Page 1

Marknadsledande lösningar kring vattenburen värme

Örkelljunga – en liten kommun med stor potential

– Vi jobbar med ett starkt engagemang och vill stå för en stark bredd i vårt utbud. Samtidigt jobbar vi med ett tydligt miljöfokus genom att sortera, återvinna och återanvända så mycket som möjligt, säger Fredrik Roth, VD för Watt Heating.

– Jag har alltid brunnit för näringslivsfrågor, så det känns förstås stimulerande att få jobba med detta i en kommun med ett så pass gynnsamt företagsklimat som här i Örkelljunga, säger Christian Larsson, kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga kommun.

Läs mer på sidan 46.

Läs mer på sidan 3.

SKÅNE Medföljer som bilaga i Svensk Leverantörstidning Nr 4 juni 2021

NY TT, INTRESSANT

OCH LÄSVÄRT OM SKÅNES NÄRINGSLIV

Ett helhetskoncept kring framtidens energi Biobränsle är fokusområdet för Krogshults Maskinstation Lille Mats AB – eller KMLM som man allmänt säger. Företagets huggbilar producerar flis vid skogsbilväg för vidare distribution till värmeverk runt om i södra Götaland. På anläggningen i Broby hanteras årligen cirka 200 000 kubikmeter material. Läs mer på sidan 21.

Här utbildas framtidens industritekniker Industrin brottas allmänt med rekryteringsproblem, vilket gör att en skola som Perstorp Tekniska Gymnasium blir oerhört betydelsefull. Med ett flertal program inom bland annat industriteknik, el och automation bidrar Perstorp Tekniska Gymnasium till återväxten i branschen när man idag utbildar morgondagens arbetskraft. Läs mer på sidan 27.

Pooler allt vanligare i de svenska trädgårdarna Priserna sjunker på pooler, vilket gör att allt fler villaägare ser möjligheten att förverkliga drömmen om en egen pool i trädgården eller i anslutning till verandan. Utvecklingen är tydlig i Rubinpool AB som står för ett tilltalande kvalitetskoncept till ett riktigt bra pris. Läs mer på sidan 38.

7 U TG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID NING FÖR LE V ER A N TÖR ER


55-57 2

Årjäng

ledaren

Företagarna har o Infrastruktur

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Industri Bygg

Vad kommer innehåll - skåne ledaren miljardsatsningarna att innebära? innehåll

innehåll

Energi

IT/Säkerhet

2

www.svenskleverantorstid Följande inne Maskin

Leverantörstid

Danmark

ÅlandLedaren

Örkelljunga 3-13 Vår i luften. Visst är det härligt? Jag 2

ledaren

2

Bornholm

Här i Göteborg undrar vi om den omdebatFöretagarna h terade Västlänken verkligen kommer att bli av, men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet www.svenskleverantorstidnin Följande innehåll i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi hittar du i Svensk Infrastruktur ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken Leverantörstidning nummer 3 2014 Industri ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. När infrastrukturminister Catharina ElmsäterBygg Svärd presenterade regeringens mångmiljardLedaren 2 satsningar på svensk infrastruktur betonade hon Energi att man kommer att satsa på sådant som leder Företagarna har ordet 3 till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är Frågan är om även svensk infrastruktur går IT/Säkerhet en klok strategi som på sikt borgarinnehåll för ett stärkthittar du i Svensk Följande mot en ny vår? Det känns onekligen så efter Infrastruktur 4-6 svenskt näringsliv. Den här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder Leverantörstidning gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft nummer 3 2014 Maskin kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. Industri 7-10 och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka Danmark de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till en hel del när det handlar om att både stärka Bygg 11-13 när de kallar den nationella infrastrukturplanen Ledaren 2 som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Åland för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock det här i Svensk Leverantörstidning och det är Energi 14 det ökande dylika satsningar och Här i Göteborg undrarhar vi omordet den omdebat- 3 Företagarna Vårdet i luften. Visst är det härligt? Jag behovet av intressant att konstatera att inte enbart Bornholm mod och ansvarstagande från att bli av, Västlänken verkligen kommer ansluter av energistörre terade handlar om att bygga ut och byggamig nytt,till de som fylls efterlyser IT/Säkerhet 15 men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet berörda parter så att en modern och väl Infrastrukturska rösta om huruvida vi4-6 utan också om att bevara när det vårsolen som redangassar som mest, när Mora/Leksan i höst då göteborgarna infrastruktur så småningom grönska och man harfungerande hela finns och fungerar. Drift det och börjar underhåll Maskin 16-17 ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken lämnas över till framtida generationer. härliga sommaren framför sig. ska i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas skaIndustri ju till stor del finansieras via just biltullarna.7-10 Västmanland att viinfrastrukturminister ska ta lärdom av Dandet tycker När i det faktum att nära nog Arbetslusten halva mil- och glädjen ökar ochMan Catharina Elmsäter- 18-29 Danmark använda oss av den statsga-mångmiljard- 11-13 är härligt sig ochSvärd Bygg jardregnet ska falla över just detta. när den andan smittar av mark presenterade regeringens Göteborg blandav människor runtomkring. rantimodell man själva arbetat efter. betonade hon 30 satsningar på svensk infrastruktur Resten ska gå till utveckling Åland Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig att Energi man kommer att satsa på sådant som leder 14 infrastrukturen och det handlar i Marks komm i Frågan Göteborg undrar om den omdebat- går för infrastruktur Vår i luften. Visst är det härligt? Jag mycket omHär till jobb ochpå främjar konkurrenskraften. Det är Sveriges Byggär om ävenvisvensk infrastruktur mångt och rälsbunBornholm 31-36 terademot Västlänken verkligen kommer att bli av, en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt ansluter mig till de som fylls av energi tycker i sitt inlägg längre en ny vår? Det känns onekligen så efter industrier, IT/Säkerhet 15 den trafik, närmare men bestämt mer klarhet ibesked frågan om lär vi få efter Småland näringsliv. Den här typen av satsningar när vårsolen gassar som mest, när regeringens attväl satsa 522 valet miljarder fram isvenskt tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt 37-40 i höst kronor då göteborgarna ska rösta om huruvida vi 2025. gå oftaMora/Leksand hand i hand med just konkurrenskraft på infrastruktursatsningar fram till det börjar grönska och man har hela Tills nästa gång önskar jag alla Maskin 16-17 i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av Borås 522 miljarder kronor eller – detinte. bör Västlänken onekligen räckamånga den härliga sommaren framför sig. timmar i vårsolen! tillien stor del finansieras via justom biltullarna. länder världen över ska ochjulär desköna aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar 41-42 Västmanland till hel del när det handlar att både stärka Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina ElmsäternärDanmark de kallar den nationella infrastrukturplanen18-29 förlängningen innebära kortare som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Ulricehamn URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Man betonar dock restider, inte minst mellan landets här i Svensk Leverantörstidning och det är Göteborg 43-44 UTGIVARE bland människor runtomkring. på svensk infrastruktur betonade hon detÅland ökande behovet av dylika satsningar och 30 intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. satsningar Årjäng

ansluter mig till de som fylls av energi när vårsolen gassar som mest, när det börjar grönska och man har hela den härliga sommaren framför sig. Arbetslusten och glädjen ökar och det är härligt när den andan smittar av sig bland människor runtomkring.

Östra Göinge

Mora/Leksand

4

Västmanland

innehåll

14-25

Göteborg

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Perstorp 26-35 Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Åstorp 36-38 Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Kristianstad 39-40 att man kommer som leder handlar om att att satsa byggapåutsådant och bygga nytt,

Marks kommun Småland Borås

Ulricehamn Årjäng

28

Marks 45-47 Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag går till jobb ochockså främjar Det är berörda parterkommun så att en modern och väl 31-36 om även svensk infrastruktur utan om konkurrenskraften. att bevara detattsom redan Bornholm terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt ansluter tillDet de känns som fylls av energi en klok strategi som på sikt borgar för fungerande infrastruktur så småningom mot en mig ny vår? onekligen så efter ochi frågan fungerar. Drift underhåll mensvenskt mer finns klarhet lärhär vi typen väl och få efter valet Småland 48-53 näringsliv. av satsningar närregeringens vårsolenbesked gassarom som mest, när lämnas över till framtida generationer. att satsa 522 miljarder ska i hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas Mora/Leksand 37-40 i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå oftai det hand i handattmed just konkurrenskraft Man tycker att vi ska ta lärdom av Dandetkronor börjar och man har hela pågrönska infrastruktursatsningar fram till 2025. faktum nära nog halva milska och behålla trängselskatten ellerärinte. Västlänken arbetstillfällen, sannolikt mark och använda oss av den statsga- 54 Borås v onekligen 522 miljarder kronor – det bör den härliga sommaren framför sig. räcka jardregnet skaoch falladet över just detta. en av aa ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. N aNN Västmanland E c de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar s rantimodell man själva arbetat efter.41-42 Äv u till en hel del och när det handlar om att både stärka h Resten ska gå till utveckling av d Arbetslusten glädjen ökar och det c aN När Catharina ElmsäterLL o när infrastrukturminister deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen Nu k svensk TIinfrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig 55-57 dIN N som utveckla Du läser om I I och detmångmiljardhandlar i Ulricehamn är härligt när den N smittar av sig EN andan Svärd regeringens NgE -kod Leverantörstidning förpresenterade ”den bästaoch någonsin”. Man betonar dock för infrastruktur på Sveriges Bygg- 43-44 Göteborg dNI QiRSvensk ! det här och det är I E mångt mycket om rälsbunT N o bland människor runtomkring. h Ansvarig Nr 3-2014 30:e årg Äsa satsningar på svensk infrastruktur betonade hon utgivare: RTp att det inte det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker i sitt inlägg längre intressant Latt konstatera enbart sma den trafik, närmare bestämt Årjäng 58-59 att man kommer att satsa sådant som leder Nilsson Urban efterlyser större modpå och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att bygga ut och bygga nytt, höghastighetståg. Det ligger helt Marks kommun 45-47 till jobb och främjar konkurrenskraften. Detväl är berörda parter så att en modern och Frågan är om även svensk infrastruktur går Tills nästa gång önskar jag alla Tidningen utges av: utan också om att bevara det som redan i linje med i andra Prenumerera: en klok strategi som satsningar på sikt borgar ett stärkt fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB världen länder övertypen och lär isatsningar Småland 48-53 prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här avgenerationer. En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydlämnas över till framtida regeringens besked om att satsa 522 miljarder ska i hög grad prioriteras, vilket avspeglas förlängningen innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och tycker vi ska ta lärdom av Dankronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. i det faktum att nära nog halva milinte mellan landets ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 00restider, med attav många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och05 arbetstillfällen, ochminst det är sannolikt en statsgaav Borås 54 mark och använda oss den 522jardregnet miljarder ska kronor det bör räcka031-719 Redaktionsledning: falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 05 rantimodell man själva arbetat efter. till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att både stärka utveckling av Stefan Carewall 031-719 05 17 efterlyser större mod och ansvarstagande från

redaktion

Vad är en QR-kod

Eslöv 41-51och vad används den till?

36

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. det handlarDu i läser om en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dockByggför infrastruktur på Sveriges det mångt här i Svensk Leverantörstidning det är och mycket om rälsbun- och Besök oss gärna på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av så attnästa en modern och väl N parter Tills gång önskar jag alla aNNberörda utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan andra ÄvE u sc h d c N infrastruktur så småningom L o fungerande L Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N d NT I länder världen över och lär i I N N E Adress-/namnändring: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod NgE ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i detrestider, faktuminte att nära nog halva mils minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss av den statsgajardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. Prenumerera: Nr 4 - 2021 Resten ska gå till utveckling av Ansvarig utgivare: träffats Tryck: Hexanova Group ABLina överenskommelse med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se infrastrukturen och det handlar i QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydJoakim Nyholm Pressgrannar Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mångt och mycket om rälsbunTidningen utges av: joakim.nyholm@hexanova.seindustrier, Telefon 031-719 05 00 tycker i sitt inlägg längre med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas den trafik, närmare bestämt Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på PR & More Scandinavia AB fram031-719 i tidningen. Fax 05 29Adress-/namnändring: MÄR höghastighetståg. Det ligger helt Stefan 031-719där 05läsaren 17ANENkan KE v reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, scanna in Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Chefredaktör: adressandring.slt@hexanova.se Na a V Tills nästa gång önskar jag alla N N a i linje sc vE med satsningar i andra en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida ch Ä N du o a k L Telefon 031-719 05 00 Örjan Persson L mångaoss sköna timmar i vårsolen! N världen över och lär i Besök gärna på nätet: Nu med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur länder NTI I dI EN I gEN 05 29 kodFax 031-719 orjan.persson@hexanova.se www.svenskleverantorstidning.se Ekonomi: du kan använda NIN QR! Tryck:en QR-kod i din annons! innebära kortare TId NEförlängningen o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg URBAN NILSSON LÄ RTp ekonomi@hexanova.se sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson Besök oss gärna på nätet: Redaktör: storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver

redaktion

redaktion

I

Vad är en QR-kod och vad används den till? S

redaktion

Tidnings

T

Vad är en QR-kod vad används den till? Prenumerera: Carolinaoch Fredriksson Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen utges av: Trycksak Adress-/namnändring: www.svenskleverantorstidning.se 3041 0174 Hexanova Media Group AB carolina.fredriksson@hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Den enda mediepartnern du behöver och bilder förbjudet, om inte särskild Layout: med att många Telefon 031-719 05 modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har Ekonomi: kodernas Redaktionsledning: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej 00 överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se Michaela Jönsson Fax 031-719 05 29 Stefan Carewall 031-719 05 17 beställt material. Eftertryck av text v reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se aa aNN michaela.jonsson@hexanova.se vEN u sc bilder en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida ch Ä förbjudet, om inte särskild aN doch LL o N I I Nu k T d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN Iöverenskommelse träffats med gEN kod NIN du kan använda QR-kod i din annons! QRTryck:en www.svenskleverantorstidning.se TId NE! Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg pho redaktionen. www.hexanova.se LÄsa T R sma Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in och iCarewall tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

PR

& more

dch as

Ulricehamn

Ledaren

T


skåne - örkelljunga

3

www.svenskleverantorstidning.se

Örkelljunga – en liten kommun med stor potential Örkelljunga är en liten kommun sett till invånarantalet, men samtidigt en kommun med stora ambitioner och en vilja att expandera och utvecklas. Här är skattetrycket lågt och satsningarna på näringslivet tydliga med gott om etableringsmark för nya företag. I kombination med vacker natur och god infrastruktur är Örkelljunga en kommun många vill både bo och verka i.

Det är gynnsamt att bo, leva och verka i Örkelljunga kommun som i 30 år har styrts av Moderaterna. Skattetrycket är lågt och det satsas tydligt på näringslivet, något som kommunstyrelsens ordförande Christian Larsson bekräftar. – Vi är stolta över våra företagare och välkomnar förstås gärna fler. En av våra stora fördelar är den stora tillgången till etableringsmark för industrier

och andra verksamheter. Förra året blev det till exempel klart med en detaljplan avseende 150 000 kvadratmeter mark vid Skåneporten, berättar Christian och nämner i sammanhanget även området Skånes Fagerhult som rymmer många olika verksamheter. Även här finns utrymme för fler etableringar. Christian Larsson lyfter också fram behovet av utbildning och framtida kompetensförsörjning. – I kommunen finns en tydlig ambition att utforma lärlingsprogram utifrån de önskemål och behov som finns inom näringslivet. Brinner för näringslivet Christian Larsson har varit medlem i Moderaterna sedan 2014 och har själv varit aktiv inom det privata näringslivet där han både har arbetat som anställd och drivit eget företag. Innan han blev kommunalråd den 1 januari 2019 verkade han i rollen som kommunens företagsrekryterare, och han har också varit ordförande i det lokala nätverket Örkelljunga Näringsliv.

Ingeborrarp i Örkelljunga

Värsjön

– Jag har alltid brunnit för näringslivsfrågor, så det känns förstås stimulerande att få jobba med detta i en kommun med ett så pass gynnsamt företagsklimat som här i Örkelljunga. Jag har haft flera olika uppdrag, bland annat i Familjen Helsingborg, och vill hela tiden åstadkomma något. Jag vill helt enkelt bidra till att göra skillnad, säger Christian Larsson.

taget erbjuder även uppställningsplatser för just husbilar. – Det finns förstås inget positivt med covid-19 men pandemin har hur som helst lett till att fler väljer att semestra hemma och mer avskilt. Det ger människor möjligheter att upptäcka hur variationsrikt och vackert Sverige är, konstaterar Christian Larsson.

Ett utmärkt val för hemestern Örkelljunga kommun ingår i samarbetet Familjen Helsingborg, där man tillsammans med tio andra kommuner arbetar aktivt och gemensamt för att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning till regionen. Infrastrukturen är god med närhet till såväl E6 och E4 som riksväg 24. Örkelljunga ligger i nordvästra Skåne och är omgiven av vacker natur, vilket tilltalar såväl kommuninvånare som traktens besökare. Vid Skåneporten, strax utanför Örkelljunga tätort, finns det mesta för de som väljer att bekanta sig med området. Här finns bland annat många stugor till uthyrning och således goda förutsättningar för hemester i omgivningar som präglas av natur och vackra, rogivande miljöer. Det finns gott om vandringsleder och möjligheter till olika friluftsaktiviteter, och Hotellet Åsljungagården har satsat på vildmarkstema. Ett annat trevligt besöksmål är Hjelmsjöborg som erbjuder allt för fest, bröllop, konferens och övernattning. Bengt i Örkelljunga AB är en av Sveriges största husbilsförsäljare. Före-

Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Christian Larsson (M), Kommunstyrelsens ordförande

Växel: 0435 - 550 00 Hemsida: orkelljunga.se


4

skåne - örkelljunga www.svenskleverantorstidning.se

Samarbete lägger grunden till ett blomstrande näringsliv Samarbete lägger grunden till framgångsrika företag. Det är en filosofi man jobbar efter i föreningen Örkelljunga Näringsliv där medlemsföretagen tillsammans bidrar till varandras utveckling och lönsamhet. Här skapas nya företag och befintliga expanderar, vilket sammantaget formar ett blomstrande och engagerat näringsliv i Örkelljunga med omnejd.

Företagarföreningen Örkelljunga Näringsliv har funnits i nuvarande konstellation sedan 2004. Det ständigt växande medlemsantalet är idag 109, och det rör sig om allt från enmansfirmor till företag med flera hundra anställda inom en mängd olika branscher. – Här finns representanter från sjukvården, hantverket, handeln och industrin, berättar Inger Nilsson, ordförande i föreningen. Frida Nilsson som är nytillträdd VD i Örkelljunga

Näringsliv tillägger: – Alla är välkomna. Vi fokuserar på Örkelljunga men jobbar egentligen utan gränser. En del av våra medlemmar finns utanför kommungränsen.

Frida och Inger berättar också att man just nu arbetar på att få till ett samarbete med Örkelljunga kommun kring ett utökat näringslivsarbete i kommunen.

Insatser på många plan Örkelljunga Näringslivs uttalade ambition är att genom samverkan och engagemang bidra till medlemmarnas utveckling och lönsamhet. – Vi vill helt enkelt skapa ett blomstrande näringslivsklimat där alla bidrar till en positiv utveckling. Det gör vi genom engagemang, genom att samverka och nätverka och på så sätt bidra till ökad kunskap. Härigenom främjar vi också skapandet av nya företag, men också utveckling och expansion hos befintliga, säger Frida Nilsson. Frida och Inger betonar vikten av att alla som kan och vill – män och kvinnor, unga som gamla, etablerade och nyanlända – ska kunna starta och driva företag i Örkelljunga. Därmed, understryker de, främjar föreningens arbete inte bara näringslivet utan också samhället i stort.

Företagsmentorer Föreningens styrelse består av representanter från olika branscher och med fokus på olika områden, så som besöksnäring, bygg, industri och handelsutveckling. Andra fokusområden är nyföretagande, finansiering och visuell marknadsföring. Det formar en stark bredd som lägger grunden till insatser på flera olika plan. – Vi arrangerar föreläsningar för att öka kunskap och kompetens hos våra företagare, vi kan hjälpa till vid kontakter med myndigheter och kommun och vi genomför företagsbesök ihop med våra medlemsföretag. Utöver detta erbjuder vi mentorer som hjälper både nya företagare och befintliga att komma i gång och driva sina verksamheter. Vi har fått mycket positiv respons på detta koncept, säger Frida.

Inger Nilsson, Ordförande och Frida Nilsson, VD

Vill uppmuntra unga Örkelljunga Näringsliv vill också uppmuntra och väcka nyfikenhet hos unga kring företagande. Föreningen samarbetar och samverkar med skolor från mellanstadiet till gymnasiet. Tillsammans med elever i årskurs sex producerar man till exempel en podd genom att elever är ute och intervjuar olika företagare. – Vi vill genom podden förändra ungas bild av arbetsplatserna, vilken i mångt och mycket har förändrats de senaste fem åren, säger Frida. För högstadieelever brukar Örkelljunga Näringsliv arrangera en mässa där företagare får möjlighet att presentera sig och sina verksamheter, medan eleverna får information om arbetsplatser och arbetsvillkor samt inspiration till yrkesval. För gymnasielever erbjuder föreningen stöd och hjälp att starta UF-företag. Ser fram emot hösten Frida och Inger ser fram emot hösten då de räknar med att Örkelljunga Näringsliv åter ska kunna arrangera fysiska nätverksträffar och mässor. Årets höjdpunkt är Örkelljunga Träffas, vilken innefattar en mässa på dagen där kommunen, företagare, föreningar och privatpersoner träffas och nätverkar. På kvällen blir det fest, middag, underhållning och prisutdelning till 2020 års bästa företagare i Örkelljunga. Det är ett arrangemang som är mycket uppskattat i hela Örkelljunga. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Företagsbesök Nätverksträffar Sammarbete skola Föreläsningar Örkelljunga Träffas Mentorsbank

Bli medlem i dag! www.orkelljunga-naringsliv.se


skåne - örkelljunga

5

www.svenskleverantorstidning.se

Lärlingsprogram öppnar dörrar till arbetsmarknaden I en tid då allt fler lämnar gymnasieskolan utan godkända betyg och arbetsmarknadens kompetenskrav blir allt större spelar vuxenutbildningen en synnerligen viktig roll. På Örkelljunga Utbildningscentrum erbjuds ett flertal olika utbildningsformer under ett tak. Nu riktas också ett allt större fokus mot lärlingsprogram som gör elevernas kliv ut på arbetsmarknaden betydligt kortare.

Utbildningscentrum i Örkelljunga erbjuder utbildningar för både unga och vuxna samlade under ett tak. Här finns Komvux, särskild undervisning, yrkesvux, vuxenlärling och SFI. Härutöver finns ett lärcentrum där elever kan få extra hjälp och stöttning med sina studier, samt en studie- och yrkesvägledare för elever som behöver råd och tips om utbildningar och yrkesval. – Idag kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden utan grundläggande gymnasieutbildning och godkända betyg. I det avseendet spelar vuxenutbildningen en väsentlig roll. Behovet av vuxenutbildning är stort och det satsas därför överlagmycket på utbildning i kommunen. Det har inneburit en del förändringar som bland annat gör att personer under 20 år kan komplettera sina betyg genom Komvux, säger Charlotta Eroldsson som är rektor på Örkelljunga Utbildningscentrum. Lärlingsprogram Charlotta Eroldsson berättar att man på Örkelljunga Utbildningscentrum har fått fria händer att kartlägga intresse och behov från arbetsmarknad och näringsliv. En av följderna har blivit att man från och med i höst kommer att starta upp lärlingsprogram som främst vänder sig till vuxna men även till yngre. Det är, menar hon, en bra väg för de som vill komma ut snabbt i arbetslivet. – Det finns flera fördelar med lärlingsprogram. De formar framtidens arbetstagare, arbetsgivare får chans att forma personal och fylla behov med rätt kompetens. Det blir ett win-win-koncept som gynnar alla parter, konstaterar Charlotta Eroldsson. Eleverna spenderar fyra dagar i veckan på en arbetsplats och den femte på skolan där de erhåller stöttning kring de teoretiska ämnena. Utbildningscentrum kommer att starta upp tre lärlingsutbildningar. Inom lärling – vård och omsorg, kan eleverna komplettera grundutbildningen med ytterligare två terminer för att bli undersköterska.. – Det finns även ett intresse för lärlingsutbildningar inom ekonomi och redovisning. Vi kommer också att kunna erbjuda en lärlingsutbildning inom industri på grundläggande nivå, informerar Charlotta Eroldsson. Eleven i centrum I dessa pandemitider har en stor del av undervisningen skett från distans. Det har medfört att intresset för distansundervisning har ökat och att man på skolan planerar att komplettera med detta även i framtiden. Charlotta Eroldsson beskriver i övrigt Örkelljunga Utbildningscentrum som en skola där det råder en familjär stämning, där elever trivs och blir sedda och hörda. – Vi anpassar i mångt och mycket undervisningen efter behov och stöttar våra elever på alla sätt vi kan, säger Charlotta och nämner avslutningsvis Vuxenutbildningen i Skånes nya gemensamma digitala plattform, skanevux.se. Den är en del av Familjen Helsingborg som är ett samarbetsprojekt mellan elva kommuner i nordvästra Skåne, och underlättar för de som söker efter rätt vuxenutbildning. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Studie- och yrkeslärare Cecilia Andersson, ekonomilärare Lisa Nilsson och rektor Charlotta Eroldsson.


6

skåne - örkelljunga www.svenskleverantorstidning.se

Marknadens behov formar anrik Örkelljungabutik Med anor från 1930-talet är Örkelljunga Lantmannaaffär ett sedan länge inarbetat begrepp och varumärke på hemorten med omnejd. Det som en gång var en butik med ett anpassat utbud för traktens lantbrukare erbjuder nu ett sortiment med kvalitetsprodukter för allt från djur- och villaägare till byggföretag.

Örkelljunga Lantmannaaffär etablerades redan under 1930-talet med ett sortiment som initialt riktades mer eller mindre uteslutande mot traktens lantbrukare. I takt med att samhället har förändrats och behoven skiftat har även butiken bytt skepnad och anpassat sortimentet därefter. Idag är således målgrupperna betydligt fler. Lantbrukarna har fått sällskap av bland annat villaägare, djurägare och byggare, varav de sistnämnda utgörs av både hemmafixare som byggföretag. – Beträffande byggvaror har vi allt som behövs för såväl mindre renoveringsinsatser som stora husbyggen, bland annat en komplett brädgård med kvalitetsvirke för alla ändamål, säger Therese von Hausswolff, platsansvarig på Örkelljunga Lantmannaaffär. Bredare sortiment, större kundkrets 2008 byggdes butiken ut och 2012 gjordes samma sak med lagret. Därmed breddades både sortiment och kundkrets. Ungefär samtidigt blev Svenska Foder delägare i Örkelljunga Lantmannaaffär tillsammans med den medlemsägda föreningen, och numera ingår butiken också i den rikstäckande Bolist-kedjan. Therese framhåller just det breda sortimentet som en av butikens främsta styrkor. Här finner vi bland annat även ett foderlager, liksom ett brett sorti-

ment avseende energi och uppvärmning, såsom bränsle och pellets. – Det vi inte har hemma på lagret kan vi ofta beställa och få hem med kort varsel. Samtidigt är vi lyhörda för vad marknaden och våra kunder efterfrågar och försöker anpassa sortimentet därefter i såg hög utsträckning som möjligt, säger Therese och berättar att kunderna är såväl privata konsumenter som små och stora företag från både hemorten och grannkommunerna.

– Under sommarmånaderna brukar även turisterna hitta hit, och för kunder som så önskar erbjuder vi även utkörning av beställda varor, upplyser Therese. I ständig utveckling Närhet, service, kvalitet och kunskap är begrepp som Therese vill ska genomsyra alla delar av verksamheten. Hennes personalstyrka består av ett 20-tal kollegor, och härutöver har hon valt att satsa på skolungdomar som är behjälpliga under framför allt kvällar och helger. Personalen är vår viktigaste tillgång, här jobbar vi alla med en stående vilja att serva kunden och hitta den bästa lösningen för varje enskilt behov. Våra kunder värdesätter vår kunskap och förmåga att ge goda råd, säger Therese von Hausswolff. Hon ser fram emot hösten, det är hela tiden nya förändringar och projekt på gång som utvecklar

verksamheten och i förlängningen formar bättre upplevelser för butikens kunder. Framöver kommer till exempel den angränsande bränslestationen att flyttas till en ny anslutande yta som ska asfalteras och göras i ordning i syfte att åstadkomma bättre flöden. Vi satsar också mycket på det digitala och har en ny hemsida på gång, ett arbete som vi kommer att påbörja inom kort. Vi vill hela tiden utveckla butiken och hitta nya vägar för våra kunder att ta del av vad vi har att erbjuda. Vi går en spännande framtid till mötes, konstaterar Therese von Hausswolff. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Ni hittar oss även på:

www.orkelljungalantman.se

0435 - 803 20


skåne - örkelljunga

7

www.svenskleverantorstidning.se

Brett sortiment hos servicemedveten bygg- och järnhandel

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri. Verksamheten startades redan 1946 och idag står den växande koncernen för en unik kedja där man arbetar med helheten från skog till färdigt hus. Derome erbjuder brett utbud av verksamheter och har många etableringar i landet. En av etableringarna ligger i skånska Örkelljunga i form av en fullsorterad bygg- och järnhandel för både privatkonsumenter och yrkeskunder.

Svensk Leverantörstidning träffar Henrik Persson, som är platschef på Derome Örkelljunga Bygg och järnhandel i Skåne. Här finns ett brett sortiment både för proffs och hemmafixare. Henrik har haft sin nuvarande roll i fyra år och har även kundansvar. Tidigare var butiken en del av kedjan Woody Bygghandel, men sedan 2017 har Derome tagit över.

– Derome har som ny ägare bland annat satsat på att renovera och rusta upp våra lokaler, vilket är kul. Till oss kommer både privatkunder och byggare. Byggarna kommer ofta från lokala byggfirmor på omkring 1–8 man. Det finns gott om duktiga hantverkare här omkring Örkelljunga och vi har en stark lokal förankring, säger Henrik, som själv har jobbat inom byggvaruhandel i 16 år och idag besitter lång erfarenhet mycket kompetens. Henrik ser också stora fördelar med att vara en del av den familjeägda och expansiva koncernen Derome, som idag drivs av den tredje generationen. – Derome är en fantastisk organisation att vara en del av, det är en familjär känsla i hela organisationen. Det är också en spännande koncern att jobba inom, det finns en samverkan och en känsla av att man är en del av något större, säger Henrik. Hög tillgänglighet Derome Örkelljunga har sammantaget sett en positiv utveckling sedan starten och företaget har

ökat sin omsättning samtidigt som man blivit allt mer väletablerade i Örkelljunga. Verksamheten ingår som en av de 50-tal etableringar inom bygg och industrivaruhandel som koncernen Derome driver i västra och södra Sverige. Här ryms verksamheter inom skog och trä, träteknik, fastighet, bostadsutveckling och byggvaror. – Vi tillhör den nordvästra delen av Deromes etableringar inom bygg och industrivaruhandel. Efter oss tar Derome i Ängelholm över och därefter Helsingborg och Halmstad. Visionen är att det inte ska vara mer än 25 minuter till en byggvaruhandel inom koncernen. Tillgänglighet och service är väldigt viktigt för oss, säger Henrik. Centrallager ger snabba leveranser Totalt har Derome cirka 2500 medarbetare. Derome Örkelljunga har sju anställda inklusive Henrik. – Vår personal är vår viktigaste tillgång, utan kompetent och erfaren personal så finns de ingen verksamhet. Vi har två medarbetare som arbetar

med kundansvar, därtill har vi personal inom butik, lager och innemiljö, säger Henrik. Centrallagret ligger i Landskrona och det är därifrån materialet körs ut. – Vi kan leverera till byggen på kort tid, logistiken finns för leveranser på 1–2 dagar. Att ha en hög servicenivå är viktigt för oss liksom att vara flexibla gentemot våra kunder. Det finns en stor styrka i ett tillgängligt centrallager och virke i flera olika längder, detta ger oss möjlighet att möta våra kunders behov. Vi skräddarsyr lösningar utifrån kundens unika önskemål, säger Henrik. Derome erbjuder sina anställda många möjligheter att utvecklas, bland annat genom internutbildningar. – Internutbildningar är viktigt och jag trivs med att coacha personal. Jag har en bakgrund som fotbollstränare och det är viktigt med en stark lagkänsla även i arbetsgruppen, avslutar Henrik Persson.

»Från skog till färdigt hus« b derome.se

Intervju: Peter Hägg


8

skåne - örkelljunga www.svenskleverantorstidning.se

Påhittigheten regerar i uppskattad reklambyrå

Brodyr och transfer avdelningen

Joma Reklam är reklam- och profilföretaget där det mesta är möjligt. Företaget har få begränsningar när det kommer till tryck, brodyr, print, presentartiklar och gravyr, och har både kunskap och utrustning för att ta ett helhetsgrepp – från idé till färdig produkt – kring varje förfrågan.

Print och dekoravdelningen

därefter för hela kedjan – från idé till färdig produkt. – Vi kan ta in produkter och varumärken utifrån kundernas behov och önskemål. De kan till exempel välja mellan olika material för sina produkter. Vi är flexibla och lyhörda och kan ta

Joma Reklam ägs och drivs av Joe och Marie Kristiansson, en verksamhet som etablerades redan 1999 efter att Joe hade jobbat i transportbranschen. Redan då hade han ett intresse för reklamtryck och dekaler, och när han sedermera fick möjlighet att ta över en maskin för produktion av reklamprodukter var vägen utstakad. Han drev till en början den egna firman parallellt med jobbet som lastbilschaufför, men när verksamheten expanderade och utvecklades valde han till sist att satsa på reklambranschen på heltid. 2006 gjorde Marie entré i företaget med ansvar för textiler, kläder, tryck och brodyr. I samma veva öppnade man också en butik. Idag sysselsätter Joma Reklam fyra personer. Maskiner för alla behov I Joma Reklam är det mesta möjligt, företaget tar ett helhetsgrepp kring varje förfrågan och ansvarar

fram skräddarsydda lösningar, säger Marie Kristiansson och visar upp det ändamålsenliga arbetsrummet där man förfogar över olika maskiner för brodyr, print, tryck och tillskärning, varav de två förstnämnda är nästan helt nya. Man kan även utföra lasergravyr.

– Vi har en bra och uppdaterad maskinpark som gör att vi kan ta fram en mängd olika trycksaker, presentartiklar med mera. Det gör att vi har full koll på produktionen och kan säkerställa hög kvalitet på det vi tillverkar, samt att både vi och våra kunder blir nöjda. Kvalitet, hållbarhet och lång livslängd ska prägla våra produkter, sägerJoe. I Joma Reklam arbetar man med välkända varumärken som Texstar, Jobman, Projob, Qlique och Sandryds avseende arbets-/profilkläder, och Arbesko och Sika beträffande skydds- och arbetsskor. Vill överraska Marie och Joe har förstärkt teamet i takt med ökad efterfrågan. För sex år sedan anställdes William som tillsammans med Joe arbetar med bildekor, skyltar och övrigt reklammaterial. Två år senare rekryterades Anna som jobbar med butik, tryck och brodyr på textil och kläder tillsammans med Marie. Tillsammans servar de kunder över hela landet bestående av såväl små som stora företag. Andelen lokala kunder har dock vuxit under senare år. – Vi har många kunder inom fordon och transport. Vi försöker hela tiden göra det lilla extra för våra uppdragsgivare, sägerJoe Kristiansson.

Butiken

Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


skåne - örkelljunga

9

www.svenskleverantorstidning.se

35 års erfarenhet av vägarna - Framtiden ser ljus ut. Finja vill utöka sin produktion av golvspackel. Det är därför vi nu vill köra med tre pumpbilar till 100 %. Bloms Åkeri Eket ägs av Anders Blom, som har 35 år erfarenhet som chaufför. Idag kör åkeriet exklusivt för Finja, en uppdragsgivare som gör att kompetens att köra pumpbil är något som företaget letar efter.

Året var 1986 när Anders först började köra lastbil. I september i år har han alltså kört lastbil i 35 år. 2009 fick han ett erbjudande om att köpa en lastbil. Han slog till. Idag har åkeriet fem fordon för transporter. Samtliga är trailerbilar. Anders tänker hela tiden framåt, letar hela tiden efter bästa sättet att göra sitt åkeri ännu bättre. - Vi funderar på att investera i en bulktrailer, så att vi kan köra två trailers efter varandra, säger han.

projekt i Karlstad, säger Anders, som ler när han tänker tillbaka på de intensiva dagarna.

Flitighet lönar sig För närvarande kör Bloms Åkeri Eket exklusivt för Finja, ett svenskt familjeföretag i betongbranschen. Åkeriet kör bland annat bruk och flytspackel för Finja. Två av åkeriets fem bilar kör konstant med flytspackel, som även transporteras i de tre övriga bilarna ibland. Man har kört för andra uppdragsgivare tidigare. Anledningen till att Bloms Åkeri Eket numera kör exklusivt för Finja är för att det är så pass lönsamt, helt enkelt. Åkeriets lönsamhet har snabbt ökat från tre till sju miljoner kronor. - Framtiden ser ljus ut. Finja vill utöka sin produktion av golvspackel. Det är därför vi nu vill köra med tre pumpbilar till 100 %, säger Anders.

Rätt fordon och rätt chaufförer Företagets fordon består av lastbilar av märkena Volvo och Scania. Samtliga bilar är minst Euro 6-klassade. Chaufförerna är en blandning av gamla veteraner och yngre förmågor. Robban, Bengt och Per har alla lång erfarenhet av att köra lastbil. Ellen, Oskar och Patrik är yngre. Anders har lika stor tilltro till alla sina chaufförer. Patrik har bara några års erfarenhet som chaufför. Anders har dock redan sett den unge chaufförens lovande utveckling och har gett honom ansvaret att köra den nya pumptrailern. Att köra just pumpbil är nischat och kräver en skicklig chaufför, som vet hur man handskas med fordonet. I Sverige finns det bara ett trettiotal pumpbilar och kanske ett femtiotal chaufförer med kompetens att köra dem. I och med att företagets uppdrag ökar i antal, letar Anders just nu efter chaufförer som kan köra pumpbilar. - Arbetsvillkoren är bra med arbetstider och vilotider. Lasterna är förriggade och vi har bra planering av våra körningar, intygar Anders, som uppmanar alla intresserade chaufförer att höra av sig till honom.

Ökad efterfrågan Anders har kört en del transporter utrikes under sin 35 år långa karriär. För närvarande kör Bloms Åkeri Eket endast transporter inrikes, vilket Anders trivs med. Transporterna går bland annat mellan Stockholm och Strängnäs och från Mälardalen till Karlstad, Göteborg, Halmstad och vidare ner i Skåne, där åkeriets fordonspark ligger. Uppdragen från Finja är många och ibland rätt så intensiva. - Kunder som köper större kvantiteter har ökat. En gång körde vi 400 ton på tre dagar till ett stort

Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler


10

skåne - örkelljunga www.svenskleverantorstidning.se

Bentech – En värld av glas

Bentech är experter när det kommer till glastak och andra inglasade lösningar. De har till och med tagit patent på sina lösningar, vilket gör att deras kunder inte bara får snygga och funktionella lösningar, utan även unika sådana.

Bentech grundades 1974 av Benth Lönnberg. Redan från starten har man jobbat med skräddarsydda lösningar för inglasning utifrån sina kunders behov och önskemål. - Det är med yrkesstolthet och ansvar som vi gör vårt yttersta för att ge våra kunder trygghet i såväl helhetslösningar som i detaljerna, säger Mats Jansson, som är en av företagets ägare idag.

marknaden. Detta har lett till att de har kunder över hela Sverige, men även i andra länder, exempelvis i USA, Indien, Frankrike, Holland, England och Malta. De har även spridning på sitt klientel. - Vi har en bra balans i verksamheten. Våra kunder är mest privatpersoner, men vi har även bostadsrättsföreningar och byggföretag som kunder. Vi har gjort en del jobb på arenor, till exempel Catena Arena Rögle, Arena Växjö och Ljungby Arena, säger Mats.

Skräddarsydda och klimatsmarta lösningar Trots den stora efterfrågan på Bentechs tjänster har man korta ledtider, med en leveranstid på cirka sex veckor. Man har fyra produktgrupper, som består av isolerade glastak, oisolerade glastak, glasväggar för kontor och balkonginglasningar. Det man säljer överlägset mest av är glastaken, som står för ungefär 80 % av försäljningen. Det är många loger och restauranger som vill ha öppningsbara

lösningar. Bentechs lösningar är inte bara funktionella, de bygger dessutom på grön teknologi och med energibesparing i åtanke. - Våra lösningar är ett klimatsmart val och ger energimässiga fördelar, med isolerat utförande, stora spännvidder och som kan öppnas manuellt eller med motor, baserat på kundens behov och önskemål, säger Mats. Intervju: Alexander Lundström Text: Andreas Ziegler

Expansiva visioner Mats Jansson arbetade på ett monteringsföretag och gjorde många uppdrag för Bentech när han 2011 fick frågan från Benth om han ville ta över företaget. Idag driver Mats företaget tillsammans med Johan Svensson Lood och Jakob Jalmerot. I den dagliga verksamheten jobbar Mats med inköp och sköter den säljande delen av verksamheten, bland annat genom att jobba med offerter. Jakob är ansvarig för montering och produktion i fabrik. Man flyttade till sina nuvarande lokaler 2018. Här har man all verksamhet under ett tak. För närvarande har man åtta anställda; fyra på produktion, två på montering och två på administration. - Trots Corona-krisen är vår utveckling positiv. Vi har fullt upp. Bara i januari i år fick vi in sju nya projekt, säger Mats. Patenterade lösningar Det finns många andra företag som kan kalla sig specialister eller experter på glas. Bentech har tagit det hela ett steg längre och tagit patent på inglasning av balkonger och glastak, både isolerade och oisolerade. Bentechs lösningar är alltså unika på

Vi är experter på öppningsbara glastak

glastak.eu


skåne - örkelljunga

11

www.svenskleverantorstidning.se

Modernt åkeri med gamla anor CME Åkeri är ett åkeri som drivs av tredje generationens åkare. Åkeriet alltid har satsat hårt på modernisering, vilket reflekteras av fina och välservade lastbilar, hållbarhetstänk och kunnig personal.

CME Åkeri grundades 1944 av Erwing Ericsson. Från början låg åkeriet i Klippan och fokuserade redan på Erwings tid på jordbrukstransporter.

1980 tog sonen Christer över verksamheten och började specialisera sig på att transportera torv. Christer såg till att modernisera åkeriet, bland annat genom att göra CME Åkeri till det första åkeriet i Sverige att använda ett så kallat ”walking floor”. Detta är speciella flak som gör det lätt att lossa lasten i trånga och låga lokaler, som förekommer hos många trädgårdsmästare. CME Åkeri började använda ”walking floor” redan 1988. - Detta slog väl ut och är en av anledningarna till att vi valde att specialisera oss på just torvtransporter, säger Magnus Ericsson, Christers son och tredje generationens ägare av CME Åkeri. En gedigen vagnpark Magnus började jobba på familjeföretaget redan 1998. 2020 tog han över som ägare av företaget. Detta var ungefär samtidigt som man flyttade verksamheten till Örkelljunga. Här har man nu en gedigen vagnpark för sina fordon, vars färger går i rött och grönt, vilket de har gjort sedan Magnus farfar startade företaget för nästan 80 år sedan. Idag har åkeriet tre lastbilar och fem anställda. I sin vagnpark har man lastväxlarbilar, container, flisvagn och, så klart, tre walking floor-containrar. Man har även en truck per lastbil. Tanken är att ha en vagnpark på totalt fyra lastbilar och byta ut och uppdatera med jämna mellanrum. - Vi kör både Volvo och Scania. Vi vill ha våra fordon snygga och rena, säger Magnus stolt om åkeriets fordon.

Magnus farfar Erwing Ericsson som grundade åkeriet 1944

Personalen är största styrkan Den största styrkan i CME Åkeri är dock personalen, som alla har god kunskap om torv, odling, kvalitet och sorter. Verksamheten har dessutom byggt upp ett starkt nätverk av kontakter. Det mesta av administrationen sköts av Magnus fru, Frida, som även är delägare i företaget. All den kunskap som personalen på CME Åkeri har innebär att man kan möta kundernas behov på bästa sätt. - Vi är en liten verksamhet med smidig administration. Vi är flexibla och lyhörda och skräddarsyr lösningar efter önskemål och behov från kund, säger Magnus. Optimal logistik Transporterna går bland annat från Hasselfors fabriker. Åkeriets kunder finns dels i Skåne, Småland och Halland, men även i Närke, Örebro och Stockholm. De största kunderna är Hasselfors Garden, SW Horto och Emmaljunga torv. Åkeriets fordon är Euro 6-klassade och de senaste fem åren har man varit medlemmar i Fair Transport, som är en hållbarhetscertifiering med avtal och regler. Hållbarhetstänket är viktigt för ett åkeri, särskilt med långa transporter norrut. Men det är också bra för åkeriets ekonomi. - Vi vill undvika tomma mil och optimera logistiken. Det är bra, både för miljön och ekonomin, säger Magnus. Intervju: Alexander Lundtröm Text: Andreas Ziegler

Tel: 0708 - 77 55 56 | Mail: info@cmeakeri.se | www.cmeakeri.se


12

skåne - örkelljunga www.svenskleverantorstidning.se

En passionerad byggare Marcus Nilsson driver byggfirman R o M Bygg i Örkelljunga. Han har varit i byggbranschen i nästan 25 år, men är fortfarande en lika passionerad byggare.

Marcus Nilsson är andra generationens byggare, då hans pappa, Rolf, även han är byggare. Marcus gick byggprogrammet och började jobba för sin pappa 1997. Han blev snart delaktig inte bara som anställd, utan även som företagare. Efter några år testade Marcus att jobba som anställd för en annan byggfirma, men återvände snart till sin pappas företag. - Jag kände att företagande är min grej. Jag trivs bra som egen. Jag har en vilja och ett driv jag får utlopp för, säger han.

Bryggbygge vid Värsjön

Passion för branschen Marcus tog över företaget 2012. Vardagen består av både små och stora projekt, som man får via privatpersoner, företag och upphandlingar. R o M Bygg ombesörjer många olika sorters byggprojekt, exempelvis renoveringar, tillbyggnationer, ombyggnationer, takbyten och även finsnickeri när det finns tid och möjlighet. Trots att Marcus snart har jobbat som byggare i 25 år, är han fortfarande lika passionerad; han älskar verkligen sitt jobb. - Lösvirkeshus är roliga projekt. Vi får ta dem hela vägen från offert till genomförande. Vid bygge av lösvirkeshus får man en högre kvalitet på slutprodukten, säger Marcus om de projekt han tycker är mest kul att jobba med.

Starka samarbeten I dagsläget har Marcus fem kollegor som kan komma in och stärka upp vid behov. Marcus pappa, Rolf, är fortfarande delaktig i verksamheten och hjälper fortfarande till med byggandet emellanåt. Marcus sambo, Maria, hjälper till med det administrativa på kontoret. När det kommer till samarbeten vill Marcus gärna ha direkt kontakt och prioriterar samarbeten med lokala aktörer. För VVS har man god dialog med EVT och för el samarbetar man mycket med Asklunds el och SF Elteknik. Samtliga verksamheter ligger i Örkelljunga. - Vi är en duktig och kompetent styrka idag. Kollegorna kommer till stor del direkt från skolan. Det

Uppförande av fundament för skulpturer i Örkelljunga Centrum

är en fördel att få vara med och utforma framtidens arbetskraft och ge unga en chans att få in en fot i arbetslivet, säger Marcus.

- Det gäller att vara ödmjuk, att ha en bra dialog med kunden, för att säkerställa ett bra slutresultat, säger Marcus.

Goda kundrelationer R o M Bygg har jobbat på projekt i Halmstad och Göteborg, men de flesta byggprojekten är i Örkelljunga med omnejd. Man har bland annat uppfört fundament i rondellen i Örkelljunga centrum, där man fick fritt fram att ta fram design, producera och färdigställa projektet. Byggfirman har även haft flera projekt på skolorna i Örkelljunga, bland annat en invändig totalrenovation av förskolan. Marcus är lika mån om sin kundvård som han är om sina relationer till kollegor och samarbetspartners.

Bästa året hittills 2020 kommer alltid att bli ihågkommit som pandemins år. Trots pandemin var 2020 det bästa året hittills för R o M Bygg. Verksamheten dubblade sin omsättning och hade fullt upp hela året. Nyligen flyttade man in i nya lokaler på Storgatan. - Vi syns mer lokalt, får nya ytor och kontor och får möjlighet till möten, säger Marcus som tror att 2021 kommer att bli ett ännu bättre år för R o M Bygg.

Bygge av trädäck

Telefon: 0705 - 81 90 83 Webb: www.rombygg.se Storgatan 6, 286 37 Örkelljunga


skåne - örkelljunga

13

www.svenskleverantorstidning.se

Flexibla transportlösningar i familjeägt åkeri Flexibilitet är ett nyckelbegrepp i Ragnvaldssons Transport. Det gedigna familjeföretaget transporterar allt från spannmål till torv och grus – en bredd som har byggt en bred och stabil krets av återkommande kunder.

Rangvaldssons Transport AB är ett fristående, familjeägt åkeri. Det startades 2016 och drivs av de tre bröderna Robin, Filip och Joakim Ragnvaldsson som sedan starten har utvecklat ett bra nätverk med goda samarbetspartners inom transportbranschen. Verksamheten må drivas i liten skala, man sköter till exempel all administration och står själva för alla reparationer och underhåll av fordonen, men företaget är detta till trots synnerligen flexibelt och jobbar med hög kapacitet. – Vi planerar framåt och ser till att bilarna hålls rullande. Verksamheten har tagit bra fart på sistone, vi har mycket att göra. Bredden är vår styrka, vi har fordon för många typer av transporter eftersom vi inte vill vara begränsade, säger Robin Ragnvaldsson. Stark bredd Uppdragen varierar beroende på säsong. Ragnvaldssons kör torv, spannmål, skrot, grus, pallar med mera. Under vintern blir det bland annat en hel del flis och sopor till värmeverk. Skåne, Halland, Göteborg, Jönköping, Borås, Kalmar och Stockholm är exempel på orter som trafikeras, och i kundkretsen finner vi bland annat odlare, handelsträdgårdar, järn- och bygghandlare. – Vi är flexibla och lyhörda för våra kunders önskemål och behov. För oss har det alltid varit viktigt att hålla vad vi lovar, därför har vi en löpande dialog med våra kunder och informerar kontinuerligt om läget kring deras transporter, säger Robin. Han har jobbat i transportbranschen ända sedan han gick ut skolan, bland annat för Timsfors Bil & Traktortjänst i Markaryd. Han fick en förfrågan om att köpa ett fordon och ta över körningar i egen regi. Ragnvaldssons Transport blev ett faktum och efter att hans bröder anslutit sig som delägare expanderade verksamheten och nätverket breddades. Killarnas far, med ett förflutet i transportbranschen, hjälper på sin fritid emellanåt till med reparationer och underhåll av fordonen. Växer och utvecklas Från början förfogade Robin och hans bröder över ett enda fordon men fler har införskaffats sedan dess. Idag har företaget tillgång till ett flertal fordon, släp och flak för allehanda transportuppdrag. – Vi utvecklar och investerar ständigt för att vara flexibla och kunna erbjuda flera transportlösningar. Idag förfogar vi över två Scania, en 730

och en 650 som båda är Euro 6-klassade. Ytterligare en Scaniabil levereras under våren 2022. För oss är det viktigt att ha nya, ordentliga och fräscha fordon, understryker Robin Ragnvaldsson som ser framtiden an med tillförsikt. – På sikt vill vi bredda och utveckla oss ännu mer. Vår ambition är att expandera med ytterligare ett fordon framöver. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


14

skåne - östra göinge www.svenskleverantorstidning.se

Östra Göinge klättrar på Svenskt Näringslivs ranking När Svenskt Näringsliv för några år sedan presenterade sin rankring över landets

kommuner hamnade Östra Göinge kommun en bra bit ner på listan. Sedan dess har klättringen uppåt tagit ordentlig fart, och det råder numera både tillväxt och framtidstro i kommunen. Breda och aktiva satsningar på näringsliv och företagande är orsaker till den positiva utvecklingen.

Vi träffar Patric Åberg (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge kommun. Trots att han bara är 38 år har han varit politisk aktiv i 20 år. Redan som 19-åring kom han in i kommunfullmäktige och fyra år senare blev han en av landets yngsta oppositionsråd. Han var också landets näst yngsta kommunstyrelseordföranden när han vid 27 års ålder övertog rollen i Östra Göinge kommun. – Det har överlag blivit allt fler unga i politiken, vilket är mycket positivt, konstaterar Patric och berättar att valsegern för Moderaterna 2010 innebar möjligheter för en rivstart beträffande arbetet med att stärka kommunens näringsliv. – Det har varit en stor resa sedan dess som överlag har varit väldigt positiv. Det har förstås varit en

utmaning för oss att samla olika instanser runt gemensamma mål, få alla att dra åt samma håll och driva fram något nytt i en svår tid. Det har varit viktigt att stå upp för sina åsikter, anser Patric Åberg.

Patric Åberg

Han kan dock konstatera att det hårda arbetet har gett resultat. När Patric blev aktiv i politiken låg Östra Göinge kommun på 286:e plats på Svenskt Näringslivs ranking. 2017 hade kommunen klättrat till plats 65 och nu siktar man på att nå topp 50. Samtidigt har Moderaterna som parti haft en liknande utveckling i kommunen. Från ett väljarstöd på 14 procent 2002 ligger siffran idag på 42 procent. Från ord till handling I Östra Göinge kommun jobbar man aktivt på olika plan i syfte att stärka det lokala näringslivet och locka nya företagsetableringar till bygden. – För oss gäller det att hela tiden ha örat mot marken och ta del av den verklighet våra företagare lever i, deras utmaningar, mål och ambitioner. Vi försöker träffa företagen på plats i så hög utsträckning som möjligt, säger Patric Åberg och lyfter i sammanhanget fram kommunens näringslivschef, Fredrik Persson, som han anser är en fantastisk tillgång för kommunen. När vi träffar Patric har han just avslutat en digital tillväxtfrukost med ett 30-tal företagare. – Fredrik har en förmåga att få med sig människor. Det har gjort att människor märker och uppfattar att det verkligen händer saker som det annars bara pratas om. Vi vill alltid gå från ord till handling så snabbt det går, säger Patric.

Han berättar att man jobbar mycket med det man kallar för byutveckling och som i Östra Göinge bland annat innebar att man började riva en mängd gamla fabriksbyggnader som stått tomma i många år. På den lediga tomtmarken finns numera möjligheter till både företagsetableringar och bostadsbyggande. Vägutbyggnad skapar möjligheter Patric Åberg ser också växande möjligheter för Östra Göinge kommun i och med den planerade utbyggnaden av väg 19 mellan Kristianstad och Broby. Tanken är att den ska breddas till en 2+1-väg och förhoppningen är att projektet ska starta under hösten. Arbetet väntas ta två till tre år, och när allt är klart, och vägen är utbyggd ända till E22, blir restiderna till exempelvis Malmö betydligt kortare. Utbyggnaden lär även stärka inflyttningen till Östra Göinge kommun som redan nu har ett växande invånarantal. – Det ställer krav på oss att till exempel bygga skolor och förskolor, men också nya bostäder. Här står vi inför en utmaning i och med att 95 procent av bostäderna i kommunen är hyresrätter. Framöver kommer vi att satsa mer på bostadsrätter, säger Patric Åberg. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Tydliga värdegrunder i Magnus elfirma Man kallar sig för det lilla företaget med det stora personliga engagemanget. Eltjänst Syd AB har byggt sin värdegrund på service och kvalitet och representerar ett koncept som spänner över allt från traditionella elinstallationer till fiber, belysning och energibesparande åtgärder.

Det är Magnus Karlsson som äger och driver Eltjänst Syd AB, ett företag han startade 2001 efter att ha tagit examen från Tekniska Skolan i Hässleholm. – Jag fick en hel del jobb eftersom min farbror byggde en del fastigheter och därefter växte efterfrågan successivt, berättar Magnus som ända fram till 2014 drev verksamheten ensam. Sedan dess har han anställt fyra personer, och redan efter sommaren ansluter nummer fem till medarbetarskaran, vilken präglas av ett stort servicefokus och personligt engagemang inför varje enskilt projekt. – En före detta montör sa till mig en gång: "Inget utfört jobb är så bra att du inte kan göra det bättre". Det är en filosofi som jag har tagit med mig i mitt företagande ända sedan dess. I en trakt där alla känner alla är det oerhört viktigt att alltid göra bra ifrån sig, understryker Magnus.

Framtidens teknik Eltjänst Syd AB:s uppdrag kan handla om allt från traditionella elinstallationer till insatser kring fiber, belysning, kraft, datanätverk, åskskydd och vitvaror. Företaget vänder sig till såväl privatpersoner som bostadsbolag, lantbruk och industrier. – En majoritet av våra kunder finns inom tillverkningsindustrin, där för övrigt stenindustrin dominerar eftersom vi befinner oss i en stenregion. Även mekaniska verkstäder är vanliga uppdragsgivare, säger Magnus och berättar att företagets fokus med tiden har kretsat allt mer kring framtidens teknik och energibesparande åtgärder. Eltjänst Syd installerar till exempel både laddboxar och solceller. – Många av fastigheterna i vårt upptagningsområde är byggda på 60- och 70-talet. Där finns massor att göra i fråga om energibesparing, inte minst avseende värme och ventilation. Framför allt företagen kan spara – och till och med tjäna – en hel del pengar genom att till exempel installera solceller på taket. Det känns väldigt stimulerande att våra insatser kan bidra till detta för traktens företag, tycker Magnus. Årets Företagare 2019 I Eltjänst Syd jobbar man aktivt med kundvård. Oscar Brandting Bygg är en av många trogna uppdragsgivare som uppskattar och värdesätter företagets personliga prägel och stora kunnande. – Vi vill alltid bli bättre på det vi gör. Personligen gillar jag när jag får bolla idéer med kunden, styra

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se

ett projekt och få en jättenöjd kund i slutändan. Vi vågar ta saker och ting ett steg längre och utmana oss själva, säger Magnus Karlsson som i sammanhanget gärna framhåller den starka lagandan i företaget. Magnus berättar vidare att Eltjänst Syd utsågs till Årets Företagare i Östra Göinge 2019. – Det var förstås väldigt motiverande, samtidigt

som vi ser det som ett kvitto på att vi gör något bra. Han säger avslutningsvis att fokus framöver ligger på att utveckla befintliga arbetsområden med ett fortsatt växande fokus på framtidens teknik. 2020 blev det mest framgångsrika året hittills. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson


skåne - östra göinge

15

www.svenskleverantorstidning.se

Göingehem satsar när kommunen växer och utvecklas Stora delar av Östra Göinge kommun är under stark utveckling och behovet av bostäder växer med andra ord stadigt. Här spelar det kommunala bostadsbolaget Göingehem en central roll som förmedlare av attraktiva bostäder i alla delar av kommunen.

Göingehem AB ägs av Östra Göinge kommun och jobbar med uppdraget att främja bostadsförsörjningen regionens bostadsförsörjning. Bolaget verkar således över hela kommunen där man representerar cirka 1 500 hyresrätter fördelade på sex byar. Detta motsvarar ungefär 80 procent av hyresmarknaden i ett område där orten Knislinge i mångt och mycket sticker ut. Orten har under en tioårsperiod till stora delar förnyats med nya bostäder, skolor, äldreboende, gator och busstråk. – Vi hade under en femårsperiod ett volymkrav på oss om att producera minst hundra nya bostäder varje år, utan att använda oss av statssubventioner i syfte att undvika dumpade hyresnivåer. Det var viktigt för oss att kalkylen stämde redan från början. Nu tittar vi även på Broby där det finns planer på en liknande föryngring av orten likt den i Knislinge – ett projekt som involverar många olika aktörer, berättar Henrik Loveby, VD för Göingehem. Flera projekt på gång Henrik tillträdde sin post i Göingehem för drygt fem år sedan efter ett förflutet på Fastighetsä-

garföreningen i Göteborg, ett distrikt där man förhandlade för cirka 145 000 lägenheter. – Mitt nuvarande uppdrag är så mycket närmare verksamheten och framför allt människors vardag. Arbetet sker på ett mer personligt plan, vilket jag uppskattar, samtidigt som jag har en nära dialog med kommunen och dess tjänstemän inom framför allt samhällsbyggnad, vård och omsorg, säger Henrik. Han berättar vidare att satsningar på bostäder även pågår på andra orter, inte minst i Sibbhult där man nyligen satt spaden i marken för byggandet av fem nya marklägenheter. – Härigenom skapar vi alternativ för de som vill sälja sin villa, samtidigt som vi främjar rörligheten på bostadsmarknaden. I Sibbhult köpte vi dessutom ett privat bostadsbolag, vilket gjorde att vi samtidigt förvärvade tolv nya lägenheter vid infarten från Broby. Henrik nämner också ett projekt i Hanaskog där 111 lägenheter i miljonprogrammet, byggda redan under 1960-talet, ska rivas och ersättas med nya, moderna bostadslösningar. – Dessa lägenheter var avsedda för de anställda på Tarkett när det begav sig. Ny känner vi att det är dags att göra om och göra nytt. Agerar långsiktigt I Göingehem stävar man hela tiden efter att arbeta långsiktigt. – Vi försöker blicka 30–40 år framåt i tiden och utforma boendemiljöer där människor ska trivas under lång tid, samtidigt som våra projekt förstås också ska bära sig ekonomiskt. Det finns gott om mark, vilket ger oss goda förutsättningar för fortsatt byggande, inte minst i form av marklägenheter. I regel finns det ett stort intresse för bostä-

derna redan innan de är färdigbyggda, konstaterar Henrik Loveby. Han lyfter avslutningsvis fram ett antal fokusområden som man på Göingehem både har jobbat och kommer att jobba aktivt med under kommande år. Man ser över prissättningen och har förhandlat med Hyresgästföreningen, vilket har skapat en systematik i hyressättningen och bättre förståelse

för kostnader. Fastigheternas kvalitet ses över både in- och utvändigt, och samtliga lägenheter besiktigas. Det genomförs även kontinuerliga satsningar på personalen, och man jobbar också med digitalisering såväl internt som externt. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Vi främjar bostadsförsörjningen i Göinge kommun

www.goingehem.se


16

skåne - östra göinge www.svenskleverantorstidning.se

Innovativa lösningar för dagens och morgondagens brandbekämpning

90 år i branschen inger respekt. Wilh. Ruberg AB har utvecklats till ett av de mest aktade företagen beträffande tillverkning av brandpumpar och andra högpresterande brandsläckningsenheter. Med höga kvalitetskrav från såväl kunder och marknad som sig själva levererar Wilh. Ruberg lösningar som används i många av dagens moderna brandsläckningsfordon.

Historien sitter i väggarna i Wilh. Ruberg AB som startades redan 1922 när Wilhelm Ruberg kom till Sverige från Tyskland. Han etablerade bolaget som först sju år senare började tillverka produkter för räddningstjänsten, men som sedan dess har

utvecklats till en av de ledande tillverkarna av brandpumpar, skumsystem , vatten- och skummonitorer, högpresterande brandsläckningsenheter och CAFS. Härtill tillverkar man också alla nödvändiga komponenter i släcksystemen som används i moderna brandbekämpningsfordon. – Man kan se oss som en ingenjörsfirma där vi både uppfinner, beräknar, konstruerar och tillverkar våra egna lösningar. Genom åren har vi tillverkat allt från potatisuppdragare och cyklar till båtmotorer, kompressorer och till och med kompletta brandbekämpningsfordon. Det har i mångt och mycket lagt grunden till den starka innovationskraft vi har i bolaget, och som präglar alla de produkter vi tillverkar idag, säger Andreas Ohlsson, VD för Wilh. Ruberg AB, med ett förflutet i bolaget ända sedan 1989.

Lösningar för räddningstjänsten Sedan 2004 är Wilh. Ruberg en del av WISSgruppen, vilket garanterar stor potential och erkännande på den globala marknaden. Wilh. Ruberg har genom åren byggt upp ett brett kontaktnät och finns idag representerat på flera platser runt om i världen. Andreas Ohlsson nämner i sammanhanget flera länder, vars myndigheter har kontaktat Wilh. Ruberg för just fordonsbaserade pumpar till räddningstjänsten, en sedan länge högt ansedd produkt i Wilh. Rubergs sortiment. – Dessa utgör idag vårt främsta affärsområde, vi erhåller förfrågningar från hela världen, men även kring andra innovativa lösningar. Vår stående ambition är dock att det som konstrueras i Immeln stannar i Immeln tills de är driftklara och säkra, säger Andreas Ohlsson.

Högproducerande vattenpumpar Andreas berättar också om en stor rysk kund för vilken Wilh. Ruberg utvecklade en vattenpump som initialt var avsedd för nödkylning av kärnkraftsverkens reaktorer. Den togs fram som en följd av kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima, men visade sig sedan få fler användningsområden, bland annat i USA där den används för bekämpning av bränder kring exempelvis oljeraffinaderier. – Det rör sig om en bärbar pump som kan hanteras av två personer, och som kan leverera upp till 20 000 liter vatten per minut, upplyser Andreas Ohlsson och drar samtidigt en parallell till skogsbränderna i Västmanland 2018, där man kontinuerligt fick transportera stora mängder vatten i skogarna.

info@ruberg.se www.ruberg.se +46 44 20 27 50

Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson


skåne - östra göinge

17

www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet i expansiv byggfirma Östra Göinges största byggföretag är AB Järletoft Bygger. Det expansiva byggföretaget har utvecklats från en lokal aktör till ett bolag med uppdrag över stora delar av Sverige. Med ett starkt personligt engagemang och lång erfarenhet blir man det lilla företaget med de stora resurserna, och med ett byggkoncept som innefattar allt från bostäder till skolor och kommersiella lokaler.

Vi träffar Jan-Eric och hans son Martin Järletoft som tillsammans står bakom Östra Göinges största byggföretag. Det startades av den förstnämnde 1994 mitt under brinnande lågkonjunktur, men satsningen har visat sig vara helt rätt. Brobyföretaget AB Järletoft Bygger har gjort en imponerande resa från ett lokalt byggföretag till en välanlitad entreprenör i stora delar av landet. – Vi arbetar i hela södra Sverige, företrädesvis i Skåne och Blekinge där våra kunder ofta är kommuner och företag. Vi erbjuder både totalentreprenad och delad entreprenad med samordning, upplyser Jan-Eric som är bolagets VD medan sonen Martin är projektledare/arbetsledare. I företaget är också dottern Malin verksam som arkitekt. – Det är få byggföretag som kan erbjuda detta. Tack vare Malin kan vi erbjuda kunderna snabba lösningar inhouse, det är en enorm styrka för oss, säger Jan-Eric. Återkommande kunder Offentliga byggnader, skolor, butiker och industrier – Järletoft Bygger jobbar med alla och står för kompletta totalentreprenader. Bland uppdragsgivarna finns således stora industriföretag, affärskedjor, kommuner och privatpersoner. – Vi håller samman hela projekt och levererar en helhet, vilket vi vet att våra kunder uppskattar och värdesätter. Vi lyssnar alltid på kundens önskemål, vad de vill ha och vilka behov de har, varpå vi erbjuder olika förslag. Genom att vara aktiva och titta på alla aspekter har vi byggt en krets med många återkommande kunder och många som kontaktas oss via rekommendationer, säger Martin Järletoft. Han berättar att de just har färdigställt ett äldreboende år Riksbyggen, ett projekt som blev nominerat till Årets omsorgs- och äldreboende i Knislinge Västanvid. Nu håller de på att bygga Skogsbrynets äldreboende i Sibbhult för samma uppdragsgivare, och de har tidigare i år jobbat en hel del på uppdrag av Ballingslövs Kök, ett uppdrag på en sammanlagd yta av 13 000 kvadratmeter. Ikano Fastigheter är en annan återkommande uppdragsgivare.

Eget fastighetsbolag I AB Järletoft Bygger ingår också systerföretaget Järletoft Fastigheter som äger och förvaltar bostadsfastigheter och företagslokaler i och omkring Broby. I dagsläget kan man till exempel erbjuda 16 exklusiva marklägenheter vid Helge å. Ambitionen är att utveckla fler liknande områden och härigenom kunna erbjuda ännu fler bostäder. Beträffande bygguppdragen finns många både små och stora projekt planerade. – Vi står inför spännande utmaningar och har en ambition att möta fler företag och kommuner. När vi breddar vårt kontaktnät och stärker kommunikationen med kunder och samarbetspartners lägger vi också grunden till fortsatt god utveckling, konstaterar Jan-Eric och Martin Järletoft.

Instagram: Järletoft Bygger

Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Hemsida: www.jarletoftbygger.se


18

skåne - östra göinge www.svenskleverantorstidning.se

Diedenporten står sig – år efter år

Dieden-Ekodoor är sedan lång tid tillbaka synonymt med ytterdörrar och garageportar av hög kvalitet. Här jobbar man med stor flexibilitet och höga krav på såväl kvalitets- som miljömässig hållbarhet, vilket resulterar i kundanpassade och underhållsfria produkter som står sig – år efter år.

Dieden-Ekodoors historia sträcker sig så långt tillbaka som till 1907 då verksamheten, vilken initialt fokuserade på tillverkning av hästskor, etablerades. Mycket har förstås hänt sedan dess i företaget som numera är en marknadsledande producent av kvalitetssäkrade ytterdörrar och garageportar. Dieden-Ekodoor är Sveriges ledande tillverkare av

vipportar och slagportar och representerar marknadens bredaste sortiment av portar till villagarage. Även takskjutportar ingår i det breda konceptet. Det är dock alltjämt ytterdörrarna som dominerar företagets omsättning. – Vi tillverkar våra dörrar enligt kundernas specifikationer, vilket ställer krav på oss att vara flexibla. Därför jobbar vi också aktivt med produktutveckling, vilket förstås också gäller våra portlösningar. Det är också nödvändigt med tanke på att våra produkter omfattas av många olika regler beträffande exempelvis brand-, ljud- och säkerhetsklassningar, säger Nils Kristensson, VD för DiedenEkodoor. Han tillägger att företaget, tack vare samarbeten med andra leverantörer, även tillhandahåller ett flertal närliggande produkter, så som innerdörrar och fönster.

Hållbarhet i alla led I Dieden-Ekodoor är hållbarhet ett begrepp som genomsyrar alla delar av produktionen. Det gäller ur ett såväl kvalitets- som miljöperspektiv. – Vi har för länge sedan lämnat slit och slängtänket bakom oss och i stället valt att satsa på långsiktiga lösningar, premiumprodukter som håller över tid och som är skonsamma mot miljön. De kan initialt kosta lite mer än många av våra konkurrenters produkter, men å andra sidan håller de två till tre gånger längre. Omloppstiden på våra portar ligger kring 40 år, och eftersom de är mer eller mindre underhållsfria blir det en klok och långsiktig investering för våra kunder, poängterar Nils Kristensson. En del av förklaringen till produkternas höga kvalitet är att man i Dieden-Ekodoor samlat all kompetens under ett tak. Här finns bland annat

inköpare, ekonomer, konstruktörer och CADritare som tillsammans säkerställer att företagets lösningar lever upp till de höga krav som såväl de själva som marknaden och myndigheterna ställer. Stabilitet och långsiktighet Bland Dieden-Ekodoors kunder märks framför allt återförsäljare, byggentreprenörer och husfabrikanter i norra Europa, framför allt Sverige. Dessa uppskattar att tillverkningen sker i Sverige och snabbt kan ställas om efter enskilda önskemål. I företaget har man också en god dialog med arkitekter, vilket förstås också lägger grunden till det starka konceptet, liksom företagets utpräglade flödestänk och fokus på god arbetsmiljö för dess 30-tal anställda. – Vi vill alltid ligga i framkant inom vårt gebit och hela tiden fortsätta utveckla våra produkter. Vi jobbar med stabilitet och långsiktighet som ledord, vi vill inte växa för växandets skull, utan fortsätta fokusera på produkterna. Då kommer framgång och tillväxt på köpet, säger Nils Kristensson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

HÖG KVALITET ÄR STANDARD.

Vi är flexibla och anpassar efter dina behov.

Industrigatan 3, 289 42 Broby Tel 044-462 30 info@dieden-ekodoor.se www.dieden-ekodoor.se


skåne - östra göinge

19

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitet och personlighet kännetecknar omskriven byggfirma Att arbeta med kvalitet, med rustika material och med en stark bredd är huvudfilosofier i Alaskagårdens Byggnads AB. Nöjda kunder är överordnat allt annat i firman där man utför allt från köksmontage till specialrenoveringar med udda material.

Johannes Thuresson äger Alaskagårdens Byggnads AB tillsammans med storebror Håkan, och det är namnet på gården de är uppväxta på som även fick utgöra företagsnamnet när Johannes och Håkan etablerade firman för snart tio år sedan. Håkan arbetade då på Järletoft Bygger, ett bolag där även Johannes var verksam innan han bestämde sig för att starta eget. – Under tiden jag drev min enskilda byggfirma gick jag en utbildning till lantbrukare, eftersom min ursprungliga tanke var att ta över familjens lantbruk och samtidigt snickra lite parallellt. Jag lyckades dock locka Håkan med att starta ett gemensamt aktiebolag och sedan dess satsar vi helhjärtat på byggfirman med lantbruket som bisyssla, berättar Johannes. Stark bredd Idag driver han och Håkan bolaget tillsammans med sina anställda, samt inhyrd personal som hjälper till. I samband med arbetstoppar kan antalet sysselsatta personer bli ännu fler, och mycket hänger samman med den starka bredd som företaget representerar, vilken i sin tur genererar många förfrågningar, inte minst från traktens lantbrukare. – Vi gör det mesta från att byta några enstaka takpannor till mer komplexa byggnationer inom främst den privata sektorn och lantbrukssektorn. Men förra året ökade andelen förfrågningar från privatpersoner på grund av pandemin, konstaterar Johannes Thuresson.

Han berättar att företaget än så länge inte har ägnat sig åt komplett nybyggnation, men att det är något man vill åta sig framöver. Det har däremot blivit ett flertal renoveringsinsatser, inte minst i form av specialrenoveringar då man ofta fått jobba med annorlunda material och lösningar i tät kontakt med kund och inredningsarkitekt. Kvalitet är A och O Alaskagårdens Bygg är måhända inte billigast i branschen, men så är det också kvalitet snarare än

pris som Johannes och Håkan konkurrerar med. – Kvalitet är A och O för oss, samtidigt som vi eftersträvar en tät och löpande dialog med våra kunder längs resans gång. Ett gott slutresultat som kunden är hundra procent nöjd med är hela tiden vårt primära mål, understryker Johannes Thuresson. Han berättar bland annat om renoveringen av ett hus utanför Broby där man försåg interiör och exteriör med kvalitativa material som många skulle betrakta som exklusiva, ett projekt som blev både

lyckat och omskrivet i media. – Vi har en vision ambition att kunna jobba med ett brett utbud av uppdrag från restaurering och byggnadsvård till mer nybyggnation. Vi vill fortsätta växa som företag, men samtidigt vill vi inte bli för stora. Den personliga kundkontakten vill vi inte göra avkall på, betonar Johannes Thuresson.

Johannes: 0702 - 84 65 51 Håkan: 0705 - 74 06 23 alaskagardenbyggnads@outlook.com

Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson


20

skåne - östra göinge www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp för välrenommerad hallmontör

andra branscher.

– Vi står för en helhetslösning och kan även åta oss tak- och fasadarbeten på exempelvis ladugårdar eller industribyggnader. I det avseendet kan vi både lägga om och bygga nytt. Härutöver utför vi även interiörarbeten. Det kan till exempel handla om att resa innerväggar, montera räcken eller bygga trappor, berättar Kristoffer och Katarina Gorski som leder verksamheten i Kristoffers Montage Syd AB.

Sedan Kristoffers Montage Syd AB bildades 2014 har företaget breddat sitt koncept väsentligt. Bolaget servar bland annat regionens lantbruk för vilka man kan monteraexempelvis ridhus och kostall, men i företaget finns kompetens att resa alla typer av stålhallar, så som maskinhallar och kommersiella lokaler.

Goda referenser Padelhallar och logistikhallar är andra typer av stålkonstruktioner som Kristoffer och hans kollegor jobbar med. I personalstyrkan finns såväl montörer och snickare som murare och plattsättare, vilket formar en imponerande bredd i verksamheten. Denna har i sin tur inneburit att Kristoffers Montage Syd AB sedan starten har varit involverat

För Sydsveriges lantbrukare är en professionell byggpartner aldrig långt borta. Kristoffers Montage Syd AB monterar hallar, utför tak- och fasadarbeten, liksom interiörarbeten i ett samlat koncept. Med den bredd företaget har finns en lösning på alla problem, även för uppdragsgivare i

i ett flertal nämnvärda projekt, till exempel byggandet av inredning på Toyotas anläggningar över hela Sverige. Just nu monterar man tak på perronger på stationer mellan Malmö och Lund. Ekipage, som bygger ridhus, är en annan uppdragsgivare. – Vi verkar ofta i rollen som underentreprenör åt byggföretag och producenter av stålhallar, så som Jacob Lindh AB, Tectum Byggnader AB, JS Smide och Er-Ho Bygg. För Jacob Lindh AB utför vi en mängd olika interiöruppdrag, såsom montering av kontor och toaletter. För ett annat svenskt företag har vi också byggt montrar i Düsseldorf, berättar Kristoffer Gorski.

även längre norrut i Sverige, till exempel i Stockholm och Sundsvall. – För oss har det alltid varit viktigt att göra bra ifrån oss, det ger oss goda referenser och bygger vårt goda rykte. Service är A och O i den här branschen, säger Kristoffer, vars fru Katarina sköter ekonomin i företaget. Kristoffer blickar gärna framåt, att jobba i fastighetsbranschen är en vision han har, men på kort sikt vill han rekrytera nya, duktiga montörer till sitt team. Ambitionen är att företaget ska fortsätta växa och utvecklas. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Service är A och O Kristoffers Montage Syd AB verkar mestadels i Skåne, men företaget har sedan tidigare också utfört uppdrag i både Norge och Danmark samt

kristoffersbygg@gmail.com


skåne - östra göinge

21

www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring framtidens energi Biobränsle är fokusområdet för Krogshults Maskinstation Lille Mats AB – eller KMLM som man allmänt säger. Företagets huggbilar producerar flis vid skogsbilväg för vidare distribution till värmeverk runt om i södra Götaland. På anläggningen i Broby hanteras årligen cirka 200 000 kubikmeter material.

Det är ett anrikt företag vi får ta del av när vi besöker Kroghults Maskinstation Lille Mats AB. Det startades redan 1928 och övertogs under 80-talet av bröderna Tommy och Jan Gertsson, barnbarn till företagets grundare. Den ursprungliga verksamheten med tjänster för jordbruket kompletterades med lastbilsåkeri med inriktning mot containertransporter. Så småningom försvann traktorer och skördetröskor helt ur verksamheten och Kroghults Maskinstation Lille Mats AB – eller KMLM som företaget allmänt benämns – inriktar sig numera på transporter och produktion av skogsflis med så kallade huggbilar, det vill säga lastbilar med fast monterad flishugg.

200 000 kubikmeter per år KMLM står för ett helhetskoncept kring det man benämner som framtidens energi, det vill säga biobränsle. Företaget står för såväl transporter som terminalverksamhet och förfogar i sammanhanget över både fordon och utrustning för en verksamhet som är både effektiv och hållbar. Till terminalen, som ligger på Bastholmen i Broby och omfattar en 60 000 kvadratmeter asfalterad yta, kommer bränsleved från hela Skåne, varpå materialet med hjälp av en stor terminalhugg förvandlas till flis. – Vi hyr ut terminalen till ett flertal stora aktörer i biobränslebranschen, vilket i sin tur innebär att vi årligen hanterar cirka 200 000 kubikmeter flis och bark. Vi erbjuder även försäljning av flis och bark och vänder oss till en kundkrets som sträcker

sig över hela Skåne, västra Blekinge, södra Småland och södra Halland, berättar Tommy Gertsson. Fordon och utrustning Tommy har nyligen överlämnat ägandet av KMLM till sin son Jimmie som numera leder verksamheten i bolaget. Tommy är dock alltjämt i allra högsta grad aktiv i förtaget som i dagsläget sysselsätter sex anställda. Från terminalen, som även innefattar en egen verkstad och har ett utmärkt strategiskt läge med bra tillfartsvägar, utgår bolagets specialanpassade fordon, bestående av ett lastväxlarekipage inklusive containrar, hjullastare med högtippande skopa för hantering av flis, bark och dylikt, samt fyra huggbilsekipage med tillhörande släp. – Med de sistnämnda kan vi hantera lass på upp till hundra kubikmeter material. Med våra flishuggar skapas biobränsle som vi sedan levererar till olika värmeverk i Skåne och Blekinge eller lagrar åt våra kunder, säger Tommy Gertsson och nämner i sammanhanget Skånetimmer Bioenergi AB, Biofuel Impex samt Rönås Skog, som bolagets främsta uppdragsgivare. Tommy trivs alltjämt med sitt jobb och ser framtiden an med tillförsikt för Kroghults Maskinstation Lille Mats AB. – Efterfrågan på biobränsle kommer att fortsätta öka i takt med den allmänna omställningen i samhället och i vår omvärld. Där kan vi göra en väsentlig insats. Det känns förstås oerhört stimulerande att få möjlighet att jobba med framtidens energi, tycker Tommy Gertsson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

KMLM KROGSHULT Vi löser det! 070-620 19 82

www.kmlm.se

info@kmlm.se

KROMA 070-68 91 225

Förvaltnings AB www.kmlm.se

tommy@kmlm.se


22

skåne - östra göinge www.svenskleverantorstidning.se

En kvalitetsmedveten leverantör till svenska skobutiker Landets privatägda skobutiker har i TD Brands AB en trygg och kvalitetsmedveten leverantör och samarbetspartner. Här jobbar man med ambitionen att ha Sveriges bredaste sortiment av skor i prissegmentet mellan lågt och högt, samt att tillhandahålla produkter i sköna skinnmaterial av hög kvalitet och med god passform.

TD Brands AB grundades 2004 av bröderna Nils och Anders Ohlsson och har utvecklats väl som ett klassiskt familjeföretag. Efter hand började även deras respektive, Lola och Kikas, samt även barnen

och släktingar arbeta i företaget, som idag har drygt tio anställda. Dessförinnan hade bröderna gedigen erfarenhet på 15–20 år i skobranschen. – Man kan säga att det sitter i generna då även vår far redan på 60-talet började sin bana som försäljare på Knislinge Skofabrik, säger Anders Ohlsson. Kvalitet och god passform Idag driver de företaget utifrån affärsidén att leverera skor i tiden till detaljister, skobutiker och näthandlare. TD Brands representerar skor i prissegmentet mellan högt och lågt. Lågprisskor, menar Anders Ohlsson, finns i de flesta av matvarukedjornas stormarknader, vilket gjort att man i TD Brands valt att höja kvaliteten över tiden. – Större delen av de skor vi företräder är av hög

kvalitet, i härliga skinnmaterial och med god passform. Vi har en mycket stark lagerservice, vår ambition är att erbjuda Sveriges bredaste skosortiment i grossistledet, säger Anders. Produkterna köps huvudsakligen från leverantörer i Portugal och Spanien, varav Rosa Negra, med bland annat fina skinnboots, är ett varumärke som Anders gärna framhåller, liksom varumärket Råå DESIGN med högkvalitativa gummistövlar av naturgummi. Bröderna är stolta över att företräda dessa starka varumärken. Värnar om branschen Skobranschen har liksom övrig butikshandel påverkats hårt av pandemin, men många butiker brottas också med problem kopplade till konkurrens. – Faktum är att många butiker kämpar för sin överlevnad eftersom handeln överlag tenderar att i allt högre utsträckning flytta från stadskärnorna till stora köpcentrum i utkanten av städerna. I dessa pandemitider har givetvis även de större kedjorna påverkats, konstaterar Anders Ohlsson. Pandemin har förstås också gjort det svårt för Anders och hans kollegor att besöka leverantörer och mässor. Trots detta jobbar man hela tiden hårt i syfte att utveckla kollektionerna. – Vi vill vara en långsiktig samarbetspartner för skobutiker på den svenska marknaden. Vi värnar om branschen, vill bidra till dess utveckling och

vill även leverera till skötsamma internetbutiker som värnar om de varumärken vi representerar. Vi vill inte bidra till att internetpriserna dumpas så att det blir negativa konsekvenser för de lokala skobutikerna, och det är också anledningen till att vi själva inte driver någon näthandel. Det är viktigt att de privata skobutikerna blir kvar med allt sitt kunnande och sin serviceförmåga, understryker Anders Ohlsson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

- Vi har en mycket stark lagerservice, vår ambition är att erbjuda Sveriges bredaste skosortiment i grossistledet.

Kontakta oss på telefon 044 - 466


skåne - östra göinge

23

www.svenskleverantorstidning.se

Omtyckt VVS-firma redo för nya utmaningar Nyinstallationer, service, reparationer och entreprenadarbeten – för SA VVS Service är inga jobb vare sig för stora eller för små. Det välrenommerade VVS-företaget har fullt upp och kompletterar löpande den kompetenta personalstyrkan i syfte att möta den ständigt ökande efterfrågan på företagets tjänster.

Framgångens vindar blåser över SA VVS Service i Hanaskog, men vägen dit har inte alltid varit spikrak. 1991 startade Anders Olofsson företaget tillsammans med kollegan Sven-Göran Bengtsson. – Redan från början var efterfrågan stor på våra tjänster, vi jobbade dag och natt i ett och ett halvt års tid. När Sven-Göran därefter plötsligt gick bort kände jag mig av naturliga skäl utlämnad, men jag fick ett väldigt bra gensvar från kunderna som gärna ville fortsätta samarbetet med mig, vilket

gjorde att personalstyrkan därefter växte ganska snabbt, säger Anders. Han berättar att det emellanåt har varit svårt att hitta duktiga VVS-montörer, ett problem som branschen generellt upplever. – Jag har dock haft tur, inte minst under senare tid när jag har lyckats rekrytera ett flertal erfarna och duktiga yrkesmän. Efter skolavslutningen börjar dessutom en lärling hos oss, säger Anders som numera har 16 anställda. Säljer och installerar värmepumpar Nyrekryteringarna är onekligen välkomna med tanke på antalet förfrågningar som hela tiden kommer in. SA VVS Service utför nyinstallationer, service, reparationer och entreprenadarbeten för både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Företaget är medlem i den rikstäckande kedjan Bad & Värme, liksom i organisationen Installatörsföretagen. Verksamheten är förstås också auktoriserad enligt Säker Vatten. – Vi jobbar i huvudsak här i vårt närområde Östra Göinge men även i kranskommunerna. Vi säger aldrig nej till någon kund, oavsett storlek på jobbet. Det blir en hel del kompletta badrumsrenoveringar , men även stambyten på uppdrag av framför allt bostadsrättsföreningar. Vi har också jourverksamhet för Göingehem AB och Solör, upplyser Anders Olofsson. SA VVS Service är ett Thermia värmepumpcenter och har märkt enväsentlig ökning under senare år. – Vi har i princip fördubblat vår försäljning av värmepumpar varje år under fyra års tid, säger Anders och berättar att man erbjuder både luft/ luft-, luft/vatten-, berg- och jordvärmepumpar. Thermia har nyligen lanserat de nya modellerna Atlas och Calibra, som båda snabbt har blivit mycket populära. – Emellanåt har vi haft svårt att hinna med alla installationer, men när vi nu har breddat vår personalstyrka lär det inte bli några problem framöver, upplyser Anders. Flytten blev ett lyft Efter att ha verkat från några olika platser under åren har SA VVS Service slutligen landat i Hanaskog. Den 1 300 kvadratmeter stora anläggningen ligger utmed väg 19, vilket har ökat exponeringen avsevärt och bidragit till den ökade efterfrågan av företagets tjänster. Anders har sedan årsskiftet två nya delägare i firman, Oskar Nordström och Sebastian Lundgren, vilket har inneburit välbehövlig avlastning. – De är två yngre killar som är oerhört duktiga och drivna. Nu kan vi bättre fördela våra ansvarsområden internt och sätta kunden i fokus, säger Anders. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Nyinstallation Service Kampanj•på

Kampanj på Thermia Värmepumpar Nyinstallation •på Service Kampanj FABRIKSGATAN 5, 289 50 HANASKOG Nyinstallation • Service Tel. 044 - 614 11 | Mobil 0735 - 188 188 anders@savvs.se | www.savvs.se Värmepumpar • Flis

Värmepumpar • Flis Nyinstallation • Service Thermia Värmepumpar Pelletsanläggningar Nyinstallation • Service Thermia Thermia Värmepumpar • FlisAtec Värmepumpar Pelletsanläggningar Värmepumpar • Flis Just nu

Värmepumpar • Flis Kvarngården Hjärsås, 289 90 KNISLINGE

Nyinstallation Service Kvarngården Hjärsås, 289 90• KNISLINGE

Pelletsanläggningar kampanjpriser!

Pelletsanläggningar

Tel. 044-614 11 - Fax 044-614 17 - Mobiltel. 0735-188 188


24

skåne - östra göinge www.svenskleverantorstidning.se

Kompetens skapar bredd i Buteo Verkstads AB Bredden i Buteo Verkstads AB tilltalar aktörer i ett flertal olika branscher. Det gäller inte minst sjöfartsindustrin som Buteo förser med högkvalitativa transportörer för lastning och lossning av cement. Buteo Verkstads AB producerar också omfattande rörsystem och rostfria tankar för olika ändamål.

Buteo Verkstads AB firar snart 20 år och har sedan starten vuxit och utvecklats till ett välanlitat bolag med gott anseende och en synnerligen stark bredd. Verksamheten kretsar till stor del kring tillverkning av skruvtransportörer för lastning och lossning av cement för sjöfartsindustrin via sin kund Lars Lovik AB. Johan Karström, ägare och VD av Buteo Verkstads AB utvecklar: – Vertikalskruvar transporterar upp från lastrummen till horisontalskruven som ligger längs däck. Horisontalskruvarna i Lars Loviks lösningar är upp till en meter i diameter och i längder från cirka 60 meter till mer än 100 meter. Beroende på fartygets storlek rör det sig om mycket stora maskiner, upplyser Johan Karström och tillägger att företaget levererat maskiner till stora delar av världen via en av sina främsta kunder och samarbetspartner, Lars Lovik AB. Stora rörsystem Buteo Verkstads AB jobbar också med tillverkning av utrustning för processindustri, närmare bestämt omfattande rörsystem, kringutrustning och olika typer av kärl i rostfria material för olika uppdragsgivare, varav välkända Purac AB är en av de främsta. Ofta samarbetar man med en kompetent partner avseende processteknik och konstruktion. – Vi besitter mycket stark kompetens, inte minst beträffande svetsning, inom våra väggar. Samtidigt jobbar vi med mycket höga krav på oss själva avseende kvalitet. Vi strävar alltid efter att leverera absolut felfritt, understryker Johan Karström. Han berättar vidare att Buteo Verkstads AB även arbetar med stadsmiljöer i samarbete med Byggros AS. Fontäner har blivit en liten nish. Man ligger bland annat bakom en stor fontän på Drottningtorget i Trollhättan, där rostfria kanaler med en mängd munstycken skapar en maffig effekt. Buteo Verkstads AB har också levererat en fontän till SeaU i Helsingborg, och har ett pågående projekt till Slottskogsvallens Entré i Göteborg. – Ett fjärde ben för oss har blivit aluminiumsvetsning med tillverkning av exempelvis arbetskorgar i liftar. Vi ser en markant ökning inom just aluminiumsvetsning med flera förfrågningar från olika aktörer, säger Johan.

Växer och utvecklas Buteo Verkstads AB sysselsätter i dagsläget fem anställda. Genom att samarbeta med flera lokala företag i ett nätverk, där varje företag har sin specialkompetens, kan man erbjuda större och mer komplexa projekt. Bolaget arbetar rikstäckande, även om man, enligt Johan, har en stark lokal förankring. Personalen utgör grundbulten i verksamheten där man har ambitionen att hela tiden växa och utvecklas. – Vi försöker till exempel hålla oss uppdaterade kring ny svetsteknik och utrustning, men strävar också efter att utveckla samarbeten med olika företag i syfte att kunna möta framtida utmaningar på marknaden, säger Johan Karström. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Legotillverkare för industrin. Vi utför kvalificerade tillverkningsuppdrag av svetsade konstruktioner i kolstål, rostfria stål och aluminium

info@buteoverkstads.se


skåne - östra göinge

25

www.svenskleverantorstidning.se

Processindustrins högteknologiska samarbetspartner Processindustrin har i Broby Modellindustri AB en samarbetspartner i framkant när det kommer till höghastighetsbearbetning av olika material och objekt. Med hjälp av modern teknisk utrustning jobbar företaget med allt från vakuumformning, formsprutning och tryckformning till olika typer av fixturer, gjutmodeller och prototyper.

Svensk Leverantörstidning träffar Ronnie Rossander, som äger och driver Broby Modellindustri AB, ett företag som utgår från Verkstadsgatan i skånska Broby och kombinerar stolt hantverkstradition med högteknologi. Företagets anor sträcker sig tillbaka till 1957 då Harry Mars startade sin tillverkning av gjutmodeller för Metall- och stålgjutgods i Broby. År 1960 började företaget arbeta inom bilbranschen med Volvo personvagnar. – Verksamheten började som ett gjuteri som Harry Mars son Sven tog över efter honom. Under 1980 och 1990-talet började företaget arbeta med verk-

tygstillverkning och modeller. Sedan dess har vi växt, berättar Ronnie och tillägger att han kom in i bilden i januari 2019, efter att bland annat ha arbetat på Volvo Cars och som produktionschef på Body Balance. – Idag bearbetar vi nästan alla sorters material, från frigolit och trä till metall. Vi var först i Sverige med kallberedning och har sedan dess vuxit och införskaffat allt fler moderna maskiner, säger Ronnie. 5-axlig höghastighetsbearbetning Broby Modellindustri har ett stort utbud inom vacuumformning, vilket är en av företagets specialiteter. Man är ett digitalt anpassat verkstadsföretag inom 5-axlig höghastighetsbearbetning och kan skapa former i de flesta material för processindustrin. – Vi skapar formverktyg av till exempel vacuumformad plast eller aluminium. Vi har också fräsfixturer och kan göra monteringsfixturer. Vi gör även verktyg åt formsprutningsindustrin. Därtill gör vi gjutmodeller för betonggjuteri och stålgjuteri, säger Ronnie.

Inom prototyper har Broby Modellindustri till exempel gjort hela bilar i lättviktsmaterial. – Vi arbetar brett och har gjort kontrollfixturer år Volvo Cars, där toleranserna är på hundradelar. Vi kan också göra gjutformar till betongsuggor, och mycket däremellan, säger Ronnie. Broby Modellindustri har idag 20 anställda och Ronnie beskriver organisationen som enkel och effektiv. – Jag arbetar mycket med att hitta nya affärsområden, med statistik och marknad och att nå ut med våra produkter och tjänster. Vi har en platschef som sköter den dagliga driften. Det är viktigt för oss att delta på olika mässor, även om det för tillfället tyvärr är omöjligt på grund av pandemin. Vi har dock fått nya kunder även under pandemin, vilket vi är tacksamma över, säger Ronnie. Digitalisering och hållbarhet I framtiden vill Broby Modellindustri öka sin omsättning och utvecklas inom digitalisering och hållbarhet. – Vi vill arbeta mer med biologisk plast. Här kan vi bidra med verktyg och fixturer. Vi återvinner alla

material som vi arbetar med och vill även arbeta mer med 3D-printing, där det inte blir något spill. Vi vill också investera i nya maskiner för fräsning, säger Ronnie. Broby Modellindustri arbetar med hög leveranssäkerhet och kvalité oavsett tjänst eller produkt. – Vår vision är att växa inom vacuumformning, som är vår kärnverksamhet. Vi blir större inom formsprutning hela tiden. Våra konkurrensfördelar är att vi har rätt maskiner, rätt material med rätt densitet och skicklig personal. Det vi levererar håller länge, vi erbjuder helt enkelt premiumprodukter, säger Ronnie. En viktig framtidsfråga är också kompetensförsörjningen. – Vi behöver riktigt bra hantverkare och CADritare som kan hantera fräsmaskiner på rätt sätt, detta är något som vi söker aktivt. Hos oss kommer man till en trevlig verksamhet, avslutar Ronnie Rossander. Intervju: Peter Hägg

Vi är ett modernt och digitalt anpassat verkstadsföretag med CAD-CAM processtyrd 5-axlig höghastighets bearbetning samt NC-styrd modell- och verktygs-framtagning.

Tel. 044 - 456 80 | info@brobymodell.se | Verkstadsgatan 14, 289 42 Broby

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se


26

skåne - perstorp www.svenskleverantorstidning.se

Nära till allt i Skånes minsta kommun Närhet till allt och fina naturupplevelser präglar Perstorps kommun som är Skånes till invånarantalet minsta. Sin storlek till trots har Perstorp mycket att erbjuda i fråga om både livskvalitet och företagande, och kommunen är med på noterna. Just nu pågår något av en byggboom i Perstorps kommun.

Perstorp är med sina cirka 7 500 invånare Skånes minsta kommun. Den präglas av närhet såväl mellan människor som till service, samtidigt som kommunens kanske främsta resurs är dess vackra natur. Perstorp har ett bra geografiskt läge längs med riksväg 21 med goda kommunikationer i form av både väg och järnväg. – Vi är något av en pendlarkommun, många av våra invånare arbetar i exempelvis Helsingborg eller Kristianstad, men väljer att bo här eftersom vi erbjuder lugna och trygga boendemiljöer och ett rikt föreningsliv, säger Torgny Lindau som är kommunstyrelsens ordförande. Han lyfter i sammanhanget fram den populära badanläggningen med bassänger både inomhus

och utomhus, liksom Perstorps mycket uppskattade 18-håls-golfbana.

i syfte att öka tryggheten i socialt utsatta områden, bland annat genom ökad belysning och kameraövervakning.

Industriella anor Perstorp är en ort med industriella anor, vilka sträcker sig tillbaka till skånska glasbrukens glansdagar. I Perstorp har många välkänd a produkter producerats genom åren, varav den kanske mest kända är Perstorpsplattan. Många av verksamheterna utgår från Perstorp Industripark, det man allmänt kallar för södra Sveriges industricentrum, och där närmare 2 000 personer arbetar med avancerad forskning, utveckling och högteknologisk produktion tillsammans med industriella serviceföretag. Arbetsmiljöfrågor i centrum Torgny Lindau, som själv är från orten, är Perstorps yngsta kommunalråd. Han har ett förflutet som undersköterska och uppskattar det lugn som omgivningarna i Perstorp erbjuder. Kommunen styrs genom ett samarbete mellan Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, ett samarbete som Torgny (PF) anser fungerar bra. – Vi jobbar med en samsyn om vikten av att alla får komma till tals, säger Torgny och nämner bland annat arbetsmiljön som en av de viktigaste

Torgny Lindau är kommunstyrelsens ordförande i Perstorp

frågorna som kommunen jobbar med. – Utan personal finns inga verksamheter, det är förstås ytterst viktigt att personalen på våra arbetsplatser trivs och mår bra, liksom att företagen får kontinuitet bland sina medarbetare. Inte minst inom kommunala verksamheter är det av stor betydelse att personalomsättningen är låg, understryker han. En annan hjärtefråga är trivsel och trygghet för kommunens invånare. Kommunen arbetar aktivt

Byggboom Det har varit historiskt svårt att få bostad i Perstorps kommun. Nu pågår dock något av en byggboom avseende nya bostäder. – Vi vill förstås att invånarantalet i kommunen växer. Bostadsbyggandet är en del av detta, men vi har även andra projekt på gång. I sommar ska högstadieskolan renoveras och även centrumhuset kommer att få en rejäl ansiktslyftning med nya, större och fräscha ytor för oss på kommunen, vilket också kommer att göra det enklare för våra medborgare att komma i personlig kontakt med oss. Även serviceutbudet kommer att förbättras i och med detta, säger Torgny Lindau och nämner avslutningsvis även det nya handelsområdet som växer fram invid riksväg 21. – Det har ett perfekt läge, inte minst för människor på resande fot som kan stanna till för både mat och shopping. Intresset är stort, vi har intressenter för alla kommande handelsytor, konstaterar Torgny Lindau. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Ungt företag med lång erfarenhet av håltagning och asfaltsågning I samband med sydsvenska bygg- och infrastrukturprojekt är Glenns Håltagning & Asfaltsågning ett välrenommerat namn. Glenn Jönsson driver företaget med fokus på håltagning i stenmaterial, och som på kort tid varit verksamt i en mängd uppmärksammade och lyckade projekt.

Glenn Jönsson hade lång erfarenhet av bygg- och håltagningsarbete när han för drygt två år sedan startade den egna firman Glenns Håltagning & Asfaltsågning AB. Till sin hjälp har han två anställda som, liksom han själv, är specialiserade på håltagning i stenmaterial, med ett stort fokus på asfaltsågning för företag i framför allt anläggningsbranschen.

Små och stora projekt Vi träffar Glenn i företagets anläggning som ligger i skånska Perstorp. Han berättar att företaget verkar i rollen som underentreprenörer åt byggoch anläggningsföretag i ett upptagningsområde som sträcker sig från Jönköping och nedåt. – Vi kör alltid flera projekt parallellt, och det rör sig om både små och stora uppdrag, säger Glenn Jönsson och berättar att företaget under sina två år redan har varit involverat i ett flertal uppmärksammade och lyckade projekt. – Förra året var vi med och sänkte perrongerna vid Hässleholms station. Vi var också verksamma i samband med bygget av Ophelias Brygga i Helsingborg. Just nu är det en del stora nybyggen, renoveringar och många anläggningsprojekt ute längs vägarna, samt i Ljungby där vi sågar asfalt när E4 ska breddas och byggas om, berättar Glenn. Servicefokus Glenns Håltagning & Asfaltsågning har haft en starkt positiv utveckling sedan starten, vilket Glenn förklarar med att man alltid försöker ta sig an alla slags uppdrag med så kort varsel som möjligt. – Vi har alltid jobbat med fokus på snabb och god service, vilket har gett oss flera återkommande

kunder, säger Glenn och konstaterar att den ökande efterfrågan gör att han nu söker efter fler medarbetare. – Jag hoppas hitta en självgående håltagare i närområdet, eller en ung förmåga som inte har några problem med ett yrke som ibland är både tungt, slitigt och blött. Intervju: Axel Eriksson

- Vi har alltid jobbat med fokus på snabb och god service, vilket har gett oss flera återkommande kunder.

Glenn Jönssons företag är specialiserat på håltagning och asfaltsågning

GLENNS HÅLTAGNING & ASFALTSÅGNING Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se

070 - 821 32 61

haltagning.glenn@gmail.com


skåne - perstorp

27

www.svenskleverantorstidning.se

Här utbildas framtidens industritekniker

Industrin brottas allmänt med rekryteringsproblem, vilket gör att en skola som Perstorp Tekniska Gymnasium blir oerhört betydelsefull. Med ett flertal program inom bland annat industriteknik, el och automation bidrar Perstorp Tekniska Gymnasium till återväxten i branschen när man idag utbildar morgondagens arbetskraft.

Perstorp Tekniska Gymnasium startades 1996 och ägs av kommunens stora arbetsgivare, Perstorp AB, som är ett globalt företag med verksamhet i många olika branscher världen över. Det är också Perstorp AB som i mångt och mycket är orsaken till att skolan existerar. Dess rektor, Åsa Persson, utvecklar: – Perstorp ansåg att den allmänna kompetensen hos elever från dåtidens gymnasieskola var för låg för moderna industrier. Detta är än idag rent

generellt ett problem, utbildningsväsendet behöver allmänt lägga större vikt vid att intressera barn och ungdomar för industrin redan i tidig ålder, genom exempelvis studiebesök eller företagspresentationer ute på förskolor och skolor, anser Åsa som själv har en bakgrund som anställd på Perstorp AB. Populära program Perstorp Tekniska Gymnasium, som är belägen

på Hässleholmsvägen i Perstorp, har plats för 30 elever per årskurs och erbjuder de naturorienterade programmen Industriteknik med inriktning automation, El-& Energiprogrammet, samt Teknikprogrammet som startar till hösten. – Till hösten 2022 hoppas vi dessutom kunna starta en YH-utbildning till processoperatör. Faktum är att ansökningsplanerna redan är i full gång, upplyser Åsa Persson. Upptagningsområdet är stort och cirka två tredjedelar av eleverna pendlar till och från Perstorp. Skolan, som för ett par år sedan byggdes ut med en processhall och ett labb, sysselsätter tolv lärare. APL har stor betydelse Ett stort fokus ligger på arbetsplatsförlagt lärande (APL). – Dessa perioder är oerhört värdefulla för eleverna som på så sätt får in en fot på företag där de senare kan bli erbjudna anställning, framhåller Åsa. Perstorp Tekniska Gymnasium är också involverat i Erasmus och Atlas, vilket gör att eleverna ofta har möjligheter att genomföra delar av sina praktikperioder utomlands. Skolan har även ett brett kontaktnät av företag runt om i regionen, vilket är en av dess konkurrensfördelar. – Många elever som en gång studerat hos oss, och sedan har flyttat vidare, har sedan kommit tillbaka när de har fått anställning hos något av företagen i kommunen. Det ser vi som ett kvitto på att skolan har ett gott rykte här i regionen, säger Åsa Persson. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Digitalt öppet hus x/x x-x

SKÅNE

Tek nik är framtiden! www.perstorpgymnasium.se


28

skåne - perstorp www.svenskleverantorstidning.se

I ett otryggt samhälle ökar behovet av smart port- och grindautomation

Med unik design och med färgspråk som anpassas till arkitekturen har FlowMotion redan vunnit priser, så som German Design Award

Brottsligheten och otryggheten växer i samhället, vilket ökar behovet av skydd och avskärmning. Här spelar en aktör som FAAC Nordic AB en viktig roll som expert på automationslösningar för dörrar, grindar, portar, pollare, vägbommar och persongrindar.

FAAC Nordic AB ägs idag av det Bologna-baserade FAAC S.p.a. och ingår därmed i den globala FAACkoncernen med representation i fler än 70 länder världen över. Bolaget verkar företrädesvis inom två affärsområden; automatik för slagdörrar och skjutdörrar samt automatik för grindar och portar.

I Sverige har FAAC sitt huvudkontor i skånska Perstorp. Det etablerades 1974 och förvärvades av FAAC-koncernen 2007. Här träffar vi FAAC Nordics VD Ola Hansson som berättar att man därefter har upplevt en kraftigt ökande efterfrågan på bolagets lösningar. Omsättningen har ökat från 42 till 135 miljoner kronor. – Vi ser det som en följd av den allmänna samhällsutvecklingen där många upplever att otryggheten ökar, men också tack vare koncernens fokus på produktutveckling. Vi är lyhörda när det gäller globala trender och skickliga när det kommer till förvärv av andra bolag, säger Ola Hansson. Marknaden växer FAAC Nordic projekterar och tar fram lösningar

Ny trendig design på Säkerhetspollare som smälter in i modern miljö

för all motoriserad teknik till dörrar, grindar, portar och passagekontroller. Det finns idag en portstandard som gäller i hela Europa, och FAAC uppfyller förstås alla dessa krav. Slutanvändare inkluderar bland andra industrier, byggherrar, låssmeder, flygplatser och badhus, men FAAC ikläder sig ofta rollen som en automationspartner åt företag som säljer eller installerar lösningarna. – Vi noterar även att villamarknaden i Norden växer, även om storleken på den svenska marknaden än så länge är betydligt mindre än på kontinenten.

Här kan vi förvänta oss en ökande efterfrågan framöver, konstaterar Ola Hansson. Eget varumärke Utöver FAAC:s produktsortiment förfogar FAAC Nordic även över sitt eget varumärke DAAB, som är automationslösningar för grindar och portar anpassade för det stränga nordiska klimatet. DAAB-produkterna går även på export och kännetecknas av styrka och robusthet, och FAAC Nordic AB lämnar alltid fem års garanti på dessa. – De här produkterna bygger på sofistikerad elektronik som dels gör att slutanvändaren kan fjärrstyra sin grind eller port eller se status på densamma, dels gör det möjligt för våra tekniker att se lösningens status från kontoret här i Perstorp, berättar Ola. För att ytterligare förbättra dessa möjligheter har FAAC nyligen lanserat SimplyConnect, en molnlösning som gör att till exempel servicetekniker kan felsöka på distans genom ett grafiskt användargränssnitt. Tillverkar pollare FAAC är även en av de största tillverkarna av pollare och säljer villapollare som ersätter grindar för bilparkeringar i stadsmiljö, trafikpollare som stänger av gågator samt säkerhetspollare som skyddar från exempelvis terrorattacker lik den på Drottninggatan i Stockholm. Ola Hansson berättar avslutningsvis att FAAC just har lanserat en ny modern säkerhetsklassad pollare i JS-serien med både unik konstruktion och design för att bättre smälta in i den urbana miljön.

Yttre och inre perimeterskydd hänger allt oftare ihop. Magnetic speedgates är designade för Nordiskt utomhusklimat

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Nordens ledande leverantör av automatiker för alla typer av applikationer

Dörrar Portar Grindar Vägbommar Pollare

www.faac.se


skåne - perstorp

29

www.svenskleverantorstidning.se

Mångsidig partner inom industriell drift och underhåll Svensk industri har i Maintpartner AB en specialiserad partner inom industriell drift och underhåll. Med spetskompetens inom ett flertal olika områden, vilket bland annat innefattar utveckling av egna verktyg och skräddarsydd utrustning, blir Maintpartner ett givet val för målmedvetna företag.

Maintpartner AB är en specialist när det gäller underhåll av produktionsanläggningar samt drift och underhåll av energianläggningar. I det starka konceptet ingår dessutom ett brett utbud av projekt-, installations- och planeringstjänster, kring vilka Maintpartner har utvecklat banbrytande digitala verktyg för proaktiv identifiering av processtörningar, samt dynamisk simulering av industrienheter.

Företagets kunder är verksamma inom såväl industrin som den offentliga sektorn, och idag arbetar man aktivt inom ett flertal industrisektorer runt om i landet, vilka erbjuds unika servicelösningar. Via Maintpartners underhållsavtal garanteras kostnadseffektivitet, högklassiga tjänster, expertis samt förbättrad tillgänglighet och produktivitet. Kalibrerar mätdon I skånska Perstorp träffar vi Anders Nilsson, som påbörjade sin resa inom Maintpartner 2004 och som innehaft sin nuvarande roll som teamchef sedan 2014. Han berättar att man i Skåne sysselsätter åtta personer, varav sju utgår från Perstorp och en från Malmö, men att man ofta är på resande fot runt om i landet och regelbundet besöker andra orter, så som Tyresö, Göteborg, Örebro, Norrköping och Växjö. – Här i Perstorp är vi specialiserade på kalibrering av mätdon, vilka görs antingen på plats hos kunderna eller i vårt eget labb. Det kan till exempel röra sig

om instrument som mäter tryck, temperatur, flöden och gas för kunder verksamma inom bland annat kemi, läkemedel och livsmedel, berättar Anders. Maintpartner i Perstorp är ISO-certifierat enligt standarderna 9001, 14001 och 45000. Man har i Perstorp ett strategiskt läge i industriparken där också flera av företagets kunder finns, bland andra Perstorp Pharma, Perstorp Specialty Chemicals, Johnson Matthey Formox och Celanese. Anders berättar att man genom åren även har rest utomlands när nya industrier ska driftsättas. – Vi har till exempel varit i både Brasilien och Kina, berättar Anders som i sammanhanget passar på att

En magnetisk flödesmätare, storlek DN150

lyfta fram sina anställda, framför allt Micke Kjällner och Linus Furutorp som båda är mycket duktiga med hög kompetens och gott kundbemötande. – Micke och Linus arbetar för närvarande med ett projekt som vi hoppas ska leda till att vi ytterligare kan förbättra möjligheten att mäta luftflöden, avslöjar Anders Nilsson, som under normala omständigheter gärna tar emot praktikanter. Genom åren har elever från både Perstorps Tekniska Gymnasium och gymnasiet i Markaryd getts möjligheter att göra avtryck i företaget.

Linus Furutorp har arbetat för Maintpartner i ungefär två år

Anders Nilsson 076 - 860 20 09 www.maintpartner.se

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


30

skåne - perstorp www.svenskleverantorstidning.se

Ett komplett byggkoncept från skog till färdigt hus Derome är Sveriges största familjeägda träindustri och erbjuder produkter och tjänster i hela kedjan från skog till färdigt hus. Med högkvalitativa produkter i form av allt från sågat virke till kompletta flerbostadshus vänder sig Derome med sitt breda koncept till framför allt byggproffsen.

Derome etablerades redan 1946 och har sedan dess utvecklats till en koncern med ett unikt koncept från skog till färdigt hus. Bolaget är idag Sveriges största familjeägda träindustri och erbjuder produkter och tjänster i hela kedjan från skog till färdigt hus. Bara under de senaste fem åren har företaget mer än fördubblats i storlek och driver idag verksamhet i hela Sverige med produkter i form av allt från sågat virke och takstolar till villor och flerbostadshus. Kvalitetsprodukter I skånska Perstorp träffar vi Peter Persson som efter många år i branschen tillträdde sin nuvarande roll som platschef i Perstorp för fyra och ett halvt år sedan. Vid sin sida har han Lennart Rosander som har jobbat på anläggningen i 34 år och är lagerförman på densamma. Peter berättar att anläggningen i Perstorp sysselsätter sex personer och att fokus kretsar kring byggmaterial till byggföretag och i viss mån även privatpersoner i framförallt Perstorp, men också Höör, Sösdala och andra delar av mellersta Skåne.

– Hela vårt sortiment präglas av högkvalitativa produkter och material, vilka vi främst riktar mot proffskunder. I Skåne driver Derome tolv anläggningar, inklusive vårt centrallager i Landskrona. Här i Perstorp tar vi emot två leveranser i veckan därifrån, berättar Peter Persson. Han tillägger att kunder även kan lägga beställningar via internet och härigenom få material och annat levererat till dörren. Även Derome i Perstorp innefattar ett lager, vilket gör att många byggare väljer att komplettera sina inköp via anläggningen på Tjäderstigen.

Personliga kundrelationer I Perstorp, liksom på Deromes övriga anläggningar, lägger man stor vikt vid personliga kundrelationer. Två exempel är att man emellanåt arrangerar grillträffar samt besöker kunderna med frukostpåsar. Eftersom de olika enheterna i många fall är specialiserade inom olika områden kan man ofta samarbeta i syfte att nå optimala lösningar för den enskilde kunden. – Tidigare i år tog en kund som bygger hus på Härön utanför Stenungsund kontakt med oss för att få hjälp med material. Det ledde till att vi med hjälp av filialen i Stenungsund flög ut materialet till

- Hela vårt

sortiment präglas av högkvalitativa produkter och material, vilka vi främst riktar mot proffskunder.

Peter Persson och Lennart Rosander utanför Deromes anläggning i Perstorp

kunden med hjälp av helikopter, berättar Lennart Rosander. För att orten ska kunna fortsätta växa hoppas Peter att man även från kommunens håll framöver strävar efter att lokala företag i så stor utsträckning som möjligt åtminstone bör bli tillfrågade i samband med nya projekt. – Engagemanget i kommunen går inte att ta miste på, menar Peter som samtidigt betonar vikten av kompetent personal och en god återväxt i branschen. Under normala omständigheter välkomnar Derome i Perstorp praktikanter och gärna från lokala skolor. Peter vill avslutningsvis tillsammans med Lennart passa på att skicka en hälsning till sin sjukskrivne kollega Sebastian Lindstedt som är saknad av kollegorna. – Vi önskar alla god bättring och att du snart är tillbaka. Intervju: Axel Eriksson

Svante Mossbrant är gårdssäljare på Derome i Perstorp sedan februari 2020

»Från skog till färdigt hus« b derome.se


skåne - perstorp

31

www.svenskleverantorstidning.se

Löpande ventilationsunderhåll minimerar driftstopp Krånglande eller trasiga ventiler kan orsaka produktionsstopp och innebära stora kostnader för industrin. I det avseendet har ett företag som VIMAB en viktig funktion att fylla när man reparerar och underhåller ventiler – ofta på plats hos sina kunder. Med VIMAB som samarbetspartner garanteras en friktionsfri drift av din anläggning.

För landets industrier är VIMAB en viktig samarbetspartner när man reparerar och underhåller ventiler såväl på plats hos kunderna som i sina egna lokaler. Verksamheten grundades och har alltjämt sitt huvudkontor i Motala, men finns även representerat via anläggningar i Stenungsund, Söderhamn och Bromma, samt i skånska Perstorp där vi träffar anläggningens avdelningschef Jimmy Svensson. Jimmy, med ett långt förflutet i VIMAB, berättar att Perstorpsanläggningen etablerades 1997 och företräder hela det breda koncept som gjort bolaget framgångsrikt. – Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders ventiler, oavsett fabrikat och ventiltyp, och utvecklar lösningar som vi skräddarsyr efter deras specifika behov. Vi arbetar förebyggande, men finns också till hands i samband med akutsituationer, upplyser Jimmy. Kontrollerar under drift Anläggningen i Perstorp sysselsätter nio medarbetare och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över framför allt Skåne, men även längre uppåt i landet. Det är inte ovanligt att man är verksamma i till exempel Kalmar eller Varberg, men också i Stenungsund då man har ett nära samarbete med VIMAB-filialen där. Det handlar ofta om insatser i samband med driftstopp, men det är genom det förebyggande arbetet som VIMAB:s kunder undviker onödiga avbrott och således sparar pengar. – Med vår expertis och kundens kunskap om företagets processer kan vi förbättra och effektivisera ventilunderhållet. Kunden behöver heller inte stoppa driften i samband med våra kontroller. Med hjälp av vårt moderna system kan vi kontrollera säkerhetsventiler online och under normal drift, informerar Jimmy Svensson. Han tillägger att VIMAB även erbjuder ångfällemätning, vilket också kan minimera både kostnader och miljöbelastning. VIMAB har också tillgång till ett omfattande lager av ventiler och reservdelar för snabba leveranser.

Jimmy Svensson påbörjade sin resa hos Vimab 1998.

Stark utveckling VIMAB i Perstorp servar framför allt mindre Skånebaserade industrier, men också ett flertal större aktörer, till exempel Perstorp AB och Nymölla Pappersbruk. Verksamheten har haft en

stark positiv utveckling under senare år, även sedan pandemin inträdde, och enligt Jimmy är målet att bli störst i Skåne inom sitt gebit. – Vårt framgångsrecept bygger i hög utsträckning på att vi aldrig tackar nej till uppdrag och att vi har en mycket kompetent personalstyrka som alltid ställer upp när det behövs, säger Jimmy som just nu söker efter folk för projektanställningar. – Det får gärna vara personer med ett genuint intresse för mekanik. Intervju: Axel Eriksson

- Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders ventiler, oavsett fabrikat och ventiltyp, och utvecklar lösningar som vi skräddarsyr efter deras specifika behov.

VÄ X E L : 0 1 4 1 - 2 3 7 7 5 0 W E B : w w w. v i m a b. s e


32

skåne - perstorp www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp för anrik VVS-firma

När två klassiska VVS-företag slogs samman var framgången given. Werner Nilsson Rörmontage AB – eller WNR som man allmänt säger – är ett väl aktat namn i branschen och åtar sig alla typer av VVS-insatser över i princip hela Skåne.

Klippans Rörmontage och Rörledningsfirman Werner Nilsson AB startades nästan samtidigt i mitten av 1950-talet och hade således var sin framgångssaga att berätta när de för fem år sedan slogs samman under företagsnamnet Werner Nilsson Rörmontage – eller WNR som är benämningen utåt. Allt inom VVS sedan 1956, lyder företagets slogan, vilken väl sammanfattar det koncept som Werner Nilsson lade grunden till för 65 år sedan. Efter att hans son, Jan-Åke, drivit bolaget under flera år är det idag dennes son, Johannes Nilsson, som för de stolta traditionerna vidare. Insatser över hela Skåne Vi träffar Johannes i firmans lokaler på Ekorrstigen Johannes Nilsson

i Perstorp där han berättar att WNR vänder sig till både privatpersoner, företag och kommuner. – Vi utför servicearbeten i framför allt Perstorps och Klippans kommuner med omnejd, medan vi åtar oss projektarbeten över hela Skåne. Det kan handla om allt från mindre serviceinsatser kring läckande kranar till insatser i samband med nyproduktion av villor, större industriarbeten och stambyten. Vi ikläder oss ofta rollen som underentreprenör åt andra aktörer, upplyser Johannes och nämner samarbetspartners som Gösta Bengtsson Byggnads AB, Löddeköpinge Bygg, CBR Bygg och Luggude Bygg. WNR är återförsäljare för Nibe och utför således en hel del jobb kopplade till värmepumpar. Den starka bredden har inneburit att man genom åren har varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt. – Just nu befinner vi oss i slutfasen av ett projekt i Kävlinge där Woody Bygghandel får sin nya anläggning färdigställd. Ett annat Kävlingeprojekt utför vi vid byggnationen av Kävlinge Zoo där vi bland annat utför installation av golvvärme i en 800 kvadratmeter stor lokal. Allt ska vara klart innan året är slut, berättar Johannes Nilsson.

Söker nya förmågor Johannes äger idag företaget tillsammans med kollegan Staffan Amberlind. Johannes är ansvarig för fältarbetet medan Staffan jobbar mer med det administrativa. De har sju anställda och kan konstatera att företaget är inne i en mycket positiv trend, vilket föranleder tankar på nyanställningar. – Vi är mer eller mindre alltid intresserade av att komma i kontakt med nya förmågor som gärna får vara unga och ha ett intresse för teknik. Vi ser gärna sökande med invandrarbakgrund och rätt kandidater erbjuds arbete på ett anrikt företag med varierande arbetsuppgifter, trevliga kollegor och välutrustade servicebilar, avrundar Johannes Nilsson. Intervju: Axel Eriksson


skåne - perstorp

33

www.svenskleverantorstidning.se

Maskiner, kunskap och erfarenhet är framgångsreceptet i Perstorps Verktygs AB

Företagets lokaler ligger på Blåbärsstigen i Perstorp

Maskindetaljer och reservdelar är specialiteter i Perstorps Verktygs AB. Företaget, som länge varit en trogen samarbetspartner till framför allt plastindustrin, står för helhetslösningar från idé till färdig produkt.

Perstorps Verktygs AB är ett anrikt företag som grundades redan 1971 av fem personer, varav Tonny Mårtensson var en av dem. Han står idag som ensam ägare av företaget men är i allra högsta grad alltjämt verksam i detsamma. Vi träffar Tonny och företagets VD, Dennis Ivarsson, i anläggningen på Blåbärsstigen i Perstorp, där de berättar att företaget till en början fokuserade på tillverkning av formverktyg åt framförallt den omfattande plastindustrin som finns i Perstorp, men att verksamheten successivt växte och förändrades, vilket medfört att man efter hand har breddat sitt erbjudande. – Idag arbetar vi företrädesvis med tillverkning av maskindetaljer och reservdelar till framför allt kemindustrin. Vi är vana vid att arbeta med olika material, så som plast, aluminium, stål och rostfritt men vi besitter också kunskap och kompetens när det kommer till att serva, reparera och modifiera formverktyg, informerar Dennis Ivarsson. Komplett verkstad I företagets 1 200 kvadratmeter stora verkstad, vilken byggdes ut 2014, finner vi en bred maskinpark, bestående av såväl gamla trotjänare som nyare maskiner. Det främsta tillskottet är, enligt Dennis och Tonny, de två 5-axliga fräsmaskinerna. I samband med utbyggnaden installerades även en ny travers med tio tons lyftkapacitet. – Maskinerna gör oss breda, men vårt koncept bygger också i hög utsträckning på kunskap och erfarenhet. Det är kombinationen av dessa som gör att vi kan tillverka delar och detaljer från idé till färdig lösning, och även ta fram specialanpassade produkter efter våra kunders önskemål, säger Tonny Mårtensson.

God utveckling Perstorps Verktygs AB sysselsätter idag åtta personer, vilka ofta jobbar med enstyckstillverkning men även mindre serier. Upptagningsområdet är lokalt, de flesta kunderna står att finna inom Perstorps industripark. – Vi ser oss själva som ett renodlat serviceföretag som kan ta sig an allt från traktorer till kärnkraftverk. Den bredden värdesätter våra kunder, säger Dennis Ivarsson. Den rådande pandemin har inte påverkat Perstorps Verktygs AB nämnvärt. Företaget upplever en stabil positiv utveckling, vilket både Dennis och Tonny tror beror på att företaget erbjuder bra kvalitet, god service och korta leveranstider, men också på den långa erfarenhet man besitter samt personalens breda kompetens. – Det är förstås synnerligen viktiga egenskaper eftersom vi ofta jobbar med precisionsarbeten, konstaterar Dennis Ivarsson och Tonny Mårtensson. Intervju: Axel Eriksson Under 2014 investerade man i en 5-axlig fräsmaskin


34

skåne - perstorp www.svenskleverantorstidning.se

Mickes anläggning är mer än bara plåt- och lackverkstad Privatpersoner och företagare i Perstorp med omnejd har alltid en professionell plåt- och lackverkstad inom bekvämt räckhåll. Mickes Lackservice på Trastvägen i Perstorp har ett mycket gott anseende i branschen och utgår från en anläggning som också innefattar butik, däckverkstad och biltvätt.

Vi möter Michael Ricco Hansen som är ägare och grundare av Mickes Lackservice i Perstorp AB. Från verkstaden på Trastvägen driver han företaget som genom åren byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, samtidigt som verksamheten successivt har breddats. – Till en början arbetade vi, som namnet antyder, med lackskador, men sedan 2004 åtar vi oss också plåtjobb. Vi vänder oss till både privatpersoner och företag, och vi har förstås många försäkringsbolag som uppdragsgivare, berättar Michael. Butik, däckverkstad och biltvätt Upptagningsområdet för Mickes Lackservice sträcker sig i en cirka åtta mils radie från Perstorp. Anläggningen på Trastvägen har med tiden utvecklats till något av ett Mecka för bilentusiaster. Idag finns även en Autoexperten-butik samt en Däckteam-verkstad med både däckservice och förvaring på området. Här finns dessutom en biltvätt. Michael, eller Micke som han allmänt kallas, berättar att man även levererar till olika verkstäder i regionen och att en stor del av hans framgångar står att finna i just samarbeten med dessa. Expansionsplaner Mickes Lackervice i Perstorp sysselsätter i dagsläget 26 anställda. Under normala omständigheter välkomnar Micke gärna praktikanter från både grundskola och gymnasier. Han förfogar över en cirka 3 900 kvadratmeter stor verkstadsyta men mot bakgrund av att verksamheten växer och utvecklas kan en utbyggnad bli aktuell. – Vi börjar känna oss en aning trångbodda och ser därför över möjligheterna att expandera ytterligare framöver. Vi har många planer inför framtiden, jag funderar till exempel på att skicka en del av mina anställda på högvoltsutbildning, eftersom denna kunskap efterfrågas allt mer på marknaden. I den här branschen gäller det att hänga med och ligga i framkant, konstaterar Michael Ricco Hansen. Intervju: Axel Eriksson

3 företag med ditt fordon i fokus

Mickes: 0435 - 310 02

Autoexperten: 0435 - 310 03

Däckteam: 0435 - 310 08


skåne - perstorp

35

www.svenskleverantorstidning.se

Jonathan med personal brinner för markarbeten I Lillemäe Sten & Anläggning AB brinner man för markarbeten. Med sitt breda koncept avseende allt från husgrunder till trädgårdsanläggning och stensättning vänder man sig till både privatpersoner och företag som eftersträvar noggranna och högkvalitativa insatser. Den goda utvecklingen i företaget gör att man nu söker efter nya medarbetare.

Jonathan Lillemäe hade många års erfarenhet av stensättningsbranschen när han 2016 grundade den egna firman Lillemäe Sten & Anläggning AB. Företaget sysselsätter åtta personer och erbjuder bland annat stenläggning av exempelvis torg och uppfarter men även allt som rör anläggningsarbete – från mark till färdig platta. – Vi brinner för markarbeten. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi bistå med allt som rör markarbete för såväl privatpersoner som företag och kommuner, säger Jonathan som vi träffar på företagets anläggning i skånska Perstorp.

- Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi bistå med allt som rör markarbete för såväl privatpersoner

som företag och kommuner. Varierande projekt Han berättar att företagets huvudsakliga upptagningsområde sträcker sig över Skåne och Blekinge, men att man ibland åtar sig mer långväga uppdrag än så. Genom åren har företaget således varit involverat i ett flertal nämnvärda projekt, varav Jonathan gärna nämner stenläggningen av Clemenstorget i Lund under fjolåret, samt ett pågående projekt vid Fröknegårdsskolan i Kristianstad. Just nu bistår man även i arbetet med utomhusmiljöer i anslutning till ett lägenhetshus I Skepparslöv.

Vi söker nya stensättare! Hör av dig till jonte@lillemae.se

Söker personal Entusiasm och kunskap är begrepp som Jonathan Lillemäe gärna lyfter fram när han förklarar företagets framgångar. Firman har sett en mycket stark utveckling de senaste åren och har under flera år fördubblat sin omsättning. En annan förklaring är tillgången till ändamålsenliga maskiner. Jonathan hyr ofta in maskiner men förfogar även själv över bland annat två hjullastare, en Terex 110 och en Giant 337. För att fortsätta expandera hoppas Jonathan kunna rekrytera nya medarbetare. – Alla mina anställda erbjuds kollektivavtal och firmabil, men också en arbetsplats där vi har roligt tillsammans, där det är högt i tak och där folk faktiskt stannar kvar. Vi har låg personalomsättning, konstaterar Jonathan Lillemäe och uppmanar intresserade personer att höra av sig. Intervju: Axel Eriksson


36

skåne - åstorp www.svenskleverantorstidning.se

Fastighetsutvecklare med tydligt samhällsengagemang

Fastighets AB 3Hus är Örkelljungas största fastighetsägare. Bolaget förvaltar, projektutvecklar och bygger nytt med ambitionen att bli en stark aktör på den sydsvenska bygg- och fastighetsmarknaden, där 3Hus spelar en viktig roll i samhället och gör skillnad. Här jobbar man med en klar och tydlig vision: att skapa hus för bättre liv.

3Hus är fastighetsbolaget med affärsidén att utveckla och förvalta fastigheter för långsiktigt ägande. Företagets huvudkontor ligger i Åstorp i nordvästra Skåne, och härutöver finns regionkontor i Malmö, Halmstad och Ljungby. Verksamhetsområdet expanderas successivt. – Vi jobbar med ett samhällsengagemang och vill skapa hus för bättre liv. Vi vågar tänka utanför

boxen och därigenom hitta effektiva sätt att utveckla smarta, funktionella hem och arbetsplatser. Handlingskraft och flexibilitet är nyckelbegrepp i verksamheten där vi jobbar med korta beslutsvägar. Utifrån dessa arbetar vi mot målet att bli en stark aktör i södra Sverige som spelar en viktig roll i samhället och gör skillnad, säger Christer Andersson, VD för 3Hus. Pågående projekt Under förra året färdigställdes Kvarteret Ejdern 14, vilket innefattade nyproduktion av 38 hyresrätter i Örkelljunga. Detta var andra etappen i ett större centralt beläget område som 3Hus har avsiktsförklaring med kommunen om att exploatera. Ungefär samtidigt köpte bolaget upp ett antal befintliga hyresfastigheter och tillsammans med tidigare nyproducerade hyresrätter på Ejdern-området är 3Hus numera den största fastighetsägaren i Örkel-

ljunga med totalt 240 centralt belägna hyresrätter. Nästa etapp med nyproduktion på Ejdern-området är planerad för byggstart under 2022. – Aktiviteterna i Örkelljunga är ett exempel på vårt arbetssätt. Ambitionen är att i snabb takt expandera volymen bostäder i egen förvaltning i hela verksamhetsområdet, främst genom nybyggnation men också genom strategiskt lämpliga förvärv, berättar Christer. 2021 har inneburit aktiviteter på flera olika platser i verksamhetsområdet. – Vi nyproducerar just nu bostäder i Bjuv, Malmö, Halmstad, Trelleborg, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Kristianstad, Åstorp och Eslöv. Parallellt pågår planering för detsamma i närtid i många andra kommuner, berättar Christer. Kostnadseffektivitet, långsiktighet och hållbarhet 3Hus ingår i familjeägda BrA Invest-gruppen. Tillsammans med byggbolaget/systerbolaget BAB Bygg AB är 3Hus en aktör som kontrollerar hela byggoch fastighetskedjan från råmark till färdig slutprodukt. BAB representerar omfattande kunskap och lång erfarenhet kring alla typer av byggnationer. – Det är en stor fördel för oss att ha en egen byggentreprenör inom koncernen. Vi arbetar tillsammans med ett tydligt fokus på kostnadseffektivitet, långsiktighet och hållbarhet. BAB firar hundra år, så det finns med andra ord gedigen erfarenhet och kompetens i hela bolaget, poängterar Christer Andersson. Christer är VD i 3Hus sedan 2008. Han har lång och gedigen erfarenhet som byggingenjör och har varit branschen trogen under hela sitt yrkesverksamma liv. Det har, menar han, varit både nyttigt och lärorikt och medfört kunskaper som han tagit med sig till nuvarande organisation. – Vi arbetar aktivt med att utveckla, trimma och växa vår organisation. Vi har en drivkraft att hela

tiden utvecklas och sträva framåt tillsammans med våra medarbetare. Att ständigt tänka långsiktigt är viktigt i sammanhanget, påpekar Christer. Blickar framåt i 3Hus tar man alltid hänsyn till miljö och sociala aspekter när det gäller all form av byggnation. Man vill vara jordnära, nyskapande och handlingskraftiga när bolaget nu tar sikte mot framtiden. – Målsättningen är att skapa en depå av varierande utvecklingsprojekt med olika ledtider så att vi över tid stabilt kan ha en ökande volym av årliga byggstarter, samtidigt som vi framgångsrikt avslutar (slutförsäljer eller övergår i egen förvaltning) tidigare påbörjade projekt. Med all den kunskap och kompetens som finns i bolagsgruppen har vi alla förutsättningar att lyckas, spår Christer Andersson. Intervju: Peter Hägg


skåne - åstorp

37

www.svenskleverantorstidning.se

Störst i Nordvästskåne på håltagning, rivning och sanering Stora bygg- och anläggningsföretag är bara några av de som valt att samarbeta med Betongborrning & Sågning AB i Åstorp. Här finns lång erfarenhet och bred kunskap om håltagning, rivning och sanering, vilket attraherar en kundkrets som sträcker sig över stora delar av Skåne.

I Betongborrning & Sågning AB har man lång erfarenhet av håltagning, rivning och sanering. På anläggningen i Åstorp träffar vi far och son Anders och Patrik Nilsson som driver verksamheten. Den förstnämnde har ett förflutet i branschen sedan mitten av 1980-talet medan Patrik gjorde entré i verksamheten 2007. – Beträffande borrning och sågning jobbar vi i såväl betong och lättbetong som tegel och granit. Det kan till exempel röra sig om hål för dörrar, trappor, ventilation, rör eller el. Vi har utrustning för alla typer av dylika uppdrag, samt fullt utrustade servicebussar med allt som krävs för professionella insatser, upplyser Patrik som redan som ung hjälpte till i pappas företag under skolloven. Han hade med andra ord full koll på verksamheten när han tog klivet in som delägare för 14 år sedan.

Komplett utrustning De många arbetsmoment som Betongborrning & Sågning representerar kräver förstås en mängd olika utrustningar. – Vi har minigrävare som går på både el och diesel, sågar och borr för alla typer av håltagning, samt

robotar som vi tar hjälp av i samband med rivningsuppdrag. Vi förfogar dessutom över utrustning för golvslipning, så kallad superfloor, vilket gör golven både vackra, funktionella och lättstädade, berättar Patrik Nilsson. Han betonar att miljö- och säkerhetsfrågor får allt

större betydelse i branschen, något som förstås också är påtagligt i Betongborrning & Sågning, där man till exempel är noga med att sortera allt material i olika behållare i samband med arbetsinsatser. – Vi är över huvud taget noga med att göra rent och fint efter oss innan vi lämnar en arbetsplats. För oss är det också minst lika viktigt att ha ett bra kundbemötande och vara professionella avseende såväl kommunikation som arbetsinsatser, säger Patrik. Hög kapacitet Betongborrning & Sågning är ofta delaktigt redan i projekteringsfasen kring vissa projekt, särskilt på uppdrag av stora bygg- och anläggningsföretag. Bolaget åtar sig uppdrag i mer eller mindre hela Skåne med koncentration till trakterna kring Åstorp, Helsingborg och Ängelholm. Verksamheten sysselsätter idag tio anställda, men arbetsstyrkan kan vid behov fördubblas med inhyrd personal från någon av bolagets samarbetspartners. Deras största jobb utfördes i samband med bygget av Väla Köpcentrum i Helsingborg. – Vi är stört inom håltagning i hela nordvästra Skåne. Målet är att växa organiskt, samtidigt som vi upprätthåller det som gjort oss framgångsrika, det vill säga högkvalitativa jobb som avslutas inom utsatt tid, säger Patrik Nilsson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson


38

skåne - åstorp www.svenskleverantorstidning.se

Pooler allt vanligare i de svenska trädgårdarna Priserna sjunker på pooler, vilket gör att allt fler villaägare ser möjligheten att förverkliga drömmen om en egen pool i trädgården eller i anslutning till verandan. Utvecklingen är tydlig i Rubinpool AB som står för ett tilltalande kvalitetskoncept till ett riktigt bra pris.

Mikael Skarhammar och Roger Karlsson byggde var sin swimmingpool till sina bostäder på Rubinvägen i Hyllinge. Därmed var företagsnamnet kläckt när duon bestämde sig för att starta eget i samma bransch. – När vi behövde diverse komponenter och material, såsom klor för rengöring upptäckte vi att det fanns hål att fylla på en marknad som expanderade allt mer. Grannar och goda vänner började efterfråga dylika produkter och så småningom även pooler, så det som började som en hobby är numera vårt levebröd, berättar Mikael Skarhammar som är VD i bolaget. Året var 2008 när han och Roger Karlsson sade upp sig och startade eget, mitt i lågkonjunkturen. Sedan dess har verksamheten vuxit i takt med att allt fler efterfrågar pooler i sina trädgårdar. Idag omsätter verksamheten 25 miljoner kronor och sysselsätter sju anställda. Brett sortiment, skräddarsydda lösningar

– Vi lever på pris, kvalitet och service, och vänder oss till kunder över hela landet, även om de flesta av naturliga skäl finns här i närområdet. Under senare år har vi även fått fler och fler danska kunder, säger Mikael Skarhammar. Han berättar att Rubinpool är störst i Sverige när det gäller poolvärmepumpar och konstaterar att priserna har sjunkit drastiskt under senare år.

Beträffade pooler företräder man ett brett sortiment med 50-60 varianter i form av allt från spabad till ovanmarkspooler. – Vi kan även skräddarsy poollösningar efter våra kunders önskemål. Vi säljer många kvadratiska och rektangulära pooler, vilka anpassas så att vattentemperaturen kan bli upp till 40 grader, upplyser Mikael.

Kemiprodukter köps in från Danmark. Mikael och Roger importerar varor från exempelvis Tjeckien, Belgien och Spanien, medan de köper in spaanläggningar från kinesiska tillverkare. Utöver privatpersoner säljer man bland annat till diverse VVSgrossister och mindre byggföretag som uppskattar att man har många av produkterna i lager. – Vi har alltid strävat efter att ha ett så omfattande

lager som möjligt, inte minst nu under pandemin när leveranstiderna från våra leverantörer i vissa fall är längre än normalt, säger Mikael. Såväl produkter som service håller högsta kvalitet och Rubinpool erbjuder härutöver 25 års garanti på poolstommen och sex års garanti på poollinern. Stor efterfrågan Rubinpool AB expanderar kontinuerligt. Efterfrågan är många gånger högre än vad Mikael och Roger mäktar med, men man gör allt man kan för att tillmötesgå alla förfrågningar. De söker mer eller mindre ständigt efter personal och samarbetar dessutom med olika entreprenadfirmor för utgrävning. Härutöver driver de dessutom en butik i Åstorp där de säljer allt från pooler och spaanläggningar till tillbehör och rengöringsmedel. En del av produkterna hamnar i butikens fyndbod där kunderna kan göra riktigt bra affärer. När efterfrågan dämpas under vintern säljer Rubinpool även olika inredningslösningar, så som möbler, hemmaspa och luftkonditionering. – Vi breddar hela tiden sortimentet, upplyser Mikael Skarhammar och uppmanar nyfikna att regelbundet ta en titt på företagets hemsida. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

042 - 22 55 59 | info@rubinpool.se | www.rubinpool.se


östra skåne - kristianstad

39

www.svenskleverantorstidning.se

Lönsamt och tryggt med kunnig ekonomipartner i ryggen Med en stabil ekonomipartner i ryggen skapas trygghet i verksamheten. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Cederblads Revisionsbyrå, där man med ett komplett koncept kring allt från bokslut, deklarationer och skatter till professionell rådgivning och revision servar kunder inom en mängd olika branscher.

Cederblads Revisionsbyrå AB grundades i Kristianstad 1977 och det är alltjämt här som företagets huvudkontor ligger. Det är också här vi träffar dess VD, Ingrid Petersson och Madeleine Kroon Leufstedt som är chef för Kristianstadskontoret. De berättar att deras kunder, vilka företrädesvis består av företag i olika branscher, via sitt samarbete med Cederblads erhåller kvalificerade revisionstjänster, utförda av kunniga och erfarna revisorer. – Vi ser över, utvärderar och granskar kundens årsredovisning, redovisning och förvaltning vilket innebär att den information som kunderna lämnar

blir kvalitetssäkrad. Det skapar i sin tur trygghet och förtroende, inte bara för kunden utan även för exempelvis aktieägare, leverantörer, deras kunder och Skatteverket, säger Ingrid och Madeleine. Nära och personligt Härutöver erbjuder Cederblads även redovisningskonsultation, vilket ger kunderna mer tid att ägna sig åt kärnverksamheten. – Det kan handla om allt från bokföring och lönehantering till bokslut, årsredovisning och deklaration. För nystartade företag kan vi också erbjuda

ett startpaket, vilket kan innefatta hjälp med att till exempel registrera skatter och välja redovisningsprogram, upplyser Madeleine Kroon Leufstedt. Hon berättar att Cederblads omfattar ytterligare två kontor i Tomelilla och Malmö. Totalt sysselsätter Cederblads Revisionsbyrå 30 personer, varav 15 utgår från kontoret i Kristianstad. – Man kan se oss som en mellanstor aktör i branschen. Det innebär att våra kunder får ett lite mer personligt bemötande, samtidigt som de och vi även kan åtnjuta synergieffekter mellan våra olika kontor. Vi är helt enkelt tillräckligt små för att vara personliga och tillräckligt stora för att kunna leverera kompletta och kvalitetssäkrade tjänster, säger Ingrid Petersson. Brett kontaktnät En annan tydlig konkurrensfördel är det faktum att man inom Cederblads är kunniga inom många olika system. Företaget har ett brett kontaktnät och är även aktiv medlem i internationella företagssammanslutningar som DFK International och IR Global, vilket innebär att man även kan bistå kunder som agerar på en internationell marknad. Cederblads är dessutom en del av Sverev, som är en sammanslutning av byråer inom landets gränser, där man samarbetar målmedvetet i syfte att främja kompetensutveckling och kvalitet. Ett annat led i den strävan är förstås att säkerställa kunskap och kvalitet i företaget. Det är ett noggrant arbete som ligger bakom alla rekryteringar, samtidigt som man vill bidra till återväxten i branschen. – Vi tar ofta emot praktikanter från yrkeshögskolan i Kristianstad. Vi har också ett nära samarbete med högskolan, berättar Madeleine Kroon Leufstedt. I skrivande stund söker man efter en erfaren redovisningskonsult till kontoret i Malmö, men intresserade kan alltid ta en titt på företagets hemsida för att ta del av lediga tjänster. Intressanta kandidater kan erbjudas plats på en arbetsplats med högt i tak och i en platt organisation. Intervju: Axel Eriksson


40

östra skåne - kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

Thermions helhetslösningar bidrar till klimatomställningen

Med helhetslösningar som reducerar energiförbrukning och bidrar till ett mer klimatsmart samhälle är Thermion AB ett ledande service- och entreprenadföretag för energi-, industri- och byggsektorn. Thermion levererar tjänster inom VVS- och industriisolering samt plåtbeklädnader.

- Det byggs en hel

del här i Skåne, det är en marknad som vi räknar med ska fortsätta växa.

Thermion har sedan starten utvecklats till ett av de ledande service- och entreprenadföretagen avseende tjänster för energi-, industri- och byggsektorn. Företaget sysselsätter 150 personer och finns idag på 14 orter runt om i landet med huvudkontor i Stenungsund. I skånska Kristianstad träffar vi Mikael Jonsson som är avdelningschef med ansvar för filialerna i Kristianstad och Svedala. Han berättar att Thermion levererar högkvalitativa tjänster inom VVS- och industriisolering samt plåtbeklädnader – helhetslösningar som bland annat reducerar energiförbrukningen och på så sätt bidrar till morgondagens klimatsmarta samhälle. Teknisk isolering, rör- och ventilmärkning samt ljud- och brandtätningar är några exempel på vad Thermion kan erbjuda. En marknad som växer I Skåne sysselsätter Thermion 14 montörer, utöver Mikael Jonsson och projektledaren Per Persson. Anläggningen i Kristianstad rymmer plåtverkstad, lager samt kontors- och personalytor. – Vårt fokus här i Skåne ligger på plåt- och isoleringsarbeten, samt även en del insatser kring kyla. Vi servar bland annat VVS-företag, industrier och ventilationsfirmor, och jobbar i ett upptagningsom-

råde som sträcker sig över hela Skåne, säger Mikael Jonsson. Han noterar att efterfrågan på företagets tjänster ökar och spår en god utveckling framöver. – Det byggs en hel del här i Skåne, det är en marknad som vi räknar med ska fortsätta växa. Samtidigt har vi ökat vår kapacitet i och med att filialen i Svedela slog upp portarna i början av året. Nämnvärda projekt Mikael tillträdde rollen som avdelningschef under slutet av 2019 och har sedan dess fördubblat antalet anställda i Skåne. Hans långa erfarenhet från liknande branscher i Kristianstad gjorde att han

kunde handplocka nya medarbetare, vilket medfört att personalstyrkan har en mycket hög kompetensnivå. Thermion har, berättar Mikael, varit involverat i flera nämnvärda projekt genom åren. – Vi var till exempel delaktiga vid nybyggnationen av Härlövs handelsområde i Kristianstad och just nu är vi involverade i kulvertarbetet på MAS sjukhus i Malmö. Kraftringen, Sysav och Nymöllabruk är andra exempel på uppdragsgivare, och för Bravida VS i Lund är vi med och utformar Badriket i Kristianstad. Intervju: Axel Eriksson

Kontakta oss: Kristianstad: 073 - 358 68 23 TEKNISK ISOLERING

PLÅTVERKSTAD

MÄRKNING

INGENJÖRSTJÄNSTER

BRAND- & LJUDTÄTNING

Svedala: 073 - 358 68 31


skåne - eslöv

41

www.svenskleverantorstidning.se

En framtidskommun med tydliga ambitioner I Eslövs kommun jobbar man med tydliga ambitioner. – Vi vill helt enkelt vara Skånes bästa kommun att bo, leva och verka i, säger kommunens näringslivschef, Lars Persson. Han kan konstatera att utvecklingen generellt är god i kommunen där man inte minst arbetar aktivt på flera plan för att företag ska kunna starta, driva och utveckla verksamheter med bästa möjliga förutsättningar.

Det råder en positiv utveckling i Eslövs kommun där invånarantalet, vilket i dagsläget ligger på drygt 34 000 personer, ökar med 0,7–1 procent per år. Kommunen hyser både in- och utpendlare, det är nära till både Lund och Malmö och kommunikationerna städerna emellan är goda. I Eslövs kommun är kommunalskatten lägre än genomsnittet, man satsar stort på trygghet och god service inom skola, omsorg och vård, föreningslivet är omfattande och det är dessutom nära till naturen. – Många väljer att flytta hit när de bildar familj. De eftersträvar lugn och ro, trygga miljöer och bra skolor för barnen att växa upp i, konstaterar Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och lyfter i sammanhanget fram Carl Engströmsgymnasiet, som har ökat sitt intag de senaste två åren och som har sökande från hela Skåne. Johan beskriver Eslöv som en kommun med ambitioner, som hela tiden vill utvecklas och växa. – Vi vill helt enkelt vara Skånes bästa kommun att bo, leva och verka i, säger han och framhåller ambitionen om att vara en tillväxtkommun i Greater Copenhagen, vilken är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Mångfacetterat näringsliv I Eslövs kommun vill man hela tiden skapa rätt förutsättningar för företagare att både starta, driva och utveckla sina verksamheter. – Vi har en bra bredd inom näringslivet, både storleks- och branschmässigt. Min övertygelse är att företagen är nyckeln till en hållbar och inkluderande tillväxt, säger kommunens näringslivschef, Lars Persson.

Johan Andersson (S)

Han berättar att kommunen brukar genomföra ett flertal olika arrangemang för företagen, bland annat företagsbesök och frukostträffar, vilka dock har fått ske i annorlunda former på grund av pandemin. I Eslövs kommun finns många företag inom den gröna näringen, såsom jordbruk, foder- och livsmedelsproduktion. Orkla, som satsar på produktion av veganska livsmedel, har sin anläggning i Eslöv, och det råder överlag stor innovationskraft beträffande lokal livsmedelsproduktion i kommunen. Även en del av besöksnäringen hänger samman med livsmedelsproduktion. Osttillverkare, mikrobryggerier och spettekaksbagerier är till exempel populära besöksmål. – Vi har också flera producenter av maskiner och jordbruksmaskiner. Även hantverket har sin naturliga plats i näringslivet, säger Lars som också passar på att lyfta fram utflyktsmål som Ellinge, Skarhults och Trollnäs slott, liksom fin natur och flera vackra parkområden. En levande stadskärna I centralorten bor det cirka 20 000 invånare. Lars Persson vill motverka centrumdöden som många mindre orter i landet upplever, genom att utveckla och forma en levande stadskärna. – Vi har ett långsiktigt trepartssamarbete kring detta och utlyste bland annat en tävling i samband med ombyggnaden av Stora Torg. Vi vill ha ett levande torg, en modern mötesplats för både invånare och besökare. Samtidigt är tillgängligheten viktig med väl fungerande cykel- och gångstråk, påpekar Lars. Johan Andersson framhåller också det stora stadsutvecklingsprojektet i Östra Eslöv där det ska

Lars Persson

byggas upp till 3 000 nya bostäder. Ambitionen är, utvecklar han, att forma en modern och sammanhängande stad. Här spelar även handelsområdet Flygstaden en viktig roll, inte minst avseende arbetstillfällen. Området är under utveckling och byggnationerna har kommit halvvägs. – Handelsindex pekar i rätt riktning, prognosen är god i jämförelse med många andra kommuner. Pandemin har förstås påverkat oss, men vi har hanterat situationen väl, generellt sett, säger Johan Andersson. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

En extra resurs i vardagen I en tid då allt fler upplever stress och tidspress i tillvaron väljer många att låta någon annan stå för vardagssysslor som städning och trädgårdsskötsel. För Sydsveriges invånare är Veteranresursen i Skåne ett populärt alternativ. Företaget erbjuder en mängd olika hushållsnära tjänster som förstås omfattas av ROT- och RUTavdragen.

Snabb hjälp till rätt pris. Så lyder filosofin i Veteranresursen i Skåne AB som erbjuder ett brett spektra av hushållsnära tjänster. Lisa Jönsson startade tillsammans med maken Peter företaget i sitt garage 2011. Året därpå valde Peter att avsluta andra engagemang och satsa helhjärtat på firman som fick en bra start. – Vi annonserade lokalt och det visade sig att behovet var stort. Vi har både utvecklats och expanderat sedan dess. För fem år sedan flyttade vi in i nuvarande lokal här i Eslöv, berättar Lisa som hela tiden eftersträvar full kontroll på verksamheten. Hon vill att allt ska fungera friktionsfritt och lägger stor viktigt vid att de sociala kontakterna är bra. Det är, som hon uttrycker det, jätteviktigt att både förstå och bli förstådd.

Breda tjänster Veteranresursen i Skåne vänder sig till både privatpersoner och företag med ett tydligt kundfokus. – Vi vill förmedla trygghet och stå för ett personligt bemötande. Vi erbjuder flexibla avtalsskrivningar för våra kunder och skräddarsyr lösningar utifrån deras behov och önskemål, säger Lisa Jönsson. Hon berättar att det breda tjänsteutbudet inne-

fattar allt från skötsel av utemiljöer för bostadsrättsföreningar och kontorsstäd för företag till städinsatser och trädgårdsskötsel för privatpersoner. Även bygg- och renoveringsjobb ingår i erbjudandet som för privatpersoner förstås omfattas av ROT- och RUT-avdragen. Konceptet attraherar allt fler och har gjort att företaget har vuxit. Idag finns verksamheten även representerad

Peter och Lisa Jönsson utanför Veteranresursens lokal på Sjöhusvägen i Eslöv

via filialer i Trelleborg och Kävlinge, och de fem anställda som bemannade företaget från början har med åren blivit 40. Rutinerade veteraner Personalstyrkan utgörs av pensionärer som inte bara har mycket kvar att ge i sina yrkesverksamma liv, utan dessutom representerar lång erfarenhet inom en rad olika områden. – Bland våra medarbetare finns många riktiga stjärnor, rutinerade naturbegåvningar, och alla bestämmer själva hur mycket de vill jobba. Vi har låg personalomsättning, våra medarbetare trivs och har roligt. Det har skapat ett gott rykte kring verksamheten som gör att många söker sig till oss. Vi välkomnar regelbundet nya förmågor, säger Lisa och tillägger att man just nu söker efter personer som är kunniga inom framför allt städning och trädgårdsskötsel. Veteranresursen AB:s högsäsong utgörs av perioden april till september. Liksom sina medarbetare trivs Lisa ypperligt med sitt jobb, och hon anser att det rent allmänt är positivt att vara företagare i en kommun som Eslöv där det är lätt att komma i kontakt med ansvariga kring näringslivsfrågor i kommunen. Det råder, menar Lisa Jönsson, ett gott företagsklimat i Eslövs kommun. Intervju: Axel Eriksson

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se 0413 - 603 13 | info@veteranresursen.se | veteranresursen.se


42

skåne - eslöv www.svenskleverantorstidning.se

På yrkeshögskolan utbildas framtidens arbetskraft Yrkeshögskolan i Eslöv är för många vägen in på en allt tuffare arbetsmarknad. Med ett brett utbud av utbildningar inom flera olika områden och inriktningar, vilka även innefattar

arbetsplatsförlagd

praktik,

formas dagens och framtidens arbetskraft i en anda präglad av engagemang och framtidstro.

Yrkeshögskolan i Eslöv representerar ett intressant utbud av olika utbildningar. I dagsläget rör det sig om utbildningarna Handledare social psykiatri, 3D-printspecialist, Redovisningsekonom samt VVS-driftingenjör mot kyla och värme, varav den sistnämnda genomförs av Karlsson Climate. Nytt för i år är att skolan återupptar utbildningen till produktionstekniker. – Vi har noterat att många har efterfrågat den utbildningen, det känns positivt att kunna erbjuda den igen. Det är en distansbaserad utbildning i ett

75-procentigt tempo, och vi har valt att förlänga anmälningstiden till och med starten i höst, informerar Kristina Buhre, rektor på Yrkeshögskolan och Vuxenutbildningen på Carl Engströmskolan i Eslöv. Utmaningar i pandemins spår Kristina har arbetat inom utbildningsväsendet sedan 1991 och innehar nuvarande yrkesroll sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Skolan delar lokaler med Carl Engströmsgymnasiet och hyser i dagsläget cirka tusen elever på vuxenutbildningen, varav 250 på Yrkeshögskolan. Arbetsplatsförlagd praktik (LIA) är en viktig del av samtliga utbildningar och är mycket uppskattat bland de studerande. Vuxenutbildningen i Eslöv innefattar även SFI och Särvux, varav den förstnämnda idag hyser cirka 200 elever. För dem, liksom för många andra elever, har pandemin inneburit stora utmaningar. – Många har haft det tufft, men samtidigt har både elever och personal blivit bättre på att jobba med digitala lösningar. Det är värdefull kunskap som vi tar med oss framöver, säger Kristina Buhre.

Hon berättar vidare att skolan så sent som i höstas startade två så kallade yrkespaket där de studerande ges möjlighet att kombinera studier med inriktningar mot kock och bagare/konditor. Det finns även möjlighet att kombinera dessa paket med SFI. Jobbar flexibelt och individanpassat Kristina Buhre trivs med sitt jobb, hon säger att det känns stimulerande att arbeta i en kommun där det råder en positiv anda, inte minst avseende utbildning och näringsliv. – Vi försöker från vår sida jobba på ett sätt som gör oss flexibla inför våra elevers olika förutsättningar, bland annat genom att skräddarsy individanpassade lösningar i den mån vi kan, säger Kristina. Hon berättar avslutningsvis att skolan även erbjuder gymnasieutbildningar till undersköterska. Yrkeshögskolan i Eslöv planerar också att söka tillstånd för ytterligare utbildningar framöver, framför allt kopplade till förskola och vård. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Öppen för ansökan:

Produktionstekniker, 210 YH-poäng, distans Yrkeshögskolan i Eslöv

Ansök på www.eslov.se/yh


skåne - eslöv

43

www.svenskleverantorstidning.se

Nyfikna tillsammans på Carl Engströmsgymnasiet

Skolan sedd ifrån utsidan

På Carl Engströmsgymnasiet i Eslöv blir alla elever sedda och ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Det är en stående ambition på skolan att med en nyfikenhet tillsammans lägga grunden till framtidens arbetskraft inom ett flertal olika branscher. – Alla elever ska ges samma chans och alla ska kunna nå så långt det bara är möjligt,

Carl Engströmgymnasiets rektorer

Magnusson som är rektor på Carl Engströmsgymnasiet. Samarbetar med näringslivet För elever på yrkesprogrammen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL. Varje utbildning har en ansvarig APL-samordnare som med sitt fördjupade kontaktnät i branschen utvecklar samarbetet med företag för att engagera sig i skolväsendet.

– Det har emellanåt varit svårt att få ut våra elever på praktik, därför eftersträvar vi hela tiden ett närmare samarbete med näringslivet. Det är viktigt att våra ungdomar kommer ut på arbetsplatserna och får en inblick i arbetslivet. Det handlar om att matcha den framtida kompetensförsörjningen, säger Peter. Peter brinner för sitt jobb och är mån om skolans elever. – Jag vill att alla elever ska få samma förutsättningar,

säger skolans rektor, Peter Magnusson.

En avklarad gymnasieutbildning är helt avgörande och ger därmed den bästa förutsättningen för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Carl Engströmsgymnasiet har idag tio nationella program: ekonomi-, samhällsvetenskaps-, teknik-, handel och administrations-, barn och fritids-, vård och omsorgs-, fordon och transport-, bygg och anläggnings-, el och energi- samt restaurang och livsmedelsprogrammet. Skolan har som mål att tillsammans med det omgivande samhället, både med den lokala arbetsmarknaden och med högre utbildningssamordnare i regionen förbereda de 700 eleverna på bästa sätt inför framtiden. – Vi håller en hög kvalitet där vi bland annat har ett bygg- och anläggningsprogram som är en branschrekommenderad utbildning enligt Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och vi är dessutom certifierade inom både Teknikcollege och Vårdcollege, säger Peter

alla ska ha en chans. Min ambition är att höja deras blickar, att de ska nå så långt det bara är möjligt. Det är helt avgörande för Eslöv och samhället i stort att vi lyckas med vårt uppdrag. Vi måste motverka utanförskap genom att visa att vi tror på eleverna och samtidigt ge dem verktyg för framtiden. Anpassningar i pandemins spår Skolan är relativt nybyggd, den stod klar 2019 och delar lokaler med Komvux. Lokalerna är ljusa och fräscha och gymnasiet ligger nära tågstationen, vilket förstås är en fördel för de elever som pendlar till och från skolan. Peter Magnusson beskriver skolans personal som engagerade och omhändertagande. Lärarna är kunniga och undervisningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Skolan strävar efter att hela tiden vara en lärande organisation. Under pandemin har man dock fått lov att anpassa verksamheten utifrån de rådande omständigheterna. – Vi har till exempel delat upp eleverna i mindre grupper, eleverna har också tillgång till både munskydd och handsprit. Vi har också ställt om en del av verksamheten digitalt, samtidigt som vi har haft en tät dialog med de elever som varit ute på praktik. För de elever som hamnat på efterkälken med sina studier på grund av pandemin finns olika slags extra stöd och hjälp att få, upplyser Peter Magnusson avslutningsvis. Intervju: Axel Eriksson

Biblioteket

Carl Enströmgymnasiet — ett nära samarbete mellan skola och näringsliv.

CARL ENGSTRÖMGYMNASIET Läs mer om oss på eslov.se/ceg


44

skåne - eslöv www.svenskleverantorstidning.se

En effektiv problemlösare när avloppen krånglar

När det uppstår problem i avloppssystem är Spoltecs kompetens aldrig långt borta. Här finns lång erfarenhet av branschen, liksom av avloppsrenovering och underhåll. Spoltec står med andra ord för en helhetslösning, vilket byggt en kundkrets som sträcker sig över både Skåne och Halland.

Spoltec Södra AB grundades i Höllviken i början av 1990-talet och flyttade till nuvarande hemorten Eslöv för ett tiotal år sedan. På den 850 kvadratmeter stora anläggningen på Grävmaskinsgatan sysselsätts cirka 45 personer under ledning av bolagets VD, Ingemar Jeppsson. Han driver företaget sedan ett år tillbaka tillsammans med ytterligare två delägare. Han berättar att utvecklingen har varit oerhört stark de senaste fem åren.

– Faktum är att vi har tiodubblat vår omsättning, konstaterar Ingemar och berättar att en del av förklaringen till utvecklingen är att företaget har breddat sitt koncept. – Till en början fokuserade vi helt på spolning av avloppssystem, men numera kan vi även åta oss totalentreprenader beträffande avloppsrenovering och underhåll. Breda tjänster 2016 började Spoltec jobba med relining, vilket innebär att man infodrar ett nytt rör inuti ett gammalt. Metoden används främst på rör som ligger ingjutna i hus och mark. Verksamheten är dock bredare än så, Spoltec erbjuder bland annat även provtagningar av vatten, underhållsspolning, avloppsrenovering och rådgivning. – Tack vare ett förvärv under året har vi breddat verksamheten ytterligare, vilket innebär att vi nu även ägnar oss åt rörbyten och dylika arbeten utanför huskroppen, upplyser Ingemar Jeppsson.

Spoltec vänder sig framför allt till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Skåne och Halland, och arbetar ofta i längre projekt. I regel är de minst en månad långa. Vill expandera Ingemar trivs med att verka med utgångspunkt från en kommun där man satsar på företagande och där det alltid är lätt att komma i kontakt med företrädare kring näringslivsfrågor. Han anser att framtiden ser ljus ut och att orderböckerna är välfyllda. – Vi har skapat oss ett gott rykte i branschen, mycket tack vare att vi arbetar med ett utpräglat

kundfokus, en familjär känsla och att vi alltid strävar efter att leverera kvalitet. Våra kunder rapporterar ofta att de är nöjda med dokumentationen vi levererar. Ingemar Jeppsson både hoppas och tror att Spoltec fortsätter växa. Han ser trakterna kring Göteborg och den småländska ostkusten som intressanta framtida marknader, men inser också att expansion kräver nyanställningar. Jakten pågår efter nya förmågor med god samarbetsförmåga och ett starkt kundfokus. Intervju: Axel Eriksson


skåne - eslöv

45

www.svenskleverantorstidning.se

Nästan hundra års erfarenhet av skräddarsydda transformatorer Med en nästan hundraårig historia i bagaget är det få som slår Tramo ETV AB på fingrarna i fråga om kunskap och erfarenhet beträffande transformatorer och induktorer. I en bransch som omgärdas av mycket höga kvalitetskrav står Tramo ETV för ett koncept som kännetecknas av skräddarsydda lösningar och snabba leveranser, utan avkall på kvalitet.

Tramo ETV AB är ett företag med anor från 1925. Verksamheten utgår från anläggningen strax utanför Eslövs centralort, och det är här vi träffar dess VD, Marcus Löfgren, som tillträdde sin roll under fjolåret. Han berättar att företaget i skrivande stund sysselsätter 23 personer och att omsättningen under det senaste räkenskapsåret landade på drygt 40 miljoner kronor. Ambitionen är att den siffran ska ligga på mellan 60 och 70 miljoner inom en femårsperiod. Det finns, menar Marcus, fog för optimismen med tanke på att efterfrågan hela tiden ökar på Tramo ETV:s

produkter, vilka utgörs av transformatorer och induktorer.

och Elektroskandia, men också elfirmor, maskinoch produkttillverkare samt industrier.

Kvalitetsprodukter Beträffande transformatorer producerar Tramo ETV elektrotekniska lösningar som anpassas helt efter kundernas krav och specifikationer. – Dessa dominerar alltjämt vårt produktutbud och står för 78–80 procent av vår omsättning. Samtliga våra transformatorer håller mycket hög kvalitet, säger Marcus Löfgren. Detsamma kan sägas om Tramo ETV:s induktorer, vilka används för att motverka förändringar i den elektriska ström som passerar genom induktorn. Inom detta område genomför Tramo ETV stora satsningar. – Vi ser tydliga marknadsöppningar till följd av att elanvändningen i samhället förändras. Vi verkar i en bransch där det ställs mycket höga krav inom det här området, men vi har en förmåga att tack vare engagerad personal med lång erfarenhet och bred kunskap stå för snabba leveranser, utan att för den skull göra avkall på kvaliteten, säger Marcus. Tramo ETV levererar rikstäckande och arbetar aktivt med att utöka sin närvaro i resterande Skandinavien, Nederländerna och Tyskland. Bland kunderna i Sverige märks grossister som Ahlsell

Fortsatta satsningar Anläggningens placering i Eslöv ger Tramo ETV stora fördelar, delvis tack vare närheten till de stora skånska städerna men framför allt då det finns en bruksanda i kommunen där människor överlag känner stor yrkesstolthet, vilket märks i produktionen. Här finns även goda möjligheter till expansion och driftkostnaderna är lägre än i lite större kommuner. – Vi har genom alla år byggt upp ett mycket starkt varumärke som vi hoppas kunna förädla ytterligare under den elektrifieringsrevolution vi ser början på nu. Vi vill utmana industrin och se en ökad nationell och lokal samverkan företag emellan, säger Marcus Löfgren.

- TRAMO ETV TRANSFORMING THE WORLD www.tramoetv.com

Intervju: Axel Eriksson


46

skåne - eslöv www.svenskleverantorstidning.se

Marknadsledande lösningar kring vattenburen värme

Den nya anläggningen ligger på Transportvägen i Eslöv

Att kombinera ett lågt pris med hög kvalitet har alltid varit en stående filosofi i Watt Heating AB. Företaget riktar sig till den nordiska proffsmarknaden med ett gediget koncept avseende produkter för vattenburen värme. Med lång branscherfarenhet och bred kunskap levererar Watt Heating alltid en optimal lösning.

Watt Heating AB grundades 2009 av Fredrik Roth, som vi träffar i företagets nya anläggning på Transportvägen i Eslöv. Med en bakgrund från

VVS-branschen började han 2003 arbeta med radiatorer – det som i folkmun kallas element, och när tiden var rätt startade han den egna verksamheten. Watt Heating erbjuder ett komplett sortiment för vattenburen värme och har exklusiva återförsäljaravtal med tillverkare på kontinenten och i Turkiet. – Vår grundidé bygger på att vi levererar våra produkter direkt till rörmokarna i stället för via grossister, vilket tillsammans med förmånliga leverantörspriser har gjort att vi kan erbjuda en mycket attraktiv prisbild till våra kunder. Härutöver riktar vi oss även till företag som skissar och planerar fastigheter, och självklart levererar vi även till privatpersoner, berättar Fredrik Roth.

Levererar till hela Norden Watt Heating har logiskt nog högst närvaro i södra Sverige men levererar rikstäckande och har säljfunktioner även i Stockholm, Göteborg och i Norrland. Utöver detta går en del även på export till våra grannländer. Radiatorer, konvektorer, handdukstorkar och tillbehör ingår i det breda konceptet, och i Watt Heating har man en förmåga att systemanpassa sina leveranser enligt kundens önskemål avseende montering, märkning och frakt. Företaget är CE- och EN442-certifierat och för att säkerställa kvalitet i sina leveranser testar man alla produkter innan de lämnar det 3 500 kvadratmeter stora lagret, vilket i skrivande stund innehåller cirka 40 000 radiatorer. Lagret stod liksom kontoret färdigt under fjolåret och Watt Heatings anställda verkar nu i moderna och fräscha lokaler där flödena optimerats och lagerkapaciteten har ökats. I framkant I Watt Heating AB vill man ligga i teknisk och kunskapsmässig framkant. – Vi vill hela tiden utveckla oss, vi har örat mot marken, känner av marknaden och strävar efter att leverera de senaste och bästa lösningarna till varje enskild kund. Vi jobbar med ett starkt engagemang och vill stå för en stark bredd i vårt utbud. Samtidigt jobbar vi med ett tydligt miljöfokus genom att sortera, återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Vi ställer också höga krav på

våra leverantörer och samarbetspartners, berättar Fredrik Roth. Under fjolåret ökade Watt Heating omsättningen med cirka 25 procent, och enligt Fredrik finns det ytterligare expansionsmöjligheter på tomten. – Om detta kommer att innebära att vi bygger fastigheter som hyrs ut eller satsar på att börja producera tillbehör själva återstår att se. Intervju: Axel Eriksson

Fredrik Roth är VD för Watt Heating


skåne - eslöv

47

www.svenskleverantorstidning.se

Industrins leverantör av högtrycksmunstycken I APS Högtryck AB har kvalitetsbegreppet alltid haft en central plats i hela produktionskedjan. Patrik Sjöstrand driver företaget med fokus på kvalitativa högtrycksmunstycken. Med överlägsna material och precision ned till en tusendels millimeter garanteras kunderna optimala lösningar.

Patrik Sjöstrand grundade APS Högtryck AB 2003 och driver alltjämt företaget i egen regi, dock med god hjälp av hustrun Anci. – Jag jobbade tidigare som verkstadsarbetare under många år och upplevde ett växande behov från marknaden beträffande högkvalitativa svarvade munstycken. Jag beslöt mig för att satsa på detta i en egen verksamhet och det har blivit min främsta specialitet, säger Patrik. Enorm precision APS Högtryck AB:s spolmunstycken är skånsktillverkade av det finaste rostfria materialet, vilket enligt Patrik är helt nödvändigt med tanke på att de används i miljöer där de utsätts för rostangrepp samt både inre och yttre påverkan av vatten. Munstyckena härdas för att de ska bli så slitstarka som möjligt och är framtagna med yttersta hantverkskap och noggrannhet.

– Jag jobbar med precision ned till en tusendels millimeter, berättar Patrik som i sammanhanget också gärna framhåller sina samarbetspartners, vilka utgörs av utvalda och kompetenta företag i södra Sverige. HJ Mek i Eslöv, Noa Mekaniska i Malmö och Härdservice i Halmstad är några av dem. – Min bror Jörgen på HMJ Centerless i Lund sköter precisionsbearbetning medan jag själv ombesörjer montering i min egen verkstad, tillägger Patrik. Skräddarsydda lösningar APS Högtrycks munstycken finns i en rad olika utföranden. Patrik specialanpassar även munstycken efter kundernas behov, vilket säkerställer att de hanterar tryck och flöden optimalt. Försäljning sker dels via företagets webbshop men också genom återförsäljare som Hydroscand. – Jag levererar mina produkter till kunder över hela Sverige och en del går även på export, säger Patrik Sjöstrand som trivs med sitt jobb, med branschen och att hela tiden bidra till att utveckla den framåt. – När jag inte monterar eller leveranser jobbar jag med att utveckla nya högkvalitativa prototyper. I den här branschen måste man vara på tå om man vill ligga i framkant. Intervju: Axel Eriksson

Anci och Patrik Sjöstrand

Mer än bara lokalvård och fönsterputs i Carolas städfirma Företaget må heta Losells Städ & Fönsterputs, men faktum är att verksamheten innefattar ännu fler grenar än de som nämns i företagsnamnet. Förutom professionella städtjänster för både företag och privatpersoner ombesörjer Carola Losell och hennes medarbetare även flyttningar, budservice och trycktjänster.

Carola Losell hade lång erfarenhet från lokalvård när hon 1995 grundade Losells Städ & Fönsterputs AB. – Jag hade sagt upp mig hos min dåvarande arbetsgivare och blev därefter kontaktad av tidigare kunder som uppmanade mig att starta eget. Det är ett beslut jag aldrig har behövt ångra, säger Carola, vars son Dennis är marknadsansvarig. Även maken Bengt och Dennis syster Carolina är verksamma i det som får benämnas som ett familjeföretag i ordets sanna betydelse. Fler tjänster Vi träffar Carola och Dennis i företagets lokaler på Verkstadsvägen i Eslöv där de berättar att företaget har vuxit under åren och idag sysselsätter ett 40-tal anställda. Hemstäd, byggstäd, flyttstäd, allmän lokalvård, tvätteri och fönsterputs står på den dagliga agendan, men också flyttservice. – Vi förfogar över två lastbilar för det ändamålet, och härutöver erbjuder vi också budservice. Vi kan

med kort varsel bistå företag i området med snabba leveranser, upplyser Dennis. Tjänsteutbudet är dock ännu bredare än så. Den senaste satsningen är ett eget tryckeri, vilket innebär att man kan hjälpa traktens företag med profilering och exempelvis stripning av bilar. I företagets lokaler finner vi även en broderimaskin. – Vi har långt framskridna planer på att börja erbjuda broderi, framför allt för regionens hästuppfödare eftersom många av dem till exempel vill ha initialer fastbroderade på kläder och dylikt, säger Dennis.

- Det faktum att vi kan erbjuda en mängd olika kringtjänster innebär att våra kunder bara behöver en enda kontakt för många olika arbetsinsatser.

Återkommande kunder Losells Städ & Fönsterputs har länge präglats av ambitionen att ha många strängar på sin lyra. – Det faktum att vi kan erbjuda en mängd olika kringtjänster innebär att våra kunder bara behöver en enda kontakt för många olika arbetsinsatser. Det vet vi att de uppskattar, säger Carola. Hon lyfter också fram begrepp som trygghet och personliga kundbemötanden som viktiga orsaker till företagets goda renommé. Det har byggt en krets av många återkommande kunder, bestående av både privatpersoner och företag i framför allt Eslöv, men även i angränsande kommuner. – Vi har alltid strävat efter att vara flexibla inför kundernas önskemål, säger Carola Losell som kan konstatera att verksamheten inte har påverkats nämnvärt av den pågående pandemin, åtminstone inte sett till efterfrågan. – Arbetsmässigt har det förstås inneburit en del förändringar. Vi har till exempel använt munskydd i så hög utsträckning som möjligt, men vi är å andra sidan alltid noggranna när det kommer till säkerhet och hygien. Vi undviker bland annat kemprodukter i den mån vi kan. Carola berättar avslutningsvis att företaget emellanåt får i uppdrag att tömma dödsbon. I dessa fall brukar man donera möbler till den lokala idrottsföreningen FK Thor som sedan kan sälja de vidare och på så sätt få in pengar till verksamheten. Intervju: Axel Eriksson


48

skåne - eslöv www.svenskleverantorstidning.se

Stark maskinleverantör när kollegor slog sig samman

När Wallins i Hörby och Maskingruppen i Eslöv slogs samman försågs Skånes lantbrukare och entreprenörer med en komplett maskinleverantör. Maskingruppen Wallins Traktor AB både säljer och servar maskiner av alla de slag och innehar agenturer för välkända varumärken.

Maskingruppen Wallins Traktor AB är resultatet av en sammanslagning av de två tidigare kollegorna Wallins i Hörby och Maskingruppen i Eslöv. Samgåendet ägde rum för två år sedan och utgår idag från anläggningen i Eslöv där vi träffar Björn Ekdahl som ansvarar för verksamheten. – Sammanslagningen gick bra, mycket tack vare att vi hade förmånen av att få behålla vår kompetenta och erfarna personal. Vi har valt att behålla båda anläggningarna, varav den i Hörby servar kunderna i det området, berättar Björn. Totalt sysselsätter bolaget 15 anställda, varav åtta i Eslöv och sju i Hörby. Brett utbud Maskingruppen Wallins Traktor erbjuder försäljning och service av olika typer av maskiner – både nya och begagnade. Traditionellt sett har lantbruksmaskiner utgjort den större delen av verk-

samheten i båda de före detta bolagen, men i och med sammanslagningen har man valt att satsa stort även på entreprenadmaskiner. Nyligen anställdes en platschef med ansvar för den delen av verksamheten. Härutöver erbjuder Maskingruppen även parkoch trädgårdsmaskiner för proffsanvändare. Företaget har agentur för bland annat traktortillverkaren Massey Ferguson samt Kverneland på jordbearbetningssidan och vallsidan. – Vi har ett brett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig över mellersta Skåne. Våra kunder kan handla av oss på plats i våra anläggningar eller av våra säljare när de är ute på kundbesök. Dessvärre har pandemin gjort att vi har fått begränsa antalet kundbesök, men i höst hoppas vi kunna återgå till det normala och erbjuda fler visningar och öppna hus, upplyser Björn Ekdahl.

hos kunderna som i någon av våra verkstäder, informerar Björn. Han kan konstatera att utvecklingen har varit god i företaget sedan starten och att planer finns på att bredda personalstyrkan.

– Vi är mer eller mindre ständigt intresserade av att komma i kontakt med nya duktiga montörer och mekaniker. Intervju: Axel Eriksson

Förmånliga serviceavtal Björn berättar vidare att Maskingruppen Wallins Traktor även erbjuder förmånliga finansieringsalternativ med hjälp av samarbetspartners, och att leasingavtal blir allt vanligare, framför allt på entreprenadsidan. Ett stort fokusområde för företaget kretsar kring service. – Vi erbjuder serviceavtal på olika nivåer, vilket innebär att våra mekaniker arbetar såväl på plats

Din Maskinhandlare i Skåne för Lantbruk, Entreprenad & Park & Mark

MaskinGruppen Wallins Traktor AB

www.MaskinGruppen.com www.wallins.se

Eslöv Hörby

0413-55 44 60 0415-130 40


skåne - eslöv

49

www.svenskleverantorstidning.se

Ständig framåtanda i anrikt plåtslageri Familjeföretaget Leibst Plåtslageri AB har anor sedan 1880-talet och är med andra ord ett sedan länge väletablerat varumärke beträffande byggnadsplåt, brandövningsmoduler, smide och tillverkning av beslag. I Leibst Plåtslageri förenas lång erfarenhet och bred kompetens med en modern och ändamålsenlig maskinpark, vilket dagligen resulterar i högkvalitativa produkter till kunder över hela Sverige.

Anrika Leibst Plåtslageri AB har sina rötter från 1880-talet och drivs idag i tredje generationen. Vi träffar kusinerna Eric och Robin Nilsson i företagets nya och moderna anläggning på Transportvägen i Eslöv, där de berättar att de successivt har tagit över ansvaret för plåtslageriet efter sina fäder Martin och Alve, som båda fortsatt är aktiva inom företaget. Leibst Plåtslageri AB flyttade in i de nya lokalerna för ungefär ett och ett halvt år sedan, vilket innebär att företagets åtta personer sedan dess har tillgång till fräschare verkstad och kontorsutrymmen, större lager samt förbättrade flöden och transporter. Kvalitetsprodukter Verksamheten kretsar kring byggnadsplåt, brandövningsmoduler, smide och tillverkning av beslag. – Vi jobbar även i material som rostfritt och

aluminium, och beträffande smide arbetar vi med dimensioner på mellan 0,6 och 6 millimeter, vilket är ganska ovanligt i branschen. Oftast verkar vi i rollen som underentreprenörer åt olika byggföretag i regionen men det händer att vi även bistår privatpersoner, upplyser Robin Nilsson. Han berättar vidare att ytterligare ett fokusområde för Leibst Plåtslageri utgörs av framtagning av brandövningsmoduler i corten för bland annat Räddningstjänsten i Norden. Skälet till att man använder corten är själva konstruktionen som gör att hela modulen kan expandera vid upphettning. Modulerna är hundra procent återvinningsbara och avger inga farliga ämnen vid kontakt med eld, vilket förstås är bra ur miljöhänseende. – Dessa moduler är mycket populära, konstaterar Robin Nilsson. – En av våra främsta beställare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och vi har även exporterat moduler till Danmark och så långt som till Luleå i norr. De nya lokalerna har gjort att vi har kunnat avsätta en del av verkstaden till att enbart arbeta med modulerna, vilket har varit betydelsefullt för oss. Framtidsoptimism Leibst Plåtslageri levererar färdiga produkter till hela Sverige och Skandinavien, med viss koncentration till Skåne. Vid de anrika husen på Flyinge Kungsgård ansvarade man exempelvis nyligen för plåtinklädnaden av klocktornet och andra byggnader.

Plåtarbete på skiffertak, Flyinge, Kungsgården

Eric och Robin berättar att företagets placering i Eslöv är strategiskt och geografiskt rätt. Man har också utvecklat goda samarbeten med företag i både Eslöv och grannkommunerna. Från kommunens sida hade de dock gärna sett förbättrad kommunikation.

– Det känns emellanåt som om medelstora företag glöms bort. Trots detta ser vi ljust på företagets framtid. Vi representerar ett starkt varumärke och produkter i framkant som marknaden efterfrågar. Intervju: Axel Eriksson

De nya lokalerna på Transportvägen har bland annat inneburit större verkstadsyta

Leibst Plåtslageri AB 0413 - 149 43

WWW.LEIBST.SE


50

skåne - eslöv www.svenskleverantorstidning.se

Ett helhetskoncept kring dispens- och budtransporter Toys Transporter AB är företaget som täcker en mängd olika transportbehov. Företaget är specialiserat på dispenstransporter i form av exempelvis vägtransportledare, eskortering, och varning/följebilar – uppdrag som utförs över hela landet och även i våra grannländer.

Toys Transporter AB sysselsätter 25 personer och har sitt säte på Åkerivägen i Eslöv. Här träffar vi företagets grundare, Torkel ”Toy” Jönsson, som berättar att företaget specialiserat sig på dispenstransporter, så som vägtransportledare, eskortering, och varning/följebilar. Andra åkerier anlitar således Toy och hans kollegor för dylika transportlösningar, vilka sker över hela landet, samt ibland även i Norge och Danmark.

– Vi har många års erfarenhet av att eskortera breda, långa och tunga transporter. Vi har också valt att bredda vårt koncept i och med investeringen i TMA-bilar, eller skyddsbilar som man allmänt säger. Påkörningsskyddet monteras baktill på ett tyngre fordon som därmed utgör ett förstärkt skydd för personal vid arbete på väg, berättar Torkel "Toy" Jönsson. Utbildar vägtransportledare Exempel på de arbeten Toy nämner kan vara sättning av snöpinnar, tvättning av vägmärken och snödikning. TMA används också vid räddningsinsatser av brandkår, bil eller bärgningsbil vid trafikolyckor. Vägrekningar och mobila fordonsvågar är andra arbetsområden för Toys Transporter, som dessutom erbjuder gods- och budtransporter i syfte att stå för en helhetslösning. Företaget förfogar över två budbilar och arbetar i stor utsträckning med digitala system för att hela tiden ha god koll på var fordonen befinner sig och kunna optimera transporterna. – Vi är också en av bara två aktörer i landet som erbjuder 4-dagarsutbildningar som gör deltagarna till förordnade vägtransportledare. Utbildningen innehåller en del praktiska moment och sker på plats i våra egna lokaler. Vi brukar utbilda klasser med 15 personer och deltagarna kommer från hela landet, berättar Toy Jönsson.

Flyttar till nya lokaler Toy konstaterar att företaget under senare år har haft en stark positiv utveckling. Bolaget har vuxit, vilket lett till att verksamheten i augusti flyttar in i nya egna lokaler i Brönneslöv längs med väg 113. – Flytten kommer att innebära att vi samlar verksamheten på ett bättre sätt, ökar vårt utrymme och förbättrar utbildningsmöjligheterna med en ny lokal avsedd för ändamålet. Detta kommer att bli ett lyft för hela verksamheten, spår Torkel "Toy" Jönsson. Intervju: Axel Eriksson

Professionell rengöring för en krävande livsmedelsindustri Livsmedelsindustrin omgärdas, även innan pandemin, av rigorösa hygienkrav. Det är utgångspunkten i TPL Rengöringsteknik AB där man har lång erfarenhet av rengöring i dylika miljöer. TPL tar ett helhetsansvar kring hela rengöringsprocessen och säkerställer under driftstopp att alla ytor och all utrustning är rengjord och desinficerad innan produktionen drar igång.

När livsmedelsproduktionen slutar – eller om man så vill, innan den börjar – är man som mest aktiva i TPL Rengöringsteknik AB. Företaget, som Thomas Larnhill startade 2009 och driver tillsammans med sonen Mathias, har lång erfarenhet av rengöring av miljöer så som charkuterier, slakterier och mejerier, men även övrig livsmedelsindustri, samt i viss mån också annan industriell verksamhet. Thomas har ett mångårigt förflutet som produktionsledare inom livsmedelsindustrin och är med andra ord väl insatt i de hygienkrav och regelverk som råder kring modern livsmedelsproduktion. – Vi rycker i regel in när produktionen står stilla, vanligtvis under kvällar och helger, då vi bistår med allt från demontering av utrustning och följande rengöring till montering och provkörning innan produktionspersonalen börjar sitt

skift. Själva rengöringsarbetet är automatiserat och strukturerat, och följs upp av desinficering, vilket säkerställer att all utrustning är klar att användas. Avslutningsvis genomför vi okulära och mikrobiologiska kontroller som garanterar att rengöringsprocessen har fått önskat resultat, informerar Thomas Larnhill. Nya lokaler Vi träffar Thomas och Mathias i företagets nya lokaler på Åkermans väg i Eslöv, dit de flyttade tidigare i år – en flytt som innebar att företaget kunde slå samman sina kontor med sitt lager, vilket väsentligt underlättar den dagliga verksamheten. Mathias, som efter många år som resande montör anslöt sig till företaget 2014, berättar att samarbetet med hans far fungerar bra och att de kompletterar varandra väl. Verksamheten sysselsätter i dagsläget 20–25 personer som förstås innehar alla de certifikat som krävs för dylika insatser inom en hårt reglerad bransch som livsmedelsindustrin. – Vi kan, utöver de insatser min far nämnde, även åta oss rengöringsuppdrag på högre höjder. Vi har personal som är utbildad för den typen av jobb, upplyser Mathias. Han berättar vidare att TPL Rengöringsteknik är verksamt över hela Skåne, men även kan åta sig mer långväga uppdrag än så. Bland uppdragsgi-

www.toystransporter.se info@toystransporter.se 0413 - 54 20 90

varna märks bland andra Orkla Foods AB, Finax Bageri och Kavli. Ökad efterfrågan Det går bra för TPL Rengöringsteknik som har massor att göra, och inte enbart på grund av rådande pandemi. – En stor del av den växande efterfrågan på våra tjänster tror vi beror på att vi alltid arbetar med stor noggrannhet och värdesätter väl genomförda

arbetsinsatser, säger Thomas och Mathias, men medger också att pandemin har medfört att ett redan sedan tidigare omfattande regelverk kring livsmedelshygien i och med corona har blivit ännu mer rigoröst. Verksamheten expanderar således och planer finns på att förstärka personalstyrkan. Thomas och Mathias söker efter kunniga personer som inte drar sig för natt- och helgarbete. Intervju: Axel Eriksson


skåne - eslöv

51

www.svenskleverantorstidning.se

Stolta anor i Rörklammerfabriken

Med anor ända sedan 1930-talet är Rörklammerfabriken i Eslöv ett sedan länge inarbetat varumärke avseende montagedetaljer, rörupphängningar och smide. Via utvalda grossister levereras företagets kvalitetsprodukter till slutkunder över hela landet.

Rörklammerfabriken har anor ända sedan 1937 då företaget startade som en bysmedja i Eksjö. Det drevs i tre generationer av släkten Lindhe som under 70-talet började med klammertillverkning. Under 90-talet, i samband med att många svenska företag ökade sin import från Kina, verkade Rörklammerfabriken i rollen som stödtillverkare under många år. 2013 sålde Peter Lindhe företaget till fem delägare varav tre är kvar. Komplett sortiment Vi träffar en av dem, tillika företagets VD, Joakim Munther, i företagets anläggning i Eslöv. Han delar in bolagets verksamhet i tre huvudsakliga produktområden.

– Vi producerar montagedetaljer, vilka innefattar produkter för VA, avlopp och vatten. En annan av våra specialiteter är rörupphängningar enligt SSG-standard. Det omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrningar, stöd och fixar för rörledningar. Vi jobbar dessutom med olika smidesdetaljer och med att ta fram specialanpassade produkter efter ritning. Här kan vi bistå med

tips och råd utifrån vår långa erfarenhet och breda kunskap, säger Joakim Munther. Han visar upp den ändamålsenliga maskinparken som består av en blandning av nya, moderna maskiner och äldre, trimmad utrustning. Härtill förfogar man över ett lager med cirka 4 000 produkter.

046 - 10 25 30 info@rorklammerfabriken.se www.rorklammerfabriken.se

Växer stadigt All försäljning sker till grossister och Rörklammerfabriken levererar över hela landet. Företaget har till exempel indirekt levererat samtliga hållare för handfat och toaletter på nya Karolinska Sjukhuset. Tillverkningen sker på den 3 000 kvadratmeter stora anläggningen i Eslöv där 14 personer sysselsätts. Joakim berättar att man successivt har ökat den egna produktionen genom målmedvetna effektiviseringar och satsningar, vilket har skapat god lönsamhet i verksamheten. Förra året fördubblades omsättningen. – Vi växer kontinuerligt och förklaringen är en kombination av målmedvetna satsningar, effektivisering av verksamheten samt en vilja att hela tiden bli bättre och satsa därefter. Vi verkar dessutom i en kommun med ett gott företagsklimat och med många goda samarbetspartners. Det har förstås bidragit till våra framgångar, konstaterar Joakim Munther. Intervju: Axel Eriksson

Åkermans Väg 16, 241 38 Eslöv


n e g i a l H t här g ! i r t a k ir omm s

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-4 2021_skane  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded