Page 1

PÅ TVERS Gyldendals tverrfaglige seminar 2018

– for lærere som underviser i norsk, samfunnsfag, naturfag og geografi på videregående

Gyldendalhuset │ 27. november


til Gyldendals første tverrfaglige seminar! Ja da, vi vet at bærekraftig utvikling har vært målfestet i flere fag i årevis, og vi vet også at flere skoler allerede jobber med dette emnet på tvers av fag. Likevel er vi sikre på at mange synes det er utfordrende å finne tid i en hektisk skolehverdag til å planlegge tverrfaglige prosjekter sammen og at det kan være greit å få litt hjelp til å komme i gang. Med Gyldendals tverrfaglige seminar PÅ TVERS går vi i dybden på temaet bærekraftig utvikling og tilbyr vg1-lærere i samfunnsfag, naturfag, geografi og norsk et konkret undervisningsopplegg som har til hensikt å øve elevene i kritisk tenkning og etisk bevissthet. Opplegget består av tre deler. Gjennom de tre delene vil elevene jobbe med overordnede ferdigheter som kildevurdering, teksttolkning og kritisk lesing, og de vil teste ut dybdelæring gjennom arbeid med en konkret problemstilling. Siste del omhandler det som gjerne kalles «handlingskompetanse» der elevene skal bli mer bevisst sin egen rolle og påvirkningsmulighet i samfunnet. Selv om hovedvekten ligger på temaer knyttet til bærekraftig utvikling, vil opplegget indirekte trekke veksler på de to andre fagovergripende temaene i Fagfornyelsen også. Til alle delene tilbys detaljerte oppdrag, kilder og undervisningsmateriell, samt forslag til ulike vurderingssituasjoner. Undervisningsopplegget er fleksibelt, og det er mulig å blant annet legge til fag, slik som engelsk, eller trekke fra fag om ønskelig. Vi legger opp til et aktiviserende seminar der dere som deltar vil få teste ut deler av undervisningsmateriellet og diskutere/vurdere det sammen med andre faglærere. I tillegg til praktisk utprøving vil programmet bestå av fagovergripende foredrag og underholdningsinnslag tilknyttet tematikken. Vi håper å se deg og minst én av kollegene dine der.

Program

Velkommen


Tirsdag 27. november 09.00

Registrering og frokost

09.45

Velkommen!

10.00

Fagforedrag: Må vi endre all undervisningspraksis nå? v/ Bjørn Bolstad

11.00

Om PÅ TVERS

11.15

Lunsj

12.00

Del 1: Til kildene! Kilder og kildekritikk, kristisk lesning og refleksjon

14.00

Del 2: Utforsk og gå i dybden Dybdelæring, refleksjon og eleven som produsent Fagforedrag: Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling. v/ Ole Andreas Kvamme

15.30

Del 3: Skap forandring Handlingskompetanse og presentasjon Fagforedrag: Bærekraftig utdanning - fra kunnskap til handling! v/ Astrid Sinnes

17.00

Foredrag: Hvorfor er miljø og klima vår tids største utfordring og hvordan kan vi mennesker snu utviklingen? v/ Bård Vegar Solhjell

17.30

Vel hjem!


Om PÅ TVERS

«På Tvers» består av tre større deler og er tenkt som et to ukers undervisningsopplegg i skolen. I løpet av seminaret gir vi en innføring i tankene bak, progresjonen i og målet med opplegget, samt lufter noen tanker om hva de ulike fagene kan bidra med inn i prosjektet, og ikke minst hvordan de kan få utbytte av det.


FOREDRAGSHOLDERE Bjørn Bolstad

Bjørn Bolstad er rektor ved Ringstabekk skole i Bærum og forfatter av bloggen En rektors bekjennelser. Ringstabekk skole er kjent for å ville ligge i forkant av skoleutviklingen og har lang erfaring i å jobbe på tvers. I foredraget vil Bolstad fortelle om hvordan skolen gjennomfører tverrfaglige temaer - med eks. fra bærekraftig utvikling. Som en del av dette vil han komme inn på organisering, pedagogiske tenkning, lærersamarbeid og dybdelæring.

Ole Andreas Kvamme

Ole Andreas Kvamme er stipendiat ved Institutt for lærerutdanningen og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo med et prosjekt innenfor pedagogisk filosofi og etikkdidaktikk om bærekraftig utvikling som pedagogisk utfordring.

Astrid T. Sinnes

Astrid T. Sinnes er professor i realfagsdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun har i flere år forsket på hvordan skole og lærerutdanning kan fremme utdanning for bærekraftig utvikling.

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell ble generalsekretær i WWF Verdens naturfond 5 mars 2018. Solhjell er tidligere nestleder i Sosialistisk Venstreparti og har vært både kunnskapsminister og miljøvernminister i Stoltenberg-regjeringen. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo med fagkretsen sosiologi, sammenlignende politikk og idéhistorie. Solhjell har flere publikasjoner, deriblant en bok om sjakk, en av hans hobbylidenskaper, og nå sist «Jakta på makta; 12 råd for effektiv påvirkning».


GRATIS

Påmelding: ww.gyldendal.no/vgs/kurs Her kan du enkelt melde deg på ved å fylle ut et påmeldingsskjema. Kursdato: 27. november Kurssted: Gyldendal Norsk Forlag, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo Påmeldingsfrist: 13. november Har du spørsmål? E-post: gu-kurs@gyldendal.no Telefon: 22 03 42 01 Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Bekreftelse og nærmere informasjon vil bli sendt alle kursdeltakerne i god tid før kurset. Velkommen! Hilsen Anders H. Nes, Magnhild Glende, Eli Anne Simensen og Mari L. Guren

Gyldendal Undervisning Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo | Besøksadr. Sehesteds gate 4 | Kundeservice: 22 03 42 01 Epost: undervisning@gyldendal.no | www.gyldendal.no

18-102-003 | Trykk: 07 Media

Praktisk informasjon

Seminar et er

PÅ TVERS - Gyldendals tverrfaglige seminar for lærere i videregående skole  

Tirsdag 27. november arrangerer Gyldendal for første gang et tverrfaglig seminar for lærere som underviser i norsk, samfunnsfag, geografi og...

PÅ TVERS - Gyldendals tverrfaglige seminar for lærere i videregående skole  

Tirsdag 27. november arrangerer Gyldendal for første gang et tverrfaglig seminar for lærere som underviser i norsk, samfunnsfag, geografi og...