Page 1

Puls Przecławia Przecław, Warzymice i okolice

Miesięcznik bezpłatny

kwiecień 2013

Trzy

lata

Pulsowania

Na początku był chaos. Takie zdanie, tytułem wstępu, byłoby tyleż ładne, co nieprawdziwe. Bo chaosu nie było. Na początku było marzenie. Potem podstępem wkradła się myśl nieśmiała. Kołatała się w udręczonej głowie najpierw z rzadka, potem coraz częściej, aż z myśli owej zrodziło się gorące pragnienie i wtedy jeszcze nieśmiałe, nacechowane wieloma obawami postanowienie: - Wydam gazetę… Pierwszy tekst – wstępniak – poprawiałam tak długo, że w końcu znałam go na pamięć. W styczniu 2010r. Tomek Gargula przygotował winietkę, w  lutym do grona „zakręconych pulsantów” dołączyła Ines, Miłosz i doktor Rysiek. Godzinami, analizując każdą kolumnę, pełni obaw o to jak zostanie odebrany, składaliśmy z Tomkiem pierwszy numer Pulsu Przecławia. W międzyczasie tytuł został zarejestrowany w sądzie. R

E

Nr (33) 4/2013

Do dziś, jako jedną z najcenniejszych pamiątek, przechowuję pierwszy egzemplarz, który spłynął z  taśmy. Właścicielka drukarni, niczym akuszerka, z serdecznym uśmiechem podała mi to upragnione, ukochane, pachnące świeżą drukarską farbą dziecko. Pierwszym recenzentem był Tata. Z uwagą przeczytał gazetę od deski do deski, by na koniec z uśmiechem rzucić: - Może być. Minęły trzy lata. Wiele się przez ten czas wydarzyło. Nie zawsze było łatwo i przyjemnie. Kilka numerów nie ukazało się, bo wpływy z reklam nie wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z  drukiem. Nigdy nie byłam pewna, czy wystarczy pieniędzy na kolejny numer. I to się raczej nie zmieniło. Gazeta ma swoich sympatyków, ale ma i  wrogów. Podczas samorządowej kampanii wyborczej były donosy, anonimy i opowieści dziwnej treści, z cyklu: K

L

A

Jest nas: Przecław – 3.488 Warzymice – 2.575 Cała Gmina Kołbaskowo – 10.733 Liczba ludności na dzień 12.04.2013r.

„Przychodzi Rywin do Michnika”. Po wyborach się uspokoiło, ale pewnie jeszcze nie raz Puls będzie atakowany przez „życzliwych inaczej”. Trzy lata to żadna okrągła rocznica, ale dla maleńkiego lokalnego miesięcznika, to szmat czasu. Nie takie tytuły bezpowrotnie wypierane są z rynku przez informatory internetowe. Żadne elektroniczne media nie zastąpią jednak przyjemności czerpanej z czytania papierowej gazety – jej formy, jej zapachu i cichego szelestu kolejnych przewracanych stron. Trzylatkowi życzę dobrej formy, serdecznego przyjęcia u Czytelników i kolejnych urodzin. Sobie – wytrwałości i nieustającej radości z pisania, a Państwu – przyjemności z  lektury, życzliwej wyrozumiałości i łagodnej oceny. Dorota Trzebińska M

A


Nr (33) 4/2013

kwiecień 2013

strona 3

Złóż podpis pod petycją Infrastrukturę drogową na terenie gminy Kołbaskowo tworzy sieć dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Tych, nad którymi zarząd sprawuje gmina, mająca w obowiązku ich bieżące utrzymanie, jest zaledwie 18 kilometrów. Drogi gminne są sukcesywnie remontowane i modernizowane. Najgorzej jest z drogami zarządzanymi przez powiat policki, a tych jest na naszym terenie najwięcej, bo aż 52 kilometry. Stan większości z nich jest od lat opłakany. A mają one dla mieszkańców strategiczne znaczenie: wiodą do miejsc pracy, szkół, przedszkoli, urzędów, ośrodków zdrowia. W wielu miejscowościach ulokowane są firmy, do których też nie ma należytego dojazdu. Sytuacja jest już dramatyczna. Odcinek powiatówki Ustowo-Kurów-Siadło Dolne-Siadło Górne kierowcy pokonują jadąc poboczami, bo nie sposób już nawet slalomem ominąć wszystkich dziur w nawierzchni. Jeśli Powiat w szybkim czasie nie przystąpi do remontu, droga może nawet zostać zamknięta. Wójt Gminy Kołbaskowo wystąpiła z  inicjatywą przygotowania petycji, zebrania podpisów mieszkańców i wystąpienia do Powiatu z apelem o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do poprawy stanu dróg powiatowych na terenie gminy Kołbaskowo. - Wieloletnia korespondencja i rozmowy z powiatowymi władzami, kończą się zawsze w ten sam sposób. Niezmiennie pada argument o braku środków w budżecie. Skoro Gmina Kołbaskowo potrafi, nie na swoje zadanie, wyasygnować środki (milion złotych na budowę chodnika w Warzymicach), to wypadałby, by Powiat znalazł środki na inwestycję, która jest jego zadaniem własnym. Mimo powszechnej opinii Powiat jest w dobrej kondycji finansowej, stać go na kredy. Powinien też niezwłocznie zwiększyć środki na bieżące utrzymanie dróg – mówi wójt Małgorzata Schwarz. Podpisy pod petycją zbierają sołtysi poszczególnych miejscowości, radni, członkowie stowarzyszeń. Można też podpisać się pod petycją on-line na stronie www.kolbaskowo.pl.

W pogoni za Bielikiem W ostatnią niedzielę maja Gmina Kołbaskowo po raz kolejny organizuje imprezę sportową „W Pogoni za Bielikiem”, w ramach której odbędą się: bieg na dystansie 11km, rajd rowerowy oraz marsz nordic walking. Pogoń za bielikiem rozpocznie się w Siadle Dolnym, a zakończy piknikiem rodzinnym w Pargowie. Ubiegłoroczna impreza ściągnęła na trasę biegu i na wieńczący ją festyn rodzinny w Pargowie, kilkuset amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu. Organizatorzy liczą na to, że w tym roku zainteresowanie może być jeszcze większe. II Bieg „W Pogoni za Bielikiem” (11km), III Gminny Rajd Rowerowy (11km) oraz Marsz nordic walking (6km) to główne sportowe atrakcje imprezy, ale na mecie w Pargowie odbędą się też zawody i konkursy dla młodszych mieszkańców gminy. Przewidziane są: bieg na krótki dystans dla młodzieży szkolnej, bieg dla najmłodszych, wyścig na rolkach oraz wyścig przedszkolaków na rowerkach wielokołowych. II Bieg „W Pogoni za Bielikiem” Zawodnicy wystartują o  godzinie 10.00. Jedenastokilometrowa, malownicza trasa wyznaczona jest wzdłuż „Ścieżki Rowerowej Bielika”: Siadło Dolne - Moczyły - Kamieniec – Pargowo. W  ramach wpisowego zawodnicy otrzymają nu-

mer startowy z chipem, worek na depozyt, a po ukończeniu biegu – pamiątkowy medal. Zwycięzcy otrzymają puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ciekawe upominki rozlosowane zostaną też wśród wszystkich uczestników sportowych zmagań.

Rajd Rowerowy Na tę samą trasę o godzinie 10.30 wyruszą rowerzyści. Będą oni mieć po drodze różne zadania sprawnościowe do wykonania. Rajd nie ma charakteru wyścigu – nie jest ważne w  jakim czasie przejedziemy trasę, ważne byśmy ją ukończyli. Nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników przejazdu. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w rajdzie za zgodą opiekunów prawnych. Nordic Walking Zwolennicy tej formy aktywności wymaszerują o godzinie 10.00 w Moczyłach. Trasa z Moczył przez Kamieniec, aż do Pargowa ma długość ok. 6 kilometrów. Uczestnictwo w  marszu jest nieodpłatne. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 91 311 95 10 (p. Anna Wierzbicka)


strona 4

kwiecień 2013

Nr (33) 4/2013

Ostatnie dni kwalifikacji wojskowej 2013 Nie ma już w Polsce przymusu odbywania zasadniczej służby wojskowej. Do armii trafiają wyłącznie ochotnicy. Nie zniosło to jednak obowiązku stawienia się przed komisją lekarską. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Kołbaskowo kończy się 26 kwietnia 2013 r. Za niestawienie się do niej, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Ryzykować nie warto.

Będzie nowy zegar Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców osiedla “Zielone Pole”. Pod koniec kwietnia zostanie wymieniony zegar na bloku nr 96. Obecny jest wyjątkowo awaryjny. Od wielu miesięcy nie pokazuje prawidłowej temperatury. Po wymianie nie będziemy już mieć w Przecławiu najcieplejszej zimy w  Polsce. W  ostatnim czasie termometr zawyżał wskazania nawet o 12 stopni. - Diody na wyświetlaczu zużyły się po prawie dziesięciu latach wyświetlania - mówi Andrzej Durda ze SM Przecław Zielone Pole. – Także czujnik, który obecnie jest umieszczony na zachodniej części dachu, mierzy nieprawidłowo temperaturę. W nowym urządzeniu pomiar będzie odbywał się zgodnie z normą. Zamontowana zostanie czujka radiowa na wysokości jednego metra nad ziemią, która precyzyjnie poda prawidłową temperaturę. Jak się dowiedzieliśmy w  spółdzielni, zegar został już zamówiony u  producenta. Niebawem, przy użyciu specjalnego podnośnika, nastąpi jego instalacja na budynku. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy czasomierz wpłynie na punktualność mieszkańców. Ci z  nas, którzy kontrolują temperaturę powietrza, zaczną się wreszcie ubierać adekwatnie do pogody

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie, starostowie i wójtowie razem z szefami wojewódzkich sztabów. Jej celem jest zebranie informacji o  stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Lekarze sprawdzą m.in. wzrok i  słuch, stan uzębienia, kręgosłup. Osoby uznane przez komisje lekarskie za zdolne do czynnej służby wojskowej zostają przeniesione do rezerwy i tym samym mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Ci, którzy są zainteresowani zawodową służbą w armii, otrzymają wskazówki, co dokładnie należy zrobić, aby wstąpić w jej szeregi. Dla nich jest to początek przygody z wojskiem. W tym roku obowiązek stawienia się przed komisjami dotyczy 280 tysięcy młodych Polaków. Są to głównie mężczyźni z rocznika 1994. Przed komisją będą musieli stanąć także panowie urodzeni w latach 1989–1993, niemający jeszcze określonej kategorii, oraz osoby urodzone w latach 1992–1993, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby. Kwalifikacji podlegają

(gsm)

Pomyśl Początek wiosny to czas, w którym wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wypalane są przydrożne rowy, ścierniska i trzcinowiska na wysychających stawach. Moda na podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą, mimo apeli strażaków i ekologów, niestety nie mija. W  tym roku, w  związku z  przedłużającą się zimą tych podpaleń jest na szczęście mniej. Wypalanie traw jest szkodliwe i bardzo niebezpieczne. Z tej przyczyny od lat jest prawnie zabronione. Każdy kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, i  pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w  strefie oczeretów lub trzcin, naraża się na odpowiedzialność karną – podlega karze aresztu albo grzywny. Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą co roku zmagają się strażacy, policjanci i służby ochrony środowiska. Ten „zabieg” nie użyźnia ziemi, tylko ją wyjaławia. Niestety, mimo akcji uświadamiających, wiele osób nadal sądzi, że

także kobiety urodzone w latach 1989–1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, np. lekarki, pielęgniarki, psycholożki. Wszyscy, którzy po raz pierwszy zostali wezwani do kwalifikacji wojskowej powinni zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia informowały także rozplakatowane obwieszczenia wojewody. Maruderom przypominamy, że kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Kołbaskowo potrwa do 26 kwietnia, w  Szczecinie przy ul. Firlika 20 (obok Stoczni Szczecińskiej Nowa). Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą się na niej stawić w wyznaczonym terminie, powinny jak najszybciej zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Kołbaskowo (tel. 91 311-94-43). W  takiej sytuacji określona zostanie nowa data stawienia się przed komisją. Nie będzie wtedy konieczne doprowadzenie zapominalskiego w eskorcie policji i karanie go wysoką grzywną.

(car)

zanim ogień jest najlepszym sposobem zwalczania chwastów. - Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody każdy, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł – mówi Karol Antoniuk, komendant Straży Gminnej. Bezmyślne wypalanie traw to dla świata przyrody katastrofa ekologiczna. Łąki, zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne to miejsca, gdzie żyje ogromna liczba gatunków owadów, to ostoja ptaków i zwierząt. Wszystkie one giną wraz z płonącą roślinnością. Wypalanie nie oszczędza też mrówek, które niszczą szkodliwe owady, zjadają resztki roślinne i zwierzęce, ułatwiając tym samym rozkład masy organicznej, która wzbogaca warstwę próchnicy i przewietrza glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ofiarami podpalaczy padają

podpalisz ponadto: żaby, jeże, młode zające, pisklęta. Pole czy łąka strawione ogniem potrzebują kilku lat na to, by się zregenerować. - Jedna godzina walki z płonącą łąką to koszt przejazdu wozu gaśniczego z udziałem pełnej sześcioosobowej sekcji – razem ponad 100 złotych a w ubiegłym roku zdarzało się i pięć wyjazdów dziennie – mówi Jacek Kiński, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie. – Mieliśmy podpalacza w Przecławiu, który trzy razy w ciągu jednego dnia podpalał trawy. W tym roku mimo, że pierwszy wyjazd do gaszenia traw mieliśmy 31 grudnia, jest spokojniej, ale to tylko dzięki temu, że przedłużyła się zima. Pożary łąk zwykle nie powodują dużych strat materialnych, zdarza się jednak, że ogień wymyka się spod kontroli, stwarzając zagrożenie dla zabudowań i lasów, a wtedy mogą też zginąć ludzie. I o tym nie wolno zapominać.

(car)


Nr (33) 4/2013

kwiecień 2013

strona 5

Mistrzowie motocrossu i piękne kobiety W sobotę 27 kwietnia 2013r. na Torze Motocrossowym im. Z.Rutkowskiego w Rosówku, odbędą się Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej. Imprezie towarzyszyć będą: I runda Mistrzostw Polski Quadów, Festyn Historyczny oraz prawybory do konkursu Miss Polonia. Sobotnia runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w  Motocrossie, jest jedną z  kilku odbywających się w systemie pucharowym Mistrzostw Polski na terenie zachodniej Polski. Rywalizują w  niej profesjonaliści oraz amatorzy (licencja C), z całego kraju jak również z Niemiec (licencja B i A). Zawodnicy startują we wszystkich klasach sprzętowych i wiekowych tj. od klasy MX65 (8-12 lat licencja ABC), MX85 (10-15 lat licencja ABC), MX2 Junior (14-19 lat licencja C),MX2 (od 15 lat i motory od 100 do 125 cc 2T lub 175-250 cc 4T Licencja C), MX1 (od

17 lat i motory od 175 do 500 cc 2T i od 290 do 650 cc 4T licencja C), MX OPEN (od 14 lat wszystkie pojemności licencja A i B),MX MASTER (od 40 lat wszystkie pojemności i wszystkie licencje)oraz QUADY i MX Kobiet. Klub Motorowy ProRacingTeam jest w tym roku organizatorem I  Rundy Mistrzostw Polski Quadów. Polski Związek Motorowy docenił starania klubu przy organizacji Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w poprzednich latach i przyznał mu organizację I rundy Mistrzostw Polski Quadów. Na torze w Rosówku

zagości czołówka polskich kierowców w klasie OPEN oraz JUNIOR. Wyjątkową atrakcją tegorocznych sportowych zmagań w Rosówku, będzie Casting regionalny wyborów Miss Polonia 2013. Z grona pięknych mieszkanek naszego regionu wybierana będzie Miss Polonia Ziemi Zachodniopomorskiej. Eliminacje odbędą się w  godz. 11.00-14.00. Atrakcji w Rosówku nie zabraknie. Oby tylko pogoda była lepsza niż w ubiegłym roku. Maciej Cieślik

Spacerkiem na wywiadówkę Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Przecławiu uczęszczają setki uczniów. Średnio sześć razy w ciągu roku szkolnego organizowane są tam wywiadówki. Z odległych miejscowości gminy, ale i z oddalonych zaledwie o kilkaset metrów osiedli, zjeżdżają dziesiątki samochodów, które za wszelką ceną chcą zaparkować jak najbliżej szkoły To, że w szkole jest wywiadówka widać od razu. Auta zaparkowane są byle jak, i gdzie tylko się da. Samochody stoją tam, gdzie to dozwolone, ale i  w  miejscach, gdzie ustawione są zakazy. Koperty dla inwalidów, trawniki, chodniki – dlaczego nie, byle nie dalej niż parę metrów od szkolnej bramy. Sytuacja ta jest szczególnie uciążliwa dla lokatorów domów bezpośrednio sąsiadujących ze szkołą. - Bardzo długo nie mieliśmy gdzie parkować. Po wybudowaniu gimnazjum miejsc parkingowych pod naszym blokiem przybyło. Cieszymy się, ale irytuje to, co się tu dzieje w dni kiedy są wywiadówki. To prawdziwy

Armagedon – mówi mieszkaniec bloku nr 27. Miejsc parkingowych wokół szkoły, tak jak i na całym osiedlu, jest tyle, że starcza ledwie dla mieszkańców. Kiedy zjeżdżają dziesiątki dodatkowych aut, mamy do czynienia z  komunikacyjnym i  parkingowym paraliżem. - Rodzice i goście odwiedzający szkołę mogą korzystać z parkingu znajdującego się na tyłach gimnazjum. Parking udostępniamy też w dniach, kiedy odbywają się wywiadówki. Brama jest zamykana dopiero wieczorem, po wyjściu ostatniego pracownika. Nic więcej nie możemy zrobić – mówi dyrektor Publicznego Gimna-

zjum w Przecławiu, Edyta Majewska-Gargula. A rozwiązanie jest banalnie proste. Wystarczy, że rodzice mieszkający w  Przecławiu, czy Warzymicach, przejdą się na wywiadówkę spacerkiem. Ci zaś, którzy pędzą na zebranie prosto z pracy i nie zdążą zostawić samochodu pod domem, mogliby pomyśleć o tym, by zaparkować trochę dalej od szkoły. Tam miejsce zawsze się znajdzie – nie trzeba wjeżdżać na chodnik czy parkować na trawniku. Wystarczy odrobina wyobraźni i dobrej woli. (mic)

Nowe taryfy za wodę i ścieki Od 15 maja 2013r. obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie. Stawki opłat za m3 wody wzrosną o 44 grosze, za m3 ścieków o 54 gr. Taryfy nie były zmieniane od dwóch lat. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wniosek taryfowy przygotowuje przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Przedstawiany jest on do weryfikacji wójtowi, którego zadaniem jest stwierdzenie, czy jest on zgodny z  obowiązującym prawem. Zweryfikowany wniosek taryfowy w  postaci projektu uchwały trafia do Rady Gminy. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Kołbaskowie złożyło wiosek taryfowy na okres od dnia 14 maja 2013r. do dnia 13 maja 2014r. Taryfy zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące przepisy. W  złożonym wniosku zaproponowano podział odbiorców wody na dwie grupy taryfowe. Pierwsza obejmuje mieszkańców Przecławia i Warzymic, dla których woda dostarczana jest z własnego ujęcia głębinowego Ustowo-Gumieńce. Dla tej grupy zamiennie, w przypadku awarii urządzeń wodociągowych lub zwiększonego poboru wody przez mieszkańców, kupowana jest

też woda od szczecińskiego ZWiK. Drugą grupę taryfową stanowią mieszkańcy pozostałych miejscowości, zasilani z 8 gminnych ujęć wody. Jednolitą grupę taryfową przyjęto dla zbiorowego odprowadzania ścieków. - Wyliczenia nowych cen dokonano po rozliczeniu kosztów pełnego roku eksploatacji sieci i  urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez PGK. Najpoważniejsze czynniki wpływające na wzrost kosztów to ceny energii elektrycznej zużywanej przy pracy urządzeń i oczyszczalni, wysokie opłaty środowiskowe ustalane przez Ministra Ochrony Środowiska, i  oczywiście koszty remontów i napraw. Eksploatujemy 61 przepompowni ścieków, zdarzają się awarie. Szczególnie awaryjne są mające ponad 10 lat pompy. Od początku naszej działalności sukcesywnie wymieniamy je na nowe, a to są spore koszty - mówi Adrian Guranowski, dyrektor PGK Kołbaskowo. - Trzeba także zauważyć, że kiedy koszty eksploatacji w poprzednich latach rosły, to stawki taryfowe w naszej gminie nie ulegały zmianie.

Wiem, że nikt nie popiera podwyżek, ale obecnie to niestety przykra konieczność. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że pomimo podwyżek, nasze stawki, szczególnie za oczyszczanie ścieków, pozostają sporo niższe od obowiązujących we ościennych gminach: w Dobrej, Gryfinie i Szczecinie. Nowe stawki wyniosą: I grupa taryfowa – brutto 3,80 zł/m3, II grupa – brutto 3,36 zł/m3. Za odprowadzenie ścieków – brutto 5,05 zł/m3. Stawka opłaty abonamentowej wyniesie 4,46 przy rozliczeniu według wskazań wodomierza. Na ostatniej sesji Rada Gminy Kołbaskowo głosowała nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf. Uchwały nie przyjęto. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem, w związku z tym, że stawki skalkulowane zostały prawidłowo, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Budownictwa, niezależnie od decyzji Rady Gminy wejdą one w życie z dniem 14 maja. Maciej Cieślik


strona 6

Upewnij

kwiecień 2013

się,

że

Nr (33) 4/2013

jesteś

zdrowa

Od maja 2007 roku w gminie Kołbaskowo przeprowadzane są bezpłatne badania piersi. Mammografia wykonywana jest w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”, adresowanego do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały badania. W dniach 25-26 kwietnia mammobus po raz kolejny zajedzie do Przecławia, Kołbaskowa i Będargowa. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Zdecydowanie najczęściej choroba dotyka kobiet po menopauzie, w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Czynnikiem, który w  istotny sposób wpływa na wyniki leczenia, jest jak najwcześniejsze wykrycie zmian chorobowych. Szybka diagnoza i równie szybkie rozpoczęcie leczenia zmniejsza umieralność kobiet i  prowadzi do całkowitego wyleczenia. - Sześć lat temu, za namową pani sołtys, pierwszy raz w życiu zrobiłam badanie w mammobusie, który przyjechał do Przecławia. Na szczęście dla siebie i mojej rodziny. Nie chcę nawet myśleć, co by było

Warsztaty dla rodziców i młodzieży Od terminie od 13 maja do 24 czerwca, w godzinach 16.30-19.30, odbywać się będą spotkania warsztatowe dla rodziców gimnazjalistów. Jeśli chcieliby Państwo poprawić swoje relacje z dzieckiem, dowiedzieć się, jak radzić sobie z jego agresją i brakiem motywacji do nauki, czy chodzenia do szkoły – warto się na spotkania wybrać. Wielu gimnazjalistów potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z własnymi emocjami, często wpada w złość, ulega destrukcyjnym wpływom rówieśników, wagaruje. Rodzice czują się bezradni. Uczestnictwo w warsztatach może im pomóc odnaleźć właściwą drogę do dziecka.

„Bunt nastolatka” Zajęcia przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku 12-17 lat . Mają formę warsztatów, na które składa się prezentacja wiedzy na temat prawidłowości wieku dorastania, komunikacji w rodzinie i grupie rówieśniczej, zagrożeń (uzależnienia, ryzykowne zachowania), destrukcyjnego wpływu grupy, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z agresją. Na koniec odbędą się ćwiczenia praktyczne.

„Złość nie jest zła” Warsztaty przeznaczone dla młodzieży w wieku 12-16 lat, mającej trudności w kontrolowaniu złości. Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt: z pedagogiem szkolnym Beatą Cwajdą lub Sławomirem Budnerem slawomirbudner@wp.pl. Udział w warsztatach jest bezpłatny. (mic)

gdybym tam wtedy nie poszła. Wynik nie był prawidłowy. Bardzo szybko trafiłam do szpitala. Dziś jestem już zdrowa, żyję i gorąco namawiam wszystkie kobiety – badajcie się! – mówi pani Anna, mieszkanka Warzymic. Paniom chętnym do skorzystania z  programu wykonuje się po dwa zdjęcia mammograficzne, które potem opisuje specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki. Jeśli wynik badania budzi wątpliwości lekarza, kieruje on kobietę na dalszą diagnostykę, a w razie konieczności na leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej. Przy prawidłowym wyniku, na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy się zgłosić po dwóch latach. Gorąco zachęcamy mieszkanki gminy do korzysta-

nia z bezpłatnych badań, dostępnych na miejscu i  bez kolejki. W  najlepszym razie będziemy mieć pewność, że jesteśmy zdrowe. Przy gorszym scenariuszu – wizyta w  mammobusie pozwoli wcześnie wykryć groźną chorobę, skutecznie ją wyleczyć i cieszyć się zdrowiem. (car)

MAMMOGRAFIA: 25 kwietnia – przy Szkole Podstawowej w Przecławiu, 26 kwietnia – 9.00-13.00 przy Szkole Podstawowej w Będargowie, 26 kwietnia – 14.00-17.00 przy świetlicy w Kołbaskowie. Zapisy pod numerem telefonu: (42) 254 64 10 lub 517 544 004

Big Brother w Warzymicach W niedzielę wielkanocną do Warzymic przyleciał bocian. Jak co roku zajął gniazdo w pobliżu placu zabaw. Na dachu sąsiedniego domu zainstalowana została kamera umożliwiająca internautom podgląd tego, co się dzieje i dziać będzie w bocianim apartamencie. Przekaz na żywo umożliwili mieszkańcy Przecławia: Grzegorz Smolicz i Zbigniew Roman. Na terenie naszej gminy są cztery „czynne” bocianie gniazda. Boćki przylatują do Warzymic, Karwowa, Barnisławia i Smolęcina. Jest jeszcze gniazdo w Siadle Górnym, które bociany próbowały zasiedlić, niestety jest ono niestabilne i  potrzebuje najpierw wzmocnienia. Na ostatnim zebraniu wiejskim zapadła decyzja o  konieczności wymiany platformy, tak by w przyszłym roku ptaki mogły się bez obaw zagnieździć. Do Warzymic bocian przylatuje od lat. Zajmuje gniazdo, naprawia je po zimie i …czeka na swą miłą. - Nazwaliśmy go Beniamin, bo zawsze dajemy takie imię, jakie jest w kalendarzu w dniu przylotu Teraz obserwujemy z okna, jak zbiera drobne gałęzie i naprawia gniazdo. Specjalnie naszykowaliśmy z sąsiadem drobne patyki do kompostownika, żeby mógł je sobie zabrać do budowy – mówi pani Maria, która od 20 lat obserwuje i skrupulatnie notuje to, co się dzieje w gnieździe. – Prawie zawsze boćki miały trzy, cztery młode. Jedynie w latach: 1995 i 2011 – młodych nie było. W  tym roku, na dachu domu należącego do pani Marii, zainstalowana została kamerka skierowana na bocianie gniazdo. Umożliwia ona internautom podgląd na żywo wszystkiego, co się dzieje w  bocianim lokum. Posadowiono ją na metalowym wysięgniku o  wysokości przekraczającej trzy metry. Pomysł podglądu wyszedł od właściciela portalu Przeclaw24, Grzegorza Smolicza. W realizację projektu zaangażował się Zbigniew Roman z firmy AP

Internet, która jest sponsorem tej wyjątkowej transmisji radiowej. - Obraz z kamery nie jest jeszcze najlepszej jakości. W najbliższym czasie postaramy się go poprawić. Koniecznie musimy zminimalizować drgania spowodowane przez wiatr - mówi Grzegorz Smolicz, z  portalu Przeclaw24. – Zainteresowanie kamerą przerosło nasze techniczne możliwości, w pierwszym dniu było 1500 osłon, obraz się zawieszał, ale walczyliśmy. Przy okazji dziękuję firmie AP Internet, która podjęła się realizacji tego trudnego zadania. Jestem także pełen podziwu dla Pani Marii, która od 20 lat szczegółowo dokumentuje wydarzenia w sąsiadującym gnieździe. W dwa tygodnie po zasiedleniu gniazda, do Beniamin dołączyła piękna Ludosława. Bocianicę skusiły: okazałe lokum i  jego czerwononogi budowniczy. W  tej chwili można oglądać zaloty pary, które już niebawem zakończą się złożeniem jaj. Mamy nadzieję, że wylęgną się piękne młode boćki. Wiele osób, każdej wiosny, pilnie wygląda bocianów. Jeżeli pierwszego ptaka spostrzeżemy w locie, to pewne, że tego roku będzie się nam wiodło. Jeśli będzie on stał na gnieździe lub łące, wtedy i pomyślność gdzieś się zatrzyma i do nas nie dotrze. Mówi się, że miejsca w  którym gnieździ się bocian, nie opuszcza szczęście. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby ich w  gminie przybywało, bo szczęścia nigdy nie za wiele. Dorota Trzebińska


Nr (33) 4/2013

kwiecień 2013

strona 7

Majówka w gminie Nie wszyscy z nas będą mieć szczęście, czy też możliwości, by wyjechać na kilka dni długiego majowego weekendu. Tym z Państwa, którzy nie wybierają się w odległe zakątki świata, proponujemy wypad do miejsc położonych całkiem blisko, zaledwie kilka kilometrów od domu. Jednodniowy wypoczynek pozwoli choć na chwilę odpocząć od trudów codzienności, mile spędzić czas z rodziną, czy przyjaciółmi.

i clematisem. W  oczekiwaniu na wędzoną rybkę można pobiesiadować w starej beczce, smakując domowy smalec z ogórkiem małosolnym, rozkoszując się pajdą chleba obłożoną schabem drwala z własnej wędzarni. Na lubiących ruch, czeka boisko do gry w piłkę nożną, plac do siatkówki, fantastyczna zjeżdżalnia na oponie, piaskownica oraz drewniane mega-klocki.

Trzynaście dębów

Kontakt: Siadło Dolne 32, tel. 091-42-02-215, 0501-082721, e-mail: najder@op.pl Strona internetowa: www.najderowka.eu

Gospodarstwo agroturystyczne znajdujące się w zacisznym i urokliwym miejscu w pobliżu Kołbaskowa. Dojazd do niego jest szybki i łatwy - rowerem, samochodem, autobusem komunikacji miejskiej nr 81. Zjazd przy drodze krajowej nr 13, tuż przed Kołbaskowem. Gospodarze proponują wypoczynek dzienny w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół. W „Trzynastu dębach” można grillować i rozpalić ognisko. Jest plac zabaw dla dzieci oraz boisko. Chętni mogą powędkować. Gospodarstwo dysponuje również bazą noclegową w postaci domku gościnnego dla pięciu osób oraz pola namiotowego i kempingowego. Kontakt: Kołbaskowo 1a, tel. 91 311-96-78, kom. 512-757898 e-mail: eszewpo@op.pl Strona internetowa: www.kolbaskowowypoczynek.pl/

Wielkanocna pomoc

Smętowice Gospodarstwo Agroturystyczne, na trasie pomiędzy Przecławiem a Kołbaskowem. Główną atrakcją są w nim zwierzęta: strusie, kangury, lamy, osioł, kozy i wiele innych. Dla najmłodszych zorganizowany jest plac zabaw z trampoliną i zjeżdżalnią oraz boisko do piłki nożnej i siatkowej. Na terenie gospodarstwa można skorzystać z zadaszonej wiaty i paleniska. Atrakcji jest mnóstwo m.in.: możliwość przejażdżki bryczką. Kontakt: Smętowice1, tel. 91 420 23 25, e-mail: smetowice@wp.pl Strona internetowa: www.smetowice.pl.

Najderówka

Wodnik - wypożyczalnia sprzętu wodnego

Położona nad strumykiem płynącym w głębokim wąwozie, otoczona wzgórzami morenowymi, zagroda agroturystyczna w Siadle Dolnym. Okolica jest rajem dla turystów, wędkarzy, kajakarzy i amatorów dziewiczej przyrody. Znakomite plenery dla fotografujących i  malujących. Z  oddalonego o 300 m wzgórza rozciąga się piękny widok na rozlewiska Odry, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry i panoramę Szczecina. W zagrodzie czeka na gości wędzarnia posadowiona w  altance porośniętej winobluszczem

Kontakt: Siadło Dolne 9, tel. 505 726 444 Strona internetowa: www.kajaki-wodnik.eu

Wypożyczalnia czynna jest przez cały rok. W sezonie wysokim, od marca do października w godzinach 8.00 – 20.00. Obiekt wyposażony jest w 25 kajaków dwuosobowych, 8 jedynek sportowych, 1 canoę, 4 łódki. Dla rybaków istnieje możliwość wynajęcia łódki we wczesnych godzinach rannych. Grupy mogą skorzystać ze zorganizowanego spływu zakończonego wspólnym ogniskiem.

Od 18 lutego do 22 marca w przecławskim gimnazjum trwała zbiórka pieluch jednorazowych oraz artykułów do pielęgnacji niemowląt, z  przeznaczeniem dla najmłodszych mieszkańców Domu Samotnej Matki w Karwowie. Akcja została zorganizowana przez działającą przy szkole Radę Rodziców. Ogromnego wsparcia udzielił jej Samorząd Uczniowski, który przeznaczył na ten cel część dochodu ze sprzedaży artykułów w sklepiku szkolnym. Za pozyskane w ten sposób środki zakupiono: proszki do prania, kosmetyki niemowlęce oraz artykuły szkolne dla młodych mam, które uczęszczają jeszcze do szkoły. Zebrane w ten sposób dary zostały przewiezione do Domu Samotnej Matki w  Karwowie. Trzyosobowa delegacja: przewodnicząca Rady Rodziców, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz opiekun Samorządu, wraz z prezentem wielkanocnym, przekazali podopiecznym ośrodka również życzenia świąteczne. Siostra przełożona podziękowała uczniom i  rodzicom za okazaną życzliwość i hojność. (mic)

Maraton z Konklawe w tle W niedzielę, 17 marca, na ulicach Rzymu odbył się tradycyjny bieg maratoński. W tym roku miał on specyficzną otoczkę. Odbył się bowiem w aurze inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka. W biegu uczestniczył nasz maratończyk – mieszkaniec Przecławia, Grzegorz Małowiecki. Przedstawiamy jego krótką relację z wydarzenia. Maraton odbył się już po wyborze nowego Papieża, nazajutrz po spotkaniu Franciszka z dziennikarzami z całego świata. Dwa dni później miała miejsce oficjalna inauguracja pontyfikatu. Tegoroczny start był moim trzecim startem w wiecznym mieście, ale pierwszym w  tak wyjątkowych okolicznościach. Biegałem w Rzymie w roku 2010 i 2011. Żałuję, że musiałem wyjeżdżać z  Rzymu zaraz po maratonie. Zdążyłem jednak poczuć radosną i podniosłą atmosferę tych dni. W Rzymie przebywało blisko 250 tysięcy ludzi z  całego świata. Tradycją rzymskiego maratonu jest to, że trasa zawsze przebiega przez plac św. Piotra, gdzie papież podczas modlitwy Anioł Pański pozdrawia biegaczy. Tym razem, ze względu na szczególne okoliczności, organizatorzy musieli nieco zmodyfikować trasę.

Watykan został ominięty. Pielgrzymi gorąco kibicowali nam na całej długości tej trudnej trasy – ostatnie sześć kilometrów biegliśmy po bruku i mocno pod górkę. Maraton w  Rzymie śmiało mogę zaliczyć do swoich największych biegowych sukcesów. Ze czasem 3:10:54 uplasowałem się na szóstym miejscu wśród startujących Polaków. Mimo, że czuję jeszcze w nogach trudy rzymskiego maratonu, to w kwietniu planuję starty w kolejnych dwóch biegach. W  niedzielę, 21 kwietnia, pobiegnę ulicami Warszawy w Orlen Warsaw Marathon, a tydzień później po raz czwarty zmierzę się z trasą maratonu krakowskiego. Z biegowym pozdrowieniem, Grzegorz Małowiecki


strona 8

kwiecień 2013

Nr (33) 4/2013

Na końcu języka…czyli minimum poprawności Z panią Marią – paniom Mariom. Powyższe sformułowanie wskazuje, że należy rozróżniać w mowie i piśmie formę liczby pojedynczej z  końcówką -ą i  formę liczby mnogiej z  końcówką -om. Maria to imię pochodzenia hebrajskiego, znaczy: być pięknym, wspaniałym. Imię to nadawane jest również mężczyznom: np. Jan Maria Rokita, Bronisław Maria Komorowski, Klaus Maria Brandauer (aktor austriacki), Erich Maria Remarque (pisarz), Maksymilian Maria Kolbe... Kobiety o imieniu Maria to słynne święte, królowe, uczone, kobiety pióra, estrady, żony sławnych lub mężom swym sławy przydające. Wyraźnie zaznaczyły swą obecność w czasach, w których przyszło im żyć. Powszechnie znane, podziwiane i wielbione, niezwykłe i  prowokujące, przebojowe i  tajemnicze, nieszczęśliwe czy wręcz tragiczne – stały się też z czasem bohaterkami dzieł literackich, malarskich i muzycznych. Z  niejedną Marią wiąże się niezwykła opowieść. Wielu Mariom winniśmy pamięć i szacunek. Wpłynęły bowiem znacząco na bieg przeszłych wydarzeń a przez to i na obraz współczesności. Marią z Nazaretu była matka Jezusa. Biblijna Maria Magdalena (z tych dwóch imion utworzono później imię Marlena) pierwsza ujrzała i  usłyszała zmartwychwstałego Jezusa. Pustelnicą była Maria Egipcjanka, męczennicą – św. Maria Guo Li, a założycielką pierwszych klasztorów była św. Maria Magdalena Postel, zaś tragiczną misjonarką – stracona w Chinach św. Maria Giuliani. Maria Boleyn to faworyta Henryka VIII Tudora

i siostra jego drugiej żony. Jego córka to Maria Tudor, zaś Maria Stuart, królowa Szkocji, została ścięta na rozkaz Elżbiety I (córki Henryka VIII). Wielu Mariom przyszło dźwigać brzemię władzy: Maria Sabaudzka – matka Ludwika XV, Maria Leszczyńska – jego żona i  zarazem matka ich dziesięciorga dzieci. Maria Antonina – jedenasta spośród piętnaściorga dzieci Marii Teresy Habsburg, zginęła pod gilotyną podczas Rewolucji Francuskiej; tym samym, mając 38 lat, podzieliła los swego męża. Wśród siedmiu żon cara Iwana Groźnego były aż trzy Marie. Z  Marią Dołgoruką wiąże się smutna historia. Otóż następnego dnia po ślubie car Iwan utopił nieszczęśnicę wraz z karetą, w której siedziała. Mniej tragiczne losy towarzyszyły innym jeszcze Mariom – władczyniom. Wielbioną przez męża (Jan III Sobiecki) była Maria Kazimiera, czyli słynna z listów do niej słanych przez małżonka – Marysieńka. Znaczącą rolę w historii odegrały też Maria Andegaweńska (królowa Węgier) i  Maria Medycejska (królowa Francji). Marią była też córka Mikołaja II – ostatniego cara Rosji. Na uwagę zasługuje Maria Koburg (królowa Rumunii). Ta piękna i wykształcona kobieta, nie bacząc na niebezpieczeństwo, z  poświęceniem walczyła w  szpitalach z  epidemią tyfusu podczas I  wojny światowej. W 1925 roku została odznaczona Orderem Orła Białego za wkład w zacieśnianie związków z Polską. Marią była urodzona w Szczecinie (1759 r.) późniejsza caryca Rosji, zwana „matką carów”. Otóż Maria

Fiodorowna urodziła dziesięcioro dzieci i była wierną, dobrą i bogobojną żoną cara Pawła I – brzydala i tyrana. Oczarowany polską szlachcianką Marią Walewską, pod wpływem gorącej do niej miłości, wiele dobrego uczynił dla Polski cesarz Napoleon Bonaparte. Wielu Mariom zapewnili miejsce w historii ich mężowie lub synowie. Zmarła niedawno Maria Wasowska, żona Jerzego, współtwórcy Kabaretu Starszych Panów, użyczyła pół wieku temu swego głosu bratu Jacka – Plackowi. Tę postać grał (wraz z Jarosławem) mały wtedy chłopiec Lech Kaczyński. Film nosił tytuł „O  dwóch takich, co ukradli księżyc”, a scenariusz oparty był na powieści Kornela Makuszyńskiego. Swym żonom Mariom okazywali miłość: Henryk Sienkiewicz, Władysław Broniewski, Ignacy Mościcki, Jan Kasprowicz, Arkady Fiedler. Marią była córka pisarza, Jarosława Iwaszkiewicza. Matkom Mariom zawdzięczamy tak wielkie osobowości jak uczony rosyjski Dymitr Mendelejew (twórca układu okresowego pierwiastków), pisarz Fiodor Dostojewski (autor m.in. powieści „Zbrodnia i  kara”, „Idiota”...), polski publicysta i  literat Melchior Wańkowicz (żołnierz spod Monte Cassino, autor cyklu reportaży „Ziele na kraterze”). Zaś teściową naszego wieszcza A. Mickiewicza była ceniona w epoce romantycznej pianistka i kompozytorka Maria Szymanowska. Z każdą Marią wiąże się osobna historia, ale dzięki Mariom – jakże barwna jest historia. Pod rozwagę zainteresowanym. Be-Fa

Cytaty na kwiecień Stanisław Jerzy Lec – (1909-1966), prawdziwe nazwisko Stanisław Jerzy de Tusch-Letz. Poeta, satyryk i aforysta. Autor m.in.: tłumaczonych na wiele języków tomów aforyzmów „Myśli nieuczesane”. Biedny, kto gwiazd nie widzi bez uderzenia w zęby. Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać. Ludzie byli dawniej bliżsi sobie. Musieli. Broń nie niosła daleko. Świat nigdy nie może przebaczyć tym, co nic nie zawinili. Niektóre charaktery są niezłomne, ale rozciągliwe. Nawet na tronie wycierają się spodnie. Pomyśl, zanim pomyślisz.


Nr (33) 4/2013

kwiecień 2013

strona 9

FELIETON Paciochą po głowie Urodziny doktora. Dobre jedzenie, wyborne trunki i świetna zabawa. Dwóch facetów wyraźnie odstawało. Ignorując resztę towarzystwa, prowadzili z boku ożywioną konwersację. Gestykulowali, cmokali, wznosili oczy do nieba. - Bo widzisz, ja to robię całkiem inaczej. Cała sztuka polega na tym, by się z nią obchodzić delikatnie i z czułością. Wiesz, ona potrzebuje dużo czasu żeby dojść. Wino pomaga. Czerwone. Tak. Czerwone jest najlepsze. I to ci powiem stary, że najlepsza jest taka młodziutka i chudziutka – z rozmarzeniem opowiadał starszy. - Taaa. Ja wolę taką dojrzałą, co to najpierw trochę poleży. Wolę ją też sam rozbierać – włączył się młodszy. - O żesz ty. Dwa pierdziele z pięcioma krzyżykami na karku i młodziutkie chudzinki im w głowach. Świat się kończy – pomyślałam z niesmakiem. Z ciekawości, kątem ucha, zaczęłam się przysłuchiwać trwającej od godziny rozmowie. Oczy robiły mi się coraz szersze ze zdziwienia. Bo to były opowieści z gatunku

science—fiction. T-bone z salsą i Porter Hous, Chateaubriand… Te trudne słowa panowie ubarwiali innymi, bardziej swojsko brzmiącymi: bejcowanie, glazurowanie, karmelizowanie, kandyzowanie, dojrzewanie na sucho, dojrzewanie na mokro… - O Matko i Córko! Edi, o czym oni gadają, KTO TO SĄ? – zapytałam przelatującą z tacą gospodynię. - Kto? Ci tam? Oni tak zawsze. Bo Marek i Karol gotują. Gotują z taką samą pasją, z jaką potem wymieniają się swoimi kulinarnymi odkryciami. Godzinami toczą spory o właściwą grubość patelni czy wysokość garnka. Mój serdeczny kolega Mareczek powiada, że kuchnia, obok seksu, sztuki i polityki, jest podstawową siłą napędzającą rozwój cywilizacji. Ale Mareczek miał na myśli bardziej kuchnię Marka i Karola niż moją, która zapędziłaby świat raczej w kierunku cywilizacji ludów pierwotnych. Moja kuchnia nie jest tradycyjna i nie jest eksperymentalna. Moja kuchnia jest… ekspresowa. Jeśli

nie da się czegoś zrobić (upiec, ugotować, udusić, uprażyć, uwędzić) w czasie do 30 minut, to odpuszczam, bo gotowania powyżej dwóch kwadransów nie ogarniam. To są dla mnie Himalaje sztuki kulinarnej. Przyszłam otóż na świat z wrodzoną nieumiejętnością mieszania w kociołkach. I żeby nie było, że gotować nie lubię. Ja uwielbiam gotować! Problem w tym, że nie potrafię. Nazajutrz po imprezie miałam koszmarny sen. Nad moją głową stali: Karol, Marek, Magda Gessler, Robert Makłowicz, Ewa Wachowicz, Kurt Scheller, Pascal Brodnicki, i  jakiś z  metra cięty Francuzik, który machając rzeźnickim nożem wrzeszczał: Dorota - Oddaj fartucha! Znalazłam ogłoszenie: „Szkoła Gotowania na Szpilkach, czyli Domowa Bogini w Kuchni, to rozwiązanie Twoich problemów i  początek wspaniałej przygody ze światem smaków i zapachów. Zapraszamy na coaching”. Chyba się zapiszę. W następnym śnie. Dorota Trzebińska


strona 10

kwiecień 2013

Nr (33) 4/2013

Nabór do przedszkola Przedszkole i Szkoła Podstawowa „Fale” oraz Szkoła Podstawowa „Nawigator” ogłaszają nabór na rok 2013/2014.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych W środę 13 marca 2013r. w  Szkole Podstawowej w Będargowie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego, zorganizowany przez LUKS GRYF Będargowo i  SP w  Będargowie. Udział w  turnieju wzięli uczniowie ze szkół podstawowych z  Przecławia, Kołbaskowa i  Będargowa. Rywalizowano w  kategorii dziewcząt i chłopców na poziomie klas IV-VI. WYNIKI: Klasa IV Dziewczynki: 1. Winiarczyk Anita – B, 2. Oleś Kasandra – K, 3.Kowalewska Agata – B, 4. Kordaczuk Julia – P, 5. Tłusty Hania – P, 6. Krzywicka Paulina – K Chłopcy: 1. Szczotka Mateusz - K, 2. Hałasa Damian - B, 3.Orłowski Konrad – B, 4.Kwidziński Maks – P, 5. Banaszak Mikołaj – P, 6. Żygadło Maciej – K Klasa V Dziewczynki: 1.Kosek Kasia – B, 2.Czapla Monika – P, 3. Staniszewska Ola – K, 4. Grzybowska Paulina – B 5. Laskowska Ola – P, 6. Sibila Karolina – K Chłopcy: 1. Lasota Łukasz – B, 2. Kopera Artur – B, 3. Krugliński Łukasz – P, 4.Sawicki Adrian 5. Januszewski Kamil – K, Baranowski Mateusz -K Klasa VI Dziewczynki: 1.Kopera Adrianna – B, 2. Owsiak Katarzyna – K, 3. Kula Marta – B, 4.Trzebińska Anna – K, 5. Daniluk Sandra - P, 6. Szymankowska Magda - P, Chłopcy: 1.Baranowski Damian – B, 2.Winiarczyk Tomasz – B, 3.Wróblewski Bartek – P, 4.Wojciechowski Sebastian – P 5.Nazimek Markus – K, 6. Manikowski Grzegorz – K KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKÓŁ: I miejsce SP BĘDARGOWO – 60 pkt. II miejsce SP KOŁBASKOWO – 34 pkt. III miejsce SP PRZECŁAW – 32 pkt.

Placówki powstały z inicjatywy rodziców pragnących edukacji wysokiej jakości. Stanowią przedłużenie domu rodzinnego. Program oparty jest na ścisłej współpracy z  rodzicami. Każda rodzina ma swojego opiekuna (Tutora), który spotyka się z  obojgiem rodziców kilka razy do roku, dbając o pełen rozwój talentów i możliwości dziecka. Placówki zapewniają rozwój intelektualny, oferują również pomoc w  wychowaniu. Bo dobrze wychowane dzieci uczą się dobrze! W praktyce dzieci każdego miesiąca pracują nad dobrymi nawykami: porządek, pracowitość, hojność, odpowiedzialność, radość. Przedszkole „Fale” zapewnia domową rodzinną atmosferę, osobowe podejście do dziecka, codziennie zajęcia z  języka angielskiego, psychomotorykę, zajęcia umuzykalniające, wczesną naukę czytania i pisania. Kontynuacją przedszkola są osobne szkoły dla dziewcząt oraz dla chłopców. Odmienne metody nauczania w tych szkołach wynikają z różnic w  sposobie uczenia się. Szkoły stworzone spe-

cjalnie z myślą o  dziewczętach oraz o  chłopcach, wpływają na wysokie wyniki w nauce oraz harmonijny rozwój osobowości. Potwierdzają to wieloletnie wyniki badań oraz doświadczenia takich szkół na całym świecie. NAJBLIŻSZE WYDARZENIA: Wykład otwarty „Tutoring – plan wychowawczy dla mojego dziecka” – 25 kwietnia, godz. 17.30, możliwość obejrzenia przedszkola i  szkół oraz rozmowy z rodzicami i nauczycielami. Dzień otwarty – 15 maja (środa), godz. 10.0012.00 KONTAKT: Przedszkole i Szkoła Podstawowa „Fale” ul. Rodzinna 1, Przylep (przedłużenie ul. Okulickiego w kierunku Stobna), tel. 512 991 014, fale@fale.edu.pl www.fale.edu.pl Szkoła Podstawowa “Nawigator” tel. 693 729 658, kontakt@nawiagtor.edu.pl www.nawiagtor.edu.pl

Życie to nie teatr W dniach 25-27 marca w  Szkole Podstawowej w Będargowie obchodzone były Szkolne Dni Teatru – Teatralia 2013. Zainaugurowano je przedstawieniem pt. ”Wiosna radosna”. Na szkolnej scenie wystąpili aktorzy z Koła Dramowego. Drugiego dnia w  czasie przerw każdy chętny mógł zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Atrakcją Teatraliów było bardzo nowatorskie przedstawienie – „Zwycięstwo światła”. Najciekawszy był jednak finał wydarzenia. Najpierw w  teatralny nastrój wprowadził widzów utwór E. Stachury i J. Satanowskiego „Życie to nie teatr”. Po nim rozpoczął się występ kabaretu z  klasy VI. Sandra i  Marta zaprezentowały

dwie scenki: Lekcja języka polskiego i wywiad z  jedynką. W  dalszej kolejności wystąpiły dzieci, które recytowały „Wierszyki łamiące języki” i  klasa III z  sugestywnie przedstawioną scenką pt. „Leń”. Swoje umiejętności zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego, a  po nich uczniowie klasy II ze sztuką w jednym akcie pt. „Romeo i Julia w kurniku”. Niespodzianką tegorocznych Teatraliów okazał się występ przedszkolaków, tak znakomity, że publiczność domagała się bisu. Imprezę zamknął finałowy występ Koła Dramowego, w piosence pt. „Teatr to jest...” (car)


Nr (33) 4/2013

kwiecień 2013

strona 11

Limeryki – Pulsoryki Wiosna tuż, co mnie bardzo cieszy, bo z wiosną limeryczne podróże nabierają rozmachu. Cieszy mnie niezmiernie powrót Dzidka, tym razem w towarzystwie Franka. Poza tym: Rabka, Gdańsk i …Madagaskar. Zachęcamy naszych czytelników do pisania limeryków. Czekamy na Państwa prace: redakcja@pulsprzeclawia.pl Limeryk powinien być zbudowany w sposób następujący: • pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, • układ rymów aa bb a 

Zbigniew Januszaniec Wakacje na Madagaskarze

tłumacząc mężom, że robi - po prostu... dobry uczynek.

Gdy będę w wakacje na Madagaskarze,

Romuald Kureczko

na plaży nudystów się trochę posmażę.

O nauczaniu

Opalając się goło, porozglądam się wkoło. Być może poznam tam... jakieś nowe twarze.

Uczył wnuka dziadek z Rabki, jak podrywać trzeba babki. Wnuk udaje, że rozumie ale wie, że dziadek umie

łych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane),

Limeryk wyjaśniający tajemnicę popularności pana Franka

• nazwa geograficzna na końcu pierwszego

Z Frankiem przyjaźni się całe Giżyno. Pan ten z przetwórstwa owoców zasłynął.

O sławie

wersu I zawierać zbliżony układ narracji:

Wygniótł z porzeczek

• wprowadzenie bohatera i miejsca, w któ-

soku pięć beczek; po roku .... z soku zrobiło

rym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,

się wino.

• zawiązanie akcji w wersie drugim (często

Limeryk o kochliwym Dzidku

Lepiej, gdy się czymś napasie.

Ma słabość do kobiet Dzidek. Wie o tym cały

O podrywaniu

Czaplinek.

W Gdańsku facet nie używa,

Już w szkole szybko ulegał urodzie ładnych

bo obawia się podrywać.

dziewczynek,

Gdy poderwać coś spróbuje-

a teraz Dzidek nierzadko

zaraz krzyk, że molestuje.

kupuje kwiaty mężatkom,

Jak to teraz się odbywa?

• trzeci i czwarty wers krótsze od pozosta-

wprowadzony jest tu drugi bohater), • krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego, • zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim. Dorota Trzebińska

tylko się poderwać z ławki.

Siedzi twórca na Parnasie ale marzy o kiełbasie. Nic ta sława mi nie dajeczłowiek sławą się nie naje.

Kącik Poezji Fraszki, rymowanki, miniaturki, bagatelki… Jak by ich nie nazwał, jeśli spłodzone przez dobrego autora, zawsze są czytane z niezwykłą przyjemnością. Romualda Kureczki nie muszę już chyba Państwu polecać. W tym numerze jego kolejne, znakomite rymowanki.

Miniaturki diabelskie

chce ze służby abdykować

Poszła baba do spowiedzi

lecz mu rzekł szefunio z piekła,

a przy kratce diabeł siedzi.

że ma w d… pocałować.

Chyba duża w piekle nędza -

Fraszki o różnicy wieku

czort na służbie jest u księdza.

Czy warto

***

Kiedy na koncie jest grosza kupa,

Chwali diabeł swe zalety,

warto iść za mąż nawet za trupa.

że jest ważny i chroniony.

Tytuł

Nawet Unia w swoim prawie

Nic, że was dzieli wieku połowa,

zabroniła ciąć ogony.

wnet zyskasz tytuł – bogata wdowa.

Epilog

***

W noc poślubną

A mnie pasuje tu fraszka szósta-

Pewien diabeł ma już dosyć,

Niech stary młody nie struga chwata,

puka komornik, bo konto puste.

zostanie żona non consumata.

Napis nagrobny Niechaj spoczywa tu w imię Boże, ona by chciała, on już nie może.

Obowiązki Przestań już pisać te głupie fraszki, lepiej dla dziecka ugotuj kaszki.


R

E

K

strona 2 strona 12

L

A

M

listopad 2011 kwiecień 2013

A

Nr (18) 8/2011 Nr (33) 4/2013

Wyniki gminnego konkursu na „Wielkanocne zwierzątko” I GRUPA WIEKOWA: (przedszkole) II GRUPA WIEKOWA (uczniowie z klas I – III) I MIEJSCE: Grupa IV – ZPO w Kołbaskowie I MIEJSCE – Marta Olczak – SP w Przecławiu Grupa V – ZPO w Kołbaskowie II MIEJSCE – Piotr Topól – SP w Przecławiu Grupa VI – ZPO w Kołbaskowie III MIEJSCE – Tosia Soboń – SP w Przecławiu Grupa przedszkolna „ Motylki” – SP w Przecławiu Anna Szałek – ZPO w Kołbaskowie II MIEJSCE: Oddział przedszkolny – ZPO w  Kołba- III GRUPA WIEKOWA (uczniowie z klas IV – VI) skowie I MIEJSCE - Sandra Daniluk – SP w Przecławiu III MIEJSCE: Grupa „ Pandy” – Przedszkole Niepu- II MIEJSCE - Łukasz Kaźmierski – SP w Przecławiu 2 – 68 m2 a. Ma 132–m dowZmaczyńska ka scho bliczne TWP OR w Szczecinie „ WYSPA MALUCHA” III klat MIEJSCE – Sandra SP w Będargowie ana ntow emo wyr ta, czys o nieg do zi rze. Prowad iogim poz Organizatorem konkursu był )Zespół placówek Oświatona dru Mieszkanie znajduje się na trzecim pięt Przecław skosami owitej (ze 64 m2 powierzchni całk orazw Kołbaskowie ieZPO iom ym: poz wsz 2 pier na IV MIEJSCE Grupa III – wych w Kołbaskowie. ów) skos c liczą (nie ej ) m tkow (11 i uży ia

dam bez pośredników rze sp – u wi cła ze Pr w ie an zk es mi Dwupoziomowe

powierzchn 2 ielką ilością skosów, oraz sypialn 2 2 jadalnia (21 m ), salonik (15 m ) – z niew ), m (12 hnia kuc się: ą jduj zna dole mie. Na ą się: pokój, garderoba, wadzą na poziom drugi, gdzie znajduj pro ody sch owe buk 2 lni jada Z . sów i łazienka (5,80 m ) – bez sko cyjne). Mieszkanie ma dwa duże one są z dołu przyłącza wodno-kanaliza adz row (dop nka łazie ona ńcz yko sypialnia i druga, niew e, przestronne i co ważne – niezwykle . Jest niepowtarzalne, wyjątkowo jasn dnia połu od gi dru , ocy półn od n balkony – jede funkcjonalne. Tel. 505 046 843

Nieruchomości gminne do sprzedaży Miejscowość

Barnisław

Barnisław

Kamieniec

Działka nr

Powierzchnia

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Data przetargu

72/20

0,6034 ha budynek o pow. użytkowej 545m2, bud. garażowy 300m2

teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej

683.313zł

68.331zł

15.05.2013r.

227/8

0,4716 ha

227/10

3,6740 ha

3.890.062,98zł

389.006,30zł

15.05.2013r.

227/11 198/17

1,0285 ha 0,1283 ha

114/10

1,0 ha

739.099,75zł

73.909,97

15.05.2013r.

teren pod obsługę komunikacyjną – parking teren przeznaczony na cele sportu i rekreacji tereny przeznaczone na zieleń izolacyjną Brak planu, w studium teren lokalizacji usług związanych z obsługą komunikacji

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 08.05.2013r. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 91 311 95 10 wew.47 lub www.bip.kolbaskowo.pl R

E

K

L

A

M

A


Nr (33) 4/2013

kwiecień 2013

strona 13

Wyjątkowa akademia To już rok, jak w Przecławiu działa żłobek Akademia Maluszka NANA. Placówka zlokalizowana jest w przewiązce między budynkami 84-85, w miejscu gdzie kiedyś działało Zielone Przedszkole. Nana oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do trzech, czterech lat. Placówka jest znakomicie przystosowana dla potrzeb najmłodszych dzieci. Jasne i przestronne sale wyposażono w kolorowe zabawki oraz niezbędne dla maluchów akcesoria. W żłobku jest duża, wygodna szatnia i miejsce na wózki. Godziny pracy dostosowano do potrzeb pracujących rodziców. Maluchy mają zapewnioną opiekę od godz. 7.00 do 17.00. - Cieszymy się z tego, że możemy opiekować się tak wspaniałymi dziećmi, obserwować ich rozwój i  postępy, jakie czynią każdego dnia – mówi Joanna al Zaben, właścicielka żłobka. – Nasza oferta połączona jest z bogatym programem edukacyjnym. W  cenie oferujemy także zajęcia plastyczne, rytmikę, angielski oraz cykliczne zajęcia z dogoterapii. Akademia Maluszka „Nana” to placówka pełna ciepła i wyrozumiałości, w której zapewniamy bezpieczne miejsce do zabawy. Każdego dnia staramy się, aby dzieci czuły się tak dobrze jak w domu. Respektujemy fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we własnym dla siebie tempie i według swoich osobistych zdolności i dążeń.

Akademia Maluszka prowadzi dostosowane do wieku dzieci zajęcia muzyczne, plastyczne i rytmikę. W  żłobku jest mnóstwo zabawek, znakomicie wspomagających rozwój manualny maluchów. W ramach czesnego dzieci czeka wiele dodatkowych atrakcji: koncerty, przedstawienia teatralne, bale, występy iluzjonisty, spotkania z ciekawymi osobami. Za kilka dni, z  okazji „Dnia Ziemi” maluszki ze swoimi opiekunkami sadzić będą w żłobkowym ogródku drzewka i kwiaty. (mic)

Jaki wpływ ma piwo na zdrowie i urodę? Kąpiel w piwie Piwne kąpiele można wykupić w luksusowych salonach SPA. Zamiast płacić całkiem niemałe pieniądze, można sobie taki zabieg zafundować w domu. Do kąpieli wykorzystuje się specjalne, dobrej jakości piwo kąpielowe (do kupienia w sklepie 1001 Piw w pasażu Czerwona Torebka). Wlewa się je do wanny pełnej wody o temperaturze ok. 35-38 stopni Celsjusza. Taka kąpiel oczyszcza, nawilża i ujędrnia skórę. Ponadto działa relaksująco, bo znakomicie odpręża i rozluźnia obolałe mięśnie. Dodatkowo takie kąpiele wspomagają walkę z trądzikiem na plecach.

Piwna maseczka na twarz Polecana do cery tłustej i trądzikowej. Świetnie odżywia, nawilża i wygładza skórę. Najlepiej zastosować ją po wcześniejszym peelingu. Przepis: Przygotuj 1-2 łyżki świeżych drożdży, naturalny miód i dobrej jakości piwo. Drożdże wymieszaj z  niewielką ilością piwa i  dodaj łyżeczkę miodu. Gotową maseczkę nałóż na twarz i szyję. Po 20 minutach zmyj letnią wodą.

Piwna maseczka na włosy Wzmacniająca maseczka z powodzeniem stosowana przez nasze babcie i  mamy. Sprawia, że włosy stają się elastyczne i jedwabiste. Regularnie na swoje piękne włosy nakłada ją Catherine Zeta-Jones.

Przepis: Wymieszaj pół szklanki piwa z 1 żółtkiem. Rozbełtaną mieszankę nałóż na włosy i owiń ciepłym ręcznikiem. Po 30 minutach dokładnie spłucz maskę z włosów i je umyj.

Płukanka z piwa do włosów Płukanka świetnie wzmacnia włosy i  zmniejsza ich przetłuszczanie się. Znakomicie sprawdza się przy włosach niesfornych, puszących się. Włosy po umyciu spłucz piwem rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1.

Do kufla i do wanny Sklep 1001 Piw mieszczący się w pasażu Czerwona Torebka w  Warzymicach, to raj dla smakoszy bursztynowego trunku. Szeroką ofertę wzbogacono ostatnio o  wyjątkowy produkt – piwo kąpielowe. Bo piwo, poza właściwościami smakowymi i  odżywczymi, ma też znakomity wpływ na urodę, o  czym wiedziano już w starożytnym Egipcie. Mleko, oliwa z oliwek, napar z rumianku, błoto, algi czy sól morska – to cenione, upiększające dodatki do kąpieli. Ale znakomitą, pielęgnacyjną kąpiel można też przygotować z piwa. Pomysł został zaczerpnięty z Bawarii. W tej bursztynowej krainie od dawna bardzo popularne są piwne jacuzzi. Ich amatorzy relaksują się w wygodnej wannie wypełnionej ciepłą wodą z dodatkiem specjalnego piwa kąpielowego. - W odróżnieniu od piw ze sklepowych półek, piwo kąpielowe jest w pełni naturalne. Nie zawiera utrwalaczy, nie jest pasteryzowane, charakteryzuje się delikatnym aromatem – mówi Paweł Płuciennik, właściciel sklepu 1001 Piw. – Piwo kąpielowe oparte jest na substancjach aktywnych, zawartych w dwutlenku węgla, oraz bogatych w witaminy z grupy B i minerały drożdżach piwnych. Piwna kąpiel odblokowuje pory i pobudza krążenie krwi. Piwo doskonale wpływa na kondycję skóry, włosów i paznokci. Dwutlenek węgla zawarty w  trunku pobudza ukrwienie skóry, a drożdże wpływają na jej zdrowy wygląd. Dzięki nim staje się ona wygładzona, delikatna i aksamitna. Piwne drożdże oczyszczają skórę, regulują pracę gruczołów łojowych, pomagają przy infekcjach i źle gojących się ranach. Poza tym, że taka kąpiel działa antybakteryjnie, antyseptycznie i  antyrodnikowo – dodatkowo uspokaja i odpręża. - Próbowałem „Kąpielowego” i przyszedłem po następne. Jest rewelacyjne. Polecam zwłaszcza do kąpieli we dwoje. Żona najpierw była zaskoczona, potem zachwycona. Kąpiel znakomicie odpręża i  relaksuje – z uśmiechem mówi pan Tomasz, spotkany w sklepie 1001 Piw w Warzymicach. W piwie można się moczyć w pojedynkę, we dwoje i zbiorowo. Z piwnego jacuzzi w salonach SPA korzysta coraz więcej osób. Urządza się w nich wieczory panieńskie i kawalerskie. W wannach relaksują się panie, ale i panowie. Bo który facet nie marzył o tym, by choć raz w całości zanurzyć się w piwie. To marzenie może się spełnić. Wystarczy wygodna wanna we własnym domu, ukochana kobieta przy boku i butla wybornego kąpielowego. Maciej Cieślik


strona 14

kwiecień 2013

Nr (33) 4/2013

Śmieciowe warsztaty W maju ubiegłego roku gmina Kołbaskowo uzyskała grant w wysokości 20 tysięcy za najlepszą kampanię edukacyjną, promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych. Od marca w świetlicach wiejskich realizowany jest cykl zajęć sfinansowany w ramach tego projektu Projekt pod nazwą „Segreguje mama, tata, brat – segreguje śmieci cały świat” finansowany jest przez Rekopol Organizację Odzysku S.A, w ramach dużego projektu „Segreguj odpady – to się opłaca!”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W  świetlicach na terenie gminy Kołbaskowo prowadzone są warsztaty plastyczne dla najmłodszych m.in.: „Budujemy domek dla robaczka”, „Koszomania” oraz „Decotrash – Śmieć artystycznie”. Na zajęciach wykorzystuje się różnego rodzaju odpady:

opakowania, butelki, meble. Warsztaty zakończą się happeningiem nawołującym do dbania o środowisko, z wykorzystaniem haseł i plakatów samodzielnie wykonanych przez dzieci i młodzież. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkają się na pikniku ekologicznym. Dla najbardziej zaangażowanych świetlic przewidziane są atrakcyjne nagrody: wyjazd do Zoo Safari w Świerkocinie i Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich oraz wyjazd do Parku Linowego TARZANIA w Szczecinie. (car)


Nr (32) 3/2013

marzec 2013

strona 15


Zakład Kamieniarski

Głaz

Producent od 1980roku • NAGROBKI • BLATY • PARAPETY • PŁYTKI • SCHODY

www.glaz-kamieniarstwo.pl • wystawa wyrobów:

Kołbaskowo 120 tel. 600 426 050, 606 921 161, 91 397 42 14

AMBER Ubezpieczenia Pełen zakres ubezpieczeń ul. Mieszka I 81 • tel. /fax : 91 482 01 50 tel. kom.: 606 226 446

www.amber.szczecin.pl

Twój ubezpieczyciel nie chce ci wypłacić odszkodowania – skontaktuj się z nami!

Puls Przecławia, nr 33. Kwiecień 2013  
Puls Przecławia, nr 33. Kwiecień 2013  

Bezpłatny miesięcznik ukazujący się na terenie Gminy Kołbaskowo (Woj. Zachodniopomorskie)

Advertisement