2 minute read

Asukastalo Ankkuri on avoin olohuone Herttoniemenrannassa

Toiminta

Asukastalo Ankkuri on Herttoniemenrannassa sijaitseva toimintakeskus ja asukkaiden avoin olohuone. Toimintaa talossa järjestää asukastaloyhdistys itse sekä muut yhdistykset ja toimijat. Ankkurin omaan toimintaan ovat kuuluneet jo vuosia avoimen olohuoneen lisäksi ilmainen hävikkilounas. Hävikkiruoka saadaan lähikoulusta, Herttoniemenrannan alaasteelta, ja hävikkileipää Lähi-K-kaupasta Pikku-Hertasta.

Advertisement

Asukaskahvila on ollut kerran viikossa, mm vaatteiden/tavaroiden vaihtopöytä, kädentaitoja ja erilaisia pienimpiä tapahtumia kuten joululaulelot. Asukastalolla saa myös sosiaaliohjausta ja apua digiasioinnissa.

Yhteistyötahot, kuten MLL-perhekahvila, muskarit ja tanssikerhot, järjestävät talolla ilmaista tai edullista toimintaa. Herttoniemenrannan Martat kokoontuvat ensi syksystä lähtien noin kaksi kertaa kuukaudessa. Monaliiku ry järjestää ilmaista ja avointa naisten liikuntaa. Helsingin Nuoret Kotkat ovat pitäneet talolla alakouluikäisten kerhoa ja päiväleirejä loma-aikoina

Tuorein yhteistyötaho on Nicehearts ry. Heidän Helsingin toimintansa pääosin siirtyy Ankkuriin ja heillä on oma toimisto Ankkurissa. Yhteistyötä tehdään tapahtumien merkeissä lähialueen toimijoiden, kuten Herttoniemi-seuran, Eloa Herttoniemenrantaan ry:n ja Hertsikanrannassa tapahtuu ry:n, kanssa.

Ankkurin työntekijät, Ankkuri polkuna kohti työelämää ja monikulttuurisuus

Asukastalo Ankkurissa on yksi varsinainen avustusvaroin palkattu työntekijä, toiminnanjohtaja Maaren Kemppi. Lisäksi tällä hetkellä palkkatuella kolme muuta henkilöä, joista yksi opiskelee oppisopimuksella merkonomiksi. Asukastalolla työskentelee myös useita muita henkilöitä: työkokeilussa, kieliharjoittelussa tai muuhun opiskeluun liittyvässä harjoittelussa, kuten sosionomien harjoittelujaksoissa.

Asukastalo Ankkurilla on iso rooli monien työelämäpolulla. Ankkurissa opitaan mm. siivous- ja keittiötehtäviä, toimistotyötä, työelämäntaitoja ja suomen kieltä. Astuessa asukastalon sisälle voi aistia monikulttuurisen ympäristön! Nykyinen puheenjohtaja Lea Vetri on tehnyt suuren työn Ankkurin toiminnan eteen. Ankkurissa eri kulttuurit ja eri-ikäiset kohtaavat arkisessa matalan kynnyksen toiminnassa. Vetri on yksi Ankkurin perustajajäsenistä v. 1997, toiminnanjohtajana hän aloitti 2004 ja jatkanut hallituksen puheenjohtajana siirryttyään toiminnanjohtajan työstä eläkkeelle. Vetri on maahanmuuttajatyön pioneeri, hän on

Kuvassa Asukastalon Ankkurin keittiövastaava Eman Al-Qurttani, vapaaehtoistyöntekijä Lotta Paavola, työharjoittelija Hala Aldarra, työkokeilijat Huma Abasi ja Kadriye Cirik sekä puheenjohtaja Lea Vetri.

tehnyt useita lehtihaastatteluja ja sekä luentoja työstään maahanmuuttajien parissa mm. Lionseissa ja Oikeusministeriön koulutuksissa.

Kuulumiset

Asukastalo Ankkuri pääsi tänä keväänä viimeinkin Paasivaarankatu 6:n päävuokralaiseksi. Ankkuri on aikaisemmin vuokrannut samaisesta kiinteistöstä tiloja itselleen. Tiloja on vuokrattu Herttoniemen nuorisotalolta, Helsingin Nuorilta Kotkilta ja Herttoniemen nuorisoyksiköltä. Tänä keväänä Herttoniemen nuorisotyöyksikkö sai uudet tilat käyttöönsä Hertsistä ja Asukastaloyhdistys Ankkuri ry vuokrasi tilat kokonaisuudessaan itselleen. Pääseminen tilojen päävuokralaisesti luo taloudellisia paineita, mutta myös antaa mahdollisuuksia suunnitella paremmin ja laajemmin Ankkurin toimintaa.

Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n on pystynyt jatkamaan toimintaansa koronaepidemiasta huolimatta. Tilavaraukset luonnollisesti peruuntuivat kaikilta käyttövuorolaisilta. Puheenjohtaja Lea Vetrin ajatus – naapuriapu – sai vihdoin sysäyksen aloittamiselle. Asukastalon työntekijät aloittivat lounasruoan toimittamisen koteihin sekä ruokaa on ollut mahdollista noutaa talolta. Ilmaista hävikkileipää on voinut hakea Ankkurista joka arkipäivä. Lähikoulu sai asukastalolta lisätiloja viimeiset

Asukastalo Ankkurin tämänhetkiset rahoituslähteet n asukasosallisuusavustus n työllisyysavustus n varainkeruu (kahvila, tilavuokra)

kouluviikot. Asukastalolla järjestettiin Herttoniemenrannan vanhojen kuvien ikkunanäyttely yhteistyössä herttoniemeläisen Juha Joutsen kanssa. Kesällä asukastalolla Helsingin Nuoret Kotkat järjestivät 3 viikkona päiväleirejä koululaisille sekä sosionomiopiskelija harjoittelun innoittamana järjesti kaikille avoimen eläinaiheisen suunnistuksen Herttoniemen kartanon puiston läheisyydessä.

Kaikki Herttoniemen alueen ja lähialueiden asukkaat ovat tervetulleita viihtymään yhteiseen olohuoneeseen tai järjestämään yhteistä ohjelmaa. Tiloja voi vuokrata myös yksityiskäyttöön. Asukastalo Ankkuri toivoo pitkiä toimintavuosia Paasivaaran margariinitehtaan entisessä kanttiinirakennuksessa. Rakennus on merkitty sr-2 suojeltavaksi kohteeksi.

Pidetään alueen yhteisöllisyydessä kiinni!

TEKSTI: LEA VETRI JA MAAREN KEMPPI KUVA: ASUKASTALO ANKKURI