__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GRATIS AVIS

SLUSEHOLMEN • TEGLHOLMEN • HAVNEHOLMEN • KALVEBOD BRYGGE • TOLDBOD • ISLANDS BRYGGE • CHRISTIANSHAVN • HOLMEN • REFSHALEØEN Onsdag-torsdag den 2.-3. september 2020 · Nr. 105 · 5. årgang

Ny bro på Christianshavn

Graffiti i Sydhavnen

Smagen af Carl Nielsen i Toldbodgade

Side 7

Side 8

Side 10

Amager Fælled Venner smider SF-stifter på porten

Side 14

”Vi fik stoppet byggeriet på Strandengen, som er den mest værdifulde natur. Vi kæmpede for at begrænse byggeriet på Vandrehjemsgrunden og Campinggrunden. Vi kunne have begrænset det mere, hvis Enhedslisten og Alternativet ikke var gået fra forhandlingerne”, siger Klaus Mygind fra SF, der begræder, at man ikke fik mandater nok til helt at stoppe projektet.

Stifter af Amager Fælled Venner, Klaus Mygind, SF, er smidt ud som kasserer, fordi han i sin egenskab af medlem af Borgerrepræsentationen - ifølge tv-kok og bannerfører i Amager Fælled Venner Nikolaj Kirk – har ”banket sådan et skidt forlig igennem med Frank Jensen”.

Hellere fælleden end børnehaver

Af Jesper Schou Hansen

I måneder har ledende kræfter i Amager Fælled Venner på de sociale medier lagt større og større afstand til SF. Det i sådan et omfang, at ledende SF’ere offentligt har omtalt det som egentlig ”chikane”. Nu er de aktivistiske kræfter i Amager Fælled Venner gået skridtet videre, og har smidt stifteren Klaus Mygind, der sidder i Borgerrepræsentationen for SF, på porten. Han har ellers været foreningens kasserer indtil nu. Klaus Mygind selv bekræfter oplysningen og be-

Frisk sejlads langs Havnefronten

Der bliver bygget leje- og almene boliger på Amager Fælled. Byggeriet er dog flyttet væk fra den såkaldte strandeng over til det gamle lossepladsdepot ved vandrehjemmet. Illustration: HLA.

klager, at han på den måde smides ud af et initiativ, som han selv har stiftet. ”Jeg synes, at det er bekymrende, hvis Amager Fælled Venner ikke kan indeholde andre synspunkter”, siger Klaus Mygind, der bekræfter, at det er Nikolaj Kirk, der personligt har smidt ham ud.

Ifølge Nikolaj Kirk, så ønsker SF og Klaus Mygind ”at bygge fælleden til med beton”. En påstand Mygind kategorisk afviser som noget sludder.

Mygind: Vi reddede noget af fælleden

”Da jeg for over fire år siden tog initiativ til at dan-

ne Amager Fælled Venner, var formålet fra min side at stoppe motorvejsprojektet igennem Fælleden og stoppe byggeriet på Strandengen. Jeg lovede at stoppe byggeri på Fælleden, hvis SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet fik flertal. Det fik vi desværre ikke”, konstaterer Klaus Mygind.

Da SF således ikke kunne få flertal for helt at sløjfe byggeriet på fælleden gik SF i stedet ind i forhandlinger om at flytte Ørestad Fælled Kvarteret væk fra den såkaldte Strandengen - og over til det gamle lossepladsareal ved campingpladsen. Et flertal ønskede nemlig fortsat at bygge på fælleden.

Hos tv-kok og frontfigur i Amager Fælled Venner, Nikolaj Kirk, er der ikke meget til overs for den udlægning fra Klaus Mygind. At der aldrig har været noget flertal på Københavns Rådhus for at droppe byggeriet på Amager Fælled, mener Kirk ikke er relevant. ”Måske Klaus skal du spørge dig selv om du virkelig skal være manden, der smadrede fælleden til ukendelighed med kæmpe beton byggeri”, skriver Nikolaj Kirk i en skriftlig kommentar på Facebook. Ifølge ham har Københavns Kommune ”pengene til at beskytte vores vilde natur i byen”. Det vil imidlertid kræve, at kommunen dropper at bruge penge på byggeri af nye vuggestuer, børnehaver, bofællesskaber til udsatte, plejehjem med videre i en længere periode.

2 fl. fransk rosé

150,-

Fra les Vignobles Foncalieu

Limited Edition

Gælder hele sommeren. Normalpris 85,- pr. stk.

7.495,-

PH 2/1 Ravfarvet Glas Bord 1. oktober - 31. december 2020 Design: Poul Henningsen Særpris på ekstra opalglas skærmsæt* *Køb inden 1. november 2020 og få ét ekstra skærmsæt til lampen i hvidt opalglas til under halv pris. Vejl. pris: 4.100,- Særpris: 2.000,-

Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05

Torvegade 55-57 | Tlf. 32 57 28 14

København

Lyngby Næstved www.vester-moebler.dk

Holbæk


2

2. september 2020

62/*7

'HWVLJHUÈ«WJXPZSIJWRPRV

1ºUUH9ROGJDGH

6¨OJHUDI1ºUUH9ROGJDGH 'GDGFUVGCPDGHCNKPIGTJGTHTC ,GIXCNIVG('&HQTFKFGXGFHµTUVGOµFGXCTTKIVKIUµFGQITCTGOGPPGUMGTQI XKTMGFGRTQHGUUKQPGNNG áIGPPGOUCNIUHQTNµDGVDNGXHµTUVGJ¢PFUKPFVT[MMGVMWPDGMT£HVGV 'GXCTOGIGVRTQHGUUKQPGNNGQIJL£NRUQOOGMQOOGFOCUUGTGVKRUVKN KPFTGVPKPIHµTHTGOXKUPKPIGTQITGIGNO£UUKIGVGNGHQPOµFGTJGNGXGLGP ,GIJCTX£TGVTKIVKIINCFHQTCVLGIXCNIVG('&QIHµNVOKIVT[IJGNGXGLGPKU£T XGFFGTGUIWKFCPEGFCHµTUVGDWFVKMMGFGKPF ,GIMCPMNCTVCPDGHCNG,CPPKMQI4KMMGVKNCPFTGU£NIGTG /8+ -CVJTKPG

8PFQȪTLX§X¨QLJINSGTQNL$ Ͱ.RQWDNWRVIRUHQJUDWLVYXUGHULQJDIGLQEROLJ

-FWIZGTQNLJS$

-FWIZGTQNLJS$

cccccccccccccccccccccccccccccc0INPMKLIHXMPWXYHIVIRHIW»KIW 9RKTMKIW»KIVR©WXIFSPMKHELYROSQQIVXMPEXWXYHIVIM/»FIRLEZR JVEJSV¨VIX&SPMKIRQ¨KIVRIZ©VIIRIRKSHWXERHQIRIVMOOIFERKI JSVEXPEZIRSKIXWIPZ1MROZQ3QV¨HIXMRHIRJSV/»FIRLEZR/ cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc4VMWQEOWOV

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc9RKXTEVW»KIVPINPMKLIH 1MRMQYQOZQ+IVRIJSVHIPXT¨Z©VIPWIVIPPIVQIVI)XOVEZIVIR EPXERIPPIVIRKSHK¨VHLEZI:MIPWOIVKEHIVWSQ7XSVI7XVERHWXV©HI 7EROX%RR©SQV¨HIX2MOSPENKEHI%HQMVEPKEHI2ERWIRWKEHI7EROX 4EYPW+EHI3PJIVX*MWLIVWKEHIQIRIV¨FIRJSVEPX cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc4VMWOV

7¨LEVZMO»FIVIR

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

7¨LEVZMO»FIVIR

 .ERRMO)KIHI.EOSFWIR 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 6MOOI/VYPP 

&

'

7RUYHJDGHWY.ºEHQKDYQ.

7RUYHJDGHVWWK.ºEHQKDYQ.

(QIDQWDVWLVNEROLJS§KHOHNYDGUDWPHWHULHWDJHUPHG EDGHY¨UHOVHUVDPWDOWDQRJHJHQWDJWHUUDVVHS§FD NYPbb/HMOLJKHGHQVNºNNHQKDUHQVWRUVNºQVWºUUHOVHKYRUGHURJV§HU SODGVWLOVSLVHVWXH'HWVWRUHEDGHY¨UHOVHUXPPHUHWVSDEDG

+HUHUEROLJHQWLOGLJVRPºQVNHUDWERPLGWLGHWHIWHUWUDJWHGH &KULVWLDQVKDYQ,QNOXVLYHπRWRJKºMORIWHWN¨OGHUI§UGXKHOHP VS¨QGHQGHOHMOLJKHGSU¨JHWDIGHQSRSXO¨UHQHZ\RUNHUVWLOPHG§EQH UXPLIRUVNHOOLJHQLYHDXHU

.š%(5)5$.š%(1+$91

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK 7EK

  

730+8

&SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX /SRXEOX

Qu  

.š%(5)5$.š%(1+$91

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK 7EK

  

730+8

&SPMKO©PHIV 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX /SRXEOX

Qu  

('&3RXO(ULN%HFK&LW\ %UHPHUKROP .ºEHQKDYQ. 

9LJºUHQIRUVNHOIRUGLJRJGLWVDOJ


3

2. september 2020

9KIRWFSPMK

XMP JVIQZMWRMRK řcc-2+)2&34‰0740-+8 ř-HIIPVYQJSVHIPMRK ř)KIREPXER

1<+('

&

.Y¨VWKXVJDGH'WK.ºEHQKDYQ.

)ORWY¨UHOVHV8'(1ERS¨OVSOLJW 0HOOHPGHWHOHJDQWH6DQNW$QQ¨3ODGVRJGHWK\JJHOLJH1\KDYQOLJJHU GHQQHIDQWDVWLVNHEROLJ%ROLJHQHUPHGY¨UHOVHUS§NYDGUDWPHWHU RJXGHQERS¨OVSOLJW,GHWIDQWDVWLVNHNºNNHQDOUXPHUGHUSODGVWLO E§GHVSLVQLQJRJVWXHK\JJH,GHWRY¨UHOVHUHUGHUPDVVHUDIQDWXUOLJW O\VLQGIDOGRJGHUHUOLJHOHGHVPXOLJKHGIRUDWI§HQVPDJS§ XGHQGºUVOLYHWPHGHQV\GYHQGWDOWDQ/HMOLJKHGHQUXPPHURJV§HQ HQWU«PHGVNDEVSODGVZDONLQFORVHWRJHWEDGHY¨UHOVHLKºMHVWH NDUDNWHU

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK &SPMK Qu 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX 7EK /SRXEOX 

'

7RUYHJDGHWY.ºEHQKDYQ.

.¨PSHDQGHOVOHMOLJKHGL/DJNDJHKXVHW

%HOLJJHQKHGEHOLJJHQKHGEHOLJJHQKHG+HUV¨OJHVXQLNOLHEKDYHU DQGHOVEROLJPHGDOWDQHUS§HQPDUNDQWDGUHVVHS§&KULVWLDQVKDYQ 7RUYRJPHGNDQDOHUQHVRPQDER/HMOLJKHGHQVNDOLVWDQGV¨WWHVIUD$= 4VMW *SVFJSVLSPH &SPMK]HIPWI 7EK

  

&SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX /SRXEOX

Qu  

-FWIZGTQNLJS$

-FWIZGTQNLJS$

-FWIZGTQNLJS$

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc%RHIPWFSPMKW»KIW /»FIVJVE/»FIRLEZR'W»KIVL]KKIPMKERHIPWFSPMK(V»QQIRIV QMRMQYQQuJSVHIPXT¨QMRHWXFIFSIPWIWVYQ7XERHIRQ¨KIVRI Z©VIQIVIIPPIVQMRHVIMRHŵ]XRMRKWOPEV(IRMHIIPIFIPMKIRLIHIVT¨ 'LVMWXMERWLEZR cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc4VMWRMZIEYOV

cccccccccccccccccccccccccccc/YRHIW»KIVFSPMKLYVXMKWXQYPMKX (IXWOEPZ©VIIRZ©VIPWIWPINPMKLIHT¨QMRMQYQOZEHVEXQIXIV +IVRIQIHIRVYQJSVHIPMRKHIVK»VEXFSPMKIRIVHIPIZIRPMK)XEKIR WOEPKIVRIZ©VIJVEWEPSKST%PXERXIVVEWWIIVTPYWQIRMOOIIXOVEZ 7»KIVMSQV¨HI/FL/'LVMWXMERWLEZR: cccccccccccccccccccccccccccccccccc4VMWRMZIEYOVSTXMP

cccccccccccccccccccccccccccc&SPMKXMPJEQMPMIQIHF»VRW»KIW 4EVQIHIRPMPPIT¨ZINW»KIVIRWX»VVIFSPMK(IW»KIVM/FL/SQV¨HIX (IIVO»FIWX©VOISKLEVWSPMHYHFIXEPMRKOPEVSKIVHIVJSVOPEVXMPEXWP¨ XMPR¨VHIŴRHIVHIXVMKXMKI&SPMKIRWOEPZ©VIQMRMQYQOZQ Z©VIWPIVEPXERIPPIVXIVVEWWIF»VRIZIRPMKINIRHSQ cccccccccccccccccccccccccccccccc4VMWRMZIEYSTXMPOV

7¨LEVZMO»FIVIR

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 .ERRMO)KIHI.EOSFWIR 

7¨LEVZMO»FIVIR

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 .ERRMO)KIHI.EGSFWIR 

7¨LEVZMO»FIVIR

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 6MOOI/VYPP 

('&3RXO(ULN%HFK&LW\ %UHPHUKROP .ºEHQKDYQ. 

9LJºUHQIRUVNHOIRUGLJRJGLWVDOJ


4

2. september 2020

DEBAT LEDER

Hokus pokus penge I øjeblikket behandler man i Københavns Kommune lokalplaner i forbindelse med næste etape af byggeri på Stejlepladsen og Amager Fælled. Det er en større gruppe borgere som bekendt inderligt imod. Forslagene til, hvordan man lige skal finde de penge, som skal til, for at man ikke omdanner områder til byggegrunde, er mange – og nogle af dem også decideret usande. Eksempelvis er medlemmer af Alternativet og Amager Fælled Venner omrejsende i en fortælling om, at man ”bare” kan tage pengene i kommunekassen, for der ligger milliarder af kroner. Og det gør der også ganske rigtigt, for Københavns Kommune opkræver langt flere skatteindtægter, end kommunen må bruge her og nu. Men netop fordi man ikke må bruge pengene, så ligger de i kassen ”med små noter på”. Sedler der angiver, hvordan kommunen gerne vil anvende flertallet af dem, når der bliver mulighed for det. Alle landets kommuner – inklusivt København – er underlagt en aftale mellem kommunerne og staten om, hvor mange penge man fra år til år må bruge. Pengene deler man i to puljer. En man kalder drift, og en man kalder anlæg. Man skal holde tungen lige i munden i denne snak om drifts- og anlægspenge. At bygge en børnehave er således anlægspenge, der bruges en gang. At drive en børnehave derimod driftspenge, som skal bruges år efter år. Der er så et loft over, hvor mange penge man må bruge i begge puljer. Så selvom man har milliarder liggende i kommunekassen, så må man kun bruge penge op til loftet. Det må man, fordi Staten ikke ønsker, at kommunerne bare ”fyrer den af”, når borgerne presser på for mere ”velfærd”. Det vil nemlig have nogle uheldige sideeffekter i forhold til skattetryk og en overophedning i dele af økonomien. København bruger allerede op til loftet, og skal man derfor tage penge i kommunekassen til at købe fælleden (eller andre områder) fri, så skal de trækkes fra i den kasse, der kaldes ”anlæg” – og derfor kan man ikke ”bare lige” bruge af kommunekassen, uden at der er tilsvarende færre i ”anlægs-kassen”. De kloge skændes om, det koster 1,3 milliarder eller op til 2 milliarder kroner at købe Fælleden fri. Uanset om det er det ene eller andet beløb, så skal man finde beløbet inden for ”anlægsrammen”. Det vil sige, at man IKKE kan bygge de planlagte vuggestuer, børnehaver, bosteder, hjemløseboliger, plejehjem og de andre ting, som kommunen ellers bruger pengene til. Alternativet har stirret sig blinde på kommunens regnskab og mener, et overskud herfra må kunne bruges. De glemmer bare, at ubrugte midler hvert år anvendes i den såkaldte overførselssag, og at de resterende handler om igangværende projekter, der strækker sig over flere år. Så nej... man kan ikke ”bare lige” tage de penge og ”købe fælleden fri”, sådan som nogle politikere og aktivister i denne tid fabler flittigt om på især de sociale medier. Man kan måske forstå, at aktivister, der bare gerne vil bevare natur på fælleden, ikke lige er med på detaljerne for, hvordan det fungerer, når det kommer til kommunale regnskaber. Det er – indrømmet – ikke let at forstå det med drifts- og anlægsmidler og milliarder i kommunekassen, som man ikke må bruge. Men ikke desto mindre, så er der ikke ”bare” nogle penge, som man lige sådan hokus pokus kan bruge. Alternativet derimod ”opfinder”, at der opstår noget likviditet, som man kan bruge mere eller mindre ud af det blå. At politikere fra Alternativet gentager noget, som de igen og igen af embedsværket på Rådhuset får at vide ikke er er en mulig løsning, er rystende og mod bedrevidende. Vil man bruge af kommunekassen uden om det aftalte loft, så må man overbevise Staten om, at det er en god ide. Alt andet er det rene vælgerbedrag.

BROEN

Der skal være plads til meget mere fysisk udfoldelse i Københavns Kommune. Foto: Palle Bo Nielsen / Havnefronten.

Mere plads til sport og bevægelse

Af Stén Knuth,

MF og idrætsordfører (V)

Cecilia LonningSkovgaard,

Beskæftigelsesog Integrationsborgmester (V)

København vokser, og borgerne langs Havnefronten mærker det tydeligere end mange andre. At infrastrukturen ikke altid er fulgt med. Det gælder både daginstitutioner, skoler, supermarkeder og plads til at dyrke sport. Det ser vi også andre steder hvor byerne vokser. Det skal vi kunne gøre bedre. For Venstre er det centralt at sikre, at der er plads til idræt, foreningsliv og bevægelse, når vi udvikler nye bydele - og allerhelst skal faciliteterne være på plads, inden borgerne flytter ind. Venstre præsenterede kort før sommerferien vores nye foreningsudspil – og her er et af

www.havnefronten.nu • red@havne-fronten.dk

HAVNEFRONTENS REDAKTION Ansvarshavende redaktør Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378 jsh@havne-fronten.dk Annonceansvarlig Annoncetelefon: 4242 1491 Paul Kreisby - tlf: 2940 4504 pk@havne-fronten.dk Steen Bindslev - tlf. 2010 1000 Administration adm@havne-fronten.dk Grafiker at@visholm-marketing.dk Skribenter Jesper Schou Hansen, Anita Frank Goth, Mikkel Bækgaard, Finn Edvard, Joan Jensen, Lisbeth Rasmussen, Karl-Johan Røissensten, Jette Ingerslev, Mikkel Noel Lanzky, Lis Hylander, Sandra Nielsen, Elin Tabitha Hansen, Anders Bo Petersen og Marianne Olsen.

Redaktion: red@havne-fronten.dk Kontortid: Mandag–fredag klokken 10–16. Deadline: Fredag kl. 10 i ulige uger. Havnefronten udkommer onsdag/torsdag i lige uger. Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk. Udgiver: Medieselskabet Havnefronten. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering af Havnefrontens tekst og annoncer er ikke tilladt. Oplag: 21.394 eksemplarer fordelt på Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen. Distribueres af FK Distribution og egne bude hver 14. dag i lige uger.

Udebliver avisen skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk

Tilmeldt pressenævnet

punkterne netop, at kommunerne landet over skal tænke åbne pladser, haller og aktiviteter ind i deres byplanlægning, så brugerne, klubberne og foreningerne får plads at boltre sig på. Konkret kan vi se, at lokale idrætsfaciliteter er gode for folkesundheden, sammenhængskraften og identiteten i nye bydele. Se bare hvad vinterbadeklubben har gjort for Nordhavnen og Bryggen.

Idrætshal til Sluseholmen

Derfor glæder vi os over, at Hekla omsider har fået sin kunstgræsbane – selvom det tog otte år at få det færdigt og at der er nye idrætshaller på tegnebrættet i tilknytning til de kommende skoler på Levantkaj i Nordhavn og på Sluseholmen. Men der er plads til mere. Vi så gerne et egentligt hal-anlæg i Ydre Nordhavn med minimum to haller og en opvisningshal, ligesom vi støtter planerne om et flydende watersports hus i Erdkehlgraven til erstatning

for den synkende Fredens Havn. Skal de mange planer realiseres, kræver det en hjælpende hånd fra regeringen. Venstre deltager gerne i drøftelser om, hvordan vi kan gøre det lettere for kommunerne at finansiere idrætsog fritidsprojekter. Og så er vores anbefaling ud over det ganske land, at når kommunerne planlægger bydele, at der også tænkes kultur-, idræts- og bevægelsesfaciliteter ind. For i Venstre er kultur, idræt og bevægelse ikke et påhæng eller residual, men noget vi skal tænke ind for helhedens skyld, til gavn for de borgere der kommer til at bo i de nye bydele. Vi vil – både lokalt på Københavns Rådhus og nationalt på Christiansborg – fortsætte kampen for at give idrætten de rammer, den fortjener.

Vil du VÆRE

AVISBUD?

Vi mangler bude til ruten på

Sluseholmen

Ruten giver 248 kroner pr. gang og vi udkommer hver 14 dg. Interesseret, så kontakt os på: Manglendeavis@havne-fronten.dk


2. september 2020

5

DEBAT

Socialdemokratiet vil ikke give Bent Fabricius Bjerre en vej

Af Finn Rudaizky

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for DF.

Efter at en af Danmarks største komponister, Bent Fabricius Bjerre, gik bort foreslog Dansk Folkeparti, at han fik en vej eller plads opkaldt efter sig. Vi foreslog bl.a. at det kunne blive på Christianshavn.

Men da forslaget blev behandlet på Borgerrepræsentationens møde, var der ikke noget flertal for vores forslag. Argumentationen imod Dansk Folkepartis forslag, der især kom fra Socialdemokraternes Jonas Bjørn Jensen, gik på, at DF-forslaget er fremsat for tæt på Bent Fabricius Bjerres død. Det var et princip hos Socialdemokratiet, forstod jeg.

Afviger princip

Det princip blev dog ikke overholdt af socialdemokraterne selv, da de i sin tid selv foreslog, at Gunnar “Nu” Hansen og senere Svend Auken skulle hædres med en vej. Og begge disse, for øvrigt gode forslag,

blev fremsat umiddelbart efter Gunnar “Nu” Hansen og Svend Aukens død, og begge har nu en plads opkaldt efter sig på henholdsvis Østerbro og Islands Brygge. Socialdemokraterne har valgt at trække debatten om et værdigt minde for Bent Fabricius Bjerre ned på et uværdigt niveau. Vejen til minde om Bent Fabricius Bjerre kommer imidlertid. Det vil ske, når socialdemokraterne selv fremsætter forslaget. At give andre partier den kredit, har Socialdemokratiet simpelthen ikke format til.

Bent Fabricius bør da få en gade eller plads opkaldt efter sig

Af Jonas Bjørn Jensen (S)

Politisk ordfører i København

Navnene på pladser og gader i København er en del af byens kultur og historie. Det er med til at give kulør på byen og fortælle en historie om en by, hvor meget er sket, og hvor mange har bidraget til udviklingen. Det er derfor, at vi bruger vejnavne og ikke bare vejnumre, som man ellers ser det i flere amerikanske byer.

For at sikre en grundighed og en ordentlig vurdering af, hvilke navne gaderne skal have i København, har vi et vejnavnenævn. Alle kan komme med forslag til vejnavnenævnet, dog gælder det, at der normalt skal være gået et år, fra en betydningsfuld person afgår ved døden, til vi navngiver en plads eller en gade efter personen.

Underlig kritik

Derfor er Finn Rudaiskys kritik af mig også meget besynderligt, da jeg ikke har gjort andet end at påpege det forhold. Hvis det står til mig, så skal Bent Fabricius da selvfølgelig have en gade eller plads opkaldt efter sig. Men vi skal lade vejnavnenævnet kigge på det, og der skal gå et år som i andre tilfælde, blandt andet fordi der skal gives en tilladelse fra de

efterladte, og fordi der skal være et overblik over passende gader og pladser. Navngivningen af Gunnar Nu Hansens plads var i 1993. Da var jeg syv år gammel. Det har jeg svært ved at gå ind i. Men når man kigger på skiltet på Svend Aukens Plads, så står det printet med fine hvide bogstaver: Svend Aukens Plads, socialdemokratisk folketingsmedlem og minister (1943-2009) – navngivet 2012. Som Finn Rudaizky også slutter sit indlæg af med, så er Dansk Folkeparti meget optaget af, hvem der får kredit for at foreslå en gade opkaldt efter Bent Fabricius Bjerre. Jeg synes, vi skal lade vejnavnenævnet arbejde efter forskrifterne og så lade alt kredit gå til Bent Fabricius, som ikke mindst gav os den smukke ”Forelsket i København”.

By & Havn reducerer gæld med halv milliard kroner Det skæpper godt i kassen, når bygherrer skal deponere overskudsjord i Nordhavn. Sammen med salg af aktierne i det såkaldte detailhandelsselskab, der har stået for udviklingen af detailhandel i Århusgadekvarteret i Nordhavn, har det givet basis for afdrag på gælden.

By & Havn ejer også en række ejendomme, der er blevet mere værd, ligesom man har solgt byggeretter – altså retten til at bygge – for et større millionbeløb. Corona-situationen har påvirker By & Havn, der ejer 50% af CMP, der står for både Københavns og Malmøs havne. Det er især

de manglende krydstogtsskibe, der har trukket ned. Trods afbetalingen er selskabets gæld dog fortsat 12,3 milliarder kroner. Dermed er gælden blevet nedbragt med 2,8 milliarder kroner siden 2015. Abo

PR-foto.

CAFE NÖA’H – BRYGGENS HYGGESPOT

Book dit bord på

5365 4010

Book også til julefrokoster, konfirmationer, fødselsdage og barnedåb.

ÅBEN Vi tilbyder alt fra brunch til aftensmad samt friskbrygget kaffe og TAKE friske smoothies. Alt laves fra bunden med sæsonens råvarer – hos os får du sunde retter med lækker smag!

Café Nöa for TAKE både via MULIGHED FOR udbringn TAKE-AWAYselvafhen og få det leveret caféen i t til virksomheden. 12.00 til

Viggo Kampmanns Plads 5 • Kbh. S +45 5365 4010 • Mail: info@nöah.dk www.noeah.dk Følg os på instagram eller facebook ÅBNINGSTIDER: Mandag til torsdag 10:00-22:00 · Fredag & lørdag 10:00-24:00 · Søndag 10:00-22:00

NY

B Tak kl.


Mogens Dahl Kon Lille gade på Islands Brygge Bryggen var ulov har otte p-pladser til handicappede – men ikke rigtig nogle brugere 6

2. september 2020

Burchhardts Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

Af Jesper Schou Hansen

I den sydlige del af Islands Brygge ligger gaden Knud Kristensens gade. Selvom gaden ikke synes af meget, så har den ikke mindre end otte parkeringspladser til handicappede. Det skyldes ikke, at der er en institution med handicappede i gaden. Faktisk er der ikke rigtig nogle brugere til pladserne, og det frustrerer de lokale beboere, som godt kunne bruge et par af pladserne til almindelig parkering. Det er developeren Walls, der står bag Stay Bryggen, der har anlagt p-pladserne, og Jørgen Nonnemann fra Walls, der med en fortid i entreprenørvirksomheden KPC har været med til flere byggerier på Islands Brygge, forstår godt frustrationen. ”I de enkelte byggetilla-

www.burchhardt.dk

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden:

tekniske anlæg”, forklarer Jørgen Nonnemann. Når området er færdigt, så overdrages det til grundejerforeningen GAS, der derefter skal drive området.

“WeeKendredaKTionen”

Mangler handicapp-plads

Kom til

SnicKarS

Få trimmet krøllerne med rene økologiske produkter eller få en dejligt afstressende kropsbehandling - til gavn for og sjæl!I grundejerforeningen GAS er man opDer er nok af handicap-p-pladser ved Staykrop Bryggen. Vi giver 15% som prøve på mærksom på den skæve fordeling. Foto: Steen Bindslev / Havnefronten. rabat hvis du opgiver koden NY15 i din bestilling på nettet. delser står der de krav, som kravet til handicap-p-plad- eksempel i det nordøstlige Hvis du en kropsbehand­ hjørne, er man endt med en skal overholdes i forbindel- ser og bestiller handicapbussers ling så opgiverFor du bareattil behandleren du er en ny kunde, så fårsvare du 15%!til, dække atudformning, se med opførelsen af de en- p-pladser. som kelte byggerier. Ét forhold er kravet i lovgivningen, for at hele højre side af Knud

SnicKarS

App fjerner markering af ulovlig STJERNEVIN camperplads på ÅRETS Nokken Family Collection www.Snickars.dk

Mere eller mindre ud af ingenting var folk i autocampere begyndt at overnatte på Nokken Strandvej på Islands Brygge, og det undrede flere lokale bryggeboere. Årsagen var, at en af de helt store apps til mobiltelefoner for autocamperfolket, Park4Night, havde udpeget Nokken Strandvej til et god sted at overnatte med sin autocamper. Men i Danmark er det

ikke tilladt at overnatte i sin autocamper uden for campingpladserne, mens det er tilladt at ”raste” – herunder at sove – til man er frisk nok til at køre videre. Da Lokalavisen Havnefronten henvender sig til Park4Night, lægger folkene bag app’en sig også fladt ned og erkender, at placeringen er en fejl.

Blokeret i fremtiden

Det er brugerne selv, der foreslår placeringer, som

Derfor har der siden november været en offentlig proces i gang, så Teknik- og Miljøudvalget har kunnet vedtage at ændre i lokalplanen, så det faktisk bliver lovligt at drive de nuværende ting på adressen. Bo Hansen fra grundejerforI den gamle lokalplan var eningens GAS’ bestyrelse, Snorresgade 22 udlagt til der står for at få lavet Rund”offentlige formål, såsom holdtsvej færdig efter komdaginstitutioner for unge munens anvisninger. og børn samt andre sociale Han medgiver, at placeservicefunktioner”. Og hvis

ringen af handicap-p-pladserne i området ikke virker helt logiske. ”Vi har i GAS også fået øje på problemet, og så snart vi har fået etableret selve parkeringsordningen i området, så går vi i gang med at se på, hvilke løsninger vi kan lave. Der er sikkert et rationale bag de otte pladser i Knud Kristensens Gade, men vi vil i GAS se, om vi kan lave det mere hensigtsmæssigt”, siger Henrik Bo Hansen, der understreger, at som med så megen anden dialog om området, så kan der godt gå en rum tid, før det er på plads.

ma ek Ko de M ba for se ikk om Fo an eft hv

Christianshav Årets Røgfri Sk

med Finn edvard og Boris de Freitas.

Langebrogade 6V christianshavn Tlf. 53 83 82 43

Af Jesper Schou Hansen

Selvom der i årevis har været drevet koncertsal, været hovedkontor for VIPP samt senest været small hotel, så har det overhovedet ikke været lovligt. Området var nemlig udlagt til institutioner. Kristensens Gade er udlagt I stedet for at lukke konmed handicappladser. Recertsalen m.v. har embedssten af gaden er forbeholdt mændene i Teknik- og sugesteder til skraldebiler Miljøforvaltningen været og adgang til en brandstanindstillet på at lave en ny der samt adgang til Hofors plan for adressen.

derefter kommer 2015 Pinotmed Noiri ke Strandvej – på en blokeapp’en. Men selvomChile. app’en ringsliste, således at andre Errazurriz, faktisk har en politik om at brugere ikke igen kan tilføje tjekke, om en lokation Lækker frugtig vin er den. Lokalavisen Havnefronlovlig, før de tillader brufra en af vores bedste gerenleverandører. at tilføje den, så kom ten har efterfølgende tjekplaceringen på Nokken ket, at tjenesten Nu pr.har fl: fjernet Strandvej alligevel med på placeringen Nokken StrandNormalpris: oversigten. vej fra oversigten. Samtidig pr. fl. 100,Folkene bag Park4Night oplyser Park4Night nu, at oplyser, at de har en service, “free or wild camping is forhvor andre kan indberette bidden in Denmark”. lokaliteter opført i appen som værende ulovlige. Herefter vil Park4Night placere Brygge 25 Tlf. 32 54 07 05 Islands Brygge 25.• Tlf: stedet –Islands i dette tilfælde Nok-

Så har vi igen fået Bülow 79,lakrids på hylderne...

Testamente

Mens der er mere end nok af handicap-p-pladser på Knud Kristensens Gade, Jesper Schou så Af forsvinder enHansen handicap-p-plads på RundDet sidste år har alle folkeholdtsvej. Eller rettere – den skoler i kommunen været midlertidige tilladelse udrøgfri. Det besluttede de løb tilbage i 2017. Skiltet var københavnske politikere bare ikke blevet fjernet. nemlig. For at sætte fokus ”Vi er i dialog med PKA, på det, har kommunen der ejer bygningen, hvor kørt en konkurrence, som Rema1000 ligger, og her nu er vundet af Christikommer en ny midlertidig anshavns Skole. tilladelse”, fortæller Henrik

Christianshavns Skole er af et enigt dommerpanel udpeget som ’Årets Røgfri Skole’, hvor i alt 4 nominerede skoler konkurrerede om titlen. I udvælgelsen af vinderskolen har panelet vurderet det materiale, som skolen har produceret, herunder bl.a. billeder, film og beskrivelser, som på forskellig vis dokumenterer de konkrete tiltag, skolen har arbejdet med for at forebygge rygning blandt skolens elever. Skolen har bl.a. produceret en musikvideo.

g

Psykolog Jeanne Fløe roser Chr Lars Grønbech / Havnefronten.

Brygge med klinikken Psykologen på Bryggen. ”Børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, og undersøgelser viser, at når de ser Godt med røgfri skole andre ryge i skoletiden, så Og netop tilgangen med opfatter de i højere grad at indføre røgfri skoletid rygning som socialt acer noget, der får børn- og ceptabelt. På den måde er unge til at ikke at begynde. rygning i skoletiden med EfterDet en lille blev placeringen Strandvej fjersigeruge psykolog Jeanne på til Nokken at fremme og fastholde net fra autocamper-app’en Park4Night. Foto fra Facebook. Fløe, der i mange år har rygning blandt børn og arbejdet med børn- og unge. Man ved også fra unge i hospitalssektoren studier, at der sker et fald i og nu er privat praktise- antallet af unge, der ryger rende psykolog på Islands samt, at der sker en hold-

Tirsdag kl. 22 på Kanal Hovedstaden:

nin mø at no tæ H at lig an be ” de Bå ps mæ pe str

“Weekendredaktionen”Lok Christianshavns med Finn Edvard og Boris de Freitas. T esTamenTe til borgermøde om L • Hvem vil du sikre? Hvem vil du sikre?

Rikke Drachmann

Vi fokuserer på at være nær værende & omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af livets svære stunder. Vores nærvær vil for jer føles trygt.

Ægtefæller, samlevende og enlige – de fleste har behov for testamente. Gratis uforpligtende møde på mit kontor eller hos dig.

Casper Drachmann

Kontakt os på tlf: 22 33 86 66 Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk

Lars LarsMichael Michael Randskov Randskov lmr@cityadvokat.dk lmr@cityadvokat.dk Tlf. Tlf.26 26 12 12 53538181

Anlæggelsen af Lynetteholm • Ægtefæller/samlevende/enlige er på dagsordenen, når og specialist i arv, -Advokat de fleste har behov for testamente Christianshavns Lokaludtestamente, dødsbobehandling, valg inviterer til borgermøfremtidsfuldmagter og • Book eller aftal gratis uforpligtende møde de onsdag den 12. februar ægtepagter.

Chr. Hansensvej 5 • Svinninge 2020. Alle er velkomne til møVed Faurgården 7 • Holbæk Gothersgade 137, 5. tv. Lyngby Hovedgade 62, 2. th. det, hvor lokaludvalget vil 10 • Asnæs 1123 København Vestervangen 2800 Kgs. Lyngby

orientere om arbejdet og

modtage borgernes input til det videre arbejde. Efter velkomst og oplæg debatteres temaerne jordtransport til jorddeponering, boligudvikling, klimasikring, energiforsyning, transport og infrastruktur, herunder Østlig Ringvej –

og off

pr ha in rin fre m


2. september 2020

7

Ny p-ordning på Bryggen skal ulovlig parkering til livs Af Jesper Schou Hansen

I flere år har beboerne i den sydlige del af Islands Brygge måttet slås med et parkeringskaos. Det har været en følge af, at området fortsat ikke har været færdigbygget og derfor ikke har haft hverken opmalede pladser på vejene eller håndhævelse af parkeringsreglerne. Men nu er der håb forude. Fra denne uge begynder Europark nemlig at uddele p-afgifter til de biler, der holder uden for de lovlige båse og til dem, der holder mere end 30 minutter på pladserne foran A-huset på gaden Islands Brygge. ”Der har været en del parkering i området, hvor folk har parkeret ulovligt, fx foran skraldesug, med det resultat, at beboerne ikke har fået hentet affald. Nu er der blevet malet parkeringsbåse og opsat skilte med privat parkering i hele området Islands Brygge Syd”, fortæller Henrik

Bo Hansen fra grundejerforeningen GAS, som nu indføre de nye parkeringsregler. Tilladelsen er givet af Københavns Kommune, og i de markerede båse må alle parkere. Altså ikke kun beboerne, men også gæster udefra, ligesom der ikke kommer tidsbegrænsning. ”Foran A-huset er der dog kun 30 minutters parkering, da der er tale om et butiksstrøg. Alle de øvrige steder må man holde ubegrænset”, fortæller Henrik Bo Hansen.

Færre p-pladser

I forbindelse med opmalingen af parkeringsbåse vil mange beboere opleve, at deres ”plads” er forsvundet, for der er markant færre opmalede p-båse end der tidligere var parkerede biler. ”Antallet af pladser følger de planer, som kommunen har haft for området. Det er det, som vi må rette os efter. I øjeblikket er det heller ikke muligt for

os at indføre nogen typer for beboerparkering, men vi kan med de nye regler sikre, at der kan udskrives p-afgifter, hvis man holder ulovligt”, siger Henrik Bo Hansen. En del af klagerne, som GAS har modtaget over p-forhold, har netop handlet om biler, som har parkeret både ulovligt og uhensigtsmæssigt. Men den nye ordning kommer der også p-vagter fra Europark til at kontrollere, at reglerne overholdes. ”Det har formentlig en effekt, når der udskrives p-afgifter. Vores forventning er i hvert fald, at de mange ulovlige parkeringer ophører inden for en kortere periode”, siger Henrik Bo Hansen til Havnefronten. De nye p-båse er lavet i området fra Drechselsgade til Havnevigen, og det er i samme område, at de nye p-båse er opmalet.

Operaparken får overdækket bro til Operaen Den kommende ny Operapark på Christianshavn får en overdækket bro over til Operaen. Det skriver Magasinet KBH. Den nye bro, som reelt er en udvidelse af den eksisterende, får gennemsigtige sider og et grøn tag, så det grønne fra parken trækkes med over til Operaen. Oprindelig var det meningen, at man fra et p-anlæg under

parken skulle bruge en tunnel til at komme over i Operaen. Men ifølge magasinet bliver den løsning teknisk umulig at realisere, hvorfor gæsterne i stedet føres over den overdækkede bro. Samtidig forsvinder de mange parkeringspladser fra den ene side af Operaen. De kommer i stedet ned under parken. Det er meningen, at den underjordiske

parkeringsplads skal have udkørsler via de to veje, der fører væk fra Operaøerne. Parken skal stå færdig i 2023 og er allerede vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation. Det er imidlertid ikke kommunen, der betaler. Parken er en gave til københavnerne fra A. P. Møller Fonden. Abo

Sydhavnen melder klar til Kulturhavn 2020 Ikke meget er helt som det plejer, når den 20. udgave af Kulturhavn ruller afsted. For med corona alle vegne, så er formatet tænkt om – men der er masser af aktiviteter langs havnen alligevel. Bare ikke store mega events. Ved Slusen kan du blandt andet finde ud af hvad, der er under vandet. Der er nemlig sat en række undervandkameraer op, så du

”live” kan se livet dernede. Og vandet derude kan også synge. Ved Slusen er der sat lange strenge ned i vandet, som fanger den naturlige vibration. Det strømmende vand i Stigbordene afslører på den måde strømhvirvlernes dansende bevægelser, som drømmende dronetoner, der fletter sig ind i hinanden. Og netop ved Slusen er

Vil du VÆRE

AVISBUD?

der foredrag – om slusen og dens historie tilbage fra starten af 1900-tallet og om hvordan, den har sat til præg på datidens København. I den mere legende afdeling, så bliver noget af havnens vand omdannet til Teglholmsåen. Her kan det indre legebarn søsætte små skibe eller lade grene flyde med strømmen, som krafti-

ge pumper sørger for flyder livlig. Har man ikke fået nok af at lege med vand, så har Cph Raft stillet fire tømmerflåder til rådighed. De spændes sammen og så skal deltagerne fylde modstanderens spand i en stor vandkamp. Det foregår med vandgeværer og det er havnens vand, som fungerer som skarp ammunition.

NY

THAI RESTAURANT I KØBENHAVN

Vi glæder os til at byde velkommen i vores helt nye Thai restaurant på Axel Torv i hjertet af København.

Ruten giver 248 kroner pr. gang og vi udkommer hver 14 dg. Interesseret, så kontakt os på: Manglendeavis@havne-fronten.dk

4 4

Burchhardts Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44

Vi mangler bude til ruten på

Sluseholmen

Er det lige voldsomt nok, tekort med hints, guides og så kan du i stedet kaste dig gode råd, og så er det ellers over at male akvareller med op til dig, om du kan finde havnen som motiv sammen de udvalgte spots - og tage med akvarelmaler Lena det bedste billede! Kulturhavn 2020 har Gemzøe. Er du ikke sikker på dine kreative evner ræk- arrangementer i Indre By, ker helt så langt, så kan du på Holmen, i Sydhavnen, i i stedet gribe kameraet og Nordhavn og på Bryggen. gå på opdagelse, når Urban Hele programmet til KulturExplorer viser vej til kroge havn kan du finde på kulFredag denhelt 23. september 2016 Tirsdag/onsdag den 4.-5. februar 2020 turhavnprogram.dk. af havnen, du måske Jesch ikke harFredag set før. den Der 23. er skatseptember 2016

Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

NU OGSÅ SOM

TAKEAWAY

Chim chim

Restaurant Chim Chim - Axeltorv 3a, 1609 København info@chimchim.dk - Telefon 33323292

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

www.burchhardt.dk

M B

Se ret ho sen ha væ ne ne I cer mæ


8

2. september 2020 Tirsdag/onsdag den 18.-19. februar 2020

Studerende på Indførelse af bioaffaldsordning musikkonservatoriet på Sluseholmen udskudtlydisolerer lokaler på Holmen med genbrugsmaterialer Af Sandra Nielsen

containere i portene til ejendommene. “Da Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker, at bioaffaldet skal stå tilgængeligt på samme niveau som restaffald, har vi set på mulige løsninger i området for en implementering her og nu, da vi får både direkte henvendelser, men også opslag på Facebook fra beboere på Sluseholmen, som ønsker sortering af bioaffald”, lyder det i et skriftligt svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Havnefronten.

medføre lugtgener og tiltrække fugle og skadedyr. Selvom store dele af KøbenFor det andet vil containerne havn allerede er godt i gang med sikkerhed blive brugt til med at sortere deres bioafalle mulige former for affald. fald, er indførelsen af bioafFor det tredje vil det medføfaldsordningen på Sluseholre øget belastning af vejene men nu udskudt til senere på og øge støjgenerne, når conåret, fordi grundejerforenintainerne skal tømmes”, siger gen og boligforeningerne formand for den almene ikke er tilfredse med komSAB-boligforening Askholm munens forslag til, hvordan ll, Jørgen Green. ejendommene skal sortere Ifølge Jørgen Green har deres bioaffald. beboerforeningerne flere Ejendommene på Sluløsningsforslag, men en seholmen har ifølge Tekbedre løsning kunne for eknik- og Miljøforvaltningen sempel være, at beboerne afendnu ikke fået bioaffaldsleverer deres bioaffald nede ordningen, fordi det er ejen- Lugt, misbrug og gener på miljøstationen. Hvis man domme med centralsug, og Den løsning er man dog etablerer nogle underjorder derfor ikke har været ikke tilfreds med hos bo- diske affaldscontainere på åbenlyse steder i gårdene ligforeningerne Askholm l, miljøstationen, ville man, at placere containerne, der Askholm ll, og Egholm, der ifølge Jørgen Green, have ifølge reglerne skal placeres har indgivet en protestskri- løst problemet uden alle de bolignært. velse mod planerne, fordi de nye udfordringer, som afSom en hurtig midlerti- ifølge boligforeningerne vil faldscontainere ved portene dig løsning har kommunen have store konsekvenser for vil medføre. foreslået Grundejerforenin- området. “Vi har derfor opfordret gen Sluseholmen, at man til “For det første vil det øde- kommunen til at holde et I den store klatrehal på Bådehavnsgade 38 i skabe liv i imøde industriområdet. Det måmarts opstiller bioaffaldslægge miljøet vores lidt porte, med alle involverede,

Graffitiprojekt i Sydhavnen

så alle kan blive hørt, og vi kan finde den bedste løsning for alle parter”, siger Jørgen Green.

Undersøger alternative løsninger Hos Grundejerforeningen Sluseholmen er bestyrelsen Hvad gør man, når mani heller ikke interesserede som udlejer står løsning, med to lyden midlertidige og derfor har rum, de lavet disolerede deren er aftale eftermed kommunen om at udladt efter en konkurstruet skyde indførelsen af bioafMan højttalerproducent? faldsordningen. kontakter selvfølgelig Ryt“På Musikkonservatorium seneste bestyrelsesmømisk de drøftede vi forslaget og at høre, om på Holmen, for var ikke særligt begejstrede. man her kan bruge isoleEfterfølgende har Alternativi drøftet ringsmaterialet. sagen med forvaltningen, og vet var, at det lydisolerende resultatet er blevet, at indskum skulle sendes til forsamlingen af bioaffald forebrænding. løbigt stilles i bero, mens vi undersøger, om der er andre Pædagogisk projekt og bedre løsninger end conOg hos Rytmisk tainere. Den 1. Musikkonseptember servatorium de stuholder vi i kunne grundejerforderende bruge materieningen godt et møde med foralet, fortæller Rex,indder valtningen om,Lars hvordan samling af bioaffald i givet

boat opslag er man i øjeblikket ved at få malet et stort gavlmaleri. Noget der skal være med til at

ler 5x5 meter og Havnefronten nåede at skaffe et foto, mens det stadig var i proces.

5

er teknisk koordinator på skum på væggene. Så skummet kommer i anvendelse i konservatoriet. ”De studerende har nog- år i måske et podcast-studie le lokaler på konservatoriet, eller indspilningslokale, blisom de selv står for at ind- ver sikkert pillet ned igen rette, og mange har ønske og placeret et andet sted om Det Jørgen nogleGreen, år. Men er en om at kunne lydisolere. Boligforeningsformand i SAB, er det blandt de,gave der kan protesteret man virkelig med de Foto: at kunne give de studerende har over ordningen. Privat. materialer, vi nu får. At de den her erfaring og at få adfald kan organiseres”, lyderi gang bør holde et mødeaffor til materialer så alle høj studerende selv er med det i en skriftlig kommentar parter, for indtil videre processen omkring at pille kvalitet”, siger Lars Rex. har fra Grundejerforening Slu- de Det fuldstændig er By & overset Havn, boder skummet, og senere monteseholmens formand, Jakob ligforeningerne, og de kani re det på konservatoriet – i som ejer af Pakhusene Jensen. ikke gennemføre det her, stedet for at et professionelt Nordhavn, pludselig fik En beslutning, som bolig- uden at vi bliver hørt. Nu firma eksempelvis indretter et par lydtætte rum i overforeningsformand, Jørgen tager vi det med på generalog monterer nye, dyre aku- skud. Green, naturligvis er tilfreds forsamlingen i Grundejerstikpaneler – giver en bedre foreningen i april, og så Abo med. må for, hvordanat det forståelse “Det er udmærket, de vi se, hvad der så sker”, siger virker, og hvorfor der skal han til Havnefronten. har udskudt beslutningen.

Men jeg synes stadig, at de

Nyt pastaværksted vil give københavnerne den ægte italienske oplevelse Det skal være slut med billig ne det bedste fra Italien. De pasta og manglende kvaliunge har ’Joe and the Juice’, tet. Så nu åbner et nyt l’Alba men vi voksne kvalitetsbeLab i Holbergsgade som et vidste har også brug for et såkaldt pastaværksted, der sted, hvor vi kan hænge ud”, tilbyder italiensk fastfood, siger Erik Bjørn om initiati21 21 - 2300 - 2300 lette retter, café, cocktails gunløgsgade og gunløgsgade vet.S S tlf. tlf. 36 36 72 72 3030 0000 Konceptet er en slags vine ud af huset. Det er ejeren bag restauwww.dr-vvs.dk kombination af en takearant Trattoria l’Alba også i way-restaurant, en café og dr-vvs@dr-vvs.dk en bar. Man vil kunne hente Holbergsgade, Erik Bjørn, der har taget initiativet til kvalitetsfastfood, der skal Københavnerne skal lære at l’Alba Lab, fordi han er træt sluttilberedes i fem minutter elske ægte italiensk pasta. udføres alle vvs installationer alle vvs installationer udføres af, at “danskerne, der elsker derhjemme, købe italienske Foto: PR-foto. italiensk mad, stiller sig døgnvagtordning gunløgsgade 21 - delikatesser, 2300 S brød og vine døgnvagtordning tilfreds med råvarer, som eller slå sig ned i caféen og tlf. 36 72den 30 00 enhver italiener ikke ville vil give københavnerne nyde en let ret, kaffe eller en ægte italienske oplevelse. acceptere”. Det vil han rette cocktail. “Ideen er at give danskerop på med l’Alba Lab, der SN

dan rasmussen vvs aps

dan rasmussen vvs aps

dan rasmussen vvs aps KONFERENCELOKALER NÆR KØBENHAVN alle vvs installationer udføres Dragør Badehotel er for jer der ønsker et mere hygdøgnvagtordning geligt og roligt kursusmiljø i dejlige omgivelser. Dragør

DINNERgunløgsgade DANS &21MUSIK - 2300 Smed Wrong Direction

Badehotel ligger kun 5 min. gang fra den gamle by og 200 m. fra stranden. Fra hotellet er der udsigt til vandet, Dragør Fort samt lystbådehavnen. Så ønsker man, at kursisterne skal få en optimal og anderledes oplevelse er der rig mulighed for dette. I hotellets egen have er der mulighed for aktiviteter, og skulle der være behov for større aktiviteter, så har vi en stor græsplæne ned mod vandet.

tlf. 36 72 30 00 Badehotel På Dragør

Fredag d. 26 april 2019

Vores konferencelokaler Wrong Direction er et partyband der med en nurlig

Vihumor har en stor sal som ersætter ideelgang til konferencer, seminarog en godlys portion charme i et hvilken som helst publikum og dansegulv. er, møder og selskaber. Vi har plads til alt lige fra 3 perBandet fortolker sange af bla. soner til 80 personer. Har I brug for mindre konference Four Jacks, John Mogensen, Povl Dissing, Otto rum har vi flere møderum. Brandenburg, Prebenhyggelige Kaas, Elvis – Gnags mm. Og Om sommeren er rammer dermed ned der af på forunderlig der mulighed fori en at tidslomme gøre brug vores mange terrasser, vis appellerer til en bred skare af publikummer hvor man uforstyrret kan arbejde oguanset nyde udsigten. Skal alder. I overnatte har vi 32 hyggelige, atmosfærefyldte værelser Priser: med eget bad/toilet, tv og trådløst interVelkomst (kl.1800) net. Endvidere er der fri parkeringsplads Bobler buffet og musik kr. 449,pr person for hotellets gæster. Entre uden spisning kr.150,-

alle vvs installationer udføres døgnvagtordning

FÅ GRATIS TILBUD 2 personer i delt dobbelt værelse Velkomst kl. 15:30 kaffe og sødt FORESPØRG GRATIS OG UFORPLIGTENDE PÅ ET TILBUD Velkomst inden middag (kl:1800) Bobler Buffet samt morgenmad kr. 1599,Skriv til www.badehotellet.dk eller kontakt os på tlf. 3253 0500

Find os på www.badehotellet.dk

Træt af skæve tænder? Vi kan hjælpe dig til en pænere tandstilling med en enkel og hurtig tandregulering.

Byhaven holder fredagsbar til Golden Days. Foto: Anders Berg / Goldens Days.

Golden Days Festival med asfaltbal i indre by En skæv tand, for store mellemrum mellem tænderne eller en uregelmæssig tandstilling. Der kan være mange årsager til, at du ikke er helt tilfreds med dit smil.

Årets kulturhistoriske Gol- afholdt for 90 år siden. Den vært på DR - har samlet tre den Days Festival giver den gang kunne alle være med; stærke hold af toneangivensomså gamle, ogkan sådan debehov DJ’s, der spiller vinylbåde idealiserede, Bestil tid til enforagtede uforpligtendeunge samtale, vi sammen se på dine og vores muligheder og evigt ungogså, når in- pladerskinne medtilpasset massernetop af jazz, for ateftertragtede give dig et smukt smil. Vibliver benytterdet Invisalign, somder er gennemsigtige digkulturhistorisk og dit behov. Din tandregulering vil tage tre og afhængig hvor omdom et efter- viteres hiphopaf,og electronica. til mellem asfaltbal treseks fre-måneder funk, fattende din regulering er. Dendage gennesigtige tager du kun når du spiser og børster tænder. syn. Festivalen bærer nemforegår føri trækskinner i september på af,Arrangementet lig titlen ’Forever Young’. Bryghuspladsen foran Blox. ste gang den 4. september Programmet er langt, men Inden da åbnet det hele på og DJ’en begynder allerede tandlægen.dk Brygge fredag med fredagsbar i By- kl. 16:30, mens dansen starnævnes bør den Islands genopliveKigkurren 8med G, 1. Kbh S de traditionen asfaltbal ter kl. 19. haven ved Pumpehuset. tel: 70 400 657 i Danmark. Jesch DJ Katrine Ring – der i islandsbrygge@tandlaegen.dk Det første asfaltbal blev mange år var kendt som


2. september 2020

KOM TIL HYBRID WEEKEND 5.-6. SEPTEMBER FRA 233.170 KR.

FRA 280.090 KR.

PUMA ECOBOOST HYBRID

KUGA PLUG-IN HYBRID

Ford Kuga Plug-in Hybrid: Brændstofforbrug: 71,4 km/l, CO2-udledning 32 g/km. Den viste model er en Ford Kuga Plug-in Hybrid ST-Line fra 297.485 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Brændstofforbrug: 17,5-17,9 km/l, CO2-udledning 126-130 g/km. Den viste bil er en Ford Puma EcoBoost Hybrid: Ford Puma EcoBoost Hybrid ST-Line fra 246.750 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Energivej 4 2750 Ballerup Tlf. 44 44 00 10

Rovsingsgade 78 2200 København N Tlf. 88 77 55 55

Gladsaxe Møllevej 14 2860 Søborg Tlf. 72 59 14 00

ford.andersenford.dk

ford.dk

Husby Allé 7-9 2630 Taastrup Tlf. 72 59 17 00

9


10

2. september 2020

Smagen af Carl i Toldbodgade Ny smørrebrødsrestaurant i Toldbodgade er opkaldt efter den berømte komponist Carl Nielsen, der tidligere boede i huset. Og restaurantens ambitionsniveau passer godt til navnet, for her vil man være blandt de tre bedste smørrebrødsrestauranter i byen - og noget tyder på, at de er godt på vej. Tekst og fotos: Mikkel Bækgaard

Hvordan smager vuggevisen ”Solen er så rød Mor?” Eller operaen ”Maskerade?” Umiddelbart kan det synes som sære spørgsmål at stille - for musik smager vel ikke af noget? Men ikke desto mindre er det relevant at spørge om, når det handler om den nye Restaurant Carl Nielsen i Toldbodgade 5. Her har restauratør og indehaver Lis Hartvig Holm nemlig slået dørene op til en smørrebrødsrestaurant opkaldt efter Danmarks nok mest berømte komponist. Han boede nemlig for 114 år siden netop her i de lokaler,

der nu er blevet til en smørrebrødsrestaurant med et ambitionsniveau lige så højt som den berømte komponists. Og netop komponistens ånd og toner skal man kunne smage i maden, hvor flere af smørrebrødsstykkerne på det ambitiøse menukort er opkaldt efter og inspireret af nationalikonets berømte værker. “’Solen er så Rød Mor’ er jo en af Carl Nielsens mest berømte værker. Så da vi skulle til at udvikle menuen var spørgsmålet så, hvordan den sang kunne blive til vores signaturret? Det spurgte jeg min køkkenchef om, og han svarede: Det skal være med tatar. Så tager vi ægge-

blommen og farver den med rødbedesaft. Så får vi den røde sol på tallerkenen”, forklarer Lis Hartvig Holm, da Havnefronten kigger forbi Toldbodgade til en snak og et par tilhørende stykker smørrebrød fra toppen af ambitionshylden.

Smørrebrød som små kunstværker

Og ambitionerne er virkelig i top hos Restaurant Carl Nielsen, der ikke ønsker blot at være en blandt mange smørrebrødsrestauranter i området omkring Nyhavn. “Vi har en ambition om, at vi gerne vil være blandt de tre bedste smørrebrødsrestauranter i København. Egentlig havde jeg sagt blandt de ti bedste, men min køkkenchef Janus mente, at vi sagtens kunne blive blandt top tre. Så det arbejder vi benhårdt på”, siger den stolte ejer, der i starten af august åbnede for sin frokostrestaurant. Og det er da heller ikke bare standardsmørrebrød med færdigkøbte produkter,

Vores rejemad er ikke bare en rejemad. Det er med håndpillede rejer og med et pocheret æg i midten. Vi synes selv, at vores stykker er små kunstværker. - Lis Hartvig Holm -

der ender på tallerkenerne. Her er alt lavet fra bunden med masser af omtanke og ofte med gode Carl Nielsen historier som drivkraft. “Vores rejemad er ikke bare en rejemad. Det er med håndpillede rejer og med et pocheret æg i midten. Vi synes selv, at vores stykker er små kunstværker. Vi fandt også ud af, at Carl Nielsen blev gift i Firenze, så derfor arbejder vi lige nu på et stykke, som vi kalder Carl Nielsens Bryllup. Det er med danske tomater, dansk Skagensskinke og så en mayonnaise lavet på brændt timian. Det skal ligne et


2. september 2020

Nielsen italiensk stykke, men med danske råvarer”, forklarer Lis Hartvig Holm.

Glade anmeldere

Og kvaliteten er da virkelig også i top. Det kan både Havnefrontens begejstrede udsendte og en række madanmeldere bekræfte. Således har Berlingske allerede sendt fem ud af seks stjerner efter den nyåbnede restaurant, hvor de mener, at maden er en maestro værdig - og Ole Troelsø fra Børsen har ligeledes udtrykt begejstring for stedet, som han snart beskriver i en anmeldelse i avisen. Den slags omtale varmer hos Lis Hartvig Holm, der løb ind i hele corona-epidemien, da restauranten begyndte at skulle få sin endelige udformning. “Jeg håber virkelig, at det kan lokke en masse gæster herned. Samtidig håber vi meget på, at forretningsfolket får øjnene op for os. Vi er blandt andet også ved at få udviklet en særlig Carl Nielsen-øl fra Carlsbergs Jacob-

sen-bryggeri, som kun har 3 procent alkohol og derfor er en øl, man kan køre på bagefter. Carl Nielsen og Carl Jacobsen havde nemlig meget tilfælles. Og med den lave alkoholprocent, tænker vi, at den også er relevant til netop en forretningsfrokost”, siger hun.

Nu var tiden inde

For Lis Hartvig Holm har det altid været en stor drøm at kunne åbne sin egen smørrebrødsrestaurant. “Lige siden jeg var barn, har jeg gerne villet være kok og åbne min egen frokostrestaurant. Det danske frokostkøkken har det hele, og selvom jeg aldrig selv blev uddannet kok, har jeg altid lavet meget mad og er en dygtig amatørkok. Og da jeg tilbage i december tilfældigvis besøgte de her skønne lokaler, så vidste jeg bare med det samme, at nu var tiden inde. Jeg sagde til min mand, at jeg ville åbne en frokostrestaurant netop her, og det skulle blive det sidste, jeg lavede i mit arbejds-

Vi har en ambition om, at vi gerne vil være blandt de tre bedste smørrebrødsrestauranter i København. Egentlig havde jeg sagt blandt de ti bedste, men min køkkenchef Janus mente, at vi sagtens kunne blive blandt top tre. Så det arbejder vi benhårdt på

liv”, så kører - Lis Hartvig Holm smiler vi derfra. hun. Han kommer Og indtil vimed så mange dere er drømmen startet gode ideer også”, forklarer godt. De gode anmeldelser Lis Hartvig Holm, som dog har ramt, og hun har fået selv har sat sine præg på en dygtig køkkenchef bag maden: gryderne i form af Janus “Rugbrødet er fx min Udbjørg. Han har tidligere opskrift. Det laver vi med svunget gryderne hos Mi- 1883-øllen fra Carlsberg. chelin restauranten Grøn- Men ellers er det min opgabech & Churchill, og sam- ve er være værtinde og skafmen har han og Lis Hartvig fe gæster til restauranten. Vi Holm udviklet et koncept har også en dygtig tjener på og et samarbejde, der ser ud gulvet, der serverer med et til at fungere virkelig godt. smil og overskud til at hyg“Det er Janus, der står for ge om gæsterne, så de får køkkenet, og han er virkelig en god oplevelse. Og er der dygtig. Jeg elsker, at jeg kan travlt, så jeg hjælper jeg til, komme med mine ideer, og når det er nødvendigt”.

Restaurant Carl Nielsen Nyåbnet smørrebrødsrestaurant i Toldbodgade, lige om hjørnet fra Nyhavn. Restauranten er opkaldt efter Danmarks nok mest berømte komponist, der har boet i bygningen. Restauranten har fået tilladelse af Carl Nielsen Selskabet til at bruge komponistens signatur og silhuet i deres design. www.restaurantcarlnielsen.dk

11


12

2. september 2020

Picnic til søs under corona Af Lisbeth Rasmussen

Under corona er der grænser for, hvor mange vi må samles, og hvor tæt vi må færdes. Det har tvunget mange til at tænke nyt. Så hvad med at tage maden med ud at sejle i stedet, så man kan komme lidt væk fra trængslen - og opleve København fra en ny vinkel. For restaurant Nærvær er det blevet til ”picnic til søs” i samarbejde med Goboat. Det er ét af de samarbejdsprojekter i havneområdet, som er opstået under Corona. Mens Goboat relativt hurtigt lukke op for at udleje både, dvs. fra midten af april, hvor de havde indhentet de nødvendige tilladelser fra myndigheder og ændret visse procedurer, så var det sværere for Restaurant Nærvær.

Nye måder

I kvarteret for enden af Strandgade på Christianshavn med første parket til Københavns Kanal iagttog medindehaver af Restaurant Nærvær, Finn Paulsen, de karakteristiske blå Goboats. Nogle lagde til ved broen og ud trådte nogle, som spurgte: ”Hej! Kan vi købe noget her?”. Eller de gik i Føtex for at proviantere. I de to og en halv måned, som Restaurant Nærvær var lukket under Corona, havde tanker været fremme om at levere ”take away”, som blomstrede op flere steder, men det virkede alligevel som en for usikker satsning. Men noget skulle gøres. En dag ringer Finn Paulsen til Goboat: ”Jeg ringer og siger: ’Jeg har fået en idé! I kan bare grine ad mig, eller også kan I synes, at det lyder godt’. Jeg foreslår dem at kunne levere tapasanret-

Coronakrisen har startet et samarbejde mellem Goboat på Bryggen og Restaurant Nærvær på Christianshavn. Foto: PR-foto.

ninger og salat. ’I skal ikke tænke på praktikken og logistikken. Den klarer vi’”, fortæller Finn Paulsen. Goboat var med på ideen. ”Vi har forsøgt flere gange at få et samarbejde med nogle, der kunne levere mad. Det har bare ikke rigtig fungeret for os tidligere. Det kører rigtig godt nu, og det er vi glade for”, siger Eric Siengs, kommunikations- og marketingschef i Goboat, der har base på Islands Brygge i ved Teglværket.

Tapas og salat med på turen

Maden skal kunne håndte-

res på en båd og se indbydende ud også efter en time til søs. Siden juli har man således kunne bestille tapas eller salat fra Nærvær til sin bådtur. Anretningen tilberedes hver morgen hos Nærvær og køres til Goboat. Har man ikke bestilt på forhånd, så har Goboat lidt ekstra på lager ligesom man kan bestille hos Nærvær til afhentning en halv time senere. Man sejler bare forbi. Finn Paulsen lægger vægt på en forsigtig opstart og måske på sigt udvide eller ændre menuen. ”Nu prøvestarter vi og føler os frem til, hvad gæsterne efterspørger og hvad

de synes er interessant, og derefter kan vi justere hen ad vejen”, siger Finn Paulsen, der siden har genåbnet Nærvær på Christianshavn. Hos Goboat er der desuden mulighed for at tilkøbe snacks eller drikkevarer

Der blev opsat 23 modeller af cigaretskod i overstørrelse, da Miljøminister Lea Wermelin den 11. august var på Bryggen for at promovere #skodfritdanmark på Islands Brygge. Men efter en uge var der kun 10 af skod-modellerne tilbage, som nu skal videre til Aalborg og andre større byer som et led i

#skodfritdanmark kampagnen. Da de 23 skod-modeller blev opsat, var det allerede en amputeret udstilling, som miljøminister Lea Wermelin og hendes to døtre – Vega på 8 år og Karla på 2 år – åbnede. Oprindelig var der 30 cigaretskod lavet af træ og i overstørrelse. Hvem der har taget dem fra udstillingen, vides ikke. Få dage efter lanceringen af eventen var adskillige af

skod-modellerne borte. En uge senere var der kun 10 skod-modeller tilbage. Så blev de sørgelige rester indsamlet af Miljøministeriets folk. Københavns Kommune har i samme ånd opsat flere store plastrør til at samle skod i. Dér hvor Rådhuspladsen og Strøget mødes, er der opsat to af disse meterhøje rør. Det ene indeholdt to skod over en observationsperiode på 24 timer,

leret i 2014, har en grundlæggende idé handlet om at gøre vandet tilgængeligt for alle og at bruge vandet i højere grad, end tilfældet var dengang.

Goboat og Restaurant Nærvær Goboat blev grundlagt af Kasper Eich-Romme, Anders Ekelund Mørck og Carl Kai Rand i 2014. Goboat fik i 2019 Københavns Kommunes Erhvervspris. Efterfølgende har Goboat spredt sig til forskellige lande rundt omkring i verden – Australien, Storbritannien og Sverige. I Danmark er der ud over Bryggen, Goboat i Ålborg og en pop up med fire både på Teglholmen. Restaurant Nærvær holder til på Krøyers Plads og blev stiftet i 2017 af Danny Diduch. I 2018 blev Finn Paulsen medejer af restaurant og vinbar. Nærvær har også plads til, at man slår sig ned med sin computer over en kop kaffe el.lign. Kokken er Camilo Rosas, og menuen veksler hver tredje måned efter sæsonens råvarer med vægt på grønt, fisk, skaldyr og enkelte kødretter.

Halvdelen af skod-udstilling stjålet fra Bryggen Tekst og foto af Jette Ingerslev

– vand, sodavand, øl og vin. Det er selvfølgelig også tilladt at medbringe sine egne mad- og drikkevarer til sejlturen. Frihed og fællesskab til søs Siden Goboat blev etab-

mens det andet indeholdt tre og derpå syv dåser og plastflasker.

De er ikke sådan lige at smutte ned i lommen. Alligevel er over halvdelen af de opstillede cigaretskod i kæmpe overstørrelse forsvundet på blot en uge.


Tirsdag/onsdag den 18.-19. februar 2020 2. september 2020

5 13

Indførelse af bioaffaldsordning på Sluseholmen udskudt Af Sandra Nielsen Selvom store dele af København allerede er godt i gang med at sortere deres bioaffald, er indførelsen af bioaffaldsordningen på Sluseholmen nu udskudt til senere på året, fordi grundejerforeningen og boligforeningerne ikke er tilfredse med kommunens forslag til, hvordan ejendommene skal sortere deres bioaffald. Ejendommene på Sluseholmen har ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen endnu ikke fået bioaffaldsordningen, fordi det er ejendomme med centralsug, og der derfor ikke har været åbenlyse steder i gårdene at placere containerne, der ifølge reglerne skal placeres bolignært. Som en hurtig midlertidig løsning har kommunen foreslået Grundejerforeningen Sluseholmen, at man til marts opstiller bioaffalds-

containere i portene til ejendommene. “Da Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker, at bioaffaldet skal stå tilgængeligt på samme niveau som restaffald, har vi set på mulige løsninger i området for en implementering her og nu, da vi får både direkte henvendelser, men også opslag på Facebook fra beboere på Sluseholmen, som ønsker sortering af bioaffald”, lyder det i et skriftligt svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen til Havnefronten. Lugt, misbrug og gener Den løsning er man dog ikke tilfreds med hos boligforeningerne Askholm l, Askholm ll, og Egholm, der har indgivet en protestskrivelse mod planerne, fordi de ifølge boligforeningerne vil have store konsekvenser for området. “For det første vil det ødelægge miljøet i vores porte,

medføre lugtgener og tiltrække fugle og skadedyr. For det andet vil containerne med sikkerhed blive brugt til alle mulige former for affald. For det tredje vil det medføre øget belastning af vejene og øge støjgenerne, når containerne skal tømmes”, siger formand for den almene SAB-boligforening Askholm ll, Jørgen Green. Ifølge Jørgen Green har beboerforeningerne flere løsningsforslag, men en bedre løsning kunne for eksempel være, at beboerne afleverer deres bioaffald nede på miljøstationen. Hvis man etablerer nogle underjordiske affaldscontainere på miljøstationen, ville man, ifølge Jørgen Green, have løst problemet uden alle de nye udfordringer, som affaldscontainere ved portene vil medføre. “Vi har derfor opfordret kommunen til at holde et møde med alle involverede,

så alle kan blive hørt, og vi kan finde den bedste løsning for alle parter”, siger Jørgen Green. Undersøger alternative løsninger Hos Grundejerforeningen Sluseholmen er bestyrelsen heller ikke interesserede i den midlertidige løsning, og derfor har de lavet en aftale med kommunen om at udVERDEN AF SMAG OG DUFT skyde indførelsen afEN bioaffaldsordningen. “På seneste bestyrelsesmø- Boligforeningsformand i SAB, Jørgen Green, er blandt de, der de drøftede vi forslaget og har protesteret over ordningen. Foto: Privat. var ikke særligt begejstrede. Efterfølgende har vi drøftet fald kan organiseres”, lyder bør holde et møde for alle sagen med forvaltningen, og det i en skriftlig kommentar parter, for indtil videre har S PGrundejerforening A R O P T I L 5 0Slu% resultatet er blevet, at ind- fra de fuldstændig overset bosamlingen af bioaffald fore- seholmens formand, Jakob ligforeningerne, og de kan løbigt stilles i bero, mens vi Jensen. ikke gennemføre det her, undersøger, om der er andre EnGbeslutning, som FREDA DEN 4. S E PboligT E M Buden E R at vi bliver hørt. Nu og bedre løsninger end con- foreningsformand, Jørgen tager vi det med på general& tainere. Den 1. september Green, naturligvis er tilfreds forsamlingen i GrundejerL Ø R D A G D E N 5 . S E P T E M Bforeningen ER holder vi i grundejerfor- med. i april, og så må eningen et møde med for“Det er udmærket, at de vi se, hvad der så sker”, siger valtningen om, hvordan ind- har udskudt beslutningen. han til Havnefronten. H. C. Andersens Boulevard 42, 1553 København samling af bioaffald i givet Men jeg synes stadig, at de

Kæmpe Lagersalg

boat opslag

Nyt pastaværksted vil give københavnerne den ægte italienske oplevelse Strandgade 19 – Christianshavn – 1401 Kbh.

nordatlantens.dk

Det skal være slut med billig ne det bedste fra Italien. De pasta og manglende kvaliunge har ’Joe and the Juice’, tet. Så nu åbner et nyt l’Alba men vi voksne kvalitetsbeLab i Holbergsgade som et vidste har også brug for et såkaldt pastaværksted, der sted, hvor vi kan hænge ud”, KLÆDT tilbyderBLIV italiensk fastfood, PÅ TIL HØRINGEN FOR siger Erik Bjørn om initiatilette retter, café, cocktails og vet. vine ud af huset. Konceptet er en slags Det er ejeren bag restaukombination af en takearant Trattoria l’Alba også i way-restaurant, en café og Holbergsgade, Erik Bjørn, en bar. Man vil kunne hente der har taget initiativet til kvalitetsfastfood, der skal Københavnerne skal lære at l’Alba Lab, fordi han er træt sluttilberedes i fem minutter elske ægte italiensk pasta. af, at “danskerne, der elsker derhjemme, købe italienske Foto: PR-foto. italiensk mad, stiller sig delikatesser, brød og vine tilfreds med råvarer, som eller slå sig ned i caféen og enhver italiener ikke ville vil give københavnerne den nyde en let ret, kaffe eller en acceptere”. Det vil han rette ægte italienske oplevelse. cocktail. er atKvarter, give danskertil lokalplan Vejlands samt kommuneplanop på Forslag med l’Alba Lab, der for“Ideen SN

VEJLANDS KVARTER

tillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport er i høring indtil d.22. oktober 2020. Derfor inviterer Amager Vest Lokaludvalg og Københavns Kommune til borgermøde

KONFERENCELOKALER NÆR KØBENHAVN Dragør Badehotel er for jer der ønsker et mere hyg-

Træt af skæve tænder? Vi kan hjælpe dig til en pænere tandstilling med en enkel og hurtig tandregulering.

ONSDAG D. 23. SEPTEMBER KL.18.00-21.00 geligt og roligt kursusmiljø i dejlige omgivelser. Dragør

DINNER DANS & MUSIK Kl. 18.00: Rundvisning ved By & Havn på området det kommedfor Wrong Direction

Badehotel ligger kun 5 min. gang fra den gamle by og 200 m. fra stranden. Fra hotellet er der udsigt til vandet, Dragør Fort samt lystbådehavnen. Så ønsker man, at mende kvarter. Vi mødes ved indgangen til Vandrehjemmet, kursisterne skal få en optimal og anderledes oplevelse Vejlands Allé 200 er der rig mulighed for dette. I hotellets egen have er der mulighed for aktiviteter, og skulle der være behov for større aktiviteter, så harBoulevard vi en stor græsplæne ned Kl. 19.00-21.00: Borgermøde i Bella Center, Center 5 mod vandet.

På Dragør Badehotel

Fredag d. 26 april 2019

Her vil vi blandt andet informere om Vores konferencelokaler Wrong Direction er et partyband der med en nurlig • Forslag til lokalplan ved Teknik& en Miljøforvaltningen Vihumor har stor sal som ersætter ideelgang til konferencer, seminarog en godlys portion charme i et som helst publikum og dansegulv. • Præsentation af projektet veder,hvilken Henning Larsen Architects møder og selskaber. Vi har plads til alt lige fra 3 perBandet fortolker sange af bla. til 80 personer. Har I brug for mindre konference • Miljøkonsekvensrapporten soner Four Jacks, John Mogensen, Povl Dissing, Otto

rum har vi flere møderum. Brandenburg, Prebenhyggelige Kaas, Elvis – Gnags mm. Og Om sommeren er

rammer dermed ned der af på forunderlig mulighed fori en at tidslomme gøre brug vores mange terrasser, Der vil være mulighed for at stille der spørgsmål vis appellerer til en bredundervejs. skare af publikummer hvor man uforstyrret kan arbejde oguanset nyde udsigten. Skal alder.

I overnatte har vi 32 hyggelige, atmosfærefyldte værelser

Priser: Send en skriftlig tilmelding til borgermødet til tv og trådløst intermed eget bad/toilet, Velkomst (kl.1800) net. Endvidere er der fri parkeringsplads vejlandskvarter@kk.dk senest fredag d. 18.september. Bobler buffet og musik kr. 449,pr person

En skæv tand, for store mellemrum mellem tænderne eller en uregelmæssig tandstilling. Der kan være mange årsager til, at du ikke er helt tilfreds med dit smil.

Bestil tid til en uforpligtende samtale, så vi sammen kan se på dine behov og vores muligheder for at give dig et smukt smil. Vi benytter Invisalign, som er gennemsigtige skinne tilpasset netop dig og dit behov. Din tandregulering vil tage mellem tre og seks måneder afhængig af, hvor omfattende din regulering er. Den gennesigtige skinner tager du kun af, når du spiser og børster tænder.

for hotellets gæster. Entre uden spisning kr.150,-

FÅ GRATIS TILBUD 2 personer i delt dobbelt værelse Læs mere om høringen på blivhoert.kk.dk og på avlu.dk Velkomst kl. 15:30 kaffe og sødt FORESPØRG GRATIS OG UFORPLIGTENDE PÅ ET TILBUD Velkomst inden middag (kl:1800) Bobler Buffet samt kr. 1599,Skriv til www.badehotellet.dk eller kontakt os påmorgenmad tlf. 3253 0500

Find os på www.badehotellet.dk

tandlægen.dk Islands Brygge Kigkurren 8 G, 1. Kbh S tel: 70 400 657 islandsbrygge@tandlaegen.dk


14

2. september 2020

Frisk sejlads langs Havnefronten Tekst og foto: Jette Ingerslev

Havnen er og bliver et livligt område i København. Både på vandet og langs molerne. Et af de sidste nye initiativer er individuelle ture i en lille men eksklusiv båd, der styres af en entusiastisk, tidligere tandlægekirurg og nu havneguide og storyteller, Henrik Gutte Koch. Han tager interesserede med rundt på bådtur langs havnen. Og man kommer godt rundt omkring.

Båden Havkatten Helga

Båden har ankerplads i Bådklubben Valbys (BKV) område ved Sluseholmen, men gæster kan stige på andetsteds efter aftale, blandt andet ved Langebro. Båden er åben, men kan udstyres med et overdækkende sejl. Der er plads til 8 passagerer udover skipper. De planlagte ture vil oftest vare et par timer. Undervejs fortælles om havnen, og der tilbydes et glas vin eller andet drikkeligt. Anden servering kan aftales, sågar på skippers egen store terrasse, hvis turen skal udbygges. Henrik arrangerer i øvrigt også cykelture i havneområdet.

Sejltur i havnen syd

Turen med Henrik gennem havnen viser tydeligt den

store udvikling, som havnen har været igennem. I den sydlige del af havnen domineres området mod syd af slusen og Sluseværket. Her er mange nye huse i Sluseholmen Kanalby samt BKV’s hyggelige og charmerende, røde træfritidshuse og klubhus, der står som en skarp kontrast til nybyggeriet. Sejlturen går nordpå langs Bryggen – et af byens mest populære områder – mod nord forbi tre runde højhuse, Havnevigens kunstige strand, hvor man kan solbade, svømme eller sejle på padleboards. Det næste område rummede fra 1909 Dansk Sojakagefabrik. En voldsom eksplosion ødelagde store dele af bygningerne, og fabrikken måtte lukke i 1991.

Nogle frøsiloer kunne genanvendes til det bl.a. markante – og luksuriøse – byggeri, Gemini Residence, en ombygget frøsilo med 84 påsatte lejligheder.

Ved Langebro

Når Langebro passeres, dukker den ombyggede sukkerfabrik op efterfulgt af Cirkelbroen af Olafur Eliasson og Ørkenfortet, som var B & W’s administrationsbygning og nu er under ombygning til hotel. Knippelsbro, hvis historie begynder i 1618 under Christian IV, fik sit navn efter Hans Knip, der blev bropasser i 1641. Den sidste bro med de smukke, grønne kobberbrotårne blev åbnet i 1937. Båden glider forbi Udenrigsministeriet med et flot

kik til Vor Frelsers Kirke med det snoede tårn, Eigtveds Pakhus fra 1750 og nye beboelsesejendomme. Mod vest fanges opmærksomheden af det omdiskuterede Blox og Slotsholmen med Christian IV’s Bryghus og Det kongelige Bibliotek/ Den Sorte Diamant. Under sejlturen i Frederiksholms Kanal omkring Slotsholmen kan man glæde sig over Materialegården, de gamle huse, restauranter og skulpturer på Gl. Strand, Thorvaldsens Museum, Slotskirken, Nationalbanken samt Holmens Kirke og Børsen, der begge blev bygget af Christian IV.

livlig byggeaktivitet, og det er der også på nabogrunden, hvor Operaens p-plads skal under jorden dækket af en flot park med en overdækket bro, der skal trække gæsterne tørskoede fra det underjordiske p-anlæg helt over i Operaen. Holmen rummer også mange af Philip de Langes smukke, gamle bygninger, de fredede kraner og det nu åbnede militærområde Nyholm med Mastekranen

og Hovedvagten, Sixtusbatteriet med Rigsflaget og kanoner samt fregatten Peder Skram og ubåden Sælen. Helt mod nord kan Langelinie med Den lille Havfrue fra 1913 af Edvard Eriksen nydes. Henrik Guttes sejltur sluttes denne dag af med en stille tur gennem Christianshavns kanaler med endnu flere fortællinger om de områder, vi sejler forbi.

I Nyhavn

Henrik tager båden et smut ind i Nyhavn med stilige ejendomme mod syd og festlige, gamle huse med de mange restauranter mod nord. Det er ”et must” på sejlturen. I bunden ind mod Kongens Nytorv er der god mulighed for at se Charlottenborg, opført i 1670’erne af Ulrik Frederik Gyldenløve med sten fra Kalø Slot. Ude af Nyhavn går turen mod nord til Frederiksstaden, hvor perlerne er Amalienborg, Marmorkirken og Amaliehaven, der i øvrigt står foran en renovering. På den østlige side passeres Papirøen, hvor der er

Havneguiden Henrik Gutte Koch Oprindelig uddannet tandlæge med speciale i kirurgiske indgreb. Han passer sit ejendomsselskab med 7- 8 ejendomme i København og Spanien samt en stor sommerbolig i Gilleleje. Han har dannet andelsselskabet ”15-3 Ferieboliger” i Hornbæk, Spanien (Casa Gutte) og England. Han har arrangeret bus- og cykelture rundt omkring i ind- og udland. I 2019 begyndte han på en 2-årig uddannelse som diplomguide og turistfører på RUC. Se www.gutte.dk. Besejlingstilladelsen fra By og Havn er netop blevet bevilget.

Brygge-forfatter bag bog om tryllekunstneren Truxa Tekst og foto: Marianne Olsen

Kender du Truxa? Nå ikke, men så er du nok på den forkerte side af 50 år, for er du født før 1970, er der stor sandsynlighed for, at du faktisk har hørt og set Truxa i TV. Dette gælder også Bryggebo Michael Frederiksen, selv om han faktisk kun er 47 år. Har er nemlig tryllekunstner, foredragsholder og forfatter med mere, og tidligere på året udkom hans bog om netop Truxa. Jeg mødte Michael i hans hjem på Islands Brygge. Vi holdt behørig coronaafstand på hans altan, hvor jeg tænkte lidt over, at han enten kunne forudsige lottotallene, eller også er han en af de få, der faktisk kan tjene ganske pænt på at være entertainer. Og lige netop denne evne har han tilfælles med Truxa, som formåede at leve og leve godt af sine formidable evner som tryllekunstner og ikke mindst tankelæser. Truxa var kendt netop for tankelæsning, hvor han,

sammen med sin trofaste assistent og partner (også privat) Gulli, i detaljer kunne fortælle, hvilke genstande Gulli i et helt andet lokale havde fået overdraget af en tilfældig tilskuer. Truxa gjorde sig også i både at få Gulli til at svæve frit i luften og at save hende over ved gentagne forestillinger både i Danmark og Sverige, som var Gullis hjemland. Heldigvis forsøgte Michael sig ikke med noget tilsvarende overfor mig, han boede ellers på 5. sal, så muligheden forelå for at få mig til at hænge frit i luften over Islands Brygge. Til gengæld viste han mig nogle korttricks, som jeg desværre heller ikke var i stand til at aflure. Da jeg skulle møde Michael Frederiksen, var jeg selvfølgelig sikker på, at jeg kunne aflure ham, men ak og ve, han afslørede intet, og jeg sad tilbage med åben mund og polypper, da han lavede et lille tankelæsningsnummer med mig.

Bogen om Truxa

Bogen om Truxa er blevet til

i samarbejde med Cirkusmuseet, der ligeledes har støttet udgivelsen. Desværre druknede lanceringen af bogen i corona, for bogen er velresearchet. Han har opsøgt såvel professionelle som private aktører i Truxas liv, men har været meget omhyggelig med ikke at afsløre anekdoter om nulevende personer. Til gengæld rummer bogen oplevelser og fortællinger om flere kendte personligheder, lige fra Oluf Palme til Volmer Sørensen og medlemmer af den kongelige familie.

Forfatter og tryllekunstner Frederiksen

Jeg havde forestillet mig, at Michael Frederiksen havde snydt sine første femører ud af næsen på en klassekammerat, men han startede først som tryllekunstner for 20-25 år siden i en voksen alder efter et professionelt arbejdsliv som sælger. ”Jeg var ikke nødvendigvis den bedste sælger, men jeg skabte en god stemning med mine små tips og tricks

på arbejdspladsen, så chefen blev oprigtigt ærgerlig, da jeg sagde op for at forfølge en levevej som professionel tryllekunstner og entertainer”, fortæller Michael Frederiksen. I virkeligheden er Michael Frederiksen fortsat som sælger, for som selvstændig skal han selv sælge sit ”produkt-trylleri”. Der er ikke mange optrædener under coronakrisen, så her har han fortsat forfatterskabet og startet på ikke mindre end seks bøger. Han håber, at det kan blive et supplement til trylleriet og de teambuilding-events han også holder. Her lærer han arbejdspladser at blive bedre til at huske såvel kollegers navne som hobbyer, og så tager han ud på flere af regionens sygehuse og optræder i lighed med hospitalsklovne og musikere på hospitalsafdelinger med trylleri m.v.. Og det er populært såvel blandt patienter, pårørende og personale, som undertiden i en travl hverdag lige ta’r sig tid til at stoppe op og iagttage

Michaels numre med tilskuerne. Det giver rum for glæde og distraktion, men nok også for refleksion i forhold til en travl dagligdag.

Ud over bogen om Truxa optræder Michael Frederiksen også med sit trylleshow.

Oplev Trylle-Michael og læs bogen Har du fået lyst til mere, så mød op til et af Michaels foredrag i løbet af efteråret. De er på trylle-michael.dk. Bogen om Truxa kan købes i landets boghandlere samt lånes på dit lokale folkebibliotek. Bogen er købt bredt af bibliotekerne, og i løbet af efteråret udkommer den også som e-bog.


g NYE FLOTTE GARDINER? g NYE FLOTTE GARDINER?

os med problemerne. Kun behandling, og når så cirka ti procent af man de, der tænker på,for at børn snitdeer har brug hjælpi til res alkoholproblem, er i behandling, og når man så tænker på, at børn i snit er

ti nye henvendelser. Det familierne til at finde er det offentlige, dervejen har hen til hjælpen, ” siger hun. ansvaret for den slags opgaver, men vi kan hjælpe familierne til at finde vejen hen til hjælpen,” siger hun.

2. september 2020

A 3 H

Persienner, plissé-, lamel- og rullegardiner, side længder, vægPersienner, plissé-, paneler, lamel- ogbolig rulletekstiler, gardiner, markiser sidelængog der,outdoor. vægpaneler, boligtekstiler, markiser og outdoor.

Hvidovrevej 348, 2650 Hvidovre Telefon 36 49 69 69, Mail: hvidovre@botex.dk Hvidovrevej 348, 2650 Hvidovre www.botex.dk Telefon 36 49 69 69, Mail: hvidovre@botex.dk Se de flotte gardinløsninger i butikken og på botex.dk. www.botex.dk

Book et gratis besøg af en konsulent hjemme hos dig. Se de flotte gardinløsninger i butikken og på botex.dk. BOLIGTEKSTILER GARDINER MARKISER Book et gratis besøg af en konsulent hjemme hos dig.

BOLIGTEKSTILER

GARDINER

15

MARKISER

A 3 H N n o iN in h o

i gi h h i ag gh ii ea h g h i ge k h vh ig V k b v k i aV m b lk d a sm

l S d H s m u S k H k m o u h k n k

o h h b n v vh ab n v fv d a fn

f d f


16

2. september 2020

Slægt løfter slægt på Gammel Strand Tekst og foto Jette Ingerslev

Siden Middelalderen har der været liv og aktivitet på Gl. Strand. I de sidste 10 år har der været ekstra meget af en helt anden slags liv på grund af anlæggelse af metrostationen Gl. Strand og derpå renovering af vejbelægningen med brosten og fliser. Den solrige og fine historiske plads er ved at være gjort færdig. Men noget har manglet – efter manges mening – nemlig Skulpturen ”Slægt løfter slægt”, som billedhugger Svend Wiig Hansen (1922-1997) arbejdede med fra 1992. Skulpturen var ikke gjort helt færdig, da han døde, men to sønner påtog sig at forestå den endelige færdiggørelse og støbning.

Skulptur løftes på plads

Skulpturen ”Slægt løfter slægt” blev opstillet som et vartegn på Gl. Strand i København foran Kunstforeningen Gl. Strand og Assistenshuset med Kulturministeriet i 2000 for at markere 25 året for oprettelsen af Kulturministeriet. Den skulle også være et minde over landets første kulturminister Julius Bomholt (1896-1969). Skulpturen gav anledning til en del debat og kritik – ikke mindst i pressen og blandt de lokale beboere. Mange syntes, at den dominerende byrummet og ønskede den flyttet.

På grund af metrobyggeriet blev skulpturen i 2010 midlertidigt flyttet til Metrodepotet på Amager. På opfordring fra Københavns Kommune kom Akademirådet med en kunstnerisk vurdering af genplacering og udtalte, at Svend Wiig Hansen skulptur ”fylder byrummet i et spændstigt modspil til Kulturministeriets bygning og Gammel Strands klassicistiske huse. Denne særlige kvalitet og Svend Wiig Hansens store betydning som billedhugger ser rådet som vægtige argumenter for, at dette værk er placeret centralt i den historiske bykerne”. Københavns Kommune fulgte rådet om genplacering, og den 19. august 2020 kom skulpturen tilbage på sin gamle plads.

turkvarteret med sine 19 kulturinstitutioner.

Mennesket og værkerne

Svend Wiig Hansen er blevet kendt for sine monumentale menneskeskikkelser i både skulptur, maleri og grafik.

Det er kroppen, der er i centrum i hans kunst. Dertil tyngde og alvor. Som person var han meget følsom og med et voldsomt temperament. Han var et frodigt og vidtfavnende menneske. Han bevarede sin tro på menneskene og

deres fremtid. Han levede sit liv her og nu. Hver dag skulle være noget specielt. I sit kunstneriske virke var ganske kompromisløs. Værkerne gav ofte anledning til debat, men også til forargelse. Overordnet troede han

Skulpturens kraft

Svend WiigHansen

Den godt fem meter høje bronzeskulptur på en lav sokkel er modernistisk og figurativ. Den viser en mand og en kvinde, der løfter en liggende kvinde og et lille drengebarn op mod himlen. Alle er nøgne. Ansigterne er grove og alvorlige. Her gælder det både liv og død. Skulpturen skal symbolisere de nye slægter, der vokser ud af den hvilende kvinde. Det gælder menneskehedens fremtid! ”Slægt løfter slægt” er blevet et vartegn for Gl. Stand og står centralt placeret i nær relation til Kul-

GOD WEEKEND Hvordan udtaler man Feng Shui? Det sker oftere og oftere, at jeg slukker for mit tv. Der er alt for mange vildt tåbelige programmer, ikke bare tåbelige, men vildt tåbelige. Nøgne mennesker, der løber og skælder hinanden ud på en øde ø, to frysende mænd, der steger og spiser insekter i en eller anden skov, en fiffig mand der løber rundt med en havesaks eller værst af alt: Vejrudsigten for 117. gang med oplysninger, der alligevel ikke er til at stole på. Bagefter en skaldet mand, der gør to børn kede af det, fordi han siger, de ikke kan synge. Eller overgearede skuespillere i et gætteprogram. ”Er dr. Hook læge?” Vorherrebevares. Den slags gider jeg ikke spilde tid på. Så er det ud til kaffemaskinen, en god ekspresso, på med lidt jazzmusik - og blikket fejer hen over reolen eller bunken med bøger, der endnu ikke er blevet læst. I den sidste ligger der en ordentlig moppedreng, Jens Andersens ”Denne dag, det-

- med Finn Edvard

te liv” - en biografi om Astrid Lindgren. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har anskaffet mig den, er begyndt læsningen et par gange, men er endnu ikke kommet rigtigt i gang. Måske tilskyndet af Selma Lagerlöfs fremragende ”Mårbacka”? Også J. A. Jørgensens ”Bornholms historie - fra oldtiden til år 1900” ligger blandt de, der endnu ikke er blevet læst færdig, men det er ikke bogens skyld.

Genial bog

Og så falder blikket altid på Karen Kingstons ”Ryd op i dit rod”. En bog, der hjælper rodehoveder, som jeg, til at få et ordentligt og ryddeligt hjem. Ved hjælp af en kinesisk indretningsteknik, der hedder feng shui. Jeg har aldrig rigtigt fattet, hvad det går ud på - og kan ikke engang udtale det rigtigt. Bliver konstant rettet af miljøbekymrede, veganske veninder, der udtaler føng schwæi helt præcist. Hader at se den bog. Den giver mig altid dårlig samvittighed. Selvbebrejdelser.

på menneskets overlevelse – på trods af to verdenskrige og løbende uro i verden. Mange er bekendte med ”Mennesker ved havet” (1995), de fire gigantiske - ni meter høje - hvide menneskeskulpturer, der skuer ud over indsejlingen til Esbjerg og videre til havet udenfor. Det hav, der har givet og taget så meget gennem talrige år. Endnu flere burde kende den gigantiske totaludsmykning af Kastrup Kirke i 1972. Væggene, loftet, vinduerne og inventaret har han stået for. Det er en dommedagsvision i slægt med en tilsvarende udsmykning af Michelangelo (1475-1564) i Det Sixtinske Kapel. Andre storslåede kunstværker kan ses på Det Kongelige Teater i form af ”Himmelrejsen” i den høje kunstnerfoyer i hjertet af det ombyggede bagland og – mere tilgængelig – på den store bronzeport ”Kærlighedens Port”, ladet med erotisk kraft i Tordenskjoldsgade 8.

Wiig Hansen blev født i Møgeltønder, men familien flyttede i 1936 til København. Han havde først forskellige småjobs og fik derpå i 194650 sin uddannelse som billedhugger på Kunstakademiet. Hans lærere var professor Johannes Bjerg (1886-1955) og Einar Utzon-Frank (1888-1955). Han debuterede i 1946 på Kunstnernes Efterårsudstilling. Nogle år senere gik han også i gang med maleri, grafik og tegning. Han tegnede på stort set alt, hvad han kom i nærheden af.

Jeg købte mit første eksemplar for en del år siden i en lufthavn. I flyet begyndte jeg straks læsningen. Og blev klar over, at her var en bog, der kunne forandre mit liv. Hvis jeg altså fulgte dens anvisninger. ”Har De tøj hængende i skabet i håb om, at De en gang kommer til at kunne passe det igen?” Ja mon ikke. Tre jakkesæt bl.a. Ud røg de. ”Har De mange bøger liggende ved Deres natbord? Det tyder på et kedeligt sexliv.” Der har ikke ligget en bog ved mit natbord siden. Ikke at det har forandret noget. Men tænk, hvis eventuelle gæster også har læst Karen Kingston? Jeg fik halveret indholdet i mine køkkenskabe, og stort set alle papirer, der var arkiverede som ”vigtige” røg direkte i skraldespanden. Jeg har ikke savnet dem et sekund. God bog.

Problemet er tilbage

Problemet er, at køkkenskabene er blevet

fyldt op igen og mappen med ”vigtige” papirer er kommet tilbage. Der hænger også et jakkesæt og en del skjorter, jeg ikke kan passe mere. Tilbage i skabet. Aviser og bøger i en lænestol. Mærkelige ting købt ved boder rundt omkring fylder op i reoler og skabe. Så falder blikket på bogen, og jeg går i gang igen. Læser hendes bog og tage ved lære af rådene. Tænker nogle gange på hendes mand. Tak skal du ha’, han har det ikke nemt. Rod eller ej: God weekend - med eller uden tv.


2. september 2020

Spar

17

50%

på Exact i din nye Jensen seng

Scandinavisk design siden 1947 Svanemærket senge - Unik komfort for tilpasning til dig...

Den lille kæde med de STORE kompetencer Dansk håndværk, lækkert design

ORGANIC HESTBÆK 415

HESTBÆK OTTOMAN 409

NU 9.999.-

NU 5.999.-

Madras med springindlæg. Liggemål: 140 x 200 cm. Pris: 15.302.-

SPAR 5.303.-

Sengeramme med plan bund. Savanna Ergo madras 160 / 180 x 200 cm. Excl. Gavl Pris: 36.175.-

Dobbelt sovesofa. Eg sæbe. 100% uld. Kira 21 grå. Pris: 7.439.-

NU 22.999.-

SPAR 1.440.-

SPAR 13.176.-

Sawana Boxelevation Spar

30%

SAWANA BOXELEVATION MED TEMPUR ELITE Night blue eller Light grey. 180 x 200 cm. Excl. Gavl. Pris: 49.998.

NU 34.998.SPAR 15.000.-

SAWANA BOXELEVATION

40%

TEMPUR ELITE

Original eller Sensation. Sawana opbevaringskontinental 180 x 200 cm. Excl. Gavl. Pris: 39.996.-

Spar NU 27.997.SPAR 11.999.-

Night blue eller Light grey. 180 x 200 cm. Excl. Gavl. Pris: 49.998.-

NU 34.998.SPAR 15.000.-

på alle Dunlopillo nyheder

TEMPUR ELITE MADRASSER. Udvalgte størrelser og modeller, begrænset antal.

Spar op til

40%

Rosenørns Allé 18 (ved Forum) Gladsaxevej 356 Sigrunsvej 18 Hovedvejen 135

1634 Kbh V 2860 Søborg 3400 Hillerød 2600 Glostrup

Tlf. 33 32 55 21 Tlf. 33 32 55 26 Tlf. 33 32 55 29 Tlf. 33 32 55 28

Mandag - fredag kl. 10.00-18.00 Lørdag kl. 10.00 - 15.00 · Søndagsåbent kl. 11.00 - 16.00 Hillerød: Lørdag og søndag kl. 10.00 - 16.00


18

2. september 2020


2. september 2020

NYT NAVN – MEN STADIG 10 ÅRS ERFARING MED BOLIGSALG I DIT

lokalområde

Går du med salgstanker så kontakt Paulun Bolig - Islands Brygge, for en uforpligtende boligsnak eller salgsvurdering.

4 gode grunde til at vælge Paulun Bolig Islands Brygge:

Claus Haagensen

Partner, Daglig leder, Ejendomsmægler, MDE Tlf.: 61 22 41 81 Mail: ch@paulun.dk

Find ud af hvad din bolig er værd med Paulun Bolig www.paulun.dk

Stort netværk af potentielle købere til boliger langs havnefronten.

Et indgående kendskab til ejerforeningerne og ejendommene langs havnefronten.

6 butikker i København og et tæt samarbejde på tværs af byen sikrer dig et stort og engageret salgsteam, når din bolig skal sælges.

Unikke markedsføringspakker og -muligheder samt et eksklusivt samarbejde med Boliga, giver de bedste muligheder for at eksponere netop jeres bolig for flest mulige købere.

Paulun Islands Brygge Islands Brygge 81D 2300 København S Tlf.: 3287 3080 Mail: bryggen@paulun.dk

19


20

2. september 2020

Italienske – den

NØDDER

gode craving

L A D O S N Ø D E D I G M E D I TA L I E N S K E G U L D K L U M P E R Piedmont Hazelnut I.G.P. Alta Langa Hasselnødden fra Piemonte har ry for at være verdens bedste og fineste af sin slags. De er blandt andet kendt for deres sødme, og vi tør godt love, at du bliver nødt til at spise mere end en nød, når du smager dem første gang. Søde, milde og runde i smagen. De kan meget vel blive din nye craving.

I.G.P. garanterer produktets kvalitet og ægthed over for forbrugeren

Pistacchio Verde di Bronte DOC Den ægte pistacienød vokser ved foden af vulkanen Etna på Sicilien, og den er en decideret delikatesse. Denne nød er helt utroligt lækker og er da også så eftertragtet på den skønne middelhavsø, at det lokale politi må overvåge området ved høsttid. Her er der i sandhed tale om ’grønt guld’.

SINCE 1995

- en bid af Italien

DOC - Denominazione di Origine Controllata er en garanti for dyrkning i et nøje afgrænset område

PRØV DE LÆKRESTE OPSKRIFTER MED DISSE SMÅ ITALIENSKE ’GULDKLUMPER’, SOM MED GARANTI VIL FOREVIGE SIG I DIN VERDEN AF VIDUNDERLIGE SMAGSOPLEVELSER. FIND DEM PÅ SUPERMARCOS FACEBOOKSIDE.

SUPERMARCO | STØBEGODSVE J 1, 2450 KØBENHAVN SV | MAN-FRE 8.30 - 19.00 LØR 8.30 - 17.00

supermarco

@supermarcodk

Profile for Havnefronten

Lokalavisen Havnefronten 2.-3. september 2020  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Ansv...

Lokalavisen Havnefronten 2.-3. september 2020  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Ansv...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded