Svensk Leverantörstidning nr-5 2014 GGVV

Page 1

Nr5 September 2019 • Bilaga

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

BILAGA GGVV-REGIONEN

Framåtanda bland

GGVV-

regionens företag

Foto: Gislaveds kommun

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID N IN G FÖR LE V ER A N TÖR ER


15

17

En specialist på framtidsäkra fibernät

18 Bemaning för GGVV-regionens industri

6 Fullservicekoncept kring excenterpressar

20

Kvalificerad formsprutning på kundens villkor

4

Högteknologiska verktygslösningar för den bearbetande industrin

9

Fortsatt behov av självhäftande etiketter

Tunga lyft – nästan utan begränsningar


22

16

Moderna helhetslösningar för plastindustrin

21

14

Innovativa solenergisystem utnyttjar solens energi året om

13

Ett plåtslageri som skiljer ut sig

7 Utveckling av elprodukter ger både nya patent och återkommande kunder

Bemanning och rekrytering med människan i centrum

5

10

Brett koncept kring stort och smått i Ågårds Byggservice

Professionella golvlösningar för alla behov

12

Säkra och energisnåla helhetslösningar för elbranschen

Kompletta tjänster kring markarbeten och asfaltering


4

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Högteknologiska verktygslösningar för den bearbetande industrin Teknikföretaget SMV Verktyg AB är en sedan länge stabil samarbetspartner till aktörer inom bearbetningsindustrin. SMV erbjuder allt från verktyg för skärande bearbetning till skärvätskor och tillbehör till kunder över hela Sverige.

Skärvätska

Grunden till SMV Verktyg lades för nästan hundra år sedan då verksamheten etablerades som en mekanisk verkstad. Produktionsutrustning för plåt, såsom excenterpressar, blev företagets specialitet, men när efterfrågan minskade för ett tiotal år sedan bestämde sig ägaren för hela koncernen, familjen Torell, att hitta andra områden som kunde komplettera verksamheten. Efter förvärv av två bolag bildades handels- och teknikföretaget SMV Verktyg AB med försäljning av verktyg för skärande bearbetning, skärvätskor och tillbehör samt mätverktyg – det vill säga produkter för bearbetningsmaskiner. – Vi utgår från Smålandsstenar och har ett antal säljare som är utspridda över hela Sverige. Därmed kan vi alltid snabbt nå våra kunder, oavsett var i landet de befinner sig, säger Caroline Ståhlberg, administrativt ansvarig i SMV Verktyg AB. Stark samarbetspartner SMV Verktyg står för ett brett koncept kring högproduktiva verktyg. Sortimentet domineras av verktyg från sydkoreanska TaeguTec, vilket representerar produkter av mycket hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. SMV Verktyg har ensamrätten i Sverige för TaeguTecs verktyg. – Vi besitter generellt så pass hög teknisk kunskap att vi alltid kan ta fram de rätta lösningarna. Vi är duktiga på att kartlägga ett verktygs kapacitet och

Fräsning

Magnus Torell, ägare

Egil Magnussen, försäljningschef

göra förbättringar som kommer kunden tillgodo, säger Caroline Ståhlberg. Hon berättar att SMV Verktygs VD, Magnus Torell, tillsammans med försäljningschefen Egil Magnussen, nyligen besökte Sydkorea där TaeguTec presenterade ett flertal nya produkter som kommer att lanseras av SMV Verktyg under hösten. – Tack vare TaeguTecs starka innovationsförmåga har vi möjlighet att ligga i framkant och hela tiden vara steget före våra konkurrenter under lång tid framöver, konstaterar Caroline. Framtidsoptimism SMV Verktyg sysselsätter ett tiotal anställda. I hela koncernen jobbar nästan 60 personer med representation även i Danmark, Norge och England. Caroline Ståhlberg ser ljust på framtiden för såväl koncernen som SMV Verktyg AB, inte minst tack vare TaeguTecs starka utveckling. – Vi har lagt en grund för att kunna expandera och jobba vidare med det vi är bra på. Det kommer bli en mycket spännande höst med många nyheter. Både 2019 och 2020 ser mycket spännande ut för vår del. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

0371-34348 • verktyg@smv.se • verktyg.smv.se


GGVV-regionen

5

www.svenskleverantorstidning.se

Brett koncept kring stort och smått i Ågårds Byggservice

Tillbyggnation av HangOn AB

Jimmy Lundgren och Anton Davidsson

Kvalitet, engagemang och service utgör ledord i Ågårds Byggservice AB:s verksamhet. Företaget utför allt från mindre byggserviceuppdrag till större entreprenader och strävar alltid efter optimala resultat, oavsett uppdrag.

Det är Jimmy Lundgren som driver Ågårds Byggservice AB tillsammans med kollegan Anton Davidsson. – Vi är snickare i grund och botten, vi såg en hög efterfrågan och stor potential i att starta eget här i denna region. Vi ser oss som ett komplett byggföretag, vi erbjuder allt från mindre byggserviceuppdrag till större entreprenader kring såväl bostads- som industriprojekt, berättar Jimmy. Han förklarar att verksamheten kretsar kring både byggservice- och entreprenaduppdrag. Beträffande de förstnämnda gör man allt från dörrbyten till totalrenoveringar och tillbyggnationer av bostadshus, men även service och underhåll på industrifastigheter. På entreprenadsidan handlar det ofta om totalentreprenad i form av ombyggnationer, tillbyggnationer och nybyggnationer. Här jobbar man mycket på anbud från olika fastighetsbolag och arkitekter samt projektörer. Kvalitetsfokus Ågårds Byggservice utgår från Hillerstorp där Jimmy och Anton förfogar över både kontor, lager och verkstad. I Laholm är även en filial under etablering. Verksamheten sysselsätter ett 20-tal

Tillbyggnation av personalutrymme Montage av stomme

anställda i ett arbetsområde som sträcker sig kring GGVV-regionen och Halland, men man åtar sig även mer långväga uppdrag än så. Företaget har till exempel varit verksamt i Stockholmstrakten med enskilda industriprojekt Kvalitet, engagemang och service är tre våra ledord, säger Jimmy Lundgren bestämt. Han medger att Ågårds Byggservice verkar i en konkurrensutsatt bransch, men att den höga kvalitetsnivån gör företaget konkurrenskraftigt, liksom kontinuerliga satsningar på såväl personal som modern teknik. Personalen utbildas

kontinuerligt för att hela tiden kunna hålla sig kunskapsmässigt i framkant. – Vi har utvecklat ett brett nät av samarbetspartners, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna stå för helhetslösningar. Det handlar om allt från konstruktörer och underentreprenörer till leverantörer. Vi är medlem i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, vilket är ännu en konkurrensfördel, påpekar Jimmy. Stärker varumärket Just nu jobbar Ågårds Byggservice bland annat med ett projekt i Jönköping där man bygger

en 8 500 kvadratmeter stor industrihall med produktion, lager samt kontorsyta. I övrigt jobbar man hårt med att profilera och marknadsföra bolaget. – Vi har ett starkt varumärke och arbetar aktivt med att stärka vår profil, samtidigt som vi utvecklar företaget, inte minst på industrisidan, avrundar Jimmy Lundgren. Fotograf: Lina Johansson Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Rocknevägen 4, 335 73 Hillerstorp, Sweden Ko n t o r 0 3 7 0 - 2 2 7 7 7 • w w w. a g a r d s b y g g s e r v i c e . s e


6

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Tunga lyft – nästan utan begränsningar

Platsansvarig för Gislaved/Anderstorp Lars Lillienberg.

Sven Jinert AB är ett sedan länge välkänt begrepp bland aktörer i behov av mobilkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering. Oavsett om det rör sig om ett enkelt monteringsuppdrag till en flytt av en hel industri kan Sven Jinert AB stå till tjänst.

”Lyft luren så lyfter vi resten.” Det är en slogan som många förknippar med Sven Jinert AB, familjeföretaget som startades i Hässleholm 1988 och som numera finns representerat via 18 depåer i Sverige, varav de flesta återfinns i de södra delarna av landet. Sammanlagt cirka 200 anställda företräder bolagets starka koncept kring

mobilkranar, teleskoptruckar, specialtransporter och tunghantering, vilket innebär att man åtar sig flyttningar av allt från hus till industrier, samt utför montage och snarlika uppdrag. Härtill kommer en entreprenadavdelning som projekterar och driver större projekt. I Anderstorp har Sven Jinert AB funnits sedan 2012 och det är här vi träffar depåansvarig, tillika kranförare, Lars Lillienberg. – Vi erbjuder våra tjänster med en specialanpassad maskinpark samt med personal som är väl förtrogen med de lokala förhållandena. Så här har vi gjort för att alltid vara nära kunden. För att möta morgondagens krav på rationell materialhantering och kunna erbjuda våra kunder bästa service utvecklar vi ständigt vår maskinpark och utrustning, påpekar Lars.

Tydlig miljöprägel Sven Jinert AB har specialiserat sig på mobilkranar, teleskoptruckar, specialtransporter samt tunghantering där företaget har lång erfarenhet. Den långa erfarenheten är en av dess främsta styrkor. – Vi åtar oss exempelvis husflyttningar, montage och liknande arbeten till fasta priser. Vi har även en entreprenadavdelning som projekterar och driver större projekt, upplyser Lars Lillienberg och kommer sedan in på Sven Jinert AB:s tydliga miljöprägel, vilken genomsyrar alla delar av verksamheten. – Inte minst i samband med nyinvesteringar tar vi stor hänsyn till gällande miljökrav. Genom ständiga förbättringar har vi ambitionen att hela tiden förebygga och minimera negativ miljöpåverkan. Vi strävar också efter att minska

användningen av energi och material, effektivisera transporter och minska miljöpåverkan från affärsresor, säger Lars. Framhåller Gnosjöandan Lars framhåller gärna den så riksbekanta Gnosjöandan, vilken han tycker i mångt och mycket präglar näringslivet i regionen. – Mentaliteten i en småstad är oftast bättre än i en storstad, konstaterar han och blickar framåt. – Vår ambition är att hela tiden växa och utvecklas. Vi är ganska självständiga och därmed också mycket flexibla. För mig är det viktigt att vara lyhörd och inte bara höra, utan lyssna på kundernas synpunkter och tankar. På det sättet kan vi justera och förbättra oss hela tiden.

J i n e r t An de r stor p De på a n sva r ig L a r s Li l l i enberg A d res s : Ha ga ga ta n 6 , 3 3 2 3 5 G islaved E p o s t : a n de r stor p@ jin e r t.se – T elef o n: 0371-180 00

Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


GGVV-regionen

7

www.svenskleverantorstidning.se

Säkra och energisnåla helhetslösningar för elbranschen

Garo är ett företag med fokus på innovation, hållbarhet och modern design. De utvecklar helhetslösningar för elbranschen med stor bredd i produkter, från fordonsladdning till solenergi. För Garo har elsäkerhet och energiförbrukning högsta prioritet, samtidigt som användarvänligheten och den digitala tekniken ständigt utvecklas. De är ett internationellt företag som både arbetar i och exporterar till flera länder. Med lokal förankring i Gnosjö, och världen som arbetsfält, har Garo siktet inställt på framtiden.

VD Patrik Andersson

Patrik Andersson, VD på Garo, berättar att företaget utvecklas och gärna kommuncierar sin verksamhet och sina innovativa produkter. – Vi har en egen utvecklingsavdelning där vi tar fram produkter. Samtidigt har vi många samarbetspartners på leverantörssidan och en tillväxt som gör att vi har många starka underleverantörer. Vår förankring i Gnosjö är viktig för oss. För att berätta om vad vi gör och om våra produkter går vi ut med information och deltar i olika sammanhang, till exempel Almedalen, Falu Energi och Landskrona Energi. Vi ser också gärna att man besöker vår hemsida för att ta del av det senaste! Flera produktområden Garo har fyra produktområden. Det första produktområdet, installation, är det strösta och står för 47 % av omsättningen. Det är ett brett område med exempelvis motorvärmare för bilar, el-centraler, komponenter, säkerhetsbrytare och anslutningsdon. Det andra produktområdet är projekt, där skapar Garo kundunika lösningar och nyckelfärdiga koncept, exempelvis en central belägen i ett hus eller köpcentrum. Deras tredje produktområde är e-mobility, skapat för elbilar. Garos första elstolpe lanserades redan 2008 och idag delar man in laddningen i tre delar: hemmaladdning, publik laddning och snabbladdning. Därmed täcker de in alla områden inom laddning av el-bilar. Det fjärde produktområdet är tillfällig el, där Garo förser byggarbetsplatser och tillfälliga produkter med ström. Patrik Andersson berättar om flera spännande projekt. – Vi arbetar också med solenergi. Liksom säkerhetsbrytare och motorvärmare. Dessa

sidoben är vi marknadsledande på. Också eluttag för camping och marinor, anslutningsdosor, uttagsboxar och mät-produkter hör till vårt arbetsfält. Internationellt arbetsfält och lokal förankring Bolaget startade 1939 med legotillverkning men utvecklade snart egna produkter under eget varumärke. Idag finns Garo i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen. De expoterar därtill till många andra länder, till exempel Australien, Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Garo har tre dotterbolag i Sverige: Gago Montage, Garo Elflex och Web El. Bolaget har varit privatägt till år 2016, då man valde att börsnotera. Garo har succesivt expanderat, byggt ut sin produktionskapacitet och förvärvat andra bolag. I Gnosjö har bolaget två produktionsenheter, och de finns också i Värnamo. Totalt arbetar 400

personer i koncernen, varav 240 i Sverige. – För att utveckla bolaget arbetar vi hela tiden med att vara innovativa och att komma på nya, smarta saker som gärna får sticka ut. Det driver oss framåt. Garo har fått många priser och utmärkelser för sina produkter, till exempel klimatpriser och ett utnämnande till Årets Superföretag av Bisnode och Veckans affärer. De är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden och har AAA i kreditvärde sedan många år. – I framtiden vill vi fortsätta ta fram nya produkter och lösningar för marknaden, och växa med det. Vi startade 1939 och firar 80-årsjubileum i år. Vi har minst 80 spännande år till framför oss, avslutar Patrik Andersson VD för Garo AB i Gnosjö. Research: Victor Salazar Text: Carolina Fredriksson

MED FOKUS PÅ INNOVATION, HÅLLBARHET OCH DESIGN, UTVECKLAR GARO LÖNSAMMA HELHETSLÖSNINGAR FÖR ELBRANSCHEN. +46 370 332800 • info@garo.se • www.garo.se


8

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Komplett servicepartner kring sotning och ventilation

När Gislaved Sot och Gnosjö Sot slogs samman försågs GGVV-regionen med en komplett servicepartner kring sotning och ventilation. GGVV Sotning Ventilation och Energiservice AB vänder sig till såväl privatpersoner som stora företag med ett brett utbud av relaterade tjänster.

och Energiservice AB fick två ägare, men sedan tre år tillbaka är det Jerry och hans fru som styr verksamheten mot framtiden. – Sotningen har minskat gällande värmepannor men ökat beträffande eldstäder, såsom kaminer, konstaterar Jerry. – Uppvärmning med olja är nästan helt borta, det är i mångt och mycket fjärrvärme som gäller, och vi är specialiserade kring fastbränsle som pellets, vd och briketter.

Det är Jerry Petersson som äger GGVV Sotning Ventilation och Energiservice AB, ett företag han drivit sedan tio år tillbaka. Hans erfarenhet av sotningsbranschen sträcker sig dock så långt tillbaka som till början av 1970-talet då han började jobba på det som då hette Gislaved Sotningsdistrikt AB. Efter att Jerry tagit över firman efter tidigare ägare slogs företaget samman med Gnosjö Sot. GGVV Sotning Ventilation

Breda tjänster GGVV Sotning Ventilation och Energiservice AB erbjuder sotning, rensning av ventilationskanaler, en mängd olika besiktningar, till exempel installationsbesiktningar och överlåtelsebesiktningar samt energideklarationer, energianalyser, radonmätning, OVK-besiktningar och injusteringar. – Vi utför sotning och brandskyddskontroller i Gislaveds och Gnosjös kommuner, med vilka vi

Ägaren Jerry Petersson

har avtal. Det är viktiga insatser med tanke på att vi till exempel avlägsnar brandfarligt material. Det handlar om förebyggande brandskydd som, om man drar det till sin spets, kan vara en synnerligen smart livförsäkring, säger Jerry Petersson och framhåller även företagets starka lokala förankring. – Den lokala kännedomen är viktig för både oss och våra kunder som ger oss ett stort förtroende när de ger oss hemnycklar och larmkoder. Vi jobbar med ett stort ansvar för våra kunder.

Energiservice sju anställda med utgångspunkt från Gislaved och Gnosjö som är bolagets upptagningsområde. – Men visst händer det att vi åtar oss uppdrag på andra ställen, i bland är vi till och med i närheten av Jönköpingstrakten, konstaterar Jerry som ser framtiden an med tillförsikt. – Vi väntar just nu på svar från kommunen beträffande en ny upphandling. Vi tror och hoppas att vi vinner även denna, avslutar Jerry Petersson. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Framtidsoptimism Idag sysselsätter GGVV Sotning Ventilation och

Anpassade lösningar för pallar och lastmaterial I en tid när varutransporterna blir fler och fler växer behovet av lastpallar. Det märker man tydligt i Hädinge Träindustri AB som står för ett komplett koncept kring pallar och lastmaterial. Här tillverkar man lösningar som anpassas helt

minuter, vilket avlägsnar alla skadeinsekter och får materialet att bli intakt. Hädinge Träindustri belönades så sent som i år också med UC Guld av UC-koncernen, och härutöver är verksamheten godkänd av Jordbruksverket eftersom man uppfyller deras virkeskrav. – Jordbruksverket besöker oss och tar prover på

materialet flera gånger om året. Vi får bara jobba med stämplat virke, säger Anders Svensson. I Hädinge Träindustri kan man tillmötesgå kunder med önskemål om korta serier på endast ett hundratal pallar. Man jobbar med korta ledtider och kan i regel leverera till kunden inom några dagar efter beställning. Man har också en

efter kundens behov och önskemål.

Bröderna Tommy och Anders Svensson driver Hädinge Träindustri, ett företag som deras far startade när han i början av 70-talet började spika ihop träpallar till Vida i Hestra hemma i det egna garaget. Bröderna är, som de uttrycker det, födda med hammaren i handen och hade båda åtskilliga år bakom sig i företaget innan de sedermera tog över detsamma. – Vi tillverkar lastpallar och lastmaterial av alla de slag och kan ta fram lösningar helt efter kundernas behov och önskemål. Inga är vare sig för små eller för stora, säger Tommy Svensson och tillägger att företaget är KD-certifierat, vilket innebär att det emballage man producerar får skickas över hela världen. Certifierat och godkänt KD-certifieringen innebär att virket man använder är ångat i 56 grader under minst 30

del pallar med standardmått i lager för snabba leveranser. Virkespriset påverkar Hädinge Träindustri AB servar hela GGVVregionen. Välkända Thule är ett av de företag som använder bolagets lastpallar. Efterfrågan är hög men det stigande virkespriset är ett orosmoln på den annars blå himlen. – Virkespriset styr det mesta i vår bransch och nu har det legat på ganska höga nivåer i nästan två år. Kunderna vill inte betala för mycket och det blir vår förtjänst som blir lidande om vi inte följer med. Vi hoppas att virkespriset sjunker framöver, det gynnar både oss och våra kunder, konstaterar Tommy och Anders Svensson. Bröderna och ägarna av Hädinge Träindustri AB, Tommy Svensson och Anders Svensson

Hädinge Träindustri AB 0371-131 80 info@ggvvsot.se www.ggvvsot.se

Erlandsbo, Häding 33192 Värnamo Tel. 0370/29046 hading@hotmail.com

Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


GGVV-regionen

9

www.svenskleverantorstidning.se

Fortsatt behov av självhäftande etiketter Trots den ökande digitaliseringen i samhället tycks behovet av självhäftande etiketter bestå. Här spelar JoDi Etiketter AB en viktig roll som en sedan länge etablerad aktör på marknaden. JoDi tar fram etiketter i de flesta förekommande material och häftämnen till både små och stora kunder.

Det är Dick Stagmo som leder verksamheten i JoDi Etiketter AB, men det var hans far som startade densamma i Gnosjö redan 1983 då han kombinerade sitt dagliga jobb med att tillverka etiketter på kvällstid. Företaget växte och sedermera köpte han en lokal i Hestra. Dick gjorde entré i firman 1991 och mycket har hänt sedan dess. – Vi har vuxit av egen kraft och sysselsätter idag tolv heltidsanställda. Utvecklingen har varit omfattande sedan jag tog över verksamheten, inte bara för oss utan för marknaden i stort, säger Dick Stagmo. Flera tryckmetoder Idag utgår JoDi Etiketter från Nissafors dit man flyttade 2001. Företaget tillverkar självhäftande etiketter i de flesta förekommande material och häftämnen. – Vi har flera olika tryckprinter och jobbar bland annat med en tryckmetod som heter varmprägling. Vi jobbar också med vattenbaserat

flexotryck, men också med digitalt femfärgstryck. Därmed står vi för en bredd som gör att vi kan tillgodose alla våra kunders önskemål, säger Dick Stagmo. Han noterar förstås den snabba utvecklingen kring digitala tryck. Det har, menar han, påverkat hela branschen. – Vi köpte vår första digitala tryckmaskin 2004 och har sedan dess successivt bytt upp oss maskinellt. Idag innehar vi fyra digitala maskiner varav en är 14 meter lång. Vi återinvesterar mycket i bolaget, det är viktigt att vi hänger med i utvecklingen, betonar Dick.

utsatt tid för att deras produktion ska kunna flyta på utan problem. Det gäller att vi jobbar med såväl korta ledtider som korta leveranstider, vilket vi också ser som två av våra främsta konkurrensfördelar. Dick Stagmo ser en fortsatt hög efterfrågan på företagets produkter och spår en fortsatt god tillväxt för JoDi Etiketter.

– Vi ser framtiden an med tillförsikt med fokus på den digitala utvecklingen. Där lär det hända mycket även framöver. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Korta ledtider, snabba leveranser JoDi Etiketter jobbar med hela Sverige som upptagningsområde. Leveranssäkerheten är hög, i regel tar det bara mellan fem och tio dagar från lagd order till genomförd leverans. Företagets etiketter syns idag på en mängd olika produkter, bland annat på vattenflaskor som blir en allt vanligare beställningsvara hos landets företag. Dick framhåller i sammanhanget gärna sina samarbetspartners, vilka utgörs av såväl kunder som leverantörer. – Det är trots allt en helhet som måste fungera. Etiketten är när allt kommer omkring en länk i en produktkedja, vilket innebär att kunderna är beroende av oss, att vi gör det vi lovar inom

– Det är trots allt

en helhet som måste fungera. Etiketten är när allt kommer omkring en länk i en produktkedja...

Etiketter - Printer etiketter Dekaler - Digitaltryck Tel. 0370 - 33 68 10 www. jo d i.s e


10

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Professionella golvlösningar för alla behov

Privatpersoner och företag i Gislaved med omnejd som funderar på nya golvlösningar har inte långt till professionell hjälp. Golvmäster AB har nästan 40 år på nacken och erbjuder inte bara ett brett sortiment av allt från textilmattor till klinker, utan också komplett läggningsservice av professionella golvläggare.

Anderstorpsföretaget Golvmäster startades 1981 och flyttade 1989 till nybyggda och rymliga lokaler på Mossarps Industriområde, varifrån verksamheten utgår än idag. Härifrån servar man ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Gislaveds kommun. Stefan Larsson och Magdalena Tiger driver idag verksamheten vidare. – Jag jobbade som anställd i firman när de tidigare ägarna bestämde sig för att kliva åt sidan, Magdalena fick den största förändringen som kom från restaurangbranchen. Den 1 maj 2016 tog jag och min fru över verksamheten och mycket har hänt sedan dess, konstaterar Stefan som började arbeta som lärling redan 1986. Komplett utbud och läggservice Golvmäster jobbar med alla typer av golv, allt från textilgolv till klinker. – ”Vanlig” golvläggning är mindre vanlig idag jämfört med förr eftersom de flesta kan lägga så kallade klickgolv själva. Däremot ökar efterfrågan på våtrum, vilket gör att vi jobbar mycket med badrum, berättar Stefan Larsson. Golvmäster har ett komplett utbud av golvmaterial för både privata hem och offentliga miljöer. I företagets butik kan man kan gå runt och samla inspiration och få goda råd och tips. – Härutöver erbjuder vi också full läggningsservice med hjälp av våra fyra duktiga och erfarna golvläggare som behärskar all form av golvläggning. Nyligen gick en av våra golvläggare i pension och vi söker sedan dess efter en ersättare. Det är dock inte helt lätt att hitta personer med rätt kompetens idag, konstaterar Stefan.

Ägarna Magdalena Tiger och Stefan Larsson

Golvmäster innehar förstås våtrumsbehörigheten GVK och arbetar härutöver med ett klart och tydligt miljötänk. – Vi återvinner till exempel allt spill från plastmattor, jämfört med tidigare då det gick till förbränning. Blickar framåt Kommunen är en av Golvmästers kunder, men härutöver har företaget ett flertal samarbetspartners som lägger grunden till en stark och stabil verksamhet. Pergo, Tarkett och Forbo är några av

leverantörerna, liksom Golvabia och Kjellbergs beträffande textilgolv. Stefan Larsson blickar gärna framåt med ambitionen att driva företaget vidare i samma goda anda som rått i bolaget sedan 1981. – Det är viktigt att vi upprätthåller vår höga kvalitet. Hos oss går det före kvantitet, det är något som våra kunder uppskattar, avslutar Stefan Larsson. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


GGVV-regionen

11

www.svenskleverantorstidning.se

I framkant kring modern betongbearbetning När det gäller effektiva betongarbeten är det få som slår Ruuds Betongbearbetning AB på fingrarna. Bolaget har lång erfarenhet och förfogar över modern utrustning för allehanda uppdrag. Det har resulterat i ett koncept som präglas av kvalitet, miljö och kostnadseffektiva lösningar.

Det är David Ruud som leder verksamheten i Ruuds Betongbearbetning AB, men det var hans bror som etablerade bolaget efter en tid på Skanska. David tog över det 2011 och gav samtidigt företaget sitt nuvarande namn. Betonghåltagning är företagets specialitet. – Vi jobbar uteslutande med diamantverktyg i form av vajersågar, väggsågar, golvsågar och kärnborrsutrustning, och har en maskinpark som lever upp till alla de krav som ställs idag avseende modern teknik, miljö och hög kapacitet, berättar David Ruud. Återinvesterar i företaget Ruuds Betongbearbetning verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela den lokala regionen, men man har även utfört ett och annat jobb i Stockholmstrakten via kontakter med lokala entreprenörer. David och hans kollegor har också jobbat i trakterna kring Värnamo. – Just nu håller vi på med ventilationsrenoveringar i ett 70-tal HSB-lägenheter i Halmstad. Vi har ständigt nya projekt på gång och återinvesterar kontinuerligt i företaget. Därmed kan vi hela tiden uppdatera vår maskinpark och hålla den i topptrim, vilket i sig genererar nya kunder och förfrågningar, konstaterar David Ruud. Kvalitetsfokus Den långa erfarenhet som Ruuds Betongbearbetning representerar präglar alla delar av verksamheten. Med professionella verktyg och ett gediget kunnande blir arbetet effektivt, rent och exakt. När alla dessa faktorer samspelar blir arbetsinsatserna dessutom kostnadseffektiva. – Idag handlar det dock inte enbart om priset när kunderna väljer leverantör. Allt fler värdesätter hög kvalitet och att man lämnar en städad arbetsplats efter sig. Detta är självklarheter för oss, framhållet David Ruud som ser positivt på företagets framtidsutsikter. – Vi fortsätter växa, men i lagom takt. Vi vill inte tumma på kvaliteten och de personliga kundkontakterna som är något av vårt signum. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Hagagatan 7D, 332 32 Gislaved David’s mobil: 070 681 03 06 Stefan’s mobil: 070 576 75 63 Epost: david@ruudsbetong.se stefan@ruudsbetong.se www.ruudsbetong.se


12

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Kompletta tjänster kring markarbeten och asfaltering När Gislaveds kommun med omnejd utvecklas fyller Långhults Marktjänst AB en viktig funktion. Företaget står för ett heltäckande koncept beträffande markarbeten, asfaltering och andra markentreprenader och åtar sig både små och stora uppdrag.

Det är Fredrik Petersson som driver Långhults Marktjänst, ett företag han startade 1995 efter att ha arbetat på Skanska under fyra års tid. Han har med andra ord nära 30 års erfarenhet av branschen och driver idag den egna firman med sina 33 anställda. Upptagningsområdet sträcker sig över hela Gislaveds kommun med omnejd. Varierande uppdrag Såväl Fredriks fru som parets båda söner är aktiva i bolaget som arbetar brett med anläggningsoch markarbeten, asfaltering, grundläggning av byggnader, rörschakter, enskilda avlopp, markbyggnad, stenläggning och stenläggningsuppdrag. Bolaget är diplomerat för anläggning av enskilda avlopp. Man ombesörjer även schaktarbeten för både hjul- och bandgrävare genom systerföretaget Pascal Entreprenad. – Vi har långyrkeserfarenhet, bred kompetens och en komplett maskinpark som gör att vi också utför en hel del grovschakter för vägar och ledningar, samt grunder och grävningar i trädgårdar och

garageuppfarter. Vi utför också trailertransporter av alla tyngre maskintyper, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och verkstadsmaskiner. Sist men inte minst så säljer vi även grus, matjord, och olika stenprodukter i både stora och små volymer, berättar Fredrik. Bred kundkrets Långhults Marktjänst vänder sig företrädesvis till företag och offentlig verksamhet i Gislaved-, Gnosjö- och Värnamoregionen, men i viss mån även till privatpersoner. Andra stora uppdragsgivare är de kommunala bostadsbolagen och regionens kommuner. – Vi har hela tiden nya projekt på gång. Ofta verkar vi i rollen som underentreprenör åt byggföretag i samband med olika typer av industri- eller anläggningsbyggnationer. Just nu håller vi till exempel på med ett anläggningsjobb i Värnamo där ett gammalt område förses med nya vägar, berättar Fredrik Petersson

Återinvesterar Han framhåller vidare företagets stående ambition att alltid utvecklas och förnyas. En stor del av vinsten återinvesteras i verksamheten. Det gäller inte minst maskinparken som nyligen har berikats med en ny asfaltsspridare. – Att återinvestera i företaget är A och O för oss. I mångt och mycket är det detta som bygger våra framgångar, säger Fredrik som ser ljust på företagets framtid. – Utvecklingen har varit god och förhoppningsvis är framtiden säkrad i och med att våra söner så småningom tar över företaget.

Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

13

Bemanning och rekrytering med människan i centrum – Genom att vara en lagspelare hjälper vi varandra i stället för att agera var och en för sig.

OnePartnerGroup är bemannings- och rekryteringsföretaget där människan står i centrum. Här brinner man för såväl entreprenörskap som den enskilde individens ambitioner och möjligheter att växa och utvecklas. Det gör OnePartnerGroup till en aktör som onekligen sticker ut i bemanningsbranschen och som i allra högsta grad bidrar till växande företag och bättre samhällen. Jaana och Martin

Det var 2009, mitt under brinnande lågkonjunktur, som OnePartnerGroups grundare, Stefan Alvarsson, etablerade sitt bemanningsföretag i Jönköping. Han insåg att det förstås skulle komma en uppgång med ett ökande behov av kompetent personal på regionens arbetsplatser. Det ursprungliga företagsnamnet blev EPAB och visionen var att verka med en stark lokal närvaro och med tiden etablera verksamheten på fler orter. Så har det också blivit, idag finns OnePartnerGroup på ett 50-tal orter över hela landet och sysselsätter cirka 4 500 anställda. Lokal närvaro Vi besöker OnePartnerGroup i Anderstorp som täcker hela regionen kring Anderstorp, Värnamo och Vaggeryd med omnejd. Här sysselsätts nio personer på kontoret och ytterligare cirka 225 konsulter med en rad olika kompetenser under ledning av verksamhetschef, tillika delägare, Jaana Fransson. – Vi vill vara förstahandsvalet för det lokala näringslivet och förse regionens företag med kompetens i form av både bemannings- och rekryteringslösningar. Vi bemannar både på kollektiv- och tjänstemannasidan, och när det gäller rekrytering kan vi tillsätta allt från administratörer till VD:ar, upplyser Jaana Fransson. OnePartner Group kan även bistå med utbildningar och coachning samt erbjuda diverse funktionslösningar i egna lokaler, såsom paketering, montering och avsyning.

– Kunderna känner sig trygga med oss eftersom vi står för hög kvalitet och är enkla att ha att göra med. Vi har en ärlig och öppen dialog med våra kunder, och jobbar med en stark lokal kännedom, vilket gör att vi alltid snabbt kan finna rätt person till rätt plats. Vi månar om våra anställda och besöker dem alltid på deras arbetsplatser för att stämma av att allt fungera som det ska för både arbetsgivaren och den enskilde individen, berättar Jaana. Tre ledord I OnePartnerGroup jobbar man med tre ledord: Framåtlutad, Schysst och Lagspelare. – Att vara framåtlutad betyder för oss att vi hela tiden ska ligga steget före, vara i framkant och ständigt jobba med förbättringar. För oss innebär Schysst att våra kunder ska känna sig trygga med oss och att vi följer de avtal som finns. Genom att vara en lagspelare hjälper vi varandra i stället för att agera var och en för sig, förklarar Jaana Fransson. OnePartnerGroup vänder sig till kunder över hela GGVV-regionen där man servar såväl småföretag som stora bolag. I kundkretsen finns aktörer i ett flertal olika branscher. – Vi värnar om det lokala näringslivet, arbetar aktivt och strävar alltid efter att lyfta fram vår region. Vi vill vara det självklara valet för näringslivet. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Alexandra och Ann-Marie

Sveriges lokalaste rekryteringsoch bemanningsföretag onepartnergroup.se/anderstorp Stansgatan 2, 334 33 Anderstorp

onepartnergroup.se/vaggeryd Ödestuguvägen 42, 567 32 Vaggeryd

onepartnergroup.se/varnamo Jönköpingsvägen 3, 331 34 Värnamo

0370 – 510 560

0370 – 510 560

0370 – 510 560


14

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Ett plåtslageri som skiljer ut sig Modéns Plåtslageri är ett klassiskt plåtslageri som antar uppdrag inom ventilation, smide och plåt. De har många kunder inom industrin och arbetar i stora delar av södra Sverige med allt från fasader till materialrännor. Väl utförda arbeten gör att uppdragen blir stora och kunder återkommer. Nu vill plåtslageriet utöka sin personalstyrka.

Nicklas Andersson är VD på Modéns Plåtslageri, och berättar om företagets händelserika historia. – Modéns Plåtslageri startades på 1950-talet och är ett av de äldsta företagen här i Anderstorp. Själv kom jag in i bilden för snart tio år sedan, år 2010. Jag köpte företaget och det blev ett dotterbolag till Andersson Holding AB. Under dessa tio år har vi gått från att vara två till sex heltidsanställda. Andan i bolaget är att det är ett familjeföretag, exempelvis arbetar min syster på kontoret. Alla

mina anställda är nyckelpersoner och är således enormt viktiga, säger Nicklas Andersson. Modéns Plåtslageri är främst verksamma i södra delarna av landet. – Vi utgår från Anderstorp och arbetar mest i södra Sverige. Vi tar ett och annat jobb längs kusterna också och har till och med varit på Öland. Men vi försöker hålla oss till närområdet med hänsyn till kunden, det är bra att vara nära kunderna! säger Nicklas. Specialfasader, spånledningssystem och mycket mer Modéns Plåtslageri har kommit att göra mer och mer jobb för industrin, och många uppdrag är stora. De gör allt inom ventilation, smide och

VD och ägare Nicklas Andersson

plåt för industrin, exempelvis ventilation för såväl kontor som arbetsmiljö, plåtslageriarbeten, maskinskydd och materialrännor. De arbetar också mycket med specialprojekt och specialfasader. Ventilationerna är företagets största område. Nicklas nämner också spånledningssystem för sågverk. – Jag brukar säga att vi är ett klassiskt plåtslageri! Vi har en bra styrka i företaget, säger Nicklas. Han berättar också om kommande projekt. – Snart ska vi börja med ett plåtslagerisuppdrag i Hyltebruk där ICA bygger ut. På Isaberg Mountain Resort har vi gjort mycket, där har vi också ett uppdrag som väntar med stugor som ska renoveras. Under vintern startar ett stort projekt, Projekt Strandudden vid Nissafors, som det blir spännande att följa. Nicklas Andersson anser att kompetensen hos hans anställda och de återkommande kunderna visar företagets kvalitet. – Mina anställda har mellan 20 och 30 års erfarenhet av branschen. Vi har många återkommande kunder. Vi är också miljöcertifierade på olika material, idag blir miljömedvetenheten allt viktigare. Vi sorterar vårt avfallsmaterial noga, till exempel olika sorters plåt. Alla lastpallar skickas också tillbaka för att återanvändas, säger Nicklas. Modéns Plåtslageri har också många samarbetsparters. – Samarbetspartners är viktigt för att kunna leverera bästa helhetslösningen till slutkund. Våra huvudleverantörer är Bevego, Areco, Absolent och Lindab. Vad gäller ventilation samarbetar vi med Enervent och IV-produkter i Växjö, säger Nicklas.

ta del av deras tjänster, behöver de anställda fler. – Vi har ett stort behov av att utöka vår personalstyrka. Våra tjänster är så eftertraktade. Många vet att Modéns Plåtslageri levererar med väldigt bra resultat, pris och kvalitet. Men tyvärr är det ibland svårt att hitta personal med rätt erfarenhet och kompetens. För Nicklas Andersson personligen har framtiden en särskild betydelse. – Jag bröt ryggen för tre år sedan och det var tufft, en svår tid. Nu är jag på god väg tillbaka, tack vare allt stöd jag fått från människor omkring mig. Jag känner att jag har fått tillbaka kraften. Det känns också värdefullt att jag har kunderna kvar! avslutar Nicklas Andersson. Research: Victor Salazar Text: Carolina Fredriksson

Behöver utöka personalstyrkan Nicklas ser ljust på plåtslageriets framtid och eftersom det går bra för företaget och många vill

ADRESS: Industrigatan 16 334 33 ANDERSTORP MAIL: modensplat@telia.com


GGVV-regionen

15

www.svenskleverantorstidning.se

En specialist på framtidsäkra fibernät Fiberutbyggnaden i Sverige är omfattande, och för ett företag som Optocom AB blir det fullt upp. Optocom har specialiserat sig på att bygga framtidsäkra fibernät och står dessutom för både service och felavhjälpning.

Optocom AB startades för elva år sedan av Bobby Pontén som efter ett antal år i branschen bestämde sig för att starta eget. Idag har han tre anställda och arbetar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Mariestad i norr till Malmö i söder. – Vi jobbar mycket på hemmaplan men har inget emot att resa om uppdraget så kräver, säger Bobby och berättar att företaget specialiserat sig på byggnation av framtidssäkra fibernät. Brett koncept – Vår huvudsyssla är mätning och skarvning av optisk fiber i access, stam och FTTH-nät. Vi åtar oss även helhetsuppdrag och bygger fiberoptiska fastighetsnät. Härutöver jobbar vi en hel del med vindkraftparker. Under senare år har vi även börjat med fiberblåsning, berättar Bobby Pontén. Service och felavhjälpning för såväl enskilda kunder som kompletta stamnät ingår också i det breda konceptet. – Vi gör det vi blir tillfrågade om, brukar vi säga. Det gäller att alltid vara tillmötesgående gentemot kunden, betonar Bobby. Han berättar att han, liksom sina medarbetare, har ett stort intresse för byggmetoder, svetsar och mätinstrument. Det gäller, menar han, att hålla

Ägaren Bobby Pontén

sig uppdaterad såväl utrustnings- som kunskapsmässigt för att hela tiden hålla sig i branschens framkant, liksom att inneha de certifikat och utbildningar som krävs för att kunna möta branschens krav. Kostnadseffektivt Enligt Bobby Pontén är Optocom kanske inte billigast, men däremot ett kostnadseffektivt alternativ. Kunderna får alltid ett optimalt arbete utfört av riktiga specialister. Ett bolag som upptäckt detta är Peab som Optocom samarbetar mycket med. Just nu jobbar man med en fiberutbyggnad på uppdrag av Telia. Framtidsutsikterna är, enligt Bobby, goda. – Vi har inget behov av att växa och bli allt för stora eftersom vi inte vill äventyra vår personliga prägel. Vi vill alltid arbeta nära och i tät dialog med våra kunder. Vi har mycket att göra och det mesta tyder på att den trenden kommer att hålla i sig, avslutar Bobby Pontén. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

www.optocom.se info@optocom.se 070 - 246 49 06


16

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Moderna helhetslösningar för plastindustrin Quiptec marknadsför, säljer och servar utrustning för plastindustrin. De levererar lösningar efter kundens behov, helt färdiga koncept eller kompletterande utrustning, för en kostnadseffektiv och hållbar produktion.

Quiptec startades år 2008 av Mikael Bladh och Andreas Bladh. Andreas är Mikaels son. Mikael har en lång erfarenhet inom plastbranschen och Andreas har kunskap om produkterna samt om inköp och marknadsföring. Idag är Quiptec en komplett leverantör av maskiner och kringutrustning för framförallt plastindustrin men även för den tillverkande industrin. – Vi säljer produkter från välkända Moretto och har hela tiden känt att vi kan växa med dem. Moretto är ett starkt namn i världen, säger Mikael och Andreas. Att Moretto valde att samarbeta med Quiptec var också en viktig faktor för att man vågade starta upp företaget 2008. Mikael Bladh har en lång och god erfarenhet av att arbeta med Moretto. – För min del så började det redan 1989 då vi fick agenturer för Moretto i Sverige och Norge. Därmed har jag arbetat i 30 år med Moretto, konstaterar Mikael. Produktportföljen har därtill utökats allt eftersom de hittat andra bra och välkända fabrikat. Bland agenturerna finns förutom Moretto också Negri Bossi, Brixia Plast, Mafa Silos och Vacitup. – Vi har ett väldigt bra samarbete med våra leverantörer, säger Mikael och Andreas. Quiptec utgår från Anderstorp och har idag fem heltidsanställda. De arbetar i hela Sverige och Norge. – Vi har uppdrag i hela landet, från Ystad till Haparanda samt stora delar av Norge. Många kunder är återkommande, berättar Andreas.

Vi arbetar också just nu med en större centralanläggning åt en kund i södra Sverige där det ingår torkar, doserare och materialtransport. Såväl maskinförsäljningen som försäljningen av kringutrustningen är också något som växer för oss, säger Mikael och Andreas. Quiptec har en lång erfarenhet av att projektera och planera installationer. – Vi har en av Europas mest avancerade centralanläggningar, som vi levererat och driftsatt. Till denna anläggning har vi möjlighet att ta med kunder och visa anläggningen och alla dess delar. Man kan säga att vi har vårt eget showroom som är i full drift. Även vårt eget showroom i Anderstorp är uppbyggt för att kunna köras fullt ut och där håller vi i utbildningar, minimässor och hjälper kunderna med olika lösningar. Att vi kan gå in i utrusningen gör att vi kan ge den bästa supporten. Vi brukar ofta bjuda hit kunder för att visa hur våra maskiner fungerar, berättar Andreas.

Vikten av god service Quiptec har växt sedan starten och för fyra år sedan köpte de sin fastighet på Prästvägen 9. Serviceavdelningen och säljavdelning har utökats. – Vi vill växa på ett bra sätt, och där är servicen otroligt viktig, kunden ska känna sig trygg i samarbetet med oss. Vår personal är därför utbildad för att sköta installation, driftsättning, service, göra underhållsarbete och felsöka all vår utrustning.

Att vi har den servicen i huset är viktigt för våra kunder och blivande kunder. I framtiden vill vi fortsätta utvecklas och växa, säger Mikael Bladh och Andreas Bladh. Research: Victor Salazar Text: Carolina Fredriksson

Andreas Bladh

En komplett partner Quiptec tar gärna hand om helheten vad gäller installation och byggnation av både större och mindre system ute hos kund, så kallat Quiptec Concept. – Quiptec Concept har varit en stor framgång. Att hjälpa kunden från start gör att man i slutändan får en bättre lösning och ett effektivare produktionsflöde när allt är klart. Vi är en komplett partner för svensk och norsk plastindustri och har allt ifrån maskiner till kringutrustning, robotar och tillbehör. Såklart erbjuder vi också service och underhåll. Vi kan leverera en totallösning, en hel fabrik. För tre år sedan tog vi över agenturen för formsprutningsföretaget Negri Bossi, och blev på så vis en komplett leverantör, säger Andreas. Quiptec har många olika projekt på gång och ser positivt på framtiden. – Vi arbetar med maskininstallationer, bland annat med en av de största maskiner som levererats till Sverige från Negri Bossi, med en låskraft på 1300 ton. Ägarna Andreas Bladh och pappa Mikael Bladh

Quiptec är Er kompletta samarbetspartner inom plastindustrin. Med välkända och driftsäkra produkter från världsledande leverantörer så erbjuder vi Er som kund unika möjligheter att effektivisera Er produktion för framtiden. PRIMARY LOGO

www.quiptec.se

LAGRING

TORKNING

Kontakta oss: TRANSPORT DOSERING

Telefon 0371-17788 Mail info@quiptec.se

ÖVERVAKNING

KYLA SYSTEM TEMPERERING ROBOT

Annons Quiptec_240x60mm.indd 1

KVARN

SKRUVAR

2019-09-09 09:31:06

min. 28 mm


GGVV-regionen

17

www.svenskleverantorstidning.se

Bemaning för GGVV-regionens industri Den expanderande tillverkningsindustrin i GGVV-regionen är ofta i behov av kompetent arbetskraft. Här spelar Puls Bemanning AB en viktig roll. Puls är det lokala rekryterings- och bemanningsföretaget där man i mångt och mycket jobbar på individnivå. På så sätt ser man till att rätt person alltid hamnar på rätt arbetsplats. Puls Bemanning AB förser den tillverkande industrin i GGVV-regionen med kompetent arbetskraft. – Vi verkar lokalt med en ständig vetskap om att människorna är varje företags och organisations viktigaste tillgång. Därför ser vi varje individ som unik, med sina specifika kompetenser och egenskaper. För oss handlar det alltid om att matcha

VD Patrik Eld

Puls Bemanning är ett företag med kraft

rätt person till rätt organisation, säger Patrik Eld, VD för Puls Bemanning AB. Han berättar vidare att Puls Bemanning även finns representerat i Anderstorp och Värnamo. Det var Patrik och barndomsvännen Jonas som etablerade företaget för snart tio år sedan. Verksamheten har vuxit stadigt ända sedan starten och 2015 etablerades kontoret i Värnamo. – De senaste fyra åren har det tagit fart på allvar, och dessa fyra år har vi även blivit utsedda till Gasellföretag av Dagens Industri tre gånger. Idag sysselsätter vi runt 170 anställda som jobbar över hela GGVV-regionen. Tillgänglighet, snabbhet, kompetens Patrik Eld medger att företaget verkar i en hårt konkurrensutsatt bransch. Han tror att hemregionen är en av de tuffare i Sverige. Där sticker Puls ut lite med tillgänglighet dygnet runt, snabbhet och bred kompetens.

– Rätt från start, är ett begrepp som såväl vi som våra kunder anser kännetecknar oss. Vi är till exempel ett av få bemanningsföretag som rekommenderas av IF Metall. Framtidsvisioner Puls Bemanning jobbar med klara och tydliga framtidsvisioner som bland annat innefattar etablering av nya kontor, varav ett ska vara igång redan runt årsskiftet. – Vi märker ett växande behov på marknaden och spår därför fortsatt expansion. Vi jobbar utefter en femårsvision med ambitionen att ha fått fem Gasellutmärkelser, omsätta 100 miljoner kronor samt driva fem kontor. Nyligen har vi anställt en konsultchef med uppgift att ge våra befintliga kunder support medan vi växer utanför våra geografiska områden, avslutar Patrik Eld. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


PM 18

GGVV-regionen

www.svenskleverantorstidning.se

Fullservicekoncept kring excenterpressar I Gislaved finner vi en specialist på excenterpressar med två decennier bakom sig i branschen. PM Service AB:s koncept spänner över allt från reparation och nytillverkning till reservdelar.

PM Service AB är en expert på excenterpressar. I den egna verkstaden utför man service och reparationer på maskiner och begagnade delar, men även ombyggnader av maskiner samt nytillverkning efter prov eller ritning. Man kan hjälpa till med flyttningar av enheter och förfogar också över ett stort lager av begagnade maskiner och reservdelar. Härutöver ombesörjer man även metallplätering av excenteraxlar och drivnav, vilket är ett prisvärt alternativ jämfört med nya delar. Avseende reservdelar förfogar man över ett brett sortiment för de flesta fabrikat av pressar, till exempel kretskort, elkomponenter, tätningar och lager.

– Med våra 20 år bakom oss ser vi oss som en specialist på excenterpressar. Genom åren har vi byggt upp ett omfattande kontaktnät som gör att vi alltid kan hitta rätt lösning för varje enskilt behov, säger Hans Eriksson som leder verksamheten tillsammans med kollegan Göran Samberg. God utveckling Hans och Göran var tidigare arbetskamrater i ett företag i branschen som senare blev uppköpt av en stor koncern. De trivdes inte med nyordningen och bestämde sig i stället för att stå på egna ben. PM Service AB blev ett faktum och redan efter två år hade man vuxit ur befintliga lokaler och flyttade till dagens 800 kvadratmeter stora lokaler på Anderstorpsvägen i Gislaved. Företaget tio anställda utgår från sina hem och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stockholm i norr. Härutöver blir det ett och annat uppdrag även i Norge. – Våra kunder uppskattar att vi alltid agerar snabbt, i regel samma dag eller dagen efter förfrågan. Vi har alltid reservdelar med oss ute

hos kunderna för att kunna lösa problem snabbt. Korta ledtider och en hög servicegrad är något vi alltid har hållit stenhårt på, understryker Hans Eriksson. Söker personal Liksom sin kollega ser Hans ljust på företagets framtid. – Vi har fått så mycket att göra att vi måste anställa

mer folk. Det har gått bra för oss och vår ambition är förstås att fortsätta på den inslagna vägen, vilket har gjort oss framgångsrika. Det handlar bland annat om att måna om vår personal som vi ser som ansiktet utåt. Den är företagets viktigare resurs, avslutar Hans Eriksson. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

Göran Samberg och Hans Eriksson

Ägarna Hans och Göran

PM

KONTAKT: Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved

Service

Reparation och nytillverkning

Reservdelar

info@pmservice.se www.pmservice.se

Lager & Kontaktnät


GGVV-regionen

19

www.svenskleverantorstidning.se

Komplett metallindustri skapar optimal butiksinredning Kullarp Sweden AB är en komplett metallindustri vars huvudinriktning är butiksställ. Bolaget ser god kundkontakt, flexibilitet och påhittighethet som viktiga värden och är med från idé till färdig produkt. De vet hur butiksinredning skapas, även specialobjekt, och investerar kontinuerligt i nya maskiner som ger nya möjligheter.

ställ. Med hjälp av laserskärning, stansning, bockning, svetsning och kantpressning skapar de kompletta butiksställ till kund. Därtill ordnar de exempelvis planering, design, ritning och logistik. De arbetar flexibelt, kostnadseffektivt och utför också legoarbete åt stora och små företag, både inrikes och utrikes. – Vi gör allt från konstruktion till färdig produkt och har en bra organisation. Eftersom vi har alla avdelningar hos oss är vi kompletta, det är en fördel för oss. Vi gör allt själva och har snabba

leveranser, säger Kent Svensson, delägare av Kullarp Sweden AB i Gnosjö. Rikstäckande verksamhet Kullarp Sweden startades av bröderna Kent och Torbjörn Svensson 2008. De har från start investerat och återinvesterat mycket i företaget. Verkstaden är belägen i industritäta GGVVregionen som består av orterna Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Gnosjöandan är viktig för bolaget som utgår från Kullarp. Idag äger Kent

Kullarp Sweden har sin huvudinriktning inom butiksinredning, shop-in-shop och displayprodukter. Butiksinredning tillverkas från grundstommen, till exempel uppfästningsanordningar, hyllor, spjut, spjutskenor och kompletta butiks-

Ägarna Kent och Lennart

och Torbjörn Svensson företaget tillsammans med Lennart Karlsson. – Vi har nu en fullbordad kompetens, säger Kent Svensson. Lennart Karlsson har tidigare arbetat som chefskonstruktör på ett stort företag och har därför en gedigen erfarenhet av branschen. Kullarp Sweden har ett tiotal anställda och ett rikstäckande affärsområde i Sverige, från Ystad i söder till Piteå i norr. – Idag deltar vi i fler mässor för att visa upp vår verksamhet, säger Kent Svensson. Levande maskinpark Kullarp Sweden utvecklar ständigt sina produkter både inom butiksinredning och inom andra områden, vilket skapar stabilitet inför framtiden. Deras breda spektrum av tjänster gör att de kan anta många olika typer av uppdrag. – Byggindustrin och belysning är två exempel på intressanta områden. Vi återinvesterar mycket i företaget och gör ständigt nya inköp av maskiner, säger Kent Svensson. Att investera i företaget tänker de också fortsätta med. – I framtiden vill vi investera i ännu fler maskiner, till exempel lasermaskiner. Det är alltid någonting på gång och det är det som håller vårt bolag levande. Vi har framtidsvisioner, avslutar Kent Svensson. Research: Victor Salazar Text: Carolina Fredriksson

Kent Svensson vid nyinköpt maskin

Noggrannheten i fokus i Sixtens VVS-firma För Westbo VVS är inga kunder eller uppdrag vare sig för stora eller för små. Sixten Davidsson och hans kollegor tar sig an allt från värmepannor till insatser i samband med renovering och nybyggnation, och allt enligt konstens, och branschens, alla regler.

Sixten Davidsson startade Westbo VVS 2016 efter att ha jobbat i branschen i mer än 30 år. – Vi har haft massor att göra ända sedan starten, och för min egen del har det blivit en hel del administrativt arbete, till skillnad från förr då jag var ute på fältet hela tiden, berättar Sixten som till sin hjälp har en anställd och en lärling. Företaget utgår från Gislaved och verkar i ett

upptagningsområde som sträcker sig i en två till tre mils radie från hemorten. – Emellanåt blir det jobb längre bort än så. Det kan till exempel vara en kund som har en sommarstuga på annan ort och då åker vi förstås dit om uppdraget så kräver, upplyser Sixten. Stark bredd Westbo VVS representerar en stark bredd. Man jobbar med badrum, golvvärme, värmepannor och kök, men också i samband med renovering och nybyggnation. Pooler och vattenreningslösningar för enskilda hushåll ingår också i konceptet. – Uppdragen varierar mycket, men för oss är ingen kund eller arbetsinsats vare sig för stor eller för liten. Alla är lika mycket värda, understryker Sixten Davidsson. Just nu jobbar Westbo VVS med en stor trevåningsvilla där man gör alla VVS-installationer, ett arbete som innefattar både värme, kyla och vatten. Lägger in bergvärmeledningarna genom källarväggen

God utveckling Westbo VVS utför förstås alla sina uppdrag enligt de regler som omgärdar Säker Vatten. – Vi är extremt noggranna och ger oss aldrig innan kunderna är hundra procent nöjda, säger Sixten. Han lyfter fram företagets samarbetspartner bland

byggföretag, elektriker, grävare med flera, vilka alla är viktiga för Westbo VVS. Tillsammans med sina medarbetare har de bidragit till företagets goda utveckling. – Om vi fortsätter i samma takt som hittills bör vi vara sex anställda inom tre år. Vi siktar inte mot

stjärnorna, snarare trädtopparna, och hittills har företaget utvecklats som vi vill, konstaterar Sixten Davidsson. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

VD Sixten Davidsson och kollegan Minus Bogren

Telefon: 0371-104 20 • Mail: sigge@westbovvs.se Kullarp Sweden AB • LID 20A 33591 Gnosjö 0370 30 51 91 • www.kullarp.se

Kontakta oss gärna!


20

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Kvalificerad formsprutning på kundens villkor

I den konkurrensutsatta formsprutningsbranschen står Rosti GP AB för ett starkt alternativ. From concept to reality, lyder företagets filosofi, vilken har attraherat en kundkrets som i princip sträcker sig över hela världen. Rosti GP AB i Gislaved grundades 1966 under namnet Gislaved Plastindustri, förkortat GP Plastic. 2003 köptes bolaget av det svenska investmentbolaget Nordstjärnan och ingår sedan dess i Rosti Group med huvudkontor i Malmö och produktionsenheter även i Polen, England, Tyskland, Turkiet, Rumänien, Kina och Malaysia. Totalt sysselsätter koncernen cirka 3 500 anställda, varav 90 finns i Gislaved under ledning av VD Per Petterson. – I Gislaved är vi riktigt bra på formsprutning med hög automationsgrad där montering, kvalitetskontroll och palletering sker i cellen.

Skräddarsydda lösningar Rosti GP AB levererar kvalitetssäkrade lösningar som helt och hållet anpassas efter kundernas behov, önskemål och specifikationer. – Vårt budskap lyder ”from concept to reality”. Från det att kunden har ett koncept så är vi med hela vägen och hjälper till så att kunden får den produkt som förväntades eller bättre. Vi samarbetar med kunden genom hela processen ända tills slutprodukten är klar och kunden är nöjd, säger Per Petterson. Han medger att bolaget verkar i en konkurrensutsatt bransch, inte minst i hemregionen som i mångt och mycket är formsprutningsbranschens Mecka i Sverige. – Vi har dock alltid varit bra på att ta fram effektiva automationslösningar, vilket gör oss konkurrenskraftiga beträffande såväl pris som kvalitet och leveranstider. Vi försöker alltid vara snabbast från koncept till leverans, det uppskattar våra kunder, säger Per.

Per Pettersson

Höga kvalitetskrav Per Petterson berättar att man just nu arbetar på uppdrag av en ny stor kund för vilken man installerar nya maskiner i stora volymer. – Här jobbar vi med oerhört höga kvalitetskrav som dock ligger helt i linje med vår filosofi beträffande hög automation och noggranna kvalitetskontroller, säger Per som ser framtiden an med tillförsikt.

– Vi hanterar väldigt många förfrågningar och har många offerter ute, vilket gör att vi har alla möjligheter att ta fler marknadsandelar. Vi är tillräckligt stora för att göra bra affärer och tillräckligt små för att fortfarande bry oss om kunden, det är något vi värnar om, nu och i framtiden, avslutar Per Petterson.

www.rosti.com Telephone: +46 371 846 50 Address: Rosti GP AB Baldersvägen 35 Box 505 SE-332 28 Gislaved Sweden

Research: Victor Salazar Text: Carolina Fredriksson


GGVV-regionen

21

www.svenskleverantorstidning.se

Utveckling av elprodukter ger både nya patent och återkommande kunder Stitecs slogan lyder Never Stop Developing, och det är ett motto som företaget lever efter när man ständigt utvecklar nya elprodukter. För att ta fram bättre, billigare och mer ergonomiska elprodukter

har

Stitec

en

målmedveten

produktutveckling som också resulterat i flera patent. Bland kunderna finns entreprenörer, uthyrningsföretag, elgrossister och offentliga verksamheter, och Stitecs vilja är att också göra kundernas idéer till verklighet. Expansionsplanerna är därför stora.

Harald Stigefelt grundade Stitec år 2000 som ett konsultbolag, då under namnet H. Stigefelt AB. Under åren 2002 och 2003 blev verksamheten allt mer tillverkningsorienterad med flera egna produkter och år 2004 valde Harald Stigefelt att ge företaget namnet Stitec. – Det har hänt en hel del under våra år, säger Harald Stigefelt. Stitec utgår från Anderstorp och har idag omkring 20 anställda. Geografiskt arbetar de med hela Sverige, och är därmed rikstäckande, men den lokala förankringen är likväl viktig. – Gislaveds kommun är därför värda ett tack för att de använder våra produkter, säger Harald Stigefelt. Vi har växt en hel del och flyttade till nya lokaler år 2014. Vi har nu en yta på 4000 kvm. Det ger oss möjlighet att växa ännu mer. Infrastruktur, tillfällig el och fastigheter

Stitec producerar och säljer el och bredbandslösningar inom de tre marknadsområdena infrastruktur, tillfällig el och fastigheter. – Vi arbetar med elskåp och olika el-fördelningar. Vi gör en hel del fiberskåp och ordnar med el på

VD Harald Stigefelt

byggarbetsplatser där man måste ha tillfällig el. Vi gör också el-centraler till lägenheter och större fastigheter. Vi konsulterar och kan arbeta tillsammans med till exempel installatörer, energiföretag, byggföretag och fastighetsbolag. Stitec vill ta fram elprodukter som har en totalt lägre produktions- och ägandekostnad. I företagets värdegrund står det också att minsta möjliga

miljöpåverkan hela tiden är i fokus och då är lokal produktion en väldigt viktig faktor. – Hela företaget arbetar under vår slogan, Never Stop Developing, säger Harald Stigefelt. Återkommande kunder och nya projekt

Stitecs värdegrund sammanfattas med öppenhet, ansvar och kreativitet. Ofta handlar det om att göra kundens idé till verklighet. – Vi har många återkommande kunder här på bolaget. Det är en fin bekräftelse på att kunderna är nöjda med oss och att vi har hållit vad vi lovat och levererat i tid. Vi försöker alltid vara så bra som möjligt. Priskvalitén och inte minst produktkvalitén är väldigt viktig för oss som tillverkare. Där ligger vi bra till och därför bör man välja oss. Företaget har som mål att öka både omsättning och antal anställda de närmaste åren då de nya produkterna är färdiga. Nya produkter tas fram utifrån aspekter som funktion, ergonomi, ekonomi, design och miljöpåverkan. Produktutvecklingen har resulterat i flera patent. – Vi håller ständigt på med nya projekt. Ett projekt rör billaddning, mer än så kan jag ännu inte säga. Men elnäten måste byggas ut och el-laddningarna utvecklas. Likaså solpanelerna. Vi bygger ut dessa system för att vi ska klara framtiden, vi bidrar till infrastrukturens framtid. Vi satsar mycket och aktivt på produktutveckling. Vi har alla sett att utvecklingen av nya produkter för industri och privatpersoner går enormt snabbt

och därför är det väldigt viktigt att vi är aktiva och ständigt utvecklar de produkterna vi har så att de passar in, det är också vårt fokus inför framtiden, avslutar Harald Stigefelt, VD för Stitec AB i Anderstorp. Research: Victor Salazar Text: Carolina Fredriksson

Adress: Stansgatan 1, 334 32 Anderstorp Telefon: 0371 – 565 000 Hemsida: www.stitec.se


22

GGVV-regionen www.svenskleverantorstidning.se

Innovativa solenergisystem utnyttjar solens energi året om

Att använda solens energi framstår för allt fler som ett givet alternativ när det kommer till att välja energikälla. Gisle Innovations är företaget som både har erfarenhet och kunskap om hur det är möjligt att använda solens energi året om. De erbjuder helhetslösningar från kundens idé till färdig anläggning.

Det finns många fördelar med att använda solenergi, till exempel att den inte avger några föroreningar och att solens energi är kostnadsfri att använda. Solenergi är därför ett både hållbart och lönsamt energialternativ, och en energikälla för framtiden. Många kunder vill använda sig av

VD Bert-Inge Augustsson

solenergi och det är där Gisle Innovation kommer in. – Det börjar med att vi informerar om hur solenergi fungerar, vi ger teknisk information från start. Vi är med från kundens idé till den slutmonterade och uppstartade produkten. Under processen ger vi mycket teknisk support. När vi lämnar anläggningen ska den vara fullt fungerande och i full gång, säger Bert-Inge Augustsson, CEO & Investor, Gisle Innovations AB i Gislaved. Från start till Solarcell Clear Resan med Gisle Innovation startade när BertInge Augustsson studerade projektledning. Under utbildningen observerade Bert-Inge hur hans egna solpaneler fungerade, och såg hur han kunde göra dem bättre. Han började studera solpaneler, och särskilt hur de fungerar under Nordens mörka och kalla vinterperiod. Om det ligger snö på solpanelerna och solpanelerna är placerade på ett tak, vilket de ofta är, kan det vara svårt eller farligt att ta bort snön. – När jag slutade skolan hade jag kommit väldigt långt med mina idéer och den kunskap jag fått när jag studerat solpaneler, och jag bestämde mig för att ta det vidare. En månad efter skolans slut, i juni 2010, hade jag startat Gisle Innovations. Produkten som jag testade under skoltiden, Solarcell Clear, patenterade jag. Solarcell Clear har samma funktion som en bakruta på bilen, den

Ring oss 0739-13 32 29 Mail bert-inge.se@telia.com www.gisleinnovations.se

smälter snö, frost och is. På så vis är solpanelerna alltid användbara, oavsett väderlek, berättar BertInge Augustsson. Energi för framtiden Gisle Innovations arbetsområde sträcker sig från Ystad till Stockholm. Årsskiftet 2013-2014 började solceller komma allt mer, och Gisle Innovations hade då en kunskapsfördel gentemot många andra aktörer eftersom de redan då hade erfarenhet av solenergi. Som konsument eller företag kan man ansöka om ett solcellspaket som täcker 20 % av investeringskostnaden. – En konsument ska bara behöva trycka på en knapp för att komma igång hos oss och det ser vi också som en god kvalifikation. Solenergi är en stor investering för kunden, det är något som vi måste beakta när vi erbjuder våra lösningar. Vi konkurrerar med kvalitén, dels kvalitén på produkten, dels kvalitén på det utförda jobbet. Försäkringsbolagen ställer till exempel allt fler krav på hur montaget är gjort, och där följer vi Länsförsäkringarnas normer för att säkerställa att montaget är utfört på korrekt sätt. Samarbeten och personal är viktigt för Gisle Innovations. Företaget har personal som arbetar med montering av anläggningar runt om i Sverige, i Skåne, Halland, Stockholmsområdet och Småland. – I framtiden vill vi växa organiskt. Inom fem år vill vi också ha några anställda som arbetar med montage och el, och på så sätt bli självförsörjande med alla våra tjänster. Det vore något och dit kommer vi! avslutar Bert-Inge Augustsson. Research: Victor Salazar Text: Carolina Fredriksson


GGVV-regionen

23

www.svenskleverantorstidning.se

Flexibel städservice i Gislaveds kommun När

Josip

och

Daniella

Makosovic

bestämde sig för att starta eget i städbranschen var det något av en chansning. Den visade sig dock vara rätt, idag driver man välrenommerade RiMa Städ AB med uppdrag för såväl privatpersoner som företag i hela Gislaveds kommun med omnejd.

När Daniella Makosovic blev arbetslös i samband med omstruktureringar på hennes dåvarande jobb bestämde hon sig tillsammans med Josip för att starta eget i städbranschen. – Daniella var den av oss som var mest drivande, jag hakade mer på och stöttade henne, minns Josip och berättar att de drog igång RiMa Städ med en förhållandevis liten budget. – Vi köpte in en del enklare städutrustning och vände oss till en del företag och bekanta som jag hade kontakt med sedan tidigare. Visst var det lite

tufft i början men vi kämpade på, bland annat genom att dela ut flygblad, och så snart de första företagen hade anlitat oss spred sig ryktet snabbt. Mun till mun-metoden var väldigt bra för oss för snart hade vi mer att göra än vad vi kunde klara av. Snart fick Josip och Daniella lov att anställa mer personal och idag sysselsätter verksamheten ett tiotal anställda i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Gislaveds kommun med omnejd. Brett koncept RiMa Städ jobbar företrädesvis med hushållsnära tjänster och företagsstädning. Hemstädning, kontorsstädning, industri- och butiksstädning ingår i det breda konceptet, liksom flytt- och byggstädning. Golvvård utgör en annan väsentlig del av verksamheten och man jobbar helt utan bindningstider för kunderna. – Oavsett om det handlar om arbetsplatser eller privata hem är det allmänt känt att smuts och oreda distraherar på ett negativt sätt. Alla vet hur

skönt det är att vistas i rena miljöer, men också hur tråkigt och tidskrävande det kan vara att skapa dem på egen hand. Detta har vi alltid varit väl medvetna om här på RiMa Städ. Vi ser helt enkelt till att våra kunder kan utnyttja sin tid till något annat än städning, säger Daniella Makosovic. Hon framhåller att det är särskilt utvalda personer som jobbar i RiMa Städ. Här utbildas de internt, vilket innebär att kunderna kan vara säkra på att de har att göra med kompetenta, pålitliga och lyhörda personer när de anlitar företaget. Daniella är själv utbildad hygientekniker och verksamheten är miljöcertifierad av Arbetsmiljöverket. Tydlig miljöprägel Josip och Daniella satsar målmedvetet framåt och investerade till exempel nyligen i en avancerad ångmaskin som jobbar med en temperatur på 110 grader. Smuts elimineras med ånga, vilket innebär att man inte behöver några kemikalier. Miljöprägeln är tydlig i RiMa Städ där man hela tiden märker en ökad efterfrågan på företagets tjänster.

– Vi ser helt enkelt till att våra kunder kan utnyttja sin tid till något annat än städning. – Det händer mycket just nu och vi tror att vi går en mycket spännande tid till mötes, avslutar Josip och Daniella Makosovic. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson

En pålitlig servicepartner för plastindustrin I Lidéns Service Teknik AB har ägaren, Jörgen Lidén, valt att specialisera sig inom två områden i stället för ett. Det välrenommerade Gislavedsföretaget jobbar dels med försäljning och service för plastindustrin, dels med tillverkning av ledmarkeringar till såväl privatpersoner som kommuner och landsting. Det breda konceptet har byggt en stark och stabil kundkrets.

Jörgen Lidén är mannen bakom Lidén Service Teknik AB. Han hade ett mångårigt förflutet inom plastindustrin när han, i samband med att branschen fick en dipp i början av 2000-talet, bestämde sig för att starta eget. – Jag fick behålla många av de kontakter jag skapat under min tid i branschen, och på så sätt fick jag en bra start med inte minst ett flertal service- och reparationsinsatser. Sedermera ombildade jag företaget till aktiebolag, berättar Jörgen som trivs bra med att arbeta ensam. – På sätt och vis jobbar jag med min hobby eftersom jag tycker att branschen är så intressant, men visst skulle jag behöva avlastning i bland, medger han. Fullt förståeligt med tanke på att upptagningsområdet i princip sträcker sig över hela Sverige och till viss del även utomlands. Två inriktningar Verksamheten vilar stadigt på två stabila ben. Framför allt handlar det om försäljning av maskiner, robotar och kringutrustning till plast-

industrin, samt alla typer av underhålls- och servicearbeten. – Plastindustrin är väldigt bred, vilket gör att den rymmer en mängd olika maskiner och utrustningar. Jag kan även hjälpa till med flyttning av hela fabriker, och kan också bistå med att kundanpassa och optimera kundens produktion, upplyser Jörgen. Lidéns Service Teknik tillverkar och säljer även ledmarkeringar, det vill säga skyltar till bland annat skoterleder. Markeringarna säljs till såväl privatpersoner som kommuner, landsting och Skogsvårdsstyrelsen. Bristande återväxt oroar Lidéns Service Teknik AB har ett nära samarbete med kunder över hela Skandinavien, samt i Estland, Holland, Tyskland och England. Företaget utvecklats starkt men Jörgen Lidén ser trots detta ett problem som rör hela branschen. – Återväxten av yrkesarbetare i branschen är oroväckande svag, konstaterar han. – Jag är nästan yngst av alla resande servicetek-

Ring oss gärna :

0706-98 09 69 service-teknik@telia.com www.lidensserviceteknik.se 0371 – 15 400 • info@rimaservice.se • www.rimaservice.se

niker, vad kommer att hända med hela plastindustrin om inte nya utbildas? Det finns knappt några sådana utbildningar och branschen skriker efter nytt, ungt blod. Jörgens ambition är dock att fortsätta driva företaget i samma goda anda som gjort det framgångsrikt. – Jag kämpar vidare, eftersom jag driver företaget ensam går det inte att trappa ner, säger Jörgen Lidén. Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


n e a g i H härl t g i t ! k t i s r Ü h


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.