Page 13

Donderdag 20 februari 2014

LEES ONS

‘LIKE’ ONS

VOLG ONS

BEKIJK ONS

13 nieuws

WWW.HETKONTAKT.NL

Voorjaarsevenement

Al bijna tachtig standhouders nemen deel aan beurs in Groot-Ammers

Herstart voor Voorjaarsevenement Jaren stond de Alblasserwaardse bedrijvenbeurs niet meer op de agenda, maar in april is het weer zover: dan presenteren tientallen ondernemers zich op het Voorjaarsevenement in Groot-Ammers. ĤįĬĬıĉĞĪĪĢįİ š In de jaren tachtig en negentig vond de beurs om de zoveel jaar plaats. Toen de ‘kartrekkers’ echter eind jaren negentig besloten er een punt achter te zetten, bleken er geen opvolgers te zijn. Maar in 2014 staat er een herstart op de planning. Eén van de organisatoren van het eerste uur, Cor Mourik, gaf daarvoor de aanzet. “Ik stapte vorig jaar bij autobedrijf Mak binnen en we kregen het over de beurs. De eigenaar zei: ‘Als die weer komt, schrijf ik me gelijk in’.”, blikt Mourik terug. “Zelf had ik mijn drogisterij in Groot-Ammers verkocht en ik had dus meer tijd tot mijn beschikking.” Desondanks zocht en vond hij in zijn zwager Peter Kwakernaak, in het dagelijks leven manager financiën en bedrijfsvoering, een mede-organisator. “Cor wist mij te strikken door zijn enthousiasme”, glimlacht hij. “Daarnaast vind ik het ook mooi om op deze manier iets te kunnen doen voor het verenigingsleven.” Want het tweetal is niet aan de slag gegaan om de eigen portemonnee te spekken. Een podium bieden aan ondernemers is het belangrijkste doel, maar de opbrengst gaat uiteindelijk naar vogelvereniging De Edelzanger en gymvereniging WIK. Professioneel Het is een herstart, maar Kwakernaak en Mourik besloten er meteen vol voor te gaan. Niet voorzichtig opbouwen,

maar meteen een groots en professioneel Voorjaarsevenement neerzetten. Flyers, posters, een Facebook-pagina, een wedstrijd waarbij reizen te winnen zijn, het wordt allemaal uit de kast getrokken. “De animo onder bedrijven is groot”, constateren ze. “We zitten inmiddels al op bijna tachtig standhouders. Daarbij is er vanuit elke branche, met uitzondering van de auto-sector, maar één vertegenwoordiger. We willen echt een zo gevarieerd mogelijk aanbod voor de bezoekers realiseren.” De grote toeloop zorgt ervoor dat inmiddels ook al gekeken wordt naar de mogelijkheid om ook de eerste verdieping van bowling- en partycentrum De Ooievaar, waar het evenement plaatsvindt, te gaan gebruiken. Een plattegrond van de begane grond maakt duidelijk dat daar alle vierkante meters al vergeven zijn. “We hebben gekozen voor een indeling in verschillende pleinen: onder meer vrijetijdsbesteding, wonen, auto’s en diensten. Eén plein blijft vrij voor allerlei activiteiten, workshops en demonstraties.” Wijnproeverij Want om bezoekers meer te bieden dan alleen stands staan deze ook nadrukkelijk op de planning. Bijzondere tractoren van vereniging De Lange Slag, demonstraties van onder meer etsen en keramiek en een wijnproeverij zijn daarvan goede voorbeelden. Alles wordt uit de kast getrokken om het evenement te laten bruisen. “En of we

het vaker op de agenda gaan zetten? Dat is afhankelijk van hoe het de eerste keer gaat. Na afloop evalueren we de beurs en beslissen we over de toekomst.” Het Voorjaarsevenement is op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 april.

™8dgBdjg^`ZcEZiZg@lV`ZgcVV`kddg9ZDd^ZkVVg^c<gddi"6bbZgh#

Waterkwaliteit en -peilen ook online įĢĤĦĬš Waterschap Rivierenland stelt vanaf deze week waterinformatie in de vorm van digitale kaarten via www.wsrl. nl beschikbaar. Op de kaarten is de waterkwaliteit in een bepaalde regio of de actuele waterpeilen van bevaarbare wateren van onder andere de Linge en de Alblas te zien. Agrariërs kunnen zo bijvoorbeeld bekijken hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in de regio en watersporters kunnen het waterpeil gebruiken om in te schatten of ze onder een bepaalde brug door kunnen varen. Het waterschap is in het rivierengebied onder andere verantwoordelijk voor voldoende water (niet teveel en niet te weinig) en een goede waterkwaliteit. Om zijn taken goed uit te kunnen voeren, verzamelt het waterschap allerlei informatie over het watersysteem. Zo wordt op ongeveer 300 meetpunten maandelijks een monster van het oppervlaktewater genomen. Deze worden in een laboratorium geanalyseerd om de concentraties van een aantal stoffen

te bepalen. Op de kaart die nu beschikbaar is staat in hoeverre aan de normen wordt voldaan. De trend geeft aan of de toestand van de waterkwaliteit verbetert of verslechtert. Het waterpeil in het rivierengebied wordt via 300 stuwen en gemalen automatisch geregistreerd. Zo

Editie Alblasserwaard Oplage: 24.100 exemplaren Verspreidingsgebied Verschijnt gratis huis-aan-huis op donderdag in de plaatsen Ameide, Arkel, Bleskensgraaf, Brandwijk, Giessenburg, Goudriaan, Groot-Ammers, Hei- en Boeicop, Hoogblokland, Hoornaar, Kinderdijk, Langerak, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Molenaarsgraaf, Nieuwland, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, Noordeloos, Ottoland, Oud-Alblas, Schelluinen, Streefkerk, Tienhoven, Wijngaarden.

kan Waterschap Rivierenland tijdig maatregelen nemen bij teveel of te weinig water. Het waterpeil in wateren als de Linge of de Alblas zijn handig voor bijvoorbeeld watersporters die willen weten waar ze nog net wel of niet onder een brug door kunnen.

™=ZilViZghX]VeoZiYZlViZgeZ^aZch^cYh`dgidca^cZ#

Algemene voorwaarden Alle orders worden afgesloten overeenkomstig de regelen voor het advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van koophandel. Uitgever/directie Het Kontakt Edities bv, Goudriaan Floor de Groot Adres Het Kontakt Edities bv Zuidzijde 131 | 2977 XE Goudriaan Postbus 1 | 2977 ZG Goudriaan Telefoon (0183) 58 32 00 Advertentieafdeling Fax (0183) 58 33 08 advertentie.alblasserwaard@hetkontakt.nl

De toegangsprijs is 6 euro voor een eenmalig bezoek (in de voorverkoop 5 euro). Leden van de Rabobank krijgen 1 euro korting. Een passe partout voor drie dagen kost 10 euro. Kinderen tot 2 jaar mogen gratis naar binnen; van 2 tot en met 12 jaar is de

FOTO: GEURT MOUTHAAN

Advertenties Carmen Timmer (06) 10 05 49 53 Caroline Rothuizen (06) 51 10 91 14 Max Broekhoff (06) 51 31 49 35 Redactie Fax (0183) 58 85 52 redactie.alblasserwaard@hetkontakt.nl Hoofdredacteur Rick den Besten Redactie Geurt Mouthaan (0183) 58 32 57/ (06) 53 26 51 99 Anne Marie Hoekstra (0183) 58 32 77/ (06) 10 95 22 59 Sportredactie Rick den Besten (0183) 58 32 01 (06) 53 41 00 19

toegangsprijs 4 euro. “Maar daarbij zijn wel een patatje en een ijsje inbegrepen”, vult Cor Mourik aan. “Het Voorjaarsevenement moet echt een beurs voor het hele gezin worden.” Geurt Mouthaan

FOTO: GEURT MOUTHAAN

Afscheid familie Bakker van De Linde De actiegroep die zich inzet voor Berry en Corita Bakker, beheerders van De Linde in Meerkerk in Brandpunt in Nieuwland, houdt vrijdag 21 februari een afscheidsbijeenkomst. “Als actiegroep willen wij een ieder in de gelegenheid stellen om afscheid van hen te nemen. Iedereen verdient een afscheid na zoveel jaar trouwe dienst. Daarom nodigen wij allen uit om de familie Bakker en hun medewerkers persoonlijk de hand te drukken”, stellen de leden van de actiegroep. Binnenlopen kan van 20.00 tot 22.00 uur. Het beheerdersechtpaar Bakker moet na een langlopend conflict met de gemeente Zederik dorpshuis De Linde op 1 maart uit. B::G@:G@™

Implantologie, Parodontologie Kronen en bruggen, Mondhygiëne Endodontologie, Esthetische tandheelkunde

Gebitsprothesen Klikgebit op implantaten Deskundig & vrijblijvend advies

De tandartsenpraktijk O. Dokman

De tandprothetische praktijk Dokman

Gorinchem, Vroedschapstraat 13A, 4204 AJ Tel.: 0183 - 62 27 21

Gorinchem, Vroedschapstraat 13A, 4204 AJ Tel.: 0183 - 63 61 36

Hoornaar, Dorpsweg 127C, 4223 NH Tel.: 0183 - 58 92 88

Hoornaar, Dorpsweg 127C, 4223 NH Tel.: 0183 - 58 92 88

www.tandland.nl

www.tandland.nl

Website www.hetkontakt.nl Advertentietarieven Zie www.hetkontakt.nl of neem contact op met een van onze medewerkers. Contracttarieven op aanvraag. Combinatiemogelijkheden met Het Kontakt editie Leerdam, Vianen, Lek en IJssel Oost en West, Land van Heusden & Altena, Bommelerwaard en Klaroen.nl. Inzendtermijn Advertenties tot woensdag 08:00 uur Redactiekopij tot woensdag 08:00 uur Digitaal aanleveren van advertentiemateriaal in overleg

Verspreiding Van de Meer / Gorinchem (0183) 63 80 55 www.vandermeerverspreiding.nl Auteursrechtenvoorbehoud Uitgeverij Het Kontakt Edities bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

08 alblas 14 epaper  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaas...

Advertisement