Page 1

‫החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם – קורס "יסודות הגיאוגרפיה הקוגניטיבית"‬

‫תכנית מחקר לעבודה מסכמת‬

‫השוואה בין מפות קוגניטיביות של בני‬ ‫משפחה ‪ -‬זיכרון אוטוביוגרפי‬ ‫של מבנה דירות מגורים קודמות‬

‫מציגים‪:‬‬ ‫ רונה גלמן‬‫ גיא גרניט‬‫‪ -‬דורינה דויטש‬


‫באופן כללי‪ ,‬שדה המחקר מוגדר וברור מבחינתנו‪.‬‬ ‫מה שפחות ברור‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬הוא מה טיב‬ ‫וסוג הבדיקות שנערוך בו‪ ,‬כפי שיוסבר להלן‬


‫הרעיון‪ :‬יצירת מספר מפות קוגניטיביות אוטוביוגרפיות‬ ‫של אדם בהתאם לכמה מתחנות חייו כדי להשוותן עם‬ ‫מפות ששרטטו שאר בני המשפחה‬

‫פרמטרים לבדיקת המפות‪:‬‬

‫)‪ (1‬דעיכת זיכרון – בהתאם לזמן שעבר מאז המגורים בדירה‪.‬‬ ‫)‪ (2‬וותק בדירה‪.‬‬ ‫)‪ (3‬גיל הנחקר – היום ובתקופה בה התגורר )בהקשר של תפיסה וזיכרון(‪.‬‬ ‫)‪ (4‬מגדר‪.‬‬ ‫)‪ (5‬קשר רגשי לדירה – דירה בשכירות לעומת דירה בבעלות‪.‬‬ ‫)‪ (6‬ביטוי למקומו של הפרט בדירה )החדר שלו‪(...‬‬


‫נערוך ‪ 2‬השוואות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬השוואה עם מפות נוספות של הפרט עצמו‪.‬‬ ‫)‪ (2‬השוואה עם מפות של פרטים נוספים‬ ‫שהתגוררו עימו באותה דירה )הורים בהשוואה לילדים‪(...‬‬ ‫כלומר‪ ,‬מדובר בבדיקת זיכרון אוטוביוגרפי שהוא גם‬ ‫אינטרסובייקטיבי‪.‬‬


‫תהליך המחקר‬ ‫‪ 1‬פנייה ל‪ 7-‬עד ‪ 10‬משפחות עם ילדים )גיל ‪ 12‬ומעלה( שעברו‬ ‫שתי דירות לפחות‪.‬‬ ‫‪ 2‬נבקש שישרטטו את מבנה דירותיהם הקודמות )בהן התגוררו‬ ‫לפחות ‪ 3‬מבני המשפחה( ויציינו את הפרטים הבאים‪ :‬מין‪ ,‬גיל‬ ‫נוכחי‪ ,‬השנים בהן התגוררו בדירה‪ ,‬האם הדירה היתה בבעלות‬ ‫או בשכירות‪ ,‬סימון חדרו של הפרט על‪-‬גבי השרטוט‪.‬‬ ‫‪ 3‬ניתוח המפות‪ :‬השוואה בין כל המפות של אדם בודד‪ ,‬השוואה‬ ‫בין בני המשפחה – בהתאם לממצאים שיתגלו ולפרמטרים‬ ‫שהוגדרו‪.‬‬ ‫‪ 4‬בדיקת חתכים‪ :‬זכרים‪/‬נקבות‪ ,‬טווח גילאים מסוים‪...‬‬


‫פיילוט‬ ‫לצורך בדיקת היתכנות ראשונית של הרעיון‪ ,‬פנינו למשפחה‬ ‫בת ארבע נפשות בבקשה שישרטטו את מבנה אחת מדירותיהם‬ ‫הקודמות‪.‬‬ ‫בשלב זה טרם התחלנו בניתוח המפות‪.‬‬ ‫]הדירה‪ ,‬במקרה זה‪ ,‬היתה בבעלות המשפחה‪ .‬חלפו ‪ 12‬שנה‬ ‫מאז שעזבו אותה[‬


‫‪1‬‬

‫זכר‬ ‫בן ‪22‬‬ ‫התגורר בדירה בגילאים ‪4‬‬ ‫עד ‪10‬‬ ‫חדרו מסומן במסגרת כחולה‬


‫‪2‬‬ ‫התצוגה הפוכה כדי להתאים למפה הקודמת‬

‫זכר‬ ‫בן ‪25‬‬ ‫התגורר בדירה בגילאים ‪7‬‬ ‫עד ‪13‬‬ ‫חדרו מסומן במסגרת ירוקה‬


‫‪3‬‬ ‫התצוגה הפוכה כדי להתאים למפה הקודמת‬

‫נקבה‬ ‫בת ‪51‬‬ ‫התגוררה בדירה בגילאים‬ ‫‪ 33‬עד ‪39‬‬ ‫חדרה מסומן במסגרת‬ ‫אדומה‬


‫‪4‬‬

‫זכר‬ ‫בן ‪53‬‬ ‫התגורר בדירה בגילאים‬ ‫‪ 35‬עד ‪41‬‬ ‫חדרו מסומן במסגרת צהובה‬


‫המידע שיהיה ברשותנו‬

‫מפות לפי‬ ‫משפחות‬

‫מפות‬ ‫מגוריו של‬ ‫פרט בודד‬

‫השוואה בין‬ ‫הורים‬ ‫וילדים‬

‫באיזה גיל‬ ‫התגורר‬ ‫)תפיסה(‬

‫השוואה בין‬ ‫מינים‬

‫כמה זמן‬ ‫עבר‬ ‫)דעיכת‬ ‫זיכרון(‬

‫מידת‬ ‫החפיפה‬ ‫במפות‬

‫מפות לפי‬ ‫שכירות‪/‬‬ ‫בעלות‬

‫קשר רגשי‬ ‫לדירה‬


‫בעיות‪/‬תהיות מתודולוגיות‬ ‫‪ 1‬כיצד תתבצע הבדיקה בדירות שיש בהן מספר מפלסים?‬ ‫‪ 2‬האם כדאי להתייחס גם לזוגות ללא ילדים?‬ ‫‪ 3‬האם יש טעם לבחון גם מפה של הדירה הנוכחית?‬ ‫‪ 4‬האם לבחון גם דירות מגורים של הפרט במדינות זרות?‬ ‫‪ 5‬מה נראה במפות וכיצד ננתח אותן?‬ ‫‪ 6‬באלו פרמטרים להתמקד ועל מה לוותר?‬

Cognitive maps of former apartments  

Presentation of my essay

Advertisement