__MAIN_TEXT__

Page 1

Hallandstrafiken magasin

DECEMBER 2018

PUBLISHINGPRISET

– Hallandstrafikens förarfilm slutade på andra plats

RESECENTRUM

– nu blir det tydligare

+

t d l e F

– storslaget men småskaligt när My får bestämma.

#samhällsinformation

My

Ökat resande Tidtabellsskifte Förarcertifiering


I PIPEBRUKET DETTA NUMMER Ny bussterminal i Varberg

Magasinsga

tan

Västra Vallgatan

E

G

F

J

i

H A

K

Varbergs station

Eskilsgatan

Kungsgata

n

D C B

5

Pipebruket – Ny bussterminal i Varberg Bussterminalen - Pipebruket Gamla bussterminalen Biljettkontor

Biljettautomat

i

Information

A 1 mot Läjet

B 1 mot Borgasgård

C 2 mot Erlandsgården, 60 D 2 mot Trönninge, 70, 80 E 660, 661, 662, 664, 668 F 615, 653

G 616, 777

H 620, 651, 692, 693, 694, 695, 697

Buss

J

Gångstråk

7

Linje 10 - stig på genom alla dörrar

652, 666

K Avstigning

11

Hallandstrafiken fyller 35 år

12

Krav på certifieringen för förarna För My Feldt är naturlighet, hållbarhet och småskalighet som kör alla serviceresor viktiga ledord i allt skapande

GE BORT ETT PRESENTKORT! Vi har den perfekta julklappen till dig som vill shoppa smart och slippa julstressen! Välkommen in till någon av våra Kundservicebutiker.

2

12 8-9

Hallandstrafikens kundtidning Upplaga 131 000 ex. Utdelningsdag 5/12 -18 Med reservation för ändringar och tryckfel.


Hej Då har du den i din hand igen, vår egen kundtidning. Syftet med den här tidningen är att hålla dig informerad om vad som händer hos oss på Hallandstrafiken och komma med lite tips och råd inför dina resor med oss. ”Vad gör du på jobbet?” är en ny serie i tidningen. Här får du möta några av våra medarbetare. Carl Schalén, trafikutvecklare är först ut. I artikeln berättar Carl lite mer om hur han jobbar med att planera och utveckla den linjelagda busstrafiken. En ganska komplex uppgift visar det sig. Den 9 december är ett datum att lägga på minnet för dig som åker tåg och buss. Då uppdaterar vi alla tidtabeller och gör justeringar i busstrafiken. Vill du veta exakt vilka förändringar som påverkar dig och din resa, så är Reseplaneraren i mobilappen eller på hemsidan alltid uppdaterad. Varberg växer så det knakar och det påverkar förstås både tåg och bussar. Det tillkommer två tåg på dagtid åt varje håll mellan Varberg och Göteborg, som även stannar i Åsa. Den 9 december flyttar också alla bussarna tvärs över Västra Vallgatan till gamla

Preem-macken och den nya bussterminalen. Där kommer bussarna att finnas fram tills att Varbergstunneln är klar om sex till sju år. Den 9 december höjer vi också biljettpriserna med i genomsnitt 2,7 procent. Det är en justering som vi måste göra för att kunna fortsätta satsningarna på att utveckla kollektivtrafiken i Halland och för att möta de allmänna kostnadsökningarna som sker på bland annat bränsle. Nu när vi närmar oss jul- och nyårshelgerna så kan det vara på sin plats att påminna om att trafiken inte riktigt går som vanligt under storhelgerna. Rådet är att hålla koll i Reseplaneraren på hemsidan eller i vår mobilapp. Avslutningsvis vill jag passa på att från oss alla på Hallandstrafiken önska er alla en riktigt trevlig helg, God jul och Gott Nytt År. Välkommen ombord! Yasmine Möllerström Henstam Kommunikationschef

Ansvarig utgivare

Andreas Almquist Chefredaktör

Yasmine Möllerström Henstam Grafisk form

Omslagsfoto

Cecilia Möller/TV4 Tryck

KB Media

Loni Alexandersson

Tidningen är tryckt på miljövänligt papper.

Redaktion

Hallandstrafiken Box 269 | 311 23 Falkenberg Tel. 0346-712 500 (växel)

Peter Gyllander Loni Alexandersson Fredrik Nord Svahn

3


s i t o N LYCKAT TEST GAV NY CHATT Under några oktoberveckor testade och utvärderade Hallandstrafiken en chatt på hemsidan. Chatten var då ett nytt verktyg för Hallandstrafiken. Utvärderingen är klar och sen slutet av november finns en permanent chatt uppe på hemsidan. –Syftet med chatten är att göra det ännu enklare och smidigare att ge snabba svar på våra resenärers vanligaste frågor. Med ytterligare en kanal ökar vi tillgängligheten och enkelheten. Så chatten är definitivt här för att stanna, säger Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschef på Hallandstrafiken. Chatten uppskattades av både resenärer med frågorna och av de anställda på Informationsenheten, som bemannar chatten. I snitt drygt 100 ”samtal” per dag hanterades chatten under testperioden. Långt mer än förväntat. –De allra flesta frågorna handlade om biljetter och priser men det fanns också lite mer udda frågor, som t.ex. vilket tvspel jag spelar, säger Jonas Lydell på Informationsenheten. Chatten hittar du på hallandstrafiken.se. Den är bemannad mellan 08.00–22.00 alla dagar i veckan.

4

KRAFTIGT ÖKAT RESANDE I SOMMAR Hallandstrafiken fortsätter att öka marknadsandelen i länet. Rekordsommarens resande gav rekordsiffror. I Varberg ökade stadsbusstrafiken med över 40 procent i juli och i regionbusstrafiken slogs ”all time high”. Marknadsandelen fortsätter öka och ligger under hösten nära målet på 17 procent. Resandet ligger kvar i samma årliga ökningstakt som under de två senaste åren, när resandet ökat med cirka fem procent per år. Största enskilda ökningen i somras stod stadsbusstrafiken i Varberg för. Där ökade resandet under juli månad med 41,6 procent, jämfört med juli 2017. Men även stadsbussarna i både Halmstad (+13 procent), Falkenberg (+8,7 procent) och Kungsbacka (+28,7 procent) visar en fortsatt positiv utveckling under samma period. Trenden sett över 12 månader visar också på en mycket stabil ökning för all stadsbusstrafik i länet. Även regionbusstrafiken fortsätter att öka. Under juli månad var ökningen 12,4 procent jämfört med samma period 2017. Under juli månad gjordes 365 000 resor med regionbusstrafiken. Det är ”all time high” för regionbusstrafiken. –Ökat resande i sig är förstås både trevligt och glädjande men vårt fokus ligger också på marknadsandelen. Hallandstrafiken har som mål att nå en marknadsandel på 17 procent för 2018. Ett mål vi är nära, i och med sommarens starka resandeutveckling, säger Andreas Almquist, VD för Hallandstrafiken. Försäljningen av Hallandstrafikens eget ”Sommarkort” har visserligen minskat något i år, men regeringens satsning på ”Sommarlovskortet” har å andra sidan bidragit till den positiva resandeutvecklingen.

–Men det är våra långsiktiga satsningar på huvudlinjer med rakare och renare linjesträckningar, där fler kan åka med våra fordon, som nu slår igenom. Det märks inte minst i Varberg där den stora omläggningen av linjenätet 2015 blivit oerhört framgångsrik. Även vårt arbete med att skapa trafik i nya områden bär frukt, liksom den stora omläggningen i Halmstad med Resecentrum etapp 2, avslutar Andreas Almquist.


BUSSARNA FLYTTAR NÄR VARBERG VÄXER Varberg växer så det knakar. Det har väl knappast undgått någon. Om cirka sex sju år när Varbergstunneln och dubbelspåret är klart blir pendlandet ännu enklare. Under tiden megabygget pågår sker det förstås förändringar på gator och torg i Varberg. Bland annat med bussterminalen vid stationen, som flyttar tvärs över Västra Vallgatan.

len ligger. Det är bara tvärs över Västra Vallgatan, ett stenkast från den nuvarande bussterminalen vid stationen, säger Catarina Nyberg vid Hallandstrafiken. Den nya bussterminalen trafikeras från den 9 december. Den innehåller hållplatser för både stads- och regionbussar. Terminalen är helt tillgänglighetsanpassad och har förstås realtidsskyltar för både busstrafiken och tågen. –Bussterminalen kommer att ligga på samma ställe under hela byggtiden, vilket är en stor fördel för både våra resenärer och för våra förare, säger Catarina. På grund av ledningsomläggningar kommer linje 1 och 60 inte kunna ha sin ordinarie körväg utan kommer istället köra via Kyrkogatan mellan Brunnsparken och Varbergs bussterminal. Tidtabel-

len är anpassad efter denna något längre körsträcka och resenärerna kommer inte påverkas då alla hållplatser kommer trafikeras som vanligt. Vad händer med bussterminalen sen då när Varbergstunneln är klar, kanske vän av ordning funderar på, även om det ligger sex sju år framåt i tiden. –Det ska ju byggas en helt ny stationsbyggnad så småningom. Men där är alla detaljer inte klara än om hur området vid den nya stationen kommer att se ut. Så det får vi återkomma till, säger Catarina Nyberg.

PIPEBRUKET Ny bussterminal i Varberg

Från den 9 december kör både stadsbussar och regionbussar via den nya bussterminalen, som ligger tvärs emot den nuvarande. Där kommer den förresten att ligga under hela tiden som Varbergstunneln byggs. –Den gamla Preem-macken är ett bra riktmärke för var den nya busstermina-

Magasinsga

tan

Västra Vallgat

an

E

G

F

C B

J

i

H

Kungsgata

n

D

A

Varbergs station

K

Eskilsgatan

5


Namn: Carl Schalén Ålder: 29 Yrke: Trafikutvecklare på Hallandstrafiken Bor: Halmstad Familj: Fru och ett barn Åker: Cykel, tåg och buss till Falkenberg Gillar: Sportdykning

u d r ö g Vad t? e b b o j på Varför kör inte bussen oftare hit där jag bor? Det där är nog den vanligaste frågan till Carl Schalén, trafikutvecklare på Hallandstrafiken. –Det jag tror att våra resenärer tänker minst på, är att kollektivtrafiken faktiskt är ett samhällsuppdrag och att vi som jobbar med detta ofta måste använda den stora penseln, långt från detaljerna, säger Carl och utvecklar sitt resonemang: –Resenärerna tänker nog oftast precis tvärtom och utgår från t.ex. familjens behov och detaljer som hur och när bussen går. Men detaljerna är nu inget som Carl och hans kollegor inte tar hänsyn till. Snarare tvärtom! –I det analysarbete vi gör inför varje förändring är resenärssynpunkter en viktig, till och med en av de viktigaste delarna i underlaget, till att genomföra en förändring, säger Carl. Förslag på en förändring av en busslinje eller om att en helt ny linje ska startas, kan komma från en kommun som en del i samhällsutvecklingen, från trafikutvecklarna själva eller från resenärerna. Förslaget startar en process som innebär en grundlig analys av förutsättningarna för förändringen.

6

–Det vi tittar på är bl.a. antalet påstigande, punktligheten (om det redan finns en linje), vi tittar på demografin, in- och utpendling, kommunernas och trafikföretagens (de som efter upphandling kör bussarna) synpunkter och sist men inte minst vad resenärerna tycker, säger Carl. Dessutom, och här kommer den största penseln, måste trafikutvecklarna väga in vad Hallandstrafikens ägare, Region Halland, har satt för övergripande mål i Trafikförsörjningsprogrammet. Det är i det övergripande styrdokumentet som ägarna långsiktigt beskriver vad Hallandstrafiken ska satsa resurserna på. Hallandstrafiken upprättar därefter en Kollektivtrafikplan som omvandlar Trafikförsörjningsprogrammet till konkreta förslag till förändring. –Det här kan nog uppfattas som omständligt och långt ifrån när och var bussen ska köra en tisdag i januari. Men de här dokumenten styr vad vi ska planera och genomföra, säger Carl. För att kunna bygga ett bra linjenät där avgångar och ankomster är synkade så att anslutningar och byten fungerar, har varje busslinje ett huvuduppdrag. –Det betyder t.ex. att linje 10 i Falkenberg har som huvuduppdrag att serva

tågtiderna. Då läggs tidtabellen för att klara huvuduppdraget och passningen till t.ex. skoltiderna kan bli sämre, säger Carl. –Fortsätt att komma till oss med förslag på förändringar i busstrafiken. Vi kan inte lösa alla förslag, men resenärernas förslag och idéer resulterar ofta i en förändring. Förslagen ger oss en jättebra chans att fånga upp idéer som kan utveckla kollektivtrafiken i Halland och bli ännu bättre.

Liten ordlista:

Trafikförsörjningsprogrammet och Kollektivtrafikplanen: Det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet sätter ramarna för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns beskrivna i Trafikförsörjningsprogrammet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en Kollektivtrafikplan för de kommande tre åren. Kollektivtrafikplanens syfte är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i Trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten, exempelvis genom trafikförändringar.


STIG PÅ GENOM ALLA DÖRRAR ”Men bara på linje 10 och bara för dig med giltigt färdbevis” Från och med den 9 december och tillsvidare, kommer Hallandstrafiken att til�låta ombordstigning genom bussens alla dörrar, på linje 10 i Falkenberg. Resenärer med giltigt färdbevis behöver heller inte blippa eller visa upp färdbeviset för föraren. Skälet till förändringen är att korta körtiden och skapa en tidsmässigt bredare marginal till tågavgångarna vid Falkenberg station. ”Stig på genom alla dörrar” innebär att förarna på linje 10 kommer att öppna alla dörrar för påstigande, vid alla hållplatser under hela dygnet. ”Stig på genom alla dörrar” gäller endast på linje 10 i Falkenberg och bara för den som har giltigt färdbevis för bussresan.

För den som saknar giltigt färdbevis för resan, går det att köpa färdbevis ombord (ej kontanter). Men vårt råd är att köpa biljett i t.ex. mobilappen, innan resan påbörjas.

NY KUNDSERVICEBUTIK I HALMSTAD Gallerian!

Det är den nya platsen för en av våra Kundservicebutiker i Halmstad. –Hantverksgatan var bra men Gallerian är mycket bättre. Den nya butiken ligger mer centralt och vi kommer närmare våra resenärer, säger Muki Habibi som är en av våra säljare. Sedan den 1 december finns alltså Hallandstrafiken i Gallerian, som ligger i södra hörnet av Stora Torg, mitt i Halmstad. Butiken ligger på en plats där många fler människor rör sig, är större och mer funktionell än den tidigare på Hantverksgatan.

–Butiken i Gallerian kommer att erbjuda samma tjänster som vi gjorde på Hantverksgatan. Det går utmärkt att fråga om tåg- eller busstider, köpa biljetter, ladda periodkort eller kanske få hjälp med mobilappen, säger Muki Habibi.

NU FINNS VI I GALLERIAN! Invigningen av den nya butiken skedde den 1 december kl 12.00 när massor av julshoppare tittade in, tog del av olika erbjudanden, lyssnade på livemusik och minglade runt. Öppettiderna för den nya Kundservicebutiken i Gallerian under julhandeln är vardagar 09–19 och helgerna 10–16. Övriga öppettider finns på vår hemsida. 7


t d l e F My

Text: Hilda Blomberg Foto: Cecilia Möller/TV4

”Storslaget men småskaligt när My Feldt får bestämma”

8


Hon är delägare i ett surdegsbageri, har nyligen gett ut en receptbok, syns i höst i ett eget tv-program och i vinter öppnar My Feldt från Halmstad ett cykelcafé tillsammans med Johan Feldt. – När jag har tänkt trappa ner lite slutar det ofta med att det blir tvärtom. Men det viktiga för mig är att bara göra sådant som jag verkligen vill göra. För My Feldt är naturlighet, hållbarhet och småskalighet viktiga ledord i allt skapande. Hon vägrar tillsatser i sitt bakande och matlagande och tillverkar alltid precis så mycket som hon själv har lust med, oavsett efterfrågan. Ett koncept som har funkat fint på populära Feldt’s bröd och konfekt i Halmstad sedan starten 2012. – I början kände vi av jantelagen lite, folk var försiktiga med att komma in jämfört med hur det är i storstäderna. Men nu är kunderna som vår familj. Många oroar sig över att det dyker upp konkurrens, men det ser jag bara som något positivt. Man får inte vara så ängslig! I vinter får surdegsbageriet sällskap av Feldt’s socker & cykel, ett kombinerat cykelcafé och kolakokeri, som öppnar mitt

i Halmstads centrum. Här ska även överblivet bröd från bageriet tas tillvara, ett slags ”svinncafé” som hon själv kallar det. Men även om återbruk och miljötänk står i centrum i allt My tar sig för så vill hon helst inte komma med pekpinnar. – Jag tycker att det är allas skyldighet att se den större bilden och ta ansvar, men hur får man människor att bry sig om något? Man vill ta hand om det man älskar, så jag försöker få människor att älska naturen.

SEX SNABBA:

Småkakor/tårta Öl/vin Havet/skogen Bok/film Tåg/buss Midsommar/julafton

Under våren utkom boken ”Blåbärssnår, äppelskrutt och rabarberskugga” som rymmer både smaskiga recept och massor av funderingar och vackra bilder som ska väcka känslor och tankar hos läsaren.

– Responsen har varit fantastisk, det blev precis som jag önskade. Jag vill få folk att gråta och skratta och öppna upp och det är så många som har hört av sig och sagt just det. Illustrationerna i boken är Mys egna. Medan intresset för matlagning och bakning har växt fram med åren har målandet funnits med ända sedan hon fick en akvarellåda som nioåring. – Nu ska jag också ge ut en kollektion med mina målningar, det är en dröm att få satsa på det. Både målningar, bakning, matlagning, odling och pyssel ryms dessutom i det nya programmet ”Mys bröllop”, som hade premiär i Sjuan i oktober. Där hjälper My Feldt två vänner från Falkenberg att få till ett hållbart och härligt bröllop och de åtta avsnitten avslutas med en stor fest. En ganska unik programidé, men så gillar hon också att testa nya vägar. Det märks inte minst i bakningen. – Mitt bästa tips för den som vill bli bra på att baka är att inte titta så mycket på receptets siffror och bokstäver. Man måste våga gå på sin egen känsla!

Född: 1985. Familj: Tre barn, 9, 6 och 3 år, samt pojkvännen Rickard. Bor: Hus i Oskarström utanför Halmstad. Yrke: Kock och konditor. Uppvuxen: Laholm. Fritid: Trädgården och naturen, odlar gärna blommor. Förebild: Kocken Paul Svensson är en förebild både som yrkesmänniska och individ. Karriär: Efter en tids arbete som kock i New York, England och Stockholm flyttade My Feldt hem till Halmstad. Sedan 2012 driver hon surdegsbageriet Feldt's bröd och konfekt tillsammans med sin exman Johan Feldt. Hon har också synts i tv, bland annat som en av de tävlande i 2015 års omgång av Dessertmästarna i Kanal 5 och som återkommande konditor i Tv4:s Nyhetsmorgon. I höst är hon aktuell med tv-serien Mys bröllop i Sjuan och under året har hon kommit ut med kokboken "Blåbärssnår, äppelskrutt och rabarberskugga". 2017 fick My Feldt Svenska gastronomipriset. I december öppnar hon tillsammans med Johan Feldt caféet Feldts socker och cykel i Halmstad, som ett komplement till det befintliga bageriet.

9


PRISJUSTERING Hallandstrafikens styrelse beslutade i september, att höja biljettpriserna från den 9 december. Prisjusteringen görs för att säkerställa fortsatta satsningar och utveckling av kollektivtrafiken samt för att täcka ökade kostnader i den befintliga trafiken. Priserna höjs med i genomsnitt 2,7 procent. Höjningen genomförs alltså i december i samband med ordinarie tidtabellsskifte. Priset på en enkelbiljett inom en zon höjs då med en krona, från 26 till 27 kronor. En periodbiljett mellan t.ex. Halmstad och Varberg höjs med 60 kronor och kostar efter höjningen 1 680 kronor.

Den enskilt största satsningen i trafiken blir utökningen av tågtrafiken mellan Varberg och Göteborg, med ytterligare stopp i Åsa. Satsningen finansieras av Hallandstrafiken, men körs av Västtågen och Västtrafik. –Det har framförts tydliga önskemål från våra resenärer och andra intressenter om fler tågavgångar mellan Varberg och Göteborg, med stopp i Åsa. Det har vi lyssnat på och nu blir det två nya avgångar mitt på dagen både från Varberg och från Göteborg. Allt för att göra pendlandet än mer attraktivt för fler, säger Andreas Almquist, vd för Hallandstrafiken.

e t s s i V : t t a du En del tider i tidtabellen är cirkatider! Skälet till att det finns cirkatider i en tidtabell för bussarna är att trafiken ska flyta bättre. Cirkatiden ger föraren möjlighet att till exempel köra in en försening som uppstått. En cirkatid innebär att bussen kan avgå med fem minuters marginal före och efter utsatt cirka tid. Är cirkatiden angiven till 15.30 kan bussen avgå mel-

10

lan 15.25 och 15.35. Alternativet till en cirkatid är en fast tid. Det innebär att bussen ska avgå på angivet klockslag. Föraren har en display i bussen som visar exakt rätt tid. På displayen kan fö-

rarna också se när de ska passera varje hållplats och om de ligger före eller efter tidtabellen. Är de tidiga till en hållplats med fast tid ska de stanna där för

att inte avgå för tidigt.


HALLANDSTRAFIKEN 35 ÅR I ÅR Den 1 juli 1983 bildades Hallandstrafiken AB och blev därmed ansvarig för kollektivtrafiken i hela Halland. Då övergick ansvaret från kommunerna till Hallandstrafiken AB. –De två stora skillnader jag känner är dels tekniken, dels kollegorna. Tekniken har ju utvecklats egentligen från fax till realtidsskyltar och smarta telefoner och vi har blivit så många fler kollegor på de här åren när trafiken växt och utvecklats, säger Jarl arne Leek, som jobbat på Hallandstrafiken sedan 1988. I dag är han IT-chef.

Vad minns vi då från året 1983?

Tja, 1983 var ju t.ex. året när Carola vann Melodifestivalen med ”Främling” och ABBA slutade spela som grupp, Hylands Hörna sändes för sista gången och löntagarfonder var en het politisk fråga. Filmen Ömhetsbevis blev bästa film på Oscarsgalan. Här ett annat sätt att minnas och se utvecklingen. Här har vi plockat fram lite bilder ur gömmorna på hur det sett ut genom åren hos oss på Hallandstrafiken.

11


FÖRARCERTIFIERING SERVICERESOR –Vi måste säkerställa kvalité i våra transporter, så förarcertifieringen är väldigt viktig för oss. Anette Arconge, trafikutvecklare och ansvarig för förarcertifieringen på Hallandstrafiken, är tydlig när hon beskriver Hallandstrafikens krav på certifieringen för förarna som kör alla serviceresor. –Det handlar många gånger om människor som av olika anledningar är utsatta, sårbara eller sjuka. Det är vårt ansvar att se till att de upplever resan med oss som säker och trygg. Därför får ingen förare köra för oss om de inte har genomgått certifieringen, säger Anette. Hallandstrafiken ansvarar för resor med buss och tåg i Halland, men också för alla serviceresor, dvs sjukresor, färdtjänst, närtrafiken, den linjelagda anropsstyrda trafiken och alla skolturerna i Halland. Efter upphandling är det sedan lokala taxibolag som utför transporterna. Ingen förare får köra Hallandstrafikens serviceresor utan att ha genomgått förarcertifieringen som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik står bakom. Utbildningen sker under en dag i Falkenberg. Det mest synliga beviset på att föraren genomgått certifieringen är just certifikatet som måste sitta synligt på föraren. Utbildningen är uppdelad i tre obligatoriska delar, Bemötande och Service, Avtal och Specialtransporter. –Bemötandedelen är egentligen inget annat än sunt förnuft och respekt för andra människor, säger Anette och förtydligar: –Det enkla är ibland det svåra och med certifieringen sätter vi det sunda förnuftet på pränt.

12

Avtalsdelen av certifieringen handlar om vad Hallandstrafiken och taxibolaget kommit överens om. Egentligen vad förarna ska göra och vad förarna inte ska göra. –Dessutom är det tydligt i avtalet vilka viten som finns, om avtalet inte hålls, säger Anette. Den tredje delen av certifieringen innebär att förarna även ska kunna köra specialtransporter. De lite större minibussarna som även kan ta ombord t.ex. rullstolar. När förarna väl kommit igenom hela utbildningen, väntar ett slutprov. Klarar man provet är man certifierad att köra för Hallandstrafiken. Klarar man inte provet så får man två chanser till att bli godkänd. Lyckas inte heller det är man avstängd från att köra alla transporter som Hallandstrafiken arrangerar under tolv månader. Sen kan man prova igen. Certifieringen gäller i fem år, sedan måste man genomgå en ny utbildning. –Vi tycker det fungerar väldigt bra med certifieringen. Nu vet taxibolagen och förarna vad vi förväntar oss av dom. Vi är väldigt tydliga med vilka krav vi ställer på förarna och kraven syftar till att alla som reser med våra Serviceresor ska känna sig trygga under hela resan, avslutar Anette Arconge.

Röster från taxi:

Bosse Källsgård, Sennans Taxi: –De erfarenheter vi har haft av förarcertifieringen är att den faktiskt skapar en ökad trygghet för kunderna. Kunderna känner att kunskapen som kommer med utbildningen ökar och det är många kunder som noterar att certifikatet faktiskt hänger där på jackan. Och tycker att det är väldigt bra! –Vi kan märka att förarna känner en stolthet över att ha genomgått och klarat utbildningen. Men även att statusen höjts för våra förare. Det är viktigt inte minst med tanke på att vi har en stor förarbrist inom hela branschen.


SPÅRSPRING OCH LÖVHALKA Varför kommer inte alla tåg i tid? Det är en vanlig fråga. Skälen och förklaringarna till förseningarna är många. Allt kan heller inte Hallandstrafiken påverka. Spårspring och lövhalka är två vanliga exempel på händelser som kan orsaka förseningar. Spårspring är ett av de allra vanligaste skälen till att tågen blir försenade. Spårspring är när obehöriga personer rör sig på spåren eller i spårområdet. –Då stoppas tågtrafiken omedelbart helt för att säkerställa att personerna är borta från spårområdet. Det kan ta väldigt lång tid att söka av ett område och då skapas omedelbart förseningar, säger Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschef på Hallandstrafiken. –Det är förstås förenligt med omedelbar livsfara att gena över spåret eller smita under bommarna, för att spara några sekunder och orsaka stora förseningar för tusentals resenärer. Det är kanske inte det första man tänker på när man tittar på det stora Krösatåget eller det långa Öresundståget, halka!

SE FILMEN

SE FILMEN

Men på hösten är lövhalka ett naturfenomen som ställer till problem i tågtrafiken. –När bladen faller från träden och landar på spåret och vi kör över dom så krossas de och bildar tillsammans med fukten och kylan på hösten, en gegga som gör rälsen väldigt hal, säger Kajsa Wadell, som kör Krösatåget bland annat till och från Halmstad C. När lövhalkan slår till slirar det rejält när tåget accelererar och tar längre tid att nå rätt hastighet, precis som tåget ibland nästan kanar på rälsen när tåget ska stanna. –Det är lite olika hur utsatt banan är för löven som faller, men på t.ex HNJ-banan (Halmstad–Nässjö Järnvägar) där Krösatågen kör, står träden tätt inpå spåren och då blir det många löv. Väldigt många löv.

–Då får man planera körningen annorlunda och bromsa lite tidigare när vi ska stanna och gasa lite försiktigare när vi ska åka iväg. Det påverkar körtiderna. Sedan har vi ju sand i loket som vi mekaniskt kan släppa direkt på rälsen för att få bättre bromsverkan och en magnetbroms som hjälper oss att bromsa, säger Kajsa Wadell. Så tågresan genom höstsverige kan ta lite längre tid än planerat, för att bladen faller på spåren. –Trycka på stoppknappen i god tid och visa tydligt att du ska åka med tåget när vi kommer mot stationen är två bra tips när man åker med Krösatågen, säger Kajsa Wadell.

13


9 DECEMBER TIDTABELLSSKIFTE Från den 9 december gäller en hel del förändringar i vår trafik. Förändringarna genomförs när vi utvecklar trafiken. Här hittar du de största förändringarna, mindre justeringar i trafiken hittar du lättast i Reseplaneraren i mobilappen eller på hemsidan. –Tidtabellerna skiftar vi tre gånger om året, en gång inför sommaren, en gång efter sommaren och en gång i december. Justeringarna före och efter sommaren sker för att trafiken ändras under sommaren, då resandet skiftar från mer arbets- och studiependlande till mer fritids- och semesterresande, säger Daniel Modiggård, trafikchef på Hallandstrafiken. Justeringarna kring sommaren gör de flesta trafikbolagen, men ändringarna kan tidsmässigt skiljas åt. Tidtabellskiftet i december gör dock alla trafikbolag samtidigt, både i Sverige och inom EU. Då kan linjer och tidtabeller synkas över både länsgräns och landsgräns. De här förändringarna kan du läsa separata texter om i den här tidningen • Bussterminalen i Varberg f lyttar tvärs över Västra Vallgatan. • På Resecentrum i Halmstad slopar vi siffror på alla hållplatslägen och presenterar bara bokstäver.

14

Linje 400, 401 Halmstad– Hyltebruk, blir tre linjer

Linje 400 Express är den snabbaste förbindelsen mellan Halmstad–Hyltebruk–Halmstad. Linjen kommer i huvudsak att köras med de gröna komfortbussarna. Enstaka undantag från komfortbusstandaren kan dock förekomma. Linje 401 kommer att köra Halmstad– Hyltebruk–Halmstad via Rydöbruk. Nya linje 410 kommer köra sträckan Halmstad–Hyltebruk–Halmstad via Kinnared. För att förse Sannarpsgymnasiet med en direktförbindelse med Hyltebruk kommer linje 401 att byta linjenummer på Resecentrum och fortsätta till Sannarpsgymnasiet. De resenärer som ska vidare till Kattegattsgymnnasiet byter till linje 62 på Västerbro. Flygplatsen i Halmstad Linje 40 i Halmstad ändrar körvägen vid f lygplatsen och får kortare restid för de som ska handla i området. Hållplatsen vid Halmstads f lygplats f lyttas och ligger nu i direkt anslutning till avgång- och ankomsthallen. Faktiskt så nära att det går att vänta på bussen i ankomsthallen.

Varberg

Det blir mer tåg till och från Varberg och Åsa. Västtågen kör två nya dubbelturer dagtid mellan Varberg–Göteborg– Varberg. Tågen stannar förstås även i Åsa. Linje 651 Varberg–Åsa–Varberg har passning med de nya tågen. Tågtiderna från Varberg till Göteborg C blir 11.50 och 14.50. Från Göteborg C går de nya tågen 10.25 och 13.25. Linje 1 och linje 2 får minutjusteringar för att bättre passa med byten vid Varberg station. För linje 553 justeras tidtabellen på alla eftermiddagsturer med fem minuter för att få bättre passning med linje 652 och bättre bytesmarginal med Öresundståget. Även linjerna 555, 615, 651, 664, 691 och 697 får mindre justeringar i tidtabellen för att få bättre passning. De här justeringarna finns i reseplaneraren i mobilappen eller på hemsidan.

Foto: Jesper Molin


I MOBILAPPEN SER DU VAR BUSSEN ÄR Var är bussen nu då?

En fundering som kan dyka upp vid hållplatsen i väntan på bussen. Svaret på hållplatsfunderingen är enklare och närmare än vad många känner till. I mobilappen! Börja med att ladda ner mobilappen, om du inte redan gjort det. Mobilappen finns där appar finns, i App Store och på Google Play. Mobilappen heter kort och gott ”Hallandstrafiken” så sök bara på just det. Våra säljare i Kundservicebutikerna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm hjälper också gärna till. Börja med att söka resan i reseplaneraren och välj sedan den resa du ska göra.

Längst ner, under resans tidtabell finns en karta som i realtid visar var din buss är. Klicka på kartan och där är den. Hallandstrafikens mobilapp kommer att förändras under 2019. Då kommer fler och nya funktioner. Men redan nu går det alltså alldeles utmärkt att se i mobilappen t.ex. var på linjen bussen är.

Res med APPEN oc h få

15 % rabatt

s i t o N

FÅR MAN RÖKA I HALLANDSTRAFIKENS VÄDERSKYDD?

Nej, det får man faktiskt inte. Hallandstrafiken har rökförbud i alla väderskydd och har haft så i många år. Men informationen om detta har inte varit tydlig eller entydig. Under hösten och våren kommer vi att se över all information i våra väderskydd, inte bara informationen om rökförbudet. Allt för att bli tydligare och underlätta resandet för våra resenärer. Men rökning i väderskydden är inte tillåtet.

15


16

10, 30, 50, 69 145, 314, 318, 319, 320, 323, 324, 325 (endast avstigning)

A

o

I juni 2020 är det tänkt att det nya tioåriga trafikavtalet om all busstrafik inom Hallandstrafikens regi ska börja gälla. Det nuvarande trafikavtalet, som gällt sedan 2010, går ut i samma veva. I början av november publicerades upphandlingsdokumentationen för de trafikföretag som visat intresse att delta. Nu har trafikföretagen fram till 1 mars nästa år, på sig att lämna in anbud enligt den kravspec som Hallandstrafiken tagit fram. En kravspec som omfattar allt från fordon och fordonsteknik till design och ända till hantering av upphittade kvarglömda saker ombord på bussarna. –Det har varit ett jättejobb att få ihop hela dokumentationen med väldigt många inblandade från flera avdelningar i företaget. Nu är vi klara och känner oss väldigt nöjda med resultatet, säger Daniel Modiggård, trafikchef hos Hallandstrafiken. Under maj 2019 sker tilldelning och sedan startar trafiken våren 2020 (aug för skoltrafiken).

Stadsbussarna kommer att stanna vid läge A-E längs Laholmsvägen och regionbussarna får läge G-T. Läge F sparas till kommande behov. –Det blir mycket tydligare och enklare för resenärerna med en och samma presentation, säger Peter Lindholm, som ansvarar för Hallandstrafikens hållplatser i södra Halland. Kartan här intill visar vid vilket hållplatsläge respektive buss stannar från den 9 december.

br

DOKUMENTATIONEN KLAR

När Hallandstrafiken skiftar tidtabell den 9 december så blir också skyltningen av alla hållplatslägen vid Resecentrum i Halmstad, både tydligare och enklare. Alla hållplatslägen får nu en egen bokstav. Tidigare har hållplatserna varit märkta med antingen siffror eller bokstäver. Siffror för stadsbussarna och bokstäver för regionbussarna. Nu renodlas märkningen av alla hållplatslägen så att busstrafikens hållplatser får bokstäver och tågtrafikens spår tar hand om siffrorna. Bokstäver till bussarna och siffror till spåren.

E

ng

NY TRAFIK

– nu blir det tydligare vid resecentrum

s i t o N

UT MED SIFFRORNA OCH IN MED BOKSTÄVERNA

40, 65, 70, 314, 324

B

20, 40, 62, 64, 65, 70, 77

D 3

30

G

4

K L

3

O

R S

Gångb

4,

0,

5

32

0 35

40

3

N P

3

23

,3

0 32

, 19

32

8

31

5,

33

M

16

14

J

1

35

s,

s re

xp

0E

40

C 10, 50

31

H I

20, 30, 69 145, 318, 319, 320, 323, 325

1,

40

0

41

us

xb

Fli

ro

T

1 2

Tågersättning

3 4

SE FILMEN Stadsbuss

Kundservicebutik

Regionbuss

Biljettautomat

Tåg

Gångstråk

Tågersättning

Cykelparkering


FÖRETAG FLEX ÖKAR KRAFTIGT Använder ni också Företag Flex? I så fall är ni i väldigt gott sällskap och sällskapet blir bara större och större. Sedan starten 2013 har antalet tjänsteresor tredubblats och allt pekar på att 2018 blir ett nytt rekordår för Företag Flex, med totalt över 30 000 gjorda tjänsteresor. Företag Flex är periodkortet som gör tjänsteresorna smidigare, för både resenären och administrationen. –Vi använder kortet frekvent inom alla förvaltningar, det underlättar för resenären, stödjer vår policy för hållbart resande och minskar vår administration avsevärt, säger Rickard Nordén, redovisningschef på Falkenbergs kommun som använder Företag Flexkortet.

Företag Flex är tjänsteresor med tåg och buss, som stöder hållbart resande. Det är smidigt och enkelt både för den som reser och för den som administrerar. Kortet kan användas för samtliga biljettköp och en gång per månad skickas en samlingsfaktura på alla resor som gjorts med kortet. Det blir färre kvitton och mindre administration. Fler kort kan kopplas till samma faktura. Företag Flex är laddat med obegränsat antal resor i södra Sverige och över Öresundsbron. –För oss är Företag Flex en jättebra lösning. Våra kulturtolksdoulor saknar ofta eget körkort men reser väldigt mycket med både buss och tåg i hela Halland. Vi har provat att var och en köper sin egen biljett, sparar kvittot och sedan redovisar. Men det blev ohållbart för alla inblandade. Med det

här kortet blir det enklare för alla, både för den som reser och den som sköter administrationen, säger Jennie Dalsmark, som är verksamhetsledare för Doula & Kulturtolk* Halland.

*En

kulturtolksdoula arbetar med att ge icke-medicinskt stöd under förlossning och bistår även med att underlätta kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och kvinnor samt deras partner. Från norra till södra Halland har finns 23 kulturtolksdoulor som arbetar på sjukhusen i Halmstad och Varberg. De arbetar hela dygnet, alla dagar och hela året. En del i deras arbete är att göra hembesök och de träffar kvinnor och män i Hallands alla städer och orter.

KONTROLLANTERNAS NYA UNIFORMER

Koll på biljetten?

Kanske har du mött dom någon gång, Hallandstrafikens biljettkontrollanter. De dyker upp lite varstans i Halland för att hjälpa alla resenärer att ha rätt färdbevis. Tidigare sågs de i sina grå uniformer. Snart är det Hallandstrafikens blå färg som gäller... –Vi ville helt enkelt få våra kontrollanter att bli mer ”Hallandstrafiken”, säger Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschef och utvecklar: –Vi anlitar väktare från Nokas för uppdraget att kontrollera färdbevisen ombord. Tidigare har de jobbat för oss i sina ordinarie uniformer men nu ska det bli lite mer Hallandstrafiken. Med de nya uniformerna blir det ännu tydli-

gare att kontrollanterna jobbar på uppdrag av oss, säger Yasmine. Inom kort dyker kontrollanterna upp i en blå jacka med en blå piké. Uppdraget är det samma som tidigare, att i första hand hjälpa resenärerna till giltigt färdbevis och ha koll på biljetten. Men också att utfärda kontrollavgifter om det saknas giltigt färdbevis.

BILJETTKONTROLL

17


HALLANDSTRAFIKENS FILM NÄST BÄST –Direkt lite besvikelse förstås, men sen snabbt bara glädje och stolthet. Vi har ju gjort den näst bästa filmen och våra förare har fått välförtjänt fokus. Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschefen, summerar prisutdelningen på Berns i Stockholm den 7 november, när Hallandstrafiken vann andraplatsen i prestigefyllda Publishingpriset. Hallandstrafiken fanns på plats när priserna delades ut. Men det blev ingen pokal med hem till Halland. Opus Bilprovnings

18

film fick högre poäng av den oberoende juryn och vann i kategorin ”Filmer som marknadsför tjänster”. Men Hallandstrafikens förarfilm från 2017 slutade alltså på andra plats med övriga tre nominerade filmer bakom. –Vi har förstås trendspanat lite hur filmerna ser ut, hur de presenteras och vad de innehåller och vi står oss bra. Nu går vi hem är stolta och börjar fundera på hur vi ska ta till vara det vi lärt oss här och kommer tillbaka med fler bra filmer, avslutar Yasmine Möllerström Henstam.

SE FILMEN


FÄRDTJÄNSTBOKNING TILL JUL OCH NYÅR –Var ute i så god tid du kan med din bokning!

Rådet inför jul- och nyårshelgernas färdtjänstresande, kommer från Åsa Karlsson, enhetschef för KundCenter på Hallandstrafiken. I år tar Hallandstrafiken emot dina beställningar redan från måndagen den 3 december för färdtjänstresor som ska göras på julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen. Planerar du att resa på julafton, så vill vi ha den bokningen senast den 17 december. Färdtjänstresor övriga dagar i samband med jul- och nyårshelgerna, tar vi emot tidigast 14 dagar i förväg. –Julafton är en väldigt speciell dag på många olika sätt. Det är väldigt många som ska resa och dessutom resa på ungefär samma tid så vi vädjar om förståelse för det, och om lite extra tålamod. Men vi får mycket bättre möjligheter att lösa allas transporter om bokningarna görs i god tid, säger Åsa Karlsson.

Det kan vara vi som ringer dig!

Kanske har du redan stött på oss i din telefon, kanske har du inte svarat när det ringt från ett okänt nummer. Men det kan vara vi som ringer och då vill vi bara veta vad du tycker om oss. Vi ringer nämligen dig och andra som använder vår färdtjänst eller gör sjukresor med oss. Vi anlitar företaget Ipsos för att ringa och fråga. De som ringer presenterar sig alltid med sitt namn och säger att de jobbar på uppdrag av Hallandstrafiken. Att svara på frågorna är självklart helt frivilligt, men vi blir glada om du vill delge oss dina synpunkter. Du är vår bästa chans att bli ännu bättre. Så ringer det från Ipsos, så är det bara vi från Hallandstrafiken som vill veta vad du tycker om oss. Förresten, du kanske undrar vad undersökningarna visat hittills? Vi kommer att redovisa det i kommande nummer av den här tidningen.

SPECIELLA REGLER DEN 24 DECEMBER •

• • • • • •

Eventuella avbokningar måste göras senast den 22 december. Vid avbokning senare utan giltigt läkarintyg kan det utgå en avbokningsavgift. Hemresan måste bokas vid beställning av dit-resan. Det är inte möjligt att boka ”senast framme-tid” på julafton. ”Hämtas/Lämnas inne” utförs endast för den som har det beviljat i sitt tillstånd. Begränsningen två kollin/kassar gäller även på julafton. Trappklättrare är ok om adressen är prövad och väderleken tillåter det. KundCenter tar emot bokningar och frågor på 0771-750 600.

Cafévagnen ombord? Finns det kaffe på tåget? Visst finns det! Men inte riktigt på alla tåg som passerar genom Halland. Det är Cafévagnen som sköter serveringen ombord på Öresundstågen. Cafévagnen med kaffe, te, varm choklad, kalla drycker, sallader, mackor, snacks och lite godis finns ombord på de flesta tåg som passerar Halland.

Men inte riktigt på alla tåg.

Det allra enklaste sättet att på förhand kolla om det finns kaffe ombord är att titta på tågnumret på ditt tåg. Alla tåg genom Halland som har ett tågnummer med fyra siffror har

Cafévagnen med ombord, t.ex tågnummr 1033, 1050 eller 1117. De här tågen går hela vägen Göteborg–Skåne–Göteborg och därför finns det kaffe ombord. Åker du med ett tåg som har fem siffror i tågnumret , t.ex. 20158, så är det ett insatståg (förstärkningståg) som bara kör en kortare sträcka, t.ex. Halmstad–Göteborg. Där finns ingen cafévagn med. Reser du i första klass är det gratis med kaffe, te eller varm choklad. Tillgången ombord kan variera från tur till tur. Så kolla ditt tågnummer så vet du om det finns en Cafévagn ombord.

Cristina Sanchez Lopez har hand om Cafévagnen ombord på ett av Öresundstågen.

19


g n i l v ä T

Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren. Vi delar ut resepresentkort på 200 kronor var till fem lyckliga vinnare. Har fler vinnare alla rätt lottar vi fram fem vinnare bland alla som svarat alla rätt.

ÖPPETTIDER JUL & NYÅR

Maila in din rätta rad till oss senast den 19 december 2018, till tavling@hlt.se. Glöm inte att ange namn och postadress, om vi ska kunna skicka vinsten till dig.

Våra öppettider finns på: hallandstrafiken.se/kundservice

1. Var ligger Hallandstrafikens nya Kundservicebutik i Halmstad, som öppnade den 1 december? 1: Hallarna X: Resecentrum 2: Gallerian 2. Linje 400 Express är busslinjen som går mellan? 1: Halmstad–Hyltebruk–Halmstad X: Halmstad–Laholm–Halmstad 2: Halmstad–Varberg–Halmstad 3. Vad heter tågen som trafikerar HNJ-banan (Halmstad–Nässjö Järnvägar)? 1: Öresundståg X: HNJ-Express 2: Krösatågen 4. Vad heter tv-programmet som My Feldt leder i Sjuan under hösten? 1: ”Mys festmat” X: ”Mys bröllop” 2: ”Mys och surdegsbröd ” 5. Hur många år fyller Hallandstrafiken 2018? 1: 25 X: 35 2: 45

Samtliga kundservicebutiker har stängt julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

TRAFIK Julafton trafikeras som en söndag. Juldagen trafikeras som en söndag med extra insatt nattrafik. Nyårsafton trafikeras som en lördag. Alla övriga helgdagar (röda dagar i almanackan) trafikeras som söndag. Trettondagsafton trafikeras som den dag den infaller på. Sök din resa i reseplaneraren för hur just din tur går.

TRAFIKUPPLYSNINGEN 0771-33 10 30 FÄRDTJÄNST 0771-75 06 00 SJUKRESOR 0771-91 00 90 ANROPSSTYRD TRAFIK 0771-750 700 Med reservation för ändringar.Uppdaterad info finns alltid på hallandstrafiken.se.

Profile for Hallandstrafiken AB

Hallandsrafiken 2018 nr2  

Hallandsrafiken 2018 nr2  

Advertisement