__MAIN_TEXT__

Page 1

GRATIS AVIS

SLUSEHOLMEN • TEGLHOLMEN • HAVNEHOLMEN • KALVEBOD BRYGGE • TOLDBOD • ISLANDS BRYGGE • CHRISTIANSHAVN • HOLMEN • REFSHALEØEN Onsdag-torsdag den 11.-12. november 2020 · Nr. 110 · 5. årgang

Bryggens plejehjem rykker nærmere

Fredens Havn sager anket

Sundhedshus på Teglholmen

Kadeau igen klar på Christianshavn

Side 4

Side 5

Side 6

Side 10-11

Mangler penge til nye cykelog gangbroer over havnen Der skal bruges flere hundrede millioner af kroner, for at planerne om to planlagte cykel- og gangbroer over Københavns havn bliver til virkelighed. Foreløbig er der ingen penge i sigte. Af Jesper Schou Hansen

Politikerne har egentlig besluttet sig. Der kommer to nye cykel- og gangbroer fra henholdsvis Enghave Brygge og Teglholmen til Islands Brygge. Politikerne har bare ikke fundet nogle penge, og broerne koster mange penge. Det viser et budgetnotet på den sydligste af broerne fra Teglholmen til området syd for Nokken ved Islands Brygge. Den billigste bro koster 144 millioner kroner og den dyreste version 177 millioner kroner. Når priserne for den ene af broerne kendes så præcist, så er det, fordi politikerne i et af de forrige budgetforlig afsatte penge til at få beregnet, hvad præcis den

Skal en kommende bro fra Teglholmen mod Islands Brygge-siden gå fra bydelspladsen eller rykkes til Teglholmsgade? Foto: Dorthe Dalby Nielsen / Havnefronten.

ene af de to broer koster, og hvilke muligheder der er for linjeføringer.

Bro fra Teglholmen

Det er Cowi og arkitektfirmaet Dissing+Weitling, som har lavet analysen for en bro fra Teglholmen og til områ-

det syd for Nokken – og som dermed vil forbinde Sjællandssiden med Amager Fælled. Foranalysen peger på behovet for en bro, der på linje med Bryggebroen og Inderhavnsbroen kan åbne, så det bliver muligt at sejle igen-

nem med større skibe, mens havnebusserne skal kunne sejle under. Når der kommer en bro mellem Teglholmen og Amagersiden, så vil der være adgang til rekreative grønne områder og en ny smutvej for cyklister og gå-

ende til og fra byen, ligesom hele Teglholmen vil få en helt ny nærhed til de grønne arealer på Amager Fælled.

Usikkerhed om placering

Hvor broen i givet fald skal

NY

Spar

THAI RESTAURANT

20%

I KØBENHAVN

FROKOST TILBUD KR.

55,-

CHINA PALACE Vester Farimagsgade 1 - 3 1606 København V Tlf. 3332 8056

www.chinapalace-cph.dk

ligge er heller ikke helt på plads. Egentlig har planen hele tiden været, at den skulle gå fra den såkaldte ”bydelsplads”, som er en flisebelagt plads på Teglholmen ud mod vandet. Omvendt peger trafikanalysen på, at der måske vil være bedre trafikmæssig fornuft i at placerer den ud for Teglholmsgade, hvor MAN Energy Solutions har sin indgang. I analysen peger man på både fordele og ulemper ved begge placeringen, men uanset om man vælger den ene eller anden placering, så ligger der et sandog stenrev ud for byggeriet Metropolis, som delvist ville skulle graves væk. Det vil nemlig komme til at ligge midt i den nye sejlrende. En sådan udgravning vil have en endnu ukendt konsekvens for havnemiljøet, og derfor hedder det i notatet, at det vil få konsekvenser for havnemiljøet og nødvendiggøre en VVM-undersøgelse. Bevilger politikerne pengene i det kommende budgetforlig, så vil den stå færdig i 2025.

på Montana Dressers

Vi glæder os til at byde velkommen i vores helt nye Thai restaurant på Axel Torv i hjertet af København.

Vælg mellem 5 opstillinger og 40 farver

NU OGSÅ SOM

TAKEAWAY

Chim chim

Restaurant Chim Chim - Axeltorv 3a, 1609 København info@chimchim.dk - Telefon 33323292

Torvegade 55-57 | Tlf. 32 57 28 14

København

Lyngby Næstved www.vester-moebler.dk

Holbæk


2

11. november 2020

DEBAT LEDER

Det bliver en socialdemokrat igen

Socialdemokratiet i København har altid haft overborgmesterposten i København. Det har de også efter næste valg – for der er ikke et alternativ. De borgerlige partier i København er milelangt fra magten. Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard kæmper en brav kamp, ligesom den konservative Jakob Næsager lancerer initiativ på initiativ. I øvrigt ofte noget han låner fra både venstre- og højreside i salen. Og DFs Finn Rudaizky er som spidskandidat tæt på en veritabel enmandshær, hvor man ind imellem må undres over, at han i det hele taget overkommer at være så meget på, som han faktisk er. LA stiller med tidligere transportminister Ole Birk Olesen, som formentlig får et mandat. Hvem Nye Borgerlige stiller med, anes ikke – og om der findes et mandat der, er langt fra sikkert. Efter næste valg, så vil de borgerlige nok stå med et par borgmesterposter ud af de syv, der er til rådighed. Men der er ikke andre end dem selv, til at pege på en borgerlig overborgmester – så det scenarie er voldsomt svært at se for sig. Hos de radikale diskuterer de oven på sagen med Morten Østergaards flittige hænder på kvindelår, hvem der skal være leder af partiet i København. Og uanset om det bliver den siddende borgmester Mia Nygaard eller gruppeformand Mette Annelie Rasmussen, så er det svært forestille sig, at nogle fra rød blok eller blå blok pludselig skulle synes, at det var sagen. Så skulle samtlige røde partier pludselig hellere ville have en radikal i stedet for en Socialdemokrat – og måske endda skulle hente støtte hos mindst et borgerligt parti. Det er svært at se for sig. Så er der SF, Enhedslisten og måske en eller anden afskygning af Alternativet/Frie Grønne tilbage. Skulle de selv stille med en kandidat? Og hvem skulle så ville støtte den kandidat? Enhedslisten vil aldrig få støtte fra andre end sig selv og måske Alternativet/ Frie Grønne. Det vil være lige så urealistisk et projekt som at få en borgerlig overborgmester til næste valg. Så er der egentlig kun Socialdemokratiet tilbage i ligningen. Det er her de mange mandater ligger, og i bund og grund er det kun interessant, hvordan partierne vælger at konstituere sig. Traditionelt så har Socialdemokratiet konstitueret sig med den røde blok. Altså med Enhedslisten og SF – senest også Alternativet. Så har de Radikale skiftet frem og tilbage – alt efter hvor de har kunne få en borgmesterpost ud af det. Således blev Klaus Bondam i sin tid borgmester med stemmer fra de blå partier. Inklusiv Dansk Folkeparti. Stort postyr. Ved seneste valg kom Radikale igen i konstituering med DF. For her valgte Dansk Folkeparti at konstituere sig med de røde partier og de Radikale. Ikke fordi DF havde skiftet synspunkter og politik – men fordi valgmatematikken gav DF nogle flere poster (og penge). Imidlertid var DF ikke tungen på vægtskålen i forhold til en borgmesterpost, og derfor kom der ikke megen ballade ud af den konstituering. Der er rigtig meget, der tyder på, at Socialdemokratiet også sidder for bordenden ved næste valg. De øvrige partier på rådhuset har ikke den helt store lyst til at betro det formentlig næststørste parti også efter næst valg – Enhedslisten – overborgmesterposten. De fleste partier på rådhuset betragter Teknik- og Miljøforvaltningen som en rodebutik – og den er netop styret (eller ikke styret) af Enhedslisten. Det har hjulpet noget, at der er kommet en ny direktion, men uden ordentlig politisk ledelse, så sejler det hele. Faktisk sejler det så meget, at Økonomiforvaltningen forud for hvert møde i Teknik- og Miljøudvalget leverer en kommenteret udgave af dagsordenen, så det ikke kommer til at sejle alt for meget. I den kommende periode er Lars Weiss socialdemokratisk overborgmester. Og han er altså ret driftssikker. Derfor er den næste overborgmester i København efter et valg også en Socialdemokrat – og det laver Frank Jensens afgang som overborgmester ikke om på.

BROEN Ansvarshavende redaktør Jesper Schou Hansen Tlf: 2623 7378 · jsh@havne-fronten.dk Annonceansvarlig Annoncetelefon: 4242 1491 Paul Kreisby tlf: 2940 4504, pk@havne-fronten.dk Steen Bindslev, tlf. 2010 1000 Administration adm@havne-fronten.dk

”Dengang da far var dreng...”, eller var han en dreng? Af Cheanne Nielsen

Suppleant i Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti

Kommunens institutioner skal nu til at certificere pædagoger, så de har kompetencer til at overbevise børn om, at de ikke nødvendigvis er piger eller drenge. Det er nu blevet ambitionen på Københavns rådhus, hvor man skal kigge nærmere på et forslag fra Alternativet, der groft sagt skal udviske forskellen mellem drenge og piger på byens institutioner. Så når du afleverer barnet på institution – og det er altså ligegyldigt, om det er en privat institution på Bryggen eller en

kommunal institution på Christianshavn, så skal der gælde nye ”normer”. Jeg synes, at det er tosset. Hvis jeg en dag fik en datter, så kan jeg love jer for, at jeg ville investere massivt i glimmer og lyserøde balsko, i prinsessekjoler og alle de klassiske Disneyfortællinger, hvor ”... de levede lykkeligt til deres dages ende”. Fik jeg en dreng, skulle den stå på drengefarver og drengelegetøj, for det er der noget, der hedder, og det er der intet ondskabsfuldt i. Og det ekskluderer ikke nogen som helst. Jeg ville håbe på, at min søn ville prøve at springe soldat eller påtage sig andre beskytter- eller forsørgerroller. Men hvis det ikke var sagen for nogen af dem, hverken min søn eller datter, så ville jeg ac-

Forældrenes ansvar

Hør nu her. Det er forældrenes ansvar, og privilegium i øvrigt, at vise deres børn den første og den største vej i livet. Politik har ikke noget som helst at gøre i børneværelset eller på blå stue. Alligevel er der en ubehagelig tendens til at gøre børn til små politiske projekter. Og det er simpelthen ikke i orden. Jeg har ikke mødt dén autoritet, der river Barbie-dukker ud af hænderne på nysgerrige drenge eller den blå flyverdragt

En grøn by med skybrudssikring Af Cecilia LonningSkovgaard

(V), Beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune

Det er november - og udover mørke og nøgne træer, betyder det som regel også masser af regn. Regn, som ofte truer med at oversvømme københavnernes kældre, tunneler, viadukter, osv. Dét er ikke bare irriterende, det er også dyrt i erstatninger og højere forsikringspræmier. Venstre har derfor sammen med en række andre partier på Rådhuset - de seneste år arbejdet på at klimasikre København. De primære klimaudfordringer i København er ud-

Skt. Annæ Plads fremstår grøn og indbydende efter pladsen er blevet klimasikret. Foto: Jette Ingerslev / Havnefronten.

over større regnmængder også et stigende havniveau.

Grønt udbytte

Derfor har vi gennemført en række projekter langs havnen, hvor vi har lavet nye udløb. Vi har skybrudssikret områder i In-

Udebliver avisen skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk Skribenter Jesper Schou Hansen, Anita Frank Goth, Mikkel Bækgaard, Finn Edvard, Joan Jensen, Lisbeth Rasmussen, Karl-Johan Røissensten, Jette Ingerslev, Lis Hylander, Sandra Nielsen, Elin Tabitha Hansen, Anders Bo Petersen, Marianne Olsen og Mette Ydebo. Grafiker at@visholm-marketing.dk

ceptere det på stedet. Jeg ville aldrig sætte spørgsmålstegn ved deres interesser. Til gengæld ville jeg gå temmelig hårdt til den pædagog, der nægtede nogen som helst børn at lege med, hvad og hvem de havde lyst til.

af en lille pige. Hvis det er tilfældet, så er det vel pædagogen, der trænger til en snak med nærmeste leder? Den tillid bør man vise dem, der tilbringer mange timer med børnene i løbet af dagen. Det gør man altså ikke, når man overcertificerer, hvem jeg vil kalde børnenes tillidsmænd. Jeg kan ikke få øje på behovet for at neutralisere alt, hvad der har med børns opvækst og læring at gøre. Det er ikke politikeres angst for traditioner, der skal præge et barn. Børn har brug for rammer. De bryder sikkert ud af dem senere i livet. Og det er faktisk helt okay. Vis nu tillid til systemet. Så kære velmenende normkritiske politikere på Københavns rådhus: Før I uddanner pædagoger i normkritik, så lær en skeptiker og normkritiker hvorfor.

Redaktion: red@havne-fronten.dk Kontortid: Mandag–fredag klokken 10–16. Deadline: Fredag kl. 10 i ulige uger. Havnefronten udkommer onsdag/torsdag i lige uger. Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk. Udgiver: Medieselskabet Havnefronten.

dre By, bl.a. på Skt. Annæ Plads. I 2016 blev den nye Skt. Annæ Plads indviet, der også fungerer som skybrudsløsning, som sikrer områderne på og omkring pladsen mod skybrud. Samtidig har det skabt en flot og grøn plads

med træer, græs, buske og planter - og på den måde får vi også noget flot og synligt grønt ud af skybrudssikringerne. Venstre har også brugt vores indflydelse i kommunens forsyningsselskaber. Senest har vi sikret, at HOFOR omsider har fået bugt med de evindelige oversvømmelser og lukninger af Lyngbyvej, der jo er indfaldsvej og fortsættelse af den trafik, som kører over såvel Langebro som Knippelsbro. Regnvand opsuges nu effektivt i den gamle gangtunnel i stedet for at oversvømme vejen. Regnen kan vi ikke gøre noget ved på den korte bane. Men de værste konsekvenser arbejder vi som sagt benhårdt på at afhjælpe – samtidig med at vi kan sikre endnu mere grønt i byen. Og dét vil Venstre i København blive ved med.

www.havnefronten.nu • red@havne-fronten.dk Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering af Havnefrontens tekst og annoncer er ikke tilladt. Oplag: 21.394 eksemplarer fordelt på Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen. Distribueres af FK Distribution og egne bude hver 14. dag i lige uger.

Tilmeldt pressenævnet


11. november 2020

Inderhavnsbroen – en livsfarlig cykelbro Af Birgitte Pontoppidan,

Vester Søgade 20 V, København V

En fredag eftermiddag cyklede jeg om over Inderhavnsbroen fra Nordatlantens Brygge til Nyhavn. Broen har mange sving - og uventede sving. Aktuelt var der vejarbejde med afspærringer, så cykelområdet blev betydeligt mindre. Cykeltrafikken var og er meget omfattende. Mange folk cykler samtidig med, at de sender sms eller taler i telefon. Ved et af de skarpe sving blev jeg pludseligt presset ind i afspærringen og væltede. Min Høvding cykelhjelm blev øjeblikkeligt udløst og reddede utvivlsom mit hoved og ansigt fra at få skader. Tililende folk hjalp mig venligt op og tilbød at kalde en ambulance. Flere fortalte om en del ulykker på denne i forvejen skandaleombruste bro. Trods chok og smerter i begge knæ, kom jeg på cyklen igen. Godt hjemme måtte jeg undre mig over, at tænkende planlæggere kan kon-

Træt af skæve tænder? Vi kan hjælpe dig til en pænere tandstilling med en enkel og hurtig tandregulering. En skæv tand, for store mellemrum mellem tænderne eller en uregelmæssig tandstilling. Der kan være mange årsager til, at du ikke er helt tilfreds med dit smil.

Bestil tid til en uforpligtende samtale, så vi sammen kan se på dine behov og vores muligheder for at give dig et smukt smil. Vi benytter Invisalign, som er gennemsigtige skinne tilpasset netop dig og dit behov. Din tandregulering vil tage mellem tre og seks måneder afhængig af, hvor omfattende din regulering er. Den gennesigtige skinner tager du kun af, når du spiser og børster tænder.

struere en cykelbro med så mange sving og bratte afslutninger. Hermed opfordres de

ansvarlige at gøre noget, så der ikke sker flere ulykker!

Vi gør drømme til virkelighed! Du kan spare mange penge ved vores leasingform og dermed få en bedre og dyrere bil for samme budget. Ring til os for at få et tilbud på din drømmebil.

www.FairFlexLeasing.dk | 81 81 81 08

tandlægen.dk Islands Brygge Kigkurren 8 G, 1. Kbh S tel: 70 400 657 islandsbrygge@tandlaegen.dk

3


4

11. november 2020

Kommunen tager sidste skridt til plejehjem, skolehaver og daginstitution på Bryggen Af Jesper Schou Hansen

Sidste skridt i planlægningen af plejehjem, skolehaver og daginstitution på Artillerivej på Islands Brygge er ved at blive taget. Teknik- og Miljøudvalget har netop behandlet den lokalplan, der skal sikre, at der kan bygges på grunden, der i dag allerede huser en midlertidig daginstitution. Høringen har ikke bragt de helt store ændringer med sig – og der var heller ikke de helt store forslag

fra hverken borgere, lokaludvalg eller andre. Derfor ligger det også ret fast, hvordan området kommer til at se ud fremover. Den store græsplæne forsvinder helt, og der hvor der ligger en midlertidig institution, bliver der opført et plejehjem og en permanent institution. Det 18 meter høje plejehjem placeres en smule tilbagetrukket fra Artillerivej i en u-form hvor daginstitutionen, med en højde på 14,5 meter, placeres overfor, så

der kommer en gård imellem bygningerne. Med skolehaverne til den anden side kommer en stor del af området fortsat til at tage sig grønt ud. Samtidig er der indtegnet fire byrum. Det ene er den grønne kile mellem skolehaven og bebyggelsen med plejehjem og daginstitution Det andet byrum er den omtalte indre gård mellem plejehjemmet og daginstitutionen. Det tredje byrum omfatter dels institutionens friareal dels arealet reserveret til en sti til

fælleden. Det fjerde byrum er skolehaven samt arealer reserveret til henholdsvis det sociale værested – altså det eksisterende røde skur og sti til Ballonparken. Lokalplanen skal nu videre til Økonomiudvalget, og som det sidste skal den vedtages i Borgerrepræsentationen, før den er endelig. Selvom politikerne formentlig vedtager planen, så er det ikke sikkert, at det hele bygges på en gang. For selvom der vedtages en lokalplan, så følger der ikke

Der findes ikke egentlige arkitekttegninger – kun løse skitser af, hvordan byggeriet kommer til at tage sig ud. Illustration: Trust.

penge med til byggerierne. Dem skal politikerne bevilge i en proces, der er helt uafhængig af lokalplanen. Med den nye lokalplan, så går kommunen på kompromis med tidligere tiders

politik om at sikre direkte sigtelinjer fra Islands Brygge helt ind på Fælleden, så man får en oplevelse af, at man fra Bryggen når helt ud på fælleden.

Det går skidt for Fisketorvet under corona Af Jesper Schou Hansen

Nedlukningen af storcentrene tidligere på året og efterfølgende restriktioner har sat sit aftryk på Fisketorvet i form af et dårligere økonomisk resultat og lukkede butikker. Den samlede europæiske forretning har tabt op imod 10% af indtjeningen i de første ni måneder af 2020. Det skriver Unibail-Rodamco-Westfield, der ejer Fisketorvet, i en finansiel redegørelse, som selskabet offentliggjorde

for en god uge siden. Unibail-Rodamco-Westfield er en stor spiller, når det gælder shopping-centre med centre primært i Europa og USA. Selskabet offentliggør dog ikke specifikt økonomien for Danmark. Dermed fortsætter strømmen af dårlige nyheder for Fisketorvet, der har måtte sige farvel til flere lejere, ligesom centret selv har måtte lægge arm med blandt andet tøjbutikken Bertoni, der angiveligt var bagud med huslejen.

I den finansielle redegørelse fra Fisketorvets ejere Unibail-Rodamco-Westfield, siger Christophe Cuvillier, der er administrerende direktør i selskabet, at han mener, at selskabet nok skal komme igennem krisen. Udsigten til flere restriktioner over vinteren, får dog Christophe Cuvillier til at løfte det røde flag. ”Disse ekstraordinære udfordringer bekræfter nødvendigheden af koncernens plan om straks at styrke kapitalstrukturen

og reducere risikoen – en plan til ni milliarder euro”, siger Christophe Cuvillier. Netop den og tilsvarende kommentarer har fået flere analytikere til at understrege behovet for handling. Det har man da også gjort hos Unibail-Rodamco-Westfield, der har solgt aktiver fra for fire milliarder euro for at ruste sig til at komme igennem krisen.

Der er lukkede butikker overalt på Fisketorvet, der som så mange andre er ramt af corona-krisen. Foto: Henrik Herskind / Havnefronten.

Nyt christianshavner-hotel skal vælge kunstnere Af Anders Bo Petersen

Det kommende NH Hotel på Christianshavn, der er ved at blive bygget i det gamle B&W Ørkenfort, som Nordea solgte til ATP, er gået i gang med at vælge den kunstner, der skal sætte sit præg på det kommende hotel på Strandgade.

ATP vil gerne have, at et unikt kunstværk udsmykker hotellets indgangsområde, og det skal tage afsæt i ejendommens fortid. Derfor har de fået fire kunstnere til at dyste om at udvikle det værk, der skal være en del af det kommende hotel. De fire kunstnere er valgt blandt 150 forskellige kunst-

nere, der de seneste måneder har givet deres bud på udsmykningen af indgangsområdet i det kommende hotel. De mange kunstnere har alle deltaget i en konkurrence, hvor de har udviklet et kunstværk, der enten fortæller en historie om stedet eller kan generere fremtidige historier for ho-

tellets personale og gæster. Det store felt er nu skåret ned til fire kunstnere og heraf vil én løbe med sejren og i fremtiden udsmykke indgangsområdet med sit værk.

Bygger på historien

Den ene kunstner, Anne Bak, har taget fire elementer fra skibsdrift – motoren,

Elegant sødme med klare noter af rosiner og tung chokolade. Kom ned og smag den.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

RENE 31 53 VINDUER? 97 57 Kontakt os og få kontakt@lykkepolering.dk et uforpligtende tilbud

kontakt@lykkepolering.dk

De udvalgte kunstnere har nu frem til den 23. november til at skitsere deres endelige værk, hvorefter en jury bestående af to billedkunstnere samt repræsentanter fra ATP Ejendomme, NH Hotel Group og Green Building Council Denmark vil udvælge den vindende kunstner.

Fantastisk 10 års Panama rom

RENE VINDUER?

31 53 97 57

skibsskroget, signalflagene og propellen og skabt skulpturer herfra. Mogens Jacobsen har skabt skulpturer over roterende messingcylindre som på skibe. Sonja Strange bruger blandt andet gamle metalplader fra skibe, mens Theis Wendt arbejder med at lade vand løbe gennem store sten.

Rikke Drachmann

Vi fokuserer på at være nær værende & omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af livets svære stunder. Vores nærvær vil for jer føles trygt.

Nu kr.

299,Casper Drachmann

Kontakt os på tlf: 22 33 86 66 Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup

Facebook

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk

Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05


11. november 2020

5

Domme i Fredens Havn sag anket hindre nye både i ulovligt at tilslutte sig de eksisterende. Ud over de ankede sager verserer der også tre andre sager, som først hen over sommeren 2020 er blevet fremsendt til retten. Det skyldes, at de krævede yderligere efterforskning af politiet. Så vidt Havnefronten erfarer, er disse sager endnu ikke berammet ved retten endnu.

Af Jesper Schou Hansen

En række af de seneste domme om de ulovlige anlæg i Fredens Havn i Erdkehlgraven er blevet anket. Det oplyser Anklagemyndigheden over for Kystdirektoratet og oplyser videre, at det er fem af sagerne, der er anket. Anken medfører også, at opkrævning af tvangsbøderne ikke iværksattes, før anken er behandlet. Det er langt fra alle sager, som er blevet anket. Den første række af sager i Københavns Byret blev ikke anket, og fra anden runde var det fem sager, som blev anket. Derudover er der udstedt påbud i forhold til en række både og anlæg, som ingen vedkendte sig, og som dermed blev fjernet uden yderligere, da ingen vedkendte sig et ejerskab.

Flere nye anlæg

Imens sagerne er blevet be-

Medhold til anklageren

Der er fjernet tonsvis af vrag og synkefærdige både fra Fredens Havn allerede. Men arbejdet er langt fra slut. Foto: Elin Tabitha Hansen / Havnefronten.

handlet i retten, så har Kystdirektoratet konstateret, at en række nye tømmerflåder

er dukket op, og dem er man i fuld gang med at fjerne igen.

Derfor vil man nu lade en række opsatte flydespærringer ligge, så det kan for-

Indtil videre har anklageren fået medhold og rettens ord for, at de faste anlæg af tømmerflåder og både er ulovlige i kystbeskyttelseslovens forstand, og at påbuddet fra direktoratet var i orden. Retssagen er den foreløbige kulmination på et forløb, der begyndte med Kystdirektoratets første påbud tilbage i 2013. Fredens Havn har også hyppigt givet anledning til debat blandt byens politi-

kere, både på Københavns Rådhus og i Folketinget, og naboer til bådklyngerne har længe klaget over blandt andet skader på deres både fra drivtømmer.

Sagerne trækker ud

I forhold til de første politiske udmeldinger er sagen allerede forsinket. Dengang lød det, at man allerede i sommeren 2019 ville være i gang og færdig kort tid efter. Med de ny sager, som er anket, forventer Kystdirektoratet, at man kun kan igangsætte næste fase i 2021 mod tidligere estimeret ultimo 2020, hvilket altså allerede var en udsættelse i forhold til de første politiske udmeldinger. Der er allerede fjernet ca. 120 større objekter – både, flydebroer, anlæg, tømmerflåder etc. I alt er der fjernet ca. 350 ton af forskellig art fra vandet.

Boligsalg på Engholmene runder halv milliard kroner på kun tre måneder Af Jesper Schou Hansen

I starten af coronakrisen frygtede boligøkonomer, at salget af boliger ville gå ned og priserne falde. Sådan er det ikke gået, og det gælder også for Engholmene. Tværtimod er salget gået godt, fortæller adm. direktør Jens Schaumann fra NPV, der står for byggeriet. Hen over sommeren er

boligsalget steget stødt, og der er solgt cirka 100 boliger til en værdi af omkring en halv milliard kroner. Salget spænder bredt Fra eksklusive penthouseboliger og byhuse til funktionelle lejligheder med 2-4 værelser og rummelige altaner. Især de dyre penthouseboliger har solgt godt sidst på sommeren. Derudover er der også flyttet beboere ind

i stort set samtlige lejeboliger på Engholmene.

Godt sommersalg

”Sensommeren, og særligt september, har vist en støt stigende kurve på salgssiden. Vi har solgt lejligheder for mere end en halv mia. kr., og jeg må blankt indrømme, at det er mere, end hvad vi havde turdet håbe på. Ikke mindst i betragt-

ning af, at nedlukningen i foråret ramte samfundsøkonomien hårdt og selvfølgelig også skabte uro på boligmarkedet”, siger Jens Schaumann.

Corona-stop

Boligsalget fik en brat opbremsning i marts, og krav fra myndighederne betød, at NPV A/S øjeblikkeligt måtte igangsætte nye pro-

cedurer ved fremvisning og åbent hus-arrangementer. Alligevel gik der overraskende kort tid, før der atter var stor interesse for at se de indrettede prøveboliger på Engholmene. ”Allerede i foråret og i den tidlige sommer oplevede vi en markant anden virkelighed end det dystre billede, som tegnede sig i foråret. Selvfølgelig var der

en kortvarig afmatning i marts, hvor hele landet lukkede ned, og den bredte sig også ind i april, men derefter gik der ikke lang tid, før interessen tog fart igen – og den er kun tiltaget henover sommeren”, siger Jens Schaumann, adm. direktør hos NPV A/S.

Ønsker afstøbningssamlingen i Toldbodgade på finansloven Danmark store samling af afstøbninger befinder sig overvejende i det Vestindiske Pakhus i Toldbodgade, som forvaltes af Statens Museum for Kunst, men ejes af Kulturministeriet, og sidst-

nævnte ønsker at sælge bygningen. Det synes Afstøbningssamlingens Venner er en dårlig ide, og derfor har de foreslået Folketingets Kulturudvalg, at samlingen

Testamente Hvem vil du sikre?

får sin egen budgetlinje på finansloven, så samlingen ikke flyttes til lagerlokaler i Nordsjælland. I stedet forslår gruppen flere forskellige løsninger. Blandt andet at ministeriet

går den anden vej, og åbner dørene i højere grad end i dag og samtidig indretter et kolonihistorisk center og f.eks. en café fælles for disse to. Foreningen anslår, at der

Burchhardts Begravelsesforretninger

TesTamenTe Ægtefæller, samlevende og enlige – de fleste har behov for testamente.

Lars LarsMichael Michael Randskov Randskov lmr@cityadvokat.dk lmr@cityadvokat.dk Tlf. Tlf.26 26 12 12 53538181

Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44

Gratis uforpligtende møde på • Hvem vil du sikre? Tårnby Begravelsesforretning mit kontor eller hos dig. • Ægtefæller/samlevende/enligeAmager Landevej 49, og specialist i arv, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87 -Advokat de fleste har behov for testamente testamente, dødsbobehandling, Træffes alle dage. fremtidsfuldmagter • Book eller aftaloggratis uforpligtende møde ægtepagter.

er et aktuelt renoveringsbehov på mellem 120-150 millioner kroner, som ikke kan findes inden for Kulturministeriets budget – og derfor bør staten sikre driftens, mens foreningen mener, at

renoveringssummen kunne skaffes fra en eller flere private fonde. Jesch

PROFESSIONELT

RENGØRINGSFIRMA Rengøring i private hjem · Erhvervsrengøring Flytterengøring · Vinduespudsning Vi går meget op i tillid og sikkerhed, og du vil derfor også have den direkte kontakt til dit faste rengøringsteam, så du ved hvem, der kommer på besøg i dit hjem.

Aftaler træffes

Chr. Hansensvej 5 • Svinninge også gerne 7 • Holbæk i jeres hjem. GothersgadeVed 137, 5. tv.Faurgården Lyngby Hovedgade 62, 2. th. 10 • Asnæs 1123 København Vestervangen 2800 Kgs. Lyngby

www.burchhardt.dk

T: 52 300 300 • www.servicecity.dk


6

11. november 2020

Vil du VÆRE

AVISBUD? Vi mangler bude til ruten på

Sluseholmen

Ruten giver 248 kroner pr. gang og vi udkommer hver 14 dg. Interesseret, så kontakt os på: Manglendeavis@havne-fronten.dk

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden:

“Weekendredaktionen” med Finn Edvard og Boris de Freitas.

Sundhedshuset på Sluseholmen åbner til april Af Jesper Schou Hansen

Det længe ventede sundhedshus på Sluseholmen åbner til april. Det fortæller apoteker Susanne Bendixen, der har Sluseholmens Apotek, Sønderbro Apotek og Sydhavnsapoteket – hun er - sammen med de praktiserende læger - hovedarkitekten i det nye sundhedshus, der kommer til at samle en masse sundhedsrelaterede ydelser til gavn for områdets beboere. I de seneste to år har hun drevet Sluseholmens Apotek som en slags pop-up apotek, hvor der er eksperimenteret med, hvordan et moderne apotek kan være. ”Jeg kommer fra Sønderbro Apotek, som er et af de ældste og er bygget af den katolske kirke. Så med Slu-

seholmen fik vi muligheden for at eksperimentere med, hvordan et moderne apotek kan være. Har møder man f.eks. folk ude i lokalet og ikke bare omme bag kassen. Vi har en sofagruppe, hvor vi kan tage det, som vi kalder en samtale om ny receptpligtige medicin. Det er noget helt andet end at have en samtale ved disken. Vi bruger også sofaen til mødregruppe-snakke, ligesom vi har været med i et forsøgsprojekt med pårørendeforløb”, fortæller Susanne Bendixen. Den mulighed, som Sønderbro i dag tilbyder med vaccination uden tidsbestilling, kommer også til at blive en del af det nye sundhedshus samme med de eksperimenter fra Sluseholmens apotek, som er faldet godt ud.

Læger i sundhedshuset

Kunst på Færøerne i det 21. århundrede

31.10 2020 21.02 2021

Samtaler om tåge

Det nye sundhedshus kommer også til at få et hold privatpraktiserende læger, som i forvejen holder til i den ældre del af Sydhavnen. ”De udvider i forbindelse med, at de flytter ind”, fortæller Susanne Bendixen. Sammen med de to praktiserende læger rykker også en smertelæge ind med egen klinik, men hvis det står til Susanne Bendixen, så stopper det ikke der. ”Huset har jo været længe undervejs, så undervejs har forskellige interesserede fundet andre lokaler, men vi regner fortsat med, at vi får en del andre typer behandlere ind i huset”, siger Susanne Bendixen.

Susanne Bendixen leder tre apoteker. Sluseholmen Apotek flytter til april til det nye sundhedshus. Foto: Palle Bo Nielsen / Havnefronten.

I øjeblikket er Susanne Bendixen således på udkig efter f.eks. en fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor og øjenlæge, ligesom en hudlæge står højt på listen. ”De næste par måneder bliver afgørende for, hvem der i første omgang flytter ind. Vi håber selvfølgelig, at flest muligt er på plads fra start, så der kommer et godt kollegialt arbejdsmiljø”, siger Susanne Bendixen. For alle de sundhedsprofessionelle bliver der fælles reception, fælles frokoststue, omklædningsrum, vaskefaciliteter m.v. – ”Når du har så mange fællesfaciliteter, så bliver det også lettere at arbejde sammen, ligesom det er lettere at få dialogen om patienterne, når man f.eks. har fælles frokoststue. Det handler om

at kunne lave et bedre patientforløb og bevise, at det virker. Altså at skabe bedre trivsel og kortere sygdomsforløb for folk – eller give dem en bedre forståelse af deres sygdom”, siger Susanne Bendixen.

Fitnesscenter rykker ind

En af de kontrakter, som er på plads, er med et fitness-center. Hvem kan Susanne Bendixen dog ikke løfte sløret for endnu, men det bliver en af kæderne ligesom det ligger rimelig fast, at det kommer til at strække sig over to etager. Der er pt. ikke er præcis dato på åbningen i april, men ifølge Susanne Bendixen, så ser alt i øjeblikket ud til, at tidsplanen holder.

dan rasmussen vvs aps gunløgsgade 21 21 - 2300 SS gunløgsgade - 2300 tlf. tlf. 36 36 72 72 3030 0000 www.dr-vvs.dk dr-vvs@dr-vvs.dk

dan rasmussen vvs aps

Strandgade 91 Christianshavn 1401 Kbh. K nordatlantens.dk

allevvs vvsinstallationer installationer udføres udføres alle gunløgsgade 21 døgnvagtordning døgnvagtordning - 2300 S tlf. 36 72 30 00


11. november 2020

A suit for You - and You alone FÅ TAGET PERSONLIGE MÅL HOS LORD’S OG FÅ EN HABIT, DER SIDDER PERFEKT

Skræddersyede skjorter fra kr. 1200,-

-�L, T

Bestil 7 og betal for 6 skjorter

AIL O R

0 n ;r:

.....

Ermenegildo Zegna CERRUTll881

Særtilbud - Jakkesæt N

- 1 jakkesæt syet præcis efter dine mål, ønsker og specifikationer i de fineste italienske stof - 1 silkeslips / butterfly

Nu kr. 7.495,-

Normalpris kr. 11.250,ex, CO

.....

Business pakke ..... 0

.....

- 2 jakkesæt, syet præcis efter dine mål, ..... N i de fineste stofkvaliteter ..... - 2 skræddersyede skjorter vJ - 2 silkeslips eller butterfly

Nu kr...... 11.990,(J'l

..... Normal pris kr. 18.990,0)

..... .....

OF SCAND INAV IA

ex,

.....

CO N 0

SØNDAGSÅBENT 11-17

.....

N N N

Sportsjakke eller Blazer N vJ

1 blazer/jakke, syet præcis efter dine mål i merinould eller kashmir 1 skræddersyet skjorte N 1 silkeslips eller butterfly 0) N (J'l

..... 4.995,Nu kun kr. N

Normalpris op til kr. 7.990,N ex, N CO

T A

IL

O

R

EKSPRES LEVERING

-�L, -�L, SCABAL

SCABAL

HOLLAND & SHERRY �

HOLLAND & SHERRY DORMEUIL

Ermenegildo Zegna DORMEUIL CERRUTll881

Ermenegildo Zegna CERRUTll881

GRATIS PARKERING

OF SCAND INAV IA

Radisson Scandinavia lobby, T A IL O R Amager Boulevard 70, Radisson Scandinavia lobby, 2300 København S.

Amager Boulevard 70, 2300 København MandagS. til

fredag 10-19

Mandag til fredag 10-19 Lørdag 10-17 Lørdag 10-17 Søndag 11-17 Søndag 11-17 AndenAnden tid efter aftale. tid efter

aftale.

Gratis parkering.

Gratis parkering.

Ring venligst på tlf. 33 96 59 86, 43 52 40 57 Ring venligst på eller hook en tid på email: 33 96 59 86, info@tlf. lordsc.dk

43 52 40 57 en tid på email: info@lordsc.dk

eller hook www.lordsc.dk

www.lordsc.dk

Radisson BLU Scandinavia Hotel (Lobby) Permanent showroom I Amager Boulevard 70 I 2300 København S. • Mandag til fredag 10-19 I Lørdag 10-17 I Søndag 11-17 I Anden tid efter aftale • Gratis parkering Ring venligst på tlf. 33 96 59 86, 43 52 40 57 I book en tid på email: info@lordsc.dk I www.lordsc.dk

7


8

11. november 2020

TV2 på Teglholmen får kritik for manglende kompensation Af Anders Bo Petersen

TV2, der holder til på Teglholmen, har indtil videre selv beholdt den kompensation, som de har modtaget fra rettighedshaverne til aflyste sportsarrangementer, i stedet for at betale dem tilbage til de kunder, som aldrig fik leveret den sport de har købt. Det skriver Forenede Danske Antenneanlæg, FDA. Også Discovery og Nent har fået penge retur uden at kunderne af den grund har fået fuld kompensation – og det går ikke siger Thomas Bak, der er landsformand for FDA, der repræsenterer mellem 170.000 og 180.000 danske husstande. ”Vi har allerede henvendt os til TV2 fordi de har behold de penge, som de fik i kompensation, uden at de har godtgjort, at forbruger-

ne er blevet kompenseret. Nu viser vores gennemgang af de udmeldinger, som der har været i medierne, at også Discovery og Nent har fået penge retur for manglende sportsarrangementer. Heller ikke de kanaler, har så vidt vi kan se kompenseret seerne fuldt ud for den manglende sport – selvom deres abonnenter har betalt i dyre domme for noget, som de ikke har fået”, siger Thomas Bak.

Gav lidt

Thomas Bak tilføjer, at Nent dog i en periode nedsatte prisen for deres Viaplay, men ifølge ham er der fortsat langt op til hvad forbrugerne har betalt for og hvad de faktisk har fået. ”Jeg synes, at Nent fortjener ros for i det mindste at have indset, at man ikke kan kræve fuld pris for noget,

som man faktisk ikke leveret. Man der er jo stadig ret langt op til en reel kompensation for de mange aflyste sportsbegivenheder i 2020 – sportsbegivenheder som forbruger vel at mærke har betalt for, men aldrig har fået”, siger Thomas Bak fra FDA. Foreningen efterlyser også derfor, at tv-stationerne selv spiller ud med hvordan de vil kompensere kunderne ”De lider selvfølgelig også under corona-krisen og derfor kan det godt være, at kompensationen ikke skal være en 100% kontant refusion men en kombination af flere ting. For os er det vigtige, at selskaber som TV2, Discovery og Nent forstår, at forbrugerne ikke bare er malkekøer, hvor man kan opkræve hvad som helst, ikke levere og endda stikke en eventuel kompensation

TV2 har fået kompensation fra rettighederne for manglende sport. De har bare ikke sendt pengene videre til kunderne. Foto: TV2 Danmark.

i egen lomme. Det går simpelthen ikke og det burde stationerne af egen drift også kunne indse”, siger Thomas Bak fra FDA.

Han har tidligere luftet muligheden for, at rejse sagen politisk på Christiansborg. Det er fortsat en mulighed hvis der ikke

kommer gang i dialogen med tv-stationerne. TV2 har overfor flere medier afvist, at de bør betale penge retur til kunderne.

Nyt hostel åbner i Sydhavnen Af Jesper Schou Hansen

Man skulle tro, at den nuværende situation med corona ville afholde folk fra at åbne nye hoteller eller hostels. Men nej. Tyske A&o Hostels er optimistiske. Særligt i forhold til Danmark, og åbner nu sit andet hostel i hovedstaden som supplement til det, som de 270 værelser, som de allerede har på Nørrebro. Åbningen af det seks etager og godt 800 sengepladser store hostel sker med store forventninger, fortæller Managing Director for A&o i Danmark, Kasper Rønnow. ”Vi er optimistiske og forventer omkring 70.000 overnattende gæster årligt. Vi har rigtig mange rejsende fra blandt andet Tyskland. Vores gæster, som typisk er unge og børnefamilier, vil gerne bo billigt og centralt i hovedstaden. De behov kan A&o i Sydhavnen endnu bedre opfylde kun få minutter fra Københavns

”I august og september havde vi i gennemsnit en belægningsprocent på 60, hvilket er bedre end de fleste andre hoteller i hovedstaden. På trods af pandemien er vores fokus stadigvæk på at vokse i Europa og i Danmark”, - Kasper Rønnow -

Den nye hostel har ikke brugt pengene på prangende omgivelser. Til gengæld starter priserne på 180 kr. Foto: PR foto.

centrum”, siger Kasper Rønnow.

Ekstra 81 værelser på vej

A&o hostel i Sydhavnen, overfor Teglholmen, åbner i første omgang med 137

værelser beliggende i en tidligere erhvervsbygning, der er nyistandsat fra bunden. I 2021 får den første del følgeskab af yderligere 81 værelser i en helt ny tilbygning, der er ved at blive opført. Bag

indretningen står H4 Arkitekter. Den gamle og den nye del af hostellet forbindes ved hjælp af en stor lys, indendørs atriumgård, som også bliver færdigt næste år. Hotellet får herudover to

konferencerum og 35 parkeringspladser. De tilsammen 4.200 kvadratmeter hostel bliver beklædt med skifer, der skal give de to bygninger en ens facade. Samtidig bliver hotellet energirenoveret fra kælder til kvist.

”I august og september havde vi i gennemsnit en belægningsprocent på 60, hvilket er bedre end de fleste andre hoteller i hovedstaden. På trods af pandemien er vores fokus stadigvæk på at vokse i Europa og i Danmark”, siger Kasper Rønnow. A&o Hostels blev grundlagt i 2000 og driver i dag 39 hostels i 23 byer i otte europæiske lande.


11. november 2020

Pomme d’Or i kulturkvarteret bliver til online shop Af Jette Ingerslev

Da ingen overhovedet tænkte på en global pandemi, så åbnede Christel Dyhrberg vintageforretning Pomme d’Or på Vester Voldgade 106. Alt åndede liv og glade dage. Her skulle Christel gøre københavnerne fortrolige med spændende og udvalgte nyheder fra Frankrig. Alt fra små borde til glas, skåle og tallerkener, lamper og hjemmelavede skærme hertil, alt indkøbt hos lokale i Provence under indkøbsture med det formål at finde unikke ting. Alt gik godt. Altså lige indtil 11. marts 2020, hvor corona forsøgte at bremse aktiviteter i hele landet. Når man lige har åbnet, så rammer den slags naturligvis

hårdt. For Christel blev det også muligheden for at sætte sig ned og tænke anderledes og kreativt for at vinde over coronaen. Der skulle bare findes nye løsninger. Boutiquen og verden måtte ses med briller. Én af disse løsninger var at tilbyde individuel VIP-åbning af butikken. ”Få butikken helt for Dig selv”. ”Og på det tidspunkt, der passer ”dig bedst”. ”Alle, der have booket et VIP-besøg, købte noget. Aldrig har forretningen solgt så godt! Og haft så tilfredse kunder”, men det blev også en anelse ensomt, og derfor tog Christel beslutningen om igen at gøre noget nyt – nemlig kombinere et job som ejendomsadministrator, som hun tidligere havde

Ikea’s varehus ved Fisketorvet bliver uden møbler Hvis du kan have det, i den blå Ikea indkøbspose, så vil det fremover være på hylderne i det kommende Ikea varehus på Kalvebod Brygge i København. Ellers skal det bestilles og bliver i stedet leveret hjem til folk. På den måde får Ikea plads til det langs mindre varehus, som Lokalavisen som de første kunne vise billeder fra. Ikea havde allerede meldt ud, at varehuset, der skal stå færdigt i 2023, blev mindre. Og det er altså ved at helt af droppe alle større møbler med videre, at Ikea får plads til det hele. Selv mener Ikea, at der bliver tale om ”et varehus, der er tilpasset byen, og måden københavnerne lever i og bruger byen på”. Varehuset bliver på 19.000 m2 og dermed råder Ikea stadig over 16.500 m2, som Ikea ikke aner hvad skal bruges til. I følge Anders Lyhne Nordtorp, ekspansionschef i Ikea Danmark, så leder man efter ”den rette partner, som kan skabe værdi og sammenhæng i området”. Jesch

arbejdet som, og så butikken – men nu i stedet online. Derfor er hun gået i gang med at optimere online-salget via Facebook og Instagram med fortsat fokus på kunden og deres ønsker og behov. Dermed kommer Pomme d’Or fortsat skal blomstre og skinne som et gyldent æble. Nu bare online. Butikslokalet er allerede lejet ud igen. Her åbner Boutique Marley. Et skilt i ruden fortæller, at det bliver med ”mode og interiør”.

Christel Dyhrberg i den gamle butik. Nu bliver Pomme d’Or en onlineforretning. Foto: Palle Bo Nielsen / Havnefronten.

NYE FLOTTE GARDINER? Persienner, plissé-, lamel- og rullegardiner, sidelængder, vægpaneler, boligtekstiler, markiser og outdoor.

Hvidovrevej 348, 2650 Hvidovre Telefon 36 49 69 69, Mail: hvidovre@botex.dk www.botex.dk Se de flotte gardinløsninger i butikken og på botex.dk. Book et gratis besøg af en konsulent hjemme hos dig.

BOLIGTEKSTILER

GARDINER

MARKISER

9


10

11. november 2020

Kadeau er tilbage:

Den bornholm Af Mikkel Bækgaard

Den bornholmsk-inspirerede gourmetrestaurant Kadeau med to Michelin stjerner er tilbage med større ambitioner end nogensinde. Restauranten i Wildersgade gik ellers konkurs i foråret, men med nye investorer i ryggen er Kadeau nu tilbage - og endda med en ambition om at levere en endnu bedre oplevelse til gæsterne. “Vi tror på, at vi kommer til at give vores gæster en bedre oplevelse end nogensinde”. Sådan lyder de optimistiske ord fra Nicolai Nørregaard, køkkenchef og medejer af Restaurant Kadeau i Wildersgade på Christianshavn. Og det er store ambitioner for en restaurant, der først oplevede succes på succes med seksstjernede anmeldelser, masser af internationale gæster og hele to af de eftertragtede Michelin stjerner - og som siden hen, i foråret lige midt i coronanedlukningen, måtte lukke, da selskabet bag

restauranten erklærede sig selv konkurs. Men Kadeau er - trods forårets konkurs - nu tilbage. For restauranten kunne, takket være nye investorer, fredag den 30. oktober atter slå den udefra anonymt udseende dør op til en højgastronomisk verden af bornholmske råvarer i absolut topklasse. “Før vi lukkede, gik det faktisk rigtigt godt for Kadeau. Vi var begyndt at tjene penge, vi havde succes og masser af gæster. Men desværre var der andre projekter, som vi løbende måtte lukke, og som kostede mange penge. Og da corona ramte med nedlukninger og et totalt stop for udenlandske gæster, var der ikke andet at gøre end at lukke”, forklarer Nicolai Nørregaard.

Færre gæster, mere intimitet

Kadeau i version 3.0 - som Nicolai Nørregaard og co. kalder den - ligner på mange måder sig selv, både i udseende og koncept. Men der er kommet forandringer

til, der skal gøre oplevelsen endnu stærkere for gæsterne, forklarer køkkenchefen: “Vi har først og fremmest renoveret lokalerne, så de har fået en ansigtsløftning. Det har blandt andet medført, at vi nu har fået et lille private-dining-lokale med plads til fjorten gæster som dog her for tiden kun må rumme 10 - et nyt lounge-område samt et dedikeret vin-rum i restauranten. Vi har faktisk også taget nogle borde ud, så der nu er plads til færre gæster. Vi vil nemlig gerne satse på at give en endnu mere intim og intens oplevelse”. De færre gæster kunne lyde som et farligt økonomisk sats, men ifølge Nicolai Nørregaard giver det god mening: “Det kan give et andet og bedre flow fra køkkenets side. Vi har nu kun gæster, der ankommer på to forskellige tidspunkter af aftenen, og så kan vi meget bedre planlægge tilberedningen af maden. Det gør, at vi langt bedre og nemmere kan servere nogle rå-

varer, der skal tilberedes a la minute, som man siger. Det gør det muligt for os at bruge endnu bedre råvarer, der måske for en kort stund kræver opmærksomhed fra alle kokkene i køkkenet. Det kan vi bedre gøre, når den bestemte råvare - fx en kongekrabbe - kun skal færdigtilberedes to gange på en aften, fordi vi har bedre styr på, hvornår de enkelte borde skal have den serveret”. En anden fordel er ifølge Nicolai Nørregaard også, at de færre pladser gør, at gæsterne bliver mere ligeligt fordelt henover ugen, så der ikke er ekstra travlt i weekenden og mindre at lave på hverdage.

Fra strandcafeteria til Wildersgade

Selvom Kadeau ligger i Wildersgade på Christianshavn, er det solskinsøen Bornholm, der er omdrejningspunktet - både for den nye og for tidligere udgaver af restauranten. Restauranteventyret startede nemlig for de tre venner Nicolai Nørregaard, Magnus Klein


11. november 2020

Vi har faktisk også taget nogle borde ud, så der nu er plads til færre gæster. Vi vil nemlig gerne satse på at give en endnu mere intim og intens oplevelse - Nicolai Nørregaard -

mske Fugl Fønix Vi tror på, at vi kommer til at give vores gæster en bedre oplevelse end nogensinde - Nicolai Nørregaard -

Kofoed og Rasmus Kofoed på Bornholm tilbage i 2007. Her åbnede de Kadeau i et tidligere cafeteria på øens sydkyst, og siden da er det gået slag i slag for de tre venner. “Egentlig var vores ambition at lave den bedste restaurant på Bornholm. Det var ikke så svært dengang. Og det gik rigtigt godt, selvom vi på det tidspunkt absolut ingen ambitioner havde om Michelin stjerner eller lignende”, fortæller Nicolai Nørregaard, der i øvrigt ikke har nogen formel kokkeuddannelse bag sig. Men det gik over al forventning, og stedet blev en succes. I 2011 åbnede Kadeau første gang i en københavnerudgave - først i lokaler ved Sorte Hest på

Vesterbro, inden de rykkede til Christianshavn i 2013. “Vi havde egentlig ikke forventet den store omtale, da vi åbnede i København. Men vi blev væltet omkuld af supergode anmeldelser, og så strømmede folk til.”, siger køkkenchefen.

Bornholm sælger

Og når Nicolai Nørregaard taler om at udtrykke Bornholm på tallerkenen, så mener han det virkelig. Størstedelen af råvarerne stammer fra Bornholm, hvor en stor andel af dem endda er dyrket i Kadeaus egen bornholmske køkkenhave. Her bliver sommerens høst enten serveret frisk eller gemt til de mørke måneder. Syltning, henkogning og fermentering spiller nemlig en

stor rolle i Kadeaus køkken. “Sidste år tror jeg, at vi konserverede omkring 7-8 tons - og i år tror jeg, at det var endnu mere. Så dermed kan vi tage smagen af Bornholm med os til vores lokaler her i København hele året”, siger han. Og denne side af restauranten regner Nicolai Nørregaard med at fokusere endnu mere på i seneste udgave af Kadeau. “Vi har fx en dessert på kortet, der for mig virkelig er smagen af Bornholm. Den består af henkogte bornholmske figner, serveret med vores egen honning.

Kadeau

Honningen er noget helt særligt, fordi vi lader bistaderne stå, når blomsterne ikke har mere pollen. Det gør biavlere ellers ikke. Men så begynder bierne at søge næring og pollen i bær og frugter, og det giver en helt særlig, intens frugtig honning, der er mørkerød, nærmest sort, i farven”. Dermed er smagen af klipper og solskinsø intakt - måske endda mere end nogensinde - på Kadeau, der trods konkurs, corona, en brand i restaurantens filial på Bornholm og nedlukning har rejst sig fra asken som en bornholmsk Fugl Fønix.

Gourmetrestaurant i Wildersgade med fokus på Bornholmske råvarer. Kadeau gik konkurs i foråret, men er nu genåbnet med nye investorer i ryggen i restaurantens nyrenoverede lokaler. Inden lukningen kunne Kadeau smykke sig med hele to af de eftertragtede Michelin stjerner, og håbet er, at man kan fastholde dem, når næste udgave af guiden udkommer. Kadeau har også en søsterrestaurant med samme navn på Bornholm med én Michelin stjerne. www.kadeau.dk

11


12

11. november 2020

jUlE-TIlBUD 5-zonet Pocket Kontinental seng Inkl. 10 cm latex/Celtius topmadras og runde stålben. Vælg mellem sort, antrasit, petrol, sand og lysegrå. 140x200cm 160/180x200cm 180x210 cm 200/210x200cm 200/210x210 cm

Før:19.999.- Nu: 7.998.Før:23.999.- Nu: 9.998.Før:23.999.- Nu: 9.998.Før:29.999.- Nu: 12.998.Før:31.998.- Nu: 13.998.-

Moderne træsenge

Er du mere til en naturlig træseng, i massivt træ, hvor du kan skifte madrasser, efter behov, så er moder sleep måske det du har ledt efter. bentyper. Kombiner din helt personlige seng, med stort udvalg i gavle, ben og træsorter. Priseksempel 160 x 200 som vist.

kr. 7.848,-

Der tages forbehold for trykfejl.

Ex. bund og madrasser. (fås i alle størrelser).

Elevationsbund som passer i de fleste træsenge 2 motorer, nakke,ryg,knæ, ben løft. 70/80/85/ x 200 cm. før 2.998,- NU 2.398,90 x 200 cm. før 2.998,- NU 2.198,100 x 200 cm. før 3.696,- NU 3.096,120 x 200 cm. før 4.998,- NU 4.398,140 x 200 cm. før 5.498,- NU 4.898,-

Dunlopillo pure/orginal topmadras 70/80/85/90 x 200 cm. før 4.24o,- Nu 2.538,85 x 190 cm. før 4.240,- Nu 2.538,90 x 210 cm. før 4.688,- Nu 2.809,120 x 200 cm. før 6.480,- Nu 3.868,140 x 200 cm. før 6.480,- Nu 3.868,160/180 x 200 cm. før 8.480,- Nu 5.078,180 x 210 cm. før 9.375,- Nu 5.618,- Rentefrit

over 30 mdr.

ÅOP 0% 160,-

Dunlopillo Pure latex madras Den originale Latex madras fra Dunlopillo, med vaskbart betræk og 15 års Fabriksgaranti. 70/80/85/90 x 200 før 8.799,- NU 4.850,85 x 190 cm. før 8.799,- NU 4.850,120/140 x 200 cm. før 13.999,- NU 8.398,-

Se mange flere tilbud på www.delfinsengecenter.dk Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-18.00 Lørdag kl. 10.00-15.00 (Solrød kl. 9-15) Solrød Center 42 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 55 33

Holmbladsgade 52 2300 København S. Tlf. 33 32 55 01

Østerbrogade 95 2100 København Ø. Tlf. 33 32 55 72

Hj. Af Østerbrogade og Jagtvej


11. november 2020

Nybolig‌ Mere end bare et job

Jonas Resom & Jonas Hagmann, indehavere

Nybolig Valby & København SV Tlf. 36 14 15 16 2450@nybolig.dk

13


14

11. november 2020

Bogfestival på Christianshavn i reduceret udgave Af Anders Bo Petersen

Den gode nyhed er, at den udskudte bogfestival bliver afviklet – og den knap så gode nyhed er, at det bliver i en reduceret udgave i denne uge. Det er Nordatlantens Brygge, der lægger hus til Christianshavns Bogfestival 2020 i dagene 12. til 14. november. Der er lavet om på programmet, så der kommer en masse enkeltstående arrangementer, der kræver adgangsbillet, for på den måde at kunne leve op til kravene. Udfordringerne til trods vil festivalen byde på masser af litteraturoplevelser såvel som udstilling og litterær byvandring.

Broer

Årets tema er broer. Ligesom broer forbinder litteraturen også mennesker, men naturligvis på en an-

Vinder af DR’s Romanpris

Om lørdagen er der mulighed for at møde årets vin-

der af DR Romanprisen, Carsten Müller Nielsen, i samtale med litteraturformidler Rasmus Riiskjær om vinderromanen ”De døde fylder dagene med en smag af mønter” og om den nyeste udgivelse ”Lapidarium”. Desuden kommer Siri Ranva Hjelm Jacobsen for at fortælle om og læse uddrag fra ”Havbrevene”, hvori Atlanterhavet korresponderer med sin søster Middelhavet, og endelig kommer Kim Leine for at samtale med Birgir Thor Møller om romanerne ”De søvnløse” og ”Dansk Standard”.

Tre forfattere runder af

Det afsluttende arrangement er med tre forfattere. Eva Tind fortæller om sin roman ”Ophav”, Hanne Højgaard Viemose om sin seneste roman ”HHV, Frshwn: dødsknaldet i Amazonas”, der var nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris i år, og Dy Plambeck om sin seneste roman ”Til min søster”.

Køb billet på forhånd Forfatter Kim Leine stiller op til en samtale med Birgir Thor Møller om romanerne ”De søvnløse” og ”Dansk Standard”. Foto: PR foto.

derledes måde – og som det hedder i præsentatio-

Forfatter Siri Ranva Hjelm Jacobsen med ”Havbrevene”, som hun læser op fra på festivalen. Foto: PR foto.

nen: ”det gælder vores erfaringer og tanker, drømme

Året der gak med input fra Bryggen Af Jesper Schou Hansen

Dagligt underholder dagbladet Politikens satiriske spalte ATS (At Tænke Sig) avisens læsere, og traditionen tro er årets bidrag samlet i den traditionsrige ATS-årbog, som i år er forfattet af blandt andre Bryggebo Gorm Vølver. Og selvom bogen er en tradition, så kan man jo godt forny sig. Lidt i hvert fald. Så i år har bogen skiftet format og tegneren Roald Als har fået en fremtrædende rolle, så hans bedste streger fra året, der gik, spiller en væsentlig rolle i bogen. Bogen samler de bedste tekster fra ATS, der bestyres af Ole Rasmussen og Gorm Vølver, og de har naturligvis kastet sig over alvorlige emner som corona og Donald Trump. I hvert fald har forfatterne haft deres hyr med at gøre Donald Trump til grin, for, som der spydigt konstateres på bedste ATS-facon,

relle og sproglige forskelle”. Når festivalen åbner, er det med Anna Elisabeth Jessen, der vil fortælle om og læse uddrag fra sin roman ”Om hundrede år”, og Kristian Bang Foss, der i samtale med Birgir Thor Møller fortæller om romanen ”Frank vender hjem”. Desuden fortæller litteraten og oversætteren Erik Skyum-Nielsen om den islandske forfatter Gyrðir Elíasson, hvis roman ”Sørgemarchen” udkommer på dansk selv samme dag. På dag to vil den færøske poet Tóroddur Poulsen præsentere og læse uddrag fra sin nye, danske digtsamling ”Valseværk”. Ved samme arrangement kan man opleve Erik Skyum-Nielsen i samtale med Lotte Kirkeby om hendes roman ”De nærmeste” og en minikoncert med Kira Skov Duo.

så klarer han det så fremragende selv. Men det er først og fremmest begivenheder og personer fra den hjemlige andedam, der er udsat for satire i ”Året der gak 2020”, hvor man blandt andet kan læse om nedsmeltningen hos de ”alternaive”, som ATS

konsekvent kalder partiet, mens daværende partileder omtales som Uffe Heltvæk. Det nye hold ”Fock og Gejl” synes ATS mest af alt lyder som titlen på en tysk pornofilm fra 70’erne. Bogen fra Politikens forlag er netop kommet på gaden.

og fremtidsvisioner – på tværs af geografiske, kultu-

Arrangementerne foregår i den store sal på Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, hvor der også vil være café og bogsalg i salen. Der skal købes billet til hvert enkelt arrangement, og den giver også adgang til Nordatlantens Brygges aktuelle udstilling ”Samtaler om tåge – Kunst på Færøerne i det 21. århundrede”. Billetter på nordatlantens.dk/christianshavnsbogfestival.

Christianshavns mange kunstmalere i bogform Rundt omkring i landet har forskellige miljøet tiltrukket malere. Mest kendt at noget Skagen, men Christianshavn kan sagtens være med, og det har historikeren Kristian Hvidt nu skrevet en bog om med titlen ”Malerkunst på Christianshavn” – udgivet af Christianshavns lokalhistoriske Forening. I bogen er der udvalgt 40 malerier, deraf mange af dansk kunsthistories bedste kunstnere som Hammershøi, Krøyer, P.C. Skovgaard, Weie og Hoppe. Nogle af malerne har boet og arbejdet dér, men andre mere ukendte malere er fra midten af 1700-tallet og frem til i dag. De er kommet og har stillet deres staffeli op ved Christianshavns kendte kanaler, gader og volde. Til hvert maleri har

Kristian Hvidt skrevet en tekst, præget af hans omfattende kulturhistoriske viden og kærlighed til den malerkunst, han som malersøn tidligt i sit liv lærte at kende.

Bogen koster 100 kr. og kan købes i Vagthuset Torvegade 75 hver lørdag kl. 13-15 eller ved henvendelse til lokalarkivet@chrarkiv.dk Jesch


15

11. november 2020

0MKRIRHI W»KIW

',%61) 7›+)7

&

7RUYHJDGHWY.ºEHQKDYQ.

/DNVHJDGHWK.ºEHQKDYQ.

6S¨QGHQGHOHMOLJKHGLHWDJHU6PXNKHUVNDEVOHMOLJKHGS§KHOH NYPPHGEDGHY¨UHOVHUVDPWDOWDQRJHJHQWDJWHUUDVVHS§FD NYP'HQQHπRWWHOHMOLJKHGOLJJHULWRSSHQDIHMHQGRPPHQ

)ORWLVWDQGVDWOHMOLJKHGGHUNRPELQHUHU¨OGUHGHWDOMHUPHGQ\H UHQRYHULQJHUS§HQDIGHPHUHUROLJHDGUHVVHULKMHUWHWDI.ºEHQKDYQ

.š%(5)5$.š%(1+$91.

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK 7EK

  

730+8

&SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX /SRXEOX

;NXºLJW

Qu  

;NXºLJW

.š%(5)5$125'+$91

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK 7EK

  

730+8

;NXºLJW

&SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX /SRXEOX

Qu  

;NXºLJW

)NIVPINPMKLIH -2(*0=82-2+7/0%6&30-+

)NIVPINPMKLIH ,ˆ2(:‰6/)68-0&9(

)NIVPINPMKLIH &30-+-40%2

)NIVPINPMKLIH &30-+1)(',%61)

/YRHIPIHIVIJXIVIRWX»VVI PINPMKLIHXMPWMKWIPZ,IPWXYHIR JSVQERKIMWXERHW©XXIPWIVZIH MRHŵ]XRMRK)PPIVWIVLYR¨FIR QIRLYRW»KIVQMRMQYQ Z©VIPWIVQuSKTVMWIRSTXMP OV

/YRHIRW»KIVEOXMZX L¨RHZ©VOIVXMPFYHM/»FIRLEZR /4VMWSTXMPOV 1YPMKLIHJSVEPXERZMPZ©VIIR JSVHIP,IPWXFIPMKKIRHIM /»FIRLEZR/'LVMWXMERWLEZR

‰KXITEVW»KIVHV»QQIFSPMKIR WSQIVIRPINPMKLIHMTPERQIH

QYPMKLIHJSV XEKXIVEWWIEPXER 4EVVIXZMPVMKXMKXKIVRIK¨MKERK QIHIRSQJEXXIRHIVIRSZIVMRK SKIVLZIVOIRWOV©QXEJ O»OOIRŵ]XRIHVMZRMRKEJZ©KKI IPPIVPMKRIRHI

*EQMPMIW»KIVIRFSPMKQIH ',%61)IRXIRWXSVPINPMKLIH QIHEPXERZMPPEPINPMKLIHQIH HMVIOXIYHKERKXMPLEZIIPPIVIX V©OOILYW(IXQ¨MOOIZ©VI R]F]K:MPPIIPWOIEXFST¨ 'LVMWXMERWLEZR1¨MOOIZ©VI WXYIIXEKI

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 7EVEL7TIVER^E 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 6MOOI/VYPP 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 .ERRMO.EOSFWIR 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 6MOOI/VYPP 

6NDOGXV¨OJHHOOHUNºEH" %UXJGLQORNDOHP¨JOHU ('&3RXO(ULN%HFK&LW\ 5LQJ

1<+(' 6Â&#x2030;//),97 &

.Y¨VWKXVJDGH'WK.ºEHQKDYQ.

.Â&#x161;%(5)5$0,''(/)$57

0HOOHPGHWHOHJDQWH6NW$QQ¨3ODGVRJGHWK\JJHOLJH1\KDYQOLJJHU GHQQHIDQWDVWLVNHEROLJS§PtbbXGHQERS¨OVSOLJW/HMOLJKHGHQKDUHW YLGXQGHUOLJWO\VLQGIDOGHQLGHHOUXPIRUGHOLQJRJHQHOVNY¨UGLJ V\GYHQGWDOWDQ

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK 7EK

  

730+8

&SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX /SRXEOX

Qu  

;NXºLJW $ 

/XIWPDULQHJDGH.ºEHQKDYQ.

%\Q¨UWHQGHU¨NNHKXVL&KULVWLDQVKDYQ.YDUWHUHW

%ROLJHQU§GHURYHUNYDGUDWPHWHU+YHUHWDJHHUYHOLQGUHWWHWRJ SDVVHUWLODOOHGHºQVNHUPDQNDQKDYHWLOV§GDQHQEROLJ'HUHUGHMOLJW O\VLQGIDOGLDOOHUXPPHQHO¨NUHNYDOLWHWHURJPXOLJKHGIRUDWNRPPHXG LGHQGHMOLJHIULVNHOXIWGHUHULGHWWHRPU§GH,HQGHU¨NNHKXVHWHUGHU SODGVWLOKHOHIDPLOLHQHOOHUGHPGHUEORWºQVNHUPHUHSODGVRJUR7R EDGHY¨UHOVHUPHGJXOYYDUPHRJWRWHUUDVVHUKºUHUPHGEODQGWPDQJH Ï&#x20AC;HUHGHWDOMHU

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK +VYRH &SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX 7EK /SRXEOX

  Qu Qu  

)VHIXHMRFSPMK ZMPIHIVIJXIV# :MLEVWEQPIXEPPIO»FIV»RWOIV ŴRHHMRO»FIVLIV

('&3RXO(ULN%HFK&LW\ %UHPHUKROP .ºEHQKDYQ. 

9LJºUHQIRUVNHOIRUGLJRJGLWVDOJ


16

11. november 2020

Islands Brygge og de norske skulpturer på jorden eller en anden klode. Samlet set er det muligt at tolke de tre figurer som en skabelsesberetning. Som i næsten al kunst afhænger tolkningen af den iagttagende person.

Tekst og foto: Jette Ingerslev

Islands Brygge blev skabt fra 1880’erne ved gentagne opfyldninger mellem Amager og Sjælland, hvor Ny Tøjhusgrunden til Forsvaret blev skabt. Syd herfor blev området brugt til boliger og forbi Sturlasgade til industri, bl.a. Dansk Sojakagefabrik, der fik sit banesår i 1980 ved en eksplosion med massive ødelæggelser. Fabrikken blev lukket ligesom mange andre industrier i området. Siden år 2000 er der foregået en omfattende nybygning på de gamle industriog forsvarsarealer. Bydelen fremtræder nu som en blanding af ældre og nye boliger, butikker og kontorbygninger. Langs havnen er Havneparken og et badeområde blevet etableret. I 2000 tog byggeriet af fire store kontorbygninger form langs Amager Boulevard på Forsvarets Ny Tøjhusgrunds arealer. Syd herfor blev Weidekampsgade anlagt – opkaldt efter overborgmester Egon Weidekamp (1921-2000).

Skulpturer på Weidekampsgade

Ud for indgangen til firmaet SimCorps bygning blev der i 2009 opstillet tre skulpturer af den norske kunstner Nicolaus Magnus ”Nico” Widerberg: En menneskeskulptur i grå granit, en krans af rød granit samt en stor natursten. Skulpturerne har ingen titel, men sceneriet giver associationer i retning af jorden og dens skabelse. Eller måske skabelse af og væksten i det verdensomspændende danske firma SimCorps. På en lys, poleret granitsokkel står en næsten 3 meter høj granitskulptur af en alvorlig, eftertænksom og rank mand uden arme og fødder. Hoved og ansigt har udviskede konturer, men udstråler alligevel autori-

Kunstneren

tet, vilje og kraft. Skuldrene er ret brede. Der er svage konturer af stærke muskler, markerede og brede hoftekamme, faste baller og en lang markering fortil som et elegant læg i en kjortel. Hele figuren udstråler styrke og alvor. Bagtil på samme sokkel findes den let ovale røde granitskulptur med en højde på 1,3 m og en bredde på 1,1 m. Centralt er der udskåret et ovalt hul på 0,5 x 0,4 m. På den ene halvdel hen mod figuren er der udstansede lodrette, stiplede linjer. Silende regn? Eller tårer? Eller andre væsker? Det er nærliggende at tolke denne skulptur som et symbol på det kvindelige. Naturstenen på 1,3 x 1,3 x 1,2 m står isoleret på sin egen polerede, lyse granitbase. Den mørkegrå sten bærer mange ridser i overfladen. Den kunne

ligne en meteorsten eller diabas (mørk, magmatisk bjergart) og være et symbol

Nico Widerberg (f.1960) er en norsk billedhugger og maler, uddannet i Oslo ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi. Widerberg arbejder med skulpturer i sten, ofte granit og diabas, bronze og glas samt med oliemaleri og grafik. Han arbejder inden for den klassiske, figurative tradition, hvor han ønsker at formidle en stemning og en oplevelse af tilstedeværelse. Hans værker viser ofte afpersonificerede menneskefremstillinger, hoveder og torsoer. Selv udtrykker Widerberg sig med ordene: ”Mit mål er at producere styrke, kommunikere energi: Det handler om at skabe noget levende ud fra noget livløst. Jeg prøver at give liv – til noget dødt, der bliver vakt til

live – det er en slags cyklus. Lige som i et eventyr: Hvis Du kysser dem, vågner de op og kan trække vejret, bevæge sig og tale.” Blandt hans mange værker kan nævnes monumentene af Thor Heyerdahl og Trygve Lie, udsmykningen af Regjeringsbygget, Gardarmoen Lufthavn, Aker Brygge, samt skulpturen «Pillar Man» ved Northumbria University i Newcastle. Efter terrorangrebene ved Regjeringskvartalet og på Utøya i Norge 22. juli

2011 skabte Widerberg et mindesmærke over de omkomne 77 personer. Mindesmærket er en høj kasse med fire udstansede personer i den øverste del, så mindesmærket fremstår transparent. Der er rejst kopier på 53 forskellige steder i Norge. Mindesmærkerne blev til på baggrund af en anonym pengegave, hvilket gav anledning til megen polemik. På Weidekampsgade findes flere skulpturer end de her nævnte. Prøv selv at gå en tur i dette kvarter, tæt på havnepromenaden.

Ødelagde statue fra 1754 fundet på bunden af Nyhavn En buste i gips af Frederik V, som i 1754 stiftede Det Kgl. Danske Kunstakademi i Charlottenborgs lokaler, er blevet ødelagt af en gruppe af anonyme billedkunstnere. Gruppen bag hærværket skriver i en facebook gruppe, at de har villet ”italesætte de måder, hvorpå kolonitiden er usynliggjort, men stadig har direkte konsekven-

ser for minoritetsgjorte mennesker inden og uden for kunstakademiet” og videre som begrundelse for at ødelægge statuen fra 1754, at ”vi ønsker en kunstverden, der forholder sig til og tager ansvar ikke kun for fortidens handlinger, men for de måder hvorpå kolonialismen stadig er aktiv i dag”.

Gruppen er nu blevet politianmeldt, og optrinnet blev filmet af gruppen selv, ligesom Dagbladet Politiken kan berette, at optrinnet blev set af mindst et vidne. Statuen stod på Det Kgl. Danske Kunstakademi i festsalen på Charlottenborg, men den er ejet af Akademiraadet. Busten, som aktivisterne ødelagde, blev

betragtet som en af de fineste i Europa og var udført af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph Saly. Busten var en del af et meget omfattende forberedende arbejde forud for den rytterstatue, som står på Amalienborg Slotsplads. Jesch


17

11. november 2020

4EYPYR-WPERHW&V]KKI

ȈRHYHEJLZEHHMRFSPMKIVZ©VHQIH4EYPYRFSPMK

Prisen på boligmarkedet er steget, og vi oplever stor efterspørgsel på boliger. *EFIPEKXMKFIPMKKIRLIH

%VOMXIOXXIKRIXQIHIOWOPYWMZXQEXIVƴEPIZEPK

)NIVPINPMKLIH 2]SKP©OOIVPINPMKLIHT¨-WPERHW&V]KKIQIHTVƴZEXTTPEHW

0MIFLEZIVPINPMKLIHQIHWQYOYHWMKXT¨-WPERHW&V]KKI (VIGLWIPWKEHI8:/»FIRLEZR7

0INPMKLIHIR LIRZIRHIV WMK XMP HIR OV©WRI O»FIV HIV MOOI K¨V T¨ OSQTVSQMW QIH YHWMKX OZEPMXIX IPPIV FIPMKKIRLIH &SPMKIR JSPHIV WMK YH T¨ RMIRHI IXEKI M HIR OEVEOXIVƴWXMWOI 7ƟR\IR LZSV PYOWYVƴ»W OSQJSVX K¨V L¨RH M L¨RH QIH HI QEVƴXMQI SQKMZIPWIV3QV¨HI-WPERHW&V]KKIIVIRF]MF]IRSKOZEVXIVIXIVOIRHIXIKRIXZIH WMR LIPX IKIR GLEVǁIVIRHI EXQSWJ©VI QIH IR FVSWXIRWFIPEKX LEZRITVSQIREHI LEZRIFEWWMR SK JSVWOIPPMKI ZERHEOXMZMXIXIV /YPXYVLYWIX EJǡSPHIV SJXI EVNJERKIQIRXIVSKTVSQIREHIRWTVǓHPIVEJPMZSQWSQQIVIR

/SRXERX)NIVǓHKMJXTVQH

9HFIXEPMRK&VXRXIOWPINIVǓHK &SPMKQu

 +VǓRHQu7XYIVZ©V

 )RIVKM

&

&]KKIX¨V

 7EK

-&',

-WPERHW&V]KKI8,/»FIRLEZR7

)XWXIROEWXJVEZERHIXIVJSV¬RKERKWWO]PHMRKIRSZIVHVƴZIPWI&SQIHWXVERHIRM JSVLEZIRSKF]IRMFEKLEZIRMEHKERKXMPF¨HIREXYVSKF]PMZ(IRJEFIPEKXMKI FIPMKKIRLIH X©X T¨ ZERHIX OER - F¨HI R]HI JVE WXVERHIR SK JVE HIR WSPVƴKI W]HZIRHXIEPXERQIHTPEHWXMPKVƴPP-OERSKW¨R]HIREXYVIRT¨%QEKIV*©PPIHFPSX J¨LYRHVIHIQIXIVJVEPINPMKLIHIR7EQXMHMKOER-LYVXMKXOSQQIXMP:IWXIVFVSSZIV &V]KKIFVSIR SK LZEH ERK¨V HI QIVI TVEOXMWOI JSVǂ»HIRLIHIV IV HIV MRHO»F SK TEWRMRKWXMPFYHMRHIRJSVJ¨LYRHVIHIQIXIV&MPJVƴKEHIVSK7ZERIQ©VOIXF]KKIVƴ

)NIVPINPMKLIH

/SRXERX)NIVǓHKMJXTVQH

 

9HFIXEPMRK&VXRXIOWPINIVǓHK &SPMKQu

 +VǓRHQu

7XYIVZ©V

 )RIVKM

&]KKIX¨V

 %

 7EK

-&',

Skal vi også sælge din bolig? Claus Haagensen Butikschef Islands Brygge *ERXEWXMWOYHWMKXQSHLEZRIRSK'MX] Ejendomsmægler MDE

-RHJǦ]XRMRKWOPEVPINPMKLIHT¨&V]KKIR 0©OOIVSKQSHIVǂI:IVQIHWXSVEPXERSKYHWMKXXMPLEZRIRT¨-WPERHW&V]KKI -WPERHW&V]KKI8,/»FIRLEZR7 4¨-WPERHW&V]KKILEV-RIXSTRYEPPIXMHIVWGLERGIJSVEXSZIVXEKIR»KPIVǂISKFPMZI HI R]I P]OOIPMKI INIVI EJ HIRRI JERXEWXMWOI R]MWXERHWEXXI PINPMKLIH QIH XS FEHIZ©VIPWIVIRWXSVEPXERSKYHWMKXXMPLEZRIR3QV¨HI-J¨VJYPHXYHF]XXIEJHIR GIRXVEPI FIPMKKIRLIH M HIX QEVƴXMQI R©VǁMPN» HIV JSVIRIV HIX FIHWXI JVE FIKKI ZIVHIRIV QIH OSVX EJWXERH XMP -RHVI &] SK %QEKIV *©PPIH 8©XXIVI T¨ EHVIWWIR R]HIV-KSHXEJHIWO»RRIWTMWIWXIHIVSKMRHO»FWQYPMKLIHIVQIRWFYWSKQIXVS RIQXSKFIOZIQXJ»VIVNIVVǓRHXMVIWXIREJF]IR

4EYPYR-WPERHW&V]KKI -WPERHW&V]KKI( /»FIRLEZR7 FV]KKIR$TEYPYRHO XǦJ

[[[TEYPYRHO

)NIVPINPMKLIH ,IPXMKIRRIQJERXEWXMWOPINPMKLIHQIHWXSVEPXER

/SRXERX)NIVǓHKMJXTVQH

 

9HFIXEPMRK&VXRXIOWPINIVǓHK &SPMKQu

 +VǓRHQu7XYIVZ©V

 )RIVKM

&

&]KKIX¨V

 7EK

-&',

6YRHLSPXWZIN/»FIRLEZR7 316ˆ()84IVJIOXFIPMKKIRHIMHIRR]IHIPEJ-WPERHW&V]KKIZIH,EZRIZMKIRHIR R]I FEHIWXVERH WSQ IV JǦSX FIPMKKIRHI PERKW /»FIRLEZRW ,EZR QIH R]I V©OOILYWI SK IXEKIF]KKIVƴ ,IV IV QER X©X T¨ HIX QIWXI HIX WO»RRI REXYVSQV¨HI%QEKIV*©PPIHMRHO»F1IXVSIRSKHIRKEQPIHIPEJFV]KKIRQIH GEJIIVWQ¨WTIGMEPFYXMOOIVWEQX,EZRIFEHIX(IWYHIRIVQERX©XT¨F¨HI'MX]SK &V]KKIFVSIRXMPȈWOIXSVZIXSK:IWXIVFVS).)2(311)28¨VǂIRIIVSTJ»VXEJ2'' SKWRSVWMKVǓRHXQIHWXSVIHINPMKIEPXERIV

)NIVPINPMKLIH

/SRXERX)NIVǓHKMJXTVQH

 

9HFIXEPMRK&VXRXIOWPINIVǓHK &SPMKQu

 +VǓRHQu

7XYIVZ©V

 )RIVKM

&]KKIX¨V

 7EK

)NIRHSQWQ©KPIV2MIPW,EPH

 % -&',


18

11. november 2020

GOD WEEKEND Ja, god weekend. Men det er ikke just lyse tider, vi har i disse dage. Sjældent har der da været så meget at være urolig for: Et uroligt amerikansk præsidentvalg, islamiske galninge, der hærger i Europa, en verdensomspændende Covid 19-epidemi, der nærmest låser alverdens befolkninger fast indenfor egne grænser. Herhjemme må nordjyderne næsten ikke forlade deres egne byer… Beslutningen om at destruere landets minkfarme kan vise sig at være kommet for sent. Og hånden på hjertet: De forhold, man har budt disse stakkels dyr, ansporer ikke til at genoptage produktionen. Vist skal minkfarmejerne have kompensation - men så må de meget gerne finde et andet arbejde, der ikke inkluderer dyreplageri. Ja, jeg ved det, der er mange andre former for dyreplageri i forbindelse med tøjog fødevareproduktion, men mange bække små…

- med Finn Edvard

Der er rigtig mange, der skal have kompensation, rigtigt mange, for minkfarmerne er ikke de eneste, der får smadret deres erhverv. Tænk bare på landets rejsebureauer, de har stort intet haft at bestille, det samme gælder derfor også luftfartsselskaberne. Mange andre lider voldsomt på grund af sygdommen, og der er i skrivende stund desværre ikke udsigt til, at den forsvinder foreløbig. Man tør jo næsten ikke tænke den tanke, at der kommer en tredje bølge til foråret… Der er heller ikke udsigt til, at den islamiske terror forsvinder. De europæiske statsledere står sammen om verbale fordømmelser, men der sker ikke noget. En skolelærer får skåret hovedet af - for at fortælle om nogle tegninger. Uskyldige kirkegængere dolkes ihjel få dage senere i en kirke. Og mange andre eksempler kunne nævnes. Mange… Dagen derpå fordømmelser. Påmindel-

ser om, at ”vi skal stå sammen” og ”ikke give efter”. Forsamlinger med sange og blomster. Det skal nok hjælpe… Fra flere og flere sider lyder nu - omsider - krav om at gribe ind overfor disse galninge, der spreder skræk og rædsel i Europa. Men hvordan?

Covid-19 og terror. Ikke nemt at løse. Og sikke’ ting, vi skal huske 2020 for. Det kan næsten kun gå fremad, og derfor skal der alligevel lyde ønsket om en god weekend.

Nyt stort publikumsareal på Det Kgl. Bibliotek Det Kgl. Biblioteks sal, Danske Sal, blev opført i 1906 som bogmagasin og har indtil nu været i brug som sådan. Salen, der ligger ud

mod Bibliotekshaven over for Christiansborg, skal nu ombygges og nyindrettes til glæde for bibliotekets mange brugere. Projektet finansie-

res af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Biblioteket er et sted for fordybelse og refleksion,

for læring og ny indsigt, og selv om bibliotekerne bliver mere og mere digitale, er det fysiske biblioteksrum stadig meget benyttet. I 2019 var

der en million besøg i Det Kgl. Biblioteks bygninger. Behovet for studiepladser er stort, og den nye Danske Sal vil give flere attraktive stu-

diepladser. Dermed bidrager projektet til at realisere Det Kgl. Biblioteks ambition om at nå ud til flere. Jesch

Kontroversielle klaverkoncerter i den Sorte Diamant Af Jesper Schou Hansen

I år fejrer vi 250 årsdag for Beethoven – og på den Sorte Diamant markeres det bl.a. med den sydafrikanske pianist Kristian Bezuidenhout og Concerto Copenhagen med musik, som i datiden blev beskrevet som noget, der ”fik kvinder til besvime og mænd til græde”. Dengang satte Beethoven som ung stjerne i Wien med sin dystre, teatralske og følelsesfulde spillestil helt nye standarder. Nu vil den sydafrikanske pianist Kristian Bezuidenhout og Concerto Copenhagen sammen genskabe den fortættede, intense stemning fra salonerne i Wien, hvor der hverken var plads til store klaverer eller orkestre. Musikhistorisk forskning viser faktisk, at Beethovens klaverkoncerter blev til med meget små ensembler for øje. Programmet er tilrettelagt, som Beethoven selv ville have gjort det – for hvis han ikke spillede sin egen musik, spillede han Mozart! Vi skal høre Overturen til Figaros bryllup og Beethovens egen Klaverkoncert nr. 3 i c-mol op. 37. Bezuidenhout spiller på et fortepiano fra Beethovens tid, og Concerto Copenhagen akkompagnerer i en lille formation med kammermusikalsk transparens. Koncerten finder sted lørdag 21. november 2020 kl. 16:00 i Dronningesalen.

Pianist Kristian Bezuidenhout, Sydafrika, spiller på den Sorte Diamant. Foto: Marco Borggreve / PR Foto.


11. november 2020

OUTLET

19

– SPAR OP TIL 60%

Sengekompagniets outlet består af senge og madrasser i høj kvalitet, gør et kup og vær med til at give møblerne et nyt liv i dit hjem.

Den lille kæde med de STORE kompetencer DUNLOPILLO SPRING BOX

Dunlopillo Pure madras White Medium eller fast. Dess. Sawana Night Blue eller Light Grey Str. 140/160/180x200 cm Ekskl. gavl og tilbehør Pris 23.999,-

TEMPUR PRIMA COOL TOUCH

Cloud, Original eller Sensation Sawana Opbevarings Kontinental Night Blue eller Light Grey Str. 160/180 x 200 cm Ekskl. gavl og tilbehør Pris 36.998,-

NU 21.999,-

SPAR 40%

NU 15.999,-

Det Naturlige Valg...

SPAR 33%

ASLAK SOVESOFA SOFT SPRING indbygget topmadras, sengetøjspose, sort stel med ege ben, elevations løft i hovedende. Pris 8.905,-

NU 6.999,-

DANSK HÅNDVÆRK ORGANIC SENGERAMME

Ekskl. gavl. Vælg mellem valnød, bøg, eller eg. Plan bunde. Str. 180x200 cm.

ORGANIC RAMME

ORGANIC RAMME

Madras med latex. Liggemål: 140x200 cm. Pris 20.098,-

med Tempur Prima 19 madras med Cool Touch Original, Sensation eller Cloud Str. 140/160/180x200 cm Pris 41.752,-

NU 11.999,-

NU 27.999,-

NU 20.999,-

HOVDEN BED-INSIDE

med Dunlopillo Natura Madras White Str. 160/180x200 cm Pris 29.249,-

Rosenørns Allé 18 (ved Forum) 1634 Kbh V Rosenørns Allé 1634Glostrup Kbh V Hovedvejen 135 18 (ved Forum) 2600 Gladsaxevej 356 2860 Søborg Gladsaxevej 356 2860 Søborg Sigrunsvej 18 3400 Hillerød Sigrunsvej 18 3400 Hillerød Hovedvejen 135 2600 Glostrup GRATIS KUNDEPARKERING VED ALLE BUTIKKER

Se mere på www.sengekompagniet.dk

Tlf. 33 32 55 21 Tlf.33 3332 3255 552821 Tlf. Tlf. 33 32 552626 Tlf. 33 32 55 Tlf. 33 32 552929 Tlf. 33 32 55 Tlf. 33 32 55 28

Mandag - fredag kl. 10.00-18.00 Mandag - fredag kl. 10.00-18.00 Lørdag kl. 10.00 - 15.00 · Søndagsåbent kl. 11.00-16.00 Lørdag kl. 10.00 og - 15.00 · Søndagsåbent kl. 11.00 - 16.00 Hillerød: Lørdag søndag kl. 10.00-16.00 Hillerød: Lørdag og søndag kl. 10.00 - 16.00


20

11. november 2020

Den

HELLIGE

treenighed

SUPERMARCOS TRE TRIN TIL EN BEDRE WEEKEND: R A G Ú , B A R B E R A O G P I R R O - PA S TA Nogle gange går livet bare op i en højere enhed.

ragú, som står i timevis og trækker smag og

Eller måske skulle vi sige treenighed. For vi

venter på, at du lægger den eminente pasta fra

tillader os at invitere dig på en vidunderlig rejse

Pirro i kogevandet, mens du skænker dig selv et

til Italien med tre ting, der bare går ualmindeligt

velfortjent glas Barbera. Druen fra Piemonte er

godt sammen. Ragú fatto in casa, Pirro-pasta

nemlig med sit høje syreindhold og aroma af bær,

og en herlig flaske Barbera. Vores passionerede,

blomster og krydderier den perfekte følgesvend

italienske kokke står bag Supermarcos lækre

til den fyldige og fede gryderet.

Barbera Vores

I SUPERMARCO HAR VI BÅDE BARBERA D’ASTI, BARBERA D’ALBA OG BARBERA DEL MONFERRATO, DER ALLE ER DOCDISTRIKTER I PIEMONTE.

SUPERMARCO | STØBEGODSVE J 1, 2450 KØBENHAVN SV | MAN-FRE 8.30 - 19.00 LØR 8.30 - 17.00

supermarco

supermarcodk

Profile for Havnefronten

Lokalavisen Havnefronten 11.-12. november 2020  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Ansv...

Lokalavisen Havnefronten 11.-12. november 2020  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Ansv...

Advertisement