Svensk Leverantörstidning nr-3 2019

Page 44

44

göteborg www.svenskleverantorstidning.se

Entreprenadfirma utan begränsningar Flexibilitet och påhittighet är två ord som kännetecknar entreprenadföretaget Mankraft i Väst AB. För i det här företaget känns ingenting omöjligt. Allt från markarbeten till bemanning ingår i det breda konceptet som kan handla om allt från trädgårdsskötsel till dränering och rivning. Det första vi får syn på när vi besöker Christian Nilsson, VD i Mankraft i Väst AB, är en kanon. Denna ska renoveras för en kund och medarbetaren Marko är i full färd med att ta sig an själva byggnationen av lavetten i ek. Man förstår snart att inga jobb är vare sig för stora eller för små för Mankraft i Väst AB som beskrivs som ett entreprenadföretag som bistår med allt från markarbeten till bemanning. – Vi kan hjälpa till med det mesta inom entreprenad, såsom dränering, fasadtvätt, trädgårdsskötsel, rivning eller bygg. Christian upplyser om att en del projekt kan sträcka sig över ett år medan andra bara rör någon dag. Han tillägger att man även hyr ut personal inom flera olika branscher och framförallt har nischat sig åt lite tyngre grovarbeten.

Det är lätt att fascineras av Mankraft i Väst AB:s bredd och kapacitet när Christian Nilsson beskriver några av de tyngre jobb företaget varit delaktigt i. Han nämner ett par uppdrag som genomförts nyligen, såsom invändig rivning av en 2 000 kvadratmeter stor industrifastighet samt ett jobb där man rengjorde oljecisternerna i Göteborgs hamn. Tunneldrivning Ett annat projekt avsåg ett bostadskomplex i Mölndal med butiker längs gatuplan. Ett av de större byggföretagen i Norden renoverade på uppdrag av Mölndal Bostäder, och det var när man skulle utföra stambyten som man insåg att den enda lösningen var att gräva en tunnel för hand för att kunna komma åt rören underifrån. Christian och hans gäng fick uppdraget – och löste det. – Beställaren var mäkta imponerad av det arbetet, framförallt för att vi hade med oss ett par tjejer i arbetsgruppen som var med och grävde tunneln för hand. Tjejerna har fått mycket positiva omdömen från andra företag efter det jobbet, säger Christian. En av deltagarna, Ann, beskriver uppdraget lite närmare: – Tunneln fick inte vara för bred, och för att kunna gräva den fick vi använda oss av en KLAS (Kort Liten Attack-Spade), som används inom det militära för grävning av skyttevärn. Vi skyfflade ut sammanlagt 180 ton material som bars ut i hinkar. Projektet tog hela 17 veckor och sysselsatte tio man. Liksom sina kollegor lyfter Ann fram kamratandan som råder bland företagets 15 anställda. Christian

En av våra snickare har byggt en ny lavett i ek till en tysk lättinfanterikanon från 1800-talet, ett litet specialprojekt.

Tunneldrivande för hand, för att kunna utföra ett stambyte under en fastighet.

Iordningställande av slänt hos en kund, där vi bland annat ha planterat växter utifrån en trädgårdsarkitekts ritning.

beskriver dem som "riktiga bondpojkar och -tjejer". – De löser verkligen det mesta och tvekar aldrig att ta i ordentligt, framhåller han. Han berättar vidare att man från privatpersoner ofta får förfrågningar kring trädgårdsskötsel, byggnation med mera. Man kan putsa fasader, gjuta plattor, kapa träd, utföra snickerier och mycket mer. – Man kan säga att vi både bygger och river, sammanfattar han. God utveckling Mankraft i Väst startades 2006 med ambitionen att vara ett komplement till de stora, etablerade företagen. Ganska snabbt har verksamheten spridits från Göteborg till hela Västra Götalandsregionen, samtidigt som bolaget har utvecklats till en helhetsleverantör inom entreprenad. Christian berättar att fler och fler av deras kunder efterfrågar totalentreprenader. – Vi jobbar åt såväl privatpersoner som stora företag, vilka i allt högre utsträckning efterfrågar helhetslösningar. Därför ser vi till att ha så mycket varierande kompetens inom olika yrkesområden

Uthyrd personal utför arbete hos en av våra kunder, som befinner sig inom tyngre saneringsbranschen.

som möjligt. Vi köper också in alla våra maskiner själva. Vi har bland annat tre grävmaskiner samt minidumprar med gummilarver för att kunna arbeta i trädgårdar med minimal påverkan på tomten, upplyser Christian Nilsson. Parallellt med Mankraft har Christian ett eget långsiktigt projekt som han dragit igång. Det handlar om en timrad gård som tillhört hans mormor och morfar och som nu ska renoveras, den är ett par hundra år gammal. – Men det får ta den tid det tar. Golvet har gjutits om och nu jobbar jag med de tio meter långa takstolarna som ska justeras in höjdmässigt. Det är tio meter upp till nock och denna byggnaden är 450 kvadratmeter per plan. Man får tänka och arbeta på ett annat sätt när man arbetar med en konstruktion som är helt timrad och helt saknar skruv och spik.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.