Expovisie voorjaar 2012

Page 1

Beneluxblad voor exposant en beursmanager

VOORJAAR 2012

> NR 611 >

Expovisie

Geen crisis in Duitsland

JAARGANG 61 > NR 611 > VOORJAAR 2012

Geen crisis in Duitsland CAPTAIN OF INDUSTRY

BEURSCONCEPT

STANDDESIGN

Edwin Koemans van Libéma

Voedselbank verovert Horecava

Paul Pennock van oil

‘Voor organiseren zijn we niet in de wieg gelegd’

‘Saamhorigheidsgevoel voerde boventoon’

‘Een goed concept moet even bezinken’

■ BEURSONDERZOEK ■ SYSTEEMOVERZICHT 2012 ■ VEILIGHEID IN STANDBOUW
Inhoud Jaargang 61 > nr 611 > VOORJAAR 2012

006 Edwin Koemans Captain of Industry

012 DSM

Beursdeelname

014 Korte contacten;

meer rendement Onderzoek

017 Han Leenhouts Column

018 Geen crisis in Duitsland Buitenland

025 AUMA MesseTrend Duits beurzenonderzoek

028 oil boort door Standdesign

033 Systeemoverzicht 2012 038 Effectief verkopen

006

Edwin Koemans van Libéma “We willen op iedere locatie een ondernemer die snapt wat een organiser bezighoudt”

Exposales

042 Voedselbank Standconcept

046 Eemsdelta Expo in Groningen Beursnieuws

053 Christophe Landuyt Column

054 Veiligheid op locatie Standbouw

056 Rijnhal gered Beurslocatie

014

042

“Het aantal contacten per uur verhogen levert het meeste rendement op”

“Iedereen die we om een belangeloze bijdrage vroegen, zei meteen ja”

Onderzoek Richard Montanus

Standconcept Voedselbank op Horecava

058 Exposhow naar december Branchenieuws

062 Serviceadressen 004


Voorwoord

Échte beurzenbeurs Beste lezer,

H

054 “Tapijt leggen met een veiligheidshelm op je kop... moet dat? Ja, dat moet!”

Standbouw Strikter veiligheidsbeleid

et is de organisatoren van de ExpoShow niet gelukt om de eerste editie van deze ‘beurzenbeurs’ in mei te laten plaatsvinden. Wel interesse, maar teveel aarzeling bij de potentiële deelnemers, is samengevat hun analyse. Het bleef daardoor te lang onzeker om een kwalitatief goed deelnemersveld te kunnen garanderen. Verbazingwekkend is het niet. Hetzelfde beleefden wij toen we in 2010 Expovisie Live als zelfstandige Edwin Nunnink Edwin.nunnink@hetportaal.com beurs wilden organiseren en dezelfde conclusie moesten trekken. Vorig jaar zomer kozen we er als Expovisie voor om in 2012 geen nieuwe poging te wagen en ook niet bij het initiatief ExpoShow aan te haken. Na een positief eerste kwartaal, was de standbouwmarkt vrijwel tot stilstand gekomen en de economische voorspellingen voor 2012 maakten duidelijk dat van herstel nog geen sprake kon zijn. We kunnen ons echter niet achter de slechte economie verschuilen. Immers, wat zeg je als bedrijf actief in de beurzenbranche tegen je klanten? Als het goed is: ‘Wij bieden een zeer effectief medium, wat een bewezen positieve bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering’. Waarom zijn er dan zo weinig bedrijven in onze branche die zelf gebruik maken van het medium? Met alle initiatieven die wij zelf hebben ontplooit - vijf maal succesvol een Expovisie Live paviljoen op de beurs Evenement; de op de branche zelf gerichte beurs ‘Suppliers to Exhibitions’; en de al eerder genoemde, geannuleerde zelfstandige versie van Expovisie Live - konden we telkens concluderen dat er tussen de tien en vijftien bedrijven zijn die gelijk mee willen doen en het belang van een beurzenbeurs onderschrijven en dat de rest van de bedrijven deelname (eindeloos) voor zich uitschuift. Kijk je naar deelnames van bedrijven uit onze branche op andere beurzen, dan kom je telkens dezelfde drie tot vijf bedrijven tegen. Voor een beurs die een goed overzicht geeft van de vele gespecialiseerde dienstverleners die onze branche rijk is, zijn er meer enthousiastelingen nodig. Ook als die beurs gelijktijdig met andere marketingbeurzen als Event en PromZ Event, De Marketingdagen of Marcom plaatsvindt. Laten we niet langer de bakker zijn die zijn eigen brood niet eet en in 2013 wel een échte beurzenbeurs neerzetten. ■

Colofon JAARGANG 61, VOORJAAR 2012, Expovisie nummer 611, VAKBLAD VOOR DE EXPOBRANCHE. OPLAGE: 9.000 exemplaren. FREQUENTIE: vier keer per jaar. UITGEVERIJ: Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer, T: (075) 6475747, F: (075) 6284914, E: expovisie@hetportaal.com, I: www.expovisie.nl REDACTIE: Edwin Nunnink (Hoofdredacteur Nederland), Christophe Landuyt (Hoofdredacteur België), Judith Munster (Eindredactie). UITGEVER: Edwin Nunnink. ABONNEMENTEN: Els Metselaar (abonnementen@hetportaal.com), Nederland en België: € 84,36 per jaar (excl BTW), Europa: € 88,36 per jaar, Studenten: € 46,35 per jaar. Abonnementen worden afgesloten voor een jaar en verlengd tot wederopzegging. Opzeggen: schriftelijk twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode. VERZENDING BELGIË: 4x per jaar, maart, juni, september, december. Erkenningsnummer P309948. Afgiftekantoor Antwerpen X. ADVERTENTIES: Mart Mulder (mart.mulder@hetportaal. com), T: (06) 54317087. TRAFFIC: Monique Zijlstra (traffic@hetportaal.com), T: (075) 6475747. VORMGEVING: Aryen Bouwmeester, Dirk van den Burgh, SDA Print + Media. DRUK: SDA Print + Media. COVER: Photos and More (Audi op CeBIT 2012 door A&A Expo International)

005


Captains of Industry Tekst Edwin Nunnink Beeld Thomas Fasting

Edwin Koemans

“Wij willen de ondernemer onder de locaties zijn”

“W

ij willen de ondernemer onder de locaties zijn”, stelt Edwin Koemans, sinds april 2011 directeur van de divisie Beurzen en Evenementen bij Libéma. “Daarom willen we op iedere locatie een ondernemer hebben. Die snapt wat een organiser bezig houdt. In veel gevallen is die een jaar bezig voor bijvoorbeeld een driedaags evenement. In die drie dagen moet er gepiekt worden, ook door onze organisatie.” “Voor ons is het één van de ruim vijfhonderd evenementen die we doen. Voor de organiser is het ‘make it of brake it’. Zijn of haar jaarinkomen hangt af van dat ene evenement. Ik vind het belangrijk dat onze mensen dat keer op keer begrijpen. Want het succes van de ondernemer is belangrijk voor de continuïteit van onze business. We zijn hier nu heel ver mee. Het gaat om de snapfactor van het evenement en hoe je samen succesvol moet zijn.”

Vestigingsmanager belangrijk Het is een publiek geheim dat Libéma zich het afgelopen decennium vrijwel jaarlijks opnieuw heeft uitgevonden. Met name als het ging om de eigen organisatiestructuur, waarbij het stuivertje wisselen was tussen een sterk gecentraliseerde organisatie en een grote zelfstandigheid bij de regionale locaties. Koemans: “We hebben duidelijk gekozen voor cen-

006

traal organiseren en structureren en decentraal uitvoeren. Een krachtige regionale positionering vraagt om een actieve aansluiting op het regionale netwerk. We zien daarin een belangrijke taak voor de locatie- of vestigingsmanager. Ik geef toe, deze rol werd vroeger wel eens weg gefilterd om kostentechnische redenen. Maar nu vinden we die rol, met de juiste man of vrouw op de juiste plaats, enorm belangrijk. Die vestigingsmanager moet zich verbinden met de vier lokale netwerken die we onderscheiden: het persnetwerk, het politieke netwerk, het ondernemersnetwerk en het onderwijsnetwerk. Dat is zo wezenlijk voor ons. Niet alleen voor de continuïteit. Het is de rol waarvan men verwacht dat wij die als Libéma regionaal innemen. Een belangrijke doelstelling die onze man in Zeeland bijvoorbeeld heeft meegekregen, is om de relatie met PZC (Provinciale Zeeuwse Courant, red) optimaal te onderhouden. Stel dat iemand een concert in de Zeelandhallen wil organiseren, dan kan onze man op locatie met één telefoontje naar PZC een gezamenlijke lezersactie op touw zetten. We jagen dan samen het evenement aan en dragen bij aan het succes van onze relatie, de organiser.”

Duidelijke keuze gemaakt Dat brengt ons op een ander aspect van de ‘gedifferentieerde’ historie van Libéma. Het dan weer wel en dan weer niet zelf organiseren van beurzen en evenementen. “Libéma heeft zich in het beurzen- en evenemententraject op vele manieren gemanifesteerd”, antwoordt Koemans. “Momenteel worden alleen Indoor Brabant en Unicef Open binnen de Libéma organisatie geproduceerd, overigens volledig zelfstandig en als ‘klant’ van de accommodatie. Dat komt omdat je altijd als organisatie aan het leren en aan het zoeken bent. Je probeert vast te stellen waar je de meeste meerwaarde kunt leveren. Uiteindelijk hebben we daar een duidelijke keuze in gemaakt. Wij leveren de accommodatie en faciliteren de organiser met eventservices en een passende horeca invulling. Dat is onze competentie. Dat is onze core business. We werken graag samen met organisers die de competentie hebben een goed evenement te organiseren. Die gaan we heel goed faciliteren. Dat is onze missie. Wij zijn niet op de wereld om een evenement te organiseren.”

Voor veel beursorganisatoren hangt hun jaarinkomen af van één of enkele beurzen. Edwin Koemans, directeur van de divisie Beurzen en Evenementen bij Libéma, wil dat zijn medewerkers dit beseffen en er naar handelen. Naast het gevarieerde portfolio met regionale locaties wil Libéma zich onderscheiden door in alle aspecten mee te denken met de organisator.


“Wij luisteren naar de organiser en denken mee hoe we het risicoprofiel met elkaar kunnen verlagen�

007


Captains of Industry

Risicoprofiel verlagen “Wat we wel kunnen doen is om met die ondernemer aan tafel te gaan zitten. Zoals gezegd: de risicoprofielen zijn enorm. Wij gaan naar de organiser luisteren en gaan meedenken hoe we het risicoprofiel met elkaar kunnen verlagen, zodat de kans op een succesvol evenement groter wordt. Dat wil niet zeggen dat we vervolgens zelf gigantische risico’s gaan lopen. We hebben gelukkig een agenda die gevuld is met heel veel terugkerende, solide evenementen en activiteiten waar we puur als locatieverstrekker opereren. Maar met name in deze tijd zie je dat mensen die iets bedenken, die iets nieuws willen doen, dat die tegen gigantische muren aanlopen. Je praat over banken die niet willen financieren, bedrijven die niet willen instappen en kleinschalige ondernemers die het niet zelf kunnen financieren. Die kunnen zelf geen gigantische risico’s lopen. Wij zijn ingericht om naar die ondernemer te luisteren, de kwalitatief goede ideeën op te pakken en daar een goede oplossing voor te zoeken. Vervolgens vertalen wij dat in een solide businessplan waardoor de risico’s beheersbaar worden. Zo nodig gaan we samen met de bedenker op zoek naar een solide organiser voor dat evenement.”

Lokaal en regionaal Koemans wil dat Libéma onderscheidend is. “Ik haal inspiratie uit de creatie van onderscheidend vermogen. Dat is volgens mij de drijver voor winstgevendheid. Als onderscheidend vermogen ontbreekt, dan valt winstgevendheid weg”, stelt hij. Het ondernemerschap van zijn organisatie en met name de rol van de vestigingsmanager is daar één aspect van. De andere ligt in het portfolio aan accommodaties. “Wij zijn de enige speler in Nederland die op een achttal locaties verspreid door het land grootschalige evenementen- en beurzencomplexen hebben staan. Dat hebben onze directe tegenspelers Jaarbeurs, RAI en Ahoy niet. Wij zijn dan ook geen Jaarbeurs, RAI of Ahoy. Wij bieden regionaal krachtige locaties met een eigen identiteit. Wij kunnen aan organisers een professionele locatie voor een nationaal evenement bieden of naar keuze een regionale invulling met landelijk dekking. Bijvoorbeeld een professionele relatie als Easyfairs met haar brede portfolio aan landelijke vakbeurzen, acteert op meerdere locaties van Libéma. Ook organisers van snuffelmarkten en bijvoorbeeld het Stoffenspektakel kiezen voor de regionale kracht van Libéma. Hiermee komen we dichter bij het publiek; de bezoeker. Dat is een mooie propositie als je in alle statistieken kunt zien dat mensen niet meer in de auto stappen om anderhalf uur naar een evenement te reizen. Met de verkeersintensiteit die we hadden, hebben en krijgen zal die ontwikkeling zich alleen maar versterken. Lokaal en regionaal worden steeds belangrijker. Dat zie je in de uitkomsten van alle onderzoeken. De ontwikkelingen die we in Europees verband doormaken zorgen ervoor dat mensen hun lokale waarden alleen nog maar meer gaan waarderen. In de Achterhoek zullen ze alleen maar meer Grolsch gaan drinken, want dat is hun bier.”

Eigen karakteristiek “Sterk punt is ook dat ieder van onze locaties zijn eigen karakteristiek heeft. Daardoor kunnen wij de organiser een

008

■ Edwin Koemans: “Wij leveren de accommodatie en faciliteren de organiser, maar we zijn niet op de wereld om een evenement te organiseren.”

locatie bieden die bij zijn of haar evenement past. Met de Brabanthallen bieden we een modern groot complex met een volwaardige infrastructuur. Het kan zijn dat iemand dat te groot vindt en denkt ‘hier verlies ik mijn identiteit’. Dan hebben we dichtbij het Autotron met als belangrijkste karakteristiek dat als iemand hier zijn evenement houdt, daardoor ook de hele locatie claimt en dan krijgt dat evenement ook zijn eigen identiteit. Een ander voorbeeld is Expo Haarlemmermeer. Een heel groot glazen gebouw met winning van zonne-energie op het dak. Midden in het groen en op vijf autominuten van Schiphol en een halte van de snelbus voor de deur. Een super locatie voor een evenement dat zich groen wil profileren.” De diverse Libéma-locaties bewijzen op dit moment ook hun meerwaarde bij de vele mengvormen van beurzen, congressen en (zakelijke) evenementen, betoogt Koemans. Als voorbeeld noemt hij de aanpak van de nieuwe beurs Agri en Aqua van ICEM, dat begin februari in de Zeelandhallen plaatsvond. “Helemaal gericht op de regionale kracht van Zeeland, met de combinatie van landbouw, de schelpdierensector en visserij. Er waren duizend inschrijvingen voor het bijbehorende congres. Om het congres in dezelfde hallen als de beurs te organiseren, waren de faciliteiten niet voldoende. Daarom hebben we het restaurant ontruimd en omgetoverd in een kwalitatief goede congreslocatie. De dubbele werking tussen


gaat van onder naar boven. Is de bezoeker tevreden, dan is de deelnemer/exposant tevreden en dan zegt de organiser ik organiseer het volgend jaar weer, want die wil continuïteit in zijn of haar evenement brengen. We kunnen denken ‘we verhuren de locatie en daarmee is de kous af’, maar zo werkt het niet. Iedereen is op dat moment te gast in een Libéma-locatie. Tevredenheid bij alle lagen in de piramide leidt tot actie, tot besteding, tot repeat. De organiser is daarbij de ‘linking pin’ en onze opdrachtgever. Afhankelijk van wat nodig en mogelijk is zullen wij onze kwaliteiten inzetten om het succes van de organiser te vergroten. Bijvoorbeeld door parkeren gedifferentieerd aan te bieden. Stel dat parkeren in Den Bosch eigenlijk tien euro moet kosten, dan is dat voor iemand die een snuffelmarkt organiseert een drempel die zijn of haar succes zou kunnen blokkeren. Daar zullen wij dan samen met de organiser wat aan doen.”

Laatste troef

“Een relatie faciliteren en zijn of haar succes een geweldige propeller geven, dat is leuk”

congres en beurs heeft zich daar duidelijk bewezen, want alle congresdeelnemers gingen uiteraard ook de beursvloer op. Ik zie voor dergelijke evenementen nog veel meer mogelijkheden.”

Tevreden piramide “Uiteindelijk gaat het er ons om dat we meehelpen aan de tevredenheid van alle betrokken partijen. Als we daarvoor zorgen, dan garandeert dat onze continuïteit. Ik ga uit van de piramide met bovenaan de organiser, daar onder de deelnemers of exposanten en daar weer onder de bezoekers. Dat zijn alle drie belangrijke gasten van Libéma. De tevredenheid

“Naast de groepen b-to-b en b-to-c kennen wij nog een tussengebied of overlap wat we als ‘Libéma Zakelijk’ benaderen. De gedachte daarachter is dat we als Libéma een heel uitgebreid palet van mogelijkheden te bieden hebben aan zakelijke relaties. We zijn net een eerste pilot gestart met een retailer om te bepalen wat die retailer als belangrijke doelstelling heeft en vervolgens in een vrije brainstorm te bedenken hoe wij die doelstelling als Libéma kunnen ondersteunen of zelfs versterken. Je kunt bijvoorbeeld denken aan onze vakantie- en verblijfsaccommodaties als inzet van een loyaliteit- of spaarprogramma. Daarnaast een grootschalig personeelsevenement in ons safaripark met een speciale avondopening. En als wij toevallig een beurs of evenement in huis hebben dat aansluit op de core business van die retailer, dan kunnen we de organiser en retailer met elkaar in contact brengen. Voor de retailer kan het geweldig zijn om aan het evenement verbonden te zijn en de organiser is enorm geholpen als die retailer bijvoorbeeld in alle winkels het evenement propageert of actief toegangskaarten in de markt zet. Ik zie daar veel kansen.”

Mooie rol Koemans benadrukt nogmaals dat Libéma, daar waar het bedrijf in het verleden wel evenementen heeft georganiseerd, niet meer van plan is om deze activiteit weer op te pakken. “Maar dankzij dit verleden begrijpen wij de uitdaging waar een organiser mee te maken heeft wel heel erg goed. Wij gaan niet organiseren en we gaan ook niet op de stoel van de organiser zitten. We kijken wat we in huis hebben en vanuit ons netwerk gaan we met een partij vrijblijvend om te tafel zitten om te kijken naar aanknopingspunten als het gaat om bedrijfsfeesten, vergaderingen, beurzen, joint promotions en concerten. Wij doen het voorwerk en gaan dan naar de organiser en zeggen ‘Wij hebben een partij voor je, waarmee we je in contact kunnen brengen. Wij willen dat faciliteren. Als we dat kunnen laten ontstaan, dan geeft dat ook een sterkere band tussen organiser en Libéma. Dat is een mooie rol. Voor organiseren zijn we niet in de wieg gelegd. Een relatie faciliteren en zijn of haar succes een geweldige propeller geven, dat is leuk. Alleen meters verhuren is niet spannend. Dit maakt het spannend.” ■

009
Beursdeelname Tekst Christophe Landuyt Beeld Kubik

■ Op FiE-Ni pakte DSM uit met een zeventig vierkante meter grote eilandstand met twee verdiepingen.

DSM’s virtuele supermarkt Kubik uit Amsterdam ontwierp voor DSM een stand waarop zoveel mogelijk producten en oplossingen van de divisies DSM Food Specialties en DSM Nutritional Products aanwezig waren.

D

SM is wereldleider op het gebied van toevoegingen voor voedingsartikelen die op industriële schaal geproduceerd worden. Eén van de belangrijkste beurzen voor deze bijzondere discipline in de voedingsindustrie is ‘Natural Ingredients’, een vakbeurs voor natuurlijke voedingsadditieven in Parijs. Op FiE-Ni pakte DSM uit met een zeventig vierkante meter grote eilandstand met twee verdiepingen.

Grote houten lepel Nee, bij Maggi hebben ze niet iemand die elke dag met een grote houten lepel in een pan staat te roeren. En de aardbeien in de yoghurt van Danone zijn niet echt met de hand geselecteerd en in plakjes gesneden. ‘Artisanaal’ is een gouden randje dat door marketeers verzonnen werd voor voedingswaren die op een industriële manier worden geproduceerd. Zit er ei in mayonaise met ei? Tja… gesproeidroogd eigeelpoeder wellicht of een scheut gepasteuriseerd eigeel, maar verder vooral ook glucosestroop, gemodificeerd zetmeel en stabilisatoren. DSM is één van de wereldleiders inzake ‘food ingredients’, een breed begrip dat veel uiteenlopende producten en toepassingsgebieden dekt. Voorgesneden plakjes kaas? DSM voor de coating. Een helder pilsje? Dankzij de brouwenzymen van DSM. En ook de stukjes aardbei in de yoghurt, de krokante pizzabodem, de poffertjesmix, het plakje salami en het glas sinaasappel-

012

sap dragen op één of andere manier de signatuur van DSM. De ene keer om de smaak te versterken, een andere keer om kleur te geven, om beter te bewaren, om de oorspronkelijke beet intact te houden of om het fabricage-procédé onder controle te houden. DSM heeft een aanbod van bijna honderd producten en zet daarvoor eerst wetenschappers en daarna de natuur aan het werk. Gistculturen, bacteriën, planten, fruit… Overal vindt DSM de basisingrediënten voor zijn producten.

Industriële schaal De vakbeurs Natural Ingredients (kortweg Ni) is het jongere zusje van de tweejaarlijkse vakbeurs Food Ingredients, die in 1986 van start ging. Sinds 2007 zijn FiE & Ni een rondreizend duo, dat zich van 29 november tot en met 1 december 2011 in Paris Nord Villepinte ophield. De 1.200 exposanten namen er zo’n dertigduizend vierkante meter tentoonstellingsoppervlakte in beslag en wisten deze keer 24.700 bezoekers uit 119 landen te overtuigen, goed voor een stijging van 18% tegenover de editie 2009. FiE-Ni is dan ook een vaste afspraak geworden voor iedereen die beroepshalve bezig is met het bereiden van voedingsartikelen op industriële schaal en daarbij wettelijke voorschriften, commerciële belangen en consumentenvoorkeuren in evenwicht moet zien te houden. Heel wat bezoekers kennen DSM als leverancier van (enkele) additieven - heel wat zijn er wellicht actieve klant - maar weinigen


■ De wanden vormden samen een virtuele supermarkt. ■ De sapjesbar bleek een voltreffer.

op Natural Ingredients weten op welke andere markten DSM actief is. Met 22.000 werknemers op meer dan tweehonderd locaties wereldwijd is het nauwelijks te volgen in welke domeinen de groep actief is. Maar alle hebben ze dit gemeen: er komt veel research aan te pas en het is gericht op duurzaamheid.

Virtuele supermarkt Terug naar de voedingsindustrie. Op FiE-Ni pakte DSM uit met een zeventig vierkante meter grote eilandstand met twee verdiepingen. Op de benedenverdieping werd de blik getrokken naar drie massieve wanden die de open ruimte verdeelden. Elke wand was aan beide zijden bekleed met twee grote LCD-schermen die per twee een specifieke markt toonden: bakkerijproducten, smaakversterkers, melkproducten, babyvoeding, voedingssupplementen en dranken. Elke zijde kreeg kleuraccenten die refereerden aan het toepassingsgebied; de visuele eenheid werd gecreëerd middels het DSM-logo waarin alle kleuren terugkwamen en door de heldergroene lichtkrans onder elke wand. Het groene Quality for Life TM logo moest de bezoekers eraan herinneren dat we wel degelijk op de beurs Natural Ingredients waren. Samen vormden de wanden een virtuele supermarkt: bezoekers konden langs de rayons lopen en op de touch screens dagverse producten als melk, vruchtensap, yoghurt, bier of wijn aanklikken. Telkens volgde een kleine demo met wat uitleg over de wijze waarop DSM heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het product.

Baklucht Bestaande klanten ontmoeten en relaties onderhouden was een belangrijke insteek voor de deelname van DSM aan

FiE-Ni. Op de bovenverdieping van de stand werden de bestaande relaties verwelkomd met een natje en een droogje om bij te praten over lopende projecten en nieuwe plannen. Maar ook op de benedenverdieping hoefden de bezoekers geen honger te lijden. De sapjesbar bleek een voltreffer op elk moment van de beurs. De live demonstratie door een banketbakker en vooral de koekjes en gebakjes die hij tevoorschijn toverde, werkten als een magneet op de bezoekers van FiE-Ni. Dat de zoete baklucht zich overal door de hal verspreidde, was lekker meegenomen. Heel wat bezoekers hebben zich in de hallen van Paris Nord-Villepinte vooral door hun neus laten leiden. ■

Van kolenmijn tot Life Sciences en Material Sciences Het huidige DSM begon in 1902 als uitbater van een kolenmijn. In 1939 bouwde de onderneming in Geleen een eerste Centraal Laboratorium. Tot de sluiting van de mijn in 1973 bleven de activiteiten zich in de petrochemische sfeer situeren en tot 2000 volgde een verdere diversificatie in diverse disciplines van de industriële chemie. In 1998 neemt DSM de groep Gist Brocades over en twee jaar later ook Roche Vitamines & Fine Chemicals. Hier worden twee belangrijke peilers van de huidige activiteiten verankerd: DSM Food Specialties en DSM Nutritional Products. Samen met DSM Pharmaceutical Products vormt dit de Life Sciences kant van het activiteitenpallet. Aan de Material Sciences kant werden de activiteiten ondergebracht in engineering plastics, fibers & resins, bio-based products en biomedische toepassingen.

013


Onderzoek Tekst Edwin Nunnink Beeld Photos and More | Istockphoto

Houd het kort voor Bedenk als exposant op een beurs vooral hoe je het aantal contacten per uur kunt verhogen. Dat levert volgens beursonderzoeker Richard Montanus in verhouding het meeste rendement op.

A

ls manager Research bij Amsterdam RAI deed Richard Montanus veel kennis en ervaring op wat betreft beursonderzoek. Inmiddels verzorgt hij alweer zes jaar met zijn eigen bedrijf ExpoResult effectrapportages voor exposerende bedrijven en organisatoren. Staar je niet blind op bezoekersaantallen, betoogt hij.

Mediageniek “De invloed van bezoekersaantallen, zeker op vakbeurzen, wordt overschat. Ik snap wel dat dalende bezoekersaantallen mediageniek zijn, maar vaak is er eigenlijk niet zo veel aan de hand. Zo hebben we in de afgelopen jaren gezien dat het gemiddeld aantal personen per bedrijf dat naar de beurs komt, met meer dan een derde is afgenomen. Dat betekent dat je aan bezoekers al een derde kunt inleveren om het aantal ‘bezoekende bedrijven’ op peil te houden. Verder blijkt geregeld dat het gemiddeld aantal contacten per exposant niet of nauwelijks onderhevig is aan schommelingen in bezoekersaantallen. Exposanten doen zaken met bedrijven en tellen doorgaans ook zo hun contacten. Niet zelden heb ik meegemaakt dat het gemiddeld aantal contacten zelfs licht steeg bij dalende bezoekersaantallen, omdat dan de doorloop precies goed was.”

“Minder tijd per contact geeft hogere tevredenheid over beursdeelname”

Kwaliteit-kwantiteitverhouding “Ook de kwaliteit van de bezoeker is belangrijk. Ik heb beurzen meegemaakt waarbij de bezoekerskwaliteit in tien jaar tijd van tachtig procent niet bevoegd voor een aankoop naar tachtig procent wel bevoegd ging. Het aantal beslissers bleef vrij constant terwijl het totaal aantal bezoekers was gedaald. Zoals het bij een aankoop om prijs-kwaliteitverhouding gaat, zou het bij beurzen standaard om de kwaliteit-kwantiteitverhouding moeten gaan. Daar komt bij dat een vakbeurs altijd een afspiegeling is van de markt. Als de markt krimpt, dan zie je dat terug op de beurs. De vroegere LandbouwRAI was daar een goed voorbeeld van en kijk ook maar wat er na het uiteenspatten van de internetbubbel aan het begin van deze eeuw met de internetbeurzen gebeurde. Dit wil niet zeggen

014

dat je je schouders moet ophalen over dalende bezoekersaantallen, want er is natuurlijk een kritieke ondergrens. Bovendien zijn er ook beurzen die een neergaande trend weten te stoppen of zelfs om te buigen. Het ligt alleen allemaal wat genuanceerder dan er doorgaans over geschreven en gesproken wordt.”

Lagere tijdsbesteding “Als exposanten ontevreden zijn, dan heeft dat meestal te maken met een tegenvallend aantal contacten en/of leads op de beurs. Als we dan gaan doorrekenen wat de effectiviteit van de beursdeelname is geweest, dan blijken exposanten vaak minder dan gemiddeld twee contacten per


een beter rendement Richard Montanus: “Voor een exposant is het effectiever om te kijken hoe hij het aantal contacten per uur kan verhogen. Tegen vrijwel dezelfde kosten haal je dan veel meer rendement uit je beursdeelname”

uur per lid van de standbemanning te hebben gerealiseerd. De remedie ligt dan niet in een grotere stand of, als andere uiterste, stoppen met exposeren. Voor een exposant is het effectiever om te kijken hoe het aantal contacten per uur kan worden verhoogd. Meestal is dat geen kwestie van meer bezoekers naar de stand, maar van lagere tijdsbesteding per, met name bestaand, contact. Tegen vrijwel dezelfde kosten haal je dan veel meer rendement. Voeg daarbij een betere follow-up, die in veel gevallen nog steeds ver onder de maat is, en de ontevreden exposant zal in bijna alle gevallen de volgende beurseditie wel tevreden afsluiten. Tevredenheid neemt aantoonbaar toe als het gemiddeld aantal contacten stijgt. Dat trainingen en andere hulp hierbij een belangrijke rol kunnen spelen, lijkt me evident.”

Nieuwe prospects “Tegenstrijdig is dat een bestaande klant een belangrijke rol kan spelen in het aantrekken van nieuwe prospects. Als je altijd zorgt dat er bestaande klanten op de stand staan, ook op rustige momenten, dan leg je daarmee ook meer nieuwe contacten. Vergelijk het met een voor de helft gevuld restaurant en een leeg restaurant. Waar ga je dan naar binnen?

Houd wel je aandacht bij de nieuwkomers, want voor je het weet wordt het te gezellig met al die bestaande klanten. Juist voor het krijgen van nieuwe klanten zijn vakbeurzen een belangrijk medium. Zo blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse CEIR (Center for Exhibition Industry Research; red.) dat de conversie van een beurscontact naar nieuwe klant bijna twee keer goedkoper is dan van contact naar nieuwe klant via telemarketing.”

Loyaliteit waardevol “Hoewel het realiseren van nieuwe klanten voor bijna alle exposanten de belangrijkste doelstelling is, is beursdeelname van grote waarde op de loyaliteit van bestaande klanten. Niet voor niets is relatiebeheer ook een belangrijke doelstelling van exposanten. Bedenk dat bestaande klanten in verhouding vaker je stand bezoeken dan potentiële klanten. Je herkent nu eenmaal wat je kent en daar loop je dus sneller naar binnen. Uit onderzoek weten we dat als er bij bezoekers veranderingen in merkvoorkeur optreden als gevolg van hun beursbezoek, het vaak gaat om een versterkte voorkeur voor hun huidige leverancier. ” ■

015Column

Han

LEENHOUTS

N Han Leenhouts is directeur van Sales & Pepper en gespecialiseerd in het trainen van standpersoneel. In Expovisie deelt hij zijn observaties, gedachten en ervaringen die hij als frequente beursbezoeker opdoet.

u 2012 alweer een paar maanden oud is en we weer aan de slag zijn geweest voor bedrijven die aan de Vakantiebeurs, Horecava, Fruit Logistica of VSK hebben deelgenomen, is het tijd om eens vast te stellen hoe het met de ‘sense of urgency’ is richting de business. In deze onzekere tijden is het de vraag of bedrijven eigenlijk wel met de volle honderd procent aan energie en focus aan beurzen deelnemen. Het lijkt logisch: je investeert in een beursdeelname, dan wil je daar het volle pond halen. Toch?

Gekke vraag Met hooggespannen verwachting gingen mijn collega’s en ik aan de slag met alle beursteams. De eerste vraag is altijd ‘Wat is uw doel?’ Oftewel: ‘Wanneer bent u tevreden over deze beursdeelname? Dat is toch geen gekke vraag? Zeker niet in tijden dat de orderintake terugloopt en de toekomst onzeker is. Groot was dan ook onze verbazing toen bleek dat een doelstelling zelfs in deze tijd – nog steeds een ‘vies ding’ is. Hoe dúrfden we het te vragen! Het vervelende is dat wij beurstrainers – en vele anderen uit ons vakgebied - het inmiddels echt vaak vertellen op lezingen, trainingen en cursussen. Waarom dan toch elke keer die bijnaboosheid als je het er over hebt?

Oud meukverhaal Eén van 's lands grote sprekers, Ben Tiggelaar, verwoordde het als volgt: ‘Je krijgt weleens een tip tijdens een gesprek of lezing en denkt dan ‘Hé, dat is goed! Die man heeft gelijk, daar móeten we wat mee.’ Maar vervolgens gebeurt er niets. Een kwartaal of jaar later hoor je dezelfde tip en je denkt ‘Pff, die ken ik al. Wat een oud meukverhaal.’ De realiteit is dat we het wel weten en snappen, maar niet weten hoe we het moeten aanpakken. Een marktonderzoeker van de RAI vertelde me ooit ‘Als je kunt tellen, kun je meten. Als je kunt meten, kun je doelen formuleren.’ Dus vooruit, laat ik nog een poging wagen. Ga om te beginnen af van de ‘binnenzakregistratie’. Je kent het wel: je hebt een beurspak gekregen van je baas en dan komen er na twee maanden nog een keer kaartjes uit de binnenzak. Met wat vage krabbels erop als ‘belangrijk’ en ‘snel opvolgen door Henk’. Zo moet het dus niet…

Lekker makkelijk Leg om te beginnen vast wie je ziet. Maak onderscheid tussen bestaande en nieuwe klanten. Indien we persoon/bedrijf kennen, geven we aan of we voor relatieonderhoud zijn gegaan of ook inhoudelijk. Dat eerste is voor de standbemanner lekker makkelijk: het gaat altijd goed en kost lekker veel tijd. Is het antwoord ‘ook inhoudelijk’, schrijf dan op waar het inhoudelijk over is gegaan en waar je als bedrijf de klant eventueel mee van dienst kan zijn. Hoe ziet het doel er dan uit? Vraag alle sales- en accountmanagers binnen je bedrijf wie ze op de beurs verwachten. Maak daar lijsten van en vink af wie er geweest is en waar het over is gegaan. Dan is je doel klaar. Heeft de één voor tachtig procent ‘aan de relatie werken’ en de ander slechts voor veertig procent, dan weet je hoe het zit.

Het middel van de bonus Maar het gaat natuurlijk vooral ook om nieuwe klanten. Vraag aan een groep exposanten of ze op de beurs nieuwe klanten zoeken en tachtig procent roept ‘ja’. Hoe bepaal je hoeveel elke standbemanner er moet spreken of scoren? Lastig. Veel bedrijven grijpen naar het middel van de bonus voor degene die de meeste nieuwe leads binnenbrengt. Jammer, want los van het aantal, kunnen de criteria ook zijn: het vermogen en de capaciteit om de leads echt op te volgen. Dat kan als bovengrens dienen. Hoeveel kan en mag je beloven op een beurs in relatie tot wat je waar kunt maken? Een andere manier is om te kijken naar je conversies in het normale commerciële proces. Hoeveel offertes nodig voor één opdracht en hoeveel contacten voor een offerte? Eenvoudige zaken, maar zeer essentieel. Velen weten het niet. Vraag een salesman de kilometerstand van zijn auto en hij weet het. Vraag hem naar de pk van zijn auto en hij weet het. Vraag hem naar de performance indicatoren van zijn werk en hij weet het niet… kortom: daar valt nog een slag te winnen.

Gerichte energie En wat leveren die doelen op? Gerichte energie naar klant of prospect. Niet meer en niet minder. En, o ja, aan het eind een positief resultaat, zodat je je bedrijf beter door de lastige tijden kunt manoeuvreren. ■

017


Duitsland Tekst Christophe Landuyt Beeld Istockphoto

Crisis?

Nicht bei uns… De West-Europese economieën sputteren, behalve de Duitse. Iedereen stelt de groeiverwachtingen naar onderen bij, behalve Duitsland. De beurscomplexen houden hun hart vast voor 2012, behalve de Duitse beurscomplexen. Sterker nog: de grote Duitse spelers verbraken in 2011 alle records en zijn fluitend aan 2012 begonnen: met forse groeiprognoses en een gespierd investeringsprogramma.

D

e hoofdstad van Duitsland is aan een indrukwekkende inhaalslag bezig ten opzichte van de andere Duitse beurssteden. Gaan blitz en business samen? Als het aan Berlijn ligt wel. 2011 was een recordjaar voor Messe Berlin, met een omzet van 217 miljoen euro, goed voor een groei van 8,5 procent ten opzichte van het vorige, traditioneel drukkere jaar 2010. Het jaar 2012 en de daarop volgende jaren zullen voor Messe Berlin vooral gekenmerkt worden door verbouwen en ombouwen. In mei wordt de eerste steen gelegd voor een nieuwe hal met congrescapaciteit vlakbij de zuidelijke ingang van het complex. Die moet klaar zijn in december 2013; want dat zal congrescentrum ICC Berlin de deuren sluit voor een grondige renovatiebeurt die enkele jaren in beslag zal nemen. “We willen op alle mogelijke manieren de continuïteit waarborgen”, zegt CEO Raymond Hosch over het nieuwe bouwproject. “Dat betekent dat we, terwijl het ICC in de steigers staat, dezelfde hoge servicestandaarden voor internationale congressen kunnen bieden.”

haven aan te schurken, is uiteraard ILA, de internationale luchtvaartshow die er op 11 september de deuren opent. Via een ‘binnenweggetje’ staat het domein rechtstreeks in verbinding met taxiway Bravo van de nieuwe luchthaven; makkelijker kan niet. Verrassend genoeg kwam er ook uit onverwachte hoek al snel interesse voor het nieuwe beurscomplex. De primeur gaat naar het modevakevenement Panorama, dat van 4 tot en met 6 juli plaatsvindt in het dan hopelijk volledig afgewerkte complex. Op dit ogenblik komt zowat 66 procent van de in totaal 20.353 exposanten in Berlijn uit het buitenland. Messe Berlin mikt erop dat door de co-branding met BER dat aandeel nog zal toenemen en dat ook in 2012 de groeiambities waargemaakt zullen kunnen worden.

Keulen: blijven investeren Als vijfde grootste beurscomplex ter wereld heeft Kölnmesse altijd wel wat nieuws te melden. Ook de Duitse Domstad kan terugblikken op een uitzonderlijk goed 2011: zowel wat

Berlin ExpoCenter Airport Nog ingrijpender wordt de ‘split-run’ van Messe Berlin, dat midden in het jaar vertakt in Berlin ExpoCenter City en Berlin ExpoCenter Airport. Die laatste venue wordt op dit ogenblik gebouwd pal naast de gloednieuwe Berlin Brandenburg Airport, die op 3 juni officieel in gebruik wordt genomen. Berlin Brandenburg, kortweg BER, is één van de grootste bouwprojecten van het decennium en omvat naast een internationale luchthaven ook het zestien hectaren grote ontwikkelingsproject Airport City met winkels en kantoren. Messe Berlin bouwt er drie vaste beurshallen met een gezamenlijke oppervlakte van 20.000 vierkante meter. Rondom is nog eens ruim 50.000 vierkante meter ruimte met voorzieningen waarop tijdelijke structuren neergezet kunnen worden. De grootste partij om zich tegen de nieuwe lucht-

018

■ Koelnmesse


Gusto Italia Dit jaar begon voor Kölnmesse goed met de succesvolle première van LivingInteriors (16 - 22 januari), een event rond bad- en woonkamers, vloeren, plafonds, wanden en verlichting dat zich vier dagen lang tot een vakpubliek en daarna drie dagen tot het grote publiek richt. De eerste editie was goed voor 120 exposanten. Böse: “Later dit jaar komen er in Keulen twee voedingsvakbeurzen bij. In juni is het de beurt aan Gusto Italia, een driedaagse vakbeurs voor Italiaanse levensmiddelen en dranken. In november is het de beurt aan C-Shop Cologne - The European Convenience Show.” Bij de gastevenementen noteren we ISO 2012, een vakbeurs over isolatiematerialen, die na zeven edities in Wiesbaden in mei 2012 naar Keulen verhuist. Het project van uitgeverij Lambda Verlag was tot nu toe goed voor zevenduizend vakbezoekers en 130 exposanten, maar zal in de nieuwe thuishaven wellicht nog een stuk groeien. Ook voor oude en nieuwe gevestigde waarden staat de barometer in 2012 uiterst gunstig: Anuga Foodtec (27 tot 30 maart) verpulvert opnieuw records inzake aantal exposanten en tentoonstellingsoppervlakte, Gamescom (15 - 19 augustus) groeit zestien procent en ook voor Photokina (18 - 23 september) loopt het storm.

betreft bezoekers- en exposantenaantallen als in verhuurde oppervlakte werden gemiddeld tweecijferige groeiresultaten gerealiseerd. Een deel daarvan is toe te schrijven aan de liefst veertig nieuwe evenementen die tussen 2008 en 2011 in Keulen en elders in de wereld in de markt werden gezet. Ook in 2012 wordt een hoog expansieritme aangehouden: bovenop de zeventig miljoen euro die de afgelopen jaren in de uitbouw van het noordelijke deel van het complex werd geïnvesteerd, worden in 2012 opnieuw enkele miljoenen besteed aan aanpassings- en onderhoudswerken van de hardware. Op het gebied van software - Kölnmesse biedt meer dan veertig soorten diensten aan - wordt vooral de kaart van innovatieve media getrokken: Smartphone apps moeten in 2012 alle essentiële informatie binnen handbereik van de bezoeker brengen. “Maar ook in klassieke dienstverlening als catering of media-ondersteuning blijven we investeren”, benadrukt CEO Gerald Böse. “Zaken als infrastructuur en bereikbaarheid zijn belangrijke succesfactoren, maar de kwaliteit van het verblijf voor exposanten en bezoekers is minstens even belangrijk. We willen een plek zijn waar de mensen graag naartoe komen. Dat betekent onder meer dat je moet blijven investeren in een zo breed mogelijk dienstenpallet.”

019


Duitsland

installatie in gebruik genomen, goed voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 1.600 ton. De warmtekrachtkoppeling is naar schatting goed voor een besparing van 500.000 euro op jaarbasis.

Bauma Africa

■ München Productronica

India en Singapore Door de drukte in Keulen zou je bijna vergeten dat Kölnmesse ook een drukke buitenlandse agenda heeft. In 2012 staan er meer dan dertig beurzen op het programma, vooral in de focuslanden India en China. De kroonjuwelen van de buitenlandse agenda zijn onder meer China International Hardware Show in Shanghai (doe-het-zelfbranche), Interzum in Guangzhou (houtbewerking) en Thaifex - World of Food Asia in Bangkok (voeding). Nieuw voor 2012 zijn MeltMetech van 17 tot en met 19 mei in Mumbai en furniPro Asia in Singapore. MeltMetech heeft de ambitie om de leidende tweejaarlijkse vakbeurs te worden voor de metallurgiesector. Voor het evenement werd alvast de 7.500 vierkante meter grote hal 5 van het Mumbai Exhibition Center gereserveerd. Tussen 17 en 19 oktober is furniPro Asia aan de beurt. Deze vakbeurs richt zich tot al wie inde ASEAN-regio beroepshalve in de meubelmakerij actief is. Voor de eerste editie werd 10.000 m² vloeroppervlakte gereserveerd.

Hannover: mikt op technologie De Hannover Messe, ’s werelds belangrijkste technologieevent, komt in april 2012 met de nieuwe deeltentoonstelling IndustrialGreenTec. Hier komt alles aan bod wat te maken heeft met recyclen en afvalverwerking, duurzaam gebruik van natuurlijke materialen, het terugdringen van grond-, lucht- en lawaaivervuiling en ecologische productiesystemen. In 2011 werd al het themagebied Metropolitan Solutions (duurzaam infrastructuurbeheer en ontwikkeling) aan het aanbod toegevoegd. Voor beide werd de 21.000 m² grote hal 26 gereserveerd. De editie 2012 moet op zowat 420.000 vierkante meter zo´n 6.600 exposanten huisvesten.

München: twee nieuwe hallen Ook Messe München kan met enige tevredenheid terugblikken op 2011: met een omzet van 181 miljoen euro, elf miljoen meer dan ingeschat, liet München voor de twaalf eigen beurzen een groei van vijf tot negen procent optekenen. De 270 evenementen die in het ‘oude’ MOC, de nieuwe Messe München en het Internationales Congres Center München plaats vonden, genereerden 31.000 exposanten en 1,7 miljoen bezoekers. Er is dus een beetje budgettaire ruimte voor expansie en dat laten ze zich in München geen twee keer zeggen: de raad van bestuur zette het licht op groen voor de bouw van twee nieuwe beurshallen tegen 2016. Begin dit jaar werd een geothermische verwarmings-

020

“Tegen 2016 willen we het buitenlandse aandeel in onze groepsomzet behoorlijk verhogen”, zei Klaus Dittrich, voorzitter van de raad van bestuur bij de jaarwisseling. “Door onze succesbeurzen internationaal te klonen, valoriseren we onze vakkennis in een aantal specifieke groeidomeinen en stellen we tegelijk de toekomst van de leidende vakbeurzen in München veilig. Toen we in 2002 de eerste Chinese Bauma organiseerden, waren er welgeteld acht Chinese exposanten; tegenwoordig zijn dat er 280. De aanvankelijke investeringen hebben een dubbel effect: meer exposanten en bezoekers van de Chinese versie komen naar de Bauma in München en meer Duitse firma’s nemen aan de Chinese versie deel. We hopen vanaf september 2013 eenzelfde weg te kunnen opgaan met de Afrikaanse Bauma, die in Johannesburg wordt georganiseerd.” Het portfolio buitenlandse vakbeurzen telt ondertussen 48 evenementen. In 2011 waren er succesvolle premières voor bC India (bouwmachines) in Mumbai en Logitrans in Istanboel. Van 7 tot 9 maart 2012 vindt in Shanghai de eerste editie plaats van IE Expo (afvalverwerking en milieutechniek).

Stuttgart: reislustig Messe Stuttgart beleefde in oktober 2011 de première van China Machine Tool Exhibition in Nanjing, goed voor 7.750 bezoekers en zowat 160 exposanten. De vakbeurs was een eerste concrete project voor het een jaar eerder gesloten samenwerkingsverband tussen Messe Stuttgart en het 80.000 m² grote Nanjing Exhibition Center (NIEC). De stad Nanjing, hoofdstad van de provincie Jiangzu, telt acht miljoen inwoners en een hinterland dat als het meest welgestelde deel van China geboekstaafd staat. Daar wil Messe Stuttgart munt uit slaan door enkele succesvolle eigen publieksbeurzen te klonen. Tussen 24 en 26 februari is het alvast de beurt aan de vakantiebeurs CMT. De Chinese editie telt ruim 150 exposanten. Alle Chinese provincies zijn vertegenwoordigd en ook heel wat buitenlandse bestemmingen maken er hun opwachting, net als Chinese en buitenlandse constructeurs van caravans en motorhomes. Op dit ogenblik staat China met 40 miljard op de derde plaats qua reisuitgaven, de World Travel Organisation van de Verenigde Naties verwacht dat China tegen 2020 het op drie na grootste ‘outbound’ land voor toerisme zal zijn.

Samba in Nürnberg ‘Zonnig tot licht bewokt’, zo omschreef zegsman Peter Ottmann het jaar 2011. Tegenover het referentiejaar 2009 had Nürnberg Messe een omzetgroei van twintig procent gerealiseerd, voor 2012 wordt de lat op 200 miljoen euro gelegd. Tien vakbeurzen die in Nürnberg plaatsvinden, hebben een aandeel internationale exposanten dat hoger ligt dan het landelijke gemiddelde van 53 procent. Vijftien manifestaties hebben een aandeel internationale bezoekers dat hoger ligt


■ Messe Frankfurt Europaviertel

dan 25 procent. Voor de heimat mikt Nürnberg dan ook in eerste instantie op groei voor de (eigen) vakbeurzen. Embedded World en European Coatings Show konden in 2011 tweecijferige groeiresultaten voorleggen, de IT-vakbeurs it-sa ging er zelfs een kwart op vooruit. Voor 2012 heeft Nürnberg Messe vijftig eigen vakbeurzen en vijftig gastbeurzen op de agenda. De kleppers Holz-Handwerk en fensterbau/frontale zijn al sinds eind 2011 volgeboekt en ook embedded World en Euroguss gaan er fors op vooruit. Nieuw is de vakbeurs Enforce Tac rond het thema binnenlandse veiligheid en ordehandhaving, die de 35 oude IWA - OutdoorClassics zal vervoegen. De belangrijke buitenlandse ontwikkelingen zijn zonder twijfel de verwerving van de brouwerijvakbeurs InterBev, die in oktober in Las Vegas plaatsvindt en nu een team vormt met Brau Beviale, de lancering van Mexico Pet Expo & Conference in juni en PET Rio in augustus. Voor zowat dertig events in binnen- en buitenland treedt Nürnberg Messe als realisator op. Het meest omvangrijke project wordt wellicht de vakbeurs die gekoppeld is aan FISITA, het wereldcongres van automobielingenieurs, dat dit jaar in Peking plaats vindt. Peter Ottmann: “Op dit moment wordt zowat tien procent van de omzet gegenereerd door buitenlandse activiteiten. Tegen 2020 willen we dat aandeel verdubbelen.”

Frankfurt: 101 vakbeurzen Messe Frankfurt organiseerde in 2011 welgeteld 101 vakbeurzen, waarvan meer dan de helft buiten Frankfurt, op zo’n dertig locaties verspreid over de wereld. Die waren samen goed voor een omzet van 457 miljoen euro, de hoogste ooit in het bestaan van Messe Frankfurt. De groep kreeg 3.3 miljoen bezoekers over de vloer voor 67.000 exposanten. Voor 2011-2012 noteert Messe Frankfurt 21 nieuwe beurstitels. Een samenwerkingsakkoord met de Britse groep UBM Live verankert een aantal grote vakbeurzen in Frankfurt tot 2021, het contract met de Duitse automobielindustrie verzekert de stad tot 2019 van een groot autosalon. Om haar ambities voor 2012 - de kaap van 500 miljoen ronden - waar te maken, heeft Messe Frankfurt een handvol strategische acquisities gedaan. Daaronder Interlight Moscow, de toonaangevende verlichtingsbeurs voor de Russische markt, met 526 exposanten en een kleine 30.000 bezoekers. Ook EU PSSEC,

een vakbeurs en congres voor de fotovoltaïsche sector, kan behoorlijk wat gewicht in de schaal werpen. Qua infrastructuur gaat alle aandacht in 2012 en 2013 naar de bouw van een nieuw congrescentrum in de stadswijk Europaviertel. Daar komt, pal naast het shopping center Skyline Plaza, vergaderaccommodatie op drie verdiepingen die op maat gesneden is voor kleinere conferenties tot 150 deelnemers. Daarmee wil Messe Franfurt een nieuw segment aansnijden dat niet kon worden bediend met de bestaande congresinfrastructuur op het beursterrein zelf.

Düsseldorf: lonkt naar Azië 2011 was een uitstekend jaar voor Messe Düsseldorf: de omzet piekte met 360 miljoen euro, er wordt een winst na belastingen van vijtien miljoen euro verwacht. Er is, met andere woorden, een beetje marge voor investeringen en die wil Parijs-aan-de-Rijn op twee fronten verdelen. In de thuishaven ligt een investeringsprogramma met een prijskaartje van 500 miljoen euro dat tegen 2020 de volledige infrastructuur moet vernieuwen. Vier hallen kregen tot dusver een opknapbeurt, in 2012 is de imposante hal 12 aan de beurt. Andere investeringen gebeuren vooral in het kader van de expansie naar Zuidoost-Azië. Deze markt is goed voor 500 miljoen consumenten en kende de afgelopen jaren een fikse economische groei. Messe Düsseldorf kiest voor Jakarta als uitvalsbasis en zette daar eerder al de drieledige vakbeurs Indoplas (kunststofbranche), Indopack (verpakkingsindustrie) en Indoprint (drukkerijwereld) in de markt. Het gaat telkens om regionale klonen van eigen succesnummers K, Interpack en drupa. In februari 2013 komt daar Indometal bij. Samen met de concullega’s uit Frankfurt wordt in april in Moskou de vakbeurs SHK/ ISH (verwarming en airco, installatietechniek) boven de doopvont gehouden. In 2013 komt er in Sao Paulo een Braziliaanse versie van de vakbeurs wire. Met 25 eigen beurzen en nog eens vijftien gastevenementen wordt het in 2012 ongetwijfeld erg druk in de thuisbasis. De onbetwiste klepper is de vierjaarlijkse vakbeurs drupa in mei, goed voor 1.800 exposanten en 370.000 bezoekers. De vorig jaar gelanceerde digi:media voor commercieel en digitaal printen, mag dit jaar het wagonnetje aan moeder drupa vasthangen, maar moet in de tussenliggende jaren op eigen benen kunnen staan. ■

021

MesseTrend

Duitse beurzen weer terug in hun oude vorm De Duitse beurzen zijn weer terug in hun oude vorm, concludeert Hans-Joachim Boekstegers, voorzitter van AUMA. De Duitse brancheorganisatie presenteerde begin dit jaar volgens traditie haar MesseTrend voor de komende twee jaar en een terugblik op de Duitse beurzen in voorgaand jaar. Op alle fronten neemt ze een lichte groei. n 2011 namen zo’n 159.000 exposanten deel aan 135 internationale en nationale vakbeurzen in Duitsland. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Duitse brancheorganisatie AUMA. Dat is 3% meer dan op dezelfde beurzen in voorgaande jaren. Het aantal buitenlandse exposanten steeg zelfs met 4%. De nationale deelname aan vakbeurzen steeg marginaal met 1%. Volgens AUMA moesten vakbeurzen in andere landen in Zuid- en West-Europa het na de recessie in 2009 stellen met een verminderde interesse van exposerende bedrijven. De hoeveelheid verhuurde standruimte kwam boven de 6,1 miljoen m². Dat is 2% meer dan bij de voorgaande edities van dezelfde beurzen. In 2010 was er een daling van 3%. Volgens AUMA-voorzitter Hans-Joachim Boekstegers is het niet te verwachten dat de verhuurde standruimte op middellange termijn zal toenemen, omdat exposanten zich meer focussen op een hogere kwaliteit, dan op grotere stands.

Meer bezoekers Het aantal bezoekers steeg met 4%. Hiermee werd deels het verlies aan bezoekers in de afgelopen twee jaar (2010: -1%;

2009: -8%) goedgemaakt. Boekstegers: ”In 2011 hebben vakbeurzen hun oude vorm teruggevonden. De belangrijkste functie van een vakbeurs, een weerspiegeling zijn van de werkelijke zakenwereld, is even actueel als altijd. Vakbeurzen gaan over echte producten, echt bijeenkomsten en echte handel.” Voor 2012 verwacht hij zowel wat betreft exposanten als bezoekers een lichte stijging in de orde van 2%. De deelname door Duitse bedrijven zal naar verwachting iets afnemen. De groei moet komen van buitenlandse bedrijven die zich op de Duitse markt willen presenteren, omdat de economie in Duitsland relatief gezien in goede vorm is.

Hoger budget Meer inzicht in de plannen van Duitse exposanten volgt uit het MesseTrend-onderzoek dat jaarlijks in opdracht van AUMA wordt uitgevoerd. Veel Duitse exposanten gaan volgens dit onderzoek uit van een hoger budget voor beursdeelnames in 2012/2013. Volgens het onderzoek is 30% van de exposanten van plan om meer geld te investeren in beurzen, 55% gaat van hetzelfde budget uit en 15% heeft als doel het budget voor beursdeelnames te verlagen. Met

I

Internationale expansie door Duitse beursorganisatoren In 2011 is het aantal vakbeurzen dat door Duitse organisatoren elders in de wereld wordt georganiseerd fors toegenomen. Er werd door hen 266 beurzen met succes in het buitenland georganiseerd, wat een toename is van 16% ten opzichte van 2010. De verwachting is dat dit aantal in 2012 verder zal toenemen tot ongeveer 280 vakbeurzen. De helft van de geplande buitenlandse beurzen vindt plaats in Azië. De top drie van landen waar Duitse organisatoren hun beurzen organiseren zijn China (80 beurzen), Rusland (42) en India (29). In Zuid-Afrika staan voor 2012 vijf beurzen gepland. Sinds 2008 komt hier jaarlijks een beurs georganiseerd door een Duits bedrijf bij. De Duitse brancheorganisatie AUMA wil meer samenwerken met het hoger onderwijs om deze internationale expansie te ondersteunen. Het doel is om de kennis van economiestudenten over het medium beurzen te vergroten. In de herfst van 2011 ondertekende ze een samenwerkingsovereenkomst met het college van decanen van economiefaculteiten aan Hogescholen en met het Instituut van Economisch Onderwijs aan de Universiteit van Oldenburg werden de uitgangspunten voor onderwijs geformuleerd. Dit voorjaar zullen er onderwijsmodules en -materiaal beschikbaar worden gesteld aan de scholen die economisch onderwijs bieden.

025MesseTrend

name de grotere bedrijven en ook de bedrijven die al veel deelnemen aan beurzen zijn van plan om fors te investeren. Onder deze groep bedrijven met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro, is 38% van plan om meer geld aan beurzen te besteden. Bij kleinere bedrijven ligt dit aandeel op 27%. Van de bedrijven die aan meer dan elf beurzen per twee jaar deelnemen, is 29% van plan om nog meer te gaan investeren. Volgens Hans-Joachim Boekstegers is dit een duidelijk teken van het voortdurende vermogen van beurzen om exposanten te trekken, vooral bedrijven die veel ervaring met het marketingmiddel beurzen hebben.

Attractieve stands De bedrijven die hun beurzenbudget willen verhogen, geven aan dat zij willen investeren in een attractieve stand van hoge kwaliteit. 42% van deze bedrijven wil grotere stands nemen, ook 42% wil meer in standbouw investeren en 21% wil meer uitgeven aan personeel op evenementen. De bedrijven die hun budget willen verlagen, zullen blijven investeren in de kwaliteit van hun beursdeelname. Standbouw en personele bezetting zullen relatief weinig te lijden hebben van de beperking van uitgaven. Eerder zal men beslissen om niet aan een beurs deel te nemen om kosten te besparen. Tweederde van deze bedrijven gaat er van uit dat ze aan bepaalde vakbeurzen niet zal deelnemen.

Minder deelnames De komende twee jaar zal er waarschijnlijk een lichte terugval komen in de deelname van Duitse bedrijven aan nationale beurzen. In 2012/2013 zijn bedrijven van plan om gemiddeld aan 5,2 vakbeurzen deel te nemen, ten opzichte 5,3 in 2010/2011. Als het gaat om deelname aan buitenlandse vakbeurzen, dan verwacht driekwart van de bedrijven aan hetzelfde aantal beurzen deel te nemen; 10% denkt aan meer buitenlandse vakbeurzen deel te nemen en 16% aan minder. Dat brengt het verwachte gemiddelde op 3,0 beursdeelnames in het buitenland voor 2012/2013, ten opzichte van 3,2 in 2010/2011.

Groter belang Het aandeel van het totale marketingbudget dat wordt aangewend voor beurzen ligt al jaren stabiel op 40%. Dit percentage is wel gewijzigd bij bedrijven met een omzet boven de 50 miljoen euro. Voor 2012 ligt het aandeel op 39%, waar het vijf jaar geleden op 31% lag. Inmiddels besteden de grote bedrijven dus een vrijwel vergelijkbaar aandeel van hun marketingbudget aan beurzen, als de kleinere bedrijven. Gemiddeld over alle bedrijven ligt het beurzenbudget voor 2012 en 2013 op 376.600 euro per bedrijf. Het belang dat aan beurzen wordt gehecht binnen het totale pakket aan marketing instrumenten is wederom licht gestegen. 85% van de exposanten vindt deelname aan vakbeurzen belangrijk of zeer belangrijk, terwijl dit getal vijf jaar geleden op 79% lag.

Belang duidelijk Boekstegers: “Bedrijven die exposeren op vakbeurzen doen dit er niet even bij. Zij zijn zeer toegewijd en hun vertrouwen in dit marketinginstrument is alleen maar toegenomen.

■ De campagne ‘Erfolg durch Messen’ van de Duitse brancheorganisatie AUMA is dit jaar vernieuwd. Zo zijn op de perrons van de ICE-treinen van maart tot en met december billboards te zien met de nieuwe campagne, die niet-beursdeelnemers moet motiveren om aan beurzen te gaan deelnemen. Net als sinds het begin van de campagne in 2007 zullen advertenties in kranten en vakbladen worden geplaatst. Online wordt de campagne ondersteund met banners op websites en in e-nieuwsbrieven gericht op middenstanders en communicatiebureaus en via GoogleAdWords. Een QR-code in het campagnemateriaal maakt het mogelijk om snel naar de begeleidende website www.erfolgmessen.de te gaan, met daarop tips voor een succesvolle beursdeelname.

De afgelopen recessie in 2009 en de forse toename van online media hebben duidelijk het belang van vakbeurzen niet ondermijnd.” Field marketing, als het op één na belangrijkste face-to-face medium, heeft in dezelfde periode aan belang ingeboet. Op dit moment waardeert 76% dit marketinginstrument als belangrijk of zeer belangrijk. Voor de MesseTrend van Auma zijn in de herfst van 2011 door onderzoeksbureau TNS Emnid 30 vragen voorgelegd aan 500 representatieve, geselecteerde Duitse bedrijven, die aan vakbeurzen in Duitsland deelnemen. Het volledige verslag is als PDF gratis te downloaden op de website www.auma.de via het menu Downloads & Publikationen. ■

027


Design Tekst Judith Munster Beeld Sander Stoepker / oil

oil boort door tot de

huh-factor Voor de deur parkeren en dat voor een tarief van tien eurocent per uur. Kom daar nog maar eens om in Amsterdam. Dat de automaat op de Vliegtuigstraat geen geld wisselt en je dus al snel voor dertig cent het ‘schip in gaat’ kan niet boeien. Nog voordat je de drempel van oil over bent, heb je al het winnende gevoel van ‘Yes, ik heb geen cent teveel betaald!’. et zulke USP’s op parkeergebied kun je nog eens een klant op je bureau uitnodigen. Maar dat doet Paul Pennock van oil niet vaak. Liever bezoekt hij zelf – al dan niet geflankeerd door teamgenoten – de klant in kwestie. Want om een project goed te doen, moet je de klant eerst goed leren kennen. Dus zoveel mogelijk op locatie, het bedrijf zien, de mensen ontmoeten, de sfeer proeven.

Zwaar onderschat Bij communicatiebureau oil in Amsterdam draait alles om persoonlijk contact, één-op-één, live met elkaar communiceren. “Ik geloof inderdaad heilig in de kracht van persoonlijke communicatie”, vertelt Pennock. “Die kracht wordt nog steeds zwaar onderschat. De mensen vinden het vaak eng om de confrontatie met het publiek aan te gaan, zoals op een beurs. Internet daarentegen is veilig, je kunt je er makkelijk achter verschuilen. Maar als iemand een machine koopt, dan doet hij dat niet via internet. Dan zul je toch echt achter je beeldscherm vandaan moeten komen en met elkaar om tafel moeten zitten. Als het klikt, is er een deal. Anders niet. Natuurlijk wordt er veel gekocht via internet, maar persoonlijk contact blijft belangrijk.”

De overlevers “Ik denk dat live communicatie en internet de ‘overlevers’ worden van de communicatiewereld. De oudste en nieuwste vorm van communicatie komen bij elkaar en versterken elkaar. Als je het mij vraagt zal het aandeel traditionele reclame in de marketingcommunicatiemix aanzienlijk dalen. Dat is goed nieuws voor onze branche. Ik merk om me heen dat veel klanten de potentie van internet in combinatie met live beginnen in te zien. Via facebook bouwen ze een community op, vervolgens ontstaat de behoefte om elkaar te ontmoeten en wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Het gaat om groepen van

028

honderden, soms wel duizenden mensen. Dat is de toekomst. Ook bij oil zetten we steviger in op social media. Alles wat met design, live communicatie, oil, onze projecten of klanten te maken heeft, delen we via twitter en ons blog. We laten zelfs iedere week een studente Communicatiewetenschappen bij ons langs komen om input te verzamelen en op internet te zetten. Zelf komen we er niet aan toe. Vaak als we weer iets nieuws hebben geplaatst, krijgen we leuke reacties. Het is een zinvolle manier van zichtbaar zijn: dat onze naam weer even bij iemand binnen komt.”

Huh-factor “De naam oil staat voor wat we hier doen: boren tot we aan de kern komen, diep doorgraven totdat we een waardevol, bruikbaar en veelzijdig idee hebben aangeboord. Zoals olie. Daarnaast is olie ook een smeermiddel. Net zoals communicatie een smeermiddel is om klanten aan je te binden. De naam is kort, duidelijk en krachtig, het blijft meteen bij mensen hangen. Vooral als je vertelt wat de gedachte erachter is. Na ruim vijftien jaar dekt de naam nog steeds de lading. In de praktijk werkt het zo: als we duidelijk hebben wie de klant is en wat de klant wil, gaan we trechteren, destileren, misschien zelfs fileren, en raffineren. Net zolang tot we datgene gevonden hebben waar we ons op gaan focussen. Het belangrijkste is dat we tot een eenduidige en glasheldere oplossing komen. Daarbij zoeken we altijd naar de huh-factor; naar die onverwachte, slimme twist. Want daarmee maak je het onderscheid.”

Overwhelmen “Als we de boodschap hebben, gaan we brainstormen. We betrekken daar vaak externen bij. Bijvoorbeeld mensen met verstand van social media of copywriters, maar ook mensen uit ons eigen vakgebied. Hoe lang we brainstormen is niet te zeggen. Soms een paar uur, soms een week. Creativiteit laat

M


Paul Pennock: “De combinatie van internet en live communicatie wordt de grote overlever in de communicatiewereld�

029


Design

Op die beurzen kon je als ontwerper los gaan. Alles mocht en alles kon, maar het verhaal erachter was vaak zoek. Als Paul een vraagstuk van een klant kreeg, ging het altijd om ‘hoe kunnen we die vraag vertalen naar een omgeving waar de bezoeker – en dus de klant - echt iets aan heeft?’ Zo werken we bij oil nog steeds. En dan die bewondering, verwondering zelfs, bij de klant, als de ruimte precies aan de vraag beantwoordt of deze zelfs overtreft. Dat is echt het leukste van dit vak: het effect dat je bereikt voor je klant.”

Deur open voor talent

zich niet leiden. Je weet pas als het laatste puzzelstukje op zijn plaats valt: dit is het! Het verhaal is rond. Dat moment is echt fantastisch. Daarna is het een kwestie van bijschaven, invullen en het idee uitwerken in een presentatie. Die presentatie is essentieel. Niet alleen willen we de klant ermee ‘overwhelmen’, ook willen we er eventuele verrassingen in de toekomst mee vermijden. Dus zetten we er zoveel mogelijk in: welke disciplines we gaan gebruiken, de kosten, de planning, de accountability. We steken er veel tijd en energie in. Bij de live presentatie vraag ik de klant altijd om een paar dagen over het voorstel na te denken en dan pas tot een conclusie te komen. Een goed concept moet even bezinken voordat de kracht ervan in volle omvang duidelijk wordt. Als we de opdracht binnen hebben, is het tijd om de details in te vullen, te plannen en er een project van te maken.”

Magische tekentafel Het was eigenlijk van kinds af aan al duidelijk dat Pennock in het ontwerpvak terecht zou komen, ook al speelde toeval in de beginjaren een belangrijke rol. “Toen ik klein was woonde ik vlakbij een architectenbureau. Als ik door het raam keek en de architecten achter hun magische tekentafels zag zitten, dacht ik: ‘Dat wil ik ook!’ Helaas was mijn bèta-kant wat minder ontwikkeld dan mijn alfa-kant. Dus in plaats van de TU in Delft werd het de lerarenopleiding aan de Amsterdamse Academie. Voor de klas staan, een boodschap overbrengen, leek me ook fantastisch.” Pennock zou in zijn carrière menig boodschap overbrengen, maar in eerste instantie niet via het klaslokaal. Wel via live communicatie. “Ik ben in ’85 begonnen bij Forum, bij Paul van der Meer. Ik kende hem van de hockeyclub en wist dat hij iets met ruimtelijke vormgeving deed. Dat intrigeerde me. Het toeval wilde dat toen ik van de Academie kwam, hij net voor zichzelf begon. Hij had iemand nodig die zijn ontwerpen kon visualiseren. En laat ik nou net op de academie geleerd hebben om te schetsen en in perspectief te tekenen. Zo kwam ik toch nog achter die felbegeerde tekentafel terecht, op de zolder van Paul van der Meer.”

Latexpaleizen “Ik had al snel door dat Paul op een andere manier naar beurzen keek dan de doorsnee standontwerpers. Hij benaderde het echt vanuit de communicatiekant. Bij hem was een beursdeelname meer dan spectaculaire vormenbouw. En spectaculair was het. Neem de Firato of de Efficiency Beurs: daar werden complete ‘latexpaleizen’ uit de grond gestampt.

030

■ Paul Pennock: “Onze deur staat altijd open voor jong talent.”

Na vijf jaar maakte Pennock de overstap naar Scargo & Young en hield hij zich naast de creatieve kant ook bezig met het binnenhalen van klanten en het berekenen en leiden van grote projecten. “Ik was een jaar of dertig en had de verantwoordelijkheid over projecten van soms wel vier miljoen gulden. Na tien jaar bij Forum en S&Y alles als een spons in me te hebben opgezogen, was het tijd om mijn eigen bureau te starten. Mijn doel was om met oil de communicatiekant van het vak naar een hoger plan te tillen. Daarom geef ik ook les aan marketing- en communicatiemensen bij diverse opleidingscentra. Daar ben ik bij S&Y al mee begonnen. Ik doe dat omdat ik het belangrijk vind om de kansen van dit medium te laten zien. Daarom hebben we ook altijd stagiaires. Ik wil laten zien en ervaren hoe leuk ons vak is: het is zo veelomvattender dan grafische vormgeving. Bij ons kun je door je eigen creaties heen lopen! Onze deur staat altijd open voor jong talent. Gelukkig hebben veel MBO’s en HBO’s tegenwoordig richtingen waar ruimtelijke vormgeving en communicatie worden gegeven.”

Niet het eindpunt “Dat onderwijzen over ons vak doe ik eigenlijk ook bij onze klanten. Ik probeer ze altijd uit te leggen dat het niet alleen gaat om een mooie stand, maar ook om de accountability. Dat weten ze ergens wel, want anders zouden ze niet op een beurs staan. Maar ik denk dat het rendement veel hoger kan als bedrijven er serieuzer mee omgaan. Laatste vertelde een klant dat hij dit jaar meer budget voor beurzen gaat uittrekken. Omdat hij zag dat er meer uit de beursdeelnames te halen viel en hij zichzelf anders tekort deed. Het geeft aan dat er ruimte is voor verbetering, iets waar ik al jaren voor pleit. En daar ga ik voorlopig nog wel even mee door. Ik heb enorm veel plezier in mijn werk. We hebben mooie opdrachten voor leuke klanten en maken mooie dingen met een boodschap. Maar dit is wat mij betreft niet het eindpunt. Ik zou graag wat groter willen, ik zou wat meer expertise willen binnenhalen op het gebied van nieuwe media. Ik vind de ontwikkelingen die nu gaande zijn super interessant en ben klaar voor de volgende stap.” ■

“Een goed concept moet even bezinken voordat de kracht in volle omvang duidelijk wordt”


Typisch staaltje oil ▼

Een park op een technische beurs Vialis nam deel aan de grootste verkeersbeurs van Europa, de Intertraffic in de RAI. Vialis is een grote leverancier van producten, oplossingen en services op mobiliteitsgebied. Hun deelname had als doel om te luisteren naar de markt, naar de doelgroep. Door echt aandacht te schenken aan hun bezoekers. Pennock: “Dan moet je je producten en diensten even naar de achtergrond schuiven en gaan luisteren. En eigenlijk niet op een drukke beurs gaan staan. Dus maakten we voor Vialis een park: de enige plek zonder verkeerstechniek. De plek waar je ontspant en bijpraat. Dat leverde een zeer relaxte, ontwapenende stand op. Met af en toe een ‘commercial break’: korte spotjes onder leiding van Chimène van Oosterhout. De stand leverde veel pret en veel succes op.”

De anecdotes die de lijn groot maken Een heikel onderwerp als de Noord/Zuidlijn, Amsterdams nieuwste metro, maak je niet zomaar populair. Pennock: “Op basis van de strategie die was ingezet om open en helder te vertellen wat er rondom de lijn en onder de Amsterdamse grond gebeurde,

De spiegelstand

maakten we een plan om het informatiecentrum op het Centraal ▼

Station aan te passen. Teneinde het publiek op z’n minst ver-

Voor het high-end espressomerk Piazza d’Oro maakte oil een stand op Venuez, de

baasd, en hopelijk een beetje trots te krijgen. We vonden in de

beurs voor de top van de horeca: clubs, toprestaurants en grand cafés. Pennock:

kleinste details de aanleiding om het grote, stoere verhaal te

“Het idee was het creëren van de ultieme plek om in opperste concentratie te

vertellen. Bijvoorbeeld: het feit dat de grond onder de winkels van

kunnen genieten van deze koffie. En dus lieten we alles weg: logo, beeld, geluid

het Damrak 4 mm werd opgetild voor het boren van de tunnels,

en zelfs vloerbedekking. We maakten een ijle ruimte van 18 m² met vliegende kop

leidde tot het ontwerp van paskamers waar over deze, en meer

en schotels boven een spiegelende vloer. In afwachting van de bezoeker die van

bijzondere technieken wordt verteld. Inclusief de paskamer waar

perfecte espresso ging genieten. Een beetje eng, maar wel mooi.”

de cocktailjurkjes dit seizoen 4 mm hoger hangen…”

031Systeemoverzicht 2012

PRESENTATIE- EN STANDSYSTEMEN SOLIDE BASIS VOOR EEN OPVALLENDE BEURSDEELNAME


Systeemoverzicht2012 Leveranciers voor beurs stands en systemen

ADVAN-WAND HÉT SLIMSTE HOUTBOUWSYSTEEM VOOR DE STANDBOUW! Nog nooit was het opbouwen van een professionele beursstand zo flexibel, snel, sterk én kostentechnisch interessant. Waar bestaande snelbouwsystemen vaak niet aan alle eisen kunnen voldoen, biedt de AdvanWand een verbluffend eenvoudige oplossing voor alle uitdagingen op presentatiegebied. De vele voordelen voor u op rij: 1. In drie simpele stappen naar een professionele beurspresentatie. 2. Eén keer investeren, veelvuldig presenteren! 3. De kracht van eenvoud! 4. 40m2 binnen 3 uur klaar zonder schroeven en boren! 5. In elke gewenste vorm en maat! 6. Onbeperkte creativiteit, u bepaalt vorm en uitstraling! 7. Op maat afgewerkt! www.advan-wand.nl

RENT-MATRIX-FRAME Matrix frames met connectors, afmeting 0992x2480 mm, 700 stuks op voorraad. Frames met velcro tape, prijs v.a. € 25.00 p/frame/ event. Prijs panel op aanvraag. Montage video op onze website www.eurofairs.org

NOMADIC Wellicht de meest bekende pop-up systeem technologie over de afgelopen 30 jaar. Nomadic is sterk vertegenwoordigd in de USA maar ook in Azië en Europa. Kortom; met Nomadic kunt u overal geserviced worden. Nomadic onderscheidt zich doordat de standaard pop-up wand uitbreid kan worden tot een totale concept stand. Tevens kunt u de wanden combineren met de Design-line, waardoor u maximale exposure behaalt. Nomadic garandeert 100% consumer satisfaction en hanteert een no-questions-ask garantie. Nomadic werkt met een uitgebreid dealernetwerk waardoor u uw stand overal ter wereld kan laten verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden. www.normsystems.nl

HESTEX PROFIELOVERZICHT Hestex Systems GmbH (Remscheid, Duitsland) ontwikkelt, produceert en verhandeld al 35 jaar aluminium profielen, verbindingstechnieken en toebehoren voor de standbouw, winkelinrichtings- en display industrie. Hestex producten zijn zorgvuldig getest, wereldwijd gepatenteerd en kunnen door de grote eigen voorraad snel worden geleverd tegen zeer concurrerende prijzen. Vraag snel onze prijzen aan! www.hestexsystems.com

EXPO PRESTIGE Met Expo Prestige beursstands kiest u voor flexibiliteit, uitstraling en kostenbesparing. Met uw eigen beursstand hoeft u slechts 1x te investeren om keer-op-keer professioneel voor de dag te komen. Omdat Expo Prestige beursstands duurzaam zijn, gemakkelijk te vervoeren en snel op te zetten, bent u optimaal flexibel en bespaart u veel kosten. www.expodisplayservice.nl

034


EXPOLINC BEURSWAND De pop-Up magnetic is vandaag een standaard voor grote fotowanden bij evenementen en beurspresentaties. Weinig losse onderdelen in combinatie met een lichte en stabiele constructie helpen u bij het creëren van grote attentiewaarde met naadloze aansluitende panelen. Meerdere systemen kunnen aan elkaar worden gekoppeld om uw boodschap nog meer impact te geven. Sinds kort beschikken wij over de nieuwste latex printer. Er wordt gebruik gemaakt van latex inktsoorten op waterbasis. De prints zijn reukloos en er is een breed assortiment van recyclebare media. Accessoires als vitrines, schappen sets en een monitor beugel behoren tot de mogelijkheden. www.normsystems.nl

OCTA LIGHTNING Octa Lichtkasten zijn leverbaar in 120 mm en 60 mm diepte. Wilt u een dubbelzijdige lichtbak, losstaand, of geïntegreerd met andere Octanorm® systemen? Ook dit kan eenvoudig met bijvoorbeeld profiel M1308. Octanorm® Nederland heeft voor haar lichtkasten standaard Led-panelen met eigen bevestigingssysteem ontwikkeld. De afbeeldingen worden op speciaal doek afgedrukt en zijn eenvoudig te wisselen. De afmetingen kunnen in stappen van ca. 50x50 cm bepaald worden. Kwalitatieve lichtkasten voor verkoop en verhuur zijn hiermee een feit. En met toepassing van LED zijn uw operationele kosten ook nog eens lager. www.octanorm.nl

BASIC VISION CORNER De Aluvision Basic Vision frames laten toe om op een snelle wijze wanden op te bouwen. Deze aluminium frames waarbij de invullingen, zoals Aluvibond, Forex, MDF, …, vrij kunnen worden gekozen, komen vrijwel naadloos naast elkaar te staan. Het systeem kent een groot succes en wordt door meer en meer standbouwers gezien als een bijzonder interessante investering. Ook omwille van ecologische redenen is deze duurzame oplossing zeer interessant! Nieuw is de Basic Vision Corner die nu ook toelaat de frames aan te bieden met één of verschillende gebogen hoeken. Hierdoor kan uw wand, stand, plafondstructuur of display er eigentijds uitzien met een nieuwe look en een extra touch! www.aluvision.com

HIGHLINE FABRIC

HESTEX 80/80 (4 MM / 16MM) Met het Hestex 80/80 profiel een zeer robuuste uitstraling en verhoogde stabiliteit! Door de gelijkzijdige binnenkern kunnen met hetzelfde profiel zowel staanders als liggers worden gemaakt. Een 6 meter vrije overspanning is een ander voordeel van Hestex 80/80 alsmede de compatibiliteit met het Hestex Standaard standbouwsysteem en andere 4-mm profielen. www.hestexsystems.com

Highline bestaat uit lichtgewicht aluminium profielen die snel en eenvoudig in elkaar worden geklikt. Met Highline maak je net zo eenvoudig een compacte beurswand (in een rolkoffer) als een complete modulaire stand inclusief balies, beeldschermen, folder schappen en productschappen. Highline beursstands zijn gemakkelijk aan te passen aan wisselende ruimten op beurzen en evenementen en hebben een moderne uitstraling. De communicatie is geprint op doeken die gemakkelijk en goedkoop zijn bij te bestellen. Meer weten? Kijk op onze website of vraag de gratis catalogus aan. www.expodisplayservice.nl

035


Systeemoverzicht2012 Leveranciers voor beurs stands en systemen

OCTAWALL 40 / 60 Snel en flexibel ruimten bouwen, opnieuw indelen en aankleden met Octawall 40 / 60. Zowel panelen als stof past u door elkaar toe. Integratie met andere Octanorm® systemen biedt ongekende mogelijkheden. Met Octawall 40 / 60 worden uw operationele kosten lager, en uw sfeerbeleving en uitstraling blijft volledig in tact. Octanorm® heeft een nieuwe combinatie profiel op de markt gebracht. Hierbij kan aan de ene zijde een paneel gemonteerd worden en aan de andere zijde doek. www.octanorm.nl

OCTA MAGNETIC FIXED SYSTEM Hergebruik en flexibiliteit zijn met het Octa Magentic fixed system een feit. Gaten boren in hout of snijden in doek behoort tot de verleden tijd. Vervang bijvoorbeeld per seizoen de afbeelding en u heeft direct een andere uitstraling. Daarnaast kunt u de magneetwand integreren met andere Octanorm® systemen, waardoor een evenwichtig totaalbeeld kan ontstaan. Bijvoorbeeld koppelen aan vitrines, integreren in wanden of het realiseren van shop-in-shop. Octanorm® helpt u uw operationele kosten lager te houden. www.octanorm.nl

EXPO TRUSS Lichtgewicht truss systemen waarmee je snel en eenvoudig zowel presentatiewanden als beursstands kunt realiseren zijn dun gezaaid. Expo Truss is echter gemaakt van een matte kunststof welke er niet alleen geweldig uit ziet, maar die ook nog eens superlicht is. De verschillende elementen worden eenvoudig, snel en zonder gereedschap in elkaar gezet. Zo maak je in korte tijd een prachtige beursstand, beurswand of display. De full colour bedrukte doeken zijn eenvoudig te bevestigen en aan te passen. Meer weten? Kijk op onze website of vraag de gratis catalogus aan. www.expodisplayservice.nl

HESTEX SN20 (4MM) Met het Hestex Standard aluminium standbouwsysteem kunt u individuele beurspresentaties en complete tentoonstellingen bouwen. De SGS6 verbinder van het systeem garandeert een solide en snelle opbouw dankzij een kwartslag draai. Hestex Standard is compatibel met andere 4-mm profielen. www.hestexsystems.com

POLY VISION CORNER

NORM-TRUSS Dit lichtgewicht truss systeem is eigenlijk afgeleid van de bekende zware variant met de stalen profielen. Snel koppelbaar, lichtgewicht kunststof mantel en eenvoudig te (de-)monteren zijn kenmerkend voor dit standbouwsysteem. Doordat het frame om het beeld heen zit en niet erachter is gemonteerd kunt u er ook voor kiezen het beeld aan beide zijden zichtbaar te maken. Indien gewenst kan dit zelfs worden gedaan met verschillende afbeeldingen aan de voor- en achterzijde! U kiest de maat die u wilt en door het combineren van de verschillende modules en lengtes wordt de door u gevraagde standindeling altijd passend ingevuld. www.normsystems.nl

036

De Poly Vision frames zijn stevig en van hoge kwaliteit, waardoor ze herbruikbaar zijn en gemakkelijk gedemonteerd en getransporteerd kunnen worden. De Poly Vision frames worden bespannen met geprint doek en worden uitgelicht met Aluvision Powerleds. Deze powerleds worden gemonteerd op de zijkanten van de display en zorgen voor een naadloze en egale uitlichting zonder schaduwrand. Dankzij de gloednieuwe corner kunnen nu ook wanden en displays worden ontworpen met meer organische vormen. Het eindresultaat is state of the art! De ontwerpers krijgen ongekende mogelijkheden. Op de beurs Exhibitor in Las Vegas van 5 tot 7 maart 2012 werd de Poly Vision Corner bekroont met de exclusieve Buyers Award. www.aluvision.com


VAN KOFFER TOT BALIE PUBLI VISION CORNER De Publi Vision frames zijn ideaal om doek in op te spannen en zijn bijzonder courant geworden in de standbouw. Ze worden meestal gebruikt voor displays en wanden met grote oppervlakten: van 2m tot 5m hoog en van 3m tot 20m breed en zelfs groter. Dankzij de handige sleuf is een doek er met een siliconen pees gemakkelijk in te bevestigen. Door het doek te vernieuwen kan de stand of de ruimte waar de opstelling staat een volledige nieuwe look worden gegeven. Een nieuw campagnebeeld of een andere achtergrond is in een handomdraai geklaard. Nu biedt Aluvision ook de Corner aan waardoor displays en wanden met geprint doek ook gebogen hoeken kunnen hebben in geprint doek. www.aluvision.com

De Expolinc Case & Counter is een ruime transportkoffer, die in een handomdraai kan worden omgevormd tot een stijlvolle en stabiele balie. De zachte, afgeronde hoeken van het bovenblad (3 kleuren leverbaar) creëren een uitnodigend ontmoetingspunt, waarbij uw boodschap op de buitenzijde van de koffer kan worden aangebracht. De balie is ook voorzien van legplanken waardoor u tijdens de beurs uw spullen kunt bergen. De Case & Counter is verkrijgbaar als kant-en-klaar Pop Up pakket, maar hij kan tevens worden gebruikt voor het vervoer van andere draagbare displaysystemen. www.normsystems.nl

DE MILLIONAIREWALL DECORATIEPANELEN De MillionaireWall is hét nieuwe trendy concept om wanden voor beurzen en interieurs te bekleden. De warme uitstraling van de verschillende houtsoorten geeft elke ruimte sfeer en gevoel van luxe. De panelen wegen 2,3kg, hebben een formaat van 670x670x8mm, zijn tweezijdig en aan de zijkanten rondom voorzien van hout decor. Door een zeer harde laminaat afwerking zijn de panelen immuun voor krassen. Er zijn 6 verschillende warme houtdesigns, 2 steendesigns en zwart en wit. De panelen zijn zeer scherp geprijsd waardoor er, ook voor de beurs professional, nieuwe mogelijkheden zijn om deze panelen tevens voor korte toepassingen in te zetten. Er zijn twee montage methodes; Permanent: Speciale Millionaire LijmKit Niet-permanent: Millionaire RIP-STRIPS www.millionairewallpanelen.nl

EXPO FABRIC FRAME HESTEX 40/40 (4MM) Met het Hestex 40/40 profiel krijgt u een solidere uitstraling en verhoogde stabiliteit. Doordat de binnenkern aan iedere zijde gelijk is kunnen met hetzelfde profiel zowel staanders als liggers worden gemaakt. Een ander voordeel is dat Hestex 40/40 compatibel is met het Hestex Standaard standbouwsysteem en andere 4-mm profielen. www.hestexsystems.com

Expo Fabric Frame bestaat uit aluminium profielen die je eenvoudig in elkaar klikt. Hierdoor ontstaan stabiele vierkante elementen in verschillende maatvoeringen. Nadat het basisframe staat wordt een full colour bedrukt stretchdoek in het frame gespannen waardoor een zeer strak eindresultaat ontstaat. Meerdere elementen kunnen aan elkaar worden gekoppeld tot een complete modulaire “zelfbouwstand” die gemakkelijk en snel is op te zetten. Expo Fabric Frame is geschikt voor zowel presentatiewanden als beursstands. Meer weten? Kijk op onze website of vraag de gratis catalogus aan. www.expodisplayservice.nl

037


Exposales Tekst Harald Roelofs Beeld Istockphoto

Effectief verkopen

OP DE STAND Ook al hebt u de mooiste stand van de beurs, als slechte verkopers uw waar aanprijzen, schiet u er weinig mee op. We kennen ze allemaal; ongeïnteresseerde verkopers met een uitstraling van ‘val me niet lastig’ of standbemanners die bezoekers belagen en daardoor juist wegjagen. Expovisie geeft negen tips voor een lucratieve en prettige klantbenadering.

1

Alert en snel

Treuzel niet voordat u een klant benadert. Wees alert wie er naar uw stand komt. Laat ze niet wachten. Mensen lopen meestal door als ze niet binnen een minuut aandacht krijgen. Benader uw klanten rustig, open en vriendelijk. Belaag ze niet op een hijgerige manier. Soms worden klanten in het gangpad in een hinderlaag gelokt omdat het standpersoneel de doorgang blokkeert. De klant kan dan geen kant op en voelt zich verstrikt. Zo verspeelt u alle kansen.

2

Goede binnenkomers

Kies een goede binnenkomer als u de klant aanspreekt. Vermijd doelloze algemeenheden als ‘Kan ik u helpen?’ of ‘Hallo, heeft u het naar de zin op de beurs?’ Kies liever voor open vragen waarbij u makkelijk de brug kunt maken naar de producten die u verkoopt. Goede voorbeelden zijn: ‘Goedemiddag, wat kan ik u vertellen over onze nieuwe software?’ Of ‘Wat vindt u belangrijk bij de aanschaf van een nieuwe auto?’ Afhankelijk natuurlijk van het soort product dat u aanprijst.

3

Juiste manieren

Voor velen wellicht ten overvloede, maar je ziet het nog teveel op beurzen: ongeïnteresseerd gedrag. Ga niet zitten op een stand. Blijf altijd staan. Laat je stand nooit alleen. Klets niet met je collega en sta niet te eten. Of wat nog wel eens gebeurt – tegenwoordig vooral bij outdoor events - roken. Niet doen. Anders kunnen veel lucratieve klanten voorbij lopen en komt de organisatie die je vertegenwoordigt onprofessioneel en ongeïnteresseerd over.

038

4

Snel bezoekers scannen

Het is belangrijk om snel te weten met wat voor soort bezoeker u te maken heeft. Scan daarom meteen de badge of vraag namens welke organisatie de bezoeker de beurs bezoekt en wat voor werk hij of zij doet. Zo voorkomt u dat u waardevolle tijd verliest aan een concurrent of aan iemand zonder invloed, laat staan beslissingsbevoegdheid. Vraag eventueel een visitekaartje. Maar word nooit onbeleefd of stuur nooit iemand weg als hij niet in uw straatje past, tenzij iemand zich niet gedraagt. Je weet nooit wie hij of zij weer kent. Laat iemand rustig kijken en presenteer hem/haar een hapje (u hebt natuurlijk iets lekkers aan te bieden). Het enige wat u niet hoeft te doen bij deze persoon is pro actief een diepgaand gesprek te (blijven) voeren.

5

Vissenkom met kaartjes

Het is er één uit de oude doos, maar het werkt nog steeds goed: zet een vissenkom (of iets anders) voor de visitekaartjes op uw stand. Alle bezoekers mogen hun kaartje er in gooien. Aan het einde van de beurs wordt er een kaartje getrokken en die persoon wint dan een cadeautje. Zorg dat het cadeau de moeite waard is zodat mensen terugkomen op de stand om de uitslag te horen. Als bonus gaat u naar huis met een vissenkom vol leads.

6

Geen gelikte praatjes Voorkom dat u een standaard sales-praatje, dat u vooraf grondig heeft ingestudeerd, afsteekt. Nadat u dat verhaal een paar keer hebt gehouden, komt u over als een robot. U


“Wat kan ik u vertellen over onze nieuwe software?”

kern van het probleem waarop u een gericht aanbod kunt doen. U hebt dan een situatie gecreëerd waarbij de klant moeilijk nee kan zeggen.

7

Maak aantekeningen

Reken er ondanks bovenstaande niet op dat u direct op de stand een deal kunt sluiten. Maar wel vaak in een later stadium als u nog eens contact opneemt. Maak daarom na ieder bezoek goede aantekeningen over de potentiële klant. Contactgegevens en functie kunt u van een visitekaartje halen. Maar schrijf ook op wat de interesses en de behoeften van de klant zijn. Welk product wellicht voor de klant geschikt is en binnen hoeveel tijd u weer contact gaat opnemen. Dat laatste heeft u tijdens het bezoek met de klant afgesproken. ‘Ik stel voor dat ik u over twee weken nog eens bel?’

8

kunt dan beter een filmpje laten zien op een monitor. Stel liever open vragen zodat u er achter komt waar u een match kunt maken tussen uw product en de klant. Het beste is om ongeveer een 80/20 verhouding aan te houden. Tachtig procent van de tijd luisteren en twintig procent praten. Wees daarbij oprecht geïnteresseerd. Als u niet geïnteresseerd bent in mensen en hun drijfveren, heeft dit werk geen zin. Probeer u zoveel mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld van de standbezoeker. Klanten voelen het, bewust of onbewust, altijd als de interesse geveinsd en niet oprecht is. Als u een goed beeld hebt gekregen van de wensen en eisen van de klant, kunt u overstappen op gerichte vragen waarbij een ja of nee als antwoord volstaat. Zo komt u tot de

Nog eens bellen

Als u na de beurs nog eens belt, is het belangrijk om het gesprek goed voor te bereiden. Lees de aantekeningen van de beurs goed na, zodat u weet waar uw kansen liggen. Nu komt het er op aan. Vraag niet of u gelegen belt. Dit geeft uw klant alleen maar een gemakkelijke manier om onder het gesprek uit te komen. Ga staan en lach tijdens het gesprek. Uw gesprekspartner kan dat weliswaar niet zien, maar uw pro-actieve lachende houding klinkt door in uw stem. Doe niet alsof jullie vroeger samen geknikkerd hebben, want dat komt gelikt over. Herhaal nog eens wat u op de beurs heeft besproken. Nu de klant weet wat u te bieden heeft en er over heeft kunnen nadenken, is de kans groot dat hij of zij met tegenargumenten komt. Aan u de taak om hier zo natuurlijk mogelijk op in te springen. Zorg dat u voor de belangrijkste tegenargumenten een weerwoord klaar hebt.

9

Nieuwe afspraak

Stuur in het bovengenoemde telefoongesprek aan op een persoonlijke afspraak. Vertrouwen bouw je het makkelijkst als je elkaar in de ogen kunt kijken. Als u te horen krijgt dat de budgetten nog niet vast staan of een ander excuus; spreek dan af dat u na een periode weer belt als de budgetten wél vaststaan. Blijf altijd beleefd en bedank voor het gesprek, ook al krijgt u niet uw zin. Realiseer u dat u soms wel vier keer moet bellen voordat u uw doel bereikt. ■

039
Standconcept Tekst Judith Munster Beeld Lex de Lang

Voedselbank

verovert harten op Horecava V

Brainstormsessies “En terwijl aan de ene kant steeds meer mensen een beroep op de Voedselbank doen, komt er aan de andere kant steeds minder voedsel binnen”, gaat Sweers verder. “Toen ik in mei vorig jaar als vrijwilliger bij de Voedselbank kwam, was er vooral behoefte aan meer voedsel. Met een aantal regiovrijwilligers organiseerden we brainstormsessies waarin de vraag ‘Hoe kunnen we extra voedsel uit de regio binnenhalen?’ centraal stond. Eén van de leden opperde ‘beurzen’. Het leek me een uitstekend idee om met name horecabeurzen te benaderen met de vraag of de Voedselbank het overtollige voedsel mocht ophalen. Dan hoeft de organisatie

Het hart op de juiste plaats De stand van Voedselbank Nederland op de Horecava 2012 kwam tot stand dankzij de enthousiaste en belangeloze inzet van onderstaande partijen. “Dat een beursdeelname aan elke (non) profit organisatie grote meerwaarde kan bieden, hebben we als live communicatiebranche hiermee maar weer mooi bewezen”, aldus Luttikholt. “Het kon eigenlijk niet anders dan goed uitpakken: iedereen deed waar hij goed in was en ook nog eens met het hart op de juiste plaats.”

042

ook geen kosten te maken voor de afvoer. Het leek me een echte win-win-situatie.” Sweers kwam erachter dat in januari weer een editie van de Horecava op stapel stond en waagde er een telefoontje naar de RAI aan. Joost Grasso, sales manager van de Horecava reageerde enthousiast. “Maar hij moest één en ander natuurlijk nog wel intern overleggen”, vertelt ze. “Drie weken voor de beurs werden we gebeld door de RAI. We mochten niet alleen exposanten benaderen om het overtollige voedsel op te halen, maar kregen ook nog eens de beschikking over een gratis stand van zestien vierkante meter. Fantastisch! Vanuit de stand konden we bezoekers informeren over het werk van de Voedselbank. Tegelijkertijd hadden we een uitvalsbasis voor onze mensen die op de beurs contacten zouden leggen met de standhouders.”

oordat Jacqueline Sweers en Barbara van Waveren van wal steken, drukken ze mij nog één ding op het hart: eigenlijk is het verschrikkelijk dat in een land als Nederland meer dan vierhonderdduizend gezinnen onder de armoedegrens leven. Daarom is het goed dat Voedselbank Nederland – bestaande uit 135 regionale Voedselbanken – bestaat. Van Waveren: “Het is ongelooflijk hoeveel voedsel er dagelijks nodig is om de allerarmste mensen in Nederland een aanvulling op hun dagelijkse maaltijd te geven.”

De ‘beursgang’, afgelopen januari, van Voedselbank Nederland is een regelrechte successtory te noemen. Jacqueline Sweers en Barbara van Waveren van de Voedselbank en Viktor Luttikholt van Stop-contact. com vertellen hoe de Voedselbank op de Horecava terecht kwam en waarom de beursdeelname zo’n doorslaand succes werd.

Stop-contact.com

Codex Marketing Solutions

Viktor Luttikholt “Viktor was echt de kartrekker

Martijn Beerthuizen “Martijn voorzag de stand

van dit project. Hij bedacht samen met Media

van technische snufjes als bluetooth en WiFi.”

Mixers het standconcept en de strategie voor

www.codexmarketingsolutions.nl

leadwerving vanaf het gangpad. Het mooie was dat hij steeds met nieuwe ideeën kwam die hij

ACS Audiovisual Solutions

vervolgens – dankzij het vinden van enthousiaste

Dennis Doelman “De bijdrage van ACS

partners – ook nog wist te realiseren. Ook op

bestond uit een groot beeldscherm en vier lap-

de stand zelf was hij de teambuilder die alles in

tops; onmisbare onderdelen van ons standcon-

goede banen leidde.” www.stop-contact.com

cept.” www.acsaudiovisual.com


The wall of fame’ met alle bedrijven die belangeloos aan de beursdeelname meewerkten.

▼ Alle bankemployees van de Voedsel Bank op de Horecava.

▼ De receptionistes staan klaar om alle nieuwe aandeelhouders te registreren. Jacqueline Sweers (rechts) neemt een cheque in ontvangst van een enthousiaste bezoeker.

▲ Nog zo’n enthousiaste nieuwe aandeelhouder.

▲ De opbrengst van de beursdeelname.

Più di Caffè

Lex de Lang Fotografie

ABN AMRO Foundation

Robbert Stout “Più di verzorgt koffiemomenten

“Fotograaf Lex de Lang heeft de beursdeelname

Corrina Schoordijk “De ABN AMRO

op kantoor, beurzen, festivals en evenementen.

van het begin tot het eind vastgelegd. Inclusief

Foundation draagt de Voedselbank al lange

Ook op onze stand lieten de Più di barista’s zien

het ophalen van de kratten met voedsel aan het

tijd een warm hart toe. Toen we vroegen of zij

wat ze in huis hebben.” www.piudi.nl

eind van de beurs.” www.filmandimages.nl

standpersoneel wilden regelen, reageerden ze

Media Mixers

moesten ze zelfs een ‘stop’ inlassen; zoveel

Twan van Dommelen “Samen met Viktor stond

Query Information Management

Twan garant voor de sterke strategie en het crea-

Margret Swart “Via dit bedrijf kregen we de

stand staan.” www.abnamrofoundation.nl

tieve concept van de beursdeelname.”

beschikking over nog eens twee laptops.”

www.mediamixers.nl

www.qim.nl

razend enthousiast. Op een gegeven moment ABN AMRO-medewerkers wilden graag op de

043


Standconcept

Wervelwind De plotseling beschikbare standruimte bracht wel heel wat extra regelwerk met zich mee. Barbara van Waveren, in het dagelijks leven mediaondernemer en in haar vrije tijd coördinator voedselwerving bij Voedselbank Amsterdam, vertelt: “Eigenlijk zou ik me niet met de beurs bezighouden. Maar ineens herinnerde ik me dat ik een tijdje daarvoor een visitekaartje van ene Viktor Luttikholt van Stop-contact.com op mijn bureau had gekregen. Het stond me bij dat hij iets met beurzen deed. Ik zocht het kaartje erbij en belde hem op. ‘Viktor, wil je ons helpen?’, vroeg ik, niet wetende wat voor enthousiaste wervelwind ik me op de hals haalde. De volgende avond kwamen we al bij elkaar en bleek: alles wat we nodig hadden, was verenigd in één persoon: Viktor.” Hoe kwam Luttikholts visitekaartje eigenlijk op Van Waverens bureau terecht? Dat kwam zo: in de zomer van 2011 liep Luttikholt met een vriend naar de supermarkt om inkopen te doen. “Voor de deur stond een meisje”, vertelt hij. “Ze probeerde met een veel te zachte stem en weinig overtuiging iets duidelijk te maken. Iets met een pak rijst. Het bleek een actie van de Voedselbank te zijn, waarbij ze mensen vroegen een pak rijst te kopen en deze aan de Voedselbank te doneren. Om het meisje te helpen gaf ik wat tips waarmee ze mensen op een meer prikkelende manier kon aanspreken. Toen ik even later weer buiten kwam, vertelde het meisje enthousiast dat het veel beter ging. Ik gaf haar mijn kaartje en zei: ‘Als ik een keer iets voor de Voedselbank kan doen, mogen jullie gerust bellen. Een paar weken later kreeg ik een telefoontje van ene Erik van de Voedselbank. Hij vroeg: ‘Zullen we een keer praten?’ Ik zei: ‘Bel me maar op een moment dat ik iets concreets kan bijdragen’.”

▲ Viktor Luttikholt (links) bergt de waardevolle cheques op in de gouden kluis.

Beleg voor anderen Zo gezegd, zo gedaan. Voor het Voedselbank-beursteam wist wat het overkwam, had Luttikholt met creatieve vriend Twan van Dommelen een complete beursstrategie uitgedacht. “Al brainstormend over de zinsnede ‘Laat meer gelden dan geld alleen’, uit de troonrede van Koningin Beatrix, kwamen we op het idee van een ‘echte bank’”, vertelt hij. “Een bank waar men zijn restwaarde kan deponeren, zodat anderen kunnen groeien, in plaats van de resten zomaar weg te gooien. De slogan van de beursdeelname was dan ook: ‘De Voedsel Bank: beleg voor anderen!'De vraagstelling richting bezoekers zou dan kunnen luiden:‘Wat

is úw aandeel?’” Kortom, het concept van de Horecavadeelname stond al snel als een huis. Maar nu de realisatie nog. Ondertussen tikte de klok door… Luttikholt: “Zo’n project kun je niet alleen, daar heb je veel partijen voor nodig. Ik wilde graag samenwerken met duurzame bedrijven uit de eventbranche. Bedrijven die MVO hoog hebben staan en niet alleen maar dollartekens in hun ogen hebben. Want het ‘verhaal’ moest natuurlijk wel kloppen. Iedereen die ik om een belangeloze bijdrage vroeg, zei meteen ja. Dat was heel mooi om mee te maken.” Er stond inmiddels wel wat druk op de ketel: in minder dan drie weken ging de Horecava van start. Toch wilde Luttikholt er nog een extra schepje bovenop doen: “Eigenlijk hadden we voor de uitwerking van ons concept een grotere stand nodig. Een standje van 4x4, daar maak je als professionele bank geen indruk mee. Ik belde Joost van de RAI. Hij stond positief perplex dat we er zo serieus mee bezig waren en bood meteen een stand van 44 m² aan. Echt super. Nu hadden we nog meer reden om onze schouders er onder te zetten en er een succes van te maken. Let wel: we zaten inmiddels rond de kerstdagen! Maar dat maakte het saamhorigheidsgevoel alleen nog maar groter. Alles aan dit project klopte gewoon.”

Aandeelhouders gezocht In de korte tijd die nog restte, werd een ongelooflijke hoeveelheid werk verzet. Het resultaat mocht er zijn. In het gangpad voor de stand werden bezoekers op vriendelijke wijze door het standpersoneel aangesproken. “We pasten hierbij de strategie van Stop-contact.com toe”, vertelt Van Waveren. “Standbemanners leren dan hoe ze mensen makkelijk kunnen laten stoppen en enthousiast kunnen

Invicta Fashion / Di Lucca

Boter Reclamemakers

Brederode

Evert van Bergen “Dit bedrijf verstrekte de dassen

Michel Boter “Een koffiebalie, de stata-

Dick de Graaff “Als huisleverancier van de

en sjaals, waardoor het standpersoneel er verzorgd

fels en krukken werden geregeld door Boter

RAI bouwde Brederode ook onze stand op de

en herkenbaar - volledig in lijn met het standconcept

Reclamemakers.” www.boterreclamemakers.nl

Horecava.” www.brederode.nl

HollandseHanden

Art Profound

Floor van der Kooij “De bijzondere eyecatcher in de

Roy Voogd “De informatieve film over de

Gert Jan en Mattijs Janssen “Het drukwerk en

vorm van een gouden schatkist was afkomstig uit het

Voedselbank die op het grote beeldscherm in

de sponsorbordjes komen bij Rijnja Repro van-

magazijn van Hollandse Handen dat vol staat met film-

de stand werd vertoond, werd gemaakt door Art

daan.” www.rijnjarepro.nl

en televisierekwisieten.” www.hollandsehanden.nl

Profound” www.artprofound.nl

– uitzag.” www.suitupnow.nl

Rijnja Repro

044


▲ Heeft u ooit zo’n snelle return-on-investment gezien? Aan het eind van de Horecava konden diverse Voedselbank-vrachtwagens met de verse beursrestanten worden volgeladen.

▲ Alle nieuwe aandeelhouders werden direct getwitterd en zichtbaar gemaakt op het grote beeldscherm.

krijgen.” In de stand – dus in de Voedsel Bank – kregen de bezoekers de vraag of ze aandeelhouder of rekeninghouder van de Voedselbank wilden worden. In het eerste geval wilde men een concrete bijdrage leveren en liet dat weten via een ingevulde ‘aandeelhouder-cheque’. Bezoekers die niet direct konden helpen, maar in de toekomst wellicht iets konden betekenen, vulden een ‘rekeninghouder-cheque’ in. Bij de receptie van de Bank werd men ingecheckt en kon men de ingevulde cheque inleveren. Er werd dan direct een tweet verspreid met de boodschap ‘bedrijf X steunt de Voedselbank als rekeninghouder’. Behalve dat de tweet rechtstreeks te zien was op het grote beeldscherm in de stand, kregen ook alle volgers van de betreffende bezoeker de boodschap. Het grote beeldscherm was in drie kolommen opgedeeld: links alle tweets, in het midden de namen van alle aandeelhouders en rechts de namen van alle rekeninghouders. De ingevulde cheques kregen een veilig plekje in de Grote Gouden Bankkluis. Bezoekers die even moesten wachten of nog even wilden napraten, konden genieten van een kopje koffie, klaargemaakt door een professionele barista.

Persaandacht Dankzij de beursdeelname aan de Horecava heeft Voedselbank Nederland heel wat doelen bereikt. Barbara van Waveren: “Ten eerste hebben we Voedselbank Nederland kunnen presenteren als professionele organisatie waar je als bedrijf op landelijk, regionaal en lokaal niveau een partnership mee kunt aangaan. Ook dankzij de vele aandacht in landelijke en regionale televisie- en radioprogramma’s, dagbladen en nieuwssites hebben

we echt duidelijk kunnen maken: samenwerking met de Voedselbank is niet alleen goed voor de medemens en voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. Vernietigen van voedsel kost veel geld en weggeven kost niets. Iedereen die onze stand heeft bezocht was enthousiast. Niet alleen groothandels en horecaondernemers, maar bijvoorbeeld ook websitebouwers of logistieke ondernemingen. Bijna iedereen die langs de stand liep, kon en wilde wel iets voor de Voedselbank betekenen.”

Wij-gevoel “Een praktisch en direct resultaat waren de vrachtwagens vol verse restanten die we aan het eind van de beurs bij diverse stands mochten ophalen”, gaat Barbara verder. “De voedselwervers van de verschillende Voedselbanken in Nederland die de contacten met de standhouders voor hun rekening namen, waren zeer te spreken. Nog nooit hadden ze zoveel potentiële leveranciers tegelijk ontmoet. Daarnaast vonden ze het prettig om elkaar eens te ontmoeten en meer over elkaars regio’s, werkwijze en intenties te weten te komen. De beurs had dus ook een teambuilding-effect en zorgde voor een echt wij-gevoel.” Het moge duidelijk zijn: de eerste beursdeelname van Voedselbank Nederland smaakte naar meer. De uitnodiging van de RAI om in februari op de horecabeurs BBB in MECC Maastricht te staan, werd dan ook met beide handen aangegrepen. “Ik dacht het na de Horecava wat rustiger te krijgen”, lacht Sweers. “Maar nee hoor, ik kon gelijk door met de organisatie van onze deelname aan de BBB. Ik heb het nog nooit zo druk gehad! Of ik dat erg vind? Integendeel, ik vind het heerlijk.” ■

To Be Complete

Amsterdam RAI

Twitter Management

Minke Besseling en Afke Velink “To Be Complete

Joost Grasso en Pim van Houten “Amsterdam

Bas Kooijman “Bas regelde ons twitter account en

zorgde ervoor dat alle losse eindjes aan elkaar wer-

RAI verstrekte niet alleen de gratis stand van 44

de bijbehorende techniek, zodat er op de stand op

den geknoopt. Twee organisatorische rechterhanden,

vierkante meter, inclusief standbouw, elektra en

los getwitterd kon worden en de tweets direct zicht-

die de kneepjes van het vak rond beursdeelnames

internet, maar ook de lunchpakketten voor alle

baar waren op het grote beeldscherm.”

kennen. Vooral in die laatste week hebben ze ons

standbemanners. Echt super!” www.rai.nl

www.twittermanagement.nl

er doorheen gesleept. Zij verdienen écht een dikke pluim!” www.tobecomplete.nl

045


Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

Eemsdelta Expo speelt in op industriële bloei

D

e industriële bloei van het Eemsdelta gebied in Noord-Groningen, is de aanleiding voor een fysiek platform waar bedrijven uit deze regio elkaar kunnen ontmoeten. Groningen Seaports, Eemshaven.info en het nieuwe vakblad Eemsdelta Kringen organiseren in samenwerking met organisatiebureau Expolaan de Eemsdelta Expo. De beurs vindt plaats op 13 en 14 juni in een tijdelijk paviljoen in de Eemshaven. Karla Wielenga, directeur Eemshaven.info: “In de Eemsdelta regio, met een voortrekkersrol voor de Eemshaven, bruist het van de economische activiteiten. Er wordt miljarden

geïnvesteerd in de bouw van elektriciteitscentrales en een op- en overslagterminal voor olie. Daarnaast dient de Eemshaven als uitvalbasis voor de bouw van windmolenparken op zee. De Eemsdelta is de aanjager van de noordelijke economie. Er liggen kansen en mogelijkheden voor het totale bedrijfsleven en met name voor het midden- en kleinbedrijf. De beurs Eemsdelta Expo is het ideale platform om je als onderneming te presenteren en contacten te leggen.” De vakbeurs zal plaatsvinden in een tijdelijk paviljoen van zo’n vierduizend vierkante meter dat in de Eemshaven wordt geplaatst. Centraal op de beursvloer wordt een congresruimte ingericht waar diverse inlooplezingen worden verzorgd. Duurzaamheid en energie, en dan met name windenergie, zullen een belangrijk thema van het congres worden. ■ www.eemsdeltaexpo.nl

Horecava: 11% meer bezoekers dan in 2011 I

n totaal brachten 56.619 professionals een bezoek aan Horecava 2012; dat is 11% meer dan in 2011. Horecava trok ook meer beslissers dan de vorige editie; ruim een derde van alle beursbezoekers is directeur of eigenaar. De Horecava werd gehouden van 9 tot en met 12 januari in Amsterdam RAI. De volgende Horecava vindt plaats van maandag 7 tot en met donderdag 10 januari 2013. ■ www.horecava.nl

Recordomzet van 25 miljoen op Huishoudbeurs D

e Huishoudbeurs blijkt onverminderd populair. Op de beursvloer werd door de ruim vierhonderd exposanten circa 25 miljoen euro omgezet. De 67e editie van de Huishoudbeurs, die van 18 tot en met 26 februari werd gehouden in Amsterdam RAI, trok in totaal 246.998 bezoekers. Dit is een stijging van negen procent ten opzichte van vorig jaar. Ook de Negenmaandenbeurs, die tegelijkertijd plaatsvond, verliep succesvol. Uit onderzoek, gehouden onder circa 1.800 Huishoudbeursbezoekers, blijkt dat gemiddeld € 101 werd uitgegeven op de beursvloer. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande editie in 2011. 88% van de bezoekers heeft een aankoop gedaan, dat is 2% meer dan vorig jaar. 63% heeft dit besteed aan culinaire producten, 55% aan cosmetica en verzorgingsproducten en 44% aan mode en accessoires. Gemiddeld is de bezoeker 5,7 uur op de beursvloer

046

geweest, net als in 2011. 89% van de bezoekers beveelt een beursbezoek aan bij vrienden en familie en 80% geeft aan de Huishoudbeurs in 2013 weer te bezoeken. Ook het nieuwe mode-outlet-evenement The Fashion Lisst is goed aangeslagen: 43% heeft hier een bezoek aan gebracht. Amsterdam RAI is zeer tevreden met het verloop van ‘het grootste vriendinnenfeest van Nederland’. Beursmanager Annette Kuiper: “De hele week was het gezellig druk, zagen we veel lachende gezichten en volle tassen. De sfeer op de beursvloer was goed, we ontvangen veel positieve berichten van zowel bezoekers als exposanten. De activiteiten en vele artiesten op Festival Fantastique trokken veel bekijks en ook het speciale VIP arrangement bleek erg populair.” De volgende Huishoudbeurs wordt van 16 tot en met 24 februari 2013 gehouden in Amsterdam RAI. ■ www.huishoudbeurs.nl


Praktijkgericht evenement voor zzp-ers en mkb’ers in de bouw: HET VAKMAN EVENT V

NU Exhibitions en Werkspot.nl lanceren Het Vakman Event. Bij dit praktijkgerichte evenement staan alle facetten van het ondernemerschap centraal. De beurs richt zich op ZZP-ers en MKB’ers in de bouw. Het evenement vindt plaats op 24 en 25 oktober in het Beatrix Theater en de Expozaal van Jaarbeurs Utrecht. Het programma bestaat uit praktische workshops, productdemonstraties en inhoudelijke presentaties rondom de thema’s Afbouw, Ruwbouw, Buitenruimtes, Gereedschappen, Dienstverlening, Kleding & veiligheid, Ondernemerschap en Distributie. Verder wordt de Verkiezing Vakman van het Jaar in

Het Vakman Event geïntegreerd. Bart Strijker, clustermanager van VNU Exhibitions Europe: “De lustrumeditie van de Verkiezing Vakman van het Jaar wordt groots opgezet met een spectaculaire show. De uitreiking van de prestigieuze award vindt op 25 oktober plaats in het Beatrix Theater.” ZZP-ers zijn volgens Strijker een bijzonder type mensen: “Ze combineren vakmanschap en ondernemerschap. En vanaf nu hebben ze ook een eigen event waar ze op praktische wijze kennis kunnen maken met de nieuwste materialen, instrumenten en technieken. Zelf uitproberen of het werkt. Zo praktisch is het. Met beurzen als de BouwBeurs, VSK en Elektrotechniek weten we goed wat er in de markt leeft. Samen met Werkspot maken we er een wereldevent van.” ■ www.hetvakmanevent.nl

Nieuw: Snack Event in Jaarbeurs Utrecht O

rganisatiebureau Expolaan komt met een nieuw evenement: Snack Event. Op deze vakbeurs ontmoeten ondernemers met een snackbar, cafetaria, frituur, automatiek, lunchroom of aanverwant bedrijf de toeleveranciers aan de snackbranche. De beurs staat gepland op maandag 15 en dinsdag 16 oktober in Jaarbeurs Utrecht. Tom Cosijn, bedrijfsleider bij Expolaan: “Op het Snack Event ontmoet de snackondernemer leveranciers en fabrikanten die zich speciaal op deze markt richten, zoals aanbieders van frites, snacks, ijs, broodjes, salades, vetten, oliën, frisdranken, koel- en vriesapparatuur, verpakkingen, frituurapparatuur, ovens, kassasystemen... Enfin, alles wat nodig is voor een goede uitoefening van het vak.” Snack Event kent volgens Cosijn een no-nonsens aanpak. “Om de drempel voor standhouders laag te houden, bieden we leveranciers en producenten een kant-en-klare oplossing. Er is al een standaardunit van vijftien vierkante meter voor 2.100 euro exclusief btw, inclusief witte wanden, vloerbedekking, verlichting, naamsvermelding, vermelding op de website, afvalkosten, parkeerkaart, deelnemerskaarten en een onbeperkt aantal relatiekaarten.” ■ www.snackevent.nl

Art Amsterdam verhuist naar De Overkant A A T D

R M E A

T S R M

2 2 0 1

0 3 9 2

A

rt Amsterdam 2012 wordt voortaan in het najaar gehouden en niet meer in het voorjaar, bovendien vindt de beurs niet meer in de RAI plaats, maar in de Kromhouthal op bedrijventerrein De Overkant in Amsterdam Noord. Art Amsterdam 2012 vindt plaats van 20 tot en met 23 september. Art Amsterdam blijft een beurs georganiseerd door Amsterdam RAI. Maar verder verandert alles. De kunstbeurs wordt in 2012 exclusiever en meer compact. Art Amsterdam gaat scherper selecteren in aanloop naar de komende editie. Het aantal deelnemers wordt met ruim dertig procent teruggebracht van 135 naar ongeveer negentig. Ruim éénderde daarvan zal uit het buitenland afkomstig zijn. Art Amsterdam verhuist van mei naar september, het begin van het culturele seizoen. Ook ‘Art in Amsterdam’, het randprogramma in de stad dat een groot aantal broedplaatsen, kunstenaarsinitiatieven en evenementen verenigt, verhuist mee naar het najaar. Hierdoor zullen verschillende initiatieven aan elkaar gekoppeld worden. De diverse evenementen hopen elkaar te versterken, om de aantrekkingskracht van Amsterdam te vergroten. Door de samenwerking tussen meer dan dertig instellingen, met hun gevarieerde hedendaagse aanbod en speciale Art Tips, wil Art in Amsterdam zich manifesteren als de hedendaagse kunstweek van Amsterdam. ■ www.artamsterdam.nl

047Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

Messe Frankfurt lanceert CleanZone

M

esse Frankfurt acht de tijd rijp voor een nieuwe vakbeurs en bijbehorend congres met alles op het gebied van cleanroom technologie. Schone kamers (clean rooms) zijn super hygiënische en micro-allergene kamers die worden gebruikt in onder andere de farmaceutische industrie, levensmiddelentechnologie en in de computer- en elektronica industrie. De beurs CleanZone staat gepland op 24 en 25 oktober 2012 in Messe Frankfurt. ■ cleanzone.messefrankfurt.com

Fors minder bezoekers op BBB Maastricht

Vakbeurs Bouw & ICT 2012 afgelast

D

e vakbeurs Bouw & ICT in Jaarbeurs Utrecht, die gepland stond voor 22 en 23 maart van dit jaar, is door VNU Exhibitions afgelast. De beurs vindt volgens de organisator geen doorgang wegens onvoldoende animo vanuit de markt. Omdat het thema ICT in de bouwsector heel belangrijk is, zal het een prominente plek krijgen op de Bouwbeurs die in februari 2013 staat gepland. ■ www.bouwbeurs.nl

Nieuwe naam en datum Vakbeurs Bouw, Installatie en Techniek

D

e Vakbeurs Bouw, Installatie en Techniek, die voor het eerst op 21 en 22 maart in de Zeelandhallen in Goes zou plaatsvinden, heeft een andere datum en een andere naam gekregen. De beurstitel luidt 'Technische Vakbeurs, bouw, installatie en techniek'. De nieuwe data zijn 25 en 26 april 2012. De beurs wordt georganiseerd door Rein van Vliet van organisatiebureau Event Services Center. “Het initiatief om in Zeeland een vakbeurs te organiseren op het gebied van bouw, installatie en techniek is door het bedrijfsleven positief ontvangen”, aldus Van Vliet. “Er is dan ook voldoende belangstelling om deel te nemen. Echter, een aantal bedrijven had moeite met de data van 21 en 22 maart. De redenen daarvoor waren: te korte voorbereidingstijd om leveranciers erin mee te krijgen en in februari vindt in Utrecht de VSK-beurs plaats, het platform voor de installatiewereld.” ■ www.technischevakbeurs.nl

D

e compleet vernieuwde BBB Maastricht, die van 30 januari tot en met 2 februari voor de 58e keer werd gehouden, leverde fors minder bezoekers op dan vorig jaar: 10.936 bezoekers tegen 22.500 in 2011. Toch spreekt de organisatie van een succes. De halvering is volgens de organisatie logisch. Marjolein Peerboom van het MECC: “Ten eerste is de BBB geen landelijke beurs meer. Door de nauwe samenwerking met de Horecava, sinds vorige zomer, is de BBB een regionaal horeca-evenement geworden met een potentieel van 11.300 horecabedrijven. We hebben de BBB dan ook geprofileerd als dé horecavakbeurs van Zuid-Nederland, waarbij we ons volledig op de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland richten. Daarnaast werd vorig jaar de gastronomische vakbeurs European Fine Food Fair (EFFF) tegelijk met BBB georganiseerd. Deze niche-beurs zal dit jaar onder een nieuwe naam in oktober worden georganiseerd. Gezien alle veranderingen kijken we toch terug op een zeer geslaagde beurs. Maar liefst tachtig procent van de bezoekers was afkomstig uit de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Ruim drie kwart van hen was beslissingsbevoegd. Bovendien gaven de bezoekers aan aangenaam verrast te zijn door alle vernieuwingen.” Uit de gangpaden klonken echter niet louter positieve geluiden, meldt het vakblad Out.of.Home Shops. Exposanten klaagden vooral dinsdag over de geringe drukte. “Een timide stemming”, omschreef Piet Vlasblom, rayonvertegenwoordiger bij Royaan, de sfeer. “Om een uur of vijf ’s middags zak je bijna door je hoeven, zo rustig.” Maurice de Kroon van Van Reusel Snacks merkt dat de beurs al enkele jaren ‘stapjes terug’ maakt. “Ons geluk is dat we nieuwe producten kunnen laten zien. Kan dat niet, dan heb je hier een mindere beurs.” ■ www.bbbmaastricht.nl

049


Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

Caravana 2012 verbreekt alle records

D

e kampeerbeurs Caravana die van 19 tot en met 24 januari plaatsvond in het WTC Expo in Leeuwarden heeft alle records verbroken. Maar liefst 56.657 bezoekers hebben dit jaar een bezoek gebracht aan de grootste kampeerbeurs van Nederland. Dit is een stijging van acht procent ten opzichte van vorig jaar. Vooral de stijging van bezoekers uit de zuidelijke provincies van Nederland was volgens de exposanten opvallend. Met meer dan vierhonderd exposanten en een oppervlakte van ruim 40.000 m² aan expositieruimte, is de Caravana uitgegroeid tot de grootste kampeerbeurs van Nederland. De drukste dag was vrijdag met 14.490 bezoekers. Nog niet eerder is een beursdag bij het WTC Expo zo druk bezocht. De exposanten uit de toeristische sector waren volgens de organisatie na zes beursdagen zeer te spreken over de klandizie: "Veel stands waren zelfs al na de vierde beursdag door al hun promotiemateriaal heen." Caravana 2013 wordt gehouden van donderdag 17 tot en met dinsdag 22 januari. ■ www.caravana.nl

Nieuw: Vis Compleet

E

venementenhal Gorinchem opent op 8 en 9 oktober haar deuren voor de nieuwe beurs Vis Compleet. Alle aspecten uit de visdetailhandel komen op deze door de Evenementenhal georganiseerde vakbeurs aan bod. Van verse vis, tot sauzen en van interieur tot aan transport. Ook de verwerkingssector wordt niet vergeten. “Geluiden uit de branche geven aan dat er behoefte is aan een vernieuwend concept met landelijke dekking”, vertelt beursmanager Sandra de Jong. “In het verleden heeft Evenementenhal in Hardenberg de vakbeurs V.V.W georganiseerd, gericht op vis, vlees en wild. Na de editie van 2010 besloot Evenementenhal echter veranderingen door te voeren, waardoor de vakbeurs zich nu richt op vlees, wild, delicatessen en AGF. Exposanten hebben hier positief op gereageerd, maar ook de vraag gesteld of het niet tijd was voor een nieuwe vakbeurs gericht op de visbranche.” Bezoekers van de beurs zullen voornamelijk bestaan uit visdetaillisten. De exposantendoelgroep bestaat onder andere uit importeurs van vers- en diepvriesproducten; groothandels, rokerijen en kwekerijen; toeleveranciers gericht op grondstoffen, kruiden en specerijen, sauzen, marinades en zeegroenten; keukentechniek, weeg-, snij- en koelapparatuur; verpakkingsmaterialen en machines; bedrijfswagens, koel- en ambulante wagens, vis- en haringkarren; dienstverleners in opleiding en advies; toeleveranciers gericht op afvalwatering; hygiëne, luchtzuivering, frituurvet en –afhandeling en toeleveranciers gericht op inrichting, presentatie en dienstverlening. ■ www.evenementenhal.nl/gorinchem

Vakbeurs Beveiliging & Veiligheid afgelast

D

e vakbeurs Beveiliging & Veiligheid is afgelast. Beursorganisator easyFairs geeft als verklaring dat door de economische recessie veel bedrijven een pas op de plaats maken en zich niet willen vastleggen voor de komende maanden. De eerste editie zou plaatsvinden op 9 en 10 mei in Expo Houten. De première is nu verschoven naar maart 2014. De vakbeurs Beveiliging & Veiligheid is bedoeld voor zowel eindgebruikers als installateurs en presenteert de laatste ontwikkelingen op het gebied van beveiligingstechnieken, -producten en -diensten. ■ www.easyfairs.com

Nieuwe naam, datum, locatie Vakbeurs Riolering

D

e vakbeurs Riolering van HolaPress Communicatie krijgt een nieuwe naam, locatie en datum, concept en een nieuwe frequentie. De beurs heet voortaan Vakbeurs Riolering & Gemeentelijke infrastructuur. De locatie is niet langer de Brabanthallen, maar Jaarbeurs Utrecht. De beurs wordt gehouden van 6 tot en met 8 juni 2012 en de frequentie wordt waarschijnlijk jaarlijks in plaats van tweejaarlijks. “We hebben de vakbeurs uitgebreid met 'Gemeentelijke infrastructuur', omdat beide onderwerpen raakvlakken hebben, ook qua doelgroep”, aldus Frans van Alphen, accountmanager van de beurs. Ook de opzet van het evenement is breder, waarbij informatie- en kennisoverdracht centraal staan. Bezoekers en standhouders kunnen op de vakbeurs Riolering & Gemeentelijke infrastructuur een combinatie vinden van themapleinen, kennisdagen, een demonstratieplein en de oorspronkelijke vakbeurs. ■ www.technischevakbeurs.nl

Adverteerdersindex A. Kuijf .................................................................. 024 Adexpo................................................................. 002 Alter Expo............................................................. 026 Aluvision ............................................................... 068 ’t Arendje .............................................................. 061 Badge .................................................................. 052 Cas Exhibition Partners......................................... 003 Coby IFS .............................................................. 048 Dehullu ................................................................. 024 Expo Houten ........................................................ 022 Expo Painters ....................................................... 051 Fairexx.................................................................. 060 Feijen S.P.............................................................. 040 Fictief Bouwers van Denkbeelden ........................ 051 Interal T.C ............................................................. 048 Martini Plaza ......................................................... 032 Messe Dusseldorf ................................................. 051 Nurnberg Messe................................................... 023 Octanorm ............................................................. 016 Oil for live .............................................................. 011 Prevu Expo ........................................................... 061 Rent Panel............................................................ 040 Spirits Displays ..................................................... 041 Syma Systems ..................................................... 022 The Inside ............................................................. 010 Turn2motion ......................................................... 032 ZeeProjects .......................................................... 048Beursnieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

Alle truckmerken aanwezig op BedrijfsautoRAI A

lle truckmerken doen mee aan BedrijfsautoRAI 2012. Half januari schreef het laatste nog ontbrekende merk zich definitief in. Dit betekent dat DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania en Volvo van 17 tot en met 21 april hun nieuwste truckmodellen in Amsterdam RAI laten zien. Beursmanager Joost ’t Hooft van Amsterdam RAI: “BedrijfsautoRAI vond in 2009 geen doorgang door de verslechterde marktomstandigheden in relatie tot de financiële crisis. Maar het vertrouwen is terug, mede dankzij het vernieuwde beursconcept. In het nieuwe beursprofiel en standconcept hebben we gekozen voor meer uniformiteit. BedrijfsautoRAI 2012 richt zich vijf dagen primair op de nationale markt. Bezoekers vinden in het Europacomplex van Amsterdam RAI specifieke informatie over duurzaam wegtransport, inclusief alle innovatieve en nieuwe producten en diensten. De beursvloer wordt ingedeeld in vier segmenten: Zware Bedrijfswagens (vrachtauto’s), Lichte Bedrijfswagens (bestelauto’s), Speciale Voertuigen (trailers en opbouwindustrie) en Onderdelen & Accessoires." In navolging van de AutoRAI krijgt ook de BedrijfsautoRAI

■ In navolging van de AutoRAI krijgt ook de BedrijfsautoRAI een uitgebreid Buitenpark. een uitgebreid Buitenpark. Bij het onderdeel Innovatief Rijden kunnen bezoekers een mix van elektrische, hybride en andere duurzame voertuigen zelf uitproberen. De afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging toont er de laatste hightech producten en duurzame innovaties uit de branche. De overkoepelende

(ingezonden mededelingen)

052

chauffeursorganisatie O.S.C. organiseert diverse behendigheidsonderdelen waarbij chauffeurs tot het uiterste getest worden. Een ander belangrijk nieuw onderdeel op de agenda is het BedrijfsautoRAI Congres op donderdag 19 april. ■ www.bedrijfsautorai.nl


Column

Christophe LANDUYT H Christophe Landuyt is hoofdredacteur van Expovisie in België. Als beursdeskundige kent hij alle ins en outs van het beurzenvak. Deze keer: Aan tafel! Nù!

oudt u van kookprogramma’s op de televisie? Ik wel, af en toe. Ze brengen me op ideeën, ze laten me in de keuken dingen doen die ik anders nooit zou durven, ze prikkelen me af en toe een beetje.

Vastgeklonterd En ze frustreren me ook nogal! Nooit zie je zo’n televisiekok met een wagentje door de supermarkt laveren of aanschuiven aan de kassa. Alle ingrediënten staan keurig afgewogen in schaaltjes en potjes klaar. Niks is over datum of vastgeklonterd of verschaald. En nooit zie je op televisie iemand afwassen. De kok niet, de presentator niet, niemand… Het is allemaal net even anders dan wanneer ik zelf aan het koken ga.

Grondig gehusseld De afgelopen maanden roerden standbouwers zich met energie en overgave op een aantal internetfora. De nieuwe veiligheidsregels van de RAI zaten er tussen, de parkeerregels van de Koninklijke Jaarbeurs en de vreemde bokkensprongen van Holapress. Drie totaal verschillende dingen, maar op het internet werden ze meer dan eens grondig door elkaar gehusseld en vervolgens gebruikt als bliksemafleider voor opgekropte frustraties. De frustratie zit diep, veel dieper dan ik ooit had kunnen inschatten.

Vriendelijke bewaker In de best denkbare wereld kom je op maandagochtend met een volle bestelwagen aanrijden bij een beurscomplex. Een vriendelijke bewaker groet je, opent de slagboom en wijst je een parkeerplaats vlak bij de poort die het dichtst bij de opbouwplek ligt. Je zou de panelen zo vanuit de bestelwagen op de juiste plek kunnen gooien. Na een uur of twee komt de vrouw des huizes rond met warme erwtensoep, ’s namiddags doet ze nog een rondje met zelfgebakken wafels. Tussendoor komt de hallenmeester informeren of alles naar wens verloopt en brengt die Georgische collega de boormachine terug die hij even van je geleend had. Rond vijf uur in de namiddag is de stand helemaal af. Je laadt al het materiaal in de bestelwagen, maakt nog een praatje met de bewaker en rijdt fluitend langs filevrije wegen naar huis. Tot zover de televisiekok-versie…

Helmpje op In werkelijkheid gaat het zo: je komt op maandagmorgen aanrijden en stopt voor een gesloten slagboom waar al tig collega’s staan aan te schuiven. De slagboom blijft nog een uur dicht. Daarna blijkt dat je 45 euro per persoon moet betalen om te mogen opbouwen. Contant alstublieft en achteraan aansluiten. Ook als het regent, waait of sneeuwt. En ook nog een waarborg voor de bestelwagen, want we willen niet dat je anderen hindert. Helmpje op, veiligheidsschoentjes aan, harnasje om... we zijn er helemaal klaar voor! En dan is het verlengsnoer plots spoorloos. Bovendien heeft een eikel pal voor de laadklep van je bestelwagen geparkeerd. Je loopt door de ijskoude en winderige hallen op zoek naar de chauffeur en ondertussen tikken de kostbare minuten genadeloos weg. Je verbijt de kou, de honger, de dorst en de stress. Maar die ene collega die je dan komt vragen of hij even het lijmpistool mag lenen, die zou je het liefst een uppercut verkopen die nagalmt in alle hallen. Je doet het niet, je slaagt er zelfs in om ’s avonds je partner en je kinderen te ontzien. Maar op een dag barst de bom. Daar kan je gif op innemen.

Het moet Ik hou niet zo van moeten, maar deze keer wel. De standbouwers, de beursorganisatoren en de hallenexploitanten moeten samen rond de tafel gaan zitten. En CLC-VECTA moet dat gesprek in goede banen leiden. Tijdens dat gesprek moet iedereen vrijuit kunnen spreken. En na afloop moet de moderator knopen doorhakken, en anderen moeten die beslissingen respecteren. Ik heb niet meer dan anderhalf uur hoeven rondbellen om te beseffen dat de situatie zeer ernstig is. Het gebrek aan overleg en communicatie is niet alleen schadelijk voor goede en productieve werkrelaties, het doet ook nog eens alle inspanningen te niet die her en der geleverd worden om het medium beurzen de plek te geven die het verdient.

Smooth en smeuïg Het is, vrees ik, een illusie te denken dat een beursin-opbouw ooit zo smooth en smeuïg zal zijn als het optreden van de televisiekok. Maar we kunnen en moeten een halve dag willen uittrekken om tot een werkbaar model te komen. Niet volgend jaar, niet volgende maand, maar nu. ■

053


Standbouw Tekst Christophe Landuyt Beeld Istockphoto

Beursgebouw in?

Helm op je Tapijt leggen met een veiligheidshelm op je kop en stickers plakken met veiligheidsschoenen aan… moet dat? Ja, dat moet! Beurscentra willen veilige werkomstandigheden.

B

egin dit jaar pakte Amsterdam RAI uit met een nieuw, strenger veiligheidsbeleid voor al wie in het complex aan het werk is. Dat werd door de leveranciers en hun medewerkers op gemengde gevoelens onthaald.

Mierennest De ene keer wordt een beurs in opbouw vergeleken met een mierennest, dan weer met een drukke bouwwerf. Die vergelijking is ook de arbeidsinspectie niet ontgaan; die beschouwt een beurs in opbouw als een optelsom van afzonderlijke tijdelijke bouwwerven en dus is daarop de Arbo-wetgeving van toepassing. In 2010 staken FNV Meubel en Hout, CNV Vakmensen en CLC VECTA de koppen bij elkaar om een Arbo-catalogus Tentoonstellingsbedrijven samen te stellen. Die handelt grofweg over acht groepen risico’s: tillen, dragen, duwen en trekken, ongunstige

CLC-VECTA zoekt uniformiteit Op maandag 16 april organiseert CLC-VECTA een meeting in Amsterdam RAI waar alle partijen die bij het veiligheidsbeleid in beursgebouwen betrokken zijn rond de tafel zullen zitten: de halleneigenaars en -exploitanten, de beursorganisatoren en de toeleveranciers. “Amsterdam RAI heeft ons systematisch ingelicht over alle nieuwe stappen die ze genomen hadden. Verder weten we dat ook Jaarbeurs Utrecht volop sleutelt aan een intern veiligheidsreglement”, zegt beleidsmedewerker Ido Samson. “De arbeidsinspectie ziet steeds strenger toe op de naleving van de Arbo-wetgeving en het is niet abnormaal dat daarbij de grote spelers het eerst in het vizier genomen worden. Onze belangrijkste bekommernis is nu dat er uniformiteit komt in de veiligheidsvoorschriften die in de diverse venues van kracht zijn. De dienstenleveranciers die op al die verschillende plekken, voor tientallen organisatoren en duizenden exposanten aan het werk zijn, hebben minstens recht op een beetje houvast.”

054

werkhouding, repeterende bewegingen, houtstof, werken op hoogte en vluchtige organische stoffen. Kortom: alle courante risico’s waar een medewerker van een standbouwbedrijf mee te maken heeft. Alleen: de normen lijken veel meer van toepassing op een vaste productieomgeving dan op de mobiele werf die een stand-in-opbouw is. Bovendien vallen beurscomplexen onder een andere regeling dan de cao die CLC-Vecta aanstuurt.

Pasjeswet “Nee, je hoeft geen helm op om een schilderijtje op te hangen”, legt Michael Tjon, manager kwaliteit bij Amsterdam RAI uit. “Maar die helm moet wel op wanneer hoog boven je hoofd mensen aan het riggen zijn. Wie dat een overbodige maatregel vindt, schat volgens mij de risico’s verkeerd in. Het is verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen als het veiligheidssignaal in de hallen aan is.” Na twee jaar studeren, documenteren en bijschaven voerde Amsterdam RAI eind vorig jaar een strikter veiligheidsbeleid in. Begin dit jaar werden de puntjes echt op de i gezet en werd iedereen onder zachte dwang uitgenodigd om de nieuwe veiligheidsvoorschriften ook na te leven. Dat betekent onder meer: niet meer zomaar in- en uitlopen zonder opbouwpasje, werken met CE-gekeurde materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, (goed) hulpmateriaal correct gebruiken en je verder een beetje gedragen zoals het hoort. Tjon: “Ons veiligheidsbeleid is niet uit het niets komen aanwaaien. We hebben heel grondig gekeken naar wat enerzijds de wet voorschrijft en wat anderzijds in de andere Europese beurscomplexen van toepassing is. Daaruit hebben we een evenwichtig beleid gedistilleerd dat veiligheid prioritair stelt en tegelijk maximaal tegemoet komt aan de wensen en verwachtingen van iedereen die in de RAI werkt.”


kop! België: à la Belge

Pinnen of cash betalen, alstublieft!

In 2004 pakten de toenmalige vakorganisaties Febelux en Expobel uit met

Dat veiligheidsvoorschriften makkelijk tot misbruik of tot oneigenlijk gebruik

een gemeenschappelijk project rond veiligheid: een document met veertien

kunnen leiden, mochten standbouwers op maandag 16 januari aan den

aanbevelingen om het werken op de site veiliger te maken.

lijve ondervinden.

Een flyer met de aanbevelingen werd verspreid onder alle aangesloten

In de vroege ochtend verzamelden de standbouwteams zich voor de poor-

leden, tijdens de opbouw werden ook grote affiches van hetzelfde docu-

ten van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, met de intentie om de han-

ment op goed zichtbare plaatsen opgehangen. Vier jaar later volgde een

den weer lekker uit de mouwen te steken voor de opbouw van de vakbeurs

meer uitgebreide brochure, waarin bij elke aanbeveling verwezen werd

Facilitair. Tot ieders verbazing mocht dat pas na het betalen van 45 euro per

naar de wetgeving enerzijds en naar praktische oplossingen en hulpmid-

persoon voor een opbouwpasje. ‘Achter in de rij aanschuiven en pinnen of

delen anderzijds. De achilleshiel van het Belgische initiatief was – en is nog

cash betalen, alstublieft...’ Expovisie wilde graag weten welke bijzondere

steeds een beetje – de afdwingbaarheid: het Febelux-document handelt

maatregelen de organisator had genomen om een ‘opbouwtoegangsprijs’

over aanbevelingen, niet over verplichtingen. De medaille voor vlijt bij het

van 45 euro te verantwoorden. Organisator Holapress, bedenker van deze

doen naleven van de veiligheidsvoorschriften gaat naar Kortrijk Xpo; het

nieuwe inkomstenbron, verkoos ook na enig aandringen geen antwoord te

complex liet als eerste de standbouwers bij elke opbouw een document

geven op onze volgende vragen: 1) Hoe, wanneer en aan wie werd deze

tekenen waarmee ze aangeven de veiligheidsvoorschriften te kennen en te

opbouwregeling meegedeeld? 2) Staat de opbouwregeling vermeld in de

zullen naleven. Sinds 2001 is voor elke werf waar twee of meer aannemers

deelnamevoorwaarden van Facilitair of het algemeen reglement? 3) Hoe

tegelijk of na elkaar actief zijn, een veiligheidscoördinator verplicht. Die moet

werd de kostrijs van de opbouwpas vastgesteld? Welke kosten worden

onder meer toezien op de correcte naleving van alle veiligheidsvoorschriften.

ermee gedekt? 4) Geldt de regeling voor alle beurzen die Holapress orga-

Hij of zij kan waar nodig een verwittiging geven, keuringsattesten opvragen

niseert? 5) Is een dergelijke opbouwregeling voor zover u weet ook voor

en zelfs de werken laten stilleggen. Eén ding kan de veiligheidscoördinator

andere beurzen/in andere landen van kracht? Wil degene die de antwoor-

echter nog niet: verbergen dat er een diepe kloof zit tussen de wetgever en

den op deze vragen wel weet, deze mailen naar expovisie@hetportaal.com?

de praktijk op de beursvloer.

Alvast vriendelijk bedankt!

Mystery guest Grotere, buitenlandse organisatoren drongen bij Amsterdam RAI al langer aan op een meer stringent veiligheidsbeleid, – in eerste instantie om diefstal tijdens de opbouw en afbouw tegen te gaan. “In onze benadering hebben we beide aspecten meegnomen”, vertelt Tjon. “Door de opbouwpasjes zijn de hallen ietsje minder een duiventil. Het werkt als een extra drempel voor wie met kwaaie bedoelingen naar de RAI komt. Uit de eerste resultaten blijkt daarnaast dat de veiligheid erop vooruit is gegaan. Vroeger hadden we de meeste ongevallen met derden die hier aan het werk waren, nu is hun aandeel naar omlaag bijgesteld. De Horecava was voor ons een eerste testcase om te zien in welke mate de reglementen worden nageleefd. Daar hebben we zelfs een mystery guest op af gestuurd. Welnu, de eerste resultaten zijn zeer bemoedigend. Alles wijst erop dat we in zeer

korte tijd een mentaliteitswijziging tot stand hebben kunnen brengen. Daar zijn we best wel een tikkeltje trots op. En we zijn heus niet te beroerd om onze inzichten met collega’s te delen. Daarom doen we alles in april uit de doeken tijdens een CLC-Vecta meeting.”

Safety Shop Om acute noden in de overgangsperiode te regelen, opende Amsterdam RAI een Safety Shop. Exposanten, standmedewerkers en gelegenheidsbezoekers kunnen er tijdens de opbouw en afbouw terecht voor een helm en veiligheidsschoenen. “Tegen kostprijs”, benadrukt Tjon. “We hebben niet de ambitie om ook nog eens een boetiek voor werkkledij te exploiteren. Zaak is dat we én in de meest veilige omstandigheden kunnen werken én tegelijk een gastvrije plek blijven.” ■

055


Beurslocatie Tekst Judith Munster Beeld Hagen Events

Rijnhal blijft,

nog even Na het faillissement van Stichting Rijnhal gaat Hagen Events de Arnhemse Rijnhal nieuw leven inblazen. Maar niet voor lang: over een paar jaar gaan de deuren definitief dicht.

O

Op de plek in Arnhem waar nu de Rijnhal staat, zal een nieuw leisureplein met ‘grootschalige vormen van recreatie’ verrijzen. Dat is tenminste de wens van de gemeente Arnhem, eigenaar van de Rijnhal. Tot het zover is moet de Rijnhal nog een paar jaar draaiende worden gehouden: na het faillissement van exploitant Stichting Rijnhal geen gemakkelijke opgave. In Hagen Events vond de gemeente de aangewezen partner.

Geen stuiver De Rijnhal is geen onbekend terrein voor Hagen Events. Al jaren organiseert eigenaar Robin Hagen er beurzen en evenementen. Met de gemeente werd afgesproken dat Hagen Events de hal voor een lage prijs huurt en dat de gemeente geen stuiver meer aan het pand uitgeeft. Die overeenkomst werd half januari getekend. Hagens handen jeukten om aan de slag te gaan. Maar pas op 29 februari kreeg hij de sleutel van de curator; twee dagen voor zijn beurs Creadagen van start ging. “Die eerste anderhalve maand kon ik niks, ik mocht de hal niet eens in”, vertelt hij. “Ik dacht: ‘waar ben ik aan begonnen?’ Maar toen ik eind februari eindelijk met mijn team in de hal liep om de boel te inspecteren, wist ik dat ik de juiste keus had gemaakt. De hal was lekker ruim, de oude versleten inboedel was weg en ik had de meest noodzakelijke dingen ingekocht. Langzamerhand begon ik er weer zin in te krijgen.” Die anderhalve maand ‘stilzitten’ gebruikte Hagen om zijn plannen voor het pand op papier te zetten. “Mijn hoofd loopt over van de ideeën. Het houdt niet op. Van kleine vakbeurzen tot muzikale events: alles is mogelijk. Nu ik uit de zes gegadigden ben gekozen om de exploitatie te doen, zal ik ervoor zorgen dat hier de komende jaren genoeg te beleven valt.”

056

Slapeloze nachten Dat de Rijnhal niet eeuwig zou bestaan, was bij de betreffende beursorganisaties bekend. “Maar we hadden afspraken tot en met 2013, dus we dachten dat het voorlopig wel goed zat”, vertelt Ruud Waldhober van ASWS, bekend van beurzen als Kreavak en Vakbeurs Totale Voetverzorging. “Toen de curator echter de deur van de Rijnhal dicht deed, waren die afspraken niets meer waard. We hadden geen tijd om af te wachten wat er met de Rijnhal zou gebeuren. We moesten zo snel mogelijk een nieuwe locatie vinden: drie weken later stond onze vakbeurs Kreavak gepland. Ik kan je vertellen dat ik er slapeloze nachten van heb gehad. Het hele beursplan moest opnieuw getekend worden, iedereen moest op de hoogte worden gesteld… het was een verschrikkelijke hectische tijd.” De voorjaarseditie van Kreavak heeft inmiddels plaatsgevonden en de nieuwe locatie, de Americahal in Apeldoorn, is Waldhober uitstekend bevallen. “We hebben een paar honderd bezoekers minder gehad, maar het weer werkte ook niet mee: veel sneeuw en ijs. Gelukkig waren de exposanten tevreden. Ik heb de Americahal meteen voor volgend voorjaar geboekt. Jammer genoeg was de datum voor de najaarseditie al bezet, dus die doen we in Ahoy, ook een prima locatie met vriendelijke mensen.”

Hoofdstuk afsluiten De kans dat Waldhober naar de Rijnhal terugkeert, is klein. “Hagen Events heeft gevraagd of ik terugkwam en ik ga zeker naar zijn beurs om te zien hoe het nu is, maar dan nog: je moet niet met een beurs heen en weer zeulen. Ik denk dat we dat hoofdstuk beter af kunnen sluiten. We hebben tien jaar met veel plezier in de Rijnhal gezeten, hebben er ruim dertig producties gedaan. De Rijnhal was uniek in zijn


■ De kans is groot dat de Rijnhal over een paar jaar tegen de vlakte gaat.

Faillissement Stichting Rijnhal soort. Die ouderwetse boogconstructie oogde heel sfeervol, de mensen stonden altijd voor ons klaar en de hal was ook nog eens heel goed aan te rijden. Ook vanuit Duitsland, waar een belangrijk deel van onze doelgroep vandaan komt. Ook de prijs van de Rijnhal was gunstig. Nu zullen we moeten groeien om hetzelfde rendement te behalen. Het voordeel is dat we in Apeldoorn en Rotterdam kúnnen groeien, in de Rijnhal zaten we aan onze tax.”

Een uitdaging Eén van de belangrijkste eigen beurzen van Stichting Rijnhal, de Bedrijven Kontakt Dagen Arnhem, dreigde door het faillissement ten onder te gaan. Dankzij de snelle actie van organisatiebureaus See U en I&G Events, die samen al enkele bedrijfsevenementen organiseerden, kon de beurs worden gered. “In eerste instantie vonden we de beurs vooral interessant omdat we zo nog directer met het regionale bedrijfsleven in contact konden komen”, vertelt Frans van Eck van See U eerlijk. “Voor ons als aanbieder van bedrijfsevenementen en promotionele producten zijn dit soort ‘warme’ contacten goud waard. Maar de beurs was al jaren succesvol en heeft een belangrijke rol in het Arnhemse, het zou zonde zijn om ermee te stoppen. We zagen het als een uitdaging die we wel durfden aan te gaan. De coördinatie van de beurs blijft deels in handen van de oude medewerkers. Uitgeverij Eberson & Nijhof (Arnhem Business) blijft aan als mediapartner. Deze partij organiseert de BKD Nijmegen en heeft al gevraagd of wij hun beurs er ook bij willen doen… we zijn nog maar net begonnen, of we hebben al twéé beurzen. Voorlopig richten we ons eerst maar eens op de BKD Arnhem, op 9 en 10 mei in de Rijnhal. We gaan ervoor zorgen dat de hal tot de nok toe vol komt en dat er goede zaken kunnen worden gedaan.” ■

Op 27 december werd Stichting Rijnhal, die op dat moment de Rijnhal in Arnhem exploiteerde, failliet verklaard. Eigenaar van de in de jaren zestig gebouwde hal is de gemeente Arnhem. Volgens wethouder Michiel van Wessem was de schuld van de stichting aan de gemeente enorm. “De huurschuld was eind 2011 opgelopen tot zo’n zeven ton. In november waren we met de stichting overeengekomen dat zij nog veertigduizend euro kon lenen. Een maand later bleek dat dit bedrag niet genoeg was. We konden het geven van extra gemeenschapsgeld in deze tijd van bezuinigingen niet meer verantwoorden. Sinds de gemeente de Rijnhal in 2002 overnam, heeft de hal met verlies gedraaid.” Onder leiding van de PvdA werd in 2002 gekozen voor een sterfhuisconstructie en werd er niet meer geïnvesteerd in onderhoud. De hal zou in 2012 tegen de vlakte gaan om huizen te bouwen. Bij het Gelredome zou een nieuwe hal komen. Die plannen voor ‘Centrum Zuid’ bleken na de kredietcrisis niet meer levensvatbaar. Ondertussen was het opknappen van de hal ook geen optie meer: dat zou tussen de vier en acht miljoen euro kosten. Ook de onderhandelingen voor de komst van een megabioscoop tegen een gemoderniseerde Rijnhal mislukten eind 2010. Om de schade nog enigszins te beperken restte de gemeente niets anders dan een faillissement. Toen dat was uitgesproken, ging Van Wessem op zoek naar een exploitant die de komende één à twee jaar, zonder geld van de gemeente, de hal draaiende wil houden. De nieuwe exploitant werd gevonden in Hagen Events, een bekend Arnhems organisatiebureau van beurzen en evenementen. De gemeente Arnhem en Hagen Events tekenden een overeenkomst voor minstens één jaar. Halverwege 2012 wordt de Rijnhal en het omliggende Olympus-gebied aangeboden op de markt; dit keer ambieert de gemeente op deze locatie een nieuw leisureplein. Van Wessem: “Het plein zal een campusachtige opzet krijgen, geënt op de pijlers sport, wellness en vermaak.” Als het nieuwe bestemmingsplan in 2012 of 2013 zijn beslag krijgt, is de kans groot dat de Rijnhal wordt gesloopt.

057


Branchenieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

ExpoShow verschuift naar december

E

xpoShow, de vakbeurs voor de makers van live communicatie, wordt verplaatst naar 12 en 13 december. De beurs stond gepland op 9 en 10 mei aanstaande, in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. “We kunnen de deelnemers op dit moment niet de kwaliteit garanderen die wij voorstaan”, aldus organisator Wim Koemans. “Teveel potentieel geïnteresseerden blijven te lang de kat uit de boom kijken waardoor straks de tijd ontbreekt om een degelijk georganiseerd event neer te zetten. Tussen de positieve afronding van ons onderzoek in juni 2011 naar de haal-

baarheid van de ExpoShow, en de start van de verkoop in oktober 2011, is er bij veel bedrijven nogal wat veranderd wat betreft het toekomstperspectief. Het aanvankelijke enthousiasme voor deelname veranderde gaandeweg in een wat afwachtende houding. Uiteraard hebben wij begrip voor deze situatie, maar wij willen geen verkeerde verwachtingen wekken naar onze deelnemers- en bezoekersdoelgroep. Als verantwoordelijk organisator moet je dan een besluit nemen over de status van de beurs: we doen het goed of we doen het niet.” Volgens mede-organisator Peter van Os is een beurs voor de makers van live communicatie nog steeds een ‘missing link’ op de Nederlandse en Belgische beursagenda. Hij ziet in het uitstellen van de beurs naar december een kans voor bedrijven die nu nog afwachtend zijn: “Op dit moment toetst ons acquisitieteam de bereidheid bij onze deelnemersdoelgroep om wel een besluit te kunnen nemen voor een december-editie. Zodra we dit beeld duidelijk hebben kunnen we nieuwe stappen nemen. Voor nu wordt de periode tot mei te kort om zaken goed te kunnen regelen.” ■

Marieke Leenhouts nieuwe product manager Aquatech

A

msterdam RAI heeft Marieke Leenhouts benoemd tot product manager Aquatech. Leenhouts volgt hiermee Julia Hoferichter op en wordt verantwoordelijk voor Aquatech Amsterdam en Aquatech USA. Leenhouts werkt sinds 2004 bij Amsterdam RAI, eerst als pers & pr manager en vervolgens als communications & pr manager van de Aquatech-beurzen, het congres Aquaterra en de International Water Week. Daarvoor was zij werkzaam in verschillende marketing en communicatie functies bij MCS Public Relations, Het Institute for International Research (IIR) en Randstad Uitzendbureau. ■

058

Eric Broekaart nieuwe directeur MECC Maastricht

E

ric Broekaart is de nieuwe directeur van MECC Maastricht. Met de benoeming van de geboren Limburger verwacht het MECC zowel de regionale als internationale functie van Maastricht verder te kunnen versterken.

De 49-jarige Broekaart was tot vorig jaar als directeur Sales Beurzen & Evenementen commercieel verantwoordelijk voor de beurs- en eventlocaties van Libéma. In het decennium daarvoor heeft hij als directeur van de IJsselhallen in Zwolle, de traditionele veehallen succesvol weten te transformeren tot een multifunctioneel evenementencomplex. Daarnaast heeft hij het aansprekende evenement Lego World, dat tegenwoordig meer dan 75.000 bezoekers trekt, in samenwerking met Lego bedacht en ontwikkeld. Broekaart volgt René Hanssen op, die zes jaar directeur van MECC Maastricht is geweest. Volgens de berichten was de reden voor zijn vertrek ‘dat het MECC een nieuwe fase had bereikt, waarbij de koers die het afgelopen jaar is ingeslagen een goede basis vormt. Het is nu aan anderen om het beleid verder vorm te geven en ten uitvoer te brengen.’ ■


Aandacht voor beurzen in PREMTIME H

et radioprogramma PREMTIME was op 20 februari aanwezig op de Huishoudbeurs in Amsterdam RAI. In het programma stonden de vragen ‘Wat draagt een beurs bij aan de Nederlandse economie? En hoe is het gesteld met de beurzensector in ons land in vergelijking met andere landen, zoals Duitsland?’ centraal. Presentator Prem Radhakishun praatte erover met Ids Boersma, directeur Marketing en Nationale Beurzen bij Amsterdam RAI en Han Leenhouts, beurzenexpert, Expovisiecolumnist en directeur van Sales & Pepper. Han Leenhouts over zijn radio-optreden in het programma PREMTIME: “Op het moment dat er een crisis is en mensen de hand op de knip houden is er in Amsterdam gelukkig weer de Huishoudbeurs: de moeder aller beurzen. Elk jaar weer duiken alle media erop en filmen

dan het liefst triestige huisvrouwen in blowmachines of zwaaiend met een Sorbo-tas. Dat is natuurlijk een zeer oppervlakkig beeld van de werkelijkheid. Want op deze beurs komt de doorsnee Nederlandse vrouw. De enorme groep mensen die hier komt, kan de economie echt ‘kickstarten’. Als de bezoekers van de Huishoudbeurs optimistisch worden, dan gaat het terstonds beter met de economie. En de

Samenwerking Yes Expo-Styling en De Merkelijkheid

Y

es Expo-Styling en De Merkelijkheid betrekken per april 2012 gezamenlijk een kantoorpand in Amstelveen. De verhuizing naar het adres Langs de Werf 22 is een volgende stap naar een intensievere samenwerking tussen beide bedrijven. Han Schooneman, managing director van Yes Expo-Styling: “Beide bedrijven complementeren elkaar. Yes Expo-Styling is sterk in

Egon van de Kamp naar Hypsos

het vertalen van de identiteit van de klant naar een bijzondere beurspresentatie, van uniek concept tot ontwerp en uiteindelijke realisatie. De Merkelijkheid helpt haar opdrachtgevers aan een unieke positionering die bijdraagt aan merkwaardeontwikkeling. Van strategie tot implementatie, mede door inzet van marketing- en communicatiemiddelen.” ■

Wendy van de Geijn projectmanager Vakantiebeurs

W

endy van de Geijn heeft Dagmar Ypenberg opgevolgd als projectmanager van de Vakantiebeurs en de Dutch Tourism Expo. De 36-jarige Van de Geijn werkt al ruim tien jaar bij VNU Exhibitions Europe in Utrecht. Ze begon als projectmanager van de beurzen Infosecurity, Storage Expo and LinuxWorld, daarna was ze projectmanager bij NOT, de grootste brede onderwijsbeurs van de Benelux en KindVak. Daarnaast was Van de Geijn

Huishoudbeurs is een echte feelgood-beurs, waar vrouwen over het algemeen met een goed gevoel vandaan komen. Daarom was het mooi dat Prem van het radioprogramma PREMTIME aandacht wilde besteden aan de economische power van het medium Beurzen. Want het gaat jaarlijks toch om ruim twee miljard aan bestedingen, direct en indirect. Samen met Ids Boersma kon ik in het radioprogramma uitwijden over het belang van de Huishoudbeurs en beurzen in het algemeen. Het werd een levendige uitzending omdat wij vanuit onze passie en eigen vertrekpunt de situatie beschouwden: de organisator en de motivatior aan het woord.” Heeft u de uitzending gemist, dan kunt u zich laven aan een positieve impuls voor de beurzenbranche via de site www.premtime.nl, zoeken op huishoudbeurs. ■

actief betrokken bij het opzetten van Strategie Summits op directie- en bestuursniveau in diverse sectoren. ■

H

Hypsos heeft Egon van de Kamp aangetrokken als sales manager Expo. Van de Kamp heeft ruim vijftien jaar ervaring op het gebied van reclame en marketingcommunicatie. Deze ervaring deed hij onder andere op bij VNU Exhibitions Europe, Shimano en zijn eigen bedrijf, The Concept Crew. De specialisaties van Van de Kamp zijn onder andere: evenementen, expo projecten, instore communicatie en trade marketing. ■

059


Branchenieuws Op www.expovisie.nl vindt u nog veel meer nieuws!

Vincent van Herk vestigingsdirecteur Exposize Eindhoven

V

incent Van Herk is per 1 januari benoemd tot vestigingsdirecteur Exposize Eindhoven. Van Herk heeft veel ervaring in de grootformaat print- en sign-industrie. De laatste jaren heeft Van Herk bij Exposize een belangrijke rol gespeeld bij de opzet van de business unit Visuallize, die zich richt op decoratie van interieurs door middel van fullcolor prints. ■

Michel de Kruijf naar CLC-VECTA

C

LC-VECTA heeft het team uitgebreid met Michel de Kruijf.Hij gaat zich binnen de vereniging bezighouden met leden- en sponsorzaken. De Kruijf heeft de afgelopen vier jaar gewerkt voor Respons, data- en onderzoeksbureau op het gebied van publieksevenementen, vakbeurzen en vrijetijdslocaties. Daar was hij onder meer betrokken bij de ontwikkeling van de Sponsor50 en projectmanager van het Nationaal Congres Citymarketing. ■

VNU Exhibitions start joint venture in Thailand N a vele jaren van samenwerking in Thailand, Vietnam en India, hebben VNU Exhibitions Europe uit Nederland en TCC Exhibition and Convention Center uit Thailand hun krachten gebundeld in een joint venture. Het nieuwe bedrijf heet VNU Exhibitions Asia Pacific en wordt gevestigd in Bangkok, Thailand. VNU Exhibitions Asia Pacific zal zich richten op de ontwikkeling van business to business beurzen in de snel groeiende regio Zuidoost Azië. De pijlen worden vooral gericht op de sectoren agro-food, water en energie, duurzaam bouwen en bouw-en laboratoriumapparatuur. Het bedrijf zal gericht op zoek

gaan naar groeimogelijkheden, bijvoorbeeld via nieuwe beurstitels, samenwerking met derde partners en overnames in de regio. In 2012 zullen meteen een aantal nieuwe tentoonstellingen in Bangkok worden gelanceerd: Ildex Bangkok, HortiAsia, Thailand Lab en PetVet Azië (in samenwerking met het Asia Pacific PetVet Congres). De huidige samenwerking tussen TCC en VNU Exhibitions Europe bij VIV Asia zal worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor de tentoonstellingen Ildex Vietnam en VIV / Ildex India. Het management van het nieuwe bedrijf is in handen van Gerard Leeuwenburgh en Ladda Mongkolchavivit. ■

A&A Expo wint goud en tweemaal brons in Duitsland O p de prestigieuze uitreiking van de ADAM’s en EVA’s van de Duitse brancheorganisatie FAMAB heeft A&A Expo uit Wijk bij Duurstede drie prijzen in de wacht gesleept. De FAMAB (Verband Direkte Wirtschaftskommunikation) is de brancheorganisatie voor live communicatie in Duitsland. Ieder jaar reikt de FAMAB de Appel-Awards uit, bestaande uit ADAM’s en EVA’s; de ADAM’s voor prestaties op het gebied van standbouw, verdeeld in categorieën naar

(ingezonden mededelingen)

standoppervlakte, en de EVA’s voor Events, met categorieën per type publiek. Van de in totaal vijf inzendingen waarvan A&A Expo de realisatie heeft gedaan, zijn er drie in de prijzen gevallen. Zo won A&A Expo een Gouden Appel voor de ‘Q3 Cube’ in Barcelona bij de Merkenwelten en een Bronzen Appel voor de presentatie van Audi tijdens de CES in Las Vegas in de categorie stands tot 500m². Daarnaast werd uit meer dan honderd inzendingen het ‘Audi Wörthersee Event’ beloond met de Bronzen Appel bij de EVA’s. ■


Want wij hebben promz.nl

Zoeken? Nee, vinden! Zoeken naar het juiste promotionele product of die ene specifieke leverancier is vaak zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar niet bij Promz.nl! Niet voor niets raadplegen een kleine duizend bedrijven dagelijks Promz.nl om een product, dienst of leverancier te vinden. Dit gaat supersnel en eenvoudig door de koppeling met onze ProductZ Finder, waarin duizenden producten gelinkt zijn aan honderden leveranciers en aanbieders.

T: 075-6475747 E: info@hetportaal.com

93x130.indd 1

29-11-11 14:01


Serviceadressen ACCOMMODATIES

Expo Houten Meidoornkade 24, 3992 AE Houten T +31 (0)30 6349100 F +31 (0)30 6349101 E-mail: info@expohouten.nl Internet: www.expohouten.nl ADVIESBUREAU BEURZEN & EVENTS

Uw onafhankelijk adviseur voor het inrichten van Beurzen & Events en Interieurs

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

BEURSTRANSPORT

A.J. van Deudekom BV Postbus 310, 1115 ZG Duivendrecht T +31 (0)20 6981981, Amsterdam Rai: T +31 (0)20 5492730, F +31 (0)20 69813 85 Mecc Maastricht: T +31 (0)43 3838410 Rotterdam: T +31 (0)10 4621355, F +31 (0)10 4621860 E-mail: sales@deudekom.nl Internet: www.deudekom.nl

DRAAIPLATEAUS

DIGITALE BEDRUKKING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Expobull b.v. Postbus 2020, 5260 CA Vught T +31 (0)73 5032935, F +31 (0)73 5032172 M 06-22397669 E-mail: info@expobull.nl AIRCONDITIONING (-VERHUUR)

Andrews Sykes BV Westhavenweg 61e, 1042 AL Amsterdam Postbus 33, 2665 ZG Bleiswijk T +31 (0)800 2637397, F +31 (0)10 5215719 E-mail: info@andrewssykes.nl BADGES

Fairexx Logistics for Exhibitions BV De Trompet 1540, 1967 DB Heemskerk T +31 (0)251 250060, F +31 (0)251 250065 E-mail: info@fairexx.nl Internet: www.fairexx.nl COMPUTERVERHUUR

Mister Badge Edisonweg 6 3442 AC Woerden T +31 (0)348 437896 E-mail: info@badge.nl

DRAAGBARE PRESENTATIE SYSTEMEN

Mister Badge is een onderdeel van Badge Promotions B.V.

BANIEREN/SPANDOEKEN

Expo Display Service Jean Monnetpark 31, 7336 BA Apeldoorn Postbus 661, 7300 AR Apeldoorn T +31 (0)55 3238555, F +31 (0)55 3231999 Internet: www.expodisplayservice.com

EVENEMENTENORGANISATOREN

BEURSREGISTRATIESYSTEMEN

Fictief-Business on Board BV Postbus 7, 4153 ZG Beesd T +31 (0)345 683765, F +31 (0)345 683654 E-mail: info@fictief.com, Internet: www.fictief.com • ISO 9001 gecertificeerd

Marvel, The databadge Company Ambachtsweg 74, 3542 DH Utrecht T +31 (0)30 2413424, F +31 (0)30 2889036 E-mail: marvel@marvel-databadge.com Internet: www.marvel-databadge.com

Beursvragen? Stel uw vraag via twitter @exposanten of op www.exposantennetwerk.nl www.beursagenda.nl

062


GROOTFORMAAT PRINTERS/SNIJPLOTTERS

ONTWERPBUREAUS

L & M Standbouw Industriestraat 5-7, 3281 LB Numansdorp T +31 (0)186 621060, F +31 (0)186 620120 E-mail: info@lenmstandbouw.com Internet: www.lenmstandbouw.com

Plot Service 2000 Najaarsweg 25, 7532 SK Enschede T +31 (0)53 4344513, F +31 (0)53 4315392 E-mail: info@plotservice2000.nl Internet: www.plotservice2000.nl Summagraphics, Mutoh, Roland, EasySIGN, hard- en software voor al uw grafische toepassingen.

INFORMATIESYSTEMEN

INTERNATIONALE TENTOONSTELLINGSBOUW

INTERIEURBOUW MOBIELE PRESENTATIE SYSTEMEN

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

www.expovisie.nl

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

www.beursagenda.nl

063


Serviceadressen PERSONEEL

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

STANDBEMANNINGSTRAINING

L & M Standbouw Industriestraat 5-7, 3281 LB Numansdorp T +31 (0)186 621060, F +31 (0)186 620120 E-mail: info@lenmstandbouw.com Internet: www.lenmstandbouw.com

Sales & Pepper Heinsiuslaan 5, 3051 HD Rotterdam T +31 (0)6 46324830 E-mail: Han@salesandpepper.com Internet: www.salesandpepper.com • Lid CLC - Centrum voor Live Communication • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

STANDBOUW EN -VERHUUR PLASMASCHERMENVERHUUR

Eurofairs Tolstraat 125-H 1074 VJ Amsterdam T +31(0)20 379 1282 E-mail: info@eurofairs.org Internet: www.eurofairs.org

Fictief-Bouwers van Denkbeelden BV Achterstraat 32, 4153 AR Beesd T +31 (0)345 683765, F +31 (0)345 683654 E-mail: info@fictief.com Internet: www.fictief.com

SFEERAANKLEDING

Menkhorst Standbouw BV Veldhoekseweg 13, 7255 NH Hengelo T +31 (0)573 461210, F +31 (0)573 461516 E-mail: info@menkhorststandbouw.nl Internet: www.menkhorststandbouw.nl

Prevu Willem Stuutlaan 8, 3769 AC Soesterberg T +31(0)346 330641, F +31(0)346 354089 E-mail: info@prevu-expo.com Internet: www.prevu-expo.com

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication • ISO 9001 gecertificeerd

SOFTWARE

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Van Kooten Standbouw BV Zernikestraat 67, 3316 BZ Dordrecht T +31 (0)78 6549944, F +31 (0)78 6549945 E-mail: vks.bv@wxs.nl Internet: www.vankootenstandbouw.nl

SketchUp 3D Ontwerpsoftware Dream - Design - Communicate Officieel Distributeur Benelux: Design8 bv | First Aid Conceptual Design Postbus 6076, 4000 HB Tiel Stephensonstraat 11, 4004 JA Tiel T +31 (0)344 577884, F +31 (0)847 580595 E-mail: info@design8.nl Internet: www.design8.nl

www.expovisie.nl 064

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Beursvragen? Stel uw vraag via twitter @exposanten of op www.exposantennetwerk.nl www.beursagenda.nl


STANDBOUWSYSTEMEN

STANDDESIGN

ABC Design Expo Hastelweg 28, 5616 HL Eindhoven T +31 (0)40 2575251, F +31 (0)40 2575351 E-mail: info@abcdesignexpo.nl Internet: www.abcdesignexpo.nl • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Verver Standbouw & Events Van Berckelweg 40 A, 2203 LB Noordwijk ZH T +31 (0)71 5316666, F +31 (0)71 5315378 E-mail: info@verver-standbouw.nl Internet: www.verver-standbouw.nl

Verlangen stand- en interieurbouw Bouwweg 1A, 8243 PJ Lelystad T +31 (0)320 264413, F +31 (0)320 264409 E-mail: info@verlangenstandbouw.nl Internet: www.verlangenstandbouw.nl

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

STOFFERING

Expo Display Service Jean Monnetpark 31 7336 BA Apeldoorn Postbus 661, 7300 AR Apeldoorn T +31 (0)55 3238555, F +31 (0)55 3231999 Internet: www.expodisplayservice.com

www.beursagenda.nl

www.expovisie.nl 065


Serviceadressen

LEVERANCIERS VOOR BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN

TENTOONSTELLINGSBOUW

TRUSS SYSTEMEN

Trompetty bv Koningslinde 11 7131 MP Lichtenvoorde T +31 (0)544 353 011, F +31 (0)544 377 507 E-mail: info@trompetty.nl Internet: www.trompetty.nl Trompetty IS DE SPECIALIST IN HET LEGGEN VAN TAPIJT OP EVENTS, BEURZEN EN CONGRESSEN. WIJ LEVEREN PER ROL IN DE VOOR U GEWENSTE KLEUR. TENTEN (-VERHUUR) VERHUUR VAN KOEL-EN VRIESAPPARATUUR

Cool Rentals Fahrenheitstraat 18-20, 3846 BN Harderwijk T +31 (0)341 410540, M +31 (0)6 20563675 E-mail: esther@coolrentals.nl Internet: www.coolrentals.nl VERHUUR (MEUBILAIR/TAPIJTEN)

TENTOONSTELLINGSARCHITECTUUR

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Eurofairs Tolstraat 125-H 1074 VJ Amsterdam T +31(0)20 379 1282 E-mail: info@eurofairs.org Internet: www.eurofairs.org

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

TOELEVERANCIERS

Fictief-Bouwers van Denkbeelden BV Achterstraat 32, 4153 AR Beesd T +31 (0)345 683765, F +31 (0)345 683654 E-mail: info@fictief.com Internet: www.fictief.com • Lid CLC - Centrum voor Live Communication • ISO 9001 gecertificeerd

Vorm Plus B.V. Bureau voor VormgevingInterieur- en Tentoonstellingsarchitectuur Röntgenweg 21, 2408 AB Alphen a/d Rijn T +31 (0)172 476446, F +31 (0)172 495078 E-mail: vormplus@hetnet.nl Internet: www.vorm-plus.nl, www.inflates.nl

TRANSPORTDEKENS

• Lid CLC - Centrum voor Live Communication

www.beursagenda.nl

066

www.expovisie.nl

Dekker & Co Gildemark 121-124, 1351 HL Almere T +31 (0)36 5312236, F +31 (0)36 5317719 E-mail: info@dekkerenco.nl Opslagdekens, verhuisdekens, singelband.

www.beursagenda.nl


VERHUUR WANDEN

Rent-Panel BV 4e Industrieweg 9, 3411 MC Lopik T +31 (0)348 55 48 69, F +31 (0)348 5548 71

VERVEN

WAND- EN PLAFONDBESPANNING

Cees Smit – Creative Fabric Solutions Eemmeerlaan 3. 1382 KA Weesp Postbus 14, 1380 AA Weesp T +31 (0)294 419 457 F +31 (0)294 432 957 E-mail: info@ceessmit.nl Internet: www.ceessmit.nl • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

WANDAFWERKING

HEBO VERHUUR B.V. Noordersluisweg 19, 8243 PR Lelystad Nederland T +31 (0)320 260190, F +31 (0)320 262059 E-mail: info@heboverhuur.nl Internet: www.heboverhuur.nl

International Fair Support BV De Hoge Akker 1, 4741 TW Hoeven T (0)165 33 68 68, F (0)165 31 73 22 Postbus 91, 4730 AB Oudenbosch Internet: www.coby-ifs.com Kwaliteit in meubilair.

Neverlak BV Duivendrechtsekade 90, 1096 AJ Amsterdam T +31 (0)20 6655678, F +31 (0)20 6685779 E-mail: info@neverlak.nl Internet: www.neverlak.nl

VITRINE (-VERHUUR) • Lid CLC - Centrum voor Live Communication

Stravi BV Verhuur en Verkoop De Ketting 6, 5261 LJ Vught T +31 (0)73 6561866, F +31 (0)73 6563827 E-mail: info@stravi.nl Internet: www.stravi.nl

VLOEREN (-VERHUUR)

Trompetty bv Koningslinde 11 7131 MP Lichtenvoorde T +31 (0)544 353 011, F +31 (0)544 377 507 E-mail: info@trompetty.nl Internet: www.trompetty.nl STANDBOUWERS OPGELET: Trompetty HEEFT VOOR U DE OPLOSSING NAADLOZE HOEZEN OVER DE STAND PANELEN.

Beursvragen? Stel uw vraag via twitter @exposanten of op www.exposantennetwerk.nl

Rent-Panel BV 4e Industrieweg 9, 3411 MC Lopik T +31 (0)348 55 48 69, F +31 (0)348 5548 71

Van Schaik Standbouw BV Postbus 954, 3900 AZ Veenendaal T +31 (0)318 524687, F +31 (0)318 519553 E-mail: info@vanschaikexpofloor.nl Internet: www.vanschaikexpofloor.nl Verhuur en verkoop van stelvloeren.

www.beursagenda.nl

www.expovisie.nl 067