigheter. På Lund Maskinfabrik har man hittat ett sätt att konkurrera med ”lågprisländerna”.

- Hela syftet med stångautomater är att svarvarna kan laddas med färdiga ämnen med en diameter på 5–80 millimeter. En operatör kan övervaka flera maskiner, förklarar Robert.

Hos Lund Maskinfabrik kan kunderna beställa allt från mindre serier, på ett par hundra enheter, till serier på flera tusen enheter. Ju färre enheter man beställer, desto dyrare är styckpriset.

- Kostnaden ligger på ställtiden för maskinen, så det är alltid mest lönande med större serier, säger Robert. Det är många kunder som drar nytta av att större serier har en lägre kostnad per enhet. Lund Maskinfabrik har avtal med flera kunder att årligen producera ett visst antal. Dessa antal ligger inte sällan på 5000–10 000 enheter.

Kvalitet och styrelement

Lund Maskinfabrik är certifierade enligt ISO 9001. Denna kvalitetscertifiering innebär bland annat att hela processen, från leveransen av råmaterial till färdig produkt, dokumenteras och mäts.

- Detta är krav vi måste följa för att få behålla vår certifiering, men dessa processer ger oss också ett utmärkt styrelement för att se var produktionen eventuellt har brister, säger Per. ISO-certifieringar är framtagna i just detta syfte; att säkerställa kvalitet genom hela arbetsprocessen. De är inte ämnade att påverka processen, eller alternativen tillverkaren har, negativt. Per visar

en maskin som används för att tvätta komponenterna med en kombination av en speciell vätska och ultraljud. Det är dock valfritt att använda denna maskin.

- Somliga kunder vill inte att vi ska tvätta komponenterna helt rena, utan vill behålla ett visst korrosionsskydd innan leveransen, säger Per. Robert avslutar med att berätta att Lund

Maskinfabrik nyligen har blivit utsedda till Best Supplier World Wide av Alfa Laval.

- Det är ett kvitto på att vi levererar produkter med bästa möjliga kvalitet, säger Robert.

Lund Maskinfabrik har redan en stor marknad, men den kan alltid bli större. Man vill gärna ha fler svenska kunder.

Text: Andreas Ziegler

DANMARK 76 Kontaktperson Per Nielsen | Lundvej 20. DK-8700 Horsens | Telefon +45 75 65 40 04 | pn@lund-maskinfabrik.com www.lund-maskinfabrik.com

En mästare på olika ytbehandlingstekniker

Sedan starten för snart 40 år sedan har Nordic Coating utvecklat en rad ytbehandlingstekniker som få företag i Norden kan erbjuda. Nordic Coating jobbar med allt från våt- och pulverlackering till PTFE-behandling och har utvecklats till att idag vara en av de ledande aktörerna i Norden inom sitt gebit.

Det är Jan Laerke som tillsammans med hustrun Christina driver företaget Nordic Coating ApS. Företaget har sedan starten för snart 40 år sedan utvecklat en rad ytbehandlingstekniker som få andra aktörer i Norden kan erbjuda. Produkten kan komma direkt från en produktionslinje till Nordic Coating där de blästrar, ytbehandlar och efterbehandlar ämnet. – Vi erbjuder helhetslösningar och arbetar därför med flera olika ytbehandlingstekniker. Våt- och pulverlackering är de vanligast förekommande men vi erbjuder också PTFE-behandling, berättar Jan Laerke. PTFE/Polytetrafluoreten är en plast med egenskaper som gör den hal och som används av allt från fordonstillverkare

till aktörer inom maskinkonstruktion, finmekanik, kemi och mediciteknik.

– Beträffande PTFE-behandlingar erbjuder vi cirka tio veckors genomlöpstid, medan motsvarande tid för pulverlackering ligger kring fyra–fem veckor. Om en kund vill teckna ett produktionsavtal med oss kan den

genomlöpstiden kortas väsentligt, upplyser Jan Laerke.

Tar ett samhällsansvar

Vid ett besök hos Nordic Coating i Horsens på Jylland noterar man snart att företaget sticker ut. På väggarna i receptionen finns inga bilder på prestigeobjekt man ytbehandlat, utan i stället bevis på företagets engagemang för miljö, utsatta barn och cancersjuka. Jan Laerke utvecklar:

– Vi vill inte bara vara bäst på ytbehandling utan också företräda en arbetsplats där våra medarbetare trivs och verkar i en god miljö. Samtidigt vill vi ockås dra vårt strå till stacken för att åstadkomma en bättre omvärld. Vi arbetar enligt ESG vilket innebär att vi förpliktigar oss att följa en rad kriterier som bedömer verksamhetens påverkan på miljön, samhället och dess interna styrning. Att vi arbetar med ESG-rspportering underlättar för kunder som söker efter en ytbehandlare som arbetar med branschens högsta miljö- och hållbarhetskrav, säger Laerke.

Gott renommé

Nordic Coating har skapat sig ett mycket gott rykte i Danmark och är idag ett

av de ledande ytbehandlingsföretagen i Norden. Att kunna våtlackera ämnen som är 2x3x9 meter eller pulverlackera ämnen på upp till tre meter, och därtill utföra PTFE-lackering gör att företaget intar en särställning.

– Vi servar kunder i både Sverige och Norge, och även om våra orderböcker är välfyllda ser vi gärna fler nordiska företag i vår kundkrets. Vi har inte bara mångårig kompetens och erfarenhet utan också de bästa råvarorna och hög kapacitet. Det gör att vi kan ta oss an i princip alla typer av förfrågningar och leverera på kort tid, avrundar Jan Laerke.

77 DANMARK Saturnvej 33 | DK-8700 Horsens cml@industrilak.dk | www.industrilak.dk
Text: Örjan Persson

Danska kvalitetsredskap klipper gräs, skottar snö och sopar gångbanor i Sverige

Många av oss känner kanske inte till att många av de markbearbetningsmaskiner som idag används inom region, kommun och företag i Sverige kommer från Danmark. Jylland och Horsens är den region där många maskinproducerande företag verkar och det är också där den framstående redskapstillverkaren GMR Maskiner A/S finns.

GMR står för Gunner Møller Rasmussen, det vill säga bolagets insitiativtagare som startade företaget redan 1965 då han utvecklade dess första gräsklippare.

– Vi har upparbetat en som vi tycker unik kompetens samt ett väl utbyggt återförsäsljarnät i Sverige, dit en stor del av vår produktion går. Vi är på god väg att göra detsamma i Norge och därefter står Finland på tur. Vi söker i detta nu efter finska återförsäljare, berättar Niels Kirkegaard, VD för GMR Maskiner A/S.

En titt i bolagets breda produktutbud och på dess hemsida ger bilden av en bred leverantör av högkvalitativa redskap. GMR saluför allt från vikbara snöplogar till sopvalsar, slaghackor, gräsklippare och ogräsbekämpare.

– Allt vi säljer på marknaden har utvecklats och testats här hos oss i Horsens innan leverans. Vi har en stående ambition att producera fem nya redskap varje år, säger Kirkegaard.

Brett utbud av elfordon Inom GMR-koncernen finns även ett brett produktsortiment av elfordon. Samtliga är uppfunna, utvecklade och producerade i Danmark. Kirkegaard berättar:

– I detta sortiment finns både enkla och mer avancerade maskiner för exempelvis ogräsbekämpning. Därutöver finns en rad fordon med midjestyrning för trånga passager samt ett rikt tillbehörsprogram, upplyser han.

GMR:s elfordon är alla försedda med en inbyggd laddenhet – det är med andra ord bara att koppla maskinen till eluttaget för att ladda dess batteri.

– Vi kan se att efterfrågan på elfordon och eldrivna hjälpmedel för semiproffessionellt bruk ökar kraftigt. Det påverkar givetvis leveranstiderna men vi klarar att leverera det mesta inom några veckor, säger Niels Kirkegaard.

Framtiden är här

Hur ser då framtidens produkter ut för ett

företag som GMR? Kirkegaard har svaret: – Framtiden är redan här, vi tillhandahåller redan idag produkter anpassade för biodiversitetstänket, upplyser han. Niels syftar på en FN-konvention som består av ett tjugotal markörer och indikationer som man ska följa för att bevara den biologiska mångfalden. GMR:s redskap är anpassade på så sätt att de kan bearbeta ett område på olika sätt. Ett exempel kan vara att slåtterslå en äng på ett sätt som bevarar den och bidrar till att skapa livskraftiga miljöer. Niels Kirkegaard noterar en växande efterfrågan på GMR:s produkter och spår att den kommer att hålla i sig.

– Vi har redan nu ett bra nät av återförsäljare i södra och västra Sverige, men det finns plats för fler. De som är intresserade av ett samarbete är hjärtligt välkomna att kontakta oss, hälsar Niels Kirkegaard.

Text: Örjan Persson

DANMARK 78
UNDERHÅLL
UTEMILJÖ
www.gmr.dk
PROFESSIONELL UTRUSTNING FÖR RENGÖRING OCH
AV
STENSBALLE - NESBO Ogräsborste
STAMA Multi EL Tystgående och miljövänlig
STENSBALLE Rotorklippare

Barn och cancer hör inte ihop.

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

Julius 6 år, hjärntumör. Julius 6 år, hjärntumör.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.