Page 1

Torsdag den 17. maj 2018

Nr. 49 • 3. årgang

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn

Pensionskasse kan få milliongevinst på opfyldning af havn TDC Pensionskasse betaler cirka 300.000 kroner til By & Havn for at få lov til at fylde knapt 2.000 kvadratmeter af havnen op og føje arealet til sin grund i Teglholmsgade. Det ekstra stykke grund kan være op mod 18 millioner kroner værd. Reffen klar til åbning Læs side 5

Lokalt OK til Hilton på Christianshavn Side 6

Amaliehaven er blevet en succes Læs side 10

Steffen Gram på Bryggen Læs side 14

Tekst og foto: Mikkel Noel Lanzky Op mod 18 millioner kroner. Det er værdien for den byggeret, TDC Pensionskasse opnår, når de fylder ca. 2.000 kvadratmeter af Teglværkshavnen op - og gør det til en del af sin byggegrund. Københavns Havn, der administreres af By & Havn, skal have et såkaldt afsavnsvederlag på 150 kroner pr. kvadratmeter for at afgive vandarealet. Oven i vederlaget kommer udgiften til opfyldning. Det ekstra grundareal giver en byggeret, som er mange millioner kroner værd. Lokalplaner sætter grænser for, hvor meget man kan bygge i bestemte områder. Har man et stort byggeprojekt, kan det være nødvendigt at købe byggeret af andre grundejere. Det gør man, hvis ens egen grund ikke er stor nok til, at projektet er under den tilladte bebyggelsesprocent. Dyre kvadratmeter Byggeret langs Københavns vandkant er ikke billig. I følge en stor københavnsk ejendomsudvikler, som Havnefronten har talt med, koster byggeret ca. 6.000 kr. pr. kvadratmeter. I lokalplanen for Teglværkshavnen, hvor bebyggelsesprocenten er 150, vil prisen for byg-

Burchhardts Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

www.burchhardt.dk

TDC Pensionskasse er løbet ind i problemer med byggeriet i Sydhavnen. Til gengæld giver en opfyldning i havnen en mulig milliongevinst geret eksempelvis være en halv gang højere - altså 9.000 kr. pr. kvadratmeter. Det betyder, at den forøgelse af grunden, TDC Pensionskasse får med opfyldning af havnearealet, har en værdi på op mod 18 millioner kroner.

Dialog om pavillon TDC Pensionskasse er i forvejen i vælten med projektet, der to gange er blevet stoppet af Københavns Kommune. Samtidig er pensionskassens plan om at gøre en planlagt pavillon ud til havnen lukket for

ÅRETS STJERNEVIN Chateau de Cayx Årgang 2015 er sidste årgang Family Collection med Prins Henrik ved roret. 2015 Pinot Noir Stor 1,5 l flaske. Fantastisk Errazurriz, vin på Malbec.Chile.

offentligheden faldet politikerne for brystet. Flere politikere mener nemlig, at pavillonen var planlagt til offentlige formål som kultur eller en cafe. En formulering i lokalplanen giver dog umiddelbart rum for, at pavillonen kan blive

til et lukket beboerlokale. Det har et flertal i Teknikog Miljøudvalget nu pålagt forvaltningen at gå i dialog med TDC Pensionskasse for at forhindre. Læs mere på side 4.

UDSALG UDSALG UDSALG UDSALG

WEGNER STOLE & SPISEBORDE SPAR 20%

Lækker frugtig vin

Begrænset oplag. fra en af vores bedste leverandører. Normalpris: pr. fl. 100,-

1,5 Nu pr.liter fl:

79,475,-

Islands Tlf. 32 54 07 05 Islands Brygge Brygge 25 25.• Tlf:

EJ280 Sofa i længde 240 cm. Stof i mange farver

Nu 21.995,-

28.200,-

Udsalget slutter lørdag d. 13. februar 2016 EJ280 Sofa i længde 240 cm. Stof i mange farver

28.200,-

Nu 21.995,-

Udsalget slutter lørdag d. 13. februar 2016 Gælder tom. 30. juni 2018 Torvegade 55-57 | Tlf. 32 57 28 14

København

Lyngby Næstved www.vester-moebler.dk

Holbæk


4 2 2

Fredag den september Torsdag den23. 17. maj 20182016

Fredag den den 23. 23. september september 2016 2016 Fredag Fredag den 23. september 2016

leder

LEDER

Madmonopolet Soveby langs havnefronten

Af Jesper Hansen har sat sig godt og grundigt på Claus MeyersSchou madimperirum flere af de store spisesteder langs havnefronten med restauog lokalplaner kan være altafgørenrantKommuneplaner Kost & Mask i Operaen, café og restaurant Ofelia ved de for, hvordan fremtidens nye boligkvarterer tager sig Skuespilhuset, Café August B på Det Kongelige Teaters Gamle ud. Hvad enten det er Refshaleøen, Sydhavnen, TeglScene, restaurant Søren K ogeller caféIslands Øieblikket vedSyd. Den Sorte holmen, Havneholmen Brygge Diamant samt senest Blox Eats. De fleste borgere vil gerne bo i et område, hvor boliDertil Meyers Contract Cateringsåogså står ger erkommer, blandet at med erhverv og butikker, man fårbag en detlevende nye spisested Rådhuskælderen i den historiske kælder by – uden den vel at mærke er for støjende.unHvis man entreprenør i opgangstider, hvor man der rådhuset. Hererskal der, som det hedder, serveres hjertekan sælge alt, så har man knap mens så stor i ervarm delemad og rådhuspandekager, derinteresse samtales over hverv og butikker. Det erdriver kort og godt en kantinen langt bedre langbordene. Virksomheden i forvejen på forretning i at sælge boliger. Også selvom boligerne Københavns Rådhus og det samme er tilfældet i Dansk Arkiskal være i stueplan. tekturcenter i Blox på Christians Brygge. Politikerne på Københavns Rådhus – primært i TekDe mange Meyer-drevne–spiseog serveringssteder er selvnikog Miljøudvalget har imidlertid glimrende musagtligheder forskellige og tilpasset de lokale omgivelser. Det også for at sikre, at nye boligområder bliver er bygget oplagt, der er stordriftsfordele projektet medatbåde erhverv, butikker iog boliger.derved, at Meyers Contract Catering har været i stand til at byde og vinde Den overordnede Kommuneplan 2015ind fastlægger hvilke områder, der skalTeaters være hvad. eksempelvis Det Kongelige samlede udbud forrige år, Islands Syd er i den nuværende lokalplan et hvor man tog Brygge over efter Bojesen. Det har selvfølgelig betydet område både boliger, erhverv og butikker. da en ny tilgangmed til menukort og præsentation, ligesom Men Meyers politikerne skiftede arbejder med envedtog rækkeKommuneplan forskellige og til2015 dels nye tiltagområpå de det karakter til kun at være boliger og butikker. forskellige spisesteder langs havnefronten. Derfor kan den gruppe af borgere, der i øjeblikket Det er fantastisk, hvad Claus Meyer hartillæg opnåettilgennem en markerer sig i forbindelse med det lokalpla30 nen, år lang karriere inden for det gastronomiske. Der satses som politikerne snart skal behandle, godt få nogpå le entreprenørskab, af den danske madkultur og problemer medudvikling at insistere på erhvervsdelen. en forpligtigelse til at agere bæredygtigt ordentligt. Meyers Anderledes positivt ser det ud og med butikker – eller publikumsorienteret erhverv,afsom kommunen så Kantiner har således været nomineret Dyrenes Beskyttelse mundret ynderi kategorien at kalde det. HerFrontløber. har politikerne nemlig til Årets Dyreven Årets Baggrunden mulighed for har at bestemme, at der skal være butikker. er bl.a., at man udfaset industrikyllingerne i samtlige I det som foreløbig kunog er konferencecentre behandlet af Amakantiner ogudkast i alle caféer, restauranter til ger Vest Lokaludvalg – og altså endnu ikke er nået pofordel for franske frilandskyllinger, som er opvokset i fuld litikerne på rådhuset – har kommunens forvaltning frihed og med skrevet, ubegrænset plads i de sydfranske skove.De I Meimidlertid at der ”kan” være butikker. har yersikke Kantiner er kylling den mest anvendte kødtype og med skrevet, at der ”skal” være butikker. ca. 30.000 måltider om dagenbetydning bliver det naturligvis til rigtig Det vil få afgørende for hvorvidt, der mange kyllinger om året. kommer butikker eller ej. I den lokalplan, der dækker naboområdet, stod der også ”kan”, og der, hvor gaden Så hvad er problemet? var udlagt tiljo, at at være områdets butiksstrøg, en Overalt ser vi kæderne har taget over. På findes alle størenkelt forkølet Netto-butik. re banegårde i Tyskland er der et stort udvalg af bagere og Det er Pension Danmark, området, og snack-steder, men de fleste af demder er enhar delkøbt af et større brand. som ønsker et tillæg til lokalplanen. De har altså købt Det er mangfoldighed på en ny måde. Det er Meyers givetvis området vel vidende, at de ifølge den eksisterende loogsåkalplan fra stedvar til sted. Alligevel godt være lidthar bekymret tvunget til atkan lavejeg butikker. Det de naoverturligvis at én virksomhed sidder så massivt på de store steder regnet ind i deres omkostninger, og derfor er langs havnefronten, ligesom Seven Eleven stort set er alene der da heller ikke nogen argumenter for at lade Pensiomon kioskvarer ogfåsnacks overalt i København. Danmark bare skyggen af mulighed for at droppe butikkerne boliger. Men mindre man altså Faste gæster til på fordel Gamlefor Scene savner Bojesen - ingen tvivl at gode lave en soveby. er paradoksalt nok væk. Der omønsker det. Den kyllingesalat kunne vel have været plads til dem begge eller andre men lige nu sidder Claus Meyer og dermed også Løgismose A/S, som man gik sammen med i 2015, på det meste af det hele. Kim Reich

Broen

Pirathavn uden tilladelse Jens Christian Christensen Galionsvej 24, 3.sal 1437 København K

Afsnittet om Kronebåde bar i foråret 2016, at vi måtte Desuden har Pirathavnen Jeg har med interesse læst om Pirathavnen i Erdkehl- det utilsigtede problem ind- viser med stor tydelighed, at betale for bortskaffelse af et graven i sidste nummer af bygget, at den tiltrækker alt Pirathavnen og Erdkehlgra- vrag fra Pirathavnen, som var Havnefronten. Der blev i sin for mange ukontrollerede ven er endt som losseplads ”landet” på vores side. Som naboer lægger vi tid lavet mange indsigelser initiativer. Stik imod myn- for andre havnes uønskede fra forskellige interessegrup- dighedernes ønsker og gæl- både. Det er en trist udvik- mærke til de forandringer, der dagligt sker i Pirathavling. per, f.eks. Kulturarvsstyrel- dende lovgivning. Undertegnede var med nen, og det er ikke uden beDer findes ingen allesen, Dansk Naturfrednings Forening, Christianshavns mandsret, og det er ikke til- til at etablere Schifters Bå- kymring, at vi observerer magtesladt at ligge for svaj langs delaug i 2003, og det er kor- myndighedernes Lokaludvalg osv. Der var mange gode be- kysten i længere tid uden til- rekt, at vi gennem Kystdirek- løshed. Vi taler her om den grundelser i indsigelserne, ladelse fra Kystdirektoratet. toratet opnåede tilladelse til danske stat, om Miljø- og som ikke handlede om en Hvis man skulle tale om en vores lille marina fra ca. 17 Fødevareministeriet, om Køkamp mellem de velbjergede allemandsret, så må det væ- instanser. Vi fik mange råd benhavns Kommune og så med attraktive grunde og de re alles lige ret og adgang til og meget vejledning fra KDI videre. Et er sikkert – opgaven blistakkels forfulgte, uforskyld- kysten. Den er så midlertidigt og Københavns Kommune. Vi måtte deponere et større ver kun større og større, dysat ud af kraft her. te hjemløse. Hvis overskriften ”Chri- pengebeløb til KDI, som sik- rere og dyrere for de danske Problemet i Erdkehlgraven er ikke en for eller imod stianias flydende forhave..” ring for betaling af opryd- skatteydere. Ryd op mens tid er og indsag. Det handler ikke om, at står til troende, hvorfor lig- ning, hvis vi en dag forlader nogen har ret til at være der, ger bådende så ikke nede ved området. I tillæg hertil beta- gå så nogle aftaler med dem, mens andre ikke har den ret. Christianias Bådelaugs andre ler vi et større beløb i årlig le- der gerne vil være med. Det behøver ikke at være Det handler om lige adgang både i bunden af Erdkehlgra- je af den grund, vi bruger. Alligevel er vi underlagt al- lige og velfriseret – det skal til de danske kyster med lige ven? Eller handler det i virkeret og pligt for alle, herunder ligheden om, at Christiania lemandsretten, hvilket vil si- bare være under kontrol og hensyntagen til vores fælles igen udvider deres område, ge, at vores område skal være indeholde et minimum af renatur og forhistoriske min- mens de holder deres egne offentligt tilgængeligt, og vi spekt for omgivelserne. indre farvande fri for tilflyt- har forpligtet os til at vedlider. Et enkelt gitter blev monteret indentere? By & Havn – efter protester fra brugerne – ændredeDet signaler. geholde grunden. inde-Nu er en dialog i gang om Erdkehlgraven har været mulige løsninger. Foto Troels Brücker. rig på fugle, ænder, svaner m.m. - det er den ikke mere. Erdkehlgraven har haft den smukkeste kystlinie med rørsiv og lignende – det har den Afikke Troels Brücker, op med bedre politipatrul- der begik uagtsomt mand- erstattes af en anden form mere. Bådfører og kajakroer, Erdkehlgraven har altid jering - og lovgivning mod drab, dømt for vanvidssej- for afspærring. For spærres Medlem af Bådklubben det skal der tilsyneladende. haft flydende affald på grund vanvidssejlere. Chokket og lads. Valby, Oscar Pettifordsvej De syv andre kunne nøjes Trods det meningsløse og af sammenhængen med Kø- den store mediedækning Vej 13 2. th Havn, har helet såret, og en vis med bøder for ulovlig tilste- symbolagtige i reaktionen. benhavns 2450Men København aldrig så SV meget som i selvjustits har indfundet sig. deværelse i havnen og for Min seneste sejltur rundt i hurtig sejlads. Luk Øresundsbroen? dag. Søndag 6. maj var årsdagen havnen var fredfyldt og beDen hovedtiltalte fik be- Siden ulykken har vi nemlig Hvorfor? for Erd denkehl tragiske vandscoo­ – et gammelt tysk hagelig. Selv politiet bekræf- skedne to års fængsel, som ikke set en eneste vandscooter­ ulykke i for Københavns har ter i havnen. Man lukker vel militærudtryk bagsiden af ter, at de kun har småsager anklagemyndigheden Havn med toidræbte ameri- med manglende rednings- anket. Myndighederne, dvs. ikke Øresundsbroen permaen jordvold et fæstningsankanske studerende efter- veste og speedbådsbeviser. By & Havn, har på politiets nent, hvis en ulykke har funlæg. Heraf navnetogErdkehlgraven. selvransagelse Det gamle kajanlæg følgende hos Ro og sikkerhed i havnen er anmodning besluttet at af- det sted? langs kysten ved Refshalevej alle, myndigheder, sejlere og blevet en folkesag. straffe alle kollektivt ved de Jeg håber, at den sunde er brede efterhånden helt nedden offentlighed. facto at lukke den sydlige fornuft tager over, og at brudt, og skete materialet er brugt Mild dom Hvorfor det uundgådel af havnen for småbåds- myndighederne besinder til blandt andet bygning elige? Det havde ikke skortetaf Tilbage sidder vi dog som sejlads og fri passage for ka- sig. lignende. påtømmerflåder advarsler i og årene op til havnebrugere og undres jakker. Berlinmure er af det onde Hvorfor? ulykken. Masser af iagtta- såre. Ud af otte vanvidsForeløbigt er sagen spar- - og bliver revet ned før eller det råbt pludseligt gereSåoghandler sejlere har vagt sejlende vandscooterførere ket til hjørne, så de plan- senere. om, at Nu nogen tiltager sig en blev kun en, den uheldige, lagte forhadte jerngitre kan i gevær. er der strammet ret, som andre ikke har. Arkivfoto: Ernst Poulsen

go boat Berlinmur i havnen - nej tak

Følg os på facebook.com/havnefronten.nu

Havnefrontens redaktion Havnefrontens redaktion

Redaktion:red@havne-fronten.dk red@havnefronten.nu Redaktion:

XXX kr@havne-fronten.dk

Deadline:Tirsdag Onsdagkl. klokken i ligeHavnefronten uger. Havnefronten udkommer næste Deadline: 10 i lige10uger. udkommer næste gang gang den fredag den 7. oktober. torsdag udgivelse den 31. maj 2018

Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378 Marlena Reimer Pedersen - 4242 1491 jsh@havne-fronten.dk ann@havnefronten.nu

Tryk:Sjællandske SjællandskeMedier Medieri Holbæk. i Holbæk. Tryk:

Redaktør Ansvarshavende Kim Reich – tlf: 5050 2016redaktør Ansvarshavende redaktør Annonceansvarlig Annonceansvarlig Annoncetelefon: 42 42 14 91 Administration

Kontortid:Mandag–fredag Mandag–fredagklokken klokken9–16. 9–16. Kontortid:

Udgiver: Udgiver:Medieselskabet MedieselskabetHavnefronten. Havnefronten.

Paul Kreisby - tlf: 29404504 adm@havnefronten.nu pk@havne-fronten.dk

Bladetpåtager påtagersigsig intet erstatningsansvar som følge trykfejl i annonBladet intet erstatningsansvar som følge af af trykfejl i annoncer og tekst for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering ogcer tekst samt samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering Havnefrontenstekst tekst annoncer ikketilladt. tilladt. afafHavnefrontens ogogannoncer ererikke

Carole Christensen adm@havne-fronten.dk ccn@havnefronten.nu

Oplag:18.708 15.468eksemplarer eksemplarerfordelt fordelt Sluseholmen • Teglholmen Oplag: påpåSluseholmen • Teglholmen •• Havneholmen• •Kalvebod KalvebodBrygge Brygge••Toldbod Toldbod••Islands IslandsBrygge Brygge•• ChristiHavneholmen Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. anshavn • Holmen • Refshaleøen

English columnist Administration

Grafiker

Lars Zederkof. Larszederkof@gmail.com Grafiker Mette Agner Clausen Skribenter

lay@havnefronten.nu Jesper Schou Hansen, Kim Reich, Anita Frank Goth, Mikkel Bækgaard, Keri Bloomfield, NeSkribenter ringa Zilinskaite, Lisbeth Rasmussen, Jesper Schou Hansen, Mikkel Ole Morten Nygård, Sanne F. Heyran,Bækgaard, Karsten Freja Czajkowski og Noel ErnstLanzky Poulsen Nissen Pedersen, Mikkel og Elin Tabitha Hansen.

debat debat

Distribution: Distribution hverdag 14.i dag lige uger. Udebliver Distribution:FK PostNord hver 14. lige iuger. Udebliver avisenavisen skal du skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk. skrive til: manglendeavis@havnefronten.nu.

www.havnefronten.nu •• red@havne-fronten.dk red@havnefronten.nu www.havnefronten.nu

VilBliv du være journalist Havnefrontens nye korrekturlæser for Havnefronten? På Havnefronten bestræber vi os på at blive en Måske har du en journalist i maven? læseværdig lokalavis, der kommer rundt i hjørSå hører vi gerne fra dig. nerne i vores lokalområde – og også gerne bag facaden, arbejder så vores kanborgerdrevne blive lidt klogere. Havnefronten forlæsere at løfte den lokaljournalistik gennem et stærkt lokalforankret redaktionelt miljø. Vi vil også gerne skrive korrekt, så derfor søger vi en korrekturlæser (eller flere), som Uanset omdansk du er studerende eller pensionist, rød eller blå på ellerfrivillig blot brænder skrive: Vilosdumed væreat med til atkorrektur forankre basisforvilat hjælpe læse Danmarks nye lokalavis i dit område? du frisk på at til levere, på avisen. Vi sender løbendeErhistorierne dig hvad der svarer til et manuskriptark om måneden med nyhe– i takt med de bliver færdige. der og input - mod at vi hjælper dig med tekst og redigering, og optager i vores korpspres af frivillige skribenter? Mendig der er mest på tirsdag og onsdag i de uger vi udkommer. Har du kun begrænset tid, så Vi søger skribenter på frivillig basis, der gerne vil hjælpe os vi gerne fra dig alligevel. med at afsøgehører hele vores udgivelsesområde for nyheder og gode historier - store som godtos kendt det område, Er det noget for små. dig, Er sådu send en iemail på hvor du bor eller brænder du for et særligt emne, så skriv til os adm@havnefronten.nu på adm@havne-fronten.dk Med venlig hilsen Redaktionen


Torsdag den 3. maj 2018

3

Basecamp-projekt sparket til hjørne Af Jesper Schou Hansen En plan om at gøre Basecamp-området på Christianshavn til boliger er sparket til hjørne af kommunens politikere. Det foreslåede byggeri er for højt. Der har indtil videre har været bred politisk enighed om at udvikle området ”Arsenaløen”. Det er der ikke længere. Et forslag til kommuneplantillæg er derfor sendt retur til forvaltningen. ”Partierne sender sagen retur til forvaltningen, idet det skal belyses yderligere, hvorvidt det er muligt at nedsætte højden på bebyggelsen ovenpå Basecamp og herunder betydningen for bebyggelsesprocenten. Partierne ønsker herudover, at forvaltningen indarbejder et krav om 25 % almene familieboliger i lokalplanforslaget inden forelæggelse af forslag til lokalplan for Teknik- og Miljøudvalget”, hedder det i beslutningen fra et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Bolig og erhverv Området – som lokalplanen handler om – er foreslået som en blanding af boliger og erhverv. Kuglegården bliver til erhverv, mens ny bebyggelse på Basecamp bliver til boliger – men åbenbart for højt i forhold til politikernes smag. Og så mangler der almene boliger i projektet. Allerede da sagen først gang blev behandlet – i forbindelse med den såkaldte startredegørelse – sagde socialdemokratiet, at de ønskede almene boliger. ”Vi har efterspurgt, at der kommer almene boliger i området. Det skaber en mere socialt bæredygtig og sammenhængende by, hvis der bygges almene boliger sammen med de planlagte private boliger”, sagde Jakob Hougaard, der dengang var Socialdemokratiets ordfører i udvalget. Forvaltningen havde ellers planlagt, at en otte ugers høring skulle have været afsluttet i disse dage. I stedet er forvaltningen sendt retur til bygherren med en opgave om at få reduceret højden på projektet og sikret almene

boliger. Forvaltningen regner med at fremlægge et nyt projekt for politikerne inden sommerferien. Byggeriet oven på det eksisterende Basecamp bliver for højt, mener et flertal af politikere. Illustration: Gjøde & Partnere.

60+ rabat

boat opslag

40% Gælder stel, glas og tillægsydelser

Embedsmænd vil af med cykel-udlejning

Snorlige række af cykler er noget rod, når pladsen er udlagt som ”arrangementsområde”, mener embedsmændene i Københavns Kommune. Foto: Elin Tabitha Hansen / Havnefronten. Efter i årevis at have gået forrest med integrationsprojekter, oplæring af flygtninge, kåring som iværksætter og sponsorat af kommunens cykelarrangementer er 27-årige Yael Bassan, der driver Copenhagen Bicycles fra hjørnet af Havnegade og skyggesiden af Nyhavn, blevet upopulær hos kommunens embedsmænd. Hendes cykler står nemlig blandt andet opstillet i snorlige rækker på pladsen ved Inderhavnsbroen. Det synes embedsmændene - ifølge Yael Bassan - er noget rod. Hun har nemlig kun tilladelse til at opstille cyklerne langs facaden. Ifølge Bassan har kommunens embedsmænd allerede oplyst hende om, at der er 0 procent chance for, at hun får tilladelse til at opstille sine cykler på pladsen ved Inderhavnsbroen, sådan som hun har gjort de seneste

sæsoner. Yael Bassans oplysninger om, at hun næppe får tilladelse bekræftes af Anne-Sofie Degn, der er Vicedirektør i Byens Anvendelse. I et svar til borgerrepræsentant Caroline Stage (V) skriver Anne-Sofie Degn, at pladsen blandt andet er ”udlagt til arrangementsområde”. Københavns Kommune er selv aktivt involveret i projektet med bycykler og har på det seneste skærpet tonen overfor private udlejere. Det er især cykel-koncepter som Donkey Republic, der har irriteret. Det koncept går ud på, at man kan leje en cykel et sted og efterlade den et andet, hvorimod Copenhagen Bicycles’ cykler returneres efter endt udlån. Foreløbig er der ingen udsigt til en løsning på problemerne med cykeludlejning i København. Jesch

Til alle over 60 år

40% rabat på hele brillen Skynd dig! Tilbuddet gælder kun til 26. maj KBH K Købmagergade 62 Tlf. 9632 5234

Bestil synstest på louisnielsen.dk Hvis du er over 60 år, får du 40% rabat ved køb af stel fra prisgruppe 795 kr. og op. Enkeltstyrkeglas (indeks 1.5) er med i prisen. Rabatten gives også på glas med glidende overgang fra 800 kr. og på eventuelle tillægsydelser. Kan ikke kombineres med 2for1 eller tilbud. ©2018 Specsavers


4 4

Fredag den september Torsdag den23. 17. maj 20182016

Fredag den 23. september 2016

Køber 2.000 kvadratmeter af havnen for 300.000 kroner I forbindelse med et byggeprojekt i Teglholmsgade i Sydhavnen fik TDC Pensionskasse tilladelse til at opfylde et areal på ca. 2.000 kvadratmeter af havnen. Prisen lyder på godt 150 kroner pr. kvadratmeter eller 300.000 kroner i alt. Den ekstra byggeret kan være op mod 18 millioner kroner værd. Af Mikkel Noel Lanzky 150 kroner pr. kvadratmeter for en grund i Sydhavnen. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er, hvad TDC Pensionskasse skal betale By & Havn i afsavnsvederlag for at få lov til at opfylde ca. 2.000 kvadratmeter af havnearealet i Teglværkshavnen. Dermed voksede pensionskassens byggegrund i Teglholmsgade. Den nuværende grund er på godt 12.000 kvadratmeter, så opfyldningen vil øge arealet med næsten en sjettedel. Grunden til, at en privat

grundejer kan købe en stor bid af havnen så billigt, skal findes i en voldgiftssag fra 1999 mellem Københavns Havn og Ørestadsselskabet. I den sag blev det afgjort, at Københavns Havn - der senere er blevet en del af By & Havn - skal have kompensation for opfyldning af vandarealer i havnen. Kompensationen blev fastsat til 100 kr. pr. kvadratmeter i 1995-kroner, hvilket i dag er ca. 150 kr. Havnefronten har ikke selv læst voldgiftsafgørelsen, men fået resultat mundtlig refereret af By & Havn. Selv med udgiften ved opfyld-

ningsarbejdet er den samlede omkostning for TDC Pensionskasse lavere, end hvis de skulle købe 2.000 kvadratmeter af en nabogrund - eller købe byggeret for et tilsvarende areal. Værdifuld byggeret I følge Esben Munk Sørensen, der er landinspektør og forsker ved Aalborg Universitet, kan der være flere årsager til, at TDC Pensionskasse bekoster en opfyldning. “Selvom det planlagte byggeri holder sig under lokalplanens bebyggelsesprocent, er det at råde over et ekstra areal altid værdifuldt. Det

giver en såkaldt restrummelighed, som bygherren kan anvende til et nyt byggeri senere. Man kan også overgive byggeret til en anden grund, man ejer, i området, eller sælge den til andre bygherrer, der skal bruge byggeret til deres projekter inden for lokalplanområdet”, forklarer Esben Munk Sørensen. I lokalplanen for Teglværkshavnen er bebyggelsesprocenten 150. Det betyder groft sagt, at man med en grund på 2.000 kvadratmeter får byggeret til 3.000 etagekvadratmeter. En stor, københavnsk ejendomsudvikler fortæller

Havnefronten, at byggeret langs havnen typisk bliver handlet til 6-9.000 kr. De knap 2.000 kvadratmeter, TDC Pensionskasse udvider grunden med, kan altså have en værdi af op mod 18 millioner kr. Problemfyldt byggeprojekt Som beskrevet i en række artikler i Havnefronten, har TDC Pensionskasses byggeri haft sine problemer - herunder et standsningspåbud og en mindre formel besked fra kommunen om at standse byggeri, fordi der ikke var givet byggetilladelse. Både TDC Pensionskasse

og entreprenøren Pihl & Søn har peget på Hofor som årsag til standsningsforbuddet. Det afviser Hofor imidlertid over for Havnefronten med henvisning til, at de havde fået gravetilladelse. Nedspunsning af den nye kajkant har allerede fundet sted for mere end et år siden, men efterfølgende har arbejdet med opfyldning af havnearealet stået stille. Den nye ansøgning om byggetilladelse for projektet er i øjeblikket under behandling af Teknik- og Miljøforvaltningen.

go boat

Politikere vil have pensions­kasse i dialog om pavillon Af Mikkel Noel Lanzky Et flertal af Teknik- og Miljøudvalgets har vedtaget et forslag fra det Radikale

Venstre, der pålægger forvaltningen at søge dialog med TDC Pensionskasse. Formålet er at sikre offentlig adgang til den pavillon, der

er en del af byggeplanerne på pensionskassens grund i Teglholmsgade. Politikerne har også vedtaget, at den ansøgning om

Det her spiser vi nu....

byggetilladelse for grunden, der er indgivet til forvaltningen, skal behandles af udvalget. Dermed lægger politikerne maksimalt pres på, at dialogen med TDC Pensionskasse fører til et resultat. Som beskrevet i forrige udgave af Havnefronten er flere medlemmer af Teknikog Miljøudvalget utilfredse med TDC Pensionskasses planer om at lukke adgangen til pavillonen for offentligheden. I stedet vil pensionskassen gøre pavillonen til beboerlokale for et kommende lejlighedsbyggeri. Politikerne mener nemlig, at lokalplanen tydeligt lægger op til, at pavillonen skal være åben for offentligheden. Det Radikale Venstres medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Mette Annelie Rasmussen, forklarer nødvendigheden af vedtagelsen således: “Vi håber med vedtagelsen, at vi kan få en dialog med TDC Pensionskasse, men hidtil har de valgt en mere konfrontatorisk vej. Nu giver vi dialogen endnu en chance, men hvis det ikke fører til noget, vil Radikale

ikke være med til at give en byggetilladelse. Vi mener, at lokalplanen er ganske klar på, at der skal være offentlig adgang til pavillonen”.

Direkte forbud På mødet blev der også stillet et mere vidtgående forslag fra Enhedslisten om et såkaldt §-14 forbud, så ansøgningen om byggetilladelse stilles i bero, indtil der kan blive vedtaget en justering af lokalplanen. Dette forslag blev ikke vedtaget til ærgrelse for Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enh.). ”Jeg og min forvaltning vil selvfølgelig gøre vores bedste for at sikre dette gennem en dialog med TDCs pensionskasse, men jeg er bange for, at vi kun kan skuffe, når flertallet ikke bakker op om Enhedslistens forslag om at bruge et § 14-forbud til at ændre lokalplanen. Med andre ord er de radikales medlemsforslag mest et symbolforslag, når de ikke vil være med til at ændre lokalplanen, så den stemmer overens med den oprindelige intention,” siger borgmesteren til

Hornfisk

Windsor Fisk & Skaldyr Peter Bangs Vej 87 • tlf. 38 87 60 65 butik@windsorfisk .dk

Hos os har du go’ tid...

Her kunne din annonce i Havnefronten være...!

Havnefronten.

Først forhandling Mette Annelie Rasmussen (Rad.) er uenig i, at man skal begynde med et § 14-forbud i stedet for dialogen. “Hvis man vil ændre nogle ting, må man søge kompromiset. Derfor er vi glade for, at Enhedslisten har bakket op om Radikales forslag. Det er vores forhåbning, at TDC Pensionskasse nu - hvor sagen har politisk bevågenhed - vil være med til at sikre offentlig adgang til pavillonen”, siger hun. Havnefronten har spurgt TDC Pensionskasse om en reaktion på udvalgets beslutning. “TDC Pensionskasse hele tiden har haft en god dialog med Miljø- og Teknikforvaltningen. Vi vil naturligvis også indgå i en konstruktiv dialog med forvaltningen om den ændrede præmis for pavillonen, som kommunen lægger op til uanset lokalplanen”, meddeler pensionskassens udviklingschef HansHenrik Kehlet. Uanset hvad resultatet bliver i den konkrete sag, mener Mette Annelie Rasmussen (Rad.), at der er en lektie for byens politikere i, hvor åbne eller upræcise formuleringer, man kan bruge i en lokalplan. “Det er helt klart noget, vi skal arbejde med. Vi bør være skarpere og tage ved lære fremover. Fremtidige lokalplaner skal ikke have disse huller eller rum for fortolkning, der kan gå imod, hvad et politisk flertal ønsker”, siger Mette Annelie Rasmussen.


Torsdag den 17. maj 2018

5

Så åbner Papirøens afløser: Reffen

Reffen er klar til at tage imod publikum. I denne uge har det været ”soft opening”, men fredag er alt klar - med taler af overborgmester Frank Jensen (Soc.) og musikalsk underholdning. Foto: Martin Kaufmann /Reffen. Fredag er officiel åbningsdag på Reffen – afløseren for det street food marked, som lå på Papirøen. Som navnet måske antyder, så finder du Reffen på Refshalevej 167. I den forløbne uge har der været ”soft opening”, hvor de mange stadeholdere har øvet sig med at få alt på plads. Helt op til ugerne før har der været tvivl om åb-

ningsdatoen – godt hjulpet på vej af brugerindtastede oplysninger på Google om, at stedet rent faktisk allerede var åbent. Men nu skulle den være god nok. Fredag den 18. maj er der officiel åbningsdag. Under parolen ”Hack The Future” vil holdet skabe en ny legeplads med fokus på bæredygtig mad, håndværk

og kultur - og hvor københavnerne er inviteret med om bord til at lege med. Reffen består af mere end 50 madboder, barer og stadeholdere med design, håndværk m.m., så der skulle være nok at vælge imellem selv for de kræsne. Priserne for en ret vil ligge på mellem 75-150 kroner. Reffen fylder 6000 kvadratmeter og ambitionen er ifølge Julian Group – der står bag Reffen - at alle skal efterleve dogmerne; ”Reduce & Reuse”. Derudover har Reffen adgang til et fælles areal kaldet ”Minefeltet” på 4000 kvadratmeter, hvor stadeholderne og københavnerne kan udfolde deres kreativitet. Folkene i Julian Group, der står bag Reffen, er de samme, som drev papirøen og en række restauranter i København. ”På Papirøen havde vi tilladelse til at være i fire år. På Reffen har vi andre rammer og en lejekontrakt på 10 år.

Reffen har udsigten ud mod vandet. Foto: Martin Kaufmann /Reffen. Vi kan derfor invitere kreative iværksættere til at blive en del af platformen, hvor de kan etablere deres eget værksted og brand”, siger Dan Husted, der er kreativ direktør for Reffen.

boat opslag Hvem skal have årets erhvervspriser? Virksomheder over hele København kæmper i denne måned om, hvem der skal have årets erhvervspris. Fra Havnefrontens område tæller deltagerne blandt andet CPH Village, der på Refshalevej har opstillet midlertidige containerboliger, Founders House i Njalsgade, der selv er hjemsted for en lang række iværksættere og BC Hospitality Group, der blandt andet driver Marriott Hotel. De nominerede kommer fra mange forskellige brancher og repræsenterer et bredt udsnit af Københavns erhvervsliv. I år er ”iværksættere” med som en ny kategori som supplement til ”Kø-

benhavn som attraktiv storby”, ”Innovation”, ”Miljøansvar, CSR og Socialøkonomiske virksomheder”. ”Vi har de mest fantastiske og iderige iværksættere i København, der både skaber arbejdspladser og vækst. Derfor glæder det mig, at vi for første gang har en kategori for iværksætteri til Københavns Erhvervspris, så vi anerkender den store virkelyst blandt iværksætterne” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V). ”Som by og samfund har vi brug for mennesker, der tør gå forrest med kreative og vilde ideer – og som kæmper for at føre dem ud i livet. Vi skal fremme job-

skaber-mentaliteten frem for jobtager-mentaliteten”, siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Alt.). Vinderne får ud over prisen tilbudt en plads i Københavns Erhvervsråd for en et-årig periode, hvor virksomhederne har mulighed for at gå i tæt dialog med både borgmestre og de øvrige medlemmer i rådet og dermed påvirke udviklingen af Københavns erhvervspolitik. 20 københavnske virksomheder er nomineret til Københavns Erhvervspris 2018. Vinderne findes den 30. maj 2018. Det er tredje gang, Københavns Erhvervspris bliver uddelt. Jesch

Ny P-zone på Bryggen De københavnske politikere vil i dette års kommende budgetforhandlinger se, om de kan finde penge til at gøre del af Islands Brygge til endnu en p-zone. Forslaget er netop blevet vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget, men kræver, at kommunen finder pengene til p-vagterne. Forslaget kommer efter at beboere har henvendt sig, fordi de har problemer

med at finde parkering. På Københavns Kommunes parkeringskort kan man da også se, at området Islands Brygge Syd – som forslaget omhandler – har en parkeringsdækning om aftenen omkring de 90% og cirka 10 procentpoint mindre i dagtimerne. Islands Brygge Syd starter fra Kigkurren. Kommunens erfaringer med p-zoner er dog ikke

entydige positive. Således viser kommunens p-kort også, at områder, der i årevis har haft betalingsparkering, har belægninger over 100% om aftenen, hvor der ingen pendlere er. I forbindelse med behandlingen stillede Det Konservative Folkeparti forslag om, at der i stedet for en P-zone blev etableret de nødvendige parkeringspladser. Jesch

Hvis du synes, at Papirøen - før Inderhavnsbroen åbnede - lå lidt langt væk fra det hele, så bliver det også tilfældet med Reffen. For at komme til Reffen kan du tage havnebus 991 og

992, bus 9A, HopOn-HopOff (både og busser) eller selvfølgelig cykel og bil. Jesch

11.000 boliger i den sydlige del af havnen

Når området fra Sluseholmen over Teglholmen, Enghave Brygge til Havneholmen er færdigbygget, vil der siden år 2000 være opført ikke mindre end

11.000 boliger i området. Det viser en opgørelse fra Københavns Kommune. Frem til efteråret var de 5.700 boliger taget i brug, mens der var givet tilladel-

se til andre cirka 2.500 boliger. Af de i alt forventede 11.000 boliger, så er de 500 ungdomsboliger. 400 af boligerne er almene boliger. NZ

FÅ ET GRATIS FOCACCIA-BRØD VED DIT NÆSTE KØB GÆLDER T.O.M MAJ MÅNED OG KUN I BUTIKKEN I THORSHAVNSGADE 24, ISLANDS BRYGGE

KLIP ANNONCEN UD OG AFLEVÈR DEN I BUTIKKEN


4 6

Fredag den september Torsdag den23. 17. maj 20182016

Fredag den 23. september 2016

Nye skilte kan være svaret på støjgenerne på Bryggen I Nyhavn kæmpede man i 2007 imod udvidede åbningstider, men ét er virksomheder noget ganske andet spontane fester. Af Kim Reich På en tur gennem Nyhavn en god sommeraften er der et utal af mennesker, der hygger sig og et støjniveau som til en rigtig god fest i forsamlingshuset. En tur langs Havneparken på Islands Brygge kan være alt fra stille og fredsommelig til et sandt støjhelvede, når spontane eller planlagte fester bryder løs i sommernatten. Så hvad er det sande billede af

bylivet og hvad holder ikke? I 2007 talte man om i en forsøgsperiode at lempe reglerne for støj fra byens restauranter og tillade udendørsservering helt til kl. 02:00. Det fik nu afdøde professor Isi Foighel, tidligere konservativ skatteminister og bosat i Nyhavn, til at foranstalte en underskriftsindsamling blandt de fastboende. En årelang kamp mod støj På den anden side af havnelø-

bet og lidt sydligere har beboerne på Islands Brygge i årevis kæmpet for et nogenlunde fredeligt og i hvert fald støjfrit kvarter. Her er det ikke restaurationslivet, der har skabt problemer, men Havneparken som rekreativt område med masser af spontane fester. Nu har Københavns Kommune så vedtaget et støjregulativ, som via skiltning skal sikre, at der i ordensreglementet for Havneparken Islands Brygge indføres

et totalforbud mod afspilning af musik mellem kl. 22:00 - 08:00, samt at det indtil kl. 22:00 kun er tilladt at afspille dæmpet musik forstærket af højttalere, og at skilteteksterne formuleres i overensstemmelse hermed. Foreningen Bryggen for Alle, der har kæmpet for en regulering af støjniveauet i adskillige år, er tilfredse med at politiet nu kan bede støjmagerne dæmpe sig ved blot at henvise til reglement og ordensbekendtgørelse.

Har de professionelle arrangementer været med til at stemple Havneparken som et sted, hvor man gerne må feste? Arkivfoto: Vigdis Winther / Havnefronten. På den anden side sælges lejligheder i Nyhavn stadig til gode priser - måske fordi man der lever i et reguleret støjmiljø med til tider masser af stemning

og autencitet. Spontane fester i et ellers roligt, grønt område er for mange noget helt andet.

Borgerpanel om Ørkenfortet:

Ja til hotel – alternativt kulturhus, boliger, asylcenter, svømmehal eller plejehjem Af Kim Reich Christianshavns Lokaludvalg har spurgt sit borgerpanel, om medlemmerne af panelet synes det er en god idé, at Ørkenfortet skifter fra kontoranvendelse til hoteldrift. Ejeren har nemlig planer om, at gøre bygningen

til et nyt Hilton hotel. Det, mener langt hovedparten i borgerpanelet, er en god ide. Men der er også rigtig mange bud på, hvad man ellers kan bruge B&W’s gamle administrationsbygning til. Senest har den huset Nordeas hovedsæde i København.

”Jeg har hørt, at biblioteket muligvis skal flyttes til det nye anlæg på Papirøen. Det vil være rigtig skidt for biblioteket at rykke det væk fra det centrale Christianshavn. Det kunne være et rigtig godt sted at placere et plejehjem, da Christianshavn ikke har noget. Ung-

CHRISTIANSHAVNERMØDE OM

NYHOLM

Den 23. maj inviterer Christianshavns Lokaludvalg til dialogmøde på Nyholm Rasmus Jarlov, formand for Forsvarsudvalget, taler om Nyholms fremtid. Jan Gehl, arkitekt, fortæller om, hvordan byer bør bruge havne. Asbjørn Kaasgaard, Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv, giver en kulturhistorisk vinkel på Nyholm. Kom og giv dit bud på Nyholms fremtid! TID OG STED Onsdag den 23. maj kl. 19.30 - 21.30 i Bræddehytten, A. H.Vedels Plads 12

N

go boat

domsboliger kunne også være en god idé”, skriver en borger. Et enkelt forslag går på, at der indrettes asylcenter i ejendommen. Et andet på at den indrettes til shoppingcenter. Og så er der et par stykker, der hellere ser Ørkenfortet revet ned, fordi den er så grim.

En borger på Christianshavn mener, at Ørkenfortet bør indrettes til svømmehal. Arkivfoto: Dorthe Dalby Nielsen / Havnefronten.

en anden og det er der mange, der er enige i, selvom vi taler om en af Københavns bedst beliggende og dermed dyreste ejendomme. De peger på, at der er uanede kvadratmeter til at udvikle bygningen til et levende kulturmekka. ”Kulturhus med film, foredrag, café, nye bøger og forfattere, lille teater, jazzværtsLeifsgade 3 - 2300 København S - Telefon: 8838 8083 hus og areal til disposition som er til ’noget’, som foregår en gang imellem, kunstudstilling. Og bibliotek, som For professionel, stabil ikke skal flyttes til Papirøen”, hedder det. og venlig trappevask, Eller hvad med ældrebolikontakt os i dag! ger, plejehjem, børneinstitution eller måske endda et ministerium? En del vil faktisk gerne fastholde ejendomtrappespecialisten.dk mens anvendelse som kontor. Nyd juleøllen hos Café Nöa`h En enkelt peger på mulighefor at indrette luksuslejIslands Brygges nye lokale mødestedden ligheder med havneudsigt og flere på, at der mangler bilLigger unikt placeret på Havnelige boliger i København og vigen, lige ved vandkanten og at Ørkenfortet kunne være den nye strand! det helt rigtige sted. Nyd din morgenmad/weekend-

Lokalt og kulturelt ”Noget kulturelt og lokalt

funderet. Der er nok turisme på Christianshavn”, skriver

trappespecialisten

31 15 54 42

brunch, frokost eller aftensmad - lavet fra bunden af friske råvarer - i de skønne omgivelser inden- eller udendørs! Nyd din morgenmad/weekendbrunch, frokostmorgenmad, eller aftensmad Vi byder på kaffe, friskpresset juice, lavet fra bunden af friske råvarer i de skønne omgivelser indenÅbningstider weekendbrunch, frokost og aftensmad. eller udendørs! 10.00 Mandag - 21.00

Cafe Nöa’h

Tirsdag - torsdag 09.00 - 21.00 Åbningstider Fredag - lørdag 09.00 - 22.00 Mandag 10.00 - 21.00 Søndag 09.00 - 20.00 Tirsdag - torsdag 09.00 - 21.00 Fredag - lørdag 09.00 - 22.00 Søndag 09.00 - 20.00

Ligger unikt placeret på Havnevigen, lige ved vandkanten og den nye strand!

Viggo Kampmanns Plads 5 København Viggo Kampmanns PladsS 5 • København S Tlf. +45 5365 4010 info@nöah.dk Tlf. +45 5365 4010 • Mail: Mail: info@nöah.dk

Fint med hotelplanerne Hotelplanerne er der også christianshavnere, der bakker op om. Her kan ejeren, ATP Ejendomme, sammen med den kommende hoteloperatør måske skele til, at man gerne ser at hotelfaciliteterne suppleres med offentligt tilgængelige, rekreative arealer med restaurant og café på tagetagen eller i stueplan.


Torsdag den 3. maj 2018

ALTID GRATIS

salgsvurdering HOS NYBOLIG TLF: 36 14 15 16 2500@NYBOLIG.DK

boat opslag / Stort lokalt kendskab / Høje salgspriser

SOLGT

SOLGT

/ Korte liggetider / Altid Solgt eller gratis

SOLGT

SOLGT

Nybolig Valby Søndermarken - Kbh. SV Valby Langgade 207 2500 Valby

7


4 8

Fredag den september Torsdag den23. 17. maj 20182016

Fredag den 23. september 2016

go boat Havnefronten i Flensborg:

Mere rom end d

Flensborg er blandt danskerne mest kendt for grænsehandel og billig rie, man med held kan dykke ned i - og et besøg på byens havnefront

Tekst og foto: Mikkel Bækgaard Få moderne havnefronter viser sin maritime historie så tydeligt frem som Flensborgs. Det må være hovedkonklusionen, da Havnefronten for nylig besøgte den nordtyske by, som jo ellers mest er kendt for grænsehandel og billige dåseøl. Flensborg har nemlig i århundreder været en aktiv havneby med masser af skibe og sømænd - og derfor masser af indflydelse fra de syv have. Faktisk var byen - der indtil 1864 var under den danske konge - i gamle dage en af de vigtigste havnebyer overhovedet i Danmark. Her lå der flere skibe indregistreret end i København. Det fortæller vores guide, da han viser rundt på havnen, som rummer alt fra gamle skibe til store betonsiloer og moderne boliger. Og den gamle søfartshistorie har sat sine spor på byens havn, der også rummer et kig ind i hi-

storiens skibsfart. Det kan man opleve på Flensborgs søfartsmuseum samt museumsværftet lige ved siden af, som viser hvordan skibene blev til i gamle dage - og hvor skibsbyggere faktisk stadig bliver uddannet. Alle skibe fører til rom Vores udgangspunkt for besøget i Flensborg er Hotel Hafen, der siden 2016 har været et af byens bedste hoteller. Hotellet ligger lige ud til havnefronten og består af flere gamle bygninger bygget sammen til ét hotel, hvor den maritime stemning gennemsyrer det hele. Man bliver ikke budt velkommen indenfor, men derimod velkommen ombord - flere vinduer ligner koøjer, og hotellets bar byder på et væld af forskellig slags rom. Og at det netop er rom, som hotellet tilbyder mange slags af, er ingen tilfældighed. For selvom den mest kendte drik fra Flensborg - i hvert fald blandt danskerne - nok er Flensborg Pilsner, så har byen

en rig historie med netop rom. Flensborg var en central havn i den såkaldte trekantshandel, og når man havde sejlet slaver fra Afrika til Caribien, tog man sukker og rom med tilbage. Rommen var rå rom, destilleret til alkohol fra melassen - restproduktet fra sukkerproduktionen - og sejlet i store egetræstønder over Atlanterhavet. I løbet af rejsen begyndte rommen at udvikle sin særlige smag, og når den ankom til Flensborg, lagrede man den yderligere og begyndte at blande forskellige fade for at opnå den helt rigtige balance i smagen. Curry mit Pommes Hotel Hafens romkort byder på et godt og velsmagende udpluk af de forskellige slags rom, der stadig bliver fremstillet i Flensborg. For selvom trekantshandlen er et overstået kapitel, holder man fast i traditionerne og laver fortsat den søde alkohol i byen efter gamle opskrifter, der går flere

århundreder tilbage. Det er dog ikke kun Hotel Hafen, man skal besøge, hvis man for alvor vil dykke ned i rommens mangfoldige verden, forklarer guiden videre. Her skal man besøge et af de to stadig aktive romfirmaer i byen, Johannsen Rum eller Wein- & Rumhaus Braasch, der begge kan fortælle om rommens historie og gavmildt byder på smagsprøver. Vi når dog desværre ikke forbi de to gamle romfirmaer. Vi nyder i stedet en Currywurst mit Pommes og senere en kop kaffe lige ud til vandet - pølsen på Hafen Liebe helt nede i spidsen af fjorden, og kaffen lidt oppe ad fjordens østside, hvor Saint Croix har spredt sand ud langs havnen og forsøger at skabe lidt strandstemning. Forandringens vinde At havnefronter forandrer sig hurtigt i disse år, er Flensborg også et godt eksempel på. En af byens absolut hyggeligste gader - Oluf-Samson-Gang


Torsdag den 17. maj 2018

boat opslag

dåsebajere

ge dåseøl. Men faktisk har byen en rig maritim histohandler faktisk mere om god rom end om bajere. - med gamle bindingsværkshuse og stokroseromantik, var indtil 1990erne mest kendt for prostitution. Her hang kvinderne ud ad vinduerne og tilbød deres ydelser til sømænd og forbipasserende. Disse dage er dog nu for længst ovre, og gaden er i stedet en af Flensborg mest attraktive. Den samme forandring ser man også på østsiden af fjorden, hvor nybyggede lejlighedskomplekser er skudt op med lækre lejligheder med udsigt til vandet. Og ifølge vores guide går diskussionen i byen nu også på, om de store betonklodser lige ved siden af skal fredes som industriminder, eller om de skal rives ned - eller måske ombygges til flere lejligheder. Selv håber han på det sidste, forklarer han. Restaurant uden smag Vi forlader også selve havnen og tager på en spadseretur i den smukke, men ret ukendte,

bydel øst for fjorden. Her ligger et virvar af små gader og gamle huse, der strækker sig op ad de stejle bakker, som omgiver Flensborgs havn. Og oppe fra toppen af bakken, hvor der ligger flere smukke huse, er der også en ret storslået udsigt over havnen og byen på den anden side af vandet. Her i denne del af byen er det småt med butikker og caféer - vi er ellers vældigt kaffetørstige og lidt snacksultne. Men så kan vi i stedet gemme appetitten til middagen, som skal finde sted på Restaurant Columbus, der er Hotel Hafens egen restaurant. Desværre viser Columbus sig ikke at leve op til hverken sit glorværdige navn eller hotellets ellers lækre standard. Retterne i restauranten er nemlig desværre temmelig blottet for smag. Især forretterne skuffer og kommer aldrig for alvor fra land, hvor en blævret sylte af kalvekød er et studie i konsistens uden hverken salt eller anden smag

- og det samme gælder stedets signaturret i form af en avocadocreme, der igen smager af stort set ingenting. Lidt bedre bliver det med hovedretterne, hvor svinemørbraden er stegt perfekt, men hvor tilbehøret kunne laves lige så godt derhjemme. Desserterne er dog hæderlige og redder restauranten fra et forlis, og heldigvis tager Columbus revanche næste morgen, hvor morgenmaden løfter sig et stykke over det normale niveau for hotellers morgenmadsbuffeter. Her er lækre croissanter, nyslynget honning og flere fristende kager - ud over yoghurt, frugt og selvfølgelig masser af bacon and eggs. Efter opholdet bliver vi dog gjort opmærksom på, at man på Hotel Hafen lige nu mangler en køkkenchef, og at man ihærdigt forsøger at skaffe en ny, der kan sætte en sikker kurs. Havnefronten var inviteret til Flensborg af Hotel Hafen.

9


denden 23. september 2016 4 10 Fredag Torsdag 3. maj 2018

Fredag den 23. september 2016

Skulpturer langs havnefronten:

Arnaldo Pomodoro og Amaliehaven Af Jette Ingerslev

Det er sommer. Havnefronten og haven lokker - ikke mindst Amaliehaven mellem Toldbodgade og havnen. Her lå i mere end 100 år Larsens Plads, opkaldt efter skibsreder og værftsejer Lars Larsen (1758 - 1844). Her ved Larsens Plads lagde store oceangående lastskibe til, og herfra sejlede Amerika-bådene i perioden 1840 -1914 over 300.000 emigranter på vej mod et nyt liv. Det kan måske være vanskeligt at forestille sig, at der engang lå et skibsværft og siden et travlt havnekvarter med et Klondyke af lagerskure klods op ad kongefamiliens residens, Amalienborg. Området var meget havnepræget og ’ukongeligt’, men skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller havde flair for mulighederne. Han købte således grunden i 1980 og ansatte den belgiske landskabsarkitekt

Jean Delogne til at anlægge en have. Det var en meget moderne og stringent have, der primært gav anledning til stor debat og megen kritik. Haven, der blev indviet den 10. maj 19883, var en gave til staten og kommunen fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Den føjer sig elegant ind i aksen fra Marmorkirken over Amalienborg Slotsplads til havnen og videre over mod Operaen. Den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro har udformet skulpturerne, springvandet og to vandfald i Amaliehaven.

Springvandet er samlingspunktet Det store springvand i midten af haven i Frederiksgades akse (Amalienborgaksen) binder hele området sammen. Springvandet bliver indrammet af fire skulpturelle bronzesøjler. I hver ende af parken er der

Lige bag slotspladsen ses Pomodoros store springvand, der binder Amaliehaven sammen med den såkaldte Amalienborgakse, der har henholdsvis Marmorkirken og Operaen som fikspunkter. Foto fra toppen af kirken: Elin Tabitha Hansen / havnefronten. placeret imponerende, rislende skulptur-vandfald. Havens rolige design understreges af havemurenes og bygningsvæggenes lysegrå, franske

Copenhagen Marathon:

bydende. På begge sider af springvandet fremstår haven i to niveauer med hække og mure, der skærmer mod Toldbodgade på den ene side og havnen på den anden. Bænkene i de midterste haverum er integreret i højbedenes granitkanter, og her kan gæster trække sig tilbage i læ fra det ofte vindblæste havneløb. Et gangareal op til hver af de to kaskadefontæners udspring er prydet med formklippede buske og duftende rosenbede. I haven gror der japanske kirsebærtræer, der blomstrer medio april. Amaliehaven er blevet et yndet opholdssted for både borgere og turister. Et sted med mulighed for ro og fordybelse. Rent administrativt ejes og passes haven af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme sammen med Københavns Kommune.

go boat

kalksten. Flisebelægningen, anløbstrapperne og vandkunsten er af bornholmsk Hellestbakke- eller Moseløkkegranit. De mange træbænke er udført

i flødebrun iroko, også kaldet afrikansk teaktræ. Amaliehaven er med tiden blevet tilpasset klimaet og har vokset sig frodig og ind-

No plans at all often works better than a strategy “I did expect to run well but not that well. I actually had no tactics before I pushed the pace at 34 km. But I’m just so proud to win here today”, William Nyarondia Morwabe said minutes after he won the 39th annual Telenor Copenhagen Marathon in a new course record. In spite of no planning ahead Morwabe just ran at the all-time best for the race in 2:11,16 – and was able to claim the victory at this year’s Telenor Copenhagen Marathon and improve the race record by almost one minute. With a previous personal best of 2:16,00, his triumph was indeed a major surprise. At first glance, a record was not in sight. A group of ten runners led the race and split halfway at 66:13 minutes. At 28 km, Collins Kipkorir Cheboi, Kenya, then pushed the pace with only three runners able to keep up with him.

2:12,25 to take third place.

William Nyarondia Morwabe (to the right) was a surprise winner of this year’s Copenhagen Marathon. Foto: Hasse Ferold.

William Nyarondia Morwabe (to the right) was a surprise winner of this year’s Copenhagen Marathon. Foto: Hasse Ferold. Then, six kilometers later, 26-year-old Morwabe put in an effective attack, leaving

the three other runners in the leading group behind. Within short time he had estab-

lished a gap of more than ten seconds and he went on to win the race in 2:11,16 and improve the race record by exactly 54 seconds. Close to a Danish record as well At 35 km, the leading runners were even inside a new

Danish All Comer’s record (2:10,37), but the warm and sunny conditions in the streets of Copenhagen (24 C) proved to be anything but optimal. Abraham Girma, Ethiopia, was runner-up in 2:11,30 while Paul Waveru Chege, Kenya, set a personal best of

Amazing times in the women’s race In the women’s race, Shasho Inmersu of Ethiopia took a solid lead early in the race. However, she struggled to maintain the gap of a mere 15-20 seconds, and Bette Chepleting, Kenya, and Tesfanesh Merga, Ethiopia, were a constant threat all the way. Despite the warm conditions taking their toll, Inmersu held the lead to win the race in 2:32,18, which was a little more than two minutes off her PB set in Ljubljana last year. Runner-up Betty Chepleting clocked 2:32,42 to take second place, while Tesfanesh Merga finished third in a time of 2:33,04. 9,120 runners participated in the Telenor Copenhagen Marathon. KR

Læserbesøg på Københavns Rådhus På Havnefronten vil vi rigtig gerne tage læserne med bag om historien – og gerne høre hvad der egentlig foregår, når kommunalpolitikerne træffer beslutninger.

Derfor har vi flere gange inviteret læserne med ind på Københavns Rådhus – og nu gør vi det igen. Denne gang er det socialdemokraten Niels E. Bjerrum, der er

vært. Det sker mandag den 25. juni 17.30. Niels E. Bjerrum inviterer læserne indenfor til en snak og rundvisning under mere

uformelle former. Det handler både om livet som kommunalpolitiker på byens rådhus – og om aktuel kommunalpolitik – og du er selv med til at bestemme emner-

ne i kraft af dine spørgsmål. Af hensyn til det praktiske er der tilmelding senest den 20. juni på adm@havnefronten.dk. For arrangementet står

Lokalavisen Havnefronten, Havnefrontens Venner og Kulturklub Bryggen med Niels E. Bjerrum som vært. Jesch


Torsdag den 17. maj 2018

11

boat opslag

Website: www.airchina.dk - Email: sales@airchina.dk

Tel: +45 33149222 - European Call Centre: 008 008 6100 999


denden 23. september 2016 4 12 Fredag Torsdag 17. maj 2018

Fredag den 23. september 2016

Amalfikysten Pompei/Vesuv, Ravello, Amalfi

4 hotel beliggende lige ned til stranden www.besttravel.dk/amalfi Inkluderet i prisen • Fly København - Rom t/r • Bustransport i Italien • 7 nætter i db. vær. på Hotel Sole SplendidBBBB • 7 x morgenmad & 2 x frokost • 7 x aftensmad inkl. 1/2 fl. vin og vand • Udflugter ifølge program • Erfaren dansk rejseleder DAG 1 Ankomst Roms lufthavn og bustransfer til byen Maiori på Amalfikysten. DAG 2 Byvandring i Maiori. DAG 3 Udflugt til den smukke by Amalfi inkl. sejltur til Smaragdgrotten. DAG 4 Dag på egen hånd. DAG 5 Udflugt til smukke Ravello som har inspireret bl.a. Wagner og P.S. Krøyer. DAG 6 Udflugt til vulkanen Vesuv og til udgravningerne i Pompei. DAG 7 Dag på egen hånd. DAG 8 Transfer tilbage mod Roms lufthavn med ophold i den lille by Frascati, hvor vi får let frokost og smager hvidvin.

Datoer og priser 22/5, 23/5, 29/5 ......................................... UDSOLGT 31/5, 5/6, 7/6, 12/6, 14/6, 19/6, 21/6 ...... kr. 7.595 26/6 ..................................................................... kr. 7.795 3/7, 10/7 ............................................................ kr. 8.295 21/8, 28/8 ......................................................... kr. 7.795 4/9, 5/9, 11/9, 12/9, 18/9, 19/9, 25/9 .......... kr. 7.795 26/9, 2/10, 9/10, 16/10 ................................... kr. 7.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Vær. m/balkon & skrå havudsigt .................kr. 350 Vær. m/balkon & direkte havudsigt ............kr. 700 Eneværelse ..................................................... fra kr. 800 Fast plads i bussen ..............................................kr. 150 Oblig. turistskat til hotellet pr. pers./nat .......... €2

Rhinen Krydstogt

Strasbourg - Amsterdam inkl. vinoplevelser

Foredrag af Tjener Boldt fra Matador (Per Pallesen) www.besttravel.dk/pallesen

DAG 1 Bus fra København via Fyn og Sdr. Jylland til hyggeligt hotel med eget bryggeri i Waldsrode i Tyskland. DAG 2 Ankomst til skibet i Strasbourg. DAG 3 Udflugt til vinbyer, besøg på vingård, byrundtur i Strasbourg. Vinforedrag og -smagning på skibet med Per Pallesen. DAG 4 Foredrag af Per Pallesen mens vi sejler. Udflugt til smukke Heidelberg. DAG 5 Sejlads og byrundtur i Koblenz DAG 6 Byrundtur i Köln og besøg i katedralen. DAG 7 Ankomst Arnhem. Besøg på det prisvindende The Airborne Museum som skildrer ’Slaget ved Arnhem’. DAG 8 Ankomst Amsterdam og kanalrundfart. DAG 9 Hjemrejse tilbage mod Danmark.

Inkluderet i prisen • 9 dage, transport i moderne langtursbus • Gratis kaffe og internet i bussen • Hotelovernatning inkl. aftensmad m. 1 øl el. vand & morgenmad i Walsrode på udrejsen • 7 nætter i udvendig kahyt på hoveddæk ombord på MS Leonora+ • Helpension ombord på skibet • Madpakke fra skibet til hjemrejsen dag 9 • 2 glas øl eller vin til frokost og aftensmad ombord på skibet • Udflugter iflg. program • Vinsmagning og underholdning med skuespiller og vinkender Per Pallesen • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 21/7 ................................................................. kr. 10.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltkahyt Tillæg pr. person Tillæg for enekahyt ........................ kr. 3.000-4.575 Kahyt mellemdæk m/fransk altan ......... kr. 1.575 Kahyt øvre dæk m/fransk altan .............. kr. 2.100 Fast plads i bus ..................................................... kr. 150 Oblig. drikkepenge til besætningen ........ ca. €49

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99 Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Restaurant Barr er indstillet til ”Byens Bedste Restaurant”. Havnefronten var på besøg i august sidste år. Foto: Mikkel Bækgaard / Havnefronten. .

”Byens Bedste” langs havnefronten

go boat

Hvert år kårer aok.dk byens bedste cafeer, nye restauranter, burgere og så videre. I år er ingen undtagelse. Vi har kigget på, hvad der er af kandidater langs havnefronten. I kategorien Byens Bedste Gastronomi finder vi både restaurant Noma og Nærvær. Sidstnævnte er placeret ved Krøyers Plads på Christianshavn og redaktionen på Havnefronten har tidligere været forbi og givet Nærvær rosende ord med på vejen. Når det gælder Byens Bedste Restaurant, så har Noma restauranten Barr, der også ligger ved Krøyers Plads fundet vej til listen mens en anden Christianshavner-restaurant Kadeaux, har deres burgerkoncept Bobbabella med i kategorien Byens Bedste Burger. Navnet Bobba stammer fra en bornholmsk trold og ” bella” betyder børn på bornholmsk. Byens Bedste Takeaway har Homemate – der fornyeligt

flyttede ind på Bryggen med en ny afdeling – med på listen over mulige kandidater. Byens Bedste Søde Sager har Ismageriet – der ligger omme i Ørestad bag IT Universitet med på listen. Den ligner en sikker vinder. Bryggeboerne kan glæde sig over, at en af byens bedste cafeer ligger netop der. Cafe Alma er med på listen over cafeer, som man kan stemme på frem til 21. maj.

Fra mad til oplevelser Byens Bedste Kulturoplevelse har også et af havnens tilbud på listen, nemlig Copenhagen Opera Festival, der hvert år bliver mere og mere populær målt på publikum. Byens Bedste Musikoplevelse kan blive Haven Festivalen på Refshaleøen. Hvis du synes navnet også passer på den restaurant og bar som ligger ved siden af The Standard i Havnegade, så er det helt rig-

tigt. Her træner bagmændene nemlig resten af året. Byens Bedste Urbane initiativ har to tilbud med fra havnefronten – nemlig de kommunale badezoner og Cphvillage, som er et af byens nye tilbud om containerboliger. Den særlige AOK pris kan i år gå til Kulturtårnet, som er indrettet i det lille kobbergrønne tårn, som står på Knippelsbro og hvorfra man tidligere åbnede og lukkede broen. De konkurrerer blandt andet imod Copenhagen Cooking som involverer en masse spisesteder langs havnen. Ifølge aok.dk er Byens Bedste ”en hyldest til de steder og oplevelser, som virkelig har rykket det seneste år. Oplevelser der er med til at forme København og få byen til at sprudle”. Deltagerne er fundet med inspiration fra læserne NZ og en jury.

Den Islandsk-norske kunstmaler Thórarinsson udstiller på Nordatlantens Brygge I pinsen er der fernisering på en maleriudstilling, som tager udgangspunkt i bylivet i København, byens forlystelser, byens særegne steder og dunkle sider. Det er den islandsk-norske kunstmaler Thrándur Thórarinsson, der, igennem motiverne, har fokus på de gamle byområder, der blev opført længe før modernismen og før bilernes indtog i byen. Malerierne er dog ikke altid lige virkelighedstro. I stedet skildrer de steder, som de kunne se ud,

eller som maleren ville ønske, de så ud. På den måde benytter han sig af det urgamle princip fra antikken, hvor kunstneren skal forskønne og ophøje naturens - eller i dette tilfælde byens former til et ideal, der ikke findes i virkeligheden. Udstillingen indeholder desuden motiver hentet fra dansk guldalderkunst, dog formet efter - og tilpasset nutidige omgivelser. Thrándur Thórarinsson er en maler af den gamle

skole. Hans billeder er malet i de gamle mestres klassiske stil, men altså med vor tids motiver. Udstillingen kan opleves de næste tre måneder frem til den 19. august. Thrándur Thórarinsson (Þrándur Þórarinsson) er født i 1978 i Island. Efter studier ved Islands Kunstakademi studerede han hos den norske kunstmaler Odd Nerdrum 20032006. Thórarinsson boede i København 2011-2013 og er i dag bosat i Island. Jesch


Torsdag den 17. maj 2018

13

i Verona Sov ude sammen Opera og vin i Barolo med spejderne Kgl. operasanger som operaguide www.besttravel.dk/verona7 Inkluderet i prisen • 7 dage, fly København-Milano t/r • 4 nætter på Hotel Leon d’OroBBBB i Verona • 2 nætter på Hotel BaroloBBB i Barolo • 6 x morgenmad • 3 x frokost og 3 x aftensmad • Vinsmagninger • 2 x operaforedrag • Udflugter ifølge program • Erfaren dansk rejseleder • Kgl. operasanger som operaguide

DAG 1 Ankomst til Milano lufthavn. Let frokost og vinsmagning på en en vingård. Indkvartering på 4-stjernet hotel i Verona, tæt ved det historiske centrum. DAG 2 Operaforedrag om formiddagen. Byvandring i Verona. Opera om aftenen. DAG 3 Udflugt til Venedig, sejltur gennem lagunen, aftensmad på restaurant og Venedig i aftenbelysningen.

boat opslag

DAG 4 Operaforedrag og dernæst udflugt til Valpolicella-vinområdet med frokost på hyggelig restaurant. Udflugt til Gardasøen. Opera om aftenen. DAG 5 Afsked med Verona. Frokost på en restaurant på Po-sletten - Verdis hjemegn. Vi fortsætter til hotellet i Barolo.

Aftenhygge under åben himmel. Foto: Thorolf Spejderne. Thorolf Spejderne på Islands Brygge er en af de mere end halvtreds spejdergrupper over hele landet, der inviterer alle til at prøve at sove ude. Dels er det en hel særlig oplevelse at sove under stjernerne og dels er man med til at fejre en landsdækkende mærkedag, der sætter fokus på de små og store oplevelser, som friluftslivet, naturen og mørket tilbyder. ”Planen er, at vi mødes og er sammen om at slå telte op. Vi hænger også et par hængekøjer op til dem, der hellere vil sove med direkte kig til stjernerne. Og så skal vi selvfølgelig have gang i bål, så vi kan få noget mad”, fortæller Signe Mjelva Østergaard, der er familiespejderleder ved Thorolf Spejderne. Sov Ude arrangementet, der er et initiativ fra Det Danske

Spejderkorps, har som formål at få mange flere med ud i det fri. Alle – uanset om man er spejder eller ej – inviteres med udenfor til hygge, madlavning, aktiviteter, afslapning og en nat med månen og stjernerne som natlampe. Arrangementet begynder kl. 15 lørdag den 26. maj og vil vare til næste morgen. Og for de lidt større børn og unge er der en ekstra udfordring. De får mulighed for at sove i hængekøje fra et hængekøjestativ, som de selv har være med til at bygge sammen med spejderne. Alle er velkomne Signe Mjelva Østergaard understreger, at alle er velkomne: ”Vi opfordrer alle til at tage en nat udendørs sammen med os – uanset om man er barn, ung eller voksen, og om man

er spejder i forvejen eller ej. Sov Ude er en god anledning til at få gjort opmærksom på de mange muligheder og oplevelser, naturen gemmer på. Vi vil give en smagsprøve på noget af alt det, som friluftslivet her i havneområderne har at byde på”, siger Signe Mjelva Østergaard. Mødested er Thorolfs hytte og grund på Artillerivej 67B. Man skal selv medbringe passende tøj og varmt nattøj, sovepose og underlag. Thorolf har telte, men man er velkommen til at tage sit eget med og så skal man huske, at det godt kan være koldt om natten, selvom det er varmt om dagen. Det er gratis at deltage mod tilmelding på Thorolf.dk. Børn under 14 år skal ledsages af en voksen. KR

Tidligere Noma folk bag bageri på Refshaleøen En række tidligere Noma folk er gået i gang med at åbne deres eget bageri – på Refshaleøen. Et bageri af den slags, som ikke bygger på færdigblandinger og bake-off produkter fra de store leverandører. Bageriet – der har fået navnet Lille Bakery - vil udover at bage økologisk dansk surdejsbrød også byde på morgenmad og frokost. Senere på sommeren er det planen at holde åbent om aftenen, hvor man tre dage om ugen vil

have middagsgæster og tilbyde et menukort, der har økologiske og sæsonbetonede råvarer i centrum. ”Vi vil også forsøge at plante et frø, som forhåbentligt vil vokse til at blive et ungt og dynamisk miljø, præcis som de nabolag i Berlin og London, som vi holder så meget af,” siger Sara Macedo, som tidligere har arbejdet på Noma restauranten 108 på Christianshavn. 108 fik en Michelin-stjerne i sit første leveår. Ud over Sara Macedo er

Jesper Gøtz med på holdet. Han har arbejdet i køkkener med 108’s Kristian Baumann, først på 1.th., senere på Noma og til sidst som souschef på 108. Tredje partner er Mia Boland, der har sin erfaring fra Mark Bests køkken i Australien, James Lowe’s Lyle’s, Magnus Nilssons Fäviken og senere som souschef hos Kristian Baumann på 108. Lille Bakery er at finde på Refshalevej 213A.  Jesch

DAG 6 Udflugt til vinbyen La Morra og trøffelbyen Alba. Vinsmagning og afskedsmiddag på hotellet. DAG 7 Afsked med Barolo. Byvandring i Milano og hjemrejse.

Afrejsedatoer, operaer og operaguider

25/7 ..........................................Turandot & Aida - Jan Lund 2/8............................................... Carmen & Aida - Jan Lund 6/8............................... Aida & Carmen - Guido Paevatalu 23/8 ..................................Barberen i Sevilla & Opera Galla Tony Landy & Tove Hyldgaard

Afrejse fra København............................kr. 8.095

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Eneværelse ...........................................................kr. 1.500 Superior værelse .................................................. kr. 900 Turistskat til hotellet pr. nat ...........................€2/€1,5 Billet unum. plads pr. pers. pr. opera ..........kr. 265 Billet fast plads pr. pers. pr. opera .. kr. 600-1.610

Aspargesruten Busrejse i Nordtyskland

Følg ”elfenbensgrøntsagen” fra jord til bord www.besttravel.dk/aspargesruten

DAG 1 Busrejse til vores hotel nær Bremen. DAG 2 Besøg på en gård hvor familien Döpke indvier os i hvordan man dyrker ”elfebensgrøntsagen” i dag. Frokost med asparges. Byrundtur i Bremen. DAG 3 Ophold i den smukke og hyggelige by Nienburg. Besøg på aspargesmuseum, som vidner om tidligere tiders hårde arbejde med dyrkningen af asparges. Indkvartering på hotel i Sehnde og middag med asparges. DAG 4 Udflugt til byen Burgdorf, kendt for de gode ”Burgdorfer Asparges”, hvor man har dyrket asparges siden 1750. Frokost med legeret aspargessuppe. DAG 5 Hjemrejse via grænsen til Danmark.

Inkluderet i prisen • Transport i moderne langtursbus • Gratis kaffe og wifi i bussen • 2 nætter på Atlantic Hotel i VegesackBBBB • 2 nætter på Apart Hotel i SehndeBBB • 4 x morgenmad • 4 x frokost • 4 x aftensmad • Udflugter ifølge program inkl. entreer • Erfaren dansk rejseleder Dato og pris 24/5, 15/6 Bus fra Sjælland .................... kr. 4.395

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse ...................................... kr. 895 Fast plads i bussen .............................................. kr. 150 Busopsamling Sjælland Lyngby, Flintholm Station, Roskilde, Ringsted, Næstved, Vordingborg, Rødby.

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99 Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.


denden 23. september 2016 4 14 Fredag Torsdag 17. maj 2018

Fredag den 23. september 2016

Steffen Gram om Trumps Amerika Ingen amerikansk præsident siden Richard Nixon har delt det amerikanske samfund, splittet de amerikanske vælgere og vendt op og ned på amerikanske værdier, som Donald Trump gør det i dagens Amerika. Amerikanerne enten elsker eller hader præsidenten. Det er svært at finde en mellemvej, men hans popularitet er stigende forstå det hvem der kan. Den erfarne TV-journalist og udlandskorrespondent gennem mange år, Steffen Gram, har et indgående kendskab til forholdene i USA. Onsdag den 23. maj kl. 19.00 gæster han Bryg-

gekælderen på invitation fra Islands Brygge Bibliotek. Her vil Steffen Gram fortæller om, hvad der rører sig i USA forud for det såkaldte midtvejsvalg det kongresvalg, der kan give os et fingerpeg om, hvorvidt republikanerne kan fastholde valgsejren fra 2016. Steffen Gram er international korrespondent i Danmarks Radio. Han har været korrespondent for DR i USA først i 1980’erne og fra 2005 til 2013. I dag er han vært for programmet ”Verden ifølge Gram”, hvor han rejser og rapporterer fra store dele af verden.

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig på boa@brygge.dk. KR

Steffen Gram går bagom Donald Trump, hans person, hans skandaler, hans værdier, hans politik og ikke mindst hans parti, der stor foran et dramatisk valg. Pressefoto.

Erindringsglimt:

Frie borgere i byen Af Kim Reich

Digt selv videre på dette 103 år gamle motiv fra Christianshavn. Foto: Kbhbilleder / Ernst Nyrop Larsens samling.

go boat

”Frihed lad være vort Løsen i Nord, Frihed for Loke saavelsom for Thor”. Dette citat må være kendt af mange, men næppe alle ved at det efter Grundtvig-kenderen Lars Thorkild Bjørn stammer fra Grundtvigs tid i den lejlighed han havde i Strandgade 4B på Christianshavn. Citatet selv optræder i indledningsdigtet til ”Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog” fra 1832. Det er der meget mere om på Grundtvig.dk, men man kan jo bære citatet ind i det fotografi, der ledsager denne artikel. For her er mennesker i bevægelse og der skal nok være såvel en

Loke som en Thor blandt dem. Fotografiet forestiller den interimistiske børnehusbro, der er opkaldt efter det opdragelseshjem for forældreløse børn, som blev grundlagt på Christianshavns Torv af Christian IV i 1605. Vi må forestille os kanalen mellem pladsen i forgrunden og husene bagved - med den nostalgiske tilføjelse, at optagelsen også viser os, at det københavnske stormagasin Crome & Goldschmidt havde en filial på øen. Hovedsædet lå i den store ejendom på hjørnet af Strøget og Kristen Bernikowsgade, men det er en anden historie. Fotografiets ophavsmand er rådhusforvalter Ernst

Nyrop Larsen, der havde et ganske særligt blik for at nutid en dag bliver historie. Hans fotografiske samling med fotos fra 1900 - 1948 af et København i forvandling kan ses online på kbhbilleder.dk, hvorfra dette motiv fra den 20. april 1915 er hentet. Borgerne på billedet er nok for nogens del christianshavnere. Ved årsskiftet 2017 var der 13.040 med bopæl i bydelen - pænt fordelt på alle aldersgrupper og med lige knap 10.000 i den erhvervsaktive alder. Og selvfølgelig lige mange af hvert køn! Og så var det jo i 1915, at kvinderne fik valgret.

Efterskoleelever synger Ollerup på Sydfyn er måske mest kendt for sin gymnastikhøjskole, men den lille by huser også en friskole, et lærerseminarium og en musikefterskole.

Sidstnævnte, der retteligen hedder Ollerup Efterskole – Sang og Musik, er for 9. og 10. klasse og har 114 elever. Skolen, der ligesom alt hvad der rører sig i Ollerup,

bygger på det grundtvigkoldske skolesyn, tilbyder et skoleår, hvor eleverne udvikler sig både menneskeligt og musikalsk, og hvor de oplever et år med

Vi bygger for mennesker Artillerigården Islands Brygge

Syrengården Holbæk

turné, engagerede lærere, projekter, fælleskor og et stærkt fællesskab med udsigt til venskaber for livet. Alt dette egentlig blot for at sætte baggrunden for den

koncert, som musikeleverne fra Ollerup giver torsdag 24. maj kl. 19:00 i Vor Frelser Kirke, hvor der er gratis adgang. Her synger skolens Store Kor latinamerikanske

HavnensFodterapi.dk

Behandling – velvære – forebyggelse

Udover fodterapi: Sportsskader, indlæg og massage.

Teglholmen Sydhavn

Statsautoriseret fodterapeut Rikke G.F. Carlsson Tjek hjemmesiden og book online, når det passer dig. www.fbgruppen.dk Brygge Blomsten Islands Brygge

Artillerihaven Islands Brygge

Grønttorvet Valby

folkesange og salmer under ledelse af Kenneth Seholt og Britta Kold. KR

Vester Voldgade 106, 1552 København V


Torsdag den 17. maj 2018

15

Daniel Barenboim om sit arbejde med israelsk-palæstinensisk forsoning Af Kim Reich Han er kendt for sit minutiøse arbejde med alt, hvad han beskæftiger sig med. Orkesterprøver under hans ledelse kan være en prøvelse for de medvirkende indtil alt sidder, hvor han vil have det i partituret. Han har i en årrække været chef for Staatskapelle i Berlin - den tyske musikverdens pendant til vores eget Det Kongelige Kapel. Og så er han dybt involveret i WestEastern Divan Orchestra, som blev dannet i 1999 og som består af både arabiske, palæstinensiske og israelske musikere. Lørdag den 11. august kl. 11:00 fortæller den verdensberømte argentinske dirigent Daniel Barenboim sammen med en håndfuld musikere fra dette orkester om, hvordan musikken og kunsten i det hele taget kan nedbryde grænser og fremme gensidig forståelse i en verden fyldt med konflikter, krig og vold. Arrangementet, der fin-

der sted i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek, er en del af programmet tilknyttet foto-udstillingen Gaza Works, som åbnede i Den Sorte Diamant midt i april. I udstillingen, som vi har omtalt her i Havnefronten, skildrer den svenske fotograf Kent Klich livet i Gazastriben som et alternativ til mediernes ofte kortlivede, sensationslystne fremstilling af konflikten. Klich har fotograferet i Gaza siden 2001. Barenboim-Said Daniel Barenboim skabte West-Eastern Divan Orchestra i samarbejde med den amerikansk-palæstinensiske litteraturprofessor Edward Said, der som ekspert i international og mellemøstlig politik støttede et palæstinensisk selvstyre. Hans bedst kendte værk er Orientalism fra 1978, der beskriver Vestens stereotype opfattelse af den islamiske verden. Said døde i 2003, men Daniel Barenboim har ført

ånden i samarbejdet videre i form af Barenboim-Said Akademie i Berlin, som åbnede i 2015. Formålet med akademiet er at uddanne musikere i verdensklasse, der samtidig kan personificere Barenboims og Saids humanistiske og kunstneriske vision om lighed, frihed og gensidig anerkendelse bl.a. mellem palæstinensere og israelere. Selv gav Daniel Barenboim, der er født i 1942, sin første rigtige koncert som pianist, da han var blot syv år gammel og sin første internationale koncert som 10-årig. Siden 1991 har han været kunstnerisk leder og Generalmusikdirektor ved Staatsoper i Berlin. Han er en af verdens største og mest alsidige i sit fag - med en energi og et engagement, som ikke lige leder tankerne hen på, at han bliver 76 år til november. Han giver stadig koncerter som pianist, dirigerer ofte ved forestillingerne på Staatsoper og med en række andre af verdens førende orkestre,

og så har tango-fans nydt godt af hans fortolkninger af både kendte og mindre kendte numre med afsæt i fødelandets folkesjæl. Daniel Barenboims forældre er russiske jøder. Han har israelsk og spansk statsborgerskab, og er gift med den russiskfødte pianist Elena Bashkirova, der er grundlægger af the Jerusalem International Chamber Music Festival. Sammen har de sønnerne Michael og David Arthur. Førstnævnte er violinist og allerede i gang med sin egen verdenskarriere.

boat opslag

Daniel Barenboim er en af musikverdenens største personligheder. Foto: Silvia Lelli.

Verdensstjerne i svøb udnævnt til kongelig solodanser Af Kim Reich Andreas Kaas, solist ved Den Kongelige Ballet og en verdensstjerne i svøb, er blevet udnævnt til kongelig solodanser. Det skete efter en forrygende opførelse af koreografen Liam Scarletts ”Spar dame” på Gamle Scene, hvor han danser hovedpartiet som Hermann. Balletten er skrevet specielt til kompagniet og rollen er som skræddersyet til Andreas Kaas’ store talent såvel teknisk som mimisk. Blandt den unge dansers triumfer i en allerede lang og flot karriere er ikke mindst rollen som teenageren Romeo over for den jævnaldrende Ida

Blandt Den Kongelige Ballets mange stjerner i disse år funkler Ida Prætorius og Andreas Kaas, der begge blot er 25 år - som her i ”Spar Dame”. Foto: Det Kongelige Teater / Henrik Stenberg.

hmann Begravelser Drachmann Begravelser

Prætorius som Julie i John Neumeiers følelsesladede dansedrama ”Romeo og Julie” med afsæt i Shakespeares udødelige fortælling. Udnævnelsen skete som sædvanlig på scenen og umiddelbart efter forestillingen, hvor balletmester Nikolaj Hübbe trådte frem og kort omtalte den unge danser som et stjerneskud. ”For 10 år siden så jeg her på teatret en ung dreng, der lyste i både sind og dans, og fra det øjeblik ønskede jeg kun, at han en dag skulle blive en stor, smuk, funklende stjerne, som vi alle kunne betages af, og som måtte brænde stærkt og ubændigt i mange, mange

år. Derfor er jeg også så stolt og benovet over i aften at ønske Andreas Kaas tillykke med titlen som Kongelig Solodanser”, sagde Nikolaj Hübbe. Den højeste titel Solodanser er den højeste titel en danser kan få ved Den Kongelige Ballet. Der er tradition for, at en udnævnelse bliver holdt skjult til allersidste øjeblik, så danseren bliver overrasket direkte på scenen foran publikum, men det lå ellers ikke i kortene, at Andreas Kaas skulle blive balletdanser. Han kommer ikke fra en traditionel balletfamilie. Hans tvillingebror er kok,

hans mor er frisør og hans stedfar er vvs’er. Som 7-årig tog Kaas’ bedstemor ham og hans bror med i teatret for at se børneballetten ”Den røde ballon”. Mens brormand faldt i søvn, blev Andreas overbevist om, at han ville være danser. I DR3 TV-serien ”I forreste række” er der lavet et portræt af den unge danser og hans familie. Andreas Kaas er uddannet ved Det Kongelige Teaters Balletskole, hvor han begyndte i 2001. I 2009 blev han ansat som aspirant og i 2012 som korpsdanser. Han blev udnævnt til solist i 2016 - det år, hvor Ida Prætorius selv blev udnævnt til solodanser.

Omsorg, Nærvær & Til for Jer

dan rasmussen vvs aps

Vi fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi guider Jer igennem en af fokuserer på at være nærværende og omsorgsfulde, når vi situationen. guider Jer igennemVores en af livets svære situationer. Vi Det kan være hårdt at holde overblik over livets svære situationer. Det kan være hårdt at holde overblik over situationen. Vores nærvær vil for jer, føles trygt.

gunløgsgade 21 21 - 2300 SS gunløgsgade - 2300 tlf. tlf. 36 36 72 72 3030 0000 www.dr-vvs.dk dr-vvs@dr-vvs.dk

Omsorg, Nærvær & Til for Jer nærvær vil for jer, føles trygt.

Kontakt os på tlf: 32 os 86på00 2086 00 20 Kontakt tlf: 32 Kongelundsvej 308,2770 Kastrup Kongelundsvej 308,2770 Kastrup www.drachmann.nu www.drachmann.nu

dan rasmussen vvs aps

allevvs vvsinstallationer installationer udføres udføres alle gunløgsgade 21 døgnvagtordning døgnvagtordning - 2300 S tlf. 36 72 30 00


denden 23. september 2016 4 16 Fredag Torsdag 17. maj 2018

Fredag den 23. september 2016

GALLERI OXHOLM PRÆSENTERER:

SOLOEXHIBITION OLE AAKJÆR POP UP UDSTILLING I BRØNDSALEN FREDERIKSBERG · OBS: KUN 3 DAGE PINSEN 2018: LØR. 19. MAJ + SØN. 20. MAJ + MAN. 21 MAJ · ALLE DAGE FRA KL. 11-17

go boat

NY BOG: BROKEN PORCELAIN MØD KUNSTNEREN OG KØB ET SIGNERET EKSEMPLAR

SE MERE PÅ GALLERIOXHOLM.DK OG FØLG OS PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM

Havnefronten 20180517  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Tors...

Havnefronten 20180517  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Tors...

Advertisement