Page 1

Rikstäckande leverantör av industri- och fastighetstekniska system | sid. 12

Klimatsmarta, innovativa armeringslösningar effektiviserar byggprocessen | sid. 66

HSB Östra bidrar till samhällsutvecklingen | sid. 17

Innovativ leverantör till den globala industrin | sid. 48

Nr 5 / 2021

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984 Frauenthal Gnotec Group fortsätter att växa globalt | sid. 60

De sätter färg på landets parkeringshus | sid. 29

Ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster sid. 50

Miljö- och plånboksvänligt med solceller på taket | sid. 33

El för Halmstad | sid. 72


55-57

LEDAREN

Årjäng

58-59 I pandemins spår har vår syn Bygg

Vad kommer på drömjobbet förändrats ledaren miljardsatsningarna att innebära? ledaren innehåll

Energi

3

IT/Säkerhet Maskin

omsvängningen. Kan det vara så attwww.svenskleverantorstid en lång tid med, åtminstone för många, mer tid utanför arbetsplatsens väggar har utvecklat nya, dyrare vanor och skapat ett sug efter mer konsumtion? Samtidigt konstateras i undersökningen att det som alltjämt anses som allra viktigast när det kommer till drömjobbet är att det är meningsfullt och utveckHär i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag Det är i terade SverigesVästlänken största arbetslivspanel, Manpoweratt blilande. verkligen kommer av, ansluter mig till de som fylls av energi Work Life,men sommer sammanlagt 858 personer svarade klarhet 2i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när på hur deras syndåpågöteborgarna drömjobbet har En annan raket på frågeställarnas ranking i jämföi höst skaförändrats rösta omtillhuruvida vi det börjar grönska och man har helaföljd av covid-19-pandemin. I denna uppger nästan relse med undersökningen 2020 finner vi när vi kikar ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. hälften, 48 procent, att det är, helt eller delvis, nya på vad som utgör det största hindret på vägen mot ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Arbetslusten och glädjen ökar och det infallsvinklarNär som infrastrukturminister gäller. Framför allt är det ekono- Elmsäterdrömjobbet. Här har svaret ”Jag är inte tillräckligt Catharina motiverad” klättrat från tionde till fjärde plats på miska faktorer lön och anställningstrygghet som är härligt när den andan smittar av sig Svärdsom presenterade regeringens mångmiljardFöljande innehåll hit anses vara viktigare idag än tidigare. bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonadelistan. hon Leverantörstidning n Uppenbarligen, och fullt naturligt, har pandemin att man kommer att satsa på sådant som leder varit nedslående och över lag naggat människors Det känns på sätt och vis naturligt. Många har upplevt till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är Frågan är om även svensk infrastruktur gårvarsel, permitteringar motivationskraft i kanten. Det är förstås också svårt och uppsägningar på nära håll en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt mot en ny vår? Det känns onekligen så efter sedan covid-19 att finna motivation för de som Ledaren kanske just fått blev ett välkänt begrepp över hela svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljardervärlden. Att drömjobbet för att sedan se covid-19 ta det ifrån har ord en fastanställning i många fall väger Företagarna gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. dem. tyngre än ett flashigare jobb med större otrygghet och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Infrastruktur överraskar inte i en tid då många upplever att karriärde aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka I övrigt är det framför allt brist på kontakter som möjligheterna inte är lika stora som tidigare. Industri när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om nämns som orsak till att drömjobbet lär stanna vid för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det här i Svensk Leverantörstidning och det är just en dröm. Här har förstås pandemin Vad som däremot förvånar mig desto mer är att en Bygg spelat en det ökande av dylika satsningar och intressant att konstatera att det inte enbart hög lön kommit väsentlig roll mot bakgrund av människors begränatt bli behovet så prioriterat att löneaspekten större ansvarstagande frånrörlighet och möjligheter att träffas. EnergiDet finns, klättrat från efterlyser plats nio till plats mod två påoch rankingen över sade handlar om att bygga ut och bygga nytt, berörda parter så att en modern och väl de faktorer som präglar drömjobbet allra mest. Det precis som Mikael Jansson, VD på ManpowerGroup utan också om att bevara det som redan IT/Säkerhet fungerande såsom småningom är en markant förändring i ettinfrastruktur arbetslivsklimat i Sverige, påpekar, en stor risk att pandemin har innefinns och fungerar. Drift och underhåll över av tillandra framtida generationer. har präglats värderingar. burit att värdefulla möjligheter attMaskin knyta kontakter ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas Sverige traditionelltlämnas Man tyckerär att vi ska lärdom avhar DanOkej, den ekonomiska faktorn förstås tätttaknuten gått till spillo, inte minst bland unga och i det faktum att nära nog halva milmark och använda oss av har den statsgatill varsel och uppsägningar, men samtidigt utlandsfödda som redan står långt Danmark från arbetsmarkjardregnet ska falla över just detta. rantimodell själva arbetat efter. jag svårt att se detta som den enda man förklaringen till naden, och som därigenom riskerar att halka efter Resten ska gå till utveckling av Åland Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig i sin strävan att få ett jobb och/eller avancera i sin infrastrukturen och det handlar i Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag mycket omHär karriär. för infrastruktur påVästlänken Sverigesverkligen ByggBornholm mångt och rälsbunterade kommer att bli av,

Industri

4-5

Bygg

5-8

Pandemin närmar sig förhoppningsvis något vi åtminstone kan likna vid ett slut, men de saker som har påverkat oss lär leva kvar desto längre. Vår syn på det så kallade drömjobbet är en av dessa. I en undersökning uppger nästan hälften att de ser på dröm2jobbet med delvis nya ögon.

Danmark Åland

Bornholm

Följande innehåll hittar du i Svensk Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014

9

IT

Infrastruktur Industri

Företagarna har ordet

2

Företagarna har o

innehåll

Västmanland

Energi

10 -11 11

Hållbarhet

Ledaren

2 Göteborg

Företagarna har ordet

3 Marks kommun

Infrastruktur

4-6 Småland

Industri Bygg

12 - 38

Norrköping

7-10 Borås

Vad kommer Vad kommer 39 - 48 miljardsatsningarna miljardsatsningarna 49 att innebära? att innebära?

Mariestad Partille

ansluter mig till de som fylls av energi

ansluter mig till de som fylls av energi terade Västlänken verkligen kommer att bli av,

11-13

Ulricehamn

Energi

14

IT/Säkerhet

15

Maskin

16-17

Danmark

18-29

Åland

30

Årjäng

Bornholm 31-36 men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet

industrier, tycker i sitt inlägg längre när vårsolen gassar som mest, när den trafik, närmare men bestämt Region Småland Mora/Leksand mer klarhet i frågan lär väl fågrönska efter valet i höst då göteborgarna Pandemin ska rösta om har huruvida vi både fått oss när vårsolen gassar som mest, när 50 - 59 således att tänka i nya detvibörjar och manfram har hela i tidningen.

Mora/Leksand 37-40 påverkat oss mer i höst då göteborgarna skaden rösta om huruvida vi framför sig. härliga sommaren det börjar grönska och man har hela banor, som den också harVästmanland Tills nästa gång önskar alla viasamtidigt ska ju till stor del jag finansieras just biltullarna. i linje med satsningar andra trängselskattenArbetslusten skai behålla eller inte. Västlänken och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina Elmsäterden härliga sommaren framför sig. konkret i våra arbetsliv. Det är fakta som var och en många sköna timmar i vårsolen! via justnär biltullarna. länder världen över ska ochjulärtilli stor del finansieras är härligt den andan smittar av sig Västmanland 41-42 arbetsgivare som Svärd presenterade regeringens mångmiljardArbetslusten och glädjen ökar och det bör ta till sig, kanske inte minst Göteborg bland människor runtomkring. När infrastrukturminister Catharina Elmsätersatsningar på svensk infrastruktur betonade hon förlängningen innebära kortare URBAN är härligt när den andan smittar av sig måste ha medarbetares och kandidaters förändrade Hyltebruk att man kommer att NILSSON satsa på sådant som leder Svärd presenterade restider, inte minst mellan landets regeringens mångmiljardMarks kommun Göteborg 43-44 ANSVARIG till jobb och främjarUTGIVARE konkurrenskraften. Detde är driver bland människor runtomkring. Frågan ärbetonade om även svensk syn i åtanke när sina verksamheter framåt satsningar på svensk infrastruktur hon infrastruktur går höghastighetståg. Det ligger helt

ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken

60 - 64

storstadsregioner.

en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt

en ny vår? Detleder känns onekligen så efter rekryterar ny personal. Pandemin har onekligen att man kommer att satsa mot på sådant som Småland svenskt näringsliv. Deneller här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft inneburit nya utmaningar för de flesta av oss, många Frågan är om även svensk infrastruktur går kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. och arbetstillfällen, ochavdetdem är sannolikt en av en klok strategi som på sikt förkronor ett stärkt Borås 522borgar miljarder – det bör onekligen räcka är sådana vi inte kunde förutse. Hur förhåller mot en ny vår? Det känns onekligen så efter Halmstad de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar tilltypen en hel del det handlar om att både stärka svenskt näringsliv. Den här av när satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder vi oss till dem? Svaret lär vi få återkomma till. när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Ulricehamn gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det här i Svensk Leverantörstidning och det är och arbetstillfällen, och det är sannolikt en avatt det inte enbart det ökande behovet av dylika satsningar och v onekligen räcka 522 miljarder kronor – det bör intressant att konstatera aa Årjäng aNN efterlyser större mod och ansvarstagande från EN att både stärka de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar schandlar handlar om att bygga ut och bygga nytt, Äv u till en hel del anär det om h d c N berörda parter så att en modern och väl LL o utan också om att bevara det som redan när de kallar den nationella infrastrukturplanen Chefredaktör Nu k svensk TIinfrastruktur. dIN N som utveckla Du läser om I I fungerande infrastruktur så småningom Laholm N EN fungerar.dock Drift och underhåll NgE -kod Leverantörstidning för ”den bästa någonsin”. finns Manoch betonar dNI ! det här QiRSvensk och det är lämnas över till framtida generationer. I E T N ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas o h Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg Äsa RTp att det inte det ökande behovet av dylika satsningar och Man tycker att vi ska ta lärdom av Danintressant Latt konstatera enbart i det faktum att nära nog halva milsma Urban Nilsson mark och använda oss av den statsgaefterlyser större mod och ansvarstagande från jardregnet ska falla över just detta. handlar om att bygga ut och bygga nytt, rantimodell man själva arbetat efter. ska gå tillväl utveckling av modern och utges av:berörda parter så att en Resten utan också om att bevara det som Tidningen redan Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig Prenumerera: infrastrukturen och det handlar i fungerande infrastruktur så småningom finns och fungerar. Drift och underhåll för infrastruktur på Sveriges ByggHexanova Media Group AB Danmark mångt och mycket om rälsbunprenumeration@hexanova.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod betydlämnas över till framtida generationer. industrier, som tyckerkan i sittinnehålla inlägg längre ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas den trafik, närmare bestämt Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt information än en såsom text och olika tecken. I och i tidningen. Man tycker att vihöghastighetståg. skamer ta lärdom av DanDet ligger heltendimensionell streckkod, fram i det faktum att nära nog halva milnästaQR-koder gång önskarhar jag alla Telefon 031-719 05 00 mark och använda med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och Tills avkoda kodernas i linje med satsningar i andra oss av den statsgaRedaktionsledning: jardregnet ska falla över just detta. användningsområden Koderna kan bland annatmånga hittassköna på timmar i vårsolen! länder världen över och lär ökat. i Fax 031-719 05 29 rantimodell man själva arbetat efter. Resten ska gå till utveckling av Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in förlängningen innebära kortare reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, URBAN NILSSON Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig infrastrukturen och det handlar i restider, intestefan.carewall@hexanova.se minst sin mellan landets ANSVARIG UTGIVARE en QR-kod med mobiltelefon som då öppnar en webbsida på Sveriges Byggstorstadsregioner. mångt och mycket om rälsbun- Besök oss gärna på nätet:för infrastruktur med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur industrier, tycker i sitt inlägg längre den trafik, närmare bestämt du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se fram i tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt Pressgrannar Tills nästa gång önskar jag alla i linje med satsningar i andra Den enda mediepartnern du behöver många sköna timmar i vårsolen! länder världen över och lär i av a N Adress-/namnändring: aN vEN u sc ch Ä aN d Iej förlängningen innebära kortare Tidningen ansvarar ej för insänt, LL o N Nu k INT I dI URBAN NILSSON adressandring.slt@hexanova.se dEN gEN o k N I restider, inte minst mellan landets beställt material. Eftertryck dN QR av ! TItext oNE Ansvarig utgivare: NrANSVARIG 3-2014 30:eUTGIVARE årg LÄsa Tph R a sm storstadsregioner. Urban Nilsson och bilder förbjudet, om inte särskild

65 - 82

redaktion 83 - 84

85 - 87

Marks kommun

45-47

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Örjan Persson

Vad är en QR-kod Årjäng och vad används den till?

58-59

I

redaktion

Nr 5 - 2021

överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Ekonomi: Tidningen utges av: Prenumerera: HexanovaLina MediaAkyuz, Group ABlina@hexanova.se

En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på Fax 031-719 05 29 NMÄR Tidningen utges av: Ansvarig utgivare: Layout: Stefan 031-719där 05E17 reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, AN läsarenKkan E scanna in a av N N en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som Vdå öppnar en webbsida N PRd&u More Scandinavia AB Joakim Nyholm Michaela Jönsson E sca v Ä Besök oss gärna på nätet: ch med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur N o a k L L N Nu Fiskhamnsgatan joakim.nyholm@hexanova.se michaela.jonsson@hexanova.se NTI du kan använda I dI 2, 414 58 Göteborg Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se EN I gEN kod NIN 031-719 QRPressgrannar Telefon 05 00 TId NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg LÄ RTp Den enda mediepartnern du behöver sma031-719 05 29 Fax Chefredaktör: Urban Nilsson Tryck: Adress-/namnändring: Trycksak Tidningen ansvarar ej för insänt, ej Örjan Persson Pressgrannar adressandring.slt@hexanova.se 3041 0174 Tidningen utges av: beställt material. Eftertryck av text Prenumerera: Besök oss gärna Hexanova på nätet: Media Group AB orjan.persson@hexanova.se och bilder förbjudet, om inte särskild Ekonomi: En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kanmed innehålla betydwww.svenskleverantorstidning.se Adress-/namnändring: överenskommelse träffats Lina Akyuz, lina@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och redaktionen. www.hexanova.se Redaktör: adressandring.slt@hexanova.se

Vad är en QR-kod och vad används den till?

Telefon 031-719 05 00 Den enda mediepartnern du behöver Fax 031-719 05 29 Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: Carolinaanvändningsområden Fredriksson ökat. Koderna kan bland annat hittas på Stefan 031-719där 05läsaren 17 reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, kan scanna in carolina.fredriksson@hexanova.se Ekonomi: beställt material. Eftertryck av text en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse ekonomi@hexanova.se Besök oss gärna på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur träffats med redaktionen. www.hexanova.se du kan använda Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se

PR

& more

S

redaktion

T

dch as

Ulricehamn

Ledaren

ISSN 1102-9137

En del av Hexanova Media Group

Pressgrannar

2

Den enda mediepartnern du behöver Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

Adress-/namnändring: adressandring.slt@hexanova.se Ekonomi: Lina Akyuz, lina@hexanova.se

Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00

Tidnings

ISS

Tidningssta


F Ö R E TAG A R N A H A R O R D E T

Satsa på el för att minska utsläppen Sommaren 2021 har varit kantad av extrema väderhändelser runt om i världen. Värmerekord som avlöst varandra, översvämningar och skogsbränder. Det extrema väder som vi ser är konsekvenser av klimatförändringarna. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC konstaterar återigen, denna gång bortom allt tvivel, att förändringarna är ett resultat av människans aktiviteter. Slutsatserna kommer sannolikt inte som en överraskning, men de är viktiga inte minst för hur våra politiska beslutsfattare agerar på det samlade underlag som tas fram. Det kommande årtiondet kommer vara avgörande för möjligheterna att nå de klimatmål som satts upp för att vända den negativa utvecklingen. I EU är planen tydlig: till år 2050 ska unionen vara klimatneutral. För att nå dit har kommissionen satt ihop klimatpaketet ”Fit for 55” som presenterades tidigare i sommar. Det omfattar lagförslag som ska minska utsläppen med 55 procent till år 2030. Vad behöver då Sverige göra för att bidra till omställningen till ett klimatneutralt samhälle? Näringslivet är utan tvekan helt

Daniel Wiberg. Foto: Företagarna

avgörande för omställningen. Utvecklingen till fossilfria processer i våra stora industrier går i rasande takt. Fossilfri stålproduktion är ett exempel. Men omställningen sker inte bara genom våra stora industrijättar. I rapporten ”Hållbarhet som konkurrensfördel” som togs fram av Företagarna 2019 ser vi att många småföretag redan i dag tar ett betydande ansvar för att skapa ett hållbart samhälle. Som underleverantörer till de större bolagen har många varit snabba med att erbjuda produkter och tjänster anpassade till höga hållbarhetskrav och omkring hälften har redan vidtagit utsläppsminskande åtgärder.

en lyckad omställning är att ge rätt förutsättningar för energieffektiviseringar i företagen och elektrifiering av industri och transportsektorn – då har vi kommit åt stora delar av utsläppen. För att detta ska vara möjligt krävs ett system där all fossilfri elproduktion får finnas på lika villkor, kärnkraft inkluderat. För att undvika en avveckling av kärnkraften och en annalkande elkris måste regeringen därför skyndsamt ta beslut kring slutförvaringen av uttjänt kärnbränsle. Dessutom krävs en kraftigt utbyggd kapacitet i elnäten som kan tillgodose det ökade elbehov som elektrifieringen innebär.

För att öka andelen småföretag som arbetar aktivt med att minska sina utsläpp krävs politisk förutsägbarhet och åtgärder som gör det lönsamt att satsa på hållbarhet. För Sveriges företag vill och kan bidra. Det är relativt enkelt att presentera stora politiska visioner kring omställningen, men visionerna måste också kunna realiseras. Regeringen måste därför lägga politiska käpphästar åt sidan och se till de lösningar som är mest effektiva för att på riktigt lösa den klimatkris som Sverige och resten av världen nu är i. Ett första steg i att öka möjligheterna för

För att Sveriges företag ska kunna axla den roll som krävs i klimatomställningen krävs ett politiskt ledarskap som framsynt kan se vilka åtgärder som krävs i stället för att hantera kriser med nödlösningar när de uppstår. Om inte sommarens rapportering och FN:s klimatrapport kan mana till handlingskraft hos regeringen så vet jag inte vad som kommer att göra det. PHILIP THUNBORG Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur

Alltför många misslyckanden Nyligen meddelade statsminister Stefan Löfven att han kommer avgå som partiordförande och statsminister i samband med Socialdemokraternas kongress i november. Därmed väntar ytterligare politisk turbulens och kanske extraval eftersom regeringen inte har majoritet i riksdagen och därmed inte har stöd för sin politik och budget. Men vad betyder detta för ekonomin och landets företag? Ganska lite faktiskt. Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsatte som väntat det andra kvartalet och enligt SCB:s BNP-indikator ökade BNP med 0,9 procent samtidigt som sysselsättningen steg med 1,2 procent. Lättade restriktioner bidrar till att hushållen ökar konsumtionen och återhämtningen förväntas nu tuffa på om än i ett något lugnare tempo. Många företag vittnar till exempel återigen om svårigheterna att hitta rätt kompetens. När ekonomin återhämtar sig förstärks också de offentliga finanserna. Den politiska turbulensen runt statens budget och Löfvens avgång kommer troligen inte påverka återhämtningen nämnvärt. Faktum är att regeringens näringsoch arbetsmarknadspolitik snarast kan betraktas som försvårande för mindre och växande företag. När regeringen Löfven tillträdde var Socialdemokraternas tre viktigaste löften: (1) lägst arbetslöshet i EU år 2020; (2) bekämpa brottsligheten; (3) korta vårdköerna. Inte i något avseende kan dessa löften sägas ha införlivats, tvärtom har utvecklingen gått åt fel håll.

Arbetsmarknadspolitiken är kanske regeringens största misslyckande. Trots löften om reformerad arbetsrätt och en Arbetsförmedling som tar företagens intresse i beräkning består arbetsmarknadens tudelning. Företagen skriker efter kompetens samtidigt som stora grupper fortfarande står utanför arbetsmarknaden. En följd av corona-krisen var att arbetslösheten steg till rekordnivåer och även om den nu faller tillbaka något, så kvarstår den för Sverige unika utmaningen med rekordhög långtidsarbetslöshet och ett växande utanförskap. Sverige har sedan 2014 rasat från plats 10 till plats 22 av EU:s 28 medlemsländer när det gäller arbetslöshet. Vi är nu längre ifrån Löfvens löfte om lägst arbetslöshet i EU år 2020 än när regeringen Löfven tillträdde. Att otryggheten ökar och att brottsligheten inte bekämpats tillräckligt effektivt vittnar veckovisa skjutningar och våldsattacker om. Regeringen tycks i det närmaste handfallen inför problemet och det är inte begränsat till gängbrottslighet och stora rubriker. Andelen företagare som upplever otrygghet på grund av bristande polisnärvaro har ökat från 41 till 51 procent på bara tre år visar Företagarnas egna undersökningar. Andelen företagare som övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten har ökat från 13 till 19 procent och allt fler företagare uppger att de avstår från att anmäla brotten till polisen eftersom det oftast inte leder till mycket mer än en nedlagd utredning. Vårdköerna har inte kortats utan fortsätter i stället att växa, delvis en följd av pandemin som lett till att operationer flyttats fram.

Den höga belastningen på sjukvården har lett till att 18 000 färre operationer genomförts under det första kvartalet i år jämfört med före pandemin. Men det är också ett organisationsproblem. Det är väl belagt både teoretiskt och empiriskt att privat företagsamhet inom vården kan leda till effektivitets- och produktivitetsvinster med bibehållen eller ökad kvalitet. Det bygger dock på tydliga kriterier för att utvärdera såväl privat som offentlig verksamhet, kombinerat med kontroller och kännbara sanktioner om företag och verksamheter inte levererar avtalad kvalitet. Privat vård genom sjukvårdsförsäkringar har visat sig vara ett synnerligen effektivt verktyg för att hantera sjuktillfällen av det enklare slaget och snabbt få tillbaka arbetskraft på jobbet. Regeringen Löfven har dock infört en straffbeskattning för arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom sjukvårdsförsäkringar och dessutom tillsatt en utredning med syfte att ytterligare försvåra för privat utförd vård. Stefan Löfven hade en sällan skådad chans att visa politiskt ledarskap och skrota den hårt politiserade utredningen om vinster i välfärden och därmed minska otryggheten för alla de människor som arbetar och verkar i vård, skola och omsorgen. I stället blev det Liberalerna och Centerpartiet som genom januariavtalet – tillfälligt – lyckades begrava Socialdemokraternas populistiska retorik. Inom vården är det nu tuffare än någonsin och även här har alla större reformer och åtgärdspaket uteblivit. Ett annat område där regeringen gjort alldeles för lite är bostadsmarknaden. Tvingande amorteringskrav och skuld-

Philip Thunborg. Foto: Oskar Omne

kvotstak förvärrar problemen genom att ytterligare försvåra för unga att skaffa egen bostad. I storstäderna är detta ett enormt problem som också får stora följdproblem för företagens rekrytering. Ingenting har i princip gjorts för att reformera hyresregleringarna och frigöra mer bostäder i det befintliga beståndet. Att Vänsterpartiet lyckades fälla regeringen för ett förslag som inte ens presenterats, visar tydligt hur svag regeringen Löfven är och att det saknas stöd i riksdagen för regeringens politik. Det finns gott om investeringsbehov och möjligheter för Sverige, men det behövs nytänkande. Att det går bra för svenska företag, trots att vi gått igenom en omfattande ekonomisk kris till följd av en global pandemi, är det främsta beviset på denna innovations- och tillväxtkraft. Men även om möjligheterna är goda och tillväxtkraften stark i Sverige finns ett stort hinder

på vägen. Nästa stora kris som kommer landa i Stefan Löfvens efterträdares knä är den om elen. Kärnkraften håller på att avvecklas samtidigt som elbehovet kommer öka kraftigt de kommande åren. Hur näringsliv, industri och transportsektor ska lyckas ställa om till fossilfrihet utan en tillräcklig elproduktion kommer bli en stor källa till konflikt, inte minst mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nu väntar ytterligare politisk turbulens men vår demokrati och den svenska ekonomin klarar det. Svenska företag påverkas endast marginellt av den politiska lekstugan. På sikt behövs dock en seriös reformvilja och en mer företagsvänlig närings- och arbetsmarknadspolitik. Då bygger vi Sverige starkare och kan möta de utmaningar som kvarstår efter två förlorade mandatperioder. DANIEL WIBERG Företagarnas chefsekonom

3


INDUSTRI

Ta kontroll över dina produkters ytkvalitet och öka din lönsamhet Svensk tillverkningsindustri lider kontinuerligt stora förluster i form av kvalitetsbrister i produktionen. Några av Sveriges största företag har därför valt att samarbeta med Toponova, en unik expert beträffande kvalitetssäkring av produkters ytstruktur i industriella tillverkningsprocesser – ett samarbete som leder till lägre produktionskostnader, ett starkare varumärke och ökad lönsamhet.

Toponova är en ledande aktör med spetskompetens beträffande kvalitetssäkring av produkters ytstruktur i industriella tillverkningsprocesser. Bolagets VD, Stefan Rosén, har arbetat med marknadsledande industriföretag i 25 år och är bland annat delaktig i framtagandet av internationella standarder via SIS och utveckling av ISO GPS. Han konstaterar att behovet av en aktör som Toponova har ökat drastiskt under senare år. – Marknaden efterfrågar stöd inom alla de

tre områden vi arbetar – stöd till konstruktion vid kravsättning, avancerade mätuppdrag och spetsutbildning för konstruktörer samt mättekniker. Framför allt har utvecklingen av Smart Manufacturing skapat ett växande behov av kvalitetskontroll i automatiserad produktion och vid global tillverkning med många underleverantörer. Inte minst för att säkra en snabb omställningsförmåga. Här kan vi göra väsentliga insatser, konstaterar Stefan Rosén. Han nämner som exempel kvalitetssäkring av formverktyg där ytstrukturen är av stor vikt för att undvika problem i tillverkningen och utseende på färdig produkt. Det handlar, menar Stefan, om att jobba med parametrar och toleranser som säkerställer rätt kvalitet. Genom åren har Toponova genomfört mer än 2 000 projekt med syfte att dokumentera och kommunicera rätt produktkvalitet. – Redan inom designområdet finns höga krav på ytor. I slutändan handlar det om att minska kostnader för företagen som med rätt kvalitet på sina produkter slipper långa ledtider och kostnader kopplade till kvalitetsbrister, säger Stefan Rosén. Unikt koncept Toponova har tagit fram ett eget unikt koncept, Toponova Geometric DNA Profile®, där varje produkts funktionsyta kan dokumenteras och kommuniceras med

stöd av ISO GPS-standard och göras unik och verifierbar genom hela produktionskedjan. Stefan noterar att den internationella utvecklingen gör Toponovas insatser alltmer betydelsefulla för industriföretagen. Han konstaterar bland annat att kvalitetsbrister i tillverkningsindustrin, enligt internationella rapporter och studier, kan innebära minskad lönsamhet på mellan 10 och 30 procent. – Smart Manufacturing, med ökande automation och digitalisering, innebär att konkurrenskraft inte längre styrs av arbetslöner i lågkostnadsländer, utan i förmågan att exakt kunna styra sina processer, säkra kvaliteten och därmed uppnå hållbar produktion. Det leder i sin tur till säkrare upphandling från underleverantörer, färre reklamationer, lägre produktionskostnader, starkare varumärken och i slutändan ökad lönsamhet, menar Stefan Rosén. Han noterar också att allt högre krav på specifika mättjänster också ställer ökande krav på externa experter. Toponova har ett eget avancerat mätlab som i realiteten blir en strategisk resurs för företagens konstruktionsavdelningar. Kunden säkerställer redan i konstruktionsfasen att varje detalj kvalitetssäkras och att kvalitetsuppföljning sker med rätt mätmetod. Ytterligare en trend som Stefan ser är det växande behovet av spetskompetens inom bland annat kravsättning, nya standarder samt mätmetoder för verifiering. Nyckeln i sammanhanget är ISO GPS standarderna (Geometriska Produktspecifikationer) som är under ständig utveckling. Toponova håller kurser i samråd med beställaren.

Rosén 1994. Man verkade från början i konsultrollen genom att mäta ytstrukturer i 3D på uppdrag av SKF och Volvo, men mycket har sedan dess hänt i såväl den industriella branschen som i Toponova. Nu finns kunderna inom alla områden från medicin, elektronik och fordonsteknik. Stefan leder själv uppdragen men tar också in externa experter vid behov. I teamet ingår också två professionella mättekniker. – Vi verkar främst i Skandinavien, företrädesvis med stora tillverkande bolag, men vill på sikt vidare ut i Europa. Vi ser en stark tillväxt i takt med den ökande efterfrågan på våra tjänster. Inom några år kommer vi att behöva anställa tre-fyra personer som det ser ut nu, säger Stefan Rosén. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Stark utveckling Stefan Rosén startade Toponova i Halmstad tillsammans med professor Bengt-Göran

TA KONTROLLEN ÖVER DINA PRODUKTERS YTKVALITÉ OCH ÖKA DIN LÖNSAMHET Experter på att analysera, mäta och kravsätta produkters ytstryktur åt ledande tillverkande företag sedan 1994 KONTAKTA STEFAN ROSÉN stefan@toponova.se 4

035-16 92 00

toponova.se


I N D U S T R I / BYG G

SKF:s lagerexpertis bidrar till att framställa mer energi från vågor Mjukvara för lagerval – uppbackat av expertkunskap – hjälpte CorPower Ocean att specificera de lämpligaste lagren för en ny design av vågenergiomvandlare.

– Vågkraft har en konstant produktionsprofil. Det kan spela en nyckelroll i övergången till 100 procent förnybara energisystem genom att ersätta baskraft som kol och kärnkraft, säger Patrik Möller, VD för CorPower.

Programvaran, som är gratis att ladda ner, förenklar uppgiften att hitta rätt lagerlösning för en viss design. Genom att sätta in driftsparametrar i programvaran genererar den automatiskt lagerlösningar inom en minut.

SKF:s expertis inom lager har hjälpt CorPower Ocean att optimera utformningen av en ny klass av vågenergiomvandlare. CorPowers kompakta vågenergiomvandlare fungerar genom att pendla med vågorna, förstärka rörelsen, använda faskontrollteknik och omvandla detta till elektricitet.

Val av lager en utmaning Att välja lämpliga lager för den nya omvandlaren, som har långsamma rotationshastigheter och mycket höga belastningar, var utmanande. CorPower började med SKF:s onlineverktyg Bearing Select, som ett första steg för att välja optimala lagerarrangemang.

Fullskalig anläggning På grund av de speciella förhållandena relaterade till vågkraftomvandlarna behövde CorPower mer detaljerade råd för lagerarrangemanget. SKF togs tidigt in i projektet och bidrog med tekniskt stöd till lagerlösningarna samt smörj- och övervakningssystem. – Våra applikationsingenjörer var tidigt involverade i designprocessen. Detta hjälpte oss att identifiera förbättringar som förkortar utvecklingstiden, optimerar prestanda och minskar kostnaderna, säger Mattias Årstadius, enhetschef för industriförsäljning på SKF i Sverige. CorPower Ocean har nu utvecklat en första fullskalig anläggning. Detta kommer att testas i företagets torrtestrigg under sommaren och sedan placeras i havet utanför Portugals kust under hösten. Företaget planerar att lansera en typcertifierad kommersiell produkt på den globala marknaden senast 2024.

Mattias Årstadius, enhetschef industriell försäljning SKF Sverige AB. Foto: SKF

Patrik Möller, VD CorPower Ocean. Foto: Content Avenue AB

Källa: SKF

SKF:s expertis inom lager har hjälpt CorPower Ocean att optimera utformningen av en ny klass av vågenergiomvandlare. Foto: CorPower Ocean

Robotteknik och mänsklig förstärkning – bärkraften för framtidens byggbransch? Med ökat fokus på utveckling och tekniska framsteg inom robotteknik och mänskliga förstärkningssystem, kvarstår den växande frågan om hur det konkret kommer att påverka byggbranschen.

Även om dessa innovationer inte ersätter högkvalificerade byggnadsarbetare, börjar man se spännande möjligheter för både mekaniskt och tekniskt stöd – vilket kan göra arbetsplatserna säkrare, hantera arbetskraftsbrist och höja produktiviteten. Hur kan robotar och mänskliga förstärkningssystem göra en arbetsplats säkrare? Den anställdes hälsa och säkerhet är i främsta fokus för de arbetsgivare som vet att långsiktig lönsamhet och produktivitet uppnås genom att minimera arbetsrela-

terade förslitningsskador. Dessa typer av skador, som kan uppstå till följd av enformigt arbete över huvudet, är vanliga och orsakar slitage på nacke och axlar. Automatisering genom robotteknik kan komma att spela en viktig roll i framtiden, där man underlättar för arbetare från repetitivt och onödigt ansträngande uppgifter, såsom borrning över huvudet. Mänsklig förstärkning – human augmentation, såsom Hilti EXO-01 exoskelett, kan också användas för att stötta upp arbetarnas axelparti. Det bärbara systemet har visat sig minska belastningen på muskler och leder när man utgör arbete ovan huvudhöjd, med tester som visar en minskad belastning på 40-48% för deltoid- och biceps brachii-musklerna. Även aktiviteten i den övre trapeziusmuskeln minskade med 20 %, medan reaktionskrafterna på axelleden minskade med 30 %. Genom att sänka risken för skador på arbetsplatsen kommer inte bara arbetsgivarna att prioritera sina anställdas hälsa, utan industrin som helhet kan spara stora

Mekaniskt och tekniskt stöd kan göra arbetsplatserna säkrare, hantera arbetskraftsbrist och höja produktiviteten.

summor på minskad sjukfrånvaro. (Källa: Principle study about the effect of an industrial exoskeleton on overhead work). Dammfritt som framtida standard? Arbetsgivare blir alltmer medvetna om farorna med damm där kvartsdamm utgör den största risken för arbetstagarnas hälsa. Robotar, såsom Hilti Jaibot, kan utrustas med en inbyggd dammutsugningsenhet. Att se framtida robotar med dammutsugningsenhet som standard kan innebära att denna typ av teknik innebär ett ännu större värde till branschen än ursprungligen förväntat. Kompetent arbetskraftsbrist inom byggbranschen - är robotar verkligen svaret? Byggbranschen står med en alltmer åldrande arbetskraft, med antalet arbetstagare i åldern 60+ ökande mer än övriga åldersgrupper. Detta, i kombination med en avtagande kurva i antalet yngre som kommer in i branschen, kan leda till ett framtida arbetskraftsunderskott. Arbetsgivare kan snart möta en brist på kvalificerad arbetskraft, vilket gör ett steg mot robotteknik ett förnuftigt val. Inte bara kommer detta att hjälpa till att överbrygga den växande åldersklyftan, men kommer också att innebära lägre skaderisk för äldre arbetstagare - som naturligt är mer mottagliga för muskelbelastning. Robotar kan till och med locka kvinnor och yngre rekryter till branschen om de ser arbetsgivare med mål att stödja deras anställdas välbefinnande.

Hur kan BIM göra arbetsplatser mer produktiva? Borroboten Jaibot använder BIM-data (Building Information modellering) för att markera och borra tusentals hål för takinstallationer, vilket frigör arbetskraft så att tidsåtgången för andra uppgifter kortas. Hastigheten på utförandet är ojämförlig, där repetitiva rörelser utförs med lätthet och exakthet - vilket tar bort behovet av stillestånd eller pauser. Detta innebär att ur produktivitetssynpunkt kommer arbetstagaren spendera mindre tid på att utföra ansträngande uppgifter och kan fokusera på andra jobb som är mindre krävande för kroppen. Laserteknik kan också användas för att omvandla traditionella layoutmetoder genom att avsevärt öka antalet layoutpunkter som utförs varje dag. Denna fjärrlösning kräver inte bara färre människor, men det ger mindre utrymme för mänsk-

liga fel - vilket potentiellt sparar företag arbetstimmar som således kan äventyra tidsfrister. Genom att införa robotar och automatiseringssystem för att komplettera och stödja arbetskraften kan byggföretag förvänta sig att öka produktiviteten och deras vinstmarginaler. Om tekniska framsteg utvecklas i samma takt som de senaste decennierna råder det ingen tvekan om att robotik och mänskliga förstärkningssystem kommer att fortsätta att spela en nyckelroll inom byggbranschen. Men även om kritiker kanske är överens om att maskiner aldrig kommer att ersätta människor, är det viktigt att lyfta fram de betydande fördelarna med dessa innovationer. En arbetskraft som inte bara är säkrare och mer produktiv, utan en som förhoppningsvis uppmuntrar mångfald inom alla åldrar och kön. Källa: Hilti

5


BYG G

Fastighetsutvecklare med tydligt samhällsengagemang

Fastighets AB 3Hus är Örkelljungas största fastighetsägare. Bolaget förvaltar, projektutvecklar och bygger nytt med ambitionen att bli en stark aktör på den sydsvenska bygg- och fastighetsmarknaden, där 3Hus spelar en viktig roll i samhället och gör skillnad. Här jobbar man med en klar och tydlig vision: att skapa hus för bättre liv.

boxen och därigenom hitta effektiva sätt att utveckla smarta, funktionella hem och arbetsplatser. Handlingskraft och flexibilitet är nyckelbegrepp i verksamheten där vi jobbar med korta beslutsvägar. Utifrån dessa arbetar vi mot målet att bli en stark aktör i södra Sverige som spelar en viktig roll i samhället och gör skillnad, säger Christer Andersson, VD för 3Hus. Pågående projekt

3Hus är fastighetsbolaget med affärsidén att utveckla och förvalta fastigheter för långsiktigt ägande. Företagets huvudkontor ligger i Åstorp i nordvästra Skåne, och härutöver finns regionkontor i Malmö, Halmstad och Ljungby. Verksamhetsområdet expanderas successivt. – Vi jobbar med ett samhällsengagemang och vill skapa hus för bättre liv. Vi vågar tänka utanför

6

Under förra året färdigställdes Kvarteret Ejdern 14, vilket innefattade nyproduktion av 38 hyresrätter i Örkelljunga. Detta var andra etappen i ett större centralt beläget område som 3Hus har avsiktsförklaring med kommunen om att exploatera. Ungefär samtidigt köpte bolaget upp ett antal befintliga hyresfastigheter och tillsammans med tidigare nyproducerade hyresrätter på Ejdern-området är 3Hus numera den största fastighetsägaren i Örkel-

ljunga med totalt 240 centralt belägna hyresrätter. Nästa etapp med nyproduktion på Ejdern-området är planerad för byggstart under 2022. – Aktiviteterna i Örkelljunga är ett exempel på vårt arbetssätt. Ambitionen är att i snabb takt expandera volymen bostäder i egen förvaltning i hela verksamhetsområdet, främst genom nybyggnation men också genom strategiskt lämpliga förvärv, berättar Christer. 2021 har inneburit aktiviteter på flera olika platser i verksamhetsområdet. – Vi nyproducerar just nu bostäder i Bjuv, Malmö, Halmstad, Trelleborg, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Kristianstad, Åstorp och Eslöv. Parallellt pågår planering för detsamma i närtid i många andra kommuner, berättar Christer. Kostnadseffektivitet, långsiktighet och hållbarhet

3Hus ingår i familjeägda BrA Invest-gruppen. Tillsammans med byggbolaget/systerbolaget BAB Bygg AB är 3Hus en aktör som kontrollerar hela byggoch fastighetskedjan från råmark till färdig slutprodukt. BAB representerar omfattande kunskap och lång erfarenhet kring alla typer av byggnationer. – Det är en stor fördel för oss att ha en egen byggentreprenör inom koncernen. Vi arbetar tillsammans med ett tydligt fokus på kostnadseffektivitet, långsiktighet och hållbarhet. BAB firar hundra år, så det finns med andra ord gedigen erfarenhet och kompetens i hela bolaget, poängterar Christer Andersson. Christer är VD i 3Hus sedan 2008. Han har lång och gedigen erfarenhet som byggingenjör och har varit branschen trogen under hela sitt yrkesverksamma liv. Det har, menar han, varit både nyttigt och lärorikt och medfört kunskaper som han tagit med sig till nuvarande organisation. – Vi arbetar aktivt med att utveckla, trimma och växa vår organisation. Vi har en drivkraft att hela

tiden utvecklas och sträva framåt tillsammans med våra medarbetare. Att ständigt tänka långsiktigt är viktigt i sammanhanget, påpekar Christer. Blickar framåt

i 3Hus tar man alltid hänsyn till miljö och sociala aspekter när det gäller all form av byggnation. Man vill vara jordnära, nyskapande och handlingskraftiga när bolaget nu tar sikte mot framtiden. – Målsättningen är att skapa en depå av varierande utvecklingsprojekt med olika ledtider så att vi över tid stabilt kan ha en ökande volym av årliga byggstarter, samtidigt som vi framgångsrikt avslutar (slutförsäljer eller övergår i egen förvaltning) tidigare påbörjade projekt. Med all den kunskap och kompetens som finns i bolagsgruppen har vi alla förutsättningar att lyckas, spår Christer Andersson. Intervju: Peter Hägg


BYG G

Stark utveckling och tydliga ambitioner i hundraårigt byggföretag BAB Bygg AB är en sedan länge etablerad aktör på den sydsvenska byggmarknaden. 2021 firar bolaget hundraårsjubileum. BAB erbjuder kompletta bygg- och anläggningstjänster till i huvudsak kommersiella och offentliga kunder. Bolaget har ett nära samarbete med systerbolaget Fastighets AB 3Hus med visionen att tillsammans spela en viktig roll som samhällsbyggare. BAB Bygg är en del av BrA Invest-koncernen som är en industriell ägare med 1 500 medarbetare och en årsomsättning på knappt 3 miljarder kronor. BAB Bygg AB grundades för hundra år sedan och har genom åren byggt upp ett gott rykte på den sydsvenska byggmarknaden. Det var således ett gediget arv att förvalta när nuvarande VD:n och delägaren Kenneth Andersson för 20 år sedan tog över företaget tillsammans med sin yngre bror.

– Vi genomförde en inkråmsaffär och köpte varumärke, anläggningstillgångar och pågående projekt, samt tog över personalen. Säljaren behöll sina fastigheter och bildade fastighetsbolaget 3Hus, ett bolag som några år senare förvärvades av BrA och sedan dess är ett systerbolag till BAB, upplyser Kenneth. Vid förvärvet 2001 sysselsatte BAB inte fler än tio anställda, men rekrytering av kompetent personal blev starten på en omfattande expansion. Utöver den organiska tillväxten har bolaget genom åren genomfört fyra förvärv, vilket gjort att företaget idag har etableringar i Malmö, Halmstad och Ljungby utöver huvudkontoret i Åstorp. Brett koncept BAB Bygg företräder ett brett byggkoncept som innefattar entreprenad, byggservice, samt mark och anläggning. Verksamheten sysselsätter sammanlagt 250 anställda som Kenneth beskriver som ytterst ansvarstagande och lyhörda, samt med en förmåga att alltid sätta kunden i centrum. – Vi jobbar på ett traditionellt sätt där vi alltid har ett stort fokus på punktlighet, ordning och reda. Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder vilket i sin tur

bygger ömsesidigt förtroende. Det gör att många väljer att återkomma till oss, säger Kenneth. Han lyfter fram samarbetet med Fastighets AB 3Hus som utgör en väsentlig del av verksamheten. – Att bara vara renodlad entreprenör innebär stora utmaningar med konjunktursvängningar som snabbt kan skapa obalanser i sysselsättningen. Med entreprenadverksamhet i kombination med egen projektutveckling skapas en tryggare balans, menar Kenneth. Fastighets AB 3Hus har idag ett fastighetsbestånd på cirka 300 lägenheter utöver kommersiella fastigheter. Därtill har bolaget byggrätter om cirka 1 000 lägenheter som ska produceras de närmaste sex åren. Kenneth uppskattar att upp till 30 procent av BAB Byggs produktion är kopplad till Fastighets AB 3Hus. Miljö och hållbarhet Hållbarhetsarbetet utgör en central del i verksamheten där bolaget bland annat är anslutet till LFM 30, en organisation där medlemsföretagen arbetar tillsammans med en gemensam strävan att verka för en mer hållbar värld. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Fotnot: Systerbolagen i BrA-koncernen, utöver Fastighets AB 3Hus, utgörs av industribolagen KB Components och Draken i Reftle AB samt handelsbolaget AB Dogman.

info@babbygg.se

www.babbygg.se 7


BYG G

Solskydd inne och ute

Solen är härlig och vi har längtat. Inte är vi direkt bortskämda med den här i Norden men när den där kanondagen är här så kan solens värmande strålar bli för mycket och vi vill ha skugga och skydd. Uddevalla markis och persienn har lång erfarenhet av soloch insynsskydd och löser dina behov och önskemål. Uddevalla markis och persienn grundades för över 40 år sedan. 2018 tog Bengt Bäckman och Stefan Lind över verksamheten. De utför allt från serviceuppdrag

8

till stora entreprenadarbeten från Uddevalla och närliggande kustremsa med omnejd. Idag har de fyra stycken heltidsanställda som arbetar året runt. - Vi sitter på många stolar i branschen och har varit med sedan 2013, Bengt Bäckman, VD. Vi hjälper alla från att åka ut till tant Agda 80 år att byta markis snören till att sätta markiser runt en hel lyxvilla och stora fastigheter. Företages långa historia har gjort att vi har testat alla produkter och valt ut de som fungerar året om och är hållbara. Hos oss hittar du allt från ett enkelt persiennsnöre till de mest avancerade markiserna.

Solskydd för utsidan Uddevalla markis och persienn ett stort utbud av screens, fönstermarkiser och terrassmarkiser – produkter av hög kvalitet för utomhusbruk och snygga persienner och gardiner för innemiljö. - Det är inte alltid kunden vet vad de behöver för produkt, säger Bengt, men vi hjälper dig på bästa möjliga sätt. Boka ett gratis hembesök så kommer vi ut och mäter och kollar exakt vad man skulle behöva. Tyget/väven på deras markiser är speciellt uttaget för att passa alla väder samt

speciella plaster som tål sjukhus miljö och –desinfektionsmedel. - Vi erbjuder all service och vävbyte är det behöv, säger Bengt. Idag blir mer och mer motoriserade produkter automatiserade. - Och eftersom det är svårt att få tag på elektriker så har jag och min kollega köpt en enskild elfirma, säger Bengt. Det medför att vi kan erbjuda en helhetslösning med snabb service och snabba leveranser. Vi är alltid flexibla när gäller ny teknik och andra lösningar. Vi har även infravärmare anpassade till våra markiser.

Sol- och insynsskydd för insidan För fönstren har Uddevalla markis och persiennplisséer, persienner, gardiner och lamellgardiner för inomhusmiljö. Alltid av högsta kvalitet och fler olika varianter så att du hittar det du vill ha. - Solen bleker dina möbler, golv och textilier så även de kan behöva skydd, säger Bengt. Med våra produkter hittar du vad du behöver och vi hjälper dig finna den bästa lösningen. Intervju: Sean Larsson Text: Sabine von Borgstede


IT

Undersökning från Novus: Vi skrattar mindre – men den digitala humorn ökar under pandemin 6 av 10 svenskar skrattar högt minst en gång om dagen, men vi skrattar betydligt mindre nu än vi gjorde innan pandemin. Den digitala humorn har dock fyllt en allt viktigare funktion för skrattet, det visar en Novusundersökning som Pantamera beställt. I den uppger hälften av de tillfrågade unga (18-29 år) att de ökat sin digitala humorkonsumtion under 2021. Nu instiftar Pantamera ett humorstipendium för att bidra till mer skratt i vardagen.

Pantamera ansvarar för det svenska pantsystemet och har sedan länge använt humor för att få ännu fler att panta ännu mer. En strategi som har visat sig vara framgångsrik – under 2020 pantades över 2,2 miljarder burkar och flaskor i Sverige. Humorstipendiumet som nu lanseras omfattar 50 000 kronor och innebär en möjlighet att medverka i produktionen för Pantameras virala humorsuccé - Pantamera Humor. – Vårt Instagramkonto ’Pantamera Humor’ är en mycket uppskattad kanal som idag har närmare 50 000 följare. Det kan vi

tacka de fantastiska komikertalangerna som driver kontot för. Att göra digital humor är en konstform som vuxit sig allt starkare under pandemin. Genom humorstipendiet vill vi uppmuntra fler att våga ta steget fullt ut och satsa på en humorkarriär, säger Lovisa Lannerstedt, projektledare på Pantamera. Psykolog Per Naroskin: Därför är humor viktigt Enligt Novus-undersökningen skrattar 57

Lovisa Lannerstedt, projektledare på Pantamera. Foto: Pantamera

procent av svenskarna högt minst en gång om dagen och 90 procent uppger att det är viktigt att skratta. Nästan samtliga tror att det är viktigt att skratta för välbefinnandet. Per Naroskin, psykolog, författare och föreläsare, menar att humor kan vara en viktig livboj i svåra stunder. – Att vi skrattat mindre under det gångna året är kanske inte så konstigt. Skratt är till stor del en gemensam handling. Humorns mekanismer är värda att ta på största möjliga allvar. Humor kan vara livsviktigt i svåra stunder. Alla vill ha kul, men en del är bättre än andra på att vara kul. Sådana talanger är viktiga att fånga upp och ett stipendium är ett bra sätt att göra det på, säger han. Vardagsskämt, familj, vänner och roliga klipp I undersökningen ställdes också frågan vad som får oss att skratta. I topp hamnar skämt i vardagen (79%), familj (70%), vänner (69%) och roliga klipp online (53%). Bland unga är det hela 78% som uppger att de skrattar åt roliga klipp online. På frågan via vilka kanaler man oftast konsumerar humor hamnar traditionell TV i topp, följt av Youtube, Facebook och

Per Naroskin, psykolog, författare och föreläsare, menar att humor kan vara en viktig livboj i svåra stunder.

Instagram. I den yngre målgruppen uppger dock 82 procent att Youtube är deras främsta kanal. – Det är jättekul att vi har ett så stort utbud av innehåll och kanaler idag. Då finns verkligen någonting för alla. Det blir också lättare att sprida sin humor, dela med sig och själv våga publicera innehåll. Nu hoppas vi på att många unga humor-

talanger tar chansen och söker vårt stipendium, säger Lovisa Lannerstedt. Undersökningen är genomförd av Novus under april 2021 bland den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Totalt har 1000 webb-intervjuer genomförts i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa urval. Källa: Returpack/Pantamera

Ironhand 2.0 – En ny version av den prisbelönta robothandsken Medtechföretaget Bioservo Technologies släppte nyligen en uppdaterad version av sin banbrytande exoskeletthandske – Ironhand® 2.0, med förbättrad aktivering, bättre grepp, avancerad datainsamling och mycket mer för att minska förekomsten av handrelaterade förslitningsskador på arbetsplatser.

Ironhand® är världens första aktiva mjuka exoskelett för handen, och den greppförstärkande handsken vann priset NASA Commercial Invention of the Year Award 2020. Den härmar användarens grepprörelser i händerna och ger extra styrka och uthållighet i greppet, vilket i sin tur hjälper

till att spara arbetarens kraft och minska risken för förslitningsskador. Ironhand har visat lovande resultat när den testats inom tillverkning, och andra industriella arbetsplatser med hög risk för förslitningsskador. Som ett led i att vidareutveckla sin uppfinning släppte Bioservo en ny och förbättrad version av sin greppförstärkande handske den 7 juni 2021. Samtidigt lanseras den mycket användbara appen IronConnect Pro. Appen samlar in information från handsken när den är i användning och sammanställer uppgifterna i ergonomiska riskbedömningsrapporter för att spåra risken för skada och förhindra den. Förbättrar livskvaliteten för arbetstagare som riskerar förslitningsskador

Bioservo Technologies utvecklade den kraftfulla exoskeletthandsken som en förebyggande åtgärd mot industri- och tillverk-

Medtechföretaget Bioservo Technologies släppte nyligen en uppdaterad version av sin banbrytande exoskeletthandske – Ironhand® 2.0.

ningsrelaterade skador, för att hjälpa ergonomer och anställda som utför repetitiva manuella arbetsuppgifter. Om en skada inträffar är det för sent att ingripa - det är det ofta svårt att återfå full användning av den nedsatta handen, vilket kräver längre sjukskrivning och ofta dyr rehabilitering. Ironhand 2.0 gör det möjligt att förhindra skador genom att hjälpa operatören att utföra repetitiva och monotona arbetsuppgifter, samtidigt som den samlar in data för att hjälpa ergonomer bedöma risken för skada i förväg. Den bästa ergonomen är den som arbetar med förebyggande åtgärder för att eliminera behovet av rehabilitering och minska eller helt undvika förslitningsskador och andra arbetsplatsskador. Ironhand 2.0 - Håller människor starka, friska och effektiva Ironhand är ett smart aktivt exoskelett, vilket innebär att handsken, med hjälp av sensorer placerade i handflatan, på fingertopparna och de mellersta falangerna, aktiveras när operatören börjar röra sin hand för att utföra en uppgift. För att ytterligare förbättra handskens funktionalitet används maskininlärning vilket gör att handsken lär sig av användaren och efter ett tag kan utföra en rörelse eller grepp bara användaren påbörjat det- efter att ha lärt sig hur operatören rör sin hand före och under en viss uppgift. Genom att systemet är anslutet till internet via 4G eller Wi-Fi skickar den kontinuerligt insamlade data som kan analyseras. - Vi har öppnat upp för att använda Iron-

hand i många fler applikationer och arbetsuppgifter genom att lägga till och förbättra sensorer, öka hastigheten och skapa en mer naturlig kraftöverföring vilket gör handsken lättare att aktivera när du utför en mängd olika rörelser. Dessutom har vi förbättrat användarupplevelsen och komforten med bärlösningar som är mycket lättare att använda och justera för en optimal passform. Det här är bara några av de uppgraderingar vi har gjort läggs till Ironhand 2.0. Man kan nästan säga att det är en helt ny handske, säger Petter Bäckgren, VD, Bioservo. Optimerad installation och användning via IronConnect Pro Data som samlas in av handsken när den används skickas till molnet, där den

används av IronConnect Pro, en sofistikerad applikation utformad för att ge en överblick över hur handsken används och maximera nyttan. Med applikationen kan du se vilken handske som används och var, vilken operatör som använder den, vilka grepp den utför och mycket mer. Dessutom kan appen analysera data för att skapa ergonomiska riskbedömningsrapporter. På så sätt kan du se om operatören riskerar en förslitningsskada innan den uppstår - så att du kan vidta åtgärder och förhindra skadan innan den inträffar. IronConnect Pro kan användas med både iOS och Android och kommer att släppas tillsammans med Ironhand 2.0. Källa: Bioservo Technologies AB

9


ENERGI

Låga el- och fjärrvärmepriser främjar nyetablering i Ljungby kommun När företag väljer etableringsort är energiförsörjning och elpriser viktiga parametrar. I det avseendet ligger Ljungby kommun bra till tack vare Ljungby Energi AB. Bolaget tillhör landets tio i topp när det gäller låga priser på både el och fjärrvärme.

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Ljungby påbörjades i slutet av 1970-talet och sedan dess har även elnätet anslutits till verksamheten. När 1900-tal övergick i 2000-tal inleddes en kraftig expansion i samband med att avfallspannan byggdes. Under en 20-årsperiod, då antalet anställda fördubblades, byggdes fjärrvärmenätet ut, vilket innebär att cirka 85 procent av Ljungbys hushåll idag är anslutna till nätet. – Det är en naturlig utveckling eftersom vi länge har tillhört topp tio i Sverige bland de bolag med de lägsta fjärrvärmepriserna. Detsamma gäller våra elnätsavgifter, vilket gör att Ljungby blir ett attraktivt val för energiintensiv industri som vill etablera sig i regionen. Det var en av anledningarna till att gasföretaget Strandmöllen valde att komma hit, berättar Bo Schönbeck, VD för Ljungby Energi. Vill bygga vätgasanläggning Fjärrvärme, elnät, elhandel och fiber utgör Ljungby Energis fyra verksamhetsområden. Fibernätet har expanderat kraftigt de

senaste tio åren, inte minst på landsbygden, vilket gör att man idag täcker hela Ljungby kommun. Just nu byggs en helt ny fjärrvärmeanläggning, en fliseldad hetvattenanläggning, som ska driftsättas till hösten. – Vi jobbar också med ett projekt kring

byggandet av en vätgasanläggning inklusive tankstation utmed E4:an. Strandmöllen AB, som är en samarbetspartner i projektet, har sökt bidrag hos Klimatklivet och tanken är att anläggningen ska producera grön vätgas för fordonsdrift. Restvärmen från anlägg-

BESTÄLL FIBER REDAN IDAG. Besök vår tjänsteportal och sök på din adress för att se just dina fibermöjligheter. ningens elektrolysrör kommer att överföras till fjärrvärmenätet för vidare distribution till nyproduktion av bostäder, berättar en engagerad Bo Schönbeck. Han tillägger att Ljungby Energi kontinuerligt arbetar för hållbara energilösningar och i fallet med vätgasanläggningen planeras för såväl vindkraft som solkraft och elproduktion via spillvärme. Fjärrkyla via fjärrvärme Ett annat viktigt steg i bolagets utveckling togs förra året då verksamheten expanderade i form av en om- och tillbyggnad i storleksordningen 40 miljoner kronor. Komfortkylan i de nya lokalerna levereras via en absorptionsanläggning som drivs av fjärr-

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

VD Bo Schönbeck

Etablera i Ljungby Lägre energipriser och bättre läge får du leta efter!

Kundservice 0372-600 600 - kundkontakt@ljungby-energi.se - www.ljungby-energi.se

10

värme. Det är ett koncept som Bo Schönbeck vill föra vidare till fler verksamheter. – Bolaget kan, i stället för att bygga ett separat fjärrkylanät, utnyttja redan befintlig infrastruktur i fjärrvärmenätet och på så sätt hålla nere sina investeringskostnader. Det räcker med installation av absorptionsanläggning hos respektive kund, upplyser Bo. Han ser framtiden an med både spänning och tillförsikt. Stort fokus ligger förstås på den förestående vätgasanläggningen som han hoppas ska stå klar inom ett par år. – Jag tror att den kan bli ett lyft för hela kommunen. Om vi kan använda grön vätgas i stället för fossila bränslen blir koldioxidutsläppen lika med noll. Det är en resa vi förstås gärna vill vara med på.


ENERGI / HÅLLBARHET

Utbyggnad av solcellspark i Skåne – störst i landet igen Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo har byggts ut till tredubbla storleken och blev därmed återigen landets största solcellspark. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata entreprenörer och investerare. Genom utbyggnaden från cirka 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh kommer parken varje år att generera el motsvarande hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor. Anläggningen ligger mitt i nedre delen av elområde 4, en region som sedan en tid tillbaka är hårt ansträngd vad gäller elförsörjning. Detta till stor del en följd av kapacitetsbrist i stamnätet för elöverföring från övriga landet. – Utbyggnaden av solcellsparken ökar inte bara tillgången till förnyelsebar energi i elnätet, utan innebär även ett tillskott av närproducerad el i Skåne. Satsningar som

Erik Martinson, VD Svea Solar. Foto: Svea Solar

denna kommer att kunna göra skillnad i regionen, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar som är bolaget som installerar anläggningen. Tydligt behov Utbyggnaden påbörjades i mitten av juni, och redan i augusti var allt klart. – Parken producerar el där det behövs som mest. Vi är mycket glada för att kunna vara med och utveckla detta projekt. Anläggningen har fungerat väl sedan starten för två år sedan och nu var det dags för nästa steg, säger Johan Fjelkner, vice VD på Sparbanken Skåne som finansierar projektet tillsammans med privata investerare. Behovet av utbyggnad blev särskilt tydligt i vintras, då efterfrågan på el ökade och begränsningarna i kraftnätet blev som mest påtagliga. Hög och klar luft i vindstilla förhållanden innebär mindre produktion av vindkraft, medan solceller kan verka under dygnets ljusa timmar. Här komplet-

Johan Fjelkner, vice vd Sparbanken Skåne.

Sparbanken Skånes Solcellspark vid Tågra, utanför Sjöbo. Foto: Svea Solar

terar solkraft och vindkraft varandra på ett bra sätt. – Detta är ett utmärkt initiativ som bidrar till att minska elbristen här i Skåne, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Handelskammaren, i en kommentar. Marknaden växer Utbyggnaden innebar installation av 23 000 solpaneler, men detta endast över ytterligare 13 hektar, utöver de ursprungliga 12. Utvecklingen av paneler har gått framåt och nu i etapp två placerades de tätare än tidigare. De nya panelerna kan också fånga solljus underifrån som reflekteras från marken. Byggtiden under sommaren kan tyckas kort, men visar att solceller inte behöver vara något invecklat projekt så länge sats-

ningen stöttas av rätt partners. Fortfarande är solkraft ett av de mindre energislagen i Sverige, men andelen i energimixen växer snabbt. Under 2020 ökade antalet solcellsanläggningar i det allmänna elnätet med 50 procent. Vid slutet av året fanns totalt 65 000 nätanslutna solcellsanläggningar i landet. Den största ökningen består av mindre solcellsanläggningar för privat bruk som ofta installeras på helt vanliga villatak. – Idag är solceller inte bara en fråga om hållbarhet, utan också en sak för plånboken. Det går att spara pengar på att producera egen el, även om själva investeringen kostar. Jag tror att denna ekonomiska aspekt kommer att bli ännu tydligare framöver, säger Johan Fjelkner. Sparbanken Skåne är fortsatt största enskilda slutkonsument av leveransen

från parken i Tågra utanför Sjöbo, men utbyggnaden öppnar för fler kontrakt om ursprungsmärkt solel. Exempelvis kan även boende i hyreslägenheter nu göra skillnad genom sitt elavtal. I senaste utbyggnaden har investerarna kunnat säkra intäkten för en del av den framtida elproduktionen genom ett tioårigt avtal med Axpo Nordic AS. Att en storskalig solinvestering i Sverige görs på marknadsbaserade villkor innebär att en milstolpe i solkraftens utveckling är passerad. – Grön energi engagerar enormt många idag, både privatpersoner och företag. Jag hoppas att satsningen kan inspirera ännu fler till grön omställning och närproducerad el, säger Erik Martinson på Svea Solar. Källa: Svea Solar

Vattenfall och E.ON förenklar betalning av elbilsladdning I takt med att elbilarna blir allt fler växer behovet av ett enhetligt betalsystem för publika laddstationer. Vattenfall InCharge och E.ON kommer att förenkla betalningen för laddning och ge tillgång till båda bolagens laddnätverk genom roaming i Sverige. Den förenklade betallösningen ger kunderna, i ett första steg, tillgång till närmare 1 000 publika snabb- och destinationsladdningspunkter redan i sommar.

Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility Norden. Foto: Peter Knutson

Nu har två av de större laddoperatörerna i Sverige, Vattenfall InCharge och E.ON tagit fram en betalningslösning som ger kunderna, oavsett om man väljer Vattenfall eller E.ON som tjänsteleverantör, tillgång till bolagens laddpunkter genom roaming. Samarbetet går också i linje med det regeringsupprop som lades fram förra året om att förenkla betalningen i samband med laddning. – Vattenfall och E.ON har under lång tid aktivt investerat i och verkat för att bygga ut den publika laddinfrastruktur som är nödvändig för att möta det växande intresset av att kunna köra på el. Detta ömsesidiga IT-samarbete gör att vi undviker fördyrande roamingplattformar. Med denna lösning kan kunden med ett laddkort komma åt båda parters laddnätverk och även få en faktura, oavsett vem man har laddat hos, vilket förenklar elbilsvardagen, säger Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility Norden. Flera fördelar Fler än 200 000 elbilsägare kommer att erbjudas att ladda och betala enklare redan i sommar. I dag krävs flera olika abonnemang, laddkort, appar med mera för att

Vattenfall InCharge och E.ON kommer att förenkla betalningen för laddning och ge tillgång till båda bolagens laddnätverk genom roaming i Sverige.

ta del av den publika laddinfrastrukturen. Fördelarna är flera; ett laddkort för båda nätverken, tydliga priser i app, en faktura oavsett vem man laddat hos och kunden kan direkt se om en laddare är ledig i respektive parts app.

¬– Nu tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt för att göra det ännu smidigare för elbilsföraren att både kunna hitta och ladda publikt. Digitala gränssnitt, där man enkelt kan se priser och status på laddare, är ett centralt fundament för en modern och

bekväm lösning. Ambitionen är att underlätta övergången till ett fossilfritt transportsystem och detta är ett steg på vägen, säger Pär Möller, chef E.ON E-mobility Norden. Källa: Vattenfall

11


N O R R KÖ P I N G

Rikstäckande leverantör av industrioch fastighetstekniska system Företag, kommuner och landsting – alla kan dra nytta av Caverions erbjudande kring energieffektiva lösningar och säkerhetssystem. Företagets breda utbud omfattar tjänster för fastigheters hela livscykel och innebär energi- och kostnadsbesparingar för fastighetsägaren samt långsiktigt säkra byggnader. Caverion vill vara den starkaste säkerhetsleverantören för kunder som inte minst finns inom tillverkningsindustrin.

Caverion-koncernen med säte i Finland har verksamhet i 13 länder i Nord- och Centraleuropa. I Sverige representeras verksamheten av Caverion Sverige AB och Caverion Industria AB som finns representerade på ett hundratal orter över hela landet. Totalt sysselsätter Caverion i Sverige sammanlagt 3 500 medarbetare som var och en företräder bolagets breda koncept kring att skapa och förvalta användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Det breda tjänsteutbudet omfattar allt från rådgivning och design till projektledning, projektgenomförande, integrerade servicelösningar och tekniskt underhåll, medan de olika teknikområdena bland annat innefattar värme och sanitet, ventilation, kyla, el, automation och industriinstallationer.

Brett utbud av tjänster En av Caverions lokala enheter finns i Norrköping där fokus ligger på energi, digitalisering, automation och säkerhet i form av helhetslösningar för industrier

och fastigheter. Vi träffar distriktschefen Henrik Franzén som berättar att mycket av arbetet idag kretsar kring hållbarhet. – Många av våra uppdrag handlar om miljö- och energibesparande åtgärder. Vi

jobbar just nu med ett flertal industrier där vi med långsiktiga lösningar ser till att de når sina energi- och hållbarhetsmål. Vi arbetar också på uppdrag av många fastighetsägare som vill framtidssäkra driften av sina fastigheter. Vi strävar hela tiden efter att finna de enklaste och mest effektiva lösningarna för att våra uppdragsgivare ska nå uppsatta mål, säger Henrik. Den kompetens Caverion representerar är efterfrågad idag, inte minst mot bakgrund av den ökande miljö- och säkerhetsmedvetenheten, liksom viljan att skapa kostnadseffektiva fastigheter. Det breda tjänsteutbudet omfattar till exempel projektledning, projektgenomförande, servicelösningar och tekniskt underhåll. Här fokuserar Caverion på en kombination av lokal närvaro, hög servicenivå och expertis inom sina kompetensområden. – VVS, el, kyla, ventilation, säkerhet, energi och automation utgör de främsta arbetsområdena för Caverion här i Norrköping och Linköping. Tanken är att alla teknikområdena tillsammans ska kunna underhålla vilken fastighet som helst, säger Henrik Franzén.

Helhetsleverantör Caverion åtar sig både små och stora projekt. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, samt ackrediterad för Säker Vatten. Bolagets styrkor ligger i dess tekniska kompetens, kundorienterade service och breda utbud av tjänster som täcker alla fastighetstekniska system genom fastighetens hela livscykel. – Vi besitter spetskompetens som våra kunder värdesätter och siktar hela tiden på att utveckla oss själva och vässa vårt koncept. Framöver kommer vi att satsa mer inom områdena energiautomation och säkerhet, säger Henrik Franzén och tillägger avslutningsvis att Sveriges största kylföretag, Huurre, numera ingår i Caverion. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Besök oss på: Ströbogatan 27 616 34 Åby 011 - 230 800 • 076 - 892 68 37 • henrik.franzen@caverion.com • www.caverion.se 12


N O R R KÖ P I N G

Hållbarhet präglar Riksbyggens bostadsbyggande och förvaltning i Norrköping och i hela landet Rum för hela livet är Riksbyggens stående filosofi. Det välrenommerade företaget både bygger bostäder och är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Riksbyggen förvaltar bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler över hela Sverige, och hållbarhet ska finnas med i både stort och litet. De bostäder man bygger och förvaltar ska främja social hållbarhet, långsiktig ekonomi samt minskad miljöpåverkan.

Riksbyggen finns representerat via 300 kontor och verksamhet på fler än 430 orter över hela landet. Ett av kontoren ligger i Norrköping där vi träffar marknadsområdeschef Jenny Dingertz med ansvar för Norrköping, Västervik, Finspång, Valdemarsvik och Söderköping. – Vi verkar inom två huvudsakliga affärsområden: Bostad och Fastighetsförvaltning. Inom ramen för det förstnämnda utvecklar vi bostäder, både bostads- och hyresrätter, i form av nyproduktion med vårt uttalade mål att skapa attraktiva och mer hållbara boenden för oss alla, säger Jenny. Nya bostadsområden växer fram Hon berättar att Riksbyggen även bygger

bland annat äldreboenden och radhus. Den gemensamma nämnaren för dem alla är hållbarhet. Riksbyggen bygger alla flerfamiljshus enligt kraven för Miljöbyggnad. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Sammanlagt handlar det om 15 olika områden som bedöms för certifieringen. – När vi bygger, utvecklar och förvaltar bostäder och arbetsplatser gör vi det med tre tydliga huvudfokus: social gemenskap, långsiktigt hållbar ekonomi och minskad miljöpåverkan. I mångt och mycket handlar det om att skapa trygga och gröna närmiljöer och bygga och förvalta på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi kallar det Rum för hela livet, förklarar Jenny Dingertz. Hon berättar vidare att Riksbyggen i hennes verksamhetsområde just nu förvaltar cirka 10 000 bostadsrättslägenheter. Bland kommersiella kunder märks till exempel ICA, Siemens och ett antal privata fastighetsägare. – Vi har dessutom breddat kundkretsen via förvaltningsuppdrag i befintliga bostadsrättsbestånd, vilket innebär att vi sköter ekonomisk och teknisk förvaltning, energi samt inre och yttre skötsel, informerar Jenny. Just nu är Riksbyggen involverat i byggandet av sammanlagt 85 radhus i Svärtinge strax utanför Norrköping, vilket

omfattas av tre etapper, varav den första är klar för inflyttning i januari nästa år. – Ett annat spännande projekt för hela Norrköping är utvecklingen av Inre hamnen där det bland annat blir 350 nya bostadsrätter i sju fastigheter. Redan nästa år inleds byggandet av Kronomagasinet, berättar Jenny. Hållbarhet i alla led Riksbyggen bildades redan 1940 för att skapa både bostäder och jobb. Sedan dess har Riksbyggen varit med och byggt det moderna Sverige, kvarter för kvarter. Riksbyggen är ett kooperativt företag. Ett kooperativt företag har i sitt DNA att arbeta hållbart och demokratiskt för att främja en långsiktig samhällsutveckling. Den kooperativa företagsidén har till stor del lagt grunden till Riksbyggens framgångar och och idag är man en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen fler än 200 000 bostadsrätter i drygt 4 300 bostadsrättsföreningar. Härutöver förvaltar man fler än 100 000 hyresrätter runt om i Sverige. Över en halv miljon människor bor i bostäder som förvaltas av Riksbyggen. Bland kunderna finns dessutom ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare.

Marknadschef Jenny Dignertz

Det är ett koncept och en kundkrets som byggts upp under 80 år av aktiv förvaltning, vilket i praktisk mening bland annat innebär att Riksbyggen tar ansvar för inre och yttre skötsel, drifttekniska åtgärder, tillsyn, ekonomisk förvaltning samt underhåll vid behov. Riksbyggen utsågs

nyligen till vinnare i kategorin "Nyproduktion av bostäder" i Sveriges Grönaste Varumärke, enligt en undersökning från konsultföretaget Differ. Undersökningen har besvarats av ett slumpvist urval av personer i åldrarna 15–75 år som är riksrepresentativt för svenska folket. – Hållbarhetstänket präglar i princip alla delar av vår verksamhet. Det kan handla om allt från att vi byter ut våra bilar till elbilar till att vi använder oss av robotgräsklippare i stället för motordrivna gräsklippare. Hållbarhet är både stort och litet, från att bidra till att boende ska kunna bo och leva mer hållbart i vardagen till att utveckla klimatförbättrad betong. Ökad digitalisering är också en viktig fråga för Riksbyggen, inte minst med tanke på hållbarhet. Till exempel har Riksbyggen utvecklat tjänster för att genomföra digitala stämmor i bostadsrättsföreningar och ett ”digitalt styrelserum”. – Digitaliseringen är ett heltäckande arbete inom ett område där Riksbyggen alltid ska ligga i framkant, säger Jenny Dingertz och avrundar: – Vi vill vara en samhällsbyggare för både den yngre och äldre generationen, samtidigt som vi skapar förutsättningar för utveckling i de områden vi förvaltar, samt överlag bidrar till en god utveckling av hela bostadsmarknaden. Research: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kronomagasinet Gatuvy

Gröna insatser som ger svarta siffror

Med fastighetsförvaltning från Riksbyggen blir det enklare att nå era mål. Både vad gäller hållbarhet, men också lönsamhet. Läs mer på riksbyggen.se. Tillsammans gör vi verkligheten mer hållbar. Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.

13


N O R R KÖ P I N G

Ledande konsultbolag inom infrastruktur och byggande Ett av de ledande tekniska konsultföretagen på den nordiska marknaden är Ramboll. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande – från idé, analys och projektering till projekt- och byggledning under produktion. Härigenom bidrar Ramboll i allt väsentligt till utvecklandet av det hållbara samhället.

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare som levererar helhetslösningar kring byggande, mark och anläggning, miljö, vatten, energi, olja och gas samt management consulting. Ramboll finns representerat i 35 länder och sysselsätter cirka 16 500 anställda med stor kunskap och expertis inom olika områden kopplade till samhällsbyggnation. I Sverige finns Ramboll på 30 orter där 2 000 medarbetare jobbar inom bolagets samtliga sju affärsområden. Typiska uppdragsgivare finns inom industri, Trafikverket, offentlig förvaltning, bland kommuner och privata fastighetsägare.

I Norrköping träffar vi distriktschef Mats Björklund som beskriver Ramboll som ett storbolag med global kunskap och lokal närhet. – Vi står för professionella och ledande konsulttjänster och efterfrågas i samband med såväl nybyggnation som ombyggnation och renovering. Vår ambition är att vara den främsta samhällsrådgivaren inom olika områden, såsom projektledning, samhällsbyggnad, byggteknik, miljö, elteknik, energi och VVS samt VA-teknik. Tack vare vår stora bredd kan vi åta oss såväl små som stora komplexa uppdrag. Den regionala organisationen gör att vi kan upprätthålla en nära och personlig dialog med kunden och erbjuda koncernens samtliga tjänster både lokalt och regionalt, säger Mats Björklund. Brett koncept Inom projektledning arbetar vi med alla typer av projekt rörande till exempel bostad, kontor/handel, offentlig förvaltning, industri och anläggning. Beträffande samhällsbyggnad tar Ramboll fram och projekterar gator och vägar med mera. Bolagets landskapsarkitekter jobbar också

med skolgårdar, parkmiljöer, torg och andra stadsutvecklingsfrågor, och härutöver jobbar Ramboll också med fysisk planering där man bistår uppdragsgivare med att ta fram utredningar och detaljplaner. Inom området byggteknik jobbar bolagets konstruktörer och arkitekter med att dimensionera och konstruera byggnader. Ramboll jobbar också med miljöfrågor genom att till exempel analysera jordprover från förorenad mark och utföra kontroller av olika miljöutredningar, såsom miljökonsekvensbeskrivningar. Beträffande elteknik utför man installationer för såväl den privata som offentliga sektorn, och när det gäller området energi och VVS jobbar Ramboll mycket med energiutredningar, energibesparande åtgärder och fjärrvärmefrågor. Området VA-teknik handlar bland annat om konventionell VA-projektering, dagvattenutredningar och modulering av vattenledningsnät. – Vi utgör ett stöd för våra kunder beträffande projekt- och byggledning, från idé till färdigt projekt och efterföljande förvaltning. Genom att komma in tidigt i projekten kan vi göra ett så tydligt avtryck som möjligt. Vi kan ansvara för såväl hela som delar av ett projekt, upplyser Anders Wihag som är teamledare för Ramboll Projektledning i Norrköping. Varierande projekt Ramboll, distrikt öst, har genom åren varit involverat i en mängd olika projekt. Just nu jobbar man bland annat med projektledning för ett nystartat företag i Säffle som framöver kommer att bli Sveriges största landbaserade hållbara laxodling. – I Norrköping jobbar vi också med en ombyggnation på Louis de Geer-skolan där vi på uppdrag av kommunen verkar i rollen som både bygg- och projektledare. I Gävle och Sandviken jobbar vi med projektledning i samband med uppförandet av Microsofts två datahallar, berättar Mats Björklund. Lång historia Ramboll-koncernen, med huvudkontor i Köpenhamn, omfattar cirka 300 kontor världen över. Grundarna Börje Ramböll och Johan Hanneman, startade företaget för drygt 75 år sedan med fokus på att bygga upp Köpenhamn efter kriget, men sedan dess har det hänt en hel del i det anrika bolaget. I Sverige hittar vi Rambolls rötter i företaget Orrje & Co, etablerat redan 1947. Efter en rad fusioner bytte man sedan namn till Scandiaconsult, vilket köptes av Ramboll 2004. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

ENGINEERING FOR A SUSTAINABLE FUTURE Framtidens samhälle bygger på att vi ser hela bilden – där teknikens utveckling styrs av både människan och naturen. Vi är din lokala projektpartner med global kompetens. Kontakt för Ramboll i Östergötland: Mats Björklund, 076-80  90  440, mats.bjorklund@ramboll.se  www.ramboll.se

14


N O R R KÖ P I N G

Säker och hållbar kollektivtrafik när Östergötland växer I en växande region som Norrköping spelar kollektivtrafiken en avgörande roll för att människor ska kunna sy ihop arbete och vardagsliv. Transdev är bolaget som på uppdrag av Östgötatrafiken gör det möjligt för invånare och arbetspendlare att förflytta sig på ett snabbt, säkert och hållbart sätt.

Transdev startades i Skåne redan 1940. Huvudkontoret ligger numera i Stockholm och bolaget ingår i koncernen Transdev

Group som driver persontrafik och skapar integrerade transportlösningar i 18 länder. Sammanlagt 83 000 anställda möjliggör dagligen fler än 11 miljoner resor världen över. I Sverige finns bolaget representerat från Haparanda i norr till Malmö i söder. 4 500 personer sysselsätts, varav cirka 300 i området Norrköping, Linköping och Finspång där Marie-Louise Arnell är affärschef. – Vi är en av de största aktörerna i Sverige beträffande persontrafik. Vi transporterar via buss, tåg, spårvagn och färja, vilket

innebär att flera hundratusen personer reser med oss varje dag. Tack vare vår långa erfarenhet av den svenska marknaden och koncernens globala expertis, har vi länge varit duktiga på att anpassa vårt koncept efter de lokala behoven, säger MarieLouise.

Effektivt och tryggt resande I Norrköping, Linköping och Finspång verkar Transdev på uppdrag av Östgötatrafiken. Här bedriver man tätortstrafik med den ständiga ambitionen att alltid hitta de mest optimala lösningarna för ett effektivt, smidigt, säkert och miljövänligt resande. – Våra 37 bussar och 18 spårvagnar är

ständigt i rörelse, och härutöver driver vi i Linköping tågtrafik för Kalmars Länstrafik där vi trafikerar både Västervik och Kalmar via elva tåg. I Finspång kör vi landsortstrafik och en servicelinje med tio bussar, upplyser Marie-Louise Arnell. Hon berättar vidare att Transdev härutöver är en del av Ride the Future-projektet, där två av bolagets autonoma fordon körs på campusområdet i Linköping. Framöver hoppas man också kunna bredda konceptet även till Vallastaden. Fokus på hållbarhet I Transdev jobbar man enligt en uttalad vision om att kunna erbjuda människor frihet att resa när de vill och hur de vill på ett hållbart och säkert sätt. "Vi förenar människor och knyter samman samhällen", lyder företagets filosofi, vilken MarieLouise Arnell delar. – Hållbarhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet, vår bussflotta är fossilfri och vi har flera elbussar i drift, säger MarieLouise som ser stor utvecklingspotential för Transdev i Östergötland. – Hela Östergötland utgör en tillväxtregion, vilket kommer att innebära att människor behöver mer kollektivtrafik. Vi kommer framöver att utöka vårt geografiska område beträffande regiontrafik med Norrköping som huvudort, men vi vill också spela en central roll när det gäller framtidens resande i hela regionen. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vi ger människor frihet att resa när de vill och hur de vill. Vi är transdev - the mobility company. Adress: Storgatan 3A, 602 29 Norrköping Huvudkontor: Fredsforsstigen 22-24, 168 67 Bromma Hemsida: www.transdev.se

15


N O R R KÖ P I N G

Smarta lösningar för framtidens byggande

En av landets främsta leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen är Swerock AB. Det är en verksamhet som kännetecknas av lokal närvaro och kompletta helhetslösningar. I Swerocks erbjudande ingår allt från leverans av betong och grus till transporter och miljötjänster.

bergmaterial, transporter och entreprenadmaskiner samt diverse miljötjänster, såsom återvinning, marksanering och vattenrening. Företaget innefattar till exempel cirka 350 egna grus- och bergtäkter och ett 60-tal betongfabriker. Swerock satsar stort på utveckling, och med hållbarhet som främsta drivkraft ligger man i framkant när det gäller att skapa smarta lösningar för framtidens byggande.

Swerock AB, som är ett dotterbolag till Peab, är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget, som sysselsätter cirka 1 300 personer, finns representerat via fler än 400 anläggningar över hela Norden och står för ett koncept som innefattar leveranser av betong, grus och

Moderna anläggningar Vi träffar arbetschefen för Swerock i Östergötland, Mats Petersson, som ansvarar för betongproduktionsanläggningarna i Norrköping och Linköping, varav den förstnämnda invigdes så sent som den 1 maj i år. – Vi ingår i Region Mellerstad, vilken innefattar ett 20-tal fabriker. Här tillverkar vi färdig betong till exempelvis industrier, bygg- och anläggningsföretag, vilka använder våra produkter till byggnation av

bostäder, vägar, broar, järnvägar och annan infrastruktur, säger Mats Petersson. I Swerocks täkter spränger, krossar och sorterar man stenmaterialet som sedan antingen transporteras till kund eller hämtas på plats av beställaren. I betonganläggningarna blandas grus, vatten och cement till fabriksbetong som levereras via roterbilar direkt till kunden. I Linköping ligger betongfabriken i Swerocks egna bergtäkt som förser fabriken med de fraktioner som behövs för betongtillverkningen, upplyser Mats. Inom Swerocks recyclingverksamhet åter-

vins schaktmassor till nya konstruktionsmaterial. Man kan också rena schaktvatten med hjälp av mobila reningsverk. Lokal närvaro Swerock står sig starkt inom alla sina verksamhetsgrenar. Den starka bredden uppskattas av bolagets kunder. – De värdesätter också att vi finns representerade över hela Sverige och övriga Norden, samtidigt som vi jobbar med en mycket stark lokal närvaro. De vet också att de alltid erhåller kostnadseffektiva leveranser och material av hög kvalitet,

säger Mats Petersson och berättar att man i Norrköping och Linköping förfogar över sex kontraktsbilar för effektiva transporter. De båda fabrikerna kan leverera 800 kubikmeter betong per dag. Intill anläggningen i Norrköping finns även Cementas cementdepå. – Vi växer totalt sett och arbetar målmedvetet och kontinuerligt med att öka vår representation på fler orter, avrundar Mats Petersson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro kan vi hjälpa dig med alla typer av projekt. Du kontaktar oss helt enkelt på närmaste betongfabrik:

ATT KONTAKTA NÄRMASTE BETONGLEVERANTÖR KAN VARA SVÅRT

Med Swerock blir det lite enklare! 16

Norrköping 010-459 99 31 Linköping 010-459 99 30 Vill du veta mer? swerock.se


N O R R KÖ P I N G

HSB Östra bidrar till samhällsutvecklingen I en stadsutveckling har fastighetsbolagen en betydande roll. HSB fyller en viktig funktion som byggherre och förvaltare av bostäder. I kombination med egna nybyggnadsprojekt bidrar man till ökad inflyttning och växande attraktionskraft i hela regionen.

HSB bildades redan 1923 och innefattar sammanlagt 26 regionföreningar i hela Sverige. HSB är en kooperation som innebär att det är medlemmarna som äger och styr verksamheten och att vinsten går tillbaka in i verksamheten. HSB Östras verksamhet omfattar nyproduktion av bostäder, förvaltning av

Björkalund

Inre Hamnen

bostadsrättsföreningar och uthyrning av bostäder i föreningens egna fastigheter. Vi tar en titt på HSB Östra som innefattar Norrköping, Söderköping och Finspång. – HSB Östra ägs av drygt 11 000 medlemmar och förvaltar 128 bostads-

rättsföreningar, varav 82 av dessa är medlemmar i HSB Östra, upplyser Anton Hellström, VD. Han berättar vidare att föreningen härutöver äger egna fastigheter, vilka idag omfattar cirka 1 400 hyresrätter.

– Vi bidrar också till att det skapas fler bostäder i vår region genom nyproduktion av bostadsrätter. Flera pågående projekt Just nu är HSB Östra involverat i ett stort projekt kring stadsutvecklingen i Björklundaområdet där etapp 1 av nybyggnation av bostäder är klar, medan etapp 2 kommer att avslutas under 2022. Det rör sig för HSB:s del om sammanlagt fyra huskroppar med ett hundratal lägenheter för två bostadsrättsföreningar. Allt byggs i trä vilket främjar ett klimatsmart och hållbart byggande. – Vi har under de senaste sex åren byggt närmare 500 lägenheter, vilket vi är stolta över, säger Anton Hellström som nu ser fram emot byggstarten av Inre hamnen, vilken är planerad till slutet av 2021. Det är det första av sammanlagt tre byggprojekt i området. Framtidssäkrar fastigheterna I HSB Östra är man noga med att arbeta med fortlöpande underhåll i syfte att bolagets fastigheter alltid ska vara i gott skick. – Vi framtidssäkrar de fastigheter vi äger och förvaltar, bland annat genom energioptimering, solceller på taken och montering av laddstolpar i våra områden. Vi vill vara en ansvarstagande aktör på bostadsmarknaden som jobbar med hållbara lösningar för dagens och morgondagens generationer, avrundar Anton Hellström. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Inre Hamnen

HSB Östra

Postadress: Box 6901, Norrköping Besöksadress: Södra Promenaden 134, Norrköping Kontakt: 010 - 442 56 00, info.ostra@hsb.se www.hsb.se/ostra

17


N O R R KÖ P I N G

Världsledande lösningar för dagens och framtidens ortopedteknik Avseende moderna ortopedtekniska lösningar är Ottobock ett sedan länge erkänt varumärke. Ottobock erbjuder högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter i form av bland annat proteser, ortoser och rullstolar, lösningar som dagligen bidrar till att åtskilliga människor återställer och bibehåller sin rörlighet, och höjer sin livskvalitet. Ottobock grundades i Tyskland redan 1919 och är ett till 80 procent familjeägt företag. Genom åren har Ottobock utvecklats till

ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden med representation i 59 länder där 8 000 personer sysselsätts. Ottobock driver mer än 240 kliniker världen över, varav 17 genom Aktiv Ortopedteknik i Sverige från Östersund i norr till Malmö i söder. Vi besöker Ottobock i Norrköping där vi träffar Peter Lundqvist, operativ chef i Sverige. Han berättar att bolagets nordiska organisation erbjuder högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter och tjänster som hjälper människor att återställa och bibehålla sin rörlighet och självständighet. Quality for life, lyder Ottobocks filosofi.

– Vi forskar fram, utvecklar, tillverkar och säljer ortopedtekniska hjälpmedel som proteser, ortoser och rullstolar. Via vårt dotterbolag Aktiv Ortopedteknik, vilka utgörs av våra kliniker, erbjuder vi ortopediska tjänster. Var och en av våra kliniker bemannas av professionella ortopedingenjörer eller tekniker, berättar Peter Lundqvist. Brett produktprogram Ottobock är ett ledande varumärke på den ortopedtekniska marknaden. Bolaget var till exempel först i världen med att ta fram mikroprocesstyrda knäleder, det vill säga knäproteser. Ottobock tillverkar bland annat myoelektriska armproteser som gör att brukarna kan utföra olika typer av griprörelser på ett både exakt och säkert sätt. – Vi representerar helt enkelt ett komplett utbud av lösningar som gör att våra brukare erhåller unika möjligheter för en mängd olika rörelsemönster. Med mer än hundra års erfarenhet står vi sedan länge för världsledande produkter och lösningar, säger Peter Lundqvist. Ottobock har också ett omfattande produkterbjudande för neuro-rehabilitering, vilka företrädesvis används av brukare med behov efter olyckor och skador. Inom området erbjuder man ortoser för människor som drabbats av fullständig eller partiell förlamning, till exempel i samband

med en stroke. Härutöver erbjuder Ottobock även ett brett utbud av rullstolar och sitthjälpmedel. Servar paralympics I Norrköping innefattar Ottobocks verksamhet bland annat vissa stabsfunktioner, inköp, logistikutveckling, kundtjänst, efterförsäljning, IT, HR och serviceverkstad. Kunderna utgörs företrädesvis av regioner och landsting samt ortopedtekniska kliniker, men också av privatpersoner. Peter Lundqvist berättar att bolaget sedan 2018 har breddat sin produktportfölj ytterligare med förebyggande ergonomiska

lösningar riktade mot industrin, lösningar som avlastar fysiskt arbete. Under 30 år har Ottobock även varit en aktiv part i samband med paralympics. – I samband med årets tävlingar i Tokyo skickade vi hundra tekniker och 18 ton material och utrustning. Vid varje paralympics brukar vi genomföra cirka 2 000 reparationer av olika slag. Det känns förstås oerhört stimulerande att få vara en del av den paralympiska rörelsen, tycker Peter Lundqvist. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

I framkant kring skärande bearbetning Merx Svenska AB har utvecklats till en av de ledande aktörerna beträffande skärande bearbetning. Här verkar man hela tiden i branschens absoluta framkant med tekniska lösningar som gör att man kan jobba med toleranser på ned till en tusendels millimeter. Kvalitet till rätt pris är Merx filosofi.

Hans Hammargren är VD och delägare i Merx Svenska AB, ett företag han startade tillsammans med kollegan Thomas Smedberg i Norrköping 1989 och som sedan dess utvecklats till en av de ledande aktörerna beträffande skärande bearbetning. Hans beskriver företaget, vilket idag sysselsätter ett 50-tal anställda, som en högteknologisk industri med fokus på helhetslösningar. – Vi tillverkar detaljer för svensk industri

i form av allt från enstaka objekt till stora serier. Vi vänder oss till stora och små, bland andra Siemens och SAAB, men samarbetar även med en aktör som JohSjö, för vilken vi levererar delar till deras system, berättar Hans. Extremt små toleranser I Merx vill man hela tiden verka i branschens framkant. Det gör man både

Ägarna Thomas Smedberg och Hans Hammargren

kunskapsmässigt och via den moderna och ändamålsenliga maskinparken, vilken innefattar ett 20-tal CNC-styrda maskiner, såväl tre- och femaxlade. Härigenom kan Merx ta fram lösningar i alla material – från plast till superlegeringar. – Vi jobbar med extremt stor noggrannhet och kan jobba med toleranser ned mot en tusendels millimeter. Våra kunder ställer mycket höga krav på både kvalitet och leveranssäkerhet, vilket vi uppskattar. Det håller oss på tårna och säkerställer att vi hela tiden jobbar med kunden i fokus. Högsta kvalitet till rätt prisbild har alltid varit vår filosofi, säger Hans Hammargren. Flytt skapar möjligheter Merx har en god tillväxt i verksamheten där omsättningsprognosen för 2021 är 30 procent högre jämfört med resultatet för 2020. I september 2022 kommer verksamheten dessutom att flyttas till nya lokaler en knapp mil från nuvarande adress. – Vi har vuxit kraftigt på senare tid så flytten är helt nödvändig. Vi kommer att få en produktionsyta på 2 600 kvadratmeter samtidigt som hela anläggningen blir

011 - 28 06 89 | info@ottobock.se Merx Svenska AB | Lindåkersgatan 1A, 602 23 Norrköping Tel 011-18 00 11 | sales@merx.se | www.merx.se

18

bättre anpassad för vår verksamhet. Samtidigt kommer vi också att investera i fler CNC-maskiner med kapacitet att bearbeta större och tyngre detaljer. Vi ser ett växande behov av detta inom industrin, konstaterar Hans Hammargren. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

En ledande aktör inom skärande bearbetning och additiv tillverkning.

En ledande aktör inom skärande bearbetning och additiv tillverkning.


N O R R KÖ P I N G

Hållbar resurssmart återvinning I det moderna kretsloppssamhället spelar Stena Recycling en viktig roll. Dagens och morgondagens miljöutmaningar står ständigt i fokus för bolaget som med ett 90-tal anläggningar över hela Sverige erbjuder resurssmart återvinning för företag i alla branscher.

Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som finns på 200 platser i tio länder. I närmare 80 år har Stenas återvinningsverksamhet fungerat som en del i industrisamhället. Stena Recycling är det ledande återvinningsföretaget i Sverige och erbjuder kundanpassade helhetslösningar för samhällets olika branscher – allt från detaljvaruhandel till verkstadsindustri. Genom bearbetning och förädling av olika material skapar bolaget nya råvaror och återvinningen blir en hållbar affär, samtidigt som återanvändningen av jordens ändliga resurser maximeras. Långsiktiga lösningar Stena Recycling materialåtervinner järnoch metallskrot, papper, farligt avfall, plast och övrigt verksamhetsavfall. Bolaget, som är ISO-certifierat enligt miljö, kvalitet samt arbetsmiljö, återvinner 3,4 miljoner ton avfall per år, varav 48 000 ton återvinns på bolagets två anläggningar i Norrköping.

Här jobbar 14 av bolagets totalt 1 600 anställda under ledning av filialchef Stefan Keski-Kungas. – Vi återvinner järn och metall i Ingelsta och papper och plast på anläggningen i Risängen, informerar Stefan som ser Stena Recycling som landets marknadsledande återvinningsföretag. – Vi står för ett helhetskoncept och tar fram skräddarsydda lösningar utifrån varje kunds behov och förutsättningar. Vi placerar till exempel ut anpassade behållare för insamling av material på företag i flera olika branscher i Norrköpingsregionen, varpå vi antingen transporterar eller tar emot dem när kunden transporterar dem till oss. Stefan konstaterar att det har hänt mycket i återvinningsbranschen under senare år. Verksamheten har gått från fokus på materialåtervinning till hållbar ekonomi. Med Stena Recyclings cirkulära och hållbara koncept vill man vara en partner som står för långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som samhället i stort. – Vi sorterar och kvalitetssäkrar allt material innan materialet återvinns till nya råvaror som sedan används i framställningen av nya produkter över hela världen. Här ligger vi i framkant när det gäller ny teknik, vilket gör att vi idag får ut mer material till återvinning än tidigare. Det gör oss till en helhetspartner för utveckling av hållbara, cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Tillsammans med

våra kunder och partners jobbar vi för ett mer effektivt resursutnyttjande, säjer Stefan Keski-Kungas. I ständig utveckling På Stena Recycling i Norrköping, liksom bolaget i stort, är man hela tiden på tårna med en tydlig ambition att fortsätta

utvecklas och växa. – Vi vill ligga i framkant, vara innovativa och hitta nya vägar för att kunna möta våra kunders växande behov av moderna återvinningslösningar, säjer Stefan KeskiKungas. Ambitionen är förstås att attrahera ännu fler kunder i närområdet, det finns alltid

utrymme för fler. Samtidigt, menar Stefan, gäller det att hela tiden vässa bolagets koncept, återvinna material på klokaste sätt för att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för kunder, och samtidigt bibehålla en hög servicenivå. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

L ÅT M AT E R I A L E N L E VA Vi ser ett värde i allt runt omkring oss. Genom återvinning av produktionsspill låter vi materialet leva vidare i nya produkter. Telefon: 010-445 58 80 / Mail: norrkoping@stenarecycling.se / www.stenarecycling.se

19


N O R R KÖ P I N G

Hållbart och kostnadseffektivt att renovera kylkompressorer

Man behöver inte vara stor för att erövra världen, det är Norrköpingsföretaget Kompressorteknik ett talande bevis för. Bolaget är en specialist på att renovera och reparera kylkompressorer och man gör det så bra att industrier över hela världen vänder sig till Kompressorteknik när behovet av professionell hjälp uppstår. Kompressorteknik startades i Norrköping 1999 och övertogs tio år senare av Peter Wassberg och dennes kollega Christer Öhrskog. Vi träffar Peter på anläggningen

i Norrköping, vilken hyser både kontor, verkstad och lager. Här berättar han att företaget är en specialist avseende service och renovering av kompressorer för den globala marknaden. – Vi arbetar mot två huvudmarknader: industri och den marina branschen. Den förstnämnda rör i huvudsak Skandinavien, medan våra marina insatser sker globalt, upplyser Peter. Han berättar vidare att man 2015 etablerade Comptech Engineering i Fort Lauderdale, USA. Lokalisering är kopplad till att flera av världens större rederier har sina säten i Florida.

Kvalitetsfokus Kompressorteknik tar sig an i stort sett alla typer och storlekar av kompressorer för renovering. I många fall även renovering av bland annat pumpar, säkerhetsventiler och elmotorer. Franks Kylindustri, Huurre, Axima, Indoor Energy och Cern är bara några av uppdragsgivarna. Exempel på marina kunder är Viking Line, Tallink Silja, Carnival Cruises och Royal Caribbean. – I vår verkstad demonterar vi kompressorerna och renoverar eller byter ut komponenter. I de allra flesta fall innebär våra insatser att den aktuella enheten får en högre verkningsgrad och kapacitet än den hade som ny eftersom vi jobbar med ett tydligt kvalitetsfokus. Vi kan även tillverka egna komponenter, även till äldre kompressorer där tillgången av delar ofta är mycket begränsad, poängterar Peter Wassberg. Kompressorteknik är också auktoriserad servicepartner i Norden till flera ledande kompressortillverkare, såsom Bitzer, Dorin och Frascold. – Vi har teknisk kunskap om mer än 25 olika varumärken, det innebär att vi kan renovera i stort sett alla förekommande kompressorer. Vi säljer även reservdelar till dessa. Härtill kommer vår tekniska support där vi kan bistå med felsökning, informerar Peter.

Ledningen Christer Öhrskog och Peter Wassberg.

Bättre att renovera än att köpa nytt En av förklaringarna till Kompressortekniks starka koncept är personalens unika kompetens och den ändamålsenliga maskinparken med moderna CNCmaskiner. Genom att bolagets insatser leder till högre verkningsgrad hos de komponenter man jobbar med bidrar man också till minskad energiförbrukning och i förlängningen en mer hållbar framtid. – Det blir både miljö- och kostnadseffektivt att anlita oss. I regel är det bättre att renovera en produkt än att byta ut den. Tillsammans med våra kunder utför

vi analyser och beräkningar på kundens anläggning i syfte att minimera energiförbrukningen och optimera kapaciteten, säger Peter Wassberg. Han spår en fortsatt god utveckling för Kompressorteknik där man hela tiden jobbar aktivt för att utveckla samarbeten med både kunder och tillverkare. Målet är att växa med 30 procent under 2022 och man söker därför aktivt efter montörer och marintekniker.

Renoverade kompressorer är energioptimering

RENOVERADE KOMPRESSORER SPARAR ENERGI Att byta ut kompressorn är slöseri! Inte bara för miljön utan även med resurser och pengar. Det är helt enkelt en bra affär att renovera hos oss!

20

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kompressorteknik info@kompressorteknik.se +46 11 100 840 kompressorteknik.se


N O R R KÖ P I N G

En transportpartner i framkant sedan 1937 Med anor sedan 1930-talet är Alfredsson Transport AB ett sedan länge etablerat och uppskattat varumärke i den svenska transportbranschen. Bolaget, med allt från budbilar till stora ekipage, transporterar det mesta i både Sverige och Norge. Via ytterligare verksamheter i två systerbolag blir Alfredsson en komplett helhetspartner avseende transport och logistik.

Vi träffar Erik Alfredsson som tillsammans med sin bror Magnus utgör den tredje generationen som driver det klassiska åkeriet. Redan 1937 startade deras farfar företaget som inledningsvis fokuserade på att transportera bananer mellan Norrköping och Stockholm. Bolaget växte och utvecklades med tiden och redan under 50-talet blev Alfredsson Transport landets första linjetransportör till Norge via transporter av Goodyears däck till vårt västra grannland. Trafik till och från Norge är alltjämt en del av verksamheten, företaget har fem anställda på den norska sidan av gränsen. – Vi ser oss som ett heltäckande åkeri med allt från budbilar till stora, tunga fordon. Med fjärrtransporter över hela Sverige och de östra delarna av Norge kör vi kyl-, frysoch värmetransporter, gastransporter, grus och läkemedel med mera. Med sammanlagt 105 fordon kan vi alltid stå för en optimal transportlösning, säger Erik Alfredsson. Alfredsson Transport sköter samordnad varudistribution för Norrköpings kommun och förfogar över ett eget kyl- och fryslager. Bolaget utsågs till Sveriges bästa åkeri 2010 då företaget mottog Stora Åkeripriset, samt Trafikverkets miljöpris. Två systerbolag Alfredsson Transport har två systerbolag som gör bolagets koncept än mer komplett. Lokal Transport förvärvades redan under 1970-talet och utför distribution och kretstrafik av styckegods på uppdrag av DHL. 2013 bildades AGNA Logistik där fokus ligger på tredjepartslogistik. Verksamheten innefattar 15 000 kvadratmeter lageryta och hanterar ofta lite annorlunda, större gods. En miljömässig föregångare Alfredsson Transport är något av en miljömässig föregångare i transportbranschen. Redan 2006 började företaget jobba med

När kvalitet, miljö och personlig service är avgörande.

uppföljning då man installerade fordonsdatorer i bilarna som coachade chaufförerna att köra rätt ekonomiskt och miljömässigt, vilket har resulterade i en minskning av bränsleförbrukningen på 19 procent. – Vi har genom åren också sänkt våra omkostnader avseende däck, småskador, slitage med mera och har kört fossilfritt sedan 2015. Faktum är att vi var en av de första aktörerna i landet att köra på flytande biogas (LBG), och under nästa år kommer vår nya ellastbil att vara i drift, berättar Erik Alfredsson och tillägger att man även samarbetar med Linköpings Universitet i dess strävan efter att utveckla aerodynamiska och bränsleeffektiva fordon. Efter 84 år i branschen fortsätter Alfredsson Transport alltjämt att både växa och utvecklas. Det gör att man nu söker efter tomtmark där man kan bygga en ny depå, men också efter erfarna chaufförer. – Vi vill förstås fortsätta expandera, men vill samtidigt förbli ett företag med personlighet där nära kundkontakter är av största vikt, säger Erik Alfredsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Tel: 011-31 26 20 E-post: info@alfredssontransport.com alfredssontransport.com 21


N O R R KÖ P I N G

Ledande maskinhandelsföretag för lantbrukare och entreprenörer Lantbrukare och entreprenörer har i AximaHäggbergs en trygg och stabil samarbetspartner. Företaget förser sina kunder med rationella maskinlösningar, liksom professionell service och support. Med välkända kvalitetsvarumärken under sina vingar lägger AximaHäggbergs grunden till fortsatt utveckling och lönsamhet för sina kunder.

AximaHäggbergs AB är ett helägt dotterbolag i Axima-koncernen, en av landets största privatägda handlare i lantbruksbranschen. AximaHäggbergs härstammar från Häggbergs Traktor & Maskin AB i Motala med rötter sedan 1950-talet, vilket förvärvades av Axima 2018. Verksamheten utgår från huvudkontoret i Norrköping men finns representerad via ytterligare sex anläggningar i Östergötland och norra Småland. I Norrköping träffar vi VD Fredrik Nyström som beskriver AximaHäggbergs som ett ledande maskinhandelsföretag. – Vi förser lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar. Vi marknadsför, säljer, servar och underhåller lantbruks- och entreprenadmaskiner, och står på så sätt för ett helhetskoncept för våra kunder, säger Fredrik. Ledande tillverkare AximaHäggbergs representerar flera världsledande varumärken, varav Fredrik Nyström framför allt framhåller tre: New Holland, Case IH och JCB. De två förstnämnda ägs av CNH Industrial och representerar ett brett utbud av högkvalitativa traktorer, skördetröskor, lastmaskiner, teleskoplastare, plogar, kultivatorer och harvar. Inte minst traktorerna finns i en mängd olika storlekar och modeller från 25 till 700 hk, vilket också är fallet vad gäller Case IH:s produktprogram. JCB är en engelsk tillverkare och en av världens största beträffande entreprenadmaskiner, grävmaskiner, lastmaskiner och teleskoplastare. – Vi är också återförsäljare för flera importörer och varumärken som till exempel Närlant, Vicon, Pöttinger, Krampe, ROC, Vreten, Bala med flera. Vårt breda utbud gör att vi täcker alla lantbrukares, skogsägares och entreprenörers behov. Även kommuner, bostadsbolag och kyrkogårdsförvaltningar ingår i vår kundkrets, berättar Fredrik Nyström.

Växer och utvecklas På sex av AximaHäggbergs sju anläggningar finns fullutrustade serviceverkstäder och butiker med allt från gräsklippare, fyrhjulingar, motorsågar och röjsågar till förbrukningsvaror, oljor och tillbehör. – Vi förfogar över mobila enheter för reparations- och serviceinsatser. Här i Norrköping har vi två fullt utrustade servicebilar, och härutöver erbjuder vi skördejour alla dagar i veckan från slutet av maj till slutet av september, upplyser Fredrik Nyström. Han konstaterar att lantbruket generellt är under ständig utveckling, vilket även innebär att ett företag som AximaHäggbergs befinner sig i mer eller mindre konstant expansion. – Vi söker hela tiden efter nya medarbetare till vårt team, inte minst servicetekniker. Vi har också ett gott samarbete med flera gymnasieskolor inom fordon och lantbruk. Det är viktigt för oss, men också för hela branschen, att vi främjar återväxten. Vi har även startat internutbildningar för våra servicetekniker för att kunna svara upp till våra kunders förväntningar om att erbjuda god service när det krävs. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

VD Fredrik Nyström

DIN AXIMAHANDLARE I ÖSTERGÖTLAND OCH SMÅLAND:

DIM MASKINLEVERANTÖR

JORDBRUK • SKOGSBRUK • ENTREPRENAD ATV • HEM & TRÄDGÅRD

BJÖRNHULT | 0491-702 00 | Björnhult 62 | 572 91 Oskarshamn GAMLEBY | 0493-226 60 | Vallåkragatan 4 | 594 31 Gamleby KISA | 0494-77 33 11 | Vimmerbyvägen 10 | 590 39 Kisa LINKÖPING | 013-341 04 90 | Låsbomsgatan 25 | 589 41 Linköping MOTALA | 0141-711 90 | Brunnebyvägen 9 | 591 95 Motala NORRKÖPING | 011-100 430 | Fabriksgatan 18 | 602 23 Norrköping VIMMERBY | 0493-55 28 71 | Bolagsgatan 7 | 598 40 Vimmerby facebook.com/aximaab | instagram.com/aximaab

www.axima.se

22


N O R R KÖ P I N G

Kiwa jobbar för ökad säkerhet i industri och samhälle Kiwas primära uppgift är att bidra till ökad säkerhet inom industrin såväl som i samhället i stort. Det gör man genom ett brett koncept kring besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. Kiwa är därmed en betydelsefull samarbetspartner för en mängd olika verksamheter – från pappers- och massaindustri till kommuner och landsting.

Kiwa är ett av världens ledande TICföretag (Testing, Inspection, Certification). Koncernen sysselsätter cirka 5 000 anställda i fler än 40 länder, varav 800 i Sverige där Kiwa finns representerat via 27 kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder. I Norrköping träffar vi enhetschefen Joakim Junehed. – Vi vänder oss till aktörer inom en mängd olika branscher, allt från exempelvis pappers- och massaindustri till processindustri, fastighetsbolag och kommuner. Vi bidrar därmed till ökad säkerhet inom såväl industrin som samhället i stort, säger Joakim. Brett tjänsteutbud Kiwas breda koncept spänner över ett flertal olika tjänster inom områdena besiktning, provning, certifiering, teknisk konsulta-

tion och utbildning, varav det förstnämnda bland annat innefattar konstruktions- och tillverkningskontroll, installations- och revisionsbesiktning, liksom lyftbesiktningar av exempelvis hissar, skidliftar, kranar etcetera. – Med våra provningstjänster av exempelvis tryckkärl, kylanläggningar och rörledningar erhåller kunden bättre koll på sina objekt och ges möjlighet att upptäcka fel

och brister i tid. Olyckor och kostsamma driftstopp undviks, samtidigt som kunden försäkrar sig om att objekten lever upp till myndigheternas kvalitets- och säkerhetskrav. I det sammanhanget kan vi med våra certifieringstjänster även säkerställa att kvaliteten på produkter, ledningssystem och personal lever upp till internationella, nationella och lokala krav, upplyser Joakim Junehed.

Beträffande teknisk konsultation kan Kiwa bistå med analyser och lösningar kring hållfasthet, material och korrosion, samt inspektions- och tillsynsarbete. Härutöver erbjuder Kiwa olika utbildningsinsatser genom den egna utbildningsenheten Academy. – Utbildningar skräddarsys och anpassas efter våra kunders behov. Det kan röra sig om seminarier, öppna kurser, e-learning,

företagsanpassade kurser med mera, informerar Joakim Junehed. Erfarenhet och kompetens Kiwas kunder finns, som nämnts, inom en mängd olika segment, såsom pappers- och massaindustrin, processindustrin, vattenkraft, vindkraft, kommuner, landsting och regioner. 2019 förvärvades bolaget Force Technology, vilket ytterligare bidrog till att stärka Kiwas koncept. – Vi skapar säkerhet, förtroende och långsiktig hållbarhet för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. Våra uppdragsgivare värdesätter vår långa erfarenhet, vår breda kompetens och lokala kännedom. Vi vill vara en komplett partner genom hela objektcykeln – från om- och nybyggnation till service och underhåll, säger Joakim Junehed som spår en fortsatt god utveckling för Kiwa. – Vi noterar en ökande efterfrågan på våra tjänster. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kontakta oss! se.info.csc@kiwa.com 010 - 479 30 00 www.kiwa.se 23


N O R R KÖ P I N G

Kalla läckerheter för vardag och fest Sallader, baguetter och räksmörgåsar har sedan länge sin självklara plats på de svenska matborden. I det avseendet står populära Good Times i Norrköping för ett spännande alternativ med sitt breda utbud av kalla rätter. Framför allt dagligvaruhandeln, men även kommun, företag och föreningar beställer från Good Times i samband med både vardag och fest.

Fem år har gått sedan Johan Leierth startade Good Times i Norrköping efter nästan 30 år i livsmedelsbranschen. Verksamheten utgår från lokalerna i Himmelstalundsområdet, vilka rymmer såväl kontor som lager och produktion. Kalla rätter är företagets specialitet, och man levererar företrädesvis till den lokala dagligvaruhandeln, men också till kommun, företag och föreningar i framför allt Norrköping och Finspång. – Vi har avtal med regionens Coop- och ICA-butiker, och levererar härutöver regelbundet även till Hemköp och MyWay, berättar Johan och presenterar därefter Good Times uppskattade sortiment.

Jonny Källgren, arbetsledare Bygg & VVS i Östergötland, tillsammans med kameraman från filminspelningsteamet som just kom till platsen.

VD Johan Leierth

Levererar till återkommande event Här finner vi bland annat sallader, baguetter, frallor och smörgåstårtor. Särskilt populär är den välkända räkbomben, men

detsamma kan sägas om salladerna som finns i sex olika sorter med varianter på bland annat kyckling, räkor och skinka. – Vi har under många år levererat till

kommunens Gymnasiedag som går av stapeln varje år här på Himmelstalundsområdet. Då brukar vi leverera cirka 2 500 baguetter. Ett annat återkommande event

som vi levererat till är Stadium Sports Camp som är ett fyra veckor långt läger för cirka 8 000 ungdomar varje sommar. Dit brukar vi leverera från hela vårt sortiment, berättar Johan Leierth. Hög kvalitet, snabba leveranser Good Times kan leverera alla dagar i veckan efter behov. Företaget förfogar över två egna kylbilar för ändamålet och är certifierat enligt IP Livsmedel, vilket blir en trygghet för kunden. Härutöver tar en extern aktör regelbundna prover som skickas till ett laboratorium för analys. – Vi vill alltid säkerställa högsta möjliga kvalitet på våra produkter och stå för både snabba och säkra leveranser. För dagligvaruhandeln kan vi själva ta ansvar för deras kyldiskar och säkerställa att det alltid finns färska varor, upplyser Johan Leierth. Med produktion av cirka 180 000 produkter varje år är Good Times den största aktören inom sitt gebit på den lokala marknaden. Från och med i höst kommer man att utöka verksamheten och vidga upptagningsområdet till större delarna av Östergötland. – Vi kommer bland annat att satsa mer mot företagen, säger Johan Leierth. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Snickare tillsammans med Nellie Karlsson på Good Times.

info@goodtimes.one 011 - 400 98 98 24


N O R R KÖ P I N G

Efterfrågan ökar på lås och säkerhetslösningar I ett samhälle som allmänt upplevs som allt mer otryggt blir kraven på säkra lås allt högre. Här står Låssmeden i Norrköping för ett tilltalande koncept kring allt som rör nyckel- och cylindertillverkning. Låssmeden i Norrköping erbjuder helt enkelt ett komplett utbud av både produkter och tjänster för ökad säkerhet.

Låssmeden i Norrköping har anor ända sedan 1955. Erik Alkehed, farfar till nuvarande VD:n Johan Alkehed, köpte företaget 1976 och sedan dess har även Johans far drivit firman. Den ingår sedan förra året i Prosero som är Nordens ledande säkerhetsföretag med representation på 85 platser. Låssmeden i Norrköping är dessutom certifierat av ASSA, ingår i Sveriges Låsmästares Riksförbund samt innehar två mästarbrev. Verksamheten sysselsätter elva anställda och utgår från centrala Norrköping där man förfogar över både en butik och en stor verkstad. – Vi utför allt från traditionella låsinsatser till montering av passersystem, CCTV och kameraövervakning. Härutöver tillverkar vi nycklar och cylindrar med olika säkerhetsklassningar, säljer och reparerar kassaskåp samt både tillverkar och monterar inbrottssäkra galler för fönster, informerar Johan Alkehed.

Bred kundkrets Låssmeden i Norrköping är även återförsäljare för Swedoor som är en av de största aktörerna i Sverige inom dörrar. Bolagets klass 3-dörrar representerar på ett utmärkt sätt det fokus på kvalitet och säkerhet som finns i Låssmeden. Företagets kunder finns inom både den offentliga och den privata sektorn. Industrier, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag och fastighetsförvaltningar, men även privatkunder ingår i kundkretsen som sträcker sig över hela Östergötland med koncentration på Norrköping och Linköping. – Vi har tecknat avtal med många större aktörer och jobbar även på uppdrag av ett flertal byggföretag. Även Norrköpings kommun är en av våra uppdragsgivare, upplyser Johan Alkehed. Låssmeden erbjuder också dygnet runtjour, året runt, beträffande bland annat inbrottsskador och låsöppningar, eller när exempelvis polisen eller brandkåren behöver hjälp. Växande behov Johan Alkehed gjorde entré i Låssmeden 2000 och tog över företaget ett tiotal år

senare. Han har med andra ord kunnat ta del av den utveckling som skett i branschen under senare år, liksom det allt större behovet av lås- och säkerhetslösningar i ett samhälle som allmänt upplevs som allt mer otryggt. – Våra kunder vänder sig till oss eftersom vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och tjänster. Vi besitter specia-

Låssmeden i Norrköping AB Stockholmsvägen 18 602 17 Norrköping 011 - 211 060 info@lassmeden.se

listkunskap som de värdesätter, och för oss är det viktigt att upprätthålla en hög kunskapsnivå i företaget. Vår ambition är att fortsätta utvecklas och expandera, säger Johan Alkehed. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Öppettider: Mån-Tors 07:00-16:00 Fre 07:00-15:00 Jour dygnet runt

25


N O R R KÖ P I N G

Erfaren expert på tunga lyft

När det kommer till lyft av stora, tunga och skrymmande föremål är RCW Lyft & Transport en ofta anlitad aktör i Östergötland. Företaget lyfter allt från privatpersoners fritidsbåtar till industrins maskinutrustning. Tack vare lång erfarenhet, stor kunskap och ändamålsenliga fordon finns nästan inga begränsningar för vad RCW Lyft & Transport kan ta sig an.

Det är Ronnie Carlsson Wisting som med 40 år bakom sig i åkeribranschen driver RCW Lyft & Transport, ett företag han startade i Norrköping för drygt 20 år sedan. Han beskriver bolaget som ett ytterst flexibelt åkeri som med sin starka bredd erbjuder en mängd olika tjänster i Norrköping med omnejd. Tunga lyft är företagets specialitet. – Vi lyfter, transporterar och levererar en mängd olika objekt, inte minst för företag inom industri, bygg och anläggning. Vi lyfter allt från byggmaterial och ventilationstrummor till maskiner – det vill säga i princip allt som inte går att lyfta för hand, upplyser Ronnie Carlsson. Även privatpersoner anlitar RCW Lyft & Transport, inte minst för upptagning och transport av fritidsbåtar. Det brukar, enligt Ronnie, bli cirka 500 sådana uppdrag per

år. Företaget kan även förvara båtarna under vinterhalvåret i bolagets 2 000 kvadratmeter stora inomhushall med plats för cirka 80 enheter. Man förfogar också över ett utomhusområde på Östersjövarvet i Norrköping med plats för ett hundratal fritidsbåtar. Här finns även plats för husbilar och husvagnar. För lastbilar och andra större fordon kan RCW erbjuda garageuthyrning och verkstadsarbeten. Komplett fordonspark Till sin hjälp har Ronnie och hans 22 medarbetare, varav två är hans söner, ett ändamålsenlig fordonspark. I denna ingår 13 lastbilar, varav elva är försedda med kran med lyftkapacitet på upp till 16 ton och räckvidder på upp till 38 meter. Här finns också två lastväxlare, två teleskoplastare med 30 meters räckvidd samt två lastmaskiner. Samtliga är mobila enheter som snabbt kan förflytta sig till behövande kunder. Dessa finns företrädesvis i Östergötland med koncentration på Norrköping och Linköping, men det händer förstås att man åtar sig mer långväga uppdrag än så. – Vi har en bred plattform att stå på, vilket gör att vi kan åta oss alla möjliga uppdrag. Vi kan till exempel även bistå med trädfällning med hjälp av en såg som monteras på en av våra kranar. Vårt största sågblad är 70 centimeter långt och självklart står vi även för bortforsling, informerar Ronnie Carlsson.

Förvärvade åkeri RWC Lyft & Transport omfattar också egen lagerkapacitet via 2 000 kvadratmeter inomhus och 10 000 kvadratmeter utomhus. Här kan man lagra sina kunders varor för vidare transport till slutkund.

Butängsgatan 32, 602 23 Norrköping 011 - 10 11 12 | transporter@rcw.se www.rcw.se 26

Så sent som i juni breddades verksamheten i RCW Lyft & Transport ytterligare. Då förvärvades Aron Carlssons Åkeri AB, ett anrikt släktåkeri med rötter från 1960talet. Med dess 29 fjärrekipage transporterar man parti- och styckegods mellan

Norrköping och Malmö, Helsingborg, Ystad, Göteborg och orter i Västergötland. Här ingår också fem ekipage för transporter av Myresjöhus över hela landet.

Linnégatan 23, 602 23 Norrköping 011 - 10 70 80 | info@aronsakeri.se www.aronsakeri.se

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


N O R R KÖ P I N G

Hållbara elkraftsentreprenader för nätbolag och industrier

Hållbarhet är ett nyckelord för ett företag som Svensk Elkraftsentreprenad. Här jobbar man med totalentreprenader av ställverk och transformatorstationer, samt utför montage av ställverk för nätbolag och industrier. Trots bara fyra år på marknaden är Svensk Elkraftsentreprenad redan ett välrenommerat bolag i branschen.

efter bara fyra år i branschen redan en etablerad aktör i densamma. – Vi kan ta ett helhetsansvar kring ställverk och transformatorstationer, samt utföra montage av ställverk till nätbolag och

industrier. Även projektledning ingår i vårt uppdrag, upplyser Lars-Olof Holm. Beträffande elnätstationer kan SEKE bygga en helt ny, alternativt bygga om eller bygga till en befintlig station. Dessa omformar

Lars-Olof Holm, VD för Svensk Elkraftsentreprenad AB – eller SEKE som man allmänt säger – startade företaget i Norrköping tillsammans med tre före detta arbetskollegor 2017. Så sent som i mars i år såldes bolaget till Netel, specialist på infrastruktur. SEKE verkar dock alltjämt med sitt nuvarande namn och sysselsätter idag tolv anställda, varav åtta montörer, i ett upptagningsområde som sträcker sig från Sundsvall i norr till Malmö i söder.

högspänning till en lägre spänningsnivå anpassad för konsumenterna. SEKE utför även brytarprovningar i syfte att säkerställa optimal funktion och drift.

Hög kompetens och korta beslutsvägar Bland kunderna märks bolag som E.ON, Vattenfall, Tekniska Verken, Ellevio och större industrier. – Just nu jobbar vi på uppdrag av E.ON, dels i Åhus där vi bygger om ett ställverk och installerar ny kontrollutrustning, dels i Torsebro där vi byter ut det befintliga GIS-ställverket mot ett nytt. För Tekniska Verken utför vi både nybyggnation och ombyggnation av fyra ställverk, berättar Lars-Olof Holm. Han menar att SEKE:s styrka är företagets breda kompetens och omfattande kontaktnät. I ett lite mindre företag som SEKE blir beslutsvägarna korta och flexibiliteten stor. – Mycket av våra insatser handlar om hållbarhet, inte bara för våra kunder och samarbetspartners, utan också för samhället i stort. Vi noterar en växande efterfrågan på våra tjänster och tror på fortsatt expansion. Redan i höst räknar vi med att behöva anställa fler projektledare och elkraftsmontörer, spår Lars-Olof Holm.

Helhetsansvar Fokus ligger på totalentreprenader inom elkraft, närmare bestämt inom området högspänning på upp till 145 kilovolt. Bolaget har sedan starten levererat ett tjugotal stationer till elnätsbolag och är

SEKE

Svensk Elkraftsentreprenad AB

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kontakt: Lars-Olof Holm | 0703 - 22 31 06 lars-olof.holm@seke.nu Ståthögavägen 38, Norrköping kontakt@seke.nu | www.seke.nu

Ståthögavägen 38, 602 23 Norrköping 27


N O R R KÖ P I N G

Modern stenhuggare i en traditionell bransch Allt fler väljer stenmaterial i såväl privata hem som på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Utvecklingen är tydlig i familjeföretaget Granit & Marmor i Östergötland AB som erbjuder helhetslösningar anpassade efter sina kunders behov. I det fasta sortimentet finns bland annat bänkskivor och fönsterbänkar.

Det är ett riktigt familjeföretag vi får ta del av när vi tar en titt på Granit & Marmor i Östergötland AB. Greger Månsson startade företaget i Norrköping för snart tio år sedan och är delägare av detsamma tillsammans med hustrun Cajsa och deras barn Victor och Lisa. I företaget, som sysselsätter 16 anställda, ser man sig som en modern stenhuggare i en traditionell bransch där man både producerar, säljer och monterar. Anläggningen i Norrköping rymmer kontor, verkstad, lager och showroom på en total yta av cirka 4 000 kvadratmeter. – Vi står för en helhetsupplevelse som sträcker sig från vårt showroom, där våra kunder kan ta del av vårt breda sortiment och hämta inspiration samt få råd och tips, till en skräddarsydd lösning och snabb leverans, säger Greger Månsson. Exklusiva stenmaterial I Granit & Marmors breda sortiment finns såväl natursten och kvartsit som marmor och keramik. Här jobbar man med högklassiga produkter från exempelvis italienska Antolini, som är en av världens största leverantörer av exklusiva stenmaterial. Företaget samarbetar också med

spanska Neolith som är en av de världsledande aktörerna beträffande keramiska skivmaterial för alla typer av golv, väggar, fasader, bänkskivor med mera. – Vi är generalagent i Sverige för Antolini och ensamma i Östergötland, Sörmland, norra Småland, Närke och Stockholmsområdet om att saluföra Neoliths produkter, upplyser Cajsa Månsson.

Härutöver erbjuder Granit & Marmor även sitt eget varumärke, Style Stone Sweden som lanserades 2018 och som är ett mycket hållbart och slitstarkt material för allt från köksskivor till golv. Style Stone Sweden är pressad och hundra procent tät, vilket gör det till ett material som tål det mesta. Granit & Marmor är dessutom återförsäljare av blandare och diskhoar för olika

tillverkare, samt innehar agenturen för kök från tyska Nobelssa. Nytt showroom i september I Granit & Marmor finns en modern maskinpark bestående av bland annat CNC-styrda maskiner, kantpressningsmaskiner, manuella och samiautomatiska stensågar. Med hjälp av dessa kan man alltid skräddarsy produkter efter kundernas önskemål och specifikationer. I kundkretsen finner vi såväl privatpersoner som fastighetsbolag och byggföretag. Granit & Marmor står vanligtvis för monteringen, men det händer även att kunden ombesörjer detta själv.

Tel. 011 - 230 350 28

www.granitochmarmor.se

Greger och Cajsa Månsson noterar att intresset för stenmaterial växer stadigt. Allt fler väljer stenmaterial i såväl privata hem som på arbetsplatser och i offentliga miljöer. – Vi ser ljust på framtiden för såväl oss själva som branschen i stort, säger de och berättar att man i september kommer att öppna sitt nya showroom. – Där kommer vi att kunna presentera upp till 150 olika stenvarianter i storformat. Lagerhallen blir en del av utställningen där våra kunder kan gå omkring och botanisera bland de olika stensorterna. Det kommer att bli ytterligare ett lyft för oss. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

@granitochmarmor


N O R R KÖ P I N G

De sätter färg på landets parkeringshus

När exempelvis parkeringshus, industrilokaler och fasader ska målas är det ofta HJ:s Industrimålning som kontaktas. Företaget är en expert på sprutmålning av stora ytor och servar allt från byggföretag till fastighetsbolag och parkeringsbolag över hela Sverige.

HJ:s Industrimålnings historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1980-talet. 2012 köptes bolaget av Anders Larsson och sex

år senare blev namnen Johansson delägare i firman de båda jobbat i sedan lång tid tillbaka. De driver verksamheten med sina tolv anställda och är specialiserade på sprutmålning av stora ytor, så som parkeringsgarage, industrilokaler och fasader, men det kan till exempel också handla om insatser i källarutrymmen och trapphus. – Våra två främsta inriktningar är parkeringshus, där vi målar väggar, tak och pelare, och parkeringslinjer. Här är vi en av de största aktörerna i Sverige, säger Anders Larsson och berättar att företaget, sedan han tog över, har jobbat med 170 parkeringshus, varav ett hundratal i Stockholmsområdet. Sammantaget har HJ:s Industrimålning sedan 2012 målat cirka 1,3 miljoner kvadratmeter tak, väggar och pelare i olika parkeringsanläggningar rikstäckande. Det brukar härutöver bli uppemot 25 000 målade parkeringsplatser varje år, där man använder sig av såväl trafiklinjefärg som termoplastisk massa. Omfattande uppdrag Fastighetsbolag, parkeringsbolag och byggföretag dominerar kundkretsen, där vi finner bland andra NCC, Sveab, Tuve Bygg, Lundbergs Fastigheter, Castellum och Balder samt Stockholms Parkering och Aimo Park. Måleriinsatserna utförs

med Wagners dammfria högtryckssprutor, vilket bidrar till att HJ:s Industrimålning kan måla stora ytor på mycket kort tid. Nyligen utförde man renoveringsmålning i parkeringshuset till Kista Galleria, där man målat sammanlagt 59 000 kvadratmeter i två plan, vilket tog sju veckor. – I Linköping har vi jobbat med fem stora p-hus på uppdrag av Peab, Lundbergs Fastigheter och NCC, och under hösten ska vi påbörja ett arbete på p-huset vid simhallen i Linköping, på uppdrag av just NCC, upplyser Anders Larsson. Han lyfter fram konkurrensfördelar som snabbhet och effektivitet. I regel kan man jobba med begränsande avstängningar för biltrafiken, vilket innebär stora kostnadsbesparingar för beställaren.

Fler verksamhetsgrenar HJ:s Industrimålning är också delägare i företaget C-Solution som verkar från samma lokaler och är specialiserat på stripning och helfoliering av fordon. En annan del av verksamheten är tillverkning av skyltar, vepor och profilprodukter, så som kläder, muggar och giveaways. Härutöver har man nyligen startat ytterligare ett bolag, Rentagame, som är ett uthyrningsföretag inom spel och nöjen. Här hyr man ut exempelvis bilbanor och flipperspel för event, mässor, personalfester med mera. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

29


N O R R KÖ P I N G

En väletablerad golvläggare i Östergötland Tio år har gått sedan två gedigna golvföretag slogs samman och bildade en stark aktör med lång erfarenhet och stor kunskap. Milleniumgolv AB jobbar med allt från golvläggning och -slipning till flytspackling, kakel och klinker, och vänder sig till både privatpersoner och företag över hela Sverige.

– Vi ser oss som en komplett aktör avseende golvläggning, golvslipning, flytspackling, kakel och klinker, men härutöver jobbar vi även med rivning. Vi vänder oss till både privatpersoner och företag över hela Sverige och följer i alla avseenden gällande branschregler, säger Pär Björkqvist och tillägger att Milleniumgolv är medlem i såväl Byggkeramikrådet som Golvbranschens Våtrumskontroll.

Milleniumgolv AB grundades 2011 och är en sammanslagning av två bolag: Martinssons Golv AB och Mattrix AB, varav det förstnämnda grundades redan 1987. Mattrix var å sin sida en specialist på mattor, parkett och våtrum, vilket formade ett komplett koncept när de båda bolagen gjorde gemensam sak. Sedan i januari 2021 drivs företaget av VD och ägare Pär Björkqvist som vi träffar på kontoret i Butängens industriområde i Norrköping.

Omfattande projekt Milleniumgolv lägger alla typer av golv – trägolv, parkett, plastmattor, klinker, terrazzo, textilmattor och gummigolv. Beträffande flytspackling förfogar man över en egen lastbil för ändamålet för att snabbt och smidigt kunna transportera maskiner och material till olika arbetsplatser. – Just nu flytspacklar och plattsätter vi till exempel badrumsgolv på hotellet Best Western i Norrköping. Det rör sig om sammanlagt 120 badrum där vi arbetar som underentreprenör åt Nova Projektpartner. Ett annat uppdrag rör vårdcentralen Hiertat i Vilbergen där vi byter ut cirka 400 kvadratmeter plastmatta. I

Södertälje har vi nyligen avslutat två stora projekt för byggföretaget SEFAB där vi har lagt parkett och plattor i samband med stambyten, berättar Roger Petersson som är arbetsledare på Milleniumgolv. Tydliga mål Roger är en av företagets sammanlagt 18 anställda som alla har lång erfarenhet av branschen. – Vår personal upprätthåller vår höga kvalitet, vilket genom åren har byggt en stark krets av återkommande kunder, säger platschefen Jimmy Haupt. Liksom sina kollegor jobbar han mot tydliga mål beträffande Milleniumgolvs framtid. – Vi vill fortsätta växa och etablera oss ännu mer i Östergötland, inte minst beträffande uppdrag kring rivning och flytspackling där vi ser stor utvecklingspotential. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Jimmy Haupt 0705 - 80 17 70 Butängsgatan 8E, 602 23 Norrköping 30

Roger Petersson 0705 - 51 75 88


N O R R KÖ P I N G

En erfaren elkonsult för Norrköpings industrier Norrköpings industrier har i Westin Elkonsult AB en erfaren och kunnig samarbetspartner avseende elkraft, driftsättning, konstruktion, planering och teknisk support. Företaget kan ta ett helhetsansvar kring varje projekt och bistå med allt från enkla ritningar till ett komplett helhetsåtagande i rollen som projektledare.

Jonas Westin har varit verksam i elbranschen i 27 år. Han hade med andra ord lång erfarenhet redan när han startade det egna företaget Westin Elkonsult i Norrköping 2008. Idag driver han företaget tillsammans med kollegan Robert Wettersten. Duon verkar i konsultrollen genom att bistå stora och medelstora företag, i huvudsak industrier, i Norrköping med omnejd. – Vi har båda lång erfarenhet avseende elkraft och distribution, värmeverk, gastur-

biner, pappersbruk, kärnkraft och mycket annat. Det kan till exempel handla om att ta fram elunderlag och design av utrustningar, liksom förberedande arbete kring såväl enkla som avancerade elinstallationer. Vi kan bistå med montageunderlag eller selektivitetsberäkningar, eller ikläda oss rollen som driftsättare eller projektledare med helhetsansvar, berättar Jonas Westin. Brett koncept I Westin Elkonsult är man duktiga på driftsättning då man jobbar med både lågspänningsställverk och kontrollutrustning. I det avseendet har man bland annat jobbat med uppgraderingar för Ringhals, utcheckning av ställverk för E.ON och omriktarstationer för Banverket. Jonas och Robert kan även bistå med planering i form av exempelvis förstudier eller kostnadskalkyler, eldokumentation och teknisk support. Beträffande det sistnämnda har Westin AB bistått kunder som Vattenfall, Banverket, Alstom, Siemens och ABB i samband med slutfasen av olika projekt.

– Just nu hjälper vi Siemens Engineering för vilka vi verkar i rollen som projektledare kring el och automation. För General Electric utförde vi en uppgradering av Ringhals 3 och 4 där jag var ansvarig för Cadkonstruktionsdelen i projektet, berättar Jonas. Kunden i fokus Jonas och Roberts långa erfarenhet värdesätts förstås högt av bolagets kunder. – Jag arbetar oftast tillsammans med ett team av konstruktörer och projektledare. medan Robert i regel verkar som elkonstruktör i de projekt vi åtar oss. Det vi har gemensamt är att vi alltid vill jobba med kunden i fokus, även när vi samarbetar med andra större konsultbolag. Vi brukar agera som underkonsult åt exempelvis AFRY, E4U, Rejlers och OMT, berättar Jonas Westin avslutningsvis. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson Jonas Westin

Rätt utrustning oavsett uppgift Riwals stora och unika uthyrningsflotta innebär att de kan leverera rätt utrustning oavsett uppgift. Men vilken utrustning är rätt för jobbet? Det beror på arbetshöjden som krävs och liftens användningsområde. I det avseendet är Riwal Sverige AB en sedan länge erkänd aktör med sitt breda koncept av det man kallar för mobila arbetsplattformar, det vill säga saxliftar, bomliftar, pelarliftar och teleskoplastare samt släpvagnsliftar från ledande tillverkare.

Andreas Eriksson, Klara Eklöf och Jim Olsen

Bolaget grundades i Nederländerna redan 1968 och finns idag i 16 länder där bolagets depåer sysselsätter 2 000 personer och tillsammans hyser cirka 20 000 maskiner för uthyrning och försäljning. I Sverige finns Riwal i Stockholm, Luleå, Borlänge och Gävle, samt i Norrköping. Riwal förvärvade tidigare i år Lipac Liftar AB, som var ett av Sveriges största uthyrningsföretag med depåer i både Linköping och Norrköping. Dessa slogs därmed samman till en enda depå i Norrköping, vilken kommer att bli landets största beträffande

uthyrning samt service av liftar. Den ligger i Klinga industriområde och innefattar kontor, verkstad och uppställningsplats. Breda valmöjligheter Just liftar är nämligen Riwals specialitet. I Norrköping fokuserar man på uthyrning av saxliftar, bomliftar och pelarliftar som drivs av såväl el- som dieseldrift, liksom hybridvarianter. I Norrköping kan man erbjuda liftar med en lyfthöjd på allt mellan 6 och 57 meter. Härutöver kan man även tillhandahålla teleskoplastare med diverse tillbehör samt släpvagnsliftar. – Med vårt breda koncept erbjuder vi lösningar för arbete på höjd. Vårt uppdrag är att säkerställa att våra kunder kan utföra sina arbetsuppgifter på ett både säkert och produktivt sätt. Vår ambition är att stå för den bästa upplevelsen avseende såväl uthyrning som service och utbildning, säger Klara Eklöf som är depåchef på Riwal i Norrköping. Tränar och utbildar Som Klara nämner erbjuder Riwal även utbildningar av olika slag. – Det kan handla om liftkurser för förarbevis, men också om utbildningar kring fallskydd, travershantering och säkra lyft.

Vi har vår egen utbildningslokal här i Norrköping men kan även genomföra våra utbildningar på plats hos våra kunder, upplyser Klara Eklöf. Hon konstaterar att Riwal tack vare förvärvet har lagt grunden till en fortsatt gynnsam utveckling i Norrköping.

– Vi vill förstås vara det självklara valet för alla i behov av ändamålsenliga liftlösningar. Vi expanderar och har redan anställt två personer på servicesidan, avrundar Klara Eklöf. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

info@riwal.se 0771 429 000

LIFTAR Uthyrning

TELESKOPLASTARE Försäljning

Service

Reservdelar

Westin Elkonsult AB | Jonas Westin: 0709 - 959 833 · jonas@westin-elkonsult.se

31


N O R R KÖ P I N G

En teknisk installatör i branschens framkant

Eddima projekterar, bygger och driftsätter strukturerade fastighetsnät.

Börje, Dick och Eddy Jonsson

Eddima Teknik är företaget som med lång erfarenhet och bred kompetens tar sig an installationer av el, tele, data och stadsnät. Oavsett om det rör sig om bostäder, handelslokaler, kontor eller industrier kan Eddima Teknik stå för en såväl miljö- som kvalitetsmässig lösning.

Eddima Teknik bildades i Norrköping 2004 och är att betrakta som ett tvättäkta familjeföretag. VD Börje Jonsson har god hjälp av sina två söner, verksamhetschef Dick och projektledare Eddy, och härutöver är dottern Malin en av företagets delägare. Vi träffar de båda bröderna i Butängens industriområde, varifrån verksamheten utgår med både kontor och lager. – Vi är ett komplett fullserviceföretag som tar ett helhetsansvar kring alla de projekt

vi åtar oss. Det gör oss till mångas självklara val när det gäller installationer inom el, tele, data och stadsnät. Oavsett om det rör sig om bostäder, handelslokaler, kontor eller industrier kan vi stå för en såväl miljösom kvalitetsmässig lösning, säger Dick Jonsson. Brett koncept Beträffande området el utför Eddima Teknik allt från nyinstallationer till service

och underhåll, bland annat för SMHI och L&T som man har avtal med. Eddima Teknik installerar också laddstationer för elbilar för privatpersoner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, och är i sammanhanget återförsäljare för norska Zaptec som, enligt Eddy, representerar marknadens smartaste och mest flexibla laddstationslösningar. Beträffande tele och data bygger Eddima Teknik kompletta system för kunder som

Linköpings Universitet, Region Östergötland och Söderköpings kommun. – Vi står för helhetslösningar där vi projekterar, dokumenterar, installerar och driftsätter, upplyser Eddy Jonsson. Detsamma gäller området fibernät där Eddima Teknik verkar i såväl stadsnätsmiljö som på landsbygden. Även här jobbar man förstås också med service och underhåll. Tekniska Verken, Tele2 och Gnesta kommun är några av uppdragsgivarna. – Härutöver äger vi också vårt eget fibernät, SörpNet, i Söderköping. Såväl privatpersoner som fastighetsbolag, myndigheter och operatörer kan ansluta sig till SörpNet, informerar Eddy. Strukturerade och framtidssäkra lösningar Eddima Teknik är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden, samt medlem i branschorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen och Installatörsföretagen. Företaget driver även en filial i Linköping, vilket bidrar till att verksamhetsområdet utgörs av hela Östergötland och Sörmland. Totalt sysselsätts ett 30-tal anställda, vilka består av erfaren och certifierad personal som jobbar i enlighet med bolagets höga miljö- och kvalitetskrav. Härutöver tar man gärna emot elever från Norrköpings och Linköpings gymnasieskolor. – Personalen är förstås oerhört viktig i vår strävan efter att bevara vår framskjutna position avseende den tekniska utvecklingen. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda strukturerade och framtidssäkra lösningar, avrundar Dick och Eddy Jonsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Eddima utför GPS inmätning av fiberkanalisation med totalstation.

Eddima utför installationer av el, tele och data

Kontakta oss! Maila info@eddima.se eller ring 011-23 13 70

EL Läs mer på eddima.se

32

DATANÄT

STADSNÄT

TELENÄT

LADDSTATIONER


N O R R KÖ P I N G

Miljö- och plånboksvänligt med solceller på taket Allt fler upptäcker de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med solceller på taket. I det avseendet står Idola Solkraft för ett tilltalande alternativ. Idola Solkraft besöker kunden, kartlägger behovet och står därefter för en skräddarsydd solcellslösning, inklusive ansökningar, installation och driftsättning. Enklare kan det inte bli.

Idola Solkraft är ett av företagen i Idola Holding AB. Bolaget etablerades i Norrköping 2015 och jobbar med projektering och montering av solcellsanläggningar. Haris Music, VD och grundare, har ända sedan starten jobbat med ambitionen att det ska vara enkelt att skaffa solceller. – Vi bistår våra kunder hela vägen från idé

till genomförande och även därefter. Vi besöker kunden på plats där vi går igenom dennes förutsättningar och önskemål. Därefter tar vi hand om allt, vi kontaktar elnätsbolaget, ansöker om investeringsstöd, installerar och driftsätter, upplyser Haris. Paketlösningar Han berättar att en solcellsanläggning är ett energisystem som innebär optimal energianvändning i en fastighet. Kunden erhåller en paketlösning som bland annat innefattar ett batteri där överskottsenergi lagras för användning när produktionen har minskat. Det går också att sälja överskottsel till energibolagen och på så sätt tjäna pengar på sin investering. Härutöver säljer och monterar Idola Solkraft även laddboxar, vilka kopplas samman med solcellsanläggningen. Det breda konceptet gör att kundkretsen består av såväl företag, industrier och lantbruk som kommuner, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. – Vi har arbetat på uppdrag av bland andra Lidingös, Skövdes och Lidköpings kommuner, liksom för Stockholms Hamnar där vi monterade cirka 1 800 solpaneler. Ett annat uppdrag rörde campingen Västervik Resort där vi monterade cirka 1 300 solpaneler med tillhörande laddboxar. På Friskväderstorget i Göteborg var vi huvudentreprenör för ett unikt projekt där vi monterade en glasfasad med integrerade solceller i olika färger, vilket blev till ett konstverk på fastigheten, berättar Haris Music.

www.idola.se

tel. 010 33 00 665

Han tillägger att Idola Solkraft även har fått i uppdrag av Gotlands kommun att byta ut sammanlagt cirka 42 000 elmätare i ett projekt som sträcker sig fram till 2024. Fler bolag I Idola Holding AB ingår även företagen Idola Mätteknik och B-Excellent, varav det förstnämnda utför ombyggnationer av stora högspänningsledningar på uppdrag av energibolag och fastighetsbolag i syfte att säkerställa korrekta mätresultat av energiuttag. Företaget utför även mätarbyten och ombyggnationer av individuella elmätare i bland annat flerbostadshus. B-Excellent är å sin sida ett IT-bolag där

man jobbar med ett eget digitalt verktyg, vilket är en samlingsplattform för beställare, utförare och underleverantörer som via verktyget kan följa ett uppdrag i realtid. Systemet, som säljs genom olika licenser, underlättar för ett projekts olika parter att hålla koll på och synkronisera sina arbetsinsatser efter varandra. – Vi står således för helhetslösningar inom energiområdet. Vi siktar framåt och vill bibehålla vår höga kvalitet och erhålla fler nöjda kunder. Det leder i sin tur till att vi växer som bolag, säger Haris Music. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Solceller Laddboxar Energilagring 33


N O R R KÖ P I N G

Insatser med ett leende i Sveriges trevligaste flyttfirma Man kallar sig för Sveriges trevligaste flytt- och städfirma. I Tvillingarnas Flyttfirma Lika som bär står de personliga kundrelationerna i ständigt fokus när man utför flyttning, städning, magasinering och tunghantering i Norrköping, Gävle och Linköping.

om allt från packhjälp till flytt av hela kontor. Vi kan bistå med flytt av exempelvis maskiner eller annan verkstadsutrustning, samt även ombesörja flyttinsatser utomlands i såväl Norden som övriga Europa, upplyser Mikael och påminner om att privatpersoner med fördel kan utnyttja RUT-avdraget i samband med flyttjänster.

Tvillingarna Billy och Dennis Pettersson startade sitt eget företag Flyttfirman Lika som bär i Norrköping 2012. Här ligger alltjämt huvudkontoret, men numera finns verksamheten också etablerad i Gävle där Billy leder verksamheten, och i Linköping där Dennis sköter den dagliga driften. I Norrköping är Mikael Hansson Finér VD med 35 anställda vid sin sida. Han berättar att verksamheten vilar stadigt på fyra stabila ben, varav flyttjänster dominerar. – Vi flyttar för både privatpersoner och företag. För de sistnämnda kan det handla

Breda tjänster Flyttfirma Lika som bärs städtjänster innefattar bland annat flyttstäd, hemstäd, sanering, fönsterputs och kontorsstäd för privatpersoner, företag och fastighetsbolag. Bland uppdragsgivarna märks bland andra Norrköpings Hyresbostäder och Lundbergs Fastigheter. Beträffande magasinering kan Lika som bär erbjuda förvaring under både lång och kort tid i de tusen kvadratmeter stora lokalerna, och härutöver erbjuder Lika som bär flytt av tunga föremål som kassaskåp, pianon, maskiner och värmepumpar. Företaget ombesörjer också bärhjälp för bland annat byggföretag som kan behöva hjälp att bära material och utrustning i samband med olika byggprojekt. Flyttfirma Lika som bär är medlem i Byggnads och innehar ID06kort som ger företaget tillträde till byggarbetsplatser. Nya lokaler i Flyttfirma lika som bär kallar man sig för Sveriges trevligaste flytt- och städfirma. – Vi ställer alltid upp i alla väder och jobbar med ett trevligt bemötande mot våra kunder, säger Mikael Hansson Finér som kan se tillbaka på flera framgångsrika år. Den ökande efterfrågan på företagets tjänster gör att man i höst kommer att flytta till nya, dubbelt så stora, lokaler. Detsamma gäller utrymmen för magasinering där kunderna framöver ska kunna hyra utrymmen på allt från två till tolv kubikmeter. – Flytten kommer att möjliggöra fortsatt expansion. Vi vill fortsätta växa, ambitionen är att framöver etablera oss på fler orter, säger Mikael Hansson Finér. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

34


N O R R KÖ P I N G

Trygghet och struktur med erfaren redovisningsbyrå i ryggen Med en erfaren redovisningsbyrå i ryggen skapas trygghet och struktur i verksamheten. Här kan Reventia AB avlasta väsentligt genom att erbjuda kvalificerade tjänster kring redovisning, affärsrådgivning, bokslut och deklarationer till Östergötlands företag.

Det är Joakim Samuelsson och Rikard Tålegård som driver redovisningsbyrån Reventia AB, ett företag som Joakim startade 2006 och som Rikard blev delägare i för två år sedan. Sammanlagt sju personer utgår från kontoret i centrala Norrköping. – Vi är en ekonomi- och redovisningsbyrå som företrädesvis vänder oss till små och medelstora företag. Bland våra kunder finns företag i många olika branscher, framför allt i Östergötland, men tack vare ökad digitalisering vänder vi oss i princip till kunder över hela Sverige, säger Joakim

Samuelsson som, liksom sin kollega, är auktoriserad redovisningskonsult. Breda tjänster Reventia är medlem i branschorganisationen FAR och står för ett helhetskoncept avseende löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisningar, deklarationer, momsredovisning, fakturering, löner med mera, liksom ekonomisk rådgivning kring olika frågor. Man arbetar även med företagsöverlåtelser och tar en aktiv del i processen, man hjälper till med att upprätta avtal mellan köpare och säljare och verkar i rollen som transaktionsrådgivare. – Vi vill helt enkelt bidra till att uppfylla våra kunders mål och visioner genom att leverera bra tjänster. Vi ser oss som processutvecklare och arbetar flexibelt för att möta våra kunders specifika krav och önskemål, säger Joakim Samuelsson. Långsiktiga kundrelationer Han berättar att hela branschen befinner

sig i en förändringsprocess där mer och mer handlar om digitalisering. Reventia kan i sammanhanget bistå sina kunder i arbetet med att ställa om till ett mer digitalt ekonomiarbete, vilket både underlättar och effektiviserar, samtidigt som det innebär ökad kontroll för kunden. – Vi är duktiga på att ta hand om våra kunder och se helheten, inklusive människorna. Det gör oss till en personlig partner, vi vill bygga långsiktiga kundrelationer för att kunna vara med på våra kunders resa mot sina mål, framhåller Joakim. Han berättar avslutningsvis att Reventia befinner sig på en tillväxtresa som innebär att såväl antalet kunder som medarbetare kommer att öka. – Vi har all anledning att se ljust på framtiden, samtidigt som vi är medvetna om att den innebär utmaningar, inte minst inom digitalisering och hållbarhet. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Joakim Samuelsson och Rikard Tåtegård

Iögonfallande displayer och förpackningar förstärker dina varumärken I en tid då det blir allt svårare att tränga igenom mediebruset och nå fram med sitt budskap gäller det att satsa på produkter som både syns och märks. Det är en tydlig filosofi i Tupac AB där man tar fram iögonfallande displayer och förpackningar.

Display- och förpackningsleverantören Tupac AB är specialiserad på att anpassa displayer och stansade lådor så att de uppmärksammas maximalt. Man jobbar uteslutande med svensk wellpapp och kartong i en verksamhet där bolagets konstruktions- och designavdelning samar-

betar tätt med varandra. Ambitionen är att hjälpa företag och varumärken att sticka ut och synas med sina produkter i butik. Det gör man genom att bistå med skräddarsydda butiksställ och säljande förpackningar, och härutöver kan Tupac även erbjuda emballagelösningar till företag. – Vi jobbar med den senaste tekniken inom konstruktion, design och produktion. Vi har vår egen konstruktionsavdelning där vi tar fram idéer, hittar nya lösningar och provar oss fram för att se hur en viss vara kan exponeras på ett optimalt sätt, berättar Lars Månsson, VD för Tupac. Skräddarsydda lösningar Lars grundade bolaget 1990 tillsammans med kollegan Tomas Roos. 2017 blev även nuvarande marknadschefen Jonas Söderman delägare. Tillsammans med sina 17 anställda representerar företaget lång erfarenhet och brett kunnande inom butiksdisplayer. I lokalerna i Norrköping tar man fram allt från små displayer till stora golvställ och skyltar. Det kan röra sig om ett hundratal till tusentals displayer. I Tupac är man dock inte låsta till standardprodukter utan arbetar flexibelt mot kundens önskemål och kravställningar.

Man kan med andra ord skräddarsy lösningar helt utefter dennes situation. – Våra kunder värdesätter att vi besitter stor kunskap, genom åren har vi lärt oss vad som fungerar och hur man sticker ut. En stor fördel med att anlita Tupac är att hela kedjan från design till produktion jobbar in-house här i Norrköping, säger Lars Månsson.

Ändamålsenlig utrustning Han visar upp den ändamålsenliga maskinparken som bland annat rymmer två stora digitala tryckpressar, en screenpress, stansar, digitala skärbord och limmaskin. – Vi behöver en stor maskinpark för att kunna tillmötesgå alla våra kunders behov, konstaterar Jonas och berättar att man även har en egen avdelning där man packar kundernas produkter i displayerna för vidare distribution. Tupac servar kunder över hela Norden, företrädesvis inom handel och tillverkningsindustri, och representerar flera av Sveriges starkaste varumärken. En hög servicegrad, smarta lösningar, hög tillgänglighet och snabba leveranser är konkurrensfördelar som präglar verksamheten. – Vi genomför löpande investeringar, inte minst beträffande maskiner och utrustning, för att hela tiden kunna verka i branschens framkant. Behovet av de lösningar vi tillhandahåller fortsätter öka, så vi ser alla möjligheter att växa framöver, säger Lars Månsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vi gillar mer än siffror. REVENTIA AB, DROT TNINGGATAN 32, 602 24 NORRKÖPING • WWW.REVENTIA.SE

35


N O R R KÖ P I N G

Säkra insatser för tunga luft När behovet av avancerade lyfttjänster i Norrköping med omnejd uppstår är det ofta Östgöta Mobilkranar AB som kontaktas. Företaget förfogar över mobilkranar samt lastbilar med kran, teleskoplastare, maskinsläp och allehanda hjälpmedel som gör att inga lyft blir vare sig för stora eller för svåra.

Östgöta Mobilkranar har ända sedan starten 2015 varit en pålitlig aktör beträffande lyft och transporter i regionen. I Butängens industriområde i Norrköping ligger anläggningen som rymmer både kontor, verkstad och garage, och här träffar vi även ägaren Victor Gil som arbetat som kranbilsförare i 15 år. – Vi erbjuder både lyfttjänster och transporter. Med vår moderna maskinpark och

kranförare med hög kompetens kan vi täcka alla våra kunders behov, säger Victor. Ändamålsenliga fordon och maskiner Han visar upp den kraftfulla maskinparken som består av fyra lastbilar med kranar från 34 till 135 tonmeter. En av enheterna har en kranarm som är hela 37 meter lång. Här finns också tre mobilkranar på mellan 60 och 160 tonmeter och med räckvidder på upp till 62 meter. Härtill kommer teleskoplastare, maskinsläp och allehanda hjälpmedel. Upptagningsområdet sträcker sig över hela Östergötland samt delar av Södermanland och Småland. – Våra kunder är exempelvis byggföretag, ventilations-, plåt- och smidesföretag, men det händer också att vi rycker ut för privatpersoner som till exempel behöver hjälp med att lyfta sina fritidsbåtar, upplyser Victor Gil. Nyligen jobbade man på uppdrag av Energi & Inneklimat i samband med att ventilationsanläggningen i Polishuset i Norrköping skulle bytas ut. Konkurrensfördelar Östgöta Mobilkranars omfattande vagnpark bidrar till dess höga kapacitet, och är förstås en av företagets främsta konkurrensfördelar. – Vi är också ytterst flexibla och kan agera snabbt när våra kunder behöver oss. Rätt utrustning för rätt ändamål är vår filosofi, säger Victor Gil och tillägger att samtliga hans medarbetare är utbildade i Säkra Lyft och innehar intyg för framförande av sina respektive maskiner. Bolaget innehar dessutom R-licens, vilket är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag med ett etiskt förhållningssätt. Anslutna företag arbetar aktivt med och uppmärksammar etiska aspekter inom den egna organisationen. Victor ser ljust på framtiden för Östgöta Mobilkranar. Ambitionen är att jobba ännu mer aktivt mot de lokala företagen. Ett led i den satsningen är att företaget numera är medlem i Östsvenska Handelskammaren. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Växel: 011 - 125 125 | www.ostgotamobilkranar.se 36


N O R R KÖ P I N G

En mångsidig servicepartner för industrin Processindustrin, den tillverkande industrin, bygg- och fastighetsbolag har en kunnig och mångsidig partner i IME AB. IME står för såväl tillverkning som montage och underhåll inom mekanik, elteknik och termoplast, och åtar sig allt från mindre insatser till omfattande byggnationer av hela industrianläggningar.

IME AB härstammar från Turessons Mekaniska som etablerades i Norrköping 1994. Tio år senare ombildades bolaget till IME – Industriell Mekanik & Elteknik – och det var nuvarande VD:n Claes Turessons far och dennes bror som låg bakom processen. Claes driver idag verksamheten vidare operativt tillsammans med brodern Mats Turesson, kontorschef, tillika vice VD. Han beskriver IME som en komplett samarbetspartner och leverantör till för framför allt processindustrin, den tillverkande industrin, bygg- och fastighetsbolag – Vi arbetar med hela kedjan: projektering, konstruktion, tillverkning och installation, liksom med service, reparation och förebyggande underhåll. I viss mån vänder vi oss även till privatmarknaden, framför allt inom el- och smidesområdet, berättar Claes. Små och stora uppdrag IME AB arbetar inom områdena mekanik, maskinbearbetning, elteknik och termoplast. Merparten av kunderna finns i Östergötland, men företaget vänder sig i princip till uppdragsgivare över hela Sverige. – För oss är alla kunder lika viktiga. Vi åtar oss såväl små som stora projekt – allt från mindre elinstallationer till komplett byggnation av hela industrianläggningar, upplyser Claes Turesson. Han presenterar den ändamålsenliga anläggningen som bland annat innefattar en smidesverkstad, en svetsverkstad och en komplett maskinverkstad med CNCstyrda svarvar och fräsar, samt en modern vattenskärmaskin. Här kan man tillverka allt från enstaka artiklar till stora serier. Verksamheten omfattar också en elkonstruktions- och automationsavdelning där man bland annat bygger apparatskåp. IME AB driver också ett kontor i skånska Staffanstorp där man arbetar med automation och elkonstruktion. Behöver nyanställa På entreprenadsidan kan IME AB till exempel montera och installera nya

maskiner och maskinlinjer i samband med att en industri ska byggas ut. En annan av företagets specialiteter är ytbehandling. – Här har vi ett nära samarbete med Schlötter Svenska AB, för vilka vi både bygger, installerar och driftsätter kompletta linjer för ändamålet. När det gäller service- och underhållsinsatser har vi en hel del uthyrd personal, informerar Claes Turesson.

Han tror på en fortsatt god utveckling för IME AB. – I år har vi gjort en hel del investeringar som har vässat vårt koncept ytterligare. Det innebär att vi behöver nyanställa personal inom produktionen för att möta ett växande behov hos våra befintliga och potentiella kunder. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

011-19 44 80

www.imeab.se

37


N O R R KÖ P I N G

75-årig leverantör av oljor och smörjmedel

Ända sedan 1940-talet har Malmqvist & Edling varit synonymt med oljor och smörjmedel av högsta kvalitet. Bolaget representerar än idag ett synnerligen brett utbud av oljor och kemprodukter för både privatpersoner och företag. Med den långa erfarenhet som finns i företaget kan Malmqvist & Edling alltid erbjuda en optimal produkt för varje enskilt behov.

Malmqvist & Edling startades redan 1946 då de två initiativtagarna såg ett växande behov av smörjmedel efter andra världskrigets slut. Duon började blanda oljor från en cistern och formade utifrån detta en slutprodukt som man sålde under eget varumärke. Mycket har hänt i såväl företaget som branschen i stort sedan dess, vilket lett till att produktutbudet i Malmqvist & Edling idag omfattar allt från olja, smörjmedel och avfettning till bilvårdsprodukter, Industrikemikalier och tillsatser.

– Vi vänder oss till både privatpersoner, företag och industrier, framför allt här i Norrköping med omnejd, men även i övriga Sverige. Vi har avtal med ett antal större leverantörer och står för produkter av högsta kvalitet från ledande tillverkare, upplyser Fredrik Ban som numera för de stolta traditionerna vidare i VD-rollen. Rätt produkt för varje behov Verksamheten utgår från anläggningen i Ingelsta, vilken rymmer både butik,

produktion och lager. Här tar man fram, förädlar och tappar olika blandningar i syfte att anpassa den färdiga produkten efter varje kunds specifika behov. – Vi ser oss som en totalleverantör som kan erbjuda produkter för allt från fordon och industriella maskiner till utrustning inom livsmedelsindustrin. Vi jobbar med alla typer av applikationer och förfogar över ett av Sveriges mest omfattande och kompletta lager. Med 75 års erfarenhet av branschen kan vi alltid ta fram en optimal produkt för varje kund, upplyser Fredrik Ban. Kunskap och erfarenhet Malmqvist & Edling har en lastbil som går på fasta turer till Norrköping, Linköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik

Barn och cancer hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack. 38

tisdagar och torsdagar varje vecka. Butiken i Norrköping har generösa öppettider, tillgängligheten är hög och man står för snabba leveranser. – Våra kunder uppskattar vår höga servicenivå, vår långa erfarenhet och den stora kunskap som finns i företaget. Om man vill ha rätt kvalitet till rätt applikation kommer man till oss. Vi företräder också en riktigt bra prisbild, säger Fredrik som ser en fortsatt växande efterfrågan på företagets produkter. – Vår ambition är att fortsätta växa och utvecklas, vi vill hjälpa fler företag till en bättre produktion med hjälp av våra produkter och vår kunskap. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


M A R I E S TA D

En föregångare i förpackningsbranschen Beträffande anpassade och iögonfallande förpackningslösningar har DS Smith Packaging länge varit en välkänd och erkänt framträdande leverantör. Företaget är en specialist på kundspecifika förpackningar och representerar en helhet som innefattar allt från professionell förpackningsdesign, displayer och tillbehör till kompletta förpackningslinjer och hela logistiklösningar.

DS Smith är ett sedan lång tid tillbaka väletablerat och erkänt varumärke i förpackningsbranschen. Redan i början av 1900talet startade bröderna Smith företaget i England där verksamheten idag utgår från London. Idag finns bolaget representerat i 37 länder världen över och sysselsätter cirka 35 000 anställda.

Platschef Johan Eriksson

I Sverige sysselsätts 600 personer på sammanlagt åtta anläggningar, varav en ligger i Mariestad, där verksamheten har funnits sedan 1967. För åtta år sedan förvärvades hela anläggningen av DS Smith. Vi träffar platschef Johan Eriksson som beskriver bolaget som en specialist på kundspecifika förpackningar med tonvikt på design och service. – Vi har allt i huset, bland annat konstruktörer och grafiker som tar fram anpassade förpackningslösningar för alla möjliga ändamål. Här jobbar 190 personer i treskift måndag till fredag, men vi har långt framskridna planer på att även köra helgskift för att kunna möta den ökande efterfrågan. Vi behöver nyanställa en hel del personal här i Mariestad, informerar Johan och uppmanar intresserade personer att höra av sig. Anpassade lösningar DS Smiths förpackningslösningar bidrar till att förbättra inpackning, transport, hantering och försäljning av olika produkter. Bolaget representerar ett helhetskoncept som innefattar allt från design, displayer och stötskydd till utomhusreklam, förpackningslinjer och kompletta logistiklösningar. Beträffande förpackningar står DS Smith för kundanpassade lösningar i form av allt från mindre askar till stora industriemballage. Man tar fram snygga och iögonfallande displaylösningar som lyfter fram kundernas produkter – Vi tillverkar wellpapp som vi säljer externt men som vi också använder vid tillverkning av våra produkter. Vi förser även vår division i Norge med både wellpapp och förpackningslösningar. Varje dygn hanterar och levererar vi cirka 1 500 pallar material, berättar Johan Eriksson. Han konstaterar att den allt mer omfat-

tande e-handeln också har påverkat efterfrågan. – E-handeln är i stort behov av olika förpackningslösningar, men vi servar till exempel även den tunga industrin. Behovet är stort över lag, och vi jobbar hela tiden nära våra kunder i syfte att alltid ta fram bästa möjliga lösning. Vi tittar på deras situation, flödet och logistiken och anpassar våra produkter så att kunden ska få ett så bra flöde i sin verksamhet som möjligt. Miljö och hållbarhet En viktig del av DS Smiths verksamhet rör miljö och hållbarhet. – Vi arbetar hårt med detta, bland annat med att minimera spill och utsläpp. Vi producerar efter efterfrågan så att det ska bli kostnadseffektivt, samtidigt som vi belastar miljön i så liten utsträckning som möjligt. Beträffande utsläpp använder vi oss till exempel inte längre av färg som innehåller koppar. Vi mäter hela tiden våra utsläpp och ligger långt under tillåtna nivåer. Utsläppskurvan pekar dessutom stadigt nedåt, säger Johan Eriksson. Han konstaterar att pandemin i vissa avseenden har varit en prövning men att man trots detta har lyckats leverera enligt plan. – Det mesta pekar uppåt. Om vi bara får in fler medarbetare kommer vi att fortsätta växa. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

For now. And for next.

Tillsammans för en hållbar värld Bättre design och mindre avfall sluter cirkeln och bevarar mångfalden i våra skogar. Med blick för hållbarhet möter vi utmaningar, både för vår egen och kommande generationer. Redefining Packaging for a Changing World.

39


M A R I E S TA D

Säkra kopplingar

Vare sig man jobbar inom kemiindustrin eller sjöfartsbranschen, så behöver man säkra och spillfria kopplingar. MannTek är ett globalt företag, som har specialiserat sig på denna typen av kopplingar. MannTek grundades 1995 och har idag 85 anställda. Det är ett globalt företag, med dotterbolag i Kina och Dubai. Då MannTeks system används över hela världen, har man även ett väl utbyggt system av konsulter, som kan vara på plats för att hålla koll på processerna. Sedan starten har MannTek tillverkat kopplingar för kemiindustrin, med fokus på kemikalier, bränslen och flytande gaser.

- Vi ser inget slut på möjligheterna. Det kommer förfrågningar och idéer på allt möjligt. Vi älskar och brinner för utveckling, säger Markus Bäckström, företagets VD, som även är en av MannTeks grundare. Specifikationer varierar Olika kunder har olika krav på sina system. För MannTek är det snarare regel än undantag att specialdesigna kopplingssystem. MannTek är omsorgsfulla i sitt arbete och ser till att ha kontroll över utvecklingen av systemet, från råmaterial till färdig slutprodukt. Efter man har fått specifikationer från kunden, konstruerar designavdelningen och sammanställer ritningar av systemet. Efter dessa har

godkänts skickas de till underleverantörer, som tillverkar delarna. Dessa delar skickas sedan tillbaka till MannTek, vars montörer monterar ihop hela systemet. - Vår styrka är vår produktvidd. Vi kan stå och tillverka en koppling för kemikalier och sedan tillverka kopplingar för att tanka rymdraketer, säger Mikael Welin, är vice VD på Manntek. Säkerheten är alltid lika hög Det är oerhört viktigt att kopplingarna och systemen är säkra, då osäkra system kan ha förödande effekter. Så när ett system väl har färdigställts och monterats ihop, testas det noggrant. För detta har MannTek en omfattande testavdelning. På denna avdel-

ning har de bland annat en robot, som testar kopplingar upp till 10 000 gånger. Under 2021 har Manntek färdigställt utbyggnaden av ett nytt demo- och testcenter, som nu är en separat enhet. - Kunder kan vara med och se hela processen på plats. Innan pandemin hade vi ständigt kunder hos oss. Detta har så klart avtagit under pandemin, men nu hoppas vi att vi snart kan hälsa gamla som nya kunder välkomna igen, säger Mikael. Patent på system för sjöfarten De senaste åren har Manntek fått ett uppsving av uppdrag från sjöfartsindustrin. De tar fram hela tanksystem, för påfyllning både till sjöss och i hamnar. MannTek har

ett världspatent på detta system. Mikael förklarar systemets höga säkerhetsfaktor: - Det har digital översyn. Om något, mot förmodan, skulle gå fel, stängs hela systemet av, så att inget händer. Söker konstruktörer och experter inom sjöfart MannTeks tillväxt, särskilt med kunder inom sjöfartsindustrin, gör att man nu söker nya medarbetare. Då MannTek jobbar med många komplicerade och specialdesignade system, eftersöks konstruktörer som brinner för innovation och utveckling, precis som alla andra på MannTek. - Tveka inte att kontakta oss! uppmanar Markus. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

40


M A R I E S TA D

Bästa transporten för hästen FA-trailer i Mariestad har ett enormt utbud av släpvagnar, exempelvis traditionella specialbyggda företagsvagnar och food trucks. Det man verkligen utmärker sig med är sina hästtransporter och hästlastbilar, som kan specialutrustas på olika sätt, exempelvis med brandsäkerhet och spårningssystem, så att man vet att pållen alltid kommer vara säker, vad som än händer. FA-trailer är ett familjedrivet företag, som ligger på en stor fin gård utanför Mariestad. Andreas Forsström har lång erfarenhet av företagande. 2016 bestämde han sig, tillsammans med sin fru, Sofia, för att starta ett företag med inriktning mot släpvagnar och hästtransporter. Det enorma utbudet består av över 2000 olika

produkter. Utbudet består bland annat av så kallade Business in a box-vagnar i olika storlekar, som FA-trailer är den enda leverantören av i Sverige. Dessa släpvagnar är ideala att använda för exempelvis catering eller som food trucks, och kan anpassas efter kundens specifika behov i verkstaden på gården. Man tar även emot inbyten och förmedlar försäljningen av begagnade vagnar. FA-trailer har kunder i hela landet. Ett problem som många kunder nog funderar en del över är hur de ska få hem sin beställning. Detta är ett problem som FA-trailer gärna löser för sina kunder. - Det som skiljer oss åt från vissa andra företag i branschen är att vi har fria leveranser inom stora delar av Sverige, hela landet mot mindre tillägg efter ett säkerställande av en beställning, säger Andreas. Bara det bästa för pållen Hela familjen har alltid haft ett stort intresse

för hästar. Sofia har jobbat med hästar större delen av sitt liv. Med all sin kunskap om hästar och släpvagnar var det naturligt att man specialiserade sig på hästtransporter, som kommer i olika storlekar och utförande. Man har till och med utvecklat en egen hästtransport under märket FAXE, vars största modeller kan transportera upp till tre hästar på en gång. Då hela familjen älskar hästar och är måna om djurens säkerhet, har man även utvecklat ett antal tillval till sina hästtransporter. Ett sådant tillval är ett spårningssystem. Så om transporten blir stulen, kan man veta exakt vart tjuven har tagit transporten; tjuven kan fly, men kan inte gömma släpvagnen. Ett annat tillval som FA-trailer erbjuder är ett brandsäkerhetssystem, som man har ensamrätten till. Med tanke på att vagnarna är byggda med högsta möjliga kvalitet, är det osannolikt att det börjar brinna i transporten. - Men om olyckan är framme, utlöses brandsäkerhetssystemet med vattenånga, som går in med högt tryck och släcker branden, allt för att kunna få ut djuret eller

djuren på så kort tid som möjligt, förklarar Andreas. Mångsysslare Utöver sina olika släpvagnar, har FA-trailer även tagit fram ett kameraövervakningssystem, som kan styras via en app, vilket gör att man kan hålla koll på sin gård var man än är. Man har även utvecklat en egen kättinggrind, som styrs via en fjärrkontroll eller mobiltelefonen. FA-trailer kan även erbjuda sina kunder möjligheten att tjäna pengar på sin hästlastbil, om man köper den via Horsecab, som är en totallösning för uthyrning där uthyraren kan vara trygg med bakgrundskoll på den som hyr, att alla tillstånd är korrekta och en säker betallösning för uthyrningarna. FA-trailer har till och med en egen podcast med inriktning mot hästar. - Sadelkammarpodden heter den. Vi bjuder in olika människor och pratar om säkerhet, olika foder och liknande, säger Andreas. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

Vi bygger släpet för ditt företag, endast din fantasi sätter gränserna! 41


M A R I E S TA D

Så som kunden önskar ha sin maskin Mariestads Maskin & Energi säljer inte bara entreprenadmaskiner, utan har även specialiserat sig på eftermarknadsmontering, så att maskinerna blir precis som kunden önskar på en gång.

Mariestads Maskin & Energi grundades 1983 av Jonas Johnson. Företaget jobbar med försäljning och reparationer av entreprenadmaskiner, som de även säljer reservdelar till. Nästan lika länge har man haft ett nära samarbete med Söderberg & Haak, som är Sveriges ledande privata aktör inom maskinhandel för lantbruk, industri och entreprenad. För fyra år sedan köptes Mariestads Maskin & Energi upp av Söderberg & Haak. Jonas sitter kvar som VD. - De har agenturerna, så vi har alltid fått fram alla maskiner och tillbehör på bästa sätt, säger Jonas om Söderberg & Haak. Service i verkstad och på plats Mariestads Maskin & Energi erbjuder sina kunder nya och begagnade maskiner. Man säljer oerhört många nya maskiner

och handlar då ofta med inbyten av äldre maskiner. Under åren har man byggt upp, byggt ut och byggt om sina lokaler. Här har man det mesta under ett och samma tak, bland annat ett stort reservdelslager, en tillbehörsbutik och en verkstad för reparationer. Företaget har reservdelar, specialutrustade bilar och väldigt kunnig personal, vilket gör att man kan skicka ut tekniker till kunderna, om behovet uppstår. Detta underlättas av Mariestads centrala läge i landet. - Det får aldrig stanna upp, så vi kommer och löser det på plats, säger Jonas, som vet precis vad hans kunder behöver efter över sextio år i branschen. Experter inom eftermarknadsmontering Det som utmärker Mariestad Maskin & Energi är att de har specialiserat sig på eftermarknadsmontering. Man jobbar med de största eftermarknadsleverantörerna inom entreprenad. Samtidigt är man generalagentur för flera varumärken, inklusive Huddig, BOMAG och Komatsu, och är återförsäljare av ett antal andra varumärken. Detta gör att man kan förbättra och anpassa helt nya maskiner för sina kunder på en gång. - När vi säljer en ny maskin är det nästan

alltid eftermontering, så att det blir så som kunden önskar ha sin maskin på en gång, säger Jonas. Erfaren och uppdaterad personal Tekniken utvecklas exponentiellt; det går snabbare och snabbare framåt för varje år. Därför är det viktigt att ens kunskap hålls ajour. På Mariestads Maskin & Energi går personalen ständigt på nya utbildningar. För tillfället har man 18 anställda, som alla har varit på företaget länge och som är välkända ute hos många trogna kunder i landet. - Vi är verkligen som en familj. De som slutar här, går i pension, säger Jonas om gemenskapen på arbetsplatsen. Alla byggen behöver maskiner Just nu byggs det väldigt mycket i Sverige, vilket gör att efterfrågan på entreprenadmaskiner ökar. Och entreprenadmaskiner är som allt annat i digitaliseringens tid; de ska vara specialanpassade efter användarens specifika behov. - Vi ser fram emot utvecklingen ihop med våra kunder, säger Jonas. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

Hammarsmedsgatan 23, 542 35 Mariestad | 0501 - 650 90 | mme@mariestadsmaskin.se | www.mariestadsmaskin.se

42


M A R I E S TA D

Framtidens dörrar

Nelmo är ett företag i Mariestad som har specialiserat sig på entréteknik; dörrar med andra ord. Deras dörrar är måttanpassade och kommer i en rad olika utföranden, inklusive sådana som brukade höra hemma i science fiction-filmer.

Stefan Nyqvist har lång erfarenhet av installationer, projektledning och arbetsledning. Han hade länge drömt om att starta eget företag. 2019 gjorde han denna dröm till verklighet tillsammans med Lotta Nyqvist när de startade Nelmo, som är ett företag som har specialiserat sig på entréteknik, det vill säga dörrar. Redan efter lite drygt ett år hade företaget gått med vinst, vilket gjorde att företaget anställde Dennis Svensson som tekniker. Lotta, Stefans fru, är administrativt ansvarig och sköter all ekonomi och flödet runt alla beställningar. - Vi tre är väldigt samspelta, så att det blir ordning och reda. Och vi har oerhört kul tillsammans! säger Stefan. Framtidens dörrar Nelmo sysslar med all sorts entréteknik. Detta gäller allt från vanliga dörrar till

skjutdörrar, från vanliga manuella dörrar till sådana med automatik. När man hör Stefan beskriva möjligheterna när det kommer till automatik, tror man nästan att man pratar med en science fictionförfattare. Det finns exempelvis dörrar med rörelsedetektorer och kameraövervakning. Nelmo installerar ofta dörrar som kopplas till en app, som gör det möjligt för exempelvis en fastighetsägare att se besökare med hjälp av en kamera och sedan släppa in dem genom ett knapptryck i sin telefon. Det är många olika delar som tillsammans utgör en helhet. - Målet har hela tiden varit helheten. Den principen tummar vi inte på, förklarar Stefan.

kommer till mått, så att det blir så som kunden önskar, säger Stefan. Kom på fika i de nya lokalerna Under 2021 har Stefan startat en ren montageenhet tillsammans med en annan person. Efter sommaren 2021 kommer

dessutom nya lokaler att färdigställas. Här kommer man nu ha kontor, lager och en hel verkstad, allt anpassat efter företagets specifika behov, under samma tak. Tanken med den nya investeringen är att allt kommer förberedas hos Nelmo inför leverans och montage. Nu när restriktioner

införda till följd av pandemin börjar lättas, planerar man att välkomna kunder och nyfikna till de nya lokalerna. - Vi är ett starkt och innovativt företag med kundfokus. Så håll utkik när det blir inflytt. Välkomna in på en fika, säger Stefan. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

Först genom dörren Nelmos kunder består av allt från staten och kommuner till fastighetsägare och byggbolag. För att få till den där helheten vill Nelmo helst leda hela projektet från början till slut. Det är de som samordnar projektet med exempelvis dörrleverantörer, låssmeder och, så klart, uppdragsgivaren. Man beskriver sig själva som en fullservice-montör med högsta kvalitet på sina produkter och tjänster. - Allt vi gör är kundanpassat, även när det

+46 707 70 44 95

stefan@nelmoab.se 43


M A R I E S TA D

Innovativ produktutveckling på hög nivå Jan Kristoffersson jobbade med produktutveckling för Electrolux under många år. Sedan 2014 driver han Prodma AB, som är OEM-tillverkare åt många ledande företag. Jan brinner för affärer och innovation, vilket genomsyrar hela företaget och är en av anledningarna till att Prodma är så framgångsrikt.

2014 beslutade Electrolux att lägga ner sin verksamhet i Mariestad. Jan Kristoffersson hade då arbetat med produktutveckling på företaget i många år. Han är en sann eldsjäl, som brinner för innovation. Han ser alltid möjligheter i stora problem och jobbar entusiastiskt fram en lösning. Han såg potentialen i anläggningen i Mariestad och bestämde sig därför för att köpa den tillsammans med ett par kollegor och köra

verksamhet i egen regi. Jan har nu tillsatt en extern VD, Niklas Lind, för att få mer tid för sin passion för affärer, produkter (och sportbilar). - Niklas tar det operativa ansvaret för verksamheten som VD, så att jag kan fokusera på ägarrollen och att utveckla affärer och produkter, säger Jan, som trivs som bäst ”i smeten”. Från idé till färdig produkt Prodma utvecklar och tillverkar elektriska produkter inom kylteknik, värmeteknik och avfuktning, men även andra områden, som ventilation. Idag sysselsätter man 120 anställda i Mariestad och är OEM-tillverkare åt flera ledande företag på marknaden. Utöver produktutveckling, erbjuder man även tjänster inom logistik och lagerhantering och tillverkning i form av legoarbeten och kompletta produkter. Detta gör att man kan utveckla, tillverka, lagerhålla och leverera nydanande produkter, allt med utgångspunkt från anläggningen på

Göteborgsvägen i Mariestad. I princip kan en kund komma med en idé, som sedan utvecklas till färdig produkt av Prodma. Prodmas personal älskar utmaningar. - Kom med en idé, så tar vi fram en färdig produkt, klar att lansera på marknaden, säger Jan med ett brett leende på läpparna. Snabbare krydda Niklas nämner en kund som ville ha bättre odlingsboxar, så att plantor drivs upp snabbare än traditionell odling. I vanliga fall tar det exempelvis sexton veckor att odla fram basilika, men med de odlingsboxar som Prodma tog fram halverades tiden. Niklas berättar entusiastiskt om projektet: - Prodmas tekniker industrialiserade produkten och idag är det full produktion.

Söker passionerade ingenjörer/tekniker Pandemin har inneburit många olika sorters utmaningar samtidigt som företaget är i stark tillväxt med en fördubbling sedan starten och mål på 25 % årlig tillväxt framöver. Just nu ser man sig om efter nya förmågor, i form av en elektroingenjör som vill vara med och utveckla framtidens produkter, IT-tekniker för att utveckla den omfattande IT-strukturen och även produktionspersonal. Utöver kompetens är det viktigaste att man brinner för innovation och utveckling. - Här har vi kul! Det finns stora möjligheter för personlig utveckling och intressanta arbetsuppgifter. Välkommen till oss med dina idéer, säger Niklas. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

Prodma är i en expansiv fas och söker till vår anläggning i Mariestad: -

Produktionspersonal för montering och plåtbearbetning

-

It Tekniker, med inriktning produktionssystem

Utvecklingsingenjör/Konstruktör där tidigare arbete med eller kunskaper om termodynamik, kylteknik, ventilation, akustik och mätning är meriterande

Skicka in din ansökan eller frågor till info@prodma.se 44


M A R I E S TA D

Maskin- och verktygsleverantör till allehanda byggprojekt Oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering, om- eller tillbyggnation är ändamålsenliga maskiner och verktyg en nödvändighet för ett lyckat slutresultat. Här spelar Renta AB en viktig roll med sitt starka koncept kring uthyrning av ändamålsenlig utrustning. Med representation över hela södra och mellersta Sverige är en Rentadepå aldrig långt borta.

Renta grundades i Finland 2016 och har sedan dess utvecklats till en av de ledande helhetsleverantörerna av uthyrningsmaskiner riktade mot bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget finns i Finland, Norge och Sverige, samt även i Polen och syssel-

sätter sammanlagt 680 anställda, varav 300 i Sverige där Renta har depåer på ett 40-tal platser runt om i landet, företrädesvis i de södra och mellersta delarna. En av depåerna ligger i Mariestad där vi träffar platschef Joel Grennfalk i Rentas nya, fräscha lokaler. – Vi har ett nära samarbete depåerna emellan. Det våra kunder mot förmodan saknar kan vi alltid hämta hem från någon av de andra depåerna. Det ger ett härligt flöde i verksamheten, säger Joel. Brett sortiment Renta hyr ut maskiner och utrustning till en mängd olika verksamheter och projekt. Företaget står för ett komplett sortiment som täcker hela uthyrningsmarknaden med såväl enkla handmaskiner som arbetsbodar och stora entreprenadmaskiner. Renta

erbjuder helt enkelt helhetslösningar för framför allt byggföretag och jobbar med en tydlig ambition om att alltid erbjuda de bredaste och mest flexibla hyreslösningarna på marknaden. Härigenom blir Renta kundens självklara problemlösare och ett naturligt förstahandsval när deras kunder söker maskinlösningar till sina projekt. – Vi arbetar helt integrerat med projektstyrda byggen. Vi deltar vid starten av våra kunders projekt då vi kartlägger nuvarande och kommande behov. Det kan skilja sig från vecka till vecka, men vi kan tack vare

stor flexibilitet lösa det mesta och säkerställa att kunden har de maskiner och den utrustning denne behöver, säger Joel Grennfalk. I sortimentet finns dessutom liftar i form av både sax-, bom- och pelarliftar. Renta står även för utkörning av maskiner samt etablering av arbetsbodar och arbetshissar. Kunderna är såväl lokala entreprenörer som industrier, kommuner och stora byggföretag, varav många har tecknat avtal med Renta. Härutöver erbjuder Renta utbildningar inom bland annat liftkort, fallskydd och ställningsbyggnation. I den nya anläggningen i Mariestad finns alla förutsättningar för utbildning på plats. RentaEasy Joel lyfter även fram det digitala verktyget RentaEasy där användaren kan hyra, beställa och boka maskiner, samt erhålla en tydlig överblick över aktuella och tidigare beställningar, priser och tillgänglighet samt maskindokumentation och säkerhetsinstruktioner. Via RentaEasy går det även att skapa en egen offert. – Med det här verktyget blir kundes kontakt med oss både enkel och smidig när all information samlas på ett ställe, upplyser Joel.

tillgången till professionell utrustning bara ett samtal eller några knapptryck bort, och tack vare bolagets många depåer runt om i södra och mellersta Sverige finns hjälpen alltid nära. Erfaren och kunnig personal står till tjänst med ledorden tillgänglighet, kvalitet och service i ständig åtanke. – Vi befinner oss i en mycket spännande fas med tanke på att det byggs en hel del här i Mariestad med omnejd. Här vill vi vara en ledande leverantör av utrustning och maskiner, säger Joel Grennfalk som kan konstatera att Renta i Mariestad fortsätter att växa. – Så sent som i augusti anställde vi vår nya säljare som har mycket stor kunskap och ett brett kontaktnät. Det innebär ytterligare ett lyft för oss. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Alltid nära Rentas filosofi är att erbjuda de mest effektiva maskinerna i rätt tid och till rätt plats. Bolagets maskiner är alltid nyservade och man erbjuder dessutom ersättningsmaskiner i händelse av fel. Genom Renta är

45


M A R I E S TA D

Så mycket mer än en dörr Woodsteel är ett svenskt familjeföretag som levererar marknadens bästa säkerhetsdörrar, som kommer i alla möjliga utföranden. Det finns dörrar i klassisk stil eller modern design, dörrar som låses upp med ett fingeravtryck och, så klart, även enklare varianter som öppnas med en nyckel.

företaget namn till Woodsteel. Idag är Woodsteel representanter för Torterolo & Re säkerhetsdörrar och låstillverkaren Mottera på den nordeuropeiska marknaden. Företaget drivs numera av Thomas son, Daniel Ericsson, och Daniels fru, Anna. Woodsteel är alltså ett familjeföretag numera. - Vi är perfektionister och vårt arbete är av högsta kvalitet, säger Daniel.

I början av 2000-talet grundade Thomas Ericsson företaget T. Ericsson Consulting, som fokuserade på att ta fram säkerhetsdörrar för den nordiska marknaden. I samband med utvecklingen av en helt ny dörr för den nordiska marknaden bytte

Lever som man lär Woodsteel finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mariestad, där huvudkontoret ligger. Dörrarna tillverkas söder om Turin i Italien. Montörerna utgår från Eskilstuna, som är relativt centralt beläget i landet, vilket gör att det sällan blir långt för montörerna att åka. Woodsteel är ett företag som lever som man lär, kan man säga. Alla dörrar på kontoret i Mariestad är olika varianter av de säkerhetsdörrar som företaget säljer. - Vi har nischat oss mot privata fastighetsägare. Vi hjälper dem med helheten. Det kan vara allt från en ”enkel” slät dörr till att återskapa en gammal dörr, så att säkerhetsdörren ser ut precis som den gamla dörren, säger Daniel. Det är skillnad på dörrar och dörrar Woodsteel arbetar är med sina kunder genom hela processen. Det börjar med att man tar reda på exakt vad kunden är ute efter. Och nu pratar vi inte bara om designen, utan även om funktioner, som det

finns ett väldigt stort utbud av. Dörrarna kan låsas upp med ett fingeravtryck eller en app. Självklart finns det varianter som låses upp med nycklar, speciellt framtagna för säkerhetsdörrar. Det finns även dörrar som är motoriserade, dörrar med ljudreduktion

och skottsäkra dörrar. För ett företag som sysslar med säkerhetsdörrar är en sak säker; en dörr är inte bara en dörr. De tar sina uppdrag på största allvar och är alltid med ända till slutet. - Vi projekterar hela bytet ihop med våra montörer och slutbesiktigar dörren, så att varje installation är perfekt, säger Daniel. Ferraris designer Säkerhetsdörrarna från Woodsteel är tunga och rejäla saker, som kommer i en rad olika utföranden. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att alla dörrar är så mycket dyrare än andra säkerhetsdörrar. Allt beror

på vilket utförande man är ute efter. Detta går att bestämma i den prisförfrågan man kan fylla i på Woodsteels hemsida. Det finna allt från de ”enkla” dörrar, som Daniel nämnde, till de mest exklusiva dörrarna på marknaden. - Vi har tagit fram dörrar med fabriken och Pininfarina, som gör allt för Ferrari. Så i Malmö har vi installerat Ferrari-gula säkerhetsdörrar, säger Daniel.

Hamngatan 10, SE-542 30 Mariestad | (+46) 0774 41 00 01 | info@woodsteel.se 46

Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler


M A R I E S TA D

Apparatskåp – från projektering till montering

ASB i Mariestad bygger apparatskåp åt företag och kommuner i hela Sverige. Kunder som behöver apparatskåp behöver endast vända sig till ASB, då företaget konstruerar skåpen, monterar dem och sedan servar dem. ASB i Mariestad grundades 2008 av Kenneth Rydin, Fredrik Knutsson och Robbin Axelsson. ASB står för apparat-

skåpsbyggarna. Företaget har det bästa av två världar; man har lång erfarenhet samtidigt som man ligger långt framme i utvecklingen. En del av uppdragen består av installation och drifttagning av elanläggningar. Det som ASB i Mariestad har specialiserat sig på är dock apparatskåp för olika sorters VA-system, som mäter och styr vatten och avloppsflöden. Deras apparatskåp finns bland annat i reningsverk och pumpstationer och styr helheten.

- Vi har bland annat varit med och byggt Nordeuropas största pumpstation i Borås, säger Kenneth stolt. Från projektering till montering Idag har ASB i Mariestad cirka 60 anställda i Sverige. Företagets största styrka är att de kan erbjuda sina kunder allt de behöver för att få ett apparatskåp på plats. Det börjar med att apparatskåpet projekteras, då det anpassas efter kundens specifika-

tioner. Sedan byggs och programmeras apparatskåpet. Projektering, konstruktion och programmering görs under samma tak på Förrådsgatan i Mariestad. Efter detta skickas skåpet till kunden, där det monteras av en av ASB:s montörer, som finns utspridda i landet. ASB erbjuder även service på skåpen, vilket är en tjänst de planerar att utveckla ytterligare inom en snar framtid. - Framåt kommer service och underhåll av

alla skåpen som är ute i landet vara en stor del av verksamheten, säger Kenneth. Lokaler att växa i ASB drivs fortfarande av Kenneth, Fredrik och Robbin. Sedan en tid tillbaka ägs de av Uniwater-koncernen. Med en koncern bakom sig känner Kenneth att det finns gott om utrymme att få verksamheten att växa, både bildligt och bokstavligt talat. De stora lokalerna på Förrådsgatan i Mariestad gör att man kan ha ett stort lager för sina komponenter och produkter. I samma byggnad ligger även verkstaden där apparatskåpen byggs. Hela verksamheten är noggrant styrd och strukturerad, så att det går att planera och följa ett enskilt apparatskåps resa från ritningar till färdig produkt. - Här är det ordning och reda, inget är lämnat åt slumpen. Det är så kul med dessa stora och fina lokaler. Så som vi ständigt ökar, har vi utrymme att växa, säger Kenneth med ett brett leende på läpparna. Söker fler apparatskåpsbyggare Efterfrågan på apparatskåp från ASB i Mariestad är stor. De har alla resurser de behöver för att kunna växa och tillgodose marknadens behov. Den enda bristvaran är personal; det är lite av en utmaning att hitta apparatskåpsbyggare. - Det byggs oerhört mycket runtom i landet och vi är ständigt med på dessa olika nybyggen. Så folk, det behöver vi! Säger Kenneth, som uppmanar alla apparatskåpsbyggare som vill vara en del av den spännande utvecklingen att kontakta ASB i Mariestad. Intervju: Robert Ullberg Text: Andreas Ziegler

0501-399190 | Förrådsgatan 32, 542 35 Mariestad 47


M A R I E S TA D

Innovativ leverantör till den globala industrin

I en tid då allt mer kretsar kring energibesparingar spelar ett företag som KAEFER en viktig roll. KAEFER är marknadsledande i världen beträffande effektiva isoleringslösningar, med ett produkt- och tjänsteutbud som attraherar kunder inom inte minst industrin, den marina sektorn och konstruktionsbranschen. I en anda som präglas av stor innovationskraft kan KAEFER alltid ta fram en anpassad lösning för varje enskilt behov.

KAEFER startades för mer än hundra år sedan och har sedan dess utvecklats till en global aktör med 30 000 anställda och

representation på 2 000 platser runt om i världen. En av dessa är Mariestad där ett 30-tal personer jobbar under ledning av Bransch Manager Jimmy Järlesand. Han berättar att verksamheten i Mariestad startades från noll 2019 för att nu, två år senare, sysselsätta 35 personer i fyra olika yrkeskategorier. Jimmy presenterar KAEFERs breda koncept och framhåller att bolaget är betydligt mer än bara isoleringslösningar. – Isolering är en av våra huvudsysslor, det var också det man fokuserade på när bolaget startades, men härutöver innefattar vår verksamhet även accesslösningar i form av byggnadsställningar, liksom lösningar för ytskydd, måleri, passivt brandskydd och asbestsanering. Vår storlek och bredd

gör oss till mångas självklara leverantör. Vi har vår egen verkstad för byggnadsplåtslageri och isolering, vilket gör att vi alltid kan ta fram skräddarsydda lösningar. Vår stora flexibilitet innebär också att vi kan ta oss an såväl små som stora uppdrag, berättar Jimmy Järlesand. Brett koncept Beträffande isolering erbjuder KAEFER

innovativa lösningar, produkter och tjänster som skyddar, bevarar och säkerställer industrins prestanda och funktion. KAEFER företräder certifierade industrimontörer för projekt och stopparbeten. Accesslösningar innefattar allt från byggnadsställningar och repteknik till mobila arbetsplattformar. I Mariestad har man tillgång till mer än hundra ton byggnadsställningar, vilket täcker allas behov. Affärsområdet Byggnadsplåtslageri innefattar bland annat band- och skivtäckning, vattenavrinning, snörasskydd, fönster- och dörrbleck, ventilationshuvar och skorstensbeslag, och när det gäller asbestsanering utförs dessa med hjälp av avancerade tekniker och metoder som på ett effektivt sätt avlägsnar farliga material från bland annat byggnader, fartyg, tankar och containrar. Härutöver står KAEFER för utbildningsinsatser inom hälsa, miljö och säkerhet. – Gemensamt för alla våra affärsområden är att vi står för marknadsledare lösningar och integrerade tjänster som garanterar kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Många av våra kunder finns inom industri, konstruktion, marin och offshore, och de värdesätter vår förmåga att stå för kompletta helhetslösningar. Det är förstås en fördel att ha all spetskompetens under ett tak, det möjliggör inte minst korta beslutsvägar, konstaterar Jimmy Järlesand.

– Vi drivs av innovation och har satsat brett ända sedan starten, säger Jimmy som i sammanhanget gärna framhåller sina medarbetare. – Alla har hög moral och gedigen kunskap inom våra arbetsområden, samtidigt som samarbetet mellan KAEFERs avdelningar utgör en stor fördel för oss. Det gör att inget uppdrag är vare sig för litet eller för stort. Jimmy konstaterar att företaget verkar i en kommun med ett tydligt hållbarhetsfokus, vilket är ett område som ligger KAEFER varmt om hjärtat. – Det byggs också mycket i kommunen, nya satsningar lanseras hela tiden. Det ger oss alla möjligheter att fortsätta växa. Vi är mer eller mindre konstant på jakt efter kunniga, lyhörda och innovativa personer till vårt redan starka team. Intresserade är välkomna att höra av sig, avrundar Jimmy Järlesand. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

God utveckling KAEFER har funnits i Mariestad sedan 2020 och har sedan dess haft en utvecklingskurva som pekar spikrakt uppåt.

www.kaefer.se jimmy.jarlesand@kaefer.se Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad 48


PA R T I L L E

En Entreprenöriell Speditör på Framfart – Bertling Sverige Bertling Sverige är en speditör som erbjuder skräddarsydda logisiktlösningar som alltid utgår ifrån kundens behov oavsett om det gäller transport över sjö, väg eller i luft. Med expertis och kunskap som sträcker sig redan från 1991 har företaget en djup förståelse för logistikmarknaden och väletablerade relationer över hela världen. Genom att vara den självklara samarbetspartnern där transparens och tillit står högt i kurs vill Bertling skapa hållbara affärer och växa med sina kunder. Med en vision om att vara: ’’The most trusted source for a more sustainable, and a more complete supply cycle.’’ är Bertling Sverige ett entreprenöriellt företag med tydliga strategiska mål till 2024 om att Dubbla Deras Affärer, att bli Sveriges Bästa Arbetsplats och att hjälpa till att Minska Deras Kunders Klimatavtryck.

Om Bolaget Bertling Sverige är en del av den större koncernen Bertling som är ett privatdrivet bolag som grundades 1865 med expertis inom skeppsmäkleri, spedition och marin arkitektur med stöd av intern IT, juridik och redovisningsavdelningar. Koncernen har idag mer än 45 kontor världen över med ca. 700 anställda med sitt huvudkontor beläget i Tyskland.

Det svenska bolaget, Bertling Sverige, har sitt kontor i Sävedalen med 43 anställda och omsätter med sitt dotterbolag Enviro ca. 775milj kr årligen. Bertling Sverige har fem huvudsakliga värderbjudanden vilka är: General Freight Forward Sea, General Freight Forward Air/Road, Project Management, Key Account, Short Sea och dotterbolaget Bertling Enviro som erbjuder Waste Management.

Den Välkända Bertling-Andan Som verksamhet är Bertling Sverige ett dynamiskt företag där alla medarbetare har stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten framåt. Företaget har även en lång erfarenhet av att samarbeta med universitetsstudenter inom logistik, ekonomi, försäljning, hållbarhet samt HR och ofta finns det runt ett tiotal studenter som är anställda på det svenska kontoret.

Arbetsklimatet och kulturen, uttryckt ‘’Bertling-andan’’ är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för företaget och något alla månar om. Varje medarbetare hjälps åt och bidrar med sina styrkor till teamet vilket gör att Bertling Sverige gemensamt kan leverera de bästa skräddarsydda lösningarna för sina kunder. ’’Vi jobbar tillsammans som ett team, proaktivt och inte reaktivt.’’ Säger Malin (VD), något som är en grundpelare hos Berling Sverige. Att medarbetarna är viktiga hos Bertling är det ingen frågan om. Bland annat samarbetar företaget med WinningTemp (en plattform som mäter alla medarbetares mående och åsikter kring den nuvarande arbetssituationen med hjälp av enkäter) för att hela tiden kunna förbättra och utveckla sig som en bra arbetsgivare. Företaget har också interna projektgrupper som jobbar med att främja den välkända Bertlingandan såsom Hälso-gruppen, Mood Management-gruppen, Bertling Insight-gruppen och många fler. Den Självklara Samarbetspartnern Bertling Sverige vill vara det självklara valet som en långsiktig samarbetspartner för spedition och frakt. Detta genom att ha en hög transparens och alltid leverera enligt överenskommelse, men inte minst genom att finnas nära till sina kunder och leverantörer, vara lyhörda och hela tiden erbjuda mervärde. Något som är lite unikt och att uppmärksamma är bland annat att varje kund hos Bertling får ett dedikerat kundteam tilldelat sig. I detta samarbete skapas en djup kundförståelse som gemensamt

med Bertlings gedigna branschkunskap och entreprenöriella anda gör att företaget kan erbjuda ett unikt värde till kunden, med skräddarsydda lösningar som få andra logisik- och sjöfartsföretag kan erbjuda. - Kort och gott är din logistik i trygga händer hos Bertling, vilket gör att du som kund kan slappna av fortsätta fokusera på din kärnverksamhet och växa, säger Malin (VD). Större, Hållbarare och Ännu Bättre Med sina tre strategiska mål till 2024 om att Dubbla Deras Affärer, Minska Deras Kunders Klimatavtryck och Bli Sveriges Bästa Arbetsplats, jobbar Bertling Sverige hårt och ambitiöst för att bredda sin verksamhet och fördjupa sina kunskaper. Genom att fortsätta utveckla sina medarbetare och sitt hållbarhetsarbete i kombination med den välkända Bertling-andan och Bertlings traditionella approach (att vara nära sina partners och lyhörda för sin omvärld) är företaget övertygade om att de kommer kunna lösa de logistikutmaningarna som deras kunder kommer stöta på i framtiden. - Vi kommer fortsätta expandera och bli större, hållbarare och ännu bättre på det vi gör tillsammans med våra medarbetare och våra partners, det är jag övertygad om, säger Oscar (VD).

49


REGION SMÅLAND

Ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster Landets ledande leverantör av installations- och servicetjänster är Bravida. El, värme och ventilation, säkerhet, kyla och OVK-injusteringar är några av bolagets specialområden, och man erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Det gäller inte minst Bravida i Ljungby.

Nordens största installations- och serviceföretag Bravida har sitt ursprung i gamla BPA och finns representerat på närmare 160 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cirka 11 000 anställda jobbar enligt ett synnerligen framgångsrikt

koncept som bygger på stor flexibilitet och en stark lokal närvaro, kombinerat med det stora företagets resurser inom bekvämt räckhåll. Det gör Bravida till Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Klimatsmarta totallösningar Bravida jobbar heltäckande inom områdena El, VS, Ventilation, Säkerhet, Låssystem, Sprinkler, Fastighetsautomation och Kyla, och tar ett helhetsansvar som sträcker sig över allt från design och projektering till installation och service. Bostadshus, kontor och industrier utgör vanliga arbetsplatser och här står Bravida för såväl serviceinsatser som omfattande entreprenadprojekt. Oavsett vilket resulterar insatsen i en såväl

Vi ger fastigheter liv, vi hjälper dig med service och installation i fastigheter och anläggningar. Mats Björk, projektledare miljövänlig som kostnadseffektiv lösning för kunden. Det gäller inte minst Bravidas kontor i Ljungby som etablerades för fem år sedan och sysselsätter 22 anställda. Mats Björk är projektledare. – Våra kunder behöver bara en enda leverantör av installations- och servicetjänster. Vi jobbar med service, entreprenad, energioptimering, kyla, värmepumpar med mera, det vill säga med alla de funktioner som ger fastigheten liv. Där står vi för ett heltäckande koncept som även inkluderar projektering. Med en stark lokal närvaro, stor flexibilitet och storföretagets resurser i ryggen kan vi alltid stå för kompletta insatser, säger Mats. Han berättar att Bravida bara sex månader efter etableringen i Ljungby även öppnade en butik på orten där man erbjuder säkerhetslösningar, så som larm och brandlarm, liksom låscylindrar, nycklar med mera.

Vi hjälper er gärna! Kontakta oss på vår växel: 0372-673 00 alt maila till info.ljungby@bravida.se

50

Bred kompetens Bravida rycker in i samband med såväl nybyggnation som ombyggnation och renoveringar. Bygg- och fastighetsbolag, kommuner, landsting med flera tillhör kundkretsen, liksom privatpersoner som med fördel kan utnyttja ROT-avdraget när de anlitar Bravida. Bolaget har dessutom ramavtal med olika kommunala och statliga myndigheter. Bravida i Ljungby jobbar i ett upptagningsområde som i huvudsak utgörs av hemorten med omnejd. – Just nu jobbar vi med en större ombyggnation av ett storkök, samt med installationer i två större trebostadshus. Ett annat uppdrag rör ett område med bostadsrätter, berättar Mats Björk. I Bravida jobbar montörer, servicetekniker, projektledare, serviceledare, projektörer, energiingenjörer, administratörer med flera som alla är experter inom sina respektive områden. I bolaget anser man att varje medarbetare har en viktig roll att spela, vilket har byggt ett starkt och sammansvetsat team med en stor passion för service. – Vi har alla förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas här i Ljungby. Vi vill dock växa i lagom takt, bland annat genom ökade satsningar på vårt säkerhetskoncept. Det finns en tydlig marknad för detta, anser Mats Björk. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


REGION SMÅLAND

Företagens trygga partner längs den digitala resan För många små och medelstora företag är digitalisering en rejäl utmaning. Det är många gånger svårt att hitta rätt leverantör som har tid och förmåga att sätta sig in i verksamheten. Här kan Gibon göra en insats när man i en nära dialog med varje kund kartlägger behovet och utformar skräddarsydda digitala lösningar utifrån varje kunds unika förutsättningar.

Gibon Sverige AB bildades när tio fristående företag tillhörande Koneo valde att hoppa av och bilda ett eget bolag. Företagsgruppen, som jobbar under ett gemensamt varumärke, utgår från huvudkontoret i Stockholm och finns idag representerat via sammanlagt 21 kontor runt om i landet från Sundsvall i norr till Hässleholm i söder. Ett tiotal av bolagets sammanlagt 150 medarbetare utgår från kontoret i Ljungby där vi träffar dess VD, Calle Granemalm.

– Vi vet att digitalisering för många små och medelstora företag kan vara en rejäl utmaning. Många upplever att det är svårt att hitta rätt leverantör som har tid och förmåga att sätta sig in i verksamheten. Där står vi för ett tilltalande alternativ eftersom vi med vår långa erfarenhet förstår våra kunders verksamheter och utmaningar, säger Calle som har ett förflutet i branschen ända sedan mitten av 90-talet. Han driver verksamheten tillsammans med kollegan Håkan Karlsson. Digitala funktioner Gibon levererar innovativa, digitala lösningar för små och medelstora företag och organisationer. Inom Gibongruppen finns olika kompetensområden representerade, vilket har skapat en stark bredd i hela bolaget. Det gäller inte minst kontoret i Ljungby där man är specialister på att skräddarsy en helhet av både hårdvaror och tillhörande lösningar som licenser och funktionalitet. – Vi skapar innovativa lösningar för digitala miljöer. Våra kunder kontaktar oss med en fråga om hur de kan utföra sina

VD Calle Johansson Granemalm

arbetsinsatser på bästa möjliga sätt, varpå vi kan ta fram en optimal lösning. Hårdvaran är en del av denna men funktionen är det vi fokuserar på. När vi får möjlighet att ta del av ett förändringsarbete i ett tidigt skede kan vi jobba långsiktigt och skapa oss en bra överblick över kundens verksamhet och utmaningar. Vi jobbar med ett stort engagemang och strävar inte efter att binda upp våra kunder i långa avtal, säger Calle Granemalm. Gibon i Ljungby hjälper även till med att koppla upp hårdvaror, så som datorer, skrivare, accesspunkter med mera. Man kopplar samman system, konfigurerar, bygger nätverksövervakning, levererar webbsidor samt bistår med support såväl fysiskt som från distans. Mycket kretsar kring molntjänster. – Vi har nyligen avslutat arbetet med ett datacenter för en av våra trogna kunder som fick hjälp med att flytta hela sin varsamhet utan att den stannade upp. Det var en utmaning som vi klarade med gott resultat, berättar Calle. På offensiven Gibon i Ljungby jobbar i en fem mils radie från hemorten, men Calles och Håkans ambition är att framöver utvidga det geografiska upptagningsområdet. – Vi känner att vi överlag behöver bli mer offensiva. Vi kan inte ändra på oss själva men däremot vara insiktsfulla nog att se

Molnlösningar på Gibons

våra begräsningar. Lösningen blir att attrahera och rekrytera rätt personer som kan vara med och driva oss framåt, där behöver vi en bra mix av både kvinnor och män, säger Calle Granemalm. Han betonar att en stor del av framgången består i förmågan att förstå sina kunder och deras behov. Detta är en av företagets främsta styrkor, vilket i mångt och mycket har byggt den breda kundkrets man jobbar med idag. – Vi befinner oss mitt i en spännande digitaliseringsresa och behöver stärka organisationen, bland annat med IT-infrastrukturtekniker med inriktning mot molnlösningar. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant, att framtidssäkra verksamheten. Det blir spännande år som väntar framöver. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

info.ljungby@gibon.se | 0372-27 67 00 | gibon.se 51


REGION SMÅLAND

Marknadsledande lösningar för ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk SP Maskiner AB må vara ett förhållandevis litet företag i sin bransch, men inte desto mindre en av de ledande aktörerna när det handlar om innovativa och moderna skördaraggregat för skogsavverkning och gallring. SP Maskiner står för lösningar som främjar ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk, och bidrar därmed i allt väsentligt till det naturliga kretsloppet.

Grunden till dagens SP Maskiner lades redan i slutet av 70-talet då företaget fokuserade på lösningar för manuell gallring. Numera handlar det om kompletta skördaraggregat som greppar trädet, sågar, kvistar och apterar det i ett och samma moment. Faktum är att SP Maskiner var en av de första aktörerna i världen som anammade den nya tekniken, och företaget har även därefter arbetat aktivt för att hela tiden bibehålla en position i branschens absoluta framkant. – Vi erbjuder skördaraggregat för all typ av skördning och gallring för både små och stora kunder, och är en av få som kan erbjuda lösningar som kan utrustas med olika typer av styrsystem. Vi fokuserar på maskiner på mellan 700 kilo och 2 000 ton, vilka kan monteras på en basmaskin,

exempelvis en grävmaskin, upplyser Martin Bredenfeldt, VD för SP Maskiner AB. Exporterar över hela världen Verksamheten utgår från produktionsanläggningen i Ljungby. Härifrån exporteras cirka 80 procent av det man tillverkar, företrädesvis till kunder på det södra halvklotet, bland annat i Asien, Australien och Sydamerika. Kunder finns även i både Europa och Nordamerika. – Efterfrågan på våra lösningar ökar i takt med att man allmänt finner fler och fler användningsområden för träprodukter,

Med vårt motto ”Always ahead” leder vi teknikutvecklingen inom vårt segment. Vi strävar efter att alltid ta tekniken till nästa nivå. Vi drivs av att skapa nya, innovativa lösningar för dig som kund, nu och i framtiden. inte minst avseende textilier. Ur ett svenskt perspektiv är skogsindustrin oerhört viktig i och med att skogsbranschen är landets största nettoexportör, påpekar Martin Bredenfeldt som har lång erfarenhet av de produkter företaget jobbar med. 2015 gjorde han entré i SP Maskiner och en hel del har hänt sedan dess. – Produktutvecklingen har varit omfattande, idag representerar vi en räcka av innovativa lösningar som gör att vi täcker större delen av marknaden.

terar Martin Bredenfeldt som också ser SP Maskiners produkter som ett viktigt inslag i branschens ständiga strävan efter ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. – Det är viktigt att skogsbruket är förnyelsebart för framtida generationer och att vi värnar om det naturliga kretsloppet. Skogen är i det avseendet en viktig resurs, den måste vi vårda. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

I ständig utveckling I SP Maskiner satsar man kontinuerligt på utveckling i syfte att hela tiden ligga i framkant och säkerställa ett sortiment med såväl dagens som framtidens produkter. Under pandemin har man till exempel jobbat en del med simulatorteknik som inneburit att man på plats i Ljungby har kunnat utbilda chaufförer och maskinoperatörer på distans. – Vi ser oss som världens främsta oberoende tillverkare. Även om vi är små är vi en ledande aktör på marknaden, konsta-

Always ahead SP Maskiner är en världsledande leverantör av svensktillverkade skördaraggregat som passar ihop med alla märken och modeller av skördare. Med SP Maskiners aggregat får du fler möjligheter att med precision optimera din gallring och slutavverkning.

52

spmaskiner.se


REGION SMÅLAND

En trygg ekonomipartner för Ljungbytraktens företag

Med en stark ekonomipartner i ryggen läggs grunden till utveckling och lönsamhet i målmedvetna företag. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i LGR Företagsrevision AB. I en region med en stark entreprenörsanda blir det uppskattade Ljungbyföretaget en viktig samarbetspartner när företag vill både växa och utvecklas. Det är Lars Göransson, auktoriserad revisor, som driver LGR Företagsrevision, ett företag han startade 2003 och där han

tidigt valde att vända sig till mindre, ofta familjeägda företag, i aktiebolagsform. Ambitionen var tydlig: Lars ville utveckla traktens företag i en region där det råder företagsamhet och en stark entreprenörsanda. – Vi kan vara ett bra bollplank och en god rådgivare kring ekonomiska frågor. Vår verksamhet har varit rätt så bred och allmänpraktiserande eftersom näringslivet här består av många mindre företag i branscher inom verkstadsproduktion, entreprenadföretag och företag inom service och

handel. Vi erbjuder revisionstjänster och redovisningstjänster i form av ekonomistyrning, vilket har varit ett vinnande koncept för både oss och våra klienter. Vi har lagt fokus på att hjälpa företagaren att göra rätt ekonomiska analyser för sina respektive verksamheter, säger Lars Göransson.

Vid företagens sida Lars föredrar benämningen klienter i stället för kunder. Företagets uppdragsgivare, understryker han, ska inte känna sig som kunder, utan som en samarbetspart och en del av ett team. Med sitt koncept har LGR Företagsrevision genom åren stöttat åtskilliga företag som valt att etablera sig i området och därefter stått vid deras sida i företagens utvecklingsfas. Bolagsbildning, fusioner, likvidationer, rådgivning och ägarfrågor utgör delar av det breda konceptet. I LGR Företagsrevision jobbar en auktoriserad revisor och redovisningskonsulter. Företaget är anslutet till FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer. – Vi är en förhållandevis liten byrå, men kompenserar detta med ett flertal kompetenta samarbetspartners. I vårt nätverk finns till exempel skattejurister, advokater och IT-konsulter. Andra samarbetspartners är de Växjöbaserade företagen, Visma och Fort Nox, berättar Lars. Växande behov LGR Företagsrevision sysselsätter i dagsläget åtta anställda som verkar i ett arbetsområde som sträcker sig i en fem mils radie från hemorten. En väsentlig del av arbetet just nu kretsar kring digitalisering av flöden och rutiner för såväl klienter som den egna verksamheten. Den senaste tiden har av naturliga skäl även präglats av rådgivning till företag som på ett eller annat sätt drabbats av pandemins effekter. Samtidigt har

resorna blivit färre och digitala möten desto fler. Lars Göransson ser ett fortsatt växande behov av företagets tjänster, vilket innebär att personalstyrkan kommer att behöva breddas. – Min ambition är att vi ska bli tio-tolv personer, men det är samtidigt viktigt att vi får en bra mix av kompetens, ålder och kön. Flera av oss är i 50-60-årsåldern, det kan med andra ord behövas lite ungt, friskt blod i organisationen. Där har vi en utmaning som känns både viktig och spännande. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

VD Lars Göransson

53


REGION SMÅLAND

Brett koncept hos erfaren fastighetsförvaltare När det handlar om lokaler och bostäder i trakterna kring Ljungby är Brickstone Förvaltnings AB en för många betydelsefull aktör. Verksamheten, vilken innefattar ett flertal fastighetsbolag, innefattar såväl verksamhetslokaler och magasin som attraktiva hyresrätter. Med det breda utbudet finns alla möjligheter att tillgodose varje kunds specifika behov.

Lars-Erik Larsson, VD för Brickstone Förvaltnings AB, började sin bana i fastighetsbranschen redan i 20-årsåldern då han utbildade sig till fastighetsmäklare. Han verkade i denna roll i 25 år under tiden han byggde upp sitt fastighetsbestånd. Redan 1997 förvärvade han en större industrifastighet i Ljungby. Därefter har förvärven av såväl fastigheter som fastighetsbolag bara fortsatt, vilket lett till att Brickstone Förvaltnings AB idag innefattar tolv bolag, varav nio är verksamma i fastighetsbranschen. Idag innefattar beståndet

Välkommen till en bättre värd. såväl kommersiella lokaler, förråd och magasin som bostäder i form av hyresrätter. Sammantaget rör det sig om cirka 55 000 kvadratmeter bostads- och verksamhetsyta. – Vi har nyligen förvärvat ännu ett fastighetsbestånd som vi just nu håller på att bearbeta, bland annat genom att ta del av hyresgästernas synpunkter. Vi har eventuellt också en nyproduktion på gång, det är dock inte klart ännu om det kommer att röra sig om bostads- eller hyresrätter, informerar Lars-Erik Larsson och tillägger att bolagen tillsammans sysselsätter ett 20-tal anställda. Byggverksamhet och redovisningsbyrå Brickstone Förvaltnings AB omfattar också en byggavdelning för allehanda bygguppdrag. Nyligen har man bland annat gjort

en lokalanpassning för en ny hyresgäst. I Bolaget ingår även Leab-Gruppen, ett företag med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1981, och där man idag fokuserar på redovisning, inkasso och fakturaköp. – Idag har vi fem personer som arbetar med årsredovisningar, bokslut och allmän redovisning. Vi jobbar även med bokföring och kan också ombesörja fakturor med en betalningsgaranti på bara två timmar, upplyser Lars-Erik. Fortsatta satsningar Det görs kontinuerliga satsningar i alla Brickstone Förvaltnings AB:s verksamheter. Så sent som hösten 2020 flyttade man till nya lokaler på Storgatan i Ljungby. Det råder ordning och reda i alla delar av verksamheten där man hela tiden säker-

ställer att så mycket nödvändig kompetens som möjligt finns i huset. I de fall den inte räcker till har man samarbetspartners som ställer upp och täcker behovet. Bolaget har flera UC-utmärkelser, vilket innebär högsta kreditvärdighet. Lars-Erik Larsson ser framtiden an med tillförsikt. – Vi vill förstås fortsätta växa och utvecklas. Vi ser att behovet av det vi erbjuder växer stadigt, så det gäller för oss att anpassa verksamheten efter rådande behov, betonar Lars-Erik, vars båda söner är involverade i bolaget. – Jag hoppas att någon av dem tar över verksamheten så småningom. Vi har så många bolag att de lär behöva varandra. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

VD Lars-Erik Larsson vid tavle-utmärkelser: Trygga boende, företagslokaler, redovisning, finans och inkassolösningar

0372 - 77 50 00 | www.brickfab.se | info@brickfab.se 54

0372 - 77 50 25 | www.leabgruppen.se | info@leabgruppen.se


REGION SMÅLAND

Ett helhetskoncept för golv och måleri Efterfrågan på måleri- och golvtjänster har, trots pandemin, bara ökat, något som blivit tydligt även för Ljungbyföretaget John Törnqvist Måleri & Golv. Här står man för ett brett koncept som även innefattar en Happy Homes- butik, vilket gör att det inte finns några förfrågningar som företaget inte kan ta sig an.

John Törnqvist startade sitt måleri- och golvföretag för sex år sedan och etablerade strax därefter även en butik i Ljungby, vilken sedermera blev en del av Happy Homes. Butiken, som ligger på Gängesvägen, har vuxit betydligt sedan dess, liksom efterfrågan på företagets tjänster avseende golv och måleri. – Vi är en helhetsleverantör, inte minst avseende insatser i bostäder och i samband med nyproduktion. Vi är duktiga på färgsättning och utformning av olika inom-

husmiljöer, och när det gäller golv kan vi erbjuda ett flertal olika alternativ, så som plast-, trä- och linoleumgolv. Vi jobbar mycket med badrum där vi förstås även kan sätta kakel och klinker, berättar Håkan Råberg som är projektledare för golv i John Törnqvist Måleri & Golv, där man vid behov tar hjälp av snickare, elektriker och VVS-företag. Växande efterfrågan Håkan gjorde entré i företaget förra året och mycket har redan hunnit hända sedan dess. – Sedan jag startade har sex golvläggare blivit tio och antalet förfrågningar har fortsatt strömma in. Vi trodde att pandemin skulle dämpa efterfrågan, men det har snarare blivit tvärtom. Det gäller både golv och måleri. Vi har förvisso ramavtal med kommunen avseende måleriuppdrag som vi måste prioritera, säger Håkan som har ett tiotal år bakom sig i golvbranschen efter att bland annat ha jobbat som golvläggare i sin svärfars företag.

Håkan välkomnar alla till happy homes

Håkan berättar att företaget är anslutet till GVK samt certifierat enligt Säker Vatten för arbete i våtutrymmen. – Vi strävar härutöver alltid efter att ligga i kunskapsmässig framkant genom olika utbildningar. Även våra leverantörer utbildar oss kring nya produkter och tekniker inom golv och måleri, berättar Håkan Råberg och passar i sammanhanget på att lyfta fram personalstyrkan som han anser är hela företagets ansikte utåt. Uppskattar konkurrensen John Törnqvist Måleri & Golv verkar över hela Ljungby kommun men även i trakterna kring Älmhult och Värnamo. Just nu befinner man sig i slutskedet av ett projekt på Ekebackenskolan i Ljungby där man jobbar med både golvläggning och måleri. Företaget verkar i en konkurrensutsatt

bransch, men Håkan Råberg ser det enbart som något positivt. – Det är sunt med konkurrens, det gör att vi måste vara på tå och aldrig göra ett enda dåligt jobb. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte men bara några sekunder att rasera det, så för oss är det viktigt att inte bara kunden, utan även vi själva är nöjda med våra insatser, säger Håkan som blickar framåt med tillförsikt. – Vi ska fortsätta jobba i samma goda anda som tidigare, samtidigt som vi förstås strävar efter att både växa och utvecklas. Den ökande efterfrågan gör att vi börjar bli en aning trångbodda, så på sikt lär vi behöva kika på nya lokaler. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Kontakta oss: Växel: 0372-130 11 Mailadress: info@happyhomes.se Adress: Gängesvägen 12, Ljungby Hemsida: www.happyhomes.se/ljungby/ 55


REGION SMÅLAND

Bredden präglar välrenommerad byggfirma

Bredden imponerar när vi tar en titt på välrenommerade Ronetts Bygg AB. Företaget jobbar med allt från renovering till komplett nybyggnation, samtidigt som företaget har avtal med fastighetsbolag gällande underhåll och skötsel. I ett nära samarbete med lokala entreprenörer kan Ronetts Bygg åta sig kompletta totalentreprenader.

Roger Åkesson startade sitt välrenommerade byggföretag tillsammans med hustrun Anette för drygt 30 år sedan. Ronetts Bygg blev det självklara namnet och de började med att bygga upp en maskinhall hemma på gården strax utanför Ljungby. Verksamheten växte successivt och 2014 flyttades den till centralorten, vilket gjorde att man kom närmare sina kunder. Idag sysselsätter bolaget ett 30-tal personer, varav Rogers och Anettes döttrar ingår i personalstyrkan. – Flytten till Ljungby blev ytterligare ett lyft för oss. Vi fick ett bättre läge och vi växte lite till. Idag jobbar vi med hela Ljungby kommun med omnejd som upptagningsområde, säger Roger Åkesson.

– Vi ansvarar också för ett stort antal lägenheter i Ljungby som vi renoverar i samband med att hyresgäster flyttar in eller ut. Där verkar vi i rollen som totalentreprenör, upplyser Roger. Han berättar att man just nu jobbar med lösningar för ljusinsläpp för Strålfors, bygger nya kontor för Enertech samt en villa vid Bolmen. För Svetruck har man utfört löpande uppdrag sedan 25 år tillbaka, och härutöver är Ronetts Bygg avtalsbyggare för Länsförsäkringar. – Vi har ständigt nya projekt på gång, säger Roger.

Gott rykte I Ronetts Bygg jobbar man med korta ledtider, vilket gör verksamheten ytterst flexibel. Man jobbar utifrån hårda krav beträffande miljö och arbetsmiljö och innehar alla de certifikat som branschen kräver. Tack vare ett nära samarbete med lokala entreprenörer, så som VVS-företag, elektriker, golv- och målerifirmor, finns inga uppdrag som Roger och hans personal inte kan ta sig an. Roger lyfter i sammanhanget fram personalen som han anser utgör grunden i företaget och gör framgångsresan möjlig.

Man blir inte besviken när vi håller i spiken.

Roger Åkesson, VD

– Det är förstås efterfrågan som i mångt och mycket styr vår utveckling. Det har länge gått både upp och ner, men under senare tid har det mesta bara pekat uppåt. Vi är väletablerade här i Ljungby och har byggt

upp ett gott rykte i trakten. Folk känner till vår slogan: "Man blir inte besviken när vi håller i spiken", avrundar Roger Åkesson.

Varierande uppdrag Ronetts Bygg utför – som Roger uttrycker det – allt inom bygg, från renovering, till- och ombyggnation till komplett nybyggnation. Härutöver ombesörjer man underhållet av cirka 200 lägenheter för ett av de lokala fastighetsbolagen. Detta kan även innefatta sysslor som gräsklippning och snöskottning, vilka Roger lägger ut på entreprenad.

Du blir inte besviken när vi håller i spiken Vi finns på Facebook & Instagram: Ronetts Bygg Ab Tel vxl: 0372 - 690 30 Mejl: info@ronetts.se Besök oss på Viaduktgatan 10, 341 32 Ljungby 56

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


REGION SMÅLAND

Erfaren samarbetspartner för marknadsledande portlösningar Industrin är i ständigt behov av fungerande portlösningar, vilket kräver kontinuerligt samarbete med branschens aktörer. VI finner en sådan i Ljungbybaserade Port & Industriservice AB. Här erbjuder man ett helhetskoncept som spänner över såväl försäljning och montage som service och reparation. För två år sedan tog Magnus Johansson och Niclas Vinberg över Port & Industriservice i Ljungby AB efter att under flera år ha jobbat som servicetekniker på tunga fordon. Steget var med andra ord inte långt till branschen för portar, och man har på ett framgångsrikt sätt förädlat det sedan många år vägvinnande konceptet avseende försäljning, montage, service och reparationer av framför allt industriportar, till exempel takskjutportar, vikportar och snabbrullportar. Man jobbar också med kompletta dockningslösningar, lasthus och vädertätningar, liksom med brandportar och skyddsjalusier. – Våra kunder har möjlighet att teckna förmånliga serviceavtal med oss och på så sätt säkerställa en stabil drift av sina portar. Det blir också allt vanligare med insatser kring villaportar och grindar, vilket utgör en växande del av vår verksamhet, berättar Magnus Johansson. Service och kvalitet I Port & Industriservice AB ligger fokus på högkvalitativa lösningar. – Vi har valt att samarbetena med produkter som vi själva tror på till 110 procent vad gäller kvalitet, service och teknisk support. Vår främsta samarbetspartner är Hörmann som är ett erkänt kvalitetsvarumärke i branschen. Vi jobbar numera också med Nordic Door i Halmstad, ett samarbete vi har valt med tanke på den höga kvalitet, tekniska support och tillgänglighet de representerar. Sådana värdegrunder är i våra ögon oslagbara, anser Magnus och tillägger att man även samarbetar med EAB beträffande stålportar. Magnus berättar att man nyligen levererade fem portar åt en kund i samband med en utbyggnad. I de fall kunderna vill flytta befintliga portar kan Port & Industriservice bistå även med detta. I samband med byte tar man med sig de gamla portarna. – Vi har ett starkt fokus på återvinning och återanvändning, ett tänk som för övrigt även är tydligt i Hörmann. För oss är det viktigt att klimatkompensera, säger Magnus Johansson. Växer och utvecklas Port & Industriservice verkar i hela Krono-

bergs län med omnejd, men kan om uppdragen så kräver arbeta mer långväga än så. Magnus medger att man verkar i en konkurrensutsatt bransch, men ser det som något positivt. – Det håller oss på tårna och gör att vi hela tiden strävar efter att bli mer effektiva och fortsätta utvecklas. Det krävs för att vi ska bara konkurrenskraftiga på marknaden. Vi lever mycket på vårt goda rykte, det är viktigt att underhålla detta, understryker han. Magnus ser ljust på företagets framtid. – Det gäller för oss att bredda kundbasen och fortsätta expandera. I mångt och mycket handlar det om att möta marknaden och våra kunders förfrågningar, och anpassa vårt koncept därefter. Vi vill också samarbeta med fler, så vi räknar med att det kommer att hända en hel del positivt för oss framöver. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Tel: 070-2020558 info@portindustriservice.se Mossgatan 7, 341 39 Ljungby

57


REGION SMÅLAND

Professionell trädvård med respekt för naturen Det råder högsäsong i Ljungby Trädvård. Företaget har ett mycket gott anseende beträffande inte bara trädvård, utan också andra trädgårdssysslor. Ödmjukhet. lyder ledordet i Ljungby Trädvård där man alltid jobbar med stor respekt för allt som växer.

Det är barndomsvännerna Malin Nilsson och Morgan Johansson som ligger bakom Ljungby Trädvård AB. – Vi klättrade i träd redan som barn, och det gör vi ju på sätt och vis än idag, säger Malin lite skämtsamt och berättar att de båda gick i skolan tillsammans och har hållit kontakten genom åren. När Morgan för snart tio år sedan föreslog att de skulle starta eget som arborister, eller trädvårdare, tvekade Malin inte att tacka ja. De utbildade sig, införskaffade alla kvalifikationer och certifieringar som krävs, samt investerade i all nödvändig utrustning, såsom klätterselar, motorsågar, rep och firningslinor. Två år senare var verksamheten igång på allvar och sedan dess har antalet aktiva personer i företaget vuxit till sju. – De flesta uppdragen utför vi förstås här i trakterna kring Ljungby men det tar ibland utflykter till bland annat Malmö, Gränna och Båstad. Vi har idag ett 50-tal fasta

kunder och har utvecklat ett gott samarbete även med kommun och landsting. Vår stående ambition är att växa i lagom takt så att vi har full kontroll på verksamheten, säger Malin Nilsson. Ödmjukhet Ljungby Trädvård jobbar med i princip allt som rör träd och trädgård. Avancerad trädfällning inklusive riskbedömning, bortforsling och stubbfräsning är företagets specialitet, men även sysslor som fastighetsskötsel och nyplantering ingår i det breda konceptet. Det gör också häcktrimning, allmän trädgårdsskötsel, trädgårdsdesign, samt snöskottning under vintern.

Ägarna och barndomsvännerna Malin Nilsson och Morgan Johansson.

De förfogar över en lite udda maskin som kallas för Spidern, vilken är en slänt- och slyklipp som används flitigt mellan juni och september. – Det är mest kommuner och kyrkor vi kör åt, men även en del privatpersoner hör av sig och vill att vi kör av deras eftersatta gräsytor, säger Morgan Under vår och höst brukar det bli en hel del beskärning av fruktträd, vilket är Malins specialitet. I Ljungby Trädvård utförs alla dylika arbetsinsatser med stor respekt för träd och kringliggande omgivningar. – Det kan många gånger kännas tungt att ta ner ett fint gammalt träd. Vi påverkas så klart när man tänker på att ett träd som tar fem minuter att såga ner kan ha vuxit

i flera hundra år. Det gör oss ödmjuka inför våra uppdrag. Ofta frågar vi kunden varför denne vill avlägsna trädet eftersom det i regel finns flera andra åtgärder man kan vidta för att lösa ett problem, upplyser Malin som överlag upplever att det saknas kunskap om skog och träd. – Skogen är jordens lungor, den måste hanteras med respekt. Vissa vill till exempel fälla ett träd för att man stör sig på det eller inte orkar kratta bort löven till hösten. Jag tycker att vi i allmänhet behöver mer kunskap kring hur vi hanterar och värdesätter träd och skog.

nödvändiga kvalifikationer. Man genomför också interna utbildningar, inte bara för anställda, utan för alla som till exempel vill certifiera sig. Malin och Morgan jobbar överlag med ett tydligt fokus på att medarbetarna ska trivas. Alla i företaget brinner för att jobba med växter och naturvård. – För oss har det alltid varit viktigt att de som jobbar hos oss inte bara gör det för lönekuvertets skull, utan för att de verkligen trivs med sitt arbete. Jag har för egen del ingen aning om vad framtiden för med sig, men jag älskar hur som helst det jag håller på med just nu, säger Malin Nilsson.

Brinner för jobbet Ljungby Trädvård innehar förstås alla

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Bilisternas skyddsängel längs Smålandsvägarna När bilen krånglar längs vägarna i trakterna kring Ljungby och Älmhult är hjälpen aldrig långt borta. Einarssons Bärgning kan snabbt rycka ut och inte bara transportera det skadade fordonet till närmaste verkstad, utan också erbjuda en hyrbil som gör att kunden kan resa vidare.

När Einarssons Bärgning startade 2010 gjorde man det med en bärgningsbil. Idag förfogar man över tre kompletta ekipage med tillhörande maskinsläp, samt teleskop-

lastare och hjullastare. Fem anställda jobbar med bärgning och maskintransporter, varav de förstnämnda brukar landa på cirka fem insatser varje dag. – Maskintransporterna har blivit fler och fler, medan bärgningsuppdragen varierar från ena dagen till den andra. Vi erbjuder både bärning av personbilar och så kallad tungbärgning, och ofta handlar det om jouruppdrag då vi måste rycka ut med kort varsel, oavsett tid på dygnet, berättar Ted Einarsson, VD, och tillägger att en del av arbetstiden även går åt till bilvård, i och med att man själva ombesörjer många reparations- och underhållsinsatser.

Einarssons Bärgning samarbetar också med Mabi Hyrbilar, vilket gör att man i samband med bärgning kan erbjuda kunden en hyrbil så att denne kan fortsätta sin resa, under tiden Ted och hans kollegor transporterar det skadade fordonet till närmaste verkstad. Fokus på trafiksäkerhet Einarssons Bärgning utgår från Ljungby och har hela Ljungby kommun och delar av Älmhults kommun som arbetsområde. Företaget ingår i den rikstäckande Assistancekåren som regelbundet utbildar sina medlemsföretag i syfte att alla hela tiden ska vara uppdaterade på vad som händer i branschen. En viktig del i den strävan är trafiksäkerhet, ett område som Ted Einarsson anser omfattas av stora problem idag. – Trafiksäkerheten existerar knappt idag, därför måste vi göra kontinuerliga satsningar inom detta område för att skydda vår personal. Vi planerar till exempel en investering av ett TMA-fordon med inbyggd krockkudde och varningsskylt. Det blir ett mycket viktigt inslag för att öka säkerheten på en olycksplats. När man åker till jobbet ska man kunna vara säker på att man kommer hem, betonar Ted med stort eftertryck.

Vi jobbar åt både företag och privatpersoner. Ring för mer information

Epost malin@ljungbytradvard.se Telefon 073 - 338 27 83

Hemsida www.ljungbytradvard.se Facebook sök efter ”Ljungby Trädvård”

Korrektur Datum Order ID

2020-02-28 331790

Tungbärgarna i Väst AB – Mina Sönerna 22251 hänger med Kärra Sotåsen 112 två söner Eddie och Elias brinner Mikael Johansson för bärgning och har, precis som jag, följt Einarssons Bärgning samarbetar med 45194 de Uddevalla flesta försäkringsbolagen, liksom Cramo med sin far vid många tillfällen. Det vore och flera av traktens bilverkstäder. Konkur- fantastiskt roligt om de ville ta över verkrensen i branschen är hård och det gäller för samheten i framtiden. Till dess ska vi fortBäste Kund! Ted och hans kollegor att hela tiden vara sätta vara trafikanternas skyddsängel längs på visas toppkorrektur och utveckla sitt koncept. Ett led vägarna, säger Ted Einarsson och avrundar Nedan på beställd reklamplats. i den strävan är planerna på att framöver med en uppmaning: OBS! Annonsören har ensam ansvaret för riktig korrekturläsning. Vi rekommenderar därför att korrekturet läses igenom noga, och att tydligamed rättelser görs vid eventuella Det är din – Körfel.försiktigt! även kunna erbjuda bärgning kran. marknadsföring det gäller! Ted Einarsson, som mer eller mindre är Intervju: Victor Salazar Rättat korrektur skall varafars oss tillhanda senast 2020-03-06! uppvuxen i sin bärgningsbil, ser framText: Örjan Persson annågot medifråntillförsikt, inte minstutgång beträfOm tiden vi inte hör Dig innan korrekturtidens kommer annonsen att bli tryckt i enlighet med utsänt korrektur. fande generationsskiftet i företaget. Ert kundnr

Er referens

Bärgning av alla fordon Maskintransporter Specialtransporter Tungbärgning

Starthjälp Låsöppning Hyrbilar

LÄTT- OCH TUNGBÄRGNING LARM DYGNET RUNT LJUNGBY 0372 - 623 19 Einarssons Bärgning AB

58 Mediamäklarna Borås AB, Postadress: Albanoliden 1, 506 30 Borås, Telefon: 033-12 78 80, Fax: 033-12 78 81, Epost: info@mediamaklarna.se Innehar F-skattsedel, Momsreg: 556628-9269, Bankgiro: 5434-3918, Postgiro: 198322-0, Bolagets säte i Borås,


REGION SMÅLAND

Ett givet val för professionell bilvård

Ägaren Anas Khoder

När det gäller professionell bilvård är det ofta Ditec många tänker på. En av Ditecs anläggningar finns i Ljungby där man med hjälp av Ditecs patenterade produkter ser till att de fordon man jobbar med strålar och skiner på både in- och utsidan. På Spedyglans Bilvård tar man sig an såväl personbilar som lastbilar, husvagnar och båtar.

Det är Anas Khoder som äger och driver Spedyglans Bilvård i Ljungby. 2007 etablerade han varumärket via en anläggning i Kristianstad, men i takt med att framgångarna har kommit har Anas etablerat verksamheten på fler orter. Näst på tur var Linköping, en anläggning han sedermera sålde på grund av det långa avståndet. Därefter har Spedyglans Bilvård även vuxit fram i både Malmö och Ljungby.

– Genom våra tre anläggningar har vi god täckning över hela södra Sverige. Vi har fått ett bra gensvar och byggt upp ett starkt förtroende bland våra kunder som väljer att återkomma till oss igen och igen, säger Anas Khoder. Komplett bilvård Spedyglans Bilvård är en Ditec-ansluten anläggning, vilket innebär att man uteslu-

tande jobbar med Ditecs patenterade produkter. Rekonditionering och tvätt är företagets specialiteter när man tar sig an både nya som äldre fordon såväl invändigt som utvändigt. – Vi utför helrekond inklusive polering och vaxning av hela fordonet, även strålkastarna. Vi tar emot både privata fordon och tjänstebilar, men också lastbilar, husvagnar och båtar, upplyser Anas Khoder som,

liksom sina anställda, innehar alla kvalifikationer och certifieringar för att få jobba med Ditecs produkter. Därmed får Anas även utbilda sin personal. – Ditec har även ett mycket bra uppföljningssystem, vilket innebär att vi kallas till deras utbildningsavdelning i Stockholm så snart det händer något nytt i branschen som vi behöver känna till och lära oss. På så sätt håller vi oss hela tiden i framkant, i den här branschen får vi inte göra bort oss en endaste gång, understryker Anas Khoder. Skyndande långsamt I Spedyglans Bilvård jobbar man med hög kvalitet, man är snabba och noggranna och ser till att alltid hålla utlovade tider. Det är så, menar Anas Khoder, som man behåller sina kunder. Anas har byggt upp sina verksamheter från grunden. – Jag är stolt över vad jag har åstadkommit och har vunnit på att skynda långsamt. Jag arbetade som anställd i tio år och skaffade mig all den kunskap jag behövde för att ta nästa steg. Det byggde en bra grund när jag startade eget, konstaterar han. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

FAKTA Kunskap & Garanti – Certifierade fackmän och marknadens längsta och ärligaste garantiprogram. Vi lämnar 9 års garanti.

Ring oss gärna 0372 - 27 60 00

Besök oss här ditec.se/centers/ljungby

Skriv till oss ljungby@ditec.se

Välkommen till oss på Kånnavägen 3 i Ljungby. Vi finns även i Kristianstad och Malmö! 59


H Y LT E B R U K

Frauenthal Gnotec Group fortsätter att växa globalt

Frauenthal Gnotec Group växer sig allt starkare och är idag en internationellt ledande leverantör till den globala fordonsindustrin. Koncernen utvecklar och producerar allt från airbaghus till lufttryckstankar med över 1 300 medarbetare i Kina, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Sverige och USA.

Frauenthal Gnotec Sweden AB har länge varit en självklar samarbetspartner inom fordonsindustrin. Bolaget grundades i Sverige redan 1947 och började snart därefter tillverkade låsdetaljer till Volvo PV och Volvo Amazon. Företaget har en lång historia sprungen ur den företagsamma andan i Småland och Halland, med innovativa dedikerade människor med de värderingar som än idag genomsyrar Gnotec – tillit, att tänka smart, och att arbeta tillsammans.

I Sverige finns bolaget representerat på tre orter, i Kinnared, Hyltebruk och Reftele, varav den sistnämnda ska flyttas och fördelas på två andra produktionsanläggningar i syfte att effektivisera produktionen. I Kinnared träffar vi General Manager Christina Nilsson som berättar att anläggningen i Kinnared sysselsätter 200 anställda och fokuserar på pressning och svetsning av olika komponenter. – Vi har i mer än 70 år producerat metall-

delar till bil- och fordonsindustrin. Vår långa erfarenhet och stora kunskap har gjort oss till en ledande internationell tillverkare. Eftersom vi är oerhört lösningsorienterade kan vi alltid ta fram skräddarsydda produkter utifrån våra kunders behov och önskemål, säger Christina. Kunskap och erfarenhet I rollen som fordonsindustrins leverantör erbjuder Frauenthal Gnotec Sweden toppmoderna tekniska lösningar inom bland annat automatisk pressning, laserskärning, svetsning och montering. Bolaget erbjuder processer och lösningar för olika material, tjocklekar, komplexitet och ändamål. Automatiseringsgraden är hög och här finns en ständig strävan efter att hela tiden förbättra konceptet. Nolltolerans mot defekter präglar alla bolagets anläggningar, inklusive den i Kinnared där säkerhet och hög kvalitet är begrepp som genomsyrar alla delar av verksamheten. – Våra kunder har stort förtroende för oss tack vare vår långa erfarenhet och breda kunskap. Vi märker att vi får vara delaktiga i fler och fler projekt, vilket förstås känns mycket stimulerande. Vår stående ambition är att vara den självklara partnern för fordonsindustrin både nationellt och internationellt, säger Christina Nilsson. Vill utveckla teknik – och människor I Gnotec Sweden AB vill man utveckla både teknik och människor. Ett led i den strävan är etablerandet av ett ettårigt intro-

60

duktionsprogram där man erbjuder både interna och externa utbildningar för bolagets medarbetare. – Vi vill att vår personal ska utvecklas och växa, vi tror på varje individs förmåga att kunna göra det. Beträffande produktionen vill vi alltid ligga i framkant, bland annat genom att jobba med smarta plattformar och digital teknik. Det handlar om en vilja om att hela tiden satsa framåt, understryker Christina Nilsson. Hon berättar avslutningsvis att man just nu söker efter ingenjörer inom automation som vill vara med och utveckla framtidsplaner och effektivisera produktionen. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson


H Y LT E B R U K

En trygg mäklare på Hylte kommuns bostadsmarknad I Hylte kommun är Mäklarhuset ett väl inarbetat begrepp när det kommer till köp och försäljning av bostäder. Företaget är en del av Mäklarhuset och den enda mäklarfirman i kommunen som jobbar med villor. I en kommun där det råder bostadsbrist är Mäklarhuset en viktig aktör i arbetet med att öka inflyttningen, få människor att stanna och åstadkomma ett bra flöde på bostadsmarknaden.

ambition är att människor ska både vilja flytta hit och stanna kvar här. Vi vill således utvecklas tillsammans med både kommunen och våra kunder, men samtidigt utgör bostadsbristen i kommunen en utmaning för oss. Där vill vi vara med och bidra till ett bättre flöde på bostadsmarknaden, säger Fredrik.

En del av Mäklarhuset Han har en god relation med tidigare ägaren Håkan Lagerqvist. Det bidrog till att Fredrik valde att utbilda sig till mäklare och så småningom fick möjlighet att ta över Åholmens Mäklarservice. Idag ingår byrån i Mäklarhuset som är landets största fristående mäklarkedja. Den arbetar enligt

ett koncept som går ut på att vart och ett av bolagets kontor är delägare i Mäklarhuset. – Det är förstås stimulerande för oss att vara en del av Mäklarhuset där man hela tiden vill tänka i nya banor. Vi delar deras syn på att alltid jobba med kunden i fokus, vara lyhörda och flexibla. Det ger oss verktygen vi behöver för att hitta objekt som passar våra kunders önskemål och behov. Vi arbetar självständigt men enligt tydliga riktlinjer från koncernen, säger Fredrik Abrahamsson. Utvecklingspotential Mäklarhuset Hyltebruk verkar över hela Hylte kommun, en region som består av såväl villor och gårdar som hyresrätter i omgivningar som präglas av en hel del skogs- och sjöområden. – Vi är den enda mäklarfirman med kontor i kommunen som jobbar med villor och fritidshus. Idag ser vi en tydlig trend med att människor från framför allt Stockholm och Göteborg söker efter fritidsboenden här i kommunen, mycket tack vare vår vackra natur, konstaterar Fredrik som i dagsläget har två anställda, varav en är

Fastighetsbyrån Åholmens Mäklarservice har funnits i Hylte kommun i drygt 20 år och verkade tidigare under namnet Lagerqvist Skogs- & Fastighetsbyrå innan det bytte till Mäklarhuset. Företaget var tidigare även verksamt i Halmstad och Oskarström men inriktar idag all sin verksamhet till Hyltebruk där man utgår från den nya lokalen företaget flyttade till förra året. Här träffar vi kontorschef Fredrik Abrahamsson som både äger och driver verksamheten. – Vi har alltid haft ett gott samarbete med kommunen och dess invånare. Vår stående

mäklare och en assistent. Han ser framtiden an med tillförsikt, ambitionen är att växa och framöver kunna anställa fler medarbetare. – Vi vill fortsätta utveckla verksamheten i samarbete med både kommunen och dess invånare. Vi ser stor potential på bostadsmarknaden och vill framöver gärna bli aktiva även beträffande jordbruks- och skogsfastigheter, avrundar Fredrik Abrahamsson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Bredden imponerar i Johans byggfirma Industribyggnader, arkitektritade villor, garage, badrum och kök – bredden imponerar i Bygg Johan AB. Det välrenommerade byggföretaget vänder sig till både privatpersoner och företag och åtar sig vid behov kompletta helhetsentreprenader. För kunden blir det både enklare och billigare.

kunskap och lång erfarenhet av byggbranschen efter ett förflutet i densamma sedan 1988. Den höga kompetensen kännetecknar i mångt och mycket företaget där man alltid har strävat efter hög kvalitet på de uppdrag man utför. – Vi ser oss som ett professionellt och brett byggföretag som utför det mesta för både privatpersoner och företag. Vi åtar oss både små och stora projekt, alltid med kunden i fokus. Nöjda kunder är prio ett för oss, fastslår Johan Hagström.

Johan Bygg AB startades av Johan Hagström 2005. Redan då hade han stor

Komplett koncept Det är ett gediget erbjudande Bygg Johan

AB representerar. Man renoverar badrum och kök, bygger villor, Attefallshus, garage och förråd, men även industribyggnader. Man lägger tak, bygger om, bygger till och renoverar, gjuter husgrunder och lägger golv, samt jobbar med plattsättning, kakel och klinker. Byggservice och underhåll utgör andra väsentliga delar av verksamheten. Företaget driver även ett eget snickeri, Hylte Specialsnickeri, där man skapar platsbyggda inredningar. Det kan till exempel handla om köksinredning som skräddarsys efter kundernas önskemål. – Vi står för kompletta helhetslösningar inklusive grundarbete, inte minst kring villabyggnation. Det brukar även bli en hel del uppdrag för industriföretag i behov av löpande underhåll och bygginsatser, säger Johan och konstaterar att företagets goda renommé leder till fler och återkommande jobb. – Vi utförde till exempel en nybyggnation av en industri i Skottorp där vi stod för totalentreprenaden. Kunden blev så pass nöjd att vi även fick en förfrågan om en tillbyggnation, berättar han och tillägger att Bygg Johan har ett gott samarbete med andra aktörer i byggbranschen, så som minst markentreprenörer, VVS-firmor och elentreprenörer.

- Din lokala mäklare i Hylte hylte@maklarhuset.se Tel: 0345 - 103 80

Ett sammansvetsat team Bygg Johans kunder finns i en åtta mils radie från hemorten, företrädesvis i Hyltebruk, Halmstad, Gislaved och Falkenbergs kommun. Johan Hagström ser sin personal som företagets främsta tillgång, något som också tydligt avspeglas i den personalpolitik han företräder. – Vi är måna om våra medarbetare, för mig har det alltid varit viktigt att vi jobbar tillsammans och att alla känner sig delaktiga i verksamheten. Mina medarbetare visar mycket hög moral, de vill alltid göra ett så bra jobb som möjligt. Ensam går man snabbt, men tillsammans går man

långt, poängterar Johan och tillägger att man regelbundet arrangerar gemensamma aktiviteter, vilket bidrar till den starka sammanhållningen. Personalstyrkan består i dagsläget av 15 byggarbetare och två plåtslagare, Fyra av medarbetarna är verksamma i Hylte Specialsnickeri. Johan har rekryterat flitigt under senare tid, bara under det senaste året har tre nya medarbetare anslutit. Bygg Johan har även ett gott samarbete med traktens skolor. Man tar in lärlingar som man sedan utbildar till duktiga medarbetare. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

0706 - 796 160 info@byggjohanab.se

maklarhuset.se/hyltebruk Storgatan 16, 314 31 Hyltebruk

61


H Y LT E B R U K

Helhetslösningar för plåtbearbetningsmaskiner

Movs Gruppen är ett litet företag som tillgodoser de stora behoven när det kommer till plåtbearbetningsmaskiner. Man har ett starkt kundfokus med korta ledtider och blicken mot framtiden, för att försöka förutse kundernas behov och marknadens utveckling.

Ivan Martin började jobba som bilmekaniker 2001. Snart gick han över till att jobba inom industrin med plåtbearbetningsmaskiner. Han upptäckte ett stort intresse för maskinerna och kom snabbt in i jobbet. Efter några år kände han att han ville utvecklas som yrkesmänniska och gick över till att jobba med försäljning och service av verkstadsmaskiner. 2012 startade

han enskild firma. Kort därefter gick han över till aktiebolag, där han får utnyttja alla sina kunskaper och färdigheter när det kommer till plåtbearbetningsmaskiner. - Vi har en egen fastighet där vi ska ha utställning av de maskiner vi erbjuder. Vi vill kunna ha mycket på plats åt våra kunder, så att de slipper jaga leveranser, säger Ivan.

Helhetslösningar Movs Gruppen erbjuder en helhetslösning för plåtbearbetningsmaskiner, som kunder antingen kan köpa eller leasa. Man erbjuder bland annat maskiner som fiberlaser, kantpress, bandsågar och avgraderingsmaskiner. Vid laserskärning finns det alternativ med nitrogengeneratorer, som tillverkar nitrogen-gas, vilket är ett bra sätt

att skära ner på kostnader. Movs Gruppen erbjuder sina kunder att hjälpa till med installation av maskinerna och att utbilda personalen i användandet av maskinerna. Man kan till och med hjälpa till med finansiering av köpet eller leasingen. - Vi har ett bra samarbete med olika finansieringsbolag, som erbjuder olika lösningar för affärer och projekt, säger Ivan. Snabbt och smidigt Movs Gruppen har alltså ett starkt kundfokus. Man går ständigt på utbildningar för att vara uppdaterade om det senaste för att kunna erbjuda kunderna bästa möjliga service och råd. Det händer ofta att man är ute hos kunderna för att analysera vilken sorts maskin som kunderna kan tänkas behöva. Sedan sker leveransen av maskinen snabbt. Om kunderna behöver hjälp i form av service är Movs Gruppen på plats snabbt för att titta på maskinen. - Det ska vara smidigt och enkelt för kunden i alla lägen, säger Ivan. Framåtskridande Movs Gruppen har alltså lång erfarenhet av branschen, men också den mest uppdaterade kunskapen. Man har alltid blicken riktad mot framtiden, för att försöka förutse hur utvecklingen kommer se ut och vilka behov som kan uppstå hos deras kunder i framtiden. Man vill hela tiden utveckla sin verksamhet i nya riktningar. - Starten av Movs Gruppen gjorde det möjligt att hoppa på nya och intressanta projekt. Målet är att i framtiden kunna tillverka små lasermaskiner själva. Vi har även ett pilotprojekt med en pommes fritesmaskin, säger Ivan. Intervju: Sean Larsson Text: Andreas Ziegler

62


H Y LT E B R U K

Stark lokal närvaro i anrikt VVS-företag

Ända sedan 1950-talet har företag och invånare i och kring Hylte kommun haft tillgång till en lokal, kunnig och mångsidig VVS-partner. Unnaryds Värme & Sanitet AB åtar sig både stort och smått – från enklare serviceinsatser till nyinstallationer och insatser i industrier – och tar ett helhetsansvar kring varje projekt.

Unnaryds Värme & Sanitet – eller bara Uvos, som många väljer att benämna före-

taget – bildades redan 1953 och har verkat i nuvarande form och med nuvarande namn sedan 1974. Det rör sig, förstås, om ett auktoriserat VVS-företag som jobbar med en stark lokal närvaro. – Vi utför såväl små som stora uppdrag för både privatpersoner och företag. Vi har ända sedan starten stått för ett både skarpt och brett koncept som gjort oss till en självklar VVS-partner för traktens invånare. Våra kunder värdesätter vår mångsidighet och vår starka lokala förankring. Det skapar trygghet, säger Marika Andersson som driver företaget tillsammans med kollegan Markus Edvinsson.

Exempel, ej original PMS 188, PMS Yellow, Svart Röd = CMYK 0,91,76,0 Gul = CMYK 4,0,89,0 Svart = CMYK 0,0,0,100

Helhetsansvar Det är dock Marikas far, Sverker Andersson, som alltjämt står som ägare och VD för bolaget efter att ha tagit över detsamma efter tidigare ägaren för drygt tio år sedan.Tillsammans med dottern och arbetsledaren Markus representerar han således företagets starka bredd. – Vi jobbar med allt från enklare serviceinsatser till pannbyten, värmepumpsinstallationer, badrumsrenoveringar, nyinstallationer och uppdrag för industrier. Vår långa erfarenhet i kombination med alla våra kvalitets- och säkerhetscertifieringar gör att vi mer eller mindre saknar begränsningar. För oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små, säger Markus. Han tillägger att företaget genom åren har byggt upp ett omfattande kontaktnät med samarbetspartners i byggbranschen, vilket gör att man alltid kan ta ett helhetsansvar kring varje enskilt projekt. Unnaryds Värme & Sanitet ansvarar till exempel för allt VVS-arbete i Hylte kommuns regi och har genom åren utfört uppdrag för bland andra Weland och Tage & Söner.

Framhåller personalen Unnaryds Värme & Sanitet sysselsätter i dagsläget nio anställda som Marika och Markus gärna framhåller lite extra. – De besitter oerhört hög kompetens samtidigt som de är serviceinriktade. De ställer upp i alla väder, de prioriterar alltid kunden och jobbar med ett tydligt driv som gör att de hela tiden vill bli bättre, säger Marika Andersson. Företagets medarbetare rycker ofta ut med kort varsel då de servar och reparerar i samband med akuta ärenden. Inga uppdrag är avslutade innan kunden är helt nöjd. Personalen är, understryker Marika, företagets främsta tillgång. De är ett sammansvetsat team som hjälps åt med alla insatser. – De är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa och utvecklas, samtidigt som vi bibehåller vår höga kvalitetsnivå. Vi söker just nu efter nya duktiga förmågor som kan bidra till att utveckla vårt koncept ytterligare. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

UNNARYDS VÄRME & SANITET Tel 0371-600 70 · www.uvos.se 63


H Y LT E B R U K

Hyltebornas val för ett problemfritt bilägande

Wahlströms Bil är Hyltebornas självklara val för ett problemfritt bilägande. Företaget, som är auktoriserad återförsäljare för Mazda och Peugeot, har i decennier levererat både nya och begagnade bilar till nöjda kunder, men Wahlstöms Bil är mer än så. Anläggningen i Hyltebruk innefattar till exempel också både däckhotell och en komplett verkstad.

Redan 1973 grundade Arvid Wahlström företaget som sedan länge varit synonymt med ett problemfritt bilägande bland trak-

tens invånare. Sonen Sven blev delägare knappt 20 år senare och tog över driften av bolaget 2008 efter ett förflutet i branschen sedan tonåren. Han har med andra ord lång erfarenhet av densamma och har god koll på vad kunderna värdesätter och efterfrågar. Wahlströms Bil är auktoriserad återförsäljare för Mazda och Peugeot och företräder ett sortiment med både nya och begagnade bilar. – Vi vänder oss till både privatpersoner och företag. Vi tar oss tid för våra kunder och ser över deras behov för att alltid kunna erbjuda en så optimal lösning som möjligt. Rätt bil för rätt kund är vår filosofi, säger Sven Wahlström.

Södra Industrigatan 13 314 34 Hyltebruk 64

Verkstad och däckhotell Sven tillägger att man även jobbar med inbyten samt erbjuder leasning för både privatpersoner och företag. Därutöver står man för förmånliga finansieringsalternativ i samarbete med både Mazda och Peugeot. Wahlströms Bil är dock så mycket mer än bara försäljning och leasning. – Vår anläggning innefattar också en komplett bilverkstad för alla typer av service- och reparationsinsatser, inklusive AC. Vi kan ta oss an bilar av alla märken och årsmodeller, och i anslutning till vår bilhall kan vi även erbjuda besiktning, upplyser Sven Wahlström. Härutöver rymmer Wahlströms Bil även ett komplett däckkoncept. Här kan kunderna

Tel. 0345 - 716 20

köpa kvalitetsdäck till bra priser, och på däckhotellet erbjuds förvaring. Framhåller personalen Wahlströms Bil har många återkommande kunder. – Vi har alltid jobbat med fokus på långsiktiga kundrelationer, det skapar ett förtroende mellan oss och våra kunder, menar Sven Wahlström som i sammanhanget gärna lyfter fram den åtta man starka personalstyrkan. – Alla besitter oerhört hög kompetens och jobbar alltid med service och kundens bästa i fokus. Sven berättar vidare att den tredje generationen redan har gjort entré i företaget i

och med att hans son är en av delägarna. Ett kvitto på att man jobbar på rätt sätt fick man 2015 då Wahlströms Bil blev utsett till Årets Företagare i Hylte kommun. – Vår ambition är att fortsätta utvecklas i takt med förändringarna i branschen, vi vill alltid vara det självklara valet för invånarnas bilinköp, oavsett om det gäller nytt eller begagnat. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

info@wahlstromsbil.se www.wahlstromsbil.se


H A L M S TA D

Ser till Halmstads bemanningsbehov inom lager och industrin Lernia är ett bemanningsföretag som i huvudsak är nischat mot lager och industri. I Halmstad ser man sig som en lokal aktör med styrkan av ett nationellt företag, som arbetar med att tillgodose företagens behov av kompetens både på lång och kort sikt.

Lernia som bolag har funnits i drygt 100 år. Lernia Bemannings kontor i Halmstad startade för drygt 20 år sedan. Idag är man ett av Sveriges största bemanningsföretag. Företaget erbjuder bemanning inom en rad olika branscher, men har nischat sig lite mer mot lager och industrin. Bemanningen sker från olika kontor, som är utspridda i landet och ansvarar för olika geografiska områden. Man har sitt upptagningsområde från söder om Falkenberg till Laholm och även Båstad till Hylte och Smålandsstenar. Man har även ett lokalt kontor i Hylte. I Halmstad är man fem anställda internt på kontoret, som i december 2020 flyttade till

Horngatan, strax utanför centrala Halmstad. - Det är bra placering med tanke för både konsulter och kunder att enkelt kunna komma till oss, säger Cicci Arvidsson, som är platschef i Halmstad. Kortsiktiga och långsiktiga behov Behovet av bemanning kan vara planerat, som till exempel vid sjukfrånvaro eller när någon ska på föräldraledighet. Andra gånger kan det hända att ett företag saknar tre personer på morgonen. Lernia är rustade att lösa alla sorters bemanningsbehov, både långsiktiga och kortsiktiga, planerade och plötsliga. Man kan även hantera volymbemanning och har väl utarbetade processer för detta. - Vi har byggt upp bra relationer med våra kunder. Kundnöjdhet är väldigt viktigt för oss, säger Cicci. Pandemin skapade nya möjligheter När pandemin kom 2020, ställde den till det för många företag med restriktioner, vilket resulterade i att många mer eller mindre tvingades jobba på distans. Precis som för många andra, fick Lernia i Halmstad ställa om och arbeta på ett annat sätt med mycket digitala möten både med kunder och även intervjuer med kandidater. Man känner dock att man snabbt kom tillbaka till att vara starka på marknaden. Alla effekterna av pandemin var dock inte av ondo. - Lernia fick lite skjuts med digitaliseringen. Vi fick lära oss att ersätta en del möten med till exempel Teams, säger Cicci. Trygg anställning Lernia är en stor arbetsgivare, som hjälper alla möjliga arbetstagare att komma till sitt första jobb eller sitt nästa jobb. Att jobba som konsult hos Lernia innebär alltså samma trygghet som att jobba hos vilken arbetsgivare som helst. Att jobba som konsult innebär ju dock lite andra utmaningar. Det passar inte alla att vara flexibla och byta arbetsplats utifrån kundbehov. - Viljan att kunna kommunicera och lära sig är viktig. Att man visar framfötterna och har en vilja att lära sig arbetet och gör sitt bästa för att det ska funka är A och O för Lernia, säger Cicci om sina konsulter. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

Behöver du snabb, lokal och flexibel hjälp med bemanning? Vi finns här för att hjälpa dig! Kontakta oss redan idag på 0771 - 650 650. Cicci, Shkodran, Annette, Kim och Frida på Lernia Bemanning i Halmstad 65


H A L M S TA D

Klimatsmarta, innovativa armeringslösningar effektiviserar byggprocessen Det ledande företaget i Sverige beträffande nytänkande armeringslösningar är Celsa Steel Service. I bolagets utbud finns all typ av armering men likaså ett brett utbud av betongkomplement som vattentätning och formtillbehör. Celsa Steel Service är också en förebild i branschen avseende miljö och hållbarhet. Bolagets armeringsprodukter tillverkas av 100 procent återvunnet skrot.

Celsa Steel Service har sina rötter i tidigt 1900-tal i Halmstad Stålverk. Huvudkontoret ligger i Halmstad och härutöver finns bolaget representerat via produktionsenheter och försäljningskontor på andra platser i landet. Sedan 2007 är bolaget en del av den spanska stålkoncernen Celsa Group med 9 000 anställda i Europa, varav 200 i Sverige. I Halmstad träffar vi marknadschef Lucas Grönborg som berättar att Celsa Steel Service genom åren har byggt upp ett omfattande nätverk i byggbranschen.

– Vi arbetar rikstäckande och är underleverantör åt byggföretag som Skanska, Veidekke och JM. Likaså har vi starka kundrelationer med lokala medelstora företag runt om i hela landet, berättar Lucas. Rätt produkt påskyndar byggprocessen Celsa Steel Service breda utbud innefattar bland annat armeringsnät, anpassade armeringskorgar, distansstöd, klippt och bockad armering samt betongkomplement. Bolaget introducerade klippt och bockad armering, prefabricerade korgar och rullarmering, och var också första armeringsleverantören som implementerade BIMkompatibel mjukvara. Celsa Steel Service satsning på betongkomplement är nu cirka sex år gammal, vilket lett till att Celsas kunder nu kan få både armering och betongkomplement från samma leverantör. Likaså har Celsa en ny produktlösning där man kombinerar svetsade armeringskorgar med betongkomplement som form och distanser där tidsbesparingen på arbetsplats blir häpnadsväckande jämfört med att montera allt på byggarbetsplatsen. En sådan lösning bidrog man exempelvis med till Nordens

högsta kontorshus, Skanska Citygate i Göteborg. Lucas Grönborg poängterar att olika typer av armering kan påskynda och effektivisera byggprocessen betydligt. – Våra lösningar specas efter projektets utformning och behov, vi har byggt upp en teknikavdelning där våra BIM-ingenjörer ritar upp produkterna och ser till att den mest rationella armeringslösningen tillämpas, säger Lucas. Ingenjörerna på Celsa Teknik som skapar armeringsspecifikationerna är regelbundet ute och besöker arbetsplatser, pratar med armerare, arbetsledare och konstruktörer och är således högst involverade i utformningen av armeringsutformningen på ett byggprojekt. – Vi tillverkar även rullarmering, som är en annan prefabricerad produkt, i Halmstad och Västerås, säger Lucas och framhåller fördelen med att ha egen produktion inom 90 minuters bilfärd till våra tre största städer, vilket ger konkurrensfördelar. Han berättar vidare att Celsa Steel Service också vill bidra till bättre arbetsmiljöer på landets byggarbetsplatser. – Vi vill bidra till att spara både tid och kroppar. Det antal ryggböjningar och

Svetsade element med distanser och kvarsittande form sparar tid på arbetsplats.

ARMERING & BETONGKOMPLEMENT HÖR IHOP. DÄRFÖR LEVERERAR VI BÅDA. Livet på byggarbetsplatsen blir enklare när material som hör ihop levereras tillsammans. Som en totalleverantör av armering och armeringstjänster erbjuder vi ett komplett sortiment av betongkomplement. Distanser, form, najmaskiner, vattentätning, förtagningslådor och mycket mer.

HÅLLBARHET FRÅN NORDEN

Förnybart armeringsstål. Tillverkat med omtanke och vattenkraft.

66

Celsas armering har lägre klimatavtryck än marknadens genomsnitt.

dåliga arbetspositioner en armerare traditionellt genomför kan minskas till en bråkdel med prefabricerad armering. Därför har vi regelbundna möten med ledande byggföretag där vi tillsammans diskuterar fram lösningar på nya arbetssätt. På så sätt tar vi en aktiv del i utvecklandet av en mer produktiv byggbransch. Miljö och hållbarhet En annan drivkraft i bolaget är miljö och hållbarhet. Celsa-koncernen är i allt väsentligt ett återvinningsföretag mot bakgrund av att de produkter man tillverkar kommer från återvunnet skrot. Stålproduktionen sker i norska Mo i Rana. – För oss har hållbarhetsfrågan alltid varit tätt kopplad till stålproduktion, vilket har skapat ett engagemang i alla delar av koncernen som strävar efter cirkulärekonomi. Allt fler beställare ställer CO2-krav på armeringen vilket vi välkomnar. För att nå framtidens klimatmål måste flera beställare ställa tydligare och hårdare krav på byggmaterial. Hållbarhet är ett av våra viktigaste fokusområden, därför kommer vi inom kort även lansera en ny EPD (miljövarudeklaration) med än lägre värden, säger Lucas Grönborg. Rekryterar från högskolan Celsa Steel Service är med sina 120 anställda en stor arbetsgivare i Halmstad. Företaget har ett nära samarbete med högskolan i Halmstad och har nyligen anställt tre av dess nyutexaminerade bygg-

ingenjörer till marknadsavdelningen. – Vi har flera medarbetare som kommer från högskolans ingenjörsprogram. Armering och betong är en fundamental del av byggnation. Vi har även förmånen att gästföreläsa på högskolan emellanåt. På så vis har vi ett gott utbyte, säger Lucas. Bolaget ser ljust på framtiden och tror efterfrågan på klimatsmarta och tidseffektiva lösningar ligger väl i tiden. – Idag är vi Nordens ledande armeringsproducent, vilket förstås ställer höga krav på oss. Vår ambition är att fortsätta upplysa och utbilda branschen och våra kunder kring de lösningar vi tillhandahåller. Byggbranschen måste effektiviseras, där har vi en viktig roll framöver, säger Lucas Grönborg. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson


H A L M S TA D

Mångsidig fastighetsförvaltning med helhetsperspektiv Crendo Fastighetsförvaltning AB har ett brett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. De är måna om att utveckla goda relationer med både sina kunder och sina anställda. Detta kan Anna-Karin Johansson intyga. Hon började som arbetande förman för trädgårdsgruppen för snart 14 år sedan. Idag är hon Regionchef för Crendos kontor i Halland och Skåne.

Crendo grundades 2003 och ägs idag av koncernen PHM Group Sweden. För närvarande har man 130 anställda. Huvudkontoret ligger i Halmstad med cirka 65 anställda och därifrån utgår man till hela Halland. Crendo har även kontor i Helsingborg, Växjö, Linköping och Norrköping. Crendo är ett mångsidigt företag, som har ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. Utöver grundläggande tjänster som städning, trädgård och reparationer, sysslar man även med ekonomi och förvaltning och ett antal tekniska tjänster samt konsult-tjänster. Ingen utmaning är för stor för Crendos personal, som är måna om att hjälpa sina kunder med de bästa lösningarna för fastigheterna och hyresgästen. - Digitaliseringen har varit en stor utmaning. Vi har påbörjat arbetet med olika molnlösningar, som kommer frigöra tid och göra jobbet enklare för våra kunder och anställda, säger Anna-Karin. Helhetsperspektiv Som Regionchef har Anna-Karin ansvar för verksamheten i Halland och Skåne. Crendos personal arbetar självständigt på olika avdelningar. Vid större arbeten hjälps alla åt med kunden i fokus. Crendo är ett företag i ständig utveckling. Med jämna mellanrum får man fatta beslut om det till exempel är bättre att utveckla en av sina avdelningar, eller om man ska använda sitt breda nätverk av underentreprenörer. - Vi håller på att utveckla teknik-sidan och ska bredda oss inom ventilation och värmetekniska installationer. Så just nu söker vi nya tekniker, berättar Anna-Karin om företagets senaste utveckling. Engagerad personal Crendo har låg personalomsättning. Stämningen inom företaget är öppen och familjär. Personalen uppmuntras att ta eget

ansvar och utvecklas i sina yrkesroller. I och med att företaget blir större i jämn takt, skapas nya positioner som måste fyllas. När det kommer till rekrytering väljer Crendo oftast att värva internt, vilket gör att de anställda har möjlighet till vidareutveckling inom företaget, vilket gynnar båda sidor. - Jag började på Crendo 2008 som arbetande förman för trädgårdsgruppen, säger Anna-Karin, som nu, tretton år senare, alltså är Regionchef. Samma stämning med sina kunder Crendos kunder är allt från bostadsrättsföreningar och bostadsbolag till kunder som äger kommersiella fastigheter. Man arbetar mot både stora och små kunder och vill att alla ska känna sig prioriterade. Crendo jobbar på samma sätt mot sina kunder som de gör mot sina anställda. - Med korta beslutsvägar och bra stämning skapar vi långsiktiga relationer, förklarar Anna-Karin. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Vi tar hand om människor, värden och byggnader www.crendo.se | halmstad@crendo.se | Växel 035-152430

67


H A L M S TA D

Ludvig & Co får landets småföretagare att växa Det som tidigare hette LRF Konsult heter sedan ett drygt år tillbaka Ludvig & Co. Företagsnamnet må vara nytt men konceptet är detsamma – att verka i rollen som framför allt de små företagens rådgivningsbyrå. Med representation över hela landet finns man alltid nära sina uppdragsgivare, det vill säga företagare, lantbrukare, skogsägare och privatpersoner. Med branschunika kompetenser bidrar Ludvig & Co med affärsnytta som inte bara sparar både pengar och tid för sina kunder, utan också bidrar till byggandet av framgångsrika företagare över hela Sverige.

2020 bytte LRF Konsult namn till Ludvig & Co och tog därmed avstamp i bolagets starka ursprung med sikte på framtidens utmaningar kring kvalificerad rådgivning till målmedvetna företag. Ludvig & Co omfattar 130 kontor över hela landet och erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, affärsrådgivning, juridik och fastighetsförmedling. Bolaget är specialiserat på småföretagarnas

villkor. I många avseenden fungerar Ludvig & Co som företagets ekonomifunktion, där bolaget hjälper till med allt från löpande bokföring, lönehantering, momsredovisning, budget och kalkylering till bokslut och deklaration. Därtill kan man även vara behjälpliga med att upprätta juridiska handlingar, bouppteckningar, arvskiften samt hjälpa till med generationsskiften och EU-rådgivning. Vill man sälja eller värdera sin jordbruksfastighet eller skogsmark har Ludvig & Co kompetens även för detta. Stark bredd Den starka bredden är representativ även för Ludvig & Co:s kontor i Halmstad, vilket ligger beläget mittemot slottet, invid Nissan. I Halmstad har bolaget funnits ända sedan 1929. Man erbjuder kvalificerade ekonomitjänster för framför allt mindre och medelstora företag i alla branscher. – Vi representerar en mycket stark bredd beträffande rådgivare med specialistkompetens inom allt från skog och lantbruk till byggfirmor. Här finns samtliga tjänsteområden representerade, vi har bred kompetens inom alla företagsformer, säger Josefine Strömberg, kontorschef på Ludvig & Co i Halmstad.

Josefine benämner det som Hallands enda fullservicekontor. Det står sig starkt inom juridik där man kan bistå med expertis kring till exempel familjerätt, såsom äktenskapsförord, testamenten, fullmakter och bodelning. För företag och lantbruk kan det handla om frågor kring generationsskiften, kompanjonavtal, aktieägaravtal eller ägarskiften. Beträffande affärsrådgivning kan Ludvig & Co bistå med investerings- och driftskalkyler, eller hjälpa en lantbrukare med goda råd för framtida satsningar. Bolaget är

också marknadsledande i Sverige avseende förmedling av skogs- och lantbruksfastigheter Lokal förankring Just den stora bredden är Ludvig &Co:s styrka. Man servar cirka 70 000 kunder totalt över landet, och med representation i de flesta branscher har man genom åren skapat en bred och unik branschkompetens. Bolaget har traditionellt sett haft ett särskilt fokus på lantbruk och de gröna näringarna, men har under hela tiden även

betjänat kunder från alla branscher kring frågor som framför allt rör ekonomiredovisning, bokslut och skatter, men även budgeteringar, investeringar och analyser. Ett annat fokusområde där Ludvig & Co besitter specialistkompetens är EU-ansökningar för lantbruksstöd. För kontoret i Halmstad, liksom för alla övriga Ludvig &Co:s kontor, är det naturligtvis en styrka att ha tillgång till den stora organisationens resurser i det dagliga arbetet, även om verksamheten bedrivs på lokal nivå. – Hos oss får våra kunder tillgång till den stora organisationens kunskap, kvalitet och resurser, i kombination med en stark lokal förankring. Vi har förståelsen för och kunskapen om den lokala marknaden, liksom för företagens framtida utmaningar. Det är viktigt att vi sätter oss in i kundens vardag för att kunna erbjuda råd och tjänster som är anpassade efter dennes behov. Genom oss har våra lokala företag alltid professionell hjälp nära till hands och får hjälp från ett företag som ligger i framkant vad gäller utveckling och digitalisering, säger Josefine Strömberg. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Nischade experter inom momentdragning och tunga lyft Torctech i Halmstad har ett eget varumärke för hydrauliska momentverktyg och är Sverigeåterförsäljare av handhållna momentverktyg från RAD Technologies. Sedan sommaren 2021 har företaget en ny ägare, som fortsätter satsa på att bygga starka relationer till kunderna men även till andra företag i branschen.

Torctech i Halmstad har sysslat med momentverktyg och hydrauliska cylindrar sedan 2010. Konceptet består av såväl försäljning samt uthyrning från en välsorterad maskinpark. Sommaren 2021 tog Jesper Ljunggren över som ny ägare. Han har en teknisk bakgrund och lång erfarenhet av relationsbyggande försäljning i tidigare uppdrag. Han har även erfarenhet från utveckling av maskiner och ser sig som allmänt teknikintresserad. Jesper har alltså en hel del erfarenhet att luta sig mot. Han har dessutom nära kontakt med de förra ägarna. - De drev företaget i tio år, så de kan stötta upp med sin expertis, säger Jesper.

Momentdragning och tunga lyft Torctech har specialiserat sig inom två huvudområden, momentverktyg och hydrauldomkrafter. Momentverktygen anpassas efter kundens önskemål och behov. Verktygen drivs antingen av batteri, luft eller nätanslutning. Företaget erbjuder hela spektret av hydrauldomkrafter, inklusive marknadens största hydrauldomkrafter, som är ovärderliga när det kommer till att flytta tunga maskiner inom industrin. Utöver själva verktygen, erbjuder Torctech även uthyrning, service, reparationer, kalibrering. Kunderna finns inom en rad olika branscher såsom byggnation, fordon, vindkraft, energi och gruvnäring, kort sagt de med koppling till industrin. Upptagningsområdet är stort. - Vi verkar över hela Sverige men även övriga Norden, säger Jesper. Varumärkena RAD och Torctech Torctech jobbar idag med för branschen välkända varumärken. - Vi är Sverigeåterförsäljare för RAD Technologies som är ett kanadensiskt varumärke som förknippas med kvalitet, säger Jesper. RAD erbjuder ett brett register av momentdragare av pistolgreppstyp och är ledande inom området. Vidare jobbar Torctech

Jesper Ljunggren

med hydrauliska momentdragare som de marknadsför under Torctechs egna varumärke, vilket de är stolta över. Ett annat varumärke som Torctech jobbar med är Larzep Hydraulic, detta när det kommer till hydrauliska cylindrar och pumpar och liknande. Tunga lyft inom industrin är en utmaning, som Torctech är väl rustade att ta sig an.

- Vi har fått höra många gånger att den hjälp och kunskap vi bidrar med är ovärderlig. Det anser vi är ett riktigt bra betyg, säger Jesper. Bygga relationer Jespers ambition är att förvalta Torctech enligt samma koncept och bygga vidare på denna fina grund. Nyckeln till företagets

framtida utveckling anser han är att bygga relationer med företag som kan komplettera Torctech. - Det hade varit spännande att knyta an till andra företag för att utveckla synergier, menar Jesper. Intervju: Rasmus Lundström

Vi kan det här med rådgivning Vi är dina experter inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, affärsrådgivning och skatt. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig! Josefine Strömberg, Kontorschef: 035 - 18 29 29 | josefine.stromberg@ludvig.se

035 - 777 90 00 | www.torctech.se 68


H A L M S TA D

Plexiglas, flygplan och Elvis Tommy Lindgren från Halmstad är en mångsysslare. Till vardags driver han Polonia, som tillverkar allt inom plexiglas. I övrigt flyger han flygplan och sjunger i Elvis4ever. Ibland lyckas han kombinera sina fritidsintressen med sitt jobb.

En gång i tiden jobbade Tommy Lindgren som tandtekniker och gjorde tänder i titan. Han fick ofta flis i ansiktet i sitt arbete och oroade sig för sina ögon. Han köpte då plexiglas och tillverkade en skyddshuv. Kollegor på företaget började be honom tillverka skyddshuvar åt dem. Snart spred sig ryktet till branschkollegor, som också ville ha hans skyddshuvar. 1988 grundade Tommy således Polonia i ett garage. Precis som med mycket annat i Tommys liv, finns det en intressant historia om företagsnamnet. När Tommy var yngre letade

han efter sin far och spenderade en 10 år i Polen för att hitta sina rötter. Under många av sina resor stötte han på begreppet Miss Polonia i skönhetstävlingar. - Jag sa till mig själv att om jag någonsin startar ett företag ska jag kalla det Polonia, säger Tommy, som också hittade sin far i *Jacksonville i Florida år 1988, samma år som Polonia startade. Plexiglas för allt Polonia tillverkar sina produkter av akryl och polykarbonat. Företaget har en välförsedd maskinpark med bland annat tre lasermaskiner för beskärning, en diamantmaskin för polering, och ett antal bockmaskiner. Två stycken CNC-fräsar på 3 x 2 meter tar stor plats i maskinhallen. Plexiglas är ett material som är lika mångsidigt som Tommy själv. Polonia tillverkar allt från små smycken till pridefestivalen till järnvägstak för en tågstation i Göteborg. Man har även specialiserat sig på att tillverka mässmontrar, som man hjälper till att montera upp om kunderna vill. Polonia har bland annat följt med Highflex på mässturné i Norge och Danmark och har monterat montrar på skönhetsmässan Cosmoprof i Italien. Porsche Sverige är en stor kund. Polonia tillverkar alla deras häng- och golv-skyltar. - När vi var som störst hade vi ett jobb där vi gjorde 90 000 godisbehållare, säger Tommy. Flygplan och Elvis Idag har Tommy skalat ner företaget en aning. I dagsläget har Polonia sju anställda. Två av dessa är Tommys söner, Tinny och Johnny, vilket alltså gör att Polonia numera är ett familjeföretag. Polonia är välrenommerade och levererar plexiglas-produkter av högsta kvalitet. För Tommy, som är en sann livsnjutare, är det dock lika viktigt att hans söner och övriga anställda trivs och har roligt på jobbet. Själv har Tommy ett antal fritidsintressen. Han sjunger exempelvis i det Elvis-inspirerade bandet Elvis4ever, som redan har gjort 100 spelningar utomhus för äldreboenden bara under 2021. Tommy är även pilot och ingår bland annat i hemvärnsgruppen och flyger brandflyg. Det är svårt att tro att det går att kombinera dessa fritidsintressen med en verksamhet inom plexiglas. Men om någon kan få till det, är det Tommy. - En kund i Kalmar ringde i panik. Han beställde på förmiddagen. Så jag tog ett flygplan och kom efter ett par timmar, säger Tommy och skrattar åt minnet. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Kontakta oss!

69


H A L M S TA D

Toppmodern fordonsbesiktning i Halmstad

Opus Bilprovning finns på 95 platser i Sverige och besiktigar årligen nära två miljoner fordon bara i Sverige. Stationen i Halmstad, som öppnade 2017, är ett lysande exempel på varför Opus Bilprovning är marknadsledande när det kommer till besiktning av i princip alla fordon som rullar och har motor.

Opus Bilprovning är en del av fordonsbesiktningens historia i Sverige. Bilprovningen i Sverige startade 1963 och har bland annat ägts av staten, fordonsbranschförbund och försäkringsbolag. I november 2012 tog Opus Bilprovning över ansvaret att driva 71 av Bilprovningens stationer. Idag är Opus Bilprovning ett av Sveriges största besiktningsföretag och finns på 95 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Varje år besiktigar företaget nära 2 miljoner fordon. Det finns många fördelar med att vara ett stort företag. - Vi har bra kommunikation och samarbete

mellan stationerna vi har i Sverige, säger Magnus Johansson, som är stationschef för Opus Bilprovning i Halmstad. Halmstad Magnus har lång erfarenhet av besiktningsbranschen. Stationen i Halmstad öppnades i slutet av augusti 2017. Magnus rekryterades dock tidigare och började jobba redan i april 2017. Han spenderade en del av denna tid på Opus andra stationer i området. Sedan februari 2020 är Opus Bilprovning helhetsleverantör av fordonsbesiktningstjänster. Stationen i Halmstad är ett lysande exempel på företagets moderna och breda utbud av tjänster. Den toppmoderna anläggningen på Handelsvägen i Halmstad kan besiktiga i stort sett allt som har en motor och rullar, från motorcyklar och bilar, till lastbilar och husvagnar till tunga fordon, men även fordonsmonterade kranar, bakgavellyftar, skyliftar med mera. Stationen kan besiktiga fordon på upp till hela 72 ton. Med denna bredd på sina tjänster är det kanske inte så konstigt att de ofta har fullt upp på stationen i Halmstad.

Företag kan läsa mer om denna kostnadsfria tjänst på Opus hemsida. Tunga fordon och mjuka värden Personalen på Opus Bilprovning är certifierade och välutbildade och går kontinuerligt utbildningar för att hålla sig uppdaterade. De jobbar dagligen med allt från tunga fordon till tankbilar som transporterar farligt gods. Därför är det väldigt viktigt att veta vilka regler man måste följa och vilka försiktighetsåtgärder man måste vidta. Det är dock lika viktigt att behålla sitt kundfokus.

- Ja, det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att besiktiga hos oss på Opus, säger Magnus och ler. När man befinner sig i toppskiktet av sin bransch är det viktigt att vårda sina kundrelationer. Även om stationen skulle vara fullbokad försöker man alltid hjälpa kunderna ändå. - Om vi är fullbokade och någon kommer in i panik, så försöker vi alltid lösa det, säger Magnus. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Håll koll med appen 75 % av kunderna på Opus Bilprovning i Halmstad är företagskunder. När man har mycket att göra på jobbet, och kanske dessutom har många fordon i företaget, kan det vara svårt att hålla koll på när alla fordon ska besiktigas. Därför har Opus tagit fram en app, som hjälper en att hålla koll på när olika fordon ska besiktigas. - När det är dags att besiktiga fordonen, kan man boka tid direkt i appen, tillägger Magnus.

Opus Bilprovning AB | Handelsvägen 13, 302 30 Halmstad | 010-804 48 30 | www.bilprovning.se 70


H A L M S TA D

Traditionellt hantverk när Nordic Dent reparerar bucklor

Bucklor i bilens kaross kan vara kostsamma att reparera med dagens moderna teknik. Den jobbar man dock inte med i Nordic Dent där man alltjämt ser arbetet som ett genuint hantverk. I Nordic Dent masseras bucklan ut inifrån vilket bevarar lacken, samtidigt som ingreppet blir mindre kostsamt för både plånboken och miljön.

Vi träffar Joakim Karlsson som är grundare och ägare till Nordic Dent i Halmstad. Han startade bolaget 2004 och hade redan då skaffat sig gedigen kunskap om hur man lagar bucklor på ett effektivt och skonsamt sätt. Medan hans konkurrenter jobbar med olika slags maskiner och slipning har Joakim valt att anamma det traditionella hantverket genom att, som han uttrycker det, massera ut bucklorna inifrån med hjälp av olika verktyg. – Det är den metod som fungerar allra bäst, men det är trots detta ganska få aktörer i Sverige som jobbar med denna metod, säger Joakim som driver företaget med två anställda. Härutöver omfattar verksamheten ett franchiseföretag i Norge som sysselsätter tre personer. Flera fördelar Det finns flera fördelar med att reparera bucklor enligt den metod som Nordic Dent använder sig av. – Det är inte minst mer miljövänligt eftersom de som jobbar med moderna metoder ofta använder sig av olika kemikalier i samband med arbetet. Det brukar dessutom blir upp till 80 procent billigare

att laga bucklan på det sätt vi gör. I och med att lacken bevaras undviks dessutom olika färgnyanser i lacken, upplyser Joakim Karlsson. Han berättar att man under senare tid har börjat ta sig an större skador så länge lacken är intakt, något som inte är helt vanligt i branschen. Nordic Dent lagar också stenskott genom att använda sig av en klar lackblandning som fylls i skadan. Man reparerar också hagelskador på ett kvalitets-, miljö- och prismässigt fördelaktigt sätt. Resultatet blir i regel perfekt.

Framtidsplaner Nordic Dent vänder sig företrädesvis till plåtverkstäder och bilhandlare i hela västra Sverige. Många av uppdragsgivarna är uthyrare och leasningsföretag. – 95 procent av våra kunder är företag men vi strävar hela tiden efter att öka andelen privatkunder, säger Joakim som umgås med planer på att utveckla företaget till en nationell aktör inom PDR, Paintless Dent Removal, genom att slå samman sitt eget med andra bolag i Sverige. – Genom att vi blir en större organisation

kan vi åta oss större jobb för försäkringsbolagen, påpekar Joakim. Än så länge är det hans dotter och svärson som jobbar i firman, men på sikt vill han ha in två personer till. Samtidigt vill han bidra till att föryngra branschen. – De flesta av oss som jobbar med detta börjar bli äldre, vi behöver fler som anammar detta traditionella hantverk, konstaterar Joakim Karlsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Mobila experter på mindre plåtskador och hagelskador Orignal Lack - inga färgnyanser Snabb metod - klar på 1 dag Pris - ofta 70-80% billigare än självrisk Kontaka oss! tel.nr 0706337959 | bulk@nordicdent.com 71


H A L M S TA D

El för Halmstad Erik Hagsäter valde namnet på sitt företag, Halmstads elektriska, med omsorg. Han vill att företaget ska verka lokalt, vara det personliga bolaget som alla i Halmstad med omnejd ser som det naturliga förstahandsvalet.

Erik Hagsäter var anställd hos Bravida mellan 2004 och 2016. Han var bland annat med och drog all el i Friends Arena och Oslos flygplats. Hans jobb tog honom på många resor långt hemifrån. Samtidigt som han jobbade på dessa prestigeprojekt föddes drömmen om att vara självgående.

Därför startade han Halmstads elektriska 2013, och drev företaget vid sidan om sitt vanliga jobb, som ett slags hobbyprojekt. 2016 tog han klivet att säga upp sig från Bravida och började driva den egna firman på heltid. - Jag ville jobba mer avskalat, börja från grunden. Vi började med vanliga servicejobb och spann vidare på rekommendationer, vilket har varit mycket tacksamt, säger han. Lokalt och personligt Erik valde företagets namn med omsorg. Han vill att Halmstads elektriska ska vara ett lokalt förankrat företag, som ska vara förstahandsvalet för alla som bor i Halmstad med omnejd. Företaget må vara ungt, men Erik har 17 års erfarenhet av branschen och erbjuder Halmstadbor allt från enklare service till installation av exempelvis råel och datanät. Han tycker det är extra kul med industriservice med maskiner. En annan tanke bakom företagsnamnets lokala förankring är att det ska reflektera företagets personliga bemötande. - Det personliga engagemanget och kvalitet är A och O. Vi vill vara förstahandsvalet, bolaget man känner att man kan lita på, säger Erik. Hotell Mårtensson Sedan Erik började driva Halmstads elektriska på heltid har företaget vuxit i stadig takt. Under 2021 har Erik anställt tre nya personer. Så just nu är man sex erfarna elektriker och två lärlingar på företaget. Erik eftersträvar att ha både erfarenhet och ungt nytänkande i företaget. Han

har till exempel en inhyrd elektriker som är 71 år gammal, som en av lärlingarna går med. Tack vare storleken på personalstyrkan kan Halmstads elektriska ta sig an större projekt, som både Erik och kollegan Johan har mycket erfarenhet av från sin tid på Bravida. Det senaste projektet är renoveringen av centralt belägna Hotell Mårtensson, där de bland annat gjort all råel, stamnätet, datacentraler och belysning och styrning. Halmstads elektriska har haft fem anställda och praktikanter på plats fem dagar i veckan i ett halvår. Företaget har

lagt ner sammanlagt runt 6500 timmars hårt arbete på projektet. Det är den här sortens projekt som Erik verkligen brinner för. - Vi kommer fortsätta satsa på industrier och jobb som liknar Hotell Mårtensson, säger han. Behöver fler elektriker Utöver de tre som har anställts under 2021, har företaget även tagit in en ny lärling från Praktiska Gymnasiet i Halmstad, som man har ett nära samarbete med.

Lärlingen började så sent som i juni. Erik letar redan efter ytterligare en elektriker. Den här gången letar han efter en erfaren elektriker, med minst fem års erfarenhet, som har bred kompetens och som, liksom alla på Halmstads elektriska, värdesätter det personliga bemötandet. - Det är också viktigt med struktur och att arbeta metodiskt, säger Erik om drömkandidaten.

Kontakta oss! 035-777 18 77 info@halmstadselektriska.se halmstadselektriska.se

72

Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler


H A L M S TA D

En viktig kugge för det hållbara samhället I en tid då återvinning och återanvändning är mer aktuellt än någonsin är Petterssons Miljöåkeri ett företag som på många sätt gör arbetet möjligt. Under decennier har bolaget jobbat med återvinning och avfallshantering i Halland med omnejd och bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

Petterssons Miljöåkeri AB är ett familjeföretag i tredje generationen och har sedan 50-talet arbetat med transporter och tjänster inom återvinning och avfallshantering. Företaget sysselsätter idag 35 personer. Många medarbetare har arbetat i företaget i flera decennier, vilket ger bra kontinuitet och viktig erfarenhet, medan nya medarbetare bidrar med andra perspektiv. Det blir en bra helhet.

– Vi utför både insamling och transporter av avfall och återvinningsmaterial i Halland och Jönköping för några av de ledande aktörerna i branschen. Vi har dessutom kommunala uppdrag inom slamsugning och spolbilstjänster i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Den basen gör att vi också kan erbjuda väldigt hög service till våra företagskunder som behöver spol- och slambilar, säger VD Stefan Bengtsson. Långsiktiga kundrelationer Petterssons Miljöåkeri vänder sig till både privatpersoner och företag med väldigt olika behov. På många återvinningsstationer är man flera gånger om dagen för att tömma olika återvinningsmaterial och för att städa på stationerna. Hos andra kunder gör företaget ett besök vid ett tillfälle och löser exempelvis ett stopp i ett avlopp och sedan är problemet åtgärdat. – Vi vill med våra insatser vara en viktig kugge för effektiv logistik inom återvinnings- och avfallshantering. Vi jobbar aktivt med ruttplanering och optimering av fordonens kapacitet oavsett om det är en komprimerande bil som kör återvinningsmaterial eller om det är en slambil som tömmer enskilda avlopp, säger Stefan Bengtsson. Han berättar att man jobbar med långsik-

planeras. Sedan flera år är dokumentationen digitaliserad och det har förenklat och förbättrat processerna. Noggrannhet och pålitlighet är begrepp som hela tiden står i centrum. Verksamheten är också ISO-certifierad avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

tiga kundrelationer och ser sig själva som en partner till kunder och uppdragsgivare. – Medarbetarna har och tar ett mycket stort ansvar. Vi jobbar med tillit och har ett stort förtroende för våra medarbetare, vilket ger ett bra resultat också för våra kunder, säger Stefan. Petterssons Miljöåkeri jobbar med flera nya digitala lösningar, som bland annat innebär att man digitalt kan se när det är dags att tömma behållarna och hur logistiken ska

Framtidsoptimism Det alltjämt växande intresset för återvinning och lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle gör att man ser ljust på framtiden på Petterssons Miljöåkeri AB. Företaget har nyligen investerat i en ny fastighet i Halmstad, vilket bidrar till möjligheterna för fortsatt utveckling. – Det kommer bli enklare för oss att erbjuda omlastning och mellanlagring av material och om det finns behov kan vi också ha sortering eller bearbetning av olika fraktioner, säger Stefan Bengtsson och avrundar: – Vi vill växa och utvecklas såväl verksamhetsmässigt som geografiskt. Tillsammans med kunder och medarbetare skapar vi nya möjligheter och lösningar inom transport och återvinningsområdet. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Med VVS i blodet Thomas Gunnarsson är andra generationens rörläggare. Sedan 2009 driver han Sol & Värme i Halmstad AB. Utöver sin livslånga erfarenhet är hans största styrka en effektiv planering, som gör att företaget kan ta fler uppdrag medan kunderna får valuta för pengarna. Thomas Gunnarsson kommer från en släkt där alla jobbar med VVS. Hans far driver till exempel Fyllinge VVS i Halmstad. Thomas företag, som heter Sol & Värme, grundades 2009. Idag är han alltså 43 år gammal, men kan ändå skryta med 30 års erfarenhet av branschen. - Jag började hjälpa min pappa redan när jag var tretton år gammal, säger han. Med VVS i blodet Man skulle alltså kunna säga att Thomas har VVS i blodet. Sol & Värme gör allt inom VVS. Man har specialiserat sig på nyproduktion och är vana vid att sköta all VVS-hantering på de projekt man jobbar. Efterfrågan är stor. Man jobbar ofta som underleverantörer åt 8-10 större kunder, som består av totalentreprenader och husleverantörer. Sol & Värme är ett något udda

namn på ett företag som jobbar med VVS. När Thomas drog igång verksamheten installerade man solpaneler. Man övergav dock snart denna del av verksamheten, då VVS visade sig generera mer jobb. - Jag tänkte byta namn till SV VVS, men Sol & Värme var ett så pass inarbetat namn, som alla kände till, så jag valde att behålla det, säger Thomas om det ovanliga firmanamnet. Vid sina anställdas sida Sedan 2019 har Sol & Värme tre stycken anställda. Samtliga har minst 10 års erfarenhet av branschen. Under de 12 år som Sol & Värme har funnits har ingen slutat. De anställda står mycket nära varandra och umgås även utanför arbetstid. Thomas gör, å sin sida, allt för att vara en så bra chef som möjligt. Han är lyhörd för sina anställdas behov och försöker vara så flexibel som möjligt. Sedan uppskattar nog alla anställda när chefen kan kavla upp ärmarna och jobba minst lika hårt som alla andra. - Jag brinner ju för det jag gör och vill gärna ut själv och göra jobben, säger Thomas. Inom skälig tid Kunderna vill att arbetet ska vara klart så snart som möjligt, så klart. För Thomas

petterssonsmiljo.se

och Sol & Värme betyder effektiv planering att de kan ta sig an fler projekt. Rörläggarna på företaget är uppdelade i olika lag, som har ansvar för olika regioner. Thomas har stenkoll på schemat och vet exakt vilket lag som ska göra vad och när de ska göra det. Detta ger kunder, anställda, och även själva företaget, trygghet. - Tidsplanering är A och O. Det hade inte gått så bra som det gör om vi inte hade bra

struktur på arbetet, säger Thomas. Ett fullspäckat år Sol & Värme har i princip hela södra Sverige som sitt upptagningsområde. Företaget utgår från Halmstad, men har kunder i exempelvis Göteborg, Jönköping, Malmö och Blekinge. Den närmaste tiden har man fullt upp med bland annat 20 villor i Karlskrona och 10 parhus i Åhus för att nämna

Thomas Gunnarsson Tel. 072 - 99 16 100

några. För den oinvigde låter detta mycket, men Thomas anser att med rätt entreprenörer i ett lag så funkar planeringen, så han vet när han ska tacka nej. - De ville att vi skulle göra 140 hus i Malmö. Då sa jag att det var bättre att de tog någon annan. Vi är ju bara tre stycken, säger Thomas och skrattar. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Mail: info@sol-varme.se Webb: www.sol-varme.se 73


H A L M S TA D

Allt på samma ställe Deckams har specialiserat sig på allt för skönhet- och friskvårdssalonger men riktar sig nu även till frisörer. Det lilla företagets största konkurrensfördel är ett enkelt och personligt bemötande.

Deckams startade 2005 med att Dennis Karlsson hade en kompis som svetsade massagebänkar, som Dennis sedan sålde till nära och kära. Från början var Deckams en enskild firma. Efter några år gick affärerna så pass bra att Dennis bildade ett aktiebolag och började se sig om efter en leverantör; den svetskunnige kompisen hade inte tid att göra alla massagebänkar som efterfrågades. Då kom Dennis i kontakt med ett företag som kunde tillverka de olika massagebänkarna. Deckams var företagets första kund, som idag levererar till hela världen. Deckams har, å andra sidan, blivit ett familjeföretag. - Min ena dotter började jobba deltid i mars och min andra dotter börjar jobba här till hösten, säger Dennis. Allt för salongen Idag har Deckams ett gediget utbud av behandlingsbänkar, som kommer i en rad olika material och utföranden. Det finns bänkar i trä och aluminium. Det finns även elektriska behandlingsbänkar och massagestolar. Sortimentet har utökats på en rad olika vis de senaste åren, exempelvis med annan utrustning för skönhet- och friskvårdssalonger, som värmelampor, hyllvagnar, vaxvärmare, hot stones och mycket

mer. Självklart finns det även förbrukningsvaror, som bänkpapper och oljor i sortimentet. Tanken är att Deckams ska kunna erbjuda kunder att köpa allt de behöver för att öppna en salong. Man har även börjat rikta sig mot frisörer och frisersalonger,

bland annat genom att köpa in frisörstolar, frisörvagnar och receptionsdiskar. Man har cirka 400 artiklar i sortimentet idag, men vill fortsätta öka sitt utbud den närmaste tiden. - Tanken är att vi ska ta fram ännu fler

produkter, så att vi kan bli helhetsleverantör inom dessa områden, säger Dennis. För proffsen Kunderna som surfar in på webshopen på deckams.se finns i hela landet, från

Ystad till Haparanda. 90 % av kunderna är, så klart, företagskunder, övervägande massörer, spa-ägare och frisörer. - Men det finns ju inget som hindrar privatpersoner från att köpa hem samma massageoljor som proffsen använder, säger Dennis. Att uppnå kundernas önskemål Deckams är ett litet företag i en bransch med hård konkurrens. De ser dock till att utnyttja sin storlek till sin fördel. Kunder som ringer eller mailar vet att de alltid får prata med samma människor. Deckams är alltid öppna och ärliga mot sina kunder. Ordinarie leveranstid är 1-3 arbetsdagar, men om något, mot förmodan, skulle ta lite längre tid att komma fram, är man öppna med detta mot kunden. Deckams har goda relationer med sina stamkunder och gör alltid sitt bästa för att det ska vara enkelt att handla. - Det händer ibland att återkommande kunder beställer produkter via SMS eller mejl, vilket blir en enkel och personlig kontakt, säger Dennis. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

74


H A L M S TA D

Ditt avlopp är ingen skitsak M Petterson Entreprenad är en liten firma, som ligger strax utanför Halmstad, som har specialiserat sig på reningsteknik och avlopp. Man arbetar noggrant och metodiskt. För avlopp är ingen skitsak. Mattias Pettersson registrerade sin första firma 1992. Den nuvarande firman, M Pettersson Entreprenad, grundades 2005. Till en början arbetade Mattias som inhyrd hos andra, större, firmor i mark- och

anläggningsbranschen. Sedan 2014 har han dock enbart kört egna projekt. Han har inga anställda i företaget, som nu är ett aktiebolag. Nu är det istället han som, vid behov, hyr in andra små företag i mark- och anläggningsbranschen. Sedan ungefär fem år tillbaka har cirka 80 % av uppdragen med reningsteknik att göra. - Ditt avlopp är ingen skitsak! Säger Mattias och skrattar. Expert på reningsteknik Mattias kände, liksom många andra, en viss

oro för sitt företag i början av pandemin. Överraskande nog har han sett en ökning i poolbyggen och stensättning. Även på villadränering och grundisolering har efterfrågan ökat något. Mattias specialitet är reningsteknik. Han hjälper alla som inte har tillgång till kommunalt avlopp och vatten. - Jag hittar olika lösningar, som jag presenterar för kunden, så att det blir en så bra lösning som möjligt, både funktionellt och prismässigt, säger han. Jobbar effektivt Mattias har en välförsedd maskinpark, i vilken man finner många tunga fordon. Han har bland annat grävmaskiner från 6,5 till 20 ton, en Fendt-traktor med lastväxlarvagn samt en liten smidig dumper. I och med att han har tillgång till alla dessa fordon, kan han jobba effektivt med både små och stora projekt. I vanliga fall tar det 2-4 dagar att anlägga ett nytt avloppssystem med återställning klart för sådd av gräs. Dränering och grundisolering på en normalvilla brukar vara avklarat på en vecka. Schakt och grundläggning för pool tar två dagar och återfyllnad en dag. - Tanken är att hålla det på en lagom nivå och vara nischad mot reningsverk, avlopp,

dränering/grundisolering och pooler, säger Mattias om verksamheten. Raka rör Halmstad med omnejd är det främsta upptagningsområdet för M Pettersson Entreprenad. Mattias är väldigt mån om att ha en öppen, rak och ärlig dialog med alla, både kunder och olika myndigheter. Han vill ha kontakt med fastighetsägaren i ett tidigt skede. På så vis kan han hjälpa till med val av system samt ta fram ansökningshandlingar för tillstånd åt kunden. Han har ett gott samarbete med miljökontoren, vilket underlättar arbetet med att hitta de bästa lösningarna, som alltid utförs

i enlighet med alla regler och lagar. Mattias erfarenhet och noggrannhet gör att han kan hjälpa fastighetsägare med all dokumentation som krävs för arbetet. Efter han har gjort en bedömning av arbetets omfattning ger han kunden ett fast pris. Offerterna är alltid detaljerade, så att kunden kan se vad som ingår och vad som kostar vad. - Rakhet och ärlighet är A och O. Jag har aldrig sagt att jag ska vara billigast, men jag är alltid mån om att kunden ska få rätt lösningar, säger Mattias. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

Flexibel byggare av ändamålsenliga stålhallar Allt fler företag, föreningar och organisationer upptäcker fördelarna med stålhallar. De går snabbt att bygga, de är kostnadseffektiva och de går att anpassa efter verksamheten. En av landets mer erfarna stållhallsbyggare är P-O's Montage AB med säte i Oskarström. Här står man för ett helhetskoncept som innefattar allt från planering och bygglovshandlingar till färdig byggnad.

P-O i företagsnamnet står för Peter Ottosson som för mer än 40 år sedan såg ett växande behov av flexibla verksamhetslokaler. 1980 startade han företaget som sedan 1990-talet har specialiserat sig på stålbyggnader. Idag är det sonen Robert som för de stolta traditionerna vidare. – Vi bygger våra stålhallar över hela Sverige och vänder oss till både företag och privatpersoner. Det kan röra sig om både små och stora byggnader i form av exempelvis industri-, lager-, bil- och maskinhallar, men också bland annat matbutiker, padelhallar och ridhus. Genom åren har vi byggt

lokaler på allt från några få kvadratmeter till 43 000 kvadratmeter, som vi gjorde för Boozt i Halmstad, berättar Robert Ottosson. Helhetsansvar I P-O's Montage tar man ett helhetsansvar kring hela projektet – från start till mål. Kunden kontaktar Robert och hans kollegor med sina önskemål och specifi-

kationer, varpå denne erhåller en offert på en anpassad lösning. Kunden tilldelas en kontaktperson med fullständig koll på hela arbetsförfarandet. – Vi bistår till exempel med byggansökningar och bygglovshandlingar och finns tillgängliga för kunden genom hela projektet. Vi garanterar en trygg arbetsprocess och ett kvalitetssäkrat resultat. Kunden erhåller en byggnad som är helt och hållet

anpassad efter dennes behov, berättar Robert. Vill växa P-O's Montage sysselsätter sex anställda som alla besitter mycket hög kompetens inom sina specifika arbetsområden. De representerar företagets fokus på nöjda kunder, en filosofi som Robert anser är A och O för hela verksamheten. Hans ambi-

pomontage@telia.com

tion är att anställa fler och han passar även på att uppmana intresserade att höra av sig. – Vi behöver bli fler för att kunna möta den ökande efterfrågan på våra tjänster och produkter. Samtidigt vill vi öka i lagom takt för att kunna växa stadigt över tid. Det är en vision som vi känner att vi jobbar efter på ett bra sätt. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Valhallagatan 1 313 33, Oskarström

Artikel: 395084 Storlek: 26 x 10 cm Antal: Pantone C Svart (Standardfärg) 505 ??? Förslag 421 Vit (Standardfärg)

75

Artikel: 395085 Storlek: 11 x 4,2 cm Antal: Pantone C Svart (Standardfärg) 505 ??? Förslag 421 Vit (Standardfärg)

TEXTIL / BAKGRUND


H A L M S TA D

Virtual Reality för alla Framtiden är här. En sorts virtual reality är nu tillgängligt för alla. Och man behöver inte åka till en stor världsstad för att få tillgång till det. Familjedrivna VIPA i Halmstad sysslar med interaktiva 3D-upplevelser. VIPA i Halmstad är ett familjeföretag som är döpt efter familjemedlemmarna Victor, Isac, Petra och Anders. Som många andra

ungdomar, spelade Victor och Isac mycket dataspel och surfade runt på nätet från tidig ålder. De upptäckte då att 3D-ränderingar blev allt vanligare och vanligare och inte längre vara något för bara högteknologiska företag, utan något som kunde göras tillgängligt för alla. - Arbetsgivare har presenterat sina lokaler för att locka personal och skolor har haft öppet hus med hjälp av den här tekniken. Ett stort område har varit arkitekter, som kan se den exakta ritningen av äldre hus,

som saknar detaljerade ritningar, säger Anders. Virtual Reality Det var inte många år sedan som Virtual Reality var något man bara såg i filmer som utspelade sig i en avlägsen framtid. Det är, så klart, en bra bit kvar tills vi kan semestra på en virtuell strand eller jaga låtsas-skurkar i avancerade spel. Men VIPA kan göra en hel del saker med sin teknik som man bara kunde drömma om för tio år sedan. Ur ett

Målet är att få en så perfekt och realistisk avscanning som möjligt. kundperspektiv är processen ganska enkel. Det börjar med att kunden och VIPA kommer överens om vad 3D-modellen ska innehålla och vad användarna ska kunna göra. Därefter skickar VIPA ut en filmare, som tar 3D-foton med en speciell kamera, som skickar ut infraröda strålar och samlar in över fyra miljoner datapunkter; antalet datapunkter beror på miljöns och objektens storlek. VIPA är noggranna i sitt arbete och flyttar runt kameran för att vara säkra på att få med vartenda skrymsle och vrå. - Målet är att få en så perfekt och realistisk avscanning som möjligt, säger Anders. Tillgängligt för alla Marknaden är stor för VIPA. För till skillnad från hur det var när nya teknologier utvecklades förr i tiden, krävs inget mer än en vanlig dator, platta eller smartphone för att kunna ta del av de 3D-upplevelser som VIPA skapar. Utöver 3D-foton, filmar man även med drönare, som kan användas vid exempelvis inspektioner av tak, rännor

Kontakta oss! Isac Jönsson: isac.jonsson@vipa3d.com | +46 (0)703 - 37 00 77 Victor Jönsson: victor.jonsson@vipa3d.com | +46 (0)723 - 71 06 25 76

och tomter, vilket är ett billigare och snabbare alternativ till att hyra in en kran. 3D-foton är något som kan användas av allt från restauranger och turistmål, som vill visa upp miljöerna för att locka gäster och kunder, till ICA:s årliga mässa, där handlare kan delta digitalt och sedan beställa produkter genom att föra muspekaren över dem. Ett projekt som verkligen visar hur långt utvecklingen har gått var när VIPA återskapade en hel utställning på ett virtuellt plan. Gäster kunde röra sig genom utställningens olika rum och titta på de olika tavlorna. Även här kunde man se mer information och pris genom att röra muspekaren över objekten. - Det sparar tid och pengar och är även miljövänligt, då man slipper resandet, säger Anders om några av fördelarna med 3D-tekniken som hans företag jobbar med. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler


H A L M S TA D

Felfria insatser kring markstabilisering och grundförstärkning Hus och fastigheter kan vara hur stabila som helst, men om marken under dem ger vika påverkas förstås också byggnaden ovanpå. Golvlyftarna AB står i sammanhanget för ett brett koncept avseende golv-, grund- och markstabilisering, grundförstärkning och golvutjämning, och jobbar med metoder och tekniker som gör att verksamheten i den aktuella fastigheten i många fall inte påverkas över huvud taget.

I familjeföretaget Golvlyftarna finns lång och gedigen erfarenhet av att lyfta hus och industrigolv. Golv-, grund- och markstabilisering, grundförstärkning och golvutjämning är företagets specialiteter, och man jobbar med en stående ambition om att alltid bedriva arbetet på ett sätt som påverkar exempelvis produktion, boende eller försäljning i så liten utsträckning som möjligt. – Vi är medvetna om att produktionsstopp kan bli ytterst kostsamma för våra kunder. Genom att i största mån arbeta utifrån kan verksamheten fortgå som vanligt på insidan. Vi jobbar alltid efter våra kunders förutsättningar, säger Kim Cucarano som är en av tre delägare i Golvlyftarna AB.

Lång erfarenhet Kim och hans kollegor lyfter till exempel golv i industrier, vilket förstås utgör stora utmaningar. – Det kan handla om golv som från början var avsedda för att klara vikten av människor, men som av olika omständigheter

ska klara att bära maskiner som väger flera ton. Det gör att golvet börjar svikta, vilket kräver åtgärder. Vi kan till exempel såga upp den befintliga plattan och förstärka ytan, förklarar Kim och utvecklar. – Även om byggnaden i sig är stabil påverkas den när marken under och runt-

omkring sjunker. Då måste den lyftas, och i det avseendet kan vi göra väsentliga insatser. Bo Cucarano är en av världens mest erfarna golflyftare. Han har jobbat med detta ända sedan 1994 och har under sina år i branschen rest runt till olika platser i världen

och delat med sig av sin gedigna kunskap. Golvlyftarna startade han tillsammans med sin bror Daniel 2015 och sedan dess har antalet anställda vuxit till dagens sex. Kontinuerliga investeringar Golvlyftarna är verksamt i hela Sverige, men har även utfört uppdrag i Norge. Det är målmedvetna satsningar som ligger bakom framgångarna i företaget där man hela tiden återinvesterar i verksamheten i syfte att alltid ligga i framkant och kunna stå för ett så bra koncept som möjligt. – Fram till nu har vi investerat i så pass många maskiner och utrustningar att vi idag klarar av i stort sett alla de förfrågningar vi får, oavsett byggnad och markförhållanden, säger Kim Cucarano och tillägger att man också lägger stor vikt vid att alltid återkoppla till kunderna. Ambitionen är att fortsätta växa i takt med marknadens efterfrågan, med en vision om att bli ledande i Norden i sin bransch. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

77


H A L M S TA D

Tryggar drift och produktion i Halmstad Sverull är ett rikstäckande företag som erbjuder sina kunder hela kedjan, från analys, tillståndskontroll och produktförsäljning till montage och underhåll. I Halmstad är man specialist på pumpar och elmotorer sedan gammalt men har på senare år ökat sin kompentens inom lagra, transmission och pneumatik. Nu adderar Sverull ytterligare en tjänst och kan från och med 1 september erbjuda läcksökning till kunder som önskar kostnadsbesparingar i sin produktion.

Idag har Sverull över hundra anställda och finns på elva orter i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. För tretton år sedan köpte Sverull upp familjeägda El & Pump i Halmstad, som grundades 1944 av Rune Andersson, När företaget såldes till Sverull ägdes och drevs det av Runes sonson, Ulf Andersson, som fortfarande är verkstadschef i Halmstad. Idag är man tolv duktiga medarbetare i Halmstad; allt från kundservice, försäljning, service i verkstad

och på fält. Vi tryggar kundernas drift och produktion, sammanfattar Fredrik Lund, som är Regionchef för Västra Sverige. Tillståndskontroller Inom industrin är det A och O att maskinerna fungerar som de ska; ett stopp i produktionen kan få förödande ekonomiska konsekvenser. Det är här Sverull kommer in i bilden. De kommer ut och kontrollerar maskinerna. Deras arbete kan sägas vara uppdelat i tre steg. För det första ser man till att upptäcka fel i maskinerna innan de hinner orsaka störningar i produktionen. För det andra servar och reparerar man maskinerna. För det tredje säljer man produkterna som krävs för detta arbete, vilket innebär att man slipper prata med en tredje part innan maskinerna kan börja servas och repareras. Sverull har alla produkter som krävs för detta arbete, inklusive tätningar, lager, elmotorer, pumpar, växlar och remmar. Eller som Fredrik säger: - Allt från det minsta till det största. Läcksökning Sverull har breddat sitt utbud av tjänster med läcksökning. Syftet med läcksökningen är att identifiera och kvantifiera läckorna i kundens tryckluftssystem, så

att de kan reparera dem och spara energi, vilket minskar deras kostnader. - Man slipper elda för kråkorna, säger Fredrik. Sverull kvalitetssäkrar sig själva När man sysslar med kvalitetssäkring, får man inte glömma att kvalitetssäkra sig själv. Sverull har ett antal kunder och samarbetspartners som förser dem med olika utbildningar. Sverull vill att såväl säljare, kundsupport som tekniker ska vara mångsidiga, att de ska kunna ”allt”. Varje år får man bland annat utbildningar genom ABB, FESTO och SKF som alla är leverantörer till Sverull. - Utvecklingen inom industrin går snabbt och tekniken förändras hela tiden. För att vara bäst i klassen gäller det att följa med i tiden och säkerställa en hög teknisk kompetens hos våra medarbetare. Detta gör vi genom särskilda utbildningsplaner för alla anställda tillsammans med våra

leverantörer varje år. Det är det som gör skillnaden, säger Fredrik. Dubblad omsättning i Halmstad Sverull i Halmstad har dubblat sin omsättning på fyra år. Då teknikernas roll har förändrats, behöver man nu nya kontorsplatser. - 2017 flyttade vi in i helt nya lokaler, 50 m från de gamla. Fyra år senare är vi redan trångbodda och behöver bygga ut, berättar Fredrik. Därför har man ansökt om bygglov för att bygga ut lokalerna med 110 m². Nästa stora satsning är att anställa en till på säljavdelningen, en till på kundservice och fem nya tekniker. - Målet är att dubbla omsättningen på fyra år igen, säger Fredrik. Intervju: Rasmus Lundström Text: Andreas Ziegler

Besök oss på: Larsfridsvägen 16, 302 50 Halmstad | Ring oss på: 035 19 10 46 78


H A L M S TA D

Järnvägsinfrastruktur som går som på räls Jim Persson på JMP Entreprenad har sysslat med service och underhåll av de halländska järnvägarna i 20 år. Det är ett jobb som kan komma med ojämna arbetstider, kort varsel innan uppdrag och där den ena dagen inte är den andra lik. Och det är precis så Jim vill ha det.

Järnvägsarbete kräver mycket kompetens Det finns många anledningar till att Jim älskar sitt jobb. Han är ensam på sitt företag, men får gott om möjlighet att träffa andra människor på jobbet, då järnvägar kräver olika sorters kompetens i olika sammanhang. Jim har jobbat med allt från arborister och svetsare till signaltekniker och bantekniker. - Det är kul att träffa så många olika entreprenörer ute på fältet. Det är ett sånt omväxlande arbete att man lär sig något nytt hela tiden av de olika aktörerna, säger Jim, som ändå jobbat med järnvägsinfrastruktur i 20 år.

Våra järnvägar är viktiga för transport av både varor och människor genom hela vårt avlånga land. Järnvägsinfrastrukturen är beroende av att spåren repareras, servas och underhålls på olika sätt och vis. Jim Persson hade redan jobbat med järnvägsinfrastruktur i 15 år när han startade JMP Entreprenad 2016. Företaget fick lite av en springande start. - Jag fick flera jobb från Infranord direkt, då jag hade gjort jobb för dem i många år som anställd på andra företag. De vet att mitt arbete har hög kvalitet, säger Jim om uppstarten av företaget. Nyköpta lokaler Upptagningsområdet för JMP Entreprenad är södra Halland, från Falkenberg till Halmstad. Jim har nyligen köpt nya lokaler, som ligger i Getinge industriområde, en strategiskt belägen bas mitt mellan Falkenberg och Halmstad. I maskinparken har han bland annat en Volvo ECR88, som är en bandare han använder när han får mindre entreprenader när han inte jobbar med järnvägen. Den skinande pärlan i maskinparken är en Hydrena mx16 Rail, som är en specialanpassad hjulgrävare för järnväg.

- Den använder jag ofta. 90 % av mina uppdrag är ute på järnvägarna, säger Jim. Inga ”vanliga” dagar Arbetsuppgifterna är varierande. Det kan handla om allt från att reparera räls eller slipers till att rensa diken. Tågräls är känslig för väder, då den expanderar i värmen och drar ihop sig i kylan, vilket gör att rälsen

bildar så kallade ”solkurvor”. Då kallas Jim in för att åtgärda problemet. Ibland händer det att ett akut behov uppstår; Jim kan bli inringd mitt i natten. Det är inte ett jobb som alla skulle trivas med. Det gör dock Jim. - Jobbet är så skiftande. Den ena dagen är inte den andra lik. Det är det som gör det roligt, säger han.

Säkert jobb När en bit av en järnväg behöver repareras, kommunicerar Jim med sin uppdragsgivare, Infranord, som stänger av den del av järnvägen som Jim ska reparera. Detta innebär att ett tåg inte kan passera de sträckorna av järnvägen medan Jim och eventuella andra entreprenörer utför sitt arbete. Jims tjänster efterfrågas alltmer. - Just nu är det mycket jobb, då det har blivit högre krav på järnvägarna, säger Jim. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Frigolit är inte lätt… att transportera 90 % av uppdragen som Gullbranna Åkeri kör får de av BEWI. Både BEWI och slutkunder vänder sig ofta till åkeriet när det kommer till transporter av frigolit, som må vara en lättviktig produkt, men som inte är vidare lätt att transportera alla gånger.

Thomas Johansson jobbade i många år på ett åkeri som var anslutet till lastbilscentralen i Halland. När ägaren ville trappa ner, fick Thomas erbjudandet att köpa loss lastbilen han körde. Det blev den första lastbilen i Thomas nya verksamhet, som fick namnet Gullbranna Åkeri, som han nu har drivit i sju år. Sedan dess har vagnparken moderniserats. Idag består den av två stycken Euroklass 6-klassade lastbilar, en Volvo FO-16 och en Scania 5-20. Båda

kör på HVO-diesel, vilket alltså är fossilfritt bränsle, tillverkat av exempelvis vegetabilisk olja och animaliska fetter. - Vi har även fairtranport-certifikat ISO 14001 och 9001. Allt för miljön, säger Thomas. Specialister på frigolit Gullbranna Åkeri får nästan alla sina uppdrag av BEWI, som är Nordens största tillverkare av frigolit. Därför har Gullbranna Åkeri nu blivit specialister på att transportera just frigolit. Man har bland annat specialanpassat sina lastbilar, med en högre invändig höjd, som är anpassad efter BEWI:s produkter. Åkeriet tar ett helhetsansvar för sina transporter. Utöver själva transporten, sköter de även all lossning och lastning. - Då frigolit knappt väger något, behöver vi maximera utrymmet i lastbilen, så att vi får med så mycket som möjligt, så att vi inte kör luft, säger Thomas, som ser både ekonomiska och miljömässiga vinningar med de specialanpassade lastbilarna. Eftertraktade Samarbetet med BEWI är tätt. Gullbranna Åkeri har till och med sina lokaler hos BEWI. Slutkunderna är så pass nöjda att de många gånger frågar specifikt efter

jmpentrab@telia.com

0707-968915

Gulbranna Åkeri. För tillfället är man fullbokade två månader framöver. Man har kört väldigt många transporter till tunnelbygget vid Lilla Bommen i Göteborg; ett lass om dagen i tre års tid. Gullbranna är ett relativt litet åkeri, med endast tre anställda, vilket gör att man får tacka nej till vissa uppdrag. Men till och med då vänder sig kunderna till Thomas. - Jag hjälper BEWI och lastbilscentralen att få tag i seriösa förare och aktörer när jag inte hinner ta uppdragen själv, säger han.

anställa en tredje person under våren 2021. Thomas har planer på att utöka med mer personal och att investera i ytterligare en lastbil. Samtidigt vill han växa i lagom takt. Det viktigaste är att behålla företagets flexibilitet och kunna fortsätta erbjuda smidiga lösningar med hög kvalitet. Det är detta som gör dem så eftertraktade. Den senaste utvecklingen i företaget är bemanning. -En av mina anställda är uthyrd till BEWI:s fabrik. Det är något jag vill fortsätta med, säger Thomas.

Flexibilitet och expansion Trots pandemin kunde Gullbranna Åkeri

Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Kontakta oss på tel. 0707 56 16 80 79


H A L M S TA D

Fulla dagar för komplett anläggningsföretag Den starka bredden är kanske det som präglar SweGrund AB allra mest. Vägar, hus, stenläggning och murning – allt ingår i SweGrunds breda koncept. För det välrenommerade Halmstadsföretaget är inga uppdrag vare sig för stora eller för små.

SweGrund AB bildades i mitten av 1980talet. Verksamheten innefattade från början en anläggningsavdelning och en asfaltsav-

delning, varav den sistnämnda avyttrades för tre år sedan då maskiner och utrustning såldes till Peab. Bolaget är därmed ett utpräglat anläggningsföretag som ägs av Allanson Holding. Verksamheten sysselsätter tio anställda och har genom åren haft en god och stabil utveckling med ständigt växande omsättningsnivåer. Fredrik Morän är VD: – Vi jobbar företrädesvis på uppdrag av byggföretagen och kan jobba med allt från mindre husgrunder till stora, omfattande projekt. Bland våra uppdragsgivare

finns stora aktörer som Peab och Serneke, men även med mindre byggare. Härutöver vänder vi oss till kommuner, samt till viss del även privatpersoner, säger Fredrik Morän. Brett koncept SweGrund verkar inom fyra huvudsakliga områden: Vägar, Hus, Stenläggning och Murning. Beträffande vägar kan SweGrund hjälpa till med allt från garageuppfarter till större vägarbeten. Med hjälp av en mängd olika maskiner kan man till exempel jobba med vatten- och avloppsledningar, planteringar, trädfällningar och schakt för fiber. I samband med husbyggnation kan SweGrund bistå med grundarbete, dränering, vatten- och avloppsledningar med mera, men företaget har härutöver lång erfarenhet av park- och trädgårdsplanering, såsom arbete med planteringar, gräsytor, trappor och trädfällning. Stenläggning sker med stor flexibilitet och noggrannhet, vilket också kan sägas om murning där SweGrund både kan bygga nya murar i olika varianter från grunden och renovera befintliga murar. – Just murning har blivit något av vår specialitet. Inom detta område har vi genom åren servat många nöjda kunder, konstaterar Fredrik.

Byggandet ökar SweGrund verkar i ett område som sträcker sig från Falkenberg i norr till Helsingborg i söder. Nyligen jobbade man exempelvis med byggandet av en stor förskola i just Falkenberg på uppdrag av kommunen. – Det byggs en hel del i den här regionen just nu, och vi har en känsla av att byggtakten dessutom bara ökar. Vi får till exempel många förfrågningar från kommunen som vi överlag upplever att vi har ett gott samarbete och en bra dialog

med. Det råder ett gott företagsklimat i kommunen, anser Fredrik. Han ser med andra ord goda möjligheter för SweGrund att fortsätta växa, ambitionen är att anställa fler medarbetare. – På sikt kan vi tänka oss att etablera ytterligare ett kontor närmare Helsingbog och på så sätt kunna bredda vårt geografiska område. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Sydsveriges leverantör av pall och pallkragar Halmstad Pall är näringslivets kompletta leverantör av pall och pallkragar. Ingen kund är vare sig för liten eller för stor för företaget som gjort en snabb resa från lokal leverantör till en aktör med hela Sydsverige som upptagningsområde.

Det är Fredrik Svensson som driver Halmstad Pall AB, ett företag han startade tillsammans med sin partner Therese för sju år sedan och som sedan dess har vuxit väsentligt. – Min far jobbade med pall så jag började sortera pallar redan som 16-åring. Det blev naturligt för mig att gå i hans fotspår, säger Fredrik som vi träffar på kontoret i Halmstad.

Företaget kommer dock inom kort att flytta till nya lokaler i Getinge. Här kommer man att få ännu bättre förutsättningar att driva verksamheten framåt. Denna kretsar kring köp, renovering och försäljning av pallar och pallkragar. – 95 procent av vår omsättning kretsar kring försäljning av begagnad pall. Vi jobbar med måtten för EU-standard. Härutöver kan vi även renovera skadade pallar. Såväl företag som privatpersoner är välkomna till oss med sina pallar, vi tar emot såväl enstaka objekt som stora partier, upplyser Fredrik Svensson. Komplett utbud I sortimentet finns halvpall, engångspall, A- och B-pall, samt pallkragar för både hel- och halvpall. Härutöver kan man även erbjuda specialpall i olika dimensioner, liksom kabeltrummor. Eftersom utbudet till allra största del består av återvunnet material gör man inte bara plånboken en tjänst, utan även miljön när man samarbetar med Halmstad Pall. – Privatpersoner och byggare är vanliga kunder till oss. De levererar sina hela eller trasiga pallar till oss, och vi har själva kapacitet att hämta upp 900 pallar åt gången. En annan del av kundkretsen är bolag som

är skyldiga kunder och leverantörer returpallar. I det avseendet är det betydligt mer kostnadseffektivt att köpa av oss i stället för att skicka egna pallar, informerar Fredrik Svensson. God utveckling Halmstad Pall har haft en mycket god utveckling. Från att i början ha varit en lokal leverantör jobbar man idag över hela södra Sverige, ända upp till Gävle. Huvuddelen av kunderna finns i Halland, Småland, Kronoberg och Skåne. – För oss är ingen kund vare sig för liten

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Köper &Säljer

Besök vår hemsida! www.swegrund.se

Eur-Pall, Pallkragar och Kabeltrummor Hämtar med egen bil Snabb Betalning Vi finns i Vrena

80

eller för stor, betonar Fredrik som i dagsläget har fem anställda. De kan dock bli fler med tanke på företagets goda utveckling. – Efterfrågan ökar och nu kommer vi bland annat att starta egen produktion av pallkragar. De nya lokalerna blir ytterligare ett lyft för oss och vi har också öppnat en filial i Nyköping för att kunna bredda marknaden ytterligare. Vi har all anledning att se ljust på framtiden.

0736 59 77 25 Info@h-pall.se www.h-pall.se


H A L M S TA D

Rivning och sanering enligt konstens alla regler Det krävs både kunskap, erfarenhet och koll på lagar och regler när man jobbar med sanering. MPG Entreprenad AB i Halmstad bockar av hela listan i ett koncept som kretsar kring rivnings- och saneringsuppdrag samt fastighetsförvaltning. I Calin Guzmans firma är det ordning och reda som gäller. Förra året blev MPG Entreprenad den första rivningsfirman någonsin som vann priset Årets Entreprenör.

Calin Guzman startade MPG Entreprenad 2015 efter att ha jobbat som asbestrivare på en lokal firma i Halmstad. – Jag såg förbättringspotential i sättet vi jobbade på och möjligheter att ta nya steg framåt. Det finns alltid jobb där ute om man bara är villig att ta i och kämpa, säger en synnerligen driven och målmedveten entreprenör. Calin åkte dock på ett bakslag när en av hans större kunder gick i konkurs. Inkomstbortfallet blev kännbart men Calin vägrade ge upp. Idag har bolaget

vuxit till att sysselsätta 42 anställda som Calin Guzman är mycket stolt över. – Min personal är självgående och samarbetar som ett team. Det är de som är företagets ansikte utåt, jag litar på dem till hundra procent. Kompetens, kunskap, erfarenhet MPG Entreprenad jobbar med rivningsoch saneringsentreprenader samt fastighetsförvaltning. Beträffande de förstnämnda är företaget en expert på asbestsanering, vilket omfattas av en rad regler och förordningar. En anmälan måste lämnas in och godkännas av Arbetsmiljöverket. Calin är mycket noga med att hålla en hög kvalitetsnivå och bibehålla seriositeten i bolaget. Hans tio år långa erfarenhet av asbestsanering borgar för detta. – Det finns många mer eller mindre oseriösa aktörer på marknaden, konstaterar Calin. – Vi ser till att hålla oss kompetens- och kunskapsmässigt uppdaterade, alla mina medarbetare har till exempel Heta Arbetencertifikat och flera av dem är certifierade även inom andra närliggande områden. Det brukar bli en hel del insatser efter vattenskador för Calin och hans personal. För privatmarknaden river man bland annat badrum och tömmer bostäder i och kring Halmstad i samarbete med flyttfirmor. Verksamheten innefattar också tjänster kring PCB-sanering, betongsågning, bygg- och flyttstäd. Vann pris I MPG Entreprenad tackar man aldrig nej till något uppdrag, här finns alltid en ambition om att lösa alla problem, även om det handlar om insatser under kvällar och helger. Till sin hjälp har man all nödvändig utrustning, så som väggsågar, kärnborr och betongslipar. Ordning och reda präglar företaget som förra året blev den första rivningsfirman någonsin som vann priset för Årets Entreprenör. – Vi jobbar med stor noggrannhet, hög kvalitet och stor stolthet, säger Calin Guzman som vid flera tillfällen har kontaktat Byggnads för rådgivning kring olika personalfrågor. – För mig är det viktigt att alltid göra rätt för sig, betonar han. För närvarande blir det en hel del uppdrag för Skanska och MTA, närmast väntar en sanering av ett pannrum. Calin är dock tydlig när han avslutningsvis betonar att alla kunder är lika mycket värda.

MPG Entreprenad AB

Rivning Slipning

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

• Rivning • Slipning • Asbestsanering • PCB Sanering • Håltagning

• Betongslipning • Betongsågning • Byggstädning • Flyttstädning

Mobil: 070-736 17 65 | Mobil: 070-090 56 72 E-post: mpg_entreprenadab@yahoo.se

81


H A L M S TA D

Allt på rätt plats Monteringsbutiken.se är auktoriserad återförsäljare av RAM Mounts, som har fullt fokus på fästen och olika monteringsanordningar, som används för allt från skrivbord till truckar och båtar. Många av användarna är yrkesmänniskor. Trots höga krav på produkterna kan Magnus, som driver monteringsbutiken.se, räkna antalet reklamationer på sina fingrar.

Fästen och montering på proffsnivå RAM Mounts är en amerikansk tillverkare av fästen, hållare och monteringsanordningar för elektronik, exempelvis plattor, telefoner och datorer, som ska monteras i allt från skrivbord till truckar, båtar, lastbilar och personbilar, men även för till exempel sportfiskeentusiasten, som hittar allt hen behöver för montering av sina

Magnus Kristensson jobbade som IT-konsult i Halmstad när han kom i kontakt med den nordiska distributören för RAM Mounts. Han blev då intresserad av att börja sälja produkterna själv. 2012 skapade han således monteringsbutiken.se, webbutiken som bara säljer produkter från RAM Mounts. Fast det är inte så ”bara”. - Sortimentet består av flera tusen artiklar. En stor fördel är att RAM Mounts nordiska huvudlager också ligger i Halmstad, så jag kan alltid ha snabba leveranser, säger Magnus.

fiskespön med mera i kajaken. Konceptet är att man ska kunna koppla ihop alla tänkbara hållare. Så om man har till exempel en telefon, en dator och en platta, som man vill ha på samma yta, ska man bara behöva ett fäste med en flexibel arm och tre olika anpassade hållare för de olika prylarna. Monteringsbutiken.se säljer även till företag som sysslar med totallösningar och bygger in RAM Mounts i produkter som sedan säljs till slutkund. Man jobbar även en del mot industrin, som exempelvis behöver bra lösningar för att fästa sin elektronik i sina truckar. -Mina företagskunder ställer höga krav på kvaliteten på produkterna, säger Magnus. Enmansshow Det är krav som monteringsbutiken.se och RAM Mounts kan leva upp till. Magnus kan räkna på sina fingrar hur många gånger han har fått reklamationer under företagets snart tio år. De få gånger som produkter har reklamerats har Magnus skickat ut en ny produkt direkt utan att tveka. Magnus har inga anställda, utan driver hela företaget själv. Ibland blir det, så klart, mycket

att göra, men det finns många fördelar med att vara lite av en enmansshow. Magnus kan ha en bra överblick över hela verksamheten. Det är till exempel alltid han som svarar på alla mail och i telefonen. - Jag kan fokusera och hjälpa kunderna på bästa sätt. Inget faller mellan stolarna. Om det uppstår förseningar eller liknande, ringer jag personligen upp kunden med ett trevligt bemötande, säger Magnus. Expansion mot den nordiska marknaden

Magnus jobbar ständigt för att expandera sin verksamhet på olika sätt. Ett mål har

varit att tillgängliggöra produkterna för den privata marknaden, vilket han har lyckats med; cirka 75 % av kunderna är privatkunder. Ett annat mål är att snart, när pandemin har passerat, komma ut och konsultera företagskunder, hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna för just sin verksamhet. -En mer långsiktig plan är att expandera mot den nordiska marknaden, säger Magnus. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Professionella trädklättrare Arborister är fullt utbildade trädexperter, som gör allt från riskanalyser till att beskära, fälla och plantera träd. Klättermusen Trädvård AB, som ligger utanför Halmstad, är ett av Sveriges mest välrenommerade arboristföretag.

Michael Henriksen startade Klättermusen Trädvård 2004, strax efter han tagit arboristexamen i Åkarp. Till en början var han ensam på företaget. Då man, av säkerhetsskäl, måste vara två stycken på många av jobben, hyrde han in sin lärare i början. Idag driver Michael företaget tillsammans med sin fru och sysselsätter fem personer. Klättermusen Trädvård AB är väletablerat och välkänt i branschen. Michael minns tillbaka till företagets tidigaste dagar, när katastrofer ledde till framgångar för hans företag: - Efter de två stora stormarna Gudrun och Per startades ett nationellt trädsäkringsprojekt. Så bolaget fick fullt upp från start, säger Michael. Proffs på träd En arborist är inte bara någon som klättrar i

träd och kapar lite grenar. Riktiga arborister har genomgått utbildningar och ska kunna uppvisa kursbevis och certifikat. Med andra ord är en arborist proffs på träd. De vet när ett träd är sjukt och behöver fällas. Andra gånger växer sig träd för stora och behöver beskäras ner lite, vilket kan rädda trädet. Arborister gör även riskanalyser, då de exempelvis analyserar livslängden, fallrisken och letar efter sjukdomar. Det råder personalbrist i branschen. Då Michael är väldigt mån om att jobba med de bästa, kommer hans anställda och medarbetare ofta från andra länder, exempelvis Frankrike, England, Irland och Portugal. - England och Irland har en tradition av duktiga arborister, så flera i arbetsgänget är därifrån. De har gjort så bra ifrån sig att en kund till och med har döpt två av sina träd till James och Barry, efter killarna som beskar träden, säger Michael. Utmaningar välkomnas Om Klättermusen Trädvård AB skulle ta sig an större projekt igen, för vilket de behöver fler arborister, vänder de sig till andra företag i branschen. Man har ett brett kontaktnät i arboristbranschen och det är troligare att man samarbetar än konkurrerar med andra duktiga arborister. Klättermusen Trädvård har haft många olika uppdrag genom åren, allt från

högriskjobb, till prestigeprojekt till viktiga riskanalyser. Nyligen var man på Gunnebo slott i Göteborg samt Slottsmöllan i Halmstad och utförde riskanalyser, fällde träd och säkerställde miljön. Man har även haft många års jobb för Trafikverkets stambanor från Stockholm ner till Ystad. Dessa högriskjobb har bestått av att besiktiga, skapa dispenser och kapa träd som kan falla över järnvägen och dess elledningar. En av de större utmaningarna just nu är att kartlägga en algsvamp som kommit till Sverige och skadar träden allvarligt med

monteringsbutiken.se | info@monteringsbutiken.se | 035 - 27 11 00

82

ett snabbt förlopp som gör att träden dör. Michael upptäckte nyligen detta problem på mycket stora bokar där en lekplats skulle byggas. Som tur var, upptäcktes svampangreppet i tid, vilket innebar att åtgärder kunde vidtas. - Jag älskar de krångliga jobben. Det blir en rolig utmaning, säger Michael. Den privata marknaden För närvarande har Klättermusen Trädvård AB området från Göteborg ner till Helsingborg som sitt primära upptagningsområde.

I början fick man många jobb genom upphandlingar och från andra företag i branschen. Efter 15 år i riskträdsprojekt runt om i Sverige har man dock valt att satsa mer på den lokala och privata marknaden. - Folk har börjat bli mer medvetna om att vårda sina träd, då privatjobben trillar in mer och mer, säger Michael, som hoppas på fler uppdrag från privatpersoner och lokala aktörer i framtiden. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler


LAHOLM

Digitaliseringen ger Ludvig & Co mer tid för rådgivning Ludvig & Co verkar som framför allt de små företagens redovisningsbyrå. Med representation över hela landet finns man alltid nära sina uppdragsgivare, det vill säga företagare inom alla branscher. Digitaliseringen gör att mycket kan överlåtas till automatik, vilket ger Ludvig & Co mer tid att ge rådgivning.

tionsskiften, EU-rådgivning och värdering och försäljning av exempelvis jordbruksfastigheter och skogsmark. - Det spelar ingen roll vilken bransch du kommer från eller om du har ett enmansbolag eller driver ett stort företag; alla är lika viktiga och välkomna, säger Lucas Wendahl, som kontorschef på Ludvig & Co i Laholm.

Sedan 2020 har LRF Konsult bytt namn till Ludvig & Co. Man har fortfarande siktet inställt på framtidens utmaningar kring kvalificerad rådgivning till målmedvetna företag. Ludvig & Co har 130 kontor utspridda i landet och erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, affärsrådgivning, juridik och fastighetsförmedling. Bolaget är specialiserat på småföretagarnas villkor. Många gånger kliver Ludvig & Co in och tar över företagets ekonomifunktion och hjälper till med allt från löpande bokföring, lönehantering, momsredovisning, budget och kalkylering till bokslut och deklaration. Man kan även hjälpa till med genera-

Ekonomer från och för Laholm På kontoret i Laholm är kan man förse kunderna med alla tjänster de kan tänkas behöva. Det finns många fördelar med att vara en del av stor koncern som Ludvig & Co. Kontoret i Laholm kan till exempel ta stöd från kollegor från närliggande kontor, om behovet skulle uppstå. Trots pandemin, går det bra för många företag i området. Därför söker man ytterligare en senior-rådgivare nu i höst. Ludvig & Co må vara ett stort rikstäckande bolag, men merparten av ekonomerna på kontoret i Laholm är från Laholm och dess närområde och är en del av gemenskapen i den lilla staden. - Majoriteten av personalen har bott här större delen av sina liv, så vi har en bra lokalkännedom, säger Lucas. Digitaliseringen ger mer tid för rådgivning De senaste åren har koncernen satsat mycket på digitaliseringen, vilket har effektiviserat organisationen och underlättar det dagliga arbetet, både för de anställda inom koncernen och för kunderna. Alla kan alltid komma åt exempelvis sina årsredovisningar, deklarationer och liknande via

ett molnbaserat koncept som heter MITT KONTOR. En av de främsta fördelarna som Lucas och de andra anställda ser med detta är att de kan lägga mer tid och energi på rådgivning, den där mänskliga aspekten som ingen dator kan ersätta. Rådgivning är särskilt viktigt för nystartade företag, som behöver all hjälp de kan få. Faktum är att Ludvig & Co erbjuder nystartade företag en timmes gratis rådgivning. Tack vare denna timme inser många företagare hur viktigt det är att få ordning på de ekono-

miska aspekterna av sin verksamhet redan från början. - Om man inte är helt säker på allt bör man anlita oss på en gång. Det är mycket lättare om det blir rätt från början istället för att behöva städa upp en massa fel, vilket bara tar tid och kostar mer, är Lucas tips till alla nystartade företag. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson & Andreas Ziegler

Teknikbodar från Laholm till Sydafrika RM Mekatronik startades 2000. Sedan dess har företaget, som ligger i Laholm, blivit en global aktör när det kommer till teknikbodar, som man bygger från grunden och anpassar efter sina kunders behov.

Håkan Bergman har alltid varit lite av en mångsysslare. Redan för tjugo år sedan hade han många års erfarenhet inom bland

annat kylteknik, telecom, e-infrastruktur och el-branschen i allmänhet; om man har något som går på el som krånglar, vet Håkan troligtvis vad problemet är. År 2000 bestämde han sig för att kombinera all sin kunskap i företaget RM Mekatronik, som gör teknikbodar i en rad olika storlekar och utföranden. - Vi levererar färdiga bodar med olika system för kommunikation, där varje bod anpassas efter kundens specifikationer, säger han.

Bygger från grunden De teknikbodar som RM Mekatronik bygger är av högsta kvalitet. Faktum är att till och med militären vänder sig till dem när de behöver skydda känslig och många gånger vital, teknik från elementen. Bodarna som RM Mekatronik tillverkar i sina lokaler i Laholm byggs från grunden efter kundernas olika specifikationer och tar 5-8 veckor att färdigställa. Vissa företag vill kanske bara ha en enkel konstruktion, som är målad i färger som smälter in i bakgrunden eller har företagets logga på sig. Andra gånger behöver teknikboden skydda innehållet från starka vindar eller extrema temperaturer. - Vi har lång erfarenhet av att utforma, projektera och leverera de här lösningarna, vilket har gjort oss mycket flexibla. Vi har alltid en personlig kontakt och kan därför ge kunden hög service, säger Håkan. Från Laholm till Sydafrika Ryktet om den höga kvaliteten på teknikbodarna har spridit sig över hela världen de senaste tjugo åren. Man har levererat teknikbodar till många andra europeiska länder, då främst till Tyskland, men även

till Asien och Afrika. Som längst har man levererat till Sydafrika. Cirka 50 % av företagets kunder finns dock fortfarande i Sverige. - I Sverige är vi väldigt framgångsrika med fiberutveckling, vilket gör att det finns ett stort behov av teknikbodar, säger Håkan om företagets framgångar i Sverige. Ett utmärkt företag Företagets framgångar reflekteras inte bara av det faktum att man är en global aktör, utan även av ett antal utmärkelser som man har fått de senaste åren. 2016 utnämndes man till Guldbolag, en benämning som delas ut till Sveriges mest framgångsrika och välmående företag, baserat på en stabil ekonomi, god lönsamhet och hög värdering. 2017 och 2018 utsågs man till Superföretag av Dun & Bradstreet. Kriterierna för att klassas som ett Superföretag är ännu hårdare än de är för Guldbolagen, då man inte bara måste öka sin omsättning och vinst och visa på stabilitet och långsiktighet i sina affärer; man måste göra det minst fyra år i rad innan man får vara med på listan. Detta är utmärkelser som Håkan är stolt över. För han och hans anställda har jobbat

hårt, vilket är något de kommer fortsätta göra. - Vi kommer fortsätta vår framgångsresa genom att utveckla våra produkter och expandera inom EU, säger Håkan. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Vi kan det här med rådgivning Vi är dina experter inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, affärsrådgivning och skatt. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig! Lucas Wendahl, Kontorschef: 0430 - 177 81 | lucas.wendahl@ludvig.se

RM Mekatronik AB Industrigatan 17 SE-312 34 Laholm

Tfn +46 (0)430 77 55 77 email info@rmmekatronik.se webb www.rmmekatronik.se 83


LAHOLM

KAn sin industriteknik KA Industriteknik i Skogaby utanför Laholm tillverkar, servar och reparerar maskiner för industri och lantbruk. Man har en dedikerad personal, som dessutom har jour under dygnets alla timmar, vilket är väldigt tacksamt för kunderna, vars maskiner inte får stå stilla.

Tony Andersson har jobbat med industriteknik i över 30 år. 2011 startade han ett eget bolag. Året därpå startade hans son, Kim Andersson, KA Industriteknik. Bolagen hade liknande utbud och samarbetade mycket under de första fem åren. Slutligen bestämde de sig för att slå ihop bolagen för att effektivisera verksamheten. Kim, som är företagets VD, är fortfarande

så att man är runt 25 stycken som jobbar. Personalen är självgående och trivs med att jobba under eget ansvar. KA Industriteknik är i princip alltid anträffbara, då de alltid har ett par anställda som har jour, om ett behov skulle uppstå i en fabrik mitt i natten till exempel. Serviceteknikerna på KA Industriteknik är mångsidiga. Ibland vill kunderna få sin maskin lagad, även om det innebär att maskinen står still en timme eller två. Andra gånger vill de ha en temporär lösning, så att maskinen kan sättas på och köras tills dagen är slut. - Vi servar våra kunder och håller processen och industrin vid liv, då det ofta är extremt viktigt att det alltid rullar, säger Tony.

relativt ung. Han kan dock redan skryta med 16 års erfarenhet av branschen, då han praktiserade och jobbade helger redan under gymnasietiden. - Tillsammans har vi gedigen erfarenhet, säger Tony stolt. Maskiner för industri och lantbruk KA Industriteknik tillverkar, servar och reparerar maskiner för industri och lantbruk. Man drar nytta av sina olika styrkor. Tony jobbar mestadels med ritningar och konstruktioner medan Kim sköter den dagliga driften, är ute och kollar på jobben och kan gå in och stödja där det behövs. Jonny är en av företagets anställda som har varit med länge. Hans expertområde är lantbruksmaskiner. Maskinerna byggs i verkstaden i de stora lokalerna i Skogaby strax utanför Laholm. Sedan åker KA Industriteknik ut till kunderna och monterar maskinerna. Därefter följer man upp med att serva och reparera maskinerna, om det behovet skulle uppstå. Det finns ingen kund som är för liten eller för stor för KA Industriteknik. - Vi byggde en stor cyklonanläggning, som är som en stor dammsugare som suger upp mindre bildelar, för en kund i Finland,

säger Kim om ett av de senaste prestigeprojekten. Dedikerad personal Idag har KA Industriteknik tio stycken heltidsanställda. Under högsäsongen, vilket är under den så kallade industrisemestern, när de flesta fabriker och liknande väljer att helt stänga igen, hyr man in personal,

Expansionsfas Det visade sig vara en riktigt bra idé att far och son slog ihop sina företag. För de senaste tre åren har KA Industriteknik befunnit sig i en expansiv fas. Man har dubblat både sin omsättning och antalet anställda under denna tid. Denna expansionsfas pågår fortfarande. - Vi söker ständigt duktig personal som har erfarenhet och är självständiga, säger Kim. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

Hellre väghyvling än en avhyvling Väghyvling, det vill säga processen att regelbundet jämna till underlaget på allt från travbanor och fotbollsplaner till skogsvägar och grusvägar, är viktigt att göra med jämna mellanrum. Viktor Stefansson på Stefanssons Maskintjänst i Laholm har gjort det hela till en modern konstform med 3D-modeller kopplade sin utrustning, vilket försäkrar att varenda kvadratmeter blir jämn.

När man pratar om väghyvling tänker nog många på processen att jämna till översta lagret grus på en grusväg. Om detta inte

Vägbygge Halmstad

KA Industriteknik AB Kattarpsvägen 5 312 93 Laholm 84

görs regelbundet kan grusvägarna bli oframkomliga och resultera i höga reparationskostnader. Väghyvling är dock något som kan göras med många olika sorters underlag. Viktor Stefansson, som driver Stefanssons Maskintjänst i Laholm, har specialiserat sig på väghyvling på alla underlag man kan tänka sig. Vi pratar om allt från ridbanor och travbanor till fotbollsplaner och vägar inför asfaltering, och, så klart, grusvägar och skogsbilvägar. - Olika entreprenörer kommer och sprider ut grus och vattnar och vältar det. Sedan jämnar jag ut det, förklarar Viktor. Grus och 3D-modeller Det låter enkelt när Viktor förklarar

processen. Sanningen är dock lite mer komplicerad. Viktor får 3D-modeller från sina kunder. Dessa modeller matar han sedan in i sin GPS i sin maskin. Med hjälp av dessa modeller kan Viktor utföra sitt arbete med oerhörd precision; varenda kvadratmeter blir jämn. Viktor startade sitt företag 2017 och har nu 11 års erfarenhet av hyveljustering. Många av hans kunder är välkända byggföretag, som Jonab, Peab, NCC och Skanska. - Oftast är det större industrier eller terminaler, projekt som kräver större kaliber, som behöver mina tjänster, säger Viktor om att jobba med de stora byggföretagen. Varierande uppdrag Viktor får dock inte bara uppdrag från byggbranschen. Hans uppdrag kan variera väldigt mycket. Två gånger om året justerar han banorna på Vaggerydstravet och Åby travbana. Han har även jämnat ut fotbollsplanerna på Ängelholms träningsanläggning. Med rätt förutsättningar kan Viktor justera flera tusen kvadratmetrar om dagen. Vissa uppdrag tar bara några timmar medan andra uppdrag varar några veckor. Längre projekt kan vara under ett par år, men då jobbar han inte heltid med ett projekt. - Jag är med på AJ Produkters tillbyggna-

Tel: +46(0)430-60129 M: +46(0)76-3378511 W: www.ka-industriteknik.se

Åby Travbana

tion i Halmstad. Där har vi både justerat inne i byggnaden, inför gjutning av golv, och ytorna runtom byggnaderna för asfaltering, säger Viktor om ett av de större projekten han jobbar på. Jämnt med på banan Upptagningsområdet för Stefanssons Maskintjänst är mellan Varberg och Landskrona. Precis som när han startade sitt bolag för fyra år sedan, är han ensam på företaget.

Han har inga planer på att skaffa några anställda, då han trivs med friheten att jobba på egen hand och kunna bestämma över sin egen tid. Han har ett gott rykte, vilket resulterar i många nya uppdrag, både från nya och befintliga kunder. - Jag är mån om att förvalta min kundbas. Nöjda kunder är återkommande kunder, säger han. Intervju: Oliver Malm Text: Andreas Ziegler

0738-398539 | stefanssons.laholm@gmail.com | smilab.nu


DANMARK

Miljö- och hälsovinster med innovativa filterlösningar Det ställs allt högre utsläppskrav på industrin där många aktörer sett sig tvungna att bygga om sina anläggningar i syfte att leva upp till gällande regelverk. I många fall kan dock rätt filterlösning avhjälpa problemen i befintliga system. Här står danska Nordic Air Filtration för världsledande lösningar för industrier inom en mängd olika branscher. Nordic Air Filtration är en del av Hengst Automotive som är ett globalt företag med mer än 3 000 anställda runt om i världen, vilka ser till att de levererade lösningarna uppfyller framtidens krav. Nordic Air Filtration har 30 års erfarenhet av filtrering och har utvecklats till en av världens ledande aktörer på marknaden. På fabriken i danska Nakskov är det ständigt fokus på att utveckla innovativa lösningar som ökar prestanda och minskar driftskostnader. – Vi får ständigt frågor från aktörer inom exempelvis stål-, cement- och snickeriindustrin kring hur vi kan lösa deras utsläppsproblem. Många tror att det krävs miljoninvesteringar i ombyggnation eller byte av utrustning, men detta är som regel fel.

Oftast kan vi ge råd och erbjuda en lösning så att existerande anläggning kan användas. Våra filter är specialbyggda och dagens varianter är så mycket bättre än dess föregångare, vilket gör att vi ofta kan bygga in dem i existerande anläggningar och på så sätt nå önskade resultat, säger Per Bjerre. Kundanpassade lösningar Förutom det breda utbudet av standardlösningar arbetar Nordic Air Filtration ständigt med att utveckla nya kundanpassade produkter för specifika filterapplikationer. Inte minst svenska aktörer har sedan länge anammat företagets koncept. Per Bjerre förklarar varför. – Dagens filterlösningar blir mer och mer komplicerade. Det kan vara en gasturbin till havs som utsatts för salt och sandkristaller, vilka måste filtreras bort för att undvika kostsamma haverier. En annan kundkategori är Europas cementfabriker där det ofta cirkulerar ett tunt dammstoft. Det är viktigt att detta filtreras så att det till exempel inte kommer in i motorer och maskiner, förklarar Per. Han berättar att uppdragen man får ofta inleds med ett samtal kring vad kunden önskar och den aktuella kravspecifikationen. Denna kan innehålla allt från

volym på genomlupen luft till fysiska avgränsningar på filtret. Om någon av de 10 000 filterkonfigurationer som Nordic Air Filtration representerar inte passar tillverkar man helt enkelt ett nytt. Bidrar till bättre boendemiljöer I Sverige är exempelvis pappersmassafabriker, cementfabriker, masugnar, köksoch möbelproducenter ofta placerade på ogynnsamma platser i samhället. När många av de äldre anläggningarna byggdes fokuserade man mycket på att det skulle vara nära till jobbet för fabrikens anställda, men efterhand har anläggningarna i många fall utvecklats till stora produktionsenheter med bostadsbebyggelse i nära anslutning. Det har naturligtvis skapat problem när lukter och partiklar påverkar boendemiljöerna. – Vi har i många av dessa fall kunnat analysera problemen och leverera lösningar som minskat utsläppen drastiskt och i allt väsenligt bidragit till en bättre miljö i närområdet runt många av dessa anläggningar. Det känns förstås stimulerande att kunna bidra till främjandet av både människors hälsa och miljön, säger Per Bjerre. Text: Örjan Persson

Solutions for all industries Cement

Paper, Pulp, Woodwork

Plasma / Laser cutting

Metals / Aluminium

Chemicals

Sandblasting

Food & Beverage

Powder Coating

Other industries

Phone: +45 54 95 13 90 . Mail: info@nordic-air-filtration.com . www.nordic-air-filtration.com

85


DANMARK

Modums utrymnings- och räddningsstegar skördar framgångar Skolor, äldreboenden och andra offentliga byggnader har ålagts krav på utrymningsstegar och fallskydd. Inte sällan används dessa stegar i samband med både inbrott och skadegörelse, något man tagit fasta på i danska Modum som har utvecklat egna ändamålsenliga lösningar.

Vi träffar Brian Petersen, försäljningsdirektör för Modum i Nakskov på Lolland, som berättar att de utrymnings- och räddningsstegar företaget representerar har tagits fram och utvecklats i den egna anläggningen, men därefter är testade av SINTEF som är en del av Trondheims universitet, och som svarar för testning och

godkännande av bland annat stegkonstruktioner. – Våra stegar har testats för en belastning på 900 kilo, vilket ska motsvara tio fullvuxna personer, berättar Brian. Modums stegar är konstruerade för att klara både takutsprång, takkupor och andra byggnadstekniska hinder. Stegarna är infällbara och aktiveras genom att en sprint dras ut så att stegen faller på plats. De tillverkas i aluminiumprofiler och klarar alla former av väder och vind. Ett problem som aluminium har i saltdränkta miljöer, som kusterna i Sverige och Norge, är korrosion som gör funktionen bristfällig. Modum har på ett smart sätt försett hålen där sprintarna löper med en plastbussning så att sprinten i rostfritt stål inte korroderar tillsammans med aluminiumet.

– Stegarna används inte bara för utrymning utan även för besiktning av exempelvis tak och skorstenar. Därför har vi också satt in ett lås på nedersta delen av stegen så att exempelvis sotaren med en nyckel enkelt kan fälla ut stegen. Den tekniska lösningen förhindrar dock inte på något sätt att stegen i skarpt läge kan utlösas, berättar Brian Petersen. Smarta lösningar I dag finns det krav på att utrymningsstegarna också ska vara försedda med ett fallskydd. Modums lösningar har ett smart system som gör att även fallskydden fälls in mot väggen och inte kan användas för annat än utrymning. Stegarna byggs, om beställaren så önskar, i sektioner för att passa på olika våningsplan. Varje stege är helt kundanpassad och lämplig för utrymning från upp till tio meters höjd. – Vårt koncept med kundanpassade utrymnings- och brandstegar är också baserat på att kunderna kan välja vilken färg de önskar. Vi lämnar garantier på 15 år på såväl stegen som ytskiktet. Våra stegar skäms inte för sig, för många av våra kunder blir de en utsmyckning av fastigheten, samtidigt som att man signalerar att man satsar på säkerhet, säger Brian. Takbryggor Ett annat av Modums koncept är takbryggor för sotning och besiktning av skorstenar och ventilationer. Även i dessa konstruktioner har Modum tänkt till, en smart lösning gör att plattformen kan byggas oberoende av taklutning. Takbryggorna kan också förses med en smart kolvlösning som gör att grabbräcket kan fällas upp med ett enkelt handgrepp då sotaren går upp på plattformen. Hur ser då Brian Petersen på den nordiska marknaden? – Vi har återförsäljare i Norge och är väl representerade där. Vi har även en återförsäljare i Sverige men vår ambition är att de ska bli fler. Våra grannländer är viktiga marknader för oss.

Brian Petersen vid några lösningar i showroomet.

Text: Örjan Persson

Innovative Danish Design and Unmatched Quality MODUM ApS Address: Linkøpingvej 8 DK-4900 Nakskov, Denmark. Phone: +45 26 81 85 60 Email: info@modum.dk

86


DANMARK

Snabba flöden med hög flexibilitet Nordic Air Filtration är en av de världsledande aktörerna när det gäller utveckling och framtagning av kundspecifika filterlösningar. Flexibiliteten är hög i bolaget vars kunder ofta vill ha sina produkter snabbt. Det gäller inte minst läkemedels- och livsmedelsföretag. En beställning på morgonen kan ofta innebära att produkten skickas till kunden redan dagen därpå.

Nordic Air Filtration engageras ofta i början av projekt när exempelvis en ny produktionsanläggning ska etableras. Det kan vara ett laboratorium på ett medicintekniskt företag men också ett mejeri eller

bageri som behöver hjälp med att balansera och utveckla luftbehandlingen. Kunden har ofta en konsult och ingenjör som visar hur stort flödet av genomlupen luft ska vara och vilka krav man har på andelen partiklar som släpps ut. Utifrån dessa utvecklas ett filter som är helt anpassat efter behovet. Allt kvalitetssäkras Nordic Air Filtration är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och EC1935:2004, vilket är ett krav inom såväl läkemedels- som livsmedelsindustrin. Verksamheten är också certifierad enligt ISO 16890, vilket är ett kvalitetssystem som gör att fastighetsägare, offentliga institutioner, skolor med flera kan vara säkra på att ett företag som Nordic Air Filtration levererar lösningar som lever upp till myndigheternas krav.

– Med denna information som bas, i kombination med kundens krav på luftvolym med mera kan vi alltid tillgodose alla våra kunders behov, säger Per Bjerre som inte bara är ansvarig för bolagets division för norra Europa, utan också har flera decenniers erfarenhet av kundspecifika filterlösningar. Snabba leveranser När ett filter tagits fram förses det med ett unikt tillverkningsnummer. Utifrån detta kan man snabbt få fram information om filtrets mått, genomsläppshastighet, genomlupen luftvolym och resulterad luftkvalitet. Filtret får ett eget fingeravtryck. – Detta innebär att vi kan arbeta snabbt och flexibelt när våra kunder hör av sig till oss med förfrågningar kring fler filter av samma typ. Våra kunder kan vara antingen återförsäljare, tillverkare av originalutrustning (OEM:s) eller slutanvändare, och baserat på vårt nära samarbete kan vi garantera en dag till dag-leverans eller utarbetade projekt med skräddarsydda filter för specifika applikationer. Nordic

Per Bjerre

Air Filtrations filter finns på bland annat arbetsplattformar, i öknar, på sjukhus och hos stål- och cementproducenter. Allt fler branscher upptäcker fördelarna med våra innovativa filterlösningar. Vi besöker gärna olika intressenter på plats där vi presenterar

vad vi kan erbjuda. Vi är en stor koncern med hög produktionskapacitet, vilket gör att vi kan stå för snabba leveranser över hela Norden, avrundar Per Bjerre. Text: Örjan Persson

Specialized in Baghouse filtration Multiple configurations Top caps: Top & bottom loader / Steel top loader / Multifit Banding options: Glued / Ryton / Ultrasonic welded Bottom caps: Integrated molded bottom / PA6 polyamide / Metal

÷60% Maintenance ÷58% Released costs emissions

÷50% Energy consumption

Phone: +45 54 95 13 90 . Mail: info@nordic-air-filtration.com . www.nordic-air-filtration.com

87


Barn och cancer hör inte ihop. Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Julius 6 år, hjärntumör.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.

En del av Hexanova Media Group:

PR

& more

posttidning

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-5 2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded