Page 1

Försörjer näringslivet med rätt kompetens – Vi förfogar över en platsbank med individer med olika kompetenser. Vi matchar helt enkelt de behov som finns på marknaden med rätt kompetens, säger Suna Cicek på Arbetslivsresurs i Kristianstad.

Näringslivsbredd och trygghet präglar Skurups kommun – Just bredden är en styrka i kommunen där vi på så sätt inte är beroende av ett fåtal stora aktörer. Det gynnar oss inte minst vid konjunkturnedgångar, påpekar Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer på sidan 15.

Läs mer på sidan 42.

ÖSTRA SKÅNE Medföljer som bilaga i Svensk Leverantörstidning Nr 2 april 2021

NYTT, INTRESSANT

OCH LÄSVÄRT OM ÖSTRA SKÅNES NÄRINGSLIV

Allt fler ser fördelarna med solceller Solcellerna erövrar Sverige i takt med att de både blir billigare och mer effektiva, men också för att allt fler inser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med att ha solceller på taket. Utvecklingen är tydlig i en aktör som Dalhem Sol AB som både säljer och monterar effektiva solcellsanläggningar för både privatpersoner och företag.

Läs mer på sidan 5.

Den perfekta partnern när badrummet ska renoveras Österlens största kakel- och inredningsbutik heter Håkansson & Håkansson. I butikens många showrooms kan man ta del av en mängd olika alternativ kring kakel och klinker, och härtill finns ett komplett sortiment av tillbehör. I kombination med tjänster som besiktning, fuktmätning och rådgivning blir Håkansson & Håkansson den perfekta partnern när badrummet ska renoveras. Läs mer på sidan 33.

Ludvig & Co får landets småföretagare att växa Det som tidigare hette LRF Konsult heter numera Ludvig & Co. Företagsnamnet må vara nytt men konceptet är detsamma – att verka i rollen som framför allt de små företagens redovisningsbyrå. Med representation över hela landet finns man alltid nära sina uppdragsgivare, det vill säga företagare, lantbrukare och skogsägare. Med branschunika kompetenser bidrar Ludvig & Co med affärsnytta som inte bara sparar både pengar och tid för sina kunder, utan också bidrar till byggandet av framgångsrika företagare över hela Sverige. Läs mer på sidan 47.

7 U TG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID NING FÖR LE V ER A N TÖR ER


2

östra skåne - hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

Traditionsrik företagaranda i Hässleholms kommun Hässleholms kommun har alltid betraktats som en företagarbygd. Jord- och skogsbruk har här sin självklara plats, men faktum är att Hässleholm rymmer en mängd företag inom vitt skilda branscher. Som en del av Greater Copenhagen satsar man nu gemensamt med kommuner på båda sidor Öresund på fortsatt utveckling och tillväxt genom samarbete på flera olika plan. I entreprenörsmiljön Business Class, beläget på Norra Station i Hässleholm, träffar vi kommunens tillväxtchef Stefan Larsson som beskriver Hässleholm som en företagarbygd, såväl då som nu. – I kommunen, som är Skånes största sett till ytan, finns fler än 5 500 företag, varav drygt 200 exporterande bolag. Faktum är att vi hyser verksamheter inom en mängd olika branscher. Jord- och skogsbruk har av tradition väldigt starka rötter här, det ligger så att säga i vårt DNA. Vi är till exempel nummer tre på listan över företag som handhar nötkreatur, upplyser Stefan. Stark företagaranda Han berättar att bland de 5 500 företagen i kommunen är troligen idag Göingegården Asmoarp (som brukats sedan 1724) den äldsta registrerade affärsrörelsen i kommunen. Det är än idag ett gediget lantbruk som ända sedan starten har utvecklat verksamheten i takt med sin samtid. Gården besöks frekvent, inte minst vid jul, vilket

Vandra på Hovdala 2019. Fotograf: Johan Funke

har blivit något av en tradition för många Hässleholmsbor. – Asmoarp är ett gott exempel på den företagaranda som finns här i trakten. Vi hyser allt från små verksamheter till stora bolag med flera hundra anställda, säger Stefan Larsson och nämner Finja Prefab och Finja Betong, liksom Bergendahls Food som är kommunens största privata arbetsgivare. En del av Greater Copenhagen Hässleholms kommun är också en del av Greater Copenhagen, en samarbetsorganisation för regioner och kommuner i Nordens största stadsregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark.

Hovdala slott. Fotograf: Ida Forsberg

– Det är ett samarbete som involverar samtliga kommuner och regioner i Skåne och på Själland. Vi jobbar med gemensamma frågor som besöksnäring, arbetskraftsutbyte och utbildning, vilket stärker hela regionen och skapar möjligheter för ökad tillväxt på båda sidor om sundet, säger Stefan. Han konstaterar i sammanhanget att Hässleholm har ett i det närmaste unikt läge, inte bara som en gränsbygd till Danmark och kontinenten, utan också till såväl Småland som Blekinge och Halland. Stefan talar om 90-minutersläget som innebär att man från Hässleholm kan nå utbildnings- och universitetsstäder som Halmstad, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad, Lund,

Malmö, Helsingborg, Alnarp och Köpenhamn inom en och en halv timme. – Vi har ett guldläge här i och med närheten till dessa orter. Det skapar stora möjligheter för kunskapsutbyte och forskning, vilket i förlängningen förstås gör stor skillnad för kompetensförsörjningen, inte bara här i Hässleholm utan i hela regionen, framhåller Stefan Larsson. Han lyfter i sammanhanget fram samarbetet mellan Region Kronoberg och Skånetrafiken. – Att Pågatågen, Öresundståg och Krösatågen stannar vid mindre samhällen betyder förstås också mycket när vi binder samman stad och landsbygd. Depå för tågunderhåll etablerades Just tågtrafiken har länge spelat en viktig roll beträffande kommunikationer i Hässleholms kommun. Så sent som förra året etablerades Skandinaviens modernaste underhållsdepå för tåg i Hässleholm, där också Skånetrafikens huvudkontor ligger. På depån, som tidigare låg i Köpenhamn, underhåller man såväl X 2000 som lokala tåg. Depån kommer inledningsvis att sysselsätta 150 personer.

fakta

Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

- Skånes till ytan största kommun - Drygt 52 000 invånare - 16 orter med fler än 200 invånare - 5 571 företag - 6 034 arbetstillfällen - Cirka 14 000 personer passerar Hässleholm C dagligen

Fotograf: Daniel/Daniel Larsson

www.hassleholm.se Växel: 0451-26 70 00


östra skåne - hässleholm

3

www.svenskleverantorstidning.se

Hållbarhet och kompetens i fokus hos expansiva stomentreprenören Finja Prefab Med över 30 år som tillverkare av betongelement är Finja Prefab ett aktat namn i betongbranschen. Effektiva stomkoncept och en kompetent organisation bidrar till en viktig del av det industriella byggandet i Sverige.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med sina stomkoncept. De är en rikstäckande aktör med sju produktionsanläggningar runt om i Sverige. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja Prefab. Deras fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. De erbjuder nu också kunderna klimatpositiva betongstommar. Företagets engagerade och kompetenta medarbetare är dess främsta tillgång i en organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar betongstommarna. Finja Prefabs historia startade 1987 då man började tillverka prefabricerade väggar till lantbruksbyggnader på anläggningen i Finja. Sedan dess har bolaget vuxit via både förvärv och marknadsexpansion, och nu i vår etablerar man sin åttonde fabrik i Strängnäs. Från och med januari 2021 ägs Finja Prefab AB av K-Fastigheter efter att tidigare varit en del av den familjeägda Finjakoncernen. Ansvar och kompetens för hela processen

2012 började Finja Prefab satsa på stommar med förspända massivbjälklag och ett bostadskoncept som man kallar Hållbara Hem. – Idag producerar vi prefabricerade lösningar till största del för bostäder men även till lantbruk, industri och offentliga byggnader. Vi tillhandahåller allt man behöver för ett effektivt stombygge, till exempel förspända massivbjälklag, väggelement och balkonger. Våra stommar är objektsanpassade och har en färdigställningsgrad utifrån kundens behov, men processen är i stort densamma inom varje projekt, berättar Leif Astikainen som är HR-chef på Finja Prefab.

Finja Prefab erbjuder

KLIMATPOSITIVA BETONGSTOMMAR Bygg klimatsmart tillsammans med oss!

FI NJAPREFAB.SE

Det är byggherrar och byggentreprenörer som utgör Finja Prefabs huvudsakliga kundkrets. Finja Prefabs styrka som en komplett stomentreprenör är att de tar ansvar för hela processen, från försäljning, projektledning och konstruktion/projektering till produktion och montering med egna resurser. Verksamheten sysselsätter idag cirka 550 egna anställda, vilket gör Finja Prefab till en av landets större aktörer i sin bransch. – Eftersom vi jobbar med helhetslösningar för stommar är det oerhört viktigt att vi upprätthåller hög kompetens innanför våra egna väggar. Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling och ständiga förbättringar i vår verksamhet. Det är personalen som gör skillnad och är själva förutsättningen för vår framgång, jag är väldigt stolt över alla våra medarbetare. Leif berättar vidare att organisationen jobbar i digitala planeringsverktyg som ger kontroll på projekten genom hela kedjan, vilket bidrar till att effektiviteten kan optimeras och kvaliteten ökar. Miljö och hållbarhet Miljö och hållbarhet är begrepp som sedan länge genomsyrar alla delar av Finja Prefabs verksamhet. – Branschen som sådan har uttalat mål för koldioxidneutralitet till senast 2045,vi har satt egna ambitiösa mål, säger Leif Astikainen och utvecklar: – Vi har kartlagt vad vi själva kan göra här och nu och därför satt upp tuffa mål om 50 procent minskade CO2-avtryck för våra stommar inom bara tre år. Redan under år ett har vi minskat våra avtryck med cirka 26 procent. Tills de når hela vägen väljer man initialt att klimatkompensera genom ett certifierat hållbarhetsprojekt i Indien. För att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten jobbar Finja Prefab till exempel med närproducerad tillverkning vid sina åtta fabriker och förbättring av betongrecepten. Man har också bytt armeringsleverantör till en av Europas grönaste stålproducenter. – Det rör sig om ett flertal olika åtgärder som tillsammans gör stor skillnad för CO2-avtrycket, menar Leif. Han ser framtiden an med stor tillförsikt och kan konstatera att bolaget, sedan det satsade på en ny och tydlig strategi, har haft en mycket god utveckling där bland annat omsättningen har fördubblats de senaste fem åren. Tillsammans med den nya ägaren ser man en fortsatt stark tillväxt framåt. Intervju: Peter Hägg


4

östra skåne - hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

En aktiv part i sydsvenska infrastrukturprojekt I samband med sydsvenska infrastrukturprojekt är Duvborn Mark & Maskin AB en ofta anlitad aktör. Företaget har många års erfarenhet inom mark och anläggning och har genom åren legat bakom ett flertal prestigefyllda projekt i Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län. Med moderna maskiner och kompetent personal finns det inga begränsningar för vad Duvborn Mark & Maskin kan åta sig.

Michael Duvborn startade den egna firman Duvborn Mark & Maskin AB för sju år sedan men har en erfarenhet som sträcker sig mer än 40 år tillbaka i tiden. – Jag hyrde ut mig själv och min grävmaskin till olika entreprenörer här i Skåne. Efter ett tag blev jag engagerad som projektledare och platschef och fick hoppa ur maskinen, säger Michael som idag har sex anställda med fyra Volvogrävmaskiner på mellan 18 och 40 ton. Mark och anläggning är företagets specialitet, man utför både små och stora uppdrag, inte minst kring infrastruktur, i Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län. Michael och hans medarbetare kan ta ett helhetsansvar kring varje uppdrag med

allt från planering och ritningsläsning till framdrift av hela projektet. Duvborn Mark & Maskin jobbar mestadels med GPS och maskinstyrning, och kan även bistå med modellbygge. Omfattande uppdrag Michael Duvborn anställde sin första medarbetare 2016 och fick därefter köpa in flera maskiner eftersom företaget fick i uppdrag av Peab att jobba med E22 vid Linderöd. Året därpå påbörjades det stora bygget av järnvägsdepån i Hässleholm där

Duvborn Mark & Maskin verkade som projektledare, samt i konsultrollen på uppdrag av PK Road. – Det var ett oerhört omfattande jobb, vilket innebar att vi fick köpa in ett flertal nya maskiner. Som mest hade vi 35 inhyrda maskiner, berättar Michael. I samma veva fick man dessutom i uppdrag av Vägverket att bygga en viltbro, en så kallad ekodukt, över riksväg 21 med tillhörande viltstängsel på sammanlagt fem mil. Ett annat stort projekt utfördes för Vägverket längs riksväg 28 vid Karlskrona och härutöver gräver man även ner 3,1 kilometer vatten- och avloppsledningar till VA Syd för Malmö Stad. Sege Park på uppdrag av EON och Malmö Stad är ett annat projekt värt att nämna. Växer och utvecklas Duvborn Mark & Maskin har samlat på sig många goda omdömen och har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. – Efterfrågan på vara tjänster bara växer, vilket gör att jag kommer att behöva anställa många fler medarbetare framöver, säger Michael Duvborn som spår att han för egen del kommer att jobba vidare som projektledare för helheten i projekten. – Vi är bra på att driva stora och omfattande projekt, samtidigt som vi kan bidra med kunskap och rådgivning. Vi växer och ser framtiden an med stor tillförsikt, inte minst tack vare alla byggprojekt som pågår i södra Sverige just nu. Duvborn Mark & Maskin AB ingår i Duvborn Holding som även innefattar Lysing Mark & Maskin, HyrInHyrUt.se samt DEAB Entreprenad. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

DUVBORN Holding AB Lysing AB

Duvborn AB Mark & MAskin

DEAB

ENTREPRENAD

HYRINHYRUT

lysing.nu

duvborn.se

deab.cc

hyrinhyrut.se

Små till stora markjobb i Åhus med omnejd

Maskinarbeten och projektledning i hela Sydsverige

Mark & MAskin

Namnlöst-1.indd 1

Markentreprenader i hela Sydsverige

Sveriges hyressajt för proffs 2021-03-05 17:52:08


östra skåne - hässleholm

5

www.svenskleverantorstidning.se

Allt fler ser fördelarna med solceller Solcellerna erövrar Sverige i takt med att de både blir billigare och mer effektiva, men också för att allt fler inser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med att ha solceller på taket. Utvecklingen är tydlig i en aktör som Dalhem Sol AB som både säljer och monterar effektiva solcellsanläggningar för både privatpersoner och företag.

Dalhem Sol AB är en förhållandevis ny uppstickare i solcellsbranschen, men det råder sannerligen ingen brist på erfarenhet och kompetens i företaget som leds av ägaren Filip Reimers med många år bakom sig i branschen. 2018 började Dalhem Sol montera solceller åt German Solar, numera Zenitec, och redan ett halvår senare tog de nästa steg och är numera även återförsäljare av deras produkter. – Vi står med andra ord för ett komplett koncept med såväl försäljning som montering här i vårt upptagningsområde, det vill säga Skåne, Halland, Blekinge och Småland, upplyser Filip. Han berättar att han tidigare jobbade som snickare och att han började montera solceller när hans far blev involverad i German Solar via deras huvudkontor i Danmark. Efter att ha jobbat en hel del i Danmark återvände han hem där han sedermera blev arbetsledare och ombesörjde monteringar åt sin far, som numera driver Zentiec. Idag utför Dalhem Sol till viss del även serviceuppdrag för dem, samt säljer deras material. Sparar pengar, värnar miljön Dalhem Sol AB har haft en mycket stark utveckling sedan starten 2018. Företaget, som ökat omsättningen med 40 procent per år, sysselsätter idag åtta personer, och ytterligare två är på väg in, berättar Filip. – Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede på en ständigt växande marknad där det kommer nya produkter hela tiden. Våra duktiga montörer servar mestadels privatpersoner och lantbruk, men i viss mån även industrin där våra lösningar i de flesta fall än så länge inte kan täcka hela dess elförbrukning. De kan dock minska den, vilket är ett stort steg i en bra riktning, konstaterar Filip Reimers.

Han betonar att solceller är ett mycket smart val för de som vill spara energi, spara pengar och värna om miljön. – Det är en utmaning för oss i branschen att få företagarna att inse fördelarna med en sådan investering, vare sig det handlar om att ersätta eller komplettera befintlig elkonsumtion. Vi eftersträvar alltid personliga möten, gärna med många olika intressenter, där vi ges möjlighet att presentera våra lösningar och hur de kan göra skillnad.

Vill nå ut till fler Filip menar att det börjar bli ett problem för branschen att rådande upphandlingskrav är skrivna för många år sedan, medan solcellstekniken har haft en oerhört kraftfull utveckling bara under de senaste fem åren. – 330–450 watt är standard idag jämfört med 230 watt för bara något år sedan. Standarden flyttas hela tiden framåt, från växelriktare till framtidens hybrider, exemplifierar Filip och berättar att Dalhem Sol strävar efter att skapa andelsparker i

syfte att på ett mer effektivt sätt nå ut till den breda massan. – Vår ambition är att bli den största och bästa solcellsleverantören i regionen, liksom att nå fler företag och industrier. I det perspektivet är det viktigt att vi hela tiden verkar i branschens framkant, solceller ska vara tillgängliga för alla, även om man inte har hus, tak som passar eller mark, säger Filip Reimers.

KONTAKTA OSS:

Tel. 0731-404140 Tel. 0731-404076 E-post: info@dalhemsol.se Hemsida: www.dalhemsol.se

Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson


6

östra skåne - hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda IT- och telekomlösningar för små och medelstora företag Små och medelstora företag har i IP System AB en framåtlutad samarbetspartner beträffande IT- och telekomlösningar. I IP System gör man en kartläggning hos kunden, varpå man skräddarsyr lösningar utifrån de behov som finns. Härigenom lägger man grunden för lönsamhet hos målmedvetna företag i många olika branscher.

Fredrik Meijer var en av tre anställda som 2014 sades upp när företaget de arbetade på slutade med IT-tjänster, och därmed beslutade sig för att starta eget. Resultatet blev IP System AB där man satsar på behovsanpassade IT- och telekomlösningar för små och medelstora företag i framför allt södra Sverige. – Många av de kunder vi hade servat under vår tid som IT-konsulter valde att följa med oss i det nya bolaget, och när våra gamla arbetskamrater friställdes 2018 rekryterade vi de sex personer som då stod utan jobb. Det har gjort att vi har behållit såväl kompetens som kundkrets, vilket förstås har bidragit till våra framgångar, liksom formandet av vårt breda koncept, säger Fredrik Meijer och tillägger att vissa av företagets kunder varit tidigare arbetsgivare och IP System trogna sedan slutet av 90-talet. Brett tjänsteutbud IP Systems IT-tjänster innefattar bland annat infrastrukturlösningar, IT-hårdvara och molntjänster för små och medelstora företag. I rollen som kundens egen IT-konsult tar man en aktiv del genom hela den aktuella processen och står för en komplett lösning, från idé till genomförande. – Vi är bland annat återförsäljare av antivirus- och övervakningsprogram. Vi kan till exempel erbjuda realtidsövervakning av kundens IT-miljö, upplyser Fredrik Meijer och berättar därefter om företagets telekomtjänster, vilka inbegriper skalbara växellösningar lokalt eller med IP-växel i molnet, mobiltelefoner och abonnemangsanalyser samt mobilförstärkning. – Mobilförstärkning blir allt vanligare eftersom många av dagens hus och fastigheter är så täta och isolerade att det många gånger påverkar mobiltelefonin. I dessa fall kan vi tillhandahålla tekniska lösningar som förstärker signalerna, berättar Fredrik. IP Systems bredd har lett till samarbete även med större företag, vilket innebär att man installerar och driftsätter telekomtjänster över stora delar av landet. IP System jobbar också med körjournaler, vilket innebär att man bidrar till ökad kontroll över ett företags bilkörningar så att kunden uppfyller skatteverkets regler. IP System är i sammanhanget återförsäljare för Infobrick som i det avseendet är den största aktören på marknaden. Ett annat arbetsområde är Digital Signage, vilket

handlar om att man med hjälp av bildskärmar till exempel sprider intern information eller marknadsför kundens produkter och tjänster. Härutöver är IP System AB den lokala tjänsteleverantören för företag och privatpersoner i Hässleholms stadsfibernät. – Vi levererar upp till 1 000 megabit per sekund för både företag och privatpersoner berättar Fredrik Meijer. Nära kunden På IP System AB har man sedan starten byggt upp ett mycket gott rykte i regionen som en trygg och framåtlutad tjänsteleverantör. Företaget är Partner med Microsoft, vilket innebär att man jobbar med alla Microsofts tjänster i molnet och med lokala lösningar ute på företagen. – Vi har all teknik för kontoret med tillhörande driftavtal och support. Våra tekniker besöker våra kunder på plats där de tar del av kundens tankar och idéer kring olika IT- eller telekomlösningar. Tillsammans med kunden kartlägger vi dennes behov, varpå vi kommer med förslag på behovsanpassade lösningar. Det kan röra sig om både hårdvara och olika typer av tjänster, säger Fredrik Meijer som, trots pandemin, ser framtiden an med tillförsikt. – Vi ser förstås fram emot att jobba mer aktivt med våra kunder. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Bäckhagsvägen 1 28133 Hässleholm Vxl: +46 451-10101 info@ipsystem.se www.ipsystem.se


östra skåne - hässleholm

7

www.svenskleverantorstidning.se

En expert på moderna golv Södra Sveriges Golvarbete AB är experter på flytspacklade golv och betongslipning, men utför även många andra typer av golvarbeten. Företaget är ungt, modernt och växande och verkar i en expansiv region där man också samarbetar med landets ledande leverantörer av både material och maskiner.

Södra Sveriges Golvarbete AB, som även går under förkortningen SSG, är ett ungt och modernt företag som arbetar främst med flytspacklade golv i södra Sverige. Företaget utgår från Tyringe, där man har kontor och lager, och verkar bland annat i Halmstad, Helsingborg och Lund med omnejd. Svensk Leverantörstidning träffar Pierre Jaktlund, som äger och driver verksamheten. – Jag startade företaget som en enskild firma 2010. Innan dess arbetade jag i samma bransch men då som anställd med fokus på kundansvar. När denna verksamhet skulle upphöra, köpte jag den, och redan efter två månader anställde jag min första

medarbetare. Då var jag 22 år. Därefter arbetade vi som underentreprenörer åt större golvföretag ganska länge och efter två till tre år blev vi fyra anställda. Idag är vi sex anställda, berättar Pierre. Golv med hög standard Pierre tycker om sitt jobb och uppskattar variationen och företagsamheten som finns i branschen. – För mig har detta arbete inneburit stora möjligheter att utvecklas. Vi har roligt på jobbet och det vi gör håller en hög kvalitet. Vi är ett ungt och friskt gäng som försöker jobba så modernt som möjligt med moderna lösningar, vilket passar nutidens golv och nutidens byggare, säger Pierre. SSG är måna om sina kunder och om resultatet, där enkelhet, effektivitet och flexibilitet är viktiga ledord. – Vi erbjuder våra kunder en trygg resa från start till färdigt golv. Vi är väldigt noga med slutresultatet och arbetar till exempel väldigt tätt med vår leverantör Finja Betong. Hässleholm är en expansiv kommun. K Fastigheter är starka här, som vi också samarbetar med, liksom Finja Prefab och TREANO. Detta ger oss möjligheter, säger Pierre.

Många stora projekt SSG är specialister på flytspackling och betongslipning och utför även flera typer av härdplastbeläggningar. – Vår bransch ställer andra krav idag och när någon vill ha flytspackel som färdigt golv eller en slipad och polerad betong i sitt arkitektritade hus så vet vi hur det ska göras, vi har ett modernt tänk och vet vad kunden är ute efter. Vi skapar tröskelfria lösningar som både är moderna och tillgänglighetsanpassade. Vi följer de nya regler som kommer inom området och är engagerade i helheten, ju tidigare vi blir anlitade i ett projekt desto bättre är det för slutresultatet, säger Pierre. I framtiden vill Pierre gärna anställa fler medarbetare. – Det är ett generationsskifte på gång i branschen och en fördel med oss är att vi är ett ungt och nytänkande företag med en trivsam arbetsgrupp. Jag söker aktivt efter ny personal och vill ha engagerade och duktiga medarbetare med ett stort intresse för att skapa nöjda kunder, säger Pierre. – Vi har bland annat gjort många arbeten för Biltema, där vi genom vår kompetens fick göra deras största butik i Sverige, som ligger i Stockholm. Vi har också gjort många höghus, kontor och bostäder runt omkring i Skåne och Halland. För oss är det viktigt att samma personal är med genom hela processen för att kunna ge kunden en riktigt bra service och trygghet. Vår största vision

är att vara det första alternativet man tänker på, oavsett om man som privatperson eller byggföretag ska köpa in flytspacklade golv till sitt projekt i södra Sverige, avslutar Pierre Jaktlund. Intervju: Peter Hägg


8

östra skåne - hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

Väsentligt minskade uppvärmningskostnader med EG Byggs patenterade byggmetod I en bransch där höga vinster och traditionella byggmetoder präglar arbetsinsatserna i allt högre utsträckning utgör EG Bygg AB en motvikt till många andra byggföretag. EG Bygg har utvecklat ett patenterat klimatsmart byggsätt så att uppvärmningskostnader minimeras för framtida hyresgäster. Det gör man i ett helhetskoncept som innefattar allt från projektering till inflyttningsklart hus.

Det är Erik Gustavsson som äger och driver EG Bygg, ett företag han startade redan 1980. – Efter ett tag fick jag en förfrågan om att bygga en sommarkyrka på Åhus Strand vid Höganäs. Det var ett omfattande projekt som gjorde att jag fick börja anställa folk. Det blev också mycket lyckat, vilket inneburit att vi har byggt ett flertal kyrkor sedan dess, berättar Erik som idag har ett 25-tal anställda, varav en varit firman trogen ända sedan 1985. Erik har aldrig sagt upp en enda medarbetare på grund av arbetsbrist. EG Bygg står för ett helhetskoncept som, förutom själva byggnationen, även innefattar arbete kring projektering, markarbeten, inredningsfrågor, utrustning, elinstallationer samt vatten, värme och ventilation. – Vi arbetar alltid i en nära dialog med beställaren då vi analyserar behoven och tillsammans kommer fram till en optimal lösning. Därefter tar vi i rollen som totalentreprenör ett ansvar för hela produktionen. Unik metod I en byggbransch där mycket alltjämt handlar om

traditionellt byggande står EG Bygg för ett koncept som sticker ut. Tillsammans med arkitekten Yngve Lörup har Erik utvecklat en patenterad byggmetod som företaget är ensamt om i branschen. I en anläggning i närheten tillverkas de betongelement man använder i byggprocessen, vilka gör att man kan bygga helt utan köldbrygga. Detta innebär att golv, väggar och tak inte på någon punkt står i kontakt med husets utsida, vilket i praktiken innebär att värmen stannar kvar i huset när inget bryter isoleringen. – Uppvärmningskostnaderna minskar dramatiskt, i regel med cirka 20 procent jämfört med vad varmvattnet kostar, berättar Erik och hänvisar till en ackrediterad aktör i Örebro som gör dylika uträkningar och kalkyler för byggprojekt över hela Sverige. – De har aldrig sett något liknande för hyreshus, inget annat objekt har varit i närheten av de resultat vi uppnår med vår metod, säger Erik som gärna tar fajten med landets byggföretag. Varför, undrar han, bygger inte alla på detta sätt? – Det vore förstås klädsamt eftersom det är den enskilde hyresgästen som i slutändan får betala för uppvärmningskostnader i hus som hade kunnat byggas på ett annat sätt. Vi bygger klimatsmart, den enskilde individen ska inte behöva betala ockerpriser, samtidigt som vi förstås också gör en insats för miljön. Allt är inte pengar, understryker han. Erik berättar att han är uppväxt på ett lantbruk utan traktorer och med begränsad ekonomi. Han har med andra ord vuxit upp med föresatsen att pengar inte är allt. – Jag vill inte slå mig för bröstet, men jag brinner verkligen för det jag gör. Jag har samma inställning idag som för 30 år sedan. Jag har ingen nytta av en massa pengar, det finns andra, viktigare värden i livet. Många järn i elden EG Bygg åtar sig allt från små arbetsinsatser för en privatperson till stora entreprenader på 20 000 arbetstimmar. I Hässleholm kommer man till exempel att bygga 43 hyreslägenheter i tre etapper. Lägenheterna hyrs ut direkt tack vare den låga hyresnivån, cirka 8 500 kronor i månaden för 69–70 kvadratmeter inklusive värme, varmvatten och bredband. Erik Gustavsson äger också fastighetsbolaget GIFAB där han förvaltar cirka 300 hyreslägenheter i egna fastigheter. Han driver också företaget Hyrhöjden där han hyr ut liftar och byggmaskiner. Företaget startades i Göteborg och etablerades sedermera i Kristianstad och Simrishamn där man med cirka 320 liftar idag är en av Skånes största aktörer inom sitt gebit. Erik är dessutom engagerad i det lokala föreningslivet där han inte minst vurmar för ungdomsidrotten. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson


östra skåne - hässleholm

9

www.svenskleverantorstidning.se

En erfaren kraft inom mark-, stenoch betongarbeten Mark-, sten- och betongarbeten är Johan Greens specialiteter. I 15 år har han drivit den egna firman JG Mark & Entreprenad där han åtar sig varierande entreprenaduppdrag i trakterna kring Hässleholm, Viken och Kristianstad. Företagets långa erfarenhet och stora kunnande attraherar en allt vidare kundkrets.

Johan Green startade JG Mark & Entreprenad för 15 år sedan efter att ha utbildat sig inom bygg och anläggning på Jakobsskolan i Hässleholm. Han fick sin första praktikplats på Volvo i samma stad när den nya anläggningen skulle byggas och började sedermera jobba även med stensättning. – Egentligen började jag jobba i branschen redan som barn när jag fick vara med pappa i hans traktorgrävare, minns Johan med ett skratt innan han berättar att hans företag är inriktat på mark-, stenoch betongarbeten. En del av uppdragen handlar om stensättningar åt både privatpersoner och företag, säger Johan som till sin hjälp har två anställa samt en inhyrd person från en annan firma. Givande samarbete JG Mark & Entreprenad jobbar mestadels med uthyrning av maskiner med förare, men arbetet börjar allt mer kretsa även kring egna uppdrag. – I Viken ska vi till exempel gräva för byggandet av sammanlagt ett 60-tal nya hus i två etapper. Här ska

vi gräva grunder och singla innan Panghus tar över själva byggandet. I detta projekt, men även i andra, har vi ett givande samarbete med D. Söderling i Vällinge, säger Johan som därmed har nämnt en av flera goda samarbetspartners. Samarbetet med Panghus lär också fortsätta. Här kan det bli aktuellt med nya arbetsinsatser i Linkö-

ping framöver. Annars är det i trakterna kring Ängelholm, Viken och Kristianstad som de flesta uppdragen utförs. – Våra kunder uppskattar att vi kan stå för kompletta entreprenader med ett helhetsansvar. Vi jobbar dessutom med infiltrationer, tillägger Johan Green. Gott rykte Johan och hans kollegor förfogar över en ändamålsenlig maskinpark, vilken nu kompletteras med en ny Doosan 165. – Det är en investering som innebär bättre arbetsvillkor, lägre kostnader och bättre miljö eftersom den drar mindre diesel än den maskin den ersätter. Min filosofi är att mina anställda mer eller mindre själva får bestämma vilken maskin de föredrar, säger Johan. Hans ambition är att ansluta maskinerna till Sydschakt, inte minst i syfte att sprida risker. En av

maskinerna är idag ansluten dit och med tanke på att företaget befinner sig i en expansiv fas hoppas Johan kunna utöka med ytterligare en maskin senare i vår. Bredden och kunnandet är tydliga konkurrensfördelar. – Vi jobbar hela tiden hårt för att bibehålla vårt goda rykte. Det gäller inte minst när vi rekryterar, det är synnerligen viktigt att vi får in rätt personer i verksamheten eftersom de blir vårt ansikte utåt, understryker Johan Green. Han ser framtiden an med tillförsikt, inte minst tack vare det allt mer täta samarbetet med D. Söderling. Ambitionen är att erhålla fler uppdrag från kommunerna, samtidigt som man upprätthåller företagets stående filosofi: att erbjuda högkvalitativa arbetsinsatser till konkurrenskraftiga priser. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson


10

östra skåne - hässleholm www.svenskleverantorstidning.se

Konstruktionsvirke till den svenska och internationella marknaden Vida HN är ett anrikt skogsbruk som med ett modernt miljötänk förädlar timmer till konstruktionsvirke, vilket sedan levereras till exempelvis byggmaterialhandeln i Sverige och även exporteras till en rad länder i Europa och världen. Vida HN är en del av koncernen Vida, som är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog.

Svensk Leverantörstidning träffar Rikard Andersson, som är VD på Vida HN AB, vilket är koncernen Vidas sågverk i Hästveda. Här sågas och hyvlas grantimmer till konstruktionsvirke som ofta går till byggmaterialhandeln. Huvudmarknaden är Holland, men även Sverige, Storbritannien, Danmark och andra länder tar del av virket. Bland produkterna finns till exempel reglar, utomhuspaneler, läkt, råspont och emballage. Det är idag 65 personer som sköter sågverket. – Vida är Sveriges största koncern av sågverk med 1250 anställda totalt. Vi finns på 25 orter och har sågverk på 12 av dessa orter. En av dessa orter är Hästveda. Vi är det sydligaste sågverket, säger Rikard. Vida förvärvade sågverket i Hästveda 2010 och det drivs som ett eget bolag med koncernen i ryggen. – Innan dess var sågverket privatägt, det hette Harry Nilssons Sågverk och startades på 1940-talet. Själv har jag en bakgrund med olika erfarenheter, jag har bland annat arbetat inom betongbranschen och

varit produktionschef på Scania. Nu har jag varit här i fyra år och jag trivs väldigt bra, säger Rikard. Använder alla biprodukter för ett hållbart skogsbruk Vida HN levererar sitt konstruktionsvirke till hela

världen och för varje träd som Vida fäller så planterar de två nya. – Vi arbetar mycket med hållbar utveckling och med biprodukterna som skapas, till exempel utvinner vi oljor för ekodrift. Vi köper en stor del av vårt timmer från Södra, sedan säljer vi tillbaka massaflis till dem igen. Sågverksflis är en biprodukt som blir pappersmassa och av kutterspån gör vi pellets och stallströ. Sågspån går till fjärrvärmeverk och vi använder barken till att elda med i våra egna pannor. Sammantaget blir det inget spill alls, säger Rikard och tillägger att företaget har en bra kommunikation med skogsägarna vad gäller vägar, och även gör egna vägar med grus och grot som underlag. Flera faktorer bakom framgång Vida Skog, som är en annan del av koncernen, förser sågverken med timmer. – Vi beställer timmer i olika dimensioner och därefter levereras det till oss kapat och klart utefter de önskemål som våra kunder har. Vi har längder från 2,3 meter till 6,1 meter och en del av grovjobbet med kapningen görs redan i skogen. Här använder vi ny teknik och datorkraft där vi kan programmera skogsmaskinerna till att exempelvis kapa virket i en viss längd, säger Rikard. Vida HN:s omsättning är 450 miljoner kronor och koncernens omsättning är 7,5 miljarder kronor. – Eftersom det finns en brist på marknaden har priserna stigit, det är en faktor till att det gått bra för oss, men man ska inte förringa vår fantastiskt

VD Rikard Andersson

duktiga personal och att vi har en hög kompetens inom det vi gör. Våra sågverk och vår försäljningsorganisation är effektiva. Vi har korta beslutsvägar och arbetar bra och tätt tillsammans, det är väldigt roligt att arbeta i en sådan här organisation. Vår vision är att växa och vi har ständigt behov av att nyanställa. Vi erbjuder en trygg anställning och lär ut det mesta som behövs, avslutar Rikard Andersson. Intervju: Peter Hägg


östra skåne - bromölla

11

www.svenskleverantorstidning.se

Hög kapacitet inom industriservice och stålkonstruktioner I Sandbergs Smide & Mekaniska AB finns en bredd och kompetens sedan sent 1800-tal, vilket få aktörer i branschen kan matcha. Idag tillverkar man allt från smidesdetaljer till tunga stålkonstruktioner, samtidigt som industriservice i form av såväl nytillverkning som reparationer och underhåll utgör en väsentlig del av verksamheten. Bygg- papper-, massa-, och livsmedelsindustrin är några av de branscher som upptäckt bolagets höga kapacitet.

Svensk Leverantörstidning träffar Jonas Sandberg, som äger och driver företaget Sandbergs Smide & Mekaniska AB. Företaget startades redan 1898 av Jonas farfars far, Nils Sandberg, och har gått i arv

sedan dess. Sandbergs Smide & Mekaniska ägs av Jonas sedan 2007 och är ett av Bromöllas äldsta familjeägda företag. Jonas berättar att man idag har 10 fastanställda och därtill ett stort nätverk som gör det möjligt att mobilisera mer personal vid behov. På samma sätt blir Sandbergs Smide & Mekaniska anlitade av sina samarbetspartners. – Att arbeta på detta sätt med våra branschkollegor breddar vårt kompetensområde och ökar den debiterbara tiden samtidigt som det gör oss alla mer eftertraktade på marknaden. Vi är ett företag som har fullt upp och jag sköter det kamerala, jag har kontakt med våra kunder och är drivande i våra pågående projekt, säger Jonas och berättar att han även hoppar in och arbetar operativt i projekten. – Detta gör att jag har kontakt med hela processen, och det gör arbetet både mångsidigt och omväxlande. Branschen är i en expansiv fas och har en stor framtidspotential, säger Jonas. Har omsatt 450 ton stål på ett år På ett år har Sandbergs Smide & Mekaniska AB omsatt 450 ton stål. – Vi kan byggnadsstål, balkar, pelare och plattor med mera. Detta är en viktig del av vår verksamhet, intill industriservicejobben. Vi har en stor kranbil som gör att vi kan montera stålet i egen regi utan att vara beroende av andra, säger Jonas. Även svetsningen löper som en röd tråd genom hela företagets verksamhet. – Vi svetsar i svart och rostfritt stål och till viss del i aluminiumlegeringar, säger Jonas. En av Sandbergs Smide & Mekaniskas stora styrkor är också att göra en stor arbetsinsats inom en så kallad begränsad stopptid. – Vi är med och planerar stora industrijobb där driften enligt plan står still en kort tid, och sköter allt från logistik till kranar, material, personal och säkerhet i form av riskanalyser gällande arbetsmiljön. Just säkerhet är otroligt viktigt för oss på Sandbergs Smide & Mekaniska AB. Det finns

många riskfaktorer i vårt dagliga arbete på ute byggen och inom den tunga industrin och då gäller det att förutse dessa risker i möjligaste mån och arbeta för att de förebyggs, säger Jonas. Utför arbeten med rätt certifieringar En omfattande kontrollfunktion för att leverera tunga stålkonstruktioner är certifieringar. – Vi tillverkar stålkonstruktioner enligt en ISO certifiering som heter EN1090, vilken innebär att vi kan CE-märka och prestandadeklarera våra produkter. Våra certifieringar medför att vi kontinuerligt genomgår utbildningar och har uppföljningar, säger Jonas. Sammantaget har Sandbergs Smide & Mekaniska AB närmare 30 godkända certifieringar inom svets-

ning. De har certifieringar enligt SS-EN 287-1, EN1090-1, EXC 1, EXC 2 samt ISO 3834-3 för stålbyggnationer. – Vi har även andra typer av certifikat såsom SSG, Heta arbeten, Hög höjdsarbeten, Truck och travers med mera, säger Jonas. Att det går bra för Sandbergs Smide & Mekaniska förklarar Jonas bland annat med att företaget har en lång erfarenhet och kompetens kombinerat med en riktigt duktig personal och bra samarbete i arbetslaget. – När våra kunder ringer oss ska de veta att de får hjälp och att vi alltid håller en hög standard. Vi har fem fullutrustade servicebussar som kan lösa många av de utmaningar som vi ställs inför ute hos våra kunder, säger Jonas. Jonas vision är att fortsätta bygga ett starkt företag med kompetenta medarbetare som trivs på sin arbetsplats. – Vi har ett samarbete med industriprogrammet i Sölvesborg och flera av våra anställda har tidigare praktiserat hos oss. Sandbergs Smide & Mekaniska blev även nominerade till årets företagare i Bromölla i år. – Vi levererar på utsatt tid och är engagerade hela vägen från ledningen till medarbetarna som är ute på fältet. Jag vill gärna lämna över ett seriöst och välfungerande företaget till mina barn en gång, avslutar Jonas Sandberg. Research: Peter Hägg

Vi har hållit järnet varmt i generationer sedan 1898 s a n d b e r g s s m i d e . s e.se

banner 240x60.indd 1

2020-12-11 12:09:56


12

östra skåne - kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

Tydliga näringslivssatsningar i Kristianstads kommun Kristianstads kommun är under stark utveckling och ett gynnsamt näringslivsklimat är en stor del av förklaringen. Trots pandemin etablerades förra året 200 nya företag i kommunen, som överlag har en bra bredd i näringslivet med både små och stora företag. I Kristianstad har man en nära dialog med regionens företagare.

Kristianstad är Skånes till ytan största kommun. I kommunen, vilken hyser drygt 85 000 invånare, varav cirka 40 000 är bosatta i centralorten, finns cirka 9 200 företag. Vi träffar kommunens näringslivschef, Tina Gunnarsson, i rådhuset i centrala Kristianstad där hon berättar att Kristianstads näringsliv representerar en bra bredd med både små och stora företag inom flera olika branscher. – Faktum är att antalet företag i kommunen har ökat med cirka 200 sedan coronapandemins inträde under fjolåret. Det känns förstås väldigt roligt att kunna konstatera det, säger Tina som innehaft nuvarande roll sedan augusti 2020, efter att tidigare bland annat ha verkat som chef på arbetsförmedlingen för Östra Skåne.

Pandemin påverkar Tina berättar att en stor del av hennes tid just nu går åt till frågor kopplade till den pågående pandemin. Under normala omständigheter hade näringslivsenheten jobbat med fysiska företagsbesök i större utsträckning, men sedan ungefär ett år tillbaka har man av förklarliga skäl utökat antalet digitala möten med företagen. – För kommunens sida har det alltid varit viktigt att företagare från hela kommunen, även de som är etablerade utanför centralorten, ska känna att de är en del av helheten, understryker Tina Gunnarsson. Hon berättar att inte minst restaurangnäringen i kommunen har påverkats av den pågående pandemin, precis som i resten av landet. – I oktober bjöd vi in riksdagsledamöter med rötter i kommunen för att prata med krögarna. För 2021 är det redan bestämt att restaurangerna erbjuds fria uteserveringar, upplyser hon. Tina Gunnarsson tillträdde som Näringslivschef i Kristianstad 2020

Besöksnäringen viktig Restaurangerna är en viktig del av besöksnäringen i Kristianstads kommun som årligen lockar besökare från när och fjärran. i kommunen ligger bland annat 1200-talsslottet Bäckaskogs slott. Närheten till både havet och de ostskånska sjöarna attraherar

också. Stranden i Åhus är särskilt populär. Kristianstad har dessutom ett rykte om sig att vara något av ett handelsmecka, mycket tack vare kommunens strategiska läge i landets sydöstra hörn, med hamnen och närheten till både Sturups och

Kastrups flygplatser. Tina Gunnarsson vill avslutningsvis även lyfta fram Krinova Science Park som är en annan viktig motor för den innovationskraft som finns i Kristianstads kommun. Intervju: Axel Eriksson

En fullserviceaktör i däckbranschen Hos Vianor i Kristianstad tar man hand om allt som har med däck och hjul att göra på din bil. Vi besöker en fullserviceanläggning som åtar sig allt från försäljning till hjulinställning och förvaring, och som dessutom innefattar en komplett bilverkstad.

Mats Nordén och Tommy Karlsson

Vianor är en av Nordens största däckkedjor med ett 60-tal verkstäder spridda över hela Sverige. Det finska däckföretaget Nokian Tires äger kedjan och är naturligtvis huvudleverantör av däck. En av Vianors svenska anläggningar ligger på Blekingevägen i Kristianstad där det har funnits en däckverkstad sedan 60-talet. Från och med millenniumskiftet drivs den under Vianors fana och sedan åtta år tillbaka under ledning av platschef Mats Nordén. Han har ett brinnande motorintresse när han tillsammans med sina fyra anställda möter sina kunder. – Vi erbjuder däckförsäljning, däckservice och hjulinställningar, och härutöver har vi ett däckhotell med plats för cirka 1 100 däckset. Sedan ett tid tillbaka erbjuder vi också bilservice av framförallt personbilar och lätta lastbilar, upplyser Mats Nordén. Han berättar att uppdragen i verkstaden varierar. Utöver standardjobb, så som kamrems- och kopplingsbyten, kan man även erbjuda AC-service

då två av killarna i verkstaden är certifierade för ändamålet, även i R-1234 som är ett miljövänligt AC-system i framför allt nyare bilar. Flera fördelar Vianor finns representerat på flera platser runt om i världen där sammanlagt 1 500 personer sysselsätts, varav 300 i Sverige. Det svenska huvudkontoret ligger i Vara där också bolagets regummeringsfabrik ligger. Här jobbar man med högteknologisk utrust-

- Vi erbjuder däckförsäljning, däckservice och hjulinställningar, och härutöver har vi ett däckhotell med plats för cirka 1 100 däckset.

ning och moderna maskiner, vilket formar regummeringslösningar i världsklass. Mats menar att man med Vianor i ryggen har helt andra möjligheter gällnande exempelvis leverantörsavtal än vad de mindre däckverkstäderna har. Det är förstås en stor styrka att man kan hjälpa varandra, Vianor-verkstäderna emellan. – Vi servar både företag och privatpersoner och har även ett samarbetsavtal med kommunen som innebär att vi är däckansvariga åt dem. Vårt upptagningsområde sträcker sig framförallt över Kristianstads tätort, även om vi emellanåt förstås har mer långväga besökare än så, säger Mats Nordén. Står starkt – trots pandemin Mats berättar att verksamheten inte har påverkats nämnvärt av den rådande pandemin. – Vi har ett bra 2020 bakom oss och har fått en lika bra start på 2021, konstaterar Mats och berättar att den höga efterfrågan har inneburit att man börjat bli en aning trångbodda. – Förhoppningen är vi ska kunna bygga ut lokalerna i framtiden. Intervju: Axel Eriksson

044-123155 Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se

Blekingevägen 4 291 54 Kristianstad


östra skåne - kristianstad

13

www.svenskleverantorstidning.se

På Yrkeshögskolan utbildas dagens och morgondagens arbetskraft

Yrkeshögskolan i Kristianstad är för många vägen in på en allt tuffare arbetsmarknad. Med ett brett utbud av utbildningar inom flera olika områden och inriktningar, vilka även innefattar arbetsplatsförlagd praktik, formas dagens och framtidens arbetskraft i en anda präglad av engagemang och framtidstro.

På Yrkeshögskolan i Kristianstad erbjuds utbildningarna Redovisningskonsult, Tandsköterska, Medicinsk sekreterare, Bagare och Konditor, Bryggeritekniker, samt de två nystartade utbildningarna Specialistundersköterska med inriktning äldres

hälsa och ohälsa, samt Stödpedagog, som båda startades hösten 2020. Utbildningsledare på skolan är Karin Persson som berättar att de utbildningar man representerar i mångt och mycket bygger på en kartläggning av de behov som finns på arbetsmarknaden. – Våra utbildningar tas fram efter att en ledningsgrupp, som består av representanter från både näringslivet och skolan, tillsammans utformar kurser med ett innehåll som möter de kompetensbehov som finns, upplyser hon och berättar att utbildningarna, som är mellan ett och två år långa, även innefattar Lärande i Arbete (LIA). Nio av tio får jobb De studerande spenderar en fjärdedel av sin

sammanlagda tid på Yrkeshögskolan ute på arbetsplatser, vilket Karin kallar den verklighetsanknutna delen av utbildningen. – Det här är en mycket populär utbildningsform, inte minst mot bakgrund av att mer än 90 procent av de studerande får jobb efter avslutade studier, berättar Karin. Karin Persson har arbetat med utbildning i 30 år. Efter att tidigare bland annat ha varit gymnasielärare på hotell- och restaurangprogrammet i Kristianstad tog hon en civilekonomexamen och utbildade därefter elever på Vuxenutbildningen i dels ekonomi och juridik, dels inom redovisningskonsultation. Rollen som utbildningsledare på Yrkeshögskolan i Kristianstad har hon innehaft sedan 2017.

Fritt fram att ansöka Likt många andra skolor har Yrkeshögskolan i Kristianstad påverkats av den rådande pandemin. Karin berättar bland annat att alla teoretiska lektioner sköts på distans. – Vid praktiska moment har vi sett till att dela in de studerande i mindre grupper, och i övrigt följer vi förstås Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer, säger Karin Persson och informerar avslutningsvis om att ansökan till skolans utbildningar är öppen, utom Tandsköterska, för de som vill börja studera till hösten. I skrivande stund ser man på Yrkeshögskolan i Kristianstad över möjligheterna att starta upp ytterligare specialistundersköterskeutbildningar med inriktning mot psykiatri samt hälso- och sjukvård. Intervju: Axel Eriksson

Information om våra utbildningar finner du på www.yhkk.se.


14

östra skåne - kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

Smarta, miljövänliga och energieffektiva lösningar för en växande elmarknad Det moderna samhället har ett allt större behov av smarta, miljövänliga och energieffektiva lösningar inom el, och här har ett företag som Bravida i Kristianstad mycket att erbjuda. Företaget utför alla typer av tjänster inom både elektricitet och vs och står gärna för tekniska helhetslösningar med projektering, installation och service av hög kvalitet. Man kombinerar en stark lokal förankring och många nämnvärda projekt med den stora företagets resurser. Inom kort tillträder en ny chef inom el som vill bidra med ett stort framtidsfokus.

Installations- och serviceföretaget Bravida har sitt ursprung i gamla BPA och finns representerat på närmare 160 platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Cirka 11 000 anställda arbetar utefter ett ledande koncept som bygger på stor flexibilitet och en stark lokal närvaro, kombinerat med

det stora företagets resurser. Det gör Bravida till Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Bravida jobbar heltäckande inom områdena el, VS, kyla, fastighetsautomation och ventilation och tar ett helhetsansvar som sträcker sig över allt från design och projektering till installation och service. Bostadshus, kontor och industrier utgör vanliga arbetsplatser och här står Bravida för såväl mindre serviceinsatser som omfattande entreprenadprojekt. Oavsett vilket resulterar insatsen i en både miljövänlig som kostnadseffektiv lösning för kunden. Tillträdande chef inom el tar över en bred verksamhet i Kristianstad Svensk Leverantörstining träffar Anders Lübeck, som är avdelningschef inom el på Bravida i Kristianstad, David Carnstam, som är tillträdande avdelningschef inom el och ska ersätta Anders när han går i pension till våren, samt Friedrich Eberhardt, som är avdelningschef på Bravida VS, som har en

Anders Lübeck tillsammans med tillträdande avdelningschef David Carnstam

filial i närliggande Hässleholm. Totalt sysselsätter de två kontoren omkring 80 medarbetare och bland kunderna märks framförallt företag, men också kommuner och bostadsrättsföreningar. – Inom el arbetar vi med både svagström och starkström och erbjuder service på i stort sett alla elektriska installationer och all utrustning. Det kan handla om kraft, belysning, tele, data och fiber, säger Anders. Bravida i Kristianstad är dessutom servicestation och återförsäljare för Electrolux fastighetstvätt samt servicestation för hela Kärchers sortiment. – Utöver detta arbetar vi med projektering, installation och driftsättning av larm för inbrott, brand, passage och övervakning, säger David. – VS-sidan gör därtill allt inom byggnation på rörsidan, och våra medarbetare är självklart Säker Vatten-certifierade, säger Friedrich.

Entreprenadmontör Christian Nilsson

Många nämnvärda projekt Anders och Friedrich berättar att Bravida varit involverade i flera nämnvärda projekt genom åren och lyfter fram några exempel.

– Under de senaste åren har vi varit med vid renoveringen av rådhuset i Kristianstad, samt vid om- och tillbyggnationer och renoveringar av Kulltorpskolan och Lingenässkolan i Kristianstad. Utöver detta utför Bravida Kristianstad många uppdrag åt regionens centralsjukhus. – Ett nyligen påbörjat projekt i kommunen är också nyproduktionen av Kristianstad Badrike, där både el och VS är med. Om allt fortlöper som planerat så står badhuset klart 2022, säger Anders. Som tidigare nämnt ska David Carnstam, som tidigare arbetat som projektledare på ett annat företag i branschen, ta över som avdelningschef efter Anders. – Jag har blivit väl mottagen sedan jag började på Bravida. Jag hoppas kunna bygga vidare på Kristianstadsverksamhetens stabilitet och långsiktighet med Bravidas värdeord i grunden, affärsmässighet, enkelhet, kompetens och stil. Detta för att leverera tekniska helhetslösningar som ger nya och befintliga kunders fastigheter liv, avslutar David. Intervju: Axel Eriksson

För hjälp kontakta oss så hjälper vi er gärna:

044-207620 044-282600 Tegelbruksvägen 16, Kristianstad


östra skåne - kristianstad

15

www.svenskleverantorstidning.se

Försörjer näringslivet med rätt kompetens

Arbetslivsresurs finns på omkring 70 orter i Sverige och verkar inom att utveckla människors arbetsliv. I Kristianstad arbetar Arbetslivsresurs bland annat med en satsning som kallas KROM. Här matchas individers kompetens mot arbetslivets behov. Arbetslivsresurs har goda kontakter med näringslivet och samarbetar med flera privata aktörer liksom med utbildningssamordnare och kommuner. De är helt enkelt experter på att finna rätt kompetens till rätt plats.

Arbetslivsresurs är företaget som erbjuder en stor bredd av tjänster för att optimera människors arbetsliv. Med utbildningar, coachning, vägvalssamtal och flera andra tjänster tar de sig an arbetslivets stora aspekter, från chefer och medarbetare som vill utvecklas på sin arbetsplats, till arbetssökande som vill hitta ett nytt jobb och arbetsgrupper som vill fungera bättre ihop. Tillsammans med systerföretaget Arena Personal skapar man trygghet och utveckling för individen, inte minst genom att erbjuda rätt person rätt plats med djup kunskap om arbetsmarknaden. Svensk Leverantörstidning träffar Suna Cicek på Arbetslivsresurs i Kristianstad. Suna är regionchef för satsningen Kundval – Rusta och Matcha, förkortat KROM, som finns i elva kommuner i Skåne och Blekinge. – Som kompletterande aktör arbetar Arbetslivsresurs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Inom ramen för KROM arbetar vi med att hjälpa männ-

iskor att få ett jobb eller börja på en utbildning. I arbetet utgår vi ifrån varje individs unika behov och förutsättningar och matchar det mot de behov som arbetsgivarna har, berättar Suna. Professionell vägledning ger nya möjligheter Genom Arbetslivsresurs får de arbetssökande ett personligt och individuellt stöd av en erfaren handledare som har ett stort och brett kontaktnät. KROM kommer på utvalda orter ersätta tjänsten STOM, som står för Stöd och Matchning. – Många av de deltagare som kommer till oss är nyanlända, med stora brister i det svenska språket. Genom att kunna erbjuda konsulter och coacher som talar deltagarens modersmål erbjuder vi en trygghet för den enskilde. Något som dessutom ger snabbare resultat, säger Suna. När kandidaterna kommer till Arbetslivsresurs har man ett uppstartsmöte där man kartlägger deras behov och kompetens. – Vi ser bland annat över personens CV och personliga brev och optimerar ansökningshandlingarna för att de ska passa den typen av bransch som personen söker jobb inom. Med jämna mellanrum hålls uppföljningssamtal. Inom Arenakoncernen, som Arbetslivsresurs är en del av, kan vi också erbjuda utbildningar inom bland annat vård, logistik och service. Det är utbildningar matchar arbetsmarknadens behov, inom områden där det är lätt att få jobb, säger Suna. Vill bredda kontaktnätet inom näringslivet Suna berättar att Arbetslivsresurs har goda samarbeten med företag i regionen men att man förstås

Regionchef Suna Cicek

gärna breddar sitt kontaktnät inom näringslivet ytterligare. – Vi förfogar över en platsbank med individer med olika kompetenser. Vi matchar helt enkelt de behov som finns på marknaden med rätt kompetens. Utöver det samarbetar vi med olika privata aktörer, liksom med kommuner och utbildningssamordnare.

Suna berättar även att man internt söker efter nya förmågor till flera orter, där man framför allt letar efter socionomer och beteendevetare med minst tre års arbetslivserfarenhet. – Vi har väldigt duktiga medarbetare och hos oss kommer man till arbetsgrupper med hög trivsel, avslutar Suna Cicek.

DITT SJÄLVKLARA VAL VID Karriär & Omställning • Bemanning & Rekrytering • Hälsa & Rehabilitering

Vi växer och anställer kontinuerligt. Hör av dig till Suna Cicek på 0724-010955.

Intervju: Axel Eriksson


16

östra skåne - kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

Ledande leverantör av smarta portlösningar Kristianstadsföretaget Ring Portperfektion AB ingår i välkända Garageportexperten, det vill säga Sveriges största portleverantör som erbjuder portar och montage över hela landet. Man besöker kunden på plats, guidar, mäter, tar fram rätt port och monterar den. Enklare och tryggare kan det inte bli.

samheten utgår från en fastighet som byggdes om så sent som 2019 och som idag innefattar en fräsch utställningshall samt tillhörande lager. – Vi vänder oss till både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar från framför allt östra och norra Skåne, berättar Daniel. – Jag driver också en filial i Tomelilla som har öppet tisdagar och torsdagar.

Garageportexperten är en marknadsledande franchisekedja som idag representeras av ett 30-tal franchisetagare med butiker och utställningar på ett 50-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Linköping. I Kristianstad representeras det breda konceptet av Ring Portperfektion AB under ledning av Daniel Ring. Daniel är inne på sitt sjätte år som franchisetagare för Garageportexperten i Kristianstad. Verk-

Ledande varumärken Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Bolaget rankas som nummer ett av HBV, som är en inköpsfunktion för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. – Vi har portar för villor, industrier, kommunala fastigheter med flera – det vill säga en port för alla. Takskjutportar är vår vanligaste lösning, säger Daniel och nämner i sammanhanget högkvalitativa varumärken som Crawford och Hörmann. Lösningar från andra välkända tillverkare som Torverk, Dieden, Edsbyporten och Sommer/ Aperto, ingår också i det breda konceptet. Varumärket Ryterna är Garageportexperten själva generalagent för i Sverige. Sammantaget innebär det, oberoende av hustyp eller verksamhet, att det alltid finns en port som kan anpassas till den aktuella byggnadens stil, färg och karaktär. Industriportar kan till exempel erhållas i form av vikportar, takskjutportar eller rullportar, såväl manuella som eldrivna. Kompletta lösningar Affärsidén i Garageportexperten är att alltid kunna leverera en komplett portlösning. – Vi inleder med ett hembesök med måttagning och förslag på olika lösningar, efter det erhåller kunden en offert. Därefter måttbeställer vi porten som sedan tillverkas hos någon av våra leverantörer. Vi demonterar den gamla porten och anpassar öppningen. Efter det monterar och driftsätter vi den nya porten som också CE-märks, berättar Daniel Ring. Under åren har Daniel utvecklat många goda samarbeten med exempelvis byggföretag i regionen, vilket har resulterat i ett flertal återkommande kunder. – Varaktiga samarbeten möjliggör även en annan prisbild tack vare goda rutiner och problemfri hantering, påpekar Daniel. Garageportexpertenerbjuder även service och underhåll, samtidigt som man också lämnar branschens bästa garantier, fem år på utfört arbete och tio år på själva portarna. Utöver garageportar har bolaget även ytterdörrar och entrépartier i sitt sortiment. Här återfinns både Leksandsdörren och Bovalls. Nyligen kompletterades dörrutbudet dessutom med ett eget prisvärt varumärke som snabbt blivit mycket uppskattat. Intervju: Axel Eriksson

Daniel Ring i Garageportexpertens utställningshall i Kristianstad

USTRIPORTAR, GARAGEPORTAR & YTTERDÖRRAR. INDUSTRIPORTAR, GARAGEPORTAR & YTTERDÖRRAR.

ehov av en helhetsleverantör? Vi hjälper dig med allt från rådgivning inför nyinvestering Har du behov av en helhetsleverantör? Vi hjälper dig med allt från rådgivning inför nyinvestering ge och serviceavtal för dina portar. till montage och serviceavtal för dina portar.

g

5 15 65

KRISTIANSTAD Rörvägen 10 • 044-196622 Jönköping kristianstad@garageportexperten.se Tel: 036-35 15 65

TOMELILLA Hannelundsvägen 2A • 0417-584400 tomelilla@garageportexperten.se


östra skåne - kristianstad

17

www.svenskleverantorstidning.se

Framåtanda i VVS-branschens främsta handelspartner Sveriges ledande handelsbolag i VVSbranschen är Dahl. Bolaget fungerar som ett nav mellan landets leverantörer och hantverkare, ett koncept som innefattar cirka 140 000 olika produkter. Via ett 70-tal butiker från norr till söder är det aldrig långt till ett DahlCenter där kunden möts av såväl högkvalitativa produkter som professionell rådgivning.

Dahl Sverige är i grunden en VVS-grossist. Man beskriver sig själva som navet i produkt- och informationsflödet mellan 2 000 leverantörer och 36 000 hantverkare, vilket gör Dahl, med sina sammanlagt 1 200 medarbetare, till landets ledande handelsbolag i branschen. Genom åren har bolaget ökat sin bredd, vilket gör att VVS-konceptet numra har kompletterats med produkter och lösningar inom affärsområdena Mark & VA, Industri, Fastighet samt Kyla. Mötesplats Verksamheten innefattar ett 70-tal butiker, så kallade DahlCenter, från Kiruna i norr till Ystad i söder där bolagets sortiment med drygt 140 000 produkter saluförs. Ett av dessa DahlCenter ligger i Kristianstad där vi träffar butikschef Johan Nilsson med ett 15-årigt förflutet i Dahl. – Våra kunder är proffs, vi jobbar endast med före-

tagskunder, vilket ställer krav på produktutbud, kompetens och tillgänglighet. Det vi inte har i butik kan kunden beställa via vårt centrallager för leverans morgonen efter här till oss, eller till arbetsplatsen, säger Johan Nilsson och fortsätter: – Butiken har en speciell funktion, särskilt för mindre företagskunder. Många värmer sin matlåda här, gör upp affärer eller tar del av olika utbildningar och aktiviteter. Vi blir ett som ett slags kontor för dem och det gillar vi, säger Johan. Respekt för kundernas behov DahlCenter i Kristianstad sysselsätter idag ett tiotal anställda och besöks företrädesvis av kunder i Kristianstad, Hässleholm och dess omnejd. I bolaget finns även erfarenheten av VVS vilket också gör

Dahl till en konsulterande resurs. VVS omfattar de flesta flöden, från gas till avlopp, här finns specialistkunskap inom olika segment och produktområden. Till skillnad från många andra bolag och branscher har man i DahlCentret i Kristianstad upplevt få negativa effekter på verksamheten under rådande pandemi. – Vi hade snarare en positiv utveckling under 2020 och även i år har vi fått en bra start. Vi har dock tvingats frysa populära arrangemang som våra uppskattade frukostar och produktdemonstrationer, men vi hoppas förstås kunna återuppta dessa så snart pandemin är över, säger Johan Nilsson. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

För mer information om Dahl och deras butiker, besök www.dahl.se.


18

östra skåne - kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

En komplett däckpartner

Kristianstadsborna är berikade med en komplett aktör kring allt som rör däck. Väletablerade Euromasters breda koncept innefattar såväl försäljning som service och förvaring av allt från bildäck till stora entreprenaddäck.

Björn, platschef på Euromaster i Kristianstad, har jobbat i däckbranschen sedan millennieskiftet och växte delvis upp på sin svärfars verkstad i Kristianstad. Han berättar att han tillträdde som platschef för Euromasters verkstad på Långebrogatan i Kristianstad så sent som i januari 2021 och att man i

verkstaden arbetar med både däckservice och bilservice. Bland fordonen man jobbar med finns såväl personbilar som lätta och tunga lastbilar, entreprenadmaskiner och traktorer, eller som Björn säger – allt från skottkärror och uppåt. – Sedan jag tillträdde har jag investerat i en ny saxlift för fordon upp till 5,5 ton samt en maskin för hjulinställningar. Härutöver förfogar vi över vår egen lastbil med kran samt en bil med släp, vilka är till stor hjälp eftersom vi även har dygnet runt-jour, berättar Björn. Helhetskoncept Euromaster attraherar kunder som eftersträvar en däckpartner de kan lita på och där det alltid råder

ordning och reda. Verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, samt certifierad avseende både trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Härutöver arrangerar Euromaster interna utbildningar, såsom däckskola och repara-

tionskurser, för personalen som på så sätt alltid är kunskapsmässigt uppdaterad om jobbet de utför. Genom ett nära samarbete med kända däckleverantörer som Michelin och Goodyear står man dessutom för ett kvalitetskoncept beträffande däckförsäljning. Kristianstadsverkstadens kunder finns företrädesvis i närområdet, men som en följd av verkstadens centrala läge blir det även en och annan pendlare som tittar in. – Många av våra kunder är leasingkunder med så kallade fleetavtal. Vi har till exempel avtal med Region Skåne och Securitas, berättar Björn. Utbildning breddar konceptet När vi träffar Björn har han och en av verkstadens mekaniker precis kommit hem från en internutbildning i Borås, där representanter ifrån Euromasters verkstäder i Kristianstad, Jönköping och Linköping deltagit för att lära sig mer om hur man utför service av släp och husvagnar. – Utbildningen innebär en ökad bredd för verkstaden, konstaterar Björn och berättar att anläggningen i Kristianstad, utöver verkstaden, innefattar en kundmottagning med försäljning av biltillbehör, lastbilshall, lager och däckhotell med plats för cirka 1 050 set. Utöver Björn sysselsätts ytterligare tre personer i verkstaden, men härutöver finns möjlighet att kalla in extra personal när det är dags för kunderna att byta till sommardäck. Intervju: Axel Eriksson

Långebrogatan 9, 291 59 Kristianstad

Välkommen till Euromaster i Kristianstad 044-215865 I GODA HÄNDER euromaster.se


östra skåne - kristianstad

19

www.svenskleverantorstidning.se

Verksamheter utvecklas med energieffektiva automationslösningar Fastighetsbranschen, industrier, energisektorn och byggbranschen – LMT Elteknik AB har servat dem alla. Med kvalificerade tekniska konsulttjänster inom en mängd olika områden står LMT Elteknik för lösningar som underlättar, effektiviserar och på sikt skapar lönsamhet i den dagliga driften hos företagets uppdragsgivare. LMT Elteknik finns idag på flera orter i landet och i Kristianstad söker man just nu nya automationsingenjörer.

LMT Elteknik AB är ett avancerat ingenjörsföretag med bred teknisk kompetens som ständigt utvecklas inom sina verksamhetsområden. Företaget har kontor i Malmö, Hässleholm, Södertälje, Svenljunga och skånska Kristianstad, och det är i Kristianstad vi träffar företagets VD Anders Engqvist. Anders har arbetat på företaget sedan 2002 och varit verksam som VD sedan 2004. Totalt har LMT Elteknik 35 anställda, varav sex utgår från Kristianstad. – Vi har en strävan att erbjuda våra kunder tekniska helhetslösningar och arbetar framförallt med industrin, fastigheter och energibranschen. Våra projekt är ofta kopplade till bland annat automation, vatten och avlopp samt fjärrvärme, säger Anders. LMT Elteknik har kunder över hela landet och har genom åren även varit involverade i flera utländska projekt, exempelvis i Storbritannien och Sydkorea. – Utöver projekt inom exempelvis maskintillverkning agerar vi ofta konsulter. Vi har en expertis inom hårdvara likaväl som mjukvara, vilket innebär att vi kan fjärrstyra system ute hos våra kunder via grafiska användargränssnitt, berättar Anders. Många intressanta projekt LMT Elteknik delar in sin verksamhet i de tre

områdena Building, Engineering och Automation. Inom automation arbetar man ofta med integration av automationsutrustning inom olika branscher. Projektering av installation till byggbranschen liksom konsulttjänster till processindustrin hör också till företagets specialiteter. – Här i Kristianstad arbetar vi främst med projekt kopplade till automation, där vi erbjuder många energieffektiva lösningar, säger Anders. LMT Elteknik har en mångårig erfarenhet och Anders berättar att företaget varit involverade i mängder av intressanta projekt genom åren. Företaget har ett starkt och brett utbud av resurser, vilket

gör dem till en attraktiv partner att samarbeta med. – Ett av våra mer speciella projekt var när vi på uppdrag av Moderna museet i Stockholm ordnade med en automatisk styrning av konstverk i en utställning, säger Anders. I skrivande stund tillbringar LMT Elteknik mycket tid i Tvååker, där man på uppdrag av Varbergs Energi moderniserar en panncentral som beräknas vara klar i maj 2021. Söker nya automationsingenjörer Personalbrist är ett återkommande bekymmer för LMT Elteknik och Anders berättar att man aktivt

söker automationsingenjörer till kontoren i framförallt Kristianstad och Svenljunga. – Men en sökande med tillräcklig kompetens behöver inte nödvändigtvis utgå från någon av dessa orter, vi är flexibla om vi hittar rätt medarbetare, säger Anders. En anställning på LMT Elteknik innebär frihet under ansvar på en arbetsplats med låg personalomsättning och stor delaktighet i arbetsgruppen. – Vi har en god stämning och varierande arbetsuppgifter. Den som är intresserad är välkommen att höra av sig, avslutar Anders Engqvist. Intervju: Axel Eriksson

Vi söker erfarna automationsingenjörer. Kontakta rdt@lmt.se.


20

östra skåne - kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

Ett eldorado för husbils- och husvagnsentusiasten

Kjell och Anders Ekdahl någon gång under mitten av 90-talet

I pandemins spår, men redan innan coronaviruset drabbade världen, har intresset för husvagnar och husbilar ökat i Sverige. Allt fler ser fördelarna med den flexibilitet det innebär att ha bostaden med sig när de reser. Utvecklingen är tydlig i Husvagnsreserven i Kristitanstad där man saluför både nya och begagnade varianter i alla prisklasser och storlekar.

Under 2013 stod den nya demohallen färdig

Anders Ekdahl grundande Husvagnsreserven AB i Kristianstad 1988 när han var blott 21 år gammal. Till en början låg fokus på att förse husvagnsägare med reservdelar och tillbehör via postorderförsäljning, men efter något år öppnade Anders en mindre butik i södra Kristianstad som han drev fram till 1999, då verksamheten flyttade till nuvarande lokaler på Sävvägen. Butikssatsningen lade grunden till dagens verksamhet, vilken kretsar kring försäljning av husvagnar och husbilar. – Vi är återförsäljare för etablerade märken som

Rakt över gatan står en ny verkstad sedan 2020

Knaus, Weinsberg, Pilote och Tabbert. Det rör sig om både nya och begagnade husbilar och husvagnar av olika märken, prisklasser och storlekar, upplyser Anders Ekdahl och tillägger att man dessutom saluför exempelvis tillbehör och campingmöbler. – Vårt breda koncept brukar locka besökare från hela södra Sverige, konstaterar Anders. Händer mycket Idag sysselsätter Husvagnsreserven 22 personer. Anläggningen, som förstås förfinats genom åren, innehåller idag en butik, en kontorsdel, demohall, lager samt två verkstäder, varav en stod klar förra året. Här servar och reparerar man husbilar och husvagnar av alla märken och modeller. Ett uppköp under fjolåret innebär att man nu även kan titulera sig Fiat Professional-agentur, och så sent som i mars 2021 blev man certifierad verkstad. Sedan ett tag är Husvagnsreserven dessutom återförsäljare för den slovenska husvagns- och husbilstillverkaren Adria. – Det händer mycket positivt i företaget just nu. Undantaget månaderna direkt efter coronautbrottet har verksamheten rullat på bra. Allt fler upptäcker fördelarna med att resa med hjälp av husbil eller husvagn, konstaterar Anders Ekdahl och tillägger att kunderna erbjuds förmånliga finansieringsupplägg med avbetalningsplaner på upp till 20 år på husbilar och 15 år på husvagnar. Söker fordonstekniker I kontoret bredvid Anders sitter hustrun Marianne som sköter ekonomin. Hennes dotter Linnea är butiksansvarig och dessutom sommarjobbar yngsta dottern Moa i Husvagnsreserven, som således är ett familjeföretag i ordets rätta bemärkelse.

Husvagnsreserven växer stadigt och Anders tror att man under året kommer att omsätta mer än 200 miljoner kronor. Det är en arbetsplats med låg personalomsättning och hög trivsel, och framgångarna gör att man nu aktivt söker efter fordonstekniker till verkstaden. Dessa erbjuds varierande arbetsuppgifter som inte bara berör motorer, utan även till exempel elektricitet och plåtarbete. Intresserade uppmanas att höra av sig. Intervju: Axel Eriksson

Anders Ekdahl

HUSVAGNSRESERVEN Sävvägen 10, Kristianstad - Telefon: 044 - 24 56 90 - anders@husvagnsreserven.se Vi söker fordonstekniker med intresse för husbilar & husvagnar


östra skåne - kristianstad

21

www.svenskleverantorstidning.se

När tiden inte räcker till vill fler ha hjälp med städningen Allt fler får allt mindre tid i sin vardag till fritidsintressen, vänner och familj, och ofta är det de nödvändiga vardagssysslorna som måste prioriteras. Här kan Ledig Personal i Sverige AB stå för välkommen avlastning med sitt breda utbud av hushållsnära tjänster. Ledig Personal utför allt från städning och fönsterputsning till trädgårdsarbete för både privatpersoner och företag.

Ledig Personal i Sverige AB grundades 1997 av Bengt Engström som driver verksamhen än idag. Initialt var verksamheten, som namnet antyder, fokuserad kring bemanning, men med tiden har den inriktats allt mer på olika former av städinsatser. Företaget har sitt säte i Kristianstad och det är här vi träffar Bengt som berättar att företagets upptagningsområde bland annat även innefattar Hässleholm, Eslöv och Sölvesborg. – Vi står för ett brett erbjudande avseende hushållsnära tjänster som exempelvis städning, fönsterputsning och trädgårdsarbete. Vi utför således både hemstäd hos privatpersoner och kontorsstäd för

företag, och bidrar således till en enklare vardag för våra kunder, säger Bengt Engström. Kompletta helhetslösningar Ledig Personal kan stå för kompletta helhetslösningar för både inomhus- och utomhusmiljöer. En av företagets specialiteter är golvvård. – Vi förfogar över moderna maskiner för exempelvis polering, upplyser Bengt som jobbar för att få möjlighet att ta sig an fler dylika uppdrag framöver. Han framhåller att Ledig Personal tar sig an alla typer av uppdrag, stora som små, och att man är flexibla vid avtalsskrivning. – Kunden har möjlighet att ändra sitt upplägg hur och när denne vill, poängterar Bengt. Satsar på personalen Ledig Personal i Sverige AB sysselsätter i dagsläget tio anställda. Efterfrågan på företagets tjänster ökar i takt med att allt fler upplever att tiden inte räcker till i vardagen. En framgångsfaktor i företaget har varit att man alltid har en bra dialog såväl internt som med sina kunder. Företagets anställda talar därför god svenska och det är också ett krav när man nyanställer. – När vi söker efter personal letar vi också efter personer med hjärta för arbetet, som är ödmjuka

och ambitiösa. Personalen är vår viktigaste resurs, utan den hade vi inte varit det vi är idag, säger Bengt Engström med stort eftertryck. Intervju: Axel Eriksson

Ett stöd och bollplank för chefer i den offentliga sektorn Chefer inom den offentliga sektorn ställs dagligen inför nya utmaningar. Många saknar ett bollplank och det är här som RoDda Ledningskonsulter kan spela en viktig roll. RoDda erbjuder mentorskap, strategiarbete och skräddarsydda utbildningar för chefer inom den offentliga sektorn, vilka härigenom erhåller praktiska verktyg för verksamhetens olika utmaningar och möjligheter.

RoDda Ledningskonsulter grundades 2018 av David Jönsson och Robert Volmer, som båda har långvariga och varierande uppdrag som chefer på olika befattningar inom den offentliga sektorn bakom sig. Båda har alltid brunnit för ledarskap, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. När man såg ett allmänt behov av de rätta verktygen föddes idén om att starta ett eget konsultföretag. Inom ramen för verksamheten i RoDda Ledningskonsulter erbjuder man mentorskap, strategiarbete och skräddarsydda utbildningar för chefer inom den offentliga sektorn, vilka härigenom erhåller konkreta tips och praktiska verktyg för verksamhetens olika utmaningar och möjligheter. – Vi stöttar organisationer med olika typer av utmaningar. Typiska problemområden och lösningar är ofta kopplade till en avsaknad av kommunikation,

strukturella problem och avsaknad av tydliga riktlinjer. I en optimalt fungerande organisation drar alla åt samma håll, förklarar David Jönsson. Kartlägger och analyserar RoDda Ledningskonsulter erbjuder både mentorskap, chefstöd och interimchefslösningar, men även

skräddarsydda utbildningsprogram. – Normalt sett jobbar vi med att först kartlägga och analysera situationen, varpå vi sätter in åtgärder. Vi jobbar alltid med ambitionen att våra uppdragsgivare ska märka en väsentlig skillnad i sitt dagliga arbete. Vårt arbete ska stärka organisationen, framhåller David Jönsson.

Balans I Tid I ett steg att bredda sitt erbjudande ytterligare har RoDda Ledningskonsulter tillsammans med systemutvecklaren Joel Jensen tagit fram Balans I Tid, som är en app och webbapplikation där organisationer och deras anställda kan använda ett system baserat på stoppljusmodellen. – Det är ett färgkodningssystem utvecklat för man att lättare ska kunna identifiera personalrelaterade frågor, så som för hög arbetsbelastning. Med statistiska underlag från systemet kan man utveckla verksamheten och identifiera problem, förklarar David. Balans I Tid kan således användas av både chefer och medarbetare för att förbättra organisationer. I ett utvecklingsskede har systemet använts och testats mot personal med specialistkunskap inom arbetsmiljöområdet. Utvärderingen visade att systemet uppfyller en viktigt funktion i att förebygga ohälsa. Vid behov går det även att få tillgång till en skräddarsydd version av systemet, vilken är anpassad efter den organisation som ska använda det. Intervju: Axel Eriksson

Robert Volmer, David Jönsson och Joel Jensen

073-3667070 info@ledigpersonal.se

www.balansitid.se


22

östra skåne - kristianstad www.svenskleverantorstidning.se

Tredje generationen betongälskare – med en passion för materialet Betongen har varit i fokus ända sedan Yngve Persson startade Kristianstads Cementgjuteri 1930. När företaget firade 90-årsjubileum förra året var det hållbara materialet fortfarande kärnan i verksamheten, samtidigt som det blev tydligt hur mycket som utvecklats under gångna årtionden. I dagens moderna samhälle är hållbarhetsfrågan viktigare än någonsin och de hållbarhetsfördelar som betong besitter lyfter Starka mer än gärna fram.

- Betong består av rena naturprodukter och passar således överallt där man eftersträvar både flexibilitet och en bra miljö. Fröknegårdsskolan i Kristianstad som Starka projekterat, tillverkat och monterat

Idag tillverkar och säljer Starka prefabricerade betongprodukter inom vida tillämpningsområden. Kunderna finns både inom privat och offentlig sektor och vissa produkter säljs även till privatpersoner. Med en geografisk spridning över stora delar av landet erbjuder företaget betongelement, stödmurar och markkompletterande betongprodukter tillverkade i moderna produktionsanläggningar i Kristianstad, Ängelholm och Arboga. Vi träffar koncernchef Lena Holst på Industrigatan i Kristianstad. Det var hennes farfar som startade cementgjuteriet under de kärva tiderna mellan två världskrig. Idag driver hon företaget vidare med sin syster och sina kusiner tillsammans med 270 medarbetare. – Bland våra kunder finns bland annat byggbolag, byggherrar och kommuner, vilket innebär att vi tar fram betongstommar till allt från bostadshus till skolor och äldreboenden. Vi arbetar mycket med kundanpassade produkter och värdesätter ett nära samarbete med våra kunder, berättar Lena Holst.

Tredje generationen som driver Starka vidare

Flexibla systemlösningar Företaget erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar. Med egen montageavdelning säkerställs kvalitet och kundnöjdhet genom hela processen. Stödmurarna

tillverkas i Ängelholm och bakom den färdiga produkten står mångårig erfarenhet och ett välutvecklat yrkeskunnande. De markkompletterande produkterna återfinns i allt från stora offentliga projekt till den privata trädgården. Just nu pågår den största satsningen på svensk järnvägsinfrastruktur i modern tid och Starka är med och levererar järnvägsprodukter till flera stationer runt om i landet. – Betong består av rena naturprodukter och passar således överallt där man eftersträvar både flexibilitet och en bra miljö. Materialet har lång hållbarhet och sett över hela livscykeln påverkar det vår miljö minimalt, berättar Lena Holst. Använder miljöcement För betongbranschen är cementen bindemedel i tillverkningen och en väldigt viktig ingrediens vid framställningen av betong, men den behöver förbättras. Under de tre gångna åren har Starka därför arbetat hårt för att optimera recepten. Genom minskade cementhalter och ett ökat användande av miljöcement har man nu kommit en bra bit på vägen och använder nu 97 procent miljöcement i den slakarmerade produktionen. Detta innebär konkret en minskning av 4 ton CO2 per dag. Dessutom har Starka receptoptimerat håldäcksbjälklagen och kan nu erbjuda även dessa producerade med miljöcement. Expanderar i Arboga Lena Holst avslutar intervjun med att berätta om företagets senaste satsning. – I slutet av förra året påbörjade vi en expansion av anläggningen i Arboga. Den kommer därmed att bli dubbelt så stor som nu, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar att utöka vår närvaro i mellersta Sverige. Det är en fullt rimlig vision, om man ska tro Lena, som så sent som i november 2020 erhöll utmärkelsen Årets kvinnliga stjärnskott i regionfinalen av EY Entrepreneur Of The Year. Den 26 mars ställs hon mot fem andra kvinnliga entreprenörer i den nationella finalen i Stockholm. Intervju: Axel Eriksson


östra skåne - höör

23

www.svenskleverantorstidning.se

Attraktiva lägen och lokaler i Höör Höörs Fastighetsbolag AB, förkortat HFAB, är ett kommunalägt bolag som äger och förvaltar attraktiva fastigheter i Höörs kommun. Till beståndet hör allt ifrån kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler till vård- och industrilokaler. Fastighetsbolaget satsar på framtiden och engagerar sig i flera viktiga projekt för kommunens invånare och företag.

Svensk Leverantörstidning träffar Jeanette Norrman, som är nytillträdd VD i Höörs Fastighetsbolag AB sedan augusti 2020. – Jag är byggnadsingenjör i grunden och har en bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen, där jag bland annat arbetat som konsult i många projekt, säger Jeanette. Höör har ett attraktivt läge i centrala Skåne och behovet av bra fastigheter i kommunen är därför stort. – Detta är en attraktiv plats att bo på för många barnfamiljer. Vi har mycket fin natur, en närhet till de större städerna och korta resvägar. I Höör trivs människor, säger Jeanette. Satsar på det nya området Maglehill En del av den uttalade affärsidén för HFAB är att utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och lång-

siktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Historisk har HFAB byggt en del fastigheter, men Jeanette berättar att man nu också har den del externa aktörer som står för byggnationen i Höör. – Vi arbetar mycket med stadsutvecklingsprojektet Maglehill och den nya stadsdel som kommer bli entré till Höör västerifrån, säger Jeanette. I Maglehill är HFAB engagerade i den del som berör samhällsfunktioner, vilket bland annat omfattar en idrottshall, förskola, skola och ett särskilt boende med 60 nya platser, som planeras vara klart under 2024. – Just nu väntar vi på bygglov för ett antal marklägenheter i anslutning till Maglehill, som är ett naturskönt område. Detta projekt går under namnet Trattkantarellen och förväntas vara klart för inflyttning under nästa år. HFAB driver också två andra projekt, som ska vara klara för inflyttning under andra kvartalet 2021. – Vi bygger så kallade Perstorpshus. I detta koncept har varje hus fyra små lägenheter. Vi har byggt dessa hus i villaområden, och lägenheterna är hyresrätter som ingår i allmännyttan, säger Jeanette. Verksamhetslokaler i fokus Av HFAB:s fastighetsbestånd består 30 procent av bostäder och allmännyttan, om man ser till kvadratmeter. Resterande 70 procent är verksamhetslokaler med skolor, äldreboende, vårdcentraler samt idrottshallar och industrilokaler med mera. Den totala byggnadsarean är omkring 110 000 kvm. Apoteket

HFAB har ett varierat bestånd av fastigheter som är byggda i olika tider, allt från nutid till äldre bebyggelse från 1800-talet. – Vi har en god ekonomi och planerar för stora investeringar för framtiden. Vi vill öka vårt fastighetsvärde med ungefär en halv miljard. Här är projektet i Maglehill ett stort och viktigt projekt för oss. Vi kommer också att utöka antalet förskolor och skolor och även ersätta tillfälliga moduler med permanenta byggnader. Vi har till exempel precis invigt en ny förskola i N Rörum, säger Jeanette. Bolaget har en bra dialog med kommunen, som är deras största hyresgäst. – Det finns en politisk önskan om att hela kommunen skall leva och därför driver vi även mindre projekt i kransorterna. HFAB har drygt 50 anställda i sin organisation. – Vi har ett stort tjänsteutbud med egna lokalvårdare och service som bedrivs av våra fastighetsskötare. Att vi har egen personal inom våra verksamhetsområden gör att vi har korta beslutsvägar och en tillgänglig och hög kompetens, avslutar Jeanette. Intervju: Peter Hägg

Bostäder


24

östra skåne - höör www.svenskleverantorstidning.se

El- och VVS-branschens leverantör av kundanpassade uppvärmningslösningar

Elpatron

Sällan har väl företaget RELEK Produktion AB:s produkter varit så aktuella som den gångna vintern då även Sydsverige fick känna på riktig kyla. RELEK erbjuder produkter för uppvärmning och står för ett flertal olika lösningar, produkter som inte minst attraherar el- och VVS-branschen.

RELEK Produktion AB utvecklar och saluför produkter för uppvärmning, vilka distribueras till företag i ett flertal olika branscher, företrädesvis den skandinaviska el- och VVS-branschen. Det rör sig bland annat om elpatroner, elpannor och

VD och ägare Bert-Ola Jönsson

byggpannor för golvvärme, elkassetter, IR-värmare, nödströmsanläggningar och effektvakter. – Våra produkter kan värma upp allt från vatten och hydraulolja till blåbärssoppan under Vasaloppet. Vi levererar också till exempelvis mikrobryggerier och stearinljustillverkare, samt även till vindkraftverk som utgör en allt större marknad för oss, säger BertOla Jönsson som äger och driver RELEK Produktion AB. Elinstallatörer och VVS-företag Företaget etablerades av Lasse Rydberg 1983. Han kom i kontakt med Bröderna Håkansson i Tjörnarp som tillverkade elpatroner. Samtidigt noterade han att det fanns företag i närområdet som sålde till grossistledet men inte till montörerna, vilket fick Lasse att starta eget där han kapade mellanhanden och marknadsförde sina produkter direkt mot installatörer och VVS-firmor. Bert-Ola Jönsson fick sin första kontakt med företaget redan 1989 då han genomförde ett monteringsprojekt under två månader. 2005 korsades hans och Lasse Rydbergs vägar på nytt i samband med en installation av ett affärssystem, och när Bert-Ola sedermera kände suget efter att driva något eget sammanföll det med att Lasse valde att gå i pension. – Lasse sålde företaget till mig och jag fick den kompetenta personalstyrkan på köpet. I mångt och mycket har jag fortsatt på den väg som Lasse stakade ut, med fortsatt fokus på elinstallatörer och VVS-

firmor. Det är där våra produkter och lösningar gör störst nytta, konstaterar Bert-Ola och tillägger att även större industrier samt grossister beställer från RELEK. Hög tillgänglighet och snabba leveranser RELEK Produktion innefattar ett stort lager som gör att man alltid kan stå för snabba leveranser. Kunskapsnivån är hög och man jobbar med stor tillgänglighet, inte minst via e-post och webb. Tack

vare stora inköp kan man också hålla nere priserna. – En annan konkurrensfördel är att vi kan förädla våra produkter och på så vis skräddarsy dem efter våra kunders önskemål och behov. I vårt sortiment har vi även ett antal udda produkter som inte går att finna hos många av våra konkurrenter. I den här branschen gäller det att vara bred och upprätthålla en hög servicenivå, konstaterar Bert-Ola Jönsson. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

- Våra produkter kan värma upp allt från vatten och hydraulolja till blåbärssoppan under Vasaloppet. VD Bert-Ola Jönsson utses till Årets företagare 2016 i höör 2017-03-10

Elpanna

RELEK levererar elutrustning för uppvärmning, som t.ex. elpatroner, elpannor och byggpannor för golvvärme, elkassetter, IR-värmare, nödströmsanläggningar, effektvakter mm. RELEK har många produkter på lager, och snabba leveranser.

www.relek.se | 0451-620 29


östra skåne - höör

25

www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda lösningar för entreprenadmaskiner – från idé till produktion

Svensk Metallteknik Industri AB har länge varit synonymt med ett brett sortiment av redskap och utrustning till entreprenadmaskiner. Konceptet är detsamma än idag, men med tonvikt på innovativa lösningar för entreprenadmaskiner för järnvägsunderhåll. SMTI står för kompletta helhetslösningar som innefattar allt från produktutveckling till färdig konstruktion.

Det är Kristian Svärd som är en av delägarna och driver Svensk Metallteknik Industri AB, eller SMTI som man allmänt säger, ett företag han själv startade 1997 och som idag sysselsätter ett tiotal anställda. Fokus låg till en början främst på reparation och underhåll av utrustning för entreprenadmaskiner, men sedan dess har verksamheten utvecklats och i viss mån omformats till att idag kretsa kring utveckling och försäljning av redskap och utrustning till entreprenadmaskiner i form av både grävmaskiner och hjullastare. Det rör sig om skopor, snabbfästen, powertil, tjälrivare, asfaltskärare med mera, och härutöver är SMTI dessutom en komplett utvecklare av kundanpassade komplexa komponenter – från idé och produktutveckling till konstruktion av färdig slutprodukt. SMTI verkar i rollen som legotillverkare och tillverkar bland annat även tryckkärl.

Lösningar för järnvägsunderhåll SMTI:s kunder finns bland aktörer inom järnväg, lyftredskap, entreprenadmaskiner, truckar och övrig svensk tillverkningsindustri. – Under senare tid har vi fokuserat allt mer på lösningar för järnvägsunderhåll. Vi utvecklar och tar fram system för RF System i Vinslöv i form av framför allt olika typer av utrustning för entreprenadmaskiner. RF System är vår största kund och vi kan stå för allt från produktutveckling till konstruktion – vi finns med genom hela kedjan, säger Kristian Svärd. Han berättar vidare att det i många fall handlar om specialprodukter och -lösningar. Det kan till exempel röra sig om maskiner som lägger ut slipers, knäpper fast rälsen i ett och samma moment, eller packar makadamen under slipersen. Specialanpassade produkter Sedan tio år tillbaka ingår Svensk Metallteknik Industri AB i Skoparp AB, med systerbolagen Eslövs Mekaniska Verkstad AB (EMEK) och Skoparp Maskin AB, båda med säte i Eslöv. Och det är förstås en stor fördel och tillgång att tillhöra en koncern med bred kompetens inom deras gebit, menar Kristian Svärd. – Det bidrar förstås till helheten och det är den vi ser som vår främsta konkurrensfördel. Få aktörer

i den här branschen kan matcha vårt koncept beträffande utveckling, prototyptillverkning och produktion. Vi har hög kapacitet och i princip allt vi gör är specialanpassat efter kundernas behov och önskemål, säger Kristian Svärd och nämner bland annat snabbfästen till grävmaskiner som de tillverkar i många olika varianter för att de ska passa så många redskap och maskinmodeller som möjligt.

– Vi har en stark framtidstro i företaget där vi kommer att fortsätta satsa på vår starka bredd med fokus på lösningar för järnvägsunderhåll. Vår ambition är att åstadkomma ett jämnare produktionsflöde, kortare ledtider och i förlängningen öka i omsättning. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson


26

östra skåne - höör www.svenskleverantorstidning.se

En stark leverantör till nordisk verkstadsindustri Nordisk verkstadsindustri har i Skogsby Montage AB en sedan länge stark samarbetspartner beträffande professionell maskintillverkning, framför allt transportsystem för hyvlerier. Med lång erfarenhet och bred kompetens tar man sig an alla typer av förfrågningar och levererar lösningar anpassade helt efter kundens behov och önskemål.

Skogsby Montage vänder sig till trä- och verkstadsindustrin i hela Norden med kundanpassade lösningar inom maskintillverkning, såsom plåtbearbetning, svetsning, svarvning, industriservice och

legoarbete. Bolaget startades 2005 av Jacek Nowakowski som arbetade med mobila och stationerade flishuggare, med fokus på dess transportsystem, på ett företag i Markaryd. När detta försattes i konkurs valde han att fortsätta på den inslagna vägen, fast i egen regi. Skogsby Montage blev ett faktum och sedan dess har företaget både vuxit och utvecklats. Transportsystem och stålhallar Hos Skogsby Montage finns stor kompetens och lång erfarenhet. Fokus ligger på tillverkning av maskiner för hyvlerier med transportsystem som företagets främsta specialitet. – Vi samarbetar i sammanhanget med norska Woodtech AS, vilket gör att Norge har blivit en stor

marknad för oss. Vi har jobbat med många hyvlerier i Norge och i Sverige har vi bland annat jobbat åt Södra. Jacek berättar vidare att Skogsby Montage härutöver bygger stålhallar. Här utgör Skåne det huvudsakliga arbetsområdet. Nu ska man till exempel bygga en padelhall i Tyringe. – Det här är en nisch som vi har och som vi utvecklar allt mer. Vi bygger stålhallar av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser, säger Jacek och nämner att man bland annat nu avslutar ombyggnaden och renoveringen hos Stinsen Service AB i Perstorp. – Tidigare har vi byggt en ny kundanpassad hall till Perstorp Verktyg AB samt lantbrukshall i Annelöv.

Leveranssäkerhet och kvalitet Skogsby Montage jobbar aktivt från idé till färdig produkt, inklusive montering och direktleverans. Verksamheten utgår från egna verkstadslokalen i Tyringe och omfattar en komplett maskinpark bestående av bland annat kantpressar, svarvar, en fräs samt sågar och svetsar. Företaget har certifikat ISO 3834-3:2005 som omfattar konstruktion, tillverkning och montage av bärande stålkomponenter, samt jobbar enligt standarden EN 1090-1:2009+A1:2011. – Vi innehar förstås alla nödvändiga svetslicenser, vilket är ett måste för aktörer som bygger stålhallar. Härutöver jobbar vi i Skogsby Montage med stor leveranssäkerhet, säger Jacek Nowakowski. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Visionärt byggföretag tar sig an den privata marknaden NiJo Bygg AB är ett växande byggföretag i Skåne som utför en stor bredd av arbeten för privatpersoner, från nybyggen av hus till renoveringar, takläggningar och badrum. Företaget har sett en positiv utveckling sedan starten och erbjuder helhetslösningar med hög kvalitet tillsammans med sina underleverantörer. Nu söker man nya, duktiga snickare.

Svensk Leverantörstidning träffar Johan Andersson som grundade NiJo Bygg år 2001 och idag driver verksamheten, som utgår från Sösdala, beläget utanför Hässleholm i Skåne. Här har företaget sina lokaler på 400 kvm. Till en början arbetade NiJo Bygg som underleverantör vid montering av nyckelfärdiga hus, men därefter riktade man in sig helt på den privata marknaden. – Den privata marknaden erbjuder en stor variation och vi gör allt ifrån tillbyggnader, ombyggnader och renoveringar till kök, badrum och fönster. Vi gör också nybyggnationer av hus och utför takläggningar och gjutningar. Idag arbetar vi bara mot den privata sektorn och vi är väldigt dedikerade. Vi är tillgängliga på nätet med uppdaterad hemsida och finns också på Instagram, vilket många av våra kunder uppskattar då de kan se vad som är aktuellt för oss, säger Johan. Vill växa Johan är idag ensam ägare på företaget, men i framtiden hoppas han finna en duktig partner som han kan driva verksamheten tillsammans med. – Jag har börjat tänka i de banorna och skulle

• • • • •

vilja ha en partner från samma bransch, detta för att kunna ta större jobb, dela på projekt, minska kostnader och även ha ett bollplank nu när vi växer, säger Johan och menar att det är värdefullt att kunna växa tillsammans. – Ett större företag med mer personal kan arbeta mer effektivt. Jag har därför ett intresse av att anställa fler duktiga snickare framöver, detta eftersom jag vill utveckla företaget. Jag vill helt enkelt ta det ett steg längre. Jag letar efter självgående och kompetent personal som vill vara del av en grupp där vi prioriterar kvalitet och värdesätter trivsel, säger Johan. NiJo Bygg har få begräsningar när det kommer till byggarbeten för den privata sektorn och även om det blir många nybyggen, tar man sig an många olika typer av arbeten. Företaget köper sitt material från Derome, som de har ett bra samarbete med, och de flesta av uppdragen sker inom Sösdalas upptagningsområde. NiJo Bygg har även en entreprenadmaskin. – Framöver ska vi till exempel bygga två lösvirkeshus. Vi arbetar också mycket med tak samt prefabricerade väggar och takstolar. Vi har också ett plåtslageri inom företagets väggar som gör tak, fönsterbleck, huvar samt även skorstenar. Plåtdelen av vår verksamhet kommer av ett uppköp vi gjorde, säger Johan. Kvalitén i fokus Johan är noga med att hålla på arbetstiderna för att personalen ska må bra. – Vi börjar kl 07.00 och slutar 16.00, och detta håller vi. Vi arbetar inte på helgerna. Mår personalen bra så mår företaget bra, detta är jätteviktigt, säger Johan.

Plåt Smide Svetsning Industrihallar Maskintillverkning

Tvärskogsvägen 66, 282 35 Tyringe • Tel. 0451-509 11 info@skogsbymontage.com • www.skogsbymontage.com

Framöver kommer NiJo Bygg att satsa på gemensam träning en gång i veckan och även årskort på gymmet till alla anställda. – Detta för att de ska kunna hålla sina kroppar och ryggar i så bra skick som möjligt, och må bra. Mjuka värden är viktigt för oss. Vi tar även emot praktikanter i mån av tid. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och vi går mycket på referenser när vi anställer ny personal, säger Johan. NiJo bygg strävar efter att alltid göra ett bra jobb med kvalitén i fokus och ha ordning och reda under

AL ON S R PE KES! SÖ

hela processen. Företaget kan ta hand om allt från idé till genomförande. – Ibland får det ta en timme till, bara jobbet blir bra och kunden blir nöjd. Vi har ett stort nätverk med underentreprenörer, allt ifrån smeder och elektriker till rörläggare och målare här i Sösdala, och dessa samarbeten skapar de bästa helhetslösningarna för våra kunder, avslutar Johan Andersson. Intervju: Peter Hägg


östra skåne - simrishamn

27

www.svenskleverantorstidning.se

Gynnsamt företagsklimat i Simrishamns kommun Historiskt sett är det fiskeindustrin som i mångt och mycket format Simrishamns kommun. Fisket har än idag sin plats i kommunens näringsliv, vilket idag dock är betydligt bredare än så. Ett gynnsamt företagsklimat i kombination med kontinuerliga satsningar på bostadsbyggande, kommunikationer och fritidsaktiviteter gör Simrishamn till en kommun som många vill både bo och verka i.

– Vi välkomnar fler hit till oss eftersom Simrishamn är en bra kommun att leva, bo och verka i. Vi kan erbjuda trivsamma boenden, ett stort utbud av skolor och gott om fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar. Här finns alla förutsättningar att skapa sig ett bra liv, säger Lars.

Simrishamn är sett ur ett historiskt perspektiv ett anrikt fiskeläge. 2024 fyller det 900 år och faktum är att fisket alltjämt har stor betydelse för kommunen. – Fisket betyder mycket för industrin men även i fråga om bemanning, konstaterar Lars Persson, näringslivsutvecklare i Simrishamns kommun. Han berättar vidare att kommunens Marint centrum firade tioårsjubileum förra året och att man nyligen påbörjade ett samarbete med forskare från Lunds Universitet. Syftet är att utveckla samarbetet kring havs- och vattenforskning i Östersjön. En kommun att bo och verka i Lars Persson brinner för utvecklingsprojekt och långsiktighet. Han berättar att det råder ett gynnsamt företagsklimat i kommunen som idag hyser cirka 3 000 aktiva företag.

Näringslivsutvecklare Lars Persson

Han framhåller också kommunens goda kommunikationer med buss, tåg och flyg. Närheten till Kastrup, som är Nordens största flygplats, är förstås en stor fördel. Härutöver arbetar man aktivt med att utveckla den unika stadskärnan som finns i centralorten. – Det är ett utvecklingsarbete med flera aktörer, bland andra handeln och olika föreningar som alla är involverade och engagerade i utvecklingsarbetet. Vi strävar alla mot samma mål: att åstadkomma en levande stadskärna. Jordbruket dominerar I Simrishamns kommun finns, menar Lars Persson, en genuin företagskultur. – Vi upplever att många av våra företagare brinner för det de sysslar med, de lever för sina företag, säger Lars. Utbudet domineras av små och medelstora företag med verksamheter inom en rad olika områden. – Branschbredden är en fördel under både bra och mindre goda tider, anser Lars. – Jordbruket dominerar i form av både producenter och leverantörer. I dagsläget finns cirka 600 jordbruksföretag i kommunen, inte minst inom fruktodling där man har gjort något av en nysatsning. För oss känns det bra att man satsar på de lokala odlarna. Vi har ett unikt landskap och jobbar väldigt miljömedvetet i alla avseenden genom att

bland annat måna om mark och miljö i samband med exploatering. Pandemin ger lärdomar Kommunen är Simrishamns största offentliga arbetsgivare, tätt följd av sjukhuset. Den största privata arbetsgivaren är Plasman som med sina cirka 300 anställda tillverkar produkter till fordonsindustrin. Andra privata arbetsgivare att nämna är Kiviks Musteri, Skånefrö och Nordic Sea Winery. Det sistnämnda är en modern vinanläggning som etablerades i Simrishamn för tio år sedan, och som också innefattar en restaurang och ett showroom. För Lars Persson och hans kollegor fortsätter det målmedvetna arbetet med att utveckla näringslivet i Simrishamns kommun, trots rådande pandemiläge. – Vi har tagit lärdom av pandemin, inte minst när det handlar om att vara flexibel. När arbete hemifrån ökar blir det förstås också viktigt att bredbandsutbyggnaden fortskrider. Det är en av utmaningarna inför framtiden, spår Lars Persson. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Mångsidigheten präglar Allt i Allo Österlenkonsult Sällan har väl ett företagsnamn varit mer passande än Allt i Allo Österlenkonsult AB. Det här företaget jobbar onekligen på bredden och erbjuder allt från försäljning av allehanda prylar till professionell försäkringsförmedling. Häng med på en titt i en verksamhet där det mesta är möjligt.

Företagsnamnet säger det mesta, Allt i Allo Österlenkonsult är en minst sagt mångsidig verksamhet, men för att ta reda på vad som verkligen döljer sig bakom den träffar vi ägaren Carl-Axel Nilsson, som innan han startade företaget 2011 arbetade med försäkringar under många år. Det är med andra ord naturligt att just försäkringsförmedling är en av alla de tjänster som Allt i Allo Österlenkonsult erbjuder.

– Med vårt breda koncept vänder vi oss till både privatpersoner och företag, upplyser Carl-Axel som har ett 20-tal medarbetare i form av både timanställda och F-skattare. Köper och säljer dödsbon Han berättar att en väsentlig del av verksamheten handlar om köp och försäljning av dödsbon. – Vi har två lastbilar som vi använder vid tömning av dödsbon, varpå vi saluför produkterna i våra 900 kvadratmeter stora försäljningslokaler. Hos oss kan man med andra ord köpa hela sitt bohag, vi säljer både nytt och gammalt. Våra produkter håller hög kvalitet, samtidigt som det är både klimatsmart och ekonomiskt att handla begagnat, påpekar CarlAxel som i sammanhanget gärna framhåller sonen Magnus som arbetar med att planera och strukturera tömningar och transporter av inköp från dödsbon. I samband med tömning av dödsbon ligger städning nära till hands. Allt i Allo Österlenkonsult erbjuder en lång rad hushållsnära tjänster, såsom flyttstädning och storstädning. Privatpersoner kan med andra ord med fördel använda sig av RUT- och ROT-avdragen för Allt i Allos tjänster. – Vi är duktiga på att skräddarsy lösningar utifrån våra kunders behov och önskemål, säger Carl-Axel Nilsson. Café och bakluckeloppis Tjänsteutbudet i Allt i Allo Österlenkonsult är dock ännu större än så. I de 1 300 kvadratmeter stora lokalerna finns, förutom den stora prylmarknaden, både lager och ett café där shoppinglystna besökare gärna slår sig ner för en avkopplande fika. Under

Flyttstädning | Tömning av dödsbo | Hushållsnära tjänster | Försäljning

Herrestadsvägen 3, Hammenhög Tel: 0414-139 70 Mobil: 0708-523970 info@osterlenkonsult.se www.osterlenkonsult.se

sommaren arrangerar man dessutom regelbundna bakluckeloppisar som brukar vara mycket uppskattare och locka många besökare till Österlen och Hammenhög. – Min ursprungstanke var att kombinera allt, att erbjuda mina kunder hela paketet, och det är något jag tycker vi har lyckats med, säger Carl-Axel och berättar att det numera även går att tanka både bensin och diesel i anslutning till anläggningen. Han nämner avslutningsvis att man på grund av rådande pandemi behöver ringa och boka tid om man vill komma och handla hos Allt i Allo Österlenkonsult. – Vi måste, precis som alla andra, ta vårt ansvar i denna svåra tid, men vi hoppas att pandemin snart är över, inte minst eftersom vi brukar ha många utländska besökare. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se


28

östra skåne - simrishamn www.svenskleverantorstidning.se

Kvalificerad håltagning över hela Skåne I Österlen Håltagning AB betraktar man sina arbetsuppgifter som ett renodlat hantverk. Det krävs, menar man, kunnande, erfarenhet och kompetens, vilka har byggts upp i företaget genom många år och i form av en mängd olika uppdrag. Håltagning i alla dess former är företagets specialitet.

Österlen Håltagning startades 1999 och är, som företagsnamnet avslöjar, en expert på håltagning för olika ändamål, stora som små. Det kan med andra ord handla om håltagning för allt från dörrar till bredband. – Med vår breda kompetens och vår ändamålsenliga utrustning kan vi åta oss olika former av specialuppdrag. Vi utför håltagning i de flesta förekommande material, så som betong, tegel, trä,

Skyddning hos kund med luftrenare för ej sprida damm eller ovälkomna partiklar hos kund

Saluhallen i Ystad med Österlen hiperfloor

Lastbil vår nya Scania

Vajersågning i Simrishamn, två tunga bitar på 20ton vardera

stål och lättbetong, och erbjuder härutöver även andra tjänster i form av exempelvis rivning av hus, asbestsanering och sprängning av sten och berg. Vi utför även byggnadsarbeten i samband med våra övriga arbeten, informerar Christer Szakos, VD för Österlen Håltagning. Han berättar vidare att man tack vare investeringen av en golvslipmaskin numera även kan åta sig uppdrag kring golvslipning och högglanspolering, kallad Österlen Superfloor. Man har till exempel slipat golv på en restaurang i Saluhallen i Ystad.

som är sju till antalet och ständigt befinner sig ute på jobb. – Vi har många projekt på gång och åtar oss uppdrag över hela Skåne, med viss koncentration till Österlen. Här råder överlag ett positivt företagsklimat, samtidigt som det också byggs en hel del i området. Vi trivs i rollen som en lokal aktör som våra kunder känner till och kan lita på, säger Christer Szakos. Han berättar att man vänder sig till både företag och privatpersoner, samt ibland även till kommuner. Det händer också att man utför uppdrag i samarbete med andra aktörer i byggbranschen. – Vi har samarbete med Mockfjärds kring håltagning för nya dörrar eller fönster. Vi har jobbat på

uppdrag av Simrishamns Varv, ett projekt där det krävdes dykare och specialkompetens då en del av arbetet utfördes under vatten. Skanska, NCC, KEBAB och Peab är andra uppdragsgivare, för vilka vi har arbetat med både stora och små byggen, upplyser Christer. Just nu befinner sig Österlen Håltagning hos BilBengtsson i Ystad där man förbereder deras nya lackanläggning med både betongjobb, håltagning, anläggningsjobb och golvslipning. – Tidigare var vi med och rev deras anläggning i Simrishamn, vilket ledde till att vi fick en förfrågan om att utföra även detta projekt. Vi har ett gott renommé i branschen eftersom vi alltid levererar arbetsinsatser av hög kvalitet.

Små och stora insatser Österlen Håltagnings uppdrag och projekt är varierande, vilket uppskattas av företagets medarbetare

Månar om personalen Att måna om sina kollegor är för Christer Szakos lika självklart som att måna om sina kunder. – Vi ser till att ha en god arbetsmiljö och rätt utrustning för våra medarbetare. Senaste investeringen rörande arbetsmiljön är ett exoskelett från Hilti, som andvänds vid arbete ovan hjärtat. Samtidigt som håller vi oss förstås med skyddslösningar, så som luftrenare, för att minimera mängden damm när vi jobbar. Vi är också noga med att städa efter oss innan vi lämnar en arbetsplats, framhåller han. Christer berättar att man förfogar över branschens alla förekommande håltagningsverktyg vilket gör att man kan utföra både vajersågning, kärnborrning och väggsågning. I fordonsparken finns bland annat en enkelaxlad lastbil med kran från Scania, och nyligen investerade man dessutom i en ny lastmaskin, en JCB TM320S på åtta ton. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Fundament som vi åtgärda till Ystad kommun bitar på 10ton

Råkar du ha något som sitter i vägen?

PROFESSIONELLA HÅLTAGARE

* BORRNING * RIVNING * SÅGNING OCH VAJERSÅGNING * ASBESTSANERING * SLIPNING BETONG/STENGOLV

070-525 60 87 www.ohab.eu

Svårt komplicerat? Vi löser det!

Vi hjälper dig med Sprängning av betong, berg och sten!

Vi har utbildning & försäkringar för sprängning i detaljplanelagt område (tätort)


östra skåne - simrishamn

29

www.svenskleverantorstidning.se

Driven el- och bygginstallation på Österlen Elinstallatörerna Österlen och Bygginstallatörerna Österlen är två företag som hör ihop och som erbjuder starka helhetslösningar inom både el- och bygginstallation på Österlen. Här hjälper man allt från enskilda husägare till stora företag och kommuner vid till exempel renoveringar, tillbyggnader och nybyggnader. Genom att kombinera erfarenhet och kvalitet får man många återkommande kunder.

Svensk Leverantörstidning träffar Daniel Nilsson och Erik Persson som äger och driver de två sammansvetsade verksamheterna Elinstallatörerna Österlen och Bygginstallatörerna Österlen, vilka båda utgår från Fabriksgatan i Simrishamn. – Vi arbetade först som elektriker och startade först elinstallationsdelen av företaget, detta var 2008. I början utgick verksamheten från Eriks hem, men därefter flyttade vi till den lokal vi har dag, där vi även har ett lager. Vi hade länge funderat på att starta eget och hade ett driv att utvecklas. Efterhand har verksamheten expanderat, berättar Daniel och Erik. Inom elinstallationsdelen utför man till exempel elementbyten, centralbyten, utebelysning, installation av jordfelsbrytare och golvvärme. Elinstallationsdelen kompletterades med bygginstallationsdelen år 2015. – Vi är flexibla har en stor bredd av olika tjänster. Idag arbetar sex i vår personal med elinstallationer medan en arbetar bygginstallationer och en med VVS. Vi hyr in extra personal vid behov och vid större jobb, säger Daniel.

Många återkommande kunder Att verksamheten gått bra, och gett positiva ringar på vattnet med många återkommande och nya kunder, gör också att man behöver bli fler medarbetare.

– Vi söker just nu ny personal med erfarenhet. För att jobba hos oss är det viktigt att man är självgående och servicemedveten. Vi har flera unga medarbetare som varit här på praktik och sedan börjat arbeta hos oss efter avslutad skolgång, de är alla drivna och duktiga, vilket är väldigt roligt, säger Erik. Företagen har både privatkunder och företagskunder och antar uppdrag för såväl enskilda husägare som stora företag och kommuner. Fördelningen är cirka 60 % företagskunder och 40 % privatkunder, men inom bygginstallationer är det något mer privatkunder. – Vi har många återkommande kunder som i huvudsak finns på Österlen. Vi samarbetar med lokala aktörer inom byggsektorn vid behov, vilket gör oss starka, säger Daniel. Renoveringar, tillbyggnader och nybyggnader De båda företagen skräddarsyr lösningar utifrån varje kunds behov och önskemål. – Vi utför både mindre och större projekt, kortvariga liksom långvariga. Vi installerar till exempel el vid nybyggen, tillbyggen och renoveringar och erbjuder även service för el. Vi hjälper både permanentboende och sommargäster med elinstallationer, och vid renovering och installation av el i en bostad är det en

stor fördel att man kan använda ROT-avdrag. Även inom vår bygginstallationsdel handlar det mycket om renoveringar, tillbyggnader och nybyggnader, säger Erik. De båda samarbetande företagen har hunnit med många betydelsefulla projekt sedan starten, och en del av dem utmärker sig särskilt. – Vi har gjort flera elinstallationsarbeten utomlands, till exempel på svenska ambassaden i Peking och på svenska ambassaden i Köpenhamn. Nu är vi på väg till Polen för ett elarbete. Några andra projekt som vi arbetat med är Lilla Viks Golfklubb och Simrishamns första padelbana, där vi ordnade med belysningen och inkopplingen utomhus. Vi har också ett projekt i Kivik, i området Tvärpilen, där i under fem års tid installerade all el från början till slut och nu sköter servicen, säger Daniel. Daniel och Erik berättar att man ser på framtiden med tillförsikt och att de är involverade i flera spännande projekt. – Vi kör på och det finns att göra! avslutar Daniel Nilsson och Erik Persson. Intervju: Alexander Lundström

KONTAKTA OSS:

0703655380 • 0701489249 www.elinstallatorerna.se info@elinstallatorerna.se bygg@bygginab.se vvs@bygginab.se


30

östra skåne - simrishamn www.svenskleverantorstidning.se

Allt för lantbruk, bygg och trädgård under ett tak Järrestads Härads Lantmannaförening har genom decennier varit den kompletta samarbetspartnern för aktörer inom lantbruk, bygg, boende och trädgård. Med ett komplett sortiment av produkter inom alla nämnda områden, tillsammans med professionell rådgivning, blir JHL en effektiv problemlösare.

Järrestads Härads Lantmannaförening har i generationer varit synonymt med ett komplett sortiment av kvalitetsprodukter för lantbruk, bygg, boende och trädgård. Det rör sig om en anrik ekonomisk förening som funnits ända sedan 1903, och med ett medlemsantal som idag når 230, vilka finns inom lantbrukssektorn. JHL, som verksamheten förkortas, har utvecklats och expanderat med åren och innefattar ett sortimentet som utökas kontinuerligt. Ola Cristiansson, VD utvecklar: – Vi har idag cirka 15 000 artiklar som vi lagerhåller inom områdena lantbruk, bygg, boende och trädgård. I de fall vi saknar en produkt som kunden efterfrågar kan vi beställa den från leverantören till JHL eller leverera den direkt till kunden, upplyser Ola.

Han passar också på att tipsa om det intilliggande caféet där många väljer att slå sig ner med en kopp kaffe efter avslutade inköp. Komplett sortiment I JHL:s omfattande sortiment finner vi bland annat utsäde, gödning och växtskydd, liksom djurfoder för såväl de som har djurskötsel som yrke som de som har djur som ett fritidsintresse, till exempel häst- och hundägare.

Beträffande byggvaror finns till exempel målarfärg, fönster och dörrar, köks-, bad- och vitvaruprodukter, kakel och klinker, cement, plåt, isolering, sten och mycket mer. Här finner vi dessutom Österlens största lager av sågade trävaror. – Vi har ett mycket brett utbud för både proffs och hemmabyggare, och för såväl små som stora projekt. Vi kan leverera ända fram till kundens dörr, och vi har också verktyg och handmaskiner till uthyrning. Härutöver har vi ett stort sortiment av uppsågade

trävaror, och vi sågar även upp efter behov och önskemål från kund. Vår kunniga personal bidrar också med råd och tips i samband med inköp, upplyser Ola Cristiansson. Trädgårdssortimentet innefattar bland annat krukväxter, snittblommor, perenner, buskar och träd, men också en mängd olika produkter för trädgårdsutsmyckning, så som belysning, krukor och spaljéer. Här finns förstås också gödning och växtskydd, liksom verktyg och annan utrustning för trädgårdsskötsel. Råd och tips från kunnig personal Järrestads Härads Lantmannaförening erbjuder ett sortiment av högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser, vilket möjliggörs eftersom JHL ingår i en större inköpsorganisation, Woody. Man servar en kundkrets som i huvudsak finns på Österlen med omnejd, och som består av både proffs och enskilda konsumenter. Omsättningen är förhållandevis jämnt fördelad mellan bygg å ena sidan och lantbruk och trädgård å den andra. Verksamheten sysselsätter ett 30-tal kompetenta personer som gärna delar med sig av sin kunskap till kunderna. – Personalen är vår största tillgång, du som kund får personlig hjälp och avancerad rådgivning inom allt som rör bygg och lantbruk, säger Ola Cristiansson och berättar avslutningsvis att Järrestads Härads Lantmannaförening från och med september månad är en fristående aktör inom bygghandelskedjan Woody. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Vardagar 7-18 JHL på Österlen, Lördagar 9-13 det självklara valet för lantbruk, bygg, 0414-285 30 www.JHL.nu boende & trädgård.

Järnvägsgatan 14, Tommarp Tel: 0414-285 30 www.jhl.nu

Vardagar 7-18 Lördagar 9-13

ÖPPETTIDER: Vardag 0414-285 7–18 • Lördag 9–13 30 www.JHL.nu


östra skåne - simrishamn

31

www.svenskleverantorstidning.se

En lysande affär

1 200 kvadratmeter markbutik på torget i Hammenhög. Lokalen som Malmqvist El flyttat till ligger vägg i vägg med den gamla butiken.

Österlens invånare på jakt efter olika belysningslösningar har sitt alldeles eget Mecka i Malmqvist El. I butiken finns tusentals produkter att välja på i form av såväl inomhus- som utomhusbelysning, men också vitvaror, hushållsmaskiner och elmaterial. Härutöver utför Malmqvist El allehanda elinstallationer för både privatpersoner, företag och offentliga miljöer.

Inkoppling av nyinstallerad laddbox.

Lars-Inge Malmqvist startade den egna firman Malmqvist El för 30 år sedan efter att ha jobbat med elinstallationer för bland annat lantbrukare, men också i rollen som industrielektriker på Scan i samband med att deras verksamhet i Tomelilla skulle avvecklas. Det blev också startskottet för det egna företaget där han efter tre år även startade en butik. – Jag började i liten skala men med åren har vi utvecklat konceptet successivt. Vi har flyttat flera gånger under årens lopp, vi investerade i en butikslokal 2007 och sedan två år tillbaka utgår vi från dagens lokaler här i Hammenhög, berättar LarsInge. Butiken är 1 200 kvadratmeter stor, ljus och rymlig, och indelad i tydliga sektioner. Här finns tusentals produkter, framför allt avseende såväl inomhussom utomhusbelysning, men också i form av vitvaror, hushållsmaskiner och elartiklar. Kring jul finns förstås även ett brett sortiment av julbelysning i olika former. – Utbudet av vitvaror har ökat i och med att vi gick med i Euronics, vilket också innebär bättre inköpspriser och i förlängningen lägre priser för slutkunden, berättar Lars-Inge Malmqvist.

våra medarbetare har kommit till oss som lärlingar och sedan blivit kvar, berättar Lars-Inge som har hjälp av flera familjemedlemmar. Sonen Erik började jobba i företaget redan under skolloven och har nu tio år bakom sig på heltid. Lars-Inges fru Marianne har varit företaget troget sedan 1999.

Hög servicenivå Bland kunderna finns både företagare och privatpersoner på Österlen. I butiken finns alla möjligheter för kunderna att i lugn och ro ta del av det breda sortimentet och hämta inspiration. Den kunniga personalen bidrar gärna med råd och tips och man kan även göra hembesök om kunden så önskar. – Vi har valt vår personal med omsorg. En del av

Elinstallationer Malmqvist El sysselsätter i dagsläget tio personer, varav fem arbetar i butiken. Övriga jobbar med elinstallationer som alltjämt är en del av verksamheten. – Vi utför allt inom elinstallationer i form av både stora som små projekt. Det kan handla om insatser i samband med exempelvis renovering och nybyggnation, men även om installation av fiber och

Belysningsbutiken är Malmqvist El ansikte utåt men företaget erbjuder även elinstallationer, nätverks- och fiberinstallationer.

nätverk. Vi installerar också laddstoplar för elbilar, berättar Lars-Inge Malmqvist. En av företagets kunder är Skånefrö AB, för vilka Malmqvist El ansvarar för eldrift, service och underhåll. Bland uppdragsgivarna märks också bostadsrättsföreningar. – Vi har utfört elinstallationer i kyrkor sedan verksamheten startades, säger Lars-Inge som ser ljust på läget, trots pandemin. – Faktum är att 2020 var vårt mest framgångsrika år hittills vad gäller butiksförsäljning. Vår ambition är att expandera långsamt och på sikt anställa ytterligare en person på elsidan. Så sent som i september utökade vi butikspersonalen med en ny medarbetare. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Torget 3, 27650 Hammenhög www.malmqvistel.se info@malmqvistel.se Butiken: 0414-440438 Din elinstallatör och belysningsbutik på Österlen.

Elarbete: 0708-440437


32

östra skåne - simrishamn www.svenskleverantorstidning.se

En välrenommerad byggare på Österlen Man kallar sig det lilla företaget med den stora kompetensen. Hans Dahlqvist Bygg AB uppvisar en synnerligen stark bredd beträffande allt från murning, kakling och snickeri till renoveringsinsatser och komplett nybyggnation.

Hans Dahlqvist Bygg AB – eller H D Bygg som man allmänt säger – utför alla typer av murningsoch snickeriarbeten, inklusive exempelvis putsning, snickeri och kakling. Kundkretsen finns i huvudsak på Österlen och består företrädesvis av privatpersoner, som i de flesta fall väljer att utnyttja ROTavdraget. – Det är skönt att jobba nära och lokalt och att kunna åka hem efter arbetsdagens slut, säger Martin Dahlqvist som äger och driver företaget tillsammans med sin bror, Simon. Han berättar vidare att många av företagets kunder har sommarhus på Österlen och anlitar H D Bygg för allehanda underhålls- och reparationsinsatser. – Vi är ett litet företag med stor kompetens. Vi har det mesta när det gäller verktyg och har möjlighet att hyra in både utrustning och personal vid behov. Beträffande byggnadsarbete gör vi allt, så som renoveringar, nybyggen och tillbyggen, och vid behov samarbetar vi med lokala aktörer inom el och VVS. Vi har många kontakter och ett brett nätverk som gör oss snabba och smidiga, säger Martin och lyfter fram samarbetspartners som Borrby Plåt för plåtarbeten, Boberg & Hammar för elinstallationer och Bygginstallatörerna Österlen för VVS-relaterade jobb. Växte upp i företaget Hans Dahlqvist Bygg startades 1987 av Martins och Simons far, Hans, som alltjämt är aktiv i verksamheten. Bröderna är uppvuxna i byggbranschen.

– När vi var små fick vi följa med pappa till olika byggprojekt och sedermera började vi sommarjobba i företaget. Vi är alltjämt en mindre firma men vi är effektiva i vårt arbetssätt. Jobbet är roligt, utmanande och variationsrikt, vårt fokus är att utföra bra projekt och ha nöjda kunder, säger Martin Dahlqvist och tillägger att man nyligen kompletterade teamet med en F-skattare som tidigare arbetat på uppdrag av deras far.

från grunden, liksom beträffande renovering av äldre fastigheter. – Förra året byggde vi till exempel en Skånelänga i Baskemölla med uppdraget att skapa ett klassiskt utseende som smälter in i miljön. I Sandhammaren gjorde vi ett liknande jobb, en tillbyggnad på 100 kvadratmeter som också skulle passa in med det befintliga huset. Vi lever på nöjda kunder och goda rekommendationer, konstaterar Martin Dahlqvist.

Nytt i klassisk stil I H D Bygg finns lång erfarenhet av nybyggnationer

Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

En trogen transportör av spannmål och frö Tommarps Transport AB är ett anrikt företag som kör pålitliga transporter av till exempel frö, utsäde, foder, biokol och grödor åt lantbrukare och företag i Skåne. Tommarps Transport utgår från Simrishamn och transporterar sammantaget många klimatsmarta och viktiga produkter, bland annat spannmål till kvarnar. Med en modern lastbil och goda samarbeten står Tommarps Transport redo att ta sig an nya uppdrag.

Svensk Leverantörstidning träffar Johnny Nilsson, som äger och driver Tommarps Transport AB, ett anrikt transportföretag som utgår från Simrishamn i östra Skåne. Tommarp Transport har under nästan ett helt sekel transporterat bland annat spannmål, grödor och utsäde åt lantbrukare. Verksamheten tog sin start för 90 år sedan. – Det var min svärfars far som startade Tommarps Transport. Han arbetade först som dräng åt Skånefrö och började sedan med transporter. Därefter tog min svärfar över verksamheten. Själv började jag arbeta för min svärfar 2006. Och idag är det jag som äger och driver företaget, jag tog över efter min svärfar 2013, berättar Johnny. Johnny är ensam chaufför på Tommarps Transport, men företaget samarbetar till exempel med Hagströms Transporter. – Det har blivit mer och mer körningar med tiden och även om jag tycker att det fungerar bra att vara ensam chaufför så är jag inte främmande för att

utveckla och expandera verksamheten i framtiden, säger Johnny. Euro 6-klassad lastbil Johnny är från början utbildad trädgårdsanläggare men har en naturlig relation till transportbranschen som sträcker sig långt tillbaka i tiden. – Jag är uppvuxen med lastbilar och transporter eftersom min far var chaufför hade många långa körningar. Själv föredrar jag dock dagsturer, så att man kan komma hem på kvällen. Arbetsuppgifterna är också mer varierande när man kör dagsturer, då det blir det mer lastning och lossning, säger Johnny. Johnny kör en modern lastbil när han transporterar gods, en Volvo F12 från år 2018 som är Euro 6-klassad. Euro 6 är en miljöklassning som används för fordon. Lastbilen har dessutom ett 4-axlat tippsläp. – Jag investerade i nytt släp så sent som förra året, säger Johnny. Kör transporter för Skånefrö Tommarps Transport kör ofta frö och utsäde, vilket är skrymmande produkter som kräver goda transporter. – Vi arbetar mycket med transporter för Skånefrö, en trevlig firma som vi har ett gott samarbete med. De har anläggningar i Tommarp och Hammenhög och deras verksamhet har växt under åren. Till exempel kör vi biokol, en klimatsmart produkt från Skånefrö som förbättrar odling i trädgårdar och grönytor, säger Johnny. När Tommarps Transport kör ut utsäde till lant-

brukare hämtar de ofta samtidigt grödor hos dem, vilket skapar en klimatsmart effektivitet. Johnny tycker att det är viktigt att hålla verksamheten och lastbilen rullande. – Hösten är högsäsong, då är det mycket körningar. Det är lite lugnare på våren, men körningarna har jämnat ut sig mer med tiden. Vi håller alltid igång, säger Johnny.

Företaget kör även fodersäde till kvarnar, där det blir till brödvete. – När det gäller spannmål så tas allt till vara. Inget går till spillo, det är väldigt klimatsmart, avslutar Johnny Nilsson. Intervju: Alexander Lundström

Telefon:

0703 209619


östra skåne - simrishamn

33

www.svenskleverantorstidning.se

Den perfekta partnern när badrummet ska renoveras Österlens största kakel- och inredningsbutik heter Håkansson & Håkansson. I butikens många showrooms kan man ta del av en mängd olika alternativ kring kakel och klinker, och härtill finns ett komplett sortiment av tillbehör. I kombination med tjänster som besiktning, fuktmätning och rådgivning blir Håkansson & Håkansson den perfekta partnern när badrummet ska renoveras.

Det är Ola och Per Håkansson som äger Österlens största kakel- och inredningsbutik, Håkansson & Håkansson på Fabriksgatan i Simrishamn, dit verksamheten flyttade för ungefär ett år sedan. – Det var en positiv flytt för oss eftersom vi fick mer ändamålsenliga lokaler och ett bättre länge med många förbipasserande, inte minst eftersom återvinningscentralen ligger alldeles i närheten. Butiken har också blivit mer renodlad och strukturerad, anser Ola som leder verksamheten med god hjälp av sina tre kollegor Johan, Lars och Camilla. Komplett sortiment Butiksverksamheten etablerades för snart tio år sedan när Per och Ola började handla och sälja

Bild från Bricmate

Bild från INR

produkter från välkända Ardex. Ola hade en bakgrund i byggbranschen och hade samlat på sig värdefulla kunskaper som han hade nytta av i den dagliga butiksdriften. Han visar upp delar av det breda sortimentet bestående av trägolv, kakel, klinker, inredning, tillbehör och mer där till. – Vi har ända sedan starten valt att satsa på produkter från ledande kvalitetsleverantörer, inte

minst Ardex sortiment av avjämningsmassor, golvspackel, flytspackel, fix och fog, samt tätskikt för våtrum som uppfyller alla gällande branschnormer, berättar Ola Håkansson. I det breda utbudet finns till exempel också trägolv från Kährs, kakel och klinker från EnglundGruppen, Konradssons Kakel, Golvabia och Bricmate, samt inredningslösningar från Iconic Nordic Rooms, Alterna och Miller.

Helhetslösningar Till butiken, som har öppet alla dagar utom söndag, kommer både privatpersoner och företagsrepresentanter. De sistnämnda är i dagsläget i majoritet och de flesta kommer från företag i närområdet. – Vi har en stark lokal förankring och ingår i ett lokalt nätverk med flera samarbetspartners för att alltid kunna stå för helhetslösningar. Vi har allt du som kund behöver, till exempel när det gäller badrumsrenovering, och finns med från förfrågan till genomförande, säger Ola Håkansson och berättar avslutningsvis att man utöver försäljning av byggvaror kan erbjuda tjänster som våtrumsbesiktningar, konsultation, fuktmätning med mera. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Butiken med kakel och klinker från Golvabia

Håkansson & Håkansson AB Fabriksgatan 30, 272 36 Simrishamn Telefon: 0414-168 11 butik@hakansson-hakansson.se www.hakansson-hakansson.se


34

östra skåne - simrishamn www.svenskleverantorstidning.se

En komplett problemlösare i måleribranschen Keller & Glenn AB är måleriet som genom tre generationer utfört måleri- och renoveringsuppdrag på Österlen. I det familjära företaget står begrepp som hantverkskunnande och kundvård högt i kurs, vilket i kombination med företagets långa erfarenhet och breda kompetens attraherar såväl privatpersoner som företag.

Glenn Kellerson är tredje generationens målare som driver familjens företag, målerifirman Keller & Glenn. Det var hans farfar som startade familjeföretaget på 40-talet. Glenn kom in som delägare 1995 och efter ett generationsskifte 2017 är det han som tagit över ledarskapet efter sin far och farbror.

Glenn vill förvalta och förädla familjearvet genom att utveckla verksamheten. – Vår stående ambition är att representera en bred palett av tjänster och produkter. Vi löser det mesta och har ett stort nätverk i branschen, säger Glenn som i dagsläget har sex anställda. Tre av dem är målare, men styrkan kan förstärkas vid behov genom att man tar in personal med F-skattsedel. – Vi har över huvud taget många lokala samarbeten med andra aktörer i branschen, vi ställer upp för varandra med tjänster och gentjänster, säger Glenn. Experter på sprutlackering Vi träffar honom i de 750 kvadratmeter stora lokalerna i Simrishamn. Här har man investerat kontinuerligt i fastigheten som bland annat innefattar en butiksdel och en avdelning för sprutlackering. Just sprutlackering är något av Keller & Glenns specialitet, något man har jobbat med ända sedan slutet av 90-talet och som har utvecklats hela tiden. – Vi har renoverat och byggt om den här avdelningen och försett den med nya sprutboxar med god ventilation. Det här är en del av verksamheten som vi vill expandera och utveckla ytterligare, vi har mer att ge inom detta område, säger Glenn Kellerson bestämt. Han passar på att tipsa om att man bland mycket annat kan sprutlackera kök som härigenom erhåller nya färger och ytor. Resultatet blir i många fall som ett nytt kök, men till en betydligt lägre kostnad än om kunden skulle köpa nytt. Keller & Glenn kan även sprutlackera detaljer för industri och ombesörja legotillverkning.

– Även denna del känner vi att vi kan utveckla ytterligare. Inom det här området finns enorma möjligheter, det går till exempel att sprutlackera plastdetaljer så att ytan liknar mahogny, upplyser Glenn. Gott renommé Måleri Keller & Glenn renoverar även fönster som man målar, glasar och kittar. Man jobbar i viss mån även med våtlackering i olika former. I den omfattande kundkretsen finns både privatpersoner och företag på Österlen. Bland de sistnämnda märks till exempel Plasman och Nordic Sea Winery i Simrishamn, Gunnarshögs gård och

Kivik Musteri. – Vi har ett gott renommé och många kommer till oss genom rekommendationer från befintliga kunder. De uppskattar att vi löser det mesta som rör måleri och att vi även kan erbjuda professionell rådgivning såväl på hemmaplan som på plats hos dem. Vi ställer alltid upp och hittar lösningar utifrån behov och önskemål, säger Glenn Kellerson, som avslutningsvis informerar om att man just nu är i behov av sprutmålare samt en medarbetare på halvtid i butiken. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Emilsson Bygg förverkligar byggdrömmar Emilsson Bygg AB är företaget som förverkligar sina kunders byggdrömmar. Byggfirman, med säte i Simrishamn, gör allt från snickeri, kakelsättning och murningsarbeten till komplett nybyggnation, och allt enligt kundernas specifika önskemål och visioner.

30 år har gått sedan Emilsson Bygg såg dagens ljus. Det är med andra ord en firma med lång erfarenhet av branschen som Douglas Brantling numera äger och driver. Allt från renovering, om- och tillbyggnation till komplett nybyggnation präglar företaget där inga projekt är vare sig för stora eller för små.

– Vi har genom åren byggt upp ett starkt kontaktnät med samarbetspartners inom plåt, isolering, vasstäckning, papptäckning, el och VVS för att kunna åta oss totalentreprenader och på så sätt vara kundens enda kontakt genom hela projektet, framhåller Douglas Brantling. Uppdragen varierar således men kretsar mycket kring nyproduktion av enfamiljshus, ofta i ett modernt utförande, såsom huset man nyligen byggde vid Löderups Strandbad. Man genomför även renoveringar i klassiskt stuk där det mer rustika och traditionella hantverket får komma till sin rätt. Ett sådant projekt genomförde man tidigare i Brantevik där man renoverade i gammeldags anda. – Oavsett insats är det alltid en självklarhet för oss att göra vårt yttersta och jobba med ett gediget hantverk. Vi lämnar aldrig någonting halvdant, understryker Douglas. Med rötter i firman Douglas började jobba i Emilsson Bygg 2005 då verksamheten utgick från Brantevik. Redan som ung gjorde han sin praktik i företaget, och eftersom han var mer intresserad av att jobba än att plugga fick han anställning i firman där han genast gjorde avtryck som murare och plattsättare. Efter en blixtvisit på ett annat byggföretag återvände han till Emilsson Bygg i rollen som arbetsledare, innan han för fem år sedan tog över verksamheten. Denna växer sakta men säkert i form av nya samarbeten och omstruktureringar.

Målerifirman

KELLER & GLENN T RA D I T I O N E L LT M Å L E R I

Si mr i shamn

FÄ R G B U T I K S P R U TL AC K E R I N G

0 41 4 1 6 6 1 0

Lackgatan 1, 272 36 Simrishamn • 0414-16610 • info@keller-glenn.se

www.keller-glenn.se

Kunskap, kompetens och erfarenhet Idag har Douglas hjälp av elva synnerligen kompetenta och erfarna medarbetare, och härutöver har han ett bra samarbete med Lind & Co varifrån man i dagsläget hyr fyra snickare och en arbetsledare. – Det är ett viktigt samarbete för oss som vi kommer att fortsätta förvalta och förädla, betonar Douglas som förfogar över ett kunnigt gäng med kunskap om allt från snickeri till murning och kakelsättning. Härtill har man tillgång till en komplett uppsättning verktyg, maskiner och annan utrustning, liksom en ändamålsenlig vagnpark. Uppdragen sker i huvudsak på Österlen men det händer att man åtar sig projekt längre bort än så. Utvecklingen i företaget har varit god sedan Douglas tog över och han spår att det är en trend som kommer att hålla i sig. – Det rullar på bra, vi utvecklar verksamheten hela tiden och vill till exempel jobba mer med att exploatera och projektera i egen regi. Samtidigt är det viktigt att vi värnar om det som har gjort oss framgångsrika, det vill säga högkvalitativa arbetsinsatser som förverkligar våra kunders byggdrömmar, säger Douglas Brantling. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


östra skåne - simrishamn

35

www.svenskleverantorstidning.se

Miljöfokuserad leverantör av naturgrus och sten så att de ska tillgodose våra kunders behov, säger Henrik Mårtensson som i sammanhanget gärna framhåller samarbetspartners som Hagströms Transport och Bröderna Björklunds Grus. – Det är roligare att samarbeta än att konkurrera, anser han.

Projekt avseende bygg, anläggning och lantbruk, men också fotbollsplaner, golfbanor och privata trädgårdar är i behov olika former av grus och sten. Här står Sofielust Naturgrus & Sten för ett tilltalande alternativ. Bolaget förfogar över en egen grustäkt på Österlen och kan härigenom ta fram en mängd olika sorter för allehanda ändamål.

Sofielust Naturgrus & Sten representerar ett synnerligen brett sortiment. Bara under 2020 bröt man sammanlagt 25 000 ton grusmaterial från den egna grustäkten i Östra Vemmerlöv. – Vi kan erbjuda cirka 25 olika sorter av naturgrus och natursten från täkten, inklusive vårt tvättade material, men faktum är att vårt sortiment har ungefär dubbelt så många varunummer. Det rör sig i huvudsak om bergkross och makadam i olika storlekar som vi lagerför, berättar Henrik Mårtensson som är en av delägarna i företaget. Tillsammans med sina två bröder och svägerska köpte han företaget 2017. – Vi bor och verkar här i vår hemby Vemmerlöv med våra andra företag sedan tidigare, så när förra ägaren ville sälja tyckte vi att det passade bra. Vi hade redan lastbilarna och några mindre lastmaskiner. Täkten sysselsätter idag fem personer på heltid och vi är ett bra gäng, vi trivs tillsammans och hjälps åt, framhåller Henrik som själv jobbar en hel del med försäljning, transport och logistisk.

Många användningsområden Sofielust Grustäkt i Östra Vemmerlöv är en naturlig grustäkt som sträcker sig flera mil genom Österlen. Åsen bildades under istiden för cirka 10 000 år sedan då berget maldes ner av isen, vilket bildade lager av olika grusfraktioner. Sofielust Naturgrus & Sten bryter, krossar, siktar, blandar och tvättar material som sedan används i samband med exempelvis

vägbyggen, anläggning av husgrunder, kabelnedläggning, jordförbättring och trädgårdsanläggning. Härutöver producerar man även specialprodukter som golfgrus, ridbanematerial och natursten. – Vårt breda utbud gör att vi har både privatpersoner, företag och andra verksamheter som kunder. Det rör sig till exempel om byggare, lantbrukare och entreprenörer, för vilka vi anpassar våra produkter

En viktig utmaning I Sofielust Naturgrus & Sten ser man tillvaratagandet av naturgrus som en viktig utmaning för såväl sig själva som hela branschen. – Vi ska vara rädda om vårt grus och förädla och nyttja det på rätt sätt, betonar Henrik och berättar om ett miljöfrämjande projekt som går ut på att svenska fotbollsplaner ska anläggas med miljövänligt grus i stället för plastgräs. – Vi hade bra kontakt med Skånefrö redan innan vi tog över täkten. Samarbetet har blivit djupare och djupare sedan dess och det är kul för oss att vi får hänga med på deras projekt. De har som mål att alla allsvenska fotbollsmatcher ska spelas på naturgräs, främst på grund av att plast inte är bra för miljön men även för att minska spelarnas skador. Så tillsammans gör vi olika försök med att få till rätt växtbädd till rätt frö så planerna blir så tåliga som möjligt och klarar av vårt avlånga lands olika väderväxlingar. Det gör att vi ibland är en bit utanför Skånes gränser och levererar vårt material. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Hög VVS-kapacitet i gediget familjeföretag G Sjögrens VVS AB är ett gott exempel på att ett mindre familjeföretag kan besitta bred kompetens och åta sig mindre till större projekt. Det gedigna VVS-företaget jobbar med allt från service till insatser i samband med nybyggnation och renovering. Alltid med fokus på kvalitet och en personlig relation till sina kunder.

G Sjögrens VVS grundades av Göran Sjögren 2003 och ombildades till aktiebolag sex år senare. Göran har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med VVS,

närmare bestämt sedan 17 års ålder, och arbetade på ett flertal företag i branschen innan han valde att starta eget. Hans långa erfarenhet har byggt firmans starka koncept, vilket inbegriper såväl små som större VVS-relaterade insatser. – Vi jobbar till exempel i samband med nybyggnad, renovering och reparationer, men utför också olika typer av serviceinsatser. Vi har med andra ord kapacitet att åta oss mindre till större projekt, och härutöver servar och installerar vi även värmepumpar från Nibe, upplyser Göran Sjögren.

som inte är främmande för att anställa fler medarbetare.

Framhåller personalen G Sjögrens VVS är alltjämt ett familjeföretag där Görans fru, Marianne, sköter kontoret. Sonen Viktor arbetar med större projekt, räknar och gör offerter, medan Göran jobbar med service. – Jag försöker trappa ner på tempot, i höst är det dags för Viktor att ta över verksamheten, säger Göran och berättar att Viktor började i företaget 2013 och blev delägare 2017. Han lyfter också fram företagets övriga medarbetare, Lewis, Andre och Johannes som alla besitter mycket hög kompetens. – De är vår viktigaste tillgång, utan erfaren och kunnig personal är det svårt att bedriva verksamhet. Våra medarbetare är handplockade, vi har alltid lagt stor vikt vid att personkemin stämmer och att de vi anställer lever upp till vår kravbild, säger Viktor

0414-24150

Vi grusar dina planer

www.sofielust.se

Service och kvalitet G Sjögrens VVS AB:s kundkrets består av både privatpersoner och företag, varav de förstnämnda förstås kan utnyttja ROT-avdraget när de anlitar Göran och hans kollegor. Fördelningen är förhållandevis jämn och de allra flesta finns på Österlen kring hemorten Sankt Olof. – Vi servar många sommargäster som betyder mycket för traktens näringsliv. Vi jobbar också på uppdrag av ett flertal byggmästare. Reparationer och andra dylika insatser har ökat under pandemin, så vi har haft en hel del att göra på sistone, konstaterar Göran Sjögren. Han lyfter fram det goda samarbete företaget har med lokala företag på Österlen. – Såväl kunder som samarbetspartners uppskattar att vi har en nära dialog med dem, att vi är lösningsorienterade och alltid kan anpassa insatsen utifrån behov och önskemål. Vi är bra på det vi gör, vi är ärliga och vill alltid göra ett bra jobb. Kvalitet är ett ledord för oss, säger Göran Sjögren. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


36

östra skåne - simrishamn www.svenskleverantorstidning.se

Viktig betongleverantör när östra Skåne växer och utvecklas Broar, bostadshus, hamnar och privata trädgårdar – behovet av rätt betonglösning varierar stort beroende på användningsområde. Här kan en expert som Ejlertslunds Grus & Betong AB vara behjälplig. Företaget är ett bollplank beträffande dränering, markförberedelser, grunder med mera, samtidigt som man också är en trygg leverantör av mark och anläggningsmaterial samt anpassade grusoch betongprodukter.

Grunden till Ejlertslunds Grus & Betong AB lades redan på 1940-talet när lantbrukaren Lennart Jönsson började bryta grus vid sidan av sitt jordbruk. Under 60-talet breddades verksamheten med betongtillverkning i full skala och bolaget etablerade av Jan-Erik Jönsson. Sedan dess har verksamheten utvecklats successivt. Idag har bolaget södra Skånes största upplag av mark- och anläggningsmaterial. Man tar fram flera olika naturgrusprodukter med hjälp av tre sorteringsverk och tvättverk. Bolaget tillverkar ett flertal olika typer av betong, såsom frostprovad betong, skumbetong, expanderbetong och självkompakterande betong på beställning för olika ändamål. Man arbetar helt efter europeiska standarder och med produktionskontroll. Det är ett arbete som onekligen kräver både kompetens och erfarenhet. – Numera kan vi till exempel tillsätta fiber som ersätter armering, liksom tillsatsmedel som acce-

Ansvarig driftsledare Helena Cristiansson, Lars Drenner täkt och produktionsansvarig och Henrik Ling betongstationsansvarig.

lererar eller retarderar betongens förbränningsprocess. Numera finns det självkompakterande betong som är helt vibreringsfri, berättar Helena Cristiansson som är tredje generationen på marken och i verksamheten, ansvarig driftsledare, kvalitetsansvarig med mera. Hon framhåller att betong är ett hållbart material som inte möglar eller brinner. Ett betonghus, berättar hon, kan hålla i hundratals år, samtidigt som betong också har ett brett användningsområde och kan användas till både stort och smått. Utöver betongtillverkningen förfogar Ejlertslunds

Grus & Betong över egna sorteringsverk med vilka man kan ta fram naturgrus och jord i olika fraktioner. Materialet kan användas till exempelvis kullersten, trädgårdsanläggningar, golfbanor och fotbollsplaner. – Vi jobbar kontinuerligt med produktutveckling av både grusmaterial och betong, säger Helena och tillägger att man i samarbete med kund tar fram speciella produkter för tvätt av grusmaterial. – Våra produkter är certifierade enligt alla produktstandarder som finns för produkt och miljö.

Lyfter fram personalen Kunden är verksamhetens förutsättning. All personal, betonar Helena, medverkar till att företagets kunder blir nöjda. – Utan våra duktiga chaufförer skulle vi inte ha någon verksamhet eller några kunder. De gör ett oerhört bra jobb, samtidigt som vi alla har kul tillsammans. Det här är en trevlig miljö att jobba i. Företagets sex chaufförer framför lika många lastbilar. Extra arbetskraft kallas in vid behov. – Vi söker mer eller mindre ständigt efter duktiga lastbilschaufförer med arbetsvana och teknisk kunskap. För att kunna hjälpa unga ut i arbetslivet samverkar vi dessutom med Transportgymnasiet i Skurup och Sjöbo, berättar Helena Cristiansson. Hon framhåller också medarbetarna Henrik Ling som är stationsansvarig för betongproduktionen, samt Lars Drenner som jobbar med produktutveckling, framför allt avseende grusmaterial och som täktansvarig. I Ejlertslunds Grus & Betong kommunicerar och lyssnar man på sina kunder, vilket gör att man alltid kan hitta lösningar utifrån deras behov och önskemål. Företaget servar en kundkrets som består av allt från enskilda privatpersoner till stora byggbolag. – Vi har en stark lokal förankring och ser byggnation som en viktig del när ett samhälle eller en region växer och utvecklas. Det skapar tillväxt för alla, vilket innebär att vi alla är i behov av varandra, menar Helena. Hon ser med andra ord personalen som en oerhört viktig tillgång för hela verksamheten. Tydligt miljöfokus Liksom hela branschen strävar man på Ejlertslunds Grus & Betong efter att göra betongen och produktionen mer miljövänlig. Betong kan betraktas som ett naturmaterial. Dock är största miljöpåverkan den koldioxid, CO2, som släpps ut vid cementtillverkningen. Idag pågår ett omfattande arbete i cementbranschen för att minska detta. Det finns också ett kretslopp under betongens livscykel där betongen under sin karbonatisering tar tillbaka koldioxid. Men det kräver att betongen kommer i kontakt med luften. – Vi håller oss uppdaterade och följer med i utvecklingen i branschen. Maskinparken förnyas kontinuerligt, vi har till exempel investerat i en ny betongpump som tas i bruk nu till våren, samtidigt som vi ska uppdatera våra betongprocesser, upplyser Helena Cristiansson. Hon berättar vidare att Länsstyrelsen ställer höga krav på att man månar om djur och natur. Betong skyddar hela livet och bidrar till att göra huset brandsäkert hela livet.

Besök oss på: sv-se.facebook.com/Ejlertslund/

Intervju: Alexander Lundström


östra skåne - simrishamn

37

www.svenskleverantorstidning.se

Offensivt tänk hos erfaren gräventreprenör

Terassering i Anderslöv, Projekt familjens hus

Maskinparken

En stark offensiv lägger grunden till framgångar. Det är ett resonemang som passar lika bra i idrottsvärlden som i Sebbes Schakt AB där ägaren Sebastian Larsson ända sedan starten har gjort kontinuerliga satsningar i syfte att utveckla verksamheten. Det har lett till att Sebbes Schakt idag har kapacitet att åta sig både små och stora markentreprenader.

Sebbes Schakt ägs och drivs av Sebastian Larsson som har sin bakgrund inom lantbruket där han arbetade som dräng. Han kände dock att han ville ha nya utmaningar och eftersom han alltid har haft ett stort intresse för maskiner skaffade han F-skattsedel och började arbeta med entreprenad. Sebastian hyrde ut sig själv som maskinförare, bland annat åt Göran Sjöstedt på GS Schakt, och investerade i en Ljungby L18. Därefter följde två Volvo EC220e bandgrävare på 25 ton och 2019 anställde han kollegan Henrik. – Det har rullat på bra, vi kör till exempel även vintertid. Det är lika viktigt att ha erfaren och kompetent personal som bra maskiner. Vi förfogar bland annat över en dumpervagn och traktor som vi tar in vid behov i samband med schaktning, och så sent som förra året anlitade vi en kompetent F-skattare, Markus, berättar Sebastian Larsson. Goda samarbeten Sebbes Schakt är anslutet till Cliffton som är Swerocks varumärke i södra Sverige för transportoch maskintjänster. Man samarbetar härutöver med olika byggföretag i varierande projekt, i huvudsak i rollen som underentreprenör åt byggföretag som MVB och Peab. Uppdragsgivarna finns företrädesvis i södra Skåne med viss koncentration kring Malmö, Lund, Anderslöv och Ystad. – Vi har samarbetat med MVB i fyra år, vilket fungerar utmärkt. 2019 började vi jobba med projektet Familjens Hus, vilket vi ska återkomma till nu i år, upplyser Sebastian. Han berättar att MVB har fått i uppdrag av Curahill Fastigheter att bygga om den anrika före detta inredningsbutiken Thysells möbler i Anderslöv till vårdboende, förskola, bibliotek och vårdcentral. Även Region Skåne och Trelleborgs kommun är involverade i projektet som omfattar en nybyggnation på drygt 9 000 kvadratmeter. Nya utmaningar VA-nätet i regionen behöver byggas ut, det behövs till exempel ledning och separering av vatten och spillvatten. Här kan Sebbes Schakt spela en viktig roll. – Vi uppskattar VA-jobb och har bland annat utfört VA-sanering i Malmö. Vi jobbade också med ett

VA jobb i Lund

nytt tryckavlopp, självfallsledning och vattenledning för Ystad kommun, vilket omfattade cirka 800 meter självfallsledning och 1,2 mil tryckavlopp och vattenledning, berättar Sebastian som onekligen trivs med sitt jobb. – Man vet till exempel aldrig vad som döljer sig under marken i samband med grävning. Det är ett variationsrikt och spännande jobb, ibland dyker

det upp oförutsedda saker. När vi gjorde ett jobb på Västra Mårtensgatan i Lund hittade vi tre kistor från 1000-talet, vilka numera finns på Kulturen i Lund. Sebastian har investerat mycket ända sedan starten och vill fortsätta utvecklas och expandera. Ambitionen är att redan nästa år köpa ytterligare en maskin och ta in fler kollegor.

– Vi ser ljust på framtiden samtidigt som vi tycker att det är spännande att få nya utmaningar och träffa nya människor. Vi vill ha en fortsatt stark bredd i verksamheten och på så sätt stå för ett brett tjänsteutbud. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


38

östra skåne - simrishamn www.svenskleverantorstidning.se

En garant för sunda inomhusklimat Allt fler inser de såväl hälsomässiga som ekonomiska och – inte minst – miljömässiga fördelarna med sunda inomhusklimat i både hemmet och på jobbet. Det är ett konstaterat faktum i Österlen Inneklimat AB där man representerar ett koncept som spänner över allt från nyinstallation till reparation och underhåll av allehanda lösningar.

Österlen Inneklimat startades 2013 och har sedan dess vässat sitt koncept kring optimala inomhusklimatlösningar med allt från projektering, via konstruktion, till demontering, montering, installation och service. Kunderna består av både företag och privatpersoner, och man utför dels jobb i egen regi och dels i form av uthyrning av personal i ett upptagningsområde som sträcker sig från Göteborg i väst till Kalmar i öst samt söderut över Skåne. Man verkar förstås även lokalt, inte minst på uppdrag av kommunen samt lokala fastighetsägare för vilka man ofta ombesörjer olika serviceinsatser. – Vi jobbar med allt från privata villor till industrier och butiker, men just uppdrag för kommuner är något vi vill satsa vidare på. Nyligen vann vi en upphandling och vi siktar på att ta hem fler och teckna fler ramavtal, säger Mattias Persson som är en av delägarna i Österlen Inneklimat. Flytt skapar möjligheter Vi träffar Mattias i företagets nya lokaler på Lindhagagatan i Simrishamn dit man flyttade så sent som i januari i år. – Tanken är att vi ska kunna utveckla verksamheten och under året även öppna en butik och ett showroom. Flytten har även inneburit bättre lager, kontor och personalutrymmen, säger Mattias kollega, delägaren Patrik Henriksson. Han berättar att de till sin hjälp har ytterligare fyra kollegor som varit med ända sedan starten, vilket gör att man tillsammans har mer än 30 års erfarenhet av branschen. – Våra kollegor är kompetenta och certifierade montörer, som även är utbildade inom flera olika områden, vilket krävs för att vi alltid ska kunna leva upp till våra kunders högt ställda krav och förvänt-

ningar. Vi är förstås även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden samt kollektivanslutna i Plåt- & Ventföretagen, berättar de.

Varierande projekt För privatpersoner kan ett uppdrag till exempel handla om installation av frånluftsventilation och FTX-system i en villa, medan det på företagssidan kan röra sig om många olika varierande projekt. Gunnebo i Växjö, som var företagets första jobb, samt tågdepån i Hässleholm där man var verksamma i två år, liksom på Psykiatriska akutmottagningen i Kalmar, är några exempel. Härutöver har man genom åren servat kunder som IKEA, ICA, Jula, Biltema, Lantmännen, Kronfågel på Öland och Scania i Oskarshamn. Bland projekten finns även ett flertal köpcentrum runt om i landet, bland andra Emporia i Malmö och Mölndals Galleria. – För oss är alla projekt lika viktiga, stora som små. Det handlar om att alltid vara snabba och effektiva, samt leverera med hög kvalitet, poängterar Mattias och Patrik. Framöver väntar bland annat ett arbete på Bed and Breakfast i Rörum för Österlen Inneklimat AB, där man också satsar på att utveckla privatsidan. – Vi ser framtiden an med tillförsikt, inte minst eftersom det idag ställs allt högre krav på goda inomhusmiljöer. Vi har ett gott samarbete med andra kollegor i branschen och ett positivt och långsiktigt tänk i hela verksamheten, avrundar Mattias Persson och Patrik Henriksson. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

Österlen Inneklimat AB Lindhagagatan 8, 272 36 Simrishamn 0414-100 10 www.osterleninneklimat.se


östra skåne - simrishamn

39

www.svenskleverantorstidning.se

Smarta energilösningar med värmepumpar SETEL är ett modernt elföretag som verkar på Österlen och gör allt inom värmepumpar, elinstallationer samt fiber- och nätverksteknik. Företaget ligger i teknisk framkant och är måna om att vara med i utvecklingen och digitaliseringen med smarta produkter inom energi, solceller, övervakning och mycket mer. SETEL skräddarsyr lösningar för både privatpersoner och företag och söker nu nya elektriker för att kunna utöka sin verksamhet.

Svensk Leverantörstidning träffar Anton Åberg, som äger och driver SETEL, en elfirma som både är modern och traditionell. SETEL utgår från Simrishamn, och har även en filial i Brösarp sedan snart två år. – SETEL startades 1956 och har således funnits i över 60 år på Österlen. Företaget har utvecklats och expanderat under årens lopp och är i dag ett modernt elföretag som arbetar inom flera olika områden, till exempel med värmepumpar, el och nätverk, säger Anton, som är VD och ägare sedan 2019. – Jag arbetar både praktiskt och administrativt och började arbeta på företaget som elektriker efter avslutad skolgång 2013, säger Anton. Pandemin innebar mer arbeten för SETEL, då många renoverade och iordningställde sina hem under denna tid. Företagets omsättning ökade med två miljoner under 2020. – Vi är nu inne i en fas där vi vill satsa mer på smarta energilösningar, såsom värmepumpar. Omkring hälften av vår omsättning kommer idag från energidelen, säger Anton.

- Medarbetarna är lojala, noggranna och flexibla. Vårt mål är alltid nöjda kunder, och om en kund inte blir nöjd så fortsätter vi arbetet tills kunden blir det.

Återförsäljare av IVT värmepumpar Att installera en värmepump har många fördelar och är både klimatsmart och kostnadseffektivt. Det är en investering som kan minska värmekostnaderna med upp till 80 procent. SETEL är auktoriserade återförsäljare av IVT värmepumpar sedan många år. – Förra året var vårt bästa år hittills för försäljning av värmepumpar. Vi utför också all typ av service på alla värmepumpar, säger Anton. Idag är de totalt fem personer på SETEL och målet är utöka antalet medarbetare så att de blir totalt åtta anställda. Att följa med i den senaste utvecklingen är viktigt för företaget, liksom att ständigt utbilda personalen för att ha behörighet för den nya tekniken. – För närvarande söker vi nya, duktiga medarbetare som har el- och kylcertifikat. I somras tog vi in yngre medarbetare som är drivna och arbetar självständigt, och de har nu fått egna firmabilar. Det fungerar väldigt bra, säger Anton. SETEL får ständigt in nya förfrågningar, vilket gör det viktigt med en utarbetad kundkontakt. – Jag vill kunna arbeta mer administrativt med kundbesök och kundkontakter, och överlämna en del av det praktiska arbetet till mina kollegor. Det är mycket att göra inom detta område nu när antalet jobb blir fler, säger Anton. Energifrågan blir allt mer betydelsefull SETEL arbetar med både företag och privatpersoner, kunderna utgörs av ungefär 90 procent privatpersoner och 10 procent företag. Företaget har ett kallager på 200 kvm och ett varmlager på 150 kvm för sina produkter och värmepumpar. – Våra kunder finns i till exempel Sjöbo, Simrishamn, Ystad och Tomelilla kommun. Vi utför både stora och små projekt och för oss är det en styrka att vara ett litet företag. På en liten firma blir det mer personligt och alla medarbetare tar eget ansvar, här finns frihet under ansvar. Medarbetarna är lojala, noggranna och flexibla. Vårt mål är alltid nöjda kunder, och om en kund inte blir nöjd så fortsätter vi arbetet tills kunden blir det, säger Anton. Anton menar att det är bra att ha flera delar i en verksamhet och att kunna arbeta inom olika områden. Energi är en viktig fråga och där är värmepumparna en smart lösning som företaget vill arbeta vidare med i framtiden. – Vi arbetar också med alla typer av elinstallationer, och gör till exempel mycket installationer vid renoveringar. Inom nätverk och installation av fiber har vi gjort omkring 6000 fiberinstallationer på Österlen. Marknaden förändras och det tycker vi är väldigt spännande, vi är med på den resan, avslutar Anton Åberg. Intervju: Alexander Lundberg

Testgatan 1 272 36 Simrishamn 0414-51087 Anton@setel.se www.setel.se


40

östra skåne - simrishamn www.svenskleverantorstidning.se

Kapaciteten hög i klassisk markentreprenör Ingvarssons Last & Schakt AB är ett talande bevis för att en mindre aktör kan besitta hög kapacitet, kunnande och kompetens. I det gedigna familjeföretaget står man för det mesta beträffande markentreprenad och transporter, vilket tilltalar både privatpersoner och företag.

I det lilla familjeföretaget Ingvarssons Last & Schakt är kompetensen, kunnandet och kapaciteten desto större. Företaget, som funnits i mer än 40 år, åtar sig i princip allt som rör markarbete och transporter. – I början jobbade vi mestadels i Åhus hamn med lossning och lastning, men numra utför vi olika

typer av markarbeten, så som husdräneringar, avlopp, trädgårdsanläggning, plattläggning, poolanläggning med mera. Beträffande transporter utför vi dessa med hjälp av lastväxlare, berättar Christer Ingvarsson som driver verksamheten idag. Små och stora kunder Christer började jobba i familjeföretaget redan 1982 och driver idag företaget tillsammans med sin son Peter. Christers mor Elsa äger företaget och är i allra högsta grad delaktig i detsamma med ansvar för administrationen. För 25 år sedan investerade man i lokalerna i Hammenhög där man förfogar över en sammanlagd verksamhetsyta på drygt 30 000 kvadratmeter med lager, verkstad, tvätthall

Volvo L90f med kranarm, lyfter delar till ett utomhus ställverk.

Volvo fh13 med släp, på väg att hämta flak med spannmål för transport till torkanläggning.

Volvo ec140, lagt ut stockmattor och körplåtar för att öka bärigheten vid en tungtransport av en transformator.

med mera. Här finns också den ändamålsenliga maskinparken bestående av lastväxlare, lastmaskin, en liten grävmaskin på 3,5 ton och en större på 14 ton. – Vi vänder oss till både företag, stora som små, och privatpersoner över hela Österlen med omnejd, även om vi förstås emellanåt gör en och annan avstickare. Genom alla år i branschen har vi skaffat oss många samarbetspartners och byggt upp ett brett kontaktnät med andra entreprenörer i branschen. På så sätt kan vi ta oss an i princip alla typer av förfrågningar, upplyser Christer Ingvarsson. Varierande projekt Ingvarssons Last & Schakt AB har jobbat med en hel del prestigefyllda projekt. Man har till exempel utfört markarbeten vid ett ställverk som var i drift under arbetets gång. Volvo L90f med kranarm, lyfter takstolar vid ett nybygge.

– Det var ett projekt som vi jobbade med under flera års tid i Sankt Olof och Borrby. Det handlade om ombyggnation och en utökning av den befintliga ytan där säkerhetsaspekten verkligen var i fokus under hela projektet, berättar Christer. Ingvarssons Last & Schakt har också utfört trädgårdsanläggning åt Karl Fredrik på Eklaholm där man bland annat har planterat olivträd. Ytterligare ett projekt utfördes under fyra års tid för Nordic Sea Winery i Simrishamn där man ansvarade för allt markarbete kring exempelvis produktionshall, parkeringsplatser och vinodlingar. – Vi uppskattar alla projekt, stora som små, eftersom de alla medför nya utmaningar. Verksamheten rullar på bra, nya förfrågningar kommer in hela tiden, och vi trivs med variationen. För oss är alla kunder lika värdefulla, säger Christer Ingvarsson. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson


östra skåne - tomelilla

41

www.svenskleverantorstidning.se

Punktliga transportlösningar för Sydsveriges lantbrukare Lantbrukare i Skåne, Halland och Blekinge har i Micke Ringström Åkeri AB en trygg och stabil transportpartner att luta sig mot. Företaget fraktar spannmål, gödsel, utsäde, foder med mera, och gör det med närhet till kunden, stor flexibilitet och punktliga leveranser.

Micke Ringström driver sitt eget åkeri sedan 2012 då han startade verksamheten i samband med att hans far sålde en av sina lastbilar. Mikael har sin bakgrund i åkeribranschen och började köra lastbil redan efter avslutade gymnasiestudier. – Jag körde till en början mycket utomlands, men efter ett tag kände både jag och familjen att det var dags att börja jobba på hemmaplan. När jag fick möjlighet att ta över en av pappas lastbilar tog jag tillfället i akt, och det har jag aldrig behövt ångra, säger Micke Ringström. Transporterar det mesta De första två åren körde Micke på uppdrag av Cliffton. Idag är han en fristående åkare med fokus på lantbrukssektorn där merparten av hans uppdragsgivare finns. – Det handlar om transporter av allt från spannmål och utsäde till gödsel och foder. I regel rör det sig om leveranser till lantbrukarnas kunder, till exempel KLF, Skånemöllan och Lantmännen, berättar Micke. Per Ingvar Persson AB, Skånefrö och Vallberga Lantmän är tre av hans uppdragsgivare. För den sistnämnda körde Micke tidigare på uppdrag av en annan åkare, men sedan en tid tillbaka sker transporterna direkt mot Vallberga Lantmän. Härutöver blir det en hel del spannmålskörningar för en handfull lantbrukare på Österlen. Ändamålsenliga bilar Micke körde från början bara med en bil. – Tanken var sedan att byta ut den mot en ny, men eftersom efterfrågan bara ökade valde jag att både investera i en ny och behålla den gamla, berättar Micke som idag förfogar över en Scania R500 och en Scania R650. Den sistnämnda är bara två år gammal och utrustad med en Euro 6-motor, medan den äldre har 15 år på nacken, men alltjämt är i mycket gott skick. – Den har gått 145 000 mil men går bättre än någonsin. Om man tar hand om bilarna fungerar de både länge och väl, påpekar Micke Ringström. Båda bilarna, vilka körs av Micke själv och inhyrda F-skattare, är ändamålsenliga för inte minst spannmålskörningar, eftersom de är utrustade med tippflak. – Framöver kommer jag eventuellt att utöka med ytterligare en bil alternativt byta ut den äldre bilen. Körningarna blir fler och fler, så det gäller att kunna leva upp till den ökande efterfrågan, konstaterar Micke Ringström. Intervju: Alexander Lundström Text: Örjan Persson

0709-76 55 25 info@ringstromakeri.se


42

östra skåne - skurup www.svenskleverantorstidning.se

Näringslivsbredd och trygghet präglar Skurups kommun Lugnet och tryggheten präglar Skurups kommun som med sin närhet till hav och natur uppskattas av både invånare och besökare. Samtidigt är Skurup en tillväxtkommun där man kontinuerligt genomför satsningar på bred front för fortsatt utveckling. Föreningsliv och utbildning är två av flera fokusområden.

Skurup är en tillväxtkommun med en folkmängd på cirka 16 000 invånare, och med en ambition att växa till 18 000 senast 2030. Tack vare kommunens geografiska läge pendlar delar av stadens invånare till närliggande Malmö, Lund eller Ystad. – Människor väljer att bo här och arbeta på annan ort, mycket beroende på att de värdesätter lugnet och tryggheten i kommunen. Även närheten till naturen och havet är något som uppskattas av både invånare och besökare, säger Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande. Han berättar vidare att Skurup även har ett brett näringsliv, präglat av en mångfald av små och medelstora företag, varav många är verksamma inom jordbruk och besöksnäring. – Just bredden är en styrka i kommunen där vi på så sätt inte är beroende av ett fåtal stora aktörer. Det

Prästamosseskolan i Skurup

gynnar oss inte minst vid konjunkturnedgångar, påpekar Johan. Rikt föreningsliv Johan Bolinder är kommunstyrelsens ordförande i Skurup sedan 2018, efter att dessförinnan ha varit oppositionsråd i fyra år. Lomma-sonen, som blev engagerad i politiken 2008 i samband med att man försökte säkerställa byggnationen av en sporthall i Rydgård, är civilekonom i grunden och har bland annat innehaft rollen som försäljningschef för ishockeylaget Malmö Redhawks, där han även suttit med i styrelsen. Engagemanget i idrotten gav Johan ett brett nätverk av kontakter som han fortfarande har stor nytta av. Han berättar att Skurup stoltserar med historiska platser som Svaneholms Slott och Johannamuseet. Samtidigt finns ett rikt och levande föreningsliv i kommunen med föreningar inom bland annat fotboll, innebandy och kickboxning. Här finns också en toppmodern padelanläggning. – Från kommunens sida finns en uttalad satsning på ungdomsidrotten, vilket har resulterat i att vi idag har skapat en bra bredd för alla intressen och inriktningar, säger Johan Bolinder.

Svaneholms Slott. Foto Jan Johannesson

Bygger skolor och förskolor Ett annat fokusområde i Skurups kommun är utbildning. Så sent som under fjolåret stod Prästamosseskolan klar, en satsning i storleksnivån 250 miljoner kronor. I samband med skolstarten 2022 hoppas man även att en ny F-6-skola ska stå klar i Rydsgård, där byggnationen redan är påbörjad.

Ett par nya förskolor är också på gång. Den ena är under byggnation i Skivarp och beräknas stå klar till hösten. Den andra byggs av Norlandia och ska vara färdig att tas i bruk av företaget under 2022. För kommunens äldre invånare bygger Skanska ett nytt särskilt boende som beräknas stå klart för inflyttning 2022 med Förenade Care som hyresgäst. Intervju: Axel Eriksson

Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande

Platsen för det goda livet!


östra skåne - skurup

43

www.svenskleverantorstidning.se

Hållbar el och uppkoppling i hela Skurup Skurups Elverk är ett lokalt energibolag som ägs av Skurups kommun och ombesörjer elförsörjning och bredbandsuppkoppling. Detta gör att bolaget är betydelsefullt för många samhällsfunktioner. Därför satsar Skurups Elverk mycket på driftsäkerhet, utveckling och erbjudanden som är gynnsamma för invånarna och samhället. Bolagets tjänster är både trygga och miljövänliga, oavsett om det gäller energi eller kommunikation, och nyttjas av både företag och privatpersoner i hela Skurup.

Stefan Möller är VD för Skurups Elverk

Skurups Elverk är ett kommunalt bolag med kontor på Mårtensgatan i Skurup. Här träffar vi Stefan Möller, företagets VD, som innehaft sin nuvarande tjänst sedan 2018, efter att tidigare ha varit anställd som elverkschef. Bolaget har sex anställda och äger elnätet i Skurups tätort. – Vi ser till att boende och företag i Skurup har en pålitlig elleverans, säger Stefan. Elnätet är helt nedgrävt, vilket innebär att elavbrotten är få och driftsäkerheten hög. – När oturen ändå är framme arbetar vi alltid för att problemet ska åtgärdas så snabbt som möjligt. Vi lägger också mycket tid på underhåll av nätet, säger Stefan. Skurups Elverk agerar även stundtals uppdragsgivare åt externa aktörer, som man tar in vid behov. Erbjuder fossilfri och förnybar el Med start i mars 2020 började Skurups Elverk även att erbjuda Skurups invånare el i egenskap av elhandlare. – Varumärket har fått namnet SkurupsElen och kunderna erbjuds att köpa in elen fossilfri eller förnyelsebar, säger Stefan. Handeln med el sköts genom dotterbolaget Skurups Energihandel som bildades under 2019. – Vi har sett ett stort intresse att köpa SkurupsElen sedan starten, särskilt från kommuninvånarna, och trots den pågående pandemin har tillströmningen av kunder varit stor. För intresserade finns mer

Vi är alltid i ledningen med lokal energi och bredband i världsklass 0411-53 62 00 • skurupselverk.se

information om elhandeln på vår hemsida och där finns också priser och avtal att tillgå, säger Stefan. Lägger grunden för ett hållbart och digitaliserat samhälle Ett ytterligare ben som företaget står på är kopplat till bredbandsnätet i kommunen. Här är ambitionen att hela kommunen, alltså även landsbygden utanför tätorten, ska vara ansluten till bredbandsnätet vid årsskiftet 2021/2022. I skrivande stund har hela 93% av fastigheterna beställt anslutning. – Vi har goda förhoppningar om att vi ska kunna nå vårt mål i tid. Bredbandsnätet kommer att bli en ryggrad även för trådlösa tekniker. Nätet har därtill flera andra fördelar, såsom bandbredden och att det inte drabbas av störningar på grund av till exempel elektriska fält eller påverkas av väder, säger Stefan. Stefan avslutar med att förklara att han är glad över att man på Skurups Elverk är en viktig del av tillväxten inom kommunen. – Tillsammans med mina kompetenta och hängivna kollegor ser jag positivt på de utmaningar som kommer av en ökad efterfrågan från kommunens invånare, säger Stefan Möller. Intervju: Axel Eriksson


44

östra skåne - skurup www.svenskleverantorstidning.se

Många betydelsefulla projekt för växande byggfirma Håkan Lindskogs Bygg & Fastighetsservice AB, allmänt känt som HL Bygg, är en gedigen byggfirma som utgår från Skurup och står för kompletta helhetslösningar inom byggnation. Företaget drivs av en engagerad och målmedveten familj och man tar sig an både mindre och större projekt åt företag, kommuner och privatpersoner.

Håkan Lindskogs Bygg & Fastighetsservice AB i Skurup grundades 1987 av Håkan Lindskog och hans hustru Catarina Lindskog, som fortfarande äger och driver företaget tillsammans. Vi träffar Håkan i företagets lokaler på Spårgatan i Skurup. – I dagsläget sysselsätter vi 27 personer, däribland våra barn Emil, Julius och Matilda, säger Håkan. I familjen Lindskog finns både mycket driv och engagemang och HL Bygg har alltså kommit att bli ett familjeföretag i ordets sanna bemärkelse. Företaget har sammantaget en mycket bred kompetens med snickare, murare, kakelsättare, målare, plåtslagare och golvläggare. – Vi anställde så sent som i februari dessutom en ny platschef som är byggnadsingenjör i grunden och med 15 års erfarenhet från installationssidan. Utöver detta har vi även nyligen anställt fyra snickare och en entreprenadingenjör, säger Håkan. Tar sig an helhetsansvaret HL Byggs kunder består framförallt av företag och kommuner och upptagningsområdet sträcker sig ungefär inom tio mils radie runt Skurup. HL Bygg tar sig ofta an helhetsansvaret i projekt, från ritningsstadiet till färdigt hus, som traditionen bjuder inom byggbranschen. – Vi arbetar med underentreprenörer inom el- och VVS, där vi till exempel har nära och långvariga samarbeten med lokala aktörer såsom Elit Elinstallationer i Ystad och Sture Anderssons Rör i Ystad, säger Håkan. HL Bygg har varit involverade i en mängd nämnvärda projekt genom åren och en återkommande uppdragsgivare är Hotell Mossbylund, som man samarbetat med sedan 2005.

Visualiseringsbild Nybyggnation av Rydsgårds nya skola

– Vi har varit med och utformat hotellet och bland annat färdigställt ett fem våningar högt siloformat hotellhus, inspirerat av lantbruksnäringen i regionen, säger Håkan. Bland företagets andra uppdragsgivare finns även Skurups Sparbank, som man samarbetat med sedan millennieskiftet. År 2016 gjorde man en ombyggnation av hela banken invändigt. – Vi har även ritat och byggt en anläggning åt det närliggande åkeriet Ekdahl Miljö. Anläggningen är omkring 5000 kvm och innehåller kontorsytor, verkstad och terminaler. Så sent som i slutet av 2020 byggde vi även ut anläggningen med ytterligare 1700 kvm, säger Håkan. Visualiseringsbild tillbyggnad av padelhall

Swedish Agro Machinery valde 2018 Skurup för att etableringen av sin största anläggning i Sverige. – Anläggningen var på 7500 kvm och detta fick vi i uppdrag att rita och bygga, säger Håkan. En byggnad som också är mycket uppskattad av kommunens invånare, och som HL Bygg byggt, är Träningsverket, som bland annat innehåller åtta padelbanor, gym och idrottsklinik med rehabilitering. Träningsverket invigdes i september 2018 och nyligen blev byggnaden nominerad till en av landets finaste padelanläggningar. – I år påbörjas även en utbyggnad av padelanläggningen. Utbyggnaden ska stå klar i september och anläggningen kommer då att innehålla totalt tolv dubbelbanor, fem singelbanor och även två barnbanor, säger Håkan.

Fredrik Kronholm, Julius Lindskog, Emil Lindskog och Tobias Nordström

Långvariga personalrelationer Håkan berättar att man även har goda relationer med Nils Holgerssonsgymnasiet och Österportgymnasiet i Ystad. – Vi välkomnar ofta praktikanter från dessa skolor. HL Bygg har en mycket låg personalomsättning. Håkan tror att förklaringen ligger i att man är ett familjärt företag där de anställda erbjuds varierande och utmanande arbetsuppgifter av olika slag med

frihet under ansvar. Service, kvalité och garanti är viktiga värdeord. – Under de 34 år som vi verkat har bara tre anställda slutat på egen begäran, en gick i pension och två bytte bransch, säger Håkan. HL Bygg har på senare tid blivit anlitade i allt fler samverkansentreprenader, vilket de anser är ett bra arbetssätt både för slutkunden och för företaget. – Bland annat påbörjade vi vid årsskiftet grundläggningen till en ny förskola i Skivarp med plats för 120 barn, samt en F till 6 skola i Rydsgård, som ska ha plats för 420 barn. Dessa skolor ska stå färdiga för inflyttning i maj 2022, avslutar Håkan Lindskog. Intervju: Axel Eriksson


östra skåne - skurup www.svenskleverantorstidning.se

Ny- om och tillbyggnad av hotell och konferensanläggning på Hotell Mossbylund 2005-2020

Nyproduktion av flerfamiljshus till Skurupshem AB 2018-2019

Nyproduktion av flerfamiljshus till Skurupshem AB 2016-2017

Fasad och takrenovering av Rutgerskolan, Skurup. Beställare Skurups Kommun 2019-2020

Nybyggnation av kontor, verkstad och lager till Ekdahl Miljö AB 2017-2018

Nybyggnation av kontor, verkstad och lager till Swedish Agro Machinery AB 2017-2018

45


46

östra skåne - skurup www.svenskleverantorstidning.se

Anrikt utbildningscentrum formar framtidens arbetskraft I Skurups kommuns utbildningsväsende spelar Nils Holgerssons Utbildningscentrum en viktig roll. Skolan, vilken innefattar gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning med SFI, har ett nära samarbete med näringslivet i syfte att kontinuerligt kartlägga de behov som finns. På Nils Holgerssons Utbildningscentrum skolas framtidens arbetskraft.

På Landsvägen i Skurup ligger Nils Holgersson Utbildningscentrum med anor från 1908, då Skurups Lantmannaskola slog upp portarna för första gången. Sedan 2009 drivs skolan, vilken innefattar gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning med SFI, i kommunal regi. Eva Le Grand är rektor på Nils Holgerssons Utbildningscentrum. Hon ser verksamheten som synnerligen viktig i kommunens strävan efter att möta framtidens behov av kompetent arbetskraft. – Därför har vi ett nära samarbete med näringslivet i kommunen, vilket bland annat innebär att

näringslivsidkare ofta åker ut och berättar om sina verksamheter. Det är viktigt att vi hela tiden skapar oss en korrekt bild av vilka behov som finns och växer fram på arbetsmarknaden och anpassar våra utbildningar därefter, säger Eva Le Grand och tillägger att skolan därför är en del av programrådet som träffas en gång per termin.

- Vi samarbetar på ett mycket givande sätt med vuxenutbildningarna i Ystad, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla. Det är ett utbyte som vi tycker gagnar såväl skolornas verksamheter som elevernas utveckling.

Flera program och inriktningar Nils Holgersson-gymnasiet hyser 210 elever som studerar inom tre olika program: Byggprogrammet med inriktningarna anläggningsförare samt mark & anläggning, Fordonsprogrammet med inriktningarna personbilsmekaniker och transportförare samt Naturbruksprogrammet med inriktningarna djur och lantbruk. Härutöver finns även ett introduktionsprogram för elever som saknar behörighet och här anpassas studieupplägget efter elevens behov. Gymnasiet rymmer även ett djurhus med bland annat hönor, kor och ankor, och i anslutning till skolan finns 350 hektar odlingsmark som drivs i samarbete med Skurups Jordbruks AB. På gymnasiesärskolan finns programmen Fordon, Handel & Administration samt Skog, Mark & Natur. Givande samarbeten Totalt, med SFI inkluderat, studerar cirka 300 elever på Vuxenutbildningen i Skurup. Beträffande Vuxenutbildningen på Nils Holgerssons Utbildningscentrum omfattar denna platsförlagd yrkesutbildning med inriktningarna vård & omsorg samt yrkesförare. Man erbjuder även distansstudier genom ett samarbete med Hermods, och det går förstås att läsa upp betygen i skolan. – Vi samarbetar på ett mycket givande sätt med vuxenutbildningarna i Ystad, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla. Det är ett utbyte som vi tycker gagnar såväl skolornas verksamheter som elevernas utveckling, säger Jörgen Hagefjord som är intendent på Nils Holgerssons Utbildningscentrum. Liksom Eva Le Grand konstaterar han att den pågående pandemin förstås har påverkat den dagliga verksamheten i hög utsträckning. – Vi har bland annat jobbat med mindre, uppdelade grupper, samtidigt som vi har varit väldigt noga med att desinficera ytor där både lärare och elever vistas i hög utsträckning. Det är och har varit en utmanande tid, men vi tycker att vi har hanterat situationen på ett bra sätt. Alla ser verkligen fram emot när hela verksamheten kan återgå till det normala, säger Eva Le Grand och Jörgen Hagefjord. Intervju: Axel Eriksson


östra skåne - skurup

47

www.svenskleverantorstidning.se

Ludvig & Co får landets småföretagare att växa

Jan Erlandsson är Ludvigs kontorschef i Skurup

Det som tidigare hette LRF Konsult heter numera Ludvig & Co. Företagsnamnet må vara nytt men konceptet är detsamma – att verka i rollen som framför allt de små företagens redovisningsbyrå. Med representation över hela landet finns man alltid nära sina uppdragsgivare, det vill säga företagare, lantbrukare och skogsägare. Med branschunika kompetenser bidrar Ludvig & Co med affärsnytta som inte bara sparar både pengar och tid för sina kunder, utan också bidrar till byggandet av framgångsrika företagare över hela Sverige.

LRF Konsult byter namn till Ludvig & Co som därmed tar avstamp i bolagets starka ursprung med sikte på framtidens utmaningar kring kvalificerad rådgivning till målmedvetna företag. Ludvig & Co omfattar 130 kontor över hela landet och erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, affärsrådgivning, juridik och fastighetsförmedling. Bolaget är specialiserat på småföretagarnas villkor. I många avseenden fungerar Ludvig & Co som företagets ekonomifunktion, där företaget hjälper till med allt från löpande bokföring, lönehantering, momsredovisning, budget och kalkylering till bokslut och deklaration. Därtill kan man även vara behjälpliga med att upprätta juridiska handlingar, bouppteckningar, arvskiften samt hjälpa till med generationsskiften och EU-rådgivning. Vill man sälja eller värdera sin jordbruksfastighet eller skogsmark har Ludvig & Co kompetens även för detta.

Stark bredd Just den stora bredden är Ludvig & Co:s styrka. Man servar cirka 75 000 kunder totalt över landet, och med representation i de flesta branscher har man genom åren skapat en bred och unik branschkompetens. Det gäller förstås även kontoret i skånska Skurup där vi träffar kontorschef Jan Erlandsson. Han berättar att kontoret sett stora förändringar och en tydlig föryngring efter hans inträde, till följd av att flera medarbetare gått i pension. Kontoret, som är beläget på Kyrkogatan, sysselsätter i dagsläget tolv

medarbetare, varav många är redovisningskonsulter. En majoritet av kunderna är mindre eller medelstora företag. – Vi har traditionellt sett haft ett särskilt fokus på lantbruk och de gröna näringarna, men idag betjänar vi kunder från alla branscher kring frågor som framför allt rör ekonomiredovisning, bokslut och skatter, men även budgeteringar, investeringar och analyser. Ett särskilt fokus ligger på rådgivning kring regelverk kopplade till generationsskiften, vilket brukar vara en ganska omfattande process, berättar Jan Erlandsson.

Ett annat fokusområde där Ludvig & Co besitter specialistkompetens är EU-ansökningar för lantbruksstöd. Faktum är att Ludvig & Co är den aktör som samlat hanterar flest EU-ansökningar i landet. Lokal närhet och storföretagets resurser Jan lyfter fram bolagets vision att få landets småföretagare att växa genom att erbjuda rådgivning och tjänster utifrån kundens behov. – Vi jobbar med en stark lokal förankring, har en bra och tydlig bild av företagarnas situation, och erbjuder möjlighet till personlig kontakt med våra kunder. Det är viktigt att vi sätter oss in i kundens vardag för att alltid kunna erbjuda råd och tjänster som är anpassade efter dennes behov, påpekar Jan. Jan Erlandsson menar att de främsta fördelarna med att tillhöra ett rikstäckande bolag är att man dels kan erbjuda sina kunder det mer personliga bemötande man får hos ett mindre företag, dels den breda kompetens man åtnjuter från det större. – Vi kan med enkelhet erhålla specialistrådgivning från kollegor på andra platser i landet, ofta genom videolänk. Just digitalisering har varit ett fokusområde för oss eftersom det ger våra medarbetare ökade möjligheter till flexibilitet i sitt yrkesutövande, säger Jan. Han menar att ett stort skäl till att Ludvig & Co är en populär arbetsplats är de satsningar som görs på internutbildningar och att företagets anställda erbjuds goda möjligheter till specialisering. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


48

östra skåne - skurup www.svenskleverantorstidning.se

Erfarenhet i kubik kring etiketter

PG Etikett flyttade in i anläggningen på Korrehusgatan 2015

När det kommer till etiketter för olika ändamål är det få i Sverige som slår Per Grundström och PG Etikett AB på fingrarna i fråga om kunskap och erfarenhet. Per har själv 40 år bakom sig i branschen, erfarenhet som i mångt och mycket har präglat PG Etikett som dagligen tar fram skräddarsydda etiketter för produkter av alla de slag.

Per Grundström startade sitt första tryckeri 1981 och har således fyra decennier bakom sig i branschen. 2009 grundade han PG Etikett i Skurup – ett tryckeri med fokus på etiketter för olika ändamål och branscher. De första åren bedrevs verksamheten från Pers hem, men 2015 flyttades den till nya lokaler på Korrehusgatan i Skurup, vilket innebar att verksamhetsytan växte från 100 till 2 000 kvadratmeter. – Det har lagt grunden till en stadig expansionstakt, som inneburit att vi idag sysselsätter 15 personer och levererar till kunder över hela landet, berättar Per Grundström. Skräddarsydda etiketter Vi träffar Per tillsammans med Jörgen Lundh, som med en bakgrund som grafisk designer numera jobbar med försäljning på företaget. De berättar att kunderna oftast består av små och medelstora företag med behov av tilltalande etiketter av hög kvalitet, vilka ofta trycks i lite mindre serier. – Vi tar fram etiketter för allt från livsmedel och

drycker till hygienartiklar eller andra produkter. Vi kan också bistå med sigill och präglade etiketter, samt etiketter för tilltryck, det vill säga med exempelvis streckkoder, datummärkning eller annan information i textform, upplyser Per Grundström. Han berättar vidare att trycken utförs med flera olika tekniker – flexotryck, digital offset, digital inkjet och screentryck, vilket gör att man kan utföra i princip allt när det kommer till tryck av etiketter. Så sent som i höstas investerade PG Etikett i en ny screen- och foliemaskin som innebär att man kan kombinera olika tryckmetoder och erbjuda fler specialtryck. Konkurrensfördelar Liksom Per noterar Jörgen Lundh den ökande efterfrågan på företagets lösningar. – En av våra främsta konkurrensfördelar är att vi lyckas kombinera det lite mindre företagets personliga bemötande, samt korta beslutsvägar och leveranstider, med en mångårig branscherfarenhet och kunskap, konstaterar Jörgen. Han berättar avslutningsvis att man ofta tar emot praktikanter från gymnasieskolorna i Malmö, och det är inte helt ovanligt att en och annan erbjuds arbete efter genomförd praktik. Företaget har en mycket låg personalomsättning, vilket förstås skvallrar om att dess anställda trivs på sin arbetsplats. Intervju: Axel Eriksson

Etiketter för era behov Hög kvalité - Personlig service - Snabb leverans

- Folierade etiketter - Präglade etiketter - Digitaltryckta etiketter pg annons2.indd 1

- Flexotryckta etiketter - Screentryckta etiketter - Otryckta etiketter mm.

info@pgetikett.se - 0411-852 05 2021-02-15 09:11:03


östra skåne - skurup

49

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande torrbrukstillverkare satsar på miljö och kvalitet AB Bösarps Grus & Torrbruk är ett innovativt familjeföretag i Skåne som har utvecklats till ett av landets största torrbrukstillverkare. Företaget erbjuder torrbruk, grus, sand och sten av hög kvalitet samtidigt som man värnar om miljön och att återställa de landskap där man verkar. Dessutom har man ett lokalt fastighetsengagemang.

AB Bösarps Grus & Torrbruk, kort kallat Bösarps, är ett familjeföretag som verkar i Skurupsbygden och drivs av Leo Larsson, Sven-Leo Larsson och Ingrid Larsson. Företaget grundades 1974 av SvenLeo, som inspirerats av tyska företag som börjat utvinna grus under grundvattennivån. Bösarp blev först i Sverige med att använda sig av metoden, och man har idag skapat två konstgjorda sjöar, eller vattenfyllda täkter, i anslutning till företagets anläggning i Bösarp i östra Skåne. Sedan 2020 är Sven-Leos son Leo VD på företaget. Leo berättar att hans far, trots en beaktningsvärd ålder på 83 år, fortfarande är aktiv inom företaget och fungerar

som ett bollplank för Leo, som tidigare varit elithandbollsmålvakt i IFK Kristianstad. – Genom handbollen har jag lärt mig oerhört mycket om ledarskap, lagbygge och psykologi, inte minst av ikoner som Ola Lindgren och Ljubomir Vranjes, säger Leo. Fyra SM-guld och spel i Champions League blev det innan Leo axlade rollen som VD på Bösarps. Återställning av landskapet är ett fokus Bösarps anläggning innefattar två fabriker. Här produceras dels torrbruk av högsta kvalité till bland andra bygghandlare, arkitekter och hantverkare, dels grus, sand och sten. Grustäkterna finns i Hassle-Bösarp, Dalaled och Torsjö. Man bedriver också verksamhet inom uthyrning och fastighetsförvaltning. Bösarps verkar främst i södra Sverige, och har förstås en gedigen maskinpark med entreprenadmaskiner, som möjliggör verksamheten. Maskinerna hyrs även ut vid behov. Leo förklarar att företaget levererar sina produkter till både företag och privatpersoner och understryker att ingen kund är för liten. – Ett stort fokus för oss är att återställa landskapet där vi varit verksamma och vi har vunnit både det nationella gruspriset och ett Europapris för bästa

återställning genom åren. Slänterna återställs med jordovanlager och växtlighet där kor och får sedan kan beta, säger Leo. Välskötta fastigheter i Skurups kommun Att miljöhänsyn, att värna om naturen både lokalt och globalt, är en viktig fråga för företaget går inte att ta miste på. Miljöfrågan har varit en del av företagets filosofi sedan starten. Att erbjuda en hög kvalitet och ge personlig service är också viktigt, liksom att utvecklas. – Vi har ett nära samarbete med Nils Holgerssongymnasiet. Skolan får utan kostnad hålla utbildningar på plats i hos oss och se miljön. Vi tar även in

elever på praktik från Nils Holgersson-gymnasiet, och det är inte ovanligt att de sedan erbjuds fast anställning, säger Leo. I dagsläget sysselsätter AB Bösarps Grus & Torrbruk 15 personer och verksamheten präglas av kunnande och engagemang. – Inom vårt fastighetsengagemang förfogar vi över välskötta kontor, butikslokaler och lägenheter i Skurups kommun. Vår verksamhet präglas av långsiktighet och vår vision är att i framtiden kunna erbjuda tomter i de vackra miljöerna i anslutning till vår anläggning, avslutar Leo Larsson. Intervju: Axel Eriksson

Leo Larsson är VD för Bösarps Grus & Torrbruk

MURA, PUTSA, GJUTA? GRUS & STEN? Beställ allt material hos oss. Vi säljer till alla, liten som stor. AB Bösarps Grus & Torrbruk • Tel. 0411-406 55 • info@bosarps.se • www.bosarps.se


50

östra skåne - skurup www.svenskleverantorstidning.se

Lokal helhetsleverantör av effektiva solskydd När solen står allt högre på himlen och värmer allt mer råder det bråda dagar hos Skurups Persiennservice. Företaget representerar ett komplett utbud av solskydd, allt från en enkel persienn till modernaste markis. Skurups Persiennservice levererar solskyddslösningar till såväl privata hem som företag och kommunala verksamheter.

Redan 1974 startade Bengt Thomasson Skurups Persiennservice, en gedigen och välrenommerad verksamhet som idag drivs vidare av sonen Johan. Vi träffar honom i lokalerna i Skurup där han berättar att man representerar ett sortiment som i princip innefattar allt inom solskydd, invändigt som utvändigt. – Bland våra kunder finns såväl privatpersoner som företag, kommuner, skolor och regioner. Vi utför

alla installationer själva och kan på så sätt kvalitetssäkra arbetet, säger Johan Thomasson och tillägger att alla installationer omfattas av tre års garanti. Pressar priserna Johan arbetar egentligen ensam i företaget, även om han har utökat med en bil som rullar i Ystadsregionen, där han utför montering och kundbesök sedan årsskiftet. – Jag har sett en ökning av förfrågningar i det området de senaste åren. Om man vill bibehålla en god service får man anpassa sig, menar Johan. – Ibland ikläder jag mig rollen som underleverantör vid olika byggen,andra gånger tar jag ett helhetsansvar vid beställningar kopplade till solskydd, fortsätter Johan som hoppas på ett utökat samarbete med de lokala byggföretagen i kommunen. – Det finns många duktiga aktörer som är viktiga för utvecklingen här i Skurups kommun. Då passar det bra om man kan samarbeta i de lokala byggprojekten, det gynnar alla led, anser Johan. Skurups Persiennservice verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över Skurup med omnejd. Konceptet är uppskattat, inte bara för dess höga kvalitet utan också för det faktum att Johan pressar priserna genom att han inte har ett eget lager eller egna lokaler, utan beställer solskydd direkt från leverantören när en kund lagt en beställning. – De som är nyfikna på vad vi kan erbjuda är välkomna att kontakta mig. Jag åker gärna ut till kunden och kartlägger vilket slags solskydd som passar bäst efter deras behov, upplyser Johan.

Kvalitetsprodukter Genom åren har Skurups Persiennservice levererat och installerat solskydd i flera välkända byggnader i regionen. En återkommande kund är det lokala kommunala bostadsbolaget Skurupshem, ett samarbete som har funnits sedan företaget startade. – Jag vill fortsätta att göra de mindre jobben i kommunen, som till exempel servicearbete på Flintebrohemmet. Det är uppskattat att man tar sig tid, för att i nästa stund montera motordrivna solskydd

i en stor skola, säger Johan och avrundar: – Vi har haft en stark positiv trend de senaste åren, vilket i mångt och mycket har att göra med att vi uteslutande jobbar med bra leverantörer och fabrikat, samt att vi hela tiden strävar efter att skapa långvariga kundrelationer. Efterfrågan växer och på sikt hoppas jag kunna anställa personal. Intervju: Axel Eriksson

En stående ambition: Marknadens bästa golv Marknadens bästa golv. Ambitionen är tydlig i L & M Golv AB som i huvudsak vänder sig till industrier med moderna och efterfrågade golvlösningar. Fogfria golv, betonggolv och flytspacklade golv ingår i det skarpa konceptet som lett till ett flertal prestigefyllda uppdrag i Skåne.

L & M Golv AB grundades i mars 2017 av golvläggarna Martin Weber och Lars Didriksson som tidigare jobbat tillsammans på en annan firma. Verksamheten utgår från lokalerna i Skurup där träffar vi Martin som berättar att han och Lars än så länge verkar ensamma i firman, men att de hyr in kompetenta personer vid behov. – Vi märker dock att efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden. Vi kan absolut tänka oss att nyanställa, men det är viktigt att vi hittar rätt personer. Vi är beredda att lyssna på lämpliga kandidater, framför allt personer med kunskap om epoxigolv, säger Martin Weber och uppmanar samtidigt intresserade personer att höra av sig.

utan också har en mängd andra användningsområden. – Det går att applicera i tunna lager och även klä bland annat väggar med. Mikrocementgolv är redan väldigt populärt utomlands, vi är helt övertygade om att det kommer att öka i popularitet även här i Sverige, förutspår Martin Weber. Han framhåller att den stående ambitionen i firman är att alltid erbjuda marknadens bästa golv. Den är för Martin och Lars lika tydlig som självklar i och med att det i många fall handlar om golvläggning i miljöer där påfrestningarna på golvytan är stora. – Vi jobbar mest med industrigolv men har även lagt golv i exempelvis varuhus. Vi ser dessutom ett

växande intresse från privatpersoner som vill sträcka sig utanför de traditionella ramarna och åstadkomma en mer stilren touch på golv och inredning i hemmen, säger Martin Weber och tillägger att man även kan gjuta betonggrunderna till de golv man lägger. Omfattande projekt Martin och Lars upptagningsområde sträcker sig över framför allt Skåne, men det händer att man åtar sig mer långväga uppdrag än så. Sedan starten har de varit involverade i ett flertal nämnvärda projekt, så sent som förra året göt och flytspacklade man golvet för XXL Sport i köpcentret Emporia

i Hyllie. Den sammanlagda ytan var cirka 4 000 kvadratmeter och tog ungefär tre veckor att färdigställa. I samma köpcentrum bistod man även Bastard Burgers, för vilka man ordnade med strukturgolv i köket. – Vi åtar oss både egna projekt och verkar i rollen som underentreprenör för de stora byggföretagen. Samtidigt jobbar vi tillsammans med flera andra branschnära företag, säger Martin Weber och nämner i sammanhanget Spackelkonsulten i Höör som L & M Golv, liksom Martin personligen, sedan länge har haft ett gott samarbete med. Intervju: Axel Eriksson

Lägger mikrocementgolv Just epoxygolv är en av specialiteterna i L & M Golv. Man jobbar även med betonggolv och flytspacklade golv, men också med designade golv som kommit att bli allt mer efterfrågade. Inte minst privatpersoner har upptäckt designade golv som ett sätt att sätta prägel på den egna bostaden. L & M Golv jobbar dessutom med mikrocement, som inte bara går att applicera i golvsammanhang

www.lmgolv.com

070-7263271 ALLT INOM SOLSKYDD | www.skurupspersiennservice.com | 076-0440317


östra skåne - skurup

51

www.svenskleverantorstidning.se

En karosserifabrik som levererar med kvalitet Aktiebolaget Bröderna Johanssons Karosserifabrik i Skurup har en lång erfarenhet av att bygga påbyggnationer till lastbilar. Här kan man med stor kunskap skräddarsy unika lösningar som passar olika behov. Företaget drivs av utveckling, innovation och goda kundrelationer, som ofta sträcker sig över generationer. Det breda utbudet och hantverksskickligheten gör att man arbetar med fordon i ett stort upptagningsområde. Bland kunderna finns allt från rikstäckande företag till enskilda åkare.

Aktiebolaget Bröderna Johanssons Karosserifabrik i Skurup har funnits sedan 1954, då bröderna Kjell och Ingvar Johansson grundade företaget, som de drev tillsammans fram till 1990. Kjell och Ingvar var snickare och rörmokare, vilket de hade hjälp av

- Vi vill överträffa kundens förväntningar. Roger Carlsson

när de började ta fram karosser till traktorer, vagnar och truckar i företagets begynnelse. Företaget har växt sakta men säkert under åren och sedan 1990 drivs företaget av en ny familj, bröderna Jörgen och Roger Carlsson. Vi slår oss ner med Roger och Jörgen i företagets anläggning på Kyrkogatan i Skurup, och bröderna berättar att man idag fokuserar på att ta fram kundanpassade påbyggnationer till lastbilar, som ofta kommer från Volvo eller Scania. När lastbilschassit levereras till fabriken och förädlas det helt utefter kundens behov och önskemål. – I dagsläget sysselsätter vi cirka 30 personer. Vi brukar dela in fordonen i kranbilar, tippbilar, dragbilar, plogbilar, skyddsbilar och anläggningsbilar, berättar bröderna. I företagets verkstad finns mängder av olika typer av påbyggnationer. Och när påbyggnationen är slutförd är fordonet startklart. – Vi samarbetar med flera företag på kontinenten och tar bland annat in kranar från Italien eller Finland. Vi arbetar med en lång tradition och kunden får de lösningar som bäst passar deras behov, säger Roger. Hög kompetens, service och leveranssäkerhet Karosserifabriken satsar stort på trygghet och

service och Jörgen förklarar att det inte bara är själva produkten man säljer. – Vi satsar på långsiktiga relationer och många av våra kunder är återkommande. Det förekommer att vi genomför generationsaffärer, där tre generationer av ett kundföretag samarbetar med oss, säger Jörgen. En uttalad strävan är att använda sig av lokala och regionala samarbetspartners och på fabriken är man stolta över att allt man gör tas fram i Sverige. Årligen bygger Bröderna Johanssons Karosserifabrik 80–100 påbyggnationer, vilket innebär omkring 45 000 arbetstimmar per år. Hög kompetens, service och leveranssäkerhet är viktiga värden när man tar fram kostnadseffektiva påbyggnader med kvalitet. – Vårt primära upptagningsområde sträcker sig från Gävle, Västerås, Uddevalla och söderut, men vi levererar också till andra delar av landet, säger Roger. Bland kunderna märks tidigare nämnda Volvo och Scania, som ofta beställer demofordon till exempelvis mässor, men också till exempel Swerock, Ekdahls Miljö och lastbilscentraler runt om i landet. – Vi har en arbetsgrupp bestående av anställda från många olika länder. Vi anställer väldigt kompetenta medarbetare och vi tycker att mer borde göras för att människor från andra länder snabbt ska komma in arbete, avslutar Jörgen och Roger Carlsson.

AB BRÖDERNA JOHANSSONS KAROSSERIFABRIK

0411-40031 www.bjkaross.se


52

östra skåne - skurup www.svenskleverantorstidning.se

En anrik aktör i Skånes transportbransch Det anrika familjeföretaget Skurups Åkeri & Schakt är ett sedan generationer tillbaka väl ansett bolag i Skånes transportbransch. Ända sedan 1930-talet har företaget utfört transporter för både företag och privatpersoner, ett koncept som dessutom har breddats under åren som gått. Idag ingår till exempel även försäljning av allt från diesel och villaolja till grus, makadam och arbetsbodar i det dagliga arbetet.

Skurups Åkeri & Schakt är ett familjeföretag som grundades av Enok Bondesson på 1930-talet och som idag drivs av hans sonson Markus. Vi träffar honom på företagets anläggning på Norra Industrigatan i Skurup där Markus berättar att hans far

Einar fortfarande är engagerad i företaget och fungerar som ett betydelsefullt bollplank för honom. Som namnet antyder vilar verksamheten på två stabila ben – transporter och schakttjänster. – Åkeriet är helt fristående, vi tillhör med andra ord ingen lastbilscentral, vilket gör oss väldigt flexibla. Vi kör allt från grus och sten till bodar och containrar – i princip allt utom pallgods, upplyser Markus Bondesson. Stor flexibilitet Verksamheten är av naturliga skäl säsongsbetonad. Det händer att man kör längre sträckor, men majoriteten av körningarna sker i Skåne. Bland uppdragsgivarna märks både företag och privatpersoner. – Vår främsta styrka ligger i vår förmåga att ställa upp med kort varsel. I det avseendet är vi oerhört flexibla, betonar Markus. Han berättar vidare att man under vintrarna röjer snö, medan man under vår- och sommarhalvåret, utöver transporttjänster, även hjälper till med röjning av trädgårdar och anläggning av pooler. Brett utbud av både tjänster och produkter Sex lastbilar, tre grävmaskiner, två hjullastare och två parkmaskiner formar en ändamålsenlig fordonsflotta för allehanda uppdrag. Markus kan ombesörja

transporter med ekipage upp till 40 ton, och kan dessutom utföra kran-, schakt- och rivningsarbeten. Härutöver säljer Skurups Åkeri & Schakt även diesel och villaolja. I det avseendet ombesörjer man även transporter till beställare. – Vi säljer även grus, sten makadam, betongkross och matjord, samt både säljer och hyr ut förrådsoch avfallscontainers. Vi saluför dessutom olika typer av bodar, informerar Markus Bondesson avslutningsvis.

fakta Fordonsflotta: 6 lastbilar 3 grävmaskiner 2 hjullastare 2 parkmaskiner

Intervju: Axel Eriksson

Däck- och bilservice satsar på framtiden

Wallins Däck & Bilservice AB är en pålitlig partner när det kommer till bilar och bilservice. Med utgångspunkt i Skurup hjälper man både lokala och långväga kunder i sin fullserviceverkstad och erbjuder dessutom däck och fälgar från många olika märken. Lång erfarenhet liksom bra rådgivning och service är en självklarhet för företaget som ständigt utvecklas och nyligen har flyttat till en ny adress samt tagit AC-certifikat.

Wallins Däck & Bilservice grundades i november 2018 av Emil Wallin, efter att han köpt upp ett konkursbo. Vi träffar Emil i företagets verkstad på Lilla Industrigatan 2 i Skurup, där man flyttade in så sent som i slutet av januari 2021.

– Här utför vi förstås allt kopplat till reparationer och service, men också hjulinställningar och monteringar, säger Emil. Flytten har för Wallins Däck & Bilservice inneburit en bekvämare kundmottagning, där Emil och hans fästmö Caroline kan ta emot kunder i en trivsam miljö. Anläggningen innehåller dessutom ett däckhotell för cirka 500 fordon. Just det personliga bemötandet, tillsammans med en hög servicenivå, har varit nycklarna till framgång för verkstaden. – Vi arbetar med alla typer av fordon, från mopedbilar till tunga lastbilar. Under fjolåret fick jag mottaga priset Ung & Driftig från Skurups Sparbank, vilket förstås var väldigt roligt och inspirerande, säger Emil. Emil och Caroline tar också ofta emot praktikanter från Skurup eller närliggande Ystad, vilket skapar

www.wallinsdack.se • 0709-12 04 51

en positiv anda där praktikanterna får lära och utvecklas tillsammans med den erfarna personalen. Ett stort utbud av attraktiva fälgar Som namnet antyder så jobbar Wallins Däck & Bilservice både med däck och bilar i verkstaden. Bland kunder märks företag, privatpersoner och kommuner. – De flesta kunderna kommer från närområdet, men vi tar även emot långväga besökare, säger Emil. Att verkstaden är en fullserviceverkstad innebär en trygghet för kunderna. Här passerar mellan fem och tio fordon passerar dagligen. Wallins Däck & Bilservice samarbetar också med AD-bildelar och Autoexperten. Reservdelarna man använder håller originalkvalitet och att ta sig olika bilmärken är inget problem. Dessutom erbjuder man många

olika sorters kvalitetsdäck och fälgar, för vinter liksom sommar och för olika typer av fordon. – Vi samarbetar här med Specialfälgar i Kungsbacka och är därigenom återförsäljare för många olika fälgar, som vi även hjälper till att montera, säger Emil. Exempelvis finns entreprenaddäck, lastbilsdäck och driftingdäck i utbudet, och bland däckmärkena märks Pirelli, Michelin, Nokian, Goodyear, Hankook och Continental. Sedan en kort tid tillbaka är Wallins Däck & Bilservice även AC-certifierade. – Detta har ökat vår kompetens och bredd ytterligare och vi hoppas att vi framöver kan nyanställa en person som kan arbeta mycket med detta, avslutar Emil Wallin. Intervju: Axel Eriksson


östra skåne - skurup

53

www.svenskleverantorstidning.se

Historia och framåtanda i flexibel legotillverkare

Sydsveriges industrier har i AB Holmanders Smides & Mekaniska Verkstad en sedan länge väletablerad legotillverkare av små och stora maskinkomponenter. Lång erfarenhet och stort kunnande, i kombination med ändamålsenliga maskiner, gör att Holmanders alltid kan ta fram en skräddarsydd lösning utifrån varje förfrågan.

Ända sedan 1960-talet har Skurups kommun varit berikad med en gedigen legotillverkare av små och stora maskinkomponenter, med anor från slutet av

1800-talet. AB Holmanders Smides & Mekaniska Verkstad tillverkar detaljer i korta serier upp till ett 20-tal artiklar, med hjälp av skärande bearbetning och svetsning i de flesta material, allt från plast och vävbakelit till seghärdningsstål och verktygsstål. – Vi kan möta alla typer av förfrågningar kring exempelvis fixturer, prototyper och reservdelar, men även specifika verktyg. Det händer även att boende i närområdet knackar på när de vill ha hjälp med exempelvis grindar eller grillar, berättar Niclas Engström som leder verksamheten tillsammans med makan Sanna Trell.

Tvekade inte att ta över Fram till i mars förra året drevs AB Holmanders Smides & Mekaniska Verkstad av Bo och Åse Holmander-Mehlin. När duon ville gå vidare i yrkeslivet köptes verkstaden av Sanna och Niclas, varav den sistnämnde arbetat som anställd i firman. Sanna, som kommer från en företagarfamilj, berättar att hon och Niclas inte tvekade när de blev erbjudna att ta över Holmanders. – Det är ett företag med en gedigen historik och ett sedan länge väl inarbetat varumärke. Vi tvekade aldrig på att ta över och valde att behålla företagsnamnet som fortfarande är synonymt med kvalitet

och flexibilitet bland våra kunder. De vet att vi alltid kan leverera en komplett lösning, säger Sanna. Komplett maskinpark Trots verkstadens långa historik innefattar den förstås, utöver traditionella verktyg och utrustningar, även moderna maskiner, såsom CNC-svarv och en flerop-maskin. Niclas, som spenderar större delen av sin tid i verkstaden tillsammans med företags två andra anställda, berättar att man ända sedan han och Sanna tog över har haft fullt upp. – För närvarande tillverkar vi till exempel komponenter till ett företag som producerar plastpåsar, samt komponenter till vibrationsmaskiner som används inom bland annat lantbruket, berättar Niclas, som liksom sin fru har all anledning att se ljust på företagets framtid. – Med den befintliga maskinparken har vi kapacitet att ta oss an ännu fler projekt framöver. Vår ambition är att successivt öka produktionen och på sikt även nyanställa personal, avrundar Sanna Trell. Intervju: Axel Eriksson

fakta Maskinpark: - CNC-styrd vertikal flerop-maskin - CNC-styrda svarvar - CNC-styrd vertikal fräs - Manuella fräsar - Manuell svarv - Dragbrotch - Pelarborrmaskiner - MIG/MAG-, TIG- och MMA-svetsar Sanna Trell och Niclas Engström utanför verkstaden i Skivarp

www.holmanders.se 0411-532105 info@holmanders.se


54

östra skåne - skurup www.svenskleverantorstidning.se

Personligt bemötande i riktig allbilverkstad I skånska Rydsgård finner vi en riktig allbilverkstad där kunnandet ständigt är på topp. Rickard Börjesson Bilverkstad sysselsätter kompetenta mekaniker som med en professionell inställning tar sig an bilar av alla märken och årsmodeller.

På Östra Storgatan i Rydsgård i Skurups kommun finner vi en bilverkstad som sedan länge har byggt upp ett gott rykte bland traktens invånare och företag. Rickard Börjesson startade verkstaden för 17 år sedan och driver den idag tillsammans med kollegan Ossian Strindin som är anställd sedan ungefär ett år tillbaka, efter att tidigare ha praktiserat i verkstaden.

– Vi fokuserar på reparationer och service av personbilar och lätta lastbilar av alla märken. Under sommarhalvåret händer det dock att vi även får ta oss an en och annan båt, berättar Rickard, som också var anställd i verkstaden innan han tog över densamma. Tillhör AD Bildelar Rickard Börjesson Bilverkstad är ansluten till AD Bildelar vilket gör att kunderna erhåller gratis assistans. Samtidigt innebär det också att man från bilverkstadens sida kan erbjuda förmånliga priser. Det gäller även i den anslutande butiken där man säljer tillbehör, så som oljor, tillsatser och torkarblad. Till anläggningen hör dessutom ett däckhotell med plats för däck till 200 fordon, samt en bensinstation. – Bensinstationen planerar vi att renovera nu i år, bland annat med nya rör och flytt av centralpåfyllare, berättar Ossian Strindin. Kloka investeringar Renoveringen av bensinstationen är bara ett exempel på de kontinuerliga investeringar som Rickard gör i anläggningen. Så sent som i höstas installerades två nya liftar med kapacitet att lyfta ekipage med en maxvikt på 3 500 kilo. Verkstadens huvudsakliga upptagningsområde

innefattar Skurup med omnejd, men härutöver hjälper man förbipasserande besökare i behov av hjälp med sina krånglande bilar. Kunderna får ett trevligt bemötande, inte bara från Rickard och Ossian, utan också av hunden Woopsie.

– Man kan säga att Woopsie är vår kundmottagare, skrattar Rickard Börjesson avslutningsvis. Intervju: Axel Eriksson

Bredden präglar SA Bygg I Skurups Anläggning och Bygg AB har man valt att satsa på bredden. Företaget sysselsätter med andra ord professionella yrkesmän med ett flertal olika kompetenser – allt från snickare till våtrumsspecialister. Det innebär att SA Bygg kan åta sig såväl badrumsrenoveringar som nybyggnation av en villa. Nu är målet att attrahera fler företag och fastighetsbolag i närområdet.

Skurups Anläggning & Bygg, eller SA Bygg som företaget benämns i dagligt tal, grundades 2001 av Stefan Andersson. Vi träffar Roland Sjöholm, VD och delägare, som berättar att företaget utför

det mesta i byggväg, oavsett om det handlar om renoveringar, om- och tillbyggnation eller komplett nybyggnation. I företaget finns allt från snickare och plåtslagare till våtrumsspecialister med våtrumscertifikat och lång erfarenhet av branschen. Köks- och badrumsrenoveringar är med andra ord inga ovanliga arbetsuppgifter, samtidigt som Roland och hans kollegor även kan utföra takbyten eller bygga en komplett villa. – Vi har alltid haft ett stort fokus på kompetensutveckling för våra anställda, vilka ofta går olika kurser och utbildningar i syfte att vässa sin kompetens, berättar Roland. Nya lokaler blev ett lyft SA Bygg sysselsätter i dagsläget 14 personer, samt ytterligare några som kallas in vid behov. Härutöver I slutet av 2019 flyttade SA Bygg in i nya lokaler på Östra Olstorpsgatan i Skurup

har företaget goda relationer med andra entreprenörer i regionen, varav Roland gärna lyfter fram Sydkustens Eltjänst, Ystads Rörtjänst och Mur & Putsspecialisten. SA Bygg utgår från anläggningen på Östra Olstorpsgatan i Skurup, dit man flyttade så sent som vid årsskiftet 2019/2020. – Det har blivit ett lyft för oss, berättar Roland. – Det innebar inte bara att vi kunde anställda kontorspersonal , utan också att de anställda fick tillgång till fräschare personalutrymmen och en större plåtverkstad.

SA Bygg har hjälpt den lokala XL-byggandeln med många projekt

Tydlighet och trygghet SA Bygg har en mycket stark lokal förankring. De flesta uppdragsgivarna är privatpersoner i närom-

rådet, men i företaget finns en tydlig ambition om att öka antalet uppdrag för företag och fastighetsbolag. – Vi har en mycket stark bredd som gör det möjligt för oss att åta oss många olika typer av jobb för både små och stora uppdragsgivare. Vi jobbar efter ledord som tydlighet och trygghet, vilket har bidragit till att vi har ett mycket gott rykte i branschen och har vuxit konstant ända sedan starten, säger Roland Sjöholm. Han berättar avslutningsvis att den pågående pandemin inte har påverkat verksamheten negativt i någon högre utsträckning. Orderböckerna är förhållandevis välfyllda ända fram till sommaren. Intervju: Axel Eriksson Typografi: Helvetica Neue Thin och Medium Pantone 7461 C

www.sabygg.se • 0411-244420 • info@sabygg.se


östra skåne - skurup

55

www.svenskleverantorstidning.se

Stolta hantverkstraditioner i anrik mekanisk verkstad

Med rötter som sträcker sig så långt tillbaka som till 1940-talet är S. Rosengrens Mekaniska Verkstad AB ett sedan länge aktat företag i sin bransch. Tyngdpunkten ligger på produktion av spännringar där Rosengrens idag är marknadsledande i Skandinavien. – Vi vill förenkla våra kunders produktion och bidra till större flexibilitet och lägre kostnader, säger Johan Rosengren, ägare av Rosengrens Mekaniska Verkstad.

S. Rosengrens Mekaniska verkstad i skånska Rydsgård har en gedigen historia. Företaget grundades 1948 av Joel Rosengren, och togs sedermera över av Johans far, Stellan Rosengren. Idag drivs det vidare av sonsonen Johan som varit ansvarig sedan 2002. Vi träffar Johan och sambon Carina i anslutning till verkstaden där Johan berättar att den till en början fungerade som en serviceverkstad och smedja för bönderna på Österlen, vilka man bistod med redskap av olika slag. Sedan dess har S. Rosengrens Mekaniska Verkstad utvecklats till ett modernt mekaniskt företag med avancerade maskiner, hög kompetens och moderna ledningsprinciper. Investerar i kunskap och teknik Redan under1970-talet började man tillverka spännringar, initialt på uppdrag av en släkting till familjen på PLM i Malmö. – Produktionen av spännringar för olika ändamål blev snabbt vårt främsta sysselsättningsområde och idag utgör detta cirka 80 procent av produktionstimmarna. Vi har genom åren investerat i både kunskap och teknik, vilket lett till att vi idag är marknadsledande i Skandinavien beträffande spännringar, säger Johan Rosengren. I verkstaden tillverkar man spännringar med en diameter på allt från 60 millimeter till 2,5 meter. Kundkretsen på cirka 50 återkommande kunder sträcker sig över hela landet. Bland de större uppdragsgivarna märks Electrolux Professional i Ljungby som tillverkar industritvättmaskiner och

Stockholmsbaserade Dustcontrol som tillverkar industridammsugare och större utsugsanläggningar. Kvalitet och leveranssäkerhet Verkstaden sysselsätter i dagsläget fyra personer. Johan är alltjämt aktiv i produktionen som har kapacitet att tillverka både långa och korta serier. Med den breda maskinparken kan man valsa, klippa, bocka, stansa och pressa plåt. Utöver spännringar tillverkar man i S. Rosengrens Mekaniska Verkstad även det som man internt kallar miljöprodukter, så som brunnslock, avskiljare, ventilationsrör och dylikt. – Vi jobbar i hög utsträckning med egentillverkade maskiner, men samtidigt lägger vi stor vikt vid det manuella hantverket. Kombinationen gör att vi kan utföra specialtillverkning av allehanda produkter. Vi är alltid öppna för nya förfrågningar och kan med hjälp av våra lösningar bidra till en mer modern och förenklad produktion och mer flexibla produkter till lägre kostnader för våra kunder. Vi är duktiga på att anpassa oss efter våra kunders önskemål. Hög kvalitet och leveranssäkerhet är våra ledord, säger Johan Rosengren. Intervju: Axel Eriksson

Spännringar av olika storlekar

ROSENGRENS 0411-44500 | info@rosengrensmek.se | www.rosengrensmek.se


Ny- om och tillbyggnad av hotell och konferensanläggning på Hotell Mossbylund 2005-2020

Nyproduktion av flerfamiljshus till Skurupshem AB 2018-2019

Nyproduktion av flerfamiljshus till Skurupshem AB 2016-2017

Fasad och takrenovering av Rutgerskolan, Skurup. Beställare Skurups Kommun 2019-2020

Nybyggnation av kontor, verkstad och lager till Ekdahl Miljö AB 2017-2018

Nybyggnation av kontor, verkstad och lager till Swedish Agro Machinery AB 2017-2018

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-2 2021_ostra_skane  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-2 2021_ostra_skane  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded