Sidsel J. Høivik: Mine strikkede favoritter

Page 1

Sidsel J. Høivik

mine strikkede favoritter my be st k nit ted tre a sure s


D

x

x


Sidsel J. Høivik

MINE ST R IK K EDE FAV O R I T T E R x

MY BEST

x

KNITTED TREASURES

1


INNHOLD CONTENTS

Forord Preface

23/103 Flower Power langjakke Flower Power Long Jacket

9/56

Sol i Setesdal Sun in Setesdal

25/113

Bolero Fritt etter Fana – Ny utgave Fana Style Bolero – New Edition

13/63

Anemone kofte Anemone Jacket

28/122

Kofte Fritt etter Bøvertun – Ny utgave Bøvertun Style Jacket – New Edition

15/71

Delft Royal kofte Delft Royal Jacket

31/132

Skogstjerna kofte Forest Star Jacket

17/79

Morgendis kofte Morning Mist Jacket

33/142

Lang Setesdalsjakke Long Setesdal Jacket

19/91

Rosa på ball – Ny utgave Rosa at the Ball – New Edition

35/154

Cozy Setesdalsgenser Cozy Setesdal Sweater

Innhold

Conte nt s

5

19/100 Rosa på ball pulsvarmere – Ny utgave Rosa at the Ball Wrist warmers – New Edition

37/160 Oversized Stjernegenser Oversized Star Sweater 39/168 Vaffeljakke – Ny utgave Waffle Jacket – New Edition


218

Mye brukte teknikker Commonly used techniques

43/182

Villrosa genser Wild Rose Sweater

219

Små råd og nyttige tips! Small advices and useful tips!

223

Hvordan bevare og behandle dine strikkede favoritter How to preserve and care for your knitted favorites

225

Garn brukt i boken Yarn used in the book

230

Takk Acknowledgements

44/190 Jaipur kofte Jaipur Jacket 49/200 Vårstjerna genser Spring Star Sweater 51/207 Rutegenser Check Sweater 53/213

Rutete tilbehørsett Check Accessory Set

218

Vanlige forkortelser Abbreviations

Conte nt s

Vaffeljakke Pulsvarmere – Ny utgave Waffle Jacket Wrist warmers – New Edition

Innhold

41/178


Morge ndi s kof te

Mor ning Mi st Jacke t


MORGENDIS KOF TE

Morge ndi s kof te Mor ning Mi st Jacke t

MOR N I NG M I S T JAC K E T i t o fa r g e va l g in two color options

17


R osa på ball – N y utgave

R osa at the B all – Ne w E dit ion


R O S A PÅ B A L L Ny utgave

R osa på ball – N y utgave R osa at the B all – Ne w E dit ion

ROSA AT T H E BA L L New Edition

k o f t e o g p u l s va r m e r e i va k k e r fa r g e pa l e t t ja c k e t a n d w r i s t wa r m e r s i n a b e au t i f u l c o l o r pa l e t t e

19


F lowe r Powe r langjakke

F lowe r Powe r L ong Jacke t


F LOW E R P OW E R L A NGJA K K E

F lowe r Powe r langjakke F lowe r Powe r L ong Jacke t

F L OW E R P OW E R L ONG JAC K E T langjakke med fine detaljer long jacket with nice details

23


B ole ro F r it t e t te r Fana – N y utgave

Fana St yle B ole ro – Ne w E dit ion


B O L E R O F R I T T E T T E R FA N A Ny utgave

B ole ro F r it t e t te r Fana – N y utgave Fana St yle B ole ro – Ne w E dit ion

FA N A S T Y L E B O L E R O New Edition fav o r i t t p l a g g m e d n y v r i fav o r i t e g a r m e n t w i t h a t w i s t

25


KOF TE FRI T T ET TER BØ V ERT U N

K of te F r it t e t te r B ø ve r t un – N y utgave

B ø ve r t un St yle Jacke t – Ne w E dit ion

Ny utgave

BØ V E RT U N S T Y L E JAC K E T New Edition i ny og lekker versjon in a new gorgeous version

28


K of te F r it t e t te r B ø ve r t un – N y utgave

B ø ve r t un St yle Jacke t – Ne w E dit ion


S kogst je r na kof te

Forest Star Jacke t


SKOGSTJER NA KOF TE

S kogst je r na kof te Forest Star Jacke t

FOR E S T S TA R JAC K E T nyt t design i delikate farger new design in delicate colors

31


L ang S e tesdal sjakke

L ong S e tesdal Jacke t


L A NG SE T E SDA L SJA K K E

L ang S e tesdal sjakke L ong S e tesdal Jacke t

L ONG SE T E SDA L JAC K E T i k l e d e l i g a- fas o n g i n a n i c e a n d su i ta b l e a- l i n e s i l h ou e t t e

33


Coz y S e tesdal sge n se r

Coz y S e tesdal Sweate r


COZ Y SE T E SDA L SGE NSE R

Coz y S e tesdal sge n se r Coz y S e tesdal Sweate r

COZ Y SE T E SDA L S W E AT E R oversized kosegenser oversized cozy sweater

35


O ve rsi zed St je r nege n se r

O ve rsi zed Star Sweate r


OV ER SIZ ED ST J ER N EGE NSER

O ve rsi zed St je r nege n se r O ve rsi zed Star Sweate r

OV E R SI Z E D S TA R S W E AT E R med lommer og fine detaljer with pockets and delicate details

37


Vaf feljakke – N y utgave

Waf f le Jacke t – Ne w E dit ion


VA F F E L J A K K E Ny utgave

Vaf feljakke – N y utgave Waf f le Jacke t – Ne w E dit ion

WA F F L E J A C K E T New Edition en fargeglad klassiker a colorful classic

39


V illrosa ge n se r

W ild R ose Sweate r


V ILLROSA GENSER

V illrosa ge n se r W ild R ose Sweate r

W I L D ROSE S W E AT E R i to fargealternativer in two color options

43


Jaipur kof te

Jaipur Jacke t

JA I PU R KOF T E

JA I P U R JAC K E T med inspirasjon fra jaipur, den rosa byen i india inspired by jaipur, the pink city of india

44


Jaipur kof te

Jaipur Jacke t


Rutege n se r

C heck Sweate r


RU TEGENSER

Rutege n se r C heck Sweate r

C H EC K S W E AT E R i sarte fargetoner in delicate color tones

51


Rute te t ilbeh ø rse t t

C heck A ccessor y S e t


RU TETE TIL BEH ØRSET T

Rute te t ilbeh ø rse t t C heck A ccessor y S e t

C H EC K ACC E SSORY SE T lue og løs hals strikket i enkel og morsom teknikk hat and cowl knit ted in fun and simple technique

53Oppskrifter Patterns


Hekle nå 1 rad kjedem med farge 3 i innerste rille langs stolpene. Begynn nederst i venstre side og hekle i bakre del av rillen, opp langs venstre stolpe, rundt nakken og ned langs høyre stolpe. Klipp av tråden. Hekle til slutt 1 omg kjedem med farge 1 i bakre del av rillen nederst på begge ermer, hold arb med oppleggskanten fra deg. Hekle så baklengs boblemasker med farge 2 i bakre del av kjedem på omg du nettopp heklet. Sy belegget nederst på bolen pent til på vrangen med usynlige sting. Klipp av alle løse tråder og fest godt. Sy i alle knappene.

broderier og paljet ter

A ne mone kof te

A ne mone Jacke t

Broder midt i alle blomstene på forstykkene, 4 maskesting med farge 3 etter diagrammet. Sy deretter en paljett midt i hver blomst på forstykkene ved å stikke nålen opp gjennom arb, deretter gjennom paljetten og en perle, og så tilbake gjennom paljetten og det strikkede arb. Fest gjerne tråden litt etter hver paljett. Da slipper du å miste alle paljettene dersom en av dem skulle løsne. Sy også 4 paljetter midt i hvert motiv i nederste blomsterrad på ermene.

70

But when you reach neck, continue with reverse puff stitches – only along neck edge, then crochet down along left front band and bottom edge with reverse single crochet until you have crocheted all around. Fasten off. Now, crochet 1 row of sl st(s) using COL3 into inner ridge along bands. Beg at bottom of left side and crochet into back part of ridge, up along left front band, around neck and down along right front band. Fasten off. Finally, crochet 1 rnd of sl st(s) using COL1 into back part of ridge at bottom of both sleeves (when you hold jacket with cast on edge away from you). Then crochet reverse puff st using COL2 into back loop of sl st(s) row you just made. Fold interfacing at bottom of body along folding line and attach on WS using invisible sts. Break yarn and weave in ends. Sew all buttons to front and opposite buttonholes.

e m broi de ry and se qu i ns

Embroider 4 duplicate st / swiss darning acc to chart using COL3, in the middle of each motive only on front pieces. Finally attach a sequin with a bead in center, in each motive on fronts. Then attach 4 sequins with a bead in center, in the middle of each motive in the first row on each sleeve.


DE L F T ROYA L KOF TE DE L F T ROYA L JACK E T

D elf t R o yal kof te

si ze s: S (M, L, XL, XXL, XXXL)

mål:

fi ni sh e d me asu r e m e nt s:

Overvidde: ca. 87 (95) 101 (107) 115 (123) cm + stolper Vidde nederst: ca. 91 (99) 106 (112) 120 (127) cm + stolper Hel lengde: ca. 59 (61) 63 (64) 65 (66) cm Underermslengde: ca. 48 (49) 50 (50) 51 (51) cm

garn:

Sølje (100 % pelsull) og Vilje (100 % lamull) fra Hillesvåg Ullvarefabrikk

garnforbruk:

Farge 1: Sølje lys dongeriblå 2113: 200 (250) 250 (300) 350 (400) g Farge 2: Vilje ubleket hvit 400: 150 (200) 250 (300) 350 (350) g Farge 3: Sølje lys rødlig beige 2136: 100 (100) 150 (150) 200 (200) g

D elf t R o yal Jacke t

størrelser: S (M) L (XL) XXL (XXXL)

Bust: approx. 87 (95, 101, 107, 115, 123) cm / 34.25 (37.5, 39.75, 42.25, 45.25, 48.5)” + bands Bottom width: approx. 91 (99, 106, 112, 120, 127) cm / 35.75 (39, 41.75, 44, 47.25, 50)” + bands Length: approx. 59 (61, 63, 64, 65, 66) cm / 23.25 (24, 24.75, 25.25, 25.5, 26)” Sleeve length: approx. 48 (49, 50, 50, 51, 51) cm / 19 (19.25, 19.75, 19.75, 20, 20)”

yar n:

Hillesvåg Ullvarefabrikk, Sølje (100 % pelt wool) and Vilje (100 % lambswool) COL1: Sølje – Light Jeansblue 2113: 2 (2.5, 2.5, 3, 3.5, 4) skeins COL2: Vilje – Unbleached White 400: 1.5 (2, 2.5, 3, 3.5, 3.5) skeins COL3: Sølje – Light Red-beige 2136: 1 (1, 1.5, 1.5, 2, 2) skeins

71


Strikkedesigner Sidsel J. Høivik er endelig tilbake! Med Mine strikkede favoritter er Sidsel igjen på banen med sine fargerike og feminine strikkedesign. Modellene er tuftet på norsk tradisjonsstrikk, gjerne i kombinasjon med teknikker som hekling og broderi – alt satt sammen i en frodig miks der knapper, perler og paljetter ofte setter kronen på verket. I denne boken har Sidsel samlet et knippe av sine mest populære modeller, noen av dem i nye versjoner, i tillegg til flere nye design. Du finner over 20 oppskrifter til dame på praktfulle jakker, gensere, pulsvarmere, lue og hals. Forfatterens design har gitt henne et stort publikum, også utover Norges landegrenser, og alle oppskriftene presenteres her på både norsk og engelsk. Knitwear designer Sidsel J. Høivik is finally back! With My Best Knitted Treasures Sidsel returns with her colorful and feminine designs. The garments are based on traditional Norwegian knitwear, some in combination with techniques such as crocheting and embroidery – and with buttons, beads and sequins as the icing on the cake. In this abundant collection, Sidsel has gathered a collection of her most popular garments, some of them in new versions, in addition to a selection of new designs. You will find more than 20 patterns for women: enchanting jackets, cozy pullovers and matching wrist warmers – and a charming hat and cowl set. The author’s designs have attracted a large international audience. All the patterns are presented here in both Norwegian and English.

ISBN 978-82-05-54534-2

9 788205

545342


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.