Page 1

Skara kommun satsar på framtiden – Vi har gott om mark för exploatering och är inte rädda för att bygga nytt, bygga om eller på andra sätt omvandla de lokaler som finns idag. Vi arbetar mycket med att utveckla Skara och allt vad kommunen rymmer. Där är jordbruk och affärsverksamheter en viktig del, säger Helena Nyman Friberg, som är näringslivsstrateg i Skara kommun.

Smarta IT-lösningar bygger affärsnytta och lönsamhet – Vi jobbar med det vi kallar för Modern Workplace, vilket innebär lösningar som stödjer medarbetaren i det dagliga arbetet på flera olika plan. Vi kartlägger den aktuella situationen och skräddarsyr lösningar utifrån förutsättningar och behov, förklarar Erik Brügge, Sverigechef för affärsområdet Care vid Enfo.

Läs mer på sidan 44.

Läs mer på sidan 57.

Nr 2 april 2021 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

BILAGA:

ÖSTRA SKÅNE

BYGG

Samhällsutvecklare i framkant Peab verkar över hela Sverige och är en rikstäckande koncern med ett heltäckande koncept kring bygg- och anläggningstjänster. Ledorden lyder ”Kvalitet i alla led”, en policy som tillsammans med kunnande, kompetens och stora resurser har gjort Peab till ett av Nordens ledande företag i branschen. Läs mer på sidan 5.

ENERGI

Försörjer industrin med pålitlig kraft och ström KraftPowercon erbjuder produkter och tjänster inom industriell strömförsörjning. Företaget skapar säkra och effektiva lösningar för en pålitlig kraftförsörjning och arbetar med allt från traditionell industri till futuristiska projekt. KraftPowercon gör kort sagt att deras kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. Läs mer på sidan 11.

TRANSPORT

Träfrakt – ett nätverk av transportörer av skogsprodukter Träfrakt Götaland AB ägs och drivs av omkring 130 skogs- och flisåkerier i samverkan, som tillsammans bildar Götalands största transportorganisation inom skogssektorn. Det åkerierna transporterar är huvudsakligen skogsråvara, flisoch biobränsleprodukter samt färdigvaror. Därtill utför man olika kundspecifika uppdrag, bland annat via speditionsverksamheten inom dotterbolaget Träfrakt Logistik. Tillsammans med de många delägarna och deras fordon kan Träfrakt erbjuda en stor flexibilitet av tjänster, alla med hög kvalitet och trafiksäkerhet samt stort kundfokus. Läs mer på sidan 13.

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID N IN G FÖR LE V ER A N TÖR ER


55-57 2

Årjäng

ledaren

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Företagarna har o Infrastruktur

ledaren Industri

2

Bygg

Vad kommer innehåll Vilka företag får vi när innehåll ledaren miljardsatsningarna engagemanget tryter? att innebära? innehåll Energi

IT/Säkerhet

2

www.svenskleverantorstid Följande inne Maskin

Leverantörstid

Danmark

Går det ens att göra i framför allt små organisationer? I en nyutgiven bok presenteras siffror som borde Så klart det gör. få chefer och ledningsgrupper landet runt att både Det handlar om att formulera frågeställningarna oroas och titta sig i sina speglar. Var tredje svensk på rätt sätt, att kommunicera dem på ett sätt trivs inte och endast envi sjundedel Härpåi jobbet Göteborg undrar om denmenar omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag som signalerar att ledningen bryr sig och vill tag i attterade de är engagerade i sitt arbete. Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter mig till de som fylls av energi eventuella problem. Ett resultat av ett samhälle där gemene man men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidnin Sådant främjar den interna kommunikationen. i allmänhet upplever mer stress och mindre i höst då göteborgarna ska rösta om huruvidaSådant vi skapar "högt i tak". det börjar grönska och man har hela välmående? ska behålla trängselskatten eller inte.också Västlänken Sådant skapar engagemang. Måhända är det så, men i min bok är siffrorna den härliga sommaren framför sig. ju till stor del finansieras ettska underbetyg till Sveriges företagare.via just biltullarna. Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina ElmsäterI boken "Börja göra" skriver man att engagemang är härligt när den andan smittar av sig DetSvärd och välmående går hand i hand med prestationen. är i den nyutgivna boken "Börja göra",mångmiljardutgiven av presenterade regeringens Fullt logiskt, men knäckfrågan handlar om vad Liber där författarna Niklas infrastruktur Delmar, Johan Book och bland människor runtomkring. satsningar på svensk betonade hon missnöje, likgiltighet och dåligt engagemang Emma Egnell, tillika grundarna av organisationen Hej att man kommer att satsa på sådant som leder bottnar i. Det är så klart lätt att hänvisa till den Engagemang, presenterar siffrorna som onekligen till jobb och främjar konkurrenskraften. Detökande är Frågan är om även svensk infrastruktur går stressen och den allmänt växande psykiska borde oroa merparten av landets företagare. Jag en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt mot en ny vår? Det känns onekligen så efter ohälsan i samhället, men i min värld gör man det i så skriver det igen: näringsliv. här typen av satsningar fall lite för enkelt för sig. Människors arbetssituation Varsvenskt tredje svensk trivs inteDen på sin arbetsplats. regeringens besked om att satsa 522 miljarder gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft är ju de facto en av de främsta orsakerna till stress Endast var sjunde – 14 procent – är engagerad i sitt kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. och ohälsa, vilket i min värld gör att landets och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka arbete. företagare har ett stort ansvar i att göra något åt Räck upp en hand deSveriges chefer med exempelvis 20beaktar de aspekter som Byggindustrier till en hel del när det handlar om att både stärka anställda som är nöjda med att endast tre av dem problemen. Mår vi bra på jobbet mår vi i regel rätt när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om känner ett engagemang för sina arbetsuppgifter. så bra överlag, och i det perspektivet är det förstås för ”den bästa någonsin”. Man betonar dockförödande för den svenska folkhälsan att 86 procent det här i Svensk Leverantörstidning och det är Räck upp en hand de chefer som har en agenda för av satsningar Härdylika i Göteborg undraroch vi om den yrkesarbetande omdebatVårdet i luften. Visst är det härligt? Jag åtbehovet intressant att konstatera att inte enbart av den befolkningen går till jobbet attdet göraökande något det. efterlyser större mod och ansvarstagande från terade Västlänken attmåste, bli av,inte för att de vill. Åtminstone är ansluter fylls av energi för att de skulle gissa att antalet viftande nävar är verkligen ungefär kommer handlar om att bygga ut och byggamig nytt,till de som Jag mer i frågan efter valet parter såfrågeställningarna. att enklarhet modern och lär välvidetvälsåfåman kan tolka den angivna siffran beträffande litetberörda beträffande bådamen mest, när utan också om att bevara när det vårsolen som redangassar somlika i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi bristande engagemang. infrastruktur så småningom grönska och man harfungerande hela finns och fungerar. Drift det och börjar underhåll ska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken Som företagare är det förstås lätt att bortse från lämnas över till framtida generationer. härliga sommaren framför sig. ska i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas skaattju många till storupplever del finansieras via just biltullarna. En annan intressant undersökning som presenteras statistiken. Jag skulle tro tycker att viinfrastrukturminister ska ta lärdomattav Danökar ochMan det i det faktum att nära nog Arbetslusten halva mil- och glädjen Närderas Elmsäteri boken, som i sin helhet bygger på forskning och just deras personal på just arbetsplats är Catharina använda oss av den statsgaär härligt smittar av mark sig ochSvärd jardregnet ska falla över just detta. när den andanmer presenterade regeringens mångmiljardvetenskapliga teorier, är en studie gjord så sent som engagerad än vad nämnda undersökning bland människor runtomkring. man själva efter. satsningar svensk infrastruktur hon att personer som behandlas Resten ska gå till utveckling av 2018 betonade där det framgår gör gällande. rantimodell Men, ärligt talat,på hur arbetat många Ni kanatt läsa vadkommer Lars Redtzer, man att satsa på sådant leder är – håll i er nu – 278 procent mer vänligt som på jobbet arbetare och tjänstemän kommunicerar öppet föransvarig infrastrukturen och det handlar i i Frågan Göteborg undrar om den omdebat- går förattinfrastruktur Vår i luften. Visst är det härligt? Jag mycket omHär jobb ochpå främjar Detvänliga är Sveriges generösa och mot sina kollegor, jämfört företagsledningen detill inte är engagerade ikonkurrenskraften. sinaByggär om ävenvisvensk infrastruktur mångt och rälsbunterademot Västlänken verkligen kommer att bliså av,efter Det en klok strategi som pålågt siktlängre borgar för ett stärkt ansluter mig till de som fylls energi med personer som inte erhåller samma mått av dagliga sysslor? antalet är tycker förmodligen lika industrier, i sitt inlägg en ny vår? Det känns onekligen den av trafik, närmare men bestämt mer klarhet ibesked frågan om lär vi fåsom efter valet näringsliv. Den här typen av satsningar uppskattning. antalet händer i luften i frågeställningen ovan, när vårsolen gassar som mest, när regeringens attväl satsa 522 miljarder fram isvenskt tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft 278 procent... och här ligger förstås en enorm utmaning bland kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det börjar grönska och man har hela Tills nästa gång önskar jag allasannolikt en av i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten Västlänken arbetstillfällen, och det ärSmaka på den, landets företagare, och föreställ er hur landets företagare i attoch kartlägga det allmänna 522 miljarder kronor eller – detinte. bör onekligen räckamånga den härliga sommaren framför sig. sköna timmar i vårsolen! till stor del finansieras via just biltullarna. länder världen över ska ochjulär i de aspekterutan somatt Sveriges beaktar engagemang och arbetsglädje mycket potentiellt på arbetsplatsen, någonByggindustrier till en hel del när det handlar välbefinnandet om att både stärka Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina Elmsäterkallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare som bor i de individer som inte erhåller åtminstone måste känna uthängdnär ochde utlämnad. som utveckla svensk infrastruktur. Du läsersigom URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”.UTGIVARE Manenbetonar klapp pådock axeln för sina arbetsinsatser. restider, inte minst mellan landets här i Svensk Leverantörstidning och det är

Företagarna har ordet 2

ledaren

ÅlandLedaren

3

Bornholm Företagarna h

Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014

Bygg 4-5

Industri Västmanland

Ledaren innehåll

Bygg 2 Göteborg Energi Företagarna har ordet 3 Marks kommun IT/Säkerhet Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur 4-6 Småland Energi 10-11 Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin Industri 7-10 Borås Danmark Bygg 11-13 Ledaren 2 Ulricehamn Hållbarhet 12 Åland Energi 14 Företagarna har ordet 3 ÅrjängBornholm IT/Säkerhet 15 Infrastruktur 4-6 Mora/Leksan Transport 13 Maskin 16-17 Industri 7-10 Västmanland Danmark 18-29 Bygg 11-13 Göteborg Åland 30 Varberg 14-36 Energi 14 Marks komm Bornholm 31-36 IT/Säkerhet 15 Småland Mora/Leksand 37-40 Maskin 16-17 Göteborg 36-56 Borås Västmanland 41-42 Danmark 18-29 Ulricehamn Göteborg 43-44 bland människor runtomkring. på svensk infrastruktur betonade hon detÅland ökande behovet av dylika satsningar och 30 intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. satsningar Årjäng att man kommer att satsa påutsådant som leder Skara Vår - Götene 57-65 efterlyser större mod och ansvarstagande från Och visst är det så – håller ni med mig eller är jag handlar om att bygga och bygga nytt, Marks kommun 45-47 Här i Göteborg undrar vi om den omdebati Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern helt fel och ute?väl – att31-36 personer i ens närhet, allt mer om även svensk infrastruktur går utan också om att bevara detattsom redan Bornholm terade Västlänken verkligen kommer bliett av,stärkt ansluter tillDet de känns som fylls av energi en klok strategi som på sikt borgar för fungerande infrastruktursällan så småningom talar i termer som att "de brinner för sina mot en mig ny vår? onekligen så efter finns och fungerar. Drift och underhåll mensvenskt mer klarhet i frågan lärhär vi typen väl få efter valet Småland 48-53 av satsningar närregeringens vårsolenbesked gassarom som mest, när lämnas över till framtida generationer. jobb" och att "måndagen är veckans bästa dag"? Allt att satsa 522 miljarder skanäringsliv. i hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas Mora/Leksand 37-40 i höst ska rösta om huruvida vi gå då oftaigöteborgarna hand i handatt med just konkurrenskraft Man tycker att vi skaoftare ta lärdom av snarare Dandetkronor börjar och man har hela hör jag att man går till jobbet för att pågrönska infrastruktursatsningar fram till 2025. det faktum nära nog halva milska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken och arbetstillfällen, är just sannolikt mark och använda oss av den statsgaBorås 54 Stenungsund, Tjörn, Orust 66-74 kunna betala hyran och ställa smör, ost och bröd på v onekligen 522 miljarder kronor – det bör den härliga sommaren framför sig. räcka skaoch falladet över detta. en av aa ju aspekter tilljardregnet stor del finansieras via just biltullarna. aNN Västmanland EN att både stärka ska de som Sveriges Byggindustrier beaktar schandlar rantimodell man själva arbetat efter.41-42 Äv bordet. uglädjen till en hel del och när det om h Resten ska gå till utveckling av d Arbetslusten ökar och det c N a När Catharina ElmsäterLL o när infrastrukturminister deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen Nu k svensk Ni kan läsa vad Lars dIN NTIinfrastruktur. VadRedtzer, innebär ansvarig det i ett längre perspektiv? utveckla Du och detmångmiljardhandlar i Ulricehamn 55-57 är som härligt när den avläser sig om Svärd N Ismittar EN I andan presenterade regeringens kod NgE I för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock R för infrastruktur på ByggN Göteborg 43-44 d Q ! VadSveriges får vi för företag i framtiden och hur påverkar det här i Svensk och det är ILeverantörstidning E mångt och mycket om rälsbunT N o bland människor runtomkring. a h Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg Äs satsningar på svensk infrastruktur betonade hon RTp att det inte det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker det i sittproduktiviteten? inlägg längre Vad är en QR-kod intressant Latt konstatera enbart sma den trafik, bestämt Årjäng 58-59 att man kommer attnärmare satsa på sådant som leder Nilsson Urban efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen.Här finns allvarliga frågeställningar att ta tag i handlar om att bygga ut och bygga nytt, Alingsås 75-79 höghastighetståg. Det ligger helt Marks kommun 45-47 till jobb och främjar Detväl är används den parterkonkurrenskraften. så att och en modern vad och Frågan är om även svensk infrastruktur går Tills nästatill? gång önskar jag alla Tidningen utges av:berörda

Industri 6-9

Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? Vad kommer miljardsatsningarna att innebära? redaktion

för landets entreprenörer som jag tror måste ta utan också om att bevara det som redan i linje med i andra Prenumerera: en klok strategi som satsningar på sikt borgar ett stärkt fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen!på allvar och hitta lösningar. Det problematiken fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB världen länder övertypen och lär isatsningar prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Den här av En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som innehålla betydlämnas över till framtida generationer. regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder kankan handla om att lyfta fram personer som gör ska i högbesked grad prioriteras, vilket förlängningen innebära kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg gå ofta handMan i hand medatt just konkurrenskraft ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och tycker vi ska ta lärdom av Dankronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. arbete i det tysta, men överlag om att identifiera i det faktum att nära nog halva milrestider, inte minst mellan landets ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 00 mark och med attav många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas och05 arbetstillfällen, ochanvända det är sannolikt en statsgaav oss den 522jardregnet miljarder ska kronor det bör räcka031-719 Redaktionsledning: medarbetares behov och anpassa kommunikation, falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 rantimodell man själva arbetat efter. till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att stärka 05 29 utveckling av både Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in uppmuntran, kritik och så vidare därefter. För – reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den infrastrukturplanen Ninationella kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. det handlarDu i läser om en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida när allt kommer till kritan – vad har företagen att stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dockByggför infrastruktur på Sveriges det mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna och mycket om rälsbun- och Besök på nätet: med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur förlora på att sträva efter trivsel och engagemang det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart på arbetsplatsen? den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, av Pressgrannar a berörda parter så att en modern och väl N ÖRJAN PERSSON Tills nästa gång önskar jag alla aN utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan EN andra u sc h Äv aN d ILL ocfungerande Chefredaktör infrastruktur så småningom Den enda du behöver N många sköna timmar i vårsolen! finns och fungerar. Drift och Nu k mediepartnern INT länder världen över och lärunderhåll i I dI N N E E Adress-/namnändring: lämnas över till framtida generationer. kod Ng ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! ej för insänt, ej Tidningen ansvarar I E innebäravilket kortare T N o h Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa URBAN NILSSON RTp ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se i detrestider, faktuminte att nära halvalandets mil- beställt sma minstnog mellan material. Eftertryck av text UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss avANSVARIG den statsgajardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. Prenumerera: Nr 2 - 2021 Resten ska gå till utveckling av Ansvarig utgivare: träffats Tryck: Hexanova Group ABLina överenskommelse med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se infrastrukturen och det handlar i Tidnings QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydJoakim Nyholm Pressgrannar Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mångt och mycket om rälsbunTidningen utges av: joakim.nyholm@hexanova.seindustrier, Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas den trafik, närmare bestämt Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på PR & More Scandinavia AB fram031-719 i tidningen. Fax 05 29Adress-/namnändring: MÄR höghastighetståg. Det ligger helt Stefan 031-719där 05läsaren 17ANENkan KE v reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, scanna in Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Chefredaktör: adressandring.slt@hexanova.se Na a V Tills nästa gång önskar jag alla N N a i linje sc ÄvE med satsningar i andra en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida N du och a k L Telefon 031-719 05 00 Örjan Persson L många sköna timmar i vårsolen! N världen över och lär i Besök oss gärna på nätet: Nu med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur länder NTI I dI EN I gEN 05 29 kodFax 031-719 orjan.persson@hexanova.se www.svenskleverantorstidning.se Ekonomi: du kan använda NIN QR! Tryck:en QR-kod i din annons! innebära kortare TId oNEförlängningen a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä URBAN NILSSON L RT ekonomi@hexanova.se sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson Besök oss gärna på nätet: Redaktör: storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver

Växjö 80-95

redaktion

redaktion

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

I

Vad är en QR-kod och vad används den till? S

redaktion

T

Vad är en QR-kod vad används den till? Prenumerera: Carolinaoch Fredriksson Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen utges av: Trycksak Adress-/namnändring: www.svenskleverantorstidning.se 3041 0174 Hexanova Media Group AB carolina.fredriksson@hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydmaterial. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än beställt en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Den enda mediepartnern du behöver och bilder förbjudet, om inte särskild Layout: med att många Telefon modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har Ekonomi: kodernas Redaktionsledning: Tidningen ansvarar ej för 031-719 insänt, ej05 00 överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se Michaela Jönsson Fax 031-719 05 29 Stefan Carewall 031-719 05 17 beställt material. Eftertryck av text v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se a N aNN michaela.jonsson@hexanova.se ÄvE u sc bilder en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida och förbjudet, om inte särskild aN doch N ILL I Nu k T d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN Iöverenskommelse träffats med gEN kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRTryck: www.svenskleverantorstidning.se TId NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg redaktionen. www.hexanova.se LÄ RTp sma Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

PR

& more

dch as

Ulricehamn

Ledaren

T


företagarna har ordet

3

www.svenskleverantorstidning.se

Det är inte kvinnors företagande som behöver förändras ”Det finns inget kvinnligt företagande. Det finns bara företagande.” För några år sedan skrev jag en krönika på just det temat. På vissa sätt är det här fortfarande sant. Jag är själv företagare sedan 17 år, varav 15 av dem som företagare på heltid med anställda. Offentliga upphandlingar, likviditetsångest,  kunder som krånglar, kunder som växer, funderingar på expansion och framtiden. Företagandet i sig skiljer sig i den bemärkelsen inte åt oavsett bransch, bakgrund eller kön. Alla företagare står inför samma utmaningar vad gäller administration, bokföring, skatter, personalfrågor, lagar och regler.  Men ändå – hade jag skrivit samma krönika i dag hade budskapet varit delvis annorlunda. För även om företagandet i praktiken innebär samma saker för alla finns det saker som sticker ut markant. Både forskningsstudier och praktiska initiativ bekräftar att vi blir annorlunda behandlade. Det kan handla om förutfattade meningar som gör att vi blir ifrågasatta när vi pitchar vår företagsidé inför banker och investerare. Det här påverkar på inget sätt hur vi på Företagarna arbetar med frågorna i stort. Det ska vara lätt att starta och driva företag och det ska vara lätt att skapa tillväxt. Allt vi gör, gör gott även för kvinnor. Men det vore naivt att säga att kvinnor som driver företag har samma förutsättningar som män. Det räcker med att titta på vad som gäller för att få finansiering. Kvinnor har inte samma access till kapitalet och det finns mängder av studier och praktiska exempel som pekar åt samma håll, oavsett om det gäller en investering i ett litet företag eller ett företag som sysslar med ett snabbverkande covid-vaccin. Med tanke på de utmaningar vi står inför, både ur hälsoaspekter och ur miljöhän-

seende, måste vi ta vara på alla typer av innovationer och nya tankar. Vi går miste om en enorm potential om inte kompetensen och drivkraften hos kvinnor tas tillvara genom företagandet. För det behövs samsyn och samarbete. Under mina år som företagare har jag arbetat mycket med att entusiasmera fler att starta företag. Jag har nätverkat, föreläst och peppat människor i min närhet till att våga ta steget. Jag har velat tro att alla har samma förutsättningar att lyckas som företagare, oavsett kön eller bransch. Men det som tidigare mest varit en magkänsla förkroppsligades i dyster statistik i och med i den rapport vi presenterade början av mars tillsammans med en rad andra organisationer. Skälet till att vi har gjort undersökningen är att vi vill att företag ska lyckas – men också mer specifikt att kvinnor ska lyckas och orka gå den extra milen som krävs. Vi vill hjälpa till att skapa nätverk och access till nya marknader, helt enkelt bidra med det som krävs för att en kvinna ska kunna bli den entreprenör hon vill bli. I rapporten framgår det klart och tydligt att det i dag finns en förlegad bild av företagare och företagande, och att systemet som omger företagandet är byggt för att passa just den här typen av företagare. Företagaren är per definition en man. Rapporten visar samtidigt att många kvinnor som driver företag inte följer den här mallen. Exempelvis ser vi att ambitionen för dem oftast inte är att växa snabbt och stort – i stället är företagandet något lustfyllt och utvecklande. Man vill hellre växa i lagom takt för att varken äventyra sin verksamhet eller självständighet. 

Foto: Oskar Omne

Det är nu hög tid att vi börjar prata om att kvinnor ofta driver företag på andra sätt än män. Det ena kan inte antas vara mer eftersträvansvärt än det andra. Om vi inte förstår vilka hinder som står i vägen för kvinnors företagande kan vi inte heller göra något åt dem.   

Kvinnors företagande ska heta bara företagande i framtiden. Men där är vi inte än. Vill vi få en förändring till stånd kan vi inte vänta på någon annan – vi måste samla ihop kvinnornas behov och sedan börja arbeta. LINA SKANDEVALL Företagarnas expert på kvinnors företagande.

Parallella spår, inte en sak i taget Pandemin fortsätter att hålla oss i sitt grepp. Många befarar nu att vi ska drabbas av en ny våg av smittspridning och regeringen presenterade i förra veckan vilka åtgärder som kan bli aktuella om Sverige drabbas av denna tredje våg. Det handlar framför allt om hur den sedan tidigare beslutade pandemilagen kommer att användas. Regeringen förbereder alltså för att stänga fler typer av verksamheter som gallerior, varuhus, gym, temaparker och butiker.

miska politik kommande år. Inriktningen tar sedan fast form i höstens budgetproposition och blir till slut statsbudgeten för nästa år. Att spela in förslag till partierna inför budgetarbete är en av våra viktigaste uppgifter som påverkansorganisation. Vi arbetar målmedvetet med att nå ut till riksdagspartierna i såväl regeringsställning som opposition så att de har förståelse för företagandets villkor och agerar därefter.

Regeringen har också i dagarna meddelat att man i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna förändrar nedstängningsstödet till att utöver täcka fasta kostnader även omfatta lönekostnader. Det faktum att regeringen nu räknar in lönekostnader i nedstängningsstödet har vi sett som nödvändigt från dag ett. Om det blir aktuellt med en nedstängning är det extremt viktigt att stödet betalas ut omgående. Dagens alltför långa handläggningstider får inte upprepas även vid detta stöd.

I år är det både svårare och viktigare än vanligt för regeringen att i vårpropositionen höja blicken och se utmaningar och möjligheter ur ett strategiskt perspektiv. Svårare eftersom ändringsbudgetarna stått som spön i backen sedan pandemin började. Viktigare eftersom den grund som läggs nu kommer att påverka hur Sverige återhämtar sig efter coronakrisen. Vi efterfrågar tydlighet från partierna om att Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande. Så här långt i mandatperioden har en rad viktiga reformer på området genomförts och påbörjats inom ramen för januariavtalet. Det är viktigt att dessa påbörjade reformer slutförs. Vi vill därför se skarpa skrivningar i vårpropositionen om att skatter på företagande och kostnader för att anställda behöver sänkas, samtidigt som arbetsmarknadspolitiken måste bli bättre. Dessutom krävs det att arbetet med att öka tryggheten och minska regelbördan intensifieras,

Det finns en stor fara med att lägga för stort fokus på stödåtgärderna, hur viktiga de än må vara. Lika viktigt som det är att rädda företag här och nu är det att börja fundera vad som krävs för att Sverige ska lyckas med omstarten av ekonomin när pandemin väl är över. Om knappt två månader lägger regeringen den ekonomiska vårpropositionen på riksdagens bord. Den kommer som vanligt att innehålla prognoser över svensk ekonomi samt riktlinjer för regeringens ekono-

Foto: Oskar Omne

liksom att modernisera arbetsmarknadens sätt att fungera och tillvarata företagande inom välfärden. Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla. Från de olika politiska perspektiven som partierna arbetar från är det ibland lätt hänt att betydelsen av företagandet hamnar i skymundan. Därför är det viktigt att Företagarna hela tiden ser till att beslutsfattarna kommer ihåg att fyra av fem nya jobb i Sverige skapats i de små och medelstora företagen under de senaste trettio åren. Fler personer arbetar i dessa företag än i någon annan sektor. De mindre företagen och deras tillväxt kommer därför vara en nyckel till Sveriges ekonomiska återhämtning efter krisen. FREDRIK ÖSTBOM Samhällspolitiska chef, Företagarna


4

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Servicefokus i hela Sveriges byggpartner

Beijer är byggvarukedjan som verkar i framkant när det gäller miljö, service och kvalitet. Med representation från Kiruna i norr till Trelleborg i söder servar man dagligen både privatpersoner och byggproffs över hela landet. Den uttalade ambitionen är att vara hela Sveriges byggpartner genom att erbjuda produkter, tjänster och lösningar som är tillförlitliga, enkla och relevanta.

Beijer Byggmaterial AB etablerades för mer än hundra år sedan och är en komplett leverantör av produkter till såväl konsumenter som proffs vad avser allt från byggvirke till kompletta kök och badrum. I det imponerande produktregistret, som även innefattar kompletta stugor på upp till 50 kvadratmeter samt trädgårdsartiklar såsom marksten, finns inte mindre än 500 000 artiklar. Den största produktgruppen utgörs av trävaror, vilken

innefattar ett mycket brett sortiment av god kvalitet med allt från grundstomme till nock. Beijer ingår i Stark Group som sysselsätter cirka 10 000 anställda på 400 varuhus i fem länder, vilket gör dem till Nordeuropas största bygghandelskedja. Beijerkoncernen omfattar sammanlagt 82 filialer över hela landet, varav en ligger i Växjö där man funnits sedan 1960-talet. Här träffar vi filialchef Patrik Sunnegårdh. – Vår målgrupp är bred med allt från den lokala byggaren till det rikstäckande byggbolaget. Samtidigt vänder vi oss också till den enskilde konsumenten, säger Patrik och nämner att sortimentet på landets Beijervaruhus skiljer sig beroende på den lokala efterfrågan. – Här är det exempelvis stor efterfrågan på Benders takpannor och Elite-fönster. I regel vill kunden ha sina produkter snarast möjligt, det mesta har vi i lager, men härutöver får vi leveranser från vårt centrallager i Norrköping två, snart tre, dagar i veckan. Ökad kundnöjdhet Växjövaruhusets kvalitetsfokus är tydligt, inte minst genom att man ställer mycket höga krav på sina leverantörer. Beijers egna varumärken, RAW och RAPTOR, håller också mycket hög kvalitet, liksom virket som har sitt ursprung i de norrländska skogarna. En annan konkurrensfördel är de korta väntetiderna. Sedan Patrik Sunnegårdh axlade rollen som filialchef har Växjöenhetens kundnöjdhet ökat. För Beijer har det alltid varit viktigt att ha personal med stor kunskap och en hög servicegrad, samt en förmåga att kunna förmedla professionella yrkesråd. Samtliga landets butiker erbjuder till exempel kostnadsfri byggrådgivning till sina kunder. I Beijer jobbar man som en familj där personalen utbildas

träder också en digital kundklubb för lokala byggföretag där byggaren erhåller bonuspoäng med mera ju mer denne handlar. Via samma tjänst erbjuds kunden även en tydlig överblick över tidigare inköp, det går att göra egna inköpslistor och göra beställningar. Här ingår också det man kallar för Enkla kontoret, vilket innefattar ett ekonomiprogram med enklare bokföringsregler för den lokala byggaren. – Hela Beijer gör just nu en omfattande digitaliseringsresa med syftet att effektivisera våra processer, öka flödet och underlätta för både personal och kunder, upplyser Patrik.

kontinuerligt, vilket gör att de alltid ligger i framkant och har full koll på vad som händer i branschen och de produkter man säljer. – Det är något vi jobbar kontinuerligt med, säger Patrik. – De som arbetar på Beijer gör det med stort hjärta och stor passion för våra kunder. Tillgänglighet, service och kunnande är tre viktiga ledord i vår verksamhet. I regel är det totalkostnaden som är viktigast för kunden, men det är inte alltid som de billigaste produkterna medför den lägsta totalkostnaden. Den typen av kunnande värdesätter våra kunder, det blir en win-win-situation, samtidigt som vi bygger ett starkt förtroende bland våra kunder. Patrik lyfter i sammanhanget även fram Beijers e-handelsportal där kunden kan beställa varor och leverans, diverse krantjänster med mera. Beijer före-

Miljö och hållbarhet I Beijer Byggmaterial jobbar man med ett klart och tydligt miljöfokus. – I den här branschen har vi många regelverk att förhålla oss till. Vi är till exempel PEFC- och FSCcertifierade gällande träprodukter, vilket är kopplat till ett hållbarhetssystem som innebär att allt vi säljer ska vara spårbart från början till slut. Vi är branschens nummer ett när det gäller hållbarhet och miljö, fastslår Patrik Sunnegårdh. Han nämner också bolagets egen Beijer Academy där man investerar i personalens kunnande och kompetens samt trivsel. Det handlar bland annat om att öka personalens produktkunskaper, samtidigt de utvecklas som säljare. Sammantaget formas en framtidsbild som Patrik Sunnegårdh tror mycket på. – Vi tror på fortsatt tillväxt, inte minst genom fortsatta investeringar, förbättrad arbetsmiljö och effektivitet. Här i Växjö planeras det också för ytterligare ett Beijervauhus, vilket kommer att göra oss ännu starkare på marknaden.

VÄXJÖ Butik: 075-241 2805 Företagsförsäljning: 075-241 2808

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


bygg

5

www.svenskleverantorstidning.se

Samhällsutvecklare i framkant Peab verkar över hela Sverige och är en rikstäckande koncern med ett heltäckande koncept kring bygg- och anläggningstjänster. Ledorden lyder ”Kvalitet i alla led”, en policy som tillsammans med kunnande, kompetens och stora resurser har gjort Peab till ett av Nordens ledande företag i branschen.

Att bygga för framtiden är bygg- och anläggningsföretaget Peabs ständiga syfte. Här kombinerar man nytänkande med gedigen yrkesskicklighet, vilket skapar bästa tänkbara kvalitet genom hela byggprocessen. I det välkända byggföretaget sätter man alltid kundens intresse främst. Tack vare representation på fler än hundra orter över hela Sverige, samt med verksamhet i både Finland och Norge, är Peab ett bygg- och markföretag som alltid finns nära sina kunder. Ett decentraliserat beslutsfattande i kombination med den stora koncernens kapacitet gör Peab till en bygg- och anläggningsaktör för alla. Stort lokalt förtroende På Peab, Region Bygg Sydost/Kronoberg, i Växjö träffar vi arbetschef Filip Jernelöv som berättar att Peab traditionellt har varit en bostadsbyggare av rang, liksom en ledande byggare av skolor, förskolor samt kommersiella fastigheter. – Företaget innefattar affärsområdena (AO) Bygg, Bostadsutveckling, Anläggning och Industri. Varje AO har sin specialitet och verksamheterna anpassas i mångt och mycket efter behovet och förutsättningarna i de aktuella regionerna, berättar Filip. Peab finns med andra ord etablerat där kunderna finns, vilket har skapat ett stort lokalt förtroende. Peab Bygg i Kronoberg sysselsätter ett 30-tal medarbetare inom den lokala byggsektorn men vid behov finns tillgång till det stora företagets resurser. – Lokalt vänder vi oss framför allt mot privata och kommunala fastighetsbolag och erbjuder en

helhetslösning. Historiskt sett har vi legat bakom utvecklingen av det södra stationsområdet och Folkparken som förändrat stadsbilden. Just nu pågår en större ombyggnad och renovering av kriminalvårdens lokaler för att utöka kapaciteten av häktesplatser, men också nyproduktion och ombyggnad av skolor som Ulrikbergsskolan och Dädesjö Skola, säger Filip. – I år hoppas vi kunna inleda ett stort femårigt projekt, Kvarteret Bivacken, avseende 500 nya bostäder tillsammans med AO Anläggning och Bostadsutveckling, även innefattande underjordiskt garage och skyddsrum. Stadsbilden och entrén till Växjö österifrån kommer utvecklas, berättar Filip Jernelöv. Det som gör Peab till ett framgångsrikt företag är medarbetarna. Det finns en stor och bred kompetens tillsammans med varierande erfarenheter och en tydlig målbild. – Vi följer våra ledord, ”JUPP”, jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga.

Arbetschef Filip Jernelöv

Kvalitet och miljö Kvalitet och miljö är två begrepp som på ett framträdande sätt genomsyrar hela Peabs verksamhet. Den är givetvis anpassad till kvalitets- och miljö-

certifiering enligt ISO-standarden och omfattas av de kvalitetskrav som uttalas i affärsplanen och utgår från företagspolicyn. Kvalitetsfrågorna integreras i processer och arbetssätt, och härigenom åstadkoms en effektiv byggprocess, ständiga förbättringar och i förlängningen nöjda kunder. Filip medger att man verkar i en starkt konkurrensutsatt bransch, men att det överlag råder ett gott samarbetsklimat byggföretagen emellan, där man ibland lånar personal av varandra i samband med arbetstoppar. – Vi kompletterar varandra snarare än stjälper varandra. I grund och botten tror vi på en sund konkurrens, samtidigt som vi är noga med att förvalta skattemedel på ett respektfullt och försiktigt sätt. Vi återinvesterar kontinuerligt i bolaget och kan på så sätt finansiera våra egna interna projekt, säger Filip. Han ser framtiden an med tillförsikt och hoppas att Peab, såväl i Växjö som rikstäckande, ska fortsätta växa, utvecklas och ta fler marknadsandelar. – Vi ser oss själva som jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga, vilket formar en stark grund att bygga vidare på. Vi har flera större projekt i pipelinen och förmodligen också nyanställningar på gång framöver, så vi går en spännande framtid till mötes, spår FilipJernelöv. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Arbeten på hög höjd blir säkra med funktionella inomhusliftar Med SafeLifts smidiga och anpassningsbara perlarliftar kan osäkra arbeten på hög höjd bli säkra och enkla. SafeLift erbjuder ett flertal ledande modeller av liftar i olika storlek som svarar mot skilda behov och önskemål inom en rad olika branscher, och har även flera nya lanseringar på gång. Företagets starka utveckling gör att man successivt tar sig an nya marknader.

SafeLift tillverkar säkra, smidiga och kompakta pelarliftar av hög kvalitet för arbeten på hög höjd inomhus. Företaget har ett nära samarbete med X2 Technology, som levererar lyftpelare inom bland annat medicinteknik. Svensk Leverantörstidning träffar Bo Arrhén, som arbetar med båda företagen. – För omkring tio år sedan fick en delägare på X2 Technology en idé om att skapa en säkrare situation för de som arbetar på hög höjd. Eftersom lyftpelarna som tillverkas hos X2 Technology är väldigt säkra och stabila var detta något som vi kunde använda som bas och sedan bygga vidare på. Detta var grunden till SafeLift, som startades 2010. Vi valde att skapa två olika företag för att skapa en tydlighet mellan de olika produkterna gentemot våra kunder. X2 Technology står idag för montage och logistik men SafeLift har en egen säljorganisation, berättar Bo.

SafeLift säljer sina pelarliftar i Sverige, och exporterar även till europeiska länder som Norge, Finland och Schweiz, samt flera andra länder. – Nu under 2021 lanserar vi nya produkter samtidigt som vi expanderar kraftigt. Målet är att dubbla vår årsomsättning under 2021 och det kommer vi att klara i och med de nya liftar som lanseras under året. Vi utvecklas ständigt och en av våra kommande nyheter är en liten manuell lift som passar perfekt för en mindre arbetsplats, här väntar vi bara på det sista godkännandet för ett patent, säger Bo. Svensktillverkade liftar med hög kvalitet Det som kännetecknar de CE-märkta pelarliftarna från SafeLift är deras låga insteg, korta svängradie och låga vikt. Företaget vill ersätta osäkra arbeten på stegar, med säkra arbeten på pelarliftar. Pelarliftarna från SafeLift är enkla, lättskötta och användarvänliga och står sig därför bra på marknaden. – PushAround och MoveAround är två av våra modeller som båda har en arbetshöjd på fem meter. Det som skiljer dem är att man kör MoveAround med en joystick medan man förflyttar PushAround manuellt, säger Bo. Produktutvecklingen och montagen görs i företagets lokaler i Växjö och de flesta delarna av pelarliftarna tillverkas i Växjös närområde, vilket gör att man kan kontrollera funktion och kvalitet genom hela processen. – Vi har satsat mycket på design och form som påverkar såväl utseende, användande som känsla. Våra liftar ska kunna stå i en lokal utan att man behöver känna att man är på en byggarbetsplats. Våra liftar är lätta och smidiga att förflytta, säger Bo.

Lansering av liftar för varuhantering inom kort SafeLift MoveAround kan man enkelt ställa om till PushAround så att man kan förflytta den manuellt,

vilket är fördelaktigt om man ska igenom en smal passage eller ett känsligt utrymme. – Vi kommer inom kort att lansera både lägre och högre varianter samt en lagerhanteringslift under namnet PickAround, för varuhantering i butiker och lager. Att utvecklas och lansera nya produkter är viktigt för oss då vi driver marknaden av inomhusliftar, säger Bo. På SafeLift tycker man att arbetsmiljön är viktig. – Fallolyckor från stegar är en vanlig arbetsskada och här erbjuder vi en lösning, säger Bo.

I framtiden vill SafeLift fortsätta att utveckla sitt produktprogram av inomhusliftar. – Vår ambition är att öka vår bredd, från små PushAround-liftar till större MoveAround-liftar som klarar höga höjder. Då uppfyller vi våra kunders alla behov. Vi ser fram emot att leverera våra produkter till kunder såväl i Europa som till andra marknader, till exempel USA. Vår målsättning är att tiodubbla vår omsättning till över 100 miljoner på fem år, och den målsättningen skall vi nå, avslutar Bo Arhén. Intervju: Victor Salazar

PELARLIFTAR FÖR INOMHUSBRUK


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

Ledande lyftpelare används inom många branscher

X2 Technology AB är ett högteknologiskt företag som funnit sin nisch i att tillverka lyftpelare med hög kapacitet till branscher såsom medicin, ergonomi och industri. Företaget befinner sig i en stark utveckling och en specialitet är att ta fram anpassade och unika lösningar i nära samarbete med kunden. Lyftpelarna möter högt ställda krav och är både robusta och pålitliga.

- Vår kvalitet och lyftpelarnas kapacitet gör oss speciella. Säkerheten är väldigt viktig för oss och våra lyftpelare uppfyller högt ställda säkerhetskrav.

Svensk Leverantörstidning träffar Bo Arrhén, som är delägare i det högteknologiska konstruktionsföretaget X2 Technology AB, som tillverkar ledande lyftpelare av aluminiumprofiler. – Vi grundade X2 Technology för att förse Siemens med speciella lyftpelare för takröntgen, lyftpelare med mycket hög kvalitet. Tidigare levererade en schweizisk lyftpelartillverkare dessa, men de lyftpelarna uppnådde inte de krav som Siemens hade. Då utvecklade vi en lyftpelare som uppfyllde kraven. Vi hade ett gott samarbete med Siemens och våra produkter togs fram för att täcka deras behov. Detta var i början av 2000-talet och sedan dess har vår verksamhet växt och utvecklats mycket, säger Bo. Idag har X2 Technology omkring 15 medarbetare i Växjö och man levererar lyftpelare till många olika företag, som till exempel tillverkar operationsbord. – Vi levererar lyftpelare globalt och har kunder i hela världen, till exempel runt om i Europa, USA, Kina och Indien. Bland våra kunder finns företag som Siemens Medical och ABB. Våra kunder använder lyftpelarna inom till exempel medicinteknik, ergonomi och industri, för att lyfta olika typer av utrusning. Vi är ett litet företag, men vi levererar ledande och kundanpassade lösningar. Detta gör oss unika. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att möta deras särskilda krav, säger Bo.

kvalitet och funktion som vår kund efterfrågar, säger Bo. Just nu är X2 Technology inne i en expansionsfas. – Vi vill växa med tillförsikt och arbetar bland annat med att uppdatera vår hemsida och med marknadsföring, för att potentiella kunder ska veta att vi finns och vad vi kan göra. Vi har ett väldigt bra team på företaget och klarar tillsammans av mycket avancerade arbeten. Vi har en stor konkurrensfördel i att vi gör längre och starkare lyftpelare än andra företag, säger Bo.

– Vi vill omsätta omkring 100 miljoner till år 2025 och vara tre gånger större än idag inom en femårsperiod. Vi har varit en konstruktionsbyrå med duktiga ingenjörer och nu vill vi nå ut mer och bredare med våra produkter, säger Bo, som sammantaget ser ljust på framtiden för X2 Technology. – Vi gör lyftpelare som är ledande i världen och det vill vi fortsätta att göra. Vi har planer på att ta fram ännu mer unika lyftpelare. Vi har både bredden och kunskapen och våra nya produktidéer kommer att göra oss ännu mer unika, avslutar Bo Arrhén.

Vill växa och nå ut med sina produkter X2 Technologys mål är att hitta återförsäljare i minst 20 länder inom ett år.

Intervju: Victor Salazar

Tar fram lyftpelare till tv-studios X2 Technologys anpassade lyftpelare tål hög last och stora moment, samtidigt som omfånget är stort. – Vår kvalitet och lyftpelarnas kapacitet gör oss speciella. Säkerheten är väldigt viktig för oss och våra lyftpelare uppfyller högt ställda säkerhetskrav, säger Bo. X2 Technology produkter används idag inom en rad branscher, och en del av dem är möjligen lite oväntade. – Just nu arbetar vi med att ta fram lyftpelare för kameror till tv-studios, både sådana som står på golvet och sådana som hänger i taket. Vi har ständigt olika projekt på gång och ibland kan ett projekt kräva tid och fokus under en lång tid för att nå den

Y: Extremt stabil lyftpelare NY: Extremt stabil lyftpelare NY: NY: Extremt Extremt stabil stabil lyftpelare lyftpelare ör stora offsetlaster för stora offsetlaster för för stora stora offsetlaster offsetlaster X2 Technology AB Uttervägen 6 S-352 45 Växjö, Sweden tel. +46-470-71 79 50 www.X2technology.se

300kg 300kg 300kg 300kg

1000 mmmm 1000 mm 1000

1000 mm

www.X2technology.se www.X2technology.se www.X2technology.se

www.X2technology.se


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Marknadsledande förpackningslösningar i branschens framkant I en tid då inte minst livsmedelsindustrin strävar efter bättre och mer miljövänliga förpackningar representerar ett företag som JS Teknik AB en verksamhet i tiden. JS Teknik levererar marknadsledande djupdragare i ett koncept som präglas av innovationskraft och en hög servicenivå.

JS Teknik AB levererar och installerar djupdragare, det vill säga maskiner för vakuum- och MAPförpackning av olika produkter, allt från medical och hygien till alla former av livsmedel på ett både effektivt och miljöriktigt sätt. I konceptet ingår främst nya men även begagnade maskiner. Johnny Andersson leder verksamheten. – Vi är återförsäljare för Sealpac Internationals ledande produkter och lösningar, och representerar därmed deras djupdragare i både Sverige och Norge. I Sverige är vi en av de främsta leverantörerna av djupdragare, berättar Johnny och tillägger att man även levererar märknings- och etiketteringsutrustning. JS Teknik erbjuder också service, underhåll, reparationer och reservdelar för olika slags maskiner och utrustningar. Man utbildar maskinoperatörer och teknisk personal om kunden så önskar. Lång erfarenhet JS Teknik AB utgår från Södra Sandby sedan drygt 20 år tillbaka, men Johnny Andersson startade företaget betydligt tidigare än så, närmare bestämt 1985 tillsammans med en kollega. Johnny har ett förflutet i branschen ända sedan början av 70-talet och framöver är det dottern Caroline Riveros och hennes man Cristian, som idag är minoritetsägare

i bolaget, som tar över detsamma och fortsätta driva verksamheten framåt som ett familjeföretag, tillsammans med Magnus Palm som är JS Tekniks tekniska chef. – Han är Sveriges duktigaste förpackningstekniker, fyller Johnny i. Johnnys långa erfarenhet genomsyrar verksamheten som bland annat innefattar en egen testavdelning för framtagning av nya innovativa lösningar som främjar såväl effektiviteten som miljön. Detta är en

uppskattad möjlighet för företagets kunder som är välkomna att kontakta JS Teknik för nyskapande eller utveckling av deras förpackningar. – De lösningar vi erbjuder skapar smidiga vakuumoch MAP-förpackningar med flexibla mjuka filmer, alternativt styva filmer, vilket ger lång hållbarhet på produkterna, samtidigt som plaståtgången minimeras. Det är bra för produkterna och bra för miljön, påpekar Cristian Riveros.

Helhetsansvar Johnny berättar att JS Teknik sålde sin första Sealpac-maskin 2000. Idag närmar man sig hundra sålda maskiner, samtidigt som man kan konstatera att den första alltjämt är i drift. – Det rör sig med andra ord om riktiga kvalitetsmaskiner, och eftersom vi erbjuder kontinuerligt underhåll och service bidrar vi till att förlänga livslängden på dem. Vi tar ett helhetsansvar, det är vad vårt koncept handlar om, säger Caroline. Liksom sin far och maken Cristian blickar hon gärna framåt. Utveckling är ett nyckelord i sammanhanget. JS Teknik saluför till exempel en förpackning som är väldigt lätt att öppna: EasyPeal Point, som är patenterad av Sealpac International och används av såväl läkemedels- som livsmedelsindustrin. – Nu kan våra kunder lätt få tag i hörnen och öppna förpackningen även om plasten är tunn, påpekar Caroline Riveros och avrundar: – Vi vill ta en aktiv del i hela branschens utveckling, inte minst ur miljösynpunkt. Det händer mycket på plastfronten, man går mer och mer ifrån tjocka tråg som är både dyra och har stor plaståtgång, till förpackningar med tunna plaster där man har miljön i åtanke. Denna utveckling är som gjord för våra maskiner. Framtiden känns både utmanande och spännande. Intervju: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Automatiskt bättre förpackat


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Världens första utsläppsfria fordon för järnvägsunderhåll Epiroc har samarbetat med ABB för att utveckla e-drivlinan till Railcares batteridrivna fordon för alla tillämpningar inom järnvägsunderhåll. Det mångsidiga fordonet erbjuder utsläppsfri drift med reducerade ljudnivåer, vilket förbättrar arbetsmiljön och ökar möjligheterna till underjordsarbete i till exempel tunnelbanesystem och gruvor. Railcare, en svensk tillverkare av maskiner för att hålla järnvägen säker och ren, har lanserat världens första batteridrivna Multi Purpose Vehicle, MPV. Målsättningen är att bli en ”grön leverantör” inom projekt som rör järnvägsunderhåll. E-drivlinan för MPV, som utvecklats av Epiroc AB, innehåller ABB:s nya vätskekylda elmotorer AMXE tillsammans med frekvensomriktare HES880. MPV:n är utrustad med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter. Batteriet erbjuder 4-6 timmars drift mellan laddningarna, vilket räcker för ett vanligt nattskift. – Projektet med Railcare visar hur även de tyngsta fordonen kan övergå till eldrift för att bidra till en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp, säger

Henrik Nilsson, affärschef för Traction, ABB Motion. – Det är också en viktig fortsättning på vårt samarbete med Epiroc, som visar hur vi är i framkant som leverantör av kritiska komponenter för krävande e-drivlineprojekt. Idealisk för krävande miljöer Epiroc, som är en av världens ledande leverantörer av gruvutrustning för underjord samt infrastrukturutrustning, har utvecklat den modulära, skalbara e-drivlineplattformen för MPV med batterier från Northvolt. Den nya plattformen innehåller fyra av ABB:s nya elmotorer AMXE för tung drift. Dessa permanentmagnetmotorer har en kompakt och vätskekyld design som är idealisk för tuffa miljöer och krävande tillämpningar. Motorerna styrs med ABB:s robusta och mångsidiga vätskekylda frekvensomriktare HES880 som är väl beprövad för traktionsbaserade, marina och stödjande tillämpningar. Erik Svedlund, Head of Marketing, Rocvolt Business Development på Epiroc, berättar: – Railcare MPV-projektet utökar det samarbete som startade med användningen av motorer och frekvensomriktare från ABB för vår nya generation av fordon för gruvutrustning för underjord.

Epiroc samarbetar med ABB för att utveckla e-drivlinan för Railcares batteridrivna fordon för alla tillämpningar inom järnvägsunderhåll.

Konceptet med e-drivlinan utformades främst med grundindustrin i åtanke, men projektet illustrerar en bredare användning för andra typer av maskiner som används i tuffa miljöer och traditionellt drivs av dieselmotorer. Mindre buller Förutom att eliminera utsläppen från dieselmotorer är en av de största fördelarna med MPV de reducerade ljudnivåerna. Det är särskilt viktigt eftersom fordon för järnvägsunderhåll ofta används nattetid i stadsmiljöer. De dubbla fördelarna med noll utsläpp och låga ljudnivåer kan även öppna möjlig-

heter till nya användningsområden för Railcare, såsom långa underjordiska tunnlar i tunnelbanesystem och gruvor. Prototypen för MPV håller för närvarande på att testas i Sverige och planen är att produktionen ska komma igång under 2021. Railcare planerar att bygga tre fordon för att ersätta de gamla dieseldrivna fordonen i fordonsparken för den egna verksamheten i Skandinavien och Storbritannien. Senare kommer Railcare att marknadsföra fordonen till kunder i hela världen. Källa: ABB

Nya satsningar hos gedigen verktygstillverkare Verktygsteknik Småland AB är företaget med rötter sedan 1980-talet, och som sedan länge är en högt uppskattad aktör när det gäller konstruktion och tillverkning av följdverktyg, cellplastverktyg och fixturer. Med sitt djupa kunnande och sin moderna maskinpark servar Verktygsteknik Småland kunder över hela landet. Verktygstillverkningen i Verktygsteknik Småland AB etablerades i ett separat bolag 1982, vilket initiativtagaren Gunnar Winnell drev fram till 2010 då Marcus Lindquist och Staffan Dahl tog över den välrenommerade verksamheten. Marcus hade redan

16 år bakom sig i företaget när han tillsammans med Staffan tog ny sats, bland annat genom investeringar av nya maskiner. Sedan två år tillbaka utgår verksamheten från anläggningen på Rådjursvägen i Växjö där sju medarbetare sysselsätts. – Vi konstruerar och tillverkar följdverktyg, cellplastverktyg och fixturer, och servar en kundkrets som i princip kan sträcka sig över hela landet. Till idag har vi utfört uppdrag för kunder från Hässleholm i söder till Sundsvall i norr, upplyser Marcus Lindquist och berättar att man för två år sedan dessutom etablerade dotterbolaget Subcon AB. – Vi ville skilja på serieproduktion och stycktillverkning, vilket har visat sig vara ett klokt beslut, inte minst i dessa pandemitider då Subcon har gjort oss mindre sårbara, säger Marcus.

Trådgnistansvarig Erland Danielsson

Rådjursvägen 15, 352 45 Växjö • 0470-74 86 90 marcus@vtsab.se • staffan@vtsab.se • www.vtsab.se

Erfarenhet, kunskap, kvalitet Granne med Verktygsteknik Småland ligger företaget Ecmec som ritar och konstruerar specialmaskiner och fixturer. För dem tillverkar Verktygsteknik en hel del detaljer och prototyper via bland annat trådgnistring och CNC-bearbetning. – Härutöver servar vi förstås också ett antal andra kunder.Det rör sig om allt från enstaka produkter till flera hundra artiklar som alla präglas av hög precision och snäva toleranser. Det kan till exempel handla om fixturer som gått sönder, varpå vi förser dem med reservdelar, säger Staffan Dahl. Han framhåller företagets långa erfarenhet, breda kunskap och tydliga kvalitetsfokus. Man jobbar med ett eget kvalitetssystem som man strikt följer, vilket bidragit till att man idag har en kundkrets med många återkommande uppdragsgivare. – Just nu tillverkar vi till exempel en mätrigg för en båt, en slipfixtur och ett gripdon. Vi gör också en ombyggnation av ett äldre verktyg på uppdrag av Wexiödisk. Vi levererar alla våra lösningar utifrån de krav och specifikationer som våra kunder förmedlar, samtidigt som vi har en bra dialog längs hela processen, från början till slut. Eftersom vi inte är så stora är vi väldigt flexibla om någon förändring skulle ske under resans gång. Vi krånglar inte utan åtgärdar den eventuella ändringen med en gång, säger Staffan.

lätt på en arbetsmarknad där de som är kunniga och kompetenta knappast är arbetslösa. Att rekrytera personal har varit ett problem för branschen under lång tid, men vi är lyckligt lottade som redan har ett kompetent team. Det är till stor del deras förtjänst att vi är där vi är idag, säger Marcus Lindquist och Staffan Dahl.

Tydliga ambitioner I Verktygsteknik Småland gör man kontinuerliga investeringar i syfte att hela tiden verka i framkant. Nyligen försågs verkstaden med en fyraaxlad maskin och härutöver tittar Marcus och Staffan på möjligheterna att börja lasermärka sina produkter så att de blir fullt spårbara för kunderna. – Vi siktar hela tiden framåt, nu handlar mycket om att fortsätta utveckla Subcon och få företaget att växa ytterligare en nivå. Vår ambition är också att anställa någon medarbetare till, men det är inte så

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


10

energi www.svenskleverantorstidning.se

JS Energi vill ta täten när värmepumparna fortsätter erövra Sverige Värmepumparna fortsätter att erövra Sverige i takt med att allt fler inser de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med en modern uppvärmningslösning. JS Energi står i sammanhanget för ett komplett koncept avseende allt från försäljning till installation och service. Som märkesoberoende aktör kan man alltid ta fram en optimal lösning för varje enskild kund.

JS Energi grundades av Jan Stoltz i Sösdala 1997. Jan gick dessvärre bort tidigare i år, men det är, berättar bolagets VD Peter Borgman, Jans värderingar som även framöver kommer att vara bärande i företagets verksamhet. – Jan satte alltid både kunder och personal i främsta ledet, och betonade ofta vikten av att alltid göra rätt för sig. Det har lagt grunden till våra framgångar och vi ska förstås fortsätta på den inslagna vägen, säger Peter som för drygt 20 år sedan träffade grundarens son, Fredrik, då de jobbade på dåvarande Atea. Fredrik började sedermera arbeta i sin fars firma, och i samband med att Jan gick i pension 2014 genomfördes ett generationsskifte då Peter Borgman köpte halva företaget. – Vi började sälja reservdelar till värmepumpar och insåg att hela branschen var uppbunden till olika tillverkare. Vi ville gå åt motsatt håll och inte vara knuten till någon leverantör, och på så sätt alltid kunna erbjuda en optimal lösning för varje enskild

kund. Vi insåg också behovet av kompetenta tekniker och montörer och köpte därför en firma i Höganäs. Det bidrog till att vi idag representerar ett helhetskoncept med allt från försäljning till installation och service samt reservdelar avseende allt som rör värmepumpar, berättar Peter. Skarpa satsningar En värmepump innefattar, påpekar Peter Borgman,

en hel del avancerade funktioner, utöver den som genererar värme. – Det har ända sedan början av 2000-talet skett en successiv utveckling på värmepumpssidan, och det är en trend som bara fortsätter. Vi försöker hela tiden ligga i framkant, branschen behöver oss, säger Peter Borgman. Han kan konstatera att branschens gensvar har varit gott, även om JS Energi, liksom andra aktörer i branschen, har upplevt en viss avmattning i efterfrågan under pågående pandemi. Idag finns företaget representerat på fyra orter i Sverige: i Växjö där Peter jobbar, i Halmstad och Helsingborg, samt i Göteborg där JS Energi etablerades så sent som 2020. Det är ett led i en kontinuerlig och målmedveten satsning där ambitionen är att sprida företagets koncept över hela landet. – I december förde vi en diskussion med ägarna och spikade utifrån den en plan på hur vi ska täcka Sverige med egna bilar och tekniker. Vi tog också fram en etableringskarta. Jönköping står på tur och senare i år startar vi även upp i Kalmar, berättar Peter. Tydliga ambitioner I början av 2020 gick Göteborgs stad ut med en offentlig upphandling avseende service av värmepumpar. Den upphandlingen vann JS Energi. Företaget har också etablerat e-handel i England, Danmark och Norge, och säljer härutöver sina produkter via Amazon i hela Europa. Omsättningen ökar kontinuerligt i JS Energi där framtidsplanerna handlar om att växa med fem–sex kontor varje år.

– Vi ska fortsätta göra det vi är bra på, det vill säga leverera ett bekymmerfritt ägande av värmepumpar i ett märkesoberoende koncept. Vi ska också fortsätta satsa på e-handel, men i grund och botten handlar det om att förvalta det arv som Jan Stoltz lämnade efter sig, avslutar Peter Borgman. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

B E KY M M E R S F R I T T Ä G A N D E AV D I N VÄ R M E PU M P NY VÄRMEPUMP | SERVICE | RESERVDELAR JS Energi är en obunden aktör och partner till NIBE, Mitsubishi, IVT, Bosch, CTC, Panasonic och Daikin. KONTAKT: Tel: 0470- 51 52 20 | service@ jsenergi.com | www.jsenergi.com


energi 11 www.svenskleverantorstidning.se

Försörjer industrin med pålitlig kraft och ström KraftPowercon erbjuder produkter och tjänster inom industriell strömförsörjning. Företaget skapar säkra och effektiva lösningar för en pålitlig kraftförsörjning och arbetar med allt från traditionell industri till futuristiska projekt. KraftPowercon gör kort sagt att deras kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet. KraftPowercon är ett globalt företag med produktionsanläggningar i Sverige, Kina och Indien. Svensk Leverantörstidning träffar Tobias Johansson,

som är platschef på KraftPowercon i Växjö. I Sverige finns företaget både utanför Göteborg och i Växjö. – Tidigare hette vi Tudor och tillverkade batteriladdare. Detta företag bildades 1935. Därefter har verksamheten växt och utvecklats och 1964 kom verksamheten till Växjö under namnet Transductor. KraftPowercon kom till Göteborg 1980 och 1990 blev verksamheten i Växjö en del av KraftPowercon. Det var när kraftelektroniken blev en del av det indiska företaget Powercon som företaget fick namnet KraftPowercon, berättar Tobias, som kom in i verksamheten 2019 och dessförinnan har en lång erfarenhet inom kraftbranschen. – Jag har bland annat arbetat på General Electrics tidigare. Jag kan branschen, detta är en väldigt bred bransch där vi arbetar med allt från kraftförsörjning till kraftdistribution. Nu siktar vi både på att utveckla vårt affärserbjudande och på att växa internationellt. Vårt huvudområde är produkter inom avbrottsfri kraft för elektriska växelströmsmotorer, berättar Tobias. Global marknad KraftPowercon har totalt omkring 500 medarbetare och utav dessa arbetar 40 i Växjö. Deras största kunder är Hitachi-ABB och Siemens. – Vår huvudmarknad är Sverige men vi säljer våra produkter globalt, säger Tobias och förklarar att företaget har fyra affärsområden; hög ström, hög spänning, avbrottsfri kraft och marin. – Vår verksamhet och produkter handlar om kraft och att leverera kraft. Vi har en slogan som lyder: “Premium power supply in a way no one else can”, säger Tobias. KraftPowercon säkrar processer och tillhandahåller

Platschef Tobias Johansson

strömförsörjning i allt från kärnkraftverk till gasturbiner. – Man hittar våra lösningar i traditionella industrier liksom i mycket futuristiska projekt. Allt vi gör är avsett att förbättra företagets kraftsystem. Vi är helt enkelt ett högteknologiskt företag som hjälper andra företag att vara så lönsamma, säkra och pålitliga som möjligt, berättar Tobias. Avbrottsfri kraft KraftPowercon har ständigt nya projekt på gång och kommer bland annat att förstärka sin utvecklingsavdelning. – Vi har också fått pengar från ALMI för att studera

hur vi kan ta fram lösningar för att undvika tryckstötar inom vattenapplikationer. En annan viktig del är omställningen till förnyelsebar energi, som kommer att innebära stora påfrestningar på vårt elnät. Detta gör att avbrottsfri kraft kommer att bli allt mer viktigt. Nätstörningar kan skapa skador och då kan avbrottsfri el behövas för att lösa dessa skador. Här levererar vi kompletta lösningar, säger Tobias. KraftPowercon kan exempelvis driva fläktar, pumpar och många andra kritiska drifter. – I framtiden vill vi hitta nya applikationer inom våra huvudprodukter. Både inom det marina och inom industrin finns det många motorer som inte får stanna, och här vi har mycket kompetens och produkter att erbjuda. Vi vill fortsätta utvecklas, avslutar Tobias Johansson. Intervju: Victor Salazar


12

hållbarhet www.svenskleverantorstidning.se

Friskare personal med hållbara städinsatser Rätt städning minskar sjukfrånvaron hos kunden och påverkar miljön mindre. Städning går från enbart fokus på rent och snyggt till att bli en HR-fråga. Det är detta som gör Kundpartners verksamhet unik. Kundpartner erbjuder alla typer av städtjänster samt en del angränsande servicetjänster till företrädesvis privata företag. Kundpartner Syd AB grundades 2007 och verkar i nuvarande form sedan fem år tillbaka. Allehanda städtjänster är företagets specialitet, vilka innefattar

allt från traditionell golvvård, fönsterputs, desinficering, leverans av hygienartiklar och service av kaffeautomater till kontors- och produktionsstädning. Utöver detta driver man även ett flertal personalrestauranger. Företaget sysselsätter idag drygt 250 anställa via kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Stockholm och Göteborg. Peter Rehnström är VD och kan konstatera att bolagets fokus på kvalificerade och hållbara städtjänster var rätt steg att ta. – 2015 omsatte vi 2 miljoner kronor, för budgetåret 2021 räknar vi med en omsättning på över 100 miljoner. Vi har med andra ord haft en oerhört god utveckling, konstaterar Peter, som också är en av två delägare i Kundpartner.

- Det blir förstås en lönsam investering ur ett såväl mänskligt som ekonomiskt perspektiv när sjukfrånvaron minskar hos våra kunder. Peter Rehnström, VD Peter Rehnström är VD för Kundpartner Syd AB

Partikelmätare för bättre inomhusluft Kundpartner är aktivt i framför allt Skåne, längs västkusten till Göteborg, i Ljungby, Blekinge och Stockholm. Något som skiljer företaget från många av konkurrenterna är att man jobbar med att minimera antalet mikropartiklar i luften. Detta mäter man med partikelmätare som installeras på plats hos kunderna. Partikelmätarna mäter mängden mikropartiklar i luften i de utrymmen där kundens anställda verkar. Utifrån de resultat man får kan man därefter sätta in effektiva och välanpassade städ- och desinficeringsinsatser. – Vi kan övervaka dessa miljöer från distans och sätta in åtgärder efter behov, vilket bland annat resulterar i arbetsmiljöer där risken för till exempel

smittspridning minskar. Det blir förstås en lönsam investering ur ett såväl mänskligt som ekonomiskt perspektiv när sjukfrånvaron minskar hos våra kunder, poängterar Peter Rehnström. Personalen trivs Visionen i Kundpartner är tydlig: man vill bli Sveriges ledande servicepartner. Faktum är att man är på god väg. 2019 vann man Clean Bright Awards utmärkelse Årets Glansföretag och 2020 blev Kundpartner utsett till Gasellföretag av Dagens Industri. Peter Rehnström ser flera orsaker till företagets framgångar. – Att städa är som att springa ett maratonlopp, kilometertiderna måste vara anpassade efter maraton. Är de anpassade efter ett femkilometerslopp går personalen sönder. Vår personal har tillräcklig arbetstid för att utföra ett bra arbete år efter år, samt rätt materiel och utrustning för de jobb de utför, säger Peter. Kundpartner har en organisation med två till tre gånger fler arbetsledare än många konkurrenter, vilket bidrar till en effektiv organisation där det är lätt att nå ansvariga personer. Som enda företag i branschen har Kundpartner ett lokalt löneavtal med individuell lönesättning, vilken är prestationsbaserad utifrån sju olika kriterier. Personlig kännedom och en god relation mellan chef och medarbetare är en förutsättning för att lönesättningen ska fungera. – Våra anställda trivs, vilket förstås avspeglas i deras insatser. Vi uppmanar våra medarbetare att ta egna initiativ och komma med feedback och förslag på förbättringar, vi vill att alla ska känna sig delaktiga i den dagliga verksamheten. Peter konstaterar i sammanhanget att företaget 2019 hade en sjukfrånvaro på endast 3,4 procent, och på endast 4,5 procent under Coronaåret 2020. – Vi vill alltid komma i kontakt med intresserade kandidater som vill jobba för ett expansivt företag med ett gott företagsklimat, avrundar Peter Rehnström. Intervju: Axel Eriksson


transport 13 www.svenskleverantorstidning.se

Träfrakt – ett nätverk av transportörer av skogsprodukter Träfrakt Götaland AB ägs och drivs av omkring 130 skogs- och flisåkerier i samverkan, som tillsammans bildar Götalands största transportorganisation inom skogssektorn. Det åkerierna transporterar är huvudsakligen skogsråvara, flis- och biobränsleprodukter samt färdigvaror. Därtill utför man olika kundspecifika uppdrag, bland annat via speditionsverksamheten inom dotterbolaget Träfrakt Logistik. Tillsammans med de många delägarna och deras fordon kan Träfrakt erbjuda en stor flexibilitet av tjänster, alla med hög kvalitet och trafiksäkerhet samt stort kundfokus. Svensk Leverantörstidning träffar Peder Letell, som är VD på Träfrakt Götaland AB, ett företag som firade 50-årsjubileum 2019. Träfrakts verksamhetsområde växte fram under 1960-talet, då önskemålen om samordning och ordning och reda på den skogliga transportmarknaden växte sig allt starkare. Kraven kom såväl från åkerihåll, som från de skogliga kunderna, vars industrier i form av pappers-, och massabruk och sågverk såg ett allt större behov av transportresurser i takt med deras tillväxt. – Under denna tid växte behovet av bra transportuppgörelser och logistiklösningar från våra skogar, och därför bildade driftiga krafter inom den lokala

åkerinäringen i Småland och Blekinge Träfrakt 1969. På detta sätt kunde man samla och organisera de åkerier som arbetade med skogs-, och flistransporter, säger Peder. Snart efter bildandet anslöt åkerier från Östergötland, i slutet av 1980-talet kom Skåneåkerierna med, och runt millenniumskiftet var det ett flertal halländska och västgötska åkerier som gick med. Vi träffar Peder på Träfrakts kontor i Växjö, där företaget huserar tillsammans med andra bolag verksamma inom skogsnäringen. Idag är omkring 130 åkerier anslutna till Träfrakt. – Förr var vi många fler, men vi ser samma strukturutveckling som i övriga näringslivet, med åkerier som blir större med fler fordon men färre till antalet. Samtidigt finns en trend i vårt samhälle att man ska stå på egna ben, så nyrekryteringen av

åkerier är inte det enklaste, även om vi gärna ser fler delägare. Behoven finns där, det ser vi, säger Peder. Samverkan mellan åkerier skapar effektivitet Träfrakts medlemmar erbjuder kvalitativa transport- och logistiktjänster med hög trafiksäkerhet och så låg miljöbelastning som möjligt. – Samverkan mellan åkerier för att minimera tommilen är central och avgörande, såväl för vårt

klimat, som för våra åkeriers överlevnad. Åkerierna arbetar självständigt, men vi stöttar dem i olika verksamhetsfrågor, i första hand gällande transportavtal av olika slag, säger Peder. Under tidens gång har verksamheten förändrats, från att vara en central förhandlingsorganisation som höll i stora transportavtal, till att idag jobba mer på konsultbasis, som en kunskapsbank att nyttja för åkerierna utifrån deras olika behov. – Att vara ett bollplank som den enskilda åkeriägaren kan testa sina funderingar mot när det exempelvis kommer till avvägningar i affärsmässiga beslut kan vara både en trygghet och en utmaning, och förhoppningsvis ger det bra beslut, säger Peder. Verksamhetsutveckling och utbildning Många av de åkerier som är medlemmar i Träfrakt är mindre familjeföretag som drar nytta av Träfrakts kunskap inom olika områden. – Ett av Träfrakts viktiga uppdrag är att bevaka åkeriernas viktigaste näringsfrågor i olika forum. Vi har också ett antal förmånliga leverantörsavtal, som delägarna kan ta del av, säger Peder. Kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och utbildningsfrågor är områden som ständigt är aktuella och där bidrar Träfrakt i olika former efter åkeriernas önskemål. – Vi administrerar och håller bland annat i YKButbildningar för ett stort antal åkerier. IT-stöd och samverkan Skogsåkeriernas transportsystem utvecklas ständigt och den utvecklingen följer Träfrakt noga. – Idag har vi en utvecklad supportverksamhet till stöd för näringen, både vad gäller transportsystemen, och vad gäller IT-stödet runt skogsnäringens transportadministration. Vi är en länk mellan åkerierna och många kunderna, med ambitionen att smörja maskineriet. Att utveckla samverkan i vardagen är jätteviktigt för branschen. Grunden i Träfrakt är att vara ett starkt nätverk där man skapar många goda samarbeten, avslutar Peder Letell. Intervju: Victor Salazar

0470-72 75 20 info@trafrakt.se www.trafrakt.se


14

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Varbergs kommun på fortsatt frammarsch

Varbergs kommun fortsätter växa, och det är målmedvetna satsningar på många fronter som ligger bakom den positiva utvecklingen. Det gäller inte minst byggnation och infrastruktur där ett flertal projekt bidrar till ökad attraktionskraft.

Utvecklingen var god i Varbergs kommun redan under vårt förra besök för två år sedan. Den har fortsatt i samma riktning med en befolkningstillväxt på ungefär 1,5 procent per år. Samtidigt har en rad bygg- och infrastrukturprojekt både sjösatts, fortgått och färdigställts, vilket i allt väsentligt bekräftar bilden av en region på stark frammarsch. Det gigantiska tunnelbygget har förstås stor betydelse för Varbergs utveckling i och med att ett

hundratal företag och aktörer, med Trafikverket i spetsen, på ett eller annat sätt är involverade i projektet. – Tunnelbygget håller på många sätt igång näringslivet här i kommunen, medger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och nämner därefter arbetet i Apelviken där det också händer en hel del. Apelviken är en av Sveriges absolut populäraste surfstränder. – Vi rustar upp hela området med bättre surfingservice, grillplatser, bänkar med mera. Apelviken ska bli en ännu mer attraktiv samlingspunkt för alla, säger Ann-Charlotte. Hamnområdet i fokus Området Västerport är en annan plats med stor attraktionskraft. Detaljplanen kommer att antas i

sommar och det råder fortsatt stort intresse kring området. Här kommer det bland annat att byggas ett hotell, förberedelserna är i full gång. Bygget av den nya simhallen har gått helt enligt plan och budget, och kommer att öppna i början av september. I övrigt har arbetet i och kring hamnen i mångt och mycket präglat framtidsplanerna i Varbergs kommun. Den nya Getteröbron invigdes i november och har blivit en smidig infart till hamnen över järnvägen. – Hallands Hamnar är en så kallad grön hamn, vilket vi är stolta över. Här har man ökat volymerna kraftigt under senaste tid med fokus på cellulosa och sågade trävaror. Södra och Derome är stora lokala aktörer som investerat mycket i Varberg, berättar Ann-Charlotte Stenkil.

Nytt tågstopp skapar möjligheter Ytterligare ett viktigt projekt för regionens utveckling är det nya tågstoppet i Väröbacka som kommer att betyda mycket för resandet till och från Göteborg. I området finns gott om viktiga industrier och goda utvecklingsmöjligheter avseende såväl företagsetablering som bostadsbyggande. – Ett tågstopp i Värö – med sin närhet till Kungsbacka och Göteborg – kommer att innebära en stor utveckling för bygden men också för hela arbetsmarknadsregionen, berättar Ann-Charlotte Stenkil. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


varberg 15 www.svenskleverantorstidning.se

Dialog, engagemang och lokal förankring nycklar i Fortinovas utveckling

Marmorlyckan, i bostadsområdet Breared strax söder om centrala Varberg, byggs med ett tydligt hållbarhetsfokus, vilket passar bra in i Fortinovas verksamhet.

I en konkurrensutsatt fastighetsbransch gäller det att ha engagemang och kundfokus. Det är välkända förutsättningar för fastighetsbolaget Fortinova. Tack vare goda relationer och lokal närvaro kan bolaget agera snabbt på förvärvsmöjligheter, samtidigt som positionen som samhällsbyggare i regionen stärks.

Efter många års studier och arbete i USA flyttade Anders Johansson hem till sitt Varberg och grundade fastighetsbolaget Fortinova tillsammans med kollegan Anders Valdemarsson. Målet är, och var från första början, satt högt – att skapa västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden. Faktum är att man är på god väg, nyligen börsnoterades företaget på

Nasdaq First North Premier. Bolaget expanderar i hela regionen och bedriver idag verksamhet i bland annat Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Kungsbacka, Lilla Edet, Varberg och Falkenberg. – Vi har en tilltro till västra Sverige som en region med framtiden för sig. Det genomsyrar hela vår verksamhet, säger Anders Johansson, som vi träffar på huvudkontoret i Varberg. Framgångsfaktor Fortinova förvärvar, förvaltar och utvecklar främst bostadsfastigheter. Idag sysselsätter bolaget ett 30-tal personer och har ett portföljvärde om 2,3 miljarder. Beståndet består till 86 procent av bostäder, i nuläget 1 759 lägenheter. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter i fokusområdena Halland och Västra Götaland. En viktig framgångsfaktor är, enligt Anders Johansson, det personliga engagemanget. Stor vikt

Husen i Marmorlyckan, i bostadsområdet Breared strax söder om centrala Varberg, är snart helt färdiga. De innehåller såväl seniorboende som vanliga hyresrätter.

läggs vid att kontinuerligt öka kundnöjdhet och kundnytta, hos såväl hyresgäster som investerare. – Vi är noga med att alltid ha en god dialog med hyresgästerna. Det är i mångt och mycket nyckeln till våra framgångar. 95 procent av våra fastigheter finns i kommuner som ligger över riksgenomsnittet beträffande tillväxt, vilket bidrar till att uthyrningsgraden har stabiliserats på över 99 procent, berättar Anders Johansson. Stark lokal prägel Utöver befintliga fastigheter äger Fortinova en projektportfölj med 400 potentiella byggrätter för lägenheter. Fokus på tillväxt är tydligt och bolaget har en egen organisation som uteslutande arbetar med transaktioner. För att kunna ge en så bra service som möjligt har Fortinova lokala förvaltningskontor på många orter. Personalen har en stark förankring och kunskap om områden de arbetar i.

Anders Johansson

– Det är oerhört viktigt att vi jobbar med en lokal prägel. Vi vill stärka och bygga upp samhällena där vi är verksamma. Jag tror att det är ett engagemang som syns, säger Anders Johansson. Marmorlyckan Ett av Fortinovas mest intressanta förvärv på senare tid är projektet Marmorlyckan i Breared, en lugn idyll i utkanten av Varberg med närhet till den vidsträckta sandstranden i Apelviken. I området finns förskolor, skolor, vårdcentral och annan service. Bebyggelsen är varierad, med hyresrätter, bostadsrätter och trygghetsboende samt rad- och parhus. I kvarteren finns grönområden, planteringar och lekplatser. Fortinovas kommande fastigheter i Marmorlyckan innehåller dels seniorbostäder, som redan har börjat hyras ut, dels vanliga hyreslägenheter. De senare kommer att hyras ut under våren. – Marmorlyckan har ett tydligt hållbarhetsfokus, vilket vi ser fram emot att förvalta och utveckla. Hållbarhet är en viktig hörnsten i vår verksamhet, som också präglas av vår värdegrund, med närhet, mod, hjärta och enkelhet, säger Anders Johansson.

Närheten till skog och grönområden, stranden i Apelviken och Varbergs centrum, bidrar till Marmorlyckans attraktivitet. Uthyrning pågår under våren 2021.

Fortinova förvaltar inte bara hus på attraktiva platser i västra Sverige. Vi förvaltar våra kunders hem och drömmar. Vi skapar utrymme för våra hyresgäster att växa, så att vi kan växa med dem.

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


16

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Ledande i Sverige på golvoch måleritjänster Sandå har cementerat sin position som ett rikstäckande måleri präglat av kvalitet och miljö. Avdelningen i Varberg är förstås inget undantag. Med lokal förankring och storföretagets resurser i ryggen kan man erbjuda professionella insatser kring allt som rör måleri och golv.

1996 formades Sandå Måleri av dåvarande BPA Måleri & Golv, men faktum är att bolaget har sina rötter så långt tillbaka som till 1940-talet. 2007 köptes Kumlins Måleri och därmed blev Sandå landets största måleriföretag. Bolaget finns idag representerat på 70 platser i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. På många av dem erbjuder man tjänster inom både golv och fasad, och härutöver finns specialistkompetens kring exempelvis rostskydd, plåttak och dekorationsmålning. I Varberg träffar vi Malin Vallvingskog som ansvarar för Sandå Måleris verksamheter i både Varberg och Kungsbacka. Hon berättar att hon övertog rollen som platschef för ungefär ett år sedan. – Jag tog över efter min före detta chef, Mats, som gjort ett fantastiskt jobb för bolaget ända sedan 1970-talet. Mats jobbade alltid med ett starkt fokus på ett sammansvetsat team, och det är något jag har försökt bibehålla, berättar Malin.

Teamkänsla Hon har ett förflutet på Västkustmålarna sedan 1999 och har jobbat med många av de målare som idag arbetar i Sandå Måleri, vilket förstås bidrar till den goda sammanhållning och teamkänsla som

Malin eftersträvar. De båda kontoren hon ansvarar för sysselsätter i dagsläget ett 80-tal anställda som på ett utmärkt sätt representerar Sandå Måleris starka koncept. – Vi åtar oss uppdrag både inomhus och utomhus. Vi målar och tapetserar, inte minst i samband med renovering, och vänder oss till både privatpersoner och företag, oavsett om det handlar om gamla befintliga byggnader eller nyproduktion. Det kan med andra ord röra sig om allt från serviceinsatser till kompletta entreprenader i lägenhetshus eller på kontor, upplyser Malin Vallvingskog.

branschen är självklarheter i Sandå Sverige AB, något som Malin Vallvingskog gärna skriver under på. – Det är viktigt att vi hela tiden bibehåller vår höga kapacitet och upprätthåller en hög kunskapsnivå i företaget. Vi utbildar oss kontinuerligt i syfte att ligga i kunskapsmässig framkant, samtidigt som vi har ett gott samarbete med den lokala gymnasieskolan, från vilken vi gärna tar emot praktikanter och lärlingar. För oss är det oerhört viktigt att bidra till kompetensförsörjningen, inte bara för Sandå Måleri utan för hela branschen.

Trogna samarbetspartners Bland kunder och samarbetspartners märks till exempel Varbergs Bostads AB, Varbergshus, Derome Hus/Derome Förvaltning och Landstinget Halland. – Det är oerhört givande med alla dessa nära samarbeten, varav många sträcker sig långt tillbaka i tiden. För dessa kunder utför vi till exempel både invändig och utvändig målning i alla deras lägenheter, berättar Malin och tillägger att man förstås även vänder sig till privatpersoner. Kundkretsen finns företrädesvis i närområdet kring Varberg och Kungsbacka. Just nu jobbar man med ett kommunalt partneringprojekt för Säbo, en samarbetsform som Malin uppskattar. – Vi har en öppen dialog med de andra entreprenörerna, vilket gör att vi själva också kan ta en större aktiv roll i projektet. Det är effektivt och samtidigt väldigt roligt, menar hon.

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

I branschens framkant Att hela tiden bli bättre, hålla utlovade tider, respektera kunderna, uppträda affärsmässigt, ta ansvar samt på ett fackmässigt sätt utföra jobb och leda

Sandå Sverige AB • Besök Varberg: Signalvägen 2 • Besök Kungsbacka: Teknikgatan 2 • Tel: 0340-48 38 30 • Web: www.sanda.se


varberg 17 www.svenskleverantorstidning.se

En fullserviceverkstad för Varbergstraktens fordonsägare såsom Bilglascentralen och Sälstorps Lack i Varberg – Denna typ av samarbeten är ytterst viktiga för att vi ska kunna leverera allt våra kunder efterfrågar, säger Hans och berättar att såväl företag som privatpersoner söker sig till HC Bil & Maskin. De flesta finns i Varberg med omnejd men även kunder från Göteborg i norr till Halmstad i söder besöker Hans och Christer tack vare goda rekommendationer. – Vi har ett rykte om oss att alltid ha en god dialog med våra kunder. Vi vill bemöta dem som vi själva vill bli bemötta, den filosofin ser vi som en av nycklarna till våra framgångar, säger Hans Nilsson.

Varbergsborna har tillgång till en komplett fullserviceverkstad i HC Bil & Maskin AB. Här tar man sig an både personbilar och husbilar av alla märken, och i viss mån även lastbilar, mopedbilar och jordbruksmaskiner. Företaget är en auktoriserad Mekonomenverkstad, vilket garanterar såväl hög kapacitet som kunnande och kompetens.

Det är Hans Nilsson som tillsammans med kollegan Christer Ax driver HC Bil & Maskin från deras egna lokaler i Valinge. Båda har alltid älskat att meka med bilar och hade ett förflutet i branschen när de i början av 90-talet startade sin egen verkstad på hobbynivå i ett garage. De fick dock snart så mycket att göra att de var tvungna att flytta till större lokaler. Sedan flytten till nuvarande lokaler 2005 har dessa byggts ut 2015 för att man ska kunna möta den ökande efterfrågan. Idag är verkstaden ansluten till den rikstäckande Mekonomenkedjan. – Det är förstås en oerhörd styrka för oss, konstaterar Hans och berättar att man tar sig an såväl personbilar som husbilar, även stora sådana eftersom man förfogar över en lyft för lastbilar, av alla modeller. Det förekommer även att man reparerar lastbilar, jordbruksmaskiner och mopedbilar av olika märken och årsmodeller. Härutöver säljer man även däck samt erbjuder däckförvaring och hjulinställning. – Till 90 procent handlar det om personbilar,

transportbilar och husbilar som vi både servar och reparerar. Vi är bland annat auktoriserade för arbete med AC och att släcka besiktningstvåor, upplyser Hans Nilsson som sköter de administrativa uppgifterna, medan Christer jobbar i verkstaden tillsammans med fyra anställda.

Samarbeten skapar bredd Hos HC Bil & Maskin, liksom hos andra Mekonomenanslutna verkstäder, erhåller kunden samma garantier som hos märkesverkstaden. I syfte att stå för ett helhetskoncept samarbetar Hans och Christer med ett flertal specialistföretag i regionen,

HC Bil & maskin AB Mekonomen Hunseberg Valinge kåpås 30, 432 92 Varberg Bockängsgatan 10, Nässjö Tel 0340-625309 0380-60 09 00 valinge@mekonomenbilverkstad.se

I branschens framkant I HC Bil & Maskin jobbar man med en ständig strävan efter att alltid kunna lösa kundens problem, även om man måste kalla in extern hjälp för att uppnå ett perfekt resultat. – Om det rör sig om en speciell bil eller särskilda problem finns alltid möjligheten att hyra in specialverktyg av Mekonomen. Med den höga servicenivå vi har i verkstaden ser vi till att lösa alla problem snabbt, det är en styrka vi har, säger Hans. HC Bil & Maskin är förstås en godkänd bilverkstad. Man har interna kurser och utbildningar i syfte att hela tiden kunna hålla sig uppdaterade om vad som händer i branschen, inte minst ur ett miljöperspektiv där HC Bil & Maskin redan ligger långt fram. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


18

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Skärande bearbetning med enorm precision Försvars- och läkemedelsindustrin är två av de branscher som tagit till sig Varbergs Precision AB:s skarpa koncept. Företaget, med expertis inom skärande bearbetning, levererar finmekaniska komponenter i små och medelstora serier, och kan stå för en helhetslösning kring alla förfrågningar.

Varbergs Precision är ett expansivt företag som specialiserats på skärande bearbetning. I rollen som underleverantör vänder man sig till företag i olika

branscher, inte minst försvars-, fordons- och läkemedelsindustrin, med finmekaniska komponenter i små och medelstora serier. I företagets ändamålsenliga lokaler i Träslövsläge träffar vi Joakim Engelin som tog över VD-rollen i bolaget när hans far gick i pension för fyra år sedan. – Vi tar ett helhetsansvar kring allt från prototypframtagning till färdig produkt och jobbar med enormt små toleranser och stor precision. Våra kunder brukar kontakta oss med en idé, varpå vi tillsammans med kunden utvecklar och tar fram rätt lösning i det material kunden önskar. Vi utför skärande bearbetning i de flesta förekommande material, berättar Joakim. Han har ett förflutet i företaget. vilket startades redan 1984, sedan åtta år tillbaka och har sedan dess jobbat som både operatör och programmerare. – Jag tycker att det är en fördel att jag har jobbat på golvet och har arbetat mig uppåt. Det skapar förtroende hos kunderna när man är produkt- och sakkunnig, konstaterar han. Modern maskinpark Joakim har genomfört omfattande investeringar sedan han tog över VD-rollen och eftersträvar hela tiden optimal kvalitet på de produkter man tillverkar. Det har byggt en kundkrets med uppdrags-

givare som Försvarsmakten och Saab Surveillance. – Vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder. De värdesätter vår långa erfarenhet av branschen, liksom vårt fokus på tydlig dokumentation, vilket krävs i en bransch där våra lösningar omfattas av många kravspecifikationer. Det finns produkter med fler än 200 sidor kravspe-

cifikationer, upplyser Joakim Engelin och tillägger att samtliga produkter kvalitetssäkras noggrant. I den ändamålsenliga verkstaden finns CNC-styrda svarvar och fleroperationsmaskiner samt maskiner för verktygstillverkning, slipning och andra tilläggsoperationer. Det rör sig om moderna maskiner, varav många är av senaste modellerna. Härutöver har företaget byggt upp ett brett kontaktnät med samarbetspartners inom exempelvis laserskärning, ytbehandling och värmebehandling. Sammansvetsat team Varbergs Precision sysselsätter idag 28 anställda, varav 22 tekniker och operatörer som jobbar i tvåskift. – Vi har alltid satsat stort på vår personal och söker också mer eller mindre ständigt efter nya, duktiga medarbetare, Många i personalen har jobbat hos oss i hela deras yrkesliv, några så länge som 25–30 år. Vi har således mycket låg personalomsättning, samtidigt som vi strävar efter att de vi anställer ska ha stor kompetens och gärna lång branscherfarenhet, säger Joakim som överlag har en mycket stark tilltro till företagets koncept. I Varbergs Precision finns goda utvecklingsmöjligheter för företagets personal som, likt Joakim själv, har alla möjligheter att avancera i organisationen. Nya positioner tillsätts företrädesvis via intern rekrytering. – Vårt sätt att jobba har skapat stor trivsel hos oss och byggt ett starkt team med god sammanhållning. För oss har det alltid varit viktigt att utbilda och utveckla, alla ska känna att de är en del av gemenskapen, understryker Joakim Engelin. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

www.varbergsprecision.se


varberg 19 www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda solskydd för alla typer av fastigheter Moogio Varberg erbjuder in- och utvändiga solavskärmningar för både små och stora kunder i hela Varbergs kommun med omnejd. Såväl privatpersoner som företag och kommunen tar del av lösningarna, som skräddarsys efter varje unikt behov. Moogio Varberg mäter upp och monterar markiser, persienner och andra högkvalitativa solskydd och det målmedvetna arbetet har tillsammans med den höga servicenivå och de ledande produkterna skapat en stabil tillväxt i företaget.

Svensk Leverantörstidning träffar Ted Kristiansson, som är VD på Moogio Varberg och äger och driver företaget tillsammans med Christian Krantz. Moogio är en koncern som är ledande inom måttbeställda, skräddarsydda solskydd och fönsterinredningar, och den expansiva kedjan har idag 31 butiker i Sverige och Danmark. I Varberg har Moogio rymliga och synliga lokaler i ett attraktivt läge, och det är här vi ses.

– Jag har en bakgrund från byggsidan men har alltid haft en dröm och vision om att driva eget företag. Som egenföretagare kan man påverka mer och det tycker jag är positivt. Jag och Christian köpte därför Tvååkersmarkisen och såg en möjlighet att utvecklas med Moogios färdiga koncept. Så startades Moogio Varberg, berättar Ted. Ted och Christian arbetar nu tillsammans och tar dessutom in extra montörer vid arbetstoppar, till exempel från Moogio i Göteborg eller Halmstad. – Det är en fördel att använda sig av de lokala krafter som finns, säger Ted. Från enkla modeller till avancerade speciallösningar Moogio Varberg levererar in- och utvändiga solavskärmningar, till exempel markiser, gardiner, persienner, solsegel och andra högkvalitativa solskydd, som anpassas efter kundens behov. Ted menar att Moogio Varberg är den lokala och personliga aktören med det stora bolaget i ryggen. Man har ett brett sortiment med produkter av hög kvalitet från ledande tillverkare. – Vi har allt från enkla modeller, som det bara är att montera upp, till väldigt avancerade speciallösningar. Vi har även börjat sälja portabla uterum med tak och värmare tillsammans med solskydd och markiser, säger Ted. Bland Moogio Varbergs kunder finns både privatpersoner och företag, till exempel Tage & Söner, Skanska, NCC, MTA och MVB, för att bara nämna några. – Vi har även haft ett avtal med Varbergs kommun i fem år. För dem har vi utfört alla fastighetsarbeten och till exempel arbetat med skolor, ålderdomshem och stadshus. Nu i januari blev vi klara med ett stadshus där vi installerat och monterat 50 nya markiser, säger Ted.

Mäter och monterar När en kund anlitar Moogio Varberg brukar Ted eller Christian åka ut kunden och ta mått på plats. – Vi åker ut och pratar med kunden och kommer överens om vad ska göras. En bra kunddialog är jätteviktigt och vi mäter upp allt med millimeterprecision, säger Ted. Just nu arbetar Moogio Varberg med stadens simhall, som ska öppna i augusti. – Vi ska åka dit och undersöka vilka solskydd och draperier som behövs. Här kommer det att bli specialanpassade solskydd då det är mycket stora fönster. Vi sköter också alla solskydd samt service av dessa för Varbergs Fastigheter, säger Ted och betonar att de är noga med servicen, vilket gör att man har många återkommande kunder.

– Vi gör allt vad vi kan för att våra kunder ska bli nöjda. Det handlar om att hitta rätt lösning för varje unik situation. Vårt arbete och engagemang har resulterat i att vi haft en stabil tillväxt och gått från omkring tre miljoner i omsättning när vi tog över, till över åtta miljoner idag. 2020 var vårt bästa år hittills, säger Ted. Även Moogio som koncern har vuxit mycket de senaste åren, och har visionen att fortsätta utvecklas. Moogio Varberg är en viktig del av den utvecklingen. – Vi vill ta mer marknadsandelar lokalt och bli det självklara valet i Varberg när det kommer till solskydd. Samtidigt vill vi bibehålla vår höga service, avslutar Ted Kristiansson. Intervju: Oliver Malm

Trogen leverantör till västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt Släryds Grus & Entreprenad AB är en viktig aktör avseende västsvenska byggoch infrastrukturprojekt. Bolaget levererar berg- och grusmaterial till allt från husgrunder till vägbyggnation i en anda som kännetecknas av såväl lokal förankring som den stora huvudägarens resurser.

Släryds Grus & Entreprenad AB är ett dotterbolag till NCC Industry AB. Ett tiotal anställda under ledning av VD, tillika platschef på flera av NCC:s anläggningar, Magnus Sundqvist täcker ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig över Varberg, Falkenberg och Kungsbacka. – Man kan säga att vi är ett företag som ligger överst i byggbranschens näringskedja. Vi levererar våra

produkter till allt från husgrunder till stora vägprojekt, berättar Magnus. I Släryd förfogar man över sammanlagt sju täkter. Med hjälp av mobila enheter förflyttar man sig mellan dem. – Normalt sett arbetar vi i våra egna täkter, men vi är samtidigt inte främmande för att, vid behov, arbeta på andra täkter inom ramen för koncernens verksamhet, tillägger Magnus. Framhåller medarbetarna Ungefär 800 000 ton material lämnar Släryds täkter varje år i form av CE-märkta produkter. – Vi är ett starkt varumärke, vi jobbar med stor lokalkännedom och alla i branschen vet vilka vi är. Med en stark ägare i ryggen har vi många interna resurser, säger Magnus Sundqvist och framhåller i sammanhanget bolagets duktiga och kunniga medarbetare som alla besitter lång branscherfarenhet. – Duktiga krossmaskinister utgör en stor tillgång för alla företag i vår bransch, inte minst nu när många upplever problem med att hitta kompetent personal. Vi är lyckligt lottade med ett sammansvetsat team som tillsammans driver hela företaget framåt. Samtidigt jobbar vi aktivt med frågor kring säkerhet, hälsa och arbetsmiljö, säger Magnus. Bland framgångsfaktorerna nämner han också den ändamålsenliga maskinparken vilken uppdateras kontinuerligt. CAT är märket som gäller för hjullastarna, vilka utgörs av ett flertal 988:or, 982:or

Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök! Moogio Varberg Värnamovägen 2 0340-480 300 varberg@moogio.se moogio.se

Markiser Persienner Rullgardiner Plisségardiner Lamellgardiner

och 980:or. Beträffande krossarna är det maskiner från Metso man prioriterar. Satsar framåt Släryds Grus & Entreprenad kan erbjuda de flesta berg- och grusprodukter som finns på marknaden där betonganvändare är deras främsta kunder. Tillgängligheten med många egna täkter inom området borgar för snabba leveranser. Betongfabriker, åkerier, entreprenadfirmor och Varbergs kommun är bara några av bolagets uppdragsgivare. – Vi levererar till betongkunderna men det mesta säljer vi avhämtat, upplyser Magnus Sundqvist och berättar att man just nu söker täkttillstånd för anläggningen i Obbhult för 30 år framåt. Härigenom räknar man med att kunna fortsätta förse olika projekt i Varberg med högkvalitativt material. – Vi anser att dagens process med olika tillstånd och villkorsändringar för att bryta berg och grus är alldeles för långsam, i vissa fall kan den ta flera år. Naturgruset börjar ta slut, vilket innebär att vi i framtiden kommer att fokusera allt mer på helkrossade produkter i betong. Vi kommer också att satsa mer på bergtäkten i Kungsbacka, och inom några år hoppas vi ha ökat omsättningen väsentligt med nya marknadsandelar och ytterligare någon ny kollega. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


20

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Varbergs Schakt står för helheten när det kommer till markarbeten Varbergs Schakt är ett mångsidigt och gediget familjeföretag som med utgångspunkt i Varberg verkar i södra Sverige. Här erbjuder man förstås entreprenadtjänster i form av mark- och anläggningsarbeten, men man är också specialist på förvaltning, nyproduktion och underhåll av vägar. Dessutom bedriver man en butik för stenoch markprodukter vid namn Himle Markcenter. Företaget slutar aldrig utvecklas och en ny del av verksamheten är massoptimering och förädling av material.

Svensk Leverantörstidning träffar Frida Serholt, som är en utav ägarna på Varbergs Schakt AB, tillsammans med hennes far Roger Serholt. Roger startade Varbergs Schakt 1978 och driver idag företaget tillsammans med sin familj, Maggan, Henric och Frida, där samtliga är engagerade i företaget. – Min far hade en grävmaskin och utförde entreprenadarbeten, och därigenom fick jag ett intresse för detta. Jag startade min verksamhet när jag egentligen bara skulle testköra en grävmaskin, men jobben kom in och då utvecklade jag verksamheten. Jag har tidigare bland annat arbetat som truckförare på ett cementgjuteri, där jag gjorde olika jobb åt entreprenörer, berättar Roger. Idag arbetar Roger som grävmaskinist på Varbergs Schakt och kör en Cat 330 medan sonen Henric är arbetschef och anläggare. Varbergs Schakt utför till exempel förvaltning, nyproduktion och underhåll av vägar, liksom vinterväghållning och mark-

och anläggningsentreprenad för byggbranschen. Företaget arbetar framförallt i Halland och Västra Götaland. Speciella tekniker för ett effektivt vägunderhåll Svevia, som arbetar med vägunderhåll, var en av

Varbergs Schakts första kunder, och är fortfarande en av företagets största kunder. Bland kunderna finns också NT´s Mark & Fastighetsservice AB, NCC, PEAB, Jonsving Trädgård AB liksom många privatpersoner. – Vi har tagit fram verktyg och tillbehör som är specialanpassade för att utföra en så effektiv dikesrensning som möjligt. Detta ingår som en del av vägunderhåll som vi utför efter väghållarens alla önskemål. Även för kommunen utför vi dikesrensning. Vi rensar diken i hela södra Sverige. Vi kör även vinterunderhåll med saltning, plogning och sandning. Containerkörning med en lastbil åt Ragn-Sells avfallshantering är en annan tjänst vi utför. Denna typ utav uppdrag utför vi även åt Varbergs kommun, berättar Roger. Varbergs Schakt samarbetar även med andra entreprenörer. Företagets senaste satsning är startandet av bolaget Sertha Conval AB tillsammans med NT’s där förädling av material genomförs. – Massoptimering utav material ligger helt rätt i tiden. Att återanvända och förädla olika typer av material förlänger livslängden för materialen och skapar en mer hållbar framtid för kommande generationer, berättar företagarna. Vackra utemiljöer med Himle Markcenter

– Svetsdelen startades till en början för att reparera våra egna maskiner och lastbilar, men har med tidens gång utvecklats till att arbeta med diverse olika påbyggnader för lastbilar, säger Roger. Varbergs Schakt har också en egen butik för stenoch markprodukter sedan 2006, vid namn Himle Markcenter, i Himle söder om Varberg. – Jag och Maggan driver butiken tillsammans. Här erbjuder vi allt för utemiljöer, trädgårdar och markarbeten samt till den offentliga utomhusmiljön. Vi är med från idé till färdigt projekt för att skapa vackra helhetslösningar. Vår egen kranbil kan leverera hem markprodukterna åt kunderna, vilket underlättar oerhört för dem, berättar Frida. Söker arbetsledare och anläggare Varbergs Schakt har en väl fungerande maskinoch lastbilspark som lever upp till kundernas alla förväntningar. På schaktsidan av verksamheten finns anläggare, grävmaskinister, lastbilschaufförer, projektledare och platschefer. – Vi är stolta över vår personal och att de väljer att stanna hos oss. Just nu söker vi arbetsledare och anläggare. Vi söker duktig personal med hög servicenivå, god erfarenhet och en bra inställning. Vi söker även en ingenjör med rätt kompetens för att räkna på större jobb, avslutar Roger.

Idag har Varbergs Schakt 30 anställda i bolaget, varav omkring 20 anställda arbetar med entreprenadverksamheten. Den övriga personalstyrkan arbetar i butiken och i smidesverkstaden Himle Svets & Mekaniska AB, som är ett dotterbolag till Varbergs Schakt.

Intervju: Oliver Malm

Markentreprenader, vägunderhåll, dikesrensning, återvinning av schaktmassor, grus- och dekormaterial med mera. – Kontakta oss som kan.

www.himlemarkcenter.se info@himlemarkcenter.se 0340-43434

www.varbergsschakt.se info@varbergsschakt.se 0340-37555

henric@sertha.se


varberg 21 www.svenskleverantorstidning.se

En framåtlutad vägvisare inom grafisk kommunikation

I en tid då mediebruset tätnar allt mer blir det allt viktigare för företagen att synas. I skylt- och profilleverantören Reklamporten AB är man väl medvetna om hur svårt det kan vara att sticka ut, och konceptet har anpassats därefter. Med produktion av allt från fordonsdekor och profilkläder till banderoller och rollups är Reklamporten de halländska företagens vägvisare inom grafisk kommunikation.

Peter som grundande företaget 1995 efter att varit i kontakt med reklambranschen sedan början av 80-talet. Mycket har hänt sedan starten, inte bara i Reklamporten utan i hela branschen. – Från början gjorde vi mest skyltar, men därefter har vi utvecklat och anpassat vårt erbjudande efter vad marknaden efterfrågar och de tekniska lösningar som kommit. Idag gör vi allt från elektriska skyltar, banderoller, vepor och rollups till fordonsdekor och visitkort, berättar Magnus.

Det är Magnus Söhrström och Peter Öhlund som äger och driver Reklamporten. Vi träffar dem i deras nya lokaler i Varberg där de har funnits i bara en månad. – Flytten kommer att bli ett lyft för oss, dessa lokaler är dubbelt så stora som våra tidigare, säger

Komplett utrustning för alla förfrågningar Än så länge jobbar Magnus och Peter ensamma i bolaget. De hyr dock in duktiga F-skattare som är specialister inom bland annat montering och foliering när arbetstopparna blir för höga. I den nya anläggningen finns en separat avdelning där man kan jobba med fordonsdekor. Utöver nämnda arbetsområden jobbar man också med profil- och arbetskläder till allt från hantverkare till kockar och receptionister. Magnus och Peter förfogar över en komplett maskinpark bestående av flera printers, varav en har kapacitet att trycka i tio färger och är Pantone Digital Color-certifierad. Produktionslokalen är utrustad med belysning av ”dagsljus”-typ för att säkerhetsställa korrekta färger i hela ledet. Här finns också en plotter/folieskärare samt två transferpressar, en hydraulisk och en manuell, med vilka man trycker på kläder. Lokal förankring För Magnus och Peter är det viktigt att ha roligt på jobbet, en arbetsglädje som förstås präglar kontakten med deras kunder. Reklamporten jobbar med en stark lokal förankring i Varberg med omnejd där man inte minst servar det lokala föreningslivet. – Vi samarbetar till exempel med handbolls-

laget HK Varberg och innebandylaget Warbergs IC. För den förstnämnda är vi en totalleverantör avseende deras grafiska profil, det handlar om allt från matchtröjor till marknadsföringsinsatser. För Warbergs IC sköter vi all deras reklam, berättar Magnus Söhrström. Reklamporten ombesörjer också dekor på kommunens bilar. Ett annat uppdrag som Magnus och Peter gärna framhåller utfördes för Varberg Arena där man har tagit fram stora ljusskyltar som kan skifta färg utifrån vem som bokar anläggningen. – Efterfrågan på våra tjänster och lösningar ökar hela tiden och vi känner därför ett allt större behov av att anställa personal. Vår ambition är att anställa två personer nu i år. Vi har gjort tydliga satsningar under senare tid, inte minst under 2020, och det ser vi resultatet av nu, konstaterar Magnus Söhrström och Peter Öhlund. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


22

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Framträdande leverantör av rostfria fästelement Beträffande rostfria fästelement är det få som slår A2A4 AB på fingrarna. Det välrenommerade grossistföretaget representerar marknadens såväl bredaste som djupaste sortiment, bestående av fler än 30 000 artiklar, vilka distribueras till både återförsäljare och industrier.

Thomas Holmgren, ägare, VD och initiativtagare till företaget A2A4 AB arbetade tidigare som inköpschef på ett företag med liknande inriktning som hans eget. Han hade med andra ord gott om erfarenhet i bagaget när han för nio år sedan bestämde sig för att starta eget. – Efter alla år i branschen hade jag också byggt upp ett bra kontaktnät med kunder och leverantörer, vilket förstås bidrog till såväl beslutet som den goda utvecklingen i företaget, berättar Thomas, som använde sig av beteckningen på två rostfria klasser på skruvar när han skapade företagsnamnet. 30 000 artiklar Rostfria fästelement är nämligen A2A4:s specialitet. Företaget vänder sig till butiker, återförsäljare och industrier med marknadens både bredaste

och djupaste utbud av infästningar och marina produkter som följer DIN- och ISO-standarder. Det innefattar i dagsläget fler än 30 000 artiklar, och härutöver kan man ta fram ytterligare produkter utifrån kundernas specifika önskemål. I utbudet finns alla storlekar av fästelement som dessutom kan förses med olika ytbehandlingar. – Vi levererar till exempel till Ahlsell och Peab, varav de sistnämnda erhåller vajrar av alla storlekar. Vi förser entreprenadbranschen med specialanpassade gängstänger som vi kapar och fasar. Det finns i princip inga begränsningar för vad vi kan leverera vad gäller rostfria fästelement. Om en kund till exempel vill ha en standardskruv behandlad på ett sätt som gör den mer rörlig kan vi ordna detta. Det är exempelvis vanligt inom flyg- och fartygsindustrin som ställer mycket höga krav på kvaliteten, säger Thomas Holmgren och nämner att man även servar fordonsbranschen med olika fästelement. Inom den marina sektorn har A2A4 en hel del rederier och båtbyggare som kunder, vilka ibland ställer höga krav på andra kvaliteter inom rostfritt, såsom Duplex. Pekar uppåt Thomas har god hjälp i den dagliga driften av sin fru som också är aktiv i bolaget. Företaget servar i

dagsläget cirka 2 000 kunder, varav många är återkommande. För att kunna stå för marknadsmässiga priser och ett optimalt sortiment samarbetar man med både svenska och utländska leverantörer. Det har byggt en kundkrets som sträcker sig över hela Sverige. – Vårt långsiktiga mål är att bli en av de största leverantörerna på marknaden, medan vi kortsiktigt jobbar med en ambition att hela tiden öka vår omsättning, samtidigt som vi upprätthåller vår höga kvalitet, säger Thomas som kan konstatera att det mesta rullar på som det ska just nu. – Vi ökar omsättningen markant jämfört med 2020. Nu satsar vi också ännu hårdare mot den marina branschen där vi till exempel kan erbjuda 60 olika varianter av pollare. Nyligen breddade vi också sortimentet med blindnitar och relaterade verktyg. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

KONTAKT:

www.a2a4.se info@a2a4.se 0346-77 87 57


varberg 23 www.svenskleverantorstidning.se

Varbergs Grävteknik tar hand om Varbergstunnelns stenmassor När arbetet med Varbergstunneln fortskrider spelar Varbergs Grävteknik en viktig roll. Företaget tar hand om allt stenmaterial från sprängningarna, som man sedan krossar och sorterar i sin egen anläggning. Det brukar bli upp till 5 000 ton sten varje dag för företaget som specialiserat sig på hantering och förädling av berg- och schaktmassor.

Vi träffar Mathias Gustafsson som äger och driver Varbergs Grävteknik AB med ett förflutet i entreprenadbranschen sedan 1995. Fem år har gått sedan han startade Varbergs Grävteknik där man jobbar med hantering och förädling av berg- och schaktmassor. – Vi förfogar över ändamålsenlig utrustning och hanterar material på upp till 70 ton med hjälp av vår kornkross och vårt sorteringsverk. Vi verkar till exempel i rollen som underleverantör till schwei-

ziska IMPLENIA, berättar Mathias som har tolv medarbetare, varav flera har jobbat med honom i mer än 20 år genom andra bolag som Mathias varit med och drivit. 5 000 ton om dagen Ett av Varberg Grävtekniks mest omfattande uppdrag går ut på att ta hand om alla de stenmassor som genereras i samband med bygget av Varbergstunneln. – Det är ett enormt stort arbete, konstaterar Mathias Gustafsson. – Vi lastar allt material på dumprar och transporterar det sedan till vår anläggning där det krossas och sorteras. Det brukar bli mellan 4 000 och 5 000 ton varje dag som vi kan återanvända, framför allt som grundmaterial för olika typer av byggnationer. Mathias berättar vidare att man i övrigt är vana vid att hantera kommunala upphandlingar. Nyligen erhöll man till exempel ett uppdrag av Trollhättans Stad. Man åtar sig förstås också mindre entreprenader, vilka till exempel kan omfatta cirka 10 000 ton stenmaterial på en industrimark. – Med våra mobila lösningar kan vi snabbt rycka

ut. Vi är väldigt flexibla och kan ofta krossa plats, upplyser Mathias och tillägger att Varbergs Grävteknik även bistår med tillstånd och ansökningar kring krossning. Maskinuthyrning Företaget är verksamt i hela västra Sverige, från Strömstad i norr till Skåne i söder, och företrädesvis i trakterna kring Halland. I verksamheten ingår ytterligare ett affärsben, nämligen maskinuthyrning för olika typer av entreprenader, inte minst industrientreprenader. Kunden kan erhålla såväl maskin som förare och har ett stort urval av maskiner att välja mellan. Varbergs Grävteknik förfogar över ett 20-tal olika varianter, allt från hjulgrävare och hjullastare till grävmaskiner på mellan 1,5 och 5 ton, liksom ett antal sorteringsverk. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Krossning och förädling av grus och bergmaterial

Entreprenadmaskiner med eller utan förare

0727-003200 | mathias@vgteknik.se


24

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Expansiva tider i prisbelönt VVS-företag Ända sedan 1960-talet har Carlaplans Rör förknippats med högkvalitativa VVSinsatser. Det välrenommerade företaget jobbar med allt från traditionella rörinstallationer till felsökning, ventilationsrengöring och installation av värmepumpar – alltid i en anda präglad av kvalitet och noggrannhet.

Carlaplans Rör startades 1963 av Karl Carlsson och hans son i deras egen källare. 20 år senare byggdes den stora industrilokalen på Plåtvägen i Tvååker,

varifrån verksamheten utgår än i dag. Så sent som 2019 byggdes den ut, idag hyser den 500 kvadratmeter stora lokalen även företaget GITAB. Numera är det Mikael Carlsson, son till bolagets grundare, som efter ett förflutet i detsamma sedan 2009 driver verksamheten mot nya höjder. Han har, sedan han tillträdde, expanderat företaget, vilket inneburit att man har etablerat ytterligare en avdelning i Varberg och en i Göteborg. Mikael har också anställt mer personal och förfogar nu över ett team som på ett framträdande sätt representerar företagets starka VVS-koncept, ett team han är väldigt stolt över och framhåller som kärnan i verksamheten.

– Vi gör allt från traditionella rörinstallationer till felsökning och installation av värmepumpar. Vi åtar oss också totalentreprenader beträffande badrum där vi samarbetar med många lokala underleverantörer. Inom kort ska vi inleda ett projekt beträffande Varberg Energi, vilket ingår i ett ramavtal vi har med kommunen, berättar Mikael Carlsson. Trygga försäkringar och garantier Beträffande badrumsinstallationer omfattas både produkter och arbetsinsatser av trygga försäkringar och garantier. Man står för kompletta insatser och har i sammanhanget ett gott samarbete med flera lokala hantverkare. Naturligtvis innehar man alla

nödvändiga certifikat, såsom Säker Vatten, Heta arbeten, Bas P och Bas U, samtidigt som man jobbar med en tydlig prägel avseende miljö och hållbarhet. Carlaplans Rör jobbar i ett stort upptagningsområde som i princip sträcker sig från Göteborg med kranskommuner i norr till Falkenberg i söder. Man samarbetar med ett flertal byggare som förser dem med uppdrag. – Vår ambition är att jobba ännu mer mot företag. Vi märker att efterfrågan på våra tjänster ökar, men det är viktigt för oss att vi upprätthåller vårt goda i rykte i branschen och, inte minst, håller utlovade tider. Det sistnämnda är generellt ett problem i branschen, men på den punkten är vi framträdande, hävdar Mikael. Vann priser Carlaplans Rör befinner sig med andra ord i en expansiv fas. Mikael söker således efter nya medarbetare till en personalstyrka som redan är både kompetent och erfaren. – Det är tack vare vår enastående personal som vi kom på andra plats på hantverkargalan för medelstora VVS-företag 2018. 2019 vann vi och i år är vi åter en av de fem finalisterna. Eftersom det är kunderna som utser kandidaterna känns det förstås oerhört glädjande att vi är så framgångsrika år efter år, säger Mikael Carlsson och tillägger att vinnaren utses i maj. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Ett radarpar i golvbranschen I Varberg träffar vi ett riktigt radarpar när det handlar om professionell golvläggning. Peter Rundqvist och Fredrik Gustafsson driver Gustafsson Rundqvist GOLV AB där man med sina många år bakom sig i branschen jobbar med allt från parkett och laminat till linoleum, vinylplattor och plastmattor.

Vi träffar de två barndomsvännerna Peter Rundqvist och Fredrik Gustafsson i lokalerna på Batterivägen i Varberg, varifrån verksamheten utgår i Gustafsson Rundqvist GOLV AB. Hit flyttade de för fyra år sedan, vilket var en följd av ökad efterfrågan på de tjänster man erbjuder. 2014 startade de firman tillsammans men deras erfarenhet av branschen sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så. – Vi har känt varandra sedan vi var 13 år och sommarjobbade tillsammans i min fars golvfirma. Därefter har vi varit anställda på olika företag i branschen i tio år, men vi har alltid umgåtts med tankar på att starta eget. Det kändes helt rätt när vi äntligen gjorde slag i saken, säger Peter och berättar att de till en början hyrde ut sig själva, innan de sedermera började åta sig uppdrag i egen regi. – Sedan dess har vi i princip inte varit utan jobb en enda dag de senaste sju åren. Vi har fullt upp hela tiden, säger Fredrik och tillägger att man numera även har en anställd, Andreas. Ett hantverk Trä, textilt, plast och badrum – Gustafsson Rundqvist GOLV jobbar med alla. – De flesta av våra kunder är privatpersoner som uppskattar ett gediget hantverk med fina detaljer, liksom vår förmåga att arbeta med stor noggrannhet och precision. Vi har mycket höga kvalitetskrav på oss själva och har tack vare detta många återkommande kunder, säger Fredrik. Han berättar att det brukar bli en hel del försäkringsärenden åt branschens stora aktörer. För Peters

Carlaplans Rör AB Plåtvägen 5, 432 78 Tvååker Tel: 0340-402 33 | www.carlaplansror.com

och Fredriks del innebär det till exempel att man kan få i uppdrag att renovera vatten- eller brandskadade hus. Upptagningsområdet sträcker sig från Kungsbacka i norr till Varberg i söder, men just försäkringsrelaterade arbeten utför man även längre norrut, i bland annat Göteborg. – Det är roligt att jobba med privatkunder, vi värdesätter den personliga kontakten med kunderna, samtidigt som de uppskattar att det är samma personer som kommer till dem gång efter gång. Sådant skapar trygghet, konstaterar Fredrik. Varierande uppdrag Gustafsson Rundqvist GOLV har sedan starten jobbat med allt från små insatser till ytor på ett par tusen kvadratmeter. Under senare år har inte

minst läggning av plastmattor blivit allt vanligare i våtrum. – Det krävs noggrannhet och precision att lägga plastmattor eftersom det är oerhört viktigt att det inte blir några skeva snitt. Här har vi stort kunnande, samtidigt som vi kan erbjuda ett mycket brett sortiment av olika varianter. Allt fler upptäcker de inte minst ekonomiska fördelarna med att välja plastmatta före klinker, säger Peter Rundqvist. Liksom sin kollega uppskattar han den stora variation som arbetsdagarna innebär. Ingen dag är den andra lik, menar de. För närvarande lägger de ett golv i en villa i Kode som skadats av angrepp av myror och möss. För ett tag sedan lade de parkett i 33 nyproducerade villor och nyligen lade de måttanpassade mattor i en svängd trappa för en villaägare i Ljungby. – Det var ett riktigt utmanande uppdrag där kunden även ville ha inbyggda LED-lampor i varje trappsteg. Där sattes vårt hantverkskunnande på prov och resultatet blev mycket lyckat. Ett annat lite annorlunda projekt var när vi lade mattor längs både golv och väggar i ett privat biorum, berättar Fredrik Gustafsson. Han tillägger att de även brukar få en del uppdrag från Svenska Kyrkan. Just nu utför de till exempel ett jobb för Svenska Kyrkan i Frölunda. – Vi tror att våra kunder uppskattar och värdesätter den yrkesstolthet vi jobbar med. Vi vill växa, men aldrig på bekostnad av vår personliga service, den tummar vi aldrig på, säger Peter Rundqvist och Fredrik Gustafsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

0709-282708 0733-181896 Gr.golvab@gmail.com


varberg 25 www.svenskleverantorstidning.se

Högsäsongen närmar sig för Varbergs Skog & Trädgård När utomhussäsongen närmar sig för Hallands villaägare riktar många blickarna mot Varbergs Skog & Trädgård. Hjälp med allt som rör dina trädgårdsmaskiner, lyder företagets filosofi när man erbjuder såväl försäljning som service och reparationer av trädgårdsmaskiner – inte minst robotgräsklippare – och mycket mer.

"Hjälp med allt som rör dina trädgårdsmaskiner. Vi kanske har ett högre pris än webbutiker men vi finns här när du behöver oss." Så lyder filosofin i Varbergs Skog & Trädgård AB där man erbjuder försäljning, service och reparationer av trädgårdsmaskiner, allt från motorsågar till dieselvärmare och mer därtill. I de nyligen utbyggda butikslokalerna i Tångaberg finns en utställningsyta för inspiration, och här träffar vi också deras ägare och grundare Ulf Eliasson och Maria Karlsson. De startade bolaget i det egna hemmet 2004 och har sedan dess utvecklat verksamheten i takt med den ökande efterfrågan. – Idag erbjuder vi allt från snöslungor till robot- och åkgräsklippare i fråga om maskiner, men härutöver säljer vi också en mängd olika trädgårdsredskap. Service och reparationer utgör också en stor del av verksamheten, berättar Ulf Eliasson som i den

dagliga driften har hjälp av två kollegor, varav en är Johan Karlsson. Han är Ulfs ingifta son med ett tioårigt förflutet i Varbergs Skog & Trädgård, som sedan tre år tillbaka är anslutet till QC. Många fördelar med robotgräsklippare Just robotgräsklippare är något som Ulf gärna slår ett extra slag för. – Det finns många fördelar med robotgräsklippare. Den är enkel och lättskött, gräsmattan blir grönare och perfekt klippt, samtidigt som man sparar både tid och miljö, och på sikt även pengar, säger Ulf och nämner att man saluför robotgräsklippare från kända tillverkare som Husqvarna, Honda, Stiga och Stihl. I sortimentet finns klippare för alla behov, allt från varianter för små trädgårdar till maskiner för gräsmattor som kan vara flera fotbollsplaner stora. Husqvarna har till exempel nyligen lanserat ett nytt system som gör det möjligt att klippa stora ytor, som golfbanor eller stora stadsparker, med hjälp av flera robotar som samarbetar. Inom kort kommer Stiga även att lansera en batteridriven traktorgräsklippare, berättar Ulf. Kompletta servicepaket Varbergs Skog & Trädgård representerar ett heltäckande servicekoncept som innebär att man kan besöka kunden, se över deras behov på plats och rekommendera en lämplig lösning. Därefter bokar Ägarna Maria Karlsson och Ulf Eliasson

man in en dag då Johan eller någon av hans kollegor kommer ut och installerar gräsklipparen samt går igenom hur den ska skötas. – Vi erbjuder också fyra olika serviceavtal. Vårt största paket innebär att vi både hämtar gräsklipparen på hösten och lämnar den på våren då vi även installerar och driftsäkrar den. Under vintern förvarar vi den på vårt robothotell då vi också servar den och ser till att den är i topptrim inför kommande säsong, upplyser Ulf Eliasson. Ulf lyfter i sammanhanget fram kollegan Claes som har varit företaget troget i tre år och som besitter stor kunskap och kompetens kring allt som rör robotgräsklippare, men även andra maskiner. Ulf och Maria har all anledning att se ljust på företagets framtid inför nalkande vår- och sommarsäsong. Kunderna uppskattar Varbergs Skog & Trädgårds breda koncept. Det gäller inte minst utländska sommargäster som gärna utnyttjar något av företagets servicepaket. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Johan

Claes som reparerar robotgräsklippare

PERFEKT GRÄSMATTA VARJE DAG

VARBERGS

Gilla oss på facebook: www.qctradgardsexperten.se

Gilla oss på facebook:

KLARAR SMALA PASSAGER

AVANCERAD NAVIGERINGSFÖRMÅGA

KLARAR BRANTA SLUTTNINGAR

www.qctradgardsexperten.se KÖP INSTALLERAT OCH KLART HOS VARBERGS SKOG & TRÄDGÅRD Vi hjälper dig att hitta rätt robotgräsklippare för din trädgård.

VARBERGS SKOG & TRÄDGÅRD Tångaberg 31 432 48 VARBERG ÖppeŒder: Telefon: 0340-62 60 71 Måndag-Fredag 08.00-17.00 info@varbergsskogtradgard.se Lördag(April- Juni) 10.00 - 13.00

PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD Järnringen 1 433 30 PARTILLE Telefon: 031-340 28 24 info@par lleskog.se www.par lleskog.se


26

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Prisvärda hästlastbilar med hög kvalitet och funktionalitet Entill Hästlastbilar AB är det unika Varbergsföretaget som bygger hästlastbilar av nya och begagnade lastbilar. Företagets ombyggnader är skräddarsydda för sitt ändamål och här prioriterar man effektiva lösningar, bra material, låg vikt och hög kvalitet. De hästlastbilar som byggs kräver B-körkort och är därmed både mer prisvärda och tillgängliga än många andra hästtransporter.

Svensk Leverantörstidning träffar Bob Jensen, som är äger och driver Entill Hästlastbilar AB. Vi ses i företagets fullt utrustade verkstad i Varberg, där arbetet pågår för fullt. Här byggs alla företagets fordon, och här utför man även service, reparationer och renoveringar. – Jag startade företaget 2013 men har tidigare haft en enskild firma i 30 år och byggt hästtransporter i över 35 år. Därtill har jag lika lång erfarenhet som tävlingsryttare och stallägare. Min första hästbil byggde jag till mig själv, för att det jag sökte inte fanns på den svenska marknaden, säger Bob. Under åren har Bob byggt hundratals hästlastbilar och hästbussar. I företaget arbetar nu fyra personer.

– Eva Holm arbetar med ekonomi och administration medan jag, Linus och Darek arbetar i verkstaden. Darek har arbetat här i hela 30 år, säger Bob. I Entill Hästlastbilars verkstad bygger man om svensksålda lastbilar som kräver B-körkort till hästlastbilar som kan transportera 1–2 hästar samt 2–5 bältade passagerare. Detta är företagets specialitet, även om man också tar fram andra produkter vid behov. – Vår primära affärsidé är att köpa in nya och begagnade lastbilar och bygga om dem från grunden. Vi bygger om lastbilar som kräver B-körkort för att alla med vanligt körkort ska kunna använda dem och inte behöva skaffa lastbilskörkort. Vi är ett väldigt bra alternativ till stora och dyra hästtransporter, säger Bob.

- Att fortsätta ha nöjda kunder är viktigt, liksom att erbjuda bra kvalitet till ett bra pris.

Hästlastbilarna är ett vanligt förekommande inslag på hästtävlingar Entill Hästlastbilar har kunder i hela Sverige, från norr till söder. – Vi har nyligen börjat bygga fyrhjulsdrivna hästbilar för att anpassa vårt utbud till de som bor högre upp i landet. I norr behöver hästbilarna ibland klara svåra förhållanden och en del har krävande vägar till sina stall, säger Bob. Bland Entill Hästlastbilars kunder finns bland annat företag, föreningar och privatpersoner. Entill Hästlastbilars produkter är unika, vilket gör konceptet attraktivt för många kunder. – Vi är det enda företaget som bygger och säljer hästtransporter med en skjutdel, som man kan skjuta in i hästbilsdelen för bättre utrymme. Den här justerbara bo-delen är unik. Detta gör att man till exempel vid tävlingar kan få rum med bord och stolar i bo-delen av bilen. Därtill erbjuder vi allt från sovplatser, LED-belysning och hösegel till sadelhängare, öppningsbara fönster och aluminiuminredning i hästdelen, berättar Bob. På grund av de flexibla och pålitliga lösningarna är Entill Hästlastbilars produkter ett vanligt inslag på hästtävlingar. – Vi har fullt upp och producerar 25–30 hästlastbilar per år. Det är kundens behov och förutsättningar som styr de produkter vi tar fram, även om vi har en standardmall. Vi är nöjda med vår produktionstakt och har i nuläget inga planer på att växa. Särskilda tekniker och material ger en låg vikt Entill Hästlastbilar har jämna och bra priser som beror på modell och milantal. – Vi vill ha bra priser och inte konkurrurea med de stora och dyra transportbilarna. Vårt motto är att det ska vara bra, enkla och funktionella lösningar. Detta skapar ändamålsenliga ombyggnader som är perfekta för att transportera hästar. Vi försöker alltid ha färdiga bilar på vårt lager för våra kunder, säger Bob och betonar att lastbilarnas vikt är av stor betydelse vid ombyggnationen. – Det är viktigt att hålla nere vikten på lastbilarna så att man kan få en bra lastvikt. Men samtidigt som vikten ska vara låg, ska hästbilarna ha en bra kvalitet med hög hållfasthet och stabilitet. Detta har vi särskilda tekniker för att åstadkomma, säger Bob. Här är också materialvalen vid ombyggnaden betydelsefullt. – Vi arbetar med material som rostfritt stål och aluminium för att hålla nere vikten. Bob ser sammantaget ljust på framtiden för företaget. – Jag försöker alltid att utveckla våra produkter och vår verksamhet, komma på nya lösningar och hitta nya material. Att fortsätta ha nöjda kunder är viktigt, liksom att erbjuda bra kvalitet till ett bra pris. Så småningom vill jag hitta någon yngre förmåga som kan över företaget och vår vision, avslutar Bob Jensen. Intervju: Oliver Malm

Svenskbyggda hästbilar, av hästägare för hästägare 

Entill Hästlastbilar Tel: 0736721260 Mail: info@entillab.se | info@entill-hastlastbilar.se


varberg 27 www.svenskleverantorstidning.se

Många nya uppdrag för växande entreprenadföretag David Nilsson Entreprenad AB är ett expansivt företag som verkar i Västsverige och nyligen har fått ett stort jobb för Volvo i Torslanda, detta genom BRA Mark. Här ska företaget utföra omfattande sprängningar inför en utbyggnad. Sprängningar hör också till företagets specialiteter, liksom bergshantering och bergsspräckningar. David Nilsson Entreprenad bygger också vägar för kommuner och utför entreprenadarbeten såsom dränering, husgrunder och avlopp för privatpersoner.

Svensk Leverantörstidning träffar David Nilsson, som är VD på David Nilsson Entreprenad AB, ett växande entreprenadföretag som verkar i Västsverige.

– Jag började min karriär inom entreprenadbranschen redan när jag var i 14-årsåldern och hjälpte min far, som också arbetade i branschen, under helger och lov. År 2012 startade jag en egen firma och 2015 köpte jag min första egna grävmaskin. Samma år gick jag en utbildning inom sprängning, berättar David. David Nilsson Entreprenad verkade sedan i en mindre skala fram till 2018, då företaget började växa. – Idag är vi relativt stora. Vi fick nyligen att stort jobb för Volvo, genom BRA Mark, där vi ska spränga och förädla 1500–2000 kubik i Torslanda, där Volvo ska bygga ut. Vi ska arbeta för Volvo i sex veckor och göra en 800 kubik hydraulisk sprängning samt ha hand om all bergshantering. Efter att vi fick detta stora jobb för Volvo, så har det strömmat in arbeten. Vi får till och med säga nej till en del jobb som vi inte hinner med, säger David. Det goda ryktet och den ökade arbetsmängden gör därför att David Nilsson Entreprenad nu söker ny personal. – Hos oss finns det jobb för duktiga och drivna killar och tjejer. De som tycker att detta verkar intressant är välkomna att höra av sig, säger David.

Min kollega Johan är ofta med mig på jobb medan mina kollegor Tobias och Sebastian arbetar mycket med traditionella maskinarbeten såsom dränering, husgrunder, avlopp och liknande. Här är det ofta privatkunder som är beställare. Inom bergsprängning handlar uppdragen ofta om att göra grunder till parkeringar samt att justera asfalts- och skogsvägar. Vi river även hus och gör mycket häststall och paddockar, berättar David. David Nilsson Entreprenad har ett nära samarbete med Stråvalla Maskinstation. – Vi har ett gott samarbete och hyr även olika

Sprängningar och traditionella maskinarbeten Idag har David Nilsson Entreprenad fyra anställda inklusive David. Man utför uppdrag åt ungefär lika många företag som privatpersoner. – Jag arbetar mest med bergssprängning, till 90 %.

maskiner och lastbilar av dem, säger David. Företaget utför även arbeten för Göteborgs stad, genom uppdragsgivaren Västkustens Anläggnings AB, VKAB, som verkar inom mark- och anläggningsbranschen i Göteborgsområdet. – Här kan det handla om treveckorsarbeten. Vi samarbetar även med Kärradals Bygg och vi har många lokala jobb i Varberg, säger David. Personal med rätt erfarenhet och kompetens

David framhåller sin personal och menar att arbetslagets höga kompetens och långa erfarenhet skapar en genomgående kvalitet i de arbeten man utför. – Vår personal är fantastisk. Vi har självgående, duktiga medarbetare med rätt inställning och erfarenhet. De kan vad de gör. Att vi har en variation på våra arbeten är också väldigt roligt. Vi har fullt upp, säger David. Företagets maskinpark består av en 3,5 ton grävmaskin med borrmast, en 14 ton bandgrävmaskin, en 26 ton grävmaskin med större borrmast och en grävmaskin på hjul. – Vi har därtill goda samarbeten med lokala aktörer och hyr lastbilar vid behov av transporter, säger David. David Nilsson Entreprenad arbetar runtom i Västsverige, till exempel i Göteborg, Borås, Ullared, Halmstad och Varberg. – Vi gör markarbeten, bergarbeten, sprängningar och bergsspräckningar. Vi gör helt enkelt allt du kan göra med en grävmaskin, avslutar David. Intervju: Oliver Malm

Ett byggföretag som förverkligar idéer Henriksson Bygg i Väröbacka AB verkar i Varberg med omnejd och är ett brett byggföretag som satsar på kvalitet. Bland kunderna finns både privatpersoner och företag och en specialitet är totalrenoveringar och tillbyggnader av äldre villor. Till företagets uppdrag hör exempelvis också ombyggnader, kök, badrum och olika speciallösningar. Henrikssons bygg är gärna med hela vägen från tidig idé till förverkligande, för att tillsammans med kunden skapa en så kreativ och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Svensk Leverantörstidning träffar Peter Henriksson, som är VD på Henriksson Bygg i Väröbacka AB, ett byggföretag som satsar på känsla och kvalitet och är

beläget i Väröbacka utanför Varberg. Vi ses i företagets rymliga lokaler. – Jag inledde min karriär som finsnickare. Finsnickeri är något som jag alltid varit väldigt intresserad av. Jag studerade modell och design, och började därefter arbeta åt byggsidan. Jag arbetade som byggnadssnickare vid många renoveringar, säger Peter. Efterhand hade Peter byggt upp en kompetens som var tillräckligt hög för att starta eget. Han bildade Henrikssons Bygg 2013. – År 2014 anställde jag min första medarbetare och ett halvår senare den andra. Idag är vi totalt fem snickare inklusive mig själv. Vi hyr även in personal vid arbetstoppar, säger Peter. I företagets lokaler finns idag en gedigen maskinpark med många olika typer av maskiner, till exempel fräsar, hyvlar och putsmaskiner. Här finns de maskiner som behövs för att kunna färdigställa många produkter i egen regi, och här tillverkas till exempel väggsektioner, vilket är mer tidseffektivt än att tillverka dem på plats. Peter berättar att han tycker att kundkontakten hör till det roligaste i arbetet, att träffa kunder och tillsammans med dem spåna kring projekt och ta fram lösningar. – Vi vill gärna vara med i idéstadiet eftersom vi då kan skapa kreativa och kostnadseffektiva lösningar från början, säger Peter. Tillbyggnader som är vackra och smälter in

Henriksson Bygg arbetar brett med renoveringar, utbyggnader och villor, liksom med många speciallösningar. I dagsläget arbetar man till största del mot den privata sidan, där arbetena ofta gäller ombyggnader, tillbyggnader, fasader, tak, kök och badrum, eller till och med hela villor.

naden att kännas som en naturlig del av huset, säger Peter.

– Vi utför renoveringar och servicearbeten inom bygg. Vi har även gjort villor tillsammans med Framtidshus Ekolit, som då varit beställare av våra tjänster. Åt dem har vi gjort fyra villor och ett lägenhetshus med fem lägenheter. Vi har även haft totalentreprenad på villor. Bland våra kunder finns också fastighetsbolaget Fortinova, åt vilka vi gör diverse servicearbeten. Därtill utför vi en hel del arbeten åt Svenska Kyrkan, Värö Stråvalla Församling. Peter återkommer till att man gärna arbetar med finsnickeri, och med tillbyggnader som både är vackra och smälter in väl. – Alla jobb har sin charm, men en totalrenovering och utbyggnad av en äldre villa är alltid väldigt utmanande och fantastiskt roligt. Målet är att med små detaljer och noggrant utförande få utbygg-

God kontakt med kunder och underleverantörer Personalen trivs på Henriksson Bygg och personalomsättningen är låg. Det finns medarbetare som varit med från starten. – Det är viktigt att ta hand om sin personal och när vi har mycket att göra är det A och O att vi arbetar tillsammans som ett lag och stöttar varandra. Mina anställda är väldigt duktiga på det de gör och de utgör en stor och betydelsefull del i Henriksson Bygg, säger Peter. Henriksson Bygg växer sakta men säkert och tanken är att växa kontinuerligt i en stadig takt. – Vi har ett gott rykte och det vill vi fortsätta ha. Vi tar hand om våra kunder och anställda och vill vara ett självklart förstahandsval för tjänster inom byggnadssnickeri i Varberg med omnejd. När en kund anlitar oss vill vi att den ska känna sig trygg med att vi levererar ett tillfredställande och proffsigt resultat. Kommunikationen med kund och underleverantörer är därför väldigt viktig när man inleder och tar sig igenom ett projekt, vilket vi prioriterar. Bland våra underleverantörer finns till exempel många duktiga elektriker, plåtslagare, målare och rörmokare. Detta gör att vi kan ta oss an större entreprenadarbeten, säger Peter. För Henriksson Bygg är inga arbeten för stora eller små, och att ta sig an arbeten av olika slag skapar en inspirerande variation. – Det är väldigt roligt att arbeta med något man brinner för, avslutar Peter Henriksson.

Ring oss:

0703-853983 www.henrikssonbygg.se

Intervju: Oliver Malm


28

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Auktoriserad bilhandel och fullserviceverkstad expanderar i Varberg Deluxe Bil Halland AB är företaget att vända sig till för ett tryggt och säkert bilköp. Deluxe är auktoriserad återförsäljare för Peugeot, Dodge och RAM, men saluför också andra märken i form av både nya och begagnade fordon. Dessutom har man en fullserviceverkstad. Komplett service före, under och efter bilköpet är företagets filosofi.

Svensk Leverantörstidning träffar Daniel Kolevski, som är grundare av Deluxe Bil Halland och även är VD på företaget. Deluxe är en auktoriserad återförsäljare av Peugeot, Dodge och RAM, och erbjuder därtill många typer av begagnade bilar. Här finns dessutom en auktoriserad fullserviceverkstad samtidigt som man erbjuder finansieringslösningar, vilket

- Vi erbjuder hela spektret med alla sorters bilar. Vi har ett utbud som passar alla och gör allt för att våra kunder ska bli nöjda.

gör att man sammantaget har en bred fordonskompetens i samma verksamhet. Deluxe Bil Halland har idag sin nybyggda och moderna anläggning i norra Varberg, och låg dessförinnan i Kungsbacka. – Jag startade en egen firma 2002, som blev ett aktiebolag 2005. Jag ville driva eget och vara min egen chef. Jag byggde upp företaget succesivt och skapade en god relation med leverantörer, kunder och bank. Idag har vi 13 anställda och dessutom en fullserviceverkstad som är ansluten till MECA. Vi servar alla bilar, inte bara de vi är auktoriserade för försäljning av. Vi har helt enkelt vuxit sedan start och är fortfarande i en expansiv fas, säger Daniel. Deluxe började med nybilsförsäljning för tre år sedan. Sedan tidigare har de ett brett utbud av begagnat. 2020 placerade sig företaget som nummer två i den svenska MRF-mätningen av personbilsförsäljning. – I år satsar vi på att hamna på första plats och vi har även fått utmärkelsen superföretag av Bisnode tre år i rad. Vi har också nyligen blivit certifierade enligt ISO, som har tuffa kriterier. År 2015 var vår omsättning på 65 miljoner och 2020 var den 200 miljoner, säger Daniel. Bilar som passar alla Under 2021 kommer Deluxe att satsa ännu mer på servicen, och de arbetar alltid engagerat för att skapa goda relationer och erbjuda en bred och djup kunskap om olika bilmodeller. De har många återkommande kunder. – Vi har en nyanställd som enbart kommer att jobba mot företag. Detta bland annat eftersom Peugeot har blivit allt starkare på företagssidan, med riktigt bra transportbilar och elbilar, säger Daniel. Nyare begagnat står för 80 procent av försäljningen för Deluxe.

– Vi erbjuder hela spektret med alla sorters bilar. Vi har ett utbud som passar alla och gör allt för att våra kunder ska bli nöjda. Hos oss finns bilar från 30 000 till 3 miljoner. Det är väldigt roligt när kunder blivit rekommenderade att komma till oss och vi kan hjälpa dem att hitta en bil som passar deras behov, säger Daniel. Deluxe har även däckhotell. Dessutom arbetar man med alla försäkringsbolag och utför många typer av reparationer, till exempel byte av vindrutor, samtidigt som man tillhandahåller olika sorters reservdelar. Att det går så bra för företaget gör att man behöver anställa fler. – Jag söker ny personal och letar efter personer som har en god servicekänsla och som prioriterar kundnöjdheten. Just nu söker vi även fler säljare. Vi erbjuder en arbetsplats med hög trivsel där många har varit med sedan starten, säger Daniel. Deluxe är den tredje största aktören inom området i Varberg och de flesta av kunderna kommer från Varberg och Falkenberg. – Men våra kunder kommer från hela Sverige, detta eftersom vi har ett brett utbud som tilltalar många, avslutar Daniel Kolevski. Intervju: Oliver Malm

ER ÅTERFÖRSÄLJARE AV PEUGEOT, DODGE OCH RAM. Deluxe Bil AB | Pollengatan 1, 432 48, Varberg | Telefon: 0340-20 57 00 | www.deluxebil.se


varberg 29 www.svenskleverantorstidning.se

Profilering och marknadsföring viktigare än någonsin I dagens täta mediebrus är det viktigare än någonsin att synas och sticka ut. En tilltalande grafisk profil och iögonfallande marknadsföringsinsatser kan vara A och O för ett företags överlevnad, vilket ställer höga krav på en aktör som P-G:s Reklam AB i Varberg. I P-G:s Reklam finns lång erfarenhet av visuell kommunikation, vilket gör företaget till en given samarbetspartner för företag med fokus på optimal profilering.

PG Carlsson startade P-G:s Reklam AB redan under 1980-talet då arbetet med profilering och marknadsföring i mångt och mycket var ett hantverk. – Vi gjorde mycket för hand, minns PG som köpte sin första dator 1989, med vilken han kunde printa olika motiv. Det stora lyftet för verksamheten kom 1992 då P-G:s Reklam fick i uppdrag av Göteborgs Fritid att tillverka allt avseende skyltar, banners, vepor, flaggor med mera kring fotbolls-EM i Göteborg. – Det var ett enormt stort, och förstås väldigt roligt, uppdrag som vi genomförde tillsammans med en holländsk kollega. Det blev mycket lyckat, vilket gjorde att jag fick i princip samma uppdrag i samband med friidrotts-VM i Göteborg tre år senare.

Komplett utrustning P-G:s Reklam har under ett antal år varit en del av 4Sign som är en rikstäckande kedja med fokus på visuell kommunikation. Från och med i vår verkar dock P-G:s Reklam åter som en fristående aktör eftersom PG ser större möjligheter att arbeta flexibelt och ta fram kundanpassade lösningar i en mer självständig roll. Ambitionen blir dock densamma som alltid präglat verksamheten: att dagligen bistå företag i arbetet med att skapa skarpa grafiska profiler i form av allt från framtagning av logotyper till effektiv profilering. – Vi vill hjälpa företagen att synas med hjälp av högkvalitativa kommunikationslösningar, säger PG

Carlsson som genom åren kontinuerligt har investerat i maskiner och utrustning i syfte att hela tiden kunna erbjuda de bästa lösningarna på marknaden. I dagsläget förfogar han, tillsammans med sina fyra kollegor, över många digitalprintrar, skärbord samt en fräs med vilken de kan bearbeta alla möjliga material till i princip vilket motiv som helst med stor precision. – Vi kan åstadkomma allt från storbildstryck till mässmaterial, banderoller, vepor, flaggor med mera, och under senare tid har vi även specialiserat oss på bildekor. Vi har lång erfarenhet av bilprofilering och kan skräddarsy dekaler helt efter våra kunders önskemål och det aktuella fordonets utformning.

Med allt från diskreta dekaler till stora, designade logotyper kan vi bidra till optimal exponering av ett företag och dess varumärke till en mycket rimlig kostnad. Härigenom når man en mycket bred målgrupp, säger PG Carlsson. Trogen kundkrets De flesta av P-G:s Reklams uppdragsgivare finns i Halland, men företaget verkar i princip rikstäckande. För Kungsängen jobbar man med utvändig profilering över hela landet, och deras äldsta kund är Landvetter Airport för vilka man har ett pågående projekt. Varbergs kommun, Varbergs BOIS, ICA Hajen och ICA Kvantum är några av de mer lokala uppdragsgivarna. – I vår kundkrets finns många stora och stabila företag som funnits med oss länge, berättar PG som själv ofta besöker kunden där han mäter, fotograferar och kartlägger förutsättningarna inför kommande uppdrag. Han ombesörjer även bygglov i de fall en kund exempelvis vill montera en större skylt. Efterfrågan på företagets lösningar är alltjämt hög och nu planerar PG att flytta verksamheten till större lokaler, inte minst för att underlätta arbetet med foliering av bilar. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Entreprenad utförd med noggrannhet och erfarenhet Läjets Entreprenad AB utgår från Träslövsläge och arbetar i Varberg med omnejd samt runt omkring i Västsverige. Här utför man en gedigen entreprenad med stor bredd och antar uppdrag gällande allt från husgrunder till finplanering. Två bra maskiner gör detta möjligt, tillsammans med en förare som har en lång erfarenhet och gärna tar sig an nya utmaningar.

Svensk Leverantörstidning träffar Ola Andersson, som äger och driver Läjets Entreprenad AB, ett företag som utgår från Barbordsvägen i Träslövsläge utanför Varberg. Det är också här vi ses i företaget kontor. – Jag har arbetat inom entreprenadbranschen till

och från sedan 1980-talet och 2003 startade jag mitt eget bolag. Det började med att jag arbetade med grävtjänster på ett företag i Varberg, och när denna verksamhet skulle upphöra fick jag möjlighet att köpa deras hjulgrävare. På så vis kunde jag bli min egen, berättar Ola. Samtidigt som Ola startade eget var han också medlem i LBC, Lastbilscentralen, som numera heter Mantum. Ola körde för LBC fram till 2008. – Därefter fick jag möjlighet att arbeta för VMA, Västkustens Mark & Asfalt AB, som jag har samarbetat med sedan 2009. VMA hyr in min grävmaskin med mig som förare. Jag har nu arbetat för VMA i snart elva år och är väldigt nöjd med samarbetet, säger Ola. Två olika grävmaskiner ger många möjligheter Läjets Entreprenad bedriver en bred verksamhet och utför det mesta inom entreprenad. – Det kan handla om dräneringsarbeten, grunder till villor och attefallshus, finplanering i trädgårdar och mycket mer. Jag utför ofta arbeten i egen regi för snickare, byggare och privatpersoner, i mån av tid, säger Ola. Läjets Entreprenads maskinpark består av en hjulgrävare på 16 ton och en hjulgrävare på 6 ton, båda av märket Doosan. – Med den lilla grävmaskinen kan jag komma in i trädgårdar på ett väldigt bra sätt och exempelvis göra finplanering, dränering eller grunder för tillbyggnader. Den större grävmaskinen klarar de större arbetena på ett effektivt sätt. Tillsammans med VMA gjorde Läjets Entreprenad till exempel nyligen finplaneringen för ett äldreboende på Särö.

– Vi har även nyligen gjort busshållplatser i Åsa, Frillesås och Tvååker, säger Ola. Samarbetar gärna med byggare och anläggare i Varberg med omnejd Ett stort och betydelsefullt projekt där Läjets Entreprenad varit involverade till och från i sju år, är byggnationen av området Björkris i Kungsbacka. – Här har vi gjort gator och infrastruktur i hela området, liksom en stor del av husgrunderna inklusive finplanering. Här var det Kungsbacka kommun som var beställare av infrastrukturen och olika byggföretag som var beställare av tomtmarken, säger Ola.

Ett annat stort projekt som företaget har varit involverat i är Krokslätts Fabriker i Göteborg. Här påbörjade VMA ett arbete 2011 som nu är slutfört i samarbete med K21 Entreprenad och Husvärden. I framtiden är Ola öppen för många nya projekt. – Jag samarbetar både med privatpersoner och företag, framförallt i Varberg med omnejd. Här är jag tillgänglig med mina maskiner och jag har en erfarenhet som gör att det mesta går att lösa. Jag försöker hålla så hög kvalitet att alla blir nöjda, avslutar Ola Andersson. Intervju: Oliver Malm


30

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Ledande inom smide och svetsning Wall Smides AB är ett mångsidigt smidesbolag som utgår från Varberg och ofta antar specialuppdrag. Bolagets smeder har en lång och gedigen erfarenhet och utför ledande smide och svetsning för kunder inom olika branscher. Här skapas byggnadssmide, räcken, balkonger och mycket mer.

Svensk Leverantörstidning träffar två av Wall Smides totalt fem delägare, Peter Wall och Linda Wall. Vi ses i företagets rymliga lokaler i Varberg. Wall Smide startades 2010 genom en sammanslagning av två redan etablerade företag, Göran Wall Smides AB och Härdgatans Smide AB. – Det började med att min bror Göran startade upp ett smidesbolag 1976. 1991 startade jag och min andra bror, Ivan, upp ett annat smidesbolag. Det var dessa två smidesbolag som 2010 slogs samman till Wall Smide, berättar Peter och tillägger att Göran nu har gått i pension. Göran, Ivan, Ronny och Peter började sina karriärer hos Varbergs Smidesbolag medan brödernas systerson Johan började som snickare. Linda Wall är Görans dotter och tillsammans med Johan utgör de två den andra generationen i Wall Smide. – Vi fem delägare är Peter Wall, Ivan Wall, Johan Carlsson, Ronny Tufvesson och så jag. Även Ronny är släkt men på lite längre håll. Vi är ett riktigt familjeföretag. Vi är elva som arbetar här och jag sköter kontoret medan de övriga jobbar ute i verkstaden, säger Linda. Ett brett och anpassningsbart sortiment Wall Smide arbetar i Varberg med omnejd och bland kunderna finns både privatpersoner och företag. Företaget antar många olika uppdrag och ingen beställning är den andra lik. Några av

smederna är specialiserade på TIG-svetsning, vilket är en särskild svetsningsmetod. – En stor kundgrupp för oss är snickare och byggare, men vi har också många kunder i den privata sektorn, säger Linda. Wall Smide svetsar i stål, rostfritt och aluminium liksom i andra material. Sortimentet av smide och svets är brett och kan anpassas efter skilda önskemål och behov. Företaget har en ändamålsenlig maskinpark inkluderande gradsaxar, fräsar, svarvar, bandsågar och en optisk gasskärare. – Vi gör allt inom smide och det inkluderar bland annat räcken, balkonger, trappor, spaljéer och byggnadssmide, säger Peter. Wall Smide ombesörjer även reparationer, industriservice och varmförzinkning samtidigt som man har stålförsäljning. Många uppdrag med specialanpassade lösningar Wall Smide anlitas av många trädgårds- och anläggningsföretag i Varberg.

– Vi tillverkar till exempel blomlådor och trädgårdsdetaljer samt specialanpassade rabatter av stål. Vi utför även många olika arbeten för kommunen och har till exempel gjort bänkarna utmed strandpromenaden och även en surfingbräda i metall vid stranden i Apelviken. Vi har även designat och tillverkat en kanon med en lampa som står vid fästningen i Varberg. Detta gjorde vi för Varberg Energi. Till Lindbergskyrkan gjorde vi en spiralformad rabatt som de odlar örter i. Vi gör helt enkelt många specialanpassade lösningar inom smide för olika kunder, berättar Linda och Peter. Wall Smide har ett certifikat för bärande konstruktion, EN 1090. De utför även montering av de produkter de tillverkar, om kunden önskar. – Vi har levererat till över 2500 kunder genom åren och många av dessa kunder är återkommande, vilket visar att vi levererar med hög kvalitet och service. Under pandemin har våra privatkunder ökat mycket. Wall Smide har även ett bra samarbete med det lokala gymnasiet, Peder Skrivares Gymnasium, och

en tjej som studerar där praktiserar hos dem just nu. – Av våra nyanställningar kommer de flesta från Peder Skrivares gymnasium, avslutar Linda och Peter. Intervju: Oliver Malm


varberg 31 www.svenskleverantorstidning.se

Byggnadsplåtslageri i toppklass när Varberg bygger och utvecklas Varbergsbor och -företag i behov av en professionell plåtslagare har ett utmärkt alternativ i MB-Plåt AB. MB-Plåts kompetens sträcker sig över allt som rör byggnadsplåtslageri, såsom hängrännor, stuprör, fönsterbleck och takplåt, och allt anpassas efter fastighet och kundens behov.

Bandtäckningar, takarbeten, fasadarbeten, fönsterinfattningar, hängrännor, stuprör, skorstenar, huvar, diverse listarbeten och alla andra typer av plåtarbeten – Varbergsföretaget MB-Plåt AB jobbar med andra ord med allt som rör byggnadsplåtslageri. Martin Beckman leder verksamheten som han själv startade 2008, men redan några år tidigare verkade han i rollen som F-skattare när han åtog sig uppdrag i Varberg med omnejd. Hans branscherfarenhet sträcker sig dock ännu längre tillbaka i tiden, vilket förstås utgjorde en stabil grund att bygga företaget på. Utvecklingen har också varit god i MB-Plåt. – Från början delade jag verkstaden med fyra andra entreprenörer, men när efterfrågan blev för stor flyttade jag till egna lokaler, samtidigt som jag investerade i maskinparken och anställde medarbetare. Idag är vi ett 15-tal personer i företaget och vi har flyttat ännu en gång till egenägda lokaler, säger Martin Beckman. Lokalerna han talar om är de nybyggda industriskeppen i Holmagärde som man själva levererade

plåt till. I verkstaden sysselsätts elva plåtslagare som Martin beskriver som ett härligt gäng. – Hos oss jobbar såväl Krister med sina 40 år bakom sig i branschen som praktikanter från Vuxenutbildningen samt elever från yrkesprogrammet. Vi blandar rutinerad arbetskraft med unga, nytänkande individer, vilket genererar hög kompetens och ett brett kunnande, konstaterar Martin. Modern maskinpark Med hjälp av företagets moderna maskinpark kan MB-Plåt bistå med tillverkning av diverse plåtprofiler i flera olika material. Allt anpassas efter den aktuella fastigheten och kundens specifika önskemål. I verkstaden finner vi bland annat kantvikmaskiner, slagsax, falsupptagningsmaskin och specialmaskiner, vilka sammantaget gör MB-Plåt mycket flexibelt. Martin Beckman anser att bandtäckning är det som är roligast att jobba med. – Det kräver både erfarenhet och skicklighet samt att man är lite klurig och lösningsorienterad. Jag gillar den utmaningen, säger Martin och fortsätter: – Vi samarbetar med flera duktiga snickarfirmor som jobbar med både nybyggnation och renovering av villor. Där gör vi plåtslageriarbeten på både tak och fasad, ibland även inomhus. Villajobben står för en stor och mycket viktig del av verksamheten som vi givetvis prioriterar. Specialanpassningar MB-Plåt levererar enligt löpande avtal till bygget av Varbergstunneln och har genom åren legat

bakom en mängd intressanta byggprojekt i regionen. – I Sörse genomförde vi ett tre år långt projekt när vi bidrog med bland annat 6 000 kvadratmeter bandtäckt tak till cirka 300 lägenheter på uppdrag av Varbergs Bostads AB. Nu har vi ett likande projekt till 200 lägenheter i Nya Brunnsberg här i Varberg. Härnäst väntar en del nya villor, renovering av gamla hus, hyreshus med mera, samt bygget av det nya hotellet i Ullared där vi bidrar med en specialfasad i aluminium som vi har fått möjlighet att vara med och utforma ihop med arkitekt. Vi är överlag väldigt duktiga på att ta fram specialanpassningar för olika ändamål, säger Martin Beckman. Han ser framtiden an med tillförsikt. – Vi håller lager på mycket material och tillverkar efter egen måtting till både hantverkare och hemmafixare. Vi ska upprätthålla vår höga servicenivå till såväl små som stora uppdragsgivare, samtidigt som vi ska fortsätta satsa på personalen. Om man trivs på sin arbetsplats gör man också ett bra jobb, det är vår utgångspunkt. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

mb-plat.se


32

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Vitums utbildningar kan rädda liv Allt fler inser vikten av kunskap inom brandskydd och sjukvård – kunskap som i många fall kan rädda liv. Vitum Varberg AB har med andra ord en mycket viktig samhällsfunktion att fylla i rollen som utbildare. Kurser inom hjärt-lungräddning, brandutbildning och Heta arbeten ingår i konceptet, vilket även innefattar fastighetsskötsel.

Fredrik Bahlberger, VD för Vitum Varberg AB, beskriver bolaget som ett modernt utbildningsföretag med lång erfarenhet inom brandskydd. Vitum erbjuder tjänster som brandutbildning, Heta arbeten-kurser och företagsanpassade utbildningar, inte minst inom just Heta arbeten, men även hjärtlungräddning, det som till vardags benämns HLR. – Vi jobbar framför allt över Varberg med omnejd, inklusive Halmstad och Göteborg, men om intresset bara är tillräckligt stort kan vi förstås bege oss länger bort än så, upplyser Fredrik.

Återkommande uppdragsgivare Han anser att de flesta företag och verksamheter är i behov av allmän kunskap beträffande framför allt brandskydd och hjärtlungräddning. Han nämner elektriker som utbildas vart tredje år inom HLR, men kundgruppen är förstås betydligt större än så. Midroc, Bravida, Elajo och Caverion är bara några av de aktörer som valt ett återkommande samarbete med Vitum, liksom Falkenbergs kommun. – I dagsläget servar vi uppemot 200 företag med våra olika utbildningsinsatser. Under rådande omständigheter jobbar vi mycket med distansutbildningar. Vi säljer även hjärtstartare, något som verkligen kan rädda liv och som, inte minst, alla företag borde ha på sin arbetsplats, understryker Fredrik Bahlberger som själv har en arrangörsutbildning från Brandskyddsföreningen inom Heta arbeten. Han har tidigare jobbat som brandman sedan 1993 och är idag dessutom försteman på Räddningstjänsten Väst. – Vi har skapat oss ett mycket gott rykte och erhåller många uppdrag via rekommendationer, säger Fredrik och berättar att exempelvis tandläkare från Göteborg och Kungsbacka regelbundet besöker Vitum Varberg för olika utbildningsinsatser. Fastighetsskötsel Vitum Varberg AB jobbar även med fastighetsskötsel. Fredrik sköter det mesta själv men får en del hjälp av sin far samt en sommarjobbare som mestadels utför gräsklippning.

– Vi vänder oss till ett flertal olika fastighetsägare och jobbar i dagsläget med cirka 160 lägenheter. Det här är en verksamhet där efterfrågan växer hela tiden, så min ambition är att kunna jobba med ännu fler fastigheter och fastighetsägare, samt anställa ytterligare en person, säger Fredrik Bahlberger. Med mer än 20 års erfarenhet inom både brandutbildning, brandsäkerhet och fastighetsskötsel representerar med andra ord Vitum Varberg AB ett mer eller mindre unikt koncept avseende fastighetsskötsel och brandskydd. – Jag älskar verkligen kombinationen, att få jobba med båda, eftersom dessa arbetsområden ligger mig varmt om hjärtat. Jag tröttnar aldrig på mitt jobb, avrundar Fredrik Bahlberger. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Ett smart val vid transporter och markarbeten I över 35 år har Stråvalla Maskinstation genomfört transporter och markarbeten i Västsverige. Lång branscherfarenhet och bred kompetens präglar verksamheten som representerar kompletta helhetslösningar, anpassade efter kundens behov.

Svensk Leverantörstidning träffar Sven-Olof Johansson, som är VD på Stråvalla Maskinstation, ett företag som utgår från Varberg och utför alla typer av små och stora mark- och anläggningsarbeten i Västsverige. Vi ses i Frillesås, ute på ett av de arbeten som företaget utför. – Jag startade företaget 1985 tillsammans med min bror, Per-Erik Johansson. Vi är båda uppväxta med entreprenadmaskiner eftersom vår far, Bertil Johansson, drev ett entreprenadbolag som grundades redan 1959. Så det var naturligt för oss att starta eget inom branschen, säger Sven-Olof. Stråvalla Maskinstation började men en grävmaskin och de båda bröderna, men därefter har företaget

växt succesivt och sammantaget genomgått en imponerande utveckling. – Idag är vi betydligt större. Vi har 27 anställda och en gedigen och modern maskinpark med över 30 olika maskiner. Bland dem finns till exempel ett tiotal grävmaskiner på band, fem grävmaskiner på hjul, tre hjullastare och över tio lastbilar. Många av märkena Volvo och Cat. Därtill har vi sorteringsverk. För två år sedan var vi 20 anställda så vi har vuxit mycket på senare tid, säger Sven-Olof. Medverkar i byggnationen av Varbergstunneln Stråvalla Maskinstation hyr ur maskiner med chaufförer och kan sägas ha tre affärsben, transport, markentreprenader och försäljning av material såsom grus, jord, rörmaterial och makadam. Till transporterna hör grus- och schakttransporter, men även andra typer av transporter, såsom transport av maskiner och andra transporter som är kopplade till byggnation. – Vi är till exempel en stor aktör i byggnationen av Varbergstunneln, där vi bidrar med våra tjänster och tillhandahåller både maskiner och personal, säger Sven-Olof. Stråvalla Maskinstation har den gedigna prägeln av ett familjeföretag där erfarenhet och kunskap går genom generationer. – Vi har två arbetsledare. Per-Eriks son blev arbetsledare nu i februari och Per-Eriks fru arbetar med redovisning inom företaget. Min ena son kör grävmaskin och även min andra son är verksam i företaget ibland. Jag och Per-Erik är förstås ute och kör grävmaskin själva också, Per-Erik arbetar med Varbergstunneln för tillfället medan jag arbetar med

vår samarbetspartner Trädgårdsanläggningar Harry Johnson, säger Sven-Olof. Vill växa och utvecklas med kunderna Stråvalla Maskinstation har fått många återkommande kunder genom åren och bland företagets större kunder finns till exempel Varbergs Energi, Skanska, Markteknik, Varbergs Anläggningsservice och NCC, för att bara nämna några. Företaget hyr ut maskiner och förare för en rad olika uppdragsgivare. – För Etikhus gör vi återkommande arbeten inkluderande villagrunder till deras nybyggen. I bygget av Varbergstunneln gör vi allt inom schakt. För

Skanska har vi i uppdrag att flytta kablar. Också för Varbergs Energi arbetar vi med att flytta kablar, ledningar och fjärrvärme. Vi har även två lastbilar med chaufförer som arbetar för Renta, berättar Sven-Olof för att ge några exempel på företagets åtaganden. När det kommer till privatpersoner så handlar Stråvallas Maskinstations arbeten ofta om dräneringar, villagrunder och trädgårdsarbeten. – Våra beställare finns i hela Västsverige, främst från Göteborg ner till Halmstad. Genom åren har vi fokuserat på våra kunder, liksom på att växa och utvecklas med dem, och det har skapat en verksamhet som vi är stolta över, avslutar Sven-Olof. Intervju: Oliver Malm

Härdgatan 4, 43232 Varberg • www.stravallamaskinstation.se info@stravallamaskinstation.se • Pelle 070-5951218 • Sven-Olof 070-5951235


varberg 33 www.svenskleverantorstidning.se

Inga begränsningar i Christers VVS-firma Getteröns VVS är Varbergsbornas lokala rör- och VVS-firma. Företaget må vara ungt men erfarenheten är desto längre i Getteröns VVS som med fokus på service, kvalitet och hållbarhet åtar sig uppdrag längs mer eller mindre hela västkusten.

Nyproduktion eller renoveringsinsatser – Getteröns VVS AB med ägaren Christer Söder i spetsen utför alla VVS-relaterade arbeten, allt från totalrenovering av badrum till installation av värmesystem och vattenpumpar. – Jag arbetar med beprövade metoder i branschens framkant och jobbar uteslutande med produkter och lösningar av hög kvalitet, säger Christer och berättar att han bland annat samarbetar med Vagnvägens Bygg där han ansvarar för alla VVS-relaterade arbeten utifrån de försäkringsärenden de får. – Efter denna kalla vinter har jag hanterat många frysskador, liksom ett flertal serviceinsatser på vattenmätare. På privatsidan brukar det överlag handla om en hel del service- och reparationsärenden, inte minst för regionens sommargäster. I övrigt brukar jag bland annat rycka in i samband med både renovering och nyproduktion på uppdrag av Kärradals Bygg. 16 års erfarenhet Vi träffar Christer på hans hemmakontor ute på Getterön. Han har arbetat i VVS-branschen i 16 år efter att tidigare ha jobbat som styckare. – Jag valde att skola om mig och hade tur som blev anställd på Månsson Netterberg Rör AB där jag hade en grymt bra mentor som lärde upp mig. För sex år sedan tog jag steget och startade eget eftersom jag ville kunna bestämma mer över mina arbetstimmar, berättar Christer som fick ett erbjudande om att delta i utbyggnaden av Värö Bruk via Varbergs Processrör. – Här jobbade jag måndag till torsdag i två år, medan jag ägnade övriga dagar år servicejobb i mitt eget bolag, berättar han.

Varierande uppdrag Efter sex år som ensamföretagare har Christer byggt upp ett omfattande kontaktnät med goda samarbetspartners. Han samarbetar bland annat med ett 20-tal snickare och byggare från Göteborg i norr till Halmstad i söder, vilket också utgör hans huvudsakliga arbetsområde. Det brukar med andra ord bli en hel del VVS-insatser i samband med allehanda byggprojekt längs västkusten. – Jag gjorde bland annat värmebyte i rikssalen och

i Eskils källare på Varbergs fästning. Ett annat jobb var ett halvårsprojekt i en 6 000 kvadratmeter stor fastighet i Göteborg där jag jobbade med värme och vatten genom Teknikrör i Kinna. Jag har även jobbat med byte av Derome Sågs panna, ett jobb på åtta månader, och nyligen bidrog jag med insatser på två Attefallshus här på Getterön. Jag har också jobbat med fem Fiskarhedenvillor tillsammans med Vagnvägens Bygg, samt en massa andra uppdrag, säger Christer Söder.

Han berättar avslutningsvis att han även säljer värmepannor och -pumpar från välkända Nibe, samt numera även erbjuder jour. Hans ambition är att fortsätta utveckla företaget med fokus på service, kvalitet och hållbarhet. – Jag vill gärna ha ännu fler samarbeten med snickare och byggare. Jag kan också tänka mig att anställa en medarbetare för framtida expansion. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Jour och akut hjälp med rör i Varberg och Falkenberg Till oss på Getteröns VVS AB kan du vända dig för att få kvalitativ hjälp med rör och VVS. Vi har jour och kan därmed erbjuda akut hjälp med rör i och runt om Varberg och Falkenberg. Tack vare många år i branschen har vi mycket kunskap inom företaget, därmed erbjuder vi våra kunder hjälp av kvalité. Getteronsvvs.se • soder_1963@hotmail.com • 0766-488812


34

varberg www.svenskleverantorstidning.se

Stor flexibilitet i Sveriges snabbaste fönsterleverantör Såväl företag som konsumenter i Halland har i Varbergs Trä en sedan länge välrenommerad samarbetspartner. I bolaget ingår VillaFönster, ett företag som specialiserat sig på anpassade fönsterlösningar, och som tack vare landets största lager kan leverera betydligt snabbare än sina konkurrenter.

VillaFönster är en del av Varbergs Trä, ett företag som innefattar två byggvaruhus i Varberg och Falkenberg, och som i mer än 70 år har levererat byggmaterial – allt från grund till väggar och tak, inklusive inredning – till både privatpersoner och byggproffs. När just utvecklingen kring fönster och försäljningen av dessa tog fart valde man att renodla verksamheten under ett eget varumärke. Därefter har den fortsatt att växa, inte minst tack vare att man tidigt såg fördelarna med internet och möjligheterna att sälja via webben. Nyligen lanserades en ny hemsida som i mångt och mycket fungerar som en produktkatalog. Alla byggare som registrerar sig på hemsidan erhåller en byggrabatt.

Snabba leveranser Fönster och fönsterdörrar utgör huvudsortimentet i VillaFönster som också erbjuder olika produkter för exempelvis renovering. Det är ett koncept som inte minst tilltalar de mindre byggfirmorna där man ofta värdesätter snabba leveranser. I just det avseendet ligger VillaFönster i framkant, något som företagets VD, Jonas Gunnarsson, gärna skriver under på. – Tack vare att vi förfogar över Sveriges största lager här i Varberg kan vi stå för extremt snabba leveranser, ibland redan samma dag som ordern inkommit och beroende på hur snabbt fraktbolagen kan agera. Det finns i princip ingen fönsterleverantör i Sverige som kan erbjuda detta, säger Jonas. Han berättar att man i regel kan leverera nytillverkade produkter på bara tre veckor, vilket hos andra aktörer brukar kunna ta upp till två månader. I lager finns cirka 500 olika standardvarianter som man kan specialanpassa i den egna verkstaden. Denna byggdes 2017 och här kan man till exempel lägga

till spröjs, spaltventiler, handtag och cylindrar, ofta på så kort tid som fem arbetsdagar. Hos konkurrenterna kan det, enligt Jonas, ofta ta fem till åtta veckor. Erfaren personal VillaFönster sysselsätter 13 anställda och jobbar med samarbetspartners över hela Sverige. De är delägare i en fabrik i Småland och samarbetar med en fönsterproducent i Baltikum som tillverkar fönster enligt svensk standard. – Vi är störst i framför allt Stockholmsområdet och Västsverige, men vi levererar förstås över hela Sverige. Med vår egen kranbil blir vi väldigt flexibla och vi har turbilar som går till Stockholm med stor regelbundenhet, upplyser Jonas Gunnarsson. Han lyfter i sammanhanget fram personalen som är mycket kompetent och serviceinriktad. I det familjeägda bolaget är personalomsättningen låg, många av medarbetarna har funnits med sedan länge, och Jonas har själv jobbat med fönster ända sedan 1980talet. – Vi märker att efterfrågan på våra lösningar ökar allt mer, kunderna blir fler, inte minst tack vare vår snabbhet och flexibilitet. Vi utvecklar hela tiden

✓ Livslängd ✓ Funktion ✓ Kvalitet ✓ Eco

vårt sortiment efter marknadens behov och lanserar nu brandklassade fönster, där vi har märkt att efterfrågan är stor. Framöver kommer vi även att kunna erbjuda uterumspartier, altaner och skjutpartier, informerar Jonas Gunnarsson. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

r.se lafonste info@vil önster.se laf www.vil 90 690 1 077 6


varberg 35 www.svenskleverantorstidning.se

Ett VVS-företag med anor

Träslövs VVS Service är ett anrikt VVSföretag som verkar med erfarenhet och kompetens och antar en stor bredd av uppdrag. Företaget står ibland för totalentreprenaden vid renovering av kök och badrum och har därtill många goda samarbeten med industrier, fastighetsägare och hyresfastigheter. Man installerar också många värmepumpar, varmvattenberedare och vedpannor. Bland kunderna finns både företag och privatpersoner och alla jobb är lika viktiga, stora som små.

besitter han således en mycket god och lång erfarenhet inom området. – Jag började som företagslärling på ett bolag i Varberg och fick så småningom en tanke på att starta eget. Efter 20 år gjorde jag det. När jag funderade på vad mitt företag skulle heta kom min far att tänka på en vän, Rune Svensson, som hade sitt bolag i vila. Jag frågade då om jag kunde ta över detta bolagsnamn och Rune, som då var pensionerad, blev så glad att han godkände namnbytet samma dag. På detta sätt kunde hans bolagsnamn få leva vidare, berättar Bengt. Bengt grundade Träslövs VVS Service 1999 och företaget ombildades till ett aktiebolag 2012.

in som praktikant från början och blev därefter anställd. Han har nu all utbildning och praktik som krävs. Jag är stolt över Johan, som är väldigt duktig, säger Bengt. Träslövs VVS Service gör mestadels servicearbeten inom VVS. – När det kommer till villor har vi ofta hand om allt som rör VVS vid tillbyggnationer, renoveringar eller ombyggnationer. Det kan till exempel handla om badrumsrenoveringar. Vi samarbetar därtill med olika lokala fastighetsägare och föreningar. Åt dem utför vi servicearbeten för deras fastigheter, vilket kan handla om allt från att byta blandare till omfattande stambyten, säger Bengt.

Svensk Leverantörstidning träffar Bengt Johansson, som är företagsledare på Träslövs VVS Service AB i Varberg. Vi ses på företagets kontor som är beläget på Signalvägen i Varberg, i industriområdet precis vid centrumavfarten. Här finns också företaget lager. Bengt startade sin bana inom VVS-branschen för hela 43 år sedan, närmare bestämt 1978. Idag

Praktikant blev uppskattad medarbetare Bengt har drivit sitt företag sedan starten och antagit många olika typer av arbeten. Fördelningen är idag ungefär jämn mellan företagskunder och privatpersoner. – Jag har en anställd på företaget, Johan Persson, som har arbetat med mig i fyra år. Johan kom

Utför bostadsanpassningar som gör skillnad Träslövs VVS Service utför också många servicearbeten för Varbergs kommun. Bengt framhåller också att han uppskattar att göra bostadsanpassningar för kommunen, eftersom det hjälper människor som behöver det.

– Det är givande att skapa speciallösningar som hjälper människor. Vi har gjort många olika bostadsanpassningar för olika boenden, säger Bengt. Träslövs VVS Service installerar även värmepumpar och varmvattenberedare, byter blandare och wc-stolar och säljer därtill produkter inom sina verksamhetsområden. – Vi erbjuder många bra lösningar och VVSprodukter med kvalitet. Våra arbeten innebär ofta värme, tryckluft, kyla och vatten/avlopp, säger Bengt. Träslövs VVS Service samarbetar med en rad olika industrier och bytte till exempel nyligen ut en stor kylmaskin för en kund, detta arbete tog företaget två veckor. Goda samarbeten med både kunder och leverantörer är viktigt i branschen. – Vi har flera nära samarbeten med el- och byggfirmor, där vi både hjälper varandra med jobb och ger varandra jobb. Vi driver även en del totalentreprenader för kök och badrum samt för tillbyggnader, avslutar Bengt Johansson. Intervju: Oliver Malm

Mobil: 070 64 68 337 Besöksadress: Signalvägen 2, 432 32 Varberg Mail: bengt@traslovsvvs.se


36

varberg/göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Succé direkt när etablerad industripartner breddar konceptet Svensk industri har i Industriunderhåll AB en trygg och stabil samarbetspartner kring service- och underhållsinsatser. Med sitt starka koncept har man sedan starten attraherat en mängd stora kunder som ser fördelarna med en stark partner med ett arbetsätt kring allt från idé till färdig lösning. Nu har företaget dessutom breddat sitt koncept med KG SleepOver, ett vandrarhem i vackra omgivningar som lämpar sig lika bra för övernattning som släktkalas och event.

Industriunderhåll AB har snart fyra decennier på nacken och ägs av en kvartett med VD Ann-Sofie Borglund i spetsen. Genom åren har verksamheten ständigt förädlats till dagens framstående aktör kring montering, service och reparationsinsatser för industrin. – Vi installerar, underhåller och reparerar våra kunders maskinparker och verkar brett med byggnation, service, försäljning och tillverkning, säger Ann-Sofie Borglund och berättar att man till exempel rycker in i samband med revisionsstopp på pappers- och massabruk. – Vi monterar industrihallar och utför montage och flytt av hela fabriker. Vi kan även stå för bemanning under både kortare och längre perioder. Personalens kunnande är vår styrka och vår ambition är att även kunna bidra med vår breda kunskap för andra industrier, framhåller hon. KG Mekaniska Industriunderhåll AB importerar och säljer även byggmaterial i form av sandwichpaneler och byggplåt från Polen till marknadsmässigt bra priser. – Det är något vi tror kommer att fortsätta växa, enligt våra marknadsundersökningar, konstaterar

Ann-Sofie och nämner sedan dotterbolaget KG Mekaniska AB där man bland annat jobbar med stål- och plåtbearbetning, samt hydraulik. – Vi jobbar också mycket med entreprenadmaskiner och lastbilspåbyggnader, samt servar en del kunder ute i fält. Vi producerar dessutom ett antal egna produkter, såsom kabel- och slangplogar, drillmaster, borrmaster för grävmaskiner och balgripar för jordbruk, upplyser hon. Flexibilitet Industriunderhålls kunder finns i Sverige och Norge med visst fokus på pappers- och träförädlingsindustrin. Bolaget har ett samarbete med Heinola Sågverksmaskiner som säljer sågverksutrustning och virkestorkar. Produkterna är efterfrågade av olika aktörer på marknaden. Så sent som 2020 uppfördes två kanaltorkar på Södra Timber i Värö och något år innan dess ett par kammartorkar på Moelven Notnäs i Torsbyn. Heinola har stor hjälp av industriunderhåll avseende eftermarknad och eventuellt framtida försäljningar. Södra, Andritz, Derome och P.S. Åkeri i Varberg är andra uppdragsgivare hos Industriunderhåll AB och KG Mekaniska.

Flexibilitet kännetecknar verksamheten i bolagen, och Ann-Sofie Borglund framhåller att man alltid försöker vara lyhörda inför sina kunders önskemål och behov. – Vi vill våra en långsiktig partner till våra kunder där vi deltar hela vägen från idé till färdig lösning, säger hon, men påtalar också den problematik som uppstår när kunder efterfrågar service och underhåll under semester- eller stopperioder. – Det blir inte lättare med tanke på att allt färre utbildar sig inom området, och det innebär att vi kommer att förändra vårt arbetssätt. Vi kommer försöka sprida ut vårt arbete lite jämnare över året så att vi slipper toppar och dalar, samtidigt som vi kommer utveckla försäljningen av bygg- och plåtmaterial. Flexibilitet är vår styrka, framhåller AnnSofie Borglund. KG SleepOver I Industriunderhåll AB har man hela tiden blicken riktad framåt i jakt på nya utmaningar och affärsmöjligheter. En sådan är varumärket KG SleepOver, ett vandrarhem i Karl Gustav med närhet till natur, bad, Varberg och Ullared. Den 1 300 kvadratmeter

stora anläggningen hyser sammanlagt 38 bäddar i tolv sovrum. – Vi fick nycklarna till anläggningen den 1 juli förra året och har sedan dess städat, målat, fixat och donat. Vi har köpt möbler och inredning och skapat något som vi verkligen är nöjda med och stolta över, säger Ann-Sofie Borglund. Närheten till Ullared, GeKås och övriga butiker är förstås uppskattad av vandrarhemmets gäster. Invigningen ägde rum den 10 oktober och därefter har besökarna varit många. – Vi är anslutna till Booking.com och har sedan öppnandet gästats av allt från GeKås-besökare till skogsarbetare. Någon arrangerade ett kalas en söndagseftermiddag och vi har även arrangerat en tjejkväll med catering. Bland framtida bokningar finns exempelvis släktkalas och eventgrupper. Vi har fått goda recensioner och känner oss riktigt glada och nöjda, säger Ann-Sofie som själv har övernattat på KG SleepOver en del helger i syfte att känna in atmosfären. – Jag har trivts väldigt bra, säger hon. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

En trogen leverantör till den nordiska hälsooch sjukvården Den nordiska hälso- och sjukvården har i drygt tio år haft en trogen leverantör och samarbetspartner i Bracco Imaging Scandinavia AB. Bolaget representerar ett skarpt och högkvalitativt koncept avseende kontrastmedel samt medicintekniska produkter och tillbehör. I Bracco verkar man hela tiden i kunskapsmässig framkant, vilket också gör det nordiska bolaget till en viktig och engagerad aktör när det gäller branschens vetenskapliga och tekniska utveckling.

rernas praktiska verksamhet och på deras patienter, samt på det breda utbud av tjänster som ger prov på bolagets engagemang för vetenskaplig och teknisk utveckling. Fortsatt tillväxt Bracco Imaging Scandinavia AB har sitt säte i Göteborg och är ett dotterbolag till Bracco Imaging S.p.A. med huvudkontor i Milano i Italien. Moderbolaget etablerades 1927 och hela Braccokoncernen sysselsätter idag cirka 3 600 medarbetare i ett hund-

Bracco Imaging Scandinavia AB marknadsför en stark och integrerad portfölj med högkvalitativa kontrastmedel samt medicintekniska produkter och tillbehör inom röntgen, MRT, ultraljud och koronarangiografi – ett helhjärtat fokus på lösningar och tjänster för klinisk bilddiagnostik och ett helhetsansvar att ge stöd för utbildning och information i Norden. Som specialister på kontrastmedel och medicinteknik är Bracco Imaging Scandinavias portfölj inriktad på hälso- och sjukvårdsleverantö-

- Bracco Imaging Scandinavia AB har de senaste åren tagit stora kliv framåt och kommer att fortsätta i samma takt även de kommande åren.

ratal länder via såväl distributörer som dotterbolag. – Bracco Imaging Scandinavia AB har de senaste åren tagit stora kliv framåt och kommer att fortsätta i samma takt även de kommande åren, säger bolagets VD Staffan Rosén. – Den estimerade tillväxten har en spridning över hela produktportföljen, vilket gör lanseringsarbetena och produktmixutmaningarna extra många

VD Staffan Rosén

och extra spännande. Detta kommer leda till att bolaget har behov av att anställa fler medarbetare, bland annat i Göteborgsregionen, under de kommande åren. Något som vi såklart tycker är väldigt roligt, avrundar Staffan Rosén. Intervju: Stefan Carewall

Kontakt: Karl Gustav 143 432 69 Karl Gustav 0340-333 44 www.industriunderhall.se info@industriunderhall.se

www.braccoimaging.se @ bracco.com info.se@ 031-760 18 80


göteborg 37 www.svenskleverantorstidning.se

Spännande utmaningar för världsledande samhällsutvecklare Teknikkonsultföretaget WSP är verksamt inom hela samhällsbyggnadssektorn. I en tid då vi står inför stora utmaningar inom miljö, klimat, ekonomi och sociala frågor är WSP en stark aktör i strävan efter ett hållbart samhällsbyggande. Det gäller inte minst WSP i Göteborg där företaget är involverat i byggprocessens alla faser – från utveckling till genomförande i form av rådgivning, projektledning eller projektering.

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag med lokal förankring i ett 40-tal länder via över 50 000 medarbetare. I Sverige bildades teknikkonsultföretaget Jacobson & Widmark i Stockholm redan 1938, ett företag som för 20 år sedan köptes av Englandsbaserade WSP med en historia som sträcker sig tillbaka till 1969. 2012 slogs WSP samman med det kanadensiska konsultbolaget Genivar, vilket ytterligare stärkte bolaget på den globala marknaden. Från utredning till genomförande I Sverige bedriver WSP konsultverksamhet inom bland annat anläggnings- och byggnadskonstruktion, transport och infrastruktur samt miljö och energi. Bolaget har kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder med huvudkontor i Stockholm. Vi besöker WSP Sverige AB i Göteborg där Mårten

Vi framti världen

Mårten Sandell

Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg. Bild: Mårten Sandell

Sandell är affärsområdeschef för Byggprojektering. – Vi arbetar med byggnads- och industrikonstruktion i alla skeden av ett projekt – allt från utredningar i tidiga skeden till projektering och uppföljning. Det kan röra sig om både ny- och ombyggnation, där vi kan jobba på uppdrag av såväl byggföretag, fastighetsbolag och industrier som kommuner och regioner, berättar Mårten Sandell. Han nämner i sammanhanget storföretag som Volvo, Peab och Serneke och berättar att fokus på

energi- och hållbarhetsfrågor har blivit allt större under senare år. – I mångt och mycket handlar det om att tillvarata och bevara det som finns och samtidigt bidra till en medvetenhet i byggbranschen. För många är det en stor utmaning att minska sina klimatavtryck, inte minst inom industrin som står för en betydande del av Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Ska vi klara klimatmålen inom olika branscher behöver vi alla hjälpas åt och fokuserat driva utvecklingen åt rätt

håll. Här kan och ska WSP göra en väsentlig insats, menar Mårten.

Omfattande projekt WSP är involverat i en rad komplexa och intressanta projekt i Göteborgsregionen. Bolaget är förstås en del av Västlänken-projekten i Göteborg där man just nu jobbar med första etappen i Olskroken tillsammans med Peab och Trafikverket. Även arbetet med Korsvägen där gestaltning av mötet mellan torgyta, station och spårväg är ett intressant och utmanande uppdrag. WSP har i många år varit en viktig aktör i att bygga ut och modernisera sjukhusområdena i Västra Sverige där flera större om- och nybyggnadsprojekt genomförs, däribland Nya Barnsjukhuset och Förlossning och Neonatal på Östra Sjukhuset. Göteborg stad tillsammans med WSP och en rad andra aktörer har det spännande målet att bygga förskolan Hoppet; en förskola som så långt det är möjligt ska byggas med fossilfria material och metoder. Det planerade P-huset vid Masthuggskajen är ytterligare ett uppdrag som kanske är ett av de mest tekniskt utmanande projekten att genomföra just nu i Göteborgsregionen. – Våra uppdragsgivare värdesätter vår starka bredd som gör att vi kan ta ett helhetsgrepp kring ett projekts alla faser. Vi vill vara den ledande aktören i världen inom vårt gebit och dra vårt strå till stacken när det handlar om att utveckla, digitalisera och effektivisera byggbranschen. Med vår långa erfarenhet och breda expertis har vi massor att bidra med, konstaterar Mårten Sandell.

Vi framtid världen

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Hoppet förskola, Göteborg. Bild: Göteborgs stad, illustration: Link arkitektur

Vi framtidssäkrar världen wsp.com


38

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Produktionsutveckling när den är som mest effektiv

Ledande företag inom tillverkningsindustrin har i Virtual Manufacturing Sweden AB en modern utvecklingspartner. Genom att kombinera ny teknik, virtuella hjälpmedel och klassisk produktions- och logistikteknik formas det man kallar för Virtual Manufacturing, det vill säga produktionsutveckling när den är som mest effektiv.

3D-layout med optimala åtgärder och lösningar i syfte att beskriva det framtida läget. Därefter vidtar vi lämpliga åtgärder, vilka kan vara allt från robotiseringslösningar till förbättrad materialhantering och inköp av förarlösa truckar, berättar Torbjörn Danielsson. Operational Excellence Fordons- och flygindustrin är två exempel på branscher där man tagit hjälp av Virtual Manufacturing. – Vi ser varje uppdrag som en utmaning där vi

knyter samman teknik, metoder och hårt arbete för att uppnå optimala resultat. Räcker mina lokaler till, ska vi investera i en eller två robotar, hur många personer behövs på vår monteringsavdelning, hur många truckar behöver vi, och hur skapar vi bästa möjliga ergonomi för att åstadkomma en så bra och säker arbetsplats som möjligt? är frågor vi besvarar genom vårt arbete, säger Torbjörn Danielsson. Han anser att Virtual Manufacturing idag är den mest innovativa partnern inom modern produktionsutveckling, och nämner kärnvärden som

kompetens, kvalitet och långsiktigt, hållbart engagemang, vilka genomsyrar alla delar av verksamheten. Härigenom uppnår man det man kallar för ”Operational Excellence”. Framöver kommer man också att satsa på den egna mjukvaran Virtual Twin, vilken är en kommunikationsplattform för att driva projekt och förbättringsarbeten. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Viritual Manufactoring Sweden AB är en leverantör av leanbaserade produktions- och logistikutvecklingstjänster. Bolaget, som startades för 15 år sedan och som idag sysselsätter ett 50-tal anställda, finns representerat i både Göteborg och Linköping, samt även i Bangkok. I Göteborg träffar vi VD, tillika delägare och en av företagets grundare, Torbjörn Danielsson som tillsammans med sina kollegor bidrar till produktions- och logistikutveckling hos sina kunder i rollen som en leverantör av engineeringstjänster. – Vi vänder oss framför allt till den svenska tillverkningsindustrin med det stående målet att våra kunder ska blir mer effektiva och därmed också mer lönsamma. Genom att kombinera ny teknik med virtuella hjälpmedel och klassisk produktionsteknik gör vi våra kunder bättre, förklarar Torbjörn. Nyckelfaktorer I sin strävan efter att optimera industriföretagens produktion har man i Virtual Manufacturing ringat in ett antal nyckelfaktorer som man valt att fokusera på. Det handlar om säkerhet och ergonomi, förbättrad kvalitet, reducering av tid, produkter i arbete, reducering av kostnader samt att få en engagerad organisation att vilja jobba med och ta till sig förbättringar. – Med vår 3D-skanningsutrustning kartlägger vi kundens utrymme för att få en tydlig bild av hur läget ser ut idag. Utifrån denna skapar vi en

Tjänster & produkter för effektivare i produktion Industrial Management

Automation

Robotics &

Assembly & Production Flow

Industrialisering Produktionsteknologi Lean Transformation Produktions- & Projektledning PLM för Manufacturing

Verktygskonstruktion Robotsimulering 2D / 3D Layout Virtual commissioning Physical commissioning

Beredning Arbetsinstruktioner 2D / 3D Layout Flödessimulering Produktionsteknik Logistik Systemstöd

www.virtual.se info@virtual.se tel 031-26 55 44

Lean Manufacturing Products Materialfasader / Flowracks Kitvagnar / Materialvagnar E-frames / Transportplattformar Arbetsplatsutformning Verktygstavlor / Shadowboards


göteborg 39 www.svenskleverantorstidning.se

Alla ska ha råd att bo bra Skanska vet hur man bygger med kvalitet. IKEA vet hur folk vill bo. Det var utgångspunkten när de två framgångskoncepten slogs samman och formade BoKlok. Det rör sig om bostadsbyggande som inte är som andra. Ambitionen: att bygga hållbara bostäder för människor med vanliga inkomster.

Det var när Skanskas dåvarande VD, Melker Schörlin, mötte IKEA-grundaren Ingvar Kamprad på en bomässa i Karlskrona i början av 90-talet som idén om BoKlok föddes. De båda hade en diskussion om utvecklingen mot större och dyrare bostäder i Sverige och ställde sig frågan huruvida det gick att ta fram ett alternativ. "Det måste gå att bygga bra bostäder billigare", löd tankegångarna och resultatet kom 1996 då BoKlok etablerades. – Vi är inte som andra bostadsutvecklare, vilket vi är stolta över, säger Martin Johansson, marknadsområdeschef som vi möter på kontoret i Gårda i Göteborg. – Vi bildades för att alla människor ska ha råd att bo bra, vår grundtanke är att kunna erbjuda så mycket boende som möjligt för så lite pengar som möjligt. Bra design till bra priser som formar bostäder för alla, det är vår filosofi. Hållbart byggande I BoKlok tar man ansvar för hela värdekedjan – från produkt- och projektutveckling, via tillverkning i fabrik till byggnation, försäljning och uppföljning efter inflyttning. I fabriken i småländska Gullringen bygger man moduler som monteras på plats. – Det blir mycket korta byggtider, samtidigt som

Gläntan, Öland, flerbostadshus

vi strävar efter att hålla ned kostnaderna så mycket det går, utan att för den skull någonsin tumma på vår höga kvalitet eller på rådande miljönormer. Eftersom vi bygger våra bostäder i vår egen fabrik kan vi begränsa materialåtgång och transporter,

vilket, i kombination med att vi bygger helt och hållet i trä, gör vårt byggande klimatmässigt hållbart, säger Alvaro Florez, affärsutvecklare i BoKlok Housing.

Nöjda kunder Skanska och IKEA äger BoKlok tillsammans, ett företag som idag finns representerat från Kiruna i norr till Ystad i söder. Man bygger även i Finland och Norge, och i år kommer konceptet även att lanseras i Storbritannien. I Sverige bygger man cirka tusen bostäder per år, både bostadsrätter och hyresrätter. Sedan bolaget startades har BoKlok byggt cirka 13 000 bostäder. Nöjd kund-index skvallrar regelbundet om att konceptet är synnerligen uppskattat. BoKlok har fått utmärkelsen nöjdast kunder för bostadsutvecklare tre gånger under de senaste fem åren. I Göteborgsområdet hoppas BoKlok kunna bygga i områden som Hjällbo, Gunnilse, Björlanda och Landvetter Södra. – Just nu bygger vi i exempelvis i Varberg, Lilla Edet, Vänersborg, Strömstad och Örebro, men vi jobbar hela tiden för att kunna bredda oss på fler platser, inte minst i Göteborg där vi gärna vill vara en positiv kraft i det som brukar kallas miljonprogramsområden. Vi tror att vi kan bidra med en förändring genom att till exempel bidra med fler upplåtelseformer, avrundar Martin Johansson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Trollsländan, Växjö kedjehus

Alvaro Florez och Martin Johansson

TOMT SAKNAS! HAR DU NÅGOT TIPS? Vi är ständigt på jakt efter ny mark för kommande BoKlok projekt. Hör av dig till oss med tips! www.boklok.se tel. 010-449 18 88


40

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Drivande konsultpartner för marin- och energibranschen Crest Consultants AB är företaget som med sin långa erfarenhet och sitt stora kunnande erbjuder professionella konsulttjänster inom områdena marin och offshore samt energi och processindustri. Med tjänster som sträcker sig från små studier till ett fullständigt projektansvar blir Crest en naturlig samarbetspartner för dagens och framtidens projekt.

Fem år har gått sedan Johan Ringnér och Hauke Laffrenzen grundade Crest Consultants efter att tidigare ha varit arbetskollegor i branschen. Vi träffar Johan på kontoret i centrala Göteborg där de berättar att Crest verkar i teknikkonsultrollen inom framför allt den marina industrin och offshore samt inom energi och processindustri, inte minst inom området förnyelsebar energi. – Vi kan till exempel ta en aktiv del i design- och konstruktionsfasen i olika projekt, samt vara en

komplett resurs i såväl hela eller delar av ett projekt. Vi verkar både på plats hos kunden och från vårt eget kontor, upplyser Johan Ringnér. Små och stora insatser I Crest Consultants finns lång erfarenhet av att arbeta med några av de största offshoreprojekten i världen. Man erbjuder ingenjörs- och projektledningstjänster för uppdrag som sträcker sig från små studier till stora designprojekt. – Vi levererar teknisk kompetens, bistår med konstruktion och beräkningar samt tar fram ritningar för våra kunders produkter. Det kan till exempel röra sig om en rigg, en lastramp eller en fartygsmodul. Vi är vana vid att arbeta med internationella bolag och driva projekt från genomförbarhet via design till slutlig installation och driftsättning, berättar Johan Ringnér. Under 2020 slutförde Crest Consultants ett uppdrag kring en produktionsplattform som byggdes i Sydkorea och som ska ligga i Mexikanska Golfen. – Det var ett amerikanskt projekt där vi bistod med konstruktions- och designarbete. Sedan tre år tillbaka verkar vi också i rollen som projektledare på Ringhals på uppdrag av AFRY. Vi kan också fungera i en kontrollerande supportroll beträffande tillverkningsfasen i den mekaniska industrin, informerar Johan.

Satsar offensivt Beträffande området Energi & Processindustri kan Crest Consultants erbjuda ett brett utbud av tekniska tjänster. Även här finns lång erfarenhet av både små och stora insatser, såväl planerade som akuta. Crest tillhandahåller individuella resurser för teknik och projektledning men kan också ta ett helhetsgrepp kring ett projekt. Efterfrågan på Crest Consultants tjänster växer kontinuerligt och det uttalade målet i bolaget är förstås att växa. – På längre sikt hoppas vi kunna stå för egna design- och konstruktionslösningar och överlag kunna ta ett ännu större ansvar i olika projekt. Vi jobbar också hårt för att attrahera marknaden för förnyelsebar energi i ännu högre grad, inte minst beträffande flytande vindkraft. Vi jobbar med såväl egen utveckling som att stötta andra utvecklare med resurser och kompetens. Det är ett både spännande och utmanande område där vi ser att våra kompetenser kan göra stor skillnad, säger Johan Ringnér. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

TREJO Consulting har en nyckelroll i västsvenska infrastrukturprojekt När infrastrukturprojekten blir fler och mer omfattande spelar en aktör som TREJO Consulting en viktig roll. Konsultbolaget, med expertis inom komplexa anläggningar, erbjuder specialiststöd i alla skeden och åtar sig såväl små som stora uppdrag.

TREJO Consulting startades 2018 men är redan en väletablerad aktör när det kommer till större infrastrukturprojekt. I en engagerad konsultroll verkar TREJO inom tunnelsäkerhet, trafikledning väg och installation i komplexa system. – Vi bidrar bland annat med projektledning, samordning och specialiststöd till statliga, kommunala och privata beställare. Vår kunskap i kombination med vårt breda nätverk gör oss till en viktig aktör beträffande framför allt västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt, säger Jonas Sparthan, VD, tillika en av delägarna i TREJO. Han berättar vidare att företagets specialistområden kretsar kring broar, tunnlar, vägar, järnväg och annan avancerad infrastruktur där TREJO kan bidra med kunskap och lösningar kring optimerad installationssäkerhet samt drift- och underhållsutförande. – Vi arbetar med bygg- och projektledning, inspektion, besiktning med mera. Vår styrka och kompetens ligger inom samordning av tekniska system och lösningar samt att se helheten. De största utmaningarna i våra stora och komplexa projekt är sällan tekniska utan oftast är det organisatoriska problem eller otydliga gränssnitt mellan olika teknikområden, förklarar Jonas Sparthan.

djupare teknisk kompetens. För närvarande jobbar TREJO bland annat med Västlänken på uppdrag av Trafikverket där de samordnar och kvalitetssäkrar installationer och säkerhetssystem i de tunnlar och tågstationer som ska ligga under Göteborgs centrala delar. I samband med byggandet av Marieholmsförbindelsen i Göteborg har TREJO ansvarat för samordning av tekniska installationer med ansvar för säkerheten i tunneln och kringliggande vägnät. Närliggande Tingstadstunneln står inför en större renovering och uppgradering, och här har TREJO stöttat Trafikverket och Sweco med erfarenhet och anläggningskunskap vid framtagandet av handlingar för tekniska system, så som sprinkler, ny belysning, ventilation samt diverse el- och telesystem. – I den här typen av projekt är vi ofta med redan i samband med tidiga utredningar, sedan bidrar vi med stöd under projektering och byggnation samt

säkerställer att drift- och förvaltningsskedet får en säker och smidig uppstart. Vi tar med andra ord en aktiv del i ett projekts hela cykel – från planeringsstadiet till projektets slutförande, säger Jonas Sparthan. Växande behov TREJOs uppdrag varierar i komplexitet och omfattning. Insatserna är dock desamma avseende engagemang, noggrannhet och professionalism, oavsett projektens storlek. – Våra kunder värdesätter vår breda kompetens beträffande tekniska system och hur de fungerar tillsammans, inte minst samordningen mellan de tekniska systemen och den organisation som ska hantera den. Vi bistår både de som utför byggnationen och de som därefter ska sköta och förvalta anläggningen. Vi blir en kunskapsbrygga och erfarenhetsresurs som kunden alltid kan vända sig till, säger Jonas.

Han spår en fortsatt hög efterfrågan på TREJOs tjänster, inte minst mot bakgrund av de många bygg- och infrastrukturprojekt som pågår eller ska påbörjas i Västsverige, samt eftermarknaden av alla dessa nya anläggningar som byggs på 5–10 år och därefter ska fungera på samma säkra sätt under hela sin livslängd på cirka 80–120 år. – TREJO vill växa och attrahera ännu fler kunder och branscher och ser många likheter med annan avancerad infrastruktur, så som sjukhus, sjöfarten med större hamnar och industrikomplex där vår erfarenhet och kompetens med största sannolikhet skulle göra stor nytta. Där finns oftast ett växande behov av avancerade tekniska lösningar som ska fungera genom olika projektskeden tillsammans med en eller flera kompetenta och välutbildade organisationer, avslutar Jonas. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Omfattande projekt TREJO jobbar i huvudsak med större infrastrukturanläggningar som beställarstöd och som specialiststöd åt de större konsultbolagen, samt på senare tid även direkt åt entreprenörer, som allt oftare får större total- och funktionsåtaganden som då kräver

crest C O N S U LTA N T S A B

Hemsida: crestconsultants.se | Mail: info@crestconsultants.se

info@trejo.se

Kämpegatan 6, Göteborg

070‐256 03 95


göteborg 41 www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare i Göteborgsregionens byggbransch

I Fredrikssons Teknik och Bygg står begreppet frihet högt i kurs. Det genomsyrar alla företagets projekt, vilka kretsar kring hyresgästanpassningar, ombyggnation av lokaler, servicearbeten och lägenhetsuppgraderingar i alla dess former. Det gör Fredrikssons Teknik och Bygg till en effektiv problemlösare i byggbranschen.

Fredrikssons Teknik & Bygg startades av far och son Bo och Daniel Fredriksson 2015. Nuvarande VD:n Anton Larsson har tidigare samarbetat i olika projekt och har ansvarat för verksamheten och dess 20-tal anställda sedan i januari 2020. – Daniel är projektledare och Bo är styrelseordförande, så båda grundarna är med andra ord i allra

högsta grad alltjämt aktiva i företaget, berättar Anton som kan konstatera att bolaget har haft en mycket god tillväxt sedan starten för sex år sedan. Anton representerar det starka konceptet, vilket kretsar kring hyresgästanpassningar, ombyggnation av lokaler, servicearbeten och lägenhetsuppgraderingar i Göteborg med omnejd. – Beträffande lägenhetsuppgraderingar handlar det bland annat om att renovera ytskikt som golv och väggar, byta kök och badrum. Vi tar ett helhetsansvar i rollen som totalentreprenör och samarbetar med andra hantverkare som elektriker, VVS- och målerifirmor, berättar Anton Larsson. När det gäller hyresgästanpassningar tar man sig an allt från kontorslokaler till restauranger och butiker. Härtill kommer tjänster kring service och fastighetsunderhåll i form av bland annat fasadrenoveringar, takbyten och fönsterbyten. Kundkretsen domineras

av fastighetsbolag som Wallenstam, Kungsleden och Stena Fastigheter. Varierande uppdrag Fredrikssons Teknik & Bygg har bland mycket annat utfört kontorsanpassningar med nya planlösningar samt takrenoveringar på en fastighet på Kungsgatan i Göteborg på uppdrag av Wallenstam. För Nordic byggde man om en kontorslokal till en skola i Trollhättan. – Just nu utför vi fasadarbete på Dahlströmsgatan i Majorna där vi klär en fasad med ett skivsystem, samt förser den med tilläggsisolering för en bättre inomhusmiljö. Allt ska vara klart till sommaren. För Kungsleden har vi just inlett en ombyggnation av det gamla militärpalatset i Borås. Det blir i stället en grundskola som är färdig i augusti, berättar Anton Larsson.

Konkurrensfördelar Efterfrågan på Fredrikssons Teknik & Byggs tjänster ökar och Anton ser flera förklaringar till framgångarna. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet av komplexa projekt, vår höga kvalitet, att vi är kunniga och seriösa och att vi håller vad vi lovar, säger Anton Larsson som spår att den goda utvecklingen kommer att hålla i sig. – Vi hoppas kunna fortsätta växa och attrahera ännu fler fastighetsbolag här i Göteborgsregionen. På sikt vill vi förstås också anställa fler duktiga medarbetare. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

MED FRIHET SOM VERKTYG Vi är det genuina byggbolaget som litar på varandra och som värderar frihet högt. Var och en är en viktig bricka i spelet, men vi står aldrig ensamma - mäter du så sågar jag.

0735-03 56 62 | www.fredrikssonsbygg.com


42

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Världsledande leverantör till den globala byggbranschen Hela världens byggbransch har i Leviat en global resurs i arbetet med att förverkliga arkitektoniska visioner och bygga bättre, säkrare, starkare och snabbare. Bolaget är världsledande beträffande lösningar inom anslutning, fixering, lyft och förankringsteknik och representerar ett koncept som spänner över allt från produktval till skräddarsydd designlösning.

Det anrika tyska företaget Halfen, som startades i Düsseldorf för 90 år sedan, verkar efter ett flertal sammanslagningar numera under varumärket Leviat. Bolaget ingår i sin tur i en av världens största koncerner avseende byggmaterial, CRH, och därmed förenar Leviat CRH: s expertis, färdigheter och resurser i en enda global organisation. Leviat finns representerat via cirka 3 000 anställda i ett 60-tal länder världen över och är världsledande inom anslutning, fixering, lyftning och förankringsteknik för den globala byggbranschen. På det svenska huvudkontoret i Göteborg träffar vi Joakim Angervall som är VD med ansvar för den nordiska marknaden. – Vi levererar bland annat armerings- och fasadupphängningslösningar för exempelvis tegel- och betongfasader. En av våra främsta produkter är Halfen Hit som är en isolerad balkonginfästning som bidrar till miljöeffektiva hus och bättre inomhusklimat. I Sverige är vi en av de största leverantörerna av denna, berättar Joakim.

Joakim Angervall, VD Leviat Norden

Från planering till installation Han beskriver Leviat som en expert på tekniska lösningar. Bolagets digitala teknikverktyg inkluderar branschledande beräknings- och designprogramvara. Härutöver tillhandahåller Leviats ingenjörer teknisk konstruktionshjälp i varje steg av ett projekt, från första planering till installation och uppföljning. Bolagets tekniska supporttjänster sträcker sig från produktval till utveckling av skräd-

darsydda projektspecifika designlösningar. – I vårt erbjudande finns cirka 50 000 artiklar. Med hjälp av våra lösningar bistår vi våra kunder att förverkliga arkitektoniska visioner och bygga bättre, säkrare, starkare och snabbare, säger Joakim Angervall och tillägger att Leviats kunder finns bland byggföretag, industrier och underleverantörer till dessa. Även den nordiska prefabindustrin vänder sig till Leviat.

Kompetens och erfarenhet Leviat levererar lösningar till bland annat den nya Hisingsbron som byggs i Göteborg, liksom till forskningsanläggningen ESS i Lund där man använt stora mängder av armeringsskarven Halfen HBS-05 då den är jordbävningssäker. Västlänken och den nyligen färdigställda Marieholmstunneln är andra exempel på där Leviat har spelat en väsentlig roll. – Våra uppdragsgivare vänder sig till oss tack vare vår långa erfarenhet. Vi har ett team av synnerligen kompetenta ingenjörer som alltid kan lämna de mest optimala lösningarna för varje projekt. I och med bildandet av Leviat har vi stärkt vår bredd ytterligare med fler varumärken, säger Joakim Angervall som ser fortsatta utvecklingsmöjligheter för Leviat i framtiden. – Vi har anställt ett flertal säljare det senaste året och fler är på väg in. Det kommer att stärka oss ytterligare och öka våra möjligheter att sprida vårt koncept. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Home of:

Leviat | Växel: +46 (0)31-98 58 00 | E-post: order.se@leviat.com

Imagine. Model. Make.

Leviat.com


göteborg 43 www.svenskleverantorstidning.se

Hållbara textila golv för dagens och morgondagens inomhusmiljöer Oavsett om man är estetiskt lagd eller inte är det många som menar att just golvytan i mångt och mycket sätter sin prägel på ett rum. Det är ett konstaterat faktum i Ege Carpets som länge varit en av de banbrytande aktörerna när det gäller design av textila golv. I Ege Carpets förenas kreativ design med hållbara lösningar. Resultatet: vackra mattor som står sig – såväl idag som i morgon.

Ege Carpets startades i Danmark redan 1938 och har sedan dess utvecklats till en marknadsledande aktör i Norden och en framträdande sådan i andra delar av världen avseende tillverkning av textila golv. Idag representeras Ege Carpets via tio säljbolag, liksom agenter och distributörer, världen över. I Sverige verkar dotterbolaget Ege Carpets Sweden AB med huvudkontor i Göteborg och filialkontor i Stockholm och Malmö – alla med sina respektive showroom. Kommuner, fastighetsägare, hotell, byggföretag, golventreprenörer, inredningsföretag och arkitekter ingår i kundkretsen som sträcker sig över hela Sverige. Specialdesignade mattor Niklas Petersson är VD för Ege Carpets i Sverige. Han berättar att företagets stående filosofi är och

Sthlm New Creative Business Spaces växer nu fram i Hammarby Sjöstad. Området kommer bestå av sju byggnader där den mest framträdande är Sthlm 01, en skrapa på 27 våningar med fantastisk utsikt över hela Stockholm. Det är Skanska som bygger området och Ege Carpets levererar de textila golven åt hyresgäster.

alltid har varit att designa vackra mattor för en hållbar framtid genom ständigt förnyade produktionsmetoder samt en vilja att vara banbrytande inom kreativ design. – Vi jobbar med en mer eller mindre unik produktionsteknik som innebär att vi kan leverera mattor som är designade efter våra kunders önskemål i fråga

om färg, mönster och design. Vi levererar antingen i form av textilplatta eller i fyra meter breda rullar, varav de sistnämnda är att föredra när det handlar om unika designer, upplyser Niklas Petersson. Mattorna, som kan vara allt från tuftade till flatvävda varianter, tillverkas i slitstarka material och finns i ett 40-tal olika kollektioner med varie-

rande färger och former. Vissa av kollektionerna är framtagna i samarbete med kända designers som Tom Dixon och Christian Lacroix. Det finns flera fördelar, utöver de estetiska, med textilgolv som till exempel är akustiskt dämpande, ger minskat värmebehov och överlag skapar en god inomhusmiljö. Det rör sig om premiumprodukter, tillverkade i en anda där den stående övertygelsen är att det går att förena vackra lösningar med hållbarhet. – Vi använder till stor del återvunnet garn från gamla fisknät i våra mattor, medan dess baksidor är tillverkade av återvunna PET-flaskor. Samtliga produkter är Cradle to Cradle- och Indoor Air Comfort Gold-certifierade, vilket ger våra beställare en trygghet, menar Niklas. Slitstarka LVT-golv Ege Carpets har genom åren levererat till en mängd nöjda kunder. Nyligen stod nya Quality Hotel The Weaver klart i Mölndal dit Ege Carpets har levererat sammanlagt 10 000 kvadratmeter textilmatta. Man kommer också att leverera textila golv till Platinan (kontor och hotell) som byggs på Lilla Bommen i Göteborg. I Stockholm kommer Ege Carpets att bistå med mattor till kontorsprojektet Stockholm New på uppdrag av Skanska. – Vi strävar hela tiden efter att bredda vårt produktutbud, inte minst inom området akustik för inomhusmiljöer där vi blir mer och mer av en helhetsleverantör, säger Niklas Petersson och berättar avslutningsvis att Ege Carpets nyligen också började erbjuda LVT-golv i trä- och stenmönster som går att kombinera med textilgolv. Materialet passar utmärkt i lokaler med stort slitage eller fuktiga miljöer, till exempel kök, omklädningsrum, butiker eller gym. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

15 mars slås portarna upp till The Weaver som med sina 21 våningar blir ett landmärke i Mölndal. Hotellet har 370 rum och Ege Carpets har levererat över 9000 kvm textila mattor till hotellet.

Textila golv för offentlig miljö EG E CAR PE TS

/

E N G E L B R E K T S G ATA N 2 8

/

S - 4 1 1 3 7 G ÖT E B O R G

/

TEL: +46 31 7 7 80 050

/

W W W. E G E C A R P E T S . C O M


44

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Smarta IT-lösningar bygger affärsnytta och lönsamhet I en allt mer digitaliserad värld gäller det att föra samman datamängder och skapa fungerande arbetsplattformar. Här verkar Enfo i branschens främsta led. Med Enfo som partner erhåller du en aktör som med smarta lösningar i teknikens framkant skapar långsiktig affärsnytta för målmedvetna företag.

Enfo grundades i finska Kuopio 1964 och har sedan dess vuxit och utvecklats, inte minst via smarta förvärv av specialiserade verksamheter. Så skedde till exempel 2008 då Enfo köpte ett flertal IT-företag, Z-Bolagen i Semcon. I Sverige finns företaget representerat via kontor i Stockholm, Västerås, Örebro, Skövde och Malmö, samt i Göteborg där det svenska huvudkontoret ligger. Härifrån utgår cirka 200 av bolagets totalt 500 anställda i Sverige, och det är också här vi träffar Erik Brügge, Sverigechef för affärsområdet Care. Han berättar att Enfo utvecklar och driver digitala lösningar och system som stödjer sina kunders resa mot långsiktig lönsamhet, vilket sker via fyra affärsområden: Applications, Information Management, Data Platforms och Care.

Modern Workplace Inom ramen för affärsområdet Care jobbar Enfo med att skapa moderna arbetsplatser. – Det kan till exempel handla om fungerande samarbetsplattformar för personer som arbetar från distans. Detta kräver i sin tur bättre och mer omfattande säkerhetslösningar, vilket är ett tydligt fokusområde för oss, säger Erik Brügge. Han lyfter i sammanhanget fram begreppet Cyber Security, men påpekar också att Enfos erbjudande inom området Care omfattar betydligt mer än så. – Vi jobbar med det vi kallar för Modern Workplace, vilket innebär lösningar som stödjer medarbetaren i det dagliga arbetet på flera olika plan. Vi kartlägger den aktuella situationen och skräddarsyr lösningar utifrån förutsättningar och behov, förklarar Erik. Störst i Norden I övrigt jobbar Enfo mycket med integrationslösningar som i mångt och mycket utgör huvudfokus i bolaget. Här, anser Erik Brügge, är Enfo störst i Norden på det man kallar för datadriven transformation, vilket handlar om att föra samman data i en värld där datamängderna växer för varje dag, varje timme.

Erik Brügge, Sverigechef för affärsområdet Care

– En verksamhet som innefattar flera olika samverkande system behöver en integrationsstrategi och en motor. Vi bygger den processen, den lösningen, vilket innebär att kunden erhåller rätt information vid rätt tillfälle. Med Enfo som partner erhåller kunden en aktör som med smarta lösningar i teknikens framkant sammanför data och skapar långsiktig affärsnytta oberoende av plattform, säger Erik Brügge och tillägger att man inom affärsområdet Information Management tillhandahåller analytiska lösningar baserade på den aktuella verksamhetens information och data.

datadrivet och att vi tillsammans med våra kunder kan bistå med lösningar som är snabba, agila och molnbaserade. Vi vill vara med och bidra till en intelligentare värld där teknologi stärker individer, affärer och samhällen, säger Erik Brügge. Han spår att den allmänna digitala utvecklingen kommer att innebära ökad efterfrågan på den typ av tjänster och lösningar som Enfo står för. – Vår ambition är att Enfo ska vara det självklara valet för företag som vill digitalisera sina affärsmodeller och på så sätt dra nytta av alla de möjligheter som finns.

Ökad efterfrågan På Enfo är man specialister inom sitt gebit. – Vi levererar lösningar enligt devisen att allt idag är

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

For a more intelligent Nordics enfo.se


göteborg 45 www.svenskleverantorstidning.se

Moderna lösningar för en mer driftsäker elproduktion

I en tid då allt mer kretsar kring förnybara energikällor växer också kraven på driftsäkerhet. Moderna tekniska lösningar krävs för effektivt förebyggande underhåll, och här ligger Gomero Nordic AB i framkant. Med hjälp av uppkopplade sensorer, analys och artificiell intelligens får energibolagen kontroll på elproduktionen samtidigt som livslängden ökar och pengar sparas.

Gomero Nordic AB har sin grund i företaget Industriarmatur som startades i Göteborg redan 1977. Så sent som i höstas fick bolaget sitt nuvarande namn när tre personer med nuvarande VD:n JanInge Nilsson i spetsen köpte bolaget som profilerat sig genom det man kategoriserar som proaktiv hållbarhet för kritisk infrastruktur. – Det handlar om att vi med hjälp av uppkopplade sensorer, analys och artificiell intelligens möjliggör förebyggande underhåll. Det ger ökad driftsäkerhet i exempelvis elnäten, samtidigt som smartare underhåll ger energibolagen full kontroll på utrustningen. Livslängden blir längre och på så sätt blir det även kostnadseffektivt, säger Jan-Eric Nilsson.

SIPP Gomero har tagit fram den egenutvecklade säkerhetsutrustningen SIPP som i kombination med flera olika sensorer och med hjälp av mjukvara och analysverktyg säkerställer miljösäkerheten i en transformatorstation. SIPP är uppkopplad mot molnet och agerar helt på egen hand. En transformator kyls med hjälp av olja och är försedd med en grop som ska samla upp all olja om ett läckage uppstår. – SIPP kontrollerar att inga läckage har uppstått och ombesörjer också underhållstömning av regnvatten som kan samlas i gropen. SIPP säkerställer att det inte finns olja i vattnet innan tömning och kan tack

VD Jan-Eric Nilsson

vare oerhört noggranna mätmetoder detektera även mycket små mängder olja i ett vattenflöde, förklarar Jan-Eric Nilsson. Han berättar att energibolagen utgör Gomeros primära kundkrets. SIPP tömmer idag cirka 6 000 transformatorgropar för fler än hundra kunder i nio länder, bland annat i Australien. – När våra kunder får tillgång till data i realtid kan många av deras affärsprocesser transformeras för att både bli effektivare och leverera mer värde, påpekar Jan-Eric. Framtidsoptimism I Gomero Nordic AB jobbar man förstås också med service, underhåll och övervakning av SIPP. All övervakning sker via internet, vilket gör att kunderna har full koll på sina system, oavsett var de befinner sig i världen. I Gomeros erbjudande ingår också industriarmatur, vilket i huvudsak kretsar kring försäljning av ventiler och ventiltillbehör. Jan-Eric Nilsson ser framtiden an med tillförsikt. Allt fler uppmärksammar Gomeros lösningar, inte minst SIPP. – Vår långa erfarenhet av uppkopplade produkter lägger grunden för en fortsatt god utveckling. Med SIPP siktar vi på att etablera oss på fler marknader, samtidigt som vi bistår våra kunder med att koppla upp fler sensorer på befintliga transformatorstationer. Förnybara energikällor är centrala i omställningen till mer hållbara energisystem och i det avseenden kan våra lösningar fylla en viktig funktion. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

+46 31 80 95 50 info@gomero.com www.gomero.com


46

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Laganda bygger expansivt elinstallationsföretag I Elinzty AB brukar man säga att man förenar det stora företagets resurser och kompetens med det lilla företagets personlighet, omtanke och flexibilitet. Det har visat sig vara ett vinnande koncept för företaget som inte bara specialiserat sig på helhetslösningar inom elinstallationer, utan också hyr ut kompetent personal till behövande aktörer.

Svensk Leverantörstidning träffar Peter Berntsson, som är VD på Elinzity AB, ett expansivt och modernt företag som arbetar med alla sorters elinstallationer och service inom el. Elinzity grundades 2006 av Ola Fogelmark och Björn Lundberg och företaget är idag beläget på Reningsverksgatan i Göteborg, där man haft sina lokaler sedan 2018. – Elinzity startade som ett företag med omkring 5-6 serviceelektriker och har sedan dess haft en stabil tillväxt. 2018 var vi 24 anställda och därefter har antalet mer än fördubblats på två år. Idag är vi 57 anställda. Jag själv är inte elektriker, utan arbetar i min VD-roll med att utveckla företaget och få allting att fungera, säger Peter.

Elinzity vill fortsätta växa med uppdragen, och målet är att bli en större aktör på den västsvenska marknaden. Lagidrotten har varit en betydelsefull inspiration från start Att Elinzity växer beror på flera faktorer. Företaget erbjuder helhetslösningar inom elinstallation med exempelvis service, renovering, kontorsanpassning, installationer av elbilsladdare och större entreprenader med arbetsledning och projektering. Därtill har man duktiga montörer med genomgående hög kompetens. Dessutom hyr man ut personal till andra företag i branschen. Då är man en effektiv och pålitlig samarbetspartner, som kan hjälpa till när det behövs. – Elinzity har tre avdelningar, en entreprenadavdelning, en serviceavdelning och en förstärkningsavdelning. Här är vi lite unika, det är inte många andra som har dessa tre avdelningar under samma tak. Vi är väldigt flexibla i vårt arbetssätt, säger Peter. Elinzitys grundare har en bakgrund i fotbollen, och lagidrotten har varit en fortsatt betydelsefull inspiration för företaget. – Vår värdegrund är laganda. Man skall känna att man tillhör ett lag, att man gör allt man kan för varandra och kan lita på varandra i arbetslaget.

Och medarbetarna ska kunna känna att de litar på ledningen, säger Peter. Många stora byggbolag bland kunderna Peter menar att förtroende är av största betydelse när det kommer till elinstallationer.

www.elinzity.se

– Vi är experter inom vårt område och vill att kunden ska välja den typ av produkt eller tjänst som fungerar bäst i längden. Här kan vi ge väldigt bra råd och för oss är det viktigt med förtroende och ärlighet när det kommer till olika alternativ och lösningar. Elinzity har många pågående projekt, liksom projekt som är på gång framöver. – Vi är elentreprenör vid bygget av Tändstickan, 382 lägenheter på Grafiska vägen i Krokslätt, detta för Skanska. Vi arbetar också för Serneke i Gårdsten, där ett nytt centrum växer fram med bland annat omkring 300 nya bostäder. Detta är bara ett par exempel, det har blivit många projekt sedan starten och många fler kommer det bli, säger Peter. Bland Elinzitys kunder finns många stora byggföretag, förutom nämnda Skanska och Serneke även exempelvis Veidekke, Peab, Brixly, NCC och JM. – Vi jobbar med de riktigt stora bolagen och det är väldigt roligt och utvecklande. Vi vill vara nytänkande och innovativa i våra projekt. Vi tar oss ofta an nyproduktion, men har även erfarenheter av större ROT-projekt, säger Peter. Elinzity har arbetat hårt under 2020 för att kunna behålla alla sina anställda trots pandemin, och företaget har även lyckats med ett få in ett flertal projekt som skall dra igång nu under 2021 och 2022. – Vi vill växa med våra uppdrag och gärna fylla på med fler anställda framöver. Vi ser mycket till mångfald och har idag medarbetare från 12 nationaliteter i företaget. Våra medarbetare är fantastiska. För oss är det sammantaget viktigt att bygga långvariga och trygga samarbeten med de företag vi arbetar för, så att de vet att de får kvalitet när de anlitar oss och väljer att anlita oss igen, avslutar Peter Berntsson.


göteborg 47 www.svenskleverantorstidning.se

En välanlitad aktör i Göteborgsregionens byggprojekt Såväl privata som offentliga fastighetsägare har i H.A Bygg en respekterad samarbetspartner avseende bygg, anläggning och utveckling av exploateringsområden. Platsgjuten betong är bolagets specialitet, vilket resulterar i både små och stora uppdrag.

H.A Bygg har 35 år på nacken och har ända sedan starten haft en god utveckling. Idag sysselsätts ett 80-tal anställda i entreprenadföretaget där man valt att fokusera på bygg och anläggning samt utveckling av exploateringsområden. Inriktningen har länge kretsat kring platsgjuten betong. – Vi åtar oss både små och stora projekt i form

av totalentreprenader och är verksamma över hela Västsverige, men även i Stockholmsområdet samt i Oslo med omnejd genom vårt dotterföretag HA Bygg A/S. Våra kunder är i huvudsak långsiktiga fastighetsägare, både offentliga och privata, men vi vänder oss även till byggföretag i rollen som underleverantör, berättar Kai Simfors, VD och en av sammanlagt nio delägare i H.A Bygg. Omfattande uppdrag H. A Bygg köper även upp egen mark som man sedan exploaterar och bebygger med bostadsrätter, villor och radhus. Företaget har genom åren samlat på sig en rad utmärkelser och byggt en diger meritlista. På denna finner vi bland annat byggandet av ett 20-tal villor i Valåsberg Lyckorna i Ljungskile, samt ett projekt på Biostaden i Uddevalla. Ett annat projekt rörde all grundläggning samt gjutning av bassängerna för Kungsbacka Badhus på uppdrag av det norska byggföretaget Betonmast. – Ett liknande jobb gör vi för Vestia avseende bygget av Åbybadet. För närvarande jobbar vi också med projektet Draken vid Järntorget i Göteborg där vi utför all grundläggning för det stora hotell som ska byggas där. Vårt arbete påbörjades i somras och vi är klara nu under våren. Vi kommer också att utföra grundläggningsarbete kring Karlatorent där vi förbereder för byggandet av olika faciliteter. Vi börjar i mars och arbetet pågår året ut, berättar Kai Simfors.

Kunnande och erfarenhet H.A Byggs stora kunnande och långa erfarenhet beträffande storskalig byggproduktion präglar verksamheten. – Våra kunder ser oss som en pålitlig och kvalitativ betongentreprenör med hög kompetens och en ekonomi i ordning, säger Kai Simfors som tror på en fortsatt god utveckling i bolaget. – Framöver har vi för avsikt att satsa mer på byggnation i egen regi. Vi har den spetskompetens som gör det möjligt, konstaterar han. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kundrelationen viktigast hos kvalitetsmedveten redovisningsbyrå Med en stark ekonomipartner i ryggen läggs grunden till lönsamhet och stabilitet i många målmedvetna företag. Här har ett företag som L&L Balans AB mycket att erbjuda. L&L Balans är en kvalitetsmedveten redovisningsbyrå som genom smarta lösningar utformar och erbjuder kostnadseffektiv redovisning för kunder i många olika branscher.

effektiv redovisning genom olika upplägg. Här är löpande redovisning, lönehantering, bokslut och deklaration bara några exempel. L&L Balans arbetar med allt och vänder sig till såväl små som medelstora företag i alla branscher. – Flexibilitet är viktigt för oss, vi försöker hela tiden anpassa våra uppdrag efter kundens behov. Vi står för en helhetslösning kring ett företags ekonomi, vilket innebär att ett samarbete med oss frigör

mycket tid till kärnverksamheten. Vi arbetar främst i redovisningssystemen Fortnox och Visma, men är flexibla om kunden har ett specifikt önskemål. L&L Balans har även ett nära samarbete med revisorer. – Detta är bra då vi kan rekommendera dessa om en kund som inte har en revisor behöver hjälp med avtal eller andra delar som vi inte arbetar med som redovisningsbyrå. Detta är ett bra samarbete då vi även kan rekommendera varandra till kunder. Återkommande kunder När en ny kund kontaktar L&L Balans erbjuds de alltid ett första kostnadsfritt möte för att båda parter ska ges möjlighet att lära känna den andre och lägga grunden till ett fortsatt samarbete. – Vi ser oss som en personlig redovisningsbyrå där vi engagerar oss i våra kunder. Vi har fått många kunder på rekommendation via befintliga kunder och det ser vi som ett tecken på att man gör ett bra arbete. Vi har trogna kunder som följt med ända sedan företaget startades för mer än 20 år sedan. Vi har också fått flera nya kunder i området som vi sitter i idag, Högsbo Industriområde. Dessa kunder har själva sökt upp oss, men nu tycker vi att det är dags att marknadsföra oss. Monomeet AB samt All Coating Industrilackeringar AB är kunder i samma område. Peter, ägare av bolaget All Coating Industrilackeringar AB, menar att just den personliga kontakten är viktig. – Vi är nöjda med att ha en personlig kontakt med

I L&L Balans AB arbetar man med en tydlig målsättning: att göra livet enkelt för företagaren. Målsättningen har varit uttalad ända sedan Lotta Berntsson och Camilla Ljung tog över redovisningsbyrån i Kungsbacka 2009. Åtta år senare flyttade verksamheten till sina nuvarande lokaler i Västra Frölunda i Göteborg. – Vår ambition är att successivt växa in i våra lokaler. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, de måste vara helt rätt för sina uppdrag. I slutändan handlar det om att bygga förtroende hos våra kunder, säger Lotta och Camilla. Flexibla helhetslösningar L&L Balans är en komplett redovisningsbyrå som ständigt strävar efter att utvecklas. Via smarta lösningar utformar och erbjuder man kostnads-

www.habygg.se

vår byrå. Många byråer arbetar inte på det sättet idag, säger Peter. Camilla och Lotta avslutar med att berätta att ambitionen är att fortsätta växa och attrahera fler kunder. Intervju: Rasmus Lundström

Camilla Ljung 0706-23 71 91 • Lotta Berntsson 0705-23 27 54 • info@l-lbalans.se www.llbalans.se • Gruvgatan 35A, 421 30 Västra Frölunda


48

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Med passion för bilvård

Beträffande professionell bilvård är det få som slår Car Care Products AB på fingrarna. Här jobbar man med stor passion för yrket, samtidigt som man representerar marknadens ledande produkter. Ambitionen är tydlig: att erbjuda branschens bästa bilvårdsprodukter.

På Car Care Products Sverige AB jobbar man med stor passion och entusiasm kring allt som rör professionell bilvård. Det är också något som tydligt återspeglas när man tar en titt i företagets såväl fysiska som nätbaserade butik där man finner en mängd bilvårdsprodukter från ledande tillverkare. Car Care Products har till exempel agenturen för varumärken som Angelwax och Maxshine. Härutöver har man egen tillverkning av produkter och maskiner under det egna varumärket CCP. – I det avseendet samarbetar vi med de bästa tillverkarna på marknaden. När vi tar fram en ny produkt brukar det ta mellan sex och tolv månader eftersom vi testar dem mycket noga innan vi lanserar dem. Vi har ett utpräglat kvalitetstänk, säger Daniel Forssén som äger och driver Car Care Products AB. Marknadens bästa produkter I Car Care Products butik finns en mängd olika bilvårdsprodukter, allt från bilschampo, vax och lackskydd till tvättsvampar och hinkar. – En del av våra produkter lämpar sig även utmärkt för båten och hemmet, till exempel taktvätt och kalkborttagning, påminner Daniel och berättar att man även arrangerar utbildningar inom fordonsvård för både proffs och amatörer. Hos Car Care Products kan kunden dessutom hyra olika slags bilvårdsmaskiner. Daniel har själv ett förflutet som bilrekonditionerare sedan många år tillbaka. I kombination med hans stora intresse för bilvård har han format sitt

koncept med kvalitetsprodukter av högsta klass. Han lyfter fram Angelwax som ett talande exempel. – De har en mycket duktig kemist som tar fram och utvecklar deras produktsortiment. Han väljer de bästa tillgängliga råvarorna och skapar utifrån dessa unika sammansättningar för att de ska uppnå optimala resultat, berättar han. Car Care Products har ett 20-tal återförsäljare av sina egna produkter. Härutöver används de av ett antal bilvårdsanläggningar som certifierats av Car Care Products. En av dessa är Angelwax Detailing Center i Göteborg som både säljer och arbetar med Angelwax- och CCP-produkter.

0708-659195 | support@carcareproducts.se | www.carcareproducts.se Göteborgsvägen 89, 43130 Mölndal | Vi finns i Fashionhouse Port F

"Ett kunskapscenter" Daniel slår gärna ett slag för företagets webbutik där varje produkt omfattas av en beskrivning, och i en del fall även en demonstrationsvideo, om hur produkten används. Butiken blir på så vis överskådlig och lättnavigerad för både proffs och amatörer. Samtidigt är det alltid lätt att komma i kontakt med Daniel eller någon av hans kollegor med frågor eller funderingar. – Vi är ett äkta kunskapscenter som brinner för det vi håller på med. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att uppnå optimala resultat på enklast möjliga sätt, säger Daniel Forssén.

Han berättar att man under normala omständigheter arrangerar cirka tre event varje år då den bilintresserade, mot en symbolisk kostnad, kan ta del av produktpresentationer, utbildningar och mycket annat. Samtidigt, påminner Daniel, är Car Care Products också en komplett leverantör till de som vill starta en bilvårdsanläggning. – Här kan man köpa allt från tvättsvampar till alla tänkbara maskiner för polering, dammsugning med mera, liksom kemprodukter av högsta kvalitet. Vårt produktsortiment växer hela tiden, säger Daniel Forssén. Text: Örjan Persson


göteborg 49 www.svenskleverantorstidning.se

Proffs med proffsprodukter vårdar din bil Att hålla bilen ren innebär inte bara att den ser fin ut på ytan, det motverkar rostangrepp, förlänger livslängden och ökar dessutom bilens andrahandsvärde. På Angelwax Detailing Center i Göteborg är detta ett sedan länge konstaterat faktum när man med hjälp av proffsprodukter, stor kunskap och lång erfarenhet erbjuder såväl invändig som utvändig bilvård av högsta klass.

Angelwax Detailing Center Göteborg är ett bilvårdscenter i toppklass. Det utgår från de fräscha lokalerna på Tagenevägen i Hisings Kärra där man

- Vi servar många företagskunder, inte minst en hel del bilfirmor som låter oss tvätta och desinficera deras demobilar, något som förstås är extra viktigt i dessa pandemitider.

via tre hallar med fullhöjdsportar kan ta emot bilar, lastbilar, trailers, husbilar med mera från både privatpersoner och företag. – Vi erbjuder allt från enkel utvändig tvätt till keramiska lackskydd och allt däremellan. Vi servar många företagskunder, inte minst en hel del bilfirmor som låter oss tvätta och desinficera deras demobilar, något som förstås är extra viktigt i dessa pandemitider, säger rekondchef Kalle Ek som har tio års erfarenhet av branschen. Kalle är en av sammanlagt nio kompetenta och välutbildade personer i Angelwax Detailing Center. Keramiskt lackskydd Angelwax Detailing Center har öppet alla dagar i veckan och erbjuder ett brett utbud av olika bilvårdstjänster. Invändig och utvändig tvätt, damsugning, motortvätt, rekond, polering, luktsanering och strålkastarrenovering är några exempel. Kunder som provat Angelwx Detailing Center kommer tillbaka, inte minst tack vare dess låga priser, men främst för att man alltid uppnår mycket goda resultat, vilket bekräftas av alla rekommendationer man får via Reco. På anläggningen rekommenderar man alla att tvätta bilen regelbundet eftersom en smutsig bil binder fukt, föroreningar och på sikt rostar. En i sammanhanget lämplig åtgärd är keramiskt lackskydd som gör att bilen alltid ser skinande ren ut. Ett keramiskt lackskydd har dock fler positiva effekter än så. Skyddet appliceras med fördel när bilen är ny eftersom det skapar ett skydd som håller i upp till fem år. Ett keramiskt lackskydd avvisar vatten och smuts, det skyddar mot olika luftföroreningar, UV-strålning, vägsalt, insekter och allt annat som

en bil kan utsättas för i trafiken. Det medför också att bilen blir mycket lättare att hålla ren, samtidigt som den får ett högre andrahandsvärde. Dropin På Angelwax Detailing Center handtvättar man alla fordon för bästa resultat. Kunden erbjuds flera olika tvättalternativ, bland annat den populära lyxtvätten där allt utom polering ingår. Man erbjuder dropin och kunden kan sitta ned i väntrummet med en kopp kaffe under tiden Rebaz och hans team tar

hand om bilen. De använder sig uteslutande av marknadsledande produkter. Angelwax Detailing Center är certifierat för Angelwax produkter, vilken man erhåller via Car Care Products som har agenturen. Företagets kunder kan även köpa produkter från Angelwax i butiken, liksom via hemsidan. Angelwax Detailing Center erbjuder även hjulskifte inklusive utvändig tvätt från endast 349 kronor.

Tagenevägen 62 Hisingskärra Tel: 0733-589755 www.angelwaxgbg.se info@ info @angelwaxgbg.se

Text: Örjan Persson


50

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Seduna skapar gröna städer Seduna är ett ungt och växande företag som arbetar med hållbarhet i städer genom att erbjuda vegetationssystem och produkter för tak, bjälklag, fasader och mark. Med gröna lösningar i städer uppnås flera fördelar, den biologiska mångfalden ökar, vattenflödet fördröjs och miljön blir sammantaget mer hållbar och trivsam. Seduna är kort sagt ett framtidsföretag som har en viktig roll att spela i de nordiska städerna.

Svensk Leverantörstidning träffar Fredrik Kronqvist, som är VD för Seduna AB, ett nytt och innovativt företag som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen och erbjuder vegetationssystem och produkter för tak, bjälklag, fasader och mark. Företaget skapar gröna tak, gröna fasader och grön marktäckning, vilket ger stora fördelar i ett både lokalt och globalt hållbarhetsperspektiv. – Seduna grundades 2017 av mig tillsammans med en medgrundare, och ingår idag i Grasrota AS koncernen med norska och svenska ägare. Grasrota AS koncernen är marknadsledande i Norge och vår vision är att tillsammans bli marknadsledande i Norden 2025, säger Fredrik.

Torräng för tak

Perennmatta

Sedum på mark format för Svensk Byggtjänst

Idag har Seduna 13 anställda men under högsäsong, mellan april och december, utökas denna personalstyrka betydligt. Då kan man vara mellan 20 och 25 personer på företaget. – Vi bygger grön infrastruktur, till exempel med sedummark. Vi har en egen produktion av sedum och vegetationssystem i Skåne samt söder om Stockholm. Det är viktigt med närproducerade produkter och detta är något som många andra aktörer inte kan erbjuda idag, säger Fredrik. Verksamma i hela Norden Sedunas uttalade affärsidé är att bygga långsiktigt hållbara gröna samhällen för oss alla och vår framtid. – Vi är nytänkande och arbetar ständigt med att utveckla våra produkter. Sedumtak har många

fördelar och även på kommunnivå vill man arbeta med mer sedumtak i städerna. Sedumtak magasinerar och fördröjer vattenflödet, vilket halverar flödet i dagvattenledningarna. De främjar också biologisk mångfald, säger Fredrik. Seduna arbetar främst mot företag och är verksamma i hela Norden. Företaget samarbetar med arkitekter, fastighetsbolag, byggbolag och tätskiktsentreprenörer för att skapa attraktiva, säkra och hållbara lösningar. Ett stort projekt som Seduna genomfört är sedumtaket på Frölunda Kulturhus i Göteborg. – Här var tanken och visionen att arbeta med många olika taksystem för att testa och utveckla lösningar. Detta projekt är det största som Göteborgs stad har gjort inom grön takvegetation och här har vi även hand om all skötsel och underhåll, säger Fredrik.

Ett annat stort projekt för Seduna är Platzer-huset i Gamlestaden i Göteborg. – Här har vi bidragit mycket. Vi har också varit med och utformat Nordens största cykelhus i Gamlestaden. Vi skapade också strax över 8000 kvm grönyta för Uppsala Bussdepå, säger Fredrik. En lyhörd och hållbar leverantör Seduna skapar långsiktiga lösningar och vill vara en lyhörd leverantör och entreprenör som det är enkelt att arbeta med. Viktiga värden är närvaro, engagemang, förtroende och flexibilitet. – Om man är intresserad av att skapa gröna miljöer i städer med gröna tak, fasader och marklösningar så är det oss man ska höra av sig till. Vi har svenskproducerade sedumtak som är bra för miljön och vårt företag genomsyras av service och seriositet, säger Fredrik. När Seduna skapar sina sedumtak får de även växa till sig ett år i produktionen, vilket gör att de kan anpassa sig till klimatet och skapa en fröbank. – Detta gör att de kan klara det nordiska klimatet över hela vintern, säger Fredrik. Seduna satsar sammantaget på framtiden och gör löpande investeringar i företaget. – Under 2020 blev vi fler duktiga medarbetare som tillsammans ska driva företaget framåt. Våra medarbetare har god branscherfarenhet och detta är betydelsefullt när vi arbetar vidare för miljömässig hållbarhet, och att bli marknadsledande i Norden inom vårt område, avslutar Fredrik Kronqvist.

Perennmatta format för Svensk Byggtjänst

fredrik@seduna.se | 0763-966391 | Sandövägen 23, 434 79 Vallda


göteborg 51 www.svenskleverantorstidning.se

XER Management vill stå för projektstyrning i världsklass Projektstyrning i världsklass. Ambitionerna är höga i XER Management AB som allmänt betraktas som strategiska och taktiska specialister inom styrning, planering, uppföljning och informationshantering av stora projekt, program och portföljer. Med den erfarenhet och kunskap som finns i företaget vill XER Management bidra till byggandet av morgondagens samhällen.

Robert Ristov och Klas Englund har arbetat tillsammans i 20 år med projektstyrning och planering mot de flesta branscher. För fyra år sedan startade de XER Management AB. Här ges alla möjligheter att i rollen som strategiska och taktiska specialister inom styrning, planering uppföljning och informationshantering jobba med stora projekt, program och portföljer. – Vi är verksamma inom en rad stora infrastrukturprojekt, såsom Västlänken och Ostlänken, vi arbetar med sjukhus och förstås även med omfattande byggprojekt för olika entreprenörer. Vi jobbar ofta med beställarledet och hjälper till med styrning därifrån, berättar Robert Ristov. Det handlar om att med hjälp av smarta processer hjälpa sina kunder att leverera kvalitativa, stora projekt i tid och inom utsatta budgetramar. I XER Management finns såväl kompetens som erfarenhet för att driva på utvecklingen av projektplanering och styrning. Engagemang präglar alla arbetsinsatser. – Hur startar man ett miljardprojekt, hur driver man ett miljardprojekt i fråga om portföljstyrning, program och projektstyrning? Det är frågeställningar vi utgår från. Tid, kostnad, kvalitet och dokumentation är våra specialiteter, och här har vi en omfattande verktygslåda med vilken vi

snabbt och effektivt kan skapa rätt förutsättningar för varje enskilt projekt. Härigenom tar vi en aktiv del i byggandet av morgondagens samhällen, säger Robert Ristov. "Bolaget är människorna" XER Management driver en egen utbildningsavdel-

ning för medarbetarna. Kunderna erbjuds dock inte enbart personal, utan även ett komplett system som i förlängningen gör ett projekt mer effektivt. Den stående ambitionen är att ta ett helhetsansvar från idé till avslutat projekt. – Bolaget är människorna, det är personalen som gör företaget, menar Robert som inte nog kan understryka medarbetarnas betydelse för den dagliga verksamheten. Han berättar vidare att man alltid lägger stor vikt vid att personalen behandlas på ett bra sätt. Trivsel är A och O, menar Robert som kan konstatera att personalomsättningen har varit lika med noll sedan han och Klas startade företaget.

som effektiviserar kommunikationen mellan olika led. Det handlar om en vilja att hela tiden bli bättre, säger Robert Ristov. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Kvalitet före kvantitet Under fyra verksamma år i XER Management och ett gediget förflutet på mer än 20 år har man byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, vilket bidragit till att man idag servar en bred och återkommande kundkrets. XER Management betraktas som en effektiv problemlösare inom alla typer av projekt. – Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen, samtidigt som det är viktigt att vi aldrig står stilla, att vi hela tiden är framåtlutade och vill fortsätta utvecklas. Vi satsar på kvalitet före kvantitet med ambitionen att bygga smartare tankesätt och system

F O Petersons gata 30 421 31 Västra Frölunda Telefon: 031-167700 E-post: info@xerab.se Hemsida: www.xerab.se


52

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Framåtlutad leverantör till de nordiska stadsnäten I takt med att fiberlösningarna i allt högre grad erövrar Sverige och utvecklar vårt samhälle, växer också kravet på ändamålsenlig och framtidsanpassad elektronik. Connection Technology Systems är företaget som levererar fiberbaserade elektroniska lösningar, inte minst till de nordiska stadsnäten.

Connection Technology Systems, eller CTS som företaget allmänt benämns, är ett taiwanesiskt bolag. I Sverige, där företaget varit verksamt sedan 2010, har företaget haft en mycket positiv utveckling där såväl antalet anställda som omsättning har ökat successivt för varje år. Den svenska verksamheten utgår från Göteborg där vi träffar Markus Pettersson, VD med sju anställda. – Vi säljer elektroniska lösningar kopplade till fiber, men saluförde moderbolagets produkter redan innan CTS etablerades här i Sverige, men då via återförsäljare. Under senare år har vi satsat mer på export och nya produktområden, vilket har inneburit ett lyft för hela verksamheten, berättar Markus. Komplett wifi-lösning Storsäljaren är produkten kallad tjänsteväljare, det

vill säga den apparatur man kopplar in sin wifirouter eller IP-box i. – Man kan se tjänsteväljaren som motsvarigheten till de tidigare modemen. Nu satsar vi på att bygga

en wifi-router där vi erbjuder wifi som en integrerad tjänst i stället för att kunden på traditionellt vis köper en burk som kopplar upp denne mot nätet. Kunden får hjälp med inkopplingen och kan både

konfigurera och felsöka. Här erbjuder vi en mer fördjupad kundtjänst i och med att vi kan gå tillbaka och se hur själva systemet har mått i de fall problem har uppstått. Vi kan till exempel se om det är något som stör, exempelvis en gammal telefon som sprutar ut sekvenser eller annan elektronik som påverkar negativt, förklarar Markus Pettersson. Blickar framåt Stadsnäten i Sverige, Norge, Danmark och Finland, samt till viss del även i England, är Connection Technology Systems primära kunder. Telia och Tele2 är två av de svenska aktörer som upptäckt fördelarna med CTS moderna och framtidssäkrade lösningar. Just framtiden är något man alltid fokuserar på i CTS där man hela tiden strävar efter att utveckla konceptet och bredda verksamheten, inte minst avseende nya tjänster. – Vi är i dag i mångt och mycket en hårdvaruleverantör, men vi siktar mot att jobba mer med molnbaserade lösningar framöver. Vår förhoppning är också att kontoret här i Göteborg ska bli huvudkontor för hela den europeiska marknaden, säger Markus Pettersson. Text: Örjan Persson

Tel: +46 31 22 19 80 • E-mail: info@ctsystem.se • Web: www.ctsystem.se • LinkedIn: www.linkedin.com/company/cts-northern-europe-ab/


göteborg 53 www.svenskleverantorstidning.se

En personlig partner kring reklam och profilering I det moderna informations- och mediesamhället är profilering, marknadsföring och PR av yttersta vikt för framåtsträvande företag med ambitioner att växa och synas. I det avseendet spelar en samarbetspartner som AB Pyssen & Co en viktig roll, ett företag som är experter på tryckta reklam- och profilprodukter i form av allt från bildekor till stora skyltar och banderoller men även menyer och mindre tryckprodukter.

Arbetsglädje AB Pyssen & Co vänder sig i huvudsak till företagskunder, men även privatpersoner och föreningar kan beställa produkter. Det kan till exempel handla om önskemål kring ett speciellt tryck på en keps eller en t-shirt. – Vi har ett antal återkommande kunder som vi jobbar och utvecklas tillsammans med, berättar Fredrik Boiso. Många av kunders produkter finns i lokalerna där

Fredrik visar upp den gedigna maskinparken. Här finner vi bland annat transferpressar, en brodyrmaskin, en storformatsprinter och en skärplotter. I kombination med sitt breda kunnande och, inte minst, stor arbetsglädje tar han sig tillsammans med Emma an alla typer av förfrågningar. – Jag gillar verkligen det här jobbet, i min värld är det jätteviktigt att man har roligt när man arbetar. Det är en stor förutsättning för att man ska lyckas som företagare, tror Fredrik. – Med den variation av uppdrag jag får in så kan man inte ha tråkigt. Blickar framåt Fredrik Boiso har länge drivit företag i både medoch motgång, vilket har gett honom ovärderlig kunskap och erfarenhet om entreprenörs- och affärsmannaskap. Han driver till exempel Mandelmannen AB sedan många år och har med sig stor erfarenhet från åren som gått. Denna erfarenhet och kunskap har han nu stor nytta av i arbetet med AB Pyssen & Co. – Med fler nöjda och återkommande kunder får vi möjlighet att växa och anställa personal. Vi siktar hela tiden framåt och jobbar till exempel just nu med att bygga en ny hemsida med tillhörande webbutik. Det råder en stor efterfrågan på de produkter och lösningar vi erbjuder, så vi har all anledning att se ljust på framtiden, säger Fredrik Boiso.

Det är Fredrik Boiso som äger och driver AB Pyssen & Co tillsammans med hustrun Emma, ett företag de startade så sent som för ett drygt år sedan och driver från en lokal i Sisjön, i de södra delarna av Göteborg. Det började med att de enbart jobbade med brodyr av kläder, men snart bestämde de sig för att bredda verksamheten när efterfrågan på andra reklam- och profilprodukter ökade. – Vi fick snabbt investera i en maskin för transfertryck och idag gör vi i princip allt inom reklam- och profiltryck. Det kan handla om allt från bildekor och fototapeter till stora skyltar och banderoller. Även mindre trycksaker som visitkort och reklamblad löser vi, säger Fredrik.

I teknikens framkant när automatiseringstakten ökar I en tid då allt fler verksamheter i allt fler branscher ökar sin automatiseringsgrad har KUKA en viktig funktion att fylla som en av världens ledande leverantör av smart automation. KUKA erbjuder robotar och tillverkningsprocesser skapade av människor, för människor.

Automationskoncernen KUKA är i grunden ett tyskt bolag med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till slutet av 1800-talet. Genom åren har KUKA, med huvudkontor i Augsburg, utvecklats successivt till att idag verka i rollen som en av världens ledande leverantör av intelligenta automatiseringslösningar för många olika bran-

scher. Bolaget finns representerat i 40 länder och har genom åren levererat sina produkter över hela världen. I Sverige har bolaget funnits sedan 30 år tillbaka. På KUKA Nordic AB i Göteborg jobbar 35 av koncernens sammanlagt 14 000 anställda under ledning av VD Joacim Lorentsson. – Här i Göteborg ligger huvudkontoret för hela Norden, Baltikum och Ryssland, berättar Joacim som beskriver KUKA som ett bolag verksamt i teknikens absoluta framkant. Oändliga möjligheter KUKA levererar robotar, tillverkningsmaskiner och produktionsprocesser för en rad olika ändamål. I robotsortimentet finns ett stort antal modeller med

olika bärlaster och räckvidder. Man kan till exempel skapa fler än 300 olika robotar från det modulära upplägget. Inkluderat KUKAs mobila lösningar blir antalet ännu fler. – Idag är vi världens största leverantör av robotar till fordonsindustrin, övriga branscher som vi levererar till är e-commerce, livsmedel, metall, trä, aerospace, sjukvård och elektronik. En stor del av våra framgångar bygger på vår förmåga att ta fram nya teknologier till varje bransch. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi med hjälp av både programvara och innovativa produkter individuella lösningar för varje enskild tillverkningsprocess, förklarar Joacim Lorentsson. Han lyfter fram sjukvården som ett exempel där KUKAs lösningar har spelat en väsentlig roll i branschens utveckling. – Här kan våra robotar arbeta med allt från röntgen till rehab, berättar Joacim. Leverantör till den smarta produktionen

Med hjälpav KUKAs Smart produktion-koncept har användaren möjlighet att integrera standardiserade system och komponenter i skräddarsydda produktionsprocesser. KUKAs utbud av produktionsprocesser rymmer allt från enstaka produktionsceller till kompletta produktionssystem. – Vi representerar spjutspetsteknik som underlättar produktionen och skapar en mängd nya möjligheter för vitt skilda aktörer världen över. Vi jobbar till exempel med simulering och VR-teknik vilket ger integratören/kunden en enorm fördel genom att säkerställa och testa sitt projekt digitalt före installation och idrifttagning, säger Joacim Lorentsson.

Er partner i att synas!

Pyssen .se

- På kläder

- Som en tavla

- Till bilen

- Till din mässa

- Din vägg

- På kundens skrivbord

- På fasaden

- Eller bara på ett papper

pyssen.se

0705 37 56 57

www.kuka.se tel: +46 31 726 62 00 info@kuka.se

Skapade av människor, för människor KUKA utvecklar robotar som är skapade av människor, för människor – produkter som är smarta, pålitliga och enkla att använda. Det är en filosofi som är djupt implementerad i verksamheten sedan lång tid tillbaka. – Den tekniska utvecklingen driver oss framåt, i det avseendet ser vi ett behov av att förstärka organisationen kring framför allt service och utbildningsverksamhet framöver. I den här branschen måste vi hela tiden vara på tå och upprätthålla en kunskapsnivå i framkant, understryker Joacim Lorentsson. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson


54

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Broar mellan näringslivet och akademien utvecklar konkurrenskraften hos företag Consil Företagsutveckling AB erbjuder tillsammans med Ledarskapsakademin kraftfulla verktyg för att skapa förändring och förbättring i svenska företag. Med utgångspunkt i Göteborg arbetar de med kunskapsbaserade metoder och med en ständig koppling till forskning på landets universitet och högskolor. Här utvecklas ledare liksom arbetsgrupper utefter skräddarsydda strategier – och det skapar resultat.

Svensk Leverantörstidning träffar Kenneth Lindhe, som äger och driver Consil Företagsutveckling AB tillsammans med sin fru Åsa Fors Lindhe, som är särskilt verksam inom Consil Företagsutveckling, en del av verksamheten som tillsammans med Ledarskapsakademin skapar en kraftfull helhet. Verksamheten utgår från Göteborg. – Vi arbetar framförallt i södra och västra Sverige, då närheten till de företag vi jobbar med är av betydelse, säger Kenneth och Åsa. Både Kenneth och Åsa har en bred kompetens och stor erfarenhet från näringslivet, som de nu

Kenneth Lindhe

www.consil.se

Åsa Fors Lindhe

använder i sin verksamhet. Deras engagemang kring att få människor och företag att utvecklas går inte att ta miste på. De har helt enkelt skapat en verksamhet som de själva efterfrågade i näringslivet, där både kompetensutveckling och en levande kunskapsbank för medarbetare och ledare är viktiga komponenter. – Jag grundade Consil Företagsutveckling år 2000 och har tidigare lång erfarenhet av att arbeta som VD. Consil Företagsutveckling ser förändring som nödvändigt för en ökad konkurrenskraft. Vi hjälper kort sagt olika företag, organisationer och medarbetare att utvecklas, säger Kenneth. Genom att utveckla företag på ett uthålligt och lönsamt sätt skapas många fördelar. Inom Consil Företagsutveckling hjälper man företag och organisationer att utveckla sina strategier som därefter berör både företagskulturen och inkluderar olika aktiviteter. – Det kan till exempel handla om att ledningen kan utveckla sin roll och att skapa ett gemensamt språk-

bruk i organisationen, som driver verksamheten framåt, säger Åsa. Ledarskapsakademin är i sin tur ett koncept för utveckling av företagsledare. Här finns en stor bredd med koppling till forskning vid bland annat LU, LTH, GU, Chalmers, Handels i Stockholm och KTH. – Vi arrangerar seminarier inom bland annat ledarskap, strategi, organisationsutveckling, förändring, innovation och marknadsföring. Vi arbetar både på individuell nivå och organisationsnivå, säger Kenneth.

www.ledarskapsakademin.se

0702-040606

Drivs av att se förändringen de skapar På individuell nivå arbetar Ledarskapsakademin med företagsledare som vill utveckla sina företag, och här erbjuder man bland annat coaching och mentorskap för ledarna liksom andra nyckelpersoner, samtidigt som man kan fungera som bollplank och rådgivare. Detta sker i formatet av ett forum. På organisationsnivå arbetar man med utbildning och träning av till exempel en ledningsgrupp eller avdelningar/team. – Vi bedriver olika projekt och kan anpassa vår verksamhet efter företagens unika behov, säger Åsa. Consil Företagsutveckling och Ledarskapsakademin har sammantaget konkreta verktyg för framgång, vilka inkluderar både kunskap, metoder, modeller och det signifikanta engagemanget. – Vi vill att människor ska må bra och det finns mycket energi och glädje i det vi gör. Det är inspirerande att se förändringen som vi är med och skapar, betonar Åsa och Kenneth. Idag arbetar de med olika digitala lösningar, men givetvis hoppas de att människor snart ska kunna mötas som vanligt igen. – Vi ser fram emot att så snart som möjligt komma tillbaka till det vanliga, och kunna ha mer fysiska möten, även om de digitala lösningarna fungerar väl. Vi vill gärna expandera och skapa fler grupper och möten i framtiden. Vårt mål är att näringslivet ska utvecklas, och med det varje person på varje företag, avslutar Kenneth Lindhe och Åsa Fors Lindhe.

info@consil.se


göteborg 55 www.svenskleverantorstidning.se

Nytt och gammalt förenas hos välrenommerad takläggare Att lägga tak är inget annat än ett genuint hantverk. Det vet man i Näset Tak AB där man sedan företaget startades har lagt och bytt åtskilliga tak i olika material och under varierande förutsättningar. Här finns kunnande och kapaciteten att förena gamla beprövade hantverkstraditioner med modern byggteknik.

Det är Christopher Poschén som äger och driver Näset Tak AB, ett företag han startade 2012 efter att ha gått som lärling hos en bekant som var anställd på en takfirma, och på så sätt lärt sig yrket från grunden. Efter ytterligare många år i branschen valde han att starta eget, och redan efter ett år ombildade han företaget till aktiebolag. Samtidigt fick det sitt nuvarande namn och därefter har det mesta pekat uppåt. – Jag har lång erfarenhet av att både lägga och byta tak i olika material och under varierande förutsättningar. Jag är specialiseradd på papptak och duktak, men är betydligt bredare än så. I princip utför jag alla former av takrelaterade arbeten, säger Christopher. Små och stora uppdragsgivare Näset Tak AB vänder sig till både mot fastighetsbolag, byggfirmor och privatpersoner. Uppdrag för de sistnämnda dominerar arbetsdagarna för Christopher, och det är också dessa arbeten han är bäst på och uppskattar mest. Han kan även utföra det han

själv kallar för finlir, till exempel lägga sedum på taken, men även åta sig mindre jobb som är klara på några dagar. Under vintern utför han även snöröjning på tak i närområdet. Arbetsområdet utgörs av hela Göteborg med omnejd. – Jag har till exempel lagt tak i Stensjön i Mölndal och i Brottkärr som har blivit mycket uppskattade, men även på lite udda ställen, som exempelvis Folkets Park i Uddevalla, berättar Christopher. Han har också tecknat serviceavtal med Veolia beträffande insatser på Volvo i Lundby. Veolia kontaktar därmed Näset Tak när de får in felanmälningar från Volvo, varpå Christopher rycker in och åtgärdar felen.

– Veolia och Volvo är viktiga kunder för mig, konstaterar han. Ärlighet varar längst Idag driver Christopher firman helt på egen hand. Han kallar däremot in komptenta F-skattare i samband med större arbetsinsatser. Numera förfogar han över två lager, ett nära hemmet i Västra Frölunda och ett på Hisingen. Kvalitet och miljö är begrepp som präglar alla delar av arbetsinsatserna, vilka kombinerar gamla, beprövade hantverkstraditioner med modern byggteknik. Det är en tydlig konkurrensfördel, men kanske är det Christophers uppriktighet som kunderna värdesätter och uppskattar allra mest.

– Jag vill representera den ärliga takfirman som alltid gör sitt yttersta för kunden. Om jag anser att kunden inte behöver byta tak talar jag om det för denne, och jag föreslår aldrig per automatik det dyraste alternativet bara för att tjäna pengar, säger Christopher Poschén med stort eftertryck. Ambitionen är att företaget ska växa och Christopher utesluter inte anställningar framöver. Tvärtom uppmanar han duktiga takläggare att höra av sig. Text: Örjan Persson

www.nasettak.se • christopher@nasettak.se • 0704 665206


56

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Höga lyft i västsvenska byggprojekt När tunga och höga lyft behöver göras vid västsvenska byggprojekt är det ofta Gillblad Maskin som kontaktas. Gillblads har lång erfarenhet av komplicerade lyft, och i kombination med moderna teleskoplastare kan man lyfta det mesta till höjder på upp till 30 meter.

Anders Gillblad startade det egna företaget Gillblad Maskin AB 2012 och drev det till en början från ett kontorshotell i Göteborg innan verksamheten flyttades till egna lokaler i Västra Frölunda för två år sedan. Flytten var nödvändig, utvecklingen har varit god och efterfrågan på företagets tjänster har vuxit successivt sedan starten, vilket gör att Anders i dagsläget har en tio man stor personalstyrka till sitt förfogande. Gillblad Maskin utför lyftuppdrag och bygglogistik inom bland annat bygg och industri. – Vi ser helt enkelt till att rätt grejor hamnar på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det kan till exempel handla om att lyfta in byggmateriel, såsom gips, reglar, kök med mera i lägenheter. Vi ombesörjer hela arbetet, vilket innebär att kunden bara behöver ha kontakt med en enda aktör som sköter lossning och upplyft till rätt våningsplan, samt inbärning av det aktuella materialet, säger Anders Gillblad. Upp till 30 meter Gillblad Maskin förfogar över teleskoplastare med räckvidder på mellan 6 och 30 meter, och med lyftkapaciteter på upp till fem ton. I fordonsparken ingår även en lastbil med vilken man kan transportera såväl material som maskiner. – Vår breda utrustning gör att vi kan stå för flexibla helhetslösningar, säger Anders som alltid jobbar med ett mycket tydligt kundfokus. – Vi vill se varje kundrelation som ett partnerskap, vi utför uppdraget tillsammans för bådas vinning. Samtidigt är det viktigt att vi hjälper varandra sinsemellan i företaget. Engagerade medarbetare som ställer upp för varandra är vår viktigaste resurs, betonar Anders och tillägger att man även hyr ut personal för externa uppdrag.

MINIPROFIL GILLBLAD

Blickar framåt Tuve Bygg och Flodén Byggnads AB är bara några av de bolag som valt att anlita Gillblad Maskin AB för olika former av lyftuppdrag. Hedins Bilvaruhus i Mölndal, Wallenstam Arena och ett parkeringshus i Kungsbacka är tre exempel på projekt där Anders och hans kollegor har varit verksamma. – Vi blickar hela tiden framåt och kommer inom kort att investera i en mobilkran, vilket gör oss ännu mer kompletta och innebär att vi kan åta oss ännu fler jobb, berättar Anders Gillblad. Han lyfter fram den långa erfarenhet som finns i företaget som en tydlig konkurrensfördel. Nyligen anställdes också en smed och en snickare i syfte att bredda verksamheten ytterligare. I planerna finns också flytt till en ännu större lokal eftersom verksamheten fortsätter växa. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

Tel: 0767-877988 • Mail: info@gillblads.com • www.gillblads.com

LOGO-VARIANTER I ENFÄRG, NEGATIV SAMT SYMBOL (färgerna kan bytas mot kolfiber-folie eller silver-folie vid foliering på bilar mm).


skara - götene 57 www.svenskleverantorstidning.se

Skara kommun satsar på framtiden Det enkla, nära och goda livet som Skara kommun erbjuder är en viktig anledning till att många företag väljer att etablera sig här. Med korta transportvägar, korta beslutsvägar och ett strategiskt läge mellan storstäder har kommunen starka förutsättningar att fortsätta växa. Och allting hänger samman, bra mark för byggnationer, utbildningar och satsningar.

Svensk Leverantörstidning träffar Helena Nyman Friberg, som är näringslivsstrateg i Skara kommun, en kommun som är strategiskt placerad mellan Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. Skara kommun satsar mycket på framtiden och här kan invånare och företag leva ett gott och utvecklande liv. – Skara ligger i hjärtat av Skaraborg. Det centrala och tillgängliga läget gör att många logistikcenter

och distributionscentraler är belägna här. Många i kommunen är liksom jag själv hemvändare. Vi arbetar mycket med att erbjuda bra skolor och tänker framåt. För de som vill flytta hit för första gången eller komma tillbaka till kommunen ska det finnas goda möjligheter, vi tänker ständigt på hur vi ska skapa de bästa förutsättningarna för våra invånare och företag, säger Helena. Gott om bebyggelsebar mark i bra lägen

I Skara finns det goda förbindelser och det är cykelavstånd till det mesta. Här finns många bra lägen och möjligheter för företag som vill växa. – Detta är en bra plats för företag att flytta till. Detta är också en bra plats för de företag som vill utveckla sin verksamhet. Vi har gott om mark för exploatering och är inte rädda för att bygga nytt, bygga om eller på andra sätt omvandla de lokaler som finns idag. Vi arbetar mycket med att utveckla Skara och allt vad kommunen rymmer. Där är jordbruk och affärsverksamheter en viktig del, säger Helena.

Foto: Patrik Borgenhard

Skara kommun har genomfört flera stora nybyggnationer för företag som expanderar. De bygger helt enkelt för att möta de behov som finns. – Pandemin har inneburit många svårigheter och omställningar men vi fortsätter att arbeta med de planer som fanns innan pandemin, säger Helena. Att det är enkelt att leva och bo i Skara blir i längden väldigt tidsbesparande. – Vi har korta transporter av människor och gods och även korta beslutsvägar, säger Helena. Satsar på barn och unga Bredden är stor i Skara samtidigt som det finns en genuinitet tillsammans med ett helhetstänk. – Något spännande som händer just nu är att Jula rustar upp vårt anrika stadshotell. Deras satsning och tro på Skara betyder jättemycket, säger Helena. I Skara har man även rustat upp Gamla biblioteket. Här byggs den permanenta lek- och lärutställningen Bokäventyret. – Bokäventyret är som ett Junibacken eller en Alfon

Helena Nyman Friberg, Foto: Skara kommun

Åbergs-utställning men med bokens historia som tema. Bokäventyret är ett unikt besöksmål med Sveriges äldsta bok som grund. Invigningen har blivit framflyttad till augusti på grund av pandemin, säger Helena. I Skara finns fyra olika gymnasier med olika inriktningar, Katedralskolan, Olinsgymnasiet, Naturbruksskolan Uddetorp och Axevalla Hästcentrum. Kommunen har även en yrkeslivsmässa för ungdomar, som syftar till att visa vilken bredd av yrkesmöjligheter som finns i Skara. – Detta är något vi gör för framtiden, säger Helena. Den senaste nyheten inom skolvärlden i Skara är regionens satsning på Axevalla Hästcentrum. Västra Götalandsregionen satsar 227 miljoner för att Axevalla Hästcentrum ska bli ett nav för hästutbildning, och på sikt även ett nationellt utbildningscentrum för hästnäringen. Anläggningen kommer att användas av gymnasieelever, vuxenutbildningen och av yrkeshögskolans studenter, och även inkludera forsknings- och innovationsprojekt. – Skara kommun är redan ett nav för gröna näringar och satsningar inom häst. Denna nya, stora satsning är fantastisk positiv för Skara och hela Skaraborg. Vi blir nu ännu starkare inom gröna näringar vilket gynnar alla, säger Helena. Pandemin har varit svår men Helena menar samtidigt att den har lett till en stark lokal sammanhållning. – Människor hjälps åt i detta och finns för varandra, här är det lokala viktigt. Helena framhåller avslutningsvis att kommunen erbjuder en stor kompetens och är väldigt lyhörda när de arbetar tillsammans med invånare och företagare. – Allting hänger ihop, närheten, våra barn, ungdomar, utbildningar och verksamheter. Detta är en utveckling som vi driver tillsammans, hela vägen, säger Helena Nyman Friberg. Intervju: Robert Ullberg

Moderna boenden och verksamhetslokaler i historiska miljöer I Winsarp Fastigheter AB företräder man ett ovanligt, men ytterst tilltalande boendealternativ. Ett modernt boende i en historisk miljö, lyder företagets filosofi, och stort fokus läggs på trivsel och kontinuerligt underhåll av bolagets fastigheter i Halmstad och Skara.

Winsarp Fastigheter har sina rötter i Winsarp Säteri med anor från 1790. Bolaget ägs av Winsarp AB där det är ett av fem företag, och har som uppgift att äga och förvalta hyresfastigheter i Halmstad och Skara. På den sistnämnda orten träffar vi fastighetschef Urban Kling med ansvar för skötsel och förvaltning av bolagets alla lägenheter och lokaler, vilka ryms i sammanlagt 15 fastigheter. – Beträffande bostäder representerar vi moderna boendealternativ i historiska miljöer. När det gäller verksamhetslokaler förfogar vi här i Skara över sammanlagt cirka 5 000 kvadratmeter yta som i dagsläget både är uthyrd och tillgänglig, och som vi anpassar efter den verksamhet som ska bedrivas där. Vi underhåller kontinuerligt våra fastigheter och jobbar med ett stort fokus på att våra hyresgäster ska trivas. Det är A och O för oss, understryker Urban Kling.

skötare i området där han både är uppvuxen och bolaget har sin hemvist. Rollen som fastighetschef har han haft i fem år, en roll han trivs i och behärskar eftersom han känner området väl. – Vi jobbar hela tiden aktivt och långsiktigt med ständiga förbättringar för att både bredda och stärka vårt koncept. Vårt externa administrationsföretag verkar till exempel i lokaler som vi har anpassat helt efter deras verksamhet. I fastigheten som ligger granne med vårt kontor i Skara sker det just nu en ombyggnation av ett flertal lägenheter, vilka kommer att stå klara inom kort, informerar Urban Kling.

Han har ett förflutet som snickare och har med andra ord en god blick för vad som behöver göras med olika fastigheter, samtidigt som han besitter stor kännedom om de fastigheter man förvaltar. – I största möjliga mån försöker vi också arbeta med lokala underleverantörer. Vi vill främja det lokala näringslivet så gott vi kan i sann Skaraanda. Pandemin har påverkat Urban medger att pandemin har påverkat den dagliga verksamheten, men menar också att man har varit bra på att hantera den nya situationen.

– Vi har inte minst blivit mer digitala, en erfarenhet som vi definitivt kommer att ta med oss in i framtiden eftersom vi har märkt att det har fungerat och varit effektivt, menar Urban Kling och avrundar: – Vi har tvingats vidta en hel del åtgärder, bland annat i form av utökade städinsatser i såväl våra egna lokaler som på ytor som våra hyresgäster nyttjar. Vi har hela tiden haft ett stort fokus på att visa respekt för varandra och göra vårt för att minska smittspridningen i samhället. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Anpassade lokaler Urban har ett förflutet i Winsarp Fastigheter sedan 15 år tillbaka efter att ha börjat som fastighets-

Vi hyr ut lägenheter och lokaler i Skara och Halmstad Tel: 0511-21040 Mail: winsarp-fast@winsarp.com Hemsida: www.winsarp.com

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se Vi hyr ut lägenheter och lokaler i Skara och Halmstad Tel kontor 0511-21040 Mail: winsarp-fast@winsarp.com Hemsida: www.winsarp.com


58

skara - götene www.svenskleverantorstidning.se

Attraktiva verksamhetytor lyfter näringslivet i Skara Centrumbostäder i Skara AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som tillsammans med många andra aktörer driver den positiva utvecklingen i Skara kommun. Bolaget erbjuder attraktiva lägenheter och lokaler i olika storlek och utformning. Genom utveckling, förvaltning, förvärv och nybyggnationer skapas många bra lägen, både för kommunens invånare och för dess näringsliv.

Svensk Leverantörstidningar träffar David Pettersson, som är VD för Centrumbostäder i Skara AB. Verksamheten har sina lokaler på Stortorget i Skara. – Vi är ett kommunalt bostadsbolag som har funnits sedan 1947 här i Skara. Vi hyr ut bostäder och verksamhetslokaler och ägs av Skara kommun, säger David. Centrumbostäder i Skara är Skaras allmännytta, och verksamheten är ansluten till branschorganisationen Sveriges allmännytta. Bostäderna och lokalerna man erbjuder är av olika storlekar och sorter. Här finns ett rikt utbud med både äldre och nybyggda fastigheter.

– År 2019 fusionerades systerbolaget Näringsrådhuset AB med Centrumbostäder i Skara och därmed växte beståndet av kommersiella fastigheter. Jag har arbetat inom bolaget i drygt ett år och vi är cirka tio anställda. Vi gör detta möjligt tillsammans, säger David. Hållbar utveckling och digitalisering

Centrumbostäders uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Skara genom byggnation och förvaltning av bostäder. Dessutom hyr man ut lokaler till näringsidkare. Centrumbostäder har idag omkring 600 lägenheter och 35 000 kvm verksamhetsytor i sitt bestånd.

VD David Pettersson

– Våra verksamhetsytor förvaltas väl och förbättras och anpassas ständigt efter de olika verksamheter som nyttjar dem. Lokalerna som vi erbjuder ska främja näringsidkare och näringslivet här i Skara på bästa sätt. Idag är det mesta uthyrt, och det är oerhört kul för Skara, säger David. För Centrumbostäder är det viktigt att anlita lokala aktörer när man arbetar med sitt bestånd. – Vi verkar här i Skara och det lokala är viktigt, det har det alltid varit för oss. Pandemin och de särskilda omständigheter som kommer med den, är något som Centrumbostäder arbetar mycket med. – I dessa tider gäller det att hantera allt på bästa sätt. Vi har extra städning, munskydd och så har vi begränsat våra möten. Vi sköter det vi kan digitalt och detta är också något vi kommer att ta med oss även i framtiden, möjligheten att använda digitala tekniker mer, säger David. Nya projekt och synergier

Centrumbostäder är ett bolag som ständigt utvecklas och möter de behov som finns och uppstår i kommunen. – Just nu projekterar vi kvarteret Stinsen, som är ett lägenhetskomplex för människor över 65 år med gemensamma lokaler och en egen vinterträdgård. Detta är en spännande boendeform för de som vill ha en närhet till ett socialt liv. Det handlar om att kunna fortsätta leva ett gott liv när man är äldre. Här har vi köpt mark från kommunen som vi bygger på och lägenheterna kommer att stå klara 2022/2023. David menar att det är fantastiskt att få vara med i kommunens utveckling. – Vi är ett starkt bolag både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt, avslutar David Pettersson. Intervju: Robert Ullberg

Besöksadress: Stortorget 4, 532 30 Skara • Växel: 0511 – 325 60 • centrumbostad@skara.se


skara - götene 59 www.svenskleverantorstidning.se

CIDAN är ledande inom plåtbearbetning CIDAN är en global leverantör av avancerade plåtmaskiner med utveckling, tillverkning och huvudkontor i Götene. Genom toppmoderna maskiner för plåtbearbetning, innovativa mjukvarulösningar samt expertkunskap har CIDAN skapat framgångsrika lösningar för sina kunder i mer än 110 år. Kunderna är främst plåtslagare, plåtindustri, byggnadsindustrin och tillverkningsindustrin.

Svensk Leverantörstidning träffar Petter Hjelmqvist, som är VD för CIDAN Machinery Group, ett företag som har en anrik historia sedan 113 år och arbetar med maskintillverkning för tillverkande plåtföretag. Företaget har 230 anställda, varav 100 medarbetare arbetar i Sverige. Till CIDAN Machinery Groups varumärken hör CIDAN, Göteneds, Forstner och nuIT. – Vi vänder oss mot plåtslagare, plåtindustri, byggnadsindustrin och tillverkningsindustrin, som vi tar fram maskiner och mjukvaror till. Våra maskiner utvecklas och byggs till största delen i våra lokaler i Götene och i våra enheter i Österrike. Maskinerna vi bygger är till exempel kantvikmaskiner, gradsaxar, klippsträckor och rullformning. De maskinerna hanterar plåt från både rulle och ark, säger Petter. CIDAN vill vara en ”one stop partner” för sina kunders behov inom plåtbearbetning, och alltså stå för helhetslösningar. – Vi är experter inom området och erbjuder ett stort sortiment av olika lösningar. Att hjälpa kunder till bättre affärer är vår drivkraft. Med våra maskiner kan man göra samtliga plåtartiklar till ett hus men även komponenter till kök, olika skåp, kylrum, hissar och mycket mer, berättar Petter. Med över 30 personer inom utveckling förfinar CIDAN Machinery Group hela tiden sin maskinpark och de styrsystem man använder. Som en del i

sin affärsidé uppgraderar man också äldre maskiner som finns ute hos kunderna. Upplägget blir alltmer populärt, också utanför Sveriges gränser, och service- och eftermarknaden växer. Ett effektivt arbetsflöde skapar vinster

Petter berättar att man arbetar mycket med att

hjälpa kunder skapa ett så effektivt arbetsflöde som möjligt. – Det kan till exempel vara så att plåtslagaren sitter uppe på ett tak och behöver material. Han kan då ta fram en läsplatta, och koppla upp sig mot sitt företagets produktionsenhet, göra en ritning på plats i läsplattan och sedan skicka den digitalt, så att de plåtdetaljer som behövs är klar när han kommer till sitt företag, alternativt att företaget kan köra ut plåten till bygget direkt. Detta skapar en stor effektivitet i byggen, säger Petter. CIDAN Machinery Group förfinar kort sagt flödet hos de producerande verksamheter som de arbetar med. – Vi arbetar väldigt nära våra kunder och blir ett med verksamheten. Det kan handla om att ändra i styrsystem eller bygga om eller byta ut delar av maskinparken. Vi arbetar lyhört och mycket kunskap, tätt tillsammans med de producerande bolagen, säger Petter. Flera faktorer bakom framgången

Under 2020 ökade CIDAN Machinery Group sin omsättning med över 20 %. – Vi ser en fortsatt ökning då vi ligger i framkant även globalt, säger Petter. CIDAN Machinery Group kommer att fortsätta med sin produktutveckling framöver och växa organiskt tillsammans med sina kunder. – Vi arbetar på samma sätt oavsett affärsområde eller var i världen vi befinner oss. Något som vi också kommer att fortsätta med, och som är oerhört uppskattat, är att bjuda hit våra kunder innan leveransen för att ge dem en rundvandring i vår fabrik här i Götene och visa dem slututförandet av den maskin eller maskinpark som de beställt, avslutar Petter Hjelmqvist. Intervju: Robert Ullberg

SHEET METAL MACHINERY FOR LIFE www.ci danm achi n e r y. s e | 0 5 1 1 -4 0 9 9 9 5 | i n f o@ci d a n ma chi n e ry . c o m


60

skara - götene www.svenskleverantorstidning.se

Ett naturligt inslag på de svenska köksborden – generation efter generation Arla har sedan generationer tillbaka haft sin självklara plats på de svenska köksborden, och det är storskalig produktion som gör det hela möjligt. På anläggningen i Götene jobbar personal och maskiner dygnet runt, alla dagar i veckan med målet att förse svenska hushåll med en mängd traditionstyngda, tillika uppskattade, mejeriprodukter.

Vi besöker Arlas produktionsenhet i Götene där det funnits ett mejeri ända sedan 1897. Marika Lifbom ansvarar för densamma och berättar att man i Götene producerar matfett i olika former, bland annat Bregott, Svenskt Smör samt flytande smör och rapsolja. Här tillverkas också ost, till exempel Wästgöta Kloster och Billingeost, och härutöver slutlagrar och vidareförädlar man ostar från andra svenska Arlamejerier. Dessutom är Göteneanläggningen en distributionscentral i Sverige för många andra mejeriprodukter som produceras på företagets anläggningar i Europa. Totalt hanteras cirka 600 olika mejeriprodukter i form av olika sorters matfett, ost, dessertostar, mjölkbaserade drinkar, soppor med mera. – Vår verksamhet är igång dygnet runt, sju dagar i veckan, och det är våra cirka 450 medarbetare som gör det möjligt. Vi är en av Arlas två buffertanläggningar i Sverige, vilket innebär att vi tar emot extra mjölk och grädde i de fall ett stopp uppstår i något av våra andra mejerier. Med den höga efterfrågan som finns på våra produkter handlar det i slutändan om att hela Arla kan hålla igång verksamheten, säger Marika. Hög kapacitet

Till anläggningen i Götene anländer knappt en

miljon kilo råvara i form av mjölk och grädde varje dag. Inte minst produktionen av smör är omfattande i Arlas anläggning i Götene. Detsamma gäller ost, vilken kan produceras dygnet runt årets alla dagar. – Vi tillverkar cirka 56 000 ton matfett och cirka 18 000 ton ost per år. Då ska man komma ihåg att det till varje kilo ost går åt cirka tio liter mjölk. Det rör sig med andra ord om enorma volymer. Produktionskapaciteten för ost är högt utnyttjad och efterfrågan blir bara större, konstaterar Marika Lifbom. Arlas svensktillverkade ost produceras vid mejerierna i Götene, Kalmar, Östersund och Kvibille. Det automatiserade höglagret, kallat Alexander, i Götene rymmer cirka 25 000 pallar, där de svenska ostarna mognadslagras innan de vidareförädlas till bitar, skivor och riven ost på de 13 olika packlinjerna. De distribueras sedan ut i landet, tillsammans med de övriga mejeriprodukterna från Arlas höglager där totalt cirka 150 000 ton produkter hanteras varje år. Blickar framåt

Arla Foods är det fjärde största mejeriföretaget i världen med totalt cirka 19 000 anställda och 60 mejerier. Bolaget ägs av ungefär 9 700 bönder i Europa varav uppskattningsvis 2 400 verkar i Sverige. – Det är förstås utmanande, men också väldigt roligt att arbeta i en verksamhet av den här storleken, säger Marika Lifbom som medger att pandemin, likt för de flesta andra verksamheter i Sverige, har inneburit en prövning. – Mjölken från våra ägare ska tas om hand kontinuerligt. Periodvis har vi haft hög sjukfrånvaro, de som arbetat då har verkligen fått ta i extra. Vi har producerat och levererat det vi ska hela tiden. Jag är stolt över den lojalitet och det engagemang som alla medarbetare visat, alla har verkligen gjort ett fantastiskt arbete och vi har slagit rekord på rekord i produktionen, säger Marika. Hon lyfter också fram vikten av att arbetsplatsen är säker och trygg för alla företagets anställda. Eventuella fel och brister rapporteras direkt för att snabba åtgärder ska kunna sättas in. Medarbetarna och deras säkerhet kommer alltid i första rummet. På anläggningen arbetar man kontinuerligt enligt LEAN-filosofin, vilket förstås bidrar till en effektiv produktion och hög kapacitet. Samtidigt företräder man en verksamhet där man hela tiden blickar framåt. – Arla är ett företag i framkant där säkerhet, hållbarhet, leveranssäkerhet och lönsamhet för våra ägare/bönder står högst på agendan. Vi driver och är aktiva i utvecklingen i branschen. Det gäller att lyssna på marknaden, på vad konsumenterna efterfrågar, och anpassa sortimentet därefter. Där ligger vi i framkant, säger Marika Lifbom. Intervju: Robert Ullström Text: Örjan Persson

Nyckelhålsmärkt i Bregottfabriken.

Naturligt gott.


skara - götene 61 www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare för en krävande industri Industrins växande behov av snabba insatser beträffande tillverkning och reparation av verktygsdetaljer, produktionsutrustning och prototyper ombesörjs med precision och kvalitet av Mekanvi AB. Hit kan kunden vända sig med såväl en färdig CAD-ritning som en skiss på ett papper – Mekanvi löser problemet, oavsett om det rör sig om tillverkning av en enstaka artikel eller produktion i mindre serier.

I Mekanvi AB beskriver man sig själva som en kunnig, flexibel och serviceinriktad samarbetspartner när det gäller tillverkning och reparation av verktygsdetaljer, produktionsutrustning, prototyper och industrilego. Tio år har gått sedan Rebecka Franzén och Anders Dirfeldt köpte företaget och gav det sitt nuvarande namn. Anders är produktionschef medan Rebecka i sin VD-roll sköter den dagliga driften tillsammans med sina sex medarbetare. – Sedan vi tog över har vi hela tiden strävat efter att förfina verksamheten, öka bredden och anpassa vårt erbjudande efter vad marknaden efterfrågar. Vi tillverkar allt från enstaka detaljer till produkter i mindre serier, säger Rebecka Franzén och visar upp företagets showroom, där ett axplock av vad Mekanvi kan tillverka presenteras på ett överskådligt sätt.

mestadels om objekt i stål, men även aluminium och plast i form av specialdelar som kunderna efterfrågar. – Det kan till exempel handla om reservdelar till en maskin. Vi kan med kort varsel ta fram slitdelar så att kunden snabbt kan komma igång med verksamheten och undvika kostsamma stillestånd. Kunden kan komma till oss med sin slitna eller trasiga del, med en komplett CAD-ritning eller en enkel skiss på ett papper. Tillsammans resonerar vi oss fram till en lämplig lösning. Snabbheten är vår styrka, vi är duktiga på att snabbt ställa om vår produktion när uppdraget så kräver, säger Rebecka Franzén. Bredd och kompetens

En biltillverkare kan vilja ha sin logotyp fräst på en

Snabba insatser

Enligt Rebecka är det små finmekaniska produkter i mindre serier som är Mekanvis styrka. Det rör sig viss detalj, ett industriföretag kan efterfråga en viss typ av reservdel – Mekanvi löser allt. Mycket tack vare ändamålsenliga maskiner för svarvning, fräsning, trådgnistning, slipning med mera. Härdning utför man själva medan annan typ av bearbetning, såsom ytbehandling, ombesörjs av någon av företagets samarbetspartners. – Våra kunder värdesätter vår starka bredd och höga kompetens. Vi hjälps hela tiden åt för att finna ett flöde i verksamheten och åstadkomma optimala slutresultat, säger Rebecka Franzén. Hon ser en utmaning i att hitta fler kompetenta verktygsmakare på en arbetsmarknad där dessa inte finns i överflöd. Hon och Anders ser dock ljust på företagets framtid. – Branschen ställer allt högre krav på snabba insatser, där känner vi att vi ligger i framkant. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


62

skara - götene www.svenskleverantorstidning.se

Noggrann kvalitetssäkring innan ägget når frukostbordet Ägg är en självklarhet i de svenska köken, men det är en omfattande distributionsoch kontrollprocess som sker innan äggen hamnar i våra skafferier eller kylskåp. DAVA Foods i Skara är en i sammanhanget betydelsefull aktör då man dagligen distribuerar 1,5 miljoner ägg till inköpare över hela landet.

DAVA Foods Sweden AB härstammar från Svenska Lantägg som etablerades på Hässleby Gård utanför Mariestad redan 1982. När äggproduktionen växte expanderade verksamheten, och redan fem år senare distribuerades det första äggpaketet från anläggningen på adressen i Skara som DAVA Foods verkar från än idag. Numera tar Skaraanläggningen emot ägg från producenter från Skåne i söder till Mälardalen i norr, varpå lastbilarna vänder med nytvättade ägg till livsmedelskedjornas distributionscentraler över hela landet. I Skara träffar vi Eive Andersson som är VD för DAVA Foods i Sverige. Han berättar att grundaren sålde Svenska Ägg till Danish Argo, varpå DAVA Foods blev ett av deras dotterbolag. I koncernen sysselsätts cirka 4 400 personer i 90 olika verksamheter i 16 länder. 65 av dem arbetar i Skara.

Eive Andersson VD

– DAVA Foods Sweden är ett innovativt företag som jobbar i samma anda som resten av koncernen. Här arbetar vi hela tiden med frågeställningen: hur kan vi förädla ägg? säger Eive Andersson. Utvecklande samarbete

Det finns, enligt Eive, flera svar på den frågeställningen. Det handlar till exempel om äggula och äggvita i flytande form för butik och storkök, eller diverse äggbaserade flytande produkter. – I förädlingsarbetet jobbar vi nära en av våra kunder, vilket innebär att vi tillsammans utvecklar helhetsflödet kring äggproduktion. Det är ett mycket givande samarbete som bidragit till vår expansion under senare tid. Vi befinner oss i en spännande fas, och i det avseendet känns det stimulerande att utgå från just Skara som är en central livsmedelsort med smidiga distributörer, säger Eive Andersson. Kvalitet och hållbarhet

PÅ DAVA Foods i Skara packas och distribueras cirka 1,5 miljoner ägg dagligen. Kvalitet och hållbarhet är nyckelord som genomsyrar alla delar av verksamheten, vilken i hög utsträckning är automatiserad. Eive visar upp den moderna anläggningen där robotar öppnar, packar och försluter, medan skanners läser av koder så att alla förpackningar hamnar där de ska. På varje ägg framgår det tydligt från vilken gård äggen kommer. – Alla ägg tvättas och skannas för att säkerställa att de är felfria. I vårt eget laboratorium tar vår personal ständigt prover för att se att äggen är friska. Vi jobbar med en mycket stark certifieringsklassning eftersom vi har ett ansvar mot såväl producenter och handel som enskilda konsumenter, säger Eive Andersson. Sponsrar skola

På DAVA Foods i Skara jobbar man med kärnvärdena Innovativa, Naturliga, Kunniga, Ärliga, Säkra

och Hållbara. Samtidigt är man hela tiden lyhörda avseende innovation, nya idéer och förbättringsåtgärder som kan leda till att man på ett ännu bättre sätt kan möta framtidens utmaningar. Eive nämner varumärken som Familjens ägg, Ekologiska ägg och Smarta Val, och berättar avslutningsvis även om DAVA Foods engagemang i tredje världen. – Vi sponsrar till exempel en skola i Tanzania, vilket innebär att alla elever ges möjlighet att äta ägg åtminstone en gång i veckan. Ägg är en bristvara i

Tanzania så vårt initiativ är väldigt uppskattat, säger Eive Andersson som ser en spännande tid framför sig. – Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete kring olika äggbaserade produkter, till exempel proteindrycker och äggspray. Det känns väldigt roligt att få vara en del av detta. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


skara - götene 63 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsmedveten leverantör till industri, fordon och lantbruk för moderna verkstäder, garage och maskinhallar. Därtill har man ett stort reservdelslager. Jerker framhåller medarbetarnas betydelse för verksamheten. – Vi gör verksamheten möjlig tillsammans och det skapas starka synergier mellan våra medarbetare och ägare. Vi arbetar gemensamt mot våra uppsatta mål och är en platt organisation, det har vi alltid varit. Vi har ett starkt kundfokus och är lyhörda mot kundernas behov och önskemål, säger Jerker. Jerker menar vidare att en stor styrka hos företaget är det breda sortiment som de erbjuder återförsäljarna, liksom kontrollen av de produkter de säljer. – Vi är en stark partner när det kommer till hållbara och moderna produkter i framkant, och vi sitter inne på en hög kompetens som vi förvaltar väl, säger Jerker.

För aktörer inom industri, fordon och lantbruk över hela landet är Gelins-KGK AB en sedan länge välkänd och trygg grossist. Företaget, som etablerades redan under 1940-talet, representerar ett komplett produktutbud med allt från högtryckstvättar och kompressorer till tryckluftsverktyg. Kvalitet lyder ledordet som genomsyrar alla delar av verksamheten.

Gelins-KGK AB startades redan1942 som en järnhandel av Gustav Gelin. KGK i företagsnamnet står för Kvalitet Genom Kunskap, vilket sammanfattar konceptet i Gelins-KGK AB väl. Från början var företaget en järnhandel som i huvudsak arbetade mot lantbrukare. Svensk Leverantörstidning träffar Jerker Linder i företaget lokaler på Göteborgsvägen i Skara. Jerker har arbetat i verksamheten sedan 1996 och idag är VD. – Från början sålde vi bland annat dammsugare och tvättar och hade en mekanisk verkstad som byggde kompressorer till lantbrukare runt om i Skaraborg. Idag har vår verksamhet utvecklats till en eftermarknadsförsörjning gentemot olika återförsäljare, stora liksom små, säger Jerker. Gelins-KGK erbjuder idag ett brett urval av produkter för industri, fordon och lantbruk, som saluförs via återförsäljare i hela landet. Till specialiteterna hör högtryckstvättar, kompressorer och tryckluftsverktyg. Företaget arbetar runt om i landet och är ett starkt och växande bolag. De

har 25 anställda och omsättningen ligger på 160 miljoner. Kundera finns i hela Sverige och man satsar uteslutande på kvalitetsprodukter från leverantörer i Tyskland och Italien. – Vi har varit privatägda fram till 2014 men sedan dess ingår vi i Indutrade, en internationell industrikoncern med över 200 bolag. Detta ger oss en styrka samtidigt som vi fortfarande är det gamla genuina Gelin-KGK, säger Jerker med ett leende. Moderna produkter och hög kompetens

Gelins-KGK säljer bland annat kvalitetsmaskiner och verktyg, och har ett stort utbud av utrusning

Ett ständigt uppdaterat sortiment är en viktig del av utvecklingen Gelins-KGK arbetar mycket med maskiner på eftermarknaden och förnödenheter till dessa. – Detta är vårt område och det kan handla allt från att se till att det alltid finns en hel maskinpark hos våra återförsäljare till att lösa mindre problem, som att en gummipackning gått sönder. Detta är bara ett par exempel på vår bredd, säger Jerker. Pandemin har gjort att Gelins-KGK har utvecklat sina digitala lösningar. – Detta kommer vi att ta med oss in i framtiden. 2020 var ett starkt år för oss trots pandemin. Våra kunder har fortsatt att laga sina maskiner och då har behovet av våra produkter funnits och till och med växt, säger Jerker.

Framöver vill Gelins-KGK fortsätta utvecklas med lyhördhet, utöka sortimentet och arbeta innovativt och idérikt tillsammans med sina uppdragsgivare. – Det är uppåt och framåt som gäller. Våra medarbetare är alltid öppna för nyheter, att uppdatera sortimentet och att ta verksamheten vidare tillsammans med kunder och leverantörer. Vi vill fortsätta att erbjuda en bredd, och även breddas ännu mer. Vi har en tradition och kompetens här på företaget som gör oss mycket starka, avslutar Jerker Linder. Intervju: Robert Ullberg


64

skara - götene www.svenskleverantorstidning.se

Företag växer med stark IT-partner i ryggen

Rätt IT-lösningar är i många avseenden ett måste för dagens företag i deras strävan efter utveckling och lönsamhet. Med rätt IT-lösningar sparas både tid och pengar när verksamheten blir mer effektiv. Detta är ett sedan länge konstaterat faktum i SBL Data som står för både säkra och kostnadseffektiva IT-lösningar för målmedvetna företag.

SBL Data säkerställer att deras kunders IT-investeringar blir så kostnadseffektiva och säkra som möjligt. Servrar och nätverk, lagring och kommunikation, arbetsflöden samt program och säkerhet är företagets fokusområden. – Vi erbjuder företag en helhet inom IT, vi gör kundens IT-investeringar så kostnadseffektiva och säkra som möjligt, säger Erik Lundström som leder verksamheten. Tillsammans med kunden tar man fram en plan,

en IT-strategi, på vad som behöver göras, varpå SBL Data levererar tjänster som kunden kan känna sig trygg med, samtidigt som de stärker dennes konkurrenskraft. – Vi blir våra kunders IT-avdelning och har hela tiden en löpande kontakt med dem. Här satsar vi mycket på långsiktiga kundrelationer. Erik berättar att man har skapat en helpdesk för sina kunder, vilket inte bara frigör tid för bolagets konsulter, utan också gör att kunderna kan logga in och erhålla fjärrstyrd hjälp när behovet uppstår. Systemet används även internt och har inneburit en mer flexibel arbetsgång. Engagemang, laganda, glädje

Det finns både tid och pengar att spara för företag med fokus på rätt IT-lösningar. Genom åren har SBL Data utformat en mängd sådana för kunder i ett flertal olika branscher. Med huvudkontor i Skara och representation även i Vara och Vänersborg täcker SBL Data ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Fyrstadsre-

gionen och Skaraborg. Idag servar man i huvudsak små och medelstora företag, men ambitionen är att framöver även kunna ta sig an ännu större aktörer. – Vi är ett företag med en stark framåtanda som tack vare långsiktiga relationer växer tillsammans

med våra kunder. Vi jobbar med mjuka värden och personal som är delaktig i de beslut vi fattar. Engagemang, laganda, trygghet och glädje är de ledord vi jobbar efter. Vi har ett bra koncept som vi vill visa för fler, säger Erik Lundström. Givande projekt

- Vi erbjuder företag en helhet inom IT, vi gör kundens IT-investeringar så kostnadseffektiva och säkra som möjligt.

Erik berättar att SBL Data nyligen deltog i ett projekt tillsammans med Almi i Skövde och fem andra företag i olika branscher. Syftet var att ta fram en hållbar tillväxtplan. – Det var ett mycket givande projekt, vi jobbar med målsättningen att öka omsättningen successivt, berättar Erik och avrundar: – Vår tro och förhoppning är att fler ska attraheras av det vi står för. Just nu söker vi fler erfarna konsulter på den tekniska sidan. Vårt mål är att öka antalet anställda och under de närmsta åren även utvidga vårt geografiska område. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

VI LEVERERAR IT-LÖSNINGAR SOM PASSAR DIN VERKSAMHET! MED VÅR LOKALA NÄRVARO OCH ENGAGERADE MEDARBETARE BIDRAR VI TILL DIN ÖKADE KONKURRENSKRAFT. VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS! info@sbl.se www.sbl.se


skara - götene 65 www.svenskleverantorstidning.se

Fordonsindustrins leverantör av formsprutade plastdetaljer Svensk industri med fordonsbranschen i spetsen har i Skara Industriverktyg en gedigen samarbetspartner när det kommer till formsprutning av mindre plastdetaljer. Med fyra decenniers erfarenhet och en modern maskinpark i branschens framkant kan Skara Industriverktyg stå för kompletta helhetslösningar.

Nils Liljegren är mannen bakom Skara Industriverktyg AB, ett företag han startade i en 20 kvadratmeter stor lokal hemma i bostaden redan 1970. Han är utbildad verktygsmakare och har alltid varit något av en uppfinnare med ett ständigt fokus på att all tillverkning ska kunna ske så smidigt som möjligt. Det är en filosofi han förstås i mångt och mycket har byggt företaget kring, och som gjort att Skara Industriverktyg idag är ett modernt industriföretag specialiserat på formsprutning av mindre plastdetaljer. – Allt vi tillverkar är i plast, det kan vara konsoler, små delar till hållare eller eftermarknadsprodukter. Dock är vi sedan lång tid tillbaka inriktade främst mot tillverkning av komponenter till fordonsindustrin, framför allt i form av clips och fästelement, berättar Nils Liljegren som vi möter i företagets ändamålsenliga anläggning.

på hållbarhet. Så mycket som möjligt av spillet återvinns och utsläppen är minimala. Nils Liljegren berättar avslutningsvis att företaget inte har drabbats nämnvärt av den pågående pandemin. – Vi har däremot haft ett starkare digitalt flöde i verksamheten, vilket vi kommer att ta med oss in i framtiden eftersom det har visat sig vara smidigt. I övrigt ska vi jobba med samma tydliga fokus på leveranssäkerhet och långsiktighet. Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Hög kapacitet

Från denna har verksamheten utgått ända sedan 1979, även om den förstås har omformats, förfinats och byggts till i syfte att möta den ökande efterfrågan på både tillverkning och lagerhållning. I produktionshallen finns formsprutor med mellan 25 och 250 tons låskraft. Här finns även den egen verktygsverkstad för både tillverkning och reparation. – Vår höga kapacitet gör att vi kan stå för kompletta helhetslösningar. Vi producerar enligt LEAN-filosofin och kan lagerhålla kundernas produkter, vilket gör oss mer flexibla när löpande order kommer in. Härigenom frigör vi tid för andra kunder, vilket är oerhört viktigt eftersom vi hela tiden jobbar med små tidsmarginaler. Vi tillverkar de flesta verktygen själva enligt ordernummer och kan därför upprätthålla samma kvalitet i samband med merbeställningar, upplyser Nils Liljegren. Hållbar produktion

Idag sysselsätter Skara Industriverktyg 13 personer, varav en är Nils dotter Therese. Hon är därmed en del av ett synnerligen erfaret och kompetent team, där Nils långa erfarenhet av branschen förstås är en av anledningarna till företagets framgångar, och att man idag legotillverkar åt ett flertal stora bolagskunder, inte minst inom fordonsindustrin. Man jobbar med korta beslutsvägar och med fokus

- Vår höga kapacitet gör att vi kan stå för kompletta helhetslösningar. Vi producerar enligt LEAN-filosofin och kan lagerhålla kundernas produkter, vilket gör oss mer flexibla när löpande order kommer in.

Sågaregatan 3, 532 37 SKARA Tel: 0511-441300


66

stenungsund, tjörn, orust www.svenskleverantorstidning.se

Industrins partner för kostnadseffektiva logistiklösningar Scandi Terminal AB erbjuder kostnadseffektiva logistiklösningar inom lager, transport och ompackning av bulkmaterial. Här har man lång erfarenhet av godshantering. Med ett flexibelt arbetssätt och tillgång till stora lagerutrymmen blir Scandi Terminal en optimal logistikpartner.

Grunden till dagens Scandi Terminal lades redan tidigt med åkeriverksamhet på Tjörn. Efter flytt in till Stenungsund och namnbyte verkar man sedan fem år tillbaka under Scandi Terminal. Bolaget ingår i den Göteborgsbaserade Profura-koncernen där bland andra systerföretaget Scandi Bulk ingår, och numera är verksamheten renodlad kring kostnadseffektiva logistiklösningar inom lager, transport och ompackning av bulkmaterial. I Stenungsund finns såväl lagerytor som kontor, och det är här vi träffar företagets VD, Conny Petersson med ett gediget förflutet i transport- och logistikbranschen. – Vi har många års erfarenhet av att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och med en lika hög servicenivå. Tack vare våra samarbetspartners kan vi bygga logistiklösningar över hela Europa, säger Conny som i den dagliga driften har hjälp av ett 20-tal medarbetare. Hög kapacitet Scandi Terminal jobbar, berättar Conny, mestadels med ett antal kunder inom plastindustrin. Med egna lastbilar, tillhörande trailers och maskinell utrustning kan man transportera och hantera material, vilket ofta består av olika typer av plastgranulat och pulver. Man jobbar med både omlastning och

bulktransporter av materialet som anländer i säckar på pall, i big bags eller i oktabiner. Omlastning sker bland annat med hjälp av en säckskärningsrobot som skär och tömmer säckarna för att sedan blåsa över materialet till en bulkenhet, till exempel en silotrailer eller bulkcontainer. Tömda plastsäckar tas om hand och återvinns, och det plastgranulat som spills ut stannar i filterförsedda brunnar, vilket hindrar materialet från att komma ut i dagvattnet. Scandi Terminal förfogar över 10 000 kvadratmeter lager, samt ytterligare en lika stor lageryta som man sköter på uppdrag av kund. Det rör sig med andra ord om sammanlagt cirka 20 000 kvadratmeter lageryta i form av både varm- och kallagerhallar. Scandi Terminal transporterar också import- och exportcontainrar mellan hamn, lager och kund med både chassi- och simabilar. Hög flexibilitet, snabba omställningar Scandi Terminal är SQAS- och ISO-certifierat enligt standard 9001:2015 och 14001:2015. Härutöver jobbar man med stor flexibilitet med den stående ambitionen att alltid upprätthålla en hög kvalitetsstandard i varje kundkontakt. – Om vi till exempel har lovat att leverera till en kund vid en viss tidpunkt ser vi till att hålla den, även om det innebär att vi måste lägga om våra arbetstider och jobba på kvällen. Vi är duktiga på att ta oss an nya uppdrag med kort varsel, att hantera tighta tidsramar och snabba omställningar. Det är dessa värdegrunder som byggt verksamheten och vår kundkrets, och det är där fokus kommer att ligga även i framtiden, säger Conny Petersson. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Tel: 0303-729560 • info@scanditerminal.se www.scanditerminal.se


stenungsund, tjörn, orust 67 www.svenskleverantorstidning.se

Stenungsunds Marinservice AB står redo inför båtsäsongen När båtlivet snart börjar sjuda längs den svenska västkusten kavlar en aktör som Stenungsunds Marinservice upp ärmarna. Stenungsunds Marinservice är alla båtentusiasters kompletta partner beträffande service, reparationer, och renoveringar, samtidigt som man också företräder en butik med tillbehör och servicematerial samt reservdelar till ett antal marknadsledande motorfabrikat.

Bo Axelson startade Stenungsunds Marinservice 1983, ett företag som sedan två år tillbaka ägs av hans tre söner, Mikael, Christer och Daniel. Trion har ett förflutet i olika branscher men har det genuina båtintresset gemensamt, vilket förstås är en

såväl fördel som förutsättning för att kunna driva en verksamhet som Stenungsunds Marinservice. – Vi besitter stor kompetens beträffande service, reparationer och renoveringar av fritidsbåtar. Vi kan ombesörja allt från byten och service av motorer till uppdatering eller ombyggnation av elsystem, installation av bogpropellrar, autopilot, tanksystem och tillbehör, försäkringsarbeten och rekonditionering. Vi förfogar över en välutrustad verkstad med reservdelar och specialverktyg, vilket gör att vi kan utföra de flesta arbeten, en betydande del är repowering då vi uppgraderar äldre båtar med nyare motorer, berättar Mikael Axelson. Utvecklingsarbete På Stenungsunds Marinservice ligger man alltid i utvecklingens framkant. – Vi är inte bara en stor återförsäljare till såväl

enskilda konsumenter som olika båtvarv, vilka vi förser med exempelvis motorer, reservdelar, navigationsutrustning, installationsmaterial och strömförsörjning. Vi är ett Volvo Penta-auktoriserat varv där utvecklingen av eldrivna motorer för segelbåtar och mindre motorbåtar nu ligger långt fram. Volvo Penta ligger dessutom i framkant inom marinteknik och har tagit fram ett system som man kallar för Easy Boating, vilket kortfattat går ut på det ska vara just enkelt att framföra sin båt. Tekniken hjälper dig att navigera, framföra samt lägga till med din båt även i svåra förhållanden. Det känns förstås väldigt spännande att få vara en del av den här utvecklingen, tycker Mikael. Sedan ett år tillbaka är man också auktoriserat inom Volvo Penta Industri. Det innebär att man servar och reparerar motorer som används professionellt inom bland annat sjöfart, stenkrossanläggningar och terminaltruckar. – Det känns väldigt bra att ha två olika plattformar att stå på säger Mikael.

med ett omfattande sortiment av reservdelar, rekondmaterial och utrustning. Här finner vi bland annat reservdelar och servicematerial till Volvo Penta, Yanmar, Lombardini och Vetus, liksom bottenfärg, navigationsutrustning och mycket mer. Företaget är medlem i Sweboat, det vill säga Båtbranschens Riksförbund och har ett nära samarbete med Sjöräddningen, ett samarbete som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Kompetensen i bolaget är och har alltid varit hög, något som personifieras av såväl de tre bröderna som deras fem anställda. – Var och en har sina specialområden och vi ger dem fria händer och mycket eget ansvar. Vi upplever att de utvecklar dem i deras yrkesroller och stärker deras kompetens, säger Mikael Axelson och lyfter i sammanhanget fram företagets fyra grundpelare: Hälsa, miljö och säkerhet, Kompetens, Effektivitet samt Innovation. – Vi vill fortsätta vara en ledande leverantör av såväl reservdelar som fullservicetjänster. Ambitionen är förstås att expandera ytterligare och framöver även anställa mer personal.

Komplett butik Steungsunds Marinservice innefattar också en butik

Intervju: Sean Larsson

Text: Örjan Persson


68

stenungsund, tjörn, orust www.svenskleverantorstidning.se

Budservice och teknikreperationer på Orust I Varekil på Orust, Sveriges tredje största ö, är företagsamheten stark. Här finns en genuin budservice med stark lokal förankring som transporterar allt mellan himmel och jord 365 dagar om året, till exempel hemleveranser av varm och kall mat och blommogram. Här finns också en reparation- och serviceverkstad för teknik såsom mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Företagen drivs av ett engagerat par, som dessutom har en presentbutik tillsammans.

Terese Ekelund Pernervik och hennes man Daniel Ekelund är två drivna företagare som verkar i Varekil på Orust. Här startade Terese Orust Budservice 1999, då endast 20 år gammal. – Genom åren har vi arbetat hårt, men det har aldrig varit vår avsikt att växa och bli ett ”stort”

företag utan det har varit viktigare att vara ett litet och trivsamt företag där varje anställd har en betydande roll och eget ansvar. Idag antar vi uppdrag för privatpersoner, företag samt statlig och offentlig sektor, säger Terese. Orust Budservice har idag sex anställda och använder både små och stora bilar för transport. Företaget arbetar 365 dagar om året och en av deras specialiteter har blivit expresstransporter av stort och litet runt om i Sverige. – Vi utför till exempel tempererade transporter, det vill säga av varor som ska vara varma eller kalla. Vi kör bland annat transporter för Ica Online, matleveranser till kommunens boenden, skolor och förskolor samt hemleveranser av mat till de äldre. Vi hämtar, packar och levererar varor både lokalt och nationellt, säger Terese. Bland det styckegods som Orust Budservice transporterar finns allt från möbler, verktyg, reservdelar till industri samt modellbyggen. Transporterna sker

snabbt och säkert. – Vi arbetar mycket med specialtransporter, som vi utformar efter kundens behov. Sammantaget är vi väldigt måna om både vår personal och våra kunder, det är viktigt att alla blir nöjda, säger Terese. Prylfixarn lagar och servar prylarna Prylfixarn, som startades 2014, reparerar och servar mobiltelefoner, elektronik och datorer i egen verkstad, ända ner på komponentnivå. Daniel Ekelund reparerar det mesta. – Jag har haft ett stort intresse av detta sedan jag var ung, då jag ofta plockade isär och satte ihop tekniska prylar som till exempel datorer och elektronik. Därtill har jag en utbildning som Telereparatör samt en utbildning inom elektronisk datakommunikation, säger Daniel. Daniel arbetade på Elgiganten i Uddevalla i tio år, där han var ansvarig för datorer och teknik och även utbildade personal inom datorservice och repara-

tioner, mestadels av datorer, skrivare, scanners, digitalkameror och telefoner. – Idag arbetar jag ensam i verkstaden och tar emot teknik som kunderna skickar eller lämnar in, det kan vara surfplattor, PC, Mac och många olika typer av telefoner, men även en del hushållselektronik. Jag gör allt från att byta ut skärmar och sanera från vätskeskador till att flytta över kontakter och bilder från en gammal enhet till en ny. Det är inte ovanligt att jag tar emot varor från kunder som har försökt att reparera dem på annat håll, men inte lyckats, säger Daniel. Daniel arbetar även med hårdvarureparationer av Apple-datorer, bland annat reparation av moderkort efter allt från fuktskador till tappskador samt övriga förekommande fel. Han kan också bygga nätverk och ta fram skräddarsydda helhetslösningar för kunderna med till exempel tv, dator, skärmar och skrivare. – Jag tar också fram bra speldatorer och CADanpassade datorer, säger Daniel, som även arbetar med digital support genom TeamViewer. – På detta sätt kan jag hjälpa till med installationer, underhåll, årliga uppdateringar för virusprogram med mera. Bland Prylfixarn’s kunder finns både privatpersoner, företag och föreningar. – Inom min bransch är det viktigt att följa med i utvecklingen. Jag arbetar mycket med företag och bygger till exempel även hemsidor till både privatpersoner, föreningar och företag. För oss är det viktigt att fortsätta utvecklas med tekniken. Utöver Orust Budservice och Prylfixarn driver paret även en presentbutik, GlittrigaTing, som Terese brinner varmt för. Förutom den fysiska butiken finns det en webbshop, som blir allt mer populär. – Här erbjuder vi inredning och gåvor som passar både privatpersoner och företag. Hos oss kan man hitta allt från handgjord choklad, anteckningsböcker och doftljus till exklusiva kristallskålar från Orrefors. Vi satsar mycket på svenska varumärken. Hos oss hittar du något för alla, liten som stor, avslutar Terese Ekelund Pernervik och Daniel Ekelund. Intervju: Sean Larsson

 

 ­ €­ ­ €‚ƒ­  …­„ˆ ‚­ˆ„‚ƒ­ €ƒ †€† ­ €

  „…†  ƒ­€ƒ‡ ­  €‰‚­

.

  

    

Glittriga Ting

     ŠŠŠ‹  ‹‹ŒŽŒŽ ‘ŒŒ’“‘

www.glittrigating.se


stenungsund, tjörn, orust 69 www.svenskleverantorstidning.se

En maskinförmedling som står för helhetslösningar GD Transport AB har arbetat med entreprenader inom bygg och anläggning i över 40 år och har idag en gedigen erfarenhet inom området. Företaget står för helhetslösningar och erbjuder både förare och maskiner till projekt i hela Sverige och även Danmark. Kundnöjdhet är ett viktigt fokus och projekten har blivit många genom åren.

Svensk Leverantörstidning träffar Anders Lundqvist, som är VD på GD Transport AB, ett företag som grundades på 1980-talet i Brastad och redan då arbetade med entreprenader och maskiner. Företaget startades av Gunnar Hansson och Dan Lundqvist, därav initialerna GD i företagsnamnet, och drivs idag av Anders, som är Dans son och den andra generationen i företaget. – Jag läste bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet och arbetade därefter som målare i fem år. Efter detta började jag köra bergstruck på GD Transport, jag tog då även C körkort för att kunna köra alla sorters maskiner, berättar Anders. Under ungefär 25 år körde Anders mestadels dumprar i Sverige och Danmark, det vill säga anläggningsbilar med tippbart lastflak. – Därefter fick jag en roll som arbetsledare på Vägverket. Då var jag bland annat med i byggnationen av E6 i Skee samt i flera andra projekt. Men efter några år inom detta så valde jag att gå tillbaka till GD Transport och bli delägare. Då kände jag att jag hade med mig mycket erfarenhet från de verksamheter som idag är min kundkrets, säger Anders.

Stort utbud av olika maskiner Anders tog över GD Transport helt efter sin fars bortgång 2016. Han driver idag företaget vidare i samma goda anda och förvaltar traditionen samtidigt som verksamheten utvecklas. – Min far gick bort i cancer och därför skänker jag 25 000 till cancergalan varje år, det är ett sätt för mig att bidra, säger Anders. Idag är GD Transport ett gediget maskinförmed-

lingsföretag med ett mycket stort utbud. Bland maskinerna finns till exempel dumprar, hjullastare, grävlastare, grävmaskiner, bandlastare, bandschaktare, lastbilar och krossar. – Vi förmedlar maskiner i hela Sverige och Danmark och hyr ut maskiner med eller utan chaufför. Förutom maskinförare hyr vi även ut andra yrkesarbetare inom bygg och anläggning, till exempel plattsättare, svetsare, rörläggare och grovarbetare.

Vi står för bra helhetslösningar med chaufförer och maskiner och löser det mesta, säger Anders. Många stora projekt Anders har varit med i flera olika stora projekt runt om i Sverige och Danmark. – I Ystads hamn har vi till exempel byggt ut vågbrytare och muddrat. I Hägersten har vi arbetat med ett vattenledningsprojekt i en tunnel. Där bidrog vi med lastbilschaufförer, två lastbilar, två yrkesarbetare och en grävmaskinist. Vi har sammantaget varit involverade i många projekt under åren, stora och små, säger Anders. I skrivande stund arbetar GD Transport med ett stort projekt i Knöstad i Värmland, där man bygger åtta vindkraftverk med flera dumpers och grävmaskiner. – Här har vi sex dumpers, tre grävmaskinister och en CAT D6 med tillhörande förare. Anders berättar att GD Transport har totalt 33 enheter som just nu arbetar i Sverige och Danmark. – Vi får ofta våra kunder via rekommendation och har många återkommande kunder som vi arbetat med i flera år, det tycker vi är kul och ett tecken på att vi arbetar med kvalitet. Våra kunder ska alltid vara nöjda, och när alla är nöjda är jag också nöjd. Då känner jag att vi har gjort ett bra jobb, säger Anders. Eftersom Anders gillar att spela padel på sin fritid, men det har varit svårt att få speltider för padel i Brastad, byggde han på eget initiativ en utomhusbana för padel. – Sväng gärna förbi och spela! avslutar Anders Lundqvist. Intervju: Sean Larsson

E-post: anders@gdtransport.se | Tel: 070-567 95 11


70

stenungsund, tjörn, orust www.svenskleverantorstidning.se

Anrikt varv bygger moderna kvalitetsfartyg

Swede Ship Marine är ett anrikt och modernt varv som bygger fartyg som klarar högt ställda krav. Här finns ett genomgående kvalitetstänk kombinerat med ett stort hantverkskunnande. Bland kunderna märks många myndigheter, till exempel Marinen och Kustbevakningen, och företaget ser på framtiden med tillförsikt.

Swede Ship Marine AB är ett anrikt skeppsvarv som idag tillverkar båtar i stål, aluminium och komposit. Företaget har funnits i över 130 år och startades

som ett familjeägt bolag av Johannes Johansson 1894, och har byggt fartyg sedan dess. Från början hette företaget Djupviks Varv och familjen som grundade bolaget drev verksamheten vidare fram till 1970-talet, då man bytte ägare. Idag har företaget sex ägare, som ägt företaget sedan 1997. Swede Ship Marines långa erfarenhet och inom varvsindustrin har gjort verksamheten konkurrenskraftig. Här kombinerar man en gedigen tradition med innovation. Svensk Leverantörstidning träffar Bo Axelsson, som idag är VD på företaget. – Ett av våra varv ligger fortfarande i Djupvik på Tjörn, där verksamheten grundades. Våra leveranser av fartyg till Kustbevakningen och Marinen startade

redan 1937. Vi tillverkar även fartyg till Sjöräddningen och Kustbevakningen i Sverige och andra länder. Vi började svetsa och bygga i aluminium 1950 och använda kompositmaterial i vår produktion 1979. Förutom varvet på Tjörn har vi även varv i Hunnebostrand och Göteborg, berättar Bo. Tre varv med olika specialiteter Swede Ship Marines tre varv är moderna och högspecialiserade. Varvet i Djupvik är moderbolaget. Här designas och byggs båtar från grunden. – Varvet i Djupvik är specialiserat på att producera fartyg av aluminium och stål. Vi har kapaciteten att bygga fartyg upp till 40–50 meter. Kunderna

är främst olika myndigheter, det vill säga Marinen, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverket. Fartygstyperna vi tillverkar är till exempel patrull- och övervakningsbåtar, transportbåtar, pilotbåtar samt små passagerarfartyg. Det som kännetecknar våra båtar är att de har en väldigt hög kvalitet. Vi har ett brett hantverkskunnande, säger Bo. Swede Ship Composite, som är ett dotterbolag, tillverkar i sin tur båtar i kompositmaterial. Denna tillverkning sker i Hunnebostrand. – Swede Ship Composite bygger fartyg upp till 50 meter. Även här fokuserar vi på sjöräddningsfartyg i olika storlekar. Vi har till exempel byggt skrovet till två polisbåtar som vi sedan utrustat i vårt varv på Tjörn, säger Bo. Swede Ship Yachtservice är slutligen ett varv som fokuserar på service. – Här arbetar vi bland annat med byte och underhåll av motorer. Vi designar och bygger även fritidsbåtar och kan underhålla allt från mindre fritidsbåtar till större fartyg. Vill fortsätta växa Sammantaget utvecklar, producerar och reparerar Swede Ship Marine båtar med väldigt hög kvalitet. – Vi har ofta professionella och krävande kunder som vill ha sina produkter på ett visst sätt, och dessa krav kan vi möta. Vi har den kapaciteten, säger Bo. Swede Ship Marine har också ett bolag som heter Sublift, där man tillverkar och säljer självgående och fjärrstyrda sjösättningsvagnar i olika storlekar. Totalt har Swede Ship Marine har omkring 100 anställda på sina varv. – Vår kundkrets finns framförallt i Sverige, Norge och Danmark, det vill säga i Norden. Vi har även kunder i exempelvis EU och Mellanöstern. Vi har upphandlingar i nästan hela världen. Vår ambition är att bli större. Vi har växt de senaste åren och haft flera nya projekt och även flera nyanställningar, och den tillväxten vill vi fortsätta, avslutar Bo Axelsson. Intervju: Sean Larsson

Din partner vid nybyggnation, service, reparationer och renoveringar. www.swedeship.se ssm@swedeship.se | 0304-679500


stenungsund, tjörn, orust 71 www.svenskleverantorstidning.se

Få kan matcha Antes erfarenhet i entreprenadbranschen I entreprenadbranschen är det få som slår Ante Nicklasson på fingrarna i fråga om erfarenhet och kunnande. Ända sedan början av 1980-talet har han arbetat i en bransch där inte minst bredbandsutbyggnaden har satt en tydlig prägel. Grävning för bredband och fiber är dock bara en av specialiteterna i Ante Nicklasson Entreprenad AB.

Ante Nicklasson har jobbat med markentreprenader ända sedan 1981. Han har alltid sett sig själv som både driven och självständig och var en av pionjärerna när Västsverige började gräva för bredband. – Jag jobbade på uppdrag av Eltel under ett antal år, bland annat i Göteborg där jag projekterade för anslutning av bredband till lägenheter genom att blåsa fiberkablar i rör under marken. Detta var några av de första bredbandsanslutningarna som genomfördes i hela Göteborgsområdet,

minns Ante vars tjänster även hyrdes av ett flertal andra branschnära bolag. Brett tjänsteutbud 2014 startade Ante sitt eget bolag. Numera jobbar han på egen hand med att projektera olika typer av insatser i varierande miljöer. – Jag är helt självgående och arbetar främst med projektering för CAD-ritningar, geografiska kartor, miljökon-

sekvensbeskrivningar inför tillståndsansökningar för markägare samt myndighetskontakter. Jag jobbar mycket på uppdrag av Telia som värdesätter min långa erfarenhet av bredbandsdragning, säger Ante Nicklasson som ju har varit med under hela resans gång – från de gamla kopparkablarna till dagens moderna fiberkablar. – Där ligger min främsta specialitet, säger Ante men tillägger att han till exempel också arbetar med insatser kring svagströmsanläggningar. Kunskap och kompetens I Ante Nicklassons jobb ingår också projektering av skarvning av fiberkablar, något han jobbar brett med i hela Västsverige. – Överlag brukar det bli en hel del mindre arbetsinsatser som i förlängningen byggs upp och blir betydligt mer omfattande i slutändan. Det blir så när jag åtar mig många olika typer av projekt, säger Ante Nicklasson som ser en fortsatt god efterfrågan på de tjänster han erbjuder. – Mina kunder uppskattar den kunskap och kompetens som jag har byggt upp under alla år i branschen, de vet att jag står för kvalitativa arbetsinsatser. Min ambition är att fortsätta på den inslagna vägen, samtidigt som jag vill utveckla både mig själv och bolaget. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Lång erfarenhet av flexibel fastighetsskötsel Ända sedan slutet av 1980-talet har Favida Service Management varit en trogen och pålitlig samarbetspartner för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner i Stenungsund med omnejd. Favida erbjuder professionell fastighetsskötsel, grönyteskötsel, gaturenhållning med mera, och alltid med fokus på flexibilitet och nära kundrelationer.

Favida Service Management grundades 1989. Det finns med andra ord lång erfarenhet av en mängd olika tjänster avseende fastighetsservice, vilket utgjort företagets verksamhet ända sedan starten för mer än 30 år sedan. Vi träffar Eskil Nordenborg som äger och driver verksamheten vidare med ett förflutet i företaget sedan 2015. Efter tre år som anställd fick han möjlighet att ta över huvudansvaret. – Vi är specialiserade på fastighetsskötsel, grönyteskötsel och gaturenhållning. Det innefattar i sig en hel del olika arbetsmoment. Vi har lärt oss mycket längs resans gång och breddat vårt koncept utefter vad kunderna efterfrågar, säger Eskil Nordenborg. Breda tjänster Favida Service Management jobbar således med såväl inre som yttre fastighetsskötsel, vilket kan innebära insatser kring allt från teknisk förvaltning med värme och vatten, rengöring och skötsel, byte av glödlampor och packningar till att rensa rabatter, plantera blommor, klippa gräsmattor och häckar, beskära träd, städa lekplatser, skotta snö och sanda trottoarer. Arbetsområdet sträcker sig från Uddevalla i norr till Göteborg i söder, och man vänder sig till alla möjliga aktörer, såväl privata fastighetsägare, och bostadsrättsföreningar som företag och privatpersoner. Långvariga kundrelationer Favida Service Management har genom åren byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. – Våra kunder vet att vi är professionella och att vi alltid står för fläckfria arbetsinsatser. Det är oerhört viktigt att vi hela tiden gör bra ifrån oss, det är en konkurrensutsatt

ANTE NICKLASSON ENTREPRENAD Tel: 0706-764399 • E-post: ante@an-entr.se

bransch där det hela tiden gäller att ligga på topp och vara flexibel, betonar Eskil. Han lägger stor vikt vid nära kundrelationer. Han vill bygga långvariga samarbeten med sina uppdragsgivare. Just därför är personlig service hela tiden ett nyckelbegrepp i verksamheten. – Vi vill förstås fortsätta växa, målet på sikt är att varje verksamhetsben ska kunna stå för sig själv. Kanske kommer vi också att nyanställa framöver om allt flyter på som det ska, säger Eskil Nordenborg. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

MASKINTJÄNSTER SNÖRÖJNING SKÖTSEL 0730-722 373 | info@favidaservice.se www.favidaservice.se www.favidaservice.se


72

stenungsund, tjörn, orust www.svenskleverantorstidning.se

Säkerhet, komfort och stil i fokus när segelbåtar byter skepnad

Seglingsentusiaster har i mer än 15 år vänt sig till Adams Boat Care för ombyggnad och modifiering av sina segelbåtar. Med ledord som säkerhet, komfort och stil kan Carl Adams och hans medarbetare göra allt från arbete med motorer och skrov till installation av förvaringsutrymmen, wifi och belysning. Kunden får sin båt precis som denne vill ha den.

Säkerhet, komfort, stil. Det är med utgångspunkt från dessa tre ledord som Adams Boat Care AB bygger om och modifierar såväl nya som äldre segelbåtar. – Vi anpassar segelbåtar för långdistanssegling och jobbar mestadels med båtar från Hallberg-Rassy, även om vi givetvis kan ta oss an båtar från andra tillverkare, upplyser Carl Adams som leder verksamheten tillsammans med Anna Friberg.

Bolaget sysselsätter härutöver fem handplockade personer med lång erfarenhet av seglingsbranschen, var och en med sina respektive expertområden. Härutöver kallar man extra personal vid behov. – När vi har som mest att göra kan vi vara upp till 15 personer, berättar Carl. Lång erfarenhet Carl Adams har haft ett stort intresse för segling och båtbyggnad ända sedan tonåren och har nu

samlat på sig 30 års erfarenhet av branschen. Han har jobbat i både USA och Island och även hos flera stora, välkända båtbyggare i Sverige, varav 18 år på Hallberg-Rassy där han byggde och reparerade båtar. Det var också här han träffade sin sambo Anna Friberg. 2005 startade Carl Adams Boat Care och från och med 2010 äger och driver han verksamheten tillsammans med Anna. Biograf och bastu Säkerhetsbegreppet står förstås alltid i fokus när Adams Boat Care tar sig an allehanda arbetsinsatser och förfrågningar. – Vi byter ut skrovgenomföringar, ser över motorer, brandsläckare, navigationsutrustning, vajrar och strömförsörjning, och kan även installera utrustning för vattenrening. Denna omvandlar saltvatten till dricksvatten, vilket gör att båten kan ligga ute till havs under lång tid, berättar Carl Adams. Det finns i princip inga begränsningar för vad Adams Boat Care kan göra med en segelbåt. De lägger in nya dynor och mattor, förser dem med sängar och förvaringsutrymmen, installerar wifi, högtalare och USB-kontakter och mycket mer. – Vi kan bygga specialanpassade hardtops. Vi har till och med byggt biograf, vinkällare och bastu för vissa kunder, berättar Carl Adams. Något som blivit allt mer populärt är installation av LED-belysning som ger ett varmare och mer tilltalande ljus. Här kan Adams Boat Care erbjuda kompletta ljuspaket. – Vi kan byta ut, måla om och rusta upp i princip allt så att båten blir som ny, säger Carl som noterar en allt större efterfrågan på de tjänster som Adams Boat Care kan erbjuda. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Vindön 417, SE- 473 91 Henån, Sweden Anna Friberg: 0046 73 1414567 • anna@adamsboatcare.com

www.adamsboatcare.com Carl Adams: 0046 73 3260057 • carl@adamsboatcare.com


stenungsund, tjörn, orust 73 www.svenskleverantorstidning.se

Trygg och driftsäker IT med erfaren helhetsleverantör Driftsäker IT är mer eller mindre en förutsättning för dagens företag med ambitionen att växa och utvecklas. Här kan T2 Service spela en aktiv roll med sitt breda koncept kring installation, drift och underhåll av IT-system. T2 Services erbjudande spänner över allt från support och backup till e-postlösningar i Office365. Många små och medelstora företag i Västsverige har vänt sig till T2 Service för att få en trygg och kontinuerlig drift av sina IT-system. I pandemin har företagets digitala lösningar varit särskilt betydelsefulla.

T2 Service AB, även kallat T2 IT, grundades i Stenungsund 2012 av Torgny Axelsson och Tobias Berander. Första initialen i grundarnas förnamn fick namnge IT-företaget. Vi träffar Torgny Axelsson på kulturhuset Fregatten i Stenungsund och han förmedlar bilden av ett tryggt IT-företag med lång erfarenhet. – Vi har sett en god, positiv och organisk tillväxt sedan starten. I dagsläget är vi tre anställda. Alla dessa har minst 20 års erfarenhet. De har varit med på IT-branschens resa och utvecklats med den, en utveckling som ständigt fortsätter. Vi följer branschen och breddar vår kunskap inom IT kontinuerligt, säger Torgny. T2 Service AB är verksamma i Västsverige, både i STOregionen och i Göteborg. Den lokala förankringen är stark, samtidigt som man tar sig an kunder över ett stort geografiskt område.

Serviceavtal, support, säkerhet, molntjänster och många andra digitala lösningar

T2 Service erbjuder sina kunder en bred IT-service när det kommer till hårdvara, mjukvara, nätverk och molntjänster, såsom backuplösningar. Torgny förklarar att den positiva utvecklingen till stor del beror på att man jobbar med långsiktiga relationer och erbjuder kunderna en bred kompetens och en personlig service. – Den personliga servicen är väldigt uppskattad av de små och medelstora företag som utgör större delen av våra kunder, säger Torgny. Att de anställda har arbetat inom branschen sedan 1990talet, bidrar förstås till den höga och breda kompetensen. – Vi sköter support för våra kunder både över telefon och mail. Vi använder oss också ofta av så kallad fjärrsupport, via exempelvis TeamViewer och Remote Desktop, där vi kan se och fjärrstyra kundens skrivbord. Det är ofta ett bra sätt att lösa problem, säger Torgny. Idag är efterfrågan på digitala tjänster hög, vilket gör dessa tjänster särskilt attraktiva. – Vi utför många av våra arbeten helt digitalt, bland annat med hjälp av nämnda fjärrstyrningsprogram. Detta gör vi för att våra kunder ska känna sig trygga nu under pandemin och för vår egen hälsa, men vi saknar förstås den personliga kontakten med våra kunder mycket, säger Torgny. Välfungerande webbmöten ett fokus under pandemin Ett serviceavtal med T2 Service innebär att företaget tar hand om kundens IT-miljö både akut, planerat och proaktivt. Konceptet support på plats innebär som

namnet anger att erfarna tekniker kan komma ut till kunden, både planerat och när behov uppstår. T2 Service har också webhotell som knyter ihop systemen kring kundens hemsida och e-post, och bland säkerhetslösningarna finns virus- och spamskydd, backup samt brandväggar. Dessutom erbjuder man hård- och mjukvara av hög kvalitet och konsulttjänster, som att leverera IT-infrastruktur. Företaget hjälper då till med allt från rådgivning till implementering och utveckling av IT-miljön.

– Vi fokuserar också på att stötta företag med att skapa bra webbmöten, där det finns en stor efterfrågan idag, säger Torgny. Torgny berättar vidare att man gärna jobbar lokalt i Stenungsund, och återkommer till att det är viktigt med långsiktighet, trygghet och kontinuitet. – Små och medelstora företag i Västsverige med behov av en kompetent IT-partner med långvarig erfarenhet får gärna höra av sig till oss! avslutar Torgny Axelsson.

Högsäsongen närmar sig för trogen glassgrossist När sommarsäsongen närmar sig med stormsteg kavlar man upp ärmarna hos TG Grossisten i Jörlanda. Ända sedan 1980talet har företaget varit en trogen leverantör av glass, men under senare år har man breddat produktutbudet med bland annat konfektyr, drycker och fikaprodukter. TG Grossisten levererar i huvudsak till beställare i södra Bohuslän samt stora delar av Göteborg.

sitt nuvarande namn, men i övrigt drivs verksamheten vidare på samma stabila grund som gjort den framgångsrik i mer än 30 år. – Vi har alltid jobbat med en hög servicenivå och eftersträvat nära och personliga relationer med våra kunder. Vi jobbar flexibelt och är duktiga på att tillgodose våra kunders önskemål, samtidigt som vi ser till att hålla utlovade leveranstider och vid behov leverera med kort varsel, säger Peter Ivarsson.

Breddar och utvecklar TG Grossisten sysselsätter fyra anställda, plus några till under högsäsong. Man levererar till allt från servicebutiker till caféer och restauranger i alla storlekar, samt även till arbetsplatser – med andra ord i princip överallt där det finns ett behov av företagets produkter. Tack vare samarbetet med ett flertal leverantörer kan man erbjuda ett brett sortiment som man dessutom hela tiden vill bredda och utveckla. – Idag kan vi till exempel tillhandahålla kylar och frys-

boxar. Vi kan även hjälpa till med exempelvis skyltmaterial till våra beställare, informerar Peter Ivarsson. Han berättar avslutningsvis att ambitionen är att vara den självklara grossisten i den så kallade STO-regionen (Stenungsund, Tjörn, Orust), men betonar också att man inte arbetar i ett fast distrikt. Idag servar TG Grossisten kunder i exempelvis Kungälv, Lilla Edet, Ale och delar av Göteborg. Intervju: Sean Larsson Text: Örjan Persson

Familjeföretaget TG Grossisten startades 1988 och låg till en början i Kode. Sex år senare flyttades verksamheten till Jörlanda, varifrån den utgår än idag. Här ligger den ändamålsenliga anläggningen, vilken har byggts ut vid flera tillfällen i takt med att företaget har expanderat. Så sent som 2017 stod den senaste tillbyggnaden klar, vilken ytterligare har stärkt företagets koncept. Detta har ända sedan starten i huvudsak kretsat kring distribution av glass. – Ända fram till 2008 distribuerade vi i princip bara glassprodukter, men sedan dess har vi breddat vårt sortiment successivt, bland annat med konfektyr och diverse drycker, upplyser Peter Ivarsson, ägare, tillika son till företagets grundare, och som idag driver verksamheten vidare tillsammans med brodern Kristian Ivarsson. Samarbetar med Triumf Glass I början av 2019 inledde TG Grossisten ett nytt samarbete med Triumf Glass med utgångspunkt från Sävedalen utanför Göteborg. Det var också då TG Grossisten fick

Vi tillhandahåller IT-Tjänster och driftsäker IT för små och medelstora företag i Stenungsund, Tjörn, Orust, Kungälv och Göteborgsregionen.

Tveka inte att höra av er till oss!

DIN DIN LOKA LOKALA LA G GROSSIS ROSSISTT II SÖDR SLÄ SÖDRA A BOHU BOHUSLÄN SLÄN N

www.t2it.se Torgny 0708-210 265 • Tobias 0708-210 266 Carl 0708-210 255

www.tg-grossisten.se 0303 – 560 50 kontakt@tg-grossisten.se @tg_grossisten_jorlanda


74

stenungsund, tjörn, orust www.svenskleverantorstidning.se

Ett kraftfullt industrinätverk med lång erfarenhet Actemium är en av Sveriges största industriella aktörer inom design, installation och underhåll. Med expertkunskap vägleder man sina kunder i arbetet med att förbättra deras konkurrensfördelar.

Actemium vägleder sina kunder i deras utveckling för en bättre värld – på ett hållbart, säkert och effektivt sätt. Actemium är en kompetent, pålitlig och långsiktig partner som i samverkan vägleder sina kunder. Med expertkunskap inom el, instrumentation och automation utför Actemium säkra och hållbara lösningar hela vägen från design till installation och underhåll.

Hög kvalitet Med hög kvalitet arbetar man i huvudsak med sina industrikunder, men utför även komplexa entreprenader på andra segment där expertisen efterfrågas. Inom Actemium är man stolta över att få vara med och vägleda sina kunder i deras utveckling och vara del av en hållbar samhällsutveckling. Om Actemium Med en stark lokal förankring arbetar Actemiums affärsenheter nära sina kunder över hela Sverige. I Sverige omsätter Actemiums industrinätverk cirka 1 miljard kronor och sysselsätter 500 medarbetare på 13 orter, och är därmed en av Sveriges större aktörer. Man verkar inom ett antal olika segment: från vatten-, papper & massa- och bilindustrin till miljösmarta elektriska landanslutningar för fartyg. Actemium består globalt sett av ett nätverk med över 400 affärsenheter i 41 olika länder.

www.actemium.se


alingsås 75 www.svenskleverantorstidning.se

Ledande företag inom certifiering tar sig an många branscher AAA Certification AB, även kallat A3CERT, är ett privatägt och växande familjeföretag i Alingsås som arbetar med certifiering av ledningssystem och produkter under ackreditering. Genom att arbeta snabbt, smidigt och enkelt samt med många branscher, inte minst med svets, bygg, industri och mekaniska verkstäder, har kunderna blivit både många och nöjda. A3CERT ser på framtiden med tillförsikt och ser gärna fler samarbeten med lokala företag.

AAA Certification AB är ett växande familjeföretag som har sitt kontor på Göteborgsvägen i Alingsås och arbetar med certifiering under ackreditering. Det är i Alingsås som vi träffar Cecilia Fransson, som är kvalitetschef och revisonsledare, Thomas Andersson, som är chefsrevisor och revisonsledare samt Evert Larsson, som är VD och delägare på företaget. Everts son Fredrik Larsson är idag vice VD och delägare. – Jag startade företaget 2007 tillsammans med en kollega som liksom jag hade en tung ingenjörsbakgrund, säger Evert. Företaget flyttade till Alingsås för åtta år sedan och här arbetar idag deras åtta anställda, samtidigt som man har tillgång till 45 revisorer som är experter inom olika certifieringsområden. A3CERT är ett av Sveriges snabbast växande certifieringsorgan med många nöjda kunder. – Våra kunder finns utspridda i hela Norden, 1550 i Sverige, 150 i Norge samt 150 i Danmark. Våra revisorer är väldigt duktiga och vi arbetar genomgående med kvalitet, säger Cecilia och Thomas.

Kontoret Alingsås

Stora inom svets, bygg, industri och mekaniska verkstäder På A3CERT ser man många fördelar med att vara ett familjeföretag. – Vår styrka är att vii är smidiga, snabba och enkla att jobba med. I vår bransch har vi femton konkurrenter och bland dem är vi en av de största aktörerna, säger Evert. Evert, Thomas och Cecilia framhåller också företagets bredd som en viktig konkurrensfördel. – Våra revisionsledare har hög kompetens inom olika branscher, vi arbetar med allt utom livsmedel. Vi har också varit modiga och satsat mycket på nya områden inom certifiering för att kunna ge företagen helhetslösningar inom certifiering. Branscherna vi jobbar mest inom är svets, bygg, industri och mekaniska verkstäder, säger Evert. A3CERT utför revisions- och granskningsverksamhet och har ackreditering för ISO certifiering, under ackreditering ifrån SWEDAC. Till exempel utför man ISO certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Just ackrediteringen från SWEDAC menar A3CERT är mycket viktig. – Vi vill samtidigt göra våra kunder uppmärksamma på att det finns organisationer som certifierar verksamheter trots att de inte är ackrediterade. Något som är viktigt i val av leverantör, säger Thomas. Vill arbeta med fler lokala företag A3CERT arbetar idag med flera lokala företag i Alingsås, och ser gärna fler sådana samarbeten i framtiden. – Alla kanske inte känner till att vi finns så nära och har den kunskapen som vi har inom certifiering. Det är enkelt att begära en offert från oss och diskutera olika lösningar för certifiering. Med hjälp av de

Kerstin Larsson, Kontorschef och Jörgen Hermansson, Revisionsledare & Kontor

Evert Larsson, VD

regelverk som finns är det odramatiskt att flytta sitt certifikat till oss om man redan är certifierade av annat certifieringsorgan. Det är enkelt att byta till oss utan några extra kostnader, säger Cecilia. A3CERT ser ljust på framtiden. – Vi har växt konstant med 10–15 % per år, dels genom att få helt nya kunder, dels genom att kunder kommer över till oss från konkurrenter efter att ha blivit rekommenderade att arbeta med oss. Många ser hur smidigt vi arbetar och kunderna pratar med varandra, de ser vad vi gör och vad vi står för. Så tillväxten ser god ut för oss, säger Evert.

A3CERT menar att det är kostnadseffektivt för företagen att låta dem se över helheten för certifiering. – Vi utför en 100 % ackrediterad certifiering och arbetar inom många olika branscher. Vi finns här för företag som vill se över sin verksamhet utifrån miljö-, arbets-, och kvalitetsperspektiv, avslutar Cecilia Fransson, Thomas Andersson och Evert Larsson. Intervju: Jan Arkhede

Cecilia Fransson, Kvalitetschef och Thomas Andersson, Chefsrevisor

Vi certifierar mot ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 ISO 13485, EN 1090-1, ISO 3834-2, -3, -4, ISO/IEC 27001:2013 EN 15085-2 inkl Tyska listan, ECM och EKL inom ISO 14001 AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H, 441 32 Alingsås 0322-642 600 | info@a3cert.com | www.a3cert.com


76

alingsås www.svenskleverantorstidning.se

Bättre lönsamhet med personlig ekonomipartner i ryggen Med en trygg, stabil och kunnig ekonomipartner i ryggen läggs en stor del av grunden till framgång och lönsamhet i såväl små som stora företag. Den fristående redovisnings- och revisionsbyrån AB Ekonomicentrum i Alingsås representerar bred kompetens avseende revision, bokslut, redovisning, ekonomisk rådgivning och skattekonsultationer, och jobbar enligt en filosofi om att alltid ha ett personligt och nära engagemang med varje kund.

Det fristående redovisnings-, revisions- och rådgivningsföretaget AB Ekonomicentrum i Alingsås fyller tio år och kan se tillbaka på ett framgångsrikt decennium med en stabil kundskara. Företaget utför kvalificerad revision, bokslut, redovisning, ekonomisk rådgivning och skattekonsultationer. På kontoret på Malmgatan i Alingsås träffar vi delägarna Cecilia Samuelsson, auktoriserad redovisningskonsult, och Torun Ljungström, kontorschef och godkänd revisor, som inleder med att utveckla företagsnamnet. – Det är egentligen ganska enkelt, vi sätter kundens ekonomi i centrum. Vi förespråkar ett personligt och nära engagemang med våra kunder. Med rätt rådgivning skapar vi trygghet i ekonomiska frågor, säger de.

Bollplank Ekonomicentrum vänder sig företrädesvis till små och medelstora företag. Arbetet kretsar dock inte enbart kring bokslut och redovisning, företaget fungerar, förklarar Cecilia Samuelsson, också som ett bollplank för sina kunder. – Vi ger till exempel löpande råd om hur redovisningen kan bli bättre. Genom digitalisering och automatisering av redovisningen höjer kunderna kvaliteten och underlättar för sig själva då de administrativa arbetsuppgifterna minskar. Fler och fler av våra företag upptäcker möjligheterna med digitalisering och är positiva till utvecklingen. Cecilia berättar att det exempelvis kan handla om en app i telefonen som kopplas till bokföringen. När kunden till exempel tankar bilen kan denne fotografera kvittot som sedan automatiskt skickas in till redovisningsprogrammet. Det medför att Ekonomicentrum kan effektivisera sitt arbete och erbjuda kunden mer återkoppling i realtid. Ekonomicentrum informerar och utbildar kring de olika lösningar som passar var och en bäst. – Med de tekniska lösningar som finns på marknaden idag är det inte omöjligt för företagaren att få sin redovisning uppdaterad kontinuerligt med riktiga underlag och därmed höjs kvaliteten på redovisningen. Vi finns här för att underlätta för företagen så att de kan lägga tiden på det de är bäst på, att producera och skapa tillväxt. Tillsammans ökar vi möjligheten till att göra deras verksamhet mer lönsam, säger Cecilia Samuelsson.

I kunskapsmässig framkant Torun Ljungström stämmer in i Cecilias beskrivning av Ekonomicentrums filosofi. Själv blev hon revisor 1997 och hon har med åren byggt upp många goda kontakter i branschen, vilket gör att byrån även kan förmedla exempelvis juristtjänster när kunden efterfrågar det. Tillsammans med

Cecilia och de övriga kollegorna, Vanja, Rebecca, Rakel och Arne, arbetar de för att möta kundernas efterfrågan. – Vi har ett stort ansvar gentemot våra kunder att det vi levererar är korrekt och bra. Jag vill tro att våra framgångar till stor del beror på att kunderna har stort förtroende för sina ekonomiska rådgivare och uppskattar att vi är lyhörda. Personalen gör ett fantastiskt jobb med sin kunskap och långa erfarenhet, vi är duktiga på det vi gör, samtidigt som vi hela tiden vill utvecklas och lära oss mer. Det kommer nya regler och direktiv hela tiden och det gäller för oss att hänga med i utvecklingen, säger Torun. Hon konstaterar att pandemin förstås har påverkat den dagliga verksamheten. På kort sikt, spår Torun, kan de lite tuffare tiderna hålla i sig, men på längre sikt tror hon att behovet av de tjänster man erbjuder kommer att öka. Det är med andra ord en lämplig tid för kompetensutveckling, inte minst inom bland annat skatterådgivning och affärscoachning. AB Ekonomicentrum är medlem i Srf konsulterna och Far, vilka är branschorganisationerna för redovisning och revision. Det innebär att byråns arbete kvalitetskontrolleras från centralt håll med regelbundenhet. Det är en kvalitetsstämpel för att man gör ett fackmannamässigt arbete. Torun är även med i ett regionalt revisorsnätverk där man regelbundet träffas och utbyter kunskap och erfarenheter. Intervju: Jan Arkhede Text: Örjan Persson

Foto: Rebecca Celvid

Mekonomen Butik & Bilverkstad i Alingsås förenklar bilägandet Mekonomen är en ledande bildelskedja i Norden som förenklar livet för många bilägare. Här finns ett stort utbud av innovativa lösningar för privatpersoner och företag och verksamheten inkluderar grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Mekonomen Butik & Bilverkstad i Alingsås är en väletablerad del av kedjan och här finns både verkstad och butik. Med ett personligt bemötande, snabb service och mycket kunskap vill man vara det självklara valet för bilägare i och omkring staden.

Svensk Leverantörstidning besöker Mekonomen Butik & Bilverkstad i Alingsås, ett företag som är en viktig del av Mekonomens rikstäckande butiks- och verkstadsnät. Vi träffar Jonas Kallin, som är affärschef och har arbetat på Mekonomen sedan 1999, och Linda Alleborg, som är verkstadschef på Mekonomen sedan 2019 och dessförinnan har arbetat inom branschen i Göteborg. – I Alingsås startade Mekonomen sin verksamhet 1995. År 2001 flyttade butiken till sina nuvarande lokaler och 2017 tillkom verkstaden. Totalt är vi åtta anställda här, säger Linda. Liksom samtliga av Mekonomens butiker och verkstäder är man i Alingsås certifierade enligt ISO 14401 gällande miljö, enligt OHSAS 18001 gällande arbetsmiljö och enligt ISO 9001 gällande kvalitet. Verkstaden har dessutom certifierats med den nya ”Godkänd bilverkstad” standarden. Dessa

certifieringar skapar sammantaget en säkerhet för kunden. – På detta sätt kan kunderna känna sig trygga när de har kontakt med oss. Vi har även en egen utbildningsportal där vi utbildar vår personal i GDPR, kundbemötande, miljöaspekter, Eco-drive och mycket annat, säger Jonas. Service, reparationer, felsökningar och rådgivning I Mekonomen Butik & Bilverkstad i Alingsås utförs till exempel service av alla modeller av personbilar, lättare lastbilar och släp. Man utför även reparationer, byten av bildelar och felsökningar. Under tiden en bil repareras erbjuder man lånebilar. Många vill också ha allmän rådgivning som underlättar bilägandet, och också gör det säkrare. – En del har problem med sina bromsar, ofta för att de motorbromsar eller bromsar för lite. Ibland måste man verkligen bromsa till för att bromsarna

Personal från Verkstaden

inte ska rosta. Vi berättar för våra kunder hur man ska köra och bromsa på bästa sätt, säger Linda. Företaget har också däckhotell, samtidigt som man byter och säljer däck. – Bemötandet är oerhört viktigt för oss och jag känner även att kundens bemötande är mindre stressat här än vad jag upplevde när jag arbetade i Göteborg. I verkstadsbranschen kan det vara lite svårt som kvinna, men här i Alingsås känner jag att man bemöter mig som människa och förutsätter att jag kan min sak, och det är jätteroligt, säger Linda. Vill vara det självklara valet för bilägare i Alingsås Jonas betonar att man på Mekonomen Butik & Bilverkstad i Alingsås hjälper till med helhetslösningar för bilägandet. – Vi har ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör i vårt sortiment och alla dessa är av originalkvalitet eller bättre. Bland våra produkter finns många innovativa lösningar. Företaget har ett gott rykte där den goda servicen och bemötandet är viktiga faktorer. – Kunden kan lämna sin bil till vår verkstad, och därefter löser vi allt inom en rimlig tid. Om vi inte har alla delar hemma, så har vi turbilar som går mellan våra olika verkstäder varje dag. Detta gör att vi alltid kan ge en god service, säger Linda. Både Jonas och Linda tycker att arbetsplatsen är personlig, och att det finns en bra stämning som präglar verksamheten. – Vi har roligt på jobbet och arbetar i en positiv anda, och vi hoppas att det även har betydelse för kunderna.

Personal från Butiken

Jonas och Linda ser sammantaget ljust på framtiden. – På den privata sidan blir det allt vanligare att man lämnar in bilen istället för att laga den själv, så där tillkommer det arbeten för oss. På företagssidan är vi duktiga på att ta fram helhetslösningar. Vi arbetar också med att utveckla våra lokala avtal med företagen, för att till exempel även kunna hämta och lämna bilen hos företagen vid service, och mycket mer. Vi vill vara det självklara valet för bilägare i Alingsås, oavsett om man anlitar oss som privatperson eller företag, avslutar Jonas Kallin och Linda Alleborg. Intervju: Jan Arkhede

En riktigt bra butik och verkstad nära dig!

0322-61 10 15 | info@ekonomicentrum.se |

Mekonomen Hunseberg Mekonomen Butik & Bilverkstad Alingsås, Kristineholmsvägen 26B Bockängsgatan 10, Nässjö 0322-668500 0380-60 09 00 www.mekonomen.se www.ekonomicentrum.se


alingsås 77 www.svenskleverantorstidning.se

Expansivt entreprenadföretag tar sig an konstgräsplaner Ingeborns Entreprenad AB är ett expansivt företag som arbetar med mark- och anläggningsarbeten i hela Västra Götaland. Bland kunderna finns den offentliga sektorn och bygg- och fastighetsbolag. Ett stort fokus för företaget är konstgräsplaner, och här vill man bli ledande i hela landet. Genom att kombinera kvalitativa material och maskiner, välutbildad personal och målmedvetet arbete, är man en god bit på väg.

Ingeborns Entreprenad AB är ett företag med bred kompetens inom mark- och anläggningsarbeten som utgår från Alingsås och utför arbeten i hela Västra Götaland. Svensk Leverantörstidning träffar Michael Ingeborn, som äger företaget tillsammans med sin bror Andreas Ingeborn. – Vi utför projekt för den offentliga sektorn samt för bygg- och fastighetsbolag. Vi gör många uppdrag för kommuner och ett fokus för oss är anläggning av konstgräsplaner. Våra projekt har en lång livslängd, säger Michael. De båda bröderna startade företaget 2018 och i dagsläget har man fem anställda. Att man valde att starta eget just inom mark och anläggning är kanske inte så konstigt. – Man kan säga att vi har kommit in i anläggningsbranschen av naturliga skäl. Vår far arbetade med detta och vi satt tidigt med i hans grävmaskin. Han lärde oss väldigt mycket, och vi har därtill utbildat oss via gymnasium och yrkeshögskola, berättar Michael. Ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner Ingeborns Entreprenad har en gedigen maskinpark med olika sorters grävmaskiner, vältrar och hjullastare. – Vi har maskiner av hög kvalitet. För att profilera

oss utåt sätter vi på speciallack och lampor. Våra färger är alltid svart och gult och detta gör att våra kunder känner igen oss när vi är ute. Dessa färger använder vi också när vi sätter upp staket och hörnflaggor. Gula skyddstaket syns också bra, säger Michael. Ingeborns Entreprenad arbetar med all sorts anläggning av infrastruktur och har intentionen att ta fler uppdrag, även för fastighetsägare och idrottsföreningar. Företaget vill även gärna växa inom sitt specialområde, att anlägga konstgräsplaner. – Vi har ett ramavtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gällande konstgräsplaner. På sikt, med start i år, vill vi växa och bli det självklara valet när man anlägger konstgräsplaner i hela landet. Denna expansion sker tillsammans i ett nära samarbete med våra leverantörer av konstgräs. Vi har märkt att det finns idrottsföreningar som får anslag om nya planer, men inte vet vem de ska kontakta, och här vill vi att man direkt ska komma och tänka på oss, säger Michael. För Ingeborns Entreprenad upphör inte uppdraget när konstgräsplanen är färdigställd. – Varje plan måste servas och ibland måste delar bytas, och då ordnar vi det.

Vill växa Ingeborns Entreprenad tar hand om hela byggprocessen från start till mål. Sammantaget är man ett konkurrenskraftigt företag. Michael förklarar framgångarna med flera faktorer. – Vi står för smidiga och proffsiga lösningar och har hög kvalitet på både maskiner och material. Vi är väldigt målmedvetna och flexibla i arbetsgången och i hur vi hanterar projekt och vi har ordning på all viktig dokumentation. Ett projekt som företaget startade hösten 2020 var ett större utegym med löparbana på över 2000 kvm i Biskopsgården. – Från och med februari arbetar vi också med ett projekt tillsammans med Västfastigheter, som förvaltar sjukhus och statliga fastigheter. För dem

ska vi ordna med VA samt dagvatten i Botaniska Trädgården i Göteborg, och det projektet pågår hela våren, säger Michael. Michael menar vidare att det är viktigt att de anställda kontinuerligt får relevant utbildning, för att utveckla kompetensen i företaget. I framtiden tror han att det kan bli mycket att göra. – Vi får leva i nuet, det är ju ingen som riktigt vet hur framtiden blir. Men vi står redo när det kommer igång igen efter pandemin. Vi har intentionen att växa och anställa fler på sikt, och vi letar alltid efter rätt personer till vårt team, avslutar Michael Ingeborn. Intervju: Jan Arkhede


78

alingsås www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör av värme och kyla I Alingsås finner vi en sedan lång tid tillbaka erkänd och välrenommerad aktör avseende allt som rör kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och luftkonditioneringar. Trots en stark lokal förankring jobbar man rikstäckande med ett komplett koncept kring allt från projektering och installation till service och underhåll.

Kyltjänst i Alingsås är ett anrikt företag inom kyla och värme som startade redan 1945. Kyl- och frysanläggningar, värmepumpar, luftkonditioneringar samt i viss mån även storköksutrustningar är företagets specialiteter. I det breda konceptet ingår projektering, installation, service och underhåll, och tack vare nära samarbeten med lokala entreprenörer kan man alltid stå för helhetslösningar, alternativt förmedla kontakt mellan kunder och samarbetspartners. I företagets lokaler på Ängsvaktaregatan utanför Alingsås, dit verksamheten flyttade för ungefär ett och ett halvt år sedan, träffar vi de båda ägarna Sebastian Emanuelsson och Joel Karlsson med ett mångårigt förflutet i företaget. Här, berättar de, brukar de i princip bara stanna till och hämta utrustning och material. Huvuddelen av arbetsdagarna spenderar de med andra ord ute på fältet tillsammans med arbetskollegorna Marko och Lars. – Vi vänder oss i huvudsak till kunder inom industri och handel, liksom inom den offentliga och kommersiella sektorn, samt även privatpersoner. De

flesta finns här i trakterna kring Alingsås, Lerum, Trollhättan, Herrljunga och Borås, men i princip verkar vi över hela Sverige och ibland även utomlands, berättar Joel och Sebastian som blev ägare till det anrika företaget för ungefär fem år sedan. Löpande kontroller De berättar att ett arbetsår brukar bestå av två säsonger. Mellan april och september handlar det mest om kyla, såsom luftkonditionering, medan vinterhalvåret domineras av värmelösningar. – Oavsett säsong genomför vi löpande årliga

kontroller och service hos många av våra kunder. Vi tar ansvar för driften så att de slipper störningar. Det är förstås av största vikt för våra kunder att de kan driva sin verksamhet utan stopp, påpekar Sebastian. Liksom sin kollega trivs han ypperligt med sitt jobb. – Det är oerhört omväxlande, den ena dagen är inte den andra lik. Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, vilket gör jobbet både roligt och intressant, samtidigt som vi också är ett härligt gäng som trivs tillsammans. Kvalitetsprodukter I Kyltjänst i Alsingsås jobbar man uteslutande med välkända kvalitetsmärken. – Vi rekommenderar bara produkter som vi vet fungerar i längden, vilket i praktiken innebär att kundens kostnad blir så låg som möjligt. Man ska också komma ihåg att det inte bara är kostnaden på själva produkten som är viktig, utan också själva driftkostnaden. I det avseendet finns det mycket pengar att spara genom att välja rätt utrustning, den

billigaste lösningen är sällan den som är billigast i det långa loppet, poängterar Joel Karlsson. Han berättar att man ofta inleder med en kostnadsfri rådgivning tillsammans med kunden så att man säkerställer att denne erhåller exempelvis rätt värmepump för sina behov. När arbetet är utfört är man noga med att allt är rent, snyggt och prydligt innan man lämnar arbetsplatsen, och därefter finns man alltid tillgängliga för kunden ifall några problem skulle uppstå. Sebastian och Joel märker att efterfrågan på deras produkter och lösningar ökar, inte minst beträffande luft/vatten-värmepumpar. Man har därmed all anledning att se positivt på framtiden. – Samtidigt gäller det att vi hela tiden är på tå. Det kommer nya regler och krav hela tiden som vi måste uppdatera oss om och förhålla oss till. Vi har redan idag ett utpräglat miljötänk i företaget så vi känner att vi står väl rustade inför framtiden, säger Sebastian Samuelsson och Joel Karlsson. Intervju: Jan Arkhede Text: Örjan Persson

KYLTJÄNST I ALINGSÅS EST. 1945

• Kyl-frysanläggningar • Värmepumpar • Luftkonditioneringar • Fordonskyla • Storköksutrustningar • • Tel: 0322-12194 • Info@kyltjanst-alingsas.se • www.kyltjanst-alingsas.se •

Dekal 3500x1200.indd 1

2017-09-12 07:33:20


alingsås 79 www.svenskleverantorstidning.se

Moderna metoder och traditionellt hantverk förenas i klassiskt plåtslageri Med en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1970-talet representerar Oskarsons Plåtslageri ett koncept som innefattar såväl moderna lösningar som traditionellt hantverk. Företaget åtar sig alla typer av byggnadsplåtslageri med en klar och tydlig filosofi: alla kunder är lika mycket värda, stora som små.

Oskarsons Plåtslageri startades av Evald Oskarson i Alingsås redan 1976. Efter att hans båda söner drivit firman fram till 2019 köpte Albin Andersson och Amanda Lundin företaget. Albin hade då jobbat i firman ända sedan han blev handplockad direkt från skolbänken i gymnasiet där han efter förfrågan läste ett eget program, eftersom det inte fanns någon plåtslagarutbildning. Amanda har sin bakgrund inom ekonomi. Det är en kunskapsmässigt utmärkt kombination när de nu driver verksamheten vidare mot nya höjder. Denna innefattar alla typer av insatser kring byggnadsplåtslageri.

– Sedan vi tog över har vi gjort tydliga satsningar med ambitionen att erövra nya marknadsandelar och erhålla fler uppdrag. Vi har ett gott samarbete med andra lokala entreprenörer, vilket gör att vi kan representera en stark bredd, säger Amanda som tillsammans med Albin idag har nio anställda. Tydliga satsningar De satsningar som nämns rör exempelvis maskinparken som försetts med bland annat en ny kantvikmaskin och falsupptagare. Man har även investerat i såväl en ny lokal som nya bilar. – Vi vill ligga i framkant, inte minst beträffande maskinparken, samtidigt som vi inte gör avkall på det traditionella hantverket. Idag är det dock

svårt att hitta duktiga plåtslagare, vilket inneburit att vi ibland själva har fått lära upp de personer vi rekryterar. Vi saknar en plåtslagarutbildning här i kommunen, säger Amanda med eftertryck. På företaget kompenseras bristen på arbetskraft dock av medarbetarnas långa erfarenhet. Västra Götaland utgör det huvudsakliga arbetsområdet och man jobbar med en stående filosofi om att alla kunder och uppdrag, oavsett storlek, ska bemötas med samma professionalism. – Kunden ska alltid erhålla bästa möjliga service, oavsett om det handlar om att byta ett fönsterbleck eller lägga ett helt tak. Vi vill alltid vara tydliga i vår kommunikation med kunden, ta fram rätt lösning och dela vår kunskap.

På Oskarsons Plåtslageri månar man också om personalen som består av ambitiösa och erfarna medarbetare. Det rör sig om ett sammansvetsat team med duktiga hantverkare som både Albin och Amanda uppskattar och är stolta över. Varierande uppdrag Majoritetenav Oskarsons Plåtslageris kunder är företag. Peab och Skanska är exempel på återkommande uppdragsgivare. Genom åren har man utfört uppdrag på bland annat Alingsåslasarett och äldreboendet Tuvegården. Framöver väntar projekt på Brogårdens förskola och Ädellövsskogens äldreboende. Företaget vänder sig till såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar med den stående ambitionen att skapa vackra och funktionella plåtarbeten. – Varje arbete vi utför görs med stor hantverksstolthet och vi har en önskan att höja yrkets status i branschen. Plåtslagaren blir ofta bortglömd i projekt, men en kunnig hantverkare vet hur viktigt det är att känna en duktig plåtslagare. – I dagsläget jobbar vi också med ett projekt kring bandtäckning med integrerade solceller. Det är ett led i vår strävan efter att hela tiden förnya oss. Solceller blir allt vanligare och här tror vi att vi kan göra en väsentlig insats, säger Amanda och avrundar: – Vi vill utvecklas i takt med branschen, både genom att förnya oss och bevara det som gjort oss framgångsrika – det gedigna hantverket och snygga, tilltalande plåtarbeten. Intervju: Rasmus Lundström Text: Örjan Persson

www.oskarsonsplatslageri.se • 0322-637426


80

växjö www.svenskleverantorstidning.se

Avarn skapar ett tryggare samhälle

I ett samhälle som upplevs som allt mer otryggt växer behovet av moderna och effektiva säkerhetslösningar. Här ligger ett företag som Avarn Security AB i framkant med sitt breda produkt- och tjänsteutbud. Allt från brandlarm, inbrottslarm och passagesystem till larmutryckning, områdesbevakning och säkerhetsutbildningar ingår i konceptet. Avarn är kort sagt en komplett säkerhetspartner inom teknik och bevakning. Ett av företagets kontor ligger i Växjö.

Svensk Leverantörstidning träffar Rasmus Gullberg, som är driftchef på Avarn Security AB i Växjö. – Vi har funnits i Växjö sedan 2008. Jag kom in i bilden 2011 och har nu varit på bolaget i ganska exakt 10 år. Jag började som väktare och är idag driftchef för Södra Götaland, vilket innefattar Växjö, Kalmar och Karlskrona. Jag trivs med att arbeta i min hemstad, säger Rasmus. Avarn Security finns representerat i Sverige, Danmark och Finland samt i Norge, där koncernledningen återfinns. Bolaget har totalt 16 000 anställda i Norden, varav 7500 i Sverige. Idag finns Avarn på 45 olika orter i Sverige, och i Växjö har

bolaget omkring 25 anställda inom bevakning och teknik. – Vi har etablerat oss starkt här i Växjö och det har hänt mycket under mina 10 år i företaget. Vi växer med tillförsikt och arbetar både i Växjö och närliggande kommuner, säger Rasmus. Helhetslösningar inom teknik och säkerhet Avarns medarbetare bidrar till att skapa ett tryggare samhälle varje dag. De möter landets invånare i till exempel kollektivtrafiken, köpcentrum, bostadsområden, flygplatser, kontor, arenor och sjukhus.

Affärsidén är att vara en komplett säkerhetaktör på marknaden. Till de tekniska lösningarna hör till exempel kameraövervakning, passagesystem, brandlarm och dörrautomation. Dessutom har man certifierade låsmästare. – Det är viktigt för oss med helhetslösningar, och att bygga ett starkt partnerskap med våra kunder. Vi erbjuder allt från väktare till ordningsvakter, skyddsvakter och personskyddsväktare. Därtill har vi egna tekniker som sköter installationen av säkerhetssystem. Våra tekniker löser allt inom säkerhetsteknik. Vi har också egna larmcentraler, berättar Rasmus. Grand Samarkand, PostNord, Jernhusen och Polisen bland kunderna Avarn har nyligen startat upp en bevakning av köpcentret Grand Samarkand i Växjö. – Här levererar vi en helhetslösning med stationär ordningsvakt under deras öppettider, och så har vi larmet kopplat till vår larmcentral. Vår teknikavdelning arbetar också med att installera kameraövervakning på köpcentrumet, säger Rasmus. Några av Avarns stora samarbetspartners är PostNord, Jernhusen och Polisen, för att bara nämna några. – Här i Växjö arbetar vi också med det stora företaget Atea, som har sitt centrallager här, och också här har vi skapat en helhetslösning. Rasmus menar att ett företags viktigaste investering är personalen, och en trygg bevakning är något som efterfrågas allt mer i samhället. – Vi har till och med fått anställa här i Växjö, vilket är positivt med tanke på att många andra företag istället har fått permittera under pandemin. I framtiden hoppas Rasmus att bolaget ska kunna fortsätta ta marknadsandelar. – Vår helhetslösning är unik och detta är en stor konkurrensfördel för oss. Vi är stolta över vår verksamhet och vår vision är att leverera säkerhet och ansvarstagande i världsklass, avslutar Rasmus Gullberg. Intervju: Victor Salazar

Bevakning

Tel 010-210 95 00 Teknik

Tel 0775-500 700


växjö 81 www.svenskleverantorstidning.se

Kreativa belysningslösningar för alla miljöer Innovationstakten är hög beträffande moderna belysningslösningar, vilket gjort att intresset för kreativ ljusdesign ökar hos såväl gemene man som bland företag och offentliga verksamheter. Här jobbar Bellalite Ljusdesign AB i framkant med sitt skarpa koncept avseende belysningslösningar för såväl teatrar och mässor som kontor och vardagsrum.

På Bellalite brinner man för belysning i alla dess former. I en grossistroll representerar man Nordens bredaste belysningssortiment i två huvudsakliga affärsområden: Bellalite White och Bellalite Black, varav den förstnämnda innefattar belysning för offentliga miljöer och hemmiljöer. Bellalite Black representerar å sin sida belysning inom bland annat scen, teater, TV, studio, mässor och utställningar, det som i branschen kallas för professionell belysning eller effektbelysning. – Våra kunder är till exempel elgrossister och elinstallatörer som anlitar oss när de behöver en

belysningsexpert. Vi besitter mycket stor kunskap, inte minst beträffande LED och andra tekniska lösningar, men framför allt är vi kreativa och passionerade för ljusets möjligheter att gestalta, förstärka och forma. I kombination med en förmåga att alltid kunna ta fram rätt produkt för rätt tillfälle står vi för ett koncept som blir mycket kostnadseffektivt, säger Joakim Lundgren, VD i Bellalite Ljusdesign AB. Lång erfarenhet Joakim berättar att Bellalites både breda och djupa kunskap bottnar i det faktum att grunden till företaget lades redan i slutet av 1970-talet då hans far, Leif Lundgren, drev en nattklubb i Växjö. – Min far hade ett stort intresse för belysning och fick via sin roll som nattklubbsägare möjlighet att börja köpa in och sälja discolampor. Han fick sedermera kontakt med EMA Telstar, numera Live Nation, som ville etablera egna nattklubbar, vilket ledde till att han började installera effektbelysning på klubbar från Haparanda till Ystad, berättar Joakim. Arbetet fortlöpte även efter det att Leif lade ner nattklubben i Växjö 1993. Två år senare gjorde Joakim entré i företaget och i samma veva började nattklubbarna i Sverige bli färre till förmån för pubarna som kom att bli alltmer populära. – När vi närmade oss millenniumskiftet hade vi nästan helt slutat med dylika installationer och i stället börjat fokusera helt på annan professionell belysning. Det har vi fortsatt med sedan dess, men det är med erfarenheter från flera olika fokusmorden som vi har byggt vårt koncept, konstaterar Joakim. Han betonar att man i Bellalite alltid har varit kräsna och ställt höga krav på de produkter man köpt in och valt att representera. – Det här är en bransch som drivs mycket av passion. Belysningen spelar en allt större roll i såväl privata hem som på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Det gäller för oss att leva med i den utvecklingen och anpassa vårt koncept därefter. Starkare efter pandemin Joakim medger att pandemin har påverkat verksamheten, framför allt eftersom uppdrag i arenor och på andra offentliga platser inte blivit aktuella som en följd av restriktionerna. – Ljussättning av studior, lägenheter, kontor, butiker och så vidare har blivit desto fler, men de stora projekten lär få vänta tills pandemin är över, säger Joakim Lundgren, som samtidigt konstaterar att pandemin har inneburit mer tid till översyn av bolagets e-handelsplattform.

– Vi var tidigt ute med en e-handelslösning, vilket har varit en stor fördel för oss. Nu hoppas vi kunna lansera en förbättrad, uppdaterad version efter sommaren. Vi är övertygade om att vi kommer att komma ut ännu starkare när pandemin väl är över. De planer vi hade innan den kom ligger kvar. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

- Vi är ett import- och grossistföretag inom belysning med huvudsaklig försäljning till företag i ljus- och elbranschen. Vi erbjuder bland annat scenoch ljusutrustning till teater, event och show. Joakim Lundgren, VD

Nordens bredaste belysningssortiment BESTÄLL VÅR KATALOG! Fullproppad med belysning för privat och offentlig miljö.  BELLALITEWHITE.SE

På Bellalite kan vi ljus. Oavsett vilken utmaning du står inför eller vilken plats du vill belysa kan vi hjälpa dig att uppnå ett kreativt och felfritt resultat. Våra två affärsområden, BELLALITE WHITE OCH BELLALITE BLACK, ger dig tillgång till en unik bredd som du inte hittar hos någon annan. Kontor eller konsert – vi ger dig den bästa belysningslösningen!

 BELLALITE.SE


82

växjö www.svenskleverantorstidning.se

Marknadsledande diskmaskiner till en växande storköksbransch I en tid då vi generellt äter fler och fler måltider utanför hemmets väggar växer storköksbranschens krav på ändamålsenliga diskmaskiner. Här har företaget Wexiödisk AB i snart 50 år varit en framträdande aktör i rollen som leverantör av marknadens bästa utrustningar. På Wexiödisk jobbar man med den stående ambitionen att varje installation ska bli en bra referens.

Wexiödisk grundades redan 1972 av tre drivande entr¬¬eprenörer med målet att utveckla och sälja de bästa diskmaskinerna för storkök. Det är en ambition som ända sedan dess har genomsyrat hela bolaget där man än idag verkar i branschens absoluta framkant. På Wexiödisk arbetar man enligt tesen om att varje installation ska bli en bra referens. – Det handlar om att lägga energi på varje enskild kund, liten som stor och oavsett var i världen denne befinner sig, säger Verkställande Direktören Magnus Titusson som varit verksam i företaget sedan 2014, och som sedan dess i allt väsentligt har bidragit till dess fortsatta utveckling. Ergonomi och hållbarhet Wexiödisk producerar diskmaskiner för professio-

VD Magnus Titusson

nella storkök. Det kan med andra ord handla om allt från sjukhus, skolor, militäranläggningar och flygplatser till restauranger, barer, hotell och supermarkets. Det rör sig om såväl små, enkla varianter som stora diskmaskinslinjer eller processer, exempelvis på en flygplats. Försäljningen sker via ett nät av återförsäljare, medan service och underhåll ombesörjs av partners. – Våra återförsäljare är i mångt och mycket våra ögon och öron på marknaden. De inte bara säljer våra produkter och representerar vårt varumärke, utan bidrar dessutom med råd och feedback kring exempelvis nya produkter. Det är värdefullt för oss,

betonar Magnus Titusson. Han konstaterar att man verkar i en konkurrensutsatt bransch, men att man i flera avseenden har ett försprång gentemot många av konkurrenterna. – Det handlar framför allt om vårt tydliga fokus på ergonomi och hållbarhet som genomsyrar alla delar av produktutvecklingen. Det har alltid varit viktigt för oss att stå för unika lösningar som minimerar både vatten- och energiförbrukning. Vi investerar fortlöpande i produktionsutrustning och jobbar kontinuerligt med utveckling av nya produkter. Långsiktigt tror jag inte att det går att hitta bättre maskiner än våra.

Pandemin påverkar Eftersom storkök i både Sverige och utomlands är Wexiödisk AB:s främsta kundsegment har företaget förstås inte varit opåverkat av pandemin. – Att restaurangerna har fått stänga eller ändra sina öppettider har förstås inneburit utmaningar för oss. Man kan säga att det har varit något av en anpassningsår för oss där vi har försökt förhålla oss till en verklighet som många gånger har varit svår att förstå sig på. Plötsligt har ett land stängt ned och vi har varit tvungna att förhålla oss till det eftersom vi verkar på en internationell marknad. Det har varit svårt att veta hur vi ska agera, men vi har försökt jobba med utgångspunkt från att så gott det går köra på som vanligt, vara flexibla och stå för korta leveranstider. Jag tycker vi har lyckats väl med att tillgodose våra kunders behov, även om de har ibland har varit lite speciella, säger Magnus och tillägger att Wexiödisk exporterar till 40 länder världen över. Ungefär 60 procent av produktionen går på export. Framtidsoptimism Magnus Titusson konstaterar att diskussionen kring hygien har blivit mer aktiv under pandemin och att diskmaskinen tillsammans med logistiken i diskrummet har en avgörande betydelse för den totala hygienen i ett storkök. – Det är förstås också viktigt med regelbunden service och underhåll. Generellt kan man säga att en maskin mår sämre ju mindre den används, och bättre ju mer den används, under förutsättning att den sköts och underhålls på ett korrekt och regelbundet sätt, säger Magnus. Han tror, trots pandemin, på en fortsatt god utveckling för Wexiödisk. – Den allmänna utvecklingen går mot att vi äter fler och fler av våra måltider utanför hemmet. Det gör att storköksbranschen växer, liksom behovet av ändamålsenlig utrustning. Där kan vi göra stora insatser framöver. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Professionella diskmaskiner för restauranger och storkök www.wexiodisk.com


växjö 83 www.svenskleverantorstidning.se

Ledande totalleverantör av installationsoch servicetjänster Landets ledande leverantör av installations- och servicetjänster är Bravida. El, värme och ventilation, säkerhet, kyla och OVK-injusteringar är några av bolagets specialområden, och man erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll samt styr- och reglerteknik. Det gäller inte minst Bravida i Växjö.

Nordens största installations- och serviceföretag Bravida har sitt ursprung i gamla BPA och finns representerat på närmare 160 platser i Sverige,

- Vår stående ambition är att skapa klimatsmarta lösningar som håller genom en fastighets hela livscykel.

Roger Jarnemyr

Norge, Danmark och Finland. Cirka 12 000 anställda jobbar enligt ett synnerligen framgångsrikt koncept som bygger på stor flexibilitet och en stark lokal närvaro, kombinerat med det stora företagets resurser inom bekvämt räckhåll. Det gör Bravida till Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster för fastigheter. Klimatsmarta totallösningar Bravida jobbar heltäckande inom områdena El, VS, Ventilation, Säkerhet, Låssystem, Sprinkler, Fastighetsautomation och Kyla, och tar ett helhetsansvar som sträcker sig över allt från design och projektering till installation och service. Bostadshus, kontor och industrier utgör vanliga arbetsplatser och här står Bravida för såväl serviceinsatser som omfattande entreprenadprojekt. Oavsett vilket resulterar insatsen i en såväl miljövänlig som kostnadseffektiv lösning för kunden. Det gäller inte minst Bravidas kontor i Växjö där vi träffar avdelningschef Roger Jarnemyr. – Vår stående ambition är att skapa klimatsmarta lösningar som håller genom en fastighets hela livscykel. På så sätt tar vi ansvar för det vi har lovat, för våra uppdragsgivare, för klimatet och miljön. Vi tar ett helhetsgrepp och står till tjänst med allt från projektering, installation och dokumentation till efterföljande service, säger Roger. Bravida rycker in i samband med såväl nybyggnation som ombyggnation och renoveringar. Byggoch fastighetsbolag, kommuner, landsting med flera tillhör kundkretsen, liksom privatpersoner som med fördel kan utnyttja ROT-avdraget när de anlitar Bravida. Bolaget har dessutom ramavtal med olika kommunala och statliga myndigheter.

Ger fastigheter liv I Bravida jobbar montörer, servicetekniker, projektledare, serviceledare, projektörer, energiingenjörer, administratörer med flera som alla är experter inom sina respektive områden. I bolaget anser man att varje medarbetare har en viktig roll att spela, vilket har byggt ett starkt och sammansvetsat team med en stor passion för service. Växjös nya kommunoch stationshus, Ulriksbergsskolan i Växjö och Paradisskolan i Älmhult är bara några projekt där Bravida är och har varit involverat. – Vi vill ligga i framkant, inte minst genom digital utveckling. Här jobbar vi redan idag med effektiva

Vi hjälper er gärna! Kontakta oss på 0470-377 00 alt maila till info.vaxjo@bravida.se

system som underlättar arbetet för både oss och kunderna. Det blir snabbare flöden, helt enkelt, säger Roger Jarnemyr. Han trivs med sitt jobb och med att företräda ett koncept som Bravidas. – Det är inspirerande när vi ger fastigheter liv, samtidigt som vi visar vägen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle. Det bygger på en vision som inte bara vi här i Växjö, utan hela Bravida, jobbar efter. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


84

växjö www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare kring fuktoch vattenskador Med sitt breda koncept kring kartläggning av fuktskador, klimatkontroll, läcksökning och fuktmätning har Polygon AB en central roll att spela för både privatpersoner och företag. Med sina insatser har Polygon genom åren sparat stora summor pengar för sina uppdragsgivare.

Polygon finns representerat i 16 länder och sysselsätter sammanlagt drygt 5 300 medarbetare. I Sverige finns cirka 150 anställda som är experter på vattenskador, konsulttjänster, temporär klimathållning och läcksökning. Vi träffar Staffan Tagesson, fukttekniker i Polygon i Växjö, där man tillsammans med AK-Konsult formar ett komplett koncept avseende brand-, fuktoch vattenskador samt konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö och temporär klimatkontroll. – Försäkringsbolagen är våra främsta kunder, men vi vänder oss även till både privata och kommunala fastighetsbolag samt byggföretag. Vi lyssnar på våra kunder och ikläder oss rollen som problemlösare. Med en stark lokal närvaro och storföretagets resurser i ryggen kan vi alltid stå till tjänst med en optimal lösning för företag i hela Kronoberg, säger Staffan som i sina yrkesroller har verkat på byggarbetsplatser från norr till söder. Värnar sunda inomhusmiljöer Polygon har utvecklat ett komplett koncept som spänner över en byggnads alla skeden. I samband Besiktning av lekage från tak i nyproduktion

Polygon och AK-konsult förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Kontakta oss dygnet runt

020-235 235 www.polygongroup.se

Fuktskadetekniker Staffan Tagesson

med en besiktning kommer Polygon AK in och kartlägger vad som kan räddas utan att behöva riva något i samband med exempelvis en vattenskada. Av miljömässiga skäl vill man förstås kunna spara så mycket som möjligt, men då det inte är möjligt måste man riva upp och torka konstruktionen. Utifrån mätningar och kontroller bedöms vilken torkmetod som är mest lämpad och effektiv. – Vi ser till att våra kunder får en sund och god inomhusmiljö. Det är viktigt att man tar tag i och löser problem innan det påverkar inomhusklimatet. I det avseendet spelar vi en betydande roll för både privatpersoner och företag, påpekar Staffan Tagesson. Polygon kan även genomföra läckagesökningar på olika tryckta system, till exempel golvvärme och vattenledningar.

rollen då man genomför utredningar samt hjälper till i samband med nyproduktioner. Man bistår byggföretagen med sakkunnig personal och med hjälp att bygga enligt branschstandarden Bygga F. Polygon jobbar även med sanering. Genom att kunna erbjuda sanering i samband med fukt- och vattenskador kan Polygon i ännu högre utsträckning erbjuda helhetslösningar. – Framöver hoppas vi få möjlighet att jobba ännu mer med nyproduktion, säger Staffan som nu har ett tiotal år bakom sig i Polygon AK och trivs ypperligt med sitt jobb. – Jag gillar utmaningarna, arbetsklimatet och kontakten med kunderna. Det är sådant som driver mig och gör att jag trivs med att gå till jobbet varje dag. Måndag är veckans bästa dag, anser Staffan Tagesson.

Utreder och sanerar Härutöver ikläder sig Polygon AK även konsult-

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


växjö 85 www.svenskleverantorstidning.se

Hållbar resurssmart återvinning

I det moderna kretsloppssamhället spelar Stena Recycling en viktig roll. Dagens och morgondagens miljöutmaningar står ständigt i fokus för bolaget som med ett 90-tal anläggningar över hela Sverige erbjuder resurssmart återvinning för företag i alla branscher.

Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som finns på 200 platser i tio länder. I närmare 80 år har Stenas återvinningsverksamhet fungerat som en del i industrisamhället. Stena Recycling är det ledande återvinningsföretaget i Sverige och erbjuder kundanpassade helhetslösningar för samhällets olika branscher, allt från detaljvaruhandel till verkstadsindustrin. Genom bearbetning och förädling av olika material skapar bolaget nya råvaror och

återvinningen blir en hållbar affär, samtidigt som återanvändningen av jordens ändliga resurser maximeras. Långsiktiga lösningar Stena Recycling materialåtervinner järn- och metallskrot, papper, farligt avfall, plast och övrigt verksamhetsavfall. Bolaget är ISO-certifierat enligt miljö, kvalitet samt arbetsmiljö. Det gäller förstås även Stena Recycling i Växjö där verksamheten funnits sedan 1980-talet. Två filialer slogs samman 2016, vilket gjorde att man samlade alla bolagets resurser under ett tak. Roy Elowsson är filialchef. – Det har hänt mycket i återvinningsbranschen under senare år, verksamheten har gått från fokus på skrotåtervinning till hållbar ekonomi. Med vårt cirkulära och hållbara koncept vill vi vara en partner som står för långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som samhället i stort, säger Roy Elowsson. Filialchef Roy Elowsson

En trygg helhetspartner Stena Recycling i Växjö täcker hela Kronobergs län och hanterar samtliga avfallsslag. – Vi återvinner och förädlar resurser som blir till nya råvaror och som levereras till industrier över hela världen. Här ligger vi i framkant när det gäller ny teknik, vilket gör att vi idag får ut mer material till återvinning än tidigare. Det gör oss till en helhetspartner för utveckling av hållbara, cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Tillsammans med våra kunder och partners jobbar vi för ett mer effektivt resursutnyttjande. Vi är inte alltid billigast, men vi gör alltid rätt och står för trygghet, säger Roy Elowsson. Bland de partners Roy nämner finns bland andra SSAM, det vill säga Södra Smålands Avfall & Miljö, liksom några av regionens största industrier. Roy Elowsson är dock noga med att poängtera att Stena

Recycling aldrig gör skillnad på sina kunder, oavsett om de är stora eller små. I framkant På Stena Recycling i Växjö, liksom bolaget i stort, är man hela tiden på tårna med en tydlig ambition att fortsätta utvecklas och växa. – Vi vill förstås attrahera ännu fler kunder i närområdet, det finns alltid utrymme för fler. Samtidigt gäller det att hela tiden vässa vårt koncept, åstadkomma fler och bättre flöden och bibehålla vår höga servicenivå. Ju större vi blir desto bättre service kan vi erbjuda, framhåller Roy Elowsson och berättar avslutningsvis att man även satsar hårt på digitalisering. – Här vill vi förstås också ligga i branschens framkant. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

S Ä K E R O C H T R YG G L Ö S N I N G F Ö R D I T T FA R L I G A AV FA L L Kontakta oss för mer information! Telefon: 010-445 78 80 / E-post: vaxjo@stenarecycling.se www.stenarecycling.se

Annons_Växjö_240x60mm_RoyElowsson.indd 1

2021-02-25 09:08:39


86

växjö www.svenskleverantorstidning.se

Pålitliga helhetslösningar för bilägare Vianor i Växjö är ett företag med en stark lokal förankring som drar nytta av den stora kedjans fördelar och resurser. Här finns både däck- och bilverkstadstjänster och säkerheten är i ständigt fokus. Utbudet av däck och fälgar är stort och personalen genomgår kontinuerligt utbildningar för att stärka sin kompetens inom den senaste tekniken. Bland kunderna finns både företag och privatpersoner.

Svensk Leverantörstidning träffar Karim Baydoun, som är verkstadschef på Vianor i Växjö. Vianor är en av Europas snabbast växande verkstadskedjor för bil-, däck- och hjulservice. Totalt har Vianor fler än 1500 verkstäder i 27 länder, och 100 av dessa ligger i Sverige. På Vianor i Växjö arbetar fyra anställda. Upptagningsområdet för Vianor Växjö är hela Kronobergs län. – Jag började på Vianor för fem år sedan och det har hänt en del sedan dess, vår verksamhet har breddats. Tidigare hade jag en egen bilverkstad som hette Norremarksbil, som blev förvärvad av Vianor 2016. Nu har vi utvecklats till att bli en helhetsverkstad där vi förutom däck även erbjuder bilservice och bilvård. För mig var det ett positivt sätt att förnyas att bli en del av Vianor. I samband med förvärvet fick vi också en helt ny verkstad. Idag har vi väldigt bra lokaler, säger Karim. Säkerheten framför allt Hos Vianor görs en kontroll av hela fordonet vid däckbyten. – Vi servar kunderna på det sätt som behövs, hos oss får man helheten. Detta skapar en trygghet hos våra kunder. Alla i vår personal besitter kunskap om däckservice och bilservice, vilket ökar säkerheten. En del däckbilverkstäder ser inte att till exempel

Karim Baydoun välkomnar alla

bromsarna behöver bytas ut, men det helhetstänket har vi. Kunderna ska känna att de är trygga i trafiken efter att deras bil varit hos oss, säger Karim. Vianor i Växjö gör allt inom service och utför även hjulinställningar, balansering, hjultvätt och däckbyten på lastbilar och tunga fordon. – Vi har även ett däckhotell där vi just nu arbetar med att utöka kapaciteten. Och vi har nyligen investerat i en ny hjulinställningsmaskin med 4-pelarlyft.

På Vianor i Växjö ser man säkerhet och utveckling som någonting självklart. – Våra anställda genomgår kontinuerligt internutbildningar. Jag har till exempel precis gått en hybrid-säkerhetsutbildning för bättre kunskap inom hybridbilar. Vi är också godkända för att utföra jobb inom AC. Vi prioriterar alltid säkerheten, både för våra kunder och medarbetare. Vi utvecklas ständigt tillsammans med Vianor centralt

och har smidiga digitala tjänster, berättar Karim. Ett bra däckhotell ger många fördelar Karim förklarar att det finns flera anledningar till att kunderna väljer att ha sina däck hos företagets däckhotell. – De ska inte behöva belasta sina ryggar och riskera att få skador i hanteringen av däck. Vi har också ett system för att kontrollera däckens skick och ge kunden information om när de behöver bytas. Vi förvarar också däcken i en jämn inomhustemperatur, vilket är viktigt. Att förvara däcken i ett garage där det är varmt på sommaren och kallt på vintern ger i förlängningen sämre däck och väghållning. Vianor ägs av finska Nokian Tyres, som Nordens största däcktillverkare. – Vi försörjer flera bilverkstäder med Nokian-däck. Bilverkstäderna kan beställa däck av oss via nätet och vi har snabba leveranser och en bra support. Vianor i Växjö vill fortsätta leverera helhetslösningar med kvalitet, utföra service på bilar och erbjuda ett bra däckhotell. – Jag har arbetat i branschen i över 25 år och vill fortsätta att utvecklas. I framtiden vill vi gärna ha fler avtal med företag, avslutar Karim Baydoun. Intervju: Victor Salazar

Verkstadschef Karim Baydoun

0470-12211 Deltavägen 5 352 45 Växjö


växjö 87 www.svenskleverantorstidning.se

Företag når mål med kvalificerad projektledning

VD Michael Nagy

Tecman AB är ett företag med kvalitén i fokus och få begräsningar. Med lång erfarenhet av konsultbranschen och ett stort personligt engagemang arbetar Tecman med projektledning, produktledning, affärsutveckling och logistik. Företaget tar sig an komplexa och tekniska uppgifter inom en rad branscher och bland kunderna finns företag såsom Försvarets materielverk, ATEA, Alstom och SAAB. I framtiden vill Tecman växa.

Svensk Leverantörstidning träffar Michael Nagy, som driver Tecman AB, ett företag som erbjuder kvalificerade tjänster inom projektledning, ingenjörskonsulter och utbildning. – Jag har alltid haft ett stort teknikintresse och startade Tecman för omkring tio år sedan. I grunden är jag mättekniker och flygingenjör. Det har hänt mycket sedan starten och vi har verkat inom flera olika branscher. Min tekniska kompetens gör att jag kan arbeta med projektledning i många olika situationer. Jag startade mitt företag själv och har nu några projektanställda, berättar Michael. Tecman är en projektpartner som kortfattat hjälper företag att nå sina mål i rätt tid, med rätt kvalitet

och inom budget. Eftersom konceptet har varit eftertraktat, har Tecman haft mycket att göra. Nu vill de även anställda fler för att kunna utöka sin verksamhet. – Här gäller det att hitta rätt folk. Ett företags största investering är personalen och vi hoppas kunna anställa under 2021 eller 2022. Vi ser gärna att människor med en lång och gedigen erfarenhet söker sig till oss, men både de med mer och mindre erfarenhet är välkomna att söka, säger Michael. Tecman utgår från Växjö men har hela världen som arbetsfält. Företaget har erfarenhet från många länder i Europa och Asien. – Här i Sverige arbetar vi bland annat i Småland och Blekinge och i städer som Linköping och Stockholm, säger Michael. Personligt engagemang och komplexa projekt Tecman tar sig an många olika typer av uppgifter inom projektledning, produktledning, affärsutveckling och logistik. Med ett stort personligt engagemang antar Tecman roller såsom ingenjör, projektledare och ledare. Tecman har en god vana av komplexa och tekniktunga uppgifter, liksom av att utbilda personal till exempelvis projektledare. – Vi arbetar framförallt med teknisk projektledning och med olika processer och processystem. Vi anpassar våra kompetenser efter uppdraget. Vi har till exempel arbetat med huvudprojektledning för tunga fordon och med olika större projekt för miljö och teknik samt reningssystem. Vi har även arbetat med tränings-simulatorer och stödsystem för JAS 39 Gripen. Därtill har vi arbetat med informationssäkerhet och IT-säkerhet samt IT-system för utlandskommunikation, säger Michael.

Effektiviserar företags processer och projekt

Tecman hjälper projektorganisationer att arbeta mot gemensamma mål samtidigt som människorna får växa i sina roller och använda sin kapacitet. Med certifierade medarbetare kan Tecman vara med i ett företags förändringsprocess från början till slut. Här utgår man från företagets unika behov och hjälper till med allt ifrån att definiera en startpunkt till att sätta begräsningar och förändra processer. Intill projektgenomförandet gör Tecman även förstudier och analyser. Att leda eller stötta projekt och skapa maximal nytta är en konst som kräver medvetna strategier. – Vi anpassar oss till respektive företags process och effektiviserar företagets organisation. Vi har även certifierade projektledare enligt PMI, vilket står för Project Management Institute. Det är en utbildning där man blir godkänd projektledare, som också måste förnyas under en treårsperiod, säger Michael som också är volontär inom PMI-nätverket för projektledare i Växjö. Tecman är sammantaget en hängiven projektpartner med många intressanta projekt på gång. – Just nu arbetar vi med Försvarets materielverk, där vi jobbar mot JAS 39 Gripen. Tecman samarbetar även med partners i Växjö, Linköping, Helsingborg och Malmö. – Detta gör att vi får nya perspektiv och har möjlighet att stödja varandra. Som litet företag är det viktigt med goda samarbeten. I framtiden vill Tecman expandera. – Vi ska fortsätta i samma anda som vi gjort hittills. När vi anställt fler kommer vi att kunna ta oss an fler uppdrag. Vi vill växa med tillförsikt, detta är bara början, avslutar Michael Nagy. Intervju: Victor Salazar

Besök oss på www.tecman.se annars kan du nå Michael på 070-681 14 26 alternativt michael.nagy@tecman.se


88

växjö www.svenskleverantorstidning.se

Anrik butik erbjuder inramningar, konst och konstnärsmaterial Arnolds Konst & Ramaffär AB i Växjö är ett konstcentrum för alla. Företaget erbjuder allt från inramningar och konst till konstnärsmaterial och bedriver sin gedigna verksamhet utifrån ledorden god kvalitet och god service. Förutom konst ramar man in så skilda saker som sporttröjor och broderier. Här finns ett mycket stort utbud av ramar.

Svensk Leverantörstidning träffar Henrik Hjertberg, som äger och driver Arnolds Konst & Ramaffär AB i Växjö. – Arnolds Glasmästeri & Ramaffär AB startades 1960 av min farfar Arnold Hjertberg. Från 1972 har företaget drivits av min far Conny Hjertberg. Från 2011 har jag drivit verksamheten och jag är därmed den tredje gene-

rationen i familjen som driver företaget, berättar Henrik. Henrik är således uppväxt med familjeföretaget och tog del av verksamheten redan som barn. Han började arbeta inom branschen tidigt. – Det har hänt en del under mina tio år som ägare. Vi hade tidigare en glasmästeridel, som såldes i samband med att jag tog över. Jag driver nu konst- och ramaffären vidare och vi har vuxit sakta men säkert med en ökande omsättning. Vi är idag två på företaget som arbetar med inramningar, berättar Henrik. Just inramningar utgör också en stor del av företagets verksamhet, intill försäljning av konst och konstmaterial. – Sedan en tid tillbaka utgår vi från Slöjdgatan i Växjö. Våra kunder kommer främst från ett område med en radie om 10 mil. Vi har många kunder från till exempel Älmhult, Ljungby och Karlskrona, säger Henrik.

Ramar in mer än bara konst Inom inramningar erbjuder Arnolds Konst & Ramaffär helhetslösningar. – Vi har omkring 800 ramlistprover som våra kunder kan välja bland och ramar till exempel in konst såsom oljemålningar, akvareller och foton. Ibland ramar vi även in signerande sporttröjor, till exempel från Mats Sundin från Toronto. Vi ramar också in broderier. Arnolds Konst & Ramaffär gör till exempel många inramningar åt kommunen och samarbetar även med lokala konstnärer och fotografer. – Vi gör också speglar i ram till frisörsalonger. Vi har en välanpassad verkstad som klarar av att rama in även större arbeten och större konstverk. Självklart levererar vi tavlorna till våra kunder vid behov, säger Henrik.

- Vi hjälper gärna till med inramningar, försäljning av konst och konstnärsmaterial av både artist och studiokvalitet!

Därtill säljer Arnolds Konst & Ramaffär konst från olika svenska konstnärer som verkar lokalt, regionalt och i landet. – Och så erbjuder vi konstnärsmaterial såsom färger, dukar och penslar. Vi har också sprayfärg som används både av den yngre generationen och andra konstnärer. Vi har även egna printar där vi skriver ut konst. Arnolds Konst & Ramaffär är medlemmar i glasbranschföreningen, som är en branschorganisation för glas och inramningar. – Vi följer branschstandarden och använder miljövänligt material. Det är också viktigt att våra inramningar håller länge, detta eftersom en tavla hänger på väggen i många år, säger Henrik. Vill fortsätta utvecklas i samma anda Arnolds Konst & Ramaffär utvecklar kontinuerligt sin verksamhet. – Vi har till exempel en ny såg som kapar ramlister med ett väldigt fint snitt. Och så har vi en egen digital skärmaskin för passepartouter, som ger väldigt exakta skärningar, säger Henrik. I framtiden vill Arnolds Konst & Ramaffär växa och man hoppas kunna ta in ytterligare en medarbetare på sikt. – Att ta in ytterligare en medarbetare är målsättningen, ett företags bästa investering är personalen. Tiderna just nu är oroliga, vi hade till exempel en dålig vår förra året men en bra höst, så vi får se hur det utvecklar sig framöver. Men vi har funnits i 60 år, så vi fortsätter med tillförsikt. Vi ska fortsätta verka i samma anda som min far och farfar har gjort före mig. Våra ledord är god service och god kvalitet, avslutar Henrik Hjertberg. Intervju: Victor Salazar

Henrik Hjertberg Ägaren Henrik Hjertberg

En av Växjös mest prestigefyllda bilhandlare Car Center Performance i Växjö saktas inte ner av pandemin. Under 2020 ökade de sin omsättning med 13 miljoner kronor. Orsaken till detta är gedigen service och bra priser, vilket gör att folk åker långt för att köpa sin bil från Car Center Performance.

Car Center Performance drivs av Ahmed Shakir. Han har alltid varit intresserad av bilar. Man kan nästan säga att det ligger i blodet, då hans far startade sin första bilfirma på 70-talet. 2010 var det Ahmeds tur. Idag erbjuder Car Center Performance sina kunder tre olika möjligheter under samma tak. På Car Center Performance kan man köpa sin bil. Sedan kan man återvända och lämna in sin bil på rekond eller för lackering. Företaget har samarbetsavtal med de största försäkringsbolagen, exempelvis Folksam, Länsförsäkringar och Trygghansa. Deras mångsidighet syns även i deras utbud. - Vi har valt att inte rikta in oss på ett enskilt märke, utan har ett blandat utbud, med bland annat Volvo och BMW, säger Ahmed. Folk åker långt Många företag har blivit lidande under pandemin. Car Center Performance är dock inte ett av dem. Verksam-

heten har tvärtom ökat sin omsättning med 13 miljoner kronor under 2020. - Ingen kan resa och folk har pengar över. Så då köper de upp sig till en ny bil istället, säger Ahmed. En av nycklarna till framgångarna är att de inte bara lockar kunder lokalt. Av deras kunder bor cirka 24 % i Växjö. Resten kommer från andra delar av landet. Faktum är att de har kunder som har kommit hela vägen från Luleå för att köpa en ny bil. Detta beror dels på det breda utbudet och på de bra priserna, men också på att Car Center Performance lägger stor vikt vid sin service. - Vi löser allt direkt och så snabbt som möjligt. Vi ringer sedan alltid upp kunden någon dag efter köpet och frågar hur det känns med nya bilen och komforten, säger Ahmed. Hög prestige Prestige höjer inte bara anseendet utåt, utan skapar en känsla av stolthet hos alla som jobbar på företaget. Ahmed jobbar ständigt med företagets prestige. För närvarande har firman en kreditvärdighet på AA. Efter tio år kan man få AAA, vilket är ett av målen som Ahmed har satt upp för företaget. Car Center Performance har en rad utmärkelser. Motormännens branschtidning har utsett dem till bilfirman med högst omsättning i hela Växjö. På en nationell nivå ligger de på 28:e plats. Firman har även blivit utsedd till årets VN Vinyl, en utmärkelse som ges till företag som har uppvisat sin expertis vad gäller bilens utsida.

www.arnolds.se • tel. 0470-246 36 • konst@arnolds.se

Siktar mot stjärnorna Pandemin gör att de flesta verksamheter är konservativa med sina målsättningar den närmaste tiden. Car Center Performance är dock inte en av dessa verksamheter. Ahmed har börjat titta på nya investeringar och ser stora möjligheter att öka omsättningen ännu mer.

- Vi har ökat omsättningen med 13 miljoner kronor under ett svårt år med Corona-krisen, så vi har inga begränsningar. Dem sätter vi själva. Vi ska inte nå himlen utan ända till stjärnorna, säger Ahmed beslutsamt.

Till höger är VD-n Ahmed Hamoud Shakir tillsammans med medarbetare

Intervju: Victor Salazar Text: Andreas Ziegler


växjö 89 www.svenskleverantorstidning.se

Expert på professionell och miljövänlig rengöring och tvätt Leany AB erbjuder pålitliga och kostnadseffektiva systemlösningar inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Företaget har ett starkt fokus på hållbarhet, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp. Med en gedigen kunskap och modern teknologi utvecklas verksamheten ständigt. Bland kunderna finns till exempel industri, lokalvård, omsorg, offentliga inrättningar och företag som arbetar med fastighetstvätt.

Svensk Leverantörstidning träffar Leany AB:s två delägare, Ola Ländin och Magnus Athley. Ola kommer från början från IT-världen och Magnus från kemvärlden. De startade Leany tillsammans för att de ville driva en egen verksamhet och utvecklas. – Lean betyder maximera kundvärdet genom förbättring och effektivisering av företagets processer och vi valde detta som grund i vårt företagsnamn eftersom det viktigaste för oss är vårt kundlöfte och att ta hand om våra kunder. Vi har byggt upp vår verksamhet succesivt och arbetar idag

med tre varumärken, där Leany är vårt samlande varumärke. Vi erbjuder professionella lösningar inom tvätt, disk och ytrengöring och har bland annat en miljövänlig produktserie vad gäller doseringsutrustning. Vi arbetar i hela Norden och har idag fyra anställda, berättar de både delägarna. Erbjuder unika helhetslösningar Förutom tvätt, disk och ytrengöring erbjuder Leany även professionell tvättutrustning såsom tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner etcetera, det vill säga hårdvaran som ofta ingår i lösningarna tillsammans med kemikalier och doseringsutrustning. – Här står vi för produkterna, monteringen, servicen, installationen, underhåll och support. Vi står kort sagt för en komplett kundlösning och detta är något som gör oss smått unika, det finns inte många som kan erbjuda allt från maskiner och dosering till kemikalier och servicetjänster. Dessa kompletta och nyckelfärdiga lösningar är tillsammans med vår bredd en stor konkurrensfördel för oss, säger Ola. Leany utvecklar och tillverkar doseringsutrustning och kemikalier under eget märke tillsammans med ledande samarbetspartners i Europa. Man samarbetar också med flera leverantörer och återförsäljare i Europa.

Ägarna Magnus Athley och Ola Ländin

– Vi väljer våra samarbetspartners noga och utifrån ett långsiktigt perspektiv, både lokalt och globalt. Detta skapar de bästa lösningarna för våra kunder, säger Magnus.

Svanen-märkta produkter Leany har till exempel många produkter för tvättning i sitt sortiment, såsom tvättmedel, sköljmedel, blekmedel och impregnering. Därtill har man medel för maskindisk och personlig hygien liksom desinfektionsmedel, golvrengöring och avfettningsprodukter. – Alla våra produkter är Svanen-märkta och/eller märkta med EU-blomman. Vi jobbar med bra miljöval som är bra för marknaden. Därtill styrs mycket av kemikalieinspektionen, vars regler vi följer. Det finns inga allergener i våra produkter, vilket det är viktigt att påpeka, säger Ola. Leany arbetar ständigt med produktutveckling och med att konstant förädla och förbättra sitt utbud. – Detta innefattar recept, förpackningar och marknadsföring. Vi arbetar även med att digitalisera vår verksamhet för att förenkla för kunden och göra det lättare att hitta våra miljövänliga produkter. En viktig lösning för oss är automatdoserade tvättmaskiner som till exempel används inom sjukvården, fastighetstvättstugor och industrin. Det händer ständigt nya saker inom vår bransch, säger Magnus. De båda företagarna ser positivt på framtiden för sin verksamhet. – Vi ser en stark tillväxt och eftersom personalen är ett företags viktigaste investering kommer vi att förstärka vår verksamhet genom att nyrekrytera under 2021. Vi växer organiskt och vill fortsätta att utvecklas som en stark helhetsleverantör, detta är bara början, avslutar Ola och Magnus. Intervju: Victor Salazar

PROFESSIONELLA TVÄTTSYSTEM • • • • • •

Mindre driftsstopp och servicekostnader Renare tvättstuga Ingen överdosering Ökad livslängd på maskiner Minskad miljöpåverkan Svanenmärkta produkter

KEM | DOSERING | MASKINER | SERVICE | SUPPORT

0 470 - 57

55

50


90

växjö www.svenskleverantorstidning.se

En anrik och modern elfirma i Växjö Elbranschen genomgår idag en spännande utveckling med ny teknik såsom solceller, laddstationer och smarta hem. Detta är en del av en hållbar omställning som skapar nya möjligheter. I denna omställning är förstås kunniga elektriker en viktig del, och här har ett företag som Gerth:s Elinstallationer Växjö AB mycket att erbjuda. Med bredd och spets tar man sig an många olika typer av uppdrag, till exempel inom moderna elinstallationer och elservice.

Svensk Leverantörstidning träffar Mattias Gertsson, som är delägare i Gerth:s Elinstallationer Växjö AB. Det var Mattias farfar, Gerth Carlsson, som bildade Gerth:s Elinstallationer Växjö AB redan 1984, och firman drivs idag av andra och tredje generationen. Man utför alla sorters elarbeten och företaget har totalt sju anställda. – Firman arbetade med elinstallationer redan från början. Min far kom in i bilden 1990, han var officerare men skolade om sig när I11 avvecklades och började arbeta på företaget, som han köpte 1998. Jag köpte in mig som delägare 2019. Jag började arbeta inom verksamheten på heltid 2011, och dessförinnan hade firman varit en del av min uppväxt. Det har hänt mycket under mina tio år på företaget, säger Mattias. Gerth:s Elinstallationer utför alla förekommande elinstallationer. Några exempel är belysning samt larminstallationer, nätinstallationer, solcellsinstallationer och laddstationsinstallationer. När det kommer till elservice utför man till exempel underhåll, felavhjälpning och elbesiktning. – Vi är ett brett företag som har väldigt blandade

uppdrag idag. Bland våra kunder finns företag, industrier, kommun och privatpersoner. Vi antar både större entreprenader och mindre arbeten med stor branschkunskap och hög kompetens. Kärnan av företaget är kvar och jag och min far har alltid haft en bra dialog om hur vi ska utveckla verksam-

Elinstallationer Växjö AB Utför allt inom el sedan 30 år Elektriska installationer Service • Reparationer

Mattias Gertsson är i 3e generation

heten. Jag arbetar själv ute hos kunder i hela Kronobergs län, säger Mattias.

Tel: 0470-211 88 Mobil Thomas 070-564 42 88 gerths.elinstallationer@telia.com www.gerthsel.se

Ny teknik skapar nya möjligheter När det gäller industribranschen installerar Gerth:s Elinstallationer ofta stora maskiner. Ibland löser man även helheten för företagslokaler som har dålig belysning, omoderna kommunikationssystem eller underdimensionerade elanläggningar. – Säkerhet, trygghet och ansvar är viktiga värden för oss när det kommer till elinstallationer. En annan nyckel är att vara flexibel och se utmaningarna från kundens perspektiv. Vi har många återkommande kunder och det är mer betydelsefullt för oss att våra kunder är nöjda och kommer tillbaka än att ständigt få nya kunder. Det är också ett intyg på att vi levererar med kvalitet. Om man fokuserar på att göra ett bra jobb och vara tydlig i sin kommunikation så kommer kundnöjdheten, säger Mattias. Gerth:s Elinstallationer har många goda samarbeten, till exempel inom industrin gällande automationsteknik och med olika larmföretag. – Vi har också bra snickare, rörmokare med mera att vända oss till när vi utför våra arbeten. Dessa samarbeten ger de bästa helhetslösningarna för våra slutkunder, säger Mattias.

I framtiden vill Gerth:s Elinstallationer fortsätta att verka i samma goda anda, samtidigt som man tar sig an ny teknik och nya möjligheter. – Vi håller oss uppdaterade och är lyhörda för kundens behov och hur man kan skapa välfungerande lösningar. Att veta vilken teknik och produkter som finns på marknaden är därför viktigt för oss. Vi har funnits i snart 40 år och vill fortsätta utvecklas, avslutar Mattias Gertsson. Intervju: Victor Salazar


växjö 91 www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitet och kundvård präglar omtyckt Växjöverkstad Kvalitet och kundvård är begrepp som alltid står i fokus i Kitts Garage. Den välrenommerade allbilverkstaden i Växjö tar sig an alla typer av service- och reparationsinsatser på bilar av alla märken och årsmodeller – allt i en anda präglad av stor kunskap och ett tydligt engagemang.

Kitts Garage startades 2012 och det var när grundaren själv kontaktade gode vännen Andreas Erlandsson som den sistnämnde tog över den välrenommerade verkstaden på Lämmelvägen i Växjö. Fyra år har gått sedan dess och utvecklingen i firman har onekligen varit god sedan dess. – Från början arbetade jag ensam men idag har jag flera anställda. Samtidigt har vi utvecklat vårt kunnande och stärkt vår bredd. Det gäller inte minst på motorsidan där vi erbjuder trygga garantier för våra kunder, vilka finns i hela Blekinge och Kronobergs län, berättar Andreas. Kitts Garage jobbar en hel del med amerikanska bilar men besitter överlag en stor bredd. Privatpersoners bilar dominerar förstås arbetsdagarna och man erbjuder alla former av reparations- och serviceinsatser, inklusive däckbyten, balansering och hjulinställningar samt insatser kring AC. Reparationer och byten av bilglas ombesörjs via samarbetet med närliggande Ryds Glas, och man har tre lånebilar för kunder som inte kan vara utan bil under reparationstiden. Om det krisar för kunden kan man också köra bilen till denne efter utförd reparation. Ansluten till MECA Kitts Garage är anslutet till den rikstäckande

VD Andreas Erlandssson

MECA-kedjan och är således en auktoriserad MECA-verkstad. – MECA är guld värda för oss, vi känner att de ställer upp till hundra procent. De kör sina rundor,

vilket innebär att vi kan få leveranser av reservdelar fyra gånger om dagen. Det innebär i sin tur att vi i regel kan erbjuda extremt snabb service, konstaterar Andreas Erlandsson och berättar att det också pågår ett idogt arbete tillsammans med MECA i syfte att göra Kitts Garage till en Godkänd Bilverkstad. Kommunens regelbundna hälsokontroller klarar man redan med bravur. I Kitts Garage arbetar man överlag med ett tydligt fokus på kvalitet och kundvård. Här möts varje kund av bred kunskap och ett brinnande engagemang. – Vi är en väldigt mångsidig verkstad som har en lösning på det mesta. Det är ytterst ovanligt att vi blir slagna på fingrarna, vi är alltid ärliga, det vinner vi på i längden, säger Andreas Erlandsson som uppskattar den konkurrens som finns bland verkstäderna i Växjö. – Det är bra att den finns, den sätter press på oss så att vi alltid måste anstränga oss till det yttersta, anser han. Bibehåller bredden Den snabba utvecklingen på elbilssidan är förstås något som Andreas och hans kollegor har tagit fasta på, även om Andreas konstatera att de än så länge inte har jobbat med särskilt många elbilar.

– Det kan vara lite svårt att förhålla sig till detta eftersom man inte riktigt vet i vilken riktning utvecklingen tar oss. I grund och botten är det förstås oerhört spännande och positivt, inte minst ur miljösynpunkt, med denna utveckling, och självklart anpassar vi vårt koncept därefter. Det gäller att ha örat mot marken och ligga långt fram, konstaterar Andreas. Arbetet med att utveckla verksamheten pågår hela tiden, just nu utrustas till exempel verkstaden med nya liftar. – Det gäller att vi är så breda som möjligt i en bransch som förändras så som fordonsbranschen gör. Elbilarna är en del av detta, men vi vill alltid se till att vi kan ta oss an alla typer av förfrågningar, betonar Andreas Erlandsson och berättar att man just nu bygger om en högerstyrd Porsche till att bli vänsterstyrd. – Vi växer för varje år, vilket vi har gjort de senaste fem åren, avrundar Andreas Erlandsson. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


92

växjö www.svenskleverantorstidning.se

I en mindre transportfirma blir närheten desto större Den småländska transportbranschen är berikad med en stark lokal aktör i Direkt Logistik & Transport Sverige AB. Det Växjöbaserade åkeriet transporterar både styckegods och partigods över i princip hela landet. I en mindre firma blir flexibiliteten desto större och det personliga bemötandet mer påtagligt. Det är DLT ett gott exempel på.

Samarbete gynnar alla Transporter av både styckegods och partigods är DLT:s specialitet. Till största del kretsar verksamheten kring linjetrafik på uppdrag av DHL över hela Kronobergs län, men företagets arbetsområde sträcker sig i princip över hela Sverige. Bolaget sysselsätter elva anställda, varav två är stationerade i Gävle.

– Vi har ett gott samarbete med flera av våra branschkollegor här i trakten, säger Henrik Joelsson och nämner, utöver DHL, VGT i Värnamo och Börje Svenssons Åkeri. – Det är ett bra sätt att hålla kostnaderna nere på, samtidigt som vi känner att vi är starkast tillsammans. Vi har dock en tydlig lokal förankring, vilket gör oss starka när det kommer till korta ledtider och

DLT startades i Alvesta för 20 år sedan då David Lindqvist etablerade bolaget med sina initialer i företagsnamnet. När han sju år senare sålde bolaget ändrade den nya ägaren, Jörgen Persson, namnet till Direkt Logistik & Transport, vilket innebar att det förkortade företagsnamnet kunde leva kvar. Jörgen drev företaget till 2018 då Henrik Joelsson tog över vid rodret efter ett långt förflutet i transportbranschen. – Jag hade jobbat som lastbilschaufför sedan 2005 och behärskade således yrket på mina fem fingrar. Min dåvarande chef inspirerade mig att starta eget och det kändes som nästa steg att ta i livet. Det är roligt och eftersom jag känner till branschens alla utmaningar har det gått bra att köra igång, säger Henrik.

snabba transporter över dagen, framhåller Henrik och tillägger att man även kan bistå med budtransporter i mindre skala. Växer – i lagom takt Direkt Logistik & Transport har högsta kreditvärdighet – AAA – och uppfyller också alla de krav som branschen och inte minst DHL ställer på verksamheten. Det gäller inte minst miljöaspekten där DHL kräver att en del av fordonen ska vara Euro6klassade. – Vi uppdaterar fordonsflottan kontinuerligt och återinvesterar ständigt i bolaget. Vi strävar efter att alltid hålla oss med fräscha bilar, säger Henrik. Fordonen i all ära, det är, menar Henrik, framför allt personalen som utgör bolagets enskilt viktigaste resurs. Han berättar att personalstyrkan behöver förstärkas ytterligare och söker därför just nu aktivt efter ännu en chaufför. – Vi vill förstås växa, men samtidigt vill vi inte bli för stora och på så sätt förlora närheten till våra kunder. I större åkerier blir det lätt för många chefer och mellanchefer, vilket kan göra hela verksamheten opersonlig. Där vill vi inte hamna, säger Henrik Joelsson som allmänt ser en ljus framtid för hela transportbranschen. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Ambitiös fordonsvård för alla sorters fordon TM Fordonsvård & Tvätthall AB är ett litet, ambitiöst och personligt familjeföretag som är experter på fordonsvård för både små och stora fordon. Här arbetar man med rekond, tvätt och erbjuder även effektiva fordonsprodukter. Bland kunderna finns både privatpersoner och företag.

Svensk Leverantörstidning träffar Tobias Rask, som äger och driver TM Fordonsvård & Tvätthall AB, ett företag som har sin anläggning på Rådjursvägen i Växjö. Tobias har länge haft ett stort intresse för bilar och fordon, ett intresse som utvecklats och växt genom åren. – Redan som sexåring städade jag farmors och farfars bilar. Jag städade även familjens bil, och detta var det bästa jag visste. När jag sedan blev tonåring skaffade jag en moped. Jag putsade, lackade och trimmade mopeden och motorintresset har hållit i sig sedan dess. När jag var 18 köpte jag min första bil. Detta var en dröm som gick i uppfyllelse. Jag tvättade och tog hand om den flera gånger i veckan, säger Tobias. Att Tobias nu arbetar med fordon, ser han därför som en stor förmån. – Det är fantastiskt att kunna få ha kvar och arbeta med sitt största intresse i livet. Jag älskar verkligen mitt jobb, och även på mina lediga söndagar längtar jag till måndagens arbete. Miljömedvetna fordonsprodukter under eget märke Tobias startade eget företag 2012 och till en början innefattade verksamheten både däckservice och rekond. På grund av en ryggskada, som försvårade däckverksam-

heten, valde dock Tobias sälja detta företag och satsa på enbart rekond. – Jag slog upp portarna till TM Fordonsvård 2017. Rekond innebär en mycket noggrann tvättning och rengöring. Vi polerar, städar och tvättar bilar och tunga fordon, såsom traktorer, lastbilar och grävmaskiner. Vi utför även rekond för husbilar. Vi vill vara det självklara valet inom fordonsvård för såväl stora som små fordon, säger Tobias. Tobias berättar att verksamheten står på tre ben och innefattar rekond, tvätthall samt försäljning av fordonsprodukter. – Inom fordonsprodukter har vi tagit fram ett eget märke tillsammans med Tensia. Jag har varit med och tagit fram produkterna tillsammans med Tensias kemister på ett labb, och på detta sätt har jag kunnat vara med och påverka och utvärdera dem. Miljöfrågan har varit viktig för oss när vi tagit fram alla produkter, säger Tobias. TM Fordonsvård har två fastanställda, en deltidsanställd och fem timanställda. – Vi växer och kommer eventuellt att fastanställa en till medarbetare nu under våren. Vi gör investeringar och utvecklar verksamheten allteftersom. Vi har till exempel nyligen installerat en stor borsttvätt för lastbilar och bussar, säger Tobias. – Våra kunder kan också ansöka om att få tillgång till vår hall dygnet runt, genom att kort och gott ansöka om ett eget tvättkort. Här finns både borsttvätt och manuell spolning för fordon, tillägger Tobias. Många kunder kommer via rekommendation Något som är speciellt för TM Fordonsvård är att man hämtar och lämnar alla bilar i samband med fordonsvården.

DLT Sverige AB | Arabygatan 39, 36542 Växjö | 0768688959 | info@dlt.nu | www.dlt.nu |

– Vi hämtar nycklarna på morgonen och lämnar dem på kvällen. När kunden ska påbörja sin körning är bilen ren och färdig. Detta har varit särskilt uppskattat under pandemin. Vi arbetar till exempel med företag som Postnord, DSV, RB Logistik, Brödservice och Swecon, för att bara nämna några, säger Tobias. Tobias är nöjd med företagets utveckling och menar att det gäller att förvalta verksamheten och ta hand om personalen på bästa sätt. Kunder kommer ofta till företaget via rekommendation, och det är så man vill arbeta,

med en kvalitet och service som skapar ringar på vattnet. – Vi vill inte bli för stora utan ha en lagom skala där vi kan erbjuda en snabb service och ha goda och nära kundrelationer. Jag har tänkt på att öppna lastbilstvättar på andra orter, men i nuläget är jag nöjd med den verksamhet jag har. Alla våra kunder är lika värda, enskilda privatkunder liksom stora företag, och vi välkomnar kunder med alla sorters fordon till oss, avslutar Tobias Rask. Intervju: Victor Salazar

Huvudägarna Marlene och Tobias Rask

Här hittar ni oss: Rådjursvägen 15. 352 45 Växjö Tel: 0723-331163 • Mail: info@tmfordoncon.se


växjö 93 www.svenskleverantorstidning.se

Tunga lyft – nästan utan begränsningar Sven Jinert AB är ett sedan länge välkänt begrepp bland aktörer i behov av mobilkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering. Oavsett om det rör sig om ett enkelt monteringsuppdrag till en flytt av en hel industri kan Sven Jinert AB stå till tjänst.

”Lyft luren så lyfter vi resten.” Det är en slogan som många förknippar med Sven Jinert AB, familjeföretaget som startades i Hässleholm 1988 och som numera finns representerat via 19 depåer i Sverige, varav de flesta återfinns i de södra delarna av landet. Sammanlagt cirka 200 anställda företräder bolagets starka koncept kring mobilkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering, vilket innebär att man åtar sig flyttningar av allt från hus till industrier, samt utför montage och snarlika uppdrag. Härtill kommer en entreprenadavdelning som projekterar och driver större projekt.

Små och stora uppdrag I Växjö har Sven Jinert funnits sedan 1998, och det är här vi träffar depåchef Daniel Nilsson. – Vi åtar oss en mängd olika uppdrag, allt från lastning och lossning av lastbilar till husflyttningar och tunga lyft på höga höjder, inte minst i samband med byggprojekt. Det kan röra sig om exempelvis betong eller stålstommar där våra gaffelmaskiner kommer väl till pass. Det byggs ju en hel del här i Växjöområdet så vi har mycket att göra just nu, konstaterar Daniel Nilsson som innehaft rollen som depåchef i tolv år. – Det har varit väldigt intressanta år i ett mycket stabilt och bra företag, tycker han. Daniel medger att 2020 blev ett speciellt år, inte minst första halvan, varpå det mesta flöt på som vanligt. Upptagningsområdet för Växjödepån sträcker sig i en 20 mils radie från hemorten, och det är förstås en stor fördel för såväl de lokala depåerna som kunderna att Sven Jinert finns på så många platser i södra Sverige. – Vi håller kontakten depåerna emellan och avlastar varandra så gott det går. Det gör oss flexibla och snabbfotade, säger Daniel.

En problemlösare Sven Jinert erbjuder tjänster med en specialanpassad maskinpark samt med personal som är väl förtrogen med de lokala förhållandena. För att möta morgondagens krav på rationell materialhantering och kunna erbjuda sina kunder bästa service utvecklar man ständigt både maskinpark och utrustning. – Sammantaget gör det oss väldigt breda avseende allt som rör tunga lyft. Vi är en problemlösare som aldrig säger nej till något uppdrag, samtidigt som vi är tillgängliga mer eller mindre dygnet runt. Vi är engagerade i det vi gör och försöker dessutom alltid bidra till en positiv stämning på våra arbetsplatser, säger Daniel Nilsson. Tydlig miljöprägel Han lyfter också fram Sven Jinerts tydliga miljöprägel. Genom ständiga förbättringar finns ambitionen att hela tiden förebygga och minimera negativ miljöpåverkan. Bolaget strävar också efter att minska användningen av energi och material, effektivisera transporter och minska miljöpåverkan från affärsresor. I Växjödepån satsar man hela tiden på att utveckla verksamheten. Nyligen köpte man ett företag med fem kranbilar och en lastväxlare för transporter av motvikter, vilken togs i bruk den 1 februari. – Ju bredare vi blir desto bättre blir vår service. Vi hoppas också kunna utöka personalstyrkan framöver, säger Daniel Nilsson som tror att det tio

Sv e n J i n ert Väx jö | De på c h e f Daniel Nilsson A d r ess: B ä ve r vä ge n 1 1 , 3 5 2 4 5 V ä xjö E - p o s t: v ax jo @ jinert.s e | Te l: 0 4 7 0 - 8 0 0 00

personer starka manskapet snart ska bli 15. Nyligen anställdes en ny kranförare. Beträffande framtidsvisionerna hoppas Daniel att verksamheten ska fortsätta utvecklas. – Vi kan växa ytterligare, vi har kunskapen och framför allt hungern. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


94

växjö www.svenskleverantorstidning.se

Personligt bilföretag erbjuder nya och begagnade bilar för alla Kjell Bergström Bil AB är ett innovativt och anrikt bilföretag i Växjö som erbjuder både nya och begagnade bilar. Här finns bilar för alla och bland dem många prisvärda elbilar och hybridbilar. Företaget är auktoriserad återförsäljare för Mitsubishi och även återförsäljare för Mazda samt medlemmar i MRF, Motorbranschens Riksförbund, vilket ger kunderna en extra trygghet.

Svensk Leverantörstidning träffar Rickard Ohlin, som är VD på Kjell Bergström Bil AB. Vi ses i företagets moderna anläggning som är hela 2000 kvm stor och belägen på Hjalmar Petris väg i Växjö. Kjell Bergström Bil är ett anrikt företag som startades av Kjell Bergström 1979 i Växjö. – Vi har erbjudit Mitsubishibilar sedan länge och har växt tillsammans med Mitsubishikoncernen. Vi flyttade till våra nuvarande lokaler i början av 2000talet. Nu kan vi ha nästan 80 bilar inne i hallen, vilket är en stor skillnad mot förut. Vi erbjuder bilar för alla och möter många olika behov och önskemål, säger Rickard. Värnar om långvariga kundrelationer Kjell Bergströms son, Jens Bergström, är uppväxt med företaget och är den andra generationen som arbetar i det familjeägda bolaget. Även den tredje generationen började verka inom företaget 2014, i form av Fredrik Bergström. – Fredrik har ett modernt och ungt tänk. Han har

med sig erfarenheter från en annan bransch vilket har gett oss nya perspektiv. Fredrik är uppväxt med bilar och att prata om bilmodeller och han har bra kontakt med kunderna. Han har sunda och kloka värderingar och är en duktig entreprenör. Han är framtiden i bolaget, säger Rickard. Rickard själv började arbeta på företaget 2004 när Kjell gick i pension och han berättar att han har haft fantastiska år på företaget. – Jag och Jens har arbetat mycket tillsammans och haft det gemensamma målet att vara bäst på nya och begagnade bilar. Inom vårt område måste man tillgodose många behov och idag blir hållbarhet en allt viktigare fråga. Försäljningen har också förändrats tack vare internet. Många kommer långväga ifrån för att köpa sin bil. Här har vi ett bra läge intill en flygplats och en tågstation. En viktig milstolpe var 2013, då vi blev återförsäljare för Mazda, berättar Rickard. Försörjer sina elbilar med egenproducerad el

Kjell Bergströms Bil har koncentrerat sig på försäljning och samarbetar med andra aktörer som utför service på bilarna, till exempel fullserviceverkstäder. – Det finns en Mazdaverkstad, Växjö Autoservice, intill oss som vi har ett gott samarbete med. Vi har även ett gott samarbete med en Mitsubishiverkstad, Sjölins. All rekond utförs av Växjö bilvårdcenter Ditec. Vi vill även ge kunderna tillgång till god support, som till exempel bra försäkringar och finansiering där vi idag har starka partners, säger Rickard. Just nu finns ett stort fokus på elbilar och hybridbilar i branschen.

– Vi följer med i utvecklingen och får in allt fler miljösmarta produkter. Till exempel lanserar Mazda en elbil nu som är av hög kvalitet och mycket prisvärd. En elbil är något som alla ska ha råd med, säger Rickard. Kjell Bergströms Bil arbetar också aktivt med marknadsföring och att nå ut med sina bilar till kunder runt om i landet. – Vi utvecklar nu en större fotostudio för fotografering av bilar och håller på att uppdatera vår hemsida för att kunna ha en effektiv och enkel kommunika-

tion med våra kunder. Vi har också installerat solpaneler på taket som förser våra elbilar med el. Vi gör ständigt återinvesteringar i bolaget, vilket är viktigt för utvecklingen, säger Rickard. I framtiden vill Kjell Bergströms Bil bland annat satsa på att arbeta mer med nyare begagnat. – Vi har en spännande tid framför oss där vi även vill bredda vårt sortiment. Vi har allt från familjebilar till sportiga bilar och vill fortsätta verka i samma goda anda, avslutar Rickard Ohlin. Intervju: Victor Salazar

VD Richard Olin med Fredrik Bergström i 3e generationen

Adress: Hjalmar Petris Väg 62, 352 46 Växjö • Öppettider: Mån-fre 10-18.00 Lör 10-14.00


växjö 95 www.svenskleverantorstidning.se

Ekonomiska helhetslösningar lyfter företag månad och även hjälp med räkenskaper. – En del vill ha en rapport varje månad, andra var tredje månad eller på årsbasis, säger Jessica. Företaget erbjuder här en stor bredd av tjänster och är flexibla. – En del gör redovisningen själva men vill ha hjälp med bokslutet, och så vidare. Vi skapar en lösning som är utformad efter den specifika kundens behov. Våra kunder kan bestämma själva hur de vill ha det, om vi ska sköta allt eller vissa delar, men många uppskattar att vi tar hand om helheten. Är kunden nöjd och glad så är vi nöjda och glada, säger Jessica.

Redovisningsbyrån Akromat AB är ett Växjöbaserat redovisningsbolag vars uttalade affärsidé är att hjälpa alla typer av företag, stora som små, med olika typer av ekonomitjänster. Företaget har en stor bredd och bland tjänsterna finns till exempel löpande bokföring, avstämningar, årsredovisning, löneadministration och deklaration. Med hjälp av Redovisningsbyrån Akromat kan kunderna fokusera på att driva och utveckla sin kärnverksamhet.

Digitalisering en viktig del av branschen

Svensk Leverantörstidning träffar Jessica Andersson, som driver Redovisningsbyrån Akromat AB. – Jag är utbildad och godkänd redovisningskonsult i grunden. Jag hade jobb redan innan min utbildning var färdig och på den vägen är det. Det var när jag antog redovisningsuppdrag via ett bemanningsföretag som en kund ville att jag skulle börja arbeta hos dem, vilket jag gjorde. Efterhand började jag ta in egna kunder och småningom köpte jag in mig i bolaget. Detta var 2008. Sedan dess har jag fyllt mina dagar med redovisning, säger Jessica och berättar vidare att redovisningsbyrån snart växte. – Vi började annonsera i Smålandsposten, där vi skrev att vi har småländska priser, och i samband med det fick vi många nya kunder. Vi fick anställa fler och idag är vi fem medarbetare, säger Jessica.

Stor noggrannhet på Akromat AB

Kundanpassade tjänster med stor bredd

Många kunder kommer till Redovisningsbyrån Akromat via rekommendation, företagets arbete ger helt enkelt ringar på vattnet. De som har behov av företagets tjänster erbjuds också en kostnadsfri konsultering. – Vi har många kunder som varit med oss hela vägen, och fortsätter att anlita oss. Våra återkommande kunder är ett tecken på att vi gör ett bra arbete. Vi har erfaren personal med rätt utbildningar och kunder i hela södra Sverige. Ofta följer vi med våra kunder när de byter ort. Vi arbetar

mycket i Kronobergs län, men även i Sjöbo och Lund i Skåne och ända upp till Stockholm, berättar Jessica. Redovisningsbyrån Akromat gör allt ifrån vanlig löpande redovisning, lönehantering och deklarationer till bokslut och mycket mer. – Vi löser helt enkelt det mesta inom ekonomi för aktiebolag, enskilda firmor, kommanditbolag med mera. Vi samarbetar också med många duktiga revisorer och andra redovisningsbyråer, säger Jessica. Genom Redovisningsbyrån Akromat kan kunderna få en bra överblick över företagets ekonomi varje

Just nu arbetar Redovisningsbyrån Akromat mycket med digitalisering. – Detta är något som sker på vårt företag liksom i branschen i stort, där allt mer blir digitalt. Vi följer utvecklingen och här finns mycket att lära, säger Jessica och betonar att det är viktigt att kunderna blir nöjda med slutresultatet. – Vi arbetar med andras pengar och då är det viktigt att de blir helt nöjda med redovisningen. För oss känns det väldigt positivt när vi kan leverera bra månadsredovisningar som gör kunderna nöjda. Vi arbetar med helhetslösningar, har goda samarbeten och ser positivt på framtiden, avslutar Jessica Andersson. Intervju: Victor Salazar

Maskinuthyrning för hemmafixare och proffs Växjö Maskinuthyrning AB erbjuder såväl privatmarknaden som företagen professionell hjälp med maskinuthyrning. Här finns moderna maskiner och verktyg av många olika slag, både för arbeten inomhus och utomhus. Den lokala förankringen i Kronobergs län är stark och i Växjö finns en växande marknad som företaget möter med tillförsikt.

Växjö Maskinuthyrning AB grundades 2009 och ägs av Tobias Ahnström, Carl Rappe och Christer Augustsson. Svensk Leverantörstidning träffar

Mattias Lindstedt, som är depåchef på företaget och kom in verksamheten så sent som 2020. – Jag har haft en väldigt bra start här på Växjö Maskinuthyrning. Pandemin har gjort att många privatpersoner har varit hemma och arbetat med sina hus. De har till exempel renoverat, slipat golv och snickrat såväl inomhus som utomhus, och här har vi kunnat hjälpa till. Vi har många privatpersoner bland våra kunder och under pandemin har tiden funnits för dem att ägna sig åt sina husprojekt, berättar Mattias. Mattias kommer ursprungligen från transportbranschen och har hunnit lära sig mycket under sitt första år.

Conny lastar en saxlift med stor noggrannhet

Ring oss 070-926 02 37 • Besök oss www.akromat.se Arabygatan 82 B, 352 46 Växjö

– Maskinuthyrning är något nytt för mig, men jag har kommit in bra i arbetet. Vi är ett litet uthyrningsföretag med stark lokal förankring som arbetar i Kronobergs län, man kan säga att vi arbetar i Växjö med omnejd. Vi utgår från Minkvägen i Växjö och har sex medarbetare. Vi har även en egen butik, säger Mattias. Satsar på en modern maskinpark Växjö Maskinuthyrnings ledord är långsiktiga relationer genom god service och kvalité. Företaget arbetar främst med kända varumärken av hög kvalitet såsom Hilti, Husqvarna och Pullman. – Vi har allt ifrån liftar till små handmaskiner. Inom trädgård har vi ett brett sortiment med jordfräsar, mossrivare, motorsågar med mera. Vi har även en egen kranbil och med den utför vi alla sorters krantransporter. Vi har också ett gott samarbete med KranPunkten, som finns på många orter. De har ett brett sortiment av liftar och mobila arbetsplattformar, säger Mattias. Växjö Maskinuthyrning säljer även gas inom de flesta områden, till exempel till tillverkningsindustrin och livsmedelsindustrin. – Vi är återförsäljare av Nippon Gases, som även de står för kvalitet. Växjö Maskinuthyrning har ständigt nya projekt på gång och företagets maskiner finns på många byggarbetsplatser runt omkring i länet. – För oss är det viktigt att alltid ha en modern och funktionell maskinpark, därför byter vi ofta ut våra maskiner. Under förra året köpte vi till exempel fyra nya liftar och en ny grävmaskin, säger Mattias.

Elin Edvinsson med depåchef Mattias Lindstedt

genom att arbeta medvetet med service och bemötande så har man en stor konkurrensfördel. – Vi har ett gediget och personligt bemötande liksom bra samarbetsparters i branschen. Vi samarbetar till exempel med Skanska, Lambertsson och Tholmarks uthyrning samt andra uthyrare. Flexibiliteten är viktig för oss och vi vinner mycket på vårt positiva bemötande. Kunden ska alltid erbjudas en bra helhetslösning, säger Mattias. Växjö Maskinuthyrning har nyligen anställt en ny medarbetare och framtidsvisionerna är att fortsätta utvecklas och vara en optimal partner inom uthyrning. – Vi brinner för det vi gör och satsar på personalen och på vår maskinpark, återinvesteringar är viktigt för företaget. Framtiden här i Växjö ser ljus ut eftersom det byggs och investeras mycket. Vårt mål att fortsätta växa med god service och vara det självklara valet inom maskinuthyrning. Alla våra Vill växa genom god service och ett kunder är viktiga, stora som små, avslutar Mattias Ljus B30 / C0 M52 Y91 K0 personligtOrange: bemötande R247 G147 Lindstedt. Växjö Maskinuthyrning är ett R241 litet företag,G90 men Intervju: Victor Salazar Mörk Orange: B36 / C0 M76 Y89 K0

Minkvägen 3 Växjö | www.vaxjomaskinuthyrning.se | 0470-73 62 62


En del av Hexanova Media Group:

PR

& more

posttidning

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-2 2021  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-2 2021  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded