Page 1

Samhällsinformation

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland NR 4 • 2015

INVIGNING 13 DECEMBER Nytt linjenät i Varberg

INVIGNING 14 DECEMBER Ny trafik när tunneln öppnar

Stefan Holmström – Falkenbergskocken som är nöjd


Innehåll

Kundservicebutik flyttar..................2 Ledare.............................................3 Bruno Andersson går i pension... 4–5 Stefan Holmström ......................6–7 Invigning av Varbergs linjenät.........8 Fria resor.........................................8 Ny trafik när tunneln öppnar...........9 Frågor & Svar...................................9 Nya priser och tidtabeller........ 10–11 Notiser.......................................... 11 Tävla om resekort.......................... 12

4–5

IN G

IN

GN

VI

2

/1

13

8

9

6–7

Hallandstrafikens kundservicebutik i Halmstad flyttar

B

utiken i Halmstad kommer att flyttas från Österskans bussterminal till fräscha lokaler mitt i Halmstad. Flytten är planerad till början av 2016.

Stadsbussarna i Halmstad kommer så småningom flyttas från Österskans bussterminal, till det nya Resecentrum vid tågstationen. Hallandstrafiken har därför börjat leta efter ett nytt läge för den nuvarande Kundservicebutiken på Österskans. – Nu har vi hittat nya, fräscha lokaler mitt i city, säger Monika Knutsson, butiksansvarig. Vårt mål är att kunna utöka vår service ytterligare i den nya lokalen, med försäljning av till exempel ResPlusbiljetter och förbokade sittplatser. Här kommer du kunna få information om senaste nytt och köpa dina reseprodukter, men 2 Hallandstrafiken • NR 4 • 2015

även sitta ner en stund, ladda mobilen och kanske ta en kopp kaffe. Om allt går som planerat kommer flytten ske i början av 2016 och den nya butiken kommer öppna på Hantverksgatan 23A, mitt i city. Med detta läge har du nära till oss oavsett om du varit inne i centrum på en shoppingrunda, eller byter buss uppe på Västerbro. Många resenärer har redan upptäckt fördelarna med att byta mellan region- och stadsbuss vid Västerbro, där hållplatsen ligger vid korsningen Karl XI:s väg och Brogatan, och Hallandstrafiken vill kunna finnas till hands på ett behagligt gångavstånd. Efter Trettondagshelgen brukar det vara full fart i butiken, då årets resor påbörjas efter julledigheten, vilket gör att det är bättre att genomföra flytten efter detta för att underlätta övergången. Mer information kommer naturligtvis komma inför flytten, så du vet

när vi finns på plats i de nya lokalerna.


Hallandstrafiken – en tidning från länstrafikbolaget i Halland Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län. Ansvarig utgivare Bruno Andersson, VD Hallandstrafiken e-post: bruno.andersson@hlt.se Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam e-post: yasmine.mollerstrom@hlt.se Redaktion Yasmine Möllerström Henstam, Loni Alexandersson, Sofia Andersson Grafisk produktion Hallandstrafiken Foto Omslagsfoto: Bo Johansson Där inget annat anges bossefoto.se och Hallandstrafiken Tryck Elanders Sverige AB Upplaga 139 000 exemplar Hallandstrafiken AB Box 269, 311 23 Falkenberg Tel. 0346-712 500 (vx) Trafikupplysning 0771-33 10 30 Med reservation för ändringar och tryckfel.

3041 0242

Händelserik julmånad… Julstress eller inte – nu händer det mycket hos Hallandstrafiken med premiärkalas i såväl Varberg som Laholm och Halmstad. I dagarna inleds det nya busslinjenätet i Varberg, som på Luciadagen invigs av bland annat Hallandstrafikens styrelseordförande Gösta Bergenheim. Ett rakare linjenät med ”kvartstrafik” innebär ökad turtäthet och bättre service för våra resenärer. Dagen efter, den 14 december, skrivs ett nytt kapitel i Hallandstrafikens mångåriga historia, då skånska Pågatågen gör entré på halländsk räls. Genom att tunneln genom Hallandsås snart står klar öppnas porten söderut i större utsträckning än tidigare. Pågatågen förlängs från Helsingborg till Laholm och Halmstad med sju turer om dagen i vardera riktning, vilket innebär avgångar var 30:e minut, en gång i halvtimmen, under pendlingstid. Det skapar fantastiska möjligheter för arbets- och studiependling även söderut. Framför allt för alla resenärer från stationen i Laholm som får tätare avgångar både till Helsingborg och Halmstad. Jag säger bara; ”Grattis Laholm!” – och alla andra resenärer som väljer att åka kollektivt, möjligheterna med Hallandstrafiken blir bara fler och fler! Bättre kommunikationer till Skåne – och därmed även Danmark – gör att Hallandstrafiken firar Pågatågens ankomst med festligheter och dejlige danska smörrebröd vid stationerna i Laholm och Halmstad. Kollektivt resande, dessutom med ökad turtäthet, öppnar

nya möjligheter och kan skapa nya livsmönster genom personliga möten och framför allt, det är billigare och miljövänligare att pendla med buss och tåg. Julen står för dörren. Kanske blir den kall och vit, kanske blir den blöt. I vilket fall som helst, skänk gärna en tanke till nyanlända och andra som behöver stöd och värme, inte minst under årets normalt sett kallaste period. Stöd och uppmuntran är något som Hallandstrafikens snart avgående VD, Bruno Andersson, ger oss alla som arbetar inom länets kollektivtrafik. Genom framsynthet och personliga egenskaper betyder han mycket för bolagets utveckling och för oss som har förmånen att vara hans medarbetare. Bruno är en varm människa som bjuder på sig själv och alltid värnar om sin omgivning. Förhoppningen är att hans efterträdare har samma goda egenskaper. God Jul & Gott Nytt år!

YASMINE MÖLLERSTRÖM HENSTAM

Kommunikation & Marknadschef


Händelserika epoker hos Hallandstrafiken Snart planerar Bruno framtiden som pensionär Text: Kent Johansson Foto: Bo Johansson

E

fter närmare fyra decennier i kollektivtrafikens tjänst är Bruno Andersson beredd att kliva av tåget. 66-åringen avgår med pension och lämnar till våren posten som VD på Hallandstrafiken, där han varit verksam sedan 1988. Den sympatiske veteranen och lagspelaren har bidragit till att skapa en ”vi”-känsla på arbetsplatsen. Under hans period har Hallandstrafiken förstärkt befolkningens trafikservice och möjlighet till arbetspendling. Antalet resenärer hos bolaget är hela 16,5 miljoner/år, varav 4,5 miljoner åker tåg.

VD lever som han lär. Under snart 20 års tid har Bruno Andersson pendlat mellan bostaden i Mölndal och kontoret i Falkenberg. – Det funkar hur bra som helst, snabbt och smidigt, och tar mindre än en och en halv timme från dörr till dörr, säger han. Dessutom är det stimulerande att vistas på Öresundstågen, att se alla resenärer som stiger på och av vid stationerna och som sysselsätter sig genom att samtala, läsa, arbeta eller lyssna på musik i takt med att landskapet syns genom fönstren. Hans egen, jordnära attityd går hem i de flesta läger. Han har sett upp till sin far som lyckats med 4 Hallandstrafiken • NR 4 • 2015

devisen att ”tala med bönder på bönders vis och med lärde på latin”. Det är något han själv försöker leva efter. Bruno har sysslat med kommunikation, samhälls- och trafikplanering under sitt yrkesliv. Han har genom åren varit verksam i trafikbolag i en handfull län och blev 1988 planeringschef på Hallandstrafiken och senare VD, hösten 2011. – Utvecklingen har varit enastående, tycker han. När jag började här var vi sju anställda, idag är siffran 73. Framför allt är det etablerandet av kundcenter och egna butiker som bidragit till ökningen men även förstärkningar på planeringsavdelningen, kommunikation och HR. – Jag har i alla år trivts väldigt bra och det har genomförts en hel del förändringar av kollektivtrafiken, konstaterar han vidare. Avregleringarna har på det hela taget inneburit en gynnsam utveckling för Hallandstrafiken med ökade möjligheter och med Region Halland som ägare har arbetsprocesserna blivit smidigare. Vi har nu färre parter som äger oss efter att ägandet gått över till Regionen och detta kan ta oss snabbare från beslut till handling. Vårt samarbete med Regionens tjänstemän och politiker fungerar utmärkt. Lanseringen av Öresundstågen är Hallandstrafikens enskilt kanske största framgång och har under

sina sex år på Västkustbanan inneburit mer än en fördubbling av antalet tågresenärer. – Målet är att öka hela det kollektiva resandet och nu är vi uppe i cirka 16,5 miljoner resor per år, säger Bruno. Under våren rundar han av sin yrkeskarriär. Senast den 31 mars ska det ha utsetts en efterträdare till VD-stolen vid Hallandstrafikens kontor i Falkenberg. Några dagar senare åker Bruno och hustrun Lisbeth söderut, för en ”longstay” i Portugal. Sannolikt ges det utrymme för en och annan golfrunda, god mat och dryck, som tillhör parets mer passionerade intressen. – Det kommer att kännas vemodigt att sluta jobba, att lämna alla go’a arbetskamrater och kollegor och skaffa nya vardagsrutiner. I framtiden ska jag ägna mer tid åt familjen, huset och sommarstugan i Dalsland. Jag tänker även förkovra mig och förbättra mina språkkunskaper i franska men kanske också läsa spanska och italienska. Som pensionär ges det förstås också större möjlighet till att följa favoritlaget i fotboll, som heter Gais och som drömmer om allsvensk status igen. Livet och bollen rullar vidare för både Bruno Andersson och Gais.


Milstolpar under Brunos 27 år hos Hallandstrafiken • Avregleringen av busstrafiken 1989. ”Den innebar nya former vid upphandling och besparingar för Hallandstrafiken samt nya möjligheter.” • Tillgänglighetsanpassningen 1989/90. ”Halland var bland de första länen där bussarna anpassades till alla resenärer, bland annat genom införandet av låggolv och digitala realtidssystem.” • Avregleringen av länstågen 1990. ”Efter alla år av SJ-dominans banade den väg för privata aktörer, som t ex BK Tåg på HNJbanan.” • Avregleringen av taxi 1990. ”Innebar att Hallandstrafiken tog över genomförandet av färdtjänst och sjukresor, beställningar och samordnade resor från 1993.”

• Nytt biljettsystem 1993. ”Samordning av biljettsystem och värdekort förenklade resandet över länsgränserna (länstrafiken i tio län berördes). Samma biljettsystem i hela södra Sverige”

• Region Halland övertar hela ägandet, 2012, men Hallandstrafiken drivs fortfarande som ett bolag med VD och egen styrelse.

• Kundcenter och beställningscentral 1996. ”Öppnandet av kundcenter och gemensam beställningscentral i Falkenberg har förenklat processerna för både linjetrafiken och färdtjänst. • Införandet av Resegaranti som första län i Sverige i konkurrens med SL. • Öresundstågen 2009. ”Blev en stor succé, ett brett samarbete som inneburit att vi mer än fördubblat tågresandet i Halland.”

VD Hallandstrafiken

Bruno Andersson Ålder: 66 Familj: Fru (Lisbeth), två barn, två bonusbarn, ett barnbarn och två bonusbarnbarn Bor: Radhus, Mölndal Befattning: VD, Hallandstrafiken, avgår med pension den 31 mars 2016 Anställningsår: 1988 Hobby/fritid: Resor, golf, vin, matlagning och fotboll (Gais) Hallandstrafiken • NR 4 • 2015 5


Stefan Holmström SEX SNABBA:

Tåg – Buss esås ör – Bearnais m s ll e d r a s Varm tis Pasta – Pota inter Sommar – V Vin – Vatten ana Florida - Tosc

Namn: Stefan Holmström Ålder: 65 Familj: Hustrun Pia, barnen Lina och Jacob, barnbarnen Wilma och Ludwig Bor: Frösakull, Halmstad Yrke: Gourmetkock, delägare i Restaurang l’Ecurie i Heberg Kör: BMW X3 och Harley Davidson Heritage Softail 6 Hallandstrafiken • NR 4 • 2015

Favoritintresse: Köra motorcykel och goda drycker, dock inte samtidigt… Karriären i urval: Vid 23 års ålder blev han landets yngste kökschef på Hotel Eggers i Göteborg. Rekryterades till omtalade Restaurang Johanna där han arbetade tillsammans med Leif Mannerström. Stefan blev hallänning 1979 när han startade och drev Simlångsdalens Gästgivaregård i fem år, innan han startade Restaurang Stefan

Holmström i Halmstad, länge rankad tio i topp i landet. 1999 återvände han till Simlångsdalen där han under 15 år drev Mahults herrgård. Har även varit läromästare vid olika kockutbildningar, som Grythyttan, Karlstad och Kristianstad. Bland meriterna kan nämnas att han fått Verner Vöglis hederspris, Tore Wretmans hedersmedalj liksom Gastronomiska Akademiens hedersmedalj. Han har även medverkat i tolv böcker om mat.


– Mästerkocken älskar klassisk svensk julmat Text: Kent Johansson Foto: Bo Johansson

V

eteran vid spisen? Javisst! Men för gammal för att laga god mat? Aldrig i livet! Stefan Holmström, Hallands egen köksmästare, tillhör landets stjärnkockar. Hans livslånga matresa och gudomliga kockkonster har firat stora triumfer och gjort honom känd även i utlandet. I höstas blev han fyra i TV4-serien ”Kockarnas kamp”. Till vardags driver han gourmetrestaurangen l’Ecurie på Lynga Gård, strax söder om Falkenberg. Här intill bjuder Stefan på några av sina specialiteter och godaste recept inför julen. Julen står för dörren och Stefan Holmström älskar den klassiska svenska julmaten. – Julbord är ett mat- och kulturarv som vi bör värna om, säger han. Julmaten ska bestå av svenska specialiteter, som inlagd sill, lax, grönkål, egengjorda korvar och griljerad skinka. Jag gillar inte när man försöker överträffa varandra genom att servera ostron och parmaskinka. Det passar inte på våra julbord.

• Vad gillar du själv bäst på julbordet? – Sill är gott, i alla dess traditionella former, och en rätt tillagad Janssons frestelse med ansjovis står också högt i kurs. • Nämn en egen specialitet? – Våra egentillverkade prinskorvar är unika i sitt slag, det kan jag lova. Stefan Holmström, 65, är gourmet- och stjärnkocken som vigt sitt liv åt matlagningen. I ett halvt sekel har han fått matgäster att njuta vid tallrikarna. Hans livslånga matresa började som 15-åring i Gislaved, men är ännu inte framme vid efterrätten, även om han redan 1988 utnämndes till svensk mästare i desserter. Hans meritlista är lång och han har lagat mat åt celebriteter som USA:s president, Sveriges kungapar, Abba, Frank Zappa och Rolling Stones. Personligen föredrar han att käka hederlig husmanskost. – Fläsk med löksås är aldrig fel, säger han leende. För bara ett par år sedan antog han ännu en utmaning i yrkeskarriären när han var med om att skapa l’Ecurie som är ett av de senaste tillskotten på den halländ-

ska restauranghimlen. Namnet är franskt och betyder ungefär stall och restaurangen ligger vackert i direkt anslutning till dressyranläggning Hannell Dressage Stable på Lynga Gård i Heberg. – Jag brinner för kockyrket och entreprenörskapet och känner fortfarande att jag har en del kvar att göra i köket, förklarar Stefan. Under september–oktober syntes han i Kockarnas kamp i TV4, där han blev utslagen i sin tredje såsduell. • Hur var det att göra TV? – Fantastiskt roligt. TV har en enastående genomslagskraft. Den största erfarenheten av programserien var den vänskap och generositet som fanns mellan oss deltagare och medlemmarna i produktionsbolaget. Vi hade väldigt roligt under tre intensiva inspelningsveckor i Löderup på Österlen. Vi höll på varje dag från tidig morgon till midnatt. Mat i all ära, men resor tillhör också stjärnkockens passioner. I år har han besökt både Florida i USA och Toscana i Italien. – Jag älskar resor, och får jag välja själv åker jag helst på min Harley Davidson, säger Stefan Holmström.

Stefans goda julbröd Cirka 4 bröd Ingredienser: 7 dl helfet naturell yoghurt (ej lättyoghurt) 8 dl grahamsmjöl 1,5 dl mörk sirap 1 krm salt 1 msk bikarbonat 2 dl fint hackade fikon 1 dl fint hackade nötter Gör så här: Blanda alla ingredienserna till en smet (det blir ingen deg). Klä bakformar med bakpapper eller smöra och bröa formarna. Brödet kan vara lite svårt att få ur formarna.

Använd bakplåtspapper, fäll upp och pensla pappret med lite vatten. Fyll formen till 2/3-delar och baka i ugn, cirka 45 minuter på 175 grader.

Stefans varma sardellsmör från såsduellen i ”Kockarnas kamp” Ingredienser: 1 st schalottenlök 100 g smör 2 msk fransk senap 3 dl vitt vin 5–8 sardellfiléer 1 dl kraftig kycklingbuljong 2 dl grädde Färska örter, exempelvis dragon

Gör så här: Hacka löken mycket fint och bryn den i smöret. Tillsätt senapen, vinet, sardellerna och buljongen. Häll i grädden och koka tills såsen börjar bli tjock. Salta och mal ner rejält med vitpeppar. Mixa eventuellt såsen med en stavmixer. Vid serveringen värms smöret med lite hackade örter, till exempel dragon. Slå den varma såsen över köttet. Gott till både grillat kött, fisk och kyckling.

Hallandstrafiken • NR 4 • 2015 7


2

1 3/

1

G

V IN

IG

N NI

Varbergs linjenät FRIAR

D

en 13 december läggs stadsbusstrafiken i Varberg om. Det innebär bland annat en satsning på två genomgående huvudlinjer, med kompletterande övriga linjer. Rakare och snabbare linjer ska göra det lätt och bekvämt att åka buss i Varberg. Det nya linjenätet kommer fler Varbergsbor till nytta, genom effektivare linjedragning och utökat antal turer. Genom att utöka stadsbusstrafiken och förbättra passningen till tåg och regionbussar, kommer möjligheterna för arbetsoch studiependling att förbättras. I Varbergs kommun har arbetspendlingen i princip fördubblats sedan 80-talet, och även inflyttningen till kommunen har ökat kraftigt, med stor inflyttning från Göteborg och närliggande Halländska kommuner. Det är därför viktigt att Varberg kan erbjuda en kollektivtrafik som upplevs som ett bra alternativ till bilen.

Invigning 13 december Den 13 december invigs det nya linjenätet på Varberg station. 12 – Invigningen börjar. Bland annat Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafiken AB, invigningstalar och klipper band. 12.30 – Varbergs Lucia gästar oss. 12.45 – Vi bjuder på smörrebröd i väntsalen. 13-16 – Trubaduren Mats Rösell underhåller med quiz och fina priser. 9-16 – Testa det nya linjenätet och åk gratis buss inom Varbergs stadstrafik, Hallandstrafiken bjuder på resan.

8 Hallandstrafiken • NR 4 • 2015

RESO

Grundtanken med det nya linjenätet är att satsa resurserna i två genomgående huvudlinjer och komplettera dessa med övriga linjer, som till exempel linjer avsedda för service- och industriresor. Huvudlinjerna (linje 1 och 2) koncentreras till stråk där många bor och reser. Huvuduppdraget är att passa till och från tågen vid Varberg station, men även att möjliggöra byte mellan bussarna.

Linjeförändringar i korthet Linje 1 – Ny tätortslinje med kvartstrafik under högtrafik mellan Träslövsläge – stationen – Håsten – Borgasgård. Huvuduppdrag: Tåganslutning på Varbergs station. Linje 2 – Ny tätortslinje med kvartstrafik under högtrafik mellan Trönninge – stationen – sjukhuset – Erlandsgård och kvartstrafik hela dagen mellan stationen – sjukhuset. Huvuduppdrag: Tåganslutning på Varbergs station. Deluppdrag: Tillgodose arbetstiderna på sjukhuset. Linje 60 – Ny övrig linje i tätorten som ska komplettera huvudlinjerna. Huvuduppdrag: Basutbud längs sträckan. Deluppdrag: Tillgodose bra arbetspendling till och från Varbergs Kurort. Linje 70 – Nytt linjenummer för industrilinje 7. Huvuduppdrag: Industrilinje till och från Kvarnagården. Linje 80 – Nytt linjenummer för Getterölinjen 8. Huvuduppdrag: Basutbud till och från Getterön. Deluppdrag: Tillgodose tider till och från Hagaskolan.

– till dig som ställer bilen

Hallandstrafikens Fria resor-kampanj har pågått under hela 2015. Kampanjen erbjuder 14 dagars fritt resande i Hallandstrafikens trafik och har gått ut till företag, men även till bostadsområden på olika platser runt om i länet. Vem som har erbjudits Fria resor har berott på om det har funnits bra möjligheter att resa kollektivt i närområdet, men även att det funnits tillräcklig kapacitet i trafiken för fler resenärer. Totalt har cirka 25 000 personer tagit del av erbjudandet, varav 7 583 valde att ställa bilen och under 14 dagar prova på att resa med buss och/ eller tåg. Förhoppningen med kampanjen är att en del av dessa resenärer väljer att fortsätta resa med Hallandstrafiken efter avslutad testperiod. Resultatet visar att mer än 500 nya resenärer har tillkommit under året efter att ha tagit del av erbjudandet. Välkomna till oss! Fria resor-kampanjen kommer att fortsätta även under 2016 och då har Hallandstrafiken som mål att ännu fler ska få ta del av erbjudandet och välja bort bilen under 14 dagar, för att istället prova att resa med buss och tåg. Är du redo att ställa bilen?


NY TRAFIK

&

r o g Frå r a v S när tunneln öppnar Fråga: Finns det Årskort med studentrabatt? Svar: Nej, för tillfället kan vi endast erbjuda 30 dagars periodkort med studentrabatt.

T

unneln genom Hallandsås är nu färdig och den 13 december startar trafiken. Tunnelbygget ingår i satsningen att Västkustbanan mellan Göteborg och Lund ska bli dubbelspårig. När tunnlarna är klara kan fler tåg passera på sträckan förbi åsen, vilket gör att pendlingsmöjligheterna med tåg förbättras i regionen.

Tunneln möjliggör många efterlängtade förändringar på tågsträckan. Halvtimmestrafik Halmstad – Helsingborg När tunneln står klar förlängs Pågatågslinjen från Helsingborg till Halmstad via Båstad och Laholm, med 14 nya turer om dagen under pendlingstider. Tillsammans med befintliga Öresundståg skapas då halvtimmestrafik mellan Halmstad och Helsingborg under morgon och eftermiddag på vardagar. När tågen går igenom tunneln blir också restiden kortare, den totala restiden mellan Göteborg och Malmö kortas med 15 minuter. Fler turer, kortare restid och bra anslutning mellan Pågatåg och Öresundståg bidrar till bättre kommunikation och pendlingsmöjligheter mellan Halland och Skåne.

Ändrade tågavgångar I och med att restiden blir kortare kommer detta innebära att alla tågen får justerade avgångstider. På hallandstrafiken.se eller i Hallandstrafikens app kan du både söka upp din resa och hitta de nya tidtabellerna. När tidtabellen nu förändras genomförs även andra förbättringar. Det blir fler sena och tidiga avgångar från Göteborg och Halmstad, vilket ger bättre möjligheter att till exempel pendla till sjukhuset i Halmstad tidigt på morgonen från Göteborg. Det kommer även ett nytt dagligt tåg som avgår från Malmö kl. 20.08 och är i Halmstad kl. 21.46, och i Göteborg kl. 22.55. Det blir även fler sena avgångar på helgerna. Båstad får en helt ny station och Skånetrafiken kommer ha busstrafik som binder samman centrala Båstad med stationen. Hallandstrafikens linje 225 anpassas till Pågatåg och Öresundståg i Laholm och Båstad, och får effektiva och enkla bytesmöjligheter.

Invigning den 14 december i Halmstad och Laholm

Fråga: Jag har laddat mitt kort via ”Mina sidor” men varför finns inte pengarna på mitt kort? Svar: För att se sin laddning och kunna se sitt saldo måste man först aktivera kortet i Halland. Fråga: Kan man ha med sig cykel ombord på tåget? Svar: Ja, cykel kan man ta med sig, men tänk på att köpa en cykelbiljett. Fråga: Vad innebär Resekortet Reskassa? Svar: Kortet laddas med 100–900 kronor i jämna hundratal. Reskassan ger dig 20 procent rabatt på alla dina resor. Fråga: Jag har ett värdebevis från Skånetrafiken kan jag ladda mitt resekort på Hallandstrafiken med det? Svar: Ja det går bra.

Den 14 december firar vi att vi får fler tågavgångar. Hallandstrafiken bjuder på tilltugg och svarar på frågor om trafiken mellan kl. 7–9 på Halmstad C och Laholms Station. Hallandstrafiken • NR 4 • 2015 9


Trafikförändringar 13 december

– Nya priser och tidtabeller U töver det nya linjenätet i Varberg och halvtimmestrafik från Halmstad till Helsingborg, så kommer trafikförändringarna med start 13 december att innebära flera förbättringar på olika håll i Halland. På hallandstrafiken.se eller i Hallandstrafikens app kan du söka din resa och hitta de nya tidtabellerna.

Den 13 december görs även en marginell justering av biljettpriserna, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra de satsningar som både gjorts och ligger framför oss. Prisjusteringen innebär i korthet en vägd höjning med 2 procent. För enkelresor inom zon 1 och 2 sker ingen höjning. Detta innebär till exempel ingen höjning för resor inom stadstrafiken. I övriga relationer sker en liten höjning med någon krona per resa, som max 5 kr i de längre relationerna. För periodkorten innebär justeringen en höjning med 10 kr.

Ta Krösatåget inåt landet Från den 13 december kommer det vara möjligt att ta tåget från Halmstad till Jönköping på under tre timmar utan byte. Det första tåget på morgonen från Halmstad går kl. 5.59, och kommer vara i Jönköping innan kl. 9.00 och åter från Jönköping kl. 15.20, med ankomst till Halmstad strax efter kl. 18.00. För resenärer som åker mot Linköping/Stockholm, medför ändringen att man får byta tåg i Värnamo och Alvesta. Övriga avgångar fortsätter att trafikera Nässjö. Det blir även bättre bytesmarginal mellan Viskadalsbanan och Öresundstågen i Varberg. 10 Hallandstrafiken • NR 4 • 2015

Linjeförändringar i norra Halland

Kungsbackapendeln får utökad söndagstrafik, med samma upplägg som på lördagar.

Linje 553 får förbättrad anknytning till tågen. Linjen kommer få ett enklare trafikupplägg med fasta tider i tidtabellen. Linje 615 integreras i dagens 777 och kommer passa tågen på Åsa station. Huvuduppdrag: Tåganslutningar i Åsa. Deluppdrag: Tåganslutningar i Varberg. Linje 616 snabbas upp genom rakare körväg via Varberg nord (väg 41). Linjen kommer då inte trafikera Tofta – Lindberg – Trönninge. Detta för att erbjuda snabb och rak resväg för Derome och Veddige, samt erbjuda bra arbetspendling till och från Varberg nord som får en ny hållplats vid rondellen. Huvuduppdrag: Tåganslutning till och från Göteborg i Varberg. Deluppdrag: Arbetspendling till och från Veddige strängbetong. Linje 620 Delsträckan Veddige – Espevik dras in. Linjen anpassas med två turer till och från Bläshammar skola, samt Peder Skrivares skola. Detta eftersom det i dagsläget är nästan uteslutande skolresor av barn från Bläshammar på linjen. Huvuduppdrag: Skolresor Bläshammar skola och barn från Bläshammar som går på Peder Skrivares skola. Linje 652 Trafiken renodlas med tydlig linjesträckning och jämna turintervaller. Huvuduppdrag: Tåganslutning till och från Göteborg i Varberg, samt

anslutning till och från 553 i Morup.

Linje 653 dras in på sträckan Himle – Tvååker – Långås – Falkenberg. Kvar blir då Varberg – Himle. Övriga sträckor ersätts med 652 och 553.

Linje 777 blir en expressbuss mellan Åsa station – Frillesås – Väröbacka – Åskloster – Varberg, med få stopp längs vägen för en rak snabb resa som komplement till tåget. Huvuduppdrag: Tåganslutning till och från Göteborg i Åsa.

Linjeförändringar i södra Halland I Stadsbusstrafiken i Halmstad är det inga större förändringar planerade. Linje 62 och 63 blir anropsstyrda på söndagar. Linje 223 ersätter linje 323 på morgonen mellan Knäred och Laholm. Du byter sedan i Laholm till linje 320 eller linje 323. Linje 223 justeras för att bättre passa 320 i Laholm. Linje 225 får utökade resmöjligheter, med nästan en fördubbling av antalet bussturer från december. Linjen anpassas till Pågatåg och Öresundståg i Laholm och Båstad och får effektiva och enkla bytesmöjligheter. Linjen får även förbättrad helgtrafik, med en tur varannan timme som passar tågen i Laholm. Den får även en förändrad och snabbare körväg i Mellbystrand. Linje 226 kommer trafikera Laholm – Vallberga – Skottorp – Ö Karup – Båstad station – Båstad Centrum, med sex turer på vardagar. Linjen är anpassad till gymnasiets skoltider i Laholm och Båstad och


kommer från december även angöra Båstad station och Skottorp inne i samhället. Linje 227 får i december tre nya turer mellan Laholm och Våxtorp. Avgång kl. 5.25 och kl. 7.52 från Laholm och kl. 17.20 från Våxtorp. Linje 228 läggs ner på sträckan Hishult – Kornhult på grund av att linjen haft väldigt få resenärer. Utbudet på dagtid ses över. Linjen får en ändrad körväg i Laholm och kommer gå till busstationen först innan den fortsätter till Lagaholmsskolan på skoldagar. Linjen får även två anropsstyrda dubbelturer på vardagar. Linje 257 läggs ner från december. Om du ska åka till Våxtorp hänvisas du till linje 227. Anledningen till att linjen läggs ner är att det har varit väldigt få resenärer bortom Våxtorp på linjen. Linje 314 får timmestrafik över dagen, med en ny avgång kl. 11.30 från Halmstad mot Eldsberga. Linje 316 får två nya turer i december, vilket gör att resmöjligheterna utökas. Fler bussar kommer även köra till Vrenninge. På morgonen och förmiddagen trafikerar alla turer som kör mot Halmstad Vrenninge, och på eftermiddagen trafikeras Vrenninge av turer från Halmstad. Linje 320 får en ny avgång kl. 7.35 som ersätter linje 324 som gick 7.45 innan. Linjen har justerats för att passa till tågen i Laholm. Linje 324 får en ny avgång kl. 20.30 till Halmstad från Laholm. Linjen har justerats för att passa till tågen i Laholm. Linje 330 dras in mellan Getinge och Harplinge. En ny linje, linje 331, kommer trafikera sträckan mellan Getinge och Harplinge på skoldagar med två turer. Harplinge – Haverdalsbro får även två anropsstyrda turer mitt på dagen som har anslutning till linje 350. Med dessa två nya turer kommer

det finnas 24 resmöjligheter mellan Harplinge och Halmstad på vardagar. På eftermiddagarna kommer det även finnas bättre resmöjligheter från Flygstaden med linje 330 mot Harplinge. Linje 350 får tidsjusteringar så att det går en buss i timmen på vardagar och varannan timme på lördagar. Linje 351 får tidtabellsjusteringar, vilket ger Getinge bättre kommunikationer. Två nya turer tillkommer på vardagseftermiddagarna, kl. 14.55 och kl. 18.12 från Halmstad till Getinge. Den ena är anpassad efter arbetstiderna på Getinge. Det tillkommer även en tidigare tur på söndagar, som är anpassad till arbetstiderna på sjukhuset. På lördagar och söndagar går linjen varannan timme. Från Falkenberg blir det en senare avgång på lördagskvällar. Linje 400 får färre antal linjevarianter. Linjen får fler expressturer, vilket gör att restiden kortas mellan Halmstad och Torup/Hyltebruk. Linjen får en snabbare körväg i Halmstad då den trafikerar Norra infarten. I Hyltebruk kommer linjedragningen bli enhetligare, där turer som kommer från Rydöbruk kommer köra in via Staffansbro och vända vid Hallonvägen. Turer till/från Kinnared kör samma väg som tidigare. Antalet turer som trafikerar Kinnared ökar från dagens sex till elva. Linje 431 får fyra nya turer på vardagar som är anpassade efter arbetstiderna i Unnaryd, vilket ger bättre arbetspendlingsmöjligheter. Sträckan Lidhult – Unnaryd dras in på grund av lågt resande.

Notiser Trafik i jul- och nyårshelgen

Julafton och nyårsafton trafikeras som en lördag. Julafton trafikeras fram till klockan 17, undantaget viss tågtrafik. Juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondag jul trafikeras som en söndag. Trettondagsafton trafikeras som den dag den infaller på. Sök din resa i reseplaneraren för hur just din tur går.

Öppettider till jul & nyår

Samtliga kundservicebutiker har stängt julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagsafton.

Trettondagen 6/1

har butikerna följande öppettider: Halmstad Centralstation 10.30–15.45 Varbergs Järnvägsstation 11–16.15 Falkenberg, Holgersgatan 29 och Halmstad Österskans har stängt.

Hallandstrafikens återförsäljare med utökad kundservice. Västtrafiks Kundservice Nils Ericsonterminalen, Göteborg Julafton: kl. 8–15 Juldagen: kl. 11–16 Annandag jul: kl. 9–17 Nyårsafton: kl. 9–19 Nyårsdagen: kl. 10–20

Gertsson Trading, Laholm 23/12 Stängt 31/12 Stängt 5/1 Stängt Mellandagarna öppet till 12.30

Hallandstrafiken • NR 4 • 2015 11


VI HAR

Period 20/60

LÖSNINGEN Kortet gäller i Halmstads kommun.

Ett bra val för dig som har oregelbundna resdagar. Nu kan du själv välja vilka 20 resdagar du behöver under en 60-dagarsperiod. Läs mer på hallandstrafiken.se

Kortet gäller i Halmstads kommun.

Tävla om resekort

Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren. Bland alla inkomna tävlingsbidrag med rätt svar drar vi fem vinnare som får varsitt resekort laddat med 200 kr. Vinnarna meddelas per post. Märk ditt kuvert eller mejl med ”Tävla med Hallandstrafiken”. Markera dina svar och skicka kupongen till: Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg eller mejla rätt svar till: tavling@hlt.se Vi vill ha ditt bidrag senast den 29 januari 2016 kl 12.

1. Österskans butik flyttar till ny lokal, var ligger den? 1. Hantverksgatan 23A X. Hantverksgatan 23B 2. Hantverksgatan 23C 2. Vilket år började Bruno Andersson på Hallandstrafiken? 1. 1987 X. 1988 2. 1989 3. Hur många matböcker har Stefan Holmström medverkat i? 1. 10 böcker X. 12 böcker 2. 14 böcker

4. Hur många valde att ställa bilen för att prova på Fria resor kampanjen? 1. 5 583 X. 6 583 2. 7 583 5. Hur många turer om dagen utökas trafiken med Pågatågen? 1. 12 turer X. 13 turer 2. 14 turer

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Profile for Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken 2015 4  

Hallandstrafiken 2015 4  

Advertisement