Page 1

Auto Visscher Al 50 jaar uw autobedrijf in Leerdam

(72  (3305 LEERDAM

WOENSDAG 27 NOVEMBER 2013 JAARGANG 26 NO. 48 ™LLL#=:I@DCI6@I#CA

(\[V=PZZJOLY 7HYHSSLS^LN3LLYKHT PUMV'H\[V]PZZJOLYUS

WINTERCHECK

VAN â‚Ź 19,- VOOR â‚Ź 9,-

Rijthoek 1 Haaften 0418 -591345 www.autopippel.nl

Mensenhandelaar aangehouden <:A9:GB6AH:C Â&#x2122; =Zi gZX]ZgX]ZiZVb YVio^X]WZo^\]djYibZiolVgZXg^b^cVa^iZ^i ^c OZZaVcY Zc LZhi 7gVWVci ]ZZ[i kdg^\Z lZZ` ldZchYV\ ZZc (*"_Vg^\ZbVcj^i<ZaYZgbVahZcVVc\Z]djYZc# =^_ ldgYi kZgYVX]i kVc bZchZc]VcYZa Zc l^ilVhhZc kVc \ZaY# 9ZgZX]ZgX]Z^hYZbVcde]Ziheddg \Z`dbZc Yddg VVc\^[iZh kVc 7gVWVcihZ kgdjlZc Y^Z haVX]id[[Zg o^_c \ZldgYZckVcYZkZgYVX]iZ#=^_]ZZ[i ]Zc de ZZc ha^c`hZ bVc^Zg \ZYldc\Zcdbo^X]iZaViZcegdhi^ijZgZc# 9Z kZgYVX]iZ ^h ^c kZgoZ`Zg^c\ \ZhiZaYZckddg\ZaZ^YkddgYZGZX]iZg" Xdbb^hhVg^h# 6ah ]Zi dcYZgodZ` \Z]ZZa^hV[\ZgdcY\VViYZoZoVV`Yddg cVVgYZd[[^X^ZgkVc_jhi^i^Z#Â&#x2122;@^cYZgZc^cG]ZcdnlVX]iiZcoViZgYV\kdaheVcc^c\deYZVVc`dbhikVcH^ciZg`aVVh#

ĹŻÄ&#x17E;ĹŹĆ&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E; Ć&#x152;ĆľÇ Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;ĆľĆ&#x161;Ĺ˝ ^Ć&#x;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺś ^Ä?Ĺ&#x161;ŽŜÄ&#x17E;Ć&#x152; 'Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;ŏŽŽĆ&#x2030; Ć&#x161;Ä&#x201A;ŜŏÄ&#x17E;Ĺś &Ĺ?Ć?Ä?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻ Ĺ?ƾŜĆ?Ć&#x;Ĺ? Ambachtstraat 9a|Meerkerk|0183 356859

www.elektrischmobiel.nl

Een mooie gelegenheid voor een feestje!

Uitbreiding MCD wordt uitgesteld

Vrijwilligers goud Van Hedel: fluitend waard voor de kerk naar het werk

De plannen voor de uitbreiding van de MCD in Beesd gaan voorlopig de koelkast in. De initiatiefnemers hebben besloten het project opnieuw tegen het licht te houden en later met een voorstel te komen dat in het dorp op meer draagvlak kan rekenen. De initiatiefnemer heeft het gemeentebestuur gevraagd het lopende proces tijdelijk stil te leggen. Dit betekent dat de behandeling van het project op 3 en 17 december in commissie en raad niet doorgaat.

De monumentale hervormde kerk van Schoonrewoerd ondergaat momenteel een ďŹ kse restauratie van het binnenwerk. Naast professionele aannemers zijn dagelijks zoâ&#x20AC;&#x2122;n tien enthousiaste vrijwilligers in de weer. â&#x20AC;&#x153;Elke dag zijn er gemiddeld zoâ&#x20AC;&#x2122;n tien gemeenteleden in de weer. Soms al om half acht â&#x20AC;&#x2DC;s morgens en vaak tot â&#x20AC;&#x2DC;s avonds elf uur. De inzet is geweldig. De 82-jarige Jan de Braber bijvoorbeeld slaat geen dag overâ&#x20AC;?, zegt kerkrentmeester Johan den Hertog.

nieuws

Uw feest op maat. Mooie sfeervolle zalen voor 20 tot 400 personen. Professionele licht- en geluidsinstallatie. Eigen uitgebreide keuken. Rolstoelvriendelijk. Professionele bediening. Gratis parkeergelegenheid.

3

nieuws

13

Banen voor het aanklikken

%LMRQVEOLMIWXDOWLMGPRELHO

VAN DRIESTEN Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

Heeft u een dikke huid, vroeg verslaggever AndrĂŠ van der Vlerk burgemeester Alex van Hedel in Neerijnen, die ďŹ&#x201A;ink onder vuur ligt. â&#x20AC;&#x153;Een enĂłrm dikke huidâ&#x20AC;?, was het antwoord. Van Hedel wil burgemeester blijven. â&#x20AC;&#x153;Vorig jaar zei iemand: u bent jong en ambitieus en vast na drie jaar vertrokken. Ik heb geantwoord dat ik zeker mijn eerste termijn wil uitdienen. Ook vandaag nog ga ik iedere dag ďŹ&#x201A;uitend naar mijn werk. Er is geen enkele reden om vroegtijdig te vertrekken.â&#x20AC;?

accent

31

ASH wint in de slotminuut ASH versloeg Groot-Ammers zaterdag in de laatste minuut. Uit een vrije trap schoot Hidde van Wageningen de thuisclub in Hellouw naar 2-1 winst. Voor Groot-Ammers was dat een tegenvaller want na de verdiende gelijkmaker van Gauthier Luwawa leken de sterkere gasten eerder voor een zege in aanmerking te komen. ASH-trainer Gerrit Molenaar was opgetogen over de late winst: Vorige week bij Groote Lindt was het precies omgekeerd. Toen verloor de club vlak voor tijd.

sport

41

LEES HET LAATSTE (STREEK)NIEUWS ALS EERSTE

5JFOEXFHt&(-FFSEBN 5FM tXXXIFUEBLOM

ns Keuke

FOTO: WWW.WICEKLISTWAN.NL

Handelstraat 7 / Leerdam Tel. 0345 617 419 / fax 617 694

www.vanwijkautoschade.nl

YES, I LIKE! www.facebook.com/leerdam.nieuws

www.vandriestenkeukens.nl Techniekweg 6, Leerdam, 0345-630557

Leerdam zoekt oplossing voor afsluiting Koenderseweg

HZ buitenzonwering SCREENS - ROLLUIKEN - MARKIEZEN UITVALSCHERMEN - SERREZONWERING TERRASZONWERING - VERANDAZONWERING

Jan van Arkelstraat 37 T 0345-632965 4141 CX Leerdam E info@hz-zonwering.nl

www.hz-zonwering.nl Het bezoek/showroom adres is: Techniekweg 17 Leerdam (Alleen op afspraak.)

A::G96BÂ&#x2122;9Z\ZbZZciZAZZgYVbdcYZgodZ`iVaiZgcVi^ZkZdeadhh^c\ZckddgYZV[-

haj^i^c\kVcYZ@dZcYZghZlZ\#:gldgYidcYZgVcYZgZ\ZYVX]iVVcZZcWZlZZ\WVgZV[haj^i^c\Y^ZW^_kddgWZZaYĂ&#x2030;hVkdcYhZc^c]ZilZZ`ZcYdeZc`VckddgkZg`ZZg# :ZcZZgYZgeaVcdbYZlZ\V[iZhaj^iZcbZiZZckVhiZWjhhaj^h]ZZ[iWZolVVgde\ZaZkZgY#Dd`kVcWZldcZghZcVcYZgZWZaVc\]ZWWZcYZcodVahij^cYZgh`gZZ\YZ \ZbZZciZ]Zih^\cVVaYVio^_c^ZiWa^_o^_cbZiYZeZgbVcZciZV[haj^i^c\# 9Z]j^Y^\ZV[haj^i^c\bZi]Z``Zc^hZZci^_YZa^_`Zdeadhh^c\#9ZlZ\^hcjVaaZZc idZ\Vc`Za^_`kddgWZhiZbb^c\hkZg`ZZg#Kdg^\ZlZZ`]ZZ[iYZeda^i^ZlZ\\ZWgj^`ZghY^Z]ZikZgWdYhWdgYcZ\ZZgYZcWZ`ZjgY#9Z@dZcYZghZlZ\^hkVcj^ikZ^a^\]Z^YhdkZglZ\^c\Zc V[\ZhadiZc kddg ]Zi Yddg\VVcYZ kZg`ZZg! ]Zi WdjlkZg`ZZg kddgYZc^ZjlZl^_`7gdZ`\gVV[bVV`icVbZa^_`\ZWgj^`kVcYZoZlZ\#


De beste deal voor uw zorgverzekering

I

QD D Y H L SUHP

60

, 9 6 € r maand pe

  

Lage premies door hoge collectieve kortingen Extra voordelig: de nieuwe ZorgVoordeelPolis 2QOLQHSUHPLHVYHUJHOŬNHQHQGLUHFWDIVOXLWHQ Automatische overstapservice 3HUVRRQOŬNDGYLHVEŬXZNHX]H

Van den Beukel Assurantiën BV Vlietskant 42 | 4141 CM Leerdam Telefoon: (0345) 63 03 66 | Email: info@vdbeukel.nl

Ga naar www.vdbeukel.nl


Woensdag 27 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Wel Alzheimercafé in Geldermalsen

Uitbreidingsplannen MCD uitgesteld

ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš In het artikel ‘Alzheimercafé Leerdam jubileert’ in Het Kontakt van een aantal weken geleden werd ten onrechte gesteld dat er in Geldermalsen geen Alzheimercafé is. Deze is er echter wel, al vier jaar. Elke laatste woensdag van de maand vindt de bijeenkomst plaats in het gebouw van WelzijnGeldermalsen aan de Willemstraat 17a. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen programmeert het Alzheimercafe op woensdag 29 januari een cabaretvoorstelling van de Culemborgse acteur Kees van der Zwaard. Het Alzheimercafé is dan verplaatst naar Ravestein. Meer informatie: 0345-573688.

ğĢĢİġ š De plannen voor de uitbreiding van de MCD in Beesd gaan voorlopig de koelkast in. De initiatiefnemers hebben besloten het project opnieuw tegen het licht te houden en later met een voorstel te komen dat in het dorp op meer draagvlak kan rekenen. Tijdens een informatieavond op 11 november presenteerden de ondernemer en de gemeente de plannen voor de uitbreiding van de supermarkt en de herinrichting van het plein. Tijdens de druk bezochte avond bleek dat er nog altijd forse kritiek bestaat op de plannen. Vandaar dat de MCD-eigenaar constateerde dat er onvoldoende

draagvlak voor het huidige project bestaat. “De initiatiefnemers nemen alle inspraakreacties bijzonder serieus. In de eerste plaats om recht te doen aan de insprekers zelf en in de tweede plaats, omdat ze kansen zien aan bepaalde op- en aanmerkingen tegemoet te komen of de haalbaarheid nog eens kritisch te bekijken”, aldus het persbericht van de gemeente. De initiatiefnemer heeft het gemeentebestuur gevraagd het lopende proces tijdelijk stil te leggen. Dit betekent dat de behandeling van het project op 3 en 17 december in commissie en raad niet doorgaat.

Afgelopen voorjaar zorgden de plannen voor de uitbreiding van de supermarkt en de bouw van acht appartementen voor veel onrust. Daarbij ging het niet alleen om de uitbreiding van de MCD, maar vooral ook om de gevolgen voor het naastgelegen Dorpsplein. Inwoners waren bang dat er parkeerplaatsen verloren zouden gaan, terwijl kermisexploitant Eckelboom en de organisatoren van (Oranje)activiteiten op het plein voorspelden dat het plein niet groot genoeg meer zou zijn om er in de toekomst nog grote evenementen te organiseren. Om duidelijkheid te scheppen, presenteerden de initiatiefnemers tijdens

3

de informatieavond drie uitbreidingsvarianten waar de inwoners zich over konden uitspreken. De gemeente toonde op die zelfde avond een schets van de herinrichting van het plein. Daarbij zouden de grootste bezwaren zijn ondervangen: er gaan geen parkeerplaatsen verloren en de kermis zou kunnen blijven staan. Maar ook de aangepaste plannen bleken op flinke weerstand van de inwoners te stuiten, zodat de initiatiefnemers nu nogmaals op zoek gaan naar een andere invulling. Zodra het gewijzigde plan klaar is, krijgen de inwoners van Beesd en andere belanghebbenden weer de kans om te reageren.

Gratis fitnessen in de buitenlucht

Geen huizen voor Acquoyse starters

ĩĢĢįġĞĪ š Leerdam heeft op drie locaties fitnesstoestellen in de buitenlucht laten plaatsen. Deze zijn gratis te gebruiken.

68FJDN ™ In de kern Acquoy worden voorlopig geen grootschalige woningbouwprojecten uitgevoerd. Dat heeft het college van B&W bekend gemaakt. Wel is het mogelijk om via het flexibele programma dat de gemeente hanteert een of twee woningen te bouwen. “Maar er is geen ruimte voor grotere bouwplannen”, aldus wethouder Niko Wiendels. Directe aanleiding voor het besluit is dat het contingent voor Acquoy – én Gellicum – wordt opgesoupeerd door Rhenoy waar - in twee fases van 55 en 25 woningen - in totaal 80 woningen worden gerealiseerd. Eerder bestonden er in Acquoy plannen voor de bouw van acht starterswoningen. Dat aantal bleek te hoog met het oog op de bestaande behoefte en zou leiden tot ‘bouwen voor leegstand’. Zelfs de Raad van State boog zich over de plannen en concludeerde dat de behoefte aan woningen aantoonbaar aanwezig moet zijn, omdat anders de planologische procedure niet succesvol kan worden doorlopen. Uit onderzoek blijkt dat in er Gellicum, Rhenoy en Acquoy tot 2020 behoefte is aan veertien starterswoningen. In Rhenoy worden in die periode twintig goedkope woningen – tot 170.000 euro - gebouwd. Zodat inwoners van Acquoy daar terecht kunnen.

Wethouder Petra Groeneweg heeft zaterda de zogenoemde outdoor fitnessplaatsen geopend. Ze zijn te vinden op

het Meesplein, Oranjehof en aan de Hagahof. Streven is om met deze gratis openluchtsportplaatsen het sporten en bewegen in de stad te stimuleren. De keuze welke toestellen er waar moeten komen, is in nauw overleg met de wijkraden besloten. Op elke locatie zijn vier of vijf fitnesstoestellen

™9ZidZhiZaaZcldgYZcY^gZXij^i\ZegdWZZgY#

Mensenhandelaar opgepakt ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš Een 35-jarige man uit Geldermalsen is woensdag in de kraag gevat op verdenking van mensenhandel en het witwassen van geld. De man werd door een rechercheteam dat zich bezighoudt met zware criminaliteit in Zeeland en West Brabant opgepakt. Het team is de man op het spoor gekomen door verschillende aangiftes van Brabantse vrouwen die claimen slachtoffer te zijn geworden van de verdachte. Hij heeft hen volgens de verklaringen op een slinkse manier gedwongen om zich te laten prostitueren en nam het geld in beslag. Daarnaast zou hij geld hebben witgewassen. De verdachte is in verzekering gesteld en is vrijdag al voorgeleid aan de rechter-commissaris, deze staat de politie tijdens het opsporingsonderzoek juridisch bij. Als het onderzoek helemaal is afgerond, gaat de zaak door naar de officier van justitie. De verdachte zal zich als het onderzoek is afgerond moeten verantwoorden bij de rechter.

Collecte voor slechtzienden ĩĢĢįġĞĪš Tijdens de collecteweek van 9 tot en met 14 december zamelt Vereniging Bartiméus Sonneheerdt geld in voor projecten en vraagt aandacht voor problemen van blinden en slechtzienden. Info: azumbrink@ steunbartimeus.nl of 030-6935048).

geplaatst. Denk aan toestellen als een crosstrainer, een spinfiets, een situpbench en een bootcampgym. Bij deze laatste is op vaste tijden een trainer aanwezig om de bootcamp te leiden. In het voorjaar van 2014 start er een ‘Train the Trainer’-programma, waarbij mensen uit de wijk worden klaar-

FOTO: WWW.WICEKLISTWAN.NL

Sloop Leerdam-West en moskee van start ĩĢĢįġĞĪš Deze week start Kruiswijk Sloopwerken in opdracht van KleurrijkWonen met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de inmiddels leegstaande woningen aan de Talma-, Park-, School- en Patrimoniumstraat in Leerdam. Alle bewoners van de 134 woningen zijn vertrokken en de nutsbedrijven hebben de aansluitingen voor water gas en elektriciteit verwijderd. Er zijn bouwhekken rondom het werkterrein geplaatst en de woningen kunnen nu veilig gesloopt worden. KleurrijkWonen streeft ernaar om alle woningen nog vóór de jaarwisseling te slopen. De sloopwerkzaamheden nemen in totaal naar verwachting elf weken in beslag. De eerste week vinden er vooral voorbereidende werkzaamheden plaats en wordt gestart met het verwijderen van asbest. Circa anderhalve week na aanvang van de werkzaamheden begint het mechanisch slopen van de woningen. Na het slopen van de woningen zal het slooppuin worden vermalen tot kleine stukjes die zullen worden hergebruikt onder de nieuw aan te leggen straten. Over alle werkzaamheden, de planning en fasering zijn omwonenden op woensdag 6 november in West End geïnformeerd. De komende periode wordt er nog

meer gesloopt in Leerdam-West. Nu de nieuwe Turkse moskee een feit is, zal de oude moskee aan de Boëtiusstraat 16-18 worden gesloopt. Het pand komt op 30 november in handen van de gemeente Leerdam. Gezien de staat van het pand, heeft de gemeente besloten het gebouw te slopen. Om risico’s van een leegstaand pand zoveel mogelijk te beperken, start de gemeente al op maandag 2 december met de sloop. Het streven is de sloop voor Kerstmis klaar te hebben, dit ook met hoog op de veiligheid in de wijk. De sloopt begint met het verwijderen van asbesthoudend materiaal uit het pand. Dit gebeurt door een gecertificeerde onderneming. Vervolgens wordt de rest van het pand gesloopt. Het puin wordt weggehaalt met vrachtwagens. Die rijden via de Lingedijk, Lingestraat, Lingeplein, Leliestraat, Boëtiusstraat, Owensstraat, Tiendweg en Zuid-Hollandweg. Wanneer het puin weg is, blijft er voorlopig een leegstaand terrein over. Aan de Boëtiusstraat wordt een tijdelijk hekwerk geplaatst waardoor er geen voertuigen op het terrein kunnen komen. Over de definitieve invulling van de ruimte is nog geen besluit genomen. De gemeente neemt dit mee in de herstructureringsplannen voor onder andere de Siemensstraat.

gestoomd om andere mensen te helpen bij het fitnessen. Op alle toestellen staat een korte instructie. Bovendien staat er op elke locatie een instructiebord met voorbeeld oefeningen, een verwijzing naar de website en de app ‘Standing Strong’ voor nog meer trainingsideeën, lesroosters, voedingsadviezen, filmpjes en intervalstopwatch. Workout De opening van de sporttoestellen vond zaterdag op een bijzondere manier plaats. Leden van de buurtverenigingen uit Leerdam-West, -Oost en -Noord fietsten onder muzikale begeleiding van locatie naar locatie. Medewerkers van leverancier Velopa Omniplay deden op elke locatie een workout van vijftien minuten, om vervolgens hardlopend naar de volgende locatie te gaan. Voor de toeschouwers was er op elke locatie wat te eten en drinken, bovendien kreeg iedereen die aanwezig was een lot waarmee ze kans maken op een prijs. Op de Hagahof dingt iedereen met een lot mee naar de hoofdprijs: twee gratis sessies met een personal trainer inclusief voedingsadvies. Dit was omdat er aan de Hagahof ook nog reden was voor een ander feestje: wethouder Petra Groenweg opende daar zaterdag ook de vernieuwde speeltuin.

Ook met kunstgebit regelmatig op controle Wie een kunstgebit heeft kan het beste elk jaar op controle gaan bij de erkende tandprotheticus. Nog teveel mensen lopen rond met klachten als gevolg van een versleten of beschadigd kunstgebit, constateert de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Om pijn te voorkomen en om loszitten van uw kunstgebit tijdig te kunnen constateren, is het aan te raden één keer per jaar de gebitsprothese te laten controleren. Ook als u geen klachten heeft is deze controle erg belangrijk. Het slinken van uw kaken gaat heel ongemerkt, het zal u in eerste instan-

tie dus niet opvallen. Met een eenvoudige aanpassing kan de ruimte onder het gebit worden opgevuld waardoor uw gebit weer een optimale pasvorm heeft. Ook wordt gecontroleerd of uw mond nog goed gezond is. Vooral mensen met een slecht passend kunstgebit of mensen die hun kunstgebit al jarenlang dragen, kunnen vervelende klachten of afwijkingen krijgen. Om dit voor te zijn spant Tandprothetische Praktijk Volgers zich in voor een goede mondgezondheid en kan vrijblijvend een afspraak worden gemaakt om de gebitsprothese kosteloos te laten controleren.

Tandprothetische Praktijk Volgers Bergstraat 1 | 4141BS Leerdam | Tel: 0345-505851 Site: www.kunstgebitleerdam.nl | Email: info@kunstgebitleerdam.nl

Jij onze cameraman? Zet je video of foto op www.hetkontakt.nl


Familieberichten

Woensdag 27 november 2013

Het moment na de laatste toon Voor de eerste herinnering: een ruimte Die bij iedere ontdekking verder uitdijt

Jaantje van Beekhuizen - Lucasse 18 oktober 1918

20 november 2013

Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzonder persoon.

Tien jaar na het overlijden van zijn liefhebbende vrouw Rijna is overleden onze lieve vader en opa

Hierbij geven wij u kennis dat op 15 november 2013 onze vader

Lijbert Schipper na een kort ziekbed is overleden.

Casper Bullee Acquoy, 07-05-1929

Acquoy, 24-11-2013

Herinneringshuis De Einder

Antje en Gerard

Regionaal Rouwcentrum Rhenoy

Ike, Wil, Corine, Willemien, Lineke EngelHans, Toon, Dick, Wilfried, Tjeerd, MariĂŤlle, Nele, Krijn, Haske, Chantal, Telle, Ilvi, Steven, Lianne, Martijn, Emma, Saar, Jop, Joost, Karima, Veere, Pleun, Milan*, Nine, Menno, Tieme, Camiel, Lude, Sigwin, Alijn, Rune, Janne, Bardt, Diede, Dusty, Edin, Beke, Levijn, Minke.

Arno en Rosanne Reinier en Mathilda

Piet en Lia Mariska Edwin

Frik en Marja

Met het overlijden van

Jaantje van Beekhuizen â&#x20AC;&#x201C; Lucasse is een persoon van ons heen gegaan die in tijden van oorlog en in tijden van vrede, van bezetting en van vrijheid, veel voor onze familie betekend heeft. MariĂŤnwaerdt, O.W.A. van Verschuer C.Th. van Verschuer â&#x20AC;&#x201C; van Sminia

Zwaar werden de dagen en lang duurden de nachten. Hoe moeilijk is het vechten bij het ontbreken van de kracht. Maar ondanks je verlies van de strijd van het leven heb je ons een heel stuk geluk en ontzettend veel liefde gegeven. Verdrietig om het afscheid, maar met vele fijne herinneringen aan zijn liefde en zorgzaamheid is, te midden van ons en vol vertrouwend op zijn Heer, rustig heengegaan mijn geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

Pieter Sanders -PietUtrecht, 25 oktober 1938

Leerdam, 24 november 2013

Hij mocht 75 jaar worden. Betty JuliĂŤtte en Willem Alex Marion

Piet is thuis. De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 29 november om 12.45 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 32 te Leerdam. Voorafgaand aan de dienst is er van 12.15-12.30 uur gelegenheid tot condoleren. Na de kerkdienst zal er om 15.00 uur een korte bijeenkomst zijn in crematorium Rosmalen, Oude Baan-Oost 170 te Rosmalen. Aansluitend is er gelegenheid ons te ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium. Mocht u geen persoonlijke rouwkaart hebben ontvangen dan kunt u deze aankondiging als zodanig beschouwen.

E-mail: advertentie.leerdam@ hetkontakt.nl

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Gelegenheid tot condoleren is er donderdag 28 november van 19.00 - 20.30 uur in rouwcentrum Rehoboth, Tiendweg 118 te Leerdam. Vrijdag 29 november vindt de teraardebestelling in besloten kring plaats.

Heden heeft de Heere uit onze familiekring tot zich genomen onze zwager en oom

t0QSFDIUFFOQFSTPPOMJKLF CFHFMFJEJOH t4DISJKWFOWBOIFUMFWFOTWFSIBBM t*OTQJSFSFOEFJEFFÂťO t%VJEFMJKLFCFHSPUJOHCJOOFOVVS t.PEFSOVJUWBBSUDFOUSVN i)FSJOOFSJOHTIVJTEF&JOEFSw JO3IFOPZ t7PPSBMMFWFS[FLFSJOHFO

Casper Bullee Weduwnaar van R.G. de Jong

Op de leeftijd van 84 jaar Rhenoy: W.G. de Jong W. de Jong-Bullee Leerdam: G. de Jong â&#x20AC;&#x201C; de Jong Beesd: A.J. v.d. Water- de Jong Hei en Boeicop: L. van de Heuvelvan der Linden Beesd: C.H. de Jong-van Iterson Neven en nichten

3JFO%PLNBO #FFTE $PMMFHBVJUWBBSUMFJEFST +FBOJOF5VDLFS %FJM $VMFNCPSH #FSU4USFFG #JBODBWBOEF7FO 

 0345-82 02 80 www.dokman-uitvaarten.nl www.herinneringshuis.nl

Acquoy , 24 november 2013

Begrafenisonderneming

De Jongh Voor een waardige en stijlvolle verzorging van alleen begrafenissen. Wij zijn dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

H. de Jongh ¡ P.H. van der Leer ¡ D.D.E. Melieste

Waardenburg

0418 - 652039

www.begrafenisondernemingdejongh.nl

Met aandacht voor uw persoonlijke wensen. In alle rust, vertrouwelijk en met bescheidenheid.

MariĂŤlle en Arie Arnoud Senite Luckas Correspondentieadres: Dr. C. Voogdplein 24 4141 CM Leerdam

Rouwadvertenties, dankbetuigingen en overige familieberichten kunt u tot dinsdagochtend 11.00 uur opgeven.

www.herinneringshuis.nl

Correspondentieadres: Lange Akker 127 4191 JC Geldermalsen

Molen De Vrijheid Molendijk 12a 4153 AV Beesd

Opgeven familieberichten

Je voelt je er thuis

Bertho en Asha Rob Kim

De begrafenis heeft 26 november 2013 plaatsgevonden.

4

Al meer dan 110 jaar

! r a a lk e r o o v d e o G Een uitvaartverzekering van het Onderling Fonds:

Ina (ritueelbegeleidster): â&#x20AC;&#x153;Het contact met de familie en de nabestaanden doet me erg goed en geeft me veel voldoening.â&#x20AC;? Caroline (rechterhand op kantoor): â&#x20AC;&#x153;De administratie rondom iedere uitvaart is een heel gepuzzel en elke uitvaart is voor ons maatwerk. Maar omdat het voor iedere familie steeds weer anders is, blijft het werk ook erg afwisselend!â&#x20AC;? Bron Wikipedia: Ritueelbegeleiders verzorgen de inhoudelijke kant van een ceremonie. Ze ondersteunen de familieleden bij het inhoud geven aan een uitvaart en bieden de kaders aan. Het persoonlijke - waarin dĂŠze viering verschilt van andere vieringen - wordt gecombineerd met een herkenbare vormgeving. Een ritueelbegeleider zal de familie er op wijzen dat de nabestaanden heel veel zelf kunnen en mogen doen bij een uitvaart. Bij waar zij (op dit moment) niet zelf toe in staat zijn, kan de ritueelbegeleider ondersteuning bieden of taken overnemen.

gewoon goed geregeld â&#x20AC;˘ Lage premie â&#x20AC;˘ Snelle uitbetaling â&#x20AC;˘ Geen winstoogmerk Telefoon (0184) 41 53 75

www.onderlingfonds.nl

â&#x20AC;˘ Geen kosten bij uitkering â&#x20AC;˘ Geen poliskosten,

Onderling

Fonds

Wereldlichtjesdag: EĂŠn dag, ĂŠĂŠn tijdstip waarop ouders van een overleden kin d niet alleen staan. Zondag

8 december 2013 Locatie: GeoFort, Nieuwe Steeg 74 in Herwijnen Ontvangst: 17.45 uur, Aa nvang ceremonie: 18.30 uur

www.wereldlichtjesdag.nl Geofort Wereldlichtjesdagof op facebook:

Meerkerk Tel. 0183-354039 info@de-stilte.com www.de-stilte.com


Familieberichten

Woensdag 27 november 2013

Nooit de moed opgegeven Ook al is het soms zwaar De kracht om verder te leven Zeker met en voor elkaar Corina

Je moeder blijft je moeder zo eigen zo vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in onze ogen blinkt een traan.

Dag lieve ma, oma.

Jans van der Giessen-Bogerd Hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder en oma.

Patrick de Jongh 3 dec. 2009

3 dec. 2013.

Samen en toch alleen…. Alleen en toch samen…. Een leven van ervoor…. Een leven van erna…….. Waar liefde is , is missen. Waar missen is , is liefde. We missen je lieve jongen.

Kiomi★

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van meeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden mijn innig geliefde man, onze zorgzame en biddende vader, schoonvader en opa

Jan van Heusden

3-12-2013

Het mooiste sterretje. Vlinderkusje Mama Damian, Novalee en Jayden❤

Rust en eenvoud, dat is vaak de wens. Wij verzorgen én regelen uw complete uitvaart, uiteraard met alle aandacht die u wenst. We zijn er voor ú.

Kinderen en kleinkinderen

Uw gebeden, bezoeken, kaartjes, e-mails en andere vormen van meeleven hebben wij erg gewaardeerd en is ons tot grote steun geweest.

3-12-2001

5

L.R van Heusden-Wigmans Dickie en Hans Aarnoudse- van Heusden Ard-Jan, Jorian, Arne en Maurits

Arie en Nelly van Heusden- Schalkoort Gert-Jan en Bernhard

Uitvaartleiders: Ben de Weerd, Albert de Bruijn, Joke Geerse en Lenie Prinssen Uitvaartcentrum Rehoboth Dag en nacht: 0345 619833

www.lbv-uitvaarten.nl

GRAFMONUMENTEN NATUURSTEENBEDRIJF NATUURSTEENBEDRIJF MIDDENBRABANT BRABANT b.v. MIDDEN b.v.

Kortakker6,6,4264 4264 Veen Kortakker AEAE VEEN Tel. 0416-691616 0416-691616 Tel. ALTIJDVOORDELIGER GOEDKOPER ALTIJD Met 500 grafmonumenten op voorraad. '(0((678,7*(%5(,'(6+2:52209$1'(5(*,2 kijk op www.natuursteenmiddenbrabant.nl

Haaften, november 2013

Het Kontakt Edities bv Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Tel. 0183-583333 Fax 0183-583308

Omdat het niet mogelijk is u allemaal persoonlijk te bedanken willen wij u graag langs deze weg dankzeggen voor uw belangstelling na het overlijden van mijn vrouw, moeder, schoonmoeder en onze oma

Ans Vos - Vermeulen Uw steun geeft ons de kracht om dit verlies samen te dragen. Wij hopen dat zij in uw herinnering mag blijven voortleven. Mari Vos Robert en Jantina Martijn, Amber Haaften, november 2013 Laat het kind in je leven. Als het kind in je sterft, sterf je zelf ook. Hans

Zonder Hans is alles anders. Het deed ons goed zoveel bemoedigende woorden, een kus of een handruk te hebben ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, mijn pa, schoonvader, trotse opa en broertje

JOHANNES JAN HOEIJENBOS Hans Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap, liefde, bezoekjes en bloemen. Auguste Hoeijenbos en familie Leerdam, november 2013

Iedere uitvaart uniek. Yarden Yarden & Van Voorden Uitvaartzorg Vijfheerenlanden Wij zijn er voor iedereen!

iets doen met je gevoel...

Wereldlichtjesdag

Lieve mensen, ouders van kinderen en iedereen die iemand liefheeft, Er is dit jaar al eerder geschreven over iets DOEN met je GEVOEL... Je wilt zo graag zorgen voor de vriendin die een moeilijke tijd doormaakt, of voor de buurvrouw die altijd voor je klaarstaat en nu haar man verloren heeft, of voor de moeder op school die tijdens haar zwangerschap haar kindje verloren heeft. Zondag 8 december a.s. is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag, ieder jaar op de 2e zondag in december, steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan als herinnering aan overleden kinderen. Hierdoor gaat er een lint van kaarslicht over de aardbol waarbij alle overleden kinderen worden herdacht. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet. En op deze manier kan je iets DOEN met je GEVOEL... Wij nodigen iedereen van harte uit om ook een kaarsje aan te komen steken op Wereldlichtjesdag. Voor uw eigen kind dat voor altijd in je hart woont of als steun voor een dierbare die een kind verloren heeft. We gaan dit doen in het Geofort, Nieuwe Steeg 74 in Herwijnen. Vanaf 17.45 uur bent u van harte welkom. Om 18.30 uur beginnen we met de ceremonie en om 19.00 uur steken we met elkaar de kaarsjes aan. Alles wat er nodig is om aan de ceremonie mee te doen is in het fort aanwezig. Wij jullie alleen maar door je aanwezigheid in deze W vragen v donkere tijden jd een ee beetje licht te geven aan alle overleden kinderen.

24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij verzorgen ook uitvaarten die elders zijn verzekerd. Egbert van Voorden

Voor het melden van een overlijden 0800 8192 Voor algemene vragen 0800 1292

& VAN VOORDEN

Uitvaar tzorg Vijfheerenlanden

Yarden & Van Voorden Overslag 20 4247 ER Kedichem T 0183 820 234 06 50 248 932 www.yarden-vanvoorden.nl

Met een warme groet, Ben de Jongh, initiatiefnemer Ellen Vermeulen en Tina Hakkesteegt


Familieberichten

â&#x153;

OLIEBOLLEN

6

â&#x153;

Woensdag 27 november 2013

van de bekende Betuwse gebakkraam als vanouds onze overheerlijke Oliebollen Appelbeignets Appelbollen Berlinerbollen

Thuis voor jouw talent

Dagelijks geopend t/m 31 december 2013 Speciale aanbieding bij inlevering van deze bon op het Dr. Reilinghplein Knipbon geldig t/m 24 december 2013

12 oliebollen of krentebollen naar keuze voor â&#x201A;Ź 6,00

We laten jou en je ouders zien waarom zo veel leerlingen voor tweetalig vwo kiezen.

Standplaats: Dr. Reilinghplein hoek Meent

Begrafenis en crematieverzorging

Trudus van der Plaat Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Het afscheid zoals u wenst. Ervaren, vertrouwd en stijlvol. Ook als u elders verzekerd bent.

Wij maken voor u een waterpuls ø 63, 8 meter diep â&#x201A;Ź 230,p/m meer â&#x201A;Ź 16,ook voor al uw waterpompen B.H.O. 0345-682429

Doe mee bij de proeĹ&#x2021;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ć?Ä&#x17E;Ĺś

Youâ&#x20AC;&#x2122;re welcome!

Woensdag 11 december Aanvang: 19.30 uur

HERBALIFE

T 0345-681151 M 06-22418277 W tvanderplaatuitvaart.nl

Annet Bassa-Mesker

Tel. 0183 - 60 18 13 28 november BARTâ&#x20AC;&#x2122;S DOLLE DONDERDAG 3 broden voor

â&#x201A;Ź 3,75

Vlaai van de week speculaasvlaai

â&#x201A;Ź 5,00

Weekknaller Speculaasstaaf 1+1 gratis

â&#x201A;Ź 3,75

Eksterlaan 48, Leerdam

Afslanken, aankomen, fitter worden!

(onafhankelijk distributeur)

www.puurfiguur.nl

Heerenlanden College Eksterlaan 48 Joost de Jongestraat 55 Tel.:0345-6613531 www.heerenlanden.nl

BAKKERBART.NL Leerdam

De lekkerste

MAGAZIJNVERKOOP

Alle schaatsen

uit voorraad voor de

HALVE PRIJS!

Hoogstraat 56 - Leerdam - Tel. 0345-632487 www.tweewielercentrumdenbreejen.nl like us op facebook

*/(-$/,(/34$24.(4((//*(57(7(%3)01.(4'(/$$.7771$//(/,01(//- In deze webshop komen allerlei kook- en keukenartikelen van bekende merken tegen scherpe prijzen te staan. Het assortiment van de winkel Tine Planken zal gefaseerd gelijk gaan lopen met deze webshop. #" 6 delig messenblok van â&#x201A;Ź 189,00 6002: 

 " van â&#x201A;Ź 29,95 6002:

Harvas Natuursteen BV

 #" classico 6 wijnglazen van â&#x201A;Ź 39,00 6002: wijnkaraf classico van â&#x201A;Ź 39,00 6002: 

GEDENKTEKENS LEERDAM

uigebreide showroom eigen ontwerp mogelijk in natuursteen, glas, rvs

SHOWROOM O

Nijverheidstraat 7 Leerdam telefoon: 0345 61 40 37 e-mail: info@harvasnatuursteen.nl website: www.harvasnatuursteen.nl

!# van â&#x201A;Ź 19,95 6002: 

 5 delige pannenset van â&#x201A;Ź 379,00 6002: 

*(57(.(2,(/*/)(4$33024*.(/4 03-(,(5,(/)5-1+(3.*(-(/28,(2$.*3&)(3&)$-(/1$//(/(' 04532*--

*/(-$/,(/90/4(*/342$$4  ((2'$. (-  97774*/(1-$/,(//-97771$//(/,01(//-


Woensdag 27 november 2013 ADVERTORIAL

‘Een Leerdammer zegt er het zijne van’

Heeft de gemeenteraad nog toekomst? Recent is het boek ‘Heeft de gemeenteraad nog toekomst?’ uitgegeven. Deskundigen en raadsleden plaatsen daarin grote vraagtekens bij de invloed van de gemeenteraad. Een raadslid zegt o.a.: ‘Op de website van onze gemeente staat dat de gemeenteraad de baas is. Als ik dat lees, moet ik lachen’. Ook komen er opmerkingen in voor als ‘wethouders zien de raad te weinig als de vertegenwoordiging van de samenleving waar ze voor werken’, ‘als een kind van mij raadslid wil worden, zou ik daar nog eens goed mee praten’ (oud-burgemeester Mans van Enschede, u weet wel, van die vuurwerkramp), ‘het werk van een raadslid is ronduit vervreemdend geworden’ (professor Elzinga, die het dualisme als oplossing voor te weinig

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

7

Glasroute wordt mooie promenade ĩĢĢįġĞĪš De plannen voor een Glasroute die het Nationaal Glasmuseum en de Glasblazerij in Leerdam met elkaar verbindt, zijn concreet geworden. Het college heeft de schetsen aan de raad gepresenteerd. De Glasroute bestaat uit een brede wandelpromenade die vanaf de Glasblazerij over de Zuidwal, onder de Lingebrug door en over de dijk naar het Nationaal Glasmuseum voert. Strepen in het voetpad geven de nog te wandelen afstand aan. Er komt verlichting in de rand van het voetpad zodat de route ook ‘s avonds aantrekkelijk is. Langs de route komt een fraai hekwerk met op sommige plaatsen historische foto’s van vroegere glaswerkzaamheden erin verwerkt. De gemeente denkt ook aan een Glasroute over het water, met diverse aanlegplekken tussen de Glasblazerij en het museum in.

komt de glazen toren van Bernard Heesen te staan. Deze is opgebouwd uit een groot aantal glazen blokken. “Het is de bedoeling dat de toren zo hoog wordt dat je deze ziet vanaf de provinciale weg”, legt wethouder Frank de Graaff uit. De toren wordt in de avonduren fraai uitgelicht. Het park gaat niet ten koste van de parkeerruimte. Zodra de provincie Gelderland de Lingebrug vervangt, waarschijnlijk in

2015, pakt de gemeente ook de onderdoorgang bij de brug aan. Die bestaat straks niet meer uit een smal, stijl pad, maar uit een brede onderdoorgang met geleidelijke helling. Langs het water komt een kademuur. De wens voor de Glasroute bestaat al sinds 2007. Enerzijds om de verbindende route tussen het museum en de Glasblazerij aantrekkelijker te maken voor bezoekers en toeristen, anderzijds om het gebied ook mooier te ma-

ken voor de eigen inwoners die de dijk veelvuldig gebruiken. Het project kost rond de 2 miljoen euro. De gemeente wil dit financieren door onder andere fondsenwerving. Diverse bedrijven zijn geïnteresseerd om een financiële rol te spelen in de Glasroute. Daarnaast denkt de gemeente na om bezoekers van de stad een bijdrage te vragen. Marijke Verhoef

Parken Bij de beoogde Glasroute horen ook twee parken: een dijkpark bij de parkeersplaats van het glasmuseum en een stadspark op de landtong bij de Glasblazerij. Het stadspark krijgt mogelijk ook een amfitheater en biedt straks een mooi uitzicht op de haven en de Leerdamse stadsmuur. Glazen toren Het college van burgemeester en wethouders wil aankomend voorjaar al beginnen met het eerste deel van de plannen: de aanleg van een dijkpark op de locatie waar nu de parkeerplaats van het glasmuseum is. In het park

™DcilZgekddg]ZiY^_`eVg`!bZi]Zi`jchilZg`kVc7ZgcVgY=ZZhZc#

debat in de raad zag) en ‘gemeenteraden staan steeds meer buitenspel’.

WOB-verzoeken alleen nog per brief

Ondernemer kiest zelf bedrijfslocatie

Helaas geldt dit beeld ook voor Leer-

ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢī š Gemeente Geldermalsen reageert vanaf 1 december alleen nog op verzoeken op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) die ‘fysiek’ - per brief - binnenkomen. Vragen via mail en fax worden voortaan niet meer in behandeling genomen.

ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš Bedrijven van binnen en buiten Geldermalsen mogen voortaan zelf kiezen op welk bedrijventerrein in de regio Rivierenland ze zich vestigen. In het verleden werden ondernemers vaak verwezen naar bedrijventerrein Medel in Tiel. “Voortaan is de klant koning”, aldus wethouder Niko Wiendels van Geldermalsen. In 2001 hebben de tien regiogemeenten de afspraken over de uitgifte van bedrijventerreinen in Rivierenland vastgelegd in een convenant. Nu die doelstellingen zijn gerealiseerd, zijn er nieuwe afspraken nodig. Die sluiten aan bij de wens om slagvaardiger en transparanter om te gaan met de huisvestingsvragen van bedrijven. “In het verleden werden bedrijven van buiten de regio vooral verwezen naar Medel, nu staat de wens van de bedrijven voorop.” Dat betekent in de praktijk dat bedrijven – ook uit Rivierenland - zelf hun voorkeur mogen uitspreken en er weinig sturing van ‘bovenaf’ plaats vindt. Om de keuze eenvoudiger te maken, worden de kenmerken van alle bedrijventerreinen in beeld gebracht, zoals de aanwezigheid van glasvezel en parkmanagement. Om de voorkomen dat locaties tegen elkaar worden uitgespeeld, vervult het Coördinatiepunt Bedrijven hierbij een centrale rol. Uitgangspunt van de nieuwe afspraken is dat bestaande bedrijven behouden blijven voor de regio en dat de aantrekkelijkheid voor nieuwe bedrijven wordt vergroot. Dat past ook bij de visie om de regio Rivierenland uit te laten groeien tot een ‘logistieke hotspot’. Wiendels: “We willen in de toekomst bedrijven actief gaan werven met het oog op de sterke punten van de regio. Dan gaat het om zaken als de centrale ligging, de goede verbindingen op land en water en de aanwezigheid van logistieke bedrijven.” Volgens de wethouder is solidariteit uitgangspunt bij het ‘afsprakenkader voor de regionale bedrijventerreinen’. “We richten ons niet zozeer op één gemeente, het gaat om het hele Rivierengebied.”

dam. Op veel onderwerpen heeft de raad nauwelijks meer invloed. Ze zijn ondergebracht in bovenplaatselijke samenwerkingsverbanden. Standpunten zijn vaak al bepaald in het samenwerkingsverband. Wil je het anders dan zeggen Collegeleden soms doodleuk: dit is een gemeenschappelijke regeling, daar heeft u niets (meer) over te vertellen’. De raad mag een zienswijze indienen,

Directe aanleiding van dit besluit is volgens burgemeester Miranda de Vries het misbruik dat van de regeling wordt gemaakt. Speculanten sturen ingewikkelde en tijdrovende verzoeken naar gemeenten in de hoop dat het antwoord niet of te laat wordt gegeven. De vragen variëren van het aantal losliggende stoeptegels in de ge-

meente tot verzoeken over gegevens van 25 jaar terug die uren onderzoek vergen. Vaak dienen speculanten hun dezelfde vragen bij een hele serie gemeenten in. Gemeenten moeten binnen vier weken antwoorden, er is op verzoek nog een uitloop naar acht weken mogelijk, maar als er dan geen passend antwoord ligt, kunnen de indieners dwangsommen tot een maximum van 1.260 euro opstrijken. “Er wordt in toenemende mate misbruik van gemaakt”, constateert De Vries. “Vroeger kregen we een handjevol verzoeken per jaar. In 2013 staan we al op 35.” In meer dan 80 procent van de gevallen zouden de indieners de regeling

misbruiken en uit zijn op financieel voordeel. “Door te vragen om dit soort verzoeken voortaan per post in te sturen, hopen we een extra barrière op te werpen. Een druk op de knop gaat sneller dan een briefje schrijven.” Burgemeester De Vries benadrukt dat het indienen van ‘normale’ Wob-verzoeken het goed recht van iedere burger is. “Jammer genoeg worden ook de goedwillende burgers door deze maatregel getroffen. We hopen dat de minister zich op korte termijn buigt over de aanpassing van de wet, zodat er minder kans is op misbruik.”

wordt geconsulteerd etc., en vervolgens ‘neemt het Collegelid het mee’ naar de bovenplaatselijke vergadertafel. Maar wat daarvan het resultaat is, is vaak onduidelijk.

Toch blijft er bij de SGP iets knagen. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Eerste stuk stadsmuur uitgegraven ĥĢIJĨĢĩIJĪ š Stichting Stadswal Heukelum heeft dinsdagochtend het eerste stuk van de historische stadsmuur uitgegraven. Kleine teleurstelling: het uitgegraven stuk - zo’n dertig meter vanuit de voormalige Westpoort - bleek ooit al geres-

taureerd. De muur rust namelijk op een betonnen fundering en verkeert in een prima staat. “Aan dit stuk van de muur hoeven we straks niets meer te doen”, bekijkt Dick van Dijk van Stichting Stadswal Heukelum het van de zonnige kant. De stichting heeft het plan opgevat om de stadsmuur van het

Doordat de gemeenteraad loze beloften heeft geloofd. Het zou allemaal heel

dorp uit te graven en te restaureren. Het rondeel dat volgens historische stadstekeningen op de locatie zou moeten zitten, is niet gevonden. Wel gevonden: een paar stukken aardewerk die vermoedelijk uit de zeventiende eeuw afkomstig zijn, een scheermesje en modern servies uit de tweede helft van de twintigste eeuw. De stichting heeft nog een tweede graaflocatie aangewezen, waarvan vrij zeker is dat de muur daar wel in zeer slechte staat verkeerde op het moment van de omwalling. Mogelijk dat hier wel de fundering van een rondeel gevonden wordt. Dat zou een aanwijzing zijn dat de oude plattegronden kloppen.

democratisch worden, en het was verlengd lokaal bestuur, dus we behielden invloed etc. Maar de voorgestelde regelingen wezen altijd heel anders uit. De SGP heeft ‘jaar-en-dag’ geageerd tegen de meeste gemeenschappelijke regelingen. Helaas hadden we bitter weinig medestanders. Pas de laatste tijd is dat anders. Is het dan verwonderlijk dat nu in onze raad wordt gezegd: laten we maar herindelen, we hebben toch niets meer te zeggen? ™6gX]^iZXi?VcL^aaZbLVagVVibZZiYZ]dd\iZkVcYZbjjg#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

De graafwerkzaamheden werden belangeloos uitgevoerd door GCE uit Tiel, gerund door Heukelummer Wim de Groot. GCE komt op basis van de gedeeltelijke opgraving en een historisch onderzoek met een gefundeerd rapport en nieuwe tekeningen van de stadswal. Bij de uitgraving was ook een stadsarcheoloog van Lingewaal aanwezig. De muur is immers eigendom van de gemeente.


algemeen

Woensdag 27 november 2013

Niet het grootste maar wel het gezelligste Tuincentrum, nu geheel in Kerstsfeer!

Kunstkerstboom

niet van echt te onderscheiden! Inclusief led verlichting Elders â&#x201A;Ź 129,95 bij ons â&#x201A;Ź 99,95

Alleen zaterdag 30 november

Zaterdag 30 november

Groot assortiment Kerststukken Nu ook bij ons: Kerstworkshops > kerststukken, kerstkranzen enz. â&#x201A;Ź 15,00 incl. kopje koffie. Vraag aan onze balie meer info.

start onze kerstbomen verkoop

Tuin- en Bloemencentrum

pinnen en chippen

â&#x20AC;?HET WESTENâ&#x20AC;?

#' )##%&#*&"*'!  (&$%%!# 

Het grootste assortiment van de hele regio

GRATIS PARKEREN

TE KOOP AANGEBODEN

CNS â&#x20AC;&#x153;De Kandelaarâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;De Kandelaarâ&#x20AC;? is een dorpsschool met ongeveer 160 leerlingen, verdeeld over 7 (combinatie) groepen. Onze school kent een gevarieerde teamopbouw in leeftijd en ervaring. In ons onderwijs wordt, naast de basisvaardigheden, ook aandacht besteed aan: Íť HGW Íť zelfstandig werken

Gevr. tijdelijk een hometrainer in Asperen. Tel. 0630874811.

Het bestuur van de VCNS te Giessen/Rijswijk (NB) zoekt zo spoedig mogelijk voor CNS â&#x20AC;&#x2DC;De Kandelaarâ&#x20AC;&#x2122; te Rijswijk een

T.k. 2 afdekzeilen bl 1x 7.50x 5m, 1x 2.50x2.50 â&#x201A;Ź12,50. Tel. 06-37477168.

groepsleerkracht (v/m)

T.k. 2 l.eiken tafels 1.45H 100x100, 70x55x55H â&#x201A;Ź70,-. Tel. 0345-652133.

werktijdfactor 0,5399 voor groep 5/6 het betreft de invulling van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof

T.k. 2 nwe walking stokken m. hoes + buiktasje t.e.a.b.; ouderw. radio op lampen. Tel. 0416-352936.

werkdagen: woensdag (om de week), donderdag en vrijdag

T.k. bl parasolletje v. kndrwgn â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0628063008.

Het team van De Kandelaar kijkt uit naar een enthousiaste collega die Íť meelevend lid is van ĂŠĂŠn van de bij PKN aangesloten kerken; Íť zich met veel plezier wil inzetten voor de school; Íť wil bijdragen aan een prettige sfeer, waarin kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen; Íť goed kan functioneren in teamverband; Íť een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van onze school; Íť de bevoegdheid bewegingsonderwijs te geven strekt tot aanbeveling.

â&#x20AC;&#x2122;n Baby op komst?

Wij bieden onze nieuwe collega Íť een hardwerkend team; Íť een fijne werksfeer; Íť moderne materialen en methodes. Sollicitaties kunt u tot 6 december 2013 richten aan de directeur van de school, mevr. F. de Kooter, postbus 11, 4284 ZG Rijswijk (NB).

Gemotiveerde (Beton)injecteerders Wij bieden: uitdagend werk zowel binnen als buiten werken zelfstandig werk werken in geheel Nederland (en daarbuiten) gemoedelijke werksfeer beloning volgens Bouw-CAO Wij vragen:

20 verschillende Informatie kan ingewonnen worden bij: Mevr. F. de Kooter (dir.) op 0183 - 441983 (school), 06 â&#x20AC;&#x201C; 14454194 (privĂŠ) of u kunt de website van onze school, www.cbsdekandelaar.nl, bezoeken.

Perfusie B.V. is op zoek naar:

collecties met geboortekaartjes vindt u bij De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311

 het liefst iemand met ervaring bezit van rijbewijs B/(E) spreek- en leesvaardigheid van de Nederlandse taal leeftijd tussen de 23 en 40 jaar geen 8 tot 5 mentaliteit Ben je geĂŻnteresseerd? Neem dan contact op met Kim de Groot: Perfusie B.V. Korte dreef 9a 4131 PM Vianen tel: 0347-370373 info@perfusie.nl

8


RACE NAAR MCD & SPAAR ZE ALLE 20!

Witte pistolets of tarwepistolets

Witte bollen of tarwebollen zak 6 stuks

1.05

Mars, Balisto, Twix, Snickers of Milky Way 2 pakken Ă 5/6 repen

3.12-3.44

vers uit eigen oven 5 stuks

1.95

0.79

2 pakken

2.89

Snijworst

Unox rookworst

van onze versafdeling 100 gram

alle soorten Ă 275 gram

1.30

5 stuks

1.

00

0.

99

Maaslander 30+ of 48+ kaas

Rundergehakt

alle soorten stukken of plakken pak 200/225 gram stuk 410/425 gram

500 gram

2 e ARTIKEL Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. Bijv: 2 pakken Gelderse rookworst van 4.10 voor

3.08

Honig bakmixen SDQQHQNRHNHQDSSHOWDDUWĂ&#x20AC;MQHFDNH boerencake of pakket voor whoopies pak 260/400 gram

2.99

2 e ARTIKEL Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. Bijv: 2 pakken jong 30+ minder zout van 5.50 voor

4.13

HALVE PRIJS

2 e ARTIKEL

HALVE PRIJS

Bij aankoop van 2 artikelen 25% korting. Bijv: 2 pakken pannenkoekenmix naturel van 1.94 voor

Markant voorgebakken patates frites

1.46

HALVE PRIJS

Alle soorten bockbier* SDNĂ HVMHVjFO EOLNPORIĂ HVMHFO

zak 2.5 kilo

2.12

1.

99

1.

79

kilo 3.98

van 4.99 voor

kilo 0.72

Hero fruitontbijt of Fruit & Co alle soorten Ă HVPO

25% Bijv: Amstel herfstbock, 6-pack

STREEKPRODUCT

1.63-1.89

Spruiten

3.74

KORTING

Markant allesreiniger alle soorten OLWHUĂ DFRQV

2 zakken Ă ca. 500 gram

1.90

1.58

Ă DFRQV

1.

1.

49

50

liter 0.75

Melkan vanille of chocolade dessert met room

Edet Family toiletpapier pak 32 rollen

11.20

2 bekers Ă 200 gram

OP=OP

1.06

2 zakken

0.

79

liter 1.98

MCD Leerdam, Eiland 73-75 4143 ET Leerdam, tel: 0345- 50 60 00

1.

00

2 bekers

Een streekproduct van teler Gilles Klompe uit Dreischor

7.49 Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl

W 48 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 30 november 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.


publicaties

Woensdag 27 november 2013

10

Kwaliteit

staat bij ons hoog in het vaandel

Aan de biefshtuekrkent men de slager.

HORREN Rolhorren PlissĂŠ horren Inzethorren

Diversen soorten vogelhuisjes op voorraad.

vanaf

3 16,95 Uniek vanaf

Nooit-meerlek-band

3 69,-

ZONWERING Rolluiken Screens Zonneschermen Binnenzonwering GEREEDSCHAP Elektrisch gereedschap Tuingereedschap Handgereedschap INSTALLATIEMATERIAAL Sanitairbenodigheden Lijmen en Kitten Elektra Verlichting IJzerwaren DEUREN

Verkrijgbaar met een kunststof of metalen bak in div. kleuren en maten.

Deurbeslag Veiligheidsloten Afhangservice

SLEUTELSERVICE KASTWANDEN OP MAAT Van der Leeden Vakwinkel Leerdam Techniekweg 3, 4143 HW LEERDAM Tel 0345-614365 Fax 0345-631690 Email: winkel@vanderleedenhout.nl

Heerlijk gekruide

Biefstuk Steaks

Malse

Heerlijk Gegrilde

Runder Riblappen

Kippenpoten

!%! "# #

!

35 nu 2.

Heerlijke

!

45 nu 1.

"#$"

nu

4.98

Heerlijke

Heerlijke verse

% opwarmen

Hamburgers

Braadworstjes

!

Nu "#$"

Nu "#$"

Varkenshaas in roomsaus

nu

1.98 1 gratis 1 gratis

Gebr. Rollade

!

Grill Boterhamworst

!

Div. soorten grillworst1.35 1.05 3.98

Heerlijke Slagers Rookworst Nu 2e voor de helft van de prijs

Openingstijden: Ma t/m Vr 8.00 - 18.00 uur. Za 8.00 - 16.00 uur. Wij lunchen van 12.30 - 13.00 uur.

SLAGERIJ CEES VAN DER HAM

W W W. VA N D E R L E E D E N H O U T. N L

#"#!# !(  ('  

WWW.SLAGERIJVANDERHAM.NL

â&#x153;&#x192;

Oliebollen Krentenbollen

â&#x153;&#x192;

2014: GA DE UITDAGING AAN EN BESPAAR!

Bij de Betuwse Gebakkraam Op het parkeerterrein bij de Karwei en Topshelf 11 oliebollen of krentenbollen naar keuze â&#x201A;Ź 5,-

â&#x153;&#x192;

GOED SCHEIDEN LOONT

www.avri.nl - (0345) 58 53 53

Tegen inlevering van deze bon en alleen geldig bij Karwei/Topshelf

Bekend van het AD Geldig tot 31 december 2013

Win een geweldig feest bij De Foeks in Drongelen De Foeks in Drongelen viert haar jubileum en trakteert.

feest is in overleg te bepalen, vindt plaats tussen 20:00 en 24:00 uur en heeft een waarde van 500 euro.

In het gezellige Brabantse dorpje Drongelen runnen Wilhelm en Marjan Treffers inmiddels alweer 20 jaar hun Eetboerderij â&#x20AC;&#x201C; Cafetaria - Bed&Breakfast De Foeks.

Wat moet je doen om dit geweldige feest te winnen?

De Foeks is een gezellige locatie voor een feest, een hapje eten of een kopje koffie op het landelijke terras. Als gast van de Bed&Breakfast geniet je optimaal van de rust en ruimte in het Land van Heusden en Altena. Wilhelm en Marjan vieren dit jaar niet alleen het 20 jarig bestaan van De Foeks, maar ook hun 25-jarig huwelijk. En zij willen de lezers van Het Kontakt daarvan laten meegenieten!

Stuur voor 14 december 2013 een e-mail naar lezersactie@hetkontakt.nl en vermeld daarin hoeveel jaar De Foeks bestaat: A. 15 jaar B. 20 jaar C. 25 jaar. Laat ook weten waarom jij dit feest zou willen. Vergeet niet je adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Eetboerderij â&#x20AC;&#x201C; Cafetaria â&#x20AC;&#x201C; Bed&Breakfast De Foeks

Kruisstraat 5 | 4267 ET Drongelen 0416 352 741 | 06 2275 6469 | www.defoeks.nl Openingstijden: Speciaal voor lezers van Het Kontakt stelt De Foeks in het woensdag t/m zondag van 17:00 â&#x20AC;&#x201C; 22:30 uur dubbele jubileumjaar een compleet verzorgd feest voor (â&#x20AC;&#x2122;s zomers geopend vanaf 12:30 uur) maar liefst 20 personen beschikbaar. De datum voor dit

Win een feest voor 20 personen ter waarde van 500 euro

lezer actie s ! Kijk ook op www.hetkontakt.nl


Woensdag 27 november 2013

Netwerken bij Mamma Mia De volgende Open Coffee Vijfheerenlanden vindt vrijdagochtend 29 november plaats in restaurant Mamma Mia in Vianen. De netwerkbijeenkomst biedt ondernemers uit de regio de kans om elkaar te ontmoeten en kennis te delen over het vak. Verder is er de mogelijkheid om jezelf en je bedrijf voor te stellen aan de hele groep door middel van een korte bedrijfspitch. De netwerkochtend vindt plaats van 09:00 tot 11:00 uur. De toegang tot een Open Coffeebijeenkomst is gratis. De consumpties zijn wel voor eigen rekening. Aanmelden kan via de website.

K>6C:C ™

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

11 business nieuws

Leerdamse watertoren wordt hotel ĩĢĢįġĞĪ š De watertoren van Leerdam wordt omgebouwd tot hotel. In de toren komen twaalf tot veertien kamers en vijf woningen naast de toren. “We zijn blij dat de watertoren behouden blijft voor Leerdam”, aldus wethouder Wim van der Leij. De gemeente is ook blij met de hotelfunctie, omdat uit onderzoek blijkt dat Leer-

dam nog altijd te weinig overnachtingscapaciteit heeft. Tevens waarborgt de hotelfunctie het behoud en onderhoud van de toren naar de toekomst toe. Het is de bedoeling dat De Schildkamp in Asperen de exploitatie van het hotel op zich neemt en dat er later meer hotelkamers bij komen. Vooralsnog komen er vijf woningen naast de

toren, op de onder de grond liggende Rijnkelders. De gemeenteraad stelt in december de uitgangspunten voor de herontwikkeling van het terrein vast. Zo vindt de gemeente dat het beeldbepalende karakter van de watertoren behouden moet blijven, dat er niet meer dan zeven woningen mogen komen en dat het parkeren op eigen terrein geregeld

Als de raad instemt met de globale uitgangspunten, zal aannemersbedrijf J. van Daalen B.V. een schetsplan opstellen. Op basis hiervan wordt een intentieovereenkomst ondertekend en werkt de gemeente de globale uitgangspunten verder uit tot randvoorwaarden en uitgangspunten. Daarna volgt een voorlopig ontwerp. Als dit voldoet aan de door de gemeente gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden wordt een overeenkomst tussen de gemeente en Aannemersbedrijf J. van Daalen B.V. gesloten en start de planologische procedure. Naar verwachting zal dit in het najaar van 2014 zijn.

q WWW.OPENCOFFEEVIJFHEERENLANDEN.NL Wordt De Jager de leukste bakker? A::G96B™ Ambachtsbakker De Jager uit

Leerdam doet mee met de verkiezing van de Leukste Bakker van Nederland. Tot en met 31 januari kunnen mensen op De Jager stemmen via onderstaande website. Klanten kunnen via de site ook cijfers geven voor originaliteit van het aanbod, service, prijs/kwaliteit-verhouding en persoonlijke benadering. In iedere gemeente zijn er na 31 januari 2014 twee winnaars: de bakker met het hoogste gemiddelde cijfer en de bakker met het meeste aantal stemmen. Zij gaan door naar de finaleronde.

q WWW.LEUKSTEBAKKER.NL

moet worden. Tevens worden er afspraken gemaakt over de bouwhoogte van de woningen en overige bebouwing, evenals afspraken over een groene bebouwingsvrije zone langs de Waterloop en Oud Schaik, en eisen voor de inrichting en het gebruik van materialen in de openbare ruimte. Ook milieu-eisen met betrekking tot luchtkwaliteit, afvalinzameling en het geluid van de spoorlijn worden meegenomen.

™9ZlViZgidgZc^hdeY^ibdbZci^c\ZeV`idbYViZghij``ZchiZZckVcV[k^ZaZc#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

Informatieavond Voordat de bestemmingsplanprocedure start, houdt Aannemersbedrijf J. Van Daalen B.V. een informatiebijeenkomst waarin informatie gegeven wordt over het voorlopig ontwerp. De gemeente geeft dan informatie over de te voeren bestemmingsplanprocedure.

Leen van Weenen 65 jaar Oud geluk verkoopt brocante online op de markt ĩĢĢįġĞĪ š Van Weenen Groente & Fruit vierde woensdag een feestje op de markt in Leerdam. Leen en Riet van Weenen vierden hun 55e trouwdag en het 65ste jaar handel.

praatje, gaan even koffie drinken. Dat gebeurt niet in de supermarkt. In Spakenburg heb ik een vrouw van 95 die al veertig jaar iedere week naar mijn kraam komt met de fiets. Dat is mooi.”

De inmiddels 78-jarige Leen van Weenen uit Beesd stapte op zijn dertiende jaar al in de handel. Hij ging met paard en wagen langs de deur met groente en fruit. “Het was de arme tijd”, herinnert hij zich. “Er waren dagen dat je niks verdiende.”

Inkoop De rest van de week verzorgt Leen de inkoop via veilingen in Geldermalsen, Zaltbommel en Barendrecht. Hij probeert de beste en goedkoopste producten op de kop te tikken.

Hij was destijds de enige leerling in groep acht. Meestal ging hij een halve dag naar school, de rest van de dag gebruikte hij om te venten. School kneep een oogje dicht.

Twaalf jaar geleden deed hij de zaak al over aan zijn kinderen. Gewoon omdat hij de nieuwe generatie de kans wil geven zich te ontplooien in het handelsvak. En gelukkig voor Leen en Riet is er animo in de familie.

Contact Later ruilde Van Weenen paard en wagen in voor een plaats op markten. En dat doet het bedrijf tegenwoordig nog steeds. Van Weenen is present op twaalf markten, waarvan Leen alleen nog de zaterdagmarkt in Spakenburg doet. Gewoon omdat hij zo van het vak houdt. Van het contact met de klanten. “De markt is toch een ontmoetingscentrum. Mensen maken een

Tegenwoordig staan zijn dochter Conny en kleinzoon Niels aan het roer. “Niels gaat onder andere naar de markt in Apeldoorn. Hij vertrekt dan al om 1:30 uur ‘s nachts en is pas om 19:30 uur terug. Zo gaat dat op de markt. Je maakt lange dagen. Je moet er al vroeg zijn, want iedere dag weer moet je de kraam opbouwen en alle producten prijzen. Het is hard werken op de markt.”

ğĢĢİġš Esther Steen uit Beesd is een online winkel voor brocante en vintage begonnen. De naam: Oud Geluk. Op 30 november en 1 december houdt de webwinkel open dag. Esther’s liefde voor karakteristieke oude spullen met een uniek verhaal hebben geleid tot de start van haar eigen bedrijf. Samen met familie en vrienden struint ze al jaren diverse markten en fairs af, zowel in het binnenland als buitenland. Haar doel: unieke spullen vinden. Spullen die niet alleen het oog strelen, maar ook een eigen verhaal vertellen. “Het geluksmoment dat ik ervaar, kijkend naar mijn vintage vondst, dat gevoel wil ik delen. Door de alledaagse drukte is er vaak weinig tijd om markten en fairs te bezoeken, op zoek naar missing pieces in je interieur. Webwinkels zijn dan ideaal, want al shoppend vanaf de bank kom je daar de mooiste vondsten tegen. Zo is bij mij ook het idee ontstaan een webwinkel te openen”, vertelt Esther Naast de webwinkel wil Esther brocante liefhebbers de mogelijkheid geven om zelf de spullen te komen bekijken en lekker rond te snuffelen in de sfeer van kroonluchters en knispe-

™:hi]ZgHiZZcZcEZiZgkVcOdbZgZc^cYZDjY<Zaj`hX]jjg#

rend stro op de vloer. Dit kan in de gestylde Oud Geluk schuur aan de Parkweg 67 in Beesd. Het bedrijf wordt draaiende gehouden door Team Oud Geluk. Esther: “Heel mijn familie doet mee met zagen, timmeren, restylen, inkopen en het draaien van de webwinkel. Het werk dat op alle fronten wordt uitgevoerd, heeft onze band nog hechter gemaakt. Oud Geluk verbindt en is daarmee ons nieuw geluk.”

FOTO: AANGELEVERD

De webwinkel www.oudgeluk.nl is inmiddels online en de schuurdeuren staan wagenwijd open tijdens de open dagen die elke laatste zaterdag en zondag van de maand worden gehouden. Open dagen De volgende open dagen zijn zaterdag 30 november en zondag 1 december. Oud Geluk houdt extra kerst opendagen 13, 14 en 15 december.

q WWW.OUDGELUK.NL

Mutters Makelaardij in Nieuwe dienstregeling Enthousiasme over de race voor titel MerwedeLingelijn ondernemersavond K>6C:C™ Mutters Makelaardij is genomi-

™AZZckVcLZZcZc/+*_VVgbVg`i`ddebVc#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

neerd voor de titel ‘Woningmakelaar van het Jaar 2013’. Het makelaarskantoor behoort hiermee sowieso tot een select gezelschap van tien collega’s die ook zijn genomineerd. De prijsuitreiking vindt woensdag 27 november plaats in Kasteel Groeneveld in Baarn. Er zijn twee prijzen te winnen: de Woningmakelaar van het Jaar-award en de Klantwaarde-award. Deze laatste award wordt toegekend op basis van stemmen van klanten die de afgelopen weken konden reageren. Een vakjury kent de titel ‘Woningmakelaar van het Jaar’ toe in de categorieën specialisatie, marketing en nieuw talent.

A::G96B™ De treinen op de MerwedeLingelijn vertrekken vanaf zondag 15 december één minuut later. Tevens maakt Arriva al bekend dat er volgend jaar op een aantal dinsdagavonden vanaf 23:30 uur geen treinverkeer mogelijk is op de MerwedeLingelijn vanwege periodiek onderhoud aan het spoor door ProRail. Arriva zet dan bussen in. De wijziging van de dienstregeling hoort bij de jaarlijkse dienstregelingwijziging van trein en bus. Reizigers kunnen alle wijzigingen in de dienstregeling raadplegen via de website arriva.nl/zuid-holland en voor informatie terecht bij de Arriva Store in Dordrecht en Gorinchem.

A:MBDC9™ Ruim honderd bezoekers waren aanwezig op de netwerkavond van ondernemersvereniging VOS en Univé Leksprong. Spreker Martin van Limbeek vertelde hoe je gemakkelijker aan opdrachten kon komen. Een belangrijke tip: zoek contact op een manier die bij jou past, en laat je niet tegenhouden door angst om te falen. Tijdens de avond zette VOS-voorzitter Jos van den Berg de doelen van de VOS op een rij. De vereniging wil zelfstandig ondernemers en MKB-ers uit de Vijfheerenlanden en omliggende gebieden met elkaar in contact brengen.

q WWW.VOS-ONDERNEMERS.NL


WIE WIL STOER en SEXY 2013 uit? PAK ALVAST DE ALLERLAATSTE TRENDS VAN 2014!! SPECIALE LOW COST AANBIEDING!

€ 25 onbeperkt sporten tot 1 januari 2014. NIEUW !!!! Stoer, sexy en lenig, women only. De workout van 2014!

NIEUW!!!! Bekend van TV! Slechts in 30 minuten train jij insane!! Dames en heren.

TIJDEN: PILOXING:

KICKBOKSEN met onze mastertrainer.

MIV 27 November Woensdagavond Donderdagavond Vrijdagochtend INSANITY: Woensdagavond Donderdagavond KICKBOKSEN: Donderdagavond Zondagochtend

19.30-20.30 20.30-21.30 09.00-10.00 20.30-21.00 20.00-20.30 19.30-21.00 09.30-11.00

vraag naar de voorwaarden van de low cost aanbieding

Parlementierstraat 36 4143 HA Leerdam www.puur-sport.nl 0345-63 03 70 06-21500702

DE KOSTUUMSPECIALIST PAKT WEER UIT!

GELDERMALSEN Achter ’t Veer 16 T (0345) 570066 DOESBURG - DRUTEN - EDE - GELDERMALSEN - HELMOND - REUSEL - ROSMALEN - VELDHOVEN - WAALWIJK - OOSTERHOUT - ETTEN LEUR

OUTLET


Woensdag 27 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

13 nieuws

Integrale kindcentrum

Kleine school in Enspijk loopt voorop met onderwijsvernieuwing

De Minzerie: het kleinste integrale kindcentrum Op de openbare basisschool De Minzerie in Enspijk gaan kinderopvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding naadloos in elkaar over. ĢīİĭĦħĨ š Vanaf dit schooljaar wordt er hard gewerkt aan vernieuwend onderwijs bij de kleine school. Het is misschien wel het kleinste integrale kindcentrum van Nederland. De Minzerie telde tot voor kort nog maar 23 leerlingen. De Fluviumschool werd serieus in zijn voortbestaan bedreigd. Vorig jaar is een plan ontwikkeld om de school voor het dorp te behouden. Er werd gestart met de vernieuwende lesmethode ‘Alles in 1’, de school werd verbouwd en kreeg een dagopvang. Sandra van der Laar van Chapeau Kinderwerk zorgt samen met Margreet van Iterson voor de dagelijkse leiding van het kindcentrum. Sandra: “Het integreren van kinderopvang met onderwijs en onderwijs met vrijetijdsbesteding is nog vrij nieuw in Nederland. Er zijn genoeg voorbeelden waar deze functies naast mekaar bestaan in één gebouw, maar dat de dienstverlening door elkaar heenloopt is vrij uniek.” De nieuwe aanpak wordt mogelijk gemaakt door de vernieuwende onderwijsgelden van de gemeente. Het integrale kindcentrum werd op

vrijdag 15 november door oud-schoolhoofd Wesdorp officieel in gebruik genomen. Buitenschoolse activiteiten Naast kinderopvang biedt de school ook volop buitenschoolse activiteiten, zoals sport-, spel- en knutselmiddagen. Sandra: “We proberen zoveel mogelijk om de school te verbinden met het dorp.” De combinatie van dagopvang en onderwijs is een groot succes, vertelt Sandra. “Inmiddels bieden we over de week verspreid opvang aan 38 kinderen. We zitten vol, er is een wachtlijst. Dat is heel positief, want op veel plekken in het land wordt er juist bezuinigd.” De opvang voor de peuters en het onderwijs aan de kleuters loopt naadloos in elkaar over. “Soms maak je opdrachten voor de kleuters iets moeilijker en voor de peuters iets makkelijker. Het is leuk om te zien dat de kleuters het wel fijn vinden om een beetje te zorgen voor de jongere kinderen.” De aanpak is een succes. Het aantal

™@^cYZgZckVc9ZB^coZg^Z!bZi^c]Zib^YYZcijhhZcYZ`^cYZgZcHVcYgVkVcYZgAVVg#

leerlingen op de school is inmiddels weer gegroeid naar 25. Veertig leerlingen Het uiteindelijke doel is veertig leerlingen. “Als een school eenmaal weg is uit het dorp, dan is het voor veel men-

sen niet meer aantrekkelijk om er te blijven wonen”, zegt Sandra. “Doordat we kinderopvang bieden, zijn we aantrekkelijker voor ouders, zelfs voor ouders uit Deil. Misschien is dit echt wel het Ei van Columbus. Enspijk heeft een heel actief verenigingsleven. Er is

FOTO: DICK AANEN

een speeltuinvereniging, een ijsclub, een zangclub, een kerkelijke vereniging. Wil je dat allemaal kunnen behouden, dan heb je mekaar gewoon heel hard nodig.” Dick Aanen

Nieuwe lijsttrekker voor Restauratie kerk ligt voor op schema CDA Geldermalsen ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš Henk van Heusden is tijdens de ledenvergadering van CDA Geldermalsen gekozen tot lijsttrekker voor de partij tijdens de aankomende verkiezingen. Op nummer twee, drie en vier staan respectievelijk Bert Vonk, Maarten van der Hulst en Leny Versteeg.

weest en kan dus putten uit een rijke politieke en bestuurlijke ervaring.

Henk van Heusden volgt in maart Joop Doeland op die de afgelopen acht jaar het boegbeeld van het CDA Geldermalsen is en te kennen heeft gegeven te willen stoppen. Bestuur en fractie betreuren het enorm dat Joop Doeland vertrekt, maar begrijpen de keuze van de CDA-voorman. Fractievoorzitter Joop Doeland heeft nog een paar maanden lokale politiek voor de boeg en zal zich tot de laatste dag inzetten voor de christendemocraten. Zijn opvolger Henk van Heusden is 61 jaar en nog werkzaam als zelfstandig consultant op het gebied van Het Nieuwe Werken. In de jaren ‘90 is hij namens het CDA raadslid en burgercommissielid in Geldermalsen ge-

Tijdens de kandidaatstelling gaf Henk van Heusden aan als één team met bestuur, fractie en leden te willen gaan werken, want “het samenwerken zit in mijn bloed”. “Een team dat plezier heeft, maar vooral voor de inwoners van Geldermalsen iets zal kunnen betekenen. Zeker in een periode van de komende vier jaar waarin we praten over : transitie van de zorg van rijk naar gemeente, de regiovorming en de financiële positie van de gemeente.” Hij sprak uit dat het CDA met de CDA uitgangspunten en zijn mensen “goud in handen hebben en dus iets moois kunnen betekenen voor de gemeente Geldermalsen”. Henk van Heusden is heel blij met de uitslag: “Met enthousiasme kijk ik vooruit naar volgend jaar maart en ik ben blij dat de leden hun steun voor mij hebben uitgesproken. Samen gaan we voor een uitstekend verkiezingsresultaat voor het CDA en een mooier Geldermalsen.”

VKG en JVB vormen één partij

Arie Donker lijsttrekker SGP

ķĢġĢįĦĨš De Vrije Kiesvereniging Gemeentebelangen en de partij Ja Voor Burgers (JVB) van Jaap van Belle zullen als één partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Zederik. De samengevoegde lokale partijen gaan verder onder de naam VKG. Het motto is: Zelfstandig Zederik. De ledenvergadering van de VKG heeft inmiddels de eerste vier personen voor de kieslijst aangewezen. Lijsttrekker wordt Wim van Dijk, met Jaap van Belle op de tweede plaats. Govert Versluis, voormalig fractieleider van Gemeentebelangen Liesveld, is de nummer drie van de lijst en op vier staat Henk van den Hoven.

ķĢġĢįĦĨš In de laatst gehouden ledenvergadering van de SGP is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 vastgesteld. Lijsttrekker zal worden Arie Donker uit Nieuwland. Daarna volgt Evert Gelukuit Leerbroek. Hij is nu eveneens de tweede man op de lijst. Op nummer drie staat een nieuwkomer, Cees Vermaat uit Leerbroek. Cees Vermaat is 23 jaar jong en zal ook proberen de jeugdige kiezer voor de staatkundig gereformeerde beginselen te interesseren. De heeft SGP dit jaar voor het eerst een jeugdprogramma wat in enkele korte hoofdlijnen het verkiezingsprogramma weergeeft.

İĠĥĬĬīįĢĴĬĢįġš De monumentale hervormde kerk van Schoonrewoerd ondergaat momenteel een fikse restauratie van het binnenwerk. Naast professionele aannemers zijn dagelijks zo’n tien enthousiaste vrijwilligers in de weer. De vijftig banken in de kerk krijgen een grote opknapbeurt. Kleine oneffenheden worden verwijderd en verder worden de banken geschuurd en opnieuw in de verf gezet. De wanden, het plafond en de hemel van het kerkgebouw krijgen ook nog eens een schilderbeurt. En de vloerbedekking maakt plaats voor nostalgisch Vietnamese hardstenen tegels. Bovendien worden de verwarmingsbuizen onder de vloer vervangen. De afgelopen tweeënhalf jaar heeft de Schoonrewoerdse kerkelijke ge-

meente al heel veel geld opgehaald met allerlei grotere en kleinere acties. De komende tijd gaan die acties nog gewoon door. Veel geld is bespaard door de inzet van vrijwilligers. Kerkrentmeester Johan den Hertog: “Elke dag zijn er gemiddeld zo’n tien gemeenteleden in de weer. Soms al om half acht ‘s morgens en vaak tot ‘s avonds elf uur. De inzet is geweldig. De 82-jarige Jan de Braber bijvoorbeeld slaat geen dag over. Hij is echt een groot voorbeeld voor iedereen.” De grote inzet van de vrijwilligers heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het schuren van de banken twee weken eerder klaar was dan gepland. De kerk zal naar verwachting in maart weer in gebruik worden genomen. Banken De meest zichtbare verandering wordt de opstelling van de banken.

™9Z-'"_Vg^\Z?VcYZ7gVWZgWZo^\bZi]ZihX]ddcbV`ZckVc]ZieaV[dcY#

Den Hertog: “We hebben nu twee rijen met banken, met daartussen een breed gangpad. We krijgen nu een brede bankenrij in het midden en aan de zijbeuken twee smallere bankenrijen. Daartussen twee brede gangpaden. We gaan daarmee terug naar de indeling van voor 1955, toen de kerk ook is gerestaureerd. Het is allemaal wat knussers.” De gordijnen, die eigenlijk niet thuishoren in de kerk, worden vervangen door screens. Het oudste gedeelte van de monumentale kerk in Schoonrewoerd dateert uit omstreeks 1300. In 1674 werd het gebouw getroffen door een grote brand. In 1955 werd het inwendige van de kerk ingrijpend verbouwd. De toren werd in 1965 gerestaureerd, waarbij ook de 19e eeuwse pleisterlaag van het schip en koor werd afgehakt.

FOTO: DICK AANEN


GEMEENTEBERICHTEN

woensdag 27 november 2013

Deze pagina verschijnt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Leerdam.

DE TWEET GEMEENTE LEERDAM Gemeente Leerdam @Leerdam 23 november Lorena opent samen met wethouder Van der Leij de speeltuin Hagahof #Leerdam pic.twitter.com/PgGbDr5WpM

KORT NIEUWS MILLENNIUMTIP Een cadeau geven en de wereld een beetje beter maken. Dat kan als je naar de Wereldwinkel in de Fonteinstraat gaat om je cadeaus voor Sinterklaas of kerst te kopen. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fair trade criteria ingekocht.

AFVALINZAMELING Benieuwd naar wanneer u welke container aan kunt bieden? En of uw wijk aan de beurt is voor het aanbieden van plastic afval? Bekijk de afvalkalender voor Leerdam op www.waardlanden.nl. Deze kalender is altijd actueel.

SLOOP OUDE MOSKEE Nu de nieuwe Turkse moskee in LeerdamWest een feit is, komt zoals overeengekomen de oude moskee aan de Boëtiusstraat 16-18 op 30 november in handen van de gemeente Leerdam. Gezien de staat van het pand, heeft de gemeente besloten het gebouw te slopen. Om risico’s van een leegstaand pand zoveel mogelijk te beperken, starten we al op maandag 2 december met de sloop. We streven ernaar om voor de Kerst de sloop af te ronden. Wanneer al het puin weg is, blijft er voorlopig een leegstaand terrein over. Aan de Boëtiusstraat wordt een tijdelijk hekwerk geplaatst waardoor er geen voertuigen op het terrein kunnen komen. Over de definitieve invulling van deze ruimte is nog geen besluit genomen.

KOOKCURSUS COLLEGE Maandagavond bracht het Leerdamse college een bezoek aan Masa Depan. Op het programma stond een heuse kookcursus. Met deze gezamenlijke, culinaire activiteit voegde het college de daad bij het woord van een eerder gemaakte afspraak. Het was een gezellige en geslaagde avond, die zorgde voor een mooi kijkje in de Molukse keuken en cultuur.

FITNESS GEOPEND Afgelopen zaterdag opende wethouder Groeneweg op het burgemeester Meesplein, aan het Oranjehof en aan het Hagahof outdoor-fitnessplaatsen. Op elke locatie deed zij dit onder enthousiast tromgeroffel van een djembe-band. Mensen van de buurtbeheergroepen verzorgden de openingen. Zij regelden een mooi aangeklede locatie, een hapje en drankje voor alle aanwezigen en op alle locaties een loterij met leuke prijzen. Iedereen kan nu gratis en onbeperkt in de buitenlucht bewegen. Fanatieke sporters kunnen hardlopend van locatie naar locatie gaan en daar hun oefeningen doen maar ook mensen in een rolstoel kunnen op een van de plekken hun beweging krijgen. De toestellen zijn voor jong en oud, getraind en niet getraind. In het voorjaar zijn er regelmatig trainers op de plaatsen aanwezig om in-

structies te geven. Direct aan de slag? Lees goed de instructies op de borden die erbij staan om zo blessures te voorkomen. Op het Oranjehof staat op dit moment al een bootcamp-gym; de eerste in zijn soort in Nederland. In de komende twee weken worden daar de

VRAGENLIJST ‘WAAR STAAT JE GEMEENTE’ Hoe tevreden bent u over de taken die wij uitvoeren? Dat willen wij graag weten. Daarom starten wij een onderzoek naar uw tevredenheid over hoe het wonen in Leerdam bevalt. Met de resultaten van deze peiling kunnen wij nagaan hoe wij presteren in vergelijking met andere gemeenten in Nederland. Wij hebben verschillende inwoners gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. Heeft u een brief gekregen? Dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen wanneer u de digitale vragenlijst wilt invullen.

De sloopwerkzaamheden zijn vorige week gestart en nemen naar verwachting circa tien weken in beslag. Hierbij is rekening gehouden met het vermalen van het sloopafval tot granulaat; dit zal na de jaarwisseling plaatsvinden. In de eerste week hebben vooral voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden en is gestart met het verwij-

WETHOUDER VERRAST LOV

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt op Waar Staat Je Gemeente. Via deze website is het mogelijk om gemeenten met elkaar te vergelijken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Dit is een bureau dat voor meerdere gemeenten in Nederland dergelijke onderzoeken uitvoert. Voor vragen over het doel en achtergrond van het onderzoek kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Marion Holzmann (0229 - 282 551) van I&O Research.

START SLOOP SCHOOL-/TALMASTRAAT Vorige week startten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van de leegstaande woningen aan de Talma-, Park-, School- en Patrimoniumstraat in Leerdam. Alle bewoners van de 134 woningen zijn vertrokken en de nutsbedrijven hebben de huisaansluitingen verwijderd. Er zijn bouwhekken rondom het werkterrein geplaatst en de woningen kunnen nu veilig gesloopt worden. KleurrijkWonen streeft ernaar om alle woningen nog vóór de jaarwisseling te slopen.

rest van de apparaten bij gezet. Bij de bootcamp-gym komt een koffer te staan met daarin benodigdheden om te trainen. In het voorjaar van 2014 zal op gezette tijden een instructeur de bootcamp komen leiden. Iedereen die wil kan daar dan aan meedoen. De gemeente Leerdam wenst iedereen veel sporten beweegplezier!

deren van asbest. Deze week start naar verwachting het slopen van de woningen. Nadat de sloopwerkzaamheden wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De bouw van de 85 woningen start aansluitend in de zomer van 2014. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laila Skori, woonconsulent KleurrijkWonen; (0345) 59 61 00 of l.skori@kleurrijkwonen.nl.

Woensdagavond verraste wethouder Frank de Graaff de aanwezige ondernemers tijdens een ledenvergadering van de LOV. Verkleed als Frank Dickens nam hij kort het woord. De Kerkstraat werd eerder die dag vrijgegeven voor verkeer. Om dit voor elkaar te krijgen is intensief contact geweest tussen het gemeente bestuur en het bestuur van de LOV. De heer De Graaff gaf aan dat het werk aan het Oranjeplein door allerlei omstandigheden uit de planning is gelopen. De gemeente heeft onvoldoende ingeschat wat de consequenties hiervan voor de ondernemers zouden zijn. Door de aannemer extra in te zetten, de planning aan te scherpen en goed met elkaar te blijven communiceren is het gelukt de intocht van Sinterklaas niet te verstoren en enkele dagen later de kruising weer vrij te geven. Als geste draagt de gemeente Leerdam € 3100,00 bij aan een warm welkom voor alle bezoekers van de Kerstmarkt in Dickensstijl die de LOV op 13 en 14 december a.s. organiseert.


4

STADSKANTOOR Dokter Reilinghplein 1 Postbus 15, 4140 AA Leerdam

GEMEENTEWERF EN MILIEUSTRAAT Handelstraat 15 Postbus 15, 4140 AA Leerdam

T 0345 636 363 F 0345 613 643

T 0345 636 363 F 0345 633 643 Afvallijn: 0183 681 111

www.leerdam.nl info@leerdam.nl

woensdag 27 november 2013

Besluiten De onderstaande besluiten door het college of de burgemeester zijn genomen na een zorgvuldige afweging van alle belangen. Toch kan het zijn dat u tegen één van deze besluiten bezwaar heeft. Hoe, wanneer en waar u bezwaar kunt maken vindt u op www.leerdam.nl. Omgevingsvergunning Op 19 november 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van drie bomen, op het perceel Tulpstraat 3, 4142 XS te Leerdam. Bouwvergunningen - aangevraagd Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend: H2e fase voor het oprichten van 12 appartementen en bergingen op het perceel Schaikseweg/Kerkweg te Schoonrewoerd. De publicatie van aangevraagde vergunningen heeft een informatief karakter, waarmee wij aangeven dat de aanvraag is ontvangen. Tegen een aangevraagde vergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de bouwvergunning is verleend. Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: HOp 20 november 2013 voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Tiendweg 105, 4142 EJ te Leerdam. HOp 20 november 2013 voor het revitaliseren van het Europaplein te Leerdam. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen de aanvragen worden ingezien tijdens de openingstijden van bouw- en woningtoezicht van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur. Voor de middagen kunt u een afspraak maken met onze medewerkers via het telefoonnummer 0345-636217/636139. Omgevingsvergunning renovatie zandopslag Glasfabriek Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij op 18 november 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor de renovatie van de zandopslag Glasfabriek, locatie Lingedijk 8 te Leerdam. Wro - Bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan broekgraaf fase 1, inclusief de bijbehorende stukken, met ingang van 28 november 2013. gedurende een periode van zes weken ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, dinsdagavond van 16.00 tot 19.30 uur en op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur). Het ontwerp uitwerkingsplan kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannnen.nl en is tevens digitaal beschikbaar op de gemeentelijke internetsite www.leerdam.nl en www.leerdam. nl/Broekgraaf. Het plangebied maakt onderdeel uit van het plangebied Broekgraaf en ligt globaal gezien tussen de watergang Broekgraaf, het sportcomplex van Leerdam Sport en het bosje van

VANUIT DE WMO-RAAD

De Wmo-raad heeft in de vergadering stilgestaan bij veranderingen in de zorg die vanuit Den Haag op de gemeenten afkomen. Het vraagt een snelle cultuuromslag in de zorg. Er is geen tijd om een gedegen raadpleging te houden en dit baart de raad zorgen. De rijksbezuinigingen moeten gehaald worden. Sommige wetgeving is nog niet klaar en

het Zuid Hollands Landschap aan de Koenderseweg. Het plan maakt de bouw mogelijk van 171 woningen met bijbehorende parkeervoorzieningen, wegen en watervoorzieningen. Gedurende de periode waarin het plan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden over het ontwerp uitwerkingsplan schriftelijk, dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen bekend maken aan het college. Indien u mondeling wilt reageren dient u hiervoor een telefonische afspraak te maken via het nummer 0345 - 636 363. Schriftelijke zienswijzen dienen als volgt te worden geadresseerd: Het college van burgemeester en wethouders van Leerdam, Postbus 15, 4140 AA Leerdam. Na behandeling van de zienswijzen zal het college over het uitwerkingsplan besluiten. Indien het college besluit het uitwerkingsplan vast te stellen, staat voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerp uitwerkingsplan kenbaar hebben gemaakt, beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook voor diegenen, die belanghebbend zijn wegens gewijzigde vaststelling staat dan beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.W.M. van den Dungen , tel. 0345-636199. Kennisgeving Burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam maken bekend dat het ontwerp van de 2e Herziening Exploitatieplan Broekgraaf met bijbehorende bijlagen met ingang van 28 november 2013 gedurende 6 weken ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, dinsdagavond van 16.00 tot 19.30 uur en op afspraak van 13.00 tot 17.00 uur). Het ontwerp van de 2e herziening Exploitatieplan Broekgraaf inclusief bijbehorende bijlagen is tevens digitaal beschikbaar op gemeentelijke internetsite www.leerdam.nl en www.leerdam.nl/Broekgraaf. Het plan biedt de grondslag voor publiekrechtelijk kostenverhaal en bevat een kaart van het exploitatiegebied, een omschrijving van werken en werkzaamheden en een exploitatieopzet. Het exploitatieplan Broekgraaf wordt herzien vanwege het in procedure brengen van uitwerkingsplan Broekgraaf fase 1, dat te gelijkertijd ter inzage ligt. Gedurende de periode waarin het plan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden over het ontwerp exploitatieplan schriftelijk, dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen bekend maken aan de raad van de gemeente Leerdam. Indien u mondeling wilt reageren dient u hiervoor een telefonische afspraak te maken via het nummer 0345 - 636 363. Schriftelijke zienswijzen dienen als volgt te worden geadresseerd: De raad van de gemeente Leerdam, Postbus 15, 4140 AA Leerdam. Na behandeling van de zienswijzen zal de raad over de 2e Herziening Exploitatieplan Broekgraaf besluiten. Indien de raad besluit de 2e herziening vast te stellen, staat voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerp exploitatie kenbaar hebben gemaakt, beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook voor diegenen, die belanghebbende zijn wegens gewijzigde vaststelling staat dan beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.W.M. van den Dungen , tel. 0345-636199.

daarop moet nu geanticipeerd worden in de gemeentelijke verordeningen en beleidsplannen. Dat gebeurt voortvarend om op tijd hiermee klaar te zijn. Het zijn dan wel verordeningen en beleidsplannen die steeds aangepast moeten worden aan de uiteindelijke wetgeving. De Wmo-raad hoopt en verwacht hun adviesrol in deze te kunnen waarmaken.

WERK IN UITVOERING GENERAAL PIRONSTRAAT/ DR. C VOOGDPLEIN Aanstaande donderdag tussen 7.00 en 18.00 uur mag aan de Generaal Pironstraat en het Dr. C Voogdplein aan beide zijden niet geparkeerd worden. Wij gaan grondonderzoek doen waarvoor een kraanwagen wordt ingezet. Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 0345-636396. HERINRICHTING WESTWAL/ORANJEPLEIN De kruising Westwal/Kerkstraat is opgeleverd waardoor de Kerkstraat op de gebruikelijke wijze bereikbaar is voor alle verkeer. Het gedeelte vanaf de Westwal naar de Veerstoep zal eind volgende week gereed zijn. De Singel eind deze week. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 0345-636193 en/of 636389 RIOOLVERVANGING JULIANA VAN STOLBERGSTRAAT/PRINSES MARGRIETSTRAAT We brengen de verharding aan in de Prinses Margrietstraat en Juliana van Stolbergstraat. Deze zijn circa 3 à 4 weken gesloten voor alle doorgaand verkeer. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 0345-636193 en/of 636389. ONDERHOUD WEGEN Op diverse locaties binnen de gemeente Leerdam voeren we in het kader van het Onderhoudsprogramma Wegen herstratingswerkzaamheden uit. De locaties waar we nu bezig zijn of binnenkort bezig gaan, zijn: het voetpad Donjon 1 t/m 15; gedeelten van de voetpaden in de Laman Tripstraat, Tamarindeplein en het Lingeplein. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 0345-636193 en/of 636284. AANPASSING ZUID-HOLLANDWEG EN TIENDWEG Donderdag 28 november start Ballast Nedam met het aanpassen van de rechtsaf stroken op de Zuid-Hollandweg en de Tiendweg. De rechtsaf strook in de Tiendweg wordt verlengd door het fiets en voetpad te verleggen. Op de Zuid-Hollandweg wordt de bushalte naar de berm verplaatst. De werkzaamheden duren 4 weken. Voor meer informatie kunt u op werkdagen bellen naar tel. 0345-636396 en/of 0651028017.

EVENEMENTEN AGENDA 13 DECEMBER TRICKZ 13 EN 14 DECEMBER KERSTMARKT IN DE BINNENSTAD 6 JANUARI NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE LEERDAM MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.LEERDAM.NL OF WWW.ONSLEERDAM.NL.

INWONERS LEVEREN OUDE APPARATEN IN EN WINNEN NIEUWE Wethouder reikt prijzen “Lever in en win!” uit De afgelopen maanden kon een oud apparaat zomaar een nieuwe tablet, televisie, wasmachine of espressomachine opleveren. Om inwoners te wijzen op het belang van het recyclen van elektrische apparaten organiseerde wij de campagne “Gooi niet weg, Lever in!”. Onderdeel van deze campagne was onder meer de spectaculaire actie “Lever in en win!” waarbij drie inwoners uit Leerdam in de prijzen vielen. Wethouder Van der Leij reikte deze dinsdag 19 november uit. Op de website www.gooinietweg.nl is meer informatie te vinden over het recyclen van elektrische apparaten. Via de Facebookpagina van de campagne zijn tot het eind van het jaar nog extra prijzen te winnen.

EERSTE WELKOMSTPAKKET OVERHANDIGD

Vorige week woensdag heeft de werkgroep sociale samenhang samen met wethouder Van der Leij het eerste welkomstpakket overhandigd in de wijk West. Dit is een pakket dat op initiatief van de werkgroep is bedacht en wordt ondersteund vanuit het project Mensen maken de Wijk! Iedereen die sinds 1 november van dit jaar nieuw in Leerdam-West is komen wonen, krijgt zo’n pakket uit handen van een van de leden van de werkgroep tijdens een persoonlijk welkomstbezoek. Het bezoek en het pakket zijn bedoeld om de nieuwe bewoners welkom te heten en wegwijs te maken in Leerdam-West en hen te informeren wat er allemaal gebeurt in de wijk. De werkgroepleden hopen dat de nieuwe bewoners zich hiermee snel thuis zullen voelen en zich betrokken voelen bij de wijk. Helemaal mooi zou zijn als ze op termijn zelf een actieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de wijk West.

AANHANGER VERWIJDERD Op 13 november 2013 heeft de afdeling Handhaving een aanhanger aan de hoek Owenstraat/Tiendweg van de openbare weg verwijderd. De aanhanger stond daar in strijd met artikel 5.6 van de Algemene plaatselijke verordening zonder geldig kenteken. De eigenaar kan tot 2 weken na het verschijnen van deze publicatie de aanhanger, tegen betaling van de verwijderingkosten, terugkrijgen. Na deze termijn vernietigen wij

de aanhanger. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Handhaving van de gemeente Leerdam, telefoon 0345-636363.

IN ARMOEDE LEVEN Op 20 november organiseerde de werkgroep sociale cohesie een workshop. Deze was bedoeld voor mensen met een laag inkomen of die in armoede leven. Met elkaar bedachten de aanwezigen manieren om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. De heer Bothmer, specialist op dit gebied, leidde de avond. Aan het eind van de avond had de heer Bothmer zeer bruikbare tips en adviezen. Hij gaat deze verwerken tot een top 10, waar de werkgroep mee aan de slag kan.

De werkgroep kijkt terug op een geslaagde avond en wacht vol verwachting het verslag van de avond af.


SUPER AANBIEDING

OUTDOOR LAARZEN verschillende kleuren dames en heren maat 36 t/m 46 JURK 39.95

29.95

BUDGET SHOPPING SHOEBYFASHION.COM

KERKSTRAAT 22, LEERDAM

€ 189,95

NU

€ 90,00

BEST SHOES Kerkstraat 50 - Leerdam - Tel. 0345-619224

Grote voorraad vloertegels, wandtegels en tegellijmen in onze

Uitnodiging Kerstdiners in onze locaties Elk jaar organiseert AV Zorggroep op haar locaties met groot genoegen de traditionele kerstdiners. Vorig jaar waren de diners wederom een groot succes. Ook in 2013 willen we deze traditie voortzetten, omdat wij vinden dat kerst één van de meest bijzondere periodes van het jaar is. We hopen dat u er ook dit jaar bij bent!

TEGELOUTLET - Duizenden meters vloer- en wandtegels op voorraad - Groot ingekochte partijen, rechtstreeks van de fabriek - Wees er snel bij, voor de meeste partijen geldt OP=OP - Scherpe prijzen, opruimers zelfs al vanaf € 3,95 per m² - Openingstijden: ma-vr. 8.00-17.00, zaterdag 9.00-16.00

WWW.TEGELOUTLETKROON.NL Energieweg 8c, Meerkerk, 0183-354225

Kerstdiners Emma (Raadsliedenstraat 120, Leerdam, 088-4080300) * Woensdag 18 december 2013, 12.00 uur * Vrijdag 20 december 2013, 12.00 uur

Kerstdiner Hof van Ammers (Bernhardstraat 15, Groot-Ammers, 088-4080150) * Dinsdag 17 december 2013, 17.30 uur Kerstdiners Open Vensters (Pr. Marijkeweg 34, Ameide, 088-4080100) - Donderdag 19 december 2013, 12.00 uur EN 17.30 uur - Vrijdag 20 december 2013, 17.30 uur

aanbiedingen zijn geldig van ma 25 t/m za 30 november

Speculaasjes met amandelschaafsel

€ 2,50 4 Appelflappen Appe Appelflap pelflap elflap lfl ppen

Aanmelden & kosten U kunt zich nu telefonisch aanmelden voor één van de kerstdiners op onze locaties. Dit kan uiterlijk tot 10 december 2013. De kosten bedragen slechts € 19,95. Leden van de Presentpas krijgen 10% korting. Het bedrag kan vooraf of na afloop van het kerstdiner op de locatie worden betaald per pin of contant. Emma | Graafzicht | Hof van Ammers | Meesplein | Open Vensters | Present thuiszorg

4 Eierkoeken

€ 2,95

€ 1,50 WO t/m ZA

Kerstdiners Graafzicht (Burg. Dekkingstraat 1, Bleskensgraaf, 088-4080200) * Woensdag 18 december 2013, 12.00 uur EN 17.30 uur * Donderdag 19 december 2013, 17.30 uur

Winterschnitte

€ 3,95 Eiland 79, Leerdam, T 0345-744052

www.breggenbakkers.nl

Breggen Bakkers, gewoon bijzonder


Woensdag 27 november 2013

ingezonden De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen brieven in te korten of niet te plaatsen. Ook kan het standpunt van de redactie afwijken van dat van de briefschrijvers. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brieven. Daarnaast moet een brief voorzien zijn van een afzender.

Voetbalfusie Het artikel dat vorige week is gepubliceerd over de fusie van Waalkanters en Opijnen is ongenuanceerd en op een aantal punten onjuist. We voelen ons daarom als fusiecommissie genoodzaakt hier op te reageren. De fusiecommissie, die voortkomt uit beide verenigingen, heeft gewerkt aan scenario’s met betrekking tot de benodigde accommodatie voor de toekomstige fusievereniging. Op dit moment zijn er twee relevante scenario’s qua accommodatie. Het ene scenario betreft de opwaardering voor de accommodatie in Heesselt en de andere betreft een opwaardering voor de accommodatie in Opijnen. Beide scenario’s zijn vergelijkbaar en gaan uit van een invulling die noodzakelijk is op basis van het aantal leden en de samenstelling van het ledenbestand. De impact voor het opwaarderen van de accommodatie in Opijnen is aanzienlijk groter dan die in Heesselt en dat heeft financiële consequenties. Beide scenario’s zullen besproken worden met de gemeente Neerijnen. Hoewel de suggestie van een kunstgrasveld van wethouder Krook zelf afkomstig is, is het inzicht bij beide verenigingen dat er voor een kunstgras speelveld geen noodzaak is. Dit maakt dan ook geen deel uit van de scenario’s. Of het financiële budget waar de verenigingen nu recht op hebben voldoende zal zijn, dat zal blijken in de nadere afstemming met de gemeente. De fusie van de twee voetbalverenigingen is een reactie op ontwikkelingen. Denk daarbij aan ledenaantallen, beschikbare vrijwilligers, inkomsten uit sponsoring, bijdragen vanuit de gemeente, enz. Tegelijkertijd is de fusie bedoeld om voorbereid te zijn op de toekomst. Het is niet ondenkbaar dat Neerijnen zal opgaan in een grotere streekgemeente. Of er dan nog financiele ruimte is om de leefbaarheid van de kleine kernen te ondersteunen, mag men zich serieus afvragen! Naast de budgettaire ruimte, de grote mate van zelfwerkzaamheid is het aan de politiek om te besluiten wat dit alles hen extra waard is. De keuze qua accommodatie zal uiteindelijk aan de leden van beide verenigingen zijn, binnen de financiële mogelijkheden. De leden van beide verenigen worden adequaat en actueel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het fusieproces. Fusiecommissie vv Opijnen en sv Waalkanters Noot van de redactie: Naar aanleiding van de fusieontwikkelingen heeft deze krant contact gezocht met de voorzitters van vv Opijnen en vv Waalkanters. In een van die gesprekken is duidelijk gemaakt dat er twee accommodatiescenario’s op tafel lagen: Opijnen en Heesselt. Scenario Heesselt viel volgens ondervraagde uiteen in een scenario zonder en een scenario mét kunstgras. Opijnen was wat ondervraagde betreft – en hij sprak namens de club – onhaalbaar vanwege de extra kosten. Doorredenerend kwam de redactie tot twee realistische scenario’s die overbleven: Heesselt met en Heesselt zonder kunstgras. Ondervraagde zag een kunstgrasveld zelfs als “hoofdprijs”. Hij sprak de hoop uit dat een fusiebonus kunstgras mogelijk zou maken, met de kanttekening dat de financiën van de gemeente hiertoe waarschijnlijk geen aanleiding geven.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

17 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

‘Wel eens gelikt aan een asbak? En?’ ijIJįĢī š Roken is ontzettend smerig en van alcohol word je dom. Inge Frederiks van IrisZorg liet er dinsdagmorgen in de gastles bij de groepen 7 en 8 van obs De Vuurvlinder geen enkel misverstand over bestaan. En ze kwam natuurlijk met een heel bekend, maar o zo aansprekend voorbeeld. “De kinderen uit groep 8 gaan straks naar het voortgezet onderwijs. En stel je nou voor dat je verliefd wordt op een jongen of meisje. En die rookt. Dat smaakt ongeveer hetzelfde als dat je een asbak leeg likt. En is dat lekker?” Grote hilariteit in de klas.

nog niet altijd goed overzien wat de gevolgen van hun gedrag. Bijvoorbeeld als het gaat om pesten. “Er is een verschil tussen plagen en pesten. Bij plagen is er altijd iets van gelijkwaardigheid. Maar pesten is gewoon niet meer leuk. Pesten zegt vaak meer over degene die pest, dan over degene die gepest wordt. Degenen die pesten zijn meestal niet zo blij met zichzelf.” Pesten gebeurt vaak in de anonimiteit.

Maar pas op, zei Diana, de politie kan via het IP-adres altijd achterhalen wie er gepest heeft. Op het internet is ook niet altijd gelijk duidelijk of iemand het ook serieus meent als er een onaardige opmerking wordt geplaatst. “Als de meester boos is, dan kijkt ‘ie boos en dan verheft ‘ie z’n stem. Dat noemen we intonatie. Als ik lieve dingen zeg tegen m’n hond met een boze stem, dan kruipt ‘ie gelijk in zijn mand. Maar je kunt

ook iets heel lelijks tegen de hond zeggen met een heel lieve stem. Op het internet is niet altijd gelijk duidelijk of iemand het aardig of niet aardig bedoeld. Dat is een gevaar.” Ten slotte had Diana nog een advies aan de kinderen: “Laat je ouders controleren als je het internet opgaat. Zij kunnen dingen beter overzien dan dat jij dat kunt.” Dick Aanen

En om te illustreren hoe slecht alcohol is, liet ze twee foto’s zien van de hersenactiviteit van twee vijftienjarige jongeren: de ene dronk al volop alcohol, de andere niet. In het eerste deel van de gastles vertelde Diana Klopstra van Bureau Halt over verstandig internetgebruik en over digipesten. Doel van de gastles is om jongeren te informeren en weerbaar te maken. Zodat ze in hun verdere leven verstandige keuzes kunnen maken. Grooming De kinderen van de Vuurvlinder bleken overigens al behoorlijk goed op de hoogte van alles wat het internet en social media te bieden had. En ook met de minder leuke kanten zijn ze vertrouwd. Begrippen als ‘grooming’ en ‘hacken’ zijn bekend voor de Vurense basisschooljeugd. Maar toch kunnen jonge kinderen volgens Diana

AUT

Apk

BEDRIJF BL

Verkoop

M

™9^VcV@adehigVkZgodg\YZZZcWdZ^ZcYZaZhdkZgeZhiZcdehdX^VabZY^V#

Betaalbaar...Betrouwbaar Onderhoud

Reparatie

Geen

Maar wel

Gratis A.P.K. 4 banden halen 2 betalen. Uurloon van € 80 of meer.

De beste prijs, een eerlijk advies en daardoor altijd goedkoper uit. Test het zelf bij Autobedrijf Blom.

Klaverweg 11 - 4157 JA Enspijk - Tel 0345-652007 - info@autoblom.nl - www.autoblom.nl

Jouw krant heel dichtbij op www.hetkontakt.nl

Veel zienswijzen op zorglandgoed įIJĪĭıš Het ontwerp bestemmingsplan van Linge’s Zorglandgoed heeft veel zienswijzen opgeleverd. Het plan lag tot donderdag ter inzage. Vereniging Ons Dorp Rumpt (VODR) diende een zienswijze in, gesteund door 110 inwoners. Daarnaast hebben nog 75 mensen een eigen zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan. De vereniging verwacht dat de gemeenteraad zich niet zal laten verleiden om het dossier ‘Linge’s Zorglandgoed’ er voor de verkiezingen doorheen te jagen. Ze verwacht een weloverwogen besluit, gezien de betekenis en omvang van het zorglandgoed en de bezwaren van het dorp.

Brandweerlieden in het zonnetje ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢī š Brandweer Geldermalsen heeft vrijdag tijdens de jaarlijkse brandweeravond de behaalde diploma’s uitgereikt, jubilarissen gehuldigd en afscheid genomen van drie leden. De brandweergroepen van Beesd en Geldermalsen zijn dit jaar samen al meer dan 300 keer uitgerukt voor inci-

denten. De helft van de uitrukken betrof het brand en de andere helft hulpverlening en AED-inzetten. Sinds 1 januari 2013 zijn alle vrijwilligers en beroeps niet meer in dienst van de gemeente maar van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. “Dat ontslaat de gemeente er niet van om de brandweerleden één keer per jaar in het zonnetje te zetten”, aldus burgemeester Mi-

™7jg\ZbZZhiZgZcXdbbVcYVci>#kVc=ZbZgigbZi]ZiiZVb#

FOTO: ARIS DE BRUIN

randa de Vries. Zij onderschreef dat er veel bestuurlijke aandacht is voor het veranderingstraject waar de brandweer momenteel in zit. De burgemeester toonde zich blij met de kwaliteit van de brandweer, hierbij wees zij ook op eerste plaats die de groep Geldermalsen onlangs in de regiofinale behaalde en de plaats in de landelijke finale van de jeugdbrandweer de landelijke finale behaalde. De brandweer huldigde ook jubilarissen. J. Arends uit Beesd is al 12,5 jaar lid, G.J.A. Tetteroo uit Meteren 20 jaar en A. van Wingerden uit Vuren 35 jaar. Hij is beroepsmedewerker binnen de brandweer GNL. Diploma Manschap werd behaald door D. van Acquoy, H.J. Deurloo, W.G. Heikoop, C. Mouallal, J.A. Vermeulen en M.H. van Voorden. M. Bambacht behaalde het diploma Officier van Dienst en H.W. van Zoelen het diploma Docent. Het team neemt na vijftig jaar diensttijd afscheid van P.B.G. Overbeek uit Rumpt. J.E.J. Kroeze uit Beesd vertrekt na 27 jaar en vanwege emigratie naar Luxemburg neemt J.H.J. Vermeulen uit Enspijk na 28 jaar afscheid van de brandweer.

FOTO: DICK AANEN

Amivedi Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. www.amivedi.nl

VERMIST Poes - Gecyperde lapjespoes; Graaf Reinaldweg, Hellouw Hond - Kooiker kruising wit met zwart, 15 jaar oud, doof, dement en slechtziend; Spijkse Kweldijk, Spijk Hond - ruwharige teckel met tattoo in oor; Waalbandijk, Hellouw

GEVONDEN Kat - wit met wat licht zwart-bruine vlekjes op de rug en bij het linkeroor, jong en speels; Oranjeplein, Leerdam. Kat - cypers grijs zwart gestreept met bruine gloed en beetje lichter bij de kin. vrij stevig en schichtig, wel aan te halen, geen halsband; Watertorenlaan, Leerdam.

Dierenasiel

Dropje is een onzeker poesje, geboren rond juni 2013. Ze is op 2 oktober als zwerver in het asiel gekomen. Dropje ze vindt het (meestal) fijn om geaaid te worden en krijgt steeds meer vertrouwen in mensen. Toch is ze nog verlegen, ze verlangt een rustige omgeving. Als ze zich op haar gemak voelt, kan ze enorm spelen. Ze wil waarschijnlijk graag weer naar buiten. Info: dierentehuisleerdam.nl.


publicaties

18

Trouwen

Woensdag 27 november 2013

Pas getrouwd? Of kent u iemand? Voor de pagina bruidspaar van de maand zijn wij op zoek naar pasgetrouwde stellen. Dus mail uw foto (als jpg bestand) en uw adresgegevens met telefoonnummer naar M. Broekhoff@hetkontakt.nl en misschien staat u volgende week in Het Kontakt als bruidspaar van de maand!

ooo&`YjlnYfd]]j\Ye&fd

@YjlNYfD]]j\Ye

@]lZjmak]f\oafc]d`YjlYYf\]Daf_] ake

Rg]cNaf\ Kh]mj\]]lYdY_]kY^&&&&&Mnaf\leg_]dabc\]^glgnYfmorggf$ \g[`l]jg^cd]afcaf\af]]fnYf\]]lYdY_]k& NjYY_\]oafc]da]j]fmcmfl`]ee]]f]e]f&Mal]jYYj\naf\lm `]eggcghooo&`YjlnYfd]]j\Ye&fd

\]ngd_]f\]oafc]dk\g]fgY&e]] @]]^]j‰kEg\] Fa]mokljYYl!$:DR eYjcl!$ o]j]d\oafc]d ^gfl]afkljYYl!$>glg<ak[gmfl Nda]lkcYfl!$ RoYjl O]kloYd!$:Ycc]j:Yjl C]jckljYYl! Lmaf[]fljme`]lO]kl]f DYYflb]nYfAh]j]f! EYYj]jrabfggcfg_Yf\]j]Y\j]kk]f&

Beuken, haagplanten of groene coniferen • Taxus • Laurier • Thuya’s • Veldesdoorn • Ligustrum • Leilandi’s • Berberis in srt. • Potentilla • Lavendel • Hypericum • Buxus

Meer dan 50 en soorten bos- op oen ts an pl ag ha voorraad

Plantencentrum Beemdstraat 16 • Deil Tel. 0345-652354

www.devlinderplc.nl

SUPER

KORTING op vele

TUINHUISJES

BEKIJK ONZE WEBSITE! Einsteinstraat 16, Wijchen THEUNISSENTUINHUISJES.NL

OadlmZabZ]kl]ddaf_]f$n]j_jglaf_]fg^ZabnggjZ]]d\mo^glggh [YfnYk\g]cklmmj\Yf]]feYadlb]nggje]]jaf^gjeYla]fYYj ^glg`YjlnYfd]]j\Ye8_eYad&[ge

KdYYhcYe]jnYfKafl

*/fgn]eZ]j$).&((mmj@g^b]nYf9]j\]f Zj]f_\]dYYlkl]cd]mjhdYl]f]fn]jdYf_dabklb]kZabkafl&

Hjabkmalj]acaf_Ha]l]fbY[`l

+(fgn]eZ]j&)-&((mmjZab\]Afl]jlgqk\ggjKafl]jcdYYk

Vanaf Sfeervolle Kerstbrunch en Kerstarrangementen Beleef een fantastische Kerst met uw hele gezin. Kijk op www.schildkamp.nl en download onze Kerstfolder.

Leerdamseweg 44 % 4147 BM Asperen T: 0345 - 63 80 80 % E: info@schildkamp.nl


Woensdag 27 november 2013

Vriendschapsband Neerijnen uitgesteld īĢĢįĦħīĢīš De formele oprichting van de Italiaans-Nederlandse vriendschapsband tussen Collevecchio en Neerijnen is uitgesteld. De initiatiefnemers kregen de nodige positieve reacties, maar ook veel afmeldingen voor de oprichtingsavond die eigenlijk voor afgelopen vrijdag was gepland. “We hebben ook gemerkt dat het van belang is vooraf wat uitvoeriger te overleggen met de gemeente en enkele organisaties en verenigingen op gebied als toerisme, natuur en cultuur. Dat zullen we alsnog gaan doen”, reageert Wim Schoutendorp. Afhankelijk daarvan komt de initiatiefgroep met een nieuw voorstel.

Opbrengst collecte ĴĞĞįġĢīğIJįĤš De Alzheimercollecte in Waardenburg en Ophemert heeft dit jaar een bedrag opgebracht van 551,80 euro. “Een bedankje dan ook voor onze collectanten”, aldus de organisatie.

q WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

Uitwerkingsplan Broekgraaf gereed ĩĢĢįġĞĪš Het college van B&W heeft het uitwerkingsplan voor de nieuwe Leerdamse woonwijk Broekgraaf afgerond. Dit plan toont de globale plattegrond met kavelverdeling. Het uitwerkingsplan komt ter inzage te liggen en belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken. Het plan behelst 171 woningen in het goedkope en middeldure segment. Leerdam wil vijftig woningen per jaar bouwen en verwacht de eerste woningen in 2015 op te leveren. Voor de ontwikkeling van de wijk hebben Parczoom en Bunnik Bouw getekend.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

19 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Aantal koopzondagen Leerdam ongewijzigd ĩĢĢįġĞĪ š De gemeenteraad van Leerdam is donderdagavond unaniem akkoord gegaan met het collegevoorstel het aantal koopzondagen niet te wijzigen. De Leerdamse raad bepaalde in 1996 dat het college jaarlijks acht koopzondagen mag aanwijzen. Dat aantal blijft ook in de toekomst gehandhaafd. Tot 1 juli bepaalde de Winkeltijdenwet dat de gemeente winkels maximaal twaalf zondagen of feestdagen toestemming kon geven om open te gaan. Door de wijziging van de wet moeten alle Nederlandse gemeenten

Vermist Leerdams meisje terecht ĩĢĢįġĞĪš De politie besloot vrijdagavond bij de vermissing van een 10-jarig meisje uit Leerdam, burgernet in te schakelen in een poging haar te vinden. Ruim een uur na de melding om 21:00 uur - werd het meisje echter alweer in goede gezondheid aangetroffen door buurttoezicht. Het meisje was op de fiets weggegaan.

hiervoor nu hun eigen beleid bepalen. In Leerdam wijst het college sinds 1996 jaarlijks acht koopzondagen aan. Alleen de combinatie Topshelf/Karwei op Loosdorp aan de rand van de stad maakt gebruik van deze mogelijkheid. Uit een onderzoek in december vorig jaar onder de winkeliersvereniging, ondernemersvereniging en alle Leerdamse supermarkten is gebleken dat de plaatselijke ondernemers geen behoefte hebben om mee te doen aan de koopzondagen. Het college liet daarom weten geen

aanleiding te zien om het bestaande beleid te wijzigen.

als in andere gemeenten wel het geval is geweest.

“We hebben gekeken hoe het nu functioneert en naar wat er leeft bij de ondernemers. Het leek ons daarom verstandig de regeling te laten zoals hij is”, legde burgemeester Rinus Houtman de keuze van B&W uit.

Standvastigheid “Gelukkig hebben ook de winkeliers er weinig behoefte aan.” CDA-er Bart Bruggeman prees de ‘standvastigheid’ van het college. CDA, CU en PvdA wezen een ruimere zondagopenstelling van de hand op basis van ‘religieuze, sociale en economische’ motieven, waarbij ook werd gewezen op de positie van de ondernemers. Ook VVD en L.-2000 gingen akkoord.

Weinig behoefte SGP-voorman Arie Keppel was op basis van Gods Woord ‘blij en dankbaar’ dat het aantal winkelzondagen niet wordt uitgebreid en het in Leerdam ook geen heikel punt is geworden, zo-

André Bijl

Het Nationaal Glasmuseum viert haar 60ste verjaardag en nodigde daarom zaterdag 60-jarige Leerdammers uit voor een speciale rondleiding in FOTO: WWW.WICEKLISTWAN.NL het museum.

Geld voor verhuizing kassen ıIJĦĩš Provincie Gelderland heeft aan vier glastuinbouwbedrijven subsidie verleend om te kunnen verplaatsen naar een nieuwe locatie binnen het zogenoemde intensiveringsgebied Bommelerwaard. De subsidieverlening vindt plaats in het kader van de ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven’. Een van de bedrijven, Mans Beheer bv, verplaatst vanuit Hedel naar Tuil. Twee andere bedrijven gaan naar Zuilichem, en één bedrijf naar Gameren.

Filosoferen over armoede ĩĢĢįġĞĪ š De werkgroep sociale cohesie hield woensdagavond een workshop in wijkgebouw West-end voor mensen die een laag inkomen hebben of in armoede leven. Het doel van de workshop was om met elkaar te bedenken welke manieren er zijn om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. De workshop werd geleid door Jo Bothmer, specialist op dit gebied. Hij verdeelde de mensen in vijf groepen om met elkaar van gedachten te wisselen om samen tot nieuwe inzichten en ideeën te ko-

men. De groepen konden hun ideeën vervolgens opschrijven op grote rollen behangpapier. Aan het eind van de avond ging Bothmer naar huis met vijf volle rollen met zeer bruikbare tips en adviezen onder de arm. Hij gaat deze tips verwerken tot een soort top tien beste adviezen voor mensen die in armoede leven, zodat de werkgroep er vervolgens mee aan de slag kunnen. Aan het eind van de avond kregen alle aanwezigen een goodie-bag mee naar huis met leuke artikelen en onder meer een kilo kaas.

Politie onderzoekt overval bij Argos ĩĢĢįġĞĪš De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de overval van woensdagavond op een tankstation aan de Parallelweg in Leerdam. Rond 19:00 uur stapte een man de shop van het tankstation binnen. Hij liep rechtstreeks op de medewerkster

af en bedreigde haar met een mes. Hij eiste geld en ging er vandoor met een onbekend geldbedrag. Er was verder niemand in de shop, buiten stond één persoon te tanken. De medewerkster was erg geschrokken, maar raakte bij de overval niet gewond. Na de overval werd direct een zoek-

tocht verricht in de omgeving van het tankstation. De verdachte zou zijn gevlucht in de richting van de Schaikseweg. Agenten konden al snel een man aanhouden, maar hij bleek niets met de overval te maken te hebben en werd direct weer vrij gelaten. Tips: 09008844 of anoniem via 0800-7000.

Geldermalsen in subtop aanpak OZB ĤĢĩġĢįĪĞĩİĢīš Gemeente Geldermalsen voert de heffing van de OZB naar behoren uit. Dan gaat het met name om de procedures en niet om de hoogte van de belasting. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijk waarbij Geldermalsen is ingedeeld in de een na hoogste categorie. “We zitten in de subtop. Er kan nog altijd wat verbeterd worden, maar het betekent wel dat we onze zaken goed op orde hebben”, aldus wethouder Wim Hompe.

™8VgZ8adlch^cVXi^ZbZi‚‚ckVcYZWZlddchiZgh#

FOTO: AANGELEVERD

™LZi]djYZg;gVc`YZ<gVV[[\^c\\Z`aZZY9^X`Zchhi^_a#

FOTO: AANGELEVERD

CareClowns bezoeken Lingesteyn

Leerdam compenseert ondernemers

De bewoners van verpleeghuis Lingesteyn in Leerdam zijn verrast met een bezoek van de CareClowns. De clowns bezochten deze Rivas-locatie om bewoners met dementie een moment van persoonlijk contact, afleiding en ontspanning te geven. Dit bijzondere bezoek werd mogelijk gemaakt door de Rabobank Foundation.

A::G96B™

A::G96B™

Wethouder Frank de Graaff heeft de Leerdamse Ondernemers Vereniging woensdag 3.100 euro aangeboden, als tegemoetkoming na het uitlopen van de werkzaamheden aan het Oranjeplein. Het Kerkplein werd eerder die dag vrijgegeven, veel later dan was voorzien door de gemeente. Het geld is voor de kerstmarkt van de LOV die op 13 en 14 december in Dickensstijl plaatsvindt.


2QWZHUSEHVOXLW NULEYHUODJLQJ /LQJHZDDO GHHO YRRU 5XLPWH YRRU GH 5LYLHU SURMHFW ³.ULEYHUODJLQJ:DDOIDVHHQ/DQJVGDPPHQ:DPHO2SKHPHUW´ 9RRU KHW SURMHFW ³.ULEYHUODJLQJ :DDO IDVH HQ /DQJVGDPPHQ :DPHO2SKHPHUW´ ]XOOHQ EHVWDDQGH NULEEHQ YHUODDJG ZRUGHQ HQ ]XOOHQ QLHXZH ODQJVGDPPHQ ZRUGHQ DDQJHOHJG 2QGHUGHHO YDQ GLW SURMHFW LV KHW YHUODJHQ YDQ NULEEHQ LQ GH JHPHHQWH /LQJHZDDO ZDDUYRRU HHQ EHVOXLW QRGLJ LV RS JURQG YDQ GH :HW DOJHPHQH EHSDOLQJHQ RPJHYLQJVUHFKW :DER Het project “Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen WamelOphemert” maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten. :DDUHQZDQQHHUNXQWXGHRQWZHUSEHVOXLWHQLQ]LHQ" Van donderdag 28 november 2013 tot en met woensdag 8 januari 2014 ligt het volgende ontwerpbesluit ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken inclusief de aanvragen: - Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit “het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde” van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal. U kunt de betreffende stukken tijdens de gebruikelijke openingsuren inzien bij de gemeente Lingewaal, Raadhuisplein 3, te Asperen. De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u ook inzien via: www.lingewaal.nl.

+RHNXQWX]LHQVZLM]HQLQGLHQHQ" Van donderdag 28 november 2013 tot en met woensdag 8 januari 2014 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten. 6FKULIWHOLMN Stuur uw schriftelijke zienswijze over de ontwerpbesluiten onder vermelding van µ.ULEYHUODJLQJ :DDO RQWZHUSEHVOXLW NULEYHUODJLQJ /LQJHZDDOGHHO¶ naar: Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier T.a.v. dhr. J. Ponsioen, Postbus 24103, 3502 MC Utrecht 0RQGHOLQJ Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen over de ontwerpbesluiten dient u daarvoor telefonisch een afspraak te maken met de heer J. Ponsioen via telefoonnummer 06 53810184. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt. Burgemeester en wethouders van gemeente Lingewaal betrekken de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan. Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Verdien je rijlessen terug !!! Snelste weg naar je rijbewijs!

Geef je vriend/vriendin/kennis op voor een rijopleiding en ontvang een van de volgende cadeau’s:

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK

A B C

06 - 52 73 19 05

Eigen verklaring (t.w.v. € 30,-) 1 Rijles (60 min. t.w.v. € 40,-) 1 Rijles (90 min. t.w.v. € 60,-)

Naam: Woonplaats: Instructeur:

Complete pakket al vanaf € 975,-

Lessen vanaf 16,5 jaar

Rijlessen door een vaste rij-instructeur

GRATIS proefles

Wees er snel bij, plan een intake en voorkom wachtlijst! Standaard Pakket: - 20 lesuren - praktijkexamen - theoriemateriaal (leen) - gratis intake

€ 975,-

WWW

Plus Pakket: - 20 lesuren - tussentijdse toets - praktijkexamen - theoriemateriaal (leen) - gratis intake

€ 1099,-

Pleister Pakket: - 6 lesuren - herexamen

Ik geef mijn .............................................. op: Naam: Straat: Woonplaats: Telefoonnr.:

€ 449,-

info@rijschoolelmaci.nl

/rijschool.elmaci

www.rijschoolelmaci.nl

/RijschoolElmaci

Telefoon: 06 - 52731905

Alleen geldig als de opgegeven kandidaat een van onze pakketten afneemt. Druk en typfouten voorbehouden.


De genomineerde: TSL Leerdam TSL Leerdam is een dienstverlener met passie voor techniek. We beschikken over medewerkers die ervaring hebben met nieuwbouw en revisie van machineparken in verschillende industrieën. Onze specialisten worden dagelijks geconfronteerd met de nieuwste ontwikkelingen waardoor zij bekend zijn met de laatste stand van de techniek en op de hoogte zijn van

Waarom is TSL genomineerd om bedrijf van het jaar te worden? Wellicht, omdat TSL in een tijdsbestek van 6 jaar gegroeid is naar een bedrijf met bijna 60 medewerkers, waaronder 40 mensen met een vast dienstverband.... Wellicht, omdat we in crisistijd toch zeven medewerkers hebben aangenomen in 2013...

beschikbare innovatieve oplossingen.

Wellicht, omdat een groot aantal medewerkers woonachtig is in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden...

Wij kiezen voor kwaliteit. U ook?

Wellicht, omdat onze medewerkers vakmensen zijn met minimale opleiding MTS/ MBO-4... Wellicht, omdat kwaliteit bij TSL altijd op de 1e plaats staat...

- Leo Verkerk, directeur TSL Leerdam

Wellicht, omdat we heel flexibel zijn en bedrijven 7 dagen per week een beroep op ons kunnen doen... Wellicht, omdat er steeds meer medewerkers in een zuinige hybride auto rijden... Wellicht, omdat TSL ook maatschappelijk verantwoord onderneemt door het verenigingsleven te sponsoren. O.a. voetbalvereniging H.S.S.C.61, volleybalvereniging Hei- en Boeicop, Oranjevereniging, EHBO, Kinderen in het verkeer, Alpe d’Huzes... Wellicht omdat we gestaag willen groeien naar 60 vaste medewerkers in 2016, zodat we nog flexibeler inzetbaar zijn voor bedrijven...

BEKIJK ONZE WEBSITE WWW.TSLBV.COM

Inspirerende Evenementen Locatie Zodra je een stap over de drempel zet, waan je je in een aparte omgeving. MindCenter is een inspirerende evenementen locatie midden in het land voor zakelijke bijeenkomsten van ongeveer 50 tot 150 personen.

Een omgeving die zo inspirerende werkt, dat de dingen vanzelf komen.... Achmea

Er wordt gespeeld met de invloeden van

Jeroen van der Sluis over het MindCenter

een andere blik naar dingen te kijken en als

kleur, geur, smaak en beleving. Het centrale

Wij helpen bedrijven om weer “écht” te worden.

vanzelfsprekend gevolg met elkaar te verbinden

ontmoetingsplein MindPlaza met daaromheen

Uit de bubbel te stappen en een nieuwe koers te

en te groeien. In het MindCenter is alles net even

zeven inspirerende MindStudio’s. Een grote

varen. Het werkt dan erg goed dat bij ons alles

anders dan je gewend bent. Niet om het anders

plenaire Open Your Mind zaal en twee bijzondere

anders is. Waar niets is wat het lijkt en waar je

zijn, maar omdat wij vinden dat een andere

“leer” zalen speciaal voor trainingen vanaf 15

even uit je vertrouwde comfortzone gehaald

aanpak vaak leidt tot betere resultaten.

personen. In het MindCenter gebeurt het.

wordt. Waarbij je gedwongen wordt om met

Laat je inspireren!

Marconiweg 8, 4131 PD Vianen I 0347-322 534 I info@mindcenter.nl I twitter.com/mindcenternl I www.mindcenter.nl


De genomineerde: 'HEHWURNNHQXLWYDDUWRQGHUQHPHU 0DUWLQ +HQGHULFNV JHEUXLNW ]LMQ FUHDWLYLWHLW HQ QDWXXUOLMNH LQOHYLQJVYHUPRJHQ RP YDQ HONH XLWYDDUW HHQ WRW LQ GH SXQWMHV SHUIHFWH SOHFKWLJKHLGWHPDNHQ Sinds 2011 is Martin zelfstandig uitvaartondernemer in Vianen en omgeving. Hij heeft een natuurlijke kalmte over zich en zijn zelfstandigheid geeft hem alle vrijheid om een familie in alle rust door de voorbereidingen te begeleiden. ³Een uitverkoren positie´ zegt hij. ³Ik verblijf een aantal dagen in de intieme kring van nabestaanden, met een lach en een traan leer ik de familie kennen en de mens achter de RYHUOHGHQH´ 2QGHUWXVVHQ reikt Martin hen handvatten aan om een eigen invulling te geven aan de SOHFKWLJKHLG ³+HW LV EHODQJULMN GDW PHQVHQ de overledene in de uitvaart herkennen.´

 â&#x20AC;&#x153;Als je bij leven niet over de dood hebt gesproken heb je niet alles uit het leven gehaald.â&#x20AC;?

 

³Ik merk vaak dat mensen specifieke wensen hebben over het afscheid, maar soms denken dat iets UDDU is. Alles is bespreekbaar en uitvoerbaar zolang het binnen de regelgeving valt´ 9RRUJHVSUHN Naast de opkomst van heel persoonlijke afscheidsrituelen krijgt Martin steeds vaker te maken met mensen die hun eigen uitvaart van tevoren willen doornemen, soms tot in detail. 

1D]RUJ Als extra service biedt Martin nazorg aan via Nunazorg. Een maand na de uitvaart neemt Danielle van den Broek contact op en onderhoudt indien nodig gedurende het eerste jaar contact. 

 'DJHQQDFKWEHUHLNEDDU

 info@MHUitvaartverzorging.nl www . MHUitvaartverzorging.nl 

Gaaspstraat 5

4132 XJ

Vianen20% KORTING *20% korting op alles, bij vertoon van de klantenkaart

vanaf 28 november t/m 7 december

20% korting op de gehele collectie op vertoon van uw klantenkaart*

KLANTENKAARTDAGEN Volg ons op Facebook, Twitter en Pinterest!

Deze actie is ook geldig in onze webshop.

H E T H U I S VA N D E M O D E Energieweg 27, 4231 DJ Meerkerk, telefoon 0183-351401 | Bezoek ook onze webshop: www.zwijnenburgmode.nl *Uitgezonderd standaardartikelen, jeans en early-spring collectie.

EVENT In het huis van de mode kunt u terecht voor totaalcollecties voor jongeren en volwassenen. Van casual tot gelegenheids- en zakelijke kleding. Samen met onze medewerkers gaan we tot het uiterste om u als klant met een tevreden gevoel de deur uit te laten gaan. Service is daarbij een van de kernwaarden waar het bij ons om draait. Wij onderscheiden ons graag door het lekkere kopje kofďŹ e en een persoonlijk advies. De klant die liever thuis vanuit de luie stoel shopt kan voor de gehele collectie terecht op onze uitgebreide webshop. Momenteel zijn wij bezig met het bouwen van onze winkel op dezelfde locatie welke vier keer zo groot zal zijn als voorheen. Een weidewinkel, zoals dat in onze branche wordt genoemd, is de toekomst. Met een ruime keuze en alle stijlen onder ĂŠĂŠn dak. Parkeren is gratis, onder de winkel of op korte loopafstand. Daarnaast kan men voorafgaand of na het shoppen een hapje eten in ons gezellige restaurant. Dit alles naast de bestaande service die u van ons gewend bent. Het huis van de mode maakt onderdeel uit van een leefomgeving en een gemeenschap. Ook hier zijn wij ons van bewust en proberen dan ook om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden; o.a. door gebruik te maken van een warmteterugwinsysteem en het bewust werken met een lokale aannemer om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren. En dan hebben we het nog niet eens over de banen die we extra creĂŤren door vier keer zo groot in oppervlakte te worden. Kort maar krachtig zijn dit de fundamenten waar Zwijnenburg, het huis van de mode op bouwt. Tot slot willen wij iedereen bedanken die op ons gestemd heeft en uiteraard hopen wij onze nominatie te verzilveren.


23 business nieuws VIJFHEERENLANDEN, NOVEMBER 2013 Woensdag 27 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Business Event Vijfheerenlanden

‘Dat iemand van buitenaf je voordraagt, maakt het extra bijzonder’

Nominatie voelt als kroon op het werk Ze ontwerpen lichtplannen, verzorgen uitvaarten of leggen hun ziel en zaligheid in een ambachtelijk stukje vlees. Maak kennis met de negen genomineerden voor de titels ‘Onderneming van het jaar’. ijĦħģĥĢĢįĢīĩĞīġĢī š Hoe verschillend de genomineerden in de drie categorieën ook zijn, ze hebben ook veel gemeen. Er staan gedreven ondernemers aan het roer, met hart voor mensen en oog voor vernieuwing. Daardoor floreren ze. Sommigen durven het zelfs aan om midden in de crisis een nieuw bedrijf te starten. Startende Onderneming Jimmy van Bemmel uit Meerkerk richtte drie jaar geleden LRS Solutions op. Hij denkt dat LRS onder meer genomineerd is vanwege de maatschappelijke betrokkenheid. “We doen aan sponsoring en we letten op het milieu. Zo is één van onze drie bedrijfswagens een elektrische auto.” Van Bemmel vindt het een eer dat hij genomineerd is, maar verwacht er niet direct profijt van. “Wij werken vooral in de randstad. Maar misschien springen we nu ook in het oog bij grotere bedrijven in de regio.” MindCenter Evenementen Locatie in Vianen, eveneens gestart in 2010, richt zich ook niet per se op de directe omgeving. Jeroen van der Sluis: “Normaal worden we vooral gevonden via internet of eerdere gasten. Bedrijven zijn dan al op zoek naar een bijzondere locatie. Nu werkt het wellicht andersom en maken we bedrijven bewust wat we kunnen doen voor een team- of klantendag. Juist in deze tijd.” De genomineerde starters houden tijdens het event een pitch, waarna het publiek mag stemmen voor de winnaar. Deze uitslag telt voor vijftig procent mee, naast het oordeel van de jury. Wat gaat Van der Sluis benadrukken in zijn speech? “We helpen bedrijven om weer ‘écht’ te worden. Uit de bubbel te stappen en een nieuwe koers te varen. Anders te denken. Het werkt dan goed dat bij ons alles anders is. Je wordt even uit je vertrouwde comfortzone gehaald.” Misschien wel het meest verbaasd van alle genomineerden was Martin Hendericks uit Vianen van de gelijknamige uitvaartonderneming. “Eerst dacht ik dat het een vergissing was: een uitvaartondernemer genomineerd? Daarna ben ik mij gaan afvragen waarom mij dit mag gebeuren. Ik heb nooit heel bewust nagedacht over waarin ik me nu onderscheid omdat ik gewoon Martin ben en als Martin te werk ga.” Toch kan hij desgevraagd wel een sterk punt noemen: “Luisteren, luisteren en luisteren. Alleen dan kun je het juiste advies geven omtrent de uitvaart en een beeld krijgen van de

™9Z\Zcdb^cZZgYZc]ZWWZcZa`VVgVadcibdZii^_YZchZZckddgWZgZ^Y^c\hVkdcY#

overledene.” Hendericks begon ruim twee jaar geleden voor zichzelf. MKB en Detailhandel In de categorie MKB en Detailhandel zijn bedrijven genomineerd die al generaties lang bestaan, zoals Modehuis Zwijnenburg in Meerkerk. “Ontzettend leuk”, vindt Eddy Zwijnenburg de nominatie. “Vooral omdat je bent opgegeven door anderen.” Het bedrijf viert dubbel feest, want het is ook genomineerd voor de landelijke titel ‘Familiebedrijf van het jaar’. Het modehuis, waar vijf gezins- en vijftien personeelsleden werken, stak zijn nek uit door flinke nieuwbouw neer te zetten. “Contra-economisch werken en aan de weg blijven timmeren, dat hebben we altijd al gedaan.” MVIE in Leerdam is een relatief jong bedrijf in deze categorie: de specialist in beeld- en geluidssystemen vierde in oktober het 12,5-jarig bestaan. “De nominatie heeft me overrompeld”, zegt Mark Versteegh. “De voordracht was tijdens mijn vakantie, waardoor het aanleveren van bedrijfsinformatie er bijna bij inschoot. Blijkbaar is de jury zelf gaan spitten. Eén jurylid was verbaasd dat wij bij zulke grote projecten betrokken zijn, bijvoorbeeld in het Ziggodome en het Anne Frankhuis. Het is wel mooi dat dat nu breder bekend Rhenoy, Rumpt, Schoonrewoerd, Spijk, Tuil, Varik, Vuren, Waardenburg, Zijderveld. Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel.

Editie Leerdam Oplage: 24.940 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op woensdag in de plaatsen Acquoy, Asperen, Beesd, Deil, Enspijk, Est, Gellicum, Haaften, Heesselt, Heien Boeicop, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Neerijnen, Nieuwland, Opijnen, Ophemert, Oosterwijk,

Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Adres Het Kontakt Edities bv Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam Telefoon (0183) 58 32 00 Fax (0183) 58 33 08

wordt. Veel mensen kennen ons alleen van Van der Wal Interieurs, maar dat is slechts een fractie van wat we doen. Ook is zo’n nominatie altijd goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Het zet je aan het denken over je bedrijf.” Traiteurslagerij De Goeij in Vianen bestaat al meer dan een halve eeuw. “Wij zijn een beetje verlegen met de nominatie”, zegt Hans de Goeij. “We hebben inmiddels van de jury begrepen dat het opvalt dat we zo betrokken zijn bij de maatschappij. Voor ons is dat heel gewoon en we vinden het leuk. Uit de nominatie blijkt dat mensen dat waarderen en daar zijn we trots op.” De Goeij verwacht met een grote delegatie naar het event te gaan. “Het is tenslotte ook aan de medewerkers te danken dat we genomineerd zijn.” Industrie en Dienstverlening Ook de genomineerden in de categorie Industrie en Dienstverlening wijzen op het belang van hun medewerkers. Voor technisch detacheringsbureau TSL Leerdam vormen zij het belangrijkste kapitaal. “Wij zorgen goed voor ons personeel en geven ze veel verantwoordelijkheid”, zegt Leo Verkerk. “Doordat onze mensen kwaliteit leveren, groeien wij steeds meer. Dit jaar hebben we zeven mensen aangenomen. Ik denk dat de jury dat is Advertentieafdeling advertentie.leerdam@hetkontakt.nl Advertenties Anita Hoogeveen (06) 13 49 83 26 a.hoogeveen@hetkontakt.nl Max Broekhoff (06) 51 31 49 35 m.broekhoff@hetkontakt.nl Redactieafdeling redactie.leerdam@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Marijke Verhoef (06) 23 81 21 31 m.verhoef@hetkontakt.nl Dick Aanen (06) 10 38 04 52 d.aanen@hetkontakt.nl André Bijl (06) 51 50 21 19 a.bijl@hetkontakt.nl

FOTO: NBE

Praktisch ™ Wat: Business Event Vijfheerenlanden; feestelijke netwerkavond met bekendmaking ‘Ondernemingen van het jaar’ ™ Wanneer: maandagavond 9 december ™ Waar: Hotel Van der Valk Vianen ™ Voor wie: bedrijven in de gemeenten Vianen, Zederik, Leerdam en Lingewaal ™ Kaarten: 45,00 euro

q BUSINESSEVENTVIJFHEERENLANDEN.NL opgevallen. Ook zoeken we regelmatig de publiciteit op.” Verkerk krijgt veel reacties op de verkiezing. “De nominatie is al een prijs. Wie er ook wint, van het event gaan we een leuke avond maken. En natuurlijk netwerken.” Eric van Schaik van Multi Beton in Vianen benadrukt ook het belang van de nominatie voor de tachtig medewerkers: “Voor naamsbekendheid hebben we niet zoveel aan deze nominatie, want wij werken landelijk en Europees. Maar het is goed om in de regio hoog aangeschreven te staan. Daar kan het personeel trots op zijn. Dat gaan we ook zeker uitdragen.” HergeJanneke Boogaard (06) 10 82 10 01 j.boogaard@hetkontakt.nl Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Losse plaatsingen: € 0,57 per mm excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Alblasserwaard, Lek en IJssel Oost en West, Vianen, Land van Heusden & Altena en Bommelerwaard en Klaroen.nl. Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg Inzendtermijn Advertenties tot dinsdag 11:00 uur Redactiekopij tot maandag 17:00 uur Als onze medewerkers afwezig zijn, kunnen

bruik van materiaal staat bij Multi Beton hoog in het vaandel. Van Schaik denkt dat het de jury daarnaast is opgevallen dat het bedrijf doorgroeit in een moeilijke markt. “Dat doen we door innovatie. Neem onze afzinkkelder, die bouwen we op maaiveldhoogte en laten we trillingsvrij en zettingsvrij afzinken.” De derde genomineerde in deze categorie is de TAO Groep in Leerdam. Adrie Oosterom: “De nominatie is een kroon op het werk van al onze medewerkers. Zij maken het verschil in het bedrijf, we hebben het echt met elkaar voor elkaar gekregen. Het personeel was enthousiast toen we vertelden van de nominatie. Als we winnen gaan we er extra aandacht aan besteden binnen het bedrijf. Hoe ik onze kansen inschat? We zijn met drie genomineerden dus ieder 33 procent. Ieder bedrijf doet zijn best, het is net met wat voor bril de jury kijkt. Maar ik denk wel dat we een kans maken, vanwege de grootte en diversiteit van het bedrijf. We verhuren vaste en tijdelijke installaties en verkopen verlichting en lichtregelsystemen. De vier afdelingen van ons bedrijf hebben synergie met elkaar.” Janneke Boogaard advertenties of redactionele bijdragen gedeponeerd worden in de brievenbus. Bij eventuele vragen kunt u bellen met 0183-583200. Verspreiding Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


De genomineerde:

GLASHELDER PRESENTEREN? BEL VOOR EEN OPTIMALE AFSTEMMING MVIE: [0345] 62 39 29

MVIE Audiovisuele Techniek is totaalleverancier en installateur van presentatieapparatuur. MVIE levert alles wat u nodig hebt voor een geslaagde presentatie.

Energieweg 13b Leerdam www.mvie.nl PROJECTOREN - FLATSCREENS - PRESENTATIE EN OMROEPSYSTEMEN - MUZIEKSYSTEMEN - SMARTBOARD - INFORMATIESYSTEMEN - NARROW CASTING OPLOSSINGEN

Tao groep: van niets tot iets LEERDAM - Het bedrijf begon letterlijk aan de keukentafel en is uitgegroeid tot een serieuze partij op de internationale markt. Tao groep uit Leerdam. Al 26 jaar specialist in licht. Directeur Adrie Oosterom is trots op de wijze waarop zijn bedrijf zich heeft ontwikkeld tot ‘one stop’ bedrijf. Tao Rental zorgt voor verhuur van licht, audio en technische installaties, Tao Light verkoopt verlichting en ontwerpt verlichtingsinstallaties, Tao Elektro is specialist in elektrotechnische installaties, utiliteitsbouw, woningbouw, renovatieprojecten en verkeersregelinstallaties terwijl Lighting Controls lichtregelsystemen en LED drivers van Helvar importeert. Met deze vier disciplines kan de Tao groep haar klant volledig ontzorgen. “Klanten vinden het prettig om met één partner te werken. We hebben goed geluisterd naar onze klant en aan de hand daarvan het bedrijf uitgebreid.” De Tao groep verzorgt onder andere de verlichting op grote beurzen in Frankrijk, Duitsland en Engeland en is voor de komende vijf jaar ‘first supplier’ van de jaarbeurs in Utrecht. “Wij verzorgen de stroomvoorziening, het water en alle techniek en verlichting die nodig is voor de stands. Van verdeelkasten en stopcontacten tot laptops en iPads. Onze kunst is dat we het zo inrichten dat het ‘plug en play’ is. Dat is belangrijk. Op beurzen moet je ongelofelijk snel monteren en demonteren, met zo min mogelijk afval.” Het bedrijf gaat mee in de duurzame ontwikkeling. “We willen steeds milieuvriendelijker en energiezuiniger werken en we willen met de technologie mee gaan”, zegt Oosterom. Zo is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van LED. Op de Margriet Winterfair heeft de Tao groep bijvoorbeeld 1500 meter aan led-verlichting geïnstalleerd in wanden en strips. Naar de toekomst toe wil de Tao groep de werkzaamheden verder uitbouwen en de klant nog meer ontzorgen. “We zijn de laatste jaren goed doorgekomen en groeien zelfs weer. Het bedrijf begon met niets, het is iets geworden, en wat ons betreft moet het nog veel meer worden.”


gemeente-info

Woensdag 27 november 2013

25

Lingewaal journaal 27 november 2013

GESLAAGDE BIJEENKOMST ONDERNEMERS TOERISME

colofon Gemeentehuis: A Raadhuisplein 3, 4147 AN, Asperen P Postbus 1014, 4147 ZG, Asperen T (0345) 634 000 F (0345) 619 722 I www.lingewaal.nl E info@lingewaal.nl

De bijeenkomst met ondernemers in de recreatieve en toeristische sector op 19 november jl. was een succes. De opkomst was groot, net als de bereidheid om te kijken hoe we samen het aanbod in Lingewaal kunnen versterken en uitbouwen.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Er is gebrainstormd over de ontwikkeling en ondersteuning van de toeristische en recreatieve sector in het gebied. De Regionale Kansenkaart geeft aan waar ontwikkelingsmogelijkheden liggen voor onder andere verblijfsmogelijkheden en horeca. Er is nog 20% groei te behalen.

U kunt de gehele dag terecht op afspraak: T (0345) 634 000 Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Loket Burgerzaken Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur Donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur Maandag t/m donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur (afhalen aangevraagde documenten bij receptie)

U kunt op woensdagmiddag terecht op afspraak: T (0345) 634 000 I http://afspraak.lingewaal.nl Wmo-loket Dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur

U kunt ook terecht op afspraak: T (0345) 634 000 Belangrijke telefoonnummers: Bel- en Herstellijn T (0345) 634 024 Calamiteitenlijn T (06) 21 49 56 88 Gemeentenieuws: Radio LekWaal FM, 92,1 MHz TV LekWaal TV, kanaal 64+, teletekst pag.610 Calamiteitenzender Omroep Gelderland, 99,6 MHz

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP

AGENDA – 3 december 2013, 13.30 uur Welstandscommissie Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/bouwen – 12 december 2013, 20.00 uur Gemeenteraadsvergadering Gemeentehuis, Asperen www.lingewaal.nl/raadsagenda

www.lingewaal.nl

Nieuwe Hollandse Waterlinie

chemie tussen de ondernemers vast te houden. Er wordt met de ondernemers een toeristische werkgroep opgericht. Daarnaast zorgt de gemeente voor een treffen voor de ondernemers aan het begin van het toeristische seizoen. De wethouders, gastsprekers van de Regio Rivierenland, het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) en de Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) kijken tevreden terug op de avond en de inzet van ondernemers.

Toekomst

Kijk voor meer informatie op www.lingewaal.nl/actueel.

De Stichting Liniebreed Ondernemen zorgt voor economische spin off voor ondernemers op en rond de forten. Daarbij speelt de promotie van de Waterlinie een grote rol. De SLO is een verbindende onafhankelijke partij tussen overheid en markt in de Waterlinie. Voor de Lingewaalse ondernemer is er de kans om in 2014 met een arrangement aan te sluiten bij bijvoorbeeld de start van het Fortenseizoen in april of Proef de Linie in juni. Het doel is om de onderlinge bereidheid en de

VOORTGANG CENTRUMPLAN VUREN De gemeente Lingewaal heeft nog geen zicht wanneer het centrumplan Vuren kan worden gerealiseerd. Dit komt door de procedure bij de rechtbank waar de gemeente geen invloed op uit kan oefenen. Het college heeft op 2 juli 2012 een omgevingsvergunning verleend voor Dorpsstraat 1032 in Vuren voor het bouwen van gezondheidscentrum, waar plek is voor een huisarts, fysiotherapeut, apotheek en Rivas, met daarboven appartementen. Tegen deze vergunning zijn beroepen ingediend bij de rechtbank Arnhem. Dit is voor de rechtbank aanleiding geweest de werking van de vergunning te schorsen. Procedure rechtbank

Afgelopen juli was bij de meervoudige kamer

de hoorzitting. De uitspraak zou binnen zes weken volgen. Begin september kwam het bericht dat de termijn met zes weken werd verlengd en zou in de eerste week van november duidelijkheid worden verkregen. Begin november werd de gemeente geïnformeerd dat twee van de drie leden van de meervoudige kamer niet meer werkzaam zijn bij rechtbank Arnhem. Zolang er geen nieuwe meervoudige kamer is samengesteld, kan geen uitspraak worden gedaan. Onmiddellijk nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan, volgt een nader overleg met zowel de ontwikkelaar als de huurders van het gezondheidscentrum. Dit maakt de gemeente uteraard ook bekend via het Lingewaaljournaal.

BEKENDMAKINGEN Aangevraagde Omgevingsvergunningen Datum ontvangst 14-11-2013

Verleende Omgevingsvergunningen

Adres

Bouwwerk

Haarweg 3, Spijk

Plaatsen van lichtmasten aan noordzijde driving range golfbaan The Dutch

De publicatie van aangevraagde vergunningen heeft slechts een informerend karakter. U kunt geen bezwaarschrift indienen, dit kan pas als de vergunning is verleend.

Meldingen

25-11-2013

Adres Nieuwstraat 10, Asperen Waaldijk 29a, Vuren

Bouwwerk Wijzigen voorgevel

Categorie bezwaar

Vernieuwen schapenschuur en plaatsen diverse objecten

bezwaar

De besluiten liggen zes weken, vanaf de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage in het gemeentehuis te Asperen tijdens openingstijden. Buiten deze tijden kunt u telefonisch een afspraak maken via (0345) 634 000.

APV-vergunningen

Verzenddatum 18-11-2013

BEZWAAR EN BEROEP

Verzenddatum 25-11-2013

Adres Pr. W. Alexanderstraat 20, Heukelum

Bouwwerk Asbestsanering

TER INZAGE U kunt stukken inzien in het gemeentehuis tijdens openingstijden of op afspraak, zie colofon. ZIENSWIJZE U kunt schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van B&W gedurende de inzagetermijn. BEZWAAR U kunt een bezwaar indienen bij het college van B&W binnen zes weken na de dag van verzending van een besluit. Bezwaar maken kan alleen door belanghebbenden. BEROEP Belanghebbenden kunnen alleen beroep in-

Categorie sloopmelding

stellen tegen besluiten, als zij in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, of als hen niet verweten kan worden dat zij dat niet hebben gedaan. (aantonen niet in NL of als plan is gewijzigd). Een beroepschrift kan binnen zes weken vanaf de datum waarop het besluit ter inzage is gelegd worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. VEREISTE GEGEVENS Een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift moet voorzien zijn van naam, adres, handtekening en datum. Een zienswijze moet een motivering bevatten; in een bezwaar- of beroepschrift noemt u de omschrijving van het besluit en waarom u tegen het besluit bent.

Verzenddatum 18-11-2013

Adres Café De Zwaan

Bouwwerk 4e melding incidentele festiviteit

VOORLOPIGE VOORZIENING Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift betekent niet dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Als u de uitvoering van een besluit wilt voorkomen, moet u naast het bezwaar- of beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan pas nadat het bezwaarschrift/beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Categorie 30-11-2013, 18.00 – 01.00 uur

Zie voor bezwaarmogelijkheden en voorlopige voorziening het kader Bezwaar en Beroep. Collecterooster •

25 t/m 30 november 2013 Stichting Leger des Heils Fondsenwerving

Voor bestemmingsplannen geldt een afwijkende procedure. Kijk hiervoor op www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen.

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES


Bloematelier Yogastudio van Nature Een natuurlijk moment voor jezelf! Dinsdag 19.30 uur - 21.30 uur

Van Nature Jezelf Zijn met een Maatje Meer Een andere benadering dan diëten! Bewuster van Jezelf zijn, meer inzicht in je relatie met eten en handvaten om nieuwe keuzes te maken! Informatieavond 7 januari 2014 om 19.30 uur. Deze 8-delige cursus Yoga, Mindfulness & Meditatie start vanaf 21 januari 2014 les 1x per 2 weken Maandag 18.45 uur - 19.45 uur

Flow Yoga - Nieuw! Vanaf 6 januari 2014 De ‘flow’ van beweging ervaren en jezelf heerlijk golvend mee laten stromen op sfeervolle muziek!

20.15 uur - 21.15 uur

Yoga

Dinsdag 19.30 uur - 21.30 uur 19.30 uur - 21.30 uur

Van Nature Jezelf Zijn met een Maatje Meer Stressvermindering - beter bewust ontspannen en meer energie! Deze 8-delige cursus Yoga, Mindfulness & Meditatie start vanaf 14 januari 2014 - les 1x 2 weken

Woensdag 09.00 uur - 10.00 uur 14.00 uur - 15.30 uur 18.45 uur - 19.45 uur 20.15 uur - 21.15 uur

Yoga op Maat Kinderyoga op verzoek Yoga Yoga

Donderdag 18.45 uur - 19.45 uur

Maatje Meer Yoga - Nieuw! Vanaf 9 januari 2014

20.15 uur - 21.15 uur

Meditatie & Mindfulness 1x 2 weken

Vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur 11.00 uur - 12.00 uur 13.30 uur - 15.30 uur

Gezellige kerstworks hops

‘Kerstboom van Natur e’ Meer info z ie website www.byvan nature.nl

Maatje Meer Yoga Maatje Meer Yoga - Nieuw! - Nu ook in Culemborg Van Nature Jezelf Zijn met een Maatje Meer - les 1x per 2 weken Bewuster van Jezelf zijn, meer inzicht in je relatie met eten en handvaten om nieuwe keuzes te maken! Informatiemiddag 17 januari 2014 om 13.30 uur - locatie Culemborg Deze 8-delige cursus Yoga, Mindfulness & Meditatie start vanaf 24 januari 2014 - les 1x per 2 weken

20.00 uur - 21.30 uur

Diverse workshops in Hellouw en Culemborg Yoga & Dans - 1e vrijdag van de maand - locatie Hellouw Voor meer informatie workshops zie website!

Zondag 14.00 uur - 15.30 uur

Workshops (Familie)Yoga in de natuur - data’s en Staatsbosbeheer locaties zie website

Voor meer informatie en/of aanmelden: Laura van der Pol | Beatrixstraat 21 | Hellouw |Tel. 06-17755533 | E-mail: info@byvannature.nl

www.byvannature.nl


Woensdag 27 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

27 uit het nieuws

DE WEEK IN BEELD

`kX_bWh_iš ASH huldigt 16 jubilarissen. 25 jaar lid: Henk Sterrenberg, Cees van Steenis, Tonnie de Bruin, Saskia Bambacht, Sandra de Wit en Niels van de Meijden. 40 jaar lid: Kees van de Heuvel, Koen van Horsen, Jan Bambacht en Gert-Jan van Zuijdam. 50 jaar lid: Cor van Horssen, Jurrie Overheul, Gerard Bambacht, Mari Pippel, Cor van Horsen en Leen Bambacht.

Z_fbecWš Leerdamse kleuters slagen allemaal

i_dj[habWWiš Sinterklaas bezoekt kinderopvang

voor het Pietendiploma op het Heerenlanden College in Leerdam. Meer foto’s zijn te vinden op de website www.heerenlanden.nl.

Nijntje in Beesd. De kinderen maken er samen met de Sint en zijn Zwarte Pieten een hele gezellige middag van.

cWWdZW]'.del[cX[hš Harm Otter ver-

cWWdZW]'.del[cX[hš Wethouder Petra

Z_diZW]'/del[cX[hš Wethouder Wim

telt in Aqua Zoo Leerdam over nieuwe soorten verlichting voor het aquarium en Hans van Dam vertelt over de biologische effecten van de lichtsoorten.

Groeneweg geeft het startsignaal voor de naschoolse activiteiten van samenwerkingsverband ’t Eiland van obs De Verrekijker, SKCN Leerdam en Jong Leerdam.

van der Leij reikt de prijzen uit van Lever in en win!actie, waarbij oude apparaten ingeleverd konden worden. Leerdam werd derde bij de actie.

me[diZW](&del[cX[hš Basisschool De

me[diZW](&del[cX[hš Een nieuwe in-

ZedZ[hZW]('del[cX[hš KleurrijkWo-

Lingelaar te Beesd houdt een brainstormavond. Resultaat: 150 post-its met ideeën, suggesties, meningen en wensen van aanwezige ouders en docenten.

woonster van de A. van Damstraat in Leerdam-West krijgt het eerste welkomstpakket van de gemeente. Het pakket is een idee van Mensen maken de Wijk.

nen reikt de prijzen van de energiebesparingsprijsvraag uit aan mevrouw Harmanus uit Culemborg, de heer Van Mourik en de familie Timmermans.

lh_`ZW]((del[cX[hš Leerlingen van de

pWj[hZW]()del[cX[hš Zoran Blom van

pWj[hZW]()del[cX[hš Sinterklaas arri-

Ichtusschool Juliana zamelen geld in voor de Filipijnen, zo werden er cakejes verkocht. Ook het zendinggeld en de kerstcollecte gaat naar de wederopbouw.

Zetbee.nl overhandigt veiligheidsschoenen aan Leerdam Sport-voorzitter John Boekelman. Ze zijn voor de mensen die oud papier voor de vereniging ophalen.

veert in Schoonrewoerd in de oude brandweerauto. Hij wordt verwelkomd door heel veel kinderen, burgemeester Rinus Houtman en muziekvereniging DES.


WWW.PETERBALSTERS.NL ELLIS 150 X 197 X 67 CM

549,- nu:

379,-

*

595,-

Hollands vakmanschap

Slaapkamer VLIELAND Q Q Q Q Q

ledikant 160 x 200 cm van 180 x 200 cm van

Breedtematen: 160 en 180 cm Lengtematen: 190, 200, 210 en 220 cm Kleuren: grijs eiken en antraciet eiken Nachtkast voorzien van 1 deur Meerprijs nachtkast met 2 laden per set € 100,-

695,695,-

voor voor

595,595,-

ledikant inclusief 2 nachtkasten met deur: 160 x 200 cm van 1235,voor 180 x 200 cm van 1235,voor

995,995,-

* Exclusief inzetladenblok Staat uw maat / prijs er niet bij, neem dan contact op met uw kastenspecialist.

DE SCHERPSTE PRIJS VAN NEDERLAND!

Zweefdeurkast ELLIS

Diver maten se uitvoe en r moge ingen lijk!

Drie hoogtematen 197, 223 en 235 cm 8 actuele kleuren Q Met of zonder spiegeldeuren (meerprijs) Q Met of zonder kranslijst (meerprijs) Q Met of zonder verlichting (meerprijs) Q Diverse accessoires leverbaar Q Q

ELEKTRISCH VERSTELBAAR!

1999,Boxspring SVEN elektrisch verstelbaar

SET BESTAANDE UIT: Q2 elektrisch verstelbare boxsprings, 32 cm hoog Q2 gestoffeerde 5-zone pocketvering matrassen Q1 splittopper Q 1 hoofdbord 10 cm dik Q8 alukleurige poten QLeverbaar in stof of kunstleer

ELEKTRISCH VERSTELBAAR 160 x 200 cm van 2659,- voor 1999,180 x 200 cm van 2839 ,- voor 2139,180 x 210 cm van 3109,- voor 2339,-

197 cm hoog 150 cm breed 180 cm breed 200 cm breed 225 cm breed 250 cm breed 280 cm breed

van 549,van 608,van 650,van 715,van 738,van 750,-

voor voor voor voor voor voor

379,429,479,529,579,629,-

Ook leverbaar in 223 cm en 235 cm hoog

Hollands vakmanschap

ALEXIA 140 X 200 CM

Enkel dons dekbed

145,- nu:

Alexia

CAMELIA 70 X 200 CM

459,- nu:

QVulling

van 90% Europese ganzendons en 10% veertjes Q100% katoenen tijk voorzien van een opstaande rand en een dubbele witte bies

299,-

99,140 x 200 cm 140 x 220 cm 200 x 200 cm 240 x 200 cm 240 x 220 cm

4-seizoenen Thermosoft dekbed

Sering

SERING 140 X 200 CM

140,- nu:

99,-

140 x 200 cm 140 x 220 cm Q Tijk van 100% luxe zachte microfibre met peachfinish 200 x 200 cm 240 x 200 cm QGekoppeld d.m.v. ritsen 240 x 220 cm Q Wasbaar op 60° Q Gevuld

met 100% synthetische Original Thermosoft

Q Anti-allergisch

Geneste pocketvering matras

van 145,- voor 99,van 179,- voor 129,van 245,- voor 169,van 285,- voor 189,van 315,- voor 219,-

van van van van van

140,170,210,255,280,-

voor voor voor voor voor

99,129,159,189,209,-

CAMELIA Q22

cm hoog van 7 comfortzones QVoorzien van comfortschuim afdeklaag QVoorzien van Intense tijk tbv statische ontlading van uw lichaam QLeverbaar in soepel en/of stevig ligcomfort QVoorzien

70 x 200 cm 80 x 200 cm 90 x 200 cm 140 x 200 cm

van van van van

459,489,549,849,-

voor voor voor voor

299,369,399,609,-

Fonteinstraat 13b / 4141 CE Leerdam / Tel. 0345-619292 Wij hebben al een matras vanaf € 119,-.

www.peterbalsters.nl

info@peterbalsters.nl


E E

Woonpagina KleurrijkWonen

K

Industrieweg 16 4143 HP Leerdam T: (0345) 59 61 00 E: info@kleurrijkwonen.nl

W

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 – 12.00 17.00 uur

48

Huren of Kopen met korting?

Direct te huur!

De keuze is aan u!

Wij bieden mogelijkheden in de vrije sector.

VrijeKeuzeWonen

Vrij aanbod

Reageren

Geen inschrijftijd of inschrijving noodzakelijk

Inkomenseisen

Meer informatie?

U kunt voor een groot gedeelte van ons woningbezit kiezen of u een woning huurt, of koopt met korting via Koopgarant. VrijeKeuzeWonen noemen we dat, herkenbaar aan het logo Vrije KeuzeWonen. Bij woningen die dit logo niet hebben, heeft u geen keuzemogelijkheid.

KleurrijkWonen verhuurt ook vrije sector huurwoningen en andere objecten zoals parkeerplaatsen. Voor deze huurwoningen met een prijs boven € 681,02 is geen huurtoeslag mogelijk. Wij houden een huishoudinkomen van € 39.000,- of meer aan. Eventueel is een combinatie van een lager inkomen met eigen vermogen ook mogelijk.

U kunt reageren op een woning van KleurrijkWonen als u ingeschreven staat als woningzoekende. Maak uw voorkeur kenbaar via de woonkeuzebonnen. U kunt maximaal op drie woningen per keer reageren. Let ook op dat u aan de (inkomens) voorwaarden voldoet die bij elke woning voor huur en koop staan vermeld.

Het aanbod in de vrije sector vindt u ook op onze website. Voor dit aanbod geldt veelal geen inschrijftijd. Ook hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende om te kunnen reageren op dit aanbod. U kunt telefonisch of per mail uw interesse kenbaar maken. Samen met u kijken wij graag naar de mogelijkheden.

Voor het kopen met Koopgarant geldt een huishoudinkomen van maximaal € 50.000,-. Voor de keuze huur gelden inkomenseisen van maximaal € 34.229,- of € 39.000,-, afhankelijk van de huurprijs.

Over ons woningaanbod, spelregels en VrijeKeuzeWonen valt nog veel meer te melden. Op onze website www.kleurrijkwonen.nl vindt u veel extra informatie over deze onderwerpen. De informatie staat onder de button ‘Ik zoek woonruimte’.

Huren of Kopen

Lingewaal

LEERDAM

TER LEEDE

VOORRANG VOOR DOORSTOOMPROJECT

LEERDAM

WEST

LEERDAM

WEST

LEERDAM

NOORD

WOONGAARD.COM

VOORRANG VOOR STADSURGENTEN ASPEREN VAN BOETZELAERSTRAAT 49 A

eengezinswoning 4 kamers € 657,42

2013482

Huur

2013481

Huren of Kopen

2013483

Huur

2013484

Huren of Kopen

PALISSADE 81

HYACINTHSTRAAT 7

VAN RIJSTRAAT 6

NOORDERVELD 45

Galerijwoning met 2 slaapkamers. Diverse overname mogelijk, o.a. laminaatvloer gehele woning.

Eengezinswoning in rustige woonwijk met 3 slaapkamers, gesloten keuken.

Ruime nieuwbouwwoning met 3 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer op de zolderverdieping. Open keuken, de gehele woning is voorzien van laminaatvloeren.

Tussenwoning met 4 slaapkamers en een open keuken. 4e slaapkamer op zolder. nette douche en toilet. In rustige groene wijk, vlakbij scholen.

Indeling Woonkamer Keuken Slaapkamers CV Lift Balkon Energielabel Huurtoeslag

: 29 m : 9 m2 : 13 en 8 m2 : HR combiketel : aanwezig : noorden :C : mogelijk

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 08-01-2014 : 1993 : € 602,36 : € 27,96 : € 630,32

2

Indeling Woonkamer Keuken Slaapkamers CV Zolder Tuin/Balkon Energielabel Huurtoeslag

: 24 m2 : 7 m2 : 11,10 en 7m2 : HR Combi : 13 m2 (vlizo trap) : zuid : D : mogelijk

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 6 december 2013 : 1966 : € 631,05 : € 2,95 : € 634,00

Indicatie taxatiewaarde: € 161.000,00 (WOZ-waarde) Maximaal inkomen bij verkoop: € 50.000,00

Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde - Voorrang voor kandidaten van het doorstroomproject, overige woningzoekenden van 55 jaar en ouder op registratiedatum. - Inkomenseis: max. € 39.000,= U (en eventuele partner) dient een IB60formulier 2012 in te leveren bij woningtoewijzing. Vraag deze nu alvast aan bij de Belastingdienst, 0800-0543 (gratis).

Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde - Stadsurgenten, woningzoekenden op registratiedatum - Inkomenseis: maximaal € 39.000,= U (en eventuele partner) dient een IB60formulier 2012 in te leveren bij woningtoewijzing. Vraag deze nu alvast aan bij de Belastingdienst, 0800-0543 (gratis).

Indeling Woonkamer Keuken Slaapkamers CV Zolder Tuin Energielabel Huurtoeslag

: 26 m2 : 6 m2 : 18,10m2 : HR combiketel : aanwezig, slaapkamer 12 m2 : noorden : A : mogelijk

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 6 januari 2014 : 2010 : € 681,02 : € 2,95 : € 683,97

Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde: - Woningzoekenden op registratiedatum - Inkomenseis: max. € 39.000,U (en eventuele partner) dient een IB60formulier 2012 in te leveren bij woningtoewijzing. Vraag deze nu alvast aan bij de Belastingdienst, 0800-0543 (gratis).

Indeling Woonkamer Keuken Slaapkamers CV Zolder Tuin/Balkon Energielabel Huurtoeslag

: 25 m2 : 6m2 : 13, 9 en 7m2 : HR : 16 m2 : oosten :C : niet mogelijk

Woning vrij Bouwjaar Kale huur per mnd Servicekosten Tot. huur per mnd

: 15 december 2013 : 1977 : € 802,83 : € 2,95 : € 805,78

Indicatie taxatiewaarde: € 190.000,00 (WOZ-waarde Maximaal inkomen bij verkoop: € 50.000,00 Wie kunnen reageren? Toewijzingsvolgorde: - Doorstromers KleurrijkWonen - Inschrijfduur - Overige woningzoekende - Inkomenseis verhuur: vanaf € 39.000,=

HEUKELUM LEIJENBURGPLEIN 7

appartement 3 kamers € 662,00

Lingewaal verhuurt via Woongaard.com! Vanaf april 2012 vindt de woningtoewijzing van onze woningen in de gemeente Lingewaal plaats via Woongaard.com. Dit betekent dat u zelf moet reageren op beschikbare woningen. Voorheen was u gewend dat u persoonlijk een woningaanbod kreeg, dit is per 1 april 2012 niet meer het geval. Nogmaals een oproep aan alle woningzoekenden voor Lingewaal om te reageren op ons actuele woningaanbod op www.woongaard.com. Voor vragen, komt u gerust langs op ons kantoor in Leerdam of bel (0345) 596100, keuze 3.

Nieuw Leijenburg fase 2 Heukelum NOG ENKELE SOCIALE APPARTEMENTEN TE HUUR!

Nieuw Leijenburg fase 2 Heukelum Vijf van vele goede redenen om te verhuizen…. 1. Ruime appartementen met vloerverwarming en koeling 2. Energiezuinig en gezond 3. Een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte 4. Voorzieningen dichtbij in landelijke omgeving 5. Prachtappartementen voor een acceptabele huurprijs! Huurprijs € 662, - per maand exclusief stook – en servicekosten U kunt reageren op www.woongaard.com. Interesse? Vraag uw IB-60 formulier 2012 aan en reageer. Vragen? Neem contact op via (0345) 59 61 00 of kijk op www.kleurrijkwonen.nl/Nieuw-Leijenburg-Heukelum-fase-2

IB-60 Verklaring KleurrijkWonen is wettelijk verplicht om inkomenseisen toe te passen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Indien u reageert op een sociale huurwoning en u krijgt de woning aangeboden, dan dient u uw inkomensgegevens te overleggen. KleurrijkWonen wil graag een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een recent jaar (2012). Deze verklaring wordt een IB-60 verklaring genoemd. De IB-60 verklaring kunt u gratis opvragen via de BelastingTelefoon 0800-0543. Deze verklaring wordt binnen vijf werkdagen naar u toegestuurd. Zonder IB-60 verklaring gaat de toewijzing niet door.

Uiterste inleverdatum woonkeuzebonnen:

maandag 2 december 2013

De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of fouten bevat. Daarom kunt u aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Toegewezen woningen t/m week Adres Groenzoom 39 Kon. Emmalaan 81

Aantal reacties 36 14

Inschrijfdatum 05-03-2009 23-05-2013

Aantal reacties

Inschrijfdatum

45


onroerend goed

Woensdag 27 november 2013

30

Soms moet je een sprong durven nemen ... Huurtar ieven van â&#x201A;Ź 1 .12 tot â&#x201A;Ź 2. 0,600 per maa ,nd

Exclusief huren met zorg van Rivas Rivas Zorggroep verhuurt in het 7e Bastion luxe appartementen, waarbij comfort en zorg centraal staan. Het ultieme woonplezier ontstaat door het samenspel tussen exclusief wonen, een unieke locatie, luxe en comfort en een prachtige omgeving. Daarnaast is er 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg van Rivas beschikbaar. Het 7e Bastion biedt dit allesâ&#x20AC;Śen nog zoveel meer.

Met een Aankoopmakelaar springt u veilig!

(&#!' !% (!"$ ( $ $!!## ! ( $" ( " % ( !" !!"! $ 

- Lage woningprijzen

Meer informatie of een afspraak? Neem dan contact op met onze locatiemanager: (0183) 76 07 67

&#!$ # ""' # !" " $ ""'$ '$ #& ##"#$  " !'"

Er zijn genoeg redenen om nu een huis te kopen:

- Hypotheekrente zelden zo laag - Groot woning aanbod

Waaldijk 30, 4171 CE Herwijnen, tel. 0418-584258, fax: 0418-584255 Uw zorg goed geregeld

www.rivas.nl

M A K E LAAR D I J

B E K I J K O N S W O N I N G A A N B O D O P W W W. VA N A R E N D O N K M A K E L A A R D I J . N L

Van Soest Belastingadviseurs b.v. Killesteijnstraat Ambachtsweg 4, 3, 4128 LC CWLexmond Lexmond 4128  

Postbus 11, 4128 ZV Lexmond

'JTDBMF[BLFO "BOHJGUFO*OLPNTUFOCFMBTUJOH #F[XBBSFOCFSPFQTQSPDFEVSFT 5BYQMBOOJOH

Telefoon 0347 - 34 16 04

Stichting Dienstwerk vindt voor u een geschikte klusaanbieder via de Klussendienst Leerdam. Snel en voordelig!

Fax 0347 - 34 18 54

E-mailadres: info@soest-acc.nl tXXXWBOTPFTUBDDPVOUBOUTOM

TE KOOP - DORPSPLEIN 9 TE NIEUWLAND

VRAAGPRIJS: â&#x201A;Ź 184.000,- k.k. Keurig onderhouden hoekwoning met aangebouwde stenen berging, gelegen in een kindvriendelijke straat - met voldoende parkeermogelijkheden - in de dorpskern van Nieuwland. Indeling: Begane grond: toilet; woonkamer met trapkast, schuifpui en toegang naar berging; halfopen luxe keuken met inbouwapparatuur. 1e verdieping: overloop met vaste trap naar 2e verdieping; luxe badkamer met ligbad met douchegedeelte en scherm, 2e toilet, handdoekradiator en wastafel; 3 slaapkamers. 2e verdieping: open ruimte met berging, wasmachine-aansluiting, Velux dakraam en Nefit c.v. ketel. Bouwjaar: 2003; perceelopp: ca. 115 m²; inhoud woonhuis: ca. 300 mÂł; woonopp: ca. 110 m²; Kanaaldijk 12 4245 TX Leerbroek Info@land-huis.nl Tel. 0183-353699 www.land-huis.nl

Computerproblemen? Verhuizen? Schilderwerk? Lampen ophangen?

Dienstwerk Werkt voor iedereen! Ook voor huiseigenaren. Huurders van Kleurrijk Wonen kunnen ook betalen met woongoud punten! www.dienstwerk.nl. info@dienstwerk.nl

T.k. Canon scanner lide 20 â&#x201A;Ź15,-; Carlton koffer 75x55x25 25,-; Hema koffer 65x50x20 â&#x201A;Ź10,-. Tel. 0345614865.

T.k. grenen kledingkast 1/2 hang-1/2 leg â&#x201A;Ź35,-; 4 stoelen + ronde tafel â&#x201A;Ź35,-; 110 LP's â&#x201A;Ź35,-; ktv â&#x201A;Ź20,-. Tel. 0621265391.

T.k. elek. steengrill en rookpan m. acc. â&#x201A;Ź45,-; nw elektr. grill 28x46 â&#x201A;Ź25,-; elektr. pan Ă&#x2DC; 40 â&#x201A;Ź35,-. Tel. 0345614865.

T.k. hoogslaper (vroomshoop) wit incl. bureau, trap en vl bergruimte onder, 1mH1mB2mL â&#x201A;Ź150,-. Tel. 0347-352026.

'-6./86 727$$/

9(5%28: 5(129$7,( 21'(5+28'

Sinds 1998 een vertrouwd adres. Bert de Jongh 0345-643550

badkamer specialist

lid van de

VLOK

TE KOOP AANGEBODEN

T.k. 80 romans â&#x201A;Ź12,-; 100 kndrbkn â&#x201A;Ź14,-; 6 dzn speelgoed â&#x201A;Ź22,-; 20 thrillers â&#x201A;Ź12,-; 10 oorlogsbkn â&#x201A;Ź10,-; 70 strips â&#x201A;Ź30,-; 100 stenen beeldjes â&#x201A;Ź18,-; 200 div. LP's â&#x201A;Ź45,-; 50 harde kaftbkn â&#x201A;Ź10,; 40 div. bkn â&#x201A;Ź18,-; 40 kookbkn â&#x201A;Ź15,-; 20 gezelschapsspellen â&#x201A;Ź15,-; 27x modelbouwer â&#x201A;Ź38,-; 70 autoklassiekers â&#x201A;Ź28,-; cap â&#x201A;Ź12,-. Tel. 06-12449914. T.k. hrn winterjas d.bl mt 54 â&#x201A;Ź60,-; ds winterjas helblauw mt 36 â&#x201A;Ź35,-. Tel. 0345682095. T.k. Batavus Padova easy elek.fiets, voorv. en zadelpen geveerd, 7 versn., goede accu Âą 65 km afst. z.g.a.n. dms model â&#x201A;Ź550,-. Tel. 06-19194226 n.o.z.

MINDFULNESS Zit jezelf niet langer in de weg!

6 januari start 8-weekse cursus www.lotusopdelinge.nl

06 - 22 11 80

Zaterdag 7 december Vlietskant Winterevent

Oliebollen - warme dranken - erwtensoep - goodiebags! Allemaal GRATIS

Win mooie prijzen met de boodschappenkaartjes! hoofdprijs cadeaubon van â&#x201A;Ź 500,00 Peterson Herenmode (* cadeaubon geldig op de orginele prijs, niet op de uitverkoopprijs) Cadeaubon â&#x201A;Ź 100,00 Afternet Cadeaubon â&#x201A;Ź 100,00 Okhuizen Slaaptotaal Cadeaubon â&#x201A;Ź 100,00 De Witgoedspecialist en vele andere prijzen. Let op: prijsuitreiking om 16.00 uur voor Peterson Herenmode. Zorg dat u erbij bent met uw legitimatiebewijs, wordt er een kaartje getrokken, maar niet aanwezig dan gaat de prijs naar een ander.

Kom naar de Vlietskant, beleef alles wat deze winkels u bieden, geniet van alle gratis winterse traktaies en maak kans op mooie prijzen


Woensdag 27 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

31 accent

Interview

Burgemeester Alex van Hedel

‘Ik heb een enórm dikke huid’ Hij gaat nog steeds fluitend naar zijn werk. Terwijl de meerderheid van de Neerijnense gemeenteraad van hem af wil.

‘Ik ben beschadigd geraakt door politiek opportunisme’ dát valt nog te nuanceren. De samenwerking binnen het college, met het ambtenarenapparaat en de bevolking is goed. Alleen met de raad botert het niet. De minister gaat over benoeming en ontslag, hoewel ik natuurlijk wel rekening te houden heb met de gevoelens in de raad.” U beloofde meer duidelijkheid in november. “Ik ben in druk overleg met de commissaris van de koning. Pas daarna kan ik een standpunt ventileren. Als de raad een motie van wantrouwen aanneemt, wat ook nog kan, dan moeten ze eerst overleggen met de CvdK. En die adviseert vervolgens de minister.” U bent op 2 januari gewoon nog burgemeester. Kan ook.“Het oordeel is aan de minister. En: het is afhankelijk van de raad. Neerijnen zal helaas geconfronteerd gaan worden met de wachtgeldregeling als ik tussendoor niet een ander ambt of andere betrekking heb gevonden. Niet dat geld per definitie een rol moet spelen, maar het zal meespelen in de afweging.” U kunt ook de eer aan uzelf houden. “Een burgemeester is meer dan voorzitter van de raad. Als ik op alle fronten acceptabel functioneer, moet ik mijn oren dan laten hangen naar de gemeenteraad?” Vorige maand kwam er vragen over uw verhuisdeclaraties. Men zette vraagtekens bij declaraties voor een bed, salontafel en kamerscherm. “Ik kon op mijn klompen aanvoelen dat ze zouden blijven zoeken. Dat blijkt uit een feit dat een fractie óók inzage heeft gevraagd in mijn reisdeclaraties vanaf 2011. Prima dat een raad controleert, maar men heeft zich uitsluitend op mij gefocust, en niet op álle collegeleden.” Waarom vroeg u geld terug voor een kamerscherm van 44,90 euro? “Men moet de wet goed lezen. Daarin staat: andere, uit de verhuizing voortvloeiende kosten. Met daarbij een circulaire waarin staat dat alles ter beoordeling van de gemeente ligt. Er staat niet in: bed wel, behang niet. Over mijn bed gesproken: ik kon mijn bed in Valkenswaard niet doormidden zagen. Nee, ik moest in Haaften slapen en daarom kocht ik een bed. In de circulaire staat het woordje ‘behang’, maar daar kun je ook discussies over krijgen: behang van Gamma, duur behang met gouddraad, spachtelputz, vinylbehang, lambrisering, tegeltjes?” Dit is grotesk. Neerijnen als risee van de regio. “Vind ik dus ook. Dat de raad hiernaar kijkt en controleert, vind ik terecht. Maar nu wordt het gedaan met de motivatie om een extra stok te vinden.”

™6aZmkVc=ZYZa/Æ>`[jcXi^dcZZg\dZY!VaaZZcbZiYZgVVYWdiZgi]Zic^Zi#Ç

FOTO: ANDRÉ VAN DER VLERK

door André van der Vlerk Wat vooraf ging medio 2011: Installatie Van Hedel in Neerijnen. najaar 2012: Raad stuurt twee van de drie wethouders naar huis. 2013: Van Hedel onder vuur; de raad meent dat hij fout zat met zijn verhuizing naar Haaften. Het bureau BING oordeelt dat de burgemeester slechts steken liet vallen op het vlak van communicatie. maart 2013: motie van afscheid. De vraag is nu of Van Hedel voor 1 januari 2014 vertrekt zoals de raad wil.

Wist u dat u in Neerijnen zozeer op eieren zou moeten lopen? “Toen ik hier solliciteerde dacht ik: wat een prachtige plattelandsgemeente, hier moét iedereen tevreden zijn. En ja, de omgeving ís prachtig, er zijn heel veel aardige mensen in mooie kernen. Alleen: op bestuurlijk-politiek niveau zijn we aan het zwartepieten.” Zwartepieten? Noem eens een voorbeeld. “Kort na het BING-rapport (waarin geen onrechtmatigheden werden geconcludeerd in het verhuisgedrag van de burgemeester, red.) speelde het onderzoek naar een grondtransactie in Waardenburg-Noord. Daaruit bleek dat raadslid Nijhoff (GBN, red.) niets kon worden verweten. Nijhoff vroeg vervolgens excuses van de raad, maar die kreeg niets over zijn lippen. Men mist dus kennelijk een bepaald invoelingsvermogen.” Om onder meer die reden wilde u de raad beter fatsoen bijbrengen. Is daar iets van terechtgekomen? “Nauwelijks.” Ondanks de belangrijkste conclusie uit het BING-rapport wil de raad van u af. Al maanden wil men expliciet horen: ‘1 januari ben ik weg’. “Ik voel me daar moreel en wettelijk gezien niet toe verplicht. Het BING-onderzoek verwijt me niks, alleen voor wat betreft de communicatie rond mijn huisvesting, en zelfs

Voelt u zich beschadigd? “Jazeker. Toen ik in Neerijnen kwam had een journalist rondgevraagd bij politici en collega’s uit mijn directe omgeving. Dat resulteerde in een artikel met de kop: Van Hedel een integere volhouder. Daarbij staat deze ontwikkeling in schril contrast. Ik voel me nog steeds de integere volhouder, maar ben beschadigd geraakt door politiek opportunisme.” Heeft u een dikke huid? “Een enórm dikke huid. Of dat nu door de opleiding aan de Politieacademie komt? Volgens mij blijft u graag burgemeester. “Ik hoop het! Vorig jaar tijdens de Dag van Haaften zei iemand: u bent jong en ambitieus en vast na drie jaar vertrokken. Ik heb geantwoord dat ik zeker mijn eerste termijn wil uitdienen. Ook vandaag nog ga ik iedere dag fluitend naar mijn werk. Er is geen enkele reden om vroegtijdig te vertrekken. Dat was anders geweest wanneer ik op het vlak van integriteit steken had laten vallen. Ik kan mezelf recht in de spiegel kijken.” U kunt de raad ook een spiegel voorhouden. Leg uit. Noem namen. “Ik heb geen zin om met modder te gooien. Dan moet ik zeggen: ‘En jij en jij, en daar en hij.’ Als ik dat doe, dan krijg ik voor de voeten geworpen – en nu citeer ik het BING-rapport – dat ‘de burgemeester in zijn reactie op de bevindingen van het onderzoek de oorzaak van de ruis vooral bij anderen neerlegt’. Vervolgens wijs ik naar de omstandigheden waar ik per ongeluk in terecht ben gekomen, BING doet daar niets mee en de raad doet daar niets mee. Nee, men focust alleen op de burgemeester.” Misschien heeft u zich verslikt in dorpspolitiek? “In mijn vorige gemeente Valkenswaard, ook met een weerbarstige politiek, stond men na de raadsvergadering aan de bar weer een glaasje te drinken. In Neerijnen blijft men vaak lang in persoonlijke wrok hangen, wat te maken zal hebben met het feit dat GBN ooit een afsplitsing was van VVD, CDN van CDA en Lijst Van Tellingen en Lijst Beukers van PvdA. Een burgemeester moet bindend vermogen hebben, zeggen ze, maar zelfs een burgemeester met Bisonkit aan zijn handen krijgt het hier niet voor elkaar. In deze samenstelling laat deze raad zich niet meer binden. Daarvoor is een verkiezing nodig.”

‘In Neerijnen blijven raadsleden vaak in persoonlijke wrok hangen’


Vacatures

Woensdag 27 november 2013Oui DIEDERIK VAN DALEN KIA DE VREEDE

Gouda Refractories BV te Gouda, onderdeel van Andus Group BV, richt zich op het ontwerp, productie en installatie van vuurvaste producten (stenen en betonnen), die als vuurvaste bekleding worden toegepast in diverse industriĂŤle installaties. Binnen deze specialistische, industriĂŤle omgeving is zij marktleider en heeft wereldwijd opdrachtgevers in de sectoren petrochemie, non-ferro en milieu & energie. Er werken circa 150 medewerkers op 2 locaties. Gouda Refractories is een gezond, groeiend bedrijf met een boeiende historie.

zeggen

JA

32

 

Jaouwen Wij tr

Yes

tt

Simon Vera

&

wij zeggen ja

Dio

&

ANDUS GROUP SERVING THE INDUSTRY

Wij zijn op zoek naar kandidaten m/v voor de vacature:

Lienek e

MEDEWERKER MALERIJ/MENGERIJ (locatie Geldermalsen)

wen gaan

Je bent verantwoordelijk voor het vullen en bedienen van diverse machines voor de productie van beton en mortel op onze locatie te Geldermalsen. Aan de hand van de planning, recepturen en eventueel met behulp van een heftruck worden de juiste grondstoffen door jou aangevoerd, nauwkeurig afgewogen, gemengd en gecontroleerd op kwaliteit. Klein dagelijks onderhoud, het assisteren van de technische dienst bij het oplossen van mechanische storingen en het schoonhouden van de installatie en werkomgeving zijn ook onderdeel van je takenpakket. Profiel? Je hebt een technische achtergrond en bent in bezit van een heftruckcertificaat. Je bent gemotiveerd, werkt nauwkeurig en steekt graag je handen uit de mouwen. Je beheerst de Nederlandse taal goed en bent woonachtig in de regio Geldermalsen. Voor de malerij, waar ook een shovel wordt gebruikt, zijn wij specifiek op zoek naar flexibele medewerkers die regelmatig willen overwerken. Wat biedt Gouda Refractories? â&#x20AC;˘ Werken bij een dynamisch bedrijf met een informele cultuur â&#x20AC;˘ Prima arbeidsvoorwaarden, CAO Metaal en Techniek â&#x20AC;˘ Goede begeleiding, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling â&#x20AC;˘ Collegialiteit en vakmanschap staan hoog in het vaandel GeĂŻnteresseerd? Bel voor meer informatie met de heer S. Groeneveld, bedrijfsleider, tel. 0345 - 57 49 43. Of stuur je sollicitatiebrief met cv binnen 14 dagen naar Gouda Refractories BV, t.a.v. de afd. P&O, Postbus 56, 2800 AB Gouda of naar pz@goudarefractories.com.

gaan trou

wen gaan

trouwen

gaan trou

wen gaan

trouwen

gaan trou

wen gaan

tr

a gaan trouw

Bianc n Wim en

a gaan trouwe

Bianc n Wim en

a gaan trouwe

en Bianc uwen Wim

trouwen

28-01-13

0É°OÉ?ČłÉ?ʣȸɰÉ&#x2014;DĘ&#x2039;É&#x161;Ę&#x2018;É&#x161;SÉŞÉ&#x2013;ČłÉ?YRĘ?UČŤČ­É°É&#x2014;

11:30

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131 2977 XE Goudriaan Tel. 0183-583311 www.degrootdruk.nl

TE KOOP AANGEBODEN

T. k. Nijdam hoge noren mt 42, nw, â&#x201A;Ź90,-; 18-dlg serie wereldberoemde jeugdbkn A3, negerhut, Ben Hur, Reis om de wereld â&#x201A;Ź69,-. Tel. 0621265391. T.k. 2 msjsfietsen, 1 Gazelle oranje/oker 22"i.z.g.s. â&#x201A;Ź40,-, 1 Batavus d.paars i.g.s. 24"â&#x201A;Ź35,-. Tel. 06-49099551. T.k. 2-zits L-bank i.z.g.s. terra/bruin bi-viering â&#x201A;Ź75,-. Tel. 0345-618329. T.k. grondbak 180 B, Hekamp, dik recht mes, de bak is gespoten, a.nw. Tel. 0653893678. T.k. wandkast m. bar en vitrine v. taxushout; grenen buffetkast; kroonluchter; ovale salontafel klass.; harmonium; perzen; comtoise klok; toogkast klass. Tel. 078-6102745/ 6100885.

GRC 14 is de nieuwe voetbalvereniging, welke voortkomt uit de voorgenomen fusie tussen VV Giessen en VV Rijswijkse Boys per 1 juli 2014. Deze vereniging zal spelen in de 1e , 2e of 3e klasse binnen KNVB district Zuid I en zoekt m.i.v. het seizoen 2014/2015 voor de training op dinsdag- en donderdagavond en begeleiding op zaterdag een

HOOFDTRAINER voor onze selectie, die aan de volgende voorwaarden moet voldoen: 7, #6'13,*'!#,1'##$-$-$

7+ '1'#20 7#%,+#1(#2%" 7. -241/',#/ 72012'101/*#, Sollicitatie met referentie voor 11 december 2013 mailen naar: info@vvgiessen.nl.

e k li ons op Facebook! Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Wil je het laatste regionieuws op een presenteerblaadje? Like dan Het Kontakt Leerdam op Facebook!

www.facebook.com/leerdam.nieuws

Zuidzijde 131, 2977 XE Goudriaan, Tel. 0183-583200

www.hetkontakt.nl


Woensdag 27 november 2013

Vrijwilligers in het zonnetje īĢĢįĦħīĢīš Gemeente Neerijnen en Welzijn Neerijnen zijn weer op zoek naar een bijzondere vrijwilliger die de Vrijwilligersprijs 2013 verdient. Organisaties of verenigingen kunnen iemand aanmelden die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier heeft ingezet. Door het toekennen van de Vrijwilligersprijs besteedt de gemeente samen met Steunpunt Vrijwilligers Neerijnen (onderdeel van Welzijn Neerijnen) aandacht aan de vele vrijwilligers die actief zijn in Neerijnen en zonder wie vele activiteiten niet door zouden kunnen gaan. Het nomineren van een persoon kan door het invullen van het nominatieformulier, deze is te downloaden van de website van gemeente Neerijnen. Het papiertje moet voor 1 december naar Welzijn Neerijnen gestuurd zijn. Adres: Welzijn Neerijnen, t.a.v. Dikky de Bijl, Postbus 8, 4180 BA Waardenburg. Of mail: ddebijl@welzijnneerijnen.nl. De prijs bestaat uit een kunstwerk voor de vrijwilliger en een geldbedrag te besteden aan een project of aan de vrijwilligersorganisatie, waarvoor de vrijwilliger zich inzet.

q WWW.NEERIJNEN.NL

Inzameling voor Kom over en help ĩĢĢįġĞĪš Gerrit ‘t Lam houdt weer kledinginzameling voor stichting Kom over en help. Mensen kunnen kleding, schoenen en textiel achterlaten op het pallet in de tuin van Gerrit ‘t Lam, aan de Schaikseweg 64a te Leerdam.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.HETKONTAKT.NL

Rumptse fotograaf zoekt ware emoties įIJĪĭıš De Rumptse fotograaf Christophe Thole zoekt vrouwen die mee willen werken aan zijn fotoproject True Feelings. Voor dit project wil hij mensen portretteren zonder franje en opsmuk. “Het gaat mij om het vastleggen van het ware gevoel van het model op dàt moment. Dit hoeft dus niet te betekenen dat de modellen (glim-)lachend op de foto komen. Misschien juist niet. Wat ik wil bereiken is een serie emotionele portretten, die tot nadenken stemt. Die boeit, de blik van de toeschouwer langer vasthoudt en een boodschap wil meegeven”, legt Christophe uit. Al fotograferend wil hij graag mensen ontmaskeren. “Mensen zeggen vaak dat het prima gaat, terwijl je als je goed kijkt ziet dat dit niet zo is. Zelf heb ik ook jaren met een clownsneus opgelopen om mezelf te verstoppen. Nu doe ik dat niet meer.” Om dit project te realiseren zoekt de Rumptenaar modellen die bereid zijn zich te laten fotograferen op een manier die past binnen dit concept. In al zijn eenvoud en toch mogelijk wat confronterend door de echtheid. “Niet alleen voor de toeschouwer, maar misschien ook voor het model zelf”, aldus de fotograaf. Hij richt zich voor deze serie op vrouwelijke modellen in de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar. Christophe neemt de tijd om de modellen te leren kennen. “Ik wil snappen wie tegenover mij zit en neem de tijd om mensen op hun gemak te stellen zodat ze zich ook voor de camera bloot willen geven.” Christophe biedt modellen een mooie

afdruk van de foto. Hij hoopt dat de fotoserie gepubliceerd wordt in bladen en in een expositieruimte. “Daarnaast kan het zijn dat je kennis maakt

In het jongerencentrum M3 komt van donderdag 19 tot en met zaterdag 21 december een glazen huis te staan. Initiatiefnemer Team 2015 heeft al drie jongeren gevonden die zich - net als de 3FM-dj’s - zestig uur willen laten opsluiten zonder eten. Ook de jongelui in M3 draaien plaatjes draaien voor geld, net als de dj’s in Leeuwarden zullen doen. Daarnaast zijn er verschil-

lende activiteiten gepland. Van ‘koffietijd’ tot een knallende eindfuif. Ook is er nog genoeg ruimte voor spontane acties. De volledige opbrengst gaat naar Serious Request en dus het Rode Kruis. Bedrijven en particulieren kunnen een steentje bijdragen aan deze actie. Team 2015 heeft al drie jongeren gevonden die zich zestig uur willen laten opsluiten zonder eten voor het goede doel. Nu is de organisatie nog op zoek naar twee andere jongeren die zich in die vorm willen inzetten voor het goede doel. Meer informatie is te verkrijgen door een mailtje te sturen naar info@team2015leerdam.nl of te bellen met 06-10996998.

De negende editie van Serious Request heeft deze keer als doel: het terugdringen van kindersterfte in Afrika en Zuid-Azië. Doodsoorzaak nummer één van kinderen van vijf jaar en jonger in dat gebied is diarree. Elk jaar sterven 800.000 kinderen aan diarree, elk dag zo’n 2.200. Ruim zeventig volle schoolklassen per dag. Diarree is meestal het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en gebrek aan kennis over de consequenties van slechte hygiëne op de gezondheid van een jong kind.

q SERIOUSREQUEST.3FM.NL

Leerlingen De Hobbitstee spelen LOVE ĩĢĢįġĞĪš Vijftien leerlingen OBS De Hobbitstee uit Leerdam schitteren zaterdag 30 november op het podium van De Nieuwe Doelen in Gorinchem. Ze spelen mee met LOVE. LOVE is een verhaal over jongeren en de liefde, dat wordt gespeeld door een

vaste cast van twaalf jongeren en vijftien meespeelkinderen. Voor iedere voorstelling spelen kinderen van een andere basisschool mee. De Hobbitstee heeft zich ook ingeschreven voor het project. Twintig leerlingen uit groep 6, 7 en 8 deden auditie. “Het was echt heel erg spannend. Iedereen

™?Vg^!AVc^!9Vc^fjZZc6b^gheZaZcbZZ^cADK:#

FOTO: MARIJKE VERHOEF

met je eigen ongecensureerde ‘ik’; op zich al een bijzondere belevenis.” Wie graag mee wil werken aan de portretserie of meer informatie wil kan

™9ZhZg^ZIgjZ;ZZa^c\hWgZc\iZbdi^dcZaZedgigZiiZcY^ZidicVYZc`ZchiZbbZc#

Team 2015 doet mee aan 3FM-actie ĩĢĢįġĞĪ š Team 2015 houdt een eigen geldinzamelingsactie - inclusief glazen huis - om de Serious Requestactie van 3FM te steunen. Gezocht: nog twee jongeren die zich zestig uur zonder eten willen laten opsluiten.

33 accent

moest huilen toen we hoorden of we door gingen of niet. Ik was met de hak over de sloot, omdat ik een beetje twijfelend overkwam”, vertelt de 10-jarige Lani Visser. De 9-jarige Amir Doudouh legt dat huilen nog even uit: “Dat was van blijdschap, want we willen het allemaal heel graag.” De kinderen repeteren sinds september twee dagen per week met het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. Ze leren wat de goede basishouding is, welke looproutes ze hebben in het stuk en krijgen een stukje drama. “Acteren is net als een tenniswedstrijd. Je moet de bal volgen”, weet de 9-jarige Jari Sluijk nu. En er wordt gespeeld met de verbeelding. “Als je moet zeggen dat je van snoep houdt, moet je in je hoofd denken dat je ook écht van snoep houdt”, noemt de 10-jarige Danique de Heer als voorbeeld. De vier toneelspelers in spé stuiteren van enthousiasme. De kleine stukjes tekst die ze hebben in de voorsteling, zijn hun favoriete momenten. Zenuwachtig zijn ze nog niet. Ze hebben goed geoefend. Ze weten wat ze moeten doen. Dus licht uit, spot aan. Laat die volle theaterzaal maar komen!

contact opnemen via thole@hetstatief.nl of 06-54234234.

q WWW.HETSTATIEF.NL

FOTO: CHRISTOPHE THOLE

Handtekeningen tegen Rusland ĩĢĢįġĞĪ š De Leerdamse werkgroep van Amnesty International roept bezoekers van de bibliotheek op zich uit te spreken tegen de verslechterde mensenrechtensituatie in Rusland. In de Bibliotheek Leerdam liggen van vrijdag 6 december tot en met begin januari petitielijsten klaar. Met het zetten van een handtekening uiten mensen hun zorgen over de groeiende onderdrukking van mensenrechten en andere rechten in Rusland. Amnesty International heeft het afgelopen jaar bijzonder aandacht aan Rusland besteed door middel van de campagne ‘Stop de onderdrukking. Kies voor vrijheid.’. De organisatie doet onder meer onderzoek en helpt mensen die door de nieuwe wetten onder

vuur liggen: van activisten, journalisten tot kunstenaars en homoseksuelen. Ook steunt ze de Amnesty-afdeling in Rusland. De nieuwste wetten in het land verbieden ‘homopropaganda’ en ‘belediging van religieuze gevoelens’. Mensen die kritiek hebben kunnen voor ‘smaad’ of ‘laster’ veroordeeld worden, websites worden geblokkeerd en mensen die zonder toestemming demonstreet, riskeert een boete van bijna een maandloon. Zo vraagt Amnesty International aandacht voor Sergey Krivov, die is opgepakt na een demonstratie op het Bolotnaya-plein in Moskou, op 6 mei 2012. Hij is op dit moment in hongerstaking om af te dwingen dat zijn rechten tijdens het nu lopende proces worden gerespecteerd.

Jeugd- en solistenavond in Heukelum Fanfarecorps Door Eensgezindheid uit Heukelum houdt op zaterdag 30 november een jeugd- en solistenavond. Leerlingen van Door Eensgezindheid presenteren zich daar als solist of in een ensemble. De vereniging heeft de afgelopen jaren een aantal succesvolle muzikale workshops georganiseerd, hierdoor is het leerlingaantal gegroeid. Door het jeugdconcert te combineren met solo-optredens worden de leerlingen gemotiveerd bij zelfstudie en door dit zelfstandige optreden krijgen ze meer zelfvertrouwen op het podium. Naast leden van Door Eensgezindheid geeft Tim Duijf ook slagwerkles aan de leden van de andere Lingewaalse muziekverenigingen. Ook deze slagwerkers van Harp en Luit uit Vuren en Ad Astra uit Asperen laten zien wat ze geleerd hebben. Daarnaast verzorgen de twee opleidingsorkesten van Door Eensgezindheideen optreden. Locatie is dorpshuis Meeuwensteijn. Zaal is om 19:00 uur open. Entree is gratis.

=:J@:AJB™

Gratis bloeddruk laten meten

Joker- en klaverjasmarathon

ĩĢĢįġĞĪš Bij de STMR Thuiszorgwinkel in Leerdam kunnen bezoekers woensdag 4 december gratis hun bloeddruk laten meten. Tussen 10:00 en 15:00 uur is iedereen welkom, een afspraak maken is niet nodig. Adres: Vlietskant 49.

ĩĢĢįġĞĪš Buurtvereniging Groen van Prinstererstraat houdt zaterdag 30 november een joker- en klaverjasmarathon in Patrimonium. Inschrijfgeld: tien euro, inclusief een kom soep, twee broodjes en een koffie. Inschrijven kan via 0345-614042.


occasions uit de regio Onbetwist de grootste SEAT specialist!

SEAT Toledo 1.2 TSI (105 pk) 03-2013 6.000 km - Climatronic - Lichtmetalen velgen - Radio/ CD - Winterpakket - Nieuwprijs â&#x201A;Ź 21.500,- NU

â&#x201A;Ź 17.500,-

SEAT Ibiza ST 1.4 Styl 04-2012 17.000 km - Climatronic - Lichtmetalen velgen - Radio/ CD - ESP

â&#x201A;Ź 13.900,-

SEAT Mii 1.0 Styl 05-2012 11.000 km - Airco - Stuurbekrachtiging - Centrale vergrendeling - Radio/ CD

â&#x201A;Ź 8.900,-

Renault Twingo 1.2

SEAT Toledo 1.6 Executive SEAT Toledo 1.6 Stella SEAT Altea 1.8 TSI Styl DSG SEAT Altea XL 1.6 Styl SEAT Leon 1.4 TSI FR SEAT Leon 1.2 TSI Style SEAT Leon 1.2 TSI Copa SEAT Ibiza ST 1.4 Styl SEAT Ibiza 1.4 Styl (2x) SEAT Ibiza 1.4 Reference 5 drs SEAT Ibiza 1.4 Styl 5 drs SEAT Ibiza 1.4 Reference 5 drs SEAT Ibiza 1.2 TDI Eco Copa Plus SEAT Mii 1.0 Styl (3x) Mazda Demio 1.3 Range Rover Evoque TD4 Pure LandR. Freelander 2.5 V6 3 drs Aut. Volkswagen Polo 1.2 TSI 5 drs Zonder garantie, zo weg. Nieuwe APK! SEAT Cordoba 1.6 4 drs Opel Astra 1.8 Club

2006 2004 2010 2007 2013 2013 2012 2011 2012 2012 2008 2008 2011 2012 2003 2012 2002 2012

1999 1999

05-2008 58.000 km - Airco - Centrale vergrendeling - Elektrische ramen - Radio/CD

â&#x201A;Ź 5.250,-

Suzuki Swift 1.3 Exclusive 04-2007 88.000 km - Airco - Lichtmetalen velgen - Radio/ CD

â&#x201A;Ź 6.750,-

Volkswagen Golf Plus 1.6 FSI 01-2006 55.000 km - Airco - Lichtmetalen velgen - Radio/ CD - Trekhaak

â&#x201A;Ź 10.500,-

Autobedrijf Van Zanten v.o.f. Door SEAT S.A. erkend Service Partner voor geheel Nederland Beemdstraat 10, Deil Tel. (0345) 652080 www.seatvanzanten.nl

Opel Combo 1.3 CDTI VAN COMFORT 55KW 91.720 km BTW verrekenbaar Bouwjaar: 01/2009 â&#x201A;Ź 5.900,-

Volkswagen Polo 1.2 TDI 55KW BM 3D TRENDLINE 54.454 km Bouwjaar: 08/2011 EUR 10.900,-

Citroen C1 1.0 3-DRS 10.889 km Bouwjaar: 11/2011 â&#x201A;Ź 6.500,-

Peugeot 308 XS PREM. 1.6 HDIF 16V 110PK SW 115.272 km BTW verrekenbaar Bouwjaar: 05/2008 â&#x201A;Ź 9.900,-

Skoda Octavia 1.9 TDI 77KW COMBI BUSINESS 193.430 km Bouwjaar: 03/2007 â&#x201A;Ź 7.950,-

BMW 320 I EXECUTIVE 161.404 km Bouwjaar: 08/2005 â&#x201A;Ź 10.900,-

Oude Waag 13 4153 BT Beesd 0345-682872 www.autobedrijfdewaag.nl

Kia Soul 2009 â&#x201A;Ź 10450 Hyundai Matrix 3 stuks vanaf â&#x201A;Ź 2950

Mazda Premacy benzine bouwjaar 2003 â&#x201A;Ź 3950

Mazda 323 bouwjaar 1999 â&#x201A;Ź 2250

2x Hyundai Atos bouwjaar v.a. 2004 vanaf â&#x201A;Ź 3450

EEN SELECTIE UIT DE VOORRAAD   +)!")#(*  (&'$+"%%$  


auto`s

Woensdag 27 november 2013

35

occasions uit de regio Geen afleveringskosten op gebruikte auto’s

Dorpsstraat 14. Enspijk 0345 - 65 13 39 - www.devosauto.nl EEN SELECTIE UIT ONZE TOPOCCASIONS: Merk

Type

BJ

Opties

KM-st

Kleur

Prijs

Merk

Type

BJ

Opties

KM-st

Kleur

Prijs

C 1 1.0i Ambiance 3-d Airco+Radio/CD+LMV

12-11

15.000

Zwart mett

7.500

C 4 1.6i-16V Ambiance 5-d Airco+Radio/CD+Cr.Contr+PDC

08-05

148.000

Iceblauw

C 1 1.0i Ambiance 5-d Airco+Radio/CD

11-08

40.000 Zilv/grijs mett

5.750

C 4 16 VTI Image 5-d Airco+Radio/CD+Cr.Contr+LMV

08-08

96.000

Bl/grijs mett

8.250

C 1 1.0i Ambiance 5-d Radio/CD+LMV

10-09

13.000

6.250

C 4 II 16 VTI Image 5-d Airco+Navi+Cr.Contr+LMV+PDC

02-11

35.000

Grijs mett

13.750

C 1 1.0i Ambiance 5-d Airco+Radio/CD

04-10

30.000 Zilv/grijs mett

6.750

C 4 II 16 VTI Tendance 5-d Airco+Navi+Cr.Contr+LMV+PDC

10-11

23.000

Grijs mett

17.750

C 1 1.0i Ambiance 5-d Airco+Radio/CD

06-11

19.000 Donk/Grijs mett

7.250

C 4 II 1.6 HDIF L-Buss Airco+Navi+LMV+PDC

07-11

73.000

Blauw mett

15.750

C 1 1.0i Ambiance 5-d Airco+Radio/CD+LMV

11-11

30.000

Zwart mett

7.250

C 4 16 VTI L-Buss Airco+Navi+Cr.Contr+LMV+PDC

03-13

2.100

Zwart mett

21.500

C 1 1.0i Exclusive 5-d Airco+Radio/CD+LMV

04-11

47.000

Groen mett

7.500

C 5 II 2.0i-16V Caractere LPG-G3+Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr

09-06

158.000

D/Grijs mett

6.750

C 1 1.0i Exclusive 5-d Airco+Radio/CD+LMV

08-12

14.000

Blauw mett

9.000

C 5 II 2.0-16V Caractere Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr

01-07

83.000

Zwart mett

8.250

C 1 1.0i First Edition 5-d Airco+Radio/CD+LMV

06-12

7.000

Zwart mett

8.750

C 5 III 2.0i-16V Exclusive Airco+Navi+PDC+Cr.Contr+LMV

09-08

85.000

Blauw mett

13.750

C 1 1.0i Collection 5-d Airco+Radio/CD

10-12

28.000

Wit

8.250

C 3 16 e-HDI Collection Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr

06-12

23.000

Bruin mett

13.500

C 5 III 16 THP Comfort Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr

04-10

33.000

Bl/grijs mett

17.500

C 3 16 e-HDI Collection Airco+Radio/CD+Navi+PDC+Cr.Contr

06-12

20.000

Grijs mett

14.500

C 5 III 16 THP Exclusive Airco+Navi+Leer+PDC+Cr.Contr

08-10

48.000

Bl/grijs mett

21.500

DS3 16 e-HDI SoChic Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr

03-12

29.000

Blauw mett

16.000

C 5 III 20 HDIF Comfort 163 pk Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr

09-10

74.000

Rood mett

19.750

C 6 2.7-V6 HDIF Exclusive Aut. Airco+Navi+Leer+PDC+Cr.Contr+LMV

05-06

178.000

Zwart mett

12.750

Xsara Picasso 1.8i-16V Image Airco+Radio/CD+Cr.Contr

10-04

113.000

Beige mett

5.000

11-09

91.000

Bl/Grijs mett

13.750 15.500

Blauw mett

5.500

BOVENSTAANDE AUTO’S ZIJN WEGENBELASTINGVRIJ TOT JANUARI 2014 STATIONCARS/RUIMTEAUTO’S DS3 16 VTI SoChic Airco+Radio/CD+LMV+PDC+Cr.Contr

11-11

31.000

Zilv/Zwart

16.500

C 3 14i L-Ambiance Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr

02-07

26.000 Zilv/grijs mett

7.250

C 3 14 VTI L-Business Airco+Radio/CD+LMV+PDC+Cr.Contr

04-10

37.000

Zwart mett

11.500

Berlingo 16 VTI XTR Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr

C 3 14 VTI Exclusive Airco+Radio/CD+PDC+LMV+Cr.Contr

02-11

28.000

Zwart mett

14.250

Berlingo 16 VTI Multispace Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr

10-10

70.000

Zwart

C 3 16 VTI Exclusive Automaat Airco+Radio/CD+PDC+LMV+Cr.Contr

05-10

22.000

Blauw mett

15.000

C 4 Picasso 16 THP EGS Collection Airco+Navi+PDC+Cr.Contr+LMV

03-12

52.000

Bl/Grijs mett

22.500

C 3 16i-16V Exclusive Automaat Airco+Radio/CD+Cr.Contr+LMV+PDC

06-10

25.000

Bl/grijs mett

15.750

C 4 Picasso 16 THP Intensive Airco+Navi+PDC+LMV etc

07-13

100

Grijs mett

28.000

C 3 16i-16V Exclusive Airco+Radio/CD+Cr.Contr+LMV+PDC

08-11

11.000

Bl/grijs mett

14.750

C 5 2.0 HDI Tourer L-Business Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr

09-11

90.000

Beige mett

19.750

Gratis vervangend vervoer bij onderhoud en reparatie

C 3 12 VTI Collection DS3 16 VTI SoChic Berlingo 16 VTI Multispace Airco+Radio/ Airco+Radio/CD+PDC+Cr.Contr 09-13 Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 03-11 CD+Cr.Contr 10-11 3-SBV-46 100 16-PPV-2 50.000 34-SLX-3 38.000 Wit/Zwart 16.500 Blauw mett 17.500 Grijs mett 16.500 BOVENSTAANDE AUTO’S ZIJN WEGENBELASTINGVRIJ TOT JANUARI 2014

Crum Vianen b.v. Korte Dreef 1

Kia Kooijman Stuartweg 5

Autobedrijf Hofplein Sportlaan 7

C 5 1.6 THP Tourer Limited Buss Airco+Navi+PDC+LMV+Cr.Contr 12-10 69-NXK-4 36.000 D/Grijs mett 18.500

Autobedrijf Simonis Sportlaan 10

Toyota Kooijman Stuartweg 5

De Waal Autogroep Sportlaan 5

autodealers-vianen.nl

Alle topmerken occasions in Vianen dicht bij elkaar

Win kaarten voor het Kerstcircus Ahoy Als er zich één periode bij uitstek leent voor circus, dan is het wel de Kerstperiode. Niet voor niets staat Kerstcircus Ahoy al 43 jaar op de decemberkalender van Ahoy Rotterdam. Ieder jaar weer opnieuw weet de organisatie de crème de la crème uit de internationale circuswereld samen te brengen, die met elkaar garant staan voor een fascinerende voorstelling voor jong en oud. MOOIER, GROOTSER MAAR VOORAL NÒG VERRASSENDER! Of het nu gaat om temperamentvolle paardennummers, kostelijke humor of om spectaculaire (lucht)acrobatiek, Kerstcircus Ahoy heeft alle ingrediënten voor een onvergetelijke voorstelling die bij iedereen nog lang in het geheugen gegrift zal blijven staan! WIN GRATIS EEN ‘GEZINSPAKKET’ TOEGANGSKAARTEN Speciaal voor de lezers van Het Kontakt en Klaroen.nl stelt Ahoy Rotterdam 5 setjes met maar liefst 4 toe-

gangskaarten beschikbaar voor het Kerstcircus op vrijdag 27 december 12:00 uur. De kaartjes hebben een waarde van 27,50 euro per stuk. Wil jij zo’n geweldig setje toegangskaarten winnen? Mail het juiste antwoord van onderstaande prijsvraag naar lezersactie@hetkontakt.nl. Vergeet niet je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Winnaars krijgen op 17 december per mail bericht. Op welke datum is de première van Kerstcircus Ahoy 2013 ? A. 19 december | B. 20 december | C. 21 december PRAKTISCH Kerstcircus Ahoy 20 t/m 29 december 2013 Ahoy Rotterdam, Ahoy-weg 10, 3084 BA Rotterdam Alle informatie vindt je op www.kerstcircus.nl Kaarten zijn te koop via Ticketmaster en via de Kassa van Ahoy.

lezer actie s ! Kijk ook op www.hetkontakt.nl


TE KOOP AANGEBODEN

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur THOwww.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

ZONdag 01 DECEMBER ZIJn WE OPEN van 10.00 - 16.30 UUR

POWERED BY HET KONTAKT EDITIES

T.k. 11 pkn Cando laminaat l.beuken, 2,40m² p.pak â&#x201A;Ź24,p.p.; 7 rol vliesbehang bruin 5,35m² p.rol â&#x201A;Ź10,- p.r. Tel. 06-50939628. T.k. 8 bkn v. Konsalik â&#x201A;Ź6,-; 125 jr openbaar kunstbezit â&#x201A;Ź5,-; u en uw gezondheid readersdigest â&#x201A;Ź3,-. Tel. 0345613278. T.k. ledikantje m. nw matr. â&#x201A;Ź35,-; kinderstoel wit â&#x201A;Ź10,-; autostoeltje d.bl â&#x201A;Ź25,0; kl. sfeerkacheltje â&#x201A;Ź35,-; afzuiger v. elektr.stof allergie, rook â&#x201A;Ź50,-. Tel. 0344-613308. Te koop: Toyota Avensis Verso 2.0 VVTI, bwjr 2005. I.g.s.! Ondh.boekje aanwezig Incl. winterbanden (op velg) en imperial. Perfecte gezinsauto. Veel ruimte! Km: 215.000 Vr.pr. â&#x201A;Ź 5250,- Tel. 06-23562984.

De juiste keuze

2014

Fiat Panda Edizione Cool Twinair 65pk-2013-nieuw 11.818,Wij bieden alle scholen een prachtig regionaal platform voor de campagne voor de open dagen. In week 3 2014 verschijnt onze ONDERWIJS- & BEROEPENBIJLAGE in een totale oplage van bijna 240.000 exemplaren. Tevens bieden wij u een online platform!

Fiat Panda Edizione Cool Twinair 65pk-2013-nieuw 12.048,-

Vanaf het formaat van een halve pagina stellen wij hetzelfde formaat ter beschikking om uw advertentie gratis te ondersteunen met een redactioneel artikel.

Meld u aan en neem contact op met onze advertentie-afdeling, tel 0183-583200 of verkoop.binnendienst@hetkontakt.nl

LET OP !!

s BOEZEM 17 s GORINCHEM s 0183 625511 s INFO@AUTOCENTRO.NL s WWW.AUTOCENTRO.NL sA15 (ROTTERDAM-NIJMEGEN) AFSLAG GORINCHEM-OOST sINDUSTRIETERREIN PAPLAND sTEGENOVER AUTOSCHADEBEDRIJF BREEDVELD s,%4/002)*:%.%8#,53)%&%52/!&,%6%2+/34%.

LET OP !!

zijn wij verhuist naar de Kerkstraat tegen over de Schoenen Reus.

Daarom krijgt iedere betalende klant 2 R.B super krenten bollen GRATIS!! - Brood van de week Zonnebrood vloer â&#x201A;Ź 1.25 - Roomboter speculaas penceeâ&#x20AC;&#x2122;s 10 voor maar - Gevuld speculaas taartje gevuld met roomboter amandelspijs 2 voor maar

- Luxe speculaas pop in doos 2 voor maar

â&#x201A;Ź 5,50 â&#x201A;Ź 3,00 â&#x201A;Ź 4,00 â&#x201A;Ź 4,00

Standaard met o.a.: s*4$M dieselmotor s&RAUÂŽ lederen bekleding s$UAL ZONE#LIMATE#ONTROL s#RUISE#ONTROL s0ARKEERSENSORENACHTER s!LFA$.!MET1SPERDIFFERENTIEEL s-ISTLAMPENVĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;R

VANAF â&#x201A;Ź 19.950,-

sBIJTELLING s.ETTOBIJTELLINGVANAF 5 98,- per maand s,EASEVANAF5 375,- per maand s3TANDAARDLEDERENBEKLEDING

TEST AND TASTE ME -AAKEENSPANNENDEPROEFRIT LAATEENOFFERTE MAKENENKOMINAANMERKINGVOOREENEXCLUSIEF

ILLY-PAKKET WITHOUT HEART WE WOULD BE MERE MACHINES

â&#x153;&#x201C; Reparatie witgoed, tv en audioapparatuur â&#x153;&#x201C; (ook voor inbouwapparaten) â&#x153;&#x201C; Plaatsen van schotels â&#x153;&#x201C; Erkend kabelinstallateur (kabel tv)

Auto Centro Boezem 17, Gorinchem. Tel.: 0183-625511. www.autocentro.nl Gemiddeld brandstofverbruik: 3,4 L/100 km (29,4 km/L). CO -emissie: 88 g/km.

Vlietskant 44, 4141 CM Leerdam

0345-615920 / 06-54993354

2 Deze actie geldt tot 31-12-2013 en geldt alleen op de beschikbare voorraad autoâ&#x20AC;&#x2122;s. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de ofďŹ ciĂŤle Europese testmethode. Het daadwerkelijk verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden. nl, voor handige tips om zuiniger te rijden. Prijs incl. BTW/BPM en excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en kosten kenteken. Leaseprijs per maand excl. BTW o.b.v. 48 mnd/20.000 km per jaar via Alfa Romeo Financial Solutions. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op alfaromeo.nl. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Alfa Romeo with


Woensdag 27 november 2013

Bloemen voor vrijwilligers īĢĢįĦħīĢīš Agro Promotie Neerijnen zet vrijwilligers in het zonnetje op zaterdag 7 december. Per vereniging wordt één vrijwilliger verrast. Zij ontvangen dan een bos bloemen van ondernemers uit Neerijnen. Argo promoot agrarische activiteiten.

Kerstkrant bij Het Kontakt ijĦĞīĢīš Op woensdag 11 december komt Het Kontakt met een speciale kerstbijlage. Daarin presenteren ondernemers uit de regio hun speciale kerstmisaanbiedingen en in deze krant is te lezen wat voor kerstevenementen er komende weken in de regio zijn. De krant wordt bezorgd in de verspreidingsgebieden van de edities Leerdam en Vianen. Redactiekopij voor de kerstkrant kan ingezonden worden tot uiterlijk woensdag 4 december via het mailadres redactie.leerdam@hetkontakt. nl. Advertenties inleveren kan tot donderdag 5 december via advertentie. leerdam@hetkontakt.nl.

Vlietskant houdt groot Winter event ĩĢĢįġĞĪš De ondernemers van de Vlietskant houden zaterdag 7 december het Vlietskant Winter Event. Klanten krijgen al sinds 15 november een boodschappenkaartje bij een aankoop op de Vlietskant. Op zaterdag 7 december worden uit alle ingeleverde kaartjes de winnaars getrokken. De hoofdprijs is een cadeaubon van 500 euro van Peterson Herenmode. Andere prijzen: bon van 100 euro voor De Witgoedspecialist, Afternet en Okhuizen Slaap Totaal. De prijsuitreiking is om 16:00 uur, de prijzen gaan alleen naar mensen die aanwezig zijn. De ondernemers zorgen dat het 7 december de hele dag gezellig is op de Vlietskant. Troubadour Eduard Hagenstein brengt plezier, er worden warme dranken en oliebollen van Bakkerij De Jager geserveerd, De Witgoedspecialist heeft erwtensoep, Europarts bakt hamburgers en ook Van Eijk Colors@Home trakteert. Fotodiscounts houdt een gratis portretactie, Afternet demonstreert de Dyson zakloze stofzuiger, Big & Beautifull heeft een instore event met beauty, styling en goodiebags en Bloem & Zo! geeft bij besteding vanaf 7,50 euro een creatieve kerstattentie.

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

37 accent

WWW.HETKONTAKT.NL

Twaalfde Kerstfair op Mariënwaerdt ğĢĢİġ š De traditionele kerstfair op de Mariënwaerdt heeft dit keer als thema ‘Winterse weelde’. Bezoekers zijn van donderdag 12 tot en met zondag 15 december. Vier dagen lang staat het landgoed in het teken van ‘Winterse weelde’. De kerstbomen met lichtjes die het terrein feestelijk versieren, de knetterende haardvuren en het grote kampvuur op de Vuurplaets zorgen voor een ware kerstsfeer. Bij ruim negentig standhouders kunnen bezoekers hun kerstinkopen doen met keuze uit onder andere woonaccessoires, kerstdecoraties, kleding, verzorgingsproducten en nog veel meer.

den van verschillende lekkernijen, waaronder likeuren in combinatie met chocola en delicatessen voor het kerstdiner (te koop in de Landgoedwinkel). Ook zijn er diverse goede doelen aanwezig op de fair. Zo kunnen de bezoekers bij de CliniClowns een rode neus kopen om dit initiatief te steunen. Voor de creatieve bezoekers en de bezoekers met groene vingers is er dit jaar een workshop kerstkransen maken. De kerstkransen worden ge-

maakt van natuurlijke materialen zoals mos, hout en blad. In een korte tijd worden er prachtige kerskransen gemaakt die in iedere huiskamer volstaan. Er zijn meerdere workshops per dag en bezoekers kunnen zich ter plaatse aanmelden. Praktische informatie De kerstfair is van donderdag 12 tot en met zondag 15 december, dagelijks van 11:00 tot 18:00 uur en op vrijdag 13 en zaterdag 14 december tot

q WWW.KERSTFAIR.NL

Bezoekers kunnen op de kerstfair een ritje met de arrenslee door het parkbos en langs Huize Mariënwaerdt maken of inspiratie opdoen bij de modeshow, waar modellen de wintermode van standhouders showen. Ook zijn er gidsen aanwezig die rondleidingen geven door Huize Mariënwaerdt en alles weten over het landgoed, de tradities en gewoonten van vroeger. Iedere dag zingen en spelen verschillende kerstkoren en musici kerstliederen in de historische schuren, bij het kampvuur en in de tenten. Op zaterdag en zondag zal er een arrensleeoptocht te zien zijn waarbij authentieke arrensleeën met schitterend versierde paarden en eigenaren in historische negentiende-eeuwse kledij verschijnen. Smullen Op de Kerstfair kan er genoten wor-

™>begZhh^ZkVcYZ`Zghi[V^gZZcVVciVa_VVg\ZaZYZc#

FOTO: AANGELEVERD

Truckerskerstfestival verloot kaarten

Lichtjesdag op het GeoFort

ĤĬįĦīĠĥĢĪš Zaterdag 7 december is de vierde editie van het Truckerskerstfestival, in en om de Evenementenhal Gorinchem. Tussen 12:00 uur en 20:00 uur is er weer veel te zien op het gebied van trucks en transport.

ĥĢįĴĦħīĢīš Het GeoFort in Herwijnen moet zondag 8 december het decor vormen van een bijzondere viering van Wereldlichtjesdag. Tijdens deze internationale dag steken mensen over de hele wereld om 19:00 uur een kaarsje aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Toen Ben de Jongh - die zijn zoon Patrick (19) verloor - hiervan hoorde, besloot hij zelf ook een Wereldlichtjesdag te organiseren in zijn eigen regio. Hij vond medeorganisatoren in Ellen Vermeulen en Tina Hakkesteegt. Streven is mensen die er behoefte aan hebben een warme avond te bezorgen op zondag 8 december. Wereldlichtjesdag op het GeoFort wil ouders een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De gedachte van Wereldlichtjesdag is dat de wereld met het oplichten van kaarsjes overal een stukje lichter en dragelijk wordt voor de mensen die achter zijn gebleven. Daarnaast is er de realisatie dat je niet alleen bent.

Het Truckerskerstfestival bestaat uit verlichte vrachtwagens die buiten op een groot terrein staan. Er kan door chauffeurs nog ingeschreven worden met hun truck. Binnen is er een kerstmarkt waar vele bedrijven hun materialen en diensten presenteren. Tevens is hier een groot horecaplein met een podium met divers entertainment. Voor de kinderen is er een kinderhoek

met vertier. Om de dag buiten mooi te eindigen is er om 18:00 een spectaculaire vuurwerk show van ABC Vuurwerk uit Arkel zijn. Voor de vierde editie is het Truckerskerstfestival aan een nieuw goed doel gekoppeld, namelijk Stichting Hoogvliegers. Deze stichting zet zich in voor zieke en gehandicapte kinderen (6 t/m 17 jaar). Ze willen de kinderen een dag zonder zorgen, ziekte of handicap laten beleven. De kinderen mogen namelijk zelf eens een vliegtuig besturen. Door middel van diverse acties op het Truckerskerstfestival hoopt de organisatie ervoor te zorgen dat er een zo hoog mogelijk bedrag ingezameld

wordt, zodat deze kinderen een onvergetelijke dag kunnen beleven. Entreekaartjes voor iedereen ouder dan 12 jaar kosten 6,00 euro in de voorverkoop en 7,50 euro aan de kassa en kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Voorverkoop gaat via onze website. Lezersactie De organisatie verloot twee toegangskaarten onder de lezers van Het Kontakt. Stuur naar info@truckerskerstfestival.nl de reden waarom juist jij die kaartjes moet winnen en maak kans.

q WWW.TRUCKERSKERSTFESTIVAL.NL

Winterfair in Zijderveld

Winterfair in kleine zaal van Marantha

ķĦħġĢįijĢĩġš Op het plein voor dorpshuis De Krooshof in Zijderveld vindt vrijdag 6 december weer de jaarlijkse winterfair plaats. Van 15:00 tot 21:00 uur is er van alles te koop.

ĩĢĢįġĞĪš De Boekenmarkt Leerdam houdt zaterdag 7 december niet alleen haar winterfair, ze presenteert deze dag ook haar nieuwe project voor 2014.

Het thema van de winterfair is dit keer ‘Een koude winter’. De warme chocolademelk, erwtensoep en Glühwein staat natuurlijk weer klaar. Bezoekers kunnen bij de veertig sfeervolle kramen inspiratie opdoen voor de komende wintermaanden. Ondertussen zijn er genoeg winterse lekkernijen te snoepen. De dames kunnen zich bij laten praten over de laatste modetrends voor de winter of neuzen tussen feestelijke accessoires om het huis mee op te leuken. Ook is er informatie in te winnen over het winterklaar maken van de auto. Zowel in de middag als in de avond zijn er verschillende uitvoeringen, zo zijn er dit jaar oude ambachten die hun kunsten vertonen. In de avonduren is er ruimte voor live muziek.

Boekenmarkt Leerdam stort zich in 2014 op een project voor Aidsweeskin-

In De Krooshof is er ‘s avonds na de winterfair een après skiparty onder leiding van dj Remco & Robin. Entree: vijf euro.

21:00 uur. De toegang bedraagt tien euro. (na 17:00 uur is het acht euro.). Kinderen van dertien tot en met zeventien jaar: 7,50 euro, kinderen tot en met twaalf jaar: gratis. In de online voorverkoop tot en met woensdag 11 december via de website zijn kaarten met twee euro korting te bestellen. Honden zijn welkom, mits aangelijnd. Parkeren is gratis en er rijdt een gratis pendelbus vanaf station Beesd.

deren in Lesotho. In de kleine zaal van Maranatha is zaterdag 7 december informatie in te winnen over het project. Ook is er een puzzelverkoping voor het goede doel. Tussen 09:00 en 15:00 uur vindt ook de winterfair plaats op dezelfde locatie. Te koop op de overdekte fair: ansichtkaarten, kerstkaarten, no-

titieblokjes, jaarkalenders, bloemstukken, kerstartikelen, flessen wijn met een boodschap, puzzel, babyspulletjes en veel meer. Op de winterfair zijn ook weer oliebollen en appelflappen te koop, er is ook al een bestelling voor oudejaarsdag te plaatsen. Daarnaast is er Hollandse erwtensoep. Natuurlijk zijn er tijdens de fair ook boeken te koop voor één euro per stuk. Er is muzikale omlijsting door Aurora. Mensen kunnen ook spullen beschikbaar stellen voor de winterfair. Dit werkt als volgt: vrijdag 22 en 29 november kunnen er artikelen ingeleverd worden bij Maranatha, inclusief de prijs die ze op moeten opleveren. De opbrengst gaat naar de Boekenmarkt Leerdam. Als het artikel niet wordt verkocht, wordt het weer teruggegeven. Ook kerstartikelen zijn weer welkom voor de kerstkraam van de fair. Inleveren kan ook op vrijdag 22 en 29 november van 19:00 tot 20:30 uur in Maranatha. Van kerstballen tot kerstboompjes: alles is welkom. De opbrengst is bestemd voor de toiletgroep van Maranatha die na bijna dertig jaar aan vervanging toe is.

1.500 lampjes op het Muizenveld ĩĢĢįġĞĪš Buurtbewoners aan de Leerdamse Copierlaan ontsteken zaterdag 7 december om 19:00 uur de kerstboomverlichting op het Muizenveld, die wel 1.500 lampjes telt. Het zogenoemde ‘comité Kerstverlichting’ bestaat uit de leden Dimitri, Frans, Barry, Klaas, John en Jos. Door de enthousiaste buurtreacties van vorig jaar zoals: “een prachtig feeëriek schouwspel” en “goed gevoel als ik dit ‘s avonds zie als ik thuis kom”, organiseert het comité deze verlichtingsactiviteit weer met veel plezier. Na de opening kunnen bewoners onder het genot van een warm drankje even bij kletsen met de buurt. Het comité is nog bezig met het regelen van andere activiteiten op deze avonden. Alle omwonenden en ook de andere bewoners van Wijk Ter Leede zijn zaterdag7 december welkom. Vanaf 18:30 uur is de inloop.


Woensdag 27 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

ACQUOY Herv. Gem. 10.00 uur dhr. Flach. ASPEREN Geref. Kerk 10.00 uur Bettelies Westerbeek, 18.30 uur vesper. Herv. Gem. 10.00 uur ds. G. Boer, 18.30 uur kand. A.C. Baan. BEESD R.K. Kerk 19.00 uur Gezinsviering, pastoor Zweers (zaterdag 30 november). `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur ds. D. Heikoop. ENSPIJK Herv. Gem. 10.00 uur ds. N. Kok.

(Hoogstraat) 10.00 uur ds. J. v. ‘t Hof, 15.30 uur ds. J. v.’t Hof, 18.30 uur ds. J.G. Vel Tromp. R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 30 november). Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 uur ds. A. Schroten. LEERDAM-OOSTERWIJK Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 14.00 uur ds. G.J. van Asperen (voorber. H.A.), 18.45 uur ds. H. Verheul. NIEUWLAND Herv. Gem. 09.30 uur kand. D.C.G. van der Kraan, 18.30 uur kand. J.W. Verboom.

EST Herv. Gem. 10.00 uur ds. A.H. Veld- OOSTERWIJK Herv. Gem. PKN 09.30 en 18.30 uur huizen, 18.30 uur ds. W. Altena. ds. H.I. Methorst. GELDERMALSEN OPHEMERT Vrije Evang. Gem. de Ark (MBO Herv. Gem. 10.00 uur dr. L. EngelHelicon) 10.00 uur dienst. friet. HAAFTEN OPIJNEN Evang. Gem. Haaften e.o. (Dorpshuis, Dorpshuisstraat 2) 10.00 uur Herv. Gem. 11.00 uur ds. F.W. van IJsseldijk. Anton Doornenbal. Herv. Gem. PKN 09.30 en 18.30 uur ds. A.C. de RHENOY Kruijf. Prot. Gem. 10.00 uur ds. mw. A.E. Wassenaar. HEI- EN BOEICOP Herv. Gem. 09.30 uur ds. E. van Wijk (voorber. H.A.), 18.30 uur ds. RUMPT Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. OosM. van Dam. terom. HELLOUW Herv. Gem. 09.30 uur kand. J.A. de SCHOONREWOERD Kruijf, 18.30 uur kand. P. Vroegin- Geref. Kerk 10.00 uur ds. M.F. Meeder-van Hof, 18.30 uur ds. deweij. M. den Braber. Herst. Herv. Kerk 09.30 uur ds. H. Verheul, 18.30 HERWIJNEN uur dienst. Herv. Gem., Dorpshuis, Geref. Kerk 10.00 en 18.30 uur ds. Kon. Julianastraat 22 09.30 uur G.J. Mink. Herv. Gem. 10.00 uur kand. J. Hogenhout, 18.30 uur ds. J. Broekman, 18.30 uur ds. G. kand. J. van Eijsden. Mulder. HEUKELUM Herv. Gem. 10.00 uur ds. W.L. v.d. Geer, 18.30 uur ds. P.A. Verbaan.

SPIJK Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. K. ten Klooster, 14.30 uur ds. M.W. Muilwijk (voorber. H.A.).

KEDICHEM Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.G. Dijk. TRICHT St. Herv.-Geref. Evangelisatie Tricht 14.30 uur ds. J. de Jong. LEERBROEK Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 TUIL uur ds. R.W. Mulder. 19.30 uur Ned. Herv. Gem. 09.30 uur ds. F.W. ds. N.P.J. Kleiberg (woensdag 4 van IJsseldijk. december). LEERDAM Chr. Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. v. Walsem, 18.00 uur ds. J.W. Schoonderwoerd. Evang. Lutherse Gem. 17.00 uur mw. ds. C. van Opstal. Geref. Gem. Adullamkerk 19.30 uur ds. J. van Rijswijk (donderdag 28 november). 10.00 uur leesdienst, 14.30 uur ds. M. Karens. 19.30 uur ds. J.W. Verweij (woensdag 4 december). Geref. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur leesdienst. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. G.P. Hommes, 16.30 uur kand. K. van Bekkum. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. B. Oosterom, 17.00 uur ds. B.F. Bakelaar. Herv. Gem. Pauluskerk 10.00 uur ds. J.A.W. Verhoeven (voorber. H.A.), 18.30 uur kand. A. van Kralingen. Levend Woord Gem. (Gebouw Maranatha, J.A. Burgersstr. 1) 10.00 uur R. Tousalwa (H.A.). Ned. Geref. Kerk

VARIK R.K. Kerk 09.30 uur Eucharistieviering, G. Zweers. VUREN Geref. Kerk 10.00 uur ds. M.C.E. Kollenstaart, 18.30 uur ds. R. v.d. Zouwen. Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.R. van Ankeren. WAARDENBURG Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 09.30 uur ds. M. v. Sligtenhorst, 18.30 uur ds. H. v.d. Ziel. Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 10.00 en 18.30 uur ds. K.E. Schonewille. ZIJDERVELD Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Verkuil, 18.30 uur ds. L. van Wingerden.

Medische diensten TANDARTSEN Waarneemgroep Asperen - Beesd Buren - Culemborg - Everdingen Geldermalsen - Heukelum - Leerdam - Lexmond - Tricht – Vianen: 30 november en 1 december: Tandartsenpraktijk J. Goudriaan , Fonteijnstraat 14, 4101 HZ Culemborg, tel. 0345-513706. HUISARTSEN Asperen - Herwijnen - Heukelum Kedichem - Leerbroek - Leerdam Oosterwijk - Schoonrewoerd - Spijk - Vuren: de dienstdoende huisarts is van ma. t/m vr. van 17.00 tot 8.00 uur en vr. van 17.00 tot ma. 08.00 uur bereikbaar via de Centrale Huisartsenpost in Gorinchem: tel. 0183-646410. Op woensdagmiddag

van 13.00 tot 17.00 uur geldt een aparte regeling en via het tel.nr. van uw eigen huisarts hoort u wie er dienst heeft. De Centrale Huisartsenpost Gorinchem wil zoveel mogelijk mensen helpen en klaarstaan voor acute situaties. Daarom moet er goed gepland worden en werkt de huisartsenpost op afspraak. Kom dus nooit onaangekondigd, maar bel altijd eerst Zie ook: www.chpgorinchem.nl Beesd - Deil - Haaften - Waardenburg - Ophemert - Opijnen: de dokterspost Tiel is te bereiken onder tel.nr.: 0900-7060504. Zie ook: www.haptiel.nl

meer service online op www.hetkontakt.nl

WWW.HETKONTAKT.NL

service

Kerkdiensten zondag 1 december

38 vrije tijd

vrijdag

vrijdag

29 november

29 november

Blues van de straat met Ramblin’ Men

Muziek maken na acht keer oefenen

De blues van de straat van Ramblin’ Men is gebaseerd op akoestische gitaarmuziek. De oorspronkelijke inspiratie van de band ligt, zoals de naam al doet vermoeden, bij de Allman Brothers. Het repertoire wordt inmiddels aangevuld met muziek van helden zoals John Hiatt, John Mayer en Paul Simon. Ramblin’ Men speelt vanaf 21:00 in Stadspodium GO aan het Dr. C. Voogdplein in Leerdam.

Groep 5 van de School met de Bijbel in Herwijnen treedt samen met fanfare Wilhelmina om 19:30 op in het plaatselijke dorpshuis De Poort. De kids hebben acht weken muziekles gehad.

WOENSDAG 27 NOVEMBER

Duurzaam boeren 19:30-22:00, Zijderveld, De Krooshof. In samenwerking met gemeente Leerdam informeert gemeente Vianen agrariërs over eenvoudige manieren om energie en geld te besparen. Ook informatie over regelingen die het verwijderen van asbest en het terugplaatsen van zonnepanelen financieel aantrekkelijk maken. Praktijkvoorbeelden komen zoveel mogelijk aan bod en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Een agrarisch adviseur geeft uitleg. Alzheimercafe 19:30, Geldermalsen, WelzijnGeldermalsen, Willemstraat 17a. Alzheimercafé Geldermalsen vertoont de documentaire: Verdwaald in het Geheugenpaleis. Entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Inloop vanaf 19:00 uur. Fibromyalgie toegelicht 20:00, Sleeuwijk, De Bolderik, Nanningh Keijserstraat 2. De Reumapatiëntenvereniging regio Gorinchem houdt een voorlichting. Entree: gratis. Informatie: 0183301769. ‘n Hemel op aarde 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. De mannen van Rowwen Hèze treden op met de show ‘’n Hemel op aarde’. www.denieuwedoelen.nl

voor eigen rekening. opencoffeevijfheerenlanden.nl Aurora 16:00-17:00, Leerdam, Maranatha, J.A. Burgerstraat 1. Het opstaporkest, onderdeel van de muziekopleiding van stedelijke harmonie Aurora, geeft een concert in samenwerking met het Leerdams kinderkoor, beide onder leiding van Marilou Krouwel. Kinderen die na de kerstvakantie ook willen meezingen in het kinderkoor of meespelen in het opstaporkest (voor kinderen die les hebben) zijn welkom. Meer informatie: m.krouwel@ casema.nl / 0347-351168. www.auroraleerdam.nl Sjors 20:30, Gorinchem, Theater ‘t Pand. Sjors van der Panne zingt Nederlandstalig eigen werk over vriendschap, liefde en het stadse leven. www.theaterpand.nl Michael Kohlhaas 20:30, Geldermalsen, Lingehuis, Frederik Hendrikstraat 3. De film heeft de titel van de hoofdpersoon, een paardenhandelaar uit de zestiende-eeuwse Franse Cevennen, die een groot onrecht is aangedaan: de lokale baron heeft twee van zijn beste beesten gestolen. Hij verzamelt daarom een leger om zich heen en trekt ten strijde voor gerechtigheid. Een daad die hem ge-

liefd maakt bij de bevolking, maar gehaat bij de machthebbers. De hoofdrol wordt voortreffelijk gespeeld door de Mads Mikkelsen, bekend van A Royal Affair en Jagten. Deze Deense acteur laat zich niet hinderen door nationaliteit of taal. Vandaar dat we hem in deze film voor het eerst in het Frans aan het werk zien. Maar dat hij een acteur van internationale allure is, is ook met deze film duidelijk bewezen. Michael Kohlhaas is een verfilming van een Duits boek uit 1811. Het verhaal is geïnspireerd op een waar gebeurd verhaal uit de 16e eeuw. In 1937 is dit boek eerder verfilmd. Omdat de regisseur Arnaud des Pallières geen Duits spreekt en de film in zijn moedertaal wilde filmen, is het scenario zo herschreven dat het verhaal zich nu in Frankrijk afspeelt. Het ruwe landschap van de Cevennen is een mooi decor voor deze film. Entree 7,50 euro (LingeFilm FanPas 5,00 euro). Reserveren via reservering@lingefilm.nl of: www.lingefilm.nl Ramblin’ Men 21:00, Leerdam, Stadspodium GO, Dr. C. Voogdplein 90. De blues van de straat van Ramblin’ Men is gebaseerd op akoestische gitaarmuziek. Entree: 7,50 euro. Reserveren: reserveren@goleerdam.nl of www.go-leerdam.nl.

ZATERDAG 30 NOVEMBER

Uit de hand 9:00-17:00, Gorinchem, De Bank van Noppes, Zusterstraat 19. Verkooptentoonstelling’Uit de hand’. Ongeveer tien creatievelingen en ontwerpers zullen hun handgemaakte producten te koop aanbieden, waaronder keramiek, sieraden, woondecoratie, papierwaren, tshirts en knuffels. www.uitdehand.nl Rommelschuur 9:00-12:00, Schoonrewoerd, De Rommelschuur, Overheicop 1. De gehele opbrengst van de Rommelschuur is voor de noodhulp aan de Fillippijnen. Via een intekenvel worden er prijzen verloot. Rommelmarkt 11:00-16:00, Beesd, Klokhuis, Cingelplein. Klokhuis houdt een grote rommelmarkt. Een grondplaats van drie bij één meter kost 7,50 euro, zelf een tafel en stoel meenemen. Vanaf 9:30 uur spullen neerzetten, de mart duurt van 11:00 tot 16:00 uur. Aanmelden voor 27 november bij joanne@klokhuisbeesd.nl. Kaartmarathon 10:00, Leerdam, wijkpaviljoen Patrimonium, Jeekelstraat. Buurtvereniging Groen van Prinstererstraat houdt een Klaverjas en Jokermarathon. Deelname

DONDERDAG 28 NOVEMBER

Open Tafel Wittenberg 11:30, Haaften, De Wittenberg, Bernhardstraat 4. Open eettafel voor alle senioren uit Haaften en omgeving. Kosten (inclusief 1 drankje) 8,50 euro. Aanmelden tot 26 november via 0418-594900 of receptie@ wittenbergzorg.nl. Dorpsbelangen in Deil 20:00, Deil, Het Duifhuis, Duyfhuisstraat 2. Dorpsbelangen komt naar Deil om met inwoners te praten. Ze horen graag wat er speelt en waar de raadsleden aandacht aan moeten schenken. VRIJDAG 29 NOVEMBER

Open Coffee 9:00-11:00, Vianen, restaurant Mamma Mia, Voorstraat 114. Open Coffee voor ondernemers uit de Vijfheerenlanden. Tijd om te netwerken, pitchen kan ook. Entree: gratis. Consumpties

ZATERDAG 30 NOVEMBER

Anuar speelt Vastberaden in GO A::G96B™ Stadspodium GO is trots dat Anuar zijn vierde show, ‘Vastberaden’, komt

spelen in Leerdam. Hij neemt het publiek mee in een persoonlijk verhaal over zijn opa en het maken van keuzes. Anuar vertelt dat hij momenteel de droom van zijn opa leeft. Zijn opa maakte een keuze en was niet bang voor de gevolgen. Hij had een visie en plan voor zijn kleinkinderen. Waar zijn opa vocht voor vrijheid in de oorlog staat Anuar 80 jaar later op een podium met een microfoon als vrijheid. Anuar is een snelle lefgozer, maar ook een charmante verhalenverteller met originele grappen. Hij improviseert en betrekt het publiek bij de show. In zijn eigen stijl. Entree: 12 euro. Aanvang: 20:00 uur. Reserveren: reserveren@go-leerdam.nl of www.go-leerdam.nl.


Woensdag 27 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

39 vrije tijd

WWW.HETKONTAKT.NL

zaterdag

maandag

30 november

30 november

2 december

Mini-kerstfair van stichting Awari

Gelsings bouwen feestje in Lucullus

Sinterklaas bezoekt West-End

In Beesd op het plein bij de Sportstraat houdt stichting Awari van 13:00-17:00 een kleine kerstmarkt. Te koop: brocante, mini kerstboompjes van Akkerman en artikelen van De Spullenmakerij. Gratis chocomel met slagroom, kinderactiviteiten en live muziek. In De Spullenmakerij maken mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt mooie spullen van restmaterialen.

De Herwijnse feestband Gelsings speelt Hollandse hits in het Leerdamse grand café Lucullus aan de Vlietskant. Enige regel: er moet meegezongen kunnen worden. Aanvang 22:00.

Sinterklaasfeest bij wijkvereniging West-End, van 18:00-19:30 in het gebouw aan de P.M. van Gentstraat, voor kinderen tot en met zeven jaar. Ze mogen hun schoen (met briefje met naam erop) zetten in de hal. De disco-Piet draait hits voordat de Sint komt. Het feest is voor alle kinderen in wijk West en voor kinderen van donateurs die elders in Leerdam wonen, plus vader/moeder, opa/oma.

kost 10,00 euro, incl. koffie, soep en broodjes. Er zijn geldprijzen te winnen. Zaal open: 9:30 uur. Inschrijven kan tot donderdag 28 november bij Gerard Spaan (0345-614042). Pauluskidzz met koffie 10:00-12:00, Leerdam, Pauluskerk (zijingang). Van 10:30-11:15 uur kinderclub Pauluskidzz, met een Bijbelverhaal, knutselen spelletjes. Voor kinderen van 4-12 jaar. Van 10:00-12:00 uur koffie inloop. Radiotalkshow 14:00, Geldermalsen, Le Mélangeur, Marktplein 16. Maandelijkse culturele radiotalkshow van Cultureel Café Geldermalsen. De live muziek is dit keer van Living Room Heroes. Entree is gratis. De show wordt opgenomen en donderdag 5 december uitgezonden tijdens de radio-uitzending van Betuwe Centraal, van 20.00 tot 22.00 uur bij RTV Betuwe. cultureelcafegeldermalsen.nl Vennetje: Hans Berends 16:00, Leerdam, café ‘t Vennetje, Nieuwstraat. Foute party met dj Hans Berends. Hij draait plaatjes aan elkaar en bij het thema Proud to be fout is het de bedoeling dat iedereen zo fout mogelijk gekleed komt. Entree: gratis.

Jamsessie 19:30, Heukelum, café De Zwaan. Verschillende muzikanten van de Leerdamse bands Casual Friday en After Motion spelen, aangevuld met andere muzikanten. Toegang gratis. Bingo West-End 19:30, Leerdam, wijkgebouw West-End, P.M. van Gentstraat 20. Het wijkgebouw is vanaf 18:00 open. Iedereen is welkom. Jeugd- en solistenavond 19:30, Heukelum, dorpshuis Meeuwensteijn. Leerlingen van fanfarecorps Door Eensgezindheid en slagwerkers van DE, Harp en Luit uit Vuren en Ad Astra uit Asperen zullen laten zien wat ze geleerd hebben. Daarnaast zullen de twee opleidingsorkesten van Door Eensgezindheid optreden. Anuar 20:00, Leerdam, stadscentrum GO. Cabaretier Anuar won in 2004 de Cameretten juryprijs, is regelmatig te zien op tv bij ‘The Comedy Factory’, ‘Raymann is Laat’ en ‘Comedy Casino Canvas’(België) en stond op gerenommeerde festivals in Nederland en België. Entree: 12 euro. Reserveren: reserveren@go-leerdam.nl of www.go-leerdam.nl. Wedstrijdje?! 20:30, Gorinchem, Theater ‘t

Pand. Improvisatie-voorstelling met komische, ontroerende, vrolijke en trieste liederen, liedjes, puntdichten en wat verder ter tafel komt. www.theaterpand.nl Freaky Horrornight 21:00, Neerijnen, Het Stroomhuis. Drie horrorfilms met tussendoor heksendrankjes en een warmen koudbloedig buffet. Entree 29,50 (inclusief eten en drinken). www.horrornight.nl

vestigd tot gemeentepredikant, gaat het in dit geval dus om zijn 40 jarig ambtsjubileum. Na de gewone eredienst zal daar in Hervormd Centrum aandacht aan worden besteed.

Er worden elf rondes gespeeld. Een boekje kost 15,00 euro. Ook bingo op 13 januari, 10 februari en 17 maart. De opbrengst gaat naar de festiviteiten rond Koningsdag.

Ontmoetingsdienst 12:00, Leerdam, Bethelkerk, Westwal 29a. Ontmoetingsdienst rond het thema Meetellen. Spreker is ds. P. L. de Jong uit Rotterdam. Inloop met koffie om 11.30 uur. Tijdens de dienst is oppas aanwezig.

Aglow-avond 20:00, Leerdam, Bethelkerk, Westwal 29a. Aglow-avond voor vrouwen en deze keer ook voor mannen. Joke en Sijbrand Kroeske geven trainingen in effectieve evangelisatie. Bij Aglow verzorgen ze de zang en aanbidding en spreken ze over het thema: ‘Leven in het licht van de eeuwigheid’. Entree: gratis. Informatie: Karin Blomsma (0345-642115).

ZONDAG 1 DECEMBER

Overstag 10:00, Radio Overstag. Uitzending van de kerkdienst: Hervormde gemeente Geldermalsen (centrum). Salem 10:00, Lingewaal fm. Rechtstreekse uitzending van de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk te Herwijnen.

Jeugddienst 18:30, Heukelum, Hervormde kerk. Jeugddienst rond het thema: Kom op voor je geloof! Ds.Verbaan uit Ermelo zal hier verder op in gaan en de band Pronouced uit Almkerk zorgt voor de muzikale invulling. MAANDAG 2 DECEMBER

Yoga & Meditatie 10:00-11:30, Hellouw, Yogastudio, Beatrixstraat 21. Bloematelier Yogastudio van Nature houdt een workshop Yoga & Meditatie. Entree: 15,00 euro. www.byvannature.nl

BOP 10:15-11:45, Asperen, dorpshuis EMM, Van Langerakstraat 6. De Buurt Ontmoetings Plek (BOP) is open voor iedereen die koffie wil drinken, een praatje wil maken of een spelletje wil spelen.

Ds. W.L. van der Geer 10:00, Heukelum, hervormde kerk. Ds. W.L. van der Geer gaat voor. Omdat hij daar op 2 december 1973 als kandidaat werd be-

Bingo in Beesd 20:00, Beesd, bij voetbalvereniging Beesd. Oranjevereniging Beesd en Voetbalvereniging Beesd houden een bingo. Hoofdprijs: 250 euro.

DINSDAG 3 DECEMBER

Sleep tight 20:15, Gorinchem, Theater ‘t Pand. In het Filmhuis is deze avond de film ‘Sleep tight’ te zien. www.theaterpand.nl WOENSDAG 4 DECEMBER

Rhythm of the dance 20:15, Gorinchem, De Nieuwe Doelen. Al vijftien jaar is ‘The National Dance Company of Ireland’ verantwoordelijk voor de productie van ‘Rhythm of the dance’, de meest authentieke Ierse show, die inmiddels door 55 landen heeft getoerd. In De Nieuwe Doelen samen met tenoren en

Terpsta moedigt verenigingen aan ijĦĞīĢī š “Als ik ‘s ochtends wakker word, blijf ik nog even liggen en dan denk ik: yessss.” Zo opende Erica Tepstra woensdag haar toespraak in Hotel Vianen voor zo’n 135 leden van verenigingen en stichtingen in de regio. Zij waren aanwezig op de Kennismatch

die Rabobank Vijfheerenlanden organiseerde, met als doel het uitwisselen van nuttige informatie tussen bestuursleden die hun club naar een hoger plan willen trekken. De bank heeft de Kennismatch opgezet naar aanleiding van signalen vanuit haar ledenraad en gefinancierd vanuit het Coöpe-

™:g^XVIZgehigV\V[ZZcidZhegVV`^c=diZaK^VcZc#

FOTO: AANGELEVERD

ratiefonds. Directeur Bart van Rooden vindt dit een prima manier om de gemeenschap te ondersteunen: “Verenigingen en stichtingen staan immers aan de basis van de lokale samenleving. Een samenleving waar wij als betrokken bank middenin staan. Met deze Kennismatch willen we helpen ambities van verenigingen en stichtingen in de regio waar te maken.” Voormalig olympisch zwemkampioene en – zoals zij zichzelf noemt – ‘clubmens’ Erica Terpstra moedigde in haar toespraak de aanwezige bestuursleden aan om kleur in hun leven te brengen en hun talenten aan te boren, de lat hoog te houden en vooral door te zetten en positief te zijn. Haar humoristische vertelwijze werkte zeker op de lachspieren van de toehoorders en zij doorspekte haar monoloog met anekdotes over nationale sporthelden, herinneringen uit haar tijd als staatssecretaris en haar onderonsjes met de huidige koning. Dat de aanwezigen al van plan waren enthousiast aan te pakken, bleek uit het hoog aantal inschrijvingen voor de vier workshops die vooraf aan Terpstra’s peptalk werden gegeven.

de Celtic Sopranos. www.denieuwedoelen.nl DONDERDAG 5 DECEMBER

Grote vogelshow 20:00-22:00 Leerdam, gebouw De Vogelvriend, P.M. van Gentstraat 23. Vogelvereniging De Vogelvriend showt meer dan achthonderd vogels. Deze vogels worden gekeurd door vijftien keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en van de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders. Leerdam is het Mekka van de zangkanaries, er zijn meer dan 450 zangkanaries (waterslagers) te beluisteren. Ook vrijdag en zaterdag. Op zaterdag worden tussen 10:00 en 12:30 in een speciale ruimte bij West End, de waterslagers onder deskundige leiding afgeluisterd. Wie lidmaatschap van de vereniging overweegt kan ook terecht voor informatie. Eettafel Tuil 11:00-14:00, Tuil, dorpshuis. De 55-plussers uit de gemeente Neerijnen zijn welkom bij Restaurette Kom d’rin voor het Sinterklaasbuffet. De prijs bedraagt 10,00 euro. Opgeven tot en met maandag 2 december bij R. van Willigen (0418591957). Opgave is bindend, afzeggen kan tot twee dagen voor aanvang.

Kerstdiners Emma ĩĢĢįġĞĪš AV Zorggroep organiseert twee kerstdiners. Op woensdag 18 en vrijdag 20 december kunnen lekkerbekken om 12:00 uur aanschuiven bij Emma aan de Raadsliedenstraat. Aanmelden kan telefonisch tot uiterlijk 10 december: 088-4080300. De kosten bedragen 19,95 euro per persoon. Leden met de Presentpas krijgen tien procent korting. Het bedrag kan vooraf of na afloop van het kerstdiner op de locatie worden betaald. Naast contant betalen is ook pinnen mogelijk.

Cursus iPad voor beginners in de bieb ğĢĢİġš Bibliotheek Beesd houdt op woensdag 4 en 11 december van 10:00 tot 12:00 uur een cursus iPad voor beginners. Deelnemers leren in twee ochtenden hun iPad kennen en bedienen. Aan bod komen de belangrijkste instellingen, toepassingen en applicaties. Cursisten moeten hun eigen iPad meenemen. Deelname kost 35 euro. Leden van de bieb krijgen vijf euro korting. Aanmelden in de bieb of via:

q WWW.BIBLIOTHEEKRIVIERENLAND.NL.

uitgaan

zaterdag

Samen eten in Enspijk 12:15, Enspijk, koor van de kerk. Open eettafel, ook voor mensen die nog geen 50+ zijn. Aanmelden bij: Hettie van Steenis (0614185208) of Sophie Jongedijk (0345-651671). VRIJDAG 6 DECEMBER

Grote vogelshow 14:00-22:00 Leerdam, gebouw De Vogelvriend. Zie verder bij donderdag. Winterfair 15:00-21:00, Zijderveld, De Krooshof, Sidewende 1. Inspiratie op doen voor de wintermaanden en met het hele gezin de wintertijd inluiden. Onder het genot van glühwein, warme chocolademelk en erwtensoep kunnen bezoekers langs de veertigtal sfeervolle kramen een keuze maken uit vele winterproducten. Dit jaar ook demonstraties van oude ambachten en live muziek in de avonduren. Na afloop van de winterfair, rond de klok van 21:00 uur, is er in De Krooshof een Après-Skiparty met DJ Remco & Robin. Entree: 5,00 euro. Yoga & Dans 19:30-21:30, Hellouw, Yogastudio, Beatrixstraat 21. Bloematelier Yogastudio van Nature houdt een workshop Yoga & Dans. Entree: 15 euro. www.byvannature.nl

Geslaagd concert DE en Volharding ĥĢIJĨĢĩIJĪš Fanfarecorps Door Eensgezindheid uit Heukelum hield zaterdag een geslaagd uitwisselingsconcert met Gorinchemse Fanfare Volharding. Door diverse wegomleidingen rond Heukelum begon het concert met wat vertraging en verschuivingen in het programma. De avond werd geopend door de Volharding, onder leiding van Richard Diekmann. Zij speelden onder andere een Flower Power medley met nummers die door het publiek enthousiast werden ontvangen. Na een pauze was het de beurt aan Door Eensgezindheid. Onder leiding van dirigent Olaf Schipper werd een klassiek programma ten gehore gebracht met onder andere Black Granite, Rapunzel en Ratafia. Daarna speelde de Volharding een Tom Jones medley en Lemon Tree. De Volharding sloot de avond af met de mars La Paranda. Na het slotwoord van de voorzitter van DE, Bets van Roon, werd La Paranda nogmaals als toegift gespeeld waarmee de Volharding, mede door het enthousiasme van dirigent Diekmann, zorgde dat er een polonaise door de zaal ging. Een mooi slot van een geslaagde avond.


auto`s

Woensdag 27 november 2013

40

Autobedrijf de Poort, gewoon zoals het hoort!

www.depoortautos.nl TE KOOP AANGEBODEN

T.k. 3 oude kaarten fabriek genderen/station Maartensdijk; 2 bkn i.d. soete suikerbol nr 3-4; 4 bkn piggelmee. Tel. 0416-691439.

BESCHOEIING ž beschoeiingsschotten ž damwand ž planken en palen ž beschoeiingsmatten

T.k. cinemaset m. dvd speler, Philips m. 6 boxen â&#x201A;Ź150,. Tel. 06-37477168.

diverse soorten en afmetingen

Frank Treuren BV

Meerkerk

T.k. d.eiken salontafel L1.40xB0,75xH0,45cm, ronde hkn en plateau v. bkn â&#x201A;Ź50,-. Tel. 073-5993134

Burg. Sloblaan 36

tel. 0183-351889

Webwinkel met prijzen en info:

T.k. Gazelle hrnfiets i.z.g.s. 28"st velgen, 7 versn., halogeen kopl. H80 vr.pr. â&#x201A;Ź85,-. Tel. 06-17153591.

www.FrankTreuren.nl

T.k. handgem. watermolen v.d. tuin. Tel. 06-31504786.

T.k. knop accordeon 120bas 4-korig Rossini i.g.s. Tel. 0183-442277. T.k. l.eiken salontafel Ă&#x2DC;100 â&#x201A;Ź30,-; oude doofpot koper â&#x201A;Ź40,-. Tel. 0183-627749.

Verras uw bezoek met een kleine attentie!

T.k. lrn fauteuil z.g.a.n. d.bruin 1.10m 90cmD â&#x201A;Ź100,. Tel. 06-37477168.

T.k. zonnehemel Sundream 12L â&#x201A;Ź45,-; 14-dlg winklerprince encyclopedie m. WP atlas â&#x201A;Ź30,-. Tel. 06-12759617.

7"/(&--*$6. 7"45(0&%CW s s s s

T.k. oude kop. hanglamp m. gl bol â&#x201A;Ź30,-; nw halogeen comfortcook â&#x201A;Ź30,-. Tel. 0183627749. T.k. rolluikbureau ant. m.eiken 1.25Bx1.15Hx74D â&#x201A;Ź175,. Tel. 06-10208290.

2ENTMEESTERS -AKELAARS4AXATIEKANTOOR

De Groot Drukkerij bv Zuidzijde 131, Goudriaan, Tel. 0183 - 583311

EHEERENEXPLOITATIE " !AN ENVERKOOPAGRARISCH VASTGOED 4AXATIES /NTEIGENINGENSCHADEREGELINGEN

BeĂŤdigd Rentmeester, Gecertificeerd Makelaar/Taxateur Agrarisch Onroerende Zaken

Roodseweg 11 4156 AP Rumpt T: 0345-651635 M: 06-51260930 www.vangellicumvastgoed.nl

NU of NOOIT korting! Betaal GEEN 21% BTW op de Ford Fiesta Style!

GRATIS RESERVEREN

HOLLYWOUD Programma van do. 28-11-2013 A

L

M

K

E

R

K

tot en met wo. 04-12-2013

Deze week: Broâ&#x20AC;&#x2122;s Before Hoâ&#x20AC;&#x2122;s wereldpremière met castvisit!

Ford Fiesta Style 3-deurs 1.0 48kW - 65pk

10 december is het weer Ladies Night in Hollywoud, deze keer met de film Soof. 11 december Nachtelijke première The Hobbit: The Desolation of Smaug 3D om 00:01 uur. Om uw bezoek nog aangenamer te maken is ons gebouw voorzien van klimaatbehandeling. Overigens kunt u bij ons ook gratis parkeren.

â&#x201A;Ź 11.161,-

Normaal â&#x201A;Ź 13.995,Nu met 21% BTW - KORTING:

vanaf slechts

1 jaar

â&#x201A;Ź 129,-

GRATIS

p.mnd met Ford Options

OP=O

P!!

ALL-RISK Autoverzekering

NU MET 5.9% ACTIERENTE

BROâ&#x20AC;&#x2122;S BEFORE HOâ&#x20AC;&#x2122;S WERELDPREMIĂ&#x2C6;RE MET CASTVISIT Vr. 29-11 19.00 BROâ&#x20AC;&#x2122;S BEFORE HOâ&#x20AC;&#x2122;S â&#x20AC;&#x201C; VOORPREMIĂ&#x2C6;RE Za. 30-11 22.00, Di. 03-12 21.00, Wo. 04-12 21.00 MANNENHARTEN â&#x20AC;&#x201C; PREMIĂ&#x2C6;RE Do. 28-11 11.00/14.00/18.30/20.15, Vr. 29-11 11.00/15.30/18.30/20.30, Za. 30-11 15.30/18.30/20.00/21.00, Zo. 01-12 15.30/18.30/20.45, Ma. 02-12 11.00/14.00/18.30/20.45, Di. 03-12 11.00/14.00/18.30/20.15, Wo. 04-12 11.00/15.30/18.30/20.15 MIDDEN IN DE WINTERNACHT Do. 28-11 11.00/15.35, Vr. 29-11 11.00/14.45, Za. 30-11 11.00/12.30/14.45, Zo. 01-12 11.00/12.30/14.45/16.30, Ma. 02-12 11.00/15.35, Di. 03-12 11.00/15.35, Wo. 04-12 11.00/12.45/14.45 THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE Do. 28-11 13.30/18.15/21.00, Vr. 29-11 16.00/ 18.45/21.00/21.30, Za. 30-11 16.00/18.45/20.30/21.30, Zo. 01-12 16.00/18.15/20.30, Ma. 02-12 18.15/21.00, Di. 03-12 18.15/20.45, Wo. 04-12 11.00/16.00/18.15/20.45 DIANA Do. 28-11 18.00, Vr. 29-11 17.45, Za. 30-11 17.45, Zo. 01-12 18.00, Ma. 02-12 18.00, Di. 03-12 18.00 HET DINER Do. 28-11 11.00/13.30, Vr. 29-11 19.10, Za. 30-11 19.10, Zo. 01-12 18.55/21.00, Ma. 02-12 13.30/20.15, Di. 03-12 13.30/20.30, Wo. 04-12 18.00 TURBO 3D NL Do. 28-11 13.45, Za. 30-11 10.30, Zo. 01-12 10.30, Ma. 02-12 13.45, Di. 03-12 13.45, Wo. 04-12 16.30 PLANES 3D NL Do. 28-11 16.00, Vr. 29-11 14.00, Za. 30-11 14.00, Zo. 01-12 14.00, Ma. 02-12 16.00, Di. 03-12 16.00, Wo. 04-12 14.00 DE CLUB VAN SINTERKLAAS EN DE PIETENSCHOOL NL Do. 28-11 15.30, Vr. 29-11 13.30/16.15, Za. 30-11 10.30/12.15/13.30/16.15, Zo. 01-12 10.30/12.15/13.30/16.15, Ma. 02-12 15.30, Di. 03-12 15.30, Wo. 04-12 11.00/13.30/16.15 SINTERKLAAS EN DE PEPERNOTEN CHAOS NL Do. 28-11 16.15, Vr. 29-11 13.00, Za. 30-11 13.00/14.30, Zo. 01-12 13.00/14.30, Ma. 02-12 16.15, Di. 03-12 16.15, Wo. 04-12 13.00/14.30 DE NIEUWE WILDERNIS Do. 28-11 11.00/18.30, Vr. 29-11 11.00/16.30, Za. 30-11 11.00/16.30, Zo. 01-12 11.00/20.15, Ma. 02-12 11.00/18.45, Di. 03-12 11.00/18.45, Wo. 04-12 18.45 SNEAK PREVIEW Ma. 02-12 20.30 BOULEVARD: PRINCE AVALANCHE Wo. 04-12 20.30

Ons programma kunt u ook vinden op onze website www.hollywoud.nl SPORTLAAN 59 TE ALMKERK, (GRATIS) RESERVEREN 0183-307286

RIJKLAAR VANAF â&#x201A;Ź 12.108,Meerprijs 5-deurs incl. BTW korting â&#x201A;Ź 413,5 JAAR GARANTIE Meerprijs reservewiel incl. BTW korting â&#x201A;Ź 83,nu voor slechts â&#x201A;Ź 240,Meerprijs metallic lak incl. BTW korting â&#x201A;Ź 498,Meerprijs Technology Pack incl. BTW korting â&#x201A;Ź 409,- (Navigatie en SYNC Bluetooth Voice Control)

Uw voordeel kan oplopen tot ruim â&#x201A;Ź 3.190,- exclusief bij crum!

ONS VAK

=

UW VOORDEEL

COMPLEET UITGERUST MET O.A.: Airconditioning, 7 airbags, Radio/CD/MP3-speler met USB en stuurwielbediening, Elekrische ramen voor, Centrale deurvergrendeling op afstand, Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, Ford My Key programeerbare sleutel, ESP stabiliteiscontrole, Hill start assist, Getint glas, In hoogte verstelbare bestuurdersstoel, Buitenspiegels in carrosseriekleur, 15 inch stalen velgen met sierdeksels. De Crum BTW korting wordt alleen gegeven op de catalogusprijs van de auto en fabrieksopties, niet over de BPM. Alle geldende Ford acties zijn reeds in de korting verwerkt en de Fiestaâ&#x20AC;&#x2122;s zijn voorzien van een 2013 kenteken tenaamstelling. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspeciďŹ caties. Vraag naar de vboorwaarden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot:km/liter: 23,3 - liter/100km: 4,3 - CO2 uitstoot gr/km: 99.

Kenmerken Options aanbieding: Contante prijs â&#x201A;Ź 11.161,-

Aanbetaling Totaal kredietof inruil bedrag â&#x201A;Ź 2005,-

â&#x201A;Ź 9.156,-

Vaste debet rentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

5.9%

5.9%

Duur overeen- Termijnbedrag komst (mnd) (p.mnd.) 25

Slottermijn

Totaal te betalen

â&#x201A;Ź 7.031,-

â&#x201A;Ź 12.132,-

129,-

Dealer treedt op als verbonden bemiddelaar en adviseert daar mee uitsluitend voor FCE bank. De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de tot standkoming ven de overeenkomst verstrekt.

De dealer waar ALLES kan !

Crum

Weth. Schoutenweg 1 - Culemborg - tel. 0345-515757 Waterveste 12 - Houten - tel. 030-6344100 Korte Dreef 1 - Vianen - tel. 0347-373636

www.crum.nl

Vanaf 1 januari 2014 gaat Het Kontakt Edities over op vaste advertentieformaten. Meer informatie? Vraag de nieuwe formaten en tarievenkaart aan bij onze advertentie afdeling. Telefoon: 0183-583200 Email: advertentie@het kontakt.nl


Woensdag 27 november 2013

PROGRAMMA STANDEN Zaterdag 30 november 1e klasse A Leerdam Sport-Nivo Sparta, Roda’46-LRC, Nieuwland-FC Breukelen, Eemdijk-CSW, Zuidvogels-De Meern, ARC-SVL, VVZ’49Almkerk 2e klasse F Altena-WNC, Tricht-Roda Boys, GDC-Everstein, SV Capelle-Rijswijkse Boys, SVWGVV’63, Meerkerk-Hardinxveld, LiendenGJS 3e klasse C Herovina-Groote Lindt VVAC-ASH, EBOH-Groot Ammers, DFCZBC’97, Peursum-GSC/ODS, PapendrechtAmstelwijck, De Alblas-Ameide 3e klasse D Heukelum-Groote Lindt, NOAD’32-SSC’55, Woudrichem-ONI, NEO’25-Wilhelmina’26, BLC-Unitas, BVV-Zuilichem, SleeuwijkSparta’30 4e klasse C Haaften-HSSC’61, Schelluinen-Asperen, Arkel-SVS’65, Streefkerk-Vuren, Raptim-Lekvogels, Noordeloos-Dubbeldam Zondag 1 december 3e klasse C Beesd-DSC, OSC’45-Emplina, RKDVC-Boxte, VCB-Baardwijk, ODC-Wilhelmina, BurenRWB, BMC-Zwaluw VFC 4e klasse F Alem-Rhelico, Hurwenen-HHC’09, FC Engelen-SCR, Nieuwkuijk-Jan van Arckel, GVVMaliskamp, RKTVC-SC Elshout, BZS-Vlijmense Boys

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

41 sport

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

ASH klopt Groot-Ammers in slotminuut ĥĢĩĩĬIJĴ š ASH versloeg Groot Ammers zaterdag in de laatste minuut. Uit een vrije trap schoot Hidde van Wageningen de thuisclub in Hellouw naar 2-1 winst. Voor Groot Ammers was dat een tegenvaller want na de verdiende gelijkmaker van Gauthier Luwawa leken de sterkere gasten eerder voor een zege in aanmerking te komen. ASH-trainer Gerrit Molenaar was opgetogen over de late winst: “Vorige week bij Groote Lindt voetbalden we goed en verloren we vlak voor tijd erg ongelukkig. Vandaag was Groot Ammers beter en winnen we in de laatste minuut met een fantastische vrije trap. Een maximaal resultaat met een minimale personele bezetting met vijf invallers. Dit is een heel belangrijke overwinning.”

moest de thuisclub keeper Tobi Bambacht wegens een beenblessure vervangen door Ron de Joode. Na de pauze was Groot Ammers duidelijk sterker. De terechte gelijkmaker liet nog een half uur op zich wachten. Uit een vrije trap van invaller Casper Nieuwenhuizen schoot Gauthier Luwawa raak: 1-1. Bijna hadden de gasten direct doorgedrukt maar Jan-Willem Renes kwam na een voorzet van Pim den Hartog balcontrole tekort. Een vrije trap van

Nieuwenhuizen ging hoog over. Het gebrek aan aanvalsrendement brak Groot Ammers op. Beslissende vrije trap ASH rook de zege die voor Hidde van Wageningen, Danny Bijl, Arjan van der Meijden en Marijn Hak nog buiten bereik bleef. Tot de beslissende vrije trap van Hidde van Wageningen in de 94e minuut via de onderkant van de lat keeper Wilco van Gelderen verraste: 2-1. Even later blies scheids-

rechter Guus Bierings af. Zijn negen gele kaarten (zes voor ASH en drie voor Groot Ammers) suggereerden mogelijk een irritante partij maar het was juist een sportief duel met een sensationeel slot. Met de late 2-1 zege werd ASH te royaal beloond doch na de sneue afloop tegen GSC/ODS en Groote Lindt was de club alleen maar blij dat de weegschaal zo laat nu eens in Hellouws voordeel doorwoog. Anton van der Giessen

Voor rust waren er weinig scoringsmogelijkheden. ASH-aanvoerder Danny Bijl kon een voorzet van Arjan van der Meijden net niet afronden. Groot Ammers kreeg halfweg de eerste helft na een voorzet van Robert van Tilborg de beste kans. Spits Cees Mourik kopte de bal echter over het doel heen. Dat ASH-doel werd verdedigd door routinier Tobi Bambacht want vaste keeper Arjan Klip is tot de winterpauze uitgeschakeld. Doelpunten Na ruim een half uur nam ASH onverwachts de leiding. Arne Hak kopte een voorzet van Arjan van der Meijden terug voor doel waar ASH-topscorer Danny Bijl raak schoot: 1-0. In de rust

™6H="bViX]l^ccZg=^YYZkVcLV\Zc^c\Zc^cYjZaiZ\Zc<gddi6bbZgh#

FOTO: JEROEN DE BRUIN

Gezellig potje badminton Arkel is superieur tegen Lexmond: 8-1 met je vrienden ĥĢįĴĦħīĢīš Badmintonclub Herwijnen verzorgde vorige week woensdag een vriend(innen) toernooi voor haar jeugdleden. Leden konden een vriend of vriendin meenemen die nog niet lid is van de badmintonclub. Er werd enthousiast ingeschreven. In totaal hebben er veertien koppels meegedaan verdeeld over twee groepen. Het was een gezellige drukte in de gymzaal in Herwijnen. Alle vrienden en vriendinnen werden op de hoogte gebracht van de regels. Na het warm slaan waren de kinderen er helemaal klaar voor. De jongere kinderen waren als eerst aan de beurt. Het was duidelijk dat alle kinderen er fanatiek voor gingen, bij elk punt dat ze kregen werd een vreugdedansje of ´yes´ gebaar ge-

maakt. Houda Driouichi en Imad Driouichi scoorden de meeste punten en werden verblijd met een medaille. In de tweede groep speelden de oudere kinderen. De badmintonners hielden rekening met de niet-badmintonners, door weinig te smashen. Met een hele korte shuttle over het net en een clear achterin het veld moest er wel veel gerend worden. De finalewedstrijd ging tussen Willemijn Pons met Lijs Valentijn en Corné van Arendonk met Ids van Horssen. Corné van Arendonk en Ids van Horssen kwamen al snel op een voorsprong. Willemijn Pons en Lijs Valentijn kwamen wat later op gang en haalden Corné van Arendonk en Ids van Horssen net voor het eindsignaal in. Eindstand: 1311.

Rhelico pas na rust los tegen BZS 7:JH>8=:B™ Rhelico had niet al teveel moeite met BZS, maar wist dat pas na rust in

de score uit te drukken. Uiteindelijk won de ploeg uit Rumpt ruim: 1-4. “Een terechte overwinning”, vond Rhelico-trainer Marijn van Kersbergen. “BZS speelt vrij opportunistisch met veel lange ballen. Daar hadden wij echter geen problemen mee.” Het duurde echter nog wel vrij lang voor Rhelico afstand kon nemen. Ondanks enkele opgelegde kansen ging de ploeg met ‘slechts’ een 0-1 voorsprong rusten. Olof Schiltmans scoorde die openingstreffer. Na rust liepen de gasten uit. Het was opnieuw Schiltmans die profiteerde van een losgelaten bal van de keeper: 0-2. Bertho van Lith besliste de wedstrijd met de 0-3, nadat hij van Akram Chahyd de kans kreeg uit te halen. Willem Verweij, in het veld gekomen voor Jan Bassa, pikte ook nog zijn doelpunt mee met de 0-4. BZS redde in de slotfase nog de eer.

Asio verliest laatste duel competitie ĥĞĞģıĢīš De tafeltennissers van Asio hebben de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie met 7-3 verloren van Rally 2 uit Wijk en Aalburg. Adri van Maurik won twee partijen, Cor van Horssen eentje. Asio is uiteindelijk derde geworden in de competitie.

ĞįĨĢĩš Na amper een kwartier spelen was de subtopper tussen Arkel en Lekvogels, met Joey van Assendorp in de onbetwiste hoofdrol, beslist. Na zijn vierde goal liet de Arkelse goalgetter, later uitgeroepen tot Man of the Match, zich geblesseerd wisselen. Met een 6-0 ruststand rekende het thuispubliek - tevergeefs - op dubbele cijfers. Arkel begon zeer voortvarend. In tegenstelling tot de voorbije wedstrijden stokte de doelpuntenmachine niet. Een ongelukkige handsbal van Patrick Kersbergen na twee minuten wedstrijd werd zwaar bestraft door

scheidsrechter Van Rumpt. Met een ‘Panenkaatje’ zette Joey van Assendorp Arkel op een vroege voorsprong. “De laatste weken barst ik van het zelfvertrouwen en raak ik steeds meer in vorm. Ik durfde zo’n stiftje wel aan. Helaas speelde een oude enkelblessure op en na een scheut in mijn hamstring heb ik mij voor de zekerheid laten wisselen. Met 4-0 kon dat ook”, lachte Van Assendorp. Arkel liet Lekvogels even op adem komen, maar zat na fraaie combinaties en dito goals van Remie Schuurman en Dylan Verschoor met een halfdozijn doelpunten aan de thee.

Voetbalfeest levert flink bedrag op ĩĦīĤĢĴĞĞĩ š De vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen FC Lingewaal en RKC Waalwijk heeft een flink bedrag opgeleverd. De opbrengst is half november overhandigd aan de deelnemende voetbalverenigingen van Lingewaal: vv Asperen, Herovina en vv Vuren.

Het bestuur van FC Lingewaal heeft elke voetbalclub een bedrag geschonken van 1.500 euro. De verenigingen is gevraagd dit geld te gebruiken voor een goed doel waar de hele vereniging bij is gebaat. Ook komend jaar komt FC Lingewaal

in actie op 5 juli 2014 op het terrein van Herovina. De aanvraag voor de wedstrijd is inmiddels ingediend bij de gemeente. Voor de belangstellenden is er zelfs een speciale facebookpagnia van FC Lingewaal (Groot Lingewaals Voetbalfeest. Initiatief FC Lingewaal is een initiatief van Alexander Prosman en Jenno van Ekeren. Na een geslaagde jubileumwedstrijd van v.v. Asperen 50 jaar - FC Lingewaal ontstond het idee om jaarlijks FC Lingewaal te laten spelen tegen een bekend goed spelend team. Voor komend jaar wordt druk gezocht naar een tegenstander.

Bridge Leerdam ĩĢĢįġĞĪš Frank de Groot en Thea van de Bosch wonnen bij bridgeclub Leerdam de tweede serie van de bridgecompetitie. De laatste competitieronde werd gewonnen door Amy Sonneville en Ad de Bok. Zij eindigden voor Jan Beumer en Harrie Heijnen. Uitslagen op hetkontakt.nl.

In de tweede helft zakte Arkel weg en hadden zowaar de gasten uit Lexmond een veldoverwicht. Patrick Kersbergen kreeg, vanaf elf meter, de eerste kans om het leed enigszins te verzachten. De boomlange verdediger schoot naast. Op het uur was het wel raak. Jian Chen slalomde ongehinderd naar 6-1. Het nonchalant acterende Arkel kwam met tien man te staan. Björn van Hoogdalem, te laat met zijn sliding, vloerde rond de middellijn aanvoerder Ronnie van Kippersluis. In de slotfase herpakte de thuisploeg zich. Dylan Verschoor scoorde nog twee keer en bepaalde de einstand op 8-1.

™DkZg]VcY^\^c\kVcYZX]ZfjZh#

FOTO: AANGELEVERD

Het bedrag werd uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de de Lingewaalse verenigingen. Op de foto staan van links naar rechts Patrick de Ridder (v.v. Asperen), Krijn de Jong (Herovina), Alexander Prosman (v.v. Asperen), Henk van der Vliet (voorzitter v.v. Vuren), Frans van Ooijen (voorzitter v.v. Asperen) en Jenno van Ekeren (v.v. Vuren)


auto`s

Woensdag 27 november 2013

42

Doe nĂş uw deal van het jaar!

.499,Swift Bandit 5-deurs â&#x201A;Ź 15 Kosten rijklaarmaken, 1.088,- + metallic lak, Waxoyl etc. â&#x201A;Ź

16.587,Normale rijklaarprijs: â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź 2.087,- -/Extra inruilpremie

,All-in rijklaar nĂş: â&#x201A;Ź 14.500

De Swift Bandit is brutaal, sportief en is uitgerust met heel veel extraâ&#x20AC;&#x2122;s. Door o.a. standaard ESPÂŽ* (Traction en Stability Control) is hij erg veilig. Hij heeft het maximale aantal van 5 veiligheidssterren. Tijdelijk leveren wij de Swift Bandit 5-deurs extra compleet. Inclusief beschermende :D[R\OEHKDQGHOLQJDËšHYHUNRVWHQHQHHQ volle tank brandstof betaalt u nu, all-in rijklaar, â&#x201A;Ź 14.500,- waarbij uw voordeel oploopt op tot ruim â&#x201A;Ź 2.000,-. Kiest u in plaats hiervan liever voor een 50/50 deal over drie jaar of â&#x201A;Ź 1.750,- accessoires? Ook dat kan. Doe dus nu de â&#x20AC;&#x2DC;deal van het jaarâ&#x20AC;&#x2122; en kom snel bij ons langs. Brandstofverbruik volgens de Euro 5-norm (CE), 715/2007 en 692/2008: 4,9-5,6 l/100 km; 17,9-20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113-129 g/km. Genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM en kosten rijklaarmaken.

Elektrisch bedienbare ramen vóór

ABS met elektronische remkrachtverdeling

Hoogteverstelling bestuurdersstoel

Stoelverwarming voorstoelen

Elektrisch verstelbare, verwarmde buitenspiegels

ESPÂŽ (Traction en Stability Control)

Waxoyl-behandeling

Volle tank brandstof

Achterspoiler

Boardcomputer

Lederen stuurwiel

Centrale deurvergrendeling

Engine Auto Stop/Start Systeem

Maximale aantal NCAP veiligheidssterren (5) 1 jaar gratis mobiliteitsgarantie 3 jaar fabrieks garantie

7 airbags

12 jaar carrosseriegarantie

Airconditioning Radio/CD/MP3speler

Lichtmetalen 16-inch velgen

$ËšHYHUSDNNHW Metaallak

Cruise control

Private Lease: v.a. â&#x201A;Ź 299,- all-in!

Handgeschakelde versies:

Swift Bandit 5-deurs, nĂş rijklaar voor â&#x201A;Ź 14.500,- Uw voordeel: â&#x201A;Ź 2.087,Kanters & Bolenius

Stationsweg 21, 4205 AA Gorinchem, Tel. (0183) 627 999 www.kantersenbolenius.nl

Garagebedrijf Blitterswijk Dorpsstraat 55, 4145 KB Schoonrewoerd, Tel. (0345) 641 263 www.blitterswijksuzuki.nl

Wij doen alles voor uw auto

*ESPÂŽ is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Peugeot 206 1.4 XS Quiksilver

Mercedes C-Klasse Estate 1.8 Avantgarde

Nissan Micra 1.2 Acenta

Nissan Qashqai 2.0 Connect Edition

Zilver - 2003 - 120.612 km

Zwart - 2011 - 82.757 km

Zwart - 2008 â&#x20AC;&#x201C; 33.717 km

Grijs - 2010 - 124.075 km

â&#x201A;Ź 4.300,-

â&#x201A;Ź 25.950,-

â&#x201A;Ź 7.450,-

Ford Focus 1.6 Trend Automaat Groen 2002 129.384 km Ford C-Max 1.6 Trend Zwart 2008 118.259 km Jeep Patriot 2.4 Sport Adventure Zwart 2009 99.529 km Mitsubishi Colt 1.3 Invite Zwart 2006 80.777 km Opel Corsa 1.4 Edition Grijs 2011 50.685 km Opel Astra 1.8 Cabriolet Bertone Zilver 2003 60.758 km Peugeot 208 1.4 Allure Grijs 2012 12.778 km Seat Leon 1.6 Sport Grijs 2008 80.003 km DIT IS SLECHTS EEN SELECTIE UIT ONS AANBOD OCCASIONS

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

4.250,9.250,12.250,5.450,9.950,5.950,15.440,9.740,-

â&#x201A;Ź 18.250,-

Onderhoud alle merken Schadeherstel Lpg inbouw Airco Campers Caravans Aanhangwagens Alle merken occasion

BMW 535i Aut. High Executive 2012 â&#x20AC;&#x201C; 18.000 km â&#x20AC;&#x201C; â&#x201A;Ź 57.900,-

BMW X1 sDrive 2.0i Business 2012 â&#x20AC;&#x201C; 27.000 km â&#x20AC;&#x201C; â&#x201A;Ź 32.900,-

BMW 116i 5-drs Business /Urban Line 2012 â&#x20AC;&#x201C; 21.000 km - â&#x201A;Ź 26.900,-

BMW 745iA Executive Zilver 2002 213.000 km â&#x201A;Ź 12.900,BMW 525iA Sedan Exe Zwart 2006 70.000 km â&#x201A;Ź 22.900,BMW 523iA Sedan High Exe Zwart 2010 50.000 km â&#x201A;Ź 43.900,BMW X5 3.0i A Executive Zilver 2001 185.000 km â&#x201A;Ź 8.900,BMW 330iA Sedan Executive Blauw 2009 81.000 km â&#x201A;Ź 26.900,BMW 320i Sedan Executive Bruin 2012 33.000 km â&#x201A;Ź 34.900,BMW 325dA Sedan Business Zwart 2008 101.000 km â&#x201A;Ź 24.900,BMW 318i Sedan Executive Blauw 2006 67.000 km â&#x201A;Ź 15.900,BMW 318i Sedan Executive Antraciet 2006 101.000 km â&#x201A;Ź 14.900,BMW 316i Sedan Executive Blauw 2003 99.000 km â&#x201A;Ź 7.900,BMW 120i 5-drs High Exe Zilver 2006 72.000 km â&#x201A;Ź 14.900,BMW 118i 3-drs Business Zwart 2008 47.000 km â&#x201A;Ź 16.900,Kijk voor het totale aanbod op www.bergwerffbmw.nl

Bergwerff, uw adres voor BMW en MINI.

Bosch Car Service

Visscher Leerdam - Parallelweg 4 Telefoon 0345-63 60 26

www.visscher.nl

BMW 325i Touring High Executive 2008 â&#x20AC;&#x201C; 72.000 km - â&#x201A;Ź 25.900,-

BMW Erkend Service Partner MINI Erkend Service Partner

J. Bergwerff & Zn. Kleine Haarsekade 12-14, Gorinchem Telefoon 0183-624011


Woensdag 27 november 2013

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

WWW.REGIO-VOETBAL.NL

43 sport

Hans Richters weg bij Herovina

Graafschap Biljarts verstevigt zijn koppositie

ĥĢįĴĦħīĢīš Trainer Hans Richters vertrekt aan het einde van dit seizoen bij derdeklasser Herovina. Het bestuur is ‘absoluut’ niet ontevreden over zijn functioneren, maar denkt dat na vier seizoenen de talentvolle groep toe is aan een nieuw gezicht.

įIJĪĭı š De biljarters van De Graaschap Biljarts verstevigden afgelopen week hun koppositie door een dubbele winst op Terborgse Wijncentrale Veltins: 2-4 en 2-4.

Weer zege voor waterpolodames ĤĬįĦīĠĥĢĪĊĩĢĢįġĞĪš De waterpolodames van de Linge/PCG zijn nog steeds heel goed bezig. De GorcumsLeerdamse combinatie boekte dit keer een 4-9 zege bij MNC Dordrecht 2. De eerste periode ging gelijk op: 2–2. Door verdedigend meer druk te zetten op de Dordtse dames namen de Linge/PCG de leiding in de wedstrijd. Aanvallend werd de tegenstander in verwarring gebracht door verschillende aanvallende systemen te spelen. Keepster Evelien van Eijkeren onderscheidde zich door een strafworp te stoppen. Het slotakkoord was voor Anouk Kemkes, die met een knap doelpunt de 4-9 binnenschoot.

Jurgen de Ridder (libre, 250) begon vanaf aquite met 58 caramboles tegen Boudewijn Alink. Hierna nam Alink de regie van de partij over en speelde met een mooie serie van 237 de partij in de derde beurt uit. Op de andere tafel speelde Gerrie van Eck (kader 47/2, 175) een degelijke partij tegen Heinz Schmale. In de achtste beurt produ-

ceerde hij een sterke serie van 112. Van Eck maakte de partij in negen beurten uit. Aan Frank Vermeulen (bandstoten, 75) de eervolle taak om de winst voor zijn team binnen te halen tegen Wim Siebelink. Vermeulen begon al snel een mooie voorsprong op te bouwen van 35 om 10. Daarna zorgde de speler van Graafschap Biljarts voor een solide verdediging en wist de partij binnen te halen in negentien beurten. Revanche Een op revanche beluste Jurgen de

Ridder kreeg het in de volgende partij nog moeilijker. Toen De Ridder in de tweede beurt miste bij de zesde carambole, strafte Alink dit genadeloos af met een serie van 243. Weer stonden de Rumptenaren op een 2-0 achterstand. De partijen die volgden waren opnieuw zeer belangrijk. Van Eck liet zijn verdediging ook staan en speelde met regelmatige series de partij weer uit in vijftien beurten. Alles of niets Wederom moest Vermeulen de winst binnenhalen. Deze keer ging het wat

minder makkelijk. In eerste instantie zag het er goed uit. Vermeulen bouwde een voorsprong op en verdedigde die kabbelend naar de eindstreep. MaarSiebelink brak sterk door deze verdediging heen en pakte na een serie van 25 de leiding. Vermeulen begreep dat het alles of niets was en produceerde de benodigde vijftien bandstoters in de daaropvolgende twee beurten. Omdat Siebelink de nastoot met nog vijf te maken caramboles miste, ging de volle winst naar De Graafschap Biljarts.

Haaften D2 is ongeslagen kampioen geworden. SV Meerkerk werd zaterdag met 2-0 verslagen. Het kampioenschap werd gevierd met bekers, bloemen, friet en een rondrit door Haaften en Tuil. FOTO: AANGELEVERD

Bekerwinst voor dames WHV ğĬĢĨĢĩš De volleybaldames van WHV wonnen zaterdag de bekerwedstrijd tegen promotieklasser Hornerhof uit Horn met 3-1. De wedstrijd werd gespeeld in Boekel. In de eerste twee sets was het voor WHV nog wat zoeken naar de juiste speelwijze. De eerste set werd gewonnen met 26-24. De tweede set ging verloren met 2125. Daarna begon de machine van WHV langzaam maar zeker te draaien. Wanneer de blokkering niet scoorde zat de verdediging precies goed. Helemaal volgens de afspraken. Het collectief van WHV zegevierde nu wel. Lange rally’s werden gewonnen en twijfelballen werden in het voordeel van WHV beslist. De derde set werd met 25-23 binnengehaald. In de vierde set maakte WHV het zichzelf nog spannend. Het kostte moeite om het lange blok van Hornerhof te passeren. WHV begon met een achterstand van 7-2. De WHV-dames wisten zich echter te herpakken. De blokkering liep plotseling weer als een trein en ook de verdediging stond als een huis. De set werd binnengehaald met 20-25. Zaterdag spelen de dames van WHV vanaf 12:30 uur in de Lockhorst in Sliedrecht.

Leerdammers op NK taekwondo ğĬĵıĢĩš Taekwondo Academy Leerdam heeft zondag goed gescoord op de Nederlandse Kampioenschappen taekwondo in Boxtel. Er deden ruim 200 deelnemers mee. De vijftien taekwondo-ka’s van sabum Henk Schaaij waren gebrand om een titel te behalen. Door de Leerdammers werd bij de tuls vier keer het podium gehaald en zes keer bij sparring. In de jeugd Bklasse werd Joep de Adel twee keer Nederlands Kampioen, in de onderdelen tuls en sparring, hierdoor werd hij verkozen tot allround-winner jeugd B. Jamie Zhou behaalde een derde plaats bij de tuls jeugd B-klasse en bij de jeugd A-klasse tuls werd Rico Brand tweede en Aeneas Inta derde. Tijdens het sparren lieten de Leerdammers snelle doeltreffende technieken zien. Aeneas Inta werd Nederlands Kampioen in de A-klasse jeugd. Bij de senior dames A-klasse werd Naomi Ridderhof Nederlands Kampioen en bij de heren werd Remon van Ingen tweede. Ook bij de senioren heren B-klasse behaalde Romano Reijnders zijn Nederlands titel en Thymo Rijneveld behaalde een derde plaats. Een aantal taekwondo-ka’s haalden het podium niet ondanks hun inzet.

Slecht begin BCL tweede helft competitie ĩĢĢįġĞĪš De Leerdamse badmintonners van BCL zijn de tweede helft van de competitie slecht gestart. Het team verloor thuis met 1-7 van Inside’82 uit Baarn. In de uitwedstrijd ging het nog gelijk op. Jeffrey van Luijn en Jan Peter Sprong speelden één van hun betere dubbels van dit seizoen. Er waren soms lange rally’s nodig om een punt te maken. De heren van Inside ’82, die al jaren een duo vormen, waren uiteindelijk net iets beter. Debbie den Hartog en Ans van Hoogdalem kwamen niet lekker in hun spel. Er werden bij beide duo’s veel fouten gemaakt, waardoor de rally’s kort waren. De eerste set werd gemakkelijk gewonnen door de Leerdammers, de tweede set door de tegenstanders. In de derde en beslissende set trokken de dames uit Baarn aan het langste eind: 18-21. In de vier singles konden er ook geen punten voor Leerdam geteld worden. Jeffrey van Luijn speelde drie gelijkopgaande sets. Hij kon zijn single niet omzetten in winst. In de derde set

maakte hij net iets meer fouten dan zijn tegenstander. Ans van Hoogdalem speelde gelijktijdig haar single. In de eerste set bleef het spannend tot het eind. Met een eindstand van 23-25 pakte de dame van Inside’82 de eerste set. In de tweede set maakte Ans veel fouten op de return van de service van haar tegenstander. De beslissing was snel gemaakt. Jan Peter Sprong speelde zijn tegenstander uit op de goede momenten en won. In de tweede set maakte hij teveel fouten. Hij herpakte zich in de derde set, maar verloor nipt. Debbie den Hartog maakte punten met diepe clears op de backhand en strakke drops. Aan het eind van de beide sets lukte het haar niet om het af te maken, zodat ook deze partij verloren ging Jan Peter Sprong en Ans van Hoogdalem redden de eer voor Leerdam. Ans sloeg de shuttles scherp over het net, vervolgens kon Sprong de rally afmaken met een smash. Ze wonnen na drie spannende sets.

Vijfde verlies voor De Linge/PCG

Waterpoloteam <15 blijft ongeslagen

ĩĢĢįġĞĪĊĤĬįĦīĠĥĢĪ š De waterpoloheren van de Linge/PCG bivakeren nog steeds onderaan de ranglijst. Thuis werd alweer de vijfde nederlaag van het seizoen geleden. Dit keer tegen de Zeeuwse Kust. In Gorinchem werd het 9-10.

ĩĢĢįġĞĪĊĤĬįĦīĠĥĢĪš Het jongenswaterpoloteam onder de 15 van sg De Linge/PCG blijft ook na de zevende competitiewedstrijd ongeslagen. Vorig jaar oktober verloren ze hun laatste wedstrijd in competitieverband. Met nog éém wedstrijd tot de winterstop kunnen ze bij winst de koppositie stevig in handen houden. Dat het een team is dat zowel aanvallend als verdedigend hun mannetje staat, blijkt wel uit het feit dat het doelsaldo 111 voor en slechts twintig tegen is.

De heren begonnen dramatisch aan de thuiswedstrijd tegen de waterpoloers uit Vlissingen. Na één periode stond er een 0-5 achterstand op het scorebord. De rest van de wedstrijd was de Gorcums-Leerdamse combinatie de betere ploeg. Langzaam maar zeker kwam de thuisploeg dichterbij en bij een 9-9 stand was er zelfs nog een goede kans op een overwinning. Maar dat zat er niet in. Kwartje Het kwartje viel namelijk de andere kant op. De Zeeuwen maakten vlak voor tijd de winnende treffer. Einduitslag: 9-10. Doelpunten: Tjerk Noorduyn - 4, Nicky Advokaat - 2, Victor Visser - 2 en Martin Middelkoop - 1.

Weer volle winst Tavernie/VTV īĦĢIJĴĩĞīġš Dankzij een nieuwe 10-0 overwinning op de Rotterdamse dames van FVT is Tavernie/VTV in de tweede divisie andermaal als tweede geëindigd. De Nieuwlandse tafeltennissters hadden een gemakkelijke middag. Amber van Dorp had één keer vijf games nodig en voor de rest verscheen er telkens 3-0 of 3-1 op het bord. Jacky Alting, Laura Daatzelaar en Amber van Dorp zegevierden allen driemaal en Van Dorp en Daatzelaar pakten ook het dubbelspel.


Kom naar de sfeervolste KERSTSHOW IN DE REGIO

g a d Zon ember ec end d 1 op ge 10:00 r n u a u v 00 : 7 1 -

Tuincentrum van den Hurk wordt zaterdag 30 nove mber en zondag 1 decemb er bezocht door

zwarte pieten

Cyclaam ø 30 cm

OrchideeĂŤnshow

1

diverse soorten en kleuren

van 3,99 voor

4

99

vanaf

99

Bolsius geurkaarsen + diffusers

50% korting op elk 2e artikel naar keuze*

1

van 2,49 voor

Hyacinten diverse kleuren, 3 per pot

29

Grandioze acties op alle modellen

Kunstkerstbomen

, r e b m e c e d tie 1 a r t g s a n o d m n e A .s. zo arbecue d

rb e b e W r e t oken, k n e t i u b unieke win r ai bre culin

aster. El Ham m r l l o i o r d G d d g e verzor timent. r Certifi r e o b s e s a W l r a e i Offic hele Web

p het ge o g n i t r o ber 2013 m e c e d 15% k 1 p zondag

* Vraag naar de voorwaarden. Aanbiedingen geldig van woensdag 27 november t/m dinsdag 3 december 2013. Zolang de voorraad strekt.

en Actie alle

geldig o

" T: 0345 512136 !!! 

48 leerdam 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

48 leerdam 13 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement