Page 1

HANDBOOG 61e jaargang • november 2011 • nummer 5

N ED ERL A N D S EE HANDBOOGBONDD

SPORT

NHB Onderzoek • Wedstrijdkalender 2012 • NK+EK Veld


Colofon OfÄcieel orgaan van de Nederlandse Handboog Bond Oplage 8500 stuks Uitgave in februari, april, juni, september, november Kopijdatum 2012 Uitgave 1 verschijning eind februari kopijdatum uiterlijk 10 januari 2012 Redactieadres Bondsbureau NHB Postbus 10101 5240 GA Rosmalen 073 – 5210101 073 – 5219785 redactie@handboogsport.nl www.handboogsport.nl Hoofdredactie Interim : Mary Mans Eindredactie Manon Ham Redactie Lennart Koster Hans Veldhuis Aan deze editie werkten verder mee: Wiel Beijers, Willem Beuken, José Bruntink, Claire van Dijck, Sjan van Dijck, Aad van Gils, Henk Gemser, Pieter van den Hurk, Tony de Jong, Alex Katzoff, Paul Mols, Theo Passier, Janne van Rijt, Ed Smit, Wim Stolwerk, Ronald Timmer, Frits van der Ven, Ellen Wester, Jos Wismans Abonnement € 20,00 per jaar Advertenties Bureau Van Vliet B.V. 023-5714745 m.vanbeek@bureauvanvliet.com www.bureauvanvliet.com De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken en in te korten Vormgeving Cabbage

Editoriaal

Uw mening telt! O

p meerdere plaatsen en momenten (hier op blz 6) krijgt u verzoeken om mee te doen aan vragenlijsten, enquetes en onderzoeken. Ook van de NHB dus. Uw mening doet er namelijk toe! Ik zou het zeer waarderen als u meedoet aan deze opiniepeilingen. Mede met het oog op het nieuw te ontwerpen MeerJarenPlan 2016 is het van het grootste belang voor de NHB om (meer) te weten te komen wie onze leden zijn (kenmerken, proÄelen), waar ze (on)tevreden over zijn en welke wensen ze hebben. Door u met regelmaat te bevragen kunnen we, gestuurd door uw concrete behoefte, tegemoet komen aan de wensen van onze leden(verenigingen). Aan mij (en u) om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van de onderzoeken ook vertaald worden naar concrete verbeterACTIES. Dat is mijn inzet. Uw mening doet er dus toe. Lekker weer zo’n nieuw blad. Veel terechte aandacht voor lokale activiteiten. Daar bij de vele verenigingen gebeurt het immers. Of het nu Asten, Kwadijk, Schijndel, Almere of Zoetermeer is; het is lokaal in dorp of stad dat de sporters samenkomen rondom hun sport. En soms doen ze dat al jarenlang; wordt er een traditie geboren. Dan ontstaan er klassiekers van de orde Ajax-Feijenoord (zeker een klassieker maar of het nog een topper is??). De interland Nederland-Belgie (blz 29) en de Veteranendag (blz 18) zijn voorbeelden van handboogklassiekers. Aandacht dus in deze editie. Koesteren van die tradities. Ook een ‘classic’: het samenstellen van de wedstrijdkalender. Het resultaat (en toelichting) treft u centraal in het blad aan. Het was een ”hell of a job” maar lof aan alle betrokkenen dat er weer een mooi programma is vastgesteld. Een cruciale behoefte van onze sporters; tussen de 2500 en 3000 van onze leden doen mee aan de vele wedstrijden en competities. Dat is een heel hoge participatie. Reden ook om de tevredenheid van deelnemers te peilen, wensen van sporters en van ontwikkelingen in de sport met elkaar te matchen. Een voortdurende puzzel. Topsport is altijd aanwezig in ons magazine. Zeker in de aanloop naar een Olympisch jaar, een 90 jarig jubileum en een ‘eigen’ EK is het niet te missen. Het NK 3 D, NK Hout, NK Jeugd, NK en EK Veld. U kunt het allemaal nalezen. Nog een mooi toetje: inmiddels is het wellicht al in uw clubkas binnen. De NHB heeft ruim € 55.000,- aan Eco Taks ‘teruggehaald’ voor de verenigingen (blz 7). Enkel als collectief (bond) is dat mogelijk. Toch wel handig zo’n landelijke koepel! Tot snel …ik hoor graag uw mening…die telt en doet ertoe… vul dus de enquete(s) in!

Druk IVA groep

Gesponsord en gedrukt door IVA GROEP www.ivagroep.nl

Stan Stolwerk Directeur NHB

Omslag foto FOTO: MIRROR IMAGE PHOTOGRAPHY, VINKEVEEN JEROEN SMULDERS UIT MAASTRICHT (4E) EN DE JONGEN MET DE PET IS DAVID VAN DER SPEK UIT DEN HAAG. HIJ ZIT IN DE NIEUWE SELECTIE VOOR JONG ORANJE. FOTO GEMAAKT TIJDENS NK JUNIOREN, ZIE PAGINA 30 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 3


Hallo allemaal. 2011 Was weer een geslaagd jaar, met passie, vriendschap en ontspanning, dat wat onze sport ons kan geven. Bedankt allemaal; Herman, Leo, Harrie, Wim, Paul & Jasper, Mark, Youri & co, Sybrenne & Willem en alle anderen. En ook weer voor 2012: zoekt U een kampeervakantie, in combinatie met onze sport, en vindt u dit leuk om op anderen over te brengen dan is het verblijf bij ons gratis!

Camping de l’ Eau Rouge Stavelot BelgiÍ www.eaurouge.eu 0032-80863075

4 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011


Inhoud

Inhoud

61e JAARGANG • NOVEMBER 2011 • NUMMER 5

3 3 6 8 10 11 12 14 15 15 18 19 20 22 22 24 24 25 25 26 28 29 30

Colofon Editoriaal Kort nieuws Nederlands kampioenschap 3D Reportage van het NK op 17 en 18 september te Texel NK Hout Voorzitter DC Indoor op bezoek bij 25m1p Clout Waterlandschutters 2011 EK IFAA Portugal De Peelkoek Gouden Bondspeld verdient door Frans Maas Wedstrijdkalender 2012 Landelijke Veteranendag Is 3D schieten een hype? Forza Olanda! EK Veld 2011 EK Outdoor 2012 Stand van zaken Op zoek naar Robin Hood Trainers gezocht! In gesprek met Cees van Alten Op zoek naar een bestuurder sport met aandachtsgebied traditioneel schieten Column Sabazio IM NK Veldschieten te Tienray Column Henk Gemser Interland 25m1p Jeugdpagina NK outdoor in Baarschot

NEDERLANDSE HANDBOOGBOND

20 18

11

30

EK Veld Landelijke Veteranendag

12

NK Veld

Clout Waterlandschutters

NK Junioren

22

Op zoek naar Robin Hood HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 5


Kort nieuws

Deze rubriek bevat gemengde berichten, zoals mededelingen uit de rayons, oproepen, benoemingen, bekroningen.

HANDBOOGCONGRES ROSMALEN Heb je het Handboogcongres van 5 november in Rosmalen gemist? Kijk dan op de site handboogsport.nl voor de presentaties.

ONDERZOEK LEDENTEVREDENHEID Eind oktober publiceerden twee studenten die momenteel stage lopen op het bondsbureau van de NHB, een onderzoek onder de leden. Het onderzoek bestaat uit twee delen; met het ene deel willen we inzicht krijgen in de tevredenheid over de communicatiemiddelen van de NHB, en met het andere gedeelte willen een pro¾el gaan samenstellen van de leden.

MEDEDELING NK VELD 2011 Na een evaluatie heeft de Discipline Commissie Veld besloten dat de inschrijfprocedure voor het NK Veld in 2012 opnieuw aangepast zal worden. In de komende maanden zal de commissie zich buigen over een nieuwe procedure. Dit zal leiden tot een reglementswijziging die in het voorjaar van 2012 gecommuniceerd zal kunnen worden. 6 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011

Rex Bouman, student SPECO: “Wij onderzoeken hoe tevreden de leden zijn over de communicatie van de bond. Daarnaast willen we een beeld vormen van wie de leden zijn en wat hen bezig houdt. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Doe dit dan snel! De enquête sluit namelijk op 7 december!” Patricia van de Ven, student Johan Cruyff University: “Als we alle uitkomsten van de enquête verzameld en geanalyseerd hebben kunnen wij twee plannen opstellen. We zullen een communicatieplan opstellen met duidelijke richtlijnen en waar nodig de communicatiemiddelen aanpassen en verbeteren.” “Het andere plan zal een sponsorplan worden. Er zijn namelijk weinig vaste sponsoren voor evenementen die

georganiseerd worden. Door meer inzicht te hebben wie onze leden zijn. Hebben wij meer te bieden voor mogelijke sponsoren.” REX BOUMAN

Rex loopt 17 weken stage op het bondsbureau en volgt de studie SPECO Sport & Media op de Fontys Economische Hogeschool te Tilburg. Hij ondersteunt Bas Mooren met de communicatie tijdens zijn stageperiode. Daarnaast voert hij een tevredenheidonderzoek uit, door middel van een enquête. PATRICIA VAN DE VEN

Patricia werkt 5 maanden als stagiaire op het bondsbureau in Rosmalen. Ze volgt de studie Sportmarketing aan de Johan Cruyff University in Amsterdam. Haar doel tijdens de stage is om een leuk en interessant, gezellig en actief Side programma te maken voor het EK Outdoor in mei 2012 te Amsterdam. Daarnaast helpt ze ook mee aan de enquête door het ledenpro¾el samen te stellen. Meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Rex of Patricia via 073 – 52 10101. En vul het onderzoek in. U vindt het via de website handboogsport.nl. NHB.


Kort nieuws

WIN E

VAN HETEN CLINIC JOUW V NEDERLANDS ERENIG TEAM V ING OOR Als je de v

ra gepublicee genlijsten invult van rd staat, ku het onderz voor jouw n o vereniging je een clinic van he ek dat nu op de web t Nederlan . Dus… D site d oe mee aa n het onde s Team winnen rzoek!

OPLEIDINGEN De afgelopen maand waren er opleidingen basisblok en wedstrijdleider in Reuver, Eerde en Zwolle. In december staat een scheidsrechtersopleiding gepland. Deze opleidingen publiceren we altijd in onze nieuwsbrief, dus zorg dat je je daarop abonneert.

TERUGGAAF

ECOTAKS Zoals we in het vorige magazine al meldden, was het formulier voor teruggave van de Ecotaks over de verbruikersperiode 2009-2010 door 102 NHB verenigingen aan het bondsbureau ingestuurd. Alle controles zijn inmiddels door VWS uitgevoerd en het Ministerie heeft aan de NHB een totaalbedrag van € 55.421 uitgekeerd. Dit betekent dat de Ecotaks daadwerkelijk voor 50 % is gecompenseerd. De desbetreffende bedragen zijn medio november door de NHB aan de handboogverenigingen overgemaakt. Voor vragen over de Ecotaks en de andere collectieve regelingen zoals die met de SENA en de BUMA kunt u contact opnemen met medewerker Marina van Zon: marinavanzon@handboogsport.nl.TLY U\T ‹

 Y\HYP

‹MLI YNHUN

L  QHH

2010 ng • april 60e jaarga

EE SE NDS A AND NED ERLOGBO ONDD BOND GB BOOG HANDBOO

2 • nummer

61e jaargang • juli 2011 • nummer 3

NEDERLANDS EE HANDBOOGBONDD

SPORT

HQ QPDN QSLMOH HHLJH ‡)DFH DFH ‡)   n! QGHU es Kampioe NDOH Team Europe VWULMG or Recurve :HG Juniior Heren Jun De Los • NK Junioren • WK 3D

Abonneer je net als 3300 andere handboogsporters op onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. Als abonnee blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In de nieuwsbrief lees je als eerste over reglementswijzigingen, inschrijvingen voor toernooien en opleidingen die binnenkort plaatsvinden. Abonneren kan via de website handboogsport.nl

Nieuw: direct gegevens van leden wijzigen in administratie NHB

66. ) 9;OOG + 6B D /(5HA:N7HA RT OG POBO ND S

: ,, + +: + 65+ 93 (5)6 5, +, )66. /(5+

DIGITALE NIEUWSBRIEF

MEERDERE BONDSBLADEN Indien u meerdere bondsbladen op uw adres ontvangt en aan 1 exemplaar genoeg heeft, dan kunt u dit doorgeven aan de ledenadministratie, via marinavanzon@handboogsport.nl met vermelding van uw naam, adres en bondsnummer.

Met ingang van het nieuwe jaar kunnen verenigingen zelf de gegevens van hun leden bewerken in de ledenadministratie van de NHB. Leden aan- of afmelden, adres wijzigen, e-mailadres bijwerken: dit kan vanaf 1 januari direct, zonder tussenkomst van het bondsbureau. Iedere vereniging heeft informatie hierover ontvangen. Als je meer wilt weten, contacteer dan je secretaris 1E RIJ, ROBERT ERICA (LINKS) HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 7


Nederlands Kampioenschap

3D

Op 17 en 18 september vond het NK 3d-schieten plaats op Texel, georganiseerd door de Eilandschutters. Het was al weken een komen en gaan geweest van Eilandschutters die gewapend met pen en papier het bos en de duinen in gingen. Het was zelfs zo erg dat de campinggasten van Kogerstrand al een groet van herkenning gaven. Doel: het uitzetten van het parcours voor het NK 3D.

Toen de Eilandschutters zich ter beschikking stelden om het NK 3D te organiseren hebben we natuurlijk eerst deel 5: 3D schieten uit ons hoofd geleerd. Daarnaast hebben we voor de zekerheid ook het veiligheidsreglement voor buitenbanen geraadpleegd. Gewapend met deze kennis en de zekerheid dat het aantal deelnemers de 180 niet zou overschrijden en de opgave dat er elke dag een ander parcours moest zijn, werd besloten om 4 lussen van 10 doelen uit te zetten. Zaterdag zouden lus 1, 2 en 3 worden gebruikt. Voor de zondag zouden de lussen 1 en 3 ’s avonds worden “verbouwd” en lus 4 worden toegevoegd als lus 3. Lus 2 kwam te vervallen. Met verbouwen wordt overigens in dit kader niet bedoeld beest A vervangen door beest B. Op ieder doel zijn zowel het beest en afstand veranderd evenals de positie van de plok(ken). Vrijdag met een team de banen uitgezet en alles nogmaals gecontroleerd op veiligheid, pijlvriendelijkheid etc. Om 15:00 uur was alles in kannen en kruiken en kon begonnen worden met het opzetten van de catering. Rond 15:30 uur arriveerde de hoofdscheidsrechter en werd het parcours gecontroleerd. Dit leverde geen noemenswaardige op- en aanmerking op en het parcours werd goedgekeurd. ’s Avonds overleg gevoerd met de scheidsrechters over het tijdschema, inschrijven, boogcontroles, etc. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD OP DAG 1 Bij het inschrijven om 8:30 uur ontvingen de A-schutters, de teamcaptains, een envelop met daarin de scorebriefjes, rugnummers en een baanbeschrijving waarin alle doelen en de bijzonderheden waren opgenomen. Daarna werden de schutters doorverwezen naar de scheidsrechter voor boog- en materiaalcontrole. Bij schutters die daarvoor in aanmerking kwamen is de pijlsnelheid gecontroleerd, het resultaat was bevredigend, slechts één schutter diende zijn pijlsnelheid te verlagen. Om 09:45 uur was de uitgebreide brieÄng en daarna werden de schutters naar de baan gebracht, waar de wedstrijd om 10 uur begon. Het aantal afzeggingen bedroeg slechts 9 van de 146 inschrijvingen.

8 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011

HET WEER De voorspellingen waren niet rooskleurig: wisselvallig, half bewolkt tot zwaar bewolkt, weinig wind, regelmatig neerslag. Tot 15:00 uur ging het goed, af en toe een spatje en verder droog. Daarna hadden de weergoden er genoeg van en kregen we echt last van verticaal water. Helaas zou de rest van het weekend niet veel beter meer worden. HET PARCOURS Het parcours was veilig, uitdagend met veel variatie in hoogte, afmeting van het doel en terrein (bos en duin). Er is goed gebruik gemaakt van het beschikbare terrein en de route had een natuurlijk verloop en was goed gemarkeerd. De veiligheid was door ligging van het parcours uitstekend gegarandeerd. Er waren voldoende en enthousiaste vrijwilligers voor het opbouwen en de voortgang van de wedstrijd. De catering was goed geregeld. Er was een groot aantal reservedoelen aanwezig - om in voorkomend geval kapotte doelen te kunnen vervangen - bevestigingsmaterialen etcetera. Baannummers en ploks waren goed en duidelijk zichtbaar. Kortom, een mooi parcours in een mooie omgeving met de nodige variatie. Het was duidelijk te zien dat er aandacht aan besteed was. De eerste wedstrijddag verliep goed, op een discussie over doel 8 na. Doel 8, een plus/min doel, was volgens een aantal schutters niet eerlijk omdat het aantal punten dat op een doel gescoord kon worden een verschil van maximaal 40 punten kon betekenen. Dit heeft in de catering en bij de wedstrijdleider meer discussie opgeleverd dan


TEKST: AAD VAN GILS. FOTO: RONALD TIMMER

3D

TONNY VAN KURINGEN-HUIJBREGTS

HET PARCOURS WAS VEILIG, UITDAGEND MET VEEL VARIATIE IN HOOGTE EN AFMETING VAN HET DOEL VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD OP DAG 2 De tweede dag begon met het vaste ritueel: inschrijven, boogcontrole etc. Elf schutters hebben zich voor aanvang van de wedstrijd afgemeld. Tijdens de wedstrijd zelf hebben twee schutters de wedstrijd gestaakt. Een van hen vond het toernooi NK onwaardig, bij navraag waren zijn klachten het weer, het bos was op sommige plaatsen glad waardoor hij was uitgegleden. Bij doel 30, een waaierdoel, vond hij de afstand te groot en het NK 3D was volgens zijn zeggen niet volgens de IFAA reglementen opgezet, terwijl de NHB volgens hem wel met de IFAA geassocieerd is. Na aÅoop van de wedstrijden en voor de prijsuitreiking is een deelnemer geschrapt uit de scorelijst. Dit is gebeurd naar aanleiding van een protest dat is ingediend door een van zijn teamgenoten. Het protest is door de hoofdscheidsrechter onderzocht en ontvankelijk verklaard.

dat er in de Tweede Kamer ooit besteed is aan de Joint Strike Fighter. Tijdens het invoeren van de uitslagen bleek dat ongeveer 10% van de schutters de score niet overeenkomstig de te behalen score had ingevuld. Het was derhalve voor de wedstrijdleider niet mogelijk om zonder enige twijfel de juiste score vast te stellen. Hierop is, voor het bekend stellen van de uitslagen, besloten doel 8 te neutraliseren en te schrappen uit de uitslagen. Bij nader onderzoek is gebleken dat niemand hier de dupe van geworden is Het ingediende protest hieromtrent is niet ontvankelijk verklaard en dit is bij aanvang van de 2e wedstrijddag aan de indieners medegedeeld.

Door het slechte weer werd er een zware wissel getrokken op de schutters, wat te merken was aan de stemming. Rond 15:00 uur waren de eerste barebowschutters klaar. De laatste technische boogschutters leverden rond 17:00 uur hun scorebriefjes in. Gelukkig had de organisatie de scorebriefjes laten printen op watervast papier, waardoor alle scores nog wel goed te lezen waren. PRIJSUITREIKING Prijzen werden uitgereikt door de burgemeester, mevrouw Francine Giskes. De prijsuitreiking verliep redelijk. Bij de Barebowklasse ontbrak de nummer één. Op onverklaarbare wijze was hij in de FSR klasse terecht gekomen. Het team dat aanvankelijk de derde prijs had gewonnen was niet van de juiste samenstelling. Eén prijs was niet aanwezig en is nabesteld. Alle omissies zijn ter plaatse rechtgezet. Schutters die al naar huis waren, hebben hun prijs nagestuurd gekregen en inmiddels ontvangen. KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE Dat er binnen de 3D-discipline nog het nodige op reglementair gebied moet gebeuren, is mij ondertussen wel duidelijk geworden. Het is in mijn ogen evenwel de verantwoordelijkheid van de schutter om zich te overtuigen van de vigerende regels. Dat een aantal mensen daar niet tevreden over is, is wel gebleken. Het is in mijn ogen niet cool om dit op de wedstrijdleider af te reageren en allerlei kwaliÄcaties toegemeten te krijgen die op zijn minst in de categorie ongepast zijn te plaatsen. Als u het niet eens bent met de regels dan moet u dat via uw vereniging bij uw Rayonbestuur of Bondsbestuur deponeren. Niet bij de wedstrijdleider, die doet ook alleen maar wat er in de reglementen staat. TENSLOTTE De Eilandschutters hebben met veel plezier, inzet en enthousiasme dit NK georganiseerd en veel positieve reacties binnengekregen van mensen die het wel leuk vonden. Het volgende NK 3D zal ik weer aanwezig zijn, maar dan mét mijn boog. HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 9


Traditioneel TEKST:TONY DE JONG. FOTO’S: SJAN VAN DIJCK

NK Hout 21 augustus, HKS Zoetermeer

Voorzitter DC Indoor op bezoek bij 25m1p Ik wilde deze wedstrijd ook wel eens bijwonen, vooral ook omdat deze discipline aardig in opkomst is. Zelf ben ik ruim 40 jaar geleden begonnen met een stalen boog en toen moesten we ook over de punt van de pijl richten. Ik was dus benieuwd hoe het er nu aan toe gaat. Heb genoten van de houten bogen en pijlen.

Het begon met een voorronde van 25 pijlen voorafgegaan door 5 proefpijlen. Er wordt geschoten op blazoenen waarbij het hoogste aantal punten op het blazoen een 6 is. Er waren die dag 42 deelnemers waaronder 11 dames. Als je op zo’n dag op het schietterrein rondloopt, dan zie je dat deze schutters elkaar regelmatig ontmoeten, want het lijkt wel alsof iedereen iedereen kent. Dit is bij de Indoor en de 25m 1 pijl toch iets minder, omdat de groep schutters die deze disciplines beoefent veel groter is. Om 11 uur begon de wedstrijd met 5 proefpijlen met daarna 2 series van 5 pijlen met een korte pauze, die benut werd om de inwendige mens te versterken. Daarna werden de laatste 3 series van 5 pijlen geschoten. Na deze 1e ronde was er de Änaleronde van 10 pijlen. Aan deze Änaleronde namens zes dames en zes heren deel. De Änaleronde bij de dames werd gewonnen door Sjan van Dijck met 35 punten: zij is nu dus kampioen van Nederland. Carla Vermeend werd met 30 punten tweede, en Clara Spook volgde als derde, met 27 punten. Bij de heren was Jan Verdult met 33 punten de hoogste schutter in de Änale en ook hij is nu dus kampioen van Nederland. Tweede werd Stefan Tim en Michael Witjes werd derde, allebei met 29 punten. Er was ook nog een prijs voor het hoogste team, dit is Paardenmaat (ACE-Exclusive) geworden. Al met al moet ik zeggen dat ik me die dag aardig geamuseerd heb.

10 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011


TEKST: MANON HAM. FOTO’S: MONIQUE KONING

Clout

CLOUT WATERLANDSCHUTTERS 2011 Zondag 11 september was het alweer tijd voor de jaarlijkse Clout-verschieting van de Waterlandschutters. Met 36 schutters was het ook dit jaar weer een goed bezocht evenement. Om 10 uur verzamelde iedereen zich bij de boerencamping in Kwadijk waar de wedstrijd ieder jaar gehouden wordt, en na een uur inschieten kon de wedstrijd echt beginnen. Het was, tegen alle verwachtingen in, prachtig weer. Gelukkig hadden we wind mee, want windkracht 4 tegen schiet toch minder makkelijk. Er waren vier afstanden: 70 meter voor de jeugd, 125 meter voor barebowschutters en dames recurve, 165 meter voor heren recurve en 185 meter voor compoundschutters, allen gemarkeerd met een vlaggetje. Als iedereen geschoten had, gingen we met z’n allen de pijlen halen. De scores werden bepaald door met een lint vanaf de vlag een cirkel te trekken; hoe dichter bij de vlag, hoe meer punten. Na zes rondes van zes pijlen was het tijd voor de lunch. Zoals elk jaar, was ook dit jaar de catering weer prima geregeld door mensen van de vereniging: er was keuze uit soep en broodjes met een gehaktbal of knakworst. Daarnaast werden gedurende de hele dag verse wafels gebakken, jammie! De tweede ronde, eveneens zes keer zes pijlen, begon om een uur of half 2. Volgens buienradar zou het de hele middag droog blijven, maar de dreigende lucht was het daar niet helemaal mee eens: opeens begon het toch wel erg hard te regenen. Gelukkig hield dat na een paar minuten ook weer op, en konden we de wedstrijd met mooi weer afmaken. Af en toe raakte er helaas een pijl kwijt, en meerdere pijlen kwamen in de sloot terecht, maar iedereen heeft gelukkig

alle rondes met genoeg pijlen kunnen schieten. Achteraf waren de compounders echter minder blij: het bleek namelijk dat het lint waarmee hun score werd gemeten per ongeluk de helft korter was dan de linten van de overige klassen... Ach, niks meer aan te doen, en zo is het voor hen volgend jaar tenminste makkelijker om een PR te schieten! Na a¿oop was er natuurlijk de prijsuitreiking. De organisatie had voor elke klasse een aantal prijzen geregeld, met daarnaast nog een troostprijs en een wisseltrofee voor de beste schutter van de dag. De winnaars van deze clout waren: Jaap van der Kuij (Heren recurve, 222 punten), Anneke Ham (Dames recurve, 175 punten), Niels de Vries (Heren compound, 128 punten), Timur Yumusak (jeugd 125 m, 137 punten), Kevin Schoelitz (jeugd 70 m, 89 punten), Arian de Goede (Heren barebow, 195 punten) en Monique Koning (Dames barebow, 147 punten). De wisseltrofee ging naar Jaap van der Kuij, die met 222 punten de hoogste score haalde. Gefeliciteerd allemaal en bedankt voor de mooie en gezellige dag. Ik hoop dat het volgend jaar een nog groter succes wordt, want dan hebben we de jubileumeditie: alweer 10 jaar!

HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 11


Portugal 2011 Hier een kleine impressie over hoe onze schutters in Portugal het EK voor de IFAA hebben geschoten. We zijn met 17 schutters naar Portugal afgereisd op verschillende manieren, vliegtuig, auto en camper. Jan Oosterhuis, Jackie Oosterhuis, Frans Hoogstraten en Marleen Domburg met de camper. Sjan, Jan en Claire van Dijck zijn met het vliegtuig en daarna met de camper naar het schietcomplex gereden. Frank Baets en Sharon van der Heijden met eigen auto. Inge Enthoven kwam alleen met het vliegtuig want Jan Enthoven kon helaas niet vrij krijgen van zijn werk. Ruben Bleijendaal , Alex Veldkamp, Pim van Caspel, Joost Reijman, Pauline den Daas, Cristiaan Oortmann, Bert Jager en Willem Beuken zijn in groepsverband met het vliegtuig gegaan. De totale ontmoeting vond plaats op zaterdag ochtend bij het EFAC centrum dat vlak bij het oude Olympisch station in Jamor Oeiras Lissabon was. Elke schutter moest een formulier in vullen met alle technische gegevens over zijn /haar boog of bogen en de pijlen werden ook niet overgeslagen. We moesten toch een beetje achter ons hoofd krabben over hoe het daar gaat, we zijn inmiddels wel erg verwend na het WK in Dahn Duitsland. Je mag het niet vergelijken maar je doet het toch, maar later meer hierover. Na het inschieten zijn we allemaal ons eigen weg gegaan. Ik ben met een huurauto naar het hotel gereden om daarna nog een keer te rijden want 8 man in een Audi met boogkoffers en al dat ga je zeker niet redden. HET ORANJE NHB SHIRT

De volgende dag het mooie ceremonie om het EK in te luiden. Na Dahn hadden we nu wel allemaal een mooi oranje T-shirt aan wat door de NHB was betaald zodat we een Hollands Team waren. Bedankt hier voor. Ruben Bleijendaal liep met de Nederlandse vlag en Pauline den Daas liep met het bord met Holandia erop. De ceremonie die we in Duitsland hadden was toch iets mooier maar dat neemt niet weg dat er mensen met kippenvel stonden vooral als je aangekondigd wordt en de teams die er staan een applaus voor jou land geeft. Na de groepsfoto zijn we wat gaan drinken op een klein terras in de zon waarna we naar de stad gingen om wat te eten. En diegene die wat anders wilde doen kon rustig zijn gang gaan. Maandag om 06.00 uur liep de wekker af en dat was ook alle dagen zo omdat de wedstrijd om 08.00 uur begon. Gelukkig is het niet ver rijden en met een gedeelde taxi en een huurauto waren we toch mooi op tijd aanwezig om wat proefpijlen te schieten. Maar wat schets onze verbazing, het regent. Het lijkt Nederland wel alleen de tempratuur was heerlijk, 25 graden en dat zou blijven tot na de wedstrijd want toen kwam de zon door. Na de eerste dag van 112 pijlen, ja zoveel ( 28

12 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011

doelen maal 4 pijlen). Wij moesten schieten op Fieldblazoenen. Om ongeveer 17.00 uur uur hadden we de eerste dag er opzitten. Er waren twee parcoursen gebouwd omdat er maar 243 deelnemers waren. DE WEDSTRIJD

Maandag: parcours rood voor alle bogen met vizier en het gele parcours voor alle bogen zonder vizier. Dag één was het op Fieldblazoenen schieten en de afstanden waren voor iedereen hetzelfde, de minimale afstand was 7 meter en maximale afstand 74 meter en deze afstand schiet je op een schijfje dat iets groter is dan de 60 cm blazoen. De teling is 5/4/3 dus dat scheelt weer maar het blijft wel klein. Oh ja, de afstanden zijn bekend dus dat is weer mooi meegenomen. De volgende dag is het andersom, vizierbogen naar geel zonder vizier naar rood en dat zou de hele week op deze manier gaan. Trouwens het rode parcours hebben we gek scherend ¾ta veld genoemd omdat er 14 doelen op een oude parkeerplaats werd geschoten en als veldschutter wil je toch graag hoog/laag schieten. Maar ja, ik geloof dat we erg verwend zijn. Nadat iedereen weer terug was van de eerste dag schieten werd er hier en daar wat gemopperd over de doelpakken en de vervanging van de blazoenen. De vice voorzitter van IFAA moest er aan te pas komen en er werd meteen iets geregeld. De compoundschutters schoten toch wel door het pak heen wat resulteerde in kapotte pijlen van Ruben Bleijendaal. Hij was er niet blij mee. Dinsdag: Een ander parcours en andere schijven maar ook andere afstanden (dichterbij). Nu op een parcours dat wel wat hoog/ laag had. Niet veel maar toch. De schijven waren totaal zwart met en klein wit schijfje erin, leek wel een pepermuntje zo klein. Maar weer de telling 5/4/3 en het kruisje werd als X geschreven (waar ken ik dat van). Het weer was ‘s morgens net als maandag maar dat zou gelukkig goed komen toen na twaalf uur de zon begon te schijnen en richting de 30 graden kwam en gelukkig hadden we veel schaduw waar we in konden gaan zitten. Er werd zelfs extra water aangevoerd


TEKST EN FOTO’S: HET NEDERLANDS TEAM

IFAA

Je mag het niet vergelijken maar je doet het toch omdat we veel moesten drinken want dat werd wel gezegd. Je kon wel merken na het eind van deze dag dat de schutters zonder vizieren allang klaar waren. En dat wij de schutters met vizieren meer tijd nodig hadden en meestal scheelt dat toch wel zo’n anderhalf uur tot twee uur. En natuurlijk werd ook deze dag nabesproken met een verfrissing en aan elkaar gevraagd hoe en wat men geschoten had. De uitslagen lieten daarna niet lang op zich wachten, dat deden de Portugezen wel weer erg snel. WOENSDAG ANIMALDAG

Op deze dag schoten we op 2D dierenblazoenen op bekende afstanden. De meeste schutters hadden maar 1 pijl nodig. Maar dat valt toch vies tegen ondanks de bekende afstanden. De telling was erg eenvoudig en makkelijk op te tellen. 1 pijl kill 20 punten , 1 pijl wound 18 punten, 2 pijl kill 16 punten, 2 pijl 14 punten en oh ja een derde pijl mocht ook geschoten worden en die telling was 3 pijl kill 12 punten en 3 pijl wound 10 punten. Nu waren er schutters die het lukte om 28 doelen 20 punten te schieten, waaronder onze Ruben Bleijendaal. Gelukkig was het vandaag een lekkere korte dag dus vlug terug naar het EFAC centrum en dan naar het hotel om op te frissen want het was goed warm, ongeveer 34 graden. Nederland is deze dag goed doorgekomen. DONDERDAG FIELD DAG

Weer met de langere afstanden. De vermoeidheid ging sommige schutters parten spelen. Dat zag je aan de scores. Maar je bent niet voor niets op een EK van de IFAA. Er waren schutters bij die blij waren dat ze toch boven de 400 punten schoten en andere schutters waren blij dat ze het hadden uitgelopen. De warmte daar maakt het er niet makkelijker op en men moest goed eten en veel drinken en het advies geven: zoek de schaduw zoveel mogelijk op. Aan het einde van de dag werd er weer gesproken en hier en daar gemopperd maar men was blij dat ook deze dag voorbij was. Op naar de vrijdag.

PEPERMUNTJES DAG

De laatste dag met de blazoenen met de “pepermuntjes”. Maar voor schutters met vizieren op het rode parcours en de schutters zonder vizieren op het gele parcours. Ondanks de vermoeidheid wist men toch ergens nog wat energie vandaan te halen. Rond 17.00 uuruur kwamen we binnen lopen in het EFAC centrum. Natuurlijk waren de niet- vizier-schutters allang binnen en dan maar uitrekenen wie er in de prijzen zou vallen. Sommige wisten het al en andere moesten nog even geduld hebben tot dat de uitslagen op het raam werden geplakt. Voor Nederland was het een feest. 17 deelnemers en 8 schutters kwamen met een medaille thuis. Recurve Heren Frank Baets: 1e plaats Recurve Dames Marleen Domburg: 2e plaats Recurve Dames Pauline Den Daas: 3e plaats BareBow Dames Sjan Van Dijck: 1e plaats BareBow Heren Bert Jager: 1e plaats Traditioneel Heren Pim van Caspel: 3e plaats Prof Heren Compound Ruben Bleijendaal: 3e plaats Prof Dames Compound Inge Enthoven: 1e plaats De prijsuitreiking werd op zaterdagavond gehouden zodat we op die dag de toerist konden uithangen en van de stad Lissabon konden genieten, ieder op zijn/haar eigen manier. Bij de prijsuitreiking waren we allemaal weer in het oranje behalve de prof schutters die moesten in het shirt van hun sponsor. Het was een feest met vele blije mensen. Zij werden nogmaals gefeliciteerd en langzaam ging ieder zijn eigen weg om zich klaar te maken voor de terugreis naar huis. De één op zaterdagavond met de auto en de ander zondag met het vliegtuig, allemaal met een ervaring en/of medaille rijker. Foto’s van het EK gemaakt door Claire van Dijck en andere schutters zijn te vinden op Facebook onder EFAC 2011 Portugal. Met dank aan Pauline, Sjan, Joost, Bert en Willem. HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 13


Breedte TEKST EN FOTO: PIETER VAN DEN HURK

Het geheim van ‘De Peelkoek’ Na de vele mooie artikelen in ‘Handboogsport’ over de mentale aspecten van het schieten of het zelf maken van bogen nu een artikel over het bakken van koek? Niets is minder waar. In deze bijdrage een artikel over beleving en vakmanschap. Dat handboogsport een individuele (mentale) sport is, is inmiddels algemeen bekend. Als sporter ben je zelf verantwoordelijk voor de geleverde prestatie en als je ambitie hebt om bij de top te horen, zul je hierin moeten investeren. Maar wat is de top? Zijn dat de sporters die onze bond vertegenwoordigen op de diverse wereldbekers of bij de interland Nederland-België? Of zijn dat alle sporters die buiten de bekende kaders een uitdaging aan durven gaan? Wij kiezen in dit geval voor het laatste. Zoals op het certi¾caat van de echte ‘Astense Peelkoek’ staat: “Iedere zichzelf respecterende streek in Nederland voert eigen streekproducten.” Eén van die streekproducten in de OostBrabantse Peel is het Peelkoektoernooi dat in 2012 zijn 20e editie gaat beleven. Een handboogsporttoernooi dat met respect voor ieders prestatie en met veel passie door onze leden wordt georganiseerd en waar het samen individueel sporten centraal staat. Het toernooi kent zijn oorsprong in de Amerikaanse ‘900’ ronde waarbij op het 122 cm grote blazoen 90 keer een 10 schieten de uitdaging is. Voor de internationals onder de deelnemers een makkie, grote tien op maximaal 50 meter. En voor de vele 25 meter sporters in het deelnemersveld een wedstrijd van 100 pijlen in een tijdsbestek van net iets meer dan 4 uur, pure slavenarbeid. Een wedstrijdvorm waarbij zo op het eerste gezicht geen grotere tegenstellingen mogelijk zijn. En dan blijkt dat tijdens de wedstrijd de grenzen tussen de deelnemers vervagen. Onze ervaren toppers krijgen een mentale tik omdat die grote 10 makkelijk is, maar toch niet zoveel wordt geraakt als vooraf gedacht. Onze 25 meters sporters krijgen

ADVERTENTIE

een boost van de mooie scores die worden neergezet op de voor hen niet gebruikelijke lange afstanden. Zij schieten de wedstrijd dan ook met gemak uit. Na 19 jaar Peelkoek zegt het record van Fred van Zutphen uit 1993 genoeg: een score van 892 punten, puur vakmanschap. Ruim 2200 deelnemers stonden in de afgelopen jaren aan de meet en bijna 800 koeken wisselden van eigenaar. Met een kapsysteem van de nummers 1, 2 ,5, 8 etc. worden de koeken over maximaal 71 deelnemers verdeeld. De gevleugelde woorden van de wedstrijdleider “Met koek” worden inmiddels in koor door de deelnemers uitgesproken. Het Peelkoektoernooi is één van de wedstrijden in Nederland waarbij nagenoeg alle deelnemers tijdens de prijsuitreiking aanwezig zijn en hiermee hun respect voor de organisatie tonen. Wij bedanken iedereen, organisatie en sporters, die de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan dit succes. Dat er nog veel mooie edities mogen volgen.

14 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011


FOTO: CHRISTIAAN VAN BOMMEL

GOUDEN BONDSPELD VOOR FRANS MAAS Totaal verrast was Frans Maas toen hij op 10 september aan het einde van de Veteranendag in Schijndel gevraagd werd naar het middenterrein te komen. Hier wachtte de bondsvoorzitter, dhr. Willem Trienekens, hem op en sprak hem toe. Het Bondsbestuur had besloten Frans te onderscheiden met de Gouden Bondsspeld, voor zijn vele vrijwilligerswerk bij de NHB. Niet alleen is Frans 25 jaar scheidsrechter maar hij is ook lid van het bondsbestuur geweest, bestuurder van de Sectie Nationaal en van het District. Nog steeds is hij een graag geziene begeleider van wedstrijden en de voorzitter sprak de hoop uit dat Frans nog vele jaren in de gelegenheid zal zijn werk voor de handboogsport voort te zetten. In zijn toespraak dankte Frans de NHB voor deze onderscheiding en bevestigde dat hij zo lang het mogelijk is zich voor onze sport blijft inzetten.

Wedstrijdkalender 2012 De wedstrijdkalender voor 2012 samenstellen was door het tekort aan scheidsrechters en de aanzienlijke hoeveelheid aanvragen geen sinecure. Er is uitvoerig gecommuniceerd met verenigingen en commissies om alle wedstrijden uiteindelijk bezet te krijgen. Sommige evenementen hebben, anders dan voorgaande jaren, geen A-status meer. Waarom dat is, lees je hieronder.

A-status

Binnen de NHB hebben we twee soorten A-statussen. De ene is een FITA A-status. Op wedstrijden met deze status kunnen sporters FITA-awards verdienen: bv. 1200-speld of arrowhead. Daarnaast kunnen op dit soort wedstrijden (inter) nationale records behaald worden. De andere is een NHB A-status. Dit zijn NHB-toernooien zoals NK 25m1p en het NK Outdoor die niet volgens een FITA-format georganiseerd worden, maar waarvan het belang voor iedereen duidelijk is. De Handboogsport is een van de weinige sporten waar ieder weekend, overal in de wereld, wereldrecords geschoten kunnen worden. FITA hanteert daarvoor de kleine maar belangrijke regel dat haar leden (in dit geval: de NHB) ervoor moet zorgen dat bij

wedstrijden met een FITA A-status 1 scheidsrechter per 10 banen aanwezig is. Vooral deze regel levert op dit moment problemen op. De NHB telt op dit moment maar krap 35 actieve scheidrechters die alle 260 inzetten op jaarbasis voor hun rekening moeten nemen.

Piekbelasting en inzet

Omdat vooraf duidelijk was dat niet vanzelfsprekend was dat alle aanvragen voor A-statussen gehonoreerd konden worden, werd besloten dat verenigingen die een scheidsrechter leveren aan het scheidsrechterscorps, voorrang zouden krijgen op het toekennen van een A-status. Dit speelde alleen wanneer meerdere wedstrijden in hetzelfde weekend gepland waren.

worden opgelost. We zullen in de komende jaren niet alleen inzetten om meer bondsscheidsrechters op te leiden, we gaan ook onderzoeken of we verenigingsscheidsrechters kunnen gaan opleiden. Daarover later meer informatie.

Poster

De wedstrijdkalender wordt dit jaar niet uitgegeven op een poster zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was. Helaas is dat dit jaar niet haalbaar gebleken. In plaats daarvan treft u, voor thuis, een uitneembare kalender aan op de middenpagina’s van dit magazine.

Dit heeft tot gevolg dat enkele evenementen met een uitgebreide historie dit jaar geen A-status hebben gekregen. Er is maar een bepaald aantal evenementen waar scheidsrechters naartoe kunnen, geeft de planning van de Commissie Scheidsrechters aan.

2012 en daarna

Met die Commissie Scheidsrechters is gekeken hoe deze problematiek kan HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 15


WO4

DO5 VRIJ6

18m ronde, Doele Willem III, Boekel 1/4 Änale, NHB Beker Rayon

Z/Z

Z/Z

WO2

DO3 VRIJ4

WO9

DO10 VRIJ11

NK Aspiranten, Rozenjacht, Baarschot FITA Ronde, A.H.V. Centaur, Amersfoort Dubbele FITA Ronde,

DI8

70m / Olympische Ronde, Alliance d’Amitie, Ulvenhout Arrowhead Ronde, HBSV ‘t Trefpunt, Tienraij

WEEK 19 MA7

6

5

DI1

RK Individueel, Rayon

RK Individueel, Rayon

WEEK 18 MA30

28 29

Z/Z

Z/Z

WEEK 04 MA23 DI24 WO25 DO26 VRIJ27 Z/Z

21 22

WEEK 03 MA16 DI17 WO18 DO19 VRIJ20 Z/Z

14 15

Interland Indoor, Nederlandse Handboog Bond

WEEK 02 MA9 DI10 WO11 DO12 VRIJ13

8

DI3

18m ronde, A.H.V. Centaur, Amersfoort 18m ronde, Alliance d’Amitie, Ulvenhout

WEEK 01 MA2

31 1 7

WEEK 52 MA26 DI27 WO28 DO29 VRIJ30 Z/Z DO2 VRIJ3

WO8

DO9

VRIJ10

18m Ronde, HBS Almere

FITA Ronde, HBS Almere

DI7

Z/Z

Z/Z

NK Indoor, Concordia Amsterdam

9

WO6

DO7

VRIJ8

Z/Z

Arrowhead Ronde, HBS Amicitia 1893, Cadier en Keer NK Outdoor, HBS Almere BK Individueel klasse 2-4, Willem Tell, Geverik

DI5

NK Teams Ereklasse Willem Tell, Geverik FITA Ronde, S.C.Centaur, Asten

WEEK 23 MA4

3

2

BK Teams klasse A -D, Willem Tell, Geverik

WEEK 22 MA28 DI29 WO30 DO31 VRIJ1 Z/Z

25 26

WEEK 08 MA20 DI21 WO22 DO23 VRIJ24 Z/Z

19

18

18m Ronde (Jeugd), A.H.V. Centaur, Amersfoort 18m + 25m Ronde, A.H.V. Centaur, Amersfoort Papendal Archery Trials, Nederlandse Handboog Bond

WEEK 07 MA13 DI14 WO15 DO16 VRIJ17 Z/Z

11 12

WO1

NK Junioren, Nederlandse Handboog Bond

WEEK 06 MA6

4 5

DI31

NK Cadetten, Nederlandse Handboog Bond

WEEK 05 MA30

DO8

Z/Z

1/2 Änale NHB Beker, Nederlandse Handboog Bond

VRIJ9

BK Teams, Nederlandse Handboog Bond

DI3

WO4

DO5

VRIJ6

Arrowhead Ronde, Concordia St. Oedenrode

WEEK 28 MA9 DI10 WO11 DO12 VRIJ13

7 8 14

WEEK 27 MA2

1

Z/Z

Z/Z

Arrowhead Ronde, HKS Zoetermeer Dubbele FITA Ronde, Rozenjacht, Baarschot

WEEK 26 MA25 DI26 WO27 DO28 VRIJ29 Z/Z

31

18m Ronde, Waterlandschutters, Purmerend Arrowhead Ronde, Ons Genoegen Ysselsteyn

WEEK 13 MA26 DI27 WO28 DO29 VRIJ30 Z/Z

24 25 BK Teams, Nederlandse Handboog Bond

WEEK 12 MA19 DI20 WO21 DO22 VRIJ23 Z/Z

18

17

NK Aspiranten, Nederlandse Handboog Bond Arrowhead, Oude Doel Roosendaal Papendal Archery Trials, Nederlandse Handboog Bond Arrowhead Ronde, Oude Doelen, Roosendaal BK Cadetten, Nederlandse Handboog Bond

WEEK 11 MA12 DI13 WO14 DO15 VRIJ16 Z/Z

10 11

WO7

BK Individueel, Diverse organsiatoren

DI6

RK Teams, Rayon

RK Teams, Rayon

WEEK 10 MA5

3 4

WEEK 09 MA27 DI28 WO29 DO1 VRIJ2 Z/Z

Arrowhead Ronde, Ons Genoegen Ysselsteyn

DI3

WO4

DO5

VRIJ6

Z/Z

Z/Z

RK teams, Rayon

RK teams, Rayon

Arrowhead Ronde, De Vrijheid, Zuidlaren

Arrowhead Ronde, De Vrijheid, Zuidlaren

DO9

Dubbele FITA Ronde, Rozenjagers Stein

VRIJ10

Z/Z

Z/Z

WEEK 33 MA13 DI14 WO15 DO16 VRIJ17 Z/Z

11 12

WO8

Dubbele FITA Ronde, Rozenjagers Stein

DI7

Dubbele FITA Ronde + RK3, Landmans Unie Schijndel WEEK 32 MA6

4 5

Dubbele FITA Ronde, Landmans Unie Schijndel

WEEK 31 MA30 DI31 WO1 DO2 VRIJ3

28 29

WEEK 16 MA23 DI24 WO25 DO26 VRIJ27 Z/Z

21 22

WEEK 16 MA16 DI17 WO18 DO19 VRIJ20 Z/Z

RK Individueel, Rayon FITA Ronde, HBS Almere RK Individueel, Rayon Olympische Ronde / Compound Match Ronde, HBS Almere

WEEK 15 MA9 DI10 WO11 DO12 VRIJ13

7 8 14 15

WEEK 14 MA2

1 2

Finale NHB Beker, Nederlandse Handboog Bond Arrowhead Ronde, Ons Genoegen Ysselsteyn

WEEK 13 MA26 DI27 WO28 DO29 VRIJ30 Z/Z

NEDERLANDSE HANDBOOGBOND


NK Cadetten, Doele Willem III, Boekel 70m Ronde, A.H.V. Centaur, Amersfoort FITA Ronde, St. Sebastiaan, Goirle Dubbele FITA Ronde, Waterlandschutters, Purmerend NK Junioren, de Zwartmikkers, Middelbeers

Waterlandschutters, Purmerend

FITA Ronde, Haaksbergsche schutterij, Haaksbergen

FITA Ronde, HKS Zoetermeer

DO6 VRIJ7

Z/Z

NK Veld, Concordia, Sint Oedenrode Interland België - Nederland, DC25

NK Veld, Concordia, Sint Oedenrode

WO5

Arrowhead Ronde, OVU Grashoek en de Indianen Koninglust

18m Ronde, HKS Zoetermeer

WEEK 39 MA24 DI25 WO26 DO27 VRIJ28 Z/Z

22 23 29 30

WEEK 38 MA17 DI18 WO19 DO20 VRIJ21 Z/Z

15 16

Arrowhead Ronde, Eilandschutters Texel Arrowhead Ronde, OVU Grashoek en de Indianen Koninglust

WEEK 37 MA10 DI11 WO12 DO13 VRIJ14 Z/Z

8 9

DI4

NK Outdoor Jeugd, Rozenjacht Baarschot FITA Ronde, St. Sebastiaan, Goirle

WEEK 36 MA3

1 2

WEEK 35 MA27 DI28 WO29 DO30 VRIJ31 Z/Z

26 27

WEEK 21 MA21 DI22 WO23 DO24 VRIJ25 Z/Z

19 20

FITA Ronde, Haaksbergsche schutterij, Haaksbergen

WEEK 20 MA14 DI15 WO16 DO17 VRIJ18 Z/Z

13

12

10

Arrowhead Ronde, A.H.V. Centaur, Amersfoort 70m / Olympische Ronde, De Rozenjagers, Eerde che Ronde

FITA Ronde, Willem Tell SC, Hoensbroek

WO3

DO4

VRIJ5

18m Ronde, de Zwartmikkers Middelbeers

18m Ronde, de Zwartmikkers Middelbeers

Z/Z

18m Ronde, Rozenjagers Eerde

27 28

18m Ronde, Waterlandschutters, Purmerend

18m Ronde, Waterlandschutters, Purmerend

WEEK 43 MA22 DI23 WO24 DO25 VRIJ26 Z/Z

20 21

18m Ronde, Rozenjagers Eerde

WEEK 42 MA15 DI16 WO17 DO18 VRIJ19 Z/Z

13 14

Z/Z

1e ronde NHB Beker Regio, Regio 18m Ronde, HBS Almere

18m Ronde, HBS Almere

DI2

WEEK 41 MA8 DI9 WO10 DO11 VRIJ12

6 7

WEEK 40 MA1

Dubbele FITA Ronde, Rozenjacht, Baarschot

WEEK 26 MA25 DI26 WO27 DO28 VRIJ29 Z/Z

23 24 30

WEEK 25 MA18 DI19 WO20 DO21 VRIJ22 Z/Z

17

16

Arrowhead Ronde, A.H.V. Centaur, Amersfoort FITA Ronde, De Rozenjagers, Eerde

WEEK 24 MA11 DI12 WO13 DO14 VRIJ15 Z/Z

Arrowhead Ronde, HBS Amicitia 1893, Cadier en Keer NK Outdoor, HBS Almere NK Individueel klasse 1, Willem Tell, Geverik Arrowhead Ronde + RK3, Concordia St. Oedenrode

DO8

VRIJ9

Z/Z

18m Ronde, Rozenjacht, Baarschot Diplomaschieten, Regio 18m Ronde, Rozenjacht, Baarschot

24 25

2e ronde Rayon, Rayon Gecombineerde 18m + 25m Ronde, HBS Almere

WEEK 47 MA19 DI20 WO21 DO22 VRIJ23 Z/Z

17 18

WEEK 46 MA12 DI13 WO14 DO15 VRIJ16 Z/Z

11

10

WO7

Match Ronde, Frederik Hendrik, Delft 18m Ronde, Frederik Hebdrik, Delft 18m Ronde, Houts Welvaren, Helmond

DI6

18m Ronde, Doele Willem III Boekel

WEEK 45 MA5

3 4

WEEK 44 MA29 DI30 WO31 DO1 VRIJ2 Z/Z

28 29

WEEK 30 MA23 DI24 WO25 DO26 VRIJ27 Z/Z

21 22

WEEK 29 MA16 DI17 WO18 DO19 VRIJ20 Z/Z

15 NK Hout, HKS Zoetermeer, Saense Handboog Skutters, Zaandam

Interland Nederland - België, Landmans Unie, Schijndel Dubbele FITA Ronde, Doele Willem III, Boekel

DO6 VRIJ7

18m Ronde, S.H.B.V. Sagittarius, Enschede

WO5

Z/Z

29 30

WEEK 52 MA24 DI25 WO26 DO27 VRIJ28 Z/Z

22 23

WEEK 51 MA17 DI18 WO19 DO20 VRIJ21 Z/Z

18m Ronde, De Rozenjagers, Eerde

18m Ronde, De Rozenjagers, Eerde

WEEK 50 MA10 DI11 WO12 DO13 VRIJ14 Z/Z

8 9 15 16

DI4

18m Ronde, Landmans Unie, Schijndel

18m Ronde, Landmans Unie, Schijndel

WEEK 49 MA3

1 2

WEEK 48 MA26 DI27 WO28 DO29 VRIJ30 Z/Z

26

25

Dubbele FITA Ronde, Doele Willem III, Boekel Nationale Veteranendag, Landmans Unie, Schijndel

WEEK 34 MA20 DI21 WO22 DO23 VRIJ24 Z/Z

18 19


Breedte FOTO’S: PAUL MOLS

10 september

Landelijke Veteranendag De winnaars 80+ Harrie Kusters Herman Reppink Frans Noten 75-79 jaar Henk Swinkels Bert Neijens Frans van de Honing 70-74 jaar Jos van de Konijnenberg Gus Jansen Jan van Heuven 65-69 jaar Rob Annink Theo van de Laar Willy van Bon 60-64 jaar Harrie Lemmens Wiel Beijers Riet van de Vleuten 55-59 jaar Hans van Haaren Fons Bosch Chris Vogels 50-54 jaar Thei Bosch Mah Kusters Jos Smits Compound Cor Timmermans Nico Kamp Theo Gloudemans

18 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011

hijndel nie te Sc dmans U an L d e n go aa Met dank de gezellige dag en ! voor dstrijd eerde we georganis


TEKST EN FOTO’S: HANS VELDHUIS

3D

3D

schieten een HYPE

MAAR TEN KOSTE WAARVAN? Bijna ieder weekend kun je wel een 3D schieten, zo lijkt het. En kennelijk is daar ook veel belangstelling voor. En toegegeven, het is ook één van de leukere wedstrijdvormen: lekker buiten in de natuur banjeren, doelen die op soms spannende afstanden of op bijna onmogelijke posities zijn neergezet. Zeker als traditionele boogschutter is het een aantrekkelijke wedstrijdvorm. Geen hinder van de verschillende en onbekende afstanden. Gewoon ervoor gaan. Ja, erg mooi allemaal. Maar er zijn ook andere wedstrijden voor de traditionele boogschutter, waaronder diverse cloutverschietingen en een aantal “traditionele” wedstrijden die de afgelopen jaren aan populariteit leken te hebben gewonnen. Leken, ja… Zondag 8 mei zou in Zaandam bij de Saense Handboog Skutters de “Dutch Longbow Round” worden verschoten. Al jaren een populaire ronde. In Lierop werd in datzelfde weekend een traditioneel 3D toernooi georganiseerd. Bovendien was het moederdag. Het gevolg was dat de “Dutch Longbow Round” bij gebrek aan deelnemers niet door kon gaan. Jammer! Zondag 10 juli ontstond er een soortgelijke situatie. Bij Achilles in Alkmaar wordt al enkele jaren een “York & Hereford” georganiseerd voor traditionele houtschutters. Ook hier dreigde afgelasting bij te weinig deelnemers. Een 3D te Zoetermeer was hier mogelijk de oorzaak van. Maar de wedstrijd gelukkig kon toch doorgang vinden door deelname van (barebow)schutters van de organiserende vereniging. Wat voor wedstrijden je wil schieten is een eigen keuze. Natuurlijk kies je voor dat wat je het leukst of meest interessant vindt. En ja, een 3D is leuk en interessant. Maar de kleine wedstrijden voor de traditionele boogschutter zijn schaars en dreigen te verdwijnen als er niet genoeg schut-

ters op af komen. En als ze eenmaal van de agenda’s verdwenen zijn, zullen ze er mogelijk ook niet meer op terug komen, wat bijzonder jammer zou zijn. Deze wedstrijden bieden de mogelijkheid om af en toe eens een iets andere wedstrijdvorm te schieten. Verandering van spijs doet immers eten. Tja… HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 19


EK VELD IN ITALIË

Forza Olanda! Op zaterdag 10 september jl. vertrok een, ten opzichte van het WK Veld Visegrad 2010, bijna volledig gewijzigd team.

FRANCISKA DE GROOT

Bestaande uit Sjan van Dijck (dames barebow), Marleen Domburg (dames recurve), Franciska de Groot en Inge Enthoven (dames compound), Twan Cleven (heren barebow), Frank Baets (heren recurve) en Bas Tonnaer (heren compound) onder leiding van bondscoach Johan van Dongen en teamcaptain José Bruntink, naar Montevarchi, Italië voor deelname aan het EK Veld. Na een overnachting nabij de Brennerpas in Oostenrijk, kwam het team uitgerust aan in Montevarchi, waar ’s middags nog even het trainingsveld in het stadion werd bezocht. Om 17.30 uur nog snel even de accreditatie gedaan, waarna wij om 19.30 werden verwacht voor het diner. Op maandag was het weer vroeg dag voor de ofÄciële training, materiaalcontrole, teamcaptainsmeeting, en de opening. Alles verliep naar tevredenheid, hoewel men wel even moest wennen aan de hoge temperatuur (35-39 graden). Het programma voor de rest van de week zag er als volgt uit: dinsdag 1e kwaliÄcatiedag, 24 doelen onbekende afstanden. Woensdag 2e kwaliÄcatiedag 24 doelen bekende afstanden. Donderdagochtend 1e eliminatieronde individueel, donderdagmiddag 2e eliminatieronde. Vrijdag teameliminatie en Änalerondes, zaterdag individuele halve Änales en Änales en sluiting. Sjan van Dijck Na een goed 1e optreden vorig jaar, met een 7e plaats op het WK Veld, liet Sjan zich de 1e dag weer van haar goede kant zien. De 2e dag was haar score beduidend minder, echter voldoende om zich voor de eliminatieronde te plaatsen, waar zij zich ook doorheen worstelde en uiteindelijk na de 2e eliminatieronde genoegen moest nemen met een 7e plaats.

Marleen Domburg FRANK BAETS

MARLEEN DOMBURG

Voor de jongste van het team, een spannende aangelegenheid, dit EK. Niet alleen wordt er van je verwacht dat je daar presteert, maar je moet ook maar mooi al die nieuwe indrukken zien te verwerken. Na een goede start en een iets mindere 2e dag (zelfs de topfavorieten lieten de 2e dag behoorlijke steken vallen), ook een totaalscore waarmee ze donderdagochtend weer van de partij was. Met een uiteindelijk 10e plaats, heeft Marleen laten zien dat er dit jaar een enorme groei is geweest in haar schieten en prestaties.

Franciska de Groot INGE ENTHOVEN

20 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011

Voor Franciska ook haar 1e internationale toernooi, dus bij aanvang behoorlijk last van zenuwen, maar haar gedrevenheid won dit gevecht! De tweede dag


TEKST EN FOTO’S: JOSÉ BRUNTINK

Veld

liet zij op één dame na, iedereen even zien dat er rekening met haar gehouden diende te worden. De 1e eliminatieronde overleefde ze nipt, maar uiteindelijk een zeer verdienstelijke 5e plaats!

Inge Enthoven

Bij Inge, ervaren in het veldschieten, liep het vanaf het begin niet. Een verstuikte enkel, een release die te snel afging, een onterechte tijdwaarschuwing voor haar gehele baan; het werd een opeenstapeling van een aantal negatieve zaken. De score van de kwaliÄcatieronde was voldoende voor deelname aan de 1e eliminatieronde, echter hierna hield het verhaal helaas op.

BAS TONNAER

Twan Cleven

Terug van weggeweest! Na een aantal goede gesprekken met bondscoach Johan van Dongen, besloot Twan de barebow weer op te pakken. De score van de eerste 2 dagen was voldoende voor deelname aan de 1e eliminatieronde, echter stiekem had Twan er toch meer van verwacht. Twan vond helaas ook zijn Waterloo in de 1e eliminatieronde, maar weet wel wat hem te doen staat voor het WK in Val d’Isère volgend jaar.

Frank Baets

Ook een nieuwkomer in het team. Bewees zijn selectie door de 1e dag met 337 punten een hele nette score neer te zetten. De tweede dag verliep minder goed, maar al met al voldoende voor deelname op donderdagochtend. De 1e eliminatieronde verliep echter niet zoals hij had gehoopt, echter met een 15e plaats uiteindelijk wel tevreden.

Bas Tonnaer

Wel ervaring met internationale wedstrijden op FITA Outdoor gebied, maar in het veldschieten vrij onervaren. De achterstand die bij de 1e kwaliÄcatiedag was opgelopen, bleek de tweede dag niet meer in te halen te zijn. Helaas dus een eliminatieronde voor Bas, maar wel nog een teamwedstrijd.

Teamwedstrijden

Zowel het damesteam, als 6e gerankt, als het herenteam dat als 7e was gerankt, mochten het in de teameliminatie opnemen tegen Zweden. De heren gingen voortvarend van start, maar moesten helaas de opgebouwde voorsprong op het laatste doel afgeven. De dames overstegen zichzelf door met een gelijke score van 102 punten (alleen de Italiaanse dames hadden meer) het veld uit te komen. Een shoot-off op 60 meter moest de beslissing brengen. Onze dames schoten 16 punten, tegen 12 punten voor de Zweedse dames, dus door naar de halve Änales! Euforie alom! In de halve Änale werd Groot-Brittannië de tegenstander. Beide teams schoten ver onder hun niveau, waarbij de Britten er uiteindelijk met de winst vandoor gingen. Hierna volgende de Änale om de bronzen medaille tegen

TWAN CLEVEN EN SJAN VAN DIJCK

Oostenrijk. Na een spannende strijd moest met een zeer klein verschil de eer aan de Oostenrijkse dames worden gelaten. Het “onervaren” damesteam heeft echter laten zien dat er in de toekomst rekening met hun moet worden gehouden. Begeleidingsteam Voor een bondscoach en team captain is het niet altijd leuk om aan de zijlijn te staan. Zowel de 1e als de 2e kwaliÄcatiedag waren er max. 7 doelen (van 2 parcours van 24 doelen) zichtbaar, en dan kan een dag heel lang duren, zeker bij deze hoge temperaturen. De individuele kwaliÄcatie- en eliminatieronden vonden plaats op een heuvelachtig terrein met olijfbomen, dat voornamelijk voor paardensport werd gebruikt. De teamÄnales werden gehouden op een motorcrossterrein; hetgeen een uitdagend parcours te zien gaf. De individuele Änales vonden echter plaats in het stadion van Montevarchi, waar op geen enkele manier gebruik was gemaakt van hoog/laag schieten (tribunes). Alle afstanden waren gewoon recht vooruit uitgezet, dus ideaal voor schutters die zowel FITA Outdoor als Veld schieten; jammer! Zaterdagavond om 22.30 in busje & auto gestapt en na een zeer vlotte reis, zondag rond het middaguur in Horst gearriveerd. Dank aan de sporters voor hun inzet, en aan Johan voor de Äjne samenwerking! HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 21


STAND VAN ZAKEN ORGANISATIE EK OUTDOOR 2012 Inmiddels zijn we al weer een aantal maanden op weg in de organisatie van het EK Outdoor 2012. En deze organisatie krijgt steeds meer vorm. Het Organisatie Team komt maandelijks samen om alle onderdelen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Zo wordt november een drukke maand, waarin allerlei voorbereidingen samenkomen. Onder andere worden de uitnodigingen voor deelname verstuurd, is de website on line, en is de side event programmering zo goed als rond. Niet alleen het Organisatie Team en de NHB zitten midden in de EK voorbereidingen. Ook diverse partijen in Amsterdam hebben hun vizier gericht op dit evenement. Topsport Amsterdam, Dienst Maatschappe-

lijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, SportService Amsterdam, het Olympisch Stadion en de Amsterdam Tourism en Congress Board zijn aangesloten bij diverse werkgroepen, zoals die van de Side-Events en Communicatie. We zijn erg blij met al deze inzet, zodat het EK zo breed mogelijk gedragen wordt! En natuurlijk zijn we niet alleen op zoek naar hulp uit Amsterdam. Heel Nederland willen we betrekken bij het EK. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers! Help jij mee met het EK Handboog 2012? Ben jij enthousiast, houd je van handboogsport en/of sport in het algemeen, of wil je gewoon eens betrokken zijn bij de organisatie van een echt Europees Kampioenschap?

TS

N SIDE EVE

EK Handboog – bijdrage vanuit het Organisatie Team

Op zoek naar Robin Hood Ben jij Dè Robin Hood van Nederland? In aanloop naar het EK Outdoor 2012 gaan we op zoek naar dé junior, student, para en professionele Robin Hood. Vanuit de selectie die tijdens deze periode plaatsvindt tijdens allerlei clinics eindigt de zoektocht in een heuse Änale in het Olympisch Stadion gedurende het EK. We bezoeken in de komende maanden allerlei locaties met een “Op zoek naar Robin Hood” bus. Deze bus is gevuld met handboog materiaal en wordt gereden door echte handboog trainers. In de volgende editie komen we uitgebreider terug op deze clinics. Hoewel we midden in de ontwikkeling van het voortraject zitten, kunnen we wel alvast het volgende mededelen:

Wist je dat:

• We Amsterdamse basisscholen gaan bezoeken? • Amsterdamse VO scholen worden uitgenodigd bij Concordia? • LO docenten worden getraind om Handbooglessen te verzorgen?

Heb jij een scherp oog en een vaste hand? Staat bij jou altijd de boog gespannen? Houd dan de komende berichten in de gaten. 22 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011

Dan zijn we op zoek naar JOU! De organisatie is op zoek naar vrijwilligers. Ben jij enthousiast, meld je dan aan via www. ecarchery2012.nl. Daar deze website vind je een inschrijfformulier voor vrijwilligers. Wij kijken met belangstelling uit naar jouw aanmelding! Dat brengt me ook tot het volgende: de website. Inmiddels is deze actief. Op www. ecarchery2012.nl is alle informatie te vinden over het EK. De site wordt, gaandeweg onze vorderingen, steeds meer gevuld. Bezoek hem dus regelmatig om op de hoogte te blijven. Vriendelijke groet, Linda Griët Event Manager EK Handboog 2012


Top

TS

VEN SIDE E

TRAINERS MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGER!

Tijdens het EK Outdoor worden iedere dag clinics verzorgd voor belangstellende bezoekers. Deze clinics vinden hoofdzakelijk plaats op het parkeerterrein voor de hoofdingang van het Olympisch Stadion, in een speciaal daarvoor ontworpen ruimte. De clinics vinden dagelijks en doorlopend plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur. Mits hiervoor voldoende begeleiding aanwezig is. Voor het begeleiden van deze clinics is de NHB op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Daarbij gaat de voorkeur uit naar trainers die tenminste in het bezit zijn van het diploma Handboog Trainer 2.

Aanmelden als vrijwilliger kan middels een e-mail naar wedstrijdzaken@handboogsport.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, bondsnummer, behaalde trainersdiploma’s en de dagen + tijdstippen waarop u aanwezig kunt zijn. Uiterlijk één maand voor aanvang van het evenement wordt een schema opgesteld en rondgestuurd, waarin alle aangemelde clinicbegeleiders ingeroosterd zijn.

Het EK en de clinics vinden plaats van maandag 21 mei t/m zaterdag 26 mei 2012.

In gesprek met Cees van Alten

Op zoek naar een bestuurder sport met aandachtsgebied traditioneel schieten Wat is de historie van het 25 meter 1 pijl schieten?

De historie van de 25m1p is eigenlijk een onderwerp waar ik als noorderling moeilijk een antwoord op kan en wellicht mag geven. Deze discipline vindt hoofdzakelijk in het zuiden plaats en wordt in Noord Holland praktisch niet beoefend. Toch erken ik de grote waarde hiervan, immers deze vorm van schieten vindt zijn oorsprong eeuwen terug. Zelfs nog voor dat België bestond.

Wat maakt deze discipline zo bijzonder ten opzichte van de 18 meter 3 pijl (Indoor)? Bijzonder is dat handboogsportend Nederland trots kan zijn op een tak van sport die al zo lang bestaat. Door innovatie zijn bij vele andere sporten juist de oude tradities verdwenen. Daarom koester ik deze schietvorm waarbij de Interland ontmoeting met België een internationale wedstrijd is waar zowel ‘jong’ als ‘oud’ aan mee doet. Juist daar ligt het verschil met de internationale ontmoetingen volgens het wedstrijd format van World Archery (voorheen FITA) waarin naar een Änale wordt gewerkt.

Is er toekomst voor de 25m1p?

Zeker is er een toekomst voor beide vormen van schieten, 25m1p en Indoor, al is de volle wedstrijdkalender eerder een bedreiging dan gemak. Het maken van een keuze wordt

hierdoor hinderlijk en wellicht gezien als een noodzakelijk kwaad. Er is een goed werkende commissie 25m1p waarin elk Rayon is vertegenwoordigd. Vanuit hier moet het wedstrijdaanbod bewaakt worden en voeling houden met de sporters. Binnen de NHB is het wenselijk dat traditionele schietvormen een aparte bestuurder heeft, juist om de waarde van deze traditie ook binnen het bondsbestuur te bewaken. Dit is ook de reden dat we op zoek zijn naar een bestuurder sport met het aandachtsgebied gericht op traditioneel schieten. Het is een vrijwilligersfunctie met een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bondsbureau: info@handboogsport.nl of 073 – 5210101. HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 23


Het laatste op handboog gebied!

Nieuw! voor 2012

Koffers en rugzakken

Adres: Pinksterbloemweg 156 1338 RG Almere 036 - 7070776

Hoyt Vector RKT Openingstijden: Ma - Gesloten Di - 13.00 - 18.00 Woe - 13.00 - 18.00 Don - 13.00 - 18.00 Vrij - 13.00 - 18.00 Zat - 08.30 - 16.00


Column COLUMN

SABAZIO VERWONDERING

Het is niet moeilijk je te verwonderen in de boogsport. Voor een absolute beginneling zoals ik, is de boogsport een nieuwe en, vooral in het begin, een totaal onbekende wereld. Misschien is dit ook niet echt vreemd. Hier in een straal van 30 km zijn ongeveer 5 boogschietclubs en, ik schat, zo’n 500 mensen die lid zijn van die clubs, terwijl in diezelfde straal misschien wel 1 miljoen mensen wonen. De kans dat ik een boogschutter in het wild tegenkom, is dus 1 op de 2.000. Die ene man of vrouw moet dan ook nog eens over de sport beginnen. “Hé, hallo, jij daar. Wist je dat ik heel graag de handboogsport beoefen?” Zo werkt dat natuurlijk niet. Ik zie dat niet gebeuren en dus zal de boogsport in Nederland niet snel groter worden. Tenzij, ja tenzij, de media de sport ontdekt. Of je nu naar een 10 km schaatsen of het EK boogschieten kijkt, het levert beelden op die mij op het puntje van mijn stoel doen zitten! Beelden met eenzelfde energie, spanning en kwaliteit. Die ene meter meer op de schaats, of toch die 10 die bij het derde schot valt, dat ene puntje verschil. Superspannend voor degene die het een beetje snapt. Het is toch eigenlijk raar dat het boogschieten zo’n kleine onbekende sport is, met zo weinig aandacht in de krant en op tv? Waar ik mij nog meer over verwonder is het oerbeginsel dat besloten ligt in het fenomeen van de pijl en de boog. De rechtoplopende en later denkende mens heeft er wellicht lang over gedaan om de handboog uit te vinden. Na een beetje rommelen op het wereldwijde web vind je toch al gauw dat geleerden denken dat de handboog al 50.000 jaar onder de

mensen is. Ter vergelijking, de uitvinding van het wiel gaat niet veel verder terug dan 5.000 jaar. Eerlijk gezegd vind ik een effectieve handboog en pijlen toch een stuk ingewikkelder dan een schijf met een stok in het midden. De mensheid had zo zijn prioriteiten en meer trek in een lekker stukje vlees dan in het uitvinden van een wiel. Een beetje vent (of vrouw) had dus een boog bij zich in de oertijd en een doel raken was voor hem waarschijnlijk niet veel moeilijker, dan voor ons op een Äets stappen. Maar ook die verwondering is hier niet de belangrijkste. Want dit is allemaal gepraat aan de bar, na het schieten. De wereld van het boogschieten is een wereld van techniek en vaardigheden. De hedendaagse boog is technisch perfect. Zeker als die in de handen is geweest van de vriendelijkdoch-besliste-man van de club. Dan komt het alleen nog op de vaardigheden van de persoon aan. Boogschieten lijkt een volstrekt individuele sport, maar dat blijkt een oppervlakkige waarneming. Die vriendelijke-doch-besliste-man die even instructie geeft, een spier van je rug aantikt, even iets zegt over je elleboog. Dat korte moment dat perfect moet zijn, niets is eerlijker dan het blazoen. Boogschieten is dus geen individuele sport. Met zo’n 5 decennia boogschietervaring in een boogmeester vlak naast je, jagen jouw pijlen zomaar vlamstrak het geel in, met die droge tik van pijlen tegen elkaar. Niet over mijzelf en het geel, maar over de overdracht van die vaardigheid, en dat het allemaal maar gebeurt, daarover verwonder ik mij nog wel het meest. Kunnen we onze teamsport wat minder klein maken? Misschien moeten we eens wat vaker spreken over die technische, vol vaardigheden zittende, vooral harde en eerlijke sport die boogschieten is. Geen mens is ongevoelig voor een vaardigheid die alleen wordt verkregen met passie en verwondering en een geschiedenis heeft van 50.000 jaar. Ik ben alvast begonnen met onze sport minder klein te maken: “Hé, hallo, jij daar..”

In Memoriam Op 13 oktober hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons 75 jarig zeer gewaardeerd lid Teng Jonkers Toen Teng begin dit jaar zijn 60 jarig lidmaatschap van de vereniging en de NHB heeft mogen vieren, was hij nog actief schutter. Van de NHB ontving hij toen de gouden speld. Hij heeft mede door zijn gedrevenheid in het schieten, het vervullen van meerdere functies in de jaren van lidmaatschap en door zijn bijdrage aan de bouw van ons clublokaal, veel betekend voor de vereniging. Wij allen zullen zijn aanwezigheid bij onze vereniging missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies. Namens bestuur en leden van Handboogvereniging HBS Wilhelmina, Ospel HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 25


Nederlands kampioenschap Veldschieten 2011 te Tienray In het weekend van 24 en 25 september 2011 was Handboogsportvereniging ’t Trefpunt in Tienray gastheer van ongeveer 100 veldschutters. Deze handboogschutters traden aan voor wedstrijden voor het NK Veld in de disciplines Compound, Recurve, Bare Bow en Traditionele boog. In het weekend van 24 en 25 september 2011 was Handboogsportvereniging ’t Trefpunt in Tienray gastheer van ongeveer 100 veldschutters. Deze handboogschutters traden aan voor wedstrijden voor het NK Veld in de disciplines Compound, Recurve, Bare Bow en Traditionele boog. In de Tienrayse bossen hadden de leden van ’t Trefpunt een prachtig parcours uitgezet van 24 doelen, dat zowel hoog-laag variaties had als ook enkele doelen nabij de lokale visvijver. Het was een weekend waarbij de weergoden het goed voorhadden met de Noord-Limburgers. Twee dagen prachtig weer, waarbij alleen de zon af toe een extra handicap gaf, maar niemand die daarom klaagt. Het parcours bestond uit een klavertje vier, waarbij de catering strategisch geplaatst was aan een drukbezocht ¾etspad, wat tot resultaat had dat er een brede publieke belangstelling was voor dit nationale evenement. Onder het belangstellend oog van NHB afgevaardigde Willem Trienekens ontspon zich tussen de diverse schutters met de diverse soorten bogen een levendige strijd om de hoogste eer, die soms pas bij de laatste doelen tot een beslissing kwam. De scheidsrechters hoefden nauwelijks in actie te komen, wat laat zien dat het een sportieve wedstrijd was en dat de doelen zorgvuldig door de organiserende vereniging geplaatst waren. Op zondagavond kon na twee dagen prachtige handboogsport de sportieve balans opgemaakt worden. De uitslag is te vinden op www.trefpunttienray.nl en de site van de NHB. Wethouder Freek Selen van de gemeente Horst aan de Maas assisteerde Willem Trienekens bij het uitreiken van de diverse medailles en beiden gaven vooraf in speeches de organiserende vereniging complimenten voor de perfecte organisatie. Vooraf was het woord aan Willem Beuken, die de speldjes uitreikte voor de Fieldcup 2011, een nieuw initiatief om het Veldschieten een extra impuls te geven (zie ook www.¾eldcup.nl). Al met al een fantastisch handboogsport weekend dat een promotie was voor de gehele handboogsport en een dik verdiende schouderklop voor de organiserende vereniging HBSV ’t Trefpunt Tienray! 26 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011


TEKST: JOS WISMANS, THEO PASSIER FOTO’S: ALEX KATZOFF, ED SMIT

Veld

De scheidsrechters hoefden nauwelijks in actie te komen,

Namens de commissie Veld Als deelnemer vraag je je natuurlijk af hoe het weer zal zijn, hoe de banen zullen zijn uitgezet en of het een zwaar parcours wordt. Ja, het moet natuurlijk wel NK waardig zijn. Nou, het was dat weekend prachtig weer en er was geen zuchtje wind, dus daar heeft het zeker niet aan gelegen. Het parcours was technisch prima in orde, er was goed gebruik gemaakt van licht en donker, maar ook hoog/laag was in het parcours verwerkt op die prachtige “BULT” die ze daar hebben. Ook heel mooi vond ik zelf een doel aan de andere kant van de vijver met de zon in de scope. Prachtig neergezet! Sommige doelen waren niet voor iedereen even duidelijk en na de eerste pijl wisten ze bij die doelen dat ze bij de neus waren genomen. Verrassingen volop dus. Kortom, complimenten voor de organisatie die hier duidelijk veel werk aan had besteed.

Tot slot wil ik graag namens de disciplinecommissie Veld iedereen die zijn steentje aan de wedstrijd heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken voor dit geweldige NK Veld.

Daarnaast was er ook voor de inwendige mens goed gezorgd: de catering draaide overuren om de schutters en toeschouwers van hun natje en droogje te voorzien. Dit alles dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, waarvoor dank. HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 27


Column

Column

De Bond nodigde uit voor Jong Oranje. Met instemming van de ouders reageerde het meisje positief op de uitnodiging. De Bond ging advies, instructie, training, reizen, verblijven en internationale begeleiding verzorgen. De ouders hebben hun begeleidingstaak ook nu weer uitbesteed. Jong kwam het getalenteerde meisje via snelle scouting in het Topsport Zuil Model. Het betekent dat talent zo jong mogelijk, en gewenst door haarzelf, in de beste selectie wordt opgenomen. Hoe anders zou het zijn gegaan als dit meisje steeds bij de vereniging was gebleven. Ze had zich dan sportief ontwikkeld binnen de daar aanwezige mogelijkheden. Persoonlijke records werden gevestigd en er was deelgenomen aan het NK en op basis van haar resultaten daar was ze met soortgenoten in een vertegenwoordigend team op het WK opgenomen. Begeleiding en leiding voor het WK wordt verzorgd door de nationale trainer coach. Bij regelmatig en meerdere jaren goed presteren volgt er het lid zijn van de nationale selectie. De kans om aansluiting te hebben bij de wereldtop en om te concurreren is pas na vele jaren mogelijk. Optimale prestaties zullen worden geleverd. Hier is sprake van een Topsport Piramide Model. Er wordt begonnen aan de basis, schuift via regio en daarna rayon naar mogelijk de nationale top,

Henk Gemser TALENT LATEN ONTWIKKELEN MIDDELS HET ‘PIRAMIDE’ MODEL OF ‘ZUIL’ MODEL Vaders en moeders geven dikwijls hun jeugdervaringen in sport door aan hun kinderen. Ouders nemen hun kinderen mee naar de vereniging, waar ze meer of minder actief de eerste kennismaking hebben met de sportwereld. In ons geval het handboogschieten. Een vader vertelt zijn dochter hoe zij de boog moet vasthouden enz. Wanneer de mogelijk getalenteerde dochter verder wil in haar sport, zullen de ouders de verenigingsuitnodiging blij begroeten, wanneer dochter wordt uitgenodigd voor de clubselectie. Daarmee neemt de vereniging de sport begeleidingstaak over van de ouders. Haar presteren blijft opvallen en spoedig wordt ze uitgenodigd voor de rayonselectie. Haar talent is onderscheidend en niet veel later wordt ze uitgenodigd voor Jong Oranje. Primaire begeleiding van de ouders is overgegaan naar de vereniging, misschien via faciliteiten in het rayon (maar lang niet altijd) was er de Bond.

een lange route. De vorige keer sprak ik over ambitie en drive. Bijna altijd wordt het eerste sportcontact op initiatief van de ouders gelegd. Ouders besteden daarna uit. Coaches en trainers investeren in de sportrelatie met hun pupillen. In al hun didactisch handelen hebben ze altijd een positieve bedoeling! Geen begeleider zal een sporter willen remmen in zijn/haar ontwikkeling. Het intensieve samenwerken en beleven van tegenslag en succes geeft een emotionele band. Toch mag dat nooit leiden tot zoiets als ‘eigendomsrecht’. Claim niet, blijf advisering en begeleiding niet claimen, wanneer de sporter in de volgende selectie is gekomen. De betrokkenheid mag zeker blijven en een advies zal de toon van harmonie moeten hebben. Daardoor komt de sporter in zijn nieuwe sportsituatie niet in verlegenheid. Krijgt het opbouwen van wederzijds vertrouwen tussen de nieuwe trainer/coach en de sporter een kans. Er is voor hem/haar niets vervelender dan heen en weer ‘gegooid’ te worden tussen verschillende adviezen. Bij de NHB volgen wij het ‘zuil’ model, omdat we vinden dat talent vroegtijdig optimale ontwikkelingskansen moet hebben. Technisch directeur NHB Henk Gemser

IVA GROEP BV Glashaven 16/28 3011 XJ Rotterdam

T F

010 - 433 14 00 010 - 411 72 20

E I

sponsoring@ivagroep.nl www.ivagroep.nl

G RO E P

Schot in de roos met IVA

10% Korting voor u en 2% Bonus voor de Nederlandse Handboog Bond Leden van de NHB ontvangen, zowel zakelijk als privé, 10% korting bij IVA GROEP. Tevens doneren wij 2% aan de NHB, als u een nieuwe klant bent. Heeft u print- of drukwerk (incl. ontwerp), kantoorartikelen, -machines of -meubilair nodig? Bestel bij IVA. Eén leverancier bespaart u tijd.

IVA DRUK

IVA REPRO

28 HANDBOOGSPORT NOVEMBER druk@ivagroep.nl repro@ivagroep.nl

2011

IVA SUPPLIES

IVA PROJECT

IVA MACHINES

IVA ICT

IVA SERVICE

supplies@ivagroep.nl

project@ivagroep.nl

machines@ivagroep.nl

ict@ivagroep.nl

td@ivagroep.nl


TEKST: WIEL BEIJERS. FOTO’S: JANNE VAN RIJT

25m1p

BELGIË WINT INTERLAND 25M1P NA

NEGEN NEDERLAGEN Op 29 augustus werd in het Belgische Poppel de eerste van de twee Interlands 25m1p verschoten.

ERWIN JANSSEN, WILLEM TRIENEKENS, WIEL BEIJERS

De Belgen gingen zeer sterk van start en na de eerste game was de stand al 13-3 en na de tweede zelfs 26-6 voor de Belgen. Hierna kwamen de Nederlanders langzaam terug en met de pauze was de stand 44-36 voor de Belgen. Na de pauze gingen de Nederlanders door op de ingeslagen weg en met nog 10 pijlen te schieten was de achterstand omgebogen in een voorsprong van 4 punten wat bleef tot het einde van de wedstrijd. Hierna volgde het Kamp der Kampioenen en werd in het voordeel van de Belgen beslist, 4-2. De hoogste dagscore was voor de Nederlander Berny Camps met 269 punten.

3 games en was de stand voor de pauze 112-128. Hierna kwam het Nederlands teams nog redelijk terug, maar kon niet voorkomen dat de Belgen er met de winst van door gingen, 165 tegen 155 punten. Ook nu werd het Kamp er Kampioenen in het voordeel van de Belgen beslist met 4-2. De hoogste dagscore was weer voor Nederland, Luc Heijnen met 478 punten. Na aÅoop van de Interland werd Erwin Janssen gehuldigd door Willem Trienekens met zijn 25e interland Nederland-België. Na de prijsuitreiking keerden de Belgen tevreden terug naar huis, de Nederlanders iets minder.

Op 11 september was de return bij Landmans Unie te Schijndel. Na de eerste game hadden de Belgen de achterstand al weggewerkt en was de stand 88-88. Hierna wonnen de Belgen HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 29


30 HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011


Jeugdpagina FOTO’S: MIRROR IMAGE PHOTOGRAPHY, VINKEVEEN, FRITS VAN DER VEN

4 september NK Outdoor

Jeugd, Rozenjacht Baarschot

door Robin Roos

Uitslagen RC Asp Wouter Vogels Jan van Tongeren Kevin aan ’t Goor Comp H Asp Evelien Groeneveld Jimmy Scheltema Tim van Dorst RC H Cadet Sjef van den Berg Kevin Schaap Jesher Appel RC D Cadet Kirsten van der Ven Sandra van der Looy Sarina Laan Comp H Cadet Mike Schloesser Pim van de Ven Remco Ijntema RC H Jun Corné van Summeren Luke van der Loop Joey Kloos RC D Jun Daisy Laan Annemarie der Kinderen Sietske Visser Comp H Jun Colann Schreuder Inge van Caspel Marc Remie

HANDBOOGSPORT NOVEMBER 2011 31


Handboogsport nummer 5 2011  
Handboogsport nummer 5 2011  

Dit is het periodieke magazine van de Nederlandse Handboog Bond.

Advertisement