Page 1

Samhällsinformation

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland NR 4 • 2013

FRÅN BER 15 DECEM A GÄLLER NY R E TIDTABELL

RESEKORTET 365 SOM PERSONALERBJUDANDE

Lena Petersson – mångsysslaren som skapar traditioner


Innehåll

Nyheter i tidtabellerna....................4 Fler tågavgångar ............................5 Ny linje till sjuhuset i Varberg .........5 Intervju med Lena Petersson...... 6–7 Notiser............................................8 Snart rullar tågen från Åsa..............8 Prisjusteringar i kollektivtrafiken... 9 Tävla om biljetter..........................10 Frågor & Svar................................10 Resekort med förmåner................11 Tävla om biljetter..........................12

4

11 l l e b a t d i Tenbergs kommun

Falk

125

104

6–7

Upplev julstämningen i Halland r 2014 embe 13 dec – 3 1 0 er 2 decemb Gäller 15

erg 1 23 Falkenb Box 269 • 31 atan 29, Falkenberg 0 s: Holgersg res 0346-712 50 ad l: ks xe sö Vä Be 30 • : 0771-33 10 ken.se afi Upplysning str halland

Res med Hallandstrafikens bussar eller tåg till någon av Hallands många stämningsfulla julupplevelser. Njut av ett dignande julbord, inhandla halländska juldelikatesser på julmarknaden, överraska en kär vän med en stämningsfull julkonsert eller unna dig själv ett jul- och nyårspaket.

Låt dig inspireras på halland.se/jul

2 Hallandstrafiken • NR 4 • 2013


Hallandstrafiken – en tidning från länstrafikbolaget i Halland Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län. Ansvarig utgivare Bruno Andersson, VD Hallandstrafiken e-post: bruno.andersson@hlt.se Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam e-post: yasmine.mollerstrom@hlt.se Redaktion Yasmine Möllerström Henstam, Loni Alexandersson, Sofia Sonestam, Susanna Larsdotter, Kajsa Jonolf, Kent Johansson, Oh My Grafisk produktion Hallandstrafiken Foto Omslagsfoto: Kent Johansson/Oh My Där inget annat anges bossefoto.se och Hallandstrafiken Tryck Elanders Sverige AB Upplaga 135 500 exemplar Hallandstrafiken AB Box 269, 311 23 Falkenberg Tel. 0346-712 500 (vx) Trafikupplysning 0771-33 10 30

Vinnare av resekort! I nummer 3, 2013 lottade vi ut fem resekort laddade med 200 kronor. Grattis säger vi till: Brita Nilsson, Falkenberg Ewy Svensson, Halmstad Britt-Marie Svenblad, Kungsbacka Kerstin Johansson, Falkenberg Gunvor Ragnarsson, Varberg

Reflektioner i vintermörkret Vår, sommar, höst och vinter. Årstidernas skiftningar i Sverige är fantastiska. Det är underbart att kunna följa vädrets och naturens förändringar – även om det kanske stormar lite väl mycket ibland… Oavsett årstid rullar Hallandstrafiken oförtrutet vidare med olika kommunikationsmedel. Det är glädjande att konstatera att resandet med kollektivtrafik ökar för varje år. Sedan 1983 har våra bussar kört oräkneliga mil längs länets vägar. 30-årsjubileet firades sista lördagen i oktober med festligheter och gratis resor med stadsbussarna i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Inom kort får vi anledning att fira igen när det lördagen den 14 december är dags för efterlängtad invigning av den nya järnvägsstationen i Åsa. Öresundstågen kommer under vardagar att göra 22 avgångar/stopp i Åsa med tågset som går mellan Halmstad och Göteborg och vice versa. Tågstationen blir ett fint tillskott för alla pendlare i området norr om Varberg och söder om Kungsbacka. Inom kort genomförs ännu ett planerat tidtabellsskifte. De nya tidtabellerna gäller från den 15 december och då utökas även turtätheten med Öresundstågen. I samband med tidtabellsskiftet kommer det också att ske en höj-

ning av biljettpriset med i snitt sex procent.

Resekortet Företag 365 har mötts av mycket positiva reaktioner. Det förmånliga erbjudandet som ges för tjänsteresor är både enkelt och prisvärt, ett kort som många företag eftertraktat. Jul- och nyårshelgerna närmar sig med stormsteg. Storhelgerna innebär ett allmänt ökat resande och tryck på kollektivtrafiken. Tänk på att vara ute i god tid och resa med tidsmässig marginal för att inte riskera att missa anslutningar eller vidare avgångar. Så här under vintern och den mörkare årstiden uppmanar vi alla att använda reflex, inte minst vid hållplatserna, för att synas och öka säkerheten i trafiken. Om alla resenärer är omtänksamma och visar varandra hänsyn så ser Hallandstrafiken till att alla får en trygg och säker resa. God Jul & Gott Nytt År!

Yasmine Möllerström Henstam Kommunikation & Marknadschef

Med reservation för ändringar och tryckfel.


Nyheter i tidtabellerna 15/12 Söndagen den 15 december börjar nya tidtabeller att gälla för all trafik i Hallandstrafikens regi. Här hittar du de förändringar som gäller i respektive kommun. Hämta ditt exemplar av den tryckta tidtabellen i någon av våra kundservicebutiker. Genom att använda dig av Hallandstrafikens reseapp har du alltid en aktuell tidtabell nära tillhands, läs mer på hallandstrafiken.se/mobil.

Varberg

Kungsbacka • 732 – får kvartstrafik mot Kungsbacka under högtrafik. Turutbudet på lördagar anpas- sas till antalet resande genom att ersätta halvtimmestrafik med timmestrafik. • 737 – anpassas till den övriga tätortstrafiken genom att få nya avgångar kl. 18.47, 19.47, 20.47 och 21.47. • 747 och 748 – flera turer anpassas till Öresundståg från Åsa. • 767 – antalet turer på vardagar halveras för att bättre passa efterfrågan. • 777 – justeras till tågavgångar med Öresundståg vid Åsa station. En morgontur från Kungsbacka anpassas för att passa för pendling till Ringhals. Linjen justeras också för att passa bättre med Öresundståg från Varberg.

Laholm • 223 – på grund av lågt resande görs vissa lördagsturer om till anropsstyrda turer. • 224 – ny tur på vardagar kl. 4.55 för att passa mot tåget som avgår kl. 5.14. • 225 – linjen anpassas bättre till Öresundståg. Fler anropsstyrda avgångar. • 227 – avgången från Laholm mot Våxtorp kl. 17.32 kommer att gå även på sommaren. På grund av lågt resande görs vissa lördagsturer om till anropsstyrda turer. • 324 – en morgontur från Laholm på söndagar dras in då resandet varit lågt.

• 615 – anpassas till tågavgångar till/ från Halmstad. Anpassas också till linje 732 på helgerna. Till/från Bua går både 615 och 777 varje timme men med en halvtimmes mellanrum. Väröbacka får snabbturer till och från Varberg i de lägen då det är som mest resenärer (morgon och sen eftermiddag/tidig kväll) • 3 – får fler turer på vardagskvällar samt helger så att det även då finns avgångar varje timme. • 8 – får två nya anropsstyrda turer på vardagar och tre på lördagar. • 10 – en helt ny linje mellan stationen och sjukhuset. Läs mer i separat artikel.

Falkenberg

Tåg

• 350 – linjen får enklare körvägar i Falkenberg för en snabbare resa. En ny tur kl. 13.30 från Falken- berg på söndagar. • 501 – turerna kl. 12.10 och kl. 12.41 blir anropsstyrda, det vill säga att de beställs via telefon innan resa. • 552 –turen från Falkenbergs buss- terminal kl. 17.38 mot Skomakar- hamnen med retur kl. 17.46 dras in då resandet varit lågt. • 10, 553, 555 och 652 – anpassas till avgående och ankommande tåg.

• Krösatågen – bättre passning till Öresundståg i Halmstad. Kvällsturen från Halmstad förlängs på fredagar så att den går hela vägen till Nässjö. • Västtågen – avgångarna kl. 21.44 från Varberg samt kl. 22 från Borås dras in på grund av lågt resande. • Öresundståg – se separat artikel.

bellmun Tidbeta rgs kom

Tidtabell

T idtab Halmstad Hy ell lte La

Varbergs kommun

Falken

holm

rafiken i för stadst Tidtabell

Hylte

Tidtabell för sta•dst400 – idirektbussarna Halmstad Tidtabellmellan för stadstrafiken i rafiken

Varberg

Hyltebruk på morgonen kör Falken bergochvia hållplatsen Halmst adpå Kvarnbacken

r 2014

–13 decembe 4 Hallandstrafiken • NRGälle 4 • r2013 15 december 2013

Hallandstrafiken AB 2013

r 2014 decembe

15 013 –

014 juni 2

Up

Box 269 • 311 23 Falke nberg Besöksadress: Holge rsgatan 29, Falkenberg

Box 269 • 311 23 Falkenberg

Kärleken och kommer att göra fler uppehåll i Oskarström.


Halmstad • 20 – linjen får en avgång var tionde minut i båda riktningarna i hög trafik samt fler tidiga morgonturer på vardagar till och från Södra Andersberg och Fyllinge. • 30 – en ny tur mot Andersberg kl. 5.35. • 60 – en ny tur från Flygstaden mot centrum kl. 5.36 och en ny sön- dagstur kl. 6.22 från Frennarp mot centrum. • 65 – linjen utökas till timmestrafik på Väster och delen på Öster läggs ner på grund av få resenärer. • 20, 30, 40, 50 och 60 – turerna kl. 00.10 från Österskans dras in natt efter söndag till torsdag på grund av lågt resande. • 31, 62, 63 och 64 – enstaka avgångar dras in på grund av lågt resande. • 307/319 – trafiken omfördelas genom att sommartrafiken ersätts med anropsstyrd närtrafik. Istället tillkommer fler turer under skol- loven (ej sommarlovet) så att alla turer går alla dagar. • 316 – för att ge bättre möjligheter till arbetspendling sätts en ny tur in kl. 17.15 från Spenshult. • 314/324 – två eftermiddagsturer justeras för att under eftermiddagarna (kl. 12–18) kunna erbjuda en buss i halvtimmen mellan Halmstad och Trönninge. En morgontur från Laholm på söndagar (linje 324) dras in då resandet varit lågt. • 314/318 – linjerna får en enhetligare körväg mot Regionbussterminalen. • 350 – ny tur kl. 15.20 från Halmstad till Falkenberg på söndagar. • 400 – direktbussarna mellan Halmstad och Hyltebruk kör via hållplatsen Kvarnbacken på Kärleken på morgonen och kommer att göra fler uppehåll i Oskarström.

Halland MobiTime

Alltid aktuella tidtabeller med mobilappen!

Ännu fler avgångar med Öresundståg Den positiva utvecklingen på Öresundståg fortsätter. För att möta efterfrågan och täta de luckor som funnits i tidtabellen sätts nu ännu fler turer in. Den 15 december får även Öresundståg nya tidtabeller och i samband med dessa utökas trafiken. Vardagar tillkommer en morgontur från Halmstad kl. 8.35 och två turer från Göteborg kl. 14.10 och 19.10. På helgerna utökas trafiken till en avgång i timmen under hela dagen. Samtliga norrgående Öre-

sundståg från Halmstad kommer från tidtabellsskiftet att avgå fem minuter senare. I samband med att Åsa station invigs den 14 december tillkommer Åsa som en station på alla de avgångar som endast går mellan Göteborg och Halmstad. Läs mer om Åsa station i separat artikel på sidan 8. SJ’s återkomst på Västkustbanan välkomnas och kommer också att bidra till att täcka upp de resebehov som finns till, från och genom Halland.

Nyh

et i

Ny linje mellan stationen och sjukhuset I samband med tidtabellsskiftet den 15 december får Varbergs stadstrafik en ny linje, nummer 10, som är till för dig som vill ha en rak och snabb resa mellan Varbergs station och Sjukhuset.

Va r

ber

g

Den nya stadstrafikslinjen möjliggör en tidsmässigt effektiv pendling mellan exempelvis sjukhusen i Halmstad och Varberg. Resan mellan Varbergs station och sjukhuset kommer att ta åtta minuter och linjen har fyra avgångar i timmen anpassade till både norr- och södergående tåg mellan klockan 5 och 22 varje dag. Använd Hallandstrafikens reseplanerare på hemsidan eller i mobilappen för att enkelt ta reda på vilka avgångar som passar dig. Hallandstrafiken • NR 4 • 2013 5


Lena från Utteros

– tusenkonstnär som skapar jultradition Sångerska, konstnär, artist och illustratör. Lena Petersson kan sätta många titlar på sitt visitkort. Den begåvade mångsysslaren tillhör Hallands mest folkkära artister. Från scenen underhåller hon i Falkenbergsrevyn och reser land och rike runt och med tolkningar ur Monica Zetterlunds låtskatt. Hemma i ateljén på Rit- och Målerigården vid havet i Utteros får Lena utlopp för sin konstnärliga talang, målar jultomtar och andra uttrycksfulla motiv och håller utställningar och föreläsningar. Lena Petersson har talanger som gör människor glada och får folk att trivas. Hennes sånger, konstverk och illustrationer har många beundrare även utanför länets gränser. – Jag har alltid tyckt om att teckna och måla eller stå på scenen och uppträda, säger hon. Grunden till scenarbetet kom i unga år. I en syskonskara på sex barn och med musicerande föräldrar gavs det tidigt utrymme för sång. De sex åren som dansbandssångerska i Thor-Erics har också

präglat hennes yrkesmässiga vägval. – Egentligen var väl tanken att jag skulle syssla med reklam, men sången tog liksom överhanden, förklarar Lena. Jag har alltid tyckt om att göra och driva egna saker och projekt. När vi köpte den här gården kunde jag så småningom även infria mina drömmar om att ha en egen ateljé, teckna och måla och arrangera egna utställningar. Gården har anor från 1800-talet och ligger bara ett rejält stenkast från havet.

Något längre är det till busshållplatsen, strax söderut vid Björkäng, dit hon ibland går eller beger sig med cykel för att anlita Hallandstrafiken till repetitioner eller föreställningar med Falkenbergsrevyn. – Jag åker gärna kollektivt, men hade föredragit en busshållplats på närmare håll, säger hon med ett leende. Ska jag till Göteborg eller Stockholm tar jag alltid tåget. Det är ett smidigt och oftast bekymmersfritt sätt att förflytta sig. Att vänja sig vid bussåkande lärde hon sig under turnétiden

Namn: Lena Petersson Ålder: 50 Familj: Sambo Peter och sonen Hugo Bor: På en havsnära gård i Utteros, Tvååker i Varbergs kommun Yrke: Sångerska, konstnär, artist och illustratör Fritid/hobby: Hund och katter, gillar att pyssla med gården och trädgården Favoriträtt: Mammas julsoppa, bestående av kött, klimp, potatis och morötter Favoritfärg: Röd Bästa julklappen: Min son föddes ett par veckor före julafton, fast det är ju några år sedan Detta visste du (kanske) inte om Lena: Det är hennes röst som hörs i P4 Hallands jinglar och påannonseringar som ”Sveriges Radio P4 Halland”, ”Tur på hjul med Lennart Jonsson” eller ”Carlsson & Co” Artistkarriären i urval: Dansbandssångerska med Thor-Erics (1988–94), Krogsered- och Falkenbergsrevyn sedan 1997, musikaler och tv/radio-framträdanden, turnerar och sjunger Monica Zetterlund-låtar med mera

6 Hallandstrafiken • NR 4 • 2013


Kreativ i egen ateljé. Lena Petersson är en tusenkonstnär, sångerska, artist och konstnär. Inte minst hennes julmotiv är populära och inför den här julen säljs hennes alster genom UNICEF, till förmån för världens barn.

med Thor-Erics, som varje år kuskade runt tusentals mil till dansplatser runt om i hela landet. – Vi praktiskt taget bodde i bussen, som var utrustad med kök och sängplatser, vilket innebar att vi kunde både äta och sova ombord. Det var en arbetsam men också väldigt roligt och lärorik period i mitt liv. Lena Petersson gillar att underhålla andra, antingen från scenen eller genom färglada alster. Hon har bland annat illustrerat tre populära barnböcker om Snårpan (efter manus av My Blomqvist) och är flitig med penseln i detaljrika akvareller. Julmotiven är många men också somriga motiv med gårdsbyggnader, katter, blommor och bär förekommer. 1999 fick hon det hedersamma uppdraget att designa årets tomte åt Världsnaturfonden

och sedan året därpå har hon varje år målat en ”årstomte” som årligen tas fram med ny design och tillverkas i begränsat antal. Årets tomte är den 14:e i ordningen och kallas för ”Jul i dur”. Ännu en fjäder i hatten: Inför årets jul säljer UNICEF julkort med motiv av Lena Petersson, till förmån för världens barn. Konstnärskapet har blivit rena företaget. På gården finns utställningslokal och butik med plats för föredrag och underhållning. Varje år arrangeras ett 50-tal förhandsbokade träffar. Lenas konstverk finns även att köpa genom webbutik. Just nu pågår förberedelserna som bäst inför ännu en upplaga av Falkenbergsrevyn som varje år lockar omkring 26 000 besökare. En väl sammansvetsad ensemble borgar för ännu en publiksuccé, den här

gången under revynamnet ”Mitt i smeten”. Premiär är, som alltid, på Trettondagsafton. – Att spela revy är fantastiskt roligt, tycker Lena, som på senare tid även gjort succé med Monica Z-föreställningen, där hon ackompanjerad av en trio gör sina egna tolkningar av den legendariska sångerskan. – Det känns personligt utvecklande och responsen har varit enastående, speciellt känslosam var konserten i värmländska Hagfors, Monicas födelseort, där hennes syster Margareta fanns på plats i publiken. • Vilken är din egen favorit ur Monica Z:s låtskatt? – Just nu blir svaret ”Trubbel” (skriven av Olle Adolphson), men hon sjöng så många underbara visor och sånger, att det är svårt att välja. Hallandstrafiken • NR 4 • 2013 7


INVIGNING 14 DECEMBER

Notiser

Ny återförsäljare Butiken Lollipop i Åsa är ny återförsäljare av Hallandstrafikens produkter. Hos återförsäljarna köper du Resekortet laddat med önskad produkt. Här kan du även återladda Resekortet med en ny period eller reskassa och köpa en enkelbiljett i anslutning till din resa.

Trafik i jul- och nyårshelgen Julafton och nyårsafton trafikeras som en lördag. Julafton trafikeras fram till klockan 17, undantaget viss tågtrafik. Juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondedag jul trafikeras som en söndag. Trettondedagsafton trafikeras som den dag den infaller på. Sök din resa i reseplaneraren för hur just din tur går.

Öppettider i Hallandstrafikens kundservicebutiker Samtliga kundservicebutiker har stängt julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton och nyårsdagen. Trettondagen 6/1 har butikerna följande öppettider: Halmstad Centralstation 12.45–17.15 Varbergs Järnvägsstation 12–16.45 Falkenberg, Holgersgatan 29 och Halmstad Österskans Stängt

Snart rullar tågen från Åsa Om lite drygt en vecka, den 14 december, invigs Åsa station. Senast tidtabellslagda tåg gjorde uppehåll här var 1978. 2013 är året då Åsa åter blir ett stationssamhälle med av- och påstigningar. På vardagar kommer Öresundståg att göra 22 stopp om dagen i Åsa och det är de tåg som vänder i Halmstad. De tåg som trafikerar hela sträckan mellan Köpenhamn och Göteborg kommer inte att stanna i Åsa. Restiden till Kungsbacka blir tio minuter och till Göteborg tar resan mindre än en halvtimme.

8 Hallandstrafiken • NR 4 • 2013

Att pendla med Öreundståg från Åsa blir därmed ett mycket bra alternativ till bilpendling. Invigningen startar klockan 13 och då kommer det första Öresundståget att rulla in och stanna vid perrongen. Invigningsbesökarna får lyssna till tal av Kungsbacka kommunstyrelses ordförande Per Ödman, Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerholm och Region Hallands styrelseordförande Gösta Bergenheim. Restaurang Sjömagasinet är på plats inne i vänthallen och bjuder på glögg och tilltugg. Klockan 14.30 rullar tåget åter mot Göteborg och invigningen avslutas.


Prisjusteringar på enkelbiljetter och periodkort Från den 15 december höjer Hallandstrafiken priserna på enkelbiljetter och periodkort. Höjningen ligger i snitt på cirka 6 procent. För den som pendlar med periodkort blir prisjusteringen något lägre. Även länsgrannarna i söder, öster och norr höjer samtidigt sina priser. Den planerade höjningen görs för att kompensera för ökade kostnader, vilka i första hand beror på allmänt stigande prisnivå. Exempelvis höjda dieselpriser, men även resandeökningen i regionen som fortsatt ställer höga krav på trafiksatsningar. Prisjusteringen innebär att en resa i stadszonen höjs med en krona. Däremot kommer priset för resa mellan två zoner inte att ändras, vilket gynnar dem som bor strax

utanför stadszonerna i Varberg, Falkenberg och Halmstad. För den som betalar sin resa med Resekortets reskassa är rabatten fortsatt 20 procent på ordinarie pris. Resenär som reser med periodkort kommer att få en prisjustering motsvarande 5,25 procent av dagens pris. Det innebär till exempel att den som har ett periodkort som berättigar till obegränsat resande inom Halmstad kommun kommer att betala 605 kronor jämfört med dagens 575 kronor.

Som resenär betalar du i genomsnitt ca 50 procent av den totala kostnaden för de resor du gör med Hallandstrafiken. Resterande del är skattefinanserad. Aktuella priser från 15 december hittar du på hallandstrafiken.se eller i prisfoldern som finns tillgänglig i våra kundservicebutiker och på bussarna.

Som resenär betalar du ca 50 procent av biljettpriset

Hallandstrafiken • NR 4 • 2013 9


TÄVLA OM BILJETTER

&

r o g Frå r Sva Fråga: Varför piper det i kortläsaren och lyser rött när jag håller fram min nyckelring på bussen allt som oftast? Svar: Antennen i kortläsaren som ska känna av chippet i din nyckelring när du håller fram den mot kortläsaren, sitter i den yttre ljusgråa ringen. Undvik att hålla nyckelringen i mitten.

Två vinnare får två biljetter var till julkonserten med Kalle Moraeus, Sanna Nielsen och Orsa Spelmän på Halmstads teater den 15 december kl. 19. För att vara med och tävla vill vi att du svarar på följande fråga: Hallandstrafiken fyllde nyligen jämnt, hur många år fyllde bolaget? Skicka ditt svar tillsammans med namn, adress, och telefonnummer till tavling@hlt.se eller till Hallandstrafiken, Box 269, 311 23 Falkenberg. Märk kuvertet eller mailet med Julkonsert. Vi vill ha ditt bidrag senast den 20 december. Vinnarna kommer att kontaktas via brev. www.nojet.se

Bli medlem på Mina sidor! - ladda Resekortet på nätet - få tappa-bort-garanti - se saldo och resehistorik

10 Hallandstrafiken • NR 4 • 2013

LÅT STÅ !

Fråga: Jag har lämnat önskemål om förändring av en tidtabell men ingenting händer? Svar: Alla önskemål tas i beaktning och om möjlighet finns tillgodoses önskemålet. Ibland kan det kräva både tekniska och strukturella förändringar som kan ta tid. Om justeringen inte är akut sker den tidigast vid nästa tidtabellsskifte. Önskemålet vägs också mot andra viktiga åtgärder. Fråga: Varför kan jag inte se det nya saldot som jag har laddat på via Mina Sidor? Pengarna har ju dragits från mitt bankkonto?! Svar: Laddningen via Mina Sidor sätts inte in på kortet förrän du gör ett biljettköp på någon av Hallandstrafikens bussar, i automater, hos återförsäljare eller i kundservicebutiker med kortet. Tänk på att det tar ett visst antal timmar innan laddningen når ut till biljettsystemet. Fråga: Jag har hört att linje 777 Varberg–Kungsbacka ska ändras i december. Vad händer? Svar: Linje 777 skapades inför Åsa station vilket nu den 15 december kommer stå klar. Linje 777 får då linjedragningen Varberg– Åsa med koppling till Öresundståg i både Varberg och Åsa.


Resekortet 365 som personalerbjudande – positivt för både arbetsgivare och medarbetare Allt fler arbetsgivare erbjuder sin personal att resa kollektivt till ett mycket förmånligt pris. Nettolöneavdraget innebär att den anställde kan spara tusentals kronor om året på sitt resande med Hallandstrafiken. 10 000-tals anställda inom Halmstads kommun och Varbergs kommun tillhör dem som förslagits Resekortet 365 – och många har redan nappat på erbjudandet. Resekortet 365 innebär en lägre och fördelad kostnad som dras direkt på lönen. – Enkelt och mycket fördelaktigt, säger Roger Nilsson, marknadskommunikatör på Hallandstrafiken, om Resekortet 365. Halmstads kommun har valt att erbjuda alla sina anställda att betala sitt Resekortet 365 månadsvis, via ett nettoavdrag på lönen (ingen förmånsbeskattning).

Leif Johansson är förhandlingschef på HRavdelningen på Halmstads kommun. Han ser personalerbjudandet som en del i sin strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Vi gör det här för att vi vill uppmuntra vår personal att resa kollektivt som en aktiv handling för en bättre miljö, säger Leif Johansson, förhandlingschef på HR-avdelningen vid Halmstads kommun. – Erbjudandet är även en del i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare, tillägger han. Vi står inför stora rekryteringsuppdrag under de närmaste åren och det här är ett sätt att göra resandet mer förmånligt för dem som pendlar till och från jobbet. Vi har redan ett hundratal anställda som anmält sitt intresse för Resekortet 365. Halmstads kommun har cirka 7 500 anställda. Även personalen vid Varbergs kommun, som har 4 500 anställda, erbjuds samma koncept från Hallandstrafiken. – Tongångarna är positiva bland våra anställda, konstaterar Svante Gordh, chef för personalstrategiska avdelningen hos Varbergs kommun. Personalerbjudanden är en del även i vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Det här erbjudandet bidrar samtidigt till en ökad möjlighet att rekrytera från andra orter eftersom kostnader, betalning och själva resandet i sig blir enkelt och prisvärt. Intresset för Resekortet 365 är stort hos både större och mindre arbetsgivare. Hittills har ett hundratal privatföretag och organisationer nappat på erbjudandet från Hallandstrafiken. Resekortet 365 kan köpas med giltighet i busstrafiken, på Öresundståg inom Halland samt till och från Göteborg, liksom Väst-

Svante Gordh och Agneta Skantz på Varbergs kommun tycker att erbjudandet underlättar för kommunens pendlare och stimulerar till kollektivt resande.

tågen och Krösatågen inom Halland. – Kortet gäller för obegränsat antal resor, även nattrafiken, och eftersom det inte är personligt kan det användas av vem som helst, poängterar Roger. – Genom att erbjuda sina anställda den här förmånen, gör företagen en insats för miljön, om fler väljer kollektivtrafik istället för att åka bil till och från jobbet. Dessutom får medarbetarna en bättre hälsa eftersom forskning visar att de som åker kollektivt rör sig fyra gånger mer än den som åker bil, konstaterar han.

Är du också intresserad av att erbjuda dina medarbetare att resa fördelaktigt med kollektivtrafiken i Halland? Kontakta Hallandstrafiken på telefon 0346-712 500 eller e-post foretag@hlt.se.

Hallandstrafiken • NR 4 • 2013 11


TÄVLA OM RESEKORTET BILJETTER Res billigt och enkelt med

Vi har två biljetter till föreställningen i Halmstad den 17 januari och två biljetter till föreställningen i Kungsbacka den 18 januari. För att vara med och tävla vill vi att du svarar på följande fråga: Hur länge kör Hallandstrafikens bussar på julafton?

Köp din biljett med Resekortets reskassa och få 20 procent rabatt på alla resor som du gör med Hallandstrafikens bussar och tåg. Kortet är opersonligt och gäller utan tidsbegränsning, du kan låna ut kortet eller betala för fler resenärer om ni reser samma sträcka. Vill du veta mer? Du hittar oss på hallandstrafiken.se

Skicka ditt svar tillsammans med namn, adress och telefonnummer till tavling@hlt.se eller till Hallandstrafiken, Box 269, 311 23 Falkenberg. Glöm inte att ange vilken föreställning du helst vill gå på om det är du som vinner biljetterna. Märk ditt kuvert eller mail med Batra & Robin. Vi vill ha ditt bidrag senast den 20 december. Vinnarna kommer att kontaktas via brev. www.csnoje.se

Hallandstrafiken 2013 4  

Hallandstrafikens kundtidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you