__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GRATIS AVIS

SLUSEHOLMEN • TEGLHOLMEN • HAVNEHOLMEN • KALVEBOD BRYGGE • TOLDBOD • ISLANDS BRYGGE • CHRISTIANSHAVN • HOLMEN • REFSHALEØEN Onsdag-torsdag den 27.-28. januar 2021 · Nr. 114 · 5. årgang

Fitness center på Teglholmen åbnede under corona

Pantsystem får Danmarkspremiere på Bryggen

Brødbar på Christianshavn

Vinterbadernes paradis

Side 5

Side 6

Side 8-9

Side 13

Ny bryggebro skal på tegnebrættet Med flere og flere beboere både på Enghave Brygge og på Islands Brygge syd er det nødvendigt at sætte gang i planerne om en ny broforbindelse over havnen. Af Jesper Schou Hansen

Flere partier vil have en ny bro over havneløbet. Senest er det Venstre i Københavns Borgerrepræsentation, der har henvendt sig til teknikog miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enh.) vedrørende en såkaldt ’stibroforbindelse’ over havneløbet fra Enghave Brygge til Islands Brygge. Og ideen er langt fra ny. Stibroforbindelsen over havneløbet fra Engholmene til Islands Brygge er omtalt allerede i forbindelse med lokalplanerne for Enghave Brygge og for Artillerivej Syd. Der er bare hverken fundet finansiering fra developerne eller afsat kommunale midler til projektet. Faktisk ved politikerne ikke,

hvor meget en broforbindelse til fodgængere eller cyklister vil koste. At der hverken findes tegninger eller en foranalyse bekræfter borgmesterens embedsmænd. I et svar til politikerne skriver embedsmændene således, at første skridt vil være at lave en foranalyse, der er ”indtænkt som en mulig forbindelse i lokalplanerne 494 Enghave Brygge og 410 Artillerivej Syd med tillæg 1-2. Der er ikke inden for disse områder (hverken Enghave Brygge eller Islands Brygge Syd) indgået aftale om medfinansiering eller bidrag fra grundejere”.

Vi må have tal på bordet

For at kunne gå videre med arbejdet, skal der foretages

Din lokale mægler på Havnefronten Vi ved hvad din bolig er værd!

en foranalyse, som ifølge kommunens embedsmænd vil undersøge stibroforbindelsens ruteføring og gennemføre en miljøanalyse, byrumsanalyse og fodgænger- og cykeltrafikanalyse. På baggrund af foranalysens resultater kan der efterfølgende udarbejdes budgetnotat på konkret anlæg af broen. ”Det er rimelig vigtigt, at vi kommer i gang med det arbejde. De to bydele nærmer sig færdiggørelse, og det samme gør Sydhavnsmetroen. Så det vil være nu, vi skal have det her på plads”, siger Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalget Flemming Steen Munch. Til Budget 2021 blev der fremlagt budgetnotat til en foranalyse af stibroforbin-

Der er fuld gang i byggerierne på begge sider af havnen. Men endnu mangler 1,5 millioner kroner til en foranalyse af en cykel- og gangbro. Foto: Havnefrontens arkiv.

delsen, men dengang blev der ikke afsat midler, og derfor vil det kræve, at et af de politiske partier beder om et nyt budgetnotat, der kan indgå i de kommende politiske budgetforhandlinger. Tidligere har de radikales Mette Anneli Rasmussen også talt varm for en stiforbindelse, dog uden at

SALE

få overbevist et flertal om ideen.

Efterspørgslen er der

Det forventes, at en ny cykel- og gangforbindelse mellem Enghave Brygge og Islands Brygge/Artillerivej Syd kan aflaste de eksisterende broforbindelser over havnen (Sjællandsbroen, broen over Sluseløbet og

Bryggebroen). Især Bryggebroen er populær. Her kører mindst 20.500 cyklister, og det vil stige yderligere med udbygningen af Enghave Brygge. En del af cykeltrafikken på Bryggebroen kommer i dag fra Vasbygade/ Vesterbro/Valby, og de kan med fordel benytte en ny bro mellem Engholm og Islands Brygge.

3 FORRETNINGER I CITY AMAGER, ISLANDS BRYGGE AMAGER STRANDVEJ 140E 2300 KØBENHAVN S

Serie 7™ kontorstol

CITY, CHR.HAVN, HOLMEN, KBH. Ø, NORDHAVN DAG HAMMARSKJÖLDS ALLÉ 31 2100 KØBENHAVN Ø FRB., VESTERBRO, SYDHAVNEN GAMMEL KONGEVEJ 146 1850 FREDERIKSBERG C

Bolig

Islands Brygge 81D - 2300 København S - 3287 3080

Torvegade 55-57 | Tlf. 32 57 28 14

København

Lyngby Næstved www.vester-moebler.dk

Holbæk

RING OG FÅ EN SALGSVURDERING ELLER BESTIL PÅ JESPERNIELSEN.DK TLF. 8844 6000 I BESØG JESPERNIELSEN.DK OG FIND HJEM


2

27. januar 2021

DEBAT

Stop jagten på alt privat

LEDER

Af Cecilia Lonning-

I Danmark har private og offentlige tilbud i mange år fungerer godt ved siden af hinanden. Men med den socialdemokratiske regering er et nyt mantra dukket op, og det går ud over en lang række private tilbud, som borgerne både er glade for og bruger på linje med alle andre. Seneste skud på stammen er at forbyde nyetablering af private daginstitutioner og forhindre, at der bliver trukket overskud ud af eksisterende private daginstitutioner. Og på sigt skal alle private børnehaver lukke i deres nuværende form og blive kommunale. Og hvorfor så det? Jo, for det har Socialdemokratiet aftalt med Radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten på Christiansborg. Er det så, fordi de private børnehaver er dårlige, eller der har være historier om, at nogle har tjent store penge på at drive børnehaver – som om der i øvrigt skulle være noget galt med det? Nøh… ikke rigtigt. Det er bare prisen, der betales til den yderste venstrefløj i skikkelse af Enhedslisten. Næste skridt er at få lukket de private børnehaver. Generelt er de private daginstitutioner drevet af folk med et stort hjerte, som gerne vil lave bedre og måske anderledes tilbud til børnene end det offentlige. Typisk mindre institutioner med bedre tid og fokus på trivsels – noget ikke alle kommunale børnefabrikker kan bryste sig af. Så hvis du får brev i e-Boks om, at nu lukker dit barns private børnehave, så er det Enhedslisten, du skal droppe at sende venlige tanker i din aftenbøn. Socialdemokratiet kan nu også godt uden hjælp. Regeringens rødeste minister – Astrid Krag – har gennem en længere periode ført kampagne mod private botilbud, fordi nogle af dem har givet overskud. Ikke at de får flere penge end de offentlige; de er bare lykkedes med at få overskud på dem. Her kan man jo som sædvanlig bruge Ekstra Bladet, der altid er frisk på at kører en misundelseshistorie. Og de havde fundet en ejer af et botilbud, som havde en lige så stor bil som ministeren. Så efter at ministeren gennem en periode – i øvrigt på grimmeste Trump-manér – havde udstillet bostedet, så blev kniven stukket ind. Og så skal de selvfølgelig lukke. Tænk, at nogle har været så dygtige at tjene penge. Så må vi hellere stoppe dem. Så det har ministeren fundet et flertal til i Folketinget. Nu er det ikke kun politikere fra venstrefløjen, der får den ide, at private skal lægges for had. Den ide er der også et par læger på et hospital i hovedstadsområdet, der er kommet på. De gik i et debatindlæg til angreb på landets privathospitaler, som de ikke mente hjalp coronapatienterne. Det gør de heller ikke, for det har regeringen ikke bedt dem om. Faktisk har de private hospitaler foreslået, at de kunne tage endnu flere af de offentlige patienter, som i øjeblikket har fået aflyst operationer i det offentlige. Men den slags, synes en socialdemokratisk regering ikke, er en god ide. Så er det bedre, at patienterne står på venteliste i stedet for at få afhjulpet deres problem. Systemet og ideologien er åbenbart vigtigere end danskernes helbred. Du er måske en af dem, som har fået en quicktest under coronaen. Dem står private virksomheder for, men selvom virksomhederne i løbet af sidste år igen og igen tilbød deres hjælp, så var det først i det sene efterår, at regeringen bøjede sig for presset, for da havde det længe været svært for det offentlige at følge med på testområdet. Et tilbud bliver ikke bedre eller mere tilgængeligt af at være offentligt, og hvis det var, så var der jo ingen borgere, der valgte det private, uanset om det drejer sig om daginstitutioner, skoler, test eller sygehuse. Så kære regering: Stop jeres jagt på private tilbud. Det er ikke til gavn for borgerne. Det er ren ideologi, som burde være begravet sammen med 70’ernes marxistiske paroler.

BROEN

Lad os få en Hafnia-Hal ud på Refshaleøen Skovgaard

Beskæftigelses- og integrationsborgmester (V)

For nylig var jeg ude at besøge multisportshallen Hafnia-Hallen. Hallen, som er en af Nordeuropas største idrætshaller, ligger i Valby og rummer syv forskellige aktivitetsområder med alt fra indendørs fodboldbane til minibaner, sandbaner til beachvolley og beachhåndbold, og en regulær håndboldbane. Og den er voldsomt populær – faktisk har den op imod 500.000 gæster om året. Jeg gik glad hjem fra besøget – og kunne ikke slippe tanken om, at vi burde have en lignende hal i Havnefrontens område. Nordøstamager har Prismen og Hal C, men med det kraftigt stigende antal børn og voksne i området bliver der behov for mere hal- og banekapacitet. I forvejen halter København efter resten af landet, når det gælder idrætsfacilite-

Annonceansvarlig Annoncetelefon: 4242 1491 Paul Kreisby - tlf: 2940 4504 pk@havne-fronten.dk Steen Bindslev - tlf. 2010 1000 Administration adm@havne-fronten.dk Grafiker at@visholm-marketing.dk Skribenter Jesper Schou Hansen, Anita Frank Goth, Mikkel Bækgaard, Finn Edvard, Joan Jensen, Lisbeth Rasmussen, Karl-Johan Røissensten, Jette Ingerslev, Lis Hylander, Sandra Nielsen, Elin Tabitha Hansen, Anders Bo Petersen, Marianne Olsen og Mette Ydebo.

ter, ligesom vi har for få foreningsaktive børn og for lange ventelister.

Lad os udvide

Så burde vi ikke – som et led i den kommende udbygning af Kløverparken eller Refshaleøen – sørge for, at der også blev plads til en lokal ”Hafnia-Hal”? En hal med plads til liv, bevægelse, idræt – både for børn og voksne i organiserede foreninger og for dem, der bare ”dropper ind fra ga-

den” og lejer en bane, låner et bordtennisbord eller bruger nogen af de indendørs forhindringsbaner? Og dermed også undgå at gentage fejlene fra Ørestad og Nordhavn, hvor man i nye byområder ikke fik afsat tilstrækkelig plads til idrætsaktiviteter og foreningsliv? Det vil Venstre i hvert fald gerne arbejde for.

Lynetteholm - Miljøkonsekvensrapport? Af Asbjørn Kaasgaard

Amagergade 4 E 1423 København K

By & Havn har lavet en miljøkonsekvensrapport benævnt Lynetteholm. Trods 700 sider må rapporten betegnes som falsk varebetegnelse, da den kun omhandler jordopfyld-

www.havnefronten.nu • red@havne-fronten.dk

HAVNEFRONTENS REDAKTION Ansvarshavende redaktør Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378 jsh@havne-fronten.dk

Hal C er en ganske glimrende, lille hal på Christianshavn. Men der er brug for meget mere hal- og banekapacitet. Foto: Jesper Duus Stenkvist / Havnefronten.

Redaktion: red@havne-fronten.dk Kontortid: Mandag–fredag klokken 10–16. Deadline: Fredag kl. 10 i ulige uger. Havnefronten udkommer onsdag/torsdag i lige uger. Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk. Udgiver: Medieselskabet Havnefronten. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering af Havnefrontens tekst og annoncer er ikke tilladt. Oplag: 21.394 eksemplarer fordelt på Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen. Distribueres af FK Distribution og egne bude hver 14. dag i lige uger.

Udebliver avisen skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk

ning af et område i Øresund. I rapporten står der, at de øvrige forhold, klimasikring, bydannelse, metro, østlig omfartsvej, havnetunnel, flytning af renseanlæg Lynetten, sandsugning fra Øresund samt finansiering af hele projektet, er udskudt til der foreligger noget konkret. Værst af alt er, at dockportene, der skal klimasikre Køben-

havn i forhold til havvandsstigning og stormflod, udsættes til om 15-20 år (ifølge 2.1 i rapporten). Det må vist med en underdrivelse – og kaldes en ommer. Inden Folketinget vedtager en anlægslov, skal der laves en samlet rapport for hele Lynetteholm-projektet.

Vil du give en hånd med?

På Havnefronten bestræber vi os på at blive en læseværdig lokalavis, der kommer rundt i hjørnerne i vores lokalområde – og fra tid til anden også gerne bag facaden, så vores læsere kan blive lidt klogere. Det kræver en hel lille hær af frivillige til at få det til at hænge sammen. Så har du lyst til at give en hånd som fotograf, skribent, sælge annoncer eller distributør af avisbundter til butikker og cafeer m.m., så hører vi rigtig gerne fra dig. Har du kun begrænset tid, så hører vi gerne fra dig alligevel, for selv om du kun har en time her eller der, så er der altid plads til en til, der har lyst til at give en hånd med. Er det noget for dig, så send os en e-mail på adm@havne-fronten.dk

Tilmeldt pressenævnet


27. januar 2021

DEBAT

Nye beton-problemer på Bryggens Bastion skal undersøges Af Finn Rudaizky,

Spidskandidat for Dansk Folkeparti og medlem af Teknik- og Miljøudvalget

På et hjørne af Islands Brygge er Bach Gruppen i gang med flere byggerier – med Njals Tårn som det højeste. Og det går ikke særlig godt med byggerierne. For i det ene er der problemer med

betonfundamentet, ligesom der er problemer med bæreevnen i de søjler, som også er en del af byggeriet. Derfor vil Dansk Folkeparti undersøge yderligere byggefelter, som Bach Gruppen arbejder med. Jeg er alvorligt bange for, at der kan være flere problemer. Som bekendt er der svindlet med oplysningerne om betonen under det 86 meter høje “Njals Tårn”.

Vi mangler imidlertid at få ordentligt styr på de nabobyggerier på byggefelterne E og F, som de er gået i gang med. Hvordan står det til der? Jeg har derfor sendt spørgsmål afsted til den ansvarlige borgmester for at få klarlagt problemerne. Jeg forstår i øvrigt ikke, at den ansvarlige borgmester fra Enhedslisten, Ninna Hedeager Olsen, ikke allerede af egen drift har fået styr på det.

Vi ser det her som en meget alvorlig sag. Vi er nødt til at komme helt til bunds i den. Vi skal ikke have skandalebyggerier stående på Bryggen, som vi risikerer i værste fald vil medføre sammenstyrtninger eller alvorlig personskade i fremtiden. Det må vi have styr på. Hellere nu end vente på, at der måske viser sig problemer om 20 eller 30 år. Så derfor har jeg bedt om, at vi får skriftlig dokumentation for, hvil-

ken beton der er brugt til de andre bygninger, som de er i gang med. Jeg har også bedt om, at materialeprøverne tages af uvildige og ikke af Bach Gruppen selv - eller Bach Gruppens egne rådgivere. Når vi får svaret, så vil jeg sikre mig, at der bliver fulgt op på eventuelle problemer.

Christianshavns Lokaludvalg kritisk overfor Lynetteholmen En høring om adgangsveje og jordopfyldning af Lynetteholmen får kritiske ord med på vejen af Christianshavns Lokaludvalg. I et 12 sider langt høringssvar kritiserer lokaludvalget, at høringen kun er kommet til at omhandle konstruktion af øen med ny adgangsvej og overskudsjord og opfyldning af området. Ifølge lokaludvalget burde man have taget de øvrige dele af Lynetteholmen såsom klimasikring, byudvikling og infrastruktur

med i høringen, fordi de er integrerede elementer i projektet. Det mener lokaludvalget er skævt, og det derfor er vanskeligt at få indsigt i en egentlig miljøkonsekvensvurdering, når samtlige af de komponenter, der udgør formålet med Lynetteholm, ikke er med i høringen. Især de manglende dele omkring klimasikring bekymrer udvalget. Ikke mindst fordi Christianshavn vil være truet af oversvøm-

melser. Derfor efterlyser lokaludvalget i høringssvaret, at man snarest igangsætter arbejdet omkring de såkaldte ’dock-porte’, som kan lukke for indsejlingen til Københavns havn. Høringen blev afsluttet den 25. januar 2021. Jesch Lynetteholmen er i høring – men at tage delene i små bider møder kritik fra Christianshavns Lokaludvalg. Illustration: By & Havn.

Noma holder åbent i Popl på Christianshavn med salg af takeaway burgers Der går lige lidt tid endnu, inden du kan kaste dig ud i at prøve flere at byens kulinariske tilbud. Det gælder også hos en af havnefrontens flere Michelinstjerne-restauranter, nemlig Noma. Igennem coronakrisen har man blandt andet afprøvet salg af burgers som takeaway – resulterende i timelang kø. Og siden lukningen af restaurant 108 er der åbnet både et bageri – se midteropslaget – og burgerrestauranten Popl. Og den gode nyhed er, at burgerrestaurant Popl netop

er genåbnet med takeaway. Popl har åbent fra onsdag til søndag fra kl. 12.00 til udsolgt. Men man kan forudbestille, så man selv kan vælge afhentningstidspunkt og undgå eventuel kø. I tillæg til cheeseburgeren og vegetarburgeren, som blev lanceret under ’burgersæsonen’ på Noma, har holdet på Popl udvidet sortimentet, så der nu også er forskellige slags tilbehør, som bl.a. fås som del af en ’combo’. Jesch

Vil du VÆRE

AVISBUD? Vil du være avisbud på Havnefronten, så kontakt os på: Manglendeavis@havne-fronten.dk Vi mangler bude til ruten på

Sluseholmen

3


4

27. januar 2021

Stort antal anholdelser på Christianshavn Af Jesper Schou Hansen

Lukningen af dele af Christiania som følge af corona-situationen har fået diverse ”lykkeriddere” til at forsøge sig med hashsalg i andre dele af Christianshavn. Med svigtende held. For mere end 70 af pusherne har det ført til anholdelser og sigtelser. Der fortæller politiinspektør Tommy Laursen til Lokalavisen Havnefronten. Ifølge ham så er lukningen af områderne på Christiania sket i fuld forståelse med Christiania

og Fonden for Christiania. I stort omfang er det således heller ikke de etablerede pushere fra Christiania, som politiet støder på. ”Det er nogle lykkeriddere, der dukker op med 30 gram, som de prøver at skyde af, fordi de kan se, at Christiania er lukket. Mens det tidligere mest var de nærliggende gader omkring Christiania, der blev handlet i, så har det i dag spredt sig. Vi ser kunder stå i kø og vente på, der kommer en pusher. Men ofte bliver de mødt af civile betjente”, fortæller Tommy

Laursen, der også kan oplyse, at ikke bare bliver pusherne anholdt og sigtet – kunderne får også en bøde. Er det første gang, de tages for at købe hash, er bøden på 2000 kroner.

Flyttet væk fra staden

Mens man tidligere forholdsvis let stødte på pushere på voldene omkring Christiania, så har der denne gang kun været lidt handel på voldene. ”Der er ingen blade på træerne, så vi kan se det hele. Vejret har

også været skidt – hvis man stå der i mange timer og sælge”, konstaterer Tommy Laursen. Ifølge ham så er der også god hjælp at hente hos mange borgere. De ringer simpelthen til politiet og fortæller, hvor pusherne står. ”Vi er heldigvis hjulpet af gode borgere, der ringer, når der sker noget nyt i deres lokalområde. Så rykker vi ud. Så folk skal bare ringe på 114, hvis de spotter handel med euforiserende stoffer”, siger Tommy Laursen, der også fortæl-

ler, at politiet bruger både civile betjente og den uniformerede del. Frem til fredag var der i denne uge 73 sigtede, ligesom cirka 100 personer havde fået bøde for besiddelser – og endelig havde politiet beslaglagt 150.000 kroner i kontanter– sagerne er primært fra området omkring Christiania. Opholdsforbuddet i Pusher Street og Green Light District blev onsdag forlænget, så det foreløbigt gælder frem til og med den 27. januar 2021.

Kommunen beklager – men belysning mellem Bryggebro og Cykelslangen trækker ud de mørke på pladsen foran Aller på Havneholmen. Jeg synes, at det er noget sjusk, at man ikke kan få de mest simple projekter på plads uden hele tiden at lave nye tidsplaner”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Af Jesper Schou Hansen

Politikerne havde egentlig aftalt, at der med udgangen af 2020 skulle være etableret belysning på cykelstien forbi Allers hovedkvarter mellem Bryggebroen og Cykelslangen. Den korte strækning henligger i vintermånederne i totalt mørke, så både cyklister og fodgængere har svært ved orienterer sig i den mørke årstid. Teknik- og Miljøforvaltningen lovede også sidste år, at det ville komme på plads i 2020. Men forvaltningen erkender over for Lokalavisen Havnefronten, at endnu en tidsplan er skredet for dem. ”Status er, at der er bestilt mast og armaturer. Der er p.t. en mindre udfordring med det nye fundament, der gør, at monteringen af belysningen ikke påbegynder så tidligt, som vi havde regnet med (i begyndelsen af året, jf. tidl. svar), men i marts 2021”, oplyser forvaltningen i et svar til Havnefronten.

Problem i mange år

Bryggebroen og Cykelslangen får først belysning til maj. Foto: Viroj Jienwatcharamongkhol / Havnefronten.

Forvaltningen understreger i deres skriftlige svar dog, at montering af belysning stadig bliver afsluttet inden for den reviderede tidsplan. Den fik Teknik- og Miljøudvalget leveret i maj 2020. Heraf fremgik det, at

Burchhardts Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

www.burchhardt.dk

projektet var klar senest i maj 2021. Det var Venstre, der havde rejste sagen og fik de øvrige partier med på at få bevilget pengene. Derfor ærgrer det også Venstres borgmester Cecilia Lon-

ning-Skovgaard, at det ikke går hurtigere med at få belysninger på plads. ”Jeg har undervejs haft rykket Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten, for hvad der sker i sagen. Og

selvom der er tale om en cykelvej og det særligt for børnefamilierne er vigtigt med tryghed, så har det åbenbart ikke haft hendes store interesse. I hvert fald kan man i de mørke vintermåneder fortsat køre i bulder raven-

Testamente

PROFESSIONELT

RENGØRINGSFIRMA

Hvem vil du sikre?

TesTamen Ægtefæller, samlevende og enlige – de fleste har behov for testamente.

Rengøring i private hjem · Erhvervsrengøring Flytterengøring · Vinduespudsning

Husk servicefradrag i 2021 er kr. 25.000 pr. person

T: 52 300 300 • www.servicecity.dk

Det er efterhånden mange år siden, at borgerne begyndte at gøre politikerne opmærksomme på den mørke strækning. Daværende medlem af Teknik- og Miljøudvalget og nuværende borgerrepræsentant Niels E. Bjerrum (Soc.) fik i første omgang forvaltningen overtalt til at opstille en trafikkegle med reflekterende overflade, så man kunne få øje på den helle, der adskiller cykelstiens to spor midt på pladsen. Trafikkeglen med refleksfunktionen var ingen større succes og forsvandt flere gange. Nu skulle datoen for belysningen så hedde maj 2021.

Lars LarsMichael Michael Randskov Randskov lmr@cityadvokat.dk lmr@cityadvokat.dk Tlf. Tlf.26 26 12 12 53538181

Gratis uforpligtende møde på • Hvem vil du sikre? mit kontor eller hos dig. • Ægtefæller/samlevende/enlige og specialist i arv, -Advokat de fleste har behov for testam testamente, dødsbobehandling, fremtidsfuldmagter • Book eller aftaloggratis uforplig ægtepagter.

Chr. Hansensvej 5 • Svin 7 • Ho GothersgadeVed 137, 5. tv.Faurgården Lyngby Hovedgade 62, 2. th. 10 • Asn 1123 København Vestervangen 2800 Kgs. Lyngby


27. januar 2021

Åbnede fitnesscenter på Teglholmen midt i corona-krise Af Jesper Schou Hansen

Det er måske ikke det mest optimale tidspunkt at åbne et fitnesscenter på. Det erkender Eva Behrmann, der står bag nystartede Level Fitness på Teglholmen. ”Da jeg startede, var der ikke skyggen af nogen corona-epidimi, og jeg havde arbejdet længe med planerne, set efter lokaler, fundet investorer og potentielle kunder. Så selvom coronaen var der fra starten, så var det nu”, fortæller Eva Behrmann. I begyndelsen ramte de forskellige sanktioner ikke så hårdt som i dag. Mest fordi hele konceptet er baseret på træning i små grupper med max 12 personer plus træner på holdet. ”Så da forsamlingsforbuddet lød på 10 ialt, skulle vi nedsætte holdene med tre, hvilket ikke gjorde den store forskel for forretningen - og jeg er sikker på, at vores medlemmer kun syntes, det var dejligt med endnu mere personligt fokus”, siger Eva. Hen over sommeren gik det rigtig fint – og når man ikke måtte træne inde, var udendørstræning et fint alternativ. Men i takt med tiden, voksede antallet af medlemmer, så den seneste nedlukning ramte hårdt. ”Da vi er en nyopstartet virksomhed, har vi ikke

Eva Behrmann blev ramt af corona-krisen fra starten. Humøret er dog stadig højt. Foto: Palle Bo Nielsen / Havnefronten.

muligheden for hjælpepakker, og vores overlevelse har udelukkende været i hænderne på vores medlemmer. Vi har verdens bedste medlemmer, et stærkt fællesskab, som alle kæmper for Levels Fitness”, fortæller Eva.

Støtte fra medlemmer

I forbindelse med 2. nedlukning indsamlede trofaste medlemmer over 10.000 kroner på kun få timer – indsamlingen gik til at leje p-pladser i p-huset ved siden af. Planen var at forsæt-

te vores holdsessioner under afdækning. Men trods vejledning af coronalinjen mv. blev vores ide om træning i p-huset lukket, inden vi overhovedet gik i gang. Så var det ud i regnen igen. ”Jeg har flyttet flere tons fitness udstyr tur/retur utallige gange siden maj – det bliver man lidt træt af – modstand er der nok af, men vi kan brokke os eller omstille os – i Levels Fitness, der omstiller vi os”, fortæller Eva. ”Derfor har vi skabet Le-

vels Homegym, som gør, at alle medlemmer stadigvæk kan tilmelde sig hold via vores app etc. så jeg kan se alles navne til hver eneste live session – og på den måde coache hver enkelt deltager på deres puls – jeg kan altså se, om de træner hårdt nok på hjemmefronten”, fortæller Eva.

Medlemmer i hele Danmark

Levels Homegym virker, og derfor kommer der nu nye med fra hele Danmark.

”Med to hold dagligt og egen træning er jeg oppe på 18 timer ugentlig træning. Min krop er efterhånden ved at være træt”, fortæller Eva, der selv har været professionel proces trainer i ni år, trænet professionelle bodybuildere og sportsudøvere til både DM, EM og flere internationale konkurrencer verden. Hendes personlige rejse er også baggrunden for Levels Fitness og er skabt på baggrund af erfaringen med at gøre mål og resultater tilgængelig for alle - ikke kun dem, der har råd til en personlig træner. ”Levels Fitness er et konceptbaseret træningscenter, hvor vi fokuser på teknik, form og resultater. Vi udfylder gabet mellem de billige ”gør det selv fitness løsninger” og så den omkostningsfulde personlig træning. Det samme er gældende for Levels Homegym, og vi har allerede nu flere i gang på virtual bootcamp, hvor de også får personlige kostplaner og løbende formtjek og samtaler. Efter omstændighederne klarer vi os, men ærlig snak så sover de færreste fitness-ejere vel godt om natten disse dage.

Træning og kost

kulturtilbud og inspiration, og det er svært at presse ind på 1. salen på Christianshavns Torv. Pakhuset Gammel Dok i Strandgade 27 står delvist tomt, fordi Dansk Arkitektur Center er flyttet til Blox. Det rummer muligheder. Bygningen vil potentielt kunne danne rammen for

et nyt folkebibliotek, og på grund af bygningens størrelse og placering vil man potentielt kunne kombinere biblioteket med kulturhusfunktioner samt forskellige vandaktiviteter. Og derfor har politikerne – på foranledning af løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen – besluttet, at den mu-

lighed skal undersøges. Politikerne har længe haft fokus på at flytte biblioteket til, hvad man kalder en mere central placering i bydelen. For et par år siden var en flytning til Papirøen i spil og blev henvist af Kultur- og Fritidsudvalget til forhandlingerne om budgettet. Siden kom den svenske

kulturinstitution Fotografiska ind i billedet i et muligt partnerskab, men det projekt kom heller ikke med i budgettet. Og siden har sagen stået noget stille. Nu forsøger politikerne så igen. Næste skridt er, at Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger mulighederne for at benytte Gam-

mel Dok på Christianshavn til at etablere et nyt bibliotek som erstatning for det nuværende Christianshavns Bibliotek. Resultatet af undersøgelsen skal forelægges Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2021. Om det så denne gang bliver til noget, må tiden vise. abo

“Weekendredaktionen”

Elegant sødme med klare noter af rosiner og tung chokolade.

med Finn Edvard og Boris de Freitas.

Kom ned og smag den.

Se os på YouTube og Facebook

Nu kr.

Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05

Du kan læse mere om Eva og centeret på levelsfitness.dk, ligesom du kan følge dem på facebook.com/LevelsFitnessdk. Du finder Levels Fitness på A.C Meyers Vænge 142 på Teglholmen.

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden:

Fantastisk 10 års Panama rom

299,-

Det handler ikke kun om motion – men også om kost og motivation. Det kan de godt skrive under på hos Level Fitness. ”Vores mission er at forbedre danskernes livsstil, derfor er alle vores træninger ekstremt effektive og stærkt vanedannende. Vores medlemmer elsker at træne og gør det regelmæssigt og konsekvent – det samme gælder med kosten. En vedvarende livsstilsændring kræver vejledning, motivation, coaching og et stærkt fællesskab for at komme i mål”, fortæller Eva Behrmann, der har de opdaterede tilbud liggende på virksomhedens hjemmeside. Der kan man også orientere sig om de øvrige tilbud og hvilket udstyr, man kan bruge, når det fysiske fitnesscenter igen får lov til at åbne som normalt. Hvornår det bliver, ved Eva Behrmann lige så lidt om, som alle vi andre. ”Vi glæder os til at være tilbage i lokalerne igen som normalt – og der er stadig plads til nye ansigter. Det gælder, uanset om man skal starte fra et ikke eksisterende niveau, eller man bare leder efter et nyt træningscenter og i forvejen er rutineret”, fortæller Eva Behrmann.

Du har måske hørt det før.

Skal Christianshavns Bibliotek flyttes? Der bliver igen gjort forsøg på at få flyttet Christianshavns bibliotek. Opfattelsen hos både politikere, Christianshavns Lokaludvalg og flere brugere har været, at de nuværende lokaler er utidssvarende og ikke skaber rammerne for et moderne bibliotek. Der bør nemlig være plads til fordybelse,

Træffes døgnet rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66 Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup www.drachmannbegravelser.dk

5


6

27. januar 2021

Retursystemet Bykop får danmarkspremiere på Islands Brygge

Vi elsker kaffe, og i disse Covid19-tider er vores sociale eskapader ofte koblet sammen med kaffe – afstandskaffe naturligvis. Nu får Islands Brygge som den første bydel i Danmark den nye Bykop, der er et retursystem, hvor du afleverer to-go kaffekoppen retur efter brug, så den kan blive genbrugt. Tekst og foto: Af Elin Tabitha Hansen

Vi mødes nede på hjørnet, hvor vi køber en lækker kaffe to-go, og derefter slentrer vi en tur langs havnen eller på Fælleden med den duftende kaffekop, mens vi får sniksnakket med hinanden eller blot nyder friheden uden for hjemmets fire vægge. Kaffe er hyggeligt, kaffe bruger vi til et fælles frirum, og det er godt. Men al den takeaway kaffe efterlader en masse engangskopper i de overfyldte skraldespande på Islands Brygge. Ideen til at skabe retursystemet Bykop begyndte at spire for snart et år siden hos de unge iværksættere Marlene Kunov og Sarah Ander-

sen, og den 11. februar i år sendes de første 1000 Bykopper i omløb på Island Brygge. Bydelen er udvalgt til den første tredages test, fordi der her er mange cafeer med takeaway, og der er mange mennesker på tur, hvilket har været årsag til overfyldte skraldespande med to-go kopper på toppen. “På Islands Brygge kan vi se et flow, hvor mennesker køber en kop kaffe to-go, de nyder kaffen, de nyder Bryggen, og derefter går de hen og afleverer koppen retur hos en cafe eller i en Bykop-returboks, hvorefter koppen kan genbruges”, siger Sarah Andersen.

Fem kroner i pant Lignende

retursystemer

kendes fra f.eks. Tivoli og Roskilde Festival, og du betaler fem kroner i pant på Bykoppen, som tilbagebetales hos de steder, der indgår i ordningen. Disse cafeer, kaffebarer og bagerier kan genkendes på et Bykop-klistermærke på døren, og der findes et online kort på Bykop.dk med en oversigt over de forskellige retursteder. ”Bykoppen er desig-

Træt af skæve tænder? Vi kan hjælpe dig til en pænere tandstilling med en enkel og hurtig tandregulering. En skæv tand, for store mellemrum mellem tænderne eller en uregelmæssig tandstilling. Der kan være mange årsager til, at du ikke er helt tilfreds med dit smil.

Bestil tid til en uforpligtende samtale, så vi sammen kan se på dine behov og vores muligheder for at give dig et smukt smil. Vi benytter Invisalign, som er gennemsigtige skinne tilpasset netop dig og dit behov. Din tandregulering vil tage mellem tre og seks måneder afhængig af, hvor omfattende din regulering er. Den gennesigtige skinner tager du kun af, når du spiser og børster tænder.

tandlægen.dk Islands Brygge Kigkurren 8 G, 1. Kbh S tel: 32 57 75 44 islandsbrygge@tandlaegen.dk

net til at være genkendelig, lækker og cool, så man ikke får lyst til at smide den ud, men den skal heller ikke med hjem og stå på hylden. Bykoppen skal tilbage i retursystemet, for at den får lov til at leve”, siger Marlene Kunov, der har designet koppen. De specialdesignede togo kopper giver en bedre kaffeoplevelse end de konventionelle papkopper, og når koppen bliver returneret, sørger cafeen for at vaske den. Kopperne er produceret af en ren plasttype, som kan holde til op til 500 vask. Jo renere et plastmateriale er, jo større er genanvendelsespotentialet, og Bykopperne genanvendes til andre formål af den danske producent, når livet som Bykop er slut. Der er ikke fare for coronasmitte, da beskidte kopper ikke kommer i kontakt med rene kopper.

En del af et større fællesskab

Marlene og Sarah er rørende enige om, at deres største

Marlene Kunov og Sarah Andersen ønsker, at mange vil prøve Bykop, der starter på Islands Brygge 11. februar 2021, blandt andet hos Egils Deli

ønske for Bykop-konceptet er at skabe et fællesskab. Et fællesskab både mellem cafeer, kaffebarer samt bagerier og mellem forbrugere om at have denne genbrugskop. De ønsker med Bykop at gøre grøn omstilling let for alle og inspirere til at tænke mere grøn omstilling i dagligdagen. Kødbyen og Frederiksberg er de næste bydele, hvor Bykop udrulles, og målet er, at hele Kø-

benhavn skal være med i fællesskabet omkring retursystemet med Bykopperne.

Følg Bykop online og test Følg @Bykop_danmark på instagram eller Facebook, hvor sløret løbende bliver løftet for flere steder, som kommer med i retursystemet Bykop. Fra den 11. til den 13. februar 2021 kan du teste Bykop hos: Egils Deli, Il Buco og Emmerys på Islands Brygge.

Byggeriet af skolen i Kødbyen er startet Havnefronten får en ny skole, når den nuværende Gasværksvejens Skole flytter ind i Kødbyen. Skolebyggeriet er lige gået i gang. Visionen med byggeriet er, at skolen kommer til at indgå i en sammenhæng med Kødbyen, hvor udearealerne glider sammen med kvarteret. Skolegården bliver derfor åben for adgang udefra, ligesom skolens faciliteter også skal bruges til fritidsaktiviteter. Den nye skole får eget

produktionskøkken i form af en madskole, hvor der hver dag bliver lavet sund, økologisk mad til eleverne. På madskolen deltager eleverne på skift i madlavningen, og køkkenet indgår i undervisningen på skolen, hvor børnene lærer om fødevarer, madspild og sunde madvaner. Skolen får også en stor idrætshal på 20 x 40 meter, som i modsætning til en almindelig idrætssal kan rumme mere pladskrævende

idrætsaktiviteter og arrangementer både i og uden for skoletid. Både madskolen og idrætssalen kan bruges af foreningslivet uden for skoletid. Kødbyens skole placeres på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade ud mod Dybbølsbro og bliver derved en markant og synlig afslutning på Den Hvide Kødby. Jesch


27. januar 2021

Får din økonomi den opmærksomhed, du fortjener? Hos Ringkjøbing Landbobank København får du kompetence, handlekraft og ordentlighed. Sådan har det været siden 1886. Hvad mere har du brug for?

Jacob H. Christensen 9633 5257

Christian Holdt 9633 5247

Heine Frederiksen 9633 5255

Jakob Høst 9633 5246

Jan Rysholt 9633 5254

Lene Hoff 9633 5252

Louise Kjærulff 9633 5245

Mark Lorentzen 9633 5253

Merete Rosenbeck 9633 5242

Mette Bindesbøl 9633 5244

Patrick Joost Vergo 9633 5251

Tine Amlund Henriksen 9633 5256

Linde Bonde 9633 5243

Ring direkte og aftal et uforpligtende møde

Ringkjøbing Landbobank København Frederiksborggade 1, 1.th · 1360 København K · Tlf. 96 33 52 40 landbobanken.dk/kbh

7


8

27. januar 2021

Surdejsbrød og bagværk i verdensklasse:

Hart-core bagerb brødbar på Christ Siden åbningen for to et halvt år siden har Hart Bageri på Frederiksberg været kendt som et af byens - ja, måske endda et af verdens - bedste bagerier. Nu har bageren Richard Hart og hans folk åbnet en afdeling på Christianshavn, hvor bagerbutik møder barstemning i lokalerne, der før husede 108’s kaffe- og vinbar. Tekst og fotos af Mikkel Bækgaard

Et brød er ikke bare et brød. Overhovedet ikke. Brød er kærlighed, håndværk, videnskab og masser af passion. Og så kræver det, at man øver sig og prøver igen og igen. Og så - i det mindste en sjælden gang af og til bliver resultatet perfekt. Sådan er det med brød, hvis man spørger den engelske bager Richard Hart. Han har de sidste par år drevet det ekstremt roste - og temmelig berømmede - Hart Bageri på Frederiksberg. Her løftede han sammen med sine folk surdejsbrødet til nye højder og fik folk til at stå i lange køer for at få fat i det og de andre lækkerier, der kom ud fra bageriet. Og nu har Richard Hart udvidet forretningen med

en brødbutik og bar på Christianshavn, i den fjerne ende af Strandgade i de lokaler, der indtil sensommeren husede 108’s kaffe- og vinbar. “Vi har længe kunnet producere mere i vores bageri, end vi rent faktisk kunne sælge på Frederiksberg. Så da 108 lukkede, og vi blev tilbudt at overtage kaffebarens lokale, så slog vi til. Det var ellers ikke meningen, at Hart Bageri skulle være en kæde”, fortæller den engelskfødte bager, da Havnefronten møder ham i den nye butik i Strandgade.

Surdejsbrød skal passes og plejes

Yndlingsbagværket og omdrejningspunktet for Richard Hart og hans bageri er surdejsbrødet, som der ryger virkeligt mange over

disken af hver dag. Det er et brød, der kræver omsorg og håndværk for at lykkes til perfektion - og en surdej, der skal passes og plejes og fodres flere gange om dagen. “Vi har virkelig lavet mange forsøg med brødet, og da en surdej er en levende organisme, bliver brødet også altid lidt forskelligt. Man skal virkelig være opmærksom på omgivelserne, temperaturer, fugtighed og alt sådan noget. Og nogle dage er vi så heldige, at brødet er helt, helt perfekt”, siger Richard Hart. Også melet betyder meget, og Richard Hart og hans folk har rejst rundt i verden og forsøgt at finde det bedste mel til formålet. Her er valget faldet på mel fra Italien, der er lavet af hvede, der er hårdere end det mel,

vi producerer i Danmark. For selvom dansk hvede er virkelig godt, så fungerer det ikke til den type langtidshævet surdejsbrød, som Richard Hart bager: “Kornet får ikke nok sol i Danmark, og så bliver det blødere. Og når kornet er blødere, så kan det ikke hæve lige så længe, som vi gerne vil have det til. Derfor får vi vores mel fra Italien, hvor kornet har fået langt mere sol og derfor er langt hårdere”, forklarer han.

Chefbager hos amerikansk rockstjernebager

At bage surdejsbrød af høj, høj klasse er bestemt ikke noget, som Richard Hart bare har lært fra den ene dag til den anden. Og så har han lært fra de bedste. Inden han kom til Danmark, for blandt andet at bage brød til Noma og åbne Hart Bageri, var han chefbager på Tartine Bakery i San Francisco, et af verdens mest berømte bagerier, som rockstjernebageren Chad Robertson står bag.


27. januar 2021

butik og tianshavn kardemommeboller er en af topsælgerne”, forklarer han.

Man kan få små brødserveringer med fx nogle af de bedste pølser og oste, vi kan opdrive. Og man kan få et glas vin eller en cocktail. - Richard Hart -

Chad Robertson er verdensberømt for sit surdejsbrød og en ekstremt kompliceret opskrift, beskrevet i bogen ‘Det Gode Brød’ - en bog, der i øvrigt er svær for danske amatørbagere at bruge, mener Richard Hart: “Mange af de typer mel, der er omtalt heri, er mel, du kan få i San Francisco, men ikke nødvendigvis i København. Så derfor er det svært at bage præcist det brød”, siger han med et smil om sin læremesters berømte bog.

Masser af dansk inspiration

Selvom melet er Italiensk, erfaringen fra San Francisco og bageren selv er engelsk, er der dog også masser af dansk bagerhåndværk hos Hart. Her er nemlig mas-

ser af dansk wienerbrød og dansk traditionelt bagværk på hylderne - lavet på den allerbedst tænkelige måde og af de ypperste råvarer. “Når nu vi driver et bageri i Danmark, så lytter vi selvfølgelig til, hvad danskerne kan lide, og forsøger at bage de kager og brød, som danskerne kan lide. Og så prøver vi selvfølgelig at gøre det, så det er så godt, som det overhovedet kan være”, siger Richard Hart. Dermed er der på hylderne blandt andet spandauere i mesterklasse, fastelavnsboller og kardemommeboller, der er så gode, at de næsten får tårerne frem hos Havnefrontens udsendte. “Vi opdagede for eksempel, hvor glade danskerne er for kardemomme - og vores

Barstemning med vin og cocktails

Hvor bageriet på Frederiksberg i høj grad er en ren bagerbutik, forsøger Richard Hart at gøre det nye sted på Christianshavn til mere end det. Stedet hedder officielt Hart Brød + Bar, og det er netop, hvad det er. For når coronasituationen igen tillader det, er det også muligt at sætte sig ned og nyde en bar-agtig stemning - også om aftenen: “Man kan få små brødserveringer med fx nogle af de bedste pølser og oste, vi kan opdrive. Og man kan få et glas vin eller en cocktail.

“Vi har længe kunnet producere mere i vores bageri, end vi rent faktisk kunne sælge på Frederiksberg. Så da 108 lukkede, og vi blev tilbudt at overtage kaffebarens lokale, så slog vi til. - Richard Hart -

Min hustru driver en te-forretning, og med udgangspunkt i te laver vi en række virkelig gode cocktails, som man kan nyde hos os. Og så kan man selvfølgelig også sidde og få en god kop kaffe og lidt morgenmad”, siger han. Dermed er der lagt op til, at Hart Brød + Bar bliver et af de helt store tilløbsstykker på Christianshavn, når verden igen åbner mere op. Ja, faktisk er stedet allerede nu - selvom butikken pt. kun må sælge brød ud af huset ganske velbesøgt. Således er der kø ud af butikken, da Havnefronten kigger forbi en mandag eftermiddag ved femtiden, hvor mørket ellers har sænket sig over havnen.

Hart Brød + Bar Bagerudsalg og bar på Strandgade 108 på Christianshavn med brød og kager fra Hart Bageri. Stedet tilbyder også brødserveringer, vin udvalgt af Nomas sommelier, og cocktails lavet med te. Prøv især det berømte surdejsbrød, kardemommebollerne og de intet mindre end forrygende sesamcookies. www.hartbageri.com

9


10

27. januar 2021

Frederik belønnet som helt for usædvanlig brandslukning i Lynettehavnen 26-årige Frederik Erk var i efteråret på vej ind til Margretheholm Havn på Amager i en RIB-båd, da han observerede røg fra Sejlklubben Lynetten. Frederik fik lynhurtigt og egenhændigt slukket ilden i en brændende sejlbåd og er nu blevet belønnet af Københavns Politi. Af Lis Hylander

Det var en lun septemberdag i 2020, da den 26-årige Frederik Erk på egen hånd udførte en så usædvanlig brandslukning, at Københavns Politi nu har besluttet hædre ham for en helt ekstraordinære indsats. Frederik er til daglig servi-

celeder på Ungdomsøen – Middelgrundsfortet – hvor han bor sammen med sin kæreste. I september sejlede han som så ofte før sin gummibåd – en såkaldt RIB-båd – ind til Margretheholm Havn for at hente en flok passagerer til Ungdomsøen. Allerede ved Refshaleøen på vej ind i havnen observerede han

røg fra Sejlklubben Lynetten. Det viste sig, at der var gået ild i en 35-fods sejlbåd.

Alternativ slukning

Frederik sejlede over til den brændende båd og fortøjede sin egen båd til en stolpe i havnen. Trods varmeudstrålingen fra den brændende båd lykkedes det

Frederik at trimme RIB-bådens motor, hvilket betyder, at han halede motoren halvt op, så propellen stadig var i kontakt med vandoverfladen. På den måde kunne han sprøjte vand over på den brændende båd. Og det lykkedes ham uden hjælp fra andre at slukke branden, inden den bredte sig til andre både i havnen. Da brandvæsnet ankom, var ilden slukket, og Frederik kunne sejle sine gæster med tilbage til Ungdomsøen. Politidirektør Anne Tønnes siger i sin begrundelse for at be-

lønne Frederik Erks heltedåd, at ”han formåede ene mand at slukke en kraftig brand, som ellers let kunne have spredt sig til omkringliggende både. Han udviste stort heltemod i situationen, og både jeg og de betjente, som blev kaldt ud til stedet, er meget imponerede over hans kreative og resolutte brandslukningsmanøvre”. Med hæderen følger en check på et tusind kroner.

Københavns nye naturområde på Prøvestenen Syd forlænger åbningen Af Anders Bo Petersen

Egentlig skulle der lukkes for adgangen til Prøvestenen Syd, efter at naturområdet i en prøveperiode har været åbnet for offentligheden. Men nu forlænger By & Havn prøveperioden frem til sommeren 2021. Siden i sommer har Prøvestenen Syd været åben for offentligheden. Testperioden udløb ved årsskiftet, men det er nu besluttet, at området fortsat vil have offentlig adgang frem til sommeren 2021. Det skriver By & Havn. Den fortsatte åbning af området er et resultat af samarbejdet mellem By & Havn, Amager Øst Lokaludvalg og foreningen Prøvestenens Natur- og Fritidsforening. Den offentlige adgang er målrettet den sydlige del af Prøvestenen Syd, hvor besøgende guides ved hjælp af skiltning fra lågen i hegnet efter Prøvestensbroen. Prøvestenens sydlige del var oprindeligt forberedt til bl.a. lystbådehavn og har indtil nu været anvendt til forskellige drifts- og byggeopgaver for By & Havn, som ejer området. By & Havn vil fortsat benytte en del af området, men den sydligste del er åbnet for rekreative formål. Det rekreative område er cirka syv hektar stort. Det

Indtil i sommers var området lukket for offentligheden. Nu er der åbent frem til sommeren. Foto: By & Havn.

svarer til cirka halvdelen af Kongens Have eller lidt mere end Ørstedsparkens areal.

Positivt modtaget

Ifølge By & havn, så har mange taget godt imod, at der er skabt adgang til Prøvestenen Syd. Både af københavnere på tur, motionister, fiskere, skoleklasser, foreninger osv. Der er næsten altid mennesker i området, som nyder udsigten, går på opdagelse eller kaster fiskesnøren i vandet.

”Vi er meget glade for, at så mange folk har taget så godt imod det smukke område, har nydt naturen og havudsigten og har besøgt området på den rigtige måde. For By & Havn har det været afgørende for beslutningen om at forlænge åbningen, at de besøgende generelt har været rigtig gode til at passe på området. Sammen med vores samarbejdspartnere har vi fra start opfordret til ’sporløs færden’, og til at folk husker

at tage deres skrald med sig – og gerne også andre folks skrald - når de forlader området. Folk har virkelig taget ordensreglerne til sig”, siger udviklingschef i By & Havn Per Schulze.

Corona-ramt

På grund af Covid-19 situationen har der ikke været afholdt mange guidede ture og officielle arrangementer i området, som Prøvestenens Natur- og Fritidsforening ellers havde planlagt. Hå-

bet er fortsat, at det i løbet af foråret og forsommeren bliver muligt at gennemføre arrangementer. Fra græsarealer og moler

på Prøvestenen Syd er der direkte udsigt til Amager Strandpark, haveforeningerne, bådeklubberne og Øresund. Stierne langs molerne og græsarealerne gør området til et nyt udflugtsmål i København. ”Jeg er glad for at se, at der altid er mennesker ude på området - året rundt. Prøvestenen Syd er en unik oplevelse, med lys, luft og horisont - som københavnerne virkelig har taget til sig. Nu skal vi kigge på de funktioner, som kan gøre den rekreative anvendelse endnu bedre for endnu flere mennesker”, siger Rasmus Steenberger fra Prøvestenens Natur- Og Fritidsforening. Foreningen samarbejder med Miljøpunkt Amager om formidling af områdets natur- og oplevelsesmuligheder. I den kommende periode vil partnerkredsen kigge på at gennemføre mindre tiltag, der forbedrer forholdene for besøgende yderligere, bl.a. opsætning af midlertidige bænke.

Sådan finder du vej Kom på cykel eller gåben. Der er ikke bilparkering i området. Du finder lågen med adgang til Prøvestenen Syd ved at tage turen ned ad Uplandsgade/Prags Boulevard eller Raffinaderivej langs Kløvermarken og fortsætte ad Prøvestensbroen over vandet. Der er isat en ny ganglåge, der giver adgang for gående og cyklende.


27. januar 2021

11

Ny etape af Postbyen i fuld gang offentlige parkeringspladser. Det anslås, at 6.000 mennesker kommer til at arbejde i Postbyen, og at 20.000 dagligt vil besøge bykvarteret.

Af Anders Bo Petersen

Der er gang i byggeriet på Postgrunden. Lokalavisen Havnefronten har taget temperaturen på bydelen, der får et af byens højeste tårne. Ifølge Danica Pension, som er investoren bag, så er 2. runde af betonstøberiet nu overstået, og projektet skrider nogenlunde planmæssigt frem. Det betyder også, at byggeriet af Danske Banks kommende hovedsæde er i fuld gang. ”Anden etape af byggeriet i Postbyen markerer en milepæl. Denne væsentlige del af den kommende Postby vil, på bedst tænkelige vis, bidrage med liv og leben alle ugens dage og samtidig tilbyde skønne, bilfrie uderum til glæde for såvel Københavnere som besøgende”, siger ejendomsudviklingsdirektør i Danica Pension, Robert V. S. Nellemann. Centralt i byggeriets anden etape er fire slanke tårne. I to af de fire tårne, der bliver på henholdsvis 15 og 29 etager, skal der være boliger. Det højeste af de slanke boligtårne bliver på højde med Rådhustårnet. Lejlighederne varierer i størrelse med fra 2 til 7 værelser, og der udbydes i alt 160 boliger til leje.

Næste etape

Byggerier er allerede gået ind i en ny fase. Det skete i slutningen af sidste år, hvor entreprenøren KPC tog over sammen med CG Jensen. De er nu i gang med råhusentreprisen, herunder funderingsarbejdet.

KPC er totalentreprenør og skal derfor bygge både de 92.000 m2 fordelt på 35.000 m2 til kontorhus, 32.000 m2 til boliger, hotellejligheder og detailhandel samt 25.000 m2 til kælder og teknik. Bygningerne skal certificeres efter den såkaldte DGNB-byggestandard, således at hele projektet i Postbyen bliver bæredygtighedscertificeret. Byggeriet forventes at stå færdig i 2024.

Postbyen skal rumme kontorhus, bolig- og hoteltårne, sundhedshus, dagligvarebutik, restauranter og caféer.

”Vores ønske er at skabe et af de mest attraktive byområder, ikke bare i København, men i hele Danmark. Det skal være et område, som folk vil besøge og være i. Det skal ikke bare ligge fantastisk godt, men også byde på en masse muligheder inden for arbejdsliv og privatliv, og hvor grænsen herimellem til stadighed udviskes. Dét er med til at skabe et nyt fremtidens bykvarter”, siger Robert V. S. Nellemann.

Boliger, business og byliv

To andre af de fire tårne

kommer til at bestå af hotellejligheder. Den britisk baserede hotelgruppe Edyn står bag udviklingen af 236 hotellejligheder, som alle får køkken og badeværelse. De er møntet på gæster, der besøger København og efterspørger fordelene ved en hotellejlighed kombineret med de serviceydelser og den atmosfære, som et boutique-hotel har. I stueetagen kommer der restaurant og bar, café- og loungeområde. Målet er at skabe fleksible opholdsrum for turister og rekreative områder for både københavnere og turister.

The Stamp er navnet på projektets kontorhus, som ligger mellem tårnene og Danske Banks domicil ud til den eksisterende Carsten Niebuhrs gade. Huset er på ca. 35.000 m2 og er velegnet for såvel større og mindre virksomheder, som ønsker en central beliggenhed i et moderne bykvarter. Postbyen er bilfri, og sammen med de grønne passager og pladser vil kvarteret opleves som en mindre oase væk fra byens hektiske trafik. Biler og cykler parkeres i den store parkeringskælder med 800

Trafikken ved Inderhavnsbroen er for kaotisk vende bilernes ensretning, så biltrafikken følges med cyklisterne fra Kongens Nytorv. Den modkørende cykeltrafik ledes ind på en afmærket cykelsti mod ensretningen. Det foreslås at flytte fortove og etablere midterheller og svingbaner for cyklisterne fra både broen og Havnegade. På Christianshavn-siden foreslås det at udvide det eksisterende stiareal på

Af Jesper Schou Hansen

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke en heldig hånd, når det gælder trafikafviklingen ved byens cykelog gangbroer over havnen. Så nu skal en ny plan ændre nogle af de uhensigtsmæssige situationer på og omkring Inderhavnsbroen. Selvom langt de fleste af de mere end 15.000 cyklister, der hver dag krydser Inderhavnsbroen, klarer turen uden slinger i valsen, er der alligevel daglige udfordringer. Især på og omkring tilog frakørselsramperne opstår der farlige situationer, når fodgængere, cyklister og bilister skal krydse hinanden. Derfor blev der ved budgetforhandlinger for 2020 afsat penge til at finde ud af hvordan man kan forbedre forholdene for cyklister ved Inderhavnsbroen. ”Det er ingen hemmelighed, at Inderhavnsbroen har nogle udfordringer, som vi i Københavns Kommune selvfølgelig er nødt til at gøre noget ved. Vi har nu

Grønlandske Handelsplads. Der skal etableres tre heller, og så skal cykelstien gøres mere kurvet for at få cyklisterne til at sænke farten. Desuden foreslås det at etablere cykelparkeringspladser på Grønlandske Handelsplads. Fordi pladsen er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen og en privat grundejer, kræver ændringerne på pladsen en formel aftale med grundejerne.

NYHED!!

Hos Wami har vi lavet to nye menuer til vores kære gæster. Menuerne er hver især beregnet til 1 person og består af 16 stk. frisklavet sushi. Kommunens trafikplanlæggere havde ikke en heldig hånd, da de oprindelig planlagde trafikken omkring Inderhavnsbroen. Foto Maria Snickars / Havnefronten.

en analyse i hånden med konkrete bud på, hvordan vi kan forbedre forholdene omkring broen, så den bliver så nem og uproblematisk at krydse, som den skulle have været fra start”, siger teknik- og miljøborg-

mester Ninna Hedeager Olsen (Enh).

Populær bro

En del af de eksisterende udfordringer ved og omkring Inderhavnsbroen er et resultat af broens popu-

laritet. Den var en gave fra A.P Møller fonden og oprindeligt bygget til at håndtere 7.000 krydsende cyklister i døgnet, men antallet har vist sig at være mere end dobbelt så stort. I Nyhavn er planen at

Den ene menu er designet til lakseelskeren og den anden menu er lavet til dem der ikke kan få nok af crispy ebi. Pris pr. menu kr.

138,-

Vi ses hos Wami sushi

Islands Brygge 81B - 2300 København S Tel.: 43 71 00 00 - www.wami.dk


12

27. januar 2021

Organisten på Sankt Annæ Plads Tekst og foto: Jette Ingerslev

Midt på Sankt Annæ Plads sidder komponisten og organisten J.P.E. Hartmann (1805-1900) som en grøn bronzeskulptur og studerer sin store nodebog. Han sidder ud for Garnisonskirken, der først var hans legeplads, så hans arbejdsplads fra 1824 til 1843 og til slut hans permanente hvilested. På den lille kirkegård findes hans gravsted i grå granit med navn, et romansk kors, der vokser op fra slyngede vikingeornamenter, en kvidrende fugl – måske en nattergal eller solsort – og en meget enkel blomst. Hvis han kunne bevæge sit blik, kunne han mod Bredgade se sit fødested og ved hjørnet af Kvæsthusgade sit senere hjem i 71 år. Det er i sandhed en person, der hører hjemme på dette sted. Billedhuggeren August W. Saabye (18231916) fremstillede skulpturen, som blev opstillet i 1905.

De sidste skud på musikstammen blev komponisten Niels Viggo Bentzon (1919-2000), hans søn jazzpianisten Nikolaj Bentzon samt den belgiske komponist Jean Pierre Wælbroeck.

Billedhuggeren

Skulpturen af J.P.E. Hartmann

Kort efter Hartmanns død blev der nedsat et udvalg for oprettelse af et Hartmann-monument. August Saabye og Vilhelm Petersen fik til opgave at designe statuen efter et fotografisk oplæg. Bronzeskulpturen blev støbt i Lauritz Rasmussens bronzestøberi på Nørrebro. Monumentet står på en rød granitsokkel og måler samlet 450 cm x 200 cm x 250 cm. En aldrende, resigneret Hartmann er afbildet i legemsstørrelse. Han sidder i en armstol iført sin slåbrok, halsklud, lange bukser og støvler. Højre hånd er let løftet op over en nodebog, der støttes med venstre hånd. Noderne hviler på skødet. Det er dog ikke de originale noder. De blev stjålet for ca. 15 år siden og er ikke fundet igen. De er til dels genskabt med hjælp fra Inger Sørensen, som har skrevet den meget omfattende biografi ”Hartmann. Et dansk komponistdynasti” udgivet på Gyldendal i 1999. Hartmanns navn står på forsiden af granitsoklen med udskårne, forgyldte bogstaver. Nedenunder ses en laurbærkrans i bronze med årstal 1805-1900 i centrum. På siderne af soklen ses to bronzerelieffer med scener fra operaen ”Liden Kirsten” (til venstre) og balletten ”Valkyrien” (til højre). På venstre side af basis på bronzeskulpturen står utydeligt AW Saabye.

Komponisten, organisten og juristen

Johan Peter Emilius Hartmann blev født som eneste søn af komponisten A. W. Hartmann (17751850) med rødder i en musikalsk tysk slægt. Den unge Hartmann fik musikundervisning af sin far

Cherubini og Mendelssohn. De, der inspirerede Hartmann mest, var dog Louis Spohr (1784-1859) og C. E. F. Weyse (1774-1842). Hartmann komponerede langt over hundrede værker fra sange og salmer over operaer og lejlighedsmusik til store begivenheder i samtiden som sørgekantater og sørgemarcher over Frederik 6., Christian 8. og Frederik 7., Thorvaldsen, Oehlenschläger, Weyse og Orla Lehmann. Dertil en række festkantater. Han grundlagde Musikforeningen i 1836 og var formand i 56 år til 1892. I 1843 blev han organist ved Vor Frue Kirke.

Slægten Hartmann og mestrede hurtigt både violin, klaver og orgel. Allerede som 19-årig blev han organist ved Garnisonskirke og tog sideløbende uddannelse indenfor juraen. Hartmann blev jurist og sekretær ved den borgerlige indrulleringskommission i 1828. Få måneder efter giftede han sig med sin ungdoms forlovede Emma Zinn (1809-51), som var meget musikbegavet. Hun komponerede flere sange og romancer. Emma blev mor til ti børn, men døde få uger efter den sidste fødsel af en dødfødt pige. Samtidig døde en anden datter af meningitis. Det var store tab. Fire år efter senere ægtede han Thora Camilla

Jacobsen (1808-89), der blev en forstående livsledsager.

Musiklivet

Hartmann debuterede som komponist i foråret 1925, men havde forinden komponeret kammermusik, et par ouverturer og kantater samt musikken til Oehlenschlægers ”Guldhornene”. Denne musik og operaen ”Liden Kirsten” hører til hans kendteste værker. Ægteskabet med den musikalske Emma og en studierejse til Tyskland og Frankrig i 1836 intensiverede arbejdet med musikken. Hartmanns kompositioner var præget af nordiske elementer, men også påvirket af Chopin, Rossini,

Emma blev mor til komponisten Emil Hartmann og billedhuggeren Carl Hartmann. Datteren Sophie giftede sig med Niels W. Gade og datteren Clara med komponisten August Winding. Slægtshistorien er meget omfattende og omsiggribende, som det fremgår af Inger Sørensens biografi.

August Wilhelm Saabye (18231916) blev udlært gørtlersvend i 1844 og var elev på Kunstakademiet 1842-50. Han arbejdede i flere år i H. W. Bissens atelier, modtog adskillige medaljer og fik derigennem mulighed for at rejse til Paris til Verdensudstillingen i 1855. Han drog videre til Rom, hvor han arbejdede, uddannede sig og ægtede Anna Pauline Hansen (1822-67). I Rom udviklede han sig personligt og kunstnerisk. Kort før afrejsen til København i 1865 udførte han den store skulptur ”Adam og Eva efter Syndefaldet”, der vandt Eibeschütz’ Præmie i 1866 i København. Parret Saabye blev hurtigt en del af naturalismens kunstnerkreds i København. Efter sin første kones død blev han gift med Hanne Louise Augusta Baronesse Haxthausen (1831-1911). Af skulpturer kan nævnes ”Susanne for Raadet” på Glyptoteket (1883), ”Peter” ved Marmorkirken (1884), og ”H. C. Andersen” i Kongens Have (1887). Den håndværksmæssige kvalitet var altid beundringsværdig høj. Saabye blev i 1871 medlem af Kunstakademiet, i 1887 medlem af Akademiraadet og i 1888 professor ved Kunstskolen for Kvinder. Blandt hans elever bør nævnes Anne Marie Carl-Nielsen. Han ligger begravet på Garnisons Kirkegaard.

Mød dem på en gåtur Både Hartmann og Saabye indbyder til videre studier indenfor musik, billedhuggerkunst og åndskultur i 1800-tallet. Om ikke andet, så mød historien på en gåtur til Sankt Annæ Plads og Kongens Have for at nyde nogle af byens mange skulpturer med afsæt i forrige århundrede. I Valby finder du en vej opkaldt efter J.P.E. Hartmann. Der løber parallelt med jernbanen mellem Valby Station og Danshøj Station og bærer navnet J.P.E. Hartmann Alle.


27. januar 2021

Københavns havn er blevet vinterbadernes Paradis

13

Tekst og foto af Jette Ingerslev

Vandet i Københavns havn er blevet rent. Lysten til at bade i vandet er eksploderet. På en vinterdag kan man møde beboere i badekåbe med et håndklæde over armen: ”Hej! Jeg smutter lige ned og vinterbader”. Øjeblikket efter kaster de sig ud i det 2-4 grader kolde, klare vand. Andre skutter sig i tykke jakker og støvler. Adskillige hygger sig med frokost eller en kop kaffe. Går man en tur langs havnen i januar måned, møder man unge som gamle, der smider tøjet og optræder i bikini, shorts eller adamskostume. Alle virker glade og tilfredse. De bare stråler af lykke og overskud. Sceneriet minder om aktiviteterne på en sommerdag – om end med færre badende. På trods af Covid-19-truslen kan der stadigt vinterbades på offentlige steder, det vil sige strande og havneområder, hvor badning er tilladt, blot de gængse regler om afstand m.m. overholdes. Kulturog Fritidsforvaltningen har sat retningslinjer for de badeanlæg, der kan anvendes til vinterbadning. Kun de udendørs arealer må p.t. benyttes og kun i dagtimerne.

Kan det nu være sundt?

På Bispebjerg Hospital har overlæ-

ge Bo Belhage arbejdet med et projekt med vinterbadere og ikke-vinterbadere. Og lidt opmærksom skal man være. En krop, der ikke er tilvænnet vinterbadning, kan reagere med et såkaldt ’kuldechok’, hvor vejrtrækningen bliver gispende hurtig, og bevidstheden kortvarigt kan mistes. Hjernens blodgennemstrømning kan formindskes med op til 50 procent. Finske undersøgelser har vist kraftig blodtryksstigning ved vinterbadning. Ved gradvis tilvænning fra

sommer over efterår til vinter kan kroppen bedre klare det kolde vand, men der vil altid være individuelle reaktioner. Er vinterbadergrundformen først på plads, så husker kroppen på, at det bare gælder om at slappe af. Og den husker godt – mellem et halvt og et helt år, selv hvis man ikke er i nærheden af koldt vand i det tidsrum.

medlemmer. Dertil kommer alle de ’uorganiserede’, der skønsmæssigt udgør en lige så stor gruppe. I Københavnsområdet var der organiseret vinterbadning fra Helgoland på Amager allerede i 1929, og siden er antallet af klubber og medlemmer tiltaget væsentligt, specielt de sidste par år. På Islands Brygge blev BIG’s havnebad nærmest en markør for udviklingen af Københavns Havn. Havnen gik fra at være trist, kedelig og beskidt til et sted med strandstemning, fine muligheder for at bade og aktivere sig. Desværre er havnebadet nu i forfald, og etablering af et nyt, stort BIG-anlæg er til debat i Teknik- og Miljøudvalget. Står det til embedsmændene, så bliver tommelfingrene vendt nedad.

Vikinger eller vinterbadere

Havnebade for vinterbadere

I Danmark er der omkring 160 vinterbadeklubber med næsten 60.000

Der er ni etablerede havnebade i Københavns Havn, og enkelte har åbent for vinterbadere, men p.t. uden adgang til omklædning og sauna. Det sidste nye hit er en flydende, snedkereret sekskantet badeø på 6 x 6 meter med en central ’dyppezone’ med justerbar bund. Lige nu ligger den ved Kalvebod Bølge med adgang via en flot trægangbro. Den kan flyttes rundt i havnen efter behov og må benyttes af alle badende. Den er udtænkt af de unge arkitekter Fokstrot Aps. De har også stået for projektet Copenhagen Islands, der er små både/tømmerflåder af træ med en vis beplantning. De forventes at blive integreret i havnen i løbet af sommeren. Og mon ikke

øerne også vil få en plads til nogle vinterbadere?

Hvad oplever vinterbaderne?

Nogle bader konsekvent hver morgen, andre to-tre gange om ugen. De fortæller med én mund, at de får det så dejligt efter det ’kolde gys’. Men, det er vigtigt at få sig frotteret godt efter badet og lynhurtigt få sokker og hue (!) på, derpå varmt tøj, eventuelt en voksenflyverdragt. Da havnebadene lukkede ned 8. december pga. restriktioner, måtte badning med omklædning og sauna indstilles. Men så opstod der nærmest abstinenser hos mange med hovedpine, dårligt humør, irritabilitet og nedsat arbejdsglæde – hos nogle sågar kaos. Men, vinterbaderne lod sig ikke standse. De lod hånt om blufærdigheden og klædte om i det fri, hoppede i havnen og fik igen harmoni både fysisk og psykisk.

Verdens bedste badeby I 2019 blev København kåret af CNN Travel som ’Verdens Bedste Badeby’. Men med det nu slidte havnebad på Islands Brygge kan det blive vanskeligt at leve op til den tidligere pris. Der burde kunne findes en løsning på en fornyelse i tråd med de mange andre fine tiltag i og omkring havnen, så også badning igen kan blive en god oplevelse: Mærk det kolde gys, men skynd dig at få tøj på.

Cykel- og gangforhold på Refshalevej skal forbedres Af Anders Bo Petersen

Allerede inden Københavns Kommune går i gang med at lave en analyse af cykel- og gangforhold på Refshalevej, så står det ret klart, at der er plads til forbedring. Det er da også for at få en dialog om forbedringsmulighederne

på strækningen, at kommunen her den 27. januar holder online-dialogmøde. Hos Christianshavns Lokaludvalg er man enig i, at der skal gøres noget. I de senere år er der opført flere hundrede nye boliger på Margretheholm, og der er etableret flere virksomheder på Refshaleøen.

Det har ifølge lokaludvalget medført et stigende antal indbyggere og pendlere til/fra Margretheholm og Refshaleøen. Samtidig er Refshalevej kategoriseret som skolevej for skolebørn på Christianshavns Skole. Sidst men ikke mindst er der mange, der bruger særligt den sydlige del

rekreativt, hvilket i dag udfordres af bilparkering til Christiania – der ironisk nok er bilfrit – og manglende stier til fodgængere og cyklister. For at sikre, at det er de rigtige løsninger, som man kommer frem til, har Københavns Kommune hyret RAW Mobility og SLA til at lave en foranalyse af, hvordan der

kan skabes bedre forhold for cyklister og fodgængere langs Refshalevej. Refshalevej er 2,2 km lang og forbinder Prinsessegade med Refshaleøen. Den løber langs den fredede Christianshavns Vold og har en meget varieret udformning på forskellige dele af strækningen.


14

27. januar 2021

Bryggebo bag bog om jægerlatin Af Jette Ingerslev

Bryggen er ikke Danmarks mest oplagte jagtterræn. Ikke desto mindre finder du på Islands Brygge forfatter Mathias Vogdrup-Schmidt, der har skrevet flere bøger om jagt. Han har gennem flere år samlet på jagtord og -udtryk, og under arbejdet med en tidligere bog ”Danmarks Jagthunde” dukkede nye ord op. Det var derfor nærliggende at skrive endnu en bog for at belyse de mange specifikke ord, der benyttes af dem, der betræder jagtgudinden Dianas hellige stier. Ligesom alle andre sprog er jagtsproget under evig forandring. Gamle, forældede ord glider ud og nye kommer til fra både ind- og udland om dyr, metoder, udstyr, vildtforvaltning, talemåder og meget andet. Jagtbogen, der bærer titlen ”Nudansk Jægerlatin”, er en sag på 84 sider i det lille bogformat og udgivet af forlaget Indblik/forlaget Egolibris. Bogens omslag er i karton med et jagtbillede fra en mørk granskov med en løvfældende skov forude. Omslaget kunne være et symbol på bogens idé, nemlig at sætte mere lys på og bringe forståelse af jægernes sprog – eller jægernes kodesprog.

Bliv klogere på sprog

Forfatteren har valgt at fo-

Mathias Vogdrup-Schmidt tog jagttegn da han var 16 år. Her med sin jagtterrier. Foto: Privat.

kusere på de ord og udtryk, der benyttes i den danske jagt. Er der jægere, der savner ord i den lille bog, så hører Mathias gerne mere herom, så Nudansk Jagtlatin kan følge med i jagtsprogets dynamik. Forordet er skrevet af den garvede jæger Kjeld Danneskiold-Samsøe. Han indleder med et ældre citat ”Under frokosten fik vi øl og brændevin, --- og Ma-

thias kunne sin jægerlatin”. Inspirationen til bogens titel – Jægerlatin – er udsprunget af dette finurlige ord for det særlige ordforråd, der knytter sig til jagt. Det er en forudsætning for en jæger, at personen kan kommunikere med de rette ord. At kende de forskellige jagtudtryk, gør en til en bedre jæger – og misforståelser blive færre, når alle ved, hvad der tales om.

En misforståelse kan føre til, at et stykke vildt undslipper, men i værste fald til et vådeskud og en ulykke.

Hvorfor hedder det sådan?

Bogen er opbygget som en alfabetisk ordbog og omfatter ca. 1.200 ord og vendinger, der naturligt vil interessere både nye og mere erfarne jægere. Personer, der ønsker at udvide horisont

og sprogbrug, kan også få inspiration. Måske få stillet nysgerrigheden over for spørgsmålet: Hvorfor gå på jagt? Hvad gør jagt til så stor en oplevelse – ud over det at være i naturen med skærpede sanser? Et lille udpluk fra bogen skal nævnes her: ”Bimmerjagt” = betegnelse for en jagt uden større planlægning, hvor jægerne nærmest bevæger sig tilfældigt rundt. ”Halali” = signal for jagthorn, der blæses ved samling forud for jagten. ”Kravlejagt” = jagtform, hvor jægeren opsøger vildt på havet liggende på maven på en skydepram. ”Omnivor” = betegnelse for en art, der er altædende. ”Udsmider” = gravsøgende hund, der formår at jage ræven ud af dens grav. Forfatteren Mathias Vogdrup-Schmidt tog selv jagtprøve og fik jagttegn som 16-årig. Han har i mange år gået på jagt i Danmark – men særligt i Sverige. De seneste år har han tillige nydt at være hundefører for sin tyske jagtterrier.

Ved siden af jagten har han uddannet sig til jordbrugsøkonom på Landbohøjskolen. Til dagligt arbejder han som økonom, men også som udbyder af vildsvinejagt og jagtkurser. Han bor sammen med sin hustru og sin 3-årige datter på Islands Brygge med udsigt til havneområdet. Men der er intet vildt at skyde der. Om sommeren vil nogle kvinder måske føle sig som jaget vildt ved havnefronten, når der lyder jagtråb/ jagtlatin som ”Knæk og bræk” eller ”Sikke en dejlig perlehøne”.

Flere bøger, jagt og kurser I Havnefronten fra 9. december 2020 var der omtale af Mathias Vogdrup-Schmidts bog ”Danmarks Jagthunde” under titlen ”Brygge-bo skriver bog om jagthunde”. Den seneste bog ”Nudansk Jægerlatin” kan bestilles på egolibris.com eller købes hos boghandlere eller jagtbutikker for kr. 149,95. Er man interesseret i vildsvinejagt og jagtkurser, kan man se mere her: www.knaekogbraek.com.

Copenhagen Light Festival klar i februar Af Anders Bo Petersen

Man er så vant til at de flere kulturtilbud bliver aflyst eller går online. Men årets Copenhagen Light Festival løber af stablen som planlagt fra den 5. Til 27. februar. Festivalen er dermed en af de få begivenheder, der rent faktisk gennemføres i februar. I forhold til de forgangne år oplever Copenhagen Light Festival en massiv stigning i antallet af ansøgninger om at udstille lyskunst under festivalen. “Festivalen ser en stor interesse fra lyskunstnere over hele verden i år. Vi formoder at det er fordi vi indenfor en relativt kort årrække har fået sat en solid lysnål på verdenskortet og nu kan måle os med andre store kulturbegivenheder udenfor Danmark. Copenhagen Light Festival arbejder med hele byen som scene og især derfor er den god, i en tid hvor tætte forsamling er

noget vi skal forsøge at undgå”, siger Katrin Barrie Larsen, der er koordinator af festivalprogrammet hos Copenhagen Light Festival

Gentænkt åbning

Festivalen åbnes den 5. februar fra Børsen, hvor Dansk Erhverv er medarrangør. Men det sker ikke med nogen større folkefest men i stedet digital. Og på samme måde får også indslag i løbet af festivalen nye former. Over tredive værker kunne ses primært i indre by, langs kanaler og omkring Slotsholmen og på festivalens hjemmeside kan man se det fulde program. Her kan du også finde et kort over dem, så du kan besøge de værker, som du finder interessante. Hvis du tænker, at der går enormt meget energi til spilde, så frygt ikke. Festivalen får al strøm betalt af Ørsteds grønne energikilder.

Goboat’s hus på Islands Brygge er et af de steder der lyses op igen i 2021. Foto: Christoffer Askman / Copenhagen Light Festival.


15

27. januar 2021

Vi søger...

Vi søger...

Vi søger...

Vi søger...

Vi søger...

Vi søger...

Køber søger ejerlejlighed Beliggende i København K

Ejerlejlighed Beliggende i Frederiksstaden.

Par søger ejerlejlighed Beliggende i København K

Kunde søger lejlighed Beliggende i city

Forældrepar søger lejlighed Beliggende i København K

Familie på 3 søger bolig Beliggende i København K & Ø

Lejligheden skal være på min. 70 m² og indeholde min. 3 værelser. Desuden skal den ligge fra 1. sal og opefter. Køber ønsker også, at der er altan i lejligheden, men det er ikke et krav. Prisniveau: kr. 4.300.000.

Par ønsker at finde den helt rigtige bolig, og dertil er kravene at den er beliggende et stille område i Frederiksstaden. Mindst 120 m² med 2 soveværelser og 2 stuer, gerne i en traditionel herskabelig stil, med højt til loftet, stuk m.m. der skal være en terrasse eller altan. Overtagelse sommer 2021

Lejligheden skal være på min. 120 m². Parret er ok med renovering af lejligheden så længe lejlighedens pris afspejles af dette. Prisniveau: kr. 8.000.000.

Kunde søger city lejligheder og kigger bredt. Men krav er at det skal være mindst 120 m² og gerne større. Pris op til 7.500.000 kr.

Lejlighed til søn og 2 venner i København K. Lejligheden skal bestå af 4 værelser, heraf 3 soveværelser fordelt på min. 120 m². Lejligheden må meget gerne have et køkken/altum, dette er dog ikke et must. Derudover er der et stort ønske om altan el. lign. Prisniveau: kr. 7.500.000.

Boligen må gerne være en flot og særlig bolig. Skal IKKE ligge ovenpå restauration. Der skal være 3 soveværelser eller mulighed for at lave det, mindst 100 m².

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

9849819 Rikke Krull 58587195

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

9853673 Sarah Speranza 58587699

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

9857258 Rikke Krull 58587195

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

9854291 Rikke Krull 58587195

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

9856601 Rikke Krull 58587195

Kunde ID: Kontakt: Telefon:

9848150 Sarah Speranza 58587699

Rådhusstræde 4C, 4., 1466 København K

1 til 1 fremvisning

Gennemrenoveret bolig… Spændende bolig med et åbent flow, hvor køkken og stue smelter sammen, med 2 værelser herudover. I det eksklusive badeværelse er der gennemført stil og guldvarme. Lejligheden har en dejlig stor altan. Ejendommen blev totalrenoveret i 2010, selvom den oprindeligt kan dateres helt tilbage til 1796. I en tilbagetrukket rolig oase, er der adgang til selve lejligheden. C

Kontantpris SOLGT 5.995.000 Udbetaling 300.000 Ejerudg./md. 4.076 Køber fra Christianshavn Brt/nt u/ej.udg. 23.422/21.044

SOLGT

Bolig Rum/værelser Opført/omb.

102 m² 3/3 1796/1936

Sag Kontakt

11303259 33307828

Andreas Bjørns Gade 10, 3. TV, 1428 København K

Delevenlig bolig med 2…

A 10

Luftmarinegade 40, 1432 København K

Bynært enderækkehus i Christianshavn Kvarteret

Boligen råder over 148 kvadratmeter. Hver etage er velindrettet, og passer til alle de ønsker man kan have til sådan en bolig. Der er dejligt lysindfald i alle rummene, lækre kvaliteter og mulighed for at komme ud i den dejlige friske luft der er i dette område. I enderækkehuset er der plads til hele familien, eller dem der blot ønsker mere plads og ro. To badeværelser med gulvvarme, og to terrasser hører med blandt mange flere detaljer.

Kontantpris Udbetaling Ejerudg./md. Brt/nt u/ej.udg. Grund Bolig Rum/værelser Opført Sag Kontakt

6.895.000 345.000 3.852 26.918/24.186 78 m² 148 m² 4/3 2012 11303253 33307828

C

Kontantpris SOLGT 3.245.000 Udbetaling 165.000 Ejerudg./md. 4.245 Køber fra Dronningmølle Brt/nt u/ej.udg. 12.636/11.349

SOLGT

Bolig Rum/værelser Opført

53 m² 2/2 1901

Området emmer af "huset på Christianshavn" nostalgi. Her er roligt og idyllisk, samtidig er hele Københavnerpakken med byens puls og liv, tilgængelig med en kort spadseretur. Ejendommen fra 1901 er særdeles velholdt. Lejligheden er meget velegnet til deling, men kan dog også nemt udgøre en skøn singlebolig, hvor man så kan nyde morgenkaffen på den ene altan og aftensolen på den anden altan. Sag Kontakt

11303322 33307828

EDC Poul Erik Bech City Bremerholm 29 1069 København K 33307828

Vi gør en forskel for dig og dit salg


16

27. januar 2021

Carnevale

VENEZIANO CHIACCHIERE CL ASSICHE

DET SØDE LIV MED MASKER Karnevalet i Venedig er berømt for de skønne masker

de syndede, ligesom de udviskede skellene mellem

og dekadente kostumer inspireret af tiden under

høj og lav i byen.

den magtfulde doge. Festlighederne har deres

I Supermarco fejrer vi karnevalet og la dolce vita i

oprindelse i 1162 efter en afgørende militær sejr,

uge 5, og vi sætter derfor fokus på søde italienske

men karnevalet, som vi kender det i dag, fandt sin

specialiteter som chiacchiere (bugie), zeppole,

barokke form i det 17. århundrede, hvor borgerne

cantuccini, tiramisu og Vin Santo. Vi glæder os til at

for en stund blev tilladt at give efter for udskejelser

se dig - uanset hvilken maske, du medbringer.

og synder af alskens slags. Maskerne gav således venezianerne mulighed for at være anonyme, mens

Vi ses i Supermarco – en bid af Italien.

VIN SANTO

BUGIE

AL CIOCCOL ATO

TIRAMISÚ

BUGIE

CANTUCCINI

ALLO ZUCCHERO

SUPERMARCO | STØBEGODSVE J 1, 2450 KØBENHAVN SV | MAN-FRE 8.30 - 19.00 LØR 8.30 - 17.00

supermarco

supermarcodk

FLERE VARIANTER

Profile for Havnefronten

Lokalavisen Havnefronten 27.-28. februar 2021  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Ansv...

Lokalavisen Havnefronten 27.-28. februar 2021  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Ansv...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded