Lokalavisen Havnefronten 13.-14. juli 2022

Page 1

GRATIS AVIS

SLUSEHOLMEN • TEGLHOLMEN • HAVNEHOLMEN • KALVEBOD BRYGGE • TOLDBOD • ISLANDS BRYGGE • CHRISTIANSHAVN • HOLMEN • REFSHALEØEN Onsdag-torsdag den 13.-14. juli 2022 · Nr. 150 · 7. årgang

Q-park har søgt byggetilladelse til Dantes Plads

Amager Fælled Venner skal i retten

Metrobyggeplads på Teglholmen reduceres

Tag på oplevelser langs havnefronten

Side 4

Side 5

Side 6

Side 12-13

Flere husbådejere går en usikker fremtid i møde Trods udtalte politiske granitbolværk og de husbåde, som i årtier har været ønsker om at bevare en del af miljøet og Københusbåde i Københavns historie. Det skaber uro hos de ekhavns Havn fortsætsisterende husbådejere. ter By & Havn med at sende opsigelser. Opsagte husbåde Senest har en gruppe Hos bådelauget EB Bådelaug, som omfatter de husbådejere ved Eng- husbåde, der ligger langs have Brygge modta- kajen, har man for nylig modtaget opsigelser fra By get en opsigelse. Af Jesper Schou Hansen

”Enghave Brygge, som ligger lige mellem Havneholmen i nord og Teglholmen i syd, skal nu udvikles til et sammenhængende metrobetjent bolig- og erhvervsområde”. Sådan skriver By & Havn forud for, at selskabet i foråret tog til årets store salgsmesse for projekter, MIPIM, i franske Cannes. Men i hele beskrivelsen er der ikke fundet plads til et eneste ord om det gamle

& Havn med besked om, at de skal væk fra bolværket. Intet tilbud om at blive genplaceret, efter at byggeriet er færdigt, og ingen information om, hvor de kan være i mellemtiden. ”Vi ved faktisk ikke andet end, at vi er opsagt. Vi har intet tilsagn fra By & Havn, om vi kan komme til at ligge her efter, at byggeriet er færdigt. Så det er en ret bekymrende situation”, siger Silas Gøttler, der både bor sammen med sin samlever Sunn på hendes husbåd. Ligesom de øvrige un-

Lovliggørelse

Sunn Electra Lohse og Silas Gøttler ved husbådene ved Enghave Brygge, som By & Havn netop har opsagt. Foto: Jesper Schou Hansen / Havnefronten.

drer han sig over processen. Ikke mindst fordi politikerne har tilkendegivet, at

220622 | Askegaard

SOMMER I DIAMANTEN Vi kender værdien på din bolig! www.skibenepaaholmen.dk

de gerne vil have husbåde langs havnen. ”Jeg ved ikke, hvor det

Grammy-nomineret jazz-sangerinde Birgitte Soojin

Special Edition PH 3/2 Vandpumpen Krom Eksklusivt i Danmark

Design by Poul Henningsen Vejl. Udsalgspris kr. 12.995,Foto af Joacim Madsen @cphjoacim

Det flydende Koldkrigsmuseum Elefanten 2 | DK-1439 Købehavn K | +45 32 57 13 16

Gennem en årrække har By & Havn været i gang med at lovliggøre forholdene for diverse husbåde langs havnen. Det har i en periode betydet, at en del husbåde er blevet bedt om at flytte, fordi der ikke har været orden i tilladelserne. Men det er ikke tilfældet ved Enghave Brygge, hvor husbådene betaler til By & Havn. ”Vi betaler leje. Vi er bare blevet opsagt. Men vi håber, at vi kan få en dialog i gang med By & Havn om fremtiden. Vi mener jo, at vi med vores husbåde tilfører både liv og kvalitet til København og havnen i særdeleshed. Det er netop livet i havnen, der er er populært, og husbåde, som ligger her hele året, er netop med til at skabe det liv”, siger Silas Gøttler. Havnefronten vil efter ferien følge op på historien med kommentarer fra politikerne og By & Havn.

Din lokale mægler på Havnefronten

Sæson åbning 25. juni – 21. august 2022

Se den kolde krig i københavn

går galt, men By & Havn har i hvert fald sendt en opsigelse på trods af de politiske

Fredag kl. 16-18 Gratis fredagsjazz på havnefronten

Vi har køberen til din bolig!

MUSEET SKIBENE PÅ HOLMEN

ønsker om, at der skal være husbåde langs havnen”, siger Silas Gøttler, der understreger, at bådenes placering hele tiden har være kendt af By & Havn, som man også betaler til.

Vestergaard Møbler Bolig

Islands Brygge 81D - 2300 København S - 3287 3080

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

vester-moebler.dk


2

13. juli 2022

LEDER

Vær nu ærlige

Politikere fra forskellige politiske partier – oftest på venstrefløjen – kappes løbende om at kræve ”billige boliger” til københavnerne. Det har de gjort i årtier. Det store problem er, at det er et umuligt projekt at levere ”her og nu” billige boliger. I hvert fald hvis man skal definere billige boliger som nogle omkring 5-7000 kroner om måneden for en ca. 80 kvm. Alligevel har både overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og den nytiltrådte boligminister været ude at love billige boliger. En sag vi omtalte i forrige udgave af Havnefronten. Håndværkerlønninger, prisen på materiale og grundpriserne gør, at det er umuligt at bygge boliger, der her og nu er billige. Og de, der er billigst her og nu – almene boliger – er på sigt en elendig forretning for de, der flytter ind - hvis man sammenligner med de, der køber egen bolig. Man går kort og godt glip af hele den gevinst, som boligmarkedet i København historisk har leveret gennem generationer. Så ud over, at det slet ikke kan lade sig gøre at bygge billige boliger, så er det også en økonomisk dårlig ide for rigtig mange, at sige ja tak til en. Og hvem kan i øvrigt få en almen bolig? Ja i hvert fald ikke nytilflyttede. De skal først vente i årevis før de kan få tilbudt selv den ringeste almene bolig. Og det er politikerne ikke ærlige omkring. De prøver at bilde borgerne ind, at de med en ny plan kan levere billige boliger. Man siger, at i politik er vælgernes hukommelse kort. Men lad os bare skrue tiden tilbage til da Ritt Bjerregaard var socialdemokratisk overborgmester. Dengang blev der også lovet billige boliger. Endda 5000 billige boliger. Til 5000 kroner om måneden. Inden for fem år. 5x5x5. Det blev der ikke noget af. Netop fordi Ritt Bjerregaards ”billige boliger” tidligere blev afsløret som et gedigent fupnummer, så kan det undre, at nutidens politikere vælger samme sprogbrug. Fortæl nu ærligt borgerne, at man ikke i København kommer til at kunne bygge billige boliger. Fortæl nu bare ærligt, at der vil gå lang tid før lejeprisen på en nyopført almen bolig bliver væsentlig billigere. For det gør den nemlig. Når lånet er godt og grundigt afbetalt. Politikerne må kommunikere ærligt til borgerne i stedet for år ud og år ind at stikke dem blår i øjnene med endnu flere luftkasteller om billige boliger, der aldrig dukker op. Historisk set, har det været en glimrende forretning at købe egen bolig. Og selvom det ikke er et investeringsobjekt, så er det afgjort den suverænt bedste forretning at købe en bolig i stedet for at bo til leje. Det glemmer venstrefløjens politikere også at fortælle.

BROEN

Arbejdet på Lynetteholmen fortsætter Af Anders Bo Petersen

Den nye store udvidelse af København – Lynetteholmen – fortsætter arbejdet hen over sommeren. Arbejdet med at bygge selve stendæmningen mod Øresund har været i gang et stykke tid – faktisk siden januar - og snart nærmer stenene sig vandoverfladen. Det vil sige, at dæmningen mod Øresund er fortsat under vand, men er nu bygget op til henholdsvis to og fire meter under havets overflade. Derfor indskærper By & Havn, at det er vigtigt, at man som sejler respekterer det afmærkede arbejdsområde til søs ud for Refshaleøen. I juli fortsætter arbejdet med at bygge Lynetteholms jordmodtageanlæg på Refshaleøen. Det skal modtage det jord, som i øjeblikket ellers bliver kørt til Nordhavn. Men her er der fyldt op, så der er behov for at blive færdige.

Arbejde ved Margretheholms Havn

Støbearbejdet af den vægt, som lastbilerne fremover skal køre op på for at få vejet

Det hele er pt en stor byggeplads – men engang i fremtiden forestiller By & Havn sig, at der ser sådan ud. Ill: By & Havn.

den mængde jord, som de ankommer til Lynetteholm med, er igang. Støbearbejdet fortsætter i juli. Dæmningen til Lynetteholms jordtransportvej, som krydser indsejlingen til Margretheholms Havn, er nu så langt, at den sydlige dæmning mod Kraftværkshalvøen er oppe i fuld højde, mens arbejdet med at få den nordlige dæmning op i fuld højde fortsætter i juli. I slutningen af juni blev pælene til broens kom-

Annonceansvarlig Annoncetelefon: 4242 1491 annoncer@havne-fronten.dk Steen Bindslev Administration adm@havne-fronten.dk Grafiker at@visholm-marketing.dk Skribenter Jesper Schou Hansen, Anita Frank Goth, Mikkel Bækgaard, Finn Edvard, Joan Jensen, Lisbeth Rasmussen, Karl-Johan Røissensten, Jette Ingerslev, Lis Hylander, Elin Tabitha Hansen, Anders Bo Petersen, Marianne Olsen, Mette Ydebo og Henrik Gutte Koch.

Genbrug til vejen

Lynetteholms jordtransportvej bliver cirka 3,6 km og strækker sig fra Prøvestensbroen ved nordøstamager til Lynetteholms jordmodtageanlæg på Refshaleøen. På prøvestenen er man ved at udlægge det underste lag af vejen, som skal bestå af slagger. Slagger er

et restprodukt fra affaldsforbrændingen i København, som har vist sig egnet til at genbruge i Lynetteholms adgangsvej. Når slaggerne er udlagt, bliver materialet indkapslet med asfalt oven på og geotekstil i siderne. Arbejdet med at genbruge slagger til Lynetteholms adgangsvej sker i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Teknologisk Institut, virksomheden Afatek og By & Havn.

Sommerferieudstilling på bymuseet Af Anders Bo Petersen

Er du vild med 90’erne? Så er Københavns Museums særudstilling ”Tidskapsler” med ting fra 90’erne nok lige noget for dig. Her kan man dyste mod hinanden i udstillingen eller oplev 90’erne på 30 minutter på en omvisning i udstillingen. Nogle endnu ældre tidskapsler kan du hver weekend udforske i museets Arkæologisk Værksted,

der ligger lige om hjørnet. Er du mere til at blive klog på Københavns historie og hvad København er for en by, og hvem københavnerne er? Vidste du fx, at Christian 4. gik i gang med at bygge en kæmpe rundkirke, og at fund fra udgravningen af Metroen har gjort København 150 år ældre, så vi er tilbage i sen vikingetid og slet ikke er grundlagt af Biskop Absalon?

www.havne-fronten.dk • red@havne-fronten.dk

HAVNEFRONTENS REDAKTION Ansvarshavende redaktør Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378 jsh@havne-fronten.dk

mende teknikhus rammet færdigt. Teknikhuset er det sted, hvorfra man fremover skal åbne og lukke broen.

Redaktion: red@havne-fronten.dk Kontortid: Mandag–fredag klokken 10–16. Deadline: Fredag kl. 10 i ulige uger. Havnefronten udkommer onsdag/torsdag i lige uger. Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk. Udgiver: Medieselskabet Havnefronten. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering af Havnefrontens tekst og annoncer er ikke tilladt. Oplag: 21.394 eksemplarer fordelt på Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen. Distribueres af FK Distribution og egne bude hver 14. dag i lige uger.

Udebliver avisen skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk

Helt ”ny” denne sommer er museets 1400-tals skibsvrag, som du kan komme tæt på i den permanente udstilling! Hver weekend kan du komme med på omvisningen ”Fra istid til nutid på 30 minutter” ! Hvis man hellere vil ud i byen, så kan man faktisk også komme det med Københavns Bymuseum. Man kan komme rundt i byen på gådejagt og på byvandring. Man kan booke gådejagten

”Stop Københavns brand i 1728!”, eller tage med på en byvandring om Christian 4. eller ”På sporet af queer, queens og quinder med skæg gennem historien”. Og i gårdhaven foran museet – og andre steder i Kulturkvarteret i København – er der torsdagsbar hver torsdag eftermiddag i august. Så kan man da ikke beskylde museet for at være for støvet.

Vil du give en hånd med?

På Havnefronten bestræber vi os på at blive en læseværdig lokalavis, der kommer rundt i hjørnerne i vores lokalområde – og fra tid til anden også gerne bag facaden, så vores læsere kan blive lidt klogere. Det kræver en hel lille hær af frivillige til at få det til at hænge sammen. Så har du lyst til at give en hånd som fotograf, skribent, korrekturlæser, sælge annoncer eller distributør af avisbundter til butikker og cafeer m.m., så hører vi rigtig gerne fra dig. Har du kun begrænset tid, så hører vi gerne fra dig alligevel, for selv om du kun har en time her eller der, så er der altid plads til en til, der har lyst til at give en hånd med. Er det noget for dig, så send os en e-mail på adm@havne-fronten.dk

Tilmeldt pressenævnet


13. juli 2022

Ro™ stol Design: Fritz Hansen, Jaime Hayon

Spar 25% Special Edition PH 3/2 Vandpumpen Krom Eksklusivt i Danmark

Design by Poul Henningsen Vejl. Udsalgspris kr. 12.995,-

FORE VER NEW Jubilæumskollektionen er en hyldest til Fritz Hansens mest anerkendte design. Vi fejrer vores 150 år med særudgaver af Ægget™ og Svanen™ lanceret i nye, eksklusive materialer.

CH25 LOUNGE STOL Designet af Hans J. Wegner i 1950.

Ægget™ og Svanen™ Arne Jacobsen

Pris fra 27.995,-

Vestergaard Møbler København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 1@vester-moebler.dk

Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 2@vester-moebler.dk

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 3@vester-moebler.dk

vester-moebler.dk

Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45 4@vester-moebler.dk

3


4

13. juli 2022

Q-park har nu søgt byggetilladelse til p-anlæg på Dantes Plads Af Jesper Schou Hansen

Efter der meget længe har været stille om byggeriet af et parkeringsanlæg under Dantes Plads mellem Vester Voldgade og H.C. Andersens Boulevard, har Q-park nu søgt byggetilladelse til projektet hos Københavns Kommune. Og det inden fristen 1. juli, som var selskabets deadline. Det bekræfter Teknik- og Miljøforvaltningen overfor Lokalavisen Havnefronten. Man oplyser dog samtidig, at man endnu ikke har færdigbehandlet ansøgningen og derfor endnu ikke har udstedt byggetilladelsen. Salget til Q-Park blev godkendt på et møde i Borgerrepræsentationen i maj 2018. Dagsordenpunkter af denne slags er af princip lukkede, så salget blev først

offentligt kendt tidligere i år.

Modstand mod politisk aftale

Salget har været en del af en politisk aftale om at skaffe flere parkeringspladser i byen – under jorden – hvilket er med til at skabe mere plads i byen. Men udsigten til, at der ikke som i dag skal være overfladeparkering på Dantes Plads, har ikke formildet de lokale beboere, der både tæller kendte skuespillere og Carlsbergfondet. De har markeret sig som stærke og meget vedholdende modstandere af projektet. Netop Carlsbergfondet foreslog her i Lokalavisen Havnefronten, at fonden kunne købe pladsen og dermed fastholde et påskønnet åndehul både for beboere i kvarteret og besøgende til

Sådan forestiller man sig hos Q-park, at Dantes Plads skal tage sig ud efter at p-anlægget er etableret. Illustrion: Q-park.

blandt andet Nationalmuseet og Ny Carlsberg Glyptotek. Tilbuddet om at købe blev fremsat mundtligt, og dengang sagde daværende bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, professor Flemming Besenbacher, at han ikke er begejstret for udsig-

ten til en parkeringskælder på stedet. “Jeg har overfor Københavns kommune argumenteret for det vanvittige i at etablere et parkeringsanlæg under Dantes Plads. Vi mener, at en grøn plads vil passe godt ind i den helhedsplan for Københavns Kulturkvar-

ter, som er under udvikling. Købstilbuddet var seriøst ment og kan forhåbentlig vise kommunen en vej ud af den nuværende situation”, sagde Flemming Besenbacher til Havnefronten.

Planerne går fremad

Fordi retten til at bygge par-

Både politi og fagfolk i kommunen ville have haft anden cykelløsning ved Dybbølsbro Af Anders Bo Petersen

Det er kaotisk som cykellist at krydse Ingerslevsgade ved Dybbølsbro. Derfor går Københavns Kommune i gang med at lave krydset om, så cyklisterne fremover vil kunne køre tværs over krydset. Men det er ingen ideel løsning – og en anden løsning ville være bedre. Det siger man hos Københavns Politi, der overfor kommunen har tilkendegivet, at selvom man bakker op om kommunens ønske, om at ændre i krydset, så har man et andet forslag. Det viser en aktindsigt i

Lokalavisen Havnefronten har fået indsigt i. ”Den optimale løsning, rent trafiksikkerhedsmæssigt, (er) at der kunne udarbejdes en løsning, hvor cyklister slet ikke skal PE T I T R OS É 2 0 2 1 krydse Ingerslevgade, men får en selvstændig, konTASTING NOTES GRAPE VARIETIES fliktfri passage af IngerThis very elegant Rosé overwhelms the nose Grenache/Viognier slevgade”, siger Købenwith aromas of freshly picked strawberries, VINEYARD rose petal and cherry flavours. It follows havns Politis færdselsafdethrough on the palate with delicious ripe Region: Western Cape raspberries with a delicate finish. ling. En selvstændig konSoil: Sandy/Decomposed Granite Age of vines: 9 – 11 years fliktfri passage kunne være FOOD SUGGESTIONS Altitude:100m Serve with all light summertime meals. enten bro eller tunnelunderAspect: East-West Facing Should last approx half an hour with the cap HARVEST føring. off and then reach for the next bottle! The fruit is hand harvested as if to produce Og selvom kommunen a white wine with high natural acidity, ACCOLADES: hence no added acid in the cellar. I den nye trafikløsning er der også mange problemer. Og både politi og kommunen ville helst går efter en anden løsning, Yield: 9 - 10 tons per hectare Petit Rosé 2019 RoséKøbenhavns Rocks 2019 – Double Gold have en anden løsning – hvis der var penge nok. Ill: Kommune IN THE CELLAR så svarer en af kommunens Petit Rosé 2018 Crushed and pressed, leaving the skins egne vejfolk, at han er enig Rosé Rocks 2018 – Gold soaking for an hour or two. This infuses the delicate copper salmon colour somunique med politiet. korrespondancen mellem Københavns Politi og Kø- benhavns Kommune, Petit Rosé 2017 for Grenache and a cold fermentation in Rosé Rocks 2017 – Gold Platter’s 2018 – 3 stars

stainless tanks ensures an elegant wine.

ANALYSIS Alc 13.0

Rosé

fra Sydafrikas bedste område: Stellenbosch. Frisk med noter af bær.

Introtilbud: 1 fl. 99,2 fl.

150,-

Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05

TA 6.4

RS 4.4

3 FORRETNINGER I CITY AMAGER, ISLANDS BRYGGE AMAGER STRANDVEJ 140E 2300 KØBENHAVN S

keringsanlæg allerede er solgt, gik kommunen ikke videre med tilbuddet fra Carlsbergfondet, fordi det ville være at bryde aftalen med Q-Park. Og hos Q-Park har der hele tiden været tilfredshed med købet. “Vi har købt rettigheden efter udbud fra kommunen. Der var tre grunde i udbud, og vi bød på muligheden for at etablere parkering ved Dantes Plads, fordi det passer bedst i vores planer”, har direktør Alex Pedersen tidligere sagt til Havnefronten. Anlægget, som får 214 p-pladser, er 100 % ejet af Q-Park og bliver – ifølge selskabet – ”et flagskib for vores motto: Quality in parking”. Q-Park har senest indgået en aftale med Københavns Kommune om etablering af beboerparkering i p-anlægget under Dantes Plads. Aftalen betyder, at beboerne kan parkere i p-anlægget med deres beboerlicens. Det har ikke været muligt at få oplyst fra Københavns Kommune, hvornår de forventer at udstede byggetilladelsen.

”Det kunne vi også ønske os, men det er desværre ikke realistisk i den nærmeste fremtid. Men hvis forholdene i det nye kryds vedvarende skulle vise sig at fungere dårligt, vil det kunne lægge et pres på beslutningstagerne om at finde de nødvendige midler til en ny løsning”, lyder det fra Trafikingeniør Lars Vestergaard Carlsen fra Københavns Kommune. Nu bliver det i stedet til en løsning, som hverken kommune eller politi finder mest optimal – men afgjort langt billigere. Københavns Politi gjorde allerede inden det oprindelige projekt blev gennemført, opmærksom på, at indretningen med den dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro ville give trafikale problemer.

Burchhardts Begravelsesforretninger

pH 3.16

Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Ken Forrester Wines | +27 21 855 2374 | tasting@kenforresterwines.com | www.kenforresterwines.com

CITY, CHR.HAVN, HOLMEN, KBH. Ø, NORDHAVN DAG HAMMARSKJÖLDS ALLÉ 31 2100 KØBENHAVN Ø FRB., VESTERBRO, SYDHAVNEN GAMMEL KONGEVEJ 146 1850 FREDERIKSBERG C

RING OG FÅ EN SALGSVURDERING ELLER BESTIL PÅ JESPERNIELSEN.DK TLF. 8844 6000 I BESØG JESPERNIELSEN.DK OG FIND HJEM

Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

www.burchhardt.dk


13. juli 2022

Amager Fælleds Venner skal i retten til oktober

devareklagenævnet er ikke den eneste Amager Fælleds Venner har kørende. Foreningen har også rejst sag mod Planklagenævnet. Her vil foreningen forsøge at få denne sag til at køre sideløbende med sagen mod Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er dog retten, der træffer den beslutning.

Af Jesper Schou Hansen

Selvom byggeriet af Fælledby på Amager Fælled er i fuld gang, så har det på ingen måde stoppet Amager Fælleds Venner. De har således rejst sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet, og til oktober skal Københavns Byret tage stilling til, om selve retssagen, som skal i gang senere, skal have såkaldt ”opsættende virkning”. Det vil i givet fald betyde, at arbejdet på Fælleden skal indstilles, indtil sagen er afgjort i retten. Og hvornår, selve sagen behandles, vides sikke på nuværende tidspunkt. Sagen mod Miljø- og Fø-

Går ikke Amager Fælleds Venners vej

Indtil videre har Amager Fælleds Venners sager mod danske myndigheder lidt skibbrud. Der er ikke overtrådt hverken regler, forordninger eller noget tredje, der kan stoppe projektet. I hvert fald har foreningen ikke fået medhold i deres mange klager. Men heller ikke det stopper foreningen. Amager Fælleds Venner har således også forberedt sig på at klage til EU – over Danmark. Foreningen mener nemlig, at EU bør gribe ind over for

Amager Fælleds Venner har demonstreret mod byggeriet på Fælleden i årevis. Her foran By & Havn i 2016. Foto: Havnefrontens arkiv.

5

”de danske myndigheders mangelfulde udpegning af beskyttede Natura 2000-områder”. Foreningens advokat Louise Faber er, ifølge foreningens nyhedsbrev, ved at være i mål med den klage. Den forventes afsendt i juli måned. Det er ikke mere end 14 dage siden, at Lokalavisen Havnefronten kunne fortælle, at Amager Fælleds Venner også er utilfreds med Fælledbys arbejde med at indsamle de beskyttede vandsalamandere. I juni sendte Amager Fælleds Venner således et åbent brev til Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for at gøre politikerne opmærksomme på, at Kommunen er ansvarlig, hvis der sker ”drab på stor vandsalamander”, fordi indsamlingen ikke er foregået korrekt. Stor vandsalamander er beskyttet af EU’s habitatsdirektiv.

Skum ved Lynetteholmen fanger forurening Af Anders Bo Petersen

Hverken vandet, havbunden eller sandet er forurenet. Alligevel er der fundet forhøjede værdier i det skum, som i sidste måned drev ind i Margretheholms Havn. Hos Københavns Kommunen er man næsten sikker på årsagen, og den er egentlig ret enkel. For når man fylder rent sand ned i havbunden, så

skaber det skum. Og det skum vil indeholde fine partikler af organisk stof og ler/ silt, som samtidig er kendt for at kunne binde organisk forurening og visse metaller. Indholdet i skummet har fungerer som en magnet, der har bundet forureningen til sig på sin vej hen over havet. ”Derved kan der være sket en opkoncentrering af de fundne oliestoffer, metaller og organiske ma-

terialer i skummet”, hedder det i Kommunens eget notat om sagen, som Havnefronten har haft lejlighed til at læse i sin helhed.

Næppe nogen forurening over tid

I det sammenfattende notat fra Teknik - og Miljøforvaltningen fremgår videre det, at de forhøjede værdier i skummet ”ikke nødvendigvis medfører en væsentlig

forurening af havvandet eller havbunden”. I notatet fremgår det ligeledes, at ”på grund af den ringe massefylde af skummet, den langsomme nedbrydningshastighed og den samtidige vandudskiftning i havnen forventes overordnet ikke, at der er sket væsentlig forurening med miljøfremmede stoffer”. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen, som er

tilsynsmyndighed på vandkvaliteten i Københavns havn, bedt By & Havn om at dykke nærmere ned i sagen. Udviklingsdirektør i By & Havn, Ingvar Sejr Hansen, slår fast, at de materialer, som er blevet brugt i forbindelse med anlægget af dæmningerne, er blevet undersøgt af COWI, og materialet er konstateret som værende ”meget rent”. Københavns Kommune

konstaterer selv i deres notat, at der ikke findes nævneværdige forureninger i området, som bør give anledning til bekymring. By & Havn har for nuværende afsluttet arbejdet med at lægge sand ud, men Kommunen har bedt selskabet sikre, at eventuel fremtidig udlægning af sand sker på en sådan måde, så mængden af skum begrænses.

Nye Michelinroser til Havnefronten Der er allerede pænt med Michelinstjerner i Havnefrontens område, og der kom ingen nye, da Michelinguiden offentliggjorde årets liste. Men der var alligevel lidt at glæde sig over, for der var rosende omtale

til restaurant Plin på Sankt Annæ Plads. Michelin kalder det ”en intim og hjemlig restaurant”, hvor den passionerede kok og ejer Luca ”tilbereder autentiske, sæsonbestemte, smagfulde

italienske retter”. Og ifølge guiden er den hjemmelavede pasta højdepunktet. Plins italienske køkken er ifølge dem selv baseret på italienske regionale traditioner tilsat kokkenes internationale erfaringer.

Havnefronten holder ferie

Menuen er sæsonbestemt, skabt med respekt for naturen og med lokale råvarer. Restauranten kalder det italiensk gastronomi af høj kvalitet, og det var Michelinguiden så enig i. Plin på Sankt Annæ

Plads er ikke byens største restaurant og har enkelte borde udenfor. Her kan man vælge mellem en forudbestemt menu eller gå ombord i à la carte-kortet, der klogt nok er holdt som en opsummering tæt på ret-

terne i den forudbestemte menu. Naturen bestemmer, hvilke gaver den byder på, og derfor er restaurantens menukort afstemt efter sæsonen. Abo

Lokalavisen Havnefronten udkommer året igennem i alle lige uger. Dog undtagen sidste halvdel af juli og mellem jul og nytår.

dan rasmussen vvs aps

Det betyder også, at i uge 30 kommer der ingen avis. Du kan dog glæde dig over, at du kan læse avisen igen den 10. august (uge 32). I mens kan du løbende læse nyheder på havne-fronten.dk. God sommer!

gunløgsgade 21 21 - 2300 SS gunløgsgade - 2300 tlf. tlf. 36 36 72 72 3030 0000 www.dr-vvs.dk dr-vvs@dr-vvs.dk

Redaktionen

dan rasmussen vvs aps

allevvs vvsinstallationer installationer udføres udføres alle gunløgsgade 21 døgnvagtordning døgnvagtordning - 2300 S tlf. 36 72 30 00


6

13. juli 2022

Metroens byggeplads på Sluseholmen indskrænkes Af Anders Bo Petersen

Sydhavnsmetroen er i fuld gang, og i 2024 åbner den for passagerer – et år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, men den er alligevel så langt, at der nu sker noget på byggepladsen på Sluseholmen. Her er man nu færdige med en del af arbejdet. Det betyder, at mere end halvdelen af byggepladsen ikke længere skal bruges af Metroselskabet. I løbet af sommeren rydder selskabet derfor et stort område af byggepladsen - og her i juli bliver det grønne hegn omkring den fjernet. Man vil dog fortsat møde et grønt hegn, men det omkranser kun området omkring metroskakten, hvor den kommende station skal

Det grønne metrohegn omkring Sluseholmen station bliver taget delvist ned. I stedet skal MT Højgaard i gang med at bygge. Foto: Google map.

ligge. Det betyder også, at når man ser på byggefeltet fra Sjællandsbroen, så vil hovedparten af det grønne hegn være væk. At området bliver ryd-

det betyder dog ikke, at der pludselig opstår nye grønne, midlertidige boldbaner eller andet. For så snart Metroselskabet er færdigt, kommer der nyt trådhegn

op over samme område. Her rykker MT Højgaard nemlig ind, da de skal bruge området til det kommende byggeri for Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S, som Ar-

bejdernes Landsbank står bag.

Skinnerne lagt frem til Sluseholmen

En stor del af arbejdet med metroen foregår under jorden. Her er skinnelægningen færdig på strækningen mellem Ny Ellebjerg og Sluseholmen – og i gang mellem Sluseholmen, Enghave Brygge og Havneholmen. Der skal lægges skinner frem til lige efter metrostationen Havneholmen, hvor de kobles på de skinner, der allerede er lagt. Skinnerne stammer fra afgreningskammeret på M3 Cityringen, der både går til kontrol- og vedligeholdelsescenteret bag Dybbølsbro.

Det arbejde er i gang og skal være færdigt i løbet af i år, hvorefter man sætter turbo på at få færdiggjort stationerne. På de fleste stationer er man allerede i gang med at montere vægpaneler, og de store støbearbejder er efterhånden ved at være overstået. Den senere tid har der været særligt fokus på at etablere trapperne ned til stationerne. Når metrostationerne i Sydhavn åbner i 2024, bliver den sydlige del af København dermed koblet på metronettet, og der bliver skabt et endnu stærkere kollektivt trafiknet, der skal mindske trængsel og øge mobiliteten i hovedstadsområdet.

Sydhavnsmetroen Stationerne i Sydhavn vil samlet set have 29.000 passagerer på et hverdagsdøgn. Alle Sydhavnsstationer får rulletrapper til terræn samt to elevatorer per station. Du kan komme fra Sluseholmen til Ny Ellebjerg på 2 minutter og til Rådhuspladsen på 8 minutter. Kilde: Metroselskabet.

Københavnske ledige tilbydes videreuddannelse i lønadministration og personalejura Et nyt femugers specielt tilrettelagt kursus i lønadministration og personalejura skal give en gruppe københavnske ledige en bedre mulighed for at komme i job.

Det er Københavns Erhvervshus, der sammen med konsulent- og softwarevirksomheden Visma DataLøn og ProLøn A/S har strikket tilbuddet sammen.

Efter kurset er borgerne klar til at håndtere lønadministration i små og mellemstore virksomheder – noget, der i øjeblikket er stor efterspørgsel efter.

”Med det særligt tilrettelagte forløb får de ledige en særlig oplevelse af opkvalificeringen inden for lønadministration og personalejura. For en periode

oplever de også at blive en del af et hus, som beskæftiger rigtig mange mennesker inden for det fagområde, de selv ønsker at arbejde med”, siger Carina Skytte, som er

projektleder i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning. Abo

EU-penge til danske projekter for bæredygtig energi Af Anders Bo Petersen

Der skal fart på alle dele af den grønne omstilling, så derfor har EU afsat penge til, at danske kommuner kan få støtte til investeringskoncpeter. Projekterne skal gøre det lettere at gennemføre energibesparende projekter eller projekter, der fremmer bæ-

redygtig energi. Tilskuddet er ikke beregnet til direkte at finansiere energiomlægninger, men bruges snarere til at udvikle et investeringskoncept, herunder markedsanalyser, juridiske analyser og feasibilityundersøgelser, som har til formål at åbne døre for opfølgende investeringer. En række danske kom-

muner har allerede modtaget støtte i tidligere ansøgningsrunder. Det gælder blandt andet Aarhus, hvor man har fået penge til at lave en plan for at genindvinde spildvarme fra industrien, så den kan bruges igen. I Fredericia har man fået penge til et low tech-projekt, som skal skabe bedre sam-

menhæng i trafikken. Her introduceres tre nye busruter, som kobles med cykelparkering og servicefaciliteter, der skal flytte trafik væk fra privatbiler. Ringkøbing-Skjern har fået penge til et projekt, der skal sikre en hurtigere udrulning af elopladere i byen, så der kommer bedre sammenhæng mellem oplad-

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden:

“Weekendredaktionen” med Finn Edvard og Boris de Freitas. Se os på YouTube og Facebook

Træffes døgnet rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66 Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup www.drachmannbegravelser.dk

ning i eget hjem, ladestandere i byen og endelig et net af hurtigopladere. På Samsø har man fået støtte til at undersøge, hvordan man får mere biogas som en del af den ambitiøse klimaplan, som kommunen allerede har. Projektet vil analysere mulige investeringer i biogasopgradering, herunder

brug af husholdningsaffald. Den næste ansøgningsrunde har deadline den 30. september, og man kan læse mere på https://www. eucityfacility.eu/ om både ansøgningsreglerne og de projekter, der allerede har fået støtte.

Vil du VÆRE

AVISBUD? Vi mangler bude til ruten på

Christianshavn/Holmen Ruten giver 210 kroner pr. gang og vi udkommer hver 14 dg. Interesseret, så kontakt os på: Manglendeavis@havne-fronten.dk


13. juli 2022

Får din økonomi den opmærksomhed, du fortjener?

Danmarks bedste image* Vurderet af 39.000 bankkunder. *Voxmeters Imageanalyse

Hos Ringkjøbing Landbobank København får du kompetence, handlekraft og ordentlighed. Sådan har det været siden 1886. Hvad mere har du brug for?

DET SKAL VÆRE TRYGT AT GÅ TIL FRISØR! FÅ FARVET HÅR HOS ZENZ UDEN SKADELIG KEMI Hos ZENZ får du behandlinger uden brug af hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer.

Jacob H. Christensen 9633 5257

Christian Holdt 9633 5247

Heine Frederiksen 9633 5255

Jakob Høst 9633 5246

Vi er specialister i hårfarver uden skadelig kemi. Vi vil nemlig gerne passe på dit hår og din sundhed. Det betyder, at du kan få farvet hår hos ZENZ, uanset om du har sart hovedbund, er allergiker, gravid eller ammende.

Jan Rysholt 9633 5254

Kasper Johansen 9633 5261

Linde Bonde 9633 5243

Magnus M. Lauridsen 9633 5438

Mathias O. Nielsen 9633 5250

Merete Rosenbeck 9633 5242

Mette Bindesbøl 9633 5244

Patrick Joost Vergo 9633 5251

Per Flemming Clasen 9633 5245

Pernille Mandrup 9633 5259

Tine Amlund Henriksen 9633 5256

Ring direkte og aftal et uforpligtende møde

Vi tror på, at vi ved en fælles indsat kan passe på vores klima og miljø, derfor er den skadelige kemi udelukket hos ZENZ. Læs mere om ZENZ og hvilke behandlinger vi tilbyder på www.zenz.dk

LOOK GOOD · FEEL GOOD · DO GOOD Ringkjøbing Landbobank København Frederiksborggade 1, 1.th · 1360 København K

landbobanken.dk/kbh

Find din lokale ZENZ-salon på www.zenz.dk I Shop ZENZ Organic Products online på www.zenzshop.dk ZENZ Islands Brygge 79F, 2300 Kbh S I Tlf. 32 96 43 43

The New Beauty Standard HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

HEY IDA BYDER PÅ SKØN FROKOST OG LÆKKER BRUNCH GENNEM HELE SOMMEREN Vi glæder os til at se dig på Københavns bedst beliggende bistro – på vandet!

Find os langs Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V Bordbestilling via dinnerbooking.dk Ring til os på 33 18 46 73

7


8

13. juli 2022

Blandt vindronnin og masser af riesl Det var både smukt, festligt og yderst velsmagende, da Havnefronten drog til de tyske vinområder langs Rhinen. Her gik vi på opdagelse i den moderne tyske vinkultur, mens vi mødte både dronninger og hekse og smagte på ikke så lidt læskende riesling med masser af syre, perfekt til sommervarmen. Tekst og Fotos: Mikkel Bækgaard

At tysk vin skulle være noget sødt sprøjt for kun ældre mennesker, er der ikke meget, der tyder på, da vi står på toppen af Roter Hang. Det er et legendarisk højdedrag ved byen Nierstein, beklædt med vinmarker og med en guddommelig udsigt over Rhinen, byen og Rhindalen – og med Frankfurts skyline tilstede yderst i horisonten. Bassen pumper heroppe fra et telt længere fremme, og det er næsten ikke til at komme frem og tilbage for de tusindvis af mennesker, der er samlet her. Sæbebobler svæver i vinden, og blinkende lys oplyser mørket og de nærliggende vinranker, mens folk danser, griner og skåler i de vinglas, de alle er udstyret med. I glassene er der vin,

oftest hvidvin lavet på riesling, og alle vinene kommer fra netop dette højdedrag, der er byens stolthed og tidligere var oprindelsessted for nogle af verdens dyreste vine. Det var dengang, hvor man skulle arbejde en hel uge for at få råd til én flaske herfra, fortæller Bernd Kern fra vingården Raddeck aftenen forinden, da vi nyder mad og vin med udsigt over landskabet – mens det hele er noget mere roligt og afslappet sammenlignet med aftenen efter. Vi er til den såkaldte Riesling Lounge, der hvert år tiltrækker tusinder af gæster til byen, og hvor områdets vinmagere langs en sti op ad højdedraget tilbyder de vine, de alle er så stolte af at producere. Og trods navnet, er der ikke meget lounge over arrangementet, der mere er en decideret

folkefest. Længere nede ad bakken smager folk mere seriøst på vinene og et ældre par tager en svingom. Højere oppe er der regulær festivalstemning. Heroppe på toppen er det en decideret diskofest, som de unge mennesker har fundet op til, mens de får hældt godt i ganen af de læskende vine – måske ikke med helt så stor dedikation til de præcise smagsoplevelser som længere nede ad bakken. Her er der dælme liv og glade dage. Her er vinverdenen bestemt ikke kedelig, tænker jeg, da vi står der i sommernatten og lader os rive med af festlighederne.

Vindronning med diadem og autografer

Både aftenen forinden hos Raddeck og på turen op ad Roter Hang har vi selskab af

Juliane Schäfe. Hun er ung kvinde på 25 år, som er iført et lille diadem, og som mange folk stopper for at hilse på – blandt andet to små børn, der er meget nysgerrige, og som Juliane giver et lille kort med sin autograf på. Juliane Schäfer er da bestemt heller ikke ”frøkenhvem-som-helst”. Hun er såkaldt vindronning for Rhein Hessen-vinområdet, hvor hun for et år er valgt til at være ambassadør og kransekagefigur for områdets vinproduktion. Derfor er hun iklædt diadem og kører rundt i sin særlig vindronning bil, når hun i både Rhein Hessen og i udlandet er ude for at repræsentere vinene fra regionen. “I hver af Tysklands tretten vinregioner bliver der hvert år valgt en vindronning. Det er en gammel tradition, der går mindst firs år tilbage”, fortæller Juliane Schäfer, der selv kommer fra en vinfamilie, inden hun begyndte at studere business på universitet. Dermed kan hun som vindronning kombinere sine forretningsmæssige studier


13. juli 2022

nger, hekse ling med sin baggrund i vinverdenen. For Juliane Schäfer er det en stor ære at være vindronning og vise, at man som ung, stærk kvinde kan repræsentere områdets vinmagere. Men hun erkender også, at lige præcis alt det med dronninger og den royale aura kan synes en smule gammeldags i en verden i hastig forandring. “Personligt ville jeg nok foretrække, at man kaldte det vinambassadør eller lignende”, siger hun.

Med vinheksen op ad de stejle vinmarker

Riesling Loungen i Nierstein, der finder sted hvert år i juni, er et rigtigt godt sted at opleve de forrygende tyske vine fra netop dette område. Men det er bestemt ikke det eneste sted langs Rhinen, at vin fylder meget – og hvor man kan gå på opdagelse i vinoplevelser, -smagninger og vinmarker. Fra Nierstein kører vi blandt andet nordpå langs Rhinen, hvor vi også besøger vinregionerne Rheingau og Mittelrhein – og hvor køreturen langs floden er

bedårende smuk med dramatiske klippeskrænter, middelalderborge og stejle vinmarker, der pakker turen ind i den mest rendyrkede idyl. Virkelig smukt er der blandt andet ved byen Oberwesel, hvor vi strammer vandrestøvlerne og begiver os fra floden og op langs de stejle vinmarker – både for at lære mere om områdets vine og nyde udsigten, der kun bliver smukkere og smukkere, jo længere op vi kommer. Herfra kan vi således se ud over Rhinen, der her slår flere knæk, og over mod det smukke gamle slot Schönburg, der i dag fungerer som eksklusivt hotel. Med på turen op langs vinmarkerne har vi endnu en vin-nobilitet. Denne gang er det dog ikke en vindronning, men derimod en vinheks, vi har med. Julia Lambrich er nemlig byen Oberwesels officielle vinheks, en tradition, der ligesom med vindronningerne går langt tilbage – og ligesom sin dronning-kollega fra Rhein Hessen kommer Julia Lambrich også selv fra

en vingård, der i øvrigt producerer en skøn tør riesling med lidt restsødme, der får den til at minde om klassisk riesling kabinett. Det er i øvrigt en perfekt sommervin, bliver vi enige om, da vi nyder den til frokosten længere oppe af skrænten på den vidunderligt beliggende restaurant Günderodefilmhaus – en restaurant, der både har udsigt i særklasse og en fremragende frokost, der viser hvor godt lokalt tysk, man kan smage, når den er lavet godt med de bedst mulige råvarer.

Vinmager kan magi – og ændre smagen uden at røre glasset

På turen langs Rhinen og rundt hos vingårde og vinmarker får vi ved selvsyn oplevet, hvordan den tyske vinkultur både er moderne, velsmagende og på samme tid enormt traditionsbundet. Samtidig oplever vi tydeligt, hvor smukke naturoplevelser, der også venter, når man går på jagt efter de gode vine. Og at rammerne og stemningen har stor betydning

for oplevelsen af en vin, får vi gjort helt tydeligt, da vi besøger Allendorf Weinerlebniswelt i Oestrich-Winkel i Rhein Hessen-vinområdet lidt længere mod syd. Her viser vinmageren Fritz Allendorf os ind i et særligt rum, hvor farverne på væggene kan skifte. “Jeg kan magi”, siger han grinende: “Jeg kan få vinen til at skifte smag i glasset uden at røre den.” Og det kan han, står det hurtigt klart. For her oplever vi på egen krop, hvordan vinen ændrer smag, alt efter farverne i rummet – og hvor især blåt og grønt lys giver en dårligere oplevelse end når lyset er gult. Så stemningen betyder alt, også når det kommer til vin, står det klart. Og så er det bare med at drikke sin vin og nyde den i smukkest mulige omgivelser og det bedst tænkelige selskab – hvilket der heldigvis er mange muligheder for at gøre her i vindistrikterne langs Rhinen. Havnefronten var inviteret til Tyskland af Deutsche Weininstitut, der betalte rejsen.

9


10

13. juli 2022

Flere skal cykle over Bryggebroen og de andre broer Af Anders Bo Pedersen

Hvis man har været ved Bryggebroen, Inderhavnsbroen eller stået på Christianshavns Torv i myldretiden, så er det svært at tro, at antallet af cyklister skulle være faldet. Men det er ikke desto mindre, hvad tallene viser. Derfor er Københavns Kommune gået med i et initiativ, der skal vende udviklingen og øge antallet af cyklede ture og kilometer med 20 procent frem mod 2030. Københavns Kommune er sammen med 31 andre partnere gået sammen om øget samarbejde for at fremme cykling i Danmark. Det skete på det nyligt afviklede Cykeltopmøde 2022, hvor næsten 200 offentlige og private beslutningstagere fra ind- og udland deltog.

Med deklarationen forpligter de 32 partnere sig til at styrke samarbejdet og gøre det attraktivt for flere danskere at tage cyklen, hvilket vil gavne folkesundheden og gøre det lettere at skrue ned for udledningen af CO2.

Lettere at komme frem

Udover målsætningen om at øge cyklismen med 20 procent frem mod 2030, indeholder deklarationen også en række konkrete anbefalinger, der kan indgå i en eventuel ny national cykelstrategi. Det stort anlagte cykeltopmøde blev afholdt i BLOX i København, hvor antallet af cyklister på cykelstierne også har taget et dyk under corona. “Når vi cykler, er det både godt for vores sundhed, byliv og CO2-udled-

Det skal være lettere at komme op på cyklen. Om det er ens egen eller en udlejningscykel. Foto: Elin Tabitha Hansen / Havnefronten.

ning. Vores mange brede cykelstier er samtidig en central del af, at vi igen og igen kåres som verdens bedste by at bo og leve i. Men vi

Flere gys og mere gus til københavnerne Selvom det er sommer, så er det på høje tid at tænke på vinterbaderne. I hvert fald hvis der skal være faciliteter klar til sæsonen. Det mener Niels Peder Ravn fra Nye Borgerlige. ”Vi skal gøre København til vinterbadningens hovedstad. Men det kræver mange flere bade- og omklædningsfaciliteter, som på nuværende tidspunkt er en kæmpe mangelvare”, siger Niels Peder Ravn.

Ifølge en rundspørge udført af Niels Peder Ravn selv, er ventetiden for at blive medlem af et vinterbadelaug i København lige nu 16 år. Og det er trist, for specielt efter de seneste års COVID-19-nedlukninger, er københavnernes interesse for at bade året rundt eksploderet. ”Det er almindeligt kendt, at specielt vinterbadning har en gavnlig effekt på

folks helbred — både fysisk og mentalt. Vinterbadning og sauna er for mange forbundet med stort velvære, og mange mennesker oplever, at de kolde gys har en positiv effekt på f.eks. gang og depression. Så lad os da gøre noget ved det sammen”, siger Niels Peder Ravn. Abo

flere til at hoppe fra bilen og over på cyklen. Derfor er jeg glad for, at vi har sat ambitiøse mål og en ny retning for hverdagscyklismen,

Sankthans på Ofelia Beach blev et tilløbsstykke

Det var godt vejr, og Oh Land sang Midsommervisen. Så stemningen var i top, da årets sankthansbål blev tændt og heksen sendt til Bloksbjerg med det gamle pakhus, der i dag huser Hotel Admiral, i baggrunden. Foto: Hasse Ferrold / Havnefronten.

Testamente

PROFESSIONELT

RENGØRINGSFIRMA

Hvem vil du sikre?

TesTamenTe Ægtefæller, samlevende og enlige – de fleste har behov for testamente.

Rengøring i private hjem · Erhvervsrengøring Flytterengøring · Vinduespudsning

Husk du også i 2022 kan få servicefradrag

T: 52 300 300 • www.servicecity.dk

kan ikke hvile på laurbærrene. Vi skal blive ved med at styrke forholdene for cyklisterne, så København kan blive mere grøn - og vi får

så vi også i fremtiden kan være verdens bedste cykelby”, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (Soc). Hos teknik- og miljøborgmester i København, Line Barfod (Enh.), ser man også gerne, at der skrues kraftigt op for indsatsen på cykelområdet. ”Hvis København også skal være verdens bedste cykelby om to-tre år, så kræver det, at vi investerer mere i cykler, end vi gør i biler. Et helt konkret eksempel er cykelparkeringen omkring stationerne, hvor der skal store investeringer til, hvis vi skal have flere til at skifte bilen ud med cyklen. Det er investeringer, som vi ikke kan stå for alene i kommunen, men hvor staten må hjælpe til”, siger Line Barfod.

Lars LarsMichael Michael Randskov Randskov lmr@cityadvokat.dk lmr@cityadvokat.dk Tlf. Tlf.26 26 12 12 53538181

FROKOST TILBUD

65,-

Gratis uforpligtende møde på • Hvem vil du sikre? mit kontor eller hos dig. KR. • Ægtefæller/samlevende/enlige og specialist i arv, -Advokat de fleste har behov for testamente testamente, dødsbobehandling, fremtidsfuldmagter CHINA • Book eller aftaloggratis uforpligtende møde PALACE ægtepagter.

Vester Farimagsgade 1 - 3

Chr. Hansensvej 5 • Svinninge 1606 København V Ved Faurgården 7 • Holbæk Tlf. 3332 8056 Gothersgade 137, 5. tv. Lyngby Hovedgade 62, 2. th. 10 • Asnæs 1123 København Vestervangen 2800 Kgs. Lyngby www.chinapalace-cph.dk


UDSALG

13. juli 2022

SPAr SPAR OP TiL 47% TIL 60%

SPAR

60% Rentefrit over 30 mdr.

Lux elevations seng Lux seng med latex svanemærket top Danskelevations luxus elevationsseng, Dansk luxus elevationsseng, latexinkl. svanemærket top madras madras 3 hårdheder, 12 med farver. runde stålben. excl. gavl. 3 hårdheder, 12 farver. inc. runde stålben. excl. gavl. 80/ 90 x 200 cm. Vejl. 19.498,- Nu 9.749,80/ 90 x 200 cm. Før 37,792,- Nu 19.998,105 x 210 cm. Vejl. 26.147,- NU 12.995,105/120 x 200 cm. Før 26,595,- NU 12.995,120 x 200 cm. Vejl. 28.298,14.148,140 x 200 cm. Før 28,495,Nu Nu 13.698,140 x 200 cm. Vejl. 30.197,Nu 15.098,180 x 210 cm. Før 37,792,- Nu, 19.998,160/180 x 200 cm. (180x210) Før 38.994,- Nu 19.498,-

Sov Bedrekontinental Kontinental seng Sov Bedre seng Komplet ogog stålben. Excl. gavl. Kompletmed medlatex latextoptop stålben. Excl. gavl. 140 x 200cm cm. før 19,999,NU 7999,140x200 Vejl. 22.999.Nu: 8.999.160/180 x 200cm cm før 22799,NU 8,999,160/180x200 Vejl. 24.999.Nu: 9.999.-

SPAR

40% Rentefrit over 30 mdr.

SPAR SPAR

Dunlopillo Elevationsseng Tempur Fusion Kontinental komplet inc. Cooleller original topmadras Inkl. Original Sensation top og ben ogEkskl. stålben.Gavl Excl. gavl. 3.379,vælg mellem 3 hårdheder, 6 farver. 14/160/180x200 cmogVejl. 37.999.- Nu: 22.799.120/140 x 200 cm. Før 36.571,Nu 21.985,180x210 cm Vejl. 39.999.Nu: 23.999.160/180 x 200 cm. Før 46510,- Nu 27.828,-

Dunlopillo Pure elevationssenge

Inkl. Original latex topmadras og Oplev stål den ben. Ekskl. Gavl (3.239.-) unikke komfort, som kun en Passion kontineltal 120x200 cm Vejl. 33.724.Nu: 18.548.Dunlopillo kontinentalseng kan give dig med dens 7 komfortzoner og 16 cm 140x200NU cm 25.198,Vejl. 35.576.Nu: 19.511.naturlatex-kerne. Du vil opleve en fornyet Før 41.997,energi og velvære. 160/180x200 cm Vejl. 44.714.Nu: 26.592.Pris ekskl. gavl og tilbehør

45% 40%

SPAR

16.799,-

+

På udvalgte Dunlopillo senge

ÅP O% 961,-

GRATIS

Jensen Ambassadør dream elevationsløsning Jensen Ambassadør elevationsseng Inkl. SoftlineIII latex topmadras og stål ben 160/180 x 200 komplet. inc. Temsmart topmadras, og runde stålben. Ekskl. Gavl (3.370.-) Excl. gavl. vælg 3 hårdheder og 6Nu: farver. 105x220 cm mellemVejl. 29.752.17.944.Før 49.406,NU 30.998,120x200 cm Vejl. 33.262.- Nu: 20.079.105 x 210 cm,cm før 31.112,Nu 19335,160/180x200 Vejl. 47.786.Nu: 28.833.-

Spar 30% på Spar 30% Tempur madras TempurElite Elite madras 90 x 200 cm. fejl. 16,999,- NU 11.899,-

90 x 200 cm. Vejl. 16.999,- Nu: 11.899,-

GRATIS LEVERING

ÅP O% 799,-

VALGFRI BEN

Ved køb af din nye Dunlopillo seng Syv komfortzoner

Fleksibel

Naturlige materialer

Allergivenlig

Dunlopillo Pure white 16 cm 70/80/85/90 cm Vejl. 9.714.- Nu: 5.828.85x190 cm Vejl. 9.714.- Nu: 5.828.90x210 cm Vejl. 10.580.- Nu: 6.348.120/140 cm Vejl. 19.278.- Nu: 14.478.160/180x200 cm Vejl. 19.433.- Nu: 11.659.-

Åndbar

Års garanti

Dunlopillo Original topmadras 70/80/85/90 cm Vejl. 4.635.- Nu: 2.781.85x190 cm Vejl. 4.635.- Nu: 2.781.90x210 cm Vejl.: 5.058.- Nu: 3.303120/140 cm Vejl. 6.913.- Nu: 4.148.-

BETALT OVER OP TIL 30 MDR. RENTE OG GEBYRFRIT

PRISGARANTI

Åbningstider: Mandag-fredagkl. kl.9.30-18.00 9.30-18.00 Mandag-fredag Lørdag 9-15) Lørdagkl.kl.10.00-15.00 10.00-15.00(Solrød (Solrød kl. kl. 9-15) Solrød Center Solrød Center 42 42 2680 Solrød Strand 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 55 Tlf. 56 14 55 33 33

Holmbladsgade 52 Holmbladsgade 52 2300 København S. 2300 København S. Tlf. 33 32 55 01 Tlf. 33 32 55 01

Østerbrogade 95 Østerbrogade 95 2100 København Ø. 2100 Tlf.København 33 32 55 72 Ø. Tlf. 33 32 55og 72Jagtvej Hj. AfHj.Østerbrogade Af Østerbrogade og Jagtvej

11


12

13. juli 2022

Tag på oplevelse langs havnefronten Af Jesper Schou Hansen

København er på mange måder en fantastisk by at tage på opdagelse i. Både på egen hånd – men også med uddannet guide, der kan tage et spadestikket dybere. Havnefronten har talt med nogle turistførerne, der er tilknyttet attraktioner i avisens udgivelsesområde og giver dig her en lille smagsprøve. Tanya Schlier er turistfører og viser blandt andet rundt på Lille Mølle på Christianshavns vold. ”Efter mange år i rejse-, hotel- og krydstogtbranchen besluttede jeg mig til at starte på diplomuddannelsen som turistfører, hvor jeg blev færdig fra Roskilde Universitet i år. Og en af mine ture handler om Lille Mølle fra 1669 på Christianshavn, da jeg er efterkommer af de tidligere ejere og formand for Johanne og Einar Flach-Bundegaard Fond, som ejer møllen”, fortæller Tanya. Møllen er i dag et interiør-museum. ”Stedet er helt perfekt til

autentiske historier om en svunden tid, for bag den gule facade gemmer sig et skær af mystik og finurligheder i møllens 5 etager”, fortæller Tanya og tilføjer, at på møllen afholdes ugentlige rundvisninger.

På krimi-tur

Er man til kriminalverden, så er det turistfører Erik Ornebjerghus, man skal have fat i. ”Som ærkekøbenhavner og efter 43 år i Københavns Politi, hvor jeg har set det meste, er jeg nu som nyuddannet turistfører klar til at guide københavnerne og byens gæster. Jeg har bl.a. guidet krydstogtgæster i København og Dragør”, fortæller Erik Ornebjerghus, der også tager folk med på Krimitur. ”Det er en tur rundt i byens lidt mere mørke afkroge, hvor jeg har kunnet anvende min egen baggrund fra politiet, kombineret med den nye uddannelse fra Roskilde Universitet”, siger Erik Ornebjerghus, der kalder sin tur for ”En gådefuld og anderledes byvandring om kriminalitet, vilde for-

Ud over de klassiske kanaler, som ved Nyhavn, så findes mange mindre, hvor turbådene ikke kommer. Foto: Palle Bo Nielsen / Havnefronten.

brydelser og vanvittig videnskab”.

Amager Bakke med guide

Det er svært ikke at få øje på Amager Bakke. Men det er ikke kun et forbrændingsanlæg og en skibakke. Det er også hiking og klatrevæg. Alt det ved Charlotte

Poulsen, der er turistfører uddannet fra Roskilde Universitet. ”Som københavner er jeg jo en del af byen og interesserer mig for dens udvikling, arkitektur og historie. Jeg var desuden så heldig at være med som administrativ medarbejder hos ARC ved opførelsen af den spek-

DEN 24. FEBRUAR 2022 STARTEDE RUSLAND EN INVASION AF UKRAINE

takulære bygning”, fortæller Charlotte. ”Amager Bakke er en af de mest interessante og epokegørende nybygninger i årtier. Amager Bakke byder udover et af de moderne energianlæg – baseret på affald – på meget andet: Skibakke, hiking rute og europas højeste klatrevæg.

MAD OG HYGIEJNE Vi sender fødevarer og hygiejneprodukter til folk i nød i Ukraine.

BØRN Evakuering af syge og udsatte børn, levering af børnemad, tøj og hygiejneprodukter.

STØT OS MobilePay: Bank: PayPal: CVR:

46778 9033-0001059440 mail@bevarukraine.dk 36139323

De glemte og skjulte kanaler i Københavns Havn

Du tror måske, at du har været på tur på kanalerne i København. Men det var før

KRIGEN I UKRAINE

HVAD GÅR HJÆLPEN TIL

MEDICIN

Amager Bakke er tegnet af stjernearkitekten BIG – Bjarke Ingels Goup”, siger Charlotte Poulsen.

Ambulancer, medicin og hospitalsudstyr til ukrainske hospitaler.

BEVAR

FLYGTNINGE

H U M A N I TÆ R H J Æ L P E O R G A N I S AT I O N

UKRAINE

Vi hjælper både ukrainere, som er internt fordrevne og dem, som er flygtet til Danmark.

Direkte og hurtig støtte fra Danmark til Ukraine


13. juli 2022

rundt i de mest smalle og nogle gange gemte kanaler på havnen. ”Hvad enten du er turist, besøgende fra provinsen eller lokal beboer, der vil udforske din baghave, er det min erfaring, at de fleste oplever, at det er en rigtig fin måde at opleve byen på. Her er hverken bilos, trafiklarm eller trætte ben, men kun afslapning og underholdning om byen” siger Henrik Gutte Kock.

Turistføreruddannelsen

Lille Mølle på Christianshavn vold er tilbage fra 1669 – og fondsejet. Du kan besøge den. Foto: Mellanie Gandø.

Henrik Gutte startede sine ture med egen 12-personers kanalbåd, hvor den tidl. tandlæge sejler historiske ture. Henrik Gutte Koch er ligeledes uddannet turistfører fra Roskilde Universitet og har efter et langt arbejdsliv med tandlægekirurgi i privat praksis samt Rigshospitalet skiftet spor og blevet havneguide.

”I de seneste par sæsoner har jeg arbejdet på havnen som aut. Havneguide. Jeg synes, at Københavns havn er byens stolthed. Med en kombination af rekreativt badeområde, en skat af både gammel og ny arkitektur og historiske mindesmærker, er havnen især om sommeren absolut et besøg værd”, fortæller Henrik, der tager folk med

Om Bevar Ukraine Bevar Ukraine blev stiftet i Danmark i 2014 med det formål at levere medicinsk og humanitær støtte som følge af krigen i det østlige Ukraine. I forbindelse med invasionen af Ukraine i 2022 har vi udvidet vores arbejde til at yde hjælp til alle landets regioner. Gennem vores brede netværk leverer vi støtten hurtigt og effektivt til de mest udsatte grupper de steder, hvor der er størst behov for den.

Fælles for dem, som avisen har talt med, er, at de alle er professionelt uddannede turistfører. Med turistføreruddannelsen bliver man diplomuddannet guide, der lærer at arbejde professionelt med at skabe oplevelser og formidle danske samfundsforhold, kunst og

kultur for udenlandske og danske grupper. En turistfører får på uddannelsen først og fremmest en grundig viden om Danmarks historie, kunst, kultur, ny og gammel arkitektur og skoles i formidlingens kunst – kundskaber, som er vigtige for at kunne skabe oplevelser for gæsterne. Uddannelsen, som tages på Roskilde Universitet, er på bachelorniveau i voksenuddannelsessystemet og kan tages på 1 år på fuld tid eller 2 år på deltid. Turistførerne har – især de senere år – i deres uddannelse og arbejde i højere og højere grad fokuseret på bæredygtighed og et sundt miiljø. Turisterne er nu vendt tilbage, og masser af danskere har også haft lyst til at se og høre lidt mere om hovedstaden.

Vil du med turistførerne på tur? Lille Mølle på Christianshavn. Se mere på www.lillemølle.dk eller kontakt Tanya Schlier på tlf. 27262567 Krimiture i København. Se mere på www. Københavnerture.dk eller kontakt Erik Ornebjerghus på tlf. 532589200. Amager Bakke med guide. Kontakt Charlotte Poulsen tlf.: 50553093, mail: charlotte-kbh@din-lokale-guide.dk Havneguide-tur. Se mere på www.havneguiden.nu eller kontakt Henrik Gutte Koch på tlf. 26720999.

Udstilling på veteranfærge ved Krudtløbsvej fra august De mødtes for fire år siden, og fra den 5. august og frem til den 28. august forvandler kunstgruppen Hearts, som de kalder sig, atelieret på veteranfærgen A.L.B til – hvad de benævner som – ”en smuk og farverig udstilling”, som har fået navnet ”I overfladen”. Det er Katja Bjergby, der normalt har atelier på veteranfærgen, der ligger på Krudtløbsvej 13 på Holmen, som kommer til at huse udstillingen. ”Vi er vant til at udstille hver for sig, men denne udstilling er vores første sammen. Her viser vi en bred vifte af individuelle værker

indenfor papir-, tekstil-, skralde- og billedkunst”, fortæller Katja Bjergby. Siden de mødtes for fire år siden, har de mødtes hver måned til sparring og udveksling af idéer. Og en af ideerne er så blevet til deres første fællesudstilling. På udstillingen kan du møde de fem kvindelige udstillere, Maria Blok Hansen, der udstiller papirkunst, Sisse Fog Odgaard, der viser tekstilkunst, Rie Winkler, der viser skraldekunst, Katja Bjergby, der viser billedkunst og skulpturer, samt Hanne Ladegaard, der udstiller tekstilkunst. Abo

Dansk Jødisk Museum genåbner Ombygningen med nyt indgangsparti på Dansk Jødisk Museum, der ligger i Bibliotekshaven lige mellem Den Sorte Diamant og Christiansborg, har trukket ud. Men nu skulle det være nogenlunde sikkert, at den 26. juli åbner museet igen. Det er stadigvæk Daniel Libeskinds arkitektur, der møder dig som det første.

Det nye er, at det allerede møder dig, inden du kommer ind på museet i form af det nye indgangsparti, som Libeskind har tegnet. Dermed fuldender han også det oprindelige værk. Indenfor byder museet på helt nye særudstillinger, som de har forberedt, mens byggeriet har stået på. Jesch

HVORDAN DU KAN HJÆLPE Ved at støtte Bevar Ukraine vil 100% af midlerne gå ubeskåret til hjælpeindsatsen i Ukraine.

STØTTE Du kan støtte Bevar Ukraine med et månedligt bidrag eller med et engangsbeløb.

DONATION

Vi modtager medicinsk udstyr, medicin, mad, hygiejneprodukter etc. Kontakt os for yderligere information og prioriteter.

KONTAKT Bevar Ukraine

FRIVILLIG

Du kan nemt melde dig ind i Bevar Ukraine og gøre en indsats som frivillig.

BevarUkraine.dk bevarukraine @BevarUkraine

mail@bevarukraine.dk www.bevarukraine.dk

ERHVERV Som virksomhed kan I støtte os finansielt eller ved at donere hospitalsudstyr, medicin, hygiejneprodukter og andet.

13

Hver eneste dag ødelægger krigen i Ukraine uskyldige menneskers liv. Hvis vi forener vores kræfter, kan vi stoppe den her krig og dens forfærdelige følger. Lad os Bevare Ukraine sammen!

NØDHJÆLP TIL UKRAINE


14

13. juli 2022

Gerhard Hennings ”Liggende pige” nyder solen på Kastellet Tekst og foto: Jette Ingerslev

Det Indre København er favnet af de gamle voldsystemer, der nu danner parkanlæg ved Tivoli-søen, H.C. Ørsteds Park, Botanisk Have, Østre Anlæg og Kastellet. I disse parker findes talrige skulpturer, både originale og kopier – i vid udstrækning sponsoreret af brygger Carl Jacobsens Legatet Albertina, oprettet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914). På græsplænen mellem Kastellets voldgrav og Grønningen er placeret en legemsstor skulptur, ”Liggende pige”, udført af Gerhard Henning (1880-1967).

Skulpturen

Placeringen – 20 meter fra Kastellets voldgrav med store træer og siv langs kanten - giver en smuk baggrund for skulpturen. På en 50 cm høj sandstenssokkel på 142 x 88 cm ses en bronzeskulptur af en velproportioneret ung, nøgen kvinde, der ligger mageligt hvilende på en 7 cm høj, let uregelmæssig bronzesokkel. Ryggen hviler mod en lille pude. Den unge pige støtter sig til den bøjede højre arm. Hovedet er drejet lidt mod venstre og hviler let ind mod venstre arm, der er bøjet op over hovedet. Den afslappede hånd berører nakken. Det let bølgende, halvlange hår er strøget bort fra ansigtet og falder bagtil i bløde bølger. Ansigtsudtrykket er tænksomt. Blikket er fjernt og dvælende. Munden med ret kraftig underlæbe har antydning af et smil. Nogle vil kalde det et arkaisk smil - lige som hos de skulpturer, der blev fremstillet i Arkadien på Peloponnes før vor tidsregning. Venstre ben er

maksimalt bøjet, mens højre er let bøjet og hviler afslappet mod underlaget. I sin helhed er skulpturen en blanding af stillingskompleksitet, balance og harmoni. På forsiden af soklen findes en bronzeplade med titel, billedhugger, opstillings år 1945 samt ejerne, Københavns Kommune og sponsor, legatet Albertina. På bronzesoklens bagside står: Lauritz Rasmussen/ Broncestøberi – Kvhvn. Et lille kuriosum er fundet i arkiverne nemlig en håndskreven aftale om, at gravearbejde, fundamentering og bearbejdning af soklen skulle beløbe sig til kr. 125,00. Det er muligt at se små forstudier (1914) i terrakotta på Glyptoteket, der også ejer en legemsstor model i kalksten (1942-43). Foran Viby Folkebibliotek i Jylland findes en bronzeafstøbning af ”Liggende Pige”, opstillet i 1958 som gave fra byggeriets arkitekter, ingeniører og håndværksmestre.

Billedhuggeren

Gerhard Henning blev født i Stockholm, men blev uddannet på teknisk skole i København, hvor han efterfølgende var i lære som håndværksmaler. I vinteren 1897-98 tog han til Slöjdföreningens Skole i Göteborg. Her blev den svenske maler Ivar Arosenius hans inspiration til at arbejde med maleri og grafik. I 1909 blev Henning ansat på Den kgl. Porcelænsfabrik, hvor han var ansat til at lave små raffinerede skulpturer i ler og porcelæn. Han interesserede sig tidligt for antikkens kunst og litteratur. Ovids Metamorfoser var således inspirationskilde

i 1879 og kan på flere måder betragtes som en forgænger for Ny Carlsbergfondet. Formålet med Albertina var at rejse skulpturer og statuer i Københavns parker og på byens pladser. Navnet hentyder til Bertel Thorvaldsen, der blev kaldt Alberto i Italien. Legatet har finansieret mindst 25 skulpturer i Ørstedsparken, Østre Anlæg, Kongens Have og på Trondhjems Plads. De sidste midler fra legatet blev brugt i 2002 til etablering af vandinstallation udført af (1926-2004) på pladsen foran Thorvaldsens Museum. I Carl Jacobsens Brevarkiv, Ny Carlsberg Fondet, findes der et righoldigt og digitaliseret materiale om de mange aftaler omkring skulpturerne.

Kastellet

til mange, små kærlighedsgrupper. Venskabet med billedhuggeren Kai Nielsen (18821924) blev et kunstnerisk vendepunkt. Deres fælles studier af Glyptotekets antikke figurer og skulpturer af Constantin Meunier (1831-1905), Auguste Rodin (1840-1917) og Aristide Maillol (1861-1944) gav sig udslag i en større frihed og kunstnerisk udfoldelse hos dem begge to. Henning var en af de mest betydningsfulde billedhuggere i 1900-tallet. Hans kvindeskikkelser havde en enestående frodighed, tyngde og sanselighed. Blandt hans værker kan nævnes ”Danäe” (1927) og ”Stående Pige” (1929) på Statens Museum for Kunst, ”Moderne Pige” (1930) og

”Siddende Pige” (1938) på Glyptoteket. På Vesterbro i Aalborg står ”Gåsepige” (1937) og ved Faaborg Station ”Faaborgpige” (1942). Henning arbejdede i 10 år på sit sidste værk ”Susanne” (1964), der blev opstillet ved Glostrup Hospital.

Albertina

Legatet Albertina blev oprettet på initiativ af brygger Carl Jacobsen

Kastellet - med det oprindelige navn Citadellet Frederikshavn - udgør den nordligste del af Københavns gamle voldsystem. Christian IV påbegyndte forsvarsværket d. 28. oktober 1624, men blev udbygget væsentligt af Frederik III (160970) i forbindelse

med indførelse af Enevælden i 1661, idet kongen ønskede at sikre sig mod ydre og indre fjender. Opførelsen af et kongeligt slot blev dog ikke realiseret. Kastellet var så avanceret et stykke militært forsvarsværk, at det aldrig blev indtaget. Under englændernes bombardementer i 1807 viste anlægget sig dog forældet. Det blev nedlagt som befæstning i 1850’erne, men rummer stadig kontorer og depoter for Forsvaret. De gamle gader, pladser, bygninger, ikke mindst Kastelskirken i barok fra 1704 og Kommandantboligen fra 1725, monumenter og volde kan nydes af menigmand i dagtimerne. Kastellets fødselsdag markeres hvert år på søndagen nærmest den 28. oktober med et ”åbent hus” arrangement (koncerter, udstillinger, rundvisninger m.m.). Sommer-onsdage kl. 19.00 afholdes der militærkoncerter på eksercerpladsen. I Kastelskirken, der også er sognekirke, afholdes jævnligt koncerter.


13. juli 2022

UDSALG

SPAR

31%

15

NØRGÅRD

FANTASTISKE PRISER på alle kendte brands

EKSKLUSIVE SENGE

STRAKSLEVERING på udvalgte senge og sovesofaer Finansier dit køb med

0,-

i renter og gebyr

ORGANIC SENGERAMME

Organic sengeramme i eg naturolie. Inkl. planbunde og Sawana Memory Comfort madras. Excl. gavl og tilbehør. Str. 160/180 x 200 cm. Pris. 31.899.-

NU 21.999.-

Den lille kæde med de STORE kompetencer SPAR

21% VALENCIA SOVESOFA

Prisen gælder kun så længe lager haves

SPAR

Italiensk sovesofa med tilhørende pyntepuder. Robust bed-inside stel og madras i high ressiliant skum. Dess. Degas Dark Blue 014 Udvendige mål: D 87cm B 184 cm. Liggemål: 142 x 197 cm. Pris. 18.999.-

SIGMUND DAYBED

Sovesofaer med æstetik & kvalitet i højsædet

Smart Daybed der hurtig kan laves om til en dobbeltseng eller 2 enkelte senge - med et udslået mål på 160x200 cm. Madrasser er pocket spring. Dess. 580 Navy Blue Incl. 2 puder. Pris 8.210.-

Nu 6.499,-

NU 14.999.-

24% SPAR

50%

Auping Essential ramme

Night Blue, Cool Grey eller Warm Grey m. plan bund & Cresto Madras Medium ( 2 kerner/ 1 Betræk ) Excl. Gavl & Tilbehør. Pris: 32.995,-

HARMONY – BOX

Pocket box med high resiliance skum samt Bamboo 60 mm latex topmadras. Fås i farverne Night blue eller Light grey, excl. gavl og tilbehør.

NU 24.999,-

P

GRATIS KUNDEPARKERING VED ALLE BUTIKKER

Se mere på www.sengekompagniet.dk

Str. 140x200 cm

Pris 13.999.-

Str. 160/180x200 cm

Pris 17.999.-

Nu 6.999.Nu 8.999,-

Rosenørns Allé 18 (ved Forum) Sigrunsvej 18 Gladsaxevej 356 Hovedvejen 135

1634 Kbh V 3400 Hillerød 2860 Søborg 2600 Glostrup

Mandag - fredag Lørdag Søndag Hillerød: Lørdag og søndag

kl. 10.00 - 18.00 kl. 10.00 - 16.00 kl. 11.00 - 16.00 kl. 10.00 - 16.00

* Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Tlf. 33 32 55 21 Tlf. 33 32 55 29 Tlf. 33 32 55 26 Tlf. 33 32 55 28


16

13. juli 2022

STØT UKRAINE STØT MED MOBILEPAY PÅ 924084

STØT MED BANKOVERFØRSEL Reg. nr. 0542 Konto nr. 668633

www.dendanskeukrainekomite.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.