Svensk Leverantörstidning nr-3 2022

Page 1

Nr 3 / 2022

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Vägningslösningar i framkant för landets industrifordon Tamtron erbjuder noggranna vägningslösningar för fordon inom ett flertal branscher. Här verkar man i teknikens framkant i en anda som präglas av precision och pålitlighet. Tamtrons erbjudande sträcker sig från standardvågar till avancerade helhetslösningar med transaktionshanteringsprogram. Läs mer på sidan 4.

Innovativa övervakningslösningar för offshore- och processindustrins motorer och maskiner Inom såväl sjöfarts- som processindustrin finns behov av effektiva och säkra mätsystem för att antingen styra eller vaka över olika funktioner. Teknikföretaget Selco från Roskilde, en knapp timme från Malmö och Helsingborg, är sedan länge välkänt för sitt arbete med fartyg i både Danmark, Sverige och Norge. Med Selcos lösningar förebyggs haverier och kostsamma reparationer. Läs mer på sidan 91.

Fler och fler svenskar vill ha spabad Intresset för spabad tycks bara bli allt större bland svenskarna, något som länge varit tydligt i företaget Svenska Bad. Bolaget levererar kvalitativa och prisvärda spabad till återförsäljarledet, och förser i snitt 30 svenska hushåll med spabad varje dag. Läs mer på sidan 65.

Miljövänliga träprodukter med oändliga möjligheter Ess-Enn Timber har en bred verksamhet inom trävarubranschen. Man har ett hyvleri och en limfogsfabrik i småländska Skruv samt ett sågverk i Tibro. Det är ett konkurrenskraftigt företag som vill vara ett föredöme gällande hållbarhet i branschen. Bolaget jobbar även mycket med att ha goda relationer både till sina kunder och sina medarbetare, som får möjligheter att utveckla sin kompetens. Läs mer på sidan 7.

7 U T G ÅVO R P E R Å R - S V E R I G E S BR E D A S T E T I D N I N G F Ö R L E V E R A N T Ö R E R


LEDAREN

Företagarna har ordet Industri Bygg

Möjligheter och utmaningar när fler vill byta yrkesbana

3 4 - 13 14 - 15

Pandemin är över. Även om covid-19 alltjämt härjar

ledaren

2världen över är det åtminstone så det känns, upplevs

Energi

16 - 17

IT

18

Hållbarhet

19

Transport

20

Norrköping

21 - 25

Söderköping

26 - 29

Finspång

30 - 31

Trollhättan

och uppfattas när restriktionerna nu är borta och livet i mångt och mycket har återgått till det normala. Eller är det verkligen så för alla? Nja, uppenbarligen inte med tanke på att var fjärde svensk bestämt sig för att byta yrkesbana under tiden samhället påverkades i alla dess former av virusets framfart. Det är en undersökning signerad arbetslivspanelen Manpower Work Life som avslöjar att många under pandemin har valt att omvärdera sin syn på arbetslivet. 26 procent uppger att de bestämt sig för att byta yrkesbana under pandemin, något som åtminstone jag lyfter på ögonbrynen åt. Vad beror detta på? Jag ställer frågan mot bakgrund av att den allmänna inställningen bland människor under den tid samhället i hög grad stängdes ned var en tydlig önskan om och längtan efter att saker och ting skulle återgå till det normala. Att livet blev som förr. Att vi kunde göra ”det vi brukar göra”. Hur kommer det sig att så pass många människor uppenbarligen har en helt annan syn när det kommer till arbetslivet?

33 - 46

Orust

46 - 62

Sjuhärad

63 - 70

Region Småland

71 - 85

Danmark

86 - 95

Jag kan inte låta bli att ställa mig frågan om den stora beslutsamheten om att byta yrkesbana i grunden bottnar i ett allmänt arbetsplatsklimat där många idag inte trivs, är stressade, inte känner sig delaktiga och sedda? Kan pandemin ha medfört förändringar på landets arbetsplatser som gjort att dessa känslor och Följande innehåll hit uppfattningar förstärkts och att många ser pandemin Leverantörstidning n som ett slags brytpunkt, en möjlighet i livet att göra andra val i en tid och i ett samhälle där så pass mycket i övrigt också har förändrats? Blottade pandemin brister på arbetsplatserna, eller kanskeLedaren i medarbetarnas personligheter, som förstärkte känslan av missnöje och Företagarna har ord viljan att göra något annat?

innehåll

Infrastruktur

Visst, vi ska komma ihåg att 27 procent av de som valt Industri gör att byta yrkesbana, enligt samma undersökning, det för att pandemin innebar att det blev arbetslösa. Bygg Samtidigt, man måste ju inte byta bana när man blir av med jobbet och behöver söka nytt.Energi Samtidigt uppger nästan var tredje tillfrågad att arbetsIT/Säkerhet livet har blivit viktigare för dem nu än före pandemin. Bland de yngre är andelen hela 43 procent. Endast var Maskin femte tillfrågad uppger att arbetslivet känns mindre viktigt efter pandemin. Danmark

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära?

32

Uddevalla

procent för att de vill följa sina drömmar. Min fråga kvarstår dock: varför just i samband med pandemin?

Svaren får vi delvis, men bara just delvis, i nämnda undersökning där 35 procent uppger att de valt en Att så många har bestämt sig för attÅland byta yrkesbana Här och i Göteborg vi om förstås den omdebatVårannan i luften. Visst är det Jagändra livsstil yrkesbana för härligt? att de vill 29 undrar kommer att påverka arbetsmarknaden framBornholm terade Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi över.lärFrågan ärefter bara på vilket sätt? men mer klarhet i frågan vi väl få valet när vårsolen gassar som mest, när Mora/Leksand Positivt negativt?vi i höst då göteborgarna ska röstaeller om huruvida det börjar grönska och man har hela ska behålla trängselskatten eller inte.mig Västlänken Jag inbillar att det blir möjligheter för arbetstaden härliga sommaren framför sig. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Västmanland Arbetslusten och glädjen ökar och det garna, Catharina men snarare utmaningar för företagen. När det När infrastrukturminister Elmsäterär härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens uppstår mångmiljardstor rörlighet på arbetsmarknaden uppstår Göteborg bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon luckor hos företagen som kan fyllas av andra på jakt att man kommer att satsa på sådant som leder nya jobbutmaningar. Företagen Marks riskerar åkommun sin sida till jobb och främjar efter konkurrenskraften. Det är Frågan är om även svensk infrastruktur går en klok strategi som kompetensbrist på sikt borgar för ettnär stärkt erfarna och duktiga kollegor söker mot en ny vår? Det känns onekligen så efter Småland svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder sig vidare i yrkeskarriären. Risken är att mer oerfarna gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av de som flytt, Borås personer får ersätta åtminstone i ett 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka de aspekter som Sveriges Byggindustrier till en hel del när det handlar om att både stärka initialt skede. beaktar när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Ulricehamn I detMan stora hela dock är det väl dock positivt att människor för ”den bästa någonsin”. betonar det här i Svensk Leverantörstidning och det är det ökande behovet av dylikaatt satsningar väljer vidga och sina vyer. Det skapar inte minst en intressant att konstatera att det inte enbart Årjäng efterlyser större mod och ansvarstagande från handlar om att bygga ut och bygga nytt, större kompetens- och kunskapsbredd i samhället. På berörda parter så att en modern och väl utan också om att bevara det som redan sikt är det förstås något som även gynnar företagen. fungerande infrastruktur så småningom finns och fungerar. Drift och underhåll ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

BILAGA VÄRMLAND

lämnas över till framtida generationer. Man tycker att vi ska ta lärdom av Danmark och använda oss av den statsgarantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen!

Örjan Persson

Chefredaktör

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

redaktion

a av N aNN ÄvE u sc aN d ILL och N Nu k INT I dI N N E E kod INg N d QR! E TI hoN LÄsa RTp sma

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

2

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se Redaktör: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

Tryck: Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Pressgrannar beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild Adress-/namnändring: överenskommelse träffats med adressandring.slt@hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se

ISS

Pressgrannar Adress-/namnändring: Trycksak adressandring.slt@hexanova.se 3041 0174 Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

PR

& more

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på NMÄR Stefan 031-719där 05E17 reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, AN läsarenKkan E scanna in Michaela Jönsson en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som Vdå öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur michaela.jonsson@hexanova.se med du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se T

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Layout: Fax 031-719 05 29

utgivare: Vad Ansvarig är en QR-kod Urban Nilsson och Prenumerera: vad används den till?

S

Nr 3 - 2022

Nr 3-2014 30:e årg

En del av Hexanova Media Group

Tidningssta


F Ö R E TAG A R N A H A R O R D E T

Vem ska få en andra chans? Ibland går företagandet inte som planerat. En kund kan inte betala för en stororder, en leverans försenas, banken höjer räntan på checkkrediten. Skatteverket upptaxerar, tillståndsbesked drar ut på tiden, sjukdom drabbar. Riskerna är många. Att driva företag innebär i hög grad att navigera bland dessa risker (och, omvänt, möjligheter). I vissa fall när problem uppstår kan det gå så långt att man inte kan betala sina fordringar – företaget hamnar på obestånd. För att reglera vad som kan och bör ske i sådana lägen, finns en mängd lagar och instanser. En central lagstiftning på detta område är för närvarande under omstöpning. Efter en omfattande utredning som presenterades ifjol, har regeringen för någon vecka sedan lagt fram proposition på drygt 700 sidor om en ny lag om företagsrekonstruktion. Rekonstruktion är ett alternativ till konkurs, som är avsett för företag som har potential att överleva de tillfälliga problemen. Vanligen beslutar tingsrätt om företagsrekonstruktion efter ansökan av bolaget. I ansökan ska bolaget ange vem man önskar som företagsrekonstruktör och varför. Företagsrekonstruktören ska sedan tillsammans med bolagets ledning utarbeta en rekonstruktionsplan, med de åtgärder

Patrick Krassén. Foto: Oskar Omne.

som behöver vidtas för att bolagets verksamhet ska kunna räddas och fortsätta att bedrivas med lönsamhet. Det kan handla såväl om verksamhetsförändringar som finansiella åtgärder. Om rekonstruktionen innefattar ett offentligt ackord innebär det att fordringsägarna får avstå från en del av sina anspråk på företaget. Att godkännas för rekonstruktion innebär således att företaget och dess ägare får en ”andra chans”. Möjligheten är inte tillgänglig för vem som helst. Det måste finnas en tillräcklig sannolikhet att rekonstruktionen lyckas och leder till att företaget kan fortleva, vilket kallas livskraftskravet. I den nyligen framlagda propositionen skärps kraven i livskraftstestet. Kriterierna för vem som ska kunna utses som rekonstruktör skärps också, och rekonstruktörerna ställs under myndighetstillsyn. Syftet med de höjda kraven är enligt regeringen att höja statusen på rekonstruktionsverktyget och öka företagens förtroende för förfarandet, samt i förlängningen öka andelen rekonstruktioner som lyckas. Detta sker emellertid till priset av att tröskeln för att kunna godkännas för rekonstruktion, och som rekonstruktör, höjs markant. Det är inte osannolikt att färre företag kommer

att kunna få tillgång till rekonstruktion – och det är inte heller osannolikt att detta kommer att drabba särskilt småföretag. Utredningen som föregick propositionen föreslog att ett enklare och kortare förfarande skulle införas vid sidan av ordinarie rekonstruktion, bestående enbart av offentlig skulduppgörelse. Sannolikt hade detta gynnat mindre företags möjlighet till överlevnad vid obestånd. Regeringen har dock strukit detta förslag i propositionen. Regeringen vill inte heller införa ökade insatser för så kallad ”tidig varning”, som kan fånga upp företag innan de hamnar på obestånd, trots att det har visat sig framgångsrikt i andra europeiska länder som prövat det. Förslaget ska behandlas i riksdagens civilutskott om ett par veckor. Kanske finns det alltjämt en lucka för att ge större chans till en andra chans. PATRICK KRASSÉN Företagarnas närings- och skattepolitiska expert

Att tänka utanför boxen Det handlar såklart om normer och samhällsstrukturer. Men också om konkretare utmaningar där det finns lösningar för att få fler att vilja starta och driva företag, kvinnor såväl som män. För Sverige behöver fler företagare. När företag växer – växer Sverige.

Får vi fler kvinnor som driver företag om retoriken handlar om att fler ska börja jobba i mer mansdominerade branscher? Ska vissa branscher vara mer ”rätt” att driva företag inom än andra? Är ett företag bara relevant när det drivs i en tillväxtbransch med många anställda?

Allt från reformer inom socialförsäkring och finansiering till jämställdhet är vad som behövs för att fler ska våga ta steget.

Om vi vill att fler kvinnor ska driva företag måste vi tänka annorlunda. Lyft soloföretagandet. De är ju där de flesta företag börjar sin resa. Sluta klanka ner på frisöryrket. Se inte tillväxt som mått på företagande, se bärkraften i sunda företag som utgångspunkt. Hylla det! Vill vi ändra statistiken måste vi också ändra retoriken.

I frågor som handlar mycket om attityder är det lätt att frågan blir generaliserande och därmed polariserad. Samtidigt är det lite som att prata om elefanten i rummet om vi inte samtidigt pratar om att män och kvinnor är olika. Vi är inte lika. Börjar vi acceptera det har vi kommit en bra bit på vägen. Jämställdhet handlar om att få samma förutsättningar oavsett livsval. Inte att vi ska ha samma egenskaper. Vår senaste sammanställning av data visar den att kvinnor främst driver företag inom skönhet och hårvård. Vårdsektorn hamnar också högt. Det är naturligt att kvinnor startar företag i de branscher där de tidigare varit anställda, där finns kunskapen och där finns nätverken. Självklart behövs fler kvinnor i alla branscher men frågan blir problematisk om vi fokuserar för mycket på vilka branscher vi inte finns i, i stället för de branscher där vi faktiskt finns.

Vad säger att frisören inte blir en framgångssaga à la Hairtalk med omsättning på femtio miljoner? Eller att salongen blir tretton salonger som för de två systrarna som driver Creative Headz? Men det kräver förutsättningar. Här är några av de åtgärder som behövs, åtgärder för att få fler kvinnor att starta och driva företag. - Stärk välfärdsföretagandet. Vi har idag en stor andel kvinnor som driver företag inom välfärdssektorn, en viktig framtidsbransch med stor utvecklingspotential – växer den så ökar - andelen kvinnor som högsta befattningshavare. - Förebilder behöver lyftas fram. För att fler kvinnor ska vilja ta steget från anställd till företagare behöver samhället sända ut starka signaler om att kvinnor är lika självklara i rollen som företagsledare som män.

- Sänk kostnaden att anställa. Eftersom många företagsledare som är kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt.

Men återigen, frågan är större. För den sitter så mycket i våra egna, förutfattade meningar. Vi inte bara tror att företagare är medelålders män som heter Lars. De gör fortfarande det. För att skapa en förändring behöver vi aktivt fundera över våra egna fördomar och synsätt. Varför triggar frågan? Tycker vi den är för komplex? Mäns företagande – varför har vi ingen expert där? För att det inte behövs. För att 99 procent av riskkapitalet går till män. Det blir bättre! Det blir verkligen det. Men det går sakta. Fler kvinnor tar på sig ledartröjan med drivkraft, passion och engagemang tydligt textat på ryggen. Men det krävs för förändring. En förändring som blir enklare om vi alla, oavsett kön, ser till att tänka en gång till utanför boxen i stället för innanför. Lyft upp. Lyft fram. Lyssna för att verkligen förstå. Ge möjligheter. Dela med er av kunskap. Redan där lovar jag att vi är en bra bit på vägen. LINA SKANDEVALL Företagarnas expert på kvinnors företagande.

Lina Skandevall. Foto: Oskar Omne.

3


INDUSTRI

Vägningslösningar i framkant för landets industrifordon Tamtron erbjuder noggranna vägningslösningar för fordon inom ett flertal branscher. Här verkar man i teknikens framkant i en anda som präglas av precision och pålitlighet. Tamtrons erbjudande sträcker sig från standardvågar till avancerade helhetslösningar med transaktionshanteringsprogram.

Tamtron är ett finskt företag som startades redan 1972, och som sedan dess har utvecklats till en internationell tillverkare av avancerade vågar, vägningslösningar och informationshanteringssystem för vägningstransaktioner. Verksamheten omfattar idag dotterbolag i fem länder och återförsäljare i drygt 60. På Tamtrons anläggning i Karlstad träffar vi VD Thomas Larsson. Han berättar att företaget har en rikstäckande närvaro i Sverige via ett antal försäljningskontor från Luleå i norr till Ljungby i söder. – Våra kunder finns i de flesta industribranscher, inte minst inom entreprenad och anläggning, logistik och transport, återvinning och energi, samt inom skogsindustrin, som är ett stort fokusområde för oss. Vi ser ett växande behov av våra

lösningar inom just skogsindustrin och eftersträvar därför en ökad dialog med de stora skogsbolagen, säger Thomas Larsson.

Precision och pålitlighet Tamtron har genom sin långa erfarenhet lärt känna kundernas behov. Med bra vågar, informationshanteringssystem och

serviceerbjudanden vill de vara en aktiv partner med lönsamma lösningar. För några år sedan presenterade Tamtron till exempel en revolutionerande våg där fordonet inte ens behöver stanna, utan i stället kan rulla över vågen, och på så vis både spara tid och motverka köbildning. Precision och pålitlighet är återkommande begrepp när Thomas pratar om Tamtrons lösningar. Han berättar bland annat att Tamtron av Swedac utsetts till ackrediterat kontrollorgan. Företagets lösningar innebär att vägning av gods är pålitlig och att spårbarheten är hög. Med hjälp av företagets molnlösning One Cloud kan användare analysera data som även kan integreras i deras system för förbättrad överblick. Kunderna kan via pluginlösningen One Scalex koppla sina system till befintliga vågar, vilket sparar tid och effektiviserar kundernas verksamheter. Expansionsfas Thomas Larsson, som innehaft sin nuvarande roll i sju år efter att tidigare ha varit ansvarig för SKF:s verksamhet i Iran och i Afghanistan under åtta års tid, berättar att Tamtron i Karlstad sysselsätter 18 anställda. Det är dock ett antal som han menar behöver bli fler.

Tamtron AB www.tamtron.se Växel: 054 - 402 08 40 Teknisk support: 054 - 402 08 30 4

– Vi befinner oss i en expansiv fas, och för att klara av den fortsatta utvecklingen behöver vi bland annat anställa nya supporttekniker, säljare och servicetekniker. Vi söker personer både i och utanför Karlstad som ser en framtid i ett spännande företag där vi jobbar med problemlösning. Här råder en positiv anda som verkligen avspeglas i det arbete vi utför, säger Thomas Larsson. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Thomas Larsson.


INDUSTRI

Hög servicegrad, mervärde och enkelt med aluminiumprofiler till sin produktion Mäkelä Alu Oy grundades i Finland 1937 och har fokuserat på strängpressning och ytbehandling av aluminiumprofiler de senaste trettio åren. I maj 2012 etablerades Mäkelä Alu AB, som ansvarar för försäljningen i Sverige. Förra året anställde man en ny säljare, vilket är ett led i att göra större satsningar på marknaden i Sverige.

grundades det svenska dotterbolaget Mäkelä Alu AB, vars uppdrag är att öka försäljningen av moderbolagets produkter i Sverige. Det svenska företaget ligger idag i Åseda i Kronobergs län. - Det har hänt en hel del sedan starten. Vi har ökat försäljningen och haft en positiv utveckling under åren, säger Anders Bengtsson, som är Sales Area Manager och har varit med i det svenska dotterbolaget sedan starten.

Fredrik ”Reeti” Mäkelä var bara tjugo år gammal när han grundade Mäkelä Alu Oy i Finland 1937. De första femtio åren fokuserade företaget på plåtprodukter. Sedan 1991 har man skiftat fokus till strängpressning och ytbehandling av aluminiumprofiler. Företaget är beläget i Luoma-aho, som ligger 120 kilometer öster om Vasa. Bolaget drivs nu av grundarens barnbarn, Petri Mäkelä. 2012

Aluminiumprofiler Kärnkompetensen hos Mäkelä Alu Oy är strängpressning och ytbehandling av aluminiumprodukter. Man har inga egna produkter utan sysslar med kundanpassade profiler och komponenter i aluminium, där man hjälper sina kunder från design till färdig profil. Det som gör företaget unikt i branschen är något man kallar Decoral.

ALUMINIUMPROFIL- DESIGN OCH PRODUKTION - DIN HELTÄCKANDE SAMARBETSPARTNER. Vi har varit verksamma inom metallindustrin under 85 år. Aluminiumprofiler har vi tillverkat i över 30 år. Våra tjänster, som skapar mervärde för kunden, är ett resultat av ett långvarigt utvecklingsarbete. - Det är en ytbehandling där man pulverlackerar och applicerar en mönsterfilm på profilen där vi erbjuder exempelvis trämönster eller stenmönster, berättar Anders. Mäkelä Alu Oy har stort fokus på certifieringar och andra kvalitetsstämplar,

så att alla produkter är kvalitetssäkrade på högsta möjliga nivå. Miljömedvetenheten är mycket hög hos Mäkelä Alu Oy, man arbetar dagligen i hela värdekedjan med detta. Med eget smältverk kan man erbjuda råvaror med mycket låga koldioxidutsläppsvärden, en viktig faktor med tanke på klimat- och hållbarhetsfrågorna. Man har även externa leverantörer som ombesörjer vidareförädling av profilerna, exempelvis i form av kapning, stansning, bockning och CNC-teknik.

gå snabbt och vi låter ingen vänta, säger Anders. Nya insatser i Sverige I hela organisationen är man cirka 280 medarbetare. På Mäkelä Alu AB i Åseda är man för närvarande en person. Förra året anställde man Kari Saareleinen, som ombesörjer försäljningen från Stockholm. - Vi har mycket goda förutsättningar att fortsätta växa i Sverige, avslutar Anders. Intervju: Victor Salazar

Profiler i höglager I Luoma-aho har Mäkelä Alu Oy ett stort höglager med plats för cirka 3 000 korgar där man lagerför kundernas obehandlade profiler. I princip innebär detta att man har tagit över kundens lager och kan sätta igång produktionen efter beställning och leverera pulverlackerade profiler i valfri kulör på kort tid, och på en och samma faktura. Man har även en vertikal pulverlackeringslinje och plats för 1 200 korgar i sydöstra Finland, kapacitet finns och linjerna är GSB-certifierade. - Kunden vinner mycket på att kunna få sina ytbehandlade profiler med kort ledtid när vi får en beställning. Det ska

Strängpressade och ytbehandlade aluminiumprofiler Anders Bengtsson 0703 24 24 44 | anders.bengtsson@alu.se

www.alu.se

Kari Saarelainen 0703 24 27 44 | kari.saarelainen@alu.se 5


INDUSTRI

Erfaret stålgjuteri i lilla Klavreström

Henrik Stenfelt och Karl Stenfelt.

Klafreströms Stålgjuteri har funnits i någon form sedan 1983. Idag sysslar företaget med legotillverkning, mestadels mot pumpindustrin. Det finns mycket erfarenhet i det gamla företaget, som snart kommer passera 100 miljoner i omsättning, en viktig milstolpe. Klarviks gjuteri grundades 1983. Det blev en del ägarbyten under företagets första femton år, men 1998 fann man äntligen lite stabilitet när man slog ihop verksamheten med Klafreströms Stål. De två företagens namn slogs ihop till Klafreströms

Stålgjuteri, som ligger på Klarviks industriområde i fräscha och ändamålsenliga lokaler. Idag ägs och drivs företaget av Karl och Henrik Stenfelt. - Jag har varit här på bolaget i hela mitt liv. Jag började sommarjobba här redan 2001, berättar Henrik, som idag ansvarar för inköp och planering. Karl och Henrik tog över verksamheten 2013. De första tre åren var tuffa i och med att den största kunden bestämde sig för att sköta tillverkningen i ett eget gjuteri i Finland. De kavlade dock upp ärmarna tillsammans med sina medarbetare och lyckades nå en omsättning på 46 miljoner kronor på bara ett par år.

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ KSG! Snabba beslutsvägar och korta genomloppstider är det motto som genomsyrar företaget. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss, och på så vis öka servicen gentemot våra kunder. - Sedan 2016 har det gått i en trappa uppåt och nu bryter vi snart hundramiljoners-vallen och det är väldigt kul, berättar Karl, som är företagets VD.

Pumpindustrin Klafreströms Stålgjuteri sysslar med legotillverkning, mestadels mot pumpindustrin. Upptagningsområdet är norra Europa; de sydligaste kunderna finns i Frankrike. Produktionen består mestadels av korta serier. - Det är rena hantverket, som handlar mer om människorna som arbetar här än maskinerna vi har i maskinparken, säger Karl. Lojal och erfaren personal Personalen har lång erfarenhet i branschen. Klafreströms Stålgjuteri har väldigt låg personalomsättning; somliga har varit med företaget sedan det grundades 1983. Man har sett en ökning i personalstyrkan de senaste åren, då man har behövt anställa för att kunna växa med sina kunder. Man har nyligen investerat i en

Klafreströms Stålgjuteri AB, Klarviksvägen 18, 364 45 Klavreström Phone: +46 474 487 50

www.ksgab.com 6

ny lokalhall och tittar nu på att investera i modell-lagring och utökade personalutrymmen. - Vi har många kvinnliga medarbetare. Vi har inte riktigt hunnit anpassa oss för den mängden kvinnliga medarbetare, men det är något vi ska ta itu med inom en snar framtid, intygar Karl. 40 år i branschen Nästa år firar Klafreströms Stålgjuteri 40 år i branschen, vilket man kommer fira stort. - Vi kommer fortsätta i samma goda anda som vi gjort under det senaste knappa halva seklet, avslutar Karl, som ser väldigt ljust på framtiden tillsammans med sina medarbetare. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


INDUSTRI

Miljövänliga träprodukter med oändliga möjligheter Ess-Enn Timber har en bred verksamhet inom trävarubranschen. Man har ett hyvleri och en limfogsfabrik i småländska Skruv samt ett sågverk i Tibro. Det är ett konkurrenskraftigt företag som vill vara ett föredöme gällande hållbarhet i branschen. Bolaget jobbar även mycket med att ha goda relationer både till sina kunder och sina medarbetare, som får möjligheter att utveckla sin kompetens. Ess-Enn Timber AB grundades 1982 av Svante Nilsson. De nuvarande ägarna, Tom Olander och Göran Johansson, tog över företaget 2008. När verksamheten i Skruv togs över flyttades samtidigt hyvleriet, som då låg i Örsjö, och 20 miljoner kronor investerades i modernisering av maskinparken. En tid senare förvärvades även Tibro sågverk för att kunna förse verksamheten med virke. - Vi arbetar med många olika dimensioner och ibland är det svårt att få tag i rätt virke. Vi löste många av problemen genom att ha ett eget sågverk, säger Caroline Troedson, som har varit med i företaget sedan 2019 och är platschef i Skruv sedan ett år tillbaka. Ess-Enn har kunder över hela världen. Skandinavien är en viktig marknad, men stora kunder finns även i England, Holland, Japan och Cypern.

1. Råvaran kommer från de välskötta svenska skogarna och är givetvis FSC®.

2. Ungskog binder mer CO₂ än gammal, så för varje träd vi fäller planteras fler än två nya.

5. I vår limfog används endast 0,02% miljöanpassat lim – resten består av massivt trä.

3. I vår tillverkning kommer allt råmaterial till användning – även sågspånet.

Platschef Caroline Troedson.

- För en vecka sedan fick vi vår första affär i Spanien, säger Caroline när vi pratar med henne i början av mars. Tre ben Idag står Ess-Enn på tre ben. I fabriken i Skruv tillverkas limfog, som går till möbelbranschen och byggvaruhandeln. I Skruv ligger även ett hyvleri där läkt och reglar tillverkas. 75 procent av produkterna som produceras i hyvleriet går till den holländska marknaden. Det tredje benet är alltså sågverket, som förser de andra verksamheterna med rätt virke i rätt tid. - Med egen produktion av sågade och hyvlade varor samt egen limfogstillverkning är vi en leverantör att räkna med.

4. Vår bioenergipanna driver runt vår produktion med energi från vårt egna spillmaterial.

Trä är ett fantastiskt och hållbart material med oändliga möjligheter. Att vår maskinpark dessutom drivs på ett energieffektivt och cirkulärt vis ser vi som vårt sätt att ge tillbaka till naturen, säger Caroline. En hållbar verksamhet Ess-Enn är störst i Sverige på limfogsprodukter. Är man störst har man ett ansvar att leda vägen framåt. Detta är ett ansvar som Ess-Enn tar på största allvar. Ambi-

tionen är att vara ett föredöme med sitt hållbarhetsarbete. Limfogen är miljöcertifierad och bolaget har investerat i en biobränslepanna, där man eldar upp sina restprodukter. Man är även FSC- och PEFC certifierade, vilket är en certifiering i hållbart skogsbruk. För närvarande arbetar Ess-Enn med en ny certifiering, Cradle to Cradle, en globalt erkänd standard för hållbara, säkra och cirkulära produkter. - Det handlar bland annat om hållbara

och säkra rutiner i företaget, om mänskliga rättigheter och om hur du tar hand om miljön på bästa sätt, förklarar Caroline. Investerar i personalen I år firar Ess-Enn 40 år. En av nycklarna till företagets framgångar är hur man jobbar med sina relationer, både till kunder och medarbetare. - Vi har kunder som varit oss trogna i många, många år. Det är långa, goda och fina relationer som vi skött efter bästa förmåga. Vår belöning är att de fortsätter lägga sina beställningar hos oss, säger Caroline. Bolaget har varit lika omsorgsfullt med relationerna till sina medarbetare. Den som har varit med företaget längst har jobbat här sedan 1983. - Det är viktigt att investera i personalen. Vi arbetar nu aktivt för att tillgodose våra medarbetares behov, exempelvis genom kompetensutveckling men också genom att göra dem mer delaktiga i driften av verksamheten. Att lyfta vår personal står högst på agendan, säger Caroline. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

7


INDUSTRI

Stora karriärmöjligheter på största privatägda företaget i Torsby Note är det största privatägda företaget i Torsby och har nischat sig på legotillverkning av elektronik som klarar tuffa miljöer. Företaget befinner sig i en expansionsfas, vilket har lett till att man successivt bygger ut lokalerna, men även att man är i stort behov av kompetenta och ambitiösa medarbetare som vill jobba på ett stort företag som erbjuder intressanta arbetsuppgifter och karriärmöjligheter.

I lokaler nära flygplatsen i Torsby har det tillverkats elektronik sedan 1965; invånarna ser det som att det ”alltid” har tillverkats elektronik i Torsby. År 2000 köpte Note verksamheten samtidigt som de köpte en enhet i Norrtälje. Detta var grunden till en koncern som har haft en eskalerande verksamhet de senaste 20 åren. Koncernens högkvarter ligger i Stockholm. Det finns tre fabriker i Sverige, tre i England och en i Finland, Estland och Kina. Fabriken i Torsby är en av de största. 2004 byggde kommunen Inova Park åt Note och tre andra bolag. Numera har Note tagit över hela byggnaden. 2009 togs VD-rollen över av Karin Nichols, som kan beskrivas som en energisk, karaktärsstark och väldigt driven företagsledare. Hon har jobbat hårt för att driva företagets expansion.

- Förra året byggde vi ut lokalerna med 2000 kvadratmeter och ökade personalstyrkan med 50 personer, vilket gör att vi nu är det största privatägda företaget i Torsby, säger Karin. Elektronik för tuffa miljöer Note är nischade på legotillverkning och kundanpassad tillverkning av elektronik som ska fungera i tuffa miljöer, exempelvis miljöer som är fuktiga, skakiga och/eller dammiga. För det mesta gör man inte hela produkter, utan främst delar till produkter. Exempel på användningsområden för dessa delar är skogsmaskiner, gruvmaskiner, marina miljöer, tåg och medicinsk utrustning. Man brukar dela in kundsegmenten i Medicin, Industri, Tunga fordon och Green Tech. - Våra produkter måste vara av högsta kvalitet, säger Karin. Bygger för att växa Note är mitt inne i kraftig expansion. Trots att man nyligen byggde ut sina lokaler med 2000 m², ser det nu ut som att man snart kommer behöva bygga ut ytterligare. Man har även investerat i ett automatiskt lagersystem, som annars främst används av logistikföretag och e-handelsföretag. Detta system gör att Note kan lagra sina 15 000 komponenter på ett väldigt effektivt vis och spara in 500 m² som kan användas till annat. I och med att produktionen ökar samtidigt som vi fortfarande befinner oss i en pandemi och att ett krig pågår i Ukraina, arbetar man proaktivt för att se till att man har alla komponenter man behöver i rätt tid, så att man kan leverera sina produkter i tid.

8

- Vi har fått fördubbla antalet inköpare för att hitta vägar för att få in komponenterna. Hittills har vi lyckats, säger Karin. Stora karriärmöjligheter erbjuds Ett stort problem för företag som befinner sig i en kraftig expansion är att ha tillräckligt med personal. Note har kunnat växa så pass snabbt som man har gjort tack vare en låg personalomsättning och att man har långa ledtider, vilket gör att man har kunnat hålla sig a jour med hur mycket personal man behöver. Nu räknar man med att kunna fördubbla företagets omsättning, vilket gör att man både behöver mer produktionsyta och utöka personalstyrkan igen. Karin utlovar stora karriärmöjligheter för kompetenta och ambitiösa personer. - Om man vill komma till ett framgångsrikt och expanderande företag som erbjuder stora karriärmöjligheter och även vill flytta till en naturskön och lugn miljö, som erbjuder både vinteraktiviteter och sommarnjutning vid sjöarna, ska man inte tveka att kontakta mig, avslutar Karin. Intervju: Lars Nordin Text: Andreas Ziegler


INDUSTRI

Framgångssagan som började i en lada Horshaga CNC Teknik har sysslat med legotillverkning i 15 år. Framgångssagan började i en lada ute i skogen. Häromåret flyttade man till nybyggda lokaler i Åseda, där man har en välutrustad maskinpark i vilken man tillverkar exempelvis specialverktyg, fixturer och maskiner.

Aslak Bolt har drivit eget företag inom legotillverkning sedan 2007. Det började med att man jobbade med bilchassin och övrig utrustning inom motorsport. - Vi insåg ganska snabbt att det inte var lönsamt för oss att jobba med bildelar, så vi kom in mer och mer på legotillverkning till kunder inom svensk verkstadsindustri, berättar Aslak. De första åren drev man verksamheten i en lada ute i den småländska skogen. Efter över ett decennium i branschen var ladan överfull av CNC-maskiner. - Vi hade stor efterfrågan och väldigt mycket i orderstock, så vi bestämde oss för ett trevligt nybygge, berättar Aslak.

Sedan ett år tillbaka finner man nu Aslaks företag, Horshaga CNC Teknik, i nya fräscha lokaler i Åseda i Uppvidinge kommun.

Metall och plast Det finns bred kompetens och mycket erfarenhet inom Horshaga CNC Teknik, som idag består av sex stycken medarbetare. - Alla i vår personal har jobbat många år i branschen. Man skulle kunna säga att vi har över 100 års erfarenhet, säger Aslak. Horshaga CNC Teknik sysslar mycket med legotillverkning av maskindelar för verkstadsindustrin. Man konstruerar och tar fram specialverktyg och bearbetningsfixturer för CNC-maskiner samt specialmaskiner. Man jobbar med aluminium, stål och rostfritt stål, men även plast. Prototyper och serietillverkning På Horshaga CNC Teknik är man inte bara mångsidiga när det kommer till vilka

Skärande Bearbetning. Av stål, aluminium, plast, rostfritt stål och rostfritt gjutgods. Vi tillverkar bland annat: Specialverktyg, fixturer och maskiner. Legotillverkning i stora och små serier. material man jobbar i, utan även vilka mängder man tillverkar. Somliga kunder behöver bara en maskindel eller en prototyp, som ska gå vidare till seriepro-

duktion någon annanstans. Andra kunder behöver hjälp med produktionslösningar för stora volymer. - Alla jobb är lika viktiga för oss, stora som små, precis som alla kunder är lika viktiga för oss, säger Aslak. En välutrustad maskinpark Horshaga CNC Teknik återinvesterar kontinuerligt i sin maskinpark. Sedan flytten till Åseda för ett år sedan har man exempelvis investerat i två Star SR-38 maskiner för längdvarvning. Man har även planer på att bygga en kvalitetsavdelning med mätrum. - Detta är bara början av vår era i branschen. Vi vill gärna växa inom specialmaskiner, verktyg och fixturer och fortsätta i samma goda anda som vi gjort sedan starten 2007, avslutar Aslak. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Horshaga Cnc Teknik AB www.horshagacnc.se ● 076 - 217 16 61

Lego / prototyper / specialverktyg / fixturer 9


INDUSTRI

Experter på förarkabiner sedan 60-talet AB Allt i Plåt i Åseda har gamla anor. Företaget grundades redan 1945. Sedan 60-talet har man specialiserat sig på att tillverka förarkabiner, som man idag är en komplett leverantör av. Företaget drivs numera av grundarens barnbarn, som ständigt återinvesterar i företaget och har blicken vänd mot framtidens utveckling.

AB Allt i Plåt grundades av bröderna Fingal och Ivar Syrén. Till en början tillverkade man tvättgrytor, vilket var vad man kallade de tunnor man använde för att tvätta i på den tiden. När tvättmaskinen kom började man istället tillverka hytter. - Det var Lihnells Vagn som behövde någon som tillverkade hytter. Det var så vi

kom in i bilden, berättar Olle Persson, som är VD på Allt i Plåt idag. Fingals dotter, Barbro, och hennes man, Ragnar Persson, tog över verksamheten i mitten av 60-talet. Barbro och Ragnars barn, Olle, Christer och Catarina, kom även de in i familjeföretaget och tog över driften av företaget i mitten på 90-talet. - Det har hänt en hel del sedan dess. Vi har ökat omsättningen med 200 miljoner kronor och har gått från att vara 30 medarbetare till att idag vara runt 140 stycken, berättar Olle. Utöver huvudverksamheten, som idag ligger i Åseda, har man, sedan ett antal år tillbaka, även öppnat en filial i Högsby. Förarkabiner och blåljusfordon Idag består huvudverksamheten fortfarande av att tillverka förarkabiner till tunga

Olle Persson visar en gruvhytt.

fordon, exempelvis flygplatsfordon, gruvmaskiner, truckar och kranar. Majoriteten av kunderna finns i Sverige, men man exporterar även till exempelvis Kina och Indien. Allt i Plåt är en komplett leverantör. - Det innebär att vi har hela processen i egen regi vad gäller tillverkningen, från tunnplåt till färdiglackerad hytt, som är testad och redo att tas i bruk, förklarar Olle. Sedan 2014 har man även utvecklat ett andra ben i verksamheten. Denna del av verksamheten sysslar med ombyggnaHytt i svetsrobot.

Ambulans under montering.

Hytt till flygplansdragare.

tion av fordon och fordonsanpassning av blåljusfordon som ambulanser, färdtjänstbilar och räddningsfordon. En stor koncerns muskler Allt i Plåt är en verksamhet som ständigt utvecklas och växer. Det är något som syskonen som driver verksamheten idag vill fortsätta med. För tre år sedan sålde de företaget till INEV AB, en koncern som ägs av småländska entreprenörer med långsiktigt ägarintresse. För Olle, Christer, Cata-

rina och deras medarbetare har den största förändringen sedan ägarbytet varit att man nu har en stor koncerns muskler, som är till stor hjälp för det ambitiösa företagets utveckling. - Vi har hamnat i ett lite större sammanhang. Vi har lite lättare att få tag i pengar och kan fortsätta utvecklas i snabbare takt, berättar Olle. Nära sina kunder För tillfället undersöker Allt i Plåt möjligheterna med att investera i en ny lasermaskin och en svets-robot-cell; man har sannerligen kommit långt sedan man tillverkade tvättgrytor. Kundrelationerna fortsätter dock vara det viktigaste som finns för de som arbetar på företaget. - Vi försöker jobba så nära våra kunder som möjligt, som om vi var en avdelning i kundens hus. För bästa resultat försöker vi komma in i ett så tidigt skede som möjligt, så att slutresultatet blir både optimalt och prisvänligt, säger Olle. För två år sedan skulle Allt i Plåt ha firat 75-årsjubileum. Pandemin gjorde dock att det inte blev något firande. Så just nu har man planer på att fira 77-årsjubileum istället. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Floragatan 1, 364 31 Åseda | 0474 - 488 60 | info@alltiplat.se | www.aip-cab.se | www.aip-conversion.se 10


INDUSTRI

Tredje versionen av kranhytten X-cab under utveckling X-cab är en populär kranhytt som har tagits fram av K-produkter Service i Hovmantorp. Man har nyligen byggt ut sina lokaler för att kunna växa med den ökade efterfrågan på hytten. För närvarande håller man på att utveckla en tredje variant av X-cab. Man har ett spännande år framför sig. 1987 grundades ett företag som hette K-produkter AB som gjorde kranhyttar som hette K-hytten. Företaget såldes till

en finsk koncern 1996. Peter Andersson och Mats Andersson tog då över driften av företaget. 2003 bestämde sig koncernen för att flytta tillverkningen och lägga ner avdelningen. Peter och Mats fick då frågan om de ville göra kringservice åt den finska koncernen. - 2003 startade vi K-produkter Service AB. Efter bara något år började vi göra en ny hytt vi kallar X-cab, berättar Peter. X-cab har kommit att bli en väldigt populär hytt i branschen. Företaget har kunder i hela Sverige, men också övriga

Norden. Man har även skickat ett antal hytter till andra länder i Europa. - Version 2 av X-cab kom ut 2010. Den tycktes om av alla våra kunder och var en riktigt fullträff, säger Peter. Tredje versionen under utveckling

När vi pratar med Peter i början av mars har han något väldigt spännande att berätta: En tredje version av X-cab är under utveckling. - Vi har börjat skissa på vår tredje ultimata version av hytten. Det ligger lite i sin linda just nu, så vi har ett spännande år framför oss, säger Peter. Besiktningsdagar hos K-produkter Service Utöver sin populära hytt, utför man även kran- och hydraulikservice. Precis som personbilar, måste kranar besiktigas. Kunderna kan då komma till K-produkter Service i Hovmantorp och göra besiktningen där. Man har lite olika besiktningsdagar under hösten, då man ringer in Kiwa, som sköter besiktningarna. - Det hela blir lite billigare för kunderna. Vi har då även lite korvgrillning som underhållning, säger Peter och skrattar. VD Peter Andersson.

Bygger för att växa Efterfrågan är hög och K-produkter Service växer därmed stadigt. Man har ökat antalet personalstyrkan, så att man numera är 11 medarbetare på företaget. I början av pandemin byggde man ut anläggningen, så att man kan fortsätta växa.

- Vi har dubblat våra yta jämfört med för två år sedan. Utbyggnaden har gjort mycket för effektiviteten, men det dröjer nog inte länge innan vi blir trångbodda igen om det fortsätter gå så här bra för oss, säger Peter med ett brett leende på läpparna. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Alltid hög prestation med stor noggrannhet då vi bygger och utvecklar hytter.

Vår verksamhet består dels av tillverkning och försäljning av kranhytten X-Cab och dels av kran- och hydraulikservice. Ofta säljs hytten tillsammans med ett helt där och vi monterar påX-Cab kranoch och upp hydraulik- och elsystem på plats i Vår verksamhet består delssystem av tillverkning försäljning avhytten kranhytten delsbygger av kran- och hydraulikservice. Vår verksamhet består delsbestår av tillverkning ochtillverkning försäljning avoch kranhytten X-Cab och dels av kranoch hydraulikservice. Vår verksamhet av kranhytten X-Cab ochhydraulikdels av och hydraulikservice. Hovmantorp men skickas hytten pallförsäljning förvikranpåbyggnad påoch annan Läs mer på www.kpservice.se. Ofta säljs ibland hyttendels tillsammans med ett heltpå system där monterarav hytten på kran byggerplats. upp ochkranelsystem på plats i Ofta säljs hytten tillsammans med ett helt system där vi monterar hytten på kran och bygger upp hydraulik- och elsystem på plats i Hovmantorp men ibland skickas hytten påvipall för kranpåbyggnad påpå annan plats. Läsbygger mer på www.kpservice.se. Ofta säljs hytten tillsammans med ett helt system där monterar hytten kran och upp hydraulikoch elsystem på plats i Hovmantorp men ibland skickas hytten på pall för kranpåbyggnad på annan plats. Läs mer på www.kpservice.se.

Hovmantorp men ibland skickas hytten på pall för kranpåbyggnad på annan plats. Läs mer på www.kpservice.se.

11


INDUSTRI

Smartare transportörsystem för en effektivare logistikindustri Smartare automationslöningar är nyckeln för en smartare industri och att kunna stå sig i en alltmer komplex logistikbransch. Schneider Electric implementerar nu sin nya, hårdvaruoberoende automationslösning EcoStruxureTM Automation Expert i det egna distributionscentret i Örebro och räknar med en flerdubbling av rullbanans kapacitet.

Schneider Electric lanserade automationsplattformen EcoStruxureTM Automation Expert i november 2021 för att möta framtidens strategiska utmaningar och möjligheter i industrin och logistikbranschen. Genom att separera hårdvarans och mjukvarans livscykler möjliggör EcoStruxure Automation Expert att automationsapplikationer kan byggas oberoende av den underliggande hårdvaruinfrastrukturen. Schneider Electrics distributionscenter i Örebro är det första i Norden och

Baltikum som implementerar EcoStruxure Automation Expert. Lagret packar och skickar varor till hundratals kunder. I och med implementeringen av EcoStruxure Automation Expert kommer lagret att öka kapaciteten på rullbanan vid packning betydligt samtidigt som leveranskvaliteten höjs, drifteffektiviteten ökar. IT och OT måste gå hand i hand En av de främsta fördelarna med EcoStruxure Automation Expert är att systemet möjliggör att IT och OT (Operation Technology) integreras på ett effektivt sätt. Inom IT samlas in statistik in över distributionscentrets inventering och övervakar det övergripande systemet. Överföringen av data till och från IT-system är händelse- och transaktionsstyrd och sker inte i realtid. OT är i stället cyklisk och periodisk. OT och dess styrsystem med PLC:er, sensorer, ställdon och I/O kontrollerar regelbundet maskiner, sorterare och transportörer. Kombinationen av dessa två teknologiska områden måste ske sömlöst

för att säkerställa en effektiv och korrekt logistik. – Att föra samman IT och OT är vår vision på Schneider Electric. Med EcoStruxure Automation Expert tar vi ett stort steg mot detta, säger Mehrdad Bahmani, Operational Offer Manager i Industriell Automation på Schneider Electric. – Detta är inte enbart en PLC-modernisering och förnyelse, utan det är en helt ny innovation som kommer att ge ett större värde för våra kunder, fortsätter han. Ökar hanteringen med 300 procent

Med EcoStruxure Automation Expert kommer kommunikationen mellan IT och OT bli snabbare och effektivare. När EcoStruxure Automation Expert har implementerats beräknas svarstiden mellan systemen gå ner från 4–10 sekunder till 1 sekund på distributionscentret i Örebro. – Med EcoStruxure Automation Expert kan vi konfigurera om våra processer och öka produktionstakten på vår pack- och sorteringsbana. Enligt prognosen kommer

Schneider Electric lanserade automationsplattformen EcoStruxureTM Automation Expert i syfte att möta framtidens strategiska utmaningar och möjligheter i industrin och logistikbranschen.

vi i genomsnitt kunna öka antalet hanterade paket per timme med cirka 300 procent, något vi idag inte behöver men är ett sätt att säkra framtiden och ökar vår flexibilitet, säger Håkan Eriksson, projektledare för lanseringen av EcoStruxure Automation Expert i Örebro.

– Genom att få en överblick över hela systemet med en enda referenspunkt kan vi öka underhållseffektiviteten och samtidigt få en snabbare felidentifiering, avslutar han. Källa: Schneider Electric

Flexibelt underhåll av maskinparken Jernbro Industrial Services AB är en av Sveriges ledande aktörer inom industriellt underhåll. Avdelningen i Lidköping har ansvar för Väst och Falkenberg och har ett mycket gott samarbete med Lantmännen lantbruk. Man fäster stor vikt vid ledordet ”flexibel”; man vill alltid lösa sina kunders problem både snabbt och effektivt.

Jernbro Industrial Services bildades 2016 genom att separera en del av organisationen från Coor. Detta ledde till att marknaden försågs med en ny effektiv aktör för utveckling och underhåll av industriföretagens

maskinparker. Sedan dess har Jernbro förvärvat en del andra företag och expanderat. Idag finns man representerade på ett 30-tal orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Företaget sysselsätter sammanlagt 900 personer. -Inom partnerskap & specialisttjänster (Lantmännen) har jag hand om Väst och Falkenberg, säger Christer Andersson, som är avdelningschef på Jernbro i Lidköping. Lantmännen lantbruk Jernbro i Lidköping har ett mycket gott samarbete med Lantmännen lantbruk, för vilka man sköter underhåll och service på maskinparken. Många som idag jobbar på Jernbro har en bakgrund som mekaniker

hos just Lantmännen, vilket gör att man kan maskinparken utan och innan i väst. - Vi har sammanlagt 30 års erfarenhet på deras maskiner. Samarbetet funkar väldigt bra, säger Christer. Flexibel Driftstörningar eller, ännu värre, driftstopp kan vara förödande för en verksamhet. Därför är ”flexibel” det viktigaste ledordet för medarbetarna på Jernbro. - Vi måste vara flexibla för att kunna lösa problemen vi ställs inför. Vi måste hela tiden vara på tå för att kunna hjälpa och stötta vid stopp. Vi måste se till att de får ut så mycket som möjligt av sin maskinpark, förklarar Christer.

Varje dag, året om, hjälper vi svensk industri att producera säkrare, effektivare och mer hållbart Med lokal närvaro på ett 30-tal platser är vi ledande inom industriellt underhåll och projekt i Sverige. Vi erbjuder kompetens inom underhåll, engineering, industrirör, komponentservice, maskinbearbetning samt hantering och rening av processvatten. Som strategisk partner inom maintenance och energy management blir vi din långsiktiga partner med resultatgarantier. jernbro.com 010-483 00 00 info@jernbro.com

12

En egen app Industrin är en bransch som moderniseras väldigt snabbt; den ligger alltid i utvecklingens framkant. När vi dessutom lägger till den pågående digitaliseringen, effektiviseras processer i en rasande fart. Ibland kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen. På Jernbro ser man dock främst nyttan som utvecklingen för med sig. Sedan två år tillbaka tar man hjälp en av app och att Lantmännen har en kundportal att göra felanmälan i. - Vårt arbetssätt har blivit smidigare och enklare tack vare att Lantmännen använder kundportalen. När Lantmännen till exempel upptäcker att en givare är trasig, skriver de in det i kundportalen. Vi tar

emot meddelandet, åtgärdar felet och kan sedan registrera att arbetet är utfört. Appen är hela tiden under utveckling och den har absolut gjort vårt arbete mer effektivt och att man på ett visuellt bra sätt kan följa arbeten, säger Christer. Elektriker med mekkunskaper i bagaget Jernbro är en organisation som fortsätter expandera stadigt. I Falkenberg letar man just nu efter en ny medarbetare. - Vi söker en självgående elektriker, gärna med mekkunskaper i bagaget, säger Christer. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. VARA HISTORIA

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se


INDUSTRI

Wärtsilä stöder hållbar drift på Viking Lines nya klimatsmarta flaggskepp

Wärtsilä och Viking Line har ingått ett treårigt serviceavtal för ett stort antal lösningar som installerats på Viking Lines nya klimatsmarta fartyg Viking Glory.

Barn och cancer hör inte ihop.

Julius 6 år, hjärntumör.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

Teknologikoncernen Wärtsilä och Viking Line har ingått ett treårigt serviceavtal, Technical Management Agreement, för ett stort antal lösningar som installerats på Viking Lines nya klimatsmarta fartyg Viking Glory. Avtalet undertecknades i december 2021.

– Ett fartyg som designats för att minimera utsläppen är bara själva grunden. Det krävs ett framgångsrikt underhåll och tekniskt stöd för att hålla utrustningen och fartyget i drift med topprestanda och för att säkerställa ett så litet koldioxidavtryck som möjligt i framtiden. Detta energiska samarbete kommer att se till att Viking Glory håller vad det lovar.

Viking Glory sattes nyligen i kommersiell trafik. Fartyget är utrustat med mycket modern teknologi i syfte att minimera klimatpåverkan och luftföroreningar. Det nya avtalet omfattar sex LNG-drivna Wärtsilä 31DF-motorer, två LNGPac-system för bränsleförsörjning och tre tunnelpropellrar. Technical Management Agreement, TMA, omfattar planering av underhållet för ovanstående Wärtsilä-utrustning samt distansrådgivning för drift och teknisk support på begäran. Dessutom ingår Wärtsilä Expert Insight, som ger en unik insyn i motorernas tillstånd och möjliggör avancerad diagnostik samt optimering av prestanda och utsläpp i realtid. – Viking Glory är ett flaggskepp för klimatsmart teknologi och hon sammanfattar vår koncerns ambition att vara en föregångare inom ansvarsfull sjöfart, säger Jan Hanses, vd för Viking Line. – Med hjälp av Wärtsiläs tekniska stöd och teknologier kommer vi kunna förverkliga denna vision.

Mindre bränsleförbrukning – trots större fartyg Wärtsiläs stöd till Viking Glory blir en fortsättning på det långsiktiga avtalet för optimerat underhåll av motorerna och annan Wärtsilä-utrustning på Viking Grace, ett annat mycket hållbart fartyg som sattes i trafik för tio år sedan. Även om Viking Grace är mindre – med en längd på 218 meter i stället för 222 meter och bredd på 32 meter i stället för 35 meter – kommer Viking Glory att förbruka tio procent mindre bränsle tack vare den avancerade tekniken. Avtal om optimerat underhåll och teknisk förvaltning utgör grundpelaren i Wärtsilä Lifecycle Agreements, vilka ser till att kundernas fartyg har en kostnadseffektiv drift och uppfyller utsläppskraven under hela livscykeln. Annan Wärtsilä-utrustning på fartyget är bland annat Aquarius UV-system för hantering av ballastvatten, Nacos Platinum-navigationssystem och ett dynamiskt positioneringssystem. Viking Glory trafikerar Åbo och Stockholm från och med mars 2022.

”Bara grunden” – Det är ett sant nöje för Wärtsilä att fortsätta samarbetet med Viking Line på deras nya flaggskepp, säger Henrik Wilhelms, direktör för avtalsförsäljning på Wärtsilä Marine Power.

Källa: Wärtsilä

13


BYG G

AURA – Ett nytt landmärke i Malmö ”15 minuters-staden” kan beskrivas på många olika sätt, men det finns ett uttryck som får med det mesta – "att sätta människor i centrum för urban transformation". Alla ska ha 15 minuter till nödvändiga tjänster för att möta sina dagliga behov. Den här typen av stadsmodell ger mycket mer liv i de lokala områdena i en stad, och det är dessutom mycket mer hållbart att ha allt precis runt hörnet.

Intensitet och lugn – "Citadellstaden" är Malmös nya stad i staden. När du går runt i den nya stadsmiljön kommer du att omge dig av både vatten, parker och stadsmiljö. SKANSKA beskriver området på ett vackert sätt: "Här får hela livet plats". Aurahuset är cirka 6 700 kvadratmeter stort, och inkluderar förskola, butiker och kontor. Med ett gyllene tak ritat av den kände arkitekten Dorte Mandrup blir byggnaden helt klart ett utropstecken

för platsen. "Aura-taket är designat för att skapa en uttrycksfull finish mot himlen, och för att skapa generösa vyer mot staden. Takformen möjliggör terrasser mot öster, centrum och mot västerut där du ser Öresund. Formen säkerställer också gott om utrymme för olika typer av service, och det frigör även utrymme i byggnadens kärna vilket ger mervärde på alla plan. Dessutom, för att förstärka den vertikala rörelsen och släppa in dagsljus i arbetsut-

rymmena på översta nivån, skärs taklandskapet i vertikala sektioner som också tillför en distinkt konstnärlig karaktär till byggnaden.” – Dorte Mandrup Arkitekter A/S Utnämningar och nomineringar Aura är en väl uppmärksammad byggnad med många fina utnämningar och nomineringar. Byggnaden har bland annat nominerats till det prestigefyllda Glaspriset 2020, och har även uppnått miljöcertifikatet LEED, nivå platina. Projektet var också finalist i Gröna Lansen 2020, och en del av juryns nominering löd: ”Från

Aura är en väl uppmärksammad byggnad med många utnämningar och nomineringar.

start har bygget varit en grön arbetsplats för att minska avfall och energiåtgång. Gröna avtal för el och fjärrvärme har sedan säkrat en fortsatt låg energiförbrukning.” Förutom fokus på hållbarhet gällande material, koldioxidutsläpp etcetera skapade projektet även ett forum där arbetslaget arbetade som coacher för unga Malmöbor som vill förverkliga sina drömmar. Källa: Hydro

Stockholms första kvarter i massivt trä har öppnat dörrarna Efter två års byggnation har nu de första människorna flyttat in i Cederhusen, Stockholms första kvarter i massivt trä. Cederhusen är Stockholms första massivträhusprojekt med sammanlagt fyra hus om 234 bostäder i två sammanhållna kvarter.

Med drivkraften att vara en förebild och innovatör inom hållbart byggande gör Folkhem med Cederhusen ett tydligt ställningstagande. – Cederhusen är en milstolpe i högteknologiskt trähusbyggande då vi, enligt detaljplanen, bygger höga hus som står tätt och ska uppfylla höga arkitektoniska krav när

vi här bygger ut Stockholms stenstad, säger Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef Folkhem. Ringar på vattnet Trä är ett genomgående tema – från stommen som består av svensk gran till trädetaljerna i inredningen. Ett projekt som Cederhusen innebär ett boende som inte bara skapar en trivsam boendemiljö utan även ger ringar på vattnet i form av färre transporter under byggnationen och minskade koldioxidutsläpp.

Trä är ett genomgående tema – från stommen som består av svensk gran till trädetaljerna i inredningen.

– Nu finns möjligheten för första gången någonsin att i Stockholm kunna välja att bosätta sig i ett massivträhus och vi vet att våra kunder värderar vad vi bygger in i väggarna, att Cederhusen står för något mer än att bara köpa en bostad, säger Anna Ervast Öberg.

Cederhusen är Stockholms första massivträhusprojekt med sammanlagt fyra hus om 234 bostäder i två sammanhållna kvarter.

14

Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef.

Största lägenheterna populärast Sedan starten har intresset för, och efterfrågan på, bostäder i Cederhusen varit stort. Nu har de första köparna fått flytta in

i Cederhusens första hus, bestående av 60 bostäder i storlekarna 1–5 rum och kök på 25–128 kvadratmeter. – Alla lägenhetsstorlekar har varit populära men generellt har vi sett en stor efterfrågan på de större lägenheterna. Majoriteten av våra köpare bor redan i innerstaden idag och våra undersökningar visar att önskan om ett klimatsmart boende är stort, säger Anna Ervast Öberg. Källa: Folkhem


BYG G

Välfyllda orderböcker för komplett markentreprenör Den starka bredden är kanske det som bäst kännetecknar Lindahls Gräv & Anläggning AB. Företaget, med utgångspunkt från småländska Lenhovda, gräver för allt från el och fiber till vatten och avlopp, och gör det med kunskap och erfarenhet som löper genom generationer. Vi träffar bröderna Ulrik och Daniel Lindahl som utgör den andra generationen

grävare i Lindahls Gräv & Anläggning AB. – Vi har suttit bakom maskinspakarna sedan vi gick i blöja, säger de lite skämtsamt och berättar vidare att de kommer från en grävande släkt där även deras farbror är verksam i branschen. Ulrik och Daniel är två av delägarna i firman där den tredje är deras far. Verksamheten utgår från småländska Lenhovda och sysselsätter ett 15-tal personer, ett antal som kan vara dubbelt så många i samband med högsäsong.

– Det känns som om vi har haft högsäsong i fem år nu. Vintrarna har inte varit särskilt kalla, vilket förstås har underlättat för oss, konstaterar Ulrik med ett förflutet i branschen sedan början av 1970-talet då han drev en grävfirma tillsammans med en kollega. Det var först i mitten av 00-talet som han och Daniel gjorde entré i familjeföretaget. Fullt upp Lindahls Gräv & Anläggning AB är diplomerat för enskilda avlopp och utför alla förekommande markarbeten. För närvarande gräver man för både el och avlopp, och när man för sex år sedan tecknade avtal med Nybro kommun beträffande fiberutbyggnad fick företaget att göra många år framöver. – Hela kommunen ska ha fiber och vi kommer att vara med tills allt är klart. Samtidigt har det blivit en hel del jobb för Uppvidinge kommun som är under stark utveckling, liksom en del uppdrag för Vattenfall och E.ON. Vi jobbar också med enskilda avlopp, gräver husgrunder och anlägger utomhusmiljöer inklusive stenläggning. Inmätningar, markavtal och

Det känns som om vi har haft högsäsong i fem år nu. tillståndshanteringar ingår också i vårt koncept, informerar Daniel Lindahl. Liksom sin bror hade han farhågor om att uppdragen skulle bli färre i samband med pandemin. Det blev i det närmaste tvärtom. – Hela branschen har haft mycket att göra men vi välkomnar konkurrensen. Den håller priserna nere och främjar en sund marknad, anser Daniel och nämner att man också samarbetar med flera lokala aktörer. – Det gör vår kapacitet ännu större.

Daniel, Inge, Ulrik Lindahl och företagsvovven Ragnar.

Löpande investeringar Både Ulrik och Daniel vill passa på att framhålla företagets personal som de anser utgör en starkt bidragande orsak till bolagets framgångar.

– Utan våra fantastiska medarbetare hade vår resa inte varit möjlig. De är både noggranna, kunniga och plikttrogna, berömmer de, och konstaterar samtidigt att personalomsättningen i företaget av tradition är låg. En annan förklaring till framgångarna är de löpande investeringar som görs i maskinparken. Kring nyår köptes en nu bandgrävare in, och nu tittar man även på möjligheterna att köpa en ny hjulgrävare. – Vi har massor att göra under många år framöver, inte minst beträffande fiberoch VA-projekt, så vi behöver modern utrustning för att hänga med och kunna ta ett helhetsansvar kring de projekt vi åtar oss, säger Ulrik och Daniel Lindahl. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

0702-407934 15


ENERGI

Unikt samarbete möjliggör snabbladdning av tunga fordon Under 2022 kommer en laddplats för tunga fordon att stå klar i Skelleftehamn. Bakom satsningen står ett unikt samarbete mellan aktörer som alla arbetar för att stödja och skynda på elektrifieringen av tunga transporter i Skellefteåregionen. Allt i syfte att fler tunga transporter ska kunna drivas med förnybar energi.

Skellefteåregionens roll i den industriella utvecklingen i norra Sverige kopplat till elektrifieringens betydelse för klimatomställningen gör Skellefteå hamn, 18 kilometer väster om Skellefteå, till en strategiskt lämplig plats för laddning av tunga fordon. Här finns Northvolt som nyetablerad industri, Boliden som den historiskt tunga industrin i regionen, Scania som fordonsleverantör, Wibax som transportbolag, Skellefteå kommun som både hamnoperatör och inköpare av transporter samt Skellefteå Kraft som leverantör av laddutrustning och förnybar energi. – Det unika i den här satsningen för snabbladdning av tunga fordon är att aktörer från hela värdekedjan samarbetar i en region där elektrifieringen är i fokus, säger Fredrik Jonsson, tf affärsenhetschef inom E-mobilitet på Skellefteå Kraft. Under 2022 kommer en laddplats för tunga fordon att stå klar i Skelleftehamn. Foto: Scania.

Jessica Björkquist, ansvarig för E-mobility, Scania Sverige. Foto: Scania.

Fredrik Jonsson, affärsenhetschef affärsinnovation Skellefteå Kraft. Foto: Paulina Holmgren.

16

”Klarar utmaningen” Alla i värdekedjan är beroende av varandra för att elektrifieringen av tunga fordon ska bli verklighet. Fordonstillverkare behöver veta att kunderna vill ställa om till eldrivna fordon. Transportföretag vill, om de investerar i eldrivna fordon, säkerställa att de går att ladda på strategiska platser utan onödigt uppehåll, och energileverantören behöver vara trygg i att laddning kommer att efterfrågas. Vi kan säkerställa att eldrivna tunga fordon kommer att finnas på marknaden. Utmaningen är att säkra tillgången på laddinfrastruktur och eleffekt när kunden behöver

det. Med det här samarbetet ska vi kunna klara den utmaningen, säger Jessica Björkquist, ansvarig för E-mobility, Scania Sverige. Klart innan årsskiftet Elektrifieringen behöver gå fort och då är utbyggnaden av laddmöjligheter avgörande. En viktig förutsättning för en lyckad omställning är även att laddningen blir effektiv. Det kan till exempel innebära att bilarna laddas i anslutning till lastning eller lossning. Etableringen är en del av Skellefteå Krafts satsning på att möjliggöra elektrifieringen

av tunga transporter. Totalt kommer 9,5 miljoner kronor att investeras i en laddplats för tunga transporter. Tre lastbilar kommer att kunna laddas samtidigt med en effekt på 300 kW. För att finansiera projektet har Skellefteå Kraft ansökt och fått beviljat klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. Stödet omfattar hälften av den totala investeringen och förutsätter att den nya laddplatsen är i drift innan året är slut. Källa: Skellefteå Kraft


ENERGI

Fortum ansöker om att köra Lovisa kärnkraftverk till 2050 tillstånd ansöker Fortum även om drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall på kraftverksområdet fram till utgången av 2090, varefter anläggningen stängs. Avsikten är att Finland, som första land i världen, ska inleda slutförvaring av använt kärnbränsle i mitten av 2020-talet.

Fortum har beslutat att ansöka om förnyat drifttillstånd för båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk fram till utgången av 2050. Under den förlängda drifttiden förväntas anläggningen producera upp till 170 terawattimmar (TWh) fossilfri el. Investeringen beräknas bli totalt ungefär en miljard euro fram till 2050.

– Kärnkraften är avgörande för ett stabilt, koldioxidneutralt energisystem som även klarar av att driva klimatomställningen av industri- och transportsektorerna. Lovisa kärnkraftverk producerar ungefär tio procent av Finlands elanvändning i dag

Fortum ansöker om att köra Lovisa kärnkraftverk till 2050. Foto: Fortum.

och dess planerbara produktion är därmed viktig för den nordiska energimarknaden i sin helhet, säger Simon-Erik Ollus, chef för Fortums kraftproduktion.

Utmärkt skick Lovisa kärnkraftverk har producerat el under fyra decennier. Tack vare långsiktig och ansvarsfull verksamhetsutveckling och

fortlöpande modernisering är anläggningen i sådant utmärkt skick att det möjliggör fortsatt säker drift. I anslutning till ansökan om fortsatt drift-

Noggrann process Det är det finska arbets- och näringsministeriet som tar emot ansökan om drifttillstånd. Därefter behandlas ansökan av statsrådet som begär in utlåtanden från flera olika instanser, däribland Strålsäkerhetscentralen (STUK). Statsrådet fattar sitt beslut på basis av de inkomna expertutlåtandena. Processen beräknas ta cirka ett år. Källa: Fortum

En stabil samarbetspartner för elkraftsbranschen För aktörer i elkraftsbranschen är Karlstad Kraftteknik en stabil samarbetspartner. Företaget levererar helhetslösningar inom elkraftsektionen i form av allt från projektledning till elkonstruktion, provning och idrifttagning. Det breda konceptet har byggt en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige.

Karlstad Kraftteknik AB grundades 2018 av Tind Lindahl och Magnus Alm, som båda tidigare arbetat som teknikkonsulter med inriktning mot elkraft. Verksamheten, som utöver Tind och Magnus sysselsätter ytterligare tre medarbetare, utgår från anläggningen på Gjuterigatan i Karlstad och kretsar kring helhetslösningar inom elkraftssektorn. – Vi erbjuder tjänster inom bland annat projektledning, elkonstruktion, besiktning, provning och idrifttagning. Det kan till exempel handla om konstruktion av ställverk, men också om att ta fram ritningar och underlag, upplyser Tind Lindahl. Han berättar att företaget även utför driftbesiktningar samt underhållsbesiktningar och att man erhåller allt fler uppdrag relaterade till detta. Karlstad Kraftteknik har ett gott samarbete med Abia Industriautomatik som tillverkar skåp.

Tind Lindahl och Magnus Alm.

Långa projekt Karlstad Krafttekniks breda koncept har byggt en kundkrets som sträcker sig över hela landet, med viss koncentration till Mellansverige. Bland uppdragsgivarna finner vi bland andra Nyköpingsbaserade Abeka. – Slutkunderna är oftast stora elbolag som till exempel Vattenfall. På hemmaplan i Karlstad arbetar vi åt Ellevio på bestäl-

larsidan, ofta med teknikstöd i projekten och framtagande av förfrågningsunderlag, men härutöver även med förprojektering av stationer i framför allt Dalarna och Hälsingland. De flesta av de projekt vi är involverade i löper under ett till två år, men vi har kompetens och kapacitet att arbeta med flera projekt parallellt, informerar Tind Lindahl.

Söker fler medarbetare Karlstad Kraftteknik har sett en stark positiv utveckling ända sedan starten, vilket Tind och Magnus tror beror på att man, trots att man är relativt små, står för ett brett erbjudande. För att klara av fortsatt expansion söker de nu aktivt efter nya medarbetare. – Vi söker efter ingenjörer, gärna med erfarenhet av elkraftsteknik och som är villiga

att resa emellanåt. Vi kan erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner, och därutöver varierande och lärorika projekt, säger Tind Lindahl och uppmanar intresserade personer att höra av sig. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. VARA HISTORIA

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

17

www.hjart-lungfonden.se


IT

Atea stöttar teknik- och forskningssatsning i Norrbotten för att bryta äldres digitala utanförskap I ett unikt projekt i Norrbotten får en grupp äldre i den kommunala vårdoch omsorgen vara med i utvecklingen av en ny typ av digital plattform. Satsningen är ett samarbete mellan LTU, Luleå kommun, Kalix kommun, Arvidsjaurs kommun, Region Norrbotten och Atea. Siktet är inställt på att underlätta äldres kontakt med barn och barnbarn, och hjälpa dem att bli mer aktiva i vardagen och delaktiga i samhället.

Anneli Nyman, biträdande professor på Luleå tekniska universitet, är forskningsansvarig för projektet och initialt har intervjuer med de äldre genomförts: – De äldre pratar alla om hur de saknar världen utanför sin bostad och hur de vill se och prata med sina nära och kära. Tyvärr är ju Facetime, Skype, appar, e-tjänster, bank-id och webbsidor för komplext och svårt att använda för de flesta i den kommunala omsorgen. De har bara sin tv, och på sin höjd en smartphone. Vetenskapliga studier har visat att isolering, ensamhet och digitalt utanförskap är ett

I ett unikt projekt i Norrbotten får en grupp äldre i den kommunala vård- och omsorgen vara med i utvecklingen av en ny typ av digital plattform.

stort problem som medför att den fysiska och psykisk hälsan försämras. – För att lösa våra utmaningar inom äldreomsorgen behöver vi söka lösningar som skapar effektivisering på både kort och

lång sikt. DioD ger förutsättningar och möjlighet att öka delaktigheten i samhället och minska känslan av ensamhet i ett tidigare stadium innan behovet av omsorgsstöd uppstår. Som Luleåbo känner jag mig stolt

att min kommun tänker ett steg tidigare för att nå nyttor längre fram i livet.

görs med finansiering från EU:s regionutvecklingsfond, LTU, Luleå kommun, Kalix kommun, Arvidsjaurs kommun och Region Norrbotten. – Det unika med plattformen blir enkelheten. Man behöver inte gå in i olika appar, utan man ser i princip en bild på sin son på skärmen och trycker för att påbörja ett videosamtal. AI-teknologi möjliggör även röstassistans, säger projektledaren Stig Gabrielsson, it-utvecklare vid socialförvaltningen på Luleå kommun. Innehållet skräddarsys efter varje äldres behov och intressen; det kan vara påminnelser (läkarbesök etc), evenemang som intresserar personen (trubadurafton, bingo etc), och digitala fikarum. De äldre kommer under våren testa olika funktioner och ge feedback. Plattformen byggs tillsammans med Atea, Nordens största leverantör av it-infrastruktur. Forskare vid LTU analyserar och följer upp. Om projektet faller väl ut är siktet inställt på att erbjuda lösningen till kommuner över hela Sverige. Källa: Atea

Innehållet skräddarsys Satsningen ”DioD Digital och Delaktig”

Freja och Switchpoint i pilotprojekt kring NFC-identifiering i butik Freja eID Group AB meddelade nyligen att man inlett ett samarbete med Switchpoint om att utveckla teknik kring fysisk identifiering i butiksmiljö med hjälp av NFC.

Switchpoint utvecklar lösningar där man med hjälp av en sladdlös och batterilös tagg kan genomföra säkra mobila transaktioner, exempelvis betalningar. Lösningarna bygger på NFC (Near Field Communication) vilket är en teknik som finns inbyggd i de flesta moderna mobiltelefoner. Freja

använder redan NFC-teknik, exempelvis i registreringsprocessen vid avläsning av det NFC-chip som finns i passet. Freja är en digital plånbok som bland annat innehåller en statligt godkänd e-legitimation. Freja kan också användas för fysisk identifiering med det mobila ID-kort

som finns i Freja-appen. Freja som fysisk ID-handling accepteras i dagsläget i cirka 5 000 butiker, apotek och paketombud. Samarbetet syftar till att göra en friktionsfri koppling mellan användarens Freja-app och kassasystemet i en butik. På så sätt kan en kund identifiera sig säkert med Freja

genom att blippa en NFC-tagg med Freja och butikspersonalen får en bekräftelse på identiteten i kassaterminalen. Funktionen kan användas för exempelvis ålderskontroll, id-kontroll för varuutlämning men också för mobila betalningar med Freja eID. Erik Afzelius, vd Switchpoint kommenterar: – Vi är övertygade om att framtiden för betalningar och identifieringar i fysisk butik i ännu större utsträckning kommer ske med NFC. Och en grundförutsättning för sådan utveckling är att användaren har en mobil ID-handling för att kunna verifiera betalningar och identifiera sig. Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar: – Enkelhet och smidighet i kombination med ökad trygghet är ett fantastiskt recept för att öppna nya möjligheter för betalningar i butik. Vi har tidigare lanserat ett antal unika säkerhetsfunktioner och kompletterar nu med NFC-läsning kopplat till kassasystemet. Tillsammans med Switchpoint kan vi stärka säkerhetskedjan utan att kompromissa med användarupplevelsen. Detta innebär att många av riskerna kring falska legitimationer och bedrägerier kan minimeras.

Freja eID Group AB har inlett ett samarbete med Switchpoint om att utveckla teknik kring fysisk identifiering i butiksmiljö med hjälp av NFC.

18

Källa: Freja eID Group AB


HÅLLBARHET

Ny studie visar att bio-CCS kan ge 28 000 nya jobb Bio-CCS har potential att bli en ny industrigren med positiva ekonomiska effekter för Sverige, det visar en ny studie som Stockholm Exergi har låtit konsultföretaget Implement ta fram. Om Sverige skulle ta vara på hela landets potential och samla in och lagra 30 miljoner ton koldioxid per år, skulle det leda till 11 500 direkta arbetstillfällen – 28 000 totalt om man även räknar indirekta arbetstillfällen – och bidra med 24 miljarder kronor till svensk BNP.

Bio-CCS, infångning och lagring av biogen koldioxid, skapar negativa utsläpp som behövs för att klara Parisavtalets mål om att motverka klimatförändringarna. Sverige har genom en väl utvecklad bioekonomi mycket goda förutsättningar för bio-CCS. Potentialen i Sverige är betydligt större än det nationella behovet av negativa utsläpp och det öppnar för möjligheten för svenska aktörer att även bidra till andra länders och företags behov. För att se vilka ekonomiska effekter det handlar om har Stockholm Exergi gett det danska konsultföretaget

Implement i uppdrag att genomföra en nationalekonomisk studie. – Resultatet visar på tydliga positiva ekonomiska effekter. Sverige har nu chansen att bygga en ny industri som är nödvändig för klimatet och bra för ekonomin, säger Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi. Studien visar framför allt på tre effekter: 1. Regeringens utredning (SOU 2020:4) visar ett behov i Sverige på upp till 10

miljoner ton bio-CCS för att klara det svenska netto noll-målet. Bio-CCS ökar den ekonomiska effektiviteten i klimatomställningen vilket innebär en årlig besparing på 10–80 miljarder kronor per år för att nå målet netto noll koldioxidutsläpp år 2045. Om till exempel de kostnader som Svenska konjunkturinstitutet har rapporterat för de sista utsläppen i transportsektorn antas stämma nås den högre besparingen på 80 miljarder kronor per år. 2. Sverige har mycket goda förutsättningar för bio-CCS. Potentialen är mycket större än de 10 miljoner ton koldioxid som kan behövas för att nå det svenska klimatmålet. Med stöd av Parisavtalets artikel 6 kan Sverige producera negativa utsläpp på upp emot 20 miljoner ton per år för länder som behöver motverka svårminskade utsläpp med permanenta minusutsläpp, men som saknar våra goda förutsättningar. Vinsten av denna exporttjänst värderas enligt Implements studie som ett tillskott till svensk ekonomi på över 18 miljarder kronor per år. 3. Att bygga och driva den industriella satsningen med en årsvolym på 30 miljoner ton permanenta negativa utsläpp genom bio-CCS skulle enligt Implements beräkningar leda till att det skapas totalt 28 000 nya arbetstillfällen och samtidigt bidra med 24 miljarder kronor till svensk BNP. Om endast det svenska behovet på 10 miljoner ton koldioxid per år realiseras skapas fortfarande 6 700 arbetstillfällen och bidraget till svensk BNP blir nästan 6 miljarder kronor.

Bio-CCS har potential att bli en ny industrigren med positiva ekonomiska effekter för Sverige.

Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi.

Ingen tid att förlora Även om en satsning på bio-CCS både ökar den ekonomiska effektiviteten i klimatomställningen och kan ge positivt tillskott till svensk ekonomi, visar resultaten också på utmaningar. Inte minst är det framtida behovet av ingenjörer och annan specialistkompetens kritisk. – För att Sverige ska lyckas etablera en industri för bio-CCS behöver regeringen fortsätta på den inslagna vägen och se till att den omvända auktionen får tillräckligt med resurser och att den kommer igång i tid. Det finns inte tid att tappa tempo och då behöver det statliga stödet komma in i ett tidigt skede. Stödet från regeringen blir en investering för framtiden, säger Fabian Levihn. Källa: Stockholm Exergi

Veidekke inför klimatkalkyl redan vid anbud Som ett steg i att uppnå koncernens klimatmål har Veidekke Bygg, med start i januari 2022, infört klimatkalkyl för alla projekt över 50 MSEK redan på anbudsskedet. Syftet är att både kunderna och Veidekke ska få en bättre bild av ett projekts klimatpåverkan innan projektet startar för att kunna påverka och ta kloka beslut om genomförandet.

– Jag är stolt över vårt beslut, det här är något både vi och våra kunder efterfrågar. När vi är med och stimulerar branschen att bli bättre kommer vi att både klara våra egna klimatmål och vara till stor hjälp för våra kunder och leverantörer att klara sina, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef för Veidekke Bygg. Vid anbud på projekt över 50 MSEK, kommer Veidekke upprätta och bifoga en klimatkalkyl där klimatpåverkan för bland annat de största materialslagen redovisas. Vid projektets avslut kan sedan Boverkets klimatdeklaration upprättas och projektets slutpåverkan redovisas med hjälp av kalkylen. Mindre material, minskad klimat påverkan och lägre kostnader Veidekke kommer att fördjupa dialogen med konstruktörer och begära redovisning av utnyttjandegrad av ingående stomdelar för att kunna optimera konstruktionerna.

Som ett steg i att uppnå koncernens klimatmål har Veidekke Bygg infört klimatkalkyl för alla projekt över 50 MSEK redan på anbudsskedet. Foto: m.herzog / visualis-images.com

– Genom att lära oss mer om hur konstruktionerna nyttjas kan vi se var det finns effektiviseringar att göra. Målet är att använda mindre mängd material med minskad klimatpåverkan till en lägre kostnad, säger Carlotta Nilsén.

”Ett första steg” Veidekke kommer även att öka kraven på redovisning av klimatpåverkan från leverantörer och premiera de bolag som jobbar hårt med att minska sin påverkan. På sikt kommer Veidekke att införa övre gräns-

värden för olika materialslag. Det betyder att tak kommer sättas för hur stor klimatpåverkan får vara per enhet av materialslagen betong, armering, konstruktionsstål och betongelement. – Det här är ett första steg, men vi har

redan nyckeltal på klimatpåverkan för de vanligaste byggnadstyperna. Det gör att vi direkt kommer att se om nya projekt är bättre eller sämre än snittet, sett ur ett klimatperspektiv, säger Charlotta. Källa: Veidekke

19


TRANSPORT

Automatiserad lösning för fakturakontroll och kontering Softlogs hjälper sina kunder med automatisering av fraktkostnadskontroll och uppföljning. Det är ett företag som brinner för sina analyser och expanderar i en rask takt. Nu söker man duktiga medarbetare, som har ett lika stort intresse för ekonomiska analyser som alla andra på företaget har. Øistein Solberg och Jon-Arild Ludvigsen har drivit företag inom supply chain och IT i över 30 år. Fram till 2013 drev de två männen ett mycket framgångsrikt företag med 130 anställda. De blev så pass framgångsrika att de blev uppköpta. Øistein och Jon-Arild brinner dock för de ekonomiska analyser de arbetar med. Därför startade de ett nytt företag redan året efter deras företag blev uppköpt. Det nya företaget heter Software and Logistics Solutions Nordic AB, men kallas Softlogs.

- Vi kände oss inte färdiga och såg en stor möjlighet med tanke på vad vi har sysslat med tidigare och den kunskap som vi har. Och det har gått snabbt för oss. Vi är nu 14 medarbetare och hade en tillväxt på 40 % under 2021, berättar Øistein. Stort effektiviseringspotensiale Softlogs har utformat ett system för ekonomisk kontroll och analys av transporter. - Med hjälp av automatisering och avancerade algoritmer kan systemet detektera kvalitetsbrister och olönsamma processer som tidigare inte blev upptäckta. På detta vis blir det stora besparingar för våra kunder, berättar Øistein. Trots att Softlogs är ett relativt ungt företag, har man redan många stora och välkända kunder, exempelvis Elektroskandia, Orkla, Elon och Kjell & Company. I dagsläget har man miljardbelopp i omsättning i sina transportsystem

ute hos kunderna, som huvudsakligen finns i Sverige och Norge, men även i övriga Europa. Ju större kunderna är desto större är behovet av att få en bra överblick över kostnader, mönster och utvecklingen av priser. - Management är så klart en viktig del för de företag som har ett stort flöde av skickade varor. Genom våra tjänster inom management kan man få uppsikt över vilka kunder som driver fraktkostnaderna och då också undersöka om man kan kostnadseffektivisera processer. Hela syftet med vår verksamhet är att både kapa och synliggöra hur kostnaderna ser ut för beslutsfattare, förklarar Øistein. Engagerade medarbetare sökes Øistein sticker inte under stolen med att han och hans medarbetare är ”nördiga”; de älskar det de gör. - Vår slogan är ”Culture eats strategy for breakfast. Vi fokuserar på att ha det kul

Jon-Arild och Øistein.

och på kvalitet i det vi levererar. Vi har kul när vi får nöjda kunder och effektiviserar deras olönsamma processer. Då utvecklar vi också vår egen verksamhet. Det är en starkt bidragande faktor till att vi växte med 40 % förra året, konstaterar Øistein. Softlogs jobbar nu aktivt med att rekrytera, både i Norge och Sverige. Här behöver man medarbetare som önskar att bidra både till företagets framgångar och till företagskulturen. - Vi jobbar egentligen i en nisch som är ganska speciell, men också högst nödvändig. Är man ”nördig” nog och intresserad, så ska vi nog kunna hitta en roll för en person som brinner för våra utmaningar inom transportekonomin, säger Øistein. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

www.softlogs.net 20


N O R R KÖ P I N G

I framkant kring hållbara förpackningslösningar

För många verksamheter är hållbara förpackningslösningar A och O för en fungerande verksamhet. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Boardic AB. Det välrenommerade Norrköpingsföretaget levererar ett brett och anpassat sortiment av lådor, mellanlägg, lock och emballage i trä och plywood – hållbara kvalitetsprodukter som skyddar gods under såväl korta som långa transporter.

Boardic AB startades som Lamiflex Board i Nyköping 1995 och verkar under nuvarande namn sedan 2010. Sedan ungefär ett år tillbaka ingår Boardic i företagsgruppen AB Karl Hedin tillsammans med ett flertal bolag inom sågverk, bygg, skog och emballage. Boardic utgår idag från Norrköping och finns även representerat via en produktionsanläggning i Estland. I Norrköping sysselsätts 16 medarbetare som var och en representerar företagets starka koncept avseende förpackningar

med trä och plywoodskivor som huvudråvara i lådor, mellanlägg, lock och emballage. – Vi levererar ett brett och anpassat

sortiment av träbaserade förpackningar, antingen direkt till slutkund eller via en grossist. Många av våra kunder finns inom industrin, men vi levererar även till andra emballagetillverkare, berättar Roger Kreicberg, försäljningschef på Boardic AB. Brett koncept Boardic tillverkar extremt hållbara och innovativa trä- och plywoodförpackningar. I företagets standardsortiment finns lådor, pallar, pallkragar, lock, skivor, mellanlägg och inredning. Man jobbar bland annat med olika typer av plywood, OSB samt Hardboard som i folkmun även kallas masonit. Företaget köper inhemska råvaror, importerar, lagerför och förädlar samt distribuerar sina produkter över hela Sverige. Här finns också kunskap och kapacitet att kundanpassa produkterna efter beställarens önskemål, behov och specifikationer. Härutöver kan Boardic AB med hjälp av kompetenta och erfarna förpackningstekniker bistå med konsultation kring konstruktion, ritningar och beräkningar.

Vill fortsätta växa Boardic AB är både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden 9001 och 14001 samt FSC-certifierat. – Vi jobbar med långsiktiga kundrelationer och står för säkra leveranser och en hög servicenivå. Det känns förstås också stimulerande att vi arbetar med trä som är en ren naturprodukt, säger Roger Kreicberg. Han ser att efterfrågan på företagets produkter ökar stadigt och tror på en fortsatt god utveckling för verksamheten. – Med vår nya ägare finns alla möjligheter att expandera här i Norrköping. Vi gör kontinuerliga maskininvesteringar i syfte att hela tiden ligga i framkant och öka produktionstakten. Det krävs för att vi ska kunna möta den växande efterfrågan och tillgodose marknaden och våra kunders behov. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Boardic AB | norrkoping@boardic.com | 011 - 19 44 20 | www.boardic.com 21


N O R R KÖ P I N G

En sammanhållande kraft i energioch infrastrukturprojekt Projkon Sverige AB är en sammanhållande kraft i kundernas energi- och infrastrukturprojekt med engagerade, kompetenta och sociala konsulter. Företaget tillhandahåller tjänster från tidiga skeden till projektavslut, vilket innefattar utredningar, projektering, projekt- och byggledning samt besiktning.

Efter många års erfarenhet från både entreprenad- som konsultbranschen har ägarna Carl Gistrand och Carl-

Johan Bondesson format konsultbolaget Projkon till något eget och unikt. Projkon Sverige AB startades i Norrköping 2019 och har sedan dess utvecklats till en framstående aktör avseende tjänster i fjärrvärme-, VA- och infrastrukturprojekt. Bolaget har från starten 2019 vuxit från två till idag tio anställda. – Personalen är vår viktigaste resurs och kundernas behov är vår ledstjärna. Projkon strävar efter att vara det personliga konsultbolaget, vilket för oss innebär att individen är i fokus i relationen med både kunder och kollegor. Vi tycker att personlig utveckling, stark gemenskap och allas delaktighet i bolaget är viktigt,

Carl-Johan Bondesson och Carl Gistrand.

betonar Carl Gistrand och Carl-Johan Bondesson. Omfattande projekt För närvarande arbetar Projkon som projektledare i ett av Norrköpings största exploateringsprojekt, Sandtorp, etapp 3A, vilket omfattar en förtätning av bostäder i området. Projektet innefattar brobyggnation, utveckling av vägnät, VA och spårväg. Här verkar Projkon som underkonsult på uppdrag av Sweco. – Vi har även en stark förankring inom VA-projekt där vi är verksamma inom

projektering, projektledning, byggledning och besiktning. Det handlar bland annat om exploatering och reinvestering av VA-nät, pumpstationer samt anläggningsdelar för produktion och rening av vatten, berättar Carl-Johan Bondesson. Projkon medverkade som byggledare och biträdande projektledare i Kardonbanan som är ett förberedande projekt inför Ostlänkens dragning genom Norrköping. I och med flytten av godshanteringen från centrala Norrköping frigörs ytor för den nya stambanan och för stadsutveckling runt den nya framtida centralstationen.

Platsbesök Nynäshamn.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Norrköpings kommun och Trafikverket. Här verkar Projkon som underkonsult på uppdrag av WSP. På energisidan utför bolaget arbeten åt flera fjärrvärmebolag. Bolaget har projekterat ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla och lågtemperatur till ESS- och Max IV-projekten i Lund. Även projektledning vid byggnation av andra fjärrvärmeapplikationer i form av pumpstationer, ackumulatorer och pannsystem tillhandahålls. Tydliga ambitioner Projkon Sverige AB har tydliga mål avseende hållbarhet, kvalitet och arbetsmiljö, och strävar efter att ISO-certifieras under 2022 enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Företaget utökade vid årsskiftet sin verksamhet med projektering inom gata/ väg vilket ytterligare stärker utbudet av tjänster. – Våra uppdragsgivare värdesätter vår höga tekniska, sociala och affärsmässiga kompetens. Personalen som arbetar på Projkon är noga utvald för sina förmågor och personliga egenskaper. Carl Gistrand och Carl-Johan Bondesson ser ljust på företagets framtid och tror på fortsatt ökad efterfrågan på deras tjänster. – Vår ambition är att öppna kontor på fler orter. Vi söker mer eller mindre ständigt efter kompetenta personer som vill vara med på vår resa. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Fjärrvärmeackumulator i Finspång.

Byggledning i produktion projektet Kardonbanan.

Kontakt: info@projkon.se eller www.projkon.se 22


N O R R KÖ P I N G

Ett fullservicekoncept för Norrköpings bilägare Det är inte alltid lätt att hitta en bilverkstad där hanteringen är snabb, kvaliteten hög och priserna låga. Kombinationen finns dock i Norrköping där Rickard Villaume driver den AD Bilverkstad-anslutna Norrtulls Bilverkstad. Här tar man sig an fordon av alla märken och årsmodeller och erbjuder såväl enklare reparationer som avancerad felsökning.

Rickard Villaume driver Norrtulls Bilverkstad i Norrköping, en verksamhet som den förre ägaren etablerade under 90-talet och som innebär att den idag är en av traktens äldsta bilverkstäder. Den ligger i Enebyområdet där Rickard berättar att han köpte verkstaden 2015 efter 20 år i branschen. Den ingår i AD Bilverkstad som finns representerat över mer eller mindre hela Europa. – Vi har varit med i AD-kedjan ända sedan 2010, vilket förstås är en stor fördel

för både oss och våra kunder. Det är till exempel därifrån vi får alla våra reservdelar, vilka håller hög kvalitet och levereras snabbt, så att våra kunder slipper vänta mer än nödvändigt på att deras fordon ska bli klara, berättar Rickard Villaume. Allmärkesverkstad Rickard beskriver Norrtulls Bilverkstad som en riktig allmärkesverkstad där man således tar emot fordon av alla märken och årsmodeller.

– Vi tar oss an personbilar, lätta lastbilar, släpkärror och husbilar och står för allt från service och felsökning till avancerade reparationsinsatser. Vi är godkända för garantiärenden på nya bilar, liksom för insatser avseende försäkringsskador. Om det mot förmodan är något vi inte klarar tar vi hjälp av våra samarbetspartners. Kunden behöver aldrig lämna sitt fordon till någon annan än oss, säger Rickard Villaume. Han berättar vidare att man förfogar över

två lånebilar som kunderna vid behov kan låna kostnadsfritt. Eftersom Norrtulls Bilverkstad är ansluten till AD Bilverkstad ges kunden också möjlighet att dela upp sin faktura. Om fordonet har servats hos Rickard och hans kollegor ingår dessutom en ettårig assistansgaranti, vilken täcker allt från en borttappad nyckel till motorhaveri i hela Europa. Snabba insatser, humana priser I Norrtulls Bilverkstad, som är ansluten till Motormännens Riksförbund, finns tre liftar, vilket gör att man kan ta sig an flera fordon på samma gång. Rickard har fyra anställda som är mycket servicemedvetna och gärna ställer upp och svarar på kundernas frågor. – Mina medarbetare är oerhört kompetenta och snabba. Vi erbjuder dessutom humana priser. För kunder på resande fot kan vi i regel reparera deras fordon redan till nästkommande dag, upplyser Rickard Viallaume, vars ambition är att Norrtulls Bilverkstad även framöver ska betraktas som en av de ledande bilverkstäderna i Norrköping. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Allt inom el – företagsnamnet säger det mesta Företagsnamnet säger det mesta – All El AB jobbar just med allt som rör el, vare sig det handlar om installationer i industrilokaler eller serviceinsatser i den privata villan. Med den långa erfarenhet och stora kunskap som Martin Backgården och hans kollegor besitter blir inga uppdrag vare sig för stora eller för små.

Martin Backgården har jobbat i elbranschen i tre decennier. Han hade med andra ord gott om erfarenhet redan när han startade All El AB i Norrköping för drygt 20 år sedan. Tillsammans med sina fem anställda driver han verksam-

heten från lokalerna i Risängens Industriområde. Härutöver finns ett kontor även i Söderköping. – Vi tar oss an i princip alla typer av elarbeten – allt från nyinstallationer till service-, reparations- och underhållsinsatser. Bland våra kunder finns således såväl företag och industrier som fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Genom åren har vi byggt upp ett väl fungerande samarbete med andra elinstallatörer, vilket gör att vi kan åta oss större uppdrag, berättar Martin. Varierande uppdrag All El, som förstås är medlem i branschorganisationen Installatörsföretagen, verkar företrädesvis i Östergötland men har sedan starten arbetat i projekt även på andra platser i landet. Martin och hans kollegor har till exempel installerat övervakningskameror på linfärjor i både Strängnäs och på Vikbolandet. De säljer och installerar laddboxar för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar och har för ändamålet avtal med ett flertal samarbetspartners. Härutöver utför man mätningar samt termograferingar på anläggningar i förebyggande syfte för att minimera stopp i produktionen inom industrin. – Vi har varit delaktiga i ett flertal större projekt, bland annat för ICA Supermarket

i Norrköping när butiken skulle renoveras och byggas ut. Vi gjorde elinstallationer i ett nytt kostall med robotar för en lantbrukare på Vikbolandet, och har även deltagit i tillbyggnaden av cementsilon för betongindustrier i både Linköping och Norrköping. För ett äldreboende i Kvillinge installerade vi styr- och reglerteknik åt Norrköpings kommun, berättar Martin Backgården och tillägger att man även utför service och underhåll på företaget Alltransports fastighetsbestånd. Just nu arbetar man åt Catena med styr- och reglertknik för ventilation och vatten åt ett logisticföretag inom medicin.

Norrtulls bilverkstad

Växer och utvecklas Martin Backgården är också delägare i Norrköpingsföretaget Gridcon som säljer och installerar solcellsanläggningar med energilager för företag och fastighetsbolag. Gridcon och All El har för ändamålet ett gott samarbete. Företaget är även återförsäljare av belysning åt Led Matrix och RN Solution. – Just nu startar jag och några andra företagare upp XlntCharge som ska göra det lätt att köra elbil via smarta lösningar av laddboxar. Vi blir samtidigt en återförsäljare av utvalda laddboxar, berättar Martin Backgården.

Martin framhåller företagets långa erfarenhet, personlig service, korta beslutsvägar och snabb konsultation som några av de främsta orsakerna till företagets popularitet och goda rykte. I All El lutar man sig dock inte tillbaka, den stående ambitionen är att fortsätta växa och utvecklas. – Vi ser inte minst en växande efterfrågan på laddboxar och lösningar för energilagring. Där finns stor utvecklingspotential och vi vill gärna vara med och driva den utvecklingen framåt, säger Martin Backgården. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Importgatan 2 602 28 Norrköping www.all-el.com info@all-el.com 011-107525

Finspångsvägen 166, 601 02 Norrköping ● 011 - 31 15 11 23


N O R R KÖ P I N G

Musikalisk touch på professionella städinsatser I Damm Di Damm förenas två så pass vitt skilda verksamheter som städning och musik. Caroline Jonsberg, som leder verksamheten, har bred erfarenhet inom båda och kan med andra ord erbjuda såväl städning av privata hem och offentliga lokaler som vacker solosång till dopet eller bröllopet.

Damm Di Damm Sång & Städ är ett företagsnamn som man onekligen lägger på minnet. Det har klingat välbekant i många Norrköpingsbors öron ända sedan 2005 då företaget startades. Caroline Jonsberg leder verksamheten, och vi träffar henne i de nya, större lokalerna på Himmelstalundsområdet som man nyligen flyttade till. Verksamheten sysselsätter elva anställda,

varav en är Carolines mor, och fokus ligger på lokalvård i olika former för både företag och privatpersoner, företrädesvis i Norrköpingsområdet. – Vi anpassar oss helt efter kundernas önskemål, vare sig det rör sig om städning och fönsterputsning i privata hem eller kontorsstäd, byggstäd och golvvård, upplyser Caroline Jonsberg.

Experter på golvvård Beträffande just golvvård är Damm Di Damm Sång & Städ något av en expert. Caroline och hennes kollegor utför till exempel olika former av vaxning, liksom applicering av en polish på linoleumgolv, plastmattor och stengolv. – Det är viktigt att man har kunskap om olika material och om PH-skalan för att kunna behandla ett golv på rätt sätt. Det är en kunskap som vi har byggt upp genom åren, säger Caroline. Hon berättar vidare att de även kan bistå med diverse trädgårdstjänster, så som ogräsrensning, gräs- och häckklippning, plantering, sopning och snöskottning. Gemensamt för alla insatser är att man alltid vill kunna erbjuda kunden det lilla extra. – Det kan handla om att placera doftpinnar i badrummen, lägga dukar på fikaborden, ställa fram fräscha blommor eller en välkomnande kruka vid entrén till ett företag. Vi går regelbundna utbildningar för att upprätthålla en hög kvalitet i allt vi gör, säger Caroline Jonsberg. Hon lyfter i sammanhanget fram sina medarbetare och betonar samtidigt vikten av att alla mår bra för att kunna prestera på topp. Därför genomför man varje vecka

gemensamma träningspass i syfte att förebygga förslitningsskador, men också för att svetsa samman personalen. Sång på bröllopet Som företagsnamnet antyder finns även en musikalisk gren i Damm Di Damm Städ & Sång. Caroline Jonsberg är en utmärkt sångerska och uppträder ofta på exempelvis bröllop, dop och begravningar. Hon har genom åren även skapat kontakter med andra musiker, vilket gör att hon kan erbjuda allt fån ett rockband till en DJ till olika tillställningar. – Ofta tar vi hand om städningen också i samband med sånguppdrag, och ibland ansvarar vi också för serveringen, berättar Caroline Jonsberg som tror på en fortsatt god utveckling i Damm Di Damm Städ & Sång. – Vi märker att fler och fler vill få hjälp med städningen. Vår ambition är att fortsätta växa, men i lagom takt. Vi vill aldrig tumma på vår höga kvalitet. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Rent och brandsäkert i skorstenar och ventilation Skorstenar och ventilationskanaler behöver ses över kontinuerligt för bästa inomhusmiljö och för att motverka brandrisk. Här spelar Norrköpings Sotning & Ventilation en viktig roll med sitt breda koncept kring besiktning, sotning, kontroller och rådgivning. Företaget tar ett helhetsgrepp kring eldstäder och ventilation genom allt från besiktningar av rökkanaler och OVK-besiktningar till ventilationsresningar.

Norrköpings Sotning & Ventilation AB startades 1996 när driften av sotningen övergick från kommunal regi till att drivas på entreprenad åt kommunen. Tio år senare fick Bengt Karlsson och Nicklas Torstensson, som då arbetade som anställda i företaget, möjlighet att överta detsamma. Sedan dess har ytterligare två delägare, Andreas Frank och Rasmus Tholander, tillkommit, och tillsammans företräder kvartetten ett brett koncept avseende besiktning, sotning, kontroller och rådgivning kring eldstäder och ventilation.

Damm Di Damm Sång & Städ AB 0703 - 89 75 52 ● www.dammdidamm.se 24

– 2015 ändrade vi i mångt och mycket inriktningen. Fram till dess hade vi avtal med kommunen beträffande sotning för privatpersoner och företag, men därefter har vi valt att fokusera mer på insatser kring besiktning och rensning av ventilation, täthetsprovning av hus samt besiktning av eldstäder, berättar Bengt Karlsson. Breda tjänster Beträffande besiktningar kan Norrköpings Sotning & Ventilation kontrollera eldstäder, rökkanaler, imkanaler, takskydd med mera. – I samband med en nybyggnation av en villa eller ett flerbostadshus kan vi utföra täthetsprovning av hela fastigheten för att säkerställa att energikraven uppfylls. Vi kan utföra läckagemätningar samt injustering av ventilationssystem, och vi är dessutom certifierade för att få genomföra OVKbesiktningar, upplyser Nicklas Torstensson. När det gäller ventilationsinsatser kan Norrköpings Sotning & Ventilation genomföra exempelvis rensningar av imkanaler i kök och hela ventilationssystem. Företaget byter fläktar och filter, servar aggregat och kan även filma och dokumentera rök- och ventilationskanaler. Traditionella sotningsuppdrag ingår förstås alltjämt i företagets tjänsteutbud, liksom brandoch luktsanering.

Hundra års erfarenhet I Norrköpings Sotning & Ventilation finns mer än hundra års samlad erfarenhet av branschen. Företag, privatpersoner, fastighetsbolag, fastighetsägare och byggföretag i hela Östergötland ingår i kundkretsen, där man värdesätter företagets stora kunnande och förmåga att genomföra professionella besiktningar. – En stor fördel är att vi genomföra flera olika besiktigar vid ett och samma tillfälle, till exempel täthetsprovningar av hela huset, besiktning av imkanaler och eldstäder, injustering av ventilation och

OVK. Kunden behöver bara vända sig till oss, påpekar Rasmus Tholander som, liksom sina kollegor, ser framtiden an med tillförsikt för Norrköpings Sotning & Ventilation. – Det gäller att bibehålla vår höga kvalitetsnivå och växa med förnuft. På så sätt blir vi även framöver en ledande aktör i regionen. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Telefon: 011 - 31 24 20 | E-post: info@nsv-ab.se


N O R R KÖ P I N G

Breda ekonomitjänster för målmedvetna företag Med en kompetent ekonomipartner i ryggen läggs grunden för framgång och lönsamhet bland målmedvetna företag. Det är utgångspunkten i Ekonomiloftet AB som från kontoret i centrala Norrköping erbjuder en räcka av professionella ekonomitjänster. Allt från lönehantering och löpande bokföring till deklarationer och årsredovisning ingår i det breda konceptet.

Vi träffar Linda Thunberg som är en av delägarna i Ekonomiloftet AB. Den andra är Helena Johnsson och det var hon som startade företaget i Söderköping 1999. För sju år sedan flyttades kontoret till centrala Norrköping, närmare bestämt till området Knäppingsborg, där verksamheten idag sysselsätter fyra personer, samt ytterligare en person som ansluter efter sommaren. Tillsammans representerar de Ekonomiloftets breda koncept kring kvalificerade ekonomitjänster. – Vi jobbar med allt från löpande bokföring och lönehantering till bokslut och årsredovisningar. Härutöver kan vi bidra

med budgetering, analyser och prognoser, samt även vara behjälpliga i samband med uppstart av företag, generationsskiften och ägarbyten. Vi kan erbjuda professionell rådgivning inom flera olika områden, informerar Linda Thunberg. Flexibla insatser I Ekonomiloftet arbetar man flexibelt. Uppdragen kan antingen ske på plats hos kunden via så kallade outsourcinguppdrag, eller från det egna kontoret i centrala Norrköping. – Vi vänder oss i huvudsak till små och medelstora företag i alla branscher, i huvudsak här i Norrköpingsregionen, men även i övriga Sverige, säger Linda och berättar att man alltid är två personer som är insatta i en kunds företag – en kundansvarig och en uppdragsansvarig. – Det innebär att våra kunder erhåller flera kontaktvägar, samtidigt som de också har en tydlig backup. Nära dialoger Linda Thunberg har varit anställd hos Ekonomiloftet sedan 2010 och delägare sedan 2013. Hon berättar att redovisningskonsulterna på Ekonomiloftet AB är anslutna till SRF, Sveriges Redovis-

Gustav Jönsson, Helena Johnsson, Sara Åberg och Linda Thunberg.

ningskonsulters Förbund, som är landets ledande branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter. En auktoriserad redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling, bland annat via löpande utbildningar. – Det blir en kvalitetssäkring på allt vi gör, konstaterar Linda som också lyfter fram företagets höga servicenivå som en annan tydlig konkurrensfördel. – Vi är bra på att anpassa oss efter våra

kunders behov och förutsättningar. Vi strävar alltid efter att upprätta en dialog så att vi tillsammans med kunden kan planera dennes framtid och bidra till att lägga upp en målmedveten strategi. Vår stående ambition är att växa tillsammans med våra kunder, deras resa är vår resa, säger Linda Thunberg. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Barn och cancer hör inte ihop.

www.ekonomiloftet.se | info@ekonomiloftet.se | 0121-26 00 00

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 25


S Ö D E R KÖ P I N G

Helhetslösningar inom VVS, kyla och värmepumpar I Söderköpings Energi & VVS AB verkar man på bred front. Traditionella VVS-arbeten är bara en del av verksamheten, vilken även innefattar allt från installation av värmepumpar till service och reparationsinsatser. Företaget är en auktoriserad servicepartner för Bosch Värmepumpar.

Söderköpings Energi & VVS AB har ända sedan starten 2007 varit en framträdande aktör inom sin bransch på den lokala marknaden. Torbjörn Andersson, VD och ägare, driver företaget med erfarenhet av kyla och VVS sedan början av 1990talet. Tillsammans med sina åtta anställda utgår han från lokalerna i centrala Söderköping. Han berättar att företaget är en expert när det kommer till VVS, kyla och värmepumpar. – Beträffande VVS står vi för allt från

installationer i samband med nybyggnation till service, underhåll och renovering. Som ett auktoriserat VVS-företag jobbar vi med särskilda krav från försäkringsbolagen för att förebygga vattenskador, upplyser Torbjörn Andersson. Installerar, servar, reparerar Söderköpings Energi & VVS installerar, servar och reparerar också alla typer av värmepumpar och fastbränslepannor. Företaget är certifierad Värmepartner och auktoriserad servicepartner för Bosch Värmepumpar, samt återförsäljare för fastbränslepannor från Baxi. Samma installations- och servicekoncept gäller för kylanläggningar där Söderköpings Energi & VVS är certifierat för arbeten med köldmedier enligt förordningen EU 2015/2067. – Vi levererar och installerar luftkonditioneringsutrustning till både företag och privatpersoner och erbjuder förstås Torbjörn Andersson, ägare och VD Söderköpings Energi & VVS AB.

Stor renovering av herrgård med klassiska installationsdetaljer.

service och reparation även av dessa. Ventilationsservice och energiförbättringar är andra områden vi jobbar inom, berättar Torbjörn. Han tillägger att företaget även är medlem i Garant-Gruppen, vilket innebär att man servar och reparerar hushållsmaskiner på plats hos både företag och privatpersoner. Litet företag, stort kunnande Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och lantbruk ingår också i Söderköpings Energi och VVS AB:s kundkrets, vilken sträcker sig över en fem mils radie kring Söderköping, Norrköping och Valdemarsvik. – Vi ser oss som det lilla företaget med det stora kunnandet, det har byggt ett gott rykte som vi är oerhört rädda om. Vi jobbar med stor flexibilitet och kan ställa om snabbt vid oförutsedda händelser. Det blir en trygghet för kunden, konstaterar Torbjörn Andersson. Han spår att efterfrågan på företagets produkter och tjänster kommer att vara fortsatt hög och söker därför efter fler kompetenta personer inom framför allt VVS- och kylområdet. – Vi vill fortsätta växa och expandera med långsiktiga kundrelationer. Det skapar förtroende. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kyl- och värmepumpstekniker Daniel utför arbete på luftkonditioneringsutrustning.

Exempel på installation i teknikrum med bergvärme, frikyla, poolvärme mm.

Margaretagatan 37, 614 31 Söderköping www.sevvs.se ● 0121-131 30 ● torbjorn@sevvs.se 26


S Ö D E R KÖ P I N G

Bygg och entreprenad – från skog till nyckelfärdigt Från skog till nyckelfärdigt. Så lyder slogan i Petterssons Bygg & Trädgårdsentreprenad AB, och det är en paroll som onekligen speglar det breda konceptet väl. Företaget gräver och dränerar, bygger om och bygger till, river och renoverar, och kan även bygga allt från altaner till bostadshus och stall.

Det är ett tvättäkta familjeföretag vi får ta del av när vi tar en titt på Petterssons Bygg & Trädgårdsentreprenad AB. Bertil Pettersson startade företaget redan 1994 och har idag god hjälp av sina elva anställda, varav fyra utgörs av hustrun Christina samt barnen Christoffer, Joakim och Caroline som alla är verksamma i produktionen. Tillsammans representerar de företagets starka bredd kring bygg och entreprenad.

– Man kan säga att vi står för ett koncept från skog till nyckelfärdigt eftersom vi står för alla steg i våra kunders byggprojekt. Vi gräver och snickrar och utför trädgårdsplaneringen, upplyser Bertil Pettersson. Bygger och anlägger Petterssons Bygg & Trädgårdsentreprenad bygger nytt, bygger om, renoverar och bygger till, i huvudsak i lösvirke på uppdrag av privatpersoner. Det kan handla

om kompletta villor, stall, garage och altaner, men också om renovering av kök och badrum. Bertils personal är våtrumsbehörig, man målar både in- och utvändigt, och tack vare ett nära samarbete med andra lokala entreprenörer är tjänsteutbudet ännu bredare än så. Företaget har exempelvis ett gott samarbete med duktiga elektriker. Beträffande markentreprenader är bredden lika stark. – Vi anlägger husgrunder, dränerar och

anlägger trädgårdar. Det kan till exempel handla om murning, stenläggning, plantering av buskar och träd, anläggning av rabatter och gräsmattor. Vi underhåller även vägar, rensar diken, sopar upp grus och skottar snö. En annan av våra specialiteter är grävning för VA-anläggningar. Under våren ska vi gräva för sammanlagt åtta reningsverk på uppdrag av privatpersoner, berättar Bertil. Varierande uppdrag För närvarande jobbar Bertil och hans kollegor med att resa ett enplanshus i Gryt och ett Attefallshus i Ramstall. Ett bastuhus ska byggas i anslutning till ett fritidshus på Norra Finnö och i Luddingsbo gjuter man en pool. Framöver blir det renovering av sammanlagt fyra badrum samt invändigt arbete i ett hus man reste i höstas. – Våra kunder uppskattar att vi bistår med allt från början till slut. Vi utför totalentreprenader och ombesörjer kontakter men alla andra inblandade parter. Vår långa erfarenhet är en annan förklaring till vårt goda rykte, säger Bertil Pettersson. Han spår en fortsatt god utveckling i företaget som han hoppas att hans barn sedermera ska ta över. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Brett koncept inom utemiljöer och fastighetsskötsel Företagsnamnet sammanfattar på ett utmärkt sätt vad Berggren Skog Fastighet Utemiljö jobbar med. Allt från trädfällning och gräsklippning till invändig och utvändig fastighetsskötsel ingår i det breda konceptet, vilket attraherar både privatpersoner och företag.

Tio år har gått sedan Niklas Berggren startade Berggren Skog Fastighet Utemiljö. – Jag jobbade tidigare på ett mobilt sågverk i Vånga, det var där som mitt intresse för skogsbruk föddes, berättar Niklas som vi träffar i företagets anläggning två mil väster om Söderköping. Tillsammans med sina fyra anställda före-

träder han ett brett tjänsteutbud som i mångt och mycket kretsar kring trädfällning och stubbfräsning, vilket kommit att bli något av företagets specialiteter. Niklas berättar att trädfällning kräver både kunskap och erfarenhet för att utföras på ett säkert och korrekt sätt. – Vi tar oss upp i trädet och kapar det i sektioner, bit för bit, förklarar Niklas som är behörig inom området och dessutom är utbildad klättrare. Han innehar dessutom A-, B-, C- och E-körkort. Skotning, gallring och fastighetsservice Bredden i Berggren Skog Fastighet Utemiljö är dock bredare än så. Företaget utför också skotning, vilket innebär att man avlägsnar virket med grenar och allt. Till sin hjälp har man en så kallad kombiskoter med viken man fraktar bort materialet från den aktuella tomten. – Vi utför även skogsgallring samt manuell avverkning av mindre skogspartier. Beskärning och gräsklippning är andra exempel på vad vi gör, upplyser Niklas Berggren och påminner om att privatpersoner ofta kan använda sig av RUT-avdraget för de tjänster man erbjuder. Ytterligare en tjänst i Berggren Skog Fastighet Utemiljö är – som företagsnamnet skvallrar om – fastighetsservice. Det kan

till exempel handla om trädgårdsskötsel av olika slag, men också anläggningsarbeten i form av stenläggning för gångar och uteplatser. Här ingår även underhållsarbeten som exempelvis rensning av hängrännor och avlopp, rengöring av fasader och snöröjning. Niklas samarbetar vid behov med olika underentreprenörer. Bred kundkrets Företag, kommuner, privatpersoner, myndigheter, föreningar med flera ingår i den digra kundkretsen. Berggren Skog

Fastighet Utemiljö har tecknat avtal med fastighetsbolaget Ramunderstaden i Söderköping för vilka man utför yttre fastighetsservice året om, inklusive snöröjning. – Våra kunder uppskattar den starka bredd vi representerar. Det har gjort att vi har vuxit som företag. Vår ambition är att expandera ytterligare och framöver kunna flytta till egna lokaler, avrundar Niklas Berggren. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

trädfällning ● stubbfräsning ● fastighetsskötsel 27


ker i marsvi S Ö D E R KÖ P I N G

Bred servicepartner för Östergötlands företag När Lundqvist El i Norrköping och El & CDS i Söderköping slogs samman fick invånare och företag på de båda orterna med omnejd tillgång till en bred aktör avseende elinstallationer och service. Lundqvist El & CDS i Östergötland AB jobbar med allt från belysningsarbeten till centraldammsugare och KNX i en anda som präglas av en hög servicegrad och en nära dialog med kunden.

Lundqvist El & CDS I Östergötland AB är en sammanslagning av Lundqvist El i Norrköping och El & CDS i Söderköping. Företaget drivs gemensamt av Kjell Lundqvist och Tommy Svensson som slog sina påsar ihop 2016 och därmed försåg såväl privatpersoner som företag i Östergötland med en bred aktör avseende elinstallationer och service. Verksamheten, vilken sysselsätter fem anställda utgår från Slussportens industriområde i Söderköping där man förfogar över både

kontor och lager. Här träffar vi de båda delägarna som berättar att företaget representerar en stark bredd. – Vi utför alla typer av elinstallationer i samband med både renovering och nybyggnation. Vi utför också service- och underhållsinsatser för såväl privatpersoner och lantbrukare som fastighetsägare, byggföretag och kommuner i allt från bostäder och skolor till affärslokaler och industrier, berättar Kjell och Tommy.

Brett tjänsteutbud Lundqvist El & CDS har lång erfarenhet av belysningsarbeten i olika miljöer, inte minst i butiker och företagslokaler i Norrköping. Man har nära samarbeten med olika byggföretag i samband med exempelvis köks- och badrumsrenoveringar, försäkringsarbeten och ljussättning av fasader. Under senare tid har det även blivit allt fler förfrågningar och uppdrag kring hem- och fastighetsautomation, det vill säga KNX. Härutöver är Lundqvist El & CDS en expert på installation och reparation av centraldammsugare. – Just nu arbetar vi med elinstallationer

Ägarna Tommy Svensson och Kjell Lundqvist.

i samband med bygget av Mons Skärgårdsby där det byggs 52 stugor och 20 hotellägenheter. Ett annat jobb rör nyetableringen av ett företagshotell i Klinga Park. För ICA Sverige har vi under en treårsperiod utfört elinstallationer av kylanläggningar i 15 butiker tillsammans med en annan installatör, berättar Kjell Lundqvist.

förankring, säger Tommy Svensson som, liksom sin kollega, ser positivt på framtiden. – Vår ambition är att fortsätta växa, förhoppningsvis får vi möjlighet att anställa fler elektriker inom de närmaste åren. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Tydligt kundfokus Lundqvist El & CDS verkar över hela Östergötland med fokus på trakterna kring Norrköping, Söderköping, Linköping och Finspång. Man utför även uppdrag i skärgården och förfogar över en egen båt för ändamålet. HSB, Riksbyggen och Söderköpings Bygg är några av de återkommande uppdragsgivarna som värdesätter bolagets långa erfarenhet och det faktum att alla jobb alltid utförs enligt svensk standard, vilket innefattar såväl arbete som material och dokumentation. – Våra kunder värdesätter också att vi är pålitliga, att vi har en nära och bra dialog med dem och jobbar med en stark lokal

Varmt välkommen att kontakta oss för en Varmt välkommen kostnadsfri offert.att

www.lundqvistelocds.se

Vi är ditt lokala och alternativ av elektri Söderköping, Valde och på Vikbolandet

Slussporten, Söderköping www.lundqvistelocds.se

Vi är ditt lokala och trygga alternativ av elektriker i Söderköping, Valdemarsvik Vi är ditt lokala och trygga och på Vikbolandet. alternativ av elektriker i Söderköping, Valdemarsvik Slussporten, Söderköping Kjell Lund www.lundqvistelocds.se Tommy Sven Vi är ditt lokala Vi är ditt ochlokala tryggaoch trygga och på Vikbolandet. alternativ av alternativ elektriker av ielektriker i

Varmt välk kontakta kostnads

Söderköping, Söderköping, Valdemarsvik Valdemarsvik och på Vikbolandet. Vi är ditt lokala och trygga Slussporten, Söderköpingoch på Vikbolandet. Kjell Lun

Vi är ditt lokala och trygga Slussporten, Söderköping Slussporten, Söderköping www.lundqvistelocds.se www.lundqvistelocds.se Varmt välkommen att alternativ av elektriker iwww.lundqvistelocds.se kontakta oss för en Söderköping, Valdemarsvik kostnadsfri offert. och på Vikbolandet. alternativ av elektriker i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet.

28

Slussporten, Slussporten, Söderköping Söderköping www.lundqvistelocds.se www.lundqvistelocds.se

Varmt Varmt välkommen välkommen att att kontakta kontakta oss oss för för en en kostnadsfri offert. kostnadsfri offert.

Kjell Kjell Lundqvist: Lundqvist: 0701-451 0701-451 511 511 Tommy Tommy Svensson: Svensson: 0705-775 0705-775 251 251

kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Tommy Sve

Kjell Lundqvist: 0701-451 Kjell 511 Lundqvist: 07 Tommy Svensson: 0705-775 Tommy 251 Svensson: 07


S Ö D E R KÖ P I N G

Med iögonfallande skyltning stärks ditt varumärke I ett allt tätare mediebrus blir det både svårare och viktigare att sticka ut. Så ser verkligheten ut för många av dagens företag, som i sammanhanget behöver en partner som PX Sign. PX Sign är skylttillverkaren som ombesörjer sina kunders in- och utvändiga kommunikation med skräddarsydda lösningar som förstärker varumärket och kundens konkurrenskraft. Helen Bodo har arbetat i skyltbranschen i tio år och hade således gott om erfarenhet i bagaget när hon för två år sedan startade PX Sign AB i Söderköping. Hon benämner

Helen Bodo.

PX Sign som ett litet företag med stor kapacitet. – Vi ser oss som ett personligt skyltföretag med skräddarsydda lösningar för hantering av våra kunders invändiga och utvändiga kommunikation. Härigenom bidrar vi till att stärka deras varumärken och konkurrenskraft. Idag är det viktigare än någonsin att synas, poängterar Helen Bodo. En annan viktig faktor är miljö och hållbarhet. I PX Sign arbetar man med material av högsta kvalitet och verkar ständigt för att hitta nya effektiva lösningar som är bra för miljön. Skräddarsydda lösningar PX Sign levererar belysta och obelysta fasadskyltar, markskyltar, flaggskyltar, plåtskyltar och inomhusskyltar. Man jobbar med folie och vepor och kan ta fram smarta lösningar för effektiv butikskommunikation. – Vi saknar i princip begränsningar, inga projekt är vare sig för stora eller för små för oss, säger Helen. PX Signs koncept spänner över allt från projektledning och ansökning av bygglov till design, layout, produktion, montage och service. Det har attraherat en vid kundkrets av bland annat butikskedjor, fastighetsbolag, banker och kontor. 24Storage, ICA Fastigheter, Cassel samt Cushman&Wakefield är bara några av

uppdragsgivarna, vilka sträcker sig över hela Sverige. – Vi sätter kunden i fokus och tror på långa relationer som ger oss möjligheter att lära känna kunderna och deras behov. Vi inleder alltid ett uppdrag med en kartläggning då vi tittar på förutsättningarna, tar bilder och mått. Därefter lämnar vi ett förslag till kunden. Jag samarbetar med en designer, och tillsammans med kunden tar vi fram en optimal lösning, upplyser Helen Bodo. Hon samarbetar också med produktions-

anläggningar i Sverige, Tyskland och Litauen, samt med kontrakterade montörer över hela landet. Personliga relationer Helen ser på PX Sign som det lilla företaget med den stora kunskapen. Företaget förespråkar personliga kundrelationer och ser alla kunder, stora som små, som lika viktiga. – Jag brinner för det jag gör och för att växa tillsammans med våra kunder, säger Helen Bodo och berättar att man just nu jobbar

i trakterna kring Farsta där 24Storage inom kort ska öppna sin 28:e anläggning i Sverige. Där är PX Sign en helhetsleverantör av fasadskyltar, folie, vepor och hänvisningsskyltar, samt annan inomhusskyltning. Helen Bodo noterar en ökad efterfrågan på företagets tjänster och spår en god utveckling i PX Sign framöver. – Ambitionen är förstås att fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Lång erfarenhet av allehanda markentreprenader En stark bredd är kanske det som kännetecknar Långsäters Entreprenad allra mest. Det välrenommerade företaget, representerat av två erfarna herrar, åtar sig alla former av entreprenad- och schaktarbeten, och kan tack vare stor kunskap och en ändamålsenlig maskinpark åta sig både stort och smått.

Det är Tomas Glad som äger och driver Långsäters Entreprenad, och det var också han som startade firman i Söderköping redan i början av 1990-talet. Vi träffar honom på företagets kontor i Långsäter, cirka två och en halv mil utanför Söderköping där han berättar att han sedan 15 år tillbaka delar sysslorna i företaget med kollegan Glenn Eriksson. Tillsammans representerar de företagets breda koncept.

– Vi utför alla former av entreprenad- och schaktarbeten. Vi verkar ofta i rollen som underentreprenör för byggföretagen. Oftast handlar det om uppdrag här i närområdet, i norra Småland, Östergötland och södra Sörmland, berättar Tomas Glad. Anlägger våtmarker Just nu utför Tomas och Glenn ett schaktningsarbete för en lantbrukare på Halleby Gård där man förbereder för gjutning av grunden när ett nytt djurstall ska byggas. Ett annat uppdrag rör mottagning av schaktmassor på en gammal bergtäkt mellan Åtvidaberg och Linköping, där massorna ska planeras ut över området. – Under ett års tid har vi också utfört ett schaktningsarbete på en industritomt i Tranås där det skulle byggas industrilokaler. Det var ett omfattande jobb som vi gjorde på uppdrag av Peab, berättar Tomas Glad. Han berättar att företaget dessutom företräder en specialitet som går ut på att man anlägger våtmarker, det vill säga mindre sjöar, i syfte att förhindra viktiga näringsämnen att rinna ut i havet. Här anlitas man ofta av mark- och skogsägare. Långsäters Entreprenad utför även kedjegrävning av

diken för nedläggning av exempelvis rör eller kabel. Komplett maskinpark Tomas och Glenn förfogar över en komplett maskinpark bestående av två bandschaktare på 18 respektive 25 ton, en grävmaskin på tolv ton, en traktor samt en maskintrailer för att kunna transportera maskinerna. De ändamålsenliga maskinerna är förstås en konkurrensfördel, men Tomas ser fler.

– Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet, att vi är kunniga och har en personlig dialog med dem. Vi är dessutom mycket kostnadseffektiva. Glenn fungerar ofta som ett bollplank till kunden, vilket uppskattas mycket, säger Tomas Glad. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

29


F I N S PÅ N G

Vision 30/35 ska göra Finspång till Sveriges mest attraktiva kommun Finspång tar sikte mot framtiden och man gör det genom det man kallar för Vision 30/35. Vägen dit går via ökad tillväxt genom att göra Finspång mer attraktivt att både bo, besöka, arbeta och etablera företag i. Samverkan är ledordet när kommun och näringsliv jobbar mot målet om 30 000 invånare senast 2035.

Det var Finspångs kommun som för fyra år sedan tog beslut om satsningen på Vision 30/35, vilket i grunden är ett initiativ av näringslivet i Finspång. Vid årsskiftet 2019–2020 bildades Tillväxt Finspång med det tydliga målet att dagens 22 000 invånare ska växa till 30 000 senast 2035. Näringslivsutveckling Verksamhetschef Anna Lövheim är en av de som varit med och byggt upp Tillväxt Finspång. Vi träffar henne på kontoret mitt i centrum där hon berättar att Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening med medlemmar ur näringslivet, kommunen samt olika organisationer. – Vision 30/35 är vår ledstjärna när vi primärt arbetar med utvecklingsfrågor för

Mitt i centrala Finspång tronar Finspångs slott, ett av Sveriges förnämsta barockslott, med tillhörande hotell och slottsmäss.

näringslivet. Det ska vara attraktivt att både bo, leva och driva företag i Finspång, samtidigt som kommunen också ska vara tilldragande att besöka, säger Anna Lövheim.

Sätter Finspång på kartan Hon betonar att Finspång, med ett utmärkt strategiskt läge mellan Norrköping, Linköping och Örebro, besitter stor utvecklingspotential. Kommunen har, anser hon, både fin natur och ett starkt industri- och kulturarv att förvalta. Gamla Rejmyre Glasbruk, Siemens, Gränges och Jernbro är några av kommunens mest framstående företag, men det finns, understryker Anna Lövheim, betydligt mer som sätter Finspång på kartan. – Finspångs slott, som ligger mitt i centrum, är ett av Sveriges förnämaste barocksslott. Curt Nicolin-Gymnasiet rankas som en av landets främsta gymnasieskolor inom teknik, vård och omsorg, och i centrum finns sedan en tid tillbaka et helt nybyggt vårdhem, berättar Anna.

En av Finspångs 368 namngivna sjöar - perfekt för bad, fiske och naturupplevelser..

Samverkan är ledordet Hon tillägger att Finspång dessutom hyser 26 naturreservat och 368 namngivna sjöar, vilket inte minst främjar ett välutvecklat fritidsfiske. Anna brinner för sin uppgift och tror stenhårt på att Vision 30/35 kommer att realiseras. – Vi kommer att fortsätta satsa brett på att utveckla en mängd olika områden och göra kommunen mer attraktiv för människor som vill flytta hit. Samverkan är ledordet, det är tillsammans som vi kan nå vår vision, säger Anna Löfheim. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Finspång har mycket av småskaligt entreprenörskap, exempelvis inom mathantverk, här lokalproducerad kombucha.

www.tillvaxtfinspang.se www.destinationfinspang.se www.kraftenifinspang.se kontakt@tillvaxtfinspang.se

År 2035 är vi 30 000 invånare och en av Sveriges bästa platser att bo, leva och verka på! 30

Rejmyre Glasbruk fortsätter alltsedan 1719 att på hantverksmässigt vis bedriva industriell tillverkning av högkvalitativt glas.

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.


F I N S PÅ N G

Behovet av bildelar tycks aldrig sluta växa Handeln med bildelar ökar stadigt i takt med att allt fler ser de stora ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att köpa begagnat i stället för nytt. En av de främsta aktörerna i trakterna kring Norrköping är WS Bildemontering. Melitza Wallman driver verksamheten, liksom systerföretaget WS Entreprenad tillsammans med sin sambo.

Genom att tillvarata fullt fungerande bildelar gör WS Bildemontering en insats för miljön, liksom för sina kunders plånböcker. Melitza Wallman driver företaget där man demonterar personbilar och skåpbilar genom att avlägsna batteri, airbag samt farliga vätskor som glykol, spolarvätska, freon, bensin och diesel, varpå fordonen placeras ut så att kunderna själva kan plocka de delar de behöver. – Vi är en av Länsstyrelsen auktoriserad bildemonterare. Vi får ständigt in nya fordon, och när vi har samlat på oss ett

hundratal beställer vi en mobilpress som pressar samman bilarna. Därefter säljs materialet per ton till olika uppköpare. Mer eller mindre allt återvinns, med andra ord, säger Melitza Wallman. Entreprenadtjänster Melitza äger även systerföretaget WS Entreprenad som maken Fredrik Stagsegel till stor del sköter. Här förfogar man över en grävmaskin på tio ton, med vilken man utför alla typer av grävarbeten samt snöröjning på uppdrag av bland andra HSB i både Finspång och Norrköping. Över lag servar man både företag och privatpersoner. – Företaget ingår i Maskinringen Östra, varifrån vi erhåller många uppdrag, inte minst kring snöröjning, upplyser Melitza Wallman. Hon berättar att man för närvarande verkar som inhyrd underentreprenör för Brorssons Entreprenad, för vilka man gräver för fiber i Finspångs närområde. Vill bredda och expandera WS Bildemontering och WS Entreprenad

må vara två separata företag, men i fråga om arbetssätt har de båda en hel del gemensamt. – Vi jobbar inte minst med personliga kundkontakter, kunderna ska känna sig trygga och omhändertagna när de vänder

sig till oss, säger Melitza Wallman som ser framtiden an med tillförsikt. – På entreprenadsidan vill vi gärna utveckla oss mer och expandera mer mot privatpersoner. Beträffande bildemonteringen funderar vi på att vidga verksamheten

genom att även kunna ta emot andra former av skrot. Vi går en spännande framtid till mötes. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Professionell projektledning för Östergötlands byggprojekt I samband med byggprojekt, oavsett storlek och omfattning, krävs professionell byggprojektledning för bästa resultat. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Byggcontroll i Finspång AB, där man med 40 års erfarenhet av branschen har fungerat som kvalificerad kontrollansvarig och byggprojektledare för en rad byggnationer.

Det är en minst sagt erfaren kraft som döljer sig bakom Byggcontroll i Finspång AB. VD:n och ägaren Bengt Sundén har 46 år bakom sig i byggbranschen och etablerade Byggcontroll 2011. Sedan fyra år tillbaka har han hjälp av kollegan Peter Svensson som, liksom han själv, är licensierad kontrollansvarig. – Vi har genom åren fungerat som kvalificerad kontrollansvarig och byggprojektledare för en rad småhusbyggnationer, byggnationer av offentliga lokaler, industri-

fastigheter, flerbostadshus och andra byggnadsverk. I rollen som kontrollansvarig arbetar vi med allt från mindre om- och tillbyggnationer till nybyggnation, berättar Bengt Sundén och påminner om att det enligt plan- och bygglagen ska finnas en kontrollansvarig vid varje byggprojekt. Helhetsansvar Byggcontroll I Finspång jobbar även med byggprojektledning för kommuner, industrier och fastighetsägare i Norrköpingsregionen, inklusive Söderköping, Finspång, Valdemarsvik och Linköping. I sammanhanget samarbetar man ofta med exempelvis arkitekter, konstruktörer och installationsprojektörer. – Vi tar fram förfrågningsunderlag för offerter och ansökning av bygglov, varpå vi gör en utvärdering tillsammans med byggherren. Därefter sker en upphandling och slutligen genomförandet av själva byggnationen. Vi håller i byggmöten, ser över ekonomin och så vidare ända till färdigställandet av uppdraget, säger Bengt Sundén och tillägger att Byggcontroll även jobbar med fastighetsförvaltning.

Varierande uppdrag Byggcontrolls goda renommé har genom

Vi hämtar skrotbilar gratis! 076-0222767

året lett till en mängd prestigefyllda uppdrag för Bengt och hans kollega. Bengt var till exempel kontrollansvarig när Finspång byggde ett nytt vårdcentrum, och just nu verkar han i rollen som delprojektledare när Gränges i Finspång bygger två nya valsverk. Ett annat projekt rör en om- och tillbyggnation av ett äldreboende i Hällersta Gårda där Bengt är både kontrollansvarig och

projektsamordnare. När Tekniska Verket bygger nytt huvudkontor är Bengt byggprojektledare. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet och att vi finns med redan i ett tidigt skede av deras projekt. Därefter är vi delaktiga under hela projektets gång. Vår stående ambition är att leverera med kvalitet, säger Bengt Sundén. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

www.byggcontroll.se | info@byggcontroll.se Byggcontroll i Finspång AB, Leverstorpsvägen 1, 612 44 Finspång

31


T R O L L H ÄT TA N

Oändliga möjligheter med exakt 3D-skanning 3D-skanning har utvecklats till ett verktyg som är gångbart i en mängd olika sammanhang. Med rätt utrustning går det att skanna allt från en industribyggnad till små detaljer, varpå en CAD-ritning kan tas fram för varierande ändamål. En expert i sammanhanget är Leif Carlsson. Han driver den egna firman 3D Scan & Mätkonsult där han med sin långa erfarenhet och ändamålsenliga utrustning skannar med mycket små toleranser och tar fram ritningar med exakthet in i minsta detalj.

Det kallas för reverse engineering när man tar fram detaljrika CAD-ritningar med hjälp av avancerad laserskanning. Leif Carlsson är en expert inom området när han i den egna firman 3D Scan & Mätkonsult använder sig av tekniken för kunder i ett flertal olika branscher. 2009 startade han företaget med hjälp av all den erfarenhet och kunskap som han har samlat på sig genom åren. Sedan starten har efterfrågan på hans tjänster bara blivit fler och fler. – Jag jobbar uteslutande med den senaste tekniken och utrustningen. Jag skulle tro att den utrustning jag förfogar över är

värd runt 5 miljoner kronor, men den är i princip inte värd någonting utan min kunskap och erfarenhet, säger Leif Carlsson. Stort och smått Den teknik, kunskap och erfarenhet som Leif talar om formar konceptet i 3D Scan & Mätkonsult där han med hjälp av sin utrustning kan skanna allt från stora industribyggnader till små detaljer, som exempelvis en skruv. – Jag kan till exempel skanna av ett specialverktyg för en kund som utifrån resultatet erhåller en CAD-ritning på objektet. Med hjälp av denna går det sedan att fräsa fram ett nytt likadant verktyg, förklarar Leif. Samma princip gäller för en lokal där ytterväggar, balkar med mera kartläggs via 3D-skanning. Med den CAD-ritning som tas fram går det sedan att möblera rummet digitalt och få en bild av var exempelvis en spis, säng eller garderob passar bäst. I en industribyggnad kan det handla om att positionera robotceller eller materialställ. – Jag har själv skannat av hela mitt hus

Inscanning av torpedplåt på en T5.

Cadfil på torpedplåt.

Inscanning av vattenturbinhus för ritning.

och min tomt. Härigenom kan jag bland annat prova mig fram om vilket staket som passar bäst på altanen. Den här typen av skanning kan vara synnerligen värdefull för den som till exempel vill bygga till eller rusta upp sin fastighet eller tomt, säger Leif Carlsson som jobbar med oerhört små toleranser. – Det kan röra sig om en exakthet på ned till en hundradels millimeter. Gedigen erfarenhet Leif inledde sin karriär 1987 då han utbildade sig till modellsnickare. Sedan dess har han fått möjlighet att jobba med alla möjliga material, så som formskum, aluminium och trä. 1999 började han jobba på Saab Design där han fräste fram lerbilar i full skala, för att sedan skanna av dem. Där och då fick han för första

gången en försmak om vad den nya tekniken kunde erbjuda. – Till en början hyrde Saab in skanningsutrustning, inklusive personal, innan de bestämde sig för att köpa sin egen utrustning. Jag arbetade som ansvarig för detta i sju år innan jag blev headhuntad till ett företag som sålde liknande mätutrustning. Efter en tid där bestämde jag mig för att starta eget, säger Leif och berättar avslutningsvis att även hans son sedan några år tillbaka är involverad i 3D Scan & Mätkonsult AB Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Lagerhusrenovering vattenturbin.

Erbjuder kvalificerade tjänster och utbildning inom 3D-scanning och 3D-mätning till företag och utbildare som vill ha ett kostnadseffektivt alternativ till att investera i utrustning och kunnande. Vi kontrollmäter fysisk detalj mot cad underlag. Vi återskapar cad underlag från scannad punkt data. info@3dkonsult.se www.3dkonsult.se 32

Leif Carlsson


U D D E VA L L A

Den lilla kuststaden som gör stora framtidssatsningar

Uddevalla är en kommun som har stor nytta av sitt geografiska läge vid kusten mellan storstäderna Göteborg och Oslo. Det finns stor bredd på företagen i staden, som gör stora satsningar inför framtiden, bland annat i form av byggandet av Skagerackbanan, en höghastighets-tågbana som kommer gå mellan Göteborg och Oslo.

Uddevalla ligger halvvägs mellan Göteborg och Oslo, vilket gör det till en mycket fördelaktig stad att ha som bas för

sitt företag. Detta reflekteras av bredden på företagen som finns i staden. - När det kommer till näringslivet här i stan är vi i topp-3 i hela landet över de städer som har störst bredd på företagen, säger Ingemar Samuelsson, som är kommunalråd i Uddevalla. Uddevalla är även en kuststad och är därmed ett bra komplement till Göteborgs hamn rörande transatlantiska transporter. Även företag inom industrin ser ett maritimt läge som fördelaktigt. Närheten till vattnet är något som gör staden attraktiv för många att bo i, med sina fina kustlägen för husägare och fritidsaktiviteter kopplade till vattnet. - Att vi har både hav och fjäll gör oss till en väldigt attraktiv stad att bo i, säger Ingemar. Syns och känns bra Uddevalla är en stad som växer. Man ser byggkranar lite varstans i staden. - Jag tror det är viktigt för känslan i stan att man ser att det byggs här. Människor vill vara en del av ett samhälle som rör sig framåt, där det byggs och satsas. Det lockar företag att etablera sig här. För företagare vill ju starta företag där det finns potential, säger Ingemar. Vi träffar Ingemar i stadhuset, som snart kommer flyttas ner till stadskärnan. - Det skapar en mer närvarande känsla bland folket. Jag brinner för att få ordning på den här staden, säger Ingemar.

Idéskiss exteriör medborgarhus. Framtagen av Wingårdhs.

Framtidssatsningar En baksida med att vara en kuststad är de förhöjda havsnivåerna. Uddevalla är dock en stad som tänker och satsar framåt. Länsstyrelsen har varit tydliga med att man måste jobba förebyggande. Därför har man tagit beslutet att ”valla” in staden och höja kajkanterna, ett högvattenskydd som man har satsat 1,1 miljarder kronor på. - Där fjorden går in får vi ett gångstråk

som vi satsar på, men även trevliga mötesplatser, som gör det ännu mer attraktivt att vistas där nere, säger Ingemar. Man har även köpt upp industriområdet Anegrund nära centrum. Det kommer byggas om till ett nytt och modernt bostadsområde, så att staden kan fortsätta växa. Något av det mest spännande som händer i området just nu är byggandet av Skagerackbanan, beställd av Uddevalla kommun. Det är en höghastighetståg-

bana mellan Oslo och Göteborg, med flera stopp på vägen. - Flera kommuner har anslutit sig till att vara med i byggandet, bland annat Stenungssund, Kungälv, Munkedal, Lysekil och Strömstad. Dessutom är de fyra norska kommunerna mellan gränsen och Oslo med berättar Ingemar om storsatsningen. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

UDDEVALLA VÄXER - väx med oss och bli leverantör

Uddevalla kommun letar ständigt nya leverantörer till olika projekt eller till den dagliga driften. Besök vår hemsida för att se pågående och kommande upphandlingar. Läs mer på: www.uddevalla.se/upphandling

33


U D D E VA L L A

Företagare får hjälp med digitaliseringen

Ludvig & Co, som idag är Sveriges största redovisningsbyrå med kontor på 130 orter, har starka rötter i lantbruket. Idag hjälper man små och medelstora företag av alla de slag med allt från ekonomi till fastighetsförmedling och juridiska råd. Lantbruksrötterna sitter djupt för kontoret i Uddevalla, som hjälper många bönder med digitaliseringen, men även med exempelvis EU-ansökningar för lantbruksstöd och investeringskalkyler. LRF Konsult grundades som en konsultbyrå för lantbrukare och liknande verksamheter. Då verksamheten har breddat sitt koncept, bytte man 2020 namn till Ludvig & Co, efter sin grundare, Ludvig Nannesson. Ludvig & Co finns idag på 130 orter runtom i landet och har cirka 1 300 medarbetare. Även om företaget idag har ett brett spann och vänder sig till i princip alla små och medelstora företag som behöver fastighetsförmedling eller ekonomisk, juridisk eller affärsmässig rådgivning, sitter rötterna fortfarande kvar i lantbruket för många av kontoren. - Vi försöker ha ett brett spann, men lantbruk är vår största målgrupp, säger Linda Larsson, som är kontorschef för Ludvig & Co i Uddevalla, som sysslar en hel del med investeringskalkyler och EU-ansökningar för lantbruksstöd.

34

Digitalisering för småföretagare Ludvig & Co är ett modernt företag, som tar hjälp av olika affärssystem och program för att effektivisera sin verksamhet, så att man har mer tid att ägna sig åt rådgivning och liknande. Ludvig & Co har talat med bönder på bönders vis i över hundra år. Och nu gör de det även med digitaliseringen. - Vi vill ligga i framkant, så digitaliseringen är något vi jobbar väldigt mycket med. Det kommer fortfarande in kunder med kassar med bokföring. Tanken är att det ska bli helt digitaliserat, berättar Linda. Nya karriärmöjligheter Ludvig & Co är idag en av Sveriges största redovisningsbyråer och fortsätter växa i stadig takt. Linda började jobba på kontoret i Uddevalla 2008. På den tiden var man 4–5 medarbetare. Sedan maj 2022 är man 11 medarbetare på kontoret, men fortsätter att leta efter duktiga medarbetare. - Framför allt är det ekonomer vi håller ögonen öppna för, gärna med lite känsla för lantbruk berättar Linda om de kompetenser man kommer behöva förstärkning med inom en snar framtid. Kompetens är centralt fokus för Ludvig & Co som helhet. De individuella kontoren är förhållandevis små, men man ser till att ta hjälp av varandra om man skulle

behöva det. Uddevalla delar exempelvis jurister och mäklare med kontoren i Tanumshede, Vänersborg och Mellerud. Målet är alltid att hjälpa kunderna att

utveckla sina verksamheter i rätt riktning och göra verklighet av deras drömmar och idéer. - Vi vill växa och utvecklas hela tiden

genom att förbättra våra tjänster och bredda vår kompetens, säger Linda. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler


U D D E VA L L A

Skadecenter som tycker om utmaningar På Bk’s Lack & Skadecenter tycker man om utmaningar; ena dagen lagar man bilar med ”slägga och gaslåga”, nästa dag med hjälp av en dator. Tack vare att man ingår i en koncern med Z-motor i Vänersborg och Bk’s Bil & Kaross i Trollhättan, kan invånarna runt Trestad få all hjälp med bilen de behöver.

Bk’s Lack & Skadecenter i Uddevalla har en lång historia. Det hela började 1972 när Jacobsen och Magnusson grundades. Företaget bytte så småningom namn till Herrestads Skadecenter, som inledde ett mycket gott samarbete med Z-motor i Fyrstad AB, som ägs av Martin Eriksson, som även driver verksamheterna Z-motor i Vänersborg och Bk’s Bil & Kaross i Trollhättan. Martin köpte så småningom Herrestads Skadecenter, som bytte namn

Patrick och Martin, kundmottagningen i Uddevalla.

till Bk’s Lack & Skadecenter när ägarbytet gick igenom i januari 2020. - I Uddevalla vill vi göra justeringar för att kunna ta emot fler kunder, främst genom

att skapa fler arbetsstationer så att vi kan ta oss an fler fordon samtidigt, vilket skulle skapa ett effektivare arbetsflöde, sa Martin när vi pratade med honom strax efter ägarbytet för två år sedan. En växande verksamhet Bk’s Lack & Skadecenter drivs av Patrick Ståhl, som ser till att göra verklighet av Martins visioner. - Lokalen har byggts ut i olika etapper. Nu ska vi in i nästa fas och slå ut lite väggar, måla om golv och få lokalen mer i tiden. Hela lokalen ska rustas upp och bli tiptop, säger han. Man klarade sig väldigt bra genom pandemin; folk har alltid behov av en fungerande bil. För närvarande är man fem anställda på företaget. - Det är roligt att gasa på och utvecklas hela tiden. Två nya medarbetare är på väg in, så vi ser väldigt ljust på framtiden, säger Patrick och ler brett.

kunder lika mycket värda. Vi vill alltid göra ett bra jobb, säger Patrick. Det är också den där variationen i arbetet som gör att Patrick älskar sitt jobb. Ingen dag är den andra lik. - Vi måste vara riktiga allkonstnärer. Ena dagen står man med slägga. Nästa dag får man felsöka eller programmera med en dator. Det är lite som vuxenlego. Man tar något gammalt och skrynkligt och får det att se nytt ut och fint ut, säger Patrick och ler brett. Bk’s Lack & Skadeverkstad är alltså väldigt mångsidiga i sitt arbete, men man har även jobbat en hel del med effektiviteten. - Vi försöker hela tiden finslipa flödet här inne för att optimera oss själva, så att vi blir så bra som möjligt. Nu har vi till exempel lyckats halvera tiden i lackboxen, berättar Patrick.

Allt för bilen i Trestad När vi pratade med skadeverkstadens ägare, Martin, för två år sedan var planen att flytta verksamheten i Trollhättan till större lokaler. Denna flytt har nu ägt rum och man finner numera Bk’s Bil & Kaross på Batterigatan 5 i Trollhättan. Z-Motor är en auktoriserad märkesverkstad för Citroën, Mitsubishi, Peugeot. Samarbetet mellan de tre olika verksamheterna i Trestad är mycket gott. - Även om det skiljer 20 år mellan mig och Martin, så är vi väldigt goda vänner privat också, säger Patrick om den goda relationen. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

Variation som förnöjer Många anläggningar i branschen är så kallade märkesverkstäder, som specialiserar sig på ett eller ett par märken med bilförsäljning och liknande. Bk’s Lack & Skadecenter tar emot bilar av alla märken. - Vi har ingen stor generalagent i ryggen, Vi har endast kontakt på krockar inom vagnskadegaranti. Nu har vi fått Mazda till exempel. Men det gäller bara krockar. Vi måste kunna läsa alla reparationsanvisningar för alla olika märken och ha flera dataprogram för klara av allt. Vi struntar i vad du kommer i för bil. För oss är alla

35


U D D E VA L L A

Det lilla elföretaget där de anställdas delaktighet är avgörande EL TOTAL AB i Uddevalla är ett relativt nystartat elföretag med stora ambitioner. Sedan starten har personalstyrkan ökat stadigt, så att man idag är sju anställda. Ägaren, Rasmus Stolze, sätter stort värde på sina anställdas kompetens och engagemang, som är betydande för verksamhetens utveckling.

Rasmus Stolze har jobbat som elektriker i många år. Planen har alltid varit att starta eget företag. 2019 sattes denna plan i verket när han startade EL TOTAL AB. Sedan dess har företaget vuxit stadigt. Idag är man sju anställda, som sitter i nybyggda lokaler på Prästebäcksvägen i Uddevalla. EL TOTAL AB är verksam i hela Västra Götaland och utför allt inom elinstalla-

Monica Frej.

tion, från små servicejobb till entreprenader. Man är gärna med redan på planeringsstadiet, för att kunna ge inspiration och effektivisera processen. - Vi strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar, hur höga de än är. Det sista lilla extra gör stor skillnad och för med sig ett stort värde. Vi är ett företag som vill vara bäst, men också vet att man alltid kan bli bättre. Dessutom har vi ett brinnande intresse för installationsbranschen och vill bredda oss ännu mer för att tillmötesgå efterfrågan så mycket som möjligt inom vår disciplin, säger Rasmus. På de få år företaget har varit verksamt har man hunnit skaffa en bred kundbas med allt från större fastighetsägare och husleverantörer till löpande service åt olika företag i regionen samt mot stora byggföretag. - Vi har till exempel ramavtal med PEAB Byggservice. Vår styrka är till viss del att vi inte är större än vad vi är. Alla i företaget ser värdet i stora och trygga beställare och strävar efter att möta efterfrågan och vara där direkt när vi behövs. Det handlar om att vara på tårna, att hela tiden försöka ligga steget före och ta ansvar i varje projekt, litet eller stort. Det ska vara bekymmerslöst och roligt att arbeta med oss, berättar Rasmus. Drivkraften i företaget har alltid varit att skapa en unik arbetsplats där man

Rasmus Stolze till vänster och Johan Aronsson till höger.

utgår från människan, varje enskild medarbetare. -Vi arbetar aktivt med att involvera all personal i företaget, med personlig utveckling och tät uppföljning berättar Monica Frej, som är personalansvarig på EL TOTAL AB. - Vi ska ha högt i tak där man är transparant med vad man känner och inte håller inne på något. Det är oerhört viktigt att man trivs på arbetet då det utgör en så stor del av livet, det är en av grundstenarna i företagskulturen, fortsätter hon. Företagets ambition är enkelt sagt att vara den bästa möjliga arbetsgivaren och därigenom kunna erbjuda de bästa elektrikerna till sina trogna kunder och beställare. - Vårt arbetssätt präglas av flexibilitet, delaktighet och möjlighet att påverka genom samarbete och korta beslutsvägar, för att nå både personlig och organisatorisk utveckling, fortsätter Rasmus. Alexander Herterich.

Simon Nagi.

010 - 333 28 00 | www.eltotal.se 36

Söker fler elektriker till sitt team EL TOTAL AB har vuxit stadigt sedan starten och är ständigt på jakt efter fler engagerade elektriker. Rasmus jobbade som anställd i många år innan han startade företaget, så han vet hur viktigt det är för anställda att känna att de kan vara med och påverka sitt arbete. - Har man något specifikt intresseområde är vi öppna för att utveckla det inom företaget. Det är något unikt som vi erbjuder våra anställda för att främja den personliga utvecklingen. Självgående elektriker som är redo för nya utmatningar är välkomna att höra av sig till oss, säger Monica. Intervju: Anders Kettunen


U D D E VA L L A

Tredje generationen i åkeribranschen hjälper åkare få en bra start Familjen Olsson i Uddevalla har nu varit i transportbranschen i tre generationer. Första och andra generationen var åkare. Under andra generationen gick man över till att vara transportförmedlare genom Otab, som idag förfogar över 70 lastbilar och växer stadigt varje år. När Niklas Olsson började jobba på företaget kom man in på tredje generationen att arbeta inom branschen. Man letar ständigt efter nya åkare, som kanske behöver lite hjälp med att komma igång med sitt eget åkeri.

Lasse Olsson var verksam i transportbranschen i 50 år. Han började åka med sin pappa, som var åkare, redan när han var 15–16 år gammal. När Lasse fyllde 18 köpte han sin egen lastbil och började köra själv. Först fick han sina körningar genom LBC i Vänersborg. Efter några år grundade han Otab, ett åkeri som snabbt växte till 5–6 bilar. När han hade fått bolaget att växa till ungefär 15 bilar blev det för mycket att stå i med all administration för alla de anställda.

- Så han gjorde om företagets idé. Han sålde ut bilarna till åkarna och Otab blev en transportförmedlare istället, säger Thomas Olsson, som driver företaget idag. Niklas Olsson, Lasses son, kom in i företaget som 19-åring och är alltså tredje generationen från sin familj att vara verksam i transportbranschen. Transportförmedling Otab har vuxit sakta men säkert och fått allt större kunder, som kräver fler transporter. Kunderna består bland annat av Thomas Betong, Stena, Ragn-Sells och Vargön Alloys. Idag förfogar Otab över 70 bilar. Man står på tre ben; Norgebilstransporter, Stena/Ragn-Sells och grusoch spann-målstransporter. - Lasse satsade tidigt på att införa flexibla fordon, där man jobbar mycket med att satsa på volym, att kunna köra grus, flis och sopor istället för att bara inrikta sig på en vara eller produkt, berättar Thomas. Man har alltid kunden i åtanke; Otabs och åkarnas problem ska aldrig vara kundernas problem. - Vi vill utveckla Otab efter våra kunders behov och krav hela tiden. Vi vill ha

Vi jobbar mycket med att bygga en smart cirkel med hur vi jobbar, allt för att försöka åka med tom last så sällan som möjligt. bredden av fordon för att kunna göra olika transporter. Är någon sjuk till exempel, så ska vi ha bilar och förare för att kunna täcka upp det utan problem, förklarar Thomas.

- Vi växer fortfarande sakta men säkert med 1–2 fordon per år. Vi vill, så ofta vi kan, köpa in nya, driftsäkra och dieselsnåla lastbilar med serviceavtal, berättar Thomas.

Nya lastbilar är bättre för miljön Otab arbetar mycket med fjärrtransporter och har alltid miljöaspekten i åtanke. - Vi jobbar mycket med att bygga en smart cirkel med hur vi jobbar, allt för att försöka åka med tom last så sällan som möjligt, förklarar Thomas. Hållbarhet och miljövänliga alternativ är något som blir allt viktigare för vårt samhälle i stort. En viktig del av detta är återvinning och återanvändning. Men begagnat är inte alltid det bästa alternativet. Transportbranschen får allt högre krav på sig. Nya lastbilar är både bättre för miljön och billigare i drift i längden.

Måna om sina åkare Otab är mycket måna om sina åkare, både de som varit med länge och även nya åkare. De lite äldre åkarna har kanske behov och önskemål gällande sträckor och scheman, som Otab då försöker möta. Man söker ständigt nya åkare i södra halvan av Sverige. Man hjälper då gärna till med uppstartsdelen, exempelvis gällande finansieringen. - Kommer det hit en ny åkare så har vi en dialog om vad man vill och så tar vi det därifrån, avslutar Thomas. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

Björbäcksvägen 4B | Tel: 0522 -138 12 | www.otabua.se | info@otabua.se 37


U D D E VA L L A

Snabba insatser vid stopp i avloppet När det blir stopp i avloppet vill vi inte vänta på hjälp. Det är en verklighet man lever med varje dag i Rörteknik i Väst AB. Bolaget står för ett helhetskoncept kring allt som rör våra avloppsledningar och ser alltid till att rycka ut samma dag som problem uppstår.

I Rörteknik i Väst AB har snabb service alltid varit prioriterat. – Vår stående ambition är att vara på plats samma dag som kunden ringer. Än så länge har vi kunnat upprätthålla den filosofin, konstaterar Mattias Larsson, ägare och initiativtagare till Rörteknik i Väst. När han startade företaget arbetade han på egen hand med jour sju dagar i veckan. Han insåg sedermera att han behövde anställa för att kunna leva upp till de höga serviceambitioner han hade, vilket har lett till att han idag har tre medarbetare. – Mina kollegor är helt ovärderliga, de ställer alltid upp i alla väder. Om någon får problem finns de övriga alltid till hands, vi hjälper varandra och är på så sätt ett sammansvetsat gäng, berömmer Mattias Larsson.

Helhetslösningar Rörteknik i Väst står för ett helhetskoncept inom rörinspektion, avloppsspolning, slamsugning, sondning av avlopp

samt upptining av avloppsledningar. Härutöver kan man även bistå med tjänster kring klottersanering och fasadtvätt.

– Vi levererar helhetslösningar och har för avsikt att ligga i framkant när det gäller spolning av ledningarna med hetvatten, vilket genererar avsevärt mycket bättre resultat än med kallvatten. Alla våra fastighetsspolar är utrustade med hetvattenspolning samt kamerautrustning med söksystem, berättar Mattias. Tillsammans med sina medarbetare förfogar han över fyra fastighetsspolbilar och två större lastbilar för ändamålen. I kundkretsen finns alla typer av fastighetsbolag, liksom bostadsrättsföreningar och privatpersoner, vilket innebär att uppdragen kan vara både stora och små. När problem uppstår gäller det att kunna rycka ut snabbt, ofta i trånga utrymmen och på mindre gator. Här kommer de mindre fastighetsspolbilarna väl till pass. Eftersom det ofta rör sig om akuta problem jobbar Rörteknik i Väst förstås med jour alla veckans dagar, dygnet runt, året runt. Älskar problemlösning Att lösa akuta avloppsstopp är företagets specialitet, men i Rörteknik i Väst jobbar man även med mer långsiktiga lösningar. Och det är ordning och reda som gäller för alla typer av insatser.

38

– Vi jobbar ju ofta i människors bostäder, vilket ställer krav på oss att det är rent och snyggt när vi är klara. Det är vi ytterst noga med, det skapar ringar på vattnet och har bidragit till det goda rykte vi har idag, säger Mattias Larsson. Han trivs med jobbet och att vara en sann problemlösare för sina kunder. – Det är problemlösning som är det roliga med det här jobbet, Ju tuffare utmaning desto roligare är det när man lyckas lösa den. Visst innebär det att vi ibland jobbar under viss stress, medger Mattias som dock alltid har förespråkat kvalitet framför kvantitet. Han noterar att behovet av företagets tjänster fortsätter öka och att han därför behöver anställa fler medarbetare. – Vi behöver en person i en administrativ roll men också två som vill jobba ute på fältet. Det kanske finns rörläggare som har tröttnat och vill ta sig an nya utmaningar. Om man är praktiskt lagd och har lastbilskort är det bara att höra av sig. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson


U D D E VA L L A

Företagens trygga partner längs den digitala resan För många små och medelstora företag är digitalisering en rejäl utmaning. Det är många gånger svårt att hitta rätt leverantör som har tid och förmåga att sätta sig in i verksamheten. Här kan Gibon göra en insats när man i en nära dialog med varje kund kartlägger behovet och utformar skräddarsydda digitala lösningar utifrån varje kunds unika förutsättningar.

Gibon Sverige AB bildades när tio fristående företag tillhörande Koneo valde att hoppa av och bilda ett eget bolag. Företagsgruppen, som jobbar under ett gemensamt varumärke, utgår från huvudkontoret i Stockholm och finns idag representerat via sammanlagt 21 kontor runt om i landet från Sundsvall i norr till Hässleholm i söder. Vi besöker Gibon Trestad som omfattar tre kontor i Trollhättan, Uddevalla och Göteborg. I Uddevalla träffar vi en av delägarna, Glenn Pettersson.

– Vi startade 2018 och är idag 14 anställda och tre konsulter som hoppar runt mellan kontoren och hjälper till där det behövs. På så vis breddar vi vår kompetens eftersom vi alla är experter inom olika områden, säger Glenn. Erbjuder en helhet Han menar att digitalisering för många små och medelstora företag kan vara en rejäl utmaning. Många upplever att det är svårt att hitta rätt leverantör som har tid och förmåga att sätta sig in i verksamheten. Där står Gibon för ett tilltalande alternativ eftersom man med sin långa erfarenhet förstår sina kunders verksamheter och utmaningar. – Finns det utmaningar så är man på rätt väg, säger Glenn Pettersson och berättar att Gibon levererar innovativa, digitala lösningar för små och medelstora företag och organisationer. Inom Gibongruppen finns olika kompetensområden representerade, vilket har skapat en stark bredd i hela bolaget. Det gäller inte minst kontoren i Trollhättan, Uddevalla och Göteborg där man är specialister på att skräddarsy en helhet av

både hårdvaror och tillhörande lösningar som licenser och funktionalitet. – Print, data, IT och affärssystem är våra fokusområden och det är inom dessa som vi levererar innovativa lösningar för digitala miljöer, säger Glenn. Hårdvaran är en del av dessa men funktionen är det man fokuserar på i Gibon. När man får möjlighet att ta del av ett förändringsarbete i ett tidigt skede kan Gibon jobba långsiktigt och skapa en bra överblick över kundens verksamhet och utmaningar. I Gibon jobbar man med ett stort engagemang och strävar inte efter att binda upp sina kunder i långa avtal. I framkant Det är företaget Unikum som har utvecklat affärssystemet Pyramid som Gibon arbetar med idag. Gibon utvecklar, säljer och installerar det tillsammans med kunden enligt dennes krav och önskemål. – Vår stående ambition är att underlätta våra kunders arbete, därför förfogar vi över våra egna Pyramidkonsulter som alltid står redo att rycka ut. Samtidigt utbildar vi oss fortlöpande internet för att

alltid ligga i kunskapsmässig framkant, säger Glenn Pettersson. Han nämner i sammanhanget även företagets eget paket, Gibon 365, vilket innefattar säkerhetslösningar kring Microsofts produkter. Gibon tar ett helhetsansvar för hela IT-lösningen och kunden erhåller ett supportnummer som gör att denne alltid kan får hjälp. Glenn Pettersson konstaterar avslutningsvis att Gibon har en positiv utveckling. – Vi växer så det knakar, konstaterar han och tillägger att den uttalade ambitionen är att bli den största spelaren i branschen. – Vi vill nischa oss ännu mer inom det vi kan och vara experter inom alla våra arbetsområden. Det finns alltid en strävan efter att bli ännu bättre. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

39


U D D E VA L L A

Innovation och uppfinningsrikedom hos modern verkstad Innovation och uppfinningsrikedom har länge präglat Kuröds Mekaniska Verkstad där Mattias Andersson och hans kollega får utlopp för sin stora kreativitet. Smide och hydraulik är duons specialiteter, vilket resulterar i både reparationer och konstruktioner för lastbilar, flak och chassin.

Mattias Andersson, ägare av Kuröds Mekaniska Verkstad AB, startade företaget 2006, och därefter har det, som Mattias uttrycker det, bara rullat på. – Jag har en bakgrund som CNCoperatör, så det föll sig naturligt att jag skulle köpa en fräsmaskin när jag startade eget. Man kan väl säga att jag är en klassisk verkstad, men med en strävan efter att alltid fortsätta utveckla mig själv, säger Mattias. Sedan en tid tillbaka har han anställt kollegan Martin som delar hans uppfinningsrikedom. Tillsammans reparerar och bygger de om flak och chassin och de kan i mångt och mycket bygga om hela lastbilar efter kundernas önskemål och specifikationer. – Smide och hydraulik är mina specialiteter, det är det jag har jobbat mest med genom åren. Det brukar bli en hel del

Martin och Mattias.

uppdrag kring underhåll av vinterutrustning, berättar Mattias. Modern utrustning Mattias och Martin har tillgång till all nödvändig utrustning för de uppdrag man åtar sig. Den tre meter långa fräsen är datorstyrd, vilket innebär att den, efter att den matats med information, på egen hand gör hål, skapar önskade konturer och så vidare. – Den kan göra allt möjligt, den går varm

varje dag, säger Mattias och berättar att den största delen av jobbet kretsar kring plåtbearbetning. I den ändamålsenliga verkstaden finns, utöver den CNC-styrda fräsen, bland annat även en kantpress och en plåtsax samt en svarv. I ständig utveckling Mattias Andersson berättar om företagets senaste investering, en plastsvets med vilken man kan svetsa samman plast,

något som ofta krävs när man till exempel ska lägga plastgolv på flak för att minska slitage och friktion. – Situationen är dock lite problematisk med tanke på att tillgången på plast har sjunkit rejält på sistone. Den är nämligen gjord av restprodukter från flygindustrin, och med tanke på att det just nu inte flygs lika mycket som tidigare har det påverkat tillgången, berättar Mattias. Han har dock all anledning att se ljust på framtiden. Efterfrågan på företa-

gets tjänster är hög och verksamheten utvecklas hela tiden. – Min ambition är att vara så allsidig som möjligt, jag vill hitta fler ben att stå på så att vi inte låser in oss i ett hörn. För oss har det varit ett lyckat drag att hela tiden satsa på utveckling åt olika håll. Det är en filosofi vi kommer att hålla fast vid. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Snabba insatser när entreprenadmaskinen krånglar Flexibilitet är ett nyckelord i Vikens Maskin & Hydraulik AB. Företaget är en komplett mekanisk verkstad med reparationer och felsökningar på den dagliga agendan, men här erbjuder man också tillverkning och försäljning av hydraulslangar. Under senare tid har även montering av värmare blivit en annan av företagets specialiteter.

Det är Joakim Dereke som äger och driver Vikens Maskin & Hydraulik AB tillsammans med kollegan Daniel Heyman. 2014 startade de företaget Autoklimat och när Vikens Maskin & Hydraulik blev till salu

såg de företagets potential och bestämde sig för att köpa det. Det visade sig vara ett lyckat drag, idag sysselsätter det fyra anställda och verksamheten går bättre än någonsin. Joakim beskriver företaget som en komplett mekanisk verkstad med reparationer och felsökningar på den dagliga agendan. Härutöver erbjuder man också tillverkning och försäljning av hydraulslangar. – En annan av våra specialiteter har blivit försäljning och montage av värmare. Vi bygger själva speciallådor med dieselvärmare som går att montera på många olika ställen, inte minst på lastbilsflak som i många fall behöver värmas upp, berättar Joakim Dereke. En helt ny Sany grävare som ska byggas om.

Kuröds Mekaniska Verkstad AB

0706 -531940 kurodsmek@outlook.com 40

Reparerar på plats Under senare tid har reparationer av entreprenadmaskiner blivit allt vanligare för Joakim, Daniel och deras kollegor. De allra flesta insatserna sker på plats hos kunderna eller där haverier uppstår. – När det kommer till felsökning kan vi utföra diagnoser på i stort sett alla på marknaden förekommande entreprenadmaskiner. Elproblem är vanliga men vi kan till exempel även byta ut styrsystem i grävare, vilket är ett både roligt och omfattande jobb som ibland kan ta upp emot en vecka, upplyser Joakim Dereke och tillägger att man även kan utrusta maskiner på olika sätt efter kundernas önskemål. Liksom Daniel besitter han stor kunskap om dagens entreprenadmaskiner. Joakim berättar också att de i verkstaden på Kuröd även utför påbyggnationer efter kundernas önskemål. – Vi har ett nära samarbete med SANY som är ett relativt nytt märke i Sverige men det har snabbt blivit en favorit bland

entreprenörerna. Alla deras nya maskiner som ska kundanpassas kommer till oss här på Vikens. Jag tror att SANY kan bli en riktig uppstickare på marknaden, det ska bli spännande att följa. Välbesökt butik I Vikens Maskin & Hydraulik tar man kundnöjdhet på sort allvar. – Det gäller att vara kompetent, snabb och kunnig – det skapar ringar på vattnet, säger Joakim som anser att snabb service är en nyckel till framgång och nöjda kunder. Han berättar avslutningsvis att företaget även hyser en mindre butik som med tiden blivit alltmer välbesökt. Här säljer man allt möjligt, så som filter, tätningar, tryckluftskopplingar och hydraulkopplingar. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson


U D D E VA L L A

En betydande samarbetspartner för Sveriges lantbrukare För Sveriges lantbrukare är Lantmännen Maskin en synnerligen viktig aktör och samarbetspartner. Bolaget representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad, och jobbar uteslutande med välkända och högkvalitativa varumärken. Det har format ett koncept som innebär kostnadseffektiva lösningar för bolagets många kunder. Lantmännen Maskin representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad. I sortimentet finns maskiner från branschens främsta tillverkare, och härutöver säljer man även exempelvis redskap och annan utrustning. Bolaget är med sina sammanlagt 55 fullskaliga anläggningar

en rikstäckande aktör avseende såväl försäljning som service, vilket gör att hjälpen aldrig är långt borta när behovet av såväl maskiner som reparations- och serviceinsatser uppstår. Härutöver har Lantmännen Maskin ett 30-tal samarbetspartners runt om i landet som också står redo att rycka in vid behov. Framhåller personalen Vi besöker anläggningen i Uddevalla där relativt nytillträdde platschefen Adam Kristiansson berättar att verksamheten i Uddevalla firade 50-årsjubileum så sent som förra året. Han tror att bolagets starka bredd har bidragit till framgångarna. – Våra kunder värdesätter att vi både säljer och reparerar maskiner. Vi har vår egen verkstad men många av våra serviceoch reparationsinsatser sker ute på fältet

Efterfrågan på våra produkter och tjänster är just nu väldigt stor. Då är det förstås bra att tillhöra en stor koncern där alla hjälps åt.

när kunden har fått problem. En annan förklaring är vår kunniga och serviceinriktade personal. Vi är ett härligt gäng på 20 personer, säger Adam och tillägger att man just nu söker efter ytterligare två mekaniker, företrädesvis med viss insyn och kunskap inom lantbruk och/eller entreprenad. Utvalda personer hamnar på en arbetsplats där man värnar om en god arbetsmiljö. – Vi fokuserar mycket på välmående och säkerhet, vi vill att våra medarbetare ska må bra. Målet är att samtliga medarbetare ska åka från jobbet och komma hem till sin familj med en god känsla när arbetsdagen är gjord. En av våra medarbetare har varit oss trogna i 45 år, så vi tror att vi har skapat en arbetsmiljö där människor trivs, säger Adam Kristiansson. Framgångsfaktorer Lantmännen startades redan 1880 och är ett kooperativt bolag som ägs av cirka 20 000 lantbrukare över hela landet. En verksamhet som etablerades i syfte att erhålla bättre inköpspriser har idag utvecklats till en koncern med 10 000 anställda i 20 länder och tre divisioner: Lantbruk, Energi och Livsmedel samt två affärsområden i Swecon och Lantmännen Fastigheter. Lantmännen Maskin ingår i Division Lantbruk och har sitt huvudkontor i Malmö där också det stora centrallagret ligger. Maskinförsäljningen dominerar verksamheten som dock är bredare än så. Lantmännen Maskin representerar härutöver även produkter för växtodling, spannmålstjänster samt foder för framtidens animalieproduktion, och i Uddevalla kompletteras verkstaden, butiken och reservdelsförsäljningen av att man både har maskin- och lantbrukssäljare under samma tak. Det rör sig med andra ord om ett mycket brett koncept, vilket förstås också är en stark konkurrensfördel. – Efterfrågan på våra produkter och tjänster är just nu väldigt stor. Då är det förstås bra att tillhöra en stor koncern där alla hjälps åt. Det blir en trygghet även för våra kunder, konstaterar Adam Kristiansson och tillägger att man även driver en systerfilial i Tanum. Adam trivs med sitt jobb där ingen dag är den andra lik. – Vi jobbar med högt och lågt, stort som smått. Variationen gör jobbet oerhört roligt.

Platschef Adam Kristiansson.

LH2204

Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Välkommen till Lantmännen i Uddevalla Hos Lantmännen Maskin får du tillgång till ett produktprogram med marknadens bästa tekniska lösningar och ett maskinutbud som ständigt utvecklas. Verkstaden erbjuder service för både lantbruksoch entreprenadmaskiner. I butiken hittar du reservdelar, slitdelar och tillbehör för din verksamhet. Och hos Lantmännen Lantbruk har vi experter inom växtodling och Nötfor. Vi är alltid nära. UDDEVALLA – Kurödsvägen 24 Lantmännen Maskin Maskinförsäljning: Lars Carlsson 010-556 26 94 Butik/reservdelar: 010-556 20 20 Verkstad: 010-556 20 30 www.lantmannenmaskin.se

Lantmännen Lantbruk Växtodling: Axel Magnusson Björk 010-556 27 64 Nötfor: Pernilla Ekdahl 010-556 27 59 www.lantmannenlantbruk.se

Följ oss på sociala medier

41


U D D E VA L L A

Klimatsmarta lösningar för ett mer hållbart skogsbruk För ett modernt och hållbart skogsbruk är framkomligheten av stor betydelse. I det avseendet har ett företag som LHN Service AB en viktig roll att fylla. LHN Service tillverkar stockmattor som inte bara gör att tunga arbetsfordon lättare kan ta sig fram i skogen, utan skyddar också marken under dem. Stockmattorna tillverkas av gran och är således ett hållbart alternativ för arbete i skog och mark. Det är bröderna Niklas och Henrik Magnusson som driver LHN Service AB från deras eget såghus i Ljungskile. Här råder stor framåtanda och innovationskraft, och fokus ligger i dagsläget på tillverkning av stockmattor, det vill säga stockar som binds samman fyra och fyra, och som sedan kan placeras ut i exempelvis gräv- eller skogsmark för bättre framkomlighet för tunga arbetsfordon. – Våra stockmattor gör så att marken bär, även då den är lerig eller svårframkomlig av andra anledningar. Samtidigt som framkomligheten blir bättre skyddas också marken under dem, påpekar Niklas Magnusson. Hållbarhet i alla led Stockmattorna tillverkas av gran och är således ett hållbart alternativ för arbete i skog och mark. Eftersom stockarna inte

behöver bestå av prima virke kan Niklas och Henrik köpa in träd som skogsbruket annars hade valt bort. Att ta vara på det naturen ger ligger helt i linje med filosofin i LHN Service där man hela tiden arbetar med utgångspunkt från vad som är bäst för skogen. – Vi har till exempel långt framskridna planer på att tillvarata barken som till exempel kan bli täckbark till rabatter. Spån och flis kan användas för uppvärmning, poängterar Niklas. När det kommer till lövträd, som ofta inte tillvaratas finns, enligt Niklas, flera användningsområden. – Idag blir lövträd mest till papper men väldigt sällan till konstruktionsvirke. Asppanel är naturligt ljus men även lönnpanel är enormt vacker. Det är produkter som vi skulle kunna ta fram. Stor framåtanda Skövlingen som sker och de kalhyggen som skapas av de stora skogsaktörerna är inget som Niklas och Henrik applåderar åt. – Vi behöver allmänt ha en bra skogspoBröderna på färdiga trämattor.

Vi jobbar, lever och verkar med skogen.

Virke redo för leverans.

litik och tänka smartare kring allt som skogen kan ge oss. En 10–20 år ung skog växer fortfarande och tar upp massor av koldioxid, vilket är bra för både oss och klimatet, medan en gammal skog som har slutat växa i många fall inte tar upp någon koldioxid alls. Vi jobbar, lever och verkar med skogen, den ska vi verkligen vara rädda om, säger Niklas med stort eftertryck. LHN Service sysselsätter idag fyra anställda, men med tanke på det driv som Niklas och Henrik visar upp, och den vilja

man har att växla upp, lär det bara vara en tidsfråga innan företaget växer med fler anställda. De båda har många tankar och idéer som de vill omsätta i verkligheten. – Vi håller på att bygga ut vår såglinje för att både kunna snabba på och bredda produktionen. Vår ambition är att utveckla vårt koncept, även mot virke och plank. När vår nya linje är klar kommer vi att kunna fördubbla vår kapacitet och producera virke som är buntat och klart. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Henrik 070 224 94 51 Niklas 070 456 27 83

niklas@lhnserviceab.se

www.lhnserviceab.se 42


U D D E VA L L A

Uddevalla ska ha Sveriges mest flexibla hamn

För Uddevalla Hamnterminal är visionen tydlig: hamnen i Uddevalla ska bli landets mest flexibla. Det är ett långsiktigt arbete i en hamn som redan idag hanterar en miljon ton gods varje år och därmed är en viktig partner i logistikkedjor, vilka sträcker sig både i och utanför Sverige.

till att stärka hamnens konkurrenskraft. Ulf Stenberg är VD på Uddevalla Hamnterminal. – För att hålla en jämn nivå på vår verksamhet bör vi hantera omkring en miljon ton gods varje år. Hanterar vi mer än så behöver vi anställa mer personal, vilket gjort att behovet av att rekrytera har varit omfattande under året som gått, berättar han.

Uddevalla Hamnterminal AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB som ingår i Uddevalla kommunkoncern. Hamnen i Uddevalla har funnits i 600 år och har utvecklats till att idag vara en viktig logistikpartner, där effektiv hantering och stora lagringsutrymmen bidrar

Utmaningar när hamnen flyttar västerut Hamnen står inför stora utmaningar framöver eftersom det planeras att delar av innerhamnen ska flyttas västerut. I Uddevalla hamn finns idag åtta kilometer tågräls, vilket krävs för att man på ett smidigt sätt ska kunna förflytta gods till och från järnvägen. Ett av problemen som måste lösas i och med hamnens flytt är utrymme för en ny bangård. – Just nu finns det ingen plats för bangården där man planerar att hamnen ska ligga om några år. Lösningen på det problemet är nyckeln till att flytten ska kunna genomföras, understryker Ulf Stenberg. Följer samhällsutvecklingen

“Vi skall bli Sveriges mest flexibla hamn” tungt och skrymmande, som behöver särskilda tillstånd eller är administrativt krävande. Exempel på detta är delar till vindkraftverk eller transformatorer. – För oss handlar det om att vara flexibla och kunna jobba med korta ledtider.Vi är en viktig del av samhället, därför måste vi lyckas med att kugga i samhällsutvecklingen och leverera det gods som stödjer utvecklingen i stort, betonar Ulf Stenberg.

Ulf berättar att visionen är att bli Sveriges “Vi skall bli Sveriges mest flexibla hamn. Förutom att behålla mest flexibla hamn” och utveckla basen i verksamheten, där

VD Ulf Stenberg.

bulk- och konventionellt gods spelar en viktig roll, har Uddevalla hamn inriktat sig på att hantera projektgods. Det kan till exempel röra sig om gods som är stort,

Uddevalla hamn är också utpekad av Trafikverket som en anläggning av riksintresse för kommunikation. Hamnen är väl placerad i ett nationellt transportperspektiv, genom en naturlig hamn i skyddat läge i kombination med goda anslutningar till både väg och järnvägskommunikationer. – I egenskap av riksintresse har vi nästan alltid fartyg som lägger till här under en längre tid. Det kan vara fartyg som inte

“Vi skall bli Sveriges mest flexibla hamn”

ska vara i bruk under några år eller som är i behov av reparation eller förberedelser inför ägarbyte. Då kan de ligga här i ett så kallat skyddat djupvattenläge, upplyser Ulf Stenberg. – Vår verksamhet består av många delar, säger Ulf och lyfter samtidigt fram tre grundläggande värderingar: engagemang, erfarenhet och flexibilitet,vilka genomsyrar hela företaget. Intervju: Anders Kettunen

“Vi skall bli Sveriges mest flexibla hamn”

Kunnig personal, effektiv hantering, stora lagringsutrymmen och över 100 års erfarenhet av hamnverksamhet. Välkommen till Uddevalla Hamnterminal!

43

Kunnig personal, effektiv hantering, stora lagringsutrymmen och över 100 års erfarenhet


avgassystem till h

U D D E VA L L A

Däck, däck och mera däck Ringtjänst i Uddevalla sysslar bara med däck. Man har medvetet valt att inte bredda sin verksamhet utan fokuserar på däck för allt från skottkärror till stora entreprenadmaskiner. En viktig del av verksamheten är en hög servicenivå; kunderna ska känna att de kan komma in, ta en kaffe och få sina däck bytta utan några bekymmer.

Ringtjänst i Uddevalla är en traditionell däckverkstad, som är partner till Däckia. Man har medvetet låtit bli att bredda verksamheten med exempelvis en skadeverkstad eller att syssla med glas. - Vi håller oss till däck och fälgar. Det är det vi är experter på. När du kommer in här med din bil har vi rätt kunskap för att veta exakt vilka däck du ska ha till din bil för att det ska bli optimalt, säger

Peter Johansson, anställd på Ringtjänst i Uddevalla. Allt om däck Däck är sannerligen en hel vetenskap. Precis som med mycket annat, sker det nya framsteg inom däckindustrin hela tiden. - Vi utbildar kontinuerligt personalen för att vi ska hänga med i utvecklingen. För det går fort idag, säger Peter. Ringtjänst i Uddevalla satsar mycket på att ha rätt maskiner för olika typer av bilar, då alla bilar har olika lyftpunkter. Det gäller att veta vart och hur man ska lyfta bilen, så att man inte skadar till exempel batterierna eller någon annan del av bilen. - Förut hade man en hel bottenplatta, men så är det inte på dagens bilar, berättar Peter. Peter berättar även om TPMS, vilket är ett däckövervakningssystem som finns i de flesta nya bilar, som varnar när det är något fel på däcket, så som punktering, och förhindrar att däcket behöver bytas ut. - Det är något man ska vara väldigt glad för att det finns. Det gör att man undviker att skadan blir större, säger Peter.

Ringtjänst i Uddevalla har även däckhotell.

Inga bekymmer Ringtjänst i Uddevalla har en hög servicenivå. Det ska vara bekymmersfritt att byta däck. - Här kan man komma in och ta en kaffe medan däcken på bilen byts ut av experter. För oss är det viktigt med

ett trevligt kundbemötande. Man ska känna sig sedd och välkommen när man kommer in här, säger Peter. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

Allbilverkstad med rostskyddsexpertis Företaget må heta Kuröds Rostskyddscenter, men faktum är att verksamheten kretsar kring betydligt mer än bara rostskydd. Kuröds Rostskyddscenter är en AD Bilverkstad och kan således även stå för allt från service till däckbyten och reparationer. Vi träffar Roger Nilsen, ägare av Kuröds Rostskyddscenter, som onekligen har lång erfarenhet av branschen han verkar i. Han började sin yrkesbana på Volvo när biljätten fanns i Uddevalla och det var just rostskydd som var hans specialitet. – Då jobbade vi verkligen enligt löpande band-principen, vi kunde spruta upp till 50 bilar under bara ett pass, berättar

Kuröds Rostskyddscente Kuröds Rostskyddscenter AB Kuröds Rostskyddscenter AB Kuröds Rostskyddscente Roger som med sina 22 år i branschen är en riktig tungviktare i densamma. När Volvo lade ned verksamheten fanns således ett uppdämt behov att tillgodose. Med erfarenhet av tusentals rostskyddade bilar startade Roger Kuröds Rostskyddscenter, ett företag han till en början drev helt på egen hand. – Det funkade eftersom jag bara jobbade med rostskydd de första fem åren. Med tiden breddades verksamheten och då fick jag också lov att börja anställa, berättar Roger. Sedan ett tiotal år tillbaka utgår verksamheten från den egna fastigheten på Skalbanksvägen, varav halva hyrs ut till en annan verksamhet.

– Det är ett material som, i motsats till mer traditionella varianter, inte klibbar så att grus och smuts fastnar på underredet. Det räcker med att spola av så blir det rent. Bilreparatörer kommer att gilla detta, säger Roger Nilsen.

Stora framtidsplaner Idag är man fem verksamma personer på SERVICEPARTNER Kuröds Rostskyddscenter, men planen är Laga och serva ditt fordon hos oss att förstärka personalstyrkan med ytterliHos vår AD Bilverkstad i UDDEVALLA kan du serva, laga och få tips och råd gällande din bil. gare en person, gärna med erfarenhet av Allt från att byta bilbatteri, bromsar och avgassystem till AB hjulinställning och AC-service. Kuröds Rostskyddscenter felsökning. Nyanställningen är en del i Skalbanksvägen 4K, 451 55 UDDEVALLA Tel: 0522-35458 • Email: kurods@adbilverkstad.se Rogers framtidsplaner, vilka också inneÖppettider: Måndag-torsdag 07:00-17:00 HosFredagvår AD Bilverkstad i UDDEVALLA 07:00-12:00 VÄLKOMMEN TILL fattar en rejäl ombyggnation i syfte att kan du serva, laga och få tips och öka kapaciteten. DÄCK- & FÄLGSPECIALISTEN råd gällande din bil. Allt från att byta – Vi kommer att ta in två nya liftar, bilbatteri, bromsar och avgassystem, flytta om så att vi kan bygga en få stor port och råd Hos vår AD Bilverkstad i UDDEVALLA Hos vår AD Bilverkstad i UDDEVALLA kan kan du du serva, serva, laga laga och och få tips tips och råd till hjulinställning och AC-service. VÅRA ÖPPETIDER till, måla om golvet och installera ny Nytt rostskyddsmedel Laga och serva ditt fordon hos oss Allt från att byta bilbatteri, bromsar och avgassystem till hjulinställning oc Allt från att byta bilbatteri, och avgassystem till handlar hjulinställning oc Måndag-Fredag 08.00-17.00 Hos vår AD Bilverkstad i UDDEVALLA kan du serva, laga och få tips och råd gällande din bil. men framför allt det Rostskydd utgör alltjämt en stor bromsar del av belysning, Allt från att byta bilbatteri, bromsar och avgassystem till hjulinställning och AC-service. Hos vår AD Bilverkstad i UDDEVALLA kan du serva, laga och få tips och råd gällande din bil. verksamheten men som anslutet företag till om att vi ska bygga till en våning med (Lunch 12.30-13.30) Skalbanksvägen 4K, 451 55 UDDEVALLA Hos vår Bilverkstad iRostskyddscenter UDDEVALLA kan du serva, lagaockså ochattfågöra tipsomoch råd mötesrum. Vi kommer AD AD Bilverkstad är hjulinställning Kuröds Skalbanksvägen 4K, 451 Tel: 0522-35458 • Email: kurods@adbilverkstad.se Allt från att byta bilbatteri, bromsar och avgassystem och AC-service. Skalbanksvägentill 4K, 451 55 55 UDDEVALLA UDDEVALLA Öppettider: Måndag-torsdag 07:00-17:00 Fredag 07:00-12:00 entrén till en trevlig kundmottagningsdel också en komplett allbilverkstad. Här står Tel: 0522-35458 • Email: kurods@adbilverkstad.se Allt från att• Email: byta bilbatteri, bromsar och avgassystem till hjulinställning oc Tel: 0522-35458 kurods@adbilverkstad.se Bultvägen 3, Källdal, Uddevalla man således för allt från service och felsök- med klinkat golv, kaffemaskin med mera Öppettider: Måndag-torsdag 07:00-17:00 Öppettider: Måndag-torsdag 07:00-17:00 Skalbanksvägen 4K, 451 55 UDDEVALLA för att ge kunderna en ännu trevligare ningar tillFredag däckbyten och reparationer. 07:00-12:00 Tel: 0522 – 884 09 Fredag 07:00-12:00 Tel: 0522-35458 • Email: kurods@adbilverkstad.se Skalbanksvägen 4K, 451 55 UDDEVALLA Beträffande rostskyddsbehandlingar använder upplevelse när de besöker oss, avrundar Öppettider: Måndag-torsdag 07:00-17:00 Tel: 0522-35458 • Email: kurods@adbilverkstad.se sig Roger och hans kollegor av ett helt nytt Roger Nilsen. www.ringtjanst.se Fredag 07:00-12:00 Öppettider: Intervju: Anders Kettunen medel. Måndag-torsdag 07:00-17:00

Laga och serva ditt fordon h Laga och serva Laga ditt fordon hos oss och serva ditt fordon ho

Fredag 07:00-12:00

44

Text: Örjan Persson


U D D E VA L L A

Ung uppstickare servar västkustens båtägare För båtägare i och kring Uddevalla har Tjärndals Marin AB, trots sin ringa ålder, redan blivit en uppskattad partner. Tjärndals Marin köper in, reparerar, servar och förmedlar allt som rör båtar och erbjuder härutöver däckbyte och däckförvaring för bilar.

Det började med en burk färg. Johan Tjärndal var på jakt efter en särskild variant när han skulle måla om sin båt och ringde upp Anton Aronsson som sedan tidigare jobbat mycket med båtar och är en erkänt duktig mekaniker. Johan besökte honom och fick bra kontakt med Anton, vilket sedermera ledde till att duon tillsammans startade Tjärndals Marin AB. Nu har Johan och Anton, som tillsammans har 17 års erfarenhet av den marina branschen, jobbat tillsammans i ett drygt år och företaget växer redan i en stadig takt. Fokus ligger på att vara en komplett partner för traktens båtägare. – Vi gör det mesta som innefattar en båt. Vi reparerar, servar och utför nyinstal-

lationer, men kan också köpa kundens båtar, vilka vi sedan förmedlar till lämpliga köpare, upplyser Johan Tjärndal. Anton berättar vidare att man härutöver även erbjuder däckbyte och förvaring av däck för såväl kundernas fordon som deras båtkärror. – Under tiden kunden tittar till sin båt kan vi byta däcken på deras bilar snabbt och smidigt. Vi är inte rädda för att få skit under naglarna, säger Anton. Helikoptern väcker nyfikenhet De flesta Uddevallaborna har säkert noterat Tjärndals Marins byggnad med en helikopter på taket. Den har onekligen bidragit till en ständigt växande krets av nyfikna kunder. – Många brukar stanna till, ta en bild på helikoptern och komma in för en pratstund om både den och deras båtar, berättar Johan och konstaterar att det bara under intervjun kommer in två nya kunder som lagt märke till helikoptern på taket. I grund och botten är det förstås dock företagets breda båtkoncept som attraherar en allt större kundskara. Johan och Anton har fått så pass mycket att göra att

Den berömda helikoptern på taket.

de har fått lov att anställa en ny medarbetare som börjar hos dem i maj, lagom till högsäsongen. – Vi vill ha roligt tillsammans, samtidigt som vi står för optimala arbetsinsatser. Alla våra kunder ska känna att vi gör vårt yttersta för att slutresultaten ska bli så bra som möjligt, säger Johan Tjärndal. Vinterförvaring Johan och Anton ligger med andra ord inte på latsidan. Ärmarna är uppkavlade och efter sommaren kommer de att bygga om på gården så att de kan plasta in båtar och vinterförvara dem utomhus. Redan idag kan de förstås erbjuda förvaring inomhus, och planer finns på att bygga om fastighetens ovanvåning i syfte att kunna ta emot ett 40-tal båtar till. – Vi gillar att vara kreativa och utveckla oss själva och företaget. Vi är hungriga, vill framåt och vill sätta Uddevalla på kartan inom vår nisch, avrundar Johan Tjärndal och Anton Aronsson. Intervju: Anders Kettunen Text: Örjan Persson

Anton och Johan.

45


U D D E VA L L A / O R U S T

En lastbilscentral som låter åkare fokusera på att åka Uddevalla Lastbilcentral är ett kooperativ som i dagsläget har 35 delägare, som kan kan överlåta mycket av det administrativa arbetet åt kooperativet och fokusera på att just köra. När den äldre generationen nu rör sig mot pensionen letar man efter unga åkare som vill ansluta sig till bolaget.

Bränslepriserna har rusat i höjden den senaste tiden, vilket har ställt till det för många olika branscher. En av de hårdast drabbade branscherna är åkeribranschen, vars stora lastbilar kräver stora mängder diesel. På kooperativet Uddevalla Lastbilcentral har man det lite bättre ställt än enskilda åkerier, då det är lättare för en lastbilcentral att handla upp bättre priser på diesel. - Vi är ett tryggt, stabilt och lokalt bolag, säger Mats Gillberg, kooperativets VD, som har varit med företaget sedan 2000. Lastbilcentralen har dessutom en egen verkstad och spolhall, där man kan tvätta av sina fordon. Kooperativet tar även hand som administrativa uppgifter som avtal och annat pappersarbete. - Istället för att ta hela risken själv, får man

en trygghet när man ansluter sig till oss och kan fokusera på det man är bäst på, säger Mats. På Uddevalla Lastbilcentral är man i dagsläget 35 delägare. Man får lön var 14:e dag och om det går bra för lastbilcentralen får man ta del i eventuella vinster i form av avkastning. Miljöarbete Uddevalla Lastbilcentral har som mål att jobba så miljövänligt som möjligt. ISO-

arbetet pågår hela tiden och delägarna i kooperativet får kontinuerligt gå igenom utbildningar i miljöarbete. Man jobbar dessutom en hel del lokalt, vilket även det bidrar till att minimera utsläppen. Man har bland annat två dubbelbemannade bilar som kör ut för IKEA centralt. Man har även ett nytt uppdrag för Bring; man tar hand om hela distributionen i Uddevalla och Bohuslän. En stor del i miljöarbetet är att man, på samma gata som lastbilcentralen ligger på, har en

returhall med ett lagerutrymme på 5 400 kubikmeter där man tar hand om alla retur-, PET- och aluminium-produkter i Bohuslän, Dalsland och Trestad. - Vi har även tre nya gasbilar beställda till verksamheten, säger Mats om den senaste satsningen i miljöarbetet.

Problemet är att många åkare från den äldre generationen närmar sig pension, vilket lämnar ett tomrum efter sig. - Åkeribranschen blommar just nu. Vi söker nya åkare som vill ansluta sig till kooperativet hela tiden. Vi tar gärna in nya unga åkare, säger Mats. Intervju: Anders Kettunen Text: Andreas Ziegler

Unga och gamla åkare Trots att det är tufft för åkeribranschen med de stigande bränslepriserna just nu, ökar behovet av stabila och trygga åkerier.

Snabba ryck när Orustborna behöver bildelar När bilen går sönder är det ofta bråttom att få fram de rätta reservdelarna. Odens Bildelar på Orust är ett i sammanhanget gott exempel med sitt breda sortiment och omfattande lager av bildelar för allt från 60-talsmodeller till dagens moderna fordon.

Det är Johans Siwertz som driver Odens Bildelar på Orust, men det var hans far Roland som startade firman för drygt 30 år sedan. Roland, som jobbade på

Vägverket, hade tidigt ett stort bilintresse, och med släktingar som drev en butik i Göteborg föddes sedermera idén om att starta eget i bildelsbranschen. Johan, som har arbetat i företaget sedan han var 20, berättar att Odens Bildelar är återförsäljare av bildelar till många olika märken och modeller. – Vi har i princip allt för såväl bilentusiasten med 60-talsmodellen som den vanlige bilägaren. Det rör sig bland annat om batterier, stötdämpare, bromsdelar och filter, det är ett mycket brett sortiment och i regel har vi mycket på lager.

Många av våra kunder är fordonsverkstäder, säger Johan Siwertz. Han tillägger att man också säljer en del produkter för båtar. Här servar man ett antal företag i den marina branschen. Tillhör stor kedja Odens bildelar, som håller öppet alla dagar i veckan, tillhör den rikstäckande BDS-kedjan som driver bildelsbutiker och bilverkstäder på cirka 200 platser i landet. – Att tillföra BDS-kedjan är en stor fördel för oss. Det blir en trygghet även för kunderna när vi har storföretagets resurser i ryggen, konstaterar Johan Siwertz. Han ser dock fler konkurrensfördelar än så för Odens Bildelar. – Vi håller en hög servicenivå, har ett brett kontaktnät och ligger långt fram kunskapsmässigt. Vi förfogar dessutom över ett välfyllt lager, vilket gör att vi i regel kan leverera snabbt. Det är viktigt för kunderna som ofta behöver kunna köra sina bilar igen så snart det bara går. Johan framhåller också företagets starka lokala förankring och konstaterar att man faktiskt hade en hel del att göra under pandemin då många fick möjlighet att lägga mer tid på sina fritidsintressen kring både bilar och båtar.

Verkstad och trädgårdsbutik I anslutning till Odens Bildelars butik finns en verkstad som också är ansluten till BDS. Där utför man service och reparationer av bilar av alla märken och årsmodeller. Här finns sedan några år tillbaka också en trädgårdsbutik med allt för trädgårdsentusiasten, bland annat robotgräsklippare som Johan och hans kollegor, om denne så önskar, kan installera hos kunden. – Trädgårdsbutiken har blivit ett utmärkt komplement till bilverkstaden och

bildelsbutiken, säger Johan Siwertz som är en av sammanlagt fyra personer i Odens Bildelar. Nu söker han efter mer personal i form av duktiga mekaniker till verkstaden. Det blir ett viktigt tillskott för ett företag som ser ut att kunna växa. – Jag tror på Orust, här finns många småföretag som försöker hålla ihop och stötta varandra. Det känns roligt att verka i en sådan positiv anda, säger Johan Siwertz. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

UDDEVALLA UDDEVALLA LASTBILCENTRAL LASTBILCENTRAL AB AB Bräckevägen 2 Bräckevägen 2 451451 55 UDDEVALLA 55 UDDEVALLA 0522363 363 05 05 0522www.uddevallalbc.se www.uddevallalbc.se

46

www.facebook.com/odens.bildelar/ www.odensbildelar.se

@odensbildelar


ORUST

Havet lockar när allt fler vill flytta till Orust Orust är en kommun som tilltalar många på en rad olika sätt. Det havsnära läget, närheten till Göteborg, företagarandan och skolväsendet är bara några orsaker till att allt fler människor, inte minst barnfamiljer, väljer att flytta till Orust.

Orust, med sina 50 000 invånare, är en växande kommun, inte minst tack vare att många väljer att flytta hit för att kunna erbjuda en bra uppväxt för sina barn. Närheten till havet lockar förstås, något som bland andra Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande i Orust kommun, gärna skriver under på.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm.

– Det råder över lag ett stort intresse för hav och fiske bland såväl våra egna kommuninvånare som de som besöker oss. Människor ser fördelen med närheten till Göteborg, men att ändå kunna bo ute på landet med havet runt knuten. Många eftersträvar lugn och ro i tillvaron, konstaterar hon. Catharina framhåller vikten av att Orust ska vara attraktivt för såväl privatpersoner som besökare och företagare. Hon lyfter fram de sistnämnda och berättar att det råder en mycket stark företagaranda på Orust som i dagsläget hyser cirka 2 000 företag, varav många verkar i den marina branschen. – De många företagen skapar gott om arbetstillfällen, vilket bidragit till att vi under många år har haft mycket låg arbetslöshet och idag har Sveriges lägsta ungdomsarbetslöshet. I grund och botten handlar det om att redan i ett tidigt skede kunna erbjuda bra utbildningar, och vad gäller just skolan ligger vi långt fram ur ett nationellt perspektiv. Orust är den kommun i Västra Götalands län som, enligt SCB, hade högst andel behöriga lärare i grundskolan under läsåret

2020/21, säger Catharina Bråkenhielm. Hon nämner bland annat att kommunen erbjuder distansutbildning för förskolelärare samt bra utbildningar för undersköterskor. Breda satsningar på barn och äldre Det råder över lag ett stort fokus på barn och ungdomar i Orust kommun. Catharina Bråkenhielm lyfter bland annat fram Klubb BUSA som är en stödverksamhet för barn och unga som lever i miljöer med missbruk, våld, krångel och i trassliga familjeförhållanden. I kommunen finns även den rikstäckande organisationen Junisrepresenterad, där barn och ungdomar ges möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter, vilka de själva får vara med och bestämma. Allt sker i en nykter miljö under överinseende av engagerade och utbildade ledare. Även de äldre prioriteras i Orust kommun där man satsar stora resurser på äldreomsorgen. Aktivitet och meningsfull sysselsättning prioriteras. – Vi har till exempel byggt om våra äldreboenden i syfte att öka tillgängligheten

och göra det lättare för de äldre att komma ut. Jag upplever att rörelse och aktivitet i mångt och mycket har glömts bort när vi talar om den äldre generationen. Det ger inte bara bättre hälsa och frisk luft utan bidrar också till sociala sammankomster, poängterar Catharina Bråkenhielm. Framsteg kring nya Orustbron Catharina nämner avslutningsvis arbetet med den framtida Orustbron mellan Orust och Stenungsund. De tre STOkommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund har gått samman och via en överenskommelse stöttat en åtgärdsvalsstudie. Det finns förhoppningar om att den nya bron ska stå klar så snart som 2028. – Tjörnbron belastas oerhört hårt idag. Ett av problemen är att den saknar omkörningsfil, vilket försvårar framkomligheten för utryckningsfordon. Den nya Orustbron är i ett längre perspektiv en nödvändighet för att vi som kommun och region ska kunna fortsätta växa, säger Catharina Bråkenhielm. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Vuxenutbildning som ger utvecklingsmöjligheter Orust vuxenutbildning ger alla möjligheter att utvecklas. Somliga vill ha gymnasiekompetens medan andra vill lära sig ett nytt yrke eller få färdigheter att starta eget bolag. Orust vuxenutbildning gör även stora satsningar på att utbilda språkombud inom vård och omsorg och på att motivera unga att gå tillbaka till sina studier.

Orust vuxenutbildning har ett stort utbud av utbildningar, både på grundskole- och gymnasienivå. - Vuxenutbildning är för människor som vill starta om i livet. Vuxna ska ha en andra chans, säger Catharina Karlsson, som är rektor på skolan. Vuxenutbildning är för de vill läsa in en gymnasieexamen eller få ett slutbetyg, men även för de som vill lära sig ett nytt yrke. Orust vuxenutbildning erbjuder bland annat utbildningar inom vård och omsorg. De som kanske känner att de vill starta eget företag, men inte känner att de vet tillräckligt mycket om företagande, kan läsa kurser i ekonomi och företagande. - Vuxenutbildning är för de som vill komma direkt ut i arbetslivet efter att ha gått en yrkesutbildning, men även för de som vill komplettera med ett par kurser

för att bli behörig till högskoleutbildningar, berättar Catharina. Språkutveckling Orust vuxenutbildning har ett mycket nära samarbete med vårdsektorn. Utöver sina yrkesutbildningar, utbildar man även språkombud, som ska stötta kollegor och chefer med språkutveckling på arbetsplatsen. Det handlar om att skapa bättre kommunikation på arbetsplatsen, genom att exempelvis stödja de som har ett annat modersmål än svenska, men även genom att hjälpa kollegor som har frågor om vardaglig språkanvändning.

- Vi utbildar språkombud på arbetsplatser och inom vårdsektorn. Marina Hasselgren, som är äldreomsorgschef i Orust kommun, säger att det är ett måste, säger Catharina. Get Ready in West Orust vuxenutbildning är också med i ett projekt som heter Get Ready in West som finansieras av EU och Europeiska socialfonden. Målet för det är att stärka individens kompetens med hjälp av vuxenutbildningens stöd/utbud för att söka sig vidare till utbildning eller arbete. - Vi samarbetar med 12 andra kommuner i projektet, som finansieras av EU. Det kommer löpa fram till mars 2023, berättar Catharina. Lärcentrum I framtiden kommer Orust vuxenutbildning satsa ännu mer på Lärcentrum, där det just nu finns 55 studerande som läser via Karlstads universitet. De tar bland annat del av föreläsningar och gör grupparbeten på lärcentrum. - Vi behöver hitta fler samarbetspartners i form av universitet och högskolor som kan bidra till vårt närområde, säger Catharina om framtidsplanerna för Orust vuxenutbildning.

Rektor Catharina Karlsson.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Barn och cancer hör inte ihop. Orust vuxenutbildning Välkommen att söka till våra yrkesutbildningar och kurser. Ansökan görs på hemsidan orust.se eller genom att skanna QR-koden.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 47


ORUST

En stark ekonomipartner för STO-områdets företag Med en stark och kunnig ekonomipartner i ryggen läggs grunden till framgång och lönsamhet i målmedvetna företag. Det är en sedan länge välkänd filosofi i Zamo Ekonomi & Redovisning där man jobbar med allt från lönehantering till årsredovisningar.

Det är far och son Staffan Olsson och Mattias Zell som driver Zamo Ekonomi & Redovisning. Staffan etablerade firman 1996 efter att tidigare ha jobbat på ett båtvarv men insett att han ville byta bana. Han utbildade sig inom ekonomi på högskolan och när företaget nu går in på sitt 27 år har Mattias, med samma ekono-

miska utbildning, varit honom trogen i åtta av dem. Duon företräder ett brett ekonomikoncept och har tydliga ambitioner med verksamheten. – Vår stående ambition är att hjälpa våra kunder att bli framgångsrika och nå sina uppsatta mål för verksamheten. Vi fungerar helt enkelt som företagens ekonomiresurs och bollplank, säger Mattias Zell. Breda tjänster Zamo Ekonomi & Redovisning AB är en SRF-auktoriserad redovisningsbyrå, vilket är en kvalitetsstämpel ut mot näringslivet. Byrån jobbar med allt från lönehantering, bokföring och skatter till professionell rådgivning kring affärer, juridik, skatter, överlåtelser och generationsskiften. Den har ett brett nätverk som möjliggör att vid behov anlita exempelvis externa skat-

tejurister. I rollen som auktoriserad redovisningskonsult gör man också årsredovisningar, och för handelsbolag och enskilda bolag gör man bokslut. – Vi har fullt upp året runt och servar såväl små som medelstora företag i en mängd olika branscher, framför allt här i STO-området, men även i exempelvis Uddevalla, Lysekil, Göteborg och Stockholm. Vi hjälper våra kunder med allt som rör deras ekonomi, såsom investeringar och budgetar, samt ger råd om hur de ska göra för att öka lönsamheten, säger Mattias och nämner att byråns största kunder finns i entreprenad-, fordons-, hotell- och restaurangbranschen. Mattias berättar vidare att man jobbar flexibelt och att hans och Staffans bakgrunder är en fördel i det dagliga arbetet. – Vi har jobbat i andra branscher, vi vet hur marknaden fungerar och vad som gäller på olika arbetsplatser. Det har gett oss bättre möjligheter att sätta oss in i våra kunders verksamheter och jobba utifrån deras behov och önskemål. Samtidigt är det viktigt att vi följer med och vidareutbildar oss i takt med alla föränderliga lagar och regler, vi försöker vara så kompletta som möjligt, säger Mattias Zell.

Mattias Zell.

Tydliga mål Både Staffan och Mattias trivs med sina jobb. – Jag gillar kundkontakten och att göra våra kunder nöjda, trots skilda förutsättningar. Två snickare kan ha helt olika mål, vilket innebär två olika sätt att jobba på för oss. Det är väldigt stimulerande, tycker Mattias. Han berättar avslutningsvis att han och Staffan har planer på att expandera verksamheten. Målet är att expandera geografiskt samt öka kundstocken. – Det är en utmaning, men en vi gärna tar oss an. Alltmer av vårt arbete lär ske digitalt så det gäller för oss att anpassa oss och bli bra på den biten, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att öka kunskapen även inom andra närliggande områden, inte minst juridiken. Vi planerar också att anställa fler medarbetare efter sommaren och utöka samarbetet med revisionsbyråer, avrundar Mattias Zell. Staffan Olsson, VD och grundare av Zamo.

Norra Strandvägen 7 Henån 48

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

0706-746866 www.zamo.se


ORUST

Fastighetsbolag, entreprenad och verktygsuthyrning – allt under samma tak Strax innan årsskiftet tog Emil Algeröd över Hyrservice i Varekil. Han driver sedan tidigare Algeröd Jokumsen Fastighetsbolag AB och Ejka Bygg AB. Därmed kommer man ha allt under samma tak på Industrivägen 16 i Henån; fastighetsbolag, entreprenad och uthyrning av verktyg.

Emil Algeröd är en entreprenör i dubbel bemärkelse. Det hela började med att han startade ett entreprenadföretag tillsammans med sin bror. Året var då 2015 och företaget hette AJ Kakel & Klinker. Numera heter detta företag Algeröd Jokumsen Fastighetsbolag AB och hyr ut fastigheter till privatpersoner. Man sysslar dock fortfarande med entreprenadarbeten i företaget Ejka Bygg AB. Strax innan årsskiftet tog man över företaget Hyrservice i Varekil AB, som hyr ut verktyg och liknande till entreprenadföretag. Tanken är att ha alla tre verksamheter under samma tak på Industrivägen 16 i Henån. - Vi bygger om här. Tanken är att det ska bli en kundmottagning med disk här. Det kommer vara färdigt till sommaren, säger Emil. Ejka Bygg Ejka Bygg sysslar främst med nybyggen av

villabostäder, men man gör även många renoveringar och takbyten. - Vi har nischat oss väldigt mycket på nyproduktioner. Vi har bland annat byggt villor i Bokenäs, monterat A-hus i Bohus och byggt ett kontor för Scanfjord, berättar Emil. Ejka Bygg har starka samarbeten med HELI Service, Arvidssons Rör och H-O Svenssons Plåtslageri. Dessa starka samarbeten, sammantaget med att man numera även äger Hyrservice i Varekil, gör att man kan erbjuda helhetspaket. Detta hjälps även av att man har bred kompetens inom Ejka Bygg. - Vi har fantastiska medarbetare, vi är ett starkt team. Vi har kompetens inom betong, snickeri och svetsning på företaget, berättar Emil. Hyrservice i Varekil Hyrservice i Varekil grundades 2015 av Björn Nielsen. Företaget hyr ut verktyg och liknande till byggbranschen. Det är allt från spikpistoler, borrmaskiner och slipmaskiner till betongblandare, flismaskiner och byggställningar. Hyrservice i Varekil är även återförsäljare av Tyrolits produkter, oljor från Pay Back och KAMA fritid. Emil hade varit kund hos Björn i flera år och hade en mycket god kontakt med denne. Häromåret frågade Björn om Emil ville ta över verksamheten. Ägarbytet skedde strax innan årsskiftet. - Jag ville få ihop allt i en säck, säger Emil om

hur Hyrservice i Varekil kompletterar Algeröd Jokumesen Fastighetsbolag och Ejka Bygg. En viktig del av verksamheten hos Hyrservice i Varekil är 8+-byggställningar. Detta är byggställningar som får plats med åtta ställningar på höjden. När man hyr bygg-

ställningarna från Hyrservice i Varekil kan man även få ställningarna transporterade och monterade. - Det är en väldigt stabil och säker ställning. Vi tillhandahåller ställningsarbeten för alla möjliga projekt, säger Emil. Allt kommer samman i Myckleby Genom Algeröd Jokumsen Fastighetsbolag äger man mark vid Myckleby, som ligger mitt på Orust. Fördelen med att

äga ett fastighetsbolag, ett entreprenadföretag och ett företag som har alla möjliga verktyg och byggnadsställningar är att man har full kontroll över vad som byggs på tomterna, hur det ska byggas och aldrig behöver oroa sig för om man har tillgång till alla de verktyg man behöver. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

49


ORUST

Högt tryck på högtryckstvättar Alcon Högtryckstvättar i Svanesund på Orust har sysslat med högtryckstvättar i 50 år. Kundbasen består av bland annat kommuner, industrin och bilbranschen. Man utvecklar ständigt sitt produktutbud för att ligga i fas med kundernas behov, som man vill kunna anpassa sig till så mycket som möjligt. Alcon Högtryckstvättar grundades 1972 av Leif Johansson, som hade en bakgrund som entreprenör och ingenjör. I år firar

företaget alltså 50-årsjubileum och fortsätter vara en stark aktör i branschen, med kunder som är marknadsledande inom sina respektive branscher. 2019 såldes verksamheten. Den nya ägaren tog då in Mårten Nydahl som ny VD. Han har tidigare jobbat för bland annat Arvid Nilsson, Husqvarna och Scania Lastbilar, vilket gör att han gick in i rollen som VD med en god uppfattning om vad kunderna behöver. - Våra kunder är företag och kommuner som har behov av högkvalitativ rengöring. Det är exempelvis företag inom industrin och bilbranschen, säger Mårten.

Högtryckstvättar Alcon Högtryckstvättar säljer produkter inom rengöring, exempelvis städmaskiner och industridammsugare till kunder som jobbar inom VVS och industrin. Man har även kempåläggare, vilket är ett skum man lägger på bilar och sedan sköljer bort. Den största produktgruppen är, så klart, högtryckstvättar. De olika typerna av högtryckstvättar brukar delas upp baserade på vilket tryck de har. - Vi säljer högtryckstvättar med tryck upp till 500 bar. Tidigare har vi sålt högtryckstvättar kapabla till tryck på upp till 2000 bar. Vid sådan styrka kan det bli otroligt farligt, säger Mårten.

Alcon Högtryckstvättar har ett eget varumärke som heter just Alcon. Utöver högtryckstvättar och andra rengöringsprodukter, säljer man bland annat slangupprullare och skyddskläder, som används när man använder högtryckstvättar med högt tryck. - Om någon har behov av att göra rent, så ska man använda Alcon. Ge oss en chans, så kan ni se vad vi kan leverera, säger Mårten. Anpassningar Alcon Högtryckstvättar har kunder i hela Europa, men många av kunderna finns på lokal nivå, i området kring Stenungssund, Tjörn och Orust (STO). I dagsläget har man ungefär 1000 kunder per år, varav många är återkommande kunder. Lokalerna ligger lite avsides i Svanesund Berga, men det händer ändå rätt ofta att kunderna kommer på besök. - Kommuner och företagskunder brukar komma hit för att hämta sina grejer, så att de slipper frakten, säger Mårten. Produktutbudet hos Alcon Högtryckstvättar är stort. Trots det händer det att kunder kommer in och letar efter något som kanske inte finns i standardutbudet. Tack vare den breda kompetens och långa erfarenhet som finns i företaget, kan man hjälpa även dessa kunder. - Vi erbjuder helhetslösningar och kundanpassade lösningar. Om en kund

kommer in med speciella önskemål kan vi ta fram en offert de kan få titta på, säger Mårten. Utveckling Ett företag skulle knappast klara sig 50 år i en så pass konkurrensutsatt bransch som Alcon Högtryckstvättar befinner sig i utan att ständigt utvecklas. Det gäller att alltid hålla jämna steg med utvecklingen och sina kunders behov. - Vår produktutveckling sker konstant. Vi kollar alltid vad våra underleverantörer tar fram och lyssnar på våra kunder. Vi vill alltid vara ett steg före. Pumparna förbättras hela tiden till exempel. Vi vill bibehålla den goda kvalitet vi alltid har haft och även bli bättre, säger Mårten. Alcon Högtryckstvättar är ett sammansvetsat team bestående av elva anställda. För att kunna fortsätta utvecklas och växa söker man nu nya medarbetare. - Vi är i en tillväxtfas. Vi söker generellt duktig personal, men vi vill framför allt förstärka säljsidan, avslutar Mårten. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Mårten Nydahl .

En stor aktör inom torrbulk- och petrokemitransporter Bess Transport på Tjörn har specialiserat sig på så kallade torrbulk- och petrokemi-transporter, vilket betyder att man har både den kunskap och de specialutrustade släp som krävs för att transportera exempelvis plaster, kalk, spannmål och diverse biprodukter från oljeindustrin. Man tar stort ansvar för sina transporter och söker just nu erfarna och ansvarstagande chaufförer. Bess Transport grundades 1999 av Bengt Olofsson. 2015 togs VD-rollen över av norrmannen Jens Blomquist, som har lång erfarenhet av samma slags transporter som Bess Transport sysslar med, det vill säga bulktransporter av petrokemiprodukter som plast och PVC. Bess Transport är dessutom en av Skandinaviens viktigaste aktörer inom så kallade torrbulktransporter, vilket är transporter av exempelvis korn och spannmål. - Vi är en liten organisation som är flexibla och klarar av alla typer av uppdrag på kort varsel, säger Jens.

Aluminiumtankar Bess Transport kör både containertransporter och bulktransporter, vilket är en samlingsterm för transport av lösvikt. Den typen av bulktransporter som Bess Transport kör kräver dock speciell kompetens, speciella procedurer och speciella aluminiumtankar i vilka man transporterar råmaterial. Man har även ett stort fokus på hygien; det får inte finnas några rester kvar från tidigare transporter. Därför har man tillgång till en egen disk-

station. Innan transporter renas tanken vid en station i Stenungssund, som är certifierad inom petrokemiindustrin. - Alla våra lastbilar är moderna och miljövänliga. Vi kör Volvo Trucks Euro 6-klassade lastbilar, som är utrustade med ett fullt integrerat fleet managementsystem, vilket möjliggör realtidsöversikt över alla våra lastbilar våra kunders last, säger Jens. Ansvar från dörr till dörr Bess Transport tar alltså stort ansvar

för sina kunder, bland vilka man bland annat finner Borealis och Inovyn. Man tar ansvar för transporterna från dörr till dörr, vilket ofta innebär att man levererar direkt till sina kunders kunder. - Vi har etablerat en lagerverksamhet och ompackningsstation här på Tjörn, vilket innebär att kunder får sina varor levererade hit till oss, som vi sedan packar, lagrar och packar om inför transport, säger Jens.

Fler chaufförer För närvarande är man cirka 63 personer i organisationen. Fem jobbar på kontoret medan man har 7–8 medarbetare i verkstaden och på diskstationen och lagret. De övriga 50 är chaufförer. - Vi har 30–35 lastbilar här i fastigheten. Just nu söker vi fler chaufförer som är noggranna, erfarna och vill arbeta miljömedvetet, avslutar Jens.

Med passion för högtryck Specialbyggda och kundanpassade lösningar för professionella användare 0304-442 35 | alconab.se

50

Svanvik 258, 471 72 Hjälteby BESS Transport | Quality transports info@besstransport.se

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler


ORUST

En viktig problemlösare i västsvenska byggprojekt

Alla byggprojekt kräver noggranna beräkningar ur en mängd olika perspektiv. I det avseendet spelar ett företag som Göteborgs Byggkalkyl en viktig roll. Göteborgs Byggkalkyl beräknar, skissar och gör prognoser, vilket i slutändan leder till de mest optimala och kostnadseffektiva bygglösningarna för varje enskilt projekt. Göteborgs Byggkalkyl är ett sedan länge välkänt begrepp i samband med västsvenska byggprojekt. Företaget startades för mer än 40 år sedan och drivs idag av Ingemar Andersson som blev delägare i bolaget 2010 och som sedan en tid tillbaka driver verksamheten i egen regi. – Vi är byggkonsulter som bistår med olika slags kalkyler i samband med olika projekt och på uppdrag av byggföretagen.

Även fastighetsägare och kommuner ingår i kundkretsen, berättar Ingemar. I många fall handlar det om att lösa tvister som uppstår mellan olika parter. Det kan handla om stora byggprojekt där entreprenörer inte anser sig få tillräckligt betalt för sina tjänster. I dessa fall kan Göteborgs Byggkalkyl reda ut kostnaderna för det aktuella projektet då man utför olika beräkningar både inför och efter utfört arbete. – Vi har bra koll på marknaden, på aktuella priser och trender, vi vet hur saker och ting konstrueras, säger Ingemar Andersson och betonar att arbetet handlar om mer än att beräkna kostnader. – Det kan också röra sig om vilka metoder och konstruktioner som lämpar sig bäst för det aktuella projektet. I dessa avseenden kan vi bistå med värdefulla råd. Kunden, exempelvis kommunen, kan

presentera en idé om hur något ska se ut, varpå vi kan informera om vilka problem som eventuellt kan uppstå. Vi resonerar oss fram till en optimal lösning, vi är väldigt kreativa. Utmanande projekt Ingemar Andersson har 44 års erfarenhet av branschen och har under sin yrkeskarriär jobbat för stora bolag som Peab, Skanska och BPA, bland annat i rollen som konsult. Han har genom åren byggt upp ett omfattande kontaktnät, inte minst i södra Sverige. Företaget verkar i ett brett upptagningsområde men de flesta uppdragen sker i Göteborg med omnejd. Göteborgs Byggkalkyl har genom åren varit delaktigt i en mängd projekt. – Just nu jobbar vi i Lerum där det ska byggas en skola för 800 elever. Här har

vi varit med sedan de första skisserna ritades, snart är alla handlingar klara att skickas till byggfirmorna för kommande anbudsförfarande, berättar Ingemar. Ett annat projekt utförs på ett sjukhus i Skåne. Göteborgs Byggkalkyl har även deltagit i bygget av Nordens största köpcentrum, Mall of Scandinavia i Solna, samt i ett rättsfall på uppdrag av Peab. – Det handlade om ett byggprojekt som de inte ansåg sig få rätt betalt för, vilket innebar att jag fick ta fram en egen kalkyl. I sådana här fall gäller det att de inblandade räknar rätt och inte missar något, det handlar mycket om ansvar. Ett räknefel kan göra att företaget går miste om flera miljoner kronor, påpekar Ingemar Andersson. Trivs med jobbet Ingemar trivs med sitt jobb. Det roligaste

är, menar han, att han får möjlighet att träffa så många positiva människor. – Det är ett varierande jobb eftersom det aldrig är samma personer och projekt man jobbar med från gång till gång. Ingemar berättar att han söker efter fler medarbetare, men säger samtidigt att det kan vara svårt att hitta kompetent personal i branschen han verkar i. Förstärkningen behövs, Göteborgs Byggkalkyl har många pågående projekt och åtskilliga på gång. – Vi vill vara med så mycket vi kan. Det som gör att våra tjänster efterfrågas är att vi är seriösa och håller en rak och tydlig linje. Våra kunder vet vad de får av oss, säger Ingemar Andersson. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

www.byggkalkyl.com 51


ORUST

Skräddarsydda lösningar för effektiv maskinmontering I inte minst industrin och den marina branschen förekommer det många roterande maskiner som måste vara fastmonterade på rätt sätt för optimal funktionalitet och minimalt buller. Här kommer ExaktAlign AB in i bilden. Bolaget erbjuder lösningar för effektiv maskinmontering och tar ett helhetsansvar som alltid resulterar i en optimal sådan för varje enskilt behov.

ExaktAlign AB ingår i Exakt Group, en grupp av tekniska specialister inom områdena 3D-mätning, In-Situ-bearbetning, vattenbehandling, vibrationsmätningar, Alignment & Montering samt Propulsion & Hydraulics. Uppdraget är att leverera ett brett utbud av produkter och tjänster för installation, underhåll och reparation av roterande maskiner. Den övergripande verksamheten ligger således helt i linje med den i ExaktAlign AB där man fokuserar på ’Machine Mounting Solutions’,

det vill säga marknadsledande lösningar för montering av roterande maskiner, framför allt inom industrin och den marina branschen. – Man kan likna våra lösningar vid maskinernas fötter, fästanordningar som gör att maskinen fixeras på plats och därmed fungerar optimalt och genererar minimalt med buller. Vi står för ett helhetskoncept från kartläggning av behov till montering. Vårt ansvar är att hitta den mest optimala lösningen för varje applikation. I den processen är vi med våra kunder från start till mål, säger Michel Belvroy, delägare i ExaktAlign AB tillsammans med Richard Cuperus. Helhetslösningar Michel och Richard startade företaget 2010 och bedrev verksamheten i Göteborg, innan den flyttades till Orust. Duon träffades när de arbetade på Wärtsilä Netherlands och noterade snart att det fanns ett uppdämt behov på marknaden för de lösningar man idag företräder.

ExaktAlign utformar sådana för i princip alla typer av roterande maskiner. – Vi står för hela ingenjörsarbetet då vi mäter, räknar och monterar. Det blir olika lösningar för olika typer av maskiner, det är vår styrka, påpekar Richard Cuperus. Merparten av ExaktAligns kunder finns i den marina sektorn där man har utfört arbeten på färjor och fartyg på uppdrag av aktörer som Finnlines, TT-Line, Birka Cruises och Viking Line. Företaget ligger också bakom lösningar för stora så kallade megayachter som kan vara mer än hundra meter långa. – Vårt första projekt genomförde vi på Stena Danica 2011 där man lockades av våra justerbara funderingselement i stället för epoxi. Genom att använda dessa kunde färjan fortsätta att fungera. Sedan dess har vi servat allt fler kunder

52

inom industrin, bland andra stora pumpföretag, raffinaderier och bolag inom pappersindustrin. Idag är Siemens vår största kund, berättar Richard. Han tillägger att ExaktAlign dessutom är återförsäljare för RotaChock justerbara stålfyllningar, Loctite PC7202 Marine Epoxy, BWFixatorenbau samt Lo-Rez stålfjäderfästen och kopplingar. Härutöver marknadsför man sin egen industriella epoxi under namnet Exact Inducast. Passion för jobbet ExaktAlign verkar på en global marknad. Bolaget befinner sig i mer eller mindre ständig tillväxt och utför idag uppdrag för exempelvis amerikanska Crowley Marine och holländska FeadShip. – Vi har alltid varit noga med att bygga trygga, långsiktiga och stabila kundrela-

tioner. God kommunikation oss emellan ger oss bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Michel Belvroy som, liksom sin kollega, trivs ypperligt med sitt jobb. – Jag uppskattar hela processen, att få träffa kunder, kartlägga deras behov, räkna ut, komma på en lösning och sedan vara med och montera den. Det är en väldigt intressant process som jag gillar att fördjupa mig i. Min långa erfarenhet av branschen bygger i mångt och mycket på den passion jag har för densamma. Om våra kunder märker att vi gillar det vi gör skapar det också ett förtroende mellan oss och kunden. Det är oerhört värdefullt, konstaterar Michel Belvroy. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


ORUST

Arbetsglädje hos erfaren grävare Det är en erfaren man som sitter bakom spakarna i Lallers Gräv. Börje Pettersson har många år bakom sig som lastbils- och maskinförare och driver sedan 20 år tillbaka firman där han åtar sig alla möjliga gräventreprenader, framför allt för privatpersoner på och kring Orust.

Börje Pettersson startade Lallers Gräv 2002 och utgår än idag från Lalleröd på Orust. – Jag har alltid haft ett stort motorintresse och körde bland annat lastbil innan jag startade eget. Jag började jobba under kvällar och helger men i takt med att uppdragen blev fler och fler fick jag tänka om och i stället satsa på den egna firman på heltid, säger Börje och berättar att han fick en bra start. – Det hade varit en översvämning här,

diskutera vad som ska göras. På så sätt blir slutresultatet som bäst, menar Börje Pettersson. Han har också byggt upp goda samarbeten med andra lokala entreprenörer, vilket gör att han kan åta sig även större projekt. Vasseröd Mur & Betong, T Gustavssons Elinstallationer AB, Tyfta Byggtjänst samt Kallefors Rör & Smide är några av de samarbetspartners som Börje lyfter fram.

vilket innebar att det fanns massor att göra. Bland annat behövdes flera vägar repareras, minns Börje. Idag driver han alltjämt firman på egen hand men med god hjälp av Inge Svensson som inhyrd arbetskraft. Tillsammans med Inge utför han det mesta i fråga om professionella markentreprenader, så som grävning för el, vatten och avlopp, husdräneringar, trädgårdsplanering och stensättning. En stor del av jobben utförs för privatpersoner i närområdet. Lokal förankring Börje förfogar över två larvgående grävmaskiner, en på 5,5 och en på 9 ton, samt en lastväxlare. Maskinparken i kombinations med hans kunnande och erfarenhet gör att Lallers Gräv ofta anlitas av bygg-

företag i samband med nybyggnation då Börje och Inge förbereder grunden för det aktuella huset. När vi träffar Börje och Inge befinner de sig vid just ett sådant bygge, närmare bestämt vid Mollösund Tången på Orust. – Här började vi med att schakta bort matjorden, vilken är väldigt värdefull och kan återanvändas. Vi har lagt dränering och grävt för vattenrör, samt gjort färdigt för gjutning av själva bädden. Vi har också anlagt en väg in till platsen där huset ska byggas, berättar Inge Svensson. Börje anser att en av företagets främsta styrkor är den starka lokala förankring som man har byggt upp genom åren. Han har samlat på sig massor av erfarenhet kring husbyggnation och inleder varje projekt med att möta kunden och

Trivs med jobbet Börje trivs ypperligt med sitt jobb som han tycker är mycket varierande. – Jag gillar att hjälpa människor, att hitta lösningar på deras problem som de själva inte ser. Jag tycker också det är roligt att få tänka mycket själv, ibland ser jag mig mer som en arkitekt och projektledare snarare än en maskinförare. Börje konstaterar att det är mycket på gång. Förutom projektet i Mollösund Tången anlägger han privata vägar, en trädgård ska anläggas, liksom en parkeringsplats och en infart. Lallers Gräv ska också medverka vid ett sprängningsarbete i Boxvik. Det blir också en del grävuppdrag för kunder som ska anlägga pooler. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Kunderna hittar den rätta stilen hos Designhuset Designhuset är en klädbutik i Henån på Orust som drivs av Marie Andersson, som har närmare 50 års erfarenhet av klädbranschen. Hon hjälper sina kunder att hitta sin egen stil och tack vare sin bakgrund som skräddare kan hon anpassa kläderna efter kundernas behov. Designhuset säljer många klassiska och stilrena raka festklänningar, vilket lockar kunder, som åker långt för att besöka klädbutiken inför exempelvis bröllop och fest.

Klassiska kläder med touch Idag syr Marie inte så mycket egna kläder, utan fokuserar mer på ett utbud bestående av nio olika varumärken, bland annat Oui, Part Two, ParaMi, Ryls, LauRie, Bitte Kai Rand, Joseph Ribkoff och Frank Lyman. Designhuset har endast damkläder och de flesta kunderna är över 35 år gamla. -Det är klassiska kläder med lite touch, säger Marie när hon ska beskriva sitt utbud. Designhuset har även parfymer för både

män och kvinnor, accessoarer som solglasögon och bälten och en hel del smink, exempelvis mascara, läppstift och concealer. - Till sommaren kommer vi börja sälja franska skinnväskor från märket Pourchet, ett franskt familjeföretag som har funnits sedan 1903, berättar Marie. Skräddarsytt Även om Marie inte syr så många egna kläder längre, har hon fortfarande mycket

användning för sina färdigheter som skräddare. Hon är mycket mån om att kunderna ska hitta kläder som både är snygga och sitter snyggt. Alla har inte samma kroppsform, så det händer rätt ofta att Marie anpassar klädernas mått i efterhand, så att de ska sitta så bra som möjligt. - Vi skräddarsyr efter kundens mått här inne i butiken, om exempelvis ett par byxor eller en tröja skulle vara för lång eller för stor, förklarar Marie. En klassisk stil och en egen stil Designhuset säljer många festklänningar. Marie köper främst in klassiska och stilrena och raka klänningar. Marie menar att dessa klänningar passar hennes kundkrets, då de sitter perfekt på mogna kvinnor. Det har gått bra för Designhuset under pandemin, då många höll sig på hemmaplan, men nu när restriktionerna börjar lätta, tror hon att folk kan tänka sig att åka långt för att få ta del av butikens unika utbud. - Det går inte att hitta en annan butik i exempelvis Göteborg som har samma utbud som vi har. Jag tror att kvinnor från Göteborg skulle kunna tänka sig att komma hit för att hitta den perfekta festklänningen inför bröllop och liknande, säger Marie om butikens framtid efter pandemin.

Marie Andersson har brunnit för klädbranschen sedan hon var liten. Hon kom in i branschen redan som 16-åring, då hon började jobba som sömmerska i en fabrik i Uddevalla. Efter gymnasiet blev hon skräddare och har bland annat jobbat som produktionschef och försäljare och butikschef i en rad olika klädbutiker. Sedan 2006 driver hon det egna företaget Designhuset, som är en klädbutik i Henån på Orust. - Jag började med att sy kläder under mitt eget varumärke, Mariesarto. Det var mycket linnekläder, balklänningar, ullplagg, klänningar och badkläder, berättar Marie om företagets första år.

Vi erbjuder markarbeten av olika slag! 070 - 759 32 91 www.lallers.se

Marie är idag 65 år gammal. Det innebär att hon har nästan 50 års erfarenhet av branschen. Hennes känsla för stil är baserad på lika delar professionalism och passion. Hon brinner för modebranschen, men också för att hjälpa sina kunder hitta sin egen stil. - Jag har ett öga för vad olika personer passar i. Jag hjälper kunden hitta rätt stilen, sin egen stil, säger Marie.

Mavala smink ● Parfymer - dam & herr

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Välkomm en! /Marie

Butiken i HENÅN för dig som vill ha hjälp med att hitta din egen stil! Mån-Fre 11-18, Lör 11-14 Hamntorget i HENÅN Tel: 0304 - 311 05

53


ORUST

Ljud och bild som är Kanoon Kanoon Productions på Orust hyr ut, säljer och installerar ljud- och bildutrustning, IT-utrustning och liknande lösningar för allt från privatpersoner till stora arenor. Tack vare starka samarbeten med företag i närliggande brancher har man klarat sig genom pandemin, som slog hårt mot alla företag vars verksamhet är knuten till scener och stora evenemang. Nu, när samhället öppnar upp igen, ser man fram mot nya spännande uppdrag.

Kanoon Productions, som utgår från Orust, grundades 2008 av Mattias Hartelius, som fortfarande driver före-

taget ensam. Företaget sysslar med olika tekniska lösningar, varav många är kopplade till ljud, bild och IT. Den största delen av verksamheten är uthyrning av evenemangsteknik, exempelvis i form av ljud- och ljus-anläggningar, scener och IT-teknik som kopplar samman allt. Företaget säljer och installerar även denna teknik för allt från kommuner och företag till teknikintresserade privatpersoner som vill ha bra fungerande teknik i sina hem. Kanoon Productions har många återkommande kunder, eftersom de flesta som en gång har anlitat Mattias vet att han alltid sätter kundens behov före att tjäna några extra kronor. -Vi väljer rätt kvalitet på alla produkter vi föreslår. Det händer att vi tackar nej om kunden vill göra något som jag inte tror kommer fungera, säger Mattias. Mattias är mycket mån om att ge alla sina kunder sin fulla uppmärksamhet och ser därför helst att man bokar en tid med honom om man vill diskutera en bra lösning. Från en mikrofon till de stora evenemangen Den största evenemangskunden är Got Event för vilka Kanoon Productions utför olika tekniska uppdrag på exempelvis Scandinavium och Ullevi vid till

exempel konserter och andra evenemang. Det största årligen återkommande eventet han har jobbat med är Gothenburg Horse Show. På så stora event jobbar Mattias i team med ett antal branschkollegor och blir då en av flera pusselbitar i en stor organisation. Andra gånger kan uppdraget vara betydligt enklare och mer kopplat till företagets hemmaplan på Orust. Som när Mattias ska uppdatera mixerbordet i en aula för Orusts kommun. Andra gånger bygger han hela kamera-system för övervakning åt muséer. En annan gång byter han ljudteknik i kyrkor. - Det roligaste med jobbet är variationen. Man träffar olika människor hela tiden. Sedan är teknik väldigt kul! Det är kul med utmaningar, när kunden kommer

med en idé hur de vill ha det och man hittar den perfekta lösningen, säger Mattias med ett brett leende på läpparna. Smarta hem Kanoon Productions verksamhet är alltså till stor del knuten till små och stora evenemang. När pandemin kom innebar det att i princip alla evenemang var inställda i nästan två år. Många verksamheter fick kämpa hårt för att överleva. Mattias klarade sig dock genom det värsta tack vare samarbeten med elfirmor som

till exempel Gustavssons El, som man hjälper med tekniken i moderna hem, vilket bland annat innebär att man installerar nätverk med bra wifi, ljud- och bildlösningar, larm och kameraövervakning. Det är denna typ av samarbeten som är företagets framtid, menar Mattias. - Nyckeln är att samarbeta, det är själva grunden, men även att vi vill jobba mer på en lokal nivå, här på Orust och i kranskommunerna, säger Mattias. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Stora uppdrag för Fredriks enmansfirma Att jobba i ett enmansföretag är inget hinder för att ta sig an riktigt stora projekt, det är Fredrik Grolander ett talande exempel på. Fredrik driver Grodans Schakt AB och jobbar just nu mer eller mindre uteslutande med det stora Västlänken-projektet i Göteborg.

Vid Korsvägen, mitt i centrala Göteborg, håller man just nu på att bygga en av stationerna till den kommande Västlänken. Det är här vi träffar Fredrik Grolander som med mer än 20 år bakom sig i entreprenadbranschen startade enmansföretaget Grodans Schakt AB. – Jag jobbade tidigare på Ytterby Maskin-

tjänst tillsammans med min far. Det var ett jobb jag verkligen tyckte om, men jag hade alltid umgåtts med planer på att äga min egen maskin. Så småningom köpte jag en grävmaskin och startade företaget, och genast fick jag uppdrag när Hisingsbron byggdes, berättar Fredrik. Idag utför han en del körningar för lantbruk, framför allt i Henån där han transporterar bland annat grus, sand och jord. Västlänken Idag förfogar Fredrik över två grävmaskiner, en traktor och ett släp. Fokus ligger på större entreprenadarbeten, framför allt för företag. – Jag var till exempel delaktig i byggandet av den nya spårvagnsdepån vid Backaplan. Det blir också en del grävuppdrag avseende förorenat material för Skanska. Jag utför dessutom snöröjning på olika platser i Göteborg, berättar Fredrik Grolander. Dock är det arbetet med Västlänken som dominerar hans arbetsdagar just nu och en tid framöver, närmare bestämt ett och ett halvt år. Här samarbetar Grodans Schakt med VSM.

info@kanoon.se ● www.kanoon.se 54

– På Korsvägen har de kommit halvvägs, 11 av 22 meter ned i marken, upplyser Fredrik som pendlar från bostaden på Orust till Göteborg varje dag. Vill synas mer på Orust Fredriks uppdragsgivare värdesätter hans långa erfarenhet och stora kunnande avseende allehanda grävnings- och schaktarbeten. – De uppskattar också att jag är tillgänglig och redo att jobba långa arbetsdagar. De kan nå mig mer eller mindre dygnet runt, alla veckans dagar, det är den servicenivån jag vill ha. Det handlar om att leverera och göra det med ett gott uppförande. Fredrik berättar att han trivs med variationen i sitt jobb. – Det finns så mycket man kan göra med en grävmaskin, allt från att lägga rör till att finplanera trädgårdar och riva hus. Sedan trivs jag också med att jobba utomhus, säger Fredrik som tar hjälp av en inhyrd person när uppdragen så kräver. Han har också god kontakt med både bönder och entreprenörer på Orust och hoppas framöver kunna erhålla fler uppdrag i närområdet.

Fredrik Grolander.

– Jag vill synas mer på Orust, samtidigt som det förstås vore skönt att slippa pendla. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


ORUST

Fixar det som är kul i hemmet Pelle Wilson på Orust brukar säga att de fixar allt som är kul i hemmet. Detta innefattar bland annat värmepumpar, ljud- och bild-installationer och olika nätverkslösningar. Pelle Wilson på Orust är specialiserade på denna typ av lösningar. Tack vare starka samarbeten kan man dock även ta ett helhetsgrepp, exempelvis om man även behöver elinstallationer eller solpaneler.

Per Wilson, som oftast kallas Pelle, läste elprogrammet på gymnasiet. Efter skolan fick han jobb på Stena Line som el-elev. Efter 2 år gick han i land och började jobba på Ellös elektronik. Senare kom han till Kallbergs i Stenungssund. Efter 10 år som montörsansvarig på Kallbergs startade han 2011 enskild firma efter mycket uppmuntran från sina vänner. 2019 bildade han aktiebolag. Företaget heter rätt och slätt Pelle Wilson på Orust AB. - Jag jobbar mycket med data, ljud, tv, robotgräsklippare och värmepumpar, alltså allt som är kul med hemmet, säger Pelle och ler brett.

Allt som är kul med hemmet För närvarande är man fyra anställda och en praktikant på företaget. - Vi har alla vårt specialområde. En av de anställda har VVS i grunden och är väldigt duktig på värmepumpar medan en annan medarbetare är väldigt duktig med fiber och wifi-lösningar, säger Pelle. Man är med sina kunder från idéstadiet till färdig installation och låter sig styras av kundens behov i möjligaste mån. - Jag säljer aldrig något till en kund som de inte behöver, säger Pelle. Pelle Wilson på Orust är specialiserade på just datakommunikation, ljud, bild, robotgräsklippare och värmepumpar, då man har kyl-behörighet. Man har nära samarbeten med Tobbes El och AH Energy, vilket gör att man kan ta ett helhetsgrepp om lite mer komplicerade projekt. - Jag har endast begränsad behörighet inom el, så jag tar in Tobbe om vi behöver göra en elinstallation. Det är ett mycket bra samarbete. Vi är ett team, säger Pelle. Effektiva lösningar Pelle på Orust utgår alltså från Orust och har främst kunder på Orust och Tjörn och i Göteborg och Stenungssund och

en och annan kund i Uddevalla. Verksamheten är specialiserad, men samtidigt bred. 2015–2020 drog man väldigt mycket fiber, med Telia som största kund. För sina ljud- och bild-installationer har man ett nära samarbete med Elon ljudoch bild-center i Stenungssund. - Vi ska kännetecknas av praktiska och funktionsdugliga lösningar, säger Pelle om företagets vision. När vi pratar med Pelle i slutet av mars berättar han att man bland annat håller på med ett stort projekt på Stockens camping, där man ska installera TV-apparater och fiber och fixa gästnätverket till campingen. Lätt är inte alltid bra Pelle har lång erfarenhet av branschen och har mycket att säga om samtidens teknik, som är en stor del av mångas liv idag. Plug and play-lösningar, det vill säga lösningar som bara är att koppla in och slå på, skulle kunna ses som ett hot mot Pelles verksamhet. Det begränsar visserligen hans försäljning en smula, men det finns också problem med plug and play, som resulterar i en hel del arbete för företaget. - Det många kanske inte förstår är att ju enklare tekniken är, desto svårare är det att fixa problem när de uppstår. Men det kan, så klart, vi fixa, säger Pelle. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

55


ORUST

Ändamålsenliga kranlösningar för sydsvenska byggprojekt I samband med sydsvenska byggprojekt är Relfssons Byggkranar AB en ofta anlitad aktör. Relfssons tillhandahåller byggkranar i form av allt från mobila varianter till fackverkskranar och har genom åren bidragit till en mängd byggprojekt i framför allt Göteborg, Borås och Småland.

Relfssons Byggkranar startades 1997 av IngemarRelfsson när denne köpte verksamheten av dåvarande ägaren. Bolaget utgår från Henån på Orust varifrån Ingemar och hans kollegor hyr ut byggkranar till byggprojekt över mer eller mindre hela södra Sverige, inte minst i Småland, Göteborg och Borås. – Jag har ett stort och brett utbud av byggkranar, närmare bestämt ett 25-tal, för olika ändamål, upplyser Ingemar och berättar att det bland annat rör sig om lyftkranar, mobila kranar, självresande kranar, tornkranar och fackverkskranar. – I regel handlar det om byggprojekt men vi hyr även ut kranar i utbildningssyfte. Härutöver hyr jag ut behöriga kranförare, och i samband med större uppdrag kan jag tack vare goda samarbeten tillhandahålla externa kranförare, informerar Ingemar. Stora uppdragsgivare På Orust bidrar Relfssons med kranar till en nybyggnation av en stor villa i Hälleviksstrand på uppdrag av Kungsvikens Bygg. Byggföretag dominerar förstås kundkretsen där GT Steel Construction, NCC, Peab och Skanska är vanliga uppdragsgivare. – Idag är ett tiotal av våra kranar verksamma i olika projekt runt om i Sydsverige, berättar Ingemar Relfsson och tillägger att man även kan tillhandahålla exempelvis grävmaskiner, traktorer och lastbilar samt erbjuda olika redskap till de kranar och maskiner man hyr ut. – Inom kort kommer jag också att investera i ytterligare en kran. Återkommande kunder Ingemar, som är jordbrukare i grund och botten och var Arla-bonde till så sent som 2019, kombinerar jordbruket med arbetet i Relfssons Byggkranar AB. Han främsta styrka är, menar han, den breda kunskap han har samlat på sig genom åren. – Jag ser mig som något av en mångsyss-

lare. Just nu deltar jag till exempel i ett byggprojekt i Mölndal, säger Ingemar som också alltid har jobbat med ett klart och tydligt kundfokus.

Han har, som han uttrycker det, aldrig blivit ovän med en kund. Tvärtom väljer de flesta att anlita Relfssons Byggkranar igen och igen.

Relfssons Byggkranar 56

– Nu funderar jag dock på att trappa ned lite och jobba lite mindre. Jag närmar mig pensionen och hoppas därför att någon annan vill ta över företaget fram-

över. Förhoppningsvis är min son, Kent, en villig kandidat, avrundar Ingemar Relfsson. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Telefon: 0703 - 78 23 30 relfssoningemar@gmail.com | www.relfssons.se


ORUST

Starka samarbeten och ett lösningsorienterat fokus Christian Hansen hade länge funderat på att ha ett eget byggföretag. 2019 grundade han ByggserviceEliten Tjörn. Idag är man tio stycken på företaget, som fortsätter expandera tack vare starka samarbeten och ett lösningsorienterat fokus.

Christian Hansen har alltid vetat att han ville bli byggare. Han läste byggprogrammet på gymnasiet och när han fick sin första och enda praktik på Adesso Bygg blev intresset för yrket ännu starkare. - Jag lärde mig en hel där. Det bästa var att man fick vara med i hela processen, från grund till färdigt arbete, säger Christian. Efter 20 år på två stora företag på Tjörn så var det dags att stå på egna ben och driva eget byggföretag. 2019 startade han

enskild firma med namnet Byggserviceeliten. Första året gick som på räls och företaget omsatte 4 miljoner kronor utan anställda. 2020 gjorde han företaget till aktiebolag och sen dess har företaget vuxit och utvecklats. Starka samarbeten När man frågar Christian vilka typ av projekt hans företag tar sig an, så säger han det mesta inom yrket. - Vi har inte tackat nej till någonting ännu. Vi gillar utmaningar så som när vi fick möjligheten att bygga två exklusiva uterum på taket på ett sjuvåningshus. Det fanns många utmaningar, men slutprodukten blev fantastisk och kunden har återkommit med mer jobb till oss. Detta jobb gjorde också att vi ska göra ett liknande jobb hos en annan kund efter semestern, berättar Christian. Tack vare starka samarbeten kan ByggserviceEliten Tjörn både ta hand om

totalentreprenaden och jobba som underentreprenör. När man tar sig an en totalentreprenad så använder företaget samma underentreprenörer. Där vet man att det blir ett fint resultat och att samarbetet fungerar perfekt. Christian vill nämna sitt nära samarbete med Byggrex som gör måleriet och Emtab som gör elarbetet. - Jobben som vi har framför oss sträcker sig över 2 år. Vi har precis börjat i Kålltorp där 62 lägenheter ska byggas. Där håller vi på med 4 stora takkupor. Senare ska vi fortsätta med montering av alla kök, lister samt alla dörrar, berättar Christian. Efter semestern börjar även byggnation av 127 lägenheter i Majorna. Även där ska man bland annat göra kök. Man ska även montera cirka 800 fönster och dörrar. Detta är bara en liten del av allt som ByggserviceEliten Tjörn gör just nu. - Vi gör även många småjobb för privatpersoner, som att byta garageportar och byta vitvaror och liknande, men även

med lite större projekt, som att bygga attefallshus, berättar Christian. Problemlösning Det verkar sannerligen som att man har en del att göra på ByggserviceEliten Tjörn. Christian menar dock att företagets största styrka är att man aldrig är för upptagna för att komma på stört när en kund ringer med ett problem. - Vi är väldigt flexibla och är duktiga på problemlösning och att vara snabbt på plats när kunden behöver hjälp, säger Christian, som tror att det är på grund av denna flexibilitet som man alltid har mycket att göra. Personalstyrkan utökas För närvarande är man tio stycken medarbetare på ByggserviceEliten Tjörn, varav åtta är snickare och två jobbar med administration på kontoret. Christian berättar att företaget har expanderat kontinuerligt

sedan 2020. Eftersom Christian har så fina erfarenheter från sin egen praktik, tar man gärna emot praktikanter. För närvarande har man två praktikanter hos sig, en som läser andra året och en som läser tredje året. - Tanken är att anställa tredjeårseleven efter han har tagit examen, säger Christian, som tycker det är väldigt kul att kunna fortsätta traditionen med att ta emot praktikanter. Just nu letar ByggserviceEliten Tjörn även efter mer erfarna byggare. - Vi söker medarbetare med körkort, men framför allt medarbetare som har ett intresse för branschen och känner sann arbetsglädje när de arbetar. Företaget bekostar även för alla anställda att ta E-körkort då det behövs ganska ofta när man kör med företagets släpkärror, säger Christian. Intervju: Caron Pap

Den bästa lösningen för markarbeten Sbtmark HB är ett familjeföretag på Orust som har varit verksamt sedan 60-talet. Till en början sysslade man mycket med båtservice och båtförvaring. Numera fokuserar man bara på markarbeten, exempelvis i form av dräneringar, avloppsarbeten och husgrunder. Man har alltid ambitionen att hitta bästa möjliga lösningen för kunderna; ett hus är bara lika stabilt som sin grund. Jörgen Grindsjö är uppvuxen på Orust. Hans pappa grundade bolaget som enskild firma på 60-talet. 1979 ombildades företaget till Svanesund’s Båt o Traktorservice handelsbolag. Jörgen började jobba heltid för sin pappa 1989. Fem år senare gick han in som delägare i familjeföretaget, som sysslade med både markarbeten och båtservice och båtförvaring.

- Vi lade ner båtsidan för ungefär tio år sedan. Nu fokuserar vi bara på grävsidan, säger Jörgen, som idag driver företaget i samma goda anda som sin pappa. Markarbeten Numera heter företaget Sbtmark HB och sysslar med många jobb inom dränering, avloppsarbeten och andra jobb som kräver att man gräver i marken. Man har en välförsedd maskinpark med bland annat fem grävmaskiner med många olika redskap, en traktorgrävare, en dumper, två teleskoptruckar, två traktorer och ett antal kärror. Företaget har idag tre heltidsanställda, en inhyrd medarbetare och en lärling. Man har tidigare gjort jobb för bland annat Vattenfall, Skanska NCC och Peab. - Vi gör markarbeten borta vid Sesterviksvägen där vi ska göra en grund av skalblockmurar. I Stora höga i Stenungssund

kommer vi göra en betongtrappa och en naturstenmur som kommer vara 20 meter lång. Sedan ska vi schakta för en tillbyggnation på ett enfamiljshus för Långelanda kyrka, berättar Jörgen om de projekt som ligger närmast i tiden när vi pratar med honom i mars. Sbtmark har en bred verksamhet som även innefattar att man gör vägröjning på vintern, då man skottar och sandar vägar o centrala Svanesund. På våren kör man även maskinsopning för vägföreningar. - Vi är ganska mångsidiga. Det är vår styrka, säger Jörgen. Samarbeten Även om Sbtmark har en bred verksamhet, är man också specialiserade på just markarbeten. Man samarbetar ofta med andra företag. Thomas Olsson står för sprängningar medan Jimmy Andersson kör grus. Man jobbar ofta med Orust Kustbyggen och Byggtech. - Så fort Byggtech eller Orust Kustbyggen får in nya arbeten, kommer de till oss. Vi gör då till exempel själva flisbädden som de behöver. Var en och en tar hand om sitt, kan man säga, säger Jörgen om företagens täta samarbeten. När man till exempel ska göra en nybyggnation inleds arbetet med att Sbtmark schaktar, lägger ner olika sorter och slangar och liknande, som ska komma upp i plattan. Därefter kommer makadam som packas och avslutas med flis på

toppen. Sedan kommer de som ska göra plattan in och sätter kantelement och murar väggarna. Senare kommer Sbtmark in igen och ordnar bland annat fuktskydd, grundisoleringen och återfyllnad. Mot slutet av byggprojektet kommer man tillbaka igen och gör finplanering av tomten, exempelvis i form av att lägga ut matjord för gräsmatta, stödmurar och plattsättning av olika slag. Den bästa lösningen Jörgen och hans medarbetare är mycket erfarna och noggranna i sitt arbete. Samtidigt är de väldigt medvetna om

att kunderna inte är lika insatta i deras bransch. Man gör därför alltid sitt yttersta för att ge kunden en tydlig bild av hur den bästa lösningen ser ut innan de sätter igång och jobbar. Det viktigaste att förmedla är hur viktigt det är att grunden håller. - Vi försöker alltid ta det ett snäpp längre, så att vi är helt säkra på att det håller. Annars kan det uppstå problem. Vi vill alltid ge kunden den absolut bästa lösningen, förklarar Jörgen. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

ByggServiceEliten Christian Hansen 072 - 526 64 53 byggserviceeliten@outlook.com www.byggserviceeliten.se

SBTMARK HB Markentreprenader Industrivägen 11, 472 32 Svanesund 070 - 374 47 01 | sbtmark@hotmail.com JÖRGEN GRINDSJÖ

57


ORUST

Ett brett sortiment med det bästa för båten

Det bästa för båten. Så lyder filosofin i Ital Nordic AB, ett företag med rötter sedan 1970-talet och som sedan dess varit en stark leverantör av båtdelar och -detaljer. Med en räcka av produkter från internationella välkända tillverkare står Ital Nordic för ett komplett utbud med produkter för allt från båtens grundkonstruktion till dess tillbehör.

Ital Nordic AB startades redan 1976 med inriktning på import och försäljning av unika detaljer till den marina sektorn. Sedan några år tillbaka är det Roger och Lars-Göran Olsson som för de stolta traditionerna vidare. – Företaget var nära att läggas ner, men

vi såg stor potential i verksamheten och bestämde oss för att köpa den. Vi valde samtidigt att flytta bolaget från Lysekil till Orust och gjorde därmed hela vårt koncept mer tillgängligt för våra kunder, säger Roger med ett förflutet i båtbranschen sedan 1985. Konceptet Roger nämner kretsar kring båtdelar och -detaljer av alla de slag – allt från VVS-delar för vatten och värme till hydrauliska kranar och landgångar. – Man kan säga att vi erbjuder produkter för allt från båtens grundkonstruktion till dess tillbehör. Ungefär 90 procent av dem tillverkas i Italien. Vi strävar alltid efter att hålla oss med produkter av högsta kvalitet, vilket har gjort att vi får ytterst få reklamationer. Med det kontaktnät vi har byggt upp genom åren har vi format ett mycket brett sortiment. Det bästa för

båten, är vår filosofi, den försöker vi hålla fast vid i alla väder, säger Lars-Göran Olsson. Välkända varumärken Ital Nordic levererar företrädesvis till företag, det vill säga båttillverkare, båtvarv, vinterförvaringsanläggningar och butiker. Det rör sig således om aktörer inom både fritidsbåtar och den kommersiella sjöfarten, men även Sjöräddningen ingår i kundkretsen. – Vår största kund är Hallberg-Rassy som har varit oss trogna ända sedan starten på 70-talet. Till dem levererar vi delar varje vecka. För privatpersoner handlar det mest om mindre artiklar som kunden behöver byta ut. Om något saknas är det bara att fråga oss – vi kan i regel lösa alla problem, säger Lars-Göran.

Bland de varumärken Ital Nordic representerar märks till exempel hydrauliska landgångar från Besenzoni, ankarspel från Lofrans, elpaneler och laddare från Philippi, bogpropellrar från Max Power och elverk från Fischer Panda. – På senare tid har vi även börjat saluföra toaletter för båtar och husbilar från Techa, vilka många kunder anser är de bästa på marknaden, upplyser Lars-Göran Olsson. Erfarenhet och kunnande Både Roger och Lars-Göran värnar mycket om personliga kundkontakter, något som präglar hela verksamheten. – Det finns förstås andra aktörer som säljer det vi säljer, men det är få som har den kunskap om produkterna som vi representerar. Vi är väldigt kunniga och kan bistå med värdefulla råd och tips.

Granbua 221, 473 96 Henån | 0304 - 360 30 | www.italnordic.se 58

Samtidigt är vi tillgängliga och har ett brett lager. Vi gillar helt enkelt att lösa problem och hjälpa våra kunder. De ska alltid vara nöjda med det bemötande de får, understryker de båda. Roger och Lars-Göran berättar avslutningsvis att de har för avsikt att bredda sig på privatsidan och också bli mer synliga på sociala medier. – Vi tycker att framtiden ser ljus ut. Vi har många år bakom oss i branschen och vi hoppas att någon med samma erfarenhet och intresse för det vi gör kan ta över efter oss i framtiden. Vårt starka varumärke förtjänar att leva vidare. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


ORUST

Familjesamarbete bakom bildemontering och fastighetsförmedling med kommunen och tar hand om bilar som till exempel har dumpats någonstans och måste fraktas bort. Faktum är att man hämtar bilar ända från Värmland i samarbete med bärgningsfirman Hermanssons Transport. – Vår ambition är att öppna fler mottagningsställen i dessa trakter så att värmlänningarna slipper åka ända hit för att skrota sina bilar, upplyser Robin.

Orustbröderna Robin och Andreas kommer från en riktig företagarfamilj. Tillsammans driver de skrotcentralen Uffes Bilskrot och hjälper sin far Ulf som driver fastighetsbolaget Ulf Martin Olsson Fastigheter AB. Genom det sistnämnda hyr de ut såväl lägenheter och villor som industrilokaler över hela Orust.

Vi träffar Robin Arvidsson på Orust där han berättar att det var hans far som startade Uffes Bilskrot 1995, ett företag som Robin idag äger och driver tillsammans med sin bror, Andreas. I Uffes Bilskrot återvinner man så mycket det går av de fordon man får in, inte minst metaller som är synnerligen värdefulla. – Det spelar egentligen ingen roll om bilen är repig eller krockskadad, det är metallerna som är viktigast, poängterar Robin och nämner att katalysatorn är den del som värderas högst.

Fordonet demonteras i den egna anläggningen där den töms på vätskor och alla komponenter. Däcken tas av, airbagen utlöses och så vidare, innan resten av fordonet tas till pressen. Snabb service, inget tjafs När Robin och Andreas får in ett fordon värderas det, varpå kunden får betalt.

– I det avseendet är vi generösa och tillhör de i branschen som betalar bäst. Medan en del av våra konkurrenter gör avdrag för att vissa grejer saknas tjafsar vi inte om småsaker. Vi jobbar snabbt och effektivt, erbjuder god service och kunden får sina pengar på direkten, viket uppskattas mycket, säger Robin. Han berättar att Uffes Bilskrot samarbetar

Attraktiva bostäder och industrilokaler Robin och Andreas hjälper även sin far Ulf som driver och äger Ulf Martin Olsson Fastigheter AB. Bolaget startades 2016 när det första huset köptes, varpå man sedermera började hyra ut villor. Idag hyr man ut villor och lägenheter över hela Orust i bland annat Henån, Varekil och Svanesund. – Det handlar mest om villor i olika prisklasser, vilka ligger både centralt på orterna och ute på landsbygden. De som ligger närmast centrum är mest popu-

lära, säger Robin och nämner att man kan erbjuda allt från mindre hus på 70 kvadrat till villor på 200 kvadrat. Lägenheterna är mellan 30 och 40 kvadratmeter stora. Han berättar vidare att de även står för skötsel av fastigheterna och att de snabbt rycker in när exempelvis en tvättmaskin gått sönder. Merparten av kunderna är privatpersoner men Ulf Martin Olsson Fastigheter hyr även ut industrihallar för företag. Det handlar exempelvis om byggföretag och markentreprenörer som använder lokalerna till förvaring av maskiner och utrustning. Uppsägningstiden på fastigheterna är tre månader. – Just nu hyr vi ut ett 50-tal fastigheter här på Orust. De som är intresserade kan ta del av vår prislista som ligger på Facebook, tipsar Robin Arvidsson avslutningsvis. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Orustbornas egen byggpartner För villa- och sommarstugeägare på Orust har T.C. Andersson Bygg länge varit en uppskattad partner när det kommer till allehanda bygginsatser. Företaget jobbar med såväl reparation och ombyggnad som komplett nybyggnation och kan tack vare lokala samarbetspartners åta sig totalentreprenader. Det är Magnus Andersson som äger och driver T.C. Andersson Bygg AB tillsammans med sin bror Patrik. Deras far star-

Patrik Andersson och Mikael Persson.

tade företaget som ombildades till aktiebolag 2011, och som de båda bröderna tog över för tre år sedan när pappa gick i pension. – Till en början jobbade vi en hel del i Göteborg. Det blev långa arbetsdagar och framför allt mycket tid i bilen. Därför flyttade vi sedermera verksamheten hit till Orust och fick samtidigt en starkare lokal prägel på företaget. De flesta av våra uppdrag sker här på Orust, men vi jobbar även i andra delar av STO-området, berättar Magnus Andersson.

Det är en tydlig styrka för oss att vi har bra lokalkännedom. Våra kunder uppskattar också att vi är både flexibla och noggranna. Vår långa erfarenhet är förstås också värdefull. Sammantaget har det byggt en bred krets av nöjda kunder. Totalentreprenader T.C. Andersson Bygg jobbar med allt från reparationer, om- och tillbyggnation till komplett nybyggnation. Kundkretsen domineras av villa- och sommarstugeägare på Orust. – Vår främsta företagskund är ICAbutiken i Kållekärr där vi ansvarar för inredningen. Här har vi totalentreprenaden, upplyser Magnus och berättar att företaget samarbetar med ett flertal lokala entreprenörer i syfte att representera en stark bredd. Ellös Rör, Myggenäs Måleri, TK Byggnadsplåt, TBD Kakel, Ängö Snickeri, Vasseröds Mur & Betong och Ängös Åkeri är några av de företag Magnus gärna lyfter fram. – Det är en tydlig styrka för oss att vi

0304-47476 | www.uffesbilskrot.se

har bra lokalkännedom. Våra kunder uppskattar också att vi är både flexibla och noggranna. Vår långa erfarenhet är förstås också värdefull. Sammantaget har det byggt en bred krets av nöjda kunder, konstaterar Magnus Andersson. Renoverar med omsorg I T.C. Andersson Bygg har man fullt upp, just nu jobbar man med ett nybygge på Kärringön. I Mollösund blir det en hel del tak- och fönsterbyten och på Malö bygger man ett Attefallshus. En annan av företagets specialiteter är renovering av äldre hus där man bevarar gammal arkitektur på ett värdigt och stilfullt sätt. – Vi gillar att bevara det gamla, vilket

Magnus Andersson.

är mycket populärt här på Orust där det finns mycket gammal bebyggelse. Det här är vi riktigt duktiga på och har lång erfarenhet av, och vi har en ambition om att nå ut ännu bättre med det budskapet, avrundar Magnus Andersson. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

0709 - 64 94 92 ● info@tcandersson.se 59


ORUST

Bredden och erfarenheten utmärker anrikt åkeri I anrika familjeföretaget Gert Stahlgårds Åkeri AB står man för punktliga och säkra transporter. Företaget jobbar på uppdrag av Schenker och transporterar med hjälp av sina 40-tal bilar allehanda gods i framför allt Väst- och Mellansverige.

Gert Stahlgård startade tillsammans med sin hustru deras eget åkeri redan 1962 då Gert började åta sig uppdrag för Bilspedition med körningar på fritiden och nätterna. När uppdragen blev allt fler och större bestämde han sig så småningom för att ägna sig åt bolaget på heltid, och därmed lades grunden till dagens framgångsrika åkeriverksamhet. De stolta

familjetraditionerna förs idag vidare av sonen Morgan, med ett förflutet i företaget sedan han tog examen från gymnasiet, samt dennes bror som gjorde entré i bolaget några år senare. – Vi kör idag för Schenker och fraktar en mängd gods för olika kunder. Vi distribuerar till exempel varor till samtliga 34 COOP-butiker i bland annat Ljungskile,

Morgan Stahlgård.

Lysekil, Strömstad, Åmål, Vänersborg och Trollhättan. Bara i Trollhättan finns fem COOP-butiker, säger Morgan Stahlgård och berättar att körningarna för COOP omfattar cirka 20 procent av företagets omsättning. Från kylskåp till hundmat Idag är det cirka 4 500 bilar som kör för Schenker, varav ett 40-tal tillhör Gert Stahlgårds Åkeri. Med dessa fraktar Morgan och hans kollegor även byggvaror samt styckegods i form av allt från kylskåp till hundmat över stora delar av Sverige, men framför allt i Väst- och Mellansverige. Ahlsell är en stor kund, liksom KappAhl för vilka Gert Stahlgårds Åkeri distribuerar kläder till deras butiker. Allt gods hämtas från Trestadscentralen. – Vår starka bredd är en tydlig konkurrensfördel, liksom vår långa erfarenhet. Vi har funnits med länge, det har byggt ett starkt förtroende hos våra kunder, varav många har anlitat oss sedan lång tid tillbaka, säger Morgan Stahlgård.

Personalen trivs Verksamheten sysselsätter 55 anställda, varav 48 är chaufförer. Sex av dem utgår från Uddevalla. Morgan jobbar som trafikledare, han skriver fakturor och gör också en del körningar. Med sina 37 år i branschen kan han verksamheten utan och innan, men han konstaterar samtidigt att det över lag råder stor brist på chaufförer i branschen. De som får möjlighet att jobba i Gert Stahlgårds Åkeri brukar dock trivas alldeles utmärkt. – Vi har bra arbetstider, våra chaufförer kommer hem varje dag, ingen behöver sova över i bilen eftersom våra körningar sker dagtid. De kör i pass om antingen åtta eller tio timmar och erhåller i det sistnämnda fallet i gengäld en fast dag ledig. Det uppskattas mycket av våra chaufförer, konstaterar Morgan som också brukar ta emot praktikanter från Uddevallagymnasiet. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Ökat båtintresse under pandemin Under pandemin var det många som började intressera sig för båtar, vilket till viss del har bidragit till att Wallhamns Båtsupport, som sysslar med vinterförvaring och service, reparationer och renoveringar av båtar nu behöver förstärkning av en till erfaren och serviceinriktad båtmekaniker.

Per-Henrik ”Pelle” Passby utbildade sig till sjöofficer inom Försvarsmakten direkt efter gymnasiet. Under nära trettio år samlade han på sig unik kunskap om livet ombord på fartyg och båtar till sjöss. 2011 övertog han verksamheten av vad som på den tiden hette Ascend Marine. Företaget ombildades då till Wallhamns Båtsupport, som ligger i Wallhamns Industriområde på Tjörn.

- Vi sysslar främst med vinterförvaring av båtar från små RIB-båtar på några hundra kilo till yachter upp till 60 fot. Den största båten vi tar in är för tillfället är Fleming 55 på 32 ton. Vi hanterar båtarna här i Wallhamns Industriområde, där vi har en egen depåbrygga, säger Pelle. Service, reparationer och renoveringar Wallhamns Båtsupport har via företagspartners möjlighet att utföra auktoriserad service på i stort sett alla båtmotorer, framdrivningssystem och kringutrustning. Utöver förvaring av båtar och service erbjuder man även reparationer, installationer, uppgraderingar och renoveringar av många olika slag. - Det är allt från moderniseringar till reparationer av skador och installationer av navigeringssystem, toaletter, duschar och bogpropellrar, berättar Pelle. Wallhamns Båtsupport är även återförsäljare av båtar av märket Seamaster. Små och stora kunder Kunderna består främst av privatpersoner, men man har även företagskunder, exempelvis i form av Marstrand Yachts. Man utför en del jobb för kommunen.

- Just nu jobbar vi till exempel på strandstädningsbåten, som ska renoveras i botten, berättar Pelle. Kunderna kommer för det mesta från Göteborgsregionen, men man har även kunder från exempelvis Stockholmsområdet, Norge, Danmark och Finland. Pandemins restriktioner gjorde att många människor inte kunde ägna sig åt sina vanliga fritidsintressen, vilket gjorde att många vidgade sina vyer och upptäckte nya intressen. Ett sådant intresse var båtar. - Under pandemin har vi fått in många nya kunder med nyvaknat intresse för båtar, säger Pelle. Samarbeten och medarbetare I dagsläget är man tre fastanställda på Wallhamns Båtsupport och hyr in ett antal entreprenörer. Man samarbetar med ett flertal företag som är specialiserade på olika områden inom branschen. Planen är att utöka kompetensen inom företaget, så att man kan erbjuda fler tjänster ”i huset”. I och med att antalet kunder har ökat de senaste åren, behöver man även utöka personalstyrkan med en till båtmekaniker. - Vi söker en erfaren båtmekaniker med

god social förmåga, då vi är måna om att vara flexibla gentemot våra kunder. Vi försöker alltid anpassa oss efter kundens behov och önskemål, säger Pelle om drömkandidaten. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

W ALLHAMNS BÅTSUPP O R T A B 556861-4 14 2 | 2021 JUNI

WALLHAMNS BÅTSUPPORT 0304-692 695 | Vinterförvaring och service av båtar upp till 32 ton Wallhamns industriväg 212, Kållekärr

www.wallhamnsbatsupport.se

60


ORUST

Starka samarbeten för det lilla markarbetsföretaget på Orust Lilldal Entreprenad på Orust lägger mycket energi på att ha goda och långsiktiga relationer med både kunder och samarbetspartners, som bland annat består av Peab och Ahus. Nu letar man efter en duktig grävmaskinist som vill ansluta sig till verksamheten.

Andra gånger tar Lilldal Entreprenad rodret för projekten. Inom själva markentreprenaden samarbetar man ofta med Hagmans Mark och Anläggning. När man behöver hjälp med sprängning vänder man sig till Sprängarpojkarna och sina rördelar får man från Aqua-Line. - Vi får många förfrågningar från privatkunder för markgrunder för villor, berättar Richard om de projekt som Lilldal Entreprenad leder.

Richard Olsson på Orust började jobba med markarbeten redan som 18-åring. Det började med ett sommarjobb. Så småningom fick han fast anställning. När han samlat på sig lite erfarenhet kände han att han ville starta eget företag. - Jag tyckte att tanken på att driva eget kändes skoj. Sedan ville jag även ta mer ansvar och bestämma hur mycket jag ville jobba, säger Richard. Företaget, som startades 2014, fick

namnet Lilldal Entreprenad. Företaget sysslar med olika markarbeten, exempelvis dränering, avloppsarbeten, grundläggning för hus och plantering av trädgårdar. - Det är flest arbeten under våren, men det har varit fullt upp sista året, berättar Richard. Stora och små samarbeten I början av 2022 anställdes medarbetaren Niklas, vilket gör att man nu är två stycken på företaget. Det är inte ett stort företag, men man lägger stor energi på sina relationer till både kunder och samarbetspartners.

- Det som gör oss så framgångsrika är att vi är både flexibla och billiga, men samtidigt ger kunden effektiva lösningar, säger Richard. Företagets största kund är Peab, för vilka man håller på att färdigställa grundarbetet för en förskola i Ljungskile. När grunden är klar kommer man gå vidare med att plantera, lägga sten och bygga murar. Andra företagskunder inkluderar Ahus, Skärhamns Bygg och Dan Lindberg Bygg. Richard förklarar hur samarbetet brukar fungera: - De hyr in oss när de har totalentreprenaden. Då ansvarar vi för markentreprenaden.

Letar efter en grävmaskinist Fram mot sommaren kommer man ha ett nytt kontor på Elvägen i Varekil. Richard vill gärna vara ett lokalt företag, så man tar främst jobb mellan Uddevalla och Göteborg. Trots att Richard anställde en ny medarbetare så sent som i början av 2022, letar man redan efter en ny medarbetare för att kunna fortsätta utvecklas som företag. - Vi söker en grävmaskinist som bor i närområdet. Det som krävs är körkort, förarbevis för grävmaskin och utbildning för att få jobba på vägar, säger Richard om den framtida medarbetarens kvalifikationer. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Fler och fler vill ha närproducerat kött Allt fler vill ha närproducerat kött. För boende i och kring Stenungsund finns ett utmärkt alternativ i RJ Närproducerat som i nära samarbete med Varekils Slakteri kan erbjuda nöt-, lammoch viltkött av mycket hög kvalitet.

I Varekil träffar vi Jonas Svenneskog och Lars Hansson. De är båda ägare av var sin

enskild firma men har ett nära samarbete eftersom deras verksamheter går hand i hand. Jonas äger Varekils Slakteri medan Lars driver butiken RJ Närproducerat, vilka ligger alldeles intill varandra. Lars, som tidigare jobbade på ICA:s charkavdelning berättar att fokus hela tiden kretsar kring kvalitet och bra råvara. – Det är detta som i mångt och mycket har byggt vår trogna kundkrets, männ-

iskor vet att det är bra produkter vi säljer. Till oss kommer både små och stora handlare, berättar Lars Hansson. Noggranna kontroller I Varekils Slakteri styckar Jonas Svenneskog och hans fem anställda det kött som säljs i RJ Närproducerat, som i sin tur säljer kött till två ICA Kvantum- butiker i Uddevalla och Trollhättan, Frölunda Lilla Saluhall och till en del handlare på Klädesholmen. Inte minst sommartid blir förfrågningarna många. – Intresset för närproducerat kött blir allt större. Det framgår på våra förpackningar var köttet är producerat, vilket borgar för hög kvalitet, säger Jonas. Djuren kommer från lokala gårdar i närområdet på Orust och Tjörn samt i Kungälv och Uddevalla. Det rör sig om nöt och lamm, och det är noggranna kontroller som görs innan slakt i syfte att säkerställa optimal kvalitet. – Eftersom vi bara jobbar med närproducerat blir transporterna kortare och djuren mindre stressade, vilket förstås även får en positiv inverkan på slutprodukten, förklarar Jonas Svenneskog.

Richard Olsson tel. 070-620 00 62

Han berättar att man även jobbar med viltkött i form av älg, hjort och vildsvin. Jonas och hans kollegor utför dessutom legoslaktning på uppdrag av lokala lantbrukare. Kunskap och erfarenhet I RJ Närproducerat, som etablerades 2008, saluförs bland annat de uppskattade nötköttskorvarna. I butiken finns en anläggning där korvarna röks. Under sommaren och i samband med jul och påsk finns det som mest att göra för Lars Hansson och hans personal, och det är

lång erfarenhet och stort kunnande som präglar hanteringen av de varor man säljer. – Vi kan massor om kött, vi vet hur det ska hanteras och är noga med hygienen. Samtidigt besitter mina medarbetare hög social kompetens. Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch men står för ett koncept med hög kvalitet och ett brett sortiment som vi märker att våra kunder värdesätter, säger Lars Hansson. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

RJ Närproducerat Lokala kvalitetsprodukter 0304-10303 info@rjnarproducerat.se rjnarproducerat.se 61


ORUST

Stilrena klockor och hotellrum I den lilla byn Nösund på Orust hittar vi Damaxa International, som har sysslat med stilrena klockor sedan 1984 och idag har ett stort sortiment av allehanda slag som accessoarer, inredning och tekniska produkter. Här finner vi även Nösundsgården, ett litet hotell och vandrarhem som kommer göra stora satsningar på god mat, konserter och andra evenemang lagom till att restriktionerna lättas och den svenska sommaren kommer. Båda företagen drivs av Stig Dahlgren och hans fru, Lisbeth Maxén, som har stora visioner för företagens framtid.

Stig Dahlgren är en sann entreprenör, som tar tillvara på möjligheter och hela tiden har blicken vänd mot framtiden. Det hela började 1984, då han grundade Damaxa International AB, som hade den första agenturen för Swatch i Sverige. På den tiden var Swatch en enkel plastklocka som blev väldigt populär på 80och 90-talet över hela världen tack vare sina unika design. Detta blev början på en framgångshistoria. - Vi fick agenturen på klockor av många olika märken. På grund av Swatch popularitet sökte sig även andra klockmärken till Damaxa och ville att vi skulle ta agenturen berättar Stig. - Verksamheten flyttade från Göteborg till den lilla byn Nösund 1993

Det blev mycket tomrum över när vi köpte fastigheten, så vi öppnade Nösundsgården, som från början var ett vandrarhem med 7 rum, säger Stig. 2006 byggdes hotelldelen i de gamla stallarna med 8 unikt designade rum. Klockor, smycken och inredning 1997 kom Stigs fru, Lisbeth Maxén, in

i företaget. Lisbeth har en känsla för stil och design, så när hon tog över försäljningen tyckte hon att man skulle utöka utbudet, som fram till dess endast hade bestått av klockor, till att även inkludera andra premiumprodukter, som smycken, inredning och liknande. Idag har man bland annat högkvalitativa keramiska knivar av varumärket Subarashii och två egna klockmärken som heter Newport och Eurowatch. Medarbetaren Emelie Hällsjö jobbar också mycket med design. - Det roligaste med jobbet är kreativiteten vi har, variationen. Det är ett litet företag med många olika delar. Vi har jobbat tillsammans länge och har väldigt roligt tillsammans. Vi är som en familj, säger Emelie. Damaxa riktar sig främst mot tidningsoch bok-förlag men vill nu även vända sig mot nya kundgrupper. Även om det finns

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 62

mycket passion, kunskap och kompetens i företaget skulle man behöva utöka med ytterligare en säljare med inriktning mot nätförsäljning. Årets turismföretag på Orust Man låter kreativiteten flöda även när det kommer till Nösundsgården. Precis som med Damaxa, är det kundupplevelsen som är det absolut viktigaste. - Alla våra hotellrum är speciellt designade, med olika teman, berättar Lisbeth. I gästboken på Nösundsgården kan man läsa om hur nöjda gästerna är med hotellets service och hur fin frukostbuffén är. Alla dessa ansträngningar har inte bara resulterat i nöjda gäster utan även i att man blivit utsedda till Årets turismföretag på Orust, som är en ö med starkt fokus på besöksnäringen. Planerna är nu att satsa ännu mer på sin restaurang, sitt kafé och olika evenemang

till sommaren. På fredagar kommer man ha tapaskvällar. Man kommer även ha grillkvällar, bland annat med grillproffs som tävlar i EM i grillning. På den cirka 3000 m² stora utomhusgården, som tillhör nyförvärvet Gerlegården som ligger i anslutning till hotellet, planerar man att ha musikevenemang. I kontrast till hotellets mer moderna stil är Gerlegården ett köpmanshus från 1800-talet som numera är tidsenligt renoverat och hyser ett stort café och flera vandrarhemsrum. Efter två somrar med pandemins restriktioner kommer Nösundsgården alltså ta tillbaka den svenska sommaren med besked. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler


SJUHÄRAD

Vuxenutbildningen stakar ut vägen mot arbetslivet Personer med ambitionen att komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke kan med fördel vända sig till Vuxenutbildningen. På Vuxenutbildningen erbjuds ett utbud av både teoretiska och praktiska kurser där elever lägger en viktig grund inför steget ut i arbetslivet.

för Vuxenutbildningen, tillika Lärcentrum i Svenljunga, i lokalerna som ligger centralt på orten. Han berättar att skolan firar tioårsjubileum i nuvarande lokaler den 14 maj och att 115 personer för närvarande är inskrivna på SFI. – Vi har en genomströmning på 170 elever på ett år. På SFI har vi fyra olika nivåer på kurserna och nu har vi också börjat med kvällsundervisning för att bli ännu mer flexibla, upplyser Mats med ett förflutet inom skolväsendet sedan 1985.

Med en historia som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden finns Vuxenutbildningen idag representerad i alla landets kommuner. Den uttalade ambitionen är att Vuxenutbildningen ska tillhandahålla flexibla utbildningar som utgår från individens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Många elever får jobb Grundläggande kurser inom matematik, svenska och engelska är på grundläggande och gymnasial nivå, och löper i perioder på upp till 20 veckor. Under ett läsår läser drygt 300 elever dessa kurser på Lärcentrum.I dagsläget studerar ett 70-tal elever från Svenljunga kommun på någon av yrkesutbildningarna på BRVUX. Mats Spånberg lyfter i sammanhanget fram vård- och omsorgsutbildningen. – Den är mycket populär men också väldigt betydelsefull för kommunen. Det är mycket glädjande att se att så pass

Det gäller förstås även Vuxenutbildningen i Svenljunga som ingår i BRVUX, det vill säga Boråsregionens Vuxenutbildning, vilken vänder sig till invånare i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. På Vuxenutbildningen i Svenljunga tillhandahåller man utbildningar

i svenska, matematik, engelska, vård och omsorg samt SFI, samt andra kurser på distans. Dessutom bistår studievägledaren Svenljungaborna beträffande studier på regionens övriga orter. Många väljer SFI Vi träffar Mats Spånberg som är rektor

många av våra elever kommer ut i arbetslivet efter avslutade studier, säger Mats. Han konstaterar att det även under pandemin rådde ett högt söktryck på de kurser Vuxenutbildningen i Svenljunga representerar. Det bidrog till etableringen av hybridlektioner som möjliggjorde utbildning från distans, inte minst inom vård och omsorg. Mats Spånberg ser ljust på utvecklingen och framtiden i Vuxenutbildningen där man hela tiden strävar efter att anpassa kursutbudet efter näringslivets och marknadens behov. – Vi har ett gott samarbete med både kommunen och näringslivet. Vi tittar till exempel på möjligheterna att starta en utbildning inom lager- och logistik mot bakgrund av den möjliga etableringen av en batterifabrik här i Svenljunga. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

En viktig transportpartner för den västsvenska skogsnäringen För skogsnäringen i Halland och Västra Götaland har företaget Skogstransporter i Svenljunga länge varit en viktig samarbetspartner. Det gedigna familjeföretaget med rötter sedan 1920-talet transporterar trävaror och jobbar på uppdrag av branschens stora aktörer.

Det är ett tvättäkta familjeföretag vi får ta del av när vi besöker Skogstransporter i Svenljunga. Adolf Larsson startade bolaget redan 1929 då han transporterade i princip vad som helst med sina lastbilar för uppdragsgivare i och runt Svenljunga. Allt eftersom åren gick tog hans två söner, Håkan och Lennart, över verksamheten. Den fortsatte att växa och efter ett antal år delade bröderna på sig, varpå Håkan gav företaget dess nuvarande namn. Under 80-talet gjorde Håkans barn, Lars och

Tina, entré i detsamma. Idag är de delägare i firman där fokus ligger på transporter av trävaror för branschens stora aktörer. – Vi kör på kontrakt för exempelvis Derome, Södra, Skogssällskapet, Sveaskog och Sydved, för att nämna några. Vi erhåller virkesordrar och plockar upp timmer i skogarna, varpå vi transporterar och levererar på angivna platser via vårt digitala plockordersystem. Vi har ett stort arbetsområde som sträcker sig över stora delar av Halland och Västra Götalandsregionen, berättar Tina Larsson. Erfarna chaufförer Håkan berättar att den tekniska utvecklingen har varit påtaglig i branschen där man förr använde sig av kartor och komradio för att navigera sig fram till de olika upphämtnings- och avlämningsplatserna. I Skogstransporter i Svenljunga kör man enbart dagtid med personalens bästa i åtanke. 15 chaufförer kör sina egna lastbilar och det är erfaret folk bakom rattarna. – Det krävs lång och gedigen erfarenhet för att köra skogstransporter, inte minst eftersom det ofta kan vara knepigt att ta sig fram längs skogsvägarna. Man kan ofta behöva kunskap om träslagen man hämtar, liksom om hur väder och vind

påverkar vägunderlaget där man har tänkt köra. I det avseendet är våra medarbetare väldigt självgående och duktiga på att ta egna initiativ, samtidigt som de upprätthåller kontakter med kunder och leverantörer, berömmer Lars Larsson. Moderna fordon På tal om erfarenhet brukar Lars och Tinas idag 79-årige far alltjämt genomföra vissa körningar. Håkan brinner för yrket, liksom företagets sammanlagt 23 anställda. Två av dem jobbar i den egna

verkstaden där de tar hand om bolagets lastbilar. Av bolagets 15 lastbilar används 13 till skogstransporter, medan de två övriga används till frakt av grus och gods. I fordonsflottan finns tre Scaniabilar, resten är Euro 6-klassade Volvobilar. – Vi uppdaterar vår fordonspark varje år i syfte att hålla den modern och i miljömässig framkant. Det gynnar både klimatet och våra anställda, poängterar Lars och Tina Larsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

V u x e n u tb ild n in g e n g e r d ig n y a m ö jlig h e te r! Grundläggande och gymnasiekurser, Vårdoch omsorg, Yrkesutbildningar Grundskola, Gymnasiekurser, Vård- och omsorg, Yrkesutbildningar Läs mer mer på på svenljunga.se/barn--utbildning/vuxenutbildning svenljunga. se/ barn--utbildning /vuxenutbildning och och brvux.se brvux.se Läs

0325 - 102 01 lars@skogstransporter.se tina@skogstransporter.se

Team skogstransporter Svenljunga teamskogstransporter

63


SJUHÄRAD

En långsiktig och personlig bankpartner för privatpersoner och företag Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckats kombinera både och är Sparbanken Tranemo som jobbar med en stark lokal förankring, vilket främjar utvecklingen av regionens näringsliv.

På Sparbanken Tranemo träffar vi Fredrik Björkman, nytillträdd VD, som berättar att banken startades i närliggande Nittorp redan 1904 och har funnits på nuvarande plats i centrala Tranemo ända sedan

1970-talet. Det är med andra ord ett väl inarbetat koncept han företräder på ett öppet kontor med ett 20-tal anställda, varav fyra jobbar med företagsrådgivning och nio med privatrådgivning. Två personer jobbar med affärsstöd och två personer sköter kassan eftersom kontoret även har kontanthantering. – Vi är en egen bank men med den stora bankens tjänster och utbud. Anledningen till att vi kan erbjuda så mycket är att banken har ett samarbete med Swedbank inom IT, tjänster och produkter. IT-utvecklingen är mycket viktig för oss och andra aktörer i vårt samhälle. Vi vill kunna möta våra kunder i personliga eller digitala möten – det är kunden som bestämmer. För att kunna erbjuda

många olika möjligheter behöver vi ha bra IT-tjänster och kompetent personal. Pandemin har också tvingat oss och kunderna till en hel del hybridmöten, det anser jag att vi är rätt bra på numera, säger Fredrik Björkman. Fredrik har ett förflutet som VD och ekonomichef på Svedbergs och har länge varit kund i banken han nu representerar. Sedan 20 år tillbaka har han suttit i bankens styrelse. Personliga relationer När pandemin tycks ha släppt greppet om samhället är ambitionen att Sparbanken Tranemo ska besöka fler företagskunder i syfte att bättre förstå verksamheterna, dess förutsättningar och utmaningar.

– Den personliga kontakten är mycket viktig för oss, liksom att vi kan vara flexibla i relationer med våra kunder. Vi ser oss som en fullservicebank i alla avseenden, inte minst för våra företag här i trakterna kring Tranemo, säger Fredrik Björkman. Han passar i sammanhanget på att lyfta fram den duktiga och kompetenta personalen som utbildas fortlöpande i syfte att hela tiden ligga i kunskapsmässig framkant. – De jobbar med höga krav på sig, jag är stolt över dem, inte minst för att de är mycket lojala. Vi har låg personalomsättning, många av våra medarbetare har varit oss trogna under hela sina yrkesverksamma liv, berättar Fredrik. Stöttar hemkommunen Sparbanksidén firade nyligen 200 år i Sverige och dess filosofi skiljer sig från andra banker, eftersom Sparbanken inte styrs av aktieägare. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på hemorten. Denna stående ambition bidrar således till att utveckla samhället och få traktens företag att växa. Fredrik Björkman berättar att Sparbanken Tranemo stöttar de flesta föreningarna och ungdomsverksamheterna i Tranemo kommun.

64

– Det är ett sätt för oss att ge tillbaka, menar han och tillägger att man också besöker skolor där man informerar och utbildar i vardagsekonomi. Fredrik berättar avslutningsvis att Sparbanken Tranemo, i samband med dess hundraårsjubileum, startade en stiftelse som delar ut medel till kultur, forskning, idrott och utbildning. Under fjolåret delade stiftelsen ut sammanlagt 1,7 miljoner kronor till olika verksamheter. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Fredrik Björkman, VD Sparbanken Tranemo.


SJUHÄRAD

Fler och fler svenskar vill ha spabad Intresset för spabad tycks bara bli allt större bland svenskarna, något som länge varit tydligt i företaget Svenska Bad. Bolaget levererar kvalitativa och prisvärda spabad till återförsäljarledet, och förser i snitt 30 svenska hushåll med spabad varje dag.

Svenska Bad har sitt säte i Östra Frölunda och drivs av Mikael Karlsson som grundade verksamheten tillsammans med brodern Magnus 1995. Vi träffar Mikael i företagets stora fastighet där han berättar att de började med att sälja badkar och badrumsinredning och att man 2006 bestämde sig för att börja satsa på spabad. Med tanke på hur intresset för dessa har vuxit bland svenskarna under senare år är det ett beslut som onekligen låg rätt i tiden. – Vi började importera spabad från olika leverantörer och noterade efterhand att det kom allt fler förfrågningar kring kundanpassade lösningar. Det gjorde att vi började satsa på komfortlösningar som kan innefatta allt från energieffektiv teknik till installerade högtalarsystem, berättar Mikael Karlsson. Ständiga förbättringar Svenska Bad representerar högkvalitativa spabad, konkurrenskraftiga priser och hög leveranssäkerhet. Spabaden har, berättar Mikael, utvecklats mycket med åren, vilket gjort att mer eller mindre alla idag är både välisolerade och energieffektiva. Svenska Bad företräder tre starka varumärken: Nordpool, Svenska Bad och Svenska Pro,

vilka innefattar produkter i olika prisklasser. – De enklare varianterna har treskiktsisolering medan de mer exklusiva spabaden är försedda med isoleringsskum, vilket gör de ännu mer energieffektiva och värmeisolerande. Gemensamt för dem alla är att de är väldigt flexibla och kan anpassas efter kundernas önskemål, berättar Mikael Karlsson.

Han konstaterar också att dagens spabad är enkla att sköta, inte minst för att de rengör sig själva i ett cirkulärt system. Samtidigt vill Svenska Bad vara delaktigt i det ständiga förbättringsarbete som pågår i branschen, där man till exempel byter ut material mot mer miljövänliga och hållbara alternativ. – Vi vill alltid bli bättre och företräda bättre produkter. Därför utmanar vi både oss själva och våra leverantörer i den strävan, säger Mikael Karlsson. Han berättar att man på anläggningen i Östra Frölunda har avdelningar för montering, produktion, lager, ekonomi, inköp, marknad och service. Serviceteamet möter kunder i hela landet och kan med hjälp av fyra servicebilar åka ut till slutkunder och åtgärda eventuella fel. Expanderar Svenska Bad säljer inte direkt till slutkund utan enbart till återförsäljarledet, vilket sträcker sig över hela landet. Sedan flera år tillbaka är bolaget marknadsledande i branschen och levererar cirka 7 000 spabad till ett 50-tal återförsäljare

w w w. s v e n s k a b a d . s e

varje år, vilket innebär ett 30-tal per dag. Numera driver man även ett dotterbolag i Norge. I somras köptes 70 procent av företaget upp av Midaq Outdoor Living, vilket i förlängningen innebär att Svenska Bad når återförsäljare även i Finland, Polen, Tyskland och Frankrike.

– Det känns förstås väldigt roligt att vi får möjligheter att nå ännu större kundgrupper, säger Mikael Karlsson. I och med expansionen kommer Svenska Bad att behöva nyanställa personal, bland annat till kundservice och kundsupport, men framför allt fler montörer. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

info@svenskabad.se 65


SJUHÄRAD

Anrika och moderna experter på jaktkläder Swedteam i Länghem utanför Tranemo har en lång historia i klädbranschen och har funnits sedan 1919. Sedan 2015 drivs Swedteam av familjen Segerqvist. De gamla anorna kompletteras av ett modernt tänk; man vill alltid vara i framkant med den senaste tekniken i sina jaktkläder.

1919 grundade två bröder ett företag i Länghem utanför Tranemo som hette Bröderna Nymans. Familjen Nyman drev sedan företaget i tre generationer. På 70-talet bytte företaget namn och

idag heter företaget Swedteam. 2015 köptes bolaget av Ulf Segerqvist, vars far började med konfektion redan 1947. Ulfs son, Robin, tog nyligen över driften av verksamheten och är därmed andra generationen Segerqvist att driva vidare Swedteam. - Swedteam kommer förbli ett familjeföretag så länge jag får bestämma, säger Robin. Robin håller hårt på traditionerna. Lokalerna i Länghem har byggts ut och renoverats i omgångar. Tanken är att fortsätta driva verksamheten från Länghem. - Vi vill i största mån behålla vårt DNA, säger Robin.

Jaktkläder Swedteam är en av de större aktörerna i Europa när det kommer till jaktkläder. De är ett av de äldsta varumärkena på marknaden och är därmed väletablerade. Utöver sina traditioner, satsar man även väldigt mycket på innovation och teknologi. - Målet är att alltid ligga före våra konkurrenter. Våra produkter ska vara innovativa och ligga i teknologisk framkant, men samtidigt ha rätt pris och vara det familjära alternativet för våra leverantörer och kunder, berättar Robin. Värmevästen Alpha Pro är Swedteams flaggskepp. Västen är ett typexempel

Robin Segerqvist, VD.

på Swedteams produkter. Den har en genomtänkt och tilltalande design. Västen har en powerbank, som värmer upp den. Värmen kan styras från en app. - Användningsområdet ska vara brett. Vi jobbar mycket med mode, teknologi och rätt prissättning, berättar Robin. Neonordic och Desolve Pro är bara ett exempel på innovationen man finner hos Swedteam. Tillsammans med en samarbetspartner har man tagit fram ett membran som heter Neonordic, som har tagits fram med nordiska väderförhållanden i åtanke. Membranet är tyst, mjukt och elastiskt och ger ett utmärkt skydd mot vind och väta samtidigt som membranet har en suverän andningsförmåga. - Man kan hålla sig skyddad mot väder och vind samtidigt som det erbjuder hög komfort, kommenterar Robin. Swedteam har även fått rättigheterna till Desolve, ett unikt kamouflage. Kamouflagemönster har länge baserats på människans syn. Desolve baserar sina mönster på djurens syn. - Mönstret har gjort succé i Australien

DESOLVE, det världsrevolutionerande kamouflagemönstet.

Värmen på västen kan styras via en app.

och Nya Zealand och kom till den europeiska marknaden för ett par år sedan. Det kommer finnas exklusivt hos oss på Swedteam, berättar Robin. Europa som marknad Swedteam har i dagsläget åtta anställda i Länghem. Många har arbetat här väldigt länge, vilket gör att kunskapen hela tiden blir större i företaget. Relationsbyggande är viktigt för Robin och hans medarbetare. - Innan pandemin bjöd vi både in kunder och leverantörer till kontoret för att lära känna dem på ett personligt plan. Det är väldigt viktigt, säger Robin, som hoppas kunna börja träffa sina partners regelbundet igen. Swedteam har hela Europa som marknad. Företagets nätverk av återförsäljare sträcker sig över hela Europa. Trots pandemin var 2021 ett rekordår. - Vi kommer fortsätta expandera med återförsäljare ute i Europa, ta marknadsandelar och vara det trygga alternativet, avslutar Robin. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Scanna mig!

Besök gärna vår hemsida swedteam.com 66


SJUHÄRAD

Fulla scheman för välrenommerad grävare När välkända husbyggare som Mjöbäcksvillan och Arvidhus bygger nytt längs västkusten är det ofta Ferneborn Gräv & Grus man anlitar. Företaget gräver husgrunder, finplanerar, gör husdräneringar och gräver för avlopp, och kan tack vare en ändamålsenlig maskinpark och lång erfarenhet åta sig både stort och smått.

Anställer till sommaren Niclas har arbetat med mark och anläggning sedan han tog examen på Fordonsoch Transportlinjen i Borås 1989. Elva år senare startade han Ferneborn Gräv &

Grus efter ett antal år i olika entreprenadfirmor. Idag har han god hjälp av kollegan Tom som, liksom han själv, har lång och gedigen erfarenhet av branschen. – I sommar kommer vi att anställa ytter-

ligare en grävmaskinist eftersom vi har många uppdrag inbokade framöver. Vår ambition är att fokusera mer på hemmamarknaden, säger Niclas Ferneborn och nämner samtidigt företagets starka maskinpark, bestående av två hjullastare, två larvgrävare samt en lastväxlare med släp för transporter av både grus och maskiner. Breda arbetsinsatser Mjöbäcksvillan och Arvidhus är två nära samarbetspartners till Ferneborn Gräv & Grus, och det är samarbeten som Niclas har haft ända sedan företaget startades. – Många gånger får vi även stå för finplanering av den aktuella tomten eftersom kunderna är så pass nöjda med vårt övriga jobb. Tom är specialist på plattsättning och utför även murning. Vi gör i princip allt för att skapa en fin helhet, säger Niclas Ferneborn. En stor del av uppdragen utförs för privatpersoner som renoverar eller bygger nytt. Niclas har även jobbat med ett

Vi träffar Niclas Ferneborn, som är grundare och ägare till Ferneborn Gräv & Grus AB, på ett av deras projekt i Kode. Här anlägger han en husgrund på uppdrag av Bragner Bygg. Han berättar att företaget står för ett helhetskoncept som, förutom husgrunder, bland annat innefattar uppdrag kring finplanering, enskilda avlopp, husdräneringar och skogsvägar. – Vi åtar oss projekt från Halmstad i söder till Göteborg med omnejd i norr och Sjuhäradsbygden i öster. Just nu blir det en hel del uppdrag i trakterna kring Mjöbäck, berättar Niclas.

flertal projekt efter bränder. Företaget rev, schaktade bort material samt anlade en ny husgrund när Överlida Els anläggning brann ner. Ett av våra mer annorlunda projekt var när vi byggde ut och breddade en pir, samt anlade en ett reningsverk för hantering av saltvatten för en fiskare i Torslanda, säger Niclas och berättar avslutningsvis att han tillsammans med ett antal lokala aktörer driver ett fastighetsbolag. Tillsammans har de köpt mark i Idre där de bygger bostäder i egen regi, varav flertalet sedan ska arrenderas ut. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Ett bidrag till kretsloppssamhället när plast återvinns I vår allmänna strävan efter det hållbara kretsloppssamhället är återvinning av plast en av de viktigaste parametrarna. Här spelar en aktör som Van Werven en central roll då man på sina återvinningsanläggningar runt om i Europa processar hårdplastavfall utsorterat från komplexa materialflöden såsom kommunala återvinningscentraler, hårdplast från bygg/ riv/anläggning samt industriavfall, vilket sedan återgår till tillverkningsindustrin i form av högkvalitativa sekundära råvaror.

Van Werven finns representerat på flera platser runt om i Europa och har specialiserat sig på mekanisk materialåtervinning av hårdplast. Efter noggrann bearbetning levererar man härigenom högkvalitativa sekundära råvaror till tillverkningsindustrin. I Sverige finns Van Wervens anläggning strax utanför Svenljunga. Där träffar vi platschef Emsud Vuckic som berättar att den etablerades för tre år sedan och att verksamheten därefter har vuxit och utvecklats snabbt. – Här arbetar vi i treskift för maximal effektivitet. Vi står oss starka sett till både personal och maskiner. Vi har idag en maskinell kapacitet att hantera 20 000 ton hårdplast per år, och när kapaciteten slår i taket kommer vi fortsätta investera i ytterligare en sorteringslina samt tvätt-

och kvarnanläggning. Det finns även planer på att i närtid bygga ett eget laboratorium, upplyser Emsud Vuckic. Noggrann process Van Wervens arbete med plaståtervinning går ut på att skapa högkvalitativa råvaror från hårdplast som samlats in från byggavfall, industriavfall och kommunala återvinningscentraler. När plastavfallet når Van Werven sker processen i många steg såväl manuellt som maskinellt. Med Van Wervens unika process kan 95 procent av det återvinningsbara materialet av PP, HDPE, ABS, PS och PVC, inklusive alla svarta plaster, återvinnas. Inkommande material sorteras i upp till 25 olika fraktioner enligt både färg och kvalitet. Därefter transporteras varje enskild fraktion till en första krossning varefter materialet går in i den tekniska processen, utvecklad av Van Werven, där materialet tvättas, kvalitetssäkras och slutligen kvarnas till ett flake i storleken 10–14 millimeter. Processen har även ett eget vattenreningsverk som minimerar vattenkonsumtionen. Det färdigprocessade materialet torkas och fylls på storsäckar. Materialprover labbtestas före leverans för att säkerställa att kvaliteten möter de krav som slutkunden har; inget material skickas utan att labbet har gett ett godkännande. Expansiv fas Från anläggningen utanför Svenljunga distribueras dagligen högkvalitativ åter-

vunnen plastråvara i upp till 50 olika kvaliteter till kunder i Europa. Van Wervens kunder är primärt plastindustrier och kompounderare. Antalet kommuner och andra insamlare som levererar plastavfall till Van Werven växer stadigt. – Våra leverantörer i Sverige sträcker sig idag mellan Gävle i norr och Malmö i söder, men även stora volymer av hårdplastavfall levereras från Norge och Danmark. Det sker nu en markant

ökning hos kommuner och andra insamlare som sorterar ut hårdplast för återvinning. Traditionellt har plast gått till energiåtervinning i Sverige men nu sker ett tydligt skifte där förbränningsanläggningarna accepterar allt mindre plastavfall i sina bränslemixer, vilket är oerhört positivt för vår verksamhet men naturligtvis även för miljön. Ett ton återvunnen plastråvara sparar tre ton CO2 jämfört med att använda ny råvara, säger Emsud Vuckic. Han berättar avslutningsvis att verk-

samheten utanför Svenljunga i dagsläget sysselsätter ett 40-tal anställda. – Vi befinner oss i en expansiv fas vilket innebär att vi kommer att fortsätta att bredda vår personalstyrka framöver med både maskinförare och sorteringspersonal. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Buttorp 103, 512 91 Sexdrega ● Email: info@vanwerven.se www.vanwerven.se | www.recyclingplastics.se

67


SJUHÄRAD

75-årig leverantör av högkvalitativt virke I snart 75 år har Hållanders Sågverk varit en ofta anlitad och trogen leverantör till byggindustrin. Företaget sågar klentimmer från gran och tall och satsar kontinuerligt på ny teknik i syfte att öka effektiviteten och verka i branschens framkant. Det har lagt grunden till en kundkrets som sträcker sig över både Sverige och utomlands.

Bröderna Olof och Christer Hållander är den andra generationen som driver klassiska Hållanders Sågverk, ett företag som startades av deras farbror redan 1948 och som drevs av deras föräldrar fram till 1987 då Olof och Christer tog över. Vi träffar dem på anläggningen i Dalstorp strax utanför Tranemo där de berättar att företaget har nästan 75 års erfarenhet av sågning av klentimmer från gran och tall, vilket används inom framför allt byggindustrin. Utvecklingen har varit god ända sedan starten och Olof tror att företagets filosofi om att kontinuerligt investera i ny teknik och engagerad personal är en del av förklaringen till dess framgångar. – Vi tillhörde till exempel de första i Sverige som investerade i Söderhamn Erikssons planreducerare. Idag använder vi oss av en lösning från finska HewSaw Sågverksmaskiner, vilken bygger på en speciell teknik för utvinning av så bra sågutbyte som möjligt av timret. För ett tag sedan investerade vi även i skanningsutrustning som gör att vi kan läsa av timrets kvalitet maskinellt, vilket ökar vår effektivitet väsentligt, berättar Olof Hållander.

Mycket på export Efter sågning transporteras virket till bolagets stora torkanläggning där det förvaras under tre dagar. Även här rör det sig om ny utrustning. 2017 investerade man i ett nytt system från Valutec, som är världens ledande leverantör av virkestorkar, och som inneburit att Hållanders Sågverk har kunnat öka produktionen ytterligare. Efter torkningen kvalitetsskannas virket, varefter det packas och

förvaras på anläggningen i väntan på transport till kund. – Slutkunder är ofta hyvlerier, hustillverkare och emballageproducenter. I år har exporten stått för en majoritet av vår försäljning. Aktörer i Tyskland, Belgien, Holland, Danmark och Sverige har varit stora beställare, upplyser Olof. Spillet blir till fjärrvärme Hållanders Sågverk sysselsätter

idag

20 anställda, varav merparten arbetar i produktionen. Olof och Christer jobbar med det mesta, och Christer är dessutom VD för dotterbolaget Hållanders Energi som startades 2005. – Härigenom försörjer vi de flesta hushållen och all kommunal verksamhet i Tranemo, samt all industri i Dalstorp med fjärrvärme. Allt spill från sågverket hamnar i Hållanders Energi som utgår från grannfastigheten, vilket gör att trans-

68

portsträckan blir minimal, säger Christer Hållander som också framhåller vikten av en stark lokal förankring. Olof berättar avslutningsvis att man varje år investerar mellan 10 och 15 miljoner kronor för utveckling av verksamheten. Nu siktar man på att utöka sortimentet av råvara för att kunna effektivisera och öka produktionen ytterligare. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


SJUHÄRAD

Den lilla VVS-firman med de stora framgångarna SP Rörservice drivs av svågrarna Sören Eriksson och Per-Eric ”Pärka” Axelsson, som båda är mycket erfarna inom VVS-branschen; tillsammans har de sextio års erfarenhet. Tack vare att de är så rutinerade anlitas de ofta för att ta ansvar för VVS-delen på större projekt. Man kan nästan säga att Sören Eriksson har varit i VVS-branschen sedan barnsben. Hans pappa, Lars-Erik, grundade Erikssons rör 1974. Sören var med sin pappa på sommarloven och lärde sig yrket från grunden. Han började sedan jobba i företaget redan 1984 när han var 16 år gammal. 2012 sålde Lars-Erik företaget. Sören stannade kvar som arbetsledare och anställde då sin svåger, Per-Eric ”Pärka” Axelsson, som även han har lång erfarenhet av branschen. Tre år senare kände de att ville driva företag i egen regi. Således grundades SP Rörservice AB.

- Pärka har över 20 års erfarenhet av branschen och jag har 40 års erfarenhet, vilket är väldigt förtroendeingivande för kunderna där ute, säger Sören. Stark start Det kan vara svårt att få igång ett nytt företag. I och med att Sören och Pärka redan var väletablerade i branschen, hade de dock ett stort kontaktnät med kunder och samarbetspartners redan från början. Första året omsatte man 5,5 miljoner kronor. Förra året omsatte man 10 miljoner kronor, detta trots att de fortfarande inte har anställt fler medarbetare. Kunderna består både av företag och privatpersoner. På mindre uppdrag jobbar de på varsitt håll. Pärka bor i Kinna och har sitt kontor och lager där medan Sören bor i Svenljunga och har sitt kontor och lager där. - Vi kör på löpande pris. Man får det man betalar för. De flesta i Svenljunga och Kinna vet att de får bra kvalitet hos oss, säger Sören.

SVENLJUNGA • KINNA

Vi utför allt inom VVS! Pär-Erik 070368 41 35

Sören 070627 07 14

www.sprorservice.se

Bergvärmeanläggning till brandbils i kinnarum på 1000kvm uppvärmt yta.

Sören och Pärka jobbar ofta som underentreprenörer. Sören har ett gott samarbete med Johansson & Ljunggren i Svenljunga medan Pärka ofta jobbar med Bjelkenfors Bygg i Mark. Liten firma som tar stort ansvar På SP Rörservice gör man det mesta inom VVS. Man samarbetar med Nibe när det kommer till värmepumpar och med Effekta när det kommer till värmepannor. - Vi ska installera en flisanläggning med Effektas produkter. Den ska värma upp en 1000 m² stor maskinhall och ett 300 m² stort hus, berättar Sören om ett kommande projekt. Uppdrag av den storleken är inte ovanliga. SP Rörservice var bland annat med och skötte VVS-biten under utbyggnaden av en ny maskinhall på Naturbruksgymnasiet. Man gjorde då allt från golvvärme och rörläggning till toaletter, duschar och tvätthall. - Ute i Lockeryd ska vi ta helheten på VVS vid byggandet av en 2000 m² stor logistikhall, berättar Sören om nästa stora projekt. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

69


SJUHÄRAD

Bredden och erfarenheten präglar Daniels byggfirma

Redan under 1980-talet etablerades Öxalids Bygg och alltjämt präglas verksamheten av en stark bredd och hög kvalitet på utförda jobb. Daniel Lindqvist för de stolta traditionerna vidare när han tillsammans med sin kunniga personalstyrka bygger allt från altaner till lösvirkeshus.

Vi träffar Daniel Lindqvist, som är VD och ägare av Öxalids Bygg, på ett av deras större byggen. I Borås deltar de i bygget av sex radhus med sammanlagt 41 bostäder. Mjöbäcksvillan och HusArvid driver projektet och har hyrt in både Öxalids Bygg och Synvillan för att arbetet ska fungera friktionsfritt. – Vi har varit här i ett drygt år och levererat så pass bra att vi erhåller löpande förfrågningar i takt med att de 41 bostäderna säljs, säger Daniel. Han berättar att man parallellt med det stora projektet i Borås även bygger villor i Svenljunga med omnejd. I flera fall handlar det om prefabhus som byggs på uppdrag av Västkuststugan och Mjöbäcksvillan. Det händer även att man

bygger lösvirkeshus för privatpersoner. – Vi gör allt inom bygg – från altaner till nyckelfärdiga hus i egen regi. De sistnämnda är vår specialitet men der har hänt att vi till exempel har byggt hela maskinhallar. Vi gillar när det blir stor variation på de uppdrag vi får, tycker Daniel. Lyfter fram sina medarbetare Öxalids Bygg startades redan 1988. Daniel gjorde sin praktik på bygglinjen i Mark hos dåvarande ägaren och har arbetat i bolaget i snart 20 år. Han jobbade inledningsvis på egen hand men har idag fyra anställda, varav den förste var hans bror Christopher. En av de övriga gjorde, likt Daniel, sin praktik i företaget och har nu jobbat där i fem år. – Jag är oerhört stolt över mina medarbetare, de är både erfarna, lojala och drivna, samtidigt som de besitter mycket hög kompetens, säger Daniel Lindqvist med stort eftertryck och tillägger att företaget idag även sysselsätter en praktikant från Tranemos Byggymnasium. God utveckling De flesta av Öxalids Byggs uppdrag sker i

Svenljunga och dess närområde. Företaget har haft en mycket god utveckling under senare år och det tycks onekligen som om den kommer att hålla i sig även framöver.

– Beläggningen ett år framåt är god, det ser vi som ett kvitto på att vi är duktiga på det vi gör. Vi är ett sammansvetsat team med en familjär stämning, vilket bidrar

till vårt goda rykte i branschen, säger Daniel Lindqvist. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Service Teknik Väst AB Daniel Lindqvist 0705-874999 | Instagram @oxalidsbygg 70


REGION SMÅLAND

Trygg ekonomipartner för målmedvetna företag Vi kan ta ett helhetsansvar kring exempelvis bokföring, fakturering, löneadministration, in- och utbetalningar. Med en stabil och kunnig ekonomipartner i ryggen läggs grunden till framgång och lönsamhet. Företagen kring Kosta och Lessebo med omnejd har en sådan i RedovisningsCenter som erbjuder kvalificerade tjänster inom allt från löpande bokföring och löneadministration till bokslut och deklarationer. Vi träffar Peter Fransson som äger RedovisningsCenter. Han har, liksom sina bröder, ekonomiarbetet i blodet eftersom hans far startade en egen redovisningsbyrå redan under 1970-talet. 2006 startades RedovisningsCenter av en av bröderna samt ett par kompanjoner till honom, och Peter fick tidigt chansen att bli delägare. Sedan dess har företaget utvecklats till en modern redovisningsbyrå med tjänster inom bland annat grundläggande löpande bokföring, lönehantering, bokslut, deklaration, budgetering och fakturering. Peter är sedan några år ensam ägare och byrån har idag sju medarbetare. – Vi har vuxit i en lagom takt och finns idag i både Lessebo och i Kosta. Faktum

är att många av pappas kunder är oss trogna än idag, våra kunder finns företrädelsevis här i närområdet, men vi har i princip inga geografiska begränsningar. Med dagens teknik kan vi serva kunder var helst de befinner sig. Vi har till exempel många kunder från Stockholmsområdet och biträder företag med säte såväl i Norrland som i Polen. I den här branschen gäller det att vara flexibel, poängterar Peter Fransson. Helhetsansvar eller enstaka tjänster Kunder till RedovisningsCenter väljer själva hur stor del av deras ekonomihantering som Peter och hans kollegor ska ta hand om. – Vi kan ta ett helhetsansvar kring exempelvis bokföring, fakturering, löneadministration, in- och utbetalningar, men också bara bistå med bokslut och deklaration, och låta kunden sköta det löpande arbetet på egen hand. Kunden bestämmer, säger Peter Fransson. Han berättar att företaget servar många jord- och skogsbrukare men också kunder inom industri, handel och konsultsek-

torn. Det rör sig således om såväl handelsbolag och aktiebolag som enskilda firmor och alla behandlas lika, oavsett storlek och omsättning. Beträffande revision tar man hjälp av kompetenta samarbetspartners. Nu under våren är det som mest att göra för Peter och hans medarbetare. – Det brukar slå till rejält vid den här tiden på året när många företag vill göra sina bokslut och deklarationerna närmar sig. I år är inget undantag och prognosen säger 550–600 deklarationer och drygt 90 aktiebolagsbokslut, utöver det ”vanliga” som görs löpande varje månad och hela tiden. Det blir åka av men vi är redo, lovar Peter.

Anders Gustafson, Percy Fransson, Pierre Fransson och Peter Fransson. Medarbetare som ej deltar på bilden är Jimmy Ronnebring, Anders Hellgren och Patrick Fransson.

Vill expandera Peter konstaterar att den digitala utvecklingen i branschen går snabbt. Det gäller, understryker han, att hänga med och utnyttja de möjligheter som nya tekniska lösningar för med sig i fråga om exempelvis snabbhet och flexibilitet. Hans medarbetare jobbar med frihet under ansvar, vilket har format ett extremt sammansvetsat gäng där alla hjälps åt och drar åt samma håll. Det är, menar Peter, en filosofi som även gynnar kunderna i slutändan. Peter ser sina medarbetare som företagets absolut främsta tillgång och påtalar tydligt hur viktig var och en är för att laget RedovisningsCenter ska prestera det bästa för sina kunder. – Vi är extremt samspelta och vet att vi kan lita på varandra fullt ut. Hamnar

någon under tidspress inför en deadline finns alltid en kollega beredd att hjälpa till och stötta. Mina kollegor kan inte nog framhållas – de är världsklass rakt igenom, säger Peter med stolthet i rösten. Han berättar att personalstyrkan dock behöver förstärkas med ytterligare ett par personer då inflödet av nya uppdrag senaste tiden varit extremt stort. – Det är dock inte så lätt att hitta rätt kompetens, särskilt inte på en mindre ort, konstaterar Peter som har all anledning att se ljust på framtiden. – Vi har planer på att etablera oss på fler orter och tittar till exempel åt Emmaboda och Växjö, men det gäller att läget och de lokala förutsättningarna är de rätta. I samband med pandemin fick vi lägga dessa planer på is, men nu ser vi åter möjligheter att expandera. Det gäller att tajmingen är den rätta, säger Peter Fransson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Tycker du att siffror är rena snurren? Låt oss ta hand om din bokföring Ring för mer information om vad vi kan hjälpa just dig och ditt företag med!

Din lokala redovisningsbyrå

Edavägen 9, Kosta Bruksgatan 2, Lessebo Tel 0478-508 10 www.redovisningikosta.se

71


REGION SMÅLAND

Aluminiumbearbetning automatiseras allt mer Aluego i Bredhälla sysslar med skärande bearbetning i aluminium för mjukare regleringar. Företaget rör sig stadigt mot en mer automatiserad verksamhet. Man har redan en robot som arbetar med detaljer. Det är bara första steget i en spännande utveckling i företaget.

Aluego grundades 2015. Den första tiden fanns man i en källarlokal i Åseda. Företaget sysslar med legoarbeten i form av skärande bearbetning i aluminium för mjukare regleringar. Som för alla nystartade företag var den första tiden rätt tuff. - Det gick sakta men säkert framåt i början. En stor del av problemet var att lokalerna var lite för trånga för oss, säger Lars Thuresson, som är delägare i företaget. Lars har lång erfarenhet av branschen. Han började redan 1995 och hade tidigare ett liknande företag, som han sålde. De svåra tiderna ligger nu bakom företaget, som flyttade till betydligt större lokaler i Bredhälla 2018. I september 2020 fick företaget en ny VD i Andreas Ekelund, som kommer från träbranschen. - Det har gått stadigt uppåt de senaste

ALUEGO AB - BEARBETNING AV ALUMINIUM Aluego AB startades 2015 i Åseda, Småland. Företaget är en mekanisk verkstad med fokus på kort, medelstor serieproduktion och prototyptillverkning. Vi som driver företaget har 20 års erfarenhet inom aluminiumbranschen och specialiserar oss på bearbetning av aluminium och mjuka stållegeringar. Produktionschef och delägare Lars Thuresson samt VD och delägare Andreas Ekelund.

åren och vi har ökat omsättningen med cirka 35 % sedan jag kom in i bilden, säger Andreas. Aluminium Det finns en stor efterfrågan på den typen av legoarbete som Aluego sysslar med. Man har kunder inom bland annat byggsektorn, sjukvården och fordonsindustrin. Det finns en del företag i Aluegos bransch som skulle kunna ses som konkurrenter. I och med att de flesta företag nischar sig på en viss form av tillverkning, känner man inte av konkurrensen alltför mycket. - Vi ser varandra som branschkollegor mer än något annat. Det finns jobb åt oss alla, säger Lars.

Modernisering Ett av de större problem i Aluegos bransch är att det är svårt att hitta personal med den rätta kompetensen. - Vår personal är duktiga, noggranna och plikttrogna, så där har vi haft tur, säger Andreas. För att kunna fortsätta driva företaget framåt mot nya framgångar, har man investerat i en fleroperationsmaskin med en integrerad robot som betjänar maskinen. För att få plats med maskinen har man investerat i ännu ett lager. Lars förklarar hur den nya maskinen fungerar: - Vi lägger upp detaljerna på ett stort band. En kamera fotograferar sedan varje detalj. Då vet roboten hur den ska arbeta med detaljen.

Följ oss på Facebook: Aluego AB

Scann a mig!

72

ALUEGO AB Bredhälla 2, 364 33 Åseda 0474 -10630 www.aluegoab.se | info@aluegoab.se

Automatisering Lars lyser upp när han pratar om företagets framtid, i vilken automation kommer spela en viktig roll. - Det är ett steg i rätt riktning, eftersom det är så svårt att hitta rätt personal. Dessutom är det ju roligare att jobba när det är automatiserat, säger Lars med ett brett leende på läpparna. Det finns en lång läroperiod när man ska ta in automatiserade maskiner i en verksamhet. Andreas och Lars har dock ambitionen om att göra vad de kallar ”ansiktslyftet” inom 2–3 år. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

Brett koncept i anrikt åkeri

För oss är inte att växa det viktigaste, snarare att hitta fler samarbetspartners som vi kan utvecklas tillsammans med. Med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1930-talet vet kunder till AB Kronqvists Åkeri vad de får. Företaget är en specialist på transporter, mark- och anläggningsuppdrag samt krossverksamhet, och servar såväl privatpersoner som skogsägare och kommuner. Klassiska AB Kronqvists Åkeri etablerades redan under 1930-talet och drivs idag i tredje generationen sedan Martin Kronqvist och hans syster Linda, tillsammans med deras mor, tagit över företaget för snart två år sedan. – Jag är mer eller mindre uppväxt i bolaget och har ett 20-tal år bakom mig i branschen, säger Martin som vi träffar på företagets anläggning i småländska Lenhovda. Härifrån utgår företagets 13 anställda, samt inhyrd personal vid högsäsong. Det huvudsakliga upptagningsområdet sträcker sig i en fem mils radie från hemorten och verksamheten vilar stadigt på tre stabila ben: mark- och anläggningsuppdrag, uthyrning av lagerplatser, samt krossverksamhet med försäljning av bergmaterial från den egna bergtäkten i Hökhult. Denna öppnades 1993 och har,

enligt Martin Kronqvist, haft stor betydelse för företagets utveckling. – Vi tar bland annat fram en speciell stensort som är mycket populär tack vare dess hårdhet och slitstarka yta. Denna levererar vi till beställare över hela södra Sverige, inte minst för användning vid tillverkning av asfalt, berättar Martin. Varierande uppdrag Kronqvists Åkeri anlägger skogsvägar och industritomter, transporterar bergmaterial och maskiner, samt hyr även ut lagerplatser både inomhus och utomhus. Det breda konceptet kräver en ändamålsenlig maskinpark, vilken består av lastbilar, hjullastare, grävmaskiner och väghyvel. Bland uppdragsgivarna finner vi såväl privatpersoner som skogsägare, skogs- och byggbolag, asfaltsverk och kommuner. Företaget är en av delägarna i Uppvidinge LBC som bistår med att räkna på de stora jobben, men också sköter all fakturering. – För närvarande jobbar vi med en stor maskinhall till AHLS i Norrhult, en vätgasmack i Älghult, en industritomt i Lenhovda samt en gata i Åseda. Vi har ständigt nya projekt på gång, varav de större utförs i samarbete med andra kollegor inom LBC, upplyser Martin Kronqvist.

Han berättar vidare att man investerar löpande i verksamheten. Två kassettbilar med tillhörande släp har nyligen beställts till fordonsflottan, liksom en stor hjullastare som nyligen anlänt. I framtidsplanerna ingår även köp av en grävmaskin och ett sorteringsverk. Konkurrens driver företaget framåt Martin Kronqvist medger att företaget verkar i en konkurrensutsatt bransch. Han anser dock att konkurrenssituationen är sund och att företagen snarare

ser på varandra som kollegor än konkurrenter. – Jag upplever att det är lättare att samarbeta idag än för 20 år sedan. Många är nischade och konkurrens är i grund och botten positivt eftersom det driver oss framåt. Idag samarbetar vi till exempel med flera andra transportörer, vilket blir fördelaktigt ur ett både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, poängterar Martin. Han konstaterar också att personalomsättningen i företaget är låg, vilket skapar kontinuitet i verksamheten. Martin

beskriver sina medarbetare som lojala, noggranna och pålitliga och berättar att en av hans anställda har varit företaget troget genom fyra decennier. Martin Kronqvist ser ljust på framtiden, trots det rådande världsläget. – Våra orderböcker är fulltecknade fram till hösten och vi har vuxit stadigt under årens lopp. För oss är dock inte att växa det viktigaste, snarare att hitta fler samarbetspartners som vi kan utvecklas tillsammans med. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

73


REGION SMÅLAND

Trycker och märker på nästan vad som helst

2006 grundades Reklamlabbet. Det är ett företag som ägnar sig åt tryck och märkning på en rad olika material. Grundaren till företaget heter Fredrik Källqvist och hans långa erfarenhet sträcker sig tillbaka till 90-talet.

När Fredrik Källqvist var 16 år gammal kom han, tillsammans med två andra, över en skärmaskin som kunde skära upp till 160 millimeter i bredd. - Det var kul att göra något annat än att hänga nere vid kiosken. Säger Fredrik och skrattar. Den maskinen finns än idag kvar och är bland det första man ser i en glasmonter

74

när man kommer in till Reklamlabbet. Idag har Reklamlabbet tre skärmaskiner som klarar 1600 millimeter vardera, och de är bara en del av dagens maskinpark. Efter studenten blev det högskolan i Kalmar för Fredrik och trion löstes upp. Efter avslutade studier återvände Fredrik till vackra Klavreström och startade på egen hand Reklamlabbet 2006. Att Fredrik brinner för sitt företag går inte att missta. Han berättar gärna och passionerat om alla maskiner han valt att investera i under åren. Nästa maskin som kommer i början på maj är en CNC-fräs. - Vi ska med fräsen kunna erbjuda en större variation till kunderna. En skylt fräst i trä, akryl eller aluminium är bara

några exempel på vad vi kommer kunna erbjuda. Maskinen kommer också hjälpa och underlätta för oss själva i vår egen produktion då vi kommer ta fram fixturer som vi sen använder oss av när vi märker exempelvis aluminiumprofiler i någon av våra lasermaskiner, säger Fredrik vars ögon lyser glatt när han berättar. Finns det, kan man trycka på det Reklamlabbet har två ben att stå på. Man har dels en reklamsida, dels en industriell legomärknings-sida. Tack vare sin långa erfarenhet och välförsedda maskinpark kan man erbjuda sina kunder helhetslösningar, vilket inkluderar design och tryck på ett antal olika material.

- Finns det, kan vi trycka på det, säger Fredrik och skrattar. Man kan trycka på allt från trä och textilier till plast, aluminium och glas. Det är inte många företag i branschen som kan erbjuda den mångsidighet som Reklamlabbet kan göra. Passion för reklam Fredrik har en sann passion för sitt jobb, som han tar på allra största allvar. Han förstår hur viktigt det är för företagare att synas på precis rätt sätt. - Vårt arbete kräver precision och noggrannhet. Vi lämnar aldrig ifrån oss något som vi själva inte tycker är bra eller skulle vilja använda, säger Fredrik.

I dagsläget har Reklamlabbet fler maskiner än det finns händer. Däremot har flera investeringar gått i automationens tecken. Det ska vara enkelt och lättarbetat från tanke till färdig produkt. Reklamlabbet söker aktivt efter positiv och arbetsvillig personal. - Allting blir roligare när man är fler och alla maskiner används samtidigt. Det är svårt att hitta folk men vi fortsätter leta, säger Fredrik. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

Legotillverkaren som sade ”varde ljus” För sex år sedan fick Lenhovda Möbel AB nya ägare. Verksamheten fick då det nya namnet LMAB, som fortfarande sysslar med legotillverkning, men även har utvecklat egna produkter i form av skjutdörrar och fönsterpartier, som har namnet ”Let There Be Light”. Man har redan dubblat omsättningen sedan man tog över verksamheten och har siktet inställt på nya framgångar. Lenhovda Möbel AB grundades 1980. Företaget började med att tillverka spegelramar åt IKEA. Anders Samuelsson kom in i företaget som konsult 2013. Tillsammans med tre andra tog han över verk-

samheten 2016, som då hade en omsättning på 18 miljoner kronor. På bara sex år har man mer än dubblat omsättningen, som idag ligger på cirka 40 miljoner kronor per år. - Nästa mål är att uppnå en omsättning på 60 miljoner kronor. Och det är en uppnåelig siffra. Planen är dock att växa i vår egen takt, berättar Anders om utvecklingen i företaget sedan han och hans kompanjoner tog över det. Legotillverkning och legomålning

Idag sysslar LMAB med legotillverkning inom trä. Man gör det mesta inom massivt trä, MDF och liknande där kunderna finns inom möbel och inredningsindustrin samt dörr- och fönstertillverkare. Något man har investerat mycket i, och kommer fortsätta investera i, är avdelningen som sysslar med ytbehandling och legomålning. - Vi använder de mest förekommande färgsystemen som finns på marknaden, säger Anders. Miljöaspekten blir allt viktigare i många olika branscher. LMAB är FSC-certifierade, vilket betyder att man kan följa material som används i tillverkningen från början till slut. - Det är som ett sorts fingeravtryck, vilket gör att kunderna kan se exakt vart materialet kommer från, hur transporten har gått till och hur vi arbetar med det, berättar Anders. Det sista steget för materialet är att hantera restprodukterna, som LMAB bränner själva i en egen katalysator, vilket betyder att man alltså även tar ansvar för sina egna utsläpp. ”Let There Be Light” När Anders och hans kompanjoner tog över verksamheten beslutade man sig för att ta fram en egen produkt, som man jobbade med i ungefär ett år innan den lanserades. Resultatet blev skjutdörrar och fönsterpartier som fick namnet ”Let There Be Light”, som baseras på citatet ”Varde ljus” från första Moseboken. Dessa skjutdörrar tillverkas i en rad olika material och storlekar. - Vår tanke var att göra smäckrare produkter som ska släppa in mer ljus i våra hem. Vi kan det här med design och skjutpartier i olika storlekar, berättar Anders om den egna produkten.

Stabil tillväxt LMAB har en modern maskinpark och en relativt ung personalstyrka, som brinner för sitt arbete. Strax innan årsskiftet anställde man två nya medarbetare. Sedan dess har man anställt ytterligare en medarbetare. Personalomsättningen på företaget är låg, vilket gör att kunskapen stannar kvar i företaget. - När man väl har börjat här, slutar man inte, säger Anders med ett brett leende på läpparna. De kunder som LMAB har är ständigt återkommande, samtidigt som man regelbundet får in nya kunder. Det rullar alltså på bra för LMAB, vars framtid ser ljus ut. Målet på en omsättning på 60 miljoner kronor om året verkar sannerligen vara inom räckhåll. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

LMAB Småland AB, Vagnvägen 10, 364 42 Lenhovda Tel: 0474-218 00 | Fax: 0474-292 42 info@lm-ab.se | www.lm-ab.se 75


REGION SMÅLAND

Sveriges mest sålda fönster i Kronobergs län J & D Dörr & Fönstertjänst i Lenhovda jobbar enligt franchise-konceptet med Elitfönster, som är Sveriges mest sålda fönster, som har garanti i trettio år. Samarbetet har många fördelar. J & D får till exempel konsultuppdrag som utbildare medan Elitfönster kan dra nytta av erfarenheten som finns i J & D.

Johan Bjällebo började jobba på Elitfönsters fönsterfabrik 1990. Ett par år senare fick han sällskap av David Olsson. Så småningom började de driva varsitt företag. Johan fortsatte med fönster medan David jobbade mycket med diplomatdörrar. Slutligen bestämde man sig för att slå ihop sina verksamheter och bildade J & D Dörr & Fönstertjänst, som flyttade in i lokaler på Vagnvägen i Lenhovda 2011. Tillsammans har man över 50 års erfarenhet av branschen. - Branschen har förändrats en del sedan jag började. Idag ska man tänka mer underhållsfritt, berättar Johan. Sveriges mest sålda fönster J & D arbetar enligt franchise-konceptet för Elitfönster, som de alltså båda har jobbat med sedan början av 90-talet. Elifönster har funnits sedan 1924 och har idag Sveriges mest sålda fönster. J & D utför fönsterbyten av främst två typer

76

av fönster; trä-fönster och aluminiumbeklädda fönster. Fönsterbyten sker enligt Elitfönsters ledord, vilka är mätt, monterat och garanterat. - Att byta fönster med Elitfönster på plats gör att man får produkten, hemleverans, montage och garantier från en och samma leverantör och på samma offert, berättar Johan. Kvalificerar andra När man blir nyanställd på Elitfönster får man genomgå en montage-utbildning som resulterar i ett diplom. Johan Bjällbo har dock inget diplom att visa upp. För han har lång erfarenhet av branschen och kan produkten så pass bra att han får hålla utbildningarna. - Jag brukar säga att jag är den enda som inte är diplomerad, men ändå håller i utbildningarna, säger Johan och skrattar. Miljövänliga alternativ Garantin som kommer med de fönster som J & D byter ut är på 30 år. Detta är ett led i Elitfönsters miljöarbete. I och med att moderna fönster ska vara underhållsfria, kommer man alltså inte behöva göra mer än att putsa fönstren de kommande 30 åren. Ett annat led i miljöarbetet är att produkterna är närproducerade, vilket gör att det inte tillkommer några större transportsträckor. Även franchisekonceptet bidrar till miljöarbetet. - Visst händer det att vi får åka till Stock-

Huvudägarna Johan och David.

holm, men vårt upptagningsområde är Kronobergs län. Vi vill helst finnas nära våra kunder, säger Johan. Glasklar framtid När J & D vänder blicken mot framtiden är det två investeringar man funderar

mest på. Den ena investeringen man tittar på är ett show-room, som gör att kunderna kan se helheten på en gång. Den andra investeringen man tittar på är i personalstyrkan. - För att klara den höga efterfrågan håller vi på att se över ett företags viktigaste

investering, som är i människan. Vi kommer snart behöva anställa, så att vi kan växa rätt, avslutar Johan. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

En erfaren kraft i golvbranschen Det byggs massor i Uppvidinge kommun och för ett företag som Lenhovda Golv AB finns med andra ord massor att göra. Lenhovda Golv jobbar med både golv och mattor i allt från trä till textil, plast och gummi. Det finns gott om erfarenhet i Lenhovda Golv, inte minst tack vare ägaren själv. Glenn Olsson hade 17 år bakom sig i golvbranschen när han startade sin egen firma 2006. Det innebär att han idag har mer än 30 års erfarenhet av branschen han verkar i. Den rutinen har han nytta av varje dag. – Vi har oerhört mycket att göra. Vi jobbar här i Uppvidinge kommun som verkligen är under expansion med tanke på alla pågående och planerade byggprojekt. Det har aldrig byggts så mycket här som det byggs just nu, konstaterar Glenn. Stark bredd Vi träffar honom på företagets anläggning på Vagnvägen i Lenhovda. Så sent som 2018 investerade företaget i nya, mer ändamålsenliga lokaler. Härifrån utgår verksamheten som kretsar kring i princip alla typer av professionella golventreprenader, oavsett om det rör sig om trä,

textil, plast eller gummi. Verksamheten är förstås auktoriserad enligt GVK, Golvbranschens VåtrumsKontroll. – För närvarande jobbar vi bland annat med lägenhetsrenoveringar och med privata badrum. Nyligen avslutade vi en insats i samband med ett omfattande renoveringsprojekt, berättar Glenn Olsson. Lenhovda Golv har genom åren byggt upp ett gott samarbete med flera lokala aktörer. – Vi avlastar varandra, säger Glenn som

därför inte upplever konkurrens som något negativt. Tvärtom. – Konkurrens gör att vi håller oss på tårna och uppgraderar oss kontinuerligt. Det finns jobb i kommunen så att det räcker åt alla. Vill anställa fler Det ökande antalet förfrågningar gör att Glenn gärna skulle anställa ett par, tre personer till. Han söker efter golvläggare med ljus och lykta, men i glesbygden är det, konstaterar han, ofta betydligt

svårare att hitta kompetent yrkesfolk än i städerna. – Vi vill inte behöva tacka nej till jobb, det är inte vår melodi. För oss är det viktigt att kunna åta oss alla förfrågningar, stora som små – alla jobb och kunder är lika viktiga, understryker Glenn Olsson. Han hoppas kunna driva verksamheten vidare på samma sätt som gjort den framgångsrik sedan starten. Situationen i omvärlden utgör dock vissa orosmoln på en annars klarblå himmel. – De allmänna prisökningarna är ett

bekymmer, men även en allt tydligare materialbrist i branschen. Ukraina är till exempel en stor leverantör av ekträ. Det gäller att vi hänger med i utvecklingen och ser till att vi täcker våra materialbehov framöver. Vi är inte ensamma, hela branschen drabbas, men vi både tror och hoppas på bättre tider framöver. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Upplev skogens konung på nära håll Få vilda svenska djur fascinerar så som älgen. I Grönåsens Älgpark har du som besökare alla möjligheter att komma riktigt nära skogens konung. Betrakta de mäktiga djuren och upplev en heldag i älgarnas eget rike, mitt i djupaste Småland. Grönåsens Älgpark har funnits sedan 1994 då Inger Axelsson och Kenneth Idensjö startade verksamheten, som därefter har vuxit och utvecklats väsentligt. De startade med en mindre butik

medan de första älgarna kom två år senare. Därefter har det byggts allt större hägn, butiken har också byggts ut och grillplatser har skapats. Sedan sju år tillbaka är det Patrik Agelstam, son till Inger, som driver Grönåsens Älgpark tillsammans med hustrun Gill. De båda bor på gården och sköter djuren alla årets dagar. – Detta är mitt gamla barndomshem vilket inneburit att jag är uppväxt med företaget. Sedan jag och Gill tog över 2015 har det varit massor att lära, både vad gäller att driva ett företag och sköta

djuren. För oss har det alltid varit viktigt att djuren mår bra och att de får leva ett så naturligt liv som möjligt, säger Patrik Agelstam. Många utländska besökare Grönåsen Älg- & lantdjurspark, som är det fullständiga namnet, är en av Sveriges största älgparker och en av de äldsta. Parken håller öppet mellan påsk och allhelgonahelgen och har ett stort antal besökare från utlandet, inte minst från länder som Tyskland, Nederländerna, Schweiz och Österrike, där man fascineras av det vi i Sverige benämner som skogens konung. – Våra besökare gillar att strosa runt och kunna se älgarna i sin naturliga miljö. Vi har också smådjur som kaniner, getter och grisar, vilka inte minst barnen uppskattar. Här till kommer vår 220 kvadratmeter stora älgshop där besökarna bland annat kan köpa souvenirer, säger Gill Agelstam. Grönåsens Älgpark rymmer också fantastiska grillplatser där gästarna kan tillaga exempelvis älgkorv och älgburgare som går att köpa i parken. Det går också att köpa andra charkprodukter, och för de som vill övernatta finns möjlighet att hyra stuga. Patrik och Gill passar i sammanhanget på att även tipsa om närliggande Kosta Lodge för de som vill besöka området under en längre tid.

Framtidsoptimism Det råder, anser Patrik och Gill, ett gott samarbetsklimat mellan landets älgparker. De är medlemmar i en nationell älgparksförening där man regelbundet diskuterar olika frågor som rör verksamheterna. Patrik och Gill genomför löpande investeringar, inte minst kring olika renoveringsinsatser, i syfte att hela tiden hålla parken i topptrim. Nu ser man fram emot kommande säsong efter en tid då pandemin onekligen satte sina spår. – Corona blev vår första motgång. Vi, liksom övrig turistnäring, drabbades, och

i och med att gränserna stängdes, och med tanke på att vi har många utländska besökare, blev det förstås tufft för oss. Nu blickar vi dock framåt med tillförsikt, det känns som om 2022 kommer att bli ett bra år för oss. Vi märker att människor är sugna på att resa och uppleva saker efter pandemin, säger Patrik och Gill Agelstam. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Lenhovda Golv AB lägger allt inom: Trä Textil Plast Gummi GVK-Certifierade för säkra våtrum.

Lenhovda Golv AB, Vagnvägen 11, 364 42 Lenhovda 076 - 127 26 00 | info@lenhovdagolv.se | www.lenhovdagolv.se

Öppet alla dagar 14/4 - 8/11 0478-50770 | info@gronasen.se | www.gronasen.se 77


REGION SMÅLAND

Tunga lyft – nästan utan begränsningar Sven Jinert AB är ett sedan länge välkänt namn bland aktörer i behov av lyftkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering. Oavsett om det rör sig om ett enkelt monteringsuppdrag eller en flytt av en hel industri kan Sven Jinert AB stå till tjänst.

”Lyft luren så lyfter vi resten.” Det är en slogan som många förknippar med Sven Jinert AB, familjeföretaget som startades i Hässleholm 1988 och som numera finns representerat på 18 orter i Sverige, varav de flesta återfinns i de södra delarna av landet. Sammanlagt cirka 300 anställda företräder bolagets starka koncept kring lyftkranar, teleskoptruckar, special-

Det är viktigt att vi aldrig lutar oss tillbaka, vår plan är att fortsätta utvecklas, vi vill framåt.

transporter och tunghantering, vilket innebär att Sven Jinert åtar sig flyttningar av allt från hus till industrier, samt utför montage och snarlika uppdrag. I Jinertkoncernen finns en entreprenadavdelning som projekterar och driver större projekt. Komplett utrustning En av Sven Jinerts depåer ligger i Växjö där man för drygt ett år sedan förvärvade Kronobergs Kran AB med Tony Andersson vid rodret. – Det var ett stabilt företag och vi såg Tony som en mycket driven och kunnig person. Till detta hade han både kranar och kundkrets, så det är ett förvärv som vi verkligen inte har behövt ångra. Tony är i allra högsta grad involverad i verksamheten och är dessutom en väldigt god vän till mig, säger Daniel Nilsson, depåchef på Sven Jinert i Växjö. Han beskriver Växjöanläggningen som en fullservicedepå med uppdrag och lösningar kring olika former av lyftinsatser. På depån finns allt från gaffelmaskiner, kranbilar och mobilkranar till självresande tornkranar – ett resultat av tunga investeringar som genomförts sedan starten. Det är en linje som man följer även på Sven Jinerts övriga depåer i Sverige.

– Det byggs en hel del här i Växjö, vilket innebär att det finns mycket för oss att göra. Det ska till exempel bli ett nytt sjukhus här i staden, och där hoppas vi kunna vara med och bidra på ett bra sätt. Vi älskar stora byggprojekt, säger Daniel Nilsson med tydligt eftertryck. Tydliga ambitioner I Sven Jinert jobbar man med en tydlig miljöprägel. Genom ständiga förbättringar finns ambitionen att hela tiden förebygga och minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget strävar också efter att minska användningen av energi och

Sv en J inert Väx jö | De på c h e f Daniel Nilsson Adr e ss: B ä ve r vä ge n 1 1 , 3 5 2 4 5 Väx j ö E -post: v ax jo @ jinert.s e | Te l: 0 4 7 0 -800 00

78

material, effektivisera transporter och minska miljöpåverkan från affärsresor. Daniel Nilsson framhåller också företagets fokus på säkerhet i alla sammanhang och lyfter i sammanhanget fram personalen som han benämner som ett mycket sammansvetsat gäng som känns som en familj. – Det är dock viktigt att vi aldrig lutar oss tillbaka, vår plan är att fortsätta utvecklas, vi vill framåt. Vår stående ambition är att bli större och bättre, säger Daniel Nilsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


REGION SMÅLAND

Begagnade fordon enligt väletablerat koncept För det småländska näringslivet har Atteviks länge varit synonymt med en komplett leverantör av personbilar, lastbilar och transportbilar. Sedan ett år tillbaka finns verksamheten representerad i Lessebo där man har valt att satsa på begagnade fordon med mycket höga kvalitetskrav.

Med 75 år i branschen är Atteviks ett sedan länge etablerat varumärke i det småländska näringslivet. Atteviks är en komplett leverantör av personbilar, lastbilar och transportbilar, samtidigt som företaget också är en trygg partner avseende reparation och service. Med etablering på sju orter i Småland är en Atteviksanläggning aldrig långt borta. Bolaget sysselsätter cirka 400 anställda, varav 15 i Lessebo. Förra året förvärvade Atteviks Fröjds Motor AB i Lessebo, ett företag med rötter sedan 1940-talet. I samband med övertagandet blev Mattias Wilde platschef och försäljningschef efter ett nästan 20-årigt förflutet i Fröjds Motor. – Jag arbetade från början som bilmekaniker, men märkte efter hand att jag ville jobba mer med människor. För mig har det alltid varit en härlig utmaning att möta kunder och finna lösningar som passar deras olika behov. Det har varit både utvecklande och lärorika år, säger Mattias.

Lenny Wilsson och Mattias Wilde.

Brett utbud Atteviks saluför traditionellt sätt både nya och begagnade fordon, men i Lessebo har Atteviks Personvagnar valt att fokusera enbart på begagnat. I utbudet finns en stark bredd av fordon i olika modeller och prisklasser. I Atteviks testas alla fordon minutiöst på en mängd olika punkter, och det gäller även begagnade bilar. – Det råder en rätt så hård konkurrens när det gäller just begagnat, men vi har ett gott rykte, ett starkt varumärke och ett brett utbud. Vi är hela tiden på tå

och kan dessutom erbjuda förmånliga finansieringslösningar, upplyser Lenny Wilsson som ansvarar för försäljningen av begagnade fordon. Han berättar vidare att man nyligen investerade i en ny fotostudio för att på ett ännu bättre sätt kunna nå ut med sitt breda koncept. Kunderna kan få sin bil levererad till dörren. Till sin hjälp har man en gasdriven dragbil, vilket Atteviks i Lessebo är först i Sverige med. – Vi jobbar överlag med ett tydligt hållbarhetstänk och ställer höga miljökrav på oss själva i alla avseenden, säger Lenny.

godkänd bilverkstad, vilket innebär att vi blir kontrollerade med jämna mellanrum så att vi hela tiden upprätthåller den standard som auktoriseringen kräver, säger Mattias Wilde och tillägger att verkstaden är ansluten till välkända Autoexperten. Atteviks Personvagnar har fått en mycket bra start i Lessebo och Mattias tror att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig. – Vi kommer att växa och bredda vårt koncept ytterligare. Det finns en stor efterfrågan på begagnade fordon, det är ett behov vi kan fylla.

Komplett allbilverkstad Atteviks Personvagnar i Lessebo verkar främst i närområdet, men har i princip inga geografiska begränsningar. Företaget företräder ett helhetskoncept i och med den allbilverkstad som också ingår i verksamheten. – I vår verkstad tar vi emot bilar av alla märken och årsmodeller. Vi är en

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

en av Sveriges största återförsäljare - en av Sveriges av... största återförsäljare av...

Atteviks Lastvagnar AB | www.atteviks.se/lastbilar Atteviks Lastvagnar AB | www.atteviks.se/lastbilar

Lessebo - 34250 | www.atteviks.se Växjö: 0470-75 31 Jönköping: 00 | Kalmar:036-34 0480-48 8900 0050 | Växjö: | Nässjö: 0470-75 0380-55 31 00 440478 |80 Kalmar: | Tranås: 0480-48 0140-38 00 50 46 00 | Nässjö: | 0380-55 44 80 | Tranås: 0140-38 46 00 | Ljungby: 0372-267 70 | Älmhult: 0476-511 00Ljungby: | Nybro: 0372-267 0481-483 70 30 | Älmhult: 0476-511 00 | Nybro: 0481-483 30 79


REGION SMÅLAND

Ettans mopeder började i ett garage

Det började med en femton-årig kille som tjänade lite extra på att sälja saker på Tradera. Idag är Ettans Mopeder en av Sveriges största webbutiker för reservdelar och tillbehör till mopeder. Man har även ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör till alla svenska märken på trädgårdsmaskiner. Verksamheten har, liksom många andra, haft många motgångar de senaste åren, men har kommit ut starkare på andra sidan.

När Daniel Karlsson var femton år gammal började han sälja saker på Tradera för att tjäna lite extra pengar. Så småningom gick det så pass bra att han bestämde sig för att registrera en firma. Han var då endast 18 år gammal. Den första tiden bedrev han verksamheten

från sina föräldrars garage. Något år senare flyttade han verksamheten till en fastighet i Klaveström. Han kunde då anställa sin mamma. 2012, året då han fyllde 24, flyttade man till nya lokaler på Lillgatan i Åseda. I samma veva anställde han även sin pappa och sin bror. Företaget, som heter Ettans mopeder, är idag en av Sveriges största webbutiker för reservdelar och tillbehör till mopeder. - Vi har nischat oss på äldre mopeder, som Puck och Dakota, men vi har även nya mopeder, som vi även säljer, berättar Daniel, som fyller 34 i år. Det mesta av försäljningen sker genom webbutiken, men man har även en fysisk butik på Lillgatan 10. Här har man även en verkstad. Verksamheten fokuserar även på trädgårdsmaskiner. Man har ett välförsett lager av tillbehör och reservdelar till alla svenska varumärken på trädgårdsmaskiner. Utmaningar och lösningar Utmaningarna med att bedriva en webbutik är många och svåra. Och det var innan pandemin slog till. Först var det leveranstiderna som var problemet, då de blev längre, vilket kan vara förödande för ett företag som sysslar med e-handel; ingen tycker om att vänta på sina paket. Nu, när leveranstiderna åter är på 1-3 dagar, är det de stigande fraktkostnaderna som är problemet. Daniel förnekar inte att de senaste två åren har varit tuffa. Han har dock sysslat med e-handel bokstavligt talat sedan han var liten, och Ettans

VD Daniel Karlsson.

Mopeder är ett mycket konkurrenskraftigt företag, så Daniel och hans medarbetare har lyckats lösa de flesta av sina problem utan att kunderna eller företaget har blivit lidande. Det är snarare tvärtom. - Vi anställde två nya medarbetare under corona-tiden. De har varit med oss i ett år nu. Nu ska vi utöka och bredda vårt sortiment och samtidigt hålla så bra priser

som möjligt, säger han om sina framtidsplaner. Högsäsong Ettans Mopeder säljer sina produkter till kunder i hela Sverige, men även övriga Norden och Tyskland. Trädgårdsmaskiner är säsongsbetonade maskiner. Och det är många som bara plockar fram mopeden

på våren, när den varma temperaturen gör en åktur väldigt behaglig. - Just nu packar och plockar vi inför vårens blomstrande tid, då alla tvåhjulingar och gräsklippare plockas fram, säger Daniel när vi pratar med honom i slutet av mars.

Lillgatan 10, 364 31 Åseda ● www.ettansmopeder.se ● info@ettansmopeder.se 80

Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

70 års erfarenhet av sprängning och borrning Det krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna genomföra sprängningsuppdrag på ett korrekt sätt. Båda finns i familjeföretaget P-O’s Sprängtjänst & Söner AB som genom åren har legat bakom en mängd små och stora insatser vid bygg- och infrastrukturprojekt på olika platser i Sverige.

Vi träffar Per-Ola Svensson som driver P-O's Sprängtjänst & Söner AB, ett företag som hans farfar och dennes bror startade redan på 1950-talet, och som sedermera Per-Olas far tog över. – Jag är med andra ord mer eller mindre uppväxt i företaget, säger Per-Ola som själv tog över verksamheten kring millenniumskiftet. Han konstaterar att mycket har hänt sedan dess i såväl branschen som företaget. – När jag började jobbade vi till exempel mycket med luftdrivna borrmaskiner, numera kör vi med särskilda borrvagnar med avancerade GPS-system, berättar han. Verksamheten kretsar med andra ord

kring allehanda sprängtjänster, men härutöver blir det även en del borrningsuppdrag samt insatser kring hydraulspräckning. Vid ett tillfälle har man även genomfört en så kallad demoleringssprängning då man fällde en hamnkran. – Vi spränger även för VA och i samband med anläggning av vägar. Vi har även sprängt vid byggandet av vindkraftparker, upplyser Per-Ola. Hela Sverige Företaget utgår från småländska Norrhult och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över i princip hela Sverige. För närvarande jobbar man med en hydraulspräckning för en husgrund och därefter väntar uppdrag i Växjö där en ny kraftlinje ska anläggas. Per-Ola medger att man verkar i en konkurrensutsatt bransch där både små och stora aktörer vill visa framfötterna. – Konkurrensen är på sätt och vis bra eftersom det håller priserna nere, men just detta har också blivit ett problem under senare tid med tanke på de skenande dieselpriserna. Det är klart att det påverkar oss, säger Per-Ola Svensson. Han berättar vidare att företaget har flera goda samarbetspartners, varav de flesta finns i närområdet. P-O's Sprängtjänst

Vi kan bergsprängning och borrning. & Söner AB är också medlem i BEF, Bergsprängarföreningen, som arrangerar träffar för branschens aktörer. Sonen ska ta över I P-O's Sprängtjänst & Söner AB investerar man löpande i nya maskiner i syfte att hela tiden ligga i framkant. – Planer finns på en ny maskin, men de långa leveranstiderna har blivit ett problem. Tidigare tog det kanske tre-fyra månader, idag kan det ta tio månader innan man får sin maskin, berättar Per-Ola. Han kan konstatera att återväxten i företaget är god. Sonen André är i allra högsta grad involverad i verksamheten där han

redan som elvaåring började grusa hål. – Kunskapen finns i vårt DNA, så det blev naturligt för mig att utbilda mig till maskinist, säger André och berättar att även hans bror är verksam i branschen genom sin egen firma Smålands Sprängtjänst. – Vi samarbetar en hel del företagen emellan, säger André som – om pappa får bestämma – kommer att ta över P-O's Sprängtjänst & Söner AB så småningom. – Pappa har redan börjat trappa ner, det känns som om han är hemma mer och mer, avslutar André med ett skratt och en blinkning åt Per-Ola Svensson. Intervju: Victor Salazar

P-O:s Sprängtjänst & Söner AB 81


REGION SMÅLAND

Paketlösningar för förpackningar

Strömsnäs Förpackningar för traditionen med tillverkning av olika typer av förpackningar vidare i Strömsnäsbruk. Tack vare att företaget ingår i Strömsnäsbolagen kan man erbjuda helhetslösningar med tillverkning, lagerhållning och frakt. Detta gör även att man kan hålla nere priserna i en tid då virkespriserna har en stark inverkan på priserna för förpackningstillverkning.

Den lilla orten Strömsnäsbruk i Markaryds kommun har en lång historia av tillverkning kopplad till förpackningar. Faktum är att det nästan ser ut som en evolution när man lägger upp utvecklingen på en tidslinje. På 80-talet låg ett pappersbruk här. När pappersbruket lades ner började man med säcktillverkning och papperspåsetillverkning. Detta höll man på med fram till 2005, när man bestämde sig för att flytta tillverkningen från Småland till Danmark. En ny ägare tog över företaget 2019, då företaget fick sitt nuvarande namn, Strömsnäs Förpackningar. - Jag kom in i företaget corona-året 2020. Det var lite så att jag undrade vad jag hade gett mig in på. Men det har varit

en positiv resa med stadig uppgång, säger Peter Stjernquist, företagets VD, som nu ler åt minnet av sin nervositet under den första tiden på företaget. Flexibla paketlösningar i alla led Strömsnäs Förpackningar ingår i Strömsnäsbolagen. Denna koncern sysslar även med industrilogistik. Man har tillgång till ungefär 25 lastbilar och ett lager med en yta på 40 000 m². Detta innebär att Strömsnäs Förpackningar inte bara kan erbjuda tillverkning, utan även lagerhållning och frakt för de kunder som behöver det. - Alla kunder kan hitta den lösning som passar dem bäst. Vi kan erbjuda helhetslösningar, eller paketlösningar, som vi säger, säger Peter, som bjuder på lite förpackningshumor. Strömsnäs Förpackningar är även flexibla när det kommer till själva förpackningarna. Pappersprodukterna bygger på olika moduler, som kan kombineras på olika sätt. Detta innebär att kunderna kan komma med önskemål om hur förpackningarna ska se ut. Det finns inte särskilt många begränsningar. - Vi kan måttanpassa exakt det kunden vill ha. Udda format och storlekar är inte svårare att tillverka än standardmodeller, förklarar Peter.

Det som kanske är mest imponerande i Strömsnäs Förpackningars produktutbud är deras honeycomb-pallar, som väger 3–4 kilo styck, vilket kan jämföras med vanliga EU-pallar, som brukar väga runt 15 kilo styck. Trots sin ringa storlek, kan dessa pallar lastas med upp till tio ton. - Tänka sig att en papperspall på 3–4 kilo tål vikt på upp till 10 ton! Ibland undrar vi själva hur detta kan gå till, eftersom det bara är papper, men vi kan ju också det här med papperstillverkning, säger Peter med ett brett leende på läpparna. Pandemins effekter Pandemin har fått många oväntade effekter. Det var till exempel inte många som kunde förutse att pandemin skulle påverka virkespriser, som fortsätter stiga. Detta har påverkat allt från byggbran-

schen till bokbranschen och, så klart, förpackningsbranschen. I och med alla restriktioner är det även fler som börjar använda sig av e-handeln, som gör det möjligt att sköta i princip all shopping hemifrån. En effekt av detta är att folk har blivit mer miljömedvetna. Många vill helst handla från en svensk e-handel, så att klimatavtrycket av transporten av varorna blir mindre. Detta hade har i sin tur lett till att vi har blivit lite mer patriotiska i Sverige. Det är inte bara miljövänligare att handla från en svensk e-handel, det försäkrar även att jobb skapas i Sverige, där vi gärna vill att de ska stanna. För Strömsnäs Förpackningar innebär den ökade efterfrågan, tillsammans med förmågan att kunna leverera helhetslösningar, att man kan sänka sina priser och vara mer konkurrenskraftiga.

- Eftersom vi erbjuder helhetslösningar och fokuserar på effektiv produktion kan vi erbjuda låga priser även för små serier. Detta gör att vi även kan konkurrera med lågprisländerna, säger Peter. 100-årig papperstradition Vad gäller framtidsvisionerna vill Strömsnäs Förpackningar utöka sin verksamhet, bredda sitt produktutbud och fortsätta arbetet med att jobba ännu närmare sina grossister. - Vi är hårt arbetande smålänningar och vi vill fortsätta och ta tillvara på den hundraåriga papperstraditionen i Strömsnäsbruk, avslutar Peter, som ser ljust på framtiden för Strömsnäs Förpackningar. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

HÅLLBAR INNOVATION Miljövänliga Transportlösningar

www.stromsnasforpackningar.se

100% Återvinningsbara produkter Minimerade transportkostnader 82


REGION SMÅLAND

Prisvinnande charkuteri i Åseda Stens Chark i Åseda har alltid satsat på högkvalitativa klassiska charkuterivaror. Sedan 1943 har man inte bara haft många nöjda kunder, utan även vunnit flera priser i Chark-SM. Verksamheten drivs nu av grundarens barnbarn, som brinner minst lika mycket för branschen som sin morfar och sina föräldrar.

Ett charkuteri i Åseda bestämde sig 1943 för att flytta sin verksamhet, vilket skulle göra arbetarna på charkuteriet arbetslösa. Medarbetaren Sten Johansson bestämde sig då för att starta eget bolag, som fick namnet Stens Chark. Idag är verksamheten en mycket välkänd sådan i Åseda. På 80-talet togs verksamheten över av Stens dotter och svärson. Stens barnbarn, Fredrik Gustavsson, har jobbat i företaget sedan han var liten mer eller mindre.

- När jag gick i skolan vakuumförpackade jag på kvällarna och har fått kämpa och jobba ända sedan början, säger Fredrik, som menar att det är ett kärt minne från barndomen. Fredrik kom in i verksamheten på allvar 2007. Sedan 2021 är han företagets VD. Han beskriver sin familj som att ha chark i sitt DNA. När hans föräldrar tog över företaget på 80-talet försökte de övertala gamle Sten att han inte behövde jobba så mycket. När Fredrik tog över sa han detsamma till sina föräldrar. - Samtidigt jobbar jag lika mycket och hårt som min morfar och mina föräldrar. Det är vår familjeföretagsanda som driver oss än idag, säger Fredrik med ett brett leende på läpparna. Klassiska charkuterivaror Ända sedan starten har Stens chark fokuserat på högkvalitativa klassiska charkuterivaror, som isterband, prinskorvar,

grillkorvar och falukorvar. Man har även utvecklat sitt produktutbud till att även inkludera exempelvis salami och köttbullar. Fredrik sätter stort värde på sin duktiga personal, som får möjlighet att vara en viktig del av företagets utveckling. - Vår personal får bidra till våra recept.

Våra köttbullar är gjorda efter vår medarbetare Annelotts gedigna recept, berättar Fredrik. Man köper in sitt kött från Moketorps Kött och sina kryddor från Lyckeby Culinar i Kristianstad. Som ett klassiskt charkuteri erbjuder man även sina tjänster

Välkommen till Sten Johansson i Åseda AB. Vårt charkföretag har funnits inom familjens ägo sedan 1943. Vårt fokus är att tillverka charkvaror av högsta kvalitet med så få tillsatser som möjligt.

till människor och verksamheter som vill ha sitt kött behandlat av ett riktigt proffs. - Vi tillverkar produkter åt gårdsbutiker och jägare, som lämnar in sitt kött hos oss och får tillbaka det i form av korv, berättar Fredrik. Stens Chark har nu planer på att även börja med lufttorkade produkter. Chark-SM För fyra år sedan vann Stens Chark 10 medaljer på Chark-SM. Vanligtvis hålls tävlingen vartannat år, men den senaste tävlingen blev inställd på grund av pandemin. - Nu i oktober blir det ett nytt chark-SM. Det ser vi fram emot, säger Fredrik med ett brett leende på läpparna. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

83


REGION SMÅLAND

Kronobergarnas val för professionella borrningsentreprenader I en konkurrensutsatt bransch är PF Borrteknik ett företag som utmärker sig med personliga kundkontakter och högkvalitativa arbetsinsatser. PF Borrteknik utför borrningsentreprenader för allehanda ändamål och har sedan starten skapat sig ett mycket gott rykte i Kronobergs län med omnejd.

PF Borrteknik utför professionella borrningsentreprenader för olika ändamål, ofta i rollen som underentreprenör för VVS-företag som är företagets uppdragsgivare på energisidan. Det kan till exempel handla om borrning av brunnar för både företag och privatpersoner. Kundkretsen är bred och sträcker sig över hela Kronoberg med omnejd, inte minst längs den småländska ostkusten, och innefattar även exempelvis danskar och tyskar med hus i regionen. – Vi får ständigt nya förfrågningar kring olika projekt. Just nu befinner vi oss i Eriksberg där vi utför energiborrning för ett hotell. Vi har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, gör man bra ifrån sig berättar nöjda kunder för andra om oss. Det blir en ringar på vattnet-effekt,

säger Thomas Poppe som är en av delägarna i PF Borrteknik. Han medger att företaget verkar i en konkurrensutsatt bransch. – Priserna är pressade och därtill kommer de höga dieselpriserna. För oss handlar det om att konkurrera med service och kvalitet, där ligger vi i framkant, säger Thomas. Ett klokt beslut Thomas driver företaget tillsammans med kollegan Ola. Ola är brunnsborrare i tredje generationen medan Thomas har ett mångårigt förflutet i bilbranschen. Hans affärsmannaskap och Olas praktiska kompetens var en lyckad kombination när duon för snart tio år sedan bestämde sig för att slå sina påsar ihop. Året därpå borrade de sitt första hål och därefter växte kundkretsen snabbt med nyanställningar som följd. Det är ett beslut som Thomas aldrig har behövt ångra. – Det var förstås lite nervöst att klippa navelsträngen efter så många år i bilbranschen, men för mig handlade det om att förnya mig och våga satsa på något annat än det jag var bekväm med. Man måste våga chansa i livet om man vill utvecklas, menar Thomas.

Om vi fortsätter hålla en hög kvalitet på det vi gör upprätthåller vi vårt goda renommé i branschen.

Hela tiden på tå Idag består PF Borrteknik av ett sammansvetsat team med en ständig förmåga att hitta optimala lösningar. Företaget jobbar i nära samarbete med ett flertal VVSföretag, varav Thomas gärna framhåller Åseda Värme & Sanitet som är en framträdande expert inom bergvärme. Liksom sin kollega ser Thomas ljust på företagets framtid, men han inser också vikten av att ständigt vara på tå och aldrig stå stilla. – Det gäller att vi hela tiden förfinar våra arbetsprocesser, vilket i förlängningen innebär bättre kvalitet och högre verkningsgrad. Ju smartare vi jobbar desto mindre arbetskraft behövs. I den här branschen går det upp och ner, för oss handlar det om att hitta en stabilitet och hela tiden blicka framåt mot nästa projekt. Vi vill förstås fortsätta växa, om vi inte gör det riskerar vi att bli omsprungna av någon annan. Om vi fortsätter hålla en hög kvalitet på det vi gör upprätthåller vi vårt goda renommé i branschen. Då blir jobben också fler, konstaterar Thomas Poppe. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

84


REGION SMÅLAND

Tar ett tag om kraften Peter Palm har jobbat med elkraft sedan 1991. 2010 grundade han Kraft i Småland, som är en entreprenör inom elkraftbranschen. Man sysslar mycket med ställverksentreprenader. Peter satsar mycket på stabila och trygga relationer med samarbetspartners och kunder.

Peter Palm påbörjade sin yrkesbana inom elkraftsbranschen 1991 hos Sydkraft i

Växjö. Han började som stationsmontör och gick sedan vidare till områden som reläprovningar och projektledning. Så småningom blev han regionansvarig för affärsområde industri på E.ON ES, som det hette på den tiden. Efter nästan 20 år i branschen kände Peter att han ville driva eget företag och startade då Kraft i Småland, som han till början drev med en partner. Sedan 2014 är han ensam ägare av företaget. Företaget utgår från Norrhult, men jobbar över i princip hela landet. - Gäller det ombyggnadsarbete rör jag mig över hela landet, säger Peter.

Ställverksentreprenader Till största delen sysslar Kraft i Småland med ställverksentreprenader, både i form av nyetablering och ombyggnationer. Kunderna består av energibolag, industrier, kommuner, landsting, elinstallationsfirmor och större entreprenadbolag i branschen. - Vi erbjuder även service och underhåll. Vi har ett antal service-avtal i närområdet, berättar Peter. Trygghet och lojalitet Inom Peters bransch är kunderna ofta mer som samarbetspartners; ömsesidigt gynn-

samma relationer är oerhört viktiga. Kraft i Småland har starka samarbeten med sina kunder inom industrin och byggbranschen. Ett samarbete som man har haft i många år är det man har med HT Ställverk i Nässjö. - Vi köper tjänster av dem och de köper tjänster av oss. Samarbeten med lokala entreprenörer är positivt och gör det dessutom enkelt att jobba, kommenterar Peter. Framtidsplanerna för Kraft i Småland är att satsa vidare på inslagen väg. Framtiden ser

VD Peter Palm.

ljus ut, alla i branschen har fullt upp. Det är bra tryck på nyetablering och utbyggnad över hela landet. Och det finns många gamla ställverksanläggningar som är gamla och behöver bytas ut. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

En stabil verkstadspartner för Kronobergs industrier Kronobergs industrier har i företaget Kronobergs Maskinteknik AB en både bred och spetsig samarbetspartner. Bolaget är en specialist på metallarbeten och jobbar ofta med mindre serier. Konceptet har byggt en stabil kundkrets men också ett gott renommé.

Vi träffar Christoffer Ehn som är en av delägarna i Kronobergs Maskinteknik AB. Han startade bolaget tillsammans med kollegan Karl Lindahl 2017 och det är ett beslut han aldrig har ångrat. – Det har varit fullt ös ända sedan dag ett, konstaterar Christoffer. Han berättar att företaget är en specialist på metallarbeten, inte minst hjälpverktyg inom områdena lyft, transport och specialmaskiner. B M Lindahl AB är bolagets huvudkund, för vilken Christoffer och

2022-02-16 21:34

hans kollegor tillverkar olika produkter och lösningar. – Många kontaktar oss med en skiss, en ritning eller en önskan om en funktion, varpå vi slår våra kloka huvuden ihop och kommer fram till en lämplig lösning tillsammans med kunden. Vi jobbar mestadels i stål, men även med plast, upplyser Christoffer. Hela Kronoberg Kronobergs Maskintekniks upptagningsområde sträcker sig över hela Kronobergs län. Uppdragen och förfrågningarna är många, framför allt från B M Lindahl, men det brukar också bli en del jobb på plats hos kunderna. Idag jobbar Christoffer tillsammans med Karl. De hyr in timanställda vid behov, och samarbetar härutöver med ett nätverk av lokala leverantörer, varifrån merparten av inköpen sker. Tydliga ambitioner Något som uppskattas högt av Kronoberg Maskintekniks kunder är företagets förmåga att producera i mindre serier. Företaget förfogar över en maskinpark som gör att man kan tillgodose alla sina kunders behov.

logotype_.svg

– Vi investerar löpande i verksamheten och ser hela tiden över vår maskinpark. På listan för framtiden står en styrd svarv, berättar Christoffer Ehn. Christoffer, som sedan tidigare saknade erfarenhet av att driva företag, tycker att det har varit en utvecklande resa. Nu blickar han och Karl framåt, ambitionen är i första hand inte att växa och bli jättestora, snarare finns ett intresse av att hitta en framåtlutad affärspartner

– I så fall är det oerhört viktigt att vi hittar en person där vi känner att kemin mellan oss finns. Det känns viktigare än att växa. Vi har hittat vår nisch och tänker fortsätta på den inslagna vägen med fokus på mindre serier, samtidigt som vi ska bli ännu bättre på att ta fram kundanpassade produkter och lösningar, säger Christoffer Ehn. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

85 file:///C:/Users/User/Downloads/logotype_.svg

1/1


DANMARK

En konferensupplevelse utöver det vanliga Endast ett stenkast från den romantiska byn Soröd, med en fantastisk park och med egen vingård, ligger en för svenskar relativt okänd hotell- och konferensanläggning. På Comwell Sorö, som är oerhört vackert belägen med en underbar utsikt över landskapet, är allt av högsta klass.

Vi träffar Kuno Junker som leder verksamheten på Comwell Sorö. – Vår styrka är närheten, vi ligger bara 30 till 60 minuter från samtliga Själlands mest kända sevärdheter. Vi finns centralt men ändå en bit utanför Soröd, säger Kuno Junker. Med egen vingård och ett smörgåsbord av aktiviteter och sevärdheter finns alltid något att göra för Comwell Sorös konferensgäster. Här erbjuds de en annorlunda vistelse där gästerna ges möjlighet att slappna av, gå en runda i parken eller motionera. – En av våra mest populära aktiviteter är ett besök i vår egen vingård där vi berättar om olika viner och dess historia. Här erbjuds en mängd olika smakupplevelser, inte minst beträffande vårt eget vin, upplyser Kuno Junker. Anpassade menyer Oavsett om det handlar om konferensgrupper eller familjer erbjuder Comwell

Sorö dessutom ett högklassigt boende till mycket bra priser. Hotellet har ett hundratal rum, sviter och familjerum som gör att man klarar fler än 200 gäster samtidigt. Här finns också riklig tillgång till konferens- och grupprum, varav det största rymmer 250 personer. Den smakfullt inredda restaurangen med sin fantastiska utsikt gör att man även

arrangerar banketter, bröllopsfiranden med mera. Köket är traditionellt danskt med influenser från Frankrike och Italien. – Vi har olika temamenyer men vi lyssnar alltid på gästernas önskemål och kan därför sätta samman en meny som passar varje enskild grupp. Flexibilitet är ett av våra honnörsord och det avspeglar sig också bland våra gäster som är allt från

företag med exklusiva vanor till barnfamiljer. I december dukar vi upp vårt populära julbord som inte minst många svenskar uppskattar, berättar Kuno Junker. Skräddarsydda upplevelser Comwell Sorö har också specialiserat sig på helhetslösningar där man erbjuder

gästerna allt från teambuilding, båtutflykter och temamiddagar till golf och familjeaftnar. Comwell Sorö ingår i en kedja av flera högklassiga konferensanläggningar spridda över hela Norden. Det går att få information eller boka via ett gemensamt telefonnummer eller direkt på respektive anläggning. – Vi skräddarsyr alla konferenser, kunden ger oss förutsättningarna, såsom längd, antal gäster, menyval och så vidare, varpå vi tar fram en unik konferensupplevelse. Vi har vår egen konferensavdelning som koordinerar allt, och hjälper även till med att ombesörja transfer, utflykter och sociala arrangemang, upplyser Kuno Junker och tillägger att det på Comwell Sorö även går att boka konferenser under helgerna. Kuno avslutar med att berätta att man nu satsar mycket på att marknadsföra sig mot Sverige. De som är nyfikna på en konferensupplevelse utöver det vanliga är med andra ord välkomna att höra av sig. Text: Örjan Persson

KONFERENSPAKET ET DYGN Kaffe/te och bröd vid ankomst, kaffepause med snacks, lunchbuffé og 2 rätters middag, övernatning i enkelrum inklusive frukost, buffé och konferensrum under hela vistelsen DKK 1.950,- pr. person inkl. moms

GOLFPAKET Green Fee, 2 rätters middag och övernatning inklusive frukost DKK 1.369,- pr. person i delt dubbelrum inkl. moms

ANDRA UPPLEVELSER Vinprovning i vingården, vacker vandringsled runt sjön, träffa vår ölsommelier och upplev ölets historia

Abildvej 100 / DK-4180 Sorø / hotel.soro@comwell.com / Tel (+45) 5783 5600 / comwell.com

86


DANMARK

Högklassig mat och trivsamt boende på klassisk dansk kro

Danskarna har alltid haft en förmåga att kombinera mat och umgänge på ett alldeles speciellt sätt. Den gemytliga stämningen blir tydlig under ett besök på Rödvig Kro og Badehotel. Här förenas god mat med utmärkta övernattningsalternativ i en atmosfär som präglas av en hög trivselfaktor. När vi stiger in genom dörren till Rödvig Kro og Badehotel känns det som om man förflyttats hundra år tillbaka i tiden. Inredning, möbler och färgsättning i den rustika och på många sätt romantiska byggnaden påminner om 1900-

talets början. När nu hotellet har fått en ansiktslyftning har det skett med varsam hand i syfte att bevara det gamla och genuina. – Vi har totalrenoverat hela kroen, allt är av yppersta kvalitet, samtidigt som vi har lyckats bevara dess genuina atmosfär, berättar Kathrine Hendriksen, ägare av den anrika kroen, som bland många svenskar blivit känd för sin goda hemlagade mat. I Danmark talar man om ”hygge”, och vi passar på att ställa frågan om vad begreppet hygge verkligen innefattar till en av hotellets svenska gäster. – Danskarna kan kombinera mat och

trivsel på ett sätt som gör oss svenskar lite avundsjuka. Det är svårt att beskriva känslan på ett bra sätt, du får helt enkelt checka in, så vet du i morgon vad hygge innebär, säger gästen med ett skratt. Rum för alla Hotellets väggar är smyckade med vacker konst. Samtliga rum håller hög klass och merparten har havsutsikt. Från rummen är det bara en minuts promenad till en av områdets bästa sandstränder. Med huvudbyggnaden, de kringbyggda korsvirkeshusen och två separata boenheter hyser Rödvig Kro og Badehotel sammanlagt ett hundratal rum i form av allt från enkelrum till familjerum, och alla med toalett och dusch. Trots de många rummen rekommenderar Kathrine Hendriksen att man bokar i god tid. Omtyckt restaurang Samtliga kroens måltider intages i en fantastisk atmosfär. I huvudbyggnaden med havsutsikt ligger restaurangen som förstås har fullständiga rättigheter.

– Vi satsar på kvalitet och en lugn och avslappad miljö för både gäster och personal, säger Kathrine Hendriksen. Hon framhåller också hotellets utmärkta läge alldeles invid havet och med en underbar utsikt över Östersjön. Ett par minuters promenad bort ligger en pittoresk liten hamn med ett aktivt folkliv.

– Här finns något för alla smaker. Under somrarna tar vi emot många turister och weekendbesökare, medan vi under hösten brukar välkomna många konferensgäster. Vår bredd gör att många söker sig hit, avrundar Kathrine Hendriksen. Text: Örjan Persson

87


DANMARK

Idylliska Mön lockar med sol, natur och golf Praestekilde Hotel har bytt namn och skepnad och heter nu Mön Golf Resort. Det välkända hotellet ligger på samma plats men har genomgått en ansiktslyftning som redan under våren lär locka nordiska golfentusiaster till Mön.

Hotelldirektören Yvonne Kandgae tar emot i den helt nybyggda entrén till det som tidigare hette Praestekilde Hotel, men som numera heter Mön Golf Resort. Hon berättar att man, förutom den ombyggda entrén, även har renoverat restaurangen som numera har öppet alla veckans dagar. Vi får ta del av ett av hotellets rum med en fantastisk utsikt över det danska kulturlandskapet. För den golfintresserade är det bara ett stenkast till första tee. – Konceptet som golfhotell har vi kvar så när våra gäster bokar rum hos oss ordnar vi även greenfeetider. Det är dock inte bara golfentusiaster som besöker oss, utan även exempelvis konferensgäster och barnfamiljer. Vi är ett hotell för alla, berättar Yvonne.

Avkopplande atmosfär Det välskötta hotellet har en varm och välkomnande atmosfär. Med sitt läge mitt på idylliska Mön ligger både den välkända Möns klint och underbara badstränder inom cykelavstånd. För den golfintresserade finns det, förutom hotellets egen golfbana, ytterligare ett tiotal att välja på

inom 30 minuter med bil. När man som besökare sträcker ut på sängen och lyssnar på fågelkvittret känner man hur de nya sängarna lockar till sömn. Tillsammans med de fräscha rummen och den vackra utsikten finns alla möjligheter till avkoppling och rekreation. – Vi är ett modernt golfhotell där trivseln,

maten och atmosfären ska vara lite informell men välkomnande och familjevänlig. Vi har totalt 42 dubbelrum, varav fyra är utformade som familjerum, och härutöver finns också ett antal sviter. Många förlägger födelsedagsfirande och andra arrangemang här, och då blir sviterna extra attraktiva, konstaterar Yvonne Kandgae. Utmärkta konferensmöjligheter Mön Golf Resort erbjuder också utmärkta konferensmöjligheter, vilka ofta kombineras med just golf. Klubbor finns att hyra och en pro ställer gärna upp och lär ut hur man spelar. Den som vill kan i shoppen beställa sin egen golfutrustning som är personligt anpassad. Danskarna är också ett cyklande folk och

Møn Golf Resort Klintevej 116. DK-4780 Stege +45 42 59 22 18 www.moengolfhotel.dk

88

Golfophold – Executive værelser:

”Getaway”

Konferencedøgn 11/2 dag

1 dag 1 Green fee 2 retters middag Overnatning Morgenmad Pr. person i db DKKr. 1.175,Tillæg for enkeltværelse kr. 200,pr. nat Tillæg for Panorama Værelse kr. 200,- pr. nat

2 rettes middag Morgenbuffet Pris pr. person DKK. 795,- i db standard

Dag 1: Morgenbrød med ost og pålæg Kaffe, te, isvand og frugt Frokost med koldt og lunt Inkl. 1 sodavand Kaffe, te, isvand og frugt Hjemmebagt kage 2 retters middag Overnatning i enkeltværelse

Tillæg for enkeltværelse kr. 200,pr. nat Tillæg for Executive værelse kr. 200,pr. værelse pr. nat Tillæg for Panorama Værelse kr. 400,- pr. værelse pr. nat

Mönborna utgör inget undantag. För den som inte har egen cykel finns cyklar att hyra och hela ön har ett nätverk av cykelvägar som slingar sig genom dess vackra natur. Den nya restaurangen med sin fantastiske kock, de rymliga rummen och läget på en av Danmarks mest välkända platser gör att Yvonne Kandgae ser ljust på framtiden. – Historiskt besöks vi av många svenskar och norrmän, och nu när både hotellet och restaurangen har öppet året runt tror vi att hotellet kommer att få ett lyft med både nya och återkommande gäster. Testa oss gärna, vi kan skräddarsy en riktigt skön vistelse hos oss, hälsar Yvonne Kandgae. Text: Örjan Persson

Dag 2: Morgenbuffet Kaffe, te, isvand og frugt Frokost med koldt og lunt Inkl. 1 sodavand Kaffe/te TO GO Pris pr. person DKK. 2.195,-


DANMARK

Konferera i klassisk slottsmiljö

Som en oas mitt på Själland och cirka 75 minuter från Malmö ligger slottet Skjoldenæsholm. Det som numera är ett hotell- och konferenscenter ligger i en parkliknande miljö och delvis omgivet av vatten. Det är med andra ord en utmärkt plats för konferensupplevelser i en alldeles speciell och avkopplande atmosfär.

Det är idag nio generationer i släkten Brunn de Neergaard som genom århundradena varit verksamma på slottet Skjoldenæsholm. – När den nuvarande ägarens föräldrar flyttade från slottet valde de att göra om slottet till en hotell- och konferensan-

läggning. Efter en totalrenovering stod allt klart 1971, säger Dorothea Bruun de Neergaard, som idag driver verksamheten tillsammans med sin man och fyra barn. Hon berättar att slottets historia börjar redan 1131 då Knud Lavard dräptes i närheten av slottets nuvarande plats. Under århundraden har den ena kungligheten avlöst den andra på Skjoldenæsholm och Dorothea Bruun de Neergaards förfäder tog över slottet1794 då de köpte det. Slottet ligger i Danmarks och Själlands vackraste omgivningar. Det kuperade gröna landskapet med dess ekdungar skapar en alldeles speciell atmosfär för traktens besökare. Varsamt renoverat Slottet som öppnades för konferenser

1971 har omsorgsfullt restaurerats. – Vi har försökt behålla den gamla, unika slottsmiljön när familjen har renoverat. Ibland kan det vara en utmaning att kombinera det gamla slottet med modern hotelldrift, Bara en sådan sak som att installera toaletter och duschar i alla rum gör förstås en omfattande påverkan. menar Dorothea Bruun de Neergaard. Dorothea Bruun de Neergaards invändningar är inte relevanta för ingenstans ser man avslöjande bevis på ingrepp i slottets struktur. De gamla pelarsalarna, stuckaturen i taken och kristallkronorna skapar en unik slottsatmosfär som få kan konkurrera med. Förutom konferensgäster tar Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter emot både golfentusiaster och weekendgäster som vill uppleva slottsmiljön på nära håll. – Vi vet att vi har en prisvärd produkt som inte avskräcker någon. Vi anlitas till

exempel av många kända företag, säger Dorothea Bruun de Neergaard. Massor av konferensaktiviteter Närheten till Malmö gör att man även kan avhålla dagskonferenser på Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter. Men oavsett om man som gäst vill avhålla en konferens, ett bröllop, en födelsedagsfest eller bara spela golf erbjuder Skjoldenaesholm Slott ett mycket tilltalande alternativ. Man bör dock, tipsar Dorothea, boka i god tid. För konferensgästerna erbjuds ett smörgåsbord av aktiviteter och man har valt att anlita några av de bästa aktörerna i branschen när det kommer till exempelvis teambuildingsaktiviteter. Golfspelaren når ett tiotal banor inom en halvtimmes bilresa. – Vi har hela tiden utvecklat både konferens- och evenemangsverksamheten. För

de som uppskattar stil och klass kan vi erbjuda en mängd olika alternativ till inte minst företagen, avrundar Dorothea Bruun de Neergaard. Text: Örjan Persson

Konferencedøgn på Slottet (kl. 9-9) • Kaffe & brød ved ankomst • Pause med hjemmelavede forfriskninger • Frokost med vand • Pause med kaffe/the og hjemmelavede forfriskninger • Fingersandwich og forfriskende drink • Velkomstdrink og hjemmeristede, saltede nødder • 3 retters middag i Gobelinsalen (fra 15-60 personer) • Kaffe & chokolade • 1 Plenumlokale og 1 grupperum • Overnatning i delt dobbeltværelse DKK 4200,- pp. inkl. moms Forkælelse på Slottet (tjek ind fra kl. 14) • Forfriskning ved ankomst • Picnickurv til parken (sommer) high tea (vinter) • Bobler (med eller uden alkohol) og frugt • 5 retters middag • Kaffe & chokolade • Overnatning i delt superior dobbeltværelse DKK 2995,- pp. inkl. moms

SKJOLDENÆSHOLM HOTEL & KONFERENCECENTER Skjoldenæsvej 106, DK-4174 Jystrup +45 57 53 87 50 | www.skj.dk

89


DANMARK

Semesterby med nära till sevärdheter, havet och lugnet Rödvig Ferieby i sydöstra Själland, bara nittio minuters bilfärd från Sydsverige, är familjeanpassad och erbjuder aktiviteter för stora och små. Samtidigt har man nära till storstadsaktiviteter i Köpenhamn och sevärdheter som Stevns Klint. Många kommer hit bara för att uppleva lugnet.

Rödvig är en liten idyllisk fiskarby i sydöstra Själland. Cirka en kilometer från Rödvig ligger anläggningen Rödvig Ferieby. Här ligger ett trettiotal småhus, som skyddas från väder av vind av sandfuruträd, som är typiska för området. - Vi är ju en anläggning som är byggd just för att vara en semesterby. Placeringen, en kilometer från Rödvig, uppskattas av familjer med små barn, eftersom man inte behöver oroa sig för vatten och inte heller för biltrafik, eftersom det inte finns några vägar som passerar byn, berättar Claus Högenhaug, som äger och driver semesterbyn. En rofylld plats Semesterbyn är anpassad för barnfamiljer. Här finns grillplatser med bänkar och bord, ett stort lekområde med gungor och liknande och en gigantisk sandlåda och rikligt med grönområden som barnen kan leka i. Det finns även möjlighet att spela boule och minigolf på området. - Jag ska inte sticka under stolen med att barnfamiljer är vår målgrupp, men vi har även många par och exempelvis hantverkare som bor hos oss. Den vackra miljön,

bruset från vågorna och havsvinden gör detta till en mycket rofylld plats att vara på, säger Claus. Rödvig Ferieby är en modern anläggning. Man har bland annat investerat i

en solcellsanläggning, som i dagsläget levererar 35 % av semesterbyns el. I april kommer man även montera upp tre laddstationer för elbilar. De små husen som gästerna bor i har alla moderna bekväm-

ligheter man kan tänkas önska sig. Köket är fullt utrustat och TV:n visar svenska kanaler. Självklart finns det även wifi i semesterbyn. Om man ska stanna lite längre, kan man tvätta sina kläder i en separat byggnad, som har både tvättmaskiner och torktumlare. Nytt för våren 2022 är en lite större byggnad med sju dubbelrum med varsin uteplats. Detta boende utökar bekvämligheten lite, då frukost ingår för de som bor här. - Våra grupper kan beställa exempelvis nybakade frukostbullar och danska mörrebröd, men även lunch och middag, berättar Claus om det senaste tillskottet i semesterbyn. Utflyktsmöjligheter Rödvig Ferieby erbjuder det bästa av två världar, då man kan semestra i en lugn vrå med sin familj, men även har nära till aktiviteter av många olika slag. Koldkrigsfortet och Stevns Klint, de kända vita klipporna, ligger väldigt nära medan

Köpenhamn ligger lite över en timmes bilfärd bort. - Många av våra gäster passar även på att göra en fulldagstur till Legoland, eftersom bilresan på motorvägen bara tar 2,5 timme, säger Claus. Området där Rödvigs Ferieby ligger kallas Stevns, ett område som inte bara är känt för sina klippor och sina badstränder, utan även för cykelleden, som går från Köpenhamn till Berlin. Den som är sugen på lite mer av ett äventyr, kan alltså påbörja sin cykelresa här. - Vi har färdiga cykelpaket med cykelkarta, boende och mat. Vi har även ett stort antal cyklar att välja mellan för de som inte har med sig sina egna cyklar, berättar Claus.

(45) 23237484 Strandgabsvej 29, 4673 Rødvig Stevns | email@roedvigferieby.dk | www. roedvigferieby.dk 90

Text: Andreas Ziegler


DANMARK

Innovativa övervakningslösningar för offshoreoch processindustrins motorer och maskiner

Inom såväl sjöfarts- som processindustrin finns behov av effektiva och säkra mätsystem för att antingen styra eller vaka över olika funktioner. Teknikföretaget Selco från Roskilde, en knapp timme från Malmö och Helsingborg, är sedan länge välkänt för sitt arbete med fartyg i både Danmark, Sverige och Norge. Med Selcos lösningar förebyggs haverier och kostsamma reparationer.

Alla typer av motorer och maskinell utrustning, inte minst inom sjöfartsoch processindustrin, kräver noggrann övervakning. I det perspektivet kan ett företag som Roskildebaserade Selco spela en viktig roll. Selco skräddarsyr och monterar kompletta övervakningsoch styrsystem som hanterar exempelvis tryck, temperatur och varvtal. – Vi ritar, konstruerar och bygger allt från kopplingstavlan till givare samt instru-

ment och varningslampor som tidigt upptäcker avvikelser. Härigenom kan vår utrustning förebygga haverier och kostsamma reparationer, säger Morten Reinholdt Mortensen, direktör på Selco. Ritar, konstruerar och bygger Selco skiljer sig från andra verksamma företag i branschen eftersom företaget ritar, konstruerar och bygger alla system själva. Efter analys och framtagen behovsspecifikation påbörjas produktionen. Om beställaren har en framförhållning på tre till fyra månader klarar Selco att producera och leverera i tid. En av företagets specialiteter rör system för övervakning och skydd mot elektrisk toppspänning, vilket är synnerligen viktigt för aktörer inom inte minst processindustrin, vilken, tillsammans med den petrokemiska industrin, omfattar cirka 15 procent av kundkretsen. Majoriteten av de uppdrag Selco får kommer från sjöfarts- och offshorebranschen. – För tydlighetens skull ska nämnas att vi även riktar oss till annan industri i behov av avancerade och säkra övervakningssystem. Vi arbetar för OEM-kunder som svarar för montering hos slutkunden, förtydligar Morten Reinholdt Mortensen. Vill expandera Selco har byggt upp ett omfattande återförsäljarnät i både Sverige, Norge och Finland där företaget har flera starka och kunniga samarbetspartners. Nu siktar man dock mot nya mål och hoppas kunna attrahera fler nordiska kunder. – Vi är redan välkända inom marinteknologi, men vi ser gärna en större andel landbaserade industrikunder. Då tänker

vi oss inte bara petrokemi- och processindustri utan exempelvis även vindkraftsmarknaden. Vi har lång erfarenhet av komplexa system med en rad olika övervakningssystem som samverkar. Vi

är öppna för alla som vill diskutera ett samarbete, hälsar Morten Reinholdt Mortensen. Text: Örjan Persson

• Alarm monitoring units & systems • Generator control and power management • Engine control & safety systems • Protection & control units

selco.com 91


DANMARK

Högkvalitativa produktionslösningar i 50 år Under snart 50 år har Saxe Group på Själland utvecklat produktionslösningar för polymerindustrin och den medicintekniska industrin. Företaget har all kompetens in house, vilket gör att man har en kontinuitet i arbetet med att ta fram produkter, från idéstadiet till färdig produkt. De senaste årens expansioner har gjort att man nu känner sig redo för att arbeta mer mot resten av Norden.

Saxe Group ligger på Själland, endast 1,5 timmes bilresa från Lund. De senaste 50 åren har man utvecklat produktionslösningar för polymerindustrin och den medicintekniska industrin. Man tar fram allt från prototyper och enskilda produktionslösningar till hela produktionslinjer. Det som skiljer Saxe Group från många andra företag i branschen är att man har all kompetens samlad under samma tak. - Konstruktionsavdelningen har samlat ingenjörskompetens inom allt från maskinritningar och elritningar till software och automatisering, berättar Ulrich Gert Nielsen, företagets grundare och ägare.

Rutinerade processer I och med att man har all kompetens in house har man en kontinuitet i sitt arbete; man kan följa processen ända från idé till färdig produkt. Man kan ta fram allt från prototyper och enskilda lösningar till hela produktionslinjer. Det är en komplicerad process, men Ulrich, som har lång erfarenhet i branschen, kan beskriva hela processen på ett relativt enkelt sätt. Efter att ha blivit kontaktade av en kund går man igenom kundens önske- och krav-specifikation och gör en enklare konstruktionsritning med en preliminär kostnadskalkyl. Nästa steg är att göra en mer ordentlig ritning av konstruktionen. Sedan bygger man maskinen. Därefter följer testning och slutligen leverans till kunden. - Vi levererar ingen utrustning utan att först testa en fullskalig lösning. Efter testerna monterar vi ner hela automatiseringslinjen, som vi sedan monterar samman ute hos kunden, förklarar Ulrich. Speciell ackreditering Den erfarenhet och kompetens som Saxe Group har, har resulterat i att man har många stora nordiska och internationella företag som kunder. Företaget har ackrediterats av DANAK att testa och kalibrera

enligt DS/EN ISO/IEC 17025. Denna ackreditering gäller även internationellt. - Med tanke på att våra kunder finns inom den internationella medicintekniska branschen är både ackrediteringen och företagets läge stora fördelar. Köpenhamn, Hilleröd, Lund och Göteborg ligger alla inom 1-2 timmars bilfärd,

vilket underlättar arbetet, säger Ulrich. Med blicken vänd mot övriga Norden Saxe Group har rönt stora framgångar och har expanderat de senaste åren. Man har nyligen öppnat en stor avdelning i Randers, där man samlar alla delar i produktionsanläggningen och testkör innan leveransen. Det senaste tillskottet

är Allersö maskinfabrik, vilket har gett företaget resurser att klara alla typer av maskinella bearbetningar som kräver extra låg tolerans eller är bearbetade i alla typer av metalliska material. - Vi är i grunden ett företag som har rötterna i maskinkonstruktion och maskinbyggeri. När sedan robotar kom in i produktionen kombinerade vi modern robotteknik med traditionella maskinmekaniska lösningar, säger Ulrich om företagets utveckling. Saxe Group växer i samma takt som sina kunder. Genom företagsförvärv och nyanställningar av spetskompetens har Saxe Group nu kommit upp i nästan 100 anställda. Nu vänder man blicken mot övriga Norden. - Genom åren har vi byggt upp en kompetens och en kapacitet för att fortsätta expandera. Sverige, Norge och Finland ser vi som kommande områden att satsa på, säger Ulrich. Text: Andreas Ziegler

VALIDERING ● KALIBRERING ● SERVICE ● DOKUMENTATION Kontakta SAXE på tel nr +45 4497 7022 92

| Se mer på www.saxe-group.com


DANMARK

Slitage efter skruvextrudering behöver inte bli alltför kostsamt När pellets, som används inom djurfoderindustrin eller plastindustrin, transporteras till tillverkningsenheter används ofta en teknik som kallas skruvextrudering. Dessa skruvar slits ut och måste ersättas. Det är här Clextral kommer in i bilden. Företaget reparerar de skadade och slitna skruvarna, så att de kan användas igen. Kunderna har dessutom möjlighet att snabbt få service på plats, vilket reducerar kostnaderna som kan uppstå vid driftstopp.

Clextral, som ligger i det lilla samhället Gadstrup mellan Köpenhamn och Roskilde, är ett dotterbolag till ett franskt företag. Från Gadstrup bedriver Clextral försäljning av nya enheter och reparationer, service och underhåll av existerande anläggningar för hela Norden. De flesta kunderna finns dock i Danmark och Sverige. Företaget har specialiserat sig på att reparera skadade och slitna skruvar som används vid skruvextrudering, en teknik som används inom djurfoderindustrin och plastindustrin vid transporten av pellets till tillverkningsenheter.

Thomas Bagge Johansen.

- Vi renoverar skruvarna som smälter själva plasten i både plastextruder och formsprutningsextruder och även cylindrarna de roterar i. Vi renoverar alla dimensioner mellan 60–200 millimeter. Detta gör vi på max två veckor, såvida inte processen kräver värmebehandling, säger Thomas Bagge Johansen, som är försäljnings- och planeringsingenjör på Clextral. Gamla skruvar blir som nya Skruvextrudering är en teknik som sliter hårt på skruvarna som används. När vi får en rundtur av verkstaden ser vi ett antal

skruvar, av många olika längder och dimensioner. Många av dem är i så dåligt skicka att de ser ut att behöva skrotas. - Det ser kanske illa ut, men vår personal har arbetat hos oss i många år och har samlat på sig mycket erfarenhet, så vi klarar det mesta, säger Thomas med stolthet i rösten. Det medarbetarna i verkstaden på Clextral gör är att lägga på nytt metallurgiskt material, som sedan bearbetas maskinellt, så att skruven får exakt den stigning, storlek och tolerans som krävs. - Så här ser det ut när vi är färdiga, säger Thomas och visar upp en skruv som ser ut som ny.

Service Alla som sysslar med produktion vet att det värsta som finns är driftstopp, som orsakar onödiga kostnader och förseningar. Därför erbjuder Clextral serviceavtal till sina kunder. - Vi har under många år byggt upp en stark och flexibel organisation, som gör att vi kan åka ut till våra kunder med våra fullutrustade servicefordon och demontera skruven, frakta tillbaka den till verkstaden och reparera den. Sedan åker vi ut till kunden och monterar skruven hos kunden igen. Vid riktigt akuta fall kan vi klara detta på några dagar, berättar Thomas.

Serviceavtalen baseras på kundernas behov i möjligaste mån. Man kan komma och göra undersökningar ute hos kunderna och på så sätt jobba förebyggande och lämna en prognos om eller när en reparation bör ske. Detta gör att servicen kan göras på de tider som passar kunderna bäst. - Är man intresserad av ett serviceavtal är det bara att höra av sig för ett förutsättningslöst samtal, säger Thomas. Text: Andreas Ziegler

Vi optimerer processer

– K.A.L/ Clextral. har specialiseret sig i renovering og nyfremstilling af snekke, snegle og cylindre samt andre vigtige, runde sliddele. – K.A.L. hjælper med at holde en produktion kørende så smidigt som muligt uden stop. – K.A.L. hjælper med at løse produktionsproblemer, også hos kunden.

Kontakt os på: Tlf: +45 46 19 11 03 |

k-a-l.dk |

info@k-a-l.dk 93


DANMARK

Marknadsledande system för märkning av rörsystem Inom industrin växer kraven på märkning och identifiering av rörsystem. Här spelar ett företag som TG Technology en viktig roll. TG Technology har tagit fram ett QR-kodbaserat system som täcker all den information och dokumentation som myndigheterna kräver, samtidigt som det också innefattar en mängd service-, reparations- och säkerhetsinstruktioner.

Arbetsmiljöverket kräver idag att alla synliga rörsystem ska märkas så att exempelvis en tekniker kan kartlägga flödesriktningar med mera. Ofta är rörsystemen försedda med ett nummer utifrån vilket teknikern via manualen exempelvis kan se vad det aktuella röret innehåller för typ av gas, vätska eller annat. I det här sammanhanget är ett företag

DO YOU

LEAVE YOUR TAGGING TO

CHANCE?

som TG Technology en intressant aktör. Vi träffar Anders Thode Jensen som grundade företaget i början av 2000-talet. – Till en början var kraven från kunderna inte särskilt stora men i takt med att lagstiftningen kräver omfattande uppmärkning, samtidigt som rörledningarna idag innehåller en stor palett av gaser, vätskor med mera, ställs allt högre krav på märkning. Utifrån detta har vi bland annat utvecklat en app och ett QR-kodsystem som gör att en tekniker genom att skanna QR-koden kan få fram all dokumentation över rörsystemets innehåll, flödesriktning, hur vätskan ska hanteras och mycket mer, berättar Anders Thode Jensen. Massor av information Det QR-kodsystem som Anders nämner innehåller all dokumentation som myndigheterna kräver, samtidigt som det också ger tillgång till en hel arsenal av service-, reparations- och säkerhetsinstruktioner. Systemet går att applicera på alla typer av rörsystem. TG Technology har också utvecklat ett mikrochipbaserat system som klarar upp till 300 bars tryck. Det används företrädesvis av offshoreindustrin och innehåller all information som krävs av branschen enligt lag. Merparten av de märkningssystem som TG Technology tar fram är försedda med en motståndskraftig film som dessutom skyddar mot UV-strålning.

• TAG-Signs and Markings for all your needs • Experienced consulting within the petrochemical, food, and pharma standards • Fast and precise delivery of TAGS worldwide • Deep laser engraving of TAGS

cy cien Effi

synchronizing Tags with your ERP system

Prod uc t

INDUSTRY

READY

Connec tiv ity

• Inspection App development

lity bi xi

ity iv

• Crew of skilled tagging experts for onsite mounting and support

Fl e

including QR codes, RFID, barcodes etc.

Ju tidigare desto bättre I TG Technology vill man gärna vara med i ett så tidigt skede som möjligt av ett projekt för att slutresultatet ska bli optimalt. Anders Thode Jensen utvecklar: – Vi kopplas ofta in i slutfasen när exempelvis en industriverksamhet byggs upp. Det fungerar för oss, men när vi får möjlighet att delta redan på projekteringsstadiet kan vi också bidra med råd och förslag på exempelvis vilken uppmärkningstyp som bör användas. När vi kommer in tidigt i processen blir arbetet med uppmärkningen både enklare och billigare för kunden. Idag använder många aktörer inom bland annat läkemedels- och processindustrin TG Technologys lösningar. Nu hoppas Anders Thode Jensen att bolaget ska växa ännu mer på den nordiska marknaden. – Vi är idag tolv anställda med alla möjligheter att bli fler, så givetvis vill vi expandera, inte minst i Sverige och Norge. Vi servar redan idag ett flertal storföretag i dessa länder, men vi har kapacitet att jobba med fler.

Safety

Text: Örjan Persson

94 offshorebranchensaarbog_annonce_003.indd 1

3/21/2019 2:13:47 PM


DANMARK

En ledande specialist på vita metallegeringar Från Roskilde utgår företaget som är specialiserat på gjutning av vita metallegeringar. I ett nära samarbete med sina kunder tar Nørfort A/S fram skräddarsydda lösningar. Med ett arbetsförfarande som präglas av stor flexibilitet kan Nørfort alltid stå till tjänst med kort varsel, oavsett om det rör sig om små eller stora insatser.

Nørfort A/S är ett genuint familjeföretag som startades av Jørgen Nørfort 1975. Idag är det sonen Per som för de stolta traditionerna vidare och, tillsammans med företagets anställda, representerar den spetskompetens som gör att bolagets tjänster efterfrågas över hela världen. Verksamheten utgår från Roskilde, bara 30 minuter från Sverige, och det är där vi träffar Per som berättar att Nørfort A/S är en specialist på gjutning av vita metallegeringar. Det handlar inte minst om tillverkning och reparation av lager för aktörer inom bland annat industrin, kraftverk och den marina branschen. – Genom alla år har vi kunnat arbeta

upp en kompetens som gör att vi alltid kan ta fram rätt legering för varje specifikt uppdrag. Ofta rör det sig om akuta insatser, med en liten organisation som vår kan vi snabbt ställa om produktionen och, om det behövs, arbeta under både kvällar och helger, upplyser Per Nørfort. Snabba insatser Vitmetall är ett ämne som används där exempelvis ett lager utsätts för hårt tryck och hög friktion. Det är en vit, smältbar metallegering med bly, tenn, kadmium eller vismut som huvudkomponent, och som företrädesvis används som liner i glidlager i bland annat turbiner och dieselmotorer, då linern kan överföra stora belastningar med mycket lite friktion och slitage. En teknik som Nørfort använder sig av vid större objekt är slunggjutning, ett område där företaget är framträdande i Europa. – Vi jobbar med filosofin att alltid hjälpa våra kunder på kortast möjliga tid. Ofta besöker vi den aktuella gruvan, fartyget eller vad det nu kan röra sig om och gör en kvalitetsbedömning samt upprättar en serviceplan på plats. Detta innebär att

reparationen utförs på en tid som drabbar kunden minimalt i form av reparationskostnader och produktionsbortfall, berättar Per Nørfort.

Kvalitet i rätt tid Nørforts förmåga att agera snabbt har medfört att kunder långt från Roskilde väljer att anlita företaget, även om de flesta kunderna finns i området kring Köpenhamn, på Själland och i övriga Danmark. I ett nära samarbete med kunden tar man alltid fram en optimal, skräddarsydd lösning. Kvalitet i rätt tid, är företagets ledord. – Det kan röra sig om ett fartyg som drabbats av ett haveri. Om det finns en ritning med tolerans- och måttangivelser kan vi ha den aktuella delen klar då fartyget anlöper hamn, säger Per Nørfort och nämner ytterligare ett exempel. – För en tid sedan skickade en kund i Schweiz en komponent till oss via en taxi. Denna väntade i Roskilde och efter bara en arbetsdag var taxin på väg tillbaka till alplandet med den aktuella produkten. Per Nørfort konstaterar att kundkretsen blir allt vidare och i princip sträcker sig över hela världen. Tack vare samarbeten i både Sverige, Norge och Finland hoppas man också kunna erövra ännu fler marknadsandelar i Norden framöver. Text: Örjan Persson

HVIDTMETAL-NØRFORT A/S Håndværkervænget 8, 4000 Roskilde Tlf. 46 73 13 00

www.hvidtmetal.dk 95


En del av Hexanova Media Group:

Barn och cancer hör inte ihop. Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Eston 7 år, neuroblastom.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

PR

& more

posttidning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.