Svensk Leverantörstidning nr-1 2022

Page 1

Nr 1 / 2022

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

VR-upplevelser – för nytta och nöje Virtual Reality – eller VR som man allmänt säger – är på väg att slå igenom på allvar inom en mängd olika områden. Här kan småländska Markaryd stoltsera med en aktör i branschens absoluta framkant. Via ett besök i Reality Park ges vi ett smakprov på vad den nya tekniken har att erbjuda oss framöver beträffande både nytta och nöje. Läs mer på sidan 65.

Smarta återvinningslösningar för det moderna kretsloppssamhället Avfallspartner är företaget som i alla avseenden verkar i takt med sin samtid. Med ett brett koncept som spänner över arbete med avfallsbränsle, återvinning och råvaruhandel attraherar man industriföretag i ett flertak olika branscher, och bidrar samtidigt till det moderna kretsloppssamhället. Läs mer på sidan 14.

Kraven växer på effektiva brandskyddssystem

Flexibilitet präglar vuxenutbildningen i Stenungsund

Det ställs allt högre krav på brandsäkerhet i olika miljöer, vilket gör en aktör som Incendium AB till en synnerligen intressant samarbetspartner för inte minst industriföretagen. Incendium förser dem med ledande brandskyddssystem i form av skräddarsydda lösningar – från projektering till leverans och igångkörning.

Vuxenutbildningen erbjuder möjligheter för de som vill komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke. Med ett brett utbud av både praktiska och teoretiska kurser, och ett studiekoncept som bygger på stor flexibilitet, lägger vuxenutbildningen grunden för framtidens arbetskraft. Det gäller inte minst Vuxenutbildningen i Stenungsund.

Läs mer på sidan 51.

Läs mer på sidan 37.

7 U T G ÅVO R P E R Å R - S V E R I G E S BR E D A S T E T I D N I N G F Ö R L E V E R A N T Ö R E R


LEDAREN

Företagarna har ordet Industri

4-5

Bygg

6-7

Hållbarhet Energi IT Transport

13

36 - 47

Kungälv

48 - 61

innehåll

Okej, det finns skäl i att vara återhållsam med kritiken. Många av landets företags och organisationers punkter för krisberedskap inbegriper inte åtgärder för en global pandemi som mer eller mindre lamslår samhällen och invånare. Men studien, gjord vid Göteborgs universitet och innefattande svar från ett tusental intervjuade ledare för små och medelstora företag avseende krishantering under pandemins första månader, skvallrar trots allt om att det brister både här och var när krisen drabbar verksamheten. När omsättningen minskar med 20 procent, vilket en tredjedel av de tillfrågade angav, är det ju onekligen att betrakta som en kris för de allra flesta verksamheter.

11-12

Stenungsund

är att många företag reagerade oplanerat och reaktivt, snarare än sakligt och strukturerat. Som exempel kan nämnas att endast sju procent av företagen använde sig av särskilda krisgrupper. I stället hanterades krishanteringsarbetet inom ramen för det dagliga arbetet inom organisationen. Jonas Fasth, universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, uppger att en del av företagen i stället gick på magkänslan vid beslut, ibland i kombination med rapporter eller prognoser. Följande innehåll hit

menterad i verksamheten. Men används den verkligen när krisen väl drabbar dem? Pandemin blev något av ett examensprov i det avseendet, men resultatet av en undersökning kring ämnet visar att just beredskap kanske inte är det mest passande begreppet i sammanhanget.

9 -10

14 - 35

Region Småland

ledaren

och organisationer talar ofta väl om krisbe2Företag redskap, och i många fall finns säkert en sådan imple-

8

Norrköping

Halmstad

Hur står det egentligen till med företagens krisberedskap?

3

Leverantörstidning n

Frågan man ställer sig är om många företag och organisationer har dokumenterad krisberedskap för att de känner att de måste, att detLedaren är allmän praxis eller helt enkelt för att företaget ska framstå som mer Företagarna seriöst? Enligt nämnda undersökning förefaller det juhar ord i många fall snarare handla mer eller mindre om en Infrastruktur pappersprodukt.

Industri

När det talas om krishantering brukar dialog, Bygg kommunikation och öppenhet inför medarbetarnas synpunkter lyftas fram som viktiga faktorer för att en Energi krissituation ska kunna hanteras på ett optimalt sätt. Men även på den punkter ger undersökningen Mot bakgrund av att planerat och implementerat IT/Säkerhetvid Göteborgs universitet en annan bild. Snarare var det arbete med krishantering ofta allmänt anges som en Maskin så, enligt Jonas Fasth, att företag som genomgick en framgångsfaktor blir jag förvånad när jag läser att inte kris involverade personalen i mindre grad än företag ens en tredjedel av företagen i undersökningen hade Danmark som inte befann sig i en krissituation. någon form av krisplan när pandemin bröt ut, och att Hur kommer det sig? endast var tionde upplevde att den gjorde nytta. Åland Kan detdenvara så att företagare väljer att mörka igen:Visst en är pandemi av covid har undrar Här i Göteborg vi om omdebatVårÅter i luften. det härligt? Jag 19-magnitutd Västlänken verkligen kommer krisen att bli av,medför för sinaBornholm problemen anställda för att sannolikt total beredskap men det terade som förvånar ansluter migfåtill de som fylls avför, energi men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när inte skapa oro i leden? Detta tordeMora/Leksand i så fall snarare i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi det börjar grönska och man har hela varaellerkontraproduktivt då ett sådant agerande ska behålla trängselskatten inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. ska ju till stor del finansieras via just Västmanland tenderar attbiltullarna. sprida rykten och skapa spekulationer, Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina Elmsätervilka i förlängningen kan spä på de problem som är härligt när den andan smittar av sig Svärd presenterade regeringens mångmiljardGöteborg bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade själva krisen redanhon har orsakat.

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära?

61

Frågan är om även svensk infrastruktur går mot en ny vår? Det känns onekligen så efter regeringens besked om att satsa 522 miljarder kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka till en hel del när det handlar om att både stärka som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om det här i Svensk Leverantörstidning och det är intressant att konstatera att det inte enbart handlar om att bygga ut och bygga nytt, utan också om att bevara det som redan finns och fungerar. Drift och underhåll ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

62 - 83

BILAGA GÖTEBORG

att man kommer att satsa på sådant som leder till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är Fasth vikten av öppenhet i krisen klok strategi som påJonas sikt borgar förunderstryker ett stärkt svenskt näringsliv. Dentider här typen av satsningar eftersom kunskap och idéer från medarbetare gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft personer och arbetstillfällen, ochoch det ärandra sannolikt en av kan ha stor betydelse för att krisen ska kunna hanteras på ett så bra sätt som de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar när de kallar den nationella infrastrukturplanen möjligt. Jag vill hävda att krisberedskap borde, precis för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock samhället det ökande behovet av som dylikaisatsningar ochi stort, vara något företagen jobbar efterlyser större modsystematiskt och ansvarstagande med,fråntränar på och förbereder sig för. berörda parter så att en modern och väl I grund och botten är det en prioriteringsfråga, tid fungerande infrastruktur så småningom resurser läggs i stället hellre på kärnverksamlämnas över till och framtida generationer. Man tycker attheten, vi ska tavilket lärdomi av Dan- fall är förståeligt. Inte minst i många mark och använda oss av den statsgasamband med en krissituation… rantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Tills nästa gång önskar jag alla Chefredaktör många sköna timmar i vårsolen!

Marks kommun Småland Borås

Ulricehamn Årjäng

Örjan Persson

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

redaktion

a av N aNN ÄvE u sc aN d ILL och N Nu k INT I dI N N E E kod INg N d QR! E TI hoN LÄsa RTp sma

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

2

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se Redaktör: Carolina Fredriksson carolina.fredriksson@hexanova.se

Tryck: Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Pressgrannar beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild Adress-/namnändring: överenskommelse träffats med adressandring.slt@hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se

ISS

Pressgrannar Adress-/namnändring: Trycksak adressandring.slt@hexanova.se 3041 0174 Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

PR

& more

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på NMÄR Stefan 031-719där 05E17 reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, AN läsarenKkan E scanna in Michaela Jönsson en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som Vdå öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur michaela.jonsson@hexanova.se med du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se T

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Layout: Fax 031-719 05 29

utgivare: Vad Ansvarig är en QR-kod Urban Nilsson och Prenumerera: vad används den till?

S

Nr 1 - 2022

Nr 3-2014 30:e årg

En del av Hexanova Media Group

Tidningssta


F Ö R E TAG A R N A H A R O R D E T

I politiken kan ett soffbord bli ett parasoll Valrörelse stundar, och med det en stor mängd utfästelser från de politiska partierna. Eller ja, utfästelser kallar de det sällan – satsningar, investeringar, förbättringar är vanligare förekommande ord. Men låt oss kalla dem för det etablerade vallöften. Vallöften fyller vissa relevanta syften. Genom dem kan de olika partierna signalera sina prioriteringar och värderingar. Skillnader tydliggörs för väljare. Partierna kan testa förslag genom antydda löften tidigt och se vad opinionspaneler säger om dem. Det kan också vara ett sätt för två eller fler partier att visa sig sammansvetsade inför val. Vallöften är därtill billiga; inför allmänna val får vi väljare inget ”avtal” med politiker där det anges vad vi kan förvänta oss i det fall de fagra löftena innan valet inte infrias efter det. ”Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss”, som mångårige S-riksdagsledamoten Lennart Nilsson uttryckte det en gång. Inom företagandet är det tvärtom: Det är den faktiska leveransen som räknas. Ett företag som lovar men sedan inte levererar, ser sig inom kort förlora kundernas förtroende.

Förutsättningen för detta är, förstås, att det är vad kunden vill ha som avgör. När ett företag ska leverera en vara eller en tjänst till en kund, bygger det på att det är kunden som har identifierat vad det är för problem som ska lösas. Om jag har beställt leverans av ett soffbord men får ett parasoll levererat, så har förvisso en leverans skett, men mitt problem – avsaknaden av ett soffbord – har inte lösts.

på 1980-talet, och ägande av det är kanske det mest centrala man tävlar om i politiken). För politiska aktörer, i synnerhet i den mediala framställningen, handlar det ofta om en balansakt: Man vill gärna att väljarna ska instämma i ens problemformulering och uppröras över problemet, men man vill samtidigt inte måla alltför svarta bilder, så att problemet framstår som omöjligt att lösa.

En politiker som inte lever upp till sina löften, kan förstås bli bortröstad från sin post. Men det medför inte att löftet faktiskt uppfylls. Det är stor sannolikhet att jag ändå blir stående där utan mitt soffbord.

Företagande bygger i grunden på en annan logik, mer optimistisk. Att företa sig något, att göra en investering, att ta en risk – det grundas i en uppfattning att framtiden kan bli bättre genom det man företar sig. Och det bygger på att kunden upplever sig få det bättre genom att köpa det man säljer. Det räcker inte med enbart ett löfte, en utfästelse, en ”ambition” om ett soffbord, för att använda det tidigare exemplet.

De löften som ges från politiskt håll, handlar i de flesta fall om att försöka lösa eller minska ett problem, som den politiska aktören har formulerat – inte ”kunden” i det sammanhanget, alltså väljaren. Det utesluter självklart inte att många väljare delar uppfattningen att problemet i fråga faktiskt är ett problem, men det gagnar den politiska aktören att få vara den som sätter ord på det – eftersom det ger en naturlig övergång till löftet om en lösning eller åtgärd (”problemformuleringsprivilegiet” benämnde författaren Lars Gustafsson detta

Till politiken gör man, lite hårdraget, en handfull val vart fjärde år. Som kund har man möjlighet att göra många val varje dag. De viktigaste valen i ens liv är inte de politiska. Tur är väl det.

PATRICK KRASSÉN Företagarnas skattepolitiska expert

Patrick Krassen, Foto: Lars Clason.

Storstäda kollektivavtalsretoriken! Att en städare utan uppehållstillstånd befunnit sig i statsminister Magdalena Anderssons villa är en mångfacetterad skandal som många olika människor kan hitta sin del att uppröras över. Det kan därför finnas anledning att titta lite närmare på vad detta egentligen handlar om. Vi har förstås den uppenbara säkerhetsproblematiken, där Säkerhetspolisen inte verkar ha haft koll på vilka som utför arbete i statsministerns hem. Säpo kommer efter incidenten att se över om det finns nödvändiga regeländringar som måste genomföras för att stärka skyddet kring statsministern. Oavsett vad myndigheten kommer fram till så har svenskarnas självbild om att vara ett naivt folk blivit rejält förstärkt. Sedan kommer vi till de som aldrig missar en chans att racka ner på Rut-tjänster. De som nostalgiskt tänker att Olof Palme minsann aldrig hade städhjälp. För att inte tala om de som är chockade över att Andersson anlitat ett företag utan kollektivavtal. Ofta men inte alltid är dessa åsikter samlade i samma personer eller grupper. Inom arbetarrörelsen är kollektivavtalen heliga. De behöver bara försvaras, aldrig motiveras eller förklaras. Det är därmed inte särskilt överraskande att det höga tonläget för kollektivavtal nu vänds mot partiledaren när det uppdagas att hon i flera år anlitat ett företag utan sådant avtal. Det är naturligtvis beklagligt att statsministern tycks blivit förd bakom ljuset när det gäller det aktuella företagets innehavande av ett kollektivavtal, då hon trott att det funnits ett sådant. I det långa loppet är det dock värre att kollektivavtalsnormen späs

på av politiker och tyckare ifrån alla läger. Ofta förefaller det handla om ren okunskap, men ibland skiner också ett illvilligt uppsåt igenom, där många försöker sätta likhetstecken mellan avsaknad av kollektivavtal med kriminalitet och allmänt dåliga villkor. Den här bilden av kollektivavtalet som en garant för företags vandel delas också friskt av media. Företag som inte har kollektivavtal klumpas ihop med osunda verksamheter, men kollektivavtal är självklart inte en förutsättning för att vara ett seriöst företag. Det råder avtals- och näringsfrihet i Sverige, och inom ramen för denna har mer än hälften av Sveriges företag landat i att kollektivavtal inte fyller deras behov. Med tanke på att 6 av 10 av de små och medelstora företagen i Sverige inte har kollektivavtal, och att försiktigt räknat cirka en halv miljon personer arbetar i företag utan kollektivavtal eller hängavtal, är det minst sagt märkligt hur den här normen tillåts vara så härskande. Vi vet dock att de som kallas arbetsmarknadens parter, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer som förhandlar fram kollektivavtalen, har ett starkt gemensamt intresse av att bevara saker som de är. Det framställs ofta som om nästan alla företag har kollektivavtal, och att de få som inte har det är suspekta. Eftersom företag med 1-49 anställda utgör 99 procent av det totala antalet företag i landet är relationen cirka 40 procent som har kollektivavtal respektive cirka 60 procent som inte har det giltig även för samtliga Sveriges företag. Det behöver bli klart för beslutsfattare och andra att en övervägande del av de svenska

företagen inte har kollektivavtal. Det är också viktigt att veta varför en stor andel av företagen har valt att inte ha kollektivavtal. Tvärtemot hur det låtit de senaste dagarna beror det inte på att företag vill ge sämre villkor till de anställda när de väljer bort kollektivavtal. Kollektivtalen är däremot framförhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt, och saknar ofta tillräcklig flexibilitet och är dåligt anpassade till mindre företags vardag. Vi vet också att många företag utan kollek-

tivavtal är bättre arbetsgivare än de med avtal, och inte sällan är villkoren till och med bättre och mer anpassade till vad som faktiskt efterfrågas. Det gör att de många gånger blir alltför otympliga att hantera för företagen som tvingas betala för saker de inte vill ha på bekostnad av saker som hade kunnat göra skillnad. Sambandet mellan kollektivavtal och att vara en bra arbetsgivare är helt enkelt svagt. Om kollektivavtalen vore så fantastiska som de målas upp att vara så borde väl nästan

alla företag vilja ha ett? Nu är det i stället så att betydligt fler väljer att inte ha det än de som väljer att ha det. Trots en massiv bild i media och i samhällsdebatten som driver en annan agenda säger en samlad röst av företagen som byggt och bygger Sveriges välstånd att de kan lösa detta bättre själva. Lyssna på de små och medelstora företagen, våra välfärdsskapare, och värna om småföretagens rätt att välja om de vill ha kollektivavtal eller inte! EVA COOPER Företagarnas regionchef

Eva Cooper, Foto: Företagarna.

3


INDUSTRI

Stora Enso lanserar unikt koldioxidneutralt kartongsortiment Performa Light CarbonZero™ by Stora Enso är marknadens första koldioxidneutrala kartongsortiment. Det hjälper Stora Ensos kunder att minska sina klimatavtryck.

Performa Light CarbonZero är en koldioxidneutral, förnybar och återvinningsbar förpackningskartong som hjälper Stora Ensos kunder att nå sina koldioxidrelaterade hållbarhetsmål samt visa konkreta

och mätbara åtgärder mot klimatförändringarna med sina förpackningar. Performa Light CarbonZero produceras på Fors bruk i Sverige, som genom ihållande förbättringsarbete och investeringar i att förbättra verksamheten har fossilfri el- och ångproduktion, och från och med början av 2022 även intern logistik. Produktionen har därför redan nu mycket låga utsläpp av växthusgaser. För att göra Performa Light CarbonZero helt koldioxidneutralt har de än så länge oundvik-

Performa Light CarbonZero™ by Stora Enso är marknadens första koldioxidneutrala kartongsortiment.

liga utsläppen från råvaruproduktionen kompenserats med hjälp av en tillförlitlig klimatkompensationstjänst som erbjuds av South Pole, en extern partner. – Hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor i konsumenternas köpbeslut och vi väntar oss tillväxt för koldioxidneutrala produkter i framtiden. Koldioxidneutrala Performa Light CarbonZero kommer att hjälpa våra kunder att minska sina klimatavtryck och sticka ut på marknaden med sina förpackningar, säger Dmitry Panfilov, VP, Head of Business Line FBB and SBS. Tydligt mål Hållbarhet är centralt för Stora Enso och kulminerar i målet om en 100 procent cirkulär samt biodiversitets- och koldioxidpositiv verksamhet senast 2050. Stora Enso har redan genomfört ambitiösa satsningar på att minska utsläppen i sin verksamhet och värdekedja, och andelen fossila bränslen i företagets totala energiförbrukning är låg. Detta har möjliggjort ett skifte mot koldioxidneutrala material. – Vår högsta prioritet är alltid att minimera fossila utsläpp i vår verksamhet och värdekedja med målet att i slutändan kunna erbjuda koldioxidneutrala

Den överlägsna kvaliteten gör Performa Light till ett attraktivt val för premiumvarumärken.

produkter utan klimatkompensering. Tills vidare är dock vissa utsläpp oundvikliga och därför använder vi oss av klimatkompensering för att kunna erbjuda koldioxidneutrala förpackningsmaterial redan i dag, säger Kristiina Veitola, VP, Sustainability, Packaging Materials Division. Populär för premiummarknaden Förutom koldioxidneutraliteten är Performa Light CarbonZero ett idealiskt

material för vikförpackningar för choklad och konfektyr, kosmetika och skönhetsprodukter, hälsoprodukter och andra premiumförpackningar. Den överlägsna kvaliteten gör Performa Light till ett attraktivt val för premiumvarumärken. Kartongen har exceptionella visuella egenskaper och är tack vare Stora Ensos patenterade fiberbehandlingsteknik FiberLight Tec™ mycket lätt utan att minska hållfastheten. Källa: Stora Enso

Smart depåladdning för Göteborgs nya elbussar Göteborgs stadstrafik ska till år 2030 vara helt elektrifierad. Från och med juni månad får stadens elbussflotta på 180 bussar sällskap av 137 nya elbussar. Dessa ska laddas i depå med hjälp av 50 Terra 124-laddare från ABB.

Västtrafik fortsätter sin storsatsning på elbussar för att bygga framtidens attraktiva och hållbara städer. När ytterligare

137 elbussar börjar rulla på stadens gator från mitten av nästa år kan invånare och besökare i Göteborg se fram emot både minskade utsläpp av miljöskadliga ämnen och en tystare och lugnare stadsmiljö. De nya bussarna kommer att sättas i trafik i två etapper, sommaren 2022 och 2023, på totalt 24 linjer. – På kort tid har vi lyckats ställa om och gjort elbussar till en självklar del av vårt stadsrum och vår vardag. Vi har visat och vi fortsätter visa att vi ligger i absolut framkant i att åstadkomma en hållbar omställning, säger Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik.

med ett ergonomiskt kabelhanteringssystem som gör att chaufförerna snabbt och enkelt kan plugga in bussen för laddning. – Elbussar är inte längre något som tillhör framtiden – de är här nu och Göteborg har kommit längst i landet med implementeringen. Vi är stolta över att fortsatt få vara en del av stadens resa genom att komplettera våra pantografladdare som redan laddar längs flera busslinjer runt om i Göteborg med nya depåladdare för fler elbussar, säger Eva Kvist Östgren, chef

för ABB:s e-mobilityverksamhet i Sverige. ABB gick in på e-mobilitetsmarknaden redan 2010 och har idag sålt mer än 460 000 elfordonsladdare på mer än 88 marknader; över 21 000 DC-laddare och 440 000 AC-laddare, inklusive de som säljs via Chargedot. I december 2020 satte Västtrafik 145 elbussar i drift i Göteborsområdet och de snabbladdas av nitton pantografladdare från ABB längs linjerna i Göteborg, Mölndal och Partille.

Eva Kvist Östgren, chef för ABB:s e-mobilityverksamhet i Sverige. Foto: Jonas Bilberg

Terra 124-laddare från ABB. Foto: ABB

4

Främjar optimering och planering Bussoperatören Nobina är en av två aktörer som i ett nytt avtal med Västtrafik kommer att köra de 137 nya elbussarna. Nobina tursätter cirka 80 elbussar i delar av stadstrafiken i centrala Göteborg samt i det närliggande området Angered med omnejd. För att ladda bussarna har Nobina beställt 50 allt-i-ett-laddare av modell Terra 124 från ABB. Laddarna kommer att sättas upp i tre olika bussdepåer i Göteborg för att ladda Nobinas elbussar säkert och effektivt, främst under natten. Terra 124 är en flexibel laddare som passar för både långtidsladdning på natten och för påfyllning av el under dagen. – Effektiv laddning är idag en förutsättning när kollektivtrafiken går från fossilfri

till emissionsfri. Laddlösningen från ABB ger en stor flexibilitet och möjlighet för optimering och planering av vår elbussflotta för framtiden. I samarbetet med ABB har möjligheten till integrering av vårt realtidssystem för lastbalansering och laddoptimering varit viktiga faktorer, säger Jens Råsten, fordonschef på Nobina. Enkla att uppgradera Leveransen från ABB består av ett system på 120 kW som gör det möjligt att antingen ladda en buss på full effekt eller dela på effekten och ladda två samtidigt. Terra 124 är också framtidssäker då den enkelt kan uppgraderas med extra kraftmoduler för att ladda med 180 kW om behovet uppstår. Depåladdarna monteras

Göteborgs elbussar laddas med ABB:s Terra 124-laddare.

Källa: ABB


INDUSTRI

Plast för varje plats

Ägare Andreas Sääf.

Hallabro Plast ligger i Tingsryd sedan 2014. Företaget tillverkar plastprodukter, både i standardformat och specialdesignade format, för en rad olika branscher. Kontinuitet är ett nyckelord som genomsyrar hela företaget. Detta syns främst i personalen, som lärs upp för att föra sina kunskaper inom sitt hantverk vidare.

Hallabro Plast grundades på 60-talet i Hallabro i Blekinge av bröderna Kjell och Gösta Hedlund. 2005 köptes bolaget av Åke Sääf. 2014 flyttade man verksamheten till Tingsryd, där man befinner sig än idag. Efter några år började Åke fundera på att lämna över verksamheten till nästa generation. 2018 köpte hans dotter, Sandra, och hans svärson, Andreas, in sig i företaget. 2020 skedde ett generationsskifte. Sedan dess är Andreas och Sandra ensamma ägare av företaget.

- Åke gjorde det väldigt bra. Vi fick känna oss för långsamt, så när det blev dags att ta över verksamheten var vi väldigt varma i kläderna, säger Andreas. Högkvalitativ och hållbar plast De två ägarna tillika äkta paret har delat upp ansvarsområdena mellan sig, så att Sandra tar hand om den administrativa biten och kundrelationerna medan Andreas sköter produktutvecklingen, produktionen och den logistiska biten. Produkterna man jobbar med är glasfiberarmerad polyester, en typ av plast som togs fram i början av 1900-talet för industriella ändamål. Det finns flera fördelar med denna typ av plast. Den har låg vikt och hög mekanisk hållfasthet, har beständighet mot kemikalier och korrosion, är resistent mot UV-strålning och har hög temperaturstabilitet. Samtidigt är det ett hållbart material med en mycket lång livslängd, vilket gör materialet till ett miljövänligt alternativ.

Noggranna och plikttrogna personalen på Hallabro Plast AB.

- Vi har en stängd tillverkning med minimala utsläpp. Det går faktiskt inte att producera mer miljövänligt än vad vi gör i dagsläget, säger Andreas. Skräddarsydd plast Plasten som Hallabro Plast tillverkar har många användningsområden. En av företagets största styrkor är att man kan jobba med både standardformat och mer anpassade format; man gör skräddarsydd plast, kan man säga. Man gör allt från sandlådor och stora offentliga krukor till verktyg för andra kompositföretag. Företaget har många stora kunder inom fordonsindustrin, framför allt lastbilsindustrin. För

Mercedes och Volvo tillverkar man bland annat chassi-kjolar. - Vi började med resan med lastbilsdelen för ungefär fyra år sedan. Sedan har det bara exploderat, säger Andreas.

HÖG TID I ATT EN SANDLÅDA

NU ÄR DET HÖG TID I ATT INVESTERA I EN SANDLÅDA

NU ÄR DET HÖG TID I ATT INVESTERA I EN SANDLÅDA

NU ÄR DET HÖG TID I ATT NVESTERA I EN SANDLÅDA

STORLEKAR FÖR ATT S PÅ BÄSTA SÄTT. HJÄLPER VI ER ATT RA ÅTERFÖRSÄLJARE. FINNS I FLERA OLIKA STORLEKAR FÖR ATT KUNNA PLACERAS PÅ BÄSTA SÄTT. ABROPLAST.SE KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI ER ATT KONTAKTA EN AV VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE.

WWW.HALLABROPLAST.SE

Kontinuerligt bra Ett av ledorden man jobbar efter på Hallabro Plast är kontinuitet. Man tillverkar produkter som ska hålla länge. För att hålla en kontinuerligt hög nivå på sina produkter gäller det att ha personal som presterar på en kontinuerligt hög nivå. Därför investerar man mycket tid och resurser i sina anställda. - Vi har lärt upp personalen i detta speciella hantverk vi ägnar oss åt här. Vi tror på vår personal, så vi jobbar till exempel inte med inhyrd personal, förklarar Andreas.

Mer plats för plast Hallabro Plast har kunder i hela Norden. Sedan 2014 har man mer än dubblat omsättningen, från 9 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. Nu har man börjat växa ur sina lokaler, så man planerar att bygga ut sin produktionsyta med 1000 m². - Det sker ständigt utveckling av nya formar för att ta fram nya produkter, så nu får vi inte ut mer av dessa lokaler som de är. Med de nya lokalerna kommer vi ha utrymme att vidareutveckla vår verksamhet, särskilt mot lastbilsindustrin, säger Andreas. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

www.hallabroplast.se info@hallabroplast.se 0477-704500 5


BYG G

Serneke vill bygga bort ensamhet H22 Alone Together är ett forskningsprojekt om framtidens boende med ambitionen att utveckla ett koncept som bygger bort ensamhet. Projektet är en del av den internationella stadsmässan H22 City Expo och drivs gemensamt av Serneke, Lunds universitet, Malmö universitet, Öresundskraft och Helsingborg stad, delvis finansierat genom Vinnova. Ensamhet är ett folkhälsoproblem som är kostsamt för både individen och samhället i stort. I forskningsprojektet H22 Alone Together kommer man att undersöka hur ökad ensamhet, förändrad familjesammansättning, ökat hemarbete samt ett ökat fokus på en hållbar livsstil påverkar utformningen av framtidens boende. – Vi vill genom Alone Together och vår medverkan på H22 City Expo skapa ett kreativt utrymme för dialog, med syfte att fånga medborgarnas livsstil och hitta cirkulära lösningar som möter samhällsutmaningar och bidrar till en smartare och mer hållbar stad, säger Jonas Håkansson, affärschef för projektutveckling på Serneke.

”Social innovation av stor betydelse” Under H22 City Expo kommer en ”think tank” aktiveras och besökarna kommer att få bli en del i utformningen av framtidens boende och även få möjlighet att simulera idéerna i ”Framtidens vardagsrum”. Allt sparas som ett bidrag till H22 Alone Together. Arbetet kommer mynna ut i en rapport som presenteras under 2023 och ett bostadskoncept samt ett nytt bostadshus i Helsingborg där medborgarna har varit delaktiga i att motverka ensamhet och göra det lätt att leva hållbart, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. – Vi är väldigt förväntansfulla på forskningsprojektet. ”H22 Alone Together” visar på en social innovation av stor betydelse. Det är ett omfattande arbete att minska ensamhet, precis som andra folkhälsoprojekt. En ensam aktör kan inte nå ut till alla. Därför måste vi samarbeta. H22 City Expo bli en perfekt möjlighet, säger Soraya Axelsson, projektchef för H22. Källa: Serneke H22 Alone Together är ett forskningsprojekt om framtidens boende med ambitionen att utveckla ett koncept som bygger bort ensamhet.

Missförstånd och förhastade slutsatser i pandemins fotspår Under pandemin har efterfrågan på större bostäder ökat kraftigt och bostadspriserna har stigit. Det talas ofta om pandemieffekter, men i en ny samhällsbyggnadsrapport av Veidekke pekar analysen snarare på demografiska fakta och en ren återgång till normalläge efter det stora bostadsprisfallet under hösten 2017 och våren 2018.

– Regeringens stimulanspaket under pandemin har bidragit till att hålla sysselsättningen uppe, vilket tillsammans med en kraftigt stigande börs förbättrat hushållens finansiella tillgångar. Det är två avgörande faktorer som bidragit till en stark återhämtning av bostadspriserna efter det stora prisfallet hösten 2017 och våren 2018, säger Lennart Weiss,

kommersiell direktör på Veidekke Sverige som tillsammans med analysföretaget Evidens står bakom rapporten. Veidekkes rapport analyserar även demografiska faktorer. Just nu befinner sig de stora 1980-talskullarna i familjebildande ålder och därmed är det naturligt att en större andel människor efterfrågar större bostäder.

– Den så kallade nya gröna vågen som många refererar till ska snarare betraktas som ett rationellt beteende baserat på att rådande bolånetak, amorteringskrav och höga KALP-kalkyler hindrar människor att skaffa en större bostad i storstädernas centrala lägen när det är dags att bilda familj. Nettoutflyttningen från Stockholm, ska i första hand ses som en

effekt av demografiska förändringar, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Ökat bostadsbyggande Rapporten visar att nyproduktionen av hyresbostäder på kort sikt förväntas kvarstå på nuvarande relativt höga nivåer och kan till hög grad tillskrivas det statliga investeringsstödet. Men Veidekke varnar samtidigt för att kötiderna faller på vissa lokala marknader och att omflyttningsvakanserna ökar, vilket kan vara en signal om en annalkande överproduktion med risk för vakanser. Sammantaget visar rapporten på gynnsamma förutsättningar för att bostadsbyggandet de närmaste åren – upp mot cirka 55 000 bostäder per år från 2022. Ökningen bedöms främst ske inom bostadsrättsektorn som gynnas av hushållens starka finansiella ställning och de låga räntorna. – Veidekkes samhällsbyggnadsrapport spår ljusa tider för de flesta delarna av samhällsbyggnadssektorn, men cementkrisen kan leda till ett tvärstopp med oöverskådliga konsekvenser. Även politiska beslut eller ett oväntat börsfall kan givetvis förändra förutsättningarna för människors förmåga att efterfråga, säger Lennart Weiss. Källa: Veidekke

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

6


BYG G

Exklusiva snickare i södra Sverige

Bostadsrättslägenheter i Eksjö från Eksjöhus Modulfabrik AB.

veringar, smått som stort, säger bröderna. Exclusive Entreprenad har under många år haft ett mycket gott samarbete med Eksjöhus, Västkustvillan och andra företag som producerar prefabricerade, det vill säga monteringsfärdiga, enfamiljshus i trä. Den senaste tiden har Exclusive Entreprenad jobbat mycket med just byggnationer för Eksjöhus Modulbygg AB. - Vi har ständigt fokus på kvalitet och noggrannhet, så vi har producerat många hus med så kallat nollfelsprotokoll vid besiktning av en oberoende besiktningsperson, berättar bröderna.

Bröderna Owe och Per-Erik Johansson har jobbat ihop som snickare sedan 80-talet. Sedan 2013 driver de verksamhet under företagsnamnet Exclusive Entreprenad AB, som har snickare utspridda över södra Sverige. Man har sedan många år ett fint samarbete med flertalet småhustillverkare. Företaget ökar stadigt sin omsättning, vilket gör att man nu söker snickare, både erfarna och oerfarna sådana, som har ett genuint intresse för yrket. Owe och Per-Erik Johansson är ett par snickar-bröder som har jobbat tillsammans under stora delar av sitt yrkesverksamma liv. De har drivit eget företag i olika former sedan 1982. 2013 bildade de ett aktiebolag, som fick namnet Exclusive Entreprenad AB. - Företaget har, sakta men säkert, växt de senaste åren. Det senaste räkenskapsåret omsatte vi nästan åtta miljoner kronor, säger Owe. Utspridda medarbetare För närvarande har Exclusive Entreprenad elva anställda. Företaget har sitt säte i Uddevalla. De anställda utgår dock från olika orter i södra Sverige, exempelvis Uddevalla, Växjö, Ullared. De utspridda medarbetarna gör att man är verksamma över hela södra Sverige. Exclusive Entreprenad AB samarbetar med underentreprenörer ibland. - Vi utför både nyproduktioner och reno-

Västkuststuga från Skalhamn i Lysekils kommun.

Engagerade snickare sökes För att klara av fortsatt expansion är Owe och Per-Erik nu på jakt efter nya snickare. Man är intresserade av att anställa både erfarna och oerfarna snickare. Det viktiga är att man har ett genuint intresse för yrket. På Exclusive Entreprenad jobbar man 40 timmar i veckan mellan måndag och torsdag. Företaget står för resekostnaderna och hotellövernattning. Utöver kompetens, är det krav på att man har körkort. Framgångsrika kandidater erbjuds jobb på ett företag med låg personalomsättning, trevliga medarbetare och god stämning. - Framtiden ser ljus ut. Vi är redan uppbokade med jobb fram till julen 2023, berättar bröderna. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Nöjda kunder som fått nycklarna till sitt Eksjöhus i Munkedals kommun.

Vi söker snickare som vill vara en del av vårt team! Hör av dig till owe@exclusive.se 7


HÅLLBARHET

Varannan svensk överväger elbil En europeisk undersökning genomförd av techbolaget Easypark visar att mer än hälften av svenskarna överväger att skaffa elbil, antingen som sitt nästa bilköp eller i framtiden. Bland befintliga elbilsägare identifieras dock vissa utmaningar kopplat till laddningen av bilen.

I en stor europeisk undersökning har svenska techbolaget Easypark tittat på attityder och beteenden kopplade till bilkörning i allmänhet och parkering i synnerhet. Resultatet visar att mer än hälften av svenskarna, 53 procent, överväger att skaffa elbil, antingen som sin nästa bil eller någon gång i framtiden. Bland de som redan kör elbil idag upplevs utmaningar kopplat till laddningen av bilen, där för få laddstationer, för långsam laddning och svårigheter att hitta laddstationer utgör de tre främsta. – Den tydliga efterfrågan på elbilar är tveklöst en väldigt positiv utveckling för såväl enskilda städer som världen i stort. Undersökningen visar dock att elbilsladdning måste bli enklare, vilket vi på Easypark genom våra partnersamarbeten är

stolta över att vara med och bidra till för att hjälpa fler att ladda sin elbil via det befintliga laddstolpsnätet, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark. Undersökningen visar också att de snart två senaste årens pandemi har fått svenskar att använda bilen mer, och med det även parkeringsappar. Det är i första hand flexibiliteten att kunna starta, stoppa och förlänga parkeringen utan att uppsöka en parkeringsautomat, samt att spara pengar genom att enbart betala för den faktiska parkeringstiden, som uppskattas mest. Bland européer i stort är det fördelen med att slippa mynthantering som väger tyngst. Det största irritationsmomentet som svenskarna upplever kopplat till parkering är att behöva leta efter parkeringsplatser samt att parkeringsplatserna är för trånga. Drygt var tredje person (33 %) letar i genomsnitt i minst fem minuter efter en ledig plats när de ska parkera. Möjligheten att få hjälp att hitta en ledig parkeringsplats är därför också den innovation som flest efterfrågar (35 %), följt av automatisk betalning för den faktiska parkeringstiden. – Jag tror de flesta håller med om att det är frustrerande att behöva cirkulera för att hitta en ledig parkeringsplats. Det tar inte bara onödig tid utan det innebär också

En europeisk undersökning visar att mer än hälften av svenskarna överväger att skaffa elbil, antingen som sitt nästa bilköp eller i framtiden.

onödiga utsläpp. Det här är en central fråga för såväl bilförare som städer, och därför jobbar vi ständigt med att utveckla vår smarta AI-lösning Find som, baserad på data, hjälper förare att hitta lediga parkeringsplatser direkt i Easyparkappen", säger Anders Bäck. Resultat från studien - Studien visar att 53 procent av svenskarna överväger att köpa ett elfordon antingen som nästa bil, eller någon gång i framtiden. - 12 procent av svenskarna anser att för få laddstationer samt för långsam ladd-

ning är två av de främsta utmaningarna när man laddar bilen på offentlig plats. 11 procent anger att det är svårt att hitta laddstationerna. - 16 procent av svenskarna uppger att de använder bilen mer och 13 procent anger att de använder parkeringsappar mer till följd av Corona-pandemin. - 43 procent av svenskarna uppger att det är flexibiliteten i att kunna anpassa parkeringen utan att uppsöka en parkeringsautomat som man uppskattar mest med parkeringsappar. 38 procent uppger att den främsta fördelen är att man sparar pengar genom att enbart behöva betala

för den faktiska parkeringstiden. I Europa som helhet uppger 32 procent att den främsta fördelen är att slippa hantera mynt. - Det som irriterar svenskarna mest med parkeringsupplevelsen är att behöva leta efter en ledig parkeringsplats (35 %) och att parkeringsplatserna är för trånga (34 %). - 33 procent av svenskarna letar i genomsnitt efter en parkeringsplats i minst fem minuter eller längre. - 35 procent av svenskarna uppger att möjligheten att få hjälp att hitta ledig parkeringsplats är den innovation man efterfrågar för framtiden. 31 procent uppger automatisk betalning för den faktiska parkeringstiden. Om undersökningen Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Easypark Group under perioden 23–28 augusti 2021. Totalt omfattade undersökningen 16 574 respondenter från Danmark, Finland, Italien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Källa: Easypark Group

Klimatförändringarna ger inget utrymme att sluta sortera I Dagens Nyheter kunde vi för ett tag sedan läsa hur en besviken konsument upplever sig ha blivit lurad att sortera sina sopor. Han har sett Sveriges Televisions dokumentär ”Återvinningsbluffen”, där wallraffande journalister blottlägger hur oseriösa plasthandlare påstår sig syssla med plaståtervinning men i stället säljer plasten vidare till aktörer som eldar upp den eller samlar den på soptippar. Tyvärr har insändarskribenten missat en väsentlig aspekt: dokumentären handlar inte om plaståtervinningen i Sverige. Filmen är inköpt från en utländsk tv-station och visar ett internationellt perspektiv. Och för oss som verkar inom plaståtervinning är det här tyvärr ingen nyhet. Det är beklagligt att människors goda vilja och engagemang att källsortera utnyttjas för att tjäna pengar, på bekostnad av klimatet. Vi tycker verkligen att det är på tiden att media tittar närmare på det här, men vi vill lyfta fram att det på den svenska marknaden finns etablerade aktörer som tar ansvar, långt bortom vad lagen kräver. Och som har byggt upp ett fungerande effektivt återvinningssystem med fokus på cirkulär återvinning. I vårt land har vi något som kallas producentansvar. Det innebär att de företag (producenter) som sätter en plastförpackning på marknaden har ett ansvar för att den samlas in och återvinns. För att det ska bli verklighet har stora delar av det svenska näringslivet gått ihop och bildat företaget Svensk Plaståtervinning.

8

Uppdraget är att skapa så mycket cirkulär återvinning som möjligt av plastförpackningarna, med minsta möjliga klimatpåverkan. Företaget är icke-vinstdrivande, har inga utdelningskrav från ägarna och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Kunderna, tillika ägare, har full insyn i verksamheten. För att samla in konsumenters förbrukade plastförpackningar har Svensk Plaståtervinning gett Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som vi äger, i uppdrag

att tillhandahålla ett rikstäckande insamlingssystem. Alla plastförpackningar som lämnas på någon av FTI:s 5 000 återvinningsstationer runt om i landet, eller samlas in via fastighetsnära insamling hos 2 miljoner hushåll, kommer till Svensk Plaståtervinnings sorterings-och återvinningsanläggning i Motala. Här sorteras den, sort för sort, och skickas därefter för tvätt och granulering hos certifierade samarbetspartners inom EU – och här genomförs regelbundna revisioner. Hos partnerna blir plasten återvunnen

Svenska konsumenter kan vara säkra på att plaståtervinningen i Sverige utförs på ett kvalificerat och miljöriktigt sätt. Foto: Peter Holgersson

plastråvara som blir nya högkvalitativa plastprodukter, exempelvis nya förpackningar, IKEA-produkter och Samsoniteresväskor. Det restavfall som uppstår energiutvinns alltid i svenska anläggningar och används exempelvis för att värma bostäder. Svensk Plaståtervinning kan spåra all plast som lämnar Motala, och vet exakt vem som tar hand om den och hur det görs. Den stora merparten av alla insamlade plastförpackningar i Sverige hanteras av Svensk Plaståtervinning och FTI. Vi tar ett ansvar för insamling, cirkulär återvinning och spårbarhet utöver det som krävs av nuvarande lagstiftning. Men det är inte säkert att andra återvinningsaktörer gör detsamma. Vi uppmanar därför producenter, kommuner och konsumenter att ställa krav på spårbarhet och transparens. Vem tar hand om din plast? Vart sker det? På vilket sätt återvinns den? Vi uppmanar också branschkollegor att öppet redovisa policys kring spårbarhet. Hela branschen måste vara transparent för att skapa förtroende för återvinningssystemet. När du som konsument sorterar och lämnar in plasten till någon FTI:s tusentals insamlingsplatser så gör du en viktig insats för klimatet. Idag slängs ungefär hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna där de förbränns i värmeverk. Vi får alltså ingen chans att återvinna dem och bespara klimatet farliga utsläpp. Tillsammans måste vi

hänga i och fortsätta sortera – klimatförändringarna ger inget utrymme för att sluta. Och utvecklingen går snabbt. Vi blir hela tiden bättre på cirkulär återvinning; producenter ställer om för att skapa förpackningar som är återvinningsbara och Svensk Plaståtervinning miljardinvesterar i Motala, där vi utvecklar världens största och modernaste återvinningsanläggning. Här kommer vi att kunna öka kapaciteten ytterligare och sortera och återvinna i stort sett alla plastsorter som finns på den svenska marknaden. Det blir verklighet redan 2023, och 2025 sluter vi kretsloppet på samma plats. I Sverige är vi redan idag världsledande på plaståtervinning, även om vi inte är nöjda och har en lång väg kvar till cirkulära flöden. Men med investeringar av oss och ännu mer engagemang från sorterande konsumenter kommer vi att återvinna mer, och samtidigt stärka vår roll som internationell förebild som inspirerar andra. Vi behöver inte sortera mindre plast. Vi behöver sortera mer. Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning Helena Nylén, VD Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)


ENERGI

Flexibel snabbladdning av elbilar testas i Riksgränsen Vattenfall Eldistribution vill bidra till att skynda på anslutning av laddinfrastruktur för elbilar. I Riksgränsen har man startat ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ska testa tekniken för flexibel snabbladdning.

Under 2020 ökade antalet laddbara elfordon i Sverige med drygt 80 procent till 187 000. Enligt en prognos från elkraftbranschens intresseorganisation, Power Circle, beräknas antalet öka till 2030 och då omfatta drygt 2,5 miljoner laddbara elfordon. Behovet av utbyggd laddinfrastruktur och möjlighet till nyanslutningar ökar därmed kraftigt. I Riksgränsen, liksom i hela Sverige, har ansökningarna om nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang i elnätet för byggnation av laddinfrastruktur ökat. Ökad efterfrågan i kombination med att det tar tid att bygga om elnätet gör att Vattenfall Eldistribution

vill testa teknik för flexibel laddinfrastruktur. FlexConnect Mot bakgrund av detta har Vattenfall Eldistribution startat ett forsknings- och utvecklingsprojekt i Riksgränsen under namnet FlexConnect. Projektet ska testa och utvärdera tekniska metoder för flexibla anslutningar för snabbladdning av elbilar när elnätet inte har tillgänglig kapacitet för att bibehålla spänningsnivån. När elnätet i området inte har tillräcklig kapacitet för spänningsnivån ska tillgänglig effekt för snabbladdare prioriteras ned för att på detta sätt säkerställa god elkvalitet för elnätskunderna i området. − Inom ramen för vårt forsknings- och utvecklingsprojekt, kommer vi lära om tekniken för flexibel snabbladdning och samtidigt erbjuda en flexibel anslutning till deltagarna i väntan på att elnätet förstärks, säger Niklas Sjöberg, affärsstrateg vid Vattenfall Eldistribution AB.

I Riksgränsen har Vattenfall Eldistribution startat ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ska testa tekniken för flexibel snabbladdning.

Uppmanar intressenter att höra av sig Tillsammans med Kiruna kommun, uppmanar nu Vattenfall Eldistribution aktörer som vill etablera snabbladdning

för elbilar i Riksgränsen, att anmäla intresse till projektet. FlexConnect är ett av flera initiativ som Vattenfall Eldistribution driver kring

flexibilitet och kapacitet för att möjliggöra elektrifiering och snabba på omställningen av fordonsflottan. Källa: Vattenfall Eldistribution

Elbilen splittrar könen – status och miljö viktiga faktorer Det finns stora demografiska attitydskillnader till elbilar. Det visar en undersökning från Kantar Sifo och Skellefteå Kraft. Fler kvinnor än män kan tänka sig att skaffa en elbil inom fem år, men en stor tveksamhet uppstår om prissubventionerna skulle försvinna.

för män verkar handla om den status som kommer med en ny, ofta dyrare bil. Priset är en faktor som spelar större roll för män och skulle subventionerna försvinna är en elbil plötsligt inte längre lika intressant, säger Sanna Lundström, affärsenhetschef för e-mobilitet på Skellefteå Kraft.

Allt fler vill skaffa en elbil, i synnerhet med miljön i åtanke. 68 procent uppger att miljövänlighet är det främsta skälet till att skaffa en elbil, och bland kvinnor uppgår andelen till 75 procent. Dessutom har kvinnor en högre tilltro till elbilens miljönytta jämfört med män. Men prisfrågan är något som påverkar män mer än kvinnor. Nästan varannan man (43 %) uppger att de inte kan tänka sig att skaffa en elbil om subventionerna skulle försvinna. – Vi ser tydligt att intresset för elbilar hos kvinnor drivs av miljönytta, medan det

Barnfamiljer kör gärna på el Kvinnornas positiva inställning till elbil kan vara en förklaring till elbilens popularitet bland barnfamiljer, där två parter ofta är delaktiga i beslutet om ny bil. Inte bara kan beslutet om en elbil för miljöns skull vara ett aktivt val för barns framtid, det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt. – Barnfamiljer kör oftare korta sträckor mer frekvent, vilket med lätthet ryms inom elbilens räckvidd. Det handlar oftast om skjuts till träning eller turer till matbutiken. Körning som med en elbil är klimatsmart och med andra drivmedel rätt dålig, säger Sanna Lundström.

Män har koll på stolparna Trots att fler och fler eldrivna bilar rullar på vägarna är det få som vet var närmaste laddstation finns. Undersökningen visar på en signifikant skillnad mellan kvinnors och mäns kännedom om var närmaste laddare finns där de bor. 18 procent fler män än kvinnor vet var de kan ladda bilen. – Det ska vara enkelt att ladda sin elbil, oavsett var i landet man befinner sig. Genom att bygga över 800 publika laddare tillsammans med OKQ8 hoppas vi snabba på utvecklingen mot förnybara drivmedel, säger Sanna Lundström. Fram till år 2026 planerar Skellefteå Kraft en utbyggnad av 800 laddplatser i Sverige och 300 laddplatser i Danmark. Under hösten öppnar de första supersnabbladdarna med förnybar el och effekt på 150 kw. En laddning på mellan 20–80 procent av batteriets kapacitet hos en Volkswagen ID.3, den populäraste elbilen i Sverige det senaste året, tar cirka 30 minuter. Om undersökningen: Undersökningen genomfördes via Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 17–28 juni 2021. 2002 intervjuer har samlats in bland svenskar 18–79 år som planerar att skaffa, en för dem ny bil, inom de kommande tre åren. Från undersökningen: Vilka är de tre främsta fördelarna med en elbil enligt dig?

Kvinnor har en större tilltro till elbilens miljönytta jämfört med män. Foto: Thea Holmqvist

Billigare att ”tanka” jämfört med andra drivmedel, 55 % Bättre för miljön, 68 % En modern känsla/snygg design, 9 % Skönare acceleration, 11 %

Sanna Lundström, affärsenhetschef e-mobilitet Skellefteå Kraft. Foto: Evalena Karlsson

Mindre buller/lägre ljudnivå 50 % Ser inga fördelar med elbil, 9 % Annat, 3% Kan du tänka dig att skaffa en elbil de närmaste fem åren? Män Ja, 52 % Nej, 29 % Kommer inte att skaffa ny bil de kommande åren, 7 % Tveksam, vet ej, 12 % Kvinnor Ja, 57 % Nej, 19 % Kommer inte att skaffa ny bil de kommande åren, 9 % Tveksam, vet ej, 15 % Kan du tänka dig att köpa en elbil även om subventionerna till elbilar försvinner?

Män Ja, 33 % Nej, 43 % Tveksam, vet ej, 25 % Kvinnor Ja, 31 % Nej, 33 % Tveksam, vet ej, 36 % Vet du var närmaste laddstation/ laddstolpe finns där du bor? Män Ja, 46 % Nej, 51 % Tveksam, vet ej, 4 % Kvinnor Ja, 39 % Nej, 56 % Tveksam, vet ej, 5 % Källa: Skellefteå Kraft

9


ENERGI

Förisolerade fjärrvärmerör ”Made In Sweden" Fjärrvärmedistributörer har i Powerpipe Systems AB en pålitlig samarbetspartner i arbetet med att skapa en hållbar framtid för oss alla. Powerpipe tillhandahåller driftsäkra rörsystem för fjärrvärmedistribution. Med egen utveckling och tillverkning levererar företaget produkter med minimala värmeförluster och därmed bästa möjliga driftsekonomi för landets energibolag.

Powerpipe Systems AB bildades 1986 och är den enda svenska producenten av förisolerade rör för fjärrvärmebranschen. Ett 60-tal anställda jobbar i företaget i Hisings Kärra med att tillverka rör i diametrar som sträcker sig från 27 till 1 000 millimeter. Företaget har ett flexibelt produktionsupplägg och duktiga medarbetare som snabbt kan ställa om beroende på vilka kunder och projekt man för tillfället jobbar med. Det energirika, varma vattnet i ett fjärrvärmenät passerar många olika förgreningar, böjar, kopplingar och ventiler på väg till användaren. Powerpipe tillhandahåller standardprodukter men också alla möjliga speciallösningar. Serieproduktionen är högeffektiv, men innefattar ändå, precis som tillverkningen av specialrör, flera moment där det behövs stort hantverkskunnande. Stefan Janols, VD för Powerpipe, utvecklar: – Ett fjärrvärmesystem är ett slutet system där rören går från ett värmeverk med en vattentemperatur på vanligen runt hundra grader Celsius. Rören ska trans-

portera vattnet med så liten värmeförlust som möjligt till fastigheten där en värmeväxlare omvandlar energin till värme för sitt eget slutna system. När vattnet går tillbaka till värmeverket håller det en temperatur på cirka 50 grader. Ju mindre värmeförluster ju bättre driftsekonomi, här ligger våra lösningar i topp.

Minimala värmeförluster Stefan Janols berättar att Powerpipe nu kompletterar sitt produktsortiment med ett innovativt och patenterat system av superisolerade dubbelrör med marknadens minsta energiförluster. Det innebär att även om konventionella rör är billigare vid installationen så räknar man efter några år hem investeringen genom lägre energiförluster. – Med tanke på att rören beräknas hålla i 80 år blir det en betydande vinst under runt 70 av dem, poängterar Stefan. – En bra investering för de som tänker långsiktigt. Det gäller att alltid göra kalkyler på värdet av energiförluster över tid. Det finns fler sätt att spara kostnader vid byggnation av ett fjärrvärmenät. För långa sträckor bör man välja 18 meters rör istället för de mer vanliga 12-metersrören. Det blir då 33 procent förre skarvar och en byggnation som blir både snabbare och kostar mindre i skarvning och montage. Alla rör produceras i den egna anlägg-

ningen, vilket gör att man också har full koll på den miljömässiga aspekten av produktionen. Efteren noggrann kartläggning av sin egen energiförbrukning har man effektiviserat sin produktion och den el man köper är förnybar och miljömärkt. Powerpipe är den leverantör av isolerade fjärrvärmerör som har högst betyg för sitt miljöarbete av energibolagens upphandlingsorganisation SINFRA.

Växande intresse Powerpipe är marknadsledande i Sverige och Norge och den enda aktören som har valt att producera sina rör i Sverige. – Energibolag som jobbar aktivt med miljöarbetet och vill minimera sina CO2-utsläpp har marknadens bästa erbjudande från Powerpipe. Inte bara minimala värmeförluster utan också korta transporter är miljömässiga aspekter att beakta i sammanhanget, påpekar Stefan Janols. Stefan ser ljust på företagets framtid då han noterar att fjärrvärmeintresset allmänt växer. – Många kommuner bygger ut och förbättrar sina befintliga nät, eller bygger ihop dem i syfte att öka användningen av förnybar energi. Marknaden växer för närvarande och vi med den. Därför satsar vi nu och förstärker organisationen, både för att kunna öka volymen inom produktionen och på säljsidan för att kunderna ska få bästa möjliga service.

VD Stefan Janols.

Intervju: Lars Nordin

VI ÄR POWERPIPE – FÖRETAGET SOM LEVERERAR MED MÄNSKLIG VÄRME Powerpipe Systems AB tillhandahåller driftsäkra, förisolerade rörsystem för distribution av fjärrvärme med minimala värmeförluster. Företaget, som grundades 1986, är marknadsledande i Sverige och Norge när det gäller förisolerade rörsystem. Den årliga produktionen uppgår till ca 25 000 rör, vilket motsvarar en sträcka på 300 km, och ca 15 000 rördelar.

Powerpipe Systems AB

10

I 031 57 78 00 I order@powerpipe.se I

WWW.POWERPIPE.SE


IT

Framtidens techbolag jobbar för en bättre framtid

Dan Jonsson, divisionschef på Nexer.

Nexer är ett techbolag som hjälper sina kunder hela vägen, från strategi till teknik och kommunikation. Man kallar sig för framtidens techbolag, då man jobbar med projekt som är viktiga för att företag och organisationer skall vara framgångsrika även imorgon. Samtidigt tar man ett stort socialt ansvar för ett hållbart samhälle. Strategi, teknik och kommunikation Nexer jobbar med digital transformation och är experter inom strategi, teknik och

kommunikation. Det är ett dynamiskt företag som erbjuder ett ekosystem av tjänster som omfattar allt från affärssystem, cybersecurity, AI och skräddarsydda IT-lösningar till talangprogram och rekrytering inom techområdet. - Vi är unika i att vi kan gå från strategisk rådgivning till att implementera stra-

tegierna med olika tekniklösningar och sedan kommunicera kring förändringen internt till medarbetare eller externt mot kundens slutkund. Vi kan ansvara för hela kedjan, från strategi tills medarbetare eller kunder får ta del av den digitala förändringen, säger Dan Jonsson, som är divisionschef på Nexer.

Tillväxt och utveckling Nexer befinner sig i stark tillväxt och fortsätter att expandera verksamheten, både i Sverige och övriga världen. Företaget har ett entreprenörsdrivet DNA vilket är en bidragande orsak till tillväxten. Det finns ett stort engagemang och kraft i verksamheten som bygger på varje medarbetares unika expertis och kunskap. - Vi har fantastiska medarbetare som konsekvent levererar arbete av otroligt hög kvalitet till våra kunder. Vårt värde som företag sitter faktiskt i huvudet på våra medarbetare. Vi är ett renodlat kunskaps- och kompetensbolag, säger Dan Jonsson. Dan känner Nexer utan och innan, då han har varit med företaget sedan bolaget grundades 1996, då som en del i Sigmakoncernen. I början av 2021 omformades Sigma IT till Nexer som idag är ett techbolag med närmare 2000 medarbetare i 10 länder. Hans kollega, Beatrice Silow, är kultur- och kommmunikationschef på Nexer, och har varit på företaget sedan 1999. - Att trivas och stanna kvar i över 20 år är inte så ovanligt hos oss. Kulturen och värderingarna är väldigt fina och det finns fantastiska utvecklings- och karriärmöjligheter. Det är även väldigt spännande att få vara en del av den utveckling som Nexer driver inom digitalisering, säger Beatrice.

Promising Future Nexer har en aktiv och levande vision med Promising Future som genomsyrar allt man företar sig. Företaget vill skapa en lovande framtid för sina medarbetare, kunder och samhället i stort. För närvarande jobbar Nexer med projekt inom exempelvis AI, 5G och hållbarhet, projekt som kan komma hela samhället till godo. - Tech och digitalisering är en möjliggörare för att skapa en mer lovande framtid, inte minst inom hållbarhetsområdet. Det pågår ständigt många spännande projekt hos oss vilket är något som utvecklar och driver oss framåt, säger Beatrice. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Beatrice Silow, kultur- och kommmunikationschef.

PROMISING FUTURE

nexergroup.com

11


IT

Konsumenterna har högre förväntningar på den digitala upplevelsen än handlarna tror Svenska e-handelsföretag är medvetna om att de behöver anpassa sig för att skapa värde för sina kunder. Samtidigt säger konsumenterna att företagen fortsätter träffa fel. Nyligen presenterade Optimizely resultaten från en ny global studie med 5 000 respondenter, varav 1 000 i Sverige. Både

konsumenter och e-handelsansvariga har tillfrågats. Trots företagens önskan om att leverera digitala upplevelser fortsätter de möta hinder som gör att de inte lever upp till konsumenternas stigande förväntningar. Enligt undersökningen har mer än nio av tio företagsledare under det senaste året vidtagit åtgärder för att förbättra kund-

En global studie visar att konsumenterna har högre förväntningar på den digitala upplevelsen än handlarna tror.

upplevelsen. Samtidigt säger 75 procent av konsumenterna att företagen måste göra ett bättre jobb med att anpassa sig för att möta deras behov i det aktuella köpögonblicket. Svårt att skala insatser som möter marknadens behov Orsaken till gapet mellan företagens ambitioner och den faktiska upplevelse de levererar handlar om förmåga. Fyra av fem svarar att de har svårt att kunna skala insatser som möter marknadens behov. – När världen har blivit alltmer digital har företagen tvingats anpassa sig. Men att bara släcka bränder räcker inte för att långsiktigt växa och skapa framgång. Då krävs ständig utveckling, snabbt och i stor skala, för att möta kundernas förväntningar. Rapporten visar att riktigt adaptiva företag är de som förstår sina kunder, driver experimentering och fokuserar på resultat, säger Mårten Bokedal, marknadschef för Optimizely Sverige. Utmaningar Företagen står inför ett antal utmaningar

när det gäller att genomföra sina strategier och uppnå sina mål. - Prioriterar fel saker. Företagens digitala team fokuserar ofta för mycket på processen och inte tillräckligt på resultaten. Mycket tid läggs på att skapa innehåll som är dåligt utnyttjat. - Bristande kundförståelse. Det är svårt att få kunskap om vad som driver kundupplevelsen. 82 procent av företagsledarna säger att de inte har full koll på kundresan. - Kunderna har stigande förväntningar. En klar majoritet av konsumenterna säger att deras förväntningar på den digitala upplevelsen idag är högre än tidigare. Resultat från undersökningen i urval Företagsledare: - Vi har vidtagit ett antal åtgärder det senaste året för att förbättra kundupplevelsen 91 % - Vi har svårt att skala upp insatser för att möta marknaden 81 % - Det är svårt att få kunskap om vad som driver kundupplevelsen 82 %

Konsumenter: - Företagen behöver bli bättre på att möta dagens behov hos konsumenter 75 % - Mina förväntningar på företagen är högre än tidigare 58 % Om undersökningen Optimizely gav Regina Corso Consulting i uppdrag att genomföra en undersökning med över 5 000 konsumenter och 1 177 företagsledare inom e-handel, marknadsföring och IT-funktioner baserade i USA, Storbritannien, Tyskland, Australien och Sverige. Undersökningen genomfördes online mellan den 20 och 29 augusti 2021 och studerade hur företag och konsumenter uppfattar digital upplevelse idag, var prioriteringar och utmaningar ligger, samt nyckelstegen för att komma på vägen mot att bli anpassningsbar, driva resultat och möta kundernas förväntningar. Källa: Optimizely

48 procent av storföretagen har en tydlig strategi för molnet 48 procent av de svenska och norska storföretagen använder molntjänster med en tydlig digital strategi framåt. Flexibilitet och kostnadsbesparingar är de viktigaste drivkrafterna, även om kostnadsbesparingar har en mindre framträdande roll än tidigare. Andra viktiga drivkrafter är ökad innovationshastighet och optimering av IT-baserade aktiviteter. Samtidigt upplevs säkerhet samt lagar och regler som hinder för molnanvändning, men andelen som oroar sig för detta har sjunkit betydligt under de senaste åren. Det visar Basefarms fjärde undersökning kring molntrender och framtida fokusområden för molnanvändning, The Cloud Report 2021.

Undersökningsföretaget Kantar har genomfört undersökningen med 442 IT- och ledningspersoner på stora företag i Sverige och Norge. Den första undersökningen publicerades 2017. Då ansåg 61 procent att mer flexibilitet var den viktigaste faktorn, 46 procent oroade sig över säkerheten i molnet och 68 procent uppfattade lagar och regler som det största hindret. 2021 har 35 procent säkerheten som sin största oro samtidigt som 36 procent ser lagar och regler som de största hindren. Vidare upplever 41 procent att högre flexibilitet är den viktigaste drivkraften för att använda molnet. Snabbare innovationshastighet och kostnadsbesparingar är andra drivkrafter. – Oron kring lagar och regler handlar om att kravet att följa interna och offentliga riktlinjer kring datalagring och databehandling. Molnleverantörerna har blivit bättre på att informera om möjligheterna och tjänsterna har vidareutvecklats inom det här området. Det bidrar till att denna utmaning upplevs som mindre än 2017, säger Sara Murby Forste, VD för Basefarm i Sverige. Hög insikt Nästan hälften av de större företagen i

12

Sverige och Norge utnyttjar molnet fullt ut (48 procent), och hela 88 procent har börjat eller är på god väg med sin molnresa. De återstående 12 procenten anger orsaker som: "Behöver inte" (27 procent), "Brist på säkerhet och kontroll, samt behov av lokal server" (31 procent) och att molnet är för dyrt (13 procent). – I dessa analyser söker man ofta efter skillnader. Det är intressant att svaren inte skiljer sig så mycket från respondenterna i de olika faserna i molnresan. Det tar vi som ett tecken på en generellt hög insikt bland IT-ledare om vad molntjänster innebär, säger Sara Murby Forste. Ett mål med molnundersökningen är att hjälpa företag genom olika faser i deras molnresa. Att lyssna på erfarna molnanvändare kan hjälpa de som står i startgroparna att snabbt hitta rätt riktning för sin molnresa. Exempelvis skiljer sig åsikterna kring säkerhetsproblem med 12 procentenheter mellan de mest erfarna (31 procent) och de som precis börjat (43 procent). – Oron för säkerheten minskar betydligt med ökad erfarenhet. Vi kommer förmodligen alltid att se någon form av oro kring säkerheten, både för moln och traditionella plattformar. Säkerhet måste alltid stå på agendan. Vissa är dock över-

48 procent av de svenska och norska storföretagen använder molntjänster med en tydlig digital strategi framåt.

drivet oroliga och riskerar därmed att förlora de innovationsmöjligheter som molnet ger, säger Sara. Hon lägger till: – Det är inte kostnadseffektivt att flytta alla sina it-system till molnet i ett enda stort steg. Studien visar tydligt att det bästa är att göra en stegvis övergång till molnet. Större flexibilitet, lägre kostnader Undersökningen visar att erfarna företag använder molnet för att få en högre flexibilitet, kostnadsbesparingar, hög tillgänglighet, tillgång till innovativ infrastruktur och globalt upptagningsområde. Den erfarna användaren sänker sina kostnader med hjälp av molnet. – Detta till skillnad från ovana användare som upplever molnet som ett dyrt alternativ, säger Sara Murby Forste.

Verksamheter som inte flyttat till molnet ännu är generellt sett mindre och har lägre intäkter än genomsnittet av deltagarna i undersökningen. Några resultat från Basefarm Cloud Report 2021 - Flexibilitet och kostnadsbesparingar är de viktigaste drivkrafterna för molnanvändarna. - En relativt liten variation i respondenternas bedömningar speglar en generellt hög kunskapsnivå bland IT-chefer om molnets möjligheter och egenskaper. - När företag blir medvetna om molntjänsternas faktiska egenskaper minskar oron kring säkerhet. - Lagar och regler upplevs som hinder för molnet oavsett företagets molnmognad, men andelen har dock sjunkit kraftigt sedan Basefarms första molnundersökning från 2017. - Undersökningen bekräftar trenden att

företag kommer att använda molntjänster mer och mer. - År 2021 finns en tydlig trend mot mer fokus på Big Data, AI och maskininlärning samt datadrivna tankesätt. - Mer än hälften av de 442 tillfrågade i undersökningen upplever att användningen av molntjänster är "mycket säkert". Mindre än 10 procent svarar "inte säkert". - Undersökningen visar att rätt kompetens och resurser är det viktigaste fokusområdet för 2021. - Affärsaktiviteten ökar med fler och fler DevOps-team och större förväntade ökningar inom områden som IaaS och SaaS. Källa: Basefarm


TRANSPORT

Ute på vägarna sedan 1974

Tommy Mohlins åkeri började med en chaufför, som utgick från sitt hem i Traryd. Nu, nästan 50 år senare, drivs företaget i andra generationen och kör i huvudsak för Schenker längs tre linjer, som går mellan Skara och Kristianstad, Malmö och Helsingborg.

Tommy Mohlins Åkeri grundades 1974 i Traryd. Tommy började då köra för Södra Sunnerbo LBC. Från början var Tommy ensam på företaget och utgick från hemmet. 1988 gick det så pass bra för företaget att åkeriet skaffade egna lokaler. Under 90-talet utvecklades företaget på olika sätt. I slutet av 1900-talets sista decennium flyttade man verksamheten från Traryd till Markaryds kommun. Den mest betydelsefulla förändringen skulle dock kunna sägas äga rum 1993, då åkeriet blev ett familjeföretag. - Jag tog mitt lastbilskörkort 1992, så jag kom in i bilden 1993, berättar Tommy Mohlins son, Roger, som idag äger och driver företaget. Tre linjer Tommy Mohlins Åkeri har fortfarande sitt högkvarter i Markaryd, men utgår från flera olika platser i södra Sverige. Man har till exempel ett mindre kontor i Skara, där man är granne med Schenker, som är den största kunden. 2014 köpte man ett till åkeri i Karlsborg. Då blev man genast dubbelt så stora. Det ledde även till att man blev mer verksamma i Skåne. - Idag trafikerar vi hela Skåne på tre olika linjer, som går mellan Skara och Malmö,

Helsingborg och Kristianstad, berättar Roger. Allt som går att lasta Utöver sina yrkesbevis, har förarna på Tommy Mohlins Åkeri gått truckutbildningar, så att de kan lasta på och av sina egna vagnar. Samtliga förare har även ADR-intyg, vilket gör att de får köra farligt gods. Detta gör att åkeriet kan köra det mesta godset till de flesta destinationer utan några större problem. Man kör en hel del styckegods och industrigods. Man kör kylt, fryst och med värme. - Vi brukar säga att vi kör allt som går att lasta i ett vanligt skåp, säger Roger och skrattar.

Schenker Tommy Mohlins Åkeri samarbetar bland annat med Börjessons lastvagnar i östra Ljungby och Göinge Bil Lastvagnar.

Åkeriet har fortfarande god kontakt med Södra Sunnerbo LBC, från Tommys dagar, och kör sporadiskt åt dem. Åkeriets största kund är Schenker, som står för 95

Tommy Mohlins Åkeri AB kör mellan Skåne, södra Småland och gamla Skaraborgs län. Utgångspunkten är Kristianstad, Malmö och Helsingborg i Skåne och Skara i Skaraborgs län.

% av uppdragen, vilket alltså är anledningen till att man öppnade ett kontor i Skara, där Schenker har en terminal. Stora kunder som Schenker ställer höga krav på hållbarhet, vilket är anledningen till att Tommy Mohlins Åkeri gör stora satsningar på förnybart bränsle. För tillfället har man fyra miljöbilar i sin flotta och håller på att konvertera en femte lastbil till miljöbil. - Om det finns två vägar att gå, väljer vi alltid den mest miljövänliga, säger Roger om åkeriets hållbarhetsarbete. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Telefonnummer: 0433-525202 Telefonnummer: 0433-525202 Bokningar från Skåne: info@mohlinsakeri.com Bokningar från Skåne: info@mohlinsakeri.com Bokningar från Skaraborg: stefan.o@mohlinsakeri.com Bokningar från Skaraborg: stefan.o@mohlinsakeri.com Hemsida: www.mohlinsakeri.com Hemsida: www.mohlinsakeri.com

Södra Århult 1100, 285 91 Markaryd 13


N O R R KÖ P I N G

Smarta återvinningslösningar för det moderna kretsloppssamhället konsultation kopplad till tillståndshantering och sanering. Vi kan också bistå med kompletta saneringsprojekt inklusive logistiklösningar, provtagning, dokumentation och kompetensutbyte. Härutöver jobbar vi med anskaffning och avsättning av råvaror mot återvinningsindustrin, såsom olika plaster, metaller och skogsindustriella restprodukter, upplyser Andreas Andersson som med 16 år bakom sig i återvinningsbranschen leder verksamheten i Avfallspartner.

Avfallspartner är företaget som i alla avseenden verkar i takt med sin samtid. Med ett brett koncept som spänner över arbete med avfallsbränsle, återvinning och råvaruhandel attraherar man industriföretag i ett flertak olika branscher, och bidrar samtidigt till det moderna kretsloppssamhället.

Sveriges och övriga Nordens industrier har i Norrköpingsföretaget Avfallspartner en stabil och framåtskridande samarbetspartner när det kommer till långsiktigt miljöarbete. Företaget arbetar med avfallsbränsle, återvinning och råvaruhandel och fokuserar på omhändertagande av restprodukter från industrin, så som slam, aska och förorenade massor. – Vi lägger grunden till effektiv återvinning på ett både miljövänligt och kostnadseffektivt sätt, och kan även stå för

Möjligheter och utmaningar Andreas Andersson startade företaget 2014 och sålde det så sent som i december 2020 till koncernen Infrastruction Logistics där det numera ingår. Bolaget kommer dock att finnas kvar med samma namn och samma koncept. – Jag ville få en bättre plattform inom miljö och återvinning att bygga vidare på. Det känner jag att vi har fått, säger Andreas som vänder sig till kunder i hela Sverige och övriga nordiska länder. Industrier, såsom energibolag, pappersbruk och metallindustrier, dominerar kundkretsen. – Vi hämtar, transporterar, tar hand om och avsätter kundernas restprodukter till konstruktion eller återföring, förtydligar Andreas och medger samtidigt att hela branschen står inför utmaningar i och med att landets deponier börjar bli fulla, och för att återvinning av restprodukter till viss del begränsas utanför tillståndspliktigt område.

– Det vi önskar är att våra kunder ska börja tänka tre till fem år framåt när det gäller avsättning av restprodukter – vilken är kostnaden och vad är avsättningen inom en sådan tidsperiod? Vi försöker

helt enkelt få våra kunder att tänka i ett längre perspektiv och hitta en bättre lösning än för morgondagen, förklarar Andreas Andersson. Rätt i tiden Så sent som förra året vann Avfallspartner en upphandling i Malmö gällande gipsskivor. Det innebär att överblivna gipsskivor från exempelvis byggarbetsplatser tas om hand och fraktas till en anläggning där de mals till ett pulver som sedan kan bli till nya gipsskivor. För Midroc har Avfallspartner skött ansvarat för avsättning av restprodukter, vilket säkerställt att deras anläggning gjorts användbar för annan verksamhet. – Våra kunder uppskattar vår förmåga att jobba långsiktigt och hitta nya lösningar som gör deras verksamheter hållbara. Här ligger vi i framkant och företräder en verksamhet som onekligen ligger i tiden, anser Andreas Andersson som tror att utvecklingen kommer att hålla i sig. – Vi har ett uttalat mål om att expandera avseende både personal och verksamhet för att kunna göra ännu större avtryck i branschen. Vi söker också efter säljare i återvinningsbranschen. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Återvinning – Förorenade massor – Råvaruhandel – Avfallsbränsle

info@avfallspartner.se | 076 - 6402634 | www.avfallspartner.se 14


N O R R KÖ P I N G

Fler vill ha braskamin när elpriserna skenar Det fanns ett stadigt växande intresse för eldstäder i de svenska hushållen redan innan elpriserna sköt i höjden. Denna vinter har förstås gjort att efterfrågan ökat ytterligare, något som blir tydligt i Eldabutiken i Norrköping. Här möts du av proffs inom allt som rör brasvärme. Eldabutiken besöker kunden på plats, föreslår en lämplig lösning och står sedan för installationen.

Eldabutiken är en sammanslutning av sammanlagt 47 butiker, från Luleå i norr till skånska Vellinge i söder. Samtliga är specialister inom brasvärme tack vare personal med mångårig erfarenhet av miljöriktig vedeldning. Eldabutikerna erbjuder professionell rådgivning och står för ett helhetskoncept från planering till färdig installation. En av butikerna ligger i Norrköping. Den etablerades 1998 och drivs sedan tolv år tillbaka av Nicklas Aronsson. Vi träffar honom i butiken som ligger i Butängens industriområde där han berättar att man

säljer och marknadsför braskaminer, skorstenar och tillbehör till framför allt privatpersoner, men också företag i framför allt trakterna kring Norrköping. Butiken sysselsätter sex anställda, varav en är hustrun Ann-Sofie som jobbar med försäljning och ekonomi. Från rådgivning till installation Eldabutikens stående ambition är att erbjuda kvalitetsprodukter i ett helhetskoncept. – Vi bistår våra kunder från början till slut. Vi besöker dem på plats där vi går igenom de aktuella förutsättningarna, ger råd och tips, varpå vi installerar en lämplig lösning utifrån kundens behov och önskemål. Vi tar ett helhetsansvar och står för allt från bygglov och projektering till installation med våra egna certifierade montörer. Allt blir besiktigat och klart, säger Nicklas Aronsson. Eldabutiken kan förstås även montera kaminer i samband med nybyggnation, men även renovera gamla eldstäder och skorstenar. Brett sortiment Som en av landets största aktörer i bran-

Nicklas Aronsson.

schen representerar Eldabutiken ett mycket brett utbud av marknadsledande produkter. I sortimentet finns braskaminer och andra produkter från välkända tillverkare som Contura, Jötul, Scanspis, Keddy och NVI. I Eldabutiken i Norrköping finns en utställning med ett hundratal olika objekt, varav de flesta kaminerna är vedeldade. – Vi kan dock både erbjuda och installera gas- och bioetanolvarianter, vilka passar utmärkt i exempelvis lägenheter där vedeldning i regel inte är möjligt, säger Nicklas Aronsson och tipsar om lösningar från Vauni som har många tilltalande modeller. Nicklas noterar en ökad efterfrågan på braskaminer som en följd av vinterns höga elpriser. – Många söker sig till oss eftersom vi är en stor aktör med många modeller från olika tillverkare. De uppskattar vårt starka bredd, vårt stora kunnande och förmåga att stå för helhetslösningar. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

20 ÅR AV SAMVARO Eldabutiken Norrköping Linnégatan 28 | tel 011-600 49 Se våra tjänster och hela vårt sortiment på eldabutiken.se 15


N O R R KÖ P I N G

Alla blir vinnare med begagnade bildelar bilverkstäder i både Sverige och Norge. – Vår affärsidé är att köpa bilar som är inlösta av försäkringsbolagen och har skador som ur ett ekonomiskt perspektiv inte är lönsamma att reparera. Våra kunder är bilverkstäderna som köper våra delar, säger Eddie Jonsson.

Det ligger onekligen i tiden att använda begagnat i stället för att köpa nytt. Det gäller inte minst bildelsbranschen där företaget Atracco står för ett tidsenligt koncept. Atracco tillhandahåller begagnade bildelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet i ett koncept som alla vinner på – företaget, kunden och miljön.

Atracco i Norrköping är liktydigt med Karstorps Bildemontering, ett företag som nuvarande ägaren och VD:n Eddie Jonssons far och farfar startade redan 1979. Eddie har ett förflutet i firman sedan 1996 och ansvarar sedan tio år tillbaka för verksamheten, vilken 2018 blev en del av Atracco. Atracco innefattar ett tiotal anläggningar i Sverige från Dalarna i norr till Skåne i söder, samt ett antal

95 procent ska återvinnas När en skadad bil anländer till anläggningen i Karstorp, strax söder om Norrköping, görs en grundlig kontroll, varpå den demonteras och tappas på vätskor. Farligt avfall tas om hand och delar som kan användas sorteras och lagerförs. Restmaterial som glas, plast och metaller sorteras för återvinning och slutligen pressas den skadade karossen samman. – Sedan 2015 finns en lag som säger att 95 procent av bilen ska återanvändas eller återvinnas. Vi kan med vårt koncept tillhandahålla begagnade originaldelar med kontrollerad kvalitet, funktion och spårbarhet, upplyser Eddie Jonsson. Atracco i Norrköping ingår också i

VD Eddie Jonsson.

Märkesdemos rikstäckande nät av kvalitets- och miljöcertifierade bildemonterare. I företagets lager finns tusentals Märkesdemo-certifierade originaldelar. Härutöver rymmer anläggningen en däckverkstad med förvaring samt försäljning av såväl nya som begagnade däck och fälgar. Rätt i tiden Atracco har utvecklats till ett av Sveriges ledande företag inom märkesdemontering. Anläggningen i Norrköping, vilken är medlem i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och såväl kvalitets- som miljöcertifierad enligt ISO-standarden, hanterar cirka 2 000 fordon varje år. På den 3 600 kvadratmeter stora lagerytan ryms i dagsläget 147 000 artiklar. I ett samhälle där vi allmänt fokuserar alltmer på miljö och återvinning driver Atracco en verksamhet som ligger helt rätt i tiden. – Det känns förstås stimulerande att verka i en bransch som bidrar till det moderna kretsloppssamhället. För varje reservdel vi säljer behöver en ny inte tillverkas, vilket gör att vi sparar på jordens resurser, säger Eddie Jonsson som ser en spännande utmaning i en framtid då elbilarna dominerar allt mer. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

011- 495 40 00 / info.karstorp@atracco.se / www.atracco.se 16


N O R R KÖ P I N G

Bygg- och industrisektorns totalleverantör av ställningar, väderskydd och hissar När bygg-, industri- och infrastruktursektorn i Sverige står inför stora och komplicerade utmaningar är det ofta Libergs som kontaktas. Libergs är en totalleverantörer av ställningar, väderskydd och hissar och erbjuder helhetslösningar – från kalkyl till transport och montage.

Libergs Sweden AB bildades redan under 1980-talet av ställningsbyggaren Kenneth Liberg. Sedan dess har bolaget, som idag sysselsätter cirka 400 personer på tio depåer från Sundsvall i norr till Helsingborg i söder, utvecklats till en av landets ledande totalleverantörer av ställningar, väderskydd och hissar till kunder inom bygg-, industri- och infrastruktursektorn i hela Sverige. 15 av bolagets anställda utgår från depån i Norrköping där regionchefen Stefan Fredricson ansvarar för ett område som sträcker sig över stora delar av sydöstra Sverige. – Vi vänder oss till kunder i framför allt bygg-, industri- och fastighetsbranschen, men även till privatpersoner. För oss är ingen förfrågan vare sig för liten eller för stor, alla i behov av en byggställning är välkomna att kontakta oss. Vi kan även erbjuda väderskydd, något som inte minst kommunerna ofta ställer krav på, säger Stefan.

Helhetslösningar Libergs står för helhetslösningar kring allt från kalkyl till transport och montage. Anläggningen i Norrköping innefattar kontor och lager på en 3 500 kvadratmeter stor yta. Här finner vi såväl fasadställningar och industriställningar som

specialställningar och stämpställningar. Företaget arbetar med byggställningar från Layhers som är en världsledande aktör i sammanhanget. Layhers ställningar håller mycket hög kvalitet och är både flexibla och lätta att montera. Det breda konceptet innebär att Libergs

ställningar dagligen möjliggör ett säkert och flexibelt arbete på en mängd arbetsplatser i Sverige, inte minst i samband med komplicerade projekt. – För närvarande har vi cirka 5 000 kvadratmeter murarställning på Vrinnervisjukhuset här i Norrköping där Åhiln&

Ekeroth genomför en nybyggnation. På kriminalvårdsanstalten Skenäs har vi 3 000 kvadratmeter fasadställning och 2 000 kvadratmeter väderskydd när Peab bygger nytt. En annan stor samarbetspartner är NCC, för dem har vi just nu ställningar i både Norrköping, Linköping och Katrineholm, berättar Stefan Fredricson. Fortsätter expandera Det är ordning och reda som gäller i Libergs. Samtliga montörer innehar förstås yrkesbevis och verksamheten är certifierad enligt branschorganisationen STIB, liksom enligt byggledningssystemet BF9K. – Kvalitet och säkerhet är våra ledord, vi arbetar tätt med våra kunder och ansvarar för allt själva, vilket gör att vi har full koll på att de lösningar vi lämnar till kunden håller högsta klass, upplyser Stefan Fredricson. Han kan se tillbaka på en tid då företaget expanderat kraftigt. Förhoppningen är att man ska fortsätta växa. – Vi söker just nu efter fler montörer för att kunna möta den ökande efterfrågan, säger Stefan Fredricson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Säkert arbete på höga höjder!

070 - 249 98 21 stefan.fredricson@libergs.se www.libergs.se

www.libergs.se

Besöksadress: Zinkgatan 10, 602 23 Norrköping 17


N O R R KÖ P I N G

Professionella åtgärder för sunda inomhusmiljöer

Det råder ett allt större fokus på sunda inomhusmiljöer, något man sedan länge tagit fasta på i Fukt & Saneringsteknik i Norrköping AB. FST avslöjar, förebygger och åtgärdar problem som i förlängningen gör både fastigheter och de som bor och verkar i dem friskare. Ända sedan 1999 har Fukt & Saneringsteknik i Norrköping – eller FST som man allmänt benämner företaget – varit fastighetsägarnas naturliga val i dess strävan

efter sunda inomhusmiljöer. FST avslöjar, åtgärdar och förebygger, och bidrar på så sätt till att sjuka hus blir friska och att människor som bor och verkar i fastigheterna får en bättre hälsa. Företaget finns representerat i Nyköping och Linköping, samt i Norrköping där huvudkontoret ligger. Här träffar vi delägaren Niklas Sjöberg, vars far var en av initiativtagarna till bolaget som idag sysselsätter ett 30-tal anställda. – Vi förfogar över specialister inom fuktskadeservice, byggnadsmiljö, radonutredningar med mera och står för ett

helhetskoncept när det gäller sunda inomhusklimat. Vi förfogar över vår egen installationsavdelning för fukt- och radonåtgärder, upplyser Niklas. Bred kompetens Han berättar vidare att FST jobbar inom tre huvudsakliga affärsområden: vatten-

skadesanering, inomhusmiljöer och husbesiktningar, varav det förstnämnda kretsar kring uppdrag för framför allt fastighetsbolag och försäkringsbolag. – När en vattenskada har uppkommit tar vi reda på orsaken och kartlägger omfattningen på vad som behöver göras. Därefter vidtar vi lämpliga åtgärder, avfuktar, mögelsanerar och säkerställer platsen innan ett byggföretag återställer skadan. Vi åtar oss dylika uppdrag i hela Östergötland och södra Sörmland, informerar Niklas Sjöberg och nämner uppdragsgivare som Lundbergs Fastigheter, HSB, Eklöfs Fastigheter, Heimstaden, Riksbyggen och Stångåstaden. I arbetet med inomhusmiljöer sysselsätter FST kunniga byggdoktorer och diplomerade fuktkunniga. De tar reda på hur de inneboende mår och hur de upplever luften i de aktuella lokalerna, varpå de tar fram lämpliga åtgärdsförslag. – Vi har genom åren bistått Norrköpings kommun åtskilliga gånger, bland andra Norrevo Fastigheter, för vilka vi har jobbat med skolor, idrottshallar med mera, berättar Niklas.

Svenska Byggingenjörers Riksförbund och innehar förstås alla behörigheter för dessa uppdrag. Vi är också certifierade av RISE för både överlåtelse- och entreprenadbesiktningar. Sammantaget blir det en kvalitetsstämpel för kunden, konstaterar Niklas Sjöberg. Han berättar vidare att FST även erbjuder energibesiktningar och energideklarationer för fastighetsägare som på så sätt minimerar energianvändningen i en byggnad. Här, tipsar Niklas, kan fastighetsägaren ansöka om stöd hos Länsstyrelsen, vilket kan uppgå till hela 50 procent av åtgärdskostnaden. Niklas berättar att man just nu jobbar mycket med radonbesiktningar då säsongen för radonmätning omfattar perioden mellan den 1 oktober och 30 april. Ett annat uppdrag utförs på badhuset i Linköping där FST bidrar till att säkra byggfukten. – Vi märker att efterfrågan ökar på de tjänster vi erbjuder. Vår ambition är att expandera i framför allt Sörmland och Stockholmsområdet. Därför söker vi just nu efter fler byggnadsingenjörer.

Husbesiktningar FST jobbar också med husbesiktningar, i huvudsak för privatpersoner i Östergötland. Sörmland, Stockholm och Jönköpings län. – Våra medarbetare är medlemmar i

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Köpa eller sälja hus?

Skador eller fel i fastigheter är den absolut vanligaste orsaken till tvist mellan köpare och säljare. Vi hjälper dig att upptäcka bristerna i tid. Så att du som säljare kan sova gott om natten och att du som köpare kan känna dig helt trygg med ditt köp!

Köpa eller sälja hus?

• Husbesiktningar • Energideklarationer • Radon • Entreprenadbesiktning • Fuktbesiktning

• Husbesiktningar • Energideklarationer • Radon • Entreprenadbesiktning • Fuktbesiktning

www.fst-ab.com • E-post: husbesiktningar@fst-ab.com • Telefon: 010-495 24 40

Skador eller fel i fastigheter är den absolut vanligaste orsaken till tvist mellan köpare och säljare. Vi hjälper dig att upptäcka bristerna i tid. Så att du som säljare kan sova gott om natten och att du som köpare kan känna dig helt trygg med ditt köp!

18 www.fst-ab.com • E-post: husbesiktningar@fst-ab.com • Telefon: 010-495 24 40


N O R R KÖ P I N G

Snabba insatser när trailers och fordon står stilla När entreprenadmaskiner, transportfordon och trailers står stilla skenar inkomstbortfallet snabbt iväg för entreprenörer och åkerier. STS Trailerservice är med andra ord en synnerligen viktig aktör i sammanhanget med sitt starka koncept avseende service och reparationer av såväl lastbilar och bussar som entreprenadfordon på väg. STS är Skandinaviens största oberoende verkstadskedja för service och reparationer av tung transportutrustning på väg. Bolaget startades 1996 i Helsingborg, där huvudkontoret ligger, och omfattar idag 15 verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. STS Trailerservice verkar som ett fristående bolag under ägaren Relais Group som även äger ABR, Huzells, Tunga delar, Strands med flera, och sysselsätter totalt 130 personer i Sverige. Sju av dem jobbar i Norrköping under ledning av platschef David Holm. Han berättar att STS Trailerservice kan betraktas som ett heltäckande serviceföretag för lastbilar, bussar, efterfordon, entreprenadmaskiner och påbyggnader. Med den djupa kunskap och breda kompetens företaget besitter kan man stå för de flesta tjänster som rör reparation, underhåll och service av tung transportutrustning. Specialister på tankfordon På STS Trailerservice i Norrköping är man också specialiserade mot tankfordon. Nyligen genomfördes en satsning på både personal och utrustning som en följd av att man noterade en växande efterfrågan från traktens entreprenörer. Företaget anlitas av såväl små lokala företag som stora rikstäckande aktörer. I den ändamålsenliga verkstaden finns plats för sex ekipage. – Våra kunder värdesätter den starka bredd vi representerar, vi har till exempel en egen slangverkstad där vi kan ta oss an allt som rör hydraulik. Vi kan också utföra axelmätning, kalibrering av färdskrivare och efterkontroller efter besiktning. På tankfordon kan vi dessutom utföra provtryckning av tankarna och SPBI-kontroller som kartlägger täthet och eventuella läckage i tankarna, upplyser David Holm. Snabba insatser David tillägger att anläggningen i Norrköping även hyser ett omfattande reservdelslager som innefattar det mesta, vilket

möjliggör snabba reparationsinsatser. – Åkerierna behöver ofta snabb hjälp, det är viktigt att deras fordon rullar hela tiden. Stopp i ruljansen kan betyda stora inkomstbortfall, påpekar David Holm och berättar att STS Trailerservice har jour dygnet runt. Med en fullt utrustad servicebil kan man snabbt vara på plats hos behövande kunder. – Våra uppdragsgivare värdesätter att vi arbetar snabbt och kostnadseffektivt och kan rycka ut med kort varsel, säger David som ser både möjligheter och utmaningar när han blickar framåt. – Eldrivna lastbilar blir allt vanligare, redan idag servar vi ett flertal sådana fordon. De kommer att bli ännu fler och det gäller för oss att inte stå stilla, utan fortsätta utvecklas. Våra anställda utbildas till exempel fortlöpande för att alltid kunna utföra dylika insatser på ett korrekt sätt, säger David Holm och berättar avslutningsvis att företaget behöver

förstärka med ytterligare en mekaniker för att tillgodose det växande behovet av STS Trailerservices tjänster. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Platschef David Holm.

Sydhamnens Trailerservice AB Pjältvägen 3, 61634 ÅBY

011-166311 19


N O R R KÖ P I N G

En pigg uppstickare i Östergötlands anläggningsbransch Mark- och anläggningsbranschen i Östergötland har fått en pigg uppstickare i SMA Öst AB. Företaget utför general- och totalentreprenader inom anläggning och står för ett brett koncept, präglat av stor kompetens och lång erfarenhet.

– Vi utför general- och totalentreprenader inom mark och anläggning och arbetar idag i hög utsträckning mot den offentliga sektorn. Det rör sig om kommuner, byggföretag och fastighetsbolag i hela Östergötland, berättar Carl och tillägger att SMA Öst sysselsätter 20 anställda.

Det har gått tio år sedan SMA-koncernen bildades. Förkortningen i bolagsnamnet står för Svenska Mark- och Anläggningsbolagen, vilket ger en tydlig bild av bolagets specialiteter. Idag är koncernens verksamhet uppdelad i tre regioner – Nord, Öst och Väst – där den sysselsätter sammanlagt 350 anställda på 14 orter från Gävle i norr till Malmö i söder. SMA har sedan starten vuxit via både förvärv och organiskt, och 2020 etablerades verksamheten i Norrköping under ledning av VD Carl Alexandersson.

Utmanande uppdrag SMA Öst har på kort tid blivit en pigg uppstickare och en stark utmanare till andra branschnära aktörer i Östergötland. Företaget har varit delaktigt i ett flertal utmanande projekt, bland annat i Vallastadenområdet i Linköping där man har jobbat med rörbroar, bilvägar, gångoch cykelbanor på uppdrag av Linköpings kommun. Just nu jobbar SMA Öst med byggandet av en skatepark i Ekholmen i Linköping för kommunen och Tekniska Verken. Allt ska vara klart till våren 2022. Så sent som i december avslutades arbetet i Holmtorpsparken i Norrköping där SMA stod för gång- och cykelvägar samt en lekpark. Härutöver kan SMA Öst även utföra olika mättjänster. Det kan handla om insatser inför ett byggprojekt eller för bolagets egna grävmaskinister. Helhetsansvar SMA Öst är, likt hela koncernen, medlem i Maskinentreprenörerna. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, vilket är en av flera konkurrensfördelar. – Våra kunder värdesätter vår stora kompetens och långa erfarenhet, liksom vår förmåga att ta ett helhetsansvar kring allt från projektering till utförande och dokumentation. Inga uppdrag är vare sig för små eller för stora för oss, och vi erhåller ofta mycket positiv feedback från våra kunder, säger Carl Alexandersson som blickar framåt med tillförsikt. – Vi har för avsikt att utöka etableringen här i Östergötland och bli den naturliga partnern för såväl kommuner som företag och fastighetsägare. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

SMA ÖST AB Fjärilsgatan 58 603 61 Norrköping 070 -189 00 24 smaost.se info@smaost.se

20


N O R R KÖ P I N G

Maskin- och verktygsleverantör till östgötska byggprojekt Oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering, om- eller tillbyggnation är funktionella maskiner och verktyg en nödvändighet för ett lyckat slutresultat. Här spelar Renta AB en viktig roll med sitt starka koncept kring uthyrning av ändamålsenlig utrustning. Med representation över hela södra och mellersta Sverige är en Rentadepå aldrig långt borta.

Renta grundades i Finland 2015 och har sedan dess utvecklats till en av de ledande helhetsleverantörerna av uthyrningsmaskiner riktade mot bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget finns i Finland, Norge och Sverige, samt även i Polen och sysselsätter sammanlagt 680 anställda, varav 300 i Sverige där Renta har depåer på ett 50-tal platser runt om i landet, företrädesvis i de södra och mellersta delarna.

En av depåerna ligger i Norrköping. På anläggningen i Buskängens industriområde träffar vi platschefen David Fritiof. – Vi vänder oss till bland annat byggföretag, rivnings- och saneringsfirmor, markentreprenörer och håltagare som tack vare oss alltid har tillgång till ändamålsenliga maskiner. Vi är lättillgängliga och går att nå i princip dygnet runt. I kombination med vårt breda sortiment står vi för ett koncept som våra kunder värdesätter, säger David. Flexibla hyreslösningar Renta hyr ut maskiner och utrustning till en mängd olika verksamheter och projekt. Företaget står för ett komplett sortiment som täcker hela uthyrningsmarknaden med såväl enkla handmaskiner som arbetsbodar och stora entreprenadmaskiner. Renta tar helt enkelt ett helhetsansvar och jobbar med en tydlig ambition om att alltid erbjuda de bredaste och mest flexibla hyreslösningarna på marknaden. Härigenom blir Renta kundens självklara problemlösare och ett naturligt första-

handsval när deras kunder söker maskinlösningar till sina projekt, stora som små. Renta arbetar helt integrerat med projektstyrda byggen. Man deltar vid starten av sina kunders projekt då man kartlägger nuvarande och kommande behov. Det kan skilja sig från vecka till vecka, men tack vare stor flexibilitet kan Renta lösa det mesta och säkerställa att kunden har de maskiner och den utrustning denne behöver. – Vi erbjuder också utbildningar inom olika områden, till exempel Arbete på väg, Heta arbeten, fallskydd och liftutbildningar, upplyser David Fritiof. Tillgänglighet, kvalitet, service Rentas filosofi är att erbjuda de mest effektiva maskinerna i rätt tid och till rätt plats. Bolagets maskiner är alltid nyservade och man erbjuder dessutom ersättningsmaskiner i händelse av fel. Miljöprägeln är tydlig i bolaget där man kontinuerligt byter ut maskiner mot nyare modeller med högre miljöklassning. David Fritiof slår också ett slag för appen Renta Easy.

– Med Renta Easy kan kunden se över sin egen hyrflotta under sina projekt, och kan på så sätt effektivisera arbetet och i förlängningen sänka sina kostnader, påpekar han. Genom Renta är tillgången till professionell utrustning bara ett samtal eller några knapptryck bort, och tack vare

bolagets många depåer runt om i södra och mellersta Sverige finns hjälpen alltid nära. Erfaren och kunnig personal står till tjänst med ledorden tillgänglighet, kvalitet och service i ständig åtanke. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Trygghet och struktur med erfaren redovisningsbyrå i ryggen Med en erfaren redovisningsbyrå i ryggen skapas trygghet och struktur i en verksamhet, liten som stor. Här kan Nistra AB avlasta väsentligt genom att erbjuda kvalificerade tjänster kring redovisning, affärsrådgivning, bokslut och deklarationer till Östergötlands företag.

Delägare Annika Hjelm.

Det råder en familjär stämning och en uppsluppen atmosfär när vi besöker redovisningsbyrån Nistra AB i Norrköping. Vi träffar VD:n och delägaren Annika Hjelm som mycket riktigt bekräftar bilden av ett företag där trivsel och trygghet värderas högt. – Att alla trivs och mår bra har alltid varit viktigt för oss. Vi vill ha en arbetsplats och en arbetsmiljö där alla har trevligt, det är då vi presterar som bäst, säger Annika som startade företaget tillsammans med kollegan och delägaren Henrik Karlstrand 2016. Sedan dess har man etablerat ett kontor även i Linköping. Helhetsansvar Norrköpingskontoret finner vi centralt i Industrilandskapet där 13 synnerligen kompetenta medarbetare företräder byråns breda koncept. – Vi är företagarens högra hand och kan i princip ersätta hela deras ekonomiavdelning. Vi tar hand om löpande bokföring, ser till att leverantörsfakturor betalas, utför redovisning mot Skatteverket och bistår med månadsrapporter, allt för att ge kunden en tydlig bild av hur före-

tunga pärmar och kunden får ekonomisk rapportering i realtid, påpekar Annika. Hon berättar vidare att man jobbar i bland annat programvaror som Microsoft Dynamics 365, Fortnox med flera. Nistra har även en egenutvecklad app där man kan skanna kvitton direkt till Fortnox och säkerställa att kvitton tillförs bokföringen.

taget mår. Vår stående ambition är att våra kunder ska kunna lägga sin tid och energi på kärnverksamheten i stället för ekonomin, säger Annika Hjelm som, liksom kollegan Henrik, är auktoriserad redovisningskonsult genom SRF. Nistra tar med andra ord ett helhetsansvar för kundens ekonomi. Denne slipper ägna tid och tankekraft åt löneutbetalningar, bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Härutöver bistår Annika och hennes kollegor med professionell rådgivning.

– Vi vill vara företagens bollplank, de kan vända sig till oss för råd inom en mängd olika frågor, säger Annika. Det mesta sker digitalt Nistra följer REX som är en svensk standard för redovisningstjänster. Byrån har kommit långt avseende digitalisering, Annika Hjelm uppskattar att cirka 80 procent av arbetet sker digitalt. – Det skapar fördelar får både oss och kunderna. Arbetsmiljö och ergonomi blir bättre när vi slipper släpa runt på

Pågående tillväxtresa Nistra vänder sig till både små och stora företag i alla branscher, företrädesvis i Östergötland, Sörmland och Stockholmsregionen. Företaget blev utsett till Gasellföretag så sent som 2021 och fick året innan pris som Årets Tillväxtbyrå i Östergötland. – Vår ambition är att fortsätta vår tillväxtresa, redan under 2022 lär vi kunna anställa fler medarbetare på båda våra kontor. Samtidigt hoppas vi kunna bredda vårt verksamhetsområde ytterligare, säger Annika Hjelm. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vi arbetar digitalt och engagerar oss med hjärtat. www.renta.se | norrkoping@renta.se | 011 -10 77 40 Fabriksgatan 21, Norrköping Mån–Fre: 06:30 – 16:00

Allt för att göra din redovisning lite enklare, lite roligare!

VI KAN MICROSOFT DYNAMICS, VISMA, FORTNOX, HOGIA & KONTEK M.M. Din digitala redovisningsbyrå

21


N O R R KÖ P I N G

Byggbranschens leverantör av ändamålsenliga byggställningar En byggarbetsplats måste vara både säker och flexibel. Det är utgångspunkten i Brinkebacks Byggställningar AB:s koncept. Företaget erbjuder byggställningar för alla behov till både små och stora företag i en anda som präglas av hög kompetens och god service.

Det är Jonas Brinkeback som med 18 år bakom sig i branschen driver företaget Brinkebacks Byggställningar AB. 15 år har gått sedan han startade firman, vilken utgår från anläggningen strax utanför Norrköping där Jonas förfogar över både kontor och materialgård. Fem anställda representerar företagets koncept, vilket kretsar kring byggnadsställningar för alla behov. – Vi vänder oss till byggföretag, fastighetsbolag, målerier, takentreprenörer, industrier med flera i hela Norrköpingsregionen. För oss är inga kunder eller förfrågningar vare sig för stora eller för små, vi välkomnar alla, säger Jonas. Helhetskoncept Brinkebacks Byggställningar jobbar med de flesta materialtyper som finns på marknaden. Här finns till exempel byggställningar från välkända Layher och Haki. – Vi anpassar våra ställningar efter

kundens behov. I dagsläget har vi tillgång till cirka 15 000 kvadratmeter byggställning med möjlighet att införskaffa mer om behovet uppstår, säger Jonas. Han berättar vidare att företaget står för ett helhetskoncept då man med egna fordon transporterar byggställningarna till den aktuella arbetsplatsen. Självklart står man även för såväl montage som demontering. Företaget är medlem i branschorganisationen Byggföretagen, och samtliga medarbetare är förstås certifierade för ställningsmontage. Gott renommé Brinkebacks har genom åren bistått åtskilliga nämnvärda projekt med flexibla byggställningar. Förra året bidrog man till exempel till ombyggnationen av Kvillinge Äldrecenter i Jursla, en sista etapp av fönsterrenoveringen på fastigheten Drags samt nybyggnation på Borgs vattenverk, för att nämna några. Företaget har också ett gott samarbete med JBE Takspecialisterna som ofta anlitar Jonas och hans kollegor. – Vi har byggt upp ett gott rykte i branschen eftersom vi håller vad vi lovar.

www.brinkebacks.se 22

Kvalitet och säkerhet är ledord för oss, liksom en god kundkontakt. Det bygger långsiktiga samarbeten, anser Jonas Brinkeback som tror på en fortsatt god utveckling i företaget. – Vi expanderar varje år, inte minst tack vare löpande materialinvesteringar, berättar han och konstaterar att ekonomin i företaget är god. 2020 erhöll Brinkebacks Byggställningar högsta kreditvärdighet. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


N O R R KÖ P I N G

Gedigna takarbeten med eget plåtslageri

Pannor upplyft och redo för utläggning.

JBE Takspecialisterna är företaget som är vad det heter. Takarbeten är företagets gebit och med ett eget plåtslageri kan man alltid tillgodose alla behov. Under senare år har det också blivit allt fler uppdrag kring montering av solpaneler.

Allt för ditt tak. Budskapet är tydligt i JBE Takspecialisterna AB, ett företag som ägaren Jonatan Berggren startade i Norrköping 2010 och som sedan dess har vuxit till att idag sysselsätta ett tiotal anställda. Vi träffar honom i anläggningen strax utanför Norrköping, vilken hyser både kontor, plåtverkstad och lager, där han berättar att företaget utför alla typer av takentreprenader. – Vi lägger takpannor, plåttak och papptak och förfogar sedan några år

Nylagda Aerlox från Monier.

tillbaka över vårt eget plåtslageri. Under senare år har det också blivit allt fler uppdrag kring montering av solpaneler. Där ser vi stor utvecklingspotential framöver, säger Jonatan. 15 års takgaranti I den egna plåtverkstaden tillverkas huvar, lister, falsade plåttak, fönsterbleck och mycket mer. – Det brukar bli en hel del speciallösningar, en takkonstruktion kan i många fall vara en avancerad konstruktion, då gäller det att vara flexibel, poängterar Jonatan. Han berättar att företaget vänder sig till fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag och privatpersoner i hela Östergötland med fokus på Norrköpingsområdet. Verksamheten är diplomerad av BMI Monier Takpartner vilken omfattar en noggrann kvalitetsgranskning av densamma. Nertagning av pannor på baksidan av detta fina hus.

– Det innebär också att vi kan lämna 15 års takgaranti tillsammans med Monier, vilket förstås innebär en stor trygghet för våra kunder, påpekar Jonatan.

Victor byter skadad råspont.

"Sveriges Bästa Takläggare" JBE Takspecialisterna har bland annat jobbat på uppdrag av villaföreningen Tegelbruket i Finspång där man utförde cirka 3 000 kvadratmeter takläggning på ett 20-tal fastigheter. Ett annat uppdrag omfattade nyläggning av bandtäckning

på en sammanlagd yta av 1 200 kvadratmeter för en privat fastighetsägare i Norrköping. – 2021 var över lag ett bra år för takläggningsbranschen, konstaterar Jonatan Berggren som ser flera anledningar till att många väljer att anlita just JBE Takspecialisterna. – Vi är kompetenta, seriösa och pålitliga. Det är ordning och reda i företaget, vilket resulterar i goda arbetsinsatser och väl utförda jobb, säger han.

Företaget samarbetar med Brinkebacks Byggställningar och förfogar över en egen lastbil, vilket gör hela verksamheten mer flexibel. Utvecklingen i företaget har varit god, 2020 vann företaget Moniers pris för Sveriges Bästa Takläggare. Jonatan har all anledning att se ljust på framtiden. – Framöver hoppas jag kunna anställa både en plåtslagare och en takläggare, vi vill fortsätta expandera. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

info@jbentreprenad

www.jbentreprenad.com 011 - 32 33 200

23


N O R R KÖ P I N G

Närproducerat i Östergötlands sista kvarn Östergötlands sista kvarn är Orga Kvarn. Med anor från 1700-talet produceras här alltjämt en mängd olika mjölsorter på gammalt klassiskt vis. Trots de stolta traditionerna står det genuina familjeföretaget för ett koncept som ligger i tiden. Närproducerat är Orga Kvarns filosofi.

1783 etablerades den gamla kvarnen i Skärblacka, vilken sedermera köptes av Gustav Nyman 1936. Sedan dess har

verksamheten stannat i familjen Nyman där Lennart Nyman idag utgör tredje generationen i det gedigna familjeföretaget. – Förra året blev min dotter Ann-Louise och min son Rickard delägare i företaget. De känner stort engagemang för verksamheten så det känns verkligen som om framtiden är tryggad, säger Lennart. Han berättar att Orga Kvarn är en klassisk bygdekvarn, en genuin mjölkvarn för dagens och morgondagens livsmedelsproduktion. Här tillverkas idag 28 olika mjölsorter.

– Faktum är att vi är den sista kvarnen i hela Östergötland som maler mjöl professionellt. Vi kan därmed stå för närproducerade produkter, något vi vet att såväl våra kunder som konsumenterna uppskattar och värdesätter, säger Lennart Nyman. Brett koncept Verksamheten i Orga Kvarn är dock betydligt mer omfattande än så. Den innefattar djurfoderförsäljning samt tillverkning av uppemot 90 olika fodersorter. Man säljer även bränslepellets till både privatpersoner och företag. I företagets uppskattade butik finns hela sortimentet, samt olika produkter för djuruppfödning, allt från mineraler, vitaminer och ekologiskt hö till stängseltillbehör. Orga Kvarn samarbetar dessutom med specialfodertillverkaren Wiromin i Rejmyre, samt Brunneby Musteri, vilket innebär att man i butiken även kan erbjuda cider, saft och sylt. Egen elproduktion Orga Kvarns breda koncept attraherar såväl privatpersoner som lantbrukare och företag i hela Sverige, bland andra Lantmännen och Magnusson Petfood som tillverkar hund- och kattfoder. Verksamheten, vilken sysselsätter ett tiotal anställda, är certifierad enligt VFK och

KRAV som är ett kontrollorgan för säkert foder. – Vi är helt enkelt det lilla företaget med de stora resurserna, vi levererar det mesta i närområdet med våra egna fordon. Det är viktigt för oss att värna om det lokala och miljön, understryker Lennart Nyman och berättar avslutningsvis att man idag producerar sin egen el via den egna vattenkraftstationen. – Vår tanke är dock att vi framöver ska gå över till solceller för att säkra el till vår framtida produktion. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Elinstallatör i branschens framkant Boende och företag i Norrköpingstrakten har en elinstallatör i branschens framkant inom bekvämt räckhåll. I TK El AB jobbar man med den senaste tekniken och står för ett koncept som innefattar allt från elinstallationer i samband med nybyggnation, om- och tillbyggnation till insatser kring smarta hem, projektering, kameraövervakning och passersystem.

För att vara en mindre aktör i elbranschen står TK El AB för ett synnerligen brett koncept. Det företräds av ägaren Tommy Karlbom som startade företaget för tio år sedan och som nu har 25 års erfarenhet av branschen. Tillsammans med sina tre anställda jobbar han med nyinstallationer, service och underhåll inom en mängd olika områden. – Vi utför traditionella elinstallationer i samband med ombyggnation, renoveringar, om- och tillbyggnation, men kan även erbjuda professionella lösningar inom bland annat smarta hem, fasadbelysning, projektering, ljudanläggningar, kameraövervakning, datainstallationer

och passersystem. Vår bredd är vår styrka, liksom vår stående ambition att alltid jobba med den allra senaste tekniken, säger Tommy Karlbom. Varierande uppdrag TK El servar såväl företag och privatpersoner som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. En av uppdragsgivarna är Bauhausbutiken i Ingelsta där man just nu håller på att flytta informationsdiskarna med tillhörande el- och nätverksinkoppling. Här jobbar man även med hyllbelysning. För fastighetsbolaget Magnentus utför TK El service och underhåll. De äger även hotellet The Lamp i centrum där man just har genomfört en totalrenovering av hotellets 54 rum, och där TK El har bistått med alla elinstallationer. Ytterligare en uppdragsgivare är Asptec som projekterar och installerar ångteknik. För dem har TK El utfört installationer över mer eller mindre hela Sverige. – Under senare tid har det också blivit alltfler jobb kring kameraövervakning och nätverksinstallationer, men även avseende ljudanläggningar. På sistone har vi installerat ljudanläggningar på restaurangerna Härlig Pasta i Norrköping och Moccadeli i Linköping, berättar Tommy.

Mail: info@orgakvarn.se Hemsida: www.orgakvarn.se Instagram: @orgakvarn

Orgavägen 6, 61731 Skärblacka, 011-57151 24

Hela tiden i framkant TK El har kontor och lager i ett centralt läge i Norrköping, vilket är en tydlig konkurrensfördel. Det finns, enligt Tommy Karlbom, dock fler sådana. – Vi brukar benämna oss som det lilla företaget med det stora hjärtat. Vi är lyhörda och personliga, samtidigt som vi besitter bred kompetens. Vi vidareutbildar oss kontinuerligt för att alltid ligga i framkant, säger Tommy.

Han berättar vidare att TK El är medlem i branschorganisationen Installatörsföretagen. Tommy tycker att framtiden ser ljus ut för TK El där man parallellt med sina uppdrag har jobbat med en lösning för energibesparing för fastigheter. Förhoppningen är att kunna lansera den redan i år. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


N O R R KÖ P I N G

Mångårig expert i entreprenadbranschen

I samband med justeringsarbeten av Östergötlands vägnät är ofta Hjerpes Maskincentra en viktig spelare. Företaget är en expert när det gäller arbete med både gräv- och lastmaskiner, men framför allt väghyvlar som man också saluför i form av högkvalitativa enheter från välkända tillverkare.

Att arbeta i entreprenadbranschen var ett naturligt steg att ta för Nicklas Hjerpe, vars far, Kenneth, jobbade med väghyvlar under många år. 1994 köpte Nicklas sin första väghyvel och startade samtidigt Hjerpes Maskincentra AB. Han åtog sig uppdrag över hela Sverige och fick snart lov att anställa maskinförare för att kunna tillgodose sina kunders behov. Idag är antalet medarbetare fler än 30 i en verk-

samhet som utgår från lokalerna i Klinga industriområde. – Vi är specialiserade på justeringsarbeten med schakt-, gräv- och lastmaskiner, väghyvlar samt bandschaktare men utför också andra typer av markarbeten, såväl stort som smått. Nu under vintern blir det också en hel del snöröjning, upplyser Nicklas. Till sin hjälp har han och hans kollegor

en omfattande maskinpark bestående av väghyvlar och grävmaskiner, bandschaktare, lastmaskiner samt lastbilar med vilka man transporterar såväl material som egna och kunders maskiner. Ansvarsfulla uppdrag Hjerpes Maskincentra verkar i huvudsak i Östergötland, Sörmland och Småland för uppdragsgivare som innefattar såväl privata företag som stora byggföretag och offentliga beställare. Under 2021 arbetade företaget bland annat som underentreprenör för Peab i utbyggnaden av Linköpings flygfält. Just nu bistår man Svevia som bygger en vindkraftspark i Tjällmoskogarna utanför Finspång. – Vi har under tre års tid ett nära samarbete med Skogslottens Schakttipp där vi ansvarar för inkommande schaktmassor och återvinning av material i form av jord, sand, fyllnadsmassor med mera. Sortering av material har ökat väsentligt under senare år, vilket innebär att vi sorterar/återvinner mellan 150 000 och 200 000 ton varje år, berättar Nicklas Hjerpe. Hjerpes Maskincentra renoverar även dåliga vägar som är i behov av förstärkning. Då jobbar man med en metod som heter djupfräsning, vilken går ut på att man fräser in nytt material i vägen innan ny beläggning/slitlager appliceras. Företaget har även ett samarbete med Econova där man tillsammans bygger cementstabiliserande ytor för exempelvis den tunga industrin.

försäljning av framför allt väghyvlar, men också andra entreprenadmaskiner. Företaget är generalagent för amerikanska Laser-Grader och tyska HBM som tillverkar väghyvlar, och för norska Arnpro som producerar personal- och rastvagnar. Man saluför också både hjul- och bandgående grävmaskiner, liksom lastmaskiner, väghyvlar, vältrar med mera från turkiska Hidromek. Man är dessutom återförsäljare för japanska Airmans mindre grävmaskiner, liksom för kompaktlastare från italienska Multione. – Med vårt breda sortiment finner våra kunder det mesta de behöver för små och stora entreprenader. Vi säljer både nytt och begagnat, informerar Nicklas Hjerpe som ser framtiden an med tillförsikt. – Vi märker att efterfrågan ökar på både tjänster och produkter. Vi ska fortsätta vara en bred och trygg leverantör av kvalitetslösningar som våra kunder kan lita på. Intervju: Stefan Carewall

Brett utbud av entreprenadmaskiner Hjerpes Maskincentra erbjuder också

www.hjerpes-maskincentra.se

011 - 12 53 68

info@hjerpes-maskincentra.se

25


N O R R KÖ P I N G

En komplett maskintillverkare för den östgötska och sörmländska industrin Östgötska och sörmländska industriföretag har i Bråbo Industri AB en komplett samarbetspartner avseende transportörer och industriservice. Bolaget tillverkar skräddarsydda maskiner, helt och hållet anpassade efter sina kunders önskemål och behov. Ett brett servicekoncept samt tillverkning av reservdelar kompletterar och fullbordar konceptet. Anrika Bråbo Industri AB klingar välbekant för landets industriföretag. Bolaget härstammar från Bråbo Mekaniska Verkstad som startades 1960 i Åby strax utanför Norrköping. Därifrån utgår verksamheten än idag under ledning av VD och ägare Fredrik Svensson Hultberg med ett förflutet i Bråbo Industri sedan tre decennier tillbaka. – Det var min far som köpte Bråbo Mekaniska Verkstad 1978. 2010 startade Bråbo Industrivulk. I år har vi valt att slå samman de båda verksamheterna under nuvarande namn, berättar Fredrik och

tillägger att verksamheten sysselsätter ett 20-tal anställda. Från idé till installation Fredrik beskriver bolaget som ett tillverkningsföretag mot industrin i Östergötland och Sörmland. Bråbo Industri tillverkar konstruktionsanpassade maskiner och utrustningar enligt sina kunders önskemål, behov och specifikationer. – Vi står för allt från idé och konstruktion till tillverkning, montering och installation på plats hos kunden, upplyser Fredrik Svensson Hultberg och berättar att bandtransportörer har blivit något av bolagets specialitet. Det kan handla om bandtransportörer för hantering av exempelvis jord, avfall, skrot, bark och flis, och härutöver tillverkar man också diverse kringutrustning till transportörerna. – För LKAB producerar vi specialanpassade lyftbord, och härutöver tillverkar vi reservdelar, till exempel axlar, trummor och förslitningsdetaljer. Här jobbar vi med både svarvning, fräsning och svetsning, liksom med lackering i vår egen lackeringsverkstad, berättar Ola Sandberg som ansvarar för transportbandsavdelningen. Industriservice En annan del av det starka konceptet är industriservice. Bråbo Industri kan serva och underhålla sina kunders maskiner med jämna mellanrum enligt överenskommelse. I den ändamålsenliga maskinparken finner vi fem CNC-styrda maskiner. Svarvarna kan hantera fem meter långa och 700 millimeter runda objekt, medan fräsarna klarar föremål med längder på upp till tre meter. Härtill kommer en kantpress med 250 tons kapacitet. I verkstaden tillverkar man bland annat den egna produkten Hummern som Fredrik Svensson Hultberg beskriver som en energiklipp. – Den används i samband med gallring och kan klippa träd med en diameter på upp till 30 centimeter, informerar Fredrik.

011- 36 95 10 ● www.brabo.se 26

Han kan konstatera att utvecklingen i bolaget är god, nyligen anställdes två nya servicetekniker och under 2022 kommer han att behöva anställa fler. – Vi kommer också att satsa ännu mer på transportbanden, där ser vi att det finns ett stort behov bland industriföretagen. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


N O R R KÖ P I N G

Vägvinnande metod för effektiv kabeldragning uppskattade arbetsinsatser på sitt CV och jobbar just nu med kabeldragning i Skellefteå, där man på uppdrag av Eitech jobbar med bygget av Northvolts nya batterifabrik. – Där har vi funnits sedan 2019 och vi hoppas att vi blir kvar i flera år till, säger Daniel Widlund. Företaget befinner också i Umeå. Även här är Eitech uppdragsgivaren när Widlund Elteknik utför kabeldragning för SCA Obbolas nya pappershanteringsmaskin.

När Northvolts nya batterifabrik byggs i Skellefteå är Norrköpingsföretaget Widlund Elteknik en viktig aktör. Företaget genomför kabeldragning med egen utrustning, vilken gör att man kan dra högspänningskabel på ett sätt som är både snabbare och mer kostnadseffektivt än med traditionella metoder.

Daniel Widlund startade sitt eget företag 2000 men började redan flera år tidigare med att ta fram den effektiva kabeldragningsmaskin som inneburit att det koncept hans företag erbjuder är mer eller mindre unikt. Med denna kan Daniel och hans medarbetare dra tunga grov- och högspänningskablar med en diameter på mellan fem och tio centimeter på ett sätt som medför många fördelar i jämförelse med traditionella metoder. – Med vår utrustning sparar man åtskilliga arbetstimmar då det går både snabbare och smidigare i stället för att dra kablarna

för hand. Det krävs färre personer, arbetstiden blir kortare, kunden sparar pengar och påfrestningarna på personalen blir betydligt lägre. Våra uppdragsgivare har mycket att vinna på att anlita oss, påpekar Daniel Widlund. Smidigt och effektivt Vi träffar Daniel tillsammans med projekt- och arbetsledaren Mikael Westien på anläggningen i Åby utanför Norrköping, vilken innefattar både kontor och verkstad. De berättar att de vanligtvis drar kablar i rör eller kabelstegar, varav de sist-

På hemmaplan i Norrköping utför man kabeldragning för EME i samband med deras utbyggnad. – Vi märker över lag en ökad efterfrågan på våra tjänster. Därför söker vi just nu efter fler montörer. Vi vill fortsätta expandera och då gäller det att våga satsa för att stanna i branschens framkant, säger Daniel Widlund och Mikael Westien. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

nämnda också är utvecklade av Widlund Elteknik. – Kombinationen av vår kabeldragningsutrustning och våra kabelstegar gör arbetet synnerligen smidigt och effektivt, konstaterar Mikael och tillägger att verksamheten i dagsläget sysselsätter tio anställda. Stora projekt Widlund Elteknik verkar ofta i rollen som underentreprenör åt elföretag och energibolag som Eon, Vattenfall och Svenska Kraftnät. Företaget har en mängd

Stort och smått kring grävning och grundgjutning Företag och invånare i Norrköpingstrakten har i Ödéns Mark & Bygg en både kunnig och flexibel entreprenör att kontakta i samband med olika markentreprenader. Företaget gräver, murar, gjuter grunder med mera och kan tack vare stor kunskap, lång erfarenhet och korrekt utrustning åta sig både små och stora uppdrag.

Det är Fabian Hultgren som med sina 15 år bakom sig i entreprenadbranschen driver Ödéns Mark & Bygg. Företaget, vilket startades 2013, sysselsätter fem anställda, varav en är Fabians sambo, Ramona, som ansvarar för all administration. Verksamheten utgår från Knivberga Hillestad strax utanför Norrköping och kretsar kring allehanda markentreprenader. – Vi gräver och gjuter grunder inför villabyggnation, vi anlägger VVS och avlopp, utför grov- och finplanering av tomter och jobbar även med murning, inte minst med lecablock för källargrunder, berättar Fabian som själv är utbildad murare. Ändamålsenliga maskiner Ödéns Mark & Bygg verkar i hela Norrköpingsregionen och jobbar ofta i rollen som underentreprenör åt byggföretag, bland andra Eksjöhus och Myresjöhus, för vilka Fabian och hans medarbetare gräver husgrunder. För SDR Bygg och Renoveringstjänst jobbar man med försäkringsskador. För Lundbergs Fastigheter utför man markarbeten i form av exempelvis omplanteringar av buskar och träd, asfalteringar och plattsättning. Till sitt förfogande har Fabian och hans kollegor tillgång till en ändamålsenlig maskinpark bestående av tre bandgående

011-39 19 20 011-39 19 20

grävmaskiner på 6 respektive 16 ton, en minigrävare och två lastbilar. Nämnvärda projekt För närvarande utför Ödéns Mark & Bygg en grundgrävning för en villa i Svärtinge på uppdrag av Eksjöhus. På samma ort gräver man en grund för ett suterränggarage där man även gjuter väggarna i termoblock. JN Byggteknik är uppdragsgivaren. – Vi har tidigare utfört ett större markarbete för Melanders Bygg. Det handlade

fabian@odensmarkobygg.se

om förberedande insatser inför en nyproduktion, inklusive finplanering, asfaltering, plattsättning med mera i Finspång där Lundbergs Åkeri skulle flytta till nya lokaler, berättar Fabian Hultgren. Han vill fortsätta på den inslagna vägen och härigenom få företaget att både utvecklas och växa. – Vi ska upprätthålla vårt goda rykte med väl utförda arbeten. Det bygger vår krets av nöjda och återkommande kunder. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

070 375 99 00 27


N O R R KÖ P I N G

Helhetslösningar kring rivning, sanering och håltagning Rivning, sanering och håltagning är specialiteterna i NEXO AB. Oavsett om det handlar om en privat villa eller en stor industrilokal kan NEXO stå för en både flexibel och kostnadseffektiv lösning. Företaget tar ett helhetsansvar kring hela projektet – från materialinventering till slutförd process.

Markus Westrén startade NEXO AB 2018 och har nu ett tioårigt förflutet i branschen. Vi träffar honom i företagets anläggning i Navestadsområdet, vilka innefattar både kontor, lager och verkstad, där han berättar att verksamheten vilar stadigt på tre ben: rivning, sanering och håltagning. – Vi står för entreprenader där det krävs hög kompetens och där kunderna förväntar sig högkvalitativa insatser. Vi jobbar serviceinriktat och flexibelt, vilket innebär att vi kan ta oss an projekt i såväl den privata villan som på kontoret eller

i industrilokalen. Inga projekt är vare sig för stora eller för små för oss, säger Markus. Varierande arbetsinsatser Rivningsuppdragen kan till exempel handla om hyresgästanpassning då Markus och hans medarbetare river innerväggar, röjer ut badrum och avlägsnar ytskikt på väggar och golv. – Vi gör allt som krävs för att byggaren ska kunna komma in och renovera och ser också till att avlägsna allt material så att det är rent och snyggt inför kommande byggnation. Vi nollställer alla ytor helt enkelt, upplyser Markus Westrén och tillägger att NEXO även utför rivningsarbeten i samband med vattenskador. Beträffande sanering avlägsnar NEXO bland annat asbest och mögel. Företaget innehar förstås alla behöriga tillstånd samt utbildas fortlöpande inom området. När det gäller håltagning handlar det ofta om insatser för dragning av VVS- och ventilationsrör. NEXO har kapacitet att borra upp till 650 millimeter i diameter och utför härutöver även sågning i betong

för exempelvis dörrar, fönster och avlopp i golv. – Under hösten har vi utfört ett stort rivningsarbete för Estate Consulting gällande två stora kontorslandskap. Det var ett utmanande projekt där vi fick möjlighet att jobba med flera av våra specialiteter, berättar Markus. Flexibla, trygga, kostnadseffektiva Med mer än tio års erfarenhet kan NEXO erbjuda helhetslösningar kring allt från materialinventering innan projektstart till rivningsprocessens slut. Markus förespråkar tydlig kommunikation och lika tydliga arbetsprocesser. – Våra kunder uppfattar oss som flexibla, trygga och kostnadseffektiva. Vi är kunniga, håller en hög standard och använder oss av modern utrustning. Nu siktar vi framåt och har för avsikt att nyanställa mer personal för att klara av den ökande efterfrågan, säger Markus Westrén som avslutningsvis gärna framhåller sina medarbetare. – De gör ett fantastiskt jobb varje dag och representerar företaget på ett väldigt bra sätt. De är vårt ansikte utåt. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Rivning Rivning

28

Sanering Sanering

Håltagning Håltagning

nexoab.se 010 - 207 84 10 nexoab.se 010 10 Rivning Sanering- 207 84 Håltagning

nexoab.se

010 - 207 84 10


N O R R KÖ P I N G

Hela Vikbolandets markentreprenör J Lander Markentreprenad AB är hela Vikbolandets samarbetspartner när det gäller kompletta markarbeten. Gjutning av betongplattor, avloppsanläggning, vägbyggen och transporter – allt ingår i det breda konceptet. För J Lander Markentreprenad är inget uppdrag vare sig för litet eller för stort.

Det är Jonas Lander som driver J Lander Markentreprenad AB, ett företag han startade 1997. Idag har han mer än 30 år bakom sig i branschen när han tillsammans med sina sju anställda företräder bolagets starka koncept avseende olika typer av markentreprenader och betongarbeten. – Vi jobbar med grundläggning, schakt och planering, avloppsanläggning,

vägbyggnation och transporter. Vår specialitet är gjutning av betongplattor, från urschaktning till färdig platta, berättar Jonas Lander. J Lander Markentreprenad jobbar således ofta med nybyggnation, framför allt på Vikbolandet samt i övriga delar av nordöstra Götaland och Sörmland. Det rör sig om insatser för både privatpersoner och företag, bland andra Myresjöhus och A-Hus när de bygger sina villor. Omfattande projekt J Lander Markentreprenad utgår från Norrköping och hyser en omfattande maskinpark för olika ändamål. Här finner vi bland annat bandgrävmaskiner på mellan 4,5 och 20 ton och en lastbil för transporter av grus och annat material. Sedan företaget startades har det anlitats flitigt för både små och stora projekt. – I höstas göt vi en stor industriplatta på 2 300 kvadratmeter för Arkö Bostad i Kungsängen, och just nu lägger vi en 700 kvadratmeter stor industriplatta för AACA Group i Bråvalla. För Arkö Bostad jobbar vi även med grunder och markarbeten när de bygger sex parhus, berättar Jonas.

Personalen är företaget J Lander Markentreprenad är medlem i branschorganisationen Maskinentreprenörerna, vilket blir en trygghet för uppdragsgivaren. Företaget har genom åren byggt upp en stabil krets av nöjda och i många fall återkommande kunder. – Vi står för stabila och högkvalitativa arbetsinsatser. I de sällsynta fall något blir

fel rättar vi till dem. Nöjda kunder är A och O för oss, understryker Jonas Lander. Han lyfter i sammanhanget fram den kompetenta och engagerade personalen som han ser som företagets främsta styrka. – De ska ha allt beröm de kan få, de utgör grunden i verksamheten, berömmer Jonas Lander. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Proffsens butik för bygg och industri Såväl bygg- som industriföretag har i Byggbutiken i Norrköping tillgång till ett brett sortiment för alla behov. Här finner vi allt från arbetskläder till maskiner och verktyg av hög kvalitet, ett utbud som inneburit att butiken på Risängsgatan i Norrköping har blivit något av proffsens byggbutik. Mitt emot Reimers Personbilar i Risängens industriområde finner vi Byggbutiken i

Norrköping. Det gedigna familjeföretaget, vilket ägs av makarna Mikael och Lotta Håkansson och som startades 2008, företräder ett brett sortiment som tillgodoser behoven för kunder inom bygg, industri och fastighet. I den välsorterade butiken finner vi bland annat verktyg och maskiner, arbetskläder, fästelement och förbrukningsmaterial, liksom kemprodukter, såsom aceton, fogmaterial, smörjmedel och avfettningsmedel. – Vi är återförsäljare för ett 50-tal

välkända varumärken. I vår butik hittar du bland annat skruvdragare och kap- och gersågar från Hikoki och Makita, och allt från dammsugare till slip- och golvmaskiner från Husqvarna. Kvalitetsverktyg från Luna är ett annat exempel, berättar Mikael Håkansson som med sina 25 års erfarenhet av branschen alltid kan rekommendera rätt produkt för rätt ändamål. Välkända varumärken Byggbutiken, som har öppet måndag till fredag, riktar sig enbart mot företag och har ett sortiment som är anpassat därefter. Det här är proffsens butik där servicebegreppet står i centrum. – En hög servicegrad är det vi i mångt och mycket lever på, bekräftar Lotta och nämner att man till exempel kan stå för påfyllning av olika produkter på kundernas lagerhyllor. Mikael genomför personliga besök hos såväl befintliga som nya kunder. – Vi är även återförsäljare av EAB:s pallställ. Jag besöker kunderna, kartlägger deras behov, mäter och tar fram en lämplig lösning. Om kunden vill kan vi även åta oss att montera dem på plats, upplyser Mikael.

Alla kunder lika viktiga Byggbutiken servar kunder över hela Norrköping med omnejd. Det breda sortimentet och den personliga servicen har gjort att såväl små som stora aktörer söker sig till butiken på Risängsgatan. – För oss är alla kunder lika viktiga, oavsett företagets storlek. Med vår långa erfarenhet ser de oss som en pålitlig problemlösare, säger Lotta Håkansson som, liksom Mikael, ser ljust på företagets framtid, inte minst med tanke på hur

mycket det byggs i Norrköpingstrakten just nu. – Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och vara en lokal leverantör som våra kunder kan lita på. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter utveckla oss och anpassar vårt sortiment efter marknadens behov, avrundar Lotta och Mikael Håkansson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Ägarna Lotta och Mikael Håkansson.

jl@landermark.se | www.landermark.se

www.liha.se ● 011-16 49 49 Risängsgatan 15 A, 602 28 Norrköping

29


N O R R KÖ P I N G

Alla byggprojekt måste bli rätt från början

Såväl små som stora byggprojekt har en och samma utgångspunkt – det måste bli rätt från början. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i företaget Projektallians som tar ett helhetsgrepp kring en byggprocess. Därmed garanteras byggaren att projekt- och byggledningsarbetet blir komplett, vilket blir en trygghetsfaktor under hela byggprojektet.

I Projektallians i Sverige AB finns lång erfarenhet och bred kompetens kring hela byggprocessen – från ombyggnadsprojekt till stora nybyggnadsprojekt. Bolaget verkar i konsultrollen, framför allt avseende projekt- och byggledning, men även beträffande sunda inomhusmiljöer, och vänder sig till fastighetsägare, byggföretag och kommuner i hela Östergötland. VD:n och ägaren Dennis Kinneteg, med ett förflutet i byggbranschen sedan 1997,

startade bolaget 2004 och gav det sitt nuvarande namn fem år senare. – Vi vill alltid vara med i ett så tidigt skede som möjligt i en byggprocess, där vi till exempel kan samordna olika resurser och ta fram handlingar som ska gälla under arbetets gång. Vi är beställarens projektledare och ombud och tar ett övergripande ansvar för projektet, inte minst avseende upphandlingar av entreprenader inom olika områden. Vi utvärderar olika aktörer och ser till att avtal skrivs på ett korrekt sätt. När produktionen sedan startar träder ofta en byggledare in och är mer fysiskt på plats under byggprocessen, men projektledaren finns alltid med som aktivt stöd under hela projektet, berättar Dennis Kinneteg. Varierande projekt Projektallians har genom åren varit delaktigt i en mängd olika byggprojekt. Dennis nämner bland annat arbetet i Sandbyhov i Norrköping där ett omfattande byggprojekt innefattade både nyoch ombyggnationer av ett äldreboende, tre skolbyggnader, sporthall, bostäder, vårdcentral, folktandvård och apotek. Just nu jobbar man med en nybyggnation av Smedbyskolan med tillhörande sporthall på uppdrag av Norrköpings kommun, vilken ska vara klar 2024, samt

en om- och tillbyggnation av krematoriet i Norrköping för Svenska kyrkan. I samtliga dessa projekt agerar Projektallians i rollen som projekt- och byggledare men även fuktsakkunniga och kontrollansvariga enligt PBL. – Vi har lång erfarenhet av arbete i högteknologiska miljöer, till exempel sjukhus, bostäder, äldreboenden och skolor. Våra unika kompetensområden innebär att projekt- och byggledningsdelen samt fuktsakkunnigdelen blir komplett och skapar trygghet för byggherren när allt blir rätt från början, poängterar Dennis. En expert på fuktsäkert byggande Projektallians besitter även specifika kunskaper inom fuktsäkert byggande. I

företaget finns fyra fuktsakkunniga och diplomerade personer från Lunds Universitet, vilka utför fuktprojektering och uppföljning under produktionen. Detta görs i syfte att eliminera risken för framtida skador i nyproducerade byggnader. – Idag uppskattar man att skador som är relaterade till fukt uppgår till 110 miljarder svenska kronor per år. Det finns alltså stor anledning för branschen att ta dessa frågor på allvar. Vi är på väg dit men vi har en bra bit kvar, poängterar Dennis. Han berättar i sammanhanget att företaget nyligen har lanserat en ny, egenutvecklad app för fuktmätning i betong. Den följer RBK-systemet och gör att felskrivningar och felavläsningar minimeras, samtidigt som det bidrar till ökad kvalitet avseende såväl fältarbete som dokumentation. Appen lanserades i november 2021 och har redan fått en hel del uppmärksamhet. – Våra kunder uppskattar över lag vår höga kunskapsnivå och den långa erfarenhet vi representerar, konstaterar Dennis Kinneteg som tror på fortsatt expansion för Projektallians i Sverige AB. – Vår vision är att öppna ett nytt kontor i någon av kranskommunerna. Det är ett led i vårt långsiktiga arbete.

Vi är stolta över vår egenutvecklade App för fuktmätning i betong. Appen minimerar er administrationen och säkerställer kvaliteten av mätresultatet. Är ni intresserad? Kontakta oss på Projektallians. För mer information. Epost: rbk@projektallians.se 30

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


N O R R KÖ P I N G

Fläckfria måleriinsatser för Norrköpings företag och invånare Den långa erfarenheten präglar i mångt och mycket insatserna i FH Måleri. Den välrenommerade målerifirman målar både invändigt och utvändigt och vänder sig till såväl privatpersoner som byggföretag och fastighetsägare med höga krav på kvalitet och noggrannhet.

Initialerna i FH Måleri står för Fredrik Holm som startade sin egen firma i Norrköping 2005. Vi träffar honom i företagets ändamålsenliga lokaler med kontor och verkstad i Butängens industriområde, dit verksamheten nyligen flyttades. – Flytten är ett bra steg för oss, det ger oss möjligheter att fortsätta växa och utvecklas, tror Fredrik som tillsammans med sina kunniga och kompetenta medarbetare representerar ett starkt och uppskattat koncept avseende allt slags måleri.

Erfarenhet och noggrannhet FH Måleri jobbar med både invändig och utvändig målning och vänder sig till både fastighetsägare och privatpersoner. Bolaget samarbetar också med ett flertal byggföretag, bland andra Myresjöhus, vilket innebär att man åtar sig uppdrag i samband med såväl om- och tillbyggnation som nybyggnation. FH Måleri är våtrumscertifierat enligt MVK, Måleribranschens Våtrumskontroll, något som inte minst är ett krav från försäkringsbolagen. – Just vår stora noggrannhet är något som

våra kunder uppskattar och värdesätter. Den bygger på lång erfarenhet av branschen och resulterar i väl utförda arbeten med hög finish. Det har i sin tur inneburit att vi har många återkommande kunder, berättar Fredrik Holm. Flera projekt FH Måleri har genom åren varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt. Företaget samarbetar till exempel med Consilium Design, vilket bland annat inneburit att man utförde alla måleriarbeten i samband med bygget av Thorells Revisions nya

kontorslokaler i Norrköping. – Just nu utför vi invändig målning på tre Myresjöhus. Ett annat aktuellt projekt utförs på uppdrag av förvaltningsbolaget Estate Consulting rörande en kontorslokal i centrum där en arkitektbyrå ska flytta in, berättar Fredrik Holm och avrundar: – Vi har ett gott rykte i branschen som vi ska fortsätta förvalta i framtiden. Med våra nya lokaler har vi alla förutsättningar att nå nya framgångar. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Uppskattad allt-i-allo bland Norrköpings fastighetsägare Fastighetsägare, förvaltare, vägsamfälligheter med flera har i Kalle Bergströms Maskinservice något av en allt-i-allo att luta sig mot när problem uppstår. Företaget representerar en lång räcka av tjänster och har genom åren byggt upp ett gott rykte som en pålitlig problemlösare i Norrköping med omnejd.

Vi träffar Kalle Bergström i företagets egna lokaler med kontor, tvätthall och verkstad i Risängens industriområde. Kalle, som själv äger lokalerna, startade sin egen firma 1989. I kundkretsen finns fastighetsägare, förvaltare, lantbrukare, vägsamfälligheter med flera, vilka uppskattar bolagets högkvalitativa insatser. – Vi har genom åren utvecklat verksam-

heten successivt och kan idag erbjuda en mängd olika tjänster. Vår tydliga bredd är en av våra främsta styrkor, säger Kalle. Vägunderhåll och verkstadsarbeten Kalle Bergström Maskinservice utför vägunderhåll i form av bland annat maskinsopning, släntklippningar, buskröjning, sättning av snöpinnar, plogning, sandning och saltning längs de östgötska vägarna. Man ombesörjer gräsklippning, allmän städning och tömning av källarförråd, och utför också diverse verkstadsarbeten. – Det handlar om reparationer av olika slag, bland annat svetsarbeten. Härutöver köper och säljer jag en och annan traktor och lastmaskin, upplyser Kalle. Personlig service Kalle Bergströms Maskinservice är ett AAA-klassat företag. Kunderna värdesätter dess höga servicenivå. Beslutsvägarna är korta och man har en nära och personlig relation till sina kunder. En annan faktor är den långa erfarenheten.

Ägare Kalle Bergström.

Kalle lyfter i sammanhanget fram kollegan Jens Engström som varit företaget troget i 16 år, men förstås även hustrun Pia som sköter administrationen tillsammans med Anne på företagets revisionsbyrå. Utvecklingen har varit god i företaget och Kalle har all anledning att tro att den kommer att fortsätta.

– Det är viktigt att vi fortsätter vara ett serviceinriktat företag. Det är det som har byggt vår breda kundkrets, konstaterar Kalle Bergström. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

KALLE BERGSTRÖMS MASKINSERVICE AB Maskinsopning ● Släntklippning ● Buskröjning Fastighetsskötsel ● Verkstadsarbete Fabriksgatan 3 / 60223 Norrköping / fhmaleriab@gmail.com

070 - 391 31 97 / Fjärilsgatan 13 / 603 61 Norrköping 31


2 2ÄR 0 0 % % v18.00 ÄR erk

at

t . 8.00 o .o.m .m330 / 0 4 / 1-2 Maj 4 -2 Maj N O R R KÖ P I N G

Personligt bemötande i riktig allbilverkstad RH Autorikt i Norrköping är att betrakta som en riktig allbilverkstad. Här tar man sig an alla typer av bilar av alla årsmodeller med samma professionalism kring såväl små serviceinsatser som omfattande reparationer.

RH Autorikt AB har funnits sedan 2014 och utgår från lokalerna med kontor och verkstad i Svärtinge, fem kilometer utanför Norrköping. Här träffar vi ägaren Richard Hartzell som beskriver företaget som en riktig allbilverkstad med tillhörande plåtverkstad.

– Vi utför service och alla typer av reparationer på fordon av alla märken och modeller. Vi tar oss an såväl personbilar som lätta lastbilar och husbilar, och arbetar mycket med försäkringsbolag, i huvudsak Länsförsäkringar, avseende krockskador och maskinskador, upplyser Richard.

Försäkringsskador I verkstaden finns verktyg och utrustning för allehanda insatser. Här finns till exempel fyra liftar och modern diagnostikutrustning för felsökning av nyare fordon. Plåtverkstaden är utrustad med två riktbänkar. – Jag fotograferar skadorna och skickar sedan bilder till försäkringsbolagen som bedömer omfattningen och fattar beslut om huruvida det är lönsamt att laga. Vi samarbetar i sammanhanget med en lackeringsverkstad. Länsförsäkringar besöker oss en gång om året då de kontrollerar att vi arbetar på rätt sätt enligt deras premisser, berättar Richard Hartzell.

Richard och Anders Hartzell.

Richard Hartzell.

Kvalitet och noggrannhet RH Autorikt utför även fönsterbyten, reparerar stenskott och utför hjulinställningar. Servicebegreppet är centralt i företaget där det genomsyrar alla delar av verksamheten. Kunden erhåller till exempel en lånebil när dennes fordon repareras.

– Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet, den höga kvaliteten på utförda arbeten och den stora noggrannheten vi representerar. Nöjda kunder är alltid prio ett, så det gäller för oss att aldrig slappna av, utan fortsätta göra det vi är bra på, säger Richard Hartzell. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

18.00 8.00

Designade kökslösningar för alla smaker och plånböcker Allt fler ser värdet av ett nytt, fräscht kök, men i ett utbud som bara växer kan det ofta bli svårt att hitta rätt i köksdjungeln. En trygg och kunnig guide är Köksdesign Norrköping AB som tack vare samarbetet med en svensk, gedigen kökstillverkare kan erbjuda ett av marknadens bredaste utbud av designade kökslösningar. Köksdesign Norrköping tar ett helhetsansvar, från rådgivning och vägledning till färdigmonterat kök.

Det firas tioårsjubileum i Köksdesign Norrköping. Fredrik Hillblom, med dubbelt så lång erfarenhet av branschen, startade företaget som utgår från lokalerna med kontor och utställning på Finspångsvägen. Här representeras ett av marknadens största utbud av professionella kökslösningar tack vare samarbetet med Creoform Kök som Köksdesign Norrköping är återförsäljare för. – Det är en svensk, familjeägd kökstillverkare med sin bas i Hallstahammar och en historia sedan 1970-talet. Det känns förstås både stimulerande och ansvarsfullt att förvalta deras genuina kökslösningar, säger Fredrik Hillblom.

Oändliga valmöjligheter Oavsett om du som kund är på jakt efter ett helt nytt kök eller nya köksluckor kan du välja mellan otaliga material, kulörer, modeller och tillbehör. Allt måttanpassas och går att fås i vilken färg som helst på NCS-skalan. Bland luckor finns varianter i laminat, faner och massivt trä, samt i en mängd olika modeller och utföranden. – Just nu är det många som efterfrågar gråa eller gröna kök i olika nyanser. Vi drivs av att skapa kök som är både vackra

och funktionella, och kan ta fram helt personliga kökslösningar utifrån våra kunders idéer. Vi förverkligar helt enkelt våra kunders köksdrömmar, säger Fredrik.

hans kunniga medarbetare ger råd och monterar köket hos kunden, inklusive tips, diskuterar olika lösningar och ger fläkt och vitvaror om denne så önskar. förslag på allt från bänkskivor och kakel – Vi har kök i alla stilar, moderna eller till luckor och handtag utifrån kundens klassiska, och förmedlar lösningar med (fdEneby Eneby järnslokaler) lokaler) tycke, smak och plånbok. Om (fd intresse känslajärns tillsammans med ett personligt Från rådgivning till installation finns tas alla nödvändiga mått varpå bemötande. Service, design och respekt Köksdesign Norrköping vänder sig till den färdiga kökslösningen ritas upp och för kunden är våra ledord, säger Fredrik (fdEneby Enebyjärns järnslokaler) lokaler) (fd både privatpersoner och fastighetsägare presenteras i en detaljerad 3D-skiss till- Hillblom. - Nya luckor eller ett helt nytt kök i trakterna kring Norrköping. Kunden sammans med en offert. Fredrik samarNorrköping Intervju: Stefan Carewall kan boka ett kostnadsfritt besök eller själv betar med pålitliga och välrenommerade Text: Örjan Persson komma till butiken och låta sig inspireras hantverkare, till exempel elektriker, Ett av Sveriges Ett av Sveriges bland de olika köksförslagen. Fredrik och VVS-firmor och kakelsättare, som sedan

10-14 0-14

kökSDESiGN NORRköPiNG kökSDESiGN NORRköPiNG EttFinspångsvägen av Sveriges STÖRSTA sortiment till ett av 131NORRköPiNG Finspångsvägen 131 kökSDESiGN kökSDESiGN NORRköPiNG öPPNAR NykökSUtStÄLLNiNG kökSUtStÄLLNiNG marknadens BÄSTA priser öPPNAR Ny

Välkomnatill till Välkomna Välkomnatill till Välkomna

Finspångsvägen131 131 Finspångsvägen Nya luckorNy eller öPPNAR Ny kökSUtStÄLLNiNG Nya luckor eller Köksdesign öPPNAR kökSUtStÄLLNiNG Nya luckor eller ett heltnytt nyttkök kök Nya luckor eller ett helt nytt kök ett helt ett helt nytt kök Nya luckor eller Nya luckor eller Välkommen Ett av sveriges största EttSTÖRSTA av sveriges största STÖRSTA sortiment ett helt nytt kök sortiment ett helt nytt kök VVåårNytt att boka ett aammpkök PREMiÄR SNytt SMyGPREMiÄR pakök sortiment till ett av PREMiÄR annj j SMyGPREMiÄR vkrke ettav avmarknadens marknadens sortiment till ett av tilltillett n s k Ett av sveriges största Ett av sveriges största iHöSt! HöSt! -2 Ons.––tors. tors. 1-2 Maj i0 BÄSTA Lör.priser –Sön. Sön. 20-21April April kostnadsfritt 2 marknadens bästa priser Ons. 1-2 Maj BÄSTA Lör. –priser 20-21 marknadens bästa priser 0 t i % l l % v G PREMiÄR er Gäälle S SMyGPREMiÄR sortiment till ett av PREMiÄR SMyGPREMiÄR

k3at r18.00 Kl.10.00l–le–r18.00 Kl.10.00 t.to.o.m .m Köksdesign Ons. – tors. 1-2 Maj Ons. – tors. 1-2 Maj300/4/4

Välkomna att boka sortiment till ett Välkomna att boka Kl.10.00 -14.00 14.00 Kl.10.00 -av hembesök Välkomna att bokakostnadskostnadsVälkomna att boka kostnadsfritt hembesök Lör.––Sön. Sön. 20-21 April marknadens bästa priser kostnadsfritt hembesök Lör. 20-21 marknadens bästa priser fritt hembesök 011-33 11April 30

011-33 11 30

vensk tillverka-t

fritt hembesök 011-33 11 30 131 Norrköping 011-3311 11Finspångsvägen 30 - 14.00 Kl.10.00––18.00 18.00 011-33 30 Kl.10.00 Kl.10.00 Kl.10.00 14.00 Välkomnaatt attboka bokakostnadskostnadsVälkomna Öppettider tisdag ochfredag fredag 14-18 fritthembesök hembesök 011-33 11 30 tisdag Öppettider och 14-18 Öppettider tisdag ochfredag fredag 14-18, lördag10-14 10-14 fritt 011-33 11 30 Öppettider tisdag och 14-18, lördag

Tel011-331130 011-331130 Mobil: Mobil:072-350 072-35032 3225 25 Tel fredrik@koksdesign-norrkoping.se Fredrik@koksdesign-norrkoping.se www.koksdesign-norrkoping. fredrik@koksdesign-norrkoping.se sese Fredrik@koksdesign-norrkoping.se www.koksdesign-norrkoping. Öppettider tisdag och fredag 14-18 Öppettider tisdag och fredag 14-18

32

Tel011-331130 011-331130 Mobil: Mobil:072-350 072-35032 3225 25 Tel Fredrik@koksdesign-norrkoping.se www.koksdesign-norrkoping. www.koksdesign-norrkoping. Fredrik@koksdesign-norrkoping.se sese

Öppningskampanj Öppningskampanj

2200% %


N O R R KÖ P I N G

Bredden präglar välkänd markoch anläggningsspecialist I fråga om bredd är det få som slår PA&MA AB på fingrarna avseende bredd och kompetens. Mark- och anläggningsuppdrag är specialiteter i företaget som gräver, lastar, lossar samt röjer snö, men också utför verkstadsarbeten och utbildar maskinförare.

Vi träffar Mathias Jakobsson som startade PA&MA AB 2010. Han berättar att företagsnamnet står för Personal, Anläggning och Maskin, vilket på ett utmärkt sätt sammanfattar verksamheten som sysselsätter elva anställda med fokus på mark-, anläggnings- och maskinentreprenader. Brett koncept Sedan start har PA&MA varit kontrakterat mot Mirec som jobbar med Elektronikåtervinning och återbruk av IT och Telekom. På anläggningen i Katrineholm förfogar PA&MA över flera lastmaskiner som utför en mängd olika uppgifter. – Det är ett nära samarbete, jag vet att vi gör skillnad för samhället, vilket jag är stolt över, säger Mathias. Han berättar att PA&MA Sedan 2013 har &MA utbildat hjullastarförare inom godshantering och anläggning. – Det är roligt att förmedla och lära andra att framföra fordon på ett trafiksäkert och genomtänkt sätt. Våra Tya-utbildningar ska leda till ökad säkerhet och färre personskador. Vårt mål är att den nyutbildade maskinföraren ska känna sig trygg och ha så bra förutsättningar som möjligt att starta en anställning, upplyser Mathias. 2014 blev PA&MA medlem i Maskinringen (MR) som är en rikstäckande orga-

nisation inom entreprenad, bemanning, jord och skog, tillika en stor uppdragsgivare för PA&MA. – Vi startade med snöröjningsuppdrag och sandupptagning för att sedan också utföra större och mindre entreprenaduppdrag, säger Mathias som även jobbar som projektledare för MR och styr uppdrag för såväl sitt eget bolag som andra medlemmar. Varierande uppdrag Mathias berättar vidare att han köpte sin första grävmaskin 2017. – Numera har vi tre grävmaskiner av olika storlekar med vilka vi bland annat gräver för vatten och avlopp, husdräneringar, anlägger vägar och gräver för pooler. Vi utför också grov- och finplanering av tomter samt plattläggningar och asfalteringar, anlägger lekplatser och mycket mer, säger Mathias Jakobsson. För två år sedan köpte han en fastighet i Katrineholm som används som materialupplag. Hit transporteras bland annat jord och grus från Norrköping för att sedan köras ut i mindre partier till olika kunder. Den andra delen av fastigheten hyrs ut till en trädgårdshandel. PA&MA har idag ett nära samarbete med Svevia Asfalt i Norrköping där Mathias och hans kollegor kan ta ett helhetsansvar och jobba med projektering i samband med asfalteringsuppdrag för både privatpersoner, företag och kommunen. Under senare tid har det även blivit en hel del grävningsarbeten åt olika bostadsföreningar som vill ha laddstolpar för sina elbilar. Detta är ett samarbete med

elinstallatören Trisec som är en del av Sandbäckens. I företaget finns också två lastväxlare med vilka man transporterar exempelvis schaktmassor och grus samt maskiner för bygg- och entreprenadföretag i Sörmland och Östergötland. – En klar styrka som vi har, säger Mathias, är att vi servar och reparerar våra och andras anläggningsmaskiner. På så vis kan vi ha en bra kostnadskontroll och en bra kunskap om brister och fel. Vi har idag en modern maskinpark med miljöeffektiva motorer.

Nära kunderna Kvalitet och service är ledord i verksamheten. Mathias framhåller fördelen med att vara ett litet familjärt företag, där medarbetarna står i centrum, som kan arbeta nära sina kunder. – Jag har många fina maskiner men utan mina medarbetare är jag ingenting. Vår personal ska ha rätt utbildning och kunskap, de ska trivas på sin arbetsplats och kunna ha ett friskt liv utanför arbetet, understryker Mathias. Han kommer under nästa år att etablera

ytterligare en anläggning i Norrköpingstrakten där han redan idag är involverad i sin fars lantbruk strax söder om Norrköping. – Här jobbar vi med spannmål, hästar och köttdjur. Vi äger också hyreshus i centrala Norrköping. Min avsikt är att driva verksamheten vidare parallellt med mitt övriga företagande, avrundar Mathias Jakobsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

33


N O R R KÖ P I N G

Takarbeten specialiteten i välrenommerat byggföretag I ett företag där man länge har stått för gedigna insatser kring snickeri, sågning och hyvling har takarbeten kommit att bli en specialitet. Vi talar om BD:s Mobilsåg & Byggservice AB i Skärblacka där man hela tiden strävar efter att utveckla sitt koncept. Numera kan man även erbjuda nyckelfärdiga installationer av marknadsledande solceller. Sedan tio år tillbaka är BD:s Mobilsåg & Byggservice ett renodlat byggföretag med en mängd olika arbetsinsatser i konceptet. Så var dock inte fallet när Bengt Davidsson startade firman 2001, då han köpte ett mobilt sågverk och körde runt bland lantbrukare och skogsägare i Östergötland, för vilka han sågade upp deras virke. Han började även erbjuda virkestillverkning när han köpte upp stockar som han sedan sågade till olika typer av virke, men successivt började verksamheten alltmer gå mot byggnation. 2012 blev BD:s Mobilsåg & Byggservice ett renodlat byggföretag, men under en månad varje år, mellan 2012 och 2019,

gelpannor, inte sällan på äldre hus. Vi jobbar förstås också med plåttak på allt från bostadshus till ladugårdar och förråd, upplyser Jim. Han berättar vidare att företaget nu också kommer att kunna erbjuda nyckelfärdiga installationer av marknadsledande solceller. – Vi kan ta fram en ungefärlig kalkyl över hur lång tid det tar för kundens solcellsanläggning att, så att säga, betala sig själv med tanke på att solceller bara genererar vinst.

fortsatte dock Bengt att såga innan sågverket såldes 2020. Man kan än idag även erbjuda hyvlig av trävaror i det egna såghuset i Vånga. – Vi utför det mesta inom bygg, allt från renovering, om- och tillbyggnation till komplett nybyggnation. Det har byggt

en kundkrets som består av såväl privatpersoner och lantbrukare som företag, till exempel Holmen, berättar Jim Johansson. Kompletta takentreprenader Jim äger BD:s Mobilsåg & Byggservice tillsammans med Jenny Davidsson som är

dotter till företagets grundare. Jim har ett tioårigt förflutet i bolaget som i dagsläget sysselsätter fem anställda. Under senare tid har mycket av verksamheten specialiserats på takarbeten. – Vi byter tak och är duktiga på att jobba med både betongpannor och lerte-

Personligt engagemang Jim Johansson ser flera förklaringar till att BD:s Mobilsåg & Byggservices kundkrets bara växer. – Vi är lätta att ha att göra med och har ett personligt engagemang som syns. Vi står för snabba insatser och väl utförda jobb, säger Jim som tror att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig. – Vi växer, jag hoppas kunna anställa en eller två snickare till inom en inte alltför avlägsen framtid. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Högre säkerhet och bättre ekonomi med korrekt hjul- och axelinställning Felaktigt inställda hjul/axlar ökar däckslitaget och bränsleförbrukningen i ett fordon. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Moaxtek Axelteknik där man jobbar med hjuloch axeljustering, liksom byten av styr- och parallellstag. Det är tjänster som med andra ord i förlängningen både ökar säkerheten och bidrar till bättre ekonomi för Moaxteks kunder.

Ägare Patrik Johansson.

Moaxtek Axelteknik är specialiserat på hjulinställning på tunga fordon. Kunderna, vilka finns över mer eller mindre hela Sverige, innefattar åkerier, däckverkstäder, bussbolag med flera, vilka uppskattar den snabba och höga service som Moaxtek representerar. Två fullt utrustade servicebilar utgår från Jönköping och ytterligare en från Norrköping, där huvudkontoret ligger. Här träffar vi bolagets ägare, Patrik Johansson, som med 17 år bakom sig i branschen driver företaget tillsammans med sina tre anställda. – Vi jobbar mobilt över hela landet med både hjul- och axelinställning samt byte av styr- eller parallellstag. Vi står för en kostnadseffektiv lösning eftersom vi snabbt kan vara på plats hos behövande kunder och är duktiga på det vi gör, säger Patrik. Minskar slitage och förbrukning Hjul- och axelinställningar görs i syfte att minska däckslitage och bränsleförbrukning. Inte minst det sistnämnda är viktigt för landets entreprenörer eftersom det i vissa fall går att spara upp emot en liter

diesel per mil om en korrekt inställning görs. Det innebär att en kontakt med Moaxtek i många fall betalar sig själv. Moaxtek jobbar företrädesvis med lastbilar och bussar på fem ton och uppåt, och använder sig av en utrustning från Josam, vilken bygger på laserteknik och är ett ledande verktyg i branschen. – Vi hänger upp mätskalor i ramen under fordonet och läser därefter av samtliga axlar och får härigenom ett värde på varje hjul. Utifrån dessa justerar vi sedan tills allt blir korrekt, förklarar Patrik Johansson och tillägger att en inställning normalt tar cirka en till två timmar beroende på fordon. Arbetet sker mestadels när kundens verksamhet inte är i gång, vilket gör att denne slipper onödiga och kostsamma stopp. Bör göras en gång om året Moaxtek Axelteknik är samarbetspartner med de flesta rikstäckande däckkedjorna, så som Däckteam, Däckia och Euromaster. Just däckslitaget är påfallande när hjul och axlar inte är korrekt inställda, vilket innebär att man som fordonsägare bör göra inställningar på regelbunden basis.

Jim Johansson 0763 - 463999 jim@bds-mobilsag.se Vånga Göstad Sågen

34

● 61790 Skärblacka

● www.bds-mobilsag.se

– Man bör göra en hjulinställning på sitt fordon åtminstone en gång om året vid normal körning. Även nya fordon som kommer direkt från fabrikerna bör kontrolleras och justeras. Det är viktigt att detta görs så snart som möjligt, understryker Patrik Johansson.

Han noterar att allt fler får upp ögonen för vikten av kontinuerlig justering och förbereder sig därför för fortsatt expansion av verksamheten. – Vår ambition är att inom en inte allt för avlägsen framtid ha ytterligare två servicebilar och utveckla en säljorganisation. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Växel: 010-5858910 | Mobil: 0709-678282 | Email: info@moaxtek.se

www. moaxtek. se


N O R R KÖ P I N G

Breda bygginsatser med helhetsansvar Köksinstallationer och badrumsrenoveringar, husresning och nybyggnation – det är ett minst sagt brett koncept man jobbar med i Gren & Ros Bygg och Entreprenad AB. Här tar man ett helhetsgrepp kring sina projekt, vilket gör att företaget finns med sina kunder från start till mål och kan erbjuda en helt och hållet skräddarsydd lösning. I konceptet ingår dessutom butiken Lexton med ett brett sortiment avseende bland annat köks- och badrumsinteriörer.

Robin Karlgren och John Glenros kände varandra sedan tidigare när de för snart sex år sedan startade Gren & Ros Bygg och Entreprenad AB. Inom ramen för verksamheten jobbar man med nybyggnation, husresningar, tillbyggnader, renoveringar, köksinstallationer, badrumsrenoveringar med mera, och man gör det genom att ta ett helhetsansvar för hela projektet. – Vi har ett gott samarbete med arkitekter, hantverkare och konstruktörer och kan således skräddarsy våra projekt efter kundernas önskemål. Därefter kan vi vägleda dem genom hela processen, förklarar Robin Karlgren. Valkyria Han berättar vidare att han och John ända sedan starten har jobbat med ambitionen att ta fram ett eget lösvirkeshus med egen design. För ungefär ett år sedan stod det första huset, Valkyria, klart.

– Det är ett mycket fint enplanshus med ett särskilt panoramarum och en 35 kvadratmeter stor vinterträdgård. Kunden har dessutom alla möjligheter att anpassa sitt boende genom egna val av golv, badrum, kök och så vidare. Vi har hittills byggt två av dessa hus, båda i Vånga strax utanför Norrköping, berättar John Glenros.

Komplett butik 2017 breddade John och Robin konceptet genom etableringen av bolaget Lexton. I Svärtinge ligger butiken Lexton Interiör, Kök & Bad där man företräder en mängd olika kvalitetsprodukter. Lexton är återförsäljare för Marbodalkök, den finska golvtillverkaren NovaFloor och andra välkända golvtillverkare som Wicanders, Baseco, Balterio och BerryAlloc.

– När det gäller golv kan vi erbjuda det mesta i form av både parkett, trägolv, laminat och vinyl. Beträffande kök har vi allt från bänkskivor i sten och diskbänkar till skräddarsydda kökslösningar. Härutöver erbjuder vi även kompletta badrumslösningar, upplyser Robin Karlgren och tillägger att man samarbetar med arkitektbyrån Hemdrömmaren i Norrköping. Tydliga ambitioner Lexton-butiken utgör, menar Robin och John, ett utmärkt komplement till byggverksamheten, och bidrar i allt väsent-

ligt till företagets möjligheter att ta ett helhetsansvar kring alla projekt. – Vi står för hög kvalitet avseende såväl produkter som arbetsinsatser, och vi ser till att leverera under utsatt tid. Det är viktigt för våra kunder, konstaterar John Glenros som, liksom sin kollega, ser ljust på företagets framtid. – Vi har för avsikt att hitta fler tomter att bygga på. En annan ambition är att locka fler företagskunder. Självklart vill vi också fortsätta utveckla Lexton-butiken. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

073 - 728 47 84 kontakt@grenrosbygg.se grenrosbygg.se 35


STENUNGSUND

Näringslivet står starkt i Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun upplever en stark befolkningstillväxt. En del av förklaringen är ett näringsliv som av tradition är starkt i kommunen, liksom det faktum att företagen allmänt har en positiv utveckling. I Stenungsund pågår dessutom spännande infrastrukturprojekt som i mångt och mycket lägger grunden till fortsatt tillväxt.

Det går inte att tala om Stenungsunds näringsliv utan att nämna kommunens stora aktörer inom den petrokemiska industrin, det vill säga Linde, Perstorp, Noyron, Innovyn, Borealis och Adesso Bioproducts, som alla är stora arbetsgivare i Stenungsund. Jessica Waller, näringslivschef, berättar att flera av nämnda företag samverkar i visionsplanen Hållbar Kemi 2030, vilket innebär att företagen ska sträva efter att producera framtidens produkter på ett hållbart sätt, och därför behöver ha en helhetssyn för att tillvarata och hushålla med jordens resurser. – Vi samverkar med Hållbar Kemi 2030 och arrangerade tillsammans hållbarhetskonferensen Formel Framtid i januari, där vi fokuserade på tre områden som är avgö-

rande för kemiindustrins fortsatta utveckling i Stenungsund: infrastruktur, elförsörjning och tillståndsprocesser, berättar Jessica Waller. Tillsammans med kommunen driver ovannämnda bolag också Molekylverkstan där man välkomnar skolklasser från regionen med ambitionen att skapa ett intresse för kemi bland barn och ungdomar. "Dialog är nyckeln till framgång" En annan stor arbetsgivare i Stenungsund är förstås IT-bjässen Hogia, och härutöver finns många medelstora företag, varav flera är underleverantörer åt petrokemiföretagen i kommunen. Även företag inom handel är vanliga i Stenungsunds kommun. – Handelsföretagen går bra, mycket beroende på att många pendlar till kommunen och ofta gör sina inköp under tiden de vistas här, tror Jessica Waller som är samhällsgeograf i grunden och tillträdde sin roll som näringslivschef i Stenungsunds kommun så sent som i augusti 2021. Hon har tidigare arbetat med näringslivsfrågor i Härryda, Mölndal och Kungälv, men även för Business Region Göteborg, och har dessutom varit verksam för

Automotive Sweden i Frankrike, där hon hjälpte franska företag att etablera sig på den svenska marknaden. – Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med service. Därför har jag en stark tro på att dialog är nyckeln till framgång för kommunen och näringslivet framöver. Stenungsund har ett mycket spännande näringsliv och en stark positiv befolkningstillväxt, konstaterar Jessica som ser en tydlig roll för kommunen i dess strävan efter att blomstrande näringsliv. – Kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar, menar hon. Ombyggnationer i centrum Den starka tillväxten i Stenungsunds kommun medför naturligtvis stora utmaningar, inte minst beträffande infrastruktur, vilket är ett område där det händer en hel del. Det största pågående projektet är kopplat till centrumutvecklingen där det på sikt ska byggas flera nya kvarter som förser kommunens centrala delar med en tätare boendestruktur för att skapa ett levande centrum och underlag för en god handel. Stefan Svedhem, som är strategisk projektledare för centrumutvecklingen i kommunen, berättar: – Under 2023 ska vi börja flytta kommu-

Jessica Waller. Fotograf Lisa Jacoby.

nens resecentrum 500 meter söderut. Vi kommer också att underlätta för kollektivtrafiken, vilket förhoppningsvis i förlängningen leder till att fler väljer att åka kollektivt. Även gång- och cykel-

vägarna till resecentret ska förbättras, informerar Stefan Svedhem och berättar avslutningsvis att projektet beräknas vara avslutat 2025. Intervju: Axel Eriksson

Plånboken och miljön blir vinnare med Thermions helhetslösningar I en tid då allt mer kretsar kring klimatsmarta lösningar representerar Thermion AB ett koncept som ligger i tiden. Thermion, en ledande tjänsteleverantör inom VVS- och industriisolering samt plåtbeklädnader, står för lösningar som reducerar energiförbrukning och främjar därmed såväl kundens ekonomi som miljön.

industriisolering samt plåtbeklädnader, och står för helhetslösningar som reducerar energiförbrukning och bidrar till ett mer klimatsmart samhälle, säger Anders.

Thermion har sitt ursprung i NS Norisol med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. När den svenska delen förra året såldes till Mimir Invest ändrades namnet till Thermion. Idag finns verksamheten representerad på 13 platser från Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder med huvudkontor i Stenungsund. Här träffar vi avdelningschef Anders Gustafsson som berättar att bolaget sedan starten utvecklats till ett av de ledande service- och entreprenadföretagen avseende tjänster för energi-, industri- och byggsektorn. – Vi levererar tjänster inom VVS- och

Omfattande uppdrag Han berättar att man i Stenungsund nästan uteslutande arbetar med isolering – att stänga in kyla eller bevara värme – i

form av såväl nyinstallationer som reparationer och löpande underhåll. I Stenungsund finner vi även företagets centralverkstad där det produceras plåtdetaljer till samtliga filialer i landet. Kunderna består nästan uteslutande av industriföretag. 13 montörer utgår från Stenungsund och utför uppdrag i hela södra Sverige. Det lokala storföretaget Innovyn är i sammanhanget en viktig kund. Det rör sig om såväl små som stora uppdrag, Thermion har genom åren varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt, så som det så kallade Lynx-projektet där man 2020 deltog i utbyggnaden av Innovyns anläggning. – Just nu bistår vi Arctic Paper i bygget av en ny ångcentral vid deras pappersbruk. Sommaren 2020 bytte vi ut all isolering på IKEA i Älmhult – ett projekt där tio man arbetade nästan dygnet runt under tio dagar, berättar Anders Gustafsson.

sedan 2017, konstaterar att det mesta pekar uppåt för Thermion i Stenungsund. Den växande efterfrågan på bolagets tjänster gör att man under 2022 har för avsikt att nyanställa två till fyra personer. Nyanställda utan erfarenhet får gå en lärlingsutbildning och tilldelas en handledare under den betalda perioden. – Vi representerar en arbetsplats där ledningen strävar efter att vara lyhörd. Våra medarbetare har bra betalt, det råder en bra stämning här, vilket bidrar till låg personalomsättning, säger Anders Gustafsson och uppmanar intresserade att höra av sig.

Breddar personalstyrkan Anders, som varit verksam inom Thermion sedan millennieskiftet och innehaft sin nuvarande roll som avdelningschef

Barn och cancer hör inte ihop.

www.thermion.se | 0709 - 14 43 49 | info@thermion.se

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 36

Hantverkaregatan 14, 444 32, Stenungsund

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


STENUNGSUND

Flexibilitet präglar vuxenutbildningen i Stenungsund Vuxenutbildningen erbjuder möjligheter för de som vill komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke. Med ett brett utbud av både praktiska och teoretiska kurser, och ett studiekoncept som bygger på stor flexibilitet, lägger vuxenutbildningen grunden för framtidens arbetskraft. Det gäller inte minst Vuxenutbildningen i Stenungsund.

Med en historia som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden finns vuxenutbildningen idag representerad i alla landets kommuner. Den uttalade ambitionen är att Vuxenutbildningen ska tillhandahålla flexibla utbildningar som utgår från individens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Verksamhetschef Sandra Tedenby.

Anpassade utbildningar Detta präglar i allra högsta grad Vuxenutbildningen i Stenungsund, vilken bedrivs på fyra platser i kommunen. Utöver grund- och gymnasieutbildningar erbjuder man även SFI, Yrkeshögskola samt ett Lärcentrum där studerande på distansutbildningar får möjlighet att träffas, samverka och ta del av distansföreläsningar. Sandra Tedenby, verksamhetschef på Vuxenutbildningen i Stenungsund,

berättar att man i dagsläget erbjuder en tvåårig YH-utbildning, där eleverna får möjlighet att bli drifttekniker med inriktning mot kemisk industri. Utbildningen är framtagen tillsammans med de företag som är verksamma inom kommunens kemikluster och eleverna genomför totalt tre LIA-perioder på plats hos företagen, där ett av målen är att de ska rotera mellan företag och arbetsuppgifter i syfte att erhålla bred erfarenhet. Utbildningen, som är på 400 YH-poäng, är mycket populär och leder i mycket hög grad till arbete efter avslutade studier. – Denna satsning har slagit mycket väl ut och vi hoppas att vi i framtiden ska kunna erbjuda ytterligare en industriell utbildning som är riktad mot kemisektorn. Här förs redan nu diskussioner kring olika samarbetsformer, upplyser Sandra. Hon tillägger att Vuxenutbildningen i Stenungsund har ett mycket gott samarbete med ytterligare tolv västsvenska kommuner i Göteborgsregionen, vilket innebär att man kan erbjuda invånare i Stenungsund och kranskommunerna flera olika yrkesutbildningar, utöver de yrkesutbildningar som lokalt finns inom

barnskötare, bussförare, lastbilsförare och kock samt inom vård och omsorg. Samarbetar med näringslivet Sandra Tedenby har mångårig erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning, efter att tidigare varit verksam som sektionschef på Arbetsförmedlingen i både Göteborg och Kungälv. Sedan april 2021 är hon verksamhetschef för Kompetens och utveckling med ansvar för Vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten samt enheten för nyanlända. Sandra hoppas att vuxenutbildningen ska bli det självklara valet när lokala företag vill kompetensutveckla sina medarbetare eller när en anställd vill karriärväxla. I det avseendet erbjuder Vuxenutbildningen i Stenungsund fem yrkesutbildningar, utöver nämnda YH-utbildning. Det handlar om utbildningar till barnskötare, bussförare, lastbilsförare och kock samt inom vård och omsorg. Samtliga utbildningar sker på plats i Stenungsund och vissa utbildningar går att kombinera med

Utbilda dina anställda! Vi skräddarsyr prisvärda utbildningar i tid och rum med det innehåll du vill ha.

svenskstudier, så kallade kombinationsutbildningar. – Vi besöker gärna företagen och erbjuder svenskundervisning på plats. Flexibilitet har alltid varit ett ledord som genomsyrar hela vår verksamhet, och i det avseendet strävar vi hela tiden efter att utveckla fler och ännu tätare samarbeten med kommunens företag. Vi utformar gärna våra utbildningar tillsammans med dem, vilket gör Vuxenutbildningen till ett prisvärt alternativ i jämförelse med många privata aktörer, säger Sandra Tedenby. Hon nämner avslutningsvis att verksamheten gärna vill få kontakt med fler företag som kan erbjuda praktikplatser. – Vi vill hitta samarbetsformer och upplägg som gynnar såväl företagen som skolan och – inte minst – våra elever. Intervju: Axel Eriksson

Exempel på vad vi kan erbjuda: • • • • •

Excel, Powerpoint och andra datorkurser Teamutveckling, konßikthantering och ledarskap HLR (Hjärt-lungräddning) och Första hjälpen Praktisk svenska för dig som har annat modersmål Affärsengelska och business communication

www.stenungsund.se/vuxenutbildningen 37


STENUNGSUND

Gymnasieskolan för verkligt lärande På Nösnäsgymnasiet i Stenungsund har man en stor idé som går under namnet ”Öppet för verkligt lärande”. Denna filosofi är både ett uttryck för skolans vardagliga arbete och vägledande för skolans och kommunens framtidssatsningar. Idén beskriver en skola i nära symbios med näringslivet, högskolor och organisationer och att eleverna i verkliga projekt och undervisningssituationer får delta i aktiviteter och lösa problem på liknande villkor som i arbetslivet. Nösnäsgymnasiet har ett gott samarbete med regionens företag, en samverkan som bidrar till att utbilda och forma morgondagens arbetskraft. Genom certifierade utbildningar som Teknik- samt Vård- och omsorgscollege garanteras en extra kvalitet i utbildningarna vad gäller samverkan med arbetslivet och företagens medverkan i utbildningen.

Nösnäsgymnasiet representerar en bred palett av utbildningar och program, bland annat Bygg, Ekonomi, Vård & omsorg, Natur och Teknik, och företräder dessutom gymnasiesärskola och introduktionsprogrammet. Eleverna har även möjlighet att via det individuella valet ägna sig åt idrott i form av ishockey, innebandy, fotboll, simning, bordtennis eller konståkning. – Bredden på våra program är förstås något som våra elever uppskattar, men också att vi erbjuder en trygg studiemiljö, där eleverna känner att vi som jobbar här verkligen bryr oss om dem, säger Niclas

Brattefors, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet. Niclas har en bakgrund som elingenjör i fordonsindustrin och, som han själv uttrycker det, halkade in i skolväsendet på ett bananskal. Han har varit verksam rektor för skolor i både Göteborg och Arjeplog. I mars 2020, bara veckor innan pandemin slog till, påbörjade han sin nuvarande tjänst, ett jobb han trivs ypperligt med. – Det jag gillar mest är att jag får möjligheten att vara med och påverka unga människors framtid i en positiv riktning. Det känns viktigt, säger Niclas och

berättar att Nösnäsgymnasiet hyser 1 400 elever och 160 direktanställda medarbetare. Tätt samarbete med näringslivet En framgångsfaktor för Nösnäsgymnasiet har varit, och är fortfarande, samverkan med näringslivet, både lokalt och regionalt. Skolan har nära band med företagen i kommunens kemikluster och hyr ett våningsplan av kommunens IT-jätte, Hogia, där teknikstuderande får hjälp av kompetenta handledare och föreläsare från Hogia. – Vi har överlag ett bra samarbete med kommunens företag, varav många ställer upp och erbjuder APL-platser, oavsett vilket program eleverna läser. Samtidigt ser vi förstås gärna ett utökat samarbete med näringslivet, inte minst inom fordons- och hotellbranschen, säger Niclas Brattefors. "En stor idé" Nösnäsgymnasiets ambition är att kommunens företag i så hög utsträckning som möjligt ska kunna vara med och utforma utbildningar som matchar behovet på den lokala arbetsmarknaden.

Niclas Brattefors.

Tanken är att eleverna ska erhålla den kunskap som efterfrågas för antingen arbete eller vidare studier. Under 2020 lanserade skolan ”den stora idén” som, efter en lång process bland personalen, mynnade ut i ”Öppet för verk-

ligt lärande”, vilket ska ses som skolans ”affärsidé”. – Det innebär i praktiken att vi ska bli ännu bättre på att tänka utanför boxen och exempelvis förlägga lektioner ute på arbetsplatser, som i exemplet med Hogia, förklarar Niclas Brattefors. Han berättar avslutningsvis att söktrycket har varit högt till Nösnäsgymnasiet, framför allt de senaste två åren. Det har aktualiserat behovet av en utbyggnad, vilket medfört att det därför just nu konstrueras fyra nya klassrum, ett naturkunskapslaboratorium samt ny matsal och kök. Utbyggnationen beräknas stå klar i augusti 2022. Nösnäsgymnasiet söker samtidigt efter nya lärare inom samhällskunskap, historia, el och svenska. Intervju: Axel Eriksson

Nösnäsgymnasiets program: • • • • • • • • • • • • •

Barn och fritid Bygg och anläggning Ekonomi El och energi Fordon och transport Försäljning och Service Industriteknik Introduktionsprogram Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik Vård och omsorg Gymnasiesärskolan med flera program och inriktningar

Genom samverkan med Nösnäsgymnasiet har ni möjlighet att träffa samt forma er blivande personal. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss! www.nosnas.se | expedition.nosnas@stenungsund.se

38


STENUNGSUND

En trygg och erfaren bankpartner för Stenungsunds företag Enkelhet, hållbarhet och långsiktighet är tre begrepp som på ett utmärkt sätt beskriver SEB:s verksamhet. Med stark lokal närvaro och en stor bredd av tjänster är SEB en bank för såväl privatpersoner som företag med ambitioner. Det gäller förstås också kontoret i Stenungsund.

SEB startades för cirka 160 år sedan och finns i alla Nordens länder, på ett hundratal orter i Sverige, samt även i Baltikum. Härutöver finns banken representerad över mer eller mindre hela världen där sammanlagt 15 000 personer sysselsätts.

Kontorschef Jennie Larsson.

SEB vill på sitt sätt kunna bidra till att lösa samhällets gemensamma utmaningar. Genom ansvarsfulla råd och innovativa lösningar engagerar sig SEB för att stödja sina kunder och tillsammans med dem bidra till en bättre värld. Det är en filosofi som även Jennie Larsson, kontorschef i Stenungsund, gärna skriver under på. – Jag, liksom mina medarbetare, brinner för att hjälpa både företag och privatpersoner att uppnå sina mål och ambitioner. Vi jobbar målmedvetet och vill också ta en aktiv del i samhällets förflyttning mot en mer hållbar riktning. I det avseendet har vi tagit fram flera hållbara produkter och tjänster, vilket känns väldigt stimulerande, anser Jennie. Stark bredd Stenungsundskontoret, som ligger vid Strandtorget, sysselsätter nio personer och erbjuder utöver utlåning även tjänster kopplade till rådgivning, juridik och pensionssparande. Jennie Larsson sätter stort värde i den breda kompetens som kontoret representerar och påpekar också att det med en stor och rikstäckande aktör i ryggen alltid finns specialkompetens till hands när behovet uppstår. Kontorets upptagningsområde utgörs förstås av Stenungsund, men även de närliggande öarna Tjörn och Orust, och bland företagskunderna finner vi såväl små som stora aktörer. SEB arbetar bland annat utifrån det man kallar Entrepre-

nörstrappan, vilken går ut på att stötta verksamheter och företagare från starten av ett litet företag och dess utveckling därefter. Genom att vara en fullservicebank med ett stort och brett nätverk, såväl

lokalt som nationellt och internationellt, kan bankens företagskunder nyttja SEB:s samarbetspartners för att utveckla och växa i sina affärer. SEB har blivit utsedd till årets affärsbank de tre senaste åren.

Företagsbesök och digitala möten Att ha ambitionen att vara landets ledande företagarbank ligger i SEB:s DNA. Banken vill vara entreprenörers och företagares självklara partner och på så sätt dra sitt strå till stacken när det handlar om att hjälpa och stötta företagen i dess strävan efter att vara konkurrenskraftiga i en globaliserad värld. – Under normala omständigheter jobbar vi aktivt med företagsbesök i regionen, men dessa har förstås blivit färre till följd av pandemin. Vi har dock alla möjligheter att arrangera digitala möten, vi måste förstås göra allt vi kan för att bidra till minskad smittspridning, säger Jennie Larsson. Jennie är förhållandevis ny på sin post men har ett förflutet i samma yrkesroll på kontoren i Lysekil och Strömstad. Hon har nu 20 år bakom sig i SEB och trivs ypperligt med jobbet i Stenungsund. – Framför allt imponeras jag av personalens höga kompetens. Min ambition är att utveckla nätverkandet här i kommunen i högre utsträckning och på så vis nå ut till ännu fler privatpersoner och företag. Vi vill visa att SEB är en stabil partner i alla väder. Intervju: Axel Eriksson

Strandtorget 1 444 30 Stenungsund 0303-378110 kontakta5173@seb.se www.seb.se 39


STENUNGSUND

Innovativ leverantör till den globala industrin I en tid då allt mer kretsar kring energibesparingar spelar ett företag som KAEFER en viktig roll. KAEFER är marknadsledande i världen beträffande effektiva isoleringslösningar, med ett produkt- och tjänsteutbud som attraherar kunder inom inte minst industrin, den marina sektorn och konstruktionsbranschen. I en anda som präglas av stor innovationskraft kan KAEFER alltid ta fram en anpassad lösning för varje enskilt behov.

KAEFER startades för mer än hundra år sedan och har sedan dess utvecklats till en global aktör med 30 000 anställda och representation på 2 000 platser runt om i världen. I Sverige har KAEFER funnits sedan 1987. Verksamheten finns representerad i Göteborg, Karlstad, Lysekil och Mariestad, samt i Stenungsund där det svenska huvudkontoret ligger. Här träffar vi Christian Jern, VD för KAEFER Sverige, som berättar att kärnverksamheten kretsar kring isoleringslösningar och byggnadsställningar, men att bolaget under senare tid har breddat sitt erbjudande och numera även står för tjänster kopplade till byggnadsplåtslageri och industriell målning. – Närheten till det västsvenska petrokemiklustret är viktigt för oss då vi finner flera av våra kunder där. Det rör sig inte minst om löpande underhåll men också många projektarbeten. Vi tar oss an både

små och stora uppdrag, understryker Christian Jern och passar i sammanhanget på att lyfta fram sina medarbetare. – Personalen är tveklöst bolagets allra viktigaste tillgång, understryker han.

Brett koncept Beträffande isolering erbjuder KAEFER innovativa lösningar, produkter och tjänster som skyddar, bevarar och säkerställer industrins prestanda och funktion. KAEFER företräder certifierade industrimontörer för projekt och stopparbeten. Härutöver innefattar verksamheten, som nämnts, även accesslösningar, liksom lösningar för ytskydd, måleri, passivt brandskydd och asbestsanering. Accesslösningar innefattar allt från byggnadsställningar och repteknik till mobila arbetsplattformar. Affärsområdet Byggnadsplåtslageri inbegriper bland annat band- och skivtäckning, vattenavrinning, snörasskydd, fönster- och dörrbleck, ventilationshuvar och skorstensbeslag, och när det gäller asbestsanering utförs dessa med hjälp av avancerade tekniker och metoder som på ett effektivt sätt avlägsnar farliga material från bland annat byggnader, fartyg, tankar och containrar. Härutöver står KAEFER för utbildnings-

insatser inom hälsa, miljö och säkerhet. Gemensamt för samtliga affärsområden är att KAEFER står för högklassiga lösningar och integrerade tjänster som garanterar kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Många av bolagets kunder finns inom industri, konstruktion, marin och offshore, och värdesätter KAEFERs förmåga att stå för kompletta helhetslösningar. Det är förstås en fördel att ha all spetskompetens under ett tak, det möjliggör inte minst korta beslutsvägar. God utveckling KAEFERs stora flexibilitet innebär att man kan ta sig an såväl små som stora uppdrag. Ett stort fokusområde är digitalisering, man har lanserat verktyget DPMS som kan användas både internt och av kunder. Bolagets tydliga fokus på utveckling har i allra högsta grad bidragit till dess förmåga att växa och expandera. – KAEFER i Sverige har haft en mycket

positiv utveckling under senare år. Vi har till exempel dubblerat både omsättning och antalet medarbetare. Något annat som understryker att vi har vuxit och fortsätter växa är att vi under 2022 kommer att investera i 30–60 procent mer ställningsmaterial än vad vi har för tillfället, vilket redan nu är väldigt mycket, berättar Christian och avrundar: – Vi söker efter fler medarbetare som är intresserade av att komma till ett företag där vi satsar på förmånliga arbetsvillkor. Vi erbjuder internutbildningar via vårt eget program KAEFER Site & Project Management Training, upplyser han och uppmanar intresserade personer att höra av sig. Intervju: Axel Eriksson

Våra Tjänster: > Byggnadsställningar > Byggnadsplåtslageri Vi söker personal till alla våra affärsområden. Gå in på www.kaefer.se

40

> Isolering > Målning


STENUNGSUND

Unikt prefabkoncept lägger grunden till en mer hållbar byggbransch Byggindustrin är en av de branscher med störst klimatpåverkan. Det gäller inte minst cementen i betongen som länge varit en utpekad klimatbov. Här krävs med andra ord nytänkande. En av de aktörer som tagit sig an utmaningen genom att se möjligheter snarare än problem är Byggelement. Genom konceptet ECO-Prefab tar företaget ett helhetsgrepp kring hållbarhetsarbetet.

VD Carl Rülcker.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och kompletta stomsystem. Med leveranser till projekt över hela landet har bolaget länge varit en viktig spelare när Sverige bygger fastigheter och bostäder. I takt med växande miljökrav från såväl myndigheter som beställare har också efterfrågan på hållbara alternativ ökat. Här har Byggelement tagit ansvar med ett kontinuerligt miljöarbete integrerat i verksamheten. Ambitionen har länge varit att klimatförbättra konventionella betongprodukter med bibehållen kvalitet. Satsningen på konceptet ECO-Prefab ligger således helt i linje med bolagets filosofi om ett mer hållbart byggande. – Vi har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller hållbart byggande, inte minst här i Stenungsund. Med den kapacitet vi har här på fabriken i Ucklum känner vi att vi verkligen kan göra skillnad, säger Carl Rülcker, VD på Byggelement. Kraftigt minskade utsläpp Carl framhåller att betong är ett utomordentligt byggmaterial med lång beständighet och hög hållfasthet, vilket gör att den för lång tid framöver kommer att utgöra en central del i byggandet av såväl fastigheter som infrastruktur i Sverige. Ur ett miljömässigt perspektiv är det bind-

medlet som används vid framställning av betong, vilket fram till nu nästan uteslutande har bestått av cement, som utgör en av byggindustrins största klimatbovar.

I det avseendet representerar Byggelements ECO-Prefab ett mycket intressant alternativ. Byggelement ersätter en del av cementen med bindemedlet Merit, vilket är en restprodukt från ståltillverkning som omvandlas till bindmedel av systerföretaget Swecem. Resultatet är häpnadsväckande mot bakgrund av att användandet av Merit minskar CO2-utsläppen med upp till 95 procent jämfört med cement. ECO-Prefab-konceptet inbegriper dock, påpekar Carl Rülcker, betydligt mer än nya bindmedel för betongtillverkning. Det handlar om att ta ett helhetsanvar som även inkluderar fler transporter av betongelement på tåg i stället för lastbil, grön el i produktionen och armering av återvunnet stål. Sammantaget innebär det kraftigt minskade klimatavtryck i jämförelse med mer traditionella material och arbetssätt. Man räknar med att ECOPrefab reducerar koldioxidutstläppen med upp till 50 procent. I samband med anbudsförfaranden kan Byggelement bifoga en kalkyl över det sammanlagda minskade klimatavtrycket genom hela det aktuella projektets livscykel.

cernen, pågår ett kontinuerligt arbete med tester och analyser i syfte att hela tiden utveckla konceptet ECO-Prefab ytterligare. Bolaget befinner sig i en expansionsfas och levererar idag stomsystem och betongelement över i princip hela landet, även om möjligheterna, på grund av logistiska utmaningar, att leverera till beställare i Norrland alltjämt i viss mån är begränsade. Lösningen är investeringar i ett i många avseenden unikt logistikkoncept för tåg, vilket inte bara innebär utökade möjligheter att leverera till större delar av landet, utan också transporter som är mer miljövänliga. Hela konceptet blir dessutom mer kostnadseffektivt. – Vi arbetar intensivt med att klimatförbättra våra produkter, framöver kommer vi till exempel att satsa mer på användandet av återvunna material. Vi har redan börjat öka användningen av krossad betong i våra tillverkningsprocesser, säger Carl Rülcker. Text: Örjan Persson

Klimatsmart logistik I Byggelement, som är en del av Peabkon-

Med ECO-Prefab sänker vi koldioxidutsläppen med upp till 50%. Läs mer på byggelement.se 41


STENUNGSUND

Stenungsunds Marinservice AB står redo inför båtsäsongen När båtlivet snart börjar sjuda längs den svenska västkusten kavlar en aktör som Stenungsunds Marinservice upp ärmarna. Stenungsunds Marinservice är alla båtentusiasters kompletta partner beträffande service, reparationer, och renoveringar, samtidigt som man också företräder en butik med tillbehör och servicematerial samt reservdelar till ett antal marknadsledande motorfabrikat.

Bo Axelson startade Stenungsunds Marinservice 1983, ett företag som sedan några år tillbaka ägs av hans tre söner, Mikael, Christer och Daniel. Trion, som samarbetar och kompletterar varandra väl, har ett förflutet i olika branscher men har det genuina båtintresset gemensamt, vilket förstås är en såväl fördel som förutsättning för att kunna driva en verksamhet som Stenungsunds Marinservice. – Vi besitter stor kompetens beträffande service, reparationer och renoveringar av fritidsbåtar. Vi kan ombesörja allt från byten och service av motorer till uppdatering eller ombyggnation av elsystem, installation av bogpropellrar, autopilot, tanksystem och tillbehör, försäkringsarbeten och rekonditionering. Vi förfogar över en välutrustad verkstad med reservdelar och specialverktyg, vilket gör att vi kan utföra de flesta arbeten. En betydande del är repowering då vi uppgraderar äldre båtar med nyare motorer, berättar Mikael Axelson och tillägger att man även instal-

lerar marinelektronisk utrustning, såsom radar, ekolod etcetera. Utvecklingsarbete På Stenungsunds Marinservice ligger man alltid i utvecklingens framkant. – Vi är inte bara en stor återförsäljare till såväl enskilda konsumenter som olika båtvarv, vilka vi förser med exempelvis motorer, reservdelar, navigationsutrustning, installationsmaterial och strömförsörjning. Vi är ett Volvo Penta- och Yanmar-auktoriserat varv där utvecklingen av eldrivna motorer för segelbåtar och mindre motorbåtar nu ligger långt fram. Volvo Penta ligger dessutom i framkant inom marinteknik och har tagit fram ett system som man kallar för Easy Boating, vilket kortfattat går ut på det ska vara just enkelt att framföra sin båt. Tekniken hjälper dig att navigera, framföra samt lägga till med din båt även i svåra förhållanden. Det känns förstås väldigt spännande att få vara en del av den här utvecklingen, tycker Mikael. Sedan en tid tillbaka är Stenungsunds Marinservice också auktoriserat inom Volvo Penta Industri. Det innebär att man servar och reparerar motorer som används professionellt inom bland annat sjöfart, stenkrossanläggningar och terminaltruckar. – Det känns väldigt bra att ha två olika plattformar att stå på, säger Mikael. Bred kundkrets Stenungsunds Marinservice servar ett upptagningsområde som i huvudsak

sträcker sig över STO-området. Man servar också kunder från exempelvis Dalsland, Trollhättan, Kungälv, Uddevalla och Göteborg. Under somrarna är det många båtturister, inte minst från Danmark och Tyskland, som vänder sig till Mikael och hans personal. Stenungsunds Marinservice utför dessutom service på ”man över bord-båtarna” på isbrytaren Oden, då dessa har Volvo Penta-motorer, samt förfogar över två hallar för vinterförvaring. Kunderna erhåller full service, vilket innefattar motor och drevservice, funktionskontroll och polering.

Komplett butik Verksamheten innefattar också en butik med ett omfattande sortiment av reservdelar, rekondmaterial och utrustning. Här finner vi bland annat reservdelar och servicematerial till Volvo Penta, Yanmar, Lombardini och Vetus, liksom bottenfärg, navigationsutrustning och mycket mer. Stenungsunds Marinservice saluför numera också aluminiumbåtar av märket Marell, för vilka man också är auktoriserad servicepartner. Marells båtar används både privat och kommersiellt, inte minst av Kustbevakningen och polisen. I april

kommer också en ny elhybrid-dieselbåt att anslutas till sortimentet. Framhåller personalen Företaget är medlem i Sweboat, det vill säga Båtbranschens Riksförbund och har ett nära samarbete med Sjöräddningen, ett samarbete som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Kompetensen i bolaget är och har alltid varit hög, något som personifieras av såväl de tre bröderna som deras sex anställda. – Var och en har sina specialområden och vi ger dem fria händer och mycket eget ansvar. Vi upplever att de utvecklar dem i deras yrkesroller och stärker deras kompetens, säger Mikael Axelson och lyfter i sammanhanget fram företagets fyra grundpelare: HMS (Hälsa, miljö och säkerhet), Kompetens, Effektivitet samt Innovation. – Vi vill fortsätta vara en ledande leverantör av såväl reservdelar som fullservicetjänster. Ambitionen är förstås att expandera ytterligare och framöver även anställa mer personal. Just nu söker vi efter tekniker till Penta Industri-verksamheten, upplyser Mikael Axelson. För framtiden finns också planer på att arrendera havsnära mark för etablering av en ny pelarkran. – Det är mer eller mindre ett måste för oss om vi ska kunna fortsätta utvecklas och växa som företag. Intervju: Axel Eriksson

Mikael Axelson.

42


STENUNGSUND

En framstående samarbetspartner för den globala industrin

Actemiums anläggning på Ängsvägen i Stenungsund.

Den globala industrin har i Actemium en världsomspännande samarbetspartner beträffande projektering, konstruktion, installation och underhåll av industriella processer. I Sverige fokuserar Actemium på tillverkningsoch processindustrin, men är även verksamma inom energisektorn, infrastruktur, vatten och avlopp. Actemium erbjuder professionella tjänster kring allt från projektledning och programmering till el- och instrumentinstallationer. Actemium är ett av flera varumärken som ingår i den franska koncernen Vinci Energies, en internationellt ledande koncern inom sin bransch, vilken spänner över fyra affärsområden inom industri, automation, infrastruktur och ICT. Actemium är varumärket som verkar inom affärsområdet Industri i totalt 40 länder på fem kontinenter. Actemium sysselsätter cirka 25 000 personer inom olika marknadssegment, fördelade på 15 kontor från Skellefteå i norr till Lund i söder. Från förstudie till färdig anläggning I Stenungssunds kommun sysselsätter Actemium cirka 250 anställda fördelade mellan enheterna Process och Elektro,

som finns i Stora Höga, samt Automation och Industri som utgår från anläggningen på Ängsvägen i Stenungsund. Här träffar vi Robin Sundqwist och Marcus Larsson som är ansvariga för enheterna Automation och Industri. Dom berättar att företaget är verksamt i alla faser av kundernas projekt. – Inom våra specialområden erbjuder vi ett flertal olika tjänster såsom, projektledning, programmering och dimensionering, men också tillhörande praktiska tjänster såsom installationer för både hög- och lågspänning, instrumentering samt olika konstruktionsarbeten, berättar Marcus. – Vårt totalkoncept är vår stora konkurrensfördel – vi erbjuder allt från förstudier till färdiga anläggningar, säger Robin. – Det innebär att våra kunder får ett tydligare gränssnitt i projekten och ett tryggare genomförande. I Actemium finner vi således projektledare, ingenjörer och montörer. Tack vare det starka nätverket mellan enheterna i Sverige skapar Actemium den styrka och kompetens som krävs för att vara en stor aktör, samtidigt som det finns en lokal förankring och mångårig erfarenhet av samarbeten med industrierna. Utmanande projekt Actemium i Sverige agerar inom samt-

planet genomförs dock i Skellefteå, där Actemium deltar med en handfull affärsenheter vid byggnationen av Northvolts stora batterifabrik. – Vi har även större projekt inom infrastruktur på västkusten där vi bland annat har totalåtagande för all el och automation gällande Hisingsbron, berättar Marcus.

Marcus Larsson och Robin Sundqwist.

liga industrisegment som kemi, raffinaderi, VA och infrastruktur, samt energi och landanslutningar (Onshore Power Supply). Bland Stenungsundsenhetens kunder märks flera av de stora aktörerna inom det lokala kemiklustret, så som Borealis, Nouryon, Perstorp och Inovyn. Under åren har Actemium varit involverat

i ett flertal nämnvärda projekt. – Vi deltog bland annat i återställningen efter branden på Borealis 2020 då vi återställde all el och instrumentering. Under 2021 var vi även med och tog fram Borealis nya produktionslinje L153 som nu är i drift, berättar Robin Sundqwist. Det största projektet på det rikstäckande

Söker personal För att klara av fortsatt expansion söker samtliga affärsenheter i Stenungsund och Stora Höga efter nya medarbetare. Under 2022 hoppas man tillsätta ett 20-tal elektriker, tekniker, projektledare och instrumentmontörer. Robin berättar att han sedan han tillträdde har förundrats över den industrianda som finns i Stenungsund. – Kunskapen tycks gå i arv från generation till generation på den lokala arbetsmarknaden, konstaterar Robin som välkomnar inte minst sökande som bor i kommunen, vilket ytterligare skulle stärka bolagets lokala förankring. Avslutningsvis sitter även Actemium med i Nösnäsgymnasiets programråd och härigenom välkomnar praktikanter. Intervju: Axel Eriksson

Stenungsund

Vi behöver bli fler Läs mer på: actemium.teamtailor.com 43


STENUNGSUND

Specialiströrmokare expanderar Reline Vision är verksamma inom VVS och har specialiserat sig på avloppsrelining, vilket betyder att man renoverar rör och förser dem med ny infordring istället för att byta ut dem. Företaget drivs av Andreas Robertsson och Joakim Persson, som har hängt ihop ända sedan barnsben. Nu söker de ytterligare en medarbetare som är en bra team-spelare. Andreas Robertsson och Joakim Persson har känt varandra länge. De har både gått utbildning och jobbat tillsammans i flera år. Sedan 2015 driver de Reline Vision i Stenungsund. I grunden är båda VVSmontörer. Utöver att de är goda vänner,

som trivs att jobba tillsammans, delar de samma värderingar när det kommer till det arbete de utför, vilket är något som genomsyrar hela företaget. - Vi värdesätter hantverket högt. Vi strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet på våra utförda arbeten. Vi är väldigt noggranna, säger Andreas.

- Somliga uppdrag tar ett par dagar att genomföra medan andra håller på i 3-4 månader, säger Andreas.

Avlopps-relining Reline Vision har specialiserat sig på så kallad avlopps-relining. Det är ett samlingsnamn på ett antal metoder som används för att invändigt renovera rörledningar, både sådana under marken och i byggnader. Efter rören har rengjorts infodrar man med flexibelt foder, vilket bildar ett nytt rör i det befintliga. Reline Vision utför framför Andreas Robertsson och Joakim Persson.

allt strumpinfordringar, men även en del spray-relining. Man arbetar med rör som är allt från 30 millimeter till 250 millimeter i diameter. - Vår metod är ett alternativ till att byta ut trasiga rör, så man sparar både tid och pengar, berättar Andreas.

Variation bland uppdragen Reline Vision utgår från Stenungsund och har de flesta av sina kunder längs västkusten. Kunderna består av både privatpersoner och företag. Man arbetar ofta som underentreprenör åt byggföretag i samband med olika projekt. Uppdragen man åtar sig varierar i längd.

Nya team-medlemmar sökes Det går bra för Reline Vision. För tillfället är man totalt fyra medarbetare på företaget, men man behöver hitta ny personal för att kunna fortsätta expandera och åta sig fler och större uppdrag. Det finns ingen direkt idealkandidat. Andreas menar att man gärna tar in en erfaren reliningmontör, men det kan lika gärna vara en ung kille eller tjej, med lite mindre erfarenhet, som har en passion för yrket och är ivrig att lära sig. Det viktigaste är att man delar företagets värderingar om ett bra hantverk och att man fungerar bra i ett team. - Vi vill växa i lugn takt. Vårt fokus kommer alltid ligga på välutförda uppdrag, säger Andreas. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Nära och personligt i Stefans plåtslageri Att STO-regionen var i behov av ett professionellt byggnadsplåtslageri blev tydligt när Stefan Olsson, med lång erfarenhet av branschen, startade den egna firman Stefans Bleck & Plåt AB. Efterfrågan är hög på företagets tjänster och tack vare flytten till den nya egna verkstaden finns alla förutsättningar för fortsatt expansion.

Stefan Olsson grundade Stefans Bleck & Plåt AB 2017 efter att ha varit verksam som plåtslagare i 28 år. Initialt arbetade han för sin tidigare arbetsgivare parallellt med den egna firman. 2021 valde han dock att satsa fullt ut på företaget, vilket innebar att han flyttade in i nya lokaler, som han själv var med och byggde, på Brålandsvägen i Stora Höga. Därutöver har han även anställt två rutinerade och duktiga medarbetare,

Oscar Wennerbeck och Albin Örtberg, som Stefan värdesätter högt. Tre dagar i veckan har de dessutom hjälp av Stefans son Dennis och tillsammans utgör kvartetten ett gott gäng som inte bara står för professionella insatser, utan också har kul på jobbet. Egen verkstad Stefans Bleck & Plåt är ett komplett plåtslageri med ett upptagningsområde som framför allt sträcker sig över STO-regionen, även om det händer att man även utför uppdrag ibland annat Göteborg och Kungälv. Stefan, som innehar mästarbrev, framhåller den staka bredd man representerar. – Vi gör allt inom byggnadsplåtslageri och arbetar med tjocklekar på mellan 0,5 och 3 millimeter. Tack vare vår egen nya verkstad kan vi dessutom tillverka de flesta plåtdetaljerna själva, berättar Stefan och visar upp den ändamålsenliga verkstaden som innefattar sofistikerade svensktillverkade maskiner från Götene Sedan Machinery. Goda framtidsutsikter Framtiden ser ljus ut för Stefans Bleck & Plåt som under våren har ett flertal bandtäckningar på gång i närområdet. Sedan starten har företagetutfört många nämnvärda projekt.

Bandtäckt i ärggrön stålplåt.

www.relinevision.se | info@relinevision.se

Plåtarbete i mörkrött.

– Vi bistår bland annat gymkedjan STC med att ta fram skohyllor. Fram till idag har vi levererat 600–700 hyllor. Ett samarbete med Team Builder kring projektet Saltängen i Getskär innebar att vi mellan 2018 och 2021 tog fram och lade tak på 16 friliggande villor, 30 småhus och 40 bostadsrättslägenheter, berättar Stefan Olsson som framöver gärna vill ta sig an arbeten med kyrkor. I kundkretsen finns både privatpersoner och företag. Stefans Bleck & Plåt ikläder sig ofta

Intervju: Axel Eriksson

S T E FA N O L S S O N 0730 – 94 20 90 S T E FA N O L S VERKSTAD & KONTOR 0730 – 94 20

Brålandsvägen 9 444 60 Stora Höga VERKSTAD & KONT stefan.olsson@stefansbleckplat.se Brålandsvägen 9 444 60 S S T E FA N O L S S O N STEFAN OLSSON 0730 – 94 20 90 stefan.olsson@stefansble Stefans Bleck Plåt AB 0730 - 94 20 90stefans_bleck_och_plat_ab VERKSTAD & KONTOR

Brålandsvägen 9, 444 60 Stora Höga Brålandsvägen 9 444 60 Stora Höga stefan.olsson@stefansbleckplat.se stefans_bleck_och_plat_ab stefan.olsson@stefansbleckplat.se stefans_bleck_och_plat_ab

44

rollen som underentreprenör i olika projekt. – Våra främsta konkurrensfördelar är vår långa branscherfarenhet och det personliga bemötandet vi som lite mindre aktör i branschen kan erbjuda. Det har bidragit till att vi har utvecklat goda relationer med flera företag i Stenungsunds kommun, säger Stefan och lyfter fram Öhman Byggnads AB och Byggtech i Stenungsund.

Stefans Bleck Plåt AB


STENUNGSUND

En viktig spelare i västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt

I samband med de senaste årens byggoch infrastrukturprojekt i Västsverige har Wilgo AB spelat en allt större roll. Det välrenommerade transportföretaget med en tydlig hållbarhetsprofil fraktar olika typer av material och kan också ombesörja kranlyft och -transporter, även i trånga och svårtåtkomliga miljöer.

Wilgo AB grundades 2010 av Joacim Göransson som både är universitetsutbildad personalvetare och före detta officer – erfarenheter han menar att han har haft stor nytta av när han byggt och utvecklat sitt bolag, vilket utsetts till Gasellföretag både 2018 och 2020. Utvecklingen har således varit god i Wilgo AB där verksamheten kretsar kring transporter och lyft för västsvenska byggoch infrastrukturprojekt.

– Krantransporterna innefattar mycket distribution av byggmaterial från de olika leverantörerna, som till exempel Beijer och K-Bygg. Vi är också specialister på lyft i trånga och svåråtkomliga miljöer, informerar Joacim Göransson och nämner företagets Jekko JF 545 som är en kran monterad på ett fordon försett med larvfötter. – Det kan drivas med både el och diesel och kommer åt i princip överallt, även i

industrier. Vi märker att efterfrågan på detta fordon växer allt mer, vilket gör att vi idag hyr ut det till kunder över mer eller mindre hela Sverige, berättar Joacim. Ingår i Fraktkedjan Wilgo AB ingår i Fraktkedjan AB som fokuserar på transporter i hela Västsverige. Joacim, som alltid har arbetat med ett stort driv, berättar att han i samband med starten pratade med några branschkollegor om att ha en fordonsflotta med fem enheter innan företaget fyllde fem år. Resultatet blev i stället sju fordon, vilket skvallrar om att företaget har vuxit och utvecklats i en mycket hög takt. Idag sysselsätts tio heltidsanställda samt Joacims hustru, tillika delägaren, Kristina som sköter det administrativa. Bolaget har genom åren varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt, så som byggnationerna av Marieholmstunneln, Västlänken och Karlatornet.

2021, dessa går enbart på HVO-bränsle samt att kranarna kan drivas med el. Vår stående ambition är att ligga i framkant i omställningen av transportsektorn mot mer hållbara transporter, samt minska koldioxidutsläppen ytterligare i framtiden, fastslår Joacim Göransson. Intervju: Axel Eriksson

Miljö och hållbarhet Ett uttalat fokus i Wilgo AB är miljöoch hållbarhetsarbetet. Man jobbar i stor utsträckning med maskiner och lastbilar som drivs av el eller miljövänliga bränslen, så som biogas och HVO100, samt att minimera företagets bränsleförbrukning i samband med transporter. – Idag förfogar vi över en tippbil och åtta kranlastbilar varav åtta lastbilar är dieseldrivna och en drivs med biogas. Två av kranlastbilarna införskaffades under våren

WILGO AB Vi är ett företag som verkar i Västra Götaland med tyngdpunkt på västkusten. Vi lyfter saker både uppåt o nedåt, samt transporterar gods på kranbil och grusbil.

www.wilgo.se joacim@wilgo.org 0303 - 377210 45


STENUNGSUND

Snabba och proffsiga insatser i Adrians allbilverkstad Företag och boende i Stenungsund med omnejd har i Adrians Bilservice tillgång till en riktig allbilverkstad. Service, reparationer, underhåll, AC-service och däckservice står på den dagliga agendan i företaget som inom kort dessutom inleder ett samarbete med AD Bildelar. Det gynnar kunderna som bland annat kommer att få tillgång till assistans och räntefri avbetalning.

Adrians Bilservice grundades som enskild firma 2005 och har verkat som aktiebolag sedan 2012. Ambitionen har alltid varit densamma: att erbjuda traktens bilister och fordonsägare reparationer och service i toppklass. Vi träffar företagets grundare, tillika ägare, Adrian Nanderöd i verkstaden, vilken är belägen i Ucklum, strax utanför Stenungsunds centralort. – Vi jobbar helt och hållet märkesobero-

Verkstaden i Ucklum.

ende och kan således ta oss an alla typer av fordon, oavsett märke och årsmodell. Vår stående ambition är att våra kunders väntetider ska vara så korta det bara går, säger Adrian med stort eftertryck. Samarbete med AD Bildelar Uppdragen för Adrian och hans medarbetare varierar eftersom verkstaden representerar en mycket stark bredd. Förutom service, reparationer och underhåll erbjuder man också AC-service, samt däckservice i form av både byte och förvaring. Inom kort inleder Adrian dessutom ett samarbete med AD Bildelar, vilket kommer att gynna firmans kunder. – De får tillgång till bland annat assistans och fyra månaders räntefri delbetalning, upplyser Adrian som servar kunder i ett upptagningsområde som sträcker sig över framför allt Stenungsund och Ljungskile med omnejd. I kundkretsen finns både företag och privatpersoner.

Adrian Nanderöd.

Söker mekaniker Efterfrågan på verkstadens tjänster ökar och för att klara av fortsatt expansion letar Adrian efter en ny mekaniker. Stor vikt kommer att läggas vid rätt personlighet. – Vi erbjuder en arbetsplats med bra stämning och varierade arbetsuppgifter, säger

Adrian som genom åren har tagit emot praktikanter från närliggande Nösnäsgymnasiet. – Det har slagit väl ut för både oss och praktikanterna, det är ett samarbete som vi hoppas kunna fortsätta med även i framtiden. Intervju: Axel Eriksson

Trygg och driftsäker IT med erfaren helhetsleverantör Driftsäker IT är mer eller mindre en förutsättning för dagens företag med ambitionen att växa och utvecklas. Här kan T2 Service spela en aktiv roll med sitt breda koncept kring installation, drift och underhåll av IT-system. T2 Services erbjudande spänner över allt från support och backup till e-postlösningar i Office365. Många små och medelstora företag i Västsverige har vänt sig till T2 Service för att få en trygg och kontinuerlig drift av sina IT-system. I pandemin har företagets digitala lösningar varit särskilt betydelsefulla.

T2 Service AB, även kallat T2 IT, grundades i Stenungsund 2012 av Torgny Axelsson och Tobias Berander. Första initialen i grundarnas förnamn fick namnge IT-företaget. Vi träffar Torgny Axelsson på kulturhuset Fregatten i Stenungsund och han förmedlar bilden av ett tryggt IT-företag med lång erfarenhet. – Vi har sett en god, positiv och organisk tillväxt sedan starten. I dagsläget är vi tre anställda, alla dessa har minst 20 års erfarenhet. De har varit med på IT-branschens resa och utvecklats med den, en utveckling som ständigt fortsätter. Vi följer branschen

och breddar vår kunskap inom IT kontinuerligt, säger Torgny. T2 Service AB är verksamt i Västsverige, både i STO-regionen och i Göteborg. Den lokala förankringen är stark, samtidigt som man tar sig an kunder över ett stort geografiskt område. Serviceavtal, support, säkerhet, molntjänster och många andra digitala lösningar T2 Service erbjuder sina kunder en bred IT-service när det kommer till hårdvara, mjukvara, nätverk och molntjänster, såsom backuplösningar. Beträffande hårdvara, så som stationära datorer, laptops och servrar, är välkända Fujitsu huvudleverantör, och det är ett aktivt val från T2 Services sida. – Fujitsu har ett både socialt och miljömässigt engagemang i såväl Sverige som globalt som vi känner att vi kan identifiera oss med. Deras produkter har en mycket stark miljöprofil och deras anställda har, till skillnad från en del av deras konkurrenter, bra löner och arbetsvillkor. Faktum är att Fujitsu var ensamt i branschen om att ha svanen-märkta produkter, så länge den märkningen fanns på datorer, berättar Torgny Axelsson. Han förklarar vidare att den positiva utvecklingen i T2 Service till stor del beror på att man jobbar med långsiktiga relationer och erbjuder kunderna en bred

kompetens och personlig service. – Den personliga servicen är väldigt uppskattad av de små och medelstora företag som utgör större delen av våra kunder. Idag ser vi ökad tillgänglighet för mindre företag när det kommer till smarta e-postlösningar med Office 365, vilket innebär att kunden inte bara kan administrera e-post, kalender och kontakter i sin arbetsdator, utan även via surfplattan och mobilen, säger Torgny. Att de anställda har arbetat inom branschen sedan 1990-talet bidrar förstås till den höga och breda kompetensen i T2 Service. – Vi sköter support för våra kunder över

ADRIANS BILSERVICE Vi inleder inom kort ett samarbete med AD. Välkommen till oss på Södra Härgusseröd 211!

0303 - 776600 46

både telefon och mail. Vi använder oss också ofta av så kallad fjärrsupport, via exempelvis TeamViewer och Remote Desktop, där vi kan se och fjärrstyra kundens skrivbord. Det är ofta ett bra sätt att lösa problem på, säger Torgny. Idag är efterfrågan på digitala tjänster hög, vilket gör dessa tjänster särskilt attraktiva. – Vi utför många av våra arbeten helt digitalt, bland annat med hjälp av nämnda fjärrstyrningsprogram. Detta gör vi för att våra kunder ska känna sig trygga nu under pandemin och för vår egen hälsa, men vi saknar förstås den personliga kontakten med våra kunder mycket, säger Torgny.

Vi tillhandahåller IT-Tjänster och driftsäker IT för små och medelstora företag i Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv och Göteborgsregionen.

Tveka inte att höra av er till oss!

Välfungerande webbmöten ett fokus under pandemin Ett serviceavtal med T2 Service innebär att företaget tar hand om kundens IT-miljö både akut, planerat och proaktivt. Konceptet Support på plats innebär som namnet anger att erfarna tekniker kan komma ut till kunden, både planerat och när behov uppstår. T2 Service har också webhotell som knyter ihop systemen kring kundens hemsida och e-post, och bland säkerhetslösningarna finns virus- och spamskydd, backup samt brandväggar. Dessutom erbjuder man hård- och mjukvara av hög kvalitet så som laptops, stationära datorer, servrar med stark miljöprofil samt konsulttjänster, som att leverera IT-infrastruktur. Företaget hjälper då till med allt från rådgivning till implementering och utveckling av IT-miljön. – Vi fokuserar också på att stötta företag med att skapa bra webbmöten, där det finns en stor efterfrågan idag, säger Torgny. Torgny berättar vidare att man gärna jobbar lokalt i Stenungsund, och återkommer till att det är viktigt med långsiktighet, trygghet och kontinuitet. – Små och medelstora företag i Västsverige med behov av en kompetent IT-partner med långvarig erfarenhet får gärna höra av sig till oss, avslutar Torgny Axelsson.

www.t2it.se Torgny 0708-210 265 • Tobias 0708-210 266 Carl 0708-210 255


STENUNGSUND

Till Käringön och tillbaka igen Käringötrafiken AB har transporterat gods och passagerare till Käringön och tillbaka sedan 1975. Idag drivs företaget av andra generationen, som drar nytta av närmare 50 års erfarenhet.

början var det en rätt tuff omställning. De första åren spenderade Therese många timmar med lagböcker och kollektivavtal. När hon väl kom in i det, visade det sig att skillnaden mellan de två branscherna inte var så stor. -Båda yrkena innebär ju personalansvar och jag har alltid tyckt om att arbeta med människor, säger Therese.

Käringötrafiken AB grundades 1975 av Björn Tobin. De första åren hade företaget endast ett litet fartyg, som gick två turer per dag, vilket resulterade i ungefär 2000 passagerare per år. Idag förfogar man över en flotta med tre fartyg och har cirka 250 000 passagerare per år. För ungefär nio år sedan skedde ett generationsskifte i företaget. Numera drivs företaget av Therese och Emil Tobin, Björns barn. -Pappa är styrelseordförande. Han är fortfarande ett värdefullt bollplank för mig och Emil, säger Therese.

Tre skepp och en linje Strömcrona är det nyaste skeppet i Käringötrafikens flotta. Skeppet köptes in 2013 och är optimerat för passagerartrafik, men kan även användas för godstrafik. Strömstierna, som är konstruerat i Riga och på Tjörn, köptes in 2007. Flottans äldsta skepp heter Knape. Det är en gammal arbetshäst från 1977, som idag främst fungerar som reservfartyg för gods. För närvarande transporterar Käringötrafiken passagerare på uppdrag av Västtrafik, då man vann sin senaste upphandling, som löper tolv år framåt från och med 2019. Linjens beteckning är 381, som går mellan Gullholmen, Käringön och Tuvesvik.

Från servitörer till sjömän Emil Tobin sköter verksamhetens mer praktiska delar medan Therese är företagets VD. Innan hon tog över familjeföretaget arbetade hon många år inom restaurangbranschen i Göteborg. Till en

Erfarenhet och hållbarhet Käringötrafiken AB har alltså transpor-

Strömstierna.

terat gods och passagerare i närmare 50 år. Therese anser att denna långa erfarenhet, som alltså fortfarande kontinuerligt förs vidare från första till andra generationen, är företagets starkaste konkurrensfördel. Företaget känner till havet mellan Orust och Käringön, men förstår även boendes och besökares behov. Samtidigt vänder man blicken mot framtiden, då man lägger stort fokus på hållbarhet. -Vi är ISO-certifierade och använder partikelfilter och HVO-bränslen. I

värmepannorna använder vi fossilfritt bränsle, berättar Therese. Gott företagarklimat Käringötrafiken AB har tolv heltidsanställda. På somrarna har man större bemanning, när folk vill komma ut i den vackra skärgården. Företaget har sitt kontor strategiskt placerat i Stenungssund. Therese tycker staden har ett mycket gott företagarklimat, men tycker att det finns lite utrymme för förbättring i området.

-Jag hade gärna sett ett ökat engagemang från de styrande i Orusts kommun när det kommer till exempelvis att ta fram infrastrukturella lösningar för el-transporter, säger hon. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Therese Tobin.

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 47


K U N G Ä LV

En väg ut i arbetslivet Trekungagymnasiet i Kungälv är en gymnasiesärskola som har hjälpt gymnasieelever, som behöver extra stöd, att komma ut i arbetslivet eller annan sysselsättning sedan 80-talet. På skolan finns både nationella yrkesprogram och individuella program, som anpassas efter elevernas förutsättningar. Just nu letar man efter företag som vill samarbeta med skolan i form av APL-platser, det vill säga praktikplatser.

Gymnasiesärskolor tillhör den svenska särskolans frivilliga skolformer. Utbildningarna riktar sig till ungdomar med någon form av intellektuell funktionsnedsättning som har avslutat grundsärskolan eller träningsskolan. Studieplanen är på fyra år istället för de traditionella tre. - Vi har ett stort upptagningsområde. Hit kommer elever från dels Kungälv, men även från Göteborg och kranskommuner, säger Magnus Haglund, som är Trekungagymnasiets rektor.

Nationella och individuella program De nationella program man erbjuder består av Hotell, restaurang och bageri; Fastighet, anläggning och byggnation; och Hälsa, vård och omsorg. Till hösten 2022 kommer skolan även att erbjuda programmet Administration, handel och varuhantering. Samtliga nationella program inkluderar 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. På det individuella programmet får eleverna en fyraårig utbildning med teoretiska och praktiska kurser. - Det individuella programmet är för de elever som inte kan gå något av de nationella programmen. Utbildningen skräddarsys efter elevernas individuella behov, förklarar Magnus. Eddie Karlsson.

En väg in i arbetslivet Personer med intellektuella funktionsnedsättningar har det svårare att ta sig in i arbetslivet. Tanken med utbildningar som de som Trekungagymnasiet erbjuder är att ge eleverna en möjlighet att ta sig ut i både arbetslivet och vuxenlivet. Det är därför det är så viktigt med APL, som ofta leder till anställning. Idag jobbar många av de utexaminerade ungdomarna inom hemtjänsten, inom restaurangbranschen, i butiker eller med fastighetsskötsel. Tack vare sin APL, fick en elev en sommaranställning i delikatessen på Coop i köpcentret Kongahälla Center. - En av våra elever har arbetat på Max hamburgerrestaurang under en längre period. Han gick från golvet till att bli handledare för nyanställda, berättar Magnus stolt.

Samarbeten med företag Trekungagymnasiet har ett mycket gott samarbete med företag och med Arbetsförmedlingen. Man söker ständigt nya företag som passar skolans olika programinriktningar. Eleverna behöver visserligen lite stöd för att klara av sina arbetsuppgifter till exempel genom en handledare, men de är också väldigt målinriktade och motiverade och kan vara en stor tillgång för företag genom att utföra arbetsuppgifter som kan

Lukas Karlsson.

ses som monotona av andra. Dessutom bidrar eleverna ofta till ett gott arbetsklimat och en ökad mångfald som kan behövas på många arbetsplatser. Trekungagymnasiet är väldigt flexibla, inte bara när det kommer till sina elever, utan även mot företagen de samarbetar med. Företag som bara behöver hjälp med att packa upp varor en dag i veckan, kan få en elev som endast kommer in och hjälper till under de

dagarna. Detsamma gäller om man bara behöver hjälp under högsäsonger, som jul. - Vi kan erbjuda företag att testa att ta in någon av våra elever under en kortare period för att sedan utöka om allt fungerar bra. Vi vill bara ut och visa vad våra elever går för, så att de kan få en bra ingång i arbetslivet, säger Magnus. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Mekonomen – mer än en vanlig bilverkstad Invånare i Kungälv med omnejd är berikade med en komplett bilverkstad. Mekonomen-verkstaden Mattssons Bilservice på Teknikergatan tar emot fordon av alla märken och årsmodeller. Med sin höga servicenivå och sitt personliga bemötande har Mats Molander och hans medarbetare byggt en stabil krets av återkommande kunder.

Det är en minst sagt erfaren man som driver Mekonomen-verkstaden Mattssons Bilservice i Kungälv. Mats är inskolad i branschen sedan barnsben då hans far drev en bensinstation i Kungälv där Mats spenderade mycket tid redan som barn. Han började arbeta i verkstaden efter att ha gått ut skolan 1982. Stationen revs 2005 och Mats flyttade verkstadsdelen till Filaregatan. I samma veva blev den en del av Mekonomen-familjen. Sedan 2013 verkar man från nuvarande lokaler på Teknikergatan.

– Det är verkligen en stor fördel att jobba under varumärket Mekonomen, tycker Mats som menar att det i hög utsträckning har bidragit till att Mattssons Bilservice genom åren har kunnat bygga upp en bred krets av återkommande kunder. – För oss är kundkontakten A och O. Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet, vår starka bredd och vårt stora kunnande.

Bred kunskap Mats berättar att felsökning via diagnostikutrustning blir allt vanligare i takt med att äldre bilar fasas ut. Här ligger Mekonomen Bilverkstad i framkant med ständigt uppdaterad utrustning. Man tar sig an alla märken och årsmodeller, och är certifierade för arbete med AC och elbilar. Man jobbar även med däck.Tack vare samarbetet med flera olika däckleverantörer kan kunden beställa däck som anländer inom bara några dagar. Företaget åtar sig i stort sett alla slags arbeten och har ett flertal företag som kunder. Bland dessa märks till exempel Posten, Bring, Svensk Markservice och Taxi Pelle. – Vi är en komplett verkstad i alla avse-

Eftersom vi servar alla märken och modeller måste vi ha bred kunskap inom många olika områden. Det gäller att vi hela tiden håller oss uppdaterade och utbildar oss för att hänga med. Nu när elbilarna dessutom ser ut att erövra marknaden måste vi inhämta ännu mer kunskap. Det krävs hårt jobb om man, som vi, vill vara med i toppen. enden, säger Mats Molander och visar upp de ändamålsenliga lokalerna som rymmer fem liftar med kapacitet att hantera bilar på upp till fyra ton. Verksamheten sysselsätter fem anställda,

Mekonomen Hunseberg Bockängsgatan 10, Nässjö 0380-60 09 00

varav fyra mekaniker. Mats är lite överallt och drar sig inte för att meka själv.

geografiskt läge i centrala Kungälv. Såväl lokala invånare och företag som personer på genomresa, inte minst norrmän, besöker verkstaden. Dessa kan med fördel boka tid via både telefon och Mekonomens app. Mats Molander ser ett växande behov av de tjänster man erbjuder, samtidigt som det också ställer krav på både honom själv och hans personal. – Eftersom vi servar alla märken och modeller måste vi ha bred kunskap inom många olika områden. Det gäller att vi hela tiden håller oss uppdaterade och utbildar oss för att hänga med. Nu när elbilarna dessutom ser ut att erövra marknaden måste vi inhämta ännu mer kunskap. Det krävs hårt jobb om man, som vi, vill vara med i toppen. Mats berättar avslutningsvis att en av hans anställda, Agron Salijaj, kommer att ta över verksamheten inom kort, då Mats känner att han behöver ägna mer tid åt familjen. Han kommer dock att jobba kvar som anställd.

I framkant Mattssons Bilservice har ett fördelaktigt

Trekungagymnasiet – en skola där alla får lyckas!

Trollhättevägen 4, 442 34 Kungälv 0303 - 23 82 62

48

Telefon: 0303-144 24 Teknikergatan 1 – 442 34 Kungälv kungalv@mekonomenbilverkstad.se

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


K U N G Ä LV

En lokal och personlig bank för både näringsliv och privatpersoner Handelsbanken är med ett brett utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster för privatpersoner och företag en av Nordens ledande banker. På de lokala bankkontoren erbjuds tjänster och produkter för den närliggande marknaden, något som i allra högsta grad präglar kontoret i Kungälv. Med utgångspunkt från de nya lokalerna i Kongahälla center jobbar Handelsbanken nära sina kunder och erbjuder personlig service med storbankens resurser i ryggen.

Handelsbanken är en decentraliserad bank med rikstäckande kontorsnät. Ett av kontoren ligger i Kungälv där de nya, fräscha lokalerna rymmer flera privata rum för möten med kunder. Här träffar vi kontorschef Kajsa Mägi som konsta-

terar att Kungälv är en marknad i stark expansion. – Nya företag etableras och befintliga växer, inte minst i områden som Rollsbo och Solbräcke där vi ser en kraftig utveckling. Här strävar vi efter att vara det lokala kontoret, med stor närvaro och där vi själva fattar de lokala besluten. Vi känner marknaden och kan anpassa våra tjänster därefter, samtidigt som vi har tillgång till hela bankens resurser, säger Kajsa. Kontoret i Kungälv är verksamt i både Ale och Kungälvs kommun med totalt cirka 80 000 invånare och 8 000 företag. – Vi jobbar utefter en verksamhetsplan och har en fördel av att vi kan fatta lokala beslut baserade på vår egen lokalkännedom, säger Kajsa.

Företagsbesök Kajsa har en 25-årig karriär i bankvärlden bakom sig och har varit Handelsbanken trogen hela tiden. Hon har arbetat sig uppåt och har sedan 15 år tillbaka verkat i olika chefsroller. Hon säger att hon trivs med att jobba med Handelsbankens tydliga koncept, vilket täcker service och rådgivning inom ett flertal olika områden för både privatpersoner och företag. – På privatsidan växer vi stadigt, bland annat tack vare ett samarbete med lokala mäklare, men också som en följd av att nöjda kunder rekommenderar oss till familj och bekanta. Beträffande näringslivet jobbar vi mycket med företagsbesök, även om vi har fått lov att vara flexibla i dessa pandemitider. Det har blivit en hel del digitala möten, men vi hoppas kunna utöka antalet fysiska besök i takt med att pandemin klingar av, berättar Kajsa Mägi. Hon tillägger: – För oss är det personliga mötet väldigt viktigt, vi vill lära känna våra kunder, ta del av deras vardag och de utmaningar de står inför. Det vet vi att inte minst våra företagskunder uppskattar. Samtidigt har hela Handelsbanken satsat stort på digitalisering, bland annat via förstärkt kundtjänst, vilket har gett positiva effekter. Framöver kommer vi att kunna erbjuda personlig rådgivning via telefon även under helger.

privatpersoner som små och medelstora företag, vilka utgör en väsentlig del av kundkretsen. I Handelsbanken betraktas alla kundrelationer som livslånga, vilka kräver omsorg och vård. Bankens rådgivning utgår från kundens individuella behov – inte utifrån

att banken strävar efter att nå egna försäljningsmål. Handelsbanken har över tid Sveriges mest nöjda kunder och blev dessutom återigen utsedd till Årets småföretagarbank 2021. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Långa kundrelationer Hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer är begrepp som ligger såväl Kajsa som hela Handelsbanken varmt om hjärtat. Det gäller relationer till såväl

Småföretagens favoritbank 10 år i rad. Tack för förtroendet! Älvebacken 23, plan 3, Kungälv | 0303-24 65 40 kungalv@handelsbanken.se

49


K U N G Ä LV

Bredden utmärker välrenommerad byggfirma

Nybyggnation, renovering, om- och tillbyggnation – hos Fastighetsbyggen i Väst är bredden stor. Det välrenommerade byggföretaget tar gärna ett helhetsansvar kring de projekt man åtar sig, vilket har byggt en kundkrets bestående av allt från privatpersoner tillbostadsrättsföreningar, kommuner och företag.

Vi träffar Markus Johansson och Mattias Olausson i Fastighetsbyggens lokaler på Signalgatan i Rollsbo, strax utanför centrala Kungälv. De berättar att de har känt varandra i mer än 20 år och att de, efter att ha arbetat tillsammans under en längre tid, bestämde sig för att starta eget. 2010 gjorde de slag i saken och sedan dess har det mesta pekat uppåt. Idag finns såväl privatpersoner som kommuner, bostadsrättsföreningar, företag och

Ett omfattande renoveringsuppdrag där en gammal och sliten stenfasad fick nytt liv. Uppdraget innehöll också renovering av gamla tidsenliga fönster. Finlir på hög nivå när gammalt blev som nytt i centrala Göteborg.

försäkringsbolag i kundkretsen, vilken primärt sträcker sig över hela Västra Götaland, med fokus på närområdet. – Vi bygger nytt, bygger till, bygger om

och renoverar, och gillar när vi får ta ett övergripande ansvar över de projekt vi åtar oss. Våra anställda tar ett stort eget ansvar ute på arbetsplatserna, vilket gör oss flexibla och leder till att allt flyter på som det ska, säger Markus Johansson.

Varierande projekt Tillsammans med Mattias har han genom åren byggt upp ett omfattande nätverk av samarbetspartners, så som rörläggare, elektriker, målerifirmor, plattsättare, plåtslagare, arkitekter med flera. Det bidrar förstås till den starka bredden och innebär att Fastighetsbyggen i Väst kan erbjuda helhetslösningar från tomtprojektering till sista spik. Genom åren har företaget varit involverat i en mängd olika projekt, några exempel på dessa är kontorsrenovering på Estrella-fabriken i Angered och uppdrag på Stenungsunds Torg och Mölndals Galleria på uppdrag av Citycon. Det har också blivit en hel del takomläggningar och fasadarbeten för olika uppdragsgivare. Fastighetsbyggen har också nära samarbeten med andra byggfirmor där man på regelbunden basis hyr in 10–15 personer.

låg, vilket blivit en del av dess framgångsrecept. – Vi har alltid fokuserat på personalen som får jobba med frihet under ansvar. Det råder en härlig stämning med högt i tak här, vilket vi tror har bidragit till väl genomförda arbetsinsatser och ett gott rykte i branschen. Vi står för hög kvalitet och håller det vi lovar, säger Mattias Olausson. Ett kvitto på att man jobbar på rätt sätt har man fått i och med utmärkelsen till Gasellföretag fyra år i rad, 2016–2019. Omsättningen ökar stadigt varje år sedan starten. Ambitionen är att utöka personalstyrkan med ungefär två snickare per år framöver. Mattias och Markus berättar avslutningsvis att företaget har ytterligare ett affärsben att stå på. De driver ett exploateringsbolag där de bygger hus, exploaterar vindsutrymmen med mera som sedan säljs via spekulation. De har nyligen köpt en vindsvåning i centrala Göteborg och jobbar också med ett projekt i Majorna där sex lägenheter ska skapas inom kort. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Personalen i fokus En så kallad råvind införlivades med lägenheten nedanför. Ombyggnationen har skapat helt andra möjligheter att bo, leva och verka i huset. Råvinden med tillhörande uteterrass är ombyggd från grunden med golv, väggar, tak och fönster.

Fastighetsbyggen i Väst sysselsätter idag ett 20-tal snickareoch två plattsättare. Personalomsättningen i bolaget är väldigt

fastighetsbyggen.se info@fastighetsbyggen.se 50


K U N G Ä LV

Kraven växer på effektiva brandskyddssystem Det ställs allt högre krav på brandsäkerhet i olika miljöer, vilket gör en aktör som Incendium AB till en synnerligen intressant samarbetspartner för inte minst industriföretagen. Incendium förser dem med ledande brandskyddssystem i form av skräddarsydda lösningar – från projektering till leverans och igångkörning.

Incendium AB:s kunder finner vi företrädesvis inom industrin, framför allt inom petrokemi, vilka förses med effektiva och moderna brandskyddssystem. På uppdrag av konsulter, projektörer, installatörer och slutkunder tar Incendium fram lösningar som på bästa sätt lever upp till såväl myndigheters som kunders krav på effektiva brandskydd. – Vi är en tillverkare av skumsläckningsprodukter samt en distributör för

ett flertal ledande producenter i branschen och kan erbjuda allt från enskilda produkter till kompletta systemlösningar. Tack vare vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi stå för skräddarsydda helhetslösningar – från projektering till leverans och igångkörning, upplyser Robert Berger, vVD för Incendium AB. Anpassade helhetslösningar Robert är en av tre delägare i Incendium. Han har, liksom sina kollegor, ett långt förflutet i branschen och jobbade tidigare tillsammans för en annan arbetsgivare. När företaget blev uppköpt valde trion att starta eget och kunde på så sätt fortsätta förse befintliga kunder med marknadsledande brandskyddslösningar. Bolaget, som utgår från Kungälv, strax norr om Göteborg, verkar på en global marknad med fokus på den nordiska, där man servar kunder som Preem, ABB, Borealis, Perstorp, finska Neste och Gardemoens Flygplats i Oslo. Kunderna uppskattar Incendiums stora innovationskraft och förmåga att ta fram specifika lösningar. – Vi har till exempel tagit fram en plug & play-lösning där vi bygger pump- och skumcentral i containrar. För oljehamnar erbjuder vi lösningar med brandvattenkanoner på torn, kompletta med stegar med ryggskydd och plattformar. Nyligen byggde och levererade vi till exempel ett 20 meter högt torn med brandvattenkanon till en kund i Singapore. Ett annat konsultuppdrag gällde ett skumsläckningssystem till Azerbajdzjan, berättar Robert Berger. Incendiums lösningar anpassas med andra ord helt efter rådande behov. Robert nämner ytterligare ett exempel på en lösning för en anläggning för sopförbränning, som med hjälp av värmeka-

meror upptäcker brand, varpå kanoner riktar strålarna just där en hög temperatur detekterats. Brett koncept Incendiums breda utbud innefattar design och projektering av fasta släcksystem, försäljning av skumsläckningsoch vattendimmasystem, jordning och blixtskydd, totalentreprenaduppdrag, konsultation och riskbedömning, igångkörning och uppstart av släcksystem, service och underhåll av fasta släckanläggningar samt utbildningsinsatser. 14 anställda företräder det skarpa konceptet, men i takt med ökad efterfrågan på bolagets produkter växer också behovet av mer personal. Just nu eftersöks två projektledare placerade i Kungälv samt förstärkning på verkstadssidan. Man har också investerat i den egna tomten vilket möjliggör framtida expansion.

– Vår ambition är att fortsätta växa med visionen att stå för världsledande produkter. Vi vill utvecklas och göra våra produkter både bättre och effektivare. Samtidigt känns det viktigt att satsa på personalen och jobba för en trivsam arbetsmiljö med en god sammanhållning. Vi lägger stor vikt vid att de medarbetare vi nu söker är drivna och passar in i vår organisation. Så om du är en noggrann person med stort driv och engagemang samt vill jobba i ett team med likasinnade ska du höra av dig till mig, avrundar Robert Berger. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Incendium AB | Rattgatan 21 | 442 40 Kungälv | SWEDEN | Tel: +46 303 44 00 30 51


K U N G Ä LV

En stålspecialist i västsvenska byggoch infrastrukturprojekt I samband med västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt är Lecor Stålteknik AB en alltmer anlitad aktör. Brokonstruktioner är specialiteten i bolaget som med sin långa erfarenhet och breda kompetens kan åta sig både stora och små projekt. Bland de förstnämnda märks till exempel Västlänken i Göteborg. Det är lång erfarenhet, stor kunskap och en kraftfull koncern i ryggen som i mångt och mycket har byggt Lecor Stålteknik AB:s stora kapacitet. Bolaget, som grundades redan 1965, ingår i BE Group som är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål, armering, specialstål, rostfritt och aluminium. Lecor Stålteknik arbetar med alla typer av stålkonstruktioner för bygg- och infrastrukturprojekt, bland annat industristommar, men framför allt broar som blivit bolagets specialitet. Lecor Stålteknik bygger allt från gång- och cykelbroar till väg- och järnvägsbroar, och det rör sig om såväl öppningsbara som fasta konstruktioner.

En kapacitetsresurs Lecor Stålteknik går att beskriva som en kapacitetsresurs för byggsmeder. Genom att samarbeta med Lecor Stålteknik ges såväl små som stora stålföretag möjligheten att förse större byggprojekt med material. I företaget finns stor kompetens avseende både projektering och konstruktion. Med hjälp av CNC-styrd utrustning och ett modernt MPS-system läggs grunden till en kostnadseffektiv produk-

Järnvägsbro, över Nossani Grästorp.

tion av byggstål med minimal manuell hantering. Bolaget är förstås certifierat enligt Nordcert, CE EN 1090-1 och CE 1505.

Stora projekt Lecor Stålteknik utgår från Kungälv, strax norr om Göteborg, och verkar i ett upptagningsområde som primärt sträcker sig över hela Västra Sverige, men också vidare såväl norrut som mot Stockholm där man bland annat bidrar till utvecklingen av Hasselbacken på Kungliga Djurgården, där Lecor Stålteknik levererat en vacker portal i ett flätverk av platt- och vinkelstål. I värmländska Karlskoga kommer Lecor Stålteknik att bygga en spektakulär stålbro i anslutning till Nobelmuseet Alfred Nobels Björkborn, som man just nu tillverkar i Lecors fabrik i Kungälv. Ett av de mer omfattande projekten sker just nu i Göteborg där bygget av Västlänken är inne i en intensiv fas. En av stationerna kommer att ligga vid knutpunkten Korsvägen i centrala stan, där har Lecor Stålteknik varit delaktigt i bygget av en temporär samverkansbro över schaktet där stationen ska byggas. Bron trafikeras av både bilar, spårvagnar, fotgängare och cyklister. Här bidrar man med sammanlagt 24 huvudbalkar av typen HEB 1000 med längder på mellan 20 och 24 meter med påsvetsade betongankare. I Göteborg har Lecor Stålteknik även varit med och byggt Vasabron, en bil- och spårvagnsbro över Vallgraven. Industristomstål. En leverans bestående av färdiga målade stålelementklara för montage med skruvförband.

52

Portaler, ett flätverk av vinkel och plattstål, Hasselbacken, Stockholm.

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


Stålkonstruktioner av kvalitet LECOR Stålteknik AB är lokaliserat i en modern produktionsenhet i Kungälv. Vi arbetar med alla typer av stålkonstruktioner och utöver broar och industristommar erbjuder vi även leveransfärdiga prefabricerade stålkonstruktioner för byggprojekt. Vi är en kapacitetsresurs för byggsmederna och ger möjlighet även för mindre stålföretag att leverera och montera stål till större byggprojekt. Lecor Stålteknik AB, Växelgatan 1, 442 40 Kungälv Tel. 0303-24 66 70 • E-post: info@lecor.se • Webb: lecor.se


K U N G Ä LV

Reningsverk för alla

Klaro reningsverk är ett norskt företag som funnits i Sverige sedan 90-talet. Företaget har ett brett utbud av reningsverk, för allt från byggarbetsplatser till mindre samhällen. Just nu expanderar man i Sverige och söker nya säljare och servicetekniker.

Varje dag använder mer än 300 000 människor ett reningsverk från Klaro reningsverk, som är ett norskt bolag med 13 anställda. Företaget har funnits i Sverige sedan 90-talet. För närvarande är man två anställda i Sverige. Anders Burman är Ansvarig för den svenska marknaden. Den andra anställda är Pawel Szczepaniuk, som är servicetekniker. Vid de tillfällen när vi behöver förstärkning, kommer de norskanställda teknikerna och hjälper till, säger Anders. Reningsverk för alla Klaro reningsverk har ett stort utbud av produkter, bestående av bland annat reningsverk, filtreringssystem, slamavskiljare i plast och glasfiber, oljeavskiljare, pumpstationer och mobila reningsverk. Reningsverken kan rena och försörja allt

från 5 till 5000 personer, alltså ett mindre samhälle. Kunderna består av allt från privatpersoner till stora företag. Reningsverk från Klaro reningsverk finns på allt från slakteri och linoljefärgfabrik till mejerier och rastplatser. Många åkerier beställer oljeavskiljare till sina tvätthallar. Större byggarbetsplatser beställer den mobila containerlösningen. Majoriteten av beställare är dock byggföretag, som gräver ner avloppsverken till sina nybyggnationer. - Alla entreprenörer som är intresserade av att veta mer om våra produkter får mer än gärna höra av sig, säger Anders.

Säljare och servicetekniker Bland Klaro reningsverks kunder finner man bland annat Ytterby maskintjänst, husfirmor och entreprenadföretag. Man har serviceavtal med merparten av sina

kunder, som finns i hela landet, från Kiruna till Ystad. Därför har man nu ett behov av fler servicetekniker, samtidigt som man vill öka antalet kunder. - Målet är att expandera i Sverige. Just nu

Tryckluft Ett reningsverk som inte fungerar som det ska kan ställa till det ordentligt. För en privatperson kan det bli lite besvärligt. För ett större företag kan det innebära att man måste stoppa produktionen tills reningsverket har blivit lagat. När reningsverk slutar fungera som de ska beror det oftast på elektroniken eller de rörliga delarna. Detta är ett problem man är väldigt medvetna om på Klaro reningsverk. Man har löst problemet genom att använda tryckluft istället. - Det uppstår inte några problem efter man har installerat dem, förklarar Anders.

KLARO.SE Klaro Reningsverk Sverige AB | Arntorp 320 | 442 93 Kareby Telefon: 0303 222 003 Telefon: 020 515 125 Epost: info@klaro.se 54

söker vi både servicetekniker och säljare. Kontakta mig gärna om ni vill veta mer, säger Anders. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler


K U N G Ä LV

Allt för båten i Kode Kode Marin & Maskin började som en verkstad för båtar. Sedan började man med båtförsäljning. Idag är man ett fullserviceföretag för båtar. Utöver att sälja och laga båtar, har man vinterförvaring för upp till 300 båtar och erbjuder full service på båtarna, så att de är i toppskick när kunderna vill ta ut dem på sommaren igen.

Kode Marin & Maskin grundades 2008 av Dennis Persson, Lars-Erik Jansson och Olof Larsson. Från början hade man en verkstad för båtar och två anställda. Ett år senare började man sälja båtar och lite allt möjligt i en butik man öppnade; allt från båtaccessoarer till kläder och gräsklippare sålde man. Sedan dess har verksamheten vuxit stadigt. - När vi började hade vi en mekaniker. Idag har vi nio mekaniker och totalt sjutton anställda, säger Dennis. Båtar för alla De första åren testade man sig fram lite. Numera har man hittat ett stabilt sätt att växa på. Butiken säljer till exempel inte längre gräsklippare, utan är helt fokuserad på det marina, exempelvis i form av båtmotorer från Mercury, Honda och Suzuki och tillbehör man kan tänkas ha ute på havet. När det kommer till försäljningen av båtar, säljer man både nya och begagnade båtar och mäklar försäljning för de som föredrar det sättet. Man har nyförsäljning av märken som Ryds, Cremo, Ockelbo, Nordkapp, Quicksilver och Öien. Man tog ordrar på båtar för våren 2022 redan i april 2021. Flera

modeller är redan slutsålda inför våren. Det finns gott om alternativ för den som vill skaffa båt. - Vi har båtpaket från 80 000 kronor upp till 3 miljoner kronor. Det känns roligt att kunna hjälpa alla, säger Dennis. Full service på vintern Beroende på vilken sorts båt man skaffar, kan det vara väldigt mycket arbete med att äga en båt. Kode Marin & Maskin kan dock göra det lite enklare. Man har

vinterförvaring för upp till 300 båtar. Det finns ett antal tjänster man erbjuder sina kunder när det kommer till vinterförvaring. Man kan ta upp båtarna ur vattnet inför vintern. Sedan kan man utföra service, reparera de båtar som är i behov av det och kan till och med måla och polera båtarna, så att de är i toppskick när de sjösätts under våren igen. - Helheten är viktig. Vi vill leverera allt en marin kund kan tänkas önska sig, säger Dennis.

Mekaniker nummer tio Det som startade hela verksamheten, det vill säga verkstaden för båtar, är fortfarande en oerhört viktig del av den där helheten. Kunderna finns främst i Göteborg med omnejd. Man får bara fler och fler kunder, som har hört talas om den fina service man kan få av Kode Marin & Maskin. Därför är man nu i behov av att utöka personalstyrkan med ytterligare en mekaniker. Då Kode Marin & Maskin är en auktoriserad märkesverkstad för

märkena Mercury, Honda, Suzuki, Evinrude och Mercruiser utbildar man sin egen personal. - Vi har en plan organisation och högt i tak. Vi har låg personalomsättning, då målet är att personalen ska trivas, säger Dennis, som ser fram mot att välkomna mekaniker nummer tio i företaget. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Besöksadress: Hegil 130, 442 98 Kode Mejl: info@kodemarin-maskin.se 55


K U N G Ä LV

Hög kapacitet i växande kranbilsåkeri Ett av Göteborgstraktens största kranbilsåkerier är MTA Transport AB där det finns stora resurser och hög kapacitet avseende kranlyft, transporter, maskinflyttningar med mera. Tack vare en komplett fordonsflotta och lång erfarenhet av olika arbetsinsatser finns det få projekt som är vare sig för stora eller för svåra för MTA Transport. Bolaget har de sista åren utökat och satsat på att föryngra fordonsparken, idag är merparten av flottan yngre än två år.

I MTA Transport finns stora resurser vad gäller kranbilar, kranlyft, krantransporter, båttransporter, båtlyft, maskinflyttningar och andra typer av tunga lyft och transporter. Bolaget bildades för 15 år sedan på initiativ av Mats Andersson som redan då hade ett mångårigt förflutet i åkeribranschen. Mycket har hänt sedan Mats investerade i sin första kranbil med 18 meters räckvidd. I takt med att behovet i samhället har ökat har maskinparken breddats till att idag innefatta ett flertal kranbilar i olika storlekar, varav den största har en lyftkapacitet på hela 165 tonmeter. Nyinvesteringen är den största i bolagets historia.

Avlyftning av hus.

– Våra uppdragsgivare värdesätter att samtliga våra bilar är utrustade med stödben i fronten. Det innebär att vi har full lyftkapacitet och kan utföra tunga lyft runtom hela fordonet. Det är många gånger inte bara en fördel, utan också en förutsättning, för att vissa arbetsmoment

ska gå att genomföra, påpekar Daniel Andersson, transportledare på MTA Transport. Ökande efterfrågan Vi träffar Daniel i företagets lokaler i Kungälv. Han har 13 år bakom sig i MTA

Transport och leder numera verksamheten då grundaren, Mats Andersson, äger flera bolag. Ett av dem är KME Maskinteknik som är en påbyggnadsverkstad för lastbilar där Mats designar alla detaljer. De båda bolagen sysselsätter i dagsläget 16 anställda, varav tio chaufförer på MTA

Transport. MTA är anslutet till Haga Mölndals Lastbilscentral och erhåller merparten av sina uppdrag därifrån. – Vi noterar över lag ett ökande intresse för våra tjänster. Vi strävar hela tiden efter att lyssna på våra kunder, känna av marknadens behov och anpassa vårt koncept därefter. Det har lett till att vi idag är ett av Göteborgs största kranbilsåkerier, säger Daniel Andersson. Brett koncept Bland MTA Transports uppdrag märks till exempel flyttningar av containrar, arbetsbodar och maskiner, montage av exempelvis villor och maskinhallar, komplicerade bärgningsarbeten, flyttning och transporter av båtar, trucklossning, trädfällning, montage av väggpaneler samt kranjobb inomhus. Nyligen utförde man ett jobb under Angeredsbron i Göteborg, vilket varade i två månader. Daniel, som arbetade som chaufför innan han blev en del av MTA Transport, har, liksom sina medarbetare, lång erfarenhet av de tjänster man erbjuder. – Flera av oss har 20–30 års branscherfarenhet. Mina medarbetare har en förmåga att lösa alla problem som kan uppkomma, berömmer Daniel Andersson och berättar avslutningsvis att man nyligen anställde två nyutexaminerade tjejer från det lokala gymnasiet. – De har båda visat framfötterna på ett mycket positivt sätt. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Arbete på Angeredsbron.

56


K U N G Ä LV

Allt för båten på Marstrands Varv Marstrands Varv har ett stort utbud av tjänster för båten. Man reparerar och bygger om båtar och färdigställer nybeställda båtar på uppdrag av Nordic Marine. Vidare har man vinterförvaring och kan utföra diverse underhåll. Verksamheten går så pass bra att man nu söker 2-3 båtkunniga personer som vill jobba på ett modernt varv.

Göteborgsområdet har länge varit känt för sina fina skeppsvarv, bland annat på Eriksberg och Lindholmen. På Marstrand kan många av varven spåra sin historia 150 år tillbaka i tiden. Sedan 2014 ägs Marstrands Varv av Filip Rodén, som är uppvuxen i Marstrand och har haft mycket att göra med båtar hela livet. Mellan 2003 och 2016 drev han ett bolag som sysslade med båtkapell. Mycket har hänt sedan Filip tog

över Marstrands Varv. Sedan 2020 har man en ny modern anläggning. - När jag hade mitt tidigare företag var det många kunder som frågade om jag kunde lösa olika saker för deras båtar. Då jag har mycket kunskap om båtar och båtvärlden, kunde jag lösa det mesta. Så det blev naturligt att starta upp Marstrands Varv, då jag redan hade många kunder, säger Filip. Allt för båten Marstrands Varv har en bred verksamhet för båtar. Man bygger om och renoverar båtar och gör då allt från att slipa och lacka till att installera el-system, VVS-system och nya motorer. När det kommer till reparationer och service på båtar klarar man av det mesta, inklusive att utföra underhåll på systemen, som är väldigt avancerade på moderna båtar. Tack vare den stora kunskapen som finns inom företaget, får man arbeta med många försäkringsärenden. Marstrands Varv är auktoriserade för Suzuki, men ombesörjer de flesta märken som finns, exempelvis Mercury och Volvo Penta. Företaget har även ett samarbete med Nordic Marine, som skickar nybeställda båtar till dem. Man installerar då olika tillval innan båten levereras till slutkunden. Under vinterhalvåret erbjuder

man vinterförvaring. Tanken är att båtentusiaster ska kunna lägga över skötseln på Marstrands Varv för att få mer tid ute på havet med båten. - Efter varje säsong tar vi upp båten, servar den och rengör den, ja, allt som kunden vill att vi ska göra innan båten sjösätts nästa säsong, säger Filip. Elmotorer Varvsverksamheten på Marstrand har gamla anor, men på Marstrands Varv är

man minst lika intresserade av framtiden som av det förflutna. Just nu håller man på med en satsning rörande elmotorer för båtar. Man har ett samarbete med Victron, ett företag som sysslar med marin elektronik, som sitter i Kungälv. - Vi sätter ofta in elmotorer på äldre båtar på grund av miljöperspektivet. Ofta är det på snipor. Det fungerar väldigt bra, säger Filip. Fler mekaniker behövs Det går bra för Marstrands Varv. För tillfället är det Filip och en mekaniker som jobbar på företaget. Man kommer dock behöva förstärkning av 2-3 mekaniker till. Filip har fullt upp med att sköta driften av företaget, så en av dessa mekaniker skulle behöva ta ett stort ansvar i verkstaden. Med fler anställda på företaget, kan man utveckla tjänsteutbudet ytterligare. - Vi kommer kunna åka ut till kunderna och arbeta på plats, säger Filip. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Kundanpassade hus på beställning Bragner bygg i Kode bygger skräddarsydda hus på beställning av hustillverkare. Husen de tillverkar är inte modulhus, utan är helt kundanpassade. Man har löpande kontakt med beställarna för att säkerställa att de blir nöjda.

Henrik Bragner har varit verksam i byggbranschen i 12 år. Han har bland annat jobbat för hustillverkaren Arvidhus. 2018

bestämde han sig för att starta eget företag. Fram till maj 2021 var Bragner Bygg, som har sitt säte i Kode, ett enmansföretag. Då fick Henrik sällskap av sin bror, Niklas, som även han är en erfaren byggare med sju år i branschen. Deras samarbete funkar väldigt bra. - Vi trivs med att arbeta ihop och har full beläggning flera månader framöver med både nyproduktioner genom våra husleverantörer, men även lösvirkeshus, där vi har hjälpt kunden hela vägen från första skiss till slutförande. Arvidhus Henrik har fortfarande god kontakt med sin förre arbetsgivare, Arvidhus. När han startade upp sitt eget företag blev han snart underentreprenör åt dem. Arvidhus är en hustillverkare. Det är dock inte tal om så kallade modulhus, som är standardhus som byggs i fabriker. Bragner Bygg bygger kundanpassade hus åt Arvidhus, men har även samarbeten med Västkuststugan. - Det finns inga standardhus, så det finns alltid mycket variation och nya utmaningar i varje projekt, det är det som är det roliga, att få ställa om helt mellan byggen säger Henrik och ler.

Kundkontakt Med så pass hög kundanpassning som varje projekt kräver, måste Henrik och Nicklas vara väldigt lyhörda och ha nära kontakt med kunderna, så att man vet att allt blir så som kunden önskar. Det börjar med ett första inledande möte med beställarna, där man går igenom planen och försäkrar sig om att man förstår varandra; mät två gånger, såga en, som snickarna brukar säga. - Vi har löpande kontakt med beställarna

under arbetet, berättar Henrik om den nära kundkontakten. Självgående personal sökes Utöver sina uppdrag för Arvidhus och Västkuststugan tar Bragner Bygg även uppdrag från privatpersoner. Det är allt från renovationer och ombyggnationer till servicejobb. Man har även ett ambitiöst projekt på gång i Aröd där man jobbar på ett lösvirkeshus tillsammans med en arkitekt. Uppdragen är

många och varierande med andra ord. Med full beläggning flera månader framöver, ser man nu en möjlighet att expandera sin verksamhet ytterligare, så att man kan ta fler uppdrag. - Vi söker självgående personal, som kan jobba på vårat sätt, säger Henrik, som uppmanar intresserade byggare att kontakta honom, så att han kan berätta mer om hur just Bragner Bygg arbetar. Intervju: Oliver Malm

Marstrands Varv AB Hedvigsholmsgatan 31 442 66 Marstrand Telefon: 0303 - 611 03 www.marstrandsvarv.se 57


K U N G Ä LV

Anrik leverantör av lantbruksoch entreprenadmaskiner

Med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1860-talet är Söderberg & Haak ett sedan länge aktat företag för Sveriges lantbrukare och entreprenörer. Söderberg & Haak tillhandahåller lantbruks- och entreprenadmaskiner för alla behov, och är samtidigt en trogen leverantör av reservdelar.

Söderberg & Haak, med huvudkontor i skånska Staffanstorp, är ett anrikt svenskt företag, grundat 1866 och med maskiner på programmet sedan 1898. Från 20- till 50-talet adderade man även traktorer och entreprenadmaskiner till portföljen. Idag ingår bolaget i Mellby Gård och erbjuder ett brett sortiment av maskiner inom lantbruk och entreprenad från ledande tillverkare. Bolaget finns representerat via sju anläggningar runt om i landet, varav en finns i Kungälv där Söderberg & Haak funnits sedan 2012 med olika partners. Här träffar vi platschef Niklas Nilsson

som berättar att bolaget under senare år har genomgått vissa förändringar, bland annat genom att man har skalat ned antalet anläggningar och satsat helhjärtat på dessa, och att man nu har hittat ett koncept som banar vägen för framtida utveckling och expansion.

Brett sortiment 2016 tog Söderberg & Haak över rättigheterna att sälja japanska Komatsus entreprenadmaskiner. Dessa står idag för ungefär hälften av bolagets omsättning och är således dess klart dominerande varumärke. Komatsu är unikt i entreprenadbranschen såtillvida att maskinerna till 90 procent består av egentillverkade delar. – Vi har över huvud taget satsat mycket på att bredda vårt utbud, inte bara med maskiner från Komatsu, Deutz-Fahr, Krone, Amazone och Dahlbo som vi representerar sedan lång tid tillbaka, utan även från andra ledande tillverkare, till exempel asfaltmaskiner från BOMAG, upplyser Niklas Nilsson och fortsätter:

– Inför 2022 har vi satsat stort och tagit hem ett stort antal maskiner på allt från 2 till 49 ton. På så sätt kan vi hålla ett bra lager och erbjuda snabba leveranser till våra kunder. Niklas berättar vidare att man även säljer en hel del riktigt tunga maskiner till dagbrott och gruvindustrin. I Kungälv finns också ett reservdelslager och med tanke på det fördelaktiga läget med ett flertal närliggande hamnar är anläggningen synnerligen välplacerad. Man förfogar över sex fullt utrustade servicebilar som gör att man alltid kan rycka ut med kort varsel till behövande kunder.

Fortsatta satsningar

Byte svängkransbultar.

58

Söderberg & Haaks kunder finns i hela landet med viss koncentration till västra Sverige, Skåne samt Stockholm med Mälardalen. Man levererar också en hel del tunga entreprenadmaskiner till gruvnäringen i Norrland samt dagbrott och kalkbrott på Gotland. Kunderna uppskattar bolagets tydliga miljömedvetenhet, samt de bränslesnåla maskinerna med låga ljudvärden och imponerande

styrka och dragförmåga. Härutöver står Söderberg & Haak för generösa serviceavtal och olika garantier. Man kan även erbjuda förmånlig finansiering. Verksamheten i Kungälv sysselsätter idag 13 anställda, men planen är att ytterligare två ska rekryteras under 2022. – Det är ett led i vår satsning att öka vår marknadsandel. Vi har redan idag en bra mix av unga, hungriga förmågor och äldre erfarna personer, det är den ultimata personalsammansättningen, konstaterar Niklas Nilsson. Han blickar framåt och spår att just miljöaspekten blir väldigt avgörande framöver inom entreprenadbranschen. Fordon och maskiner med elmotorer som verkligen fungerar bra och klarar de högt ställda krav som ställs i entreprenadbranschen blir allt viktigare. Research: Oliver Malm Text: Örjan Persson


Söderberg & Haak Väst AB Rattgatan 35, 442 40 Kungälv 0303 - 260 900 info.vast@sodhaak.se | www.sodhaak.se


K U N G Ä LV

Experter på smide fortsätter satsa på framtiden MCB Smide & Maskin började som en liten familjeverksamhet, som sysslar med plåt- och stålbearbetning och många olika former av smidesarbeten. Sedan starten har man vuxit, så att man idag har 20 anställda på företaget, med planer för ytterligare expansion. Företagets tjänster är väldigt eftertraktade. Nyligen har man bland annat gjort 520 nya balkongräcken för Stjärnhusen på Frölunda torg.

MCB Smide & Maskin grundades av Berth Walled för ungefär 20 år sedan på en gård i Romelanda utanför Kungälv. Några år senare blev företaget ett familjeföretag när sonen Christopher Toll började jobba på heltid. Företaget erbjuder i princip allt inom stålbearbetning och tillverkning av stålkonstruktioner. Man utför smidesbearbetning i samband med tillbyggnationer, renovationer och nybyggnationer, exempelvis i form av smidesräcken och konstsmide. Det breda utbudet av tjänster och den höga kompetensnivån gjorde att företagets tjänster snart blev mycket eftertraktade. - Ända sedan starten har vi strävat efter att leverera med god kvalitet och tillgodose det kunden önskar. Hög flexibilitet och korta beslutsvägar gör att vi kan erbjuda korta leveranstider, men det är framför allt vår kunskap och kompetens som har gjort att vi har blivit så framgångsrika, säger Christopher, som idag är företagets VD.

Kompetensutveckling Utbudet av tjänster är brett. MCB Smide & Maskin kan bocka, valsa och forma plåt enligt konstens alla regler och kundens önskemål. Man tillverkar, monterar och

underhåller produkter av corténstål och corténplåt, två typer av produkter som blir allt vanligare. Trots att utbudet av tjänster redan är brett, jobbar man ständigt för att bredda utbudet. Under 2021 har man till exempel certifierat sig mot EN1090, vilket är för bärverkskomponenter av stål.

Prestigeprojekt I takt med att verksamheten har vuxit har kunderna och upptagningsområdet blivit större. Man utgår fortfarande från Kungälv och vänder sig till både små och stora kunder från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder. Borås är den del av upptagningsområdet som man har sett mest ökning från den senaste tiden. Det senaste året har inneburit en rad prestigeprojekt för MCB & Smide. Man gjorde en byggnadsstomme åt Skanska, för deras projekt på Uggleberget i Hovås. På en mer lokal nivå designade, tillverkade och monterade man ett rondellkonstverk vid Swedish Match, där kommunen var beställare. Det största projektet under 2021 var nog tillverkningen och monteringen av 520 nya balkongräcken på Stjärnhusen på Frölunda torg. - Vi vinner på att vi i princip kan göra

allt som har med stål, smide, rostfritt och aluminium att göra, säger Christopher.

Satsar på framtiden MCB Smide & Maskins tjänster blir alltmer eftertraktade, vilket gör att företaget kan sägas befinna sig i en ständig expansion. Den första stora expansionen av MCB Smide & Maskin kom 2013, när man anställde sina första medarbetare. Idag har man totalt 20 anställda på bolaget. Så sent som under första veckan

2022 fick man in en ny medarbetare. Utöver de anställda har man även fyra lärlingar från Mimers hus. Planen är att erbjuda samtliga praktikanter anställning efter de tagit examen. - Vi söker regelbundet efter både erfarna och yngre förmågor för att få en så bra blandning som möjligt. Det utvecklar oss, säger Christopher. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson & Andreas Ziegler

Signalgatan 6B, 442 40 Kungälv | Telefon: 0303 - 365150 | www.mcbab.se 60


K U N G Ä LV / H A L M S TA D

I framkant kring dagens och morgondagens ellösningar Elbranschen utvecklas snabbt och det gäller för branschens aktörer att hänga med. Din Elkontakt i Kungälv AB jobbar med ambitionen att alltid verka i branschens framkant och står för ett koncept som innefattar såväl traditionella elinstallationer som smarta lösningar för framtiden. Din Elkontakt i Kungälv etablerades för tio år sedan och har utvecklats till ett välrenommerat elinstallationsföretag med alla behörigheter. Bolaget är registrerat hos

Elsäkerhetsverket enligt de nya reglerna och jobbar med allt från belysning, el och data till solceller, elbilsladdning och energilagring. – Vi servar både små och stora kunder och kan åta oss allt från att installera belysning i privata villor till att koppla in nätverk på kontor och skapa så kallade smarta hem för en mer energieffektiv lösning, berättar Mikael Johansson, VD i Din Elkontakt i Kungälv. Han träffade grundaren av företaget för fem år sedan då verksamheten var vilande. Året därpå köpte Mikael in sig i bolaget som

han 2021 köpte loss och sedan dess driver på egen hand. Han har varit elbranschen trogen ända sedan gymnasietiden och bland annat arbetat som resemontör i sex år. Idag driver han företaget med fem anställda och en verksamhet som bygger på flera olika inriktningar.

Solceller och batterilagring Solceller och batterilagring är två områden där Din Elkontakt i Kungälv är framträdande. Bolaget är en certifierad partner till SellPower och kan härigenom erbjuda bland annat solcellsanläggningar, energi-

lagringsystem och lösningar för laddning av elfordon från SellPowers högkvalitativa produktsortiment. – För oss har det alltid varit viktigt att jobba med produkter av hög kvalitet och med leverantörer som vi har ett stort förtroende för. På så sätt kan vi försäkra oss om att de lösningar vi erbjuder är både kvalitets- och miljömässigt hållbara, säger Mikael Johansson. Han kommer osökt in på området energilagring och berättar att det i mångt och mycket handlar om att kombinera olika typer av batterier på rätt sätt för rätt ändamål. – Man kan säga att man lagrar i tre steg: för användning, lagring och försäljning. Man använder den el man behöver, lagrar resten och kan sälja den vidare vid överproduktion, tipsar Mikael och påminner om att lösningar för energilagring idag omfattas av ett statligt bidrag på 50 procent av kostnaden. Din Elkontakt i Kungälv installerar dessutom lösningar för laddning av elfordon. Man genomför en bred analys på plats hos kunden innan man erbjuder en skräddarsydd lösning.

Varierande uppdrag Din Elkontakt i Kungälv verkar främst i Storgöteborg, men kan vid behov åta sig mer långväga uppdrag än så. Bolaget har till exempel ansvarat för alla elinstallationer på IHM Business School i Göteborg, där man även var med och formgav

designen på fönsterbänkar och takbelysning i lobbyn. Företaget samarbetar med flera arkitektbyråer i Göteborg som många gånger kräver det lilla extra av sina leverantörer. Uppdrag för privatpersoner sker mestadels efter rekommendationer från andra nöjda kunder.

Utbildas kontinuerligt Din Elkontakt i Kungälv har en uttalad ambition om att vara ett elteknikföretag som är med sina kunder in i framtiden. Mikael understryker vikten av att hela tiden hålla sig i kunskapsmässig framkant, vilket gör att han och hans medarbetare ständigt utbildar sig i syfte att hänga med i vad som händer i en bransch där utvecklingen går rasande fort. – Kompetensutveckling gynnar både oss och våra kunder ur ett såväl kvalitativt som säkerhetsmässigt perspektiv, poängterar Mikael som också framhåller vikten av att vara punktlig och att hela tiden hålla det man lovar. Det är, menar han, en förutsättning för att bolaget ska kunna fortsätta växa. – Vi arbetar som ett lag och strävar efter att i den mån det går låta samma elektriker återkomma till kunder de varit hos tidigare. Sådant ökar förtroendet och bygger goda relationer med våra uppdragsgivare. Just relationsbyggande ser vi som en viktig del i vår framgång, det är så vi vill jobba, påpekar Mikael Johansson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Reklam som sticker ut ger maximal exponering – Vår ambition är att alltid kunna stå för det senaste inom skylt och design, samt hitta optimala möjligheter för exponering av våra kunders verksamheter. Vi vill helt enkelt skapa unika lösningar som verkligen gör skillnad, säger Per Skoglund, VD på Perry Mejson Reklam & Co.

I ett allt tätare mediebrus är det viktigare än någonsin för företag och organisationer att nå ut med sina budskap. Här kan ett företag som Perry Mejson Reklam & Co spela en viktig roll med sitt breda koncept avseende allt från banderoller och bildekor till skyltar och rollups.

Små och stora kunder

Inomhus- och utomhusskyltar, banderoller, bygg- och fasadskyltar, fordons- och fönsterdekor, ljusskyltar, 3D-skyltar, rollups och vepor – Perry Mejson Reklam & Co står för ett brett koncept kring moderna och målinriktade marknadsföringslösningar som gör att företag och organisationer sticker ut i det allt tätare mediebruset.

Per var den som grundade företaget 1995 efter att ha sysslat med reklam och marknadsföring ända sedan skolåldern och var delaktig i ett flertal stora utställningsprojekt redan under början av 90-talet, bland annat friidrotts-VM i Göteborg 1995 och Ryder Cup två år senare. Att starta eget i branschen blev ett självklart val för Per som började i liten skala. I takt med att förfrågningarna blev fler kunde han investera i ny utrustning och successivt bredda konceptet och effektivisera produktionen. Han tog tidigt del av digitaliseringens många fördelar. – Idag vänder vi oss till såväl enmansbolag som stora internationella koncerner,

upplyser Per Skoglund som i sammanhanget gärna framhåller arbetskollegan Adam. Han är en specialist avseende fordonsdekor, ett arbete som, enligt Per, kräver mycket stor noggrannhet. – Vi samarbetar med ett flertal bilfirmor, bland andra Hedin Bil, Sannarps Bil och Kylbilsexperten, för vilka vi står för olika typer av anpassningar när deras kunder har beställt ett fordon. Kunderna kommer antingen med egna lösningar eller så hjälper vi dem med digitala förslag på bildekor.

Hög kapacitet Företaget verkar företrädesvis i Halmstad med omnejd och tar i samband med större uppdrag hjälp av andra reklambyråer som Per har utvecklat ett gott samarbete med. Det har bidragit till att kapaciteten i verksamheten är hög. Perry Mejson sätter även sol- och säkerhetsfilm på fastigheter, insynsskydd på fönster och även kontrastmarkeringar på fönster och golv. Här finns kunderna ofta inom byggbranschen.

Mer än bara en Elinstallation! info@dekkab.se | www.dekkab.se | 0707-76 37 83

Per Skoglund noterar att efterfrågan på företagets produkter ökar. – Vi har all anledning att se ljust på framtiden. Nu när pandemin börjar lägga sig tror vi på fortsatt expansion, men det

gäller förstås också att fortsätta förvalta det förtroende vi har fått från våra trogna kunder. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

perrymejson.se info@perrymejson.se 035 -18 75 00

Perry Mejson Reklam & Co | Karlsrovägen 76 | 302 41 Halmstad

61


REGION SMÅLAND

Alla ska ha råd att bo i Tingsryds kommun För det kommunala bostadsbolaget Tingsrydsbostäder AB är ambitionen tydlig: alla ska ha råd att bo i Tingsryds kommun. Företaget förvaltar och bygger bostäder för människor i alla livets skeden och sköter fastighetsskötsel och underhåll i egen regi i syfte att hålla nere kostnaderna. Det gynnar förstås hyresgästerna i slutändan.

Tingsrydsbostäder bildades 1952 och finns idag på sju orter i Tingsryds kommun: Ryd, Urshult, Väckelsång, Rävemåla, Konga, Lunneryd samt Tingsryd. Sammantaget rör det sig om cirka 1 150 bostäder och lokaler av olika slag, och stor vikt har lagts vid att kunna erbjuda varierande bostäder för alla behov och skeden i livet. Här finns såväl lägenheter som villor och radhus i olika prisklasser. – Vi har sedan lång tid tillbaka jobbat för att täcka alla behov och erbjuda bostäder

Som hyresgäst hos oss ska man kunna förvänta sig att vi alltid gör vårt yttersta för att skapa ett bra förhållande mellan dig och oss som hyresvärd. Victoria Magnesson, VD

för de som vill flytta från lägenhet till villa eller tvärtom, säger Victoria Magnesson, VD för Tingsrydsbostäder.

Minimerar kostnader Hon berättar att man för åtta år sedan etablerade ett bolag som förvaltar kommunens lokaler. Mycket av verksamheten i Tingsrydsbostäder har handlat om just förvaltning men på senare tid har man även valt att bygga alltmer i egen regi. Satsningen är ett led i Tingsrydsbostäders stående ambition att kunna erbjuda bostäder som alla har råd att bo i. – Vår tanke är att kunna bygga billiga bostäder utan att göra avkall på kvalitet, driftsäkerhet och hållbarhet. Vi bygger för

att förvalta och ser på arbetet utifrån ett livscykelperspektiv, säger Victoria och nämner att bolaget även i andra avseenden strävar efter att minimera kostnaderna i syfte att hålla nere de boendes hyreskostnader. I Tingsrydsbostäder ombesörjer egna vaktmästare all fastighetsskötsel, underhåll och renovering. I allt väsentligt jobbar man med egen personal i så hög utsträckning som möjligt, vilket inte bara är kostnadseffektivt, utan också resulterar i helhetslösningar och tätare band mellan bolaget och hyresgästerna. Tingsrydsbostäder satsar mycket på gröna ytor, man rustar upp lekplatser, planterar buskar, träd och blommor och strävar efter att skapa trivsamma och avkopplande miljöer för sina hyresgäster. – Som hyresgäst hos oss ska man kunna förvänta sig att vi alltid gör vårt yttersta för att skapa ett bra förhållande mellan dig och oss som hyresvärd, säger Victoria Magnesson.

som just nu jobbar med nyproduktion av tio nya lägenheter. Nyligen avslutades en totalrenovering av vårdcentralen i Ryd. – Framöver vill vi stärka och utveckla kommunikationen med våra hyresgäster, samtidigt som vi fortsätter satsa på nyproduktion. Det är också viktigt att vi fortsätter satsa på underhåll och härigenom successivt ökar kvaliteten på våra bostäder. Det är en utmaning men för oss är det en självklarhet att alla ska ha råd att bo här i Tingsryds kommun, avrundar Victoria Magnesson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Tydliga ambitioner Victoria har innehaft VD-rollen i Tingsrydsbostäder sedan 2017 efter ett förflutet i fastighetsbranschen, bland annat som enhetschef på Boverket. Hon anser att det finns ett stort underhållsbehov i allmännyttan och betonar vikten av samverkan i syfte att höja standarden för bolagets hyresgäster. Det händer en hel del i Tingsrydsbostäder

Besöksadress Skyttegatan 4B, Tingsryd

Öppettider:

Postadress Box 140, 362 22 Tingsryd

Måndag Tis–Tor Fredag

Telefon 0477 - 441 00 Felanmälan 0477 - 442 02 E-post tingsrydsbostader@tingsryd.se

Tingsryds Kommuns Bostadsbolag 62

VD Victoria Magnusson.

13-17 13-16 13-15


REGION SMÅLAND

Framtidens musiker och musikproducenter Academy of Music and Business i Tingsryd formar framtidens musiker och musikproducenter. Skolan sätter stort fokus på att ge eleverna rätt utbildning och verktygen de behöver för att vara trygga och självgående i en väldigt tuff bransch. Historien bakom Academy of Music and Business känns lite som hämtad ur den klassiska musikalen Fame. Året var 1985. Den musikintresserade Andreas Carlsson deltog i ett sommarläger i Tingsryd, med Magnus Lundin som lärare. Andreas fick uppleva hur det var att jobba i studio och skriva låtar. Det som gjorde det hela till ett minne för livet var Magnus engagemang, som inspirerade Andreas att fortsätta satsa på musiken. Idag är Andreas Carlsson ett stort namn i musikvärlden. Den svenska publiken känner honom

kanske främst från Idol, där han har suttit i juryn, men han har även skrivit låtar för bland annat Backstreet Boys, Celine Dion och Bon Jovi. 2012 satt Magnus och Andreas, tillsammans med Daniel Hyllse, i Los Angeles och diskuterade sin passion för att hjälpa unga musiker. Resultatet blev Academy of Music and Business i Tingsryd. Verksamheten smygstartade redan 2013. Året därpå stod skolan klar. - Det föll sig så väl att kommunen ställde sig positiv till att vara med i projektet, så de byggde skolan åt oss, berättar Jakob Klingstedt, som har varit rektor på skolan sedan 2017.

Musiker, producent eller entreprenör? AMB erbjuder endast det estetiska programmet med inriktning musik. Eleverna har tre olika inriktningar att välja mellan. Artist och låtskriveri är för de Academy of Music and Business Education i Tingsryd.

elever som vill satsa helhjärtat på att bli musikartister. Studio och musikproduktion fokuserar på arbetet med att producera musik. Entreprenörskap tar ett kliv upp från musikproduktion genom att fokusera lite mer på affärssidan. Musikbranschen är i ständig förändring. För att vara så aktuella som möjligt har man samarbeten med andra skolor, som Linnéuniversitet i Växjö, men även med skolor i utlandet, exempelvis Berlin och Boston. - Man kan alltid lära sig att bli bättre. Vi har viljan att vara så branschnära vi kan. Vi har även goda kontakter med branschfolk, som kommer till oss och har föreläsningar och workshops, berättar Jakob. Fullt fokus på skolan.

Eleven i fokus AMB är riksrekryterande. Hit kommer alltså elever från olika delar av landet för att lära sig hur man tar sig fram i musikbranschen. Därför har man elevboenden, dels intill skolan, men även på ett hotell i Tingsryd. På AMB handlar det inte bara om att ge eleverna den kompetens, de praktiska verktygen, de behöver för att kunna skapa sig en karriär i musikbranschen. Det handlar även om att ge dem den stöttning och det engagemang som Andreas fick från Magnus den där sommaren 1985. - Vi vill skapa en generation musiker och musikproducenter som är trygga i

sig själva, som kan klara sig själva i branschen, säger Jakob.

Framtidens musiker AMB i Tingsryd har en systerskola i Vara. Det finns en ambition att starta liknande skolor med inriktning på musik och där samma pedagogiska idéer och värdegrunder genomsyrar arbetet. För närvarande har man inte tagit några beslut kring nya skolor, men det är nog bara en tidsfråga. - Vi vill gärna tro att det vi gör här i Tingsryd inte är jämförbart med andra skolor. Vi har visionen att fortsätta växa, säger Jakob. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

VÄLKOMMEN TILL AMB SWEDEN Academy of Music and Business (AMB) är en gymnasial riksrekryterande spetsutbildning inom musik som präglas av ett omfattande och unikt värdegrundsarbete. Du kan söka till AMB oberoende av var i landet du bor idag. Vi finns i Tingsryd och Vara. Ansök idag! Musik Studion.

Rasthall.

63


REGION SMÅLAND

Breda tjänster i den papperslösa redovisningsbyrån Men en stabil och erfaren ekonomipartner i ryggen skapas ordning och reda i målmedvetna företag, samtidigt som man lägger grunden för utveckling och lönsamhet. I det avseendet är Kronan & Klaven ett intressant alternativ med sitt helt och hållet digitala arbetssätt kring allt från bokföring till årsredovisningar och bokslut.

Lång erfarenhet och stor kunskap kännetecknar Kronan & Klaven som med utgångspunkt från huvudkontoret i Markaryd bistår sina kunder i arbetet med allt från bokföring till årsredovisningar och bokslut. I Kronan & Klaven arbetar man helt och hållet digitalt, företaget verkar med andra ord i branschens framkant men är samtidigt noga med att jobba i nära dialog med sina kunder. Daniel Lundqvist är VD i bolaget och främsta representant för det starka konceptet. – Vi erbjuder bland annat en BackOfficetjänst där vi sköter hela kundens ekonomi – betalningar, löner, skatter, löpande bokföring med mera. Detta är något som efterfrågas alltmer, fler och fler ser fördelarna med att få mer tid och energi över till kärnverksamheten. Vi servar dessutom ett flertal kunder i behov av bokföring via kontantmetoden, upplyser Daniel Lundqvist.

VD Daniel Lundqvist.

Han berättar vidare att företaget i huvudsak servar aktiebolag och att man är en specialist avseende koncernstrukturer i fåmansbolag. Många tar hjälp av Kronan & Klaven i samband med exempelvis sammanslagningar. Bolaget har dessutom utvecklat konteringsprogrammet Kontera Mindre, vilket marknadsförs via bolaget Konteringspoolen Sverige AB. Upplärd av sin far Det föll sig mer eller mindre naturligt för Daniel att starta sin egen redovisningsbyrå. – Min far drev ett liknande företag så jag är uppväxt med siffror och räkenskapsår, säger Daniel, men medger samtidigt att han kanske hade valt en annan bana om inte digitaliseringen kommit att prägla branschen på det sätt den har gjort under senare år. – Det passade mig bra eftersom jag är tekniskt lagd. Under tre år lärde jag mig allt om bokföring genom far som jag också jobbade tillsammans med. Han ville hålla fast vid papper och pärmar medan jag ville jobba digitalt. Vi delade upp uppdragen därefter, vilket ledde till att jag startade Kronan & Klaven 2016, berättar Daniel. I samma veva köpte han in sig i Kontorshotellsgruppen i Stockholm, varpå han etablerade en filial till Kronan & Klaven i samma stad.

– Det innebar att vi fick kunder även från kontorshotellen, vilket också framtvingade ett digitalt arbetssätt, eftersom vi jobbade från olika orter. Det har å sin sida lett till att vi idag kan serva kunder från hela Sverige, oavsett var de finns. Numera jobbar vi till exempel mycket via Teams, säger Daniel som idag hyr ut sammanlagt 150 kontor via de två kontorshotellen i Stockholm. Tydliga värdegrunder Kronan & Klaven jobbar, till skillnad från många konkurrenter, med fasta priser. Kunderna faktureras en fast månadskostnad där de flesta av företagets tjänster ingår. Efterfrågan på bolagets tjänster växer och Daniels ambition är att forma ett sammansvetsat team på fyra till sex personer, vilket han anser är ett optimalt antal för en modern redovisningsbyrå. – Det är dock viktigt att dessa personer drar åt samma håll och delar våra värdegrunder. Vi står för långsiktiga kundrelationer och jobbar med stor noggrannhet i alla avseenden, vilket förstås är A och O i den här branschen, understryker Daniel Lundqvist. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Timmar blir till minuter med Kontera Mindre Tid är pengar, det är inte minst ekonomi- och redovisningsbranschen väl bekanta med. En teknisk lösning som konteringsprogrammet Kontera Mindre kan med andra ord vara en synnerligen smart investering. Med Kontera Mindre kan bokföring som normalt sett tar en hel arbetsdag klaras av på 45 minuter.

Daniel Lundqvists passion för moderna, tekniska lösningar stannar inte vid det papperslösa arbetet i redovisningsbyrån Kronan & Klaven. Han har nämligen utvecklat ett effektivt program som riktas till redovisningsbyråer där man jobbar med kontantmetoden. – Genom åren har det hänt mycket avseende faktureringsmetoden men desto mindre beträffande kontantmetoden. Med vår lösning, Kontera Mindre, kan redovisningsbyråer göra ett engångsjobb

64

av det som normalt sett kräver insatser tolv gånger om året, upplyser Daniel. Han förklarar att han i utvecklandet av programmet utgått från redovisningskonsultens IQ snarare än AI. – Andra program gissar sig till olika lösningar, medan vårt blir unikt för varje enskild byrå. Det baseras helt enkelt på kunskapen hos den som bokför. Daniel poängterar dock att Kontera Mindre inte är ett alternativ till exempelvis VISMA. Programmet jobbar utan huvudbok, balansräkning och resultaträkning, och fokuserar i stället helt på kontering. Sparar tid Med Kontera Mindre kan ett bokföringsarbete som normalt tar åtta–nio timmar klaras av på 45 minuter. En mer normal bokföringstid på kanske ett par timmar reduceras till en kvart med Daniels lösning. Timmar blir till minuter när programmet på egen hand kan kontera upp till 85 procent av bokföringen. Kvar att bokföra

för kunden blir 15 procent, vilket innebär en omfattande tidsbesparing. – De flesta på marknaden förekommande program är inriktade på fakturringsmetoden och mot konsument. Vi skiljer oss genom att vända oss till redovisningsbyråerna med en lösning skapad av just en redovisningsbyrå, framhåller Daniel Lundqvist som i grund och botten välkomnar konkurrens.

– Den håller oss på tå och gynnar hela redovisningsbranschen, menar han. Vidare lansering Kontera Mindre marknadsförs via företaget Konteringspoolen Sverige AB. Programmet lanserades i mars 2021 och tanken är att det ska lanseras i ett vidare sammanhang. En säljorganisation är

skapad i syfte att presentera lösningen på bred basis under våren. – Vi tror att det kan slå igenom även utomlands. Samtidigt jobbar vi med att eliminera datorn som verktyg och utveckla en lösning för surfplattor. Vi ser bara möjligheter, säger Daniel Lundqvist. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


REGION SMÅLAND

VR-upplevelser – för nytta och nöje Virtual Reality – eller VR som man allmänt säger – är på väg att slå igenom på allvar inom en mängd olika områden. Här kan småländska Markaryd stoltsera med en aktör i branschens absoluta framkant. Via ett besök i Reality Park ges vi ett smakprov på vad den nya tekniken har att erbjuda oss framöver beträffande både nytta och nöje.

Daniel Lundqvists nyfikenhet på ny teknik fick honom att få upp ögonen för Virtual Reality. Med den nyinköpta fastigheten, där Kronan & Klaven huserar, fanns stora ytor som han ville använda på bästa sätt. Han hade sedan en tid tillbaka sett potentialen med VR och köpte sig ett

headset och besökte olika aktörer i branschen för att få en bild av vilka möjligheter tekniken kunde erbjuda. – Jag insåg inte minst att det behövs en hel del plats, att sändare måste monteras i varje hörn och så vidare. Många förknippar VR med gaming, men för mig var det aldrig aktuellt att bara skapa en gaminghall. Jag ville skapa något för alla, berättar Daniel. Stor potential, enorma möjligheter Resultatet: Reality Park där besökarna ges möjlighet att ta del av VR-tekniken via ett flertal olika applikationer. Via Journey Park kan du göra ett besök i olika naturhistoriska områden, och i Diving Park kan du göra en liknande resa under ytan i jordens hav. VR erbjuder dock mer än virtuella resor till andra världar. House Park är till exempel något som attraherar landets mäklarfirmor.

Jag är en entreprenör och har många idéer. Min grundtanke är att saker och ting alltid går att förbättra.

Daniel Lundqvist, VD

– Här finns stora möjligheter när en mäklare vill visa upp en bostad eller fastighet för en person som inte kan vara närvarande i det aktuella huset. Med hjälp av VR kan denne uppleva och få en verklig känsla för objektet var än han eller hon befinner sig. Här hoppas vi kunna utveckla ett samarbete med olika mäklarfirmor, säger Daniel. Han ser också stora möjligheter att kunna föra samman människor via VR som av olika skäl inte kan träffas. Detta är, påpekar han, inte minst aktuellt i dessa coronatider när restriktioner till exempel hindrar människor på äldreboenden från att träffa sina anhöriga. – Med ett headset kan en person på äldreboende träffa sin familj och kommunicera med dem på ett sätt som är så nära verkligheten man kan komma. Den här tekniken är fullt verklig idag, den handlar bara om att implementera den, säger Daniel som i sammanhanget efterlyser ett samarbete med kommunerna i syfte att höja livskvaliteten på äldreboenden runt om i landet. VR-tekniken är också ett utmärkt redskap i utbildningssyfte. Via Education Park erbjuds interaktiv inlärning på ett nytt och spännande sätt. VR är förstås också förenligt med näringslivets ständiga strävan efter kostnadseffektiva lösningar. Daniel Lundqvist tar en truckbyggare som exempel i det man kallar för Business Park. – Om de säljer en truck till ett annat land måste de i regel skicka först en säljare för att presentera den och sedan personal som ska utbilda på plats. Tänk om de i stället kan skicka en länk som möjliggör utbildning via VR till ett tiotal personer på samma gång. Det blir stora kostnadsbesparingar, för att inte tala för de insatser man samtidigt gör för miljön, påpekar Daniel.

Spel- och sportupplevelser på helt nya sätt I Reality Park finns förstås alla möjligheter för spelentusiasterna att få sitt lystmäte stillat. BattleGame Park och CarGame Park erbjuder spelupplevelser som inte liknar några andra, och Daniel spår att VR står på gränsen till att även erövra e-sporten. – Det är en marknad som kommer att explodera inom några år, tror Daniel som även vill lyfta fram anläggningens Sports Park. Även här ser han stor potential. – Via VR är det till exempel möjligt att ta del av en fotbollsmatch på en arena med 80 000 åskådare. Det blir en känsla som om du verkligen befann dig på arenan. I dessa coronatider när läktarna i många fall gapat tomma har jag svårt att förstå varför de stora klubbarna inte i högre utsträckning har undersökt den här tekniken, säger Daniel och informerar

BUDET AB 070 - 328 47 12

om att besökare till Reality Park kan se streamade fotbollsmatcher via ett headset. En resa väntar Daniel Lundqvist berättar avslutningsvis att man nyligen har öppnat en konferensavdelning med plats för 40 personer. I lokalerna kommer man även att kunna arrangera barnkalas med olika spelupplevelser via VR. Daniel talar med både entusiasm och förväntan i rösten när han blickar framåt avseende VR-teknikens framtid. – VR befinner sig idag där mobiltelefonen var innan smartphones och surfplattor lanserades. Vi behöver förstå vilken expansion och utveckling som väntar inom det här området, och vilka möjligheter den för med sig. Vi står inför en otroligt spännande resa. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

ÅK-Budet AB Ulvarydsvägen 8 285 35 Markaryd ak-budet@telia.com ak-budet.se 65


REGION SMÅLAND

Fullservicekoncept i ledande däckkedja Med representation över hela Sverige är Däckia en av landets ledande däckkedjor. Man servar såväl privatpersoner som storföretag och tar fram anpassade lösningar för var och en baserade på säkerhet, prestanda, ekonomi, komfort och utseende. Det gäller inte minst Däckia-verkstaden A & P Gustavssons Däck i Småland.

Kunskap, service och säkerhet är Däckias ledord. Tanken är att alla kunder ska erhålla de produkter som passar just deras fordon bäst. Kunder är allt från privatbilister till stora internationella bolag från Kiruna i norr till Ystad i söder, som tack vare Däckias 63 egna verkstäder och samarbetsavtal med ytterligare ett 50-tal koncept- och servicepartners, alltid har nära till Däckias breda sortiment och gedigna expertis. De som väljer att teckna avtal med Däckia får bland annat tillgång till attraktiva servicepaket och olika certifieringar.

Brett tjänsteutbud En av Däckias verkstäder ligger i Tingsryd. Här träffar vi ägaren Anders Gustavsson som med ett förflutet i verkstaden långt innan Däckia tog över densamma idag representerar bolagets skarpa koncept. Han drev tidigare även en verkstad i Älmhult men valde sedermera att satsa helhjärtat på anläggningen i Tingsryd.

Här driver han dessutom en Preemstation med biltvätt och rekond. Anders berättar att Däckia i Tingsryd erbjuder alla slags däck, dubbade eller odubbade vinterdäck, liksom sommardäck för alla typer av vägförhållanden. Det rör sig om däck för allt från personbilar till stora entreprenadmaskiner.

– Vi saluför varianter från ledande tillverkare som Pirelli, Goodyear och Yokohama. Det handlar om att hitta rätt däck till rätt fordon, och i det avseendet kan vi luta oss mot lång erfarenhet. Vi kan allt om bränsleförbrukning och miltal, vilket innebär att vi säljer på kunskap, säger Anders. Härutöver företräder Däckia ett brett utbud av tjänster. Man byter alla typer av däck då man också kollar mönsterdjup och lufttryck samt ser till att bultarna blir rätt dragna. Prisvärd vägassistans och förmånlig betalning med Däckiakortet ingår också i konceptet. En annan tjänst Däckia utför är justering av hjulinställningen. Detta rekommenderas särskilt i de fall bilen har kört på en trottoarkant eller ner i en grop. Detta kan medföra att hjulinställningen påverkas, vilket kan leda till att däcken slits ojämnt eller onormalt fort. Vid en sådan hjulinställning kontrolleras vinklarna på bilens alla fyra hjul med avancerad mätutrustning,

Kunskap och erfarenhet I Däckia satsar man på kundservice och kontinuitet. I Tingsryd är personalomsättningen låg, vilket förstås främjar den höga kunskapsnivån. – Vi är fem erfarna personer här, varav en har varit oss trogna i nästan 30 år. Sådan

lojalitet och erfarenhet är ovärderlig, poängterar Anders Gustavsson. En annan konkurrensfördel är förstås att verkstaden är ansluten till Däckia och beställer reservdelar från MECA. – Det är naturligtvis en trygghet att ha så pass stora och välrenommerade företag i ryggen. Det främjar vår höga servicegrad, liksom leveranssäkerheten eftersom vi erhåller leveranser två gånger om dagen om behovet finns, säger Anders. Han medger dock att den växande efterfrågan på förvaring, inte minst avseende däck för tunga fordon, gör att man börjar bli en aning trångbodda.

– Vi behöver onekligen bygga ut, det är något vi kommer att prioritera framöver. Vi hoppas också kunna utveckla verkstaden och på sikt anställa en mekaniker till. Anders planerar också för pensionen och kommer så småningom att lämna över ansvaret till en lämplig person. ALMI är inkopplat och processen börjar så sakteliga dra igång. – Det är viktigt att det blir rätt person som tar över, understryker Anders Gustavsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

A & P Gustavsson Däck

Lokgatan 14, 362 31 Tingsryd

Kontakta oss Telefon: 0477 - 315 80 E-post: dackia-tingsryd@telia.com

66


REGION SMÅLAND

Uppskattad betongleverantör till den svenska byggbranschen BeStå AB i Timsfors är ett sedan länge etablerat företag för byggbranschens aktörer. De ser BeStå som en trygg leverantör av betongelement och stålkonstruktioner till såväl små som stora projekt. Med ett koncept som spänner över allt från markstöd och plintar till villaväggar och trappor finns det inget uppdrag som är vare sig för litet eller för stort för BeStå.

Igor Jasek och Ted Bäck startade BeStå AB 2009 efter ett förflutet på ett lokalt betonggjuteri. – Vi har varit arbetskollegor ända sedan vi gick ut gymnasiet och såg tidigt ett växande behov av ändamålsenliga betongkonstruktioner bland landets byggfirmor. Vi bestämde oss för att starta eget och det har vi aldrig ångrat, säger Igor Jasek. Liksom sin kollega har han alltid fascinerats av betong som ett formbart material med många möjligheter. Det är, menar han, en spännande bransch att verka i där den ena dagen aldrig är den andra lik. Igor tror att hans och Teds passion för yrket har bidragit till företagets starka utveckling. Idag sysselsätter verksamheten 15 anställda med ett upptagningsområde som sträcker sig över mer eller mindre hela Sverige.

– Vi levererar till kunder från Trelleborg i söder till Storuman i norr. Till just Storuman levererade vi nyligen en omfattande order, berättar Igor.

Bestå tillverkar och levererar prefabricerade betongprodukter, såsom markstöd, plintar, villaväggar, trappor, sockelbalkar och specialgjutningar, till villor, industrier och lantbruk.

Brett sortiment Företagsnamnet, vilket syftar på begynnelsebokstäverna i betong och stål, sammanfattar väl vad bolaget ägnar sig åt. Det breda produktsortimentet innefattar prefabricerade betongelement, såsom markstöd, plintar, villaväggar, trappor, sockelbalkar och specialgjutningar. BeStå verkar i rollen som underleverantör till framför allt stora byggföretag i Sverige och gör till exempel husgrunder på plats åt den aktuella byggherren. Det kan röra sig om allt från socklar för ridhallar till plintgolv för industrin. Företaget levererar också till landets pappersbruk och samarbetar med Starka i Kristianstad, som är bolagets största kund. – Vi levererar till allt från infrastrukturprojekt till skolor och bostäder, vilket innebär att vi vänder oss till såväl byggare som lantbrukare och industrin. Just nu levererar vi material till vattenverket i Ystads kommun, liksom sockelelement till ett antal padelhallar. Vi har mycket på gång, faktum är att vi har inbokade order för ett och ett halvt år framöver, berättar Igor Jasek. Kvalitetsbegreppet står ständigt i fokus och man använder sig uteslutande av klassad betong och klassade ingjutningsdetaljer. Självklart arbetar BeStå också miljöriktigt och följer branschens normer. Samtliga produkter som produceras CE-märks.

Delägare Igor Jasek.

Stålkonstruktioner BeStå AB:s bredd är dock ännu större än så. Man arbetar även med stålkonstruktioner, olika plåtarbeten samt industriservice för större företag avseende maskiner, liner, fixturer och så vidare. I den ändamålsenliga anläggningen i Timsfors, vilken hyser både tillverkning, utveckling och försäljning, arbetar man med hög flexibilitet och korta leveranstider, samtidigt som man gynnar traktens näringsidkare genom att göra inköp från lokala aktörer.

– Vi har en låg personalomsättning och jobbar som ett familjeföretag där alla månar om och hjälper varandra, säger Igor Jasek som spår en fortsatt god utveckling i BeStå AB. – Vi växer sakta men det är så vi vill ha det. Det gäller att vi hänger med i utvecklingen och fortsätter förbättra och finslipa vårt koncept. Då både växer vi och utvecklas. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Ring oss gärna: 076 - 175 02 00 (växel) | bestå.se | info@bestaab.se 67


REGION SMÅLAND

Bygghandelns dörrpartner När många trodde att det anrika snickeriet hade gjort sitt fick företaget en nytändning. Idag är AB Gustav Karlssons Snickerier AB landets enda grossist för produkter från SWEDOOR. Från anläggningen i Tingsryd levererar man löpande marknadsledande dörrlösningar till företag och offentliga miljöer.

Gustav Karlssons Snickerier har funnits sedan 1949 och fokuserade till en början på tillverkning av fönster, dörrar, trappor och möbler. Sedermera lades även försäljning av kök, garderober och interiörsnickerier till verksamheten, liksom lagerhållning av dörrar från SWEDOOR. När nuvarande VD:n Peter Henriksson tog över företaget med sina kollegor 2012 gick dock verksamheten på sparlåga, men därefter har företaget – för att använda Peters egna ord – varit med om en riktigt häftig resa. – Vi bestämde oss för att blåsa liv i bolaget och tog kontakt med före detta kunder som redan hade ställt in sig på att företaget skulle gå i graven. Vi fick oerhört god respons och bestämde oss för att rikta oss uteslutande mot bygghandeln, vilket har visat sig vara ett klokt beslut. Vi vill vara bygghandelns dörrpartner och har exempelvis ett gott samarbete med Beijer. Vi levererar direkt till deras kunder, vilket blir både miljövänligt och kostnadseffektivt, säger Peter Henriksson. Speciallösningar AB Gustav Karlssons Snickerier utgår från Tingsryd men har idag i princip

Gustav Karlssons Snickerier är Sveriges enda grossist för produkter från SWEDOOR. Företaget lagerför ett nära nog komplett sortiment avseende massiv-, institutions- och tamburdörrar för direktleverans. hela Sverige som upptagningsområde. Idag är företaget landets enda grossist för produkter från SWEDOOR. Företaget lagerför ett nära nog komplett sortiment avseende massiv-, institutions- och tamburdörrar för direktleverans. – Vi levererar med tyngdpunkt på offentliga miljöer där man i många fall

efterfrågar brand- och säkerhetsklassade dörrar, säger Peter och framhåller företagets förmåga att leverera snabbt. – Om man beställer en standarddörr före klockan 11 på förmiddagen skickar vi den redan samma dag, upplyser han. Peter påpekar att beställaren har alla möjligheter att erhålla speciallösningar

enligt egna önskemål. Det kan handla om speciella glasrutor eller lås, eller helt enkelt en särskild kulör. – Vi kan skapa unika dörrlösningar som vi måttanpassar helt efter behov. Hos oss är ingenting omöjligt, säger Peter och nämner i sammanhanget samarbetspartnern Specialsnickeriet i Tingsryd som bistår med anpassningar och speciallösningar. Växer och utvecklas Efterfrågan på SWEDOORs dörrar växer, vilket förstås också påverkar AB Gustav Karlssons Snickerier. Nyligen byggde man ut sitt lager med nästan 1 000 kvadratmeter, vilket gör att företaget idag har cirka 8 000 enheter i lager. – Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och serva den svenska bygghandeln med kvalitetsprodukter. Det kräver smarta marknadsföringsåtgärder och där har vi

0477- 319 40

www.gustavkarlssons.se 68

redan en plan som vi kommer att agera utefter under året. Vi planerar också att bredda sortimentet, och i det avseendet spelar förstås kunderna en viktig roll. Det gäller för oss att vara lyhörda för deras önskemål, avrundar Peter Henriksson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


REGION SMÅLAND

Sammanlagt 50 års erfarenhet i bilverkstaden Välkommen till Björns Autoservice, din AD bilverkstad! Erfarne mekanikern Björn Nilsson hade länge en dröm om att driva egen bilverkstad. 2009 blev drömmen verklighet, då han slog upp portarna för Björns Autoservice i Markaryd, som alltid strävar efter korta väntetider för sina kunder och alltid har korta ledtider för bildelar och liknande tack vare att man är med i AD Bilkedjan.

Björn Nilsson jobbade länge som anställd mekaniker i Markaryd. Medan han samlade på sig erfarenhet av att meka med bilar och driva en verkstad, föddes en dröm om att en dag driva en egen bilverkstad. Han letade länge efter rätt lokaler. En dag träffade han, av en händelse, en gammal klasskompis, som visade sig vara fastighetsägare. Den gamla klasskompisen hjälpte Björn att hitta rätt lokaler. 2009 öppnade Björn således Björns Autoservice i Markaryd. Planen var från början att han skulle driva verksamheten själv utan anställda. Duktiga mekaniker får ju snart ett bra rykte, vilket lockar nya kunder,

vilket gjorde att Björn snart hade väldigt mycket att göra. - Man vill inte tacka nej eller ha lång väntetid, utan man vill vara alla till lags, säger Björn om sin filosofi rörande kundservice. Sammanlagt 50 års erfarenhet i verkstaden Efter att, i princip, ha jobbat dag och natt i ett års tid, fick Björn anställa Peter. Ett par år senare anställde han även Benny. Tillsammans har de tre mekanikerna 50 års erfarenhet. Till största delen inriktar sig Björns Autoservice på service och reparationer av olika slag för bilar, husbilar och släpvagnar. I verkstaden har man två olika sorters diagnos-datorer, så att man alltid är säkra på att hitta felen på bilarna som kunderna kommer in med. Butiken tillhandahåller vanliga varor som oljor, vätskor, torkarblad och liknande produkter, men man är även återförsäljare av originaldelar till Saab. Björns Autoservice är även ackrediterade att arbeta med AC-enheter. Verksamheten har ett brett utbud av tjänster med andra ord.

Peter Augustinsson, VD Björn Nilsson och Dennis Nilsson.

- Jag började med bilar 1988 och brukar ändå säga att vi lär oss något nytt varje dag, säger Björn med ett brett leende på läpparna. Korta ledtider 2015-2016 byggdes lokalerna ut, så att

man fick större ytor att arbeta på och kunde börja med däckförsäljning. Trots att verksamhetens utbud av tjänster är stort, har man inte byggt upp ett stort lager av reservdelar och liknande. Det är dock aldrig några problem att få in reservdelarna i tid. Björns Autoservice är

nämligen anslutna till AD Bilverkstad, vilket gör att ledtiderna är väldigt korta. - Beställer vi innan klockan 17.00, så har vi leveransen till klockan 08.00 dagen efter. Ibland kan vi till och med säkra två leveranser om dagen, berättar Björn. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Kundmottagning.

69


REGION SMÅLAND

Intelligenta kamerasystem är framtiden Safe-Tech ligger i framkant när det kommer till kamera-övervakning. I takt med digitaliseringen blir kamerasystemen alltmer avancerade, då somliga nu innehåller AI. Företaget arbetar med ett fåtal slutkunder, vilket gör att man kan lägga mycket tid på att förstå varje kunds behov.

Safe-Tech grundades 2001. I början sysslade man med att installera säkerhetslösningar. Många i personalen hade redan då lång erfarenhet av att jobba med säkerhetslösningar. Den nuvarande ägaren, Jimmy Johansson, har många års erfarenhet av kameraförsäljning. Så de senaste åren har Safe-Tech skiftat fokus till kameraövervakning.

- Jag brukar säga att vi är din partner när det kommer till kamera-övervakning, säger Jimmy. Intelligenta kameror Safe-Tech började tidigt importera de bästa produkterna från Taiwan, Sydkorea, Kina, Australien, USA, Belgien och Tyskland. Företaget har alla modeller man kan tänka sig. Olika kamera-system passar för olika kunder. Somliga kunder vill ha synlig kamera-övervakning, vilket gör att kamerorna fungerar avskräckande. Andra gånger behöver en kund dold kamera-övervakning. I takt med digitaliseringen blir kamerorna mer avancerade. Safe-Techs mest avancerade modeller innehåller AI, det vill säga artificiell intelligens, vilket gör att man numera pratar om intelligent kamera-övervakning. Många kamera-system aktiveras så

fort något rör sig framför dem. Om det exempelvis börjar regna eller snöa aktiveras alltså systemet av nederbörden. Den senaste AI:n är dock för smart för detta. - Kamerorna idag ser skillnad på om det

Välkomna till Safe-tech! Ett företag med produkter i framkant när det gäller kameraövervakning! Vår målsättning är att alltid bygga upp en långsiktig personlig relation med våra kunder. Våra kunder skall alltid kunna vända sig till oss för snabb & professionell hjälp. Team Safe-tech önskar dig välkommen som kund! är regn, snö eller en människa. Så om det regnar eller snöar, går kameran inte igång om man säger till den att inte göra det, förklarar Jimmy. Långsiktiga relationer Safe-Tech har valt att jobba mot ett fåtal återförsäljare. Det begränsade antalet kunder gör att man kan bygga upp långsiktiga och personliga relationer till sina kunder. På så sätt kan man bättre anpassa sig efter kundernas behov, som ständigt skiftar i en bransch som är så starkt knuten till digitaliseringen, vars utveckling är exponentiell. Arbetet med kunderna tar inte slut vid en såld produkt, utan fortsätter med support och annat efterarbete. Man har inte heller slutat helt med installationer, som det finns mycket erfarenhet av inom företaget. - Våra kunder ska alltid känna att de kan vända sig till oss för snabb och professionell hjälp, säger Jimmy.

Tillväxt under 2022 Safe-Tech är mitt uppe i en tillväxtfas och har stora planer för framtiden. Företaget utgår idag från Markaryd, men hoppas kunna expandera på andra orter, exempelvis Stockholm och Göteborg. Man planerar att vara färdiga med renoveringen av lokalerna, som ligger i Timsfors i Markaryds kommun, runt årsskiftet. Lokalerna kommer då ha en yta på 2500 m². - Vi har valt att investera i företaget under pandemin och ser att företaget kommer ha stor tillväxt under 2022, säger Jimmy.

Besök oss gärna här: www.safe-tech.se Ring oss på: 0433-167 11 70

Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

BN Schakt firar 30 år i branschen BN Schakt i Strömsnäsbruk firar 30-årsjubileum i år. Företaget tar uppdrag från allt från privatpersoner till de stora byggföretagen. De tre bröderna som driver företaget idag menar att yrkesstolthet och en familjär känsla i företaget är vad som gör företaget framgångsrikt.

BN Schakt grundades 1992 av Bengt och Annelie Nilsson. Till en början drevs företaget från familjegården. Företaget profilerade sig snart som experter på kabelnedgrävningar. Så småningom började Bengts och Annelies söner, Jim, Linus och Petter, jobba i företaget. För tio år sedan flyttade BN Schakt till Strömsnäsbruk i Markaryds kommun. 2019 lämnade Bengt över företaget till sina söner. - Vi är uppväxta i företaget, säger Jim. Yrkesstolthet Idag utför BN Schakt fortfarande kabelnedgrävningar, men bröderna har jobbat för att bredda verksamheten, främst mot byggbranschen. Företagets kvalifikationer inkluderar yrkeskompetensbevis för lastbil (YKB), ID 06, för tryggare och säkrare arbetsplatser, och transportledarcertifiering. Linus har tidigare jobbat som snickare, vilket är till stor hjälp när man får uppdrag inom byggbranschen, då Linus

vet hur ett byggprojekt går till väga och är uppbyggt. Linus kunskap gjorde även att BN Schakt kunde hamna på en lagom prisnivå på en gång. Inget uppdrag är för litet eller för stort. Man tar uppdrag från allt från privatpersoner till de stora byggbolagen, exempelvis NCC, Peab och Gustav R Johansson. Alla kunder ska känna att de får bra service. - Vi gör vårt bästa för att hinna med alla uppdrag vi har, säger Jim. Företagets upptagningsområde är i princip hela södra Sverige. För tillfället jobbar man bland annat för Peab i Markaryd och för NCC på väg 25 mellan Ljungby och Växjö. Man hjälper även till vid Biltema-bygget i Halmstad. Ibland händer det att man har så mycket att göra att man får tacka nej till uppdrag. Då hänvisar man gärna till ett annat företag; på BN Schakt är man vänligt inställda till sina konkurrenter. - Vi rekommenderar gärna andra företag som man kan vända sig till istället för oss, företag som vi kan gå i god för, säger Jim.

Dammbygget i Markaryd.

Fräscha och moderna maskiner För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt, är det viktigt att man har en välutrustad maskinpark med de bästa och modernaste maskinerna i många olika storlekar, som är topputrustade. I början av 2022 har man nyligen köpt in en ny maskin och i april tänker man köpa in ytterligare en maskin. Även här kommer yrkesstolt-

En plattsättning i Markaryd.

heten in i bilden. Man ser till att ta god hand om sina maskiner. En väl omhändertagen maskin betyder att man kan använda maskinen länge, men det har även en positiv inverkan på personalen, som känner att de får arbeta med de finaste maskinerna. Jim, Linus och Petter sitter inte på kontoret särskilt ofta, utan är ute i fält och arbetar sida vid sida med sina medarbetare, som man är mycket samspelta med. - Vår fantastiska personal gör det hela möjligt. Utan dem hade vi inte varit där vi är idag. De ska ha en eloge för sin noggrannhet och plikttrogenhet, säger Jim. Huvudägarna Jim Nilsson, Petter Nilsson, Linus Nilsson.

Celltarm i Markaryd.

30 år i branschen Utöver yrkesstoltheten, maskinerna och den långa erfarenheten, menar Jim och hans bröder att den goda sammanhållningen i företaget är en av nycklarna till företagets framgångar. Man är nästan 15 medarbetare på företaget idag och hyr in extra personal vid behov, som arbetar på olika projekt runtom i södra Sverige. Även om uppdragen stadigt rullar in, har man inga ambitioner om att bli alltför stora. - Vi har aldrig haft för avsikt att bli jättestora. Vi vill vara det familjära entreprenadbolaget med hjärta och lyhördhet, säger Jim.

I år firar BN Schakt 30-årsjubileum. Pandemin gör det lite svårt att planera hur man ska fira denna milstolpe, men något vill bröderna få till för att visa sin uppskattning för sina kunder och medarbetare. -Vi ser ljust på framtiden och skall försöka anordna något för att fira vårt 30-årsjubileum. Vi ser fram emot 30 kommande och spännande år, säger Jim, Linus och Petter med goda och ljusa framtidsutsikter. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

71


REGION SMÅLAND

Far och son gräver tillsammans

och alla, både privatpersoner och företag. Thommy tar dock det hela med ro. - Jag tycker inte det är någon större skillnad idag. Visst har digitaliseringen hittat till entrepenadmaskiner, men det är ändå samma sak för det mesta. Det är väl att det finns någon extraknapp här och där, säger han och skrattar.

Thommy Nilsson började sätta stolpar och lägga kabel redan 1979. Så småningom bildade han aktiebolaget Thommys Gräv i Ryd. 2010 fick han sällskap i företaget av sonen Philip. Medan Thommy kan branschen utan och innan, bidrar Philip med nytänkandet som alla företag behöver idag när digitaliseringen blir allt viktigare.

Den nya generationens grävare

Thommy Nilsson bildade enskild firma 1979. Ett av hans första uppdrag var för Sydkraft. Han satte bland annat stolpar och lade kabel. Thommy kunde snart bilda aktiebolag medan uppdragen fortsatte rulla in. Han har nu över 40 års erfarenhet och har gjort det mesta som finns att göra i branschen. Digitaliseringen påverkar allt

Samtidigt är Thommy medveten om att man måste vara uppmärksam när det kommer till utvecklingen inom branschen. När hans son, Philip, tog studenten 2010, kom även han in i företaget. Tack vare Philip är det lättare för Thommys Gräv att hänga med i utvecklingen. - Det blir lätt att man kör fast i sitt eget spår. Det behövs nytänk inom allt. Det är så vi kommer utvecklas, säger Thommy. Philip har nu jobbat på företaget i snart

72

tolv år och har vuxit in i företaget. Han trivs mycket bra med att jobba med sin pappa. - Det är kul och omväxlande. Ingen dag är den andra lik, säger Philip.

Fibernedgrävning Tack vare den moderna framåtandan i företaget, har man inlett ett samarbete med Ödegård Entreprenad. Genom dem får man ett stort antal uppdrag med att gräva ner fiber. - Utan Ödegård Entreprenad, med André i spetsen, hade vi aldrig kommit in i detta med fibernedgrävningar, så det är ett oerhört viktigt samarbete för oss, säger Thommy.

Allt inom gräv Det är bara Thommy och Philip som jobbar på Thommys Gräv, som utgår från

Ryd. Man trivs med det mindre formatet, då det ger mycket frihet och gör att man kan ha en mer personlig relation till sina kunder. Man gör många olika sorters jobb. Utöver fibernedgrävning, sysslar man mycket med enskilda avlopp, men man gör allt som involverar att gräva, exempelvis husgrunder, tomtplaneringar, husdräneringar och skogsvägar. Kunderna består av allt från stora byggföretaget till privatpersoner. Thommy och Philip gör mer än att komma in och gräva. Man ger även tips och råd baserade på bred kompetens och lång erfarenhet. Alla uppdrag, stora som små, får de två männens fulla uppmärksamhet. De är inte bara måna om att göra ett bra jobb, utan även att det alltid utförs på ett sätt som motsvarar kundens behov. När man vänder sig till privatpersoner, som ofta inte har så mycket egen kunskap att bidra med, är detta oerhört viktigt.

- Ibland är det livsbesparingar som står på spel för kunderna. Därför utför vi alltid ett toppenjobb, som om vi gjorde det för Kungen, säger Thommy.

Först gräver vi Thommy och Philip har inga ambitioner om att bli större. Man ser sig själva som ett litet företag med stora visioner; man vill utöka sin kompetens och erfarenhet, men inte bli så stora att man tappar den där personliga relationen med kunderna som utmärker företaget. Så länge man hänger med i utvecklingen, kommer det alltid finnas behov av deras tjänster i Ryd. - Man kommer alltid behöva gräva innan man börjar bygga, säger Thommy och skrattar. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

Montage-familjen i Markaryd EG-Montage i Markaryd monterar glasfasader i aluminium och stål och utför fogning och plåtning och liknande montage-uppdrag. Familjeföretaget utgår från Markaryd, men har ett väldigt stort upptagningsområde, som sträcker sig från Stockholm och neråt i landet.

Evert Gunnarsson hade jobbat som montör i ett tiotal år när han startade egen firma 1994. 1997 blev företaget ett familjeföretag, då även sonen, Roger, anslöt sig till företaget. Rogers mamma och Everts fru, Sonja, jobbar även hon på företaget. Sedan 2000 är man ett aktiebolag och arbetar under namnet EG-Montage i Markaryd AB.

- Vi har köpt en ny fastighet på 500 kvadratmeter, som vi renoverar när vi får lite tid över, säger Evert om den senaste investeringen som företaget har gjort. Sätter allt på plats EG-Montage jobbar med fönster, glas, fogning och plåtning. Man sysslar mycket med montering av glasfasader i aluminium och stål. Det blir även en del uppdrag i form av balkonginglasning och fönstermontage. EG-Montage är ett renodlat montage-företag. Ofta är det någon annan, antingen kunden eller ett annat företag, som köper in produkterna. Sedan kommer montage-familjen från Markaryd och sätter allt på plats. - Vi är ett tjänsteföretag, den sista instansen, säger Roger. Stockholm och neråt EG-Montage i Markaryd utgår, precis som det står i bolagets namn, från Markaryd. Upptagningsområdet är dock stort, då man tar uppdrag så långt norrut som Stockholm. Kompetensen, erfarenheten och certifikaten som företaget har gör att man är eftertraktade inom branschen. Man är bland annat godkända för arbete på järnvägar och för polisen. De flesta uppdragen

får man genom Preconal, som man har ett mycket gott samarbete med. I slutet av 2021 monterar man i kontorsbyggnader, med NIBE som slutkund. Man jobbar även i lokstallarna i Halmstad, dit Försäkringskassan ska flytta sina kontor. Stabilitet Familjeföretaget har nu snart varit aktiva i 30 år. Under denna tid har man kommit till insikt med hur man vill fungera som företag. Man har visserligen planer på att flytta till en större lokal, men har inte bråttom när det kommer till att expandera. Man vil snarare lägga fokus på goda kund-

relationer, genom att utföra branschens bästa montage och snabbt kunna klara av de uppdrag man får, så att man håller sig inom en rimlig tidsram. Kunderna förväntar sig en hög standard från montage-familjen i Markaryd. Och det är en förväntning man alltid jobbar hårt för att möta. - Vi känner oss tryggare och tryggare med varje jobb vi lämnar efter oss. Kunderna är alltid nöjda om vi har fått utföra uppdraget, säger Roger. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Från Sverige till Norge och tillbaka HK Syd är ett svenskt fraktföretag som har specialiserat sig på mindre styckegods, som man fraktar från södra Sverige bland annat hela vägen upp till Norge, där dotterbolaget HK Nord fraktar från Norge till bland annat Sverige. Det är ett samarbete som fungerar mycket bra. Hans Ahlqvist har varit lastbilschaufför i nästan fyrtio år. Hans åkeri, HK Syd, drog igång sin verksamhet under 2021. Vid en första anblick känns det som bäddat för katastrof att starta ett företag mitt under ett

pandemiår. Det är dock viktigt att komma ihåg att varor alltid måste transporteras. - Vi tror på branschen och vi har bra och stabila kunder. Så vi har knappt varit igång i ett år och är redan fem medarbetare på företaget. Och det händer att vi hyr in personal vid behov, säger Hans om HK Syds första år, som har varit mycket framgångsrikt. Svensk-norskt samarbete HK Syd har många certifikat och bevis på plats, inklusive truckbevis, kranbevis och ADR, vilket innebär att man får transpor-

tera farligt gods. Åkeriet har specialiserat sig på mindre styckegods. Man har hela Småland, norra Skåne och även delar av Halland som upptagningsområde. Man sköter många transporter upp till Norge. I Norge finns det ett företag som heter HK Nord, som är ett dotterbolag till HK Syd. Detta företag sköter transporten åt andra hållet, det vill säga från Norge till Sverige. - Vi har ett mycket gott samarbete med vår norska samarbetspartner, säger Hans. Problemlösning Logistik, transport och allt som hör till

branschen handlar till stor del om problemlösning. Detta är något som Hans och hans kollegor har mycket erfarenhet av och lägger stort fokus på. Miljön blir allt viktigare, för både företag och privatpersoner. Det går inte att lösa dagens miljöproblem i en handvändning, men det finns mycket även mindre aktörer kan göra för miljön. HK Syd har beställt en ny lastbil, som levereras efter årsskiftet. Denna lastbil, med tillhörande släp, får plats med mer gods på ett ekipage, vilket gör det till ett mer hållbart alternativ. Samtidigt håller man på att gå över till HVO 100, ett miljöbränsle,

Montering av stål- och aluminiumfasad, glas och glastak

Evert Gunnarsson Roger Gunnarsson PI 2356 ● 285 91 MARKARYD 070 - 565 39 21 ● 070 - 588 54 05

med de andra lastbilarna i företaget. Andra gånger består problemlösning av att hjälpa en kund med sådant som man kanske inte gör i vanliga fall. En av HK Syds kunder behövde hjälp med lagerhållning av hundra spa-bad. Så nu har man hundra spa-bad på sitt lager. - Målet är att ha bra relationer och samarbeten med våra kunder. Om problem uppstår, ser vi till att lösa dem tillsammans, säger Hans. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

HK SYD

HK Syd AB

Ring oss på 0733 - 62 82 06 73


REGION SMÅLAND

En filosofisk byggmästare med gott renommé Bartosz Biskupiak är en polsk byggmästare som har varit verksam i Sverige i nästan tjugo år. Hans företag, BKBis har ett väldigt gott rykte, dels baserat på företagets breda utbud av tjänster, men även tack vare Bartosz filosofiska inställning till kundservice, som bland annat bygger på att han bygger alla projekt med samma omsorg som om han hade byggt åt sig själv.

Bartosz Biskupiak började sin karriär som byggare i hemlandet Polen. Han började jobba som anställd i Helsingborg 2002. När han var på semester i Polen träffade han och hans fru ett svenskt par som behövde hjälp med att bygga stugor på Älmhults camping. Dessa kunder blev så nöjda med resultatet att de hjälpte Bartosz att starta ett eget företag. - Till en början hette vi Bygg Brother. Sedan

bytte vi namn till BKBis. Dock känner de flesta oss redan som Bygg Brother, säger Bartosz och skrattar. Många olika behörigheter Idag är man fem stycken som jobbar på BKBis. Emellanåt är man dock upp till tio medarbetare. För det mesta jobbar man i Kronobergs län, men det händer att man tar uppdrag i exempelvis Göteborg eller

Stockholm. Vid ett tillfälle var man till och med nere i Holland, på uppdrag av en svensk kund. Till största delen sysslar man med att bygga hus. Utbudet av tjänster är stort, då man ägnar sig åt nybyggnationer, tillbyggnationer och ombyggnationer och gör allt från köksjobb, takjobb, verandor och fasader till kakel och klinker, målning och VVS. - Att ha en behörighetskille på företaget kan man vinna mycket på, för då slipper vi vänta på att låta någon annan certifiera jobbet, vilket kan dra ut på byggtiden i onödan, säger Bartosz. En lyxig källarvåning BKBis är alltså ett mycket mångsidigt byggföretag. I slutet av 2021 håller man på att bygga om en källarvåning i Växjö, som kunden tänker hyra ut som en lägenhet. När lägenheten är färdig kommer det finnas ett stort vardagsrum, ett sovrum och en toalett. Kunden har dock inte bara beställt en enkel ombyggnation, utan har velat lyxa till den blivande bostaden. - Badrummet kommer ha ett spa och en bastu, så det kommer bli riktigt fint, säger Bartosz med ett brett leende på läpparna.

En filosofisk byggmästare Bartosz är en smått filosofisk byggmästare. Han tar sig an alla projekt som om han byggde åt sig själv. Och Bartosz är en kräsen kund. När det kommer till samarbeten, exempelvis med företag som är hans kunder, sätter han alltid god karaktär i första rummet. - Ibland brukar jag säga att det är bättre med en bra människa än ett stort lönekuvert. Från den goda människan kommer fler vinster och därav blir man också mer flexibel, säger Bartosz. Intervju: Victors Salazar Text: Andreas Ziegler

Smedjan i Markaryd EMP Stålteknik utför alla former av svetsningsarbete. Man har ofta fullt upp med allt från större jobb för byggföretag till mindre småjobb för privatpersoner som behöver hjälp med reparationer. Man brukar säga att man är smedjan i Markaryd; alla som behöver hjälp ska få det. Emil Andersson har jobbat som svetsare i många år. Han började med enskild firma och jobbade bland annat på Smedjan i Markaryd, som dessvärre lades ner efter

ägarens hastiga bortgång. 2015 började Emil samarbeta med en annan stålarbetare, som ville dra ner på tempot. Så det slutade med att Emil tog över sin kompanjons lokaler. Efter ett antal tuffa år hade Emil äntligen funnit en stabil grund att stå på. Den nya verksamheten kom snart igång. Efter bara några månader hade han så mycket att göra att han behövde börja anställa personal. Idag driver Emil aktiebolaget EMP Stålteknik, där man är fem medarbetare. - Vi börjar faktiskt bli lite trångbodda. Vi har planer på att bygga ut, så att vi får större

och effektivare lokaler och kan växa rätt och med god tillförsikt, säger Emil. Stor bredd EMP Stålteknik är certifierade enligt 1090, vilket står för bärande stålkonstruktioner. Som de svetsare man är, har man även ett antal licenser för att svetsa. Det finns så pass många regler att hålla koll på att Emil tyckte det var bäst att hyra in en konsult, så att han och hans anställda alltid kan hålla sig ajour gällande regler och certifikat. Detta gör att man kan åta sig alla möjliga uppdrag, allt från hästvagnar till stålhallar och specialjobb, som trappor, räcken och portar. I slutet av 2021 jobbar man bland annat på ett stort projekt där man ska förlänga en maskinhall. Man jobbar även med ombyggnationer av kalkstationer och utför en del arbete med brandportar. Det händer ofta att man får uppdrag från större företag, exempelvis NIBE. - Vi är ofta underleverantörer till de byggföretag som NIBE anlitar, berättar Emil. Fullt upp Trots att Markaryd är en relativt liten ort, med drygt 10 000 invånare i kommunen, har Emil och hans medarbetare fullt upp. EMP Stålteknik har inte vidare mycket konkurrens i Markaryd. Tidigare generationer har pensionerat sig medan den nya

generationen lämnar området. Frånvaron av konkurrens gör det svårt att hitta samarbetspartners. Emil tar dock det hela med ro; hans verksamhet växer och han har blivit duktig på att planera sitt arbete. - Det har ständigt gått uppåt för oss. Vi hade en liten dipp då Corona-krisen kom i början av 2020. Det är nästan aldrig lagom mycket att göra för oss, men då, i början av 2020, var det ganska så lagom, säger Emil och skrattar. Smedjan i stan EMP Stålteknik tar sig an uppdrag av alla de slag. Det är många stora projekt, för

byggföretag, och specialistjobb, som kräver företagets speciella kompetens. Samtidigt vill Emil inte tappa den lokala förankringen. 90 % av alla uppdragen kommer från närområdet, så det har blivit lite att EMP Stålteknik har blivit Markaryds smedja. Man vill inte tappa den mindre delen, som består av jobb som Emil beskriver som ”enkla” och som snabbt är avklarade. - Vi är smedjan på orten. Man ska kunna komma till oss om man har ett problem som ingen annan kan lösa, säger Emil. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Bartosz Biskupiak

BYGG TJÄNST

Bygg BKBis AB 74

Barkvägen 3 285 40 Markaryd Mobil: 0737-712241 byggbrother@gmail.com

073 - 805 47 21 | www.empstalteknik.se | info@empstalteknik.se EMP Stålteknik AB, Hyvelgatan 2, 285 38 Markaryd


REGION SMÅLAND

300 borrningar om året

Jerrys Brunnsborrningar har sysslat med brunnsborrning för bergvärme och vattenbrunnar sedan 1992. Jerry själv har gått i pension. Idag drivs företaget av Staffan Johansson, som gör stora satsningar på en modern och effektiv maskinpark och starka samarbeten.

Jerrys Brunnsborrning grundades 1992 av Jerry Berndtsson. När Jerry närmade sig pensionsåldern började han fundera på hur han skulle göra med företaget när han gick i pension. Staffan Johansson hade då arbetat på företaget i 5–6 år och kunde företaget utan och innan och hade etablerat goda relationer med kunderna.

Vi på Jerrys Brunnsborrningar har över 20 års branscherfarenhet och har under åren utvecklats, i kombination med miljömedvetenhet och stigande el- och oljepriser, och utför cirka 300 borrningar per år.

Staffan hade länge haft tankar på att starta eget när Jerry erbjöd honom att ta över verksamheten. Året var 2011. - Idag är vi ett familjeföretag, då även min fru jobbar här med ekonomin, berättar Staffan. Modernisering Idag har Jerrys Brunnsborrningar ett upptagningsområde som sträcker sig cirka

tolv mil från anläggningen i Markaryd. Sedan Staffan tog över verksamheten har man bytt ut hela maskinparken och effektiviserat arbetet. Utvecklingen av teknik går allt snabbare. Idag är maskinerna väldigt tekniskt raffinerade. En hel del av maskinerna på Jerrys Brunnsborrningar är datorstyrda. De tekniska framstegen gör att man idag kan jobba snabbare med färre anställda. För tio år

sedan hade företaget elva anställda, idag är man fem stycken, som alltså får mer gjort på kortare tid. En del av jobben består av mindre grävarbeten och man säljer även vattenpumpar. Till största delen sysslar man dock med brunnsborrning för bergvärme och vattenbrunnar. Och man hinner med många uppdrag. Staffan berättar att de ena veckan borrade för bergvärme till tre lägenhetsbyggnader. Följande vecka hade man ett stort projekt med att borra vattenbrunnar för sex stycken parhus. - Vi utför cirka 300 borrningar om året, berättar Staffan. Goda samarbeten Inom bygg- och anläggnings-branschen är ett företag ofta bara så starkt som dess samarbeten är. Detta gäller särskilt för ett företag som Jerrys Brunnsborrningar, som inte utför montage. För den delen av arbetet tar man in underentreprenörer. Gäller det, å andra sidan, bergvärme är det Jerrys Brunnsborrningar som är underentreprenörer till VVS-firman. Idag har man starka samarbeten med bland annat IVT Center i Traryd, Ohlssons rör i Ljungby, Rörcenter i Ljungby, Lingmans rör i Broby och TL service i Ryssby. - Bra och goda samarbetspartners gör att man alltid kan komma med den bästa helhetslösningen för kunderna, säger Staffan. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Bergvärme Vattenbrunn Försäljning djupvattenpumpar

75


REGION SMÅLAND

Glas och montage för hus, polis och garage

J.E. Glas & Montage utför alla sorters glas- och aluminium-montage och har hela Norden som upptagningsområde. Kompetensen inom företaget håller en hög nivå, vilket bland annat har lett till att man har monterat beskjutningsskydd och explosionsskydd för Säpo och polishuset i Stockholm.

John Svensson utbildade sig först till kock. Av en händelse tog livet dock en helt annan riktning. Det började med att han fick jobb som montör för E.G. Montage, som drivs av en släkting. Senare gick han över till att jobba för Sydsvenska fönster. 2014 startade han J.E. Glas & Montage som en enskild firma. Några år senare gjorde han om företaget till ett aktiebolag. - När jag startade var jag själv i företaget. Idag är vi sex stycken medarbetare och hyr in fler vid behov, berättar John om företagets utveckling de senaste sju åren.

VD John Svensson.

76

Hela Norden De flesta uppdragen som J.E. Glas & Montage utför är inom Sverige. Företaget utgår från Markaryd, men har hela Norden som upptagningsområde. På de sju år som företaget har varit aktivt, har man byggt upp ett gott rykte, baserat på sin höga kompetens. I slutet av 2021 håller man bland annat på med ett stort bygge i Värnamo och har ett uppdrag för Bauhaus i Växjö. Inom Johns bransch är det viktigt med starka samarbeten, som

gör det möjligt att ta sig an fler och större projekt. - Sydsvenska fönster, där jag har jobbat tidigare, är en mycket god samarbetspartner. Vi samarbetar även med Scandifront och Alufasad i Halmstad, säger John. Säkerheten i första hand Samarbetet med Alufasad handlar ofta om beskjutningsskydd. Många av uppdragen som J.E. Glas & Montage utför består av aluminium-montage. Man har dock även specialiserat sig på beskjutningsskydd och explosionsskydd. Man skulle kunna tro

att efterfrågan på denna typ av montage är begränsade, men det är fler byggnader än man kanske tror som har behov av denna sortens fönster och montage. J.E. Glas & Montage har bland annat installerat dessa produkter i kyrkor, synagogor och ambassader. - Vi har gjort hela polishuset i Stockholm. Vi håller också på att avsluta ett uppdrag för franska ambassaden i Stockholm, berättar John. Moderna fönster Montage-arbete är ett arbete som kräver många certifikat, varav många har med

säkerhet att göra, som måste göras om vart femte år. Detta är något som John och hans kollegor alltid ser till att vara uppdaterade inom. För det är alltid viktigt att tänka på säkerheten i ett arbete där man ofta jobbar på fasader och liknande med tunga objekt, som dessutom har blivit lite tyngre, då standarden på moderna fönster har ändrats en aning de senaste åren. - Ett tag var det två glasfönster med kraftiga tätningar som gällde, men nu har det utvecklats till att blir tre glasfönster istället, vilket gör arbetet lite tyngre, förklarar John. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

Verkstädernas leverantör av högkvalitativa reservdelar När bilen krånglar och det är brottom med reservdelar ligger alltid MECA nära till hands. MECA driver såväl verkstäder som expresslager, varav ett ligger i Tingsryd. Här förfogar MECA över ett omfattande lager med reservdelar för 8 000 olika bilmodeller.

MECA kom till Tingsryd när bolaget köpte upp dåvarande AD Bildelar. I lokalerna på Strömgatan träffar vi Magnus Åkesson som leder verksamheten efter ett förflutet sedan 1999 på just AD Bildelar. Han berättar att MECA finns representerat över stora delar av landet med såväl serviceverkstäder som expresslager, och att det är det sistnämnda som gäller för MECA i Tingsryd. – Traktens bilverkstäder är våra kunder eftersom vi förfogar över ett reservdelslager med delar till 8 000 olika bilmodeller. Det innebär att vi alltid kan ta fram rätt reservdel till alla vanligt förekommande bilar på den skandinaviska marknaden. Vi får dagliga leveranser från vårt centrallager och kör ut reservdelar till verkstäderna från morgon till kväll, upplyser Magnus Åkesson. Garantier gäller MECA:s kunder beställer snabbt och enkelt sina delar via MECA Web Shop.

För oss har det alltid varit viktigt att vi har de delar i lager som våra kunder efterfrågar. Magnus Åkesson MECA samarbetar med flera av världens största tillverkare, vilka levererar till både biltillverkare och den oberoende eftermarknaden. Delar som når bolagets anslutna verkstäder följer därför också alltid gällande EU-regler avseende bildelarnas kvalitet. Det innebär i sin tur att verkstädernas kunder kan vara säkra på att garantier gäller för de delar som monteras i deras fordon. Härutöver erhåller MECA:s kunder alltid god service, inte minst via bolagets supportavdelning. Bland MECA i Tingsryds samarbetspartners och kunder märks till exempel Mekonomen, men även ett antal leverantörer.

vi har de delar i lager som våra kunder efterfrågar. De, liksom deras kunder, vill förstås inte vänta medan deras fordon står stilla. Det är snabba ryck som gäller i den här branschen, poängterar Magnus Åkesson som tror på en fortsatt god utveckling för MECA i Tingsryd. – Vi ska fortsätta jobba i samma goda anda som vi gjort ända sedan starten. Det har byggt en stabil grund som vi både kan vila på och bygga vidare från. Med utbyggnaden av vårt lager har vi alla möjligheter att fortsätta växa och utvecklas. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Bygger ut lagret MECA i Tingsryd befinner sig i en expansionsfas. Lagret byggs ut i syfte att kunna hysa ett ännu bredare sortiment. – För oss har det alltid varit viktigt att

77


REGION SMÅLAND

Kvalitetsprodukter med nya och gamla tryckmetoder

Tryckare Bo-Inge.

Delägaren Per Carlsson.

Tryckeribranschen har upplevt en enorm utveckling de senaste decennierna. En av de aktörer som hängt med hela vägen är Nya Tingsryds Tryckeri. Här behärskar man alla tekniker, såväl traditionellt bok- och offsettryck som modernt digitaltryck, vilket gör att man alltid kan ta fram en optimal lösning för varje enskild förfrågan. Tingsryds Tryckeri har funnits i Tingsryd sedan 1923 och har drivits i nuvarande regi sedan 1980 av familjen Carlsson. Från början var det Jörgen och Uno Carlsson med en tredje ägare, Lars-Anders

Gustavsson, som ägde tryckeriet, men idag är det Per och Sören Carlsson som för de stolta traditionerna vidare. I lokalerna på Lokgatan i Tingsryd, dit verksamheten flyttades 2005, träffar vi produktionsansvarig Sören Carlsson som berättar att företaget sedan länge har hela Sverige som upptagningsområde. – Vi jobbar företrädesvis med reklamtryck, kontorsmaterial och etiketter till förpackningsindustrin. Man kan säga att vi trycker på allt utom kläder och textiler, säger Sören som själv har ett förflutet i företaget sedan början av 80-talet och således har varit med om den starka utveckling som präglat branschen sedan flera decennier tillbaka.

– Det har varit en spännande resa, från traditionellt boktryck med gamla maskiner, via offsettryck med plåtar och vatten till dagens digitaltryck.

Kunskap och erfarenhet På Tingsryds Tryckeri satsar man mycket på digitaltryck. – Vi är medvetna om att det är denna teknik som kommer att dominera branschen framöver. Självklart måste vi följa med i den digitala utvecklingen som pågår, men även traditionellt offsettryck kommer det finnas behov av i framtiden, säger Sören Carlsson. Samtidigt betonar han vikten av att även

fortsättningsvis kunna erbjuda de andra tryckteknikerna för kunder som efterfrågar dessa. Det är förstås, medger Sören, en stor konkurrensfördel att företräda alla, samtidigt som verksamheten också innefattar en egen originalavdelning och ett bokbinderi. – Vi gör det mesta inhouse, vilket innebär en kvalitetssäkring och snabba leveranser. Våra kunder värdesätter också vårt personliga bemötande och vår breda kunskap, oavsett uppdragets omfattning. Tillsammans representerar vi mer än 150 års erfarenhet av grafiska produkter och all denna kunskap kommer kunderna tillgodo när de anlitar oss, upplyser Sören Carlsson.

Han berättar att man nyligen investerade i en digital etikettmaskin för etiketter på rulle där man trycker på både plastoch pappersetiketter. Till denna maskin följer en stansmaskin där man kan stansa ut blanka etiketter för de kunder som efterfrågar det och har egna skrivare för enklare texter och koder. Nyligen har man också införskaffat en nyare och snabbare stationshäft i syfte att höja kapaciteten och korta leveranstiderna på broschyrer och kataloger.

Framtidsoptimism Tryckeribranschen omfattas av stränga miljökrav och Tingsryds Tryckeri lever förstås upp till alla. Företaget har ett samarbete med ett flertal reklambyråer, varav några går tillbaka så långt som 30 år i tiden. – Det är en trygghet att kunna jobba tillsammans. Vi ser gärna fler samarbetspartners i framtiden, säger Sören Carlsson som också passar på att framhålla personalen. Flera av medarbetarna har varit företaget troget i nästan 40 år. Sören blickar gärna framåt med en tydlig ambition om att öka omsättningen och anställa mer personal. – Vi är det lilla företaget med de stora visionerna, det gäller att tänka långsiktigt och hänga med i utvecklingen. Vi tror att vi har många goda år framför oss. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Bokbinderiet.

Delägaren Sören Carlsson.

6HGDQ KDU YL KMlOSW 6YHULJH DWW V\QDV

/RNJDWDQ 7LQJVU\G 78

Etiketter på rulle / Ark - Styckvis

Reklamutskick

Broschyrer

Bildekor

Böcker

Skyltar

Kontorstryck

Vepor

Visitkort

Banderoller

Brevpapper

Original

Kuvert


REGION SMÅLAND

När man inte kan bärga sig själv P-A’s Bärgning är välkända i trakten runt Markaryd. Sedan 1999 har företaget bärgat bilar. Idag sysslar man även med uthyrning av bilar, skyliftar och en kranbil. 2021 investerade man även i en TMA-bil. Per Anton Falk grundade P-A’ bärgning i Markaryd 1999. Då hade han en bil och en man att köra den. Idag har företaget vuxit och breddat sin verksamhet. Utöver Markaryd finns man nu även i Hässleholm. P-A’s Bärgning ingår i assistancekåren, som

snabbt är på plats om man behöver hjälp med bilen när man är ute på vägarna. - Vi har ett jättebra samarbete med våra kollegor inom assistancekåren, säger P-A.

Bärgning och uthyrning P-A’s Bärgning bärgar bilar inom en radie på 3-5 mil från Markaryd och Hässleholm. Det har hänt en hel del på den här sidan av verksamheten sedan P-A startade den med en bil och en man. Utöver personbilsbärgning, kan man idag även erbjuda specialistbärgning, exempelvis i form av kuddbärgning, terrängbärgning och tungbärgning.

Genom ett samarbete med MABI Biluthyrning sysslar man även med biluthyrning. På uthyrningssidan hyr man även ut olika liftar, exempelvis saxliftar, bomliftar, skyliftar och pelarliftar. Företaget har ett 20-tal liftar att hyra ut. Man har även en kranbil. - Vi har personal med krankort, som krävs för att använda den. Vi använder den mycket på uppdrag av företag inom byggbranschen. Efterfrågan på kranbilen är mycket hög, berättar P-A.

TMA-bil – en krockkuddebil Under 2021 investerade man i en TMA-bil. TMA står för Truck Munted Attenuator. Syftet med bilen är att vara ett påkörningsskydd under arbete ute på vägar. Själva skyddet består av ett deformationsblock. På detta monteras en stor ljustavla. Skylten ska göra bilister uppmärksamma på att det sker arbete på vägen, så att de kör försiktigt. Deformationsblocket är ämnat att minimera skador om en oförsiktig bilist skulle missa skylten. TMA-bilen är ett nödvändigt ont för företag som jobbar ute på vägarna. Den används exempelvis när man måste byta däck på en tung lastbil ute på motorvägen. P-A är väldigt nöjd med

investeringen. Han använder ett lite mer vardagligt uttryck för bilen. - Det är en krockkuddebil, som är till för att skydda framför allt oss själva ute på vägarna, säger han.

Ett bra år 2021 var ett mycket bra år för P-A’s Bärgning. Uthyrningen av liftar och kranar ökade medan man utförde många bärgningar, särskilt i slutet av året. Efter jul

bestämde man sig därför för att investera i en ny bärgningsbil. - Det byggs mycket i trakten, så det är en otrolig press på kranbilarna och byggliftarna. Just nu andas vi ut efter kaoset i december. Vi hade en del att göra på grund av att snön kom tidigt. Det var en all time high den månaden, säger P-A och skrattar. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Fullt upp för välrenommerad grävare när Markaryd växer När det gäller gedigna och professionella markarbeten i den småländska myllan är det få som slår Ronny Vidigsson Gräv AB på fingrarna. Den välrenommerade firman utför markoch anläggningsuppdrag i en mängd olika sammanhang, präglade av medarbetarnas stora kunnande och långa erfarenhet.

Ronny Vidigsson har ett minst sagt gediget förflutet i grävbranschen. – Redan som ung hjälpte jag mina föräldrar med att köra grävmaskin och öppna upp skogsvägar. Eftersom intresset kvarstod även i vuxen ålder bestämde jag mig för att starta eget. Jag köpte min första grävmaskin redan i slutet av 80-talet och började åta mig uppdrag, berättar Ronny som startade den egna firman 1991. Idag driver han företaget med ett tiotal medarbetare som alla företräder ett brett kunnande och lång erfarenhet av branschen. Företaget, vilket utgår från lokalerna på Hyvelgatan i Markaryd, har haft en god utveckling under senare år. – Vi har dubbelt så många maskiner idag jämfört med för tio år sedan. 2019 flyttade vi till dessa nya lokaler, vilket har blivit ännu ett lyft för oss. Vi trivs bra här och

har alla möjligheter att fortsätta växa, säger Ronny Vidigsson.

Brett koncept Ronny Vidigsson Gräv jobbar med allehanda mark- och anläggningsentreprenader, inte minst i samband med om- och tillbyggnation där man även ombesörjer transporter med kranbil och gripskopa. Husdräneringar på uppdrag av privatpersoner är vanliga, liksom planering av trädgårdar i samarbete med trädgårdsanläggare. Man anlägger vägar på uppdrag av privata skogsägare och gör kompletta trekammarbrunnar med tillhörande avloppssystem för

privata beställare. Här förfogar Ronny över certifierad personal för ändamålet. – Det brukar bli en del grävning för enskilda avlopp men också en del snöröjning nu under vintern. Det byggs mycket här i Markaryd så vi har en hel del att göra, konstaterar Ronny. Han berättar att företaget verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig cirka sju–åtta mil från hemorten. Merparten av uppdragen sker i kommunen där Ronny Vidigsson Gräv tack vare sin storlek och höga kapacitet står sig väl i konkurrensen. Just nu jobbar man med Hembygdsparken där det bland annat ska bli lekplatser och

en scen. Utanför Markaryd är företaget delaktigt i bygget av en kontorsbyggnad, och på hemorten deltar Ronny och hans kollegor i bygget av en 1 300 kvadratmeter stor industribyggnad.

Fortsätter växa Ronny Vidigsson Gräv har ett flertal samarbetspartners, bland andra Habi Bygg och 3K Bygg, liksom flera underentreprenörer, vilka bidrar till den höga kapacitet som företaget representerar. Företaget följer riktlinjerna för Bas P och Bas U och har förmånen av att jobba med kontinuitet tack vare medarbetare som väljer att stanna

kvar i firman år efter år. Verksamheten växer, nyligen investerade man i både en ny lastbil och en ny grävmaskin, vilket gör att maskinparken numera innefattar åtta grävmaskiner, fyra lastbilar och lika många hjullastare. – Vi tror att vi har alla möjligheter att fortsätta växa, men det gäller att göra det med förstånd. Om vi fortsätter jobba som vi har gjort lär vi ha många spännande år framför oss, tror Ronny Vidigsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Allt inom VA- & Markarbeten P-A’s Bärgning AB Mer än bara bärgning

0433-12100

• • • •

3-kammarbrunnar Minireningsverk Byggschakter Leverans av grus och matjord

• • •

Husgrundsdränering Transport med kranbil Grävmaskiner från 2-30 ton

VIDIGSSON GRÄV 0433-711 99 www.vidigssonsgräv.se

79


REGION SMÅLAND

En väletablerad lastbilscentral i Tingsryd Tingsryds Lastbilscentral etablerades för 82 år sedan. Idag är tolv företag anslutna till den ekonomiska föreningen. Man erbjuder sina kunder lager, transport och ett antal alternativ för specialtransporter.

För 82 år sedan slogs tre lastbilscentraler i Tingsryds kommun samman, en från Tingsryd, en från Urshult och en från Ryd. Resultatet blev Tingryds Lastbilscentral, som idag är en ekonomisk förening, med tolv anslutna företag. Föreningen har 3 dotterbolag och 42 medarbetare och har norra Skåne, Blekinge och Kronobergs

län som upptagningsområde. Verksamheten är bred. Man har ett stort lager, transporterar gods, erbjuder ett antal specialtransporter och har även ett antal andra specialiserade tjänster, som man erbjuder sina kunder. För fem år sedan fick den ekonomiska föreningen en ny VD, Göran Hellberg. Logistikbranschen kan vara en väldigt tuff bransch, med hård konkurrens från både svenska och utländska åkerier. Tingryds LBC har dock ökat sin försäljning med 20 % de senaste fem åren. - Vi har sett en positiv utveckling, säger Göran ödmjukt. Lager I Ryd har Tingsryds LBC en verkstad för service och reparationer. Man har egna drivmedelanläggningar i både Ryd och Tingsryd, som arrenderas ut till Preem. I Tingsryd har man även sina kontor, en godsterminal och en mycket omfattande lagerverksamhet på 10 000 m². Man har planer på att utöka denna yta med ytterligare 3000 m². Här kan både företag och privatpersoner hyra containrar av olika storlekar. Bokning och transportledning sköts från kontoret i Tingsryd. Medarbetarna har stor lokalkännedom och känner sina kunder mycket väl. -Ledstjärnan i vårt arbete är hög tillgänglighet, kvalitet och service med stor kundanpassning, säger Göran.

Transport Tingryds LBC har ett nära samarbete med Schenker. Med tillgång till hela Schenkers nätverk utför man daglig linjetrafik i sitt upptagningsområde. De olika anslutna

åkerierna sköter inhämtning och distribution. Man lyckas inte hålla igång en verksamhet i en så pass konkurrensutsatt bransch utan att jobba för att bli bättre hela tiden. Tingsryds LBC jobbar ständigt med produktutveckling med utgångspunkt i vad kunderna efterfrågar. - Vi har för det mesta varit inne på varmlager tidigare. Idag jobbar vi mer med kyltransporter, som vi kommer köra mer av i framtiden, säger Göran. Specialtransporter Tingsryds LBC kör, utöver linjetrafik, även ett stort specialtransporter, som det finns ett stort behov av. Föreningen förfogar över ett antal liftdumpers, kranbilar och lastväxlarbilar, som kan hantera många olika storlekar på containrar, från 4 m² till 38 m². Dessa används bland annat för miljötransporter och återvinningstransporter. Denna sortens transporter ställer, så klart, höga krav på föreningen. - Tingsryds LBC är ett miljöcertifierat och kvalitetscertifierat transport- och logistik-företag, intygar Göran stolt. Intervju: Victor Salazar

Gösta Bergman Åkeri AB Transportvägen 5, 362 32 Tingsryd www.tingsrydslbc.se 0477- 45 500 80


REGION SMÅLAND

Säkra och punktliga transporter längs de småländska vägarna Det råder vinterväglag på många småländska vägar, vilket innebär bråda dagar för en aktör som Hjalmarssons Åkeri i Tingsryd. Företagets koncept är dock betydligt bredare än så. Hjalmarssons är en välanlitad expert när det gäller transporter av exempelvis grus, asfalt och betong.

Brett koncept Hjalmarssons Åkeri utgår från Urshult och sysselsätter sju medarbetare i ett upptagningsområde som sträcker sig över en 20 mils radie från hemorten. Företaget är medlem i Tingsryds LBC som bland annat ger Stefan och hans kollegor i uppdrag att

sköta vinterväghållningen i trakterna kring Tingsryd. – Det har varit fullt upp för oss denna vinter och det har gått åt en hel del salt, berättar Stefan och tillägger att det även har blivit ett flertal körningar av flis från en depå i Falkenberg.

Just säkerheten på vägarna är något Stefan brinner för. Det gäller, understryker han, att man kommer ut i tid för att förhindra att olyckor sker. – Vi har många farliga vägar här i Småland. Vi vill att alla, försåts också mina anställda, ska kunna åka säkert och kunna komma hem välbehållna till sina familjer varje dag.

Stigande dieselpriser oroar Det råder ordning och reda i Hjalmarssons Åkeri. Alla medarbetare innehar förstås yrkesbevis, företaget får genomföra TMA-körninngar och härutöver innehar man också olika kvalitets- och miljöcertifikat samt SIK. Stefan Hjalmarsson ser hela tiden till att bibehålla verksamheten i branschens framkant, inte minst med hjälp av löpande investeringar i fordonsparken, men av förståeliga skäl ser han de skenande dieselpriserna som ett tydligt orosmoln inför framtiden. – Dieselpriserna har stigit med 40 procent på bara en kort tid. Det innebär en ökad kostnad på cirka 300 000 kronor per bil och år, och om man, som vi, har fem bilar kan det bli tufft. Dieselpriserna utgör en

Det är Stefan Hjalmarsson som äger och driver Hjalmarssons Åkeri i Tingsryd AB. Han har varit branschen trogen ända sedan slutet av 1980-talet då han köpte sin första lastväxlarbil. Med tiden har han breddat fordonsparken med fler anläggningsbilar, vilket har format företagets starka koncept. – Framför allt jobbar vi med transporter av grus, asfalt och betong, inte minst på uppdrag av Peab. Härutöver blir det en del miljötransporter och maskinflyttningar. 2017 blev jag kontaktad av en skogsentreprenör och blev tillfrågad om att utföra stock- och massatransporter. Det är något vi håller på med än idag, berättar Stefan.

väsentlig faktor för huruvida transporterna ska bli lönsamma. Det är hur som helst inget vi kan påverka, vi får vänta och se vad som händer, säger Stefan Hjalmarsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

En pålitlig plåtbearbetare för Sydsveriges industrier Syd- och mellansvenska industrier har i Stewses Servicefirma AB en stabil och pålitlig samarbetspartner när det gäller modern plåtbearbetning. Med lång erfarenhet och en maskinpark som täcker alla behov kan man tillgodose alla förfrågningar – stora som små.

Stewes Servicefirma AB bildades 1986 då fokus låg på reparationer och underhåll för industrier i framför allt Kalmars och Kronobergs län. När företaget bytte ägare 1999 började man ägna sig åt legotillverkning i tunnplåt via inköp av ett antal maskiner. Maskininvesteringarna har därefter fortsatt och i mångt och mycket format dagens framgångsrika och efterfrågade koncept avseende modern plåtbearbetning. I de ändamålsenliga lokalerna i Konga utanför Tingsryd träffar vi Britt Johansson och Jonas Engberg, platschef respektive tillförordnad platschef, som berättar att huvudinriktningen kretsar kring legotillverkning och montering.

– Vi har specialiserat oss på bearbetning av tunnplåt på upp till åtta millimeter och har införskaffat en stark maskinpark för ändamålet. För oss har det alltid varit viktigt att utnyttja den moderna tekniken för att alltid kunna tillgodose våra kunders önskemål, säger Britt och Jonas.

Snabba ryck I verkstaden bearbetas plåt via stansning, laserskärning, kombibearbetning, nibbling, kantpressning, klippning samt svetsning i material som stål, aluminium, rostfritt och aluzink. – Vi köper ofta in mer material än vad efterfrågade produkter kräver för att vara förbe-

redda för fler förfrågningar, och på så sätt kunna agera snabbt. Vi kan producera både små och större serier och kan i regel agera snabbt när vi får en förfrågan. Det händer att vi kan lösa problem redan samma dag, upplyser Britt Johansson och understryker att man inte gör någon skillnad på kunder. Alla är lika viktiga – stora som små. Flexibiliteten är förstås en stor konkurrensfördel. Prisbilden är en annan. Kunderna vet vad de får när de anlitar Stewes Servicefirma som med sin starka lokala förankring har bra koll på vad kunderna behöver. – Det råder överlag en god företagsanda här i regionen. Vi har genom åren utvecklat goda samarbeten med många leverantörer, varav ett flertal har varit med oss ända sedan vi tog över företaget för mer än 20 år sedan. Det gäller till exempel vår huvudleverantör av plåt, berättar Jonas.

Växer med kunderna Stewes Servicefirma är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, något som Britt och Jonas anser är ett måste i branschen idag, och inte sällan ett krav från leverantörerna. Personalomsättningen är låg i företaget som i dagsläget sysselsätter

15 anställda och riktar sig till kunder över hela södra och mellersta Sverige. Kundens geografiska läge har dock ingen betydelse, betonar Britt och nämner att man även servar kunder utomlands. – Vi har god kontroll på verksamheten och känner inte att vi vill växa till skyarna. Vi brinner för det vi gör och för att upprätt-

hålla ett koncept som värnar om kunderna och präglas av hög kvalitet. Våra kunder förstår oss och vi förstår dem, härigenom finns alla förutsättningar för oss att fortsätta växa och utvecklas tillsammans, säger Britt Johansson och Jonas Engberg. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Hjalmarssons Åkeri 070 - 380 28 28 Smedjevägen 29, 362 54 Urshult 81


REGION SMÅLAND

Alla företag har rätt till en vettig IT-lösning Tingsryd IT tycker att alla företag har rätt till en vettig IT-lösning. Med detta menar de en lösning som både passar kundens vision, men också deras plånbok och behov. De jobbar mycket ute på plats hos kunderna, men reparerar och modifierar även sina kunders hårdvara i servicebutiken, som är öppen för nya kunder som vill ha sin dator lagad.

Peter Singstrand kom in i IT-branschen precis när den så kallade IT-bubblan sprack. Året var 2000 när han flyttade till Tingsryd från Borås efter att ha fått jobb som nätverkstekniker, ett jobb det fanns

över hundra sökande till. Bara tre månader senare gick företaget i konkurs och Peter, likt många andra inom branschen, var tvungen att hitta ett nytt jobb. Han fick då jobb i en musikaffär, som även hade en avdelning för datorer och tillbehör. Ägaren av affären ville sluta med datordelen, så Peter tog tillfället i akt att köpa upp hela lagret av produkter. Det var denna möjlighet som ledde till att han så småningom kunde starta Tingsryd IT. Verksamheten, som ligger på Storgatan i Tingsryd, har sakta men säkert vuxit. - Vi har utökat från 80 m² till 200 m². För fyra år sedan fick vi vår första anställda, berättar Peter.

service mot våra befintliga kunder, men alla är välkomna till oss, säger Peter.

Rätt IT-lösning

Broderlig relation

Tingsryd IT hjälper bland annat företag att ta fram hemsidor och andra IT-lösningar. Företagets motto är: Alla företag har rätt till en vettig IT-lösning. Nyckelordet i mottot är ”vettig”. De lyssnar alltid noggrant på vad kunden vill ha och försöker möta förväntningarna, men Peter och hans medarbetare tycker även att det är viktigt att kunden får en IT-lösning som passar just deras verksamhet. Ibland säger kunder att de vill ha en IT-lösning som kanske både är dyr och inte riktigt passar deras verksamhet. Då ger

Tingsryd IT kunden råd, så att kunderna får just en vettig IT-lösning. Och en snygg hemsida behöver inte nödvändigtvis vara dyr. - Jag älskar att arbeta kreativt inom IT, att skapa hemsidor och liknande, säger Louise Bergstrand, som är IT-tekniker och nätverkstekniker på Tingsryd IT.

Service på hårdvaran Tingsryd IT arbetar även mycket med drift

och underhåll av företagsnätverk. Företagets upptagningsområde sträcker sig tio mil runt Tingsryd, vilket gör att de kan vara snabbt på plats hos sina kunder. Det man inte fixar ute på plats, tar man med tillbaka till sin servicebutik. Här kan kunderna även lämna in och hämta ut sin utrustning själva. Det händer även att det kommer in helt nya kunder, som behöver hjälp med reparationer eller liknande. - Butiken är egentligen tänkt som en

Tingsryd IT fortsätter växa. Företaget har en god samarbetspartner i kopiator-jätten Brother. Man har investerat i utbildningar hos Brother, så att man kan åka ut på deras servicejobb. Detta gör att man kommer närmare sina affärsmål, som man är säkra på att man kommer nå. - Om 3-5 år kommer vi vara fem medarbetare, säger Peter. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

En byggare med bredd Småland och övriga Sydsverige är berikat med en byggare som onekligen kan lösa det mesta. Oavsett om det rör sig om att bygga en garderob eller ett komplett hus kan Toras Möbler & Bygg AB stå till tjänst. Helhetslösningar är företagets melodi, vilket inbegriper allt från ritning till slutfört projekt. Vi träffar Modestas Venclovas som driver Toras Möbler & Bygg AB. 2011 flyttade han till Sverige från Litauen, men redan

då hade han hunnit skaffa sig ett tiotal års erfarenhet av byggbranschen. – Snickeriintresset har jag haft ända sedan barnsben. Jag utbildade mig i Litauen och fick en hel del jobb via kontakter med bland annat arkitekter. Jag tillverkade bland annat en del möbler, minns Modestas. I Sverige startade han enskild firma som 2017 ombildades till aktiebolag. – Vi startade från noll, vi marknadsförde oss genom att sätta upp lappar i butiker och trappuppgångar. Jag åkte till och med till kommunens bastustuga och informerade

om att vi tillverkar bastur och badtunnor, berättar han.

Från ritning till slutfört projekt Verksamheten utgår från småländska Urshult och sysselsätter sex medarbetare med i princip hela Sverige som arbetsfält, även om merparten av uppdragen sker i Småland och övriga delar av Sydsverige. Konceptet bygger på skräddarsydda lösningar för privata hem. – Vi jobbar med både stort och smått, vare sig det handlar om att bygga nytt, bygga ut eller justera något i den befintliga bostaden. Vi jobbar med måttanpassade inredningslösningar och tar ett helhetsansvar som innefattar allt från ritning till slutfört projekt, upplyser Modestas Venclovas och påminner om ROT-avdraget som ger privatpersoner rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Toras Möbler & Bygg utför husdräneringar och miljöarbeten, man bygger måttanpassade möbler och köksluckor samt sätter kakel och klinker. Via företagets försäljningsavdelning tillhandahålls rullgardiner, myggnät samt fönster i såväl tvåglas- som treglasvarianter. Modestas och hans medarbetare fungerar också som problemlösare och bollplank för kunder som har frågor eller funderingar kring olika projekt.

Vill fortsätta växa VD Modestas Venclovas.

Modestas medger att företaget verkar i en

konkurrensutsatt bransch, men att man står för ett koncept som gör att kunderna gärna återkommer. – Det gäller att vi hela tiden står för fläckfria insatser och ger goda råd om vad som är bäst för både bygget och plånboken. Ibland kan det hända att vi själva får mindre betalt när vi erbjuder en mer kostnadseffektiv lösning för kunden – då blir både jag och kunden nöjda, säger Modestas. Han framhåller en samarbetspartner som GBJ Bygg och berättar att man genom åren har tagit sig an uppdrag av vitt skilda slag. Just nu renoverar man till exempel Försäkringskassans lokaler på hemorten.

En av förklaringarna till företagets framgångar är att man löpande gör nya investeringar i syfte att hela tiden ligga i framkant. Ambitionen är att fortsätta växa, men, betonar Modestas Venclovas, på rätt sätt. – Vi ska bland annat satsa på att marknadsföra oss lite bättre vad gäller våra kökslösningar. Samtidigt är det förstås viktigt att vi fortsätter värna om vår stora noggrannhet och höga kvalitet. Det vi har byggt upp under 20 år kan raseras på ett ögonblick om vi inte är vaksamma, men vi känner oss väl rustade och förberedda inför framtiden. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Postadress Besöksadress Södra Vägen 37 Lokgatan 19 362 54 Urshult 360 31 Tingsryd

0700 -79 59 87 ● info@torasmb.se ● www.torasmb.se 82


REGION SMÅLAND

Bullar för alla på anrikt bageri Estvalls Bageri & Konditori har funnits sedan 1937. Marica Lundberg är verksamhetens tredje ägare. Precis som i alla tider, är bröd, bröllopstårtor och diverse godsaker populära. Nu börjar dock kunderna även få upp ögonen för de delar av bageriets utbud som är anpassat för allergiker och veganer. Året var 1937 när Åke och Signe Estvall grundade Estvalls Bageri & Konditori i Moheda. De drev företaget fram till 1979. 2011 togs verksamheten över av Marica

Lundberg, som alltså är verksamhetens tredje ägare. - Det är mycket jobb, men även kreativt och utvecklande. Att få utlopp för många idéer är vi vana vid här, säger hon om att driva eget företag.

Mycket godsaker För närvarande kommer de flesta kunderna från Moheda, men man har även kunder som kommer från Lammhult, Växjö samt andra orter, som Grimslöv, Rottne och Alvesta, där man förra året öppnade ett nytt konditori. Man har ett väldigt brett

Välkommen in! Estvalls är det lilla bageriet med de stora resurserna. Vi bakar allt för hand utan tillsatta konserveringsmedel. Råvarorna försöker vi plocka från närliggande producenter i den mån det går.

Robotdammsugare.

utbud av varor och tjänster. Man bakar bröd som levereras till sex butiker i trakten. Till studentfiranden och liknande tillställningar gör man smörgåstårtor, catering samt tårtor. Estvalls samarbetar med flera ställen när det kommer till bröllopstårtor, vilket gör att man ofta blir fullbokade mellan april och oktober. En specialitet, som är populär hos kunderna är Estwals Planka, en variant av en buffé i mindre format. Utöver detta gör man tårtor, bullar och bakelser av alla de slag. Estvalls Bageri & Konditori har fått flera utmärkelser, dels för sina kringlor men även i form av ett diplom från Svenska husmansbord, för sina egna nytänkande produkter i form av blåbärsknäcke. Under november har Marica siktet inställt på ytterligare en utmärkelse. - Vi ska avsluta finalen i Mack-SM. Det ska jag ro i hamn, lagom till att julen börjar närma sig, säger hon.

Bullar för alla Det brukade vara svårt för allergiker att

Kondisbitar till företagarna som önskar tack-utskick.

hitta något gott att äta på ett bageri. Nu för tiden vill många bagerier och konditorier gärna göra godsaker för alla. Estvalls Bageri & Konditori började baka glutenfria produkter för sex år sedan. Samtidigt började de öka sitt utbud av veganska produkter.

- Vi har ju hållit på med de här produkterna ganska länge. Men det är först nu som folk får upp ögonen för dem, säger Marica.

Litet bageri med stora resurser För tillfället har Marica tio anställda. Det var tufft att öppna konditoriet i Alvesta mitt under en pandemi. Men de klarade sig genom första året genom att tänka framåt, ändra på produktionen, samt att de numera vänder sig till kunder i hela Sverige genom sin kaklåda, som de tagit fram. I kaklådan packas handgjorda kondisbitar från deras bageri direkt till beställarens brevlåda med beställarens företagslogga och ett meddelande till kunderna. Ett exempel på ett sådant meddelande är: ”Hej! Tack för din order! Vi finns fortfarande efter pandemin. Ursäkta förseningen.” Faktum är att det har gått så pass bra det senaste året att Marica nu funderar på att anställa fler skickliga bagare, som vill vara med i utvecklingen av det anrika och kreativa företaget. - Vi är det lilla bageriet med de stora resurserna, säger Marica och ler. Intervju: Victor Salazar

Take Away Mingelbakelse.

Erbjud dina kunder med ditt företagstryck på.

ESTVALLS BAGERI & KONDITORI Moheda Järnvägsgatan 2 0472-70062 Alvesta Storgatan 15 0472-71134 83


En del av Hexanova Media Group:

PR

Stålkonstruktioner av kvalitet Stålkonstruktioner av kvalitet LECOR Stålteknik AB är lokaliserat i en modern produktionsenhet i Kungälv. Vi arbetar med typer av stålkonstruktioner och utöver broar och LECOR Stålteknik AB ärallalokaliserat i en modern produktionsenhet i Kungälv. industristommar erbjuder vi även leveransfärdiga Vi arbetar med alla typer av stålkonstruktioner ochprefabricerade utöver broar och stålkonstruktioner för byggprojekt. Vi är en kapacitetsresurs för industristommar erbjuder vi även leveransfärdiga prefabricerade byggsmederna och ger möjlighet även för mindre stålföretag att stålkonstruktioner för byggprojekt. Vi är en kapacitetsresurs för leverera och montera stål till större byggprojekt.

byggsmederna och ger möjlighet även för mindre stålföretag att leverera och montera stål till större Lecor Stålteknik AB, Växelgatan 1, 442byggprojekt. 40 Kungälv Tel. 0303-24 66 70

E-post: info@lecor.se

Webb: lecor.se

Lecor Stålteknik AB, Växelgatan 1, 442 40 Kungälv Tel. 0303-24 66 70 • E-post: info@lecor.se • Webb: lecor.se

& more

posttidning