Zsinagógák Zine

Page 1

zsinagógák örökség

08


A vaskapu, mely elkeríti, de védi is a Dohány utcai zsinagógát.


A zsinagóga melletti sírkert százaknak állít emléket.


A hősök templomának gyönyörű ablaka.


A XIX. század közepén épült Dohány utcai zsinagóga rózsaablaka.


Csillag, csillag, csillag. Örök múlt, jelen, jövő.


Hol lehet? Egy csodálatos ezüstfűz mellett találhatod.


Éles védelem.


Régi, de a célnak azért megfelel. A Vasvári Pál utca 5-ben találod, de jól nézz be a kapun!


A pesti zsidó háromszög egyik csúcsa, a Kazinczy utcai ortodox zsinagóga.


Csodaszép minta a zsinagóga bejáratán. A színes üvegek Roth Miksa műhelyében készültek.


Aki keres, az talรกl:


Az udvar mélyén található a történelmi zsidónegyed egyik fontos helyszíne, a budapesti ortodox hitközség és különböző intézményei.


A szecessziós épületegyüttes ma is tündökölve foglal magába egy elszigetelt zsidó közösséget, életet adva a kultúrájuknak.


Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, tetején a kőtáblákkal.


kép és szöveg: ciszterci szent imre gimnázium diákjai

2015


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.