Svensk Leverantörstidning nr-7 2021

Page 1

Nr 7 / 2021

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

Snabbväxande företag i snabbväxande bransch Ikonett är ett ungt företag som sysslar med projektering inom järnväg. Det är en smal men snabbväxande bransch där det redan råder kompetensbrist. Denna brist kommer bara växa de kommande åren. Ikonett erbjuder sina kunder en gedigen kompetens och satsar mycket på att utveckla sin verksamhet för att kunna möta morgondagens behov. Läs mer på sidan 13.

Framtidens städer – Ett globalt index Läs mer på sidan 11.

Det perfekta slipmaterialet Ekamant har sysslat med slipmaterial i över 90 år. Det anrika företaget har varit aktivt i Markaryd i Kronobergs län redan från början, men har idag även dotterbolag i bland annat Ryssland, Indonesien och Kina. Företagets motto är ”When Perfection Matters”; varken Ekamant eller deras kunder nöjer sig med något annat än det perfekta slipmaterialet. Läs mer på sidan 67.

Resurseffektiva lösningar för en grönare värld I vår ständiga strävan efter en grönare värld står Econova för ett starkt och framåtsträvande koncept. Econova är en innovativ aktör inom återvinning och trädgård, som omhändertar organiska restprodukter och omvandlar det till nya produkter. Det gör dem till en ledande kraft för en hållbar utveckling. Läs mer på sidan 18.

Götalands minsta kommun har stora ambitioner Ydre kommun är den, till invånarantalet, minsta kommunen i Götaland. Frågan är hur länge till den kommer vara det. För den lilla kommunen bygger för att växa. Man har redan gjort stora satsningar på bland annat sina skolor och sitt kulturliv och har ett antal byggprojekt på gång. Läs mer på sidan 44.

7 U T G ÅVO R P E R Å R - S V E R I G E S BR E D A S T E T I D N I N G F Ö R L E V E R A N T Ö R E R


LEDAREN

Industri Bygg Energi

Har vi en övertro på vår kompetens?

3

Företagarna har ordet

4-6

Så upphävde till slut Folkhälsomyndigheten de sista coronarestriktionerna och samhället kunde i många avseenden återgå till det normala. Samtidigt kan vi 2alla se tillbaka på en tid då en hel del har förändrats i vår vardag, inte minst yrkesmässigt när många av oss har fått lära oss att jobba på nya sätt. Att många arbetsuppgifter förändrades och utvecklades var dock ett faktum långt innan pandemin vände upp och ned på tillvaron för oss. Covid-19 innebar snarare en påskyndning av processen.

7-8

ledaren

9 -10 11

IT Hållbarhet

Östergötland Norrköping

12

14

Inget fel, med andra ord, på tilltron på den egna kompetensen bland landets arbetstagare. Eller handlar det helt enkelt om okunskap, alternativt underskattning, avseende den snabba teknikutvecklingen som lär innebära att många av dagens yrkesroller och arbetsuppgifter inte lär vara aktuella i en inte alltför avlägsen framtid?

15 - 36

Åtvidaberg 36 - 43

44 - 45

Kinda

45 - 47

Valdemarsvik

48 - 55

Vänersborg

Vår i luften. Visst är det härligt? Jag ansluter mig till de som fylls av energi när vårsolen gassar som mest, när det börjar grönska och man har hela den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring. Frågan är om även svensk infrastruktur går mot en ny vår? Det känns onekligen så efter regeringens besked om att satsa 522 miljarder kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka till en hel del när det handlar om att både stärka som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om det här i Svensk Leverantörstidning och det är intressant att konstatera att det inte enbart handlar om att bygga ut och bygga nytt, utan också om att bevara det som redan finns och fungerar. Drift och underhåll ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas i det faktum att nära nog halva miljardregnet ska falla över just detta. Resten ska gå till utveckling av infrastrukturen och det handlar i mångt och mycket om rälsbunden trafik, närmare bestämt höghastighetståg. Det ligger helt i linje med satsningar i andra länder världen över och lär i förlängningen innebära kortare restider, inte minst mellan landets storstadsregioner.

56 - 65

Region Småland

66 - 82

Staffanstorp

83 - 84

Danmark

85 - 87

Bygg

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära?

15 - 55

Ydre

innehåll

Det finns med andra ord all anledning att tro att kompetenskraven allmänt kommer att öka, något Följande innehåll hit som en stor majoritet av intervjupersonerna i undern sökningen alltså inte tycks inse.Leverantörstidning Det lär således finnas gott om företagare i landet som har mycket att vinna på satsningar på kompetensutveckling för Ledaren sina anställda. Det gynnar inte bara den enskilde individen utan också verksamheten på sikt, liksom Företagarna har ord möjligheterna att rekrytera kompetent arbetskraft i framtiden, då företaget och arbetsplatsen ökar sitt Infrastruktur attraktionsvärde. Kort och gott: kompetensutveckling är mer eller mindre nödvändigIndustri för att stärka den svenska arbetsmarknaden över tid.

Detta till trots visar en Sifoundersökning på uppdrag av Omställningsfonden att de allra flesta inte oroar sig för att den kompetens de besitter ska bli inaktuell framöver. 84 procent tror att deras kompetens kommer att vara tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år, och nästan lika många gör samma bedömning för ytterligare fem år framåt i tiden. Andelen som är säkra på att deras kompetens inte räcker till om tio år uppgår till fem procent.

Infrastruktur 13 Transport

Enligt en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning beräknas att mer än hälften av alla dagens yrken kommer att vara ersatta med digital teknik inom 20 år. I det perspektivet har pandemin påskyndat processen då allt fler har fått upp ögonen för den digitala teknikens möjligheter. Här finns både tid och pengar att spara för arbetsgivarna, vilket gör det sannolikt att processen inte kommer att avstanna – snarare tvärtom.

I grund och botten kan man förståsEnergi se det som positivt att svenska arbetstagare har stor tilltro till den IT/Säkerhet egna förmågan. Ett gott självförtroende är bra i de allra flesta fall, och kanske finns detMaskin egentligen ingen orsak till oro över svaren i Sifoundersökningen. De Danmark allra flesta – måste man anta – väljer att kompetensutveckla sig när de märker att behovet uppstår, men Åland risken är att många inser detta för sent. En ny teknisk Här i Göteborg undrar vi om den lösning på omdebaten arbetsplats kan skapa ett omedelbart Bornholm terade Västlänken verkligen kommer att bli av, behov av fåny Då blir det ohållbart för men mer klarhet i frågan lär vi väl efterkunskap. valet Mora/Leksand i höst då göteborgarna arbetsgivaren ska rösta om huruvida att tavihjälp av utdragna utbildningsinska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken satser i stället för att tillsätta rätt kompetens genast. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Västmanland Det blir en utmaning När infrastrukturminister Catharina Elmsäter- för både företagen och arbetsSvärd presenterade regeringens tagarnamångmiljardatt ha koll på vilka framsteg som görs inom Göteborg satsningar på svensk infrastruktur betonade hon sina respektive arbetsområden, vad som väntar runt att man kommer att satsa på sådant som leder Marks kommun till jobb och främjar konkurrenskraften. hörnet och vadDet somärkrävs för att täcka det kommande en klok strategi som påbehovet. sikt borgar för ett stärkt

Småland

svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar när de kallar den nationella infrastrukturplanen för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det ökande behovet av dylika satsningar och efterlyser större mod och ansvarstagande från berörda parter så att en modern och väl fungerande infrastruktur så småningom lämnas över till framtida generationer. Man tycker att vi ska ta lärdom av Danmark och använda oss av den statsgarantimodell man själva arbetat efter. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig för infrastruktur på Sveriges Byggindustrier, tycker i sitt inlägg längre fram i tidningen. Tills nästa gång önskar jag alla många sköna timmar i vårsolen!

Borås Örjan Persson

Chefredaktör Ulricehamn

Årjäng

URBAN NILSSON ANSVARIG UTGIVARE

redaktion

a av N aNN ÄvE u sc aN d ILL och N Nu k INT I dI N N E E kod INg N d QR! E TI hoN LÄsa RTp sma

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

2

Chefredaktör: Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se Redaktör: Carolina Fredriksson carolina.fredriksson@hexanova.se

Tryck: Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Pressgrannar beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild Adress-/namnändring: överenskommelse träffats med adressandring.slt@hexanova.se redaktionen. www.hexanova.se

Ekonomi: ekonomi@hexanova.se

ISS

Pressgrannar Adress-/namnändring: Trycksak adressandring.slt@hexanova.se 3041 0174 Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

PR

& more

Besök oss gärna på nätet: www.svenskleverantorstidning.se

Ansvarig utgivare: Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se

En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på NMÄR Stefan 031-719där 05E17 reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, AN läsarenKkan E scanna in Michaela Jönsson en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som Vdå öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur michaela.jonsson@hexanova.se med du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se T

Tidningen utges av: PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Tidningen utges av: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Layout: Fax 031-719 05 29

utgivare: Vad Ansvarig är en QR-kod Urban Nilsson och Prenumerera: vad används den till?

S

Nr 7 - 2021

Nr 3-2014 30:e årg

En del av Hexanova Media Group

Tidningssta


F Ö R E TAG A R N A H A R O R D E T

”Runt trettio procent, kanske lite över?” Alla etablerade sanningar är inte sanna. Drygt 30 procent är ungefär vad en genomsnittlig medborgare svarar på frågan om hur mycket av en vanlig löntagares lön som försvinner i skatt till stat och kommun. I själva verket är det mer än hälften. Vad beror skillnaden mellan uppfattningen och verkligheten på? Ett skäl kan vara att en del skatter är dolda. Kommunalskatten, som mycket riktigt ligger i snitt strax över 32 procent, syns tydligt på lönebeskedet. Den som tjänar över 45 000 kronor i månaden vet – kanske – att för inkomster däröver försvinner 50 procent i skatt. Med moms och punktskatter är det annorlunda. När man köper en flaska standardwhisky eller fyller upp bensintanken utgör moms och punktskatter mer än hälften av notan – men det syns inte på prislappen. En annan dold skatt, som drar in nästan 600 miljarder kronor till staten årligen, är arbetsgivaravgiften. På papperet ska arbetsgivaravgiften, som betalas in av arbetsgivare baserat på den anställdes bruttolön och i normalfallet ligger på drygt 31 procent, gå till att finansiera socialförsäkringssystemen. När arbetsgivaravgiften infördes på 1950talet var den en dryg procent, och belastade inte alla löner. I dag är det skattesystemets näst största intäktskälla.

Patrick Krassen, Foto: Lars Clason.

Tekniskt sett är hela arbetsgivaravgiften att betrakta som en skatt, men till skillnad från de flesta andra skatter finns en koppling till vilka utbetalningar ur trygghetssystemen som individen kan få. Med högre inkomst betalar man mer i arbetsgivaravgift, och ska också kunna få mer i till exempel sjukersättning eller föräldrapenning. Men denna koppling har i allt högre grad försvagats. Som Företagarna visar i rapporten ”Vad får jag för pengarna?”, som släpptes tidigare i veckan, har de renodlade skattedelarna i arbetsgivaravgiften mer än fördubblats som andel mellan 2000 och 2018, från 21 procent till 44 procent. Detta beror dels på att den allmänna löneavgiften, den beståndsdel i arbetsgivaravgiften som saknar koppling till socialförsäkringar, har ökat markant sedan den infördes 1995 (från 1,5 till drygt 11,6 procent); dels att de utbetalningar man kan få ur socialförsäkringar är begränsade av tak, medan inbetalningar inte har något inkomsttak. Inbetalningarna ”över taken” har ökat från 22 miljarder 1999 till 57 miljarder 2018. Det hör fortfarande inte till vanligheten att inbetalda arbetsgivaravgifter specificeras på lönebesked – men allt fler arbetsgivare gör det. Staten borde föregå med gott exempel och synliggöra arbetsgivaravgiften

i offentliganställdas lönebesked. Det skulle också uppmuntra till en diskussion om hur mycket pengar som behövs till det offentliga och hur dessa pengar används. Men det viktigaste är att steg för steg sänka denna dolda beskattning. 60 procent av Sveriges småföretagare uppger att höga arbetsgivaravgifter är det största hindret mot att anställa fler. Jobbskapandet hämmas således. Sveriges nivå på arbetsgivaravgift ligger mer än 12–13 procentenheter högre än nivån i länder som Tyskland, Finland och Nederländerna, vilket är en konkurrensnackdel för Sverige att locka investeringar. Det går att sänka arbetsgivaravgiften både generellt och riktat. Det skulle kunna ge anställda mer i plånboken, ge utrymme för fler jobb i växande företag, öka försäkringsgraden i trygghetssystemen och – kanske viktigast – stärka medborgarnas förtroende för skattesystemet. Ju fler som undrar ”Vad får jag för pengarna?”, desto större risk för urholkat förtroende för politiken. På väg in i ett valår borde detta vara en prioritet för politiker av alla färger. PATRICK KRASSÉN Företagarnas skattepolitiska expert

Vem kan konsten att få saker att hända? Bla bla bla. Greta Thunberg sammanfattade diskussionerna på klimattoppmötet i Glasgow kanske inte på ett kärnfullt sätt, men åtminstone kort! Flera politiker, både i Sverige och i andra länder, reagerade på klimataktivistens ord och menade att Thunberg bidrar till politikerförakt. Skolstrejk, slagord och banderoller i all ära, men klimataktivister behöver, enligt Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU:s ordförande Lisa Nåbo, ge sig in i partipolitiken och göra skillnad på riktigt. ”Det är viktigt att vara aktivist, men det är ännu viktigare att vara politiker”.

Trotsa den rådande ordningen Frågan är om det verkligen stämmer. Och om det någonsin stämt. Politiker skapar bara spelreglerna – och förhoppningsvis gör de det på ett bra sätt. Men vill man verkligen göra skillnad kan det vara bra att påminna sig om Jan Stenbecks närmast bevingade ord om att teknik slår politik. Klart det är slängigt, det var ju ändå Stenbeck som sa det, och kanske det är daterat… eller? Det bör hur som helst sättas i sammanhanget då nämnde Stenbeck och Olof Stenhammar utmanade monopol som ansågs som självklara. Stenhammars entreprenörskap trotsade den rådande ordningen på den svenska finansmarknaden i en tid då marknadsekonomi och äganderätt var starkt ifrågasatt. Stenbecks företag Tv3 och Comvik (senare Comviq) var pionjärer inom sina fält. Tekniken slog politiken – och bakom

tekniken fanns entreprenörer, eldsjälar som decennier senare fortfarande inspirerar.

Mer korsbefruktning När Företagarna för en månad sedan ordnade höstkonferens för våra förtroendevalda superstjärnor handlade en av programpunkterna om politik och entreprenörskap. Jakob de Geer, som bland annat grundat iZettle och för närvarande deltar i investerartävlingen Draknästet, efterlyste fler företagare i politiken, mer erfarenheter från näringslivet, inte minst hos kommande näringsminister. Det centerpartiska kommunalrådet Ulrika Liljeberg från Leksand, tillika toppkandidat till riksdagen, vände på steken och skulle gärna se det omvända också. Även hon ser korsbefruktningen. Fler politikerbesök av företagare, likväl som att politiker besöker företag. Man kan sammanfatta det med att vi behöver förstå varandra och de olika delarnas förutsättningar. Och att politik ofta går långsamt medan snabb action och i princip all utveckling på något sätt sker i näringslivet. Får vi en näringsminister med brett synfält? En framgångsrik näringsminister behöver definitivt vara insatt i dessa olika miljöer, och förstå hur politiska beslut slår och vilka konsekvenser det får. Förstå småföretagare på landsbygdens villkor, likväl som tjänsteföretagare i storstad eller skogsindustrins betydelse för underleverantörerna. Huru-

vida vi får en sådan återstår att se, först ska Magdalena Andersson bli både statsminister och få igenom en budget. Det är inte helt ovanligt att företagare uppfattar politik på samma sätt som Greta Thunberg, och att företagare många gånger delar aktivisters otålighet. Man är mer av en

banderoll-person än någon som går i gång på remissrundor (även om budskapen inte behöver delas med Thunberg). Det är beundransvärt med all den tid som inte minst många ideellt aktiva politiker lägger på demokratin – men utan eldsjälarna utanför den skulle mycket fortfarande vara fast i en utredning.

Att göra skillnad på riktigt är lika mycket att starta ett företag som att leda ett ungdomsförbund. Men med mindre bla bla bla. EVA COOPER Företagarnas regionchef

Eva Cooper, Foto: Företagarna.

3


INDUSTRI

Kardborreband i pandemins tid Gripband i Gusum har producerat kardborreband för industrin i över 40 år. Under pandemin fick man fullt upp, då kardborrebanden behövdes för miljontals skyddsmasker. Nu, när det värsta av pandemin verkar vara över, investerar man i ny utrustning och en webbshop för privatpersoner.

Gusum är en liten tätort i Valdemarsviks kommun. Historiskt är den lilla tätorten kanske främst förknippad med blixtlåstillverkaren Gusums bruk. I ett försök att bredda produktionen, började man satsa på kardborreband på 60-talet. Till en början gick det inte vidare bra, då man var lite före sin tid. När Gusums bruk lades ner på 80-talet beslöt sig produktionsledaren, Arne Nordlin, tillsammans med sin fru, Aino, för att köpa ut tillverkningen av japanska kardborrelösningar. Det nya företagets namn blev Gripband i Gusum. - Japanska kardborrelösningar är extremt slitstarka, berättar Cizzie Kemle, Arnes och Ainos dotter, som idag driver företaget tillsammans med sin man, Stefan. Flexibilitet Idag är Gripband i Gusum inte bundna till någon specifik leverantör. Man importerar fortfarande japansk väv, som håller väldigt hög klass, men man importerar

I verkstaden finner vi en bred maskinpark för olika ändamål.

även från den europeiska kontinenten. I företagets verkstad, som ligger på Albogavägen i Gusum, kan man stansa och klippa med hjälp av sofistikerat maskineri. Man levererar till hela landet och exporterar även en del produkter. - Kunderna består främst av industriföretag. Många av lösningarna är skräddarsydda eller kundanpassade på något vis, säger Cizzie. Behövdes under pandemin Under pandemin var det många företag som upptäckte att efterfrågan på deras produkter eller tjänster gick ner eller till och med blev obefintlig. Andra företag fick kavla upp ärmarna när deras produkter blev oumbärliga under de nya rådande omständigheterna. Gripband i Gusum var ett sådant företag. - Vi klippte 6,7 miljoner kardborreband avsedda för skyddsmasker åt region Skåne. Det var ett projekt som pågick under ett år, berättar Cizzie.

Cizzie och Stefan framför den nya verkstaden som stod klar i slutet av 2020.

Nya investeringar Nu, när det verkar som att det värsta av pandemin är över, vänder Cizzie och Stefan blicken mot framtiden. Under fjolåret investerade man i en ny värmeför-

sedd klippmaskin, vilket innebär att man nu även kan värmekapa polypropylenband, vilket gör att man bland annat kan ta fram säkerhetsbälten i olika storlekar. Samtidigt investerade man i en ny verkstad i anslutning till den tidigare anläggningen, vilket innebär att man är redo för ökad produktion. Slutligen har man även planer för den privata marknaden. - Under början av 2022 planerar vi att lansera en webbshop för privatpersoner, som kommer kunna köpa kardborreband av industriell kvalitet, berättar Cizzie. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

FAKTA Exempel på användningsområden Golvslipningsmaskiner Sjukvårdsapplikationer Laglappar för brandslangar Drapering till likkistor

Under 2022 kommer vi öppna en webbshop för privatkunder på vår hemsida. 4


INDUSTRI

Tydliga värdegrunder i modernt verkstadsföretag I Frankis Rostfri Teknik AB jobbar man med höga ambitioner. Kvalitetstänket genomsyrar alla led av verksamheten, vilken kretsar kring plåtbearbetning med hög precision. Med hjälp av såväl modern teknik som ett traditionellt och gediget hantverk skapar man skräddarsydda detaljer till kunder i olika branscher.

Frankis Rostfri Teknik bildades av Tomas Svensson 2005 och fokuserar på legotillverkning. Plåtbearbetning genom bland annat laserskärning, kantvikning och bockning är företagets specialitet, vilket resulterar i skräddarsydda detaljer med hög precision. Man jobbar i tjocklekar på upp till 15 millimeter och förfogar över ett omfattande lager, vilket innebär att det alltid finns tillgång till material. Härigenom blir leveranstiderna korta. – Vi ser oss som ett framåtlutat verkstadsföretag där vi kombinerar modern teknik med ett gediget och traditionellt hantverk. Vi är vana vid att tänka utanför boxen och är kända för att jobba med mycket hög kvalitet på våra produkter. Vi tänker

framåt och befinner oss mer eller mindre i ständig utveckling, säger Fredrik Liljegren, VD i Frankis Rostfri Teknik sedan ungefär ett år tillbaka. Kvalitet till konkurrenskraftiga priser I Frankis Rostfri Teknik planeras och övervakas tillverkningsprocessen noggrant och effektivt, vilket gör att man alltid har full överblick och kan utföra sina uppdrag på ett optimalt sätt. Man tillverkar bland annat Miljöskåp på uppdrag av Ragnsells.

– Vi vill gärna vara med redan under projektstadiet när en ny produkt ska tas fram. På så sätt kan vi vara ett värdefullt bollplank för kunden genom hela processen och bidra till att ta fram både den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen, säger Fredrik Liljegren. En annan väsentlig del av produktionen kretsar kring transportband och skåp för bland annat livsmedelsindustrin, offshorebranschen, maskinbyggare och processindustrin.

– Våra kunder uppskattar vår förmåga att ta fram optimala produkter till konkurrenskraftiga priser. Vi har alltid strävat efter att vara ett föredöme i branschen på alla plan, det tror jag att de både märker och värdesätter, säger Fredrik. Värnar om personalen Företaget sysselsätter tolv anställda i produktionen uppdelade på två team. Varje år tar man emot en eller två praktikanter. – Vi vill vara med och bidra till återväxten i branschen och inspirera dagens ungdomar att söka sig dit, säger Fredrik och tillägger att bolagets grundare, Tomas Svensson, sedan en tid tillbaka undervisar och utbildar framtidens stjärnor i branschen på Yrkeshögskolan i Landskrona. Fredrik kan konstatera att verksamheten påverkades marginellt under pandemin. Man strävade efter att visa förståelse och vara lyhörda gentemot sina kunder och de problem de ställdes inför, vilket inte bara har inneburit att kunderna valt att bli kvar, utan också genererat nya uppdragsgivare. Visionen inför framtiden är att bredda personalstyrkan och utforma mer nischade team i syfte att höja kompetensnivån ytterligare. På så sätt blir tidstjuvarna i

produktionen färre, men Fredrik Liljegren är samtidigt noga med att påpeka vikten av att behålla arbetsglädjen. – Personalen är förstås vår viktigaste tillgång och därför jobbar vi mycket med mjuka värden. Ambitionen är större tillväxt, den resan ska göras, men utan att vi tappar personal och kompetens. Vi konkurrerar med yrkesstolthet och yrkesskicklighet, det är viktigt att vi värnar om dessa värdegrunder. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

0418-466 100 • info@frankis.se 5


INDUSTRI

Ovakos stålproduktion koldioxidneutral redan från januari 2022 Ovako fortsätter att visa vägen till en hållbar stålproduktion. En viktig del i arbetet är att använda ny teknik för att värma stål med fossilfri vätgas. Företaget tar nu nästa steg genom att satsa på koldioxidneutral stålproduktion, med start den 1 januari 2022.

– Vi vill ligga i framkant i övergången till ett hållbart samhälle utan koldioxidutsläpp, därför satsar vi nu på 100 procent koldioxidneutral stålproduktion från årsskiftet. Ovakos klimatinitiativ har hittills bidragit till att minska vårt koldioxidavtryck med 55 procent sedan 2015. Genom vätgassatsningen kommer vi ytterligare kunna driva utvecklingen framåt och samtidigt stötta våra kunder i deras resa att göra sina produkter mer klimatsmarta, säger Marcus Hedblom, VD och koncernchef för Ovako. Ställer om Ovako har minskat sina koldioxidutsläpp väsentligt genom att helt använda fossilfri el, effektivisera processer, och investera i övergång till fossilfria bränslen vid värmebehandling. Nu bygger man vidare på det

framgångsrika vätgasförsöket och förbereder att under 2022 ställa om anläggningen i Hofors till att värma stål inför valsning med fossilfri vätgas. Initiativet har fått stöd av Energimyndigheten samt flera industripartners. En storskalig implementering av vätgasdriven värmning av stål kommer ytterligare minska produktionsutsläppen med totalt 80 procent från basåret 2015 – det vill säga ytterligare 50 procent från dagens redan låga nivåer. Klimatkompenserar Ovakos mål är ett koldioxidfritt stål. Företaget kommer från och med årsskiftet att balansera de återstående koldioxidutsläppen i produktionen genom klimatkompensering till dess att målet är uppfyllt. Kompenseringen kommer gradvis att minska i takt med att företaget fortsätter att investera i ny teknik och förbättra sina processer. Syftet med klimatkompensationen är att minska de globala koldioxidutsläppen och därigenom bidra till omställningen för ett hållbart samhälle. I syfte att stödja sina klimatinitiativ och investeringar i ny teknik, kommer Ovako att införa ett klimattillägg på sitt stål från januari 2022. Källa: Ovako

Ovako satsar på koldioxidneutral stålproduktion, med start den 1 januari 2022.

SKF i samarbete för att påskynda utvecklingen av fossilfritt lagerstål SKF stödjer utvecklingen av fossilfritt lagerstål genom ett samarbete med Luleå tekniska universitets initiativ CH2ESS. Som en del av samarbetet kommer SKF att delta i och finansiera forskning inom vätgasanvändning i industriprocesser och energisystem för att påskynda omställningen av fossilfri tillverkning av lagerstål.

Victoria Van Camp, President, SKF Technology, säger: – Mekaniska komponenter är mycket viktiga för att säkerställa funktioner och drift av framtida vätgassystem. Tillsammans med CH2ESS och dess partners kan vi bidra i utformningen av robusta, pålitliga vätgassystem, med lägsta möjliga påverkan på miljön och på den totala

driftskostnaden. Det här kommer inte bara att gynna svensk industri, utan också global teknikutveckling för den framtida vätgasekonomin. Forskningsområdena kommer omfatta keramiska hybridlager, elbilar och andra applikationer, samt utveckling och kommersialisering av fossilfri produktion av lagerstål. Med kompetens inom

SKF kommer att delta i och finansiera forskning inom vätgasanvändning i industriprocesser och energisystem för att påskynda omställningen av fossilfri tillverkning av lagerstål.

maskinoljor, materialvetenskap, produktionsteknologi och lösningar inom Internet of Things kommer SKF aktivt att bidra till arbetet.

Victoria Van Camp, President, SKF Technology.

6

Vätgas nyckeln till ett fossilfritt energisystem Rikard Gebart, verksamhetsledare för CH2ESS och professor i energiteknik, Luleå tekniska universitet, säger: – Vi är mycket glada att SKF har beslutat att ansluta sig till vårt kompetenscentrum CH2ESS. SKF:s stora kunnande inom flera strategiskt viktiga områden kommer att bli ett välkommet tillskott till den kompetens

som redan finns inom CH2ESS. Vi ser fram emot ett spännande samarbete där vi tillsammans löser viktiga problem kopplade till vätgastekniken. Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och CH2ESS (Center for Hydrogen Energy Systems Sweden), en nyligen inrättad forsknings- och kunskapssatsning på Luleå tekniska universitet, fokuserar på vätgasanvändning i industriprocesser och energisystem i nära samarbete med svensk industri. Källa: SKF Foto: SKF


BYG G

Från trälister till väggpaneler

Höganäs Träprofiler, som har legat i Örkelljunga sedan 2010, är specialiserade på trälister. Mitt under brinnande pandemin gjorde man en stor leverans av väggpaneler, en del av verksamheten som kommer få större fokus i framtiden. Henrik Sjöström och Johan Karlén hade jobbat inom trägolvsbranschen i många år när de båda kände en önskan om att starta eget. De fick då upp ögonen för Höganäs

Träprofiler, som de tog över 2006. Verksamhetens fokus har alltid varit trälister, i form av eklister, fanerade lister och furulister, som numera är FSC-certifierade. När Henrik och Johan tog över företaget tillverkades listerna från grunden i form av hyvling och målning. När man flyttade över verksamheten till Örkelljunga insåg man att det var effektivare att börja leja ut målning och senare även hyvling till andra företag. - Det gjorde att vi kunde fokusera mer på kärnverksamheten. Idag fungerar vi

lite som en grossist, då 90 % av listerna vi levererar köps in helt färdiga och lagerläggs, säger Henrik. Flexibilitet I de resterande tio procenten av fallen skickas listerna iväg på hyvling eller målning. Ibland handlar det om gammaldags profiler, men oftast handlar det om lister som ska målas i speciella kulörer. Utöver Henrik och Johan, jobbar även Janne Karlsson på Höganäs Träprofiler. Han är ute på vägarna största delen av tiden, då han sköter leveranser av lister som ska till och från både hyvleri och måleri. Han sköter även leveranserna till kunder som finns i Skåne och södra Halland. - Vi blir ju väldigt flexibla tack vare att vi kan sköta många av våra egna leveranser, vilket uppskattas mycket av kunderna, säger Henrik.

och skolor. Företaget har stor kapacitet, men har också fördelen att vara ett litet företag. - Våra kunder kan alltid räkna med att vi kan fatta snabba beslut och ge snabba besked, säger Henrik. Väggpaneler De flesta som jobbar med virke i någon utsträckning blev snart medvetna om bristen på virke under pandemin. Detta var något som Höganäs Träprofiler drabbades av indirekt, då många byggprojekt

som man levererade till blev försenade. Själva hade man dock varor på lager genom hela pandemin och kunde leverera när det gällde. Under 2020 hade man bland annat en stor leverans väggpaneler till Arena Skövde. - Det var ett leveransvärde på en halv miljon. Vi har sysslat en del med väggpaneler tidigare, men framåt kommer vi ge det mer fokus. Det är många sporthallar som behöver väggpaneler, säger Henrik. Intervju och text: Andreas Ziegler

Stora projekt Höganäs Träprofiler jobbar främst mot byggföretag på olika projekt. För att byggprojekten ska gå så smidigt som möjligt för kunderna erbjuder man sig att lagerhålla material som berör den del av projekten man är inblandade i, då det inte är standard lagervaror. Cirka 40% av kunderna finns i Skåne medan resten av dem, med några få undantag finns i övriga södra halvan av Sverige. Höganäs Träprofiler är ofta inblandade i stora bygg- och renoverings-projekt. Man har levererat produkter till allt från villor och lägenhetsbyggen till hotell, kommunhus

www.traprofiler.se Ring oss idag! Offert, leveranstider och sortiment. 0435-515 32

Spaltpanel trä Vi erbjuder spaltpanel i olika träslag. Vi kan även brandskyddsimpregnera panelerna så att de uppfyller brandskyddsklass B-s1, d0.

HÖGANÄS TRÄPROFILER AB Ringåsvägen 2, 286 35 Örkelljunga, Tel.0435-515 32, www.traprofiler.se

7


BYG G

NCC bygger tunnel för skyfall i Köpenhamn och skapa ökad säkerhet för framtida klimateffekter och bidrar till att göra områdena robusta mot skyfall, säger Rasmus Sielemann Christensen, vd Frederiksberg Forsyning.

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel för att hantera dagvatten och skyfall i centrala Köpenhamn. Uppdraget utförs åt HOFOR och Frederiksberg Forsyning och förväntas vara färdigt år 2026. Ordervärdet för NCC uppgår till cirka 300 MSEK.

Tunneln får namnet Kalvebod Brygge Skybrudstunnel och är ett av de största projekten i den övergripande planen för att hantera dagvatten och skyfall i Köpenhamn. – En sådan här tunnel kommer få stor betydelse för stadens medborgare, särskilt de som rör sig i östra Frederiksberg och Vesterbro. Den kommer skydda värden

NCC i konsortium med SMET har fått i uppdrag att bygga en 1,3 kilometer lång tunnel för att hantera dagvatten och skyfall i centrala Köpenhamn. Foto: Ulrik M Eriksen

20 kubikmeter vatten per sekund Tunneln blir nästan 3 meter i diameter, cirka 1,3 km lång och kommer kunna hantera 20 kubikmeter vatten per sekund. Den är därmed dimensionerad för att kunna hantera både dagvatten och eventuella skyfall. Tunneln korsar under 21 järnvägsspår, byggs mycket nära tunnelbanans tunnlar, går genom förorenad mark och under flera bevarandevärda byggnader i en tät stadsmiljö. – De finns ett stort behov av utveckling av vattenhanteringen i många städer. Vi

på NCC har stor erfarenhet och expertis inom detta område. Detta är ett spännande projekt som ställer stora krav på oss som entreprenörer och tillsammans med SMET har vi rätt kompetens för uppgiften, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure. I uppdraget ingår även att bygga Skandinaviens största pumpstation, tre schakt och en ny strandpromenad längs Kalvebod Brygge. Arbetet påbörjas i början av 2022 och förväntas vara färdigt 2026. Källa: NCC

Peab deltar i pilotprojekt för återbruk av trä

Tillsammans med Beijer Byggmaterial och Wihlborgs startas nu ett pilotprojekt för återanvändning av trä från byggarbetsplatser.

Byggbranschen står för en stor del av allt avfall som uppstår i Sverige. På Peab arbetar man på flera sätt för att utveckla hur byggmaterial bättre kan återvinnas och återanvändas. Tillsammans med Beijer Byggmaterial och Wihlborgs startas nu ett pilotprojekt för återanvändning av trä från byggarbetsplatser. Först ut är projekt Kvartetten i Hyllie, Malmö. Konceptet, som kallas för Gentræ, innebär att Peab löpande samlar ihop allt trä som av någon anledning inte längre kan användas

8

i projektet. När tillräcklig mängd samlats ihop kontaktas Beijer som analyserar materialet, sorterar det och ser vad som kan återbrukas. För Peab betyder det att projektet kan återvinna spillbitar från formvirke och formplyfa, som annars hamnat i avfallscontainern. Det minskar både mängden avfall och kostnader för avfallshantering. – På Peab har vi som mål att öka resurseffektiviteten i vår verksamhet och här samverkar vi bland annat med våra leverantörer för att hitta nya innovativa cirkulära lösningar. Det känns otroligt roligt att vi är i gång nu och testar Gentræ tillsammans

med Beijer och vår beställare Wihlborgs. Trä förbränns till största delen i Sverige idag så cirkulära alternativ för trä behöver verkligen utvecklas och det här är ett steg på vägen, säger Lotta Zachrisson, miljöspecialist på Peab. Första projektet i Sverige Det första projektet som testar detta nya koncept för återbruk av trä är Wihlborgs projekt Kvartetten som ska bli ett kontorshus på 23 000 kvm. Hållbarhet är den röda tråden för hela projektet och genomsyrar hela byggnationen. För att

minska belastningen på klimatet väljs material med noggrannhet och målsättningen är att öka andelen från återbruk. Målet med projektet är att nå certifieringar enligt Miljöbyggnad guld, WELL och NOLLCO2. – Vi är det första projektet i Sverige som testar det här nya konceptet, det känns såklart jättespännande. Den första hämtningen av material från oss på Kvartetteten blir om några veckor. Utöver att Beijer hämtar material från oss kommer vi genom det här samarbetet kunna köpa återbrukat material från dem, som till exempel en

tillfällig byggdörr som sedan kan återanvändas igen när vi är färdiga. På så sätt är vi verkligen effektiva med de resurser vi har berättar Carl-Filip Hedlund, arbetsledare på Peab. Peab har nyligen också skrivit avtal med återbruksaktörer i Göteborg och Malmö för att kunna lämna överblivet byggmaterial till återbruk i stället för att det ska bli avfall. Byggmaterialen säljs sedan av återbruksaktörerna till privatpersoner och företag där de får nytt liv. Källa: Peab Foto: Peab


ENERGI

Håller Älmhult varmt

Älmhults kommun har en lång historia med fjärrvärme. Till en början ägdes fjärrvärmenätverket av kommunen. Idag ägs och drivs det av Adven Energilösningar, som även förser företag med olika sorters energilösningar.

Älmhults kommun byggde ut ett fjärrvärmenätverk redan på 80-talet. Kommunen ägde och drev detta nätverk fram till början av 2000-talet, då anläggningen, och det tillhörande fjärrvärmenätverket,

såldes till Sydkraft, som så småningom blev E-on. Sedan några år tillbaka drivs anläggningen av Adven Energilösningar, som bland annat levererar fjärrvärme på 21 orter runtom i landet. Det har hänt hel del sedan Älmhults kommun sålde sin anläggning. - När Sydkraft köpte fjärrvärmen i Älmhult låg den sålda energinivån på 30 000 megawattimmar. Idag är vi uppe i strax över 90 000 megawattimmar, säger Lars-Göran Albertsson, som är anläggningsansvarig, om utvecklingen de senaste tjugo åren.

Hårda miljökrav Lars-Göran har jobbat med energilösningar i över 25 år. Han började jobba i Älmhult i samband med att man byggde ett nytt biobränslebaserat värmeverk 2010. Fjärrvärmen som värmer Älmhults invånare under vintrarna är 99 % förnyel-

Tillsammans med våra kunder utvecklar, bygger och driver vi morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljön. sebar. Man ställer höga krav på sig själva, så att allt man gör är så miljövänligt som möjligt. Man är bland annat certifierade enligt ISO 14 001. Miljökraven skärps ständigt. - För något år sedan kom det ett krav om att all driftpersonal måste certifieras, så då löste vi det, förklarar Lars-Göran. Mjölk och timmer Adven Energilösningar sysslar inte bara med fjärrvärme, utan även med en rad andra energilösningar. Mycket är riktat mot industrin. I Älmhult har man tagit över driften av pannorna för IKEA Industry, som ligger mitt emot Advens anläggning. Den värme som IKEA inte behöver, för man över till sitt fjärrvärmenät, vilket är ytterligare en del av det övergripande hållbarhetstänket. Man har även byggt anläggningar för sågverk, som behöver

Enhetschef Lars-Göran Albertsson.

mycket värme för att torka virket. En av de största kunderna man har är Arla i Vimmerby. - De har en stor panna. Det är en kund som är lika stor som Älmhults energiverk, säger Lars-Göran. Vintern kommer Adven Energilösningar har alltid framtiden i åtanke. Detta är viktigt när man har åtagit sig att värma upp svenska hem och företag under de kalla vintermånaderna. Under vintern 2021 är man rustade för ett så kallat ”normalår”, vilket är rätt kallt i Sverige. - Vi har en bra bas att stå på och har fortsatt kapacitet att ta emot fler kunder och har ingen begränsning vad gäller produktionskapaciteten, säger Lars-Göran. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Din energipartner i Älmhult. Tillsammans med våra kunder utvecklar, bygger och driver vi morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljö!

Lars-Göran Albertsson lars-goran.albertsson@adven.com Värmevägen 5 / 343 34 Älmhult

0706-52 87 53

www.adven.com/se/ 9


ENERGI

ABB lanserar världens snabbaste billaddare ABB lanserade nyligen en innovativ allt-i-ett-laddare för elfordon som tillhandahåller den snabbaste laddningsupplevelsen på marknaden. Den kan leverera tio mils räckvidd på mindre än tre minuter och är den enda laddaren som utformats särskilt för att ladda upp till fyra fordon samtidigt.

ABB:s nya Terra 360 är en modulär laddare som kan ladda upp till fyra fordon samtidigt med dynamisk eldistribution. Det innebär att förarna inte behöver vänta om någon annan redan håller på att ladda sin bil. De parkerar bara vid ett annat uttag. Den nya laddaren har en maximal uteffekt på 360 kW och kan ladda en bil helt på max 15 minuter, vilket tillgodoser behoven hos många elbilsförare, oavsett om de

Tillsammans med Beijer Byggmaterial och Wihlborgs startas nu ett pilotprojekt för återanvändning av trä från byggarbetsplatser.

behöver snabbladdning eller vill fylla på batteriet medan de är inne och handlar. – Myndigheter runt om i världen beslutar om regler som gynnar elfordon och laddningsnätverk för att bekämpa klimatförändringarna, så efterfrågan på laddinfrastruktur för elfordon, i synnerhet laddstationer som är snabba, smidiga och enkla att hantera, är större än någonsin, säger Frank Muehlon, chef för ABB:s e-mobilitetsdivision. – Terra 360 har laddalternativ som tillgodoser en mängd olika behov och är nyckeln för att tillgodose det behovet och snabba upp anammandet av e-mobilitet globalt. Theodor Swedjemark, ABB:s globala kommunikations- och hållbarhetschef: – Det är en spännande dag för ABB, som i egenskap av global ledare inom snabbladdning av elfordon spelar en viktig roll för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Vägtransporter står för nästan en femtedel av de globala koldioxidutsläppen, så e-mobilitet är avgörande om vi ska uppnå klimatmålen i Parisavtalet. Vi

kommer också att föregå med gott exempel genom att konvertera hela vår fordonsflotta på över 10 000 fordon till utsläppsfria fordon. Många fördelar Terra 360 blir tillgänglig i Europa från slutet av 2021 och i USA, Latinamerika, Asien och Stilla havsområdet under 2022 och är utformad med tanke på elbilsförarnas dagliga behov och förväntningar. Terra 360 drar nytta av de stora fälterfarenheterna hos ABB E-mobilitys stora installerade bas och tillhandahåller både snabbhet och smidighet tillsammans med komfort, användarvänlighet och en välbekant känsla. Det innovativa belysningssystemet guidar användaren genom laddprocessen och visar laddstatus för elbilsbatteriet och återstående tid innan en optimal laddsession är avslutad. Världens snabbaste elbilsladdare är också rullstolsanpassad och har ett ergonomiskt kabelhanteringssystem som gör att förarna snabbt och enkelt kan plugga in bilen.

Fullt konfigurerbara Förutom att betjäna privata elbilsförare vid bensinmackar, butiker och centrumanläggningar kan Terra 360-laddarna också monteras på företagsanläggningar för att ladda firmabilar, skåpbilar och lastbilar. Detta ger ägarna flexibilitet att ladda upp till fyra fordon under natten eller ge dem en snabb påfyllning under dagen. Eftersom Terra 360 inte tar mycket plats kan laddarna installeras på små depåer eller på parkeringsplatser där marken är dyr. Terra 360-laddarna är fullt konfigurerbara. Kunderna kan skräddarsy utseendet för att visa upp sitt varumärke med olika folier eller byta färg på lysdiodsbanden. Det går också att montera en integrerad 27-tumsreklamskärm för uppspelning av video och bilder. Källa: ABB Foto: ABB

Lägenhetsboende missar solrevolutionen – helt i onödan Solkraft är en hetare fråga än någonsin. En färsk undersökning från Telge Energi visar att mer än var tredje svensk helst vill ha el från solkraft. Ändå utgör solel mindre än 1 procent av den el som matas in på elnätet i Sverige. I Telge Energis undersökning framkommer att många som är intresserade av att installera solpaneler uppfattar sin boendeform, så som lägenhet, som ett hinder. Telge Energi vill därför öka kännedomen om möjligheter för lägenhetsboende. Dels kan bostadsrättsföreningar installera egna solceller och som privatperson går det att bli andelsägare i en solelpark.

Opinionen för solkraft är stark i Sverige. Mer än var tredje respondent i Telge Energis undersökning vill helst att den egna elen kommer från solel och lika många tycker att solen är den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden. Intresset för att producera egen solel har i flera år varit mycket högt, i undersökningen svarar 72 procent att de kan tänka sig att sätta upp egna solceller. Varje månad installeras uppskattningsvis mellan 2 000 och 3 000 nya solcellsanläggningar i landet och mellan januari och juli i år hade redan 460 GWh solel matats in på elnätet i Sverige, vilket är en ökning med 43 procent jämfört med samma period 2020 (322 GWh 2020).

10

Inte bara för villaägare Medan allt fler villaägare installerar solpaneler upplever lägenhetsboende att just boendeformen hindrar investeringen. I undersökningen framkommer det att många ser sin boendeform som det främsta hindret till installation av solceller. Detta menar Telge Energi till stor del är ett kunskapsproblem som snabbt måste åtgärdas för att utvecklingen av svensk solenergi inte ska tappa fart. Det finns också behov av förändringar i regelverk för att förenkla och förbättra för konsumenten. Exempelvis anser Telge Energi att effektgränsen för skattebefrielse för solcellsanläggningar, som idag är 500 kW, bör slopas helt. – Det är en vanlig missuppfattning att solpaneler är “en villafråga”. För den som är med i en bostadsrättsförening finns det absolut möjlighet att påverka, och det finns bra argument för att sätta solceller på taket även på flerbostadshus. De små anläggningarna är viktiga i utbyggnaden

Johannes Boson, vd Telge Energi.

av solkraft och här har lägenhetsboende en viktig roll att spela. I Sverige utgörs 2,3 miljoner hushåll av lägenheter, så det gör stor skillnad om fler av dem bidrar till att mer solel produceras. Här är viktiga komponenter installationer i bostadsrättsföreningar men även ägande av gemensamma solelparker, säger Peter Wigren, solcellsrådgivare på Telge Energi. Många fördelar Solpanelerna kan vara på taket, vilket är vanligast, men vid nybyggnation kan solceller även integreras i fasaden. Fördelarna med solpaneler på flerbostadshus är många. Som för alla producenter av solel används solelen som produceras först och främst i huset. Föreningen eller fastigheten kan sälja överskottsel till ett elbolag och därmed sänka sina elkostnader och då få pengar över till andra viktiga investeringar i fastigheten. Solpaneler är också en investering som kan öka fastighetens värde, vilket kan påverka lånevillkor och därmed månadsavgifter.

Peter Wigren, Solcellsrådgivare på Telge Energi.

Det är inte bara villaägare som kan dra nytt av solel. Bostadsrättsföreningar kan installera egna solceller och som privatperson går det att bli andelsägare i en solelpark.

Även andelsägande av solelparker är en möjlighet för de som bor i lägenhet. Privatpersoner kan då antingen ta initiativ till att bygga en solelpark tillsammans eller gå in i en existerande andelsförening. Att äga andelar i en solelpark håller nere elräkningen, kapar mellanhänder och hjälper till att undvika marknadens svängningar. - Alla krafter behöver samlas i energiomställningen som är en brådskande fråga och beslutsfattare måste skapa gynnsamma villkor för fler grupper. Idag har till exempel villaägare en skattereduktion på den el de själva producerar och konsumerar, men inte andelsägare. Vi ser andelsföreningar som otroligt viktiga för energiomställningen, de ekonomiska trösklarna måste sänkas, säger Johannes Boson, VD på Telge Energi.

Tips från Telge Energi till den som bor i bostadsrätt - Titta på föreningens takytor på satellitbilder för att se om det finns förutsättningar - Ta initiativ som medlem och lyft upp till styrelsen att detta bör tittas på - Styrelsen kan tillsätta en representant från föreningen som kan leda frågan - Ta kontakt med en solcellsrådgivare som kan utbilda och informera vad solceller innebär för föreningen - Lyft upp ämnet som en rubrik på stämma - Ta in offerter tidigt för kostnadsplanering - Vänta inte till årsstämman om styrelsen finner investeringen intressant, kalla till extra stämma för att rösta igenom investeringen Källa: Telge Energi


IT

Framtidens städer – ett globalt index Den databaserade globala rankingen "Framtidens städer" kartlägger de städer i världen som på bästa sätt använder teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare. London toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning över 3 miljoner människor, följt av New York och San Francisco. Köpenhamn toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner människor, följt av Stockholm och Oslo. Lund toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning mellan 50 000 och 600 000 människor, följt av Stavanger och Esbo.

Easypark lanserade nyligen ett databaserat index över de smartaste och mest framtidssäkra städerna i världen. Framtidens städer kartlägger de städer som är bäst på att anta nya tekniska lösningar, för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare. Som ledande parking tech-företag har Easypark djup insikt i vilken betydelse ny teknik har för samhällen, och hur det kan bidra till att göra stadslivet enklare och mer hållbart. Indexet visar vilka smarta städer i världen som leder den tekniska utvecklingen, och därmed kan ses som framtidens städer. – Det är intressant att se mönster i utvecklingen inom kontinenter och världsdelar. Även om storstadsregioner i Europa får höga poäng i de olika storlekskategorierna visar studien att skandinaviska städer rankas särskilt högt, och det är tydligt att dessa länder är i framkant när det gäller ny teknik. Tittar vi på storstadsområden med mellan 600 000 och 3 miljoner invånare är hälften av de tio högst rankade städerna från Skandinavien. Detta gäller även för städer med mellan 50 000 och 600 000 invånare, där 90 procent av de högst rankade städerna finns här. Det är uppenbart att skandinaviska länder gör sitt yttersta för att ge sina medborgare en hållbar och levande stadsmiljö, säger Johan Birgersson, vd på Easypark Group. Hur studien har genomförts Studien inleddes genom att utvärdera tusentals städer runt om i världen och

identifiera de som är ledande på att implementera ny teknik. Baserat på kunskapen om att städer står inför olika utmaningar beroende på deras storlek delades studien in i tre kategorier: 1) storstadsområden med över 3 miljoner invånare, 2) mellan 600 000 och 3 miljoner invånare och 3) mellan 50 000 och 600 000 invånare. Resultatet visar de 50 smartaste och mest framtidssäkra städerna i världen inom varje kategori. Studien fokuserar på att fastställa faktorer som avgör hur tekniskt avancerad och hållbar en stad är och betygsätter storstadsregionerna därefter. Detta baseras på data från källor som bland annat Världsbanken, The Economist, Internationella Valutafonden och The Lancet. För att analysera hur innovativ varje stad är kartläggs fyra områden. Först studeras det digitala livet i varje stad genom att analysera hur utbredd användningen av teknik är bland befolkningen, regeringen och inom hälso- och sjukvårdssektorn. Studien tittar även på anseendet och meriterna bland institutioner som erbjuder tekniska utbildningar i varje storstadsområde. Därefter fokuserar studien på innovation inom mobilitet. Här undersöks hur innovativa parkeringslösningar som finns i varje stad, det övergripande trafikledningssystemet inklusive kollektivtrafik, och hur miljövänliga stadens transporter är. Efter detta kartläggs varje stads infra-

Den databaserade globala rankingen "Framtidens städer" kartlägger de städer i världen som på bästa sätt använder teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare.

struktur för information. Här utvärderas nivån av företagsinnovation, förekomsten av internetbetalningar och kvaliteten på stadens internetuppkoppling. Slutligen utvärderas miljöpåverkan och hållbarhet. Detta genom att kartlägga användningen av förnybar energi, antalet miljövänliga byggnader, hantering av avfall och övergripande anpassning till, och ansvar för, klimatförändringar. Här listas världens ledande stora städer med en befolkning över 3 miljoner Dessa städer är sammanfattningsvis bäst på att använda teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare. 1. London, Storbritannien 100,00 2. New York, USA 95,84 3. San Fransisco, USA 94,43 4. Singapore, Singapore 94,21 5. Berlin, Tyskland 92,58 6. Rotterdam, Nederländerna 91,44 7. Seattle, USA 90,40 8. Seoul, Sydkorea 87,50 9. Washington D.C, USA 86,77 10. Manchester, Storbritannien 85,34 Här listas världens ledande mellanstora och mindre städer med en befolkning på mellan 600 000 och 3 miljoner Dessa städer är sammanfattningsvis bäst på att använda teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare. 1. Köpenhamn, Danmark 100,00 2. Stockholm, Sverige 99,84 3. Oslo, Norge 98,48 4. Amsterdam, Nederländerna 96,57 5. Zürich, Schweiz 94,04 6. Göteborg, Sverige 88,93 7. Helsingfors, Finland 87,92 8. Boston, USA 84,65 9. Utrecht, Nederländerna 83,13 10. Edinburgh, Storbritannien 79,82

Johan Birgersson, vd på Easypark Group.

Befolkning mellan 50 000 och 600 000 invånare 1. Lund, Sverige 100,00 2. Stavanger, Norge 88,75 3. Esbo, Finland 88,07 4. Malmö, Sverige 87,49 5. Aalborg, Danmark 87,09

6. 7. 8. 9. 10.

Århus, Danmark 86,88 Trondheim, Norge 85,25 Bergen, Norge 84,77 Porvoo, Finland 81,35 Cambridge, Storbritannien 81,17

Här listas de högst rankade stora städerna (befolkning över 3 miljoner), inom området förnybar energi Desto högre poäng, desto högre användning av förnybara energikällor. 1. Rio de Janeiro, Brasilien 100,00 2. Seattle, USA 91,96 3. Montreal, Kanada 85,62 4. Toronto, Kanada 85,62 5. Santiago, Chile 77,06 6. San Diego, USA 74,92 7. San Francisco, USA 74,92 8. Los Angeles, USA 74,92 9. Berlin, Tyskland 72,95 10. Köln (Köln-Bonn-området), Tyskland 72,95 Stockholm rankas på plats 4 av 50 inom användandet av förnybar energi, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner. Här listas de stora städer (befolkning över 3 miljoner) där invånarna har störst benägenhet att ta till sig teknik Desto högre poäng, desto snabbare tar de sig an ny teknik. 1. San Francisco, USA 100,00 2. New York, USA 93,62 3. Seoul, Sydkorea 91,33 4. Washington D.C., USA 90,92 5. Berlin, Tyskland 89,82 6. Seattle, USA 89,55 7. Atlanta, USA 89,29 8. Miami, USA 89,05 9. Singapore, Singapore 88,98 10. Toronto, Kanada 88,69 Stockholm rankas på plats 3 av 50 inom invånarnas benägenhet att ta till sig ny teknik, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner. Här listas de stora städerna i världen (befolkning över 3 miljoner) som är bäst på parkeringsinnovation Desto högre poäng, desto mer utvecklat ekosystem för parkering.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

London, Storbritannien 100,00 Manchester, Storbritannien 94,63 Berlin, Tyskland 92,42 Paris, Frankrike 91,31 Tokyo, Japan 87,34 Rotterdam, Nederländerna 86,00 San Francisco, USA 85,59 Barcelona, Spanien 84,95 Madrid, Spanien 84,30 Köln (Köln-Bonn-området), Tyskland 83,77 Stockholm rankas på plats 5 av 50 inom parkeringsinnovation, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner. – Många regeringar ökar sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar och ofta inleds dessa initiativ i storstäderna för att sedan tas vidare till landsbygden. Många av de bäst rankade städerna i “Framtidens städer” får bra betyg för sin höga penetration av elbilar och låga koldioxidutsläpp, och medan städer fortsätter att växa får mobilitet en allt viktigare roll i människors vardag. Världen står inför stora utmaningar till följd av klimatförändringarna och det är tydligt att de mest tekniskt avancerade städerna i världen redan har implementerat tjänster och lösningar för att göra stadslivet enklare och mer hållbart. Till exempel genom att optimera trafikflödet och förenkla rörligheten, säger Johan Birgersson, vd på Easypark Group. Om ”Framtidens städer” Den databaserade globala rankingen “Framtidens städer” är genomförd av analys- och kommunikationsföretaget Sweet Spot på uppdrag av Easypark Group. Studien kartlägger de städer i världen som på bästa sätt använder teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare, och baseras på totalt 14 faktorer inom entreprenörskap, social och hållbar utveckling. Resultatet presenteras i en topplista med de 150 ledande städerna i världen, baserat på deras totala betyg och tillgången till jämförbar data. Källa: Easypark Group

11


HÅLLBARHET

Peab första byggbolag med fossilfritt stål från SSAB Peab och SSAB har ingått ett partnerskap kring fossilfritt, högkvalitativt stål. Peab blir därmed första byggbolaget att säkra tillgång till SSAB:s fossilfria stål i byggprojekt.

Partnerskapet går i korthet ut på att Peab från och med 2026 säkras tillgång till och planerar för att använda SSAB:s fossilfria stål i byggprojekt. Bolagen kommer också att tillsammans analysera olika framtida möjligheter för hur fossilfritt stål kan minska byggbranschens klimatavtryck. – Peab har ambitiösa klimat- och miljömål och detta är ett viktigt steg för att bli klimatneutrala till 2045. Vi har redan många initiativ på plats för att minska vår

klimatpåverkan – från vår affärsmodell med närproducerat samhällsbygge till vår växande familj med ECO-produkter. Med tillgång till fossilfritt stål öppnas ytterligare möjligheter. Samarbetet runt fossilfritt stål är också en naturlig utveckling av den goda relation Peab och SSAB redan har runt klimateffektiviseringar, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab. Världens första fossilfria ståltillverkningsteknik – Vi är glada att få välkomna Peab som samarbetspartner för våra fossilfria stålprodukter. Genom samarbetet kring fossilfritt stål bidrar vi till att stärka våra kunders konkurrenskraft och minska deras koldioxidavtryck. Tillsammans stärker vi också positionen för fossilfritt stål i byggindu-

strin, och bidrar till att minska koldioxidutsläpp globalt, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB. SSAB:s fossilfria, högkvalitativa stål tillverkas inom HYBRIT-initiativet, som startades tillsammans med järnmalmsproducenten LKAB och energiföretaget Vattenfall. Det är världens första fossilfria ståltillverkningsteknik där vätgas och fossilfri el används i stället för kokskol och andra fossila bränslen som traditionellt används inom ståltillverkning. SSAB planerar att producera fossilfritt stål i kommersiell skala år 2026. Källa: Peab

Jesper Göransson vd och koncernchef, Peab. Foto: Peab

Miljontals fler livsmedelsförpackningar ska återvinnas med Site Zero Miljontals livsmedelsförpackningar är gjorda av icke-återvinningsbara plastmaterial som PP-film (mjukplast i polypropen) och laminat. Dessa ökar livsmedlens hållbarhet och minskar matsvinnet. Med Site Zero, och ett nytt samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och tyskägda GRAF, skapas för första gången en återvinningsprocess för PP-film. Med detta öppnas också möjligheten för producenter att ersätta flera laminat med återvinningsbar PP-film.

Varje år eldas omkring 10 000–15 000 ton PP-film upp, bara i Sverige. Idag finns ingen anläggning i Europa som klarar av att sortera och återvinna förpackningarna. Tills nu – med Site Zero. När Site Zero driftsätts 2023 kommer tekniken för första

gången finnas för att sortera ut PP-filmen. Därefter ska materialet skickas till företaget GRAF, som både är återvinnare och producent. De skapar bland annat hållbara plastprodukter för återvinning av regnvatten, dränering och vattenrening, och driver utvecklingen inom hållbar plastanvändning, med så mycket som 80 procent återvunnen plast i sina nya produkter.

Försäljningsansvarig Therese Cederblom. Foto: Peter Holgersson

– Vi är otroligt glada att samarbeta med ett företag som GRAF i skapandet av en återvinningsprocess för PP-film. Deras återvinningsanläggning är i princip klimatneutral då den drivs av biogas. Här ska vår sorterade PP-film omvandlas till en högkvalitativ återvunnen råvara som kan användas igen i GRAFs nya hållbara produkter, säger Therese Cederholm, försäljningsansvarig på Svensk Plaståtervinning. PP-filmen i stället för laminat Med återvinning av PP-film öppnas nya möjligheter för producenter att ersätta ickeåtervinningsbara laminat som ofta används i förpackningsmaterial för livsmedel, exempelvis i ost- och spaghettiförpackningar. Laminat består av flera blandade plastsorter för att öka förpackningens barriäregenskaper som minskar matsvinnet. Med PP-film kan liknande egenskaper uppnås, men med bara en plastsort – ett så kallat

monomaterial. När producenterna kan ersätta laminat med PP-film kommer deras förpackningar enklare kunna återvinnas. – Vår filosofi och strategi bygger på att i

så stor mån som möjligt skapa en cirkulär återvinning där plasten behåller sitt ursprungliga värde utan onödig blandning med andra plaster eller material. Site Zero möjliggör utsortering och återvinning av fler plaster än någon annan anläggning i världen. Det motverkar en linjär återvinning (sk downcycling/nedgradering) där plasten bara återvinns en gång, och till mer lågkvalitativa plastprodukter. Det är tyvärr vanligt idag och görs ofta av ekonomiska skäl, men det bidrar inte till någon större klimatvinst då den ändå måste ersättas med ny plast, menar Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning. Minskade CO2-utsläpp Samarbetet inleds när Site Zero driftsätts 2023. Återvinningen av 10 000–15 000 ton PP-film per år medför en klimatminskning med upp till 28 500 ton CO2, vilket motsvarar vad 13 750 personbilar ger upphov till i trafiken under ett år. Därtill kommer en klimatvinning när allt fler producenter ersätter komplexa laminat med återvinningsbar PP-film.

Med Site Zero, och ett nytt samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och tyskägda GRAF, skapas för första gången en återvinningsprocess för PP-film.

12

Källa: Svensk Plaståtervinning


INFRASTRUKTUR

Snabbväxande företag i snabbväxande bransch

Ikonett är ett ungt företag som sysslar med projektering inom järnväg. Det är en smal men snabbväxande bransch där det redan råder kompetensbrist. Denna brist kommer bara växa de kommande åren. Ikonett erbjuder sina kunder en gedigen kompetens och satsar mycket på att utveckla sin verksamhet för att kunna möta morgondagens behov.

Vi kan järnväg. är stor. Ikonett har delat upp sin verksamhet i fyra delar; mark, bana, tele och kanalisation. Man tar ofta ett helhetsansvar för de tekniska disciplinerna, inklusive närliggande stödtekniker, så som samordnad kabelförläggning, ledningssamordning och tekniksamordning. Man har egen IT-miljö, men är lika bekväma med att jobba i kundernas IT-miljöer, vilket oftast är fallet. När det kommer till mjuka värden, utgår man från den gamla skolan värderingar. - Vi jobbar hårt för våra kunder och levererar hög kvalitet i tid, säger Kristian.

Ikonett grundades 2018 av två erfarna järnvägskonsulter. Man såg att det fanns en rådande kompetensbrist och ett ökat kompetensbehov inom järnvägsprojektering som man kunde fylla. Det är en relativt liten och nischad bransch i vilken Ikonett snabbt blev ett av de bättre alternativen för de större konsultfirmorna att anlita för specialisthjälp. Tjänsterna man erbjuder är efterfrågade i hela landet. - Vi utgår från Alvesta, men har i stort sett hela Sverige som arbetsfält. Vi har medarbetare från Norrköping och Borås och ner till Skåne i Hässleholm och Helsingborg, säger Kristian Dahlin, som är företagets VD. Bred expertis i smal bransch Järnvägsprojektering må vara en smal bransch, men expertisen som efterfrågas

VD Kristian Dahlin.

Snabbväxande bransch Järnvägsprojektering är en snabbväxande bransch. Bara i Göteborgsområdet håller Ikonett just nu på med ett projekt för Västlänken i Olskroken och två andra projekt i anslutande Sävenäs. Kompetensbristen som var en av anledningarna till att man startade Ikonett kommer bara att växa, tror man, vilket gör att det kommer bli svårare för kunder att hitta den kompetens de letar efter.

- Vi uppskattar branschens tillväxttakt till cirka 50% för de närmsta åren, vilket kommer leda till stor personalbrist. Detta kommer gynna de mindre konsultfirmorna, säger Kristian. Snabbväxande företag När Ikonett grundades 2018 var man tre på företaget. För att möta den stora efterfrågan på kompetens, har man snabbt ökat personalstyrkan. Idag, tre år senare, är man nästan femton stycken. För att kunna växa med rätt kompetens i rätt takt, har man anlitat Michael Lemon, som är affärschef. Tidigare har han bland annat varit med och byggt upp ÅFs järnvägsavdelning, som numera går under namnet AFRY. Michael har fokus på att utveckla affären och verksamheten på lång sikt. - Han kan hela branschen. Vi har fått in en gedigen affärsman i bolaget. Vi siktar på att vara nästan 25 medarbetare om fyra år och dit kommer vi nå, säger Kristian. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

13


TRANSPORT

Ett säkert kort när det handlar om tunglyfttransporter När det gäller lyft och transporter av tunga, skrymmande objekt är det få som slår Medins Tunglyfttransporter på fingrarna. Bolaget, med säte i Moheda, flyttar allt från maskiner till kompletta hus och har i princip hela Sverige som arbetsfält.

Inlyft av travers.

Kvalitet, flexibilitet och personlig service – vad mer kan man önska av en transportfirma? Vi träffar Lars-Anders Medin som driver Medins Tunglyfttransporter, ett företag han grundade 1988. Han startade dock eget redan 1977 då han köpte ett befintligt skogsåkeri och började utföra transporter åt den lokala skogsnäringen. Han var dock med om en allvarlig olycka och började därefter fokusera mer på kranbilstransporter. Det lade grunden till verksamheten i Medins Tunglyfttransporter. – Jag var mer eller mindre ensam om att jobba med en kranbil här i trakten på den tiden. Jag samarbetade mycket med S-Frakt i Växjö för vilka jag utförde både lyft och transporter av skrymmande objekt, berättar Lars-Anders som runt 2003 breddade verksamheten i samband med att sönerna Daniel och Christian anslöt sig till företaget. Daniel arbetade då i ett skogsåkeri. En av bilarna blev till salu och Lars-Anders bestämde sig för att slå till. Sedan dess har det blivit ytterligare två timmerbilar,

varav en verkar på kontinuerlig basis i de skånska skogarna. Sydved och JGA tillhör uppdragsgivarna. – Skogs- och tunglyfttransporter är våra specialiteter. Det blir också en hel del maskinflyttningar, men vi kan också transportera och lyfta allt från stålstommar på byggarbetsplatser till kompletta hus. I övrigt jobbar vi mycket med montageuppdrag, vi har till exempel nyligen deltagit i arbetet med kommunhuset i Växjö där vi stod för allt från grundgjutning till inglasning av fasaden, berättar Lars-Anders Medin.

Båttransport från Stockholm till Växjö.

Varierande uppdrag Medins Tunglyfttransporter sysselsätter idag ett 15-tal anställda med mer eller mindre hela Sverige som arbetsfält. – Vi kör längs en linje mellan Skåne och Stockholm, säger Lars-Anders som mellan 1995 och 2011 låg ute längs vägarna från norr till söder, då han arbetade på

Husflytt.

uppdrag av ett betongföretag som levererade stora industrigolv över hela Sverige. Han berättar att Medins Tunglyfttransporter bland annat har flyttat ett helt företag som jobbar med läggning av industrigolv, och nyligen avslutade man ett annat stort projekt kring flytt av industrimaskiner på uppdrag av ett företag i Värnamo. Det brukar också bli en hel del transporter av arbetsbodar. – Vi har ständigt nya projekt på gång. Det kan handla om uppdrag på allt från en dag till flera veckor, upplyser LarsAnders. Han medger att man verkar i en konkurrensutsatt bransch, men menar också att konkurrens i grund och botten är bra. – Det gör att fokus på att hålla nere våra kostnader blir större.

Transport industrimaskin med vårt specialbyggda maskinsläp med kapelltäckning.

Löpande investeringar En av förklaringarna till företagets framgångar är att man hela tiden återinvesterar i verksamheten. Bara under senare år har

info@medinstlt.se – 070-564 81 80 – www.medinstlt.se 14

man investerat i tre nya bilar. Samtidigt gäller det att leva upp till alla de stränga miljökrav som omgärdar transportnäringen. – Det råder ett helt annat miljötänk i branschen idag jämfört med tidigare. Vi kör till exempel inte längre med tomma bilar, utan strävar hela tiden efter en så hög fyllnadsgrad som möjligt. Det gynnar inte bara miljön, det gör oss också mer kostnadseffektiva, poängterar LarsAnders Medin. Han berättar att verksamheten, trots pandemin, har tagit ordentlig fart under senare år, inte minst tack vare investeringarna i de nya kranbilarna. Bolaget fortsätter växa och Lars-Anders har redan säkrat den kommande generationsväxlingen i och med att hans söner är aktiva i bolaget. – Det känns förstås oerhört roligt att jobba med dem, säger Lars-Anders med stort eftertryck. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En stark aktör kring ett hållbart samhällsbyggande

Kenneth Awerstedt

Rejlers är en betydande aktör när det handlar om svensk samhällsbyggnad. Med professionella insatser inom bygg och fastighet, energi, industri, telekom och infrastruktur jobbar man brett på flera plan mot det övergripande målet att hela tiden verka för moderna, energieffektiva lösningar för ett hållbart samhälle.

Rejlers grundades i Växjö redan 1942 och har sedan dess utvecklats till en betydande aktör när det handlar om modern samhällsbyggnad. Idag finns bolaget representerat även i Norge, Finland och Förenade Arabemiraten. I Sverige finns Rejlers på ett 40-tal orter från Gällivare i norr till Malmö i söder. Ungefär hälften av koncernens sammanlagt 2 400 anställda verkar i Sverige, bland annat i Norrköping där vi träffar Kenneth Awerstedt som är kontorssamordnare för avdelningarna i Norrköping och Linköping. Han beskriver Rejlers som ett konsultföretag som arbetar med långsiktiga lösningar för sina kunder, och som jobbar med ambitionen att förse kunder inom både privat och offentlig sektor med innovativa och energioptimala lösningar. Rejlers ska vara en långsiktig partner när det gäller att bygga ett hållbart samhälle över generationer.

Brett koncept Rejlers arbetar både lokalt och nationellt inom fem divisioner: Energi, Bygg och fastighet, Kommunikation och säkerhet, Industri och infrastruktur samt Geosigma, vilket är ett bolag Rejlers förvärvade 2020, och som fokuserar på mark- och miljöteknik samt väg- och gatuprojektering. – Mitt ansvarsområde är kommunikation och säkerhet. Här kretsar mycket kring telekommunikation där vi erbjuder tjänster som besiktning, nätplanering, optimering och projektering av både fiber- och mobilnät. Här arbetar vi på både nationell och lokal nivå. Lokalt handlar det mycket om fiberutbyggnad av våra stadsnät. Här kommer vi framöver att satsa stort på IT med systemutveckling och programmering, liksom samhällssäkerhet, berättar Kenneth Awerstedt och nämner uppdragsgivare som Telia, FiNet i Finspång och Utsikt Bredband i Linköping. Rejlers erbjuder också tjänster kopplade till försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd där FMV och Försvarsmakten är återkommande uppdragsgivare. Beträffande området Energi jobbar Rejlers med allt från projektering och tekniskt stöd till konstruktion, idrifttagning och besiktningar, företrädesvis på uppdrag av de svenska energibolagen. Inom Bygg och fastighet bistår Rejlers med projektledning, byggledning med mera i samband med olika byggprojekt. Inom Bygg och fastighet är man just i

Lärandet är vår viktigaste tillgång. Rejlers är en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt.

Norrköping/Linköping även starka inom fysisk säkerhet. Divisionen Industri och infrastruktur, som är Rejlers största, kretsar mycket kring tekniska lösningar i syfte att effektivisera och automatisera. – Våra tjänster bidrar till utveckling av våra kunders processer och produkter på ett hållbart sätt. Konstruktion, projektledning, programmering och idrifttagning är några exempel. Extra aktuellt är

projekt kring AR/VR, digitala tvillingar, Smart Industry och IoT. Beträffande infrastruktur jobbar vi med såväl vägar och järnvägar som flygplatser och tunnelbanor, upplyser Kenneth Awerstedt. Ett hem för lärande Många väljer att samarbeta med Rejlers tack vare företagets starka lokala förankring, men också för dess breda kompetens och höga kapacitet med storföretagets

alla resurser i ryggen. Bolagets långa erfarenhet, vilken medfört en hög kunskapsnivå, är en annan faktor. – Vi har alltid velat attrahera ambitiösa talanger i form av såväl nyutexaminerade personer som etablerade konsulter. Vi vill vara ett hem för lärande i teknikens framkant där vi växer tillsammans, säger Kenneth Awerstedt. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Besök gärna Rejlers Play på Youtube. www.youtube.com/c/RejlersPlay

www.rejlers.se

15


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Anpassade IT-lösningar för framtidsorienterade företag

Med en väl fungerande IT-miljö läggs grunden till framgång och lönsamhet i framtidsorienterade företag. Det blir tydligt i ett företag som Cygate där man erbjuder lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets. Här utformas framtidens lösningar för såväl småföretag som statliga bolag, kommuner och landsting.

Cygate är en sedan länge etablerad aktör på den svenska IT-marknaden. Redan 1978 bildades bolaget i Stockholm. Telia förvärvade detsamma 2006 och idag finns det representerat via cirka 650 anställda på ett 20-tal orter i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. I Norrköping träffar vi de två konsultcheferna Ragnar Byléhn och Dennis Bergman Karlsson. De beskriver Cygate som en systemintegratör som hjälper sina kunder på deras digitala resa. – Vi har djup teknisk kunskap inom säker

IT-infrastruktur. Vi skapar skräddarsydda och långsiktiga helhetslösningar genom att förädla hård- och mjukvara tillsammans med marknadens ledande leverantörer. Härigenom hjälper vi våra kunder att förverkliga sina idéer, säger Ragnar Byléhn.

Kommunikation och säkerhet Som en del av Telia erbjuder Cygate lokalproducerade och skräddarsydda IT-tjänster med både bredd och spets i Sveriges största nät. Företaget blir kundens guide i digitaliseringsdjungeln och erbjuder lösningar för nätverk, säkerhet, applikation, arbetsplatstjänster och moln. – Vi kan till exempel bistå med olika kommunikationslösningar i form av switchar, routers med mera, men också i form av rådgivning. I grund och botten handlar det om att ta fram och bygga nätverk som är säkra, stabila och har hög prestanda, förklarar Dennis Bergman Karsson. En annan efterfrågad tjänst är IT-säkerhet där Cygate till exempel kan erbjuda lösningar kring brandväggar och virusskydd. Man bistår kunden i arbetet med att skydda information och säkerställer att denne följer existerande krav och regelverk. Cygate arbetar med flera av världens största tillverkare av IT-system, till exempel Telia, Cisco och Microsoft. Med ledande leverantörer förädlar de både hård- och mjukvara. – Vi är partner och återförsäljare för ett flertal IT-leverantörer. Det har bidragit till vår breda kunskap och kompetens beträffande basinfrastruktur inom IT, konstaterar Dennis.

Dalsgatan 7 601 89 Norrköping tel: 010 87 87 000 www.cygate.se 16

Bred kundkrets Cygates tjänster och kompetens lockar krävande kunder med komplexa behov. Man arbetar nära sina kunder och skapar lösningar för allt från banker, tillverknings- och detaljhandelsföretag till kommuner, landsting, myndigheter och statliga bolag. – Vi brinner för att en verksamhets IT-miljö ska fungera optimalt och skapa stor affärsnytta. Både vi och våra kunder befinner sig på en digitaliseringsresa där mer effektiva verksamheter sparar både resurser och miljö. Här har vi en viktig roll att spela, anser Ragnar Byléhn och Dennis Bergman Karlsson. Cygate har till exempel driftavtal med Norrköpings kommun, vilket innebär att man ansvarar för drift och utveckling av deras nätverk. Efterfrågan på företagets tjänster ökar och personalstyrkan behöver förstärkas ytterligare. Just nu söker man i Norrköping efter seniora nätverkskonsulter och datacenterkonsulter. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Genomtänkta förpackningslösningar stärker varumärken En genomtänkt förpackning kan vara faktorn som lyfter en produkt mot nya höjder. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Sonoco-Alcore AB där man för sina kunders räkning tar ett helhetsansvar kring olika förpackningslösningar. På anläggningen i Norrköping tillverkar Sonoco-Alcore ändamålsenliga papphylsor för i huvudsak pappers-, plast- och förpackningsindustrin. På Sonoco-Alcores anläggning i Norrköping träffar vi fabrikschefen Kenth Zander som berättar att företaget är ett helägt dotterbolag till Sonoco-Alcore OY i Finland och ingår i den amerikanska Sonoco-koncernen. Sonoco är en global leverantör av konsumentförpackningar, industriprodukter och förpackningsleverantörstjänster, genom att identifiera varumärkespersonligheter och ta fram förpackningar som bidrar till unika kundupplevelser, och i förlängningen lönsamhet för bolagets kunder. Den svenska produktionen är uppdelad

mellan två fabriker i Matfors samt i Norrköping där det svenska huvudkontoret ligger. Företaget fanns tidigare även representerat i småländska Markaryd. Denna produktionslinje flyttas dock till Norrköping, ett arbete som beräknas vara klart kring årsskiftet. – Det blir ett lyft för oss eftersom vi samtidigt investerar i modern torkutrustning och anställer fem nya operatörer i syfte att öka produktionen med 40 procent. Moderbolaget tillför en investering på cirka 10 miljoner kronor i form av utrustning och utbyggnad av fabriken, vilket innebär att vi kommer att ha tre produktionslinjer här i Norrköping, upplyser Kenth Zander. Kunnande, kvalitet och leveranssäkerhet Verksamheten i Norrköping kretsar kring tillverkning och försäljning av papphylsor för i huvudsak pappers-, plast- och förpackningsindustrin. Dessa tillverkas genom att returkartong doppas i dextrinlim, lindas över en fast metallaxel och limmas på PVA-lim. Hylsorna kapas i längder på allt från 100 millimeter till 9 meter och torkas i

en lokal som även fungerar som lager. – Vi samarbetar med lokala aktörer inom mark, el, automation och ventilation, och använder oss av centrala resurser i form av projektledare, ingenjörer och tekniker i vårt omställningsprojekt. Det bygger vårt starka koncept kring stort kunnande samt hög kvalitet och leveranssäkerhet, säger Kenth Zander.

Framtidsoptimism Sonoco-Alcore har vuxit till en marknadsledande aktör i såväl Sverige och Norden som övriga Europa. I den svenska kundkretsen finns flertalet stora Nordiska bolag inom pappers-, plast- och förpackningsindustrin. – Framtiden ser ljus ut, konstaterar Kenth Zander och nämner att 2022 innebär en optimeringsfas för bolagets anläggning i Norrköping.

– Vi kommer att satsa mer på ny teknik och automation, samtidigt som vi kommer att ha fortsatt stort fokus på vår personals välbefinnande och kompetensutveckling. Vi har all anledning att se framtiden an med tillförsikt. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Bredd och kunnande kring mark och anläggning Kommuner, företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner – i Spectra Sverige AB är ingen uppdragsgivare vare sig för liten eller för stor. Spectra har lång erfarenhet av mark- och anläggningsentreprenader och står för helhetslösningar – från projektering till utförd entreprenad.

Spectra Sverige AB må vara ett ungt företag – det startades 2020 – men har betydligt längre erfarenhet än så eftersom det har sin grund i Anlägghemma AB. Spectrakoncernen innefattar ett moderbolag samt två likvärdiga dotterbolag, Spectra Öst och Spectra Stockholm, och det är i det förstnämndas lokaler i Norrköping som vi träffar VD Jonatan Bergman. – Vi är ett entreprenadföretag som utför alla typer av mark- och anläggningsar-

beten. Bland våra kunder finns kommuner, företag, fastighetsbolag och samfälligheter i hela Mellansverige, säger Jonatan och nämner uppdragsgivare som Nyköpingshem, Vasa Fastigheter, Stockholms stad, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Riksbyggen och Flexator. Varierande uppdrag För kommuner och kommunala bolag utför Spectra såväl totalentreprenader som uppdrag kring ramavtal. Till bostadsrättsföreningar, företag och samfälligheter kan man erbjuda allt från projektering till utförd entreprenad, och även avseende privatpersoner jobbar man med både stort och smått. Den starka bredden har inneburit en mängd varierande uppdrag, – Förra året gjorde vi till exempel en åfåra för att underlätta för fiskar att ta sig upp till sjöarna kring Åby. Vi byggde också Nordens största kalkfilterbädd för att rena utsläpp från lantbruk på uppdrag av Norrköpings kommun, och för samma beställare byggde vi också cykelvägar i Norrköping. Ytterligare en insats gjorde vi för Västerviks kommun där vi reparerade flygplatsen genom att laga sprickor i asfalten och förnya beläggningen med nytt bindemedelmedel, berättar Jonatan Bergman.

God utveckling Spectra jobbar med ett mindre antal egna maskiner och förare, till största del bygger verksamheten på ett gott samarbete med lokala åkerier, vilket gör att man kan åta sig en varierande mängd uppdrag utan att begränsas av brist på egna resurser. Just nu genomför Spectra ett antal anläggningsprojekt, bland annat utför man ett större grundläggnings- och markarbete för ett LSS-boende strax utanför Nyköping samt lägger om och renoverar ledningar för dagvatten och avlopp på Hagaskolan i Norrköping. För Nyköpingshem renoverar Spectra ett helt torg som ska förses med en fontän, nya gångytor med mera.Kvalitet, effektivitet och enkelhet är ledord som genomsyrar alla delar av Spectras verksamhet.

– Vi är noggranna och kvalitetsmedvetna, vilket vi ofta får höra från våra kunder, säger Jonatan Bergman som har all anledning att se ljust på företagets framtid. – Under bolagets första år 2020 erhöll Spectra ett stort antal uppdrag vilket resulterade i en hög omsättning redan första året. Men utvecklingen har tagit ännu mer fart under 2021, där vi nästan fyrdubblat vår omsättning. Vår ambition är att fortsätta växa i befintliga bolag samt redan till nästa år även kunna etablera fler dotterbolag på andra platser i Sverige. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Sonoco-Alcore AB Lindövägen 77 600 06 NORRKÖPING Tele: 011-28 22 00 www.sonocoalcore.com

www.spectramark.se 17


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Resurseffektiva lösningar för en grönare värld I vår ständiga strävan efter en grönare värld står Econova för ett starkt och framåtsträvande koncept. Econova är en innovativ aktör inom återvinning och trädgård, som omhändertar organiska restprodukter och omvandlar det till nya produkter. Det gör dem till en ledande kraft för en hållbar utveckling.

och Econova Garden, vilka tillsammans sysselsätter cirka 135 anställda och omsätter över 500 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Norrköping och företaget har ett tiotal anläggningar från Gävle i norr till Skåne i söder. Bolaget har även verksamhet i både Danmark och Norge.

Econova är ett familjeföretag i tredje generationen som startade i Norrköping 1959 av Bengt och Kerstin Andersson. Idag är det deras barnbarn som står som ägare och ledare i bolaget. Christoffer Andersson är VD för dotterbolaget Econova Recycling. – I början kretsade verksamheten kring anläggning av skogsvägar åt skogsindustrin. Där noterade min farfar ett stort resursslöseri där mycket av skogens resurser gick till spillo. Han bestämde sig för att tillvarata restmaterialet och återvinna det, och på den vägen är det, berättar Christoffer. Econovas verksamhet består idag av två huvudbolag: Econova Recycling

Skandinaviens ledande trädgårdsföretag Econova Garden är Skandinaviens ledande trädgårdsföretag med egna välkända varumärken som Weibulls och Hammenhögs. – Vi producerar och säljer cirka 12 miljoner säckar jord per år. Varje år packar vi också 6 miljoner påsar med frö. Härutöver samarbetar vi med några av marknadens starkaste varumärken avseende exempelvis trädgårdsredskap och växtnäring, upplyser Christoffer Andersson. En möjliggörande faktor för Econova Gardens försäljning är systerbolaget Econova Recyclings verksamhet, där cirka 600 000 ton organiska restprodukter varje år omhändertas, återvinns och förädlas. Det återvunna materialet kan

sedan bli flera olika produkter. Ofta går det som råvara i Econovas jordproduktion, där kunderna såväl är privatpersoner som stora offentliga byggprojekt. Men

det återvunna restmaterialet kan också bli trä- och biobränslen. Econova Recycling erbjuder dessutom entreprenad- och konstruktionstjänster kopplade till åter-

vinning. Framträdande kunder är ofta skogsindustri, energibolag och värmeverk. En möjliggörare av cirkulära lösningar Företaget vill vara en tydlig kraft för en hållbar utveckling. Econova skapar resurseffektiva lösningar för organiska restmaterial, där de kan återvinnas branschöverskridande och helt nya cirkulära lösningar kan uppstå. – Vi har en unik möjlighet att skapa cirkulära affärer eftersom vi har en styrka i vår breda kunskap kring förädling av restprodukter – från omhändertagande till framtagande av nya, färdiga produkter, säger Christoffer som har en tydlig ambition om att båda bolagen ska fortsätta växa och utvecklas. Därför har bland annat varumärket Weibulls nu startat en egen e-handel där man saluför bolagets efterfrågade trädgårdsprodukter. – Vårt miljötänk och våra cirkulära lösningar ligger helt rätt i tiden, det ligger till grund för en fortsatt god utveckling i bolagen, spår Christoffer Andersson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

www.econova.se

18

www.weibulls.com


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En partner som löser logistik och transport i företags tillväxtresor Aditro Logistics AB är en av Nordens främsta aktörer när det handlar om tredjepartslogistik. Med vässade koncept inom logistik och transport, vilket även innefattar bemanning och rekrytering, tullhantering och transporter, bidrar man dagligen till att företag växer, utvecklas och stärks genom skräddarsydda lösningar.

Aditro Logistics AB etablerades för tolv år sedan men har sina rötter i Småland, närmare bestämt 1973 då bolaget grundades. Bolaget ägs av finska Posti Group och sysselsätter sammanlagt 1 500 personer via kontor och lager på olika platser i landet, samt i Norge. På avdelningen i Norrköping träffar vi sitechefen Ann-Sofie Falkemar och David Ström, strategichef i Sverige, som beskriver Aditro Logistics som sina kunders kompletta logistikpartner. – Vi hanterar hela logistikvärdekedjan och hjälper företag med lagerhantering och leverans utifrån unika förutsättningar. Vi skräddarsyr helhetslösningar utefter kundernas behov och bidrar till att möta marknadens förväntningar, vilket skapar konkurrensfördelar och ökad lönsamhet, säger de.

Skräddarsydda lösningar Aditro Logistics är med en sammanlagd lageryta på 250 000 kvadratmeter en av de största aktörerna inom 3PL i Norden. Man står för ett brett serviceerbjudande inom lagerhantering, logistik, transport, bemanning, inhouse och logistikrådgivning. – Vi riktar oss främst till dagligvaruhandeln, återförsäljare och e-handeln, för vilka vi tar hand om deras logistik genom lagerhantering av deras produkter hos

våra egna lager eller genom bemanning hos dem själva. Vi designar, upphandlar och förvaltar även kompletta transportlösningar, upplyser David Ström. Aditro Logistics jobbar både business till business och business till consumer med ett komplett logistikerbjudande som är både skalbart, flexibelt och kostnadseffektivt. Beträffande transporttjänster är företaget en oberoende partner för design av transportupplägg, upphandling av transporter med konkurrenskraftiga prisnivåer och förvaltning av dagliga transportflöden. Aditro ansluter till sina kunder som en förstärkt transportavdelning, där man löpande följer upp, säkerställer och utvecklar transporterna. – Vi upphandlar transportavtal och sköter dialogen mellan transportörerna och våra kunder. På så sätt kan vi på bästa sätt påverka kvalitet, pris och leveranssäkerhet, men också utforma de mest miljövänliga lösningarna, säger David Ström. Aditro Logistics erbjuder också bemanningstjänster, liksom rekryteringstjänster, främst inom logistik och lager. I Aditros breda koncept ingår dessutom tullhantering. Verksamheten utgår från Norrköping där den sysselsätter åtta tullspecialister med lång erfarenhet inom alla tullprocesser i både Sverige och Norge. – Vi verkar i ledet mellan exportören

och importören genom att bland annat upprätta export- och importdeklarationer. Vi kommunicerar med Tullmyndigheten, och när importdeklarationerna är godkända kan våra kunder hämta sitt gods i hamnar eller på flygplatser, upplyser Ann-Sofie Falkemar. Aditro Logistics driver också sina egna tullager där bolagets kunder kan lagra sina varor utan att betala tull vid importtillfället.

Effektiviserar och optimerar Aditro Logistics är ett logistikföretag i branschens framkant. Företaget har genom åren byggt upp långvariga kundrelationer med en hög kundnöjdhet, och har vuxit till en av de största logistikaktörerna i Norden. – Våra fokusområden är hållbarhet, digitalisering och automation i syfte att optimera och effektivisera verksamheten för att kunna erbjuda värdeskapande och smarta logistiklösningar åt företag, säger David Ström. Han nämner i sammanhanget bolagets omfattande digitala satsning och transformationsarbete som bland annat drivs av en intern logtech-hub, vilka analyserar, utvecklar och implementerar ny teknologi. Inom automation har man i Arlanda nyligen investerat i en ny automatiserad lagerhanteringslösning för e-handeln. Ett annat exempel är det nya lagret i Skillingaryd som är nischat för dagligvaruhandeln, där Aditro Logistics har investerat i robotstyrda truckar. Inom hållbarhet arbetar Aditro ihop med Posti Group om att bli helt utsläppsfritt avseende fossila bränslen senast 2030. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

19


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Cirkulärt ansvarstagande för miljö, människor och samhälle Det ställs allt högre krav på landets bygg- och industriföretag i fråga om avfallshantering och utsläpp. I det avseendet står ett företag som RGS Nordic för ett tilltalande koncept som utvecklare och leverantör av miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar för hantering av avfall, jord och spillvatten. I RGS Nordic tar man ansvar för miljö, människor och samhälle och bidrar därmed i allt väsentligt till den cirkulära ekonomin.

RGS Nordic startades i Danmark i början av 1990-talet och har sedan dess vuxit till Danmarks största återvinningsaktör. Tio år efter starten kom RGS till Sverige via anläggningar i Malmö och Norrköping, och sedan dess har bolaget även etablerat sig i Stockholm, Nykvarn, och Göteborg. RGS Nordic finns även representerat i Norge, samt i England där man utför vattenrening. Cirka 75 av bolagets totalt 250 anställda verkar i Sverige, bland annat på anläggningen i Norrköping där vi träffar VD:n Martin Åsberg.

– Vi vänder oss i huvudsak till bygg- och anläggningsbranschen där vi arbetar med tunga och smutsiga avfallsmaterial som jord, spillvatten, betong och asfalt. Här i Norrköping driver vi en fullserviceanläggning där vi även tar emot träavfall, park- och skogsavfall, vilka sedermera bland annat blir till biobränslen, berättar Martin Åsberg och tillägger att även myndigheter och fastighetsbolag ingår i kundkretsen. Växande krav På RGS Nordic i Norrköping sorterar, sicklar och renar man materialet, varpå det rengörs på både kemisk och biologisk väg. Därefter kan materialet återföras till byggindustrin där det blir nya konstruktionsmaterial. – Vi arbetar med cirkulära massflöden. Miljökraven i bygg- och anläggningsbranschen blir bara fler och större, vilket gör att landets entreprenörer måste ha en helt annan koll på detta än tidigare. I det avseendet kan vi vara en viktig resurs, poängterar Martin Åsberg. För 20 år sedan förvärvades företaget MB Envirote som arbetar med projektering avseende marksanering. Verksamheten utgör idag avdelningen Projects i RGS Nordic och omfattar projektledare över hela Sverige, vilka säkerställer att sanering sker på ett säkert och miljöriktigt sätt. Via

VD Martin Åsberg och platschefen Theresia RGS Johansson.

denna avdelning jobbar man även med vattenrening, något som, enligt Martin, efterfrågas alltmer idag. Tar ansvar RGS Nordic har utvecklats till landets ledande aktör beträffande rengöring och återvinning av jord, spillvatten och byggmaterial. Det är en verksamhet som dock befinner sig i ständig utveckling. – Vi jobbar kontinuerligt med framtagning av ännu mer miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar. Vi vill vara med och sätta nya standarder i branschen i samarbete med både kunder, partners och lagstiftare, och på så sätt ta ansvar för miljön, människor och samhället. Här i Norrköping känner vi att vi har ett stort ansvar med tanke på hur mycket det byggs här just nu. I förlängningen handlar det om jord och andra material som våra barn ska ärva, säger Martin Åsberg. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vi renar den jord som våra barn ska ärva • Jordrening • Vattenrening • Sanering av mark • Ammunitionsröjning

20

www.rgsnordic.se


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Fläckfria måleriinsatser sedan 1936

Trapphus, fasader eller fönsterrenoveringar – Fridströms Måleri AB har inga begränsningar. Det välrenommerade Norrköpingsföretaget har lång erfarenhet av både invändigt och utvändigt måleri, och jobbar enligt devisen att inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort. Fridströms Måleri AB är ett genuint och anrikt familjeföretag i tredje generationen. Nuvarande ägaren Lars Fridströms farfar, Helge Fridström, startade bolaget redan 1936, och numera är såväl Lars fru som dottern Lisa och sönerna

Olle och Calle också involverade i verksamheten. Denna sysselsätter idag ett 60-tal personer och utgår från kontoret i centrala Norrköping. Det är här vi träffar Lars som berättar att Fridströms Måleri utför alla typer av måleriarbeten, såväl invändiga som utvändiga. – Vi jobbar i samband med både nybyggnation och renoveringar och är bland annat specialiserade på antikvarisk målning, det vill säga restaurering av gamla byggnader, så som kyrkor, då vi använder oss av bland annat linoljefärg och bladguldsfärg. Bland personalen finns framför allt tre personer som är riktiga proffs på detta, upplyser Lars Fridström.

Fridströms Måleri är även experter på fönsterrenoveringar, man förfogar över en separat verkstad för ändamålet där sex personer uteslutande jobbar med detta. En annan specialitet är dekorationsmålning, till exempel ådring och marmorering. Varierande projekt Fridströms Måleri vänder sig till fastighetsbolag, byggföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i hela Östergötland. Genom åren har man dock åtagit sig uppdrag även i andra delar av landet, inte minst i de tre storstadsregionerna. I kundkretsen finns fastighetsbolag som Eklöfs Fastigheter, HSB och Riksbyggen, liksom byggföretag som SEFAB, Expandera Bygg, Åhlin & Ekeroth samt Åby Fasad. Den starka bredden i företaget har inneburit uppdrag av många olika slag. – Just nu utför vi målningsrenovering av en ny padelhall i Whirlpools gamla lokaler längs med Finspångsvägen. Ett annat projekt utför vi för HSB och SEFAB, vilket kretsar kring ett ROT- och partneringprojekt i kvarteret Apparatören. Här

utför vi målning av sammanlagt 66 lägenheter, berättar Lars Fridström. Han nämner också arbetet med Björkviks Säteri utanför Östra Ryd där man utför antikvarisk målning på en 1700-talsbyggnad. Erfarenhet och kompetens Fridströms Måleri representerar lång erfarenhet av ett flertal olika måleritekniker. Inget projekt är vare sig för litet eller för stort för Lars och hans medarbetare. Företaget utför totalentreprenad enligt ABT04 och -06, och har ett väl utvecklat samarbete med lokala byggföretag, vilket gör att man kan stå för kompletta helhetslösningar. – Vi ses som ett stabilt företag med hög kompetens. Personalen trivs och stannar hos oss, vilket har skapat kontinuitet och medverkat till att kunskap och kompetens har stannat i företaget. Det blir förstås en trygghet och en kvalitetsstämpel för våra kunder, konstaterar Lars Fridström. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

TEL 011-26 57 20 MEJL info@fridstromsmaleri.se www.fridstromsmaleri.se Följ oss gärna på Instagram och Facebook @fridstromsmaleri

21


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Ett fullserviceföretag inom anläggnings- och fastighetstjänster I Norrköping får vi ta del av ett fullserviceföretag med fokus på anläggningsoch fastighetstjänster. Här kombineras lång erfarenhet och bred kompetens med en modern maskinpark, vilket formar ett koncept avseende hållbara lösningar inom energieffektivisering, fastighetsförvaltning, arenaservice och utemiljö.

Pema Partner har sin bakgrund i det kommunala bolaget Stadspartner, vilket var en del av Tekniska Verken. För tio år sedan köpte rekryterings- och bemanningsföretaget Pema People bolaget som samtidigt bytte namn till Pema Partner. Företaget, med huvudkontor i Norrköping och en filial i Linköping, sysselsätter ett 80-tal anställda, och verkar företrädesvis på dessa två nämnda orter. I Norrköping träffar vi VD:n Henrik Virro som beskriver Pema Partner som ett Facility Management-företag med fokus på fastighetsdrift. – Vi är ett fullserviceföretag inom anläggnings- och fastighetstjänster. Med vår

långa erfarenhet och spetskompetens bland våra engagerade medarbetare bidrar vi, i kombination med vår moderna maskinpark, till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder, säger Henrik. Fyra områden Pema Partner verkar inom fyra verksamhetsområden: Fastighetsförvaltning, Energieffektivisering, Arenaservice och Utemiljö. Beträffande det förstnämnda jobbar man ofta på uppdrag av fastighetsbolag. Ett av dem är kommunägda Norrevo, för vilka Pema Partner ansvarar för den fastighetstekniska driften och härigenom säkerställer att allt fungerar som det ska i bolagets fastigheter. – När det kommer till energieffektivisering jobbar vi aktivt för att sänka våra kunders energikostnader genom att optimera driften av den aktuella fastigheten. Det kan till exempel handla om att byta ut äldre utrustning mot nyare, upplyser Henrik Virro. Pema Partners uppdrag kring utemiljöer innefattar exempelvis gräsklippning, ogräsrensning och snöröjning, medan man avseende arenaservice förser Himmelstalundshallen i Norrköping och

SAAB Arena i Linköping med servicepersonal. Man jobbar med allt från att ta hand om bokningar till isspolning, städning och vaktmästeritjänster. Tydliga ambitioner Pema Partner har genom åren byggt upp en stabil och trogen kundkrets. Företaget är känt för att leverera kostnadseffektiva lösningar, vilka i många fall innebär att kunderna sparar upp till 25 procent av en fastighets driftskostnad. – Vår ambition är att bli den lokala utmanaren inom Facility Management och att med tiden utvidga verksamheten till att omfatta fler regioner i hela Mellansverige, säger Henrik Virro. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

VD Henrik Virro.

www.pemapartner.se Pema Partner Svärmaregatan 1 603 61 Norrköping 22

Mobil: 070 - 890 96 79 Växel: 011 -13 04 10 Kundtjänst: 011-13 04 20


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Kompletta konsulttjänster inom VA och biogas Aktörer inom VA och biogas har i Norrköpingsföretaget Nitoves AB en komplett samarbetspartner. Nitoves AB står för ett brett tjänsteutbud avseende allt från utbildningar till mätning och andra relaterade uppdrag, och tar ett helhetsgrepp kring alla sina projekt.

Från kontoret i centrala Norrköping utgår verksamheten i Nitoves AB, ett företag som Anna och Niklas Vestling startade 2008 efter ett förflutet i branschen de verkar i. – Vi erbjuder utredningar, mätningar, utbildningar och riskanalyser för aktörer inom VA och biogas. I vår kundkrets finns både kommuner och privata företag över hela Sverige, och härutöver servar vi en del kunder även i Finland, berättar Anna Vestling som själv har 25 års erfarenhet av arbete med VA och biogas. Bland uppdragsgivarna i närområdet märks till exempel Agroetanol, Fiskeby, Tekniska Verken och Gasum. Breda tjänster Nitoves konsulttjänster innefattar bland annat tillståndsansökningar enligt miljöbalken och lagen om brandfarlig och explosiv vara.. Man genomför riskutredningar för biogasanläggningar, upprättar explosionsskyddsdokument, miljörapporter och egenkontrollprogram, genomför periodiska besiktningar samt uppströmsarbeten, så som inventering av kemikalielistor hos anslutna verksamheter och kartläggning av källor till spårelement.

Anders Magnusson mätning metanemissioner.

Anna Vestling utbildningsmaterial biogas.

Barngrupp med Vattentema.

– En viktig del av vår verksamhet är mätning av metanemissioner på biogasanläggningar. Om det uppstår läckage har det en negativ miljöpåverkan, samtidigt som gasen är mycket explosiv. Det är med andra ord mycket viktigt att eventuella läckage kartläggs och åtgärdas, poängterar Niklas Vestling. Utbildningar En väsentlig del av Nitoves verksamhet kretsar kring utbildningar för de som är verksamma inom biogasproduktion vid reningsverk, deponier, rötningsanläggningar för matavfall eller annat organiskt material, samt gårdsbiogasanläggningar.

– Vi arrangerar våra utbildningar på olika platser i Sverige och kan vid behov skräddarsy kurserna för specifika anläggningar, upplyser Anna Vestling. Hon nämner utbildningen Föreståndare biogas som är godkänd av branschorganisationen Energigas Sverige och resulterar i ett certifikat för de som medverkat. En annan populär utbildning är Ny inom biogasbranschen? vilken är en grundläggande utbildning som ger en inblick i en anläggnings processer och tekniker. Här tar man också upp en stor del av den lagstiftning som finns kring en biogasanläggning, liksom säkerhetsfrågor. I utbudet ingår även fördjupande utbildningar inom teknik och process, ofta för drift- och processpersonal, samt en fördjupningsutbildning kring lagstiftning och egenkontroll, vilken ofta attraherar anläggningarnas kvalitets- och miljöansvariga. – Vi har genom åren byggt upp goda relationer med bland andra Svenskt Vatten, Avfall Sverige och Energigas Sverige. Härigenom fångar vi upp branschens kunskapsbehov. På uppdrag av de två förstnämnda sköter vi dessutom ett kansli för alla de aktörer som är medlemmar i projektet Egenkontroll Metanemissionerna, berättar Niklas.

nu att satsa på utbildning för förskolebarn och elever upp till årskurs 4. Anna har skrivit sago- och kunskapsboken "Vem tvättar vatten?" som blir relevant i sammanhanget. – Vi planerar att nå ut till landets kommuner och föreslå för VA- och avfallsorganisationer att vi får genomföra

undervisning kring vatten och källsortering. Det är min övertygelse att vi måste satsa på att utbilda barnen om vi vill åstadkomma en bättre miljö, säger Anna Vestling. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vill utbilda barnen I Nitoves AB blickar man hela tiden framåt. Anna Vestling brinner för sitt jobb och hela branschen, och planerar

MÄTNINGAR, UTREDNINGAR OCH UTBILDNINGAR Vi utför: • Mätning och kvantifiering av metanemissioner, ammoniak och svavelväte • Tillståndsansökan enligt miljöbalken och lagen om brandfarliga och explosiva varor. • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor • Egenkontrollprogram anpassade enligt de lagkrav som finns för er anläggning • Utbildningar av Föreståndare biogas, godkänd av Energigas Sverige • Utbildning på plats hos Er om säker hantering av brandfarlig och explosiv vara - biogas • Utredningar inom biogas och VA

Optimera vårt besök hos Er genom att kombinera flera av våra uppdrag. Utbilda er personal i samband med att vi utför mätning av metanemissioner och riskutredning!

www.nitoveskonsulterna.com 23


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En garant för stabila grunder och stommar i svenska byggprojekt Kvalitet och effektivitet är ledord i Mikael Moen Bygg AB. Det välrenommerade byggföretaget jobbar med allt från grunder och dränering till stommar och armering, och företräder helhetslösningar, avsett projektens storlek.

Mikael Moen hade arbetat i byggbranschen i cirka 35 år när han 2015 startade den egna firman Mikael Moen Bygg AB i Norrköping. Idag sysselsätter företaget 25 anställda och utgår från kontoret i Lindöområdet. Nybyggnation är bolagets specialitet. – Vi jobbar med grunder och stommar i betong, armering, formning, stomresningar, dräneringar med mera. Det har byggt en kundkrets med byggföretag över mer eller mindre hela Sverige, säger Mikael Moen.

Med den långa erfarenhet vi besitter kan vi alltid erbjuda en bred helhetslösning, oavsett storlek på projektet. Varierande uppdrag Företaget har sedan starten varit involverat i ett flertal prestigefyllda projekt. För SEFAB lade man förra året en 700 kvadratmeter stor grund till ett värmekraftverk i Ingelsta, och för Serneke är man just nu delaktigt i bygget av den nya simhallen i Linköping. – Där har vi gjort hela grundarbetet, alla bjälklag samt bassängväggarna och 500 kvadratmeter löpande poolväggar. Det är ett omfattande arbete som har pågått i två år och som vi räknar med ska vara klart under 2022, berättar Mikael. Just nu befinner sig Mikael Moen Bygg även i Lund där man utför grundarbeten samt bygger stommar, ytterväggar och balkonger i ett bostadsprojekt på uppdrag av Västbygg. Ytterligare ett projekt utförs i Falköping där Mikael Moen Bygg på uppdrag av Falbo utför arbete med grund, ytterväggar och källare i ett projekt kring sammanlagt 18 lägenheter. Företaget samarbetar med en lettisk till-

Mikael Moen Bygg AB 0702- 68 05 30 Box 7094 – 600 07 Norrköping 24

verkare av betongväggar, för vilka man utför montage av väggar och bjälklag. Härutöver erbjuder Mikael själv konsulttjänster kring styrning av olika byggprojekt avseende grunder. Kvalitet och effektivitet Kvalitet och effektivitet är ledord i Mikael Moen Bygg. – Med den långa erfarenhet vi besitter kan vi alltid erbjuda en bred helhetslösning, oavsett storlek på projektet, säger Mikael som i sammanhanget gärna framhåller personalen, vilken han beskriver som kompetent, skicklig och effektiv. En annan konkurrensfördel är att företaget uteslutande använder sig av högkvalitativa material från marknadens ledande leverantörer. Ett kvitto på företagets sätt att jobba fick man 2019 då Mikael Moen Bygg utsågs till Guldföretag. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Borrar, spränger och spräcker när Norrköping expanderar När berg påverkar bygg- och infrastrukturprojekt får ett företag som Norrköpings Bergteknik rycka ut. Norrköpings Bergteknik jobbar med både sprängning och spräckning, och har genom åren samarbetat med åtskilliga bygg- och anläggningsföretag.

Norrköpings Bergteknik startades av Marcus Adestam 2018 efter ett förflutet med just bergarbeten på Skanska. Vi träffar honom i företagets lokaler i Slottshagen i Norrköping där han beskriver bolaget som ett fullserviceföretag med ett komplett koncept avseende tjänster inom bergsprängning och berghantering. – Vi utför losshållning av berg med hjälp av sprängning och spräckning, framför allt på uppdrag av bygg- och anläggnings-

företag i samband med olika bygg- och infrastrukturprojekt, säger Marcus och nämner beställare som Skanska, Peab, NCC och SM Entreprenad. Även privatpersoner ingår i kundkretsen, vilken i huvudsak sträcker sig över Östergötland och Sörmland.

av Skanska som bygger ut vatten- och avloppsanläggningar i ett fritidsområde. Beträffande privatpersoner handlar det ofta om uppdrag kring sprängning eller spräckning i samband med poolanläggning, tillbyggnader och nybyggnation av hus, berättar Marcus Adestam.

Moderna maskiner I Norrköpings Bergteknik jobbar man förstås med alla nödvändiga utbildningar och tillstånd som branschen kräver, såsom sprängkort, ADR-utbildning och så vidare. Till sin hjälp har man en modern och ändamålsenlig maskinpark, bestående av bland annat hjul- och larvburna borrvagnar i olika storlekar för borrning i berg med diameter från 38 till 102 millimeter, en grävmaskin och två hydraulspräckare. Den starka bredden och höga kapaciteten har inneburit ett flertal utmanande, men lyckade uppdrag. – Just nu utför vi sprängningsarbeten i Kolmården där SM Entreprenad bygger ett nytt bostadsområde. I Kolmården borrar och spränger vi också på uppdrag

Kunskap och kapacitet Inkommande uppdrag har ökat för Norrköpings Bergteknik i takt med lyckade arbetsinsatser och ett ökat byggande i Norrköping med omnejd. – Jag tror att våra kunder värdesätter vår kunskap och att vi har en bra dialog med våra uppdragsgivare. Vi är lösningsorienterade och kan snabbt vara på plats när behovet uppstår. Det är förstås också en fördel att vi förfogar över en modern maskinpark som uppfyller dagens miljökrav. Ambitionen är att fortsätta växa, på sikt hoppas jag kunna anställa fler medarbetare, avrundar Marcus Adestam. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

BORRAR – SPRÄNGER – SPRÄCKER 0735 - 42 49 28 / marcus@norrkopingsbergteknik.se / www.norrkopingsbergteknik.se 25


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Bredden präglar Norrköpings mest jämställda måleriföretag I Let’s Paint Måleri & Design talar bredden sitt tydliga språk. Den välrenommerade målerifirman erbjuder allt från fönstermålning och tapetsering till entreprenad- och industrimålning med värdegrunderna miljö, kvalitet och arbetsmiljö i fokus.

Trots att Let's Paint Måleri & Design startades för bara tre år sedan sysselsätter verksamheten redan 27 medarbetare. Utvecklingen har med andra ord varit god i företaget som utgår från Norrköping och företräder ett brett koncept kring allt som rör måleri. – Vi målar både invändigt och utvändigt, vi utför epoxymålning, våtrumsmålning och industrimålning, reparations- och underhållsmålning, tapetserar och renoverar fönster, berättar Natalie Kjellander, VD och initiativtagare till Let's Paint Måleri & Design tillsammans med maken Jimmy. Utmanande projekt Let's Paint Måleri & Design vänder sig till kunder i hela Norrköpingsregionen med omnejd. I kundkretsen finns såväl privatpersoner som byggföretag och fastighetsbolag, bland andra Melander Bygg, SEFAB och Expandera. För närvarande jobbar man med 116 lägenheter i projektet Föreställningen i stadsdelen Björkalund i Norrköping, en nyproduktion där man målar på uppdrag av Melander Bygg. I Västra Husby utför Let's Paint all målning i samband med renovering och utbyggnad av en förskola. – Nyligen avslutade vi arbetet med kvar-

teret Tjugan 7 där Melander Bygg har sitt nya kontor. Här har vi varit med i processen avseende invändig färgsättning, ett riktigt roligt och utmanande uppdrag, berättar Natalie. Härnäst väntar ett arbete på Yllefabriken

som kommer att bli Norrköpings högsta hus. På uppdrag av SEFAB kommer Natalie och hennes kollegor att stå för måleriarbetet i den 17 våningar höga tillbyggnaden med 35 bostadsrätter. Alla bidrar Let's Paint Måleri & Design är Norrköpings mest jämställda måleriföretag med en helt jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga målare. – Det är ett aktivt val från vår sida, vi vill bidra till en mer jämställd bransch där vi strävar efter att ändra kulturen, säger Natalie Kjellander. Företaget är både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden. Så sent som 2020 fick Let's Paint Måleri & Design pris när Företagarna och Norrköpings kommun utsåg Årets Unga Företagare. Natalie och Jimmy brinner för miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor och har en löpande dialog med medarbetarna i syfte att alla ska trivas och känna sig delaktiga

26

i verksamheten. Under november månad genomfördes individuella medarbetarsamtal med alla anställda. – Härigenom får vi mycket information om deras vardag, hur de mår och vilka

områden de vill att vi förbättrar. Alla ska ges möjlighet att påverka vår resa framåt, understryker Natalie Kjellander. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Ett helhetskoncept inom trädgård, mark och fastighetsservice

Fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag och privatpersoner har i Jideströms Trädgård & Fastighetsservice en fullständig samarbetspartner. Företaget representerar ett helhetskoncept avseende trädgård, mark och fastighetsservice och kan åta sig allt från enstaka insatser till att ta ett helhetsansvar kring olika projekt.

Jideströms Trädgård & Fastighetsservice startades så sent som 2018 men har redan

utvecklats till en stark aktör i branschen med ett 20-tal anställda. Verksamheten utgår från lokalerna i Ingelsta industriområde där man förfogar över kontor, verkstad och maskinhall. Här träffar vi bolagets ägare, Daniel Jideström, som berättar att företaget står för ett komplett tjänsteutbud avseende trädgårdsservice, markanläggning och fastighetsservice. – Beträffande mark- och trädgårdsentreprenader vänder vi oss till både privatpersoner och företag, så som fastighetsbolag och byggföretag, samt bostadsrättsför-

eningar. Det kan handla om grov- eller finplanering, anläggning av gräsmattor, plantering av buskar och träd samt trädbeskärning med hjälp av certifierade trädbeskärare. Härutöver lägger vi marksten, bygger murar med mera. Vi kan i princip anlägga allt från en privat uteplats till hela parker, informerar Daniel. Skräddarsydda lösningar När det gäller fastighetsskötsel kan bolagets fastighetstekniker utföra mindre eloch VVS-arbeten, byta kranar och armaturer, rensa avlopp med mera. Man utför även utvändig skötsel av exempelvis gräsmattor och rabatter. Jideströms Trädgård & Fastighetsservice jobbar också med lövupptagning på hösten samt snöröjning och saltning under vintern. – För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som innefattar såväl fastighetstekniska åtgärder som trädgårdsservice och lokalvård, upplyser Daniel. Jideströms Trädgård & Fastighetsservice är dessutom återförsäljare för Podabs fastighetsmaskiner för tvättstugor, det vill säga tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och manglar, i hela Östergötland och södra Sörmland. Företaget är auktoriserat av Podab, vilket innebär att man även bistår med installation, reparation, service och underhåll.

Maskiner för alla ändamål Jideströms Trädgård & Fastighetsservice täcker ett upptagningsområde som sträcker sig från Stockholm i norr till Jönköping i söder. Med en bred maskinoch fordonspark, bestående av bland annat tre grävmaskiner, två traktorer, två hjullastare, en lastbil, en sopmaskin och ett tiotal servicebilar, kan man alltid rycka ut med kort varsel. – Våra kunder uppskattar vår förmåga att leda ett helt projekt från början till slut. Vi strävar efter att i mesta möjliga mån

Telefon Mail Webb

utföra våra uppdrag med egen personal, egna maskiner och egen projekt- och arbetsledning, säger Daniel Jideström som spår en fortsatt god utveckling i företaget. – Bara i år har vi fördubblat vår omsättning och personalstyrka. Vi märker att det råder en hög efterfrågan på våra tjänster. Vi ska fortsätta täcka det behovet. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

011-170270 infomail@jidestrom.se www.jidestrom.se 27


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En komplett logistikpartner för byggoch fastighetsbranschen Bygg- och fastighetsbolag har en komplett logistikpartner i Frontlog AB. Det välrenommerade Norrköpingsföretaget erbjuder allt från frakt via både sjö, land och luft till terminalhantering i hamnar. Härutöver är Frontlog en viktig del av verksamheten i SIBS AB där man fokuserar på konstruktion och tillverkning av fastigheter byggda av husmoduler. Vi träffar David Österström, VD och delägare i Frontlog som han själv startade 2018. Verksamheten kretsar kring effektiva

logistiklösningar avseende såväl integrerade sjötransporter som separata individuella tjänster. Frontlog utgörs av ett litet sammansvetsat team av branschspecialister, där alla verkar i framkant inom sina respektive arbetsområden. – Vi erbjuder sjöfrakt, land- och lufttransporter, terminalhantering i hamnar och olika lagerlösningar. Vi organiserar dessutom transporter för Out of Gauge-varor, containrar, pallar med mera, upplyser David Österström. Transporterar moduler Han berättar vidare att bolagets största

kund är fastighetskoncernen SIBS AB som ritar, konstruerar, tillverkar, transporterar, äger och förvaltar hyreslägenheter, prefabricerade husmoduler, byggda i egen fabrik i Asien. Härigenom utgörs huvuddelen av Frontlogs kundkrets av bygg- och fastighetsbolag, för vilka Frontlog kan bistå med ett flertal olika transport- och logistiklösningar. – Vi skeppar fastigheterna i sin helhet från Asien med fartyg till Sveriges olika hamnar, varpå vi ombesörjer lagring i och distribution från dessa till aktuella byggarbetsplatser. SIBS köper tomter där dessa moduler monteras och det kan såldes röra sig om transporter och arbetsinsatser på alla tillväxtorter över hela landet där vi samarbetar med lokala åkerier och entreprenörer, säger David som gärna slår ett slag för de hållbara modullösningar man hanterar. – Genom detta industriella byggsätt halveras byggtiden och antalet transporter minimeras, vilket i förlängningen också innebär lägre kostnader och ett mer hållbart byggnadssätt. Tydliga mål och ambitioner Frontlog bistår även andra asiatiska modulleverantörer med professionella logistiklös-

ningar. Bara i år har Frontlog transporterat fler än 2 000 moduler. Ambitionen är att inom kort expandera verksamheten även till kontinenten och öppna egna stuveriverksamheter i de asiatiska lasthamnarna. – Vår plan är att under de kommande tre åren leverera 10 000 moduler, vilket i sammanhanget är lika med cirka 8 000

lägenheter. Med den ökande volymen räknar vi således med att den hanterade volymen uppgår till 700 000 kubikmeter, eller 30 skeppningar och 8 000 lastbilstransporter per år från och med 2024, avrundar David Österström. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En viktig aktör för fiberutbyggnaden i Östergötland Fiberutbyggnaden pågår alltjämt för fullt, och i Östergötland är Vånga Entreprenad en av de aktörer som ser till att det uttalade målet om att "alla ska ha fiber" uppnås. Härutöver underhåller Vånga Entreprenad det lokala belysningsnätet. Med anor sedan mitten av 50-talet står företaget för professionella insatser.

I mitten av 1950-talet startade Olle Engberg Vånga Entreprenad. Sönerna Mats och Hans Engberg tog över 1990 och idag är även Mats son Jesper en av delägarna i företaget. Jesper började som anställd grävmaskinist 2011 men står idag för en stor del av kontorsarbetet medan hans far och farbror verkar ute på fältet. Totalt sysselsätter verksamheten 18 anställda och utgår från lokalerna i Slottshagens industriområde där man förfogar över både kontor, tvätthall och uppställningsplats för bolagets fordon. Lägger fiber Med sin långa erfarenhet kan Vånga Entreprenad åta sig det mesta i fråga om kvalificerade entreprenadinsatser. Fokus ligger på kabelförläggning och fiberblåsning. – Vi gräver och förlägger fiberslang för både stamnät och direkt in i fastigheter, vilket gör att vi vänder oss till både privatpersoner, kommuner och företag. Vi planerar arbetet utefter kundens behov och rådande markförhållanden, och använder oss sedan av den grävmetod som lämpar sig

info@frontlog.se 28

bäst ur ett såväl kvalitets- som miljömässigt perspektiv, säger Jesper Engberg och nämner uppdragsgivare som Transtema Network Services,Tele2, Eltel Networks, Bravida och IP Only. Många av uppdragen görs också i befint-

liga kabelbrunnar där Vånga Entreprenad skjuter kanalisation i det befintliga nätet. Med en särskild maskin för kabelblåsning kan man sedan blåsa flera kilometer kabel i ett svep. Det blir både tids- och kostnadseffektivt för alla inblandade parter.

Underhåller belysningsnätet Vånga Entreprenad utför även uppdrag för One Nordic, Vattenfall med flera avseende drift och underhåll av belysningsnätet i Norrköpings kommun, samt för Trafikverket i Östergötland. – Vi schaktar för nya belysningsanläggningar, byter ut påkörda belysningsstolpar och åtgärdar kabelfel på det befintliga nätet, upplyser Jesper Engberg och nämner den ändamålsenliga fordonsparken som bland annat består av 15 grävmaskiner i olika storlekar, tre kranbilar och 3 TMAbilar. Den starka bredden ligger till grund för företagets framgångar genom åren, och ambitionen är att bibehålla dess framskjutna position i branschen. – Vi vill även fortsättningsvis vara ett stabilt och tryggt företag med hög kompetens. Våra kunder ska veta att de kan lita på oss i alla väder, säger Jesper Engberg. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

TELEFON: 011-133450 E-POST: info@vanga-entreprenad.se


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Kompletta helhetslösningar för attraktiva arbetsmiljöer

Det råder allmänt ett allt större fokus på goda arbetsmiljöer, något som blivit tydligt för Lotta och Mikael på företaget Consilium Design. Duon driver företaget som fokuserar på att skapa funktionsenliga, attraktiva och trivsamma arbetsmiljöer. Med lång erfarenhet och ett innovativt tankesätt står Consilium Design för helhetslösningar som i förlängningen leder till bättre sammanhållning och större lönsamhet för företagets kunder.

Lotta Lindblad och Mikael Kalpakidis startade Consilium Design för fem år sedan efter att Mikael hade verkat i inredningsbranschen i 25 år, bland annat på Kinnarps. Duon beskriver Consilium Design som ett komplett inredningsföretag som erbjuder helhetslösningar för såväl företag som offentliga miljöer. – Vi servar allt från små företag till stora koncerner med inredning för deras behov. Vi rycker gärna in i samband med exempelvis nybyggnation, renovering eller flytt. När vi får möjlighet att ta del av ett projekt i ett tidigt skede kan vi tillsammans med kunden ta fram material, ytskikt med mera utifrån en fastlagd budget, berättar Lotta.

Prestigefyllda uppdrag Lotta och Mikael tar fram ett utkast i form av en 3D-bild och arbetar utifrån denna tills kunden är nöjd. Här ritas helheten in med alla ytskikt samt inredning så som bord, stolar, soffor, mattor, belysning med mera, liksom accessoarer som blommor, tavlor och gardiner. Det blir med andra ord en komplett helhetslösning i en tydlig ritning/3D-bild. Konceptet har sedan starten attraherat åtskilliga företag i närområdet. Lotta och Mikael nämner arbetet för Thorells Revision för vilka man har inrett både Norrköpings- och Stockholmskontoret. – Just nu jobbar vi med deras Linköpingskontor där vi ligger bakom en komplett

lösning. För närvarande arbetar vi också med Martin & Serveras nya anläggning där vi har tagit fram färgsättning på alla ytskikt och lämnat förslag på möblering i allt från kontor och konferensrum till våtutrymmen och matsal, berättar Mikael Kalpakidis. Ytterligare ett pågående projekt utförs för SoffaDirekt där Consilium Design tar ett helhetsgrepp om deras nya kontor och showroom. Det lilla extra I Consilium Design jobbar man med en ständig ambition om att varje kund ska erhålla sin unika prägel och image. – Vi försöker erbjuda det lilla extra från

början till slut, säger Lotta och Mikael och tillägger att man har utvecklat ett gott samarbete med ett flertal svenska, kvalitetsmedvetna leverantörer. I sitt arbete använder man sig av såväl nyproducerade som återvunna produkter och lösningar. Företaget har vuxit successivt ända sedan starten. – Vi märker att det råder ett allmänt växande intresse för goda arbetsmiljöer, det känns stimulerande att kunna bidra till att människor trivs på sina arbetsplatser, säger Lotta Lindblad och Mikael Kalpakidis. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Mikael Kalpakidis mikael@consiliumdesign.se tel: 0730-530333 Lotta Lindblad Kalpakidis lotta@consiliumdesign.se tel: 0767-013601

29


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Modernt och traditionellt förenas i P&A Måleri

I Norrköpingsföretaget P&A Måleri är det den starka bredden och det stora kunnandet som sticker ut. Företaget utför alla typer av traditionella måleriinsatser, men här finns också specialkompetens avseende fönsterrenovering vilket innebär att många gamla fina fönster har räddats från förfall.

Den 1 juli i år tog Martin Andersson över VD-rollen i företaget som hans far och dennes kollega startade 2005. Pappa Lars jobbar kvar som projektledare i P&A Måleri, som sedan starten har utvecklats till ett av Norrköpings största måleriföretag. Det ingår i koncernen Måla i Sverige som ett av sammanlagt 18 fristående bolag och sysselsätter idag ett 30-tal anställda, vilka på ett framträdande

sätt företräder P&A Måleris breda koncept. – Vi utför alla typer av måleriarbeten, såväl invändigt som utvändigt, i Norrköping med omnejd. Det kan handla om insatser i samband med nybyggnation, renovering, om- eller tillbyggnation. Vi har resurser för riktigt stora projekt, men kan också ta oss an mindre insatser i privata hem, upplyser Martin Andersson.

Expert på fönsterrenovering En av P&A Måleris specialiteter är fönsterrenovering. I den egna verkstaden för ändamålet blir gamla fönster som nya när fyra heltidsanställda experter tar bort gammal färg och kitt, innan de varsamt bygger upp dem igen med rätt målningsmetod och material. En annan specialitet är måleriinsatser på

kulturhistoriska byggnader. Företaget har genom åren byggt upp ett omfattande nätverk av entreprenörer. – För närvarande utför vi fönsterrenovering på fem fastigheter för Hyresbostäder i Krokek, samt invändig målning av radhus och villor i Klinga på uppdrag av Sjötorps Bygg. Ett annat projekt rör ombyggnationen av en skola i Röda Stan, och på Södra Promenaden utför vi tillsammans med Himmelsta Bygg en totalrenovering av lokaler i ett sekelskifteshus som ska bli lägenheter, berättar Martin. Bred kompetens, lång erfarenhet Kundkretsen består i huvudsak av byggföretag och fastighetsbolag i Norrköpingsregionen, bland andra Lundbergs Fastigheter, Hyresbostäder, Heimstaden. Himmelsta Bygg och Erik Sjögrens Bygg. – Våra kunder väljer oss tack vare vår långa erfarenhet och vår kompetenta personal som löser det mesta. Vi samarbetar också med lokala gymnasieskolor, vilket gör att vi kan ta in praktikanter som sedan har möjlighet att få jobb hos oss. På så sätt bidrar vi till kompetensförsörjningen i företaget, men också i branschen i stort, konstaterar Martin Andersson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Ett brett tjänsteutbud! Telefonnummer: 011-168588 Hemsida: www.pamaleri.se Mailadress: info@pamaleri.se 30

Vår breda kompetens gör att vi kan ta oss an alla typer av måleriuppdrag. Vi har resurser för riktigt stora projekt, samtidigt som vi också kan hjälpa till att måla vardagsrummet åt privatpersoner.


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En garant för säkra och användarvänliga IT-miljöer En säker och fungerande IT-miljö är för många företag en absolut förutsättning för att verksamheten ska fungera optimalt. I Norrköping finns Kafit AB som genom åren har levererat kompetens, system och hårdvara till en mängd företag inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I Kafit jobbar man med användarvänlighet och säkerhet i fokus, vilket resulterar i skräddarsydda lösningar.

huvudkontoret i Norrköping och kontoret i Linköping, och det är på det förstnämnda som vi möter VD:n och ägaren Johan Bernhardsson som betonar vikten av fungerande IT för i princip alla dagens företag. – Det gäller inte minst säkerhet, att bli hackad kan innebära både långvariga och kostsamma stopp i verksamheten. Här gäller det att man håller sig uppdaterad med de senaste lösningarna, poängterar Johan.

I Kafit AB brukar man kalla sig det lilla bolaget med de stora lösningarna. IT-support och IT-säkerhet är företagets specialiteter, vilket inneburit att man sedan starten 2010 har levererat kompetens, system och hårdvara till en mängd stora och välkända företag inom framför allt tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Verksamheten finns representerad via

Helhetsgrepp Kafit erbjuder moderna lösningar kring exempelvis brandväggar och antivirusprogram. Man ser över och förbättrar de lösenord som används och tar rent allmänt ett helhetsgrepp kring kundens IT-säkerhet. Man gör det enkelt för kundens medarbetare att kommunicera, och med hjälp av VPN upprättas säkra förbindelser över internet som gör det mer

eller mindre omöjligt för obehöriga att ta del av kommunikationen, oavsett om det gäller e-post, filöverföring eller IP-telefoni. Kafit jobbar också med support av många olika slag. Det kan handla om att installera hård- eller mjukvara, men även här kan Kafit ta ett totalansvar, se över hela kundens IT-miljö och föreslå lämpliga lösningar som skapar en inte bara säker, utan också smidig och användarvänlig sådan. – En annan tjänst som efterfrågas alltmer är den privata molntjänsten Nextcloud som är ett alternativ till Office 365. Här jobbar vi med både Linux och öppen källkod, vilket skapar flexibilitet och ett både säkert och smidigt sätt för företagen att lagra och hantera känslig information, upplyser Johan Bernhardsson. Kunskap och bredd Kafit vänder sig till både små och stora företag över hela Sverige. Den starka bredd

och breda kunskap som Kafit representerar är fördelar som kunderna gärna framhåller. – De uppskattar vår förmåga att se helheten, identifiera problem och ta fram lämpliga lösningar, säger Johan Bernhardsson som noterar att efterfrågan på företagets tjänster ökar kontinuerligt.

– Vi vill fortsätta växa och expandera. Redan under nästa år hoppas vi kunna anställa en IT-tekniker eller en systemadministratör. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Smarta lösningar för en säkrare drift, högre produktkvalitet och en bättre arbetsmiljö För aktörer inom bas-, tillverknings-, verkstads- och livsmedelsindustrin är Norrköping Bandtransport & Miljöservice en viktig samarbetspartner. NBM är specialiserat på damm- och spillbekämpning och erbjuder breda lösningar och kompletta funktioner som bidrar till en säkrare drift, högre produktkvalitet och en bättre arbetsmiljö.

Norrköping Bandtransport & Miljöservice AB – eller NBM som företaget allmänt benämns – startades 2003 och ingår numera i företagsgruppen XBM med representation på ett tiotal orter i Sverige, och med likriktad verksamhet som den i Norrköping. Ett hundratal personer arbetar i fristående bolag, vilket tillsammans skapar en styrka som uppskattas av kunderna. I NBM:s lokaler i Skärblacka, strax utanför

Norrköping, träffar vi VD och ägare Fredrik Kaihola som i det dagliga arbetet har hjälp av ett tiotal anställda, bland andra hustrun Petra med ansvar för administration. – Vår specialitet är damm- och spillbekämpning för aktörer inom bas-, tillverknings-, verkstads- och livsmedelsindustrin. Vi kan stå för kompletta funktioner i form av allt från utredning och problemlösning till en färdig anläggning. Med våra lösningar säkerställs produktkvalitet och arbetsmiljö, säger Fredrik. Märkesoberoende NBM utför försäljning, montage och service inom sina tre affärsområden – Bandtransportsystem, Industridammsugare och Processventilation. Bandtransportsystem handlar många gånger om att effektivisera bandtransportören, genom att skapa effektivare bandavskrapare, bandstyrningar, pålastningszoner samt bandtätningssystem. Inom området processventilation bidrar NBM:s lösningar till att reducera damm och rök. – Kort sagt: om det finns något i luften som inte bör finnas där har vi en lösning, förklarar Fredrik. Det tredje affärsområdet, vilket kompletterar de andra i strävan att nå en dammoch spillfri industrimiljö, kretsar kring

industridammsugare och tillbehör till dessa. Nyckelordet för alla tre affärsområden är återföring, det vill säga att allt material i en process ska kunna komma till användning. – En fördel för kunden är att vi inte är bundna till ett fabrikat, utan fritt kan välja ur våra leverantörers sortiment för att uppnå en optimal lösning för varje enskilt behov. Våra lösningar följer förstås direktiven för Atex, upplyser Fredrik Kaihola. Välkända varumärken NBM representerar kunskap och erfarenhet

inom både svetsning som reglerteknik. Man kan erbjuda tjänster som montage, mätning, service, utbildning, konsultation och vanligt förekommande mekaniska arbeten – allt utifrån kundernas behov. Bolaget har agenturen för flera i branschen välkända varumärken, till exempel tyska VSR som tillverkar luftkanoner, vilka används för att se till att materialet matas ut från en silo. Ett annat är danska Cimbria som saluför lastbälgar, vilka används för att på ett miljöriktigt sätt fylla exempelvis tankbilar, fartyg eller lastbilar med olika material. Ytterligare ett märke är tyska Wagner Magnete med sina bandmagneter, som lyfter ut metall från exempelvis skogsflis så att metallen inte hamnar i processen. NBM, som också innefattar en filial i Oxelösund, servar en bred kundkrets där vi finner bland andra Cementa, Billerud, SSAB, LKAB och Söderenergi. Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISOstandarden och kommer inom ett år även att certifieras enligt ISO 45001, vilken handlar om systematiskt arbetsmiljöarbete. – Vi jobbar hela tiden för att förnya och förbättra oss, vi vill ta en ledande position och vara ett föredöme för den bransch vi verkar i, fastslår Fredrik Kaihola. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

BANDTRANSPORT & MILJÖSERVICE AB

010-199 30 05 0705-11 17 51 kafit.se

NBM AB Eskilsvägen 34 617 30 Skärblacka

Phone: E-mail: Info: www:

+46708233752 fredrik.kaihola@nbm-ab.se info@nbm-ab.se www.nbm-ab.se

31


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En snabbfotad rörpartner för Östergötlands industrisektor Industrisektorn i Östergötland har en smidig, flexibel och kompetent samarbetspartner i Rask Rör & Licenssvets AB. Företaget, med utgångspunkt från Norrköping, jobbar med allt från nya rörinstallationer till reparationer och ändringar av befintliga rörsystem. Tack vare sin storlek blir beslutsvägarna korta, vilket gör att Tom Rask och hans kollegor snabbt kan vara på plats hos behövande kunder.

Det finns erfarenhet så att det räcker och blir över i Rask Rör & Licenssvets AB. Det välrenommerade Norrköpingsföretaget startades 1986 och sysselsätter idag nio anställda under ledning av ägaren Tom Rask. Vi träffar honom på kontoret i Svärtinge, strax utanför Norrköping, där han berättar att verksamheten är specialiserad på rörsvetsning. – Vi utför allt från nya rörinstallationer till reparationer och ändringar av gamla rörsystem. Vi vänder oss främst till industrisektorn och energibolag i Östergötland, säger Tom och nämner uppdragsgivare som Siemens, Holmen Paper, Swed Handling AB och Eon. Godkända licenssvetsare I Rask Rör & Licenssvets jobbar man med rör i både rostfritt och syrafast stål. Det

Tom

Jonas Magnus

kan röra sig om insatser i samband med nyinstallation, reparationer eller underhållsarbete när Tom och hans kollegor med hjälp av olika svetstekniker ansluter rör till exempelvis en fläns, ventil, givare, flödesmätare eller pump.

Per

– Vi jobbar med både pinnsvetsning och TIG-svetsning, alla mina medarbetare är godkända licenssvetsare med tillhörande WPS och WPQR. Vi är certifierade enligt svetsstandarden ISO 3834 och blir därför kontrollerade en gång varje år att vi

arbetar på rätt sätt. Det blir en trygghet för kunden, anser Tom Rask och tillägger att företaget även kan utföra rörarbeten i olika plastmaterial, vilket inte alla rörfirmor sysslar med.

Torbjörn Anton Kristian Christopher

Nya lokaler Tom beskriver Rask Rör & Licenssvets som ett litet flexibelt företag med lokal förankring. Kontaktvägarna är korta, vilket gör att man snabbt kan vara tillgängliga för sina klienter. – Våra kunder värdesätter den långa erfarenhet vi besitter. Jag har handplockat alla mina medarbetare tack vare av deras stora kompetens. Detta garanterar hög kvalitet på utförda arbetsinsatser, liksom god service och nära dialoger med kunderna, säger Tom Rask som ser framtiden an med tillförsikt. I februari kommer verksamheten att flyttas till nya lokaler i Åby-området. – Där får vi både kontor och verkstad i mer ändamålsenliga lokaler. I verkstaden ska vi kunna prefabricera rörsystem, vilket gör att vi kan vara ännu mer förberedda inför våra uppdrag. Flytten blir ett lyft för hela verksamheten. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Rör & Licenssvets AB 0708-88 87 86

tom.rask@telia.com 32

www.raskror.se


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Industrins leverantör av kompressorer och tryckluft I mer än 50 år har Fyhrs TryckluftService levererat kompressorer och tryckluftsutrustningar till svensk industri. Fyhrs är dessutom en komplett servicepartner och erbjuder, utöver reparation av olika komponenter, allt från inspektion till fullserviceavtal.

Copco AB:s produkter i Östergötland och Södermanlands län. – Vi säljer både nya och begagnade produkter och anpassar vårt utbud efter kundernas och marknadens efterfrågan. Vi företräder ett brett sortiment av kompressorer på allt från 2 kliowatt och uppåt i olika modeller. Vi erbjuder dessutom

uthyrning av såväl el- som dieseldrivna kompressorer, vilket många av våra kunder uppskattar, berättar Torbjörn Fyhr. Fyhrs Tryckluft-Service står förstås även för service och reparationer i såväl den egna verkstaden som på plats hos kunderna. Man erbjuder 24-timmarsjour alla veckans dagar och arbetar flexibelt i alla avseenden.

Det är ett anrikt företag vi får ta del av när vi besöker AB Fyhrs Tryckluft-Service. Det grundades 1953 och köptes tolv år senare av Hilding Fyhr. Sonen Sven-Gunnar tog så småningom över verksamheten och numera är det hans son, Torbjörn, som för de stolta traditionerna vidare med elva anställda. Vi träffar honom i företagets lokaler i Norrköping, vilka innefattar både kontor och verkstad, liksom ett showroom med kompressorer från Atlas Copco.

Regelbundna underhållsinsatser kan till exempel skräddarsys helt efter kundernas önskemål, och beroende på vad kunden producerar. Det kan handla om allt från inspektionsbesök till fullserviceavtal. – Vi utför service och reparationer på de flesta på marknaden förekommande fabrikat, och är i det avseendet alltså inte bundet till just Atlas Copcos produkter, förtydligar Torbjörn. Lång erfarenhet – stort kunnande I Fyhrs Tryckluft-Services sortiment hittar vi även kvävgasgeneratorer, vilka används i bland annat förpacknings- och livsmedelsindustrin, vakuumpumpar, luftdrivna verktyg med mera. Den starka bredden har byggt en kundkrets bestående av allt från den lilla verkstaden till tung basindustri. – Vi har ett gott rykte i branschen där vi betraktas som ett anrikt och erfaret företag som alltid sätter den personliga servicen högt. Vi representerar lång erfarenhet och stort kunnande, alla våra tekniker är till exempel utbildade av både oss och Atlas Copco, säger Torbjörn Fyhr och tillägger att verksamheten under 2022 kommer att bli certifierad enligt ISO-standarden avse-

Komplett koncept AB Fyhrs Tryckluft-Service är med andra ord ett företag med fokus på just kompressorer och tryckluftsutrustningar för svensk industri. Företaget är en auktoriserad återförsäljare och servicepartner för Atlas

ende kvalitet, miljö och arbetsmiljö, för att stärka och säkerställa företagets ambition om ett hållbart arbete. – Vår stående ambition är att vara marknadsledande och våra kunders självklara val inom vår bransch. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Bredden präglar välrenommerad markentreprenör Allt inom mark och anläggning. Så lyder filosofin i Tre A Entreprenad. Företaget, med utgångspunkt från Skärblacka strax utanför Norrköping, utför allt från schaktning, grävning och dränering till slamsugning, fastighetsskötsel och snöröjning, vilket gör Tre A Entreprenad till många lokala företags samarbetspartner.

Tre A Entreprenad AB drivs av makarna Anders och Angelica Cornefeldt. De startade företaget i Skärblacka, och det är också här vi möter dem i lokalerna som rymmer både kontor, verkstad och fordon. – Vi hjälper såväl privatpersoner som lantbrukare och företag i vårt närområde med omnejd. Vi kan utföra i princip allt som rör mark och anläggning, så som grävning, husgrunder, vatten och avlopp, transport och lantbrukstjänster, slamsugning, fastighetsskötsel och snöröjning, säger Angelica och berättar att verksamheten dock vilar stadigt på fyra huvudsakliga ben, varav ett är transporter och gödselspridning för lantbrukare i Östergötland och Sörmland. Till sin hjälp har man en gödseltrailer, tre traktorer och lika många gödselspridare. Med den förstnämnda transporterar man gödsel mellan brunnar och gårdar, men också mellan gårdarna. Spridningsuppdragen brukar uppgå till tre, fyra gånger per år och uppdragsgivare. Transporter, dränering och snöröjning Tre A Entreprenad bedriver också åkeri-

www.fyhrs.se

info@fyhrs.se

verksamhet då man med hjälp av sex lastbilar, varav fem är lastväxlare och en flisbil, transporterar grus, jord, schaktmassor med mera för kunder som Alltransport och Dydab. – Vi kör i hela Östergötland och har just börjat köra för Lantmännen Oats, för vilka vi transporterar mjöl med mera mellan Lantmännen och lantbrukare, upplyser Anders Cornefeldt. En annan del av verksamheten utgörs av dräneringsarbeten, tomtplanering samt byte eller anläggning av vatten och avlopp för både företag och privatpersoner. För insatserna förfogar man över bland annat en hjulgrävare och en traktorgrävare. Verksamhetens fjärde huvudområde kretsar kring snöröjning och saltning i Norrköpings kommun på uppdrag av Thormans. En lokal problemlösare Tre A Entreprenad sysselsätter 18 anställda som på ett framträdande sätt representerar det goda rykte företaget har byggt upp sedan starten. – Vi ses som en problemlösare som jobbar

011-100 500

mycket flexibelt och kan rycka ut med kort varsel. Vi har en stark lokal förankring och har alltid satsat på att bygga långsiktiga kundrelationer, säger Anders och Angelica. De berättar avslutningsvis att de nyligen har införskaffat en ny saltspridare inför kommande vintersäsong. Under nästa år

räknar man med att kunna byta ut några av lastbilarna till nyare modeller. Den uttalade ambitionen är att företaget ska växa och expandera under de närmaste åren. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kontakt: 0707 422 071 treaentreprenad@live.se trea.nu

33


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

En framåtlutad partner kring blästring och lackering Östergötlands industriföretag har i Emmels Lackering och Blästring AB en nära och kunnig samarbetspartner. Bolaget jobbar med lackering, pulverlackering och blästring och har kapacitet att ta sig an riktigt stora objekt.

Det har gått 20 år sedan Emmels Lackering & Blästring startades i Norrköping. På anläggningen i Händelö industriområde, vilken rymmer både kontor och lackerings-

verkstad, träffar vi nuvarande ägaren Jonas Andersson med ett förflutet i firman sedan 2006, och med fem anställda under sina vingar. – Blästring och industrilackering, inte minst av stålkonstruktioner, är vår specialitet. Vi vänder oss helt enkelt till alla som vill få något blästrat eller lackerat, bland annat byggföretag, svets- och smidesföretag, berättar Jonas. Hög kapacitet Emmels Lackering & Blästring utför

insatser i såväl den egna verkstaden som på plats hos kunden. Det kan till exempel handla om broar, industrier och båtar. Via effektiv blästring avlägsnas till exempel rost och gammal färg, vilket skapar en ytprofil för den nya färgen att fästa på. Med hjälp av företagets slungbläster klarar man att blästra 350 kvadratmeter stål per dag. Här finns kapacitet att ta sig an balkar på upp till 30 meter. Beträffande lackering är företaget specialiserat på konventionell lackering och pulverlackering. Jonas och hans kollegor förfogar över professionell utrustning, vilket gör att man alltid kan anpassa insats och slutresultat efter gällande klassningar och kundens önskemål. Den starka bredden innebär att Emmels Lackering & Blästring ofta anlitas i samband med olika infrastrukturprojekt. – Just nu utför vi målning av en av sammanlagt sex broar i Inre Hamnen med Norrköpings kommun som slutkund. Här handlar det också om att blästra och rostskyddsbehandla med fem skikt enligt AMA:s direktiv. För Tisab målar vi stålkonstruktioner på Lantmännens nya fabrik i Kimstad, berättar Jonas Andersson. I branschens framkant Emmels Lackering & Blästring är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001. Om ungefär ett år räknar man med att även inneha motsvarande miljöcertifiering. Jonas är noga med att företaget hela tiden upprätthåller en hög kunskapsnivå. Själv kommer han till exempel inom kort att gå en utbildning vid namn Frosio, som är en internationell rostskyddsutbildning. Den höga kunskapsnivån är förstås en tydlig konkurrensfördel i Emmels Lackering & Blästring, liksom företagets långa erfarenhet, de korta leveranstiderna, den stora flexibiliteten och den höga kapaciteten. – Vi vill ligga i framkant på alla plan. Då vårdar vi våra nuvarande kunder samtidigt som vi attraherar nya. Det händer mycket nu i Norrköpingsregionen, så vi har all anledning att se ljust på framtiden, säger Jonas Andersson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vi utför: Rostskyddsmålning Blästring Industri & lego målning Pulverlackering

34

Tel: 011 - 13 61 04

Mob: 0730 - 92 47 30

Alholmsgatan 20

Norrköping

www.emmel.se

info@emmel.se


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G

Snabb hjälp när entreprenadmaskinen krånglar – IH Loader är ett danskt märke med ett bra sortiment av prisvärda kompaktlastare för bland annat entreprenad, lantbruk och parkskötsel. De har fem modeller i grundutförande, vilka håller mycket hög kvalitet. Detsamma gäller Katos grävmaskiner som finns i bandburna varianter på mellan 700 kilo och 30 ton. Deras maskiner omfattas av fem års garanti, informerar Marcus Samuelsson. Han lyfter också fram Paus som representerar lantbruksmaskiner med svängbara aggregat. Dessa finns i sju modeller på mellan 6,8 och 8 ton och är välkända för sin höga kvalitet. Beträffande Tufftruks minidumprar finns dessa i både el-, bensinoch dieseldrivna varianter.

Trasiga entreprenadmaskiner kan innebära kostsamma stopp, och det är inte alltid som hjälpen finns till hands så snabbt som företagen önskar. I det avseendet utgör Norrköpingsföretaget CSM Maskin ett tilltalande alternativ. Här både säljer och reparerar man maskiner av olika märken och modeller.

Marcus Samuelsson och Freddy Carlsson var arbetskollegor sedan tidigare när de för tre år sedan bestämde sig för att starta eget i branschen de verkade i. Från lokalerna i Navestadsområdet i Norrköping, vilka innefattar både kontor och verkstad, utgår verksamheten som kretsar kring såväl försäljning som service, underhåll och reparation av entreprenadmaskiner. – Vi vänder oss till både entreprenörer och lantbrukare och är verksamma över hela

Marcus Samuelsson och Freddy Carlsson.

Östergötland och delar av Sörmland. Vår breda kunskap och långa erfarenhet gör att vi kan jobba med maskiner av alla märken och modeller, upplyser Marcus och Freddy.

Välkända kvalitetsmärken CSM Maskin är auktoriserad återförsäljare av IH Loader, Kato, Paus, Rotair och Tufftruk, samt specialister på Hyundai och Takeuchi.

felsökningsutrustning, kan man snabbt rycka ut till behövande kunder. – Vi kan utföra reparationer såväl på plats hos kunden som i vår egen verkstad, vilken även innefattar en slangpress. Vi arbetar med samtliga märken men är specialiserade på Takeuchi och Hyundai. Vår ambition är att vara ett snabbare och mer flexibelt alternativ till våra konkurrenter, säger Freddy Carlsson som, liksom sin kollega, räknar med att företaget expanderar framöver. – Det är vår ambition, vi söker just nu efter servicepersonal med kunskap och erfarenhet från entreprenadsidan, avrundar Marcus Samuelsson och Freddy Carlsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Flexibla insatser Service, underhåll och reparationer utgör en väsentlig del av CSM Maskins verksamhet. Med två fullt utrustade servicebilar, med allt från verktyg till modern

Prisvärda tjänster som underlättar din vardag Enkla och lättillgängliga lösningar med bra och prisvärda resultat. Så lyder den uttalade filosofin i Liljebaggens Fastighetsteknik AB. Företaget representerar en räcka av tjänster för såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar och företag – tjänster som underlättar vardagen, vare sig det rör sig om den privata trädgården eller företagets fastigheter. Det har snart gått tio år sedan Liljebaggens Fastighetsteknik AB etablerades, och sedan dess har företaget utvecklats till en ofta anlitad aktör av privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i hela Östergötland. Verksamheten, vilken sysselsätter 15 anställda under ledning av VD:n och ägaren Johan Jerenius, utgår från lokalerna i Risängens industriområde där man förfogar över både kontor och verkstad. Det är här vi träffar Johan som berättar att företagets ambition är att erbjuda enkla och lättillgängliga lösningar med bra och prisvärda resultat. Breda tjänster Han delar upp verksamheten i tre huvudsakliga områden: fastighetsteknik, entreprenad och trädgård, varav det förstnämnda innefattar fastighetsservice med tillhörande

jour för fastighetsägare i Östergötland. – Det kan handla om allt från att byta ut en WC-stol, tömma papperskorgar eller åtgärda ett avloppsstopp till att röja snö, laga ett hål asfalten eller reparera en hiss som har stannat. Vi servar, underhåller och reparerar, säger Johan Jerenius och nämner uppdragsgivare som Svevia och Terranor. Entreprenaduppdrag kan omfatta grävning av grunder eller inför anläggning av pooler, dräneringsarbeten, byggnation av lekparker eller insatser kring vatten och avlopp. Till sin hjälp har Johan och hans kollegor två grävmaskiner på 4,5 respektive 8 ton, en

lastbilväxlare med kran, tre hjullastare, tre sopmaskiner samt ett flertal snöröjningsmaskiner. – Vi utför också stenläggning av gångar och uteplatser, gräver rabatter, anlägger murar och trappor med mera. Här vänder vi oss till såväl privatpersoner som företag och fastighetsbolag, berättar Johan. Beträffande trädgårdsarbeten jobbar Liljebaggens Fastighetsteknik med bland annat gräsklippning, rensning av rabatter, häckklippning, trädbeskärning och lövuppsamling. Privatpersoner kan förstås med fördel använda sig av RUT-avdraget. Det naturliga valet Företagets starka bredd har genererat en mängd varierande uppdrag. I september lade man nya stenplattor samt utförde relining av dagvattenledningar i Plantagens butik i Västerås. När julen närmar sig sätter Liljebaggens Fastighetsteknik upp julbelysning och julgranar på gallerior i Norrköping och Linköping. – Våra kunder uppskattar att vi är mångsidiga och att vi verkar över hela Östergötland. För många har vi blivit det naturliga valet när det kommer till den typ av insatser vi representerar. Vi ska fortsätta cementera den positionen, säger Johan Jerenius.

0709- 27 90 88 – 0722- 45 10 61 – info@csmmaskin.se www.csmmaskin.se

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Alex 0709-678481 alex@liljebaggens.se

Johan 0709-959798 johan@liljebaggens.se

35


Ö S T E R G ÖT L A N D - N O R R KÖ P I N G / ÅT V I D A B E R G

Alltfler efterfrågar glas och aluminium Kombinationen glas och aluminium tilltalar allt fler. Det märker man inte minst i ett företag som All-Glas i Östergötland AB som jobbar med allt från inglasning av balkonger och uterum till reparationer av isolerglas, fönsterbågar och skyltfönster. Här ser man glasmästeriet som ett genuint hantverk, vilket resulterar i skräddarsydda lösningar av högsta kvalitet.

Det är syskonen Jenny Hertzman Rådstam och Karl Hertzman som driver All-Glas i Östergötland AB, ett företag som deras föräldrar startade 1993 och som Jenny och Karl, efter många års arbete i firman, tog över 2015. Vi träffar dem i anläggningen, vilken hyser både kontor och verkstad, i Risängens industriområde i Norrköping där de berättar att företaget är ett komplett glasmästeri med en mängd olika produkter och tjänster.

– Vi byter ut trasiga fönster av såväl enkelglas som isolerglas, men är också kompletta när det gäller inredningsglas. Vi kan ta oss an såväl kontor som privata hem där kunden vill ha exempelvis duschglas, glasräcken, skjutpartier, speglar eller väggar. Många föredrar idag också glas före kakel i sina kök, säger Jenny Hertzman Rådstam . Måttanpassade lösningar I All-Glas i Östergötland, som också innefattar en filial i Söderköping, jobbar man med måttanpassade lösningar, vilket innebär att man till exempel kan bygga ett komplett uterum, isolerat eller oisolerat, med glaspartier och aluminiumstommar, samt kanalplasttak med god isoleringsförmåga. Glaset är härdat säkerhetsglas och finns i skjutbara och vikbara varianter med eller utan ram. Stommarna kan fås i ett flertal olika kulörer. – Vi har genom åren breddat oss avseende aluminiumbearbetning. Det utökade samarbetet med leverantörer har gett oss tillgång till avancerade systemlösningar. Vi får många förfrågningar från fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner angående inglasning av balkonger, säger Karl och berättar att företaget är återförsäljare för Aluscand, vilket innebär att man monterar alla deras system. Företaget är också återförsäljare för Sunparadise avseende bland annat inglasning av balkonger och verandor.

Härutöver är All-Glas i Östergötland ett auktoriserat bilglasmästeri som byter vindrutor, bakrutor samt sidorutor på bilar, bussar, traktorer, lastbilar och entreprenadmaskiner. Ökad efterfrågan I den ändamålsenliga verkstaden finns all nödvändig utrustning för allehanda arbetsinsatser. Med åtta servicebilar är man snabbt på plats hos behövande kunder i hela Östergötland, men emellanåt även på andra platser i landet. Företaget sysselsätter åtta anställda och är medlem i branschorganisationen Glasbranschföreningen.

– Våra kunder uppskattar vår bredd, vår långa erfarenhet och att vi alltid är lyhörda inför deras önskemål. Vi märker att efterfrågan på våra produkter och tjänster ökar, och det är en utmaning för oss att leva upp till de växande kraven. Det känns dock som att vi är väl förberedda att möta såväl befintliga som nya kunder, säger Jenny Hertzman Rådstam och Karl Hertzman. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Från lampor till laddstationer Eltjänst i Åtvidaberg firade 40 år 2019. Man sysslar med alla tänkbara el-uppdrag, från att byta en lampa till installationer inom industri och lantbruk och bygga laddstationer åt el-bilar. För tillfället ser man sig om efter en ny elektriker, som vill ansluta sig till ett anrikt företag som alltid har fullt upp.

Eltjänst i Åtvidaberg grundades 1979 av Ulf Johansson, som drev företaget fram till 2008, då han gick i pension och sålde företaget till Daniel Hermansson, som fram till dess hade jobbat i många år för ett större rikstäckande företag. De första åtta åren var Daniel själv på företaget. 2016 kom Mikael Karlsson in som delägare. Idag är man fem elektriker på företaget. Upptagningsområdet är Åtvidaberg, Rimforsa och

Linköping, som de två delägarna har delat upp mellan sig. - Jag utgår från ett kontor i Åtvidaberg medan Mikael har ett kontor i Rimforsa, berättar Daniel. Från lampbyten till laddstationer Eltjänst i Åtvidaberg utför alla allmänna el-uppdrag. Man brukar säga att man gör allt från att byta en lampa till större instal-

lationer inom industri och lantbruk. Man har många elinstallationsområden för både privatpersoner och företag, i form av exempelvis industrier och lantbruk. I slutet av 2021 sköter man bland annat elinstallationerna i Industrigallerian (Gamla Facit) och bygger om elen för ICA i Rimforsa. I takt med att elbilar och hybrider stiger i popularitet, får Daniel och hans kollegor allt mer att göra. - Just nu säljer vi mycket elbils-laddare. Det finns knappt elektriker nog för att lösa alla ladd-stolpar, berättar Daniel. Många elektriker men inte mycket konkurrens I Åtvidaberg finns det ett antal andra elfirmor, som skulle kunna ses som konkurrenter till Eltjänst i Åtvidaberg. Saken är att det finns så pass mycket att göra att det är mer än tillräckligt för att sysselsätta alla duktiga elektriker i området. Daniel oroar sig inte för konkurrenter, som han mer ser som bransch-kollegor än något annat. - Bara häromdagen kom en av våra konkurrenter in och frågade om de kunde låna lite verktyg samtidigt som vi frågade efter material som vi saknade, säger Daniel. En elektriker till Eltjänst i Åtvidaberg firade 40 år 2019,

Balkonginglasning Skjutpartier Bilglas Fönsterglas All Glas I Östergötland AB

36

Risängsgatan 15D 60228 Norrköping Tlf 011-100600

VD Daniel Hermansson.

precis innan pandemin slog till. Man klarade sig genom pandemin utan några större problem; det kommer alltid vara viktigt att elen funkar som den ska. Antalet uppdrag kommer knappast minska nu när det värsta av pandemin är över. - Vi är en man kort just nu, eftersom vår gode kollega är pappaledig. Därför behöver vi ytterligare förstärkning till vårt härliga gäng, säger Daniel. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


Ö S T E R G ÖT L A N D - ÅT V I D A B E R G

Alltfler vill bo i Åtvidabergs kommun Det råder positiva tongångar i Åtvidabergs kommun, inte minst beträffande befolkningstillväxt, och det är satsningar på både näringsliv, infrastruktur och bostadsbyggande som ligger till grund för utvecklingen. I Åtvidaberg finns alla möjligheter till såväl livskvalitet som framgångsrikt företagande. Åtvidabergs kommun hyser i dagsläget cirka 11 500 invånare. Befolkningstillväxten är en central fråga och kommunen

Thomas Lidberg vid gamla kommunhuset.

kraftsamlar sina investeringar för att möta den efterfrågan som finns och därmed öka befolkningstillväxten, inte minst tack vare satsningar på infrastruktur, vilka gjort att många av kommunens invånare pendlar till närliggande Linköping. – Genom samarbete med andra kommuner inom det lokala arbetsmarknadsområdet LA samarbetar vi med närliggande kommuner för att optimera arbetsmarknadsregionens förutsättningar. För närvarande bygger vi till exempel ut väg 35 som binder samman Åtvidaberg med Linköping. Första etappen är snart klar och sträcker sig från Grebo till Linköping, berättar Thomas Lidberg som är kommunstyrelsens ordförande i Åtvidabergs kommun. Främjar näringslivet Näringslivet i Åtvidaberg består av såväl små som stora företag, varav många är verksamma inom den tillverkande industrin. Kommunens största privata arbetsgivare är Scanfil och Åtvidabergshus, och bland de mindre aktörerna finner vi många hantverksföretag. Från kommunens sida satsar man stort på samverkan med det lokala näringslivet och genom ett näringslivsråd, där både företagare och kommunen är representerade, strävar man efter att underlätta förutsättningarna för kommunens företag. – Vi har en hög ambition att verka i nära dialog med näringslivet, inte minst genom att besöka våra lokala entrepre-

Vackra vyer vid Åtvidabergs golfbana.

nörer. Besöken blev förstås färre under pandemin då vi trots allt genomförde en hel del digitala möten. Nu räknar vi med att kunna återuppta de personliga besöken i full skala, informerar Thomas Lidberg. Aktivt bostadsbyggande Thomas Lidberg, som har bott i Åtvidabergs kommun i hela sitt liv, trivs ypperligt med tillvaron. – Det jag uppskattar mest med Åtvida-

Åtvidabergs FF spelar på klassiska Kopparvallen.

Mormorsgruvan.

berg är närheten till naturen, kusten och städerna i regionen, liksom tryggheten i samhället, säger Thomas och konstaterar samtidigt att allt fler delar hans uppfattning av att Åtvidaberg har mycket att erbjuda de som väljer att bosätta sig i kommunen. Det ställer förstås höga krav på bostadsbyggandet, något man onekligen tagit fasta på från kommunens sida. I området Norrby, nordväst om Grebo, utvecklar kommunen ett nytt sjönära bostadsområde med cirka 200 tomter och intresset är stort. Men efterfrågan på tomtmark för villor märks också tydligt i Åtvidabergs tätort där de tomter som släpps på marknaden omedelbart köps. Senaste exemplet är Basthagen.

– Grebo ligger i anslutning till riksväg 35, vilket gör det enkelt och smidigt att ta sig till båda orterna med expressbuss eller landsortsbuss. De som väljer att bosätta dig i Norrby kommer dessutom att ha nära till bad, båtbrygga, härliga promenadstigar och kulturhistoriska miljöer, säger Thomas Lidberg. Han berättar avslutningsvis att bara en tredjedel av det attraktiva området har exploaterats och att han på sikt hoppas att området ska kunna erbjuda en rekryteringsbas för näringslivet. Han poängterar att exploatering sker löpande för näringsliv, villor och bostadsrätter även i tätorten. Intervju: Axel Eriksson

37


Ö S T E R G ÖT L A N D - ÅT V I D A B E R G

En långsiktig och personlig bankpartner för privatpersoner och företag Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckats kombinera både och är Åtvidabergs Sparbank som jobbar med en stark lokal förankring, vilket främjar utvecklingen av regionens näringsliv. Åtvidabergs Sparbank har anor från 1867 och så sent som i oktober i år flyttade den in i nya lokaler på Stora Torget i Åtvida-

berg. Här träffar vi bankens VD Christian Ottosson som berättar att ett stort fokusområde för Åtvidabergs Sparbank är att bidra till att traktens företag växer och utvecklas. – Det är förstås gynnsamt för både näringslivet och banken om företagen lyckas med sina investeringar. Vi ikläder oss gärna rollen som rådgivare och bollplank i olika sammanhang, något vi kan göra tack vare stor lokalkännedom och kunskap om marknaden. Vi jobbar också nära gymnasieskolan, säger Christian Ottosson.

Genom ett samarbete med sparbankerna i Vadstena och Kinda/Ydre effektiviserar vi verksamheterna, arbetar mer kostnadseffektivt och attraherar kompetens.

Till skillnad från många andra banker erbjuder Sparbanken fortfarande kontanthantering, vilket Christian ser som en självklarhet även om man märker hur betalningsformen årligen minskar. Jobbar "digifysiskt" Christian, som är inne på sitt andra

år som VD efter att tidigare varit vice VD i sju års tid, berättar att man gärna arbetar digifysiskt, vilket är ett uttryck man skapat internt för att beskriva att man dels erbjuder det personliga mötet, dels utnyttjar digitaliseringens möjligheter i form av bland annat onlinemöten med sina kunder. Bankens tjänstemän använder sig i sammanhanget av sofistikerad elektronik, så som moderna webbkameror och audiolösningar. Bankens upptagningsområde är förstås primärt Åtvidabergs kommun men man servar även många kunder i närliggande Linköping. I kundkretsen finns företag, privatpersoner och föreningar. – Vi genomför gärna företagsbesök när tillfälle ges. Genom ett samarbete med sparbankerna i Vadstena och Kinda/Ydre effektiviserar vi verksamheterna, arbetar mer kostnadseffektivt och attraherar kompetens, säger Christian. Han berättar att flytten inneburit en ökad yteffektivitet och en förbättrad arbetsmiljö för både kunder och medarbetare. Här har samtliga medarbetare ljusinsläpp till sina kontor och de rymliga lokalerna innebär att man kan hålla föreläsningar för upp till 130 besökare. – Vår förhoppning är att kontoret framöver ska bli en mötesplats och en knutpunkt för kommunens invånare, samtidigt som vi kan välkomna exempelvis företag eller gymnasieelever som vill använda lokalerna.

Återinvesterar i orten Sparbanksidén firade nyligen 200 år i Sverige och dess filosofi skiljer sig från andra banker, eftersom Sparbanken inte styrs av aktieägare. Vinsten stannar kvar i banken och gör nytta på hemorten. Denna stående ambition bidrar således till att utveckla samhället och få traktens företag att växa. Åtvidabergs sparbank återinvesterar årligen genom den så kallade Åternäringen cirka 10 procent, cirka 2 miljoner kronor, i föreningar, kommunens äldre eller företagande på orten. Tillsammans med kommunen driver man dessutom Näringslivscentrum i Åtvidaberg. Intervju: Axel Eriksson

Christian Ottosson.

38


Ö S T E R G ÖT L A N D - ÅT V I D A B E R G

I Åtvidaberg utbildas framtidens arbetskraft På gymnasieskolan Bildningscentrum Facetten i Åtvidaberg blir alla elever sedda och ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Det är en stående ambition på skolan som med ett flertal olika program lägger grunden till framtidens arbetskraft. Skolan har en stark koppling till näringslivet och anses tillhöra landets bästa på Ung Företagsamhet.

I centrala Åtvidaberg finner vi Bildningscentrum Facetten som innefattar gymnasium och vuxenutbildning i kommunal regi. Skolan hyser i dagsläget cirka 250 elever fördelade på sju olika program – Handel, El och Energi, Bygg och Anläggning, Naturvetenskap, Teknik, Samhälle samt Ekonomi. En del av eleverna kombinerar dessutom sina utbildningar med fotboll eller golf. Här praktiserar Bildningscentrum riksintag som en del av NIU, Nationell Idrottsutbildning. – Detta upplägg attraherar elever från alla delar av landet, berättar Mikael Nord som är rektor på Bildningscentrum Facetten. – Här ges de möjlighet att bo på vårt elevhem i nära anslutning till skolan.

Elevhemmet drivs i Åtvidabergs FF:s regi, tillägger Mikael och nämner klubbens storhetstid på 70-talet då föreningen blev svensk mästare och fick representera de svenska färgerna i den europeiska klubbfotbollen. Samverkar med näringslivet Mikael Nord berättar att skolans namn kommer av att kommunens största privata arbetsgivare, Facit, var verksam på orten fram till 2002. Klassrummen ligger i de tidigare fabrikslokalerna, eleverna äter i den gamla mässbespisningen och vi träffar faktiskt Mikael i Facits VD:s tidigare kontor, där man från skolans sida har valt att behålla den klassiska inredningen och möbler från 70-talet. Kommunen har av tradition ett starkt näringsliv, vilket också präglar verksamheten på Bildningscentrum Facetten. Skolan anses tillhöra landets bästa avseende Ung Företagsamhet, skolans tekniska program är Teknikcollegecertifierade och byggprogrammet är branschrekommenderat. – Vi hade tidigare ett industriprogram som dock avvecklades, men har i stället utvecklat ett bra samarbete med kommunens största privata arbetsgivare, Scanfil. Vår ambition är att utforma teknikpro-

grammet så att det matchar de behov som finns lokalt, upplyser Mikael Nord. Gott anseende Mikael tror också att skolans läge bidrar till att många elever väljer att söka sig dit. Här finns, menar han, en trygghet som saknas på många andra större orter. – Många av våra elever och besökare slås

av hur lugnt, rent och skönt det är på skolan. Här råder en atmosfär som många uppskattar. En annan orsak till skolans goda anseende är vår engagerade personal. Sammantaget har det lett till att vi har en mycket hög examensgrad bland våra elever, berättar Mikael Nord. Han blickar gärna framåt, ambitionen är att Bildningscentrum Facetten även fram-

över ska vara en skola som verkar i takt med sin samtid och därigenom kan attrahera fler elever från andra delar av landet. Mikael tipsar avslutningsvis om att skolan har öppet hus under vecka 4. Alla som är nyfikna på vad Bildningscentrum Facetten har att erbjuda är välkomna. Intervju: Axel Eriksson

Hållbara automationslösningar för dagens och framtidens fastigheter Inom industrin och fastighetsbranschen blir det allt viktigare med moderna automationslösningar ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Här kan med andra ord ett företag som Etcon Automation AB spela en viktig roll. Etcon Automation erbjuder kundanpassade lösningar och tar ett helhetsansvar från projektering till leverans och support.

Etcon-gruppen med säte i Stockholm består av tre bolag, varav ett är Åtvidabergbaserade Etcon Automation. I anläggningen på Parkvägen träffar vi bolagets VD Emil Svensson, som berättar att Etcons närvaro i kommunen bygger på en lång tradition inom automation för fastigheter. Bolaget sysselsätter åtta personer i Åtvidaberg samt ytterligare två i Stockholm. – Vi erbjuder automationslösningar och kompetens inom såväl konstruktion, montage och ombyggnation som program-

mering och idrifttagning. Vi besitter spetskompetens och jobbar kvalitetsmedvetet, vilket gör det möjligt för oss att ta fram hållbara lösningar av hög kvalitet i form av professionella apparatskåp. Våra tjänster omfattar hela processen från förstudie

till leverans och support, upplyser Emil Svensson. Rätt lösning för varje behov På Etcon Automation är man specialister på att konstruera styrutrustning för fastigheter, vilken reglerar bland annat värme, kyla, ventilation och brandtekniska funktioner. Kunderna är oftast företag inom bygg- och VVS-branschen. Den största uppdragsgivaren är systerbolaget Etcon El & Styrentreprenader, men i kundkretsen finns exempelvis även Siemens, olika fastighetsbolag och närliggande industrier. Många av de lösningar vi tar fram är helt kundanpassade. Vi försöker hela tiden hålla oss uppdaterade om det senaste vad gäller moderna automationslösningar, säger Emil. Bred kompetens Åtvidaberg som kommun betraktat har en lång tradition av liknande företag, vilket bidragit till att man har kunnat hitta bra kompetens lokalt på orten i samband med rekrytering.

Emil Svensson är VD för Etcon Automation.

Framöver hoppas Emil, som började i sin nuvarande roll så sent som i augusti 2020, att företaget kommer fortsätta växa. – Vår huvudsakliga marknad finns i Stockholm där byggbranschen är stabil och ett stort behov finns. Men vi vill i framtiden gärna se fler av våra produkter installerade även i Östergötland. Vi kommer att öka vår närvaro i bland annat Linköping och Norrköping, och erbjuda våra tjänster inom

både apparatskåp och styrentreprenader, säger Emil Svensson som inte utesluter nyanställningar. Genom ett samarbete med Teknikcollege välkomnar Etcon Automation också praktikanter, en filosofi man gärna håller fast vid framöver. Intervju: Axel Eriksson

GRUPPEN 39


Ö S T E R G ÖT L A N D - ÅT V I D A B E R G

En permanent lösning Expander System ledaxlar förhindrar ledglapp – oavsett maskintyp, märke och ålder på maskinen Det hela började i Sverige på 50-talet när tvillingbröderna Everth och Gerhard Svensson byggde vägar på landsbygden. En dag, när en ledaxel återigen började lossna, klämde en frustrerad Everth fast en spik i infästningsörat och idén till Expander System var född.

Expander är den ursprungliga lösningen för ledaxlar med expanderande hylsor som används både i nya maskiner och som reparationslösning på eftermarknaden. Dessa innovativa ledaxellösningar monteras direkt i befintlig maskin – utan svetsning eller arborrning – och innebär en perma-

nent lösning på ledslitage. 1987 tilldelades företaget Alfred Nobels utvecklingspris. I motiveringen jämfördes uppfinningens betydelse med kullagrets. Slitage i infästningsöron gör att fordon och maskiner havererar, vilket medför stillestånd, produktionsbortfall och i värsta fall personskador. Expander hjälper anläggnings-, gruv-, skogs-, jordbruks- och tillverkningsindustrin över hela världen med en permanent lösning för ledslitage. Företagets produktionsflöde är helt digitaliserat. Expander System har över 35 års kunskap och erfarenhet som ursprunglig uppfinnare av ledbultar med expanderande hylsor. Över 1,5 miljoner Expander System har sedan dess levererats världen över. - Vår styrka är att vi snabbt får fram en

offert och mellan 24-72 timmar senare är tillverkningen klar. Får vi in en order idag, så kan vi normalt leverera den från oss inom 2 dagar även om det är en axel vi inte har tillverkat förut, säger Thomas Persson, divisionschef på Expander System. Ökad kapacitet – För att kunna fortsätta utveckla vår ställning som marknadsledare måste vi investera i vårt produktionssystem så att vi kan leva upp till kunders framtida krav. Genom åren har vi stärkt vår förmåga att tillhandahålla kundspecifika lösningar snabbt och effektivt. På vår forskning- och utvecklingsavdelning konstrueras över 3 000 nya system varje år och i webbshopen finns över 80 000 artiklar anpassade för olika varumärken och modeller, säger Thomas. – Denna unika svenska uppfinning har bidragit till en mycket stark försäljningsutveckling sedan vi förvärvade Expander 2016, säger Fredrik Meuller, VD på Nord-Lock Group. Nu har vi utökat och uppgraderat anläggningen i Åtvidaberg för att höja såväl effektiviteten som säkerheten och hållbarheten. 130 % större produktionsyta Den nybyggda anläggningen i Åtvidaberg har utökats med 130 procent till 3 500 m², vilket ger plats för modern tillverkning, ett högteknologiskt testcenter samt tillverkning av högre volymer. Utbyggnaden av

VD Thomas Persson och försäljningschef Jens Carlsson.

fabriken möjliggör upp till en åttafaldig ökning av Expanders produktionsvolymer i Åtvidaberg. Det nya tekniska centret för ledaxelprestanda påskyndar produktutvecklingen samt förmågan att möta kunders behov. Utöver detta blir anläggningen mer hållbar tack vare minskad energiförbrukning, bättre arbetsmiljö och ett lägre koldioxidavtryck. Sedan 1990-talet finns även en produktionsanläggning i US i delstaten Iowa, vilket gör att Expander servar kunder i USA, Kanada och Latinamerika med kundanpassade lösningar och snabba leveranser. -Det finns en stor potential att växa globalt. Idag är vi mycket starka i ett stort antal länder men det finns fortfarande många

marknader att erövra. Planen är att växa både i Europa och USA. Resan har bara börjat säger en förväntansfull Thomas. Nord-Lock Group är världsledande tillverkare av säkra och pålitliga skruvsäkringssystem. Produktportföljen innehåller flera innovativa teknologier som Expander ledbultsförband, Nord-Lock killåsning, Superbolt spännelement och Boltight hydraulisk åtdragning. En global säljorganisation och internationella partners förser kunder med djupgående expertkunskap och rätt lösningar för alla typer av skruvsäkringsbehov. 2020 omsatte NordLock Group 1,3 miljarder SEK. Bolaget är helägt av Investment AB Latour, ett företag som är noterat på Stockholmsbörsen.

FAKTA OM EXPANDER SYSTEMS ANLÄGGNING I ÅTVIDABERG

Expander System Sweden AB P.O Box 217 597 25 Åtvidaberg Sweden 40

Före utbyggnad Efter utbyggnad

Produktionsyta

950 m²

2 850 m²

Kontorsyta

600 m²

700 m²

Total yta

1 550 m²

3 550 m²

+46 120 29900 info.expander.se@nord-lock.com


Ö S T E R G ÖT L A N D - ÅT V I D A B E R G

Hållbar fastighetsutveckling

VD Karl Feldt.

Götakronan är ett ungt företag med fokus på fastighetsutveckling. Man har specialiserat sig på att projektera och sälja nyproducerade hus. Tack vare starka samarbeten, kreativitet, ett bra sinne för affärer och att man genuint älskar fastighetsutveckling, har man lyckats bygga en verksamhet som växer stadigt.

Karl Feldt har lång och bred erfarenhet av fastighetsbranschen. I grunden är han VVSmontör. Han har drivit egna företag inom VVS, byggbranschen, fastighetsförvaltning och har även jobbat som fastighetschef. För tre år sedan startade han Götakronan tillsammans med Hanna Karlsson. Företaget

sysslar med fastighetsutveckling i form av nyproduktion. - Jag älskar mitt jobb, älskar att skapa. Något som först växer i tankarna och som senare resulterar i ett färdigt hus eller område, säger Karl. Goda samarbeten Götakronans primära marknad är Linköping/Åtvidaberg med omnejd. Götakronan har ett fokus på att samarbeta med lokala företag. Det ger högre kvalitet och kortare beslutsvägar. - Samarbete är ett samspel. Alla måste anstränga sig för att det ska fungera Bra, säger Karl. Hållbara hus Det finns flera fördelar med att samarbeta

med byggföretag i närområdet. Utöver att man hjälper det lokala näringslivet, är det ett hållbart val. Hållbarhet är något som genomsyrar Götakronan. Man bygger i trä och husen byggs lokalt, vilket gör att det inte blir några långa transporter av byggmaterial. De färdiga husen är väldigt energieffektiva. - Inget underhåll behövs heller. De första fem åren behöver man inte göra någonting mer med husen, förklarar Karl.

Lagom takt När man startar ett nytt företag är det viktigt att vara försiktigt optimistisk, så att man inte tar sig vatten över huvudet. På Götakronan bestämde man sig för att inledningsvis hålla en takt på sex stycken hus om året. Senaste två åren har det blivit 12 hus totalt. Därefter startar ett projekt med två villor samt ett område med tio stycken kedjehus. Götakronan tittar på att

köpa mer mark i området runt Linköping och Åtvidaberg; bra exploaterbar mark är A och O för fastighetsutveckling. - Våra projekt säljer snabbare än vi hade räknat med. Vi är ett ungt företag, men vi känner att detta bara är början på vår era, säger Karl glatt. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

41


Ö S T E R G ÖT L A N D - ÅT V I D A B E R G

En helhetsleverantör av etiketter

Effektiv varumärkesetablering kräver ofta ändamålsenliga etiketter. Här spelar företaget Ettiketto en för många företag viktig roll som den enda helhetsleverantören i Sverige som kan erbjuda både självhäftande etiketter och egenutvecklade etiketteringssystem. Ettiketto kan med andra ord ta ett helhetsgrepp kring sina kunders etikettfunktion.

Ettiketto AB har sitt säte i Malmö, där företaget har två fabriker, men finns även representerat via anläggningar i Helsingborg och Åtvidaberg. På den sistnämnda träffar vi platschef Björn Gustafsson med ett 20-årigt förflutet i bolaget. Han berättar att tryckeriverksamhet har sin självklara historia på orten sedan Facits tid och att Ettiketto för tio år sedan köptes upp av det börsnoterande bolaget Volati. Idag sysselsätter Ettiketto i Åtvidaberg 30 personer, varav merparten är involverade i produktionen. – Bolaget har utvecklats till en av de ledande etikett- och etikettsystemleverantörerna i Sverige och den enda som kan erbjuda både självhäftande etiketter och egenutvecklade etiketteringssystem. Därmed kan Ettiketto ta ett helhetsansvar kring etikettering, vilket våra kunder uppskattar, säger Björn Gustafsson. 4 miljarder etiketter om året På Ettiketto i Åtvidaberg är man specialiserade på att trycka självhäftande etiketter

42

åt alla typer av kunder, så som etiketter till livsmedelstillverkare och kemiindustri, logistiketiketter och alla andra kunder som kräver märkning av sina produkter. Man arbetar uteslutande med så kallat flexotryck och levererar rikstäckande, samt i viss mån även till våra nordiska grannländer. I Åtvidaberg trycker man årligen cirka fyra miljarder etiketter, vilka levereras till kunder genom tredje part. – Vi har ett gott samarbete med övriga

produktionsanläggningar i bolaget. När det behövs kan till exempel fabriken i Malmö bistå med digitaltryck. Vi står för lösningar som fungerar över tiden och servar allt från små entreprenadföretag till stora, välkända varumärken, berättar Björn Gustafsson. Expansionsfas Ettiketto har av tradition en mycket låg personalomsättning. Björn berättar att den genomsnittlige arbetaren har verkat i

bolaget i 29 år, vilket han tror är en följd av den goda stämning som råder i företaget. Det har förstås också bidragit till kontinuitet och en kompetensnivå som är mycket hög. Den lokala förankringen är också påtaglig. Det senaste räkenskapsåret omsatte Ettiketto i Åtvidaberg 80 miljoner kronor, och målet inför nästa är 150 miljoner. För att klara av den tilltänkta tillväxten har man köpt ett tryckeri i skånska Åstorp vari-

från man successivt flyttar maskinerna till Åtvidaberg. – Vi vill fortsätta växa och letar därför aktivt efter nya medarbetare, framför allt till produktionen och gärna med erfarenhet från den grafiska industrin. Om något år hoppas jag att vi sysselsätter ett 50-tal personer här i Åtvidaberg, avrundar Björn Gustafsson. Intervju: Axel Eriksson


Ö S T E R G ÖT L A N D - ÅT V I D A B E R G

Pionjärer inom laserteknik

Fiberlaser.

Delägaren Kristian Nilsson.

Nils Åke Nilsson var en av de första i Sverige att arbeta med laserteknik för bland annat finmekanisk bearbetning. Idag har han över 35 års erfarenhet av branschen. Sedan 1996 driver han Lasertech Yag i Åtvidaberg. Vid millennieskiftet fick han sällskap av sin son, som idag är delägare i företaget.

Laserteknik är ett samlingsnamn på den teknik som används för lasersvetsning, laserskärning och finmekanisk bearbetning. När man jobbar med en laser kan man uppnå väldigt hög precision i sitt arbete. Laserteknik används för arbete inom en rad olika industrier, exempelvis livsmedelsindustrin, försvarsindustrin, den medicintekniska industrin och inom maskintillverkning. Nils Åke Nilsson är en pionjär inom laserteknik. Han var en av de

första att nyttja tekniken 1985. 1996 grundade han Lasertech Yag. - Vid millennieskiftet kom min son, Kristian, in i företaget. För tio år sedan blev han delägare, så idag driver vi företaget tillsammans, berättar Nils Åke. Fin precision och stort användningsområde Man kan göra mycket med laserteknik. På Lasertech Yag sysslar man mycket med

lasersvetsning, laserskärning och laserborrning, men även en hel del lasermärkning. Finmekanisk bearbetning är en annan viktig del av verksamheten, bland annat i form av verktygstillverkning och fixturtillverkning. Laserteknikbranschen är i ständig utveckling. - En grej som har varit viktig för oss är laserborrning. Från början var det en mekanisk funktion, men där är det laser idag. Vi kan gå ända ner till en hundradels milli-

Fiberlaser.

meter med den nya utrustningen, berättar Nils Åke. Sjukhus och hemliga kunder Lasertech Yag har en hel del kunder inom sjukvården. Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg är en stor samarbetspartner. Mot slutet av 2021 håller man bland annat på att ta fram DNA-filter och kanyler som används för att behandla kompartment-syndrom, som är en vanlig idrottsskada. Man har även ett antal internationella kunder, vilket ställer höga krav på certifikat och liknande; Lasertech Yag är till och med godkända av FDA, den amerikanska statliga läkemedelsorganisationen. Man har även ett antal kunder inom flygindustrin. - De samarbetena är dessvärre sekretessbelagda, så jag kan inte säga mycket mer om dem, säger Nils Åke med ett pillemariskt leende på läpparna. På väg ur pandemin Lasertech Yag klarade sig bra genom pandemin, men man har ändå varit försiktiga när det kommer till att planera för framtiden Ny utrustning är dyr; gör man en stor investering i en ny maskin, ska den användas. Nu, när världen är på väg ut ur pandemin, börjar man blicka framåt. - Just nu kikar vi på att byta upp oss till en bättre lasersvets. Om det börjar röra sig på marknaden, har vi diskuterat att möjligtvis anställa en eller två personer till, för det kommer vi behöva, säger Nils Åke. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

YAG Laser.

Bruksgatan 9 – 597 30 Åtvidaberg – 0705-40 79 16 / 0762-13 98 19 info@lasertechyag.se – www.lasertechyag.se 43


Ö S T E R G ÖT L A N D - Y D R E

Götalands minsta kommun har stora ambitioner Ydre kommun är den, till invånarantalet, minsta kommunen i Götaland. Frågan är hur länge till den kommer vara det. För den lilla kommunen bygger för att växa. Man har redan gjort stora satsningar på bland annat sina skolor och sitt kulturliv och har ett antal byggprojekt på gång.

Ydre kommun är Götalands minsta kommun, med sina runt 3 700 invånare. Som i många småstäder är det en stad där många känner varandra. Förra året fick Ydre kommun en ny kommunstyrelseordförande i Elisabet Hagström. Hon är ett välbekant ansikte för många av kommunens invånare, då hon har jobbat på akuten i tjugo år. För fem år sedan trappade hon ner i tjänst för att ge mer tid åt politiken. - Jag jobbar fortfarande 20 % som sjuksköterska på vårdcentralen, som ligger vägg i vägg med kommunhuset, säger Elisabet, som bokstavligt talat tar pulsen på sina väljare. En kommun som utvecklas Ydre kommun utvecklas ständigt. Just nu har man ett VA-projekt på gång. Det första steget för VA-konsulterna är att skissa upp

en översikt över hur de ska lösa alla svårigheter de kommer stå inför på grund av kommunens krokiga vägar. Kommunen har även tre stora bostads- och tomtprojekt på gång. I Dalbylandet, som har strandnära tomter, är man nästan färdig med byggandet av bryggor, badplatser och 24 hus med lägenheter. I Bianäset håller man på med en detaljplan för att frigöra 20 tomter, ett arbete som inleds med geolo-

giska undersökningar av området. - Idag har vi runt 45 tomter till salu runt hela Ydre. Vi behöver plats, för på somrarna dubblas befolkningen, då vi är en riktig sommarstad, säger Elisabet. De yngsta och äldsta Ydre kommun har gjort stora satsningar på sitt kulturliv. Det finns en kulturverkstad, ett kulturcentrum och även Kultur-

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Hagström (C).

skolan. För att uppmuntra ungdomar att utveckla sina konstnärliga sidor, sponsrar kommunen ungdomar med avgiften till Kulturskolan. Man gör även stora satsningar på sina yngsta invånare. Ydre kommun har utmärkta skolor, och har till och med vunnit priser för bästa prestation (baserat på budget). Man har klarat många av utmaningarna när det kommer till skolan tack vare eldsjälar i kommunen. Resten av utmaningarna har man klarat tack vare skolskjuts i offentliga handlingar. Även kommunens äldsta invånare ska få en liten uppgradering inom kort, då man kommer renovera Solängens äldreboende. - Vi kommer även göra om storköket som ligger i Solängens lokaler och som tillagar skolmaten och maten som går till äldreomsorgen, säger Elisabet.

Lyssna noga, för när du hör ordet livskvalitet viskas i din omgivning då vet du att målet är nära. 44

Alla kan påverka En av de största styrkorna med att bo i en liten kommun är att befolkningen kan påverka vad som händer i kommunen enklare än man kanske kan i större kommuner. När barnen i kommunen ville ha en ny fritidsgård, kunde de göra sina röster hörda, vilket gjorde att kommunen byggde en ny fritidsgård. Andra gånger är det invånarna själva som tar initiativ och investerar i sin kommun. - Det fina med Ydre är att befolkningen är så engagerade i föreningslivet och är med och sponsrar, vilket bland annat gjort att vi nu har tre padelhallar, berättar Elisabet stolt. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

www.ydre.se


Ö S T E R G ÖT L A N D - Y D R E / K I N D A

Teknik och hantverk förenas i anrik möbelproducent Formpressade produkter i limträ har länge varit specialiteten i Forsnäs Form AB. Bolaget, med mer än hundra år på nacken, tillverkar möbler och möbeldetaljer genom att förena modern teknik med ett traditionellt hantverk. Resultatet: högklassiga produkter med snygg design och lång livslängd.

av material med optimal spänst och hållfasthet, säger Anette Andersson med ett förflutet i företaget sedan 1995. Kollegan Leif började arbeta i detsamma redan 1976. De båda fick sedermera chansen att bli delägare i bolaget som idag sysselsätter elva personer i form av såväl unga drivna förmågor som äldre, erfarna yrkesmän.

Det är en minst sagt anrik verksamhet vi får ta del av när vi tar en titt på klassiska Forsnäs Form AB. Företaget har anor ända sedan 1896 då man började tillverka den än idag så uppskattade stolsitsen Forsnässitsen. Den formpressade sitsen, med sitt karaktäristiska mönster, har sedan dess levererats i fler än 8 miljoner exemplar till beställare världen över. Idag är dock Forsnäs Form betydligt mer än så, något som de båda delägarna, Anette Andersson och Leif Du Rietz bekräftar när vi träffar dem i den egenägda fabriken i Ydre. – Forsnäs Form är synonymt med formpressade produkter i limträ av hög kvalitet. Vi levererar framför allt möbler och möbeldetaljer i form av allt från enklare delar till avancerade konstruktioner. Ända sedan starten har vi fokuserat på att använda oss

Kvalitetsfokus Just den långa erfarenheten, i kombination med ett stort tekniskt kunnande, är något som duon gärna framhåller när vi diskuterar företagets framgångar och cementerade position i snickeribranschen. I Forsnäs Form förenas modern CNC-teknik och högfrekvenspressning med traditionellt hantverk, vilket resulterar i produkter och lösningar av erkänt hög kvalitet. Möbeltillverkare som Bröderna Andersson, David Design och Mercado Medic dominerar kundkretsen, vilken företrädesvis finns i Småland med omnejd, men även i Köpenhamn, varifrån förfrågningar kommer då och då. – Våra kunder skickar ritningar till oss på de produkter de önskar. Det kan handla om allt från ett stycke pressat material till nästintill färdiga produkter, förklarar Leif Du Rietz och visar upp de hundratals form-

gjutningsblock som finns i deras produktionslokaler, och som bara väntar på att förvandlas till vadhelst kunderna önskar. Leif berättar vidare att Forsnäs Form också har ett bra samarbete med kriminalvården i Norrtälje. Till anstalten skickas halvfärdiga produkter som internerna sedan gör finishen på.

Svensktillverkat från odlad skog I Forsnäs Form arbetar man uteslutande med trä från odlad skog, framför allt björk, ek och bok. – Det händer dock att vi får beställningar från båtindustrin där man ofta föredrar detaljer i mahogny för både utseendets och kvalitetens skull, berättar Leif och tillägger att de limmer och lacker man använder

uppfyller alla dagens miljökrav och normer. – Våra kunder värdesätter att allt vi gör är svenskproducerat och att vi kan ta oss an både små och stora serier. För oss är alla kunder lika mycket värda, stora som små, säger Anette Andersson som, liksom Leif, ser ljust på företagets framtid. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Plåtbearbetning och hållbarhet kan gå hand i hand BTT Plåt i Kisa firade 35 år förra året, och visar gång på gång att gammal är äldst. Företaget jobbar ständigt med att effektivisera sina processer. Genom att jobba efter hållbara principer har man inte bara ökat miljömedveten i sina processer, utan har även dubblat omsättningen.

BTT Plåt sysslar med tillverkning och bearbetning av plåt i sin 8000 m² stora anläggning i Kisa. BTT Plåt ingår i Pars Group, ett familjeägt företag som ägs och drivs av Ali Karimi, som är engagerad i samtliga företag som ingår i koncernen. Ali köpte BTT plåt 1985. -Vi firade 35 år förra året, och framtiden ser superintressant ut, berättar Rickard

Bockning av komplicerade detaljer är ett viktig del av produktion.

forsnas.se

Gadmar, som är platschef på BTT Plåt sedan hösten 2017. Effektivisering Idag har BTT Plåt cirka 80 anställda. Tio av dem är tjänstemän medan resten jobbar på någon av de fem avdelningarna. Företaget har ett stort fokus på effektivitet i sin produktion, vilket man bland annat kan se i hur avdelningarna är strukturerade. Det finns en avdelning för kantpress och en annan avdelning för lackering. Avdelningen som sysslar med montering sköter även packningen av produkterna. Svetsavdelningen är uppdelad i en automatiserad del, som sköts av fyra svetsrobotar, och en manuell avdelning, som jobbar i 3-skift. Starten i hela fabriken är laseravdelningen. När Rickard kom in i företaget för fyra år sedan fick man nya ögon som såg över verksamheten och investeringar. Man har bland annat investerat i en ny laser, som drar mindre energi, samtidigt som den kan producera mer. - Produktionen har effektiviserats och dubblerats medan energiförbrukningen har halverats generellt på hela fabriken, säger Rickard.

Hållbarhet Effektiviseringen har resulterat i att omsättningen har gått från 60 miljoner till 135 miljoner de senaste fyra åren. Ett genomtänkt hållbarhetsarbete leder alltså inte bara till att man inte påverkar miljön negativt, utan påverkar även företagets ekonomi positivt. Man jobbar ständigt med att utveckla sitt övergripande miljöarbete i verkstaden. En del av detta arbete går ut på återvinning och återanvändning. Lokalerna värms till exempel upp av egenvärmen som kommer från maskiner och lackeringsugnen i verkstaden. - Det ska vara enkelt att arbeta med miljö. Vi ska se till att vi belastar miljön i så liten omfattning som vi bara kan, förklarar Rickard. Framkanten av utveckling För att få den optimala produktionsanpassningen, kommer BTT Plåt gärna in i processen så tidigt som möjligt. Innan serieproduktionen börjar, levererar man utfallsprover, som kunderna får godkänna. Man strävar alltid efter att ligga i framkanten av utvecklingen genom att investera i ny utrustning och vidareutbilda sin

0494 -79200

Lackeringsprocessen tar både stora och små artiklar.

personal. Detta säkerställer att man kan leverera högst kvalitet på sina produkter, som levereras så snabbt som möjligt. Just nu är BTT Plåt i en expansiv fas. - Vi håller på att bygga ut våra lokaler för att effektivisera logistiken ytterligare. Det finns alltid en plats för fler duktiga medarbetare, framför allt svetsare, säger Rickard. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

pars.se/btt 45


Ö S T E R G ÖT L A N D - K I N D A

Återvinning ger stor vinning

Förra året blev Kisa Återvinning uppköpta, men man jobbar fortfarande under samma varumärke. Den främsta skillnaden är att man numera har ett större perspektiv och större möjligheter, vilket har lett till att man har dubblat omsättningen på bara ett år. Patrik Pettersson har jobbat på Kisa Återvinning sedan 2006. Han har klättrat under årens gång och förra året blev han platschef. Samtidigt sålde hans morbror företaget till Nässjöbaserade Vinning AB.

I Vinning AB ingår åtta produktionsanläggningar och sju skrotsmartanläggningar. Vinnings strategi när det kommer till produktions-anläggningar är att köpa upp lokala verksamheter, som får fortsätta verka under sina etablerade varumärken. - Vi arbetar ur ett större perspektiv. Sedan uppköpet har vi dubblat omsättningen, säger Patrik om hur det är att vara en del av en koncern. Återvinn skrotet Idag har Kisa Återvinning fyra affärsben. Både företag och privatkunder kan komma in på stationen och få sina

metaller vägda och värderade innan Kisa Återvinning köper dem. Genom anläggningen i Kisa erbjuder man även en containerservice för företag inom en radie på 15 mil. Dessa containrar kan vara allt från 6-40 kubikmeter stora. - Du slänger allt ditt skrot i containern. Sedan kommer vi och hämtar upp den, betalar ut en ersättning och därefter sorterar och bearbetar vi allt skrot innan det sedan säljs för att smältas till nya produkter, säger Patrik. Köper in skrot Kisa Återvinning ser alltså till att ta till-

vara på metaller som företag ser som skrot. Det är därför inte särskilt förvånande att man även säljer järn i olika dimensioner. Det fjärde affärsbenet är inte lika geografiskt knutet till Kisa. Man tar hand om större industririvningar över hela landet. Även här tar man tillvara på metallerna. - Allt järnskrot som alla anläggningar i koncernen förädlar levereras till JBF, säger Patrik.

anläggningen i Kisa, så att sorteringen blir mer lätthanterlig. Man tänker även investera i personalen. För tillfället har Kisa Återvinning fem anställda. Personalen består både av unga och drivna förmågor och äldre medarbetare som har 50 års erfarenhet av branschen. - Vi är ju i en expansiv fast just nu, så snart kommer vi behöva nyanställa två personer, säger Patrik om den närmaste framtiden för företaget.

Investeringar i framtiden Kisa Återvinning fokuserar alltså en hel del på återvinning av metaller av olika slag, vilket de kallar den hårda delen. Man har även en mjuk del för returpapper och mjukplast. Papper och plast sorteras och sedan pressas materialet ihop till kubiker, som levereras ut till kunderna. Det var inte bara Kisa Återvinning som det gick bra för förra året. Det gick bra för hela koncernen, så nu tänker Vinning AB bland annat investera i fler fack på

Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Kisa Återvinning har fyra affärsben •

Företag och privatpersoner kan lämna järn och metall på anläggningarna.

Container-service . Kisa Återvinning hanterar både järn och metall och mjukt (återvinning av papper, plast och trä).

Industririvningar.

Handelsstål- försäljning av konstruktionsdelar i stål.

Bjärkeryd Skroten, 590 39 Kisa – info@kisaatervinning.se – 0494 - 12900 www.kisaatervinning.se – Öppet Mån-Fre 07:00-16:00 46


Ö S T E R G ÖT L A N D - K I N D A

En fullständig däckpartner för både privatpersoner och företag I Däckservice i Kinda jobbar man med utgångspunkten att nya däck är en effektiv livförsäkring. Här säljer och byter man däck och fälgar till allt från personbilar och motorcyklar till traktorer och entreprenadfordon, och på bolagets däckhotell kan man förvara däck för 500 fordon.

Däckservice i Kinda startades i Kisa 1979. Idag utgår verksamheten från Vimmerbyvägen i Kinda där nuvarande VD:n Marcus Fröjd har drivit företaget sedan 2013 tillsammans med sin familj. Marcus berättar att företaget ingår i den välkända kedjan Däckteam, och att han själv har varit branschen trogen ända sedan han tog examen på det fordonstekniska programmet på gymnasiet. – Jag har varit aktiv i företaget ända sedan jag tog studenten och fått vara med när verksamheten har expanderat. Vi växer fortfarande och lär behöva anställa mer personal framöver, konstaterar Marcus. Bygger ut däckhotellet I Däckservice i Kinda jobbar man med utgångspunkten att nya däck är en effektiv livförsäkring. Man säljer och byter däck och fälgar till allt från personbilar och motorcyklar till lastbilar, bussar, traktorer, industri- och entreprenadfordon. Här finns med andra ord såväl små hjul till en skott-

kärra som stora traktordäck. Anläggningen på Vimmerbyvägen rymmer kontor, verkstad, tvätthall och däckhotell. På det sistnämnda finns plats för förvaring av däck till 500 fordon. – Efterfrågan på förvaring växer hela tiden, därför planerar vi att bygga ut däckhotellet under vinterhalvåret så att det kommer att rymma dubbelt så många, upplyser Marcus och visar därefter upp den uppskattade butiken där man hela tiden anpassar sortimentet av däck och fälgar efter rådande efterfrågan och marknadens trender. Service och kvalitet Genom åren har Däckservice i Kinda byggt upp ett omfattande lager, vilket gör att man alltid kan hitta passande däck efter var och en av sina kunders behov. Härutöver köper Marcus in större partier för att kunna tillmötesgå det växande behovet. Verksamheten sysselsätter idag tre personer, varav två har varit företaget troget i mer än 30 år. Det är förstås något som kunderna värdesätter.

– Vår personals långa erfarenhet ligger till grund för att vi kan bibehålla våra höga servicenivå. Vi har alltid jobbat med ett

tydligt kvalitetsfokus, det tummar vi aldrig på, avrundar Marcus Fröjd. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Välrenommerad Östgötabyggare 50-årsjubilerar Med 50 år i branschen finns det kunnande och kompetens så att det räcker och blir över i Byggnads AB Jarledal & Svensson. Den välrenommerade byggfirman åtar sig allt från mindre serviceinsatser till komplett nybyggnation och har sedan starten legat bakom en mängd uppskattade projekt i hemorten Kisa med omnejd. Lars-Göran Jarledal startade den egna firman Byggnads AB Jarledal & Svensson 1972 då han köpte ett befintligt byggföretag och gav det sitt nuvarande namn. Det närmar sig med andra ord 50-årsjubileum i firman vars stolta traditioner numera förs vidare av sonen Fredrik. Vi träffar honom i de egenägda lokalerna i centrala Kisa där Fredrik berättar att han varit verksam i bolaget sedan han var tolv år och började sommarjobba hos sin far. Så snart han gått ut högskolan 2001 började han arbeta på heltid i företaget och var verksam ute på fältet ända tills för cirka fem år sedan då pappa började trappa ned och han själv fick ta ett större övergripande ansvar. Familjeprägeln understryks av att även LarsGörans fru är aktiv i företaget med ansvar för administration.

Totalentreprenör Byggnads AB Jarledal & Svensson utför allt som rör byggnation. – Vi utför såväl servicearbeten som omoch tillbyggnation samt nybyggnation av hus, industrier och lantbruk. Vi kan ikläda oss rollen som totalentreprenör och ta ett helhetsansvar kring varje projekt tack vare samarbeten med lokala entreprenörer, berättar Fredrik och lyfter i sammanhanget fram samarbetspartners som Ternstedt VVS & El, Björklunds Fasadmåleri och Björkfors Gräv. Nyligen genomförde man en renovering

av Wärdshuset i Kisa där man bland annat byggde en ny bar. De befinner sig även i sluttampen av en totalrenovering och tillbyggnation på Hemköp i Kisa. Projektet innebär 250 nya kvadratmeter i två plan till butikens lager. Fredrik nämner gärna två andra projekt som var lite speciella. – För två år sedan byggde vi lokaler för begravningsverksamhet för kyrkan här i Kisa samt byggde ut kyrkan i Horn där vi fick i uppdrag att efterlikna kyrkans 1700-talsstil. Det var två utmanande uppdrag som vi verkligen uppskattade, berättar Fredrik Jarledal.

Vimmerbyvägen 6B, 590 39 KISA E-post: info@dackservicekinda.se

Svensson 14 anställda, varav elva snickare. – Vi har en bra mix av unga, hungriga förmågor och äldre erfarna snickare, varav en av dem har arbetat för oss i 47 år. Vi har också två duktiga praktikanter i vårt team, upplyser Fredrik Jarledal och berättar att man genom åren har anställt inte mindre än sex praktikanter från samma skola i Linköping. Just nu söker Fredrik efter två eller tre nya snickare i och med att företaget växer i takt med ökad efterfrågan. Intervju: Oliver Malm

MÅNGÅRIG ERFARENHET & STOR KOMPETENS

DÄCKSERVICE i Kinda Telefon: 0494-109 90 dackservicekinda.se

Erfarenhet och kompetens I Byggnads AB Jarledal & Svensson står man för en helhet. Merparten av kunderna är privatpersoner men man åtar sig också en hel del uppdrag för både företag och lantbrukare. Trivselhus är en stor beställare, för vilken man inom kort kommer att bygga sju nya hus under 20 veckors tid. På privatsidan handlar det om både små som stora jobb, inte minst underhållsarbeten då majoriteten av villorna i närområdet byggdes på 70-talet. Idag sysselsätter Byggnads AB Jarledal &

Välkommen att kontakta oss för att diskutera dina önskemål!

ÖPPET VARDAGAR 07.00 -17.00

JS Byggnads AB Jarledal & Svensson Kalmarvägen 1 – 590 40 Kisa 0494 - 10 366 / 0705 - 11 99 42 / 0703 - 40 03 69 47


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA L D E M A R S V I K

Både invånare och besökare trivs i Valdemarsvik

Lars Beckman och Sarah Åkerblom.

Med sitt natursköna läge och starka kulturhistoria är Valdemarsviks kommun ett sedan länge attraktivt besöksmål för såväl svenskar som utländska besökare. Kommunen hyser dock även ett mångfacetterat näringsliv med både små och stora företag, inte minst inom den gröna näringen. Det gör sammantaget Valdemarsviks kommun till en plats att både besöka, bo och verka i.

Östgötakommunen Valdemarsvik är vackert beläget vid Östersjön. Här bor knappt 8 000 invånare, framför allt i centralorten Valdemarsvik, i Gusum, Ringarum och Gryt. Kommunens natursköna läge är sedan länge något som uppskattas

av såväl dess invånare som besökare, vilket även kommunstyrelsens ordförande, Lars Beckman (S), och kommunens nytillträdde näringslivsutvecklare, Sarah Åkerblom, skriver under på. – Naturen är något vi gärna framhåller och som vi också får mycket beröm för. Samtidigt nämner många att det råder en känsla av samhörighet kommuninvånarna emellan och även inom näringslivet, konstaterar Lars Beckman. Främjar näringslivet Kommunens näringsliv innefattar såväl små som stora företag, varav den största arbetsgivaren är Nordic Brass. Andra stora arbetsgivare inkluderar Grännäs Trähus, som i dagarna byter namn till K2A Trähus, samt Ymer Production, RK Tekink och

Gryts handelsträdgård erbjuder bland annat besökarna egenodlade grönsaker.

CMW. På Valdemarsviks landsbygd finner vi även många företag inom den gröna näringen. Kommunen är även intresserad av att eventuellt låta en framträdande aktör konstruera en solcellspark i Valdemarsvik. Från kommunens sida jobbar man brett på flera olika plan i syfte att stärka det lokala näringslivet, men också för att locka fler företag att etablera sig i Valdemarsvik. – Vi ser till exempel över möjligheterna att exploatera området på Norra Kajen, samtidigt som vi bevarar den befintliga stilen där. I Ringarum planerar vi att förbättra infrastrukturen vid förbifart Söderköping, och där kommer vi framöver även att kunna erbjuda mark för bostadsbyggande. Det råder ett tryck på nya bostäder i kommunen, konstaterar Sarah Åkerblom. Välbesökta evenemang Lars Beckman berättar vidare att det även finns en väl utbyggd kollektivtrafik i kommunen, vars tydliga status som semestermål innebär att invånarantalet fyrdubblas under somrarna. I Valdemarsvik arrangeras flera evenemang kopplade till besöksnäringen, bland annat den välbesökta Oktobermarknaden med dess karaktäristiska strömmingsburgare på menyn, en delikatess som inte minst Lars själv uppskattar. I augusti genomförs Valdemarsviksrodden, där östgötar tävlar mot smålänningar, och första helgen i juli arrangerar lokala näringsidkare och föreningar en karnebåtfest med karnevaltema. Sportintresserade lockas gärna av fotbollsturneringen Nils Liedholm Cup, vilken går av stapeln veckan efter midsommar och attraherar såväl svenska som utländska klubbar. Nationalromantiska sjöbodar på Torrö i södra delen av Valdemarsviks kommun.

48

Intervju: Axel Eriksson


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA L D E M A R S V I K

49


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA L D E M A R S V I K

Ludvig & Co får landets småföretagare att växa Det som tidigare hette LRF Konsult heter numera Ludvig & Co. Företagsnamnet må vara nytt men konceptet är detsamma – att verka i rollen som framför allt de små och medelstora företagens rådgivningsbyrå. Med representation över hela landet finns man alltid nära sina uppdragsgivare, det vill säga företagare, lantbrukare, skogsägare och privatpersoner. Med branschunika kompetenser bidrar Ludvig & Co med affärsnytta som inte bara sparar både pengar och tid för sina kunder, utan också bidrar till byggandet av framgångsrika företagare över hela Sverige.

2020 bytte LRF Konsult namn till Ludvig & Co och tog därmed avstamp i bolagets starka ursprung med sikte på framtidens utmaningar kring kvalificerad rådgivning till målmedvetna företag. Ludvig & Co omfattar 130 kontor över hela landet och erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, affärsrådgivning, juridik och fastighetsförmedling. Bolaget är specialiserat på småföretagarnas villkor. I många avseenden fungerar Ludvig & Co som företagens ekonomifunktion, där bolaget hjälper till med allt från löpande bokföring, lönehantering, momsredovisning, budget och kalkylering till bokslut och deklaration. Därtill kan man även vara behjälpliga med att upprätta juridiska handlingar, bouppteckningar, arvskiften samt hjälpa till med generationsskiften och EU-rådgivning. Vill man sälja eller värdera sin jord-

bruksfastighet eller skogsmark har Ludvig & Co kompetens även för detta. Stark bredd Den starka bredden är representativ även för Ludvig & Co:s kontor i Valdemarsvik där vi träffar kontorschef Stefan Wärdig, med ansvar även för kontoret i Västervik. – Vi erbjuder marknaden en bred palett av tjänster och vänder oss till alla företag, stora som små. Här i trakterna kring Valdemarsvik tillhör många av dessa den gröna näringen, det vill säga skogs- och

Emeli Westerling, Annika Pettersson och Stefan Wärdig utanför Ludvigs kontor i Valdemarsvik.

jordbruksföretag men även hantverksföretag är vanliga kunder hos Ludvig & Co i Valdemarsvik. Det kan till exempel handla om hjälp kring generationsskiften, kompanjonavtal, aktieägaravtal eller ägarskiften. Vi kan också bistå med goda råd inför framtida satsningar, berättar Stefan som onekligen trivs i sin yrkesroll. – Det råder en härlig framåtanda i hela regionen, jag stortrivs med att jobba här, och det råder över lag en gemytlig stämning människor emellan, anser han. Lokal aktör med stora muskler Traditionellt sett jobbar Ludvig & Co mycket med företagsbesök, vilka av naturliga skäl minskade i antal under pandemin. – Nu har vi återupptagit dessa samtidigt som vi förstås också välkomnar besökare till kontoren här i Valdemarsvik och i Västervik. Jag tror att vår förmåga att erbjuda det personliga mötet i kombination med vår starka bredd är en tydlig framgångsfaktor för oss. Experthjälp inom ett specifikt område är sällan mer än ett telefonsamtal bort, säger Stefan Wärdig. Ludvig & Co servar cirka 70 000 kunder totalt över landet, och med representation i de flesta branscher har man genom åren

skapat en bred och unik branschkompetens. Företaget har traditionellt sett haft ett särskilt fokus på lantbruk och de gröna näringarna, men har under hela tiden även betjänat kunder från alla branscher kring frågor som framför allt rör ekonomiredovisning, bokslut och skatter, men även budgeteringar, investeringar och analyser. Ett annat fokusområde där Ludvig & Co besitter specialistkompetens är EU-ansökningar för lantbruksstöd. För kontoren i Valdemarsvik och

Vi kan det här med rådgivning Vi är dina experter inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, affärsrådgivning och skatt. Väkommen att kontakta oss i Valdemarsvik så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig ludvig.se/valdemarsvik, 0123-129 60 eller valdemarsvik@ludvig.se

50

Västervik, liksom för alla övriga Ludvig & Co:s kontor, är det naturligtvis en styrka att ha tillgång till den stora organisationens resurser i det dagliga arbetet, även om verksamheten bedrivs på lokal nivå. – Vi förfogar över professionella mäklare, lantbruksrådgivare och ekonomer samt en jurist. Vi har bred kompetens inom alla företagsformer, avrundar Stefan Wärdig. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA L D E M A R S V I K

Industrins trogna leverantör av högkvalitativa packningar I mer eller mindre alla maskiner, liksom i en mängd andra produkter, ingår packningar. Det är med andra ord en viktig uppgift man har i Pacego Stanseri & Packningar AB, som sedan länge är en trogen leverantör av packningar till svensk industri. I Pacego tillgodoser man alla kunders behov – stora som små.

Familjeföretaget Pacego Stanseri & Packningar AB har sina rötter i Lundbergs Läderfabrik i Valdemarsvik med anor sedan början av 1900-talet. Vi träffar företagets VD och delägare, Anders Andersson, i anläggningen på Hagadalsgatan i Valdemarsvik. Anders berättar att hans far, Roland, köpte upp företaget 1983 och drev det fram till 1995, och att det idag är han som för de stolta traditionerna vidare tillsammans med hustrun Pia-Lena med ansvar för administration, inköp och ekonomi.

– Vi jobbar – som företagsnamnet säger – med stanseri och packningar. Det är en bransch som har utvecklats mycket under de år jag har varit verksam i företaget. Idag jobbar vi med många strängar på vår lyra, och tar oss an alla möjliga uppdrag – stora som små, säger Anders Andersson.

Kundanpassade lösningar En väsentlig del av verksamheten kretsar kring tillverkning av packningar åt företag inom alla branscher. Plana packningar tillverkas i storlekar från några millimeter upp till meterstora specialpackningar, vilka skärs ut för hand och anpassas efter

Under 2016 investerade man i en ny stansningsmaskin som gjorde att man kunde öka produktionen.

kundens önskemål. Plana packningar är bolagets främsta produkt, de tillverkas i allt från hårda till mjuka material, så som gummi, plast, cellgummi och filt. – En annan viktig del av vår verksamhet är att ta fram gummidetaljer till diskmaskiner. Vi kan även skära till lister på tio millimeter och uppåt, informerar Anders. Han berättar att kunderna finns på det rikstäckande planet och står framför allt att finna inom industrin. – Flera av våra kunder har varit oss trogna länge. Vi har alltid värdesatt långvariga kundrelationer högt, säger Anders Andersson. Snabba leveranser Eftersom Pacego Stanseri & Packningar dessutom jobbar med korta beslutsvägar blir också leveranstiderna korta. Anders uppskattar att driva företag i Valdemarsvik men efterlyser en Valdemarsviksdag då privatpersoner skulle ges möjlighet att besöka de lokala företagen. Framtiden ser god ut, menar han.

Anders Andersson.

Orderböckerna är välfyllda för hösten och vintern. Intervju: Axel Eriksson

Männen på taken Jonaz Tak och Plåt i Ringarum utanför Valdemarsvik sysslar med plåtslageri i sin verkstad och utför takbyten och renoveringar i närområdet. Företaget har visserligen bara funnits sedan 2019, men är redan på god väg att bli ett familjeföretag, då Jonas son, Oscar, har jobbat på firman sedan i somras. Jonaz Tak och Plåt grundades 2019 av Jonas Andersson. Företaget har sina lokaler i Ringarum, strax utanför Valde-

Albin och Jonas utanför verkstaden i Ringarum.

marsviks centralort. Verksamheten är uppdelad i två delar, som ibland, men inte alltid, är integrerade. Dels har man en verkstad, där man ägnar sig åt plåtslageri. Den andra delen består av takbyten och renoveringar. På dessa projekt jobbar man ofta som underentreprenör åt de lokala snickerifirmorna. Lösningarna är ofta måttanpassade och kommer i många olika utföranden. - Vi arbetar inte uteslutande med plåttak, utan även med papp och tegel, säger Jonas.

Männen på taken Jonaz Tak och Plåt jobbar främst i närområdet kring Valdemarsvik och Söderköping och har både företagskunder och privatkunder. Om man inte får uppdrag från sina samarbetspartners, brukar det börja med att man åker ut till de kunder som man har kontaktats av, för att få sig en uppfattning om projektets natur och omfattning, varpå man lämnar en offert. När arbetet sedan drar igång har man egna byggnadsställningar, vilket gör att man alltid snabbt och smidigt kommer igång med arbetet. Jonas jobbar ofta med sin trogna vapendragare Albin Ählman, som är periodanställd. - Samarbetet mellan oss fungerar mycket bra. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Jonas. Pandemins Plåt-projekt Likt många andra företag i byggbranschen, blev Jonaz Tak och Plåt överraskade när efterfrågan på deras tjänster ökade under pandemin. Man hade många projekt på gång, både små och stora. - Vi var med vid takbytet vid Villa Skeppsgården, där det genomfördes en total utvändig renovering, säger Albin om ett av fjolårets mest prestigefyllda projekt.

Takbytet på Villa Skeppsgården utfördes under fjolåret.

Familjeföretag De senaste två åren har gått fort för Jonaz Tak och Plåt. Man har redan planer på att asfaltera gården och renovera verkstaden, som ska få nytt golv och nya väggar. Man planerar även att påbörja tillverkning av underspännen till tegeltak. En stor del av framtidsplanerna har att göra med framtidens plåtslagare och takläggare. Sedan förra sommaren sysselsätter före-

taget, utöver Jonas och Albin, även Oscar Andersson, Jonas son. Därmed är Jonaz Tak och Plåt på god väg att bli ett familjeföretag. Jonas ser även fram mot att forma andra ungdomars framtid i branschen. - Just nu söker vi inte aktivt efter nytt folk, men vi räknar med att ta in lärlingar i framtiden, säger Jonas om företagets framtidsplaner. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Jonaz Tak och Plåt AB www.pacego.se stanseri@pacego.se

Telefon: 070 - 2526938

51


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA L D E M A R S V I K

Långsiktig produktionspartner i kraftig expansionsfas

Stefan Karlsson.

Klassiska Valdemarsviksföretaget Ymer Production AB är en sedan länge väl anlitad expert avseende svetsning, laserskärning, stansning, kantbockning, ytbehandling, pulverlackering och montering. Nu står företaget inför en kraftig expansionsfas med större produktionsytor och nyrekryteringar runt hörnet.

Ymer Production AB är ett klassiskt Valdemarviksföretag. Bolaget, som startades i mitten av 1970-talet och sysselsätter 43 personer, är inriktat på kontrakts- och legotillverkning mot plåtindustrin, genom ett

gediget koncept avseende svetsning, laserskärning, stansning, kantbockning, ytbehandling, pulverlackering och montering. I den omfattande anläggningen på Vammargatan i Valdemarsvik träffar vi platschefen Stefan Karlsson. – Vi vänder oss i huvudsak till svenska företag runt om i landet, som i sin tur exporterar till hela världen. Vi riktar oss främst till de i behov av kompletta helhets-

lösningar och ser oss som en långsiktig produktionspartner som bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft, säger Stefan och tillägger att snittserien ligger på mellan 15 och 20 artiklar per order. Förstärker – med 16 personer Ymer Production är del av en företagsgrupp med global närvaro och huvudkontor i Stockholm. Företaget är redan idag en av

Valdemarsviks större arbetsgivare, men nu står man inför en kraftig expansion, vilket innebär att 16 nya personer behöver anställas. Tio behövs i produktionen, företrädesvis montörer och truckförare, medan resterande sex poster är vikta för tjänstemän. Här behöver man förstärka med personal inom områdena inköp, kvalitet, produktionsteknik, arbetsledning, planering och logistik.

– Vi har traditionellt en låg personalomsättning och erbjuder en arbetsplats med trevlig stämning och högt i tak. Samtidigt har Valdemarsvik som ort ett härligt läge vid Östersjön. Det är en väldigt trevlig plats att bo på, inte minst under sommaren, tycker Stefan Karlsson. Vägvinnande investeringar Det är dock inte enbart på personalsidan som Ymer Production genomför satsningar. Under senare år har man investerat cirka 40 miljoner kronor i nya maskiner, och ambitionen är att fortsätta automatisera och effektivisera produktionen i framtiden. – I somras köpte vi vår nya fiberlaser och för bara ett par år sedan investerade vi i en kombinerad stans- och lasermaskin. Det har förstås bidragit till vår ökande konkurrenskraft, poängterar Stefan Karlsson. Han berättar avslutningsvis att man även håller på att bygga ut produktionsytan efter etablering i en närliggande fastighet. – Hela denna expansionsresa blir en spännande utmaning för oss, inte minst när det gäller att hitta kompetent personal. Vi är dock glada över att vi har mött ett stort intresse för de tjänster vi söker. Vi ser framtiden an med tillförsikt. Intervju: Axel Eriksson

52


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA L D E M A R S V I K

Vi storsatsar och söker personal inom inköp, logistik, arbetsledning, produktionsteknik och kvalité, samt montörer och truckförare. Hör av dig till info@ymerproduction.com

53


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA L D E M A R S V I K

En trygg och erfaren elinstallatör för Valdemarsviks invånare och företag Det finns kunnande och erfarenhet i Valdemarsviks El AB så att det räcker och blir över. Företaget, med snart 50 år på nacken, tar sig an både små och stora uppdrag och har genom åren servat åtskilliga privatpersoner och företag i Valdemarsviks kommun.

Valdemarsviks El har sina rötter i 1973 då Tryserums Installation grundades, ett företag som för fem år sedan slogs samman med Vångstens El. Vi träffar grundaren till det sistnämnda, Fredrik Ivarsson tillsammans med kollegan Henrik Jonsson, som var delägare på Tryserums Installation fram till att hans farbror gick i pension och företaget gick samman med Vångstens El. Idag är Fredrik och Henrik delägare i Valdemarsviks El, vilket sysselsätter sju personer. De beskriver företaget som en komplett elfirma med både privatpersoner och företag i kundkretsen. – Vi tar oss an både små och stora uppdrag, och eftersom vi är en mindre aktör blir vi väldigt flexibla. Våra medarbetares arbetsuppgifter blir således varierande, vilket byggt en bred kompetens i företaget. Det uppskattar våra kunder, konstaterar Fredrik Ivarsson.

Solcellerna på garaget försörjer Valdemarsviks Sparbank med elektricitet.

Framhåller personalen Sedan 2020 förfogar Fredrik och Henrik över nya lokaler på Vammargatan i Valdemarsvik, vilka innefattar personalytor, kontor och lager. Henrik berättar att

man samarbetar med flera byggföretag i närområdet och ofta ikläder sig rollen som underentreprenör i samband med olika projekt. Om somrarna brukar det bli en hel del arbete med bland annat trak-

Vi hade inte varit där vi är idag utan våra anställda. Fredrik Ivarsson och Henrik Jonsson, delägare

Henrik Jonsson och Fredrik Ivarsson utanför anläggningen på Vammargatan.

tens sommarstugor samt solcellsmontage, medan det under vintern ofta handlar om insatser kopplade till det lokala lantbruket och industrin samt en del renoveringar. Upptagningsområdet utgörs av hela Valdemarsviks kommun med en radie på tre-fyra mil från hemorten, vilket innebär att det även blir åtskilliga uppdrag i närliggande Västervik, Söderköping och Åtvidaberg. – Vi noterar en stabil, uppåtgående trend de senaste åren, konstaterar Henrik. – Vi tror att det till stor del beror på våra duktiga medarbetare som alltid ställer upp för kunderna med kort varsel. Vi hade inte varit där vi är idag utan våra anställda. Nu lär vi snart behöva nyanställa för att klara den ökande efterfrågan. Därför söker vi efter självgående elektriker med arbetslivserfarenhet, upplyser Henrik Jonsson.

Varierande uppdrag Inte minst under senare år har Valdemarsviks El varit involverat i flera nämnvärda projekt. Henrik och Fredrik berättar att de just nu arbetar med att färdigställa projektet Kvarnviks Strand i Åtvidabergs kommun. – Där utför vi el- och solcellsinstallationer vid nybyggnationen av sex parhus och två villor. Arbetet påbörjades i februari och förväntas vara klart nu i december. I våras bistod vi även Valdemarsviks Sparbank med installation av solceller på deras garagetak, vilka förser hela banken med el. Ytterligare ett intressant uppdrag innefattade alla elinstallationer på ett svinhus i Västerviks kommun, berättar Fredrik Ivarsson och Henrik Jonsson. Intervju: Axel Eriksson

Vi är på jakt efter erfarna elektriker. Hör av dig till henrik@valdemarsviksel.se

54


Ö S T E R G ÖT L A N D - VA L D E M A R S V I K

Nära och personligt i bred byggfirma I snart tio år har privatpersoner och företag i trakterna kring Valdemarsvik, Norrköping och Söderköping haft tillgång till en bred och kompetent byggare i Johansson Byggteknik AB. Företaget jobbar med både stort och smått – allt fån invändig renovering till nybyggnation – och alltid i en personlig och nära dialog med kunden.

Johansson Byggteknik AB utgår från Valdemarsvik. Det grundades för snart tio år sedan av Jonas Johansson som vi träffar i företagets lokaler. Han berättar att företaget, trots sin relativa litenhet, representerar en stark bredd. – Vi tar oss an både små och stora uppdrag för såväl privatpersoner som företag, men också många fastighetsbolag där slutkunden är myndigheter. Det kan handla om allt från köksinstallationer och invändiga renoveringsinsatser till nybyggnation, upplyser Jonas.

Goda samarbeten skapar helhet Jonas framhåller att företaget kan ikläda sig rollen som totalentreprenör och tillsammans med lokala samarbetspartners ta ett helhetsansvar kring sina projekt. Han nämner företag som Lundqvists El & CDS, Ljungs Rör i Söderköping, Svennes VVS, Valdemarsviks Måleri och Claes Karlssons Måleri, som Jonas genom åren har utvecklat goda samarbeten med. Upptagningsområdet innefattar, utöver själva Valdemarsvik, framför allt trakterna kring Norrköping och Söderköping. – Vår starka bredd har byggt en stabil kundkrets. Många väljer att anlita oss igen, säger Jonas Johansson. God utveckling Jonas konstaterar att företaget har haft en stark positiv utveckling ända sedan starten, vilket han tror är en konsekvens av att man alltid försöker se till att utföra ett gott arbete. – Vi har en god dialog med våra kunder. De erhåller alltid det personliga bemötandet som ett lite mindre företag som vi kan erbjuda, säger Jonas som i dagsläget har två anställda samt i perioder även tar

Jonas Johansson.

hjälp av F-skattare. För att kunna fortsätta växa ser Jonas över möjligheterna att anställa ytterligare snickare. Då läggs stor vikt vid person-

liga egenskaper, man söker kort och gott efter personer som, utöver kunskap och kompetens inom bygg, förstår vikten av att ha en god dialog med kunderna.

Framgångsrika kandidater erbjuds jobb på en arbetsplats med variationsrika arbetsuppgifter. Intervju: Axel Eriksson

Hantverket i centrum hos erfaren murare Att det alltjämt krävs stort hantverkskunnande och lång erfarenhet när det kommer till murning blir tydligt när vi besöker Västerums Mur & Puts AB. Jimmy Karlsson driver företaget med tre synnerligen kunniga medarbetare, och tillsammans representerar de ett starkt koncept avseende allt från murning och skorstensrenovering till installation av kaminer och kakelugnar.

Västerums Mur & Puts grundades 2007 av Jimmy Karlsson. Han driver fortfarande företaget, i dagsläget tillsammans med tre synnerligen kompetenta medarbetare, och företräder ett starkt koncept avseende ett flertal tjänster kopplade till murning.

– Det kan handla om murning av allt från husgrunder till skorstenar, men vi utför även fasadarbeten med Sto Fasadsystem. Härutöver installerar vi även kaminer, kakelugnar och öppna spisar, samt sätter kakel och klinker i badrum, upplyser Jimmy Karlsson. Varierande projekt Västerums Mur & Puts verkar ofta i rollen som underentreprenör åt olika byggföretag i regionen. Sedan starten har man utvecklat goda samarbeten med bland andra Tryserums Bygg, Vikssnickarn i Västervik och Kalero Bygg. Det har bidragit till att företaget genom åren har varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt.

– Under fjolåret var vi med och renoverade Tryserum kyrka – ett projekt där Tryserums Bygg hade huvudansvaret. Ett annat projekt innebar att vi tillsammans med en snickerifirma från Gamleby konstruerade ett mexittegelhus. Härutöver har vi även ett gott samarbete med Norrköpingsbaserade Eldbutiken, som vi bistår med bland annat skorstensrenoveringar och murning av kakelugnar, berättar Jimmy. Kundanpassade lösningar Västerums Mur & Puts verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Östergötland. Bland kunderna finns både företag och privatpersoner som värdesätter företagets långa erfarenhet och breda kompetens. – Vi är specialister när det kommer till mureri, ofta tar vi fram skräddarsydda, kundanpassade lösningar. Den flexibiliteten vet vi att våra kunder uppskattar, säger Jimmy Karlsson. Han lyfter i sammanhanget fram sitt sammansvetsade team, vilket ofta breddas under sommarhalvåret som är företagets högsäsong. Personalomsättningen är låg och det råder över lag en god stämning medarbetarna emellan. – Det, i kombination med deras stora kunnande, lägger grunden till våra framgångar, konstaterar Jimmy avslutningsvis. Intervju: Axel Eriksson

55


VÄ N E R S B O R G

Breda satsningar i Vänersborgs kommun Det händer en hel del i Vänersborgs kommun som blir allt mer attraktivt för såväl inflyttning som företagande. Det handlar om satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande, men också om ett kontinuerligt arbete för att främja det lokala näringslivet. Nu hoppas man i kommunen att befolkningstillväxten ska ta ordentlig fart.

– Jag brinner för en levande arbetsmarknad och för att Vänersborgs kommun ska ha ett kraftfullt näringsliv. Samtidigt är det förstås viktigt att vi jobbar för social inkludering, sociala skyddsnät och minskat utanförskap. Det är en helhet som måste fungera, understryker Benny som har mångårig bakgrund i byggbranschen där han även var fackligt engagerad.

Vänersborgs kommun har nästan 40 000 invånare och präglas av ett starkt lokalt näringsliv med stora arbetsgivare som Vargön Alloys, Norautron, Wiretronic, VBG-Kopplingar, Toppfrys och Varner. Kommunen hyser dessutom åtskilliga små och medelstora företag, inte minst inom den gröna näringen. Med ett strategiskt geografiskt läge med närhet till flera större städer finns stora fördelar ur logistikoch transportsynpunkt för företagarna i kommunen. Det hävdar inte minst Benny Augustsson (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

Stora projekt I Vänersborg ser vi att flera infrastrukturella projekt är på gång. Inom några år hoppas man till exempel ha ett tågstopp i Brålanda på linjen mellan Göteborg och Oslo. Man har även stora förhoppningar om utbyggnad av Riksväg 45 mellan Vänersborg och Mellerud. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan för Källeberg i Brålanda samt Skaven och en del av Öxnered för att utveckla områdena, som ligger i anslutning till kommande tågstopp respektive Öxnered station. – Syftet med detaljplanen för Öxnered/ Skaven är att möjliggöra en attraktiv utveckling av stationssamhället, bland

Holmängs Hage är en ny stadsdel belägen på Holmängen.

annat genom ett nytt bostadsområde med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik, berättar Benny Augustsson entusiastiskt. Ökat bostadsbyggande Vänersborgs kommun har en stadig liten befolkningstillväxt de senaste åren. Nu hoppas man att takten skruvas upp och att fler väljer att flytta dit. Flera nybyggnationer av bostäder är i gång, bland annat i form av den nya stadsdelen Holmängs Hage som kommer att hysa allt från radhus och bostadsrätter till hyresrätter. – Intresset för att bygga på området har varit stort, flera bostäder är redan klara, upplyser Benny Augustsson och berättar vidare att det kommunala bostadsbolaget Vänersborgsbostäder i somras inledde byggnationen av Elisabeths Port – ett höghus på 15 våningar som kommer att rymma 79 nya hyreslägenheter. Det byggs bara ett stenkast från centrum, järnvägsstationen och Vänern. Med sina 15 våningar blir Elisabeths Port Vänersborgs högsta hus. – I Vänersborg kan man bo natur-, sjöoch centrumnära, konstaterar Benny Augustsson nöjt. Intervju: Axel Eriksson

Dalbobron i Vänersborg är 568 meter lång och öppnades 1963.

Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet www.vanersborg.se 56


VÄ N E R S B O R G

Två städer – en destination Visit Trollhättan Vänersborg är ett turistbolag som drivs gemensamt av Trollhättans stad och Vänersborgs kommun samt ett antal företag i området. Målet för verksamheten är att utveckla besöksnäringen i regionen genom att skapa en attraktiv och levande destination. Trollhättan och Vänersborg har ett stort utbud av attraktioner och sevärdheter. Turistbolaget Visit Trollhättan Vänersborg har i uppdrag att samla all kunskap om områdets turistattraktioner och göra denna tillgänglig och attraktiv för alla som är intresserade av att besöka regionen. Föreningen ägs gemensamt av Trollhättans stad och Vänersborgs kommun och ett antal företag i området. En viktig del av verksamheten är samverkan med näringslivet i området. - Vi har bland annat tagit fram en mycket populär 50-i-topp-lista med de bästa sevärdheterna på destinationen. Vi har även kartor och guider för den som önskar vandra på egen hand i området, säger Maria Engström Weber, som är VD för Visit Trollhättan Vänersborg. När pandemin slog till Som de flesta vet, var turistnäringen den bransch som drabbades hårdast ekonomiskt av pandemin. Besöksnäringen förlorade i princip hela 2020 och delar av 2021. Vänersborg och Trollhättan har trots allt klarat sig relativt gott jämfört med andra destinationer. Nu, när befolkningen vaccineras och restriktionerna kan lyftas, börjar turistnäringen få nytt liv i hela landet. I Trollhättan och Vänersborg har olika cuper och läger resulterat i fullbelagda hotell mot slutet av 2021. Pandemin förde även lite gott med sig, då man, likt många andra, tog stora steg inom digitaliseringen.

- Många verksamheter fick ställa om och arbetar nu mer digifysiskt, vilket faktiskt har ökat tillgängligheten för olika evenemang, då exempelvis boende på andra orter kan delta vid olika sammankomster och evenemang via nätet, berättar Maria. Ett urval av favoriter i Vänersborg Det finns många attraktioner och sevärdheter i Trollhättan och Vänersborg. Maria lyfter bland annat fram Skräckleparken i Vänersborg, som bland annat är känd

för Fridastatyn. Här kan man ta en lugn promenad och se ut över Vänern, där man bada på somrarna på någon av de olika stränderna. Det finns en populär lekplats för barnen att leka i. Vid Skräcklestugan kan man bland annat äta en räkmacka, en sann västkustdelikatess. De som är intresserade av bad och sandstrand kan besöka Ursands camping, som har en långgrund och fin strand. Halle- och Hunneberg är en ekopark med frigående älgar och Kungajaktmuseet Älgens Berg, vilket har visat sig

g n a i m e n e v E g or b s r e n ä V #visittv | visittv.se | info@visittv.se

vara ett mycket populärt resmål för tyska turister. - Här finns allt från storslagen natur till fina hotell, god mat, kulturvandringar och ett stort utbud av affärer att shoppa i, säger Maria. Alla hjälps åt Nu när det finns möjlighet igen att ha aktiviteter kan man åter öppna upp populära evenemang och liknande. Det största evenemanget som är planerat till sommaren

Klappdagar–> visittv.se

2022 är Aquablå i Vänersborg, som är en vatten- och vis-festival. Dessutom kommer Diggiloo i juli månad. Den 25 november öppnade man upp Vänersborgs isbana där besökare kan åka skridskor och ta en fika för att värma upp sig mellan varven. - Jag vill verkligen tacka näringslivet i trakten, som har hjälpt till att förverkliga, inte bara isbanan, utan även mycket annat, avslutar Maria. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

Brålanda Tomtetåg och Julmarknad –> visittv.se 57


VÄ N E R S B O R G

MAKE bygger västsvenska lekplatser

När västsvenska kommuner och bostadsrättsföreningar vill etablera lekplatser är det ofta Vänersborgsföretaget MAKE Entreprenad AB man anlitar. MAKE Entreprenad AB tar ett helhetsansvar kring hela projektet – från grundarbete till montering av lekutrustning – och kan härutöver även åta sig andra typer av markentreprenader för både privatpersoner och företag.

Bröderna Kenneth Svensson och Magnus Olofsson startade MAKE Entreprenad AB 2013. Till en början drev de företaget på egen hand, men idag har de tre anställda och söker efter fler medarbetare. Det blåser med andra ord positiva vindar över företaget som specialiserat sig på lekparksentreprenader. Det kan vara en kommun eller en bostadsrättsförening som kontaktar Magnus och Kenneth angående byggande eller renovering av en lekplats. De jobbar också mycket direkt mot sina leverantörer, bland andra Hags, Söve och Tress.

– Vi står för kompletta entreprenader från början till slut, vilket innebär att vi gör allt från grund- och markarbete till mindre snickeriarbeten. I de fall det krävs tar vi hjälp av betrodda underentreprenörer, berättar Magnus Olofsson. Höga krav Han berättar att man också arbetar på uppdrag av andra entreprenörer, inte minst avseende montering där många aktörer saknar den kompetens som MAKE besitter. Man jobbar med alla förekommande standarder och uppfyller

alltid alla de höga krav som ställs på lekplatser och dess konstruktioner. En av dessa är den svensk-europeiska SS-EN1176, vilken bland annat styr hur lekutrustningar ska utformas så att de är säkra för barn att använda. – De höga kraven är något vi uppskattar och verkligen gillar, säger Kenneth Svensson. MAKE Entreprenad AB bygger även utomhusgym, som för övrigt omfattas av en annan standard som liknar den för lekutrustning. Snöröjning är en annan del av verksamheten, liksom mindre insatser för både privatpersoner och företag. Man jobbar över hela Västra Götaland, företrädesvis i trakterna kring Vänersborg och Trollhättan, men det blir även en hel del uppdrag i både Göteborg och Borås med omnejd.

Gillar utmaningar På MAKE Entreprenad AB står noggrannheten i fokus. – Vi är väldigt måna om att arbetet ska bli väl utfört från start till mål. Hittills har vi aldrig fått ett uppdrag som känts för svårt för oss att klara av, vi gillar utmaningar, vill att våra kunder ska bli nöjda och därigenom välja att anlita oss igen, säger Magnus Olofsson. Ambitionen är förstås att företaget ska fortsätta växa, men Magnus är noga med att påpeka att det ska ske under kontrollerade former så att man inte tummar på de kvalitetskrav man ständigt jobbar efter. I skrivande stund söker man efter ytterligare medarbetare med intresse för lekplatsentreprenader och med en vilja att göra ett bra jobb, i både ur och skur. Drivna, noggranna, kundfokuserade och lojala personer uppmanas att höra av sig. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

0521-145 00 https://www.facebook.com/makeentreprenad Info@make-entreprenad.se 58


VÄ N E R S B O R G

Kvalitets- och miljöfokus i välanlitad takentreprenör Vare sig det handlar om flerbostadshus och villor eller lagerbyggnader och industrier kan Nordsvenska Tak stå för en både kvalitativ och kostnadseffektiv lösning. Företaget, med utgångspunkt från Vänersborg, är en specialist på låglutande tak och står för helhetslösningar, från konsultation till färdigt tak.

Nordsvenska Tak har, som namnet antyder, sitt ursprung i landets norra delar, närmare bestämt i Jämtland där bolaget bildades. Strax därefter flyttades verksamheten till Göteborg och för ungefär 18 år sedan gick flyttlasset till Vänersborg, där företaget utgår från lokalerna i Tenggrenstorp industriområde. Här träffar vi ägaren Paul Ek som så sent som i fjol löste ut tidigare ägaren, tillika grundaren, Mats Gädda. Han berättar att företaget tidigt inriktade sig på insatser kring SBS-tätskiktsmembran samt Sarnafil PVC-duk. – Vi är experter på underhållsfria tätskikt på allt från flerbostadshus och villor till kontor, lagerbyggnader och industrier.

De finns idag i många olika varianter avseende färg och ytskikt, vilket gör att vi alltid kan ta fram en lämplig lösning utifrån varje enskilt önskemål, säger Paul Ek. Rätt från början Nordsvenska Tak är specialiserat på låglutade tak med antingen papp eller duk, samt tillhörande isolering. Man jobbar med allt från nyproduktion till renoveringar och omläggningar och följer förstås alla branschens riktlinjer i syfte att alltid kunna erbjuda lösningar som håller över tid. – Det handlar i mångt och mycket om att göra saker och ting rätt från början så att man inte behöver göra om något i efterhand. Det är en filosofi som vi alltid har jobbat efter och som våra kunder uppskattar, konstaterar Paul och tillägger att man vänder sig till både privatpersoner, företag och kommuner. Företaget har genom åren utvecklat goda samarbeten med olika leverantörer, samt tecknat ramavtal med angränsande kommuner.

mässigt fördelaktiga material. Det är ett naturligt led i företagets miljötänk, vilket också präglar de fordon man använder. Redan nu har man två gasbilar och nyligen beställde man dessutom en elbil. Företaget sysselsätter i dagsläget nio anställda samt en praktikant från gymnasiet i Uddevalla. Tillsammans representerar de en stark lokal förankring. – Vi vill vara en trygg lokal aktör här i Trestadsregionen och Dalsland. Vi har ett utmärkt geografiskt läge och våra kunder vet att vi alltid står för högkvalitativa insatser till konkurrenskraftiga priser, säger Paul Ek som ser framtiden an med tillförsikt. – Vi vill förstås fortsätta växa, men gärna i lagom takt. Just nu har vi väldigt mycket att göra, det är inte omöjligt att vi behöver förstärka personalstyrkan ytterligare framöver. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Lokal förankring Nordsvenska Tak är medlem i Icopal, vilket innebär att man använder sig av Icopals erkänt högkvalitativa och miljö-

Nordsvenska Tak AB Herman Kreftingsgata 5 462 52 Vänersborg

Tele: 0521 - 639 00 www.nordsvenskatak.se 59


VÄ N E R S B O R G

Bilverkstaden med kundomhändertagande i fokus

Nymans Bil & Däck har servat Vänersborgsbornas bilar i över trettio år. Man är en så kallad allbilsverkstad, vilket betyder att man kan lösa de flesta problemen på nästan alla bilmärken på marknaden. Företaget har kundomhändertagande i fokus; alla kunder ska känna sig trygga i att de får precis den service de behöver.

Nymans Bil & Däck har legat på samma plats, bredvid Arena Vänersborg, i stort sett sedan starten för över trettio år sedan. Sedan 2018 ägs och drivs verksamheten av Per Olsson, Johan Persson och Martin Andersson, som har jobbat ihop i bilbranschen väldigt länge. En av satsningarna man har gjort sedan man tog över är en renovering av lokalerna.

- Vi har försökt anpassa lokalerna så gott det går för att göra ett trevligt intryck på kunderna som kommer in, säger Per. Kundomhändertagande Nymans Bil & Däck är en så kallad allbilverkstad, vilket gör att man kan serva i princip alla bilar av alla bilmärken. Man strävar efter att vara en trygg partner till

sina kunder. När kunder kommer in med sina bilar till verkstaden, ska de känna att de får precis den hjälp de behöver. Mekanikerna börjar med en felsökning på bilen. Om det inte är något avancerat, kommer det inte bli dyrt för kunden, som kan lita på att delar inte byts ut om det inte är nödvändigt. - Vi kallar det för kundomhändertagande. Vi ska ta hand om kunderna. De ska kunna lita på att de får precis den hjälp de behöver, varken mer eller mindre, säger Per. Bilförsäljning Nymans Bil & Däck säljer nya bilar av märket Suzuki och även begagnade bilar. Man har hybrider, ladd-hybrider, el-bilar, biogas-bilar och vanliga bilar i sitt utbud. Verksamheten är ansluten till Autoexperten och branschorganisationerna Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), som ställer krav på alla sina medlemmar att vara Godkända bilverkstäder, vilket har flera fördelar. - Kommuner kräver till exempel detta i sina upphandlingar när de ska köpa bilar. Vi har bland annat sålt biogas-bilar till kommunerna, säger Per.

på däcksidan av verksamheten. - Det blir ett stort fokus på däcksidan två gånger om året, när alla ska byta från sommardäck till vinterdäck eller vice versa, säger Per. Nästa steg i utvecklingen Per, Johan och Martin tog över Nymans Bil & Däck för tre år sedan. De har skyndat långsamt med utvecklingen. Renoveringarna och det starka kundfokuset har haft en positiv inverkan på verksamhetens omsättning, som har ökat med 20 % för både verkstaden och däcksidan. - Tanken är att vi på sikt ska växa och ta fler marknadsandelar. Inom en snar framtid vill vi anställa fler medarbetare, säger Per. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

Däckpartner Nymans Bil & Däck är även delägare i Däckpartner, Sveriges största däckkedja. Däckhotellet har cirka 2000 kunder om året. Man har även nyförsäljning av däck och fälgar, som passar olika bilar. Under oktober och november har man fullt upp

0521 – 670 04 60

www.nymansbil.se


VÄ N E R S B O R G

Ett föredöme i golvbranschen

Allt fler inser fördelarna med epoxigolv i olika miljöer. En av branschens riktiga proffs finner vi i Peter Jacobsson som representerar varumärket TOPFLOOR Industrigolv. Med sin långa erfarenhet av epoxigolv utför han fläckfria insatser i allt från industrier till parkeringshus.

Peter Jacobsson sätter stolthet i att arbeta och att ställa upp när kunderna kallar. – Jag är van vid att jobba mycket, på föräldrarnas gård handlade det om arbete sju dagar i veckan. För mig har det aldrig spelat någon roll om det är onsdag eller söndag – det viktigaste är att jobbet blir gjort, säger Peter som driver sin egen firma under varumärket TOPFLOOR Industrigolv. Han var tidigare anställd på ett säljbolag med säte i Stockholm och med Dalsland som sitt arbetsdistrikt. I uppdraget låg att sälja epoxi som kunden skulle lägga själv, men vid många av hans återbesök noterade han att materialet alltjämt var oanvänt, vilket föranledde förfrågningar kring huruvida Peter kunde utföra jobbet åt dem. Han gick därför en kurs för att kunna hjälpa sina kunder under helgerna, och när han köpte sina egna maskiner var vägen utstakad. Snart startade han eget.

Flera fördelar TOPFLOOR Industrigolv lägger golv, företrädesvis epoxigolv, i olika typer av miljöer, exempelvis industrier, truckgångar, parkeringshus och garage. – Epoxigolv har många fördelar, de är till exempel väldigt enkla att städa och underhålla samtidigt som ljusåtervinningen är god. De är också mycket hållbara och har således lång livslängd, berättar Peter Jacobsson och tillägger att man även säljer underhållsmaterial till industrin. Peter är noga med att göra ett bra jobb varhelst arbetet tar honom. – Visst händer det att en kund hör av sig med någon synpunkt i efterhand, men då rycker jag alltid ut direkt och åtgärdar det som eventuellt har blivit fel. Nöjda kunder är A och O, understryker Peter som arbetar med stor yrkesstolthet. Samtidigt har han alltid varit noga med att den utrustning han förfogar över håller hög klass. Peter investerar kontinuerligt i sitt företag i syfte att hela tiden kunna verka i branschens framkant. Brålandaandan Peter lyfter fram sina medarbetare, varav en är hans fru som ansvarar för allt administrativt arbete. Både Peter och företaget har ett gott rykte i branschen och i det

topfloor@telia.com

lokala näringslivet, och han trivs med att verka i Dalsland och Fyrstad med omnejd. – Här råder den så kallade Brålandaandan, vi hjälper varandra kollegor

emellan. Om någon är i behov av något ställer man upp så gott man kan. Det känns verkligen stimulerande att få jobba i en sådan miljö, säger Peter och nämner avslutningsvis att det ibland även blir ett

070 - 313 96 01

och annat uppdrag i exempelvis Trollhättan, Tjörn och Göteborg. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

www.topfloor.se 61


VÄ N E R S B O R G

Här odlas världens bästa ärter Svenska ärter betraktas allmänt som några av de bästa i hela världen. I dalsländska Brålanda finner vi landets största ärtodlare, Toppfys AB, som under perfekta förhållanden producerar det som sedan länge är ett älskat inslag på de svenska matborden.

Toppfrys AB bildades när fyra lokala entreprenörer tog över det som då hette Dalslands Frys AB. 2011 köpte man en fabrikslokal och drog i gång verksamheten med en 400 hektar stor ärtoding. Året därpå köpte man upp resterande del av nuvarande lokal och därefter växte produktionen för varje år. En av initiativtagarna var Joakim Bratell som idag står som ägare av Toppfrys AB. Han berättar att man genom åren har fått förfrågningar från ett flertal av de större livsmedelskedjorna i Sverige, vilket gör att Toppfrys idag producerar ärter för kunder som ICA och Axfood. 2017 utvecklade Toppfrys också ett samarbete med Findus, vilket inneburit ytterligare ett lyft för verksamheten. Tydlig miljöprägel Denna kretsar kring ärtodling på drygt 2 000 hektar mark i Dalsland och Väster-

götland i samarbete med ett antal utvalda bönder, vilket gör Toppfrys till den största ärtodlaren i hela landet. Företaget producerar drygt 10 000 ton ärter per säsong, vilket motsvarar årsbehovet i Sverige. En del går på export till Spanien och Italien, – Vi odlar, producerar och levererar till Findus och private labels utomlands, och har härutöver ett samarbete med en kund i Italien. Vi står för högkvalitativa produkter och känner stolthet i att leverera bra mat. Härutöver bedriver vi även en del ekologisk odling och produktion, upplyser Joakim Bratell. Miljöprägeln är tydlig i Toppfrys som jobbar enligt Nomads strategi om att vara 50 procent klimatneutralt senast 2027. Via löpande investeringar i bland annat ång- och pelletspannor för kokningsprocessen har man eliminerat cirka 70 procent av sitt oljeberoende. Härutöver använder man sig uteslutande av grön el från vattenkraft. Verksamheten är förstås BRC-certifierad. Fulla av näringsämnen Toppfrys frysta ärter är världsberömda för sin goda smak och höga kvalitet. Direkt efter skörd genomgår de olika processer innan de blir frysta i syfte att bibehålla alla näringsämnen. – Vissa är skeptiska till frysta grönsaker och tror att de innehåller färre näringsämnen, fast många gånger är det faktiskt tvärtom. Om du inte har ett eget grön-

saksland vet du i allmänhet inte hur färska de “färska” grönsakerna i butiken är. Frysta grönsaker har den stora fördelen att de hanteras snabbt innan infrysning, vilket gör att de behåller mycket av

näringsämnena som finns i dem, upplyser Joakim Bratell. Han betonar att gröna ärter inte bara är goda och ger fin färg till olika maträtter, de innehåller också mycket C-vitamin,

fibrer och protein. C-vitamin stärker till exempel immunförsvaret. Växer och utvecklas Joakim har hjälp av ett 50-tal medarbetare och under högsäsong från juli till september fördubblas personalstyrkan. Då pågår produktionen dygnet runt i tvåskift. I Toppfrys arbetar man alltid målmedvetet för att forma en arbetsplats som är så säker som möjligt och där medarbetarna trivs. – Vi kommer framöver till exempel att införa en säkerhetsdag för att ytterligare implementera säkerhetsaspekten i det dagliga arbetet, berättar Martin Bratell. Han konstaterar att bolaget växer. Nästa år är tanken att man ska kunna odla på 3 200 hektar och därmed producera cirka 12 000 ton ärter. Redan idag innefattar verksamheten packningsuppdrag för såväl Findus som andra kunder, mestadels av ärter men även exempelvis morötter, majs och spenat. – Just packningsuppdragen är en del av verksamheten som vi tror kommer öka framöver. Vi vill fortsätta växa och få in fler produkter som attraherar såväl privatmarknaden som livsmedelsbranschen. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

62


VÄ N E R S B O R G

Framåtanda i komplett verkstadsindustri I Brålanda finner vi en komplett verkstadsindustri där högteknologiska arbetsmetoder kombineras med ett genuint hantverk. Här är kapaciteten tillräckligt hög för produktion av stora serier, samtidigt som företagets storlek möjliggör tillverkning av enstaka prototyper. Hos Brålanda Industri står flexibiliteten i fokus. Brålanda Industri är ett sedan länge välkänt företag på orten med dess omnejd. 56 år har gått sedan det anrika familjeföretaget bildades, och idag drivs det av andra och tredje generationen Broberg. Det som började med cortenpipor till stora betongskorstenar har med åren utvecklats till dagens kompletta verkstadsindustri där man tar fram produkter i stål och plåt via såväl högteknologisk bearbetning som traditionellt hantverk. Laserskärning, bockning och svetsning i både svart och vitt material är vår specialitet. Vår storlek gör att vi kan producera både små och stora serier. Vi är tillräckligt stora för att kunna tillverka kompletta enheter under lång tid och tillräckligt små för att kunna ta fram enstaka detaljer och prototyper, säger Johan Broberg som är en av företagets delägare. Han visar upp den ändamålsenliga verkstaden där vi bland annat finner fem styrda kantpressar samt både manuella

och robotstyrda svetsar. Redan 1999 investerade bolaget i sin första lasermaskin. Små och stora uppdrag Uppdragen kretsar ofta kring tillverkning av avancerade legodetaljer eller kompletta stålhallar inklusive montage. Bland kunderna märks Peab, Skanska, OP Höglunds och JOAB, men företaget vänder sig förstås också till mindre aktörer. Verksamheten är certifierad enligt EN1090 för arbete med bärande stålkonstruktioner och ISO 3834 för svetsning, och just nu pågår arbetet med kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO-standarden. De olika certifieringarna möjliggör för både effektivisering och nya affärsmöjligheter. Företaget har, och har haft, en mycket god utveckling. – För några år sedan var vi ett 35-tal anställda, idag är vi 45. 2016 byggde vi ut med en ny svetshall, 2017 stod en ny hall för stomtillverkningen klar och 2020 genomförde vi en ny utbyggnad för vår nya och tredje lasermaskin. Samtidigt förvärvade vi grannfastigheten för att kunna öka vår lagerkapacitet. Vi är ett relativt stort företag på den lilla orten och en av de tre största arbetsgivarna på orten, säger Johan Broberg.

I ständig utveckling Johan lyfter gärna fram personalen som han betraktar som företagets främsta tillgång. Här pågår ett ständigt förbättringsarbete i syfte att öka trivsel och kommunikation på arbetsplatsen. Man vill vara lyhörda och jobba tajt med varandra, och det är en filosofi som förstås kommer kunderna tillgodo i slutändan. – Vi har alltid jobbat med målet att vi vill hjälpa våra kunder att bli framgångsrika och lönsamma, vi tror det smittar av sig. Därför arbetar vi lösningsorienterat och ger feedback. Vår ambition är att kunna ta del av kundens projekt i ett så tidigt

skede som möjligt, då har vi alla möjligheter att påverka slutresultatet på ett optimalt sätt. Det innebär samtidigt att vi själva blir mer kostnadseffektiva, säger Johan Broberg som spår att den goda utvecklingen i Brålanda Industri kommer att hålla i sig. – Det är viktigt att vi är lyhörda och på tå, i den här branschen måste man ligga i framkant om man vill hänga med. Vi har till exempel införskaffat vår första Cobot. Vi går en spännande framtid till mötes i en bransch där det alltid händer saker. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Decenniers erfarenhet av handtillverkade fönster och dörrar Ända sedan 1950-talet har Brålanda Snickerifabrik varit synonymt med handtillverkade fönster och dörrar i klassisk allmogestil. Här står kvalitetsbegreppet ständigt i fokus, det är bolagets signum, vilket kännetecknas av företagets produkter som tillverkas i hållbart och miljövänligt virke.

Vi träffar Martin Larson, ägare av Brålanda Snickerifabrik sedan fyra år tillbaka. Han berättar att företaget bildades

redan 1957 och att det sedermera, ända fram till 2013, drevs av grundarens son Lennart, som mer eller mindre vuxit upp i de ändamålsenliga lokalerna. Lennart var också först i Sverige med att tillverka fönster i accoya, vilket är ett trämaterial från Nya Zeeland där det odlas på plantager. – Det är ett både hållbart och miljövänligt virke som växer mycket snabbt. Det skickas sedan till Holland där det läggs i tryckkammare och behandlas med ättika, vilket ger virket dessa karaktäristiska egenskaper. Processens restprodukt blir faktiskt till vinäger, berättar Martin Larsson. Virket är A och O Att använda sig av accoya är ett tydligt exempel på den innovationskraft som finns i Brålanda Snickerifabrik, trots att företaget i mångt och mycket präglas av djupa traditioner. Handtillverkade fönster och dörrar i klassisk allmogestil är företagets specialitet. – Vi tillverkar fönster och fönsterdörrar med kopplade bågar, samt med äkta spröjs eller massivbågar. Vi producerar också massiva verandaytterdörrar och anpassar våra lösningar utefter kundernas behov och önskemål. Accoya lämpar sig

väl för fönster och dörrar i utsatta lägen, upplyser Martin Larsson. Han betonar att just virket är A och O när det handlar om att tillverka en högkvalitativ produkt. – Vi är extremt noggranna när det gäller val av virke men bistår också med vår erfarenhet och kunskap. Om kunden så önskar kan vi även stå för montering via någon av våra samarbetspartners, informerar Martin och påminner om att privatpersoner med fördel kan nyttja ROT-avdraget i samband med fönsterbyten. Eftersträvar perfektion Sedan Martin tog över Brålanda Snickerifabrik har personalstyrkan vuxit från fyra till sex personer. Samtidigt har man gjort små ändringar i sina produkter i syfte att göra det som redan var bra ännu bättre. Kundvård är en annan förklaring till företagets framgångar. – Vi är väldigt lyhörda gentemot våra kunder för att de verkligen ska få det de efterfrågar, vi eftersträvar perfektion i alla avseenden. Samtidigt är vi noga med att inte rekommendera exklusiva lösningar till de som inte behöver dem, det skapar förtroende och gör att kunderna återkommer till oss, säger Martin Larsson.

Han berättar avslutningsvis att företaget har utgått från samma lokaler ända sedan starten. De har förstås anpassats med tiden, vilket gjort att det idag råder ett gott flöde i produktionen, samtidigt som arbetsmiljön är god. Martin tror att han

framöver kommer att behöva anställa ytterligare två personer för att på ett ännu bättre sätt kunna möta den växande efterfrågan.

Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

63


VÄ N E R S B O R G

Ärlighet varar längst för 90 år gammal målerifirma Vänersborgs Måleri har en lång historia. Firman startades 1932 och drivs idag av bland annat Kenneth Wallin, som varit med i firman i fyrtio år. En nyckelfaktor bakom firmans långvarighet är företagets fokus på kundnöjdhet, då ärlighet värdesätts högt.

Vänersborgs Måleri är en ekonomisk förening som grundades 1932 av arbetslösa målare. Firman fyller alltså 90 år nästa år. Idag drivs företaget av Kenneth Wallin, som har varit med i firman sedan 1980, och Stefan Johansson, som anställdes 2002. De tog över firman 2014. De fortsätter driva firman i samma anda som när den startades. Idag har man ett stort fokus på mångfald. - Vi har hjälpt folk från andra länder som har varit arbetslösa, så att de kan lära sig att komma in i jobbet och samhället på bästa sättet. Och det har lönat sig. För alla våra anställda är fantastiskt duktiga, säger Kenneth.

Två nya anställda per år När Kenneth och Stefan tog över Vänersborgs Måleri var man sex anställda. Sedan dess har firman vuxit med ungefär två nya anställda per år. Idag har man 19 anställda. Kunderna består av lika delar företag och privatpersoner. För närvarande arbetar man främst i Vänersborg

och Trollhättan. Planerna för framtiden är att fortsätta växa, både med personalen och geografiskt. - Vi vill gärna vidga våra vyer lite grann, för att nå fler kunder, säger Kenneth. Nya lokaler och bilar Hållbarhet är en viktig fråga för Väners-

borgs Måleri. Företaget har bland annat köpt tre gasbilar och en elbil. Man har även investerat i en rulltvätt, som renar vattnet innan det går ut i avloppet. En annan del av verksamhetsutvecklingen är att flytta in verksamheten i nya fräscha lokaler, som ligger centralt på Nygatan i Vänersborg.

- Läget gör att vi lätt kan träffas på morgonen och även komma in och äta lunch eller ta en fika under dagen, säger Kenneth, som tycker det är viktigt att samla sina anställda, som annars är ute och målar på olika håll under dagarna. Ärlighet varar längst Det är inte alla företag som varar i nittio år. Frågar man Kenneth och Stefan hur det kommer sig att firman har varit i gång så länge, är det för att de alltid har haft ett starkt fokus på kundnöjdhet. Nyckeln till kundnöjdhet är dels att man alltid är mån om att arbetet ska bli utfört så som kunden vill ha det. Om det, mot förmodan, skulle hända att något blir fel, kommer man tillbaka och rättar till felet. Den viktigaste nyckeln till kundnöjdhet är dock ärlighet. Detta börjar redan vid första mötet, när man kommer ut till kunden för en konsultation. Efter att ha fått sig en bild av uppdragets omfattning, lämnar man en offert. Överlämnandet av offerten sker dock inte alltid på en gång. Om det råder några oklarheter kring vad som behöver göras, väntar man hellre med att lämna en offert. För när man väl lämnar en offert, står man fast vid den. - Det är A och O att vara ärlig mot kunden. Detta har lett till att vi har väldigt goda referenser och ofta får göra jobb på rekommendation, säger Kenneth. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

0521-71 12 25 vanersborgsmaleri.se 64


VÄ N E R S B O R G

En hjälpande hand för Trestadsområdets industrier Trestadsområdets industriföretag har i Ekholms Svets & Mekaniska en trygg samarbetspartner avseende reparationer av maskiner och utrustning. Med en komplett verkstad och fullt utrustade servicebilar kan företaget åta sig reparationer med kort varsel, antingen i den egna anläggningen eller på plats hos kunden.

Det är Conny Ekholm som tillsammans med partnern Madeleine Simonsson driver det välrenommerade Vänersborgsföretaget Conny Ekholms Svets & Mekaniska AB. Företaget är specialiserat på reparationer av maskiner och utrustning för industrin, framför allt stenkrossar och maskiner inom avfallsindustrin. Trots att

man förfogar över en väl utrustad verkstad sker cirka 75 procent av insatserna på plats ute hos kunderna. – Vårt upptagningsområde sträcker sig över i princip hela landet, men mestadels jobbar vi inom en 15 mils radie med Vänersborg som utgångspunkt. Våra kunder uppskattar vår starka bredd, vi tar oss an en mängd olika arbetsuppgifter, men fokus är alltid detsamma: att leverera helhetslösningar. Allting går, bara man vill, säger Madeleine Simonsson som är VD i bolaget. Årets Unga Företag 2020 Hon mötte Conny på en bilträff i Västerås 2006 och det var kärlek vid första ögonkastet. Conny, som talar med en oefterhärmlig gotländsk dialekt, köpte sin första svets redan som tioåring och 2010 startade han företaget i Väne-Ryr strax utanför Vänersborgs centralort. Madeleine var initialt inte aktiv i företaget med blev med åren mer och mer involverad. VD-rollen har hon haft sedan 2020. Duon berättar att Conny utsågs till

Allting går, bara man vill. Conny Ekholm och Madeleine Simonsson

Conny Ekholm och Madeleine Simonsson.

Årets Unga Företag i Västra Götaland så sent som 2020. Söker personal Enligt Madeleine påverkades verksamheten inte nämnvärt av pandemin, det mesta flöt på som vanligt. Idag sysselsätter företaget 14 personer som både Conny och Madeleine gärna framhåller lite extra. – Vi hade aldrig varit det vi är idag utan dem, säger de uppriktigt och berättar att ambitionen är att fortsätta växa och därmed anställa fler medarbetare. – Vi söker egentligen med ljus och lykta efter personer med ett genuint intresse för det vi jobbar med. Kunskap om hydraulik och styrteknik skadar förstås inte, men det viktiga är att personerna i fråga är villiga att lära sig. Vi erbjuder ett omväxlande och lärorikt arbete på en arbetsplats med schyssta villkor och en familjär stämning, säger Conny Ekholm och uppmanar intresserade att höra av sig. Intervju: Axel Eriksson

ESM AB

Vi söker nya medarbetare. Hör av dig till arbeta@ekholmsab.se

EKHOLMS SVETS & MEKANISKA

65


REGION SMÅLAND

Kaminer, virke och allt annat inom bygg Sedan ett år tillbaka har Optimera en byggvaruhandel i Älmhult, som, utöver byggmaterial och snickerier, även säljer kaminer. I Älmhult har man specialiserat sig på virke.

Optimera är en byggvarukedja som har ungefär 1000 anställda som jobbar i 64 butiker utspridda i landet. Målet är att ha allt man kan tänkas behöva för byggprojektet. Det är allt från byggmaterial till betong och parkettgolv. - Vår vision är att sätta den lokala byggaren i fokus. Givetvis är den glada hemmafixaren också välkommen hit för att prata med vår kunniga och serviceinriktade personal, som ser till att man får

med sig allt man behöver för projektet där hemma, säger Philip Andersson, som är ställföreträdande enhetschef i Älmhult. Älmhult I november 2020 tog Optimera över en byggvaruhandel i Älmhult. Philip var med redan från starten, då han började jobba redan i september samma år. Han är uppvuxen i branschen, då hans far äger en byggvaruhandel i Skåne. Det har varit ett fartfyllt år för Philip och de tolv andra anställda i Älmhult. Övergången har gått bra, då de nya systemen har varit lätta för de anställda att komma in i, vilket har gjort att man har kunnat fokusera på att utveckla verksamheten. I Älmhult har man specialiserat sig en del på virke och har ambitionen att vara ledande inom

handeln för trävaror. Man säljer även kaminer, vilket gör att man sticker ut lite på marknaden. Verksamheten har alltså bara verkat under Optimeras varumärke i ett år, men har redan börjat växa. En av anledningarna till detta är att man kan dra nytta av att vara en del av en byggvarukedja som är så pass stor som Optimera är. - Inom Optimera är det många som tänker enligt principen ”mitt område är ditt område”. Vi hjälper varandra väldigt mycket mellan anläggningarna för att sätta kunden i fokus, berättar Philip. Minsta möjliga miljöpåverkan Optimera har som mål att inte bara kunna erbjuda sina kunder rätt kvalitet till konkurrenskraftiga priser, utan även Philip Andersson.

att ha minsta möjliga miljöpåverkan. Detta är ett pågående arbete. På Optimera jobbar personalen aktivt för att följa de senaste riktlinjerna vad gäller hållbarhet och miljöpåverkan. - Med en stark koncern i ryggen kan vi dessutom kräva att våra leverantörer arbetar efter hållbara principer. Vi kan skräddarsy lösningar för att spara resurser, tid och skona miljön, säger Philip. Det självklara valet Optimera strävar efter att vara det självklara valet för den lokala byggaren. Philip sätter en god serviceanda framför allt annat. Trots att han har jobbat inom branschen under större delen av sitt liv och är väldigt kunnig om det mesta som både professionella byggare och entusiastiska hemmafixare behöver veta om sitt byggmaterial, anser han sig aldrig vara fullärd. - Det är lite det som är tjusningen med det här jobbet. När man väl har lärt sig något nytt, så kommer något nytt i andra änden, säger han och skrattar. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

VI HJÄLPER DIG ATT LYCKAS ÄLMHULT Bäckgatan 28 / 0476-488 30 / Mån-Fre 6.30-17

66


REGION SMÅLAND

Det perfekta slipmaterialet Ekamant har sysslat med slipmaterial i över 90 år. Det anrika företaget har varit aktivt i Markaryd i Kronobergs län redan från början, men har idag även dotterbolag i bland annat Ryssland, Indonesien och Kina. Företagets motto är ”When Perfection Matters”; varken Ekamant eller deras kunder nöjer sig med något annat än det perfekta slipmaterialet.

Ekamant grundades 1928 av Markarydbon Ernst O. Andersson. Företaget har, ända sedan starten, legat i Markaryd och firade alltså nittio år för tre år sedan. Idag har företaget en global närvaro, med dotterbolag i Polen, Estland, Ryssland, Indonesien och Kina. I Tjeckien har man ett viktigt samarbete med en distributör som köper in slipmaterial av Ekamant och säljer vidare till sina kunder. Hela koncernen har cirka 430 medarbetare, varav ungefär 60 arbetar i fabriken i Markaryd. - Det går containrar från vår anläggning ut till hela världen, säger Mikael Rietz, Ekamants VD. Slipmaterial Ända sedan starten har Ekamant sysslat med slipmaterial, eller slippapper, som det kallas till vardags. Ekamant tog sitt första patent för sina produkter 1972. Deras produkter är framtagna med en speciell metall, vilket gör att de aldrig någonsin kallar sina produkter för ”sandpapper”. Efter tillverkningen, som kallas

En lång historia garanterar en ljus framtid. för maiker, rullas slipmaterialet i rullar, som är 1,5 meter breda, varpå produkten levereras ut till kunderna, som för det mesta består av företag som hanterar trä och liknande produkter. - Ibland säger vi att vår produktion ser

ut som en papperslinje, även om vi aldrig skulle använda ordet ”papper” när vi pratar om våra produkter, säger Mikael. Ett framåtsträvande företag Ekamant har, ända sedan starten, varit

ett framåtsträvande företag, som alltid har ansträngt sig för att ligga i framkant. Som de flesta andra moderna företag har man ISO-certifieringar. Man har även ersatt sina gasoldrivna ugnar med elektriska ugnar. Ekamant har även investerat i automatisering för hanteringen av slutprodukten. Tidigare stod man och hanterade rullarna manuellt. Sedan början av 2020 är denna process robotiserad. - Den investeringen blev klar precis i början av pandemin. Nu håller vi på och fintrimmar den, så att vi kan vara så effektiva som möjligt, säger Mikael.

Perfektion Ekamant erbjuder ett brett urval av högkvalitativa, belagda slipmedel, inklusive unika sådana, som man har patent på. De högkvalitativa produkterna kombineras med en expertis som bygger på 90 års erfarenhet och en hög servicenivå. - Vi är en tillförlitlig leverantör. Vår slogan är ”When Perfection Matters”, alltså när perfektion är viktigt. Kunden ska känna att vi inte är nöjda förrän det är perfekt. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Järnvägsgatan 44 SE- 285 32 Markaryd Sweden 67


REGION SMÅLAND

Med passion och teknik till lastbilar

VD Mattias Nilsson.

Tecto Trucks startade upp sin verksamhet i början av pandemin, men lyckades få ordentlig fart på sin verksamhet redan första året, mycket tack vare gedigen kunskap om branschen och dess behov. Företaget servar, reparerar och köper och säljer lastbilar av märkena Mercedes Benz och DAF, som har de mest moderna lastbilarna på marknaden.

Mattias Nilsson är uppvuxen med lastbilar. Hans farfar ägde ett åkeri i Trelleborg. Mattias valde en lite annan bana, då han studerade flera år på universitet. Efter avslutade universitetsstudier började han jobba på ett finansbolag. Kunskapen och passionen för åkeri-branschen fanns dock alltid kvar. Så efter tre år i finansbranschen fick han jobb som regionansvarig på Mercedes-Benz lastbilar. De senaste fyra åren på det företaget var han Sverige-ansvarig för Mercedes-Benz lastbilar. Hans ansvarsområden inklude-

rade försäljning, produkt och marknad. I början av 2020 startade han Tecto Trucks i Markaryd. - Vi befinner oss i en knytpunkt som knyter ihop öst- och väst-kusten. Det är ett mycket bra läge när man sysslar med kommersiella fordon, säger Mattias. Allt för lastbilen Tecto Trucks sysslar mycket med service och reparationer av lastbilar och transportbilar. En av de största satsningarna har varit Mercedes-auktorisationen. Man

Vi ska vara en partner i service till våra kunder där vi med omtanke och kunnande ska hjälpa dem att vara på rätt väg. är även auktoriserade för hydraulikmärket Dunlop och har byggt en hydraulik-verkstad. - Det har gått snabbt, vi har stärkt på vår styrka under hela året och har fortsatt ett stort rekryteringsbehov, se gärna mer på #blienstjärna, berättar Mattias om verksamhetens första år. Köper och säljer lastbilar Utöver Mercedes, har Mattias även en hel del erfarenhet av DAF. Utöver sin verksamhet i verkstaden, sysslar Tecto Trucks mycket med att köpa och sälja lastbilar. Under 2021 har man bland annat hjälpt Fazer bageri att sälja sina lastbilar. Det handlar ofta om stora partier. Det har hänt att man har levererat ett sextiotal lastbilar. - Mercedes och DAF har de mest moderna lastbilarna på marknaden och är våra största samarbetspartners. Vi är även anslutna till BUDI, som är en auktionsfirma, berättar Mattias. Framgång i pandemins tid Tecto Trucks drog igång sin verksamhet samtidigt som pandemin kom. Verksam-

heten har dock inte blivit alltför påverkade av pandemin; varor måste trots allt transporteras i vilket fall som helst. Idag har man en stabil årsomsättning på 40 miljoner kronor och har stora planer för framtiden. Mot slutet av 2021 är man mitt uppe i en rekryteringsprocess under #blienstjärna. Man tittar även på att ta in hyresgäster i fastigheten, som man äger. Under året har man renoverat fastigheten, bland annat med nya fasader. - Vi ska även ha en ny kundmottagning och ett nytt fint showroom för våra lastbilar och transportbilar, säger Mattias. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

FAKTA Tecto Trucks driver en av Smålands större fullserviceanläggningar, med auktorisation för Mercedes-Benz Last- och transportbilar samt DAF.

Tecto Trucks verkstad.

Tecto Trucks AB

Ulvarydsvägen 1B

0433-51 24 00 68

285 35 MARKARYD

info@tecto.se

www.tecto.se


REGION SMÅLAND

Kvalitetsmedveten producent av betongelement till bygg och infrastruktur I småländska Moheda finner vi en välanlitad producent av betongprodukter till byggnader och infrastruktur. Entramo AB tillverkar både stort och smått och levererar till beställare i såväl Sverige som utomlands. Det gör Entramo till en viktig spelare i strävan efter ett hållbart samhälle.

Vi träffar Jonas Johansson, delägare i Entramo AB som han startade tillsammans med en kollega. Till en början ägnade de sig mestadels åt fastighetsuppdrag och markarbeten, men när man fick i uppdrag att gjuta en trappa fick företaget en annan inriktning. – Vi började gjuta trappor åt fler beställare, därefter började vi även gjuta så kallade betongsuggor som från början var en restprodukt. Vi sålde ett 20-tal om året, berättar Jonas.

Huvudägarna Jonas Johansson och Torbjörn Göransson, alltid fullt fokus.

Numera tillverkar man cirka 5 000 avspärrningsprodukter varje år, vilket utgör en väsentlig del av omsättningen. Företaget fick också förfrågningar kring andra betongprodukter, bland annat fundament till skylttillverkare, socklar,

takelement och plattor till transformatorstationer, som finns i ett 25-tal olika modeller i varierande storlekar. Höga kvalitetskrav Entramo har med andra ord utvecklats till en viktig leverantör av betongprodukter till byggnader och infrastrukturer, vilka i mångt och mycket utgör grunden för dagens och morgondagens hållbara samhälle. Företagets produkter skickas till kunder över hela Sverige, Norge, Danmark och Finland, men också till länder som England och Tjeckien. Jonas Johansson medger att man verkar i en konkurrensutsatt bransch, men betonar att det gäller att skaffa sig sin egen nisch och bli duktig på det man gör. Verksamheten, vilket sysselsätter 15 anställda och utgår från anläggningen på Industrigatan i Moheda, jobbar med höga kvalitetskrav. – Vi uppfyller de krav som ställs enligt Nordcert, vilket bland annat rör hållfasthet. Nordcert är ett kontrollorgan som

Entramo AB i Moheda utanför Växjö tillverkar betongelement med hög noggrannhet och exakthet. berör alla tillverkare av exempelvis väggar, L-stöd, plintar med mera, upplyser Jonas. Ökad efterfrågan Efterfrågan på Entramos produkter är konstant, vilket gör att tillverkningen sker året runt. Just nu levererar man till en vattenreningsanläggning i norrländska Obbola utanför Umeå där man jobbar i samarbete med A-Betong. Nyligen avslutades ett projekt som innebar leveranser av ett flertal vägbarriärer till ett arbete i Stockholmsområdet.

Den ökande efterfrågan gör också att företaget växer. – Vi har nyligen lämnat in en bygglovsansökan för en utbyggnad med cirka tusen kvadratmeter. Det är en satsning som är nödvändig och som kommer att höja vår kapacitet ytterligare. Nya förfrågningar strömmar in hela tiden, så vi räknar med att även behöva förstärka på personalsidan framöver, säger Jonas Johansson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Industrigatan 4 342 60 Moheda

www.entramo.com 69


REGION SMÅLAND

Tyskar, jänkare och el-bilar

Ägaren Roger Elv, William Elv och Patrik Andersson.

Moheda Autoteknik är en allbilsverkstad, som byter dina kunders däck två gånger om året, servar tyska turisters bilar på somrarna och gärna mekar med amerikanska bilar. På senare år har det blivit en ökning av el-bilar, vilket har lett till att man har tankar på att skaffa en ny verkstadsdel.

Moheda Bilservice grundades 1960 av två vänner, som byggde anläggningen som ligger på Växjövägen i det lilla samhället. Mellan 1998 och 2010 ägdes verksamheten av Kjell Sjögren. På somrarna arbetade en ung man som heter William Elw för honom. Det kändes sedan naturligt att låta William och hans pappa, Ronny, ta över verksamheten, vilket de gjorde 2010. De ändrade då namnet till Moheda Autoteknik. Far och son driver idag verk-

samheten tillsammans. Företagets framtid är glasklar för Ronny. - Jag behöver inte oroa mig för vem som ska ta över, han är ju redan här. Han har det nya tänket och är helt rätt person att ta över helt en vacker dag, säger Ronny. Mycket elbilar Moheda Autoteknik är en allbilsverkstad, vilket innebär att de kan utföra service och reparationer på de flesta bilmärkena

på marknaden. Utöver en verkstad har man även ett däckhotell och en bensinstation. De senaste åren har man sett en stor ökning av el-bilar, hybridbilar och liknande. Det som skiljer dessa bilar från nya är att man oftare byter ut delar än reparerar de gamla. Därför är man förberedda med ett lager av exempelvis generatorer och liknande. Just nu funderar Ronny, William och Patrik, som anställdes för fyra år sedan, på en renovering, vilket inkluderar att måla om och

att bygga en ny verkstadsdel för att bättre kunna hantera det stora antalet el-bilar som kommer in i verkstaden. - Vi kommer montera nya liftar bland annat. Fordonen börjar bli tyngre, dels elbilarna, men även pickup-bilar, som även de börjar bli populära, berättar Ronny. Årstider Moheda Autoteknik sysslar med lite olika saker beroende på årstiden. I oktober och november och mars och april byter man däck på många bilar. På sommaren kommer det många danska och tyska turister till området. Under somrarna är de utländska turisterna viktiga kunder. På sommaren är det även många som tycker om att åka motorcykel eller ta ut sin gamla jänkarbil från garaget och kryssa omkring i den svenska sommaren. - Vi har nischat oss lite på entusiastfordon, som amerikanska bilar och motorcyklar, berättar Ronny. Eldsjälar Alla tre som jobbar på Moheda Autoteknik ser jobbet som mer än bara ett jobb. Alla tre delar ett intresse för Volvobilar medan William och Patrik delar ett intresse för amerikanska bilar. När pappa Ronny går hem runt klockan fem på kvällen, är William och Patrik ofta kvar och mekar och skruvar på sina projekt ett tag till. - De jobbar hårt. Men det är ju inte bara ett jobb. Vi brinner verkligen för det vi gör, säger Ronny. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Moheda Autoteknik AB Växjövägen 14 70

342 60 Moheda

0472-704 00


REGION SMÅLAND

Bredden utmärker välrenommerad byggfirma Bredden är kanske det som utmärker 3K Bygg i Markaryd AB allra mest. Nybyggnation, tillbyggnation, renovering och underhåll – allt ingår i det breda konceptet och resulterar i uppdrag kring allt från bostäder till industrier, lagerhallar och skolor. 3K Bygg i Markaryd startades 1999 och har sedan dess byggt upp ett gott rykte i branschen via många uppskattade projekt. Vi träffar Pierre Axelsson som är

en av de nuvarande delägarna i firman. Han började som anställd så sent som 2019 och hade med andra ord bara jobbat i företaget i ett år innan han gick in om delägare. – Det var så klart tufft att ta den rollen just när pandemin hade brutit ut. Vi var förstås oroliga i början, vilket gjorde att vi åtog oss alla anbudsjobb vi kunde få. Det ledde i sin tur till att vi nästan fick för mycket att göra, men samtidigt tryggade vi produktionen, vilket förstås var positivt, säger Pierre som benämner sina två år i företaget som intressanta. – Det råder över lag en stor drivkraft här på orten. Företagen hjälps åt och vi har bidragit på vårt sätt till att företagen kan expandera. Många investerare väljer att satsa på fastigheter, vilket gynnar hela bygden. Här hjälps alla åt, sammanhållningen är fantastisk, tycker Pierre Axelsson. Brett koncept Den starka bredden präglar 3K Byggs koncept. Man jobbar med nybyggna-

Vi är ett personligt företag som producerar efter kundens önskemål och behov, på ett sätt där kundens intresse alltid tillvaratas när det gäller kvalitet, funktion och kostnad.

Pierre Axelsson, delägare

Kontorsbyggnad som 3K Bygg skall igång och bygga i Skummeslövsstrand till en revisorsfirma.

tion, tillbyggnation, renovering, underhåll med mera, och tar sig i rollen som totalentreprenör eller generalentreprenör an allt från bostäder till industrier, lagerhallar och skolor. – Just nu jobbar vi med en ombyggnation av Hembygdsparken och med en kontorsbyggnad för en revisionsbyrå. Vi har också varit verksamma i arbetet med Vetenskapshuset, berättar Pierre. Verksamheten utgår från lokalerna på Hyltevägen i Markaryd och sysselsätter i dagsläget 23 anställda. Upptagningsområdet sträcker sig i en tio mils radie från hemorten, men det händer att Pierre och hans kollegor utför mer långväga uppdrag än så, såväl norrut som söderut i landet. Står sig väl i konkurrensen Pierre Axelsson medger att 3K Bygg verkar i en konkurrensutsatt bransch, men menar samtidigt att den inte påverkar företaget i negativ riktning. – Vi har byggt upp ett gott rykte i branschen och erhåller många uppdrag tack vare goda rekommendationer från andra kunder. Det, i kombination med det kontaktnät vi har byggt upp, ger oss

en bra position på marknaden, säger Pierre som i sammanhanget förstås inte glömmer av att lyfta fram personalen. – Det är ett privilegium att få jobba med så erfarna och kompetenta personer. Det är våra anställda som gör vår resa möjlig, upprätthåller vårt goda rykte och är företagets ansikte utåt. De är en stor del av förklaringen till att vi har många återkommande kunder.

Pierre har med andra ord all anledning att se framtiden an med tillförsikt. – Vi har flera stora projekt på gång, inte minst tillsammans med våra samarbetspartners. Samtidigt är vi noga med att fortsätta i samma goda anda som gjort företaget framgångsrikt. Vi har byggt en stabil grund att bygga vidare på. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Skiss för nya byggnader i Hembygdsparken i Markaryd. Där skall göras en scen där man kan ha olika evenemang med tillhörande utrymmen bakom scenen, sen även ett serveringshus med tillagningskök samt en rejäl ändring av den yttre miljö.

3K Bygg i Markaryd AB Hyltevägen 19 285 32 Markaryd 0706 - 09 72 91 – info@3kbygg.se – 3kbygg.se 71


REGION SMÅLAND

Allt för bilen i Markaryd

VD Örjan Persson.

Motorcentrum i Markaryd har en anrik historia. Det började med en liten cykelverkstad. Idag är man återförsäljare av Mercedes Benz och Nissan och erbjuder sina kunder allt från service till skadeverkstad och lackering.

På 1940-talet öppnade en liten cykelverkstad i Markaryd. Cirka tjugo år senare gick verksamheten över till att bli en allmän bilverkstad. Runt 1965 började man sälja bilar av märket Mercedes. Vid ägarskiftet på 1980-talet började Göran Persson arbeta som säljare. Han blev senare företagets VD. På 90-talet köpte man en till anläggning, en separering av märkena skedde och idag har man separata anläggningar för de två märkena. Grannfastigheten till Nissan-anläggning huserar dotterbolaget Sunnerbo Lack & Industri. 2016 tog Örjan Persson, Görans son, över rollen som VD.

- Jag var säljare innan, så man kan säga att vi växlade roll. Han är fortfarande kvar i bolaget och är på väg mot sitt femtionde år på bolaget, berättar Örjan. Mercedes och Nissan Idag har Motorcentrum i Markaryd ett stort upptagningsområde med en huvudkärna på cirka fem mil runt orten. Sammanlagt arbetar ett fyrtiotal medarbetare på samtliga anläggningar, som är uppdelade mellan två platser i Markaryd. Nissan-anläggningen ligger på Skulptörsvägen. Utöver försäljning av Nissan och lackering i byggnaden bredvid, har man nyligen även byggt ett nytt skadecenter. På Kungsgatan har man exklusiv försäljning av Mercedes Benz, både personbilar och transportbilar. Här finns även en auktoriserad verkstad. Bilhallen som huserar de fina tyska bilarna har de senaste åren renoverats och byggts om.

- Det är en exklusiv märkesbutik, som har funnits länge här i Markaryd, vilket gör att Motorcentrum i Markaryd ofta förknippas med Mercedes, säger Örjan. Allt för bilen Motorcentrum i Markaryd är en helhetsleverantör. Här kan man få allt från service till att byta däck, laga skador eller få bilen lackerad. De senaste investeringarna i anläggningarna och det nybyggda skadecentret vid Nissan-anläggningen är delar av en expansionsresa, men är också ett led i företagets strävan mot kundnöjdhet. - Nöjda kunder blir ofta återkommande kunder. Vår absoluta målsättning är

Nöjda kunder blir ofta återkommande kunder. Vår absoluta målsättning är därför att du ska känna att vi gör allt för att du ska bli just det… en nöjd och återkommande kund som vi känna under lång tid framöver. därför att du ska känna att vi gör allt för att du ska bli just det… en nöjd och återkommande kund som vi får känna under en lång tid framöver, säger Örjan.

God sammanhållning Markaryd är en liten kommun med en befolkning på lite över 10 000 invånare. Som på många små orter, råder det en fin sammanhållning i det lilla samhället, där verksamheter hjälper varandra när det behövs. Denna sammanhållning reflekteras i personalen som arbetar på Motorcentrum i Markaryd. Personalomsättningen är inte vidare hög, vilket gör att alla som jobbar på företaget är väldigt säkra och kompetenta i sina roller. - Många som jobbar hos oss har varit här större delen av sina liv. Vi har en stabil arbetsplats med trygg personal, som växer med företaget, säger Örjan. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

Motorcentrum I Markaryd AB 72


REGION SMÅLAND

Plåtdetaljerna som är skillnaden mellan bra och utmärkt Tryckta i Markaryd har sysslat med plåtdetaljer i sextio år, vilket har resulterat i ett stort nätverk av kontakter i branschen. Man var även tidiga med att använda sig av tekniken 3D-laserskärning. Företaget har stadig tillväxt och har just nu planer på att bygga ut fabriken för sjätte gången

Tryckta i Markaryd har en brokig och intressant historia. Det började med att två yrkesmän, Gunnar Andersson och Outo Teräväinen, startade upp företaget 1961. I början gick det mycket bra för företaget. De två kompanjonerna bestämde sig för att göra stora investeringar, men tog sig dessvärre lite vatten över huvudet och tvingades sälja sin verksamhet till Fagerhultsbelysning i Habo. Gunnar slutade i samband med försäljningen medan Outo fortsatte som VD. 1965 började en ung man vid namn Bengt-Ove Johansson jobba på företaget. Hans första jobb var att tillverka verktyg för trycksvarvningen och pressningen. Ungefär fem år senare blev Outo sjuk och Bengt-Ove, som då var 23 år gammal, fick ta över driften av företaget, med hjälp av Kerstin Lindgren. När Outo sedan gick bort 1971 fick Bengt-Ove beskedet att hans temporära status som VD för Tryckta numera var permanent. - Det var en utmaning, men jag kom in i kostymen rätt bra eftersom jag kunde arbetet och Kerstin också var väldigt duktig, berättar Bengt-Ove. Ett familjeföretag De närmaste trettio åren utvecklade Bengt-Ove företaget. Fabriken har byggts ut fem gånger för att bättre kunna möta sina många kunders efterfrågan; 2004 var det tal om att Fagerhult skulle sälja fabriken och börja köpa in plåtdetaljer från Kina istället för att tillverka dem i fabriken i Markaryd. Bengt-Ove fick då frågan om han var intresserad av att köpa fabriken. - Jag köpte hela företaget 2005 och då kom hela familjen hit och började jobba i fabriken så idag är vi ett familjeföretag, säger Bengt-Ove, om sin historia med Tryckta, som alltså ägs av Bengt-Ove Johansson idag.

3D-lasermaskiner Idag ägnar sig Tryckta åt legotillverkning av plåtdetaljer. År 2000 var man i Japan och köpte en 3D-lasermaskin med vilken man kunde tillverka nya avancerade detaljer. Dagens Industri skrev en artikel om företagets investering, vilket gjorde att ryktet om företagets nya kapacitet spred sig. Man fick bland annat uppdraget att göra plåtdetaljerna till den välkända Hasselblads-kameran. - Utan den där första 3D-maskinen hade vi inte varit där vi är idag, säger BengtOve. Stadig tillväxt Tryckta har redan hundratals lojala kunder, men får också in en stadig ström av uppdrag från nya kunder. Utöver sin erfarenhet och sin moderna utrustning har man även ett brett nätverk av kontakter. Somliga av dessa producenter har man haft samarbeten med i över 30 år. Sammantaget är Tryckta en tillförlitlig tillverkare med en mycket stadig tillväxt. Företaget gör kontinuerligt investeringar för att kunna fortsätta expandera. - Strax efter årsskiftet kommer en ny 3D-lasermaskin. Vi börjar bli trångbodda igen, så vi behöver bygga ut ännu en gång, berättar Bengt-Ove om det kommande årets största investeringar. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

73


REGION SMÅLAND

Personalen i fokus i Eva-Lottes städfirma E-J Städ i Kronoberg AB är städfirman där man bryr sig lite extra om personalen. Ägaren Eva-Lotte Johansson sätter stort värde i medarbetare som trivs och tycker att det är roligt att gå till jobbet. Det märks förstås också i de insatser de utför som i regel erhåller högsta betyg.

Eva-Lotte Johansson arbetade som deltidsanställd städerska på tre olika företag när ägaren på ett av företagen tipsade henne om att i stället starta eget. Efter en tids fundering valde hon att göra slag i saken 2005. – Det blev diverse småuppdrag i början, och när jag fick mitt första riktigt stora uppdrag fick jag nästan panik och tog därför med mig två medhjälpare. Allt gick bra och därefter spreds ryktet om oss, vilket ledde till fler jobb. För tre år sedan ombildade jag företaget till aktiebolag, berättar Eva-Lotte. Hon konstaterar att bolaget sedan dess har fortsatt växa, trots att pandemin blev något av en prövning för Eva-Lotte och hennes medarbetare. – Det blev så klart en utmaning för oss, inte minst med alla särskilda restriktioner hos många av våra kunder, men vi löste det på ett bra sätt.

Familjekänsla Eva-Lotte har idag ett 15-tal anställda, inklusive extrapersonal. Hon har alltid lagt stort fokus på personalvård och har en vilja att sätta sig in i sina medarbetares arbetssituation. Sedan många år tillbaka har hon även haft kollektivavtal för att säkerställa goda villkor på arbetsplatsen. I takt med att uppdragen har blivit fler har Eva-Lotte känt att hon behöver avlastning inom vissa områden. För att fortsätta hålla hög kundkvalitet och även tillgodose alla anställdas behov har hon sedan två år tillbaka därav anlitat en extern HR-resurs från Human Solutions i Växjö. Han är på plats en gång i veckan med syfte att avlasta Eva-Lotte och bidra med kompetens kring personalfrågor. Hon har även två anställda arbetsledare, som utöver personalansvar och arbetsledning också hjälper till med planering och inköp. En av arbetsledarna är Eva-Lottes dotter som har jobbat i företaget under flera år. – Jag har alltid lagt ner mycket av min privata tid på att mina anställda ska må bra, vilket har bidragit till den starka familjekänsla vi har. Jag förespråkar frihet under ansvar, vilket jag tror har format viljestarka individer som gärna tar egna initiativ och framför åsikter om hur vi kan göra för att bli ännu

Ägare Eva-lotte Johansson.

bättre. Det har skapat ett sammansvetsat team av personer som får vara med och bestämma, och jag är övertygad om att

74

det har bidragit till vår höga kvalitetsnivå. Personer som trivs utför bra jobb, fastslår Eva-Lotte Johansson som också förespråkar gemensamma aktiviteter även utanför arbetstid. Hon har till exempel tagit med sina medarbetare på spaupplevelser och hotellövernattningar. Skräddarsydda insatser E-J Städ verkar över hela Kronoberg och utför allt inom städ, men framför allt uppdrag kring hemstäd, kontorsstäd, flytt- och byggstäd. Det blir också en hel del industristädningar för Eva-Lotte och hennes personal. – Oavsett var vi städar är vi noga med att aldrig tumma på kvaliteten. En ren arbetsplats eller ett rent hem är viktigt för både trivsel och ur hälsosynpunkt. Vi städar inte bara på ytan utan även på djupet. Det är mycket smuts som inte syns och även den ska ju bort. Vi jobbar även med färgkoder där kunden ska känna sig trygg med att trasor som använts i sanitetsutrymmen aldrig ska användas i någons kök. Upplägget hos respektive kund kan skilja sig åt då varje kund är unik. Vi ser alltid till att skräddarsy städningen efter

HR konsult (Human Solutions) Samuel och personalansvarig Marina.

ejstad@gmail.com

Delägare och personalansvarig Emma Johansson.

073 - 8460469

kundernas önskemål. Vi jobbar även med trygga garantier. I de fall vi missar något ser vi till att lösa det direkt, säger EvaLotte som vid behov hyr in experter för fönsterputs och golvvård. Nu blickar Eva-Lotte framåt, ambitionen är att fortsätta växa, men inte för snabbt. – Vi vill fortsätta växa och ta oss an fler uppdrag. Särskilt inom företagsstäd såsom exempelvis byggstäd, kontorsstäd och industristäd. Samtidigt som vi vill fortsätta växa handlar det i första hand om att vårda de kunder vi har och bibehålla den höga service- och kvalitetsnivå vi representerar. Det är jätteviktigt att vi inte förlorar vår personliga prägel, avrundar Eva-Lotte Johansson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

www.ejstad.se


REGION SMÅLAND

Bullar för alla på anrikt bageri Estvalls Bageri & Konditori har funnits sedan 1937. Marica Lundberg är verksamhetens tredje ägare. Precis som i alla tider, är bröd, bröllopstårtor och diverse godsaker populära. Nu börjar dock kunderna även få upp ögonen för de delar av bageriets utbud som är anpassat för allergiker och veganer.

Året var 1937 när Åke och Signe Estvall grundade Estvalls Bageri & Konditori i Moheda. De drev företaget fram till 1979. 2011 togs verksamheten över av Marica Lundberg, som alltså är verksamhetens tredje ägare. - Det är mycket jobb, men även kreativt och utvecklande. Att få utlopp för många idéer är vi vana vid här, säger hon om att driva eget företag. Mycket godsaker För närvarande kommer de flesta kunderna från Moheda, men man har även kunder som kommer från Lammhult, Växjö samt andra orter, som Grimslöv, Rottne och Alvesta, där man förra året öppnade ett nytt konditori. Man har ett väldigt brett utbud av varor

och tjänster. Man bakar bröd som levereras till sex butiker i trakten. Till studentfiranden och liknande tillställningar gör man smörgåstårtor, catering samt tårtor.

Välkommen in! Estvalls är det lilla bageriet med de stora resurserna. Vi bakar allt för hand utan tillsatta konserveringsmedel. Råvarorna försöker vi plocka från närliggande producenter i den mån det går.

Estvalls samarbetar med flera ställen när det kommer till bröllopstårtor, vilket gör att man ofta blir fullbokade mellan april och oktober. En specialitet, som är populär hos kunderna är Estwals Planka, en variant av en buffé i mindre format. Utöver detta gör man tårtor, bullar och bakelser av alla de slag. Estvalls Bageri & Konditori har fått flera utmärkelser, dels för sina kringlor men även i form av ett diplom från Svenska husmansbord, för sina egna nytänkande produkter i form av blåbärsknäcke. Under november har Marica siktet inställt på ytterligare en utmärkelse. - Vi ska avsluta finalen i Mack-SM. Det ska jag ro i hamn, lagom till att julen börjar närma sig, säger hon.

Bullar för alla Det brukade vara svårt för allergiker att hitta något gott att äta på ett bageri. Nu för tiden vill många bagerier och konditorier gärna göra godsaker för alla. Estvalls Bageri & Konditori började baka glutenfria produkter för sex år sedan. Samtidigt började de öka sitt utbud av veganska produkter. - Vi har ju hållit på med de här produkterna ganska länge. Men det är först nu som folk får upp ögonen för dem, säger Marica. Litet bageri med stora resurser För tillfället har Marica tio anställda. Det var tufft att öppna konditoriet i Alvesta mitt under en pandemi. Men de klarade sig genom första året genom att tänka

framåt, ändra på produktionen, samt att de numera vänder sig till kunder i hela Sverige genom sin kaklåda, som de tagit fram. I kaklådan packas handgjorda kondisbitar från deras bageri direkt till beställarens brevlåda med beställarens företagslogga och ett meddelande till kunderna. Ett exempel på ett sådant meddelande är: ”Hej! Tack för din order! Vi finns fortfarande efter pandemin. Ursäkta förseningen.” Faktum är att det har gått så pass bra det senaste året att Marica nu funderar på att anställa fler skickliga bagare, som vill vara med i utvecklingen av det anrika och kreativa företaget. - Vi är det lilla bageriet med de stora resurserna, säger Marica och ler. Intervju: Victor Salazar

ESTVALLS BAGERI & KONDITORI Moheda Järnvägsgatan 2 0472-70062 Alvesta Storgatan 15 0472-71134

75


REGION SMÅLAND

En levande betongbransch får Sverige att växa

Kv. Muttern

Behovet av kvalitativa betongprodukter ökar i takt med nya bygg- och infrastrukturprojekt. I det avseendet står Markarydsföretaget MT Betong för ett viktigt koncept. Bolaget producerar både stort och smått i betong och ligger bakom allt från trappor till stora industrier.

MT i företagsnamnet står för Markaryds Takpannefabrik, och det var just takpannor som var inriktningen i MT Betong när företaget etablerades under 1970-talet. Därefter breddades konceptet

Svederberg sand och fasader MT-Betong.

med trädgårdsprodukter och sockelelement, och så småningom också färdiga grunder för bland annat villor och stålhallar. Sedermera flyttades verksamheten från Köphult till nuvarande plats på Ulvarydsvägen där företaget idag förfogar över en 40 000 kvadratmeter stor yta. – Vi känner oss inte direkt trångbodda, säger Björn Nilsson, VD, lite skämtsamt och berättar att han har ett förflutet i företaget sedan 1976 då han också blev delägare i bolaget. Björn arbetade länge sida vid sida med sin far och tog för drygt 20 år sedan över bolaget som han idag driver tillsammans med hustrun Gunilla.

Tillverkning, transport, montage MT Betong tillverkar i huvudsak betongelement samt briketter för tillverkare av stenull. – Vi tillverkar prefabbetong till bland annat lantbruk, industri, handel och bostadsbyggande. Det kan handla om grundsystem för bland annat bostäder och stålhallar, men vi utför också många specialgjutningar, så som trappor och markstöd. Vi tillverkar också en hel del slipers för både järnväg och hamnkranar, upplyser Björn Nilsson. Han berättar att verksamheten har utvecklats med tiden, vilket har resulterat i ett komplett koncept avseende såväl tillverkning som transport och montage. Kunderna finns över hela landet, men även i våra nordiska grannländer, samt Rumänien varifrån en del beställningar också gjorts. – Under senare tid har det blivit en hel del projekt i Uppsala och Stockholm, inte minst i samband med bygget av nya köpcentrum, säger Björn.

Vi tillverkar prefabbetong till bland annat lantbruk, industri, handel och bostadsbyggande.

Björn Nilsson, VD

tion medarbetare emellan, betonar Björn Nilsson. Björn är framtidsoptimist, men medger att han känner viss osäkerhet för branschen i och med att Cementas framtid i Sverige är hotad.

– Det påverkar hela branschen, det är viktigt att vi räddar våra byggen och ser till att Sverige fortsätter växa. I det avseendet spelar en levande betongbransch en viktig roll, poängterar Björn Nilsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Värnar om personalen MT Betong sysselsätter tolv medarbetare, men antalet kan variera beroende på säsong. Björn beskriver sin personal som plikttrogen och noggrann, men samtidigt är man noga med att verka för trivsel och välmående såväl på arbetsplatsen som privat. – Om det inte funkar hemma funkar det heller inte på jobbet. Därför tycker vi att det är jätteviktigt att det råder en god stämning och en bra kommunikaSkärmväggar.

Kanaler och lagerplintar.

Ulvarydsvägen 4 76

285 35 Markaryd

0433-171 91

www.mt-betong.se


REGION SMÅLAND

Bredd och ambitioner i välkänt familjeåkeri Stort och smått – snabbt och säkert. Så lyder filosofin i Lavins Åkeri AB. I det välrenommerade Markarydsåkeriet fraktar man i princip allt, och med en bred fordonsflotta skapas flexibilitet i verksamheten.

Det finns gott om historia i väggarna på Lavins Åkeri AB i Markaryd. Redan 1968 startade Ingvar Lavin företaget som sedermera hans son Jerker Lavin tog över driften av 1996 och driver än idag. Även hans son, Sonny Lavin, jobbar i åkeriet som kort sagt är ett riktigt familjeåkeri. – Jag är mer eller mindre uppväxt i företaget och blev anställd 2006, berättar Sonny som inte är sen att lyfta fram sin far när han berättar om företagets framgångar. – Min farfar Ingvar startade och drev företaget i mindre skala, men det var min far Jerker som fick det att blomstra. Han tänkte i större banor och insåg vikten av att utvidga och investera i fler bilar för att bli konkurrenskraftig. Det ser vi resultatet av idag. Linjetransportör åt Schenker Idag sysselsätter Lavins Åkeri ett 20-tal anställda och innefattar ett flertal olika fordon, bland annat fjärrbilar och budbilar, för mer eller mindre alla typer av transporter. Företaget, som även finns

Stort som smått – snabbt och säkert. representerat i Kristianstad, Karlstad och Örebro, är linjetransportör åt Schenker med ett arbetsområde som sträcker sig över Skåne, Blekinge, Värmland och Närke. – Vår ambition är att transportera i

princip allt som går att frakta i lastbilar och budbilar. Budbilskörningarna utför vi över hela Sverige, och ibland även utomlands. När kunden behöver nå fram med sitt gods snabbt och säkert blir vi ett naturligt val, säger Jerker Lavin.

Han framhåller att företaget håller hög kvalitet på sina tjänster, vilket har bidragit till dess goda rykte. Här spelar förstås medarbetarna också en viktig roll. – De är både plikttrogna, kvalitetsmedvetna och noggranna, utan dem hade vi aldrig varit där vi är idag, säger Jerker med stort eftertryck. Konkurrensfördelar Jerker medger att konkurrensen är hård i transportbranschen där priserna pressas allt mer. – Många vill vara med och dela på kakan, inte minst oseriösa aktörer med dåliga lönevillkor för sina chaufförer. Vi konkurrerar med kvalitet, leveranssäkerhet, trygghet och schyssta villkor, säger Jerker Lavin och nämner också att

företaget erbjuder lagringsmöjligheter på anläggningen i Markaryd. Han berättar vidare att ambitionen är att fortsätta expandera. För närvarande ser man över fordonsflottan där alternativa drivmedel blir ett naturligt steg att ta framöver. – Vi ser stora utvecklingsmöjligheter, men är samtidigt noga med att skynda långsamt. Det är viktigt att vi aldrig tummar på vår personliga service, den har tagit oss dit vi är idag, betonar Jerker Lavin. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson Foto: Lena Lavin

77


REGION SMÅLAND

En bra begagnad bil behöver inte kosta skjortan Mohamed Gaiath Alsayed har en klar och tydlig ambition i sitt företagande: att alltid kunna erbjuda sina kunder en trygg och prisvärd bilaffär. Han driver den egna firman MGS Autocar där han erbjuder begagnade bilar i gott skick till mycket konkurrenskraftiga priser.

Redan när Mohamed Gaiath Alsayed bodde i hemlandet Syrien hade han ett stort intresse för bilar. Det föll sig med andra ord ganska naturligt för honom att jobba med bilar även i Sverige. Efter att ha flyttat hit 2014 gick han en fordonsteknisk utbildning med tillhörande praktik, vilket i mångt och mycket lade grunden till hans företagande. Han hittade en lämplig lokal på Karlsrovägen i Ljungby och hade inledningsvis ett sortiment på ett 15-tal bilar. Idag är de ungefär 60 till antalet, och det rör sig uteslutande om

begagnade fordon av alla märken. Trygga bilaffärer är Mohameds filosofi. – Jag har ända från början varit noga med att mina kunder ska kunna lita på mig, att de gör ett bra köp och erhåller en bil som går många mil. De bilar jag köper in måste vara i bra skick, men jag testar och kontrollerar dem även noggrant så att allt håller god klass. Jag rekondar varje bil

och rengör även motorrummet, upplyser Mohamed Gaiath Alsayed. Han tillägger att han sedan 2020 även låter en opartisk aktör testa och kontrollera de bilar han säljer – allt för att kunden ska göra en trygg affär. Under pandemin har han dessutom erbjudit fri hemkörning av bilen till kunder inom en 25 mils radie från hemorten.

Brett sortiment I MGS Autocar finner vi allt från personbilar till mindre lastbilar och även en del sportbilar. Mohamed tar även emot inbytesbilar och erbjuder en månads trafiksäkerhetsgaranti, vilken kan förlängas med upp till hela 36 månader tack vare samarbete med Autokoncept. Mohamed samarbetar också med Wasa Kredit och

My Money, han kommer inom kort också att teckna avtal med Svea Ekonomi, vilket gör att han kan erbjuda köp med förmånliga avbetalningsvillkor på upp till tio år och från noll procents ränta. MGS Autocar innefattar också en egen bilverkstad och rekondavdelning. – Jag vill ha det mesta inhouse, det håller kostnaderna nere och gör att jag även kan hålla låga priser på mina bilar. Eftersom jag är utbildad till bilmekaniker vet jag vad jag säljer och kan lättare än andra bilförsäljare rekommendera en bil till var och en av mina kunder, säger Mohamed och nämner att han också umgås med planer på att starta en plåtverkstad. "Rätt pris för rätt bil" Mohamed Gaiath Alsayed startade MGS Autocar på egen hand men har sedan dess anställt fem personer. Företaget har högsta kreditvärdighet de senaste tre åren och Mohamed kan konstatera att hans företag står sig väl i konkurrensen. – Det finns ingen i Ljungbytrakten som kan erbjuda bilar till så bra priser som jag. Jag kan erbjuda bilar för 10 000 kronor som är i riktigt gott skick. Rätt pris för rätt bil är våra ledord, och dessa följer vi strikt. Det kan ta många år att bygga upp ett gott rykte men bara några sekunder att rasera det om man gör fel. I grund och botten är konkurrens bra för marknaden, det sätter press på oss i branschen och kunderna blir vinnarna i slutändan, säger Mohamed. Han ser en fortsatt växande efterfrågan på sina bilar och vill därför utöka sortimentet till ett hundratal bilar i lager. I planerna finns också ett breddat utbud av lätta lastbilar och arbetsfordon. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

BRA BILAR TILL BRA PRISER!

07200720 - 03 52 32 - 03 52 32 info@mgsautocar.se info@mgsautocar.se www.mgs-autocar.se www.mgs-autocar.se BRA BILAR TILL BRA PRISER! 78

BRA BILAR TILL BRA PRISER!

Karlsrovägen 5, Ljungby

Karlsrovägen 5, Ljungby

inf ww

Karls


REGION SMÅLAND

Teknisk isolering för Sydsveriges invånare och företag

I en tid då allt mer kretsar kring energibesparing och hållbarhet står ett företag som Lunisol AB för viktiga insatser. Lunisol är specialiserat på teknisk isolering, ett område som under senare år har utvecklats väsentligt. Genom att anlita Lunisol finns med andra ord stora energi- och kostnadsbesparingar att göra.

Tony Lundin-Wenréus, ägare och VD i Lunisol AB, har jobbat med teknisk isolering sedan 1989. 15 år senare startade han eget och han har därmed på nära håll

kunnat ta del av den utveckling som skett inom branschen. – Det har under senare år blivit ett allt större fokus på energibesparing, vilket bland annat har inneburit att isoleringens dimensioner och blivit tjockare. Det är bra för inomhusklimatet och miljön, men också för plånboken när man som kund sänker sina energikostnader, konstaterar Tony som idag har sju anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Kronoberg. Alla uppdrag lika viktiga Lunisol utför allt som har med VVS-

isolering att göra, inklusive brand- och ljudtätning. – Vi isolerar både värme och kyla, vattenoch ventilationsrör, och tar oss an allt från den privata villan till den stora industribyggnaden. För oss är alla kunder och

uppdrag lika viktiga, det är lika betydelsefullt för oss att göra ett effektivt och estetiskt tilltalande jobb som att tjäna pengar, understryker Tony Lundin-Wenréus. Han berättar att man ofta verkar i rollen som underentreprenörernas underentreprenör, vilket ställer höga krav på arbetsinsatserna i en konkurrensutsatt bransch. – Vi konkurrerar med vår bredd och kan därför jobba med flera projekt samtidigt. Vi säger aldrig nej till ett uppdrag och har en förmåga att alltid finna en optimal lösning. Vår filosofi är att alltid har lite för mycket att göra, då ligger vi bra till, säger Tony lite skämtsamt. Kompetent personal Just nu håller jobbar Lunisol i ett flertal olika projekt, bland annat för NIBE i Markaryd samt värmeverken i Ljungby och Gislaved. – Det råder ett bra tryck kring efterfrågan på våra tjänster. Det känns stimulerande att verka i en tillväxtregion med Växjö i spetsen. Växjö är ju en av de städer i Sverige som växer allra snabbast just nu, inte minst tack vare universitetet och arenastaden, och nu när samhället har öppnat upp tror vi att utvecklingen kommer att ta ännu mer fart, spår Tony. Han framhåller vikten av kunnig och

engagerad personal. Under senare år har han anställt mer rutinerad arbetskraft, vilket har visat sig bli ett lyft för verksamheten. – Kompetent personal är en förutsättning för att vi ska kunna vara med och kriga om de stora projekten. Vi växer gärna som bolag, men det är viktigt att vi växer på rätt sätt och i rätt takt. Vi har funnit vår linje och ska se till att bredda vår kunskap ytterligare. Min ambition är att kunna sätta vem som helst i arbetsstyrkan på i princip vilket jobb som helst. Det gör oss flexibla, säger Tony Lundin-Wenréus. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

FAKTA Lunisol AB grundades 2005. Företaget är baserat i Alvesta och utför arbeten inom teknisk isolering i hela södra Sverige.

Granvägen 5, 34235 Alvesta

070- 8197197 / tony@lunisol.se / www.lunisol.se 79


REGION SMÅLAND

Med visionen att vara Markaryds bevakningsföretag

JB Bevakning har haft många namn sedan företaget startades i Markaryd 1993. Man har haft det nya namnet sedan sommaren 2021. Samtidigt bestämde sig ägaren, Jonas Blomqvist, att nu satsa helhjärtat på att vara ett bevakningsföretag med lokal förankring i Markaryd. Kärt barn har många namn. JB Bevakning hette från början Protecta, men när Jonas Blomqvist tog över företaget 2011 ändrade han namnet till Bevakning i Markaryd. Under några år jobbade han ihop med en kompanjon, som syss-

Ditt lokala bevakningsföretag sedan 1993. ALARMSYSTEM - VÄKTARE - UTRYCKNING - 24/7 - 365 lade med flygplatssäkerhet och andra offentliga ytor för den stora massan. När de två kompanjonerna bestämde sig för att gå skilda vägar, var Jonas tvungen att byta namn på företaget igen, och valde helt sonika sina initialer. Företaget har

tidigare haft ett stort upptagningsområde och trots att Markaryd inte längre är med i företagsnamnet är det Markaryd med omnejd Jonas och hans personal numera tänker fokusera på. - Vi håller ständigt på med nyinstal-

lationer och underhåll här i Markaryd, både för företag och villor, säger Jonas.

ett enda nummer för att lösa alla sina säkerhetsbehov, säger Jonas.

Ett nummer att ringa JB Bevakning är ett auktoriserat Bevakningsföretag samt helhetsleverantör av säkerhet, vilket gör att man uppfyller samma krav som de stora säkerhetsbolagen. Man utför installationer av larm, kameraövervakning och andra säkerhetsinstallationer. Man erbjuder även jourbaserat fastighetsunderhåll och väktarutryckning, med både ronderande och stationär bevakning. - Tanken är att kunderna ska kunna ringa

Servicetekniker De största konkurrenterna till JB Bevakning är de stora säkerhetsbolagen. Jonas oroar sig dock inte vidare mycket för konkurrensen. - För samhället i stort är det bara bra att det finns flera aktörer där ute som syns och hörs. Jag vet att det bidrar till att det blir lite tryggare där ute, säger han.

0433 - 73200 | info@jbbevakning.se | www.jbbevakning.se 80

Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


REGION SMÅLAND

Experter på choppers i 50 år

Jennie Carlsson, Calle Carlsson och Johan Carlsson.

Johan Carlsson är den andra generationen att driva Calles Chopperdelar, en verksamhet som är experter på så kallade ”choppers”, det vill säga ombyggda motorcyklar. Idag driver man en framgångsrik webbshop, men man kan fortfarande bygga en motorcykel av högsta kvalitet från grunden. Det hela började i en ladugård på 70-talet där Johan Carlssons pappa mekade med motorcyklar och bland annat byggde så kallade trikes, vilket är trehjuliga motorcyklar. 1980 hade verksamheten byggts upp så pass mycket att man flyttade den till en ny lokal i Slätthög, Moheda, där det idag är Johan som driver verksamheten. Sedan starten har man gjort ett tiotal tillbyggnationer i takt med att verksamheten har vuxit. Det senaste tillskottet var ett showroom, där man visar upp det bästa en chopper-entusiast kan tänka sig. Johan själv har vuxit med verksamheten, kan man säga. - Jag började jobba här 2004, men har varit här hela livet. Jag byggde mina lådbilar här, säger Johan och skrattar. Framgafflar och ramar Ända sedan man var i den där ladugården har man specialiserat sig på framgafflar och ramar, vilket man fortfarande är väldigt duktiga på. Idag har man breddat utbudet, så att man erbjuder allt från reservdelar till kläder, hjälmar och andra former av accessoarer. Vad som är mest populärt kan variera en hel del. - Det kan gå i trender, vad som ses som modernt just nu, säger Johan.

Bred expertis Idag är man runt åtta personer som arbetar på Calles Chopperdelar. Expertisen inom företaget är bred. Utöver att köpa accessoarer och reservdelar, kan man lämna in hojen på service. Självklart kan Calles Chopperdelar även bygga nyckelfärdiga hojar från grunden, precis som när Johans pappa startade företaget för nästan 50 år sedan. Webbshop En stor förändring sedan Johans pappas tid är webbshopen. När verksamheten startades fokuserade man främst på tillverkning av framgafflar och ramar och att bygga hojar medan man hade ett litet fokus på vad som då var postorder.

Tel 0472-77131

Numera lönar det sig inte att tillverka egna delar längre, då många färdiga högkvalitativa och prisvärda delar går att beställa via nätet. Man har fortfarande ett starkt fokus på framgafflar och ramar, men nu har webbshopen blivit en grundpelare i verksamheten istället. Därför har man lagt ner mycket energi på att bli en konkurrenskraftig webbshop. Det finns många aspekter som är viktiga att tänka på för en näthandel. Utöver ett stort utbud av produkter, ska man även ha korta leveranstider. - Det brukar inte ta mer än 1-2 dagar för våra paket att komma fram. Beställer man tidigt på dagen, så kan man ha paketet dagen efter, säger Johan. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

www.calleschopperdelar.com 81


REGION SMÅLAND

Experter på betonggjuteri sedan 1944 Betonggjuteriet i Markaryd slog upp sina portar 1944 och drevs som ett familjeföretag i över 70 år. 2018 såldes verksamheten till två bröder och deras kompanjon, vilket gör att företaget drivs vidare i samma anda av en annan familj, som satsar på att expandera verksamheten, som har dubblat omsättningen sedan de tog över.

Betonggjuteriet grundades 1944 av KarlErik Kvist, som drev företaget i 50 år. Hans son, Jan-Erik Kvist, tog, tillsammans med svågern Mikael Sellbjer, över driften av verksamheten 1994. 2018 kände Jan-Erik att det var dags att gå i pension, så han sålde Betonggjuteriet till bröderna Marcus och Niklas Mårtensson och deras kompanjon, Johan Lundberg. Jan-Eriks planer på att gå i pension sköts dock upp en aning. -Vi hade ett kort avtal om att vi skulle få lite draghjälp i början av övertagandet.

Betongprodukter på väg att levereras.

Mikael Mårtensson och VD Marcus Mårtensson.

Men han valde att stanna kvar. Vi har haft otroligt stor hjälp av honom, berättar Marcus. Betongblock, markplattor och mursten Betonggjuteriet sysslar med prefabrikation av betong, exempelvis i form av plattor och block. Den största produkten är skalblock, som används i stödmurar och byggnader inom lantbruk. För den privata och offentliga utemiljön tillverkar man mycket marksten, markplattor och mursten. Man erbjuder även kompletta lösningar för enskilda avlopp, allt från trekammarbrunnar till minireningsverk. Somliga kunder är ute efter något som är specialtillverkat, så Betonggjuteriet ägnar sig även åt legotillverkning och framtagning av specialprojekt i nära samarbete med kunderna. Marcus berättar om ett uppdrag som bestod av att ta fram

betongvikter som skulle sitta kring en antennmast, som sedan levererades till slutkund i bland annat Rwanda, Mexiko och Dubai. 2019 förvärvade man WP Grus & Schakt AB som levererar gruset, som, precis som de flesta av Betonggjuteriets betongprodukter, är CE-märkt. - Vi har otroligt fint naturgrus, säger Marcus. Den lilla leverantören Innan Marcus blev företagsägare jobbade han bland annat som försäljningschef inom stålindustrin. Det är därför knappast förvånande att han har lagt en hel del energi på att få omsättningen att öka sedan han, Niklas och Johan tog över Betonggjuteriet för tre år sedan. Ansträngningarna har resulterat i att man har dubblat omsättningen sedan man tog över. Idag har man nästan tio medarbe-

BUDET AB Tillverkning och försäljning av betongprodukter såsom markplattor, murar, skalblock och enskilda avlopp mm.

www.betonggjuteriet.se | 0433-104 10 | info@betonggjuteriet.se 82

070 - 328 47 12

tare. Produktionen leds av Marcus och Niklas kusin, Mikael Mårtensson, som, tillsammans med personalen, har varit starkt bidragande till att göra tillväxten möjlig. Företagets upptagningsområde sträcker sig från södra Skåne och Småland upp till Linköping och Göteborg. Framtidsvisionerna för företaget är stora och ytan man jobbar på är 18 000 m², vilket är större än två fotbollsplaner. Man är dock måna om att behålla känslan av att vara ett litet företag, som kommer med flera fördelar, exempelvis korta beslutsvägar och att varje kund får personligt fokus. - Vi vill vara den lilla leverantören, som levererar snabbt och med god och hög kvalitet, säger Marcus. Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler

ÅK-Budet AB Ulvarydsvägen 8 285 35 Markaryd ak-budet@telia.com ak-budet.se


S TA F FA N S TO R P

Mjukvaruföretag firar snart 30 år Idus hjälper verksamheter att stärka sin driftsäkerhet och motverka resursslöseri genom att använda Idus Underhållssystem, ett branschoberoende underhållssystem som även kan integreras med andra system för att få maximal nytta av digitaliseringen.

Genom att göra rätt underhåll i rätt tid ser man till att ens utrustning håller längre och att man är miljövänlig genom att inte tillverka och byta ut reservdelar innan det behövs. Det är även resursbesparande att inte lägga tid på att göra underhåll på utrustningen innan det verkligen behövs. Man kan jämföra det med att man inte tankar bilen förrän den börjar närma sig tom tank, men att man tankar innan det blir helt tomt i tanken för att undvika ett stopp som tar längre tid, och oftast blir dyrare, att åtgärda. Genom att använda ett underhållssystem får man in data i systemet som gör att man kan fatta framtida beslut på fakta istället

för på magkänsla. Nu finns även extra hjälpmedel som till exempel sensorer och givare som kan trigga felanmälningar eller arbetsorder i systemet. Även att kunna göra underhåll baserat på faktiska drifttimmar gör att man kan hushålla med resurserna ännu bättre. Men det viktigaste är att man kommer igång och ser det som ett långsiktigt projekt med ständiga förbättringar. Man ska börja smått med det man får mest nytta av med minst insats. När man snabbt ser vinningen med det man gjort sporrar det till att fortsätta med nästa steg. -Det här med ständiga förbättringar gäller egentligen för alla organisationer. Idus bildades 1992, så vi firar 30 år nästa år, och vi håller fortfarande på att utveckla både företaget och mjukvaran hela tiden, säger Annette Larsson, som har varit VD på Idus sedan 2014. Idus har en bred kundbas inom många olika branscher och många kunder som varit kunder i väldigt många år. Exempel på kunder är Staffanstorps Kommunfastigheter, VA-Syd, Boliden Bergsoe och Orkla.

VD Annette Larsson.

Viktigt med lättanvänd mjukvara För att man ska få in den data man behöver i systemet är det viktigt att den är lättanvänd, så att användarna faktiskt använder systemet. Därför har Idus gjort det möjligt att använda Idus via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Genom att lägga in dokument, information om reservdelar och liknande kan man enkelt få tillgång till denna information, även om man är ute i fält, via mobilen eller surfplattan istället för att åka in till kontoret och hitta rätt pärm där informationen finns, allt för att använda resurserna på bästa sätt. Man kan arbeta med underhåll eller förbättringsarbeten istället för att lägga tid på att leta efter olika saker. -Man kan stå vid en pumpstation, maskin eller annan utrustning och avrapportera arbetet direkt i telefonen, göra en felanmälan eller arbeta med en arbetsorder, istället för att behöva vänta tills man har tillgång till en dator, eller riskera att ett papper blir blött eller försvinner på vägen

eller, ännu värre, att man fått informationen muntligt och råkar glömma bort den för annat som kommer emellan. Man kan få den information som behövs för arbetet på en gång i telefonen eller surfplattan och säkerställa att rätt information kommer in i systemet för framtida beslut, förklarar Annette. Viktigt med en bra start Idus arbetar metodiskt. En av fördelarna med att ha funnits i snart 30 år är att man vet hur kunderna kommer igång på bästa sätt. Idus finns med och hjälper till under uppstarten och utbildar kunderna så att de sedan kan sköta systemet själva. Man finns där i den omfattning kunden önskar med mycket eller lite hjälp för att det ska bli en så bra start som möjligt. -Vi brinner för att hjälpa verksamheter att utvecklas och det känns bra att vi hjälper till att minska belastningen på vår gemensamma miljö när våra kunder har verktyget för att kunna göra rätt underhåll i rätt tid i sina verksamheter, säger Annette.

Support vart man än är Idus hjälper sina kunder löpande med utbildning, support och uppdateringar. Man var tidiga med mjukvara och ligger därmed i framkant i digitaliseringen, vilket bland annat innebär att man kan hjälpa sina kunder oberoende av var i landet de är någonstans, även om kunden har spridit ut sin verksamhet geografiskt. Idus är strategiskt placerade i olika delar av landet. Ledningen sitter till exempel i Staffanstorp medan utvecklingen sker i Härnösand. Idag är man 5 personer i Staffanstorp och cirka 20 stycken på företaget totalt. -Vi har precis anställt tre personer och söker just nu ytterligare en ny kollega. Så vi ser fram emot fortsatt utveckling både av mjukvaran och oss som företag, säger Annette. Intervju: Robert Ullberg

Starta er digitala resa idag Vi hjälper våra kunder stärka sin driftsäkerhet, motverka resursslöseri och tillämpa teknisk kompetens genom att göra rätt underhåll i rätt tid med hjälp av idus underhållssystem.

046-590 06 80

Underhållssystem

Vägledning

Förbättringsarbete

IoT/Industri 4.0

idus.se

83


S TA F FA N S TO R P

Industrins naturliga komponentpartner Hydro Power Transmission AB är industriföretagens naturliga samarbetspartner när det gäller hydrauliska komponenter, transmissionskomponenter och system. Företaget kan leverera allt från pumpar och ventiler till växellådor och elmotorer, och kan tack vare sin stora flexibilitet stå för snabba leveranser.

Hans Nilsson var en av fyra initiativtagare till Hydro Power Transmission AB. Liksom sina kollegor såg han brister avseende flexibilitet och förmåga att tillgodose industriföretagens behov av hydrau-

liska och mekaniska komponenter, vilket föranledde etableringen av den egna verksamheten. Tillsammans representerar kvartetten mer än hundra års erfarenhet av branschen de verkar i, vilken kretsar kring import och försäljning av hydrauliska komponenter, transmissionskomponenter och system till företrädesvis mindre och medelstora OEM-kunder. – Vi har ett brett utbud av komponenter och tillverkar dessutom egna efter våra kunders behov och specifikationer. Från kunderna erhåller vi ritningar med krav på vad de olika komponenterna ska klara. Det kan till exempel handla om lösningar för lyftbord i olika storlekar, drivlinor och skogsmaskiner, berättar Hans Nilsson och

De komponenter vi själva tillverkar provkörs så att allt fungerar som det ska in i minsta detalj. understryker att allt man både säljer och tillverkar håller högsta kvalitet. Brett utbud Hydro Power Transmission samarbetar med europeiska, företrädesvis italienska, producenter av hydrauliska och mekaniska komponenter. I det omfattande lagret finner vi bland annat pumpar, ventiler, mini- och mikroaggregat, motorer, cylindrar, växellådor och elmotorer. – De komponenter vi själva tillverkar provkörs så att allt fungerar som det ska in i minsta detalj. På så sätt har vi full koll såväl internt som hos kunden i de fall något problem skulle uppstå. Då kan vi snabbt byta ut eller konstruera en helt ny del som vi snabbt skickar till kunden, upplyser Hans Nilsson. Han understryker att man alltid jobbar i en nära dialog med kunden och tar ett helhetsansvar, inklusive lager och logistik. I kundkretsen finner vi såväl små som stora aktörer över hela Sverige.

Verkstadsvägen 26 24534 Staffanstorp Tel: 046-2726650 www.hptab.se 84

info@hptab.se

– Pandemin blev en prövning för oss, liksom för många andra, men vi mötte den med att bygga upp ett stort lager så att vi skulle kunna möta efterfrågan lika snabbt som vanligt. Det fungerade bra, konstaterar Hans. Fortsätter utvecklas Utvecklingen i Hydro Power Transmission är god, det mesta pekar uppåt, vilket gör att man nu söker efter mer personal i form av en kunnig och pålitlig montör med ambitionen att vara med och utveckla företaget framåt. – Det är viktigt att vi bibehåller vår starka innovationskraft. Vi jobbar mer eller mindre utan begränsningar, tillsammans med våra kunder kan vi åstadkomma i princip vad som helst. Vi finns med hela vägen, från idé och tillverkning till installation, uppföljning och service, säger Hans Nilsson. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


DANMARK

Flexibla industrigummilösningar för alla behov ABC industrigummi är företaget som med sin stora flexibilitet servar såväl små som stora aktörer med kundanpassade produkter. Oavsett om behovet är ett varuband till kassan i mataffären eller stora transportband för gruvindustrin har ABC Industrigummi på Själland kompetens och utrustning för alla behov.

Stolta familjetraditioner och mödosamt arbete under många år har gjort ABC Industrigummi till en ledande aktör i Norden inom sitt gebit. Vi träffar Martin Hansen som leder verksamheten. Tillsammans med sin far, Ole Hansen, har han systematiskt byggt upp företaget som idag hyser ett gummilager på åtskilliga hundra ton. Detta fungerar också som plocklager åt några av företagets kunder. – Ett transportband som används i exempelvis gruvor eller inom entreprenadbranschen utsätts för enorm påverkan och behöver därför bytas ut med jämna mellanrum. Vi har färdiga band här hos oss och förfogar dessutom över vårt eget serviceteam, vilket är bemannat dygnet

runt och åker ut och byter eller reparerar befintliga band, berättar Martin Hansen. Omfattande lager ABC Industrigummis lager omfattar 40 000 rullar i standardformat. I de fall ett visst format saknas är samarbetet med Scandiroll viktigt, eftersom de kan leverera rullar från tre lager i Danmark. – Vi har i stort sett alla typer av rullar som banden spänns på. Rullar till kassaband, liksom transportband till logistikföretag, finns alltid i lager men om det skulle röra sig om en specialrulle med stora dimensioner kan vi tillverka den helt kundanpassad i vår egen verkstad, upplyser Martin Hansen. Han visar upp ett transportband och berättar att ett likadant idag används i ukrainska gruvor. – Ingen annan europeisk aktör klarade av att producera dem. Vi tillverkade rullarna i specialmått och vulkade fast medbringar i syfte att öka livslängden. Många väljer att klistra med speciallim, men vi väljer att vulka eftersom vi vet att hållbarheten blir bättre, säger Martin.

Martin Hansen i det enorma gummilagret.

sammans med sina kunder kartlägger man deras behov och vad den färdiga lösningen ska klara. Det kan vara kraftiga vibrationsdämpare på maskiner i gruvindustrin som ska klara höga tryck och stora krafter, eller en lösning inom offshore med liknande krav, inte minst vädermässiga. – Vi kan vara en del av hela projektet, från idé och prototyp till serieproduktion, säger Martin Hansen och tillägger att samtliga företagets produkter är

godkända för användning inom livsmedelsindustrin. ABC Industrigummi är inte bara känt för sin höga kunskapsnivå utan också för sin stora flexibilitet. Det 18 man starka manskapet kan vid behov arbeta både kvällar och helger för att klara en leverans. Allt som produceras omfattas av full dokumentation avseende råvarans härkomst och hela tillverkningsprocessen. Informationen lämnas till kunden i samband med leverans. Text: Örjan Persson

Kundanpassade lösningar Just kundanpassade lösningar är något av ABC Industrigummis specialitet. Till-

Kværkebyvej 30, Kværkeby – 4100 Ringsted – +45 - 57 53 70 01 abc@abc-industrigummi.dk – abc-industrigummi.dk

85


DANMARK

Danska innovationer i aluminium Jesper Ryberg har ägnat de senaste 25 åren åt att skapa olika innovationer i aluminium. Det började med byggnadsställningar. En av de senaste innovationerna är en skidförvaringsbox som kan monteras på dragkroken på en Tesla, vilket har varit en stor framgång i Norge, där många tycker om att både köra elbil och åka skidor.

Jesper Ryberg hade flera års erfarenhet av byggnads- och målarställningar när han, för 25 år sedan, tog beslutet att sätta sig bakom skrivbordet för att rita olika byggnadsställningar, som hans företag, Alulock, även tillverkar. Tanken med byggnadsställningarna är att de ska underlätta användarnas arbete och vara både lätta och säkra att använda. - En av våra senaste byggnadsställningar har fjäderbelastade gripöron, som gör att en person enkelt kan bygga upp en byggnadsställning själv, berättar Jesper.

- De fungerar jättebra, säger Kim Eriksson på Veidekke Entreprenad.

Innovation Att uppfinna och utveckla har alltid varit Jespers signum. Han jobbar ständigt med att hitta nya innovativa lösningar. En av de senaste uppfinningarna är en arbetsplattform som är försedd med alla säkerhetsanordningar och som kan lastas på ett vanligt personbilssläp. Plattformen rymmer en person och kan lyfta upp till 120 kilogram upp till tre meters höjd. Produkterna som Alulock tillhandahåller består till 95 % av aluminium. Ett undantag är de speciella målarstegarna i trä, som är populära i Sverige. - Vi har satt på ett rejält halkstöd, så att stegarna står säkert mot underlaget. Vi har också konstruerat stegen så att den har en konisk form, vilket ökar hållfastheten betydligt, berättar Jesper.

Nordisk expansion Tack vare sin webb-butik kan Alulock nå ut till sina skandinaviska grannar. Företagets lösningar är inte bara innovativa, de håller även högsta säkerhetsklassning, vilket gör produkterna eftertraktade. I Sverige säljs de även via bland annat Flügger färg. Framåt ser Jesper stora möjligheter att växa på den nordiska marknaden. - Utmaningar och utveckling är en del av vårt DNA. Även om alla våra produkter finns att handla på nätet, ser vi gärna fler återförsäljare i både Sverige och Norge, säger Jesper. Intervju: Bengt-Olle Persson Text: Andreas Ziegler

Kundanpassade lösningar Jesper arbetar utifrån marknadens behov; tanken med hans innovationer är alltid att fylla ett behov på ett så effektivt sätt som möjligt. Många av kunderna inom byggbranschen vill till exempel ha justerbara trappor för att kunna variera höjden efter behov utan att behöva ta med sig stora maskiner eller byggställningar ut på jobben.

Jættevej 20 DK-4100 Ringsted Alulock@Alulock.com -Vi svarar på alla emails inom 24 timmar. 86

+45 70 22 16 00 Öppet alla vardagar från 8:00-17:00


DANMARK

Klassisk leverantör av specialanpassade presenningar

Ändamålsenliga presenningar är av yttersta vikt för många olika verksamheter. Behovet är tydligt i Ringstedföretaget West Presenning där man producerar högkvalitativa presenningar som skyddar allt från båtar till laster och förråd. Bolaget, som snart fyller 50 år, vänder sig till kunder över hela Norden.

Det familjedrivna företaget West Presenning i danska Ringsted har gått från lokal presenningssömnad till att bli en viktig spelare i branschen på den nordiska marknaden. Bolaget startade i liten skala redan 1972 men har sedan dess stadigt vuxit och utvecklats. Vi träffar Søren H. Lund som leder verksamheten efter att nyligen ha köpt den av tidigare ägaren. – Våra främsta produkter är presenningar i specialformat och specialutförande. Bland våra kunder finns bland annat kommuner och åkerier som med hjälp av våra presenningar skyddar allt från lastbilsekipage och båtar till laster och förråd, berättar Søren. Bredd och kapacitet West Presenning har en stark produkt-

portfölj, som förutom ovan nämnda produkter även innefattar bland annat skyddsgardiner för industriellt bruk. Under senare år har efterfrågan ökat på specialanpassade lösningar, vilket gör att företaget idag tillverkar kundanpassade presenningar för allt från bilar och truckar till väderskydd för byggnader. West Presenning servar kunder över hela Danmark, men satsar hårt för att attrahera kunder på hela den nordiska marknaden. Den starka bredden och höga kapaciteten är de främsta konkurrensfördelarna. – Vi kan i princip lösa vilka dylika problem som helst. Kunden är välkommen till vår anläggning, men vi kan förstås även besöka kunden då vi tillsammans kan kartlägga behovet, ta mått och slå fast vad presenningen eller skyddet ska användas till, vilka vindförhållanden som råder på den aktuella platsen och vilka hållfasthetskrav som ställs. Vi lämnar en offert och efter godkänd sådan utför vi själva tillverkningen här i Ringsted, berättar Søren H. Lund. Framhåller personalen West Presenning kontaktas av många åkeriföretag, vars presenningar har gått sönder och behöver lagas. Här kan Søren och hans medarbetare stå till tjänst, liksom för ägare av fritidsbåtar i behov

av kapell för vinterförvaring. Vi syr och svetsar samman alla tänkbara lösningar. I regel har vi tre veckors leveranstid, men om det verkligen kniper kan vi många gånger lösa kundens problem mer eller mindre omedelbart, säger Søren som

i sammanhanget gärna lyfter fram sin personal. – Mina medarbetare är fantastiska. Vi är totalt fem anställda som representerar en mix av kunskap och erfarenhet. Här jobbar bland annat min son och tidigare

ägaren Thomas, som har 26 år bakom sig i branschen, berättar Søren H. Lund och uppmanar avslutningsvis svenska intresserade företag att höra av sig. Text: Örjan Persson

WEST PRESENNING Thorsvej 6 4100 Ringsted +45 – 57 67 40 57 west-presenning.dk west@west-presenning.dk

87


En del av Hexanova Media Group:

PR

Vi storsatsar och söker Vipersonal storsatsar ochinköp, söker inom personal inom inköp, logistik, arbetsledning, logistik, arbetsledning, produktionsteknik och produktionsteknik och kvalité, samt montörer kvalité, samt montörer och truckförare. och truckförare. Hör av dig till info@ymerproduction.com Hör av dig till info@ymerproduction.com

& more

posttidning


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.