Expovisie winter 2012

Page 1

Beneluxblad voor exposant en beursmanager

WINTER 2012

> NR 614 > Expovisie

Honda verhoogt haar beursrendement door slimme investering

JAARGANG 61 > NR 614 > WINTER 2012

Honda

verhoogt haar beursrendement door slimme investering BEURSTRAINING

ONENIGHTSTAND

STAND DESIGN

De last van het contact leggen

De kunst van het weglaten

Altijd opvallende elementen

Han Leenhouts

Theo van den Dungen, Madrene

by Heleen Valstar

■ LEADMANAGEMENT ■ STANDBOUWGALERIJ ■  ARCHITECT@WORK ■ 413855_expovisie_614.indd 1

03-12-12 19:43


413855_expovisie_614.indd 2

03-12-12 19:43


413855_expovisie_614.indd 3

03-12-12 19:43


Inhoud Jaargang 61 > nr 614 > WINTER 2012

006 De open antwoorden van Han Leenhouts

Zo leg je contact met beursbezoekers

011 Honda kiest voor

koop/huur-concept

Standconcept

014 “ Naar de IFFA geweest?

Neen, ik zat op de FAFFI!”

What’s in a name?

019 Han Leenhouts Column

020 De kunst van het weglaten De onenightstand

022 Dolgelukkig met een smalle doos Beursdeelname

024 Van lead capture naar lead management Bezoekersregistratie

045 Acquisitiepad uitgezet door publicaties

006 De open antwoorden van Han Leenhouts Beurstraining Bezoekersbenadering

Roularta Media Group

046 Altijd een opvallend

element in het ontwerp by Heleen Valstar

050 AutoRAI 2013 afgelast Beursnieuws

055 Christophe Landuyt Column

056 Bruin café werkt beter dan schemerlamp Landenpaviljoens

046

020 Theo van den Dungen en de kunst van het weglaten

“Ik zorg altijd dat er een opvallend element in het ontwerp zit”

De onenightstand

Standdesign

Madrene

by Heleen Valstar

058 Eén beurs, acht landen Architect@Work

060 Johan De Deygere weg bij Brussels Expo Branchenieuws

04

062 Serviceadressen

413855_expovisie_614.indd 4

03-12-12 19:43


Voorwoord

Leve het evenementenbureau Beste lezer,

“I

Standbouwgalerij

k kies bewust voor een evenementen­ bureau om onze beursdeelname te regelen, in plaats van een standbouwer”. De uitspraak is van productspecialist Marc van Blerk van Legrand Nederland, die ik ontmoette op de beurs Design District. Ik plaatste zijn visie op onze beurzenblog en dat leverde direct felle reacties op. Van standbouw­ bedrijven met name. En toch begin ik er weer over. Let wel, uiteindelijk Edwin Nunnink wordt er een standbouwbedrijf bij een beurs­ Edwin.nunnink@hetportaal.com deelname betrokken en ja, ik erken dat diverse standbouwbedrijven ook het volledige traject van een beursdeelname uit handen kunnen nemen van een exposant . Maar daar gaat het niet om. Mijn stelling is dat een evenementenbureau een toegevoegde waarde kan hebben voor een beursdeelname. Zeker in een tijd waar beleving belangrijk is. Daar ligt een schone taak voor exposanten die hun doelgroep willen raken. Een goed voorbeeld was de Energy Experience tijdens de energieconferentie Metering, Billing/CRM Europe van 9 tot en met 11 oktober in Amsterdam RAI. Evenementenbureau LiveHouse ontwikkelde dit concept in opdracht van KPN, Liander, Siemens, TNO en TenneT. Op zichzelf al een bijzondere samenwerking, want de gezamen­ lijke boodschap prevaleerde hier boven de commerciële doelstellingen van de individuele partners. De beursbezoekers kwamen in een compleet andere omgeving bij het betreden van het 900 m2 tellende parkpaviljoen. Na een warm welkom door de burgemeester van Voltage City (een ingehuurd spookhuis) werden ze getrakteerd op een indrukwekkende 3D-show over de noodzaak van een nieuwe manier van energiedistributie, met aansluitend een vermakelijke rit in een tweepersoonskarretje langs de energiethema’s. Daarna werden ze ontvangen op het dorpsplein, waar vertegenwoordigers van de vijf bedrijven een rond­ leiding verzorgden langs een aantal presentaties, ter illustratie van hoe intelligente elektriciteitsnetwerken de industrie én de maatschappij veranderen en om de discussie over de energietransitie met de vakbeursbezoekers aan te gaan. Het resultaat? Opvallend veel jonge bezoekers bezochten de Energy Experience. En dat is waar we als branche naar op zoek zijn, gezien de zich doorzettende vergrijzing onder de beursbezoekers.  ■

uwgalerij.nl www.standbo

Opmerkelijke expo projecten Vanaf pagina 027

Colofon JAARGANG 61, WINTER 2012 Expovisie nummer 614, VAKBLAD VOOR DE EXPOSANT EN BEURSMANAGER. OPLAGE: 9.000 exemplaren. FREQUENTIE: vier keer per jaar. UITGEVERIJ: Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer, T: (075) 6475747, F: (075) 6284914, E: expovisie@hetportaal.com, I: www.expovisie.nl REDACTIE: Edwin Nunnink (Hoofdredacteur Nederland), Christophe Landuyt (Hoofdredacteur België), Judith Munster (Eindredactie). UITGEVER: Edwin Nunnink. ABONNEMENTEN: Els Metselaar (abonnementen@hetportaal.com), Nederland en België: € 84,36 per jaar (excl BTW), Europa: € 88,36 per jaar, Studenten: € 46,35 per jaar. Abonnementen worden afgesloten voor een jaar en verlengd tot wederopzegging. Opzeggen: schriftelijk twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode. VERZENDING BELGIË: 4x per jaar, maart, juni, september, december. Erkenningsnummer P309948. Afgiftekantoor Antwerpen X. ADVERTENTIES: Hans Dekker (hans.dekker@hetportaal.com), T: (075) 6475747. TRAFFIC: Natasja Groenink (traffic@hetportaal.com), T: (075) 6475747. VORMGEVING: Aryen Bouwmeester, SDA Print + Media. DRUK: SDA Print + Media. COVER: KOP

05 413855_expovisie_614.indd 5

03-12-12 19:43


Beursgesprek Tekst Judith Munster

De OPEN

ANTWOORDEN

van Han Leenhouts Wat is het mooiste dat u vandaag heeft gezien? Hoe wilt u de koffie? Waarom kopen mensen juist dit product, denkt u? Zomaar een paar vragen uit Peppertalk 2.0, het nieuwe boekje van Han Leenhouts met ‘224 pittige open vragen’. Reden voor Expovisie om de beurstrainer ook een paar open vragen voor te leggen. Hoeveel procent van de mensen die een beurstraining volgen vindt het lastig om op een beurs contact te leggen met een onbekende voorbijganger? “Tachtig procent. Als ik vraag waarom ze dat lastig vinden, krijg ik steevast dezelfde antwoorden. Ik durf niet, ik vind het zelf ook niet leuk als ik word ‘besprongen’, misschien word ik wel afgewezen… Ten eerste sta je als standbeman­ ner niet voor de ‘leuk’ op de stand, het hoort bij je werk. Ten tweede zijn beursbezoekers geen ‘argeloze’ voorbij­ gangers; ze wéten dat ze aangesproken kunnen worden en wíllen dat zelfs graag. Het hoogtepunt van een beursdag is voor een bezoeker juíst dat verrassende gesprek bij dat bedrijf dat hij nog niet kende.”

Hoe gaat het verder als je toehoorders snappen dat contact maken noodzakelijk is om een succesvolle beurs te draaien? “Dan vragen ze hoe ze dat moeten doen en zeg ik: ‘Door een goede vraag te stellen die het gesprek kan openen’. ‘Dat doe ik niet, hoor’, zeggen ze dan. ‘Als ik steeds dezelfde vraag stel, komt het zo gemaakt over, dan ben ik mezelf niet.’ Mensen trekken echt alles uit de kast om maar zover mogelijk bij bezoekers uit de buurt te blijven.” “Als je tegenwoordig bij Shell afrekent, vraagt de kassa­ medewerker standaard of je van de aanbieding gebruik wilt maken. ‘Ja, irritant!’ reageert de helft van de groep. En dan zeg ik: ‘Jullie vinden het misschien irritant, maar het gaat er niet om wat jullie ervan vinden, het gaat erom dat het werkt.’ Dat geldt ook voor een beurs. En natuurlijk zit er weleens een bezoeker tussen die geen interesse heeft, maar ik verzeker je dat je in 99% van de gevallen een nor­ male respons op je vraag krijgt.”

Wat doet een goede open vraag? “Een goede openingsvraag breekt het ijs tussen bezoeker en beursdeelnemer en brengt het gesprek op gang. Beursbemanners zien er erg tegenop, maar dat is echt nergens voor nodig. De eerste drie keer moeten ze zich misschien over een drempel heen zetten, maar de vierde keer voelen ze zich al veel zekerder en vanaf de vijfde keer beginnen ze er echt lol in te krijgen. Waarom? Omdat je als standbemanner de leukste en interessantste mensen ontmoet. Uiteindelijk vindt iedereen het een kick om een vruchtbaar gesprek met een potentiële klant te voeren. Degenen die er vooraf het meest tegenop zagen, ontpoppen zich op de stand vaak als de grootste fanatiekelingen.”

Er zijn ook cursisten die denken ‘mij hoef je niets meer wijs te maken’. Hoe ga je daarmee om? “Tot die groep is zo mogelijk nog moeilijker door te drin­ gen, omdat ze er niet voor open staan. Het gebeurt in zeven van de tien gevallen dat ik vlak voor de training door de leidinggevende even apart wordt genomen: ‘Ik wil u graag even waarschuwen dat er in het beursteam enige scepsis heerst over het nut van de training…’ ‘Geen zor­ gen’, zeg ik dan, ‘Daar hebben we ervaring mee’. Het feit dat de leidinggevende de guts heeft gehad om toch een beurstrainer in te schakelen, zegt natuurlijk al genoeg over de noodzakelijkheid ervan.” “Als beurstrainer moet je ervoor zorgen dat de scepsis er binnen een kwartier uit is. Je moet het direct benoemen: ‘Wat doe ik hier eigenlijk? Jullie weten alles toch al? En dan ga ik vertellen over mijn ervaringen op beurzen, nati­ onaal en internationaal, ik geef voorbeelden van de meest gemaakte fouten… als ze beginnen in te zien dat ze zelf

06 413855_expovisie_614.indd 6

03-12-12 19:43


ook kansen laten liggen, zijn ze om. Een enkele keer lukt het niet en dat is dan jammer.” “In elke groep zitten één of twee personen die overal tegen in gaan en niks willen aannemen. Wij beurstrainers noemen dat ‘het bedrijfszuur’. Inmiddels weet ik dat ik niet de aan­ gewezen persoon ben om dat zuur op te lossen.” “Ik baal er wel van, maar ik steek mijn energie liever in de mensen die er wel voor openstaan. Het omgekeerde gebeurt gelukkig ook. Laatst had ik een man die tegen zijn pensioen aan zat en alles al had meegemaakt en hij zei: ‘Ik dacht dat ik het wel wist, maar je hebt me toch veel nieuwe inzichten gegeven.’ Wij verkondigen geen moeilijke boodschap, het is geen hogere wiskunde. Wat wij tijdens de training proberen te bewerkstelligen is een gedragsverandering.“

Wat kunnen bedrijven zelf doen om de standbemanning voor te bereiden?

“als één ding me de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is het dat beursdeelnames waar de directeur bij de trai­ ning aanwezig is - de koffie bij wijze van spreken voor zijn medewerkers inschenkt en vanaf de opening op de stand present is - een succes worden. Niet omdat hij een sla­ vendrijver is die alles in de gaten wil houden, maar omdat hij meewerkt. Als de directie niet de significantie van een beursdeelname onderstreept, kunnen ze niet van hun per­ soneel verwachten dat zij dat wel doen.”

Een vakbeurs vraagt wellicht om een andere aanpak dan een consumentenbeurs? “Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen. Dat geldt ook voor nationale en internationale beurzen. Iedereen ter wereld vindt het lastig om het eerste contact te maken. Ik geef overal nagenoeg dezelfde training, in Zuid-Amerika, Azië, Afrika… Al lardeer ik het dan wel met

“Tijd met elkaar doorbrengen. Samen vooraf de beursdeel­ name met elkaar bespreken. Hoe gaan we het aanpakken? Wat hebben we de bezoekers te bieden? Via internet is er veel gratis materiaal beschikbaar om zo’n interne beursbij­ eenkomst te ondersteunen, ook via mijn site.” “Veel werknemers vinden een beursdeelname een hinder­ lijke onderbreking van hun werkweek. Of ze zien het als ‘een marketingfeestje’ en vinden dat de marketingmensen zelf maar moeten gaan. Als je met zo’n instelling op de beurs gaat staan, kan het nooit een succes worden.” “Daarom is het belangrijk dat de beurscrew vooraf bij elkaar komt. Laat ze weten hoe het standconcept in elkaar zit, wat de gedachte erachter is, hoe het werkt, wat de doelen zijn, hoe zij de voorbijgangers kunnen aanspreken. En: laat dit door iemand van de directie uitleggen, of laat er in ieder geval een directielid bij zijn.”

Het hoogtepunt van een beursdag is voor een bezoeker juíst dat verrassende gesprek bij dat bedrijf dat hij nog niet kende.

07 413855_expovisie_614.indd 7

03-12-12 19:43


Beursgesprek

Degenen die er vooraf het meest tegenop zagen, ontpoppen zich op de stand vaak als de grootste fanatiekelingen. lokale gebruiken en hou ik rekening met cultuurverschillen. Daarnaast pas ik de training uiteraard op het bedrijf aan, maar trainingstechnisch zijn er weinig verschillen. Bij een zakelijke beurs is het doel van een gesprek een vervolg­ afspraak, terwijl een gesprek op een consumentenbeurs veel meer een afgerond geheel is, daar kun je ter plekke de deal sluiten. Maar de aanpak en de klantenbejegening zijn hetzelfde.”

Je zou zeggen dat een vervolgafspraak maken makkelijker is dan een deal sluiten.

En nu is er het boek ‘Peppertalk 2.0, met 224 pittige open vragen? “In feite heeft bovenstaande gebeurtenis mijn weerstand opgeheven om mensen een standaard lijst met vragen voor te kauwen. Ik vond dat mensen zelf vragen moesten bedenken, toegespitst op hun eigen situatie en persoon. Daar geloofde ik in. Maar ik bleek het bij het verkeerde eind te hebben. Open vragen helpen om contact te maken, ook vragen die door een ander zijn bedacht. Dus ik besloot om het dan maar meteen goed aan te pakken en van alle open vragen en zinnen die ik in de loop der jaren had verzameld een boekje te maken.” ■

“Het komt allebei op hetzelfde neer. Je gaat het gesprek aan met een bepaald doel. Ik heb eens op de vakantie­ beurs getraind en één van de medewerkers vond het lastig om aan het eind van het gesprek op een deal af te koersen. Ze zei zelfs: ‘Getverdemme, dat doe je toch niet?’ en ‘Mag ik even een teiltje om te kotsen.’ Maar op een gegeven moment trok ze toch de stoute schoenen aan. Na een pret­ tig gesprek van twintig minuten met een ouder echtpaar, vroeg ze: ‘Zullen we het dan maar doen?’ Er volgde een pijnlijke stilte van tien seconden en toen sprak de man de legendarische woorden: ‘Waarom ook niet?’ om vervol­ gens zijn handtekening te zetten. Het volgende moment was de standmedewerkster mijn grootste fan: ze rende naar al haar collega’s en riep ‘Wat die beurstrainer zei klopt! Het werkt!’ Later zei ze tegen me: ‘Het was onbekend ter­ rein voor me, maar het voelde hartstikke goed!’“

Kun je een specifiek voorbeeld noemen waaruit blijkt dat open vragen werken? “Vorig jaar werd ik door Pon ingehuurd. De gewone beurstraining werd door de automerken zelf gedaan, ik werd aangetrokken om de centrale kick-off te doen - een powerpresentatie voor 450 man - en om zes dagdelen als non-mystery guest op de stands te acteren. Elke dag kwamen de mystery guest-reports binnen en na drie dagen ontstond het beeld dat er niet goed werd doorgevraagd. Ik heb toen de beslissing genomen – geheel tegen mijn principes in - om alle standmanagers een lijst met twintig auto-gerelateerde ‘ijsbrekers’ te geven, die zij weer aan hun standbemanners door brieften. Drie dagen later waren de resultaten aanzienlijk verbeterd.“

Peppertalk 2.0, 224 pittige open vragen ISBN: 978-90-819786-0-6 Prijs: € 12,50 Verkrijgbaar via www.salesandpepper.nl

08 413855_expovisie_614.indd 8

03-12-12 19:43


413855_expovisie_614.indd 9

03-12-12 19:43


413855_expovisie_614.indd 10

03-12-12 19:43


Standconcept Tekst Edwin Nunnink | Beeld KOP

Honda kiest voor koop/huur-concept

Verantwoorde investering in

OPTIMALE MERKBELEVING

Een optimale merkbeleving met een hoogwaardige uitstraling en toch geld besparen. Dat kan met een uitgekiend standconcept dat wordt opgebouwd uit zoveel mogelijk onderdelen die je kunt blijven gebruiken. KOP in Apeldoorn bedacht zo’n koop/huur-concept voor Honda.

M

Grotendeels herbruikbaar “De meeste stands worden niet langer dan twee tot drie jaar gebruikt en vrijwel altijd in huur”, vertelt Marius Bos. “Honda wilde een hoogwaardig concept, deels in koop en deels in huur. Het koopgedeelte is door alle divisies van

arius Bos, mede-eigenaar van stand- en inte­ rieurbouwbedrijf KOP in Apeldoorn, kreeg na een stevige pitch met drie collega standbouw­ bedrijven de opdracht om voor Honda Nederland een stand te ontwerpen en bouwen voor de Motorbeurs in

Jaarbeurs Utrecht voor de jaren 2012 tot en met 2015. Dat het concept geslaagd is blijkt wel uit verschillende ver­ volgopdrachten die KOP van deze opdrachtgever kreeg. Zo hergebruikte Honda Power Equipment delen van de stand voor hun beursdeelname aan de Hiswa. KOP won ook een internationale pitch voor een shop-inshop concept voor de divisie Power Equipment. Dit najaar zijn de eerste pilotstores op basis van het duurzame en modulaire winkelconcept voor Honda Europe ingericht. De bedoeling is om deze Honda-shops uit te rollen naar zo’n vierduizend dealers van Honda Power Equipment in Europa. Het is een shop-in-shop die de dealers uiteindelijk zelf kun­ nen assembleren, ondersteund door online instructie.

011 413855_expovisie_614.indd 11

03-12-12 19:43


Standconcept

Honda te gebruiken. Bij elke beurs dat ze dit weer inzetten, neemt de return on investment verder toe.” KOP werkt hiervoor met de standbouwsystemen van Aluvision. Voor de stand van Honda zijn er twee verschil­ lende profielen gebruikt. De zwaardere profielen voor de grote standonderdelen die de ruggengraat vormen en lich­ tere profielen voor de uitbouw. Bos: “Het is de uitdaging om deze slim te combineren in het standconcept, zodat je de stand per beurs makkelijk kunt aanpassen aan de situatie, zoals de beschikbare lengte, breedte en hoogte en eventu­ ele obstakels.” Ook de visuals, het meubilair, de verlichte logo’s en het hekwerk zijn meermalig te gebruiken. Zodoende heeft Honda een solide basis in haar eigen huisstijl voor elk eve­ nement waar het bedrijf aan deelneemt. Alleen voor zaken als tapijt, trussen en eventuele houtbouwonderdelen hoeft het bedrijf nog de portemonnee te trekken.

Premium status Volgens de briefing moest het ontwerp de premium status uitstralen die Honda wereldwijd heeft. Daarnaast moest het de veelzijdigheid van het motormerk duidelijk maken, onder het motto: ‘Er is een Honda voor iedereen!’. Het shop-in-shop concept dat Honda op dat moment in Nederland uitrolde voor haar motoren diende als basis van de vormgeving te worden gebruikt. Die vormen, het houtgebruik en de kleuren moesten terugkomen in het standontwerp. Veel visuals en veel flatscreens moesten de beleving in de ruim zevenhonderd vierkante meter grote stand versterken. En dan waren er natuurlijk de vele motoren die er hun plek moesten vinden. Met minimaal anderhalve meter afstand er tussen, zodat de bezoekers er direct contact mee kunnen maken. Resumerend moest de stand de mooiste Honda zaak van Nederland zijn voor vier dagen.

Doelgroepgericht Echter. KOP neemt niet automatisch de briefing van een opdrachtgever als enig uitgangspunt vertelt Bos: “Wij heb­ ben ook een eigen briefingdocument, met daarin vragen die wij essentieel vinden voor het maken van een goed standconcept. Daarin laten we de klanten de informatie invullen die wij vinden dat ontbreekt.“ “Je ziet dat zoveel bedrijven uiteindelijk tot productgericht denken bij een beursdeelname. Zo ging Honda in haar brie­ fing uit van de zeven productcategorieën.” “Wij hebben ze gevraagd om doelgroepgericht te denken. Ons geluk was dat een motormagazine net een onderzoek hiernaar had afgerond. Daaruit kwamen vier doelgroe­ pen naar voren: hedonisten (de no-nonsense genieters), forensen, solisten (de gelegenheidsrijders) en sportieve rijders. Op basis daarvan hebben we vier segmenten in de stand gecreëerd. Met visuals op lichtelementen, die ook zijn gemaakt met het Aluvision-systeem, konden bezoe­ kers direct zien waar zij de motoren konden vinden die het best passen die passen bij hun manier van rijden en motorgebruik.” In de evaluatierapportage van Honda valt nog wel te lezen dat het voor de opdrachtgever een uitdaging was om de

zeven productgroepen te verdelen over vier gebruiksegmen­ ten, omdat sommige motoren onder twee segmenten vallen.

Commerciële doelstellingen “Waar wij heel gefocust op zijn, is die eerste indruk die bezoekers van een stand krijgen”, vervolgt Bos. “Je weet dat een bezoeker binnen vijftien seconden bepaalt of hij je stand op komt of niet. Binnen die korte tijdspanne moet je beleving, een boodschap en herkenning communiceren. En over het algemeen zoekt een beursbezoeker naar de boodschap of het hem of haar iets bespaart of iets ople­ vert. Bij vakbeurzen is dat zeker essentieel.” “Daarnaast moet wat wij creëren ook een optimale werk­ plek zijn voor de standbemanning. Het is immers de omgeving waar commerciële mensen hun doelstellingen moeten halen. We vinden daarom ook training van de standbemanning heel belangrijk. Op verzoek nemen we de optie van een beurstraining door Excellent trainers mee in onze offertes.” “Voor mij gaat het om de totale beursdeelname. Het ont­ werp van een stand moet een geïntegreerd onderdeel zijn van het geheel. Liefst denk ik ook nog mee in welke standplaats er wordt gekozen. Doordat wij de locaties en

■ Honda Power Equipment hergebruikte delen van de stand voor hun beursdeelname aan de Hiswa, wat weer een extra verhoging van het rendement op de investering betekende.

012 413855_expovisie_614.indd 12

03-12-12 19:44


beurzen goed kennen, weten we vaak hoe de zichtlijnen en looplijnen zijn.”

Architectonische aandachtstrekker Als architectonische aandachtstrekker, van ver zichtbaar op de beursvloer, werd er een centraal geplaatste arch gebouwd. Op de kopse kant van deze schuin naar voren leunende constructie prijkte een dertig vierkante meter grote visual met daarop de in 2012 geïntroduceerde VFR1200X Crosstourer. Onder de arch bevond zich een royale, stijlvolle VIP-lounge. Hier werden de zakelijke relaties ontvangen en speciaal genodigden uit de doelgroep voor de nieuwe Honda Crosstourer. Voor de verkoop van kleding en merchandise op de beurs bevatte de stand een echte ‘shop-in-stand’. Verder was er een centrale balie voor de uitgifte van brochures.

Evaluatierapportage In haar evaluatierapportage toont Honda zich zeer tevreden over de uiteindelijke uitstraling, een mening die werd gedeeld door de standbemanning en de bezoekers. De stand was een opvallende verschijning op

de beurs die het marktleiderschap van het motormerk onderschreef. En dat was niet zo makkelijk als je op het eerste gezicht zou denken, vertelt Marius Bos. “Honda is namelijk ook een bescheiden merk, dat veel sympathie opwekt. Voor Hondabegrippen was dit een heel uitbundige stand. Ik vind het knap dat ze het in deze economisch moeilijke tijd toch heb­ ben aangedurfd om zo uit te pakken.” Het concept smaakte Honda uiteindelijk zo goed, dat haar divisie Power Equipment er in september ook gebruik maakte tijdens de Hiswa. Oorspronkelijk niet bedoeld, dus daarmee een extra verhoging van het rendement op de investering. Een basisinvestering waarvan Honda Nederland, zoals vooraf in haar briefing gesteld, drie tot vijf jaar wil profiteren.

■ Als architectonische aandachtstrekker werd er een centraal geplaatste arch gebouwd, die tevens diende als overkapping van een stijlvolle VIP-lounge.

Stijlvolle steunen Voor KOP levert deze succesvolle eerste kennismaking de nodige vervolgopdrachten op. Zo is Bos momenteel bezig met een ontwerp voor de steunen waarop de gepresen­ teerde motoren staan. “Wat ze nu gebruiken zijn grote zware platen, die je niet goed kunt wegwerken in de stand en die heel veel opslagruimte vragen. Wij gaan daar een nieuwe steun voor engineeren, die stijlvol, simpel en duurzaam is.” ■

013 413855_expovisie_614.indd 13

03-12-12 19:44


Beursorganisatie Tekst Christophe Landuyt Beeld Istockphoto

“Naar de IFFA geweest?

NEEN, IK ZAT OP DE FAFFI!” What’s in a name? Veel natuurlijk! Informatie over het soort manifestatie dat je kunt verwachten, over de beoogde doelgroep én over de ambities van de organisator. En wat is er eigenlijk mis met het begrip beurs, dat in snel tempo uit de naam van vak- en publieksmanifestaties verdwijnt? Expovisie bekeek een aantal markante naamsveranderingen.

S

oms kom je er ook na het doorlezen van de website niet uit: is dit nou een beurs of een congres? Er is natuurlijk een sterke convergentie tussen vakbeur­ zen en congressen. Congressen hebben inkomsten nodig en halen die voor een deel uit sponsoring, maar vooral uit de verkoop van beursvloer. Vakbeursachtige formats win­ nen voortdurend aan omvang en aan belang (in de balans van de congresorganisator). Die evolutie heeft ook een impact op de infrastructuurver­ wachtingen in de congreswereld. Anderhalf decennium geleden kwam een congreslocatie nog enigszins weg met een configuratie van auditoriumzitjes en vergaderzalen, tegenwoordig staat bijna altijd ook een ‘polyvalente’ ruimte op het verlanglijstje, bedoeld om er een kleine vakbeurs in op te trekken. De integratie van dat soort zaal in de congresinfrastruc­ tuur heeft uiteraard een niet te verwaarlozen impact op de directe omgeving van de accommodatie: plotseling moeten niet alleen bestelwagens maar ook heuse opleggers zich een weg banen door drukke stadskernen. Dat gaat niet altijd en niet overal even vlot en het vormt een - tijdelijke rem op de convergentietendens.

Eigen kerk Vanuit de hoek van de vakbeurzen wordt de convergentie aangestuurd door het voortdurend toenemend gewicht

van kennisgerichte programma’s die onder de naam van de vakbeurs ontwikkeld worden. Vroeger werden die rand­ programma genoemd. Wat meteen al aangeeft wat het relatieve belang was dat door de organisator aan het feno­ meen gegeven werd. In veel gevallen was het randprogramma een grote properatie, bedoeld om exposanten zoet te houden. Zet wat stoelen bij elkaar aan een podium, gooi er een microfoon en geluidsversterking bij en laat iedereen die dat wil lekker een preek voor eigen kerk houden. Gelukkig gingen zowel organisatoren als deelnemende bedrijven beseffen dat het anders moest en dat ook een vakbeurs een belangrijke(r) rol kan spelen in de kennisver­ meerdering van professionals. Het directe contact tussen een bezoeker met een vraag en een vakspecialist die wel­ licht het antwoord heeft leidt veel sneller tot een zakelijke transactie dan na een paar uur ronddolen op het internet.

Kopen en kijken Er is ondertussen een redelijke consensus: het contact op een vakbeurs beïnvloedt aankoopbeslissingen in gunstige zin en versnelt in veel gevallen het aankoopproces. Alles hangt af van de branche waarin je actief bent. Een dozijn rieten mandjes aankopen gaat ietwat anders dan een dozijn locomotieven aankopen. De voorzichtige formulering ‘beïnvloedt aankoopbeslis­ singen in gunstige zin’ heeft haar weerslag gehad op de naamgeving. Het woord ‘beurs’ als onderdeel van een naam werd hier en daar al snel als te mercantiel ervaren en vervangen door –trefdagen, -relatiedagen, -forum en andere softe alternatieven die de nadruk meer op het net­ werken dan op de transactie leggen. In dat perspectief is het wellicht niet te verwonderen dat de voor vorige maand geplande Facilitair Voordeeldagen te elfder ure geschrapt werden. Wie wil bij het inkopen van zakelijke diensten in een bazaar betrapt worden?

Danseressen met pluimen Naarmate aspecten als netwerken en beleving aan belang wonnen - een proces dat veel vaker door de bezoekers dan door de organisator aangestuurd werd - nam ook het aantal varianten toe. De toon werd gezet door de publieks­

014 413855_expovisie_614.indd 14

03-12-12 19:44


beurzen, die zich omturnden tot Fair, Show, Expo of Event. De toevoeging show is een indicator voor het gehalte danseressen-met-pluimen die je op het podium mag verwachten. Met expo zweemt de manifestatie naar kunst­ zinnigheid en cultuurminnendheid, zalf voor de ziel die lijdt onder al dat consumeren. Geef de manifestatie een andere naam en plots wordt ze een stuk(je) respectabeler. Een aantal vakbeurzen gingen dezelfde weg op. De ver­ vanging van ‘vakbeurs’ door een andere term moest in veel gevallen een wijziging in het concept of toch minstens een koerswijziging helpen benadrukken. Het marktvormend karakter van een manifestatie werd niet langer bepaald door het aantal transacties dat er gegenereerd wordt, maar door een veel gevarieerder pallet activiteiten van profes­ sionals onder elkaar: informatie en ervaringen uitwisselen, contacten leggen, oplossingen bedenken, bijpraten… In een aantal subsectoren hadden vakmanifestaties met de extensie ‘beurs’ zozeer de aansluiting met die nieuwe rol gemist, dat de term minstens voor twee generaties besmet is. Als organisator moet je in die gevallen het woord ‘beurs’ vermijden wil je überhaupt een kans maken. Bij zowel bezoekers als exposanten roept het onaangename herin­ neringen aan niet ingeloste verwachtingen op. Frustratie is zelden een vruchtbare bodem.

Dynamisch gegeven

Niet alles overboord “Het is een goed idee om de naam van je evenement en alles wat bij de identiteit hoort, kritisch door te lich­ ten. Maar het is geen goed idee om daarbij telkens alles overboord te gooien. Wat dat betreft functioneert een beursnaam eigenlijk op dezelfde manier als een merk: hij maakt een belofte, creëert bij de doelgroep verwachtin­ gen, probeert die verwachtingen in te lossen en boezemt daardoor gaandeweg steeds meer vertrouwen in. Ga je na elke editie opnieuw hard aan de knoppen draaien, dan moet je ook dat proces telkens opnieuw doorlopen.” Bij een eerste blik op de beursagenda ziet de merkenman geen manifestaties die zwaar in de fout gaan. Hij lijkt de grote variëteit aan namen zelfs te kunnen smaken. Thierry Cattoir: “De naam van een vakmanifestatie heeft uiteraard een totaal andere draagkracht voor iemand uit dat specifieke vakgebied dan voor iemand die daar hele­ maal buiten staat. Bij ‘Vakbeurs voor Theatertechniek’ kun je je als leek nog iets voorstellen, maar bij CUE (de nieuwe naam sinds 2012 ; RED) is dat al heel wat minder.” “Gaat het over publieksmanifestaties, dan stel ik vast dat steeds vaker het belevingsaspect in de naam geïntegreerd wordt. Dat is een goeie zaak, al maak ik daar gelijk een kleine kanttekening bij: probeer niet alle conceptuele over­ wegingen in de naam binnen te smokkelen, want dan is de kans zeer groot dat je een draak creëert.”

Op AG tot

“De identiteit van een manifestatie moet veel dingen tegelijk doen”, zegt Thierry Cattoir van Remarkable Europe. Als Europese merkenman is hij een onbetwiste autoriteit op het vlak van brand management. “Regelmatig moet je de naam van je evenement, het logo en de communicatie er omheen tegen het licht van de tijdsgeest houden. Wat willen de mensen die ik wil berei­ ken? Hoe leven ze en denken ze? Hoe kijken ze tegen de dingen aan? Wat verwachten ze en wat vrezen ze? Als de naam daar nauw bij aansluit, zit ie goed.”

“Stap twee: wat zijn je eigen ambities als organisator? Ook dat is een dynamisch gegeven. Je kunt klein begin­ nen en gaandeweg regionale, nationale of internationale weerklank vinden. Het lijkt me leuker om de naam af en toe in die richting bij te stellen dan andersom.” “Derde stap: leg de naam van het evenement naast de namen van de gevestigde spelers op de markt die je beoogt. Klopt het plaatje of zit er potentiële conflictstof in?”

015 413855_expovisie_614.indd 15

03-12-12 19:44


Beursorganisatie

Signatuurnamen Het beurzenlandschap in België en Nederland telt een aantal signatuurnamen waarbij er een sterke band is tus­ sen de naam en de organisator. Ahoy Rotterdam paste het principe in het verleden toe door het begrip Totaal aan de beursnaam toe te voegen. Amsterdam RAI houdt, zijn wortels getrouw, AutoRAI en AutoVakRAI op de agenda en Kortrijk Xpo voegde vorige maand de nieuwkomer HR Xpo (vakbeurs voor personeelsbeleid) toe aan het duo Xpo 112 (vakbeurs voor urgentiediensten) en Tuin Xpo (publieks­ beurs over groen genieten). Letterwoorden of acroniemen zijn bijzonder handig wan­ neer je heel veel betekenis in een relatief kort woord wil stoppen. De drie letters SSA (voor Safety & Security Amsterdam) beantwoorden de vraag wat de twee kernthe­ ma’s van het evenement zijn én waar het plaats vindt. Idem voor de IFFA oftewel Internationale Fleisch Fachausstellung: ’t is een vakbeurs, ’t gaat over vlees en het is internationaal. Het handige van acroniemen is dat je er letters kan aan toevoegen naarmate het themabereik van de manifestatie uitbreidt. PCE (Power Controls Europe) werd PCIME (Power Controls & Intelligent Motion Europe) op het ogenblik dat sturingen verder geautomatiseerd werden. En SPS IPC

■ Thierry Cattoir van Remarkable Europe: “Regelmatig moet je de naam van je evenement, het logo en de communicatie er omheen tegen het licht van de tijdsgeest houden”

Drives begon ooit als een doodgewone vakbeurs voor sturingstechniek.

Nahost Acroniemen hebben evenwel ook een belangrijk nadeel: hun betekenis reikt niet verder dan het taalgebied waarin ze ontstaan zijn. Dat is niet erg voor een IT-vakbeurs, want in zowat alle talen is informatietechnologie aai-tie. Maar wat doe je met iets als een Internationale Süsswahren Messe (ISM)? Tot ver buiten Europa weet elke zoetwarenprofessio­ nal wat er achter het letterwoord schuil gaat, maar één keer losgekoppeld van zijn oorspronkelijke locatie, verliest het acroniem zijn draagkracht. Daarom heet de editie in Dubai niet ISM Nahost maar Sweets & Snacks Middle East. En om min of meer dezelfde reden moet je op een mooie dag AGF Totaal toch omdopen tot Fresh Rotterdam.

Visserslatijn

U komt toch ook opdagen? Op 3 en 4 februari vindt in Amsterdam-Noord de première van het vakevenement showUP plaats. De locatie: De Overkant, een gewezen fabrieksgebouw die tot evenementenhal omgeturnd werd. Het marktsegment: binnenhuisdecoratie en giftware. “Het wordt eerder een pilooteditie”, zegt organisator Daan van Trigt, die een goeie 25 exposanten bij elkaar wil brengen. “De branche die we willen bedienen heeft het echt niet voor de wind in deze barre tijden, maar toch was er ruimte voor een nieuw initiatief.” “Uiteraard hebben we af te rekenen met een klassiek fenomeen wanneer een nieuw vakevenement in de markt gezet wordt. Iedereen kijkt de kat uit de boom, op een handvol echte industry leaders na. Met die zijn we rond de tafel gaan zitten om het concept uit te tekenen en om het een naam te geven; en daar is best wel wat over gediscussieerd.” “In onze branche heb je vakevenementen waarvan de naam je precies vertelt wat je te zien zal krijgen: Maison & Objet, de Meubelbeurs… Je hebt namen die het wat abstracter houden: Tendence, Ambiente….” “Wij wilden in de naam vooral een gevoel tot uitdrukking brengen: we moeten vooruit met onze branche, niet de schouders laten hangen maar een wervelende show opvoeren waar de bezoekers kracht, energie en inspiratie kunnen uit putten. En als je beide combineert, zegt de naam ook nog eens dat je dit evenement als vakman of vakvrouw vooral niet mag missen.”

Een streepje Latijn staat altijd keurig. En als het over vak­ beurzen gaat, mag dat gerust een streepje visserslatijn zijn. De enige voorwaarde is dat de naam eindigt op een -a. Een Latijnse -a, de onzijdige meervoudsvorm die je nog het best kan vertalen als ‘alles wat des … is’. Het geeft meteen de ambities van een aantal internationale vak­ manifestaties aan: ze willen niks minder dan het volledige universum dekken voor een bepaald vakgebied. Medica in Düsseldorf wil het volledige spectrum van de medische zorg bedienen, Tavola in Kortrijk wil hetzelfde voor al het lekkers dat in de Benelux op tafel komt en Hippologica in Berlijn voor alles wat met paardensport te maken heeft. Ook de (pseudo-)Latijnse namen laten zich in verande­ rende omstandigheden gewillig naar de hand zetten. Fruit Logistica legt de nadruk niet langer op vruchten, maar op de uitrusting die je nodig hebt om kersen te plukken, te bewaren en te transporteren. De vakbeurs voor de automotive aftermarket AutoTechnica in Brussel krijgt er volgend jaar in mei een zusje bij: TransTechnica. Doelmarkt? Goed geraden! De aftermarket voor transportvoertuigen. Het enige probleem met dit soort universele namen is dat ze ook in de bedrijfswereld erg in trek zijn en dat veel alternatieven dus al elders in gebruik zijn. AquaTerra, een conferentie annex vakbeurs over water en land en de plek waar die beide elkaar raken, heeft gewoon mazzel gehad. Een Latijnse woordstam maakt de naam min of meer universeel, het toevoegen van een Latijnse uitgang geeft bovendien ook nog eens een aura van ernst. Noem een vilbeluik Animalia en plots gaat het minder stinken. ■

016 413855_expovisie_614.indd 16

03-12-12 19:44


413855_expovisie_614.indd 17

03-12-12 19:44


413855_expovisie_614.indd 18

03-12-12 19:44


Column

Han

LEENHOUTS

‘G Han Leenhouts is directeur van Sales & Pepper en gespecialiseerd in het trainen van standpersoneel. In Expovisie deelt hij zijn observaties, gedachten en ervaringen die hij als frequente beursbezoeker opdoet.

aat het wel goed met de beurzen?’, vroeg de vader van een van mijn collega-trainers aan zijn dochter. Hij woont in Amsterdam, ‘achter de RAI’, aan de Kennedylaan. ‘Hoezo pap?’, antwoordde ze. ‘Nou vroeger konden we bij de geringste beurs onze auto niet meer kwijt en liepen er mannen met hesjes te controleren of je wel in de wijk woonde. Dat is niet meer zo.’

Bekende trends Het is de weerslag van een aantal bekende trends. Bezoekers worden ouder, er gaan er steeds minder mensen naar een beurs en ze blijven er korter. En wel­ licht maken ze meer gebruik van het openbaar vervoer. Het goede nieuws is dat de bezoekers ‘beter’ zijn, meer gericht naar een beurs komen. Zie de uitwas van niche beurzen in dat perspectief. Mijn zienswijze op de markt kon ik afgelopen periode ondermeer ventileren in een serie lezingen op de Zuid-Amerikaanse vakbeurs ExpoSystems in São Paulo en in een interview voor een onderzoek over live communicatie in 2025 door CLC-Vecta. Alle vraagstellers waren ook reuze benieuwd naar de invloed van social media. Tien jaar geleden was er de grote angst voor internet als space-invader. Nu vreest men dat het getwitter, gefacebook, gelinkedin, gexing, geinstagram, gefoursquare en gehyves het einde der tijden inluiden. Welnu deze angst lijkt mij ongegrond, want mits goed aangepakt kan het een enorme versterking zijn. Er onstaan zelfs bureaus die zich op de overlapping van deze wereld richten.

Schokkend communicatiegedrag Wat wel een gevaar is van de social media is dat mensen in de leeftijd 18 tot 28 veel minder in staat zijn om echt aan live communicatie te doen. Een gesprek aanknopen en voeren is verworden tot een paar swipe bewegingen en getik op een retinascherm. Ik heb ze vaak in training en dat is echt schokkend. Ja , eeeh, mijnheer dat ga ik niet doen hoor zo direct op iemand af. Relax man, geef iedereen de ruimte. Volslagen serieus, om vervolgens weer met de smart­ phone aan de gang te gaan. Dat is iets waarop ik het antwoord niet direct heb.

Mijn bedenkingen Maar los van alle trends is het belangrijkste de manier waarop we daar mee omgaan. Hoe reageren we vanuit de diverse rollen die we hebben op deze ontwikkelingen. En daar moet ik eerlijk zijn en heb ik wel eens mijn bedenkingen. Ik krijg de indruk dat iedereen het wel ziet, maar nog sterk vanuit eigen positie naar de materie kijkt. Een accountmanager van de beurs biedt nog wat extra kaarten - VIP indien gewenst - aan een exposant die dreigt af te haken. Of de beursorganisatie geeft je tien meter gratis erbij. De standbouwer belt het hele beursboek na. Over het algemeen met weinig tot geen harde argumenten. Of juist het tegenovergestelde, schermend met enorme concepten en waardetoevoeging. Klanten snappen dat niet, maar het management is zeer trots. Ook de verenigingen zijn weinig eensgezind en zien slechts een rol aan de CAO-onderhandelingstafel en op het gebied van samen beter inkopen.

Alle geledingen Maar we vergeten de klanten te vaak. Wat wil die? Hoe maken we die blij en hoe melden we dat op een manier die hij snapt. Hoe laten we in alle geledingen van de branche merken dat we niveau hebben om ook een goede gesprekspartner te zijn. Te veel alleen en te weinig echt samen is de samenvatting. Als we willen dat de Kennedylaan weer volloopt en de hesjes weer in de buurt terugkeren moeten we dingen samen doen. Wat roepen ze in Den Haag: ‘bruggen bouwen’. Echte urgentie bespeur ik nog niet in de expo branche. ■

Te veel alleen en te weinig echt samen is de samenvatting 019

413855_expovisie_614.indd 19

03-12-12 19:44


Presentatiesysteem Tekst Edwin Nunnink | Beeld Adriaan van Dam

De kunst van het weglaten

De onenightstand

Een voorbedrukte plaat met zes vlakken die tegelijk zijn eigen koffer vormt. Zie hier de onenightstand. Ontwikkeld door Theo van den Dungen, die van zijn vader leerde dat weglaten het beste resultaat oplevert.

S

tand-art is niet toevallig toegevoegd aan de volle­ dige bedrijfsnaam van Madrene Display & Stand-art. Jan van den Dungen was kunstenaar toen hij 25 jaar terug zijn bedrijf oprichtte. Een bedrijf met als specialisatie maatwerk displays en op eigen systemen gebaseerde bedrijfspresentaties en stands. Inmiddels staat zijn neef Theo al enige jaren aan het roer. In het jubileumjaar verhuisde het bedrijf naar het voormalige pand van Karwei in Schijndel.

Eigen systemen In de bedrijfshal staat nog de eerste versie van Madrene’s standbouwsysteem. Een kartonnen versie, waarvan Van den Dungen het bestaan nog niet wist tot een klant kwam vragen om nieuwe onderdelen; 25 jaar na aanschaf had deze klant het systeem nog in gebruik. De lichtgewicht panelen zijn tegenwoordig van kunststof met aluminium profielen die maken dat ze op hoogte zijn te stapelen. Aan de zijkant zit een vertanding, waardoor de panelen in elkaar haken. Vervolgens is het een kwestie van een kunststof pin erin laten zakken en een volledige standwand is in geen tijd opgetrokken, zonder gebruik van gereedschap. Ook de modulaire presentatiewanden van het bedrijf, met als basis foam-panelen en aluminium profielen kenmerken zich door eenvoud. Voor beide systemen geldt dat er geen extra (voet)steunen nodig zijn voor een stabiele wand. Door de panelen in een hoek tegen elkaar te zetten ontstaat een stabiel geheel.

Forse kostenbesparing Nu introduceert Madrene een nieuwe presentatiewand, die inspeelt op de trend van forse kostenbesparing: de onenightstand. “Ik ben twee jaar bezig geweest met de ontwikkeling ervan”, vertelt Theo van den Dungen. Ik kreeg van klanten steeds vaker de vraag of ze een wandje konden huren. Maar ja, mensen denken vooraf niet na hoe ze die terug moeten brengen. Die komt altijd kapot terug. Daarbij is

de bedrukking vaak het duurste en die kosten betaal je sowieso.” Hij hield zich aan de lessen van zijn vader. “Hij zij altijd: Je gaat eerst iets bedenken, dan maak je het moeilijker en moeilijker vanwege alles wat je bij wilt hebben en dan ga je vervolgens alles weglaten wat niet echt nodig is om het juiste en beste resultaat te krijgen. Elke handeling die je extra moet maken kost geld. Hoe minder handelingen, hoe meer je kunt verdienen of hoe goedkoper je het kunt aanbieden. En als je het goed doet allebei.”

Wand en koffer in één Het resultaat is een plaat die zo gestanst is dat hij uit zes samen te vouwen vlakken bestaat en tegelijk ook zijn eigen ‘koffer’ vormt. Een geïntegreerd handvat met daarop een drukknop houdt het pakket bij elkaar. In twee bewegingen klap je de wand (drie panelen breed, twee lagen hoog) open en door twee korte verstevigingstrips op de zijkant te drukken, zet je de twee lagen vast. Ook bij dit systeem ontstaat de stabiliteit, doordat het drieluik geschakeld staat. De uitsparingen voor het handvat kun je nog dichtdrukken, waardoor er een gesloten afbeelding ontstaat. Het resultaat is een goedkope, snel te installeren, lichtgewicht beurswand met een op maat bedrukking. De kleinste onenightstand van 1,5 bij 2 meter kost 245 euro; de grootste van drie bij twee meter 495 euro. Voor dat geld kun je geen wand huren en voor wie zuinig is op zijn spullen geldt als bonus dat de presentatiewand meermalig te gebruiken is.

Online te bestellen De wanden zijn online te bestellen via onenightstand.nl. Na het uploaden van de gewenste afbeelding krijg je een voorbeeld van het ontwerp op de wand. Hier kun je nog teksten, logo's en andere afbeeldingen aan toevoegen. Van den Dungen werkt nog aan een online ontwerpmodule waardoor een klant zelf aanpassingen kan doen en direct het resultaat ziet. ■

020 413855_expovisie_614.indd 20

03-12-12 19:44


413855_expovisie_614.indd 21

03-12-12 19:44


Beursdeelname Tekst & beeld Christophe Landuyt

DOLGELUKKIG met een smalle doos… Je krijgt niet altijd wat je verwacht. Dat ondervond Miguel Vantomme, zaakvoerder van Het Atelier, die in oktober voor het eerst aan de biënnale Interieur deelnam. Hij pakt zijn 16 x 4 vierkante meter slim aan en ging als een gelukkig man naar huis na negen drukke beursdagen.

V

oor de 23e editie van de tweejaarlijkse vakbeurs Interieur onderging Kortrijk Xpo een ware gedaante­ verandering. Alle hallen werden omgetoverd tot één grote black box, vertrouwde gangen werden afgesloten en in plaats daarvan kwam een (min of meer) verplicht parcours, hier en daar onderbroken door een thematentoonstelling die door alle hallen kronkelde. Het mag niet verwonderen dat de eigenzinnige indeling hier en daar vreemde standoppervlaktes opleverde. Zo kreeg Miguel Vantomme een brede, ondiepe schil van 16 bij 4 meter. “Dit was de eerste keer dat we aan een beurs deelnamen en we waren toch wat geschrokken over de onhandige afmetin­ gen. ‘Hoe moeten we alles in zo’n lange smalle doos kwijt?’”, vertelt de zaakvoerder van Het Atelier. “Bovendien waren we voor dit project in zee gegaan met Philippe Dumoulin, een partner die natuursteen bewerkt en ook die wou natuurlijk zijn portie zichtbaarheid én de bijhorende vierkante meters.”

Kill your darlings Het Atelier levert totaalinrichtingen opmaat, van ontwerp tot afwerking. Het inrichten van een beursstand zou dus geen onoverkomelijke moeilijkheden mogen opleveren. Miguel Vantomme: “Het eerste wat je moet doen, is keu­ zes maken. Met ons bedrijf komen we in alle zones van een gebouw, maar hier was het zaak een selectie te tonen waarin onze knowhow optimaal tot uitdrukking komt.” “De hele achterwand hebben we opgedeeld in vier modu­

les met een breedte van vier meter. In elke module hebben we een scene gecreëerd met een diepte van ongeveer een meter, met ervoor telkens een schuifwand. De schuif­ wanden werden bekleed met dunne plakken natuursteen, zodat ook onze partner een grote en dynamische tentoon­ stellingsoppervlakte had. “ “Achter die wanden konden we onze fantasie de vrije loop laten: een keukenmodule, een home office, een whisky-bar met humidor, een mini-badkamer… Telkens afgewerkt met een zeer sterke Atelier-signatuur. Hoogwaardige leersoor­ ten, alcantara, marmer…”

Shutters De langste buitenzijde van de stand werd afgewerkt met afwisselend platen in natuursteen en horizontale shutters die een beperkte inkijk in de stand geven. De rest van de stand werd verdeeld tussen vrije loopruimte en een lange toog met uitschuifbare krukjes. Miguel Vantomme: “ Vanuit het gangpad hadden de bezoekers door de shutters een beperkt zicht op wat bin­ nenin de stand gebeurt. Net niet genoeg om alles meteen en van op afstand te tonen, wel net voldoende om hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Doordat de taferelen achter de schuivende panelen zaten, gaf de stand zijn geheimen slechts mondjesmaat vrij.”

Single malt “Dat gaf ons de tijd om de aandacht te vestigen op die details waarmee we het verschil kunnen maken. Een koel­ kast die ingebouwd is achter een wand, dat kan je misschien nog gewoontjes vinden. Maar een lade die geruisloos open­ schuift met daarin een prachtige collectie single malts… dàn zie je de heren al eens zwijmelen. En bij de dames krijg je net hetzelfde effect wanneer schijnbaar uit het niets een met velours bekleden juwelenorganizer tevoorschijn komt.” “Al op dag één van Interieur bleek onze smalle doos uitste­ kend te werken. En het bleef maar doorgaan, negen dagen lang. Zelden zoveel geïnteresseerde prospects gezien, zelden zo’n mooi uitzicht op nieuwe opdrachten gehad.”  ■

022 413855_expovisie_614.indd 22

03-12-12 19:44


413855_expovisie_614.indd 23

03-12-12 19:44


Leadmanagement Tekst Edwin Nunnink

Van lead capture naar LEAD

MANAGEMENT

Return on Investment staat bovenaan de marketingagenda. N200 introduceert een systeem waarmee zowel exposanten als de beursorganisator inzicht krijgen in de effectiviteit van een beursdeelname. Live. Zodat iedereen nog tijdens de beurs kan bijsturen.

W

at is het rendement van een beursdeelname? Visit Connect van N200 maakt het inzichtelijk. Het gaat verder dan de gekende lead capture systemen, waarbij door het scannen van de barcode op de badge van de standbezoeker automatisch een aantal con­ tactgegegevens en kenmerken de database in rollen. Het lead management systeem begint bij het bepalen van de beursdoelstelling. Dit gaat verder dan het aantal leads. Ook de gewenste omzet die uit die beurscontacten moeten volgen zijn door de exposant in te stellen.

Opvolging vergemakkelijkt Ook kunnen eigen ‘tags’ oftewel kenmerken worden aan­ gemaakt. Dit levert extra informatie op, vergemakkelijkt de opvolging en maakt het ook mogelijk om de kosten van de beursdeelname te diversifiëren naar bepaalde type prospects. Het berekenen van de ROI begint immers bij het vaststellen van de kosten van de beursdeelname. Die kun je natuurlijk gelijkmatig verspreiden over het aantal leads, maar het is ook mogelijk om een weging toe te passen op basis van bijvoorbeeld interessegebieden en verdienpotentieel. Daarna komt het gebruikelijke scanwerk om de hoek kijken. In dit geval echter wel aangepast aan de huidige technolo­ gie. Dat betekent dat scanapparatuur geen verplichte kost meer zijn. Het scannen kan ook gebeuren met een app op de smartphone of door handmatig in te voeren in een web­ based applicatie. Alle ingescande of ingevoerde gegevens zijn direct online beschikbaar, zodat de voortgang overal, dus ook op het hoofdkantoor, is te monitoren. Zo kun je bepalen of het aantal leads op schema ligt of dat er een stapje bijgezet moet worden. En kun je zien of er verschillen zijn tussen die diverse leden van de standbemanning.

Toewijzen van leads De werkelijke meerwaarde voor exposanten wordt na de beursdeelname duidelijk. Opvolging van leads is in de prak­ tijk een veel groter struikelblok, dan het verzamelen ervan. Het begint met het toewijzen van elke lead aan degene die hem moet opvolgen. Dan kan degene zijn die de lead heeft ingevoerd, maar ook iemand anders in of buiten de organisatie. Aan de lead kun je de huidige status hangen, de voortgang, het potentieel, aantekening, acties... en de gerealiseerde omzet. Op deze manier is goed te controleren hoe actief het opvolgen van de tijdens de beurs verzamelde leads wordt opgepakt door de diverse medewerkers en of een lead zich uiteindelijk ontwikkelt tot een echte klant, een warme pros­ pect of een doodlopend contact. Op basis van de gerealiseerde omzet berekent het systeem de actuele ROI van de beurs. Voor verdere analyse kan de omzet weer worden opgesplitst naar de diverse kenmerken die aan de leads hangen. Ook laat de analyse zien wat er nog in de pijplijn zit en geeft het een inschatting van het eindresultaat.

Monitoring door beursorganisator Voor de beursorganisator is het interessant om Visit Connect standaard aan de exposanten ter beschikking te stellen. Want een deel van de door de exposanten verzamelde gegevens is ook voor de organisator beschikbaar. Niet de door de exposanten toevoegde tags en ook zeker niet de gegevens die met de opvolging en gerealiseerde omzet betreffen. Wel welke exposant welke beursbezoeker als lead heeft toegevoegd, met daaraan gekoppeld de gegevens die door de organisator via de registratie zijn ver­ zameld, zoals bijvoorbeeld de functiegroep waartoe een

024 413855_expovisie_614.indd 24

03-12-12 19:44


■ Op basis van de gerealiseerde omzet berekent het systeem de actuele ROI van de beurs.

■ Ook laat de analyse zien wat er nog in de pijplijn zit en geeft het een inschatting van het eindresultaat.

■ De beursorganisator kan live volgen wat het gemiddelde aan verzamelde leads is en zien hoe de resultaten van de diverse exposanten zich verhouden ten opzichte van het gemiddelde.

■ Voor nadere analyse kan de organisator de gegevens weer uitsplitsen op basis van de tags, om bijvoorbeeld te zien of bepaalde type bezoekers vaker gescand worden.

beursbezoeker behoort of zijn of haar interessegebieden. De beursorganisator kan zo live volgen wat het gemiddelde aan verzamelde leads is en ook zien hoe de resultaten van de diverse exposanten zich verhouden ten opzichte van het gemiddelde. Handig om bijvoorbeeld te signaleren dat de klantcontacten op een bepaald gedeelte van de beursvloer achter blijven bij de rest. De organisator heeft dan tijdens de beurs nog de kans om een dergelijke ‘dode hoek’ te activeren door bijvoorbeeld de bewegwijzering of routing aan te passen. Of om in een individueel geval bij de expo­ sant te kijken of die geholpen kan worden bij het actiever benaderen van de bezoekers.

Cijfermatig alternatief In ieder geval leveren de collectief verzamelde gegevens een cijfermatig alternatief voor de doorgaans gevoelsma­ tige beleving over hoe druk het is op de beursvloer op een bepaald moment. Wat helpt bij het voeren van een objec­ tiever gesprek over de kwaliteit van de beurs, zowel tijdens het evenement, als enkele maanden later. De cijfers geven een indicatie hoe druk het was op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip en/of een bepaald gedeelte van de beursvloer. Dit wordt ook nog eens visueel weergegeven in een zogenaamde ‘heatmap’, die per stand in kleur de ‘temperatuur’ van de lead capturing aangeeft. Voor nadere analyse kan de organisator deze gegevens weer uitsplitsen op basis van de tags, om te zien of bepaalde groepen exposanten beter scoren op zijn beurs of om te zien dat bepaalde type bezoekers vaker gescand worden of te controleren of er verschil is tussen hal 1 en hal 2. Een grafiek laat in al die gevallen in één oogopslag zien welke selectie beter en welke slechter scoort dan het gemiddelde. Deze kennis kan als basis dienen voor het (marketing)beleid rond de volgende editie van de beurs. Belangrijke kanttekening is wel dat minimaal de helft van de exposanten moet werken met het systeem, om betrouwbare cijfers te genereren. Het stopt dus niet bij het aanbieden van Visit Connect als dienstverlening aan de exposanten.

Eerste praktijkervaringen Het systeem dat is ontwikkeld door N200’s recente fusie­ partner SO Visit is eind vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd en daar inmiddels ingezet bij een vijftiental beurzen. Organisator Emap behaalde in een pilotproject een deelnamegraad van 97%. Daarvoor kregen wel alle exposanten persoonlijk via een online demonstratie uitleg over het systeem en was er een speciale helpdesk tijdens de beurs. Van de deelnemende exposanten gebruikte 30% (ook) de lead management functionaliteiten, terwijl 70% zich beperkte tot lead capturing. Bij de beurs 100%design werd positieve ervaring opgedaan met het tijdens de beurs aanpassen van de routing om een rustige gedeelte op de beursvloer te activeren.  ■

025 413855_expovisie_614.indd 25

03-12-12 19:44


026 413855_expovisie_614.indd 26

03-12-12 19:44


Standbouwgalerij

www.standbouwgalerij.nl 413855_expovisie_614.indd 27

03-12-12 19:44


413855_expovisie_614.indd 28

03-12-12 19:45


413855_expovisie_614.indd 29

03-12-12 19:45


Standbouwgalerij

The Standard in Stand Art

Juweel in een doosje

Creaplan

Het Belgisch standenbouwbedrijf Creaplan staat voor realisaties met een eigen imago, waarbij creativiteit, kwaliteit en service van cruciaal belang zijn voor een perfect resultaat. Iedere stand is uniek en vertaalt het imago van de klant en zijn product. Rodania is hiervan een mooi voorbeeld. De liefde voor traditie heeft Rodania altijd gedreven om elegante horloges te ontwikkelen, met oog voor precisie en afwerking. Voor Baselworld 2012 kreeg Creaplan de opdracht om deze sterke eigenschappen te vertalen in een stijlvol concept. Het is een dynamische stand geworden waarbij elk collectiestuk unieke aandacht krijgt. De vierkante glazen kastjes met de collectiestukken zijn ge誰ntegreerd in witgelakte pilonen die zigzag opgesteld staan. Dit zorgt voor dynamiek & uitstraling! Een zes meter hoge visual met het campagnebeeld van Rodania is de perfecte eye-catcher. IZ De Prijkels Karreweg 17 BE 9810 Nazareth T +32 (0)9 381 80 30 F +32 (0)9 381 80 31 E creaplan@creaplan.be I www.creaplan.be

Verder zijn in de muren leuke nissen ingewerkt die de producten schitterend tot hun recht laten komen door het gebruik van aangepaste led-verlichting met de juiste kleur. De stand is ook voorzien van een elegante verdieping met gekoelde vergaderruimtes.

030 413855_expovisie_614.indd 30

03-12-12 19:45


Kleine krachtpatser

Hoge dosis stopkracht

Wit Design

Voor QI-ict werden de laatste drie jaar opvallende stands van 40 m2 gebouwd op de Infosecurity/Storage Expo. In 2010 een knaloranje stand en in 2011 een open stand met een theatraal aangelicht plafond van oranje doeken. In 2012 is ditzelfde concept met een visuele aanpassing herbouwd. De stand is in drie delen verdeeld en heeft een achterwand van vijf meter hoog als ruggensteun. Aan de linkerzijde is de regieruimte voor de presentaties tijdens de beurs, als ook de uitgifte van vers geschept Italiaans ijs. In het rechtergedeelte is de bar voor gekoelde dranken en een barista voor een goede kop koffie. De twee barelementen aan de buitenzijdes van de stand zorgen ervoor dat er nog wat extra ruimte van de gangen benut wordt. De kopse kanten hebben een nis om brochures neer te leggen.

Wit Design Veemarktkade 8 - unit 6263 5222 AE ’s-Hertogenbosch T +31(0)418 66 70 10 F +31(0)418 51 50 85 E info@witdesign.nl I www.witdesign.nl

De focus ligt op het middengebied met een groot LCD scherm van 108� op de presentatiewand. De drie achterwanden zijn gescheiden door een terugliggende nis waarin oranje schappen zijn bevestigd die dienst doen als afleg voor de brochures en overige informatie. Het theatrale plafond van 2011 is vervangen door 175 papieren lampen met een oranje lichtbron. Het effect hiervan was weer enorm.

031 413855_expovisie_614.indd 31

03-12-12 19:45


Standbouwgalerij

Oplossing voor alternatieve beurslocatie

Full colour sponsorwand Ook dit jaar mocht THIJS Standbouw de uniforme standbouw verzorgen voor de FloraHolland Trade Fair in Aalsmeer. Samen met FloraHolland is THIJS hier maanden van te voren mee bezig. De diverse onderdelen van deze beurs verdienen elk hun aandacht. Op deze beurs heeft THIJS Standbouw zich van zijn veelzijdige kant laten zien. Zo heeft THIJS niet alleen gezorgd voor de uniforme standbouw met full colour naamborden, maar ook voor de stroom en verlichting, meubilair en alle vloerbekleding. Bewegwijzering, torens, perskamerinrichting, balies, presentatiezuilen en afzetwanden voor catering en organisatie zijn eveneens door THIJS Standbouw geleverd.

Smidskade 15 2461 TR Ter Aar T +31(0)172 53 06 04 E info@thijsstandbouw.nl I www.thijsstandbouw.nl

Dit jaar heeft THIJS ook iets nieuws laten zien. Een full colour sponsorwand als afzetwand. Omdat de beurs in de bloemenveiling plaatsvindt, bepaald geen makkelijke beurshal, is flexibiliteit zeer noodzakelijk. De dagelijkse veiling gaat gewoon door en daarom is het noodzakelijk de afzetwanden elke avond en ochtend weer weg te halen en terug te zetten. Dit nieuwe systeem, dat op wieltjes geplaatst kan worden, biedt een uitstekende uitkomst. Standhouders kunnen deze full colour laten bedrukken, zodat deze lange gang ook dient als informatieverstrekker.

032 413855_expovisie_614.indd 32

03-12-12 19:45


Stabilo International

Gezellige horecapleinen op pAn

Hangende tuinen van Babylon

Stabilo International verzorgt al 26 jaar de uitstraling van de internationale kunstbeurs pAn Amsterdam. Dit jaar vroeg de organisatie om een restyling van de ingang, horecapleinen en de brasserie.

Stabilo International Flight Forum 3846 5657 DX Eindhoven T +31 (0)40 23 48 910 E info@destandbouwer.nl I www.destandbouwer.nl

Het idee van Stabilo was dat de horecapleinen gezelliger moesten aandoen, waarbij de beursbezoeker makkelijk ‘binnen’ kan stappen voor een hapje en een drankje. Kortom, het terrasgevoel waar men in Nederland zo dol op is. Het ontwerp is geïnspireerd op de hangende tuinen van Babylon; een robuuste kolomstructuur met lichte zwevende plafonds op verschillende hoogten. Wanneer men een terrasje pakt, en de luifel is uit, heeft men direct een andere, knusse beleving. De verschillende plafonds benadrukken de ruimtelijkheid van de RAI en het totaal doet aan als een gebouw. Lichtlijnen in de koven, speciale verlichting in de plafonds en het speciaal ontworpen polkadot tapijt leiden de aandacht naar deze bijzondere horecapleinen. Het ontwerp van het tapijt is doorgevoerd in alle communicatie uitingen van de pAn. In totaal zijn er drie grote horecapleinen genaamd De Dam, Museumplein en Rembrandtplein gebouwd. Ook zijn er acht kleine satelliet pleinen en een groot entreeplein in dezelfde stijl gerealiseerd.

033 413855_expovisie_614.indd 33

03-12-12 19:45


Standbouwgalerij

KijK vOOr de film OP www.KOPexPO.nl/werKwijze/4

Meerjarig modulair concept

Doelgroepgerichte aanpak

KOP B.V.

Honda zocht naar een professionele partner die een modulair standconcept kon vervaardigen op basis van meerjarige afname. De kernwoorden ten aanzien van de uitstraling waren: weergave van de premium status van Honda global, communiceren gericht op doelgroep in plaats van product en maximale beleving door de bezoeker. In het standontwerp waren vier segmenten gecreĂŤerd die elk gericht waren op een bepaald type rijder. Lichtelementen met visuals maakten de bezoeker direct duidelijk waar hij de motoren kon vinden die passen bij zijn manier van rijden en motorgebruik. De in 2012 geĂŻntroduceerde Honda Crosstourer kreeg extra aandacht door een grote visual op de centrale arch. Voor de verkoop van kleding en merchandise op de beurs bevatte de stand een shop en voor de ontvangst van zakelijke relaties was er een royale, stijlvolle VIP-lounge.

KOP b.v. Minden 11-13 7327 AW Apeldoorn T 055 5336481 F 055 5331417 E info@kopexpo.nl I www.kopexpo.nl

Honda was bereid tot aanschaf van de standonderdelen. KOP heeft zich daarom bij de ontwerpfase gericht een combinatie van huur- en koopdelen om de investering Honda breed in te zetten en ook geschikt te maken voor elke standsituatie of -locatie. Honda divisie Power Equipment heeft bijvoorbeeld de standonderdelen ingezet op Hiswa 2012.

034 413855_expovisie_614.indd 34

03-12-12 19:45


Verver Standbouw & Events

Steve Madden op Micam

Stijlvol en toegankelijk In opdracht van het gerenommeerde Amerikaanse schoenenmerk ‘Steve Madden’ kreeg Verver Standbouw de opdracht een modulaire beursstand te ontwikkelen voor zes beursdeelnames aan de Micam in Milaan.

Van Berckelweg 40a 2203 LB Noordwijk T 071 5316666 F 071 5315378 E info@verver-standbouw.nl I www.verver-standbouw.nl

De stand moest modulair inzetbaar zijn en tegelijkertijd vervaardigd zijn van hoogwaardige materialen als glas, massief hout en rvs. Verder moest de stand open, stijlvol en toegankelijk zijn en de ‘Steve Madden stijl’ ademen. Een ander belangrijk aspect was voldoende schapruimte voor de samples. In overleg met de designafdeling van Steve Madden is er gekozen voor een oude houten vloer met zwart geschilderde wanden. De showwanden zijn modulair opgebouwd en elk deel van de stand heeft zijn eigen specifieke uitstraling passend bij de samples. Zo zijn de planken vervaardigd van oud massief hout, verroest metaal, glas of afgewerkt met hpl en voorzien van ingebouwde ledverlichting. Alle steunen voor de planken zijn van roestvast metaal en door ingebouwde flensen demontabel. De Eyecatcher-wand in het midden van de stand is in Ververs werkplaats gespoten in graffiti en toch demontabel.

035 413855_expovisie_614.indd 35

03-12-12 19:45


Standbouwgalerij

Alter Expo

Jobbeurs Talentum

Spelen met hoogtes creĂŤert city look

Buntstraat 102 BE-9940 Evergem T +32 (0) 9 216 06 60 F +32 (0)9 216 06 69 E info@alterexpo.com I www.alterexpo.com

Tweemaal per jaar wordt in Brussel de jobbeurs Talentum georganiseerd. Tijdens deze eendaagse beurs prijzen bedrijven zichzelf aan om de beste kandidaten te kunnen rekruteren. Alter Expo staat in voor ontwerp, aflijning, standbouw en algemene aankleding. Het concept draait rond het stadsgevoel. Er worden standen gebouwd in 3 types, waarbij met hoogtes gespeeld wordt om een city look te creĂŤren. De gangpaden krijgen een straateffect door tapijtinsnijdingen en aangepaste signalisatie te gebruiken. De eigenlijke realisatie gebeurt in anderhalve dag. Alter Expo bouwt hiervoor met een dynamisch team modulaire standtypes met een creatief accent.

036 413855_expovisie_614.indd 36

03-12-12 19:45


Mosa op Tortona Design Week

ZEEprojects

Super strak en minimalistisch Koninklijke Mosa Maastricht presenteerde op Tortona Design Week Milan 2012 een nieuw concept om keramische oppervlaktes voor wanden te creĂŤren. Mosa Murals geeft een grote hoeveelheid aan mogelijkheden om diverse formaten, genuanceerde kleuren en glans/mat-gradaties te combineren met unieke wandtegelpatronen. Aandacht voor innovatie en design zijn belangrijke waarden voor Mosa. Met onderscheidende tegels van kwalitatief en esthetisch hoog niveau wil Mosa een toonaangevende rol spelen bij architectonische ontwerpen van nu en morgen.

Kikkertweg 3 1521 RE Wormerveer T 075 617 70 71 E info@zeeprojects.com I www.zeeprojects.com

Voor haar beurspresentaties werkt Mosa al jaren samen met ZEEprojects. De stands kenmerken zich door een super strak en minimalistisch ontwerp. Door de Murals te presenteren op hangende panelen in de vrije ruimte, stond dit nieuwe concept in Milaan vol in de aandacht.

037 413855_expovisie_614.indd 37

03-12-12 19:45


Kaars Koffie spaart opbouwkosten

Denk aan uw beurs

Standbouwgalerij Kaars Koffie schakelt al langer Madrene in voor het maken van op maat ontworpen en gefabriceerde winkel- en baliedisplays en presentatiewanden en kleine stands met balies. Voor Vakbeurs Facilitair 2012 in Brabanthallen ’s Hertogenbosch wilde het bedrijf dat onder meer koffie-automaten en koffie levert aan bedrijven een grotere stand neerzetten in dezelfde lijn als de eerdere displays en presentaties. Het door Madrene zelf ontworpen standbouwsysteem maakt het opschalen van een presentatie naar een stand en het uitbreiden van een stand eenvoudig. De bestaande presentatiewand van Kaars Koffie, een wand van 4 meter breed, werd uitgebreid naar 10 meter en verhoogd tot 3,5 meter. Daar aan toegevoegd werden een keuken/bergruimte, sokkels, driehoeksplateaus met verlichting en een aantal eyecatchers. Ook werd de wand voorzien van logo’s en mooie striping in de huisstijl. Alles is verder aangekleed met aantrekkelijke full colour voorhangpanelen.

Duinweg 8L 5482 VR Schijndel T 073 5498102 F 073 5476719 E info@madrene.nl I www.madrene.nl

De stand is gekocht door de klant en kan heel makkelijk door hun zelf in een hele korte tijd worden opgebouwd. Hiermee bespaart Kaars Koffie bij elke beursdeelname veel geld aan opbouwkosten. Voor de kleine presentaties gaat het bedrijf gebruik maken van ons het nieuwe product van Madrene, de onenightstand. Dit is de makkelijkste en goedkoopste presentatiewand die er op dit moment te krijgen is.

L&M Standbouw is sinds een 4-tal decennia een full-service Internationaal standbouwer voor grote - middel en kleine bedrijven.

L&M Standbouw

Wie zijn wij?

Industriestraat 5-7 3281 LB Numansdorp T 0186 62 10 60 F 0186 62 01 20 E info@lenmstandbouw.com I www.lenmstandbouw.com

De standafmetingen kunnen variëren van 25 tot 750 m2. Ook verdiepingen kunnen worden toegepast. De platte organisatie garandeert een snelle werkwijze. Elke benodigde discipline wordt uit eigen huis geleverd. t.w. - ontwerp - opbouw- en demontage - opslag van uw stand bij hergebruik - verlichting - tapijt - meubilair - belettering - full-colour printwerk Dit heeft voor u het voordeel, dat al deze werkzaamheden perfect op elkaar aansluiten waardoor de bouw in een korte tijd gerealiseerd wordt. Hierdoor krijgt u ruim voldoende de tijd voor het inrichten van uw stand. Elke stand wordt op maat ontworpen.Verstrekkende ontwerptechnieken stellen ons in staat voor u een 3 dimensionaal beeld te creëren wat geen vraag onbeantwoord laat.

038 413855_expovisie_614.indd 38

03-12-12 19:45


Projekt bv

Merkvertrouwen centraal

De dynamiek van Denso

Dehullu

EÊn gezicht naar buiten toe. Dat was de Denso’s rode draad in de briefing voor de stand op de tweejaarlijkse Automechanica 2012 in Frankfurt. Naast meer naams- en merkbekendheid telde vooral dat Denso zich wil positioneren als een sterke Europese partner in de automotive industrie op het gebied van OE (original equipment) en AM (aftermarket) products en een uitgebreid servicenetwerk heeft. Merkvertrouwen moest centraal staan in het standconcept.

Postbus 75 4050 EB Ochten T 0344 64 88 88 E info@dehullu.nl I www.dehullu.nl

Uit een pitch tussen vier standbouwers koos Denso voor Dehullu. Gebriefde begrippen als kwaliteit, expertise, R&D, grote productrange en groeipotentieel vertaalde Dehullu in een opvallende stand met een hoog afwerkingsniveau met een RVS railing, drie vloerniveaus, LED-verlichting en een opvallende achterwand in houtstructuur met latteneffect. Er is veel tijd gestoken in de voorbereiding van deze stand voor een optimaal resultaat op de beurs. De stand bevatte grote ronddraaiende lampenkappen om de dynamiek van Denso uit te beelden. De variatie in hoogwaardige materialen, grote visuals en gebruik van LED licht vormden een ijzersterke combinatie voor een onderscheidende beursdeelname.

039 413855_expovisie_614.indd 39

03-12-12 19:45


Momentive op Utech

Frisse eyecatcher

Standbouwgalerij

A. Hofmanweg 53 2031 BH Haarlem T +31 (0)23 5340400 F +31 (0)23 5340048 E info@dubbelaa.nl I www.dubbelaa.nl

Momentive performance materials is een grote Amerikaanse klant van Dubbel AA Reklame die op beurzen staat over de hele wereld. De Momentive stand op de Utech Europe 2012 in MECC Maastricht moest een frisse eyecatcher zijn, een stand die imponeert en verrast. Witte wanden en vloeren dienden als het canvas voor de vele kleurrijke grafische uitingen. Voor een extra dramatisch effect is gekozen voor een verdieping in de stand. Dit standbouwproject is geheel voorbereid door Dubbel AA Reklame. Van concept tot ontwerp, van ontwerp naar het realiseren van de stand, inclusief de graphics.

040 413855_expovisie_614.indd 40

03-12-12 19:45


Jeroen de Jong (exponext)

Exponext

“Zorg in ieder geval dat je zichtbaar bent” “Op een beurs wil je toch vooral in contact komen met andere bedrijven en mensen? Mensen die graag met jou en jouw bedrijf willen samenwerken. Die jouw producten en diensten willen kopen? Nou, daar kunnen wij bij Exponext wel wat mee. Of liever gezegd; daar kunnen wij véél mee. Wij zorgen namelijk dat je zichtbaar bent. Dat nou juist jouw beurspresentatie in het oog springt en de aantrekkingskracht heeft die jij voor ogen hebt. Dat is naar onze mening een eerste vereiste.” Verfrissend, verrassend en vernieuwend. “Onze opdrachtgevers ervaren onze aanpak als verfrissend, verrassend en vernieuwend. Verfrissend omdat wij in aanloop naar de beurs onze opdrachtgevers stimuleren en inspireren om, daar waar nodig, buiten de geëffende paden te treden. Verrassend omdat we vaak met verrassende voorstellen komen. En vernieuwend omdat we, daar waar nodig, de laatste trends en technieken toepassen. Zo laten ze dat ons tenminste met enige regelmaat weten.” Ernest Claeslaan 12 1187 VB Amstelveen T +31(0)20 260 00 21 E info@exponext.nl I www.exponext.nl

Exponext maakt mooi zichtbaar. “Ach, wij doen gewoon ons werk. En genieten na 20 jaar nog steeds van ‘mooi zichtbaar maken’ zoals wij dat noemen.”

041 413855_expovisie_614.indd 41

03-12-12 19:45


Standbouwgalerij

Extra creatieve vrijheid

Doordachte oplossingen

Aluvision

Als ontwerper, producent en wereldwijd verdeler van modulaire aluminium bouwsystemen is Aluvision reeds jaren een gevestigde waarde binnen de standbouwen interieursector. Duurzaamheid, flexibiliteit en montagesnelheid zijn typische Aluvision kenmerken. Met doordachte oplossingen voor zowel rechte als gebogen paneelwanden, textielwanden met of zonder licht, volumes, meubilair en displays, biedt Aluvision alle ingrediënten voor een opvallend stand- of interieurconcept. Dankzij de verborgen aluminium structuren combineert het kadersysteem snelheid en eenvoud van systeembouw met de exclusieve uitstraling van een traditioneel gebouwde houtbouwstand. Aluvision’s innovatieve aanpak resulteert steeds in esthetische en ingenieuze oplossingen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Poly Vision. Deze oplossing biedt, in combinatie met de Aluvision power LED modules, de mogelijkheid om een perfect egaal verlichte doekwand of -display te creëren, zonder enige schaduwrand.

Clemence Dosschestraat 44 BE-9800 Deinze T +32 (0)9 381 54 70 F +32 (0)9 381 54 71 E info@aluvision.com I www.aluvision.com

Om de boodschap een extra dimensie te geven, kunnen ook gebogen hoeken geïntegreerd worden. Deze gebogen hoeken, zowel verkrijgbaar voor paneelwanden als voor verlichte en niet verlichte doekwanden, bieden een extra creatieve vrijheid om keer op keer een uniek en gepersonaliseerd ontwerp te creëren.”

042 413855_expovisie_614.indd 42

03-12-12 19:45


413855_expovisie_614.indd 43

03-12-12 19:45


413855_expovisie_614.indd 44

03-12-12 19:45


Beursorganisator Tekst & Beeld Christophe Landuyt

Acquisitiepad uitgezet door

PUBLICATIES

Eind september namen Roularta Media Group en dochter-onderneming Twice de Open Bedrijvendag over en zetten de vakbeurs PromGifts opnieuw op de rails. Deze dubbelslag is de voorlopig laatste zet in een markante reeks acquisities van de Vlaamse uitgever. ■ “We willen een aantal specifieke segmenten via meerdere kanalen bereiken”, zegt Wim Desloovere, directeur van de evenementendivisie van Roularta. “Daarin spelen de magazines de rol van wegbereider.”

O

p donderdag 25 oktober vond in Flanders Expo de vierde editie van de beurs ‘Ondernemen in Vlaanderen’ plaats. Op zich niks uitzonderlijks, ware het niet dat het evenement ondertussen aan zijn vierde eigenaar toe is. Het oorspronkelijke format van Flanders Expo zat in het overnamepakket van Artexis, werd vervol­ gens verkocht aan New Bizz Partners, om vervolgens eind vorig jaar opnieuw te worden verkocht aan Roularta Media Group. New Bizz Partners had verder in hun portfolio de beurs Franchising & Partnerships, ooit gecreëerd door Enjeu in Luik, dat samen met Ondernemen georganiseerd wordt. Het grote probleem van New Bizz Partners was dat dit van oorsprong Franstalig Brussels bedrijf er nooit echt in geslaagd is de glazen taalgrenzen te doorbreken. “Bij Roularta Media Group komen de evenementen in een evenwichtiger omgeving terecht”, licht Wim Desloovere, directeur van de divisie Events, Seminars & Fairs toe. “In de klassieke uitgeefportefeuille van Roularta Media Group is er weliswaar een overwicht aan Nederlandstalige publicaties, maar qua andere media en evenementen staan we in beide landsdelen even sterk. In juni 2012 hebben we de eerste editie van Entreprendre Wallonie - de Waalse pendant van Ondernemen - gelanceerd en die was meteen goed voor meer dan 2.000 bezoekers. Een onverwacht succes.”

Mediatitels als trekker Zowel in het noorden als in het zuiden van België wor­ den de beurzen en evenementen getrokken door andere mediatitels: Trends/Tendances en Kanaal Z voor alles wat ondernemer-gerelateerd is, Datanews voor de IT-branche, Industrie & Technisch Management voor de industriële sector en minstens een half dozijn magazines voor diverse publieksevenementen.

Wim Desloovere: “We denken cross-mediaal, al vertrek­ ken we altijd vanuit een eigen magazine. Zo hebben we in november 2011 de Weekend Food Awards georganiseerd en vorige week nog de Weekend Fashion Awards. Als het over beurzen gaat, is onze oriëntatie toch eerder businessto-business. Op dit ogenblik is de enige uitzondering op die regel Zenith, de beurs voor de actieve 50-plusser. De realisatie daarvan is volledig in handen van Brussels Fairs & Exhibitions en tot nader order willen we dat zo houden. “

Sterke propositie De divisie Events, Seminars & Fairs telt op dit ogenblik twintig medewerkers, die samen op jaarbasis een tachtigtal evenementen voor hun rekening nemen. Dat gaat van projectcoördinatie voor de Roularta-stand op diverse beurzen tot het zelf organiseren van seminars, conferenties, awarduitreikingen en beurzen. En op 20 en 21 maart 2013 komt er nog een beurskindje bij: PromGifts, dat in opdracht van de vakvereniging Belgian Association of Promotional Products (BAPP) georganiseerd wordt in samenwerking met Advanced Fairs. Desloovere laat zich alvast niet afschrikken door de problematische relatie tussen de termen relatiegeschenk en vakbeurs. “De afgelopen vijftien jaar hebben we die promo­ tionele producten zowat overal zien opduiken, maar nooit in de juiste format: aan land en op het water, weggedrumd in een brede vakbeurs rond zakelijke dienstverlening en als (veel te kleine) mini-vakbeurs.” “Door PromGifts te koppelen aan de Brusselse editie Ondernemen/Entreprendre creëren we een propositie die sterk genoeg is om de juiste mensen - beslissingnemers dus - in beweging te zetten. Tegelijkertijd willen we het evenement voldoende ruimte geven om tot volle wasdom te komen.”  ■

045 413855_expovisie_614.indd 45

03-12-12 19:45


Expodesign Tekst Judith Munster | Beeld Anouk Raaphorst

By Heleen Valstar

“Ik zorg altijd dat er een

OPVALLEND ELEMENT in het ontwerp zit”

Ze was Vrouwelijke Ondernemer van het Jaar 2007. In 2008 werd een tulp naar haar vernoemd. Vorig jaar bestond haar bedrijf 25 jaar. Hoogste tijd om Heleen Valstar aan het woord te laten over haar passie voor bloemen, beurzen en vooral: ontwerpen.

Z

odra we de A4 verlaten, begint het op te vallen: eindeloze rijen glazen kassen aan beide kanten van de weg. Naarmate we de plaats van bestem­ ming naderen veranderen de kassen in steeds grotere bedrijfspanden met namen als Future Flowers, Total Green Europe en Hamifleurs. Op de weg vormen de vele vrachtwagens van bloem- en groengerelateerde bedrijven een rijdende ‘muur’. Ze zijn op weg naar Flora Holland, de grootste bloemenveiling ter wereld. Het is overduidelijk. Naaldwijk heet niet voor niets ‘de glazen stad’. Hoe kan het anders dan dat Heleen Valstar hier, in de bloemenhoofd­ stad van Nederland, is gevestigd? Waar had dit bedrijf in bloemsierkunst en creatieve standbouw anders moeten staan?

25 jaar De entree van het nieuwe bedrijfspand staat vol met bloemen en decoraties. We zijn hier duidelijk aan het juiste adres. Vorig jaar bestond Heleen Valstar 25 jaar en dat werd gevierd met de opening van het nieuwe pand, een vernieuwde naam (by Heleen Valstar), een nieuwe huisstijl en website. Heleen Valstar komt uit een ondernemende kwekersfamilie uit het dorpje Honselersdijk, dat tegen Naaldwijk aan ligt. “Daar heb ik van jongs af aan leren werken”, gaat Valstar terug in de tijd. “Uit school en in de vakanties was het altijd ‘Hup, aan het werk’. Mijn vader kweekte fresia’s en was daar enorm gepassioneerd mee bezig. Hij teelde allerlei eigen soorten en rassen en als ze tot bloei kwamen, vroeg

413855_expovisie_614.indd 46

03-12-12 19:45


hij: ‘Heleen, welke vind jij het mooist?’. Zulke dingen ver­ geet je nooit. Als iemand met hartstocht over iets vertelt leer je er anders naar kijken. Dat kon mijn vader: hij nam je mee in een wereld van kleuren en geuren en vertelde over de functies van alles, de steel, de meeldraden, de stam­ per… Zo werd iets gewoons iets heel bijzonders.”

Kunstacademie Het was geen wonder dat Heleen na de middelbare school voor de vakopleiding bloemschikken koos, waar ze werkte en leerde tegelijk. Daarna volgden studies aan de Meesterbinder Opleiding in Utrecht en de vrije Kunstacademie in Rotterdam. Een student uit Delft leerde haar tekenen. Al tijdens haar opleiding startte Heleen met haar eigen bedrijf in de schuur van haar ouderlijk huis. Familie en vrienden vroegen of Heleen een bloemstuk wilde maken. Natuurlijk kon ze dat. Valstar: “Op een gegeven moment wilde iemand een klein standje voor een beurs. Geen probleem. Iemand vroeg of ik ook wandjes kon plaatsen. Tuurlijk. Zuilen timmeren? Ja hoor. Kon ik ook voor licht, muziek, projecties zorgen… Ik ben geen type die nee zegt, dus ik zei altijd ja. Eerst hielpen mijn ouders, broers en vrienden en al snel kwamen daar een paar parttimers bij. Toen de schuur te klein werd, verhuisden we naar een industrieterrein. De parttimers werden fulltimers, er kwamen ZZP-ers en freelancers bij en twee jaar geleden hebben we een compleet nieuw pand neergezet.”

Staatsbezoeken 25 jaar geleden droomde Valstar ervan om de allerbeste te zijn in bloemsierkunst en expodesign, om een variërend en afwisselend leven te leiden, veel te reizen, om unieke en ingewikkelde projecten te doen. Alle dromen zijn uitgeko­ men. Zo heeft ze inderdaad de hele wereld rondgereisd. Niet in de laatste plaats omdat ze als hofleverancier al ruim twintig jaar de florale aankleding tijdens staatsbezoeken verzorgt. Valstar: “De koningin ontvangt tijdens die staatsbezoe­ ken meestal de Nederlandse inwoners van het land en

“Wat ik ook heel leuk vind is het ontwerpen van complete beursconcepten. Dat doe ik onder andere voor enkele opdrachtgevers in China”

Vrouwenpaleis in Dubai daarnaast biedt zij de staatshoofden een cadeau aan in de vorm van iets cultureels, zoals een dans- of theater­ voorstelling. Alles in die locaties staat dan in het teken van Nederland, met Nederlandse bloemen, maar ook bijvoorbeeld Zeeuwse oesters en Goudse kaas. Het blijft bijzonder om daar deel van te mogen uitmaken. Valstar benadrukt dat ze het werk niet alleen doet. “Ik heb een team van creatieve en technische mensen om me heen die alle projecten met geduld en vriendelijk­ heid uitvoeren.” Doordat ze projecten met een gerust hart aan haar werknemers kan overlaten, kan Valstar tijd blijven maken voor datgene wat ze het aller leukste vindt. “Creatief bezig zijn is echt mijn drive. Creëren, brainstor­ men, dat vind ik gewoon fantastisch.”

Beurzen in China “Mijn gedachten staan nooit stil. Dan zit ik bijvoorbeeld bij een opdrachtgever voor een standontwerp en terwijl hij of zij vertelt, beginnen de beelden al te stromen. Ik sta dan echt te popelen om aan de slag te gaan.” “Ik zorg altijd dat er een opvallend element in het ontwerp zit. Het gebeurt regelmatig dat ik een eyecatcher of een vorm ontwerp waar de opdrachtgever zich aan hecht. Dat wordt dan een soort icoon die na de beurs ook in andere communicatie uitingen van het bedrijf wordt gebruikt. Dat

Dat was 25 jaar Heleen Valstar in een notendop. Maar het ging natuurlijk niet vanzelf. Ondernemen, hard werken, nog harder werken en je beroep met gedrevenheid uitoefenen. Dat kreeg ze met de paplepel ingegoten. Maar er was nóg een gebeurtenis die allesbepalend bleek voor Valstars toekomstpad. Dat was de stage bij Jelle Atema, een wereldberoemde bloemdecorateur uit Aalsmeer. Hij was onder meer bekend vanwege de hoofd­ arrangementen die hij voor de succesvolle tuinbouwbeurs Hortifair maakte. “Van hem heb ik zóveel geleerd”, vertelt ze. “Vooral de kennis en kunde om grote ruimtes op te vullen. Ik kwam erachter dat de combinatie van planten en beurzen me enorm aansprak. De uitdaging om in een paar dagen tijd een kale hal om te toveren in een bruisende wereld waarin van alles gebeurt, de projectmatige aanpak, de deadlines, de spanning dat iets koste wat het kost af moet… geweldig vond ik het. De stage was ook bijzon­ der omdat hij zoveel vertrouwen in me had dat hij al snel hij complexe projecten aan me overliet. ‘Dat red je wel’ zei hij dan.” “Op mijn negentiende liet hij me in mijn eentje naar Dubai gaan om een vrouwenpaleis feestelijk in te richten. Ik dacht: ‘Hier sta ik dan: een Hollandse tuindersdochter in een paleis van 1001 nacht. Ongelooflijk.’ Maar hij had gelijk: ik kon het en ik vond het prachtig. Deze reis moe­ digde me aan om nog veel meer van de wereld te zien.”

047 413855_expovisie_614.indd 47

03-12-12 19:45


Expodesign

Typisch staaltje Heleen Valstar

Wilt u het groter of kleiner?

Jurk van zevenkleurige rozen

Wereldbolfontein

Een strakke stand met gelegenheid voor privé gesprekken en een lange bar met ingebouwde waterleiding en biertap. Dat was de opdracht van Koppert Machines, een bedrijf dat verpakkingsmachines produceert, voor haar deelname aan de Hortifair in Amsterdam RAI. Verder moest de stand makkelijk voor verschillende beursdeelnames te hergebruiken zijn, maar dan wel in verschillende maten en kleuren. Heleen Valstar: “Achter de bankjes plaatsten we halfhoge afscheidingen met daarop decoratieve bloemstukken. Daarmee creëerden we intieme zitplekken zonder de zichtlijnen in de stand te doorbreken, bovendien zorgden de bloemstukken voor een uitnodigende sfeer. De stand bestaat uit vierkante modules en kan daardoor makkelijk groter of kleiner worden gemaakt. Even in een andere kleur spuiten en je hebt weer een heel nieuwe stand.”

De Dutch Flower Group is een groot planten- en bloemen exportbedrijf waar ongeveer 25 bedrijven onder vallen. Op de beurs IPM in Essen presenteerde de Dutch Flowers Group haar nieuwe veelkleurige logo. Heleen Valstar: “Voor dit bedrijf maakten we een totaalontwerp. Je ziet de kleuren en de vorm van het nieuwe logo terug in de standbouw en de decoraties. Omdat de stand de vorm van een driehoek heeft, is het belangrijk een eyecatcher op de hoek te plaatsen. We kwamen op het idee om een jurk te maken van rozen die in dezelfde zeven kleuren als het logo waren geverfd. Zo werd de hoek maximaal gebruikt. De bezoekers bleven echt staan kijken waardoor ze gemakkelijk konden worden aangesproken. Het leverde ook veel fotomomenten op; de jurk van rozen was na de beurs in nagenoeg alle vakbladen te zien.”

Deze stand maakte Heleen Valstar voor Videcart / Fibor Packaging voor onder andere hun beursdeelname aan de Fruit Logistica in Berlijn. “De opdracht was om in een oogopslag duidelijk te maken dat de verpakkingen van Videcart / Fibor Packaging waterbestendig zijn en wereldwijd gebruikt worden”, aldus Valstar. “Vandaar de wereldbolfontein met de verpakkingsdozen eronder. De wens was verder om de kleuren van het bedrijf te gebruiken en nissen te creëren om de producten in te presenteren. Deze stand wordt in meerdere jaren afgeschreven en bij ons opgeslagen waardoor de investering in

beschouw ik als een groot compliment, want het betekent dat ik met mijn ontwerp de kern heb geraakt.” “Wat ik ook heel leuk vind is het ontwerpen van complete beursconcepten. Dat doe ik onder andere voor enkele opdrachtgevers in China. Eerst de filosofie achter het beursconcept blootleggen en dat vervolgens vertalen naar een concept waarin alle onderdelen kloppen. De opzet en aankleding van de beursvloer, de routing, de communica­ tiemiddelen en alles eromheen. Heerlijk, die grote complexe opdrachten. Dat zou ik nog veel meer willen doen.”

De ontwerpster Tijd om achterover te leunen gunt Valstar zichzelf niet. Daar is ze de persoon niet naar. Valstar: “Stoppen op mijn vijfen­ zestigste? Echt niet! Ten eerste duurt dat nog bijna twintig

een maatwerk stand interessant werd.”

jaar, maar dan nog: mij niet gezien. Het bedrijf staat, we hebben goede en jarenlange relaties met onze klanten opge­ bouwd, mijn medewerkers zijn net zo gepassioneerd met hun werk bezig als ik, we hebben een bedrijfspand waar we alle ruimte hebben om ons te ontplooien.” “Ik hou ervan om dingen te leren en me verder te ontwikkelen en ik hou er ook van om die kennis op anderen over te bren­ gen. Daarom hebben we altijd stagiaires in dienst. Afgelopen winter heb ik een nieuw veelzijdig 4D-tekenprogramma aan­ geleerd – avond aan avond was ik ermee bezig - waardoor ik mijn ideeën nu nog mooier en duidelijker over kan brengen… Kortom, alle voorwaarden om me meer dan ooit op mijn passie te storten zijn aanwezig. Vandaar ook de toevoeging aan de bedrijfsnaam: by Heleen Valstar. Want bovenal ben ik Heleen Valstar, de ontwerpster.” ■

048 413855_expovisie_614.indd 48

03-12-12 19:45


413855_expovisie_614.indd 49

03-12-12 19:45


Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

AutoRAI 2013 gaat niet door AutoRAI 2013, die voor volgend jaar april gepland stond, gaat niet door. De organisatie heeft hiertoe besloten na overleg met RAI Vereniging en de importeurs van automerken.

Nieuwe valk voor Tefaf

Naast AutoRAI zal om dezelfde reden ook AutovakRAI 2013 geen doorgang vinden. Het jaarlijkse evenement voor fleetmanagers, Fleet Expo, gaat wel door op 2 april 2013. Beursmanager AutoRAI Joost ’t Hooft: “We vinden het jammer dat we de autolief­ hebbers in Nederland teleur moeten stellen. We weten dat veel mensen uitkijken naar de AutoRAI. Voor de toekomst kijken we of een gewijzigde opzet van het evenement mogelijk is”. ■

Tefaf, The European Fine Art Fair, introduceert een nieuwe huisstijl en zet in om haar drie kernwaarden: excellence, expertise en elegance. De kernwaarden zijn geformuleerd in het Engels om wereldwijd uniform naar buiten te treden. Tefaf Maastricht heeft een nieuw logo met een gestileerde valk en een sterkere typografie voor de naam. De behoefte aan een meer eigentijdse uitstraling betekende dat het ontwerp van de valk, het traditionele symbool van de beurs, moest worden herzien. De nieuwe, speciaal voor TEFAF ontworpen, typografie, is geïnspi­ reerd op de vorm van de valk. Het nieuwe logo en de huisstijl, ontwikkeld door Brandia Central uit Lissabon, hebben de kleuren rood, wit en zwart. De traditionele valk herinnert deelnemers en bezoekers van de beurs aan de jaren dat de voorloper van Tefaf plaatsvond in de stad Valkenburg. De drie nieuw gedefinieerde kern­ waarden - excellence, expertise, elegance – vloeien voort uit de ambitie van de organisatoren om Tefaf de toonaangevende inter­ nationale kunstbeurs te laten zijn, met top niveau kunst dat moet voldoen aan de allerhoogste normen. De komende editie van Tefaf Maastricht vindt plaats van 15 tot 24 maart 2013 in MECC Maastricht. ■

"Als gevolg van de economische situatie is gebleken dat importeurs en toeleveranciers in de auto-industrie flink onder druk staan. Gezamenlijk hebben we een afweging moeten maken en helaas pakt dit voor de AutoRAI 2013 niet goed uit”, aldus Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging.

VNU Exhibitions Europe lanceert Industrial European Dairy Show VNU Exhibitions Europe lanceert de Industrial European Dairy Show, een evenement voor de Europese zuivelindustrie met uitsluitend innovaties. De show wordt van 7 tot en met 10 oktober 2014 gehouden in Jaarbeurs Utrecht. De Industrial European Dairy Show is een optelsom van een Europees congres, klant­ cases en product placement in combinatie met gericht (online) bereik. Industrial European Dairy Show laat zich volgens de organisator het best omschrijven als ‘De Zuivelfabriek van de Toekomst’. Een geselecteerd maximaal aantal bedrijven krijgt de gelegenheid innovaties te presenteren. Er worden geen stands verkocht, maar participa­ tiepakketten met een gegarandeerd bereik. Het afgenomen participatiepakket bepaalt hoe de innovatie wordt gepresenteerd aan bezoekers. Dit kan variëren van product placement tot de presentatie van de business case in het inter­ nationale congresprogramma. VNU Exhibitions benadrukt dat de show zich niet laat vergelijken met een reguliere beurs. “Dit is Face-2-Face nieuwe stijl. Met als focus innovatie in combinatie met mediabereik”, aldus Bart Strijker, cluster manager Industrie bij VNU Exhibitions Europe. “De juiste content binnen de

juiste context bij de juiste doelgroep. Nederland neemt wereldwijd een toppositie in op het gebied van zuivel, wij – Nederland – zijn toonaangevend met onze universiteiten en de innovatiekracht van de bedrijven. Industrial European Dairy Show brengt kennis en innovaties naar stakeholders binnen de Europese zuivelindustrie. We spreken bewust niet over exposanten. Ballotage staat in voor de kwaliteit van het evenement.” ■

Bart Strijker: “Dit is Face-2-Face nieuwe stijl. Met als focus innovatie in combinatie met mediabereik”

050 413855_expovisie_614.indd 50

03-12-12 19:45


WWW.SOCDAYS.NL

Paper & Convenience Show gaat op in Stationery, Office & Convenience Days De Paper & Convenience Show 2013 wordt opgenomen in een nieuw vakevent voor de boek- & kantoorboekhandel, de tabaks- en gemakswinkels. De Stationery, Office & Convenience Days worden georganiseerd door Krijn ten Hove van A New Vision en zal plaats vinden van zondag 3 tot en met dinsdag 5 februari in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Krijn ten Hove, onder andere hoofdredacteur van Kantoorvak Trends & Design, was eerder betrokken bij de opzet en organisatie van de Paper & Convenience Show. Na de laatste editie van deze beurs heeft Ten Hove de samen­ werking met mede-organisator VNU Exhibitions beëindigd en kondigde eind oktober het nieuwe

vakevenement Stationery, Office & Convenience Days aan. Omdat de marktomstandigheden vra­ gen om één krachtig platform en niet om meerdere initiatieven is besloten om beide evenementen samen te voegen, zo stelt VNU Exhibitions. Het besluit is genomen in belang van alle betrokken organisaties, leveranciers en bezoekers. A New Vision neemt per direct de organisatie van de beurs op zich. Dit houdt in dat het bedrijf ook alle contacten met exposanten, (media)partners en brancheorganisaties onderhoudt. ■

WWW.STANDBOUWGALERIJ.NL

WWW.MATERIALENBEURS.NL

Standbouwgalerij op smartphone en tablet Naast de vertrouwde versie van de Standbouwgalerij in Expovisie is er nu ook het digitale platform www.standbouwgalerij.nl. Hier vind je actuele opmerkelijk expoprojecten in woord en beeld. De digitale standbouwgalerij is ook geschikt om te bekijken via smartphones en tablets. De eigen website van de Standbouwgalerij maakt het mogelijk om via foto-series en video's een beter beeld te krijgen van de 3D-ontwerpen voor live communicatie. Daarnaast zijn de expo projecten doorzoekbaar via tags naar onder meer de stand­ grootte, het standtype, het evenementtype en de branche waarin de opdrachtgever actief is. ■ WWW.GOUDEN-GIRAFFE.NL

Jacht op de Gouden Giraffe geopend De jacht op de Gouden Giraffe, Live Communication Award 2013 is geopend. Sinds 1 november kunnen alle Live Communication projecten die hebben plaatsgevonden in 2012 in één of meer categorieën worden ingezonden. Voor 2013 zijn er zes categorieën vastgesteld, namelijk: Effectief, Creatief, Maatschappelijk Betrokken, Beurs, Congres en Deelname. Dit jaar worden ook opdrachtgevers die Live Communication als succesvol onderdeel van hun marketingstrategie hebben ingezet, uitge­ nodigd om in te zenden. Met het inzenden van hun succesvolle project maken zij kans op één

van de zes Giraffes. Tot en met 31 januari 2013 kunnen cases die hebben plaatsgevonden in 2012 worden ingezonden. Per categorie wordt er een professionele vakjury samengesteld die de inzendingen onder andere beoordeelt op inzet, creativiteit, effectiviteit en innovativiteit. De uit­ reiking van de Gouden Giraffe vindt plaats in het voorjaar van 2013. ■

Materials, nieuwe beurs voor complexe materialen Materials is een nieuwe beurs voor complexe materialen, die wordt georganiseerd door het Mikrocentrum. De eerste editie vindt plaats op 4 en 5 juni 2013 in NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven. De vakbeurs draait om het ontwikkelen en fabriceren van allerlei soorten materialen. In 2011 was de laatste editie van de tweejaarlijkse vakbeurs Materials Engineering. Afgelopen juni kondigde organisator Bureau Bosman aan dat deze vakbeurs niet meer wordt voort­ gezet. Daarom lanceert Mikrocentrum nu de nieuwe vakbeurs Materials 2013. De vakbeurs is bedoeld voor ieder­ een die betrokken is bij de keuze, de directe toepassing, het aanbrengen en (na)bewerken van materialen. Dit geldt bij het ontwikkelen en het produceren voor zowel de discrete maakindustrie als de (semi)pro­ cesindustrie. Materials 2013 wordt ondersteund door diverse partners die al jarenlang actief zijn op het vak­ gebied van materialen. ■

051 413855_expovisie_614.indd 51

03-12-12 19:45


Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

WWW.MATEXPO.COM

Huishoudbeurs en Women Inc. bundelen krachten Het Women Inc. Festival vindt in 2013 tijdens de eerste drie dagen van de Huishoudbeurs plaats in Amsterdam RAI. Women Inc. Bezoekers van de Huishoudbeurs kunnen via Women Inc. deelnemen aan workshops en talkshows, geleid door bekende Nederlanders. Beursmanager Nicole Mengerink van Amsterdam RAI: “De Huishoudbeurs biedt veel ingrediënten voor een gezellig dagje uit, waar vrouwen samen kunnen lachen, shoppen en kletsen. Een belangrijk ingrediënt hebben we nu toegevoegd door de samenwerking met

Women Inc. en dat is inspiratie en diepgang. De Huishoudbeurs biedt een platform waar een kwart miljoen vrouwen op afkomt, zodat Women Inc. haar boodschap groots kan uitdragen en bezoekers zich bewuster worden van hun belangrijke positie in de maatschappij.“ ■

Matexpo breidt uit met riante demo zone Matexpo, de tweejaarlijkse vakbeurs voor materieel voor bouw, industrie en de recycling sector in Kortrijk, breidt uit met een grote demonstratie zone. Exposanten zullen van 4 tot 8 september 2013 machines en voertuigen ‘live’ kunnen demonstreren en laten testen op een terrein van meer dan 50.000 m². De zone is gesitueerd in de verkeersader E17 en de R8. Matexpo laat een voetgangers­ brug bouwen over de E17 zodat de bezoekers vlot de demonstratie zone rechtstreeks vanuit het beursterrein kunnen bereiken. Het gaat om een tijdelijke constructie die na de beurs terug wordt weggenomen. De uitbreiding van de beurs met deze demo zone is een van de belangrijke speerpunten voor de 35e editie van Matexpo. De organisatoren verwachten zo’n 400 exposanten en 40.000 bezoekers op de beurs die bijna 200.000 m² zal beslaan. ■

Horecava introduceert themawereld Puur en trendbioscopen Horecava 2013 krijgt de nieuwe themawereld ‘Puur’ en de diverse themawerelden krijgen voor het eerst elk een trendbioscoop. De themawereld ‘Puur’ is de nieuwe plek waar food & beverage leveranciers en producenten te vinden zijn die zich richten op restaurateurs en (chef)koks. Deze the­ mawereld staat volledig in het teken van vers, biologisch, duurzaam, fairtrade en verantwoord eten en verantwoorde voedsel­

productie. Nieuw tijdens Horecava 2013 zijn ook de trendbioscopen. Elke themawereld heeft zijn eigen bioscoop, waar een speciaal geproduceerde trendfilm ondernemers op nieuwe ideeën brengt. Horecava 2013 wordt van maandag 7 tot en met donderdag 10 januari gehouden in Amsterdam RAI. ■

Mechanisatie Zuid geannuleerd Mechanisatie Zuid is door organisator Expo Management geannuleerd. De eerste editie van deze agrarische vakbeurs zou plaats­ vinden van 11 tot en met 13 december in Brabanthallen 's Hertogenbosch. Er is ech­ ter onvoldoende draagvlak gevonden om

een kwalitatief goede beurs te organiseren. Expo Management richt zich nu op de vol­ gende editie van de tweejaarlijkse Landbouw Vakbeurs die zal plaatsvinden van 9 tot en met vrijdag 11 oktober 2013 in Brabanthallen 's Hertogenbosch. ■

052 413855_expovisie_614.indd 52

03-12-12 19:45


WWW.ARTROTTERDAM.NL

TEXGGLF.WEB.SHPHOSTING.COM

Art Rotterdam start met beurs voor videokunst De internationale kunstbeurs Art Rotterdam, die van 7 tot en met 10 februari 2013 in de Cruise Terminal plaatsvindt, breidt uit met een beurs voor videokunst en film: Art Rotterdam Projections. In Las Palmas, direct gelegen tegenover de Cruise Terminal, tonen twintig internationale galeries een video of film van een opkomende of gerenommeerde kunstenaar. “Video is steeds meer geliefd als kunst­ vorm en wordt steeds meer verzameld door musea,

particuliere verzamelaars en bedrijfscollecties", aldus Fons Hof, directeur Art Rotterdam. "Art Rotterdam Projections is een plek om videokunst te ontdekken, de kennis erover te verdiepen, informatie uit te wis­ selen en natuurlijk te kopen”. ■

Goed Gevoel, het special interest blad van de Persgroep, pakt in april 2013 uit met een Ladies Fair in Flanders Expo.

WWW.EVENEMENTENHAL.NL/VENRAY

Nieuwe vakbeurs:

Energie & Besparing in Venray Energiebesparing krijgt een plek op de beurskalender van Evenementenhal. Op 16, 17 en 18 april 2013 vindt de eerste editie van het vakevenement Energie & Besparing plaats in Evenementenhal Venray. “Energie & Besparing richt zich op ondernemers die actief bezig zijn met energiebesparing in de utiliteitsbouw, hoogbouw en woningbouw”, ver­ telt beursorganisator Marit Rothman. “Bedrijven op gebied van bouw, installatie en renovatie, woningcorporaties, gebouwbeheerders en inge­ nieursbureaus vormen een belangrijk deel van de bezoekersdoelgroep.” Zij krijgen allerhande ener­

giebesparende technieken te zien op de beursvloer. Van energiedistributie tot luchtbehandeling, van bouwfysische maatregelen tot verlichting en con­ crete besparingstechnieken. Gelijktijdig met Energie & Besparing vindt Installatie Vakbeurs Venray plaats, de vakbeurs voor de installatiebranche. Bezoekers kunnen met één entreebewijs beide vakbeurzen bezoeken. ■

De publieksbeurs vertrekt van­ uit de leefwereld van de vrouw waarbij thema’s als mode & beauty, culi, kids, decoratie en wellness centraal staan. Naast uitgebreid shoppen, kunnen zij er inspiratie halen uit de talrijke workshops, demonstraties, optredens of presentaties. Voor het project gaat het blad Goed Gevoel in zee met de vrouwenor­ ganisatie KVLV en met Textirama voor de organisatie en als logis­ tieke partner. Voor de eerste editie van Goed Gevoel Ladies Fair, die plaatsvindt van 19 tot en met 21 april 2013, worden 15.000 in hoofdzaak vrouwelijke bezoekers verwacht. ■

053 413855_expovisie_614.indd 53

03-12-12 19:45


413855_expovisie_614.indd 54

03-12-12 19:45


Column

Christophe LANDUYT Christophe Landuyt is hoofdredacteur van Expovisie in België. Als beursdeskundige van ExpoId kent hij alle ins en outs van het beurzenvak. Deze keer: Stoelendans.

H

eeft u weleens een partijtje stoelendans van op een afstand bekeken? Of - erger nog - bent u, na een paar glazen, op een familie­ feestje wel eens gedwongen om aan zo’n stoelendans mee te doen? Wat heeft u gemerkt? Naarmate het aantal stoelen vermindert, stijgt de andrenaline.

richting uit, maar voor hetzelfde geld - en dat bedoel ik hier uiteraard figuurlijk - gaat het morgen weer lekker. Zonder echt aanwijsbare reden. Wat dat betreft, lijkt de geglobaliseerde economie een beetje op een geitenjong in een lentewei. Je weet nooit welke kant het uitspringt.

Eerst moet tante Bep eruit, daarna wordt ome Joop wandelen gestuurd; en bij beide zie je een mild soort opluchting op hun gezicht. Blij dat ze van dat gedoe met die stoelen af zijn… Bij de overblijvers wordt de sfeer grimmiger. Ook al houdt het aantal deelnemers gelijke tred met het aantal overblijvende stoelen. Wanneer uiteindelijk nog drie haantjes overblijven, gaat het er soms zelfs ronduit bits aan toe. Terwijl ik dit schrijf, verschijnt een bericht in de ticker: ING schrapt 2.350 banen. Eerder verschenen soortgelijke berichten over Philips, over Ford in België en het Verenigd Koninkrijk, Colgate-Palmolive in België, UBS zowat overal in de wereld…

Kleinere vijver

Wat wel stijgt Het enige wat wél nog stijgt, is het aantal faillissementen. Oktober was een recordmaand, zegt Dun & Bradstreet. Ik was bijna vergeten dat er nog iets stijgt: de werkloosheidscijfers. Hier en overal elders in Europa. Niemand weet welke grote ondernemingen straks nog in de ticker zullen verschijnen met nieuws over banenverlies of de aankondiging van een bankroet. Niemand weet hoelang we de pijn nog zullen moeten verbijten. Een maand? Een jaar? Vijf jaar? Op dit moment gaat het vrij hard de verkeerde

Voor beursorganisatoren heeft de recessie zowel ver­ wachte als onverwachte gevolgen. Faillissementen, fusies en mergers zorgen ervoor dat de vijver waarin ze vissen steeds kleiner wordt. Dat is een verwacht gevolg. Ondernemingen moeten bezuinigen, ook op live communicatie. In het beste geval proberen ze meer met minder te doen, maar de organisator zal vooral dat ‘minder’ merken. Ook dat is een enigszins verwacht gevolg. Markant - en volgens mij een onverwacht gevolg - is dat bedrijven ook steeds bitser worden. ‘Als ik mee doe, dan wil ik dààr staan, naast Pieterse en dan moet Jansen in een andere hal staan.’ De ene (vermeende) concurrent wordt beschouwd als de baarlijke duivel, een andere (vermeende) concurrent als de redder des vaderlands. Erg rationeel is het allemaal niet. In normale omstandigheden maakt geen hond zich druk over waar de anderen staan. Maar als het moeilijk gaat, proberen velen vooraf alvast de schuld elders te leggen. En dan wordt de sfeer bitsig, zoals tijdens de finale van een stoelendans. Hoe ga je als beursorganisator om met patsertjes die allerlei bizarre voorwaarden stellen? Zonder meer wandelen sturen? Onderhandelen? Een beetje hun zin geven? Reageren met een mailtje? Goed idee! ■

Wanneer uiteindelijk nog drie haantjes overblijven, gaat het er soms zelfs ronduit bits aan toe. 055 413855_expovisie_614.indd 55

03-12-12 19:45


Landenpaviljoens Tekst & Beeld Christophe Landuyt

Hoe zetten paviljoens een land op de kaart?

Bruin café werkt beter dan

SCHEMERLAMP O, wat hebben we weer oer-Hollands gezeurd bij de opbouw van het landenpaviljoen op SIAL! Het oranje was té oranje, de afgesproken twee meter twintig te hoog voor de een en te laag voor de ander, de klompen te houterig en de koeien te bovien.

E

xpovisie sloeg gade hoe het Nederlandse bedrijfsleven zich diffuus presenteerde op de internationale voedingsvakbeurs SIAL in Parijs en keek vervolgens over het muurtje bij ApexBrasil en ICEX España, die respectievelijk een beter en een slechter voorbeeld van landenpromotie tentoonstelden. De Olympische Spelen van 2016 vinden plaats in de Braziliaanse badstad Rio de Janeiro en als het van de Brazilianen afhangt, zal dat evenement vanaf nu niemand onopgemerkt voorbij gaan. Dat vindt ook ApexBrasil, het nationale agentschap voor exportpromotie en inbound investeringen. De organisatie met hoofdkwartier in Brasilia telt 13 filialen in eigen land, stelt 300 mensen te werk en heeft zo’n 12.000 Braziliaanse bedrijven in 81 economische sectoren onder haar hoede. Jaarlijks heeft ApexBrasil een kleine honderd collectieve beursdeelnames in het buitenland op het programma. SIAL was de kick-off voor een nieuw concept dat het Olympische vuur bij de internationale vakbezoeker moet aanwakkeren. “We zijn op SIAL present met 82 firma’s, goed voor een kleine 1.500 vierkante meter”, legt supervisor Vinicius Estrela uit. “In zes paviljoens brengen we dertien subsectoren uit het segment voeding samen, met als kloppende hart een traditionele Boteco [bar, RED] waar de co-exposanten hun gasten kunnen ontvangen. Je kunt er rustig praten, iets drinken of eten, je kunt er luisteren naar

live muziek, we hebben ene kleine shop met Braziliaanse producten, er zijn kookdemonstraties…”

Levenslust De groepsstand werd bewust sober gehouden. Alle co-exposanten kregen een module toegewezen in een halfopen structuur met achterwanden in eenvoudig plaat­ werk. Elke module wordt afgescheiden met twee hoge lichtbakken met aan de ene zijde een generieke visual en de slogan ‘One country, many flavours’ en aan de andere zijde ruimte voor de firmanaam en een specifieke visual per co-exposant. Zo sober als de modules geconcipieerd werden, zo uitbundig en excentriek was de centrale Boteco: een zwart-witte tegelvloer, Thonetstoeltjes en marmeren bistrotafels, nostalgische foto’s aan de wand. Aan de bar sterke koffie (ochtend), verse sapjes (middag) en pittige cocktails (avond). Gelardeerd met kleine gerechtjes uit de Braziliaanse keuken en live muziek waar je vrolijk van wordt. Vinicius Estrela: “We hebben geprobeerd in de Botego een portie Braziliaanse levensvreugde tot uitdrukking te bren­ gen. De idee is ongeveer deze: iedereen op deze beurs praat maar over twee dingen - kwaliteit en prijs. Als je die gehad hebt, wat is er dan nog? Zin om zaken te doen met happy people? Dan moet je met ons komen praten. Mag er wat emotie aan te pas komen? Dan moet je met ons komen praten.” “Dit onderdeel van het paviljoen is een institutioneel start­ punt om een statement te maken over een land waar je van houdt of van kan gaan houden. Als je eenmaal zover bent, is het eigenlijk makkelijk om een zakelijke relatie op te starten. Je hebt immers al de liefde voor het land gemeen. We hebben hier gemerkt dat deze benadering uitstekend werkt, dus in de komende jaren gaan we ditzelfde concept ook op andere internationale vakbeurzen ontplooien. Onze co-exposanten hoeven we alvast niet meer te overtuigen.”

Delfts blauw Vier jaar geleden pakte het Groenten & Fruit Bureau op SIAL nog uit met een knaloranje stand waarop de

056 413855_expovisie_614.indd 56

03-12-12 19:45


Landenpaviljoens

Hollandse ui gepromoot werd. Niks geen friezen met de namen van deelnemende firma’s, wel metershoge klompen gevuld met uien in alle kleuren en maten. En windmolens die hoog boven vlakke uienvelden uit torenen. Hoe anders zagen de Nederlandse collectieve paviljoens er dit jaar uit. Het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) was op de jongste editie van SIAL in zes hallen met een groepsstand aanwezig, maar slechts op één plek kwam het Holland-gevoel echt tot uitdrukking: de gemeenschappelijke lounge, met oranje vloerbekleding, foto’s van koeien en doperwtjes op de ach­ tergrond, een aquarel van Hare Majesteit en een lijstje van bijzondere tentoonstellingen in ’s lands bekendste musea. Elders was het Holland-gevoel niet veel meer dan kingsize lampkappen - buitenzijde oranje, binnenkant in Delfts blauw - die hoog boven de hoofden van exposanten en bezoekers eenheid in de veelheid moeten scheppen. “Het lijkt wel alsof Nederlandse bedrijven die koepel niet langer nodig hebben”, zucht Alexandra Feekes van de Nederlandse ambassade in Parijs. Zij leidt de economi­ sche sectie die zich onder meer met agro-producten bezig houdt en weet als geen ander welke associaties Holland op buitenlandse markten oproept. “Nederland heeft de afgelopen decennia een sterk kwaliteitsimago opge­ bouwd, zeker als het over voeding en landbouwproducten gaat. Maar het lijkt me een stap te ver om te denken dat de gemiddelde aankoper die hier op SIAL rondloopt, onmiddellijk de associatie maakt wanneer hij een oranje schemerlamp ziet. Ook niet als die aan de binnenkant

bekleed is met delftsblauwe tegeltjes. Die man kan niet eens Goes en Groningen uit elkaar houden.”

Ratjetoe Niemand wil het on the record gezegd hebben, maar met de huidige situatie is niemand echt gelukkig: ook al gaat het dan om een groepsstand, iedereen bouwt zijn hokje min of meer zoals hij of zij dat wil. Hightech staat zij aan zij met rustiek, elke co-exposant houdt een andere bouw­ hoogte aan, nu eens met gebogen gewelven en dan weer zonder… Het geheel is een ratjetoe waar je zo voorbijloopt. “Where is the Holland pavilion?” “No idea!” Maar het kan nog verwarrender! Spanje neemt ruim een derde van hal 2 in beslag, goed voor bijna 250 co-exposanten die allemaal onderdak kregen in een uniforme standstructuur: hagelwitte wanden met rode en grijze vlakken, een bovenfries met het motto ‘from Spain’ en een gestileerde Spaanse vlag naast de firmanaam. Sterk, stijlvol en herkenbaar. Tot je plotseling in een pastoorsgrijze stand in systeem­ bouw terecht komt: de groepsstand van Baskenland. Een paar passen naar links: wit en helderrood, ook Spaans, ook een groepsstand, maar deze keer van Generalitat de Catalunya. Een paar passen naar rechts dan maar, nog steeds Spaans en groepsstand, maar nu in lollykleuren: Invest in Andalucia. En even verderop een blokkendoos die een beetje aan de Nederlandse groepsstanden doet denken: Comunitat Valenciana. Ook weer Spaans dus… Maar dàt weten alleen de Spanjaarden en een handjevol Nederlanders die elk jaar naar Spanje met vakantie gaan. ■

057 413855_expovisie_614.indd 57

03-12-12 19:45


Beursconcept Tekst Judith Munster | Beeld Architect@Work

ARCHITECT@WORK

Eén beurs, ACHT LANDEN Twaalf procent meer bezoekers en 28 procent meer standhouders. Welke beursorganisator kan tegenwoordig nog zulke cijfers presenteren?​ De organisatie van Architect@Work. Het geheim? Luister naar je bezoekers!

B

ovenstaande groeicijfers gaan over de Nederlandse editie van Architect@Work, die op 12 en 13 september in Ahoy Rotterdam plaats­ vond. Maar ook de andere edities van Architect@Work, onder andere in Kortrijk, Parijs en Düsseldorf, laten zulke groeicijfers zien. Sommige edities hebben zelfs wachtlijsten. Dit jaar werd het concept voor het eerst in Stuttgart en Shanghai uitgerold en volgend jaar zijn Berlijn, Zurich en Londen aan de beurt. Daarna ligt de weg open voor nog meer edities in en buiten Europa. De reden van het succes? Beursmanager Nathalie Sandra van Kortrijk Xpo: “Wij luisteren naar onze bezoekersdoelgroep.”

Bezoekersgerichte beurs Architect@Work is één van de vele beurstitels van Kortrijk Xpo Organizations, de organisatietak van Kortrijk Xpo, en wordt door Sandra omschreven als een zogenaamde bezoekersgerichte beurs.

■ De bezoekers lopen door de stands heen, waarbij de ruimte tussen de stands is ingericht als lounge. Van gangpaden is geen sprake meer.

Sandra: “Architect@Work is in 2003 ontstaan door een vraag vanuit de markt om een eigen evenement voor architecten op te richten. Daar stonden wij als organisator uiteraard open voor. Ook alle grote spelers in de branche - fabrikanten en leveranciers van producten, materialen en toepassingen en diensten - waren direct enthousiast. Wij organiseerden de eerste editie als een ‘klassieke beurs’ en het was meteen een groot succes.” “Echter, een groep interieurarchitecten die samenwerken onder de naam ‘Creative fo(u)r’ vond dat deze ‘specifieke beurs voor architecten’ nog niet helemaal was wat het zou moeten zijn. Zij benaderden ons met de vraag of zij het concept verder mochten uitwerken.”

Door de stands lopen Bij het ontwerpen van een nieuw concept gingen de interieurarchitecten uit van de vraag ‘hoe wensen bezoekers een beurs te bezoeken?’ “De interieurarchitecten kwamen met het idee van drie­ hoekige modulaire stands van 2,5 bij 2,5 bij 2,5 meter. Daarnaast heeft elke exposant de beschikking over een multimedia console die voor de stand staat”, vertelt Sandra. “De bezoekers lopen door de stands heen, waarbij de ruimte tussen de stands is ingericht als lounge. Dus van gangpaden is geen sprake meer. Het effect is dat de beurs wordt ervaren als een op maat gesneden event waar men informatie kan inwinnen en met vakgenoten kan praten.”

Onafhankelijke commissie Wat volgens de interieurarchitecten zeker overeind moest blijven, was het feit dat op de beurs uitsluitend noviteiten getoond mogen worden én de controle daarop van een onafhankelijke commissie van aanbeveling, die uit architecten en interieurarchitecten bestaat. Sandra: “Die commissie is één van de belangrijkste pijlers van het concept. Voor de beurs worden alle noviteiten aan de commissie voorgelegd en alleen als de commissie de noviteit goedkeurt, mag de exposant deelnemen. Verder geldt dat exposanten maximaal twee standmodules mogen afnemen, waardoor ze maximaal drie à vier noviteiten kunnen tonen.” “Zelfs tijdens de opbouw controleren we of exposanten niet stiekem toch een ander product of dienst tonen.

058 413855_expovisie_614.indd 58

03-12-12 19:45


“ Architecten zijn niet van die beweeglijke mensen” Doen ze dat, dan worden deze weggehaald. Daar zijn we heel streng in. Want juist dit element zorgt voor een hoge bezoekersopkomst; architecten en interieurarchitecten weten immers honderd procent zeker dat zij nieuwigheden krijgen voorgeschoteld en dat zij de beurs dus niet mogen missen.”

Streng toegangsbeleid Er geldt ook een streng toegangsbeleid voor bezoekers. Uitsluitend architecten, interieurarchitecten, bouwkundig ingenieurs en laatstejaars studenten aan ontwerpopleidingen mogen de beurs bezoeken. Elke editie krijgt Architect@Work een thema mee, zoals eerder hout en glas en dit jaar klei, waar ook de omlijstende activiteiten zoals de seminars en de exposities van kunst en materialen, aan worden opgehangen. “Architecten hechten veel waarde aan kunst, zowel als persoon als in hun werk”, legt Sandra uit. “Dus daar besteden wij veel aandacht aan.” Nadenkend over nog meer redenen waarom Architect@Work aanslaat, zegt ze: “Ik denk dat ook de all-inclusive-formule en de openingstijden een rol spelen. Exposanten betalen een vaste prijs, inclusief stand, cate­ ring, parkeren en noem maar op. Ze hoeven alleen maar hun stand in te richten en twee dagen aanwezig te zijn. Wij hebben gemerkt dat mensen het erg fijn vinden om precies te weten wat iets kost, helemaal in deze eco­ nomische tijden. Daarnaast hanteren we afwijkende openingstijden, van één uur ’s middags tot acht uur ’s avonds. Ook dat wordt gewaardeerd.”

Nationaal evenement De vraag blijft natuurlijk hoe het kan dat juist een op maat gesneden event in verschillende landen kan worden uitgerold, tot in China aan toe. Het antwoord daarop is volgens Sandra eenvoudig: “Architect@Work is een nationaal evenement”, vertelt ze. “Architecten zijn niet van die beweeglijke mensen, dus een architect uit Nederland zal niet snel een beurs in België of Duitsland bezoeken.” In 2006 werd de beurs in Nederland uitgerold. Dat was in de tijd dat er een aantal beurstitels van Kortrijk ook in Nederland werden neergezet, zoals Hairstyle. Toen het succes ook hier niet uitbleef, volgden Parijs, Luik en Düsseldorf. Dit jaar kwamen Stuttgart en Shanghai erbij en

■ Het beursteam van Architect@ Work. De heren zijn de interieurarchitecten van Creative Fo(u)r en de dames zijn van Kortrijk XPO Organizations met van links naar rechts Isabelle Del’haye (staand), Nathalie Sandra en Hannelore Caenepeel.

volgend jaar Berlijn, Zürich en Londen. In 2014 volgt een editie in Lyon en waarschijnlijk in Italië. “Het concept is overal identiek” benadrukt Sandra. “Letterlijk: de standmodules en de aankleding van de beurs worden vanuit Kortrijk naar de andere locaties in Europa getransporteerd. Alle edities worden ook vanuit de head­ quarters in Kortrijk georganiseerd. Alleen China heeft een eigen kantoor.”

Marktverkenner Sandra legt uit hoe dat ‘uitrollen’ in zijn werk gaat. “Het begint met iemand die voor ons de markt in het betreffende land verkent. Als hij het sein op groen zet, formeren we een beursteam bestaande uit drie personen die ofwel afkomstig zijn uit het betreffende land ofwel de taal vloeiend spreken. In elke land is het plan van aanpak hetzelfde, al kan de volg­ orde van de stappen verschillen: we zoeken contact met de verenigingen van architecten, er wordt een comité van aan­ beveling gevormd en dan kan de acquisitie beginnen. Soms doen we het andersom of doen we alles tegelijk: beginnen we alvast met voorbereidende gesprekken met potentiële exposanten en zoeken we daarna contact met architecten. Voor het succes van de beurs maakt de volgorde niet uit.” Volgens Sandra is het elke keer weer keihard werken om de eerste editie van de grond te krijgen. “Inmiddels weten we gelukkig dat bij de tweede editie zowel het bezoekersaantal als het deelnemersveld vrijwel verdubbelt. Dat komt door de mond-op-mond-reclame van de architecten die het event bij hun collega’s aanprijzen als iets waar ze echt geweest moeten zijn. Beter kun je het als organisator natuurlijk niet hebben.”

Eigen gezicht De exposanten zijn enthousiast als er weer een nieuwe editie bijkomt; heel wat bedrijven doen het liefst aan elke editie mee. “Maar”, lacht Sandra, “In elk land moeten ze weer door de keuringscommissie en het is al een paar keer voorgekomen dat een noviteit in het ene land wel werd goedgekeurd en in het andere land niet. Heel verrassend inderdaad, maar het houdt de exposanten scherp. Zo zie je maar: je kunt een beursconcept wel reproduceren, maar de eigenschappen en de cultuur van de bezoekers zorgen ervoor dat elke beurs toch zijn eigen gezicht krijgt.”  ■

059 413855_expovisie_614.indd 59

03-12-12 19:46


Branchenieuws

WWW.CLCVECTA.NL

Overeenstemming CAO Tentoonstellingsbedrijven Over de CAO Tentoonstellingsbedrijven voor 2012 en 2013 is een overeenkomst bereikt tussen de sociale partners CLC-VECTA, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Medewerkers die onder deze CAO vallen krijgen bij de salarisbetaling van november 2012 een een­

malige uitkering van € 100,- bruto op basis van een fulltime dienstverband. Alle lonen en salarissen worden per 1 december met 0,75% verhoogd. De tekst van de CAO TTB 2012-2013 is als PDF te downloaden via de website van CLC-VECTA. ■

Van Geelen preferred supplier Home Boxx Van Geelen is preferred partner voor het leveren van standmeubilair en tapijttegels in Home Boxx Nieuwegein. Fabienne Stuart van Home Boxx en Johan Seijbel van Van Geelen Standinrichtingen zijn dit begin novem­ ber overeengekomen. Van Geelen zal haar assortiment via de website van de Home Boxx aanbieden. Exposanten kunnen zo zelf hun standmeubilair en tapijttegels bestellen.  ■

Johan De Deygere weg bij Brussels Expo Brussels Expo en zijn directeur Johan De Deygere hebben eind oktober hun samenwerking beëindigd. Denis Delforge krijgt de taak de nieuwe groepsstructuur uit te tekenen in overleg met David Boon en Pierre Hermant, die in maart 2013 van Febiac overstapt naar Brussels Expo. Johan De Deygere verwisselde in sep­ tember 2002 de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen voor de Internationale Jaarbeurs van Brussel en ging aan de slag als directeur van Brussels Fairs & Exhibitions, de afdeling die de eigen eve­ nementen Vakantiesalon, Voedingssalon, Zenith en DECOoh! organiseert. In 2008 volgde hij Alex Coddens op als bestuurder-directeur van Brussels Expo en Brussels Fairs & Exhibitions. Twee jaar later werd hij ook bestuurslid van de vakorganisatie Febelux.  ■

Bovenste rij: Eric Mattijsen, Saskia Vernooij, Louis Janssen. Onderste rij: Jolanda Jansen, Enrico Daamen en Gert-Jan van den Nieuwenhoff

Organisatie CUE 2014 uitbesteed aan Ahoy Stichting Vakbeurs Theatertechniek heeft na een pitch-traject Ahoy Rotterdam de opdracht verleend om de organisatie van CUE 2014 voor haar rekening te nemen. De 14e editie van de tweejaarlijkse vakbeurs voor event-, installatie- en entertainment­ technologie vindt plaats van 13 tot en met

januari 2014 in Ahoy Rotterdam. Voor de Stichting Vakbeurs Theatertechniek was het totaalpakket dat Ahoy kan aanbieden de doorslaggevende factor in de beslissing. Op donderdag 1 november is de samenwerking tussen Stichting Vakbeurs Theatertechniek en Ahoy Rotterdam bekrachtigd. ■

Inexpa failliet Inexpa in West-Knollendam is op 31 oktober door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. Eigenaar Sander van Brandwijk geeft aan dat de scherpe concurrentie op de standbouw­ markt en enkele slecht betalende klanten voortzetting van zijn bedrijf onmogelijk maak­ ten en dat hij geen behoefte heeft aan een herstart van de standbouwactiviteiten. Hij wil

wel zijn groot formaat print activiteiten voort zetten met zijn andere bedrijf Martinzmedia. Drie vaste medewerkers zijn als gevolg van het faillisement ontslagen. Als curator is aan­ gesteld mr. G.F.H. Velthuizen van Nagtegaal & Jong advocaten in Zaandam.  ■

060 413855_expovisie_614.indd 60

03-12-12 19:46


Branchenieuws

Olaf van den Wittenboer is aangetrokken als algemeen directeur van Van der Veenevent engineering. Hij gaat zijn ruime kennis en ervaring inzetten voor de klanten en voor verdere nationale en inter­ nationale groei van Van der Veen. Daartoe zal hij nauw samenwerken met commercieel directeur Arie Boon. De afgelopen vijf jaar was Van den Wittenboer van Unica Installatietechniek in Amsterdam. Daarvoor was hij vestigingsma­ nager van Croon Elektrotechniek en bekleedde hij diverse leiding­ gevende functies bij Holland Railconsult. ■ Mascha de Bruin is per 22 oktober bij Beurs Rotterdam, eigenaar van het Beurs-World Trade Center, in dienst getreden als Manager Beurzen. Hiermee volgt zij Alain Meijer op, die medio november Beurs Rotterdam verlaat om zijn eigen bedrijf invul­ ling te geven. De Bruin komt van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Daar heeft zij vele evenementen georganiseerd, waaronder de Rotterdamse Ondernemersprijs, Internationale Handelsdagen en Startersdagen. ■ Richard Huis in ’t Veld heeft met ingang van 1 oktober het in beursfotografie gespecialiseerde Photos and More overgenomen van Martin Kuijper. Met deze overname verplaatsen de activiteiten zich van Almere naar Haarlem, de vestigingsplaats van Huis in ’t Veld. Hij brengt Photos and More als zelfstandig bedrijf onder binnen zijn bestaande onder­ neming RHitV Fotografie. Dit bedrijf is gevestigd aan de Karel van Manderstraat 38, 2014 VE Haarlem. Richard is bereikbaar via richard@photosandmore.nl en 06 42511600.  ■

■ George Zapantoulis – directeur Jaarbeurs Utrecht, Tivadar Tullner (directeur – eigenaar Gastronomie), Monique Mennis (beursmanager Gastronomie) en Pieter Simons (business development manager Jaarbeurs Utrecht)

Horecavakbeurs Gastronomie 25ste huurder van High Five De 25ste verhuring van High Five, de volledig ingerichte beurshal 5 van Jaarbeurs Utrecht, staat op naam van de horecavakbeurs Gastronomie. Tijdens de beurs op 12 en 13 november werd hier op feestelijke wijze bij stil gestaan.

High Five werd in januari 2011 geïntroduceerd. Het is een volledig ingerichte beursvloer voor kleinschalige (congres)beurzen, vakevenementen en corporate events. De kracht is een kostenef­ ficiënte beurs voor de organisator en exposanten, met minder logistieke uitdagingen. ■

EVENTDESIGNMAG.COM

Kubik wint vijf event design awards De Kubik Groep heeft vijf onderscheidingen gewonnen in de Event Design Award Competitie van 2012. De drie vestigingen van Kubik in Amerika, Canada en Nederland verdienden vijf awards in vijf verschillende categorieën. De Amsterdamse vestiging van Kubik wist beslag te leggen op de gouden onderscheiding in de categorie ‘Beste Consumenten Evenement’ voor de realisatie van het Camper paviljoen naar een ontwerp van de Japanse architect Shigeru Ban. Daarnaast werden de modulaire container winkels zoals Kubik Amsterdam die ontwikkelde voor PUMA beloont met de Best Event Design Award in de categorie ‘Pop-Up Stores’. De vestiging van Kubik in Toronto ontving een zilveren onderscheiding voor het ‘Art+Science’

standontwerp voor Cadillac, zoals deze werd gerealiseerd op verschillende Canadese autobeurzen. De Amerikaanse dochteronderneming Maltbie, gespecialiseerd in museum ontwerp en realisatie, werd bekroont met een zilveren onderscheiding voor het North Carolina Museum of Natural Science en won tevens de Best Event Design Award in de categorie ‘Reizende Tentoonstellingen’ voor de realisatie van de ‘Dode Zee Rollen’ expositie.  ■

061 413855_expovisie_614.indd 61

03-12-12 19:46


Serviceadressen

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

ACCOMMODATIES

COMPUTERVERHUUR

Expo Houten Meidoornkade 24, 3992 AE Houten T +31 (0)30 6349100 F +31 (0)30 6349101 E-mail: info@expohouten.nl Internet: www.expohouten.nl

Expo Display Service Jean Monnetpark 31, 7336 BA Apeldoorn Postbus 661, 7300 AR Apeldoorn T +31 (0)55 3238555, F +31 (0)55 3231999 Internet: www.expodisplayservice.com

ADVIESBUREAU BEURZEN & EVENTS

BEURSREGISTRATIESYSTEMEN

Uw onafhankelijk adviseur voor het inrichten van Beurzen & Events en Interieurs

Expobull b.v. Postbus 2020, 5260 CA Vught T +31 (0)73 5032935, F +31 (0)73 5032172 M 06-22397669 E-mail: info@expobull.nl AIRCONDITIONING (-VERHUUR)

Andrews Sykes BV Westhavenweg 61e, 1042 AL Amsterdam Postbus 33, 2665 ZG Bleiswijk T +31 (0)800 2637397, F +31 (0)10 5215719 E-mail: info@andrewssykes.nl

DRAAGBARE PRESENTATIE SYSTEMEN

Marvel, The databadge Company Ambachtsweg 74, 3542 DH Utrecht T +31 (0)30 2413424, F +31 (0)30 2889036 E-mail: marvel@marvel-databadge.com Internet: www.marvel-databadge.com BEURSTRANSPORT

BADGES

Mister Badge Edisonweg 6 3442 AC Woerden T 0348437896 E-mail: info@badge.nl Mister Badge is een onderdeel van Badge Promotions B.V. BANIEREN/SPANDOEKEN

A.J. van Deudekom B.V. Postbus 310 1115 ZG Duivendrecht Telefoon: 020 6981981 E-mail: sales@deudekom.nl Internet: www.deudekom.nl -

On site afhandeling Europees wegtransport Luchtvracht en zeevracht Douaneformaliteiten

DIGITALE BEDRUKKING

DRAAIPLATEAUS

Fairexx Logistics for Exhibitions BV De Trompet 1540, 1967 DB Heemskerk T +31 (0)251 250060, F +31 (0)251 250065 E-mail: info@fairexx.nl Internet: www.fairexx.nl

Beursvragen? Stel uw vraag via twitter @exposanten of op www.exposantennetwerk.nl

www.expovisie.nl

Expobull, no bullshit 62 062 413855_expovisie_614.indd 62

03-12-12 19:46


ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Plot Service 2000 Najaarsweg 25, 7532 SK Enschede T +31 (0)53 4344513, F +31 (0)53 4315392 E-mail: info@plotservice2000.nl Internet: www.plotservice2000.nl Summagraphics, Mutoh, Roland, EasySIGN, hard- en software voor al uw grafische toepassingen.

INFORMATIESYSTEMEN

EVENEMENTENORGANISATOREN

INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGSBOUW

INTERIEURBOUW

MOBIELE PRESENTATIE SYSTEMEN

Fictief-Business on Board BV Postbus 7, 4153 ZG Beesd T +31 (0)345 683765, F +31 (0)345 683654 E-mail: info@fictief.com, Internet: www.fictief.com • ISO 9001 gecertificeerd

GROOTFORMAAT PRINTERS/SNIJPLOTTERS

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

L & M Standbouw Industriestraat 5-7, 3281 LB Numansdorp T +31 (0)186 621060, F +31 (0)186 620120 E-mail: info@lenmstandbouw.com Internet: www.lenmstandbouw.com

www.beursagenda.nl

www.expovisie.nl

www.beursagenda.nl

T. 0031.(0)73.503.2935  |  WWW.EXPOTILES.NL 063 413855_expovisie_614.indd 63

03-12-12 19:46


Serviceadressen

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

PLASMASCHERMENVERHUUR

ONTWERPBUREAUS

STANDBOUW EN -VERHUUR

Fictief-Bouwers van Denkbeelden BV Achterstraat 32, 4153 AR Beesd T +31 (0)345 683765, F +31 (0)345 683654 E-mail: info@fictief.com Internet: www.fictief.com

SFEERAANKLEDING

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication • ISO 9001 gecertificeerd

SOFTWARE

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

SketchUp 3D Ontwerpsoftware Dream - Design - Communicate Officieel Distributeur Benelux: Design8 bv | First Aid Conceptual Design Postbus 6076, 4000 HB Tiel Stephensonstraat 11, 4004 JA Tiel T +31 (0)344 577884, F +31 (0)847 580595 E-mail: info@design8.nl Internet: www.design8.nl

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

L & M Standbouw Industriestraat 5-7, 3281 LB Numansdorp T +31 (0)186 621060, F +31 (0)186 620120 E-mail: info@lenmstandbouw.com Internet: www.lenmstandbouw.com

STANDBEMANNINGSTRAINING

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

www.beursagenda.nl

Sales & Pepper Heinsiuslaan 5, 3051 HD Rotterdam T +31 (0)6 46324830 E-mail: Han@salesandpepper.com Internet: www.salesandpepper.com • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

www.expovisie.nl

Menkhorst Standbouw BV Veldhoekseweg 13, 7255 NH Hengelo T +31 (0)573 461210, F +31 (0)573 461516 E-mail: info@menkhorststandbouw.nl Internet: www.menkhorststandbouw.nl

T. 0031.(0)73.503.2935  |  WWW.EXPOTILES.NL 064 413855_expovisie_614.indd 64

03-12-12 19:46


Prevu Willem Stuutlaan 8, 3769 AC Soesterberg T +31(0)346 330641, F +31(0)346 354089 E-mail: info@prevu-expo.com Internet: www.prevu-expo.com

Verlangen stand- en interieurbouw Bouwweg 1A, 8243 PJ Lelystad T +31 (0)320 264413, F +31 (0)320 264409 E-mail: info@verlangenstandbouw.nl Internet: www.verlangenstandbouw.nl

Expo Display Service Jean Monnetpark 31 7336 BA Apeldoorn Postbus 661, 7300 AR Apeldoorn T +31 (0)55 3238555, F +31 (0)55 3231999 Internet: www.expodisplayservice.com

STANDBOUWSYSTEMEN

STANDDESIGN • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

ABC Design Expo Hastelweg 28, 5616 HL Eindhoven T +31 (0)40 2575251, F +31 (0)40 2575351 E-mail: info@abcdesignexpo.nl Internet: www.abcdesignexpo.nl • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Verver Standbouw & Events Van Berckelweg 40 A, 2203 LB Noordwijk ZH T +31 (0)71 5316666, F +31 (0)71 5315378 E-mail: info@verver-standbouw.nl Internet: www.verver-standbouw.nl

www.beursagenda.nl

Beursvragen? Stel uw vraag via twitter @exposanten of op www.exposantennetwerk.nl

065 413855_expovisie_614.indd 65

03-12-12 19:46


Serviceadressen

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

TENTEN (-VERHUUR)

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

TOELEVERANCIERS

TENTOONSTELLINGSARCHITECTUUR

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

STOFFERING

Vorm Plus B.V. Bureau voor VormgevingInterieur- en Tentoonstellingsarchitectuur Röntgenweg 21, 2408 AB Alphen a/d Rijn T +31 (0)172 476446, F +31 (0)172 495078 E-mail: vormplus@hetnet.nl Internet: www.vorm-plus.nl, www.inflates.nl

Fictief-Bouwers van Denkbeelden BV Achterstraat 32, 4153 AR Beesd T +31 (0)345 683765, F +31 (0)345 683654 E-mail: info@fictief.com Internet: www.fictief.com • Lid CLC - Centrum voor Live Communication • ISO 9001 gecertificeerd

TENTOONSTELLINGSBOUW

TRANSPORTDEKENS

Trompetty bv Koningslinde 11 7131 MP Lichtenvoorde T +31 (0)544 353 011 F +31 (0)544 377 507 E-mail: info@trompetty.nl Internet: www.trompetty.nl STANDBOUWERS OPGELET: Trompetty HEEFT VOOR U DE OPLOSSING NAADLOZE HOEZEN OVER DE STAND PANELEN.

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Dekker & Co Gildemark 121-124, 1351 HL Almere T +31 (0)36 5312236, F +31 (0)36 5317719 E-mail: info@dekkerenco.nl Opslagdekens, verhuisdekens, singelband.

www.expovisie.nl www.beursagenda.nl

066 413855_expovisie_614.indd 66

03-12-12 19:46


TRUSS SYSTEMEN

Trompetty bv Koningslinde 11 7131 MP Lichtenvoorde T +31 (0)544 353 011 F +31 (0)544 377 507 E-mail: info@trompetty.nl Internet: www.trompetty.nl STANDBOUWERS OPGELET: Trompetty HEEFT VOOR U DE OPLOSSING NAADLOZE HOEZEN OVER DE STAND PANELEN.

VERVEN

VERHUUR VAN KOEL-EN VRIESAPPARATUUR

HEBO VERHUUR B.V. Noordersluisweg 19, 8243 PR Lelystad Nederland T +31 (0)320 260190, F +31 (0)320 262059 E-mail: info@heboverhuur.nl Internet: www.heboverhuur.nl

Van Schaik Standbouw BV Postbus 954, 3900 AZ Veenendaal T +31 (0)318 524687, F +31 (0)318 519553 E-mail: info@vanschaikexpofloor.nl Internet: www.vanschaikexpofloor.nl Verhuur en verkoop van stelvloeren.

WAND- EN PLAFONDBESPANNING

Cool Rentals Fahrenheitstraat 18-20, 3846 BN Harderwijk T +31 (0)341 410540, M +31 (0)6 20563675 E-mail: esther@coolrentals.nl Internet: www.coolrentals.nl

Cees Smit – Creative Fabric Solutions Eemmeerlaan 3. 1382 KA Weesp Postbus 14, 1380 AA Weesp T +31 (0)294 419 457 F +31 (0)294 432 957 E-mail: info@ceessmit.nl Internet: www.ceessmit.nl

VERHUUR (MEUBILAIR/TAPIJTEN)

International Fair Support BV De Hoge Akker 1, 4741 TW Hoeven T (0)165 33 68 68, F (0)165 31 73 22 Postbus 91, 4730 AB Oudenbosch Internet: www.coby-ifs.com Kwaliteit in meubilair.

Alku International T +31 (0)36 5303399 F +31 (0)36 5303405 E-mail: info@alku.nl Internet: www.alku.nl Verhoogde standvloeren, podia, decor, presentatie, verlichte vloeren en de Alku-Systeemvloer

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

VLOEREN (-VERHUUR) WANDAFWERKING

www.beursagenda.nl • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Expobull, no bullshit 067 413855_expovisie_614.indd 67

03-12-12 19:46


413855_expovisie_614.indd 68

03-12-12 19:46


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.