Svensk Leverantörstidning nr-1 2021

Page 1

Konsulter och rekrytering med människan i centrum

Rederiernas förlängda arm – Vi jobbar inom alla fartygssegment, allt från oljetankers och containerfartyg till militära fartyg, och samarbetar bland annat med agenter i både Norge och Danmark. Vi noterar en fortsatt ökande efterfrågan på de tjänster vi erbjuder och har ambitionen att växa organiskt. I förlängningen tar det oss in på nya marknader, spår Mårten Zetterberg.

– Vi tillhandahåller strategisk kompetensförsörjning, konsultlösningar på både kort och lång sikt samt rekrytering. Vi arbetar med alla tjänstemannaprofiler till både stora och små företag inom olika sektorer, upplyser Tina Linnér, platschef och tillika affärsområdeschef för Manpower och Jefferson Wells.

Läs mer på sidan 20.

Läs mer på sidan 27.

Nr 1 februari 2021 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

BILAGA:

ÖSTRA SKÅNE

BYGG

Ledande leverantör av smarta garageportlösningar Garageportexperten är Sveriges största portleverantör och erbjuder portar och montage över hela landet. Man besöker kunden på plats, mäter, tar fram rätt port och monterar den. Enklare och tryggare kan det inte bli. Läs mer på sidan 4.

IT

IT-lösningar som gör skillnad Endera Networks är ett IT-konsultbolag med stora ambitioner och en stark lokal förankring i Göteborg. Företaget erbjuder spetskompetens och en effektiv konsultation inom en rad IT-områden och arbetar med produkter från marknadsledande leverantörer där man har aktiva certifieringar och dokumenterad erfarenhet. Genom att arbeta med system och teknik och designa, installera och driftsätta nätverksmiljöer skapar man behovsanpassade IT-lösningar som förändrar och effektiviserar vardagen för många företag och organisationer i väst. Läs mer på sidan 14.

Stor oro för digitala intrång när distansarbetet fortsätter Läs mer på sidan 16.

TRANSPORT

75-åring lastvagnspartner till det småländska näringslivet Med 75 år i branschen är Atteviks ett sedan länge etablerat varumärke i det småländska näringslivet. Atteviks är en komplett leverantör av personbilar, lastbilar och transportbilar, samtidigt som företaget också är en trygg partner avseende reparation och service. Med etablering på åtta orter i Småland är en Atteviksanläggning aldrig långt borta. Läs mer på sidan 19.

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID N IN G FÖR LE V ER A N TÖR ER


55-57 2

Årjäng

ledaren

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Företagarna har o Infrastruktur

ledaren Industri

2

Bygg

Vad kommer innehåll Snart återgår allt till det innehåll ledaren miljardsatsningarna normala – eller...? att innebära? innehåll Energi

IT/Säkerhet

2

www.svenskleverantorstid Följande inne Maskin

Företagarna har ordet

Leverantörstid

3

Danmark

Men visst, helt opåverkade lär vi väl inte vara efter Vaccineringen av befolkningen är i full gång och denna turbulenta tid. Jag vidhåller att det mesta förhoppningsvis ska vi alla snart kunna lägga i människors sätt att vara och leva privat lär bli som denna omskakande coronatid bakom oss. Även Här i Göteborg undrar vi om den Vår i luften. Visst är det härligt? Jag förut, men att pandemin förmodligen kan ha desto om regeringsföreträdare har tydliggjort att omdebatjust terade Västlänken verkligen kommer större inverkan på våra yrkesliv även när pandemin är inte eliminerar hela problemet haratt jagbli av, ansluter mig till de som fylls av energi vaccineringen men mer klarhet frågan lär så vi sakteliga väl få efter över. Många av oss fått anpassa www.svenskleverantorstidnin arbetssituationen efter svårt att se varför saker ioch ting inte ska valet när vårsolen gassar som mest, när i höst dåtill göteborgarna rösta iom devinya förutsättningarna och de restriktioner som börja återgå det normala i ska samhället takthuruvida med det börjar grönska och man har hela behålla trängselskatten inte. Västlänken förekommit, inte minst genom att arbeta hemifrån. att ska vaccinet gör en allt större andeleller av befolkningen den härliga sommaren framför sig. ska ju stor del finansieras Kanske han just detta vara något som blir vanligare immun mottill covid-19 för varje dag som via går. just biltullarna. Arbetslusten och glädjen ökar och det i framtiden som en följd av corona. Många, inte bara När infrastrukturminister Catharina Elmsäterär härligt när den andan smittar av sig En Svärd arbetstagare utan också arbetsgivare, har insett de av minapresenterade bekanta är övertygad: inget blir som förr regeringens mångmiljardbland människor runtomkring. såväl praktiska som ekonomiska fördelarna med att efter corona. Människor, menar han, har skaffat sig satsningar på svensk infrastruktur betonade hon jobbet sköts från distans, och kanske blev 2020 året då nyaatt vanor under pandemin, de tagit som till sigleder man kommer att vanor satsa som på sådant blev mer vedertaget och accepterat. så till den milda grad att de konkurrenskraften. inte vill återgå till gamlaDetarbetssättet till jobb och främjar är Frågan är om även svensk infrastruktur går rutiner. Även strategi här tvivlarsom jag. på sikt borgar för ett stärkt en klok mot en ny vår? Det känns onekligen så efter Pandemin har ju – även om givetvis de negativa Desvenskt flesta av oss är av vår natur Även näringsliv. Den vanemänniskor. här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder konsekvenserna i form av dödsfall och mänskligt omgå många av oss italar varmt omjust förändringar, nya ofta hand hand med konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. lidande överskuggar allt – i vissa avseenden haft en intryck, nya utmaningar och så vidare, gör vi, om man och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka del positiva effekter. I en tidigare ledartext nämnda jag tar de en närmare tittsom på våra beteenden, allt som oftastbeaktar aspekter Sveriges Byggindustrier till en hel del när det handlar om att både stärka som vi brukar göra. Som vi alltid har gjort. bland annat just att människor ur ett yrkesperspektiv när de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om Åtminstone i de allra flesta fall. för ”den bästa någonsin”. Man betonar dockblivit mer förändringsbenägna i fråga om att det här i Svensk Leverantörstidning och det är kompetensutveckla sig och byta bransch. det ökande satsningar Härdylika i Göteborg undraroch vi om den omdebatVårdet i luften. Visst är det härligt? Jag behovet av intressant att konstatera att inte enbart En annan effekt av den växande arbetslösheten Var och en bygger ju sina liv efter rådande större terade mod och ansvarstagande från Västlänken verkligen kommer att bli av, ansluter fylls efterlyser av energi handlar om att bygga ut och byggamig nytt,till de som förutsättningar. som covid-19 inneburit är att antalet nyregistrerade Om de rutiner vi skapat inte är bra men mer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet berörda parter så att en modern och väl när vårsolen gassar som mest, när utan också om att bevara det som redan aktiebolag ökade vi betydligt under 2020. Trots allt lite förändrar vi dem. Alla de vii väljer att göteborgarna inte förändra ärska ju rösta höst då om huruvida fungerande infrastruktur så småningom grönska och man har hela finns och fungerar. Drift det och börjar underhåll märkligt, kan tyckas, med tanke på att vi på grund således sådana som fungerar, som formar vår tillvaro eller ska behålla trängselskatten inte. Västlänken lämnas över till framtida generationer. härliga sommaren framför sig. ska i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas av just pandemin hamnat i en lågkonjunktur. I en på det sätt vi vill och önskar. ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. Man att viinfrastrukturminister ska ta lärdom av DanArbetslusten och glädjen ökar och det tycker När i det faktum att nära nog halva milElmsäterundersökning genomförd av Kantar Sifo framgår att Jag tror inte att en pandemi får oss att öppna Catharina använda oss av den statsgaär härligt smittar av mark sig och De jardregnet ska falla över just detta. när den andanögonen presenterade regeringens mångmiljardantalet nystartade aktiebolag ökade med 20 procent i det avseendet.Svärd allra flesta av oss vill blandav människor runtomkring. rantimodell manpå själva arbetat efter. satsningar svensk infrastruktur Resten ska gå till utveckling underbetonade 2020 årshon tio första månader. Uppenbarligen ha våra normala liv tillbaka. När tejpremsorna på Ni kanatt läsaman vadkommer Larsnedplockade Redtzer, att satsa ansvarig på sådant som leder infrastrukturen och det handlar i har många arbetslösa sett eget företagande som butiksgolven är bortrivna, skyltarna i Frågan Göteborg undrar om den omdebat- går för infrastruktur Vår i luften. Visst är det härligt? Jag mycket omHär till jobb ochpå främjar konkurrenskraften. Det är Sveriges är om ävenvisvensk infrastruktur mångt och rälsbunett tilltalande alternativ för att trygga den egna och högtalarsystemen inte längre påminner om enByggterademot Västlänken verkligen kommer att blisåav,efter industrier, en klok strategi sominlägg på siktlängre borgar för ett stärkt ansluter mig till de som fylls energi tycker i igen sitt en ny vår? Det känns onekligen den av trafik, närmare men bestämt försörjningen. Att kravet på aktiekapital halverats till och en halv meters avstånd, lär vi åter trängas mer klarhet ibesked frågan om lär vi få efter valet näringsliv. Den här typen av satsningar när vårsolen gassar som mest, när regeringens attväl satsa 522butikshyllor miljarder fram isvenskt tidningen. 000 kronor kan förstås också vara en bidragande längs och i kassor som om corona aldrigjust 25 höghastighetståg. Det ligger helt i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand hand med konkurrenskraft kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det börjar grönska och man har hela Tills nästa gångisardinburkar. önskar jag alla orsak, liksom att regeringens företagsstöd under hade existerat. Badstränderna blir i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten eller inte. Västlänken och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av 522 miljarder kronor – det bör onekligen räckamånga sköna timmar i vårsolen! den härliga sommaren framför sig. pandemin i mångt fylls med ståplatspublik med ettByggindustrier tillien stor del finansieras via justIdrottsarenorna biltullarna. länder världen över ska ochjulär de aspekter som Sveriges beaktaroch mycket varit utformade för just till hel del när det handlar om att både stärka Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina Elmsäteraktiebolag. avstånd som en halv näroch de kallar dencentimeter nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare som utveckla svensk infrastruktur. Dupå läser ommest en URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Man betonar dock mellan och varandra. restider, inte minst mellan landets här i Svensk Leverantörstidning det är UTGIVARE bland människor runtomkring. på svensk infrastruktur betonade hon det ökande behovet av dylika Frågan satsningar och sig är: Finns verkligen kunskapen att man ställer intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. satsningar att man kommer att satsa påutsådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande från bland alla dessa nyföretagare? handlar om att bygga och bygga nytt, driva egen verksamhet Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag går till jobb ochockså främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och väl om även svensk infrastruktur utan om att bevara det som redan I en tidigare undersökning som Kantar Sifo gjort på terade Västlänken verkligen kommer att bliettav,stärkt ansluter tillDet de känns som fylls av energi en klok strategi som på sikt borgar för fungerande infrastruktur så småningom mot en mig ny vår? onekligen så efter finns och fungerar. Drift och underhåll uppdrag av Swedbank och sparbankerna svarade tre mensvenskt mer klarhet i frågan lärhär vi typen väl få efter valet näringsliv. av satsningar närregeringens vårsolenbesked gassarom som mest, när lämnas över till framtida generationer. att satsa 522 miljarder ska i hög gradDen prioriteras, vilket avspeglas av tio företagare att de inte har tillräcklig kunskap i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Man tycker att vi ska ta lärdom av Dandetkronor börjar och man har hela pågrönska infrastruktursatsningar fram till 2025. i det faktum att nära nog halva milinom skatter och regelverk för att driva ska och behålla trängselskatten eller Västlänken arbetstillfällen, och det ärinte. sannolikt en av mark och använda oss av ekonomi, den statsgav onekligen 522 miljarder kronor – det bör den härliga sommaren framför sig. räcka a jardregnet ska falla över just detta. a N ska ju till stor del finansieras via just biltullarna. N aN företag. E c de aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar s v rantimodell man själva arbetat efter. Äom att u handlar till en hel del och när det både Resten ska gå till Catharina utvecklingElmsäterav Arbetslusten och detstärka När infrastrukturminister ch ökar aN d glädjen LL o Onekligen aning oroväckande, men i grund och när deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen Nu k svensk Ni kan läsa vad Lars Redtzer,enansvarig dIN NTIinfrastruktur. utveckla Du läser om och detmångmiljardhandlar i är som härligt när den av sig N Ismittar EN I andan E d Svärd presenterade regeringens g o N -k för ”den bästaoch någonsin”. Man betonar dock botten måste det förstås vara positivt att många vågar för infrastruktur på Sveriges ByggdNI QiRSvensk det här och det är ILeverantörstidning E! mångt mycket om rälsbunT N o bland människor runtomkring. a h Ansvarig Nr 3-2014 30:e årg Äs satsningar på svensk infrastruktur betonade hon utgivare: RTp att det inte det ökande behovet av dylika satsningar och industrier, tycker tai sitt inlägg steget och längre kanske göra verklighet av en dröm eller intressant Latt konstatera enbart sma den trafik, bestämt att man kommer attnärmare satsa på sådant som leder Nilsson Urban efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen.en idé de kanske burit på länge. handlar om att bygga ut och bygga nytt, höghastighetståg. Det ligger helt till jobb och främjar Detväl är parterkonkurrenskraften. så att en imodern och Frågan är omom även Tills nästa gång önskar jag2020 alla också coronaåret då ett antal nya utges av:berörda utan också att svensk bevara infrastruktur det som Tidningen redangår i linje med andra Kanske blev Prenumerera: en klok strategi som satsningar på sikt borgar ett stärkt fungerande infrastruktur såför småningom motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB länder världen över och lär i internationella storföretag prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Dentill härframtida typen avgenerationer. satsningar En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betyd- föddes. I all bedrövelse lämnas över regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder ska i högbesked grad prioriteras, vilket förlängningen kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58i hand Göteborg pandemin fört Imed gå ofta hand medinnebära just konkurrenskraft ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom textsom ochURBAN olika tecken. och sig vore åtminstone detta NILSSON Man tycker att vi ska ta lärdom av Dankronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. i det faktum att nära nog halva milrestider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas något att glädjas åt. och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av mark och använda oss av den statsga522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka

ÅlandLedaren

Bygg 4-8 2

ledaren

Bornholm Företagarna h

Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014

Industri 9-11

Energi 12-13

Industri Västmanland

Ledaren innehåll

Bygg 2 Göteborg Energi Företagarna har ordet 3 Marks kommun IT/Säkerhet Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur 4-6 Småland Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin Industri 7-10 Borås Danmark Bygg 11-13 Ledaren 2 Ulricehamn Åland Energi 14 Företagarna har ordet 3 ÅrjängBornholm IT/Säkerhet 15 Infrastruktur 4-6 Mora/Leksan Maskin 16-17 Industri 7-10 Västmanland Danmark 18-29 Bygg 11-13 Göteborg Åland 30 Energi 14 Marks komm Bornholm 31-36 IT/Säkerhet 15 Småland Mora/Leksand 37-40 Maskin 16-17 Borås Västmanland 41-42 Danmark 18-29 Ulricehamn Göteborg 43-44 Åland 30 Årjäng Marks kommun 45-47 Bornholm 31-36 Småland 48-53 Mora/Leksand 37-40 Borås 54 Västmanland 41-42 Ulricehamn 55-57 Göteborg 43-44 Vad är en QR-kod Årjäng 58-59 Marksden kommun 45-47 och vad används till?

Vad kommer miljardsatsningarna Hållbarhet 17 att innebära? Infrastruktur 18 Vad kommer Transport 19 miljardsatsningarna att innebära? Göteborg 20-26 Vad kommer Linköping 27-30 miljardsatsningarna Lidköping 31-44 att innebära? IT 14-16

Ale 45

redaktion

Kungälv 46

Mölndal 47-51 Kungsbacka 52-63

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

Redaktionsledning: jardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. användningsområden kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 rantimodell man själva arbetat efter. ökat. Koderna till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att stärka 05 utveckling av både Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in ÖRJAN PERSSON reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den nationella infrastrukturplanen Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. Du läser om Chefredaktör det handlar i en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock på Sveriges Byggdet mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för infrastruktur och mycket om rälsbun- och Besök med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur det ökande behovet av dylika satsningar och längre industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, av Pressgrannar a berörda parter så att en modern och väl N Tills nästa gång önskar jag alla aN utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan EN andra u sc h Äv aN d ILL ocfungerande infrastruktur så småningom Den enda du behöver N många sköna timmar i vårsolen! finns och fungerar. Drift och Nu k mediepartnern INT länder världen över och lärunderhåll i I dI N N E E Adress-/namnändring: lämnas över till framtida generationer. kod Ng ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! ej för insänt, ej Tidningen ansvarar I E innebäravilket kortare T N o Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i detrestider, faktuminte att nära nog halva mils minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss avANSVARIG den statsgajardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. Prenumerera: Nr 1 - 2021 Resten ska gå till utveckling av Ansvarig utgivare: träffats Tryck: Hexanova Group ABLina överenskommelse med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se infrastrukturen och det handlar i Tidnings QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydJoakim Nyholm Pressgrannar Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. www.hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mångt och mycket om rälsbunTidningen utges av: joakim.nyholm@hexanova.seindustrier, Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas den trafik, närmare bestämt Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på PR & More Scandinavia AB fram031-719 i tidningen. Fax 05 29Adress-/namnändring: MÄR höghastighetståg. Det ligger helt Stefan 031-719där 05läsaren 17ANENkan KE v reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, scanna in Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Chefredaktör: adressandring.slt@hexanova.se Na a V Tills nästa gång önskar jag alla N N a i linje sc ÄvE med satsningar i andra en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida N du och a k L Telefon 031-719 05 00 Örjan Persson L många sköna timmar i vårsolen! N världen över och lär i Besök oss gärna på nätet: Nu med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur länder NTI I dI EN I gEN 05 29 kodFax 031-719 orjan.persson@hexanova.se www.svenskleverantorstidning.se Ekonomi: du kan använda NIN QR! Tryck:en QR-kod i din annons! innebära kortare TId oNEförlängningen a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä URBAN NILSSON L RT ekonomi@hexanova.se sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson Besök oss gärna på nätet: Redaktör: storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver

Växjö 64-71

redaktion

redaktion

I

Vad är en QR-kod och vad används den till? S

redaktion

T

Vad är en QR-kod vad används den till? Prenumerera: Carolinaoch Fredriksson Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen utges av: Trycksak Adress-/namnändring: www.svenskleverantorstidning.se 3041 0174 Hexanova Media Group AB carolina.fredriksson@hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se En QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydmaterial. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än beställt en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och Den enda mediepartnern du behöver och bilder förbjudet, om inte särskild Layout: med att många Telefon modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har Ekonomi: kodernas Redaktionsledning: Tidningen ansvarar ej för 031-719 insänt, ej05 00 överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se Michaela Jönsson Fax 031-719 05 29 Stefan Carewall 031-719 05 17 beställt material. Eftertryck av text v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se a N aNN michaela.jonsson@hexanova.se ÄvE u sc bilder en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida och förbjudet, om inte särskild aN doch N ILL I Nu k T d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN Iöverenskommelse träffats med gEN kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRTryck: www.svenskleverantorstidning.se TId NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg redaktionen. www.hexanova.se LÄ RTp sma Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

PR

& more

dch as

Ulricehamn

Ledaren

T


företagarna har ordet

3

www.svenskleverantorstidning.se

Fakta eller feeling? – om betydelsen av tillförlitlig statistik Coronaåret 2020 har mer än någonsin visat betydelsen av bra statistik för att fatta rätt beslut. Brist på tillförlitlig statistik kan leda till helt felaktiga beslut med förödande konsekvenser för företag och samhälle. Men även bra statistik kan leda fel om användaren av statistiken, medvetet eller omedvetet, fokuserar på fel saker. Det händer när fakta inte lyfts fram korrekt eller om man väljer att blunda för hur verkligheten faktiskt ser ut.  Var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare. Företagen runt om i hela vårt land är motorn i Sveriges maskineri. Företagare skapar välstånd och sysselsättning åt sig själv och åt andra. Företagare sliter hårt varje dag för att driva sitt företag och Sverige framåt. Dessutom lägger företagen ner åtskilligt med tid varje år som statistikleverantör till olika myndigheter.  I Sverige finns 28 statistikansvariga myndigheter som tillsammans samlar in och publicerar officiell statistik inom sina respektive områden. Det är i grunden viktig statistik om hur samhället ser ut och fungerar.  Den första analysen  av statistiken gör vanligen myndigheten själv. Den som tolkar statistiken har också makten att välja perspektiv. Men tyvärr så döljs sanningen många gånger i mängden data. Myndigheterna väljer att lyfta fram sin bild av verkligheten. Egna subjektivt valda vinklingar – tyvärr sällan ur ett företagarperspektiv.  Statistik misstolkas Varje dag bombarderas vi med ny statistik. Ibland rapporteras statistik bara med en enkel siffra. Exempelvis den dagliga rapporteringen av antalet döda personer i Covid-19. Hur många nya dödsfall som rapporterats in den aktuella dagen. Den direkta reflektionen är att det måste ha varit många som har dött i

Sverige under 2020, åtminstone från mitten av mars och framåt. Den bilden förstärks av mediabilden om hur Sverige sticker ut internationellt med många fler dödsfall än i våra grannländer.    Det viktiga är då att zooma ut och få ett helhetsperspektiv. Då inser man att antalet döda under förra året går till historien – som året då väldigt få dog i Sverige. Faktum är att förra året ser ut att bli det tredje minst dödliga året under de senaste 50 åren. Det är inte direkt den bilden som fastnat på näthinnan när vi dagligen matas av höga dödstal i Sverige.   Jag vill inte på något vis förminska pandemin och motsätter mig inte att vi gemensamt måste bekämpa pandemin på bästa sätt. Den övergripande strategin som samtliga länder mer eller mindre följer är logisk – begränsa smittspridning och vaccinera. Jag tänker inte heller ge mig på att analysera Sveriges coronastrategi. Det överlåter jag till andra att göra.   Men 2020 går tyvärr till historien på andra sätt än i dödsfallsstatistiken, med  bland annat  ett historisk stort BNP-fall andra kvartalet, ett digitalt språng och ändrade konsumtionsmönster, social distansering och stigande arbetslöshet. Allt detta med stora konsekvenser för samhället och många företagare har drabbats särskilt hårt av pandemins följdverkningar.  Beslut uteblir när statistik saknas För att kunna rikta in åtgärder där behoven är som störst, behöver man alltid ett bra statistikunderlag att utgå ifrån. Ett sådant prioriterat område är att bekämpa brott mot företag. Alla dessa brott kostar samhället enorma resurser, inte bara mätt i pengar, utan både i individuell otrygghet och sämre framtida tillväxtpotential när investeringar uteblir och företag lägger ner. Hur ska vi kunna stoppa brott mot före-

som inte syns, inte finns. Det skulle vara förödande för samhällsutvecklingen.   Kompletterande statistik, där statistik saknas  När vi på Företagarna ser brister i den offentliga statistiken så behöver vi ta fram egen statistik. Ta fram kompletterande statistik där  perspektiv saknas. Statistik där detaljer inte finns. Det gör vi antingen genom att vidareförädla och belysa viktiga detaljer i redan framtagen offentlig statistik. Men vi behöver  också genomföra egna undersökningar bland våra medlemmar för att kunna ge en kompletterande verklighetsbild. Det ger oss fakta som andra saknar. En viktig kunskap som kan ge inflytande och bidra till bättre förutsättningar för landets företagare.

Martin Daniels. Foto: Oskar Omne

tagare om vi saknar rätt underlag? I den offentliga brottsstatistiken saknas tyvärr en viktig indelning för att kunna se skillnad på brott som drabbar privatpersoner och brott riktade mot företag. Den statistiken behöver omedelbart komma på plats för att kunna sätta in rätt åtgärder.  För att öka tryggheten för företagare behöver också fler brott klaras upp än vad som är fallet i dag. Då skulle också fler företagare vara benägna att anmäla alla brott som de utsätts för. Tyvärr så finns det i dag ett stort mörkertal i anmälningsbenägenheten bland företag. Risken är att politiker resonerar som så att de brott

Beslut måste bygga på fakta  Många älskar att gå på magkänsla.  Att gå på magkänsla kan vara rätt i yttersta nödfall, när bättre alternativ saknas. Men i grunden behöver vi verka för mer faktabaserade beslut. Faktabaserade beslut som ser till helheten och samtidigt fångar upp de viktigaste nyanserna.   Det går inte heller att bara välja ut de ”fakta” som passar bäst in i sin egen verklighetsbild. Känslan behöver stå tillbaka när statistik och kunskap säger någonting annat. Då har jag känslan – feelingen – att det här kommer att gå bra.  Nu lämnar vi coronaåret 2020 bakom oss och ser fram emot ett starkt 2021. MARTIN DANIELS Statistiker, Företagarna

Har du preppat företaget? Det snöade ymnigt när jag och mina kompisar klev på bussen mot Sandviken den där kvällen. Men herregud, snö, det kommer ju varje år. Det kallas vinter? Vi gick på vår konsert, den var sådär vill jag minnas, och skulle åka tillbaka till Gävle. Det var knappt att man såg handen framför sig. Vi klev på vad som sedan visade sig vara den sista bussen mellan Sandviken och Gävle på ungefär tre dygn. Så här i efterhand var det naturligtvis otroligt onödigt att ge sig ut på utflykt just då, men vi var 17 år gamla och var så där världsvana som man bara kan vara då.

Ica-butik aldrig slut på mjölk, bröd eller andra förnödenheter. Vi hade tur. Under någon dag var det nämligen brist på en del livsmedel i Gävle. Butikerna upplevde också att kunderna hamstrade varor i stor utsträckning. De varor som tog slut först var mejeriprodukterna eftersom mejeriet inte kunde leverera

Tomma lager I dag finns det inte längre några mejerier i Gävle att hämta mjölk från. Statykossorna som prydde Gefleortens mejeris trädgård har sålts. Dessutom har lagerhållningen av livsmedel minskat i Sverige jämfört med 1998, för att få en mer kostnadseffektiv distribution. Effektivare orderhantering och distribution har gjort att tiden mellan produktion och konsumtion har minskat, omsättningstiderna i lagren generellt minskat och hastigheten i varuflödet ökat. I förhållande till det stora antalet dagligvarubutiker är det få och stora lagercentraler som försörjer landets samtliga konsumenter med livsmedel. Ett större centrallager, som av någon anledning inte skulle någon tillförsel av varor, uppges i en rapport från Livsmedelsverket kunna vara helt tomt efter cirka åtta dagar. Bor du mer på landsbygden vid en dylikt snökaos som i Gävle 1998 kommer det inte spela någon roll hur lagerhanteringen ser ut. Affärer kommer sannolikt att vara stängda, om inte annat för att personalen inte kan ta sig till jobbet. Strömavbrott innebär också att det inte kommer gå att handla med kort – och dessutom kommer förmodligen inte heller kassasystemet fungera.

Bilar under drivor Det var i början av december 1998 och sedan snömängd började uppmätas på regelbunden basis i Sverige har inget kunnat mäta sig med snökanonen som drabbade Gävle då. Fram till den 3 december hade 38 centimeter snö fallit. Mellan den 4 och 6 december föll 97 centimeter snö och på måndagen den 7 december hade snödjupet stigit till 139 centimeter. Det innebär snödrivor på runt 180 centimeter. Alla sätt att komma in och ut ur Gävle stoppades, både tåg, E4:an och riksvägen. När man gick ut på gatorna, och enda sättet att ta sig runt var att pulsa, åka skidor, spark eller snöskoter, stack det upp antenner ur snön som visade att det fanns en bil därunder. Bandvagnar åkte runt för att se till att ingen att fastnat någonstans. Många hade också strömavbrott i flera dygn. Det var en extraordinär upplevelse, och alla vi som var med pratar vid minsta tillstymmelse till snö om det. Mjölk med snöskoter Även om det var stora problem med varutransporter som inte kom fram till butikerna tog det i vår närmaste

några varor. Mejeriet minskade också sin produktion under måndagen till följd av det minskade antalet leveranser. En del av hotellen i Gävle, som på grund av avstängda vägar och inställda tåg också hade fler nattgäster än vanligt, valde att själva hämta mjölk vid mejeriet med hjälp av snöskoter.

Eva Cooper. Foto: Lars Clason

Toapapper och torrvaror Under våren hamstrades det toalettpapper världen

över. Förhoppningsvis har pandemin fått fler att tänka på vikten av att ha mer än den närmaste dagens mat (och toalettpapper) hemma, i händelse av sjukdom och för att undvika trängsel. Försvarsberedningen vill ju också att alla ska ha ett nödförråd för minst en vecka hemma om det oväntade inträffar, och det var innan coronavågen svepte över världen. Har du preppat företaget? Men hur har du preppat företaget? Den resan många företagare fått göra under pandemin har onekligen varit både oväntad och mer eller mindre omöjlig att förutspå. Även om finansmarknadsminister Per Bolund i ett olyckligt uttalande tyckte att företagare borde bunkrat för det värsta. Något han senare fick äta upp. Men oavsett anledning leder snön som viner utanför fönstret onekligen ändå tanken till pandemins ständiga devis, ”ställ om i stället för att ställa in”. Slår snökanonen/skogsbranden/översvämningen till ändras ju de mönster som präglar ditt företagande – oavsett verksamhet. Och om du inte kan sköta ditt företag hemifrån, hur ska det gå om enda sättet att komma dit är med skidor? Vi behöver, på alla sätt i både det privata och det professionella, hoppas på det bästa, men förbereda oss på det värsta. Så preppa på i den mån det går. Så kanske du slipper ställa in. EVA COOPER Krönikör och regionchef för Företagarna i Mellansverige, Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län


4

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Ledande leverantör av smarta garageportlösningar Garageportexperten är Sveriges största portleverantör och erbjuder portar och montage över hela landet. Man besöker kunden på plats, mäter, tar fram rätt port och monterar den. Enklare och tryggare kan det inte bli. Garageportexperten är en marknadsledande franchisekedja som idag representeras av ett 30-tal franchisetagare med butiker och utställningar på ett 50-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Linköping. Garageportexperten i Växjö leds av Bo Folkesson som även driver Garageportexperten i Ronneby,

- Vi erbjuder kompletta lösningar vid port- och dörrbyte. Kunden behöver bara en enda kontakt – vi står för helhetslösningen. Bo Folkesson, ägare

vilket gör att man därmed har hela Kronoberg och Blekinge län som upptagningsområde. – Det brukar bli en hel del ROT-jobb, bland privatpersoner ser vi ett ständigt växande behov av kvalitativa portlösningar. Det finns alltid portar som behöver bytas ut, vilket gör oss mindre konjunkturkänsliga, konstaterar Bosse och lyfter fram det showroom man har där kunder kan erhålla såväl information som inspiration kring olika lösningar. Ledande varumärken Garageportexperten är Sveriges största leverantör av garageportar för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. I det breda konceptet ingår portar för villor, industrier, kommunala fastigheter med flera – det vill säga en port för alla. Takskjutportar, inte minst från högkvalitativa varumärken som Crawford och Hörmann, är det som efterfrågas mest, men härtill kommer också lösningar från andra välkända tillverkare, såsom Reco,Torverk, Dieden, Edsbyporten och Sommer/Aperto, liksom Ryterna som Garageportexperten är generalagent för. Sammantaget innebär det att det oberoende av hustyp och färger alltid finns en port som kan anpassas till den aktuella byggnadens stil och karaktär. Industriportar kan till exempel erhållas i form av vikportar, takskjutportar eller rullportar, såväl manuella som eldrivna. Portarna tillverkas i galvaniserad stålplåt och kan fås i vilken kulör som helst. Portarna är förstås också CE-märkta. – Vi levererar och monterar åt många aktörer i bygg-

branschen där man allt mer inser fördelarna med att överlåta arbetet till experterna. Många byggare är duktiga men de jobbar av förklarliga skäl inte med garageportar åtta timmar om dygnet, påpekar Bo Folkesson. Kompletta lösningar, trygga garantier Affärsidén i Garageportexperten är att alltid kunna leverera en komplett lösning. Bolaget står kort och gott för kompletta portlösningar med alla funktioner.

– Vi inleder med ett hembesök med måttagning och förslag på olika lösningar, varpå kunden erhåller en offert. Därefter måttbeställer vi porten som sedan tillverkas hos någon av våra leverantörer. Vi avlägsnar den gamla porten, anpassar öppningen och monterar, samt driftsätter därefter den nya. Vi erbjuder kompletta lösningar vid port- och dörrbyte. Kunden behöver bara en enda kontakt – vi står för helhetslösningen, upplyser Bo Folkesson och tillägger att man alltid jobbar med fasta priser. Garageportexperten står härutöver även för service och underhåll, samtidigt som man också erbjuder branschens bästa garantier. – I regel brukar vi lämna fem års garanti på våra lösningar, och härutöver erbjuder vi också en försäkring som gäller i upp till tre år, och som innebär att vi står för självrisken om olyckan skulle vara framme, även om det är kunden som bär ansvaret, informerar Bosse. God utveckling En korrekt installerad port kan, enligt Bosse, ha en livslängd på cirka 30-40 år. Eftersom man i Garageportexperten jobbar uteslutande med kända varumärken kan man garantera reservdelar för lång tid framåt. Detta är, betonar han, en viktig aspekt att ta hänsyn till när man väljer portleverantör. – Att välja ett billigt alternativ på internet kan i längden visa sig vara en dyr investering när nödvändiga reservdelar saknas, påminner Bosse. Han berättar att man nyligen har avslutat två uppdrag för Växjöbostäder för vilka man bytte ut ett 30-tal portar. Bolaget står stadigt och för enheterna i Växjö och Ronneby lär den goda utvecklingen således fortsätta. Generationsväxlingen kan också vara tryggad i och med att Bosses son Tobias i allra högsta grad är involverad i bolaget efter att ha varit verksam i detsamma sedan barnsben. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

USTRIPORTAR, GARAGEPORTAR & YTTERDÖRRAR. INDUSTRIPORTAR, GARAGEPORTAR & YTTERDÖRRAR.

ehov av en helhetsleverantör? Vi hjälper dig med allt från rådgivning inför nyinvestering Har du behov av en helhetsleverantör? Vi hjälper dig med allt från rådgivning inför nyinvestering ge och serviceavtal för dina portar. till montage och serviceavtal för dina portar.

g

5 15 65

VÄXJÖ Sandvägen 3 • 0470-394 58 Jönköping vaxjo@garageportexperten.se Tel: 036-35 15 65


bygg

5

www.svenskleverantorstidning.se

Breda insatser för ett sunt inomhusklimat

Instrumentenhet med kvalitativa givare och loggningsutrustning för att kontrollera den operativa temperaturen i inomhusklimatet. Parametrar som mäts är bland annat drag, strålningstemperatur, relativ fuktighet, CO2 samt lufttemperatur.

Det råder ett allt större fokus på ett sunt inomhusklimat. I sammanhanget är en aktör som Nordisk Byggskadeutredning AB, eller NOBAB som man allmänt säger, en synnerligen viktig aktör. NOBAB arbetar för att hitta de bästa byggnadstekniska lösningarna till alla fukt- och innemiljörelaterade problem och har en bred tjänsteportfölj för såväl privata fastighetsägare som stat och kommun. På Nordisk Byggskadeutredning arbetar man med uppdraget att hitta de bästa byggnadstekniska lösningarna till alla fukt- och innemiljörelaterade problem. Det rör sig om en konsulterande verk-

samhet inom vilken man erbjuder ett flertal tjänster inom fuktsäkerhetsprojektering, skadeutredning, skadeförebyggande åtgärder och utbildning. – Man kan säga att vi gör allt från enklare fuktmätningar till omfattande skadeutredningar. Vi kan till exempel rycka in när hyresgäster blir sjuka i sina inomhusmiljöer. Vi utreder, gör en komplett kartläggning av problemet och presenterar en lösning, upplyser Jim Althinsson, VD och grundare av Nordisk Byggskadeutredning AB. Jim äger företaget, vilket han startade 1995 och ombildade till aktiebolag två år senare. Jim berättar att NOBAB, som företaget allmänt benämns, är ensamt i Västsverige om att utreda inomhusmiljöproblem enligt Swesiaq-modellen. Bolaget arbetar dessutom nära Arbetsmiljöverket,

Robin Oskarsson genomför som Diplomerad Fuktsakkunnig avancerade datorsimuleringar över temperatursnitt i byggnadskonstruktioner, för att lokalisera kondens eller fuktrisker innan byggnader uppförs.

Arbets- och miljömedicin samt fack och skyddsombud, och är verksamt i hela Sverige. – De flesta av våra uppdrag sker i Västra Götaland och vi har en tydlig ambition att teckna avtal med fler kommuner. Här tror vi att vi kan göra en väsentlig insats, betonar Jim. Breda tjänster Stat och kommun, kyrkoförvaltningar samt privata fastighetsägare, stora som små, tillhör vanliga uppdragsgivare för NOBAB. Bland byggbolagen finns bland andra Skanska, NCC, Peab och Serneke. Jim är, precis som Robin, diplomerad Fuktsakkunnig och utbildad byggdoktor vid Lunds Tekniska Högskola. Han berättar att NOBAB representerar ett flertal tjänster inom områdena

god inomhusmiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen där man utgör ett aktivt stöd till byggherrar samt entreprenörer under projektering, byggskede och förvaltning. Skadeutredningar, analystjänster, miljö- och materialinventeringar, fuktmätningar, besiktningar och utbildningar är exempel ur det breda konceptet. – Vi kartlägger och undersöker såväl visuellt som med avancerad utrustning i syfte att finna orsaker till de problem som våra kunder upplever. Vi förfogar till exempel över specialutrustning som kan detektera transportvägar för lukter och provtagningsutrustning som kan kontrollera luftkvalitet på olika sätt. Vi kliver gärna utanför de traditionella ramarna för att alltid hitta bästa möjliga lösning för kunden, säger Jim. Söker personal Nordisk Byggskadeutredning sysselsätter idag sex anställda, varav fyra är byggdoktorer och skadeutredare. Ambitionen är att fortsätta växa, men det är, enligt Jim Althinsson, svårt att hitta kompetent personal. – Vi välkomnar i princip alla som vill söka sig till oss. Vi ser mentalitet och drivkraft som viktigare faktorer än renodlad erfarenhet, och kan i stället erbjuda utbildning internt, upplyser Jim som ser en fortsatt hög efterfrågan på företagets tjänster. När NOBAB firade 25-årsjubilemum i början av februari 2020 kom ett hundratal kunder och leverantörer till öppet hus där såväl NOBAB som besökarna visade upp maskiner och utrustning, samt informerade om verksamheten. Evenemanget blev mycket uppskattat.

Lufttransportkontroll med spårgas och/eller med rökutvecklingsmaskin för att precisera transportvägar av lukter.

Ebbe Jensen genomför spårgaskontroll av eventuellt luftläckage på avloppssystem.

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Besöksadress: Dagjämningsgatan 10 Göteborg Tel: 0709-734 990 Mail: info@nobab.com

Experter på fukt och inomhusmiljö

Hemsida: www.nobab.com


6

bygg www.svenskleverantorstidning.se

Historiskt spadtag – här byggs Sveriges första RAW-bostäder Ett nytt stycke bostadshistoria har skrivits i Uppsala. Det första spadtaget har tagits för RAW Rosendal – ett helt nytt bostadskoncept från RAW Property. Konceptet går ut på att köparen bestämmer planlösning, ytskikt och interiör. Intresset är stort – över 60 procent av bostäderna är redan sålda.

– Det känns helt fantastiskt att ta spadtaget för Sveriges första RAW-projekt. Resan hit har varit lång och vi är tacksamma för förtroendet vi fått från Uppsala kommun, säger Oliver Thornton, vd på RAW Property. Positiv respons RAW är ett helt nytt bostadskoncept i Sverige där köparen har full frihet över sina kvadratmeter. Uppsala blev första stad där denna satsning görs, och responsen är positiv. – Vi tyckte redan tidigt i processen att RAW Property hade en spännande idé, så vi var inte särskilt svårflörtade. Jag ser fram emot att komma tillbaka hit när huset är klart för att se hur alla satt sin egen prägel på sina hem, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala. Pålningen är redan igång och inflyttning beräknas ske hösten 2021. – Det känns kul att utveckla det här projektet tillsammans med ett fantastiskt team, bland annat Johan Berg, Berg Thornton Arkitekter och totalentreprenören Reomti, säger Oliver Thornton.

Fler RAW-projekt är planerade, bland annat i Linköping och i Stockholm. Det här är RAW Property RAW Property erbjuder bostäder där den boende har total frihet över sina kvadratmeter. Lägenheterna färdigställs inte fullt ut, vilket gör att nya bostäder kan erbjudas till ett lägre pris. Bakom det innovativa bostadskonceptet står Berg Thornton Arkitekter och Jeff Fastighetsutveckling. Besqab är huvudägare av RAW Property, och en aktiv ägare som främst genom styrelseordförande Albert Koistinen utvecklar RAW som bostadsutvecklare. Källa: RAW Property

fakta RAW Rosendal: Stad: Uppsala Område: Rosendal Antal lägenheter: 50 Storlekar: 29–170 kvm Säljstart: Maj 2019 Planerad inflyttning: Tredje kvartalet 2021 RAW Rosendal. Foto: RAW Property

Det första spadtaget har tagits för RAW Rosendal – ett helt nytt bostadskoncept där den boende har total frihet över sina kvadratmeter. Foto: RAW Property


bygg

7

www.svenskleverantorstidning.se

En trogen leverantör av högkvalitativa anläggningsmaskiner uteslutande ägnar sig åt byte av olja och filter. Vi vill verka som spindeln i nätet som löser våra kunders problem, säger Benny Eriksson som är verkmästare i Swecon Anläggningsmaskiner i Växjö.

Swecon Anläggningsmaskiner servar och säljer Volvos entreprenadmaskiner i hela Sverige. I kombination med service, redskap, reservdelar och – inte minst – kunskap blir Swecon en komplett leverantör till entreprenörer över hela Sverige.

Swecon Anläggningsmaskiner bildades först 1999, men har anor som sträcker sig tillbaka till andra hälften av 1800-talet, då lantmannaföreningar bildades i Sverige. 1946 inledde man ett samarbete med det som idag är Volvo Construction Equipment, och Swecon är fortfarande ett företag inom Lantmännen. Idag har Swecon 600 anställda på 21 orter, varav en är Växjö där man funnits sedan 1999. Martin Jarl är nytillträdd platschef och känner sig redan ett med verksamheten. – Jag känner mig redan som en del av familjen, det har hänt väldigt mycket hos oss under senare tid och vi tar allt större marknadsandelar, vilket gjort att vi har massor att göra. Bara sedan sommaren har vi vuxit med tre medarbetare och vi siktar mot att anställa ytterligare fyra tekniker. Det är ingen dålig utveckling med tanke på rådande pandemi, konstaterar Martin. Helhetskoncept Swecon är återförsäljare för Volvos anläggnings-

maskiner i en verksamhet som vilar stadigt på tre ben: maskinförsäljning, service och underhåll samt försäljning av reservdelar. Härtill kommer viss nytillverkning av specialanpassade lösningar. I det breda sortimentet finns grävmaskiner, hjullastare, bandgrävare, hjulgrävare, rörläggare och andra maskiner av hög kvalitet som Volvo Construction Equipment utvecklar och tillverkar. Köparen

har möjlighet att teckna förmånliga serviceavtal gällande sina maskiner. – Vi har våra egna, mycket kompetenta tekniker och tolv fullt utrustade servicebussar med tillhörande släp, varav fem utgår från medarbetarnas respektive hem i Blekinge, vilket gör oss väldigt starka när det kommer till service och underhåll. Dessutom tittar vi på möjligheten att utveckla ett serviceteam som

I ständig utveckling Verksamheten är såväl kvalitets- som miljöcertifierad enligt ISO-standarden. All personal har ADR-behörighet och utbildas kontinuerligt i syfte att hela tiden hålla sig uppdaterad om utvecklingen i branschen. Ett annat fokusområde är säkerhet där Swecon jobbar med sitt eget larmsystem. Swecon Anläggningsmaskiner har en marknadsandel på cirka 70 procent lokalt i Växjö, vilket förstås också medför förpliktelser. – Höga marknadsandelar ställer höga krav på att vi ständigt ligger på topp. Vi vill bredda oss och öka tillgängligheten, inte minst i Blekinge där vi håller på att utöka med personal i syfte att komma närmare våra kunder. Det handlar om att hela tiden höja kvaliteten på det vi gör, att höja värdet på hela vårt erbjudande, säger Martin Jarl som ser framtiden an med stor spänning. – Utvecklingen avseende eldrift är oerhört spännande, här ligger Volvo långt fram. Nu lanserar vi både en hjullastare och en mindre grävmaskin som båda är helt och hållet eldrivna. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

OÖVERTRÄFFAD

KVALITET, VARJE GÅNG

Swecon Anläggningsmaskiner • Lantmannavägen 2, 352 41 VÄXJÖ • Reservdelar & Verkstad: 010-556 18 20

WWW.VOLVOCE.COM


8

bygg www.svenskleverantorstidning.se

The Point på Hyllie i Malmö attraherar flera nya hyresgäster The Point på Hyllie – Malmös nya landmärke, attraherar flera nya hyresgäster. Nu står det klart att Consensus AM, Sunco Food, Easy Telefoni, Walraven, British American Tobacco och Client Solutions flyttar in i södra Sveriges högsta kontorshus.

The Point är ett kontorshus som ägs av Peab och Volito. Det öppnade för de första hyresgästerna i slutet av januari 2020 och intresset var stort redan från början. Nu har flera bolag valt att skriva hyresavtal om olika ytor i huset. – I dag ser många företag ett förändrat behov kring sina kontorsytor och vilken funktion de ska fylla i

– Vi siktar högt med vår verksamhet och det känns väldigt roligt att planera sitt nya kontor i ett landmärke som The Point. organisationen. The Point är ett kontorshus som genom sina flexibla lokaler på ett bra sätt kan möta den efterfrågan. Det känns väldigt spännande att få välkomna så många nya hyresgäster till The Point, säger Jenny Wohlfart som ansvarar för uthyrningen.

The Point på Hyllie i Malmö attraherar flera nya hyresgäster. Foto: Erik Grönlund

110 meter högt The Point ligger mitt på Hyllie stationstorg. Byggnaden reser sig 110 meter upp i luften och inrymmer kontorslokaler i olika storlekar på 29 våningar. Husets flexibilitet, service och utformning som landmärke är några av sakerna som attraherar de nya hyresgästerna. Client Solutions flyttar in på våning 22 på cirka 250 kvadratmeter. – Vi siktar högt med vår verksamhet och det känns väldigt roligt att planera sitt nya kontor i ett landmärke som The Point. Vi ser verkligen fram emot

att flytta in och lära känna alla andra framgångsrika företag som sitter i huset, säger Mohamed El-Achkar, Founding Partner på Client Solutions. Strategiskt läge Client Solutions får sällskap av flera nya hyresgäster, varav den senaste är Easy Telefoni. – Vi på Easy Telefoni valde The Point för dess strategiska läge på Hyllie och självklart för den fantastiska utsikten. Vi har mycket goda erfarenheter av Peab som hyresvärd och ser fram emot att bli en del av The Point till våren, säger Alexander Westlund VD/CEO, Easy Telefoni. The Point samt det intilliggande hotellet Quality Hotel View ägs gemensamt av Peab och Volito. Källa: Peab

Peab vill se bättre förutsättningar att skydda sina vägarbetare Peab satsar på en mängd förebyggande åtgärder för att skydda anställda som jobbar på våra vägar. Men efterlyser samtidigt bättre förutsättningar genom enhetliga regelverk och en upphandling som sätter säkerhet före kostnad och framkomlighet. – Det tjänar samhället på i längden, säger Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab.

Med fara för livet. Det var titeln på en rapport som Seko gav ut för ett år sedan. Det är också verklighet för de som jobbar på våra vägar. En redan utmanande arbetsmiljö förvärras av bristande hänsyn, höga hastigheter, hot och våld. Av de som arbetar på vägarna är nio av tio oroliga på jobbet, sex av tio har varit med om incidenter. Det är dubbelt så många som för tio år sedan. Sekos rapport föranledde ett regeringsuppdrag till Transportstyrelsen om att utreda lämpliga åtgärder och resultatet presenteras i augusti. I väntan på det konstaterar Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab, att det är svårt att förändra attityder – riskerna måste i första hand byggas bort.

Peab satsar på en mängd förebyggande åtgärder för att skydda anställda som jobbar på våra vägar.

– Det är dags att våra medarbetares liv och hälsa sätts framför lägsta kostnad och största framkomlighet vid upphandling av vägarbeten. Det tjänar samhället på i längden, säger Karin Bergkvist. Satsar på egna experter och förebyggande arbete Peab har investerat i egen specialistkompetens som del i sitt förebyggande arbete. Ett antal trafikingenjörer arbetar för att Peabs vägarbeten ska vara säkra för både utförare och trafikanter. Men enligt Peabs TA-chef (Trafikanordningschef ) Anncatrin Elversson når man inte hela vägen i alla projekt, utan det krävs fler insatser. – Många händelser rapporteras inte, för det har blivit vardag att utsättas för risk och att vara med om incidenter, säger Anncatrin Elversson. Peab vill ta sitt ansvar, men efterlyser samtidigt enhetliga regler för att göra det enklare att göra rätt. Idag skiljer sig reglerna åt mellan olika vägtyper och mellan olika uppdragsgivare. Man efterlyser även en större flexibilitet att anpassa säkerhetsåtgärderna till arbetets omfattning. Dagens vägnät är också sämre anpassat för underhåll. När vägar byggs om för ökad trafikmängd blir vägrenar körfält och räcken sätts precis intill asfaltskanten. Även nya motorvägar byggs utan vägren. – Varje väg borde ha en plan för hur underhållet ska skötas och hur trafik ska ledas om, men det saknas till och med för de mest trafikerade vägarna, säger Anncatrin Elversson. Säkerhet framför kostnad och framkomlighet Många i branschen upplever att säkerheten får stå tillbaka vid upphandling. Den som föreslår extra

Anncatrin Elversson, TA-chef Peab Asfalt.

åtgärder blir för dyr och förlorar kontraktet. Att priset är avgörande när vägarbeten upphandlas bekräftas av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), som granskat frågan på uppdrag av Trafikverket. De efterlyser åtgärder i hela processen, från upphandling till genomförande. Arbetsmiljöverket anser att man i första hand bör leda om trafiken; det är det absolut bästa sättet att skapa en säker arbetsmiljö. – En oacceptabel situation har blivit vardag för våra anställda. Det måste vi hjälpas åt att ändra på, säger Karin Bergkvist och fortsätter: – Säkerheten borde inte konkurrensutsättas utan hanteras separat i kontrakten. Avstängning måste tillåtas oftare. Då kan tid för säkerhetsåtgärder användas till produktion. Med dagens framkomlighetskrav räknas kötid som en samhällskostnad. Då borde kalkylen rimligtvis även inkludera vår försämrade arbetsmiljö och de olyckor som inträffar. Källa: Peab


industri

9

www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitativa aluminiumprodukter till tillverkningsindustrin och andra branscher Alutrade Aluminium har snart 40 års erfarenhet av aluminiumprofiler. Företaget är en komplett partner inom området och erbjuder ett stort lager, bearbetning och logistik. Här tar man fram special- och standardlösningar i många olika dimensioner, legeringar och volymer. Kunderna finns inom bland annat tillverkningsindustrin, byggbranschen, fordonsbranschen och medicinteknik. Genom att prioritera kvalitativa produkter, goda samarbeten och vara med i hela processen från produktidé till färdig komponent växer Alutrade Aluminium succesivt.

Svensk Leverantörstidning träffar Mattias Söderqvist, som är VD på Alutrade Aluminium AB, ett företag som idag utgår från Älgvägen i Växjö. Företaget startades 1983 av Christer Björnstad och flyttade till sina nuvarande lokaler 1998. Alutrade Aluminium AB är ett specialistföretag som erbjuder vidareförädlade, kundanpassade profiler i aluminium till ett stort antal branscher. Bland produkterna finns kundanpassade profiler, ramper, modulsystem och standardprofiler som aluminiumstänger, aluminiumrör, aluminiumplåt och aluminiumplattor. Alutrade Aluminium levererar rikstäckande. – Jag började som VD på företaget 2012 och sedan dess har vi växt mycket. När jag började var vi 21 anställda och idag är vi 35. Också vår omsättning har ökat mycket. Vi byggde ut våra lokaler 2018 och ska nu i år, med start i mars, bygga ut igen då

vi fortsatt växa. Vi levererar årligen till omkring 600 kunder, berättar Mattias. Erbjuder specialistkunnande Alutrade Aluminium är en komplett leverantör av aluminiumprofiler till svensk industri, och leveranserna sker efter kundens önskemål. Kunderna finns bland annat inom byggbranschen, solskydd, medicinteknik, fordonsbranschen, mekaniska verkstäder, inredning och inglasning. Företaget erbjuder både specialprofiler och standardprofiler och kan med sin gedigna erfarenhet ta fram kvalitativa lösningar med ett stort utbud av legeringar och dimensioner. Förutom det stora lagret, ombesörjer man bearbetning och logistik, vilket gör att man är en komplett samarbetspartner. – Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder dem vårt specialistkunnande. Vi levererar med konkurrenskraftiga villkor oberoende av volym och svårighetsgrad, säger Mattias. Alutrade Aluminium har ambition, förmåga och

kompetens att bidra i hela processen från produktidé till färdig komponent, och företaget arbetar aktivt med mjuka värden för att skapa effektiva och goda samarbeten. Grundvärderingar är engagemang, stort kundfokus, respekt och ärlighet samt kompetens. – Nyckeln till vår framgång är vår fantastiska personal. Det är tack vare dem som det går så bra för oss. Det som händer på företaget just nu är att vi som nämnt ska bygga ut under detta år. En ambition är också att anställa några fler under 2022. Att investera i personalen är den bästa investeringen man kan göra, säger Mattias.

Mattias och Christer

Många goda samarbeten med kunder och partners Mattias framhåller att aluminium är ett väldigt lätt och bra material med många möjligheter. – Detta gör att det är ett populärt material i bland annat fordonsbranschen, där det är viktigt med lätta komponenter. Aluminium rostar inte heller som stål gör och det är enkelt att återvinna.

Mattias beskriver hur Alutrade Aluminium har vuxit med tillförsikt, trots att tillväxttakten ibland varit väldigt hög. Han tror att Alutrade Aluminium har en fortsatt stor potential att växa och ta marknadsandelar. – Vi har en väldigt hög kundnöjdhet och våra kunder har stort förtroende för oss, vilket är det bästa betyget man kan få och gör att många väljer oss. Vi har därtill många goda samarbetspartners, bland annat omkring 30 aluminiumpressverk runt om i Europa och ett 10-tal bearbetningsföretag här i regionen. Dessa samarbetspartners är enormt viktiga för vårt företag, säger Mattias, som ser ljust på framtiden för Alutrade Aluminium. – Vi vill växa på både kort och lång sikt. Vi ska fortsätta i samma goda anda med vår höga leveranssäkerhet, som uppskattas av våra kunder. Och vi kommer att fortsätta arbeta utifrån våra grundvärderingar för att skapa goda samarbeten, avslutar Mattias Söderqvist. Intervju: Victor Salazar

Vidareförädlade, kundanpassade profiler i aluminium Aluminiumprofiler är det många som säljer, men vi gör skillnad genom hur vi säljer och levererar din profil – med en stor dos mjuka värden. Genom ett personligt engagemang erbjuder vi våra kunder ett nära samarbete som bygger på förståelse, engagemang och tillit. Vi bryr oss!

Creating value by profiles


10

industri www.svenskleverantorstidning.se

ABB och Nüvü levererar exoplanetkameror till NASA:s framtida teleskop ABB har tilldelats ett tvåårigt kontrakt från NASA:s Jet Propulsion Laboratory där viktig teknik från ABB/Nüvü ska finnas ombord på rymdteleskopet 2025 för att ta de första bilderna från rymden på planeter utanför vårt solsystem.

Nancy Grace Roman Space Telescope, NASA:s framtida rymdobservatorium, ska sändas upp 2025 för att leta efter andra planeter som liknar jorden. Ombord finns två instrument: ett som ska studera mysteriet med distribution av mörk energi i kosmos, samt den första dedikerade exoplanetkameran i rymden – CGI (CoronaGraph Imager). Inuti CGI kommer det att finnas två högkänsliga kameror med elektroniska kärnor som utvecklats av ABB tillsammans med Nüvü Caméras. "Banbrytande uppdrag" Extrasolära planetsystem är extremt svåra att observera från stora avstånd eftersom planeter är mycket ljussvagare än moderstjärnan och knappast kan skiljas från varandra. NASA:s komplexa anordning av optiska CGI-komponenter kan blockera ut stjärnans ljus och skicka kvarvarande ljus från

den intilliggande planeten till en högkänslig kamera. Det är här den unika ABB/Nüvübildbehandlings¬lösningen kommer in i bilden och avslöjar den ovanliga pricken som tidigare var osynlig. – Romanuppdraget är ett projekt värt 3,2 miljarder dollar vilket uppskattningsvis kommer att vara 100 till 1 000 gånger mer kraftfullt för avbildning av exoplaneter än vad som kan uppnås från jorden idag. Vi är mycket stolta över att leverera en så viktig komponent till detta banbrytande uppdrag. Det är ett spännande projekt som kräver vår mest avancerade tekniska kompetens för att lyckas, fastslår Marc Corriveau, chef för ABB Measurement & Analytics Canada. – Vi är tacksamma för CSA:s (Canadian Space Agency) rymdtekniska utvecklingsprogram som möjliggjort en utveckling av EMCCD-kameratekniken till en mognadsnivå som gör att den beaktas av NASA:s JPL, säger Olivier Daigle, Chief Technology Officer på Nüvü Caméras. Mer ABB-teknik i rymden ABB:s kontrakt följer efter ett avtal som nyligen tecknats med GHGSAT om att tillhandahålla ytterligare optiska nyttolaster till deras utvidgade satellitkonstellation som tar högupplösta bilder av metanläckor. ABB:s optiska utrustning som redan

Teknik från ABB/Nüvü ska finnas ombord på NASA:s framtida rymdobservatorium, vilket ska kunna fotografera exoplaneter. Foto: NASA

befinner sig i rymden har sammantaget mer än 90 års tillförlitlig drift. SCISAT-sensorn följer långsiktiga förändringar i sammansättningen av jordens atmosfär ned till biljondelar av över 60 molekyler och föroreningar sedan 2003. Väderbyråer runt om i världen förlitar sig på ABB:s teknik i centrum av den senaste generationens vädersatelliter från USA:s NOAA (National

Oceanic and Atmospheric Administration), som räddar liv genom att förbättra punktligheten och noggrannheten i väderprognoser på upp till sju dagar. ABB:s sensorer finns också ombord på de japanska satelliterna GOSAT 1 och 2 som med hög noggrannhet övervakar den stadiga ökningen av många växthusgaser runt om i världen sedan 2009. Källa: ABB

SKF topp tio för unga civilingenjörer Med nytt huvudkontor och en kraftig satsning på automation och hållbarhet har unga civilingenjörer tagit SKF till sitt hjärta. Det visar Karriärföretagens senaste undersökning bland 1667 unga yrkesverksamma. – Det känns fantastiskt kul och viktigt att vi nu är uppe på topp tio-listan för unga civilingenjörer, säger Romana Fischer, Employer Branding Manager mot studenter och unga yrkesverksamma.

Årligen genomför Karriärföretagen en omröstning bland unga yrkesverksamma (Young Professionals) om deras val av framtida arbetsgivare. Respondenterna är mellan 25 och 40 år och fördelade på civilingenjörsstudenter, ekonomistudenter och IT-studenter. Enligt den senaste undersökningen har SKF kvalat in på en sjätteplats bland de tio mest attraktiva arbetsgivarna för civilingenjörer. – Civilingenjörer är vår huvudmålgrupp och är därför viktiga för oss, men vi söker också folk inom ekonomi och IT, och speciellt kvinnor inom de tre grupperna.

I dag pågår en stor omställning av hela SKF där digitalisering och hållbarhet är två viktiga områden för framtiden. Bland annat finns en ny avdelning som arbetar med AI och en som arbetar med återvinning av industrioljor, säger Romana Fischer, Employer Branding Manager. "En utmaning" Geannina Solano, från Costa-Rica, läste sin masterutbildning inom ledarskap och management i Sverige. Sedan augusti finns hon på SKF:s Global Graduate Program inom Human Resource.

– När jag började på SKF var min bild att det var ett väldigt traditionellt industriföretag, då visste jag inte att företaget är inne i en så stor omställning med digitalisering, berättar Geannina. För Geannina Solana är det viktigt att kunna växa på arbetet. Hon berättar att hon i dag arbetar i ett program med träning, coachning och mentorskap. – Här har jag möjlighet att välja och prova olika områden, det ger mig en utmaning. Hon uppskattar också möjligheten att samarbeta med människor med andra erfarenheter och kulturell bakgrund. – Jag visste att SKF var ett internationellt företag, men inte så internationellt. Vi har folk från hela världen i vår organisation. Framtidens arbetsplats Carl von Rosen examinerades till civilingenjör inom Elektroteknik på Chalmers för drygt ett år sedan och också SKF:s Global Graduate Program. – Här får jag möjlighet att rotera mellan olika affärsenheter, allt från produktutveckling inom digital transformation till säljenheter för vindkraft, säger Carl von Rosen. Samtidigt är det viktigt för honom att företaget har en vision och vill göra världen bättre. – Tillförlitlig rotation betyder mycket för världen, allt som snurrar ska snurra så länge som möjligt, till exempel inom vindkraft, där det är helt avgörande. Många av hans studiekamrater jobbar med utrullning av 5G, men för Carl var det intressantare att jobba med tillämpningarna. – SKF arbetar väldigt mycket med uppkoppling och många vet inte att vi driver extremt häftig mjuk- och hårdvaruutveckling. Nyligen invigdes SKF:s nya huvudkontor, något som gjort stort intryck hos både Geannina och Carl. – Jag älskar det, det här är framtidens arbetsplats, med alla möjligheter att koppla upp sig över hela världen, säger Geannina.

Romana Fischer (tv), Employer Branding Manager, är glad att SKF blivit en allt mer attraktiv arbetsgivare bland unga yrkesverksamma. Här tillsammans med Geannina Solana och Carl von Rosen som båda går SKF:s Global Graduate Program. Foto: Niklas Maupoix

Källa: SKF


industri 11 www.svenskleverantorstidning.se

Automatisering effektiviserar sågverk

Automatiseringstakten är hög i de flesta industriella verksamheter, inte minst bland sågverken där det pågår ett ständigt arbete i syfte att effektivisera den dagliga driften. Här spelar en aktör som Milltech en viktig roll med sitt breda program av smarta och integrerade styrsystem till sågverk över hela världen. Med Milltechs lösningar optimeras helt enkelt ett sågverks samlade produktion.

Svensk Leverantörstidning träffar Sören Schjölin, som är VD på Milltech AB. Sören grundade Milltech 2002 tillsammans med fyra andra delägare, som en avknoppning till Pronyx Wood, ett annat företag som tidigare fanns i samma bransch. Även

när företaget bildades arbetade Sören med sågverk, där han levererade system och var servicetekniker. Idag har Milltech elva anställda och man utgår från Illervägen i Växjö. Här har företaget nyrenoverade lokaler med kontor, montageverkstad och lager. – Det har gått så bra att vi 2019 blev förvärvade av ett större företag, ARAT Group, som är en enhet inom Storskogen med bas i Stockholm. För oss har det varit väldigt positivt att bli en del av ARAT Group. Vi är olika företag inom gruppen som arbetar med sågverk och kompletterar varandra. Tillsammans erbjuder vi ett komplett produktprogram, från timmersortering till leveransklara virkespaket, säger Sören. Milltech utvecklar effektiva automationssystem och smarta och integrerade styrsystem till sågverk och träbearbetande industri. Kunderna finns över hela världen. – Vi arbetar mot många olika länder och världs-

delar, till exempel mot Ryssland och Sydamerika. Vi har inga begräsningar, säger Sören. Flexibla helhetslösningar Till Milltechs kompetens hör också 3D-optimering och 3D-mätning. Genom avancerad automatisering optimerar man sågverkets produktion på många sätt. – Vi konstruerar, bygger, driftsätter, optimerar och testkör produktionen för sågverk. Vi erbjuder helhetslösningar och hos oss gör alla medarbetare samtliga moment i produktionen, vilket skapar en stor flexibilitet. Sågverken kan ändra sin produktion snabbt och då kan vi hjälpa till lika snabbt, därför är flexibiliteten väldigt viktigt för oss, säger Sören. Just nu arbetar Milltech med sågverk i Österrike och Polen samt med en timmersortering i Polen. – Vi arbetar också med en mindre timmersortering i Spanien. Sedan har vi ett projekt här i Sverige för Åsljungapallen i Skåne, som är en av Sveriges största palltillverkare. De ska effektivisera sin såglinjes timmerintag, säger Sören. Det händer kort sagt mycket för Milltech. Man har även lanserat en ny och mobilanpassad hemsida under hösten, och under 2021 är målet att certifiera sig för ISO9001 och ISO14001.

att öka vår lönsamhet och flexibilitet. Det handlar inte om att vi ska bli dyrare, utan om att vi ska bli mer effektiva. Även om vi har en väldigt välfungerande verksamhet idag så finns det alltid utrymme för utveckling, avslutar Sören Schjölin.

Ständig utveckling är en naturlig del av verksamheten Milltech har ett utvecklat samarbete med de andra sågverksföretagen inom ARAT Group. – Här har vi AriVislanda, Renholmen, Almab och Hedlunds. Vi samarbetar även med andra företag runt om i världen, till exempel har vi en partner i Kanada som gör våra optimerings-system. När Sören blickar framåt är det tydligt att Milltech är ett innovativt företag som utvecklas tillsammans med tekniken och uppdragen. – Vår vision är att växa och kanske anställa ytterligare 2–3 medarbetare. Sedan arbetar vi ständigt för

milltech Välkommen till vår nya hemsida Kontakta oss på +46 470 707691,

WWW.MILLTECH.SE soren.schjolin@milltech.se

Intervju: Victor Salazar


12

energi www.svenskleverantorstidning.se

Energibranschens konsultoch utbildningspartner Energibranschen har en kompetent utbildnings- och konsultpartner i SSÉ Consulting Sweden AB. I SSÉ finns mångårig expertis kring inte minst elsäkerhet, kunskap som förmedlas via kurser som anpassas helt efter beställarens önskemål. Det är ett koncept som lockar branschnära aktörer över hela landet i jakt på kunskap och kompetens.

SSÉ Consulting Sweden AB är ett utbildnings- och konsultföretag som företrädesvis riktar sig mot energibranschen. Elsäkerhet är en av företagets främsta specialiteter, men den stående ambitionen är att hela tiden anpassa kurser och utbildningar efter kundernas önskemål. Simon Sellén heter mannen bakom företaget. – Under senare år har vi vuxit på i princip alla fronter. Vi utgår från Skåne och norra Småland, men servar kunder över hela landet, säger Simon som startade SSÈ Consulting 2012. Han drev från början företaget från sitt eget garage

men har i takt med framgångarna gjort rejäla investeringar. Idag träffar vi Simon i de nya, fräscha lokalerna på Verkmästaregatan i Sjöbo ditt verksamheten flyttade 2019. Breda utbildningar SSÉ Consulting Sweden sysselsätter sex anställda i form av synnerligen kompetenta Powergrid Supervisors. Dessa erbjuder utbildningar som ger

elektriker certifikat kopplade till bland annat ESA (kabelhantering schakt), EBR (mätmontage, kabelförläggning) samt AMS, för spänning upp till 1000 volt. Ett certifikat där man i SSÉ lägger mycket kraft är EBR, som certifierar helikopterburna elnätsinspektörer, något man, enligt Simon, i dagsläget är mer eller mindre ensamma om i Sverige. Företaget utför även besiktningar och har bland annat ett femårsavtal med EON där man förbundit sig att

utföra stickprovskontroller på hela 50 000 mätare under perioden. – Just nu samtalar vi också med ett Boråsbaserat företag som jobbar med drönare. Här hoppas vi kunna utveckla ett samarbete som för kunden kommer att leda till mer kostnadseffektiva och säkrare inspektioner, berättar Simon. Distansutbildningar Simon Sellén har en bakgrund som elektriker och har tidigare jobbat som projektledare och med service och underhåll. Tidigare arbetsgivare inkluderar Vattenfall och det kommunala bolaget Sjöbo Elnät, och han var under en period även aktiv som YH-lärare i Örebro. Hans gedigna bakgrund har i mångt och mycket lagt grunden till ett koncept som sedan starten attraherat kunder som One Nordic AB, Plushögskolan, Kraftringen Service AB och Maskinentreprenörerna. Simon har härutöver ett nära samarbete med Energiföretagen Sverige och Svensk Linjebesiktning. Från lokalerna på Verkmästaregatan erbjuder SSÉ Consulting även distansutbildningar med hjälp av modern teknik, vilket förstås varit särskilt uppskattat i dessa coronatider. – Vår tydliga digitala strategi är en stor anledning till att vi idag har kunder över hela landet. Den digitala satsningen går också hand i hand med våra miljöambitioner, säger Simon Sellén och tillägger avslutningsvis att hans anställda sedan tre år tillbaka enbart kör fossilfria elbilar. Intervju: Axel Eriksson

Björn Johannesson, Hans Gjöderum, Gabriel Sellén, Emelie Westin, Frida Strandberg och Simon Sellén.

Vi utbildar i bl.a. ESA19, EBR kabelförlängning, AMS lågspänning och EBR Diplomerad mätarmontör.

Besök oss på www.ssec.se


energi 13 www.svenskleverantorstidning.se

Förnybar energi dygnet runt till Microsofts svenska datacenter Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt 2019. Lösningen, som används för att mäta användningen av förnybar el per timme, kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige. Vattenfall ska även leverera EPD-märkt el från vindoch vattenkraft till datacentren med början 2021.

Microsoft Corporation har satt som mål att senast 2025 ha hundra procent förnybar energi till alla sina byggnader och datacenter. Vattenfall har en tydlig strategi om att möjliggöra ett fossilfritt liv

Andreas Regnell, chef för Strategic Development på Vattenfall.

inom en generation. Som stöd för att Microsoft ska nå sitt mål i Sverige kommer all energi som används i deras anläggningar att matchas 24/7. – Det är spännande att se hur 24/7 Matching solution har utvecklats från det inledande pilotprojektet till en fullt fungerande lösning idag. Att nu även ha elavtalet på plats, med hundra procent vindoch vattenkraft, gör att vi verkligen kan bidra till Microsofts målsättning i Sverige. Förnybar energi, digitala lösningar och tekniker är viktiga för att göra det möjligt att leva fossilfritt, säger Andreas Regnell, chef för Strategic Development på Vattenfall. – Att Microsoft Sverige väljer att använda 24/7 Matching solution för sina svenska datacenter visar verkligen deras höga klimatambitioner, tillägger han. Främjar tillväxt och lokal innovation De nya datacentren ligger i Gävle, Staffanstorp och Sandviken. Microsoft arbetar löpande med att göra sina byggnader och datacenter mer energieffektiva och hållbara. – Under arbetets gång har vi märkt att innovation kring hur vi följer och hanterar vår energianvändning är viktig för att vi ska kunna nå vårt mål. Microsofts nya datacenter i Sverige kommer att höra till världens bästa när det gäller hållbarhet, både vad gäller konstruktion och drift. Dessutom kommer de att certifieras som avfallsneutrala. Våra planer att bygga datacenter i Sverige, en del av Microsofts investeringar i landet som syftar till

att påskynda innovation och digital omställning, är viktiga för att hjälpa lokal innovation och tillväxt. Samarbetet med Vattenfall kring 24/7 Matching solution i Sverige har verkligen fungerat bra och har stor framtidspotential, säger Noelle Walsh, Corporate Vice-President, Cloud Operations + Innovation, Microsoft.

24/7 Matching solution i korthet Lösningen bygger på Microsofts Azure IoT Centralplattform som kopplar ihop data från energiproduktion som vind- och vattenkraft från Vattenfall med data från smarta elmätare som mäter förbrukningen i realtid. Det ger en transparens som ökar förståelsen för hur energin används och påverkar klimatet. Källa: Vattenfall

24/7 Matching solution, som används för att mäta användningen av förnybar el per timme, kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Hög kompetens inom elkraft och energi Kraftkällan konsult AB är ett leverantörsoberoende konsultbolag inom elkraft och energi som utgår från Växjö och har lång erfarenhet. Företaget har spetskompetens inom bland annat nätutredningar, stationer, kontrollutrustning och ställverk och levererar högkvalitativa och effektiva lösningar som skapar affärsnytta. Bland de många kunderna finns elnätsföretag, entreprenörer och industrier.

Svensk Leverantörstidning träffar Hans Karlsson, som är en av tre delägare i Kraftkällan konsult AB. – Jag och de andra två elkraftkonsulterna och delägarna, Johan Wehlin och Jonas Milevi, startade Kraftkällan konsult år 2011. Under våra nio år har vi i huvudsak arbetat med elkraftdistribution men även med att ansluta vindkraft och solanläggningar, som blivit allt vanligare de senaste åren. I grunden är vi ingenjörer, säger Hans.

Kraftkällan konsults kunder är i första hand elnätsföretag, men man utför även uppdrag åt entreprenörer och industrier. – Vi arbetar med eldistributionen, elförsörjning och högspänningsanläggningar. Att man lagt ner kärnkraftverk i Sverige har gjort att elförsäljningen blivit mer instabil och här gäller det att klara elförsörjningen och elproduktionen, som också måste byggas ut. Det är mycket på gång inom vår bransch och även bussar ska gå på el, och här kan det till exempel handla om att titta på olika laddstationer, säger Hans. En flexibel verksamhet med lång erfarenhet

Idag har Kraftkällan konsult sju anställda och företaget utgår från Växjö, där man har ett nyrenoverat kontor vid järnvägsstationen i centrum. Man har hög kompetens inom bland annat stationer, kontrollutrustning och ställverk. – Vi jobbar med eldistribution i hela södra Sverige. Vi arbetar med utredningar och projekteringar kring elnät och hur dessa ska byggas ut. Vi utför även dokumentation kring kontrollanläggningar och ställverksanläggningar. Därtill besiktigar vi projekt genom att testa driften och göra prover, säger Hans. De anställda på Kraftkällan konsult genomgår regelbundet vidareutbildningar inom området samtidigt som man har de certifieringar och elsäkerhetsutbildningar som krävs för att arbeta med el. – Just nu arbetar vi med ett flertal projekt, bland annat med utredningar inför anslutning av solanläggningar och med att bygga ställverk, som vi konstruerar och sedan kontrollerar. Vi har fyra duktiga ingenjörer som till stor del är ute på plats

Norra Järnvägsgatan 6A 352 33 Växjö • 072-710 00 28 www.kraftkallankonsult.se

vid anläggningarna och arbetar med detta. När de kommer tillbaka påbörjar de ett nytt projekt, säger Hans och menar att företagets storlek skapar en attraktiv flexibilitet. – Vi är ett litet företag med stor erfarenhet, allt vi levererar håller hög kvalitet. Vi har ett gott samarbete med våra kunder och andra företag, som vi till exempel anlitar angående markundersökningar. Vi är experter inom vårt område och kan det vi gör, detta gör oss attraktiva. Möter marknadens behov nu och i framtiden Kraftkällan konsults värdeord är pålitlighet, arbetsglädje, noggrannhet och kompetens. Man vill vara en verksamhet som attraherar kunniga medarbetare. Hans berättar att företagets målsättning är att fortsätta växa i samma takt som man gjort hittills. – Vi utvecklas och följer marknaden och kundernas behov, till exempel vad gäller kraft från sol och vind. Vi finns här och möter behoven. Det kommer mycket ny teknik inom branschen och här kommer vi att fortsätta hålla oss uppdaterade. Till exempel får anläggningarna bättre och bättre övervakning, nu kan man gå in och se hur solproduktionen ser ut i realtid från sin mobiltelefon, säger Hans. Kraftkällan konsult arbetar också mycket med säkerhet, som får allt större fokus inom branschen. – Säkerheten vid eldistribution behöver hanteras rätt och vi är med i den utvecklingen. Vi har byggt upp Kraftkällan konsult till ett starkt företag och kommer att fortsätta utveckla verksamheten, avslutar Hans Karlsson Research: Victor Salazar

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se


14

it www.svenskleverantorstidning.se

IT-lösningar som gör skillnad Endera Networks är ett IT-konsultbolag med stora ambitioner och en stark lokal förankring i Göteborg. Företaget erbjuder spetskompetens och en effektiv konsultation inom en rad IT-områden och arbetar med produkter från marknadsledande leverantörer där man har aktiva certifieringar och dokumenterad erfarenhet. Genom att arbeta med system och teknik och designa, installera och driftsätta nätverksmiljöer skapar man behovsanpassade IT-lösningar som förändrar och effektiviserar vardagen för många företag och organisationer i väst. Svensk Leverantörstidning träffar Niclas Korsgård som är VD på Endera Networks AB, ett IT-konsultbolag som numera utgår från sina nya lokaler på Fiskhamnsgatan i Göteborg. Niclas har arbetat inom branschen i 11 år och har en historik från it-företagen Atea och Telenor. – Jag driver företaget sedan maj 2016 och startade det med en branschkollega som inte längre är kvar i företaget. Jag har alltid haft ett väldigt stort IT-intresse och har ägnat mig mycket åt IT sedan jag var 13 år. På Endera Networks arbetar vi med kommunikationslösningar inom nätverk, berättar Niclas. Som IT-konsultbolag erbjuder Endera Networks en hög kompetens inom sina områden. Företaget är en aktiv del av Göteborgs digitala infrastruktur. – Vi erbjuder spetskompetens och konsultation inom datakommunikation. Vi arbetar i huvudsak med stadsnät och internetleverantörer, men även direkt mot större företag som behöver avancerad datakommunikation, säger Niclas. Endera Networks har för avsikt att växa. – Vi tror på en starkare utveckling och mer positiv ekonomi under 2021.Vi vill anställa fler och gärna komma i kontakt med kompetenta personer inom branschen. Vi har en bra och stark gemenskap på

arbetsplatsen och jag tycker att det är viktigt att alla anställda känner att de får vara med och bestämma och utvecklas i sina roller, säger Niclas. Stadsnät och företag bland kunderna Bland Endera Networks kunder finns Göteborg Energi GothNet, Kungsbacka Bredbandsnät, Kungsbacka Kommun och Sappa AB, för att bara nämna några. Som en marknadsledande tjänsteleverantör, som numera även erbjuder internet utöver sin redan etablerade tv-tjänst, behöver Sappa AB ligga i teknisk framkant och här arbetar Endera Networks exempelvis med systemtekniska förändringar och utbyggnationer utifrån sin spetskompetens inom IP arkitektur.

– Det som våra kunder har gemensamt är att de ofta är företag som är i behov av avancerade kommunikationslösningar och datakommunikation med hög prestanda, flexibilitet och säkerhet, säger Niclas. Endera Networks har certifierad personal för det produkter och tjänster de levererar, vilket Niclas menar är mycket viktigt. – Vi har certifikat inom olika områden. Man kan säga att Cisco och dess produkter är en standard för Endera Networks, och här har samtliga i vår personal aktiva certifikat, men framförallt är vi vana att arbeta med produkter från flera leverantörer så som Aruba, Juniper, Huawei och Fortinet. När Niclas beskriver ett exempel på uppdrag är det tydligt att Endera Networks har en stor betydelse för sina kunder. – Vi levererade IT-lösningar för ett företag i Sisjön där uppdraget gick ut på att skapa lösningar med bland annat kablar och internet för företagets lager, kontor och e-handel. Vi ordnade deras brandvägg och både trådburen och trådlös datakommunikation. Allt detta gjorde vi i samband med att företaget byggde sina lokaler, vilket gjorde att vi kunde vara med och påverka lösningarna från början. Detta skapade både mer kostnadseffektiva och bättre lösningar. Allt var färdigt när företaget flyttade in, säger Niclas. Skalbara lösningar som är säkra och tillgängliga När Niclas planerar projekt åt bolag gör han en behovsbild tillsammans med kunden och sedan kan kunden själv välja vad de vill ha hjälp med, om de till exempel vill dra kablarna själva eller inte. Endera Networks är ett flexibelt företag som utgår från varje kunds unika behov. Ibland samarbetar man med andra företag vid leverans av hårdvaror.

www.enderanetworks.se

– En vanlig storlek på de företag som vi utför arbeten åt är i omkring 50 anställda eller fler. När vi driver ett projekt börjar vi alltid med ett möte där vi tillsammans går igenom vad som behövs. Därefter genomför vi projektet och levererar en produkt som är färdig att använda, säger Niclas. När Endera Networks designar och bygger nät satsar man på en kostnadseffektiv skalbarhet, säkerhet, tillgänglighet och prestanda. – För Stadsnätet i Kungsbacka skapade vi en design och plan för utbyggnad och bytte ut all utrustning i nätet. Det var Cygate som hade ramavtal med dem, så därifrån införskaffades utrustningen. Vi har även utfört löpande arbeten för Göteborgs stad, där vi ansvarade för att slutföra ett projekt som innebar att byta routrar på uppdrag av Göteborgs Energi GothNet. Totalt var projektet på omkring 1300 routrar, och Endera Networks stod för att byta omkring 700 av dem, säger Niclas. Samarbeten inom branschen är viktigt, och här finns företag som Cygate och Atea med flera. Endera Networks har alltid haft för avsikt att samverka med branschens olika leverantörer för att maximera det slutliga värdet för slutkunderna. – Om vi får förfrågningar om jobb eller produktleveranser som vi inte kan ta så kan vi skicka det vidare till större bolag som vi samarbetar med och har god kontakt med. När Niclas blickar framåt är målet att utveckla företaget. – Vi vill växa med våra uppdrag, bland annat inom uppdraget för Sappa som löper på i ytterligare ett år. Sammanfattningsvis levererar vi kvalificerade tjänster med tillhörande aktiva certifieringar och vi gör detta med en mycket hög kvalitet i leveransen, avslutar Niclas Korsgård. Intervju: Oliver Malm


it 15 www.svenskleverantorstidning.se

Digitala texter ställer nya krav på kritiskt förhållningssätt inom skolan Skolan har ett viktigt uppdrag i att lära elever hur de ska förhålla sig kritiska till information på nätet. Två metoder är att ge eleverna god tillgång till digitala och multimodala texter med olika synsätt och stötta förståelsen för hur sådant material är skapat för att få särskilda perspektiv att framträda. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

traditionella texter. Dels behöver eleverna få god tillgång till den här typen av material i klassrumsmiljön där de kan diskutera med klasskamrater och läraren. Det handlar då både om texter med varierat innehåll som kan möta elevernas olika erfarenheter men också om texter som lyfter en och samma händelse från olika perspektiv, säger Lisa Molin.

En god tillgång till material är dock inte tillräckligt. För att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt behöver undervisningen också uppmärksamma hur digitala och multimodala texter är konstruerade. Det innebär att bryta ner, analysera och diskutera materialet på djupet för att förstå hur olika perspektiv skapas.

Samhällets digitalisering har gjort text och information allt mer digital och multimodal. Det betyder att materialet består av en kombination av text, stilla- eller rörlig bild, ljud samt interaktiva inslag. Det får konsekvenser för hur vi kommunicerar och lär oss, men också för vad det innebär att förhålla sig kritisk. Digitalt och multimodalt material är komplext och kan tolkas och förstås på en mängd olika sätt. Att förhålla sig kritisk ställer då större krav på användaren. Lisa Molin, forskare i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap, har i sin avhandling undersökt viktiga förutsättningar för kritiskt digitalt textarbete i klassrummet samt hur arbetet kan utvecklas. Ett kritiskt förhållningssätt till olika texter – Skolan har arbetat med källkritik ganska länge. För att eleverna ska kunna problematisera innehållet i digitala och multimodala texter på nätet krävs dock ytterligare steg än när man arbetar med

– Eleverna behöver uppmärksammas på hur budskap kan konstrueras med hjälp av en kombination av bilder och ljud, och vilka val som gjorts för att få vissa perspektiv att framträda. Det handlar också om betydelsen av hur texter är distribuerade på nätet, av vem och i vilket syfte. Det är också viktigt att förstå mekanismerna bakom filmklipp och att röster och miner kan vara förvrängda och manipulerade, så kallade ”deep fakes”. – Det betyder inte att eleverna måste förstå den bakomliggande tekniken, utan att fenomenet existerar och ha med sig det i sitt möte med texter online, säger hon. Skolans behöver stärka elevers digitala kompetens För att nå fram till sina slutsatser undersökte Lisa Molin hur högstadieelever i två olika klasser, på två olika skolor, arbetade med ett kritiskt förhållningssätt till digitala och multimodala texter. Varje klass bestod av cirka 20 elever och hon följde klasserna under ett år vardera. Framförallt gjorde hon videoinspelningar av klassrumsaktiviteter som sedan analyserades. – Digitaliseringen i samhället har skapat möjligheter för ett ökat demokratiskt deltagande som tidigare var svårt att föreställa sig. Men för att detta ska kunna fortsätta behöver vi skapa förutsättningar för jämlika villkor. Skolans uppgift i att stärka elevers digitala kompetens, såsom att kunna förhålla sig kritiskt till digitala och multimodala texter online, är därför central, säger hon.

Lisa Molin, forskare i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Foto: Cecilia Fors

Källa: Göteborgs Universitet

För snäll eller för snål? Svenskarnas omfattande lösenordsdelning öppnar upp för bedragare En svensk undersökning genomförd av Novus på beställning av F-Secure visar på en omfattande delning av lösenord för videostreamingtjänster, där fler än hälften (53 %) av svenskarna delar med sig av sina lösenord. Samtidigt använder nästan 60 % samma, eller variationer av samma, lösenord till flera olika tjänster online. Detta gör oss särskilt utsatta då stulna lösenord är hårdvaluta, inte minst på the Dark Web.

Undersökningen som genomfördes mellan 15–21 oktober 2020 bekräftar att online-baserade tjänster är populära, men också att många svenskar försöker hålla ned kostnaderna genom att dela sina konton, och därmed lösenord, med andra. Totalt 66 % anger att de tecknat avtal med strömmande videotjänster och att 26 % av allmänheten har gjort det under 2020. Samtidigt är beteendet med att dela lösenord för tjänster med strömmande video en stor säkerhetsrisk. Av de som tecknat en videotjänst, har 53 % delat sina lösenord med andra, framförallt med släkt och vänner. Än värre är det bland yngre (18–29 år), där det visar sig att hela 81 % delar sina lösenord. Även andra streaming- och onlinetjänster är populära att dela lösenord till, om än i mindre omfattning: - Musikstreaming som Spotify och Apple Music: 36 % - Nyhetsmedia som SvD och DN: 22 % - E-bokstjänster som Readly och Ztory: 12 %

För snäll eller för snål? Resultaten kan tolkas som att många svenskar är mycket givmilda med sina lösenord, eller för snåla för att köpa egna tjänster, beroende på hur man ser det. Oavsett utsätter sig förvånande många svenskar för en säkerhetsrisk med denna dåliga ovana. Undersökningen visar också att 58 % använder samma lösenord, eller variationer av samma, trots att det vid det här laget är allmänt känt att det är viktigt att använda starka lösenord. Var tionde svensk (9 %) använder samma lösenord till allt. – Att dela lösenord till onlinetjänster med andra, samtidigt som många använder samma lösenord till fler tjänster, gör att din identitet och dina uppgifter kan bli ett öppet mål för envisa cyberbrottslingar. Även tjänsten i sig kan råka ut för ett intrång och dina uppgifter exponeras på så vis. Användaruppgifter säljs dagligen på the dark web för allehanda ändamål som nätfiskeattacker, bedrägerier och mycket mer, säger Mikael Herrala, Sales Manager Consumer, på F-Secure Sverige Lösenordshanterare rekommenderas En annan undersökning utförd av F-Secure i maj 2020, Attack Landscape H1 2020, visar samtidigt att vi i snitt har 18,1 konton online. Vi är således både slarviga med våra lösenord och har samtidigt många att hålla koll på. – Det är väldigt svårt att hålla kolla på nästan 20 unika, starka lösenord vilket är det som skulle behövas för att hantera vårt liv på nätet. Här krävs det att vi tar lösenordshanteringen på allvar och överväger lösningar som hanterar detta med smart teknik, åt oss, fortsätter Mikael Herrala.

Undersökningen visar också en ljusglimt i sammanhanget då åtminstone några svenskar (8 %) har börjat använda lösenordshanterare, vilka gör det enkelt att skapa och hantera säkra och starka lösenord. F-Secure lanserade tidigare i år tjänsten ID PROTECTION för att hjälpa till med komplexi-

teten kring lösenordshantering som ett led i att hjälpa sina kunder med ett säkrare liv online. Tjänsten innefattar en smart lösenordshanterare och övervakar i realtid om någon försöker tillskansa sig dina uppgifter.

Fler än hälften av svenskarna delar med sig av lösenord till strömmande videotjänster.

Källa: F-Secure


16

it www.svenskleverantorstidning.se

Stor oro för digitala intrång när distansarbetet fortsätter Med regeringes restriktioner ser det ut som att distansarbetet kommer att fortsätta ett tag till för de flesta. Men digitala möten, molntjänster och inloggningar på osäkra nätverk innebär stora risker för företagens säkerhet. En undersökning från säkerhetsföretaget SecMaker visar att 6 av 10 känner sig oroliga för intrång på arbetsplatsen, en oro som är befogad.

Den digitala säkerheten hos företag har satts på prov under coronapandemin och den ökade andelen personer som arbetar på distans. Cyberkriminella utnyttjar de sårbarheter som uppstår när man arbetar utanför kontoret. – Cyberkriminella använder sig av enklast möjliga metoder för att uppnå sina syften, som att stjäla lösenord. Ett av de största problemen är den idag utbredda lösenordsanvändningen. Nio av tio arbetsplatser litar helt på lösenord som inloggningsmetod, trots att det innebär en stor risk. I stort sett alla skriftliga lösenord går att knäcka, säger Niklas Anderson, VD på SecMaker. Molntjänster riskerar intrång Molntjänster är ett annat orosmoment för intrång och läckt information, främst inom den offentliga sektorn där nästan en femtedel upplever oro. En stor majoritet av företag använder sig av molntjänster på sin arbetsplats. I undersökningen framkommer det även att en femtedel inte ens är medvetna om huruvida företaget använder sig av molntjänster eller inte. – Undersökningen visar dessutom att 4 av 10 medarbetare använder samma lösenord i jobbet som privat, säger Niklas. I praktiken innebär det att många arbetsrelaterade molntjänster är sårbara

Fler än hälften av svenskarna delar med sig av lösenord till strömmande videotjänster.

för intrång. Inte minst när alltfler jobbar hemifrån. Hanteringen av en redan osäker identifieringsmetod är med andra ord bristfällig i många fall. E-legitimation väsentligt säkrare Inloggning genom e-legitimation är väsentligt

säkrare än lösenord och undersökningen visar också att en majoritet använder det privat. Fyra av tio är också positiva till att använda sin privata e-legitimation i jobbet. – Problematiken med att använda sin privata e-legitimation på arbetet är att man går i god för

en uppgift i egenskap av sig själv som privatperson, säger Niklas. Hur man identifierar sig på arbetsplatsen och privat behöver med andra ord skiljas åt. Många medarbetare är inte medvetna om skillnaden mellan den privata e-legitimationen och en arbetsrelaterad motsvarighet. Källa: SecMaker

.

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se


hållbarhet 17 www.svenskleverantorstidning.se

Paulig testar träbaserat råmaterial i kaffeförpackningar För att nå sina klimatmål undersöker Paulig olika alternativ för sina förpackningar. Ett förnybart alternativ för råmaterial som testas är tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Det första testpartiet som förpackats i materialet finns nu i butik och är av kaffesorten Paulig Café New York.

Fram till 2030 kommer Paulig att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från sin värdekedja med 50 %. Paulig kommer också att gå över till att endast använda förpackningar som är återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material senast 2030. Pauligs ambitiösa klimatmål har godkänts av initiativet Science Based Targets. – Vårt fokus är just nu på återvinningsbarhet, men vi letar också efter andra lösningar för förnybara eller återvunna förpackningsmaterial. Själva koldioxidavtrycket kommer främst från produkten i sig, men alla förbättringar vi gör bidrar till värdeked-

jans cirkularitet och klimatmål. Vi är alltid nyfikna på innovationer och undersöker nu ett nytt, talloljebaserat råmaterial som ett alternativ till våra kaffelaminat, säger Kati Randell, chef för strategisk förpackningsutveckling på Paulig. En restprodukt I det testade laminatet använder Paulig UPM BioVerno som tillverkas av tallolja, en restprodukt från tillverkning av pappersmassa. Idén är att ersätta fossila råmaterial i laminatet, som tillverkas av Mondi. I det nya laminatet är över hälften av det material som används talloljebaserat. – Vi har åtagit oss att ersätta fossilbaserade råmaterial med förnybara alternativ. Pauligs fina initiativ att använda vårt träbaserade UPM BioVerno som råmaterial i laminaten för deras kaffeförpackningar är ytterligare ett steg för att skapa mer cirkulära och hållbara förpackningar, säger Panu Routasalo, Vice President för UPM Biofuels. Ännu högre ambitioner Det första testpartiet som förpackats i materialet och nu finns i butik är av kaffesorten Paulig Café New York. – Nu siktar vi på att genomföra större tester. Om dessa faller väl ut är vårt mål att ersätta biobaserade material i kaffets vakuumförpackningar med det talloljebaserade materialet framöver, säger Kati Randell. – Vi samarbetar nära Paulig för att hitta de mest hållbara och effektiva förpackningarna för deras kaffe. Med vår kundorienterade strategi, EcoSolutions, tillgodoser vi behoven hos produkterna, kunderna och miljön. Genom att öka mängden av förnybart material i förpackningarna kan vi minska koldioxidavtrycket från Pauligs kaffeförpackningar, säger Pål Wikstrøm, försäljningschef Nordic Consumer Flexibles, Mondi.

Kati Randell, chef för strategisk förpackningsutveckling på Paulig.

UPM BioVerno tillverkas av tallolja, en restprodukt från tillverkning av pappersmassa.

Källa: Paulig Group

Sparbanken Eken tar hållbarhet ett steg längre – med lokal vattenkraft För Sparbanken Eken, med kontor på sex orter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, är det en självklarhet att stötta lokalsamhället och jobba hållbart. Nu tar man ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete tillsammans med elbolaget Bixia. Motsvarigheten av bankens totala elbehov köps från tre lokala vattenkraftverk.

Sparbanken Eken, som är en fristående lokal bank, har under året bildat en hållbarhetsgrupp för att ta ett mer samlat grepp kring sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Gruppen kom i sin analys fram till att elanvändning var en av de frågorna där banken kan göra stor skillnad för miljön. Efter lite efterforskning hittade man elbolaget Bixia som köper in närproducerad el från lokala producenter. Med deras elavtal Bixia Nära Exklusiv kan man som

Vattenkraftsproducent Anders Uleskog äger och driver Dångs kraftverk i Konga. Martina Batur, marknadskommunikatör på Sparbanken Eken, Camilla Lönquist, kontorschef Sparbanken Eken Ryd. Foto: Bixia

företag välja att gynna förnybar elproduktion från valfria anläggningar. – Vi vill alltid, när det är möjligt, hitta en lösning från den geografi där vi verkar för att ge tillbaka till lokalsamhället. Bixias erbjudande motsvarade alla våra krav, det vill säga miljöaspekten, det lokala och det småskaliga. Nu produceras motsvarigheten till all den el vi på Eken använder på tre små lokala vattenkraftverk. Det betyder att pengarna går tillbaka till de lokala producenterna i vår region, på så vis bidrar vi till en cirkulär ekonomi, vilket vi gillar, säger Lars Olsson, vd på Sparbanken Eken. En miljon kilowattimmar Avtalet med Bixia innebär att motsvarigheten till bankens totala elbehov på cirka 1 GWh (1000 000 kWh) produceras av de tre lokala vattenkraftverken; Dång Kraftstation i Konga, Veka Kraftstation i Delary och Granefors i Blekinge. För varje kilowattimme som Ekens Sparbank använder går en del av pengarna tillbaka till producenten. På det sättet gynnas småskaliga, lokala elproducenter som får möjlighet att underhålla och investera i mer förnybar energi. Avtalet ger inte bara elkunden ett trovärdigt miljövärde utan bidrar också till att elproducenten ökar sina affärsmöjligheter. – Vi är mycket glada över att Eken har valt att samarbeta med oss. Det är ett unikt elavtal på elmarknaden som erbjuder en lösning där motsvarigheten till kundens el produceras av egna utvalda produktionskällor. Tillsammans täcker de här tre

vattenkraftverken Ekens årliga elanvändning. Vi märker att efterfrågan på närproducerad el ökar i takt med att allt fler företag vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Eric Constantien, på Bixia. Ännu viktigare i tuffa tider Sparbanken Eken ägs av sex lokala stiftelser vars syfte är att ge tillbaka en stor del av vinsten till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur. Under våren avsatte banken 1,3 miljoner kronor för att mildra effekterna av corona. Ett stöd som framförallt allt riktades till föreningar och ideella organisationer som verkar på de orter där banken har kontor och som tappat intäkter till följd av pandemin. – Hela samhället har påverkats kraftigt av pandemin, även vi som bank. Men vi har haft förmånen att göra en bra vinst under många år och därför kändes det självklart att stötta vårt lokalsamhälle i tider som dessa. Det ligger i vårt uppdrag att bidra till den region vi verkar i och det vill vi göra inom så många områden som möjligt, avslutar Lars Olsson. Källa: Sparbanken Eken och Bixia


18

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Raildiggers gör järnvägstrafiken möjlig För att det svenska järnvägsnätet ska fungera krävs aktörer som Raildiggers AB. Raildiggers tar helt enkelt ett helhetsgrepp kring våra järnvägar och säkerställer genom allt från bemanning och byggnation till underhåll att de tågresor vi gör blir både smidiga och säkra. Det flexibla företaget har sett en positiv tillväxt och söker nu nya förare, anläggare och bantekniker.

– Under 2021 kommer vi även att börja arbeta med ett stort projekt kopplat till spårbyten i värmländska Grums, säger Sebastian. Arbetar med nyproduktion, underhåll och akut problemlösning Raildiggers arbetar med nyproduktion men också med underhåll. Företagets maskinister och anläggare är utbildade och godkända inom en rad områden av Trafikverket och SL och man utför allt inom byggnation av järnväg, till exempel fundamentsättning och kabelschaktning. Underhållsarbetet kan i sin tur innebära slipersbyte och rälsbyte.

Svensk Leverantörstidning träffar Sebastian Hartman, som äger och driver Raildiggers AB. Sebastians intresse för området väcktes när han sommarjobbade på järnvägen, ett jobb han fick genom sin svåger, och han grundade Raildiggers i Sjöbo år 2009. I dagsläget sysselsätter företaget tio personer. – Vi är rallare och vår affärsmodell går ut på att vi hyr ut förare som är specialiserade på att köra tvåvägsmaskiner och som har hög kompetens när det kommer till olika specialuppdrag. Stort fokus ligger på mark- och anläggningsarbeten i anslutning till räls vid diverse spårvägsentreprenader, berättar Sebastian. Raildiggers är verksamma runt om i landet och har även varit involverade i projekt i Danmark och Norge. Större nämnvärda projekt inkluderar installation av anslutningsspår till depån i Hässleholm under 2019 och ett nuvarande projekt som innebär ett spårbyte på 3,3 mil åt Infraservice, vilket beräknas vara färdigt under 2021.

– När akuta problem dyker upp så försöker vi alltid vara på plats så fort som möjligt och detta är en av våra stora styrkor, säger Sebastian. Bland företagets kunder märks Infranord, Infraservice och Skanska och man har även ett underhållskontrakt med Hallands Hamnar, som är en stor uppdragsgivare. – Vi föredrar större projekt där vi får sköta allt från början till slut. Detta underlättar förstås även för uppdragsgivaren, som då bara har en kontakt, säger Sebastian. Söker nya förare, anläggare och bantekniker Sebastian berättar att man har goda relationer med flera andra företag i branschen. – Till exempel har vi ett gott samarbete med vår granne Rail Maskiner.

Han understryker också att säkerhet är ett stort fokusområde för företaget. – När vi tar in praktikanter från närliggande gymnasier får dessa gå med en mer erfaren anställd, säger Sebastian. Snittålder på Raildiggers anställda är relativt låg och företaget präglas av en god stämning. – Min fru, Emma Hartman, sköter sedan två år administration, bokföring och fakturering och detta fungerar mycket bra. Sebastian avslutar med att berätta att man alltid är på jakt efter nytt folk. – Duktiga förare, anläggare och bantekniker med erfarenhet av järnvägen är välkomna att kontakta oss! säger Sebastian Hartman. Intervju: Axel Eriksson


transport 19 www.svenskleverantorstidning.se

75-åring lastvagnspartner till det småländska näringslivet

Med 75 år i branschen är Atteviks ett sedan länge etablerat varumärke i det småländska näringslivet. Atteviks är en komplett leverantör av personbilar, lastbilar och transportbilar, samtidigt som företaget också är en trygg partner avseende reparation och service. Med etablering på åtta orter i Småland är en Atteviksanläggning aldrig långt borta. 2020 fyllde Atteviks 75 år. Det var med andra ord redan 1945 som grundaren Sigvard Attevik etablerade bolaget som idag finns representerat på åtta orter runt om i Småland, närmare bestämt i Jönköping, där företaget startades, Nässjö, Tranås, Ljungby, Älmhult, Kalmar och Nybro, samt i Växjö

där vi träffar bolagets VD Patrik Rehnqvist. Han berättar att bolaget idag sysselsätter 450 anställda, varav 70 utgår från Växjö. – Vi är en komplett leverantör av personbilar, lastbilar och transportbilar, och en av landets största återförsäljare av Scanias breda program. I vårt koncept ingår också service och reparationer i våra auktoriserade verkstäder. Vi har vår egen skade- och hydraulikverkstad och vi kan även hyra ut lastbilar, berättar Patrik. Härutöver reparerar Atteviks också Scanias bussar, man säljer även begagnade lastbilar samt bistår med påbyggnationer. Hållbarhet i fokus Liksom övriga aktörer i fordonsbranschen står Atteviks Lastvagnar AB inför flera spännande utmaningar i och med den växande elektrifieringen. I Atteviks sortiment finns såväl ellastbilar som laddhybrider. – Det ligger väl i linje med vårt hållbarhetstänk. Flera av de fordon vi representerar framförs på alternativa drivmedel. Förutom el ligger det idag ett stort fokus på gas och HVO. Här erbjuder Scania den bredaste paletten på marknaden, anser Patrik Rehnqvist. Han berättar vidare att det ställs allt högre krav från såväl myndigheter som leverantörer avseende just hållbara och kvalitativa lösningar. Verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISOstandarden, och personalen är utbildad av Scania. Härutöver förfogar man över de senaste verktygen

och utrustningarna för alla typer av reparations- och serviceinsatser. – Närheten till kunden är också viktig för oss. Vi har genom åren utvecklat ett tätt servicenät, vilket gör att en Atteviksanläggning aldrig är långt borta, säger Patrik. Flyttar till Nylanda I Atteviks Lastvagnar AB jobbar man ständigt med implementering av olika förbättringsåtgärder i syfte att på bästa sätt kunna möta framtidens behov och säkerställa hög kvalitet i verksamheten. Ett led i den strävan är att man inom kort kommer att flytta Växjöanläggningen till det nya området Nylanda kring flygplatsen. – Idag ligger vi väldigt centralt, vilket innebär att det ibland blir något av en utmaning för våra

kunder att ta sig till oss inne i centrum. Det blir spännande att flytta till ett expansivt område som Nylanda, samtidigt som vi tror att det kommer att gynna våra kunder, säger Patrik Rehnqvist. Han understryket begreppet långsiktighet som han anser genomsyrar hela verksamheten. Den stående ambitionen är att bidra till effektiva och smarta transportlösningar för sina kunder. – Vi ska fortsätta vara en stark aktör i fordonsbranschen. Tillsammans med Scania kommer vi även framöver att leverera kvalitativa produkter och tjänster till våra kunder här i regionen. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter utveckla verksamheten så att vi alltid står väl rustade inför framtiden.

- en av Sveriges största återförsäljare av...

Atteviks Lastvagnar AB | www.atteviks.se/lastbilar Jönköping: 036-34 89 00 | Växjö: 0470-75 31 00 | Kalmar: 0480-48 00 50 | Nässjö: 0380-55 44 80 | Tranås: 0140-38 46 00 | Ljungby: 0372-267 70 | Älmhult: 0476-511 00 | Nybro: 0481-483 30

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


20

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Rederiernas förlängda arm I svenska hamnar är sedan länge TSA Agency Sweden AB en såväl välkänd som anlitad aktör. Bolaget tillhandahåller professionella skeppsmäklartjänster för alla slags fartyg i svenska hamnar. Härigenom säkerställs att allt från leveranser till tulldokumentation, reparationer och underhåll fungerar och utförs på ett korrekt sätt.

TSA Agency Sweden AB härstammar från TSA Tanker Shipping AB, ett företag som startades i Göteborg för snart 30 år sedan, men som sedermera placerade verksamheten för fartygsmäklartjänster i ett separat bolag. TSA Agency sysselsätter tio anställda under ledning av Mårten Zetterberg som berättar att verksamheten sedan ungefär ett år tillbaka även innefattar ett filialkontor i Gävle.

Mårten beskriver TSA Agency som fartygsagentur där man fungerar som rederiets ombud och dess förlängda arm när rederier och befraktare anlöper Sverige. – Vi koordinerar och kostnadseffektiviserar ett fartygs anlöp och verkar i rollen som representant för rederiet i deras kontakter med exempelvis Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Tullmyndigheten, hamnar och terminaler, berättar Mårten Zetterberg. Breda tjänster Det handlar om professionella internationella fartygsmäklartjänster på den svenska marknaden där TSA Agency är en lokal aktör med global erfarenhet. Företaget är verksamt i samtliga 53 svenska hamnar där man kan hantera alla rutinmässiga uppgifter för alla slags fartyg, såväl i vatten som på land. TSA Agency säkerställer att leveranser, tulldokumentation, deklarationer med mera vidarebefordras till och ombesörjs av berörda hamnmyndigheter på ett snabbt och effektivt sätt, att tullar och avgifter betalas och att situationer av olika slag som kan uppstå hanteras på bästa möjliga sätt. – När vi får ett uppdrag från ett rederi i samband med att ett av deras fartyg ska anlöpa en hamn kan vi till exempel säkerställa att det finns en kajplats vid en viss tidpunkt, en lots på plats, båtsmän som bistår med att både lägga till och kasta loss, att det

ALL KINDS OF VESSELS, ALL SWEDISH PORTS. TSA Agency is a local port agent with global experience. TSA Agency ensures that customs documentation, declarations, and duties are handled in a timely and efficient manner and that freight forwarding, ship supplies, crew transfers, or whatever other need that may arise are all dealt with in the best possible fashion. TSA Agency - cost effective solutions, unparalleled quality, and timely service in all Swedish ports. | tsaagency.se

Mårten Zetterberg

finns en bogserbåt som säkrar angörning och så vidare. Härutöver ser vi till att rapporter skickas till Sjöfartsverket, Tullmyndigheten eller Kustbevakningen, samt att godset klareras. Likaså vid avfärd kan vi tillse att allt sköts på ett korrekt och smidigt sätt, förklarar Mårten Zetterberg. TSA Agency finns även tillgängligt för fartygens besättningar. Det kan handla om allt från hantering av visum till att planera läkarbesök. Bolaget ombesörjer också att reparationer och underhåll fungerar och utförs på ett korrekt sätt. Förstår behoven TSA Agency Sweden AB:s långa erfarenhet av skeppsmäklings- och sjöfartsindustrin gör att man förstår de vanligaste behoven hos oljebolag, handlare, industrileverantörer och de flesta andra sjöfartsaktörer. Bolaget är en av landets största aktörer inom sitt gebit, och sedan i somras verkar man även i alla Finlands hamnar. – Vi jobbar inom alla fartygssegment, allt från oljetankers och containerfartyg till militära fartyg, och samarbetar bland annat med agenter i både Norge och Danmark. Vi noterar en fortsatt ökande efterfrågan på de tjänster vi erbjuder och har ambitionen att växa organiskt. I förlängningen tar det oss in på nya marknader, spår Mårten Zetterberg. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


göteborg 21 www.svenskleverantorstidning.se

CellMark hjälper sina kunder att växa CellMark är handelshuset med ambitionen att bli den självklara partnern för globala handelstjänster. Med rötter inom pappers- och massaindustrin har företaget genom åren kommit att utveckla en spetskompetens i att ta fram kompletta helhetslösningar för sina kunder världen över. Idag bedriver CellMark utrikeshandel inom flera olika produktområden och har intagit positionen som en global ledare på världsmarknaden.

CellMark grundades 1984 i Göteborg, där bolaget idag har sitt huvudkontor. Sedan starten har CellMark gått från att vara ett litet bolag med stora ambitioner till en internationell, erkänd aktör med drygt 800 anställda på 70 kontor i fler än 30 länder världen över. 80 av medarbetarna utgår från Göteborg där vi träffar bolagets VD, Christer Simrén. Han beskriver CellMark som ett internationellt handelshus inom områdena pappersmassa, förpackningsmaterial, papper och baskemikalier. Härutöver tillverkar man bland annat olika specialkemikalier för hudvård samt näringstillskott. All tillverkning sker i USA där man också driver ett tiotal återvinningsanläggningar för papper, plast och aluminium. – Vi köper och säljer råvaror och ombesörjer frakt till slutkunder på en global marknad. Vi försäkrar och finansierar varorna genom hela affären, förklarar Christer.

Christer Simrén, Verkställande direktör och koncernchef

Ett komplett utbud av tjänster CellMark underlättar och stöttar sina kunders affärsverksamheter genom att erbjuda ett komplett utbud av tjänster som lägger grunden till framgångsrik handel. Med engagemang, erfarenhet och kompetens erbjuder CellMark handelstjänster inom bland annat försäljning och marknadsföring, finansiering, logistik, regelefterlevnad, riskhantering, fakturering och dokumentation. Bolaget har genom året intagit en självklar roll som en oberoende aktör i en global värdekedja där de verkar för att få sina kunders och leverantörers verksamheter att växa. Genom åren har bolaget dessutom byggt upp nära relationer med stora aktörer i alla delar av logistik-

kedjan. Detta gör att CellMark kan tillhandahålla transportlösningar av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. En ledande partner som överträffar förväntningarna Allt fler ser fördelarna med att samarbeta med en aktör som CellMark. – Vi är en stabil partner för en kund som till exempel strävar efter att minimera riskerna, samtidigt som denne vill nå ut på en global marknad. Med oss som partner ökar möjligheterna att nå både industriella aktörer och slutanvändare, säger Christer Simrén. Han ser positivt på bolagets framtid. CellMarks företagsvision, ”Surpassning Expectations” (att överträffa förväntningarna) är starkt rotad i hela organisationen och fungerar som en självklar ledstjärna i den dagliga verksamheten. Ambitionen är att vara en ledande partner för såväl kunder som leverantörer. – Den globala utvecklingen gör att marknaderna för hållbara produkter, inte minst förpackningsmaterial, blir ännu mer attraktiva framöver. Detsamma gäller den globala skogsindustrin som verkligen har framtiden för sig. CellMarkär en betydelsefull partner i detta samspel. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Excellence in supply chain services CellMark is a privately-owned, independent marketing and supply chain service company providing products, services and solutions to the world market.

Over the years, we have developed worldclass marketing and supply chain service capabilities expanding into new product areas.

Founded in 1984 in Gothenburg, we have our roots in the international trade and distribution of raw materials related to the global pulp and paper industry.

With our vision, Surpassing Expectations, we aim to be the industry’s obvious choice for global trade services.

www.cellmark.com


22

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Tidlös arkitektur skapar möten mellan människor Kan det här bli Nordens bästa bostäder? är frågan man ställer sig när QPG Arkitekturs erfarna arkitekter slår sina kloka huvuden ihop inför nya projekt. I QPG jobbar man med den ständiga ambitionen att forma särpräglad, tidlös och ändamålsenlig arkitektur. Resultatet: hållbara bostäder där arkitekturen skapar platser för möten mellan människor.

Från kontoret mitt i centrala Göteborg utgår QPG Arkitektur, som Nisse Hassellöf startade 1999 tillsammans med kollegorna Petter Lodmark och

Kv Rosengången. Ett av de projekt som QPG ritat för Wallenstam i Mölnlycke fabriker.

2019 prisades Förbos område Säteriet i Mölnlycke som ”Årets bästa renovering i Sverige” av Sveriges Allmännytta. QPG Har arbetat med projektet i mer än 10 år.

Anders Eloff efter sina studier på Chalmers. Idag sysselsätter företaget 15 anställda som på ett utmärkt och engagerat sätt representerar dess koncept som kretsar kring särpräglad, tidlös och ändamålsenlig arkitektur. Fokus ligger på bostäder och bostadsområden, och ambitionen är tydlig: – Vi vill vara med och skapa Nordens bästa bostäder, säger Nisse Hassellöf och berättar att man genom åren har byggt upp gedigna samarbeten med bostadsutvecklare och förvaltare som Peab, Serneke, Wallenstam, AB Framtiden och Förbo.

QPG har ritat BRF Gamlestads brygga för Peab, nära det nya resecentrat i Gamlestaden i Göteborg.

Mer än 300 nya bostäder, restauranger, förskola och handelslokaler i centrala Borås. QPG har ritat och projekterat Kvarteret Björnflokan i Borås för Serneke.

Priser och utmärkelser QPG Arkitektur arbetar i huvudsak med nybyggnation av bostäder och bostadsområden, men också i fråga om upprustning och förbättringsåtgärder i befintliga områden. Hållbara bostäder av hög kvalitet är företagets signum. – Våra framgångar bygger i mångt och mycket på ett passionerat intresse för bostadsarkitektur. Genom åren har vi byggt upp vår kunskap om de olika förutsättningar som omger bostadsbyggandet. Vi ser arkitektur som en möjlighet att skapa platser för möten mellan människor, säger Nils. Han kan luta sig mot det faktum att QPG Arkitektur vid åtskilliga tillfällen har erhållit priser och utmärkelser för sina insatser. Så sent som i fjol fick man pris för Årets bästa renovering av Sveriges Allmännytta. – Det gällde området Säteriet i Mölnlycke där vi bidrog till renoveringen av 800 bostäder samt utvändiga miljöer. Det var ett utmanande projekt som vi verkligen blev nöjda med, säger Nisse. Utvecklingsvision Säteriet är bara ett av många exempel på lyckade projekt. Ett som QPG har arbetat med i åtta år är Gamlestadstorget i Göteborg där man i nära samarbete med Peab har varit med och utformat flera kvarter kring det nya resecentret. Här har det byggts

sammanlagt 300 nya bostäder. Ett pågående projekt rör byggnation av bostäder, handel, förskola och restauranger i centrala Borås med Serneke som byggherre. – De senaste två åren har vi projekterat sammanlagt 2 985 lägenheter i Göteborg med angränsande kommuner, berättar Nisse Hassellöf som också gärna nämner QPG Arkitekturs arbete i stadsdelen Gårdsten som blev det första området i Sverige att strykas från polisens lista över särskilt utsatta områden. – I Gårdsten arbetade vi med flera projekt, vilka alla omfattades av en utvecklingsvision som skapat förutsättningar för nybyggnation av 1 800 lägenheter. Vi samarbetade med Gårdstensbostäder och utformade bland annat ett så kallat generationsboende, det vill säga flexibla lägenheter som kan förändras och anpassas i takt med förändrade behov hos de boende. Våra insatser bidrog till att skapa närhet mellan barn och föräldrar eller mor- och farföräldrar. Ett mycket stimulerande arbete, menar Nils. För närvarande jobbar QPG Arkitektur med den tredje etappen av utvecklandet av Mölnlycke Fabriker i samarbete med Wallenstam, för vilka QPG har ritat flera tidigare kvarter. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


göteborg 23 www.svenskleverantorstidning.se

En komplett partner genom byggprojektets alla faser Bygg- och fastighetsbranschen har i BAM! Projektstyrning en framåtlutad partner i ett projekts alla faser. BAM! erbjuder kompletta och professionella tjänster kring projekt- och byggledning, installationsledning och projektekonomi, och tar därmed ett helhetsansvar för alla projekt – från vision till färdig byggnad.

BAM! Projektstyrning bildades i Göteborg 2018 och utgår från kontoret på Lilla Bommen. Här träffar vi VD:n och delägaren Björn Krohn som driver bolaget tillsammans med kollegorna Mats Alfredsson och Anna Anse. Alla har gedigen erfarenhet av byggbranschen när de tillsammans representerar företagets koncept avseende unika helhetslösningar inom fastighetsvärlden. – Vi kan leda ett projekt från vision till färdig byggnad med allt vad det innebär gällande verksamhet, kvalitet, ekonomi, miljö och logistik. Vi finns med under projektets alla faser och kan genom ett strukturerat arbetssätt styra komplexa projekt i rätt riktning, hela vägen i mål, säger Björn som tillsammans med sina kollegor har sju anställda. Styr alla skeden – från start till mål Björn delar in verksamheten i tre huvudsakliga affärsområden. Mats ansvarar för projekt- och byggledning där BAM! kan bistå med spetskompetens i varje resurs utifrån kundens behov.

Silverkällan

Anna Anse ansvarar för området Installationsledning, vilket inkluderar projekteringsledning och samordning av provning för hela eller delar av ett projekts funktioner. Här finns även kompetens avseende CE-märkning av hela entreprenaden. Björn ansvarar å sin sida för området Projektekonomi där BAM! med sin långa erfarenhet kan

beräkna, leda och styra projektets totala ekonomi, oavsett entreprenad eller upphandlingsform. – Sammantaget handlar det om att vi genom våra tjänster vill maximera kundens nytta mot investerade medel. Vi har både kompetens och resurser som gör att vi kan styra samtliga skeden från start till mål, framhåller Björn Krohn. Nytänkande och personligt engagemang

BAM! utgår från samma lokaler som sex andra konsultföretag verksamma inom byggbranschen med kompetens inom bland annat mark, el, VVS, besiktning och kontrollansvarig. Det formar förstås samarbeten som gynnar BAM! Projektstyrnings kunder i slutändan.

– Vi har över huvud taget byggt upp ett starkt nätverk för att kunna täcka samtliga byggbranschens discipliner, säger Björn och nämner det pågående projektet Silverkällan i Majorna, vilket innefattar byggnation av en skola och ett äldreboende på uppdrag av Hemsö Fastighets AB. Här bistår BAM! med projekt- och byggledning samt projektekonomi. Ett annat projekt rör hyresgästanpassningar för Spotifys kontorslokaler på Kungsgatan i Göteborg där BAM! på uppdrag av Vasakronan bistår med projektledning, installationsledning och ekonomiuppföljning. – Vi ser oss som den lilla konsultfirman med den höga kompetensen. Nytänkande och personligt engagemang är två av våra hörnstenar, vi vill alltid bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Visst vill vi fortsätta växa, men bara om vi samtidigt kan bibehålla vår höga kvalitet och skarpa kompetens, säger Björn Krohn. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Kämpegatan 7, 411 04 Göteborg Bamprojektstyrning.se 0760–07 30 07 info@bamprojektstyrning.se


24

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

En naturlig samarbetspartner kring miljö och hållbarhet

Idag är det mer eller mindre ett måste för alla typer av verksamheter att representera ett gediget och trovärdigt hållbarhetsarbete. I det avseendet kan en aktör som DGE fylla en synnerligen viktig funktion. DGE är en naturlig samarbetspartner och rådgivare beträffande miljö och hållbarhet.

DGE grundades 2004 och finns idag representerat i Malmö, Kalmar och Göteborg. I Sverige sysselsätter bolaget sammanlagt ett 40-tal anställda, varav 18 utgår från kontoret i Göteborg där vi träffar VD Christer Gustafsson som berättar om DGE.

– Vi arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor, framför allt för industrin med tonvikt på södra Sverige. Vår ambition är att skapa värde för våra kunder genom att använda hela DGE:s kompetens för att se kundens långsiktiga behov och bygga deras kompetens och handlingskraft för långsiktig framgång, säger Christer. Eget laboratorium DGE kan till exempel bistå med kontroller och uppföljning av utsläpp i luft, vatten och mark. Man provtar och analyserar eventuella föroreningar i det egna laboratoriet, vilket är ackrediterat av Swedac enligt standarden SSEN 17025. – Efter utförd analys kan vi stötta med tolkning av resultat samt även föreslå eventuella åtgärder, såväl akuta som förebyggande, förklarar Christer.

Granskning av miljö- och hållbarhetsarbetet Företagen anlitar även DGE för exempelvis revision/granskning av sitt miljö- och hållbarhetsarbete, oavsett om det gäller lag- och villkorsefterlevnad eller kundens egna ambitioner. – Här spelar vår rådgivning en viktig roll för våra kunder som tack vare samarbetet med oss kan göra rätt val, prioritera och fatta smarta beslut ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt intar de en position i framkant när det gäller dessa frågor, påpekar Christer Gustafsson. Han nämner Göteborg Energi som ett exempel för vilka DGE så sent som i höstas utförde periodiska besiktningar på fem av deras anläggningar. En del av dessa genomfördes digitalt på grund av pandemin. Utfallet har, enligt Christer, varit till belåtenhet för alla parter. Komplett rådgivning Christer Gustafsson betonar att DGE:s rådgivning och arbete ska präglas av att man ska vara en lyhörd, energigivande och uthållig partner som identifierar nya lösningar och vågar ifrågasätta när kortsiktighet kommer i vägen. Med sitt starka team med bredd i

kompetenser kan man ta ansvar för hela kedjan och leverera en komplett hållbar rådgivning. – Vi vill vara det självklara valet för våra prioriterade kunder tack vare goda relationer med ömsesidigt förtroende. Vår ambition framöver är att stärka vår position mot industrin. Vi märker en ökad efterfrågan inom till exempel dagvattenhantering samt att vatten i högre grad betraktas som en ändlig resurs, vi ser ett behov av att utvecklas inom området. Vi ser även en ökning när det gäller frågor kring livscykel- och klimatberäkningar, säger Christer Gustafsson. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


göteborg 25 www.svenskleverantorstidning.se

Skräddarsydda e-handelslösningar ger ökad lönsamhet De flesta företag är idag beroende av en funktionell e-handelslösning för att verksamheten ska fungera och vara lönsam. Här kan 3bits Consulting spela en viktig roll med sitt skarpa koncept avseende lättillgängliga, lättanvända och skalbara e-handelslösningar. 3bits står för allt från utveckling till tekniskt genomförande och förvaltning. Härutöver tillhandahåller de även lösningar kring användarvänliga kundportaler.

3bits Consulting grundades 2008 av tre personer med ett förflutet inom e-handel sedan slutet av 90-talet. Vi träffar en av dem, närmare bestämt VD:n Stefan Winterlén, som berättar att bolaget sedan starten i Göteborg har haft en mycket god utveckling och idag sysselsätter ett 40-tal anställda. Så sent som för ett drygt år sedan etablerade man även ett kontor i Jönköping. Stefan beskriver 3bits som ett IT-konsultföretag med fokus på framför allt e-handelslösningar. – Här jobbar vi med allt från själva e-handelsaffären och utveckling av denna till det tekniska genomförandet och förvaltning av lösningar. Vi kan skräd-

darsy våra lösningar utifrån varje kunds specifika önskemål och behov, upplyser Stefan Winterlén. Skalbara lösningar 3bits vänder sig till kunder, såväl stora som små, i en mängd olika branscher. Det rör sig om såväl B2B- som B2C-verksamheter, vilka alla efterfrågar lättillgängliga, lättanvända och skalbara e-handelslösningar. Just skalbarhet är något som man lägger stor vikt vid på 3bits. – E-handeln växer och utvecklas för de flesta, därför är det viktigt att vi tillhandahåller system som går lätt att anpassa efter rådande omständigheter. Det ska inte bli ett problem för våra kunder när beställningarna ökar, det ska ses som en möjlighet, betonar Stefan och tillägger att 3bits även tar fram kompletta logistiksystem för e-handel i form av stödsystem för plockning och packning. Kundportaler 3bits erbjuder härutöver kompletta lösningar avseende kundportaler, vilka går att integrera med olika affärssystem. Det kan till exempel handla om lösningar kring order- och fakturahantering. – Vi vill förenkla det administrativa arbetet för både företaget och dess kunder. Vi integrerar dem mot befintliga system och gör dem tillgängliga dygnet runt. När vi kan eliminera de manuella stegen i

VD Stefan Winterlén

processen ökar tillgängligheten, påpekar Stefan Winterlén. Lindex, Tingstad, Mölnlycke Health Care och Ragn-Sells är bara några av de företag som dragit nytta av 3bits lösningar. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet och vårt djupa tekniska kunnande. De vet att vi tillhandahåller lösningar som håller för lång tid framöver. Vi jobbar nära våra kunder och strävar alltid efter att bygga långvariga relationer, säger Stefan. Han spår att 3bits kommer att fortsätta sin tillväxtresa. – På sikt vill vi växa på fler orter och öppna nya kontor. E-handelslösningar efterfrågas allt mer, där ligger vi i framkant. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vi bygger skalbara e-handelslösningar

Få hjälp att förbättra er e-handel – boka en strategisk workshop

sales@3bits.se


26

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Fullt upp för erfarna plattsättare när allt fler vill renovera kök och badrum Allt fler, inte minst i dessa pandemitider, väljer att renovera sina kök och badrum. Trenden är tydlig i ett företag som Bad & Keramik Montage i Göteborg AB som kan åta sig det mesta i fråga om renovering och inredning.

Under senare år, inte minst sedan ROT-avdraget infördes, har vi sett en växande trend när allt fler väljer att renovera sina kök och badrum. Det blir tydligt i en firma som Bad & Keramik Montage i Göteborg AB, ett företag som Rafael Norberg startade för drygt tio år sedan och som han numera driver med fyra anställda. Vi träffar honom på kontoret i centrala Göteborg där han berättar att företaget ombesörjer det mesta som rör kök och badrum, såväl renovering som inredning. – Vi är specialiserade på plattsättning, säger Rafael. – Vi sätter såväl kakel och klinker som mosaik i alla typer av våtutrymmen i samband med både nybyggnation och renovering.

Totalentreprenör Bad & Keramik Montage vänder sig till såväl privatpersoner som fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och byggföretag i Göteborgsområdet. Främsta fokus ligger på badrumsrenoveringar, företaget är förstås våtrumscertifierat, och Rafael betecknar företaget som en totalentreprenör. – Vi kan ta ett helhetsansvar kring alla våra projekt eftersom vi har ett nära samarbete med andra entreprenörer, till exempel elektriker och VVS-företag, säger Rafael Norberg som själv har tolv års erfarenhet av branschen han verkar i. Han berättar att man jobbar med erkänt välre-

nommerade aktörer och nämner i sammanhanget samarbetspartners som Kakelplatzet, Golvpoolen samt Backa Entreprenad & VVS. Han är dock noga med att poängtera att företaget inte är knutet till en viss leverantör, vilket innebär att man alltid kan välja bästa möjliga material och lösning utifrån varje specifikt projekt. Erfarenhet och kunnande Bad & Kermaik Montages kunder värdesätter den erfarenhet och det stora kunnande som Rafael och hans medarbetare representerar. – Vi är noggranna och lyhörda, men kan även bidra

med egna idéer och synpunkter för att nå en optimal lösning. Det kan till exempel handla om råd kring hur man optimerar en yta i ett visst utrymme, säger Rafael Norberg. Han spår att den växande efterfrågan på företagets tjänster kommer att hålla i sig, vilket medför att han mer eller mindre konstant söker efter fler kompetenta plattsättare. – Min ambition är att vi på sikt ska vara tio anställda. Vi har massor att göra, så behovet finns definitivt. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Dayspring ser möjligheter till förbättring i alla byggprojekt Dayspring är företaget som ser varje byggprojekt som en möjlighet att skapa förbättring för såväl fastighetsägare och hyresgäster som miljön. Dayspring levererar dynamiska konsulttjänster i form av allt från övergripande projektledning till teknisk konsultation och bidrar på så sätt i allt väsentligt till en moderniserad byggbransch, där såväl tankesätt som det praktiska arbetet går hand i hand med en hållbar framtid.

Grunden till dagens Dayspring lades redan 1980. Efter att ha verkat under namnet Rotpartner, efter en sammanslagning mellan två företag 2008,

så drivs företaget under nuvarande namn sedan våren 2020. Verksamheten, som även finns representerad i Malmö, sysselsätter totalt ett knappt 50-tal personer, varav 37 utgår från Göteborg under ledning av VD Daniel Olsson. Han beskriver Dayspring som ett konsultföretag i samhållsbyggnadsbranschen med kunder bland byggföretag, fastighetsbolag och fastighetsägare, såväl kommunala som privata, i Storgöteborg respektive Malmö med omnejd. – Vi levererar kvalificerade konsulttjänster när våra kunder ska bygga, utveckla eller renovera fastigheter. Det kan handla om projektledning, kommunikation eller byggteknisk konsultation där vi tar ett helhetsansvar kring det aktuella projektet, alter-

076 18 81 103 • www.bkmab.se

nativt kompletterar befintlig organisation, berättar Daniel Olsson. Helhetsansvar I rollen som byggprojektledare kan Dayspring ta hand om allt från tidiga skeden och förstudier, via projekteringsfas, och entreprenadgenomförande till slutbesiktning. Man bistår även med hjälp i samband med upphandlingar. Genom att jobba i genomtänkta processer, med metoder och rutiner ihop med ett ständigt fokus på värdeskapande möjligheter så säkerställer Dayspring att ditt byggprojekt gör positiv skillnad. – Enligt vårt sätt att se ett byggprojekt innehåller det alltid två processer som löper parallellt med varandra – en byggprocess och en mänsklig process. De två är beroende av varandra för att projektet ska bli lyckat. Därför är vi specialiserade inom båda. Beträffande den mänskliga processen ser vi till att skapa förutsättningar för god kommunikation, säger Daniel. Dayspring tar ett helhetsgrepp avseende informationsspridning till ett projekts olika berörda parter under hela dess gång för att skapa förståelse och delaktighet. Det kan handla om entreprenörer, fastighetsbolag eller hyresgäster. – Vi är vana vid att arbeta med flera olika typer av uppdragsgivare och kan härigenom snabbt se vad som behöver göras och anpassa våra tjänster därefter. Våra engagerade medarbetare har både kunskap och erfarenhet samt en förmåga att se helheten. Vi förstår helt enkelt kunden i dennes affär, säger Daniel Olsson. Han nämner ett antal pågående projekt där Dayspring är involverat. Man bistår med projekt-

VD Daniel Olsson

ledare och byggledare när Lokalförvaltningen i Göteborg bygger nyaToleredsskolan på Hisingen. Dayspring bidrar också till BoStad 2021 genom byggledning och KA (kontrollansvarig) i samband med nyproduktionen av sammanlagt 91 lägenhetermitt i Kålltorp på uppdrag av Egnahemsbolaget. Vill bidra till förbättring I Dayspring ser man varje byggprojekt som en möjlighet till att skapa förbättring för såväl hyresgäster som fastighetsägare och miljön. – Vi drivs framåt av vår vilja att påverka och förändra byggbranschen, inte minst avseende miljö och hållbarhet. Vi vill visa vägen till ett samhällsbyggande som kommande generationer kommer att vilja tacka oss för, det är vår mission, konstaterar Daniel Olsson.

www.dayspring.se

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson


linköping 27 www.svenskleverantorstidning.se

Konsulter och rekrytering med människan i centrum ManpowerGroup är ett värderingsstyrt bolag som inkluderar alla människor på arbetsmarknaden. Med 12 000 kollegor på drygt 50 orter i Sverige arbetar man tillsammans efter tydliga värderingar: tron på människans förmåga samt kraften

i kunskap och innovation. ManpowerGroup är en av Sveriges största privata arbetsgivare och erbjuder snabba, enkla och kostnadseffektiva lösningar avseende uthyrning och rekrytering av personal som gör kunder till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad.

Det hela började för mer än 60 år sedan... Det var nämligen i april 1953 som entreprenören Ulla Murman startade Stockholms stenografservice som kom att bli Manpower. De anställda utförde skrivtjänster såsom att skriva rent protokoll åt kunder. En kund till skrivbyrån, en ovanligt slarvig professor, skrev otydliga protokoll vilket gjorde att Ulla tyckte det mest effektiva var att en sekreterare skulle sitta på professorns kontor och utföra uppdraget där, i stället för på skrivbyråns kontor. Där föddes personaluthyrningsbranschen. Idag är Manpower en självklar kompetensförsörjare till näringslivet och den offentliga sektorn. Med innovation och kreativa idéer fortsätter man att utveckla sina kunders verksamheter. Nykomling inom ManpowerGroup Den 14 december 2020 föddes en ny familjemedlem inom ManpowerGroup: Jefferson Wells Sverige.Under det nya namnet kommer Jefferson

Platschef Tina Linnér

Wells fortsatt att vara en partner för kompetensförsörjning av chefer och specialister inom bland annat ekonomi, inköp och logistik samt ingenjörsområdet. Samtidigt renodlas verksamheten inom Experis till att bli ett renodlat IT-konsultbolag som utformar lösningar för olika behov inom IT-området. . Med dessa förändringar är siktet inställt på att bli ännu mer specialiserade och vassare som kompetensförsörjare, oavsett vilken kompetens som efterfrågas. Vi besöker ManpowerGroups lokalkontor i Linköping där både Experis och Jefferson Wells finns representerade. Tina Linnér, platschef och tillika affärsområdeschef för Manpower och Jefferson Wells: – Vi tillhandahåller strategisk kompetensförsörjning, konsultlösningar på både kort och lång sikt samt rekrytering. Vi arbetar med alla tjänstemannaprofiler till både stora och små företag inom olika sektorer, upplyser Tina Linnér. Hon berättar vidare att Jefferson Wells exempelvis erbjuder uppdrag inom ekonomi och HR, liksom personal inom området inköp och logistik, vilket har efterfrågats allt mer under senare tid. Experis kombinerar gedigen kunskap inom rekrytering med teknisk innovation och anpassade konsultlösningar. Detta görs genom leverans av konsulter, rekrytering, projektåtaganden, supportåtaganden samt innovativa IT-säkerhetslösningar. Experis är det personligare bolaget som värderar mjuka egenskaper lika högt som tekniska. Något Experis är extra stolta över är Experis Academy – marknadsanpassade spetsutbildningar inom IT som säkrar kunders framtida kompetensbehov. Efterfrågan på duktiga systemutvecklare har varit hög under en lång tid och Experis Academy är ett sätt att möta kunders behov av riktigt duktiga systemutvecklare med kunskap inom de senaste teknikerna. I början av 2021 står ett gäng nyutexaminerade Academykonsulter redo för Östergötlands arbetsmarknad. Rätt person på rätt plats ger ett gott renommé Inom ManpowerGroup är människans kraft i centrum. Människors potential får möta arbetsmarknadens behov vilket har lett till att ManpowerGroup har många attraktiva arbetsplatser inom en mängd olika branscher bland sina kunder. Rätt person matchas till rätt plats, vilket ger företagets anställda möjligheter att både verka i konsultrollen och bli rekryterade av en annan arbetsgivare. Tina Linnér konstaterar att ManpowerGroup, Jefferson Wells och Experis har byggt upp ett starkt förtroende i det lokala näringslivet, inte minst när det kommer till chefer och specialister inom exempelvis ekonomi, IT och teknik. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet och kännedom om den lokala marknaden, vi har storföretagens förtroende i ryggen, säger Tina och nämner

Linköpings Domkyrka

uppdragsgivare som SAAB och Siemens. – Inom rekryteringsverksamheten har vi dessutom hjälpt Region Östergötland med en mängd värdefulla positioner vilket känns särskilt betydelsefullt. Vi vill hjälpa våra kunder att bli vinnare på en

föränderlig arbetsmarknad. Tillväxten är god här i regionen och vi vill vara med och bidra till att forma ett starkt näringsliv. Intervju: Stefan Carewall

Behöver ni stärka upp bolagets kompetens inom IT?

Vill ni veta mer om konsultinhyrning eller rekrytera tjänstemän till Er verksamhet?

Kontakta Sara Löfgren tel 013-35 55 08

Kontakta Christer Bergman tel 013-35 55 19


28

linköping www.svenskleverantorstidning.se

Helhetslösningar för alla inomhusmiljöer På mindre än två decennier har Torpheimergruppen utvecklats till ett av landets

största privatägda installationsföretag. Bolaget är en specialist på tekniska installationer inom EL, VS, Ventilation, Automation och Energitjänster, vilket gör Torpheimergruppen till en komplett helhetspartner kring dagens och morgondagens inomhusmiljöer.

Grunden till dagens Torpheimergruppen lades för 20 år sedan då Lars-Göran och Yvonne Torpheimer startade bolaget. De står alltjämt som huvudägare av företaget som idag sysselsätter 140 anställda under ledning av koncernchef Mattias Stenmark. Vi träffar honom på huvudkontoret i Linköping där han berättar att verksamheten även finns representerad via kontor i Norrköping och Stockholm.

Helhetsgrepp Torpheimergruppen erbjuder tekniska installationer inom el, VS, ventilation, automation och energitjänster. Man utför alla typer av elinstallationer i samband med såväl nybyggnation som renovering men jobbar också med säkerhetslösningar, såsom installation av brandlarm, passersystem, AV-teknik och fiberanslutningar. Tekniska Verken, SAAB och Cloetta är bara några av de kunder som valt att anlita Torpheimergruppen, som också har ett nära samarbete med flera välkända fastighetsbolag, bland andra Klövern, Castellum, Sankt Kors och Riksbyggen. Bolaget har lång erfarenhet av att tillsammans med beställaren ta fram lösningar och ansvara för samordningen som totalentreprenör. Beträffande vs-teknik utför Torpheimergruppen alla typer av uppdrag i form av såväl entreprenader som service, och när det gäller ventilation kan bolaget göra allt från att installera ventilationsanläggningar till att utföra OVK-besiktningar. Härutöver utför Torpheimergruppen även energikartläggningar i form av såväl energideklarationer som energioptimeringar i fastigheter via dotterbolaget Navic.

– Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp om våra kunders fastigheter och dess stödsystem. De kan luta sig tillbaka med vetskapen om att vi har koll på läget, säger Mattias. Lokal förankring, stark bredd Torpheimergruppen utför just nu en VS-entreprenad på Ebbepark på uppdrag av Sankt Kors. Bolaget är även delaktigt i wprojektet när SAAB Airport/flygplatsen ska byggas om och på Linghemskolan jobbar man med både el och ventilation i samband med en nybyggnation på uppdrag av Lejonfastigheter. Nämnda uppdrag är goda exempel på den bredd som Torpheimergruppen representerar. – Vi har en väldigt stark lokal förankring här i Linköping, samtidigt som vi står för mycket hög kompetens och en stark bredd. Våra kunder vet att vi har en förmåga att alltid kunna ta fram optimala lösningar för deras behov. Det blir långsiktiga investeringar som lönar sig, konstaterar Mattias Stenmark. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Sunnorpsgatan 4 582 73 Linköping Växel: 010-705 30 00 EN KONTAKT –www.torpheimer.se ALLA FUNKTIONER

EN KONTAKT – ALLA FUNKTIONER

E N KO N TA K T A L L A F U N K T I O N E R

Entreprenad El & Elteknik Fiber / Data Säkerhet / Brand VVS / SERVICE

E N KO N TA K T A L L A F U N K T I O N E R

• • • • •

E N KO N TA K T A L L A F U N K T I O N E R

KT – ALLA FUNKTIONER

– Vi är idag ett av de största, privatägda, installationsbolagen i Sverige. Vi kan rycka in i samband med såväl nyinstallationer som serviceinsatser och därmed vara en del av en fastighets hela livscykel genom byggnation, förädling och förvaltning. Det gör att våra kunder bara behöver en enda kontakt för sina projekt, säger Mattias Stenmark.


linköping 29 www.svenskleverantorstidning.se

Fordonsanpassningar på dina villkor När det kommer till fordonsanpassning är det få som slår Jonathan Levin och Michael Lerdén på fingrarna. Duon driver Kyla & Fordon i Linköping AB där man med mer än 30 års erfarenhet utför allt som rör fordonsklimat, fordonsel och inredningspåbyggnad. Resultatet: ett fordon anpassat helt efter dina behov.

Jonathan Levin och Michael Lerdén startade Kyla & Fordonsinstallationer i Linköping AB 2012, en verksamhet som idag sysselsätter fem anställda och utgår från lokalerna i Torvinge industriområde. Tillsammans har Jonathan och Michael mer än 30 års erfarenhet av allt som rör fordonsklimat, fordonsel och påbyggnad inom inredning. – Det kan röra sig om belysning, el, värme med mera i såväl nya som begagnade bilar. Oavsett tar vi alltid fram en lösning anpassad efter kundens behov och önskemål, säger Michael och tillägger att man även installerar fordonskyla i tempererade transportfordon. Erfarenhet, kunskap, kvalitet Kyla & Fordonsinstallationers upptagningsområde sträcker sig i huvudsak över Östergötland och Södermanland, men faktum är att man sedan starten har åtagit sig uppdrag för kunder från norr till söder. Hantverkare som vill anpassa sina servicebilar är vanliga inslag i kundkretsen. – Våra kunder värdesätter vår långa erfarenhet och kunskap, att vi är lyhörda och bygger med kvalitet. Vi är dessutom certifierade för kylinstallationer där vi samarbetar med bland andra Thermo King och Mitsubishi. Vi är också certifierade påbyggare och

Säkerheten främst Ett huvudfokus som man alltid jobbar efter i Kyla & Fordonsinstallationer i Linköping är att allt ska vara krocksäkert. – Alla de märken och produkter vi jobbar med är krocktestade och godkända av våra leverantörer. Lasten ska vara säkrad och det ska vara säkert för föraren, det tummar vi aldrig på, understryker Michael Lerdén. Kyla & Fordonsinstallationer samarbetar med bilåterförsäljare i Linköping som skickar sina fordon till Jonathan och Michael, men det går förstås också bra för enskilda kunder att vända sig direkt till företaget. I konceptet ingår även service och reparation av kylbilar och dess kylaggregat, och man förfogar dessutom över två egna kylbilar, vilka hyrs ut vid behov. – Vi ser att efterfrågan på våra tjänster ökar, vilket gör att vår ambition är att fortsätta växa. Vi letar efter större lokaler och är heller inte främmande för att bredda personalstyrkan, sägerJonathan Levin och Michael Lerdén. återförsäljare av ModulSystem, System Edström, Bob System och Sortimo, som alla är ledande inom bilinredningsäger Jonathan Levin.

Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Erfaren arbetskraft för privatpersoner och företag Det finns inga genvägar till lång yrkeserfarenhet. I det avseendet är det få som slår Pensionärsbyrån på fingrarna. Här jobbar ett gäng synnerligen erfarna, kompetenta och framför allt levnadsglada pensionärer som känner att de alltjämt har massor kvar att ge på en arbetsmarknad där många ställer krav på just kompetens och lång branscherfarenhet. Pensionärsbyrån hjälper såväl privatpersoner med måleri och trädgårdsarbete som företag med ekonomi och logistik.

Göran Frejdevi hade både bred och lång erfarenhet av arbete inom industrin och transportväsendet, liksom av uppdrag i bland annat Kinda kommun, där han verkade i rollen som HR-specialist, när han 2017 startade företaget Pensionärsbyrån i Linköping AB. Tanken var att tillvarata all den erfarenhet och kompetens som finns hos traktens pensionärer, inte minst mot bakgrund av att arbetsmarknaden idag allmänt ställer höga krav på just kompetens och lång branscherfarenhet. – Vi är ett bemanningsföretag som vänder oss till både privatpersoner och företag här i Linköpingsregionen. Bland våra anställda finns inte minst en hel

del kunskap kring hantverksarbeten, men också inom bland annat transport, berättar Göran.

PENSIONÄRS - Bebas Neue Byrån - Grafolita Script Medium

Brett tjänsteutbud För privatpersoner kan Pensionärsbyrån bland annat hjälpa till med målning, tapetsering, snickeri, el, småfix, trädgårdsarbete och tjänster i hemmet. Här går det förstås utmärkt att använda sig av RUT- och ROT-avdragen. Företag kan i sin tur få hjälp med tjänster kring exempelvis administration, lager och logistik, transporter och industriarbete. – Vi förfogar över egna maskiner och redskap för de flesta av de tjänster vi erbjuder. Det brukar till exempel bli en hel del altanbyggen, reparationer och mindre ombyggnader, men också olika typer av elarbeten eftersom vi är ett certifierat elföretag, upplyser Göran Frejdevi.

Många fördelar För att anställas i Pensionärsbyrån måste man – som sig bör – vara pensionär. Arbetet sker på deltid och det är en modell som de anställda trivs med. Kunderna erhåller hjälp från personer med både kunskap och erfarenhet, men fördelarna med att anlita Pensionärsbyrån är fler än så. – Vi kan i regel åta oss uppdrag med kort varsel och dessutom till rimliga priser. Vi jobbar helt utan bindningstider och är alltid flexibla, avrundar Göran Frejdevi som framöver hoppas att ännu fler företag ska upptäcka vad Pensionärsbyrån har att erbjuda. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

Vi underlättar Din vardag! 013 266 11 10 • info@pensionarsbyran.se • www.pensionarsbyran.se

www.kylaofordon.se • info@kylaofordon.se • tel: 013 13 07 07


30

linköping www.svenskleverantorstidning.se

Komplett verkstadskoncept för lätta och tunga fordon Lastbilsservice i Linköping AB är egentligen två bolag som på ett utmärkt sätt kompletterar varandra i fråga om service och reparationer av såväl personbilar som tunga fordon. Med bred kompetens och all nödvändig utrustning kan man alltid erbjuda högkvalitativa och snabba insatser, vilket attraherar både privatpersoner och företag.

Vi träffar Magnus Rosén som äger och driver såväl Lastbilsservice i Linköping AB som systerföretaget Lastbillservice El & Diesel AB. Han tog över båda bolagen efter den tidigare ägaren 2019 och blev därmed ansvarig för en verksamhet som etablerades redan 1989 och som ända sedan dess har cementerat sin position som en pålitlig och kunnig verkstadspartner. Magnus berättar att Lastbilsservice i Linköping AB är en auktoriserad verkstad för Iveco som är en italiensk tillverkare av lätta lastbilar och tunga fordon. – Vi servar och reparerar dessa, men kan förstås även ta oss an fordon från andra tillverkare, så som

Fiat, Volkswagen, Renault, Ford och Mercedes. Vi är åtta anställda och kan ta emot fem fordon på en gång i vår verkstad, säger Magnus och visar upp den ändamålsenliga anläggningen. I företagets lager ligger tusentals artiklar. Fattas något i lagret beställs det med leverans nästa dag om det inte är skrymmande.

Hög kapacitet Här kan man ta sig an ekipage på upp till 30 meter i lyftar som kan hantera objekt på upp till 20 ton. Här finns förstås också all slags felsöknings- och diagnostikutrustning för såväl personbilar som lätta och tunga fordon. Bolaget är också anslutet till Motormännens Riksförbund.

– Vi skiljer oss från många av våra konkurrenter genom att vi även kan ta oss an mer avancerade arbetsinsatser, så som renovering av motorer, växellådor eller bakaxlar. Vi är också auktoriserade av Zepro som är en svensk tillverkare av bakgavellyftar, informerar Magnus Rosén och tillägger att åkerier och företag som använder lätta lastbilar är vanliga inslag i kundkretsen. Allbilverkstad Lastbilsservice LBS El & Diesel driver Magnus tillsammans med kollegan Martin Larsson. Företaget är en del av Autoexperten och är en godkänd bilverkstad, vilket säkerställer kompetens och att arbetsinsatserna utförs på ett korrekt sätt. Bolaget är också medlem i branschorganisationen SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Lastbilsservice LBS El & Diesel är även ”Godkänd Bilverkstad”. – Här servar och reparerar vi alla personbilar. Vi är bland annat specialiserade på AC och ackrediterade av Swedac, samt kan även installera och reparera bränslevärmare. Härutöver kan vi besiktiga färdskrivare, vilket är ett lagkrav idag på tunga fordon, upplyser Magnus Rosén. I den ändamålsenliga verkstaden finns alla nödvändiga lyftar, diagnostikverktyg och övrig utrustning. De fem anställda förfogar även över en servicebil som gör att man bland annat kan utföra besiktningar av färdskrivare på plats hos kunden. – En annan specialitet vi har är service och reparation av industrimotorer till sprinklersystem eller reservkraft, berättar Magnus som också ser korta ledtider, snabb service och rimliga priser som tydliga konkurrensfördelar för de båda bolagen. Att de dessutom befinner sig i samma område gör samarbetet dem emellan smidigt, vilket förstås gynnar kunden i slutändan. I framtidsplanerna finns bland annat försäljning av Ivecos fordon. Intervju: Stefan Carewall Text: Örjan Persson

013-14 02 35 info@lastbilsservice.org www.lastbilsservice.org

013-14 02 35 info@elochdiesel.com www.elochdiesel.com


lidköping 31 www.svenskleverantorstidning.se

Ledande i Sverige på golvoch måleritjänster

Sandå har cementerat sin position som ett rikstäckande måleri präglat av kvalitet och miljö. Avdelningen i Lidköping är förstås inget undantag. Med lokal förankring och storföretagets resurser i ryggen kan man erbjuda professionella insatser kring allt som rör måleri.

1996 formades Sandå Måleri av dåvarande BPA Måleri & Golv, men faktum är att bolaget har sina rötter så långt tillbaka som till 40-talet. 2007 köptes Humlins Måleri och därmed blev Sandå landets största måleriföretag. Bolaget finns idag represen-

terat på 70 platser i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. På många av dem erbjuder man tjänster inom både golv och fasad, och härutöver finns specialistkompetens kring exempelvis rostskydd, plåttak och dekorationsmålning. I Lidköping har Sandå Måleri funnits sedan 2007. Med sina 22 medarbetare ansvarar platschef Michael Andersson för bolagets verksamhet i hela västra Skaraborg. Han beskriver Sandå som ett genuint byggnadsmåleri. – Vi åtar oss uppdrag både inomhus och utomhus. Vi målar och tapetserar, inte minst i samband med renovering och vänder oss till både privatpersoner och företag, oavsett om det handlar om gamla befintliga byggnader eller nyproduktion, säger Michael.

Helhetsansvar Sandå i Lidköping har avtal med ett flertal olika husleverantörer för vilka man utför allt måleri innan huset står klart för inflyttning. Bolaget har också tecknat avtal med olika fastighetsägare. För dessa tar man ett helhetsansvar kring allt från arbete i allmänna tvättstugor till ommålning av hela fastigheter. Sandå är förstås anslutet till MUK, Måleribranschens Våtrumskontroll. Det blir också en hel del uppdrag beträffande offentliga byggnader. – Så sent som förra året fick vi uppdraget av kommunen att måla om det gamla stadshuset. Vi skrapade hela fasaden innan vi målade om hela fastigheten. Det var ett gediget och omfattande arbete, och en utmaning som vi verkligen gillade, säger Michael Andersson.

Brist på arbetskraft i branschen Att hela tiden bli bättre, hålla utlovade tider, respektera kunderna, uppträda affärsmässigt, ta ansvar samt på ett fackmässigt sätt utföra jobb och leda branschen är självklarheter i Sandå Sverige AB, något som Michael Andersson gärna skriver under på. Samtidigt är det ett arbetssätt som ställer höga krav på personalen, och här står Michael och hans kollegor i branschen inför ett dilemma. – Det råder en oerhört stor brist på komptent arbetskraft idag. Det gäller för oss som verkar i branschen att ta ansvar för att främja nyrekryteringen, därför samarbetar vi med skolorna i syfte att få fler av deras elever att komma ut i yrkeslivet. I Sandå jobbar vi också hårt med att främja integration, alla som vill ska få chansen att prova på yrket, betonar Michael Andersson som i sitt team har tre personer från skolbänken som valt att skola om sig och byta inriktning. Corona har medfört utmaningar Coronapandemin har förstås påverkat det dagliga arbetet i Sandå Måleri, precis som de flesta andra verksamheter, men Michael anser att man har lyckats anpassa sig bra efter rådande omständigheter. – Vi har till exempel genomfört byggmöten utomhus och ökat antalet digitala möten väsentligt. I grund och botten har det varit en positiv erfarenhet för oss, inte minst för mig personligen som ofta annars ligger ute på vägarna. Det har fungerat alldeles utmärkt att genomföra möte på distans, konstaterar han. Han spår en fortsatt god utveckling för såväl Sandå Måleri i stort som verksamheten i västra Skaraborg. – Det byggs på väldigt många platser i Sverige, inte minst här i vårt upptagningsområde, och vi har ett gott samarbete med ett flertal olika uppdragsgivare. Vi vill växa och bli större, och på sikt även anställa fler kompetenta målare.

Ta hjälp av proffs som gillar det de gör.

dig, kan du göra något helt annat. Något du

Då blir det precis så där bra som du vill ha

gillar. Hör av dig till ditt Sandå Måleri;

det. Och medan vi gör skillnad hemma hos

0510-68330 eller michael.i.andersson@sanda.se

Vi finns över hela landet - och nära dig.

Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


32

lidköping www.svenskleverantorstidning.se

Samhällsutvecklare i framkant Peab verkar över hela Sverige och är en rikstäckande koncern med ett heltäckande koncept kring bygg- och anläggningstjänster. Ledorden lyder ”Kvalitet i alla led”, en policy som tillsammans med kunnande, kompetens och stora resurser har gjort Peab till ett av Nordens ledande företag i branschen och en samhällsutvecklare i framkant.

Att bygga för framtiden är bygg- och anläggningsföretaget Peabs ständiga syfte. Här kombinerar man nytänkande med gedigen yrkesskicklighet, vilket skapar bästa tänkbara kvalitet genom hela byggprocessen. I det välkända byggföretaget sätter man alltid kundens intresse främst. Tack vare representation på fler än hundra orter över hela Sverige, samt med verksamhet i både Finland och Norge, är Peab ett bygg- och anläggningsföretag med närhet till sina kunder. Ett decentraliserat beslutsfattande i kombination med den stora koncernens kapacitet gör Peab till en bygg- och anläggningsaktör för alla. Vi träffar Fredrik Gustafsson, arbetschef på Peab Sverige AB med ansvar för västra Skaraborg. Han beskriver Peab som en viktig samhällsbyggare i regionen tillsammans med kommun, landsting och fastighetsägare. – Vi ser oss som en komplett partner med bygg, anläggning, industri och projektutveckling under vårt paraply här i Skaraborg. Vi vänder oss till alla, det kan handla om att montera en list i ett vardagsrum till byggnation av hela bostadsområden, framhåller Fredrik. Helhetsansvar, oavsett projektets storlek

Fredrik menar att Peabs styrka är dess förmåga att ta ett helhetsansvar, oavsett om kunden är en privatperson eller ett stort bolag. Peab finns etablerat där kunderna finns, vilket har skapat ett stort lokalt förtroende. Samtliga avdelningar har tillgång till det stora företagets resurser, vilket gör att Peab ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen även i de mindre kommunerna.

– Vi vill alltid verka nära våra kunder och agera med stor lyhördhet, säger Fredrik och berättar att man nyligen färdigställde bygget av Lantmännen Maskins nya lokaler. Mer är dock på gång. – I Vara bygger vi en skola från grunden och vi bygger också ut Jula-koncernens centrallager i Skara. Fredrik framhåller också Peabs arbete tillsammans med Arbetsförmedlingen. – Vi vill på det sätt vi kan bidra till att så många som möjligt ges möjlighet att komma ut i arbetslivet, oavsett nationalitet. Vi ser också gärna fler kvinn-

liga hantverkare i detta annars så mansdominerande yrke. Det är ett arbete som känns viktigt för oss, säger Fredrik Gustafsson. Kvalitet och miljö Kvalitet och miljö är två begrepp som på ett framträdande sätt genomsyrar hela Peabs verksamhet. Den är givetvis anpassad till kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO-standarden och omfattas av de kvalitetskrav som uttalas i affärsplanen och utgår från företagspolicyn. Kvalitetsfrågorna integreras i processer och arbetssätt, och härigenom åstadkoms en effektiv byggprocess, ständiga förbättringar och i

förlängningen nöjda kunder. – Vi vill ligga i framkant kring de här frågorna, inte minst avseende miljö. Här i Skaraborg har vi till exempel en helt egen fabrik där vi tillverkar betong av återvunnet material. Vi strävar också efter att minimera våra transporter och förbättra logistiken. När det gäller miljöfrågor jobbar vi alla med en mycket hög moral, som stor samhällsbyggare har vi ett ansvar, inte bara regionalt och nationellt, utan även globalt, konstaterar Fredrik Gustafsson med stort eftertryck. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


lidköping 33 www.svenskleverantorstidning.se

Pulverhantering är en viktig del av livsmedelsindustrin

Lidköpingsföretaget Leadbulk AB står för ett helhetskoncept inom pulverhantering – från enskilda produkter till nyckelfärdiga systemlösningar och konsultation. Genom ett brett samarbete med olika leverantörer utformar företaget lösningar för exempelvis kemi- och livsmedelsindustrin, snustillverkare och mjölkvarnar.

Svensk Leverantörstidning träffar Niclas Hammenfors och Emil Gustafsson, som tillsammans startade Leadbulk AB år 2014. Innan Niclas och Emil startade Leadbulk var de under ett flertal år kollegor i branschen. Därigenom har de tidigare erfarenheter av pulverhantering, som de nu har nytta av. Vi ses på Karlstorpvägen i Lidköping, där Leadbulk har sina lokaler. – Vi är två personer med mycket energi och driv som gillar att knyta kontakter och hitta lösningar på kunders problem och frågeställningar. Vi har bred kunskap och försöker vara heltäckande inom lösningar för pulverhantering, säger Emil. Idag har Leadbulk sex anställda och förhoppningen

är att kunna anställa fler i takt med att företaget utvecklas. – Vi arbetar med helheten, från kundens idé om att förfina eller utöka sin produktion och att skapa ett bättre flöde, till genomförandet. Vi driver projektet och har den kunskap som behövs för att ta fram en välfungerande lösning, säger Niclas. Helhetsleverantör till processindustrin Det som förenar Leadbulks kunder är att de hanterar pulver och torra material. Här finns till exempel företag inom kemi- och livsmedelsindustrin, mjölkvarnar, bagerier och snustillverkare. Leadbulk kan utveckla, bygga om eller leverera en hel produktionsanläggning för exempelvis en snustillverkare. – Ett axplock av maskinutrustning som vi kan leverera är silos, transportörer, siktar, blandare, doserare, kvarnar och paketeringsmaskiner, säger Emil. Niclas berättar hur ett projekt genomförs. – När vi startar ett projekt så träffas vi ofta i kundens lokaler där vi gemensamt fastställer de krav och mål som kunden har. I det fortsatta arbetet ritas det nya systemet upp i en 3d-miljö så att kunden lätt kan visualisera resultatet. Efter att vi har skickat en offert till kunden, och kommit överens om

omfånget, levererar vi utrustningen och kan därtill montera och driftsätta anläggningen samt utbilda personalen.

Sätter samman produkter från olika leverantörer Genom åren har Leadbulk knutit till sig ett stort kontaktnät med leverantörer, vilket gör att man kan erbjuda helhetslösningar som är anpassade för respektive kunds förutsättningar. – Vi är agenter för flera stora tillverkare i Europa, vilket ger oss tillgång till marknadsledande teknik, konkurrenskraftiga priser och bra service. Vi har en stor ”verktygslåda”, vilket gör att vi kan hitta den optimala lösningen med hänsyn till de krav och ekonomiska förutsättningar som våra kunder har. För oss är det viktigt att produkterna håller hög kvalitet och är kostnadseffektiva. – Det som är mest givande för oss med detta arbete att skapa goda relationer med våra kunder. Det bästa kvittot på att vi lyckas är när kunder återkommer till oss. Vi strävar alltid efter att ge en personlig service och ha en snabb återkoppling. Vi ser ljust på Leadbulks framtid och hoppas att kunna hjälpa fler företag med pulverhantering, avslutar Niclas Hammenfors och Emil Gustafsson. Intervju: Robert Ullberg


34

lidköping www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsaktör kring fastigheter och ventilation Koncernen Fyrkantens Förvaltnings AB representerar en helhet kring fastigheter och ventilation. I Fyrkantens Ventilation AB erbjuder man kompletta ventilationsentreprenader över hela Västsverige, medan moderbolaget äger och förvaltar lägenheter och lokaler i attraktiva områden i Lidköping med omnejd. Här jobbar man med filosofin att genom upprustning och renovering återge gamla byggnader sin ursprungliga charm och atmosfär.

Det som idag är väletablerade Fyrkantens Förvaltnings AB startade som en ventilationsfirma 1980 då Alf Almqvist etablerade Fyrkantens Ventilation AB med fokus på förbättrade inomhusklimat med hjälp av reningsfilter. Han fick idén när han själv byggde sin villa och behövde få ett bra inomhusklimat då sonen hade astma. Med tiden utvecklade han samarbeten med aktörer i både Mariestad och Enköping, vilket gjorde att utvecklingen i bolaget tog fart. Sedan dess har Fyrkantens Ventilation utvecklats till ett väletablerat, tillika välrenommerat, ventilationsföretag som numera sysselsätter 65 anställda. – Faktum är att vi idag är ett av de största privatägda ventilationsföretagen i landet. Vi åtar oss uppdrag över hela Västsverige för såväl byggföretag som privatpersoner, liksom för kommuner och landsting, berättar Alf Almqvist som alltjämt är aktiv i bolagets verksamhet. I Fyrkantens ventilation arbetar även Alfs son Andreas Almqvist som projektledare och kalkylansvarig. Gamla byggnader återfår sin charm Fyrkantens Ventilation ingår numera i Fyrkantens Förvaltnings AB, vilket bildades i samband med att Alf köpte sina första fastigheter i Lidköping och Lovene. Mycket har hänt sedan dess i bolaget som idag äger och förvaltar ett antal egna fastigheter i Lidköping med omnejd. Linda Almqvist, dotter till företagets grundare, är fastighetsförvaltare och projektledare i bolaget.

Linda, Alf och Andreas. Fotograf: Monika Manowska

De gamla lerladorna på Rörstrand, i folkmun kallade Sibirien. Fotograf: Monika Manowska

Lövkojan, en totalrenoverad fastighet som fått sin ursprungliga glans tillbaka. Fotograf: Monika Manowska

Ljungen Hyreslägenheter. Fotograf: Monika Manowska

– Vi kan erbjuda lägenheter och lokaler, såväl industri- som kontorslokaler, i attraktiva områden, varav merparten finns här i Lidköping. Idag förvaltar vi 121 lägenheter och sammanlagt 180 000 kvadratmeter företagslokaler, upplyser Linda. Hon berättar att verksamheten i mångt och mycket kretsar kring uppköp av gamla industrilokaler som

man sedan bygger om, renoverar och rustar upp till toppskick, ett arbete som förstås i allra högsta grad även involverar Fyrkantens Ventilation AB. – Vi utgår alltid från de ursprungliga bygglovshandlingarna i syfte att skapa oss en bild av hur dåtidens arkitekter tänkte när fastigheten byggdes. På så sätt får vi en bra grund att stå på när vi återger byggnaden sin forna glans. Det blir förstås nytt och fräscht, men vi är ytterst noga med att bevara den gamla byggnadens charm och atmosfär, förklarar Linda Almqvist. Huset vi träffar henne i är ett gott exempel på det Linda talar om. Det handlar om Rörstrands före detta industrilokaler, idag Rörstrand Center, som bolaget har rustat upp och förfinat. Ett annat exempel är den gamla Starfabriken, Salby Fastigheter. – Vi jobbar aktivt och på ett personligt plan med våra hyresgäster. Tillsammans med dem utformar vi den aktuella byggnaden så att slutresultatet blir precis som de har tänkt sig. Här har vi också stor nytta av vårt omfattande leverantörsnät, påpekar Linda.

Mot gemensamma mål En annan gren i Fyrkantens Förvaltnings AB är bolagets logistikcenter där man lagerhåller produkter för ett flertal kunder, samt genomför schemalagda leveranser med egna lastbilar. Detta är, berättar Linda, en verksamhet som växer allt mer. Liksom sin far betonar hon vikten av sammanhållning i ett bolag med en så pass stark familjeprägel. – Det är viktigt att vi alla jobbar mot samma mål, som EN enhet. Alla i vår fantastiska personal behövs, understryker de båda. De blickar gärna framåt. På ett markområde i centrala Lidköping planeras framöver för cirka 120 nya lägenheter. Och om Alf får bestämma kan det så småningom också bli ett motormuseum. Alf har ett utpräglat intresse för alla slags fordon och har genom åren hunnit samla på sig åtskilliga klenoder, bland annat det enda exemplaret av en Johnsson från 1923, vilken lämpligt nog byggdes i just Lidköping. – När samlingen blivit tillräckligt stor kan det bli ett motormuseum här på Rörstrandsområdet. Det blir ett perfekt utflyktsmål för alla smaker, avrundar Alf Almqvist. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


lidköping 35 www.svenskleverantorstidning.se

Innovativa lösningar när Europa bygger infrastruktur

När Europa bygger infrastruktur spelar i många fall ViaCon AB en central och viktig roll. ViaCon tar fram tekniska och innovativa lösningar för olika infrastrukturprojekt med den stående ambitionen att bidra till projekt som blir både kvalitativa och kostnadseffektiva. I ViaCon jobbar man alltid utifrån ett miljö- och samhällskostnadsperspektiv.

ViaCon AB är en del av koncernen Viacon Group med verksamhet i ett 20-tal länder. Ett 30-tal bolag, inklusive sju tillverkningsenheter spridda över Europa, representerar bolagets starka koncept avseende innovativa lösningar för modern infrastruktur. På huvudkontoret i Lidköping träffar vi Martin Berggren, VD och verksam i bolaget sedan 14 år tillbaka. – Vi brukar säga att vi är infrastrukturbranschens partner för mark, väg och vatten. Här brinner vi för att hela tiden hitta optimala lösningar ur ett såväl

miljömässigt som samhällsekonomiskt perspektiv. Vi tar ett helhetsansvar med den stående ambitionen att våra uppdragsgivare ska spara både tid och pengar, säger Martin. Anpassar utbudet Martin Berggren berättar att ViaCons produktportfölj har förändrats genom åren i takt med utvecklingen och nya, inte minst miljömässiga, krav från myndigheter och entreprenörer. Den svenska tillverkningsenheten ligger i Lycksele där man fokuserar på produktion av produkter i plåt, så som vägrör och vattenmagasin. Rörplast för olika ändamål är en annan vanligt förekommande lösning som ViaCon tar fram. – Här i Lidköping jobbar vi i huvudsak med rörbroar som vi både producerar, säljer och distribuerar. Vi driver också vår egen utvecklingsavdelning här, vilket gör att vi hela tiden ligger i framkant kring innovativa lösningar. För oss är i princip ingen uppgift omöjlig, vi löser det mesta, säger Martin Berggren. Han berättar att ViaCon i allra högsta grad är delaktigt i ett flertal infrastrukturprojekt i bland annat Östeuropa, men även i Mellanöstern och Nordafrika, området man kallar MENA. Av den anledningen driver man en produktionsenhet i Turkiet.

Martin Berggren, om att forma produkter och lösningar som sparar tid, vilket inne bara gynnar entreprenören, utan också innebär att exempelvis vägar inte behöver stängas av länge i samband med olika arbetsinsatser. Antalet arbetstimmar blir färre och klimatpåverkan mindre, inte minst tack vare färre transporter till och från arbetsplatserna. En stor anledning till att ViaCon i det avseendet ligger i framkant är bolagets tydliga satsningar på teknik och innovation. Verksamheten innefattar en central organisation för forskning och utveckling som inte bara arbetar med att ta fram nya lösningar, utan också med att utveckla befintliga produkter. ViaCon samarbetar dessutom i olika forskningsprojekt tillsammans med olika universitet i både Sverige och utomlands. – När vi blickar framåt inser vi att dessa satsningar är nödvändiga för att vi även i framtiden ska kunna behålla vår framskjutande position i branschen. Det ligger en utmaning i att förena teknisk innovation med hållbarhet och bibehållen, eller förbättrad, kvalitet. Det är ett arbete som sker på individnivå med ömsesidig respekt för varandra här i ViaCon. När alla bidrar gör det oss ännu bättre, konstaterar Martin Berggren. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Teknik och innovation ViaCons fokus på miljö och samhällskostnad präglar alla delar av verksamheten, vilken kännetecknas av lösningsorienterade processer. Det handlar, menar

+46 (0)771 64 00 40

www.viacon.se


36

lidköping www.svenskleverantorstidning.se

Kontor, industrier eller köpcentrum – glas och aluminium blir allt vanligare Glas och aluminium blir allt mer eftertraktade byggmaterial. Det är en utveckling som är tydlig i Vänerfasader AB där man tillverkar, monterar och glasar såväl fasader som dörrar, tak och uteplatser i aluminium. Sedan starten i början av 90-talet har Vänerfasader jobbat med allt från kontor och skolor till industrier och köpcentrum.

Vänerfasader AB etablerades i början av 1990-talet och har varit en specialist på glas och aluminium ända sedan starten. Man tillverkar, monterar och glasar fasader, dörrar, fönster, vikfönster, skjutdörrar, glastak och uteplatspartier i aluminium, och representerar ett koncept som spänner över allt från råmaterial till färdig produkt. – Vi har både maskinpark och kunnande här i huset för att kunna tillmötesgå alla typer av förfrågningar. Det kan till exempel handla om entréer till gallerior eller entrédörrar för bostadsrättsföreningar, liksom kompletta säkerhetslösningar i form av brandklassade och/eller skyddsklassade partier med eller utan glas. Inga uppdrag är vare sig för stora eller för små för oss, säger David Gidstedt som är både ägare och VD av Vänerfasader AB. Han tillägger att företaget förstås är auktoriserad producent och montör av brandklassade partier.

Allt under ett tak Bostadshus, kontor, sjukhus, skolor, industrier, idrottshallar, arenor, köpcentrum och flygplatser – Vänerfasaders lösningar lämpar sig väl i alla typer av miljöer. – Bland våra kunder finns arkitekter, byggherrar och byggföretag som kontaktar oss med sina idéer. Utifrån dessa utformar vi ritningar, vilket gör att vi kan styra flödet till slutkund på ett så smidigt sätt som möjligt och med högsta kvalitet, förklarar David. Han visar runt i de ändamålsenliga produktionslokalerna där man dagligen producerar kundanpassade lösningar, vilka man sedan monterar tillsammans med byggaren. – Vår bredd, inte minst beträffande entréer, samt det faktum att vi har all produktion i huset gör att vi har full kontroll på hela produktionsflödet, säger David som har ett genuint intresse av teknik och optimala lösningar. Kontinuerliga satsningar Han betonar att Vänerfasaders framgångar till stor del bygger på den breda kunskap och kompetens som den sju man starka personalstyrkan besitter. – Vi är ett tajt team som hela tiden jobbar mot samma mål. Vi arbetar ständigt med förfiningar och förbättringsåtgärder som vässar vårt koncept och gynnar kunderna i slutändan. Det handlar om att kontinuerligt återinvestera i verksamheten och bygga långsiktigt. Eftersom vi har allt under samma tak kan vi också jobba med ett tydligt hållbarhetstänk. Kvalitet och miljö är ledord för oss, betonar David Gidstedt.

Han konstaterar att Lidköping är en expansiv stad och att det känns stimulerande att få vara en del av stadens utveckling. Vänerfasader verkar i en 20 mils radie från hemorten. Efterfrågan på de tjänster och produkter man erbjuder ökar och David ser ett allt större behov av att nyanställa. – På sikt lär vi behöva förstärka med fler personer med samma teknikintresse och känsla för kvalitet som vi själva har, konstaterar han och berättar att

han även ser en ökad digitalisering av verksamheten framför sig. – Vi ska ligga i framkant och vara den smarta fabriken med innovativa lösningar. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Stockvägen 4, 531 54 LIDKÖPING • Vxl. (+46) 510-54 51 30 • info@vanerfasader.se


lidköping 37 www.svenskleverantorstidning.se

Framtidsfokus i 60-årig textilproducent Ända sedan 1960-talet har Facilette AB tillverkat varptrikåväv och quiltade produkter. Idag producerar Facilette textiler för en mängd olika ändamål, ett arbete som alltid sker i nära relation med kunden. Tack vare stor kunskap, bred kompetens och en omfattande maskinpark finns inga beställningar som är vare sig för stora eller för små.

Det är Patrik Fajersson som leder verksamheten i Facilette AB, ett företag som hans farfar Gösta startade 1960. Patrik är således den tredje generationen bakom rodret i ett bolag som ända sedan starten har fokuserat på tillverkning av varptrikåväv och quiltade produkter. – Vi har utvecklats till en av landets bredaste producerande textilföretag. Vi köper in fibrer från ledande leverantörer i Europa men har en stående filosofi om att produktionen ska ske här i Lidköping. Allt tillverkas här i huset, säger Patrik och tillägger att man i övrigt arbetar uteslutande med svenska leverantörer.

Varierande användningsområden Ända sedan starten har Facilette levererat material för användning inom de mest varierande områden. Man producerar till exempel sjukvårdtekniskt tyg, så som tyg till rehabdynor. Quiltade produkter används till exempel till jackor och täcken, samt madrasser till bland annat husvagnar och husbilar. Lösningar för ljuddämpning i öppna kontorslandskap är ett annat exempel. – Vi jobbar alltid i nära samarbete med kunden beträffande produktutveckling, vilket bidrar till att vi alltid kan ta fram lösningar som motsvarar och lever upp till våra kunders höga krav på kvalitet och funktion. Vi kan även erbjuda produktion med tillskärning, bandskärning och vikning. Det är tjänster där efterfrågan ökar stadigt. I många fall verkar vi i rollen som producerande konsult, konstaterar Patrik Fajersson, som efter att ha utbildat sig till teknisk ingenjör gjorde entré i företaget som hans far då drev. Med hans breda kompetens och pappa Gerts starka entreprenörsanda styrde de verksamheten mot nya höjder. Patrik arbetade både som maskinoperatör

och resande säljare för att skaffa sig en komplett bild av hela verksamheten, något han förstås har haft stor nytta av sedan han 2002 övertog VD-rollen i bolaget. Fokus på produktutveckling Patrik framhåller företagets stora flexibilitet, liksom den långa erfarenhet och det tekniska kunnande som företaget byggt upp efter 60 år i branschen. Tillsammans med en avancerad och omfattande maskinpark kan Facilette ta sig an riktigt stora order. Ingen beställning är på så vis vare sig för stor eller för liten för Patrik och hans medarbetare. – Vi lägger stor vikt vid produktutveckling eftersom vi hela tiden vill ligga i branschens framkant. Just nu handlar mycket om miljövänliga lösningar och

återvunna material, samtidigt som vi ser en ökad aktivitet kring bland annat vepor för den grafiska industrin, solskydd, ljudabsorberande tyg och gardiner. Vi tycker också att det är oerhört spännande att få vara med och utveckla lite mer udda produkter. Det kan till exempel handla om filter för färgtillverkning eller för filtrering av fiskrom, berättar Patrik Fajersson entusiastiskt. Han nämner avslutningsvis att den fjärde generationen är på gång in i företaget i och med att Patriks dotter utbildar sig för en framtida karriär i Facilette. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Låt oss hålla i trådarna - det är vi experter på! Facilette AB • 0510-27270 • info@facilette.se • www.facilette.se


38

lidköping www.svenskleverantorstidning.se

Laboratorietester som gör skillnad Eurofins är världsledande inom laboratorietester och analyserar allt från mark och vatten till livsmedel. Det globala företaget är flexibelt, innovativt och expansivt och utvecklar nu sin verksamhet i Sverige, vilket gör att man kan bidra ännu mer inom många viktiga områden. En stor uppgift för Eurofins har den senaste tiden varit att analysera Covidprover. Det svenska huvudkontoret ligger i Lidköping och nu bygger man ett nytt testcenter för Covidprover i Uppsala.

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper. Företaget är globalt och har mer än 50 000 anställda i omkring 50 länder. Totalt i världen har Eurofins mer än 800 laboratorier och i Sverige finns företagets laboratorier i Lidköping, Jönköping, Uppsala, Kristianstad, Luleå och Linköping. Det svenska huvudkontoret ligger i Lidköping och det är här vi träffar Henrik Jonsson, som arbetat som VD för bolaget Eurofins Food & Feed i Sverige sedan 2011. – När huvudägaren Gilles Martin startade företaget i Frankrike var man 4 anställda och idag är vi 50 000 globalt. I Sverige är vi idag cirka 600 anställda totalt i de olika Eurofinsbolagen, säger Henrik. Eurofins är ett analysföretag som består av flera divisioner, som i sin tur består av olika affärsområden. Företaget erbjuder kemiska och mikrobiologiska analyser inom områden såsom lantbruk, livsmedel och miljö. – Vi arbetar väldigt brett och analyserar i stort sett allting, från hur marken och våra vatten mår, till Covid-prover, säger Henrik. Affärsområdet Food & Feed arbetar med livsmedel, mejeri och mjölk, spannmål och utsäde samt industrifoder.

VD Henrik Jonsson

– Vi arbetar för livsmedelsindustrin och testar producerade produkter och ingredienser. Bland våra kunder finns detaljhandel, grossister, livsmedelsföretag, mejerier och mjölkbönder. Vi analyserar till exempel 12 000 mjölkprover per dag för att ta fram resultat som påverkar betalningsparametrar på mjölken, och vi utför även analyser i syfte att undersöka djurhälsan, säger Henrik.

Bygger upp ett nytt testcenter i Sverige

Eurofins 800 laboratorier omsätter totalt över 5 miljarder euro. Företaget har haft en imponerande resa sedan börsintroduktionen 1997. – Alla våra verksamhetsområden arbetar på samma sätt och tillväxten har varit dramatisk i hela företaget. Eurofins introducerades på börsen nästan samtidigt som Google, Apple och Facebook, och liksom dem har vi genomgått en stor utveckling, säger Henrik. Eurofins har ett internationellt nätverk av laboratorier som tillsammans kan erbjuda många typer av analyser. I pandemin har Eurofins haft en särskilt viktig roll att spela, då man analyserat många Covid-prover. – Sedan pandemiutbrottet har vi arbetat för att hjälpa Sverige att analysera tester, då vi är stora inom detta område. Vi har nu byggt upp en logistik där proverna flygs från Jönköping till ett testcenter i Tyskland. Vi analyserar på detta sätt upp emot 15 000 prover per dag, och svaren synkroniseras med de olika regionerna och med 1177, säger Henrik och berättar vidare att Eurofins nu har tagit detta ett steg längre, och ska bygga ett testcenter för Covidprover i Sverige. Bolaget vill ständigt bidra med innovativa lösningar som kommer människor till gagn. – Vi bygger nu ett laboratorium i Uppsala, som kommer att fungera på samma sätt som det i Tyskland. I Uppsala har vi en lokal på 930 kvm där testcentret skapas. Labbet dimensioneras för att klara 10 000 Covid-19 tester per dag! Projektet fick klar-

tecken efter nyår 2021 och på detta sätt får vi ett eget testcenter i Sverige, säger Henrik. Flexibilitet och automation Eurofins är ett expanderade entreprenörsföretag som förvärvar nya laboratorium varje år. Detta har gjort att man blivit mycket stora på analyser globalt. – Vi är ett etiskt företag. Våra anställda arbetar med spetskompetens på de olika testcentrumen och vi hjälps tillsammans åt för att utveckla vår verksamhet. Vi samarbetar tätt i företaget och nu när testcentret i Uppsala byggs får vi stöd från gruppen. Vi har zon-indelat alla våra laboratorier sedan mars 2020 för att kunna säkerställa att vi kan fortsätta analysera våra kunders prover trots pandemin, berättar Henrik. Eurofins är ett stort bolag som fattar snabba beslut, vilket gör dem starka och flexibla. – Vi möter hela tidens kundens behov. Vår målsättning är att fördubbla vår omsättning varje femårsperiod och om vår tillväxt gör att vi når dessa mål tidigare, sätter vi upp nya mål. Henrik är från början maskiningenjör och hans bakgrund är en fördel i arbetet. – Att effektivisera vår verksamhet genom automation med robotar och förfina logistiken i labben är något som vi arbetar med globalt idag. Automation är en del av vårt flödestänk. Vi vill vara med och stötta Sverige under den pågående pandemin och vi ser att vi kan göra skillnad, avlutar Henrik Jonsson.

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB • Box 887, 531 18 Lidköping

Intervju: Robert Ullberg


lidköping 39 www.svenskleverantorstidning.se

Legoproduktion med hög kvalitet och extremt små toleranser

När Lidköpings Mekaniska Verkstads AB förra året blev en del av MVG Motala Verkstad Group AB skrev ett nytt kapitel i en epok som startades redan 1875. Bolaget är alltjämt en stark och välrenommerad leverantör av bland annat maskinkomponenter och prototyper, och är välkänt för att alltid arbeta med stor noggrannhet och extremt små toleranser.

Svensk Leverantörstidning träffar Patrik Kåhre, som sedan två år är VD på Lidköpings Mekaniska Verkstads AB, ett anrikt företag som startades redan 1875 i de lokaler på Fabriksgatan i Lidköping som man verkar från än idag. Från början tillverkades många olika komponenter, till exempel arbetade man med produktion av tågvagnar, varvsverksamhet och slipning av metall. – Slipning och tillverkning av metall är det vi fortsatt gör idag. Vi erbjuder legotillverkning med allt från moderna maskiner till handkraft med en mer mekanisk framtagning, säger Patrik. Lidköpings Mekaniska Verkstads levererar till

exempel maskinkomponenter, prototyper och andra detaljer som kräver hög noggrannhet. Komponenterna tillverkas genom skärande bearbetning och montering med krav på extremt små toleranser och hög kvalitet. Detaljerna kan väga allt från något kilo till över tio ton. För att möta den ökade efterfrågan från företagets olika kunder, har företaget succesivt utvecklat sin verksamhet. – Det är all personal på företaget som tillsammans driver verksamheten och utvecklingen framåt. Vi gör detta ihop. Under min tid som VD har vår produktion blivit mer specifik och vi har förfinat

verksamheten. Många har arbetat här länge och har en oerhört hög kompetens, säger Patrik. Närvaro under processen skapar effektivitet

Idag har Lidköpings Mekaniska Verkstads 33 medarbetare som arbetar tätt tillsammans i team. – Alla medarbetare är delaktiga i team. På samma sätt är alla engagerade i slutkunden, vilket gör att varje person är del kunddialogen. Detta engagemang har bidragit till att verksamheten har kunnat möta den stora efterfrågan. Det går åt rätt håll, säger Patrik och berättar att företaget sätter upp processer mot ett LEAN, vilket handlar om att skapa effektiviteten och värde för slutkunden. – Att ha ett bra arbetsflöde är väldigt viktigt vid legoproduktion. Våra tekniker är med kunden genom hela processen och styr produktionen så att den blir kvalitativ och kostnadseffektiv hela vägen. Vi är ett företag med ordning och reda och vi innehar ISO certifieringar, säger Patrik. En del av Motala Verkstad Group Sedan i januari 2020 ägs Lidköpings Mekaniska Verkstads av Motala Verkstad Group AB, en industrikoncern inom verkstad. Koncernen är en produktionspartner till professionella industriella aktörer. – Våra nya ägare gör oss ännu bredare. Det skapas synergieffekter i investeringar som stärker oss och gör att vi kan växa, säger Patrik. Lidköpings Mekaniska Verkstads ser ljust på framtiden. Deras kunder finns främst inom Norden, men de har även internationella kunder. – Det är fler investeringar på gång och även en helhetsöversyn av våra digitala arbetsflöden i koncernen, så vi ser positivt på utvecklingen. Planerna är att öka omsättningen och vi söker därför aktivt efter fler medarbetare, bland annat från olika yrkesutbildningar i Skaraborg, avslutar Patrik Kåhre. Intervju: Robert Ullberg

Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping • 0141–22 99 00 • www.lmv.se


40

lidköping www.svenskleverantorstidning.se

60 år med husvagnar och husbilar När husbilsdrömmarna tar fart går ofta tankarna till Husvagn-Svensson AB. Husvagn-Svensson har genom sex decennier varit liktydigt med husvagnar, husbilar och förtält av hög kvalitet till attraktiva priser. Oavsett smak, behov och plånbok kan Joel Wästhed och hans kollegor ta fram en lösning som passar just dig.

Bröderna Svensson startade Husvagn-Svensson i Lidköping 1963och fokuserade genast på försäljning av husvagnar från England och Tyskland. De fick generalagenturen för ett flertal olika märken och satsningen skulle visa sig bli en succé. Snart fanns verksamheten etablerad på sju platser runt om i Sverige, inklusive en butik i de egna lokalerna i Lidköping. Det är lokaler som Husvagn-Svensson utgår från än idag. Här har man utvecklat ett fullservicecenter med försäljning av husbilar, husvagnar, förtält, fritidsprodukter och reservdelar. – Vårt koncept bygger på att vi erbjuder husbilar och husvagnar av kända märken med hög kvalitet till attraktiva priser. Efter nästan 60 år i branschen har vi lång erfarenhet och bred kunskap som gör att vi alltid kan ta fram en optimal lösning utifrån varje kunds specifika behov och önskemål, säger Joel Wästhed som leder verksamheten och är delägare

tillsammans med sonen till en av bolagets grundare, Anders Svensson, Helhetskoncept Joel berättar att Husvagn-Svensson är återförsäljare av Carthago, Chausson och VanTourer husbilar. Härutöver köper och säljer man även begagnade husbilar och husvagnar. Husvagn-Svensson säljer och levererar till kunder över hela Sverige. –Här i vår egen anläggning erbjuder vi service, reparationer, montering och justering av det mesta som rör själva bodelen. Service och reparationer av motor och andra delar av själva bilen ombesörjs av någon av våra auktoriserade samarbetspartners, upplyser Joel Wästhed som i den dagliga driften har god hjälp av sina 13 medarbetare. Joel började 2003 som vaktmästare och har därefter jobbat med både montering och försäljning innan han övertog VD-rollen. Hans långa erfarenhet gör att han besitter mycket stor kunskap om de olika verksamhetsområdena och vet vad det är kunderna efterfrågar. Ser fram mot högsäsongen Pandemin har förstås inte passerat HusvagnSvensson obemärkt förbi. – Vi saknar förstås alla norrmän som brukar besöka oss, men vi hoppas och tror att de kommer tillbaka när pandemin är över. Försäljningen av husbilar har dock legat på ungefär samma nivåer som tidigare, vi

har anpassat oss och bland annat genomfört digitala visningar, berättar Joel Wästhed. Han berättar vidare att man under mer normala omständigheter brukar arrangera egna mässor för såväl etablerade som nya kunder, liksom olika arrangemang i samarbete med till exempel Kronocampingen i Lidköping.

– Bra för oss och bra för Lidköping, konstaterar Joel som förstås ser fram emot kommande högsäsong. – Då kallar vi in vår extrapersonal när försäljningen tar fart och våra kunder vill investera i sin fritid. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Box 2407 Skaragatan 67, 53102 Lidköping, Sweden • Tel:+46 510-22270 • www.husvagn-svensson.se


lidköping 41 www.svenskleverantorstidning.se

Innovativ automatisering utvecklar mjölkproduktionen För lantbrukare världen över har Lely länge varit ett begrepp förknippat med innovativa lösningar och skräddarsydda tjänster. Lelys ambition är att bistå med lösningar som förenklar och förbättrar lantbrukares vardag – lösningar som anpassas efter varje verksamhets förutsättningar och behov. Ett av Sveriges Lelycenter ligger i Lidköping.

Lelys är ett globalt företag vars innovativa tjänster och produkter används av mjölkbönder i över 60 länder, och totalt finns det 196 Lelycenter i världen. Svensk Leverantörstidning träffar Joakim Mattsson, som är VD för Lely i Sverige. Vi ses i Lidköping, på ett av Sveriges tre Lelycenter. – Lely startades av Corneli Lely i Holland 1948. Idag har hans barnbarn, Alexander van der Lely, tagit över företaget. Här i Lidköping arbetar omkring 40 personer, säger Joakim. Lely erbjuder lantbrukare skräddarsydda lösningar som utvecklar och förenklar deras verksamhet inom mjölkindustrin. – Vi arbetar med tjänster och produkter inom mjölkning samt utfodring och skötsel av kor, och hjälper bönderna att automatisera sina lantbruksföretag och därigenom få ett bättre resultat. Det handlar till exempel om innovativa kostall, automatiska mjölkningsstationer och lösningar för alla förnödenheter, säger Joakim.

Utvecklad service skapar trygga flöden Lely är en helhetsleverantör till lantbrukare. Företaget designar, projekterar och tillverkar de produkter och anläggningar som man levererar. – Vi hjälper bönderna att finna den smidigaste och mest effektiva logistiken på gården så att de kan nå sina individuella mål. Vi erbjuder till exempel en helautomatisk mjölkanläggning som styrs digitalt. Här kan bonden se flödet i verksamheten direkt i en app, som gör att man får bra underlag för att fatta rätt beslut. Därtill erbjuder och levererar vi alla tillbehör som behövs, säger Joakim. Lely center Lidköping erbjuder en välutvecklad service från Ystad till Torsby,

– Vi har dygnet-runt jour med egna serviceenheter. Våra tekniker utgår från våra servicecenter. Varje tekniker har ett lager i sitt fordon för att snabbt kunna vara på plats och direkt åtgärda eventuella fel. Det får ju inte stå still på ett lantbruk, säger Joakim. Lely har också en välsorterad webbhandel med material och förnödenheter som tillgodoser lantbrukarnas behov.

– Våra produkter skickas ut från våra egna lager runt om i landet och vi har ett effektivt managementsystem, Lely Horizon, som hanterar flödet av material, säger Joakim. Utvecklad automatisering är en del av framtiden Lely erbjuder även ett rådgivningspaket för lantbrukarna som de kallar för FMS, vilket står för Farmer Management Support. – FMS används för att analysera vad som behövs på ett lantbruk och vad som kan förbättras inför en nyinvestering. Vi är ständigt ute på gårdarna runt omkring i landet och undersöker vad som kan förbättras. Sedan utvecklar vi flödet tillsammans med bönderna genom utbildningar och investeringar. Joakim menar att en god kontakt med lantbrukarna är mycket viktigt för verksamheten. – Vi har aldrig haft en tvist, och detta är stort och viktigt för oss. Här på Lely är vi alla nyckelpersoner som tillsammans driver företaget framåt i en god anda och skapar innovativa lösningar tillsammans med lantbrukarna. Lely satsar på framtiden och Joakim ser ljust på den fortsatta utvecklingen för företaget. – Det är full fart framåt för oss. Vi arbetar bland annat med ett utveckla våra automatiseringslösningar. I framtiden kommer gårdar kunna vara helt automatiserade. Korna kan då mjölkas och utfodras automatiskt samtidigt som gödslen tas om hand och förädlas till gödningsmedel som kan spridas på åkrarna. Detta skapar en effektiv process från det att korna kommer in, till att mjölken tappas upp i flaskor. Sådana här gårdar är redan i bruk i Holland, och detta kommer att utvecklas vidare i Sverige också. Vi är stolta över den mjölk som produceras med hjälp av våra lösningar, avslutar Joakim Mattsson. Intervju: Robert Ullberg

Lelycenter Lidköping

Timmervägen 5, 531 53 Lidköping • Telefon 0510-895 00 • E-post lidkoping@lid.lelycenter.com • www.lclidkoping.se


42

lidköping www.svenskleverantorstidning.se

Trogen leverantör till den svenska byggsektorn

Lantbruks-, entreprenad- och byggsektorn är alla i mångt och mycket beroende av en aktör som Vinninga Cementvarufabrik AB. Företaget både utvecklar och producerar produkter i form av allt från plintar och markstöd till stora väggelement, och bidrar därmed i allt väsentligt till det moderna byggandet.

bara stora projekt, vi vill inte vara upplåsta utan kunna upprätthålla vår höga flexibilitet och ha full kontroll på våra produkter, säger Jörgen Hedberg. Han berättar att företaget har tecknat avtal med en hustillverkare för vilken man tillverkar grundelement. – Vi ser till att vi hela tiden har ett välfyllt lager i syfte att korta ledtiderna. Vi strävar också efter att minimera administrationen, vilket förstås också snabbar på kundens processer.

Engagemang och flexibilitet Såväl kunder som personal väljer att stanna hos Vinninga Cementvarufabrik, vilket skvallrar om god kontinuitet och ett koncept, präglat av hållbara lösningar till konkurrenskraftiga priser, som kunderna uppskattar. – Även om vi ingår i en stor koncern verkar vi alltjämt som ett fristående bolag där vi utvecklas hela tiden. Samtidigt är det förstås positivt att ha en stark ägare i ryggen med ett varumärke som väger

tungt i byggbranschen. Vi är engagerade, flexibla och personliga i våra kontakter med kunderna. Vi värnar också om bygden där vi vill vara en god arbetsgivare, samtidigt som vi också vill bidra till en hållbar utveckling av byggandet i Sverige, avrundar Jörgen Hedberg. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Vinninga Cementvarufabrik har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1937. Numera ingår bolaget i St. Eriks-koncernen och sysselsätter drygt 50 personer, varav merparten utgår från Vinninga och resten från anläggningen i Motala. Här förvärvade man en fabrik så sent som för ett år sedan i syfte att komma närmare kunderna i Östergötland och vidare norrut mot Stockholmsområdet. – Det var ett strategiskt beslut, inte minst ur miljösynpunkt eftersom vi kan korta ner transporterna. Den här satsningen förväntas öka omsättningen enligt den plan som finns, konstaterar Jörgen Hedberg, VD i Vinninga Cementvarufabrik. Brett utbud, stort lager Det klassiska företagsnamnet ger en klar bild av vad företaget jobbar med. Vinninga Cementvarufabrik utvecklar och producerar produkter för lantbruks-, entreprenad- och byggsektorn, och i lager finns en mängd olika produkter för allehanda projekt, såsom L- och T-stöd, foderkrubbor, plintar och balkar. Brunnar och rör ingår också i det breda sortimentet, och härutöver kan man legotillverka olika lösningar efter ritning, såsom sockelement och väggelement. Företaget samarbetar med konstruktörer som kan ta fram produkter efter kundernas behov. – Såväl statliga och kommunala verksamheter som företag och privatpersoner är våra kunder. Lantbruk utgör en väsentlig del av kundkretsen. Vi jagar inte

Fabriken i Vinninga Konvaljevägen 4 531 71 Vinninga

Fabriken i Motala Nykyrka Industriområde 130 591 97 Motala

Tel. 0510-50500

www.vinningacement.se


lidköping 43 www.svenskleverantorstidning.se

Smart djurhållning skapar stora möjligheter För många av Sveriges lantbrukare är en aktör som OS ID Stallmästaren AB synnerligen betydelsefull för en fungerande och lönsam verksamhet. OS ID Stallmästaren är en ledande utvecklare och producent av öronmärken för djur, liksom av smart utrustning som bidrar med värdefull information om djurhälsa, djuromsorg och produktivitet. Hos OS ID Stallmästaren läggs grunden till en både lönsam, hälsosam och hållbar livsmedelsproduktion.

Svensk Leverantörstidning träffar Jonas Lundin, som sedan september är VD på OS ID Stallmästaren AB. Vi ses på Skaragatan i Lidköping där företaget har sitt kontor med sju medarbetare.

OS ID Stallmästaren är en internationellt ledande utvecklare och tillverkare av öronmärken till djur. Märkena säkrar djurens identitet från födsel till slakt och lägger grunden för spårbarhet genom hela värdekedjan. Förutom att säkerställa djurens identitet tillhandahålls också produkter som ger värdefull information om djurhälsa, djuromsorg och produktivitet, uppgifter som gör att djurägaren kan förbättra och effektivisera verksamheten, vilket i sin tur ger en mer hållbar produktion av vår mat. – Jag har tillsammans med mina medarbetare stora visioner som vi arbetar med att förverkliga. Vår första öronmärkning för kreatur tillverkades för omkring 80 år sedan och idag är vi ledande inom detta, vilket beror på att vi ständigt utvecklar våra produkter samt för försäljning och logistik, säger Jonas och betonar personalens betydelse och den höga nivån på utvecklingsarbetet.

– Vi arbetar utifrån ett brett spektrum och med stor kunskap. Alla på företaget och i koncernen är med och bidrar och tillför nya idéer som gör att utvecklingen kan fortsätta.

Aktivitetsmätning ger friskare djur Ett växande område för OS ID Stallmästaren är smart djurhållning, vilket innebär en digital koppling mellan djur och människa som ger djurägaren helt nya möjligheter. – Vi utvecklar ständigt den smarta djurhållningen. Detta innebär bland annat att man kan styra djurflödet och se hur ofta kreaturen äter och dricker, liksom var de befinner sig och hur de mår. Vår premiumprodukt är aktivitetsmätaren SenseHub, som vi säljer i samarbete med Växa. Med ett öronmärke, eller om man så önskar med ett halsband, kan djurägaren övervaka kreaturen via en app direkt i telefonen eller

via datorn. Detta kommer att bli än större i framtiden, säger Jonas. Den smarta djurhållningen kan också handla om att öppna grindar automatisk för djur som kommer fram till dem, istället för att bonden åker ut och öppnar dem. Med SenseHub kan djurägaren få en fullständig översikt över djurens aktivitet, hälsa och välfärd. – SenseHub är vi mycket stolta över. Genom detta verktyg kan man mäta djurens hälsa och ingripa i ett tidigt skede om ett djur inte mår bra. Man ser även om djuret är brunstigt och hur det mår i en grupp av andra djur, vilket gör det enkelt att agera, berättar Jonas.

God djurhälsa skapar hållbarhet Smart djurhållning har också fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv då flödet av djur på en gård kan förfinas och djur kan få en bättre hälsa. – Miljötänket går hand i hand med den smarta djurhållningen. Vi är också en del av MSD Animal Health Intelligence, världens ledande företag inom märkning och aktivitetsmätning av husdjur och sällskapsdjur. Vi arbetar i många länder och världsdelar och med våra 80 år i branschen ligger vi i framkant med vår utvecklings- och testavdelning, säger Jonas. OS ID Stallmästaren är väldigt stolta över att få vara med och märka och övervaka böndernas olika kreatur. – Tillsammans med bönderna bidrar vi till friskare kreatur världen över. Vi erbjuder självklart även alla tillbehör för att kunna märka djuren på bästa sätt ute på gårdarna. De som är intresserade av ett effektivare flöde med friskare djur och större hållbarhet är välkomna att kontakta oss, avslutar Jonas Lundin. Intervju: Robert Ullberg

En personlig budfirma i tiden Budcentralen i Lidköping AB jobbar förstås med en stark lokal förankring, men är samtidigt transportföretaget som mer eller mindre saknar begränsningar. Budcentralen, som man allmänt säger, hämtar och lämnar gods över hela Sverige och även utomlands och tar sig an både små och stora uppdrag för såväl privatpersoner som stora producerande bolag.

Svensk Leverantörstidning träffar Morgan Särevik som driver Budcentralen i Lidköping tillsammans med sin son Martin Särevik. Martin tog över Budcentralen 2020, efter att dessförinnan varit medarbetare i företaget. Taxi Lidköping är ett anrikt företag vars historia sträcker sig tillbaka till 1930-talet, då flera taxichaufförer gick samman i en verksamhet. Budcentralen grundades av Johan Jansson på 1940-talet och har därefter genomgått en imponerande utveckling. Morgan arbetar vidare på Taxi Lidköping som VD, medan Martin alltså tog över Budcentralen som ägare. – Jag blev åkare i företaget 1980. Verksamheten växte till en heltäckande taxirörelse och budservice och det byggdes fastigheter för att ta hand om den stora fordonsflottan, till exempel inkluderande tvätt och logistikcenter. Idag har verksamheten hela 145 medarbetare och antalet anställda bara ökar. Och vi bygger fortfarande fastigheter, säger Morgan.

Pandemin har ökat behovet av säkra leveranser Budcentralen har hela Sverige som arbetsområde och kör även gods och bud utanför rikets gränser.

Till specialiteterna hör kyltransporter och frystransporter, och företaget hyr även ut kyl- och frysbilar. Både små och stora företag och privatpersoner finns bland kunderna och Budcentralen ordnar expressbud när det behövs, oavsett veckodag. Orter som man dagligen trafikerar är Skara, Götene, Skövde, Falköping, Vara, Grästorp, Essunga, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Landvetter och Göteborg. – Min son Martin, som är aktiv inom budservicen, sköter den dagliga driften tillsammans med mig. Det kan handla om mellanlossning för vidare leverans eller om linjebilar som går till Småland och Göteborg. Vi sköter allt från små skåpbilar till tunga lastbilar och specialtransporter, säger Morgan. Budcentralen ombesörjer också specialtransporter via löpande avtal i Lidköping. – Just nu kan detta till exempel vara distribution av skyddsutrustning till alla instanser i kommunen såsom äldreboenden, hemvård, skolor och liknande, på grund av covid 19, säger Morgan. Under rådande pandemi har Budcentralen därför haft mycket att göra, och deras leveranser har haft en extra stor betydelse för Lidköpings invånare. – Det har också byggts upp ett shoppingnät för butikerna i Lidköping där vi är en viktig del. Människor shoppar gör sina beställningar hemifrån och vi hämtar upp och levererar varorna på bästa möjliga sätt och i enlighet med de restriktioner som råder, säger Morgan. Drivs i sann entreprenörsanda Budcentralen har många olika enheter och drivs i sann entreprenörsanda där ledningen och de anställda tillsammans är måna om att lösa kundernas problem och ge en riktigt bra service. För ett par år sedan förvärvades även ett annat budföretag i Lidköping,

Våra produkter säkerställer dina djurs identitet och ger värdefull information om djurhälsa, djuromsorg och produktivitet. Besök vår hemsida för våra produkter www.stallmastaren.se order@stallmastaren.se 0510-204 45

Värden som ger dig överblick och insikt i hur du kan effektivisera och förbättra resultatet i ditt företag.

Budblixten AB, där man övertog vissa körningar och även personal. – Taxi Lidköping har byggt nya och fina tvätthallar, då det krävs en miljögodkänd anläggning i vårt avtal med Västtrafik. Jag välkomnar alla att tvätta sina fordon hos oss. Vi har ett starkt miljötänk och håller ordning på miljöfrågorna tillsammans med våra kunder, säger Morgan. Företaget fordonsflotta är imponerande och rymmer till exempel en lastbil för tyngre laster, skåpbilar, kylbilar, frysbilar och olika budbilar. Bredden i fordonen ger en flexibilitet som gör att man kan leverera allt från större till mindre paket och även distribuera till flera adresser. Att Budcentralens verk-

samhet är bred och har ett helhetstänk blir tydligt när Morgan beskriver ett par av dess olika delar. – Vi bygger också verksamhetslokaler som passar företag och erbjuder allt som en verksamhet behöver för att komma igång. Hit är människor som vill starta nytt mycket välkomna, säger Morgan. I linje med företagets miljötänk investerar man också ständigt i nya fordon för att följa utvecklingen inom området. – Vi investerar till exempel i elbilar i vår taxiverksamhet och på sikt är tanken att investera även i eldrivna budbilar, när räckvidden blir tillräckligt lång. Vi har egna laddstationer i våra lokaler, avslutar Morgan Särevik. Intervju: Robert Ullberg

Änghagsgatan 17, 531 40 Lidköping 0510-249 00 info@budcentralen.se


44

lidköping www.svenskleverantorstidning.se

Staples formar dagens och framtidens arbetsytor I Staples Sweden AB fokuserar man på optimala och trivsamma arbetsytor. Här är man högst medveten om vad en korrekt inredd arbetsplats kan betyda för välbefinnande, motivation, kreativitet, trivsel och – i förlängningen – lönsamhet. Med integrerade produkter och tjänster lägger Staples grunden till dagens och morgondagens arbetsytor.

Staples bedriver verksamhet över hela Europa och finns representerat via egna kontor och butiker i ett tiotal europeiska länder. I Lidköping ligger en av Staples tio butiker i Sverige. Här har man funnits ända sedan 1980-talet och representerat bolagets starka koncept för såväl små som medelstora och stora företag, men även privatpersoner. Kontorsmaterial utgör basen i sortimentet, men faktum är att det innefattar något för alla. Staples har allt från block, pennor och linjaler till emballage, hygien-, köks- och serveringsartiklar, skydd och arbetskläder samt pyssel. Här finns, kort och gott, allt. – Vårt fokus ligger alltid på kundens önskemål och behov. Vi har stenkoll på alla våra 20 000 artiklar, vilket förstås uppskattas och skapar trygghet hos kunderna. Vi har ett bra samarbete med våra leverantörer, vilket gör att vi snabbt kan få hem en vara som någon av våra kunder saknar eller efterfrågar, säger Mats Boström som är butikschef På Staples i Lidköping.

When your space works, everything works.

Vi har produkter från välkända varumärken för alla dina spaces!

Bygger välmående arbetsplatser Samtidigt ska man komma ihåg att Staples är mycket mer än bara en leverantör av produkter. Företaget står för ett integrerat erbjudande av kompletta lösningar som skapar utrymmen i dagens arbetsmiljöer, vilket inte bara frigör kvadratmeter på arbetsplatsen, utan också påverkar medarbetarna i positiv riktning. Staples lösningar skapar energi och välbefinnande samtidigt som de bidrar med motivation, kreativitet och trivsel. Med Staples skräddarsydda lösningar mår människor bättre, de presterar bättre och bidrar således i förlängningen till större lönsamhet. Man kan ta fram lösningar för alla typer av arbetsytor, allt från hemmakontor till stora aktivitetsbaserade arbetsplatser. – För oss är också den lokala förankringen viktig, vi har stor kännedom om näringslivet här i Lidköping och sätter stort värde i det personliga mötet med våra kunder. Vi vill vara lyhörda och alltid tillgodose deras behov, säger medarbetaren Marie som är marknadskoordinator för alla Staples butiker i Sverige. – Det är oerhört viktigt att vara delaktig i verksamheten på kundnivå, det är något vi ständigt arbetar aktivt med, påpekar hon.

Flexibilitet I såväl Stapels som bolag som butiken i Lidköping arbetar man aktivt med fokus på flexibilitet. Man jobbar efter det man kallar för Plan C, vilket innebär att man snabbt kan ställa om i samband med förändringar. – Det gäller att vi alltid kan tillgodose allas behov. En skolelev ska kunna komma till oss och köpa en penna, likväl som en representant för samma skola ska kunna köpa skrivarblock och annat material för en hel klass, framhåller Mats Boström och berättar att man inom kort kommer att bredda butiken i Lidköping med ett showroom. Här ges möjlighet att presentera företagets breda sortiment på ett spännande och tilltalande sätt. – Det är både stimulerande och utvecklade att kunna bidra till Lidköpings näringsliv. Vi ser ljust på framtiden och kommer att fortsätta jobba för ständig utveckling av såväl vår egen butik som Staples som bolag, avrundar Mats Boström.

Välkommen till oss!

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se Skaragatan 68, Lidköping • Tel 0510-272 30 • Öppettider: Mån-fre 8-18.

Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson


ale 45 www.svenskleverantorstidning.se

Välfyllda orderböcker för erfaren målare De som anlitar Håkan Sandberg Måleri erhåller erfarenhet i kubik. Håkan driver ensam firman där han själv har lagt ribban högt beträffande noggrannhet och kvalitet. Med sina många år bakom sig i branschen erbjuder han allt från in- och utvändig målning till tapetsering.

Vi träffar Håkan Sandberg på hans hemmakontor, varifrån han driver verksamheten han startade för 20 år sedan. Han driver firman på egen hand och trivs bra med det. – Det blir lättare när jag bara behöver fokusera på mig själv och på att planera mina jobb. Jag får också bättre möjligheter att kvalitetssäkra arbetsinsatserna, säger Håkan som innan han startade Håkan Sandberg Måleri jobbade som anställd målare i 14 år. Erfarenheten är med andra ord lång när Håkan åtar sig uppdrag kring in- och utvändig målning, fasadmålning och tapetsering. Fondväggar och tapetsering i olika motiv är inga problem för en erfaren aktör som Håkan, och han har heller inga begränsningar avseende arbete på höjden, då han har ett gott samarbete med olika ställningsbolag. Vid invändig målning börjar han med att spackla ytan,

varpå han applicerar pappersremsor och sprutmålar ett lager. Därefter målar han för hand för att få till en perfekt finish. Återkommande uppdragsgivare Håkan Sandberg Måleri är ett av tre målerier som anlitas av Vårgårdahus. För dem brukar han måla ungefär sex villor om året invändigt på olika platser i STO-området. – Jag har även ett utpräglat samarbete med Svenska Stenhus sedan flera år tillbaka. Jag jobbar företrädesvis på uppdrag av företag. Andra uppdragsgivare är Surte Fastighetsservice, KB Rör samt Ale Bygg & Snickeri, berättar Håkan. Även andra målerifirmor, bland andra CJL Måleri och Olof Leanders Måleri, anlitar Håkan i samband med arbetstoppar och när de är i behov av en erfaren målare. Kunden i centrum Håkan ser tillbaka på ett 2020 då han hade mer än vanligt att göra. I pandemins spår blev det många uppdrag i privata hem. – Jag föredrar uppdrag där jag får måla villor både in- och utvändigt. Då kan jag effektivisera arbetstiden optimalt, inte minst eftersom jag kan anpassa arbetsinsatserna efter rådande väderförhållanden, påpekar Håkan. Han använder sig uteslutande av kvalitetsprodukter, såsom målarfärg från Alcro, och jobbar företrädesvis med löpande priser. – Det blir mest rättvist så, om man jobbar med fasta priser kan det lätt bli överpriser. För mig är kunden A och O, understryker Håkan Sandberg.

Tel: 0707-219164 • Mail: kludden@spray.se

Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson


46

kungälv www.svenskleverantorstidning.se

Sekunder blir livsviktiga när ögon kommer till skada Tidsfaktorn är sällan mer betydelsefull än när ögat kommer i kontakt med kemikalier. Det är ett konstaterat faktum i Tobin Sweden AB där man vet att det, bokstavligt talat, är en fråga om sekunder huruvida en person blir blind eller bibehåller normal syn när olyckan är framme. Tobin Eyewash Systems är lösningen som genom decennier har räddat synen på tusentals människor.

En till fem sekunder. Längre tid än så krävs inte för att ögon som kommit i kontakt med kemikalier ska drabbas av allvarliga skador. Det är med andra ord av största vikt att

ögat sköljs omedelbart och på rätt sätt när olyckan är framme, insatser som i realiteten kan vara skillnaden mellan blindhet och bibehållen syn. Tillgång till en lösning som är både snabb, enkel och säker är således A och O i sammanhanget och i det avseendet har Tobin Sweden AB länge varit en av de aktörer som gått i bräschen och legat i kunskapsmässig framkant. Bolaget grundades av Michael Tobin redan 1986, och än idag kretsar verksamheten i mångt och mycket kring Michaels uppfinning, Tobin Eyewash Systems, som ursprungligen gick ut på att ögon som exponerats för kemikalier och andra skadliga ämnen sköljs effektivt under transport till sjukhus. – Det var ett system som fungerade väl redan då, men vi har förstås utvecklat och förfinat vår lösning

med tiden. Vi har anpassat systemet efter marknadens utveckling, behov och efterfrågan, säger Stig Andersson, VD för Tobin Sweden AB. Snabbt och enkelt Det handlar, understryker Stig, mycket om att förbättra enkelheten i användandet. Sammanfattningen lyder: ju snabbare och enklare system, desto större chans att förhindra ögonskador. Tobin Eyewash Systems är dessutom väl beprövat, det exponerade ögat sköljs med en form av koksaltlösning i ett mjukt flöde och med volymer som är tillräckligt stora för de flesta ögonolyckor. Vätskan appliceras med bara en hand och sköljningen sker under naturligt tryck, vilket också innebär att flödet inte kan öka när man pressar behållaren. Denna är i sin tur en engångsprodukt, vilket tryggar säkerheten och att vätskan är steril. "Bör likställas med en brandsläckare" Det är således ett system som lämpar sig väl i många olika sammanhang. – Det finns många miljöer där människors ögon riskerar att utsättas för exempelvis syror, betong-

damm och kemikalier. Skolor, sjukhus, polisen och företag i en mängd olika branscher är bara några exempel där det i många fall finns myndighetskrav beträffande arbetsskydd, inte minst avseende risker för ögonskador. Man bör likställa ögonduschen med en brandsläckare, en utrustning som bör finnas till hands för allas säkerhet, resonerar Stig Andersson. Han framhåller att Tobin Eyewash Systems är en specialdesignad lösning som bygger på en svensk uppfinning, konstruerad med produkter från svenska leverantörer och med tydliga fördelar avseende säkerhet och kvalitet. – Det är förstås av största vikt att våra kunder kan lita på våra produkter och att de alltid fungerar som de ska. När det kommer till lösningar som vår finns inget utrymme för felaktigheter, betonar Stig. Sprids globalt Det är inte bara i Sverige som allt fler upptäcker, uppskattar och värdesätter Tobin Sweden AB och Tobin Eyewash Systems. Företagets lösningar spreds tidigt i Europa och numera verkar bolaget på en global marknad. Idag finns en till två distributörer i 22 länder runt om i världen, främst i Europa, Asien, inte minst Kina, Oceanien samt Sydamerika. Det rör sig om en målmedveten satsning med tydliga marknadsföringsinsatser i syfte att nå en ännu större marknad. Intervju: Oliver Malm Text: Örjan Persson

Arntorpsgatan 26, 442 45 Kungälv 0303-309410 info@tobinsweden.se


mölndal 47 www.svenskleverantorstidning.se

Välrenommerad mäklare står redo när Mölndal expanderar När REKO presenterar feedback från landets bostadsköpare och -säljare är det ofta mäklarna från Svensk Fastighetsförmedling som hamnar i topp. En av landets ledande mäklarbyråer har med andra ord ett mycket gott anseende i branschen, och kontoret i Mölndal är inget undantag. – Vi vill vara det självklara valet när invånare i Mölndals kommun vill byta bostad, säger Anders Lundgren som är en av delägarna i Mulan Mäkleri AB.

Anders Lundgren är franchisetagare tillsammans med Ulrika Larsson. Tillsammans driver de Mulan Mäkleri AB i Mölndal, vilket ingår i Svensk Fastighetsförmedling. Huvudbolaget ägs av byråerna runt om i landet, och när man i höstas gjorde en nyemission då man erbjöd samtliga bolagets anställda att köpa in sig i bolaget, valde de flesta att göra det. – Det innebär en stor rörelsefrihet för oss att vi står på egna ben och kan styra verksamheten utifrån de förutsättningar som råder här. Det gör att vårt koncept präglas av en väldigt stark lokal förankring, säger Anders som efter ett förflutet i företaget sedan 2004 köpte detsamma tillsammans med Ulrika för åtta år sedan. Idag sysselsätter kontoret nio mäklare, en assistent samt en mäklarassistent från Svensk Fastighetsförmedlings egen utbildning, vilken drivs på högskolan i Gävle. Efterlyser fler villor Mulan Mäkleri verkar över hela Mölndals kommun och har med andra ord riktigt bra koll på regionens bostadsmarknad. På kontoret jobbar man tätt ihop med Nordea, SEB och Handelsbanken avseende bolån, men också med låneförmedlaren Direkto som kan hjälpa till att hitta privatlån utan säkerhet. – Vi vill vara det självklara valet när invånare i Mölndals kommun vill byta bostad, säger Anders Lundgren och nämner att Svensk Fastighetsförmedling är en av de ledande byråerna på villamarknaden.

Beträffande just villamarknaden ser han dock ett problem. – Det finns helt enkelt för få hus på marknaden. Villor efterfrågas men det byggs nästan bara lägenheter. Normalt brukar vi ha 30-40 villor ute på marknaden men nu rör det sig om endast 10-12 stycken. Det krävs att mark frigörs för villabyggnation, till exempel i Lindome och Forsåker där det finns stor potential, säger Anders. Han berättar vidare att det finns flera anledningar till att många väljer just Svensk Fastighetsförmedling i samband med sina bostadsaffärer. En av de viktigaste är bolagets goda rykte, vilket understryks när REKO presenterar feedback från landets bostadsköpare och -säljare. Här hamnar Svensk Fastighetsförmedling ofta i topp. – Vi är oerhört stolta över våra mäklare som är väldigt proffsiga i allt de gör. Sedan vi startade har vi inte tappat en enda mäklare till någon konkurrent. Vi har en bra företagskultur och lägger stor vikt vid att alla ska trivas. Det avspeglas förstås också i arbetet de utför, menar Anders Lundgren. Ett SMART verktyg Anders vill i sammanhanget också gärna lyfta fram Svensk Fastighetsförmedlings marknadsföringsverktyg SMART, vilket är ett oberoende kanalstyrningsverktyg för publicering, målinriktning och validering av digitala marknadsföringsåtgärder. SMART är, menar Anders, ett mycket bra hjälpmedel för säljaren som via verktyget kan nå en större målgrupp. Anders förklarar: – Undersökningar visar att 20 procent aktivt letar bostad via traditionella kanaler och att hela 50 procent kan tänka sig att flytta om rätt bostad dyker upp. Det ger en intressegrupp på hela 70 procent. Med annonsering via SMART når vi ut till hela intressegruppen och optimerar kundens försäljning genom att exponera bostaden för alla som kan tänkas vara intresserade. Idag är det oerhört viktigt att även nå ut till de som inte aktivt söker, men som kan tänka sig att byta bostad, säger Anders och fortsätter:

Ägarna Anders Lundgren och Ulrika Larsson

– Med den kunskap och förståelse om flyttströmmar som vi besitter kan vi via SMART marknadsföra kundens bostad på en eller flera platser i Sverige, men även internationellt om det är där bostadens potentiella köpare finns. Anders påpekar också att den genomsnittliga SMART-kampanjen ökar antalet potentiella bostadsköpare med tre till fyra gånger. Fler poten-

tiella köpare kan påverka både försäljningstid och slutpris. Anders säger avslutningsvis att han ser ljust på byråns framtid med tanke på den expansion som sker på flera platser i Mölndals kommun. Han efterlyser dock ett mer utpräglat byggande för man ska kunna möta den ökande inflyttningen.

MÖLNDAL | TEMPELGATAN 1 | 031-87 07 70 | SVENSKFAST.SE/MOLNDAL

Intervju: Jan Arkhede Text: Örjan Persson


48

mölndal www.svenskleverantorstidning.se

Respekt och personlighet präglar finansiell problemlösare Det finns gott om företag som köper fakturor, men ingen som gör det med omtanke och personlighet som Factoringgruppen. Factoringgruppen gör ingen skillnad på stora och små, på kunder och kunders kunder – alla behandlas med samma respekt. Det gör Factoringgruppen till en smidig och respekterad problemlösare.

– Vi är inte ett finansbolag utan ett serviceföretag, inleder Lars Jansson , VD och ägare av Factoringgruppen, och sammanfattar därmed på ett bra sätt vad Factoringgruppen står för. – Vi jobbar med ett tydligt fokus och det stavas kundupplevelse. Vi ser kunden, lär känna och förstår situationen denne befinner sig i, och gör ingen skillnad på små eller stora företag. Vi är människor som vill kommunicera med människor på ett smidigt sätt, samtidigt som vi även hjälper kundens kund på bästa sätt, säger Lars. Han startade bolaget 2007 efter ett förflutet i hotell- och restaurangbranschen. Han hade med andra ord en tydlig uppfattning av vad kundupplevelsen betydde och insåg att den många gånger saknades helt bland aktörer i finansvärlden. Det var något han tog fasta på och var noga med att imple-

mentera i den egna verksamheten. Denna utgår från Mölndal, men härutöver finns idag även säljkontor i Stockholm, Sundsvall och Helsingborg. Kundupplevelse Factoringgruppen köper fakturor och erbjuder några av marknadens bästa villkor och priser.

Varje månad anlitar drygt 2 000 företagare över hela landet Factoringgruppen – allt från enskilda firmor till större industriföretag, transportörer och hantverkare. Det som, enligt Lars Jansson, skiljer Factoringgruppen från andra aktörer i branschen är den personliga prägeln som genomsyrar alla delar av verksamheten.

– Vi inser att våra kunder vill bli sedda och få hjälp i situationer som många gånger kan uppfattas som besvärliga. För oss är det även viktigt att behandla kundens kund med respekt och god service i alla lägen. Man måste komma ihåg att dessa är viktiga för våra kunders framtida verksamheter, poängterar Lars. Kunderna får betalt direkt och behöver aldrig oroa sig över sitt företags likviditet. Factoringgruppen sköter allt kring fakturabevakning, påminnelser och administration så att kunden kan fokusera på sin verksamhet. Lyfter fram personalen Factoringgruppen har utvecklats till ett av Sveriges största factoringföretag. Lars Jansson vill i sammanhanget gärna framhålla personalen som han ser som en av de frästa orsakerna till företagets framgångar. – Eftersom vi jobbar mot kund dygnet runt måste jag ställa höga krav på mina medarbetare som alltid måste göra sitt bästa varje dag. Här förstår vi att alla kan ha dåliga dagar, det har man rätt till, men det gäller trots allt att i alla lägen göra sitt bästa, även om engagemanget inte är på topp. Det gör hela gruppen med den äran och det gör mig både stolt och glad att se hur de peppar och ställer upp för varandra, säger Lars med stort eftertryck. Han nämner företagets fyra kärnvärden: kundupplevelse, ödmjukhet, respekt och vinnare – begrepp som i allra högsta grad bidragit till att nio av tio av Factoringgruppens kunder i en undersökning svarar att de rekommenderar bolaget till andra företag. – Det är till stor del därför som vi har kunnat växa så som vi har gjort. Samtidigt gäller det för oss att fortsätta jobba med stor ödmjukhet och respekt. Vår ambition är att bli störst i Sverige inom några år. Intervju: Jan Arkhede Text: Örjan Persson

Låt dina pengar jobba för dig. 031 719 99 20 info@fg.se


mölndal 49 www.svenskleverantorstidning.se

Scaffolding håller ställningarna när Göteborg bygger och renoverar När Göteborg bygger eller renoverar fastigheter och infrastruktur spelar Scaffolding Project Sweden AB ofta en viktig roll. Företaget levererar ställningsbyggnation till alla typer av projekt och står för helhetslösningar som inkluderar både ställning och montage. Kvalitet och säkerhet är A och O när Scaffolding kopplas in.

Trots att Scaffolding Projects Sweden AB är ett förhållandevis ungt företag, bolaget etablerades 2017, är det redan en välanlitad aktör när Göteborg med dess omnejd bygger eller renoverar fastigheter och infrastruktur. Scaffolding levererar ställningsbyggnation till alla typer av projekt och spelar därmed en viktig roll i samband med såväl små som stora arbetsinsatser. – Vi står för helhetslösningar kring byggnadsställningar och industriställningar samt väderskydd för

både byggbranschen, industrin och privatpersoner. Inte minst målerifirmor brukar hyra ställningar av oss under långa perioder i samband med deras utomhussäsong, berättar Emil Öierstedt, VD, tillika delägare, i Scaffolding Projects Sweden AB, och tillägger att man numera även kan erbjuda projektsyn med hjälp av drönare. Tecknade ramavtal Han framhåller begrepp som kvalitet och säkerhet, vilka präglar alla delar av verksamheten. Ett annat är totalansvar. – Det är något som skiljer oss från många andra aktörer i branschen. Efter att ställningarna är monterade överger vi inte kunden, vi finns med hela vägen med bland annat service och underhåll. Det blir både tryggt och säkert för beställaren, poängterar Emil. Han berättar vidare att företaget just har tecknat ett femårigt ramavtal med JM Bostäder Region Väst. – Det går i linje med hur hårt vi prioriterar en seriös

Projekt: Saffransgatan. Vid nybyggnation av skola i Angered, Göteborg fick vi uppdrag att montera murarställning med tillhörande väderskydd. Väderskyddet i sig är unikt med sina långa 80m samt öppningsbara kassetter.

Projekt: Kv Gullpudran. Ställningen är monterad för målning av fasad i bostadskvarter i Majorna, Göteborg. Det som gör denna ställning unik är aluminium vilket underlättar ergonomiskt för våra montörer men är även ett snabbare system för ökad produktivitet.

och hållbar verksamhet på lång sikt. Vi vill vara marknadsledare, samtidigt som våra anställda ska känna att de jobbar på en säker arbetsplats, säger Emil. Utmanande projekt Vi träffar honom tillsammans med projektledaren och delägaren Johan Hedberg på kontoret på Kungsbackavägen i Mölndal, varifrån verksamheten utgår. Arbetsområdet sträcker sig över hela Västra Götaland med fokus på Göteborgsområdet där det som bekant byggs en hel del just nu. – Ett stort projekt som vi är delaktiga i är renoveringen av Älvsborgsbron som startade 2018 och som avslutas i år. Två meter under vägbanan har vi gjort en 420 meter lång och 12 meter bred plattform som vi besiktigar, servar och underhåller en gång i veckan. Den har vi satt upp för att entreprenören ska kunna montera ett permanent ytterräcke mellan bropelarna på brons båda sidor. Det är ett tufft jobb med tanke på höjden, liksom vinden

som kan bli ganska hård i den miljön, säger Johan Hedberg. Ett annat stort projekt man levererat ställningar till är pappersbruket i Grums som nyligen byggde Europas största kartongfabrik Next Generation KM7. Målmedvetna satsningar I Scaffolding Projects Sweden AB jobbar man just nu för högtryck med att certifiera verksamheten enligt ISO 9001, 14001 och 45001, ett arbete som man hoppas ska vara klart under våren. Samtidigt avslutar man STIB:s (Ställningsentreprenörernas Branschorganisations) företagsledarkurs, steg 2, som gör bolaget till en av STIB auktoriserad aktör. Emil och Johan uppmanar alla som är knutna till branschen att gå STIB:s utbildningar. – Då får man en klar bild av vilket ansvar man har när ställningarna väl är på plats. Dessvärre är det inte alla som känner till reglerna, påpekar de. Man har också anlitat en IT-konsult och en logistikkonsult som har jobbat med många stora företag tidigare, i syfte att effektivisera logistiken på bästa sätt. – Vi är med andra ord inne i en hektisk, men samtidigt fruktansvärt rolig, tid just nu. De målmedvetna satsningarna gör att Emil och Johan känner att företaget står väl rustat inför framtida utmaningar tillsammans med deras 37 anställda. – Vi har en mycket stark framtidstro, många projekt har blivit framflyttade på grund av pandemin, och när den är över lär även de industriella projekten ta fart igen. Vi tror att vi kommer att få fullt upp framöver, spår Emil Öierstedt och Johan Hedberg. Intervju: Jan Arkhede Text: Örjan Persson

Projekt: Fjällbo Park. Nyproduktion av 3st punkthus ämnade för bostäder där vi fått montera en murarställning.

Projekt: BRF Triangeln. 3st huskroppar med en höjd om 35m styck monterade vi 2,5m djup ställning för renovering av balkonger. Ställningsmassan uppnådde en total mängd om ca 15 000m2 ställning.

Byggnadsställningar - Väderskydd - Fallsäkerhet info@scaffoldingprojects.se | 020 91 91 00 www.scaffoldingprojects.se


50

mölndal www.svenskleverantorstidning.se

Industrins leverantör av högkvalitativa arbetsplattformar

För aktörer inom exempelvis maskinuthyrning och tillverkningsindustri har Haulotte länge varit synonymt med en framträdande och konkurrenskraftig samarbetspartner. Haulotte är Europas största och ledande tillverkare av arbetsplattformar, präglat av ett brett sortiment, ett tydligt miljöfokus och hållbara lösningar.

2001 etablerades dotterbolaget Haulotte Scandinavia AB med utgångspunkt från Mölndal utanför Göteborg. Något som möjliggjorde expansion på såväl den skandinaviska som baltiska marknaden

där inte minst uthyrningsföretag och tillverkningsindustrin länge har sett Haulotte som en framträdande och konkurrenskraftig samarbetspartner med dess starka koncept kring hållbara lösningar. Bolaget konstruerar och säljer ett omfattande sortiment av liftar och teleskoplastare med tillhörande serviceerbjudande och har dessutom utvecklats till den största och ledande tillverkaren av arbetsplattformar. – Vi ansvarar för hela den skandinaviska och baltiska marknaden och jobbar med en stark kundsupport i alla avseenden. Här i Mölndal ligger huvudkontoret och alla administrativa funktioner, men vi har också vår egen serviceverkstad där vi utför reparationer,

berättar Robert Magnusson som leder verksamheten i Haulotte Scandinavia AB. Utsläppsfria arbetsplattformar Haulotte Scandinavia AB jobbar, liksom hela koncernen, med ett klart och tydligt miljöfokus. Robert Magnusson anger just den tydliga miljösatsningen som en av flera orsaker till företagets framgångar. En annan är ett komplett och konkurrenskraftigt erbjudande från maskinleverans till teknisk support, utbildning och skräddarsydda serviceavtal. Konceptet är populärt och efterfrågan på företagets produkter ökar konstant. I det avseendet är det nya PULSEO-konceptet extra intressant. Det rör sig

om helt och hållet utsläppsfria lyftplattformar i två modeller, HS15E och HS18E. – De två PULSEO-modellerna innebär en utveckling av eldrivna maskiner, och faktum är att vi är först i världen med elektriska saxliftar, upplyser Robert Magnusson och presenterar de nya modellernas många fördelar. – HS15E och HS18E lämpar sig för alla typer av terräng, även de mest extrema eftersom den klarar alla hinder och backar med upp till 45 graders lutning. Fyrhjulsdrivna axlar ger kraft och maximalt vridmoment, och maskinen kan dessutom placeras med stödben i sluttningar på upp till fem graders lutning, berättar Robert. HS15E och HS18E har en lyftkapacitet på hela 750 kilo, en arbetsplattform på upp till 7,40 meter och en arbetshöjd på upp till 13 meter. Maskinerna är dessutom utformade så att batteriets livslängd maximeras, vilket möjliggör arbete under en hel dag utan laddning. Miljö och säkerhet Även säkerheten prioriterades när PULSEO HS15E och HS18E utvecklades. De är bland annat försedda med tio LED-strålkastare som ger perfekt belysning av korgen, kontrollerna och manövreringsområdet runt maskinen. Det finns även ett system som skyddar föraren från att fastna. – Förbättrad service och innovationer ombord minskar underhållskostnaderna avsevärt, säger Robert och konstaterar att batteridriften förstås också ligger helt rätt i tiden. – Göteborg satsar till exempel på att vara en helt grön stad 2030. Det känns förstås stimulerande att kunna vara med och bidra till denna vision med maskiner som dessa. Vi känner att vi är inne på helt rätt spår beträffande miljö, säkerhet och totalkostnad för slutanvändarna. Maskinflottan börjar bli gammal därute och vi tror på stark tillväxt 2022 och framåt, säger Robert Magnusson. Intervju: Jan Arkhede Text: Örjan Persson


mölndal 51 www.svenskleverantorstidning.se

Personlig redovisningsekonom och hjälp att hitta nya kunder för målmedvetna företag Med en personlig redovisningsekonom och möjligheter till webb och digital marknadsföring för ditt företag under samma tak, läggs grunden till framgång och lönsamhet. I det avseendet kan ett företag som Avastar spela en väsentlig roll. Jessica och Christian driver tillsammans med sina kollegor den personliga och flexibla redovisningsbyrån som gör att små och medelstora företag i Göteborg med omnejd kan lägga sin tid på kärnverksamheten i stället för på krånglig och tidskrävande administration. Kombinerat med förmånen att kunna erbjuda kunden effektiva möjligheter till att få in nya kunder, skapas en unik win-win.

Avastar flyttade för tre år sedan från Backaplan i Göteborg till Åbäcksgatan i Mölndal där man fått ett utmärkt geografiskt och lättillgängligt läge. Här träffar vi initiativtagarna Jessica och Christian som driver firman tillsammans med sitt fem personer starka team, vilka på ett utmärkt sätt företräder Avastars koncept. – Vi är den lilla, personliga redovisningsbyrån som vänder sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen med omnejd. Vi servar dock ett antal kunder i andra delar av landet och även en del privatpersoner, berättar Jessica som tillsammans med sina kollegor tar ett helhetsgrepp kring företags ekonomiska förehavanden. Bokföring och redovisning, deklarationer och skatteplanering, bokslut och årsredovisning, webbutveckling, onlinemarknadsföring, design och utbildning – allt ingår i det tilltalande konceptet.

Jessica

Avastar åtar sig ofta helheten i ett bolags ekonomi – Vi kan åka ut och sköta ekonomin på plats hos ett företag enligt ett fastlagt schema, vilket gör att mindre företag faktiskt slipper anställa en person på ekonomiavdelningen, säger Jessica. Hon och hennes kollegor rycker ut för befintliga företag men kan också hjälpa till i samband med nystart, försäljning, ägarbyten eller ombildning av bolag. Man kan bistå med kontakter med olika myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan, och även ge råd kring bland annat skatteplanering och budgetarbete. – För företag erbjuder vi alltid först en kostnadsfri

konsultation. Eftersom vi är en förhållandevis liten redovisningsbyrå är vi också mycket flexibla. En del av våra kunder vill till exempel komma in till oss med sina papper medan andra föredrar digitala lösningar. Vi anpassar oss helt efter kundernas behov, säger Jessica. Nya direktiv ställer krav Hon konstaterar att alla de nya direktiv till följd av pandemin som på ett eller annat sätt påverkar näringslivet förstås också ställer höga krav på ett företag som Avastar. – Det är inte alltid lätt för företagen att veta vad som gäller i dessa tider. Vi följer upp och uppdaterar oss ständigt för att hänga med i svängarna så att våra kunder kan känna sig trygga med vad som gäller angående korttidspermittering, omställningsstöd och så vidare. Jessica påpekar samtidigt att det överlag kan visa sig vara en synnerligen lönsam investering att anlita ett företag som Avastar AB. – Det finns definitivt pengar att spara om man ser över sin ekonomiavdelning. De som känner sig minsta osäkra eller oroliga kring olika frågor kan i stället för att sitta i timmar och grubbla kontakta oss. Då får man en trygg partner som hjälper till medan kunden kan fokusera på verksamheten. För oss finns inga dumma frågor, understryker Jessica. Nära och personligt I Avastar AB hjälps alla åt att driva företaget framåt på ett familjärt plan. – Vi har roligt tillsammans, tipsar varandra, bollar idéer och har en go stämning här på kontoret. Det avspeglas förstås också i vår kontakt med kunderna som överlag värdesätter och uppskattar vår personliga service, den nära dialogen och vår breda kompetens. För oss är det inte bara ord, utan även handling, säger Jessica. Hon konstaterar att företaget härigenom har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. Hon vill förstås att Avastar ska fortsätta växa, men inte i en för hög takt så att man riskerar att äventyra den personliga kontakten med kunderna. – Ringar på vattnet-effekten har gjort att vi har vuxit, men vi ska förbli en mindre byrå med en stark personlig prägel. Det är vårt framgångskoncept även för framtiden. Intervju: Jan Arkhede


52

kungsbacka www.svenskleverantorstidning.se

Servicefokus i hela Sveriges byggpartner Beijer är byggvarukedjan som verkar i framkant när det gäller miljö, service och kvalitet. Med representation från Kiruna i norr till Trelleborg i söder servar man dagligen både privatpersoner och byggproffs över hela landet. Den uttalade ambitionen är att vara hela Sveriges byggpartner genom att erbjuda produkter, tjänster och lösningar som är tillförlitliga, enkla och relevanta.

Beijerkoncernen omfattar sammanlagt 83 filialer över hela landet. Elva av dem ingår i region Väst, varav en är butiken i Kungsbacka där Patrik Svensson är filialchef. – Vårt affärsområde är brett eftersom vi "Bygger dom som bygger", alltså den lokala byggaren och den rikstäckande byggaren, men vi vänder oss också till den enskilde konsumenten. Här i Kungsbacka domineras kundkretsen av lokala byggare, för vilka vi inte bara erbjuder ett brett sortiment, utan också en rad olika tjänster som underlättar deras vardag, säger Patrik.

Beijer Byggmaterial AB etablerades för mer än hundra år sedan och är en komplett leverantör av produkter till såväl konsumenter som proffs vad avser allt från byggvirke till kompletta kök och badrum. I det imponerande produktregistret, som även innefattar kompletta stugor på upp till 50 kvadratmeter samt trädgårdsartiklar såsom marksten, finns inte mindre än 500 000 artiklar. Den största produktgruppen utgörs av trävaror, vilken innefattar ett mycket brett sortiment av god kvalitet med allt från grundstomme till nock.

Förstår kundens vardag Utkörning, leveransplanering, containerlösningar och hyrtjänster, till exempel byggel, är bara några av de tjänster som Patrik syftar på. – Det är viktigt att vi sätter oss in i och förstår kundens vardag så att vi kan göra det enkelt och smidigt för våra kunder att ha med Beijer Byggmaterial att göra. Vi jobbar i en starkt relationsbaserad bransch, konstaterar Patrik och berättar att man är stora på bland annat kök och interiör, vilka ofta inbegriper stora kvantiteter material.

I dessa fall kan Beijer leverera varorna till det aktuella bygget, bära in och lasta av dem på önskad plats samt ta med sig emballaget. – Detta underlättar extremt mycket för våra kunder. Vi jobbar proaktivt med folk ute på fältet, vilket är nödvändigt i en konkurrensutsatt bransch där mycket handlar om service. Patrik lyfter i sammanhanget även fram Beijers e-handelsportal där kunden kan beställa varor och leverans, diverse krantjänster med mera. Order som läggs före klockan 16 levereras till önskad plats redan nästkommande arbetsdag. I samband med byggen av lägenhetshus erbjuder Beijer färdiga paket med rätt mängd material, vilka lyfts in i var och en av lägenheterna. Hög servicegrad För Beijer har det alltid varit viktigt att ha personal med stor kunskap och en hög servicegrad, samt en förmåga att kunna förmedla professionella yrkesråd. Samtliga landets butiker erbjuder till exempel kostnadsfri byggrådgivning till sina kunder. I Beijer jobbar man som en familj där personalen utbildas kontinuerligt, vilket gör att de alltid ligger i framkant och har full koll på vad som händer i branschen och de produkter man säljer. Kungsbackavaruhusets kvalitetsfokus är tydligt, inte minst genom att man ställer mycket höga krav på sina leverantörer. Beijers egna varumärken, RAW och RAPTOR, håller också mycket hög kvalitet, liksom virket som har sitt ursprung i de norrländska

skogarna. En annan konkurrensfördel är de korta väntetiderna. Beijer företräder också en digital tjänst, en kundklubb för lokala byggföretag där byggaren erhåller bonuspoäng med mera ju mer denne handlar. Via samma tjänst erbjuds kunden även en tydlig överblick över tidigare inköp, det går att göra egna inköpslistor och göra beställningar. Här ingår också det man kallar för Enkla kontoret, vilket innefattar ett ekonomiprogram med enklare bokföringsregler för den lokala byggaren. Miljöfokus I Beijer Byggmaterial jobbar man med ett klart och tydligt miljöfokus. – I den här branschen har vi många regelverk att förhålla oss till. Vi är till exempel PEFC- och FSC-certifierade gällande träprodukter, vilket är kopplat till ett hållbarhetssystem som innebär att allt vi säljer ska vara spårbart från början till slut. Ett annat exempel är att vi måttbeställer gipsskivor för att minimera spillet och självklart sorterar vi vårt avfall. Det finns alltid förbättringsområden när det gäller miljön, påpekar Patrik Svensson.

KUNGSBACKA Butik: 075 241 1570 Företagsförsäljning: 075 241 1571

Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson


kungsbacka 53 www.svenskleverantorstidning.se

Måttanpassade lösningar i glas och aluminium

Glaspartier och aluminiumprofiler efterfrågas allt mer av såväl privatpersoner som företag. Det är en trend som är tydlig i Glas In där man står för funktionella, likväl som estetiskt tilltalande lösningar avseende allt från oisolerade uterum till fullt isolerade fasadpartier och vinterträdgårdar.

I Oxie, strax utanför Malmö, ligger Glas In AB:s huvudkontor och produktionsanläggning. Visning och försäljning sker dessutom i Göteborg, närmare bestämt i Kungsbacka där vi träffar anläggningens VD och ägare Carita Elmlund. Hon berättar att verksamheten etablerades i Kungsbacka för tio år sedan, men att bolaget ända sedan mitten av

80-talet har tillverkat måttanapassade glas- och aluminiumpartier av högsta kvalitet. – Vi kan erbjuda allt från oisolerade balkong- och uterumspartier till fullt isolerade fasadpartier för bland annat vinterträdgårdar. Vi kan också leverera garderobsdörrar, liksom industripartier, säger Carita och sammanfattar därmed på ett bra sätt den starka bredd som Glas In representerar. Kundanpassade produkter Glas In vänder sig med andra ord till både privatpersoner och företag, som erhåller helt och hållet måttanpassade lösningar, vilka produceras i fabriken utanför Malmö. – Eftersom vi inte jobbar med färdiga moduler eller standardmått kan vi alltid forma våra produkter

efter kundernas önskemål. Vi besöker kunden på plats där vi tar mått och diskuterar fram en optimal lösning. Därefter producerar, levererar och monterar vi den hos kunden, som erhåller en produkt som står pall för vårt nordiska klimat, upplyser Carita. Hon berättar vidare att Glas In i de fall kunden inte har tillgång till en byggare kan förmedla kontakt med någon av sina samarbetspartners. En av dem är Caritas man som driver en byggfirma med kunskap och kompetens att montera alla slags partier. Här står man för hela projektet, från grundarbete till färdigmonterad lösning. Showroom I Kungsbacka förfogar Glas In över ett showroom där man på ett överskådligt sätt kan hämta inspiration och idéer kring de lösningar som Carita och hennes medarbetare kan erbjuda. De bidrar gärna med tips och goda råd. Flexibilitet och kvalitet är företagets ledord. – Vi får ofta besök av kunder som efter att ha känt på och studerat våra lösningar konstaterar att de håller mycket högre kvalitet än hos många av våra konkurrenter, säger Carita som har en tydlig bild av företagets identitet – nu och i framtiden. – Vi vill vara det gemytliga och lösningsorienterade kvalitetsbolaget snarare än den stora draken med stort lager av produkter med standardmått. Vi vill alltid kunna erbjuda det kunden vill ha och anpassa vårt erbjudande därefter. Det har gjort oss konkurrenskraftiga på en tuff marknad. Text: Örjan Persson

Glaspartier? Vik- eller skjutbart? I fasaden eller i vardagsrummet? Vi har lösningen! Uterum, fasadpartier eller Industriglas. All info om alla våra olika system hittar ni på glasin.se och industriglas.nu Industri

Glas In Göteborg

Hantverksgatan 5a • 434 42 Kungsbacka • Telefon 0300-430 555 • goteborg@glasin.se


54

kungsbacka www.svenskleverantorstidning.se

Komplett leverantör av sågblad och klingor Professionella aktörer i behov av kvalitetsverktyg för sågning och håltagning vänder sig gärna till Team RIX AB. Team RIX är en komplett leverantör av sågblad, klingor och skärvätskor och kan tack vare samarbete med några av branschens ledande tillverkare alltid tillhandahålla rätt produkt för rätt ändamål.

När familjeföretaget Team RIX AB startades 2004 var företaget generalagent för RIX Sägen-Mehrings kompletta produktsortiment. Tio år senare fick

verksamheten ett rejält lyft när bolaget tog steget mot att bli en komplett leverantör av sågblad, klingor och skärvätskor, i och med att Team RIX blev agent för Röntgen GmbH & Co, AKE by Wagner och Strub +Co AG samt återförsäljare för ALFRA Rotabest GmbH. Sedan 2019 ägs företaget av Marika Degerlund och Henrik Tornås som efter åtta år i branschen tog chansen att utveckla ett redan starkt och etablerat koncept. – Vi marknadsför och säljer våra produkter i hela Sverige. Vi säljer direkt till våra största kunder men i huvudsak till återförsäljare. Om kunden saknar en produkt hos någon av våra återförsäljare gör vi allt

- Leveranssäkerhet, flexibilitet och kvalitet är våra ledord. Här gör vi inte skillnad på kund och kund, vi gör alltid vårt yttersta kring alla förfrågningar.

vi kan för att lösa dennes problem, säger Marika som vi träffar i företagets lokaler i Kungsbacka. Komplett sortiment Team RIX representerar ett mycket brett sortiment för professionella användare av verktyg för sågning och håltagning. Man säljer bland annat bandsågsblad som köps in på stora rullar, från vilka man sedan kan anpassa längder för att de ska passa kundernas behov. – Vi säljer även bandsågar, allt från små bordsmaskiner för småsnickeri till stora varianter, och med blad på allt mellan 1 140 till 6 200 millimeter i längd. Härutöver tillhandahåller vi även tillbehör, såsom smörjmedel och reservdelar, samt utför service, reparationer och underhåll såväl i egen regi som via våra samarbetspartners, upplyser Marika Degerlund. Hon berättar vidare att man uteslutande jobbar med i branschen välkända och kvalitetsmedvetna producenter. Förutom ovan nämnda aktörer kan även sågbladtillverkaren Håkanssons i Åmål, Emmegi som producerar klingkapmaskiner, samt Stark och Swedox, som liksom AKE by Wagner tillverkar sågklingor, nämnas.

DIN RIXTÄCKANDE KAPLEVERANTÖR Lunnavägen 195, 434 97 Vallda Tel: 031- 981272 • www.teamrix.se

Leveranssäkerhet, flexibilitet, kvalitet En av Team RIX AB:s stora konkurrensfördelar är det omfattande lagret som innehåller det mesta kunderna brukar efterfråga. Det innebär snabba leveranser, i regel inom en dag efter lagd order. – Leveranssäkerhet, flexibilitet och kvalitet är våra ledord. Här gör vi inte skillnad på kund och kund, vi gör alltid vårt yttersta kring alla förfrågningar. Alla våra kunder ska känna att de erhåller den bästa service de kan få, säger Marika Degerlund bestämt. Hon konstaterar avslutningsvis att efterfrågan på Team RIX produkter fortsätter öka. Av den anledningen bygger man nu ut anläggningen i Kungsbacka, verksamhetsytan behöver bli större. – Vi satsar på fortsatt tillväxt och att ta fler marknadsandelar. På sikt lär vi också behöva anställa mer personal. Text: Örjan Persson


kungsbacka 55 www.svenskleverantorstidning.se

Rätt slanglösning från början med RALLAB Spetskompetens, hög service, snabba leveranser, konkurrenskraftiga priser och ständiga produktuppdateringar är viktiga värden för Rallab Industrispecialisten AB. Företaget är, som namnet antyder, en specialist när det kommer till applikationer inom industri. Här erbjuder man allt inom slangar, slangkopplingar, slangklämmor och industrigummi. Det är många kunder och branscher som upptäckt företagets fördelar och nu vill Rallab Industrispecialisten AB utöka sitt stora lager ytterligare.

Svensk Leverantörstidning träffar David Landqvist, som är en av delägarna i Rallab Industrispecialisten AB, ett företag som arbetar med applikationer inom industri och är beläget på Magasinsgatan i Kungsbacka. – Vi är en av Sveriges bästa slangleverantörer och satsar på flexibilitet och kundorienterade, snabba leveranser. Vi kombinerar detta med vår höga kunskap inom området, säger David och berättar hur det började. – Det var min far, Lars Lidén, som tillsammans med Robert Axlund startade Rallab Industrispecialisten AB år 2011. Företaget grundades här i Kungsbacka och har haft sina nuvarande lokaler sedan 2012. Nu har vi dock börjat växa ur vår lokal och letar därför efter en större, säger David. På lagret har Rallab produkter från flera av världens ledande tillverkare inom industrislang och industrigummi.

– Vi har ett stort lager som vi nu vill utöka ytterligare. Idag har Rallab Industrispecialisten, även kallat Rallab, fyra medarbetare varav tre är delägare. – Jag själv började jobba i företaget 2012 och blev delägare 2015, säger David.

Rallab är ett flexibelt familjeföretag inom slangbranschen med få begränsningar och korta ledtider.

Slangar till många olika branscher Rallabs uttalade affärsidé är att erbjuda rätt lösning redan från början. Företagets huvudmarknad är Sverige, men man arbetar även i Norge och Danmark, och det största produktgrupperna är slangar av slangkopplingar, slangklämmor och industrigummi. – Vi är ett nischat företag som erbjuder allt inom industrislangar. För att ta några exempel kan jag

nämna oljeslangar, tryckluftslangar, materialtransportslangar och kemikalieslangar. Vi erbjuder också kopplingar, såsom exempelvis M42 kardankopplingar, kamlock, klokopplingar och brandkopplingar. Vi har också industrigummi såsom gummimattor, gummidukar, gummipackningar, vibrationsdämpare och gummilister. Våra produkter finns inom det flesta industrier, säger David. Det är en mängd olika branscher som drar nytta

Rallab har stora lager av bl.a. gummislangar, pvc-slangar och brandslangar m.m. för snabba leveranser.

av Rallabs produkter och kompetens. Trots att företaget är så nischat, är behovet av deras produkter stort inom en rad områden. – Vi arbetar till exempel mot verksamheter inom miljösanering, kommunalteknik, slamsugning, vakuumsanering, brunnsborrning och bergborrning. Även företag inom blästring, byggnadsindustri, bulktransporter, pumpar, maskinuthyrning, raffinaderier och varvsindustri använder våra produkter, säger David. Stort lager med snabba leveranser Rallab tror på en personlig service med långsiktiga kundrelationer där de ständigt erbjuder sin spjutspetskompetens. Man arbetar med både små och stora kunder. – Bland våra större kunder kan jag nämna NCC, Ragn-Sells, Strängbetong, Stora Enso, ProMinent och även flertal kommuner. Många kunder vet inte vilken slang och koppling de behöver och där kommer vi in med rätt lösning från början, säger David. Rallab arbetar även med tekniska lösningar och utvecklar produkter som kunderna efterfrågar, till exempel har man tagit fram nya innovativa slanglösningar, brunnskrokar och spolmunstycken. I framtiden har Rallab fokus på att tillhandahålla fler kundunika produkter effektivt och tillgängligt. – Trots att vi är ett mindre företag har vi ett stort lager, korta leveranstider och stora möjligheter. Lagret vill vi som sagt utöka i nya lokaler, så det händer mycket hos oss just nu, avslutar David Landqvist.

KONTAKTA OSS: Telefon: 0300-433820 Mail: info@rallab.se Hemsida: www.rallab.se


56

kungsbacka www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsmedveten el- och VVS-installatör expanderar Brobergs El & VVS är det breda och auktoriserade el- och VVS-företaget som utför allt ifrån välplanerade belysningslösningar för alla slags byggnader till VVS-arbeten för privatpersoner, företag och kommuner. Det expansiva företaget står för kvalitet både vad gäller material och utfört arbete och prioriterar hög service och goda kundrelationer. Man antar totalentreprenader likväl som mindre arbeten och söker nu efter nya medarbetare.

Vi träffar Robert Broberg, som är äger och driver Brobergs El och VVS, en auktoriserad el- och VVSinstallatör som utgår från Frillesås, beläget mellan Kungsbacka och Varberg. – Jag startade företaget 2007 och vi har haft vårt nuvarande namn sedan 2015. Från början var vi en renodlad elfirma men från och med 2015 erbjuder vi även VVS, och det var i samband med den förändringen som vi bytte namn. El och VVS går ofta hand i hand och därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar, säger Robert. Robert har en lång bakgrund som elektriker och har erfarenhet av branschen sedan mitten av 1980talet, vilket har gett honom en mycket stor arbetskunskap. I dagsläget sysselsätter Brobergs El och VVS nio personer och verksamheten drar fördel av att vara ett familjeföretag. Stora delar av familjen Broberg har ett starkt engagemang i verksamheten.

Installation av vattenburen golvvärme.

Inkoppling av armaturer i kylrum.

– Min fru, Anneli Broberg, arbetar med ekonomin i företaget. Tillsammans har vi tre söner och en dotter, och vår äldsta son Robin Broberg har arbetet länge i företaget men ska nu flytta. Vår mellanson Kevin Broberg arbetar med VVS och vår yngste son Kalle Broberg kommer att arbeta hos oss när han går ut skolan under 2021, och han har även arbetat en del hos oss under skoltiden, berättar Robert. Arbetar med hotell, villor, kyrkor och mycket mer Bland företagets tjänster inom el märks många olika typer av ljussättningar, beräkningar och energisparande lösningar, till exempel med energisnål LED-belysning. Man arbetar också med data, larm, värmepumpar och värmeanläggningar. Att Brobergs El & VVS är en behörig elinstallatör och en auktoriserad VVS-installatör är viktigt för företaget som vill att kunderna alltid ska känna sig trygga med det utförda arbetet. Brobergs El & VVS är medlem i Installationsföretagen och utför även elbesiktningar. Man är också en auktoriserad Säker Vatten installatör. – Vi är en seriös aktör och vill att våra kunder ska veta att de har de försäkringar och garantier som behövs, säger Robert. Brobergs El & VVS antar uppdrag på hela västkusten, främst från Göteborg till Varberg, men även projekt utanför västkusten förekommer. Bland de många kunderna finns privatpersoner, företag och kommuner. Man jobbar med alla slags byggnader såsom hotell, restauranger, kyrkor, butiker

Installation av vattenmätarbrunn.

och villor. Ofta anlitas företaget vid renoveringar, ombyggnader eller nybyggnation. – Vi har gjort en del arbeten för Klövern. Vi har också gjort arbeten för sex olika kyrkor i Löftadalens pastorat. För ST Lars kyrka i Åsa har vi gjort en totalrenovering, berättar Robert. Brobergs El & VVS gör både arbeten i egen regi och som inhyrd personal till andra företag i branschen som behöver hjälp. – I närområdet antar vi alla typer av jobb, små som stora, medan de mer långväga projekten ofta handlar om totalentreprenad, säger Robert. Prioriterar goda kundrelationer Brobergs El & VVS är ett expansivt företag som gärna vill växa och fortsätta utvecklas. – Vi söker fler medarbetare, i huvudsak inom VVS.

Vi söker personer som är utbildade och klara, som vill vara del av ett gott gäng och är självgående. Inom vår bransch är det väldigt viktigt att man är servicemedveten och utför ett gediget jobb som man kan stå för. Det är genom våra kunders rekommendationer som vi får nya uppdrag. Våra kunder är inga siffor, utan personer som vi ofta springer på i vår hemregion och som vi alltid vill ha en bra relation med. Därför är vi väldigt noga med vilka vi anställer, säger Robert och betonar att de är viktigt att de anställda känner att de ingår i ett starkt team där man tillsammans erbjuder kunden de bästa lösningarna. – Vi är väldigt måna om vår personal och vill att alla skall kunna påverka vad som händer i företaget. Man skall trivas och känna att man har frihet under ansvar, avslutar Robert Broberg.

Utebelysning på nybygge.

www.brobergsel.se • tel. 0702-583511


kungsbacka 57 www.svenskleverantorstidning.se

Bredden imponerar i välrenommerat entreprenadföretag Företagsnamnet F.Jonsson Spår & Entreprenad skvallrar om att företaget besitter kompetens kring järnvägsrelaterade arbeten. Så är också fallet, men faktum är att det välrenommerade Kungsbackaföretaget representerar en betydligt starkare bredd än så. Med kunskap, kompetens och erfarenhet, i kombination med en omfattande maskinpark, kan F.Jonsson Spår & Entreprenad åta sig både små och stora uppdrag för såväl privatpersoner som företag.

I F.Jonsson Spår & Entreprenad brukar man säga att man är den lilla firman med den stora kompetensen. Företaget representerar en stark bredd avseende entreprenad men besitter även kunskap och erfarenhet beträffande järnvägsrelaterade arbeten. – Vi har valt att kombinera traditionell byggnadsteknik med moderna tekniska lösningar, vilket i mångt och mycket har byggt vår starka bredd. Det har i sin tur gett oss erfarenhet och uppdrag av de stora aktörerna i branschen, såsom Infranord och Strukton Rail, men för oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små, vi gör och har gjort det mesta, poängterar Fredrik Jonsson som äger och driver F.Jonsson Spår & Entreprenad.

Varierande uppdrag Fredrik hade varit verksam i entreprenadbranschen i många år innan han startade F.Jonsson Spår & Entreprenad 2013. – Jag har mångårig erfarenhet inom linjebyggnad för el och tele. I samband med stormen Gudrun 2004 byggde jag till exempel upp linjer för el- och telenät från Ulricehamn till Växjö, berättar Fredrik. Hans stora kunnande har i mångt och mycket lagt grunden till bredden i företaget, vilken innefattar såväl små som stora entreprenaduppdrag för privatpersoner, företag och kommuner. Peab, Skanska, NCC, Ericsson, Göteborgs Energi, Kungsbacka kommun, Göteborgs Stad och Trafikverket är bara några av de uppdragsgivare Fredrik haft sedan starten. – Vi har till exempel monterat belysningsstolpar på Sjöallén i Kungsbacka. På andra sidan vägen gjorde

vi om hela gångbanan med belysning, bänkar och träd längs hela sträckan på uppdrag av Kungabacka kommun. Ett annorlunda jobb var när vi installerade insektshotell och fågelkollektiv på Signeskulle, vilket var ett omfattande arbete på en dryg kilometer som tog tre–fyra månader, berättar Fredrik Jonsson. Han nämner också arbetet med sandstranden vid Hamntorget i centrala Kungsbacka, liksom ett antal entreprenader avseende fibernät för mindre vägföreningar. Härutöver gräver F.Jonsson Spår & Entreprenad grunder för både privatbostäder och industrifastigheter, genomför dräneringar och mycket mer. Beträffande just dräneringar genomförde man en omfattande sådan för en hyresfastighet i Johanneberg i centrala Göteborg. Komplett maskinpark Det stora kunnande som finns i företaget kompletteras av en omfattande maskinpark, där F.Jonsson Spår & Entreprenad tillsammans med sina samarbetspartners har tillgång till en mängd olika maskiner på mellan 1,8 och 21 ton. Det rör sig om

Tel: 0708-787294 E-post: fredrik@jse.nu

allt från lastbilar till stora dumprar, med vilka man kan frakta både material och maskiner. Härutöver har man ett utpräglat samarbete med stensättare, snickare med flera, vilket gör att man kan åta sig en mängd olika uppdrag. Verksamheten utgår från Kungsbacka och upptagningsområdet sträcker sig från Göteborg i norr till Kungsbacka och vidare söderut. – Vi har lyckats bygga en bred och stabil kundkrets där man bland annat uppskattar vårt fokus på säkerhet. Vi är hela tiden öppna för nya kunder och samarbeten med olika hantverkare, säger Fredrik Jonsson som, trots pandemin, ser ljust på företagets framtid. – Sedan corona kom har vi noterat ett ökande antal förfrågningar från privatpersoner. Vi har till exempel grävt för ett flertal pooler. Det går över huvud taget framåt för oss och vi utesluter inte anställning av fler medarbetare framöver. Text: Örjan Persson


58

kungsbacka www.svenskleverantorstidning.se

En byggpartner att lita på FN Bygg & Plåt utför alla typer av byggnadsarbeten, till exempel ombyggnationer, renoveringar och tillbyggnader. Företaget arbetar både för företagskunder och privatpersoner och antar många uppdrag i Kungsbacka med omnejd, men utför även arbeten i andra delar av landet. FN Bygg & Plåt är en pålitlig samarbetspartner som står för hög kompetens och ett stort engagemang och yrkeskunnande.

Svensk Leverantörstidning träffar Rickard Nordqvist, som grundade FN Bygg & Plåt 2016. Företaget startades som ett handelsbolag men blev redan samma år ett aktiebolag. – Jag har arbetat inom byggbranschen hela livet och bland annat hunnit med ett yrkesbevis i plåtslageri och en examen som byggingenjör. Sedan slutet av 2020 är jag ensam ägare av FN Bygg & Plåt, säger Rickard. Idag har FN Bygg & Plåt 10 anställda och ytterligare 6 inhyrda som mestadels arbetar för företaget. – Vår filosofi är att vara ett företag som verkligen gör allt för kunden. Vi svarar, återkopplar och håller vad vi lovar. Det vi säger att vi ska göra, det utför vi också. Vi bryr oss om våra kunder och att de som anlitar oss ska tala gott om oss och vilja anlita oss igen. Att ha många återkommande kunder är betydelsefullt för oss, säger Rickard. Totalentreprenader inom byggnation, renovering och plåtslageri FN Bygg & Plåt utför arbeten och totalentreprenader inom byggnation, renovering och plåtslageri. Företaget är även certifierade av Byggkeramikrådet.

FN Bygg & Plåt reser ett garage.

– Vi antar uppdrag både för företag och privatpersoner och jobbar mest på hemmaplan i Kungsbacka samt i kranskommunerna. Men vi har även arbetat med att renovera och bygga restauranger i både Linköping och Malmö, så vi är flexibla vad gäller våra arbetsorter. Flexibilitet präglar också vår verksamhet i stort, säger Rickard. Rickard ger en väldigt positiv och varm bild av företaget. Här värdesätter man både sina kunder och

medarbetare. Att personalen ska trivas så bra som möjligt är en självklarhet. – Vi har en stark gemenskap där vi stöttar varandra och kan prata om det mesta. Vårt motto är att bygga goda relationer, både affärsmässigt och mellan medarbetare, säger Rickard. Många goda samarbeten FN Bygg & Plåt har många goda samarbeten och

Baren på Kappa Bar i Malmö.

kundrelationer. En noggrann planering och tydlig upphandling kännetecknar företaget. Genom tidsplaner och kostnadskalkyler kan kunden följa processen genom projektets olika faser. – För att nämna några av våra kunder så arbetar vi med IdeoConcept i Mölndal, som är en arkitektbyrå som bland annat skräddarsyr lösningar för lokalanpassningar. Klövern har valt att använda IdeoConcept för att rita ett kontor på nästan 1000 kvm på Flöjelbergsgatan och här har man tagit in oss för att bygga kontoret, säger Rickard. Lundqvist Trävaru i Piteå är ett annat företag som anlitat FN Bygg & Plåt. – Lundqvist Trävaru har specialiserat sig på att bygga allt från stora maskinhallar till mindre hus med hjälp av olika väggblock. Vi har fått i uppgift att montera dessa väggblock och har satt ihop allt från maskinhallar till carportar här i Västsverige. Vi antar också uppdrag åt ISAB Ventilation, där vi i egenskap av lokal byggpartner exempelvis bygger fläktrum och utför finsnickerier som uppkommer i samband med ventilationsentreprenader, säger Rickard. FN Bygg & Plåt söker ständigt efter duktiga medarbetare, och Rickard menar att det är viktigt att det är människor med hjärtat på rätt plats. – Vi värdesätter människan bakom arbetaren och detta genomsyrar vår verksamhet, avslutar Rickard Nordqvist.


kungsbacka 59 www.svenskleverantorstidning.se

Tinntac skapar attraktiva golfbanor

Luftning av fairway på hills golf and sports club.

Det är många människor som uppskattar vidsträckta golfbanor med grönt gräs, böljande banor och varierande terräng. Färre tänker kanske på de produkter som krävs för att skapa denna mångfacetterade miljö. Tinntac AB erbjuder inte bara produkter för att med hög precision underhålla gräset, utan också all tänkbar kringutrustning för exempelvis säkerhet och golfbilar. Det breda företaget vill nu bli ännu bredare och växa i Norden.

ett stort utbud av produkter för framförallt golfbanor, inkluderande allt från däck till golfbilar och trimmertråd till rotorknivar och artiklar för luftning. Företaget utgår från Stockaredsvägen i Fjärås utanför Kungsbacka. – Vi startade vårt företag som ett aktiebolag 2007 och gick över till vår nuvarande inriktning 2010. Vi har utgått från Kungsbacka kommun sedan starten och flyttade till den lokal som vi verkar från idag 2018. I dagsläget har vi inga anställda, men i framtiden vill vi växa och anställa, säger Patrik.

Svensk Leverantörstidning träffar Patrik Mann som tillsammans med sin bror Christian Mann äger och driver Tinntac AB, ett växande företag som erbjuder

Produkter för att klippa gräs med precision Tinntac erbjuder en imponerande bredd av produkter. Här finns allt för att underhålla en Lagret i Fjärås.

välfungerande golfbana, till exempel verktyg och produkter inom säkerhet. Här finns också produkter för trimmer, motorsåg, kapmaskin och gräsklippare. Många produkter är nischade. – Vi levererar till exempel hålpipor och luftningsartiklar till golfbanor, samt de verktyg som används för att klippa gräset på olika sätt. Vi har ett brett utbud för golfbilar, där vi erbjuder vindrutor, däck och mycket mer. Vi sammarbetar med fabriker både i Kina och USA. Vi har även vårat eget varumärke Tinntac, berättar Patrik. Ett brett sortiment som ska bli ännu bredare Merparten av Tinntacs kunder, 90–95 procent, är golfbanor. Till de övriga kunderna hör kommuner och privatpersoner. – Vi säljer bland annat våra produkter till golfbanor såsom Hamra Golfklubb, Vasatorp Golfklubb i Skåne, Europatourbanan Hills Golfklubb och Sveriges största golfanläggning, Öijared Golfklubb, säger Patrik.

Understål av cylindrar till gräsklippare.

KONTAKTA OSS:

031-140870 info@tinntac.com www.tinntac.com

Trots att Tinntac har ett mycket välsorterat utbud, är målet att öka antalet artiklar inom företaget ytterligare. – Vi vill ha ett bredare sortiment för att kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre service. Vi vill vara den leverantör som har ett mycket stort utbud av reservdelar till olika maskiner från många olika märken. Man ska inte behöva kontakta fyra olika leverantörer för att få tag i rätt delar till sin maskin, utan man ska veta att det utbudet finns hos oss. Det handlar också om att kunna erbjuda olika artiklar för olika typer av skötsel, säger Patrik. Patrik ser ljust på framtiden för Tinntac och företaget har tydliga visioner. – Vi vill växa och bli större i både Sverige, Danmark och Norge. Vårt mål är alltid att en kund ska bli riktigt nöjd och vilja handla hos oss igen, återkommande kunder är oerhört viktigt för oss, avslutar Patrik Mann.

Komplett däck & fälg passar de flesta golfbilar på marknaden.

Rotorkniv passar John Deere 9009A, 7400 TerainCut.

1285:-

345:-

Sexkantig trimmertråd 251m

508:-

Finns i olika storlekar och längder.


60

kungsbacka www.svenskleverantorstidning.se

Hydraulkraft breddar sin verksamhet – öppnar butik med slangservice i Kungsbacka Hydraulkraft Sverige AB är specialister på hydrauliska kraftverktyg och svensk generalagent för ett flertal varumärken inom bergspräckning, lyft och klipp. Efter att ha vuxit ur de gamla lokalerna flyttar Hydraulkraft och expanderar verksamheten med butik och slangservice, samt uthyrning av utrustning för borrning och spräckning av berg, i Kungsbacka.

Hydraulkraft grundades 2013 av Patrik Nilsson som knoppade av verksamheten inklusive agenturen för Holmatro Industrial Equipment. Patrik berättar att en av framgångsfaktorerna bakom Hydraulkrafts tillväxt har varit dess förmåga att ständigt anpassa sig efter marknadens behov och en ständig strävan efter att leverera bästa möjliga service och support.

Robert spräcker

Brett sortiment Hydraulkrafts affärsidé är att erbjuda ett så brett sortiment som möjligt inom klipp, lyft och bergspräckning. Holmatro är ledande inom hydrauliska klipp- och lyftlösningar. Hydraulkraft har succesivt breddat utbudet och representerar idag ett flertal olika varumärken, bland andra Sava som erbjuder ett komplett sortiment av lyftkuddar och Thema från Schweiz med sina hydrauliska spräckkilar för spräckning av berg istället för sprängning, samt handhållna betongkrossar för rivning och demolering. Det senaste tillskottet är krutpatroner från Svenska Royex för spräckning av berg.

Lokal närvaro I butiken träffar vi Robert som iordningställer det sista innan invigningen och han skiner upp när vi frågar om butiken. – Butiken med slangservice och uthyrning betyder mycket för oss. Det innebär att vi får en lokal närvaro på ett helt annat sätt en tidigare, då vi främst sålt nischade hydrauliska verktyg över hela landet. Vi hoppas att kunderna kommer uppskatta vårt breda sortiment inom slang, hydraulik och bergspräckning. Extra roligt är att vi nu även erbjuder utrustning för uthyrning samt spräckpatroner från Royex.

Patrik kapar Slang

Lilla Hantverksgatan 5 434 42 Kungsbacka 031-203 203

Hydrauliska Verktyg och Slangservice

www.hydraulkraft.se www.bergspräckning.se


kungsbacka 61 www.svenskleverantorstidning.se

En problemlösare i transportbranschen I Plomhults Transport AB ser man sig själva som något av en problemlösare. Bredden är därefter – företaget gör allt från att schakta för byggnation av hus och vägar till att transportera avfall och lyfta takstolar. Att vara hjälpsamma och lösningsorienterade är ägaren Börje Björks stående filosofi.

Börje Björk startade den egna firman Plomhults Transport 1994 och driver det idag tillsammans med sin bror som har jobbat som anställd i företaget sedan tio år tillbaka. Men en kranförsedd lastväxlare och en schaktbil, i kombination med lång erfarenhet och stort kunnande, representerar duon en riktigt stark bredd, något som attraherar såväl företag som privatpersoner. – Vi lägger ut material med skopa, fyller på sandlådor, levererar pooler, lyfter takstolar och transporterar avfall. Min bror kör mestadels schaktbilen med vilken han schaktar för byggnationer av såväl hus som vägar med mera, säger Börje och berättar att företaget är verksamt längs i princip hela västkusten. Kundfokus Börje jobbar med ett stort och tydligt kundfokus. Att vara hjälpsam och lösningsorienterad är hans stående filosofi, det ska helt enkelt handla om arbetsinsatser som såväl företaget som kunden är hundra procent nöjda med. – Det är oerhört viktigt att ha en bra relation till

kunderna. Jag vill alltid vara rak och ärlig och kunna stå för de arbeten vi utför. Vi ser oss som en problemlösare för våra kunder, säger Börje Björk. Verksamheten är härutöver miljöcertifierad enligt ISO-standarden, något som Börje tycker är viktigt, men också kunderna som i många fall kräver att företaget de anlitar lever upp till miljömässiga lagar och förordningar. God utveckling Kundkretsen domineras av företag, ungefär åtta av tio är företag som Peab, NCC med flera, och ungefär hälften av jobben sker på uppdrag av Ragnsells. Plomhults Transport är tillsammans med ett

Telefonnummer: 0706-304076

antal andra åkerier dessutom medlem i Viavest som förmedlar en stor del av jobben. Utvecklingen i företaget har varit god och Börje tror att trenden håller i sig. – Det gäller att nischa verksamheten kring det vi är bra på, göra saker och ting lite bättre än konkurrenterna och specialisera oss inom vissa områden, säger Börje som också öppnar för fler anställda framöver. – Duktiga lastbilsförare är alltid välkomna att höra av sig. Vi tar gärna emot en person med hjärtat på rätta stället.

Mail: Plomhult@gmail.com

Text: Örjan Persson


62

kungsbacka www.svenskleverantorstidning.se

Hyveljusteringar med den senaste tekniken När stora bygg- och anläggningsföretag som NCC, Peab och Veidekke behöver hjälp med hyveljusteringar för bygg- och infrastrukturprojekt är det ofta HyvelHenrik AB man ringer. Mannen bakom företaget, Henrik Hansson, är son och arvtagare till en av branschens pionjärer och har satsat på maskiner med den senaste tekniken för att alltid kunna erbjuda ett perfekt resultat, avsett om det handlar om motorvägsbyggen eller uppdrag inför golvläggning i industrihallar.

Efter nästan 50 år i branschen lämnade Börje Hansson över maskinspakarna till sonen Henrik. – Pappa var en av pionjärerna i den här branschen såtillvida att han var en av de första som jobbade med maskinstyrning på väghyvel med hjälp av laser. Jag har valt att följa i min fars fotspår genom att fortsätta jobba med den senaste tekniken, så som GPS och totalstation, berättar Henrik som efter 14 år som anställd hos sin far tog över företaget. För två år sedan fick det sitt nuvarande namn: HyvelHenrik AB. Små och stora jobb Hyveljusteringar för såväl små som stora projekt är företagets specialitet, vilket gör att Henrik ställer upp för såväl vägföreningar som i samband med stora motorvägsbyggen. – Vi utför hyveljusteringar med dubbel-GPS inför asfaltsbeläggningar på vägar och industritomter och i samband med förstärkning av befintliga vägar. När betonggolv ska läggas i industrilokaler kan vi med stor precision, tack vare dubbla lasersystem, skapa en jämn och perfekt yta. Vi bygger även upp och

justerar paddockar och travbanor, upplyser Henrik Hansson som allmänt brukar rekommendera någon dags framförhållning, inte minst i samband med asfaltering. – Om det uppstår förseningar kan det ställa till problem för kunden som i sin tur måste senarelägga andra arbeten, poängterar han.

Moderna maskiner Henrik förfogar över två maskiner, varav den ena är en 25 tons HBM 240 väghyvel, utrustad med den senaste tekniken från Leica. Med en bladbredd på upp till 4,26 meter lämpar den sig utmärkt för större industriplaner och vägar. Maskinen är fullt utrustad med all tänkbar teknik, så som laser, GPS, ultraljud och totalstation, varav Henrik betatestar en del av utrusningen för Leica. – Med denna maskin har vi nästan inga begränsningar, vilket gör att vi kan åta oss omfattande jobb för stora bygg- och anläggningsföretag som Veidekke, NCC och Peab. Vi hyrs också in av asfaltsläggare för olika projekt, berättar Henrik. Den andra maskinen är en mindre, smidigare variant på 1,5 ton med ett blad som kan justeras på mellan 1,20 och 1,80 meter i bredd. Den införskaffades så sent som 2019 och är försedd med laser och ultraljudsstyrning som säkerställer att underlaget blir jämnt. Maskinen, som framöver kommer att 3D-utrustas för att kunna kopplas upp mot totalstation eller GPS, lämpar sig bland annat för mindre vägar, gång- och cykelvägar när man gör förarbetet inför asfaltering, liksom för ridmaneger och paddockar.

för väl utförda jobb. Vi lär även framöver vara ett litet företag, men med stor förmåga, flexibilitet och tillgänglighet. Vi är dessutom noggranna och punktliga, det värdesätter våra kunder, säger Henrik Hansson. Intervju: Robert Ullberg Text: Örjan Persson

Satsar vidare HyvelHenrik AB utgår från Kungsbacka och jobbar i huvudsak i Göteborg med kranskommuner, men Henrik är tydlig med att han även kan åta sig mer långväga uppdrag än så. Den ökande efterfrågan på företagets tjänster gör att han ser ljust på framtiden. – Jag tänker fortsätta satsa på bra maskiner med modern teknik eftersom dessa ligger till grund

0705-511423 • www.hyvelhenrik.se


kungsbacka 63 www.svenskleverantorstidning.se

Kunskap och innovation bakom Biotechs framgångar Instrumenttillverkare och -distributörer över hela världen har i Onsalaföretaget Biotech AB en viktig samarbetspartner. Biotech utvecklar och levererar innovativa laboratorieprodukter, vilket optimerar prestandan för sina kunders analytiska instrument. Biotech AB:s stående ambition är att hjälpa sina kunder att göra deras analytiska arbete mer effektivt och pålitligt. Bolaget har ända sedan starten 2007 utvecklat och levererat innovativa laboratorieprodukter, såsom komponenter till vetenskapliga analysinstrument för instrumenttillverkare och -distributörer över hela världen. – Vi i Biotech är specialister på kromatografi och att hitta lösningar på problem med gaser och bubblor i vätskeflöden. De komponenter vi utvecklar används i kromatografer hos läkemedelstillverkare, på universitet, av polis och tullverk, samt i samband med miljöanalyser då man behöver undersöka riktigt små mängder av kemiska substanser, berättar Anders Grahn, styrelseordförande i Biotech AB. Han förklarar att i en kromatograf separeras ämnen från varandra via en teknik som gör det möjligt att bestämma vilka substanserna är. Detta är en metod som bland annat används i samband med dopnings-

tester, läkemedelsutveckling, kriminalutredningar med mera. Biotechs specialitet är att avlägsna luftbubblor ur vätskor med hjälp av en avgasningsutrustning, en så kallad degasser. – Med denna metod blir resultatet mer tillförlitligt. Bubblorna måste avlägsnas, annars kan resultatet feltolkas, samtidigt som kunden förstås sparar tid och pengar när de undviker störningar i produktionen. Vi representerar ett av världens bredaste sortiment av degassers, vilka vi kundanpassar och bygger om för att möta kundens krav, berättar Fritiof Pontén som är nytillträdd VD i Biotech AB. Biotech AB:s degassers är en viktig komponent i de system som nu använts för att utveckla vacciner mot covid-19. Biotech har också flera försäljningssamarbeten med mindre och nystartade instrument- och komponenttillverkare, och ger på så sätt dessa draghjälp ut i världen. Samtidigt kan Biotech erbjuda de stora instrumenttillverkarna unika och innovativa komponenter.

säger Anders som kände Ralf sedan tidigare eftersom de verkade i samma bransch. När han fick en förfrågan om att bli en del av Biotech tvekade han inte att tacka ja. – Jag fick möjlighet att arbeta mot hela världen och såg dessutom stor potential i företaget, säger Anders som onekligen hade fog för sin optimism. Från 4 miljoner kronor år ett ligger omsättningen idag på mer än 50 miljoner i bolaget som numera innefattar hel- och delägda dotterbolag i USA och Japan, samt slutkunder och distributörer i ett 40-tal länder, företrädesvis Tyskland och USA. Biotech AB ligger också, för tredje året i rad, på Bisnodes lista över svenska superföretag, det vill säga aktiebolag med en omsättning på mer än 10 miljoner kronor det senaste året, samt har noterat en bättre tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering än andra jämförbara företag. Ungefär en promille av de svenska aktiebolagen hamnar på Bisnodes lista.

Stark utveckling Biotech startades av då 80-årige entreprenören Ralf Jutvik tillsammans med Anders Grahn. Idag är Ralf 95 men alltjämt aktiv i bolagets styrelse. – Han har varit den mest aktiva och pådrivande personen av oss alla, åtminstone tills coronapandemin slog till. Nu måste han förstås ta det lite försiktigt,

Flera framgångsfaktorer En av de främsta anledningarna till Biotechs framgångar är, enligt Anders och Fritiof, den höga kompetensnivån hos företagets elva anställda, vilket gör att man ofta kan verka i en rådgivande roll. En annan är förstås de moderna tekniska lösningar man jobbar med, och ytterligare en är det nära samarbete man sedan lång tid tillbaka har med IDEX Health & Science. – Vi ska i sammanhanget också framhålla Västsvenska Handelskammaren som har bistått med många värdefulla råd och tips. De har haft stor betydelse för vår utveckling, säger Anders Grahn och Fritiof Pontén, och framhåller dessutom vikten av att ha ett gott rykte i branschen. 75 procent av Biotechs produkter går på export, resterande går till svenska företag som i sin tur exporterar sina produkter, vilket innebär att 95 procent av Biotechs lösningar hamnar utomlands. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Kopplingar och slangar för vätska med en inre diameter på 0.1mm och trycktålighet på över 1 000 bar.

Biotech AB:s degassers finns med som en essentiell del vid tillverkning och utveckling av virus tester samt vacciner mot Covid-19.

Biotech AB deltar på många internationella mässor.

BIOTECH — DET LILLA FÖRETAGET MED VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT Vi bygger vetenskapliga analysinstrument som exporteras till hela världen • Globalt unikt nätverk • Försäljning till 40 länder • Hög kompetens

• Kundanpassade lösningar • Vi tar start-up´s till världsmarknaden USA — Sverige — Japan www.biotechfluidics.com


64

växjö www.svenskleverantorstidning.se

I framkant kring teknisk isolering och brandskydd När ett antal eldsjälar från några av isoleringsbranschens större aktörer för 16 år sedan slog sig samman och bildade Profisol AB försågs branschen med en aktör som snabbt gick från att vara uppstickare till en av dess främsta spelare. Profisol har genom åren byggt upp gediget kunnande och bred kompetens beträffande teknisk isolering, lösningar inom brandskydd, akustik och byggplåt – ett koncept som präglas av personligt engagemang och en hög servicegrad.

Profisol startades 2005 när ett antal personer från några av isoleringsbranschens större aktörer bröt sig loss och slog sina kloka huvuden ihop. Idag ägs bolaget av IPCOM och sysselsätter ett 50-tal personer på fem filialer i Solna, Årsta, Göteborg, Malmö och Växjö. För nio år sedan gjorde filialansvarig Christer Thörn entré i bolaget som ända sedan starten har haft en mycket god utveckling och som idag arbetar rikstäckande. – Jag arbetade i VVS-branschen där vi jobbade mycket med Profisol som underleverantör. Jag fick en mycket positiv bild av företaget och tvekade inte att tacka ja när jag blev tillfrågad om denna

tjänst. Det känns oerhört stimulerande att verka i en bransch där det händer så mycket, säger Christer med stort eftertryck. Kunskap och kompetens Profisol har utvecklats till en av landets viktigaste leverantörer av teknisk isolering, lösningar inom brandskydd, akustik och byggplåt. Genom åren har man byggt upp gediget kunnande och bred kompetens inom området och levererat tekniska lösningar och expertis över hela landet. Företaget har ett gediget distributionsnät med egna lastbilar och chaufförer för säkra leveranser, oavsett destination. – Vi vill alltid leverera rätt vara på rätt plats och i rätt tid. Det ställer höga krav på vår service och där känner vi att vi ligger i framkant. Vi har ett omfattande lager och kör med egna bilar, vilket garanterar säkra leveranser. Vårt breda personliga engagemang är också något som vi vet att våra kunder värdesätter och uppskattar, säger försäljningschef Jonas Eklund. Jonas medger att Profisol verkar i en konkurrensutsatt bransch där inte minst servicegraden blir ett starkt konkurrensmedel. Det gäller, understryker försäljningschefen, att ha en bra kontakt med kunderna och att hela tiden upprätthålla den höga kunskapsnivå som finns i företaget. – Det faktum att såväl vår personal som våra kunder väljer att stanna kvar hos oss ser jag som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Om man en gång väljer att jobba med eller hos oss stannar man gärna kvar, konstaterar Jonas Eklund. Blickar framåt Försäljningschef Jonas Eklund betonar vikten av noggrannhet när man jobbar med de lösningar som Profisol gör. Eftersom det rör sig om produkter för brandskydd måste allt dokumenteras. Han lyfter fram leverantörer som Paroc, Isover och Armacell, men förstås även personalen som han ser som företagets främsta tillgång. Medarbetarna, liksom bolaget i stort, utvecklas hela tiden, och nyligen invigdes det nya huvudkontoret i Göteborg, vilket också innefattar ett 3 500 kvadratmeter stort lager. – Vi går en spännande framtid till mötes, det byggs massor i hela Sverige, inte minst här i Växjö, och i det avseendet kan vi vara med och göra viktiga insatser. Det känns förstås väldigt roligt, tycker både filialansvarig Christer Thörn och försäljningschef Jonas Eklund. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

KUNSKAP & KOMPETENS INOM TEKNISK ISOLERING OCH PLÅT Besök oss på www.profisol.se

Växjö: Malmö: Solna: Årsta: Göteborg: Huvudkontor:

0470 - 70 51 50 040 - 14 31 40 08 - 444 76 30 08 - 544 737 40 031 - 336 94 90 019 - 12 89 50


växjö 65 www.svenskleverantorstidning.se

En betydande samarbetspartner för Sveriges lantbrukare För Sveriges lantbrukare är Lantmännen Maskin en synnerligen viktig aktör och samarbetspartner. Bolaget representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad, och jobbar uteslutande med välkända och högkvalitativa varumärken. Det har format ett koncept som innebär kostnadseffektiva lösningar för bolagets många kunder.

Lantmännen Maskin representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad. I sortimentet finns maskiner från branschens främsta tillverkare, och härutöver säljer man även exempelvis redskap och annan utrustning. Bolaget är med sina sammanlagt 55 fullskaliga anläggningar en rikstäckande aktör avseende såväl försäljning som service, vilket gör att hjälpen aldrig är långt borta när behovet av såväl maskiner som reparations- och serviceinsatser uppstår. Härutöver har Lantmännen Maskin ett 30-tal samarbetspartners runt om i landet som också står redo att rycka in vid behov. Kvalitetsmärken Vi besöker anläggningarna i Vetlanda och Växjö där Peter Carlsson är ansvarig för den dagliga verksamheten. Han har ett mångårigt förflutet i bolaget bakom sig och kan konstatera att en hel del har hänt sedan han gjorde entré i detsamma. – Inte minst på maskinsidan har utvecklingen varit oerhört omfattande. De digitala lösningarna i dagens lantbruksmaskiner blir både fler och mer sofistikerade för varje modell som kommer, konstaterar han. I maskinsortimentet finns allt från traktorer och tröskor till allehanda redskap, och härtill följer ett omfattande koncept beträffande service, reparationer och reservdelar. Lantmännen Maskin jobbar

uteslutande med produkter från etablerade och kvalitetsmedvetna tillverkare. Tyska Fendt, som bland annat tillverkar traktorer och skördetröskor, är ett så kallat premiummärke, liksom finska Valtra. Från välkända Väderstad kommer bland annat högeffektiva maskiner och metoder inom jordbearbetning, sådd och precisionssådd. Andra välkända varumärken är Kuhn och Överum.

LH2011

Konkurrensfördelar Maskinförsäljningen dominerar verksamheten som dock är bredare än så. Lantmännen Maskin representerar härutöver även produkter för växtodling, spannmålstjänster samt foder för framtidens animalieproduktion. Det rör sig med andra ord om ett mycket brett koncept, vilket förstås också är en stark konkurrensfördel. – Det är en konkurrensutsatt bransch vi verkar i, men vi anser att det i grund och botten är positivt eftersom det gör att vi är på tårna och bibehåller ett driv i det vi gör. Våra kunder vet att vi tillhandahåller högkvalitativa lösningar och produkter och har en stark serviceorganisation i ryggen. Det skapar trygghet, liksom vårt stora kunnande. Vi utbildar oss kontinuerligt för att hela tiden ligga i kunskaps-

mässig framkant, framhåller Peter Carlsson. Han menar att ett företags personal alltid är dess främsta tillgång och den viktigaste investering man kan göra. På Lantmännen Maskin i Växjö och Vetlanda söker man just nu efter verkmästare, mekaniker, tekniker och försäljare. Framgångsfaktorer Lantmännen startades redan 1880 och är ett kooperativt bolag som ägs av cirka 20 000 lantbrukare över hela landet. En verksamhet som etablerades i syfte att erhålla bättre inköpspriser har idag utvecklats till en koncern med 10 000 anställda i 20 länder och tre divisioner: Lantbruk, Energi och Livsmedel samt två affärsområden i Swecon och Lantmännen Fastigheter. Lantmännen Maskin ingår i Division Lantbruk och har sitt huvudkontor i Malmö där också det stora centrallagret ligger. – Vi vill behålla vår position som ledande i branschen, samtidigt som vi fortsätter utveckla verksamheten och vårt koncept. Det gäller såväl bolaget i stort som verksamheterna här i Vetlanda och Växjö, avrundar Peter Carlsson.

Välkommen till oss i Växjö

Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Hos oss får du tillgång till ett produktprogram med marknadens bästa tekniska lösningar och ett sortiment som ständigt utvecklas. Våra leverantörer är noga utvalda för att passa det svenska lantbruket. I vår butik hittar du reservdelar, slitdelar och tillbehör för din verksamhet. Vi ses! VÄXJÖ - Lantmannavägen 2 Maskinförsäljning Niklas Saläng 0702-13 44 42 Björn Carlsson 0703-49 34 38

Verkstad & Reservdelar: 010-556 17 90 www.lantmannenmaskin.se


66

växjö www.svenskleverantorstidning.se

En bilhandlare med stark lokal närvaro Mercedes-Benz och Kia – två kvalitetsmärken i fordonsbranschen som tillsammans representerar ett brett utbud av personbilar, transportbilar och lastbilar. Det är också de två märken man valt att fokusera på i Småländska Bil AB, ett koncept som inte enbart innefattar försäljning av såväl nya som begagnade fordon, utan också service, reparation samt ett brett utbud av reservdelar och tillbehör.

Svensk Leverantörstidning träffar Carl-Johan Bauge, som är VD på Småländska Bil AB, ett företag som startades redan 1950 i Växjö och således har existerat i över 70 år. Företaget har en stark lokal förankring men erbjuder sina produkter och tjänster till kunder i hela Sverige. – Vi finns på tre orter i södra Sverige, här i Växjö samt i Vetlanda och Kalmar. Vi är cirka 90 anställda varav 40 här i Växjö. Själv kom jag in som VD för koncernen 2019 och det har hänt mycket sedan dess, berättar Carl-Johan, som har varit i branschen i över 20 år, bland annat på Holmgrens bil i olika ledande befattningar. Småländska Bil arbetar framförallt med Kia och Mercedes-Benz, två märken som företaget utvecklat ett nära samarbete med. – Detta är kvalitetsmärken med fantastiska modeller, som det är väldigt kul att arbeta med. Vi har nyligen gått från att vara återförsäljare till att bli agenter för Mercedes-Benz personbilar, vilket bland annat innebär att vi har ett stort lager och kan ta in unika beställningar. Vi erbjuder personbilar, transportbilar och lastbilar, säger Carl-Johan. Bygger ut anläggningarna för att möta efterfrågan En av Småländska Bils stora styrkor är att man

erbjuder sina kunder allt under ett och samma tak. Samtliga av företagets anläggningar kommer att bli fullserviceverkstäder, och just nu bygger man en helt ny anläggning i Vetlanda. – Här utökar vi med en helt ny bilhall, egen bilvård samt däckhotell för cirka 1500 bilar och en ny transportbilverkstad. Vi har gjort samma

resa här i Växjö, men i vårt befintliga hus, där vi också erbjuder högkvalitativ bilvård, däckhotell och skadecenter. Vi har även planerat en nybyggnation i Kalmar, där vi hoppas vi kan ta första spadtaget 2022. Efter Kalmar står Växjö på tur med en helt ny anläggning säger Carl-Johan och berättar att man också kommer att satsa mer på begagnat som en viktig del av verksamheten. Småländska Bil vill vara starka både lokalt och digitalt. Företaget vill skapa långsiktiga relationer och stå för en trygg bilhandel. – Det handlar om att vara närvarande här i Småland och verkligen ta hand om kunderna. Vi erbjuder bra kundservice och har med den en väl fungerande eftermarknad. Vår digitala närvaro handlar om att finnas för kunder från andra delar av landet, och att ordna så att de kan handla av oss digitalt. Att vi funnits i över 70 år säger mycket, och det är viktigt att vi fortsätter ta hand om våra kunder i alla lägen. Det handlar om att bygga förtroende och att få återkommande kunder som är nöjda med vad vi gör, säger Carl-Johan. Elektrifiering är en del av framtiden Carl-Johan betonar att Småländska Bil är ett stabilt och brett transportlösningsföretag där man kan lämna in bilen för service, däckbyte eller reparation med originaltillbehör. Reparation erbjuds oavsett bilmärke. – Hos oss kan man också köpa en ny bil eller en tjänstebil av premiumkvalitet. Kia och Mercedes har sålt bra det senaste året och privatleasing är stort nu. Vi är också starka och stora på laddhybrider

och el-bilar och elektrifieringen är något som vi kommer att se mer av i framtiden. Även transportbussar kommer nu som el-bussar. Den här utvecklingen har gått fort och här erbjuder vi ett stort utbud, säger Carl-Johan och återkommer till att det är de duktiga medarbetarna som gör verksamheten möjlig. – Vi vill vara en stabil arbetsplats som har den bästa kompetensen samtidigt som vi har viljan att utvecklas och bli ännu bättre. Jag har ett brinnande intresse för mitt arbete med dessa anläggningar, vilket jag tror påverkar verksamheten. Personalen är otroligt duktig och lika delaktig som jag, detta är någonting som vi gör tillsammans. Vi vill fortsätta vara det självklara lokala bilhandelsföretaget som erbjuder allt på samma ställe och gör kunderna trygga, avslutar Carl-Johan Bauge. Intervju: Victor Salazar


växjö 67 www.svenskleverantorstidning.se

Ingenting är omöjligt för professionella plattsättare När det kommer till plattsättning och mureri finns inga genvägar till kvalitativa insatser. Det krävs kunnande, det krävs erfarenhet och vi finner båda i Plattsättarna i Växjö & Kalmar AB. Företaget sysselsätter ett antal synnerligen professionella plattsättare och murare med kunskap och kompetens avseende allt från mindre insatser till totalrenoveringar av badrum.

Svensk Leverantörstidning träffar Roland Andersson, som äger och driver Plattsättarna i Växjö & Kalmar AB, ett företag som idag är beläget på två orter. De utgår från Sandvägen i Växjö samt från Fölehagsvägen i Kalmar och det är i Växjö vi möter Roland.

– Det började med att jag och min kollega, Rikard Gustavsson, startade företaget 2012. Innan vi slog ihop oss hade vi varsin verksamhet. Sammanslagningen gjorde att vi kunde växa och vi gick från två till tolv personer på ett år, så det gick väldigt fort. Idag är jag ensam ägare av företaget och det har varit en lärorik och intensiv resa under årens gång, säger Roland. Plattsättarna i Växjö & Kalmar har elva anställda och ytterligare två kommer in början av 2021. – Att investera i personalen är det viktigaste för oss. I dessa tider säger många upp personal men vi är lyckligt lottade som har kunnat behålla våra anställda. Jag har en fantastisk personal, vi är ett härligt gäng och det är jag tacksam för, det är oerhört betydelsefullt, säger Roland.

Antar uppdrag i ett stort geografiskt område Plattsättarna i Växjö & Kalmar arbetar i hela Kronobergs län, men antar även uppdrag i ett större geografiskt område. – Vi är väldigt flexibla och arbetat till exempel i Ljungby, Jönköping, Oskarshamn och på Öland. Vi arbetar mycket runt omkring Kalmar och jag försöker alltid planera det så att vi har ungefär lika mycket arbete i Växjö som i Kalmar. Vi är alltid tillgängliga, säger Roland. Plattsättarna i Växjö & Kalmar arbetar mycket brett med kakel och klinker och man antar både stora och små projekt. – Det finns ingenting som vi inte gör när det gäller kakel och klinker. Vi har inga begränsningar, utan sätter plattor på fasader om det behövs. Vi murar även fasader och utför allt inom flytspackling. Vi totalrenoverar badrum med ansvar för hela projektet och arbetar med kökskakel och köksgolv, liksom med mosaik. Vi har även gjort många utomhuspooler. Vi brukar säga att ingenting är omöjligt, det kan bara ta lite längre tid, säger Roland. Många återkommande kunder Plattsättarna i Växjö & Kalmar är medlemmar i PER, som är Plattentreprenörernas Riksorganisation. De innehar även ett EPS-certifikat, vilket innebär att man är kvalificerade att arbeta med EPS, som är en form av lättviktbetong. Företaget är också GVK-certifierade, vilket är golvbranschens

våtrumskontroll. Dessutom är man auktoriserade av Byggkeramikrådet. Att arbeta professionellt med optimala fuktspärrar är en självklarhet. – Vi har också väldigt mycket erfarenhet av det arbete vi utför. Jag själv började som lärling 1980 har nu arbetat med detta i 40 år. Och jag tycker fortfarande att det är roligt att gå till jobbet, säger Roland. Företaget arbetar åt både små och stora kunder. – Just nu håller vi på med ett projekt i Kalmar som heter Botaniken. Till våren börjar vi med Kalmar Ishall och så har vi fått ett stort uppdrag åt Skanska i Växjö. Roland betonar att företaget alltid prioriterar kvalitet och att lämna väl utförda arbeten. – Det är viktigt att ha ett gott rykte och det är också så man får nya och återkommande kunder. Vi har många goda samarbeten med andra företag och vi samarbetar enbart med behöriga hantverkare, till exempel elektriker. Roland ser ljust på framtiden för Plattsättarna i Växjö & Kalmar. – Jag kommer att fortsätta så länge jag kan och tycker att det är kul. Jag har tre underbara barn och en underbar fru som hjälper till i verksamheten. Det kan även bli aktuellt att växa ytterligare, avslutar Roland Andersson.

Besök oss www.vaxjoplattsattare.se • Ring oss gärna på: 076-307 28 45

Intervju: Victor Salazar


68

växjö www.svenskleverantorstidning.se

En helhetsleverantör kring el, VVS, tvätt och storkök De sydöstra delarna av Sverige är berikade med en komplett aktör kring allt som rör VVS, energi, el, larm, tele, data samt tvätt och storkök. Vi talar om LR-Installation AB som erbjuder helhetslösningar för allt ifrån privatpersoner till fastighetsägare och kommuner.

LR-Installation AB etablerades i sin nuvarande form 1993 och finns numera representerat på ett flertal orter i sydöstra Sverige med huvudkontor i Kalmar. Bolaget står för helhetslösningar inom VVS, energi, el, larm, tele, data samt tvätt och storkök. Det handlar om industriinstallationer, underhållsarbeten, reparationer, ombyggnader, servicearbete, försäljning med mera till en kundkrets bestående av såväl privatpersoner som fastighetsförvaltare, industri, allmännyttan och kommuner. Styrka och kompetens Vi besöker avdelningen i Växjö där 27 av bolagets sammanlagt 150 anställda jobbar under ledning av avdelningschef Ola Fogelström. Företaget har funnits i Växjö sedan 2012 och här kretsar verksamheten kring VVS, el, kyla, värmepumpsservice och lösningar för storkök – ett koncept som inkluderar såväl försäljning som installationer och service.

Insatser kring vattenfilter är en annan av företagets specialiteter. – Beträffande storkök jobbar vi mycket med upphandlingar, medan det för privatpersoner ofta handlar om värmepumpar. Vi jobbar också en hel del med fjärrvärme eftersom vi har ramavtal med det lokala energibolaget. Härutöver har vi också

en spolbil för insatser i närområdet, berättar Ola Fogelström. När det gäller VS-entreprenader och service står LR-Installation för snabba och effektiva installationer. Man förfogar över styrka och kompetens tack vare behöriga montörer för säker vatteninstallation och kan därmed utföra alla slags rörarbeten – allt från tillbyggnad, nybyggnationer, renoveringar och ombyggnationer till avloppsrensning, värmeinstallationer och vattenrening. Framhåller personalen I LR-Installation besitter man förstås behörigheter för alla de jobb man utför. – Medarbetarna är nischade inom sina respektive specialområden, vilket gör oss väldigt effektiva. Våra kunder förvånas ofta över hur snabbt vi kan rycka in, ibland sker det samma dag de tar kontakt med oss. Personalen växer med företaget, konstaterar Ola Fogelström. Han lyfter fram begrepp som teknik, ekonomi, kvalitet och miljö, vilka genomsyrar alla delar av verksamheten. LR-Installation har det stora företagets kompetens och resurser och det lilla företagets flexibilitet och omtanke. Tillsammans blir det, menar Ola, en oslagbar kombination. Han framhåller att just personalen är ett företags viktigaste resurs och berättar att man alldeles nyligen anställde ytterligare fyra personer, en kyltekniker, en elektriker, en storkökstekniker och en administratör, i syfte att kunna möta den växande

lr-installation.se • 0470-700 650

efterfrågan på företagets tjänster och lösningar. Härutöver kommer man inom kort att utveckla ett centrum för värmepumpar i de egna lokalerna. Växer inom alla områden För närvarande jobbar LR-Installation i Växjö med en del nyproduktion av bostäder. I övrigt jobbar man brett med bland annat fastighetsbolag, men även med försäkringsbolag i samband med exempelvis vattenskador. Det blir också en och annan insats för privatpersoner. – Vi har all anledning att se ljust på framtiden med tanke på alla de byggprojekt som pågår här i Växjötrakten. Vi växer inom alla våra verksamhetsområden och ambitionen är att kunna erbjuda allt under ett tak. Om exempelvis en restaurang kontaktar oss ska vi kunna bistå med hjälp kring såväl kylar och kaffemaskiner som vatten och avlopp, värmesystem och AC. Det ska räcka med ett endaste samtal, varpå vi löser resten, avrundar en optimistisk Ola Fogelström. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson


växjö 69 www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på transportband Backes Transportbandservice AB är specialister på transportband. Här erbjuder man både nya transportband samt underhåll och reparationer av transportband. Företaget utgår från Växjö och levererar sina produkter till hela landet samtidigt som man även exporterar. Genom ett professionellt och pålitligt arbete har man sett en god utveckling och i framtiden vill man bredda sin verksamhet ytterligare. Företaget har också en stark kompetens inom kapell.

Backes Transportbandservice AB är ett specialistföretag som främst arbetar med att tillhandahålla, leverera, serva och reparera olika sorters transportband, både lätta och tunga, av gummi och pvc. Man arbetar också med tillbehör till transportband och med drivremmar, drivrullar, industrigummipolymerer samt ljudisoleringsmaterial. Svensk Leverantörstidning träffar Jan Backe, som är VD på Backes Transportbandservice AB, samt Mats Carlsson, som arbetar inom företagets försäljning. Backes Transportbandservice startades av Jan 1998. Året efter kom Thomas Ohlsson in som delägare, men han är numera pensionär. Företaget utgår från Bävervägen i Växjö och år 2012 byggde man till sina lokaler med hela 1300 kvm.

– Vi är totalt tolv anställda på företaget, åtta är montörer, tre arbetar på kontoret och en arbetar på kapellsidan. Vi är ett sammansvetsat gäng som arbetar bra tillsammans, säger Jan och berättar att företaget har få geografiska begränsningar. – När det gäller service arbetar vi framförallt från Stockholm och söderut men när det gäller leverans av transportband så levererar vi till hela Sverige och har till och med export till länder som Kina, Norge och Polen. Därtill har vi ett brett sortiment av industrigummi.

vi är ett företag som gasar i uppförsbackarna, säger Jan.

Levererar till många olika branscher Backes Transportbandservice har riktat in sig mot industribranschen, krossindustrin, livsmedelsindustrin, logistikbranschen och återvinning samt pappersbruk. – Vi har ett brett sortiment av transportband samt en hel del kuggremmar. Vi har också ett komplett utbud av reservdelar och tillbehör till allt som rör transportörer. Sedan har vi vår kapellsida med Mats Carlsson som ett viktigt område i bolaget, där vi tillverkar kapell till personbilssläp, lastbilsflak samt båtar. Vi reparerar även kapell, säger Mats. Jan menar att kapell är ett väldigt bra material som man kan använda för att skapa många olika lösningar. – Vi tillverkar även svetsdraperier, ljuddämpande väggar till industrin och båtinredningar. Vi förvärvade Växjö Kapell 2008 i en konjunkturnedgång,

24-timmars jour för omedelbar hjälp Backes Transportbandservice är anslutna till Transportbandföretagarnas Riksförbund, TBR. Bland företagets kunder finns till exempel Värnamo Krosskonsult, Nybrogrus och Skanska, samt sågverk. – Vi har nyligen avslutat ett stort projekt i Nybro där vi monterade alla transportband på en ny anläggning. Vi tar oss ständigt an nya projekt, säger Jan. En stor konkurrensfördel för Backes Transportbandservice är deras pålitliga jour. – Vi har beredskapsgrupper där två anställda har jour dygnet runt varje vecka för omedelbar hjälp. Om någon ringer oss 23.00 så är det alltid någon som svarar. Vi är snabbt på plats och det är det få som kan jämföra sig med, säger Jan och framhåller företagets ledande leverantörer som viktiga samarbetspartners.

0470 - 74 29 33 • info@backes.se • www.backes.se

– På den lätta tranportbandsidan har vi till exempel Ammega och på gummisidan har vi Continental, som är så gott som världsledande på tekniskt gummi. Detta ger våra kunder de bästa helhetslösningarna. Backes Transportbandservice gör ständigt återinvesteringar i företaget. – Vi har nyligen renoverat våra lokaler och bland annat byggt om våra konferensrum för att kunna ha bättre möten med våra kunder, säger Mats. Jan och Mats ser sammantaget mycket ljust på framtiden. – Vi ska fortsätta arbeta i samma goda anda som vi gjort sedan starten. Det viktigaste för oss är att ha nöjda kunder. Vi har kunnat anställa även under pandemiåret 2020, vilket vi ser som väldigt positivt. Vi vill bredda vår verksamhet och fortsätta utvecklas inom transportband och kapell, avslutar Jan Backe och Mats Carlsson. Intervju: Victor Salazar


70

växjö www.svenskleverantorstidning.se

Ramde Consulting förenklar företagares vardag Ramde Consulting är den professionella och personliga redovisningsbyrån som utgår från Växjö och hjälper mindre och mellanstora företag med bokföring, redovisning, budget, rådgivning och mycket mer. När en auktoriserad redovisningskonsult sköter dessa uppgifter, kan företagen frigöra tid och fokus till sin kärnverksamhet. Ramde Consulting är ett flexibelt företag som ofta arbetar på plats ute hos kunden och erbjuder hög kompetens och lång erfarenhet.

Svensk Leverantörstidning träffar Cecilia Ramde, som är auktoriserad redovisningskonsult och äger och driver Ramde Consulting AB i Växjö. – Jag har arbetat inom branschen sedan 2000 och har i grunden en civilekonomexamen. Jag startade företaget 2011 och det har hänt mycket under dessa snart 10 år. Jag uppskattar att arbeta nära mina kunder och sitter ofta ute hos företagen. Under 2020 har det blivit en del distansarbete, men ofta ser jag stora fördelar att arbeta ute hos mina kunder, säger Cecilia. Ramde Consulting erbjuder mer än bara redovisning och företagets professionella rådgivning är ofta värdefull för kunderna. – Även om vi främst arbetar med redovisning så blir det även mycket lönehantering och rådgivning.

Rådgivning är en naturlig del av uppdraget. Vi gör allt från bokföring till bokslut och deklarationer. Även faktureringar, löner och rapporteringar hör till våra uppgifter, säger Cecilia. Ramde Consultings målsättning är att ha en nära kontakt med kunderna och erbjuda en hög service-

och kunskapsnivå. Cecilias långa erfarenhet har gett henne gedigna kunskaper inom redovisning. – Vi är tre redovisningsbyråer som samarbetar och vi samarbetar även med olika revisorer och revisionsföretag. Eftersom jag har en del större uppdrag numera så är samarbeten viktigt. Våra kunder finns inom alla företagsformer och branscher. Både små och medelstora företag är välkomna till oss och vi arbetar inom ett stort geografiskt område, säger Cecilia. En personlig kontakt ger många fördelar En auktoriserad redovisningskonsult står under tillsyn av SRFs disciplinnämnd och har kravet på sig att ha hög yrkesetik och följa ”God redovisningsbyråsed”. – Att jag är auktoriserad redovisningskonsult innebär att jag levererar bra kvalitet på de redovisningsuppdrag jag åtar mig. Mina över 20 års erfarenhet har också utvecklat mig mycket. Jag går ofta på kurser för att hålla mig uppdaterad inom redovisningsområdet och under 2020 har det blivit många digitala utbildningar, säger Cecilia och menar att den personliga kontakten med kunderna är särskilt viktig för Ramde Consultings verksamhet. – Ofta vinner vi på att vi är en liten och personlig redovisningsbyrå, detta är en konkurrensfördel för oss. Vi jobbar mot många mindre aktörer och då är det väldigt viktigt med en bra kundkontakt.

Vill fortsätta leverera hög kvalitet och skapa värde Ramde Consulting är ett flexibelt företag och Cecilia menar att den mindre skalan är positiv för verksamheten. – Vi har inga planer på att växa i framtiden utan trivs i vårt nuvarande format, däremot är vårt nämnda samarbete med andra redovisningsbyråer viktigt. Jag är nöjd med andan i företaget och för kunderna är det en fördel att se samma ansikte. Så vi kommer att fortsätta arbeta i samma anda, vi känner våra kunder väl och det är en fördel, säger Cecilia. Tekniken har gått framåt inom branschen och mycket arbete sker idag digitalt, en utveckling som Ramde Consulting är en aktiv del av. – Men det finns fortfarande en del kunder i den äldre generationen som gärna vill lämna in papper, och det naturligtvis möjligt, säger Cecilia. När Cecilia blickar framåt vill hon fortsätta leverera de tjänster som kunderna efterfrågar, i samma höga kvalitet och med den kompetens och erfarenhet som kännetecknar företaget. – Vi ska fortsätta göra vardagen enklare för företagare i Växjö med omnejd. Vi brinner för bokföring och redovisning och att underlätta för företagarna. När vi sköter detta, kan företagen frigöra tid för annat som är viktig för deras verksamhet och utveckling, avslutar Cecilia Ramde. Intervju: Victor Salazar

Cecilia Ramde

En riktig allbilverkstad Med den erfarenhet och det kunnande som Robert Helén besitter är det inte konstigt att hans kunder väljer att återkomma till honom. Robert driver Drakängens Bilservice där han tar sig an alla fordon, oavsett märke och årsmodell, och allt från personbilar till traktorer och fyrhjulingar.

Robert Helén har varit motorintresserad sedan barnsben. Innan han startade Drakängens Bilservice för ett tiotal år sedan jobbade han som anställd på ett flertal verkstäder. Idag driver han sin verkstad helt på egen hand. – Det blir bättre så, menar han. – Kunden känner sig trygg när denne från gång till gång vet vem som kommer att ta hand om deras fordon. Det är dessutom svårt att hitta kompetent

personal numera, konstaterar Robert som genom åren har byggt upp en omfattande krets av nöjda och återkommande kunder. – Mina kunder kommer från hela Växjötrakten men även från andra orter, till exempel Kalmar. Många av de som varit nöjda med mina insatser fortsätter att anlita mig även när de flyttar till annan ort. Alla märken, alla modeller Drakängens Bilservice utgår från Attsjö, strax utanför Växjö där Robert företrädesvis jobbar med service och reparationer av personbilar. Det blir även en del insatser på traktorer och andra tunga fordon, men också husvagnar och husbilar, vilket kommit att bli ett allt vanligare inslag i Roberts arbetsvardag. Han erbjuder även såväl försäljning som service kring allt som rör däck, även om däckförvaring än så länge är en framtidsvision på grund av platsbrist. – Jag tar mig an fordon av alla märken och årsmodeller och förfogar över all nödvändig diagnostikutrustning, vilket gör att jag också kan släcka besiktningstvåor. Dessutom erbjuder jag lånebil till kunderna i de fall reparationerna tar lite tid, upplyser Robert. Nära och personligt Roberts breda kunnande är en stor anledning till att många väljer att återkomma till Drakängens Bilservice gång efter gång. – Det började med mopeder och gick sedan över till bilar, säger Robert och skrattar när han beskriver sin egen uppväxt. Han medger att konkurrensen är knivskarp i Växjö-

Ramde Consulting AB Kontakta oss: 0470-739 735 • Besök oss här: www.ramdeconsulting.se

området, men menar samtidigt att man snarare ser varandra som kollegor än konkurrenter, verkstäderna emellan. – Här finns så många fordon att det räcker till oss alla, säger Robert som anser att konkurrens i grund och botten är positivt. – Det sätter press på de oseriösa aktörerna, poängterar han. Han är nöjd med hur verksamheten ser ut idag, vilket inte hindrar honom från att blicka framåt och satsa vidare. Visioner finns, han håller till exempel på att bygga en ny lokal, men samtidigt vill han driva företaget vidare på det sätt som gjort det framgångsrikt. – Jag vill inte bli alltför stor, utan även i fortsättningen kunna vara en verkstad med fokus på personlighet och närhet till kunderna. Intervju: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Vi utför reperationer och service på alla märken till humana priser. Även försäljning av däck. Adress: Drakängen Attsjö 36593 Furuby


växjö 71 www.svenskleverantorstidning.se

En välsorterad golvgrossist för proffsen Svegab är ett etablerat grossistföretag som levererar golv och golvtillbehör till professionella golventreprenörer samt golv- och färgbutiker. Företaget är en fullsortimentsgrossist som samlar 30 ledande golvleverantörer och snabbt och effektivt levererar produkterna med egna turbilar från stora lager. Med starka expansionsplaner går företaget en spännande framtid tillmötes.

Svensk Leverantörstidning träffar Per Strömqvist, som är VD på SGD, Sveriges Golvdistributörer AB, ett expansivt grossistföretag inom golvbranschen. Svegab, som är det lokala grossistföretaget i Kronobergslän, har sitt huvudkontor i Växjö och på företaget kombineras hög kompetens med bra service och kvalitetsprodukter.

– Vi har varit en lokal golvgrossist sedan starten 1973. Jag kommer från ett av världens största golvföretag och tog över verksamheten 2009, då jag köpte den av Nils Dacke. Jag ville då ha en egen verksamhet, säger Per. För rikstäckning ingår Svegab i SGD, Sveriges Golv Distributörer, och sedan 2018 ingår SGD i Storskogen Invest AB tillsammans med 60 andra företag. – Vi sålde verksamheten till Storskogen Invest 2018 och i samband med detta blev jag VD för en företagsgrupp som har utökats med sex nya bolag sedan dess. Alla bolag är samlade under SGD, säger Per. Svegab har genomgått en imponerande utveckling tillsammans med Per, men snart är det dags för nya tider. – När vi köpte Svegab sa vi att det var ett tolvårsprojekt och där är vi nu. Jag kommer att sluta som VD efter detta år, och en ny VD på väg in. Det kommer att vara svårt för mig att lämna SGD men jag kommer att sitta kvar i styrelsen och se till att allt blir bra, jag har en stark drivkraft att stötta SGD och den nya VD:n på bästa sätt. Detta är mitt livsverk och jag tror att företaget kommer att tjäna

Företaget har haft en god tillväxtresa och omsättning har ökat betydligt under de senaste åren. – Vi har stakat ur en framtid för fortsatt tillväxt där företagets omsättning ska ha dubblerats efter nästa treårsperiod. Vi har en väldigt bra personalpolitik och entreprenörsanda och 2020 vann vi pris för att vi var Storskogen Invests bästa portföljbolag, vilket vi är stolta över. Sådant lyckas man inte med om personalen inte mår bra, det är medarbetarna som bygger bolaget, säger Per. långsiktigt på en bra överlämning i goda tider. Vi är väldigt måna om våra kunder, säger Per. Stora lager, snabba leveranser och rätt produkt till rätt pris SGD har tio anläggningar på flera orter. Företaget har dubbla anläggningar i Göteborg och Stockholm. Av företagets nästan 100 anställda finns 20 i Växjö. SGD’s och den lokala aktören Svegab’s affärsidé är stora lager, snabba leveranser och rätt produkt till rätt pris. – Vi är ett grossistföretag, vilket innebär att vi är ett serviceföretag. Vi riktar oss mot golventreprenörer samt golv- och färgbutiker, säger Per.

Samarbetar med alla marknadsledande leverantörer i branschen SGD och Svegab är tillsammans med de andra bolagen i gruppen de enda fullsortimentsgrossisterna i Sverige som samarbetar med alla marknadsledande leverantörer i branschen. – Vi har de 30 största leverantörerna i golvbranschen hos oss. Här finns Forbo, Tarkett, Kährs, Pergo, Alloc, Ardex, Sika med flera representerade. Vi har ett gott samarbete med våra leverantörer och står för en närservice som ingen annan leverantör kan erbjuda. Vi har elva säljare ute på fältet runt om i Sverige och sex egna turbilar som kommer att bli tio inom två år, säger Per. Hos Svegab kan kunderna köpa till exempel golv, lim, spackel, matta och verktyg samt golvläggarbyxor samlat i en och samma leverans. – Detta är en stor fördel med att välja oss, liksom den snabba leveransen, säger Per. SGD och Svegab är ett miljömedvetet bolag som kör sina turbilar på fossilfritt bränsle. – Vi har en tydlig hållbarhetsprofil som går hand i hand med vår serviceanda. Vi samordnar alltid leveranserna för att skapa färre körningar. Hela Storskogen Invest fokuserar idag på miljöfrågor och att uppfylla alla miljökrav är viktigt för oss. Många produkter och vätskor är också vattenbaserade idag och det är ett viktigt steg som golvbranschen har tagit, där ligger vi långt framme, säger Per. Svegab ser sammantaget ljust på framtiden och kommer att fortsätta utöka produktutbudet. – I vår expansion kommer vi att förvärva fler företag samtidigt som vi blir en bredare grossist med en ännu mer effektiv logistik. I framtiden vill vi bland annat utvecklas inom keramik och textil. Vi är proffs, vi kan vår bransch och vi rekommenderar bara sådant som vi vet fungerar, avslutar Per Strömqvist. Intervju: Victor Salazar

SVERIGES GOLVDISTRIBUTÖRER Kontakta oss: 0470-606 30

Hem: www.svegab.se

Generella frågor: info@svegab.se


En del av Hexanova Media Group:

PR

& more

posttidning