Page 1

magazine over actiemarketing en promotionele producten & diensten

www.promz.nl

REE ENT S I T GRA R MBEECHT E T P R E T 12 SEURS U B R A JA

jaar gang 14 - nummer 3 - 2013

RelatieZ, de Dag van het Relatiegeschenk:

Koestert u uw klanten genoeg? Het premiumbeleid van Ten Cate

Kwaliteit is het allerbelangrijkste Jos Schröer (Gemaco):

‘Netjes zakendoen kost niets’ Marketingprof. Henry Robben (Nyenrode):

‘GIFTS ZIJN DE SMEEROLIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN’

Deze cover is mede mogelijk gemaakt door SDA Print+Media.


promz

Lefgozers gezocht… COMMENTAA R

PromZ Magazine 14de jaargang, september 2013 PromZ Magazine is een uitgave van Het Portaal Uitgevers B.V. Veerdijk 40-i, 1531 MS Wormer Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Tel: 075-6475747, fax: 075-6284914 E-mail: info@hetportaal.com Verschijningsfrequentie: 4x per jaar, de decemberuitgave is in combinatie met de ProductZ Finder Oplage: 16.500 exemplaren Abonnementen: Kunnen op elk gewenst moment ingaan voor de periode van een jaar. De abonnementsprijs bedraagt A 30,(incl. 6% BTW en verzendkosten). Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd, tenminste een maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode, bij Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Adreswijzigingen: Dienen schriftelijk, bij voorkeur op de adresdrager, te worden doorgegeven aan Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Hoofdredactie: drs Karin Schaper Redactionele medewerkers: Charles Borremans, Sabine Doelman, Ed van Eunen, Allard Frederiks, Judith Munster, Kees-Jan Rozestraten, mr Alexander Singewald, drs Rutger Vahl Redactie-adres: Postbus 125, 1520 AC Wormerveer Tel./fax: 072-5153053 E-mail: k.schaper@words.nl Bladmanagement: Hans Janssen

d oor

Kar i n

S c hap e r

Lef, of eigenlijk het gebrek daaraan. Dat is het onderwerp van de column van Kees-Jan Rozestraten, die met zijn actiemarketingbureau De Combinatie van Factoren voor grote opdrachtgevers werkt, in op lef – eigenlijk het gebrek eraan. Enige tijd geleden schreef onze andere columnist, Charles Borremans, directeur van Goud Activatie, hier ook over. Adverteerders durven niet meer. Concessies voeren de boventoon. Geen campagne die écht opvalt. Geen actie die er écht uitspringt. Het is allemaal zo braaf, zo vlak, concludeert Rozestraten. Hij schrijft ook: “Vooral als je succes afhangt van de mate waarin het merk opvalt en anders is, dan is ‘op safe spelen’ misschien wel het gevaarlijkste wat je kan doen.” Hoe waar is dat! Een opmerking die ook van toepassing is op alles wat met de inzet van promotionele producten heeft te maken. Een goed gekozen premium kan een merk toch alleen maar goed doen? (En wat voor premiums geldt, geldt ook voor relatiegeschenken en kerst- en eindejaarsgeschenken…) Opdrachtgevers willen creatieve en originele premiums, terecht. Maar in toenemende mate kiezen ze uiteindelijk voor doorsnee producten, waar niemand zich een buil aan kan vallen. Concessies – mede door minder budget en door reorganisaties van marketingafdelingen verloren gegane kennis en ervaring – voeren ook in het premiumbeleid de boventoon. Wie durft weer? Welke ‘lefgozer’ komt met de nieuwe Flippo of het Bavaria-jurkje anno 2013? Een goed gekozen premium is niet per definitie een kostbaar premium. Dat lijkt een hardnekkig misverstand. Het gaat om de juiste keuze. Bovendien, als een premiumactie leidt tot meer merkbinding en meer verkopen, is het de investering zeker waard. Anders dan anders zijn kan die toegevoegde waarde leveren en net dat verschil maken. Temeer daar de toegevoegde waarde van premiums met name zit in het feit dat ze tastbaar en driedimensionaal zijn. Dat maakt promotionele producten uniek ten opzichte van alle andere middelen en media om uw doelgroep te boeien en te binden. 9

Advertentie-acquisitie: John Swaab, Philip Lasance, Meryem Karakus Traffic: Monique Zijlstra-Brandt, Natasja Groenink Vormgeving en DTP: SDA Print+Media, Aryen Bouwmeester Druk: SDA Print+Media © Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

5


promz

8

16

16

(cover item)

Wie de crisis aangrijpt om het kerstpakket of -geschenk over te slaan, moet niet vreemd opkijken als de motivatie van werknemers vermindert. “Het draait om aandacht en dat hoeft niet duur te zijn.” Dat zegt marketingprofessor Henry Robben van de Nyenrode Business Universiteit. (cover item)

RelatieZ. Donderdag 12 september hebben professionals exclusief toegang tot RelatieZ, het evenement dat is uitgeroepen tot De Dag van het Relatiegeschenk. RelatieZ, de vakbeurs voor professionele inkopers, draait om alles wat met loyaliteit van klanten en personeel heeft te maken.

I NHOU D

22

26

26

33 37 42

42

51 52

52

Marijke van Hoorne: “Klanten moeten hun leveranciers laten meedenken,” aldus de net benoemde directeur van de branchevereniging PPP, Platform Promotional Products. (cover item)

“Ik ga voor nieuwe ideeën en innovatie,” zegt Jolique de Jaeger die promotionele producten inkoopt bij Koninklijke Ten Cate. Kwaliteit is een belangrijk aspect bij de inkoop, niet in de laatste plaats omdat MVO hoog op de agenda van TenCate staat. (cover item)

Wat zijn nu de werkelijke handvatten voor duurzame productie van gifts en premiums? Gemaco wijdde er een masterclass voor relaties aan. Column. Kees-Jan Rozestraten mist lef. In de maatschappij. In ons vakgebied. “Op safe spelen, dat is pas gevaarlijk!” Column. Charles Borremans over actiemarketing als ‘de tijdelijkheid voorbij’. In the Picture. In deze rubriek staan leveranciers van premiums en relatiegeschenken centraal. In deze aflevering Paul Visser van MultiGift.nl. Arjan de Knegt omarmt het kerstpakket als het om eindejaarsgeschenken gaat. Samen met Kees Leeflang runt hij al bijna 15 jaar De Knegt en Leeflang, gespecialiseerd in het verzorgen van ‘waarderingsmomenten’.

56

GadgetZ

74

NewZ

82

Kerstpakkettenleveranciers

99

Alles over de exposanten en de vakbeurs RelatieZ, de Dag van het

Relatiegeschenk. Zie ook www.relatiez.nl

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

7


tekst: Allard Frederiks foto: Ruud Jonkers

Marketingprof. Henry Robben (Nyenrode) pleit voor geven met aandacht

Het geschenk als smeerolie van het bedrijfsleven Met een eindejaars- of relatiegeschenk toon je je waardering. Maar wanneer je iedereen hetzelfde cadeau geeft, zeg je eigenlijk dat iedereen inwisselbaar is en dat wil je juist niet overbrengen, betoogt hoogleraar marketing Henry Robben. Wie de crisis aangrijpt om het kerstpakket of -geschenk over te slaan, moet niet vreemd opkijken als de motivatie van werknemers vermindert. “Het draait om aandacht en dat hoeft niet duur te zijn.”

“H

et is altijd prettig als onderzoek het denken van mensen scherpt.” Henry Robben, hoogleraar marketing aan Nyenrode Business Universiteit, is bereid om de knuppel in het hoenderhok te gooien. Hij heeft geen al te hoge pet op van de geefcultuur in het Nederlands bedrijfs­ leven. De emoties rond het ontvangen van cadeaus – of dat nou relatiegeschenken zijn of kerstpakketten – hebben nauwelijks met geld te maken, is zijn boodschap. Waarmee dan wel? “Het draait om aandacht.” Robben deed zelf al in 1994 voor het eerst onderzoek naar de waardering voor cadeaus, onder de titel Behavioral costs as determinants of cost perception and preference formation for gifts to receive and gifts to give. Doel was om te achterhalen waarom geschenken worden gegeven, en wat het verschil is in redenen waarom je een cadeau gee ft en waarom je er een ontvangt. Is er sinds 1994 veel veranderd in de perceptie? Robben: “Nee, hoor. Het gaat om universele waarden. In mijn onderzoek baseer ik me zelfs op bronnen uit 1850.”

8

Moeite doen Het geven en ontvangen van cadeaus zegt iets over de relatie tussen de betrokken partijen, legt Robben uit. “Het wordt helaas vaak verkeerd gedaan, omdat de gever niet nadenkt over de relatie met de ontvanger. Voor degene die het cadeau ontvangt, spelen financiële aspecten eigenlijk geen rol. Het gaat vooral om de moeite die de gever heeft gedaan. Iedereen kent dat wel; dat je een cadeau kreeg waarvan je dacht: dit is perfect, hier heeft de ander over nagedacht. En we hebben ook allemaal wel eens iets gekregen wat het helemaal níet was. Dan merk je dat de vraag belangrijk is of de gever er aandacht aan heeft besteed. Is het iets wat de ontvanger graag wil hebben? Hoeveel tijd heeft de gever erin gestopt? Als je zoveel jaar getrouwd bent, en je zegt op je huwelijksdag tegen je partner: ‘Hier heb je een paar tientjes, ga er maar iets leuks voor kopen’, dan heb je waarschijnlijk een probleem.” Als het verhaal van de gever daarentegen authentiek is, hoeft het cadeau iemand niet per se op het lijf geschreven te zijn, vult


a n a lys e z

Henry Robben (Nyenrode Business Universiteit):

“Werknemers willen veel liever sociale waardering krijgen dan werkgevers denken. Die waardering komt zeker ook tot uiting in de mate waarin er aandacht is besteed aan eindejaarsgeschenken.� 2013 - nummer 3 - www.promz.nl

8

9


a n a lys e z

Het geschenk als smeerolie van het bedrijfsleven

Beloon medewerkers effectief in plaats van efficiënt Robben aan. “Als iemand je een wijn geeft die eigenlijk niet je voorkeur heeft, maar hij vertelt erbij dat hij vorig jaar bij een heel arme wijnboer in Venezuela was en dat hij de hele oogst heeft opgekocht om hem te helpen – dan krijgt het geschenk een andere lading.”

Paradox Volgens Robben vergeten veel werkgevers zich bij het kerstpakket te verplaatsen in de wensen van de medewerkers. “Er geldt hier ook een paradox: we willen iedereen onze waardering tonen, maar geven iedereen nagenoeg hetzelfde kerstgeschenk. Wat we daarmee eigenlijk laten zien, is dat we alle medewerkers

Het onderzoek Prof dr. Henry Robben deed al in 1994 onderzoek naar het geven en ontvangen van cadeaus. Over dit onderzoek publiceerde hij destijds in het Journal of Economic Psychology. Robben voerde vier experimenten uit onder een groep van 112 studenten, aan wie hij verschillende scenario’s voorlegde voor het geven en ontvangen van cadeaus. Een uitgebreide literatuurstudie maakte onderdeel uit van het onderzoek. Belangrijk uitgangspunt is dat Robben naast de directe kosten voor het cadeau ook de ‘inspanningskosten’ onderscheidt, die bestaan uit de geïnvesteerde tijd en de fysieke en psychische inspanning die de gever zich heeft getroost. Volgens het onderzoek is er in de ogen van de gever geen relatie tussen kosten en voorkeur voor een geschenk. Hij of zij kiest simpelweg het cadeau dat volgens hem of haar het meest favoriet is bij de ontvanger. Voor de ontvanger speelt de moeite die de gever zich heeft getroost om het geschenk te verkrijgen een doorslaggevende rol; met andere woorden: de inspanningskosten – tijd, fysieke en psychische inspanning – bepalen voor een groot deel de waardering voor het geschenk. De relatie met de gever, de specifieke gelegenheid en de financiële kosten beïnvloeden de voorkeur voor een cadeau niet. Dat gegeven kan een schenker goed gebruiken om de nadruk te leggen op de inspanning die hij of zij zich heeft getroost om het cadeau te bemachtigen.

hetzelfde waarderen. Dat is dan wel egalitair en heel Nederlands, maar daarmee geven we ook het signaal af dat iedereen inwisselbaar is.” Daar komt nog bij, gaat Robben verder, dat managers geneigd zijn om dingen te standaardiseren, want dat is goedkoper. “Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat alles hetzelfde moet zijn. Stel: ik heb duizend cadeaus te vergeven en ik heb een budget van tienduizend euro, dus een tientje per stuk – wat is er dan leuker om voor een fietsfanaat een foto van een wielerevenement uit de krant van zijn of haar geboortejaar te bestellen? Dan heb je voor een euro of zeven een fantastisch cadeau. Of kies een goede fles wijn van tien euro – als iemand daar van houdt, is daar niks mis mee. Mensen zullen heus niet gaan vergelijken of hun cadeau wel net zoveel waard is als dat van hun collega. Het belangrijkste is dat je elke individuele werknemer laat zien dat je de relatie met hem of haar waardeert. ‘Maar ik heb tienduizend medewerkers. Dat is onbegonnen werk’, zullen de grote ondernemingen dan zeggen. Nou en? Dan heb je waarschijnlijk ook tweeduizend managers die je de verantwoordelijkheid kunt geven om binnen een bepaald budget iets persoonlijks te bedenken voor hun teamleden – dan heb je het nog maar over vijf medewerkers per manager. Dat is prima te doen.”

Modewoord Bedrijven moeten volgens Robben wegblijven van het adagium: het moet goedkoop. “Kostenefficiënt – dat is een lelijk Nederlands modewoord. Met andere woorden: als iets weinig kost, heb ik pas een goede managementbeslissing genomen. Maar als je een machine wilt aanschaffen, ga je ook eerst kijken naar het apparaat dat alles kan wat je nodig hebt, en pas daarna ga je proberen om het tegen lagere kosten te krijgen.” Daarom zouden organisaties in de ogen van Robben een duidelijk onderscheid moeten maken tussen efficiency en effectiviteit: “In relaties moeten we de ander niet zozeer efficiënt belonen, maar effectief. Ik denk dat de meeste ondernemingen ook bij sociale relaties de nadruk leggen op efficiëntie. We weten uit onderzoek dat dit averechts werkt. Dan wordt het een economische uitruil, en dat wil je eigenlijk niet. Want de sociale smeerolie in de organisatie is nodig. Contractueel hebben we wel een economische relatie met de werkgever, maar omdat we sociale wezens zijn, vullen we dat anders in. Werknemers willen veel liever die sociale waardering krijgen dan werkgevers denken. Dat komt ook tot uiting in de mate waarin er aandacht is besteed aan cadeaus.” 8

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

11


a n a lys e z

Het geschenk als smeerolie van het bedrijfsleven

De crisis is een onzin-argument En wat gebeurt er als ze die waardering niet krijgen? “Onderzoekers van Harvard hebben aangetoond dat mensen vooral gemotiveerd worden als de werkgever laat zien dat ze ertoe doen, dat wat zij hebben gedaan heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Als je daar de nadruk op zou leggen, ben je al een heel eind verder. Als je keer op keer laat zien dat je het niet serieus neemt en dat je niet kijkt naar de behoefte van je mensen, werkt dat door in de manier waarop ze zich opstellen. Het is de bekende druppel die de emmer doet overlopen.” Medewerkers zullen zich dan ook economischer opstellen en denken: ‘Ik ga stipt om vijf uur naar huis.’ Ander voorbeeld, bij een bedrijfsuitje: ‘Ik wil wel meegaan, maar volledig in de baas z’n tijd en betaald.’ Of als iemand gevraagd wordt om een cursus te volgen: ‘Dan moet er eerst iets van m’n bordje af.’

Toch zullen bedrijven die door moeilijke tijden gaan misschien willen bezuinigen op cadeaus. “Ook in een slecht jaar kun je mensen waarderen; een cadeau hoeft niet duur te zijn. Wie zijn personeel steeds een eindejaarsgeschenk heeft gegeven, schept ook verwachtingen. Dan gaan mensen er min of meer van uit dat ze de volgende keer weer iets krijgen.”

Wie is Henry Robben Henry Robben (1960) is hoogleraar marketing aan Nyenrode Business Universiteit. Hij deed onderzoek op het gebied van strategische marketing, innovatiemanagement en productontwikkeling. Al zeer vroeg in zijn carrière, na zijn afstuderen aan Tilburg University in 1985, deed hij experimenten waarin hij het economisch gedrag van individuen onderzocht, onder meer op het gebied van het schenken en ontvangen van cadeaus. Robben is zeer geïnteresseerd in de effectiviteit van marketingcommunicatie – de geefcultuur maakt hier onderdeel van uit. Publicaties van zijn hand verschenen in the International Journal of Research in Marketing, the Journal of Product Innovation Management, the Journal of Strategic Marketing, and R&D Management. Robben is ook co-auteur van verschillende boeken, waaronder Visionaire Marketing, Strategisch denken in marketing, Marketingmanagement: De Essentie (met onder anderen Philip Kotler), en Marketing Strategy and Organisation. Daarnaast treedt hij geregeld op als spreker op congressen, en adviseert hij ondernemingen.

De crisis is dus geen excuus? “Het is een onzin-argument. Iedereen begrijpt dat er wat moet gebeuren als het bedrijf minder presteert. Mensen willen daar ook best hun steentje aan bijdragen. De sociale realiteit is dat we mensen voor ons moeten winnen. Dat doe je door juist in een moeilijke periode te laten blijken dat hun werk er echt toe doet.”

(advertentie)

U loopt te hoop tegen ingesleten patronen en gewoontes in het zakelijk verkeer. Wat zegt u tegen organisaties die tegenwerpen dat ze altijd al zo hebben gefunctioneerd? “Er ligt een enorme kans om onderscheidend vermogen te creëren. Ik wil graag van een bedrijf weten wat hun ambitie is. Dat kan cold hard cash zijn en een hoge roi behalen. Maar mijn vraag is: waar zou jij als speler in de markt nou heel blij van worden, en ga dan vanuit die ambitie bedenken: hoe zou ik mijn klanten en mijn medewerkers behandelen? Wat moet ik dan aanbieden? Veel ondernemingen voelen zich prettig bij een businessmodel en verwijzen naar de miljoenenomzet in hun branche. Maar de 9 vraag is dan: hadden dat niet miljarden kunnen zijn?”

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

13


TeksT: sABine DOelMAn

een fraai object van kristal. Deze sculptuur van 35 cm hoog is in verschillende kleurcombinaties (bedrijfskleur) verkrijgbaar. Idéka Apeldoorn, standnr. C027

een superplat, draadloos oplaadstation met 5000mAh interne batterij. De geïntegreerde lichtjes geven de restcapaciteit aan, zodat de gebruiker nooit voor verrassingen komt te staan. Met de krachtige usB output kan via de kabel ieder apparaat worden aangesloten. BeGlobal, standnr. A044

De Dag van het Relatiegeschenk

12 september, Jaarbeurs Utrecht

Alles voor het dank-je-wel voor Donderdag 12 september wordt de leukste werkdag van het jaar! Want dan hebben professionals exclusief toegang tot RelatieZ, het evenement dat is uitgeroepen tot De Dag van het Relatiegeschenk. RelatieZ, de vakbeurs voor professionele inkopers, draait om alles wat met loyaliteit van klanten en personeel heeft te maken.

E

lk bedrijf moet het hebben van zijn klanten en de producten en diensten leveren die de klanten willen hebben. Maar niet alleen dat: om die klant vast te houden moet hij af en toe worden beloond. Klanten moeten trouwe klanten blijven. Koestert u uw klanten genoeg? Heeft u trouwe klanten? Wist u dat het helemaal niet zoveel tijd, moeite en geld kost om klantentrouw te bewerkstelligen? Rond de 80 specialisten op dit gebied kunnen u daar alles over vertellen op de vakbeurs RelatieZ, die op donderdag 12 september plaatsvindt in Hal 5 van de Jaarbeurs Utrecht.

16

Meer geefmomenten per jaar Op de vakbeurs RelatieZ vindt u alle tools voor klantenloyaliteit. Van specifieke relatiegeschenken, kerstpakketten en eindejaarsgeschenken tot give away’s die het hele jaar door kunnen worden ingezet en online loyalty- en motivatieprogramma’s voor speciale klantengroepen of het eigen personeel. Want ook het eigen personeel dat zich het hele jaar inzet voor uw bedrijf verdient van tijd tot tijd een extra. Traditioneel doen we dat in de decembermaand, maar er zijn genoeg alternatieven.


re l a t i e z

Een welnesspakket vol met natuurlijke weldoeners. De producten van Leev zitten van nature vol met vitamines, mineralen en anti-oxidanten. Alpha Holland, standnr. F054 Licht als een blaadje, sterk als een boomstronk. De nieuwe tashouder van Troika heeft een mechanisme waardoor deze zowel als decoratieve handtasclip als tashouder gebruikt kan worden. De houder kan maximaal 5kg aan. Te personaliseren met eigen doming. Homeij, standnr. B062

Christmas Balls, drie chocolade kerstballen, voorzien van een lintje. Verpakt in een gepersonaliseerde mica giftbox. Belgium’s Best, standnr. D037

Persoonlijke touch

RelatieZ

Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat klanten en eigen medewerkers een blijk van waardering heel leuk vinden. En het gaat echt niet om het prijskaartje dat er aan hangt. Het gaat om het gebaar en de boodschap die u meegeeft. Dat blijft hangen en dat is waar het om gaat. De persoonlijke touch maakt van een geschenk een relatiegeschenk. Daarin zit ‘m de kracht van het relatiegeschenk en van het eindejaarsgeschenk voor de eigen medewerkers. De beurs RelatieZ, die op 12 september plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht, focust helemaal op het dank-je-wel voor medewerkers en relaties van bedrijven. De exposanten weten hoe ze van een geschenk een relatiegeschenk maken. Diverse onderzoeken hebben inmiddels ook bewezen dat relatiegeschenken, kerst- en eindejaarsgeschenken bijdragen aan het in stand houden van waardevolle zakelijke contacten en dat ze de band met de eigen medewerkers verstevigen. De investering in een goed gekozen relatiegeschenk kan zichzelf dan ook terug

• In een paar uur tijd heeft u een compleet overzicht van de nieuwste collecties van de beste leveranciers van relatie- en eindejaarsgeschenken, kerstpakketten en eigen keuzesystemen. • U krijgt kosteloos drankjes en broodjes rond lunchtijd. • Datum: donderdag 12 september, geopend van 10.00 tot 17.00 uur. • De beurs vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht, in de sfeervolle hal 5. • U moet u even voorregistreren via www.relatiez.nl. Dan heeft u gratis toegang met de print van de voorregistratie. • Inlichtingen: www.relatiez.nl of 075-647.57.47 (Het Portaal Uitgevers, organisator van RelatieZ. Het Portaal Uitgevers organiseert ook PromZ Event en is o.a. uitgever van PromZ Magazine.)

8

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

17


re l a t i e z

Alles voor het dank-je-wel voor personeel en klanten

Retap heeft de Retap Bottles speciaal ontworpen voor het drinken van water. Deens design, met aandacht voor het milieu. De Retap Bottles zijn gemaakt van borosilicaat glas: dat is herbruikbaar, drinkt lekker en is zeer sterk. Retap. Rethink water. Promofabriek, standnr. C038

een fraaie pen van het onverwoestbare A-merk Parker, deze urban Premium Parker 5th. Parker, standnr. A058

een handige contactdoos die op, onder of naast het bureau gebruikt kan worden, met 4 stopcontacten en een oplaadpunt voor een usb-stick. De Power Cube ziet er fraai uit en is een stopcontact dat gezien mag worden. Verlichtend Alternatief, standnr. C055

betalen. Het werven van nieuwe klanten is immers vele malen duurder dan het vasthouden van bestaande! En het behouden van medewerkers met al hun ervaring, know how en inzet is ook goud waard.

Tijd en aandacht Als we het over investering hebben, bedoelen we niet alleen financieel, maar zeker ook de investering in tijd en aandacht om het juiste geschenk uit te kiezen. Professor Robben van Nyenrode Business Universiteit gaat daar in dit nummer van PromZ Magazine uitvoerig op in (zie vanaf pag. 6). Het prijskaartje is voor de ontvanger niet van belang. Veel belangrijker is dat hij of zij aan het geschenk kan zien dat er over is nagedacht en het met zorg is uitgekozen. De kracht van het relatiegeschenk is immers optimaal als het geschenk aansluit bij de interesses van de ontvanger(s) en matcht met de aard van het zakelijk contact. Hoe meer u weet van uw

relatie, hoe beter u een persoonlijke touch aan het dank-je-wel kunt geven. Dat geldt evenzo voor personeel.

Genoeg geefmomenten De decembermaand is bij uitstek de periode in het jaar om relatiegeschenken cadeau te doen en om personeel een kerstpakket te geven, of de digitale variant ervan: online een cadeau kiezen en thuis bezorgd krijgen, of vouchers. Maar niemand zegt dat dit soort geschenken alléén in december gegeven mogen worden… De beurs RelatieZ draait om het dank-je-wel voor de loyaliteit van relaties en medewerkers, of dat nu rond kerst is of op een ander moment in het jaar. De exposanten hebben voor alle geefmomenten (kerst, Valentijnsdag, Pasen, begin van de zomervakantie, jubileum, verjaardag, geboorte of ‘zomaar’) en doelstellingen een passend product in hun assortimenten. Het relatiegeschenk heeft tot doel een langdurige impact achter te laten. De gever wil er een bedankje mee overbrengen, maar 8

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

19


re l a t i e z

Alles voor het dank-je-wel voor personeel en klanten

De keepCup is 's werelds eerste barista standaard herbruikbare beker, ontworpen om het gebruik van wegwerpbekers terug te dringen. De keepCup is een duurzame to-go beker, verkrijgbaar in vele kleuren, licht in gewicht, lekdicht, onbreekbaar en vormt – uiteraard - geen belasting voor het milieu. Op PromZ event 2013 ontving de keepCup in de categorie kantoorartikelen de Publieksprijs. KeepCup, standnr. B038

Mijndecembergeschenk.nl is een nieuw kerst keuze Concept. Het assortiment bestaat uit meer dan 500 cadeaus in verschillende categorieën, maar alleen de cadeaus die binnen het budget (omgezet in punten) vallen, worden getoond. er kan voor meer dan één cadeau worden gekozen: het nog te besteden aantal punten wordt duidelijk op de website vermeld. Robitex, standnr. B066

er ook zijn ‘visitekaartje’ mee achter laten om in herinnering van de ontvanger te blijven.

Bestel op tijd September, zo is uit eerdere onderzoeken van PromZ Magazine gebleken, is voor de functionarissen in het bedrijfsleven die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van relatie- en eindejaarsgeschenken, dé maand om zich te oriënteren. Dan is er nog tijd genoeg om de geschenken te bestellen en – eventueel – te laten voorzien van een opdruk, gravure of inscriptie. Want voor je het weet is het eind december… Wacht dus niet te lang, want als het geschenk van uw keuze niet op voorraad is, kunnen er best een paar weken over heen gaan voordat het er wel is. En ook het bedrukken of graveren van de artikelen neemt tijd in beslag. Een spoedorder is altijd wel mogelijk, maar daaraan kleven altijd extra kosten – die kunt u zich beter besparen! RelatieZ telt vele bekende leveranciers én een groot aantal leveranciers van relatiegeschenken dat voor het eerst op RelatieZ staat. Voor de bezoekers betekent dit dat ze veel nieuwe collecties en noviteiten zien. RelatieZ is een exclusieve beurs. Die exclusiviteit komt ook tot uiting in het entreebeleid. De beurs is alleen toegankelijk voor professionals die binnen hun bedrijf, non-profitorganisatie of overheidsinstantie (mede) verantwoordelijk zijn voor de inkoop

van relatiegeschenken. Zij kunnen de beurs gratis bezoeken na voorregistratie op www.relatiez.nl. Als 1250 professionals zich hebben aangemeld, wordt de registratiesite gesloten. Ook drankjes, hapjes en broodjes rond lunchtijd krijgen de bezoekers aangeboden van de organisatie en exposanten. 9

(advertentie)

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

21


tekst: Karin Schaper foto: Ruud Jonkers

Marijke van Hoorne (PPP-directeur):

‘Klanten moeten hun leveranciers laten meedenken’ Het bestuur van de branchevereniging PPP (Platform Promotional Products) geeft plankgas om de vereniging in hoog tempo verder te kunnen professionaliseren. Zeer recent is een directeur aangenomen die niet in de laatste plaats de functie heeft om het PPP naar buiten toe een gezicht te geven.

M

arijke van Hoorne is sinds begin juli directeur van het PPP. Ze is geen onbekende in de promotionele productenbranche. Zij is de Ho van Hokra, maar inmiddels niet meer betrokken bij dit bedrijf. Van Hoorne runt alweer enige jaren Multistar Productions, een onderneming voor het organiseren van communicatieprojecten op maat. Daarmee voldoet ze aan twee belangrijke eisen waaraan de directeur moest voldoen: beschikken over ervaring in en kennis van de branche, en onafhankelijkheid ten opzichte van partijen in de markt.

voegt ze daar – uiteraard – aan toe: “Voor de selectie van een leverancier is het belangrijk om te letten op creativiteit, kwaliteit, prijs, continuïteit en deskundigheid. Maar ook het bezit van certificeringen en het naleven van de Code of Conduct van de branche van promotionele producten zijn belangrijke issues. De tegen de 300 leden van de branchevereniging PPP zijn allemaal bewust met deze zaken bezig en blijven via het PPP op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, investeren in de kennis van hun personeel en onderschrijven de Code of Conduct.”

Alert blijven

Van Hoorne, die in de afgelopen jaren ook nauw was betrokken bij de opzet en uitvoering van de PPP Academy, wil vanuit het PPP richting eindgebruikers de focus leggen op de meerwaarde van promotionele producten. Zeker in economisch moeilijke tijden is het ook helemaal niet verkeerd dat leveranciers en eindklanten wat meer van elkaars vak weten, vindt ze ook. Dat verhoogt de kennis rondom de inzet van promotionele producten en kweekt begrip voor de betrokken partijen, iets wat alleen maar positief kan uitpakken in het wederzijds zakendoen. Het inkopen van premiums en relatiegeschenken is immers wat anders dan het inkopen van kopieerpapier waar je alleen een prijslijst voor nodig hebt. Bij promotionele producten spelen ook kennis, voorkeuren en emoties van inkopers enerzijds en doelgroepen anderzijds een rol. Daniëlle Klijn van LeasePlan zei daarover eens: “Je moet je huiswerk heel goed doen waar het gaat om het selecteren van de preferred supplier, zeker voor een internationale organisatie als LeasePlan. Weet wat je wil bereiken, wie je binnen de orga-

“Ik was er altijd op uit om het maximale uit een promotioneel product te halen. Dat gaat dan aan de ene kant om het product of de dienst zelf en aan de andere kant om de creativiteit. Hoe kan ik het product zo goed en verantwoord mogelijk inkopen, vormgeven, verspreiden en dergelijke. De creatieve invulling draait, bijvoorbeeld, om welk product bij de klant past, de meeste attentiewaarde heeft en de juiste boodschap overbrengt. Dit betekent dat je altijd alert moet zijn op nieuwe artikelen en ontwikkelingen en niet moet terugvallen op een vast assortiment. Hierdoor is iedere aanvraag nieuw en dat maakt het vak enorm uitdagend,” aldus Van Hoorne.

Serieus vak “Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat opdrachtgevers hun zaken uitbesteden bij bedrijven die dit onderschrijven. Het bedenken en leveren van promotionele artikelen is een complex en serieus vak,” vervolgt ze. En als kersverse directeur van het PPP

22

Kennis verhogen


s t ra te g y z

Marijke van Hoorne.

Ik focus op de meerwaarde van producten nisatie wil bedienen – in ons geval wereldwijd - en hoe je dat operationeel voor je ziet. Hoe zit het met compliance? Hoe vult de leverancier de eisen op het vlak van MVO in? En hoe sterk is de leverancier in financieel opzicht en daarmee in de oplossing die hij aanbiedt? Bij zoiets als kopieerpapier pak je de lijst van de vijf grootste leveranciers en de drie grootste merken en je kijkt rechttoe rechtaan met wie je de beste deal kunt sluiten. In promotionele producten gaat het om allemaal verschillende producten voor verschillende doelgroepen en doelstellingen.” Ton Löbker van Compacon, waar LeasePlan klant is, zei daarop: “In ons vak is een promotioneel product op zichzelf nog geen eindproduct. Dat is het pas als het gebrand is. En dat vraagt nu om die laatste slag waar die emotie aan te pas komt.”

Symposium over tenders Er zijn genoeg gebieden waarop het wisselen van gedachten tussen opdrachtgevers en leveranciers heilzaam zou kunnen uit-

pakken, licht Van Hoorne toe. Een heel actueel onderwerp is het tenderen van opdrachtgevers. Daar gaat veel tijd inzetten, zeker aan de kant van de leveranciers en dan gaat het ook nog ‘ns om tijd die niet wordt vergoed. Vanuit de branche zwelt de kritiek aan dat tenders te product- en prijsgericht zijn. Van Hoorne: “Tenderen hoort niet te draaien om de goedkoopste prijs van een balpen. Tenderen op een vraagstelling, dat zet zoden aan de dijk. Laat de leverancier met je meedenken, wellicht is er een veel beter alternatief voor die balpen.” Van Hoorne is inmiddels samen met de nieuw opgerichte tendercommissie van het PPP druk in de weer met de organisatie van het PPP-symposium over tenderen, waarvoor professionals vanuit het bedrijfsleven worden uitgenodigd. Naar verwachting gaat dit symposium in het najaar plaatsvinden. Voor dit najaar staat ook een campagne in de planning om op grote schaal eindgebruikers te informeren over de doelstelling en activiteiten van het PPP. 9

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

23


door Karin Schaper

Tim Hoen en Jolique de Jaeger

26


v i e wz

Jolique de Jaeger (Koninklijke Ten Cate):

‘Ik ga voor nieuwe ideeën en innovatie’ Koninklijke Ten Cate is al bijna een decennium lang klant bij Joosten Promogifts. Jolique de Jaeger, verantwoordelijk voor de inkoop van premiums en relatiegeschenken, vindt kwaliteit een belangrijk aspect, niet in de laatste plaats omdat MVO hoog op de agenda van TenCate staat.

J

e hebt wel ‘ns van die klanten en leveranciers die écht matchen. Jolique de Jaeger van Koninklijke Ten Cate NV en Tim Hoen van Joosten Promogifts zijn zo’n match. Aan een half woord hebben ze genoeg. En dat is ook één van de eisen die De Jaeger aan haar leveranciers stelt. “Als de leverancier direct begrijpt wat ik bedoel, hou ik meer tijd over voor andere werkzaamheden.” Dat geldt dan ook voor leveranciers als Joosten Promogifts: ze weten meteen waarmee ze wel en vooral ook niet kunnen aankomen bij De Jaeger. En ze is, zoals ze zelf zegt, niet zo gauw tevreden. “Ik wil altijd net iets anders dan anders en dat is niet makkelijk. Maar bovenaan staat kwaliteit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat binnen de strategie van de onderneming hoog op de agenda. We gaan in alles voor kwaliteit, dus onze relatiegeschenken en give away’s moeten ook aan hoge kwalitatieve eisen voldoen en kwaliteit uitstralen.” “Ook voor Joosten Promogifts is MVO belangrijk,” aldus directeur Tim Hoen. “Een facet van ons duurzaam ondernemen is dat we bij Joosten Promogifts alleen gebruik maken van internet en digitale catalogi presenteren. De catalogi, die bedrijven in onze branche veel verzenden, bereiken naar mijn idee vaak een doelgroep die niet op zoek is naar een promotionele gift. Daarnaast is het niet erg duurzaam zoveel papier te versturen. De uitdaging zit er niet

in een klant te benaderen die wellicht een promotionele gift zoekt, maar te bewerkstelligen dat de klant die een promotionele gift zoekt, ons weet te vinden.”

Kunstgras Koninklijke Ten Cate is een textieltechnologieconcern, een multinationale onderneming die halffabrikaten ontwikkelt en produceert, die wereldwijd worden verkocht ter bescherming van mensen en hun werk- en leefomgeving. Het bedrijf telt wereldwijd 4500 medewerkers. Het beursgenoteerde bedrijf behaalde in het eerste half jaar van dit jaar een omzet van 514 miljoen euro. Alle activiteiten van TenCate zijn business to business, en daarmee zijn alle klanten ook zakelijke klanten. TenCate richt zich op de internationaal groeiende behoefte aan bescherming van mensen en hun werk- en leefomgeving. De onderneming bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras en is actief op vier toepassingsgebieden, te weten veiligheid en bescherming, lucht- en ruimtevaart, infrastructuur en milieu, sport en recreatie. In ‘gewone’ mensentaal: denk aan kunstgras voor voetbalstadions, materialen ten behoeve van weg- en waterwerken zoals doeken voor de versteviging van dijken, beschermende legerkleding 8

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

27


‘Ik ga voor nieuwe ideeën en innovatie’

v i e wz

(advertentie)

Het is mijn uitdaging om geen nabestelling te doen en de versteviging van vliegtuigvleugels met materiaal dat sterker is dan staal en lichter dan aluminium. Het Amerikaanse leger, Fokker Aerostructures en Boeing, bijvoorbeeld, zijn klanten van TenCate. En dankzij TenCate ligt er kunstgras in het stadion van Heracles. Het spreekt dan ook voor zich dat TenCate, gevestigd in Almelo, hoofdsponsor van Heracles Almelo is. TenCate nodigt geregeld relaties uit in zijn skybox. Joosten Promogifts zorgt ervoor dat er in de box altijd meer dan voldoende voor TenCate gemaakte voetballen liggen. Na afloop van de wedstrijd mogen de vaders met hun zoontjes naar hartelust een balletje trappen op het veld, want de mat is van kunstgras… En iedereen mag een bal mee naar huis nemen. “Die voetbal is echt een geweldig cadeau voor onze relaties,” zegt De Jaeger.

Kersen Tim Hoen staat inmiddels tien jaar aan het roer bij Joosten Promogifts in Gendt, gelegen in de Betuwse kersenstreek. Relaties van Joosten krijgen geregeld attenties, deze zomer bijvoorbeeld nog een mand kersen. Als je in de dank-je-wel business zit moet je zelf immers het goede voorbeeld geven… Grappig is overigens dat zowel Jolique de Jaeger als Tim Hoen de hotelschool hebben doorlopen – wellicht dat ze daarom zo goed matchen? Hoen licht toe dat dienstverlening en gastvrijheid hem na aan het hart liggen en dat hij daarom voor de hotelschool koos. Maar, voegt hij eraan toe, het zijn twee eigenschappen die het ook goed doen in de relatiegeschenkenbranche. Een klant kun je zien als een gast die je goed wil verzorgen.

Huisstijl Hoen startte met Joosten Promogifts in de zomer van 2003. Het bedrijf werkt naast TenCate inmiddels onder andere voor opdrachtgevers als Ford, Brandweer Nederland, Eru, Staalbankiers, Bovemij en Ixta Noa. Ruim een jaar na zijn komst bij Joosten Promogifts, wist hij De Jaeger zover te krijgen dat TenCate klant bij hem werd. De Jaeger (hoofd pr, sponsoring, relatiemarketing & events) is al 21 jaar op het hoofdkantoor van TenCate in dienst. Als een duizendpoot houdt ze zich bezig met een scala aan uiteenlopende activiteiten die nu eenmaal onder het brede begrip pr en evenementen vallen en waarvoor relatiegeschenken en promotionele producten nodig zijn. Ten behoeve van de raad van bestuur verzorgt ze alle activiteiten op dit gebied. Ook is ze verantwoordelijk voor de webshop, waar de werkmaatschappijen hun artikelen, ten behoeve van klanten en eigen medewerkers, inkopen. Hoen: “Wij leveren de producten die in de webshop van TenCate zitten en bewaken daarmee ook de huisstijl. Voor klanten die een corporate programma willen, stellen we in overleg met hen het basisassortiment vast en plaatsen we deze artikelen in een voor de klanten ontwik- 8

2013 - nummer 3 – www.promz.nl

29


v i e wz

‘Ik ga voor nieuwe ideeën en innovatie’

Ik geef iets goeds of ik geef niets kelde webshop in de eigen huisstijl. Geautoriseerde gebruikers binnen de onderneming kunnen deze webshop met één klik van de muis bekijken en ook artikelen bestellen. Voorraadinformatie, doorbelastingen, managementrapportages en uitgebreide productinformatie zijn standaard modules in deze webshop.”

Volumes Volgens Hoen is TenCate een klant die geregeld aanzienlijke volumes nodig heeft. Waarop De Jaeger direct zegt dat ze liever 500 dan 1000 polo’s bestelt. “Het is mijn uitdaging om nooit een nabestelling te doen,” verklaart ze. “Op is op en dan wil ik weer iets nieuws. Ik ga voor nieuwe ideeën en innovatie.” Hoen: “Ik push nooit grote aantallen, ook niet bij textiel. Dat hoeft ook niet meer, want ook promotioneel textiel kan in lage oplagen custom made worden geleverd. Bijbestellen kan altijd. Maar wees behoudend, helemaal als je weet dat er een naamsverandering of nieuw logo aan zit te komen.” Tim Hoen houdt van opdrachtgevers die weten wat ze willen. “Weet je wat pas moeilijk is? Een klant die vraagt of je iets leuks hebt. Helemaal als hij geen idee heeft van prijzen. Als de klant denkt dat een product één euro kost maar in werkelijkheid kost het twee euro, krijgt de leverancier ten onrechte de kous op de kop en vindt de klant dat hij te duur is.”

Eerlijk Prijs is, zeker in deze tijd, een belangrijk element in de relatie­ geschenkenbranche. Met haar ruim 20 jaar ervaring weet Jolique de Jaeger daar alles van. “Ik werk soms met meer-

dere leveranciers, maar ik leg zelden de offertes naast elkaar. Ik weet wel zo’n beetje wat de producten kosten. Ik betaal bij wijze van spreken zelfs liever ietsje meer als ik weet dat alles goed komt, zonder problemen, op tijd. Ik wil een goede verstandhouding met mijn leveranciers, ik wil eerlijk worden behandeld. Ik wil me safe voelen. Als die basis er niet is of verdwijnt, neem ik afscheid.” Hoen: “Wij zijn ook geen prijsvechter. Maar daarvoor kunnen wij wel constante kwaliteit leveren. En mocht het een keer niet goed gaan, dan haal ik de producten terug en los ik het op.”

Uitwerking Business gifts en give away’s en kerstpakketten zijn uiteen­ lopende métiers, weet ook De Jaeger. De werkmaatschappijen besteden ook de kerstpakketten uit. Maar voor de collega’s van het hoofdkantoor, onder wie ook de raad van bestuur, en een aantal belangrijke relaties van het hoofdkantoor gaat De Jaeger er zelf mee aan de slag. “Omdat ik dat zo leuk vind!” De Jaeger: “Een paar jaar geleden begon ik met serviesgoed in het kerstpakket. Elk jaar daarna zat er weer een aanvulling in. Op een gegeven moment vond ik het genoeg en wilde ik er mee stoppen. Tot dat een directielid vroeg welk serviesgoed hij dit jaar kon verwachten en welke lekkere dingen er nu weer in zaten. Dat geeft aan dat een goed gekozen geschenk zijn uitwerking niet mist. Het bevestigt mijn motto: ik doe iets goeds cadeau of ik doe niets cadeau, of het nu om een kleinigheid gaat of een kostbaar geschenk. Daar zit niks tussen. Wat heb je eraan als het achter in de kast belandt?” 9

(advertentie)

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

31


v i e wz

tekst: Allard Frederiks

Gemaco Master Class over maatschappelijk verantwoord ondernemen

‘Netjes zakendoen kost niets’ Op het gebied van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zijn er talrijke keurmerken en richtlijnen. Maar wat zijn nou de werkelijke handvatten voor duurzame productie van gifts en premiums? Gemaco wijdde er een masterclass voor relaties aan.

H

oog bezoek in Breda. Oud-minister Jan Kees de Jager, van 2010 tot 2012 minister van Financiën in het kabinet-Rutte I, sprak tijdens de Gemaco Masterclass over zijn ervaringen in de politiek. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het thema van de masterclass, ligt hem na aan het hart, vertelde hij. Maar De Jager gooide het meer over de persoonlijke boeg, en toonde onder meer foto’s van zijn ontmoeting met oud-president van de Verenigde Staten, George Bush jr. Gemaco had ook managing director Lex de Bruijn van Fira uitgenodigd om zijn visie op verantwoord zakendoen te delen. Fira is een mvo-kennismakelaar. Voordat De Bruijn het bureau oprichtte, was hij ISO-auditor. Later adviseerde hij ondernemingen als CocaCola en Sony op het gebied van mvo. De boodschap van De Bruijn: socio-economie is de enige weg naar een duurzame toekomst. “People Planet Profit, Triple Bottom Line – het zijn begrippen die we vaak voorbij horen komen. Maar mvo wordt alleen maar een succes als je het met geld kunt voortdrijven.”

Eigenlijk kun je mvo zien als business development, stelde De Bruijn. “Op basis van een visie op mvo voor de toekomst zet je je business development op. Zo doen de Akzo’s en Philipsen van deze wereld het ook.”

Trendsetter Ook directeur strategie Jos Schröer van gastheer Gemaco Group betoogde dat mvo echt gaat werken als het geld oplevert, of ten minste budgetneutraal is. Gemaco heeft vestigingen in zeven landen. Schröer: “Op Europese schaal zijn we best een grote speler in de branche. We willen daarom een trendsetter zijn, en geen volger. Onze missie is dat we graag samen willen werken aan een betere wereld.” Net als veel andere leveranciers produceert Gemaco in zogenoemde risicolanden. “Dan is het belangrijk dat je duidelijk kunt maken hoe en waarom dat gebeurt.” Schröer memoreerde de ramp in Bangladesh, in april van dit jaar. Een kledingfabriek van acht verdiepingen stortte in. Daarbij vielen 1.127 doden. “Als gevolg daarvan zijn allerlei initiatieven ontstaan, zoals het 8

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

33


v i e wz

‘Netjes zakendoen kost niets’

Schone Kleren Programma. Er gebeurde voor die tijd al het nodige, maar kennelijk was dat niet afdoende om dit soort rampen te voorkomen.” Gemaco ondersteunt verschillende mvo-initiatieven. “Dat doen we ook omdat onze klanten daar om vragen – daarmee bedoel ik natuurlijk: úw klanten vragen daar om. Zij zullen in toenemende mate willen weten: waar komen die producten vandaan, hoe worden ze gemaakt?” Een concern als Unilever heeft op dat punt mooie doelstellingen geformuleerd, stelde Schröer. “Het is goed dat dit soort bedrijven stappen zetten, zodat wij als leveranciers daar aan mee kunnen doen, en we die kennis ook kunnen doorgeven aan de wat kleinere klanten.” Ook vanuit merkbescherming is het van belang om geen risico’s te lopen, haalde Schröer aan. “Het merk heeft een enorme waarde. Ik heb het voor de gelegenheid nog even opgezocht: Coca-Cola is 77 miljard dollar waard, Apple 76 miljard. Je kunt je voorstellen: als daar iets niet goed gaat, dan heeft dat grote gevolgen.”

Geboden Gemaco onderschrijft de Code of Conduct van de Global Compact van de Verenigde Naties. Deze gedragscode bestaat uit tien ‘geboden’ op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. “Maar het is niet zo moeilijk om zo’n verhaal te onderschrijven en daar elk jaar een paar duizend euro voor te betalen. Het gaat er vooral om: wat doe je écht?” Hoe geeft Gemaco dan wel handen en voeten aan het mvobeleid? “We zijn lid geworden van het Business Social Compliance Initiative.” BSCI is een dochterorganisatie van de Foreign Trade Association, en houdt zich bezig met de verbetering van arbeidsomstandigheden op basis van de tien geboden van de Global Compact van de VN. Van vergelijkbare organisaties in andere sectoren is Gemaco ook lid, zoals Fira, dat sterk is in de financiële wereld.

Tekortkomingen Fabrikanten die aan Gemaco leveren, zijn allemaal BSCIgeregistreerd. Nieuwe producenten moeten de gedragscode ondertekenen, waarna een auditbureau een onafhankelijk rapport opstelt. Voldoet de fabriek op een aantal punten niet aan de eisen van de sociale audit, dan moeten deze tekortkomingen eerst worden verholpen. De vermelding in het BSCI-register is drie jaar geldig. Daarna wordt er een nieuwe audit uitgevoerd. Schröer: “Door zaken te doen met een leverancier die is aangesloten bij initiatieven als BSCI, koopt u zekerheid voor uzelf en voor uw merk.” Werkt het niet prijsverhogend, wilde een toehoorder weten. “Voor een bedrijf als Gemaco is het allerduurste als zaken niet goed geregeld zijn en naderhand alsnog recht gezet moeten worden.” Daar tekende Schröer wel bij aan dat de kwaliteit van het product zelf een apart traject is. “Als je volgens mvo-richtlijnen werkt, doe je je zaken heel netjes. Maar dan heb je nog niets verbeterd aan de kwaliteit van je uiteindelijke product. Dat is een aparte stap die we ook doen; niet alleen met social audits, maar ook door de keuring van producten zorgen we dat we zekerheid kopen.”

9

Gemaco Gemaco is actief op het vlak van premiums en relatiegeschenken. Daarnaast ontwikkelt Gemaco spaar- en loyaliteitsacties en textiel- en fulfilmentprogramma’s. Het bedrijf, met een omzet van ruim 60 miljoen euro, heeft verkoopkantoren in Nederland, Duitsland, thuisland België, Sjanghai, Parijs, Warschau, Basel, Londen en Manchester.

(advertentie)

2013 - nummer 3 – www.promz.nl

35


c o l u m nz

Tekst: Kees-Jan Rozestraten

Op safe spelen, dat is pas gevaarlijk! Ballen zijn belangrijk in deze tijd. ‘Ballen tonen’. Dat wordt naar mijn mening steeds belangrijker. Lef is namelijk wat ik mis in de maatschappij, op dit moment. Maar ook in ons vakgebied ontbreekt het aan lef.

K

ijk ‘ns naar politici die op de televisie verschijnen en het ook allemaal niet meer weten. Dat mogen we toch wel stellen. Nou is het ook bést een lastig karwei om een land uit een dal te halen. Zeker als alle landen om je heen er óf net zo erg of nóg erger aan toe zijn. Dus wat dat betreft neem ik niemand iets kwalijk. Maar toon eens lef. En let op; dat betekent niet het zomaar doen van ondoordachte dingen. Nee, lef betekent op een andere manier nadenken, dingen beredeneren en dit vervolgens op een onorthodoxe wijze uitvoeren.

bevonden. En dat daarom de klant toch maar die veilige, maar o zo saaie, prijsactie weer een keer wil doen. Ook een gevaar van vandaag de dag is het doen van concessie op concessie. Waardoor er op een gegeven moment niets meer overblijft van dat geweldige idee. Bijna niemand durft zich namelijk meer ergens hard voor te maken, want eigenlijk is iedereen bang voor zijn baan. En loopt dus vervolgens dan maar graag mee op het brave pad dat de directie heeft uitgestippeld. En dat is helaas niet altijd het beste pad.

Braaf en vlak

Natuurlijk is financieel verantwoord gedrag altijd van groot belang geweest. Niemand kan zich permitteren om zomaar wat te doen. Maar kijk nou ook eens om u heen. Kijk ook over de grenzen, verruim uw blik. En wat valt dan op? Lef is leuk. Lef valt op en zorgt voor onderscheid. Lef beklijft. Want lef zorgt voor onorthodoxe aanpakken. Dingen die u dus nét anders aanpakt dan uw grootste concurrent. Oplossingen die een ander niet zou dúrven te bedenken. Of promotionele campagnes die overredingskracht en karakter nodig hadden bij de jaargesprekken met de retailer, maar die achteraf zeer succesvol bleken te zijn op de winkelvloer. 8

Naar mijn mening ontbreekt het, en jammer dat ik dat moet constateren, ook in ons gewaardeerde vakgebied aan lef momenteel. Het is allemaal zo braaf, zo vlak. En daardoor zo vreselijk saai. In de media, op de winkelvloer. Zelfs online verveelt al snel. Nog nooit werd ik zo vaak geconfronteerd met acties die op het laatste moment worden afgeblazen. Want ‘de introductie van het nieuwe product wordt helaas toch weer uitgesteld’, ‘de directie heeft budgetcuts op alle merken doorgevoerd’ of door originele en -mede daardoor- verrassende concepten, die te riskant worden

Onorthodoxe aanpakken

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

37


c o l u m nz

Op safe spelen, dat is pas gevaarlijk!

Lef valt op en zorgt voor onderscheid Nou heb ik het niet over een Kerstactie tijdens de zomermaanden. Want ook dat is lef natuurlijk, maar dat gaat te ver. Nee, ik bedoel buiten uw kaders denken. Nét even verder gaan in een brainstorm. Net iets meer durven. Je hard maken voor een idee waar jij in gelooft. Of het advies van de ingehuurde specialist in zijn geheel volgen. Waarom huur je anders zo’n externe partij in?

Grijze massa Maar lef is ook eng. En dat realiseer ik me. Want lef betekent dat je opstaat uit de grijze massa. Lef betekent dat je soms alleen zult staan, ondanks dat je écht vindt dat jouw idee goud waard is. Maar kijk nou eens wat lef mensen heeft gebracht. De mensen (of beter: merken) die in positieve zin opvallen in de wereld hebben stuk voor stuk lef getoond. Kijk naar een merk als Apple of Nike. Hebben die lef gehad? Nou en of! Of Facebook. Hebben die lef getoond? Wat dacht u? Denk ook eens terug aan de grote, succesvolle acties op communicatiegebied. Want de opvallende zijn blijven hangen. En vaak stond een flinke dosis lef aan de basis van de activiteiten. Kijk naar Smiths; zij durfden het aan om initieel heel veel geld te stoppen in een actie met simpele ronde schijfjes. En zie daar: het succes van de Flippo was ongekend. Of een suf, totaal niet onderscheidend merk als Daewoo. Zij hebben een tijd gehad met ontzettend opvallende communicatie. Mazda was eind 80-er jaren opeens een leuk –en ook gewild- merk, door de fantastische campagnes van PMSvW/Y&R. Maar voor sommige commercials was wel degelijk lef nodig. Redelijk recentelijk nog het succes van Bavaria met de Dutch dress; het oranje jurkje. Wat een lef; je richten op vrouwen in plaats van mannen. Er zijn brouwers die het echt niet aan zouden durven. En wat een succes! Of Albert Heijn met hun mini supermarkt. Ook lef. Want het zal een hele heisa geweest zijn voordat deze actie logistiek goed en verantwoord in elkaar zat. Maar ook de campagne van Hi, dat als telecommerk durft te zegen ‘Wie belt er nou nog’? Of DELA, dat een hele campagne durft te maken die niet één keer in gaat op hun dienstverlening, maar wél op de emotie erachter. Ook veelzeggend in dit licht is dat grote, vernieuwende Esprix-cases steeds vaker uit de hoek komen van de format-bedenkers. GTST dit jaar, vorig jaar The Voice of Holland. Daar durven ze dus nog wel!

dag tot en met donderdag geen stropdas. Heeft lak aan gekonkel. Hij durft meer dan zijn collega’s. Hij wijkt af van gebaande paden. Eén kleine nuance moet ik eerlijkheidshalve toevoegen…. Ik zei ‘ik heb een klant…’. Dat moet eigenlijk zijn: ‘Ik had een klant…’. Want inderdaad, Daan was zeer succesvol. Maar liep toch tegen muren op. Hij is dus recentelijk vertrokken bij zijn werkgever. En zit nu overigens veel en veel beter. We gaan nog veel van Daan horen!

Anders doen Denkt u eens na over het volgende: als je succes blijkbaar afhangt van de mate waarin je als merk opvalt, anders bent, of opmerkelijk bent, dan is ‘op safe spelen’ misschien dus wel het meest gevaarlijke wat je kan doen. Enfin, ook in ons vak is lef dus onmisbaar. Want we zitten toch te smachten naar mooi, opvallend en onderscheidend werk. Een retailer die het nu echt anders gaat doen. Een ondernemer die de rand op zoekt. Free Record Shop heeft weinig lef getoond de afgelopen jaren. Online was onbekend en dat durfden ze niet aan. V&D bleef ook altijd een grijze muis, ondanks enkele goede pogingen om fraaie winkels en concepten neer te zetten. Bij hoeveel bedrijven ben ik niet geweest die geen lef hadden. Geen ballen. Altijd voor het zekere kiezen, altijd de weg van de minste weerstand. En hoeveel van deze bedrijven bestaan nu nog? Ik kan u verzekeren: niet heel veel. Mijn advies: pas dus op dat u niet ‘terug naar af’ gaat. Maar wel ‘terug naar lef’! 9

Kees-Jan Rozestraten is managing director van bureau De Combinatie van Factoren, email: kees-jan.rozestraten@dcvf.nl

(advertentie)

Riemen en ruiten Ik heb ook een klant die door riemen en ruiten gaat. Laten we hem Daan noemen. Daan gaat soms echt keihard in tegen het beleid dat van hogerhand wordt opgelegd. Hij trekt zich weinig aan van zijn voorgangers. Hij gelooft namelijk in zichzelf zonder arrogant te zijn. Hij gaat recht op zijn doel af. Draagt ook op maan-

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

39


tekst: Charles Borremans

Merkactivatie is een strategie voor de lange termijn

De tijdelijkheid voorbij ‘Een tijdelijke verandering van de prijs-waardeverhouding, opdat verkopen worden gestimuleerd’. Er zijn vele definities van sales promotion en dit is er één van. En die klopt nog steeds.

H

et product of de dienst wordt goedkoper of er wordt een cadeautje aan toegevoegd om op die manier de verkopen een impuls te geven. En dat alles binnen afzienbare tijd, want promotionele activiteiten kenmerken zich door een overzichtelijk tijdspad. Een gemiddelde promotie is van tijdelijke aard en duurt bijvoorbeeld een paar weken. Mede door dit tijdelijke karakter zijn promoties – terecht – altijd beschouwd als tactische marketingcommunicatie middelen. Maar hoe zit dat met de ‘opvolgers’ van sales promotion: actiemarketing en merkactivatie? Gaat het hier ook om kortetermijndenken of zijn dit fenomenen voor de lange termijn en spelen ze wel degelijk een strategische rol ter ondersteuning van het merk?

42

het fenomeen ‘tijd’ een heel andere betekenis krijgt. Van korte naar lange termijn. Per slot van rekening is een strategie een plan, waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd, die bedoeld zijn voor de lange termijn. Zoals gezegd, zullen merken op een actieve manier in contact moeten komen met de consument. Maar dit in contact ‘komen’ is niet genoeg. Merken zullen daarna voortdurend in contact moeten ‘blijven’ met hun doelgroep. Contact wordt een constante factor. Contact is een continuüm. In dat contact naar en met de consument zijn een viertal ‘keywords’ van belang: beleving; relatie; conversatie en relevantie. Dit zijn de vier trefwoorden, die de pijlers zijn voor het verschijnsel merkactivatie of zo u wilt brand activation. Laten we deze merkactivatiepijlers n’s wat nader bekijken.

Misverstand

Beleving

‘Wellicht is het grootste misverstand, dat opdrachtgevers actiemarketing puur blijven zien als een tactisch in te zetten fenomeen. Actiemarketing wordt dan een 'ding' gericht op kortstondig resultaat. Daar is op zich niks mis mee, maar actiemarketing kan (en moet) ingezet worden als een strategie, die het merk activeert. Er is gewoonweg geen toekomst voor passieve merken. Merken moeten zich op een actieve manier naar consumenten (doelgroepen) toe bewegen en met die consumenten in contact komen. De tijd van passieve eenrichtingscommunicatie ligt definitief achter ons. Actiemarketing of liever merkactivatie is een strategisch middel om merken in beweging te krijgen en naar doelgroepen toe te acteren’. Met deze regels eindigde het interview met mij, zoals dat stond afgedrukt in het vorige nummer van PromZ Magazine (nummer 2). Het gaat dus om een strategisch middel en dit impliceert, dat

Onder beleving verstaan we alles wat een consument of klant ervaart in de omgang met het merk. De consument moet zich goed voelen in die beleving. Gek genoeg wordt dit als iets nieuws gebracht, maar beleving kent van oudsher een lange traditie. Per slot van rekening deden bijvoorbeeld kruideniers in vroeger tijden ook al hun uiterste best om de klant zich zo goed mogelijk te laten voelen in hun winkel. Mijn vader werkte vroeger bij HERO en ik kan me de zwart wit foto’s uit de het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw nog duidelijk voor de geest halen. Hierop zag je mijn vader – in stevige winterjas – met een aantal collega’s poserend te midden van strak gespiegelde schappen met honderden HERO limonadeflesjes en conservenblikken. In zo’n kruidenierswinkel was de beleving perfect, want deze kruidenier had z’n winkel op orde en daar deed de klant graag z’n boodschappen. Dat beleving anno heden weer zo’n belangrijke rol is gaan spelen,


c o l u m nz

Red Bull. Sell community, not products. Het drankje komt altijd op de tweede plaats.

heeft te maken met het feit, dat in de jaren zestig de focus vol op het distributieproces is komen te liggen. De opkomende supermarkten gingen zich onderscheiden door de ‘supply chain’ en logistieke processen en als consument gingen we boodschappen doen langs eindeloze rijen schappen, waartussen wij anoniem een winkelwagentje voortduwden. Anno heden is de logistiek in bijvoorbeeld de retail een ‘conditio sine qua non’. IKEA leidt ons pijlsgewijs de winkel door en dat is prettig om uiteindelijk de kassa te vinden, maar veel leuker zijn de met IKEA-meubels gedecoreerde interieurtjes in het meubelwarenhuis, die ons als diorama’s uitnodigen het thuis ook zo in te richten. Pure beleving dus! Beleving, die we eigenlijk al ervaren als we de IKEA-gids doorbladeren. Niet alleen in de retail gaat het steeds meer om beleving. Ook in de dienstverlening zie je dat beleving een steeds grotere, zo niet bepalende, rol gaat spelen. Neem bijvoorbeeld de ‘Mooie Woorden voor Elkaar’-campagne van (uitvaart)verzekeraar DELA. Naast op ontroering gerichte ‘thematische’ tv-commercials,

kent de campagne ook een sterk activerend element. Zo kan iedereen op de website van DELA een boodschap achter laten voor een dierbare of geliefde. Hiermee krijgt de campagneregel ‘Waarom wachten met iets moois zeggen als het ook vandaag kan’ daadwerkelijk inhoud en worden mensen actief bij de campagne betrokken. Ook bij fast movers wordt het belevingsaspect steeds belangrijker. Een merk als Dove is daar bijvoorbeeld al heel lang mee bezig. Maar ook voor een rookworstmerk als Unox geldt: het is een en al beleving! Je kunt je toch geen oer-Hollandse schaatswinter meer voorstellen zonder Unox…

Relatie Het tweede trefwoord betreft: relatie. Het merk zal een relatie met een consument moeten opbouwen en daar voortdurend in moeten investeren. Dit vereist een actieve houding van een merk, want dat opbouwen van zo’n merk/consument-relatie is 8

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

43


c o l u m nz

De tijdelijkheid voorbij

Real Beauty Campaign

Merkconversatie. Echte schoonheid-campagne van Dove.

Ook bij fast movers wordt het belevingsaspect steeds belangrijker geen sinecure. Zo heeft mediagoeroe Simon Dumenco in het Amerikaanse reclamevakblad Advertising Age van februari vorig jaar nog boud gesteld, dat heel veel consumenten helemaal geen relatie met merken willen. Consumenten willen wel informatie ontvangen van een merk, maar of dat nou betekent, dat ze écht een relatie met dat merk willen… Overigens betekent dit niet, dat je überhaupt geen relatie met een merk kunt opbouwen. Uit recent onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC) blijkt, dat dit wel degelijk kan. Consumenten kunnen echt een band hebben met een merk, zoals ze die ook hebben met een goede vriend. Hoewel volgens SWOCC 70% van de consumenten zegt geen relatie te ervaren met de merken die ze gebruiken, heeft 30% van de consumenten die relationele merkervaring dus wel. Bij een kleine groep consumenten kan zelfs gesproken worden van een zeer sterke relatie. Mijns inziens geven deze cijfers alle aanleiding om als merk actief te investeren in je doelgroepen. Als gevolg van de niet te stuiten opkomst van het huismerk, zal vooral het A-merk het contact met de consument moeten zoeken. Door de enorme kwaliteitsverbetering van het huismerk, vervaagt het verschil met het A-merk, dat het op prijs nooit meer zal kunnen winnen en z’n heil dus zal moeten zoeken in de toegevoegde waarde, dat voor een deel ligt in het actieve contact met de consument.

Conversatie Dit contact moet uiteindelijk tot een daadwerkelijke conversatie tussen merk en consument leiden. Overigens is de eerder genoemde Simon Dumenco ook hierover kritisch. Hij stelt, dat een conversatie tussen merkeigenaren en consumenten nooit werkelijkheid zal worden. Veel consumenten volgen en ‘liken’ weliswaar merken, maar volgens Dumenco doen ze dit alleen maar omdat ze informatie willen ontvangen. Ik denk, dat er meer achter zit en dat je het begrip ‘conversatie’ breder moet zien dan alleen het contact tussen het merk en de consument. Net zo belangrijk – zo niet belangrijker – is de conversatie over het merk door en de ervaringen tussen de consumenten onderling. Je kunt hier als merk niet passief bij blijven toekijken. Merken zullen hun rol in die onderlinge consumentenconversatie moeten spelen. Zeker als het merk in maatschappelijke discussies wordt betrokken zoals de discussies over anorexia of obesitas. Merken als Dove (Echte schoonheid-campagne) en Coca-Cola (Samenkomen- en Be OK-campagne) hebben inmiddels bewezen door een actieve opstelling hun rol in die discussies te hebben opgepakt.

Relevantie Deze campagnes van Dove en Coca-Cola voldoen ook zeer aan de vereiste van relevantie. Zonder relevantie is elke vorm van marketingcommunicatie feitelijk zinloos, thematisch en actiematig. 8

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

45


c o l u m nz

De tijdelijkheid voorbij

(advertentie)

De merkbeleving moet bij de kern van het merk passen. Je ziet bepaalde merken dat goed doen, zoals Blue Band en Albert Heijn. Blue Band weet al jaren op een consequente manier moeders met kinderen te bereiken en te ‘beraken’. Hierbij zijn thema en actie volledig met elkaar verslingerd. Datzelfde geldt voor Albert Heijn. Alles wat AH doet is actiematig, maar is even zozeer ‘merkwaardig’. En altijd relevant. Of het nou om ‘Hamburgers met korting’ gaat of om Hamsteren of het sparen van keukenmini’s. Feitelijk zie je bij de acties van Albert Heijn de vier pijlers van merkactivatie – beleving, relatie, conversatie en relevantie – bij elkaar komen. Hoewel ik van mening ben, dat er bij AH nog niet écht sprake is van merkactivatie. Daarvoor is een en ander nog té klassiek promotioneel en ontbreekt bovenal het kenmerkende centrale creatieve platform. Dit centrale creatieve platform is per slot van rekening essentieel voor het fenomeen merkactivatie/ brandactivation. Door een brede en naadloze integratie van meerdere communicatiemiddelen in dit creatieve platform moeten consumenten geactiveerd worden. Die activatie is de feitelijke bewijsvoering van de boodschap van het merk. Het is evident, dat je dit als merk niet eenmalig doet, maar de activatie gedurende langere tijd, strategisch inzet, wil je uiteindelijk een resultaat (interest, trial, loyalty) op termijn voor het merk realiseren.

Voorbeeld Red Bull Meest sprekend voorbeeld? Red Bull. Deze energiedrank manifesteerde zich in reclame-uitingen met de slogan ‘Red Bull geeft je vleugels’. Een – wat naderhand bleek – al te optimistische claim, want uit een onderzoek onder universiteitsstudenten bleek dat Red Bull geen enkele invloed had op het concentratievermogen of de cognitieve prestaties van de gebruikers. Hetzelfde gold voor sportieve prestaties. Toch is dit van oorsprong Oostenrijkse energiedrankje sinds 1987 uitgegroeid tot een wereldmerk. Hoe? Door een consequent uitgevoerde, lange termijn activatiestrategie, die gebaseerd is op een platform, dat draait om ‘extreme sports’. Met evenementen zoals de Red Bull Air Race World Series, de Red Bull Crashed Ice-wedstrijden en Red Bull Cliff Diving weet het merk fysiek contact te leggen met honderdduizenden mensen. Miljoenen mensen worden daarnaast met virals bereikt via online kanalen (waaronder YouTube) en social media. Red Bull’s Facebook-pagina heeft maarliefst 33 miljoen fans! Red Bull heeft er games, koppelt zijn eigen tv-kanaal aan Facebook, en verbetert continu, met input van de fans, de vele video’s van de atleten die er zijn te zien. Kortom, als er maar iets van avontuur valt te beleven, is Red Bull aanwezig. Zoals recent bij de ruimtesprong van de Oostenrijker (jawel!) Felix Baumgartner. Opmerkelijk genoeg heeft het bedrijf zich zelden beziggehouden met traditionele marketing. De filosofie is: ‘Sell community, not products’. Dat betekent: het drankje staat altijd op de tweede plaats, in de eerste plaats gaat het om de beleving van extreme individuen, die tot de verbeelding spreken. Deze beleving leidt tot een relatie tussen merk en consument, is een voortdurende bron van conversatie (wereldwijd!) en is altijd relevant voor het merk. En dat allemaal gedurende lange tijd. 9

Charles Borremans is partner bij bureau Goud Activatie in Amsterdam, charles@goudactivatie.nl.

8

2013 - nummer 3 – www.promz.nl

47


In the Picture z Leveranciers van premiums en relatiegeschenken staan in de rubriek In the Picture centraal.

3

Wat heeft MultiGift.nl opdrachtgevers te bieden?

9 1

Paul Visser

MultiGift.nl focust op verkopen via internet en heeft het complete ordertraject in eigen beheer. Iedere fase van het orderproces wordt door ons zorgvuldig in de gaten gehouden en waar nodig bijgestuurd. De lijnen zijn kort en daardoor kunnen wij altijd snel schakelen. Daarnaast hoeven opdrachtgevers pas te betalen als de order naar tevredenheid is afgeleverd.

vragen aan Paul Visser van MultiGift.nl.

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen?

Begin 1992 verwachtte ik een oproep voor militaire dienst. Ik kon onder militaire dienst uitkomen wanneer ik onmisbaar zou zijn voor mijn eigen bedrijf. Binnen mijn toenmalige netwerk werd regelmatig gebruik gemaakt van koeriersdiensten en zo kwam ik op het idee om zelf een koeriersdienst te beginnen. Na ruim een jaar kilometers vreten kreeg ik de vrijstelling van militaire dienst en dat kwam geen dag te laat. Dat was namelijk niet “mijn ding” en ik besloot het roer om te gooien. Als koerier reed ik regel­matig voor een relatiegeschenken importeur uit Roelofarendsveen (ja die). Aangezien de promotionele branche altijd al een grote aantrekkingskracht op me had, ben ik me daar verder in gaan verdiepen. Na een grondige analyse van de branche, ben ik van start gegaan met MultiGift en dat is inmiddels alweer zo’n 20 jaar geleden.

2

4 5

Typeer MultiGift.nl eens kort en krachtig! Niet lullen maar poetsen!

Welk advies zou je aan opdrachtgevers willen geven?

Online sales is onderdeel geworden van vrijwel iedere branche. Als u nog nooit relatiegeschenken online heeft besteld, probeer het dan gewoon eens.

6

Waar wil je dat MultiGift.nl staat over 5 jaar?

‘I have a dream!’ Over 5 jaar is MultiGift.nl uitgegroeid tot de Bol.com van de relatiegeschenken branche in Nederland. MultiGift.com is dan zelfs uitgegroeid tot de Amazon.com van de relatiegeschenken branche in Europa. Wat is het heerlijk om te dromen!

7

Hoe ziet jouw ideale klant eruit?

Ik keer deze vraag liever om. MultiGift.nl wil graag de ideale leverancier zijn voor klanten.

8

Wat is de grootste bedreiging in het vakgebied van promotionele producten?

De grootste “bedreiging” is dat veel “bedreigingen” een eigen leven zijn gaan leiden doordat er te veel over wordt gepraat en geschreven. Zo zijn er al hele boekwerken geschreven over importeurs en Chinezen die rechtstreeks de markt op zouden gaan. Ook wordt het internet door velen nog steeds als bedreigend getypeerd. We leven in een tijdperk waarin ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen en wellicht ervaren sommigen dat als bedreiging, maar het biedt naar mijn mening juist heel veel nieuwe kansen.

9

En wat is de grootste uitdaging in dit vakgebied?

Onder lastige economische omstandigheden door blijven groeien in een branche die in zijn totaliteit afneemt. 9

Hoe zie je je rol binnen MultiGift.nl?

Mijn rol binnen MultiGift.nl ligt hoofdzakelijk op het creatieve vlak en op het stroomlijnen van orderprocessen. Mijn passie ligt bij het verder ontwikkelen van onze online activiteiten en het verder uitbouwen van MultiGift.com in Europa.

MultiGift.nl, gevestigd in: Noordwijk bestaat sinds: 1993 aantal medewerkers: 7,5

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

51


tekst: Karin Schaper

De Knegt en Leeflang houdt traditie van kerstpakket graag in ere Arjan de Knegt maakt er geen geheim van dat hij een groot liefhebber is van het kerstpakket als het om eindejaarsgeschenken gaat. Hij is de helft van De Knegt en Leeflang, een bedrijf dat al bijna 15 jaar gespecialiseerd is in kerstpakketten, ofwel: het verzorgen van waarderingsmomenten voor relaties en medewerkers.

A

rjan de Knegt houdt van tradities en het kerstpakket is zo’n echte Hollandse traditie die we zeker in ere moeten houden, als het aan hem ligt. “Het gevoel van met het hele gezin een cadeau uitpakken, wat heel veel mensen zich van vroeger herinneren, is oersterk en onvervangbaar. Het kerstpakket mag een traditie zijn, het is wel een traditie die meer levend is dan ooit. Met een kerstpakket brengt een werkgever over dat hij echt zijn best heeft gedaan om een zo mooi mogelijk cadeau uit te kiezen.” Maar De Knegt en Leeflang heeft ook een keuzesysteem, James, in zijn assortiment. Iedere zichzelf respecterende eindejaarsspecialist kan niet zonder zo’n concept. “Wij zijn met James begonnen omdat opdrachtgevers erom gingen vragen. Het is ook een goed alternatief als je eens wil afwisselen. En ik begrijp ook wel dat complexe organisaties van zo’n concept zijn gecharmeerd, omdat ze er een stuk logistiek mee omzeilen. Maar het element van verrassing is minder dan bij het kerstpakket.”

Waardebonnen En over verrassing gesproken: het wekt geen verbazing dat ze bij De Knegt en Leeflang weinig op hebben met de waardebonnen van grote retailers, die steeds meer een onderdeel zijn van eigen keuzeconcepten of ‘stand alone’ worden ingezet als geschenk. Hij steekt de hand in eigen boezem. De leveranciers van relatie- en eindejaarsgeschenken hebben de bon min of meer zelf in the picture gezet.

52

In tenders, vertelt De Knegt, eisen opdrachtgevers inmiddels dat er ook een stuk of vijf waardebonnen worden aangeboden. “Daar is de branche niet blij mee, want zo leggen we een deel van onze omzet ergens anders neer,” licht hij eerlijk toe. “Als de opdrachtgever ook vraagt om een handvol bonnen van de Hema of V&D, besluiten we op basis van een gezond verdienmodel of we aan de tender meedoen. Er moet een goede balans zijn. Het is niet de bedoeling dat we de winkelketens aan extra omzet helpen terwijl we er zelf bij inschieten. Ik denk dat iedere opdrachtgever dat goed kan begrijpen. Bovendien, als je vijf waardebonnen aanbiedt waarmee men bij elkaar uit tienduizenden cadeaus kan kiezen, kun je net zo goed cash geld geven. Dat is nóg makkelijker. Dan kan de ontvanger in elke grote winkelketen terecht om iets te kopen,” besluit De Knegt ietwat ironisch. “Leveranciers zoals wij bieden toegevoegde waarde. Samen met de opdrachtgever bedenken we wat bij hem past, we verzorgen een mooi en origineel geschenk, we verpakken het mooi en zorgen dat de boodschap overkomt. Dat kan een grootwinkelbedrijf allemaal niet,” besluit hij. Hij voegt toe dat de boodschap overigens niet altijd met koeieletters uitgedragen hoeft te worden. “Als werkgever geef je je eigen mensen een cadeau als dank voor hun inzet. Dat moet zo persoonlijk mogelijk zijn. Dus hoef je niet met je hele corporate communicatie aan te komen of ze het gevoel te geven dat ze eigenlijk iets over moeten hebben voor een goed doel.”


g i f tz

Events zijn super voor de merknaam

Arjan de Knegt.

(advertentie)

Waarderingsmomenten De Knegt spreekt liever over het ‘eindejaarsgeschenk’ omdat het woord ‘kerstpakket’ hem te veel doet denken aan zomaar een doos-met-spullen. En hij heeft het graag over ‘waarderingsmomenten’. De Knegt: “Met een geschenk bedank je medewerkers voor hun inzet. Traditioneel gebeurt dat vooral met kerst, maar wij proberen voor onze klanten ook meer van die waarderingsmomenten door het jaar heen te vinden. Dat hoeft niet kostbaar te zijn, het kan drie keer per jaar gaan om een aardigheidje van vijf of tien euro. Een ander moment is des te verrassender, waardoor het geschenk en de boodschap die je wil overbrengen des te meer opvallen. Als medewerkers een belangrijk target hebben gehaald, bijvoorbeeld, dat kan zo’n moment zijn.” 8

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

53


De Knegt en Leeflang houdt traditie van kerstpakket graag in ere

g i f tz

(advertentie)

Klanten verkijken zich op de tijd die nodig is, zeker bij maatwerk De Knegt: “We hechten aan persoonlijke aandacht. We hebben verhoudingsgewijs ook veel klanten uit de zorgsector - dat matcht met ons bedrijf.” Het grootste deel van de klanten werkt met De Knegt & Leeflang voor eindejaarsprojecten, maar er is ook een divisie voor promotionele producten, van waaruit De Knegt & Leeflang bijvoorbeeld veel doet voor het Erasmus Ziekenhuis.

Boezemvrienden In hun studententijd besloten de boezemvrienden Arjan de Knegt en Kees Leeflang al om samen een bedrijf te beginnen. Hun gezamenlijke Bourgondische interesse in wijn leidde tot de start van een wijnwinkel en het verkopen van wijn volgens de destijds beproefde Tupperwaremethode. En zoals dat vaker gaat: een klant wilde wijn, wat mooie kazen en nog iets leuks erbij om naar zijn relaties te sturen, en voilà, de vrienden zaten in de kerstpakketten. Zelf hadden ze eigenlijk nooit gedacht dat het zo zou lopen. De Knegt zat in de hoek van marketing en communicatie, Leeflang was actief op het gebied van woninginrichting en styling. Op zich twee disciplines die goed passen bij het vak dat ze nu uitoefenen. Home en living is bij De Knegt & Leeflang ook een bepalend onderdeel van het assortiment voor de eindejaarspakketten. Hun gevoel voor sfeer, stijl en creativiteit heeft ook zijn weg gevonden in de ontwikkeling en productie van hun eigen home & living-producten onder de merknaam Leeff. Sinds een jaar of vier maken deze producten onderdeel uit van de kerstpakketten. Inmiddels is er een aparte BV opgericht omdat met ingang van oktober Leeff de consumentenmarkt opgaat via de retail en leeff.com. De Knegt: “We begonnen met Leeff om ons te onderscheiden van andere aanbieders van kerstpakketten. Nu kunnen we met Leeff ook omzet genereren in de consumentenmarkt.”

Heeft De Knegt nog een goede tip voor opdrachtgevers? “Klanten verkijken zich bijna altijd op de tijd die nodig is, zeker bij maatwerk. Tijdsdruk brengt risico’s met zich mee, ook voor de kwaliteit. Hoe later de beslissing wordt genomen, hoe meer druk er komt te staan op alle schakels in de ketting, om te beginnen bij de fabrikanten in het Verre Oosten. De factor tijd is zeker van belang bij eigen keuzeconcepten, waar voorraden een grote rol spelen. Die blender van Philips moet immers op tijd kunnen worden geleverd, ook als 10.000 medewerkers een keuze mogen maken. Zorg dat je echt eind september weet wat je wil wat betreft de eindejaarsgeschenken en bij je leverancier je 9 wensen hebt neergelegd.”

2013 - nummer 3 – www.promz.nl

55


gadget z O R I G I N E L E

E N

O P M E R K E L I J K E

P R O M O T I E - I D E E É N

 Jax flesopener. Jax laat u

van uw biertje of frisdrank genieten voordat u het heeft geopend. Door de unieke 8-vorm kunt u Jax met iedere zijde gebruiken. Geregistreerd ontwerp®. BeGlobal (088-8441238, www.beglobal.nl) RelatieZ 2013, stand A044

 Retrotas 1973: op

maat vervaardigde sport-/weekendtas in retrostijl. Geleverd vanuit China met ca. 3 maanden levertijd. Uit voorraad ook enkele standaardmodellen leverbaar. la Moustache (0411-675030, info@lamoustache.nl, www.lamoustache.nl)

 Bruut champagne. Eindelijk champagne in aantrekkelijke verpakking met een fantastische smaak tegen aantrekkelijke prijs. Kies uit een Brut traditionel, Brut Rosé en Grand Reserve (5 jaar gerijpd). Geleverd in luxe geschenkverpakking. Bijpassende glazen en coolers mogelijk. Bruut Champagne (070-2164147, info@bruutchampagne.com, www.bruutchampagne.com)

 Wij zijn klaar voor het WK

2014. Jullie ook!? Bel Alpha Impex voor de leukste WK premiums. Alpha impex BV (075-6216891, sales@alphaimpex.com, www.alphaimpex.com)

 Niet genoeg batterij? Met de Pocket Power kun je heel makkelijk je digitale apparaat opladen zonder stopcontact. Met ingebouwde 2000mAh Lithium batterij. Buis kan gedecoreerd worden met full color gepersonaliseerde papieren insert. Tiger Concept (030-2600400, www.tigerconcept.nl)

 THE GIFT I Het luxe keuzeconcept. Met The Gift Card kiest uw klant uit luxe cadeaus van de bekende design merken Cerruti 1881, Cacharel, Ungaro, Jean-Louis Scherrer en Nina Ricci. Wordt geleverd in stijlvolle geschenkverpakking (brievenbusformaat). Verkrijgbaar in div. prijsklassen (v.a. € 35,=). Voor verkoopinformatie raadpleeg uw relatiegeschenkenleverancier of kijk op www.thegift.fr/info

 S-Biner Slidelock.

Verbind, draag en houd je spullen extra beveiligd bij elkaar met de S-biner Slidelock. De clip is te vergrendelen door 2 simpele innovatieve plastic schuifjes. Verkrijgbaar in diverse maten en kleuren. Adola bv (055-3558044, www.adola.nl)

56


gadget z O R I G I N E L E

E N

O P M E R K E L I J K E

P R O M O T I E - I D E E É N

 Stroopwafelblikken. Een oer-Hollands geschenk wat over de hele wereld wordt gewaardeerd. Stroopwafels in een blik met eigen opdruk. Al vanaf 50 stuks: € 5,40. Fortune Factory b.v. (078-8907766, www.geluk.com)

 Een complete zaaiset met vijzel, stamper en een zakje biologische geteelde basilicum zaden. Sleeve wordt gemaakt van 300 grams karton en wordt eenzijdig full colour bedrukt volgens uw eigen ontwerp. Beschikbaar vanaf 120 stuks. Prijsindicatie €4,89. Promo seeds (0513-529192, verkoop@promoseeds.nl, www.promoseeds.nl)

 Ontdek de wonderen van het heelal

met deze zeer complete Bresser Lenzentelescoop 60/700, geleverd in een praktische koffer. Folux bv (0528-232476, info@folux.nl, www.bresser-online.nl) RelatieZ 2013, stand C039

 Deze krachtige Drosselmeyer notenkraker wordt beschouwd als de beste en meest krachtige notenkraker op de markt. Winnaar van diverse design prijzen. Advies consumentenprijs € 39,99. Första nederland (www.forsta.nl)

 Nieuwe editie! De geavanceerde kaarthouder Kniff2

is nu gemaakt van S-Grip®, een duurzaam materiaal (het zachte gevoel van leer, perfecte bescherming en onderhoudsvriendelijk). Het vouwmechanisme biedt 2 vakken voor eigen en ontvangen visitekaartjes. Homeij Oisterwijk (013-5238370, homeijgifts@homeij.nl, www.homeijgifts.nl) RelatieZ 2013, stand B062

 Xcada is een exclusief merk van X-masgiftsonline voor accessoires als trolleys, reistassen en trendy bureauklokjes. Travel- en cosmeticbag 'Mucca' set € 29,95. X-masgiftsonline (0573-400393, info@xmasgiftsonline.nl, www.xmasgiftsonline.nl)

 S+ Bestek: Moderne kleuraccenten - verrassend gevoel.

Hoogwaardig 18/10 edelmetaal bestek met siliconen handgrepen in verschillende trendy kleuren. Als 24- of 30-delige set verpakt in een praktische metalen opberg- cq geschenkbox. Villeroy & Boch B2B Tableware, Monique Gunther (06-21712785, gunther.monique@villeroy-boch.nl)

58


gadget z O R I G I N E L E

E N

O P M E R K E L I J K E

P R O M O T I E - I D E E É N

 Hurricane is een paraplu van comfortabele

afmeting in materiaal van top kwaliteit om u te beschermen tegen zowel regen als, met zijn UV-bescherming, zon. Het openingsmechanisme maakt dat deze paraplu gemakkelijk in het gebruik is. Geregistreerd ontwerp®. BG Promotions (075-6224196, info@bgpromotions.nl, www.bgpromotions.nl)

 Cerruti 1881 | Sommelier wijn set. Stijlvol schenken? Met deze verfijnde design gift zal de ontvanger nog jarenlang plezier beleven bij het openen en schenken van elke fles wijn. Verpakt in luxe giftbox. Prijsindicatie: vanaf € 49,20. Voor verkoopinformatie raadpleeg uw relatiegeschenkenleverancier of neem contact op met 06-43814190, sales@plastoria.nl

 More effect than you expect...

Een bijna magisch en oneindig intrigerend vouwmechanisme. Daarmee wekt logoloop® de nieuwsgierigheid van iedereen die het in handen krijgt. Blikvanger (020-4231819, www.logoloop.nl, www.blikvanger.com)

 BliQje – schuif de deksel van het BliQje en breng je unieke boodschap over. Inlegkaartje kan max. 48 centimeter lang gemaakt worden. Stop er een leuke vulling of een inlegkaartje in, en de maling is klaar voor verzending. locoMix (030-2611076, www.locomix.nl/bedrijven)

 The Inbetween Peace & Love.

Awesome, Simple & Cute! Polstasje met ritssluiting, geschikt voor je smartphone en lipstick. Handgemaakt van gerecycled snoeppapier. De lederen polsband is afneembaar. Afm. 18x10x3cm. Beschikbaar in 15 kleuren. Ollin Promo (06-51804878, ben@ollintassen.nl, www.ollintassen.nl)

 Fleece deken 80x120cm van 180gr/m2, bijeengehouden door een pluchen pinguïn. Kinderen vinden hem geweldig. In kleine oplage te bestellen. Prijsindicatie € 7,85. Ose Promo Grou (06-15838484, carla@osepromo.nl, www.osepromo.nl)

60

 BrandCharger® PowerBank zorgt ervoor dat uw mobieltje onderweg altijd opgeladen kan worden terwijl uw merk prominent zichtbaar is door de unieke backlight logo-verlichting. Charge up your brand! BrandCharger europe (010-4434350, info@brandcharger.eu, www.brandcharger.eu)


gadget z O R I G I N E L E

E N

O P M E R K E L I J K E

P R O M O T I E - I D E E É N

 Unieke Serving Tray, gemaakt van een gerecyclede wijnfles. Gebruikte wijnflessen worden ingezameld en schoongemaakt in Ho Chi Minh City, Vietnam. Vervolgens worden ze omgesmolten in een oven waardoor elk exemplaar van de fair trade Borrel Bottle uniek is. Joosten Promogifts (0481-454250, info@joostenpromogifts.nl)  De Isosteel vacuüm potten met verchroomde deksel zijn

ontworpen om bij elke mooi gedekte tafel te passen. Dubbelwandig 18/8 roestvrij staal met hoge kwaliteit vacuüm zorgt voor uitstekende thermische prestaties. Verkrijgbaar in 3 maten (0,6/1,0/1,3L). isOsTeel Germany Phone (0049 611-186890, info@isosteel.de, www.isosteel.de)

 iPhone Dock. Versterker zonder batterij, geschikt voor iPhone 4 en 5 met siliconen hoorn. Formaat is 14,5 x Ø 6,7 cm. Meer info in onze Eindejaarstoppers Webo Promotion (036-7670330, sales@weboprom.nl)

 *Fairtrade* Chocoladeletters.

- Smaken: Melk/Wit/Puur. - Letter: A t/m Z. - Logo bedrukking in full color. - Diverse soorten. Choco-Paradijs (036-5349687, info@choco-paradijs.nl, www.choco-paradijs.nl)

 Een beleveniscadeau dat kwaliteit uitstraalt en

 Xoopar Illume. Creditcard formaat 'sync & charge' kabel met alles-

in-een USB adapters: lightning, 30 pin en micro USB. Geschikt voor 99% van alle apparaten. LED verlicht uw logo. All-over print aan twee kanten is ook mogelijk. Een geweldig promotioneel gadget. WOT-P promoproducts (0416-671777, sales@wot-p.nl, www.wot-p.nl)

inspireert? Selection by Bongo! Keuze tot 100 belevenissen: wellness, culinaire en actieve belevenissen of zelfs hotelovernachtingen! Voor 25, 35, 70 of 100 euro. smart&co bv (Bongo) – (010-4035368, business@bongo.nl, www.bongo.nl/zakelijk)

 Doe je favoriete ingrediënten tussen 2 casinoboterhammen in deze unieke Diablo snack toaster. Even verwarmen op gas of elektrische plaat, en smullen maar. Advies consumentenprijs € 24,99. Första nederland (www.forsta.nl)

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

63


gadget z O R I G I N E L E

E N

O P M E R K E L I J K E

P R O M O T I E - I D E E É N

 4613 • Powerbank. De meest gangbare smartphones, tablets en muziekdragers kunnen moeiteloos worden opgeladen met deze compacte, aluminium nood-oplader. Voorzien van lithium batterij, inclusief USB-kabel. Geschenk met Powerrrrrr! iGO-POsT bv (info@igopost.com, www.igopost.com)

 Fascinerende communicatie. De Magic Cube® geeft een extra dimensie aan uw reclameboodschap: de Magic Touch. Ga naar de website voor meer informatie en modellen. Blikvanger (020-4231819, info@magicconcepts.nl, www.magicconcepts.nl)

 Touch Incentive is exclusief distributeur voor het BtoB segment van Gamila Secret, verzorgingsproducten van zeer hoge kwaliteit, verkrijgbaar bij o.a. Douglas. Als eindejaarsgeschenk is de Gamila Secret giftbox beschikbaar met de meest populaire producten. Touch incentive (www.touchincentive.nl)

 Fantastische Colori Confidence hoes voor iPad Mini! De iPad Mini gaat in en uit de slaapstand bij sluiten en openen. De hoes beschermt en is tevens een standaard. Het materiaal is slijtvast en kan temperaturen tot 70° Celsius aan! Homeij Oisterwijk (013-5238370, homeijgifts@homeij.nl, www.homeijgifts.nl) RelatieZ 2013, stand B062

 Met Thuisbioscoopcadeau kun je vanuit je luie

stoel een keuze maken uit één van de duizenden films via Videoland On Demand, Movie MAX Online of meJane.com. Thuisbioscoopcadeau is exclusief verkrijgbaar bij Crystal Promotions. Crystal Promotions, Michaël Aschman (0294-465060, michael@crystalpromotions.nl) RelatieZ 2013, stand e053

 Ambachtelijke Belgische studentenhaver in geschenkverpakking. Verleiden doet u met de lekkerste Belgische chocolade. Klassiek, smaakvol en met stijl. logoChoc bv (0162-423571, info@logochoc.nl, www.logochoc.nl)

 Uniek keuze kerstpakket 2013. Cadeaus +

belevenissen in een fles… Luxe cadeauverpakking. Flessenpost + persoonlijke kerstgroep. Optie: met SterKado cadeaukaart. Volledig te personaliseren. Brievenbuspost. Al vanaf 1 stuk leverbaar. Flessenpost (023-5571741, info@flessenpost.nl, www.flessenpost.nl)

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

65


gadget z O R I G I N E L E

E N

O P M E R K E L I J K E

P R O M O T I E - I D E E É N

 Het duurzaam uitgevoerde vogel- en voederhuisje Wilnest. Door het huisje andersom in het dak te schuiven verandert het van een nestkastje (broedplek) in een voederhuisje. Prijsindicatie: € 13,95 p. stuk (onbedrukt). Rekla2000 (www.rekla2000.nl)

 Snoepzakjes. Drop of snoep in een verpakking met

eigen opdruk. Ideaal voor beurs, bij bestellingen of mailactie. Min. afname 5000 stuks: € 0,15. Fortune Factory b.v. (078-8907766, www.geluk.com)

 De nieuwe Jamie Oliver

verschijnt 22 oktober. Bestel nu! Verras uw klanten door het toevoegen van een persoonlijke boodschap of bedrijfslogo en u blijft top of mind! Veen Bosch en keuning uitgeversgroep bv (088-7002769, sales@vbku.nl, www.vbku.nl/bedrijven)

 Beschermhoesje voor smartphone of

tablet. Water, lucht, of stof dringt niet door de sluiting. Recyclebaar materiaal, touchscreenproof, en gehandhaafde belfunctie. Voorbeeldtoepassingen: loopwieler-watersport (vocht), bouwplaats (stof), strand(zand), monteurs (smeerolie), etc. novelties (010-5190010, info@novelties.nl, www.novelties.nl) RelatieZ 2013, stand A038

 De LED pet. Wanneer de beat start zullen de lampjes in de pet gaan branden. Light up the party! Alpha impex BV (075-6216891, sales@alphaimpex.com, www.alphaimpex.com)

 Blunt Paraplu. De stormparaplu van Blunt

is bestand tegen windsnelheden tot 120 km/h en heeft geen scherpe uiteinden. Dit voorkomt inscheuren van het doek en maakt Blunt de veiligste paraplu ter wereld. Bovendien geeft het innovatieve ontwerp Blunt een stijlvol karakter. Webo Promotion (036-7670330, sales@weboprom.nl)

 Artesano Hot (+Cool) Beverages. Handgeblazen dubbelwandige glazen (koude- en hittebestendig) in een elegant ontwerp. Uitstekend te combineren met de overige porseleinartikelen uit de serie Artesano. Villeroy & Boch B2B Tableware, Monique Gunther (06-21712785, gunther.monique@villeroy-boch.nl)

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

67


gadget z O R I G I N E L E

E N

O P M E R K E L I J K E

P R O M O T I E - I D E E É N

 Simply plug in and listen. Makkelijk aan te sluiten op computer of bijv.

Iphone. Makkelijke knop om geluid te onderbreken. Pas het volume aan via uw mp3 speler of mobiele telefoon. Bluetooth functie power output 2.2.w. Afm.: d 60mm x 66mm h. smart Promotions (035-6948806, morena@smart-promotions.nl)

 Nieuw product van MetalArts

(produceert alles op het gebied van Blik' producten), het dispenserblik dat in 4 formaten leverbaar is. Afbeelding is 168 x 168 x 220 mm. Min. oplage van alle blikproducten is 2.000 st. MetalArts (020-6150870, info@metalarts.nl, www.metalarts.nl)

 Macarons. 5 of 8 macarons in een transparante mica giftbox. Box kan gepersonaliseerd worden. Gemaco B.V. (076-5424140, info@gemaco.nl, www.gemaco.nl)

 The Nine2Five Tutti Frutti.

Ruime schoudertas met ritssluiting en schouderriem, te verlengen tot 38 cm. Afm. 28x27x5cm. Lederen hoekbescherming. Uitneembaar binnentasje met rits. Chique giveaway, handgemaakt van gerecycled snoeppapier. Beschikbaar in 7 kleuren. Ollin Promo (06-51804878, ben@ollintassen.nl, www.ollintassen.nl)

 De IDAPT i1 Eco oplader; gemaakt van gerecycled kunststof

 iPad wandhouder en fotolijst in één. Geeft de iPad een

vaste plek aan de wand en bespaart zo tafelruimte. Kijk tv, foto's of google in bijv. keuken of slaapkamer. De enige iPad-beugel die ook mooi is zonder iPad! Personaliseerbaar en leverbaar in kleine oplagen (3d-print). lumage (015-2141015, www.lumage.eu)

en geleverd met drie adapters waarmee vrijwel alle Smartphones opgeladen kunnen worden. Kan op iedere USB poort aangesloten worden. Tevens in de auto te gebruiken met de meegeleverde adapter. BeGlobal (088-8441238, www.beglobal.nl) RelatieZ 2013, stand A044

 De Weekendjeweg.nl

Cadeau Card: leuk om te geven, nog leuker om te ontvangen. Weekendjeweg.nl, Grace Tjebbes (020-4564232, cadeaubon@bookit.nl, www.weekendjeweg.nl) RelatieZ 2013, stand B036

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

69


gadget z O R I G I N E L E

E N

O P M E R K E L I J K E

P R O M O T I E - I D E E É N

 Zet uw bedrijf wereldwijd in de spotlights! De rekbare

kofferhoes fungeert als mobiel billboard en past over elke trolley van 67 tot 82 cm hoog. De SUITSUITCover™ is al vanaf 100 stuks volledig naar uw designwensen te bedrukken! Prijs: Vanaf € 9,95. suiTsuiT international BV (035-5429125, info@suitsuit.com)

 Jean-Louis Scherrer | Hoofdtelefoon Chevron.

Voor wie zijn klant wil verrassen met een combinatie van klassieke luxe en modern design. Geleverd in mooie geschenkverpakking. Prijsindicatie: vanaf € 26,52. Voor verkoopinformatie raadpleeg uw relatiegeschenkenleverancier of neem contact op met 06-43814190, sales@plastoria.nl

 Turning Card visitekaartje (55mm x 85mm). Vouw de Turning Card door en jullie klant krijgt alle contactgegevens in vier stappen te zien. De visitekaartjes zijn verkrijgbaar vanaf €1,29. locoMix (030-2611076, www.locomix.nl/bedrijven)

 Een voor allen; Allen voor Univo. Handig al die gadgets met

accessoires! Ieder met eigen aansluiting, pluggen en adapters... Gelukkig is er met Univo (XD Design accessoire) een slimme tablet houder beschikbaar die zich aan alle merken en maten aanpast! Bovi salespromotion BV (0165-332525, info@bovisales.nl, www.bovisales.nl)

 De Rubik‘s Cube® als uw promotional gift. Iedereen die hem in de hand neemt wil de uitdaging aangaan. Leverbaar vanaf 100 stuks met uw eigen bedrukking. Blikvanger (020-4231819, www.rubikspromotion.nl, www.blikvanger.com)

 "Houd het hoofd koel" met Coolio. Moderne, handgeblazen

(decanteer)karaf met apart koelelement. Een ware eye-catcher! Ideaal voor het koelen van sappen, smoothies, water of bijvoorbeeld witte of rosé wijn. Villeroy & Boch B2B Tableware, Monique Gunther (06-21712785, gunther.monique@villeroy-boch.nl)

 Zie hier Opto, een exclusief XD Design product! Scherpzinnig, doordacht en functioneel in gebruik, trendy dankzij het design en de kleurstellingen en opmerkelijk door de speelse balancerende voet. Compacon (0180-691491)

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

71


specialist z G E S P E C I A L I S E E R D E

L E V E R A N C I E R S

Smart&Co bv (Bongo) Belevenissen Vestigingsplaats Rotterdam Telefoon 010-4035368

E-mail business@bongo.nl Website www.bongo.nl/zakelijk

Weekendjeweg.nl Belevenissen/incentives Vestigingsplaats Amstelveen Telefoon 020-4564232

E-mail cadeaubon@bookit.nl Website www.weekendjeweg.nl

The Box Blik & Blikverpakkingen Vestigingsplaats Apeldoorn Telefoon 055-3603851

E-mail Info@theboxnl.com Website www.theboxnl.com

VBK Uitgeversgroep bv Boeken (op maat) Vestigingsplaats Utrecht Telefoon 088-7002769

E-mail sales@vbku.nl Website www.vbku.nl/bedrijven

Bruut Champagne Champagne Vestigingsplaats Voorburg Telefoon 070-2164147

E-mail info@bruutchampagne.com Website www.bruutchampagne.com

Choco-Paradijs Chocoladeproducten Vestigingsplaats Almere Telefoon 036-5349687

E-mail info@choco-paradijs.nl Website www.choco-paradijs.nl

COSMETIZE Cosmetica Vestigingsplaats Harderwijk Telefoon 0341-452872

E-mail info@cosmetize.nl Website www.cosmetize.nl

Speciaaldrukkerij van Loon Drukwerk Vestigingsplaats Roosendaal Telefoon 0165-570419

72

E-mail allesistebedrukken@gmail.com Website www.allesistebedrukken.nl

De NIEUWE Jamie Oliver, verschijnt 22 oktober. Bestel Jamie nu vast en laat uw boeken personaliseren.


Ose Promo Eindejaarsgeschenken Vestigingsplaats Grou Telefoon 06-15838484

E-mail carla@osepromo.nl Website www.osepromo.nl

Fortune Factory b.v. Fortune Cookies Vestigingsplaats Alblasserdam Telefoon 078-8907766

E-mail verkoop@geluk.com Website www.geluk.com

Lumage Fotolijsten & Displays Vestigingsplaats Delft Telefoon 015-2141015

E-mail info@lumage.eu Website www.lumage.eu

SuitSuit Koffers & Trolleys Vestigingsplaats Soest Telefoon 035-5429125

E-mail info@suitsuit.com Website www.suitsuit.com

Red Loyalty Loyaliteitsprogramma's Vestigingsplaats Rijswijk Telefoon 070-3907904

E-mail rens@redloyalty.nl Website www.redloyalty.nl

BG Promotions Promotioneel textiel Vestigingsplaats Wormerveer Telefoon 075-6224196

E-mail info@bgpromotions.nl Website www.bgpromotions.nl

Smart-promotions USB Gifts Vestigingsplaats Bussum Telefoon 035-6948806

E-mail info@smart-promotions.nl Website www.smart-promotions.nl

Promoseeds Zaden Vestigingsplaats Heerenveen Telefoon 0513-529192

E-mail info@promoseeds.nl Website www.promoseeds.eu

Adola BV Zaklampen Vestigingsplaats Apeldoorn Telefoon 055-3558044

E-mail info@adola.nl Website www.adola.nl

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

73


newz Nostalgie: puppy’s sparen bij Total Het begon allemaal met de handdoeken van Shell. Zegeltjes sparen en als je een kaart vol had, mocht je een handdoek uitzoeken. Dat duurde wel even, maar de handdoeken waren mooi. En tanken moest je toch. Andere benzinemaatschappijen konden niet achter blijven en al gauw kwamen ook die met gelijksoortige spaarprogramma’s. Total had Power Points, een soortgelijk spaarprogramma. Je kon ermee voor handdoeken sparen en ook voor de halve Blokker. Krulspelden, broodroosters, tosti-ijzers, glazen, keukenmachines en zelfs tuingereedschap. En de spaarders maar sparen. Helaas moest je voor een broodrooster gemiddeld tweeëneenhalf jaar uitsluitend bij Total tanken. Niet echt bevorderlijk voor de loyaliteit. TIM (voorheen burau Target) adviseerde Total om het vooral bij leuke korte spaaracties te zoeken. En dat bleek goed te werken. We hebben het over 2004: er werd een actie opgezet, waarbij klanten knuffelpuppies bij elkaar konden sparen. Geen bezoeker van een Total tankstations kon eraan ontkomen. Centraal stond een hondenhok met daarin alle zes puppy’s. Posters, displays, plafondhangers, pomptoppers en nozzles (communicatie op het tankpistool).

Kop & Schouders sponsort golfjeugd Op 7 augustus vond het driedaagse Noordwijkse Jeugd Open (NJO2013) plaats. Dit jaar streden ruim 90 jonge en ambitieuze golfers om de titel ‘De Beste op het Noordwijkse Jeugd Open’ met bijbehorende bekers en prijzen. Evenals de organisatie van het NJO2013 wil ook Kop & Schouders, leverancier van promotionele producten en diensten, jong talent ondersteunen om zich te ontplooien en ambities te realiseren. Kop & Schouders

was dit jaar dan ook voor het derde achtereenvolgende jaar weer partner van Het Noordwijkse Jeugd Open. Het toernooi is sinds kort opgenomen in The World Amateur Golf Ranking.

Bones Klanten spaarden ‘bones’, die zij bij iedere tankbeurt gratis kregen. Die plakten zij op een spaarkaart en zodra die vol was konden zij met bijbetaling van 500 Power Points een puppy uitzoeken. Sparen ging heel snel en de puppy’s vlogen weg. Het aantal pups dat een baasje vond was 25% groter dan de aanvankelijke doelstelling. Bijbestellen dus. De actie resulteerde in een toename van het aantal getankte liters brandstof van maar liefst 5,4%. De non-fuel verkopen gingen 11,2% omhoog en het aantal Power Points spaarders steeg met 15,8%. bron: timdm.nl

74

Kortingsbonnen blijven populair… Een kortingsbon op de entree van een dierentuin of pretpark is geen origineel premium, maar wel oersterk. Al jaren duiken ze geregeld op als promotietool. Niet verwonderlijk eigenlijk, als je ziet wat zo’n dagje uit kost aan entree, versnaperingen en parkeren. Het gezin dat met oma, vader, moeder en twee kinderen een dag uit gaat telt al

gauw honderd euro neer voor de entree. De Efteling is het duurst: kinderen vanaf vier jaar betalen de volle mep (36,50 euro) en het park hanteert ook de hoogste parkeertarieven. Artis varieert het meest qua prijs met voordelige tarieven voor kinderen tot en met 9 jaar en 65+´ers. Als de kosten voor bezoekers zo hoog blijven, blijven kortingbonnen populair, zeker in financieel moeilijke tijden.


newz Knorr komt met variatie top-10 Knorr heeft de variatie top-10 geïntroduceerd, een communicatieplatform waarin digitale media, televisie en de winkelvloer samenkomen. Knorr gaat in verschillende campagnes de aandacht vestigen op de variatie top-10. De uitingen zijn inmiddels te zien op TV, online en op de winkelvloer. Het grootste merk van Unilever wil daarmee naar eigen zeggen eenvoudige variaties op populaire recepten communiceren en wil faciliteren dat mensen hun kookideeën met elkaar kunnen delen. ‘Omdat de keuze voor de avondmaaltijd

vaak begint bij groente, zijn er inmiddels op Knorr.nl variatie top-10’s gelanceerd van bloemkool, broccoli en sperziebonen – dit wordt per seizoen uitgebreid met meer seizoensgroenten. Bezoekers kunnen zelf variaties toevoegen en de variaties die zij

het lekkerst vinden omhoog stemmen’, aldus Knorr. Bureau Kingsday is verantwoordelijk voor de campagnes.

(advertentie)

Groot onderzoek naar online kopen Wordt online groter dan offline? Hoeveel procent neemt food in 2020 online in van de totale foodbranche? Shopping2020 doet in samenwerking met GfK een grootscheeps onderzoek naar het koopgedrag van de toekomstige consument. Het onderzoeksprogramma Shopping2020 heeft tot doel een toekomstvisie op de online verkoop van producten en diensten te ontwikkelen in een breed maatschappelijk perspectief. ‘Hoe shopt de consument online in 2020 en welke acties moeten worden ondernomen op nationaal, branche- en bedrijfsniveau opdat online ondernemend Nederland hierop succesvol in kan spelen?’ is de vraag die centraal staat in het Shopping2020-programma. Circa 400 experts verdeeld over 19 expert­ groepen zullen vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage leveren aan het beantwoorden van deze vraag. Rond de onderzoeksperiode wordt dit jaar op 26 september een congres in Almere gehouden waarop tussentijdse resultaten worden gepresenteerd.

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

75


newz Badge Groep over­genomen door TOP De internationale investeringsgroep The Oriali Project (TOP) heeft Badge Groep uit Woerden overgenomen. Badge Groep bestaat uit Badge Promotions, Pro Badge en Badge Direct, en is eigenaar van onder meer de webshops relatiegeschenken.nl en voetbalshop.nl.

Boeken downloaden bij Happy Meals McDonald’s heeft in 38 Europese landen gratis digitale, interactieve kinderboeken bij ieder Happy Meal geïntroduceerd. Bij iedere Happy Meal actie wordt een nieuw digitaal kinderboek toegevoegd aan de online bibliotheek. De interactieve boeken zijn in 38 Europese landen beschikbaar voor smartphone of tablet of via de website HappyStudio.com. De boeken kan men downloaden door de QR-code op de Happy Meal doos te scannen. De boeken hebben een educatieve insteek en geven leerzame feitjes over onderwerpen zoals dieren, natuur en wereldsteden. Iedere introductie kent een nieuw thema, deze maand diverse wereldsteden en de natuur.

Speeltjes De digitale Mac-boeken worden naast de bekende speeltjes in het menu geïntroduceerd. Happy Meal-klanten krijgen voortaan dus een speeltje en kunnen een digitaal boek downloaden. Daarnaast kunnen kinderen en ouders op de website HappyStudio.com ook zelf boeken maken en delen met anderen.

Oprichter en eigenaar Roland Heerkens (64) van de Badge Groep behoudt vooralsnog 49 procent van de aandelen en blijft nog een jaar als ceo aan het bedrijf verbonden. Daarna blijft hij nog minimaal twee jaar als commercieel directeur. Ook het huidig management blijft in functie.

Expansie De Badge Groep wil de omzet van 8 miljoen euro in het afgelopen jaar binnen drie jaar laten doorgroeien naar jaarlijks 25 miljoen euro. Heerkens: “De toegevoegde expertise van TOP geeft ons de mogelijkheid om ons marktaandeel in de Benelux nog sneller uit te bouwen en daarnaast in te zetten op verdere internationale expansie. Dat we hebben gekozen voor de investeringsmaatschappij TOP van Bas Perik, was naast een financiële afweging voornamelijk een keuze voor de kennis van en jarenlange ervaring in internationale e-commerce en de gedeelde passie voor het voetbal.” Bas Perik, initiator en mede-eigenaar van The Oriali Project, wordt volgend jaar de nieuwe ceo van de Badge Groep en fungeert tot die tijd als chief marketing officer. Perik (39), was eerder werkzaam bij de van oorsprong Nederlandse hotelreserveringssite Booking.com, waar hij medeverantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het netwerk van aangesloten partnerwebsites.

Blooper van Starbucks. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, best moeilijk dus. Daar weten ze nu alles van bij Starbucks. Voor de veel te hoge prijs van 10,50 euro verkocht de koffieketen in Nijmegen koffiemokken met daarop afbeeldingen die karakteristiek zijn voor de stad Nijmegen. Althans, dat was de bedoeling. Op de beker staat namelijk de Arnhemse John Frostbrug afgebeeld en niet de beroemde Nijmeegse Waalbrug. Het schijnt dat er ook nog een jaar is gewerkt aan het op de markt brengen van deze beker… Starbucks wilde met de koffiemok een collector’s item uitbrengen. Met deze blooper is dát in ieder geval wel gelukt…Er ontstond een ware run op!

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

77


newz Plus vervolgt Troetels-spaaractie Eind augustus is supermarktketen Plus een nieuwe spaarcampagne met Globe Troetels begonnen. Plus vervolgt daarmee de Troetelscampagne uit 2011. De campagne wordt onder andere ondersteund met een tv-commercial, een website en een wekelijkse Troetelkrant. De Globe Troetels - in totaal 25 - en de gratis wekelijkse Troetelkrant waren vanaf maandag 26 augustus verkrijgbaar bij alle Plus supermarkten. Bij elke 15 euro aan boodschappen en bij speciale actieproducten ontvangen klanten een gratis Globe Troetel. Daarnaast is er een Troetels Speelwereld - een bouwplaat - te koop voor 1,99 euro.

Opel wil af van kortingen Topman Karl-Thomas Neumann van Opel wil, ondanks de felle concurrentie om marktaandeel, af van de gewoonte om auto's met korting in de markt te zetten. Dat zei hij een interview met zakenkrant Handelsblatt. Volgens marktonderzoeker Center for Automotive Research biedt Opel minstens 39 procent van zijn auto's met korting aan. Bij directe concurrenten Volkswagen (30 procent) en Ford (20 procent) gebeurt dat beduidend minder. Opel blijft voornamelijk gericht op de Europese automarkt, die door een diep dal gaat. De banden met het Amerikaanse zustermerk Buick worden aangehaald, maar volgens Neumann zou het te veel geld en tijd kosten om Opels wereldwijd aan te bieden. bron: nu.nl

Info zoeken met smartphone Twee op de vijf Nederlanders gebruikt dagelijks zijn smartphone om informatie op te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek dat Ipsos MediaCT heeft gedaan in opdracht van Google. De zoekmachine ziet het mobiele kanaal steeds populairder worden en wil weten hoe de consument zijn mobieltje gebruikt.

The Box, gespecialiseerd in blik, heeft onlangs tweedelige bolvormige blikken met keith Haring-design aan een chocoladeleverancier geleverd. Deze op maat geproduceerde blikken zijn assorti in een kunststof doosje verpakt. De blikken zijn full colour offset bedrukt en voorzien van een glanzende aflak en een transparante coating aan de binnenzijde. Door het tegengestelde gebruik van kleuren, ontstaat een opvallende set. Bolvormige blikken zijn mogelijk vanaf 3000 stuks. Meer info: info@theboxnl.com

(advertentie)

Uit de cijfers blijkt dat er gemiddeld vaker wordt gezocht naar informatie over producten en diensten (58 procent), dan naar informatie over horeca (38 procent) of reizen (36 procent). Deze zoekopdrachten worden niet alleen meer thuis of onderweg gedaan, maar ook tijdens het werk, winkelen, wachten of tijdens eetafspraakjes. Daarom staan zij steeds vaker in relatie tot iemands fysieke omgeving.

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

79


newz

Albert Heijn wil over op digitale bonuskaart De Bonuskaart in zijn huidige vorm gaat op termijn verdwijnen. Ahold-topman Dick Boer zei dit in een interview met managementconsultingbureau McKinsey. Digitale ontwikkelingen worden steeds belangrijker voor het retailconcern, stelt Boer. Daarom moet Albert Heijn het loyaliteitsprogramma, in de vorm van de Bonuskaart, ook meer naar het digitale kanaal brengen, stelt hij. “We moeten onze loyaltycards beter integreren met smartphones. Met onze Appie-app kun je bestellingen plaatsen, en de app onthoudt ook al je klantgegevens. Maar in de winkel moet je jezelf nog steeds identificeren met een loyaliteitskaart.”

Nieuwe technologie De Bonuskaart verdwijnt daarmee niet van vandaag op morgen. “Ik denk dat de kaarten uiteindelijk plaats zullen maken voor nieuwe technologie. Maar het gaat waarschijnlijk langer duren dan iedereen denkt – er zullen namelijk altijd mensen zijn die het ene of het andere middel niet gebruiken. Daarom moet je zowel loyaltycards als smartphone-apps aanbieden. Maar het staat vast dat we als industrie niet weg kunnen blijven van mobiele apparaten en technologie,” aldus Boer.

Stemherkenning De Boer verwacht dat mobiele toestellen steeds meer invloed zullen hebben, ook door snel mobiel internet. “Ik denk dat de mogelijkheden van mobiele toestellen – tablets en smartphones – op korte termijn gelijkwaardig zullen zijn aan die van pc’s. Kijk naar onze Appie-app: je kunt er recepten mee uitwisselen, en je kunt boodschappenlijsten delen met vrienden en met je partner of de kinderen. Ook is het mogelijk om boodschappen te bestellen en bezorgtijden te bepalen. Daarnaast heeft Appie stemherkenning en een barcode-scanner.”

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

81


Kerstpakkettenleveranciers

Drenthe

Flevoland

Gelderland

Gelderland ®

Arnauld Geschenken B.V. Drentse Poort 12-B 9521 JA Nieuw-Buinen C Dhr. R. Detz T 0599-615665 verkoop@arnauld.nl www.arnauld.nl

Download VCard

DRENTHE Amigo Promotion B.V. T 053-4327755 Groothandel Bergsma Hoogeveen B.V. T 0528-262921 biologische-kerstpakketten.nl T 0591-658370

Xciting B.V. Vlotbrugweg 1B 1332 AE Almere C Mevr. G. Petstra T 088-4455900 info@xciting.nl www.xciting.nl www.kerststerren.nl

Download VCard

1001kerstpakketten Harfsenseweg 1 7245 PA Laren C Mevr. C. Kranen T 0573-400393 info@1001kerstpakketten.com www.1001kerstpakketten.com

Download VCard

Brandwijk Kerstpakketten B.V. / Promo.nl Bossekamp 7 5301 LZ Zaltbommel C Dhr. D. Brandwijk T 0418-561699 info@brandwijk.nl www.brandwijk.nl

Download VCard

FeyenPak Geschenkenservice B.V. T 0524-514245

Verskerstpakket T 0522-244071

Promo Trade B.V. T 0320-223467

Geschenkplein.nl T 0528-714350

FLEVOLAND

Stibbe Promotionals T 036-5347712

AR BookMarketing B.V. T 036-5300214

FRIESLAND

Choco-Paradijs T 036-5349687

Bergsma Kerstpakketten T 0515-231473

Fromm Santa T 0320-233966

CadeauNzo T 0561-618510

Granny’s Factory B.V. T 0320-411070

Makro Kerstpakketten Leeuwarden T 058-2860828/829

Green Earth Products T 0800-3332220 STRACQ T 0591-318500

J.E. van der Vegt B.V. T 036-5250189

Vos en Setz T 0512-538002

Zoekt u een kerstpakket Bekijk de interactieve plattegrond 82


Kerstpakkettenleveranciers

Gelderland

Kurz International B.V. Veldweg 6f 5321 JE Hedel C Dhr. H. van de Braak T 073-5999130 henri@kurzinternational.nl www.kurzinternational.nl

Download VCard

GELDERLAND Agema International B.V. T 0316-226544 Art Poetry and Design T 055-3562134 Batach Wijnen & Geschenken T 0318-430547 Bdankt T 0800-3731412 BestSales promotions T 055-3550038 Boekkado T 0313-746010

Gelderland

Makro Kerstpakketten Nieuwgraaf 28 6921 RJ Duiven C Dhr. P. Bartels T 026-3186828 kerstpakketten.duiven@makro.nl www.makrokerstpakketten.nl

Download VCard

Gelderland

Gelderland

ProComm Partners Raadhuisplein 56 3771 ER Barneveld C Harry van Voskuilen T 0342-426140 welkom@procomm.eu www.procomm.eu

Promotie.nl B.V. De Overmaat 30 6831 AH Arnhem C Dhr. R. de Jong T 026-3333522 hps@promotie.nl www.promotie.nl

Download VCard

Download VCard

Cadeaubazaar.nl T 024-7503425

M2 Promotions T 0342-417164

Promohouse T 055-5788805

Eigen Keuze Kado B.V. T 033-4946565

Makro Kerstpakketten Duiven T 026-3186828

R&F Geschenken T 055-3600444

Fair ‘n Square T 06-16614184

Makro Kerstpakketten Nijmegen T 024-3723828/29

TEZET Business Gifts B.V. T 0316-282831

Good2BeFair T 085-8780697 Hedi International B.V. T 0575-529091 Joosten Promogifts T 0481-454250 Kado-unieK T 0318-487451

Nationale Tijdschriftenbon T 0314-395664

z

VeluweReclame T 0341-769088

Prezend T 0318-769079 Promo Art Huissen B.V. T 026-3259138 PromoGoed T 0318-482502

leverancier bij u in de regio? op www.kerstpakketleveranciers.nl 2013 - nummer 3 - www.promz.nl



83


Kerstpakkettenleveranciers

Gelderland

X-masgiftsonline Harfsenseweg 1 7245 PA Laren C Mevr. C. Kranen T 0573-400393 info@xmasgiftsonline.nl www.xmasgiftsonline.nl

Download VCard

GRONINGEN

Limburg

Limburg

GoGive Hingenderstraat 25 6111 AB Sint Joost C Dhr. F. Schers T 0475-470693 info@gogive.nl www.gogive.nl

Download VCard

Makro Kerstpakketten Groningen T 050-5751228/29

Download VCard

Amiko Relatiegeschenken en Kerstpakketten Rietveldenweg 66 5222 AS ‘s-Hertogenbosch C Annemiek Koopal T 073-6112717 info@amikorelatiegeschenken.nl www.amikorelatiegeschenken.nl

Download VCard

World Wide Gifts T 0599-354520

Makro Kerstpakketten Venlo T 077-3971064/65

Belgeschenk T 06-46385611

LIMBURG

Origineelkerstpakketonline.nl T 0495-843242

Belgium’s Best T 076-5430329

E-Relatiegeschenken T 077-3020010

Promopresent B.V. T 045-5432222

Boekboxkado T 073-6890031

Kerstpakkettenidee.nl T 0495-843242

Tasty Present / Chocotelegram T 046-4757674

Di Pavone T 06-30144773

Makro Kerstpakketten Nuth T 045-5248828

Groothandel Zuid-Nederland T 077-3241200

DNP Groep, uitgever cadeaukaarten en -bonnen T 0416-750220

NOORD-BRABANT

Dutch Christmas Gifts T 073-6148906

Aristo Promotions T 0596-572576 FRIS Feest- en Kerstpakketten T 050-5015005

Kerstpromotions Boskampstraat 24 5931 GP Tegelen C Dhr. P. van de Riet T 077-3548020 info@kerstpromotions.nl www.kerstpromotions.nl

Noord-Brabant

2b-xclusive T 0499-463269

Eindejaarsartikelen.nl T 0165-528675

Zoekt u een kerstpakket Bekijk de interactieve plattegrond 84


Kerstpakkettenleveranciers

Noord-Brabant

Benito B.V. Eerste Zeine 86a 5144 AL Waalwijk C Dhr. S. van Caulil T 0416-336114 stephan@benito.nl www.benito.nl

Download VCard

Stichting “Even iets anders dan een ander” T 06-54226036 De Evenaar B.V. T 0411-632113 Factor Nederland B.V. T 0416-674400 Gemaco B.V. T 076-5424140 Goede doelen pakketten T 06-54226036 Guillaume Special Gifts T 076-5204170 HEMA Cadeaukaart T 020-3114161

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Brabantse Kerstpakketten Specialist Turnhoutsebaan 15 5051 DZ Goirle C Dhr. G.J. Krebaum T 013-5340561 bks@kerstpakket.net www.kerstpakket.net

Hippefruitmand.nl O.L. Vrouwestraat 154 4735 AH Zegge C Dhr. M. van Overveld T 0165-396939 info@hippefruitmand.nl www.hippefruitmand.nl

Download VCard

Download VCard

z

Noord-Brabant

IGO-POST B.V. Haverdijk 5 5704 RC Helmond Bedr. terr. 9545 C Dhr. W. Vaessen T 0492-530224 info@igopost.nl www.igopost.nl

Download VCard

HiepHiepKado T 073-6890031

Kerstpakkettenkiezer.nl T 040-2502027

Makro Kerstpakketten Best T 0499-366828/829

HKH Nederland B.V. T 073-5944202

Kerstpakkettenplaza.nl T 0486-417110

Makro Kerstpakketten Breda T 076-5795828/829

Kadobon online B.V. T 0113-552470

Limegifts.nl T 076-5015573

MB Business Promotion B.V. T 0499-476696

Kerst voor Kids T 040-2502020

Luxekerstpakket.nl T 013-5802855

NLPromotions T 0161-456816

Kerstpakketidee.nl T 073-5034248

Makos T 040-2821118

Kerstpakketten Nederland T 0412-626200

Makro Kerstpakketten ’s-Hertogenbosch T 073-6277228

Kerstpakketten.tv T 0486-417119

leverancier bij u in de regio? op www.kerstpakketleveranciers.nl 2013 - nummer 3 - www.promz.nl

85


Kerstpakkettenleveranciers

Noord-Brabant

La Moustache B.V. Bosscheweg 137 5282 WV Boxtel C Dhr. P. Ophof T 0411-675030 info@lamoustache.nl www.lamoustache.nl

Download VCard

Noord-Brabant

Petit Cadeau par Jeannette Dorpsstraat 35 4845 CC Wagenberg C Mevr. J. van Meggelen T 076-5934661 info@petitcadeau.nl www.petitcadeau.nl

Download VCard

PR Products T 0492-468432

Sligro kerstpakketten T 0413-343500

Premiumplus T 073-5034248

Technoprint T 013-5427374

Present Service T 076-5424140

Tobe Sales Uden Promotional Products T 0413-252542

PreSention T 0495-595074 Prikkels geschenk concepten B.V. T 040-2868987

VepaGifts B.V. – The Joy of Giving! T 0412-626200 Vivara Gifts T 0478-517794 Zoet Moment T 0413-321679

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Tintelingen B.V. Oranje Nassaulaan 27 5211 AT ’s-Hertogenbosch C Dhr. C. Winters T 073-6904050 info@tintelingen.nl www.tintelingen.nl

WOT-P Energieweg 8 5145 NW Waalwijk C Mevr. L. Vissers T 0416-671777 sales@wot-p.nl www.wot-p.nl

Download VCard

NOORD-HOLLAND Carebo B.V. T 075-6705511 CTS Promo T 020-4976917 DéCoo Company T 0229-296644 Elpromo Relatiegeschenken T 023-5626720

z

Download VCard

FRANS attracties T 0251-320505 Gastrovino Griffioen Wijnkoperij T 035-6933000 GeefeenBoompje.nl T 0228-751572 Geschenk met Verhaal T 020-3304099

Exprom Relatiegeschenken & Kerstpakketten T 023-5720169 Fabulous! Gifts T 06-24993072

Zoekt u een kerstpakket leverancier bij u in de regio? Bekijk de interactieve plattegrond op www.kerstpakketleveranciers.nl

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

87


z

Kerstpakkettenleveranciers

Noord-Holland

Flessenpost.nl Hoofdweg 37 1175 KL Lijnden C Mevr. S. Jansen T 023-5571741 info@flessenpost.nl www.flessenpost.nl/ flessenpost-kerstpakket

Download VCard

Noord-Holland

KadoburoÂŽ Noorderlaan 4 2182 GZ Hillegom C Dhr. P. Vergeer T 0252-626921 patrick@kadoburo.nl www.kadoburo.nl

Download VCard

Noord-Holland

Noord-Holland

Net Meer Kerstpakketten en relatiegeschenken Hoofdweg 746 2132 BW Hoofddorp C Dhr. J. Pellicaan T 023-5620034 info@netmeer.nl www.netmeerkerstpakketten.nl

KPS Van Haaster Westerweg 134 1906 EN Limmen C Mevr. H. van Haaster T 072-5052587 info@kpsvanhaaster.nl www.kpsvanhaaster.nl

Download VCard

Download VCard

Geschenkbezorgen.nl T 088-5000200

Van dem Heen T 0341-554444

Lavista Relatiegeschenken B.V. T 072-3030100

Nationale Bioscoopbon T 020-4266100

Gifts4Promotion / Gifts4Christmas T 0299-675067

Holland4you VOF T 0299-322250

Makro Kerstpakketten Amsterdam T 020-5624828/829

Promit ter Haar T 020-6116060

Goudse Kaas Shop T 0341-427502 Gourmet Gifts B.V. handelend onder Het Dijkhuis T 072-5745280 Hanos Kerstpakketten T 055-5294646

Jacobs Promo Items T 023-7519801 Jongens X-Mas Goods & Gifts T 075-6843216 Kaashandel Peters T 0341-427502 Kerstkriebels.com T 020-2601140 LaRens B.V. T 0297-568881

Makro Kerstpakketten Beverwijk T 0251-275828/29

Promoworld Relatiegeschenken T 020-6353180 Pronk Juweel T 0294-458040

MiEs Company Creative gifts T 023-5720435 MijnEigenKadootje T 072-5052587 More Than Gifts T 06-54302762

Zoekt u een kerstpakket leverancier bij u in de regio? Bekijk de interactieve plattegrond op www.kerstpakketleveranciers.nl

2013 - nummer 3 - www.promz.nl



89


Kerstpakkettenleveranciers

Noord-Holland

Weekendjeweg.nl Van Heuven Goedhartlaan 935a 1181 LD Amstelveen C Mevr. G. Tjebbes T 020-4564240 cadeaubon@bookit.nl www.weekendjeweg.nl

Download VCard

Overijssel

Ter Brugge Geschenken B.V. Ambachtstraat 26 7622 AP Borne C Dhr. G. ter Brugge T 074-2672222 sales@terbrugge.com www.terbrugge.com

Download VCard

Overijssel

Kranen Kerstpakketten BV Hanzeweg 14H 7241 CS Lochem C Dhr. L. Kranen T 0573-257725 info@kranenkerstpakketten.nl www.kranenkerstpakketten.nl

Download VCard

Download VCard

V&D B.V. T 020-5959780

Gamesformotion T 0570-631160

Sierhuis Relatiegeschenken B.V. T 072-5678000

YourGift Cards T 010-2409259

Heerlijcke Zeep T 06-10362558

Zalmhuis Steur B.V. T 0299-651491

HekonValentijn B.V. T 038-4281177

Zarb Champagne T 020-2231107

Kerstpakkettenland.nl T 0570-616396

OVERIJSSEL

Librije’s Winkel T 038-4212083

Baartman Relatiegeschenken T 06-30227773

Makro Kerstpakketten Hengelo T 074-2454828/829

Design A Gift VOF T 0800-0232465

Makro Kerstpakketten Zwolle T 038-4547026

Silvia Bruin reclame-advies T 0226-422505 Stegman Groothandel B.V. T 0224-213135 Van der Storm Relatiegeschenken T 023-5476094

Overijssel

Decembergeschenk.nl Marssteden 49 7547 TE Enschede C Mevr. D. Kaspers T 053-4333160 info@robitex.nl www.decembergeschenk.nl

Royal Fine Fish T 075-6847820

z

Meuleman Special Gifts & Premiums T 0572-351681 MVO Media B.V. T 0573-251414 Groothandel te Riele T 0546-825325 Rigo Handelsonderneming T 0547-272747

Zoekt u een kerstpakket leverancier bij u in de regio? Bekijk de interactieve plattegrond op www.kerstpakketleveranciers.nl

2013 - nummer 3 - www.promz.nl



91


Kerstpakkettenleveranciers

Overijssel

Schuttelaar Wijnen en Geschenken Curieweg 1 8013 RA Zwolle C Dhr. R. van Looijengoed Mevr. M. Schuttelaar T 038-4215196 geschenken@schuttelaarbv.nl www.schuttelaarbv.nl

Download VCard

Overijssel

Wehkamp.nl Meeuwenlaan 2 8000 AK Zwolle C Mevr. M. Kevelham T 038-4973655 mkevelham@wehkamp.nl www.wehkamp.nl

Download VCard

Robitex B.V. T 053-4333160

Bol.com T 030-6076192

Snel Braber Bathmen T 0570-542856

Broekhuizen Kerstpakketten T 0348-441436

Supreme Relatiegeschenken T 074-2424757

Brouwerij De Leckere T 030-2312343

Trend Geschenken B.V. T 0529-433631

ChristmasFairtrade T 033-4616795

UTRECHT

Communikaatie T 0343-593533

ACCENT Promotions B.V. T 0348-557674

Complementair B.V. T 0318-582685

Utrecht

Utrecht

a.vanRaak promotions BV Regulierenring 8 3981 LB Bunnik C Dhr. J. Laponder T 030-6571710 jan@lvanraak.nl www.kerstpakket-factory.nl

Geschenkpakkettenlijn Cattenbroekerdijk 13 3446 HA Woerden C Mevr. W. van Laar T 0348-481344 wilma@geschenkpakkettenlijn.nl www.geschenkpakkettenlijn.nl

Download VCard

Eetcadeau.nl Het lekkerste cadeau van Nederland! T 0412-626200 fonq.nl Zakelijk T 030-6369257 Foogi B.V. T 030-6019564

z

Download VCard

Kerstwarenhuis Nederland B.V. T 0294-256040 Lyreco Nederland B.V. T 088-6032001 Makro Kerstpakketten Nieuwegein T 030-2806401

FOOX Groothandelsorganisatie T 0318-553322 Herbapharm Beauty & Health T 0343-760022 InterSweets T 033-2982769

Complementair Premiums&Gifts T 0318-582685

Zoekt u een kerstpakket leverancier bij u in de regio? Bekijk de interactieve plattegrond op www.kerstpakketleveranciers.nl

2013 - nummer 3 - www.promz.nl



93


Kerstpakkettenleveranciers

Zuid-Holland

BeGlobal Promotions Postbus 427 2740 AK Waddinxveen C Dhr. M. Horneman T 088-8441238 info@beglobal.nl www.beglobal.nl

Download VCard

Makro Kerstpakketten Vianen T 0347-751828/29 Mijn Kerst Kado T 033-4343090 MVO KADO T 06-22236520

Zuid-Holland

CarpaBizzGifts B.V. Gevers Deynootweg 61 2586 BJ Den Haag C Dhr. R.J. Anjema T 070-3545000 robertjan@bizzgifts.nl www.kerstpakketten-denhaag.nl

Download VCard

Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep B.V. T 088-7002696 Villeroy & Boch Tableware B.V. T 06-21712785 Wine in Tubes T 030-8888455

NLKerstpakket T 030-7856106

Zuid-Holland

SterConcepts B.V. T 0348-741193

Harrie Verkaik B.V. T 0118-638050 Nebus Loyalty B.V. T 0114-381694

Novelties Industrieweg 112 2651 BD Berkel en Rodenrijs C Jolanda Koedood T 010-5190010 info@novelties.nl www.novelties.nl www.kadoklikken.nl

Download VCard

Download VCard

Groothandel de Smet T 0117-453351

B2B-kerstpakketten.nl T 0172-533510

YourSurprise.com T 0111-712465

Berkhout kerstpakketten T 0180-417478

ZUID-HOLLAND

Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken B.V. T 0184-611628

ZEELAND PromoFabriek T 033-3031010

Zuid-Holland

Intercédé Schoterhoek 2 2441 LD Nieuwveen C Mevr. C. Schalk T 0172-536074 F 0172-537074 info@intercede.nl www.intercede.nl

Alpha Holland T 0186-618077

z

Bloemimex B.V. T 0252-864444

Amber T 010-5296083 ARAP Relatiegeschenken T 010-5015488 Artihove T 010-5296060

Zoekt u een kerstpakket leverancier bij u in de regio? Bekijk de interactieve plattegrond op www.kerstpakketleveranciers.nl

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

95


Kerstpakkettenleveranciers

Vlaanderen

L’exsellent BVBA Kattenbos 121 3920 Lommel (België) C Dhr. A. Schröer T 0032 11-810610 alexander@3920.be www.eindejaarspakketten.be

Download VCard

Blokpak T 078-6540448 BoBizz B.V. T 06-23768823 Bryony – Business Gifts T 0181-411713 Christmas In Business T 06-19225660 Company2Give T 0252-830241 FeelingZ T 070-3907904

Florisgifts T 010-4157418

Pragt Relatiegeschenken B.V. T 010-4158952

Sprookjesatelier.eu T 078-6162399

Fortune Factory B.V. T 078-6990841

Precious Presents T 071-5324500

Supremium T 070-3622558

Griffioen Precious Presents T 071-5324500

Premiumburo Nieuwkoop B.V. T 0172-579314

Touch Incentive Marketing T 010-2920666

Guide 2 Gifts T 0182-820247

Promar Sales International T 0180-318277

Tzar Caviar T 010-2230033

Heibro T 0181-418488

Promo de l’Eau T 070-4151515

UNICEF Nederland T 070-3339300

Imhotep Promotions T 078-6131621

PromoFlower T 023-5577899

Groothandel De Vries T 0180-330920

James Cadeaus onderdeel De Knegt & Leeflang T 0182-679797

Radder Kerstpakketten T 010-4424482

Groothandel van der Wal T 0180-333688

Kerstpakkettenfabriek T 06-16525006

Recto Lennox Relatiegeschenken T 010-4320044

WildlifePresent T 06-30175626

Kleijn Gifts & Goods T 078-6154579

Red Loyalty T 06-41693084

De Knegt & Leeflang B.V. T 0182-679797

RMS Kerst- en Themapakketten B.V. / CreationDelice T 071-4034866

De Kreij Relatiegeschenken B.V. T 0187-482690 Makro Kerstpakketten Barendrecht T 010-4971728/29 Makro Kerstpakketten Dordrecht T 078-6526800 Makro Kerstpakketten Wateringen T 0174-285201

J. Scheffer Sportprijzen T 071-5144266

z

Wine & Spirits T 0174-295373

VLAANDEREN Conditus T 0032 12-250090 Dippro B.V.ba T 0032 2-5835640

Schmidt Zeevis Rotterdam T 010-4443555 Schoonhoven keramiek T 0182-382344 Schouten wijn & gedistilleerd import B.V. T 070-3454202

Zoekt u een kerstpakket leverancier bij u in de regio? Bekijk de interactieve plattegrond op www.kerstpakketleveranciers.nl

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

97


De dag van het relatiegeschenk

Op de volgende pagina's

Alles over RelatieZ 2013 En informatie over de leveranciers van relatie- en eindejaarsgeschenken op deze vakbeurs.


De dag van het relatiegeschenk

Voorlopige deelnemerslijst EXPOSANT All in the House AMSTERDAM

Alpha Holland OUD-BEIJERLAND

BeGlobal Promotions WADDINXVEEN

Belgium's Best BREDA

BelgoSweet OHAIN - België

Biscuiterie Jules Destrooper IEPER - België

Brandwijk Kerstpakketten / Promo.nl ZALTBOMMEL

BsaB UTRECHT

Buijten & Schipperheijn Recreatief AMSTERDAM

Business 4 Business gifts DORDRECHT

Chocstar AMSTERDAM

Christmas In Business DEN HAAG

ColijnMuller AMSTERDAM

Conditus TONGEREN - België

Crystal Promotions WEESP

www.decembergeschenk.nl ENSCHEDE

DNP Groep SPRANG-CAPELLE

E-Bon AMSTERDAM

Feelingz RIJSWIJK

florisgifts ROTTERDAM

Folux HOOGEVEEN

fonq.nl UTRECHT

Gourmet Gifts HEERHUGOWAARD

Heibro VIERPOLDERS

STAND

EXPOSANT

STAND

E055

Hokra Below the Line

B045

F054

Homeij Oisterwijk

A044

Ice Watch

D037

Idéka Apeldoorn

D054

Intercédé Promotie-Produkten

B059

Joosten Promogifts

D038

KeepCup

F031

De Knegt & Leeflang

F055

Lavista Relatiegeschenken

C054

Nationale Catering Cadeaubon

E054

De Nationale Tijdschriftenbon

C030

Novelties Business Gifts

D055

Pasco Promotions

A046

Parker&Waterman&Rotring

E053

Present Service

B066

Puzzelman

D027

Staro International

E047

Ticketservice

F038

Verlichtend Alternatief

B054

Vindict Wine

C039

Weekendjeweg.nl

B044

Wine in Tubes

F044

Zalmhuis Steur

NOORDELOOS OISTERWIJK AMERSFOORT APELDOORN VOORSCHOTEN GENDT AMERSFOORT GOUDA ALKMAAR WEESP DOETINCHEM BERKEL EN RODENRIJS UDENHOUT ROELOFARENDSVEEN BREDA KLEIN-WILLEBROEK - België NOORDWIJKERHOUT DEN HAAG ZWIJNDRECHT AMSTERDAM AMSTELVEEN ZEIST MONNICKENDAM

B062 C038 C027 A054 D046 B038 A030 D030 B039 C044 A038 D045 A058 D031 F024 C046 B028 C055 C047 B036 E030 B012

B037

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

101


De dag van het relatiegeschenk

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand

Stand


De dag van het relatiegeschenk

Beursinformatie Datum en openingstijden

Parkeren

RelatieZ, Dé dag van het Relatiegeschenk, vindt plaats op donderdag 12 september 2013 in High Five (hal 5) / Jaarbeurs Utrecht. De beurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Het tarief voor parkeren in de garages en op de terreinen van Jaarbeurs Utrecht is € 3,= per uur met een max. van € 12,=. Voor een bezoek aan RelatieZ kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Organisatie RelatieZ wordt georganiseerd door Het Portaal Uitgevers B.V., Postbus 125, 1520 AC Wormerveer. Telefoon: 075-647 57 47, E-mail: info@hetportaal.com, Website: www.relatiez.nl

Toegang RelatieZ is gratis toegankelijk, maar er is wel een toegangsbeleid; Bent u (mede) verantwoordelijk* voor de inkoop van relatie- en eindejaarsgeschenken? Dan bent u welkom op de vakbeurs RelatieZ. Toegang is gratis, maar voorregistratie via www.relatiez.nl is noodzakelijk. Het maximale bezoekersaantal is 1.250. *De beurs is niet toegankelijk voor personen (m.u.v. exposanten op RelatieZ) die werkzaam zijn in een bedrijf uit de branche van promotionele producten en diensten. De organisatoren hebben het recht om mensen de toegang tot de beurs te weigeren als ze niet aan deze voorwaarden voldoen. Als u twijfelt, neem dan contact op met de organisatie van het evenement.

Catering RelatieZ biedt de bezoekers gratis drankjes en een gratis lunch aan op de beursvloer.

Restaurants in de Jaarbeurs In het Beatrixgebouw van Jaarbeurs Utrecht bevindt zich Zeyn.

De dag van het relatiegeschenk

Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven respectievelijk worden opgehaald bij bedrijfsbeveiliging, tel. 030-2955333.

EHBO De EHBO-post bevindt zich net voor ingang Oost.

Diefstal Bezoekers en standhouders van wie eigendommen in het gebouw zijn ontvreemd, dienen zich te melden bij bedrijfsbeveiliging, tel. 030-2955333.

Fotografie Fotograferen, filmen en het maken van video of digitale opnamen van stands of tentoongestelde producten is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de desbetreffende exposant. Er geldt een speciale regeling voor pers en standfotografen.

Verantwoording Deze catalogus is geproduceerd aan de hand van de door standhouders verstrekte informatie en gegevens, onder voorbehoud van wijzigingen. Het Portaal Uitgevers stelt zich niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledige vermeldingen en gegevens in deze catalogus.

(advertentie)

Loyale klanten en medewerkers zijn goud waard. De beurs RelatieZ draait om die loyalty. Op deze vakbeurs vindt u een groot scala aan relatie- en eindejaarsgeschenken om uw klanten en medewerkers te bedanken voor hun inzet en trouw in het afgelopen jaar.

2013 - nummer 3 - www.promz.nl

105


De dag van het relatiegeschenk

All in the House

BelgoSweet Rue des Saules 52, B-1380 OHAIN - België t 0032 2-3515555 c Dhr. G. Desseaux e guy@belgosweet.be w www.belgosweet.be

Prinsengracht 359-A, 1016 HK AMSTERDAM t 06-11362396 c Dhr. P. Lenferink e info@allinthehouse.com w www.allinthehouse.nl

De verpakkingssensatie van 2013: de beeldschone All In The House grachtenpandverpakkingen. Wijn, kaas, bloembollen, chocolade, al het denkbare wordt verpakt in deze unieke cadeauverpakking. Bezoek onze stand en overtuig uzelf van de mogelijkheden.

Stand

De lekkerste bonbons haal je in België. Leonidas en andere Belgische lekkernijen in gepersonaliseerde verpakkingen. Kom proeven bij DE specialist!

E055

Alpha Holland

Stand Biscuiterie Jules Destrooper

Zwaanhofweg 20, B-8900 IEPER - België t 0032 58-288041 c Dhr. O van Hecke e olivier.vanhecke@destrooper.be w www.destrooper.be

Pascalstraat 12, 3261 LS OUD-BEIJERLAND t 0186-618077 c Mevr. T. van Herk e holland@alpha-groep.nl w www.alpha-holland.nl www.kerstpakkettenpagina.nl Alpha Holland verzorgt uw pakket van A tot Z! - kwaliteit en uitstraling staan bij ons altijd nummer 1. - uw pakket kunt u geheel naar uw eigen wensen en budget samenstellen. - wij kunnen artikelen met uw eigen tekst en/of logo aan uw pakket toevoegen. - grote flexibiliteit door eigen Alpha vervoersdiensten.

Stand

Biscuiterie Jules Destrooper NV is een familiale onderneming die een duurzame rentabiliteit nastreeft via leadership in eerlijke, authentieke boterkoekjesspecialiteiten en chocoladekoekjes gemaakt met de beste natuurlijke grondstoffen door een creatief team van medewerkers met een passie voor het vak en dit in het kader van een premium productbeleid!

F054

BeGlobal Promotions

Stand

B059

Brandwijk Kerstpakketten / Promo.nl Bossekamp 7, 5301 LZ ZALTBOMMEL t 0418-561699 c Dhr. D. Brandwijk / Dhr. T. Kamp e info@brandwijk.nl / info@promo.nl w www.brandwijk.nl / www.promo.nl

Coenecoop 3A1, 2741 PG WADDINXVEEN t 088-8441238 c Dhr. A. Noordwijk e andre@beglobal.nl w www.beglobal.nl

BeGlobal Promotions werd in 2012 verkozen tot Promotional Company of the Year. Op RelatieZ 2013 zijn wij wederom aanwezig met een groot aantal nieuwe producten. Een bezoekje aan onze stand is dan ook zeker de moeite waard.

Stand

Brandwijk Kerstpakketten / Promo.nl is als enige in haar branche ISO9001, MVO en CO2 gecertificeerd. Een kwart eeuw ervaring en een oase van creativiteit helpen u bij het maken van een onderscheidende keuze in de mooiste showroom van Nederland. U bent van harte welkom in de fascinerende ‘wereld van Brandwijk'.

A044

Belgium's Best

Stand

D038

BsaB Oudkerkhof 24, 3512 GK UTRECHT t 030-2364732 c Dhr. R. Metten e ruud.metten@bsab.nl w www.bsab.nl

Franse Akker 9, 4824 AL BREDA t 076-5430329 c Dhr. J. Schroer e info@belgiumsbest.com w www.belgiumsbest.com

De zoete verleiding van Belgium’s Best: chocolade, sweets en mints, een vriendelijke manier om uw bedrijf te promoten. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u perfect adviseren om onze producten ook voor uw merk succesvol in te zetten. Vraag onze catalogus aan boordevol heerlijke producten in uw eigen verpakking.

Stand 106

D054

D037

BsaB wijdt zich aan het creëren en leveren van de beste organische kaarsen en diffusers en is 100% duurzaam. Dit betekent dat BsaB alleen maar natuurlijke materialen gebruikt afkomstig van hernieuwbare bronnen. De producten van BsaB lenen zich uitstekend voor het voorzien van eigen bedrijfslogo.

Stand

F031


De dag van het relatiegeschenk

Buijten & Schipperheijn Recreatief

Conditus Luikersteenweg 611, B-3700 TONGEREN - België t 0032 12-250090 c Dhr. J. Castermans e john.castermans@conditus.be w www.conditus.be

Paasheuvelweg 44, 1105 BJ AMSTERDAM t 020-5241010 c Dhr. G. Sneep e g.sneep@buijten.nl w www.buijten.nl

Vrolijk en uitnodigend, gezond en groen. Dat zijn de fiets- en wandelkaarten en –gidsen van Buijten & Schipperheijn. Steeds vaker gaan mensen op pad om eigen land te ontdekken. Er zijn voor hen aantrekkelijke standaard artikelen, landelijk of regionaal. Met maatwerk maakt u van zo’n sportief product iets van uzelf.

Stand

Wilt u ook scoren met Belgische chocolade? Conditus chocolate creations is als Belgische, ambachtelijke chocolatier gespecialiseerd in originele, gepersonaliseerde chocolade. Wij zijn trendsetter in promotionele en stijlvolle geschenken en pakketten, exclusief voor bedrijven. From small to large, van luxueus tot exclusief, aangepast aan uw huisstijl…waar smaak en design elkaar ontmoeten! Kom gerust even proeven.

F055

Business 4 Business gifts

Stand Crystal Promotions

Pampuslaan 42, 1382 JR WEESP t 0294-465060 c Dhr. M. Aschman e michael@crystalpromotions.nl w www.crystalpromotions.nl

Einsteinstraat 16, 3316 GG DORDRECHT t 078-6522190 c Mevr. A. Walraven e info@b4bgifts.nl w www.b4bgifts.nl

Nieuw in Nederland! De originele Sound Asleep pillow ! Een innovatief geschenk voor alle doelgroepen in uw kerstpakket of als eindejaarsgeschenk. Bent u benieuwd? Ervaar het op onze stand.

Stand

Full service marketing bureau, gespecialiseerd in de volledige opstart en uitvoering van Video On Demand & Filmpromoties, Promotioneel Textiel, Premiums & Relatiegeschenken en tailor made Concepten. Dankzij de combinatie tussen ruim 20 jaar ervaring en unieke markt onderscheidende concepten, realiseert Crystal Promotions de best mogelijke impulsen voor merk, product of dienst.

C054

Christmas In Business

E053

Stand www.decembergeschenk.nl Marssteden 49, 7547 TE ENSCHEDE t 053-4333160 c Mevr. D. Kaspers e d.kaspers@robitex.nl w www.decembergeschenk.nl

Miamihof 55, 2548 JB DEN HAAG t 06-19225660 c Mevr. C. van Wissen e info@christmasinbusiness.com w www.christmasinbusiness.com

Wilt u ook eens wat anders dan het traditionele kerstpakket? Laat uw medewerkers zelf de kerstgeschenken uitzoeken met dit unieke concept van Christmas in Business. Wij brengen de kerstgedacht binnen in uw bedrijf. Verras uw medewerkers met een sfeervol kerstfeest. Garantie voor saamhorigheid en betrokkenheid!

Stand

Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment traditionele kerstpakketten en luxe kerstgeschenken voor 2013. Of kies voor een uniek Kerst Keuze Concept; alleen bij Decembergeschenk.nl te bestellen: laat uw medewerkers hun eigen kerstgeschenk kiezen!

C030

ColijnMuller B.V.

Stand

B066

DNP Groep B.V. Keurenplein 4, 1069 CD AMSTERDAM t 020-4106141 c Dhr. H. Colijn e ruud.marquerinck@grafiplaza.nl w www.grafiplaza.nl

De kalender - functioneel, maar ook effectieve reclame! Buiten het feit dat de kalender een praktisch en functioneel product is geeft het ook de mogelijkheid om voor een relatief laag bedrag het hele jaar door reclame te maken voor uw bedrijf.

Stand 108

A046

D055

Dick Flemmingstraat 23A, 5161 CA SPRANG-CAPELLE t 0416-750220 c Mevr. A. Borsten e annemijn@dnp-groep.nl w www.dnp-groep.nl

The Ultimate Giftbox is een luxe geschenkbox met daarin een selectie van 5 cadeaukaarten die besteed kunnen worden bij duizenden bekende (web)winkels in elke categorie. De ontvanger bepaalt zelf welke van de 5 cadeaukaarten uit de box hij/zij gaat gebruiken. Dit maakt The Ultimate Giftbox het ideale geschenk voor iedereen!

Stand

D027


De dag van het relatiegeschenk

E-Bon

fonq.nl Kobaltweg 50, 3542 CE UTRECHT t 030-6369257 c Dhr. J. ter Beek e joeri.terbeek@fonq.nl w zakelijk.fonq.nl

Gyroscoopweg 54, 1042 AC AMSTERDAM t 085-8771828 c Dhr. R. Davids e remko@e-bon.nl w www.e-bon.nl

E-bon is een populaire cadeaubon in het bedrijfsleven omdat deze met het eigen bedrijfslogo en bijpassende tekst eenvoudig is te personaliseren. De ontvanger kan 24 uur per dag een favoriet product bestellen bij één van de vele aangesloten webwinkels variërend van kleding en parfum tot sieraden en gereedschappen. Het ideale personeelsgeschenk!

Stand

Fonq.nl is het eigentijdse webwarenhuis. Onze zakelijke afdeling is er voor het creatief invullen van al je relatiegeschenken & marketingacties! Bij ons kan je terecht voor relatiegeschenken, giftcards, keuzewebshops en joint promotions.

E047

Feelingz

Stand Hokra Below the Line De Vort 5, 4225 SH NOORDELOOS t 0183-587400 c Dhr. M. de Winter e mdwinter@hokra.nl w www.hokra.nl

Diepenhorstlaan 2-T, 2288 EW RIJSWIJK t 070-3907904 c Dhr. R. Overhaus e rens@redloyalty.nl w www.redloyalty.nl

Feelingz, feels good to give! Feelingz is het (kerst) keuze geschenk van Red Loyalty, verpakt in een luxe witte box. Uniek is dat Feelingz verzilverd kan worden met behulp van een USB-stick in de vorm van een sleutel.

Stand

Hokra creëert fans voor jouw merk of bedrijf. Dit doen we door de inzet van promotionele artikelen, acties en programma’s. Maar het begint allemaal met een goed idee. En dat idee kun je ‘live’ op komen halen op onze stand. Tot dan!

F038

florisgifts B.V.

Stand

B045

Homeij Oisterwijk B.V. Nijverheidsweg 9A, 5061 KK OISTERWIJK t 013-5238370 c Dhr. E. Schellekens e erwin.schellekens@homeij.nl w www.homeijgifts.nl

Overschieseweg 10D, 3044 EE ROTTERDAM t 010-4157418 c Dhr. A. van Delst e info@florisgifts.nl w www.florisgifts.nl

florisgifts heeft een verrassend compleet aanbod geschenken en textiel, maar bedenkt vooral graag pakkende cadeaus voor een eerlijke prijs. Neem de proef op de som en vraag een gratis concept aan voor uw geschenken.

Stand

Geef uw relaties een blijvende herinnering aan uw onderneming. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres! Homeij Oisterwijk is al sinds 1970 actief als importeur van kwalitatief hoogwaardige en originele relatiegeschenken van wereldwijd bekende topmerken, zoals Victorinox, Troika, Silva, Diamant Sabatier, Opinel, CRKT en Maglite.

B054

Folux B.V.

Stand

B062

Ice Watch Kleine Koppel 42, 3812 PH AMERSFOORT t 033-3031010 c Dhr. F. Visschers e icewatch@promofabriek.nl w www.promofabriek.nl

Smirnoffstraat 8, 7903 AX HOOGEVEEN t 0528-232476 c Dhr. S. Bijmholt e info@folux.nl w www.folux.nl

Folux is een groothandel die gespecialiseerd is in optische producten zoals verrekijkers, telescopen, microscopen, loepen en weerstations. Wij leveren 98% van ons assortiment direct uit eigen voorraad. Dankzij onze korte en directe lijnen met internationale partijen, kunnen wij ook voor grotere afname een goede partner voor u zijn.

Stand 110

B044

C039

Ice watch, an “A” brand trend!! Ze zijn niet te missen! Sinds de introductie op de Nederlandse horlogemarkt begin 2008 is Ice-Watch het opvallendste horlogemerk en nu ook het grootste horlogemerk van de laatste jaren. Toeval? Of gewoon goede smaak en een feilloos gevoel voor trends?

Stand

C038


(advertentie)

Idéka Apeldoorn B.V. Laan van de Maagd 23, 7324 BR APELDOORN t 055-3604025 c Dhr. B. Verschuur e info@ideka-apeldoorn.nl w www.ideka-apeldoorn.nl

Kristal en glas....leuk om te geven, nog fijner om te krijgen. Helder, schitterend, kleurrijk. Kristal en glas zijn bijzonder. Veel mensen vinden het daarom leuk om het cadeau te geven. Dat mooie kristal, 'Boheems kristal' is een begrip,en glas vindt u weer bij ons.

Stand

C027

Intercédé Promotie-Produkten B.V. Rouwkooplaan 11, 2251 AP VOORSCHOTEN t 071-5610106 c Dhr. J. (Hans) Schalk e info@intercede.nl w www.intercede.nl

Green products, duurzaam aanbesteden en ketentransparantie: MVO staat inmiddels centraal in ieder bedrijf of gezin. Intercédé werkt volgens de nieuwe gedragscode vanuit onze brancheorganisatie en is aspirant voor het MVO branchecertificaat.

Stand

A054

Joosten Promogifts Langstraat 48a, 6691 EH GENDT t 0481-454250 c Dhr. T. Hoen e info@joostenpromogifts.nl w www.joostenpromogifts.nl

Wij zijn een toonaangevende professional in de promotionele industrie, door ontwikkeling, productie en levering van innovatieve premiums en promotionele artikelen die aansluiten bij de vraag van onze opdrachtgevers. Kwaliteit en onderscheidend vermogen zijn hierbij uitgangspunt. Plezier in wat we doen, zorg voor maatschappij en milieu speelt een belangrijke rol.

Stand

D046

KeepCup De Stuwdam 49, 3815 KM AMERSFOORT t 033-4700979 c Dhr. O. Witting e oscar@keepcup.com w www.keepcup.com

Iedere seconde worden er op de wereld 1 miljoen take-away bekers in de prullenbak gegooid. De KeepCup is 's werelds eerste barista standaard, herbruikbare beker, met als doel het wereldwijde gebruik van wegwerpbekers terug te dringen. De KeepCup is een duurzame to-go beker, volledig recyclebaar.

Stand

B038 2013 - nummer 3 - www.promz.nl

111


De dag van het relatiegeschenk

De Knegt & Leeflang B.V.

Novelties Business Gifts B.V. Industrieweg 112, 2651 BD BERKEL EN RODENRIJS t 010-5190010 c Mevr. J. Koedood e jolanda@novelties.nl w www.novelties.nl

Marconistraat 74-76, 2809 PE GOUDA t 0182-679797 c Dhr. K. Leeflang e info@dkll.nl w www.deknegtenleeflang.nl

De beste cadeaus blijven verrassen, ook lang na het uitpakken. Dat is onze motivatie voor iedere dag; altijd op zoek naar verrassende waarderingsgeschenken. Kwaliteit en originaliteit zijn daarbij vertrouwde begrippen; we leveren graag producten die uniek zijn én zorgen er voor dat uw opdracht tot in de puntjes verzorgd wordt.

Stand

Novelties - verrassend, creatief en nét even anders! Relatiegeschenken, kerstpakketten, kadoklikken.nl, kunst & design en MVO geschenken.

A030

Lavista Relatiegeschenken B.V.

Stand Pasco Promotions B.V. Handelsweg 3, 5071 NT UDENHOUT t 013-5114333 c Dhr. H. van de Pas e h.vandepas@pasco.nl w www.pasco.nl

Hazenkoog 10A, 1822 BS ALKMAAR t 072-3030100 c Dhr. J. Lazet e verkoop@lavistarelatiegeschenken.nl w www.lavistarelatiegeschenken.nl

Met meer dan 16 jaar ervaring in het leveren en bedrukken van relatiegeschenken en cadeau artikelen is Lavista een bedrijf dat aan al uw wensen kan voldoen. Custom made laten produceren is een van onze specialiteiten. Onze slogan: Persoonlijke aandacht telt! En dat staat bij ons hoog in het vaandel!

Stand

Originele Business & Promogifts. Pasco Relatiegeschenken & Promotions is sinds 1992 gespecialiseerd in het vinden van passende en originele relatiegeschenken en cadeauconcepten bij elke gelegenheid. Onze uitdaging is telkens weer het gezamenlijk bedenken van een incentive op maat voor elke doelgroep.

D030

Nationale Catering Cadeaubon

Stand

D045

Parker&Waterman&Rotring Kabelweg 1, 2371 DX ROELOFARENDSVEEN t 071-3328328 c Dhr. S. Mertens e s.mertens@be.pfconcept.com w www.pfconcept.com

De Schans 23, 1383 JH WEESP t 0294-772444 c Dhr. S.R. Dirkzwager e info@cateringcadeau.nl w www.cateringcadeaubon.nl

Hapjes en gerechten van onze chefs, bezorgd waar en wanneer u wilt.

Stand

Vind de volledige collectie van de 3 topmerken Parker, Waterman en Rotring op pfconcept.com.

B039

De Nationale Tijdschriftenbon

Stand

A058

Present Service Edisonstraat 90, 7006 RE DOETINCHEM t 0314-395664 c Mevr. M. van den Berg e m.vandenberg@readview.nl w www. nationaletijdschriftenbon.nl

De Nationale Tijdschriftenbon is hét kado voor een abonnement op een tijdschrift naar keuze. De Tijdschriftenbon is verkrijgbaar van 5 tot 150 euro en biedt keuze uit ruim 350 tijdschriften en kranten. Ook in uw eigen huisstijl verkrijgbaar. Kies ook voor de leukste kadobon van Nederland!

Stand 112

A038

C044

Franse Akker 9, 4824 AL BREDA t 06-29325238 c Mevr. L. Dufais e lisa@gemaco.nl w www.gemaco.nl

Present Service, de beste keuze. Met Present Service kiest u altijd voor het mooiste cadeau voor uw medewerkers en relaties. Met de unieke inlogcode kiezen zij zelf het cadeau of de belevenis die zij graag ontvangen. Present Service is 3 x feest; bij het eerste geefmoment, het uitkiezen en het uitpakken!

Stand

D031


De dag van het relatiegeschenk

Puzzelman

Vindict Wine Veemarkt 104, 1019 DE AMSTERDAM t 020-4706050 c Mevr. E. van Heuven e evelijn@vindict.com w www.vindict.nl

Schoolstraat 24, 2830 KLEIN-WILLEBROEK - België t 0032 3-8886482 c Dhr. E. Dilles e eric@dilles.be w www.dilles.be

Puzzelman onderscheidt zich door zich vooral te richten op regionale thema's en "characters" en nichemarkten. De puzzels worden gemaakt met recyclebare en milieuvriendelijke kwaliteitsmaterialen. De dozen zijn stevig en hebben een handig opbergformaat (vanaf 250 exemplaren in een gepersonaliseerde doos). Het Puzzelman-logo staat garant voor kwaliteit tegen een correcte prijs.

Stand

Wijn is een geliefd cadeau. Een stuk origineler wordt het met aanvullende culinaire producten. Zoals BRIX, chocola speciaal voor bij wijn, het wijnspijsboekje Smaakstof over de magie tussen wijn en gerecht of een prijswinnende Portugese olijfolie. Kom kijken, proeven en overleggen over een lekker wijn/culinair pakket bij Vindict Wine.

F024

Staro International B.V.

Stand Weekendjeweg.nl

Van Heuven Goedhartlaan 935A, 1181 LD AMSTELVEEN t 020-4564221 c Mevr. G. Tjebbes e cadeaubon@bookit.nl w www.weekendjeweg.nl

Leidsevaart 123, 2211 VS NOORDWIJKERHOUT t 0252-521840 c Dhr. R. van Graas e rob@staro.net w www.staro.net

Hoe kunt u de groei en bloei van uw relatie beter uitdrukken dan met de natuur zelf? Geen vluchtig geschenk, maar kleurrijke en natuurlijke producten, die ook na maanden nog alle aandacht trekken. Staro heeft het allemaal in huis.

Stand

Weekendjeweg.nl-, Dierentuinen- en Attractieparken Cadeau Card. Uniek voor iedere gelegenheid! Kerstpakket, sales incentive, verjaardag service, pensioen of zomaar… De Weekendjeweg.nl Card kan verzilverd worden bij ruim 2000 hotels en 550 bungalowparken. Met de Dierentuinen- en Attractieparken Card koopt u eenvoudig entreetickets voor de leukste dagjes uit op www.dierentuinen.nl en www.attractieparken.nl.

C046

Ticketservice

Stand

B036

Wine in Tubes Galgenveld 1, 3705 MB ZEIST t 030-8888455 c Dhr. F. Snoek e contact@wineintubes.nl w www.wineintubes.nl

Eisenhowerlaan 118, 2517 KM DEN HAAG t 070-4169333 c Mevr. E. van Pijlen e esther@ticketservice.nl w www.ticketservice.nl

Ticketservice verkoopt als een van de grootste ticketing bedrijven van Nederland jaarlijks meer dan 3.5 miljoen tickets. Op Ticketmaster.nl worden tickets voor honderden evenementen aangeboden uit diverse categorieën waaronder live (muziek) entertainment zoals concerten, festivals (Lowlands, Pinkpop, North Sea Jazz), poppodia, tentoonstellingen, beurzen, comedy, circus en sportevenementen.

Stand

WineInTubes.nl: Winnaar PromZ Promotional Product of the Year 2012! Wine In Tubes zijn exclusieve wijnen, cocktails, whisky’s en cognac verpakt in hoogwaardige glazen Tubes. De Tubes en de stijlvolle cadeauverpakkingen kunnen aangepast worden aan uw huisstijl.

B028

Stand

Verlichtend Alternatief De Were 8, 3332 KE ZWIJNDRECHT t 06-33931771 c Dhr. M. Voerman e info@verlichtendalternatief.nl w www.verlichtendalternatief.nl

Dit jaar een uitvinding van Nederlandse bodem? Powerbranding met de Powercube! Het hele jaar door uw bedrijfsnaam op het bureau met de kleinste verdeelstekker ter wereld!

Stand 114

C047

C055

(advertentie)

E030


PromZ Magazine 2013-3  

Magazine over actiemarketing en promotionele producten & diensten.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you