Page 1

Torsdag den 11. januar 2018

Nr. 39 • 3. årgang

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen

Fjernbus-terminal på vej Læs side 5

Banko i Nyhavn

Læs side 6

Vandscootersagen:

Administrative stramninger skal forhindre nye ulykker Af Kim Reich Miamis havnefront

Riding the bike

Side 8-9

Page 10

I kølvandet på vandscootersagen – det kostede to unge amerikanere livet - har Søfartsstyrelsen fra årsskiftet indført et krav om, at førere af vandscootere og lignende fartøjer skal have et særligt vandscooterbevis. Dette bevis kræver såvel en teoretisk som en praktisk prøve. Til gengæld bliver de af regeringen bebudede strafferetlige stramninger ikke til noget i første omgang. Her vil man i stedet afvente strafudmålin-

trappespecialisten For professionel, stabil og venlig trappevask, kontakt os i dag!

31 15 54 42 trappespecialisten.dk

gen i konkrete sager, før der evt. bliver fremsat et lovforslag om skærpede straffe for vanvidssejlads. To års fængsel Den aktuelle sag, hvor føreren af den vandscooter, der den 6. maj 2017 dræbte to unge kvinder i Københavns Havn, forleden blev idømt to års fængsel ved Københavns Byret, indikerer ikke umiddelbart en skærpelse. Anklagemyndigheden havde krævet fire år og den dømte har tre tidligere domme for

vold, særlig farlig vold og røveri, der med syv måneder er inkluderet i straffen på de to år. Anklageren har ved redaktionens slutning endnu ikke afgjort, om man vil anke dommen, som den dømte har accepteret. De øvrige tiltalte i sagen fik bøder, og blev ikke dømt for at have bragt andres liv i fare, men udelukkende for at sejlet i strid med reglerne. I forhold til de gamle regler udløser det nu en bødestraf, hvis man ikke er i besiddelse af et gyldigt vandscooterbe-

Vi elsker havnefronten og de omkringliggende ejendomme.

Står du og skal købe, sælge eller udleje – så hjælper vores eksperter gerne. Ejendomsmæglerne GundE & GundE

Tlf: 91550555

Herluf Trolles Gade 18 ·1052 København K. kontakt@gundeoggunde.dk · www.gundeoggunde.dk

vis. Og hvis man allerede har et gyldigt fritidssejlerbevis, der giver ret til at føre vandscooter, vil man fortsat kunne føre fartøjet. Man skal blot inden for to år have gennemført den praktiske prøve. Ny lovpakke Erhvervsministeriet barsler dog til februar med en lovpakke, der vil gøre det lettere for myndighederne at konfiskere en vandscooter, hvis føreren flere gange har sejlet i strid med gældende regler. Her vil det også blive gjort

Når det igen bliver sæson for sejlads i Københavns Havn, kan der være grund til at reflektere over, hvad der skete sidste år i maj. Foto: Jesper Schou Hansen / Havnefronten

lovpligtigt at tegne en obligatorisk ansvarsforsikring. ”Vandscootere er særlige fartøjer pga. den høje fart og de unikke manøvregenskaber. De nye regler betyder, at fritidssejlerne har de fornødne kompetencer til at sejle vandscooter sikkert og vise hensyn til omgivelserne”, siger kontorchef Rasmus Høy Thomsen fra Søfartsstyrelsen Se også debatindlægget på side 2.


4 2 2

Fredag den september 2016 Torsdag den23. 11. januar 2018

Fredag den 23.23. september 2016 Fredag den september 2016 Fredag den 23. september 2016

leder Huller i osten

Soveby

LEDER

Et godt demokrati kræver, at folk også deltager – og lige så vigtigt: at de er klædt på, til at tage del i debatten på et oplyst grundlag. Det lyder lige til. Men det er faktisk svært. Af Schou AtJesper der findes enHansen afstand mellem politikere og vælgere, kræver vist ingen større analyse. Det er naturligvis forskelligt, hvor Kommuneplaner og lokalplaner kan være stor folk føler afstanden er. Også hvorfor den altafgørener der. Nogle de for, fremtidens nye boligkvarterer tager gange fårhvordan politikerne ikke forklaret godt nok, hvad der sig rent ud. Hvad enten det er Refshaleøen, Sydhavnen, faktisk er muligt – eller ligger bag. Andre gange vinklerTeglmediholmen, Havneholmen Islands Brygge Syd. erne en historie så hårdt, ateller objektiviteten går fløjten. De fleste bo i et Flere varmeborgere hænder vil og gerne flere penge tilområde, velfærd –hvor ellerbolibillige ger er blandet med erhverv og butikker, så man får en boliger - er jo lette at love og kræve. Men svære at levere. For levende – uden densinde vel athar mærke støjende. selv om viby aldrig nogen brugtersåfor mange penge på Hvis føler manmange, er entreprenør i opgangstider, hvor bruger man velfærd, at der bliver skåret ned. Medier kan sælge alt,atså hareksperter man knap så stor interesse i ersjældent tid på lade forklare, at hvis man beskathverv og butikker. Det er kort og godt en langt bedre ter for hårdt, så får man færre penge ind i skat. Kagen bliver forretningmindre, i at sælge boliger.erOgså selvomatboligerne simpelthen og dermed der mindre kræve ind. skal være stueplan. Lavere skat igiver derimod en større kage – og samtidig flere Politikerne på Københavns Rådhus – primært i Tekskattekroner. nikMiljøudvalget glimrende muDet og er både let at sige – – oghar let afimidlertid gengive: ”skattelettelser eller ligheder for at sikre, at nye boligområder bliver bygget velfærd”. Alt for ofte bliver det gengivelse af synspunkter – inmed både erhverv, og boliger. gen baggrund – uden butikker at folk bliver klogere. Det bliver i stedet Den overordnede Kommuneplan 2015 fastlægger råben fra hver sit hjørne. hvilke områder, der skal være hvad. I København bliver der ofte krævet billige boliger. Ikke Islands Brygge Syd er i den nuværende lokalplan et mange politikere – om nogen – begiver sig ud i at forklare, område med både boliger, erhverv og butikker. Men da hvorfor de aldrig bliver bygget. Det er også kompliceret. Hele politikerne vedtog Kommuneplan 2015 skiftede områmetroens økonomi ville formentlig kollapse, hvis man sender det karakter til kun at være boliger og butikker. en masse byggegrunde på markedet. By & Havn ejer meget Derfor kan den gruppe af borgere, der i øjeblikket jord, som skal betale metrogæld. Falder prisen på jord voldmarkerer sig i forbindelse med det tillæg til lokalplasomt, så ryger økonomien for metroen på gulvet. nen, som politikerne snart skal behandle, godt få nogBoligselskaberne kan nu godt bygge billigt på jord de allele problemer med at insistere på erhvervsdelen. redeAnderledes ejer – hvis depositivt kan slippe for at aflevere millioner i afgifter ser det ud med butikker – elfor tilladelser. Men det vil kommunen ikke kommunen være med til.så Og ler publikumsorienteret erhverv, som sådan kunne man at blive veddet. – men politikerne mundret ynder kalde Herdet harforklarer politikerne nemligos ikke. Hos medierne er der ikke at megen hjælp at hente. mulighed for at bestemme, der skal være butikker. Den gode historie i journalisternes optik handlerafikke om I det udkast som foreløbig kun er behandlet Amaatger gøre læserne klogere –- eller gå bag om ikke historien omposkat, Vest Lokaludvalg og altså endnu er nået velfærd ellerpåbillige boliger. handler om at forvaltning finde huller i litikerne rådhuset – Den har kommunens osten, hive en minister i samråd, få en borgmester til atDegåhar eller imidlertid skrevet, at der ”kan” være butikker. lignende. Ofte helt ude af proportioner. ikke skrevet, at der ”skal” være butikker. Burde en få borgmester eksempelvis sig, fordider hun Det vil afgørende betydningtrække for hvorvidt, lånte et lokale til sit bryllup? det mildest talt ikke kommer butikker eller ej.ErI den lokalplan, der fuldstændækker dig vildt - i forhold til at låne et lokale? nårhvor mediemøllen naboområdet, stod der også ”kan”, Men og der, gaden kværner - så lider var udlagt til atdemokratiet. være områdets butiksstrøg, findes en Politikerne har for længst lært at ”hjælpe” medierne med at enkelt forkølet Netto-butik. finde huller i osten – hos modstanderne. er mediernes Det er Pension Danmark, der harMen købtdet området, og ansvar, at stoppe og levere journalistik De i stedet. Journalistik som ønsker et op tillæg til lokalplanen. har altså købt der vel at mærke gør læserne samfundet bedre.loområdet vel vidende, at deklogere ifølge og den eksisterende Det er blevet populært historier,Det manhar ikkedebryder kalplan var tvunget tilatatstemple lave butikker. nasig om, somregnet ”fake news”. Måskeomkostninger, burde medierneogunder et tage turligvis ind i deres derfor er deres opgave som ”demokratiets vagthund” kræder da heller ikke nogen argumenter forseriøst. at ladeDet Pensiver, man også borgerne på, såfordeatikke råber on at Danmark få klæder bare skyggen af bedre mulighed droppe ”fake news”, men i stedetfor fårboliger. gode forklaringer. butikkerne til fordel Men mindre man altså Hold op forargelsen – fortæl i stedet hvorfor ønsker at med lave at enjagte soveby. det forholder sig sådan. Lad os håbe, at 2018 bliver et forandringens år. Jesper Schou Hansen

Broen

Pirathavn uden tilladelse debat Jens Christian Christensen Galionsvej 24, 3.sal 1437 København K

Afsnittet om Kronebåde bar i foråret 2016, at vi måtte Desuden har Pirathavnen Jeg har med interesse læst om Pirathavnen i Erdkehl- det utilsigtede problem ind- viser med stor tydelighed, at betale for bortskaffelse af et graven i sidste nummer af bygget, at den tiltrækker alt Pirathavnen og Erdkehlgra- vrag fra Pirathavnen, som var Havnefronten. Der blev i sin for mange ukontrollerede ven er endt som losseplads ”landet” på vores side. Som naboer lægger vi tid lavet mange indsigelser initiativer. Stik imod myn- for andre havnes uønskede fra forskellige interessegrup- dighedernes ønsker og gæl- både. Det er en trist udvik- mærke til de forandringer, der dagligt sker i Pirathavling. per, f.eks. Kulturarvsstyrel- dende lovgivning. Undertegnede var med nen, og det er ikke uden beDer findes ingen allesen, Dansk Naturfrednings Forening, Christianshavns mandsret, og det er ikke til- til at etablere Schifters Bå- kymring, at vi observerer magtesladt at ligge for svaj langs delaug i 2003, og det er kor- myndighedernes Lokaludvalg osv. Der var mange gode be- kysten i længere tid uden til- rekt, at vi gennem Kystdirek- løshed. Vi taler her om den grundelser i indsigelserne, ladelse fra Kystdirektoratet. toratet opnåede tilladelse til danske stat, om Miljø- og som ikke handlede om en Hvis man skulle tale om en vores lille marina fra ca. 17 Fødevareministeriet, om Køkamp mellem de velbjergede allemandsret, så må det væ- instanser. Vi fik mange råd benhavns Kommune og så med attraktive grunde og de re alles lige ret og adgang til og meget vejledning fra KDI videre. Et er sikkert – opgaven blistakkels forfulgte, uforskyld- kysten. Den er så midlertidigt og Københavns Kommune. Vi måtte deponere et større ver kun større og større, dysat ud af kraft her. te hjemløse. Hvis overskriften ”Chri- pengebeløb til KDI, som sik- rere og dyrere for de danske Problemet i Erdkehlgraven er ikke en for eller imod stianias flydende forhave..” ring for betaling af opryd- skatteydere. Ryd op mens er og indvi en dag forlader står livet til troende, hvorforhar lig-fået ning, sag.unge Detamerikanske handler ikketurister om, atmistede To og den skyldige to års hvis fængsel. Havnens brugere – herunder TroelstidBrücker - vil gåNielsen så nogle aftaler med dem, området. I tillæg hertil betager bådende så ikke nede–ved nogen har ret og til rapportere at være der, fremover filme alle former for vanvidssejllads også med speedbåde. Foto: Dorthe Dalby / Havnefronten. mens andre ikke har den ret. Christianias Bådelaugs andre ler vi et større beløb i årlig le- der gerne vil være med. Det behøver ikke at være Det handler om lige adgang både i bunden af Erdkehlgra- je af den grund, vi bruger. Alligevel er vi underlagt al- lige og velfriseret – det skal til de danske kyster med lige ven? Eller handler det i virkeret og pligt for alle, herunder ligheden om, at Christiania lemandsretten, hvilket vil si- bare være under kontrol og hensyntagen til vores fælles igen udvider deres område, ge, at vores område skal være indeholde et minimum af renatur og forhistoriske min- mens de holder deres egne offentligt tilgængeligt, og vi spekt for omgivelserne. Af Jeg farvande håber, anklageren ap- og arbejdet intenst for Lad os håbe og bede til, at har har forpligtet os til at vedliindre fri for tilflytder.Troels Brücker, talsmand forErdkehlgraven Bådklubben Valby pellerer sagen. tryghed og sikkerhed i havchokvirkningen - den store geholde grunden. Det indehar været tere? Oscar Vej 13, svaner 2. th, Den triste og spektakulære nen. Har man, som jeg, der er omtale samt politikontrol rig påPettifords fugle, ænder, 2450 hændelse er forhåbentlig bådfører og kajakroer, set og og folkelig overvågning får m.m.København - det er denSV. ikke mere. Erdkehlgraven har haft den blevet en lærestreg for både mærket vanvidssejladsen på fartgale til at tænke sig om i Sagen om vandscooter smukkeste kystlinie medulykrør- myndigheder og fartbøller på egen krop, vil man vide, hvor- fremtiden. Lidt selvjustits og ken d. lignende 6. maj 2017 Købenfor vi er utrygge og nervøse for nultolerance blandt sejlere siv og – deti har den vandet. havns Havn er foreløbigt afjungleloven på vandet. Indtil og bådklubber er påkrævet. ikke mere. sluttet med to års fængsel til Lig på bordet ulykken opnåede vi stort set Med møder med politikere og Erdkehlgraven har altid den og på bøder til Desværre skulle der lig på kun to resultater: vandscoo- havnens ejer, By & Havn og haft hovedtiltalte flydende affald grund syv andre bådførere. med IngenKøaf bordet før myndighederne tersejlads blev i 2014 forbudt i dialog med politiet, er vi dog af sammenhængen de tre passagerer benhavns Havn, blev tiltalt, trådte i karakter med stram- havnen og vanvidssejlads blev sammen kommet videre efter selvom alle flygtede vari mere regler og patruljering. nyt ord og godkendt af Dansk ulykken, og der er lydhørhed. Men aldrig så megetogsom sammen om vanvidssejlad- To amerikanske kvinder mi- Sprognævn. Det er livsfarligt at ræse i dag. sen. stede livet i en forudsigelig havne, og alle vanvidssejlere Hvorfor? Som havneaktivist, vidne er nu som før folkelige hadeErd kehl – et gammelt tyski ulykke. Havnen mistede sin Nultolerance for speedbåde militærudtryk for bagsiden af uskyld. sagen samt aktiv domsmand Momentum er nu på sin egen objekter. enjeg jordvold i et for, fæstningsaner bekymret at ingen af Selvom vanvidssejladsen triste måde indtruffet, og der Jeg kan vist love på sejleres læg. navnet Erdkehlde syvHeraf bådførere, udover den med bl.a. vandscootere har er relativ ro i havnen. Ingen og havnebrugeres vegne, at vi graven. Det gamle kajanlæg hovedtiltalte, blev dømt for stået på siden 2013 har myn- vandscootere og få fartgale nidkært filmer og rapporterer langs kystenogvedchikanerende Refshalevej dighederne siddet på deres speedbåde. En havn i ro og jeres vanvidssejlads til mynhasarderet er efterhånden helt nedsejlads, men udelukkende for hænder - trods utallige ad- balance, so far. Herligt! Det dighederne, uanset om det brudt, og materialet eribrugt ulovlig tilstedeværelse hav- varsler fra alle sider. manglede bare for en havn, er ulovlige vandscootere eller til blandt bygning af nen. Trods andet videodokumentaSom talsmand for Bådklub- der er hovedstadens største legale speedbåde, der terroritømmerflåder og lignende. tion og vidneudsagn om det ben Valby har jeg siden 2014 attraktion og som ironisk nok serer på vandet. Hvorfor?Og endda med to aktivt bekæmpet dette uvæ- tiltrak og kostede to turister modsatte. Vi vil ikke finde os i det Så handler det pludseligt søkyndige domsmænd ud af sen. Min bådklub ligger i or- og udvekslingsstuderende li- mere. om,dommere. at nogen tiltager sig en kanens øje pga. sin placering vet. tre ret, som andre ikke har. Arkivfoto: Ernst Poulsen

Vandscooter dommen

go boat

Følg os på facebook.com/havnefronten.nu

Havnefrontens redaktion Havnefrontens redaktion

Redaktion:red@havne-fronten.dk red@havnefronten.nu Redaktion:

kr@havne-fronten.dk XXX

Deadline:Tirsdag Onsdagkl. klokken i ligeHavnefronten uger. Havnefronten udkommer næste Deadline: 10 i lige10uger. udkommer næste gang gang den den 7.2017 oktober. torsdag denfredag 25. januar

Redaktør Ansvarshavende Kim Reich – tlf: 5050 2016redaktør Ansvarshavende redaktør Annonceansvarlig Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378

Marlena Reimer Pedersen - 4242 1491 jsh@havne-fronten.dk ann@havnefronten.nu

Annonceansvarlig Hans Bak – tlf: 6035 4501. Kommerciel chef Administration hans.bak@havne-fronten.dk adm@havnefronten.nu Annoncetelefon: 42 42 14 91 Paul Kreisby columnist - tlf: 29404504 English pk@havne-fronten.dk Carole Christensen ccn@havnefronten.nu Administration adm@havne-fronten.dk

Grafiker Grafiker

Mette Agner Clausen Lars Zederkof. Larszederkof@gmail.com lay@havnefronten.nu

Skribenter Skribenter Jesper Schou Hansen, Kim Reich, Anita Frank Goth, JesperBækgaard, Schou Hansen, MikkelNeringa Bækgaard, Mikkel Keri Bloomfield, Zilinskaite, Jarltoft, og OleErnst MortenPoulsen Nygård, Sanne F. Freja Anton Czajkowski Heyran, Karsten Nissen Pedersen og Elin Tabitha Hansen.

debat

Kontortid:Mandag–fredag Mandag–fredagklokken klokken9–16. 9–16. Kontortid:

Tryk:Sjællandske SjællandskeMedier Medieri Holbæk. i Holbæk. Tryk:

Udgiver: Udgiver:Medieselskabet MedieselskabetHavnefronten. Havnefronten. Bladetpåtager påtagersigsig intet erstatningsansvar som følge trykfejl i annonBladet intet erstatningsansvar som følge af af trykfejl i annoncer og tekst for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering ogcer tekst samt samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering Havnefrontenstekst tekst annoncer ikketilladt. tilladt. afafHavnefrontens ogogannoncer ererikke Oplag:16.909 15.468eksemplarer eksemplarerfordelt fordelt Sluseholmen • Teglholmen Oplag: påpåSluseholmen • Teglholmen •• Havneholmen• •Kalvebod KalvebodBrygge Brygge••Toldbod Toldbod••Islands IslandsBrygge Brygge•• ChristiHavneholmen Christianshavn • Holmen • Refshaleøen anshavn • Holmen • Refshaleøen

Distribution: Distribution hverdag 14.i dag lige uger. Udebliver Distribution:FK PostNord hver 14. lige iuger. Udebliver avisenavisen skal du skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk. skrive til: manglendeavis@havnefronten.nu.

www.havnefronten.nu •• red@havne-fronten.dk red@havnefronten.nu www.havnefronten.nu

Frivillige omdelere til service Bliv Havnefrontens leveringer af Havnefronten nye korrekturlæser På Havnefronten bestræber os på at blive en Postnord kan ikke længere levere vi vores aviser fra januar læseværdig lokalavis, der kommer rundt i hjør2018. Der skal leveres cirka 1000 aviser I mængder fra 10-100 nerne i voresialt lokalområde – og også gerne bag tilfacaden, biblioteker, cafeer, restauranter, medborgerhuså hoteller, vores læsere kan blive lidt klogere. se, frisører, supermarkeder m.m. efter en fast fordelingsliste vil også gerne skrive korrekt, derfor ViVibehøver nogle frivillige til at afhente så disse avisersøger på vort vi en på dansk korrekturlæser flere), på kontor Vester Farimagsgade 1 (eller og fordele demsom til cirka 80 adresser I Nordhavn, København Isfrivillig basis vil hjælpe os medK,atChristianshavn, læse korrektur lands Brygge og Sydhavnen ved personlig aflevering på avisen. Vi sender løbende historierne til dig Vi kan yde–en mindre godtgørelse kr. 1 pr. avis, som i takt med de bliverpå færdige. udbetales som B-Inkomst og indberettes til SKAT en gang MenArbejdet der er mest preshver på tirsdag og onsdag i ide årligt. skal gøres anden torsdag/fredag lige ugernår vi avisen udkommer. Har du kun begrænset tid, så uger udkommer I alt behøver vi 4-5 faste frivillige 1-2 til back up til hører vi gerne fra digplus alligevel. hele vort område. Husstandsomdelingen i øvrigt varetages Er det noget for så send os en email på af Forbrugerkontakt fradig, januar. adm@havnefronten.nu Har du tid og lyst til at hjælpe os, må I gerne kontakte vor distribution: Josh Wald jw@havne-fronten.dk Med venlig hilsen Redaktionen


Torsdag den 11. januar 2018

3

Amalfikysten 4* hotel belliggende lige ned til stranden www.besttravel.dk/amalfi

Infomationsmøder om valg til lokaludvalg Københavns Kommune inviterer til informationsmøder om valg til Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg. Vi fortæller om lokaludvalgenes virke og om hvordan du deltager i og/eller stiller op til lokaludvalget. Indre By Lokaludvalg: Torsdag den 18. januar kl. 19.00 - 20.00 i Bethesda,

DAG 1 Ankomst Roms lufthavn og bustransfer til byen Maiori på Amalfikysten. DAG 2 Byvandring i Maiori.

boat opslag Rømersgade 17.

DAG 3 Udflugt til den smukke by Amalfi inkl. sejltur til Smaragdgrotten.

Christianshavns Lokaludvalg: Onsdag den 24. januar kl. 19.00 - 20.00 i

DAG 4 Dag på egen hånd.

Beboerhuset, Dronningensgade 34.

DAG 5 Udflugt til smukke Ravello som har inspireret bl.a. Wagner og P.S. Krøyer. DAG 6 Udflugt til vulkanen Vesuv og til udgravningerne i Pompei.

Læs mere på: indrebylokaludvalg.kk.dk eller christianshavnslokaludvalg.kk.dk

DAG 7 Dag på egen hånd. DAG 8 Transfer tilbage mod Roms lufthavn med ophold i den lille by Frascati, hvor vi får let frokost og smager hvidvin.

Inkluderet i prisen • Fly København - Rom t/r • Bustransport i Italien • 7 nætter i db. vær. på Hotel Sole SplendidBBBB • 7 x morgenmad & 2 x frokost • 7 x aftensmad inkl. 1/2 fl. vin og vand • Udflugter ifølge program • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 3/4, 10/4, 24/4 ................................................ kr. 7.395 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 ........................... kr. 7.595 21/8, 28/8 ......................................................... kr. 7.795 4/9, 11/9, 18/9, 25/9 ........................................ kr. 7.795 2/10, 9/10, 16/10 .............................................. kr. 7.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Vær. m/balkon & skrå havudsigt .................kr. 350 Vær. m/balkon & direkte havudsigt ............kr. 700 Eneværelse ..................................................... fra kr. 800 Fast plads i bussen ..............................................kr. 150 Oblig. turistskat til hotellet pr. pers./nat .......... €2

Cornwall &

Sydengland inkl. halvpension og alle udflugter www.besttravel.dk/england DAG 1 Ankomst Gatwick, romerske bade i Bath og videre til hotel i Bristol. DAG 2 Besøg hos lokal Cheddar ostefabrik og i fiskerlandsbyen Clovelly. DAG 3 Tintagel Castle - ruinerne af Kong Arthurs borg. Besøg på smuglermuseum. DAG 4 Cornwall med byen St. Ives, udsigten fra Land’s End og tidevandsøen St. Michale’s Mount. DAG 5 Tur med dampdrevet tog, besøg på vingård og i nationalparken Dartmoor. DAG 6 Salisbury med den berømte katedral og dernæst besøger vi Stonehenge. DAG 7 Flådebyen Portsmouth med besøg på Nelsons skib HMS Victory. DAG 8 Besøg på The Royal Pavillion, tid på egen hånd i Brighton og hjemrejse.

Inkluderet i prisen • Fly København-Gatwick t/r • Bustransport i England • 7 nætter på 3-stjernede hoteller • 7 x engelsk morgenmad • 7 x aftensmad • 1 x afternoon tea • Udflugter ifølge program inkl. entreer • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 1/5, 8/5, 15/5, 22/5 .................................... kr. 10.795 10/8, 25/9 ...................................................... kr. 10.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse .................................. kr. 1.400 Fast plads i bussen .............................................. kr. 150

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99 Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.


4 4

Fredag den september 2016 Torsdag den23. 11. januar 2017

Fredag den 23. september 2016

Afventer beslutning om politiheste på Islands Brygge Af Jesper Schou Hansen Det er endnu ikke endeligt afgjort, hvor politiets heste skal placeres. Frem til afskaffelsen i 2012 stod hestene staldene på Artillerivej på Islands Brygge. De stalde er siden overtaget af politiets hundepatrulje, men kan omdannes til igen at være ride stalde. Ifølge Rigspolitiets pressetalsmand Thomas Rudbeck, er det fortsat ikke endeligt afklaret, hvor hestene skal opstaldes, ligesom tidshorisonten heller ikke kendes endnu. ”Der skal være et centralt møde i næste uge (denne

uge, Red.), så formentlig efter det”, oplyser Thomas Rudbeck fra Rigspolitiet til Havnefronten. Politihestene vender tilbage til København som følge af en aftale om finansloven, hvor regeringen og DF har indgået en aftale om ”reetablering af rytterisektion i dansk politi”. I teksten hedder det, at ”Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at reetablere en rytterisektion i dansk politi. Der etableres konkret en rytterisektion, som anvendes til honorære opgaver samt patruljering i turistområder. Der afsættes 8 mio. kr. i 2018 og 10

mio. kr. årligt i perioden 2019-2021”. Fra 1997-2012 var der politiheste i København. De var ellers blevet nedlagt i 1972.

Skal Politiets ryttersektion tilbage til Islands Brygge? I denne uge holder Rigspolitiet et centralt møde i sagen. Foto: Ghita Katz Olsen / Havnefronten.

Kendt restauratør bag ny restaurant på Islands Brygge Stifteren af Cofoco-kæden, Torben Klitbo, står bag planerne om at åbne en ny restaurant i FDBs gamle pakhuse på Njalsgade. Første åbningsdage bliver i forbindelse med Dining Week 2018, som løber af stablen 11.-18. februar. Restauranten får navnet ”The Fat Pike”, og den bliver åbnet i partnerskab med amerikanskfødte Israel Karasik. De to vil med restauranten blande den amerikanske

måde at tilberede fisk, skaldyr og store bøffer på, med det varemærke Torben Klitbo har for at skabe uformelle måltider, hvor man kan dele retter og serverer maden, uden at prøve at gøre maden smartere, end den er. Havnefronten har været i kontakt med Torben Klitbo, der i øjeblikket arbejder på at få konceptet og medarbejderne på plads – og derfor gerne vil vende tilbage til Havnefronten med mere på et lidt

senere tidspunkt. På Facebook søger Torben Klitbo således efter kokke, kokkeelever og tjenere – gerne engelsktalende med en tyk amerikansk accent. Klitbo tog afsked med Cofoco kæden i 2016, og han åbnede sidste år Quartier på Værnedamsvej på Frederiksberg, hvor man tilbereder og sælges det, der passer til sæson og med de råvarer, der er bedst på dagen. Stilmæssigt er Quartier et middelhavs-

go boat

køkken kombineret med det danske hjemlige spisekammer. Ud over restaurationsverdenen har Klitbo købt sig ind i fodboldklubben Fremad Amager. Restauranten i Njalsgade er på ingen måder færdig endnu, så derfor medgiver Torben Klitbo også, at når man køber en billet til Copenhagen Dining Week, så køber man en billet til noget, som ikke helt på plads. Men hos ”The Fat Pike” lover man, at

det bliver en unik oplevelse – og endda en af de største oplevelser under Dining Week 2018. Konceptet for hvordan restauranten tager sig ud - og den første menu - er dog på plads. Det bliver med lange træborde, hvor der også er plads til at dryppe lidt med saucen og lade øllen skvulpe lidt. Det bliver både stedet, der leverer en middag for to og stedet for venneflokken. Til Dinning Week severer

man Oyster-bloody Mary shooter, Crispy cod fritter with caper-lemon mayo, Razor clam cocktail with avocado and blood orange, slow cooked bourbon glazed brisket, grilled mushrooms and tobacco onions and for desserts hot fudge sundae with pecan brownie and vanilla ice cream and salted caramel. Det er “The Fat Pike”, der har leveret oversigterne over retterne stavet på engelsk. Jesch

Klage over Sydhavns-metro Efter at Metroselskabet i december har udpeget vinderne af udbuddene om netop Sydhavns-metroen til at være et tysk-fransk konsortium, har en af taberne klaget over udbuddet. Det er italienske Salini Impregilo S.p.A., der har indbragt en klage over udbuddet til ”Klagenævnet for Udbud”. Italienerne er i forvejen ganske godt bekendt med den københavnske metro. Det er nemlig dem, der via deres selskab ”The Copenhagen Metro Team” bygger

metro Cityringen. Klagen over udbuddet for Sydhavns-metroen får nu ikke Metroselskabet til at ryste på hånden. I en orientering til Københavns Kommune skriver selskabet, at klagen fra Salini Impregilo S.p.A. ikke har opsættende virkning. Det betyder – ifølge Metroselskabet – at Københavns Kommune RETS induændret kan behandle stillingen fra Metroselskabet om indgåelse af kontrakter på Sydhavnsmetroen. Det var planlagt til at finde sted i

Å

S

ÅRETS STJERNEVIN Family Collection 2015 Pinot Noir

Normalpris: pr. fl. 100,-

På hjørnet af Fisketorvet kommer Havneholmen station til at ligge. Den bliver en del af den nye Sydhavnsmetro. Arbejdet starter i foråret 2018. Foto: Vigdis Winther / Havnefronten.

CAFÉ NÖA’H Ligger unikt placeret på Havnevigen, lige ved vandkanten og den nye strand! Nyd din morgenmad/ weekendbrunch, frokost eller aftensmad - lavet fra bunden af friske råvarer - i de skønne omgivelser inden- eller udendørs!

Errazurriz, Chile. Lækker frugtig vin fra en af vores bedste leverandører.

januar/februar i år. Sydhavnsmetroen er en forlængelse af den kommende metrolinje M4, som går fra Orientkaj i Nordhavn ind over det centrale København via Cityringen og ud til Sydhavn. Jesch

Nu pr. fl:

79,-

20% rabat på mad i januar måned. Gælder ikke på drikkevarer. Klip annoncen ud og fremvis den ved bestilling. Tilbud gælder frem til 31.1.

English: Cock-a-doodle-doo Spanish: Kikiriki French: Cocorico Korean: Ko-ki-oh Japanese: Kok-e-kok-ko

[kykkelikyyy] It isn't that difficult.

Learn Danish at IA Language School

Free lessons Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05

Viggo Kampmanns Plads 5 · 2300 København S · 53 65 40 10 info@nöah.dk · www.nöah.dk

IA Sprog / Vibevej 9-11 / 2400 Copenhagen NV Ph +45 3888 3233 / info@iasprog.dk / www.iasprog.dk


Torsdag den 11. januar 2018

5

Fjernbus-terminal ved Fisketorvet og Dybbølsbro rykker tættere på komststeder – alle med ringe forhold. Både trafiksikkerhedsmæssigt og i forhold til faciliteter – eller mangel på samme – for de rejsende. Derfor besluttede politikerne i Københavns Kommune i forbindelse med budget 2018 at se på forholdene med henblik på at få opført en egentlig fjernbus-terminal.

På den baggrund har kommunen holdt møde med staten i skikkelse af Transportministeriet og aftalt en køreplan. Nu skal politikerne i forbindelse med den såkaldte overførselssag – hvor man disponerer uforbrugte midler fra året før – beslutte sig for at igangsætte arbejdet med at planlægge fjernbus-termina-

len ved Dybbølsbro station. Tidligere har flere lokationer været i spil, men både kommunen og staten har nu lagt sig fast på placeringen ved Dybbølsbro Station. Mest sandsynligt bliver det en terminal under den eksisterende vejbro mellem stationen og Fisketorvet med plads til op til 20 busser.

Fordelen ved Dybbølsbro og Fisketorvet er koblingen til Stogsnettet og den kommende Sydhavnsmetro, der åbner om seks år. Såvel staten som kommunen forventes at bidrage økonomisk til aftalen. Jesch

Brille inkl. enkeltstyrkeglas

boat opslag Dybbølsbro Station kommer til at huse en kommende fjernbusterminal. Foto: Anne Marie Korup / Havnefronten. Allerede i år vil politikerne i Københavns Borgerrepræsentation tage stilling til finansieringen af en ny fjernbus-terminal i København. Det fremgår af et notet fra

Økonomiforvaltningen, som er blevet fremlagt for politikerne. En million busrejsende kommer årligt til byen og henvises til forskellige an-

100

kr

Brille inkl. glas med glidende overgang

450

kr

Alt malerarbejde udføres til kvalitetsbevidste & konkurrencedygtige priser. Gulvafslibning med lakering/ oliering/ ludbehandling Gratis & uforpligtende tilbud

36 77 77 00

info@malerfirmaet-egholm.dk • www.malerfirmaet-egholm.dk D A N S K E M A L E R M E S T R E • D i n g a r a n t i f o r k va l i t e t

Leifsgade 3 - 2300 København S - Telefon: 8838 8083

C

CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM ORIENTERINGSAFTEN Tirsdag den 16. januar kl. 19.30 Fællesmøde kl. 19.30 og 20.30 Åbent hus kl. 19.30-22.00 Prinsessegade 35, 1422 Kbh. K tlf: 4329 0300 www.cg-gym.dk

G

Begrænsede parkeringsmuligheder · Bus 2A, 9A, 37, 350S og METRO

UDSALG Fra kun 100 kr. Før op til 1295 kr.

KBH K Købmagergade 62 Tlf. 9632 5234

Bestil synstest på louisnielsen.dk Brille til 100 kr. inkluderer enkeltstyrkeglas (indeks 1,5), førpris 195-1295 kr. Brille til 450 kr. inkluderer standardglas med glidende overgang (indeks 1,5) førpris 995-2095 kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med 2for1, 60+ eller andre tilbud og gælder indtil 25. februar 2018. ©2017 Specsavers.


4 6

Fredag den september 2016 Torsdag den23. 11. januar 2018

Fredag den 23. september 2016

Nyhavns Bodega har succes med utraditionel champagne-banko ”Lange tasker, to tykke damer og gamle Ole” bliver der råbt, når kuglerne ruller - og så snart der lyder “Banko”, bliver det belønnet med champagne. Af Elin Tabitha Hansen Vi er i Danmarks mindste kulturhus. Det kalder de sig selv. Duften af vin og sherry fylder næseborene i samme øjeblik, du åbner døren med det raslende gitter til den gamle sømandsknejpe. Selv gæster med korte ben må dukke nakken for at sikre, at deres hoved ikke rammer øverste dørkarm, når de skal besøge Danmarks første andalusiske sherrybar og Danmarks mindste kulturhus, som hedder Nyhavns Bodega. ”Duk eller dø” står der over den lavtliggende åbning ind til baglokalet. Men det ser du først, når du er kommet inden for. Kælderbodegaen ligger gemt af vejen i den rolige side-

gade Lille Strandstræde - blot 25 meter fra Nyhavns mylder af turister. Det er her, der snart spilles champagne-banko igen. Den første torsdag i måneden fyldes glassene med bobler, og bankopladerne gøres klar til nummeropråb i Nyhavns Bodega. Bankopladerne findes frem igen til februar, og første runde starter kl. 17. Men du kan sagtens komme en time før, og du er mere end velkommen til at blive efter spillet for at hygge. Det er muligt at købe champagne på glas eller på flaske - og et sæt med tre glas champagne inklusive tre bankoplader findes til 275 kr. Vil du optimere dine chancer for gevinst, koster en ekstra plade

20 kr. Særlig atmosfære Bankolokalet ligner ikke just det traditionelle forsamlingshus. Til højre for indgangen står en pladespiller, hvor vinylplader drejer rundt, så den rolige musik kan strømme ud i lokalet. Personen tættest ved har tjansen med at vende pladen, når nålen rammer den inderste rille. Bardisken er i højglanslakeret, lyst træ, og de mørkbejdsede bogkasser på væggen bag baren er lavet af gammelt drivtømmer. Her står flasker med rødvine, hvidvine og selvfølgelig sherry side om side, og rundt om flaskehalsen hænger håndskrevne prisskilte af pap. Nyhavns Bodega kan lidt af

Lokaludvalg indkalder til borgermøde:

hvert. Man byder bl.a. indenfor til intimkoncerter, politiske saloner, vinsmagninger og udstillinger – og så altså champagnebanko. De holder også åbent for arrangementer, og den 15. februar åbnes dørene til ”Den Meget Populære Quiz” om den litterære hovedperson Kaspar Colling Nielsen. Der vil ud over den litterære quizrunde være spørgsmål om alt fra rundstykkernes ophav og anden verdenskrig til astma og allergi generelt. Fødselsdag og konfirmation i Nyhavns Bodega Bodegaen synes at være et ideelt sted at afholde specielle arrangementer i den hyggelige og lokale stemning. Man kan holde konfirmation, fredagsbar, reception, middage, fødselsdag og

Nyhavns Bodega byder på en noget anderledes oplevelse. Foto: Elin Tabitha Hansen / Havnefronten. meget andet blandt kælderlokalets træmøbler, fine vinflasker og farverige puder. Nyhavns Bodega er – ifølge dem selv - specialiseret i vin og

gastronomi, men man er også velkommen til selv at stå for arrangementet og dermed medbringe egen mad og drikke.

Her finder du dem Nyhavns Bodega ligger på adressen Lille Strandstræde 10 i kælderen, 1254 København K. Du kan finde information om arrangementer og åbningstider på Nyhavns Bodegas facebookside.

go boat

Slut med direkte bus mellem Christianshavn og Middelalderbyen Af Kim Reich Når Metro Cityringen åbner i 2019 forsvinder S-busserne fra Torvegade, da linje 350S fra Ballerup fremover vil få endestation på Nørreport. Afkortelsen betyder, at der ikke længere vil være en direkte busforbindelse mellem Christianshavn og det østlige Amager til Middelalderbyen, men alene Metro. Samtidig erstattes buslinje 9A, der i dag kører ad Prinsessegade og DanneskioldSamsøes Allé til Refshalevej, af linje 2A på strækningen. Som optakt til den forestående politiske drøftelse har Københavns Kommune sendt Movias forslag til høring i kommunens 12 lokaludvalg, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet. Christianshavns Lokalråd har i den anledning indkaldt til et borgermøde den 16. januar kl. 19.30 - 21.30 i salen i Christianshavns Beboerhus, Dronnin-

gensgade 34, hvor både Movia og Københavns Kommune vil være tilstede for at præsentere det nye bynet og svare på spørgsmål.

Movias forslag til ”Nyt Bynet”. Illustration: Movia.

Vi bygger for mennesker Artillerigården Islands Brygge

Syrengården Holbæk

Oprettet i 2013 Buslinje 9A blev oprettet den 24. marts 2013 og nåede første gang Refshaleøen i forbindelse med afviklingen af det europæiske melodi grand prix i maj året efter. Den 9. april sidste år fik den permanent endestation på Refshalevej, hvilket gik lidt ud over den faste, daglige betjening af Operaen. Her er der fortsat særkørsel i forbindelse med forestillinger, men ellers er der blevet længere fra Dokøen til de faste stoppesteder. Mange passagerer vil efter åbningen af Cityringen få en ny måde at komme fra A til B på ved at de f.eks. kan bruge metroen i stedet for bussen, eller fordi de kan bruge metroen på en del af rejsen. Metro Cityringens stationer

HavnensFodterapi.dk

Behandling – velvære – forebyggelse

Udover fodterapi: Sportsskader, indlæg og massage.

Teglholmen Sydhavn

Statsautoriseret fodterapeut Rikke G.F. Carlsson Tjek hjemmesiden og book online, når det passer dig. www.fbgruppen.dk Brygge Blomsten Islands Brygge

Artillerihaven Islands Brygge

Grønttorvet Valby

omkring havnefronten er ved Hovedbanegården, Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kongens Nytorv og Marmorkirken. Dertil kommer stationerne på Nord- og Sydhavnslinjerne, der åbner henholdsvis i starten af 2020 og i 2024. De nye metrostationer betyder, at mange passagerer vil forlade busserne til fordel for metroen. Derfor er der ikke længere behov for samme niveau af A- og S-busbetjeningen gennem Indre By. På centrale strækninger vil de dog blive erstattet af lokale buslinjer. ”Movias forslag til det såkaldte ”Nyt Bynet” skal sikre en god sammenhæng på tværs af bus, tog og metro. Vi er selvfølgelig meget interesserede i at få en god debat, hvor der også bliver mulighed for at svare på spørgsmål og bidrage aktivt til processen i alt fra lokaludvalg til borgermøder”, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.

Vester Voldgade 106, 1552 København V


Torsdag den 11. januar 2018

Cykel-ramper ved Sluseholmen volder fortsat problemer Af Jesper Schou Hansen De cykel-ramper, der skulle sikre ladcykler og andre cyklister let adgang over slusen ved Sydhavnen, volder fortsat problemer. Københavns Kommune håber, at man allerede i indeværende uge kan få udbedret problemerne. Det skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i et svar til Havnefronten. I efteråret har Arbejdstilsynet været på besøg ved cykelramperne, fordi ramperne ifølge de frivillige slusevagter har været for farlige at betjene. Konstruktionen gjorde, at man risikerede at få fingrene alvorligt i klemme på de manuelt betjente ramper, når de skulle lukkes op og i. Derfor har Arbejdstilsynet på baggrund af deres besøgsrapport fra den 13. oktober 2017 haft en drøftelse med Københavns Kommune. Formålet har været sikre, at ”ramperne kommer til at fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt”, hedder det i det svar, som forvaltningen har sendt.

længe betjeningshåndtaget. Det skulle gøre det muligt for, at ”personer af varierende højde har lige nemt ved at udføre betjeningen”. Ifølge forvaltningen er der udarbejdet to løsningsforslag, som både er præsenteret for By & Havn – der har ansvaret for havnen – og for flere af de frivillige slusevagter, så de kunne drøfte forslagene med de øvrige slusevagter i de bådklubber, der deltager i vagtordningen ved slusen. Bekymret politiker Hos Niels E. Bjerrum (S), der sidder i Teknik- og Miljøudvalget – og som først tog sagen op – er der glæde over, at sagen nu – måske – finder sin afslutning. ”Jeg synes, at det er glædeligt, at det nu ser ud til, at der er fundet en nem og ikke alt for omfattende løsning, som både Arbejdstilsynet, By & havn samt slusevagterne også kan støtte op om. Det ville være meget ærgerligt, hvis vi alternativt var endt op med at skulle fjerne rampen helt, til skade for de børnefamilier mv der ønsker at benytte Havneringen med en ladcykel”, siger Niels E. Bjerrum til Havnefronten.

Cykel-ramperne ved slusen kommer – måske – på plads allerede i denne uge. Foto: Dorthe Dalby Nielsen / Havnefronten.

boat opslag Endnu en ændring Planen er at lave endnu en modificering af ramperne ved at indsætte en ekstra låseanordning samt ved at for-

Havnefronten skifter distributør Fremover bliver det Forbrugerkontakt (FK Distribution), der skal stå for at omdele de 17.000 eksemplarer af lokalavisen Havnefronten langs Københavns havn. Det er en opgave, som FK Distribution overtager fra Postnord, der hidtil har stået for at distribuere Havnefronten. Avisen omdeles – uændret - på torsdage/fredage i lige uger og skulle den ikke dukke op som planlagt, så kan du i første omgang hente den online på www. havnefronten.nu eller følge med på vores Facebook: faceb o om.com/havnefronten.nu. Med så mange aviser omdelt hver anden uge kan det naturligvis ikke undgås, at en avis udebliver i ny og næ. Det kan du imidlertid gøre noget ved, for på Havnefrontens hjemmeside har vi intro-

duceret en online-formular, som går direkte til FK Distributions reklamationsservice. Du kan finde den under menuen kaldet ”Om Havnefronten”. Herunder vælger du ”Udebliver avisen”. Har du tilmeldt dig ”Nej tak til reklamer og ugeaviser”, så kan FK Distribution ikke levere til dig, men du kan hente den trykte udgave af avisen på områdets biblioteker, kulturhuse og udvalgte cafeer. Omlægningen af distributionen skyldes krisen i Postnord. Den har fået selskabet til at opsige samtlige kundeaftaler med ugeaviser i hele landet. FK Distribution omdeler i forvejen en lang række ugeaviser i vores område. Det gælder blandt andet Amagerbladet, Cityavisen, Vesterbrobladet med flere. NZ

7


4 8

Fredag den september 2016 Torsdag den23. 11. januar 2018

Fredag den 23. september 2016

Andre havnefronter:

go boat

Miami - Pastelfarvede A og cutting edge kultur

Lokalavisen Havnefronten tager ind imellem forbi andre havnefronter. solskin, masser af vand og strand. Men ud over den kendte sandstran andet - fra Art Deco-arkitektur i verdensklasse til banebrydende gadek Tekst og fotos: Mikkel Bækgaard At besøge Miami - uden at tage en tur på stranden - er som at besøge Paris uden i det mindste at kigge forbi Eiffeltårnet. Man kan sagtens lade være, men man vil helt sikkert fortryde det. Den lange hvide sandstrand, der strækker sig langs østsiden af øen Miami Beach, er nemlig det mest kendte ved millionbyen - måske lige ud over en berømt politi-tv-serie fra 80’erne. Og det er der en grund til, for det tager kun få skridt at gå fra det pulserende storby-jetset-liv langs hotellerne og højhusene og ud på stranden. Pludselig er man i det lækreste hvide sand omgivet af azurblåt hav og med hvide smukke højhuse i baggrunden. Og selvom Miami Beach er kendt for netop jetset-liv, pastelfarver og vilde fester, er der plads til alle her langs vandet. Stranden er offentlig og af høj, høj klasse, og her mænger alle samfundslag

sig. Her kan man stresse af efter en shoppetur i de mange lækre butikker i området eller bare nyde en hurtig badetur, inden storbyen udforskes videre. Ikonisk arkitektur Ud over stranden og tv-serien Miami Vice er arkitektur det, som Miami er mest berømt for. I 1920’erne og 30’erne byggede især rige jødiske investorer langs stranden en række hoteller, som siden er blevet ikoniske. Langs især Lummus Park ligger den ene smukke pastelfarvede Art Decobygning efter den anden. De er kendetegnede ved netop pastelfarverne, rene linjer og markante ‘øjenbryn’ over vinduerne for at skærme for den skarpe tropiske sol. Dertil kommer flotte skilte på bygninger og masser af elegante detaljer. Selve det historiske Art Deco-distrikt strækker sig omkring et par enkelte gader. Her kan det være en god idé at starte med at se udstillingen i Art Deco-centret,

inden man måske tager med på en af de daglige guidede ture i distriktet - her lærer man alt om denne vidunderlige byggestil, som også har influeret mange af de højere huse og hoteller, der sidenhen er blevet bygget langs stranden. For selvom Art Deco-kvarteret er det mest kendte, byder Miami Beach og resten af Miami også på masser af anden smuk arkitektur - og utroligt nok synes byen især her ved stranden at fungere overraskende godt i sin helhed, selvom det hele er plastret til med højhuse. Tag over vandet og ind til selve Miami Miami Beach er teknisk

set en selvstændig by, og den ligger på en lang ø ud for Floridas kyst adskilt fra fastlandet og selve Miami af Biscayne Bay. Det er et lavvandet område, som masser af eksklusive villaer kan nyde adgangen direkte til - og hvor enkelte parker også giver almindelige dødelige muligheden for at nyde udsigten over bugten med Miamis markante skyline i baggrunden - en skyline, der tager sig allerbedst ud ved solnedgang. Og det er bestemt også værd at krydse en af de tre broer, der adskiller Miami fra Miami Beach og besøge selve Miami - som på mange måder føles helt anderledes end den polerede og rige by

Besøg Miami Miami er den sydligste millionby i USA og ligger ved Atlanterhavet i det sydøstlige Florida. Dale County, som rummer Miami og Miami Beach har omkring 2,5 mio. indbyggere, og i hele det enorme byområde langs Floridas østkyst bor hele 5 mio. mennesker. Miami har masser af hoteller i vidt forskellige prisklasser. Flyveturen fra Danmark tager ca. 10 timer, hvor SAS flyver direkte på udvalgte dage.


Torsdag den 11. januar 2018

boat opslag

Art Deco-strande

. Denne gang til Miami i Florida med tropisk klima, nd rummer USA’s sydligste millionby også meget kunst. ved stranden. Her ligger vidt forskellige kvarterer side om side, og hele stemningen kan nærmest skifte fra gade til gade - fra skyskrabere i Miami Downtown, et af USAs største finanscentre, til faldefærdige og fattige beboelseskvarterer med uendelige rækker af næsten ens små bungalow-agtige huse kort derfra. Cigarer og mojitos i Little Havana Selve Downtown er ikke specielt interessant at besøge, og selvom meget af Miamis charme ligger ved vandet og de mange kilometer strande, kan det betale sig at bevæge sig væk fra vandet. Miami har f.eks. en kæmpestor befolkningsgruppe af eksilcubanere, og det kommer allertydeligst til udtryk i bydelen Little Havanna, sydvest for centrum. Her er det som at træde ind på den caribiske ø, hvor der vælter salsatoner ud fra små hyggelige barer og danserestauranter, og hvor gloserne langt oftere er spanske end engelske.

Her sidder blandt andet Don Bello med hat og stor cigar uden for Cuba Tobacco Cigar Company og hilser roligt på de forbipasserende. Og indenfor kan man ved selvsyn se, hvordan en ægte havaneser bliver rullet - og det er ikke på låret af en kvinde, som man ellers siger. Lige overfor er det oplagt at stille tørsten i en perfekt lavet mojito på dansebaren Ball & Chain, hvor store jazzlegender i øvrigt også har spillet på stedets ananasformede scene ude i baggården. Gadekunst og tropisk mikrobryg Nord for centrum ligger et helt andet kvarter, som måske i endnu højere grad er et besøg værd. Wynwood var indtil 2009 et nedslidt og nærmest forladt industrikvarter, hvor man bestemt ikke kom efter mørkets frembrud. Men så fik rigmanden Tony Goldman en ide om at omdanne området til et kunstparadis. Han opkøbte derfor en række ejen-

domme, som han inviterede unge graffiti-kunstnere til at udsmykke. Det blev startskuddet til et sandt kreativt boom og en markant omdannelse af Wynwood, der i dag fremstår som Miamis mest kreative og urbane bydel. Her er gadekunst overalt, ligesom gallerier, kaffebarer og små butikker præger hvert gadehjørne i bydelen. Det er her, man tager til for at se cutting edge kunst – blandt andet i Wynwood Walls, som er det område, Goldman i første omgang købte, og som nye kunstnere løbende udsmykker. Wynwood er også stedet, man kommer for at spise lækker street food og for at nyde forfriskende øl. Florida har ikke nogen markant ølscene, men de senere år er hele fem små mikrobryggerier skudt op her - og her bliver klassiske øltraditioner mixet med de mange tropiske frugter, der gror i Florida, så en øl fx kan være tilsmagt med kokos eller ananas.

9


denden 23. september 4 10 Fredag Torsdag 18. januar2016 2017

Fredag den 23. september 2016

Toscana Med fly fra København Alle udflugter inkluderet

www.besttravel.dk/toscana

DAG 1 Fly til Pisa og transfer til vores ho tel i kurbyen Chianciano Terme. DAG 2 Udflugt til hyggelige små middelalderbyer og vinsmagning. DAG 3 Assisi med den danske franciskanermunk Broder Theodor. DAG 4 Udflugt til smukke Firenze. DAG 5 Mulighed for besøg på typisk italiensk marked. DAG 6 Udflugt til byen Siena og byen San Gimignano. DAG 7 Den umbriske by Orvieto, berømt for ”Miraklet i Bolsena” og hvidvinen Est! Est!! Est!!! DAG 8 Afsked med Chiantiano Terme, ophold i Pisa og hjemrejse.

Inkluderet i prisen • 8 dage, fly København - Pisa t/r • 7 nætter på Hotel RossanaBBB i kurbyen Chianciano Terme • 7 x morgenmad • 7 x aftensmad • 1 x frokost • Vinsmagninger • Alle udflugter ifølge program • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 7/4, 21/4, 28/4 ............................................... kr. 6.395 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6 .................. kr. 6.695 11/8, 18/8, 25/8 ............................................. kr. 6.895 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9 ........................... kr. 6.895 6/10, 13/10 ....................................................... kr. 6.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse .................................. kr. 1.000 Tillæg værelse med balkon .......................... kr. 400 Fast plads i bus på transfer/udflugter ...... kr. 150 Oblig. turistskat til hotellet pr. pers./nat ....€0,80

Gardasøen Med fly fra København Hotel lige ud til søen

www.besttravel.dk/garda

DAG 1 Fly til Venedigs lufthavn, ophold i Bassano del Grappa, ankomst Riva del Garda DAG 2 Byvandring i Riva del Garda. DAG 3 Sejltur på Gardasøen, vingårdsbesøg, ophold i byen Garda. DAG 4 Udflugt til Verona. DAG 5 Markedsdag i byen Malcesine. DAG 6 Dag på egen hånd. DAG 7 Udflugt til Varone vandfaldet og Tenno-søen. Besøg på vingård. DAG 8 Bustransfer til Venedig lufthavn og hjemrejse.

Inkluderet i prisen • 8 dage, fly København - Venedig t/r • Lufthavnstransfer t/r • 7 nætter på Hotel CentraleBBB ved Gardasøen i Riva del Garda • 7 x morgenmad og 2 x frokost • 7 x aftensmad • 1/2 fl. husets vin til aftensmaden • Vinsmagninger • Alle udflugter ifølge program • Entréer ifølge program • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 2018 16/4, 23/4 ........................................................ kr. 6.395 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 ................. kr. 6.695 14/8, 21/8, 28/8 ............................................. kr. 6.795 4/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10 ......................... kr. 6.795 16/10 ................................................................. kr. 6.595

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse ...................................... kr. 800 Vær. med udsigt til Gardasøen .................. kr. 500 Vær. m/balkon & udsigt til Gardasøen ... kr. 750 Oblig. turistskat til hotellet pr. pers./nat ...........€1

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99 Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

It can be quite fun to ride a bike in Copenhagen. Photo: Anne Marie Korup / Havnefronten.

Riding your Bike to Work Is Just as Effective as Leisure-Time Exercise By Kim Reich

go boat

There are more bikes than inhabitants in Copenhagen aproximately 1100 bikes pr. 1000 inhabitants. That may explain why finding a place to park your bike might be as difficult at it is to find a parking space for your car. It might also be the reason for the congestion in the rush hour at certain places in the city, such as Amagertorv and Torvegade in Christianshavn. Maybe we can even deduce from the number of bikes, that the average citizen of the Danish capital is less obese than the rest of the world. A new study conducted at the University of Copenhagen shows that inactive, overweight people can lose fat mass just as effectively by riding their bike to work than by exercising in their leisure time. It is a timeeffective solution if you want to be physically active but lead a busy everyday life, the researchers say. If you are overweight and inactive you can lose fat mass just as effectively and fast by starting to cycle to work as by exercising in a fitness centre. This is the conclusion reached by researchers from the Department of Biomedical Sciences at the University of Copenhagen in a study that was published just before Christmas (!) in the scientific publication International Journal of Obesity. ”This is good news to the many overweight people who may not have the time or inclination to join a fitness centre, because they also have to pick up their children and cook dinner after work. Our results show that it is possible to combine transport to and from work with effective physical

exercise”, says Professor and Head of Department Bente Stallknecht.

The Tell-Tale Heart Rate Monitor The study involved 130 overweight people with a BMI of 25-35 kg/m2. A criterion for participating in the study was they were not too active or muscular, based on a series of parameters like body fat percentage, maximum oxygen uptake and level of physical activity. The participants were divided into four groups one of which had to cycle to and from work. Two other groups had to do physical exercise five times a week, one at high intensity, the other at moderate intensity. The last group could make no changes to their daily routine and thus functioned as the control group. The groups that cycled and were physically active during their leisure time burned the same amount of calories a week during these activities; only the intensity and form of physical exercise varied. Throughout the test – using the heart-rate monitors, among other things – the researchers checked that the participants met the requirements and did the physical exercise they were asked to do. Cycling Works After six months all groups, except for the control group, had less fat mass. The fat mass had been reduced by 4.5 kg (compared to the control group) in the group doing high-intensity leisure time exercise, by 2.6 kg in the group doing moderateintensity leisure time exercise and by 4.2 kg in the group riding their bike to work. The

difference between the three physically active groups was only statistically significant between the two groups doing leisure-time exercise. ”All forms of physical exercise are better than the control group, but high-intensity exercise is statistically better than moderate-intensity exercise. And cycling to and from work is at least as effective a means for reducing fat mass as exercising during your leisure time”, says Research Assistant Jonas Salling Quist from the Department of Biomedical Sciences who participated as PhD student and author of the study. The participants were 20-45 years old and cycled an average of 14 kilometres per day. The high-intensity group exercised approx. 35 minutes per day and the moderate-intensity group exercised 55 minutes per day. High-intensity exercise was defined as 70 per cent of the maximum oxygen uptake, while moderate-intensity exercise was 50 per cent. The duration of the exercise was six months, and the participants were asked to exercise five times a week. The energy expenditure doing leisure-time exercise and cycling measured in kcal per week was the same in all three intervention groups. The study is part of the research programme Governing Obesity funded by the University of Copenhagen Excellence Program for Interdisciplinary Research. Havnefronten do not for a moment suggest, that non bikers are obese. We do however suggest that it can be tricky to get around parts of Copenhagen at certain times of the day. That is why the municipality have a plan to make more room for bikers.


Torsdag den 11. januar 2018

11

Skeletter fundet i skolegården på Christianshavns Gymnasium Over 100 skeletter, der stammer fra Vor Frelsers kirkes tidligere kirkegård, har givet arkæologerne ny viden. til, skulle man lige tænke over, at skolegården nok ikke kun dækkede over kloakker. Skolegården er nemlig placeret oven på Vor Frelsers kirkes tidligere kirkegård, som blev sløjfet i slutningen af 1800-tallet. Det skete i forbindelse med den koleraepidemi, som også hærgede Christianshavn i 1853. I dag ligger Vor Frelsers Kirkes kirkegård på Amagerbrogade 33-35. Arkæologer på banen På Christianshavns Gymnasium var man ret sikre på, at området ikke var helt ryddet for skeletter, og eftersom omgang med de for længst afdøde christianshavnere krævede en vis omtanke og respekt, allierede man sig med arkæologer fra Københavns Museum. Skeletterne blev derefter fjernet på reglementeret vis. Det var

boat opslag Kort før jul kunne Christianshavns Gymnasium for første gang udnyttede de muligheder, som den nyindrettede skolegård giver. Foto: Karsten Nissen Pedersen / Havnefronten.

Af Karsten Nissen Pedersen

Det slider på aldrende bygninger, når 850 elever og ansatte har deres daglige gang på Christianshavns Gymnasium. Derfor har gymnasiet gennem en årrække renoveret og forbedret

stedet, så bygningerne er gået fra at være tæt på faldefærdige til nu at være nærmest tidssvarende. I sommeren 2017 startede man udskiftningen af kloakkerne under skolegården. Det er en dyr affære, og derfor benyttede

gymnasiet lejligheden til at modernisere skolegården. Nu har den fået en bedre indretning med mange flere siddepladser, cykelparkering i to etager og klimasikring, der beskytter bygningerne mod oversvømmelser. Men før gymnasiet kom der-

Saunagus på Islands Brygge Butcher’s Heat – der er en mobil saunatruck – har i weekenden været forbi Islands Brygge, hvor der var mulighed for at få en tur i sauna med saunagus. Det er en aromaterapi, hvor en gusmester arbejder med æteriske olier på saunaens varme sten og svinger oliernes duft og varmen rundt i saunaen med et håndklæde, så der dannes en behagelig afslappet stemning. Og når der er pause i en session, så er man klar til at hoppe i havnen. Butcher’s Heat holder normalt til på Refshaleøen, men tager også rundt forskellige steder – blandt an-

det til Svanemøllen Strand, Margretheholm og altså også Islands Brygge. NZ

Burchhardts Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

www.burchhardt.dk

Der var saunagus og en tur i havnen for de friske. Foto: Vigdis Winter / Havnefronten.

vigtigt, hvis skeletterne skulle kunne bidrage til forståelsen af 400 års liv og død på Christianshavn. Som bygherre var det dog vanskeligt og noget nervepirrende for Christianshavns Gymnasium at skulle have et byggeprojekt i udbud, når man ikke rigtig ved, hvad undergrunden gemmer. Det kan ko-

Fra Sundby til Christianshavns Gymnasium Christianshavn er en moden bydel med 400 år på bagen. Til sammenligning er Christianshavns Gymnasium (CG) kun 100 år gammelt. Inden gymnasiet husede hovedbygningen grundskoler, men i 1922 overtog Sundby Gymnasium bygningen, flyttede til Christianshavn og skiftede navn.

Byggerod på Teglholmen giver usikre trafikforhold Den fortsatte byggeaktivitet på Teglholmen harmonerer dårligt med sikre trafikveje. Det har flere lokale borgere erfaret - og derfor har Niels E. Bjerrum (S), medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune bedt forvaltningen se på sagen. Ifølge forvaltningen har man derfor rettet henven-

TEGL VÆR KET MAD

delse til de private grundejere – typisk ejendomsdeveloperne - i området, da de har ansvaret for at færdiggøre infrastrukturen i området. Den del af Teglholmsgade, der ligger mellem Vestre Teglgade og Teglholm Allé mangler blandt andet at blive færdigbygget, herunder med fortov og cykelstier i begge sider.

Kære Nabo

- Tusind tak :) Vi er her på Teglværket meget begejstrede for den modtagelse I har givet os og ser frem til, at tilbyde jer masser af gode dage her i Sydhavnen. Vi tillader os hermed at sende en besked ud til lokalområdet omhandlende vores tilstedeværelse.

En Strandbar med madmarked under taget.

MAD

Autentisk mexikansk, arabisk med nordiske Autentisk mexikansk, arabisk med nordiske vindstød, Sydavnens bedste burgere, Brazilian Tappas fra hjertet og Oishii -ribs, Nordic sushi vindstød, Sydavnens bedsteribs, burgere, Brazilian og meget mere på vej :) Tappas fra hjertet og Oishii - Nordic sushi og meget mere på vej :)

MÆRKEDAGE I JUNI

16. - 18. Juni 23. Juni Teglværket Teglholmsgade 27 Hans Copenhagen Dance Festival Sankt 3 Dages dansefestival med Skt. Hans festen arrangeres i 2450 SV samarbejde med Søspejderdans København fra hele verdenen og fest om aftenen.

ste både penge og tid. Arkæologerne fandt mere end hundrede skeletter, og de kunne se, at der var flere bølger af begravelser. Man kan selvfølgelig spekulere over, om epidemier eller flådens beliggenhed kan aflæses ud fra skeletter og grave, men det ved arkæologerne ikke endnu. De afdøde fra ”Tugt- og Børnehuset”, der senere skiftede navn til ”Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset” blev begravet på en særskilt kirkegård, der havde kælenavnet ”Slavekirkegården”. Med flytningen af skeletterne har gymnasieeleverne ikke længere deres daglige gang oven på hundrede af de christianshavnere, der før i tiden havde deres daglige gang på Christianshavn.

gruppen Havets Helte, Skolen

Forvaltningen oplyser i sit svar, at det er deres hensigt, at ”vej forholdene færdiggøres hurtigst muligt”, samt at ”der er allerede godkendt et projekt for den af Teglholmsgade, som mangler en opgradering”. Jesch

Asger Jorn Henry Heerup Lise BLAABerg TinA sonnicHsen eJLer BiLLe LAsse BrosTrøm cArL Henning pedersen m.fL. Sofiegade 4 1418 København K Tlf. 32 96 95 15 arne@galeriehelth.dk

www.galeriehelth.dk


denden 23. september 4 12 Fredag Torsdag 11. januar2016 2018

Fredag den 23. september 2016

Lejerne har fået overdraget nøglerne til BLOX Millardprojekt blev efter fire år færdigt til tiden og undervejs fik entreprenøren en dansk-tysk erhvervspris oven i beskyttelseshjelmen. Af Kim Reich Det har været et omdiskuteret projekt og den store byggeplads omkring Christians Brygge har været en del af bybilledet siden det første spadestik til BLOX blev taget i 2013. Nu, fire år senere, har hovedentreprenøren Züblin netop afleveret det komplekse projekt til bygherren Realdania By & Byg. Det er sket indenfor tidsrammen og det betyder også, at BLOXHUB og Dansk Arkitektur Center (DAC) har modtaget nøglerne til deres lejemål. Frem mod åbningen af BLOX søndag den 6. maj bliver der nu arbejdet intenst med indretning, installering af teknik, forberedelse af DAC’s åbningsudstilling ”Welcome Home” og indflytning af BLOXHUB’s lejere. BLOX bliver samlingspunkt i et helt nyt byrum med legeplads, restaurant og havnepromenade. Den multifunktionelle bygning kommer til at danne rammen om blandt andet Dansk Arkitektur Centers udstillinger og aktiviteter samt om BLOXHUB, der er et tværfagligt inspirationsmiljø

et resultat af den styrke, der ligger i at være en dansk entreprenørvirksomhed i en af de førende europæiske teknologikoncerner i bygge- og anlægsbranchen.”

go boat

Der var dog ikke lys i juledekorationen, men god grund til straks i det nye år at lave en afleveringsforretning for BLOX i nærmest julestemning. Fra venstre projektchef Jan Christensen og teknisk direktør Per Engsø Larsen, begge fra Züblin A/S, samt byggechef Ole Kongsbak og projektchef Peter Fangel Poulsen fra Realdania By & Byg. Pressefoto: Züblin. for bæredygtig byudvikling. BLOX, der er finansieret og opført af foreningen Realdania, er tegnet af den prisvindende hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA. Jens-Henrik Nicolaisen, der er bestyrelsesformand i Züblin A/S, fortæller om

projektet: ”BLOX er udført i et særdeles udfordrende byggeteknisk design, hvor de komplekse konstruktioner og den høje tekniske standard har krævet en toppræstation af vores medarbejdere på projektet i tæt samarbejde med specialister fra

Borgermøde om det lokale busnet

Når Metro Cityringen åbner i 2019 vil der ske ændringer i det lokale busnet. Movia er allerede nu i gang med planlægningen af, hvordan busnettet skal være. Lokaludvalget er blevet bedt om at udtale sig om planerne. Derfor inviterer vi til borgermøde, hvor Movia og Københavns Kommune vil holde oplæg.

Dansk-tysk erhvervspris Züblin A/S modtog i det sene efterår Dansk-Tysk Erhvervspris 2017, hvor fagjuryen bl.a. henviste til at virksomheden gør brug af nye, innovative teknologier, som sikrer, at man er meget konkurrencedygtig og samtidig i stand til at løfte nogle af de mest synlige og udfordrende bygge- og anlægsprojekter. Züblin, der blandt andet har stået for opførelsen af Axel Towers og pt. arbejder med metroudvidelsen til Nordhavn og etableringen af Nordhavnsvej, er på kort tid blevet en af de største spillere på det danske marked. Især i de seneste fem år er væksten for alvor gået stærkt - fra 68

fuldtidsbeskæftigede i 2012 til 306 fuldtidsbeskæftigede i 2016. Omsætningen er i samme periode næsten syvdoblet. ”BLOX er efter min mening en fantastisk bygning, der er opført med et meget højt ambitionsniveau. Züblin og de mange andre parter har leveret et rigtig flot stykke arbejde med at skabe bygningen. Og samtidig er BLOX meget mere end en bygning. Sammen med nye broer og pladser omkring huset bliver det en destination, der med mange forskellige tilbud skaber liv på et sted i Københavns Havn, der i en årrække har ligget øde hen. Indholdet i BLOX er også ambitiøst og har fokus på arkitektur og bæredygtig byudvikling”, siger Jesper Nygård, der er administrerende direktør i Realdania.

Züblin’s internationale tekniske division. Projektet er

P-anlæg med 350 pladser er taget i brug Af Kim Reich En ikke uvæsentlig del af BLOX er netop blevet taget i brug. Det drejer sig om Københavns mest moderne, fuldautomatiske p-anlæg, der fordeler sig over tre etager i en 12 meter dyb kælder under det store byggeri og med nedkørsel fra Vester Voldgade lige ved Christians Brygge. Automatiske p-anlæg er endnu ikke så udbredte i Danmark, men har blandt andet vundet indpas i Lyon, Istanbul, Wien og Tokyo. Det store forbillede i Danmark er et anlæg med plads til ca. 1.000 biler under DOKK1 i Aarhus. Også dette byggeri ligger i et havneområde og rummer bl.a. borgerservice og kommunens hovedbibliotek. Anlægget i København har 350 offentlige pladser, seks elevatorkabiner og kan håndtere ca. 180 biler i timen. Det tager normalt kun få minutter at aflevere og afhente en bil. P-anlægget er blevet testet grundigt inden åbningen og årsagen til, at man har fravalgt en traditionel parkeringskælder er at grunden, som BLOX er opført på, er forholdsvis lille. Ved at

En af de seks elevatorer, der fordeler bilerne under jorden. Der er plads til stort set alle biltyper i det nye anlæg. Foto: Michael/BLOX lave et fuldautomatisk anlæg nen og de omkringliggende er der blevet plads til at par- bygninger, har man også den kere flere biler på det samme fordel ved det nye anlæg, at areal og ved at lægge parkerin- brugerne undgår at køre rundt gen under jorden optager man i anlægget for at finde en plads. Man kører bare hen til en ledig ikke plads i gadeplan. ”De 350 biler, der kan par- kabine og så klarer anlægget kere under jorden i BLOX resten. Det er også mere miljøparkering, ville fylde 2 km hvis venligt, da man undgår, at biler de holdt efter hinanden i gade- skal cirkulere i lang tid. Og da plan. Vi synes det er livskvali- bilen bliver parkeret under jortet, fordi det giver bedre plads den, hvor mennesker ikke har til bylivet, og det er måske den adgang, opnås en høj sikkerhelt store fordel ved et moder- hed mod hærværk, indbrud og ne, kompakt p-anlæg under skader. Det giver også tryghed, jorden”, siger projektchef Peter at anlægget er overskueligt og Fangel Poulsen fra Realdania bemandet døgnet rundt. I dagtimer på hverdage er By & Byg. Udover at give plads til en timeprisen 39 kr. Aften, nat stor, offentlig legeplads og en og søndag er timeprisen 25 kr. attraktiv plads, der kan bruges Der kan tegnes abonnement til mange forskellige aktiviteter på parkering. i tæt kontakt med huset, hav-

Tid og sted Tirsdag den 16. januar kl. 19.30-21.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Se mere: www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk eller Facebook. P-anlæggets check-in. Foto: Michael/BLOX

Det fuldautomatiske anlæg blev testet intensivt i julemåneden. Foto: Michael/BLOX


Torsdag den 11. januar 2018

13

Sicilien

Kulturrejse for livsnydere Rejse med store kulturoplevelser www.besttravel.dk/sicilien

Sådan så det ud, da Miljøcenter Amager sidst tilbød en kop kaffe og et gratis cykeltjek i morgenmyldretiden. Foto: Miljøpunkt Amager.

Fra det nære til hele Norden:

Miljøpunkt Amager planlægger en konference om byhaver og bynatur

DAG 1 Ankomst til Rom, med bus til Napoli og overfart til Sicilien. DAG 2 Besøg på vulkanen Etna og ankomst til vores hotel i Taormina. DAG 3 Udflugt - den gamle græske by Syrakus.

boat opslag Af Kim Reich Miljøpunkt Amager er i gang med at planlægge en større, nordisk konference om byhaver og bynatur, hvor fokus vil være på København som rollemodel for en grøn by. Langs havnefronten er der ikke mindst på Amager-siden en stribe grønne eksempler, ligesom det lokale miljøarbejde i høj grad har handlet om at sætte fokus på den enestående natur på Amager Fælled. Miljøcenteret, der er en selvejende fond med egen bestyrelse, er finansieret med driftsmidler fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. Centeret står bl.a. bag Fælledens Dag og arrangerer sanke- og oplevelsesture på Amager Fælled. Dertil kommer en lang række andre tiltag og events - fra affaldssortering og små, mobile lånehaver til cykelservice og rådgivning omkring

miljøtiltag og bæredygtighed. ”Amager har jo altid været den grønne ø, hvad fælleden et godt eksempel på, men der er også meget grønt inde i byen. Vi har mange byhaver og vi laver ting i byrummet, der er med til at gøre byen grønnere. Der er miljøpunkter i alle bydele, men vi føler at Amager er særlig stærk, fordi der er et lokalt gåpåmod til at få tingene til at ske. Det giver et særligt drive”, siger centerchef Claus Knudsen til Havnefronten. Han tilføjer, at Miljøpunkt Amager er det største af miljøcentrere i København. ”Det gør, at vi har flest miljøaktiviteter og lige nu er næste skridt, at vi kikker på bioaffald. Hvad sker der i fremtiden? Vi har haft kompostbude, der hjalp borgerne med selv at sortere affald og kompostere. Budene, som var hjemløse og andre udsatte fra Sundholm, kom ud og satte beholderne op, for-

talte hvordan man skulle bruge dem og havde også tilsynet med dem. Det var meget meningsfyldt for alle parter,” fortæller Claus Knudsen. Reparationsværksted på vej Miljøpunkt Amager er i samarbejde med frivillige borgere og andre aktører på Amager i gang med at etablere et nyt lokalt reparationsværksted med fokus på elektronik. Reparationsværkstedet bliver et sted, hvor man kan komme og få repareret sit elektronik af frivillige. Derudover kommer der til at foregå forskellige arrangementer og workshops, hvor man kan lære om reparationer, at reparere selv, genanvendelse og genbrug generelt. Værkstedet er støttet med midler fra Genanvendelsespuljen fra Københavns kommune og med lokaler fra Pelican Self Storage.

DAG 4 ”Godfather-tur”, byen Messina og ankomst til vores hotel i Cefalù. DAG 5 Byvandring gennem smalle gader og stræder i den smukke gamle by Cefalù. DAG 6 Udflugt til Piazza Amerina - den romerske kejservilla med de berømte mosaikker ”bikinipigerne”. DAG 7 Byrundtur i Palermo med kirke Monreale. Overfart om natten mod Napoli. DAG 8 Ankomst Napoli, ophold i Frascati med hvidvin og lokale retter - hjemrejse.

Inkluderet i prisen • Fly København-Rom t/r • 2 nætter i to-personers indvendig kahyt • 2 nætter på Hotel IpanemaBBB i Taormina • 3 nætter på Hotel Cefalù Sea PalaceBBBB • 7 x morgenmad • 6 x frokost • 6 x aftensmad • Vinsmagning • Alle udflugter og entréer ifølge program • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 ................ kr. 8.795 17/10, 24/10 ..................................................... kr. 8.795 3/10, 10/10 [Alternativt program hvor alle nætter på Sicilien er på Hotel Ipanema - se www] ....................... kr. 8.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse og enekahyt ...... kr. 1.400 Kahyt med vindue t/r ...................................... kr. 300 Oblig. turistskat til hotel pr. pers./nat .............€1-3

Ischia

Vulkanøen i Napolibugten

Wellness faciliteter på hotellet www.besttravel.dk/ischia

DAG 1 Fly til Rom, med bus til Syditalien og sejlads til Ischia. DAG 2 Byvandring i Lacco Ameno og til nabobyen Casamicciola. DAG 3 Ørundtur hvor vi oplever Ischias frodige landskaber. DAG 4 Udflugt til Ischias største by Ischia Ponte, kendt for sin gamle fæstning. DAG 5 Dag på egen hånd. DAG 6 Udflugt til den mondæne by Forio på Ischias vestkyst. DAG 7 Dag på egen hånd. Nyd f.eks. hotellets wellness-faciliteter, tag på sejltur omkring øen eller til Napoli på fastlandet. DAG 8 Sejlads tilbage til fastlandet og kurs mod Roms lufthavn. Ophold og let frokost i byen Frascati udenfor Rom.

Inkluderet i prisen • Fly København - Rom t/r • Lufthavnstransfer og skib til Ischia t/r • 7 nætter på 4-stjernet kurhotel Grand Hotel Terme di Augusto • Helpension på hotellet • Vin & vand til frokost & aftensmad på Ischia • Fri adgang til hotellets wellness-faciliteter • Udflugter ifølge program • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 5/4 ....................................................................... kr. 5.795 12/4, 19/4, 26/4 ............................................. kr. 6.395

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse ................................... kr. 1.250 Tillæg værelse med balkon .......................... kr. 250 Fast plads i bussen ............................................. kr. 150 Afbestillingsforsikring ...................................... kr. 275

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99 Der bliver også en dag på Amager Fælled i år. Her et glimt fra sidste års arrangement. Foto: Miljøpunkt Amager.

Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.


denden 23. september 4 14 Fredag Torsdag 11. januar 2016 2017

Fredag den 23. september 2016

Mød den brændende kærlighed på skonnert Under skybruddet i juni 2011 blev en kasse med kunstneren Natascha Thiara Rydvalds gamle kærlighedsbreve offer for vandmasserne. De udtværede og delvist ulæselige kærlighedsbreve vakte hendes interesse for kærlighedsbrevet som et flygtigt, emotionelt øjebliksbillede. Hun begyndte at fotografere brevene, da hun fandt noget utroligt smukt over forfaldet og det forgængelige. Dette blev startskuddet til udstillingen ”Brændende Kærlighedsbreve”, der kan ses på skonnerten Activ, som ligger ved Nordatlatlantens Brygge. Og brevene er ikke alene, for efter at NataschaThiara Rydvald har fortalt om ideen til udstillingen, er andres kærlighedsbreve, kort og digte dumpet ind i hendes postkasse og mailboks fra venner, bekendte og frem-

mede, der har hørt om kunstprojektet bl.a. via Facebook og et radiointerview på DR P1. Alle de forunderlige breve, som Natascha har modtaget, vil blive anonymiseret og samlet som en del af den universelle fortælling. ”De breve, jeg har modtaget, ville ellers aldrig blive læst af andre end afsender og modtager. Det er ord, som folk normalt vil tage med sig i graven. Og på samme tid beskriver de nogle ekstremt universelle følelser, som alle kan relatere til. Kærlighed er en af de følelser, alle har et eller andet forhold til, men alligevel er vi meget blufærdige med at udstille den i offentligheden. Et af målene med udstillingen er at fortælle disse virkelige historier, som normalt kun ville blive set af meget få, men uden at det på nogen måde virker snagende eller invaderende”,

siger hun i en kommentar til udstillingen. En labyrint af breve Activ vil fra den 29. januar være forvandlet til en labyrint af breve. Ord, billeder og lyde smelter sammen i transformation med skibet, som beskueren kan gå på opdagelse i. Skulpturer og kærlighedsbreve binder rummene sammen og guider de besøgende videre rundt i de forskellige kahytter. En af skulpturene vil være en ildmontre, hvor publikum er velkommen til at brænde deres egne kærlighedsbreve og på den måde tage afsked og gøre sig fri. De anonymiserede portrætter udstilles sammen med de portrætterede erindringscitater. Udover den faste udstillings åbningstid fra 11 - 17 vil der hver dag på skibet fra kl 18.30 –21 være en hap-

pening. Udstillingen afsluttes lørdag d. 3/2 2018 med at skonnerten Activ tager publikum med ud på det åbne hav, hvor arrangementet afsluttes med en ceremoni, hvor hundrede kærlighedslanterner sendes afsted mod himlen. Bag udstillingen står NataschaThiara Rydvald og hendes initiativ, FORWILDHORSES, der bygger på en idé om at skabe en kunstnerisk legeplads, hvor der kan invitereres til samarbejder med andre vilde heste og kunsteriske sjæle. FORWILDHORSES har bl.a. afholdt hemmelige, intime kælderkoncerter med TravellingTribes, Soma & Lil,Wax Music og Nils Lassen m.fl. KR

go boat

Et brev – en historie? Foto fra præsentationsmaterialet

Teaterturné med workshops og poetry slam I løbet af januar måned vil elever i hele landet prøve kræfter med skuespilkunsten og en af dansk dramatiks store fædre, salig Ludvig Holberg. I alt skal ca. 400 elever og lærere i Odense, Vejle, Esbjerg,

De unge kan hente inspiration hos skuespillerne Peter Plaugborg, Morten Hee Andersen, Lila Nobel og Marie Dalsgaard, der giver sig helt ud i forestillingen ”Maskerade”. Foto: Det Kgl. Teater

Holstebro, Aarhus, Aalborg og Randers være med til alt fra poetry slam, dramaworkshops og til tekniske rundvisninger faciliteret af Det Kongelige Teater. Alle aktiviteter tager udgangspunkt i Holberg og forestillingen ”Maskerade”, som er på turné her i januar. Sammen med den tidligere danmarksmester i poetry slam, Peter Dyreborg, skal en håndfuld 7. og 8. klasser arbejde med kreativ skrivning med afsæt i Holbergs univers. Eleverne får undervisning i poetry slam og skal herefter arbejde med deres egne tekster, stemmeføring og kropssprog,

inden workshoppen afsluttes med en poetry slamkonkurrence. Eleverne får også mulighed for at afprøve deres skuespilevner til forskellige dramaworkshops. I blandt andet Odense og Vejle skal eleverne arbejde med tekster og temaer fra Maskerade og fremføre deres egne forestillinger. Derudover kommer en række elever helt tæt på produktionen bag en forestilling og får et særligt indblik i, hvad der foregår bag scenen, og hvad der skal til for at få en forestilling klar. KR

Pop-up udstilling:

Få et kik på dit og andres breve Apropos kærlighedsbreve, så er Det Kgl. Bibliotek på vej med en pop-upudstilling, der samler nogle af de mest

rørende og fascinerende breve fra bibliotekets samlinger. Det er breve fra store kulturpersonligheder, kunstnere

og fra dig og mig. Det sidste skyldes, at biblioteket i forbindelse med arrangementet har efterlyst fødselsdagsbre-

Penneven live For en gangs skyld må der gerne være lyde i læsesalen. Det Kgl. Bibliotek byder nemlig på en brevskrivningskoncert, hvor du med et glas vin i den ene hånd

og en pen i den anden kan manifestere øjeblikket til evig tid og dele det med en anden. Lydsporet til koncerten leveres af klarinetist Anna Klett og slagtøjsspil-

ler Frans Hansen fra FIGURA Ensemble. Koncerten finder sted i Læsesal Nord onsdag den 28. februar 2018 kl. 20.30, og billetsalget er startet.

ve, kærestebreve, breve fra din penneven, din mormor, din onkel eller din bedste ven. Eller lige netop det brev, som har rørt dig, frustreret dig eller gjort dig rigtig glad. Det kunne også være et brev, som du selv har skrevet, men aldrig fik sendt. Udstillingen er en del af bibliotekets store fokus på brevgenren med brevforestillinger, hvor kulturpersonligheder eller skuespillere genopliver egne eller andres breve. Derudover hylder biblioteket brevet med brev-

skrivningskoncerter, hvor den gamle læsesal fyldes af stemningsfuld musik og ivrige brevskrivere. To millioner breve på biblioteket I Det Kgl. Biblioteks samlinger anslås der at være to mio. breve – helt tilbage fra 1500-tallet. De mange unikke vidnesbyrd fra fortiden er doneret til biblioteket af modtagerne eller deres efterkommere med henblik på at blive bevaret for eftertiden. Her findes både større

brevsamlinger og enkeltbreve. De udstillede breve kan alle karakteriseres som privatbreve, og de er næsten alle fra berømte udenlandske forfattere, filosoffer og komponister og sendt til danskere. Blandt afsenderne er navne som W.A. Mozart, Friedrich Nietzsche, August Strindberg, Eugène Ionesco og Henry Miller. Udstillingen i Den Sorte Diamant er fra den 30. januar 2018 til 1. april 2018, i Oktogonen og Dronningesalsmontrerne KR


Torsdag den 11. januar 2017

15

boat opslag Desigmuseum Danmark i Bredgade, hvor Stig Andersen nu skal være formand. Pressefoto: Pernille Klemp / Designmuseum Danmark

Forlagsdirektør på museum Af Kim Reich Designmuseum Danmark, der sidste år vandt en af de fineste priser i den internationale museumsverden, DASA Award eller museernes Oscar, har fået ny bestyrelsesformand. Efter 10 år på posten afløses den kendte erhvervsmand Flemming Lindeløv af Stig Andersen, som er en af de tunge drenge i forlagsbranchen. Stig Andersen har siden 1999 været adm. direktør for Gyldendal

og er tillige formand i forlæggerforeningen, Danske Forlag. Herudover er han bestyrelsesmedlem i Copenhagen Film Festival. Stig Andersen, der er 64 år, meddelte i efteråret, at han – så snart hans afløser er fundet – vil gå på pension. Nu skal noget af hans velfortjente otium nydes i selskab med dansk design og med to ligeledes nytiltrådte medlemmer af museets bestyrels. Det er Camilla Mordhorst og Maria Fabricius Hansen.

Camilla Mordhorst, der har en ph.d.-grad, er udpeget af Nationalmuseet, hvor hun er vicedirektør og har en omfattende museumserfaring fra flere af landets større museer – senest som direktør ved M/S Søfart i Helsingør. Hun kommer med et klart fokus på det forretningsdrevne museum, på organisationsudvikling og på museumsformidling. Lektor, dr.phil. Maria Fabricius Hansen, som er udpeget af Ny Carlsberg

museumslegaterne, har en kunsthistorisk og forskningstung profil og en omfattende erfaring fra universitetsverdenen, hvor hun aktuelt er ansat som lektor ved Københavns Universitet. Dertil kommer museumserfaring og fondsindsigt, idet hun har været del af Ny Carlsbergfondets direktion igennem nogle år. Kvalitet og forretning På Designmuseum Danmark glæder man sig til

samarbejdet med den nye bestyrelsesformand, der begyndte ved et bestyrelsesmøde i december sidste år: ”Jeg er utrolig glad for, at Designmuseet har fået en så velrenommeret ny formand som Stig Andersen. Han besidder en helt særlig evne til at balancere kvalitet og forretning. Det har han bevist med de fornemme resultater, som han har skabt i Gyldendal. Vi kommer med Stig og de to nye medlemmer i bestyrelsen til at få et

stærkt hold, som skal være med at sætte retningen for museet i de kommende år. I samme moment vil jeg benytte lejligheden til at takke vores afgående formand, Flemming Lindeløv, som i sin periode som formand i museets bestyrelse har været med til at skabe utrolig flotte resultater, ikke mindst hvad angår en styrket synlighed og forretningsmæssig profil”, siger museumsdirektør Anne-Louise Sommer.

Tildes færd gennem Europa bliver til Odysseusk teater Den store fortælling om Odysseus må naturligvis gå i land på Refshaleøen. ”Odysseen” er selvfølgelige et af de største, oldgræske heltedigte, men det er på en måde også røverhistorien over dem alle. Det er en fortælling om en 20 år lang rejse rundt i verden med kykloper, den forførende Kirke, de uimodståelige sirener, uhyret Skylla, Helios’ kvæg, nymfen Kalypso og

besøget i Hades. Det er også historien om Penelopes uendelige venten, om at blive gamle og ikke længere kende hinanden, men stadig have muligheden for at genfinde kærligheden. Og det er Telemakos’ historie om at blive forladt af sin far og blive voksen. Homer er tillagt i oldtiden at have digtet det store epos med de 24 sange om

en af græsk mytologis mest kendte og elskede personer. Til marts inviterer det lille storbyteater Teaterøen på en foruroligende og rørende dannelsesrejse gennem et sammenbrudt Europa med Tilde Knudsen og Asterions Hus ved roret. Den græske fortællerskat Teatret Asterions Hus er skabt med den græske fortællerskat i sit DNA. Kom-

pagniets mest berømmede forestilling ”Iliaden” har turneret i 15 år i Danmark og udlandet. Nu kommer endelig forsættelsen, men denne odyssé bliver altså en særlig slags rejse. ”Min Odyssé” er nemlig Tilde Knudsens personlige rejse sammen med Odysseus gennem fire år. Det er en samling frække, finurlige, sjove og rørende historier – en kinesisk æske af erfaring

og overleveringer. Selvfølgelig er der highlights fra det oprindelige epos, men de er fortalt gennem prismen af det store fælles-europæiske projekt ”Meeting the Odyssey”, som Asterions Hus har rejst rundt i Europa med fra Skt. Petersborg til Lesbos. Tilde har på sin rejse fået Europa ind under huden gennem mødet med mere end 100 kunstnere fra 11 lande. Nu er det tid til at

vende hjem, lade tiden gå sin stille gang og fortælle historien. Hvad skete der i de år? Hvor tog rejsen dem hen, og hvilke mennesker mødte hun på vejen? Hvad skal Tilde egentlig stille op med det hele? Asterions Hus på Teaterøen spiller ”Min Odyssé” fra den 3. til den 24. marts. KR


denden 23. september 4 16 Fredag Torsdag 11. januar2016 2018

Fredag den 23. september 2016 Goethe kaldte i 1829 strygekvartetten for en ”konversation mellem fire rationelle mennesker”, så her er de: Emerson Kvartetten. Pressefoto / Mogens Dahl.

Verdenskvartet spiller Haydn, Schumann og Beethoven Af Kim Reich Kvartetter af Haydn, Schumann og Beethoven er på programmet, når Mogens Dahl Koncertsal byder velkommen til den første af kammerkoncerterne i 2018. Og det er en af USA’s førende strygekvartetter, der indleder forårets serie af kammerkoncerter i koncertsalen på Islands Brygge. Emerson Kvartetten har hele ni gange modtaget en Grammy for deres indspilninger af både wienerklassik og musik af nyere komponister som Bartók og Sjostakovitj. Men Grammy’erne, og de mange øvrige priser, som ensemblet

har fået for sit uovertrufne kvartetspil, er kun toppen af isbjerget blandt Emerson Kvartettens meritter. En enestående dyb indsigt i kammermusikken, erhvervet gennem mere end 40 års erfaring, gør New Yorker-kvartettens besøg i Mogens Dahl Koncertsal til noget ganske særligt. ”Det er absolut kerneværker vi får at høre denne aften. En af Haydns genredefinerende ’sol-kvartetter’, Schumanns 3. strygekvartet og endelig Beethovens sidste og måske allerstørste mesterværk, kvartet nr. 13. Hele spektret af musikalske følelser kommer i spil når de sublime musikere i Emerson

Kvartetten tager disse værker i deres hænder”, siger Mogens Dahl. Strygekvartetternes urkomposition Koncerten finder sted onsdag den 24. januar kl. 20 og på programmet står Joseph Haydns strygekvartet i C-dur, op. 20 nr. 2, ’Sol’, Robert Schumanns strygekvartet nr. 3 i A-dur, op. 41 og Ludwig van Beet­ hovens strygekvartet nr. 13 i B-dur, op. 130. Haydn, der levede fra 1732 til 1809 regnes for skaberen af den moderne strygekvartet. Det skyldes ikke mindst hans opus 20 ofte kaldet ’sol-kvar-

tetterne’, fordi der oprindelig var tegnet en sol på forsiden af nodeudgivelsen. Der er tale om seks mesterværker, der satte standarden for værker i denne genre de næste 200 år. Blandt de bemærkelsesværdige nyskabelser er en lige vægtning af de fire instrumenters roller: Celloen træder, som noget nyt, frem på scenen i al sin varme skønhed og præsenterer allerførste tema i åbningssatsen. Samme fremtrædende rolle får instrumentet ved præsentation af første solotema i anden sats, i menuettens triodel og igen som ligeværdig partner i finalens fuga.

Februar/Marts Forretter - Starters:

Stenbiderrogn med rødløg, sprød kartoffel, kærnemælk og dildolie. Lumpfish roe with red onion, crispy potatoe, buttermilk and dill oil. Rimet kammusling, agurkesauce, mild hvidløg, sprødt rugbrød og blomsterkarse. Rhymed scallops, cucumber sauce, mild garlic, crispy ryebread and nasturtium.

Mellemretter - Second courses: Jordskoksuppe med æble tapioca, karse og syrlige jordskokker. Soup of Jerusalem artichoke with apple tapioca, cress and sour Jerusalem artichoke. Dampet torsk med gulerodspuré, cremet hummersauce, vaniljesyltet gulerod og grønkål. Steamed cod with carrotpuré, creamy lobster sauce, vanilla pickled carrot and kale.

Hovedretter - Main courses: Unghane med sprødt skind, bagt løg, syltet bøgehat, cremet svampe og sauce bordelaise. Crispy cockerel, baked onion, pickled brown beech, creamy mushrooms and sauce bordelaise. Okse Sous Vide med oksehaleragout, persillerod, okseglace og sprød rødbede. Sous Vides ox with a ragout of ox tail, parsley, ox glace and crispy beetroot.

Desserter - Desserts: Æblesorbet af bagte æble, tykmælksskum, knust småkage og estragon Sorbet of baked apples, junket foam, crushed cookie and tarragon. Crème Brûlée med basilikumsorbet og hvid chokolade. Crème Brûlée with basil sorbet and crispy white chocolate.

Kapellet har fået ny orkesterchef Det Kongelige Teater har ansat 45-årige Antony Ernst fra Australien som den nye orkesterchef for Det Kongelige Kapel. Han kommer fra en stilling som Head of Production and Artistic Planning ved Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Han har desuden erfaring fra både Semperoper i Dresden, Deutscher Oper am Rhein, Sydney Symphony og Auckland Philharmonia Orchestra. Teaterchef Morten Hesseldahl er begejstret over, at det er lykkedes at hyre en markant profil og en nøgleperson til Kapellets fortsatte udvikling. ”Dermed får den nye operachef, John Fulljames, og balletchef, Nikolaj Hübbe, den stærkest tænkelige medspiller i deres fortsatte arbejde med at udvikle kunstarterne”, siger Morten Hesseldahl. Operachef John Fulljames peger på at Antony Ernst ikke bare har stor erfaring med orkesterledelse, men at han også medbringer mange nye ideer og har stor flair for jobbet. Antony Ernst, der er tiltrådt her i januar, ser frem mod de nye udfordringer med verdens ældste orkester. ”Det Kongelige Kapel er et superbt orkester med en lang og stolt tradition. Det er et stort privilegium at få lov til

Antony Ernst - direkte fra Strasbourg til Dokøen. Pressefoto.

go boat at være med til at udvikle dets enorme potentiale”, siger Antony Ernst. Kapellet, der har har base i Operaen på Holmen, fik ny dirigent sidste år - den karismatiske russer Alexander Vedernikov. Orkesterchefen tilrettelægger administrativt orkestrets arbejde i det daglige, men har også en vis indflydelse på det kunstneriske. Antony Ernst afløser Thomas Bøje Brændstrup, der kom til orkesteret i sommeren 2016. KR

VIVA har siden efteråret 2017 valgt udelukkende at satse på at lave selskaber og events. Vi har derfor normalt lukket for à la carte restauranten, men i uge 7 har I chancen for at komme ned og smage vores retter til en fordelagtig pris og være med i den årlige madfestival.

Pris: 3 retter - courses 395,4 retter - courses 495,5 retter - courses 595,-

VIVA tager imod alle slags selskaber alle ugens dage Vi har plads til 92 siddende gæster i restauranten og op til 150 personer ved stående buffet/tapas. Vi laver bryllupper, receptioner, barnedåb, konferencer etc. Følg os på www.facebook.com/Restaurantviva/, hvor I vil få tilbudt at være med til vinsmagninger, gourmet middage og intimkoncerter.

Ring på 2725 0505 eller skriv på viva@restaurantviva.dk

Dinningweek Håndpillede rejer rørt med dildemulsion, smørbagt crouton, persillevinaigrette og variation af karse Hand peeled prawns stirred with emulsion of dill, crouton, parsley vinaigrette and a variation of cress Dampet torsk med gulerodspuré, cremet hummersauce, vaniljesyltet gulerod og sprød grønkål Steamed cod with carrotpuré, creamy lobster sauce, vanilla pickled carrots and crispy kale Bagt æblesorbet med tykmælksskum, vaniljecrumble og estragon Sorbet of baked apples with junket foam, crushed cookie and tarragon

Pris 215,-

(Madbilletter købes via diningweek.dk)


AVLU avis

Januar 2018

Amager Vest Lokaludvalg (AVLU) dækker Amager vest for Amagerbrogade - fra Islands Brygge i nord til Tårnby i syd.

Valg til nyt lokaludvalg i februar

Udbyg lokalt bibliotek Læs side 2

Natur på Fælleden Læs side 4-5

Miljøarbejdet et vigtigt

Side 7

Der skal vælges nye medlemmer til Amager Vest Lokaludvalg i næste måned, og derfor er lokaludvalget i fuld gang med en informationskampagne op til valget i februar. Valget til lokaludvalget afgør hvem, der i den kommende periode skal være bindeleddet mellem bydelen og politikerne på rådhuset. I modsætning til eksempelvis kommunalvalg så vælges medlemmerne af lokaludvalget af repræsentanter fra foreninger, netværk, organisationer, bestyrelser eller lignende. Det er derfor dem, der via afstemning afgør, hvem der skal sidde på 14 af pladserne i det nye lokaludvalg. For at stemme til valget til Amager Vest Lokaludvalg, skal den forening man repræsenterer være aktiv i Amager Vest. Det er den del af Amager som ligger vest for Amagerbrogade og er afgrænset af Københavns Havn i nord og kommunegrænsen til Tårnby i syd. ”Vi holder selve valgmødet den 19. februar, men inden da skal de, der gerne vil stille op - og de foreninger, der gerne vil stemme - registrere sig hos lokaludvalget. Det skal ske senest 5. februar 2018”, fortæller André Just Vedgren, der er formand for Amager Vest Lokaludvalg. Selv repræsenterer han Amager Fælled Økohaver i lokaludvalget. Der er nogle formelle krav til at blive opstillet. Man skal blandt andet være fyldt 18 år og repræsentere nogle, der er aktive i Amager Vest. Til gengæld behøver kandidaten ikke fysisk at bo i Amager Vest. ”En af vores fornemmeste opgaver er at være bindeled mellem vores lokalområde og politikerne på rådhuset. Derfor står vi også i spidsen for en lang række dialogmøder og netværk,

ligesom vi uddeler 2,8 millioner kroner årligt til lokale projekter, som også understøtter netop dialogen”, fortæller André Just Vedgren. Netop for at være et godt bindeled mellem borgerne og rådhuset, har lokaludvalget etableret et elektronisk borgerpanel, hvor man elektronisk kan høre borgerne om forskellige spørgsmål, orientere om møder eller

bede om input til det fremtidige arbejde. ”Vores borgerpanel er virkelig blevet en succes med 5000 deltagere - netop fordi det er det lokale input folk kan komme med. Og det gør en forskel. Det var blandt andet vores borgerpanel, der var med til at beslutte hvilke emner, vi skulle sætte på dagsordenen op til vores store valgmøde under se-

neste kommunalvalg”, siger André Just Vedgren. Københavns Kommune har pligt til at høre lokaludvalget i en række sager. Blandt andet når det gælder lokalplaner. ”Med den heftige byggeaktivitet på både Islands Brygge og på Amager Fælled, har vi haft mange sager i høring. Fra byggeri af hoteller på Islands Brygge til nye boligprojekter i Ørestad. Her bliver lokaludvalgets indflydelse meget konkret – og så hører vi i FAKTA OM REGLER FOR VALG TIL LOKALUDVALG øvrigt om planerne før politikerne på For at blive godkendt som forening, bestyrelse, netværk eller organisation der kan opstille et medlem til lokaludvalget, skal foreningen Københavns Rådhus”, siger André Just mindst have to medlemmer, et sæt vedtægter, ligesom der skal være et Vedgren. referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde eller Der er i Københavns Kommune oplign. rettet 12 lokaludvalg. Der er ét lokalForeningen skal senest den 5. februar 2018 indsende kopi af vedtægter udvalg i hver af kommunens bydele. og referat fra sidste møde til lokaludvalgets sekretariat. Københavns Københavns Kommune Kommune inviterer inviterer alle foreninger, alleforeninger, foreninger, frivillige frivillige organisationer, organisationer, Københavns Kommune inviterer alle frivillige organisationer, To bydele, Vesterbro bydel samt Indre Du kan kontaktebrugerbestyrelser, lokaludvalgets sekretariat på info@avlu.dk på telefon brugerbestyrelser, netværk netværk og råd, og der råd, har der sit har virke sit i virke Amager i Amager Vest til Vest athver brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke i Amager Vest tiltilatat By bydel, har dog to lokalud21 51 39 35 stille op stille eller op være eller med være til med at vælge til at vælge det nye det lokaludvalg. nye lokaludvalg. stille op eller være med til at vælge det nye lokaludvalg. valg. Læse mere her: www.avlu.dk

INVITATION INVITATION TILTIL VALGMØDE TILVALGMØDE VALGMØDE I AMAGER AMAGER VEST VEST INVITATION I IAMAGER VEST

HVORNÅR HVORNÅR ? HVORNÅR ? ? MANDAG MANDAG DEN 19.DEN FEBRUAR 19. FEBRUAR 2018 KL. 2018 19.00 KL. 19.00

MANDAG DEN 19. FEBRUAR 2018 KL. 19.00

ØRESTAD ØRESTAD GYMNASIUM GYMNASIUM ØRESTAD GYMNASIUM ØRESTADS ØRESTADS BOULEVARD BOULEVARD 75, 2300 75, KØBENHAVN 2300KØBENHAVN KØBENHAVN S ØRESTADS BOULEVARD 75, 2300 SS

HVOR? HVOR? HVOR?

På valgmødet valgmødet kan du kan selv kandu stille duselv selv opstille stille somop medlem opsom sommedlem og/eller medlemog/eller suppleant og/ellersuppleant suppleant til lokaludvalget, lokaludvalget, PåPåvalgmødet tiltillokaludvalget, eller dueller kan ellerdu møde dukan kan op møde og stemme på, stemme hvem der hvem vælges dertil vælges Lokaludvalget Lokaludvalget i din bydel. i dinbydel. bydel. møde opopogogstemme på,på, hvem der vælges tiltilLokaludvalget i din

HVAD? HVAD? HVAD?

Hver forening Hverforening forening mv., dermv., mv., harder sit derhar virke harsitsit i Amager virkei Amager i Vest, Amager kan Vest, sende kanén sende person tilperson mødet. mødet. Hver virke Vest, kan sende énénperson tiltilmødet.

HVEM? HVEM? HVEM? Deltageren Deltageren skal være skal fyldt være 18fyldt år, fyldt og repræsentere repræsentere foreningen. foreningen. Deltagerne Deltagerne behøverbehøver behøver Deltageren skal være 1818 år,år,ogogrepræsentere foreningen. Deltagerne

ikke at være ikkeatmedlem atvære væremedlem af medlem bestyrelsen, bestyrelsen, medlemmedlem af medlem foreningen foreningen eller boeller ieller bydelen. i bydelen. ikke afafbestyrelsen, afafforeningen boboi bydelen.

INVITATION TIL VALGMØDE I AMAGER VEST Københavns Kommune inviterer alle foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke i Amager Vest til at stille op eller være med til at vælge det nye lokaludvalg. Københavns Kommune inviterer alle foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke i Amager Vest til at HVORNÅR ? DENtil19.atFEBRUAR 2018nye KL. 19.00 stille op ellerMANDAG være med vælge det lokaludvalg.

INVITATION TIL VALGMØDE I AMAGER VEST

HVORNÅR ? HVOR?

ØRESTAD MANDAG GYMNASIUM DEN 19. FEBRUAR 2018 KL. 19.00 ØRESTADS BOULEVARD 75, 2300 KØBENHAVN S ØRESTAD GYMNASIUM

Tilmeldings- MandagMandag den Mandag 5. februar den5.5. 2018 februar klokken 2018klokken 12.00. klokken Find 12.00. tilmeldingsblanketen Findtilmeldingsblanketen tilmeldingsblanketen den februar 2018 12.00. Find Tilmeldingsfristen Tilmeldingsfristen Tilmeldingsfristen fristen: på www.avlu.dk på www.avlu.dk på www.avlu.dk

Kontakt Kontakt udvalgssekretær udvalgssekretær Sofie A. Jensen. Sofie A.Du Jensen. kan også Du kan booke også booke Spørgsmål? Spørgsmål? Kontakt udvalgssekretær Sofie A. Jensen. Du kan også booke Spørgsmål? et oplæg oplæg din forening dinforening forening om detom at omsidde detatat i sidde lokaludvalg. siddei lokaludvalg. i lokaludvalg. etettil oplæg tiltildin det

sofie@avlu.dk sofie@avlu.dk sofie@avlu.dk 21 5121 39 2151 35 5139 3935 35 WWW.AVLU.DK WWW.AVLU.DK WWW.AVLU.DK


2

AVLU avis

Januar 2018

Få indflydelse lokalt – stil op til lokaludvalget Vores bydel forandrer sig hastigt, og nye udfordringer og omvæltninger kalder konstant på nye løsninger. Det er uanset, om vi ser på skolekapacitet, boliger, fritidsfaciliteter, byliv eller udsatte borgere. Men en ting er sikkert, løsningerne på de lokale problemer udforskes og udvikles bedst, der hvor de opstår - i mødet mellem borgere og politiske beslutningstagere, foreninger og erhvervsliv. Og lokaludvalget er lige netop det sted, hvor du har mulighed for at blive klogere på de lokale løsninger og gøre en forskel. Som mangeårigt medlem og formand for lokaludvalget ved jeg, at det er sandt. Som medlem af lokaludvalget har jeg fået mulighed for at byde ind på udviklingen af nye projekter i bydelen. I denne avis kan du læse et udvalg af Amager Vest Lokaludvalgs resultater gennem 10 år. Hvad enten det er bevarelsen af Amager Fælled, skabelsen af et foreningshus på Sundholm, etablering af grønne haver i en grå bydel eller oprettelsen af en ny idrætsforening, så er det sket i samarbejde med de lokale kræfter. Det hele sker i borgerinddragelsens ånd, hvor vi afholder borgermøder, workshops, folkemøder eller simpelthen spørger de over 5000 tilmeldte i borgerpanelet. For mig giver det rigtig meget mening, fordi Københavns Kommune er stor, og hverken forvaltning eller politikere ved alt. Vores opgave som lokaludvalg er derfor at hjælpe politikerne med nærkontakten til borgerne. Vi forsøger at skabe rum, hvor beslutningstagere kan lytte og reelt prøve at forstå baggrunden for de udmeldinger, der kommer fra lokalområdet. Og jeg må sige, at det er både sjovt og giver mig en følelse af meningsfuldhed og positiv energi, når jeg f.eks. til en workshop diskuterer nye ideer og initiativer sammen med andre frivillige, borgere eller lokale interesser og på den måde opnår helt nye indsigter. Men arbejdet har også givet mig erfaring i at arbejde lokalpolitisk. Hvordan træffes beslutningerne og hvad er vigtigt for, at beslutningstagerne giver en sag opmærksomhed? Det særlige ved lokaludvalget er nemlig, at vi inviteres helt ind i maskinrummet på Rådhuset i god tid inden beslutningerne træffes med det formål for at give besyv med i udviklingen af bydelen. I lokaludvalget er vi alle frivillige, der er motiveret af passionen for Amager Vest. Vi tændes alle af at gøre en forskel i lokalområdet, men det er forskelligt, hvor meget tid vi hver især bruger. Måske mellem 5 og 10 timer om måneden. Men ift. andet frivilligt arbejde er det særlige her, at der bag lokaludvalget står et professionelt sekretariat, der er ansat til at hjælpe med forberedelse af møder, formidling af kontakter til kommunen, planlægning af events og meget mere. Man skal altså ikke afholde sig fra at stille op, fordi man er usikker på, om man kan finde ud af det. Mange af jer udviser et stort engagement og tager selv initiativer lokalt. Med lokaludvalget og sekretariatet i ryggen kan jeres indsats styrkes. Jeg håber derfor, at der er rigtig mange af jer, der vil stille op som medlemmer eller suppleanter. Vel mødt til valgmødet d.19. februar. André Just Vedgren er formand for Amager Vest Lokaludvalg og medlem af udvalget gennem ti år. Til daglig er han it-udviklingschef i DIS, har boet i Ørestad siden 2004 med Charlotte og er i øvrigt også formand for nyttehaveforeningen Amager Fælled Økohaver.

Solvang Bibliotek:

Drømmen om et kulturhus ved Urbanplanen lever stadig, men… Af Kim Reich I bymæssig sammenhæng er Urbanplanen mellem Englandsvej og Røde Mellemvej på Amager et enestående byggeri. Det udspringer af salig Urban Hansens borgmestervision om boliger, der skulle være til at betale. Bebyggelsen har siden etableringen i starten af 1960’erne været igennem mangt og meget. Lokale har skrevet bøger om stedet. Andre har ind imellem skabt ballade, men mangfoldigheden og nærværet kan ingen tage fra stedet. Urbanplanen er en by i byen med sin helt egen identitet og masser af potentiale. Hvad man som forbipasserende ikke lige ser ved første øjekast er Solvang Bibliotek. Det er et omdrejningspunkt for en stor del af kulturlivet i området og et sted, hvor beboere både mødes og får styrket deres læselyst. Bibliotekets Brugerråd har, med opbakning fra Amager Vest Lokaludvalg, haft den plan, at biblioteket skulle udvides. Så kunne det blive et reelt kultur og medborgercenter meget lig Kulturhuset Islands Brygge, som er det eneste af slagsen i hele Amager Vest. Det er en plan til mange millioner kroner, som udsprang 2013 i et konkret projektforslag efter devisen: Bedre faciliteter får flere til at engagere sig i lokalsamfundet. Allerede dengang var der et stigende behov for at give de dengang 55.000 borgere i Amager Vest, plus de mange tilflyttere, mulighed for at

Det er pladsen her ved Solvang Bibliotek, som brugerråd og lokaludvalg nu arbejder på at få omdannet til et inspirerende sted at være, med plads til allehånde udendørs aktiviteter. udvikle og skabe kulturelle tilbud i området. Desværre blev der ikke bevilliget de cirka 45 milioner kr., der skulle til, for at Solvang Bibliotek kunne ændres fra at være et lille bibliotek til det kultur- og Medborgercenter, man havde drømt om i Bibliotekets Brugerråd og i Amager Vest Lokaludvalg. Solvang er et godt sted at etablere et bydelshus i Amager Vest, da der allerede er etableret Solvang Kultur og Medborgercenter (SKMC) – et samarbejde mellem Dyvekeskolen, Solvang Bibliotek og Boligforeningen 3B samt flere frivillige organisationer og foreninger, der samler de kulturelle, sociale, frivillige og offentlige tilbud til borgere i lokalområdet.

er med i både Brugerrådet og Center lå – lige ved en plads, Amager Vest Lokaludvalg. som kaldes Urmagerpladsen. ”Hvad udad tabes, skal ”De to pladser er adskilt af indad vindes. Er det ikke så- en gang- og cykelsti fra Røde dan man siger? Vi har søgt Mellemvej til Englandsvej, om penge til et stort Kultur- og det giver god mening, at og Medborgercenter, som vi pladsen tættest på fritidsikke har fået. Så vores drøm hjemmene primært benyttes blev ikke opfyldt. Til gen- af større børn og unge, og gæld arbejdes der med en pladsen ved Biblioteket af mulighed for at overdække mindre børn og voksne, og bibliotekets atriumgård, så selvfølgelig at større arrander bliver flere kvadratmeter gementer afholdes på Urmaat råde over indendøre. Der gerpladsen”, siger hun. tænkes etableret et rum indPlanerne for Urmagerrettet med foldedøre, således pladsen er udførligt omtalt i at det både kan bruges til nr. 100 af Urbanplanens bestørre arrangementer og ind- boerblad, ”Opslagstavlen”,, deles i mindre rum til mø- der netop er udkommet. der”, siger Ulla Støvelbæk. Men tilbage til Solvang Og så har Brugerrådet Bibliotek: ”Vi vil gerne prøve dannet et Pladslaug, som har at gøre vores lille men meget holdt flere møder med Tek- populære bibliotek endnu nik- og Miljøforvaltningen mere venligt, imødekomom pladsen mellem bibliote- mende og rummeligt. En Skal vindes indadtil ket og Solvang kirke. måde at få dette på kan være Så langt så godt, men der er ”Som pladsen fremtræder at få bemanding på stedet i et stort og hørligt suk i tele- nu, er den meget rampone- ydertimerne, så vi undgår fonen, når vi taler med Ulla ret, grå og trist, men vi satser de uheldige epsioder, hvor Støvelbæk om planerne for på, at det kan lykkes at æn- unge bare lukker sig ind og et kulturhus i området. Hun dre pladsen til et sted, hvor skaber utryghed. Det er rent man får lyst til at slå sig ned. ud sagt irriterende, at spaEt sted med gode siddemu- replaner gør, at vi ikke kan ligheder og legeredskaber løse det problem. Der savner for de mindre børn. Altså en vi politisk opbakning til at oase for store og små. Det få tingene i orden, og at noforventes, at Pladslauget bli- gen passer på det”, siger Ulla ver indkaldt til næste møde Støvelbæk, der selv har boet Avis fra Amager Vest Lokaludvalg i forbindelse med Teknik- og Miljøfor- i Urbanplanen fra 1968 til med valget til lokaludvalget den 19. februar 2018. valtningen i slutningen af 1983. januar 2018”, fortæller Ulla Og at skaffe politisk opAnsvarshavende: Grafiker: Lars Zederkorf Støvelbæk. bakning til lokale projekter André Just Vedgren Hun tilføjer, at man godt er netop noget af det, som Formand for Amager Vest Lokaludvalg Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk. er klar over, atVEST det har lange Amager Vest Lokaludvalg INVITATION TIL VALGMØDE I AMAGER andre@avlu.dk udsigter for Kulturpladsen, kan. Med tæt kontakt til Københavns Kommune inviterer alle foreninger, frivillige organisationer, Udgiver: som den kaldes, fordi det er både forvaltning, kommuProduktion: Amager Vest til at Amager Vest Lokaludvalg brugerbestyrelser, netværk og råd, der har sit virke det isidste, der bliver taget nalpolitikere og medier arLokalavisen Havnefronten stille op eller være med til at vælge det nye lokaludvalg. Sundholmsvej 8 fat på, efter at der er bygget bejder lokaludvalget fortsat red@havne-fronten.dk 2300 København S ungdomsboliger. De bygges på at forbedre rammerne for Tlf. 21 51 39 35 HVORNÅR ? der, hvor det gamle Solvang et levende kultur og fritidsliv. MANDAG DEN 19. FEBRUAR 2018 KL. 19.00 Redaktion: info@avlu.dk Schou Kommunikation www.avlu.dk Jesper Schou Hansen ØRESTAD GYMNASIUM Der er masser af spændende aktiviteter på Solvang HVOR? jesper@jesperschouhansen.dk ØRESTADS BOULEVARD 75, 2300 KØBENHAVN S Bibliotek - fra barselsformiddag, genhør og snak om Oplag: Tlf. 26 23 73 78 musik udsprunget fra Amager til filmens og litteratu23.212 eksemplarer. Uddeles i Amager Vest Lokaludvalgs område af Amager. Og den 12. marts kommer selveste Leif Københavns Kommune i dagene 11.-12. januar 2018 af FK Distribution. På valgmødet kan du selv stille op som medlem og/eller rens suppleant til lokaludvalget, HVAD? Reich Kommunikation eller du kan møde op og stemme på, hvem der vælges til Lokaludvalget din bydel. Sylvester i og fortæller om et langt liv som kunster, bilKim Reich ledhugger, musiker, sanger, teksktforfatter og skuespilDistribution: FK Distribution A/S, Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup mail@reichkommunikation.dk ler. én person til mødet. Hver forening mv., der har sit virke i Amager Vest, kan sende

AVLU avis

Tlf. 50 50 20 16

HVEM?

Deltageren skal være fyldt 18 år, og repræsentere foreningen. Deltagerne behøver


AVLU avis

Januar 2018

3

Lokaludvalg har succes med foreningshus Af Jesper Schou Hansen Et foreningshus på Sundholm – Sundholm 8 – er så stor en succes for Amager Vest Lokaludvalg, at man gerne vil have penge til at udvide stedet, så det kan blive hjemsted for endnu flere frivillige foreninger i Amager Vest. Derfor har foreningen bag foreningshuset de sidste par år foreslået Københavns Borgerrepræsentation, at kommunen afsætter et beløb på cirka 1,4 millioner kroner, så 2. sal i den bygning, der også huset lokaludvalgets sekretariat, kan udnyttes. Her er planen, at man foretager en gennemgribende istandsættelse, så der kan skabes flere foreningspladser og mødelokaler - og dermed mulighed for flere frivillige foreningers virke fra huset. Allerede i dag bruges Foreningshuset Sundholm 8 til arrangementer og er hjemsted for adskillige foreninger. Der er blandt andet mulighed for at afholde debatmøde mellem borgere og kommunalpolitikerne. Netop det benyttede Frivilligcenter Amager sig af, da de forrige sommer havde inviteret til et ”Byg eller Bevar” arrangement, som var en debat mellem borgere og kommunalpolitikere, der satte fokus på Amager Vest og ud-

fordringerne ved, at bydelen vokser med stor hast. Foreningshuset Sundholm 8 ligger i et område, der rummer en række smukke bevaringsværdige gule bygninger. Indgangsportene minder os om, hvordan vores by så ud engang og en historie om de syge, udstødte og forarmede, der blev gemt væk bag voldgrav og høje mure. I dag huser Sundholm – udover foreningshuset Sundholm 8 – en lang række forskellige institutioner som børnehave, jobcenter, klatreklub, herberg og kunstnerværksted. Det er blevet et sted, hvor mange forskellige mennesker mødes. Netop transformeringen af området Sundholm – og området omkring – har engageret Amager Vest Lokaludvalg en del. Lokaludvalget mener, at Sundholm er et område, der kan tåle at blive brugt af flere og har derfor gennem længere tid efterlyst, at der kommer en samlet plan for området. Det er i dag ikke dækket af en lokalplan. Gennem borgerdialog har lokaludvalget således hentet input fra borgerne. En vision fra en borger går ud på at: ”Åbne Sundholm op, ud mod de omkringliggende gader ved at fjerne hegn, hække og mure, og omdanne alle Sund-

holms grønne områder til byparker. Åbne for butikker og boliger og skabe flere aktiviteter i Sundholm, så lokale kunne bruge området som hverdagsrum i stedet for nu, hvor området (som i øvrigt er meget smukt) er et stort set uudnyttet og ubefærdet område ”bevogtet” af en større gruppe triste skæbner, med flasker strøet ud over området og en lugt af forskellige menneskelige afsondringer i de mørkere kroge. Ikke et område, der inviterer til fri passage og daglig brug.” I sin tid blev Sundholm 8 etableret som en del af projektet med områdefornyelse. At Københavns Kommune har taget ideen med foreningshuse til sig ses også af, at det kommende vandkulturhus på Papirøen får netop et foreningshus.

Overborgmester Frank Jensen (S) og medlem af Amager Vest Lokaludvalg, Marianne Falk Orby, her i Foreningshuset Sundholm 8. Lokaludvalget efterlyser kommunal støtte til at kunne inddrage 2. salen i foreningshuset.

Kommunen vil have endnu et foreningshus Den succes, som Amager Vest Lokaludvalg har haft med foreningshuset Sundholm 8, skal nu have en søster i forbindelse med det kommende vandkulturhus på Papirøen. ”Vi vil gerne stille faciliteter til rådighed for kommunens mange frivillige

foreninger, og når vi nu skal skabe så fantastisk et projekt, som Vandkulturhuset på Papirøen, så er det kun naturligt, at man giver plads til foreningslivet”, siger Carl Christian Ebbesen (DF), der indtil udgangen af 2017 var Kultur- og Fritidsborgmester i København og dermed an-

svarlig for byens kulturhuse. ”Netop muligheden for at have nogle faste og gode faciliteter er jo noget af det, som vi kan hjælpe med i Københavns Kommune. Mange foreninger har jo allerede egne – ofte kommunalt støttede – lokaler, men der er brug for mange forskellige slags

tilbud”, siger Carl Christian Ebbesen. Den samlede udvikling af Papirøen påbegyndes i starten af 2018 og ventes færdig i slutningen af 2021, hvor også byggeriet af det nye vandkulturhus forventes at være afsluttet. Det kommende vandkulturhus på Papirøen skal

placeres, hvor Copenhagen Street Food indtil for nylig holdt til. ”Huset kan bruges af både foreninger og enkeltpersoner, og for første gang kombinerer vi gratis udendørs svømning i havnen med indendørs svømning i et vandkulturhus. Det bliver et

helt unikt hus på Papirøen, som københavnere og byens besøgende får glæde af,” siger den nu forhenværende kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF). Jesch

Bliv klogere på planter og alt det grønne En af de foreninger, som Amager Vest Lokaludvalg har støttet gennem puljemidlerne, er Planteklubben. Den består af en gruppe borgere på Amager, som gerne vil dele deres glæde for planter og grønne byrum – ja, for alt, der kan spire og gro – med andre borgere i bydelen. Det sker blandt andet gennem en række workshopper, udflugter og arrangementer. I det seneste år har Planteklubben således afholdt en lang række arrangementer, som bl.a. har budt på udflugter til skov og strand med fokus på spiselige svampe og

planter, workshopper om grønne tage, blomsterbinding og juledekorationer med natur fra haven. Et af foreningens arrangementer har handlet om kendskabet til og bekæmpelse af snegle, eller rettere bekæmpelse af de skadelige snegle, som ikke er velkomne i haven. Til den slags foredrag har foreningen typisk inviteret en ekstern foredragsholder – i dette tilfælde hortonom og fagredaktør hos Haveselskabet Inga Bach. Som et lille twist var det muligt at medbringe en af de snegle, man havde fundet, så man kunne få den artsbestemt.

Dette arrangement blev holdt i Bibliotekshuset på Rodosvej, ligesom foreningen også har været på tur på Amager Fælled.

Planteklubben mødes over alt det grønne. Fra tørrede frø til blomsterbinding.

Forædling af frø Hvis man på forhånd er interesseret i planter, så kender man sikkert allerede til frøforædling, uanset om det drejer sig om frø fra tørrede tomater eller fra blomster, som man måske har fået i gave. Netop derfor har Planteklubben også taget delekulturen til sig ved at afholde frøbytnings- og plantebyttemarkeder og dele ud af overskudsæbler i efteråret.

”Vores aktiviteter er med til at gøre folk opmærksomme på byens grønne områder og er også med til at gøre folk mere miljøbevidste. Vi har specielt oplevet en stor tilslutning fra unge i forbindelse med vores ’spiselige’ ture ud i naturen. De unge har stor interesse i, hvordan man udnytter naturens ressourcer og bruger det grønne i byen, så det vil vi også gerne have mere fokus på fremover”, hedder det i den årsberetning, som Amager Vest Lokaludvalg laver hvert år. Jesch


4

AVLU avis

Januar 2018

Hellere natur på Amager Fælled end byggeplads Af Kim Reich Med etablering af metroen i København skulle dele af Amager Fælled udvikles som det sidste bykvarter i Ørestad, men et gammelt strandeng-område bragte sindene i kog. En borgergruppe har kæmpet for at holde fast i området, som det var og er - natur. Derfor har Amager Vest Lokaludvalg - med opbakning fra en række organisationer, foreninger og borgere på Amager - faciliteret flere møder – herunder et folkemøde den 30. november 2016 i idrætssalen på Islands Brygge skole. ”Bevar urnaturen på Amager Fælled” var temaet for mødet, hvor TV-kokken Nikolaj Kirk stod for det kulinariske undervejs i form af grønne, økologiske snacks. Natur holdt flyttedag Som led i en næsten 25 år gammel plan var By & Havn i gang med at skaffe flere vandhuller til frøer og salamandre på den øvrige del af Amager Fælled for at kompensere for de områder, der skulle bebygges. De to paddearter, spidssnudet frø og stor vandsalamander, der er internationalt beskyttede arter, yngler om sommeren i lavvandede, lune vandhuller på dele af fælleden, men det var sådan, at vandhullerne ofte tørrer ud og det forringer paddernes yngle- og levevilkår. Derfor gik man i gang med at forbedre paddernes yngleområder ved at oprense de eksisterende vandhuller og ved at etablere nye vandhuller. Og af hensyn til paddernes ynglesæson udførtes dette arbejde i vintermånederne. Også flere truede planter

lighed med Amager Fælled Venner, der også havde afholdt tilsvarende. Men med dette folkemøde begyndte der virkelig at strømme mennesker til”, fortæller Steffen Rasmussen.

De mange aktiviteter på fælleden har været med til at skabe opmærksomhed omkring modstanden mod byggeplanerne. Dertil kommer tusindvis af protester og mange frivvilges store indsats. findes på området blandt andet brændeskærm, som man ligeledes har forsøgt at flytte. Foreløbig uden held. Hos mange af modstanderne var dette natur-arbejde således ikke nogen større succes. Kravet var, at man helt holdt fingrene væk fra Amager Fælled. Det var ellers ikke fordi, at der ikke havde været fokus på såvel Amager Fælled som naturen inden. I mange år har opkørsler til en havnetunnel således skabt stor debat. ”Vi har været meget aktive i debatten og også arrangeret vandringer på fælleden for at illustrere bredden på en havnetunnel og udarbejdet kort for at vise hvordan både campingplads, havnetunnel og boligbyggeri tog mere og mere af fælleden”, siger Andé Just Vedgren, der er formand for Amager Vest Lokaludvalg.

Folkemøde som katalysator En af opgaverne for Lokaludvalgene er netop at være bindeled til politikerne på rådhuset. Folkemødet var tilrettelagt som et paneldebatmøde, hvor de fremmødte borgere og folketingets medlemmer havde chancen for at give deres holdning til kende og hvor borgerne havde mulighed for at debattere med politikerne. Steffen Rasmussen, der er talsmand for foreningen Amager Fælleds Venner, erindrer: ”Amager Fælleds Venner var på dette tidspunkt i fuld gang med vores kampagne og havde tidligere på året afholdt vores første Folkerings-demonstration. Vi arbejdede fortsat hårdt på at knytte bånd til andre organisationer, heriblandt Amager Vest Lokaludvalg. Amager Fælleds Venner var en aktiv medspiller til dette folkemøde omend ikke direkte

i tilrettelæggelsen og planlægningen, som AVLU stod for. Folkemødet var i stand til at trække en masse interesseret fra lokalsamfundet som efterfølgende gik med ind i kampen for bevarelsen af Amager Fælled”. Forår for fælleden Omkring vennerne opstod en stor folkelig bevægelse, der blandt andet var imod det for længst aftalte byggeri af boliger på området - en politisk af tale, der på dét tidspunkt stod uantastet. Samtidig så Amager Vest Lokaludvalg det som sin fornemmeste opgave at informere om projektet og sørge for, at debatten om Amager Fælled Kvarter, som byggeprojektet kom til at hedde, skete på et så oplyst grundlag som muligt. Derfor havde lokaludvalget inviteret tre oplægsholdere. Peter Ve-

stergaard, lektor emeritus fra Københavns Universitet skulle fortælle om naturværdierne på strandengen. Rune Veile fra BCVA arkitekter kunne vise alternative placeringer til det planlagte byggeri og Jørn Birk Mortensen, lektor emeritus fra økonomisk institut på Københavns Universitet, skulle holde det sidste oplæg om værdien af byggeriet og metroen kontra naturen. På dagen for mødet stod man med 34.232 online-underskrifter for bevarelse af det stykke urnatur på Amager Fælled, som det var planen at bebygge. Og 3.000 borgere var mødt op til demonstrationen i september, hvor de dannede ring om byggefeltet. ”Folkemødet var bare et af mange tiltag, der blev taget over halvandet år. Inden dette havde AVLU selv holdt to andre og mindre folkemøder i

De mur- og nagelfaste byggeplaner Med til historien hører, at det i lang tid var op ad bakke for at få offentligheden og ikke mindst politikerne i tale. Da byggeriet blev aftalt engang i 1990’erne, var der ingen større protester, selvom Fælledens Venner, som var en forløber til Amager Fælleds Venner, blev dannet protest mod byggeplanerne på Amager Fælled. Dengang var planerne endnu mere vidtgående, hvor det også var meningen, at der skulle bygges boliger ned langs den nordlige del af Artillerivej, ligesom det var en del af aftalen, at grundsalgets provenu var en del af finansieringen af metroen. Men Fælledens Venner og protesterne gik i sig selv igen. Sidste år kom så en masterplan for området, der nu var blevet døbt om til Ørestad Fælled Kvarter. Herfra tog protesterne fart. Der blev slået ring om området et par gange, medierne kom med på vognen langt om længe og referede til sagen. Altinget har fornylig opgjort, at det er blevet til mere end 2000 artikler. Og samarbejdet med lokaludvalget har haft stor betydning i forløbet. ”Ikke bare for Amager Fælleds Venner, men også i kampen mod byggeriet på Amager Fælled. AVLU gav os muligheden for at nå ud til andre grupper i befolkningen, som vi endnu ikke havde nået”, siger Steffen Rasmussen.

Folketingspolitikere ændrede dagsordenen for Amager Fælleds fremtid Igen og igen har det lydt, at byggeplanerne på Amager Fælled ikke kunne ændres – fordi det var en del af en lov, som Folketinget havde vedtaget. Derfor havde Amager Vest Lokaludvalg inviteret en række folketingspolitikere indenfor til debatmøde tilbage i slutningen af 2016. På det tidspunkt havde Borgerpræsentationen netop nedstemt et forslag om at undersøge en mulig flytning af Amager Fælled Kvarteret. Det var for dyrt - og i øvrigt var det omfattet af en lov - lød flertallets argumenter. Men på mødet _ hvor 300 borgere mødte op _ fastslog blandt andet folketingsmedlem

fra de Radikale Ida Auken, at hvis politikerne på Københavns Rådhus ønsker at ændre loven på grund af byggeriet, så ville hun ikke stå i vejen for det. Et budskab de øvrige politikere i overvejende grad kunne tilslutte sig. ­ Jesch

Seks folketingspolitikere og to fra borgerrepræsentationen var mødt op for at diskutere Amager Fælled og det omdiskuterede byggeri. Foto: Amager Vest Lokaludvalg

Foreninger der kæmper for urnaturen på Amager Fælled

Danmarks Naturfredningsforening København, Amager Fælleds Venner, NOAH, Børn i Byen, Dansk Botanisk Forening, Islands Brygges Lokalråd, Dansk Ornitologisk Forening – København, Sundby Lokalråd, Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg.


AVLU avis

Januar 2018

5

Valgmødet i Amager Bio:

Da håndklædet blev kastet i ringen den bedste borgmester for Amager” og alle spidskandidaterne var til stede. På mødet var der en intens debat ikke mindst om Amager Fælled og selvom der ikke kom helt utvetydige meldinger fra alle partier, så blev boligbyggeriet på strandegen, Amager Fælled Kvarter, lagt i graven ved overborgmesterens udtalelse. Med afholdelsen af borgermødet fik lokaludvalgene sikret en åben demokratisk debat i kommunalvalgkampen om bevarelsen af Amager Fælled og dermed givet borgerne et bedre grundlag for at sætte krydset på valgdagen.

Man kan godt se valgmødet i Amager Bio den 23/10 2017 som en sejr for lokaldemokratiet, for det var den aften, hvor overborgmesteren kastede håndklædet i ringen. ”Med en sag, der optager så mange mennesker, kan man ikke lige inden kommunalvalget så tvivl, om man vil bygge eller ikke bygge på

strandengen. For mig er det enten eller, og hvis der ikke er et flertal for strandengen, så skal vi ikke bygge der. Det kommer Socialdemokratiet

ikke til at stemme for med mig som overborgmester. Det er et lukket kapitel for mig”. Sådan sagde overborgmester Frank Jensen (S) på et

valgmøde i Amager Bio den 23. oktober 2017 arrangeret af Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg. Overskriften lød ”Hvem er

Arbejde og glæde Amager Fælleds Venner brugte en søndag før valget på at rydde strandegen for flis, grene og hø, som By & Havn havde efterladt i forbindelse med en rydning i området foretaget for at gøre plads til den VVM-undersøgelsere, der skulle gå forud for byggeriet. Det skulle ikke ligge og forstyrre naturens orden, ligesom By & Havn senere afbrød det forberedende arbejde på fælleden. Det er

en glad og tilfreds talsmand for Amager Fælleds Venner, der ser tilbage på den aften i Amager Bio: ”Overborgmesterens udtalelse var glædelig og det var en meget modig beslutning, som Frank Jensen tog stik mod den hidtidige holdning. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det har været meget svært for Frank Jensen at ændre på de hidtidige principper, som de har holdt fast i. Samtidig tog det også lidt af pusten fra modstanden mod byggeriet, for nu var holdningen at vi havde vundet”, siger Steffen Rasmussen. Men hvad skal der ske nu? Er sejren i hus? ”Økonomien vejer fortsat tungt og det bliver brugt som modargument mod bevarelsen af vores natur. Findes der ikke økonomiske alternativer, bliver kampen for naturen og de sidste arter endnu sværere. Jeg er dog overbevist om, at der kan findes alternativer, hvis der er tilstrækkelig vilje”, understreger han. Amager Vest Lokaludvalg arbejder fortsat på at bevare Amager Fælled. KR

Bryggens fødselsdag bliver lidt mere spændende Gennem mange år har Islands Brygge fejret sin egen fødselsdag, og det har Amager Vest Lokaludvalg en andel i. Det fortæller Laila Mortensen, der gennem mange år har været med til at arrangerer fødselsdagen. ”Det giver jo dejligt med liv på Bryggen, når vi til Bryggens Fødselsdag kan arrangere underholdning i tilknytning til de mange boder, som de handlende og foreningerne stille op. Det er med til at gøre det folkeligt, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi gennem en årrække har været heldige at få økonomisk støtte fra Amager Vest Lokaludvalgs puljemidler”, fortæller Laila Mortensen. Som medlem af Islands Brygge Lokalråd – en frivillig borgerforening – har hun i mange år været drivkraften i Bryggens Fødselsdag. Et arbejde hun fortsætter med – nu blot som eksternt tilknyttet, da hun er udtrådt af bestyrelsesarbejdet i lokalrådet. ”Vi har bred støtte til arrangementet, men hvis vi ikke havde fået støtten fra Amager Vest Lokaludvalg, så ville vi jo være nødt til at droppe en del af arrangementet. Musikken ville nok ryge først. Så ville det nok være mere kommercielt med boder og dermed

Bryggens Fødselsdag er et mylder af boder fra foreninger, private og forretningsdrivende kombineret med musik og underholdning. Foto Erling Borre/Havnefronten mindre folkeligt. De sidste par år har vi i øvrigt haft Frede Fup og Per Vers til at stå for underholdningen, og det trækker jo altid ekstra folk til”, siger Laila Mortensen.

Gennem årene har Bryggens Fødselsdag forsøgt at forny sig, så arrangement følger med tiden. ”Senest havde vi kommunalpolitikerne med, fordi der

var kommunalvalg. Andre gange har vi haft særligt fokus på et emne. Det er også et krav for at få puljemidlerne, at man ikke bare laver det samme år efter år”, fortæller

Laila Mortensen. Pengene fra Amager Vest Lokaludvalg udgør det største samlede støttebeløb. Derudover er der støtte fra den lokale genbrugsbutik

Genbryggen, Islands Brygge Kulturhus og Handelsstandsforeningen. Jesch


6

AVLU avis

Januar 2018

Metrohaverne - en vision Af Kim Reich

I Københavns daværende kommuneplan for 2011 var der en vision om at skabe grønne åndehuller. Samtidig anbefalede kommunens klimatilpasningsplan at supplere byen med flere grønne flader, ligesom man havde Agenda 21-planens vision om ”mere grønt i byen”, hvor kommunen ønskede at forbedre københavnernes mulighed for at dyrke deres mad i byen, og støtte mulighederne for at etablere dyrkningshaver og lignende. De store planer og tanker blev fulgt op i Bydelsplanen for Amager Vest 2013, hvor et af de mange projektforslag handlede om at etablere de såkaldte Metrohaver. Ideen var, at arealet under metrohøjbanen i Ørestad, der står passiv og uudnyttet hen, kunne transformeres til et nyt grønt byrum og mødested for beboerne i Amager Vest. Lokaludvalget ville gerne medvirke til at øge omfanget af rekreative åndehuller for bydelens beboere og de første testhaver blev etableret. Det overordnede formål med projektet er ikke bare åndehullerne, men også at øge mulighederne for social udfoldelse

og nye netværk i den nye bydel. Man vil gerne give beboerne i Amager Vest mulighed for at dyrke egne blomster og grøntsager, men også stimulere bylivet i hjertet af Ørestad og bidrage med en større biologisk mangfoldighed. Testhaverne venter på selskab Testhaverne i Ørestad City er foreløbig de eneste, der tilbyder beboerne og interesserede et fristed med mulighed for at dyrke blomster, afgrøder og naboskab. Haverne drives af en bestyrelse af lokale frivillige. Haverne er adskilt af plinte bygget op i træ, der fungerer som en moderne hæk mellem haverne. Disse ’hække’ er udover placeringen under højbanen havernes særkende, og passer godt ind i Ørestads øvrige arkitektur. Visionen er at udvide de nuværende haver til flere. Faktisk er der hele 48 haver i det fuldt etablerede projekt. Mellem kanalen og haverne har man også foreslået en ny offentlig promenade. Lige nu er foreningen bag haverne på standby, da flere af bestyrelsesmedlemmerne flytter. Her i det nye år vil man så sætte sig sammen igen og budskabet fra Grundejerforeningen Ørestad City, der ejer arealerne, er

Metrohaverne (her under etableringen) er et unik projekt med haver under højbanen i Ørestad. at det er nu man kan melde sig, hvis man har grønne fingre, savner en have med en unik placering og gerne vil være med til at præge den grønne byudvikling. Alle, der ejer grunde i Ørestad City, både private og virksomheder, er medlemmer af grundejerforeningen. Haverne ligger ved ’Bjerget’ i Ørestad City, hvor Ferring har domicil og hvor

også Ørestad Skole og Ørestad Gymnasium ligger. Amager Vest Lokaludvalg har i samarbejde med Miljøpunkt Amager og By & Havn faciliteret opstarten, men har ikke noget med den daglige drift at gøre. Derfor afhænger metrohavernes kommende succes af frivillige, der vil tage over og stå for pasning og pleje. Haverne har potentiale

til at blive et nyt grønt åndehul i bydelen, hvor havebrugerne kan opleve fødevarers gang fra jord til bord og de lokale forbipasserende kan få en pause i hverdagen, en sludder over hegnet eller blot en mere begivenhedsrig rute til eller fra arbejde. Med projektet ønsker lokaludvalget at skabe fællesskaber i bydelens offentlige rum samt tilføre

byrumselementer i øjenhøjde. Københavns Kommune afsatte i budget 2015 midler til at udvide haverne, men udvidelsen har desværre trukket ud til stor frustration for brugerne. Havernes succes afhænger i sidste ende af en lokal forankring og opbakning. Så det er nu, hvis du vil være med til at videreføre projektet.

Succes for vejledning om private fællesveje Af Jesper Schou Hansen En vejledning til reglerne om private fællesveje er blevet så stor en succes, at den nu skal opdateres. Oprindeligt er vejledningen udarbejdet i 2015 af de københavnske grundejere, lokaludvalgene og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Erhardt Franzen fra grundejerforeningen G/F Gylfe. At vejledningen faktisk bliver brugt, vidner et orienteringsmøde i Amager Bio om tilbage i efteråret 2016. Her var 65 repræsentanter for forskellige grundejerforeninger mødt frem til et orienteringsmøde, og her var der stor begejstring

for arbejdet, der for første gang samlede op på de mange spørgsmål, som ejerskabet til private fællesveje giver anledning til. Nye forpligtelser ”For cirka tyve år siden overgik et stort antal veje i København til at være private fællesveje. Dermed fik de lokale grundejere også forpligtelsen til at vedligeholde vejene - og følge med i diverse regler på området”, fortæller Erhardt Franzen, som ud over at være formand for den lokael grundejerforening G/F Gylfe også er medlem af Amager Vest Lokaludvalg. Og det var netop gennem Lokaludvalget og Miljøpunktet, at arbejdet med vejledningen er blevet til virkelighed. De private fællesveje findes i overvejende grad i yderområderne i kommunen. Dog findes der enkelte veje i brokvartererne, som er private fællesveje. Selvom vejene er private, så er de som udgangspunkt åbne for alle. Et samarbejde lokaludval­ ge­ne har været med til at betale for arbejdet, sikret kvaliteten, faciliteret processen og skabt dialogen med Teknik- og Miljøforvaltningen. Derfor er lokaludvalgene også med, når vi nu går i gang med en opdatering af vejledningen. Der

Reglerne på private fællesveje kan være lidt komplicerede, men en vejledning, som blandt andet lokaludvalgene har været medudgiver af, gør arbejdet lidt lettere. Foto: Havnefronten kommer jo løbende ny lovgivning til, og derfor er der også brug for, at vi får den opdateret”, fortæller Erhardt Franzen. Vejledningen – som også fin-

des på Københavns Kommunes hjemmeside – er samtidig en god opsamling af viden for dem, der er nye i arbejdet med en grundejerforening.

”Megen viden forsvinder jo over tid, når der kommer nye folk med i grundejerforeningerne. Så her er der god mulighed for at sætte sig ind

i reglerne eller bare få dem genopfrisket”, siger Erhardt Franzen.


AVLU avis

Januar 2018

7

Grøn byudvikling i gadehøjde Af Kim Reich Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter, som har til opgave at fremme miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan. Og det er i bogstaveligste forstand en indsats helt nede på jorden, hvor man hjælper borgerne dels med at passe på miljøet og dels med at gøre byen grønnere. ”I bund og grund handler det om, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at løse de udfordringer, der er på miljøområdet og hvordan man selv kan gøre en forskel i

hverdagen. Helt lavpraktisk hjælper vi med, hvordan man kan blive bedre til at spare på strømmen og sortere affald. Der er mange muligheder i forhold til de dagligdags ting. Vi fortæller om mulighederne og har en masse aktiviteter hen over året, hvor vi viser i praksis, hvad man selv kan gøre”, siger centerleder Claus Knudsen. Planlægger konference om byhaver Lige nu er miljøpunktet i gang med at planlægge en større, nordisk konference om byha-

Reparationsværksted på vej

Miljøpunkt Amager er i samarbejde med frivillige borgere og andre aktører på Amager i gang med at etablere et nyt lokalt reparationsværksted med fokus på elektronik. Reparationsværkstedet bliver et sted, hvor man kan komme og få repareret sit elektronik af frivillige. Derudover kommer der til at foregå forskellige arrangementer og workshops, hvor man kan lære om reparationer, at reparere selv, genanvendelse og genbrug generelt. Værkstedet er støttet med midler fra Genanvendelsespuljen fra Københavns kommune og med lokaler fra Pelican Self Storage.

Man kan sagtens komme til at kysse en frø på Amager Fælled - bl.a. på Fælledens Dag arrangeret af lokaludvalgene og Miljøpunkt Amager. ver og bynatur, hvor fokus vil være på København som rollemodel for en grøn by. ”Amager har jo altid været den grønne ø, hvad fælleden et godt eksempel på, men der er også meget grønt inde i byen. Vi har mange byhaver og vi laver ting i byrummet,

der er med til at gøre byen grønnere. Der er miljøpunkter i alle bydele, men vi føler at Amager er særlig stærk, fordi der er et lokalt gåpåmod til at få tingene til at ske. Det giver et særligt drive”, siger Claus Knudsen. Han nævner nabohaven i Te-

lemarkkvarteret, hvor beboerne selv tog initiativ til, at der skulle ske noget. ”Det er en fantastisk have, hvor man fik et areal at gøre godt med. Vores opgave, når sådan et initiativ opstår, er at vejlede i processen. Vi kan sige at det og det skal man være

opmærksom på f.eks. i forhold til parkering og skraldeopsamling, og så hjælper vi i dialogen med kommunen. Det er ofte en tidskrævende porces, men kommunen bliver også bedre og bedre til at håndtere det, selvom de en gang i mellem falder tilbage i de gamle vaner”, smiler Claus Knudsen. Miljøpunkt Amager har tre fuldtidsansatte og dækker hele den københavnske del af Amager, hvor man har et tæt samarbejde med og løser opgaver for Amager Vest Lokaludvalg og Amager Øst Lokaludvalg. ”Vi betjener omkring 120.000 borgere og der kommer flere til i takt med byudviklingen, men vi oplever også at det er meget engagerede borgere og det gælder alle bydele. Vi er en lille organisation og derfor betyder det utroligt meget at vi har et tæt samarbejde med med forskellige lokale foreninger og initiativer, ligesom vi også har et rigtigt godt samarbejde med erhvervslivet i vores område. Alle vil gerne være med til at gøre byen grønnere”, siger Claus Knudsen.

Miljøpunkt Amagers indsatsområder Affaldssortering & Cirkulær Økonomi Miljøpunktet arbejder med at opbygge lokale affaldshåndteringsløsninger, der i særlig grad understøtter genanvendelse og recirkulation af affaldet med direkte genanvendelse af affaldsressourcerne i ny produktion. Det sker blandt andet gennem dialog med borgerne, det lokale erhvervsliv og Københavns Kommune. Bæredygtig Boligvejledning I mange boligforeninger er der generelt store besparelser at hente til gavn for økonomien og miljøet. Det er imidlertid ikke alle borgere, der er klar over dette og ved,

hvordan de skal sætte ind for at mindske forbruget af vand, el og varme eller sortere deres affald. Misforståelser og manglende viden pga. sproglige eller kulturelle barriere udgør en væsentlig barriere for gode miljøvaner. Grønne Gader & Gaderum Miljøpunktet arbejder på at gøre byens rum grønnere og mere klimaresistente. Man identificerer nye mulige grønne byrum og udvikler de nødvendige organisatoriske, tekniske, økonomiske og politiske rammer for at flere grønne gaderum kan realiseres. Lånehaven Sammen med erhvervsdri-

vende vil Miljøpunkt Amager gøre gaderne på Amager grønnere. Idéen med lånehaven er, at lokale caféer og restauranter kan låne den for en afgrænset periode. Det eneste krav er, at den skal stå ud til gaden, så alle forbipasserende kan få glæde af den, og låneren skal passe og pleje den. Mad & Bæredygtighed – Amager Frugtlaug Med “Mad & Bæredygtighed” bygger miljøpunktet oven på projektområdet “Amager Frugtlaug”. Der er tale om en cirkulær tilgang, hvor hele ’hjulet’ i fødevarekæden undersøges. Med et fokus på lokale og bæredygtige løsninger skal projektet modvirke

madspild, understøtte lokal fødevareproduktion, reducere transporten af fødevarer, skabe lokale arbejdspladser og recirkulere restaffald fra fødevarekæden. Amager Fælled Miljøpunkt Amager arbejder for at gøre Amager Fælled almen kendt og skabe en opbakning til at bevare fælleden som et både vildt og rekreativt naturområde. Det sker ved at støtte og arrangere ekskursioner og oplevelser på fælleden, som kan formidle viden om fælleden og dens dyre- og planteliv, samt ved at arbejde for at skabe en lokal opbakning til at bevare Amager Fælled.

Lånehaven får i bogstaveligste forstand byen til at blomstre. Nye cykelfællesskaber Miljøpunktet deltager i udviklingen af et nyt cykelværksted, hvor folk på Amager har mulighed for at vedligeholde

og reparere deres cykler i fællesskab. Det sker i samarbejde med foreningen Bicycle Innovation Lab, hvor cykelværkstedet også skal forankres.

Fra Fælledens Dag til lokale kompostbude

Smag på fælleden er ikke bare et slogan, men en aktivitet med faktuelt indhold.

Sidste år har det lokale miljøarbejde i høj grad handlet om at sætte fokus på den enestående natur på Amager Fælled. Miljøpunkt Amager har lavet sanketure og afholdt Fælledens Dag i september, hvor store og små gik på opdagelse i naturen og klappede køer, snegle og ponyer. Der blev inviteret til byttemarked på Peder Lykke Skolen, hvor alle var velkommen til at bytte det de syntes var ’yt’ til nyt fra andres gemmer. Man trak også i de orange kedeldragter og holdt cykelpitstop på Christmas Møllers Plads, hvor mor-

gencyklister fik tilbudt en kop kaffe og et cykeltjek. Det er en tilbagevendende begivenhed, hvor man fejrer dem der tager cyklen i byen. Her i 2018 vil der fortsat være oplevelsesture og Fælledens Dag på Amager Fælled. I den forbindelse arbejder Miljøpunkt Amager også med planerne for havnetunnellen og de lokale konsekvenser den kan få. Der bliver sat fokus på bynaturen, og den spiselige del af den, med fælles maddage på Musiktorvet og æbleindsamlinger i villahaver. Der er miljøformidling

i hjemmene med fokus på at reducere energi-, varme- og vandforbrug. Og så kommer der også i år et byttemarked og et cykelpitstop. Kompostbude Miljøpunkt Amager lever af driftsmidler fra de to lokaludvalg, hvor man løser de konkrete miljøopgaver. Den politiske proces f.eks. i forhold til Amager Fælled er lokaludvalgenes opgave. ”Vi er det største miljøpunkt i København. Det gør så også, at vi har flest miljøaktiviteter og lige nu er

næste skridt, at vi kikker på bioaffald. Hvad sker der i fremtiden? Vi har haft kompostbude, der hjalp borgerne med selv at sortere affald og kompostere. Budene, som var hjemløse og andre udsatte fra Sundholm, kom ud og satte beholderne op, fortalte hvordan man skulle bruge dem og havde også tilsynet med dem. Det var meget meningsfyldt for alle parter,” fortæller centerleder Claus Knudsen fra Amager Miljøpunkt. KR


8

AVLU avis

Januar 2018

Ørestad Streethal mangler et sportegnet gulv Amager Vest eneste idrætshal – Ørestad Streethal – mangler et rigtigt gulv, som er egnet til sport. Siden hallen blev opført i 2016, har den kun haft et betongulv. Det er ikke særlig egnet til sport, især fordi det øger risikoen for skader. Hos Ørestad IF – der har hallen som ”hjemmebane” – har man siden opførelsen kæmpet for at få ændret gulvbelægningen i den store sal til et rigtigt sportsgulv. Indtil videre uden held. Ørestad Streethal er opført som en ny type hal uden den type faciliteter, opvarmning og sportsgulv, som en klassisk sportshal er født med. Fra Københavns Kommune har

Ørestad IF er blandt de foreninger, som er primære brugere af Ørestad Streethal. ønsket netop været at eksperimentere med en anden type hal. Efterspørgslen efter halkapacitet er imidlertid så stor, at både Amager Vest Lokaludvalg og Ørestad IF – som lokal-

udvalget har været med til at starte – peger på behovet for at opgradere hallen. Et sportsegnet gulv kan lægges oven på det eksisterende betongulv. De anslåede om-

kostninger til et sådant gulv er cirka 350.000 kr., og det vurderes, at det kan holde i 20-25 år. ”Et sportsgulv vil gøre det muligt også at bruge hallen til fodbold, håndbold, gymnastik,

aikido og løb. Ørestad Streethal vil endvidere kunne godkendes som officiel kampbane og til afvikling af turneringer”, siger Niels Balling fra Amager Vest Lokaludvalg, der har været med hele projektet igennem – og var dirigent, da Ørestad IF blev stiftet. I regnestykket indgår ikke øgede driftsomkostninger til hallen. ”Der er planen, at Ørestad Skole også skal bruge Ørestad Streethal til idræt, og de vil med et sportsgulv have mulighed for at afvikle flere former for idræt end med et betongulv. Det anbefalede sportsgulv er så slidstærkt, at der også vil kunne holdes loppemarkeder,

arrangementer med borde, stole mv. på det. Det vil gøre Ørestad Streethal til et oplagt samlingssted i lokalområdet”, siger Niels Balling. Amager Vest Lokaludvalg var involveret fra starten i etableringen af hallen – og har flere gange overfor Københavns Kommune anbefalet, at man opgraderer hallen. ”Dette tiltrængte løft vil få Ørestad Streethal til at blive brugt mere og gavne hele Sundby-områdets behov for idrætsfaciliteter. Vi påpegede også behovet fra starten. Så vi arbejder for, at hallen får faciliteter, hvor brugerne kan samles til socialt samvær og møder”, siger Niels Balling. Jesch

100.000 nye københavnere giver pres på skolerne Af Jesper Schou Hansen Der er kommet 100.000 nye københavnere de seneste ti år - og i de kommende ti år er andre 100.000 på vej. Det skaber pres på områdets skoler, sports, idræts- og bevægelsesfaciliteterne – men det langsomme udbygningstempo bekymrer Amager Vest Lokaludvalg. Sagen er en af mange, som lokaludvalget har rejst overfor politikerne på Københavns Rådhus, for at få dem til at handle. ”Vi oplever kapacitetsproblemer næsten overalt både i antal spor og i mulighederne for bevægelse og idræt. Derfor har vi rettet henvendelse til Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg, hvor vi udtrykker vores bekymring”, sagde Kresten Thomsen, medlem af Amager Vest Lokaludvalg og tovholder for lokaludvalgets

arbejdsgruppe vedr. børn og unge i forbindelse med henvendelsen. Bekymrede forældre Det er blandt andet bekymring fra forældre og ledere fra flere skoler, der har fået lokaludvalget til at henvende sig. Netop fordi henvendelserne kommer fra folk, der har problemerne inde på livet, giver det anledning til ekstra bekymring hos lokaludvalget. ”Derfor er der brug for åbenhed og dialog om, hvordan Københavns Kommune ser problemstillingerne og hvilke løsninger, den forestiller sig” hed det fra Kresten Thomsen. Op til budgetforhandlingerne for 2017 spurgte lokaludvalget borgerpanelet hvad der skal prioriteres i Amager vest. Et flertal pegede på en ny skole i Ørestad. Det blev sendt til politikerne, og nu er en ny skole på vej.

arbejder man således med at tilbyde undervisning under åben himmel – eller bruge andre af bydelens tilbud i form af eksempelvis museer, biblioteker og kulturhuset.

Den gamle Storno-bygning på Artillerivej er netop revet ned for at give plads til en ny skolebygning på Islands Brygge. Lokaludvalget tvivler på, at kapaciteten er tilstrækkelig. Arkivfoto fra Lokalavisen Havnefronten. Lokaludvalget pegede også på, at Skolen på Islands Brygge er tæt ved at være overfyldt men at der forsat er flere år

Vær med til at bestemme Amager Vest Lokaludvalg vil gerne styrke den demokratiske proces og komme tættere på borgerne i bydelen. Derfor har lokaludvalget etableret et digitalt borgerpanel for borgerne i Amager Vest, og det har fra starten mødt stor tilslutning. Samtidig har udvalget fået en pejling på, hvad der interesserer borgerne i Amager Vest, og det er alt fra Amager Fælled og miljø til musik, teater og skoler - intet nævnt intet glemt. Borgerpanelet giver dig mulighed for at fortælle, hvad du mener: Hvordan er det at bo i Amager Vest? Hvad synes du om nye planer og initiativer? Har du idéer til nye indsatser og projekter? Med svarene fra borgerpanelet har lokaludvalget lettere ved at danne sig et indtryk af borgeres holdninger, som skal bruges i høringssvar og

forslag, som sendes til borgmestre, Borgerrepræsentationen og forvaltningerne i Københavns Kommune. På den måde vil Lokaludvalget styrke dialogen mellem Københavns Kommune og borgerne i bydelen.

Hvordan virker det digitale borgerpanel? Det digitale borgerpanel fungerer ved, at man ved besvarelse af et spørgeskema tilmelder sig. Når mar har tilmeldt sig, vil man via e-mail modtage spørgeskemaer, som man får har mulighed for at besvare. Besvarelsen er anonym, og lokaludvalget behandler oplysningerne fortroligt. De spørgsmål man vil modtage kan f.eks. handle om, hvordan det er at bo i Amager Vest, hvad man synes om nye byudviklingsprojekter i by-

delen eller om man har idéer til nye indsatser og projekter. Man er ikke forpligtet til at svare på spørgeskemaundersøgelserne, men Lokaludvalgets erfaring er, at det nytter! Borgerpanelet er bl.a. kommet med input til tankerne om at etablere en byskov vest for Kalvebod Fælled. Borgerne har prioriteret en sikker krydsning af Artillerivej og en svømmehal i Ørestad og givet udtryk for, at de gerne vil bruge søer og kanaler i området til fritidsaktiviteter. Forslag til øst-vest busforbindelser har også være diskuteret. Hvordan kommer jeg med Der er 5.500 personer med i borgerpanelet. Alle over 15 år i Amager Vest kan forsat tilmelde sig borgerpanelet via www.avlu. dk

til den nye skole på Artillerivej står færdig. Måske er den nye skole allerede nu for lille i forhold til børnetallet.KR

På Københavns Rådhus er man opmærksomme på, at man er på vej ind i kapacitetsproblemer. I andre bydele

Husk idrætten Hos Amager Vest Lokaludvalg er man også bekymrende for de manglende idræts- og bevægelsesmuligheder, som de pressede skoler giver. Det gælder eksempelvis der, hvor man udbygger en skole med fritidstilbud ved at inddrage noget af gårdmiljøet, og dermed begrænse skoleelevernes i forvejen begrænsede udeareal. Presset på skolerne og idrætsfaciliteterne er så højt fordi en stor del af befolkningstilvæksten i København ikke kommer fra tilflyttere, men af at københavnerne får flere børn end forudsagt af de prognoser, man bruger på rådhuset.

Profile for Havnefronten

havnefronten_20180111  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen. Torsdag den 11....

havnefronten_20180111  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen. Torsdag den 11....

Advertisement