Page 1

Fredag den 2. december 2016

Nr. 12 • 1. årgang

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen

Bestseller-forlag ligger på Christianshavn Læs side 4

Once again it’s Christmas in Denmark Read page 6

Ingen kultur i Pladehallen Julefrokosten er ingen sovepude  Læs side 8-9

I 2018 holder Copenhagen Street Food flyttedag Læs side 11

Det er ikke længere et krav, at Pladehallen ved Teglholmen skal bruges til kulturelle formål. Det står klart, efter at Teknik- og Miljøudvalget stemte et tillæg til lokalplanen igennem. Pladehallen skulle fyldes med kultur. Sådan lød den oprindelige plan for den gamle industribygning, hvilket blev skrevet ind i lokalplanen for Teglværkshavnen. Men nu ser det ud til, at Pladehallen bliver strippet for kulturelle tilbud. Et tillæg til lokalplanen, som i sidste uge blev stemt igennem, fjerner nemlig kravet om kultur. I stedet kommer der til at være boliger på bygningens første og anden sal, mens stueetagen skal bruges til cafeer, butikker og lignende. Det er ikke udelukket, at der kan komme kulturelle tilbud i underetagen, men det er ikke længere et krav til Nordea Ejendomme,

FÅ 50% RABAT PÅ DIN PIZZA

som ejer bygningen. Det var oprindeligt et ønske fra selskabets side, at bygningen i stedet for kultur skulle bruges til boliger. Dette blev dog afvist efter en offentlig høring, men nu har Nordea Ejendomme fået grønt lys til at bygge boliger i to af de tre etager. Behov for boliger Forslaget blev vedtaget med seks stemmer mod fire. Enhedslisten og Radikale Venstre stemte som de eneste partier imod forslaget, hvorimod Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre stemte for.

En af dem er Flemming Steen Munch (V). “Det går ikke, at hver gang vi bygger en ny bydel, bygger vi også et kulturhus, som ikke bliver brugt. Der er behov for boliger. Vi får tusind nye københavnere hver måned”, siger han. Han vil være sikker på, at der er et behov for kultur, og at det økonomisk kan løbe rundt. Jakob Næsager fra det Konservative Folkeparti stemte også for tillægget. Ligesom Flemming Steen Munch er han usikker på, at det kan løbe rundt økonomisk, hvis der skal være kultur i stueetagen. For kommunen har ikke sat

Tandlægerne på Bryggen Vi har fået større lokaler, bedre faciliteter, flere medarbejdere, samme gode behandling.

Ring til Lasse og få en gratis inspektion og gode råd til pænere trapper.

!

n ud og giv Klip kupone bestilling den med din on per kunde p Maks. en ku

Reykjaviksgade 1 • Islands Brygge 13-15 • 2300 Kbh. S Åbent hver dag kl.11-22. Mandage lukket.

”Pålidelige, stabile, grundige, troværdige, god dialog og ikke for dyre.” Er nogle af de ord vores kunder bruger til at beskrive os når vi udfører vores arbejde.

Tilbuddet gælder fra fredag den 2.–9. december 2016. Tilbuddet gælder ved alm. størrelse pizza og kan ikke bruges ved udbringning.

Bestil din pizza på 3254 4350

penge af til kultur i Pladehallen, og alle som har budt ind, søger offentlig støtte. “Der er ikke udsigt til, at vi kan udleje det til kultur. Så enten skal det stå tomt, eller vi kan lave noget, hvor der er en chance for at få liv i huset”, siger Jakob Næsager, som mener, at regningen vil falde tilbage på beboerne, hvis stueetagen står tom. Partierne bag forslaget vedtog samtidig en opfordring til partikollegerne til at finansiere fremtidige kulturtilbud i processen, så man ikke henne ved målstregen skal ændre lokalplanerne, fordi der ikke er fundet penge til kulturtilbuddene. Frc

Bagefter vil I få et godt tilbud om omhyggelig og stabil service, I gerne vil sige ja til.

Tandklinik på Islands Brygge Kigkurren 8G, 1.sal • 2300 Kbh. S • Tlf. 32 57 75 44

www.islandtand.dk • info@islandtand.dk

TRAPPESPECIALISTEN Ejendomsservice København ApS

31155442

lasse@trappespecialisten.dk, www.trappespecialisten.dk


4 2 2

Fredag den den 23. september2016 2016 Fredag 2. december

Fredag den 23.23. september 2016 Fredag den september 2016 Fredag den 23. september 2016

leder Politikerne Soveby lytter faktisk

LEDER

Af Jesper Schou Hansen Ikke så sjældent får man indtryk af, at offentlige høringer i forbindelse med byggerier er rene skueprocesser, og at Kommuneplaner oghørt. lokalplaner kannu være borgerne ikke bliver Men er det ogsåaltafgørenrigtigt? de for, hvordan fremtidens nye boligkvarterer tager sig Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er noget mere ud. Hvad enten det er Refshaleøen, Sydhavnen, Teglnuanceret. holmen, Havneholmen eller Islands Brygge Syd. Politikerne rentvilfaktisk indvendinger. Det De flestelytter borgere gerne til bo gode i et område, hvor bolierger tillægget til lokalplanen for og Islands Brygge meget er blandet med erhverv butikker, så Syd manetfår en godt eksempel på. den vel at mærke er for støjende. levende by – uden HerHvis havde PensionDanmark presset på forman at få man er entreprenør i årevis opgangstider, hvor kan sælge alt, så harmuligt man knap så stor interesse i erfjernet så meget som af såvel erhverv som butikhverv Det erkunne kort og godt en langt bedre ker. Detog harbutikker. Havnefronten afdække gennem de doforretning i at sælge boliger. Også selvom boligerne kumenter, som det har været muligt at få indblik i. skal være i stueplan. Retfærdigvis skal det siges, at PensionDanmark senest Politikerne på Københavns Rådhus – primært i Tekhar slækket på deres ønsker, hvad angår butikker/pubnik- og Miljøudvalget – har imidlertid glimrende mulikumsorienterede erhverv, de har fastholdt ønsket ligheder for at sikre, at nyemen boligområder bliver bygget om at både få fjernet tre erhvervsbyggerier fra lokalplanen. med erhverv, butikker og boliger. Politikerne har allerede, inden planen2015 overhovedet Den overordnede Kommuneplan fastlæggerer sendt i høring, lyttet devære borgere, som har henvendt sig. hvilke områder, der til skal hvad. Bryggeplanen Syd eri høring, i den nuværende lokalplan et ForIslands da de sendte havde politikerne bibeområde med både boliger, erhverv og butikker. Men da holdt alle kvadratmeterne til butikker/publikumsorientepolitikerne Kommuneplan 2015 ønsket skiftede områrede erhverv,vedtog sådan som borgerne havde det. det karakter til kun at være boliger og butikker. Til gengæld havde de ikke på forhånd bevaret alt erDerfor kan den gruppe af borgere, der i øjeblikket hvervsbyggeri, men borgerne har nu hele høringsperiomarkerer sig i forbindelse med det tillæg til lokalpladen at overbevise at det godt ville få være en nen,tilsom politikernepolitikerne snart skal om, behandle, noggod ide. le problemer med at insistere på erhvervsdelen. Politikerne lyttede altså til Anderledes positivt sergode det argumenter. ud med butikker – elNår gælder Amager Fælled Kvarteret, så kunne man ler det publikumsorienteret erhverv, som kommunen så mundret ynder at slet kalde det.hører Her har politikerne tro, at politikerne ikke efter. Men detnemlig gør de. mulighed at bestemme, der skal være til butikker. Både SF og for Radikale er ved atat skifte holdning projektet. I det udkast som foreløbig kun er behandlet AmaOg det er jo netop, fordi, de lytter til de mangeaffolkelige ger Vest Lokaludvalg – og altså endnu ikke er nået poprotester. litikerne på rådhuset – har kommunens forvaltning Lytter de øvrige partier så ikke? Jo – men de er bare ikke imidlertid skrevet, at der ”kan” være butikker. De har enige i prioriteringerne. harbutikker. i 1995 tilsluttet sig en ikke skrevet, at der ”skal”De være aftale Pengene er derforfor brugt på at bygge Detom vilØrestad. få afgørende betydning hvorvidt, der metro. Skal man pludselig at finde et milliardbeløb kommer butikker eller ej.til I den lokalplan, der dækkeret andet sted, så betyder detogså kedelige prioriteringer i budgetnaboområdet, stod der ”kan”, og der, hvor gaden varDet udlagt at være områdets en tet. kantil blandt andet betyde butiksstrøg, flere elever i findes klasserne, enkelt forkølet Netto-butik. færre pædagoger, længere mellem institutionerne, miner Pension Danmark, derpå harplejehjem købt området, dreDet kultur, færre varme hænder og alt og det som ønsker et tillæg til lokalplanen. De har altså købt andet, som kommunen også finansierer. området vel vidende, at de ifølge den eksisterende loLige som de fleste af os andre, så har politikerne heller kalplan var tvunget til at lave butikker. Det har de naikke et pengetræ i haven. Det kan godt være, de også turligvis regnet ind i deres omkostninger, og at derfor er synes, det erikke en nogen god ideargumenter ikke at bygge Fælled der daatheller forAmager at lade PensiKvarteret. Detfåhjælper bare ikke så meget,for hvis har on Danmark bare skyggen af mulighed atman droppe brugt pengene. Så selvom politikerne lytter, så fåraltså man butikkerne til fordel for boliger. Men mindre man ønsker lave en soveby. ikke altidatsin vilje. Bland dig i debatten om byens lokalplaner på http://www. blivhoert.kk.dk.

Jesper Schou Hansen

Broen

Havnefrontensredaktion redaktion Havnefrontens Ansvarshavende redaktør

Ansvarshavende Jesper Schou Hansen -redaktør tlf: 2623 7378 XXX jsh@havnefronten.nu Annonceansvarlig Annonceansvarlig

Marlena Reimer Marlena Reimer Pedersen Pedersen -- 4242 4242 1491 1491 ann@havnefronten.nu ann@havnefronten.nu

Administration Administration

adm@havnefronten.nu adm@havnefronten.nu

English English columnist columnist Carole Christensen Carole Christensen ccn@havnefronten.nu ccn@havnefronten.nu

Grafiker

Grafiker Lars Zederkof. Larszederkof@gmail.com Mette Agner Clausen

lay@havnefronten.nu Skribenter

Jesper Schou Hansen, Carole Christensen, Freja Skribenter Czajkowski, Kim Reich, Anita Frank Goth, Jesper Schou Hansen, Mikkel Bækgaard, Mikkel Bækgaard, Marlena Reimer Pedersen, Freja Czajkowski og Ernst Poulsen Lærke Ørsted Svensson, Helena Flindt Pedersen, Niels Kold Olesen og Laura Vyrtz Mogensen.

Pirathavn uden tilladelse Jens Christian Christensen Galionsvej 24, 3.sal 1437 København K

debat

Jeg har med interesse læst om Pirathavnen i Erdkehlgraven i sidste nummer af Havnefronten. Der blev i sin tid lavet mange indsigelser fra forskellige interessegrupper, f.eks. Kulturarvsstyrelsen, Dansk Naturfrednings Forening, Christianshavns Lokaludvalg osv. Der var mange gode begrundelser i indsigelserne, som ikke handlede om en kamp mellem de velbjergede med attraktive grunde og de stakkels forfulgte, uforskyldte hjemløse. Problemet i Erdkehlgraven er ikke en for eller imod sag. Det handler ikke om, at nogen har ret til at være der, mens andre ikke har den ret. Det handler om lige adgang til de danske kyster med lige ret og pligt for alle, herunder hensyntagen til vores fælles natur og forhistoriske minder. Erdkehlgraven har været rig på fugle, ænder, svaner m.m. - det er den ikke mere. Erdkehlgraven har haft den smukkeste kystlinie med rørSvarogtillignende borgmester Morten Kasiv – det har den bell, mere. som kommenterede mit ikke læserbrev i seneste nummer af Erdkehlgraven har altid Havnefronten. haft flydende affald på grund af sammenhængen med Københavns Havn, David Suárez MenSkrams aldrigGade så meget Peder 26B, 3.som th. i dag. 1054 Kbh. K. Hvorfor? Erd kehl – et gammelt tysk militærudtryk for bagsiden af Morten Kabell løfter pegefingeen et fæstningsanren,jordvold fordi jegi bor i København læg. Heraf har navnet Erdkehlog samtidig bil, men han iggraven. kajanlæg norerer, atDet det gamle er en firmabil - så langs kysten ved Refshalevej en delebil er udelukket for mit er efterhåndenOmvendt helt nedvedkommende. hvis brudt, og materialet er brugt jeg fx boede på Christianshavn til blandt andet af og arbejdede i 1599bygning København tømmerflåder og lignende. V, så ville jeg også cykle på arHvorfor? bejde, men som Morten Kabell Såpåpegede; handler da det selv hanpludseligt blev valgt om, at nogen tiltager som borgmester i 2013,sig så en er ret, som andre ikke har.

debat

Desuden har Pirathavnen det utilsigtede problem indbygget, at den tiltrækker alt for mange ukontrollerede initiativer. Stik imod myndighedernes ønsker og gældende lovgivning. Der findes ingen allemandsret, og det er ikke tilladt at ligge for svaj langs kysten i længere tid uden tilladelse fra Kystdirektoratet. Hvis man skulle tale om en allemandsret, så må det være alles lige ret og adgang til kysten. Den er så midlertidigt sat ud af kraft her. Hvis overskriften ”Christianias flydende forhave..” står til troende, hvorfor ligger bådende så ikke nede ved Christianias Bådelaugs andre både i bunden af Erdkehlgraven? Eller handler det i virkeligheden om, at Christiania igen udvider deres område, mens de holder deres egne indre farvande fri for tilflyttere?

Afsnittet om Kronebåde viser med stor tydelighed, at Pirathavnen og Erdkehlgraven er endt som losseplads for andre havnes uønskede både. Det er en trist udvikling. Undertegnede var med til at etablere Schifters Bådelaug i 2003, og det er korrekt, at vi gennem Kystdirektoratet opnåede tilladelse til vores lille marina fra ca. 17 instanser. Vi fik mange råd og meget vejledning fra KDI og Københavns Kommune. Vi måtte deponere et større pengebeløb til KDI, som sikring for betaling af oprydning, hvis vi en dag forlader området. I tillæg hertil betaler vi et større beløb i årlig leje af den grund, vi bruger. Alligevel er vi underlagt allemandsretten, hvilket vil sige, at vores område skal være offentligt tilgængeligt, og vi har forpligtet os til at vedligeholde grunden. Det inde-

bar i foråret 2016, at vi måtte betale for bortskaffelse af et vrag fra Pirathavnen, som var ”landet” på vores side. Som naboer lægger vi mærke til de forandringer, der dagligt sker i Pirathavnen, og det er ikke uden bekymring, at vi observerer myndighedernes magtesløshed. Vi taler her om den danske stat, om Miljø- og Fødevareministeriet, om Københavns Kommune og så videre. Et er sikkert – opgaven bliver kun større og større, dyrere og dyrere for de danske skatteydere. Ryd op mens tid er og indgå så nogle aftaler med dem, der gerne vil være med. Det behøver ikke at være lige og velfriseret – det skal bare være under kontrol og indeholde et minimum af respekt for omgivelserne.

der nogle situationer, hvor det virker dumt (eller umuligt…) at komme kørende på cykel!

uden om indre by (og Christianshavn) og dermed begrænse trafikken i indre by. Det er med succes indført i andre storbyer og det vil frigive plads på vejene - til gavn for såvel fodgængere som cyklister, hvis kun beboere, håndværkere, taxaer etc. må køre i indre by. Området inden for søerne er nemlig ikke større, end det hele kan nås til fods, på bycykel, med metro eller i en gratis shuttle bus på kort tid.

udbydere af p-pladser, synes jeg blot understreger, at han ikke er sin opgave voksen. Tænk hvis sundhedsministeren henviste syge skatteborgere til selv at betale for deres behandling på et privathospital, hvis ventetiden på de offentlige sygehuse var kritisk!

go boat

Kabells kabale går ikke op! Morten Kabell kortslutter hver gang, han hører ordet havnetunnel. Det forekommer efterhånden en kende patetisk, da bilen er kommet for at blive, på samme måde som internettet og rugbrød i skiver er det, ligesom den er uundværlig i mange københavneres hverdag med arbejde, indkøb, børn, fritidsaktiviteter osv. En havnetunnel med en række tilhørende p-anlæg vil nemlig løse mange af byens trafikale problemer – især hvis den kombineres med et underjordisk p-anlæg under søerne – idet man så kan lede den gennemgående trafik

Følg os på facebook.com/havnefronten.nu Redaktion:red@havnefronten.nu red@havnefronten.nu Redaktion: Kontortid:Mandag–fredag Mandag–fredagklokken klokken9–16. 9–16. Kontortid: Deadline:Onsdag Onsdagklokken klokken10 10i ilige ligeuger. uger.Havnefronten Havnefrontenudkommer udkommer næste Deadline: ganggang den fredag den 7.den oktober. næste den fredag 16. december 2016. Tryk:Sjællandske SjællandskeMedier Medieri Holbæk. i Holbæk. Tryk:

Udgiver: Udgiver:Medieselskabet MedieselskabetHavnefronten. Havnefronten. Bladetpåtager påtagersigsig intet erstatningsansvar som følge trykfejl i annonBladet intet erstatningsansvar som følge af af trykfejl i annoncer og tekst for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering ogcer tekst samt samt for tilsendt materiale. Erhvervsmæssig affotografering Havnefrontenstekst tekst annoncer ikketilladt. tilladt. afafHavnefrontens ogogannoncer ererikke Oplag:15.468 15.468eksemplarer eksemplarerfordelt fordelt Sluseholmen • Teglholmen Oplag: påpåSluseholmen • Teglholmen •• Havneholmen• •Kalvebod KalvebodBrygge Brygge••Toldbod Toldbod••Islands IslandsBrygge Brygge•• ChristiHavneholmen Christianshavn • Holmen • Refshaleøen anshavn • Holmen • Refshaleøen

Distribution: Distribution:PostNord PostNordhver hver14. 14.dag dagi ilige ligeuger. uger.Udebliver Udebliveravisen avisenskal skaldu du skrive skrivetil: til:manglendeavis@havnefronten.nu. manglendeavis@havnefronten.nu.

Morten Kabell har ret i, at en beboerlicens ikke giver ret til en fast p-plads, selvom jeg finder det grundlæggende forkert, at jeg oven i min kommuneskat skal betale for at parkere uden for min bopæl - og den noget arrogante henvisning til private

Morten Kabell undlader behændigt at svare på min påstand om, at belægningsprocenten er over 100 på Gammelholm (og sikkert også andre steder i København), men det kan han roligt gøre, da dette bliver mit sidste indlæg i denne debat. Jeg skal nemlig fremover bruge min fritid på at finde en ledig p-plads til min bil. Arkivfoto: Ernst Poulsen

Bliv Havnefrontens Havnefrontens Bliv nyenye korrekturlæser fotograf

På Havnefronten bestræber vi os på at blive en

På Havnefronten bestræber vi kommer os på at blive en læselæseværdig lokalavis, der rundt i hjørværdig lokalavis, der kommer rundt i hjørnerne nerne i vores lokalområde – og også gernei vores bag lokalområde og ogsålæsere gerne bag så vores facaden, så–vores kanfacaden, blive lidt klogere. læsere kan blive lidt klogere. Det kræver gode billeder. Vi vil også gerne skrive korrekt, så derfor søger

vi en (eller som på Kan dudansk derfor korrekturlæser noget med billeder, så vilflere), vi gerne supplere vores redaktion med fotografer, påkorrektur frivillig frivillig basis vil hjælpe os med atsom læse basis vil hjælpe med atløbende fotografere til avisen. Vi på avisen. Vios sender historierne til dig sender løbende forslag til dig og hører gerne dine ideer. – i takt med de bliver færdige. der er mest pres og onsdag ViMen udkommer hver 14. dagpåogtirsdag producerer løbendei de uger vi udkommer. du kun tid, begrænset så historierne. Har du kunHar begrænset så hører vitid, gerne hører vi gerne fra dig alligevel. fra dig alligevel. Er det noget for dig, så send os en email på

Er det noget for dig, så send os en email på adm@havnefronten.nu adm@havnefronten.nu www.havnefronten.nu • red@havnefronten.nu

Redaktionen


Fredag den 2. december 2016

Sydhavnen har brug for butikker, caféer og kulturliv Af Mette Annelie Rasmussen, Teknik- og miljøordfører for Radikale Venstre I Sydhavnen er der brug for flere butikker, flere caféer og mere kultur. Der mangler steder, hvor mennesker kan mødes og bruge byen. Derfor ærgrer det mig, at et politisk flertal nu har givet tilladelse til at nedprioritere kulturhallen i ”Pladehallen” på Teglværkshavnen til fordel for flere boliger. I Teknik- og Miljøudvalget behandlede vi i sidste uge en ny lokalplan for Teglværkshavnen. Oprindeligt var det meningen, at Teglværkshavnen skulle have en ny kulturhal i ”Pladehallen”, men Nordea Ejendomme vil hellere bygge boliger, og derfor vil de gerne have lokalplanen ændret. Jeg stemte imod, men et flertal fra

de andre partier stemte desværre for og besluttede dermed at bruge en del af Pladehallen til boliger frem for kultur og butikker. Jeg er fuldt ud klar over, at der er brug for flere boliger i København, ikke mindst ungdomsboliger. Jeg forstår også godt investorernes ønske om at bygge flere boliger, for det tjener de flere penge på. Men jeg synes, det er ærgerligt, når vi bygger boliger på bekostning af mulighederne for et godt byliv med kulturelle og rekreative tilbud. Det er nu engang vores opgave som politikere at sikre, at København udvikler sig i den rigtige retning, og det er en skam, at investorernes ønsker skal trumfe københavnernes behov for et godt byliv. Vi må ikke gentage tidligere tiders fejltagelser med

debat

Giv dig selv en fodbehandling. Vi sælger også gavekort. Klinik for fodterapi

Egilsgade 28 • Islands Brygge • Tlf. 32 54 16 66

Amager & Sundby Ligkistemagasin Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09 Christianshavns Ligkistemagasin Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44 Tårnby Begravelsesforretning Amager Landevej 49, 2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

boat opslag at bygge kvarterer som sovebyer, hvor der stort set kun er

Hver 14. dag kommer postbuddet rundt med Havnefronten. I hvert fald hvis man ikke har sagt nej tak til gratis aviser. Hvis man allerede er tilmeldt en af de to ordninger, bliver ens tilmelding forlænget ind i 2017 – også selvom der står 20142015 på det mærkat, man har på brevkassen. Hvis der sker ændringer, får man automatisk besked. Tilmelder man sig en af de to ordninger i dag, vil man modtage et mærkat uden årstal på. Havnefronten kan desværre ikke hjælpe dig med at skifte ordninger. Så hvis man ønsker at til- eller framelde dig eller skifte mellem de to ordnin-

Gå godt - det er snart jul

Burchhardts Begravelsesforretninger

PostNord distribuerer Havnefronten Der findes to ordninger, som PostNord i Danmark administrerer på vegne af branchen. Den ene hedder ”Reklamer Nej tak”. Det betyder, at man ikke får reklamer, men fortsat modtager lokale ugeaviser samt aftenskolekataloger. Har man valgt den noget større pakke: ”Reklamer og gratis aviser - Nej tak”, så modtager man ikke noget som helst. Heller ikke Havnefronten. Man kan i stedet hente Havnefronten på cafeer og kulturhuse langs havnen.

ger, kan man gøre det online på http://www.postnord.dk/ da/nej-tak-til-reklamer/Sider/ reklamer-nej-tak.aspx. Hvis man er blevet ringet op af nogen, der vil hjælpe dig med at sortere i dine reklamer, og har sagt ja, så har de tilmeldt dig ”Reklamer - Nej Tak”. Det betyder, at man ikke får en del populære reklamer og anden information som fx reklamer fra Fakta, Kvickly, SuperBrugsen, Irma, Lidl, Meny, XL-BYG, Harald Nyborg, Jem & Fix og Bauhaus. Jerch

Træffes alle dage. Aftaler træffes Mindre stress også gerne i jeres hjem. Større vitalitet

Tag din lejligheder og ingen butikker og plads i livet mødesteder Slip muskelspændingerne

karenvinding.info

Tlf: 2625 4940

www.burchhardt.dk

Mindre stress Større vitalitet Tag din plads i livet Slip muskelspændingerne

karenvinding.info

Tlf: 2625 4940

Mindre stress Større vitalitet Mindre stress   Tag din plads i livet Større vitalitet Slip muskelspændingerne Tag din plads i livet Slip muskelspændingerne

karenvinding.info karenvinding.info

Tlf: 2625 4940 Tlf: 2625 4940 Kære Christianshavnere Vi er jeres nye

MORGENMAD FROKOST AFTEN

Bland dig i debatten På Havnefronten trykker vi gerne debatindlæg, der handler om lokale spørgsmål. Det gælder uanset om emnet er en lokalplan, salg af narko på Christiania, havnebusser eller noget helt tredje. Vi opfordrer dig til at skrive kort. Det giver dit indlæg større chancer for at komme med. Du er også velkommen til at sende et foto med. Husk at vi skal have lov til at bruge

billedet i avisen. Der er ikke den helt store sandsynlighed for, at vi optager indlæg, der ikke handler om det område, som Havnefronten udkommer i. Vi optager som udgangspunkt ikke anonyme indlæg, så husk at skrive både navn og adresse, når du sender os dit indlæg. Send dit indlæg til red@ havnefronten.nu

CATERING NYTÅRSMENU SOM TAKE AWAY

Åbningstider, menuer, booking mm på nabonabo.com Kom og nyd naboskabet. Vi er her for jer. Mvh Din nye Nabo Wildersgade 10a · 33 22 10 02

Egilsgade 33 33 ·· 2300 Egilsgade 2300København KøbenhavnS S (+45) (+45)32 3296 9627272727· reception@hotelcopenhagen.dk · book@hotelcopenhagen.dk

www.hotelcopenhagen.dk www.hotelcopenhagen.dk

3


4 4

Fredag den den 23. september2016 2016 Fredag 2. december

Fredag den 23. september 2016

Fra Italien til Christianshavns kanaler

C&K Forlag står bag én af bogbranchens største succeser med Elena Ferrantes Napoli-romaner. Af Anita Frank Goth I Overgaden Oven Vandet ligger det lille danske forlag C&K Forlag. Ejer og forlægger Charlotte Jørgensen står alene for bogudgivelserne. Men på trods af den lille størrelse er det lykkedes Charlotte Jørgensen at udsende en af bogbranchens største succeser. Nemlig den italienske forfatter Elena Ferrantes Napoli-serie. Bøger, som har høstet store anmelderroser, og som ligger på boghandleres bestsellerlister i både Danmark og i udlandet. Men hvordan gik det til, at Elena Ferrante fandt vej til Christianshavn. Det tog Havnefronten en snak om i lejligheden på 5. sal. Elena Ferrante skaber raseri og glæde ”Da jeg i 2002 er ved at opbygge en skandinavisk linje på et andet forlag, hvor jeg har været ansat, modtager jeg en lille italiensk roman. Helt banalt bliver jeg nysgerrig, fordi C.W. Eckersbergs berømte billede af en kvinde foran et spejl er på forsiden af bogen. Jeg tager bogen med hjem og staver mig igennem. Allerede der kan jeg mærke, at der er noget særligt på spil hos Elena Ferrante, som rammer mig meget stærkt”, siger Charlotte Jørgensen og forsætter:

Charlotte Jørgensen stiftede allerede tidligt bekendtskab med Elena Ferrantes forfatterskab. Siden blev hun hendes udgiver i Danmark. Foto Jens Ulrich. “Det viser den danske modtagelse også, da den danske udgivelse af ‘Forladte dage’ udkommer. De mandlige anmeldere skriger af raseri, mens de kvindelige anmeldere elsker bogen, og det fortæller noget om, hvad Ferrante kan”. Forlæggeren glemmer dog den ukendte italienske forfatter i nogle år, skifter job og har

nu stiftet sit eget forlag. C&K Forlag. På en tur til New York opdager hun pludselig, at Elena Ferrante har skrevet en ny bog. Anonym, men nærværende ”Med det samme går jeg hjem og læser ‘Min geniale veninde’. Allerede her i første bind mærker jeg værkets kraft og ser forfatterskabet for alvor ud-

Nyt hotel på vej i Borgergade Det går rigtig godt for ArpHansen hotellerne, der har succes med deres Wakeup Copenhagen i Borgergade. Derfor ønsker Arp Hansen Hotel Group at bygge endnu et hotel på den grund, der strækker sig mellem Adelgade og Borgergade - og som i dag rummer et parkeringshus.

Grunden er kendt lokalt som elværksgrunden. Ifølge udkastet til planerne, så skal det nye hotel løfte kvarteret arkitektonisk og styrke bylivet med en ny restaurant i stueetagen mod Adelgade. Det er Kim Utzon Arkitekter, som skal stå for projektet. De har også tegnet Wakeup Copenha-

gen i Borgergade. Bygningen ud mod Borgergade bevares, mens der ved Adelgade opføres en ny bygning, som vil have plads til restauranten. Det nye hotel kommer også til at være et lavprishotel i stil med den nuværende Wakeup Copenhagen.  Jesch

dan rasmussen vvs aps gunløgsgade 21 - 2300 S tlf. 36 72 30 00

alle vvs installationer udføres døgnvagtordning

folde sig. For Ferrante skriver samtidshistorie set gennem et fængslende venindeskab i efterkrigstidens Italien. Romanernes psykologiske og komplekse dybde får samtidig én til at tænke over ens eget liv”. Inden sidste bind er udkommet i Napoli-serien, som ‘Min geniale veninde’ hører ind under, køber Charlotte Jørgensen hele serien - på trods af at det blot er et lille forlag, hun ejer. Forlæggeren tager selv ud på danske biblioteker og i boghandlere og holder oplæg om Ferrantes forfatterskab for begejstrede læsere, der alle venter spændt på filmatiseringen af romanerne i den kommende tv-serie på 32 afsnit. ”Elena Ferrante adskiller sig ved at være anonym uden at forstyrre med sit eget biografiske stof. Til gengæld er hun meget tilstede i romanerne”.

go boat

Bøger skal ville læseren noget ”Mine udgivelser skal involvere læseren og betyde noget. Verden er fuld af gode bøger, så for at udgive en ny, skal bogen være markant og have relevans for læseren og samtiden. Folk har mindre tid, og det kan være svært at tjekke ud og fordybe sig i en roman”, siger Charlotte Jørgensen.

Blandt andre udenlandske forfattere udgiver hun også Lena Dunham, kvinden bag tv-serien Girls, samt forfatteren Meg Wolitzer, hvis roman ‘Hustruen’ snart kan ses i biografen med Glenn Close i hovedrollen. ”En af de fantastiske ting, der er sket de seneste år, er de mange læsegrupper landet over, hvor læsning bliver en social aktivitet. Man kan se, at litteraturen betyder noget for fællesskabet, og derfor tænker jeg ofte på, om en bog er relevant for en læsegruppe. Som en håndsrækning har jeg

også lavet gratis materiale som hjælp til at holde fokus på bogen i læsegruppernes diskussioner”, fortæller Charlotte Jørgensen.

Længslen efter at vandre og være off-line ”For flere år siden læste jeg bogen ‘Wild’ af Cheryl Strayed, der er en historie om en ung kvinde, der begynder at vandre for at finde sig selv. Vi har alle sammen længslen efter at kyle computeren ad helvede til, mærke vores krop, vandre og være off-line, og derfor har jeg lavet en serie med rejselitteratur, som jeg kalder Rejsebiblioteket”. ”For at være helt ærlig, så vidste jeg intet om rejsebøger for to år siden. Den ene bog har ført mig videre til den næste. Nu ved jeg en masse om en genre, der handler om at komme ud i verden, men også i de bedste bøger om at komme hjem til sig selv. Her giver serien plads til store forfattere som Bruce Chatwin, Peter Matthiessen og Robert Macfarlane”. Med udsigt til Heerings Gård over på den anden side af

kanalen og oppe på 5. sal forekommer bydelen særligt nærværende inde i den hyggelige lejlighed.

Christianshavn nærværende uden at blive mondæn ”Oprindeligt havde jeg et forlag inde i byen, men huslejen derinde er dyr. Jeg har boet her i 30 år og elsker Christianshavn, hvor man bare kan smutte over på Christiania og spise økologisk mad. Der bliver aldrig rigtig mondænt her. Lige nu leder jeg efter lokaler her i nærområdet, for postvæsenet og fragtmændene hader, at jeg bor på 5. sal”, siger Charlotte Jørgensen, der netop er på vej til Mexico. Sammen med forlæggere fra hele verden er hun inviteret til en præsentation af ny sydamerikansk litteratur. ”Jeg har allerede købt anmelderroste Guadalupe Nettels selvbiografiske roman, og der sker så meget på dette kontinent i generationerne efter Gabriel García Márquez og Isabel Allende, og jeg håber at komme hjem med mange nye spændende titler i kufferten”, slutter forlæggeren.


Fredag den 2. december 2016

5

Ny fransk inspireret vinbar på Papirøen Naboen til Copenhagen Street Food, Københavns nye kunsthal Copenhagen Contemporary, byder på fransk inspireret vinbar. Tekst: Jesper Schou Hansen. Fotos: René Roslev. Initiativtagerne bag Copenhagen Street Food har åbnet en ny 200 kvm stor vinbar, der har fået navnet La Halle Bar à Vin. Den franskinspireret vinbar ligger som nabo til madmarkedet i den bygning, der huser Copenhagen Contemporary kunsthallen på Papirøen. Det nye vinsted er et forsøg på at tilbyde et lidt mere

up-marked end Copenhagen Street Food, og det sker ved at lade kunst og gastronomi smelte sammen. For ud over vinkortet har La Halle Bar à Vin også lette anretninger, som passer godt til vinene. ”La Halle Bar à Vin er et nyt sted, hvis man vil have en mere eksklusiv oplevelse på Papirøen. Vi oplever, at flere gerne vil besøge Copenhagen Street Food, men også søger en oplevelse med lidt mere service og eksklusivitet. Så

her hos La Halle Bar à Vin får du lækre vine, glas med stilk og rigtig bestik. Vi har lagt vægt på nordisk indendørshygge med et godt glas rødvin”, siger restauratør Jesper Møller, der også er initiativtager til madmarkedet Copenhagen Street Food. Let menu Hos La Halle Bar à Vin har man kombineret det nordiske og skandinaviske design med et fransk inspireret menukort. Vinene kan komplementeres af forskellige oste, charcuterie, bruschetta og lette anretninger samt sødt til kaffen. For formiddagsgæsterne har La Halle à Vin en let morgenanretning, ligesom man i løbet af dagen også kan droppe ind til en kop kaffe eller et glas bobler.

boat opslag Året rundt La Halle Bar à Vin er tænkt som et helårssted. Om vinteren med vinterhygge i den

HO HO HOLMENS JULEHEMMELIGHEDER

3.- 4. DEC. 2016 PÅ DESIGN WERCK • • • • • • •

Smag på julens snaps og vine Helt ny julepynt og stjerner til træet Morsø støbejern minus 20 % Pyntegrønt i bedste kvalitet Kunstkort lavet af Tanja Ejgendaal, mens du venter Arbejdende guldsmed laver din personlige gave Mere på Facebook: ”Design Werck – meeting point for design and wine”

Åbningstider: Lørdag: 12 - 17 Søndag: 12 - 17 Design Werck, Krudtløbsvej 12, 1439 København K Ud til kanalen over for Søofficersskolen

opvarmede hal. Om sommeren skifter stedet karakter. ”Om sommeren kan du ob-

servere det festlige liv på kajen med et glas kølig rosévin med udsigt til Skuespilhuset”,

La Halle Bar á Vin: Du finder La Halle Bar à Vin på Papirøen på adressen Trangravsvej 10-12, 1436 København K. For reservationer: lahalle@lahalle.dk Følg La Halle Bar à Vin: facebook.com/lahallecph

siger Jesper Møller, der ikke kun bygger på erfaringerne fra Copenhagen Street Food. Mændene bag La Halle Bar à Vin er nemlig ikke blot initiativtagerne til Copenhagen Street Food. Jesper Møller står også for såvel Toldboden som Restaurant Julian på Nationalmuseet, mens Dan Husted står for Paté Paté, Bibendum mfl. Medejer er også Ruben Passer.


4 6

Fredag den den 23. september2016 2016 Fredag 2. december

Fredag den 23. september 2016

Once again it’s Christmas in Denmark Christmas: a great invention to help young and old alike to get through the darkest months of the year. By Carole Christensen Just when you’re getting fed up with the seemingly endless darkness – going to work and coming home again in the dark – the rush to get ready for the mid-winter festivities gets underway. Poinsettias and candles, mulled wine and wish lists, digging out the decorations and twinkly lights. As you’ve probably noticed, Denmark starts gearing up for Christmas in mid-November, making crucial decisions about whether to stay and be with family and friends as per tradition, or to try and escape unnoticed to warmer climes. Burning up brain cells trying to figure out what to get for the spouse, kids, parents, siblings and anxious in-laws usually starts later. The present dilemma Did you know that some families veto Christmas presents? These are usually families where no one under 26 years old is present on The Day. Another strategy to protect one’s bank balance from tilting drastically into the red is to get the family to agree to a ceiling of kr. 50 for gifts, except of course for the children, bonus-children, grandchildren and bonusgrandchildren who are under 26. However, you could try (if you’re feeling philanthropically inclined) to convince these young people that if they did without the latest smartphone model, or mini retro-style fizzy-drink vending machine, the cash would provide education for a few girls in a developing country. The countdown In Denmark, the Christmas holiday traditionally starts on Christmas Eve. The ritual countdown starts on 1st December, perhaps with an advent calendar with windows to

time to open the presents! After that, peace may prevail . . . or not, depending on what the unwrapped parcels reveal.

open, and/or candle marked off in sections from 1- 24, which only the really vigilant can keep remember to blow out before more than one day has melted. Finally, when all the small windows are open, and the candle burnt down, Christmas Eve arrives on the 24th December! The big day In late afternoon or early evening, families and friends gather to eat a hearty meal, traditionally of roast pork, or poultry, brown (caramelised) and white potatoes and thick brown gravy. This is followed by ‘ris a la mande,’ cold rice porridge mixed with whipped cream and chopped almonds, served with cherry sauce. Often there will be one whole almond in the dish, and the person in whose mouth it ends up gets a small gift: ‘mandelgaven.’

go boat

Did you know that some families veto Christmas presents? Drink traditions for Christmas Eve differ enormously from household to household. In one you may be offered a ceremonial glass of wine with the meal, while in others there’ll be bitters for breakfast, and your glass re-filled with the beverage of your choice throughout the day. Merry Christmas, and a Happy, Peaceful and Prosperous New Year. So meal finished, and what then? Nagging for presents may be heard from the youngest, so it’s time move stuffed stomachs off chairs and head towards the presents. But first the kids’ patience meet a further challenge, as singing and dancing around the Christmas tree is next on the programme. At long last it’s

The others But wait a second. What about all those living away from their home country? What about all the other faiths: the Jews, Muslins, Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Taoists, Animists, etcetera (sorry if anyone feels left out) What do they when the Denmark closes down for several days in late December, to celebrate an event that happened in the Middle East over 2000 years ago? If you’re anything like my Jewish relatives in the UK, you’ll roast a turkey and get the family together – any excuse for good nosh. If your ancestral background is not of the local mainstream, and you may still delight the kids by having a Christmas tree with all the trimmings and small gifts. Then they feel less like outsiders who’ve missed out on all the fun when they go back to school after the New Year. Contrary to what many might imagine, there is a lot of cooperation between people of different faiths and traditions. Muslim taxi drivers tell me that they take extra shifts during Christmas and Easter, and their colleagues reciprocate at Eid, so everyone gets time off work for their respective festivals and holy days. Humankind has celebrated the mid-winter solstice for thousands of years in many different ways, and this is just my experience of how it’s done in Denmark. You and yours might do something completely different, such as completely ignoring all the fuss and bother. But whoever you are, and wherever you are, I wish you all a very good run up to Christ­ mas.

Christmas trees on sale at Christianshavns Kanal. Photo: Kim Wyon.

Partnerskabstræer skal gøre bydelene grønnere København skal være grønnere. Derfor kan man netop nu ansøge om at få et gratis træ, et såkaldt partnerskabstræ. Af Freja Czajkowski

Træer er med til at skabe et grønnere København. Her er det i Ørstedsparken. Foto: Kim Wyon.

Plant et træ og gør byen mere grøn. Sådan lyder en opfordring fra Københavns Kommune. Helt konkret går Projekt Partnerskabstræ ud på, at man kan få et såkaldt partnerskabstræ helt gratis. Det eneste krav er, at man skal passe og pleje det i dets første tre leveår.

“Kommunen finansierer træerne, der kan plantes på private arealer, hvis alle københavnere kan få glæde af dem. Hvilke træer, der skal plantes, bestemmes af de københavnere, der forpligtiger sig til at passe dem. Dermed udvikler vi byen sammen med engagerede københavnere, og det vil betyde en større variation i arten af træer, der bliver plantet

fremover”, siger Miljø- og teknikborgmester Morten Kabell 700 træer godkendt Der kan vælges mellem 40 forskellige arter af træer og buske, som dækker alt fra nåletræer til frugttræer. Kommunen har allerede nu godkendt ansøgninger, der omfatter lige knap 700 træer. Af disse blev 26 plantet i for-

året, mens cirka 450 er plantet eller skal plantes i dette efterår. Plantningen af træer fortsætter ind i det nye år, hvor kommunen har afsat omkring 500 træer til foråret. Hvis du er interesseret i at få et eller flere træer til din grund, boligforening eller lignende, kan du læse mere på http://www.kk.dk/partnerskabstrae.


Fredag den 2. december 2016

Lille Mølle på Christianshavn lukker Få gæster, lukket restaurant og istandsættelse lukker møllen. Det er en blanding af lave besøgstal, en lukket restaurant og en forstående hovedistandsættelse, der nu får Nationalmuseet til at lukke Lille Mølle på Christianshavn. Lille Mølle fra 1783 fungerer i dag som udstillingssted og er givet til Nationalmuseet som gave for 43 år siden. “Lille Mølle har en begrænset kulturhistorisk betydning og set i lyset af, at Møllen generelt trænger til hovedistandsættelse, der må forventes at beløbe sig til adskillige millioner kroner; at restaurantdriften er vanskelig at gøre rentabel; at besøgstallene på Møllen ligger på under 1.000 gæster om året, så vurderer vi nu, at det ikke længere er økonomisk muligt - ej heller er hensigtsmæssigt - for Nationalmuseet at drive Lille Mølle”, siger Camilla Mordhorst, der er vicedirektør for Nationalmuseet, i en pressemeddelelse. Hun understreger, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem lukningen af Lille Mølle og de besparelser, som Na-

7

FRA ISLANDS BRYGGE HANDELSSTANDSFORENING

boat opslag Lille Mølle åbnede op for offentligheden i 1996, men nu er det slut. Foto: Nationalmuseet / Roberto Fortuna tionalmuseet skal foretage de kommende år. Lille Mølle fungerede som mølle op til 1909, og er den sidste af de gamle voldmøller. Ejnar Flach-Bundesgaard købte møllen i 1916 og indrettede den som bolig til ham og hans hu-

stru. Restauranten Løven og Bastionen, som havde til huse ved Lille Mølle, gik konkurs tidligere på året. Siden har der ikke været restaurant på stedet. Frc

BORGERMØDE OM PAPIRØEN Københavns Kommune har sendt lokalplanforslaget for Papirøen i høring. Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg holder borgermøde om forslaget sammen med kommunens forvaltninger.

Borgermøde om arkitekturpolitik Kom til borgermøde om Københavns arkitekturpolitik med fokus på Indre By. Stadsarkitekt Tina Saaby og Thomas Ringhof fra Arkitektforeningens lokalafdeling København indleder debatten.

Tid og sted Mødet finder sted: - Onsdag d. 7. december kl. 18.00 - 20.30 - Arkitektskolen i auditorium 6, Danneskiold-Samsøes Allé 51. Mødet er åbent for alle og der vil være kaffe, te og æbleskriver. Mere information: Læs mere om borgermødet på lokaludvalgenes hjemmesider: - www.indrebylokaludvalg.kk.dk - www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk Se og kommentér lokalplansforslaget på Københavns Kommunes høringsportal: - http://www.blivhoert.kk.dk/

Mødet finder sted onsdag den 14. december kl. 18.00 – 20.30 i Den Sorte Diamant i lokalet ’Blixen’, Søren Kierkegaards Plads 1. Tilmelding skal ske inden mandag den 12. december på tlf. 60 37 80 58 eller på e-mail indrebylokaludvalg@okf.kk.dk.

Postgrunden Indre By Lokaludvalg skal udtale sig om grundlaget for et lokalplanforslag for Postgrunden ved Bernstorffsgade. Har du bemærkninger til planerne, så skriv til os senest den 13.december 2016 på e-mail indrebylokaludvalg@okf.kk.dk. Læs mere om de aktuelle sager i Indre By og deltag i debatten på indrebylokaludvalg.kk.dk

Rådhusstræde 13 | 1466 København K | 60378058 | indrebylokaludvalg@okf.kk.dk | indrebylokaludvalg.kk.dk | facebook.com/indrebylokaludvalg


4 8

Fredag den den 23. september2016 2016 Fredag 2. december

Fredag den 23. september 2016

Mikkel Marschall i køkkenet. Foto: Flemming Gernyx.

go boat

Julefrokosten er ing

Hemmeligheden bag en god, dansk julefrokost er gode råvarer og så vidt muligt at la mener folkene bag Restaurant Ravelinen. Men mange springer over, hvor gærdet er Tekst og fotos: Mikkel Bækgaard Vellavet mad med sild, sylte og andet godt fra de danske traditioner hører julen til også til julefrokosten, hvor øl, gode snapse og kulørte lamper sætter gang i festen og sikrer hygge med venner og familie. Sådan er det mange steder i København, men få steder fås julefrokostvaren så ren som på Ravelinen, der med sin beliggenhed midt mellem Christianshavn og Amager, lige ved de gamle volde, er en sand oase i storbyen. For så snart man forlader Torvegades voldsomme trafik og træder forbi de to gamle huse, der udgør forposten, er det som at træde ind i en anden verden en verden som i de gode gamle dage, hvor ternede duge, folkelighed og uformelle rammer sætter dagsordenen. Et stort sommerhus “Jeg plejer at kalde Ravelinen for Københavns største sommerhus. Skuldrene skal helst gå ned, når man kommer herind. Det gælder også her til jul, hvor vi altid får ekstra mange gæster, der kommer for at nyde vores traditionelle julefrokost”, fortæller indehaver Preben Brink om sin

restaurant, der startede som såkaldt traktørsted tilbage i 1942. En sådan oplevelse kan man få mange steder i byen, hvor netop julefrokosten giver rum for hygge og festlige stunder, uden det hele skal tages for højtideligt. Men alt for få steder sker det på en restaurant, hvor julefrokostmaden bliver taget lige så alvorligt, som den

Det handler om omhu for detaljen.

gør det på Ravelinen. Her er der kræset om sildene, fiskefileten er frisk og lavet med stor kærlighed, mens sylten er lavet på svineskank og smækfyldt med smag. For på Ravelinen tager man det danske køkken alvorligt

- også når det kommer til julemaden. “Folk har nogle forventninger, når de går ind et sted som her for at spise julefrokost og dem skal vi ikke ødelægge. De forventer for eksempel, at der er en sild, and og leverpostej. Og så handler det for os om at lave tingene ordentligt og bruge de rigtige råvarer den bedste sild og den bedste confiterede and, vi kan få fingre i. Det handler om omhu for detaljen. Kartofler skal ikke bare koges, de skal koges perfekt”, forklarer kokken Mikkel Marschall, der har ansvaret for at udvikle de enkelte retter på Ravelinen, så de smager bedst muligt og er af så høj kvalitet, som det kan lade sig gøre. Opstramning med Michelin-kok Desværre har det ikke altid

Tips til en god julefrokost Hold det simpelt og lav tingene fra bunden - når det giver mening. Det er ok at bruge færdiglavede produkter, så længe kvaliteten er god. Brug hellere lidt af de gode råvarer end meget af de dårligere. Køb rejer af god kvalitet og pil dem gerne selv. Panér fiskefileten i japansk pankorasp, der giver en ekstra sprød panering. Og brug helt friske rødspætter - det kan smages.

været sådan på Ravelinen, indrømmer Preben Brink, der har drevet stedet siden 1994. For det er faktisk kun det sidste år, at det gamle traktørsted for alvor har rykket sig, hvad angår madens kvalitet.

Nomineret til årets bistro ved uddelingen af madanmeldernes pris. “Jeg tror, mange af de traditionelle danske restauranter har hvilet for længe på laurbærerne. Og det må vi også erkende, at vi har haft gjort. Vi har simpelthen ikke været ambitiøse nok. Vi var kommet til et sted, hvor vi fandt det ok at servere dåseasparges for gæsterne - også til julefrokosten, som er langt uden for aspargessæsonen. Jovist, man kan lave en udmærket hønsesalat med dåseasparges, men da ikke på en restaurant. Vi var røget i den der grøft, hvor det var helt ok at bruge færdigvarer. Og vi glemte fuldstændig, at vi selvfølgelig skal bruge de friske sæsonråvarer, som jo gør, at man ikke kan få asparges i hønsesalaten hele året rundt, når nu aspargessæsonen er ganske kort og


Fredag den 2. december 2016

boat opslag

gen sovepude

ave tingene fra bunden. Det både smager bedre og er billigere, lavest, når julemusikken spiller, og det kan smages. ligger i foråret”, siger han. Det skulle der laves om på, besluttede Preben Brink, der derfor indledte en dialog og et efterfølgende samarbejde med kokken Mikkel Marschall om at stramme op på den gastronomiske front - ikke for at snobbe opad og lave fin mad, men for at give gæsterne den allerbedste oplevelse med dansk mad. Derfor blev Mikkel Marschall, der har en fortid på flere Michelin-restauranter som Søllerød Kro og Formel B tilknyttet stedet som gastronomisk konsulent. Og han begyndte straks at arbejde med, hvordan retterne kunne laves fra bunden - ofte uden, at de blev dyrere af den grund. Lav maden fra bunden - når det giver mening “Vi lavede fra starten af en dogmeregel om, at menukortet skulle minde om det gamle med samme størrelse og ca. de samme priser. Og det er langt hen ad vejen lykkedes”, forklarer Preben Brink. Samarbejdet betød, at da Ravelinen åbnede efter vinterpausen i foråret var det med et nyt menukort og en kvalitet, der straks gav genlyd blandt madinteresserede københavnere. Anmelderne

kom forbi og kvitterede med rosende ord, og stedet blev sågar nomineret til årets bistro ved uddelingen af madanmeldernes pris ”Årets Ret”. Nu er tiden så kommet til en af de vigtigste tider på året for en klassisk dansk restaurant, nemlig julefrokosten og her gælder de samme dogmer: At maden så vidt muligt skal være lavet fra bunden, og som minimum skal laves af de bedste tilgængelige råvarer. “Vi kan desværre ikke lave alt fra bunden her i juletiden - det er ikke praktisk muligt, når vi kører så mange kuverter. Silden er fx en virkelig god bornholmsk sild, vi får lavet af dem, der også laver Christiansø-pigens Sild. Og vores confiterede andelår

køber vi fra Frankrig. Det er simpelthen ikke muligt for os at stå med så mange andelår, der skal steges og gemmes i fedt i så store mængder - og da slet ikke i samme kvalitet, som dem vi køber hjem”, forklarer Mikkel Marschall. Genvejen til en god julefrokost, der handler lige så meget om mad som om snaps, er at lave færre, men bedre retter. Og selvom det er en god idé at lave så meget som muligt fra bunden, er det også ok at tage genveje - især hvis man sørger for at købe det bedste. “Jeg vil hellere have færre ting på bordet, og så det er rigtigt godt. Og sådan tror jeg faktisk, at de fleste har det”, siger Mikkel Marschall, mens Preben Brink nikker.

Restaurant Ravelinen Restaurant Ravelinen er en klassisk dansk restaurant beliggende ved Christianshavns gamle voldanlæg. De gamle gule bygninger, der nu udgør restaurantens køkken og administration, udgjorde i gamle dage en forpost til byens fæstningsværk - og navnet Ravelin betyder da også forpost til fæstningsværk på fransk. Stedet har i mange år tjent som såkaldt traktørsted, hvor københavnerne kunne komme med deres madkurve og så købe drikkevarer til. Siden 1942 har der dog været restaurant på stedet, og den nuværende indehaver Preben Brink har drevet stedet siden 1994.

9


den 23.2. september 2016 4 10 Fredag Fredag den december 2016 Fredag den 23. september 2016

For få år siden lå det nedslidte industrikvarter som en trist pause mellem det eksklusive Islands Brygge mod nord og de grønne vidder Amager Fælled mod syd. Nu er udviklingen nået til Bryggen Syd, hvor det nye boligområde Havnevigen er vokset frem.

Blandt de mange grønne tiltag i FN Byen er et solcelleanlæg på taget, som leverer en stor del af energien til bygningen og der anvendes havvand fra Øresund til køling.

160 år med vand, by og land Engang trak den jyske hede. I dag trækker den københavnske havnefront

Af Kim Reich ”Hvad udad tabes, må indad vindes” lyder det berømte citat af Hedeselskabets første direktør, Enrico Dalgas. Det er ham, som de fleste danskere forbinder med opdyrkningen af det jyske hedeland og det er da også der historien om ingeniørvirksomheden Orbicon begynder. Dengang handlede det om at styrke landbruget og skabe en bedre balance mellem by og land efter nederlaget i krigen 1864. Nu - 160 år efter - er fokus igen på byerne eller på byudviklingen rettere, hvad havnefronten i København er et massivt eksempel på. Væk er industrihavn og den handel, der var forbundet hermed. Tilbage er nye aktiviteter og masser af boligområder, så Dalgas’ citat gælder stadig. FN bygningen i den gamle frihavn er et af de projekter i det københavnske havneområde, som Orbicon har haft ansvaret for som totalrådgiver. Den er p.t. Danmarks mest energivenlige bygning og glimrer således ikke kun med sin markante, stjerneformede arkitektur. ”Udgangspunktet for FN Byen var at skabe en bygning, der klart udtrykker de værdier, som FN står for, og det synes vi er lykkedes ikke kun i forhold til arkitekturen, men også i form af bæredygtighed og energieffektivitet, der fra starten har været helt centralt i byggeriet”, siger Jesper Nybo Andersen, der er administrerende direktør i Orbicon. Et andet eksempel på Orbicons engagement i hovedstadens byudvikling langs havneløbet er det nye boligområde Havnevigen på Islands Brygge. Her var visionen at skabe en bydel, der både arkitektonisk og befolkningsmæssigt er åben og forskelligartet og som har noget at byde på for alle. Byggeriet består af Strandtorvet, Byhusene, Tårnene og Strandhusene, der mod nord viderefører byens lige

go boat var stort set kun hovedstaden og få større provinsbyer, hvor der foregik noget, mens resten af landet var uudviklet og det skulle der gøres noget ved. Enrico Dalgas var uddannet vejingeniør, så det handlede både om jorden og om at skabe den nødvendige infrastruktur”, siger Jesper Nybo Andersen, der selv er uddannet naturgeograf med speciale i hydrologi..

Jesper Nybo Andersen, adm. direktør i Orbicon: - Jeg kunne godt ønske mig nogle mere ambitiøse målsætninger fra statens side, når det gælder klima og miljø. linjer og højde, mens bygninger, gader og grønne områder mod syd har mere organiske og bløde former. Gennem området slynger sig en ny anlagt vig, der med sine sandstrande og kajpladser er et naturligt centrum for liv og aktiviteter i Havnevigen. Fugtig ekspertise Orbicon kan noget med vand. For eksempel er den nye rensedam ved Søndersø i det sydlige Viborg et kæmpemæssigt bundfældningsbassin. Her har man etableret anlægget i et blødt, bølgende terræn og dermed opnået en foranderlig aktivitetspark, hvor øer vokser og skrumper afhængigt af regn-

vandsmængden i rensedammen og overløbsarealerne. På Bornholm sprænger man sig vej i klippegrunden for at lægge nye forsyningsledninger. Det kan vi godt forestille os. I resten af Danmark kan man klare sig med en gravemaskine. Så i virkeligheden er alt det vand, vi gerne vil have, og alt det vand vi gerne vil af med, historien om det danske kongerige og om konsulentvirksomheden Orbicon, der siden 1866 har levet af at hjælpe os af med vandet og siden med at få det nyttiggjort. Orbicon A/S er i dag en selvstændig virksomhed ejet af Foreningen Hedeselskabet, men

allerede siden starten var man den rådgivende del af foreningens aktiviteter - dengang under navnet Grundforbedringsafdelingen indtil navneskiftet i 2006. Dette særlige ejerskab betyder, at hvad konsulenterne tjener hjem, tilgår almenvellet i form af foreningens investeringer og donationer inden for beskyttelse af naturværdier og naturressourcer og det er præcis den konstruktion, der blev sat i ord af Dalgas. ”Der var jo en grund til at han blev citeret for dette, for Danmark havde lige mistet knapt 40 % af sine arealer og halvdelen af sin befolkning som følge af krigen i 1864. Tilbage

Mellem benyttelse og beskyttelse Orbicon arbejder stadig i det åbne land med balancen mellem benyttelse og beskyttelse og med genopretning af en varieret natur. ”Og vi bruger stadig afvandingskompetencen både til at sikre at naturgenopretningen kan gennemføres, uden det har væsentlige negative konsekvenser for den omkringliggende produktionsjord, men kompetencen bruges også i tilknytning til anlægsprojekter som f.eks. de nye motorveje. Gennem de seneste 20 år vi er også rykket ind i byerne både på spildevandshåndtering, vandforsyning og fjernvarme, hvor vi arbejder med etablering af nye systemer og renovering af de gamle. Her kan vi eksempelvis se, at de kloaksystemer, der blev lavet i 1960’erne og 1970’erne, er dem, der skal skiftes ud nu, fordi kvaliteten simpelthen ikke var i orden”, fortæller Jesper Nybo Andersen.

Jeg må sige, at den markante førerposition Danmark har haft er slut.

Han tilføjer apropos spildevand, at det tidligere var i orden med en lang spildevandsledning ud i havet. Nu arbejder rensningsanlæggene ikke blot med at rense vandet, men også med at producere energi af

spildevandet. Det gælder også Lynetten. ”Men jeg må sige, at den markante førerposition Danmark har haft er slut. Den teknologiske udvikling og investeringerne i det centrale Europa går stærkere end her, selvom der stadig er områder, hvor vi er meget langt fremme. Vores styrke er, at vi kan koble spildevandsrensning med energiudfordringen. Vi kan designe lednings- og pumpesystemer, der har et meget lavt energiforbrug og de nye spildevandsanlæg i eksempelvis Århus, Billund og det nye anlæg i Hillerød udnytter omsætningen af det organiske stof til produktion af bioenergi i et omfang, så der sælges energi til forsyningssystemet”, siger Jesper Nybo Andersen.

Indsatsen har virket Den store indsats gennem årene har givet effekt. Vi har renere fjorde og vandmiljøet i åer og søer er blevet bedre. Det kan du faktisk se fra luften. Algeopblomstringen er reduceret, vandet er klarere og det er en undtagelse, hvis der er badeforbud på vore strande, og sågar kan man nu bade i Københavns havn. Vi er slet ikke i mål, påpeger Jesper Nybo Andersen, men vi er faktisk godt på vej. Orbicon ekspanderer p.t.. i Grønland efter mottoet hjælp til selvhjælp - med et stort sats på lokal arbejdskraft og lokalt uddannede. Virksomheden har etableret sig med vækst i Sverige og er også involveret i Fehmern-projektet, som bringer det nordtyske marked inden for rækkevidde. ”Jeg tror vores succes kommer af, at vi er gode til at agere mellem teknik, samfund og politik og at vi har flere generationers erfaring i at tilpasse os den virkelighed vi står i. Vi er kulturdrevne gennem alle ledelseslag og helt ud i frontlinjen til hver enkelt medarbejder”, siger Jesper Nybo Andersen.


Fredag den 2. december 2016

Foto: Ulf Svane

11

Foto: René Roslev

CPH Street Food er optimistiske

boat opslag

Der nærmer sig en afklaring for Copenhagen Street Food. I 2018 er der ikke længere plads til dem på Papirøen, men folkene bag er i fuld gang med at finde en ny lokalitet. Af Freja Czajkowski

I 2018 holder Copenhagen Street Food flyttedag. Der vil ikke længere være plads til dem på Papirøen, så folkene bag har i længere tid været på jagt efter et nyt sted til det populære madmarked. ”Vi kan ikke på nuværende

tidspunkt offentliggøre, hvor vi flytter hen, men en ting er sikkert; Copenhagen Street Food lukker ikke - vi flytter”, siger presseansvarlig Maja Tini Jensen. At Copenhagen Street Food en dag skulle flytte, er langt fra kommet som en overraskelse for Maja Tini Jensen og hendes

kollegaer. Tværtimod. ”Vi har altid vidst, at kontrakten kun var på fire år”.

Løftestang Maja Tini Jensen forklarer, at Copenhagen Street Food fra starten skulle ses som en mulighed for, at iværksættere kunne få skabt en forretning.

45.000 kvadratmeter “Papirø” i høring Christiansholm, der i daglig tale bliver kaldt Papirøen, står overfor en kæmpe udvikling i 2018. En ny lokalplan, som blev sendt i høring i slut november lægger op til, at der kan bygges op mod 45.000 kvadratmeter på øen. Mellem 60 og 75 procent af disse kvadratmeter skal bruges til boliger. Lokalplanen fra Københavns Kommune beskriver også,

hvordan et af byggefelterne skal bruges til offentlige formål, såsom kultur, fritid og idræt med dertilhørende cafeer, restauranter og butikker. Også i de øvrige byggefelter skal der placeres såkaldt publikumsorienteret erhverv, som dækker over førnævnte samt hoteller og anden slags erhverv. Lokalplanen er sendt i høring til den 26. januar. Du kan læse

mere om lokalplanen og give din holdning til kende på bit. ly/2fxTsJx. Derudover holder Indre By Lokaludvalg, Christianshavn Lokaludvalg og Københavns Kommune et fælles borgermøde om Papirøen onsdag den 7. december fra klokken 18.0020.30 i auditorium 6 på Arkitektskolen. Frc

Jul hos Copenhagen Street Food Julen bliver også markeret hos Copenhagen Street Food. Alle ugens dage vil der være et julepyntet udendørsareal, hvor man kan købe gløgg, varm cider og andre varme drikke samt æbleskiver og brændte mandler. Her er det også muligt at købe årets juletræ med hjem. I hverdagen foregår det mellem kl. 14 og 20 og i weekenden mellem 12 og 20. Den faste bingoaften om

onsdagen fortsætter som sædvanlig, men julemanden har været ekstra sød her i december, så der er større gaver på spil. Man kan blandt andet vinde en koncertbillet til Royal Arena og oplevelser og gavekort til madboderne. Man kan få sin bingoplade kl. 18, og selve spillet starter kl. 19. Det er gratis at være med. Om søndagen mellem kl. 12 og 15 kan man møde jule-

manden ude på kajen. Hver halve time er der mulighed for at en tur i hestevogn rundt på øen, og kl. 13.30 er der nisseskattejagt. Arrangementerne kører til d. 23. december, hvor Copenhagen Street Food går på juleferie. Der kan komme ændringer i programmet, så hold eventuelt øje med deres facebookside. Her kan du også læse om deres øvrige julearrangementer og tilbud.

”Missionen var at give en løftestang til iværksættere og give dem en mulighed for at skabe en forretning og udvikle den. Det er vi sådan set i mål med”, siger hun. Men alligevel fortsætter Copenhagen Street Food efter 2018. I hvert fald i en eller anden form.

”Det er jo ligesom, når man selv flytter. Der vil givetvis ske ændringer i form og indhold”. ”Iværksætterne har fået skabt en forretning, som de nu ville kunne udvikle. De har fået en platform for deres levebrød”, siger Maja Tini Jensen. Hun regner dog ikke med, at der kommer mangel på mad-

SLOWMOTION FORKÆLER DIG

ELLER EN DU HOLDER AF

MED VARME TILBUD

KOM TIL JULEEVENT FOR HELE FAMILIEN LØRDAG D. 3/12 KL. 10 -16

Der vil være leg og hyggelige konkurrencer med lækre præmier. Se mere på vores facebookside.

VARME TILBUD I DECEMBER

Zoneterapi 1x behandling (+ gave): Køb 3 behandlinger og betal for 2:

425 kr. 850 kr.

Tillbudet gælder hele december.

Japansk lifting 1x behandling (+ gave): 450 kr. Køb 3 behandlinger og betal for 2: 1145 kr. Japansk lifting er det naturlige ansigtsløft, helt uden kemi. Tillbudet gælder hele december.

Massage og pilates: 25% rabat på klippekort. Fx 10 klip pilates (normalt pris 1185) Tillbudet gælder kun lørdag d. 3/12.

Vi glæder os til at se dig!

Klinik for sundhed og forebyggelse www.slowmotion.dk

889 kr.

boder efter flytningen. De får nemlig stadig ansøgninger ind. ”Vi er hamrende positive og meget optimistiske. Københavns Kommune har bestemt vist meget velvilje og støtte for at hjælpe os videre”, siger Maja Tini Jensen.


den 23.2. september 4 12 Fredag Fredag den december2016 2016 Fredag den 23. september 2016

Shelter and comfort (or lack of) in the windy city

Where to find shelter and sit on 63 cm?

ting treatment, waiting at a bus stop can make them think twice about going out. Although there are facilities for wheelchair users to get disabled people on and off public transport, not much consideration seems to have been given to the carers pushing said conveyances, who may be fatigued seniors themselves.

Less strong passengers become tired and chilled because of minimal shelter and lack of seating at the city’s bus stops. Fortunately, there are new models being installed. By Carole Christensen Have you ever missed your bus at Copenhagen central station, on a cold and windy October evening, and discover that there are eighteen minutes until the next one comes along? I have, and it’s a cold and uncomfortable affair. No shelter from the elements, nowhere to sit down; there are just some glassy advertising stands to lean against if you are lucky, and no one else has had the same idea. Of course, you can go into the station itself for shelter, but then you might get distracted by something (shops) and forget the time – and whoops you’ve missed another bus. Size extra small At other bus stops in the city, there are bus shelters that have

barely enough seating space for two and a half persons, and extremely small sides at the ends (I’ve measured: 63 cm.) Not exactly sufficient sheltering space for more than six people, especially when they are reluctant to stand close to each other, as many Scandinavians are. All this has made me wonder about the designers of these shelters. I am pretty sure that they all have cars, and very little experience of waiting for public transport in inclement weather. Alternatively, they may be fit and hardy all-weather cyclists, who bike enthusiastically all year round in rain, sleet, hail or snow. State-of-the-art shelters I am though happy to tell you that since I have been preoccupied with bus shelters, and the

recent cold weather has forced me to abandon my bicycle, I have been using the city’s bus service more frequently that usual. During my journeys I’ve noticed that there are actually several kinds of bus shelters in the city, and some of the new ones are super deluxe models with

Metro shortcomings And while I’m on the subject, what about the seat-free Metro stations? There are small ledges by the escalators where small persons like myself can manage to squat down and rest their derrières for a few minutes, but for heavily pregnant women, this solution is nigh on impossible. It’s rumoured that the lack of seating at Metro stations is to discourage vagrants, homeless people and others from sleeping down there. Is this true, I wonder? If any Metro and street furniture designers would like to comment on this, they’re welcome to get in touch.

go boat

generous space and seating, and excellent shelter from the elements. Others are minimal, designed to fit onto narrow pavements, and some with the closed side facing the road! Even so, at some of the major, blustery junctions, where there are a veritable line up of shelters of

the skinny variety, that have a side end missing.

Thoughtlessness? Whatever, there seems to have been little thought for the needs of others than the hale and hearty. For those who are elderly, injured, or in a weakened condition after illness or debilita-

BEBOERE OM JULEMARKED I NYHAVN:

Friseret og kedeligt Luciaoptog i kajak gennem havnen Traditionen med Luciaoptog er de senere år også rykket ud på vandet. Derfor kan man snart få en helt særlig oplevelse, når et stort antal kajakker ror Santa Luciaoptog gennem Københavns kanaler. Der er mulighed for selv at deltage i optoget i kajak eller blot følge det stemningsfulde

optog fra kajen og synge med. Sidste år deltog omkring 300 kajakker, og i år forventes endnu flere at være med. Alle kajakker er pyntet med gran og lys til lejligheden, og årets flotteste kajak kåres. Lucia i Kajak arrangeres af Kayak Republic og er støttet af Kulturhavn365, Københavns Kommune og

Nordea-fonden, som sammen har til formål at skabe oplevelser i Københavns Havn. Det er den 13. december kl. 16.00-19.30, at man kan opleve Lucia i Kajak. Man kan læse mere under www.kulturhavn365.dk eller følge Facebookeventen her: https://www.facebook.com/ events/897574460333444/.

Så bastant lyder kritikken fra en beboer, som har oplevet Julemarkedet i Nyhavn siden starten. Af Niels Kold Olesen Julemarkedet i Nyhavn har mistet noget af sin tiltrækningskræft, mener lokale beboere. Det er blevet for ensartet. ”For blot få år siden var Julemarkedet i Nyhavn et stort tilløbsstykke. Alle skulle lige forbi for at kigge, og de færreste havde sikkert en plan om at købe noget. Alligevel lod mange sig friste til at købe en adventsgave eller noget særpræget julepynt”, siger Hanne Williams, som har boet i kvarteret i tyve år. Dog lød der også dengang kritiske røster. Kritikken gik

på, at det både var hjemmestrikkede, færøske uldvarer og blandet asiatisk krimskrams uden nævneværdig kvalitet og forbindelse til julen. Et persisk gedemarked i den overførte betydning. Lidt for enhver smag, og hvor folk muligvis betalte 30 kr. for noget, som sikkert kun ville koste omkring 20 kr. i en af de butikker, som har specialiseret sig i disse varegrupper. En ting har nemlig ikke ændret sig. Der skal tjenes mange penge på kort tid, hvis lejen af boderne skal kunne betales. Sådan er det ikke længere. I stedet er det ifølge Hanne Wil-

liams blevet et noget ensartet tilbud af julegløgg og diverse søde sager samt en række boder med et udvalg af blødere beklædningsgenstande i den absolut dyre ende af skalaen. ”Hvorvidt dette er en ændring i en positiv eller negativ retning er vel en personlig smagssag, men det er ikke et sted, hvor jeg handler mere. Skulle man endelig falde for en dyr gave til et af børnebørnene, så er der jo også den hage ved det, at man ikke kan bytte den igen, og det skal man jo også tænke på”, konkluderer Hanne Williams afsluttende.


Fredag den 2. december 2016

Mini jule loppemarked på torvet

13

Udflugter inkluderet Hotel centralt i Funchal

I weekend og weekenden den 10-11. december er der juleloppemarked på Christianshavn Torv. Det står Emil og Svend for. De stiller op alle dage fra klokken 10 til 16 for at sælge ting og sager, CD´ere, sæber og sirup som Svend Heering udtrykker det. Han lover også, at der kaffe på kanden til de voksne og varm kakao til børnene – og så en brunkage eller pebernød. Emil og Svend vil gerne have selskab af andre sælgere, så man kan booke en plads hos Svend på 21201623.

boat opslag

Madeira

Foto: Dagmar Rasmussen

Centralt hotel i Funchal, udflugter og rejseleder Madeira er en perle af naturoplevelser. Øen ligger som en grøn oase i Atlanterhavet med frodig vegetation, skønne blomster og stejle klippekyster. Madeira har subtropisk klima med varme vinde og dagstemperaturer mellem 18 og 26 grader året rundt. Et perfekt feriemål på alle tider af året! Vi har sammensat en skøn ferie med en kombination af afslapning og oplevelser. På udflugterne skal vi nyde øens smukke og forskelligartede natur. Med bus kører vi igennem flotte landskaber, via hovedveje med masser af tuneller og små, spændende bjergveje. Vi bor i hovedbyen Funchal og lærer byen at kende på en hyggelig byvandring, hvor vi også skal smage på øens Madeira-vin. Da vores hotel ligger meget centralt, er det oplagt at gå på opdagelse i byen og bl.a. selv besøge nogle af de mange små restauranter i området. Det er dog også muligt at tilkøbe aftensmad på hotellet hver aften.

Dagsprogram

Rejsen

DAG 1

Inkluderet i prisen • 8 dage, fly fra København t/r • Lufthavnstransfers på Madeira • 7 nætter på centralt byhotel i Funchal • 7 x morgenmad • 2 x aftensmad på hotellet inkl. 1 gl. vin • Byvandring i Funchal med vinsmagning • Udflugt til Nonnernes Dal og Monte inkl. slædetur i Monte • Udflugt til Santana inkl. frokost • Levadavandring og besøg i Botanisk have • Afskedmiddag på typisk maderiansk restaurant inkl. drikkevarer • Erfaren dansk rejseleder

Ankomst til Madeira hvor rejselederen tager imod i lufthavnen. Transfer til hotellet som ligger centralt i hovedbyen Funchal.

DAG 2 Byrundtur til fods i Funchal, hvor vi bl.a. besøger en Madeira-vinkælder og det lokale marked. DAG 3

Ørundtur på den østlige del af øen med besøg på kurvefletværksted, besøg i Santana med de trekantede huse og stop i den ældste by på Madeira - Machico. Turen er inkl. frokost.

DAG 4 Udflugt via små bjergveje til Nonnernes Dal, og derefter til bydelen Monte, hvor vi skal en tur ned af bakke med de berømte kurveslæder. DAG 5 Let lavada-vandring og dernæst besøg i Madeiras botaniske have, som byder på blomsterpragt fra hele verden.

400 tændte juletræet på Christianshavn Der var mødt rigtig mange børn, deres forældre og bedsteforældre op – cirka 400 – da Christianshavns Lokaludvalg holdt juletræstænding i sidste weekend.

Det er en tradition at der rejses og tændes juletræ på Christianshavns Torv og det sker hvert år første søndag i advent. Efter der var sunget og danset om juletræet, var der julebol-

ler, gløgg og kakao – doneret af Lagkagehuset og den lokale Irma. Julesangene tog Christianshavns Børnekor sig af. Jesch

DAG 6 Om aftenen mødes vi til ”Madeira-aften” på en restaurant med folkloredans og fadosang. DAG 7

Dag på egen hånd.

DAG 8 Transfer til lufthavnen og hjemrejse.

Datoer og priser 18/2 .................................................................... kr. 7.295 6/3, 13/3, 20/3 ................................................ kr. 7.295 8/5 ................................................................... UDSOLGT 15/5 .................................................................... kr. 7.495

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse Tillæg pr. person Tillæg for eneværelse .....................................kr. 1.000 Tillæg yderligere 4 x aftensmad inkl. 1. gl. vin på hotellet ................................... kr. 500 Tillæg for mad på flyet t/r.................................kr. 180 Fast plads i bussen på udflugter ..................kr. 150 Afbestillingsforsikring........................................ kr. 250

Yderligere information og bestilling på www.besttravel.dk/madeira eller tlf. 70 20 98 99. Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: HAVNEFRONTEN Bestillingsgebyr pr. bestilling maks. kr. 145. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190. Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.


den 23.2. september 4 14 Fredag Fredag den december2016 2016 Fredag den 23. september 2016

Politikerne holder fast i butikker på Islands Brygge Syd Antallet af kvadratmeter til cafeer, butikker og lignende bibeholdes i det nye høringsforslag. Af Freja Czajkowski Debatten om udviklingen af Islands Brygge Syd har raset i en del numre af Havnefronten. Beboere i området frygtede, at de ville få en soveby, hvis et tillæg til lokalplanen blev vedtaget. De mente nemlig, at PensionDanmark, som ejer en del af jorden i området, i så fald kunne formindske antallet af såkaldt publikumsorienterede erhverv, der blandt andet bruges til butikker.

Hvilket PensionDanmark dog har afvist var den endelig plan. Havnefronten har dog kunnet afdække, at PensionDanmark, før de købte byggegrundene, ønskede at få kommunen til at formindske mængden af publikumsorienterede erhverv i området. Erhvervsbyggeri forsvundet I sidste uge blev tillægget så behandlet på et møde i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns

Kommune. Her var politikerne enige om, at samtlige kvadratmeter til butikker skulle fastholdes. Til gengæld er det i høringsforslaget til det nye ´tillæg til lokalplan´ uden de oprindelige kvadratmeter til erhverv, ligesom der heller ikke længere er krav om, at byggeriet mod havnen skal rumme særlige arkitektoniske værdier. Tillægget er nu i høring i otte uger og kan findes på http:// www.blivhoert.kk.dk.

Campusmiljø, cafeer og grønne arealer i Sydhavnen

go boat

Sydhavnen får op mod 300 nye ungdomsboliger ved Teglværkshavnen. Planerne indeholder også cafeer og grønne arealer.

Jul på Bryggen er en årlig tradition. Her ses et billede fra sidste års arrangement. Foto: Islands Brygges Handelsstandsforening

Koncerter, broderi og julekugler Kom til Jul på Bryggen lørdag den 3. december. Programmet står på alt fra kreative workshops til koncerter og gløgg. Julekugler, Rudolf og perleplader. Der er masser af muligheder for at finde den kreative side frem, når Islands Brygges Handelsstandsforening inviterer til Jul på Bryggen. ”Sidste år lagde vi rigtig meget vægt på børnene. Det gør vi også i år, men der vil være en del arrangementer for voksne”, siger Lise Klinkby, som er formand for handelsstandsforeningen. Helt konkret er der 35 butikker, cafeer, klinikker eller lignende på Islands Brygge, som åbner dørene for arrangemen-

ter, koncerter og gode tilbud. ”Der vil være et juleoptog rundt på Bryggen med æsler og en hjemmebygget kane. Det glæder vi også meget til at se”, siger Lise Klinkby. Også julemanden er at finde på Islands Brygge den dag. ”Det er noget værre rod, at julemanden er faldet i søvn på biblioteket. Det er jo december, så vi skal have børnene til at hjælpe med at vække ham, så han kan lave julegaver,” fortæller Lise Klinkby. Jul på Bryggen er en årlig tradition, som ifølge formanden er

vokset og vokset de senere år. Også antallet af beboere, som går på opdagelse i bydelen, er steget. Årlig tradition ”Flere og flere bryggebeboere kommer og besøger os. Mange ved ikke, hvor mange butikker der ligger her. Så det er dejligt, at folk har lyst til at komme og støtte os. Vi vil rigtig gerne gøre meget for bryggebeboerne”. Find det trykte program på Kulturhuset eller Islands Brygge Bibliotek, eller find det på eventets facebookside. Frc

I Sydhavnen, lige ved Aalborg Universitet København, skal der bygges op mod 300 ungdomsboliger. Københavns Kommune har netop godkendt projektet, som også indeholder grønne pladser og 2.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri. ”Opførelsen af nye ungdomsboliger er altafgørende, hvis unge skal have mulighed for at studere i København uanset deres økonomiske baggrund. Ungdomsboligerne er samtidig en gave til det nye Sydhavn, hvor et styrket campusmiljø kan være med til at skabe endnu mere liv og udvikling”, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh.). Ungdomsboligerne skal ligge mellem Scandiagade og A.C. Meyers Vænge og dermed tæt på universitetet, Sydhavn Station og den kommende metrostation i området. Det vil være en kombination af 108 almene ungdomsboliger og cirka 200 private ungdomsboliger. Man må ikke tjene penge på udlejningen af almene ungdomsboliger. Det må man derimod på private ungdomsboliger. Derfor forsøger Københavns Kommune at holde priserne nede ved at sænke visse byggekrav, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Det kan

Fugleperspektiv af bebyggelsen set fra syd med Aalborg Universitet København og bebyggelsen Frederikskaj forrest i billedet. Illustration: Entasis eksempelvis være, at man stiller færre krav til antallet af parkeringspladser. Der skal også indrettes en plads med træer og mulighed for ophold og et område med

nyttehaver, frugttræer, grillpladser og mulighed for spil. I stueetagen vil der udvalgte steder være cafeer, gallerier eller lignende. Frc

Maritime vejnavne på Nokken På den sydligste del af Islands Brygge skal de til at vænne sig til nye vejnavne i de tre haveforeninger Nokken, Lille Nok og Prøvestenen. Vejnavnenævnet har fore­

slået, at der bliver tale om et maritimt tema i haveforeningen Nokken, og at vejene kommer til at hedde Sejlstien, Mastestien, Lanternestien, Bådebrostien og Sekstantstien.

I haveforeningen Lille Nok og naboforeningen Prøvestenen kommer vejen til at hedde Kardinalgangen. Jesch


Fredag den 2. december 2016

ISLANDS BRYGGE 30B, 11. 11., WENNBERG SILOEN FANTASTISK BELIGGENHED PÅ ISLANDS BRYGGE!

J.H. DEUNTZERS GADE 37

boat opslag København S Lejligheden er indrettet med 2 værelser, med rumlig entre. Lejligheden er inddelt med køkken alrum, hvor der er adgang til stor sydvestvendt altan, med direkte udkig over København. Lejligheden har lyst parketgulv. hvidt køkken fra 2004, lyst badeværelse med mulighed for opsætning af vaskesøjle. Har du en bolig der skal sælges? Så ring straks til danbolig på telefon 32873080 for en gratis og uforpligtigende salgsvurdering eller mail hertil: islands.brygge@danbolig.dk

Ejerlejlighed

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

3.245.000 3.825

165.000 15.246/12.546

Bolig m2: 80 Placering: Stue/vær: 1/1 Byggeår: 1961/2004 Sag: 255WS-L0120 Energi:

11

B

CHRISTIANSHAVNS VOLDGADE 1, 5. TV 3-VÆRELSES LYS LEJLIGHED PÅ CHRISTIANSHAVN København K Eftertragtet område lige ved voldende og tæt på Christianshavn Kanal. Her bor du tæt på Indre By, og samtidig har du vandet og grønne områder som nabo. Her er der tale om en lejlighed hvor man kan sætte sit eget præg. Beliggenheden er den bedste på Christianshavn - liggende i en oase med udsigt over volden og helt ugeneret fra trafik. Her er der tale om en 3 værelses lejlighed, hvor arealet er super godt udnyttet. Fra stuen kan du nyde den smukke udsigt over voldene og de smukke grønne træer om sommeren - om vinteren kan du nyde det smukke glitrende snelandskab.

København S Rækkehuset har en optimal planløsning og fremstår indflytningsklart med lækkert Svane køkken og gulvvarme overalt. God entré med adgang til gæstetoilet, stort køkken alrum hvilket er husets naturlige samlingspunkt. Herfra udgang til en hyggelig lille have. 1. sal har to gode værelser med fin skabsplads. I gangarealet er der en alkove som sælger har udnyttet optimalt, så det nu er et hyggeligt læseområde. På 2. salen er der en meget stor stue med masser af lys og udgang til terrassen som vender syd-vest. Her kan solen og udsigten nydes med familie og venner.

Rækkehus Kontant: Ejerudgift pr. md.:

5.995.000 3.943

Udbetaling: 300.000 Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 28.058/23.089 Bolig m2: 120 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 2014 Sag: 255NA-L0720 Energi:

A2010

PEDER SKRAMS GADE 27, 2. TH MED HAVNEKIG Ejerlejlighed Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

2.795.000 2.462

140.000 13.170/10.836

Bolig m2: 55 Placering: Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1894 Sag: 146KK-L1111 Energi:

5

E

København K Lækker indflytningsklar lejlighed med oplagt mulighed for enten at dele eller købe som forældrekøb. Lejligheden har 4 gode værelser samt et dejligt lyst køkken med mulighed for spiseplads eller beholde det nuværende viktualierum. Lejligheden har meget flotte plankegulve, smukke fyldningsdøre og paneler samt en klassisk stukkant, som ejendomme har fra 1900. Toilettet ligger separat og virker dermed som et lille gæstetoilet også, hvilket er hensigtsmæssigt, hvis der bor flere i lejligheden. Alt i alt en smuk lejlighed på en fantastisk beliggenhed.

Ejerlejlighed Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

5.195.000 4.889

260.000 24.421/20.096

Bolig m2: 112 Placering: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1900 Sag: 146KK-L0962 Energi:

danbolig Islands Brygge · Islands Brygge 81D, 2300 København S · Tlf. 32 87 30 80 · islands.brygge@danbolig.dk danbolig City · Store Kongensgade 53 - 55, 1264 København K · Tlf. 32 83 06 00 · city@danbolig.dk

danbolig Niels Hald - Amager - Amager Strand - City - Frederiksberg - Islands Brygge - Svanemøllen - Østerbro Ejendomsmægler og Valuar, MDE · www.danbolig.dk

15

2

D


den 23.2. september 2016 4 16 Fredag Fredag den december 2016 Fredag den 23. september 2016

Sund og sød jul på Holmen Man behøver ikke at gå på kompromis med smagen, hvis man vil have en jul, der ikke alene er sød, men også sund. Af Marlena Reimer Pedersen På julemarkedet hos Design Werck kan du på lørdag opleve, hvordan julen bliver både hjemmelavet og sund. På den 300 år gamle Quintus Bastion kan man nemlig møde Lis-

beth Tordendahl, der arbejder med og har skrevet bøger om sundhed og livsglæde. Hun demonstrerer, hvordan man kan komme igennem julen uden at lade sukkeret få overtaget, men stadig beholde smagen. Det er første gang, der er

julemarked på Design Werck, der åbnede sidste år den 8. december, da H.K.H Prinsesse Benedikte klippede den røde snor til det, der til daglig er et showroom for omkring 25 danske designfirmaer, fortrinsvis inden for møbler og livsstilsprodukter. Et nyt mødested på Holmen Men Birgitte Bjerregaard, der står bag initiativet, vil gerne have, at Design Werck er et mødested, hvor alle kan mødes og opleve dansk og skandinavisk design, samt måske købe en god flaske vin med hjem eller en kop kaffe i den lille cafe, der også har pandekager og hjemmebagte boller på kortet.

Udsigten fra Design Werck. Indenfor møder du et showroom for omkring 25 danske designfirmaer, inden for møbler og livsstil.

Holmens julehemmeligheder En tur til det hemmelighedsfulde Holmen er i dag en tur til nogle af de mest trendy og kreative steder i Danmark. Her kommer det ny Noma, her ligger restauranten Amass og 56 grader, her åbner Bjarke Ingels skibakke lige om lidt. Kigger man nærmere efter, er der spændende cafeer som La Banchina, et kunstnerkollektiv ombord på et skib og flydende ungdomsboliger.

Nytår 2017 - Ombord på Viva

Den nye gangbro er kun midlertidig. Foto: Michael Levin/Blox.dk

Gangbroen over Frederiksholms Kanal er en succes

go boat

Det store byggeri af Blox har medført etableringen af en ny lille og midlertidig gangbro over Frederiksholms Kanal. Den er blevet noget af et tilløbsstykke. Fra maj til september har 180.425 personer brugt broen – svarende til 1.179 gange dagligt. Broen er lavet som en smutvej over Frederiksholms Kanal i området omkring Christians Brygge i København. Den 30 meter lange og 3,5 meter brede

gangbro giver de næste par år københavnerne en hurtig smutvej over Frederiksholms Kanal, mens Bloxs bygges færdigt på hovedstadens havnefront. Broen er opført af sikkerhedsmæssige årsager, så fodgængere ledes uden om byggepladsen. Samtidig giver broen en mulighed for at komme helt tæt på byggeriet. Broen kan ikke åbnes, men mindre skibe kan sejle under. Broen er imidlertid konstru-

eret, så den kan løftes af en kran, hvis der skulle blive behov for at flytte et eller flere af de større skibe, der ligger i Frederiksholms Kanal. Det er først i slutningen af 2017, at man igen kan passerer uhindret på Christians Brygge. Realdania og Realdania By og Byg kunne imidlertid godt tænke sig, at gangbroen bliver permanent. Men en sådan beslutning er endnu ikke truffet på Københavns Rådhus. Jesch

Ristorante Ponte Vecchio Nytårsmenu 2016 Velkomstdrink

Hold jeres nytårsaften her hos os i dejlige omgivelser, med mulighed for at se fyrværkeri fra soldækket med udsigt over byens tage... Aftens program foregår således: 17:30 Dørene åbner 18:00 Champagne og snacks samt Dronningens nytårstale på storskærm 19:00 5 retters gourmetmenu med vinmenu Stegt og friteret jomfruhummer med dild vinaigrette, bladselleri og urtesalat. Bagt vesterhavstorsk med røget/syltet hvidkål, sprødt grønkål og kaviar fumé. Ribeye med oksehaleragout, trøffel, pomme parisienne og okse glace. Gratineret morbier på brioche med osteskum, cognacsirup og karse. Champagnesorbet med hindbærskum, hvid choko-sne og chokocrumble. 22:00 Kaffe med avec 24:00 Champagne og kransekage. 01:00 Restaurant VIVA lukker

Pris 1350 kr. pr person – Køb billet på www.restaurantviva.dk

RESTAURANT VIVA – BÅDEN VED BROEN Langebrogade kaj 570, Tlf. +45 27 25 05 05, Mail: viva@restaurantviva.dk

Carpaccio de manzo Fintskåret oksemørbrad med citron og parmesan Salmone al forno con gamberoni al salsa de zafferano Ovnbagt laks med rejer, spinat og safransauce Sorbetto di limone Citronsorbet Filetto de manzo con salsa di porcini Oksemørbrad med Karl Johan svampesauce Dessert misto Et udvalg af små nytårsdesserter Pris per person

550,-

Vintermenu 3-retters middag med vinmenu – 3 glas Frisk båndpasta med kæmperejer og cherrytomater Kalvemedaljoner med svampesause og dagens garniture Tre små desserter Pris per person

399,-

Tel: 32 54 11 11 · Mail: ponte_vecchio@live.dk · Web: pontevecchio.dk

Islands BRygge 33 · 2300 KBH s

Havnefronten 20161202  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen Lokalavisen Hav...

Havnefronten 20161202  

Sluseholmen • Teglholmen • Havneholmen • Kalvebod Brygge • Toldbod • Islands Brygge • Christianshavn • Holmen • Refshaleøen Lokalavisen Hav...

Advertisement