Alt om GSM Cloud

Page 1

Alt om

GSM Cloud

w w w. g s m c l o u d . d k

DK Dansk


Tak for din interresse GSM Cloud I denne guide vil du kunne finde tilslutnings muligheder for alle vores GSM Cloud produkter, hvordan man opsætter sit flow inde på www.gsmcloud.dk og meget mere. Skulle der opstå nogle spørgsmål er i velkommen til at kontakte vores support afdeling, kontakt oplysningerne finder i på sidste side i denne guide. - God læselyst!


Indhold Hvad er hvor? Tak for din interresse

02

Hvad er hvor?

03

Teknisk data

04

Sådan tilsluttes 1001

06

Sådan tilsluttes 1019

07

Sådan tilsluttes 8800

08

Sådan tilsluttes 3100

10

Hvordan fungere det?

12


3

GSM Cloud

Fordele ved GSM Cloud

!

• Nem programmering. • Fremtidssikret med NB-IoT 5G teknologi. • Ultralavt strømforbrug. • Stærk forbindelse. • Høj sikkerhed. • Alle moduler kan kommunikere sammen. • Kan sende notifikationer via SMS, email og telefonopkald. • Logning af data f.eks. temperatur, tryk, fugt, og KWh. • Styring af lys og varme via kontaktor. • Styring af el og energi ud fra billigste timepris. • Mange flere smarte funktioner på vej. • Kan skræddersyes efter behov.


4

GSM Cloud

Hvad er GSM Cloud? Kristian F. Olsen CEO og Partner GSM Teknik introducerer den nyeste generation af GSM baseret styring, overvågning og logning, som er baseret på den nye IOT standard: NB-IoT 5G. Det er meget brugervenligt og nemt at programmere via en computer. NB-IoT er nye netværksteknologier, der er designet til Internet of Things (IoT). Den teknologier er kendetegnet ved bred dækning, dyb gennemtræning og et minimalt strømforbrug. Det er så at sige udviklet til at understøtte trådløse enheder, der befinder sig i områder med svag dækning, og som kræver maksimal udnyttelse af batterilevetiden.

GSM CLOUD er nemt at programmere for personer, som kun har et lille kendskab til teknik. Det hele foregår visuelt vha. blokke og diagrammer. - Kunde til GSM Cloud


GSM Cloud

Hvilke produkter findes i GSM Cloud Til DIN skinne montering i eltavle eller på batteridrevet enheder. Alt er muligt med det store udvalg af forskellige Dansk udviklet GSM NB-iot 5G produkter.

1001 Alarm med USB genopladeligt batteri, som kan holde op til 5 år på en opladning og har én indgang til (NC/NO).

1019 Alarm med 10 års indbygget batteri, som er indkapslet i en vandtæt IP65 boks, og som kan hænges op over alt.

3100 DIN skinne relæ med 3 indgange og 1 relæ udgang, som tilsluttes blot til 12VDC. Indgangen kan konfigureres til ON/OFF, DS18B20, O-20mA og KWh tæller.

5


6

GSM Cloud

8800 DIN skinne relæ med 8 indgange og 8 relæ udgange, som tilsluttes til 12VDC. Perfekt til de store projekter eller overvågning. Indgangen kan konfigureres til ON/OFF, DS18B20, O-20mA og KWh tæller.

Mangler du lige et bestemt produkt? Så tøv ikke med at kontakte os!

& Tilbehør? MID godkendte elmålere, temperaturføler og flydekontakter er kun nogle af de ting, som man kan få som tilbehør til GSM Clouds produkter. Vi får hele tiden udviklet nye produkter til forskellige behov. Besøg www.gsmteknik.dk og se det store udvalg af tilbehør til GSM styringer.


5 7

GSM Cloud

Hvordan fungere GSM Cloud?

www.gsmcloud.dk Al programering af gsmcloudprodukter foregår på en online platform. Opret en gratis konto og kom hurtig i gang.

Med det brugernemme dashboard, har du altid et overblik over dine enheder.


8

GSM Cloud

3100

Noder

Kan varriere efter behov

Relay

Ud for hver GSM styring kan

Der findes mange

På alle gsmcloud styringer,

der trækkes streger

forskellige noder, alt

kan man programere relæ

imellem styringen og

efter hvad der skal

og komunikations interval.

handlingen.

programmeres.

Devices

Logic

GSM Styring

3100

Communication

Alle dine enheder

Hvad skal der ske

Skal du have besked

I højre side under flows kan

I logic vælger man de

I communication vælges om

man vælge sin enhed for at

forskellige flows, der skal

enheden skal skrive en sms,

programere den.

programeres til ens

log eller andet til en.

enheder.


5 9

GSM Cloud

Sådan kunne en typisk opstilling af noder se ud, hvis man ønsker at aflæse temperaturen fra en 3100.

Vælg en node

Slet en node

Ud for hver node er der runde

Har man lavet en fejl eller ønsker

cirkler, som viser om det en

man at slette en node, så skal du

ind eller udgang.

trykke på noden og trykke på: Delete knappen på dit tastatur.

Flyt musen og hold inde Sæt din mus ud for den node, som

Aktive status På strengene imellem noderne er

du skal lave noget med, og hold

der en status, som f.eks. kan være

venstre klik inde og flyt musen.

temperaturen eller om en enhed er tændt eller slukket.

Træk en streg Træk en streg imellem noderne for at skabe samkoblingen imellem noderne.

GSM Cloud bliver montørens nye bedste ven


10

GSM Cloud

Hvad er muligt Med GSM Cloud? Elpris styring

Brøndovervågning

Vores nye modul giver mulighed for automatisk tænding og slukning for strøm-

Med en flyder i brønden og vores GSM modul vil du kunne få besked,

men, når elpriserne er billigst.

hvis du har for meget vand i en grundvandsbrønd.

Temperaturkontrol

Relæstyring

Med et bredt udvalg af temperaturfølere og fugtsenorer, kan man overvåge køl og frost.

Tænd eller sluk automatisk efter tid eller behov med vores nye GSM modul.


5 11

GSM Cloud

Kunde case Med GSM Cloud Vores nye GSM Cloud relæmodul, hvor har vi installeret det i et sommerhus med 20m3 indendørs pool.

Det er sat til automatisk at tænde for varmen de 8 billigste timer i døgnet. Kunden kan selv ændre værdien til feks mere eller mindre. Ligeledes kan vi lave integration til udlejningsbureauet, så det også automatisk henter information ind om sommerhuset er booket, i såfald stiger cirkulationen og varmen i rummet. Rent teknisk styrer vi nu poolpumpen, så den i stedet for at køre 100% hele døgnet. Så nedsættest til 15%, hvilket er nok til at sørge for tilstrækkelig vandrensning og opvarmning af vandet. Ligeledes lukkes der automatisk for poolpumpen og vandvarmepumpen de 16 dyreste timer.

1

20m3 indendørs pool Det varme vand styres nu af vores GSM Cloud styring, så det automatisk slukker i døgnets dyreste timer.


12

GSM Cloud

2

Trykknap

3

75% besparelse

GSM Cloud lukker der automa-

Vores målinger viser bespar-

tisk for poolpumpen og vand-

else på 75% i KWh. når vi

varms pumpen de 16 dyreste

sammenligner 2 identiske

timer. Temperaturen falder kun

mandage uden udlejning. Den

omkring 0.2-0.5 grader i peri-

første mandag uden vores

oden, så det mærkes ikke.

nye modul installeret var for-

Ligeledes har vi installeret en

bruget 32KWh. Den efterføl-

trykknap og kontaktor, så pool-

gende mandag var forbruget

pumpen stiger til 100%, når et

faldet til 8KWh. Derudover har

udendørsspa skal fyldes autom-

kunden faktisk sparet 83%,

atisk, og når poolrensning skal

idet der kun skal betale, for

foretages. Det klarer GSM Cloud

de 8 billigste timer, som er

modulet også.

langt under gennemsnittet.


13 5 13

GSM GSM Cloud Cloud

Nemt overblik Dashboard og App Med et dashboard, får man

Del dit dashboard Hvis man ønsker at have dashboardet på mobilen, en computer eller en skærm kan man dele og trykke på share.

mulighed for at have et nemt overblik over alle sine produkter. Man kan f.eks. se et diagram af temperaturen eller tænde og slukke med en knap, som indstiller inde i flows.


1414

GSM GSMCloud Cloud

Vil du vide mere? Kontakt os GSM Teknik ApS sælger tyverialarmer, GSM styringer, GPS trackere og flådestyring. Vi udvikler selv flere produkter og sælger dem direkte uden fordyrende mellemled. Vi startede i 2011, og er i dag én af de førende virksomheder indenfor alarmer og GPS tracking uden abonnement. Vi er kendt for vores gode service med tekniske kompetencer.

Telefon: 52 62 52 00 Man-torsdag: 9:00 - 16:00 Fredag: 9:00 - 15:00 E-mail: mail@gsmteknik.dk Vi bestræber os på at besvare emails indenfor 24 timer på alle hverdage.

Nicolai Support


Kontakt os Telefon: 52 62 52 00 Man-torsdag: 9:00 - 16:00 Fredag: 9:00 - 15:00 E-mail: mail@gsmteknik.dk Vi bestræber os på at besvare emails indenfor 24 timer på alle hverdage.

www.gsmteknik.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.