Page 1

Torsdag den 8. marts 2018

Nr. 44 • 3. årgang

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten:

Ville ikke have stemt for Enghave Brygge byggeri i dag Enhedslisten ville ikke have stemt for Enghave Brygge byggeri med så få almene boliger. Det siger partiets borgmester i dag. Indrømmelsen får ingen umiddelbare konsekvenser for byggeriet. Væk med kirsebærtræerne Læs side 4

Nye tider på restaurant Kanalen Side 10

Paper Island II

Read page 12

Af Jesper Schou Hansen Opfyldning af en del af Københavns havn - for at bygge luksusboliger med udsigt til vandet - var næppe sket i dag. Der mangler nemlig almene boliger i projektet. Det siger Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og Miljøborgmester for Enhedslisten til lokalavisen Havnefronten. Dermed går hun i rette med sit partis oprindelige tilslutning til boligbyggeriet, der var genstand for en voldsom debat, da det kun kunne gennemføres i sin nuværende form ved at fylde dele af Københavns havn op. ”Jeg indrømmer, at det var måske ikke var det projekt, som vi var mest begejstrede for. Vi var internt også meget uenige. I dag ville vi ikke stemme for. Bl.a. mangler der almene boliger i projektet.”, siger Ninna Hedeager Olsen. Holdningsskiftet får imidlertid ingen umiddelbar betydning for byggerierne, som allerede er i fuld gang i forhold til den vedtagne lokalplan – ligesom byggeriet

Byggeriet på Enghave Brygge (tv) tager en god bid af Københavns Havn – og det vakte folkelig modstand. I dag erkender Enhedslisten borgmester Ninna Hedeager Olsen, at opbakning nok var en fejl. Foto: Arkivfoto Havnefronten. forsat nyder bred opbakning i Københavns Borgerrepræsentation. Heller ikke fremadrettet får udmeldingen større betydning. Stop for boliger i havnen Enhedslisten har sammen med Socialdemokraterne, Radikale, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti nemlig allerede i juli 2016 meldt ud, at de ikke ønsker yderligere byggeri i havnen –

altså ud over de allerede vedtagne projekter. Det fortalte partierne dengang samstemmende i Havnefronten. Dengang sagde overborgmester Frank Jensen (S) til avisen, at ”vi har taget det af vandspejlet i København, som er planlagt” og videre ”jeg ser ikke for mig, at der behov for at tage mere”. I dag tager Ninna Hedeager Olsen så skridtet videre og erkender, at tilslutningen

var en fejl, og at man skulle have holdt fast i det blå rekreative område. Udbygning ud i Øresund Mens der er stop for at tage mere af havnens vand til byggerier, så forholder det sig helt anderledes med områder ud til Øresund. ”Der står vi med nogle andre problemer. Vi kommer til at få enorme klimaudfordringer med stigende vand-

stand. Derfor skal vi bygge diger. Kan vi lave boligbyggerier, diger og rekreative områder gennem opfyldning – f.eks. gennem en ø ved havnens udløb – så er vi med i Enhedslisten. Men ikke inde i selve havnen”, siger Ninna Hedeager Olsen til Havnefronten. Læs resten af interviewet med Ninna Hedeager Olsen (Enh.) inde i avisen side 5.

Stem til HOFORs vandvalg UDSALG UDSALG Der skal vælges forbrugerrepræsentanter til HOFOR, der står for vandforsyningen i København. Du kan allerede nu stemme online på www.hoforvalg.dk. Du skal have din NemId klar. Alle over 18 år - samt virksomheder - er berettiget til at stemme - du har to stemmer.

UDSALG UDSALG

Stem på Jesper Schou Hansen og Hanne Dahlerup.

Højere vandtryk og væk med kalken i vandet. Din garanti for erfaring og fornyelse.

trappespecialisten For professionel, stabil og venlig trappevask, kontakt os i dag!

31 15 54 42 trappespecialisten.dk

Asger Jorn Henry Heerup Lise BLAABerg TinA sonnicHsen eJLer BiLLe LAsse BrosTrøm cArL Henning pedersen m.fL. Sofiegade 4 1418 København K Tlf. 32 96 95 15 arne@galeriehelth.dk

www.galeriehelth.dk

Arne Jacobsen Serie 7TM kontorstol Kampagne Fuldpolstret læder, sort med armlæn 16.930,-

9.995,-

EJ280 Sofa i længde 240 cm. Stof i mange farver uden armlæn

Nu 21.995,-

28.200,-

EJ280 Sofa i længde 2407.495,cm. 13.980,Udsalget slutter lørdag d. 13. februar 2016 Stof i mange farver 28.200,-

Nu 21.995,-

TilbuddetUdsalget gælder t.o.m 11/3 2018 slutter lørdag d. 13. februar 2016

Torvegade 55-57 | Tlf. 32 57 28 14

København

Lyngby Næstved www.vester-moebler.dk

Holbæk


4 2 2

Fredag den 2016 Torsdag den23. 8.september marts 2018

Fredag den 23.23. september 2016 Fredag den september 2016 Fredag den 23. september 2016

De varme Soveby Pust og Duft leder

LEDER

Jens Christian Christensen Galionsvej 24, 3.sal 1437 København K

Af Jesper Schou Hansen

I gamle dage - dvs. dengang Laura huserede i køkkenet hos bankKommuneplaner lokalplaner altafgørendirektør Varnæs - varoglivet i Korsbækkan til atvære overse. Man havde de for,bil, hvordan fremtidens sigde telefon, cykler og trækvogne.nye Derboligkvarterer var konkurrencetager mellem ud. Hvad enten det er Refshaleøen, Sydhavnen, Teglhandlende og alle uanset rang og stand besøgte Jernbanehotellet Havneholmen Syd.i byen og fraholmen, tid til anden. Man vidsteeller også Islands alt, hvadBrygge der foregik Deder fleste vil gerne bo i et område, hvor bolihvem, lå i borgere med hvem. Man kunne være forarget, men man ger er blandet med og butikker, så over manalle fårbreden havde ikke Facebook til erhverv at få forargelsen til at løbe levende uden vel om at mærke støjende. der - og derby var–slet ikkeden planer at afvikleeretfor racerløb i byen. Til Hviskom mantyskerne, er entreprenør i opgangstider, hvordengang man gengæld som de også gjorde i København kan sælge alt, så har man knap så stor interesse i erunder besættelsen. Livet var er et spilDet Matador. I dag det bare mere bedre komplihverv og og butikker. er kort og er godt en langt ceret - medmindre vi er i boliger. stand til at sortere i de mange inforforretning i at sælge Også selvom boligerne mationer og igøremål. Inde i avisen har vi en artikel om, hvad de skal være stueplan. forskellige lokaludvalg også beskæftiger sig med. De er skudt ind Politikerne på Københavns Rådhus – primært i Teksom et og ekstra led i demokratiet ogimidlertid har om ikkeglimrende andet den opgave nikMiljøudvalget – har muatligheder stå på målfor for,athvad borgerne deres område har af synspunkter sikre, at nyei boligområder bliver bygget om dette og hint. med både erhverv, butikker og boliger. Der er overordnede f.eks. et forslag Kommuneplan om at opsætte en2015 mindeplade på den Den fastlægger ejendom, hvor forfatteren Martin Andersen Nexø blev født. Til hvilke områder, der skal være hvad. næste år er det 150 årSyd siden til verdenlokalplan på ChristiansIslands Brygge er ihan denkom nuværende et havn. Det med var ham, skrev ”Pelle Erobreren” og ”Ditte område bådeder boliger, erhverv og butikker. MenMenda neskebarn”. politikerne vedtog Kommuneplan 2015 skiftede områOmkarakter Pelles ophold på Christianshavn skriver han: ”Nede i Skakdet til kun at være boliger og butikker. tensDerfor fugtige kan Bundden var gruppe der fuldt af af borgere, legende Unger. hang i det der iDe øjeblikket nederste af Træværket, gik trallende rundt om Stolperne med et markerer sig i forbindelse med det tillæg til lokalplaFedtebrød i Haanden, eller sad plat ned og skurede sig frem paa nen, som politikerne snart skal behandle, godt få nogden klæbrige Stenbro. Luften hang raa og klam som i en gammel le problemer med at insistere på erhvervsdelen. Brønd, og havde lagt tidlig Rust over de smaa Stemmer og fyldt Anderledes positivt ser det ud med butikker – elAnsigterne med Kirtelsaar; men henne fra Tøndegangen ud til ler publikumsorienteret erhverv, som kommunen så Gyden kom varme Pust og Duft af blomstrende Trær – helt omme framundret Volden”. ynder at kalde det. Her har politikerne nemlig mulighed for at bestemme, derfra skal være butikker. I samme artikel om stort og at småt lokaludvalgets arbejde I det udkast som foreløbig kun er behandlet af Amaer der en lille historie om en gammel hæk langs Danneskioldger Vest Lokaludvalg og altså endnu ikkeafergråspurve nået po-og Samsøes Allé på Holmen,–hvor en større koloni litikerne på rådhuset – har kommunens forvaltning skovspurve holder til. En borger gør opmærksom på, at der er skrevet, derfugleliv ”kan” ivære butikker. De findes har etimidlertid helt usædvanligt og at unikt hækken, som ikke ikkesteder skrevet, at der ”skal” andre i området. ”Det ervære et lillebutikker. stykke natur, der er værd at Det- også vil få betydning for hvorvidt, bevare for afgørende fremtidens beboere og brugere af det nye der areal påkommer Holmen”.butikker eller ej. I den lokalplan, der dækker naboområdet, der også ”kan”,vrede og der, hvor gaden Over hele byenstod er nogle mennesker over, at de gamle var udlagt at væreskal områdets en slagterhuse påtil Vesterbro rives nedbutiksstrøg, til fordel for etfindes nybyggeri. enkelt Netto-butik. Det er detforkølet sidste gamle miljø af sin art. Men det bliver ikke sat i Det Pension Danmark, derNu har stand og er bevaret. I stedet bygges nyt. måkøbt man området, i arkiverne.og som ønsker et tillæg til lokalplanen. har altså købt Netop her lever interessen for historien.De Talrige er opslagene påområdet Facebookvel og vidende, andre steder afsæt iden en tid, der ikke kommer at med de ifølge eksisterende lotilbage. Bare setvunget på det erindringsglimt vi bringerDet i denne ugenamed kalplan var til at lave butikker. har de etturligvis foto tagetregnet af rådhusforvalteren - inden han fikog at derfor vide, ater det ind i deres omkostninger, måtte hanheller ikke. ikke nogen argumenter for at lade Pensider da TagDanmark et kik fra Christianshavns Vold ind ad Torvegade mod havon få bare skyggen af mulighed for at droppe nen. Skal der virkelig et ræs for at viMen og alle andre man kan fåaltså øje på butikkerne til fordel fortil boliger. mindre deønsker kvaliteter byenen har? Formel 1 er bestemt ikke nogen romanat lave soveby. tisk begivenhed, men det historiske har næsten altid et romantisk skær over sig. Måske fordi man ved, at det at være romantisk handler om at være forelsket. Det er i detaljen man ser det store billede - ikke omvendt! Kim Reich

Broen

Pirathavn uden tilladelse

go boat

Ville man permanent lukke Øresundsbroen efter en tragisk ulykke havde fundet sted?

Følg os på facebook.com/havnefronten.nu Redaktion:red@havne-fronten.dk red@havnefronten.nu Redaktion:

kr@havne-fronten.dk XXX

Deadline:Tirsdag Onsdagkl. klokken i ligeHavnefronten uger. Havnefronten udkommer næste Deadline: 10 i lige10uger. udkommer næste gang gang fredag den 22.den marts 2018den 7. oktober.

Ansvarshavende redaktør Annonceansvarlig Jesper Schou Hansen - tlf: 2623 7378

Marlena Reimer Pedersen - 4242 1491 jsh@havne-fronten.dk ann@havnefronten.nu

Annonceansvarlig Hans Bak – tlf: 6035 4501. Kommerciel chef Administration hans.bak@havne-fronten.dk adm@havnefronten.nu Annoncetelefon: 42 42 14 91 Paul Kreisby columnist - tlf: 29404504 English pk@havne-fronten.dk Carole Christensen ccn@havnefronten.nu Administration adm@havne-fronten.dk

Grafiker Grafiker

Mette Agner Clausen Lars Zederkof. Larszederkof@gmail.com lay@havnefronten.nu

Skribenter Skribenter Jesper Schou Hansen, Kim Reich, Anita Frank Goth, JesperBækgaard, Schou Hansen, MikkelNeringa Bækgaard, Mikkel Keri Bloomfield, Zilinskaite, Jarltoft, og OleErnst MortenPoulsen Nygård, Sanne F. Freja Anton Czajkowski Heyran, Karsten Nissen Pedersen, Jette Ingerslev, Mikkel Noel Lanzky og Elin Tabitha Hansen.

debat

Afsnittet om Kronebåde bar i foråret 2016, at vi måtte Desuden har Pirathavnen Jeg har med interesse læst om Pirathavnen i Erdkehl- det utilsigtede problem ind- viser med stor tydelighed, at betale for bortskaffelse af et graven i sidste nummer af bygget, at den tiltrækker alt Pirathavnen og Erdkehlgra- vrag fra Pirathavnen, som var Havnefronten. Der blev i sin for mange ukontrollerede ven er endt som losseplads ”landet” på vores side. Som naboer lægger vi tid lavet mange indsigelser initiativer. Stik imod myn- for andre havnes uønskede fra forskellige interessegrup- dighedernes ønsker og gæl- både. Det er en trist udvik- mærke til de forandringer, der dagligt sker i Pirathavling. per, f.eks. Kulturarvsstyrel- dende lovgivning. Undertegnede var med nen, og det er ikke uden beDer findes ingen allesen, Dansk Naturfrednings Forening, Christianshavns mandsret, og det er ikke til- til at etablere Schifters Bå- kymring, at vi observerer magtesladt at ligge for svaj langs delaug i 2003, og det er kor- myndighedernes Lokaludvalg osv. Der var mange gode be- kysten i længere tid uden til- rekt, at vi gennem Kystdirek- løshed. Vi taler her om den grundelser i indsigelserne, ladelse fra Kystdirektoratet. toratet opnåede tilladelse til danske stat, om Miljø- og som ikke handlede om en Hvis man skulle tale om en vores lille marina fra ca. 17 Fødevareministeriet, om Køkamp mellem de velbjergede allemandsret, så må det væ- instanser. Vi fik mange råd benhavns Kommune og så med attraktive grunde og de re alles lige ret og adgang til og meget vejledning fra KDI videre. Et er sikkert – opgaven blistakkels forfulgte, uforskyld- kysten. Den er så midlertidigt og Københavns Kommune. Vi måtte deponere et større ver kun større og større, dysat ud af kraft her. te hjemløse. Hvis overskriften ”Chri- pengebeløb til KDI, som sik- rere og dyrere for de danske Problemet i Erdkehlgraven er ikke en for eller imod stianias flydende forhave..” ring for betaling af opryd- skatteydere. Ryd op mens tid er og indsag. Det handler ikke om, at står til troende, hvorfor lig- ning, hvis vi en dag forlader nogen har ret til at være der, ger bådende så ikke nede ved området. I tillæg hertil beta- gå så nogle aftaler med dem, mens andre ikke har den ret. Christianias Bådelaugs andre ler vi et større beløb i årlig le- der gerne vil være med. Det behøver ikke at være Det handler om lige adgang både i bunden af Erdkehlgra- je af den grund, vi bruger. Alligevel er vi underlagt al- lige og velfriseret – det skal til de danske kyster med lige ven? Eller handler det i virkeAt lukke Stigbordene permanent ligheden med jerngitter overreaktionlemandsretten, på en tragisk ulykke, mener Danielsen. Foto:kontrol Dorthe og bare være under hvilket vil si-Søren om, er at en Christiania ret og pligt for alle, herunder Dalby Nielsen / Havnefronten indeholde et minimum af rege, at vores område skal være igen udvider deres område, hensyntagen til vores fælles natur og forhistoriske min- mens de holder deres egne offentligt tilgængeligt, og vi spekt for omgivelserne. indre farvande fri for tilflyt- har forpligtet os til at vedlider. geholde grunden. Det indeErdkehlgraven har været tere? rig på fugle, ænder, svaner m.m. - det er den ikke mere. Erdkehlgraven har haft den smukkeste kystlinie med rørsiv og lignende – det har den ikke mere. Erdkehlgraven har altid haft flydende affald på grund af Af sammenhængen Søren Danielsen med Kø- være tvunget til at bære bå- cootere, der brugte adgangs- passagen af slusen og slæbebenhavns Havn, Vej 29, 9 Oscar Pettifords den igennem et vanskeligt vejen gennem Stigbordene til stedet mere brugervenlig”. Men aldrig 2450 Kbh SV så meget som i passabelt slæbested, hvis de at komme ind i havnen. Brug Man ønsker ikke at diskudag. ønsker at komme ind i hav- af vandscootere og jetski er i tere den permanente lukning Hvorfor? Politiet og By & Havn har nen sydfra eller ud i Køge- forvejen permanent forbudt i af Stigbordene og hverken Erd kehl – et gammelt tysk bugt nordfra. besluttet permanent at lukke havnen og siden ulykken sid- slusen eller slæbestedet er elmilitærudtryk for bagsiden af for småbåds sejlads gennem På en aktiv sommerdag vil- ste sommer har ikke en ene- ler bliver brugervenlige. en jordvold i et Stigbordene i fæstningsanKøbenhavns le mellem 50 og 100 småbåde ste vandscooter eller jetski Medlemmerne af 10 bådelæg. Heraf navnet Erdkehlsydhavn. normalt forcere stigbordene, været set i havnen. klubber syd for Stigbordene graven. Det gamle kajanlæg Havnens bestand af flere der tillader passage af både Den 22. marts har By & og 24 klubber nord for Stiglangs kysten ved Refshalevej tusind kajakker og medlem- med en bredde under 2 me- Havn indkaldt repræsentan- bordene og havnens 4000 er efterhånden helt nedmerne af havnens 34 både- ter og 40 cm. ter fra havnens 34 bådeklub- kajakroere har så vidt vides brudt, og materialet er brugt klubber - både nord og syd Den mærkelige beslutning ber - IKKE for at tage stilling intet ulovligt foretaget sig? til blandt andet bygning af for sjællandsbroen - vil frem- om helt at aflukke Stigbor- til det betimelige i at lukke Myndighederne straffer på tømmerflåder og lignende. over, på trods af protester, dene med stålgitre er opstået Stigbordene permanent, men denne måde alle lovlige bruHvorfor? skulle benytte en forældet efter den tragiske dødsulyk- - som de skriver i mødeind- gere af havnen kollektivt? Er Så handler det pludseligt sluse, der bliver åbnet i en ke, som blev affødt af ulovlig kaldelsen - for at “..afdække det lovligt? om, at nogen tiltager sig en time morgen og aften eller vandvids-sejlads med vands- mulighederne for at gøre ret, som andre ikke har. Arkivfoto: Ernst Poulsen

Havnefrontens redaktion Havnefrontens redaktion Redaktør Ansvarshavende Kim Reich – tlf: 5050 2016redaktør

debat

Kontortid:Mandag–fredag Mandag–fredagklokken klokken9–16. 9–16. Kontortid:

Tryk:Sjællandske SjællandskeMedier Medieri Holbæk. i Holbæk. Tryk:

Udgiver: Udgiver:Medieselskabet MedieselskabetHavnefronten. Havnefronten. Bladetpåtager påtagersigsig intet erstatningsansvar som følge trykfejl i annonBladet intet erstatningsansvar som følge af af trykfejl i annoncer og tekst for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering ogcer tekst samt samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering Havnefrontenstekst tekst annoncer ikketilladt. tilladt. afafHavnefrontens ogogannoncer ererikke Oplag:18.029 15.468eksemplarer eksemplarerfordelt fordelt Sluseholmen • Teglholmen Oplag: påpåSluseholmen • Teglholmen •• Havneholmen• •Kalvebod KalvebodBrygge Brygge••Toldbod Toldbod••Islands IslandsBrygge Brygge•• ChristiHavneholmen Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. anshavn • Holmen • Refshaleøen

Distribution: Distribution hverdag 14.i dag lige uger. Udebliver Distribution:FK PostNord hver 14. lige iuger. Udebliver avisenavisen skal du skal du skrive til: manglendeavis@havne-fronten.dk. skrive til: manglendeavis@havnefronten.nu.

www.havnefronten.nu •• red@havne-fronten.dk red@havnefronten.nu www.havnefronten.nu

VilBliv duHavnefrontens være journalist nyeHavnefronten? korrekturlæser for

På Havnefronten bestræber vi os på at blive en Måske har du enlokalavis, journalist i maven? læseværdig der kommer rundt i hjørSå høre vi gerne fra dig. nerne i vores lokalområde – og også gerne bag facaden, såarbejder vores for læsere lidt klogere. Havnefronten at løftekan den blive borgerdrevne lokaljournalistik gennem et stærkt lokalforankret redaktionelt Vi vil også gerne skrive korrekt, så derfor miljø. søger vi en om dansk (eller flere), somblåpåelUanset du erkorrekturlæser studerende eller pensionist, rød eller frivillig basis vil hjælpe os med at læse korrektur ler blot brænder for at skrive: Vil du være med til at forankre Danmarks nye Vi lokalavis i ditløbende område? historierne Er du frisk på at på avisen. sender tillevere, dig hvad der svarer til et manuskriptark om måneden med nyhe– i takt med de bliver færdige. der og input - mod at vi hjælper dig med tekst og redigering, og Men der mest pres på tirsdag og onsdag i de optager dig ier vores korps af frivillige skribenter? uger vi udkommer. Har du kun begrænset tid, så Vi søger skribenter frivilligfra basis, gerne vil hjælpe os hører vipågerne dig der alligevel. med at afsøge hele vores udgivelsesområde for nyheder og godeErhistorier - storefor somdig, små.såErsend du godt i det område, det noget oskendt en email på hvor du bor elleradm@havnefronten.nu brænder du for et særligt emne, så skriv til os på adm@havne-fronten.dk Med venlig hilsen Redaktionen


Torsdag den 8. marts 2018

Drevet af værdier - ikke profit

Det eneste Fælleskassen har til fælles med bankerne, er IT-Systemerne. Vi har samme netbank, mobilbank og kortløsinger. Men til forskel fra bankerne skal vi ikke tjene penge til vores aktionærer. Fælleskassen er nemlig et moderne kundeejet pengeinstitut – du kan blive en del af. Vægter du også solidaritet, grønne initiativer og social ansvarlighed højt? Så skift til os! Det er nemt, og du får alt det du har i forvejen: netbank, mobilbank og trådløst dankort. Samtidig får du din egen personlige og kompetente rådgiver. Så slip for telefonkøer og callcentre. Det er både gratis og nemmere end du tror, at skifte banken ud. Vi klarer nemlig alt papirarbejdet for dig, det manglede da bare!

boat opslag

Ring og hør mere på 35 39 45 40 eller bliv kunde direkte på faelleskassen.dk/velkommen

Det koster intet at skifte bank. Og vi klarer arbejdet for dig! Trådløse betalingskort Privatkonti Opsparingskonti Realkreditlån Lån og kreditter Netbank - også på mobilen Pension og forsikring Skadeforsikringer Personlig investeringsrådgivning Rimelige renter MobilePay

3


4 4

Fredag den 2016 Torsdag den23. 8.september marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Myndighederne går med livrem og seler efter vandscootersagen Lukningen af stigbordene skal drøftes på et møde den 22. marts. Fritidssejler mener, at de nye gitre er livsfarlige. Af Kim Reich Det bliver en sommer, hvor myndighederne går med både livrem og seler, når det gælder sikkerheden i havnen. Men de nye gitre, som By & Havn er i færd med at montere ved stigbordene i Sydhavn, er livsfarlige. Det mener Søren Danielsen, der er medlem af Bådklubben Valby. Han peger på, at en kajak eller en mindre jolle, som bliver grebet af den til tider meget voldsomme strøm, risikerer at blive trukket ind i eller ind under gitterspærringen uden at kunne forhindre det. Gitteret sidder nemlig kun 20 cm over det man kalder normal vandstand. ”Uanset det betimelige eller fornuftige i at lukke Sydhavn af med gitter-spærringer må jeg gøre opmærksom på, at den valgte gitter løsning er Livsfarlig. Ikke så sjældent har kæntrede kajakroere oplevet at blive trukket tværs igennem stigbordene uden at dette har medført andet en end en lettere chokerende oplevelse, men med opsætningen af gitrene vil en kæntring

eller at båden trækkes med af strømmen få fatale konsekvenser. Vandets niveauforskel mellem stigbordene kan være mere end en 80 centimeter og vandets kraft er enorm, så man er nødt til at finde på en anden løsning”, siger Søren Danielsen til Havnefronten. Pilotprojekt hen over sommeren Hertil siger By & Havn i en mail til Havnefronten, at der i første omgang er tale om et pilotprojekt, der løber hen over sommersæsonen. ”På baggrund af den tragiske ulykke i Københavns Havn sidste sommer har Københavns Politi foretaget en sikkerhedsvurdering, som påpeger, at stigbordene af sikkerhedsmæssige grunde skal lukkes. By & Havn har derfor påbegyndt arbejdet efter politiets anvisninger og derfor vil der fra 1. april 2018 ved hver stigbord blive opsat et gitter, som forhindrer færdsel gennem stigbordene, men samtidig lader vandet frit løbe igennem. By & Havn vil løbende vurdere den tekniske løsning ved stigbordene i dialog med

ning af slusen. Og efter sommeren vil Københavns Politi tage stilling til, hvilken effekt lukningen af stigbordene har haft. Den vurdering vil By & Havn følge. Lukning var bebudet Lukningen af stigbordene blev bebudet allerede i oktober sidste år, hvor ledende politiinspektør Allan Nyring oplyste til Havnefronten, at den var under overvejelse på baggrund af den tragiske ulykke den 6. maj 2017, hvor to unge kvinder blev dræbt efter vanvidssejlads med en vandscooter. ”Man siger, at tiden læger alle sår. Vores udfordring er, at nogen måske med tiden glemmer, hvad der skete. Vores opgave er at sikre liv og helbred for de mange, der færdes i havnen. Vi vil helst ikke stå i en situation, hvor det sker igen og vi ikke har taget de nødvendige forholdsregler. Derfor er vi i dialog med By & Havn, om de muligheder vi har for bl.a. at lukke stigbordene ved Sluseholmen”, sagde Allan Nyring ved den lejlighed.

go boat

Slusen i Sydhavn har længe været et problembarn for cyklende og gående. Nu ser det også ud til, at den bliver det for de sejlere, der tvinges til at bruge den, når stigbordene i baggrunden lukkes. Foto: Dorthe Dalby Nielsen. havnens brugere og politiet. lukningen, har vi indkaldt de sagen ved slusen og slæbesteFor at imødekomme de bløde primære brugere i Sydhavn det mere brugervenlig”. brugere af havnen, som tid- til et møde den 22. marts. På By & Havn tilføjer, at der ligere næsten uhindret har mødet vil vi drøfte løsnings- bl.a. vil blive sat videooverkunnet passere gennem stig- muligheder, som vil kunne vågning op, som skal bruges bordene, og derfor nu må afhjælpe generne for de min- til at vurdere antal og evt. beforventes at blive generet af dre både, herunder gøre pas- hov for yderligere åbning/luk-

Forvaltningen vil fælde Bryggens kirsebærtræer Af Mikkel Noel Lanzky

Står det til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, skal alléen med 142 kirsebærtræer på Islands Brygge fjernes. Forvaltningen vurderer i et notat til kommunens Teknik- og Miljøudvalg, at flere af træerne er døende eller allerede døde. Derfor lægger forvaltningen op til at fælde alle de nuværende kirsebærtræer. Først senere vil det blive besluttet, om der skal plantes nye kirsebærtræer, eller om en anden træart skal tage deres plads. Dermed kan den kom-

mende sommers blomstring af kirsebærtræerne ende med at være sidste, besøgende kan nyde i Havneparken på Islands Brygge. Det er faldet Finn Rudaizky, medlem af Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget for Dansk Folkeparti, for brystet. Finn Rudaizky støtter de øvrige planer for renovering og forbedring af Havneparken, men kirsebærtræerne vil han ikke af med.

De fældningstruede kirsebærtræer på Bryggen. Ifølge forvaltningen er flere døde og andre vokser dårligt. Foto: Ghita Katz Olsen / Havnefronten.

Burchhardts Begravelsesforretninger Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage. Aftaler træffes også gerne i jeres hjem.

www.burchhardt.dk

Savner dokumentation “Jeg frygter, at forvaltningen vil af med de træer. Det bekymrer mig, at man ikke siger

klart, hvad der skal ske efter fældning af kirsebærtræerne, som er så populære. Ganske vist skriver man, at der skal komme nye træer, men det bliver uklart og svævende, om det skal være de samme steder og i samme antal. Det er positivt, at man får flere opholdspladser og vandposter, ligesom det bliver flot med en ny legeplads uden de gamle og farlige legeredskaber. Men det virker overilet at fjerne træerne”. Finn Rudaizky stiller sig også tvivlende overfor, om det står så grelt til med kirsebærtræerne, som forvaltningen

vurderer i sit notat. Når budgetpartierne skal drøfte notatet, vil han kræve træernes tilstand grundigere undersøgt. “Det nærmer sig en dødsdom over de træer, som jeg savner dokumentation for nødvendigheden af. Derfor vil jeg sige til de øvrige partier, at vi skal have mere viden, før vi træffer den beslutning. Nogle af træerne er påkørt og skal skiftes ud, men jeg kan ikke få øje på, at der er så mange dårlige og døde træer, at det er nødvendigt at alle de andre træer absolut skal skiftes ud.”

ÅRETS STJERNEVIN Rebel Canyon

English: Cock-a-doodle-doo Spanish: Kikiriki French: Cocorico Korean: Ko-ki-oh Japanese: Kok-e-kok-ko

Zinfandel 2016 Family Collection

[kykkelikyyy] It isn't that difficult.

Learn Danish at IA Language School

Forrygende. Smager af cali2015 Pinot Noir fornisk sol og sommer. Errazurriz, Chile. Saftig frugt og varme toner i duft og smag. Lækker frugtig vin Thfra e real en afdeal. vores bedste leverandører.

Normalpris Normalpris: 125,pr. fl. 100,-

Nu pr. fl:

79,-

Free lessons IA Sprog / Vibevej 9-11 / 2400 Copenhagen NV Ph +45 3888 3233 / info@iasprog.dk / www.iasprog.dk

Islands Brygge 25. Tlf: 32 54 07 05


Torsdag den 8. marts 2018

Der skal være endnu mere plads til cyklister - og almene boliger Af Jesper Schou Hansen Cyklisterne langs havnefronten kan se frem til endnu mere politisk medvind med den nye Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten, i stolen. Bilisterne går derimod endnu en hård tid i møde. ”Vi skal stadig have flyttet folk over på cykel – og til bus og metro. De skal flyttes fra bilen, for der er stadig for mange, der bruger bilen alt for uhensigtsmæssigt. Jeg er med på, at f.eks. mennesker med handicap, håndværkere og andre med behov, har brug for bilen. Men når jeg ser på H.C. Andersens Boulevard, så kan jeg bare observere, at folk ofte er alene i deres private bil. Hvis der skal være plads at dem med behov, skal vi motivere andre over på cyklerne og i de mere kollektive transportformer”, siger Ninna Hedeager Olsen til Havnefronten. Hvis det står til borgmesteren, så skal folk overveje, om deres behov for en bil ikke kan dækkes af delebilsordninger – hvis det endelig skal være. Prioriteringen skal nemlig være på andre transportformer end biler.

”Vi er både tilhængere af brede fortov og brede cykelstier. Men der er ikke plads til det hele – så det er vejarealet, der skal holde for – hvis alle skal have hver deres bil, er der ikke plads til det stigende antal københavnere”, mener borgmesteren, der gerne ser, at der bliver brugt endnu flere ressourcer på at flytte folk til miljøvenlig transport. Boliger til alle Det er ikke kun trafikken, som Enhedslistens borgmester vil have omlagt. Også den måde vi tænker boliger – og boligområder - på, skal redefineres. ”I dag opfatter mange almene boliger som social housing. Det skal vi væk fra. Boligformen er jo for alle – i øvrigt uanset indtægt. Derfor skal vi også have flere almene boliger i forskellige størrelser – og gerne nogle større enheder, som kan bruges som kollektiver. Det er der mange sociale fordele ved – udover de økonomiske”, mener Ninna Hedeager. I øjeblikket har Københavns Kommune mulighed for at forlange 25 procent almene boliger i nybyggerier. Det princip mener Ninna He-

deager Olsen, at kommunen skal forfølge hele vejen. For lidt Det er ikke lykkedes alle steder. Måske fordi loven er forholdsvis ny. ” Byggeriet på Posthusgrunden er et projekt, hvor der i hvert fald kommer alt for få almene boliger. Vi er ikke bange for at bygge tæt - og det må meget gerne ske ved stationer. Det er et godt sted at bygge tæt, men vi får bare for lidt ud af det med Posthusgrunden – jeg vil hellere have almene boliger og lavt / tæt byggeri og kollektive boformer. Der kan være lige så kvadratmeter og giver bedre byrum - med mindre skygge og vind”, siger Ninna Hedeager, der mener, at partiets modstand mod projektet på Posthusgrunden kan summeres op til ”højt og dyrt” og for lidt ”byrum og kollektive boformer”. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen mener alligevel, at det nok skal lykkes for København med 25 procent almene boliger. ”Jeg hører også en vilje hos overborgmester Frank Jensen. Så skal det nok lykkes”, mener Ninna Hedeager.

Sicilien

Kulturrejse for livsnydere Rejse med store kulturoplevelser www.besttravel.dk/sicilien

DAG 1 Ankomst til Rom, med bus til Napoli og overfart til Sicilien. DAG 2 Besøg på vulkanen Etna og ankomst til vores hotel i Taormina. DAG 3 Udflugt - den gamle græske by Syrakus.

boat opslag Et lys i mørket mellem Bryggebroen og Cykelslangen

5

DAG 4 ”Godfather-tur”, byen Messina og ankomst til vores hotel i Cefalù. DAG 5 Byvandring gennem smalle gader og stræder i den smukke gamle by Cefalù. DAG 6 Udflugt til Piazza Amerina - den romerske kejservilla med de berømte mosaikker ”bikinipigerne”. DAG 7 Byrundtur i Palermo med kirke Monreale. Overfart om natten mod Napoli. DAG 8 Ankomst Napoli, ophold i Frascati med hvidvin og lokale retter - hjemrejse.

Inkluderet i prisen • Fly København-Rom t/r • 2 nætter i to-personers indvendig kahyt • 2 nætter på Hotel IpanemaBBB i Taormina • 3 nætter på Hotel Cefalù Sea PalaceBBBB • 7 x morgenmad • 6 x frokost • 6 x aftensmad • Vinsmagning • Alle udflugter og entréer ifølge program • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 4/4, 11/4, 25/4, 2/5 ....................................... kr. 8.795 17/10, 24/10 ..................................................... kr. 8.795 3/10, 10/10 [Alternativt program hvor alle nætter på Sicilien er på Hotel Ipanema - se www] ....................... kr. 8.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse og enekahyt ...... kr. 1.400 Kahyt med vindue t/r ...................................... kr. 300 Oblig. turistskat til hotel pr. pers./nat .............€1-3

I Luthers fodspor

Af Mikkel Noel Lanzky Cyklister og fodgængere, der krydser pladsen foran Aller, kan endelig se frem til et lille lys i det mørke, der ellers har domineret området mellem Bryggebroen og Cykelslangen. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning forventer at opstille et såkaldt hellefyr inden udgangen af marts. Hellefyret, som er en lav søjle med gulligt lys, skal hjælpe med at gøre forbipasserende opmærksom på den helle, der adskiller cykelstiens to spor. Hellen har længe været svær at se i de mørke nætter, og den kan let udgøre en fare for cyklister, der suser over pladsen i fuld fart. Risikoen bliver ikke mindre af, at der er klar belysning på både Bryggebroen og Cykelslangen. Så den bratte overgang til komplet mørke, kan gøre det svært for cyklister at opfatte skikkelser og forhindringer det korte stykke mellem de to belyste broer. Bedre end ingenting Medlem af Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet, Niels E. Bjerrum, har gennem længere tid fulgt sagen med den mørklagte plads - og skubbet på for at få etableret en form for belysning på ste-

Spændende rejse med masser af historie

DAG 1 Ankomst til Wittenberg og indkvartering på vores centralt beliggende hotel.

Det mørke stykke mellem cykelslangen og Bryggebroen bliver nu oplyst med et såkaldt hellefyr. Foto: Viroj Jienwatcharamongkhol / Havnefronten. det. Han er glad for, at der nu ringskælder, der ligger under kommer en løsning, omend et pladsen. Det vil Aller, som hellefyr ikke helt er, hvad han ejer parkeringskælderen, ikke havde ønsket sig. acceptere. Derfor er hellefyret “Det er ikke en optimal løs- et resultat, Niels E. Bjerrum ning. Heller ikke den løsning, trods alt er glad for. Nu, hvor jeg havde ønsket, men det er de lyse nætter står for døren, bedre end ingenting. Forvalt- kan man dog nok først vurningen mener tilsyneladende dere virkningen af hellefyret også, at problemet er alvorligt til efteråret. nok til, at de kan finde mid“Opsætning af et fyr kan lerne selv uden at bede om gøres uden Allers samtykke, yderligere bevilling. Så der er som ellers har været stopjo et reelt behov”, konstaterer klods. Hvis det løser probleNiels E. Bjerrum. met med synlighed for hellen, Teknik- og Miljøforvalt- er det jo dejligt. Men der vil ning oplyser i en orientering nok gå nogen tid, før vi kan se, til Niels E. Bjerrum, at de om det er effektivt nok”, siger ikke kan opstille lysstandere Niels. E. Bjerrum fra Socialdepå stedet, da det vil kræve, at mokratiet. man bore ned til den parke-

DAG 2 Byrundtur til fods i Wittenberg med bl.a. museet Lutherhaus, Reformationsaltertavlen i St. Marienkirche, slotskirken med ’tesedøren’ og Dronning Magrethes håndbroderede alterforhæng. Aftensmad på det lokale bryghus, HP Brauhaus. DAG 3 Udflugt til Luthers fødeby Eisleben og til Panorama Museum i Bad Frankenhausen. Ankomst til vores hotel i Erfurt. DAG 4 Besøg i Augustinerklosteret hvor Luther indtrådte i 1505. Byrundtur i Erfurt, udflugt middelalderborgen Wartburg, hvor Luther oversatte Det Nye Testamente til tysk. Gåtur i Eisenach og aftensmad tilbage i Erfurt på restaurant Luther Keller. DAG 5 Hjemrejse tilbage til Danmark.

www.besttravel.dk/luther

Inkluderet i prisen • 5 dage, transport i moderne langtursbus inkl. sejlads Gedser-Rostock • Gratis kaffe og wifi i bussen • 2 nætter på Hotel Best Western WittenbergBBBB eller Luther-Hotel WittenbergBBB • 2 nætter på Radisson HotelBBB i Erfurt • 4 x morgenmad • 2 x aftensmad på hotel • 2 x aftensmad på restaurant • Udflugter ifølge program inkl. entréer • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 14/5, 24/9 ................................................................. kr. 4.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse ........................................kr. 1.400 Fast plads i bussen ...................................................kr. 150 Busopsamling i flg. byer på Sjælland: Lyngby St., Flintholm St., Roskilde, Ringsted, Næstved, Vordingborg og Gedser.

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99 Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.


4 6

Fredag den 2016 Torsdag den23. 8.september marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Risiko for samlivsproblemer:

Christianshavn og Formel 1 er et umage par Af Kim Reich Noget er kommet frem. Andet ved vi ikke så meget om endnu, men det står fast, at der er mange mellemregninger i det regnestykke, der hedder Formel 1 i København. Lige nu arbejder kommunen sammen med regeringen og andre interessenter inklusive initiativtagerne med, hvad man må tro er detailplanlægningen i forhold til det beslutningsgrundlag, der skal lægges frem i Borgerrepræsentationen. Heri indgår givetvis også det store arbejde med fysisk at forberede ruten inklusive fjernelse af midterheller og lyskurve, ny vejbelægning osv. Havnefronten har haft en fotograf ude på den planlagte

rute - i denne avis med fokus på Christianshavn. Her foreligger der nemlig et fingerpeg om, hvad man lokalt siger til planerne og bydelen har mange borgere, der vil blive direkte berørt. Det gælder selvfølgelig også de lokale arbejdspladser og adgangen til de områder, der ligger henholdsvis nord og syd for Torvegade. Endelig er der Christianshavns Torv, som dog er vant til en vis trafik af såvel biler, cyklende som gående, og som derfor må forventes at være en flaskehals i overvejelserne. Selv siger christianshavnerne, at de måske godt kan se idéen med et Formel 1 løb i København, hvis formålet er at sætte Danmarks hovedstad på verdenskortet. De kan også godt se, at det muligvis

Sådan tager den planlagte Formel 1 rute gennem Christianshavn sig ud. Altanerne må siges at ligge i første parket. Foto: Palle Bo Nielsen / Havnefronten.

kan gå hen og blive en god forretning, selvom der er tale om meget store investeringer i arrangementet også fra byens side. Spørger man ind til begejstringen, er den mere behersket. Det er konklusionen i forhold til de svar, der er kommet ind fra en rundspørge i det lokale borgerpanel, hvor 879 personer er blevet spurgt og 540 har svaret. 61 procent synes bestemt ikke, at Københavns Kommune skal godkende en plan om et Formel 1 løb med en bane gennem Christianshavn fra Christmas Møllers Plads og ad Torvegade til Knippelsbro. 34 procent synes derimod, at kommunen skal give grønt lys. De ældre borgere er mest imod, mens de yngre mest er for. Samtidig er de, der bor længst væk fra ruten, dvs. på Refshaleøen og Margretheholm, generelt mere positive end de borgere, der bor tættere på banen i den gamle bydel. Halvdelen af de, der har svaret, er i alderen 55 - 74 år, mens 44 procent er i aldersgruppen 25 - 54 år. Lige mange mænd og kvinder har besvaret undersøgelsen. 28 procent bor syd for Torvegade. 44 procent nord for inklusive Christiania. 21 procent er fra Holmen og endelig er der altså de otte procent fra Margretheholm og Refshaleøen.

go boat

Christianshavns Torv set mod kørselsretningen. Det er let at forestille sig, at racerbilerne vil slippe asfalten lige her, ligesom en af de mange tribuner langs ruten givetvis kommer til at stå på torvet, såfremt det kan lade sig gøre for Metrostationen. Foto: Palle Bo Nielsen / Havnefronten. Luftforurening og støj Halvdelen er borgerne tror ikke, at et Formel 1 løb på Christianshavn vil blive en god oplevelse. Her er der kun opbakning fra en ud af fem borgere. Hver fjerde kan godt finde på at købe en billet til arrangementet, mens hovedparten siger nej. 60 procent mener ikke, at løbet vil være godt for Christianshavn, mens hver

femte nok kan se ideen. Folkeviddet bl.a. på Facebook har peget på, at borgerne i byen bare kan leje deres boliger ud til alle de mange, der gerne vil rejse til København for at se løbet. De kommer bare ikke til at bo lige i orkanens øje, for det er kun meget få blandt de adspurgte christianshavnere, der vil udleje deres bolig til folk, der skal se

løbet. Her svarer 74 procent faktisk klart nej. Endelig er 67 procent enige og ikke mindst meget enige i, at løbet vil være til gene for bydelen. Langt de fleste forventer trængsel, øget luftforurening og masser af støj, hvorfor de har svært ved at se, at arrangementet passer til Københavns Kommunes erklærede grønne profil.

Forfatter, fuglekvidder og cykelbump Af Kim Reich Lokaludvalgene i Københavns Kommune har mange gøremål. Et af dem er blandt andet at svare på borgerhenvendelser om stort og småt. Christianshavns Lokaludvalg er således blevet spurgt, om ikke det er en god idé at opsætte en mindeplade for forfatteren Martin Andersen Nexø, der er født i bydelen. Martin Andersen Nexø kom til verden i Sankt Annæ Gade 33 på Christianshavn

den 26. juni 1869 og døde den 1. juni 1954 i Dresden. Som otteårig flyttede han med sin familie til Bornholm, og sekretæren for Nexøfondens bestyrelse foreslår, at mindepladen sættes op i forbindelse med 150-året for hans fødsel næste år. ”Der står som bekendt en fin statue af forfatteren på volden lige i nærheden af hans fødested, men de færreste ved, hvor han boede de første tre år af sit liv. Vi afholder selv udgifterne, og håber

på jeres velvilje”, hedder det i fondens henvendelse og lokaludvalget bifalder idéen, hvis de fornødne tilladelser kan indhentes. Masser af fuglekvidder Og så er der fuglehækken ved Forsvarskommandoen, som en borger gør opmærksom på. Det drejer sig om den gamle hæk langs Danneskiold-Samsøes Alle, hvor en større koloni af gråspurve og skovspurve holder til. Der er, som borgeren bemærker, et

helt usædvanligt fugleliv, som ikke findes andre steder hverken på Holmen eller på Christianhavn. ”Fuglene bor sandsynligvis også i det bagvedliggende ’grønne’ hus, hvor murene er helt groet til, og som i mine øjne også er bevaringsværdigt og skaber et godt miljø på Holmen. Jeg er klar over, at der ikke er tale om truede dyrearter, men blot om et måske truet miljø i København, som til daglig er til stor glæde for mange mennesker og fugle. Et

Leifsgade 3 - 2300 København S - Telefon: 8838 8083

lille stykke natur, der er værd at bevare - også for fremtidens beboere og brugere af det nye areal på Holmen”, skriver borgeren. Et lokalplanforslag vedrørende Kuglegården og BaseCamp forventes at komme til høring i 8 uger fra begyndelsen af april. I svaret til den fugleglade borger siger lokaludvalget, at man her vil kræve hækken bevaret. Endelig er der fortsat karambolage mellem cyklister og buspassagerer på Christi-

anshavns Torv, hvor en borger foreslår at der etableres lave fartbegrænsende forhøjninger på cykelstien og fodgængerovergangene mellem fortov og busventeareal. Borgeren finder at der er en urimelig løben spidsrod for at nå over til bussen. ”Især er det ynkeligt at se gangbesværede og folk med små børn prøve at nå over”. Forslaget vil indgå i udvalgets overvejelser omkring den fremtidige udformning af Christianshavns Torv.

TEGL VÆ R KET MAD

Kære Nabo

- Tusind tak :) Vi er her på Teglværket meget begejstrede for den modtagelse I har givet os og ser frem til, at tilbyde jer masser af gode dage her i Sydhavnen. Vi tillader os hermed at sende en besked ud til lokalområdet omhandlende vores tilstedeværelse.

En Strandbar med madmarked under taget.

MAD

SEJL DIREKTE IND I MUSIKKEN Operamenu + kaffe + båd-shuttle t/r til Operaen kr. 465 33 74 14 44 · info@salt.dk · www.salt.dk

Denne annonce kan blive din for kun 450 kr.

Autentisk mexikansk, arabisk med nordiske Autentisk mexikansk, arabisk med nordiske vindstød, Sydavnens bedste burgere, Brazilian Tappas fra hjertet og Oishii -ribs, Nordic sushi vindstød, Sydavnens bedsteribs, burgere, Brazilian og meget mere på vej :) Tappas fra hjertet og Oishii - Nordic sushi og meget mere på vej :)

MÆRKEDAGE I JUNI

16. - 18. Juni 23. Juni Teglværket Teglholmsgade 27 Hans Copenhagen Dance Festival Sankt 3 Dages dansefestival med Skt. Hans festen arrangeres i 2450 SV samarbejde med Søspejderdans København fra hele verdenen og fest om aftenen.

gruppen Havets Helte, Skolen


Torsdag den 8. marts 2018

7

Tjajkovskij har fået sin egen buste på Det Kongelige Teater Af Kim Reich Den russiske komponist Peter Tjajkovskij, der ikke mindst er kendt på Det Kongelige Teater for den meget smukke musik til eventyrballetterne Svanesøen, Tornerose og Nøddeknækkeren, har nu fået sit helt eget sted på teatret til at tænke over sine mange bidrag til den klassiske musiks omfattende katalog eller måske noget helt andet. Og vi med ham, for på initiativ af den russiske ambassadør Mikhail Vanin har hans landsmand, kunstneren Alexander Rozhnikov, lavet en helt unik buste af Tjajkovskij, som nu er opstillet i balkonfoyeren på Gamle Scene. Busten er givet i anledning af at Svanesøen, der netop nu er på repertoiret, blev opført første gang på Det Kongelige Teater for 80 år siden. Til stede ved afsløringen i fredags var kunstneren selv, ambassadøren og kulturminister Mette Bock, mens der var taler ved afgående teaterchef Morten Hesseldahl samt naturligvis balletmester Nikolaj Hübbe.

De her gæve gutter behøver nok ikke så megen gratis svømmetræning. Til den tid vil vandet sikkert være for varmt for dem. Foto: Elin Tabitha Hansen / Havnefronten. Det er en meget anderledes buste af en af den klassiske musiks store navne, som nu pryder balkonfoyeren på Det Kongelige Teaters gamle scene. Foto: Camilla Winther / Det Kongelige Teater. operaformidleren Henrik Engelbrecht på sin hjemmeside, at han er russer dybt i sin sjæl, men at han også er åben for inspiration fra udlandet. ”Han rejser meget i Italien, Tyskland og Frankrig, og holder særlig meget af fransk musik. Han skriver værker i mange genrer; bedst kendt er 1812-ouverturen, klaverkoncerten i b-mol, violinkoncerten, de tre sidste af hans seks symfonier samt balletterne”. For Havnefrontens egen regning kan tilføjes, at Tjajkovskij ikke just var vild med netop 1812-ouverturen,

som var et bestillingsværk - omend orkesterværket på helt fantastisk og meget livagtig vis beskriver Napoleons nederlag foran Moskvas porte i 1812 og dermed russernes sejr over den franske invasionsstyrke. Stykket skal helst spilles med såvel kanoner som kirkeklokker, selvom lidt mindre kan gøre det. Den smukke og meget anderledes buste viser Tjajkovskij i et tænksomt øjeblik. Dem havde han mange af, for lykkelig var han ikke, og det er som om meget af den musik han skrev havde en melankolsk tone over sig.

Der bliver også gratis svømmetræning i år I forbindelse med EM i svømning sidste år tilbød Københavns Kommune gratis svømmetræning i samarbejde med Dansk Svømmeunion (SVØM) og Hovedstadens Svømmeklub (HSK). De fandt sted De fandt sted i Havnebad Sluseholmen og Badezone Halfdansgade. Den åbne træning fra den 1. juni til den 31. august var så stor en succes, at ordningen gentages i år. På baggrund af erfaringerne med de åbne træninger i havnen og evalueringer med deltagere og samarbejdspartnere bliver der i forbindelse med badesæ-

boat opslag Russisk helt ind i en plaget sjæl Om Tjajkovskij

fortæller

sonen 2018 afsat tider til foreningssvømning i henholdsvis Badezone Halfdansgade på Islands Brygge, Badezone Sandkaj i Nordhavn og Havnebadet Sluseholmen i Sydhavn. Tiderne bliver udbudt ’i primetime’ - dvs. på hverdage kl. 17 - 21 og i weekender kl. 10 12) og foreninger kan søge på samme vilkår som ved øvrig tildeling af foreningstider. To baner friholdes, så de også kan bruges af offentligheden. Havnebadet Islands Brygge, der er havnens mest besøgte badefacilitet, indgår ikke i ordningen. Her mener kommunen,

at foreningsaktiviteter vil virke forstyrrende for den almene, offentlige brug af badet, hvorimod tiltaget på de øvrige anlæg forventes at have en positiv effekt i form af øget opmærksomhed og aktivering. Politikerne bakker op om den nye, tidsbegrænsede ordning, fordi projektet er med til at indfri den strategiske målsætning om, at byens værtskab for internationale idrætsevents skaber blivende værdi for byens borgere og er medvirkende til at udvikle idrættens forhold i København. KR

Så skal Christianshavns Vold igen ’støvsuges’ for affald Affaldssyndere findes overalt og så må andre træde til med tilgivelse og opsamling. Derfor gentager Miljøgruppen under Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre by - Christianshavn ”Ren Vold” dagen, som sidste år var en stor succes. Omkring 90 engagerede borgere i alle aldre mødte op og sammen fik de indsamlet ca. 500 kg. skrald. På lørdag den 10. marts kl. 10 går det løs igen og mødestedet er ligesom sidst i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, hvor der først er lidt morgenmad, hvorefter folk inddeles i mindre grupper

og får tildelt et område. I år kan man, mens man indsamler skrald, deltage i en Christian IV skattejagt. Ude i området omkring volden vil der være skjult figurer af kongen, så overskriften er: Find Christian IV og få ham med hjem. Skattejagten afholdes i anledning af Christianshavns 400 års jubilæum. Miljøgruppen gør opmærksom på, at man skal huske gummistøvler, da området kan være smattet. Københavns Kommune leverer handsker, ’snappere’, poser og hvad der ellers skal bruges af udstyr til indsamlingen af skrald. Har

man en vogn, ladcykel eller lignende, der kan transportere tunge poser med det indsamlede skrald, må den meget gerne komme med. På dagen vil Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Margretheholmen og ekstra mandskab fra Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning være til stede og hjælpe med at samle skrald. Christiania afholder også skraldeindsamling i den kommende weekend, så der bliver virkelig gjort en indsats for et renere Christianshavn. Arrangementet slutter med en let frokost. KR

Vi bygger for mennesker Artillerigården Islands Brygge

Syrengården Holbæk

VI ER ÅBNET I THORSHAVNSGADE 24 OG DET SKAL FEJRES!

FÅ ET GRATIS FOCACCIA-BRØD VED DIT NÆSTE ONLINE-KØB PÅ

HOMEMATE.DK

Teglholmen Sydhavn

GÆLDER ÈN GANG I MARTS OG SKAL BENYTTES VED ONLINE-KØB PÅ www.fbgruppen.dk Brygge Blomsten Islands Brygge

Artillerihaven Islands Brygge

Grønttorvet Valby

MINDST 45,- PÅ HOMEMATE.DK. BRUG RABATKODEN:

FOCACCIA2300


4 8

Fredag den 2016 Torsdag den23. 8.september marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Erindringsglimt:

Unik samling af historiske fotos kan nu ses online Den første forvalter på Københavns Rådhus, Ernst Nyrop-Larsen, havde blik for, at nutid en dag bliver historie. Omkring 900 fotos tog han selv af byen og nu kan hans omfattende fotosamling, der består af 6.000 fotos fra perioden 1900 - 1948 ses online på kbhbilleder.dk. Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv ser Ernst Nyrop-Larsen som en fotopioner, der stillede skarpt på byrummet. Hvor fotograferne typisk havde arbejdet i studier, tog han i 1900-tallets første årti ivrigt rundt i byen. På trods af tidens tunge kameraudstyr var han på pletten ved nedrivninger og særlige begivenheder. Motivkredsen går fra kongelige besøg, byggepladser og legende børn i gaderne.

Rådhusets forvalter blev senere viklet ind i konflikter og pålagt at holde op med at fotografere. Han begyndte i stedet for at samle på fotos taget af andre. Rådhusforvaltningen fortsatte fotoindsamlingen efter chefens død i 1933, og derfor dækker samlingen tiden frem til 1948. Fotografierne er som regel godt registreret med oplysninger om tid og sted. ”Folk med interesse i Københavns lokalhistorie vil glæde sig over samlingen, som er speciel ved, at vi er ude i byrummet. Ernst Nyrop-Larsen har haft blik for fotoets muligheder til at dokumentere og formidle byens udvikling. Rådhusforvalteren har set fotoet som et supplement til indsamling af museumsgenstande fra byen”, siger museumschef Louise Jacobsen, Københavns

Museum. Ernst Nyrop-Larsen (18661933) var udlært både tømrer og snedker. I 1899 avancerede han til rådhusforvalter eller en slags teknisk direktør på det nye Københavns Rådhus, som var under opførelse – i øvrigt under ledelse af NyropLarsens onkel Martin Nyrop. Forvalteren boede på rådhuset og havde et personale på flere hundrede ansatte under sig. Ved siden af at være en ivrig fotograf samlede han en række genstande, som han gemte på rådhusets loft og gerne viste KR frem. 

Parti af Brogade taget fra den nye Knippelsbro den 14. august 1907. Foto: Ernst Nyrop-Larsen / Københavns Museum.

go boat

Sent vintervejr har drillet vandflyveren

Den canadisk byggede de Havilland TwinOtter DHC-6-300 ved Nordre Toldbod. Foto: Erling Borre / Havnefronten.

Kaptajn og direktør i Nordic Seaplanes, Lasse Rungholm er klar til at investere i flere fly, men det bliver ikke i år. Foto: Erling Borre / Havnefronten.

Af Kim Reich

et fly mere, men vi tør ikke anskaffe et fly mere før vi har den sidste godkendelse på plads”. Det er miljøgodkendelse fra

Vandflyveruten mellem København og Aarhus har ikke været så glad for vintervejret på grund af is. Derfor har ruten ligget stille i nogle dage, men meget tyder på, at 2018 - flyvningerne for alvor kommer i gang samtidig med at Havnefronten er på gaden dvs. her den 8. marts. Det var i hvert fald status ved redaktionens slutning. ”Vi glæder os lige så meget som vores trofaste kunder gør til sæsonstart. Vandflyet har været skilt ad hos Zimex i Schweiz og er blevet gennemgået fra a til z, så det er klar til sæsonstart. Heldigvis fik vi ingen ubehagelige overraskelser. Det var kun udskiftning af almindelige sliddele, som var helt forventeligt. Det er vi selvfølgelig glade for, og det beviser, at det er det rette fly, vi har valgt til ruten, siger kaptajn og direktør i Nordic Seaplanes,

Lasse Rungholm. Han glæder sig over, at selskabet blev Danmarks mest præcise flyselskab i 2017. 99,2 procent af flyselskabets afgange afgik til tiden eller endda før, og selskabet havde sidste år over 12.500 passagerer fordelt på 1.660 afgange. ”Vi har lige fra dag 1 vidst, at hvis vi skulle få succes med ruten mellem Aarhus og Kø-

benhavn, så skulle vi have fokus på præcision, sikkerhed og convenience (komfort, red.), for vores primære målgruppe er erhvervslivet, der er meget afhængigt af en stabil transportform, som de kan regne med. De har taget utrolig godt imod ruten, og vi kan allerede nu se, at der på mange af vores populære afgange ofte er udsolgt. Så derfor skal vi have

dagen i sommerperioden og at man torsdag, fredag og lørdag i uge 24 vil flyve til Folkemødet på Bornholm.

Blekingegadebanden i Bryggekælderen Pressen var hurtigt ude, da den gruppe, der fra december 1972 til maj 1989 begik sine forbrydelser med det formål blandt andet at støtte Folkefronten til Palæstinas Befrielse, blev trevlet op. Gruppen blev af medierne døbt Blekingegadebanden - opkaldt efter bandens tilholdssted i en lejlighed mellem Holmbladsgade og Amager Center. Torsdag den 15. marts er der en særlig aften i den ru-

Refshaleøen set fra søsiden. Foto: Erling Borre / Havnefronten.

Københavns Kommune, der mangler. Til gengæld oplyser Nordic Seaplanes, at der planlægges sightseeingture om lør-

stikke biograf Bryggekælderen under Islands Brygges bibliotek. Her kan man klokken 19.30 opleve instruktøren Anders Riis-Hansen fortælle om dokumentarfilmen ”Blekingegadebanden”, som han skabte i 2009. Efterfølgende vises filmen, der fortæller historien om banden, der bestod af ’begavede idealister’, som begik kriminalitet for at skaffe midler til en politisk kamp. I 1970’erne og ikke

mindst i 1980’erne tiltrak de sig stor opmærksomhed, som kulminerede, da de i 1988 røvede postkontoret i Købmagergade og i den forbindelse dræbte en ung politimand. Sagen var nærmest på alles læber dengang og blev senere dokumenteret af journalisten og forfatteren Peter Øvig Knudsen, som skrev de bøger om banden, som danner baggrund for filmen. KR


Torsdag den 8. marts 2018

— N Y H AV N —

ÅBNINGSFEST TORSDAG DEN 8. MARTS Det var en stor drøm, der gik i opfyldelse, da vi forleden åbnede Skjold Burne Vinhandel i Toldbodgade 8. Med et stærkt sortiment af vin og spiritus i ryggen, og et hav af andre lækre specialiteter i butikken, glæder vi os til at byde jer velkommen i vores nye butik. Vi fejrer åbningen med en kæmpe åbningsfest TORSDAG D. 8. MARTS FRA KL. 10.00 med ekstra mange skarpe tilbud. Vi glæder os til at se jer! Michael & Rasmus

boat 200 opslag 59 HALV PRIS

2 FLASKER

PR. FLASKE

00

PR. FLASKE

349

75

00

NORMALPRIS PR. FL. 209,75

NORMALPRIS PR. FL. 119,75

NORMALPRIS PR. FL. 449,00

SPAR 219 50

SPAR 60 00

SPAR 100 00

★★★★★

FÅ 1 FLASKE EKSTRA

BT GULD

VinAvisen

GRATIS

★★★★★

VED KØB AF 5 FL.

2014 BENI DI BATASIOLO BARBARESCO DOCG Hvis Barolo er kongernes vin, så er Barbaresco til dronningerne. Lækker, saftig, behageligt medium kraftig rødvin, let krydret, tæt smag af røde og sorte kirsebær, brombær, blommer, urter, peber og toast.

SKJOLD BURNE NYHAVN Toldbodgade 8 st. th., 1253 København K Tlf.: 60 13 26 30 E-mail: nyhavn@skjold-burne.dk ÅBNINGSTIDER MAN-SØN

2016 MILIANTI AGLIANICO BENEVENTANO IGT/IGP En af vores mest solgte vine. Intens duft af røde kirsebær og mørk chokolade. Smagen er fyldig med en anelse sødme, der er med til at give vinen en god fylde. En oplagt vin til forårets fester.

DAVIDSEN’S X.O. LIMITED RELEASE RUM Der blev kun lavet 1000 flasker af denne 17 år gamle Jamaica Rom. En elegant Rom med traditionelle noter, og som alligevel repræsenterer den nyere trend inden for tilblivelse af Rom, med en let tørret eftersmag. Et must i dit skab.

GRATIS

ANTIOX VINPROP TIL DE FØRSTE 10 VINKUNDER D. 8. MARTS

10.00 – 22.00

Tilbuddene gælder til og med søndag d. 11. marts 2018

VÆRDI 150 KR.

9


denden 23. september 2016 4 10 Fredag Torsdag 8. marts 2018

Fredag den 23. september 2016

go boat

Nye tider på Kana - med samme gam

I 30 år har Restaurant Kanalen været en sikker gastronomisk destinat pe Foldager som ny køkkenchef er kursen sat endnu mere sikkert mo Tekst og fotos: Mikkel Bækgaard Hvordan bliver en god restaurant, kendt for velsmag og en hyggelig atmosfære, endnu bedre - uden at man mister kursen og alt det, man har været kendt for? Det gør man ved at hyre en ny køkkenchef, der netop er kendt for velsmag og klassiske dyder, og som elsker at hygge om gæsterne. Og som samtidig er en af landets allerdygtigste kokke. Det er netop, hvad Restaurant Kanalen på Christianshavn har gjort. Her har restauranten i det røde hus på kanten af Christianshavns Kanal i 30 år været garant for gode smagsoplevelser i den bedre ende af mellemklassen. Men nu er kursen sat mod endnu bedre mad og endnu større oplevelser til gæsterne. Det sker, efter at kokken Jeppe Foldager er udråbt som ny styrmand i Kanalens køkken, som genåbnede 1. februar efter en

mindre ombygning. “Vi var på udkig efter en ny kok, der kunne fortsætte det gode arbejde, vi har haft her på Kanalen de sidste mange år. Og her er det helt fantastisk for os, at det er lykkedes os at få fat i Jeppe. Han har en helt unik kvalitetssans, og han laver ikke noget, der ikke er hundrede procent i orden - og det er endda helt uden nykker eller nogen, der råber i køkkenet”, fortæller Anders Houmann, der siden 1987 har drevet Restaurant Kanalen. Og selvom Restaurant Kanalen hverken er blandt hovedstadens dyreste eller mest eksperimenterende restauranter - stedet er kendt for klassisk velsmag, gode råvarer og en formidabel beliggenhed lige ved kanalen er det en af landets absolut bedste kokke, der er trukket i kanalens arbejdstøj. Jeppe Foldager har en fortid fra blandt andet Brøndums Hotel i Skagen og Søllerød Kro, inden han gennem en

årrække stod i spidsen for den meget roste Alberto K i toppen af Hotel Royal - for slet ikke at tale om, at han har vundet en sølvmedalje ved Bocuse d’Or, det uofficielle verdensmesterskab for kokke. Håber at blive i mange år For nylig nåede Jeppe Foldager også at være forbi det nyåbnede luksushotel Nobis, hvor han var sat til at stå i spidsen for Restaurant Niels - og hvor Havnefronten også mødte ham til en snak om det nye hotel. Men hotelverdenen på Nobis var ikke, som Jeppe Foldager håbede på, fortæller han, da

vi sætter os ned over en kop kaffe en formiddag på Kanalen. “Efter fire år på Royal Hotel havde jeg egentlig ikke tænkt mig at skulle arbejde på et hotel igen. Men det lød alligevel for spændende med Restaurant Niels og Nobis Hotel. Desværre endte jeg med at være i spidsen for et for stort køkken og brugte for meget tid derude i stedet for at kunne møde gæsterne og lave det, jeg egentlig brænder allermest for. Så da Anders Houmann og Torben Olsen fra Kanalen tog fat i mig, var jeg interesseret i at mødes med dem - også selvom jeg faktisk aldrig

Restaurant Kanalen Lige ved Christianshavns kanal har Restaurant Kanalen haft til huse de sidste 30 år. Her er tale om en restaurant, der sætter barren højt for velsmag og beliggenhed, uden at priserne er helt i vandet. Siden genåbningen i februar har Jeppe Foldager været køkkenchef, og han styrer slagets gang for det åbne køkken, som restauranten nu også har fået. www.restaurant-kanalen.dk


Torsdag den 8. marts 2018

boat opslag

alen mle dyder

tion på Christianshavn. Og med stjernekokken Jepod en stor spiseoplevelse. havde spist på Kanalen på det tidspunkt”, siger Jeppe Foldager. Og mødet var frugtbart, for snart skiftede Jeppe Foldager job til en restaurant, som han håber på at kunne blive hængende på som køkkenchef i mange år - og måske endda blive medejer af. For netop hos Kanalen kan Jeppe Foldager for alvor som kok dyrke sin stil, der er præget af klassiske fransk-inspirerede dyder, masser af smæk på smagen og med den nære relation til gæsten i centrum. “Jeg har egentlig fået frie tøjler til at gøre det, jeg allerhelst vil. Men det ligger faktisk meget godt i forlængelse af, hvordan Kanalen hele tiden har været - jeg er nok bare lige med til at give det hele et nøk opad. Jeg kalder selv stilen for klassisk moderne, hvor vi prøver at bruge råvarer, der kommer så tæt på som muligt - men uden at vi bliver dogmatiske. Vi har f.eks. også gerne

trøfler på kortet, når de er i sæson”, fortæller den nyudnævnte køkkenchef. Både en hurtig hovedret og den fulde menu Med Jeppe Foldager bag roret er der plads til mange forskellige madoplevelser på Kanalen, slår han fast. Her er mulighed for at komme forbi og spise en enkelt ret eller to, inden en tur i teatret. Eller man kan sætte hele aftenen af og få den fulde gourmetpakke med syv retter, snacks, vinmenu, champagne og hele balladen - inklusive Restaurant Kanalens vidunderlige ostevogn, der tilbyder gæsten et sandt festfyrværkeri af forskellige franske oste at vælge imellem. Også frokosten har fået et skub, hvor gæsterne f.eks. kan nyde en frokostmenu med tre-fire retter. Og den er bestemt værd at gå efter, kan Havnefrontens udsendte garantere, da jeg efter snakken med Jeppe Foldager sætter

mig til bords og nyder udsigten og Kanalens kogekunst. Her er især et stykke confiteret svinebryst med kål i alskens afskygninger og en intenst smagende sauce i særklasse, ligesom desserten med blodappelsin er et studie i klassisk skønhed og elegant velsmag. Og så får Kanalen også overrasket med en osteret, hvor den faste schweiziske ost L’Etivarz i små tern får selskab af blandt andet masser af brunet smør. Men også mere klassiske frokost-elementer som gammeldags modnede sild, røget laks eller stegt torskerogn frister gæsterne, hvor selv en gang tarteletter bliver en højgastronomisk oplevelse, lover Jeppe Foldager: “Tarteletterne serverer vi med confiteret kylling og godt med trøfler - og det er altså virkelig godt, synes jeg selv”.

11


denden 23. september 2016 4 12 Fredag Torsdag 8. marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Paper Island has closed but a new and bigger food market is on its way nearby Denmark’s first street food market, Copenhagen Street Food on the so-called Paper Island has closed due to a temporary leasing contract. However, the founders are still on the mission to help creative minds turn their ideas into business. Thus, they have signed a ten-year lease with the property company Refshaleøens Ejendomsselskab A/S providing the space to create a new and even wilder project in a much larger scale nearby. The area for the new concept is about three times as large as the halls on Paper Island and consists of a former engine repair shop at the legendary B&W yard with an indoor area of 1040 m², 5000 m² of outdoor space and additional access to 4000 m² of a shared outdoor area by the water. The ambition is to fill the area with booths built in multi-level containers and trucks. The idea is to create a community and playground for innovative projects, popups, creative workshops, gastronomy, design and cultural events of all kinds. The aim is to give both up-coming and experienced entrepreneurs a community and access to a platform where they can test and develop their business

A melting pot for creativity By this the founders mean a

new melting pot of creativity and cultural experiences with a sustainable approach and lots of amazing experiences that will attract and inspire both locals and tourists. Therefore, cultural organisations and cultural entrepreneurs are invited to become part of

Island, owner of Storms Pakhus - Odense Street Food and Restaurant Toldboden. A former industrial area Refshaleøen is blooming and has already attracted business, such as the brewery Mikkeller, Rains Showroom, the restaurants Amass owned and operated by the former head chef of Noma, Matt Orlando and Aamanns Kitchen, as well as the festivals Haven, Copenhell, Distortion and Move CPH. The site is 10 minutes from the centre on bike, at little longer by car or there is a public bus 9A every 5-10 minutes and the harbour busses 991 or 991. ”The Paper Island was also an unspoilt area when we opened Copenhagen Street Food there, but the Copenhageners are curious and look for new places to explore in the city. Thus, we believe that they will visit Refshaleøen too. We hope, that “Reffen” will not only become an area that attracts wild and creative minds such as chefs, designers, artists, social enterprises, etc. but it will also be a new meeting place for locals”, says Ruben Passer, Director of Copenhagen Street KR Food.§

go boat

Last summer was the very last for the food market at the Paper Island opposite The Royal Theater playhouse. Photo: Hasse Ferrold / Havnefronten. concept, whether they are experienced, student or novice. “Reffen” will be a launch pad for turning ideas into projects and business.

front, where there is space for creative activities. Here we can create a new community for entrepreneurs and street food vendors, where they can design their own concept and stall. We hope that our project will contribute to the urban life that sprouts on the island and cultural producers, associations and educational institutions are invited to participate, since we want ”Reffen” to be a venue of exciting experiences and innovative projects”, says Dan Husted, Creative Director and one of the initiators of ”Reffen”. It can be hard to start up on your own but after running his own company for several years in the restaurant business the initiator, Jesper Møller, wants to share his experience and help new entrepreneurs to start up their own business. ”After 20 years in the hospitality industry and 17 years being self-employed, I have a long experience in running a business. I would like to share my experience with others, making it easier for them to get started as being self-employed”, says Jesper Møller, initiator of Copenhagen Street Food - Paper

the project so that ”Reffen” becomes a place that can be seen, tasted, heard and felt both locally and internationally. ”As we are passionate about gastronomy, design and entrepreneurship, we have found a location near the water-

Motion ved Havnefronten

Havnen er alle tiders sted for både at se noget nyt – og få dyrket motion. Det er aldrig for sent, at komme i gang. Af Jette Ingerslev Mon ikke de fleste mennesker ved, at det er sundt at bevæge sig? Mange undersøgelser har i hvert fald vist, at fysisk aktivitet styrker muskler, sener, knogler og hjertekarsystemet samt det psykiske velvære. Der er således kun et at gøre, nemlig komme i gang - hvis man da ikke allerede har fundet en god rytme for sin motion. I og omkring Københavns Havn er der utallige muligheder for at udfolde sig fysisk. Lad os se på de mange muligheder. Havneringen i Københavns Havn Havneringen er en 13 km lang gang-, løbe- og cykelrute, der går fra Nyhavn i nord til Slusen i syd. Den løber hele vejen rundt langs inderhavnen i Københavns Havn og kan afkortes efter behov og behag. Ruten binder havnen sammen ved hjælp af fem cykel- og gangbroer: Inderhavnsbroen, Cirkelbroen, Bryggebroen, Belvederebroen og Slusen. Den fører gennem smuk natur, historiske attraktioner, hverdagsliv og skjulte områder. Nye bydele skyder

hele tiden op, så Havneringen har alt fra storslået arkitektur til hjemmebyggede husbåde. Den er fyldt med kontraster, som er med til at definere København som en spændende og levende storby. Du kan gå, løbe eller cykle langs Havneringen på korte eller længere ture og der er altid mulighed for afstikkere. I mange år har en del løbere taget en pose med i hånden og samlet skrald op undervejs, så løbet blev et intervalløb. Det er benævnt som den globale sport poseløb. I Sverige kaldes det nu plogging, sammensætning af plocka (samle op) og jogging. Havnebade Her findes en dejlig lang promenade langs havnen med fri udsigt til byens tårne, livet i havnen og Havnebadet Islands Brygge. Sidstnævnte kan benyttes gratis i sommerhalvåret af børnefamilier, motionssvømmere og strandløver fra hele byen. Der er fem bassiner i alt, og to af dem er til børn. Det mindste er 30 cm dybt i den lave ende. Udspringstårnet er på en, tre og fem meter. I vintermånederne kan man

For mange kajakroere var det derfor en drøm, der gik i opfyldelse, da Den Blå Rute åbnede i 2013 med seks kilometers sejlads parallelt med havneløbet fra Toldboden i nord til Den Sorte Diamant i syd bag Holmen og gennem Christianshavns Kanal.

En kajaktur gennem Christianshavns kanaler er både god motion og en oplevelse. Foto: Hasse Ferrold. opleve badende fra foreningen Vinterbad Bryggen, der også nyder godt af de opstillede saunaer på kajen. På plænen foran badeanlægget er der god plads til at folde tæppet ud og slappe af, holde picnic og spille bold. Der er andre aktiviteter som for eksempel træning til bjergbestigning. Endelig er der flere legepladser, der kan holde små og store børn i gang med leg og dermed motion. Havnebad Fisketorvet ligger ved siden af shoppingcentret Fisketorvet og består af tre adskilte svømmebassiner: et bør-

nebassin, et springbassin og et motionsbassin. Børnebassinet er 0, 70 m dybt og har fast bund. Springbassinet, der er ca. 5 meter dybt har 1 m, 2 m og 3 m vippe. Motionsbassinet er ca. 5 meter dybt. Anlægget er under opsyn af livreddere. Der er gratis adgang. Ved siden af ligger en bådudlejning. En båd giver fine muligheder for at sejle rundt og se nærmere på havnemiljøet. Holmen, kajaksejlads og Den Blå Rute Holmen var fra 1690 og 300 år

frem flådebase og orlogsværft. Den danske flådes stoltheder blev bygget her. Hele området var domineret af bygninger til at bygge og vedligeholde den danske flåde. Der er stadig mange spor efter den tid, også forfaldne, men området er nu fredeligt og grønt. Kajaksejlads er blevet en af de mest populære måder at opleve København på og samtidig få motion, men havneløbet kan være en stressende oplevelse i en kajak. At padle rundt her svarer nærmest til at cykle på en motorvej.

Legepladser I de gamle B&W bygninger findes Nordens største klatrefaciliteter. Alle faciliteter er nye og lækre, som blandt andet omklædning/baderum, cafemiljø, konferencelokaler m.m. Rundt langs Havneringen er der mange legepladser, blandt andet på Islands Brygge ved Havnebadet, på Christians Brygge ved Havnegade samt i det nye BLOX. Både børn og voksne kan have glæde af at lege. Afsluttende bemærkninger Der er mange og spændende muligheder for fysisk og mental aktivitet og træning på Havnefronten og nærmeste områder. Grib chancen nu og kom i gang!


Torsdag den 8. marts 2018

13

Krydstogt på Rhinen

Amsterdam-Strasbourg med MS LeonoraBBBB+

Inkl. koncert med Andre Rieu

Tag til Folkemødet med Havnefronten

www.besttravel.dk/rieu

Af Jesper Schou Hansen

Nu har du mulighed for at tage med Havnefronten på endagsudtur til Folkemødet på Bornholm. Sammen med oplysningsforbundet LOF, Havnefrontens Venner og Kulturklub Bryggen har vi lavet en bustur den 16. juni med afgang fra DGI-byen og ankomst midt i Folkemødet. Prisen har vi sat til 475,- kr. for en returbillet. For lokalavisen Havnefronten er tilbud til vores læsere en vigtig del af vores indsats for at binde bydelene sammen – og samtidig give vores bidrag til at komme et spadestik dybere og gøre vores læsere klogere på, hvorfor ting ser ud, som de gør. Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en anderledes ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner - og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt. Folkemødets rygrad er de arrangementer, som de politiske partier, organisationer, virksomheder og private borgere

DAG 1 Busopsamling på Sjælland, sejlads Rødby-Puttgarden, ankomst til skibet i Amsterdam. DAG 2 Kanalrundfart i Amsterdam. Sejlads til Wijk bij Duurstede. DAG 3 Ankomst Arnhem og besøg på prisvindende The Airborne Museum.

boat opslag

DAG 4 Byrundtur i Düsseldorf. DAG 5 Byrundtur i Köln. Med bus til Andre Rieu koncert i Maastricht i Holland.

Der er masser af mennesker til folkemødet – og mulighed for at møde alle typer af beslutningstagere. Foto: Jesper Schou Hansen / Havnefronten.

arrangerer. Med arrangementer forstås taler, seminarer, workshops, debatter og lignende.

Folkemødet er for alle Der er gratis adgang til alle events og taler, der er registreret i Folkemødets program. Vi arbejder på at holde et par arrangementer specielt for deltagerne på vores tur, men meget afhænger af den aktuelle politiske situation på tidspunktet for Folkemødet, så vi kan først annoncere disse arrangementer, når vi kommer tættere på. Der er rigtig mange mennesker på Folkemødet denne dag, derfor er det en god idé at bestille bord til frokost i god tid, hvis man ønsker at spise på en af byens mange restauranter el-

ler caféer. Da vi skal meget tidligt afsted, kan vi desværre ikke lave morgenkaffe til jer, men I er meget velkomne til selv at medbringe noget på termokanden. Der er afgang fra DGI-Byen kl. 06:15, så vi kan nå færgen kl. 8:30 fra Ystad. Her er der mulighed for morgenmad. Vi kommer til Allinge ca. kl. 11:00. På hjemturen vil det være muligt at købe øl og vand hos chaufføren. Der er afgang fra Allinge ca. kl. 18:30, så vi når bornholmerfærgen kl. 20:30 og igen er der rig mulighed for at købe sig et måltid ombord. Det er oplysningsforbundet LOF, der styrer tilmeldingerne. Gå derfor ind på http://bit. ly/2tiYxg7 for at tilmelde dig.

DAG 6 Smuk sejlads frem til Rüdesheim. Byrundtur og besøg på Sigfrieds Musikmekaniske Kabinet. DAG 7 Ankomst til Strasbourg - byrundtur. DAG 8 Afsked med skibet og ankomst til hotel i Walsrode mellem Hannover og Hamburg. Rundvisning på hotellets eget bryggeri med smagsprøve. DAG 9 Hjemrejse via Puttgarden-Rødby.

Islands Brygge. Landsindsamlingen finder sted søndag den 8. april og lige nu søger lokalafdelingen indsamlere til det gode formål. Sidste år deltog 100 indsamlere på Islands Brygge ved Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. På landsplan blev der indsamlet 35,7 mio. kroner, der går til foreningens arbejde med forskning, patientstøtte og forebyggelse af kræft. ”Jeg håber, at vi kan blive mindst lige så mange indsamlere i år. Godt 38.000 danskere rammes hvert år af kræft, og de har brug for vores hjælp. Der sker hele tiden fremskridt, men vi kan nå længere. Danmark har i mange år haltet efter de andre nordiske lande, når det

handler om kræftoverlevelse, men dem er vi nu ved at indhente. Så det nytter at støtte kræftsagen”, siger Mille Geschwendtner. Interesserede kan melde sig som indsamler på 7012 2018 eller gå ind på www. indsamling.dk. Mille Geschwendtner er også klar med yderligere informationer på telefon 28927015. Omdrejningspunktet for indsamlingen er Kulturhuset på Islands Brygge. På et lille flag, der udleveres sammen med indsamlingsbøtterne, kan man - om man har lyst - skrive sin egen personlige grund til, at man gerne vil støtte det gode formål. KR

Pris og dato 15/7 ................................................................ kr. 11.795 Specialpris pr. person i delt dobbeltkahyt Tillæg pr. person Kahyt på mellemdæk m/fransk altan ... kr. 1.575 Kahyt på øvre dæk m/fransk altan .........kr. 2.100 Enekahyt på hoveddæk .............................. kr. 3.000 Enekahyt på mellemdæk.............................kr. 4.575 Fast plads i bussen ..............................................kr. 150 Drikkepenge til besætningen.....................ca. € 35

Gardasøen Vi bor lige ned til Gardasøen www.besttravel.dk/garda

Bryggen vil igen vise flaget til fordel for kræftforskningen Danske kræftforskere gør hele tiden store fremskridt. Det betyder, at færre i dag dør af kræft og flere lever længere. I 2018 forventer Kræftens Bekæmpelse at bruge omkring 235 millioner kroner på forskning og nu er det igen tid til den store landsindsamling. Baggrunden er, at kun fire procent af indtægterne til foreningens arbejde stammer fra det offentlige. Resten skyldes frivillige bidrag og donationer. ”Uanset hvilken grund man har, håber jeg, at rigtig mange vil bakke op om landsindsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten”, siger Mille Geschwendtner, der er indsamlingsleder for Kræftens Bekæmpelse på

Inkluderet i prisen • 9 dage, transport i moderne langtursbus fra Sjælland via Rødby-Puttgarden • Gratis kaffe samt adgang til wi-fi i bussen • Frokost på ud- og hjemrejse (dag 1 og 9) • 7 nætter i kahyt på hoveddæk ombord på skibet MS LeonoraBBBB+ • Helpension ombord • 2 gl. øl/vin til frokost og aftensmad ombord • Frokostpakke dag 8 • 1 x hotelovernatning på hjemrejsen inkl. aftensmad m. 1 øl/vand & morgenmad • Udflugter iflg. program • Billet til koncert med André Rieu • Erfaren dansk rejseleder

DAG 1 Fly til Venedigs lufthavn, ophold i Bassano del Grappa, ankomst Riva del Garda DAG 2 Byvandring i Riva del Garda. DAG 3 Sejltur på Gardasøen, vingårdsbesøg, ophold i byen Garda. DAG 4 Udflugt til Verona. DAG 5 Markedsdag i byen Malcesine. DAG 6 Dag på egen hånd. DAG 7 Udflugt til Varone vandfaldet og Tenno-søen. Besøg på vingård. DAG 8 Bustransfer til Venedig lufthavn og hjemrejse.

Inkluderet i prisen • Fly København - Venedig t/r • Lufthavnstransfer t/r • 7 nætter på Hotel CentraleBBB ved Gardasøen i Riva del Garda • 7 x morgenmad og 2 x frokost • 7 x aftensmad • 1/2 fl. husets vin til aftensmaden • Vinsmagninger • Alle udflugter ifølge program • Entréer ifølge program • Erfaren dansk rejseleder Datoer og priser 24/4 ................................................................... kr. 6.395 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 ................. kr. 6.695 14/8, 21/8, 28/8 ............................................. kr. 6.795 4/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10 ......................... kr. 6.795 16/10 ................................................................. kr. 6.595

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse ...................................... kr. 800 Vær. med udsigt til Gardasøen .................. kr. 500 Vær. m/balkon & udsigt til Gardasøen ... kr. 750 Oblig. turistskat til hotellet pr. pers./nat ...........€1

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99 Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.


denden 23. september 2016 4 14 Fredag Torsdag 8. marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Christianshavner med franske rødder driver cafe Krôyers Ny cafe på Krøyers Plads serverer klassiske, franske retter i hyggelige omgivelser. Indehaver Grace Bikoy lægger vægt Tekst og foto af Elin Tabitha Hansen På bordene i Krôyers står de massive, cremefarvede stearinlys side om side med de små keramikvaser indeholdende tørrede blomster, og en svag lyd af rolig jazz fungerer som lydkulisse. Cafeen finder du i det moderne byggeri opført af specialudviklede røde og grå mursten på Krøyers Plads ved siden af Inderhavnsbroen. For Grace Bikoy, som åbnede Krôyers for fire måneder siden, er det helt centralt, at der hos Krôyers hygges om gæsterne. Cafeen er bygget på inspiration fra de lande og kulturer, Grace selv indeholder. Hun er opvokset i Frankrig, og herfra førte kærlighedens veje hende til Danmark. De seneste ni år har hun boet i København og Malmø. “Det handler ikke om, at cafeen skal være enten fransk eller dansk. Jeg har lavet stedet med elementer, som jeg elsker, fra det franske køkken og sat det sammen med elementer

af skandinavisk indretning og den danske hygge. Og så håber jeg, at gæsterne også kan lide at være her”, siger Grace smilende med en snert af en fransk accent. Naboer som medejere Ideen til Krôyers udspringer af, at naborestauranten Nærvær ønskede at tilbyde take away, men ikke havde faciliteterne til det. I samtaler mellem Grace og Nærværs franske kok Yves Le Lay begyndte ideen om at lave en cafe med mad fra Nærvær at tage form. Resultatet blev, at Grace står for den daglige drift af cafeen, som hun ejer i fællesskab med ægtemanden Philip, folkene bag Nærvær samt overboerne Per og Gitte. Når personalet møder ind, iklæder de sig det forklæde,

Grace har valgt som en uformel uniform, der samtidig signalerer professionalisme. For Grace er det vigtigt, at der er styr på detaljerne, som at råvarerne er i orden, at maden er hjemmelavet og at servicen er i top. Tartes Flambée i flere forklædninger Krôyers’ signaturret er den ærkefranske Tartes Flambée, der i en snæver vending kan beskrives som en oval fransk pizza med forskellige toppings. På Krøyers Plads midt i København smager den, som er du på en fortovscafé i Paris. Tartes Flambée tilbydes i flere varianter og du kan blandt andet smage Rossini med foie gras, trøffelcreme og serranoskinke eller udgaven med laks toppet med grøn dild. Tra-

Her finder du cafeen

Krøyers Plads, Strandgade 87A, 1401 København K Krôyers har åbent mandag til fredag fra kl. 8:00 - 21:00, lørdag kl. 10:00-21:00 samt søndag kl. 10:00 - 18:00.

Sydhavn gennemgår en stor forvandling i disse år Flere vælger bydelen som bopæl, og der bliver spået om, at bydelen bliver den mest populære om bare ti år. Derfor er der begyndt at dukke nye tilbud op, både til beboerne og bydelens gæster.

I anledningen af lones 75 år, og min 53 års fødselsdag, og at jeg lige har åbnet kellermans Cafe holder vi reception den 17/3 2018 fra kl 15

Mad og Musikken På Kellermans Café er der jævnligt musikalske optrædener i cafeen. Senest har blandt andre pianisten Esben Just og duoen Lasse & Mathilde spillet intimkoncerter på Kellermans Café.

ArrAngeMentkAlender:

den 16. marts kommer Jodeladies - Unplugged Live musik og mad hvor the Shop Listers varmer op. Som allerede er udsolgt den 6. april kommer Trio Klezmer - Live koncert & Mad. Der er stadig pladser tilbage. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at kigge forbi. Du kan kontakte mig på 91880353 eller Facebook (Kellermans Café).

Kellermans Café Il Buco udvider – og åbner deliog specialkøbmand inden længe. Teglholmsgade 36 l 2450 København SV l v/Iben Kellerman Foto: Il Buco.

ditionalister vil blive draget af den klassiske version med røget bacon, rødløg og creme fraiche. Allerede fra klokken 8 om morgenen kan du kigge forbi hos Grace i Krôyers til en kop friskbrygget morgenkaffe, en croissant og en morgentallerken. Ellers er der mulighed for friskbagte baguetter til frokost, hjemmelavet kage om eftermiddagen. Fra klokken 18 serveres dagens varme ret, der leveres af restaurant Nærvær og varierer dagligt, men typisk er franske klassikere som boeuf bourguignon med kartoffelmos eller moules mariniéres med baguette.

Grace Bikoy åbnede cafeen Krôyers 15. december 2017 på Krøyers Plads, hvor hun også bor sammen med sin mand Philip.

go boat

Vintage og dansk modernisme Grace brugte den lange tid fra ide til åbningsdag på at drømme om indretning, der skulle gøre Krôyers til en lokal cafe med hyggelig stemning. I dag kan gæster sætte sig til rette i mørkegrønne vintagesofaer eller lænestole i rødt velour, der er sat sammen

med et moderne skandinavisk look i form af danskdesignede tremmestole i blødt brunt træ med lune fåreskind lagt over stolesæderne. Cafebordene er af hård, sort sten. I hjørnet er der er fundet plads til farmors gamle kommode i træ. “I weekenden har vi om eftermiddagen rigtig mange gæster og får temmelig travlt. Men om aftenen og på hverdage har vi rig mulighed for at tale med gæsterne, hvilket jeg

synes er hyggeligt”, fortæller Grace. Udendørs på Krøyers Plads har cafeen borde og stole i stil med en ægte, parisisk fortovscafe. Når temperaturen stiger, vil gæster således kunne nyde verdens bedste boligbyggeri udefra. Det inkluderer også udsigten til Københavns Havn fra hovedstadens dyreste kvadratmeter, hvor handelspriserne er op til 16 millioner kroner for en lejlighed.

Il Buco trækker gæster hele dagen Inde i FDBs gamle pakhuse i Njalsgade på Islands Brygge har italiensk inspirerede Il Buco holdt til i en årrække – med fællesspisning og cafe. Nu har stedet imidlertid skruet lidt på konceptet, så det nu er muligt at hænge ud alle dage fra 07:30 til midnat. De nye åbningstider betyder også, at man har introduceret et morgenmadskort med diverse æggeretter, yoghurt og brød fra eget priskårede bageri. Faktisk går bageriet så godt, at man også leverer til andre og har fået sin efterhånden Køberhavner-legendariske croissant kåret som byens bedste. Stedet er italiensk inspireret, så hvad er mere naturligt end at lave en italiensk fortolkning af bacon og æg i form af en pasta carbonara. I øjeblikket arbejder man på at genintroducere Alimentari afdelingen, hvor man kunne købe diverse pålæg og småretter. Foreløbig er mange af dem, som stamkunderne kender fra Alimentari kommet på frokostkortet, hvor man finder sandwich, salat, suppe og altid et par hjemmelavede pastaretter – baseret på pasta, der hver dag produceres i restauranten.

PR Foto. Er man kun til kaffe og kage, så er det også muligt. Kaffen er fra Nordhavnens Coffee Roasters og kagerne fra eget bageri. Aftenkort Falder man forbi om aftenen, så har Il Buco også udvidet med aftenkort - både med køkkenets anbefalede menu og en masse forskellige småretter, som man kan vælge og sammensætte efter appetit og behov. Il Buco har stadig fokus på uformel hygge - og at det skal være muligt altid at kigge forbi - og få en god spise og drikkeoplevelse. Bæredygtighed betyder stadig meget, ligesom det er

økologisk og lokalt, når det er muligt. Endelig er der også mulighed for at falde indenfor til et glas vin. Der er et vinkort med 13 sider gode, rene vine fra Italien - bobler, orange, hvid, rosé, rød, søde vine og spiritus. Faktisk har Il Buco en af Københavns største vinkældre - når det handler om rene, umanipulerede Italienske vine fra små producenter. Ud over at drive Il Buco og lillesøsteren La Banchina på Refshaleøen, så åbner man også en deli og specialkøbmand (La Dispensa) i Jægersborggade på Nørrebro inden længe.  NZ


Torsdag den 8. marts 2018

15

Mange københavnere oplever svagt vandtryk Beboere i højtliggende områder eller i etageejendomme i København oplever et vandtryk, der ligger under Hofors egen grænse for, hvad der giver et almindeligt vandforbrug. Årsagen er, ifølge Hofor, oftest boligernes egne, forkalkede rør. Nej - skru op for trykket, lyder det fra kritikerne. Af Mikkel Noel Lanzky

bar, hvis trykket er på sit højeste. Men hvis man bor på fjerde sal i samme bygning, falder vandtrykket til 1,9 bar i bedste tilfælde. Er man samtidig så uheldig at bo i i et højtliggende område, kan vandtrykket ende under 1 bar - altså under Hofors egen grænse på 2 bar.

man i bestyrelsen kan beslutte, at vandtrykket skal være højere. Det giver ikke flere skader – og hvis det vil føre til flere rørbrud på Hofors eller private rør, må vi finde en måde at modgå det, for vandtrykket skal være højt nok i alle hjem i kommunen”, lyder det fra Hanne Dahlerup.

Foto Palle Bo Nielsen / Havnefronten. ler. Nu advarer Hofor om, at det vil føre til problemer og måske bristede vandrør i private boliger, hvis trykket igen skal øges. I svaret til Caroline Stage Olsen (V) skriver Hofor også, at lavt vandtryk ofte skyldes problemer med vandrørene på privat grund, som er tilkalkede. Det er dog sjældent tilfældet i etageejendomme. “Etageejendomme har ofte en ejendomsinspektør eller vicevært, der vil være opmærksom på at stoppe tilkalkning, før det bliver et problem. Så når vi taler om tilkalkning af private installationer, er det mest i villaer”, forklarer Per Tenstrand, der

boat opslag Tal fra Hofor, der står for vandforsyningen i Københavns Kommune, viser, at hvis man bor i et højtliggende område eller i en etageejendom, vil vandtrykket ofte være svagere end Hofors egen grænse for, hvor kraftigt tryk der skal til for at kunne have et normalt vandforbrug. Målet fra Hofor er, at vandtrykket skal være 3,5 bar i Københavns centrum - og det lever man i hovedsagen op til, siger forsyningsselskabet. Men i mange etageejendomme og højt beliggende boliger er det dog ikke helt så ligetil, for i praksis varierer vandtrykket mellem 2,5 og 3,5 bar rundt om i kommunen, oplyser til Hofor til JP. I et skriftligt svar til Caroline Stage Olsen, medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre, oplyser Hofor gennem Teknik- og Miljøforvaltningen, at et normalt vandforbrug er muligt ved et vandtryk på 2 bar. I en lejlighed på anden sal i samme højde som Hofors målepunkt giver det et vandtryk på 2,4

Intet fast krav til vandtryksniveau Reglerne for vandforsyning stiller ikke noget fast krav det vandtryk, landets borgere skal modtage. Den afgørende formulering er, at trykket skal være tilstrækkeligt til et “almindeligt vandforbrug”. Loven overlader til de enkelte kommuner og deres forsyningsselskaber at beslutte, hvad det konkret betyder. Derfor er det i sidste ende en politisk beslutning, om man vil have højere vandtryk i København, mener Hanne Dahlerup, der er formand for afdelingsbestyrelsen i sin almene boligforening og kandidat til forbrugerrepræsentant hos Hofor i det valg, der i øjeblikket er åbent for alle Hofors kunder. “Jeg mener helt klart, at

Tilkalkede private vandrør I 2010 sænkede Hofor vandtrykket med 0,2 bar for at begrænse udledningen af CO2 ved at bruge mindre pumpekraft. Siden er pumperne imidlertid skiftet til nye driftsøkonomiske og mere CO2 venlige model-

Du skal stemme til valget

Valget af forbrugerrepræsentanter er åbent frem til tirsdag den 3. april kl. 12 på http://hoforvalg.dk, hvor man også kan læse mere om kandidaterne. Alle borgere, virksomheder og foreninger med CVR-numre i Hofors medlemskommuner kan stemme to på kandidater – og herunder altså de to i artiklen. Du skal bruge dit NemID, hvis du stemmer som privatperson. Alle over 18 år i husstandene i forsyningsområdet kan stemme. Det gælder borgerne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk.

er driftschef i Hofors vandforsyning. Per Tenstrand vil heller ikke male fanden på væggen, hvis vandtrykket skulle blive øget til niveauet fra 2010. “Alt andet lige vil et højere tryk også give flere rørbrud, men jeg vil ikke overdramatisere det. En lille stigning i vandtrykket vil ikke føre til, at Københavns gader pludselig står under vand”, siger Per Tenstrand. Blødere vand til alle først klar i 2024 Kalk alle vegne er hverdag for de fleste borgere i hovedstadskommunerne, der har noget af det hårdeste vand i landet. Derfor er Hofor i gang med at udstyre vandværkerne med blødgøringsanlæg. Brøndby har allerede fået gavn af et blødgøringsanlæg og kommunens borgere har siden september 2017 kunnet opleve fordelen af mindre kalk i vandet. Hofors plan er, at blødere vand skal udbredes til alle medlemskommuner i 2024, men det kan der godt sættes mere skub i, mener Jesper Schou Hansen, der også er kandidat

til Hofors forbrugerrepræsentant (red: Jesper Schou Hansen er chefredaktør for Havnefronten. Han har ikke medvirket til at skrive denne artikel). “Det skal gå hurtigere at få blødere vand. Problemet er jo ikke alene, at folk slås med kalk i badeværelser. Det er også en miljømæssig katastrofe, at folk unødvendigt må kassere deres hårde hvidevarer i ét væk fordi de kalker for hurtigt til – og det ikke kan betale sig at få dem repareret. Det er en helt unødvendig udgift og miljøbelastning, som Hofor nu gennem mange år har kastet over på forbrugere”, fortæller Jesper Schou Hansen. Han giver ikke meget for forklaringerne om, at et øget tryk kan føre til flere sprængte rør. ”Vi har jo haft højere tryk før. Nu er det bare sat ned. Endda to gange. Dengang havde vi ikke flere sprængte rør. Det er altså en gang snak og dårlige undskyldninger for ikke at få gjort noget ved problemet”, siger Jesper Schou Hansen.

Noma går med i Food Market på Grønlandske Handels Plads Fremover skal der være en slags Street Food marked på Grønlandske Handels Plads, hvor Inderhavnsbroen går i land på Christianshavn. Indtil videre har det kun været folkene bag Papirøens marked, der har været bagmænd, men nu er selskabet bag restaurant Noma på vej ind i projektet. Det viser en henvendelse,

som Teknik- og Miljøforvaltningen netop har besvaret, og som Havnefronten har set. Her spørger selskabet bag Noma til behandlingen af en ansøgning, der handler om tilladelse til i de kommende tre år at drive Food Market på Grønlandske Handels Plads. I henvendelsen, som Teknik- og Miljøforvaltningen besvarer, fremgår det, at per-

sonerne bag Noma er på vej i partnerskab med personerne bag Papirøens Street Food, Julian Group – og at de sammen vil drive pladsen. Ifølge henvendelsen, er det Noma, der vil stå for maden og sikre kvalitetsniveauet. Tilbage i 2016 fik Julian Group - via udlejeren Slotsog Kulturstyrelsen - en toårig dispensation til at drive

et madmarked på stedet. Dispensationen gjaldt 2017 og 2018. Problemer med en spildevandsledning har imidlertid drillet såvel projektet som områdets restauranter og cafeer. Forudsætningen for et høj-kvalitets marked er blandt andet ordentlige forhold – herunder afløb. Ifølge Noma vil en investering på pladsen være bety-

delig. Derfor er der brug for en tre-årig periode til at tjene investeringen hjem. Teknik- og Miljøudvalget gav allerede i december tilladelse til, at Julian Group fik udvidet deres dispensation fra to til tre år, men det er først her i foråret, at det er blevet kendt, at Julian Group går i partnerskab med restaurant Noma.

I forvejen driver Noma restauranter i nabobygningerne, der grænser op til Grønlandske Handels Plads. Det drejer sig om restauranten Barr, der ligger i Nomas gamle lokaler og Restauranten 108, der har til huse i Strandgade 108 – og som for lidt mere end et år siden fik en Michelin-stjerne i sit allerførste leveår. NZ

Påbud om at fjerne taxi skilt blev en fuser En borger havde set, hvad han mente var en uautoriseret opsat taxi skilt ud for hotel Admiral. Derfor skrev borgeren til Køben-

havns Kommune - og her gav man i første omgang borgeren ret – og var klar til at udstede et forbud til Admiral Hotel om at få

fjernet skiltet. Men det var imidlertid Københavns Kommune, der selv havde givet Admiral Hotel tilladelse til at op-

sætte skiltet i forbindelse med ombygning, der varer cirka seks måneder. Således måtte Teknik- og Miljøforvaltningen skrive

til borgeren, at man alligevel ikke agtede at få fjernet skiltet foran Admiral Hotel, da hotellet havde overholdt alle regler og

love – og havde tilladelsen på plads. Jesch


denden 23. 8. september 2016 4 16 Fredag Torsdag marts 2018

Fredag den 23. september 2016

Unik særudstilling til Danmark:

Når romerne fester, så fester de igennem

mbi-

Af Kim Reich Glyptoteket fejrer sine flotte publikumstal med en passende særudstilling: ”Beriget & Beruset. Forsvundne skatte fra Romerriget”. Der er tale om en enestående romersk sølvskat fra Berthouville i Frankrig, der tidligere kun har været vist i USA og Frankrig. Nu kommer den helt exceptionelt til Danmark. Vi er i det tredje århundrede efter vores tidsregning, og Romerriget strækker sig ud over store dele af Europa. Romerne udbreder, på godt og ondt, deres kultur til de besatte områder. Det inkluderer også en dekadent forkærlighed for fest og overflod, som samlingen viser sammen med en række andre luksusgenstande fra Romerriget. Som en del af udstillingen har podcast-magasinet Third Ear levendegjort dele af det romerske værk ”Sa-

go boat

De 25 kg sølv blev, heldigvis for eftertiden, opdaget og købt af den franske stat, inden nogen nåede at lade dem omsmelte eller fordele. Foto: Tahnee Cracchiola / Getty-BnF. tyricon” - en af de klassiske kilder, der fortæller, hvordan en dekadent middag i romerriget kunne foregå. Mens man bevæger sig rundt mellem de antikke bægre, kander og fade, tager lydsporet således gæsterne med 2.000 år tilbage i tiden og med til fest hos den nyrige Trimalchio, der byder

på alt, hvad man kan ønske sig af dekadence og romersk vildskab. Den danske version af lydsporet er indtalt af skuespilleren Thure Lindhardt. Til fest med romerne Hvis man var så heldig at komme med til fest hos den romerske overklasse, kunne

og frit

Eventkalender

Det kan du opleve i havnen. Alle arrangementer har offentlig adgang og er gratis at deltage i. 18/3 Græskar båds dyst Lav en græskarbåd, og søsæt den i Københavns Havn. Du er hermed inviteret til en lærerig familiedag med workshop og storytelling i et lille lavvandet hjørne af havnen. Her kan du bygge en båd i en trælignende græskarsort. Vi leger os frem og bruger naturlige materialer. Tid: kl. 10-13 Sted: Christianshavns Voldgade 43, 1424 København K. Arrangør: Clorofille

31/3 Bliv havbonde for en dag Bølgemarken i havnen skal gøres forårsklar. Både børn og voksne inviteres til en dag ved vandet, mens der sættes muslingebændler, tang og plante østers i vandet. Havbønderne fra Maritime Nyttehaver fortæller om livet i havnen og de bæredygtige råvarer. Der vil være varm muslingesuppe og en tår øl brygget på blæretang. Tid: kl. 12-16 Sted: Kalvebod bølge, Kalvebod Brygge, 1560 København V. Arrangør: Maritime Nyttehaver

22/3 Vandede verdninger - Boglancering og udstilling. Vi er alle kroppe af vand og det forbinder os til hele verden. På verdens vanddag vender Laboratoriet for Æstetik og Økologi blikket mod vandets økologier og på spørgsmål om solidaritet, læst gennem en flydende linse. Derudover lanceres den danske oversættelse af den feministiske filosof Astrida Neimanis’ “Hydrofeminisme: Eller, om at blive en krop af vand.” Tid: kl. 18-21 Sted: Illutron, Refshalevej 167, 1432 Kbh K. Arrangør: Laboratoriet for Æstetik og Økologi.

24/2-1/5 Tømmergravens udstilling forlænges Udstillingen Tømmergravens historie i billeder forlænges til slut april. Der er derfor rig mulighed for at nå at give Sydhavnen et kig med denne retrospektive fotoudstilling. Der vil blive tilføjet nye fotos løbende. Sted: Skibbroen, 2450 Kbh SV. Arrangør: Husbådforeningen Skibbroen Alle aktiviteter er støttet af Kulturhavn365. Læs mere og hold dig opdateret på www.kulturhavn365.dk

menuen meget vel byde på specialiteter som flamingotunge, påfugleæg og hasselmus i honninglage - alt sammen akkompagneret af vin i stride strømme. Det hele blev serveret af kander og i bægre dekoreret med dramatiske scener fra den græske mytologi. Det smukke sølvtøj og ikke mindst dekorationerne spillede en vigtig rolle for samtalen til festerne. Ved at udfolde sin viden om myterne bag billederne kunne man demonstrere sin dannelse og sit intellekt – eller falde igennem med sin mangel på viden. Den skat, der nu udstilles, er udlånt af Bibliothèque nationale de France i Paris. Den har på grund af sin størrelse, skønhed og bevarede oprindelige helhed opnået legendarisk status. Den blev fundet i 1830 nær Seinen i det nordvestlige Frankrig – et område, der som romersk koloni er vel-

Skatten består af godt 90 pragtgenstande, der omfatter alt fra drikkebægre til fade og sølvstatuer på op til imponerende 50 cm i højden. Her er Merkur, der var gud for kommunikation, hurtighed og handel. Foto: Tahnee Cracchiola / Getty-BnF. beskrevet af Cæsar i hans beretninger om Gallerkrigene. Senere udgravninger har påvist, at skatten stammer fra et tempel til den romerske gud Merkur, og at den kan dateres til det 1.-2. årh. e.Kr. Den har under urolige tider, formodentlig i det 3. århundrede, været gemt

under flisebelægningen i tempelgården, men er åbenbart ikke blevet hentet, da templet på et tidspunkt blev brændt ned formodentlig under de gentagne barbarangreb på Romerriget. Særudstillingen kan ses fra den 14. marts til den 2. september 2018.

Forår, Mariæ bebudelse og fællessang I skrivende stund er foråret ikke just nærværende, men vi er i den første forårsmåned og det fejres ved en gratis korkoncert i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge. Det er vokalensemblet SweDames under ledelse af Kasper Beck Hemmingsen, der synger et varieret program af Mariamusik og forårssange søndag den 11. marts kl. 16 Swe-Dames blev dannet i 1988. Ensemblet består af 12-14 erfarne, kvindelige sangere i forskellige aldre, og koret arbejder på et musikalsk og teknisk højt niveau.

Samtidig lægges der stor vægt på en god stemning og et godt fællesskab i koret. Gennem årene har sangerne udviklet en varm og spændende klang og en sikker fornemmelse for at synge i vidt forskellige stilarter. Og koret giver ikke bare koncerter i København og omegn, men har også flere gange gennem årene turneret til Norditalien med succesfulde koncerter i bl.a. Cortona, Montepulciano og Siena, Todi, Bevagna og Assisi. Repertoiret er omfangsrigt og spænder fra

renæssancen over romantikken til nutidig musik. I forbindelse med uropførelser af ny, dansk musik, har koret modtaget støtte fra Statens Kunstfonds Tonekunstudvalg. Ved den aktuelle koncert står musik af blandt andre Praetorius, Duruflé, Maria Löfberg og Michael Bojesen på programmet og der bliver også lejlighed til at synge med i det smukke kirkerum fra 1924 med den gode akustik. KR


Torsdag den 8. marts 2018

17

Fortælling og koncert:

Verdensberømt kvartet giver koncert på ”Paganini-kvartetten” Cremona-kvartetten er anerkendt som en af Europas toneangivende på sit område. Både festivaler og koncerthuse i Amerika, Asien og Europa har haft besøg af kvartetten, ligesom radio- og tv-stationer i lige så mange lande har præsenteret dens repertoire, som spænder fra tidlige Haydn-kvartetter til den allernyeste musik. Nu spiller ”Quartetto di Cremona” i Diamanten den 13. marts kl. 20. Sidste år færdiggjorde de cd-udgivelsen af Beethovens samlede strygekvartetter. Samtidig overtog kvartetten i september fire legendariske stradivarius-instrumenter, udlånt af den japanske Nippon Music Foundation. Instrumenterne udgør en unik kvartet i sig selv og bærer navnet ”Paganini-kvartetten” efter den italienske violin-virtuos, der i 1800-tallet for første gang samlede de fire klenodier. Og det er dem, der bliver spillet

boat opslag

Cremona-kvartetten spiller på fire legendariske instrumenter - kaldet ”Paganini-kvartetten”. Foto: Elisa Caldana. på ved koncerten. Cristiano Gualco spiller på en Stradivarius violin fra 1727. Paolo Andreoli’s violin er fra 1680, mens Simone Gramaglia spiller på en bratsch årgang 1731 og kvartettens sidste medlem, Giovanni Scaglione, på en cello fra 1736. Programmet er sammen-

sat i anledning af 100-året for Claude Debussys død. Komponisten hentede en væsentlig del af sin inspiration fra javanesisk gamelanmusik, ligesom koncertens øvrige komponister har været under indflydelse af musik fjernt fra deres mere velkendte inspirationskilder.

På programme står Antonin Dvorak’s strygekvartet nr. 12 i F-dur, Den Amerikanske, Peter Sculthorpe’s strygekvartet nr. 11, Jabiru Dreaming, Lorenzo Ferrero’s My piece of Africa (fra Tempi di Quartetto) og Claude Debussy’s strygekvartet i gmol.

Allerede kl. 18 kan man møde en violinbygger. Det er Mads Hjort, der vil fortælle om sit håndværk og om de unikke stradivariusser, som Antonio Stradivari byggede for omtrent 300 år siden. Mads Hjort er sjette generation af det københavnske violinbyggerdynasti

Emil Hjort og Sønner, som blev grundlagt i 1789 og fungerede frem til december 2006. Til arrangementet vil han komme nærmere ind på historien bag de nærmest mytiske stradivariusser, som stadig regnes blandt de ypperste strygeinstrumenter. KR

Wienercafé og dans på Bryggen I god tid inden den næste nytårskoncert fra Wien er der nu mulighed for at lære at danse en wienervals. Det er Kulturhuset Islands Brygge, der inviterer til danseundervisning og chokoladekage i spisehusets café. Hvis man hører til en af dem, der holder af valsetoner fra det klassiske Wien, og som ønsker at beherske wienervalsen, så er der mulighed for at blive undervist søndag den 25. marts fra kl. 12-16. Dørene åbnes kl. 12 og musikken begynder kl. 12.30. Der vil blive undervist i tre kvarter, men selvom man er øvet, kan man sagtens møde op. Der vil være to gange 40 minutter, hvor folk kan danse med, og hvor der ikke er undervisning. Billetter skal købes i forsalg, da der er et meget begrænset antal pladser. Det koster kr. 80,- for voksne og kr. 40,- for børn plus gebyr. Den levende musik bliver leveret af Trio Elegié, der har specialiseret sig i wienermusik. De kan byde på

Nyd vores populære og saftige burger hos Café Nöa`h - Islands Brygges nye lokale mødested

Wienervals på de bonede konkurrencegulve bliver det ikke helt, men festtøjet skal frem, når der skal danses på Bryggen. Pressefoto. det gamle salonrepertoire, som vi kender det fra det klassiske Wien, og som det blev spillet i Tivoli, i det gamle Wivex, på D’Angleterre og i Nimb. Det er Eva Kochenkova på cello, Søren Elbæk på violin og Morten Mogensen på piano. Selve undervisningen er lagt i hænderne på Pan Dans, som er kendt for at stå for Dans på Bryggen, så det er øvede mennesker,

der er vant til at tage hånd om håbefulde danseelever. Føromtalte chokoladekage er naturligvis den berømte Sachertorte, der kan skrive sin historie helt tilbage til 1832, hvor den første gang blev serveret i det stilfulde Wien. Og når der nu tales om stil, så er det nok på sin plads at nævne, at dresscode for dagen er det stiveste søndagspuds.

Café Nöa`h ligger unikt placeret i et nyt område på Islands Brygge ved den nye strand! Havnevigen, lige ved vandkanten og den nye smukke Nyd din morgenmad/weekendsandstrand og det rolige vand.– Nyd det ! brunch, frokost eller aftensmad - lavet fra bunden af friske råvarer - i de skønne omgivelser inden- eller udendørs!

Viggo Kampmanns Plads 5 København S Tlf. +45 5365 4010 Mail: info@nöah.dk

Åbningstider Mandag Lukket Tirsdag - Fredag 11.00 - 21.00 Lørdag 10.00 - 21.00 Søndag 10.00 - 20.00


denden 23. september 2016 4 18 Fredag Torsdag 8. marts 2018

Fredag den 23. september 2016

home Vesterbro - tlf. 33 260 260 - mail: vesterbro@home.dk

go boat KndmoC

København SV Oscar Pettifords Vej 23, 6. tv.

112

Arkitekttegnet livsnyderbolig på 6. sal med 3 altaner I eksklusive omgivelser på spidsen af Sluseholmen smelter Havneløbets dybblå overflade sammen med Amager Fælleds frie natur lige på den anden side af vandsiden. Dette nye kvarter er som balsam for sjælen, og det samme kan siges om lejlighedens unikke udformning. Lejligheden vi skal se nærmere på, befinder sig højt og derfor lyst på 6. etage i den arkitekttegnede ejendom Metropolis fra 2008, der er resultatet

af et innovativt samarbejde mellem danske Kasper Danielsen Arkitekter og engelske Future Systems. Med sine maritime former, der leder tankerne hen på vandets bølgeskvulp, kunne byggeriets linjer ikke matche meget bedre med sine omgivelser.  Man ankommer direkte til boligens centrale rum i form af den åbne afdeling, der samler entré, spisekøkken og dagligstue i én lys treenighed.

3

2008

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 111R00267

6

Ja

Energi

5.795.000 4.722 290.000

26.508/22.538 Tlf: 33260260

SOLGT KndopJ

København SV Teglholmsgade 32, st. th.

VESTERBRO

v/ Michael Hammerbak Ny Carlsberg Vej 27 1760 København V vesterbro@home.dk facebook.com/homevesterbro Tlf. 33260260 home.dk

88

3

2014

Ja

Ja

Energi

CHRISTIANSHAVN

v/ Michael Hammerbak Strandgade 20 1401 København K christianshavn@home.dk facebook.com/homechristianshavn Tlf. 32951400 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


19

Torsdag den 8. marts 2018

home Christianshavn v/ Michael Hammerbak

boat opslag

NYHED

Peder Skrams Gade 8, st. tv.

KnhdLE

NYRENOVERET TREVÆRELSES MED UNIKKE LOFTER - BELIGGENDE PÅ ROLIG ENSRETTET VEJ LIGE VED NYHAVN til det skønne og lyse indre, hvor man først bliver mødt af en god fordelingsentré der Velkommen til denne skønne københavnerlejlighed beliggende lige ved Kongens naturligt leder videre ind i resten af lejligheden. Her findes først et flot køkken, der Nytorv på den velkendte Peder Skrams Gade! Med en placering midt i byen og en gemmer på rigeligt med opbevaringsplads bag de grebsløse skuffer og skabe. Køkkeskøn treværelses planløsning er denne nyrenoverede kvalitetslejlighed enhver kønet er flot og minimalistisk indrettet med alt i hårde hvidevarer plus et lille viktualiebenhavnerglad købers drøm!Hele lejligheden er fuldstændig nyrenoveret i 2011 med rum, og her er god plads til at hele familien kan være med om madlavningen. elementer i højeste kvalitet, hvor der ikke er sparet på noget. Hoveddøren åbner op

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 116I00002

København K

101

3

2

1872

170

Energi

4.995.000 3.274 250.000 22.770/19.358 Tlf: 32951400

NY PRIS Overgaden Neden Vandet 1A, st. th.

KnhdLC

BO LIGE VED KANALERNE, MED ET VIEW SOM ER EN MILLION VÆRD! I Christianshavns rolige ende, hvor kanalerne breder sig for foden af ejendommen, inviterer vi jer indenfor i denne lyse lejlighed, som imponerer med en misundelsesværdig udsigt over vandet. Indenfor viser boligen sig med en ideel planløsning, der egner sig for både din lille børnefamilie eller parret, unge som seniorer. I hjertet af boligen udfolder et stort leverum sig, hvor køkkenet og stuen forenes og indbyder til

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 116J00077

København K

CHRISTIANSHAVN

v/ Michael Hammerbak Strandgade 20 1401 København K christianshavn@home.dk facebook.com/homechristianshavn Tlf. 32951400

home.dk

104

hyggelige stunder i venner og families lag. Læn jer tilbage og nyd den betagende udsigt, som breder sig bagved de store vinduespartier og inddrager de smukke omgivelser i hjemmet. Her er der skønt! Køkkenet er opført i forbindelse til stuen, kun adskilt af en halvvæg, hvilket understreger boligens åbne atmosfære. Designet er lys og indbydende, med alle hårde hvidevarer.

3

2

2001

5

Energi

5.495.000 4.882 275.000 25.043/21.290 Tlf: 32951400

VESTERBRO

v/ Michael Hammerbak Ny Carlsberg Vej 27 1760 København V vesterbro@home.dk facebook.com/homevesterbro Tlf. 33260260 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


denden 23. 8. september 2016 4 20 Fredag Torsdag marts 2018

Fredag den 23. september 2016

LOKALBOLIG.DK

Familie der er bosat på Sluseholmen ønsker at blive i området. Minimum 3 soveværelser og 2 badeværelser.

Enlig mand søger livsnyder lejlighed. Eneste krav udover et soveværelse og et køkken alrum er en suveræn udsigt.

Budget: kr. 8.000.000,00

Budget: kr. 6.000.000,00

Kunde som er flyttet hjem fra udlandet og ønsker en bolig i den ”gamle boligmasse”. Højt til loftet – ingen krav på areal men gerne minimum 3 soveværelser.

Ægtepar søger min. 150m2 med udsigt til havneløbet – gerne i København K.

Budget: kr. 15.000.000,00

Budget: kr. 17.000.000,00

Børnefamilie med 2 børn søger rækkehus ved Bryggen.

Kunde søger lejlighed i nyere byggeri på Islands Brygge med en ekstraordinær ”wow-effekt”. Minmum 2 soveværelser.

Budget: kr. 8.000.000,00

Budget: kr. 10.000.000,00

LokalBolig SV - Tlf.: 36 46 15 55 Ernie Wilkins vej 1 - 2450 København SV

go boat

LokalBolig S - Tlf.: 36 30 15 55 Holmbladsgade 76 - 2300 København S

LokalBolig CITY - Tlf.: 71 99 15 56 Nikolaj Plads 26 - 1067 København K

Havnefronten 20180308  
Havnefronten 20180308  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen • Nordhavn. Tors...

Advertisement