Svensk Leverantörstidning nr-7 2019

Page 76

76

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk expert på rostfritt har fått certifiering som gjort dem eftersökta i Norden SRM Skarby Rustfri Montage är specialiserade på att arbeta med rostfria material och komplexa konstruktioner, och har 20 års erfarenhet inom området. Företaget har succesivt utvecklat sin kompetens och nyligen erhållit en svetscertifiering som gör dem smått unika i Norden. Kvalitétscertifieringen gör till exempel att de nu är godkända för alla typer av konstruktioner för järnvägsprodukter som är i rörelse, men också för läkemedelsföretag och andra branscher. Vi träffar företagets grundare Michael Skarby, som berättar om ett företag i kraftfull tillväxt.

SRM Skarby Rustfri Montage arbetar med dansk spetskompetens, och Michael Skarby berättar att de är ett av mycket få i Norden som erhållit certifieringen EN. 15085-2:2007 / ISO. 3834-2:2005, vilket är ett gott intyg på kvalitén och pålitligheten i deras produkter. – Vi arbetar mångsidigt med våra kunder. Vi kan vara med från idé och prototyp till serieproduktion. Med certifieringen kan vi nu exempelvis producera järnvägsprodukter, det kan vara allt från vakuumtankar och järnvägsvagnarnas toaletter till

rör. Järnvägsvagnar både i Norden och på kontinenten färdas i höga hastigheter och utsätts för stora påfrestningar, som också ställer krav både på våra svetsmetoder och materialvalet, berättar Michael Skarby. Nya marknader öppnas SRM Skarby Rostfri Montages certifieringar är också PED-godkända, och med certifieringarna har nya stora marknader öppnats. – Till exempel har vi två personer som arbetar för det världskända läkemedelsföretaget Novo Nordisk, säger Lars Pedersen som är ansvarig för den nordiska marknaden. Michael Skarby berättar vidare varför den svenska marknaden är intressant för företagets dokumenterade kompetens. – Vi tittar inte bara på att arbeta med exempelvis SJ, utan även med svenska läkemedelsföretag, och andra som har intresse för vår kompetens. Vi vet att man satsar väldigt i Lund och att det är bara 45 minuter bort, så självklart är vi intresserade av att komma in mer på den svenska marknaden, säger Michael Skarby. Från två till tjugo anställda på ett år Michael Skarby berättar med stolthet om hur företaget växt och expanderat de senaste åren.

Michael Skarby och Lars Pedersen

– Det har varit en lång resa och vi har utvecklats mycket. Vi har på ett år gått från två till tjugo anställda och står nu inför kraftfulla investeringar. Bland annat tittar vi på nya industrilokaler och vi investerar också i en kombifiberlaser som både kan skära rör och plåt med stor noggrannhet. På sikt planerar vi också att satsa på en speciell rörlaser, men allt måste ta sin tid, vi växer tillsammans med kunderna, säger Michael Skarby. SRM Skarby Rustfri Montage har genom sitt hårda och målinriktade arbete tecknat avtal med de största aktörerna inom kraftrelaterade produkter över hela världen. För att kunna hålla jämna steg med kundernas behov samarbetar också SRM Skarby Rustfri Montage med närbelägna företag som har laserskärmaskiner. – Allt material och alla moment i produktionen fram till leveransen dokumenteras. Vi har i princip arbetat efter PED tidigare men med certifieringen har vi fått ett intyg på att vi har den kompetens som krävs och kan därmed åta oss arbetsuppgifter för allt från medicinalföretag och järnvägsföretag till kunder med lägre kravspecifikation. Vi är jätteglada för att ha denna certifiering som endast en handfull företag i Europa har. Nästa steg är att bli

mer kända i Norden och därmed kunna sprida vår kompetens till fler kunder och verksamheter, avslutar Michael Skarby. Research: Bengt-Olle Persson Text: Carolina Fredriksson

Vi har omfattande kunskap inom design, montering, renovering och service av värme, kyla och processanläggningar.

Adress: Hørskætten 30-32, DK-2630 Taastrup • E-post: skarbyrustfri@skarbyrustfri.dk

Tel +45 26 27 04 16 • Mobil +45 61 26 27 30 • Hemsida: www.skarbyrustfri.dk