__MAIN_TEXT__

Page 1

. I-OPTICS

306

KOPLOPERS IN DE ZORG


Gehandicaptenzorg

GGZ

Jeugdzorg

Maatschappelijke Ondersteuning

VVT

Ziekenhuizen en Klinieken

Life Science & Health

Het jonge i-Optics heeft zich in korte tijd ontpopt als wereldwijde pionier op het terrein van slimme en superieure oogdiagnostiek. Het snelle succes is vooral te danken aan het feit dat Easyscan een snelle en makkelijke diagnose van een netvliesaandoeningen mogelijk maakt en tegelijkertijd makkelijk toegankelijk is: compact en relatief goedkoop en daardoor kan deze overal ter wereld gebruikt worden.

Innovaties op het netvlies Een tweede i-Optics innovatie staat klaar om de wereld te gaan veroveren: de super exacte Cassini. De topograaf brengt het hoornvlies in kaart met Color LED Topography. Deze nieuwe technologie is zo exact dat zowel de markt voor contactlenzen, als ook de oogchirurgie hier veel baat bij zal hebben. Een derde innovatie is de netvlies grading oplossing EyePrevent. Het past allemaal binnen de visie van CEO Jeroen Cammeraat dat binnen 15 jaar vanaf nu er geen enkele reden is om je gezichtsvermogen te verliezen door inadequate of nietbeschikbare oogdiagnostiek. Om die redenen zijn de producten van i-Optics makkelijk te gebruiken en scherp geprijsd. Dit maakt het i-Optics mogelijk om nieuwe markten met nieuwe gebruikers die toegang hebben tot miljoenen mensen, te ontsluiten. i-Optics richt zich dan ook niet alleen op de oogartsen, maar ook op professionals in de eerstelijn en optiekwinkels. Jeroen Cammeraat, directeur van i-Optics legt uit hoe het mogelijk is zo succesvol te innoveren: “We ontwikkelen hier slim. Onze teams werken samen met onze partners en klanten, we maken gebruik van technologieën die in andere sectoren al beproefd zijn en we zijn niet gehinderd door bestaande structuren.”

Easyscan: Revolutionair netvliesonderzoek vermindert risico’s

De beelden die via de pupil binnenkomen worden op het netvlies geprojecteerd. Met het middelste, centrale deel van het netvlies, ook wel de macula of gele vlek genoemd, kijk je het scherpst. Hier tref je ook het grootste aantal kegeltjes en staafjes aan. De beelden worden hier opgevangen en via de oogzenuw naar de hersenen verstuurd. Beschadigingen aan het netvlies leiden tot slechter zien en zelfs tot blindheid. Het tijdig opsporen van afwijkingen is cruciaal om dit te voorkomen. Jeroen Cammeraat: “Het probleem is dat veel oogaandoeningen al onherstelbare schade kunnen toebrengen aan het netvlies nog voordat men er zelf last van heeft.” Een uitermate kwetsbare groep wordt gevormd door de diabetespatiënten die een grote kans hebben op ernstige oogafwijkingen, zoals retinopathie. Het gaat om grote aantallen mensen: zo’n 300 miljoen mensen op wereldniveau en ruim 850.000 in Nederland lijden aan diabetes. Jeroen Cammeraat: “Ondanks het enorme risico op blindheid blijkt dat in de praktijk een groot deel van de diabetespatiënten niet of nauwelijks gecontroleerd wordt op netvliesafwijkingen. Hetzelfde geldt voor ouderdomsgerelateerde oogaandoeningen zoals glaucoom en maculadegeneratie. Zeker ook

“In de komende vijf jaar wordt een groei verwacht van 100 miljoen euro.” Jeroen Cammeraat, CEO

KOPLOPERS IN DE ZORG

307


. I-OPTICS

”De EasyScan is specifiek ontwikkeld om optimale samenwerking tussen eerstelijns- en specialistische zorg mogelijk te maken.”

308

KOPLOPERS IN DE ZORG

internationaal gezien.” Alleen als het netvlies regelmatig wordt gecontroleerd kunnen deze aandoeningen in een vroeg stadium worden gediagnosticeerd en behandeld. En daarvoor is apparatuur nodig waarmee men makkelijk, goedkoop en snel afwijkingen kan opsporen, oftewel EasyScan. “De crux is echter dat puur het uitvoeren van deze controles meer naar de eerstelijnszorg kan. Ook opticiens kunnen hierin een rol spelen. Waarom moeten oogartsen ‘gezonde’ netvliezen beoordelen? Oogartsen hebben de capaciteit niet, en zijn bovendien te hoog opgeleid en daarmee te duur. Zij moeten zich kunnen richten op het vaststellen en behandelen van aandoeningen. De EasyScan is specifiek ontwikkeld om optimale samenwerking tussen eerstelijns- en specialistische zorg mogelijk te maken.”


Gehandicaptenzorg

GGZ

Jeugdzorg

Maatschappelijke Ondersteuning

VVT

Ziekenhuizen en Klinieken

Life Science & Health

“Er is veel vraag naar betere intraoculaire lenzen. Daarvoor is een geheel nieuwe en betere technologie noodzakelijk. Cassini voorziet hierin.”

Gemak voor arts, patiënt en cliënt

Met de succesvolle lichtgewicht Easyscan camera die gebruik maakt van scanning laser techniek (‘Scanning Laser Opthalmoscope imaging’) kan snel en gemakkelijk het netvlies worden gescand. Deze techniek kent een aantal onmiskenbare voordelen: EasyScan is makkelijk te bedienen, snel, patiëntvriendelijk en toegankelijk. Bovendien hoeven de ogen niet ‘gedruppeld’ te worden om de pupil te vergroten. Bij de klassieke methode is dit vaak noodzakelijk. Jeroen Cammeraat: “De door ons gebruikte scanning laser techniek heeft geen vergrootte pupil nodig, een pupil van 2 mm is voldoende. De voordelen zijn legio: druppels mogen alleen door een deskundige worden toegediend, waarvoor de cliënt naar het ziekenhuis moet komen. Dit kost niet alleen tijd, de verwijde pupil maakt dat de cliënt de rest van de dag slecht ziet, geen auto mag rijden et cetera.” Daarnaast kan Easyscan ook beelden van het netvlies maken als er sprake is van cataract. Andere voordelen ten opzichte van de klassieke camera’s zijn dan ook legio: t Speciale vaardigheden zijn niet nodig.

EasyScan kan worden bediend door medewerkers bij de opticien, de huisarts of het

diagnostisch centrum in de buurt.

t Foto’s maken kan bij daglicht en in elke

ruimte. Een USB aansluiting met een PC is de enige stroomvoorziening die nodig is. t De netvliesbeelden kunnen versleuteld worden verstuurd over het internet en geïntegreerd in elektronische patiëntendossiers. Zo kunnen specialisten de beelden online en op afstand beoordelen, waardoor het beste van beide werelden ontstaat: de diagnostiek vindt plaats dicht bij de cliënt en tegelijkertijd kan de meest deskundige arts online worden geraadpleegd. Als huisarts of opticien kan men er ook voor kiezen om de gehele beoordeling te ‘outsourcen’, d.w.z. bij een erkende oogarts of optometrist onder te brengen. Dit geheel wordt onder de naam EyePrevent op de markt aangeboden. Cassini

Met de EasyScan heeft i-Optics een slim produkt voor oogdiagnostiek van de achterkant van het oog, namelijk het netvlies. Met de Cassini heeft het bedrijf een tweede product ontwikkeld speciaal voor het opmeten van de voorkant van het oog, namelijk de cornea

oftewel het hoornvlies. “Cassini speelt onder meer in op een kritisch punt bij staaroperaties, namelijk dat van tevoren onvoldoende nauwkeurig de sterkte en vorm/eigenschappen van de kunstlens bepaald kan worden. In 50% van de gevallen plaatst men een lens met de verkeerde sterkte en heeft iemand alsnog een bril nodig na de operatie.” Het is de ambitie van i-Optics om dit percentage met de Cassini omlaag te brengen naar 10 tot 15%. Dit jaar gaat het wereldwijd om 20 miljoen staaroperaties. Door de vergrijzing groeit dit aantal naar 30 miljoen in 2020 (!). “De huidige meetmethode is vooral niet geschikt voor de nieuwste kunstlenzen op de markt zoals torische lenzen. Er is veel vraag naar deze betere lenzen en daarvoor is een geheel nieuwe en betere technologie noodzakelijk. Cassini voorziet hierin.” Net als EasyScan zal Cassini volgens Jeroen Cammeraat leiden tot een betere kwaliteit en lagere kosten van de oogheelkundige diagnostiek omdat de noodzaak tot herbehandeling ontbreekt, de ideale combinatie die i-Optics voortdurend nastreeft. De nauwkeurige ‘cornea blueprint’ van Cassini is voor veel meer toepassingen te gebruiken, zoals voor het selecteren van premium contactlenzen en KOPLOPERS IN DE ZORG

309


. I-OPTICS

zelfs het plannen van refractiechirurgie zoals Lasik-behandelingen.

van het “not invented here syndrome. In tegendeel!”

Strategische mix voor succes

Ook heeft i-Optics niet het gehele productieproces van ontwerp tot productie binnen het eigen bedrijf ondergebracht. Sterker nog, de gehele fabricage is uitbesteed; product management, marketing en sales daarentegen heeft men weer geheel in eigen hand. Hiermee verschilt het businessmodel van dat van de klassieke aanbieders die meestal ontwikkelen en produceren ‘in huis’, wat een aantal nadelen in zich bergt. Jeroen Cammeraat: “We steken geen geld en tijd in het opzetten van een fabriek. Er zijn uitstekende ‘outsourcing’ partners, ook in Nederland. Die kunnen het beter, sneller en goedkoper. Bovendien kunnen we nu heel snel onze produktie volumes opschalen”.

EasyScan en Cassini zijn krachtige voorbeelden van Nederlandse zorginnovaties. Niet alleen bieden ze de kans aan de zorg om beter, efficiënter en effectiever te werken. Ook laat het zien hoe het delen en ontwikkelen van kennis door Nederlandse organisaties een grote internationale impact kunnen hebben. Dat vergt wel doorzettingsvermogen. Cammeraat: “Je merkt dat dit type innovaties in de markt tijd nodig hebben. We zien vooral dat er in snel opkomende markten en ook in de Verenigde Staten veel interesse is voor onze betere, snellere, patiëntvriendelijke oplossingen. Innovaties worden daar direct opgepakt. Daarom hebben we een kantoor in de Verenigde Staten en openen er binnenkort een in China.” Een van de succesfactoren van i-Optics is de mix tussen ‘zelf ontwikkelen’ al dan niet met partners en ‘stealing with pride’. “We integreren onze eigen ideeën met cutting edge technologieen en state-of-the-art componenten uit andere sectoren en brengen zo baanbrekende nieuwe oplossingen”. Het gericht gebruik maken van ‘best of breed’ technologie en componenten uit andere sectoren zoals de semiconductor en optical storage industrie heeft als belangrijk voordeel dat we meeliften met de grote volumes en daarmee gunstige kostenstructuur. “Bij ons hebben we dan ook absoluut geen last

“Bij ons hebben we dan ook absoluut geen last van het “not invented here syndrome. In tegendeel!”

310

KOPLOPERS IN DE ZORG

Strategisch gezien positioneert i-Optics zich aan de ene kant dicht bij de cliënten, aan de andere kant dicht bij kennisinstituten als het Oogziekenhuis Rotterdam, Harvard University en andere internationale wereldspelers. Op deze wijze kunnen de nieuwste inzichten zo snel mogelijk worden ingezet bij de klant. En blijft i-Optics ook inhoudelijk zijn voorsprong behouden. De toekomst

“Het oog is de spiegel van het lichaam”, stelt Jeroen Cammeraat en het ‘klassieke’ oogonderzoek is nog maar het begin. Het oog is te zien als een extensie van de hersenen en

kan veel diagnostische informatie leveren over vitale funkties in het lichaam. Zo kan het herkennen van plaques in het oogvocht bijdragen aan de vroegdiagnostiek van de ziekte van Alzheimer, een van de vele nieuwe toepassingen die i-Optics ziet. En kunnen hart- en vaataandoeningen zich via veranderingen in de haarvaten van het netvlies heel vroeg aankondigen. De ambities van i-Optics voor de komende jaren zijn duidelijk: de voordelen van de produkten en de omvang van de wereldmarkt zullen een snelle groei mogelijk maken. De prognoses liegen er dan ook niet om: wordt in 2012 in het eerste jaar al een omzet gerealiseerd van circa 1 miljoen euro, in de komende 5 jaren wordt een exponentiële groei in omzet verwacht van 100 miljoen euro in 2016. Om deze groei te kunnen realiseren zullen vooral voortdurend innoveren, slim samenwerken met partners en ‘disruptief ’ denken bepalend zijn voor het succes. i-Optics is ondanks het huidige succes een organisatie die nog pas aan het begin van zijn stormachtige ontwikkeling staat.


Gehandicaptenzorg

GGZ

Jeugdzorg

Maatschappelijke Ondersteuning

VVT

Ziekenhuizen en Klinieken

Life Science & Health

KOPLOPERS IN DE ZORG

311

Profile for Bokeh

I-Optics  

I-Optics  

Advertisement