Page 1

Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020

Nr. 89 • 4. årgang

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen

Tvivl om opbakning til Stejlepladsen Blandede boformer, sociale fællesskaber, en bæredygtig levevis og en videreførelse af det maritime havnemiljø – og så en bilfri bydel. Sådan præsenterer By & Havn det kommende byggeri på Stejlepladsen. En bilfri bydel er bare ikke en del af aftalen, mener Venstre, der nægter at tilslutte sig den del af planen. Af Jesper Schou Hansen Ballade i Hal C på Christianshavn Læs side 2

Homemate lukket på Bryggen Læs side 4

Litauen som feriedestination Læs side 8-9

Frygter ulykke ved Teglholmen Læs side 11

Da By & Havn i slutningen af november fremlagde vinderforslaget for Stejlepladsen, var der ikke mange ord om en bilfri bydel. Faktisk er det kun nævnt med et par enkelte linjer. I stedet præsenteres forslaget som en ny bydel med ”mangfoldighed, nærheden til vandet og som bygger videre på områdets eksisterende struktur med klynger af byggeri i forskellig højde og karakter. I stedet for den klassiske københavnerkarré skal Stejlepladsens bebyggelse derfor disponeres som klynger. Boligerne vil have stor variation i højde, farver og facader, som fx træ og genbrugsmaterialer. Områdets beboere kan se frem til blandede bo- og ejerformer, som mindre boliger, almene boliger og bofællesskaber med fællesrum, som giver plads til mangfoldighed, mange forskellige familieformer og seniorer og studerende”. Erstatning for Amager Fælled Når der i det hele taget skal bygges på Stejlepladsen – der ligger i Sydhavnen på den anden side af Sluseholmen – så skyldes det, at politikerne i forbindelse med seneste kommunalplan gik væk fra planerne om at bygge det såkaldte Ørestad Fælled Kvarter, der af modstandere af byggeri på fælleden går under navnet ”Strandengen”.

Renest Rengøring

Stejlepladsen skal være et af tre erstatningsbyggerier for den oprindelige plan for bebyggelse på Amager Fælled. Men Venstre vil ikke støtte vinderforslagets plan om at lave en bilfri bydel. Illustration: By & Havn.

• Kontor og klinikrengøring Renest Rengøring • Rengøring i private hjem • Vinduespolering • Fast medarbejder • Hovedrengøring • Rimelige priser håndvæ Rengøring HuskRenest • Kontor ogTlf: •klinikrengøring Kontor ogRengøring klinikrengøring Renest Rengøring Ring Renest 70 70 13 16 gethjem ra ad fr • Rengøring i • Kontor ogprivate klinikrengøring er Kontor og klinikrengøring rk æ v d ån h sk www.renest.dk info@renest.dk u Ring Tlf: 70 70 13 16 H Renest • Rengøring•iVinduespolering private hjem • Rengøring i Rengøring private hjem Rengøring private hjem Rengøring ii private hjem • Kontor og klinikrengøring • Vinduespolering Vinduespolering www.renest.dk• Fast info@renest.dk Renest Rengøring medarbejder Vinduespolering Fast medarbejder •Ring Vinduespolering Tlf:••70 70 13iogprivate 16 Fast ••medarbejder Rengøring hjem • Kontor klinikrengøring • Kontor og klinikrengøring Hovedrengøring Kontor og klinikrengøring Fast medarbejder •• Hovedrengøring • Rengøring i private hjem Hovedrengøring Vinduespolering www.renest.dk info@renest.dk • Rengøring i private hjem • Rimelige priser • Vinduespolering • Rimelige priser Hovedrengøring • Fast medarbejder • FastRengøring medarbejder • Fast medarbejder • VinduespudsningRenest Fast medarbejder et ••• •Rengøring i private hjem Rimelige priser rkerfradrag væ nd hå Hus•kHovedrengøring •klinikrengøring Hovedrengøring Kontor og Ring •Tlf: 70rad 70priser 13et16 • Hovedrengøring • Hovedrengøring rag Rimelige rkerf •kRimelige priser håndvæ Tlf: 70 13 16 Hus •Ring Rengøring i70 private hjem Renest Rengøring Vinduespolering • Rimelige priser •www.renest.dk info@renest.dk •Ring Vinduespolering Tlf: 70og70 13 16 • Kontor klinikrengøring • Rimelige priser Ring Tlf: 70 70 13 16 Vi www.renest.dk kører info@renest.dk ndværkerfradraget

Byggeriet – der går til at fi- bilfri bydel. Jeg ved ikke, hvem nansiere den allerede opførteogder fundet på det, men det • Kontor klinikrengøring metro – blev derfor flyttet til der med at lave en eller anden • RengøringVIP i private hjemsom vi er den såkaldte Campinggrund, by er ikke noget, der også ligger på Fælleden tilhængere af ”, siger Venstres • Vinduespolering samt til Selinevej og Stejle- borgmester Cecilia Lonningpladsen. Skovgaard til Havnefronten. • Fast medarbejder ”Vi har sagt ja til at flytte Et synspunkt Venstre uddyber Hovedrengøring byggerierne væk• fra Ørestad i avisen på side tre. Fælled Kvarter. Men vi har alt• Rimelige priser så ikke sagt ja tak til at Stejle- Bred aftale pladsen pludselig skal være en At rk erstatte Ørestad get Fælled erfradra

Renest Rengøring

Renest Rengøring Renest Rengøring

Kvarter med tre andre byggerier var en bred aftale mellem SF, Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Havnefronten har derfor spurgt Cecilia Lonning-Skovgaard, om det ultimativt kan ende med, at Venstre ikke vil stemme for lokalplanerne, hvis kravet om bilfrihed fastholdes

– og dermed i sidste ende vil trække partiet fra aftalen. ”Ja, det kan ultimativt blive konsekvensen, men Venstre har heller ikke på noget tidspunkt indgået en aftale om et bilfrit Stejlepladsen”. Havnefronten har spurgt overborgmester Frank Jensen om en kommentar, men det har ikke været muligt inden redaktionens slutning.

UDSALG UDSALG UDSALG UDSALG

SALE

rfradraget

Husk håndværke

www.renest.dk info@renest.dk

rfradraget

hos os vælger du selv brunch… 3 stk. 95,- 5 stk. 135,- 7 stk. 156,Cafe Christianshavn Sankt Annæ Gade 5 Åbner alle dage kl. 09.30 Tlf. 3254 2000

www.cafechristianshavn.dk

Husk håndværke

hå i70 www.renest.dk info@renest.dk get medarbejder Ring Tlf: 70 13hjem 16 Husk ad•raFast Rengøring private Husk håndværkerfr grønt! •www.renest.dk info@renest.dk et rag70 70 13 16 Hovedrengøring Vinduespolering fradTlf: er ærk•Ring ånd•vgrønt info@renest.dk Husk Vi h kører •www.renest.dk Fastpriser medarbejder • Rimelige

• Fast medarbejder • Hovedrengøring rkerfradraget håndvæ13 Ring Tlf: 70Hus••kHovedrengøring 70 16 Rimelige priser • Rimelige priser Ring Tlf: 70 70 13 www.renest.dk info@renest.dk16

ndværkerfradraget Husk hå www.renest.dk info@renest.dk

EJ280 Sofa i længde 240 cm. Stof i mange farver

28.200,-

Nu 21.995,-

EJ280 Sofa i længde 240 cm. Stof i mange farver

Udsalget slutter lørdag d. 13. februar 2016 28.200,Nu 21.995,Udsalget slutter lørdag d. 13. februar 2016

København | Torvegade 55-57 | Tlf. 32 57 28 14 Lyngby

Næstved www.vester-moebler.dk

Holbæk


4 2 2 2

Fredag den 23. september Tirsdag/onsdag den 7.-8. 2016 januar 2020 Fredagden den23. 23.september september2016 2016 Fredag Fredag den 23. september 2016

København har leder for boliger Soveby brug Fredag den 23. september 2016 leder Fredag den 23. september 2016

Soveby

Selvom man kan se byggekraner mange steder i KøbenAf Jesper Schou Hansen havn, så er der gennem alt for mange år blevet bygget for få Kommuneplaner boliger – og kiggerogman ind i krystalkuglen, så skal der lokalplaner kan være altafgørenenten ske en ret stor fraflytning fra København, eller der Af Jesper Schou Hansen de for, hvordan fremtidens nye boligkvarterer tager sig skal skrues op for byggeplanerne. ud. Hvad enten det er Refshaleøen, Sydhavnen, TeglogKøbenhavn lokalplaner vokset kan være I Kommuneplaner de senesteHavneholmen ti år er medaltafgøren100.000 holmen, eller Islands Brygge Syd. indde for, hvordan fremtidens nye boligkvarterer tager sigmen byggere. Der er ikke fordi der står en hær af boligløse, De fleste borgere vil gerne bo i et område, hvor boliud. Hvad enten Refshaleøen, Sydhavnen, Teglmange har endnudet ikkeererhverv fundet den somsådeman leder efter, ger er blandet med og bolig, butikker, får en Havneholmen eller Islands Brygge Syd. ogholmen, især unge studerende bor hos forældre eller venner – og levende by – uden den vel at mærke er for støjende. De fleste borgere vil gerne bo i et område, hvor boliden situation sererkun ud til at forværres. Hvis man entreprenør opgangstider, hvor man gerstor er blandet med erhverv og ibutikker, såogman får for en En del af de 100.000 er nemlig børn, inden en kan sælge alt, så har man knap så stor interesse levende by fremtid – uden den vel at mærke er for støjende. i eroverskuelig skal deer også ud på boligmarkedet. Og hverv og butikker. Det kort og godt en langt bedre Hvis man er entreprenør i opgangstider, hvor man nårforretning man beregner, at København vil vokse med boligerne yderligere i at boliger. Også kan sælge alt, så sælge har man knap så storselvom interesse i er100.000 indbyggere – altså 200.000 på cirka 20 år – så kræskal være i stueplan. hverv og butikker. Det er kort og godt en langt bedre ver det ikke megen fantasi at forstille sig, at det også kræver Politikerne Københavns Rådhus – primært i Tekforretning i at på sælge boliger. Også selvom boligerne flere boliger. nikog Miljøudvalget – har imidlertid glimrende muskal være i stueplan. Ogligheder hvem skal dem? der er mange bud,i for med forså atbygge sikre, at nyeJaboligområder bliver bygget Politikerne på Københavns Rådhus – primært Tekøget efterspørgsel er der også penge at tjene. med erhverv, butikker og boliger. nikogbåde Miljøudvalget – har imidlertid glimrende muI ligheder øjeblikket bliver rigtig mange af byggerierne finansieret Den for overordnede Kommuneplan 2015 at sikre, at nye boligområder bliverfastlægger bygget afmed pensionsselskaber. Enten hvor de selv er bygherrer, hvor hvilke områder, skal være hvad. både erhverv,der butikker og boliger. de selv finansierer byggerierne eller ender at overtage Islands Brygge Syd er i den nuværende lokalplan et Den overordnede Kommuneplan 2015med fastlægger dem. Det er der flere årsager til. Dels har pensionsselskaberhvilke områder, der skal være hvad. område med både boliger, erhverv og butikker. Men da ne politikerne også set Brygge de vedtog tal, som ståri den herover, bankerne lært noget Islands SydKommuneplan er nuværende et af 2015 lokalplan skiftede områområde med både boliger, erhverv oglovgivning butikker. Men da seneste finanskrise, derat ervære kommet ny og endelig det karakter til kun boliger og butikker. politikerne vedtog 2015 skiftede områleder pensionsselskaberne efterafalternativer til obligationer, Derfor kan denKommuneplan gruppe borgere, der i øjeblikket det til ikun at være boliger og butikker. der i karakter disse år sig ikke giver det afkast, historisk givet. markerer forbindelse meddedet tillæg har til lokalplaDerfor kan den gruppe af borgere, der Detnen, er isoleret set fint nok. Det betyder dogi øjeblikket også, at nogdisse som politikerne snart skal behandle, godt få markerer i forbindelse med det tillæg til lokalplaboliger ikkesig bliver ejerboliger i første omgang, men i stedet le problemer med at insistere på erhvervsdelen. nen,Anderledes som politikerne snart skal få nogbliver udlejningsboliger. positivt ser detbehandle, ud med godt butikker – elleler problemer med at insistere på øvre erhvervsdelen. som så Og detpublikumsorienteret til priser, som ligger ierhverv, den endekommunen af boligmarkeAnderledes positivt seren det ud medpolitikerne butikker –nemlig elynder kalde det. har det.mundret Det betyder så at igen, at delHer studerende flytter sammen publikumsorienteret erhverv, kommunen så På mulighed for at bestemme, at dersom skal være butikker. i ler bofællesskaber, hvor 3-4 studerende deler en lejlighed. mundret ynder atsom kalde det. Herkun har er politikerne nemlig I det udkast foreløbig behandlet af AmaTeglholmen og Sluseholmen koster en 4 værelseslejlighed mulighed for at bestemme, at der skal være butikker. Vestkroner Lokaludvalg – og altså endnu ikke erskal nåetmedpolet ger 18.000 når el, vand, varme og internet I det udkast som foreløbig kun er behandlet af Amalitikerne på rådhuset – har kommunens forvaltning regnes. Det betyder så også, at studerende hver kommer af ger Vest Lokaludvalg – og altså endnu ikke er nået poimidlertid skrevet, atværelse der ”kan” være butikker. De har med 6.000 kroner, for et i en delt lejlighed. litikerne på rådhuset – har kommunens forvaltning ikkede skrevet, at der ”skal” være butikker. Leder unge efter nybyggede ungdomsboliger, imidlertid skrevet, at der ”kan”private være butikker. De har så Det vil fåogså afgørende betydning for koster hvorvidt, der ligger priserne deroppe. Eksempelvis en ungikke skrevet, at der ”skal” være butikker. kommer butikker eller ej. I den lokalplan, der dækker domsbolig i TDC pensionskasses byggeri i Støberigade Det vil få afgørende betydning for hvorvidt, der op naboområdet, stod der og der, gaden 9.400 kroner om måneden. tilkommer butikker eller ej.også I den”kan”, lokalplan, derhvor dækker var udlagt til at være områdets butiksstrøg, findes Skal priserne ikke stikke endnu mere af, så kræver det et en ret naboområdet, stod der også ”kan”, og der, hvor gaden enkelt forkølet Netto-butik. omfattende nybyggeri. Og skal detbutiksstrøg, gøres fornuftigt, var udlagt til at være områdets findesså enskal Detforkølet er Pension Danmark, der faktisk har købt og byggerierne ogsåNetto-butik. bygges, så de rent kanområdet, trafikbetjeenkelt som ønsker et tillæg til lokalplanen. De har altså købt deren har købt området, ogtæt, nes.Det DetervilPension sige, at Danmark, jo tættere på station desto mere området vel at de den eksisterende losom ønsker et vidende, tillæg tilhvis lokalplanen. De har altsåom købt skal der bygges. Specielt detifølge nye flertals ønske bilfri kalplan var tvunget tilde at ifølge lave butikker. Det har de området vidende, at den eksisterende lo-nabydele skalvel være bare nogenlunde realiserbare. turligvis regnet ind i at deres omkostninger, og de derfor er kalplan tvunget tilfor, lave butikker. har naHvad dervar ikke er brug er endnu mereDet regulering i forder da heller ikke nogen argumenter for at lade Pensiturligvis regnet ind i deres omkostninger, og derfor er hold til lejeboligerne, hvor nogle politikere tror, at et nyt onda Danmark fålejepriserne bare skyggen for at droppe der heller ikke nogen argumenter for at lade Pensikunstigt loft over er af et mulighed mirakelmiddel mod stibutikkerne tilbare fordel for boliger. Men mindre man altså on Danmark få skyggen af mulighed for at droppe gende priser. Det er det ikke. ønsker at til lave en soveby. butikkerne for boliger. mindremangler man altså Udfordringen erfordel kort og godt, at Men København boliønsker at lave en soveby. ger. Medmindre København skal blive en by for de rige, så skal politikerne tage skeen i den anden hånd og få bygget rigtig mange flere boliger.

Broen Broen

Havnefrontens redaktion Havnefrontens redaktion Havnefrontens redaktion Ansvarshavende redaktør Ansvarshavende redaktør Ansvarshavende redaktør XXX Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378 XXX jsh@havne-fronten.dk

Annonceansvarlig Annonceansvarlig Marlena Reimer Pedersen - 4242 1491 Annonceansvarlig Marlena Reimer Pedersen - 4242 1491 ann@havnefronten.nu Annoncetelefon: 4242 1491 ann@havnefronten.nu

Paul Kreisby - tlf: 2940 4504

Administration Administration pk@havne-fronten.dk

adm@havnefronten.nu adm@havnefronten.nu

Administration Englishcolumnist columnist English adm@havne-fronten.dk CaroleChristensen Christensen Carole Grafiker ccn@havnefronten.nu ccn@havnefronten.nu

Lars Zederkof. Larszederkof@gmail.com

Grafiker Grafiker Skribenter MetteAgner Agner Clausen Mette Clausen

Jesper Schou Hansen, Kim Reich, Anita Frank lay@havnefronten.nu lay@havnefronten.nu Goth, Mikkel Bækgaard, Finn Edvard, Joan Skribenter Skribenter Jensen, Lisbeth Rasmussen, Sanne F. Heyran, JesperSchou Schou Hansen, Mikkel Bækgaard, Jesper Hansen, Mikkel Bækgaard, Karl-Johan Røissensten, Jette Ingerslev, Christina Freja ogog Ernst Poulsen FrejaCzajkowski Czajkowski Ernst Poulsen Sahlberg, Mikkel Noel Lanzky, Lis Hylander og Elin Tabitha Hansen.

En rigtig dårlig dag for nær­ debat Pirathavn uden tilladelse debat Pirathavn uden tilladelseNy Tøjhus demokratiet – lokalplan Jens Christian Christensen Galionsvej 24, 3.sal 1437 København K AfChristian Finn Rudaizky, Jens Christensen DF’s trafikog miljøordfører Galionsvej 3.sal Jeg har24,med interesse læst 1437 København K om Pirathavnen i Erdkehl-

debat

Afsnittet om Kronebåde bar i foråret 2016, at vi måtte Desuden har Pirathavnen det utilsigtede problem ind- viser med stor tydelighed, at betale for bortskaffelse af et Som Dansk Folkepartis graven i sidste nummer af bygget, at den tiltrækker alt Pirathavnen og Erdkehlgra- vrag fra Pirathavnen, som var Afsnittet om Kronebåde bar i foråret 2016, at vi måtte Jegmedlem har medaf interesse læst Teknik- og Mil- Desuden har Pirathavnen Havnefronten. Der blev i sin for mange ukontrollerede ven er endt som losseplads ”landet” på vores side. det utilsigtede problem ind- viser med stor tydelighed, at betale for bortskaffelse af et omjøudvalget Pirathavnenbakkede i Erdkehljeg i Som naboer lægger vi tid lavet mange indsigelser initiativer. Stik imod myn- for andre havnes uønskede graven i sidste nummer af bygget, at den tiltrækker alt Pirathavnen og Erdkehlgra- vrag fra Pirathavnen, som var Borgerrepræsentationen fra forskellige interessegrup- dighedernes ønsker og gæl- både. Det er en trist udvik- mærke til de forandringer, Havnefronten. Der blev sin for mange ukontrollerede ven er endt som losseplads ”landet” på vores side. op Amager Vesti Lokalder dagligt sker i Pirathavling. dende lovgivning. per,omf.eks. KulturarvsstyrelSom naboer lægger vi initiativer. Stik imod myn- for andre havnes uønskede tidudvalg lavet mange indsigelser og Islands Brygges nen, er ikke uden beUndertegnede var med Der findes ingen allesen, Dansk Naturfrednings mærke til og de det forandringer, både. Det er en trist udvikdighedernes ønsker og gælfraLokalråd, forskellige interessegrupDansk Cyklist- mandsret, og det er ikke til- til at etablere Schifters Bå- kymring, at vi observerer Forening, Christianshavns der dagligt sker i Pirathavling. lovgivning. per, f.eks. Kulturarvsstyrelforbund samtosv. 500 beboeresdende myndighedernes delaug i 2003, og det er korladt at ligge for svaj langs Lokaludvalg Undertegnede var med nen, og det er ikke uden be-magtesDer findes ingen allesen, Dansk Naturfrednings høringssvar om lokalplan løshed. Vi taler her om den at vi Schifters gennem Kystdirekkystenog i længere tid uden Der varChristianshavns mange gode beat vi observerer til at rekt, etablere Bå- kymring, mandsret, det er ikke til- tilForening, Ny Tøjhus i i relation til, at ladelse fra Kystdirektoratet. toratet danske stat, om Miljø- og opnåede tilladelse til grundelser indsigelserne, magtesladt at ligge for svaj langs delaug i 2003, og det er kor- myndighedernes Lokaludvalg osv. tilkørselsforholdene til vores lille marina fra ca.løshed. 17 Fødevareministeriet, Hvis man skulle taletilom en somvarikke handlede omHoen Vi taler her om denom Kørekt, at vi gennem Kystdirekkysten i længere tid uden Der mange gode betel Radisson Blu Scandina-ladelse instanser. fik mange råd benhavns allemandsret, så må det vækamp mellem de velbjergede stat, om Kommune Miljø- og og så toratet opnåede Vi tilladelse til danske fra Kystdirektoratet. grundelser i indsigelserne, via fortsat skal finde sted videre. meget vejledning fra KDI allesskulle lige ret adgang til og med attraktive grunde og de Fødevareministeriet, om Kølille marina fra ca. 17 Hvisreman taleogom en vores som ikke handlede om en fra Ørestads Boulevard er sikkert –og opgaven bliog Københavns kysten. Den midlertidigt stakkels forfulgte, uforskyldså Vi fik mangeKommune. råd benhavnsEt Kommune allemandsret, så er måsådet væ- instanser. kamp mellem de velbjergede og ikke som foreslået Vi måtte deponere et større sat ud kraft teattraktive hjemløse. videre.ver kun større og større, dyvejledning fra KDI ligeafret og her. adgang til og meget med grunde og de frare alles Weidekampsgade. og – dyrere for blide danske pengebeløb til KDI, som sik”ChriProblemet ErdkehlgraEt errere sikkert opgaven og Københavns Kommune. kysten.Hvis Den eroverskriften så midlertidigt stakkels forfulgte, iuforskyldDerfor stemte skatteydere. ring for betaling af oprydstianias flydende forhave..” ven er ikke en for DF ellerimod imod ver kun større og større, dyVi måtte deponere et større sat ud af kraft her. te hjemløse. Et massivt flertal sagde ja til hotelbyggeriet uden at ændre på tilkørselsforholdene, sådan som beden nyehandler Det Ryd opfor mens tid er og indrere og dyrere de danske ning, hvis vi en dagsikforlader pengebeløb til KDI, som står overskriften til troende, hvorfor lig”Chri-har sag. Det ikke om, at Hvis Problemet i lokalplan. Erdkehlgraboere i Weidekampsgade ønsket: Illustration: PLH Arkitekter. også.der, skatteydere. ring området. for betaling af oprydstianias flydendesåforhave..” vengjorde er ikkeSF enfor forøvrigt eller imod gå så nogle aftaler med dem, I tillæg hertil betager bådende ikke nede ved nogen har ret til at være borgere og organisatioog ignorereSocialdemokratiet, Libeog Rydfra op mens og indning,plansforslaget hvis dagbeløb forlader stårhedslisten, til troende,Konservative hvorfor lig-andre sag.mens Det handler ikkehar om,den at ret. der gernetid viler være med. ler vi vi et en større i årlig leChristianias Bådelaugs andre ikke gå så nogle medikke dem,at være ner. de totalt de hertil massive ønsker området. Iden tillæg bådende såstemte ikkeaf nede nogen ret til om atVenstre, være ral Alliance, En-ger Radikale forved lokalDetaftaler behøver je af grund, vi betabruger. både i bunden ErdkehlgraDethar handler lige der, adgang med. – det skal ler vi et Alligevel større beløb i årlig le- der Christianias Bådelaugs andre mens ikke har denmed ret. lige ligevil ogvære velfriseret er vi underlagt al- gerne ven? Eller handler det i virketil andre de danske kyster Det bare behøver ikke at være je af den grund, vi bruger. bådeligheden i bunden om, af ErdkehlgraDetret handler omforlige adgang være under kontrol og lemandsretten, hvilket vil siat Christiania og pligt alle, herunder lige ogindeholde velfriseretet–minimum det skal af revi underlagt al- være ven?igen Eller udvider handler det i virketil de danske kyster ge, at er vores område skal deres område,Alligevel hensyntagen til med voreslige fælles kontrol og lemandsretten, vil si- ogbare ligheden at Christiania ret natur og pligtogforforhistoriske alle, herunderminspektunder for omgivelserne. offentligt hvilket tilgængeligt, vi være mensom, de holder deres egne indeholde et minimum af rege, athar vores område skal være udvider deres fri område, hensyntagen til vores fælles igenindre forpligtet os til at vedlifarvande for tilflytder. spekt for omgivelserne. tilgængeligt, vi indemenstere? de holder deres egne offentligt natur Erdkehlgraven og forhistoriskehar mingeholde grunden.og Det været indre farvande fri for tilflyt- har forpligtet os til at vedlider.rig på fugle, ænder, svaner geholde grunden. Det indeErdkehlgraven harikke været Af Cecilia halinspektører. m.m. - detLonning-Skovgaard er den mere. tere? rig(V), påErdkehlgraven fugle, ænder,har svaner beskæftigelsesFor os handler det her bahaft den m.m. -integrationsborgmester, det er den ikke mere. og salt set om at have respekt smukkeste kystlinie med rørErdkehlgraven har haft den siv og lignende – det har den København for idrætten på idrættens smukkeste kystlinie med rørikke mere. egne præmisser. Det er trist, siv og lignende – det har den Erdkehlgraven har altid Kulturog fritidsborgmenår borgmesteren vil reduikke mere. haft flydende affald på grund ster Franciska Rosenkilde cere idrætten til en social Erdkehlgraven har altid af sammenhængen med Kø(Alt.) må finde ud af, hvilket foranstaltning, hvor 12-årige haft flydende affald på grund benhavns Havn, hun står på med i forhold håndbold- og badmintonaf ben sammenhængen Kø- til Men aldrig så meget som i tryghed i byens idrætshaller. spillere skal ”rumme” 16-åribenhavns Havn, dag.aldrig Hver anden dag roser ge bøller. Men så meget som ihun Hvorfor? om at indsætte beslutningen dag. Erd kehl – eti gammelt tysk halinspektører uro- og hærBøller skal ikke bestemme Hvorfor? militærudtryk for bagsiden værksplagede idrætshaller, Det fungerer måske i en AlErd kehl – et gammelt tysk af en jordvold i et fæstningsanmilitærudtryk bagsiden afhun Hal C på Christianshavn er en af de haller, der har problemer ternativ fantasiverden, men i hver anden for dag kritiserer læg. Heraf navnet Erdkehl- med ballademagere. Venstre ønsker halinspektører, mens Alter- den virkelige verden ødelægen den. jordvold i et fæstningsanDet gamle kajanlæg læg.graven. Heraf navnet Vi fra Venstre erErdkehlikke i tvivl nativet mener, det kan ordnes med dialogskabende aktivitets- og ger det de 12-åriges træning, ved Refshalevej graven. gamle –langs det Det erkysten dejligt, atkajanlæg Venstre fik relationsmedarbejdere. Foto: Havnefrontens arkiv. hvis de skal lægge håndboler kysten efterhånden helt tilbanedlangs ved Refshalevej kæmpet inspektørerne dene eller ketcherne væk for brudt, og materialet er er ge efterhånden i hallerne, oghelt at vinednubrugt kan ten den 10. december, at fire beder om ”dialogskabende at lege tagfat med bøllerne. blandt andet bygning brudt, og materialet er brugt af haller kun er et første skridt, aktivitets- og relationsmedfåtilgenskabt ro og tryghed. Her ønsker Venstre at stå til tømmerflåder blandt andet bygning af og lignende. og derfor er Venstre også i arbejdere”, sådan som Alter- på brugernes side og insistere tømmerflåder oghaller lignende. dialog med brugere af andre nativet plæderer for. Vi har til på børnenes ret til at dyrke VilHvorfor? have alle med Hvorfor? Så handler pludseligt Det er korrekt,detsom borg- haller i byen. Vi har endnu gengæld talt med mange, der idræt. Så handler det pludseligt om, at nogen sig en til gode at møde nogle, der ligesom Venstre beder om mesteren skrev tiltager i Havnefronom,ret, at som nogen tiltager andre ikke sig har.en Arkivfoto: Ernst Poulsen ret, som andre ikke har. Arkivfoto: Ernst Poulsen

go boat

Alternativets fantasiverden fjerner ikke uro i idrætshallerne

Følg os på facebook.com/havnefronten.nu Følg os på facebook.com/havnefronten.nu Redaktion: red@havnefronten.nu Redaktion: red@havne-fronten.dk Redaktion: red@havnefronten.nu Kontortid: Mandag–fredag klokken 9–16. Kontortid: Mandag–fredag klokken 10–16. Kontortid: Mandag–fredag klokken 9–16. Deadline: Onsdag 10 i lige uger. Havnefronten udkommer næste Deadline: kl.klokken 10klokken i ulige Havnefronten udkommer Deadline:Fredag Onsdag 10 uger. i lige uger. Havnefronten udkommer næste gang den fredag den 7. 21.-22. oktober.januar 2020. næste gang tirsdag/onsdag gang den fredag den 7. oktober. Tryk: Sjællandske Medier i Holbæk. Tryk: Tryk:Sjællandske SjællandskeMedier Medieri iHolbæk. Holbæk. Udgiver: Medieselskabet Havnefronten. Udgiver: Medieselskabet Havnefronten. Udgiver: Medieselskabet Havnefronten. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som af trykfejl i annonBladet påtager sig erstatningsansvar som afaftrykfejl iiannoncer Bladet påtager sigintet intet erstatningsansvar somfølge følgefølge trykfejl annoncer og tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering ogcer tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering og tekst samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering af Havnefrontens tekst og annoncer er ikke tilladt. afafHavnefrontens tekst ogogannoncer er tilladt. Havnefrontens tekst annoncer erikke ikke tilladt. Oplag: 15.468 eksemplarer fordelt på Sluseholmen • Teglholmen • Oplag: 21.394 eksemplarer fordelt på Teglholmen Oplag: 15.468 eksemplarer fordelt på Sluseholmen •• Teglholmen •• Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • ChristiHavneholmen • •Kalvebod Brygge •• Toldbod Islands Brygge Havneholmen Kalvebod Brygge Toldbod ••Islands Brygge ••ChristiChristianshavn • Holmen • Refshaleøen. anshavn • Holmen • Refshaleøen anshavn • Holmen • Refshaleøen Distribution: 14.egne dag i lige uger. Udebliver avisen skal du Distribueres af PostNord FKPostNord Distribution bude hver 14. dagavisen i lige uger.. Distribution: hverhver 14.og dag i lige uger. Udebliver skal du Udebliver skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk. skrive til: manglendeavis@havnefronten.nu. skrive til:avisen manglendeavis@havnefronten.nu.

www.havnefronten.nu •• red@havnefronten.nu www.havnefronten.nu • red@havnefronten.nu www.havnefronten.nu red@havne-fronten.dk

debat

Havnefrontens BlivBliv Havnefrontens korrekturlæser nyenye korrekturlæser

Vil du give en hånd med

På Havnefronten bestræber vi os på at blive en På Havnefronten bestræber vi os på at blive en læseværdig lokalavis, der vi kommer rundt i hjørPå Havnefronten os på at blive en lælæseværdig lokalavis,bestræber der kommer rundt i hjørnerne i lokalavis, vores lokalområde – ogrundt ogsåi gerne bag i seværdig der kommer hjørnerne nerne i vores lokalområde – og også gerne bag vores lokalområde og fra tid anden gerne facaden, så vores–læsere kantilblive lidtogså klogere. facaden, så voressålæsere blivekan lidtblive klogere. bag facaden, voreskan læsere lidt klogere. Vi vil også gerne skrive korrekt, så derfor Vi vil også gerne skrive korrekt, så derfor søger søger Det kræver en korrekturlæser hel lille hær af frivillige til at fåsom det til at vi en dansk (eller flere), vi en dansk korrekturlæser (eller somenpåhåndpå hænge sammen. Så har du lyst flere), til at give om frivillig basis vil hjælpe osatmed læse korrektur frivillig vil hjælpe os med læseatkorrektur sombasis korrekturlæser, fotograf, skribent, sælge annonpåeller avisen. Vi sender historierne dig cer distributør af avisløbende bundter til butikker ogtilcafeer på avisen. Vi sender løbende historierne til dig vi rigtig gerne fra dig. m.m., –såi takt hører – imed takt med de bliver færdige. de bliver færdige. Har duerkun begrænset tid,på såtirsdag hører viog gerne fra dig Men der er mest pres onsdag i dealMen der mest pres på tirsdag og onsdag i de ligevel, for selv om du kun har en time her eller der, så vi udkommer.du Har dubegrænset kun begrænset tid, så ugereruger vider udkommer. altid pladsHar til en til,kun der har lyst til attid, givesåen hånd vi gerne dig alligevel. vi gerne fra digfra alligevel. med. hørerhører

Ernoget det noget forså såos send os enpå email på Er for sådig, email på Erdet det noget for dig, send en email adm@havne-fronten.dk adm@havnefronten.nu adm@havnefronten.nu


HOLD

og plads til hobbydyr, nyere køkken/alrum, soveværelse og små rage og fyrrum. Ma3 tdl. for kr. 250.000.

BOLIGLANDBRUG Bolig/kælder: 208/- m2 Kontantpris: 1.175.000 Antal værelser: 7 Udbetaling: 60.000 Etager: 2 Brutto: 6.888 Grund: 2,5 ha Netto: 5.339 Opført/omb.: 1870 Ejerudgifter år/md.: 20.976/1.748

BOLIGLANDBRUG

Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020

Økologisk drevet landejendom med 4,5 ha. jord og pragtfuld havudsigt fra ejendommens 1. sal, beliggende tæt på Gudhjem, skove, marker og plantager. Mulighed for hestehold eller andet dyrehold. Indeholder: Entré, badeværelse, landkøkken, bryggers, vinkelstue, udestue og værelse/kontor. 1. sal: 3 værelser. Herudover: Værksted, garage, kæmpe maskinhal, stald.

Bolig/kælder: 184/- m2 Antal værelser: 5 Etager: 2 Grund: 4,5 ha Opført/omb.: 1877/2006

3

Kontantpris: 1.198.000 Udbetaling: 60.000 Brutto: 7.029 Netto: 5.449 Ejerudgifter år/md.: 16.548/1.379

Bilfri Stejlepladsen er vejen mod en VIP-by

Melsted Langgade 1

Arnager: Skansebakken 1

dan rasmussen vvs aps gunløgsgade 21 21 - 2300 SS gunløgsgade - 2300 tlf. tlf. 36 36 72 72 3030 0000 www.dr-vvs.dk dr-vvs@dr-vvs.dk

dan rasmussen vvs aps

allevvs vvsinstallationer installationer udføres alle

ERHVERV/BOLIG

mfattende renovering Erhvervsareal: en blev opdateret på Grund: Opført/omb.: ghederne er mange, Af Flemming Steen Munch. af Københavns er lystMedlem til dørsalg kan

222 m2 Kontantpris: 2.200.000 8.614 864 m2 Driftsudgifter: 1800 lem skal i sommerhus eller be-

søge svigerfamilien i Jylland. En stor gruppe partier på Rådhuset fører et målrettet Som en tyv i natten er det nye korstog mod privatbilismen og byggeri Stejlepladsen i Sydhav- nægter at se i øjnene, at vi risinen blev kuppet som seneste27 led kerer at skabe en VIP-by. uleby: Mulebyvej i kampen mod privatbilismen i En by for velhavende singKøbenhavn. Da vinderforslaget ler med akademikerjob i byen, til det nye byggeri kom på bor- par uden børn og mobile ældre det, fremgik det pludseligt, at mennesker, som kan klare sig det bærende dogme var, at by- med cykler og delebiler, og som delen skal være bilfri. - hvis de har en bil - fint kan Det var mildt sagt overra- leve med, at den står opmagaskende og demokratisk bekym- sineret halvanden kilometer fra rende, da det på ingen måde er lejligheden i et p-hus. en del af den oprindelige poliDet er ikke det sociale mangtiske aftale. Det fremgår hver- foldige og levedygtige Købenken af aftaleteksten om Budget havn, som vi kender og elsker. 2019 eller af aftalen om erstat- Det er ikke den by og den blanningsarealer for Ørestad Fælled dede befolkningssammensætKvarter ning, som vi har skabt igennem Dermed kan vi også fra Ven- generationer. Og det er ikke det stres side klart melde ud, at vi København, vi i Venstre ønsker. Bolig/kælder: m2 Kontantpris: ønne og Hasle. Husettil at ikke kommer støtte et bil- 54/-Modstanden mod 390.000 privat2 Udbetaling: 25.000 fritsom Stejlepladsen. er også en kortsigtet n køber ønsker Antal værelser: bilismen Etager: 1 Brutto: 1.733 Vi er nødt til at sikre, at alle beslutning. Fremtidens biler vil n, badeværelse, stue Grund: 2 1.075 m100 Netto: 1.479 områder i København er for være procent grønne med stand, men for den Opført/omb.: 1963 biogas Ejerudgifter alle mennesker. Også de mange brint, og grøn el som g på denne ejendom. år/md.: 15.720/1.310 børnefamilier, der er afhængige drivmiddel: De larmer ikke og af en bil. Vi skal også bygge til de forurener ikke. dem, der flere gange om ugen Så det bliver et nej til kampen skal transportere unger til lege- mod børnefamilier med bil, nej Grønnedalsvej aftaler, fællesfødselsdage 3 i lege- tak til demokratiske processer land i Herlev og udebanekampe der bliver kuppet, og nej tak til i Dragør - og som en gang imel- København som VIP-by.. Borgerrepræsentation, Venstre

PRAGTFULD HAVUDSIGT døgnvagtordning FRIBOLIG/VILLA gunløgsgade 21 - 2300 S døgnvagtordning Velbeliggende ejendom i Arnager med udsigt over havet, den nye bro til havnen og klippekysten. Indeh.: Entre, rummelig og lys opholdsstue med brændeovn, hyggeligt og rummeligt køkken og udgang til gård med terrasse, stort udhus og parkeringsplads, mindre værelse/kontor, badevæle Din loka relse, bagudgang, bryggers og fyrrum. 1. sal: 2 værelser. ægler

ejendomsm

NY SAG

SELVSTÆNDIG

VELEGNET TIL HESTEHOLD

BOLIGLANDBRUG

Bolig/kælder: 208/- m2 Kontantpris: 1.175.000 Antal værelser: 7 Udbetaling: 60.000 Etager: 2 Brutto: 6.888 Grund: 2,5 ha Netto: 5.339 Opført/omb.: 1870 Ejerudgifter år/md.: 20.976/1.748

BOLIGLANDBRUG Økologisk drevet landejendom med 4,5 ha. jord og pragtfuld havudsigt fra ejendommens 1. sal, beliggende tæt på Gudhjem, skove, marker og plantager. Mulighed for hestehold eller andet dyrehold. Indeholder: Entré, badeværelse, landkøkken, bryggers, vinkelstue, udestue og værelse/kontor. 1. sal: 3 værelser. Herudover: Værksted, garage, kæmpe maskinhal, stald.

Bolig/kælder: 184/- m2 Antal værelser: 5 Etager: 2 Grund: 4,5 ha Opført/omb.: 1877/2006

Kontantpris: 1.198.000 Udbetaling: 60.000 Brutto: 7.029 Netto: 5.449 Ejerudgifter år/md.: 16.548/1.379

Arnager: Skansebakken 1

675.000 55/- m2 Kontantpris: Attraktiv og flot renoveret ferie-ejerlejlighed med udgang til solrig terrasse, Bolig/kælder: 2 Udbetaling: 35.000 beliggende i flot skrånende bebyggelse ved Sandkås Strand. Dejlige fæl- Antal værelser: Etager: 1 Brutto: 3.004 lesarealer beliggende på den flot beplantede grund. Fælles P-plads-areal. ERHVERV/BOLIG PRAGTFULD HAVUDSIGT1975 Netto: FRIBOLIG/VILLA Opført/omb.: 2.544 Indendørs Lejligheden er godt og flot renoveret. Kontantpris: 2.200.000 222 mindrettet Denne smukke stråtækteswimmingpool. ejendom gennemgik en omfattende renovering Erhvervsareal: Velbeliggende ejendom i Arnager med udsigt over havet, den nye bro til Bolig/kælder: 100/10 m Kontantpris: 1.598.000 8.614 864 m Driftsudgifter: Antal værelser: 4 Udbetaling: 80.000 Ejerudgifter i 2007, hvor alle inst. blev udskiftet samt ejendommen blev opdateret på Grund: havnen og klippekysten. Indeh.: Entre, rummelig og lys opholdsstue med 1800 3 Brutto: 7.089 En ogvirkelig dejlig beliggende på det skønne Nordbornholm. isolering centralvarmeanlæg medlejlighed, gulvvarme. Mulighederne er mange, Opført/omb.: brændeovn, hyggeligt og rummeligt køkken og udgang til gård med ter- Etager: Grund: 223 m Netto: 5.955 år/md.: 17.592/1.466 2

2

2

2

hvor eventuelle nye ejere med mindre virksomhed eller lyst til dørsalg kan udnytte den gunstige status ejendommen har.

rasse, stort udhus og parkeringsplads, mindre værelse/kontor, badevæOpført/omb.: 1900/1978 Ejerudgifter relse, bagudgang, bryggers og fyrrum. 1. sal: 2 værelser. år/md.: 15.036/1.253

Sorthat-Muleby: Mulebyvej 27

Sandkås: Tejnvej 84, st. lejl. 2

Hasle: Hasle Marina 39

NY PRIS FRIBOLIG/VILLA Bolig/kælder: 54/- m2 Antal værelser: 2 Etager: 1 Grund: 1.075 m2 Opført/omb.: 1963

Kontantpris: 390.000 Udbetaling: 25.000 Brutto: 1.733 Netto: 1.479 Ejerudgifter år/md.: 15.720/1.310

FERIELEJLIGHED Attraktiv og flot renoveret ferie-ejerlejlighed med udgang til solrig terrasse, beliggende i flot skrånende bebyggelse ved Sandkås Strand. Dejlige fællesarealer beliggende på den flot beplantede grund. Fælles P-plads-areal. Indendørs swimmingpool. Lejligheden er godt indrettet og flot renoveret. En virkelig dejlig lejlighed, beliggende på det skønne Nordbornholm.

Allinge: Grønnedalsvej 3

Bolig/kælder: Antal værelser: Etager: Opført/omb.:

55/- m2 2 1 1975

Kontantpris: 675.000 Udbetaling: 35.000 Brutto: 3.004 Netto: 2.544 Ejerudgifter år/md.: 17.592/1.466

Hasle: Hasle Marina 39

NY PRIS

SOMMERHUS

53/- m på en 1.452 m2 stor Bolig/kælder: Fællesmøde Antal værelser: 4 Opført i 1982 og omEtager: 1 kl. 19.30 og 20.30 og alt i hårde hvideGrund: 1.506 m2 kabe og opholdsstue. Åbent husOpført/omb.: 1999 dtægt kan påregnes. 2

Kontantpris: 1.198.000 Udbetaling: 60.000 Brutto: 5.444 Netto: 4.543 Ejerudgifter år/md.: 18.528/1.544

FRIBOLIG

FERIE-/EJERLEJLIGHED

90/- m2 Kontantpris: 1.998.000 Charmerende velindrettet fribolig (uden bopælspligt), beliggende med Bolig/kælder: 5 Udbetaling: 100.000 havudsigt til den idylliske lystbådehavn Hasle Marina. Indeh.: Entré, væ- Antal værelser: Etager: 2 Brutto: 8.621 SOMMERHUS FRIBOLIG FERIE-/EJERLEJLIGHED relse, bad, teknikrum, spisekøkken med panorama havudsigt. 1. sal: Stue 1.998.000 53/- m Kontantpris: 1.198.000 Bolig/kælder: 90/- m Kontantpris: Dejligt sommerhus med kig til havet, beliggende på en 1.452 m stor Bolig/kælder: Charmerende velindrettet fribolig (uden bopælspligt), beliggende med Opført/omb.: 2006 Netto: 7.366 Antal værelser: 4 Udbetaling: 5 Udbetaling: 100.000 60.000 oghavudsigt med ca.brændeovn, sovehems ogog ompanorama havudsigt, bad værelse. naturgrund, 500 meter til havet og strandstien. Opført i 1982 til den idylliske lystbådehavn Hasle Marina. Indeh.: Entré, væ- Antal værelser: Etager: 1 Etager: 2 Brutto: 8.621 Brutto: 5.444 Ejerudgifter bygget i 1999. Indeh.: Køkken med god skabsplads og alt i hårde hviderelse, bad, teknikrum, spisekøkken med panorama havudsigt. 1. sal: Stue 1.506 m Netto: 2006 Netto: 7.366 4.543 Bureauaftale Novasol, estimeret lejeindtægt til ejer, 80.000 kr. pr. år. varer, badeværelse med brus, med 3 soveværelser med skabe og opholdsstue. Grund: med brændeovn, sovehems og panorama havudsigt, bad og værelse. Opført/omb.: Opført/omb.: 1999 Ejerudgifter Ejerudgifter år/md.: 36.600/3.050 2

2

2

2

Store dejlige terrasser og parkeringsareal. God lejeindtægt kan påregnes.

år/md.:

18.528/1.544

Bureauaftale med Novasol, estimeret lejeindtægt til ejer, 80.000 kr. pr. år.

RØNNE EJENDOMSHANDEL

RØNNE EJENDOMSHANDEL www.cg-gym.dk

SAMLET LØSNING

alle vvs installationer udføres FERIELEJLIGHED døgnvagtordning

Tirsdag den 14. januar

Begrænsede parkeringsmuligheder Bus 2A, 31, 37 og METRO

ERHVERVSVENLIG

døgnvagtordning

Melsted: Melsted Langgade 1

ORIENTERINGSAFTEN

Prinsessegade 35, 1422 Kbh. K tlf: 4329 0300

GOD TONE

NY SAG gunløgsgade 21 - 2300 S tlf. 36 72 30 00

Under udstykning, 3-længet ejendom med 4 tdl. jord og plads til hobbydyr, attraktivt beliggende ved Rø plantage. Indeh.: Entré, nyere køkken/alrum, stue med udgang til terrasse og have, badeværelse, soveværelse og små værelser. 1. sal: Stue i kip, 2 værelser. Havestue. Garage og fyrrum. Maskinlænge og stald. Mulighed for tilkøb af yderligere 3 tdl. for kr. 250.000.

Indflytningsklart træhus på 54 m2 i Muleby mellem Rønne og Hasle. Huset henvender sig til de unge førstegangskøbere eller en køber som ønsker at bruge huset som flexbolig. Indeh.: Entré, køkken, badeværelse, stue med brændeovn og soveværelse. Pæn og velholdt stand, men for den kreative køber er der muligheder, for at sætte sit præg på denne ejendom.

... en skole midt i byen

kl. 19.30-21.30

1.598.000 Udbetaling: 80.000 Brutto: 7.089 Netto: 5.955 Ejerudgifter år/md.: 15.036/1.253

Sandkås: Tejnvej 84, st. lejl. Rø: 2 Røbrovej 8

Aarsballe: Dyndegårdsvej 24

FRIBOLIG/VILLA

kl. 19.30

2

Antal værelser: 4 Etager: 3 Grund: 223 m2 Opført/omb.: 1900/1978

RØNNE dan rasmussen vvs aps Hasle: Hasle Marina 39 EJENDOMSHANDEL alle vvs installationer udføres

boat opslag

CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM

Bolig/kælder: tlf. 36 72100/10 30 m00Kontantpris:

TIL SALG BORNHOLMS ERHVERVSMÆGLER

5695 6886

Ejendomsmægler

år/md.:

36.600/3.050

TIL SALG

TIL SALG

Søndergade 6 · 3700 Rønne

ÅBNINGSTIDER: Mandag-torsdag kl. 10.00-17.00 · Fredag kl. 10.00-16.00 · Lørdag og søndag efter aftale


4 4

Fredag den 23. september 2016 Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020 Fredag den 23. september 2016

Homemate takker af på Bryggen - men udvider hos Føtex Food Af Jesper Schou Hansen

Rikke Drachmann

Vi fokuserer på at være nær værende & omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af livets svære stunder. Vores nærvær vil for jer føles trygt.

Casper Drachmann

Kontakt os på tlf: 22 33 86 66 Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup

www.drachmann.nu • Mail: info@drachmannbegravelser.dk

Følg Havnefronten på Facebook

facebook.com/havnefronten.nu

Kom til

SnicKarS

Få trimmet krøllerne med rene økologiske produkter eller få en dejligt afstressende kropsbehandling - til gavn for krop og sjæl! Vi giver 15% som prøve på rabat hvis du opgiver koden NY15 i din bestilling på nettet. Hvis du bestiller en kropsbehand­ ling så opgiver du bare til behandleren at du er en ny kunde, så får du 15%!

SnicKarS

Langebrogade 6V christianshavn Tlf. 53 83 82 43

www.Snickars.dk

ÅRETS STJERNEVIN Family Collection 2015 Pinot Noir

Det er slut med at købe Homemates retter fra butikken på Bryggen. Den har drejet nøglen om og satser i stedet på at levere convenience food til Føtex Foodbutikkerne. På hovedkontoret bekræfter Homemate overfor Lokalavisen Havnefronten, at lukningen på Bryggen er permanent. I en mail skriver man, at ”Vi har valgt at lukke vores ellers skønne butik på Islands Brygge, da det simpelthen har givet bedst mening for Homemate som forretning. Det har været en svær beslutning, men på samme tid den rigtige, og vi kan nu fokusere fuldt ud på vores fem tilbageværende og højt elskede butikker”. Succes med Føtex Homemate har gennem det seneste år testet flere forskellige koncepter. Det har blandt andet betydet, at Lagkagehuset på Christianshavn har haft en række retter i disken, ligesom Føtex Food på Christianshavn også har prøvet konceptet af sammen med yderligere en Føtex Food-butik.

go boat

Og det er dette samarbejde med Føtex Food, som nu skal udvides. ”Vores samarbejde med Føtex Food går rigtig godt. Vi udvider vores samarbejde fra at være i to testbutikker til at være i alle 12 butikker i starten af næste år. Derudover har vi udvidet sortimentet fra fire produkter til ti produkter”, skriver Homemate til avisen.

Med udvidelsen i flere Føtex-butikker bekræfter Homemate en trend. Supermarkeder sælger mere og mere convenience food – altså mad som i større eller mindre omfang allerede er tilberedt. Ifølge Søren Svenstrup Sørensen, der er konceptchef i Føtex Food, har Føtex længe haft en øget efterspørgsel på flere færdige ready-to-cook

måltider af høj kvalitet. Føtex Food er små Føtex butikker og en del af Salling Group, der driver mere end 1500 butikker fordelt på kæderne Bilka, Føtex, Netto og Salling ligesom Salling Group også driver franchise-kæderne Starbucks og Carl’s Jr., der serverer henholdsvis kaffe og burger.

Fra Sluseholmen til Paris Af Christina Sahlberg

Der er langt fra Sluseholmen til Paris. Det har Errazurriz, Chile. 25-årige Frederik Nielsen også erfaret, da han cyklede Lækker frugtig vin til Paris for at samle penge fra en af vores bedste ind til Julemærkefonden. leverandører. Men netop fordi han selv Nu pr. fl: som 13 år havde så stor Normalpris: glæde af et ophold på et Jupr. fl. 100,lemærkehjem, så føltes det som det rigtige at gøre. Som 13-årig var han overvægtig og efter at have prøvet flere forskellige måder at tabe sig på, bad han sin mor om at komme på JulemærIslands Brygge 25 • Tlf. 32 54 07 05 Islands Brygge 25. Tlf: kehjem. Det resulterede i et vægttab på 22,5 kg og ændrede i sig selv kursen for hans liv. ”Mit ophold på et Julemærkehjem ændrede mit Hvem vil du sikre? liv 180 grader. Det er et ophold, der normalt koÆgtefæller, samlevende og ster mellem 80-100.000 kr enlige – de fleste har behov for og som kun kunne tilbydes testamente. gratis til mig, fordi andre havde samlet penge ind til Gratis uforpligtende møde på • Hvem vil du sikre? Julemærkefonden. Derfor mit kontor eller hos dig. • Ægtefæller/samlevende/enlige betød det meget for mig, at Advokat og specialist i arv, jeg nu selv har cyklet Tour -testamente, de flestedødsbobehandling, har behov for testamente de Taxa-touren til Paris og fremtidsfuldmagter og har kunnetmøde være med til at • Book eller aftal gratis uforpligtende ægtepagter. give noget tilbage til fonLars LarsMichael Michael Chr. Hansensvej 5 • Svinninge den, så andre børn også Randskov Randskov 7 • Holbæk lmr@cityadvokat.dk kan blive hjulpet”, siger Frelmr@cityadvokat.dk GothersgadeVed 137, 5. tv.Faurgården Lyngby Hovedgade 62, 2. th. Tlf. derik Nielsen, der bor på 10 • Asnæs 1123 København Vestervangen 2800 Kgs. Lyngby Tlf.26 26 12 12 53538181 Sluseholmen og til daglig

Så har vi igen fået Bülow 79,lakrids på hylderne...

Testamente

TesTamenTe

arbejder som kok på Hotel Nimb. I alt tilbragte Frederik Nielsen 10 uger på Julemærkehjemmet, hvor han fik nogle sundere kostvaner og tabte hele sin overvægt. Det kunne blandt andet lade sig gøre, fordi der til Julemærkehjemmet var knyttet nogle lærere, så han kunne passe sin skolegang ved siden af. Alt sammen skete i tæt dialog med klasselæreren på hans egen folkeskole.

Sponsorerne hjælper Når turen som Frederik Nielsen var på kaldes for ”Tour de Taxa”, så er det fordi en gruppe taxachauffører for 10 år siden besluttede sig for en sundere livsstil og for i den forbindelse at cykle til Paris. Siden har de hvert år samlet penge ind til Julemærkefonden. I 2019 lykkedes det Tour de Taxahold over hele Danmark at indsamle 888.547 kroner til fonden. 12 år efter at Frederik Nielsen var gået ud ad døren på Julemærkehjemmet 22,5 kg lettere, sad han i sadlen en kold og våd vinterdag i februar og begyndte den første træning for at kunne overkomme den 1.200 km

lange tur til Paris: korte ture i hverdagene og en lang tur i weekenden – og langt fra lige sjovt hver gang. Venskaber for livet ”Det var grænseoverskridende, og fysisk og psykisk hårdt. Ja, jeg har brokket mig ude på de våde landeveje og de dage, hvor der skulle cykles efter arbejde. Men det var det hele værd og det betød så meget for mig at være en del af. Desuden var det meget rørende at være med på holdet, for opbakningen fra de andre har været helt utrolig,” siger Frederik Nielsen. Selv har han fået en masse rigtig gode venskaber ud af det. Og så var der en ikke ubetydelig sidegevinst for

Frederik Nielsen ved at cykle ind på Champs-Élysées. Hans kæreste friede nemlig til ham. ”Min mand friede til mig, da jeg var stået af cyklen og det var det perfekte punktum for en helt fantastisk tour”, siger Frederik Nielsen. Han tøver ikke med at anbefale touren til andre: ”De fleste kender ingen, når de starter og det kan selvfølgelig være lidt skræmmende, når man er flere end 30 personer på holdet. Men fælles for alle er, at de går derfra med nogle venskaber for livet”, siger Frederik Nielsen, og han er – hvis tiden tillader det – klar til at tage helt touren én gang til.

Tour de Taxa: Tour de Taxa startede for 10 år siden, da en lille gruppe taxachauffører i Århus, fik ideen om at cykle til Paris. I dag består Tour de Taxa af 6 hold. 5 Paris hold og et Explorer hold. Explorer holdet laver hvert år en tur rundt i andre lande i Europa, og er for ryttere der har kørt til Paris. Det er ikke nødvendigt at være taxachauffør for at deltage. Der er et Paris hold i hver af de 5 regioner i Danmark. Team Hovedstadsområdet, Team Sydsjælland og Øerne, Team Himmerland (Nordjylland), Team Østjylland (Midtjylland) og Team Syd/Sønderjylland og Fyn. Tour de Taxa har alle årene støttet Julemærkefonden, der driver de 5 julemærkehjem i Danmark. http://www.tourdetaxa.com/


R P D I * ALT HH C C T T A A M M S S I I R R PP D D I I T T L L A A

H C T A ISM

Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020

5

G L A S UD T PÅ AL

KKE I U D DET

DRE STILBUD N A OG TÅR Y N E R! Å GOD E Y ET N D I E ÆR V D N R. 2 KAN U

I2 V R ’ I ET G T1** B Ø K I K OVEN KALE PUN LO I DIN

BN Ø K Å AT P B A R 0%

LGTE UDVA KEN S E R K O I n. T PÅ V KTER I BUTesret på kreditaftale E R E T U N els GARAAGNEPRODg. 14 dages fortryd lin P ta e M b rt KA k ko s tomati Bank. s sat au Forud s af Expres e Udbyd

D RE EN AF MEN 1999 B Ø K E VED . ER PRIS 1 STK

999

boat opslag E END F MER 5999 A B Ø VED K. ER PRISEN 1 STK

2999

NILFISK STØVSUGER

D ERE EN B AF MEN 3999 Ø K D VE . ER PRIS 1 STK

1888

SIEMENS OVN

SAMSUNG VASKEMASKINE

HB274ABS1S • Energiklasse A • 76 Liter ovnrum • 10 automatik programmer • 3D ægte varmluft • Pyrolytisk selvrens

700 SPAR

1799

CANDY TØRRETUMBLER

CSC8DGS • Energiklasse B med sensorstyret tørring • Stor 8 kg tromle • Woolmark-certifikat • Forsinket start-timer • Førpris 2499

2500 SPAR

2499

WHIRLPOOL OPVASKEMASKINE

WRUO3T333DF • Energiklasse A+++ • Kun 43 dB(A) • PowerDry vask og tør på 60 min. • Bestikkurv • Førpris 4999

WW80J3473KWEE • Energiklasse A+++ • 1400 o/min. • 8 kg • Udskudt start og resttidsindikator

UP AGSK D S R O T 8 KG

3999

BOSCH TØRRETUMBLER

Ved køb af mere end 1 stk. er prisen 6499 • WTR85VP8SN • Energiklasse A++ • Varmepumpe tørretumbler • 8 kg • Sensorstyret tørring

UP AGSK D S R O T S FR I LEDNIN

G

1111

NILFISK EASY STØVSUGER

Ved køb af mere end 1 stk. er prisen 1999 • EASY20V • 50 min. Brugstid • Lys i fronten • Fleksibel og nem at bruge • 2 i 1 støvsuger

50 SPAR

99

BOSCH STAVBLENDER

MSM6B100 • 280 W motor • Let at gøre ren • Innovativt design, forebygger sprøjt • Ekstremt let og enkel at bruge • Førpris 149

*Prismatch gælder aktuel pris for varer, som er på lager hos konkurrerende danske firmaer og som findes i Punkt1’s onlinesortiment (ikke serviceydelser, køtilbud, varer i begrænset antal, demo-, rest- og udstillingsvarer o.l.). Gælder kun privatkøb i fysisk butik. **De 20% rabat på køb nr. 2 fratrækkes varen med laveste pris. Gælder kun på hårde hvidevarer, ved privatkøb af to varer på samme tidspunkt i fysisk butik.

Når du handler i Punkt1, får du altid rådgivning og service fra uddannet personale - uanset om du skal have et godt råd om de nyeste hvidevarer, vil blive klogere på fordelagtige finansieringsmuligheder eller har brug for hjælp til levering og tilslutning.

Amagerbrogade 150 - 2300 København S - 32846011

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. De angivne priser gælder 06.01 til 12.01 - 2020. Torsdagskup gælder kun torsdag den 09.01 - 2020.

RCO13P08A1B • 5 års garanti • Rækkevidde 11 mtr • HEPA filter


4 6

Fredag den 23. september 2016 2020 Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar Fredag den 23. september 2016

Danmarks dyreste rækkehus ligger på Holmen Af Christina Sahlberg Man skal have tegnebogen i orden når man køber rækkehus på Holmen. I hvert fald hvis det skal være det helt rigtige af slagsen. Og så skal man have 30 millioner kroner med. Det har Southampton fodboldspiller 27-årige Jannik Vestergaard og hustruen, Pernille Vennike så haft, for her i år rykker parret nemlig ind i den nye bolig, der dermed bliver Danmarks dyreste rækkehus solgt i det seneste år. Det oplyser boligsitet Boliga.dk. For det beløb har parret fået over 380 kvadratmeter bolig fordelt på fire plan i et af flådens gamle magasiner fra 1774, der er ligger tæt på Operaen med udsigt til Københavns kanaler. Mæglerkæden, Siesbye Kapsch bekræfter salget af rækkehuset, som de i salgsopstillingen beskriver som: ”istandsat med respekt for boligens historie og indrettet med et rustikt look med bindingsværk og bjælker.” Jannik Vestergaard flyttede allerede fra Danmark som 18-årig, da han skiftede fra Brøndby til Bundesliga-klubben Hoffenheim. Senere var han

go boat

Det er dyrt at flytte ind i det helt rigtige rækkehus på Holmen. 30 millioner kroner har Southamptonspilleren Jannik Vestergaard givet for boligen. Foto: Boliga. på kontrakt i både Werder Bremen og Borussia Mönchengladbach. Det seneste halvandet år har han spillet i Premier League-klubben Southampton, hvor han har kontrakt frem til juni 2022. Rekordhøj pris Det høje beløb, som lands-

holdsspilleren og hustruen har lagt for de otte værelser i det eksklusive kvarter på Holmen, resulterer i årsrekorden som det dyreste rækkehus solgt i Danmark i 2019. Og så er handlen også blandt de dyrest handlede rækkehuse nogensinde. Det er dog ikke det eneste

rækkehus, der det seneste år er gået for et kæmpe millionbeløb. Et af de såkaldte “engelske rækkehuse” på Toldbodgade i det indre København blev nemlig solgt i sommer for 24,9 millioner kroner. Det betyder, at køberen smed intet mindre end

Træt af skæve tænder?

Trænger du til motion, frisk luft og penge?

Vi kan hjælpe dig til en pænere tandstilling med en enkel og hurtig tandregulering. En skæv tand, for store mellemrum mellem tænderne eller en uregelmæssig tandstilling. Der kan være mange årsager til, at du ikke er helt tilfreds med dit smil.

AU

League-holdet Southampton FC, har også spillet flere kampe for det danske landshold. Han er gift med Pernille Vennike, der i juli fødte parrets første barn - en søn.

Masser af fordele

Så har vi det perfekte fritidsjob, studiejob eller deltidsjob til dig

1. Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde

Jobbet som omdeler er et af de mest fleksible, der findes. Det er også et af de få jobs, hvor du får frisk luft og motion, mens du tjener penge. Eneste krav er, at du er fyldt 13 år.

2. Du kan arbejde fra 2 timer og op til 4 dage om ugen

Læs mere på blivomdeler.nu – eller ring til os på 70 10 40 00. Vi søger omdelere i dit nærområde!

Bestil tid til en uforpligtende samtale, så vi sammen kan se på dine behov og vores muligheder for at give dig et smukt smil. Vi benytter Invisalign, som er gennemsigtige skinne tilpasset netop dig og dit behov. Din tandregulering vil tage mellem tre og seks måneder afhængig af, hvor omfattende din regulering er. Den gennesigtige skinner tager du kun af, når du spiser og børster tænder.

tandlægen.dk Islands Brygge Kigkurren 8 G, 1. Kbh S tel: 70 400 657 islandsbrygge@tandlaegen.dk

84.122 kroner for hver af de 296 kvadratmeter i den 10-værelses store bolig, der er årets næstdyreste rækkehus-handel. Jannik Vestergaard, der altså har siden 2018 har spillet på den sydengelske grønsvær med nummer fire på ryggen for Premier

3. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling 4. Du arbejder i dit nærområde 5. Faste omdelere under 18 år optjener point til vores gaveshop

www.blivomdeler.nu


Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020

7

Iværksætter på Sluseholmen rådgiver folk om testamenter Af Jesper Schou Hansen Cirka syv ud af otte dan­ skere har ikke et testamente, og det kan i nogle situatio­ ner få ganske vidtrækkende økonomiske konsekvenser. Men det vil Jørgen Koch fra Dokument 24 lave om på ved at tilbyde at lave online testamenter til et lavt beløb, hvor alle bør kunne være med. ”Der flytter kontinuerligt flere og flere dejlige menne­

sker ind rundt om i havnen. Vi køber boliger som aldrig før, og det er store investe­ ringer, som vi laver, når der købes boliger. Mange af os, der bor herude, har børn ligesom jeg. Mange af os er ikke gift - ligesom jeg hel­ ler ikke er gift”, siger Jørgen, der er 39 år og sammen med kæresten Sidsel har en få måneder gammel datter. Og dermed er han selv en af dem, som i høj grad vil have gavn af at have et testa­

mente. ”Hvis nogle af os med børn, der ikke er gift, går bort, så er det vores børn, der arver alt (hvis vi ikke har et testamente). Det er således, at ca. syv ud af otte danskere ikke har et testa­ mente. Så der er stor sand­ synlighed for, at mange af os herude i havnen heller ikke har det. Hvis den, der ejer lejligheden går bort, så vil det være vedkommendes barn, der får lejligheden”,

fortæller Jørgen Koch. Der er bare yderligere den finte, at børn ikke må eje en lejlighed. ”Så den skal straks sælges - og pengene skal ind på en konto, som ingen må røre. Det kan betyde, at den efter­ ladte er tvunget til at flytte fra vores fine havnemiljø”, siger Jørgen Koch, der op­ fordrer folk til at få styr på deres forhold gennem et te­ stamente. ”Jeg har sat mig for, at

vi skal have styr på dette. Blandt andet derfor tilbyder jeg, at der kan oprettes te­ stamenter online, der sikrer, at vi kan blive boende. Det er nemt, sikkert og billigt hos Dokument 24. Det duer ikke, at vi skal flytte fra hus og hjem, hvis den ene går bort”, siger Jørgen Koch, der har lagt priser ud på hjem­ mesiden. 695 kroner. Når det kan gøres så bil­ ligt, så skyldes det, at du selv online kan komme rigtig

langt. På hjemmesiden for Dokument 24 er der både udførlige forklaringer og små videoer, der guider igennem en ret simpel pro­ ces. Og så arbejder Jørgen Koch hjemmefra, hvilket også er med til at holde om­ kostningerne nede.

Politikerne beder om hjælp til at skaffe billigere boliger Af Jesper Schou Hansen Et årti efter, at Ritt Bjerre­ gaards plan om billige boli­ ger viste sig som et luftkastel, så er politikerne på Køben­ havns Rådhus igen gået på jagt efter billige boliger. Den­ ne gang skal en række aktø­ rer på boligmarkedet hjælpe med gode ideer i et nyt panel. Der har længe været stort pres på det københavnske boligmarked. År efter år stiger indbyggertallet med 10.000 nye københavnere. Det stiller krav om flere bo­ liger og det kan man også se i gadebilledet, hvor byggekra­ ner fortæller historien om, at her er endnu et byggeri i gang. Men nybyggeri er dyrt, og det betyder, at København bevæger sig i en retning, hvor man skal være mere og mere

velhavende eller tjene godt, for at kunne få en bolig. Det er de andres skyld For at imødegå denne ud­ vikling, har Teknik- og Mil­ jøforvaltningen nedsat et rådgivende panel, som skal komme med anbefalinger til, hvordan København også i fremtiden bliver en sam­ menhængende by med gode, billige boliger. Og behovet er stort, mener teknik- og miljøborgmester Ninna He­ deager Olsen, (Enh.) der er formand for panelet: ”Vi ser en trist tendens til, at de billige lejligheder i Kø­ benhavn forsvinder. Samtidig er regeringen klar til at rive gode, billige almene boliger ned i vores udsatte byområ­ der (ghetto-områder, Red.) og erstatte dem med dyre ejerboliger. Når de billige bo­

liger forsvinder, betyder det, at en stor del af befolkningen ekskluderes fra det køben­ havnske boligmarked, og det er afgørende nødvendigt, at få lavet om på den udvikling. Københavns skal være en ho­ vedstad for alle”, siger Ninna Hedeager Olsen, hvis parti i årevis har haft del af ansvaret for at skabe billigere boliger.

pen Hans-Bo Hyldig, som blandt andet står bag det nye byggerier på Grønttorvet, på Teglholmen og Islands Bryg­ ge, giver det god mening at tage del i arbejdet med at ud­ vikle København i den rigtige retning: ”Vores erfaringer viser, at den bedste by er en blandet by. Vi har som mennesker godt af at møde mennesker i vores hverdag, der ikke altid ligner os selv. Samtidig er det vigtigt, at alle boliger bygges ud fra et langsigtet perspektiv i høj kvalitet uanset ejerform. Det har været vores vision på Grønttorvet i Valby, hvor bæ­ redygtighed og fællesskaber går hånd i hånd på tværs af boligtyper, så bydelen bliver en bydel for alle uanset bag­ grund. Vi bakker op om flere almene boliger, men vi vil

boat opslag De er med Panelet kommer til at dæk­ ke både den almene sektor, forskningsmiljøet, rådgivere, bygherrer og ejendomsud­ viklere, og dermed er byg­ ge- og boligsektoren bredt repræsenteret. Panelet skal byde ind med viden og an­ befalinger om gode, billige boliger, bæredygtige bygge­ materialer, lokalplanlægning, byfornyelse og byudvikling. For direktør for FB-grup­

Bevilget i 2012 Det var i 2012, at politiker­ ne første gang fandt penge til at lave en kunstgræsba­ ne ved boldklubben Hekla, der ligger på Artillerivej. Siden er arbejdet gang på gang blevet udsat. Først var underlaget ikke godt nok, og så rakte bevillingen alli­ gevel ikke. Så kom en fred­ ningssag i vejen. Så var der langtidssygdom i den kom­ munale forvaltning, men i 2018 skulle det være. Men som Havnefronten tidligere kunne berette, så blev en lang række kom­ munale anlægsprojekter

sat i stå. Det skyldes, at Københavns Kommune ramte det anlægsloft, som kommunerne har aftalt med staten, for hvor meget kommunen må bygge for. Uheldig timing For Hekla har forløbet med de mange udsættelser væ­ ret ekstra uheldig, for man her oplevet en eksplosion i antallet af især piger, der vil spille bold. Fra 20-30 stykker til cirka 115 styk­ ker på få år, så behovet for en bane er nærmest eks­ ploderet. Hekla BKs medlemmer tæller ca. 500 børn i alde­ ren fra 3 år til 15 år, fordelt med 350 drenge og 150 pi­ ger.

... eller kender du en teenager, der er klar til at blive omdeler nu og tjene sine egne penge? Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser i dit nærområde. Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu – eller ring til os på 70 10 40 00.

AU

I slutningen af december blev Boldklubben Heklas kommunalt finansierede kunstgræsbane endelig klar. Københavns Kom­ munes melder nemlig, at den nyanlagte kunstgræs­ bane står færdig og er klar til brug. Selve lysanlægget kan dog først tages i brug i starten af det nye år. Kunstgræsbanen har været meget længe under­ vejs – fra beslutningen om anlægget i 2013 til banerne kan tages i brug her op til jul. Til Lokalavisen Havne­ fronten fortæller Teknikog Miljøforvaltningen, at de syv års forsinkelse skyldes ”en for blød under­

grund”. Det er dog en sandhed med kraftige modifikatio­ ner.

Lettere sagt end gjort Og det er afgørende for sam­ menhængen i København, at man ser nærmere på den nu­ værende udvikling, hvis byen skal rumme høj som lav. Det mener erhvervs-PhDstipendiat Anne Hedegaard Winther, ”Rigtig mange ønsker at bo i byen, hvilket øger presset

på boligmarkedet og får både bolig- og grundpriser til at stige. Derfor er det enormt vigtigt, at man tager stilling til, hvilken by man ønsker, at København skal være – både i forhold til befolkningssam­ mensætning, virksomheder, faciliteter, byrum osv. Og hvis man ønsker en blandet befolkningssammensætning, hvor der også er plads til per­ soner med lave og middelindkomster, er det selvsagt nødvendigt at sørge for, at der findes boliger, som disse befolkningsgrupper har råd til at bo i. Det er bare lettere sagt end gjort i det nuværen­ de marked. Derfor er det vig­ tigt at diskutere de mulighe­ der og værktøjer, der findes og at klarlægge de behov, der er”, siger Anne Hedegaard Winther.

Ingen kvaler – mor og far betaler ...?

Boldklubben Heklas kunstgræsbane endelig klar Af Jesper Schou Hansen

også søge at afdække, om der er andre veje til boliger, der er til at betale. I vores optik er andelsboligen en oplagt mulighed. Jeg ser frem til at indgå i arbejdet i det nye pa­ nel, som borgmesteren har sammensat. Vi kan altid lære af hinanden og blive klogere til fordel for samfundet og det enkelte menneske, der leder efter den rigtige bolig”, siger Hans-Bo Hyldig.

5 gode g ru nd e 1. Omdel 1-2 gange om ugen 2. Bestem selv, hvornår på dagen du vil arbejde, inden for deadline 3. Stadig tid til skole og venner 4. De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling 5. Optjen bonuspoint til gaveshoppen hvis du er fast omdeler under 18 år

www.blivomdeler.nu


4 8

Fredag den 23. september Tirsdag/onsdag den 7.-8. 2016 januar 2020 Fredag den 23. september 2016

go boat

Litauen er fuld af spæn

Kun en time og tyve minutters flyvetid fra København ligger Litauens hovedstad V udgangspunkt for både gourmetoplevelser, spa og for at opleve en masse historie Af Jesper Schou Hansen Foto: Unsplash, PR fotos, Pixabay Selvom Litauen ligger så tæt på Danmark, så er det alligevel som at komme til en helt anderledes verden. Ikke kun arkitektonisk. Den gamle bykerne i Vilnius er enestående med velbarede huse fra en svunden tid, da landet var blandt de største i Europa og strakte sig fra Østersøen til Sortehavet og med en tydelig arkitektonisk påvirkning fra hundreder af år med både tyske, polske og russiske herskere. Også oplevelsesmæssigt kan Litauen noget helt særligt. Og så er der på ingen måde proppet med turister, selvom flere og flere finder vej. En hurtig taxatur fra lufthavnen – hvor der er tre daglige afgange med SAS til/fra København på de fleste dage – bringer dig på 20 minutter helt ind i centrum, hvor et utal af hoteller og privat indkvartering byder sig til. Du kan bo på alt fra et ok to-stjernet hotel til et femstjernet luksushotel som Grand Hotel Kempinski. Placeret over for byens kate-

dral og med præsidentpaladset bag er Kempinski i centrum af byen. Her er luksus for alle pengene, og er du ikke til overnatning i sus og dus, så prøv i det mindste stedets cafe eller restaurant. 100 meter derfra begynder Pilies Gatve (Slotsgade), der strækker sig fra landets genopførte kongeslot og op til byens gamle rådhus. Med sine brosten og gamle bygninger er den gamle bydel på UNESCO World Heritage listen. Her kan du gøre dit første stop i en af byens chokoladebutikker, hvor du kan få hjemmelavede chokolader langt under, hvad det koster i København. Tag på gourmetrestaurant Længere oppe ad gaden kommer byens gamle rådhus i et område, hvor det vrimler med gode restauranter. Bestil bord på Amandus, som – hvis ellers Michelin-inspektørerne lagde vejen forbi – ville være kandidat til en stjerne. Priserne matcher en gennemsnitlig dansk restaurant. Du kan også tage en afstikker til bydelen Uzupis, hvor du finder Sweet Root,

som på linje med Amandus er blandt de bedste. Det litauiske køkken er noget tungt med kød og kartofler og skal selvfølgelig prøves. Men du bliver nok ikke nogen fan. Til frokost har mange restauranter dagens ret til rigtig billig penge, da mange ansatte går ud at spise i frokostpausen. Trænger du til en drink efter middagen, så er gaden Islandios stedet, hvor de lokale går i byen. Eller besøg et af byens to Radissonhoteller på den anden side af floden, og vælg deres Sky bar, som uanset tidspunkt på dagen giver et fantastisk vue ud over byen 30 års fremgang I Litauen kan du købe alt, og du finder både små butikker og store shoppingcentre, der har det hele. Både hvad du kan finde i Danmark og en række mærker, som du ikke finder herhjemme. Priserne i butikkerne er dog på niveau med, hvad du finder i Danmark; dog er lokale produkter, hvor der er arbejdskraft involveret, markant billigere. Leder du således eksempel-

vis efter en stor, lækker dug i hør, så kan du besøge en af adskillige butikker, som har netop hør og linned som speciale. Eller hvad med en gang massage? Her varierer priserne dog en del, så lav lidt research på nettet efter det gode tilbud. Besøg en spaby Hvis du tager lidt væk fra Vilnius, f.eks. til spabyen Birstonas, som siden middelalderen har været kendt for sine kilder, så kan du få verdensklasse wellness. Det er cirka 90 kilometer fra Vilnius. Hele byen er mere eller mindre bygget op omkring spaverdenen, for her finder du mineralsk rige kilder, terapeutisk mudder, ren luft og masser af spafaciliteter. Du finder en række spamuligheder: Eglė, Tulpė og Versmė sanatorius, the Royal Spa Residence Hotel and spa centre, the Vytautas Mineral Spa wellness complex og en række hoteller og restauranter. I byen finder du også kilder, der springer med det meget salte vand, som området er så kendt for. Det findes sågar på flaske under navnet “Birute”


Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020

boat opslag

ndende oplevelser

Vilnius, som på ingen måde er overrendt af turister og samtidig er et godt e. og kan købes over hele landet. Udgaven på flaske er som at få en flaske danskvand tilsat en god mængde salt. Det kræver unægteligt nogen tilvænning. Man kan få et unikt vue ud over området fra The Druskupis Graduation Tower, eller man kan besøge restauranten Kurhauzas, som ligger tæt ved floden Nemunas og med en flot have omkransende den gamle bygning fra 1855. Og er du til store naturområder, så ligger Birstonas lige ved ”Nemunas Loops Regional Park”, der er en af landets største nationalparker. Historie og historie Har du tid til mere end en forlænget weekend, er Birstonas et godt bud på et sted at tilbringe et par ekstra dage. Der går direkte busser, det er billigt at leje bil, og selvom vejene ligger lidt under dansk standard, så kommer man let rundt i landet. Litauen genvandt selvstændigheden for 30 år siden efter 50 års sovjetisk besættelse, og begejstringen for Rusland er fortsat tæt på nulpunktet, selv-

om landet grænser op til den russiske Kaliningradenklave – det tidligere tysk-preussiske Kønigsberg. Den tyske afsmitning er også tydelig i landet. Især ude ved Østersøkysten, hvor kystbyen Klaipeda på tysk hedder Memel, og var det nordligste punkt i Preussen. Her er arkitekturen langt mere tyskinspireret end i Vilnius. Uden for Klaipeda finder vi Kuriske landtange, som er en knap 100 km lang, men smal beboet tange af delvis beplantet sandklitter. At området vitterligt var en dybt integreret del af det preussiske rige, er her tyde-

ligt. Du finder blandt andet det sommerhus, som Nobelprisvinderen i litteratur, tyskeren Thomas Mann, havde i 1930’erne, ligesom du her rent faktisk kan møde turister fra overvejende Tyskland, men også fra Letland og Rusland. Landet har også haft en kæmpestor jødisk befolkningen, som blev næsten fuldstændig udslettet under 2. verdenskrig, hvor ikke kun nazisterne, men også mange litauere hjalp med udryddelsen. Den danske forfatter Samuel Rachlins far stammer fra den litauiske grænseby til Rusland, Kybartai. Hans forældre

var blandt de jøder, der godt nok overlevede krigen, men tilbragte 16 år i Sibirien som ”folkefjender”. Har du kørt rundt i landet og orker du ikke at returnere til Vilnius, så kan du aflevere bilen i Klaipeda og flyve hjem fra den lille og temmelig uanselige lufthavn i Palanga, som SAS flyver fra to gange dagligt - i øjeblikket med en Airbus A320. Og en time efter er du i Kastrup Lufthavn. Første gang Palanga bliver nævnt er i øvrigt i forbindelse et af Valdemar den Store korstog i 1161 i de baltiske lande.

Flyv til Litauen SAS flyver flere gange dagligt til Vilnius internationale lufthavn, og billigste returbillet i februar koster i øjeblikket 788 kroner . Du kan som nævnt også flyve flere gange til Palanga. Her ligger returpriserne fra cirka 1000 kroner. Vil du flyve endnu billigere, så kan du flyve til Kaunas midt i landet. Hertil flyver man med Ryanair. Det er en rute, rigtig mange litauere, der arbejder i Danmark, selv benytter, da du kan flyve med priser fra nogle få hundrede kroner retur (altså med lidt held). Har du aldrig fløjet med Ryanair, så læs godt og grundigt på deres hjemmeside, hvad der er inkluderet i billetten – og ikke mindst IKKE inkluderet. Og tag, hvad der står fuldstændig bogstaveligt. Er din håndbagage to centimeter for stor, så koster det typisk mere end selve billetten at få den med. Vil du køre selv, så tag DFDS færgen fra svenske Karlshamn til Klaipeda – men book i rigtig god tid og husk kahyt.

9


4 10

Fredag den 23. september 2016 Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020 Fredag den 23. september 2016

go boat Valkyrien rider af sted ved Frihedsmuseum Tekst og fotos: Jette Ingerslev Nær hjørnet af Esplanaden og Grønningen står der en dramatisk rytterstatue, Valkyrie, udført af Stephan Sinding (1846-1922) og opstillet her i Churchillparken i 1998. I den nordiske mytologi var valkyrier de kvindelige guddomme, som kunne ride gennem luft og over hav. På Odins befaling bestemte de kampens udfald, udvalgte de krigere, der skulle dø, og bragte derpå de faldne mænd til Valhal. Her blev de opvartet af valkyrierne. Valkyrierne var Odins udsendinge. De blev opfattet som dødens sendebud og personifikation af selve krigen. Der er symbolik i, at skulpturen nu står tæt på Frihedsmuseet. Valkyrie skal minde os alle om dem, der faldt i Anden Verdenskrig. Valkyrie Sinding udførte sin første skitse til skulpturen Valkyrie i Berlin i 1872. En menneskealder senere (1901) fremstillede Sinding en sta-

tuette af rytterstatuen. Den gav anledning til, at brygger Carl Jacobsen bestilte skulpturen i stort format. Carl Jacobsen ville gerne have Valkyrie opstillet på Rådhuspladsen, og Sinding begyndte at modellere skulpturen, men Valkyrie tabte slaget til Dragespringvandet (1904) af Thorvald Bindesbøl og Joakim Skovgaard og blev i stedet opstillet på Langelinie i 1910. Valkyrie er en patineret bronceskulptur, der i naturlig størrelse viser en nøgen, muskuløs kvinde, der rider på en vildt galopperende hest henover store klippestykker. Valkyrie har med venstre hånd et godt tag i et tykt reb fra hovedtøjet. Hun bærer et løftet og kasteklart spyd i højre hånd. Den venstre arm og rebet danner en lige linje, der går parallelt med spyddet, hvilket giver fornemmelse af fart og kraft. Valkyriens kåbe eller slængkappe løfter sig højt op bag kroppen og ud langs venstre side som et skjold. Håret bliver blæst fremad og let opad - som kom der et orkanstød bagfra. Valkyrie er samlet set en meget dramatisk skulptur, der

i dag ses på Glyptoteket, bl.a. Slave, Adoratio og Skabelsesfantasi. Jacobsen brugte ham også til en række dekorationsopgaver på Carlsberg og i Jesuskirken i Valby. I 1890 blev Sinding dansk statsborger, men i 1910 flyttede han til Paris, hvor han boede indtil sin død. Han blev begravet på kirkegården Père-Lachaise.

rummer både mytologi og kunsthistorie. Stephan Sinding Sinding blev født i Trondhjem. Der var ingen kunstneriske tiltag i hans barn- og ungdom. Han blev student i 1865 i Oslo, tog filosofikum og studerede jura ved universitetet i tre år. Da han var 24 år gik det op for ham, at han ville være billedhugger. Efter et halvt års tegneskole i Oslo rejste han i 1871 og i flere år derefter til udlandet, herunder København, Berlin, Wien, Paris og Rom.

Sinding slog sig ned i København efter at være kommet i forbindelse med brygger Carl Jacobsen, der var meget interesseret i den nye franske naturalisme (Rodin m.fl.). Hos Sinding mente Jacobsen at finde interesse for ”det store menneskelige drama”, der havde stor bevågenhed. Sinding bevægede sig siden over mod symbolismen og den dekorative kunst. Se dem på Glyptoteket Jacobsen købte en del af Sindings værker. De kan

Churchillparken Hvor Bredgade går over i Grønningen, begynder Churchillparken, beliggende mellem Esplanaden og Kastellet. Denne offentlige park blev etableret i 1965 og opkaldt efter den engelske premierminister Winston S. Churchill (1874-1965), som man gerne ville ære. En buste af Churchill blev rejst ved siden af et egetræ, der blev plantet til hans minde. Den engelske kirke St. Alban’s Church ligger også i Churchillparken, lige ved siden af Gefionspringvandet. Frihedsmuseets skæbne I 2013 blev Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945 – bedre kendt

som Frihedsmuseet – udsat for en ødelæggende brand, der førte til en fuldstændig nedrivning. Det lykkedes Københavns Brandvæsen at redde museets genstande og arkiver. Blandt dem var fotografier, våben og andre genstande fra den tyske besættelsesperiode, der viser Danmarks kamp for frihed, frihed og modstand mod nazisme. Tegnestuen Lundgaard & Tranberg Architects har stået bag det nye minimalistiske og energibesparende museum. Bygningen er arkitektonisk diskret og ligger fint integreret i Churchillparken. Museets indgang med information, butik og café har fået form som en rotunde med grønt overdække, som et symbol på modstandsbevægelsens undergrundsarbejde, men også for at beskytte skrøbelige genstande mod dagslys. At museets udstillingsrum ligger under jorden understreger alvoren i udstillingen på en autentisk og respektfuld måde. Frihedsmuseet er planlagt genåbnet i maj 2020, altså 75 år efter tyskernes kapitulation.


Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020

11

Både By & Havn og fritidssejlere glæder sig over indsatsen overfor vandscootere Af Jesper Schou Hansen Da By & Havn efter den tragiske dødsulykke med vandscootere, der kostede to mennesker livet, besluttede at lukke for gennemsejling ved stigbordene, var der kritik fra havnens mange fredelige brugere. Det begrænsede nemlig deres hidtidige muligheder på vandet. Men siden er der fundet løsninger og i dag arbejder By & Havn sammen med fritidssejlerne og andre brugere af havnen på at udvikle havnen til fælles bedste. Et af initiativerne har været et ”havneseminaret”, hvor By & Havn har inviteret alle interesserede, for at få input. Og det har man fået. ”Når man samler så mange brugere af havnen på ét

sted, så bliver det tydeligt, hvor brugerne ønsker, at vi skal lægge en indsats. Det er ikke alt, vi kan gøre noget ved fra den ene dag til den anden, men vi får understreget nogle af de vigtige indsatsområder for at skabe en velfungerende havn”, siger udviklingschef Per Schulze fra By & Havn. Her skal man nu arbejde videre med de input man har fået. Engagerede brugere Preben Sindt fra Bådklubben Valby og Per Ottesen fra Amager Ro- og Kajakklub er blandt de, der har engageret sig i dialogen med By & Havn. Ifølge de to er der forsat en række punkter, der skal arbejdes på. ”Stigbordene har igen i år været lukket for gennemsejling på nær et enkelt

hul, hvor et gitter kan blive løsnet inden for 10 minutter, hvis der skulle komme vandscootere ind. Vi mener, at det vil øge sikkerheden hvis der bliver åbnet et hul mere, så gennemsejlingen kan gøres ensrettet for kajakker, joller og mindre motorbåde. Vores håb for fremtiden er at alle huller i Stigbordene bliver åbnet igen. Hvis det ”interne alarmsystem” virker, kan politiet hurtigt blive varskoet og stoppe vanvidsførere af motorbåde og vandscootere”, siger Preben Sindt. Ifølge ham og Per Ottesen har der i 2019 været en en-

kelt episode, hvor en vandscooter, trods anvisninger fra folk i Fiskerihavnen og Bådklubben Valby, valgte at fortsætte ind i havnen. Politiet blev underrettet og fik ham standset. Han er siden blevet præsenteret for en bøde, da al sejlads med vandscooter er forbudt i Københavns havn.

Burchhardts Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

www.burchhardt.dk

boat opslag Frygter svømmeulykke ved Teglholmen

Der bades på må og få i hele havnen. Sådan lyder erkendelsen fra By & Havn. Og selvom det ikke er tilladt at bade hvor som helst i havnen, så tiltrækker vandet mange badegæster i de varme sommermåneder – også udenfor de ni afmærkede badesteder. Det presser trafikken i havnen og skaber farlige situationer. Opsamlingen fra By & Havns havneseminar her i vinter fremhæver badende i havnen som én af de tre største udfordringer for de øvrige aktiviteter i havnen. Derfor har Københavns Kommune og By & Havn også haft gang i en badekampagne, der sætter fokus på sikker badning i havnen. Ifølge udviklingschef i By & Havn, Per Schulze, er det et langt sejt træk at ændre folks adfærd, og det kræver en bred indsats. Ét af tiltagene i badekampagnen var pilotprojektet med de sejlende havneværter, hvor to livreddere sommeren igennem sejlede rundt i havnen som ambassadører for den gode havnekultur. Der åbnede også en ny badezone i sommeren 2019, så bademulig-

hederne blev flere. ”Badende personer udenfor badezoner bliver en større og større risikofaktor. Særligt ved Teglholmen, hvor der flere gange har været farlige episoder med svømmere, som er krydset over til Sluseholmen/Koralbadet og har været midt ude i bassinet når havnebussen og andre motorsejlere kommer. Det er kun et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke her”, siger Preben Sindt fra Bådklubben Valby og Per Ottesen fra Amager Ro- og Kajakklub. De kalder begge de nye havneværter for ”en stor succes”, som de håber kan fortsætte i 2020. ”De kan få de svømmende i tale og får dem ind til kanten. Det er vi meget glade for”, lyder det fra de to. På Facebook har man etableret gruppen ”Aktive fritidssejlere i Københavns Havn”, og her kan man læse mere om, hvordan initiativet varetager interesser for motor-og sejlbåde, joller, kajakker, robåde og paddleboards og derigennem repræsenterer ca. 13.000 personer. Jesch

FAMILIEFEST VED VANDET Vidste du, at du kan holde fødselsdag, bryllup, konfirmation og barnedåb med direkte udsigt til vandet i vores hotelrestaurant The Harbour? De rummelige selskabslokaler inviterer masser af dagslys indenfor – og skaber de rette rammer for den næste mærkedag i din familie. Vi glæder os til at se jer! Læs mere på www.theharbour.dk


4 12

Fredag den 23. september 2016 Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020 Fredag den 23. september 2016

Go’ weekend - med Finn Edvard

Halvpension og alle udflugter inkluderet

Sagnomspundne slotte, klaner og gumlende får i Skotland 1 uge • Inkl. alle udflugter og dansk rejseleder

Dagsprogram Inkluderet i prisen DAG 1 Fly til Edinburgh. Besøg i Helix Park • Fly KBH - Edinburgh t/r inkl. bagage • Bustransport i Skotland og kort byrundtur i Glasgow. • 7 nætter på 3 hoteller DAG 2 Besøg på det berømte Stirling Castle • 7 x morgenmad & 5 x aftensmad og videre til det vestlige højland. • Udflugter iflg. program inkl. entréer DAG 3 Med Jacobite Steam Train (kendt fra • Erfaren dansk rejseleder Harry Potter filmene) fra Fort William • Military Tattoo ved afrejse i august til Mallaig. Afstikker til Isle of Skye. DAG 4 Eilean Donan Castle. Sejltur på Loch Afrejse 4/5, 11/5 ................................ kr. 10.495 Ness og besøg på ruinerne af Urqu- Afrejse 25/5 ......................................... kr. 10.795 Afrejse 1/6, 8/6 ................................... kr. 11.795 hart Castle. Afrejse 29/6, 6/7, 13/7, 27/7 ......... kr. 12.295 DAG 5 Besøg på whisky-destilleri på Spey- Afrejse 29/7 ........................................ kr. 12.795 side Malt Whisky Trail og hos uld- Afrejse 5/8, 12/8, 19/8 ................... kr. 13.495 tøjsproducenten Johnstons of Elgin. Afrejse 2/9, 9/9 .................................. kr. 12.295 Derefter skal vi på en fårefarm opleSpecialpris pr. person i delt dobbeltvær. ve hvordan hyrdehundene arbejder. DAG 6 Ophold i golfens fødeby St. Andrews Tillæg eneværelse ........................... kr. 2.200 og ankomst til Edinburgh.

DAG 7 Byrundtur i Edinburgh og tid om eftermiddagen på egen hånd. På afrejsedatoer i august, overværer vi det berømte Royal Edinburgh Military Tattoo ved Edinburgh Castle.

www.besttravel.dk/skotland

DAG 8 Hjemrejse fra Edinburghs lufthavn.

Kgl. operasanger fortæller på rejsen om forestillingerne

Opera i Verona 5 dage

Oplev klassiske mesterværker under åben stjernehimmel Dagsprogram DAG 1 Ankomst til Milano. Besøg på vingård med let frokost og vinsmagning. Indkvartering på hotel centralt i Verona.

Inkluderet i prisen • 5 dage, fly København-Milano t/r • 4 nætter på Hotel Leon d’Oro • 4 x morgenmad og 3 x frokost • 1 x aftensmad DAG 2 Operaforedrag om formiddagen. By• Vinsmagning med Amarone vandring i Verona. Opera om aftenen. • Udflugter ifølge program DAG 3 Udflugt til Venedig og sejltur gennem • 2 x operaforedrag ved operaguiden lagunen. Vi spiser aftensmad og nyder • Erfaren dansk rejseleder Venedig i aftenbelysningen. • Kgl. operasanger som operaguide DAG 4 Operaforedrag og dernæst udflugt i Valpolicella-vinområdet med frokost Afrejse.......4/7, 15/7, 23/7, 30/7, 4/8, 6/8, 11/8 og Amarone-vinsmagning. Udflugt til Afrejse.......................18/8, 26/8, 27/8, 30/8, 2/9 Specialpris pr. pers. i db. vær. ............kr. 7.295 Gardasøen. Opera om aftenen. DAG 5 Frokost på en restaurant på Verdis Ikke Inkluderet i prisen hjemegn. Herefter fortsætter vi mod Unum. plads pr. pers. pr. opera ............. kr. 275 lufthavnen og rejser mod Danmark. Fast plads pr. pers. pr. opera...... kr. 600-1.925 www.besttravel.dk/verona

Fremragende

Tlf. 70 20 98 99 www.besttravel.dk Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

Så blev jul og nytår overstået. Og trods julehygge og nytårshalløj er det nu også meget rart at vende tilbage til hverdagen igen. Om end ikke andet så for at slippe for det efterhånden stigende antal nytårstaler. Fint med dronningens (hip-hip for støtten til danske jøder) og statsministerens, men nu er også alle andre politikere begyndt at belemre offentligheden med nytårstaler - lige fra de seriøse og til Morten Østergaard, og så er det lige før det er for meget af det gode. Skulle denne signatur have et nytårsønske, måtte det i al stilfærdighed være at se og høre en smule mindre til nogle gevaldige tågehorn, der har fyldt rigtig meget forrige år. Herunder den førnævnte Østergaard, en meget forhenværende leder i PET samt forfatteren Carsten Jensen og hans ligesindede og deres nedrige sprogbrug overfor mennesker med en anden opfattelse en dem selv.

go boat

En sober tone Respekten for andre mennesker kan efterhånden ligge på et meget lille sted, og det er en konstatering, at det først og fremmest er folk fra venstrefløjen, lige fra de voldelige til de skingre, der har svært ved at bevare en sober tone i dagens debat. Men det er jo heller ikke nemt at tilhøre denne del af den politiske verden. De venstreorienterede har altid ledt efter en eller anden sag, de kunne slå os andre i hovedet med. Og taget fejl hver eneste gang. Det gjaldt NATO. Det gjaldt A-kraft. Det gjaldt kommunismen. Det gjaldt

den muslimske masseindvandring. Og nu har de kastet sig over miljøet. Vist skal vi passe på denne klode. Der har været alle dage klimaforandringer - lige siden de britiske øer var fast lagt med resten af kontinentet. Den adskillelse skyldtes ikke noget C02-udslip - og var dog af en ganske voldsom karakter som tidligere tiders istider m.m. Og disse fjollerier om ikke at spise hakkebøf eller flyve til Kina… Hvordan skulle man ellers komme dertil. På cykel? Internationalt samvær øger forståelsen mellem folkeslagne, var det ikke derfor Alternativets Uffe Elbæk fløj jorden rundt, da hans ”parti” blev valgt ind i Folketinget? Hvad med samhandel, samtaler og de mange mennesker, der hjælper til i den tredje verden? Skal de rejse rundt på løbehjul?

Ikke noget flyskam Lad os få lidt sund fornuft ind i klimadebatten. Men det er der da heldigvis også. Jeg ved ikke, om det er hykleri eller hvad, men mens den skingre del af pressen - og det er en stor del - fortsætter med at skrive om ”flyskam” og hvad ved jeg, så fortsætter danskerne med at flyve mere og mere. Landets to største lufthavne, Københavns Lufthavn i Kastrup og lufthavnen i Billund melder begge om et stigende antal passagerer. Så flyskam - det lider danskerne absolut ikke af. Begrebet findes i tangenterne hos journalister (der ikke selv holder sig tilbage for at flyve) og de naive voksne, der spilder deres tid med at lytte til en hysterisk, svensk skoleelev. Lidt mindre tid til dem og lidt mere sund fornuft, tak. Er det for meget at forlange?

KONFERENCELOKALER NÆR KØBENHAVN Dragør Badehotel er for jer der ønsker et mere hyggeligt og roligt kursusmiljø i dejlige omgivelser. Dragør Badehotel ligger kun 5 min. gang fra den gamle by og 200 m. fra stranden. Fra hotellet er der udsigt til vanmed Wrong Direction det, Dragør Fort samt lystbådehavnen. Så ønsker man, at kursisterne skal få en optimal og anderledes oplevelse er der rig mulighed for dette. I hotellets egen have er der mulighed for aktiviteter, og skulle der være behov for større aktiviteter, så har vi en stor græsplæne ned mod vandet.

DINNER DANS & MUSIK

På Dragør Badehotel

Fredag d. 26 april 2019

Vores konferencelokaler Wrong Direction er et partyband der med en nurlig

Vihumor har en stor sal som ersætter ideelgang til konferencer, seminarog en godlys portion charme i et hvilken som helst publikum og dansegulv. er, møder og selskaber. Vi har plads til alt lige fra 3 perBandet fortolker sange af bla. soner til 80 personer. Har I brug for mindre konference Four Jacks, John Mogensen, Povl Dissing, Otto rum har vi flere møderum. Brandenburg, Prebenhyggelige Kaas, Elvis – Gnags mm. Og Om sommeren er rammer dermed ned der af på forunderlig der mulighed fori en at tidslomme gøre brug vores mange terrasser, vis appellerer til en bred skare af publikummer hvor man uforstyrret kan arbejde oguanset nyde udsigten. Skal alder. I overnatte har vi 32 hyggelige, atmosfærefyldte værelser Priser: med eget bad/toilet, tv og trådløst interVelkomst (kl.1800) net. Endvidere er der fri parkeringsplads Bobler buffet og musik kr. 449,pr person for hotellets gæster. Entre uden spisning kr.150,-

FÅ GRATIS TILBUD 2 personer i delt dobbelt værelse Velkomst kl. 15:30 kaffe og sødt FORESPØRG GRATIS OG UFORPLIGTENDE PÅ ET TILBUD Velkomst inden middag (kl:1800) Bobler Buffet samt kr. 1599,Skriv til www.badehotellet.dk eller kontakt os påmorgenmad tlf. 3253 0500

Find os på www.badehotellet.dk


boat opslag

Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020

SOLGT SOLGT SOLGT

SOLGT SOLGT SOLGT SOLGT

SOLGT

SOLGT

SOLGT

13


4 14

Fredag den 23. september 2016 Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020 Fredag den 23. september 2016

Go’ weekend

med Jette Ingerslev

Halvpension, udflugter og erfaren, dansk rejseleder

Glæd dig til smukke landskaber, haver og slotte i Cornwall & Sydengland 1 uge • Stonehenge, Salisbury, Portmouth, Bath, Land’s End m.m. Inkluderet i prisen Dagsprogram DAG 1 Ankomst til England, indkvartering på • Fly SAS København-Heathrow t/r inkl. bagage det første hotel og velkomstmiddag. • Bustransport i England DAG 2 Udflugt til Bath med de flot bevarede ro• 7 nætter på 3 og 4 hoteller merske bade. Udflugt til Cheddar Gorge • 7 x engelsk morgenmad med rundvisning hos osteproducent. • 7 x aftensmad DAG 3 Udflugt til Cornwalls sydkyst og Land’s • 1 x afternoon tea End - Englands vestligste punkt. • 1 x vinsmagning DAG 4 Vi besøger ruinerne af Kong Arthurs • Udflugter ifølge program • Erfaren dansk rejseleder borg og smuglermuseet Jamaica Inn.

go boat

DAG 5 Tur med damptog, besøg i nationalpar- Afrejse 18/4, 9/5 ....................... kr. 10.795 ken Dartmoor og afternoon tea. Afrejse 27/6, 15/8, 22/8 ......... kr. 11.295 DAG 6 Udflugt til det imponerende Stonehen- Afrejse 19/9, 26/9, 10/10 ....... kr. 10.795 Specialpris pr. person i delt dobbeltvær. ge og den berømte katedral i Salisbury. DAG 7 Besøg i Portsmouth og på Nelsons skib Tillæg eneværelse .....................kr. 2.100 HMS Victory. Besøg på vingård. DAG 8 Byvandring i Brighton, besøg i haveanlægget Wisley Garden og hjemrejse.

www.besttravel.dk/sydengland

Nyd udsigten fra de berømte Cliffs of Moher

Irland og Nordirland

1 uge • Rundrejse hele vejen rundt på ‘smaragdøen’ Inkluderet i prisen Dagsprogram DAG 1 Ankomst Dublin lufthavn, besøg på be- • Fly København-Dublin t/r • Bustransport i Irland rømt stutteri og haveanlæg i Kildare. • 7 nætter på 3 og 4 hoteller DAG 2 Jameson whiskey-smagning, besøg i • 7 x irsk morgenmad den hyggelige havneby Kinsale. • 5 x aftensmad på hotel DAG 3 Panoramatur med bus langs Ring of • 1 x irsk aften med mad og Kerry og med hestevogn i Killarney. musik i Dublin DAG 4 Udsigt til Cliffs of Moher, besøg på irsk • Udflugter og entréer iflg. program fårefarm, hvor vi selv skal bage scones! • Erfaren dansk rejseleder DAG 5 Tid i byen Galway, tur gennem na- Afrejse 27/4 ........................................kr. 8.795 tionalparken Connemara og besøg på Afrejse 4/5, 11/5, 18/5, 25/5 ...... kr. 9.295 nonneklosteret Kylemore Abbey. Afrejse 1/6, 8/6, 15/6 .....................kr. 9.595 DAG 6 Nordirland med byen Derry og fæno- Afrejse 17/8 .....................................kr. 10.495 menet Giant’s Causeway. Hotel i Belfast. Afrejse 31/8, 14/9, 21/9, 28/9.....kr. 9.795 Specialpris pr. person i delt dobbeltvær.

DAG 7 Panoramatur med bus i Belfast. Besøg på Titanic Belfast Center, ankomst Dub- Tillæg eneværelse ....................... kr. 1.850 lin, irsk aften med middag og musik. www.besttravel.dk/irland DAG 8 Morgenmad og dernæst hjemrejse.

Fremragende

Tlf. 70 20 98 99 • www.besttravel.dk Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

Det nye år – 2020 - er her. Og alle læserne ønskes et godt og spændende år! Selvom der er koldt og blæsende, vil de fleste mennesker gerne ud i det fri og nyde naturen. Ikke mindst langs Havnefronten og i byens grønne anlæg. Ligger der affald og flyder, mindskes fornøjelsen ved udelivet. Hvem har lyst til at færdes, hvor der er cigaretskod, plast, flasker, glasskår eller brugte servietter? Næppe ret mange. Hvorledes har København haft det de første dage i det nye år? I Indre By, ved Kastellet og langs Havnefronten har der været overraskende lidt affald. Hvad er der sket? Der er mange faktorer, der spiller ind, når en storby skal holdes ren: Hvor meget smides der? Hvor meget og hvor hurtigt fjerner kommunen affaldet? Hvor meget fejer vinden ned i havnen? Hvorledes reagerer borgerne? Muslimsk initiativ Siden 2012 har Muslimer for Fred haft en årlig tradition for at fjerne afbrændte batterier, tomme champagneflasker og

andet nytårsaffald på Rådhuspladsen. Tidligt nytårsmorgen mødtes 50-60 muslimske borgere i alle aldre op for at ”gøre en forskel” og for at vise, at mange muslimske borgere ønsker at vise ”den rigtige side af islam” og være en del af samfundet. Talsmand Imad Malik fra Muslimer for Fred har fortalt, at der i år var mindre mængde af affald og, at oprydningen tog knapt en time. Hvilken magisk time, hvor alle nytårsspor kan slettes ved den fælles indsats. Klokken var omkring ni, da oprydningsholdet kunne stille sig op på trappen foran rådhuset til det årlige billede. Symbolsk gestus Det er ikke en oprydning, der redder verden, men det er den lille symbolske gestus, der kan inspirere nogle og give et positivt billede af vores samfund, muslimer og det, som vi mener, er den rigtige side af islam, siger Imad Malik, der er initiativtageren bag ’Muslimer for fred’. Imad Malik kom til Danmark i 1984 som flygtning fra Pakistan sammen med sine forældre. I dag arbejder han

deltids på en ungdomsskole og ved at færdiggøre sin universitetsuddannelse som religionshistoriker. Den daglige klimakamp Der er talt uendelig meget mere om klimakrise end om hvad, der kan gøres aktivt mod skaderne. Alle borgere kunne overveje at flyve mindre, cykle mere, spise mindre kød, spare på plastposer osv.. På et enkelt område kan alle gøre en omkostningsfri indsats ved at undlade at smide affald på gader, stræder og i naturen. Det gælder alle former for affald, også cigaretskod, der i sidste instans oftest ender i havet via kloakvandet. Det overordnede budskab kunne være: Brug den sunde fornuft og giv plads til selv små klimatiltag. Det er dårlig stil at smide affald. Det er god stil at reagere på affald, enten ved selv at fjerne det eller kontakte kommunen for at få det fjernet. Benyt kommunens ”GIV ET PREJ” for at melde om henkastet affald, glasskår, fyldte skraldespande, glemte cykler, læse fliser eller andet, der fodrer kommunens indsats. Godt nytår 2020!


Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020

Poul Erik Bech

15

København K

Ejendomsmægler, valuar, MDE

Adelgade 49. 5,TH

Sjælden udbudt Fra opgangen er der adgang til lejlighedens entré, hvor der er god plads til overtøj. Den store vestvendte stue byder på et fantastisk lysindfald fra de store gulvtil-loft vinduer og døre. Mulighed for leje af p-plads.

C Havneholmen 42. 4,TH - 1561 København V

C

Pris 4.545.000 Udb. 230.000 Ejerudgifter/md. 3.702 Brt/nt u/ejerudg. 18.381/16.219 Etage 5 Bolig 81 m2 Rum/vær. 3/2 Opført 1957 Sag 11302826 Kontakt 33307828

Vandudsigt og 2 altaner

På Havneholmen er der kredset for detaljerne både inde og ude. Fra lejligheden kan du ikke alene følge livet på vandet, men har også et unikt udsyn til det charmerende og rolige havemiljø. Pris 5.800.000 Udb. 290.000 Ejerudgifter/md. 4.126 Brt/nt u/ejerudg. 23.457/20.698 Sag 11302980

Etage Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

4 106 m2 3/2 2008 33307828

boat opslag

Kom godt fra start i det nye år Tænker du på at sælge din bolig i 2020? Så kom godt fra start i det nye år med et gratis Salgstjek – så er du et skridt foran. Bestiller du inden den 9. februar 2020, deltager du i konkurrencen om sportsudstyr efter eget valg til en værdi af 10.000 kr. Se mere på edc.dk/bestil

Åbenrå 10. 2

Ole Suhrs Gade 19. 4,TV

Med adresse på Åbenrå i København K får I en eksklusiv og unik lejlighed, der har alle byens tilbud lige rundt om hjørnet. I lejlighedens stuen finder man 3 store vinduespartier alle med franske altaner, der kaster et fantastisk lys ind i rummet, der er stort nok til at have plads til såvel seng som spisebord og sofaarrangement. Det er tilladt at udleje lejligheden både privat samt gennem Airbnb.

Når man træder ind i lejligheden, mødes man af en entre med plads og klassiske detaljer, som plankegulve og stuk. Lejligheden består af et flot hvidt køkken, der delvist er åbnet mod spisetuen og med direkte udgang til skøn hjørne altan. Spisestuen har brændeovn og lejligheden emmer af hygge og varme. Lejligheden står fuldstændig indflytningsklar og har brugsret til et kælderrum.

Perfekt studiolejlighed

Attraktiv beliggende

D Pris 2.825.000 Udb. 145.000 Ejerudgifter/md. 2.741 Brt/nt u/ejerudg. 11.440/10.093

Etage Bolig Rum/vær. Opført

2 58 m2 1/1 1972

D Sag Kontakt

11302912 33307828

Pris 4.195.000 Udb. 210.000 Ejerudgifter/md. 2.481 Brt/nt u/ejerudg. 16.985/14.985

Etage Bolig Rum/vær. Opført

4 73 m2 3/1 1883

Sag Kontakt

NY PRIS

11303065 33307828

Gammeltoftsgade 12A. ST,TH

Fornemmelse af byhus Lejligheden har en helt ideel planløsning med separat adgang til alle værelser og den er dermed meget velegnet til delelejlighed eller for den lille familie.

C Gothersgade 159. 2,TV - 1123 København K

Oplagt forældrekøb med kig til Søerne

Fantastisk central beliggenhed i København K. Lejlighedmed rigtig god muligheder for deling, for helt op til 3 studerende. Gennemgående for lejligheden er charmerende plankegulve, højt til loft og fine detaljer, som stuk og originale paneler. Sydvestvendt altan. Pris 4.195.000 Udb. 210.000 Ejerudgifter/md. 2.913 Brt/nt u/ejerudg. 16.985/14.985 Sag 11303035

Etage Bolig Rum/vær. Opført Kontakt

2 73 m2 3/1 1878 33307828

D

Pris 4.345.000 Udb. 220.000 Ejerudgifter/md. 3.564 Brt/nt u/ejerudg. 17.574/15.506 Etage ST Bolig/kld. 82/8 m2 Rum/vær. 3/2 Opført 1884 Sag 11303018 Kontakt 33307828

Poul Erik Bech Bremerholm 29 1069 København K 33 30 78 28

En del af byens liv


4 16

Fredag den 23. september 2016 Tirsdag/onsdag den 7.-8. januar 2020 Fredag den 23. september 2016 Det lykkedes for Helge Jacobsen at få opbygget en stor malerisamling af franske kunstnere. Gauguin, Manet, Degas, Monet med flere.

Alle udflugter og mange måltider inkluderet 3 nætter i Rom og 4 nætter på Sorrentohalvøen

Kunne vi friste med en kulturrejse til Bella Italia?

Rom, Sorrentohalvøen og smukke Capri Inkluderet i prisen Dagsprogram DAG 1 Fly til Napoli og byrundtur. Med bus til • Direkte fly København-Napoli t/r • Bustransport i Italien vores centrale hotel i Rom. • 3 nætter på centralt hotel i Rom DAG 2 Byvandring i Rom og frokost. • 4 nætter på hotel på Sorrento-halvøen DAG 3 Byvandring i Rom. Aftenudflugt med • 7 x morgenmad & 5 x frokost middag i Trastevere (tillæg kr. 375). • 4 x aftensmad DAG 4 Afsked med Rom, let frokost og hvid- • Udflugter ifølge program vin i Frascati, ophold på Montecassi- • Erfaren dansk rejseleder no-klostret og ankomst til vores hotel Afrejse 13/5, 20/5.............................. kr. 8.095 på Sorrentohalvøen. Afrejse 27/5, 3/6 ................................. kr. 8.395 DAG 5 Udflugt til Pompei og vulkanen Vesuv. Afrejse 2/9, 9/9 ................................... kr. 8.795 Afrejse 16/9, 23/9 .............................. kr. 8.595 DAG 6 Bådudflugt til den smukke ø Capri. DAG 7 Amalfi by og sejltur langs kysten.

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

www.besttravel.dk/sorrento

DAG 8 Hjemrejse fra lufthavnen i Napoli.

Halvpension, udflugter og dansk rejseleder

Evigt populære Mallorca

1 uge • 4-stjernet hotel i Palmanova eller C’an Pastilla området Inkluderet i prisen Dagsprogram DAG 1 Ankomst til Mallorca, transfer til ho- • Direkte fly København-Mallorca t/r • Bagage og lufthavnstransfer t/r tellet og indkvartering. • 7 nætter på Hotel Ola Panama DAG 2-7 Udflugter under opholdet: i Palmanova (børnefrit hotel) Halvdagsudflugt til bjerglandsbyen eller Hotel Las Arenas Valldemossa. Mulighed for at besøge i C’an Pastilla området Karteuserklostret, hvor komponisten • 7 x morgenmad Chopin boede i vinteren 1838. • 1 x frokost inkl. vin og vand Udflugt til saltværket Salinas d’Es • 7 x aftensmad inkl. øl/vin/vand Trenc på Mallorcas sydøstkyst med • 3 udflugter rundvisning mellem bassiner og • Erfaren dansk rejseleder store saltbjerge. Frokost på lokal re- Afrejse 13/4, 20/4 ............................. kr. 5.595 staurant med autentiske specialiteter Afrejse 27/4, 4/5, 11/5 ..................... kr. 5.795 inkl. vin. Afrejse 18/5, 25/5, 1/6 .................... kr. 5.995 Udflugt til den skønne naturhavn Afrejse 31/8, 7/9, 21/9, 28/9 ........ kr. 6.295 Puerto de Soller, samt byen Soller, Afrejse 5/10, 12/10, 19/10 ............. kr. 5.795 Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse som ligger i en smuk dal, berømt for sine appelsinlunde og terrasser med Tillæg eneværelse .......................... kr. 1.750 gamle oliventræer. DAG 8

Transfer til lufthavnen og hjemrejse.

Fremragende

www.besttravel.dk/mallorca

Tlf. 70 20 98 99 www.besttravel.dk Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

Samleren i skyggen – på Glyptoteket Af Jesper Schou Hansen

go boat

På den sidste dag i februar åbner Glyptoteket en særudstilling med malerier, som Helge Jacobsen, der døde i 1946, havde samlet gennem et helt liv. I dag er Helge Jacobsen ukendt for de fleste. Men han var søn af bryggeren Carl Jacobsen (Carlsberg) og var i kraft af sine poster som museumsdirektør og fondsformand haft en uvurderlig betydning for dansk kunstliv. Helge Jacobsen udtalte ved flere lejligheder, at han så sin opgave som en forlængelse af sin fars virke, men at han samtidig ønskede at fremme sin egen interesse: moderne fransk malerkunst. Særudstillingen har fået navnet: Med Samleren i skyggen og er Helge Jacobsens pinakotek – malerisamling. Hermed fortælles historien om Carl Jacobsens ældste søn for første gang i en udstilling. Om hvorfor Glyptoteket i dag kan udstiller værker af Édouard Manet, Edgar Degas og Claude

Monet og Paul Gauguin. Den stille mand Som sin far blev Helge Jacobsen uddannet brygger – i Europa og USA. Helge og hans lillebror Vagn skulle overtage Carlsberg. Men sønnerne levede ikke op til faderens forventninger, og Helge fik aldrig nogen ledende rolle i bryggeriet. Derimod kom han til at spille en stor rolle for dansk kunstliv og opbyggede altså sideløbende en imponerende samling af franske malerier. Helge Jacobsen levede stille i sin luksusvilla i Vedbæk, var fjern i sin omgang med mennesker og kaldte sig selv for ”et skrøbeligt kar”. Aldrig var han lykkeligere, end når han gik gennem Londons gader som en ukendt mand langt fra København. Nok havde han ikke midler i samme omfang som sin far og farfar, J.C. Jacobsen, og yndede at fremstille sig selv som en mand uden stor købekraft. Men han dog var særdeles velhavende, og pen-

Clairvoyant Kit Liesel Dalager Klarsyn i Brønshøj Onsdag d. 22 Januar kl. 19.00 i Brønshøj Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17 Jeg laver fremtid, læser i sand og smykker og har afdøde kontakt. Entre 75,-kr betales ved indgangen

www.clairvoyancekit.dk

gene brugte han på sin lidenskab: kunst. Et pinakotek i København Efter faderens død i 1914 indtrådte Helge Jacobsen i Glyptotekets og Ny Carlsbergfondets ledelse. Han var direktør for Glyptoteket fra 1915 til 1926 og formand for Ny Carlsbergfondet fra 1914 til sin død i 1946 – en periode, hvor fondet finansierede mange store udsmykninger i offentlige bygninger i hele Danmark. Kort efter sin indtrædelse som museumsdirektør offentliggjorde Helge Jacobsen sin ambition om at skabe et pinakotek – en malerisamling – på Glyptoteket. Pinakoteket skulle være en samling af mesterværker inden for den moderne franske malerkunst, og det var Helge Jacobsens ønske, at malerierne skulle give et bredt publikum mulighed for at opleve moderne kunst. Et af de centrale spor i udstillingen er således tilblivelsen af Glyptotekets franske malerisamling, der tæller værker af kunstnere som Édouard Manet, Edgar Degas og Claude Monet samt ikke mindst Helge Jacobsens absolutte favorit, Paul Gauguin. Gennem strategiske manøvrer og i skarp konkurrence med andre af tidens samlere opbyggede han en af de væsentligste danske samlinger af franske mesterværker på Glyptoteket. Særudstillingen rummer et stort udvalg af mesterværker fra samlingen præsenteret i samspil med et omfattende og ikke tidligere udstillet arkivmateriale, herunder fotografier, der udfolder historien om ”samleren i skyggen” – Helge Jacobsen.

Profile for Havnefronten

Lokalavisen Havnefronten 7.-8. januar 2020  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. 7.-8...

Lokalavisen Havnefronten 7.-8. januar 2020  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. 7.-8...

Advertisement