Svensk Leverantörstidning nr-6 2020_danmark

Page 16

16

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Erfaren reparatör av alla CNC-maskiner

Ägaren Arne Hjeresen

När maskiner står stilla kan de ekonomiska konsekvenserna bli omfattande för industriföretagen. Lösningen stavas Reparo som har som specialitet att rycka ut snabbt när framför allt CNC-maskiner krånglar. Ett samarbete med Reparo kan med andra ord vara en synnerligen lönsam investering.

Reparo med ägaren Arne Hjeresen i spetsen har placerat sig på kartan i såväl Danmark som södra Sverige. Företaget har specialiserat sig på reparationer av framför allt CNC-maskiner, något som värdesätts högt av företrädesvis industrier, där stillastående maskiner kan innebära höga kostnader och inkomstbortfall. Via ett nät av fasta kunder har Reparo avtal kring årliga besök där Arne kartlägger maskiner, kontrollerar eventuella oljud

från drev, axlar och lagringar samt för en löpande diskussion med kunderna om eventuella åtgärder. I de fall det krävs reparerar han direkt. – Vi reparerar alla typer av CNC-styrda maskiner och besitter särskild spetskompetens beträffande Fanuc, Mitsubishi med flera, upplyser Arne Hjeresen som tidigare arbetade på Danfoss på södra Jylland. Omfattande lager När en av våra maskiner gick sönder, den gröna knappen lyste inte ringde vi elektrikern som ”ringde smeden som ringde svarvaren”, och så gick det samma väg tillbaka. Det var oerhört tidsödande vilket ledde till att Lego, Grundfos och Danfoss startade en utbildning kring både starkström för inkoppling, svagström till instrumenthantering, felsökning och åtgärder. Där har vi i Reparo tagit vid, säger Arne.

Undertecknad var själv en av de första i Sverige att köra en Fanuc gnistmaskin, vilket föranleder mig att fråga Arne Hjeresen huruvida det idag över huvud taget går att få ta på en svagströmsdisplay, med tanke på att dessa ofta gick söder. Arne försvinner in bland hyllorna i det till bredden sprängfyllda lagret och är strax tillbaka. – Är det en sådan här du menar, frågar han och fortsätter: – När maskiner av någon anledning ska bytas ut monterar jag ned och tar hand om delar som jag vet förr eller senare kommer att behövas. Det har lett till att jag har en mängd olika reservdelar till de flesta maskinerna hemma. Det jag eventuellt saknar kan jag i regel få skickat till mig inom ett par dagar. Ett samtal bort Arne har kontinuerligt vässat sig själv kunskaps-

mässigt, bland annat genom arbete på ABB och El:Con CNC Service och kurser i exempelvis Sverige, Tyskland och Storbritannien. Det var också i El:Con han i mångt och mycket lade grunden till Reparo. – Även om jag inte har drivit eget företag i mer än tio år har jag snart 30 års erfarenhet av att reparera alla typer av fel. När El:Con lade ned sin CNCserviceverksamhet köpte jag hela deras reservdelslager, berättar Arne Hjeresen som genom åren byggt upp ett stort tekniskt kunnande och ett flexibelt arbetssätt. – Min hjälp ska aldrig vara mer än ett telefonsamtal bort, även för svenska kunder. Text: Örjan Persson


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.