a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

GRATIS AVIS

SLUSEHOLMEN • TEGLHOLMEN • HAVNEHOLMEN • KALVEBOD BRYGGE • TOLDBOD • ISLANDS BRYGGE • CHRISTIANSHAVN • HOLMEN • REFSHALEØEN Onsdag-torsdag den 18.-19. marts 2020 · Nr. 94 · 4. årgang

Christianshavner i spidsen for DF

Toldbodgade skal være mere sikker

Får Bryggen ny lommepark?

Fælleden fik besøg af ballademagere

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Metroboring skubber vand op i kælder på Teglholmen Det går ikke helt efter planen, da Metro selskabets kinesiske tunnelboremaskine ”Inge” kværner sig igennem kalklaget under Teglholmen. Ud over at presse uskadelige bobler op gennem vandet – til stor undren for lokale beboere - så sender den også vand op i Teglhusene i den sydligste del af Teglholmen. Det bekræfter Metroselskabet. ning, hvilket blandt andet har forårsaget bobler i kaGennem flere uger har bebo- nalen flere steder. Det er et ere og besøgende omkring helt ufarligt fænomen, men Teglholmen og Sluseholmen giver naturligt nok anledkunnet se vandet i havnen ning til nysgerrighed. Vores og kanalerne boble løs. Ikke entreprenør, T3L, har et befordi det vælter op med gas redskab, der rykker ud og eller varmt vand, men fordi sørger for rengøring m.m., tunnelborermaskinen Inge hvis der i forbindelse med har arbejdet sig igennem tunnelboremaskinernes arkalklaget kun 6-7 meter un- bejde sker uheld som f.eks. der husene i den sydlige del indtrængen af vand. Det har af havnen. Desværre kunne de også gjort i denne forman i Teglhusene, der ligger bindelse, hvor der trængte placeret ud til Teglværks- vand ind i en kælder under løbet i den sydligste del af en bygning. TunnelboremaTeglholmen, også opleve skinen er nu på vej videre vandet ”boble” op i kælde- ind i mere fast undergrund”, • Kontor klinikrengøring ren. Hos Metroselskabet be-ogbekræfter Kåre Møller Madkræfter man, at uheldet skyl- sen, der er pressekoordina• Rengøringtori iprivate hjem des tunnelboremaskinen. Metroselskabet overfor ”Desværre har der været Lokalavisen havnefronten. • Vinduespolering vand i en kælder under en bygning i forbindelse med Kalken er sprækket • Fast medarbejder tunnelboremaskinens ar- Tunnelboremaskinerne har • Hovedrengøring bejde i Sydhavn. Maskinen netop arbejdet sig igennem har i de seneste par uger den såkaldte Carlsberg-for• Rimelige priser bevæget sig igennem den kastning – et område, hvor steder såkaldte Carlsberg-forkast- kalken flere get har små fradra Af Jesper Schou Hansen

Renest Rengøring

• Kontor og klinikrengøring Renest Rengøring • Rengøring i private hjem • Vinduespolering • Fast medarbejder • Hovedrengøring • Rimelige priser håndværker Rengøring HuskRenest • Kontor og klinikrengøring • Kontor ogRengøring klinikrengøring Renest Rengøring Ring Renest Tlf: 70 70 13 16 gethjem ra ad fr • Rengøring i • Kontor ogprivate klinikrengøring er Kontor og klinikrengøring rk æ v d ån h sk www.renest.dk info@renest.dk u Ring Tlf: 70 70 13 16 H Renest • Rengøring•iVinduespolering private hjem • Rengøring i Rengøring private hjem Rengøring private hjem Rengøring ii private hjem • Kontor og klinikrengøring • Vinduespolering Vinduespolering www.renest.dk• Fast info@renest.dk Renest Rengøring medarbejder Vinduespolering Fast medarbejder •Ring Vinduespolering Tlf:••70 70 13iogprivate 16 Fast ••medarbejder Rengøring hjem • Kontor klinikrengøring • Kontor og klinikrengøring Hovedrengøring Kontor og klinikrengøring Fast medarbejder •• Hovedrengøring • Rengøring i private hjem Hovedrengøring Vinduespolering www.renest.dk info@renest.dk • Rengøring i private hjem • Rimelige priser • Vinduespolering • Rimelige priser Hovedrengøring • Fast medarbejder • FastRengøring medarbejder • Fast medarbejder • VinduespudsningRenest Fast medarbejder et ••• •Rengøring i private hjem Rimelige priser rkerfradrag væ nd hå Hus•kHovedrengøring •klinikrengøring Hovedrengøring Kontor og Ring •Tlf: 70rad 70priser 13et16 • Hovedrengøring • Hovedrengøring rag Rimelige rkerf •kRimelige priser håndvæ Tlf: 70 13 16 Hus •Ring Rengøring i70 private hjem Renest Rengøring Vinduespolering • Rimelige priser •www.renest.dk info@renest.dk •Ring Vinduespolering Tlf: 70og70 13 16 • Kontor klinikrengøring • Rimelige priser Ring Tlf: 70 70 13 16 Vi www.renest.dk kører info@renest.dk ndværkerfradraget

Renest Rengøring

Renest Rengøring Renest Rengøring

sprækker. Maskinerne borer ca. 6-7 meter under bunden af Teglværksløbet, og der er ca. 5 meter kalk over tunnelen. Når der er opstået en skade med vand i kælderen, og der er eksempler på, at grundvand er skubbet op af riste samt tydelige bobler i vandet, så skyldes det, at man er nødt til at holde et tryk foran boremaskinerne, når man arbejder. ”På en tunnelboremaskine er der tryk foran. Det er for at holde det øvrige tryk (som i en dykkerklokke) og grundvandet ude. Trykket fra maskinen kan finde vej gennem sprækker i for eksempel københavnerkalken, som der bores i pt. Når der bores under kanalen, kan det ses som bobler”, forklarer Kåre Møller Madsen.

Fænomenet vender tilbage

Tunnelboremaskinen er nu

Tunnelboremaskinen Inge har ikke kun lavet bobler i vandet. Den har også skubbet grundvandet op af riste og oversvømmet en kælder. Metroselskaber påtager sig skylden. Foto: Havnefrontens arkiv.

Vestergaard Møbler på vej videre ind i mere fast undergrund, og begge boremaskiner, Inge og Olivia, følger tidsplanen. København Næstved ”Tunnelboremaskinen Torvegade 55-57 Merkurvej In3 Tlf. 32 57 28 14 55 77 49 49 ge forventes at nåTlf.frem til Lyngby Holbæk Sluseholmen Station i løbet Jernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj 46 Tlf. 54 04 Tlf. 59 45 45 45 af45 87to-tre uger. Lillesøster

Olivia, som blev sat i gang efter Inge, ventes at nå Sluseholmen cirka en måneds tid efter. Det vil sige medio/ ultimo april”, fortæller Kåre Møller Madsen. Når Olivia passerer samme område i løbet af to-tre

Vestergaard Mø

uger, kan fænomenet med København Næstved bobler i kanalen muligvis Torvegade 55-57 Merkurvej 3 Tlf. 32 57 igen 28 14 Tlf. 55 77 49 49 opleves Lyngby Holbæk Hele tunnelborearbejJernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj 46 detTlf.på 45 87M4 54 04 Sydhavn ventes Tlf. 59 45 45 45 afsluttet i løbet af foråret 2021.

PK22 ™

Vestergaard MøblerSPECIAL EDITION København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

rfradraget

Husk håndværke

Smoked Grey læder

Vestergaard M

22.995 ,-

København Torvegade 55-57, Tlf. 32 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 4 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 4 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 4

www.renest.dk info@renest.dk

rfradraget

Husk håndværke

hå i70 www.renest.dk info@renest.dk get medarbejder Ring Tlf: 70 13hjem 16 Husk ad•raFast Rengøring private Husk håndværkerfr grønt! •www.renest.dk info@renest.dk et rag70 70 13 16 Hovedrengøring Vinduespolering fradTlf: er ærk•Ring ånd•vgrønt info@renest.dk Husk Vi h kører •www.renest.dk Fastpriser medarbejder • Rimelige

• Fast medarbejder • Hovedrengøring rkerfradraget håndvæ13 Ring Tlf: 70Hus••kHovedrengøring 70 16 Rimelige priser • Rimelige priser Ring Tlf: 70 70 13 www.renest.dk info@renest.dk16

radraget

ndværkerf Husk hå www.renest.dk info@renest.dk

hos os vælger du selv brunch… 3 stk. 95,- 5 stk. 135,- 7 stk. 156,Cafe Christianshavn Sankt Annæ Gade 5 Åbner alle dage kl. 09.30 Tlf. 3254 2000København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14

www.cafechristianshavn.dk

Vestergaard Møbler

Torvegade 55-57 | Tlf. Næstved 32 57Merkurvej 28 143, Tlf. 55 77 49 49

Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04

København

Lyngby Næstved www.vester-moebler.dk

Holbæk

Holbæk Tåstr


2

18. marts 2020

DEBAT LEDER

Medier må udvise ansvarlighed

Af Lene Pedersen

Puggaardsgade 15 1573 København V

I Danmark har vi ret gode medier, der i høj grad leverer troværdig og objektiv journalistik. Særlig når vi sammenligner med lande som England og USA, hvor store dele af befolkningen får deres nyheder fra medier, som ikke evner at formidle objektivt. I stedet forfalder de til en ekstrem grad af bias journalistik, som vil få en normal dansk medieforbruger, til at spærre øjnene op. Endnu værre står det til i lande, som er endnu fjernere fra vores kulturkreds. I Pakistan vil man ikke sjældent kunne læse en totalt skør bandbulle mod Vesten. I Iran, at det hele er Israels skyld. I Rusland, at NATO og Ukraine har rottet sig sammen om at overfalde arme, uskyldige Rusland. Og i Kina, at landet har reddet verden ved at udskyde Coronaudbredelsen gennem hårde tiltag – også selvom samme land tilbageholdt oplysninger, lukkede ned for medierapporteringer, irettesatte læger og gjorde alt for at forhindre, at historien kom ud. Alt sammen til stor skade for bekæmpelsen af Corona. I disse Coronatider har danske medier under ét opført sig fornuftigt. Der har været forståelse for, at den sædvanlige jagt efter hullerne i osten, håret i suppen og konflikten i historien ikke har skullet nyde fremme. Og i weekenden gik det så alligevel galt. Her holdt myndighederne pressemøde og en journalist på Information glemte at overveje, hvad hun skulle bruge svaret til, da hun spurgte, om det var Sundhedsstyrelsen, der havde anbefalet, at grænserne blev lukket. Det kunne direktør Søren Brostrøm så afkræfte, for Styrelsen havde ikke noget fagligt belæg for effekten. Man havde kun nogle observationer omkring effekten på isolerede øer, og effekten var nok begrænset. Og så var fanden løs i Laksegade. ”Regeringen lukkede grænsen uden sundhedsfaglig begrundelse”, hed historien i Berlingske – i øvrigt en gengivelse af en historie skrevet af Ritzaus Bureau. Chefredaktør på Berlingske, Tom Jensen, fulgte op med: ”Det store spørgsmål, som lige nu må besvares, er: Hvorfor lukkede regeringen så grænserne?” Og de Radikales leder Morten Østergaard kunne åbenbart ikke nære sig og krævede en forklaring fra statsministeren. Ingen af de to handlinger er specielt begavede i en krisetid. Morten Østergaard kender som tidligere minister godt svaret – man forholder sig som minister til de faglige input, man får, plus de oplysninger, man i øvrigt har, og træffer derefter en ”politisk beslutning”. Det behøver Østergaard ikke genere Statsministeren med i en stund som denne. Chefredaktør Tom Jensen prøver at fremmane konflikten – også selvom Sundhedsstyrelsen ikke fraråder nogen grænselukning. Når der er en så omfattende krise, så skal medierne seriøst overveje, om det er et godt tidspunkt at forsøge at så tvivl om myndighedernes handlinger. Tom Jensen forsvarer sig med – jeg har spurgt ham – at det er den rolle, en fri og uafhængig presse har. Det er noget ævl. En fri og uafhængig presse har ikke til opgave at underminere tilliden til myndighederne i en krisesituation. Hvis pressen synes, at det er mega vigtigt, så kan den i det mindste undersøge sagen til bunds og komme retur til emnet, efter at krisen er drevet over. Inden weekenden var gået, havde en stribe lande varslet lukning af grænserne – USA, Norge, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Østrig m.fl.. Nogle gange skal man som medie spekulere over det ansvar, man har, når man bringer en historie. Hvis det er med til at så ubegrundet mistillid til den kriseindsats, regeringen leverer, så har man ikke gjort hverken demokratiet, danskerne eller medierne selv nogen tjeneste.

BROEN

Ønsker Q-Park at stå med en møgsag? Q-Park udtalte i sidste uge, at de er godt tilfredse med den aftale de har med København Kommune om at bygge en P-kælder på Dantes Plads. Det ville nok også være mærkeligt andet efter, at Q-Park har købt undergrunden under pladsen. Der skal søges byggetilladelse senest 1. juli og byggeriet skal startes indenfor 8 måneder derefter. Det vil sige, at hvis det går efter den plan, så vil Dantes Plads senest til marts 2021 være forvandlet til et stort og dybt hul i jorden med gravemaskiner og masser af lastbiler kørende gennem Vester Voldgade. Og sådan vil det fortsætte i op til tre år. Men Q-Park gør klogt i nøje at overveje andre muligheder, hvis ikke de vil risikere at stå med en tabersag, der kan komme til at koste dyrt. Ikke bare økonomisk, men på omdømmet. Vi ser over-

Af Cecilia Lonning-Skovgaard,

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester (V)

Som følge af Regeringens udmeldinger om Coronavirussen har en enig borgmesterkreds besluttet at reducere bemandingen – og servicen – i København til et minimum de næste par uger. Samtidig holdes nødberedskabet og de kritiske funktioner åbne, så borgere, der har hjælp behov, kan få denne hjælp. Skoler, daginstitutioner og fritidstilbud er nu lukkede – med mulighed for nødpasning, som er kommunikeret til både institutioner og forældre. Alle indendørs kulturinstitutioner (haller, biblioteker, kulturhuse,

Vi har ikke brug for det P-anlæg

Der er ikke brug for endnu et P-anlæg i området omkring Dantes Plads. Inden købet var der ikke foretaget nogen analyser af biltrafik og parkeringsbehov. Men siden har det vist sig, at der indenfor 10 minutters gåafstand findes ca. 6.000 parkeringsplad-

mv.) er lukket ned, ligesom udendørs anlæg ikke driftes. Der vil ikke være bemanding på de normalt bemandede legepladser, ligesom toiletter vil være aflåste på alle legepladser. Og byens jobcentre holder ligeledes lukket. Skoler, faciliteter og jobcentre er lukkede til og med fredag den 27. marts.

Kritiske borgerfunktioner holdes åbne

Både hjemmeplejen og den sociale hjemmepleje opretholder den nødvendige drift ift. pleje, behandling og omsorg af borgerne. Det betyder, at plejehjem, midlertidige pladser, hjemmepleje, hjemmesygepleje og specialiseret døgnophold efter hjerneskade holdes

Udebliver avisen skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk

Paul Kreisby Tlf: 2940 4504 · pk@havne-fronten.dk Administration adm@havne-fronten.dk

Grafiker Annette Thomsen, at@visholm-marketing.dk

Annonceansvarlig Annoncetelefon: 4242 1491

skriften for os: ”Stor kapitalfond smadrer levende byrum”.

ser fordelt på 19 P-anlæg. Det nærmeste er BLOX med 350 pladser, som med kun 3-4% belægning står næsten tom. Derudover har Københavns Kommune en plan om at reducere biltrafikken til og fra Kbh. til 25% frem til 2025. Men det behøver ikke at være en umulig opgave at ændre aftalen. Det kan omvendt blive en rigtig god historie for Q-Park. Det er en mulighed at

sælge pladsen til Carlsbergfondet, som allerede har udtrykt interesse for at købe. En anden mulighed kunne være at spørge Københavns Kommune om de vil indgå i et tilbagekøb af pladsen. Beboere og erhvervsdrivende i området indgår gerne i dialog med både Q-Park og Københavns Kommune om at finde en tilfredsstillende løsning.

Kommunen drosler ned – men holder nødberedskabet i gang

Skribenter Jesper Schou Hansen, Kim Reich, Anita Frank Goth, Mikkel Bækgaard, Finn Edvard, Joan Jensen, Lisbeth Rasmussen, Sanne F. Heyran, Karl-Johan Røissensten, Jette Ingerslev, Christina Sahlberg, Mikkel Noel Lanzky, Lis Hylander, Sandra Nielsen og Elin Tabitha Hansen.

Ansvarshavende redaktør Jesper Schou Hansen Tlf: 2623 7378 · jsh@havne-fronten.dk

De lokale er alt andet end begejstrede over udsigten til et p-anlæg. De vil hellere bevare det som det er. Foto: Havnefrontens arkiv.

Redaktion: red@havne-fronten.dk

åbne – dog med restriktioner i forhold til bl.a. besøgende. På samme måde holdes alle sociale døgntilbud åbne, og der tages fortsat hånd om indkvartering af nyankomne flygtninge. Herudover oprettes et nødberedskab, så ledige borgere kan søge om og få udbetalt kontanthjælp. Og endelig opretholder kommunen bemanding på kritiske tekniske funktioner som bl.a. afhentning af skrald og affald, skadedyrsbekæmpelse, vintertjenesten og vandforsyning mv.

Stadig muligt at komme i kontakt med kommunen

8-17 alle dage. Alle borgerserviceindgange samles i Nyropsgade, hvor der vil være mulighed for personlig betjening ved akutte sager efter tidsbetjening. Borgerne kan også stadig kontakte jobcentrene telefonisk, og der er etableret en fysisk nødåbning, hvor borgere kan ansøge om kontanthjælp m.m. på Jobcenteret på Gammel Køge Landevej. Rigtig mange rundt om i kommunens forskellige enheder fortjener en kæmpe tak, fordi de knokler med at hjælpe og tage hånd om de svageste københavnere. De gør en kæmpe indsats – og det er enormt værdsat, tak!!

Kommunens hovednummer 33663366 holder åbent

www.havnefronten.nu • red@havne-fronten.dk

Kontortid: Mandag–fredag klokken 10–16.

Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer og tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering af Havnefrontens tekst og annoncer er ikke tilladt.

Deadline: Fredag kl. 10 i ulige uger. Havnefronten udkommer næste gang onsdag/torsdag udgivelse 18./19. marts 2020.

Oplag: 21.394 eksemplarer fordelt på Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen.

Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk.

Distribueres af FK Distribution og egne bude hver 14. dag i lige uger.

Udgiver: Medieselskabet Havnefronten.


18. marts 2020

A SUIT FOR YOU AND YOU ALONE få taget personlige mål hos lord’s og få en habit der sidder som den skal

boat opslag MADE BY SCABAL

Scabal jakkesæt, syet efter mål, i Scabals eksklusive metervarer, syes af Scabal i Tyskland

Særtilbud kr. 6.999,-

HABIT PAKKE

T

AIL

2 Habitter, syet præcis efter dine mål, ønsker og specifikationer i den fineste italienske eller engelske kvalitet 2 Skræddersyede skjorter 2 Silkeslips/Butterfly eller Pocket square O

R

Nu kr. 11.990,0 n ;r:

..... Normal pris kr. 18.995,N

SKRÆDDERSYET TIL DIG

Skræddersyede skjorter fra kr. 1200,Bestil 7 og betal for 6 skjorter ex, CO

.....

All Ready To Wear

0

..... ..... .....

- 50 %

N

.....

vJ

.....

(J'l

.....

0)

..... .....

OF SCAND INAV IA

Også åbent søndag kl. 11-17 • Ekspres levering • Gratis parkering

ex,

.....

T A

CO N 0

.....

N

smoking pakke N N

N vJ

1 smoking, syet efter mål 1 skræddersyet smokingskjorte 1 cummerbund sæt N (J'l

N 0)

.....

N

Nu kr. 7.995,-

Før pris kr. 9.995,-

N ex, N CO

-�L, -�L, SCABAL

SCABAL

HOLLAND & SHERRY �

HOLLAND & SHERRY DORMEUIL

Ermenegildo Zegna DORMEUIL CERRUTll881

Ermenegildo Zegna CERRUTll881

IL

O

R

OF SCAND INAV IA

Radisson Scandinavia lobby, IL O R Amager Boulevard 70, Radisson Scandinavia lobby, 2300 København S. T A

Amager Boulevard 70, 2300 København MandagS. til

fredag 10-19

Mandag til fredag 10-19 Lørdag 10-17 Lørdag 10-17 Søndag 11-17 Søndag 11-17 AndenAnden tid efter aftale. tid efter

aftale.

Gratis parkering.

Gratis parkering.

Ring venligst på tlf. 33 96 59 86, 43 52 40 57 Ring venligst på eller hook en tid på email: 33 96 59 86, info@tlf. lordsc.dk

43 52 40 57 en tid på email: info@lordsc.dk

eller hook www.lordsc.dk

www.lordsc.dk

Radisson BLU Scandinavia Hotel (Lobby) Permanent showroom I Amager Boulevard 70 I 2300 København S. • Mandag til fredag 10-19 I Lørdag 10-17 I Søndag 11-17 I Anden tid efter aftale • Gratis parkering Ring venligst på tlf. 33 96 59 86, 43 52 40 57 I book en tid på email: info@lordsc.dk I www.lordsc.dk

3


4

Fredag den 23. 18. september marts 2020 2016

Kom til

Burchhardts SnicKarS

Få trimmet krøllerne med Begravelsesforretninger rene økologiske produkter

Årets Røgfri Skole Mogens Dahl Koncertsal på Af Jesper Schou Hansen

go boat

cigaretter i farvestrålende pakker, let tilgængelige lige ved kassen og den lave Det sidste år har alle folkeeller få en dejligt afstressende Amager & Sundby Ligkistemagasin pris øget risikoen for, at skoler i kommunen været kropsbehand ling - til gavn for Italiensvej børn og unge starter med røgfri. Det besluttede de krop16, og2300 sjæl! Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Eftersom samtlige politiSelvom der i årevis har væDerfor har der siden no- man har været på besøg i at ryge”, siger Jeanne Fløe. københavnske politikere Vi giver 15% som prøve på Christianshavns Ligkistemagasin rabat hvis du opgiver koden ret nemlig. drevet koncertsal, For at sætteværet fokus vember været en offentlig eksempelvis Mogens Dahl kere synes, det er en god ide Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 NY15 i din bestilling på nettet. at fastholde aktiviteterne, så hovedkontor for VIPP samt proces i gang, så Teknik- og Koncertsal, så ved man, at Cadeau til kommunen på det, har kommunen Tårnby Begravelsesforretning det ikke er tilfældet. har et enigt udvalg senest været small hotel, så Miljøudvalget har kunnet Ifølge Jeanne Fløe ernikket det til kørt en konkurrence, som Hvis du bestiller en kropsbehand­ Amager Landevej 49, Miseren er opstået helt tilet tillæg til en ny lokalplan, har det overhovedet ikke vedtage at ændre i lokalplahelt rigtigt, at kommunen nu er vundet af Christiling så opgiver du bare til behandleren at du er en ny kunde, så får du 15%! 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87 hvor manskoler. får rettet op på været lovligt.Skole. Området var nen, så det faktisk bliver lov- bage i 2005, hvor der – ifølge laver røgfri anshavns miseren. nemlig udlagt til institutioTræffes alle dage. kan nudge folk til Christianshavns Skole ligt at drive de nuværende forvaltningen – i forbindel- ”Man se ”med en byggetilladelse at gøre Det mere nye tillæg lokalplaner.er af et enigt dommerpa- ting på adressen. af entilønsket Aftaler træffes Langebrogade 6V christianshavn ikke samtidig blev ansøgt nen ændrer ikke på områI stedet for at lukke konI den gamle lokalplan var adfærd. Man kan også nel udpeget som ’ Å rets også gerne Tlf. 53 83 82 43 om anvendelsesændring. dets karakter i øvrigt, ligecertsalen m.v. har embedsSnorresgade 22 udlagt til omvendt mindske uønRøgfri Skole’ , hvor i alt 4 i jeres hjem. www.Snickars.dk som det heller tager hul mændene i Teknikog ”offentlige formål, såsom Forvaltningen forudsatte, at sket adfærd ved ikke at tilføre nominerede skoler konwww.burchhardt.dk på denFriktion grønne omdannelse Miljøforvaltningen betyder, kurrerede om titlen.været daginstitutioner for unge anvendelsen (bogtrykkeri) friktion. Finn Rudaizky, fotograferet Virojsociale Jienwatcharamongkhol på Christianshavn, skaluønskede give DFsom enadfærd ny marefterfølgende var uændret, at afden Kigkurren, har været indstillet på ather lave ny af ogHavnefrontens børn samt andre I udvælgelsen af en vinderkant profil i har København. Tirsdag kl. 22 på hvilket ikke var tilfældet”. på tapetet i noget tid. planskolen for adressen. servicefunktioner”. Og hvis besværliggøres. En frem-Jesch panelet vurKanal Hovedstaden: ragende friktion og effekderet det materiale, som tiv måde at besværliggøre skolen har produceret, “WeeKendFamily Collection tilgang til røg på, er ved herunder bl.a. billeder, Family Collection 2015 Pinot Noir redaKTionen” at øge priserne, det er at film og beskrivelser, som Psykolog Jeanne Fløe roser Christianshavns Skole. Foto: 2015 Noir Errazurriz, med FinnPinot edvardChile. og fjerne pakkerne, så de ikke på forskellig vis dokumenLars Grønbech / Havnefronten. Errazurriz, Chile. Boris de Freitas. længere er synlige ved terer de konkrete tiltag, Lækker frugtig vin skolen har arbejdet med Brygge med klinikken ningsændring, når de ikke kasseapparaterne - og at Lækker vin fra en affrugtig vores bedste for at forebygge rygning Psykologen på Bryggen. møder cigaretter. Således, forbyde røg i skoletiden. fra en af vores bedste leverandører. blandt skolens elever. Sko”Børn og unge tilbrin- at det at ryge, anses som Jo mere friktion jo større leverandører. Nu pr. fl: for, atforunge ikke ved len har bl.a.Hansen produceret en ved, Af Jesper Schou man ikke gør”, for- chance ger atender storbliver del af en deres hård noget, gjort noget klimaet det skal Dansk Folkeparti Nu pr. fl: Normalpris: ryger”, siger Jeanne Fløe, musikvideo. tæller Jeanne Fløe. tid i skolen, og undersøkamp. at skabe en grøn by. være garant for”, siger Finn Normalpris: pr. fl. 100,Psykologen Bryg- en Hun mener dog ikke, fra gelser viser, at når de ser Rudaizky. cigaretter i farvestrålende Af Jesper Schouhar Hansen Dansk Folkeparti skiftet ”Vi har ligepå vedtaget Få krøllerne med pr.trimmet fl. 100,med røgfri skoleog Stop andre ryge i skoletiden, pakker, let tilgængelige Golf-stat penge så at man kan se, at det tid- gen. ud iGodt toppen i København kommuneplan, og DF har rene økologiske produkter Det var og netop med tilopfatter har været skolernes lige de i højere grad ligere ved kassen ogaftryk. denunglave Det sidste årtilgangen har alle folkeeller få en dejligt afstressende moskeer Socialområdet sat Og veteranen Finn Rudaifået sat etbørnegrønt Vi vil domsborgmester Jesper at indføre røgfri skoletid ansvar, at børn og unge rygning som socialt acpris øget risikoen for, at skoler i kommunen været kropsbehandling - til gavn for zky, Christianshavn, i spid- ”Der er rigtig mange køben- udsultet have, byen skal være meget (Soc.) noget,Det derbesluttede får børnat ryge. ceptabelt. den er måde er begyndte børn og unge røgfri. de havnere, krop og sjæl! sen er i stedet for fhv. kultur-og derPåbåde træffe Heller ikke socialområdet Christensen grønnere, så starter det er med etogja til sundhedsog omsorgsunge til at ikke at begynde. ”Der er mange faktorer, rygning i skoletiden med at ryge”, siger Jeanne Fløe. københavnske politikere Vi giver 15% som prøve på og fritidsborgmester Carl af og rystede over, at pen- får mange pæne ord med på flere parker – både store og Det sigerFor psykolog Jeanne at fremme og fastholde der har indflydelse på det. borgmester Sisse Marie rabat hvis du opgiver koden nemlig. at sætte fokus getilfra udlandet strømmer vejen af den garvede politi- helt små grønne lommer. Og Christian Ebbesen. Opgaven Islands Brygge 25 • Tlf. Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05 Islands Brygge 25 • Tlf. Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05 (SF), der mandag Fløe, der har i mange år har rygning blandt børn og Både sociale, kulturelle, Welling NY15 i din bestilling på nettet. på det, kommunen for Rudaizky bliver at vinde til moskeer her i byen – og ker, der også sidder i Region Cadeau så skaltilvikommunen have mange flekunne afsløre Christiansarbejdet med børnog psykologiske og miljøunge. Man ved også fra Ifølge Jeanne Fløe ersådet kørt en konkurrence, som Hvis du bestiller en kropsbehand­ re træer i gaderne, byen Hovedstaden. pengene bliver brugt til at nogle af vælgerne tilbage til Skole at som vinderen unge hospitalssektoren helt rigtigt, kommunen nu er ivundet af Christi- studier, at der sker et fald i mæssige faktorer. Eksem- havns ling så opgiver du bare til behandleren at du er en ny kunde, så får du 15%! også opleves grøn. Det ”1813 virker dårligt. Folk fremme religiøse interesser, partiet. titlen somskoler. ’Årets Røgfri er og nu er Skole. privat praktise- antallet af unge, der ryger pelvis har tobaksindu- af laver røgfri anshavns ikke bare flot at se på. Det bliver udskrevet fra hospisom vi slet ikke deler vær”Vi skal være meget skar. kan nudge rende psykolog på Islands ”Man folk til Christianshavns Skole samt, at der sker en hold- striens markedsføring af Skole’ pere til at fortælle om vores dier med i Danmark. Det taler uden ordentlig hjælp. hjælper faktisk også på kliat gøre mere af en ønsket er af et enigt dommerpachristianshavn maet - og er med tilogså at både politik, så vælgerne ved, er et kæmpe problem, og i Psykisk syge bliver ikke adfærd. HvemLangebrogade vil du6Vsikre? Man kan nel udpeget som ’ Å rets Tlf. 53 83 82 43 at holde mindske på temperatur og hvad de fårSkole’ med,Dansk FolKøbenhavn har vi sovet i behandlet, som de skal og omvendt uønRøgfri hvor i alt 4 www.Snickars.dk Ægtefæller, samlevende og keparti. Det bliver blandt på adfærd vand”, siger Finn Rudaitimen, for vi har ingen som kastes frem og tilbage mel- sket ved at tilføre nominerede skoler konenlige – de fleste har behov for zky. Han har nubetyder, ingen plaandet med udmeldinger Friktion kurrerede om titlen. på helst kontrol med, hvad det lem Regionen og kommu- friktion. testamente. nen. Ældre får kun tilbudt ner om at gå resterne af Aldet værdipolitiske, på sociaer for et parallelsamfund, at den uønskede adfærd I udvælgelsen af vinderlområdet og på det grønne ternativet i bedede. en minimumspakke. Handider er vokset frem”, siger besværliggøres. En fremskolen har panelet vurGratis uforpligtende møde på • Hvem vil du sikre? cappede får frataget noget ragende område. ikke have ”Derfriktion skal være mening og effekderet Jeg det vil materiale, som Finn Rudaizky. mit kontor eller hos dig. Projektet borgernes input til også kaldet havnetunnel - og erhverv. Anlæggelsen af Lynetteholm • Ægtefæller/samlevende/enlige et styre, der bruger tiden på modtage tingene, og viforventes skal altHan er voldsomt bekym- af deres hjælp og tilbud. tivmed måde at besværliggøre skolen har produceret, Family Collection at begynde med jordopfyldoffentlig transport. er på dagsordenen, når det videre arbejde. og specialist i arv, så ikke Formel 1, Tourbl.a. de France, til tvinge røg på,veganermad er ved herunder billeder, ret, når 700 mennesker mø- Listen er altså rigtig lang, og tilgang -Advokat de fleste har behov for testamente ning i 2021 og forventes enProjektet er en del af den Efter velkomst og oplæg Christianshavns Lokalud2015 Pinot Noir testamente, dødsbobehandling, øge på priserne, det er at og og og beskrivelser, som der op til terroristen Omar det er ufatteligt, at vi skal atind plejehjemmene dyrefilm fester dyre rejser”, Psykolog Jeanne Fløe jordroser Christianshavns Foto: deligt færdig i 2070. principaftale, Skole. som Købentemaerne valg inviterer til borgermø- debatteres Errazurriz, Chile. fremtidsfuldmagter • Book eller aftaloggratis uforpligtende pakkerne, så de ikke vis dokumenved med at fylde fjerne den slags. derfor kan vi sigerpå forskellig Finnmøde Rudaizky til El Huseins begravelse. Lars Grønbech / Havnefronten.blive Er manMen interesseret, finhavns Kommune i 2018 transport til jorddeponede onsdag den 12. februar ægtepagter. Lars Michael Lars Michael længere er synlige vedluftterer de konkrete tiltag, Havnefronten, der har penge ned i det sorte hul, ”Man møder op og hyljo godt også bekæmpe Chr. Hansensvej 5 • Svinninge ring, boligudvikling, kli- indgik sammen med rege- der mødet sted på Nordat2020. Randskov Lækker frugtig vin Randskov - og atså vi skolen har arbejdet med Brygge ningsændring, når de ikke kasseapparaterne klinikken en dødmed terrorist. Hvor- der hedder indvandring. fra bilerne, satAlle kommunalpolitikeren lantens Brygge i Strandgade. ringen for at klimasikre og foreningen masikring, energiforsyning, er velkomne til mø- der 7 • Holbæk lmr@cityadvokat.dk lmr@cityadvokat.dk fra en af vores bedsteGothersgadeVed 137, 5. tv.Faurgården Lyngby Hovedgade 62, 2. th. forbyde røg i skoletiden. for på at forebygge rygning dan møderkoster cigaretter. Således, Psykologen på har Bryggen. stævne Cafe Christiansi alverden vi dog Det os milliarikke har denne overdødeligSN det, hvor lokaludvalget vil transport og infrastruktur, fremtidssikre København Tlf. 10 • Asnæs 1123 København Vestervangen 2800 Kgs. Lyngby Tlf.26 26 12 12 53538181 leverandører. Johed mere større blandt skolens elever. Sko- kunnet at dethver at ryge, anses som ”Børn og tilbrinhavn. år”, siger Finn på friktion grund afjopartikelforse Østlig til, unge at Ringvej sådan et– der med plads til flere boliger og herunder orientere om arbejdet og Nu pr. fl: for,Såatder unge len har bl.a. produceret noget, man der ikke tilføjer, gør”, for-at chance ger en stor delhar af deres urening. er såikke mange Ved seneste kommunal-en parallelsamfund vok- Rudaizky, Normalpris: ryger”, siger Jeanne musikvideo. tæller Jeanne Fløe. tid i skolen, og undersøvalg fik partiet fem procent set sig stort i København. København bruger 550 fordele ved at haveFløe, en grøn pr. fl. 100,Tirsdag kl. 22 på på BrygHun mener dog mindre ikke, fraby.Psykologen gelser viser, at når deskal ser millioner af stemmerne. En tilbage- Det er helt skævt. Der De muligheder skal vi kroner gen. Godt med røgfri skole at man kan se, at det tidandre ryge i skoletiden, så Kanal Hovedstaden: gang på 2,4 procent – og vi gribe ind både på skole- end de byer, man plejer at gribe”, siger Finn Rudaizky, Det var børne- og ungOg netop tilgangen med opfatter de i højere grad ligere har været skolernes et farvel til over 5.300 stem- området, på socialområdet, sammenligne sig med. nyvalgt spidskandidat for at indføre røgfri skoletid rygning som socialt ac- ansvar, at børn og unge domsborgmester Jesper mer. Dem vil partier nu på integrationsområdet, på Ud over værdipolitikken Dansk Folkeparti. Christensen (Soc.) og er noget, der får børn- og ceptabelt. På den måde er begyndte at ryge. forsøge at vinde tilbage beskæftigelsesområdet – ja og socialpolitikken, så efterDer er kommunalvalg i unge til at ikke at begynde. rygning i skoletiden med ”Der er mange faktorer, sundheds- og omsorgsogsåDetselvom spidskandilyser DF politikeren også, hele vejen rundt. Den slags efteråret Sisse Marie siger psykolog Jeanne til at fremme og fastholde der har indflydelse på det. borgmester2021. Brygge Tlf. 32 54 07 05 Islands Brygge 25.• Tlf: dat Fløe, Finnder Rudaizky København alvor får Welling (SF), der mandag der gøres nogetbørn ved, og medIslands Finn Edvard og 25 i mange godt år har skal Både sociale, for kulturelle, rygning blandt og at arbejdet med børn- og unge. Man ved også fra psykologiske og miljø- kunne afsløre ChristiansBoris de Freitas. unge i hospitalssektoren studier, at der sker et fald i mæssige faktorer. Eksem- havns Skole som vinderen og nu er privat praktise- antallet af unge, der ryger pelvis har tobaksindu- af titlen som ’Årets Røgfri rende psykolog på Islands samt, at der sker en hold- striens markedsføring af Skole’.

Bryggen var ulovlig

SnicKarS

ÅRETS STJERNEVIN ÅRETS STJERNEVIN

Kom til

Så SnicKarS Så har har vi vi igen igen fået fået Bülow Bülow 79,lakrids 79,lakrids på på hylderne... hylderne...

Finn Rudaizky Christianshavn Skole er skal stå i spidsen for DF Årets Røgfri Skole

go boat

Testamente SnicKarS

Christianshavns Lokaludvalg inviterer TesTamenTe ÅRETS STJERNEVIN til borgermøde om Lynetteholm

Så har vi igen fået Bülow 79,lakrids på hylderne...

“WEEKENDREDAKTIONEN”

Testamente Hvem vil du sikre?

Refshaleøens flydende shelter på charmetur Lokaludvalg i havnen inviterer Christianshavns

TesTamenTe til borgermøde om Lynetteholm Ægtefæller, samlevende og enlige – de fleste har behov for testamente.

Det Flydende Shelter - et

Flydende Shelter, komme ud på det og tage en snak med folkene bag projektet. modtage borgernes input til Det der nu findes en ny det skal videre arbejde. dato for. Efter velkomst og oplæg ”Projektettemaerne blev testet debatteres jordseptember-oktober 2019 på transport til jorddeponeægtepagter. for jer føles trygt. Lars Michael Lars Michael midlertidig kæp i hjulet for Refshaløen, hvor gæster Chr. Hansensvej 5 • Svinninge ring, boligudvikling, kli2020. Rikke Drachmann Casper Drachmann Randskov Randskov april måneds fremvisning gratis kunne booke en overmasikring, energiforsyning, Alle er velkomne til møVed Faurgården 7 • Holbæk lmr@cityadvokat.dk lmr@cityadvokat.dk Gothersgade th. Kontakt os på tlf: 137, 225. tv.33Lyngby 86Hovedgade 66 62, 2.10 på og vandet i Købenidet, Sluseholmen. Det var eltransport infrastruktur, hvor lokaludvalget vil natning Tlf. • Asnæs 1123 København Vestervangen 2800 Kgs. Lyngby Tlf.26 26 12 12 53538181 lers meningen, at borgere, havns havn med havudsigt, herunder Østlig Ringvej – orientere om arbejdet og Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup turister og andet godtfolk og det blev en stor succes”, www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk kunne lægge vejen fordi Det forklarer Daniel Randskov, ambitiøst projekt af tømGratis uforpligtende møde på • Hvem vilvære du sikre? Vi fokuserer på at eller merflådevirksomheden Cph mit kontor hos dig. Anlæggelsen af Lynetteholm • Ægtefæller/samlevende/enlige nær værende & omsorgsRaft Entertainment – er når på er på dagsordenen, Advokat og specialist i arv, fulde, når vi guider Jer turne i Københavns havn, -testamente, de flestedødsbobehandling, har behov for testamente Christianshavns Lokaludigennem en af livets svære for at inviterer vise projektet frem. valg til borgermøfremtidsfuldmagter og stunder.• Vores Booknærvær eller vil aftal gratis uforpligtende møde en deCorona-krisen onsdag den 12.satte februar

CEO og Co-founder i Cph Raft Entertainment. “Det her projekt giver os også kaldet havnetunnel - og mulighed for at italesætte offentlig transport. behovet for rekreative Projektet er en del af omden råder i de blå byrum, som principaftale, som Købenvi ser. I Kommune det helt store perhavns i 2018 spektiv skal det bidrage til indgik sammen med regeat konkretisere Københavns ringen for at klimasikre og kommunes om en fremtidssikrevision København havn af muligheder, stramed plads til flere boliger og tegien om øget bynatur og øget fællesskab, og endda

også formidle FNs Verdensmål – dermed den ambitiøse ramme for en rekreerhverv. Projektet forventes ativ og bæredygtig livsstil,” at begynde med jordopfyldforklarer Daniel Randskov. ning i 2021 og forventes enProjektet til i samardeligt færdigblev i 2070. bejde med interesseret, Sharing CopenEr man finhagen, Refshaleøen By & der mødet sted på og NordatHavn forBrygge at vise,i hvad der er lantens Strandgade. muligt i Københavns Havn. SN Jesch


ægte italienske oplevelse5 Tirsdag/onsdag 18. den 18.-19. marts 2020februar 2020

5

Lille del af Toldbodgade Indførelse af bioaffaldsordning Vil du VÆRE AVISBUD? skal måske trafiksikres

Det skal være slut med billig ne det bedste fra Italien. De pasta og manglende kvaliunge har ’Joe and the Juice’, tet. Så nu åbner et nyt l’Alba men vi voksne kvalitetsbeLab i Holbergsgade som et vidste har også brug for et såkaldt pastaværksted, der sted, hvor vi kan hænge ud”, tilbyder italiensk fastfood, siger Erik Bjørn om initiatiletteVil retter, café, cocktails og du være avisbud på Havnefronten, såvet. kontakt os på: vine ud af huset. Konceptet er en slags Det er ejeren bag restaukombination af en takeaManglendeavis@havne-fronten.dk så alleTrattoria kan blive og vii rant l’Ahørt, lba også way-restaurant, en café og kanVi finde bedste løsning Holbergsgade, Erik Bjørn, entil bar. Man vilder kunne harden ruter langs Havnefronten som sikkert passer dig - og er hente for alle siger Jørgen der har parter”, taget initiativet til du deler aviserne ud. kvalitetsfastfood, der skal fleksibilitet om hvornår Københavnerne skal lære at l’Green. Alba Lab, fordi han er træt sluttilberedes i fem minutter elske ægte italiensk pasta. typisk 400-600 kr. Vi kommer hver 14. dag og vores bude tjener af, at “danskerne, der elsker derhjemme, købe italienske Foto: PR-foto. Undersøger alternative italiensk mad, stiller løssig delikatesser, brød og vine om måneden. ninger med råvarer, som tilfreds eller slå sig ned i caféen og Hos Grundejerforeningen enhver italiener ikke ville vil give københavnerne den nyde en let ret, kaffe eller en Sluseholmen acceptere”. Detervilbestyrelsen han rette ægte italienske oplevelse. cocktail. “Ideen er at give danskerheller ikke l’interesserede op på med Alba Lab, deri SN den midlertidige løsning, og derfor har de lavet en aftale med kommunen om at udskyde indførelsen af bioafDragør Badehotel er for jer der ønsker et mere hygfaldsordningen. geligt og roligt kursusmiljø i dejlige omgivelser. Dragør Badehotel ligger kun 5 min. gang fra den gamle by og “På seneste bestyrelsesmø- Boligforeningsformand SAB, Jørgen Green, blandt de,vander 200 m. frai stranden. Fra hotellet er er der udsigt til med Wrong Direction de drøftede vi forslaget og har protesteret over ordningen. Privat. Så ønsker man, at det, Dragør Fort samtFoto: lystbådehavnen. var ikke særligt begejstrede. kursisterne skal få en optimal og anderledes oplevelse Efterfølgende har vi drøftet fald kan organiseres”, erPå derDragør rig mulighed for I hotellets egen have lyder Badehotel børdette. holde et møde for er alle mulighed for aktiviteter, skulle der være behov sagen med forvaltningen, og det i en skriftligderkommentar parter,ogfor indtil videre har for større aktiviteter, så har vi en stor græsplæne ned resultatet er blevet, at ind- fra Grundejerforening Slude fuldstændig overset bomod vandet. samlingen af bioaffald fore- seholmens formand, Jakob ligforeningerne, og de kan løbigt stilles i bero, mens vi Jensen. ikke gennemføre det her, Vores konferencelokaler Wrong Direction er et partyband der med en nurlig Vihumor har en stor sal som ersætter ideel tilvi konferencer, seminarog en godlys portion charme i et bliver hørt. undersøger, om der er andre En beslutning, som boliguden atgang Nu hvilken som helst publikum og dansegulv. er, møder og selskaber. Vi har plads til alt lige fra 3 perog bedre løsninger end con- foreningsformand, Jørgen Bandet fortolker sange af bla.tager vi det med på generalsoner til 80 personer.Povl HarDissing, I brug for mindre konference Four Jacks, John Mogensen, forsamlingen Otto tainere. Den 1. september Green, naturligvis er tilfreds i Grundejerrum har vi flere møderum. Brandenburg, Prebenhyggelige Kaas, Elvis – Gnags mm. Og Om sommeren er holder vi i grundejerfor- med. rammer dermed ned der af på forunderlig foreningen i april, så må der mulighed fori en at tidslomme gøre brug vores mange og terrasser, vis appellerer til en bred skare hvor man uforstyrret arbejde oguanset nydeså udsigten. eningen et møde med for“Det er udmærket, at de kan viaf publikummer se, hvad der sker”, Skal siger alder. overnatte har vi 32 hyggelige, atmosfærefyldte værelser valtningen om, hvordan ind- har udskudt Ibeslutningen. han til Havnefronten. Priser: eget bad/toilet, tv og trådløst interVelkomst (kl.1800) samling af bioaffald i givet Men jeg synesmed stadig, at de net. Endvidere er der fri parkeringsplads

på Sluseholmen udskudt Af Jesper Schou Hansen

I mere end 12 år har KøbenAf Sandra Nielsen havns Kommune uden held forsøgt at løse Selvom store dele problemet af Købenmed stigende trafik havn allerede er godti iområgang det omkring med at sortereAmalienborg, deres bioafhvor boomet af i krydsfald, erisær indførelsen bioaftogtturisme giver store profaldsordningen på Sluseholblemer i Toldbodgade – med men nu udskudt til senere på både fordi ulovligt parkerede tuåret, grundejerforeninristbusser og fodgængere, gen og boligforeningerne der ererved at blivemed kørt komned. ikke tilfredse Nu møder partiet Venstre munens forslag til, hvordan så op til årets forhandlinger ejendommene skal sortere deres bioaffald. om den såkaldte ”overførEjendommene på midSluselssag”, hvor brugte seholmen ler fra sidstehar års ifølge budget Tekskal nikMiljøforvaltningen finde og ny anvendelse, med et endnu ikkeenfået ønske om lillebioaffaldstrafiksikordningen, fordi det er ejenring i Toldbodgade. domme med og Der er talecentralsug, om at etabder derfor ikke har været lere et fodgængerfelt ved åbenlyse steder på i gårdene busparkeringen Larsens at placere containerne, Plads. Noget som lokale der erifølge reglerne skal hvervsdrivende flereplaceres gange bolignært. har efterlyst. De mener, at Som en hurtig midlertider hver sommer opstår addig løsning har kommunen skillige farlige situationer, foreslået Grundejerforeninsom før eller siden vil resulgen Sluseholmen, at man til tere i enopstiller alvorlig ulykke. marts bioaffalds”Fra Københavns Politi ved vi, at der over en fire-årig periode er registreret 16 ulykker – og det selvom der i Toldbodgade både er en hastighedsbegrænsning og allerede et fodgængerfelt. Det vil koste 3-400.000 kroner laveslut trafiksikrinDet skalatvære med billig gen ifølge de oplysninger, pasta og manglende kvalisom haråbner fået fra kommutet. Såvinu et nyt l’Alba nens embedsmænd og det Lab i Holbergsgade–som et

containere i portene til ejen- medføre lugtgener og tildommene. trække fugle og skadedyr. “Da Teknik- og Miljøfor- For det andet vil containerne valtningen ønsker, at bioaf- med sikkerhed blive brugt til faldet skal stå tilgængeligt alle mulige former for affald. på samme niveau som re- For det tredje vil det medføstaffald, har vi set på mulige re øget belastning af vejene løsninger i området for en og øge støjgenerne, når conimplementering her og nu, tainerne skal tømmes”, siger da vi får både direkte hen- formand for den almene vendelser, men også opslag SAB-boligforening Askholm på Facebook fra beboere på ll, Jørgen Green. Boom i turismensom giver ønsker farlige situationer Toldbodgade. Sluseholmen, Ifølge iJørgen Green Ethar sortering af bioaffald”, lyder beboerforeningerne flere fodgængerfelt ville hjælpe på trafiksikkerheden. Foto: Anne det i etKorup skriftligt svar fra Tek- løsningsforslag, men en Marie / Havnefronten. nik- og Miljøforvaltningen bedre løsning kunne for ektil Havnefronten. sempel være, at beboerne aftrafikmønstre, så hver synes jeg er en god investe- ske leverer sommer deres bioaffald ring i trafiksikkerhed”, siger eneste går det nede galt. Lugt, misbrug og gener på miljøstationen. man Cecilia Lonning-Skovgaard Det er godt, nogenHvis vil gøre Den løsning er man dog etablerer nogle underjor(Venstre), der er beskæfti- noget, og jeg håber det komikke tilfreds med hos bo- mer, diskeforaffaldscontainere på gelsesog integrationsborgjeg har hørt mange ligforeningerne Askholm l, politikere miljøstationen, man, mester i Københavns Komsige, atville de synes, Askholm ll, og Egholm, der at ifølge Jørgen Green, mune. der skal gøres noget.have Nu har indgivet en protestskri- håber løst problemet uden de jeg, at den heralle borgvelse mod planerne, fordi de nye udfordringer, som afLokal glæde mester får held med det”, ifølge boligforeningerne vil faldscontainere ved portene Udsigten til at få øget trafik- siger Robin Wang til Havnehave store konsekvenser for vil medføre. sikkerheden glæder Robin fronten. området. “Vi har derfor opfordret Wang, der driver en række Hans butikkermed hel“For det første vil det øde- kommunen til at holde et sekost, rav alle og involverede, ure holder butikker lige på den anden lægge miljøet i vores porte, møde med

KONFERENCELOKALER NÆR KØBENHAVN

DINNER DANS & MUSIK

Fredag d. 26 april 2019

boat opslag side af busparkeringen i Toldbodgade. ”Det ville være rigtig godt for trafiksikkerheden. Selvom turisterne kan se et fodgængerfelt længere nede ad vejen ved Amalienborg, så går de over her alligevel. Hver eneste sommer, så ser vi uheld lige uden foran vores vinduer. Turisterne forstår ikke nødvendigvis dan-

åbent trods Corona-krisen. Men eftersom der normalt er mange turister mellem kunderne, så er der i øjeblikket rigtig langt mellem gæsterne. ”Vi har ikke haft en gruppe af rejsende siden starten af januar. Så fra lidtItalien. opmunne det bedste De tring i form af noget unge har ’Joe and the trafikJuice’, sikkerhed ville da være dejmen vi voksne kvalitetsbeligt”, siger Robin Wang. vidste har også brug for et

Bobler buffet og musik kr. 449,- pr person

for hotellets gæster. Entre uden spisning kr.150,-

Nyt pastaværksted vil give københavnerne den Find os på www.badehotellet.dk ægte italienske oplevelse Find os på www.badehotellet.dk såkaldt pastaværksted, der tilbyder italiensk fastfood, lette retter, café, cocktails og vine ud af huset. Det er ejeren bag restaurant Trattoria l’Alba også i Af Sandra NielsenErik Bjørn, Holbergsgade, der har taget initiativet til l’Alba konsekvens Lab, fordi hanafercorotræt Som af, at “danskerne, navirussen vælterder detelsker ind italiensk mad, stiller sig med aflyste arrangementer. tilfreds med som Faktisk er det råvarer, tæt på umuenhver italiener ville ligt at finde et, somikke gennemacceptere”. Detvirksomheder vil han rette føres. Også op påkonsekvensen med l’Alba Lab, der tager og luk-

sted, hvor vi kan hænge ud”, siger Erik Bjørn om initiativet. Konceptet er en slags kombination af en takeaway-restaurant, en café og bare en Man uge siden, og her ønen bar. vil kunne hente kvalitetsfastfood, der skal sker vi at være en ansvarlig sluttilberedes som i femgør, minutter virksomhed, hvad derhjemme, italienske vi kan for købe at inddæmme delikatesser, brød vine smitten,” siger JensogBroch, eller slå sig ned i caféen og adm. direktør i Sunset Bounyde en let ret, kaffe eller en levard. cocktail. De af kædens sandwichSN steder, der har drive-in, hol-

Arrangementer og virksomheder langs havnen lukker ned

Kulturhuset lukker indtil den 27. marts. Det betyder, Københavnerne skal lære at at derægte ikkeitaliensk vil blive afholdt elske pasta. arrangementer frem til denFoto: PR-foto. ne dato. Mogens Dahl Koncertsal vil københavnerne den på give Islands Brygge aflyser ægte italienske oplevelse. også alle koncerter og fore“Ideen er at give danskerdrag foreløbig til og med 5. ker ned i en periode. Nog- april. der dog åbent. le lukker frem til de sidste Åbent har de også hos Samme melding kommer dage i marts, mens andre fra Nordatlantens Brygge. Matas. Dragørindtil Badehotel jer der ønsker et merehar hyg- vi lukket frem til og med første Her er man lukket seneste uger 28. er for”De geligt og roligt kursusmiljø i dejlige omgivelser. Dragør uge i april. marts På Det Kgl. Bibliotek set, at kunderne søger til MaBadehotel ligger kun 5 min. gang fra den gamle by og tas, fordi er behovet for f.eks. Blandt dem, der aflyser, er meldingen 200 næsten m. fraidenstranden. Fra hotellet der udsigt til vanmed Wrong Direction det, alle Dragør Fort samt personlig lystbådehavnen. Så ønsker man, at arranhygiejne, hånder Christianshavns Loka- tisk. Man aflyser kursisterne skaltil få enkøbsmedicin optimal og anderledes oplevelse ludvalg. Her skulle man gementer og udstillinger og produkter, erPå derDragør rig mulighedBadehotel for dette. I hotellets egen have er have haft ”Ren Vold-dag” og med 29. marts der styrker immunforsvader 2020. mulighed for aktiviteter, og skulle der være behov ervieksploderet. Vi kæmforrige weekenden, men for større aktiviteter, ret, så har en stor græsplæne ned mod vandet. hos per for at følge med – ikke den blev aflyst. Det samme Blandet billede mindst på matas.dk, hvor gør udvalgets kommende virksomhederne Vores konferencelokaler Wrong Direction er et partyband der med en nurlig efterspørgslen er seminarhistorisk Dialogmøde om luftforure- Blandt de virksomheder, Vihumor har en stor sal som ersætter ideelgang til konferencer, og en godlys portion charme i et hvilken som helst publikum og dansegulv. ning i byen og debatmødet som lukker i en periode, er høj”, administrerende er, møder og selskaber. Vi harsiger plads til alt lige fra 3 perBandet fortolker sange af bla. soner til 80 personer. Har I brug for mindre konference om København under for- Sunset Boulevard på Fiskei Matas A/S GreFour Jacks, John Mogensen,direktør Povl Dissing, Otto rum har vi flere møderum. Brandenburg, Prebenhyggelige Kaas, Elvis – Gnags mm. Og Om sommeren er vandling. torvet. gers Wedell-Wedellsborg. rammer dermed ned der af på forunderlig der mulighed fori en at tidslomme gøre brug vores mange terrasser, visat appellerer til enpå bred skare af publikummer Også Lokaludvalg Ama”Vi ønsker vi passe Hos de Skal også hvor man uforstyrret kan arbejdeNoma oguanset nyde har udsigten. alder. I overnatte vi 32 hyggelige, værelser ger Vest lukker ned. Det vores medarbejdere ogharvoskulle atmosfærefyldte træffe en svær bePriser: med egetvælger bad/toilet, slutning. tv og trådløst”Vi inter-lukker midlerbetyder blandt andet, at res gæster, og derfor Velkomst (kl.1800) net. Endvidere er der fri parkeringsplads Bobler buffet og musik kr. 449,pr person tidigt restaurant Noma, og nødvendige planlagte behandlinger af vi nu at tage defor hotellets gæster. Entre uden spisning kr.150,vil tidligst åbne igen tirsdag reduceansøgninger FÅom støtteTILBUD til skridt for, at vi2kan GRATIS personer i delt dobbelt værelse Velkomst kl. 15:30 kaffe ogden sødt 14. april 2020”, skriver Coronavirus forskellige FORESPØRG arrangementer GRATIS re OGsmittefaren. UFORPLIGTENDE PÅ ET TILBUD Velkomst inden middag (kl:1800) Bobler har ramt vores samfund medejer bliver udskudt. Buffet samt kr. 1599,Skriv til www.badehotellet.dk eller kontakt os påmorgenmad tlf. 3253 0500 Rene Redzepi i en I Kulturhuset på Islands hurtigere, end vi og mange orienterings mail til restauBrygge er meldingen, at andre havde forventet for rantens kunder.

KONFERENCELOKALER NÆR KØBENHAVN

DINNER DANS & MUSIK

Fredag d. 26 april 2019

Find os på www.badehotellet.dk

FÅ GRATIS TILBUD 2 personer i delt dobbelt værelse Velkomst kl. 15:30 kaffe og sødt FORESPØRG GRATIS OG UFORPLIGTENDE PÅ ET TILBUD Velkomst inden middag (kl:1800) Bobler Buffet samt morgenmad kr. 1599,Skriv til www.badehotellet.dk eller kontakt os på tlf. 3253 0500

Træt af skæve tænder? Vi kan hjælpe dig til en pænere tandstilling med en enkel og hurtig tandregulering. En skæv tand, for store mellemrum mellem tænderne eller en uregelmæssig tandstilling. Der kan være mange årsager til, at du ikke er helt tilfreds med dit smil.

Bestil tid til en uforpligtende samtale, så vi sammen kan se på dine behov og vores muligheder for at give dig et smukt smil. Vi benytter Invisalign, som er gennemsigtige skinne tilpasset netop dig og dit behov. Din tandregulering vil tage mellem tre og seks måneder afhængig af, hvor omfattende din regulering er. Den gennesigtige skinner tager du kun af, når du spiser og børster tænder.

tandlægen.dk Islands Brygge Kigkurren 8 G, 1. Kbh S tel: 70 400 657 islandsbrygge@tandlaegen.dk


000 000 888 339

748

6

18. marts 2020

Forslag om ny lommepark på Bryggen BOLIGLANDBRUG

Økologisk drevet landejendom med 4,5 ha. jord og pragtfuld havudsigt fra ejendommens 1. sal, beliggende tæt på Gudhjem, skove, marker og plantager. Mulighed for hestehold eller andet dyrehold. Indeholder: Entré, badeværelse, landkøkken, bryggers, vinkelstue, udestue og værelse/kontor. 1. sal: 3 værelser. Herudover: Værksted, garage, kæmpe maskinhal, stald.

Af Christina Sahlberg

le bænke så får vi skabt et grønt åndehul, hvor der allerede er træer og miljø. Det kan blive en fin lille midlertidig park, til vi får fundet de midler, det kræver at komme i gang med den store helhedsplan for hele Kigkurren”, siger Jens-Kristian Lütken til Havnefronten.

Bolig/kælder: 184/- m2 Antal værelser: 5 Etager: 2 Grund: 4,5 ha Opført/omb.: 1877/2006

der er projektleder i Børne-

og Ungdomsforvaltningen Arnager: Skansebakken 1

Kontantpris: 1.198.000 Udbetaling: 60.000 Brutto: 7.029 Netto: 5.449 Ejerudgifter år/md.: 16.548/1.379

lommepark, der kunne give et godt miljø på dage med solskin”, siger Jens-Kristian Lütken. Han oplyser, at Venstre tager forslaget med til de forhandlinger om kommunens økonomi, som skal finde sted i april måned.

Mens planerne om en helover for Havnefronten. hedsplan for Kigkurren, ”Der er et ændret behov Snorresgade og Artillerivej i området for institutionspladser”, fortæller Lise 69 har lidt lange udsigter, Funch Beck. Det betyder, at så skal politikerne i næste udbygningen af Børnehuset måned drøfte et forslag fra Bryggen er droppet. Der er Venstre om at lave en ny heller ikke pt midler til at minipark på det område, gøre noget andet ved grunhvor der har ligget en hestedrosche. Institution droppet den. Det fortæller Jens-Kri- Når grunden i det hele taget ”Netop fordi vi ikke skal stian Lütken, der sidder i kommer i spil til en lille grøn bruge grunden til andet lige Borgerrepræsentationen for park, så skyldes det, at de nu, så synes vi, at man med Venstre. hidtidige planer om at bru- noget rullegræs og nogle Engang var der hestedrosche. Nu ligger grunden forladt ”Byen har brug for grøn- ge arealet til daginstitution i bænke – og måske lige opne åndehuller, og ved at rul- øjeblikket er uaktuelle. Det gradering af hegn – kunne 2hen. Foto: Ghita Katz Olsen 000 Velbeliggende ejendom i Arnager med udsigt over havet, den nye bro til Bolig/kælder: 100/10 m Kontantpris: 1.598.000 ud og etablere nog- bekræfter Lise Funch Beck, få skabt en glimrende lille 4 Udbetaling: / Havnefronten. 614 le græs 80.000 havnen og klippekysten. Indeh.: Entre, rummelig og lys opholdsstue med Antal værelser: 3 Brutto: 7.089 brændeovn, hyggeligt og rummeligt køkken og udgang til gård med ter- Etager: Grund: 223 m2 Netto: 5.955 rasse, stort udhus og parkeringsplads, mindre værelse/kontor, badevæOpført/omb.: 1900/1978 Ejerudgifter le ka lo Din bagudgang, bryggers og fyrrum. 1. sal: 2 værelser. relse, år/md.: 15.036/1.253 ejendomsmægler

000 000 733 479

310

000 000 444 543

544

PRAGTFULD HAVUDSIGT

FRIBOLIG/VILLA

RØNNE Hasle: Hasle Marina 39 EJENDOMSHANDEL SELVSTÆNDIG

GOD TONE

ERHVERVSVENLIG

SAMLET LØSNING

Sandkås: Tejnvej 84, st. lejl. Rø: 2 Røbrovej 8

Aarsballe: Dyndegårdsvej 24

NY SAG

NY SAG

VELEGNET TIL HESTEHOLD

BOLIGLANDBRUG

Under udstykning, 3-længet ejendom med 4 tdl. jord og plads til hobbydyr, attraktivt beliggende ved Rø plantage. Indeh.: Entré, nyere køkken/alrum, stue med udgang til terrasse og have, badeværelse, soveværelse og små værelser. 1. sal: Stue i kip, 2 værelser. Havestue. Garage og fyrrum. Maskinlænge og stald. Mulighed for tilkøb af yderligere 3 tdl. for kr. 250.000.

Bolig/kælder: 208/- m Kontantpris: 1.175.000 Antal værelser: 7 Udbetaling: 60.000 Etager: 2 Brutto: 6.888 Grund: 2,5 ha Netto: 5.339 Opført/omb.: 1870 Ejerudgifter år/md.: 20.976/1.748 2

BOLIGLANDBRUG Økologisk drevet landejendom med 4,5 ha. jord og pragtfuld havudsigt fra ejendommens 1. sal, beliggende tæt på Gudhjem, skove, marker og plantager. Mulighed for hestehold eller andet dyrehold. Indeholder: Entré, badeværelse, landkøkken, bryggers, vinkelstue, udestue og værelse/kontor. 1. sal: 3 værelser. Herudover: Værksted, garage, kæmpe maskinhal, stald.

Melsted: Melsted Langgade 1

Bolig/kælder: 184/- m Antal værelser: 5 Etager: 2 Grund: 4,5 ha Opført/omb.: 1877/2006 2

Kontantpris: 1.198.000 Udbetaling: 60.000 Brutto: 7.029 Netto: 5.449 Ejerudgifter år/md.: 16.548/1.379

Arnager: Skansebakken 1

FERIELEJLIGHED 675.000 55/- m2 Kontantpris: Attraktiv og flot renoveret ferie-ejerlejlighed med udgang til solrig terrasse, Bolig/kælder: 2 Udbetaling: 35.000 beliggende i flot skrånende bebyggelse ved Sandkås Strand. Dejlige fæl- Antal værelser: Etager: 1 Brutto: 3.004 lesarealer beliggende på den flot beplantede grund. Fælles P-plads-areal. ERHVERV/BOLIG PRAGTFULD HAVUDSIGT1975 Netto: FRIBOLIG/VILLA Opført/omb.: 2.544 Indendørs Lejligheden er godt og flot renoveret. Kontantpris: 2.200.000 222 mindrettet Denne smukke stråtækteswimmingpool. ejendom gennemgik en omfattende renovering Erhvervsareal: Velbeliggende ejendom i Arnager med udsigt over havet, den nye bro til Bolig/kælder: 100/10 m Kontantpris: 1.598.000 8.614 864 m Driftsudgifter: Antal værelser: 4 Udbetaling: 80.000 Ejerudgifter i 2007, hvor alle inst. blev udskiftet samt ejendommen blev opdateret på Grund: havnen og klippekysten. Indeh.: Entre, rummelig og lys opholdsstue med 1800 3 Brutto: 7.089 En ogvirkelig dejlig beliggende på det skønne Nordbornholm. isolering centralvarmeanlæg medlejlighed, gulvvarme. Mulighederne er mange, Opført/omb.: brændeovn, hyggeligt og rummeligt køkken og udgang til gård med ter- Etager: Grund: 223 m Netto: 5.955 år/md.: 17.592/1.466 2

2

2

2

hvor eventuelle nye ejere med mindre virksomhed eller lyst til dørsalg kan udnytte den gunstige status ejendommen har.

rasse, stort udhus og parkeringsplads, mindre værelse/kontor, badevæOpført/omb.: 1900/1978 Ejerudgifter relse, bagudgang, bryggers og fyrrum. 1. sal: 2 værelser. år/md.: 15.036/1.253

Sorthat-Muleby: Mulebyvej 27

Sandkås: Tejnvej 84, st. lejl. 2

Hasle: Hasle Marina 39

NY PRIS FRIBOLIG/VILLA Indflytningsklart træhus på 54 m2 i Muleby mellem Rønne og Hasle. Huset henvender sig til de unge førstegangskøbere eller en køber som ønsker at bruge huset som flexbolig. Indeh.: Entré, køkken, badeværelse, stue med brændeovn og soveværelse. Pæn og velholdt stand, men for den kreative køber er der muligheder, for at sætte sit præg på denne ejendom.

Bolig/kælder: 54/- m2 Antal værelser: 2 Etager: 1 Grund: 1.075 m2 Opført/omb.: 1963

Kontantpris: 390.000 Udbetaling: 25.000 Brutto: 1.733 Netto: 1.479 Ejerudgifter år/md.: 15.720/1.310

FERIELEJLIGHED Attraktiv og flot renoveret ferie-ejerlejlighed med udgang til solrig terrasse, beliggende i flot skrånende bebyggelse ved Sandkås Strand. Dejlige fællesarealer beliggende på den flot beplantede grund. Fælles P-plads-areal. Indendørs swimmingpool. Lejligheden er godt indrettet og flot renoveret. En virkelig dejlig lejlighed, beliggende på det skønne Nordbornholm.

Allinge: Grønnedalsvej 3

Bolig/kælder: Antal værelser: Etager: Opført/omb.:

55/- m2 2 1 1975

Kontantpris: 675.000 Udbetaling: 35.000 Brutto: 3.004 Netto: 2.544 Ejerudgifter år/md.: 17.592/1.466

Hasle: Hasle Marina 39

NY PRIS

FRIBOLIG

FERIE-/EJERLEJLIGHED

90/- m2 Kontantpris: 1.998.000 Charmerende velindrettet fribolig (uden bopælspligt), beliggende med Bolig/kælder: 5 Udbetaling: 100.000 havudsigt til den idylliske lystbådehavn Hasle Marina. Indeh.: Entré, væ- Antal værelser: 2 Brutto: 8.621 SOMMERHUS FRIBOLIG FERIE-/EJERLEJLIGHED relse, bad, teknikrum, spisekøkken med panorama havudsigt. 1. sal: Stue Etager: 1.998.000 53/- m Kontantpris: 1.198.000 Bolig/kælder: 90/- m Kontantpris: Dejligt sommerhus med kig til havet, beliggende på en 1.452 m stor Bolig/kælder: Charmerende velindrettet fribolig (uden bopælspligt), beliggende med Opført/omb.: 2006 Netto: 7.366 Antal værelser: 4 Udbetaling: 5 Udbetaling: 100.000 60.000 oghavudsigt med ca.brændeovn, sovehems ogog ompanorama havudsigt, bad værelse. naturgrund, 500 meter til havet og strandstien. Opført i 1982 til den idylliske lystbådehavn Hasle Marina. Indeh.: Entré, væ- Antal værelser: 1 Brutto: Etager: 2 Brutto: 8.621 5.444 Ejerudgifter bygget i 1999. Indeh.: Køkken med god skabsplads og alt i hårde hvide- Etager: relse, bad, teknikrum, spisekøkken med panorama havudsigt. 1. sal: Stue Grund: 1.506 m Opført/omb.: 2006 Netto: 7.366 Netto: 4.543 Bureauaftale Novasol, estimeret lejeindtægt til ejer, 80.000medkr.brændeovn, pr. år.sovehems og panorama havudsigt, bad og værelse.år/md.: 36.600/3.050 varer, badeværelse med brus, med 3 soveværelser med skabe og opholdsstue. Opført/omb.: 1999 Ejerudgifter Ejerudgifter 2

2

2

2

Store dejlige terrasser og parkeringsareal. God lejeindtægt kan påregnes.

år/md.:

18.528/1.544

Bureauaftale med Novasol, estimeret lejeindtægt til ejer, 80.000 kr. pr. år.

RØNNE EJENDOMSHANDEL

NDOMSHANDEL TIL SALG BORNHOLMS ERHVERVSMÆGLER

5695 6886

Ejendomsmægler

år/md.:

36.600/3.050

TIL SALG

TIL SALG

Søndergade 6 · 3700 Rønne

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 10.00-17.00 · Fredag kl. 10.00-16.00 · Lørdag og søndag efter aftale

Kulturaktivisterne i Den Flydende By overlever Af Jesper Schou Hansen

En strid om leje af en hal i området bag ved Fisketorvet har truet med at tage livet af ”Den Flydende By”, der er en kulturinstitution, der er vokset ud af klimatopmødet i København i 2009. Dog med mere succes end mødet. For lige siden har foreningen og kulturinstitutionen holdt til i hallerne ved Teglholmen. Men nu har Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune fundet 300.000 kroner, som holder projektet flydende lidt endnu. ”Flydende By har de seneste 10 år været med til at skabe liv i Københavns havn. Blandingen af at være en anderledes kulturinstitution og samlingspunkt for miljøaktivister har været baggrunden for, at et flertal i kultur og fritidsudvalget i sidste uge bevilgede 300.000 til Flydende By”, fortæller Jonas Bjørn, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet og medlem at kultur og fritidsudvalget. Det betyder, at de kan blive det næste halvandet år, indtil planerne for de haller de lejer bliver mere konkrete”,. ”Vi har haft stor glæde af Flydende By i København. Både til at give liv i havnen, men også som et samlingspunkt

for miljøaktivister og et ungt miljø, der vil skabe kultur og udfordre vores samfund. Den slags skal en storby som København have plads til. Derfor har vi valgt at bruge nogle af vores kulturpenge på at sikre foreningens overlevelse i og omkring Københavns havn”, siger Jonas Bjørn til Havnefronten.

Usikker lejekontrakt

Spørgsmålet om vilkårene for lejekontrakten har skabt usikkerhed omkring hvorvidt Flydende By kunne blive, hvor de i dag bor. Der har været uenighed mellem Freja Ejendomme, som ejer hallerne, og Flydende By. Med virksomheden Egons Minibusser som ufrivillig mellemmand. Men nu er det lykkes at finde en konstellation, som alle er glade for, og som betyder, at der nu er sikkerhed omkring vilkårene i mindst halvandet år frem. ”Som kommune har vi egentlig ikke noget med hele spørgsmålet om lejekontrakten at gøre. Men vi har selvfølgelig været interesserede i at finde en løsning. Alle parter har bøjet sig, og det er godt for byen og livet i havnen”, siger Jonas Bjørn.


18. marts 2020

Ballade på Amager Fælled bekymrer støttegruppe Af Jesper Schou Hansen

Det skulle have været en fredelig protest med kreative og finurlige happenings, blomster og krammere – og det hele vendt mod By & Havn, Pension Danmark og Københavns Kommune, der er i gang med deres supplerende miljø- og geotekniske undersøgelser på Amager Fælled. Men sådan gik det ikke, da en gruppe demonstranter havde fulgt Extinction Rebellion opfordring til civil ulydighed og i løbet af aktionen derfor heller ikke ville efterkomme politiets anvisninger. Det førte til, at en demonstrant kravlede op i toppen af kranen, mens andre kom i klammeri med politiet, som endte med at måtte slæbe nogle af de mest insisterende af demonstranterne væk under kraftige tilråb fra nogle af de øvrige.

Vi erkender, at vi ikke formåede at holde en respektfuld tone over for alle parter, der var tilstede under hele forløbet - Ida Dalsgaard Nicolaisen -

interesseret i hos Amager Fælled Venner. Det fortæller Steffen Rasmussen, der er tilbage i rollen som talsmand. En rolle han ellers har haft pause fra, mens foreningen har forsøgt at finde en samlende strategi for bevarelsen af Fælleden. ”Amager Fælleds Venner er kede af den uheldige retning demonstrationen mod byggeriet bevægede sig i – en retning vi ikke mener gavner vores fælles sag”, siger Steffen Rasmussen, der dog er glad for opbakningen fra andre organisationer, men ikke metoderne.

ergaard tergaard tergaard stergaard bler bler bler Amager Fælled Venner tager afstand

øbler

Den udvikling er man ikke Næstved

Næstved Næstved Merkurvej 333 Merkurvej Merkurvej Tlf. 55 77 49 494949 Tlf. Tlf.555577774949

5-57 -23 9-23 19-23 14

7

”Kan man ikke støtte sagen uden at ty til midler, der ikke respekterer de offentlige myndigheders beføjelser og rettigheder, så må vi som Amager Fælleds Venner tage afstand hertil. Det gavner ikke vores fælles sag for et grønnere og mere naturvenligt København”, hedder det fra Steffen Rasmussen og Amager Fælled Venner.

Beklagelse fra ballademagerne

Hos Extinction Rebellion, der stod bag balladen, har man efterfølgende beklaget forløbet. I en pressetekst som organisationens talsmand Ida Dalsgaard Nicolaisen har sendt til Lokalavisen Havnefronten hedder det, at ”vi erkender, at vi ikke formåede at holde en respektfuld tone over for alle parter, der var tilstede under hele forløbet. Der skal ikke råbes af folk, selvom vi har modstridende mål eller opgaver. Vi ønsker et respektfuldt og venligt forhold mellem aktivister, po-

Hvad der skulle have været en fredelig demonstration, udviklede sig til ulovligheder og klammeri med politiet. Foto: Extinction Rebellion.

Vestergaard Vestergaard Møbler VestergaardMøbler Møbler

liti og arbejdere og håber, med politiet, og andre igen kring den civile ulydighed, vi kan skabe det sammen ikke ønsker at følge politiets mens andre igen opfordrer fremover”. til at forfølge en mere fredeanvisninger. Næstved PåKøbenhavn Amager Fælled VenMens Amager Fælled lig strategi. København Næstved København Næstved ners Torvegade Facebook gruppe Det arbejde, der foregår afstand fra 55-57 Merkurvej 3 3forTorvegade 55-57 Merkurvej Torvegade 55-57 er Venner tager Merkurvej 3 løbet, og Extinction RebelbådeTlf. billeder og videoopi øjeblikket, er supplerende 323232 575757 282828 141414 Tlf. 555555 777777 494949 494949 Tlf. Tlf. Tlf. Tlf. tagelser fra protesterne lagt lion beklager forløbet, så er miljø- og geotekniske unud –Lyngby og her kan man se, der i Facebookgruppen Holbæk Lyngby Holbæk Lyngby Holbæk ad- dersøgelser forud for byggeKøbenhavn Næstved skillige, der bakker op om- riet af Vejlands Kvarteret. hvordan flere er i klammeri Jernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj Jernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj Jernbanepladsen 19-23 Tåstruphøj Torvegade 55-57 Merkurvej 3 464646 Tlf. 45 878728 5454 040404 59 45 454545 454545 Tlf. 324545 57 14 Tlf.Tlf. 55Tlf. 77 494549 Tlf. Tlf. 5959 Tlf. 87 54 45

Vestergaard Møbler Lyngby Jernbanepladsen 19-23 Tlf. 45 87 54 04

Næstved Holbæk Holbæk Holbæk Merkurvej Tåstruphøj 4646463 Tåstruphøj Tåstruphøj Tlf. 55 77 49 49 Tlf. 59 45 45 45

Spar 25% på Ro™ stolen

Holbæk Tåstruphøj 46 Tlf. 59 45 45 45

Tlf. Tlf.5959454545454545

Holbæk adsen 19-23Fra: 20.445,Tåstruphøj 46 04 Tlf. 59 45 45 45

Nyhed

Særpriser fra 15.340 ,-

AJ Mini

Bordlampe Design: Arne Jacobsen

Vestergaard Vestergaard Møbler VestergaardMøbler Møbler

Vestergaard Vestergaard Møbler VestergaardMøbler Møbler

Vestergaard Møbler

Vestergaard Møbler

øbenhavn Torvegade 55-57, Tlf. 3232 57 28 14 København Torvegade 55-57, Tlf. 57 28 1414 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 yngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 0404 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 æstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Næstved Merkurvej 3,3, Tlf. 5555 7777 4949 494932 57 28 14 Næstved Merkurvej Tlf. København Torvegade 55-57, Tlf. olbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 5959 45 45 45 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 45 45 4545 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45

København Torvegade 55-57, Tlf. 3232 57 28 14 København Torvegade 55-57, Tlf. 57 28 1414 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04 Lyngby 19-23, Tlf. 4545 8787 54 0404 LyngbyJernbanepladsen Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 54 Næstved Merkurvej 3,3, Tlf. 5555 77 49 49 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14 Næstved Merkurvej Tlf. 77 49 4949 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 5445 04 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 4545 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

København Torvegade 55-57, Tlf. 3232 57 28 14 København Torvegade 55-57, Tlf. 57 28 1414 København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28

København Torvegade 55-57, Tlf. 32 57 28 14

Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45

Vestergaard Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler Vestergaard Møbler Møbler

Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 4545 87 54 04 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 87 54 0404 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 Lyngby Jernbanepladsen 19-23, Tlf. 45 87 54 04

Næstved Merkurvej 3,3, Tlf. 5555 77 49 49 Næstved Merkurvej Tlf. 77 49 4949 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 Næstved Merkurvej 3, Tlf. 55 77 49 49

www.vester-moebler.dk

Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 5959 45 45 45 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 45 45 4545 Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45

Holbæk Tåstruphøj 46, Tlf. 59 45 45 45


8

18. marts 2020

På sejlskibstur Der var stolte maritime dyder, azurblåt hav og store naturoplevelser, da Havnefronten drog med sejlskibet Star Clipper på togt til et udvalg af Thailands smukke øer. Tekst og fotos: Mikkel Bækgaard

Hver dag er rutinen den samme, og alligevel bliver man revet med hver aften. Klokken 18, mens solen nærmer sig horisontlinjen, begynder de hvide sejl at glide til tops. Ét for ét bliver rebene strakt, mens vinden tager fat, og solens orange lys rammer dem fra siden. Samtidig siger kaptajnen i sin hvide uniform enkelte ordrer, mens styrmanden bevæger roret - hvis da ikke en af passagerne får lov til det under kyndig vejledning. Og så er det, at skibet langsomt sætter i gang, mens musikken fra filmen ”1492: Erobring af Paradis” spiller fra højtalerne. Og selvom vi allerede har set det et par gange, rejser

nakkehårene sig en smule, og gåsehuden indfinder sig hver gang. Det her er virkelig oplevelsen af de gode gamle dage, tænker jeg. Det er oplevelsen af ro, skønhed og storhed i forening. Det er følelsen af at sejle, som man gjorde dengang, før verden gik af lave. Vi er på Star Clipper, et 109 meter langt, 4-mastet sejlskib, der bringer de 120 passagerer rundt i farvandet ud for Thailands sydvestkyst. Hver dag lægger skibet til et nyt sted, ofte ved hvide sandstrande, hvor vi kan tage en af skibets små tender-boats ind til stranden og nyde solen og det varme vand. Og så er det bare at nyde livet, huske solcremen og få det bedste ud af sejlskibsoplevelsen - helt uden alle de hårde ting, der i gamle dage også fulgte med livet ombord.

Ikke et krydstogt

“Har nogen af jer været på et krydstogt før?” spørger Peter Kissner, skibets såkaldte cruise director, da vi første gang er steget ombord på skibet i Patong-bugten på Phuket. Mange af passagerne

rækker hånden op. Det er erfarne krydstogtgæster, står det hurtigt klart. “Godt. Så bare glem alt om det, I tidligere har prøvet. Det her er noget helt andet. Det her er ikke et krydstogt. Det er en sejlskibsoplevelse”, fortsætter han, mens folk griner og smiler i varmen. Men han har ganske ret, viser det sig hurtigt. Her er der nemlig ikke mange af de oplevelser, som normalt kendetegner et krydstogt. Her er ingen Las Vegas-shows, overdådige kahytter og ekstra velassorterede luksusbuffeter med lækkerier fra dyreste hylde. Her er kahytterne i stedet relativt små, og maden er trods et godt udvalg og a la carte-retter til aftensmad ikke i den ekstremt luksuriøse ende. Jovist, maden er bestemt fin, men det er ikke maden, man vælger turen på baggrund af.

Besætningen underholder

Faktisk synes den manglende luksus at være Star Clippers’ største fordel. Her er intimt, og snart er man på fornavn med bartenderne og tjenerne i restauranten.

De husker ens kahytnummer, når endnu en tropedrink skal dulme de 30 graders varme, der er her hver dag - også gerne om natten, når stjernerne og månen oplyser himlen over de blafrende sejl. Og da underholdningen skal sætte gang i festen den næstsidste aften, er det da heller ikke professionelle show-mennesker, der fører an. Det er i stedet besætningen selv, der med masser af charme og småkiksede indslag får smilene frem i folks solbrændte ansigter. Så her er det virkelig sejloplevelsen og de smukke rammer, der er den største attraktion. For det er en helt særlig oplevelse at være ombord på sejlskibet og være en del af det hele - en næsten højskoleagtig ånd, føles det som. Her får vi lov til at være med til at sejle skibet, i det omfang vi har lyst. En dag bliver jeg spurgt, om jeg har lyst til at forlade min liggestol og iskolde øl for sammen med en 10-12 andre at hive i rebet, der skal få storsejlet op. Det er hårdt, men sjovt, viser det sig, selvom det resulterer i, at den kolde øl vælter og i stedet gør dækket vådt.


18. marts 2020

i Thailand Det her er ikke et krydstogt. Det er en sejlskibsoplevelse. - Peter Kissner -

På andre tidspunkter kan de ikke-højdeforskrækkede få lov til at klatre op i masten - naturligvis forsvarligt sikret af reb - for at nyde udsigten oppe i blæsten og håbe at få lov til at råbe op om land i sigte. Og er man glad for skumsprøjt, så er det bare at lægge sig ud i nettet under bovsprydet og se stævnen bryde bølgerne og bede til, at et par legesyge delfiner gør skibet følge i maritim formation.

Tur til mangrover og James Bond Island

Vi er dog ikke låst fast til skibet, der lægger til på en række små øer i det indiske ocean - både i Thailand og med et enkelt stop på Langkawi i Malaysia. Herfra er det bare at gå i land og nyde strandene og de gode muligheder for vandsport - blandt andet

snorkling, paddle boarding og kajaksejlads. Og trænger man til rent faktisk at opleve noget mere og udvide sin horisont, er det bare at tilmelde sig nogle af de guidede ture, man kan købe sig adgang til. Det nyder jeg blandt andet godt af, da jeg på turens næstsidste dag hopper ombord i en speedbåd i den spektakulære Phang Ngabugt for at sejle ud blandt de limstensklipper, der rager op i luften i buede former og lodrette fald. Her fræser vi af sted for at se klipperne fra diverse vinkler og blandt andet få et glimt af de mennesker, der i ugevis bor i små klippehuler, hvorfra de samler fuglereder til den lokale delikatesse fuglerede-suppe. Og vi sejler op i de frodige mangroveskove i den nordlige del af bugten, hvor vi besøger den muslimske fiskerby Koh Panyee. Det er en by bygget på pæle, og med en gylden moske stående som kontrast til den ekstreme fattigdom, vi her oplever. Og på vej tilbage lægger vi til på den såkaldte James Bond Island, øen hvor blandt andet Bond-film nr. 9, ”Manden med den gyld-

ne pistol”, blev optaget. Her vrimler det med turister, der alle stiller sig op i Bond-positur for at tage et billede med en markant klippe fra filmen i baggrunden. Men selvom der er mange her, er her slet ikke så mange, som der plejer at være, får vi at vide - måske endda kun omkring 10-15 procent. Horderne af kinesere udebliver nemlig fuldstændig i disse måneder på grund af den coronavirus, der lige nu hærger.

Får selv lov at styre skibet

Ombord på Star Clipper er vi heldigvis forskånede for den frygtede virus - og hel-

digvis får følelsen af gamle dage den sidste rest af nervøsitet til at forsvinde, selvom håndspritten har en fremtrædende plads overalt. Og da jeg den sidste aften - da melodien spiller for sidste gang, og sejlene igen fyldes med vind - får mulighed for selv at tage roret og forsøge at styre det elegante skib, er sejlskibsoplevelsen komplet. For da jeg mærker skibet flytte sig efter mine bevægelser, er det tydeligt, at dette ikke bare er et krydstogt. Havnefronten var inviteret til Thailand af Star Clippers og Turkish Airlines.

Star Clippers Star Clippers er et rederi med tre sejlskibe, som tilbyder togter i blandt andet Sydøstasien, Middelhavet og Caribien - nogle gange med mulighed for at krydse Atlanterhavet. Turen, som Havnefronten deltog i, gik fra Phuket i Thailand, hvor vi undervejs besøgte bl.a. Koh Surin, Koh Miang, Koh Rok Nok og Koh Kradan samt Langkawi i Malaysia. En uge på Star Clippers’ Thailands-tur koster fra 13.262 kroner inklusive helpension og vandsportsaktiviteter. Udflugter og dykning koster ekstra. Book tur med Star Clippers hos blandt andet Nyhavn Rejser eller se andre udbydere på www.starclippers.com

9


10

Fredag den 23. 18.september marts 20202016

Socialrådgiver fra Teglholmen bag nyt Grønlandsmonumentet

om misbrugsproblemer –rådgivningstilbud midt på Christianshavns Torv Af Sandra Nielsen

Tekst og foto: Jette Ingerslev

‘Fri af misbrug’ hedder for-

Midt på det ofte travle Chrieningen, der gennem gratis stianshavns Torv finder man anonym rådgivning over Grønlandsmonumentet, der telefon eller mail hjælper blev udført at billedhugger børnefamilier, der slås med Svend Rathsack og opsat på misbrugsproblemer. torvet i 1938 af er Københavns Foreningen startet af Kommune og Københavns socialrådgiver Anne-CaKulturfond. Det fra består af tre milla Nielskov Teglholskulpturer, der fokuserer på men, der efter flere år som nogle væsentlige i gøremål socialrådgiver Køben-i Grønland, nemlig fangst og havns Kommune konstabehandling af fangsten. terede, at mange familier I dagligdagen er dette med misbrugsproblemer monument et mødested ofte søger hjælp for sent.for en“Københavns del grønlændere, der færKommune des området. har i mange gode tilbud til Kunst med og mennesker danborgere misbrugsproner her hver lille, leblemer, mendag jegenoplevede vende historie. Hvis man tasjældent, at forældre med ger sig tid, er det let kom at få en mindre børn selv til oplevelse med de ofte meget os med problemerne. Kun venlige cirka tigrønlændere. procent af de, der

over ni år, før nogen måske ser problemerne og måske underretter kommunen, så kan man godt regne ud, at der er en del børnefamilier, vi kan hjælpe meget tidligere”, siger hun til Lokalavisen Havnefronten. Det er Anne-Camilla Nielskov så gået i gang med. I 2018 opsagde hun sit job i kommunen for at starte en forening, der kan bygge bro mellem familierne og de offentlige tilbud.

Fra sofaen til kontor “I begyndelsen var det bare mig, der sad derhjemme i sofaen på Teglholmen og rådgav familier, men nu har vi 30 frivillige, og hver uge får vi mellem fem og ti nye henvendelser. Det gyndelsen af 1600-tallet et er det offentlige, der har søarsenal medden blandt ansvaret for slagsandet opgaver, men vi kan Proviantgården og hjælpe Tøjhufamilierne til at finde vejen set. Orlogsskibene i havnen hen til hjælpen, ” siger hun. mellem de to bygninger var

Amager og havnen. Christian IV udskrev ekstra skat over hele landet, hvorefter der blev anlagt grave og volde med 12 bastioner. Den centrale plads blev Christianshavns Torv, og omkring torvet blev gaderne anlagte retvinklede. Bydelen kom til at hedde Christianshavn. En spændende og livlig bydel, hvis historie kan underholde i mange timer.

Historien bag Grønlandsmonumentet

Svend Rathsack besøgte Grønland i 1931 i seks uger. Han var blandt andet i Uummannaq (Umanak), Upernavik og Ilulissat (Jakobshavn). Han blev inspireret til at modellere nogle skulpturer af grønlandske ansigter.

go boat NYE FLOTTE GARDINER?

har brug for hjælp til deres alkoholproblem, er i Christianshavns Torv behandling, bliver til og når man så tænker på,IVat anlagde børn i snit er Christian i be-

ret ubeskyttede mod angreb udefra. Der lagt planer for en beskyttende befæstning på de sandbanker, der lå mellem

Persienner, plissé-, lamel- og rullegardiner, sidelængder, vægpaneler, boligtekstiler, markiser og outdoor.

Hvidovrevej 348, 2650 Hvidovre Telefon 36 49 69 69, Mail: hvidovre@botex.dk www.botex.dk Se de flotte gardinløsninger i butikken og på botex.dk. Book et gratis besøg af en konsulent hjemme hos dig.

BOLIGTEKSTILER

GARDINER

MARKISER

Han fik derpå ideen til et med afgang fra Kunstakamonument over den grøn- demiet i 1907. På legater landske kultur og modelle- rejste han i et par år til Sparede de tre skulpturer med nien og Nordafrika. Fra 1913 inspiration fra de menne- begyndte han at modellere sker, han havde mødt, men Under Nu en errejse Anne-Camilla Nielskov startedeskulpturer. hjemme i sofaen. der også af de ogmange ParisPalle i 1914 fik han /god 30 frivillige kontor fortæli indre by.tilFoto: Bo Nielsen linger fra Grønland, ikke kontakt til billedhuggeren Havnefronten. mindst af Knud Rasmussen. Johannes Bjerg, der fik stor I gips modellerede betydning for Rathsacks viNogleudvikling gange er som det nemt at Ifølge førstAnne-Camilla kunstRathsack en sælfanger dere få bygget menhan andre Nielskov er dethvorpå en kombiI 1922 bro, udførte de ved sin kajak, der ner. gange er vi nødt til at snaknationenafoppustet manglende viden seks relieffer Årstiderne ligger svineblæke flere gange med og skam, der gør, at mange re, der kan vise fangeren, på Kongetrappen på famiChrilien, inden viI får skabt den ikke en søger den de stiansborg. 1923 vandt hvor ramt sælhjælp, befinder tillidenogkonkurrence motivation,omder inderst inde godter ved, de han et sig. Skulpturen hævet er nødvendig for skabe har brug for at omkomflere meterfor. op på en granit- mindesmærke forandring, siger Anne“Desom fleste ved har faktisk base, forneden en ne sømænd” under Første Camilla Nielskov. godt, at de har brug for bred træbænk, der indby- Verdenskrig. Det blev til Hvor man i det offentlige hjælp. Men fordi der til at sætte sig de nedenten – og Søfartsmonumentet på Lanofte kunHan kigger på det konikke identificerer sig med udførte også en måske sende nogle tanker til gelinie. krete problem, kan rådgiat være “den type”, der sødel portrætter, blandt andet Grønland. verne Fri af Misbrug gerSom hjælp hos fik kommunen, H. hos C. Lumbye (Tivoli, model Rathsack af rådgive familierne med et ikke har tillid til systemet lov til at låne den kajak, 1930) og Knud Rasmussen eller simpelthen ikke ved, bredere perspektiv. som Knud Rasmussen hav- (1934 på Nationalmuseet). I ”Hos os blander vi perhvilke tilbud kommunen de bragt hjem fra Grønland Glyptotekets Have kan man har, får de ikke gjort no- spektiverne. Kommer du i til Nationalmuseet. Denne glæde sig over bronzeskulpget ved det. Det er her, vi det offentlige for at få misskulptur blev udhugget af turen Stående Kvinde, der kommer ind i billedet, for brugshjælp, er fokus på dit stenhugger Thorvald Pe- blev udført i 1941. Svend vi kan være trædestenen misbrugsproblem, og er tersen i blå Rønnegranit og Rathsack ligger begravet på ind i de offentlige tilbud. du i kontakt med Borgervar færdig i 1934. Den blev Frederiksberg Ældre KirkeVi kan fortælle, hvilke til- center Børn og Unge, er påkørt en gravemaskibarnet i fokus. Vi blander bud, deraf findes, og hvilke gaard. ne i 1992, og blev derefter konsekvenser det kan have perspektiverne, så vi får hugget af stenhugger Hans Rejser kigget på hele situationen at kontakte dem og hjælpe Rathsack Stub-Holm. og fundet den gjorde bedste genløsmed at finde ud af, hvilken Svend nem hele livet mange rejser Dernæst blev der fremløsning, der er bedst for ning både for den afhænstillet li- ud Algeriet, gigei verden: og familien”, sigerTunis, hun. dem, to derkvindegrupper, henvender sig, geledes i naturlig størrelse. Frankrig, England, Java. Itasiger hun. Grækenland og GrønDen ene viser to grønland- lien, Udvider med Sydhavnen ske kvinder i færd med dels land. Han lod sig inspirere Foreningen udvider nu Ser på hele situationen at flænse en sæl, dels rense af de mange indtryk, rådHos Fri af Misbrug kan lokalt med et fysisk men en torsk. var hans givningstilbud, hvor kunst man man altså få rådgivning, overordnet Denman tredjebehøver skulpturatviser af enkelhed og ro. stadig kan få anonym råduden be- præget også kvinder. Den ene givning. Som dagens Danmark må kymreto sig om eventuelle holder udkig, mens den an- reagere på Covid-19-truslen, ”Vi får et fysisk rådgivkonsekvenser for familien, den fanger små laksefisk, kunne begreberne enkelningstilbud i Sydhavnen og det kan betyde, at flere så ro komme i højsædet kaldet angmagsætter, den ogsidste onsdag efterhurtigere tør bede omder deni hed en tid, hvor alle må finde yngletiden middag i måneden. Vi nødvendigekommer hjælp. så tæt for værdier og synsvinkler på”Vores kysten, mission at de kanerfanges er gået sammen med to jo at nye samarbejdspartnere, som hjælpe familierne, mens frem. med håndnet. stiller lokaler børnene helt små,med så blandt Igen andet må det siges: Pas De to er skulpturer til rådighed”, fortæller Anvi kan forbedre op- på jer selv og hinanden. Og kvinder blev også deres udhugget ne-Camilla Nielskov. vækst. MinPetersen, holdning at et smil smitter, men af Thorvald mener,i husk, Misbrugs at vi ikke kan hjælpe bør- påFri denafgode måde rådgivere – blot der rødlig Rønnegranit. forventes at sidde klar til nene, uden at vi hjælper holdes afstand.

forældrene. Det er forælKunstneren drene, Rathsack der kan (1885-1941) skabe den Svend forandring, skal til. var primærtderkunstmaler

at hjælpe i Sydhavnen allerede den 26. februar.


11

18. marts 2020

Årets Bil i Hus Danmark 2019 Åbent Den nye Ford Focus KR. 698.055 d.Åbent 1-2. september Hus Ford Mustang Fra

Inkl. en måneds Ford Forsikring

Oplev den helt nye Ford Focus

Hjemme-IS bilen kommer forbi – gratis is til alle vores kunder i weekenden

Vi har biler hjemme Hjemme-IS bilen til omgående kommer forbi – gratis is levering til alle vores kunder

d. 1-2. september

i weekenden

Oplev den helt nye Ford Focus

Ford Focus Trend Edition 100HK 1.0 EcoBoost 5D

Prøv den helt nye Ford Focus med nye smarte teknologier, mere plads og 5 stjerner

2.295 kr/md.

Få opmærksomhed med den helt nye Ford Focus ST-Line, som netop har Prøv den helt nye Ford Focus med nye smarte Ford Focus Trend Edition fået 5 ud af 5 stjerner i Euro NCAP-test. Focus ST-Line tager det sportsteknologier, mere plads og 5 stjerner 100HK 1.0 EcoBoost 5D inspirerede look til nye højder takket være en unik sort front grill og 17” sport performance er du sikret opmærksomhed. HvisST-Line, dette vækker din har Fåalufælge opmærksomhed med den helt nye Ford Focus som netop Årets Bil ierDanmark 2019 byder på smarte Den nye Ford Focus fra 5 udher af 5din stjerner i Euro NCAP-test. Focus ST-Line tager det sportsinteresse, såfået det Focus. Oplev mere på ford.dk VIA FORD PRIVATLEASING

Nyd friheden

2.295 kr/md.

Kr.198.785

teknologier, mere de nyeste sikkerinspirerede look plads, til nye takket være en unik sort front grill og 17” sport Så snart du sidder i enhøjder Ford Mustang, sætter du gang i en række avancerede teknologier, UDBETALING: 14.995 kr. performance alufælge er du sikret opmærksomhed. Hvis dette vækker din hedsteknologier og sublime køreegenskaber. Privatleasing via Ford Privatleasing. Leasingydelsen er inkl. serviceaftale, der forbedrer din køreoplevelse. Samtidig følger der også en masse følelser med, når man interesse, så er det her din Focus. Oplev mere på ford.dk

LEASINGPERIODE : 36 md. VIA FORD PRIVATLEASING

finansieringsog leveringsomkostninger. Ekskl. dæk, grøn ejerafgift, “Focus blev Årets i Danmark fordi den er en hyldest til ren råstyrke set fra alle vinkler, og den sidder i et Bil ikon af en bil2019, fra Ford. Mustang udstråler UDBETALING: kr.km. forsikring og brændstof. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Tilbuddet ÅRLIG KØRSEL:14.995 10.000 køreglæden”,Privatleasing siger Bil Magasinets redaktør Mikkel Thomsager. Hvis via Ford Privatleasing. Leasingydelsen er inkl. serviceaftale, følelse man oplever når man og sidder med vinden imed håret, er ubeskrivelig og skalFord prøves. Inkl. en måneds Forsikring gælder kun nye biler bestilt fra fabrikken kan ikke kombineres øvrige LEASINGPERIODE : 36 md. finansieringsog leveringsomkostninger. Ekskl. dæk, grøn ejerafgift, SAMLET BETALING I PERIODEN: dette vækker din interesse er det her din Focus. tilbud. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Ford Privatleasing. Der historie Ford fejrer 100 år i Danmark og du kan læse mere om Fords på ford.dk forsikring og brændstof. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Tilbuddet ÅRLIG Ford fejrer 100 år i Danmark og du kan læse mere om Fords historie 97.615 kr.KØRSEL: 10.000 km. tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Kaskoforsikring på ford.dk. gælder kun nye biler bestilt fra fabrikken og kan ikke kombineres med øvrige SAMLET BETALING I PERIODEN: og betaling tilbud. via NETS påkrævet. Veder leasingperiodens udløb returneres bilen til Ford Privatleasing. Der

F

MULIGHED 97.615 kr. FOR TILKØB AF

tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Kaskoforsikring Ford Focus: og betaling--viaB 14,1-22,2 km/l, BNETS er Brændstoføkonomi YDERLIGERE KILOMETER påkrævet. Ford Focus: Brændstoføkonomi 16,7-27,8 km/l, MULIGHED FOR TILKØB AF CO2 - udledning 118-159 g/km. Den viste model er en Ford Focus CO2 - udledning 94-136 g/km. Den viste model er en Ford Focus ST-Line fra YDERLIGERE KILOMETER - Bbilen er ST-Line 5 dørs fra kr. 243.915 og vist med ekstraudstyr. Ford Focus: Brændstoføkonomi 16,7-27,8 km/l, kr. 243.785. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer. Prisen er inkl. på kr. 3.980 og 1 måneds Ford COleveringsomkostninger udledning 94-136 g/km. Den viste model er en Ford Focus ST-Line fra 2 kr. 243.785. Vi tager forbehold for trykfejl ændringer. Forsikring, som tilbydes alle7,8 private kunder køb og 211 leasing af - G Brændstoføkonomi - 10,5 km/l, CO2ved - og udledning - 285 g/km. Bilen er vist med nye biler. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

ekstraudstyr. Prisen er inkl. leveringsomkostninger på kr. 3.980 og 1 måneds Ford Forsikring, som tilbydes alle private kunder ved køb og leasing af nye biler. Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

Energivej 4 2750 Ballerup Tlf. 44 44 00 10 07400.eps

Rovsingsgade 78 2200 København N Tlf. 88 77 55 55

Gladsaxe Møllevej 14 Husby Allé 7-9 Rovsingsgade 78 Møllevej 14 14 Rovsingsgade 78Gladsaxe Gladsaxe Møllevej 2860 Søborg 2630 Taastrup 2200 København N 2860 Søborg 2200 København N 2860 Søborg Tlf. 72 59 14 00 Tlf. 72 59 17 00 Tlf.55 8855 77 55 55 Tlf. 72Tlf. 14 00 Tlf. 88 77 5972 1459 00

ford.andersenford.dkford.andersenford.dk ford.andersenford.dk

Husby HusbyAllé Allé 7-9 7-9 2630 2630Taastrup Taastrup Tlf.72 7259 59 17 17 00 Tlf. 00 gratis gratisparkering parkering


12

18. marts 2020

Henrik Schmidt udstiller 70 værker

Helpension med asparges i mange varianter

Glæd dig til kulinariske oplevelser på

Aspargesruten i Tyskland

5 dages busrejse • Rundt i Niedersachsen med rejseleder Dagsprogram Inkluderet i prisen • DAG 1 Med bus mod vores hotel i Celle i del- Transport i moderne langtursbus staten Niedersachsen. Middag med med opsamling på Sjælland, Fyn og Sdr. Jylland asparges-islæt på hotellet. • Gratis kaffe på ud- og hjemrejsen DAG 2 Besøg i Burgdorf - kendt for sine ”Burgsamt adgang til WI-FI i bussen dorfer Asparges”. Besøg hos asparge• 4 nætter på Tryp by Wyndham sproducent med rundvisning. Hotel Celle DAG 3 Udflugt til aspargesmuseum i Nienburg • 4 x morgenmad og besøg hos aspargesproducent. Til- • 4 x frokost bage i Celle tager vi på byrundtur. • 4 x aftensmad DAG 4 Udflugt til Hildesheim, berømt for sine • Udflugter og entréer ifølge program kirker og den tusindårige rosenbusk - • Erfaren dansk rejseleder verdens ældste kendte rose. Besøg på det smukke haveanlæg Herrenhäuser Afrejse 3/5, 7/6, 21/6 ................... kr. 4.795 Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Gärten i Hannover. DAG 5 Hjemrejse med stop ved ”skibseleva- Tillæg eneværelse ........................ kr. 900 toren” i Scharnebeck og frokost.

www.besttravel.dk/aspargesruten

inkl. udflugter også til Hadrians mur

Romere og vikinger i Nordengland 8 dage • Rundrejse i romernes og vikingernes fodspor

Inkluderet i prisen Dagsprogram DAG 1 Ankomst, transfer til Liverpool, byrund- • Fly SAS KBH-Birmingham t/r • Bustransport i England tur og pubbesøg. Centralt hotel. • 7 nætter på 3 og 4 hoteller DAG 2 Besøg på verdens største permanente • 7 x engelsk morgenmad udstilling om The Beatles liv og musik. • 5 x aftensmad DAG 3 Lake District med sejltur på Lake Win- • 1 x pub-besøg inkl. 1 øl dermere. Overnatning i Lake District. • Udflugter og entréer ifølge program DAG 4 I Romernes fodspor til Hadrians Mur, • Erfaren dansk rejseleder som i sin tid var grænse mod de vilde Afrejse 4/9, 18/9 ............................ kr. 11.595 skotter. Overnatning i Newcastle. DAG 5 Veterantogtur og besøg på Castle Howard (kendt fra TV-serien Brideshead Revisited). Indkvartering på hotel i York.

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

www.besttravel.dk/nordengland

DAG 6 Byrundtur i York og besøg på det interaktive museum Jorvik Viking Centre. DAG 7 Ophold i byen Lincoln med Lincoln Castle og den imponerende gotiske domkirke. Hotel i Manchester. DAG 8 Byrundtur i Manchester og hjemrejse.

Fremragende

Tlf. 70 20 98 99 www.besttravel.dk Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

Kunstneren Henrik Schmidt lader sig ikke slå ud af corona-virussen har derfor skubbet udstillingen ”70 år – 70 værker” til perioden 2. juni til 7. juni – fortsat i Nybro Galleri i Nybrogade. Henrik Schmidt har udvalgt værker, der primært stammer fra de seneste par år, men dog med enkelte afstikkere længere tilbage i tiden. Kunstneren har senest udstillet hos Open Gallery på Amager (2019), Christianshavns Beboerhus (2015), Kunstneriet Dolone, Kbh. K (2013) og Den Nordsjællandske ambassade, Kbh. K (2007). De foretrukne materialer er collage og akrylmaleri hvor der er fokus på enkelthed, dynamik, balance og spænding. Jesch

Havneholmen får et ekstra møbleret rum Udstillingen i det lille galleri ”Kunstvinduet” på Havneholmen – overfor nr. 80 – hedder ”Kabine” og er skabt af kunstneren Lise Nørholm. Den består af billeder og en readymade i form af en sofa i hvidt kunstlæder, som netop lige passer ind i rummet. Opstillingen er defineret ud fra selve lokaliteten – dette rum i stueplan uden egentlig funktion i et hus fyldt med funktionelle rum. Det er et kig ind til noget, der placerer sig

mellem hjem og transit, og som kigger tilbage og ud på beskueren. Forholdende mellem inde og ude er i spil. Udstillingen kan minde om en kabine i et fly eller et venteværelse, hvor man har mulighed for at bladre i billederne eller måske et rum til eftertænksomhed eller stille fordybelse. Udstillingen er kun tilgængelig for øjet, da man ikke fysisk kan opholde sig i rummet. Elementerne præsenteres i lidt

usædvanlige formater og positioneringer, der dog umiddelbart er genkendelige i forhold til begrebet ’hjem’ og praktiske systemer. Lise Nørholm ønsker at pege på det enkelte billedes mere pragmatiske grundvilkår som en slags møblering – også i et rum uden møbler. Værkets suverænitet og den almindelige nytteværdi står ligeledes til diskussion. Jesch

Kampen for et Langebro Museum fortsætter Selvom initiativtager David Peter Fox endnu ikke er lykkedes med at få opbakning i Københavns Kommune til et museum under Langebro, så forsikrer han, at arbejdet med projektet fortsætter. Senest har Kultur- og Fritidsudvalget afvist en ansøgning om økonomisk støtte, ligesom Teknik- og Miljøudvalget har afvist at

rømme lokalerne til fordel for et museum. Ifølge David Peter Fox er et museum fortsat oplagt. Mindeoptog for Kim Larsen vidner – ifølge Fox – om Langebros ikon-status, inspirationskraft og brede appeal gennem tiderne. Fra Christian 5s træbro (1690), over Eckersbergs ‘Langebro i måneskin med

løbende figurer‘ (1836), H.C. Andersens skuespil ‘Paa Langebro’, Søren Kierkegaards beskrivelse, Gasolins ‘Langebro’ (1972), BOPAs sprængte jernbanevogn på broen (1945), Olsen Bandens filmscener fra broen, Klaus Rifbjerg og Bjarne Reuters værker samt monsterfilmen ‘Reptilicus’ (1961). Jesch


18. marts 2020

13

SKAL DU SÆLGE DIN BOLIG? OG VIL DU GERNE HAVE DET STØRSTE OVERSKUD UD AF SALGET? Så skal du ringe til din lokale RobinHus mægler i Valby & København SV. I øjeblikket giver jeg SÆRTILBUD på KUN kr. 29.995,- i salær inkl. moms Det er naturligvis solgt eller gratis*

DET KALDER VI MERE MÆGLER, FOR FÆRRE PENGE. Ring 61 71 00 03 i dag og få et gratis og uforpligtende salgsvurdering.

SALÆR TILBUD

29.995 INKL. MOMS

RICO JUHL, Ejendomsmægler, tlf: 61 71 00 03

VALBY & KØBENHAVN SV

*Solgt eller gratis gælder ikke udgifter til evt. tilstandsrapport, elrapport, energimærke, foto og dokumenter.

Hos RobinHus Valby & København SV bestemmer du selv, hvem der viser frem og uanset hvad du vælger, koster det dig ikke ekstra.


14

18. marts 2020

Ægyptens dæmongud Bes på Glyptoteket Af Christina Sahlberg

Vi besøger også torneroseslottet Neuschwanstein

Eventyr og slotte i

De Bayerske Alper

Busrejse 1 uge • inkl. halvpension og udflugter Inkluderet i prisen Dagsprogram DAG 1 Opsamling med bus på Sjælland. • Transport i moderne langtursbus Ophold i byen Potsdam og ankomst med opsamling på Sjælland i Lyngby, KBH-Flintholm St., Roskilde, til slotshotellet i Zwickau. Ringsted, Næstved og Vordinborg DAG 2 Besøg i den gamle romerske by Re• Gratis kaffe på ud- og hjemrejsen gensburg med byrundtur. Indkvar• Overfart Gedser-Rostock t/r tering på typisk bayersk landhotel. inkl. buffet på færgen DAG 3 Sejltur på Chiemsee til øen Herren- • 1 nat på 4 hotel i Zwickau chiemsee, hvor vi kører med heste- • 3 nætter på 3 hotel i Inzell vogn til øens pompøse slot. • 2 nætter på 3 hotel i Peiting  • DAG 4 Udflugt til Hitlers ’Ørnereden’ på 1 nat på 3 hotel i Halle • Halvpension + 1 x frokost toppen af Kehlsteinberg og sejltur • Udflugter og entréer flg. program på den azurblå Königssee. • Erfaren dansk rejseleder DAG 5 Udflugt til Garmisch-Partenkirchen, især kendt for sin skihop-bakke. Afrejse 5/7 .............................................. kr. 7.295 Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse DAG 6 Udflugt til det ikoniske slot, Kong Ludvig IIs Neuschwanstein, som sige at Tillæg for eneværelse ................... kr. 1.200 have inspireret Disneys Torneroseslot. www.besttravel.dk/bay DAG 7 Besøg i den charmerende gamle bykerne i Nürnberg. Hotel i Halle. DAG 8 Hjemrejse mod Danmark.

inkl. dinner-cruise på Moldau

Prag, Dresden og Spreewald 7 dage • Busrejse med storbystemning, kultur og smuk natur

Inkluderet i prisen Dagsprogram DAG 1 Opsamling med bus på Sjælland, over- • Transport i moderne langtursbus fart Gedser-Rostock og ankomst til med opsamling på Sjælland i Lyngby, Flintholm St., Roskilde, Cottbus syd for Berlin. Ringsted, Næstved og Vordinborg DAG 2 Udflugt til skovområdet Spreewald med • Gratis kaffe på ud- og hjemrejsen sejltur på kanaler i de traditionelle flad• Overfart Gedser-Rostock t/r bundede både. Dernæst videre til Prag. inkl. buffet på færgen DAG 3 Byrundtur i Prag i bus og til fods og be- • 1 nat på 4 hotel i Cottbus søg på slottet. Aftensmad på restaurant. • 3 nætter på 4 hotel i Prag + DAG 4 Endnu en byrundtur i Prag. Sejltur på • 2 nætter på 3 hotel i Dresden • 6 x morgenmad og 1 x frokost Moldau om aftenen inkl. middag. • 5 x aftensmad DAG 5 Udflugt til Skoda-fabrikkerne og der- • Udflugter og entréer flg. program næst videre til centralt hotel i Dresden. • Erfaren dansk rejseleder DAG 6 Byvandring i Dresden om formiddagen. Afrejse 9/7, 27/8, 8/10 .............. kr. 6.195 Eftermiddagen på egen hånd.

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

DAG 7 Morgenmad på hotellet og dernæst Tillæg for eneværelse .......... kr. 1.500 hjemrejse mod Danmark.

www.besttravel.dk/spreewald

Fremragende

Tlf. 70 20 98 99 www.besttravel.dk Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

De fleste har måske hørt om nogle af de ægyptiske guder: solguden Ra, dødsguden Anubis eller gudinden Isis. Men i oldtidens Ægypten var en anden type guder langt tættere på ægypternes daglige liv. Den vigtigste af disse guder var Bes. I særudstillingen ”Bes. Dæmongud – Ægyptens beskytter” kan Glyptotekets publikum nu møde den lille guddom Bes, der fungerede som beskytter mod alverdens dårligdomme i oldtidens Ægypten. Som noget helt særligt kan børn og deres voksne høre et ”radioprogram” i udstillingen. Her er Bes i studiet, hvor han spiller sange om alle de forskellige ting, han kan.

Bes var en hjælp

Bes er letgenkendelig med sine små, korte ben, tungen ud af munden, skæg som en løvemanke og en fjerpry-

delse på hovedet. Bes indgik i hverdagen i oldtidens Ægypten hos såvel høj som lav – hos faraoen såvel som hos slaven. Han beskyttede mennesker mod sygdomme, passede på gravide kvinder og skræmte børn, ligesom han beskyttede mod slangebid og kunne skræmme alle fjender bort. I udstillingen træder den besøgende ind i Bes’ univers, hvor magi og troen på, at gode dæmoner kan hjælpe mod alskens ondt, er en naturlig del af livet. Udstillingen bringer de besøgende indenfor i de ægyptiske hjem, hvor Bes var en integreret del af hjemmet og dagligdagen. Risikoen for at dø i barselssengen var stor og børnedødeligheden høj. Bes beskyttede mod det hele og var således at finde overalt i hjemmet hos oldtidens ægyptere – på senge og nakkestøtter, kosmetikbeholde-

Dæmonguden Bes, her bevæbnet med kniv og slange, var også beskytteren. Foto: Ole Haupt / Ny Carlsberg Glyptotek.

re og spejle samt på såkaldte Bes-krukker og magiske stave. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Glyptoteket, Allard Pierson Museum, Amsterdam, og Museum August Kestner, Hannover, med yderligere indlån fra Roemer- und Pelizaeus-Museum, Hildesheim, University of Aberdeen Museums og Ägyptisches Museum, Leipzig. Særudstilling: 1. maj - 20. september 2020.

GOD WEEKEND - med Finn Edvard

Det er ikke nogen hemmelighed, at området omkring Københavns Havn indbyder både til spadsere- og cykelture. Jeg tør næsten ikke sige det, men for 100 år siden var der altså mere at kigge på. Dengang Københavns Havn var en rigtig havn. Og ikke en kulturhavn med smarte cafeer, cykelbroer og friluftsbade. Ikke, at der er noget dårligt i det. Tværtimod. Her er stadig liv og glade dage, og Københavns Havn er i dag en af byens største aktiver. For allerede, da denne signatur kunne bevæge sig frem ved egen kraft, var den ”rigtige” havn ved at dø hen. Det skete for alvor i slutningen af 60’erne, da DFDS-bådene til Jylland og de mange Sverigesbåde sejlede deres sidste tur én for én. Til sidst blev også Bornholmerbåden flyttet fra Københavns Havn. Som en sidste rest er der dog, den dag i dag, stadig DFDS-færgen til Oslo, placeret ude i Nordhavn. Den kan man se afgå eller tilgå morgen og aften, evt. mens man nyder en isvaffel på Langelinie. Ellers er alle de andre rute- og fragtskibe væk.

Diplomaten på Asiatisk Plads

Men der er andre minder fra området: Personligt mindes jeg altid en særlig skikkelse, når jeg kigger over på Asiatisk Plads, hvor Udenrigsministeriet har til huse. Alle kan genopfriske historien om Preben Hansen, for det er ham, jeg mindes, ved at læse bogen ”Asiatisk Plads – glimt af et diplomatliv”. Historien om forhenværende ambassadør Preben Hansen er en ægte solstrålehistorie om arbejderdrengen fra Enghavevej, der endte som dansk ambassadør. Preben Hansen nåede selv at skrive to erindringsbøger: ”Enghavevej” (Gyldendal, 2009) og ”Farimagsgade” (SFAH’s skriftserie nr. 53, 2013). Han var i gang med den tredje, men han nåede ikke at fuldføre den.

Preben Hansen døde i oktober 2015 og efterlod sig et ufuldstændigt manuskript, der imidlertid udkom i foråret 2016 under redaktion af hans hustru gennem 25 år, journalist Merete Wilkenschildt. Og det er den tredje erindringsbog, der har fået titlen ”Asiatisk Plads” (Skriveforlaget) og fortæller om årene som dansk diplomat. Preben Hansen var et enestående eksempel på et menneske, der brød sin sociale arv. Som man kan læse i hans fremragende erindringsbog ”Enghavevej” blev han født i 1925 på Enghavevej, ikke langt for det Folkets Hus (i dag Vega), der på mange måder kom til at danne rammen om hans liv. Senere redaktør på dagbladet ”Socialdemokraten”, som senere blev til ”Aktuelt”. Den historie kan man læse om i det andet erindringsbind ”Farimagsgade”.

Dengang byggede vi skibe

Da Preben blev født, var der virkelig gang i sagerne i havnen. Der blev bygget skibe på Holmen, B&W-arbejderne i deres blå tøj stemplede ind hver morgen, og Amerikabådene sendte folk afsted med deres drømme i bagagen. Små dampere fragtede folk til Aalborg, Randers, Aarhus, Horsens og Vejle. På det tidspunkt var det næsten usandsynligt, at en dreng, som voksede op på Vesterbro, skulle ende som dansk ambassadør. Men det gjorde Preben Hansen. Hans historie er mangfoldig: Arbejderog kulturhistorie på samme tid, en absolut anbefalelsesværdig trilogi, der kan læses, inden vejret bliver så godt, at vi igen kan opholde os mere udendørs.


15

18. marts 2020

3RXO(ULN%HFK&LW\

5LNNH.UXOO %JHIPMRKWPIHIV

(MHQGRPVP¨JOHUHͼ9DOXDUHUͼ0'( 1<+('

/DYHQGHOVWU¨GH'ºUOHMO .ºEHQKDYQ.

8QLNOLHEKDYHUEROLJLSODÃ&#x152;

-DQQLN(JHGH -DNREVHQ INIRHSQWQ©KPIV 7EPKWGLIJ

0LUMD-ºUJHQVHQ 7EPKWOSSVHMREXSV

1()

1()

Â&#x2C6;FIRXLYWQIH

7RUYHJDGHWY.ºEHQKDYQ .

XMPQIPHMRK

.¨PSHDQGHOVOHMOLJKHGLÃ&#x152;

(JHQSSODGV'HQQHXQLNNH OHMOLJKHGSODQVDPWSODQ PHGXXGQ\WWHWVSLGVORIW /HMOLJKHGHQHUEHOLJJHQGHL UROLJWRJFKDUPHUHQGHRPU§GH RJHUIXOGVW¨QGLJ LQGÏ&#x20AC;\WQLQJVNODU

'

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK

   

&SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VXSQF

Qu  

1<+('

 

  

4VMW *SVFJSVLSPH &SPMK]HIPWI

&SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX

Qu  

   

;NXºLJW

&SPMKO©PHIV 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VXSQF

Qu  

;NXºLJW

6/$HWLQWHUQDWLRQDOWDQHUNHQGW E\XGYLNOLQJVRJ U§GJLYQLQJVοUPDGHUDUEHMGHU PHGODQGVNDEE\UXPRJ E\SODQO¨JQLQJKDUSURMHNWHUHW J§UGKDYHQGHUPHGVLQHUXQGH IRUPHUJ§ULGLDORJPHG E\JQLQJHQVWUDPPHOLQMHU SU¨JHWDIGHYHNVOHQGHJXOHRJ KYLGHE§QG%HSODQWQLQJHQ YHNVOHULKºMGHIDUYHRJIRUP RJE§GHYRNVQHRJEºUQοQGHU VLJLNNHPLQGVWRPVRPPHUHQ JRGWWLOUHWWH  

7EK /SRXEOX

5ºUKROPVJDGHVWWK .ºEHQKDYQ.

'

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK

'

7EK /SRXEOX

INIRHSQWQ©KPIV

'URQQLQJHQVJDGHWY .ºEHQKDYQ.

8RYHUWUXIIHQSODFHULQJ

,QGÏ&#x20AC;\WQLQJVNODUY¨US§Ã&#x152;

)UDRSJDQJHQWU¨GHUPDQLQGL OHMOLJKHGHQVHQWU«RJ GHUWLOKºUHQGHJDQJ)UDJDQJHQ HUGHUS§YHQVWUHK§QGDGJDQJ WLOGHWUXPPHOLJHNºNNHQPHG RULJLQDOHVNDEVO§JHU9LGHUHIUD JDQJHQOLJJHUGHWVWRUH EDGHY¨UHOVHPHGEUXVHQLFKH YDVNHPDVNLQHRJYLQGXH7LO OHMOLJKHGHQKºUHUHWWºUW N¨OGHUUXPS§KHOHNYPVRP JLYHUULJPXOLJKHGIRUPDVVHUDI RSEHYDULQJHOOHUIRUHWDEOHULQJ DIHWKREE\Y¨UNVWHG

/HMOLJKHGHQHUNYPRJKDU KHOHWRDOWDQHU)UDHQWU«HQHU GHUDGJDQJWLOHWοQWNºNNHQ PHGYDVNHPDVNLQH+HUIUDHUGHU XGJDQJWLOGHQOLOOHDOWDQ +HUXGRYHUHUGHUIUDHQWU«HQ RJV§DGJDQJWLOOHMOLJKHGHQVO\VH VWXHKYRUIUDGHUHUXGJDQJWLO OHMOLJKHGHQVVWRUHDOWDQVRPHU YHQGWPRGJDGHQRJKDUXGV\Q WLOGHQVPXNNH9RU)UHOVHUV.LUNH

 

7EK /SRXEOX

;NXºLJW

(

/SRXERXTVMW 9HFIXEPMRK )NIVYHKQH &VXRXYINYHK

   

730+8

;NXºLJW

Qu  

&SPMK 6YQZ©VIPWIV 3TJ»VX

;NXºLJW

 

7EK /SRXEOX

;NXºLJW

)NIVPINPMKLIH &IPMKKIRHIZ,EZRILSPQIRI

)NIVPINPMKLIH &IPMKKIRHIZ,EZRILSPQIRI

)NIVPINPMKLIH &IPMKKIRHIZ,EZRILSPQIRI

)NIVPINPMKLIH &IPMKKIRHIZ,EZRILSPQIRI

)NIVPINPMKLIH &IPMKKIRHIM/»FIRLEZR/

)NIVPINPMKLIH &IPMKKIRHIM/»FIRLEZR/

;MIFOIW»KIVINIVPINPMKLIHT¨ QMRQuSKQMR FIFSIPWIWVYQ0INPMKLIHIRWOEP Z©VIQIKIXP]WSK MRHŵ]XRMRKWOPEV)XOVEZIVEPXER WEQXIPIZEXSV&IPMKKIRHIM *VIHIVMOWFIVKIPPIV ,EZRILSPQIRT¨:IWXIVFVS 4VMWRMZIEYOV

7»KIVIRXIRRSKIXOPEWWMWOJVE SKFEKYHIPPIVRSKIXLIPX R]XWSQZIHLEZRILSPQIR,ER WXSTTIVWSQTV©WXMRHIRJSV ¨VLZMPOIXK»VEXHILEVXMHRSO ,ZMWHIXVMKXMKIOSQQIVW¨ O»FIVHIcc 1E\OVQMROZQ ZIHKSHMRHVIXRMRK

/»FIVJVE,ZMHSZVIHIVFVYKIV JVMXMHIRMOENEOW»KIV INIVPINPMKLIHT¨QMRQuSK QMRVYQ4VMWRMZIEYOV cc7»KIVR©VZERHSK LEZRISQV¨HI(IWINPIVMOENEO WEQXLEVF¨H(IZMPKIVRILEZI QMRHVIOZQGEOZQLEV OMKKIXMSQIKIREJOV

/»FIVW»KIVINIVPINPMKLIHT¨ QMRQuSKQMRZ©VIPWIV FIPMKKIRHIMR©VLIHIREJ ,EZRILSPQIR4VMWQEOWOV 

9RKXTEVW»KIVRSKIXSQOVMRK ,EZRILSPQIRKIVRIZ©VIPWIV SKQMRMQYROZQ4VMWGE OV

/»FIVW»KIVPINPMKLIHQIH YHIEVIEPSKIPIZEXSV+IVRIT¨ ,SPQIR'LVWMXMERWLEZRIPPIV LEZRIJVSRXIR0=7IVQIKIX ZMKXMKXcc4VMWSQOVMRK OV

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 6MOOI/VYPP 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 .ERRMO.EOSFWIR 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 .ERRMO.EOSFWIR 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 6MOOI/VYPP 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 .ERRMO.EOSFWIR 

/YRHI-( /SRXEOX 8IPIJSR

 6MOOI/VYPP 

('&3RXO(ULN%HFK&LW\ %UHPHUKROP .ºEHQKDYQ. 

'HWKDQGOHURPDWJºUHVLJXPDJH


16

18. marts 2020

PIZ S L I CZ A E

39

KR

KR

2 FO R

69

FRISTET AF

italiensk

?

TA K E AWAY

Hos Supermarco holder vi dørene åbent som altid. Vi har gjort det nemt for dig at spise lækker italiensk mad og er klar med de lækreste italienske retter i vores cafè eller som takeaway. Du kan vælge mellem pizzakit, ragú, lasagne, sandwiches eller pizzaslice med diverse toppings lavet af de allerbedste italienske råvarer. Du finder mange af vores take-away retter i vores delikatesse, hvor vi også har lækker pålæg, oste og frisk pasta. Vores pizzakit indeholder komplet tilbehør til 4 stk. pizzaer: •4 stk. hjemmelavede øko pizzabunde m. Mutti tomatsauce •reven mozzarella •friske krydderier •toppings.

ZA PIZ KIT

9 6 1

KR

Hvis du ønsker at bestille pizzakit eller pizzabunde på forhånd, kan du skrive til deli@ello.dk eller ringe 33938293 til køkkenet (tast 4).

VELKOMMEN OG VELBEKOMMEN PÅ S TØ B E G O D S V E J 1 , 2 4 5 0 K Ø B E N H AV N S V VI HOLDER ÅBENT MAN-FRE 8.30 - 19.00, LØR 8.30 - 17.00 Følg med i vores hverdag og kommende events! @supermarco.dk

- en bid af Italien

#italienskmadtempel

NA AG LAS PERS 3-4

SINCE 1995

SAND

WICH FRA

159

KR

KR

ZA PIZ O G O T KR

45

45

HJEM BAGT MEBRØD KR

39

H O S S U P E R M A R C O F I N D E R D U K U N D E B E D S T E P R O D U K T E R F R A I TA L I E N , K O M O G G L Æ D D I G T I L A U T E N T I S K E I TA L I E N S K E S M A G S O P L E V E L S E R

Profile for Havnefronten

Lokalavisen Havnefronten 18.-19. marts 2020  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. 18.-...

Lokalavisen Havnefronten 18.-19. marts 2020  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. 18.-...

Advertisement