Page 1

www.grenskoerier.nl

54e JAARGANG NO. 01

WOeNSDAG 1 JANUARI 2014

verschijnt wekelijks huis-aan-huis te: budel / budel-schoot / budel-dorplein / maarheeze / soerendonk / hugten / sterksel / gastel / hamont / hamont-lo oplage 13.600 exemplaren

Boy Jansen zet sterke oudejaarsconference op de planken Over Don Leo, De Buulse School en een avond over incontinentie

DEZE WEEK • Officiële gemeentenieuws • Nieuwe Aa-Kroniek • Mijn Mening • Prinsenbals Roesdonkers en Toeters

BUDEL- Het ene moment was hij gewoon zichzelf, vervolgens kwam hij weer het toneel op als een typetje. Feit was dat Boy Jansen afgelopen weekend in al zijn hoedanigheden een goede oudejaarsconference neer wist te zetten. Met name het gedeelte na de pauze was inhoudelijk sterk. Daarin werden de plaatselijke blunders en misstanden op de korrel genomen en dat is waar het in een oudejaarsconference om behoort te draaien. Goede tekstschrijvers als Jo Knoups, Harrie Hegge en Jac Kuppens zijn dan ook een must. Roept u maar!! Terwijl Hein Moors door de zaal liep met een microfoon en iedereen vroeg welke onderwerpen aan bod moesten komen schreef Boy Jansen ze op een grote flap-over: Hof van Cranendonck, gemeentehuis, Grootschoterweg maar ook PSV, Martin Horst en natuurlijk Marga Vermue. Alle onderwerpen zouden op enig moment ter sprake komen. Pastoor Felie Spooren beet als typetje het spits af. Hij fietste gewoon eens door het dorp en keek wat hij daar allemaal tegen kwam. Dat waren voornamelijk lege panden. Een enkeling had er nog iets leuks van gemaakt zoals Henk Mathijssen met zijn schilders van ‘De Buulse School’ en dan vooral dat beeld van die fietser dat achterin de zaak staat. Het ‘ecoduct’ bij het gemeentehuis kwam aan de orde evenals de koker met daarin ‘het briefje voor Marga’. ‘Prinses Beatrix’ betrad de bühne. Ze kwam haar ‘landgenoten’ vertellen hoe ze tegenwoordig haar dagen vult. Zo blijkt ze een beeld te maken van Don Leo (van Gansewinkel) en uiteraard komt ze te zijner tijd het gemeentehuis openen. Gewoon als zichzelf besprak Boy Jansen allerlei Cranendonckse perikelen. Zoals het gemeentelijk

• Winnaars eindejaarsactie • Tiny Tijsen koninklijk onderscheiden • De Vlierbes gaat sluiten • Ontsluiting bedrijven Chijnsgoed

c1000 hesselberth

Boy Janssen leest in De Grenskoerier wat er allemaal loos is in Cranendonck, foto Toon van der Heijden centrumplan waarvan binnenkort het 35-jarig bestaan wordt gevierd; Os Moen die omgesmolten wordt voor een beeld van ‘Don Leo’ en die avond in De Smeltkroes toen men mensen wilden interesseren voor het raadslidmaatschap. Daar kwam helemaal niemand opdagen. ‘Tegelijkertijd,’ aldus Boy, ‘was er in De Borgh een avond over incontinentie. Daar waren 150 belangstellenden.’

Vorig jaar stond hij er met de leus ‘Het is crisis’, vertelt hij, ‘en dat is het nog steeds’. En alles komt op de schouders van Jan met de Pet. Dat was meteen zijn laatste ‘conferencetypetje’. Boy Jansen sloot namelijk af met de buut waarmee hij op 10 januari in Valkenswaard hoge ogen hoopt te gooien: Roderick de Jager. Daar staat dan het Brabants kampioenschap tonpraten op het spel.

Strafwerk zorgde voor de muzikale noot. Ze speelden covers van het soort dat past bij de gemiddelde leeftijd van het Lexke publiek. Van True Colors en Time after Time tot de hits van Caro Emerald. De onderwijzersband begint dan ook bekendheid te verwerven in de hele regio tot verre uithoeken als Valkenswaard en Bergeijk.

Maarheeze nam hartelijk afscheid van pastor Mervin Veel parochianen en de meeste gildebroeders van het St. Joris St. Barbaragilde waren aanwezig in de laatste H. Mis die pastor Mervin opdroeg in de St. Gertrudiskerk in Maarheeze. De dienst werd opgeluisterd door het grote mannenkoor van Maarheeze wat voor deze gelegenheid werd gecombineerd met de leden van het dameskoor. Samen verrasten ze de kerkgangers met prachtige Gregoriaanse en Nederlandstalige muziek. Sommige liederen zullen vooral door de echte kenners met ‘mooi’ zijn gewaardeerd maar zeker het “Kyrie” lag goed in het gehoor van de aanwezigen. Dat de mis door deze prachtige zang en door de toespraken wat langer zou duren dan gebruikelijk, was door iedereen vooraf ingecalculeerd. Het geroffel van de trommen bij het binnenkomen van de gildebroeders was daarvóór al oorzaak geweest

van koude rillingen bij veel bezoekers van de zonverlichte kerk. Door de - enigszins hilarische - entree van de gildekoning werden ze echter snel tot de werkelijkheid teruggeroepen. Omdat de traditie voorschrijft ‘dat het gilde niet uit mag rukken zonder deze hoogste gezagsdrager’ was deze, normaal zo imposante figuur, door een gebroken been bij een ongelukkige val nl. gezeten in een scootmobiel. Vanuit dit meubel had hij echter goed zicht op de laatste officiële handeling die pater Mervin voor het gilde verrichtte. Aan het begin van de Dienst zegende die eerst het nieuwe gildevaandel in. Dit vaandel in vrolijke frisse kleuren vervangt het oude wat teveel sporen draagt van een veelvuldig gebruik.

Met trommelgeroffel en wapengekletter nam het gilde afscheid van pastor Mervin

lees verder op pagina 2

Woensdag 1 januari geopend zoals op zondag BROOD EN ELKE ZONDAG VERS

zie ook achterpagina

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie en nominatie het Cranendoncks initiatief Het jaar 2013 loopt op zijn eind, 2014 staat voor de deur. Samen proosten op een nieuw jaar vol nieuwe kansen doen we tijdens de nieuwjaarsreceptie. Via dit bericht nodigen wij alle inwoners en ondernemers van de gemeente van harte uit voor de receptie op 2 januari om 19.00 uur in De Smeltkroes in Maarheeze. Tijdens deze avond wordt ook hét Cranendoncks initiatief bekend gemaakt!


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

WEEKENDDIENST Huisartsen, bel de huisartsenpost: 0495-677677 (nieuw nummer!) WEEKENDDIENST: Tandartsen, voor patiënten van de tandartsen die aangesloten zijn bij de kring Weert, Nederweert en Cranendonck geldt in geval van spoedeisende hulp het centrale nummer: (0495) 46 07 65 Het spreekuur is op zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur WEEKENDDIENST:

De rubriek ‘Die verdient een bloemetje!’ is een initiatief van De Grenskoerier samen met Bloemsierkunst Rutten. Elke week wordt er iemand uit ons verspreidingsgebied in de bloemetjes gezet. U kunt dus de persoon van uw keuze nomineren.

APOTHEEK BUDEL openingsuren: werkdagen van 8.00 - 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur tel. 495344. Voor de dienstdoende apotheek buiten deze uren belt u 549720 APOTHEEK MAARHEEZE Vanaf maandag 12 augustus gelden voor Apotheek Maarheeze de volgende openingstijden: ma t/m vrij 08.30-12.30 en 13.00-18.00 uur zaterdag van 10.00-12.00 uur

Zo doet u dat: U stuurt een mailtje naar info@grenskoerier.nl. Daarin vermeldt u de naam, adres en het telefoonnummer van de persoon van uw keuze en natuurlijk uw eigen naam. Bovendien omschrijft u in het kort (±35 woorden) waarom hij/zij een bloemetje verdient. Misschien krijgt degene die u voordraagt dan het boeket van die week. Uiteraard behoudt de Grenskoerier zich het recht voor bij meerdere nominaties zelf de keuze te maken. Degene die het bloemetje

Bezorging medicijnen De bezorging van medicijnen door Apotheek Budel vindt ook plaats na het sluitingsuur. Bestelde medicijnen worden te allen tijde afgeleverd. Bij slechte weersomstandigheden kan de bezorging wel ooit uitlopen tot acht uur in de avond. Geen zorgen dus!

deze week verdient kan dit tot en met a.s. zaterdag ophalen bij:

PRIESTERS REGIO CRANENDONCK: Pastorie Budel, Kerkstraat 27, Budel, tel. 491215 Pastorie Maarheeze, Kerkstraat 20, Maarheeze, tel 591215 WACHTDIENST VAN GENEESHEREN HAMONT: Voor spoedgevallen belt u het centrale nummer: 011 - 604060 tving afgelo Diny Zentjens on

Zij kunnen het boeket ophalen t/m zaterdag a.s.

Ik vind dat ons pap en ons mam een bloemetje verdienen. Al sinds de geboorte van onze oudste zoon Pim nu bijna vijf jaar geleden, staan zij altijd voor ons klaar. Pim is geboren met een flinke hartafwijking, waardoor we ook nu nog regelmatig in het ziekenhuis te vinden te zijn. Tijdens deze spannende tijden kunnen wij altijd op hen rekenen. De was wordt gedaan, een lekkere maaltijd wordt gekookt en ook onze dochter van 11 maanden mag tijdens opnames en controles bij opa en oma logeren en spelen. Echt fantastisch en voor ons ook echt een zorg minder dat we weten dat Jet zo goed wordt verzorgd als we met Pim in het ziekenhuis zijn. van Esther Feron-Bax

Cranendonck in beeld

Buurtzorg Maarheeze/Soerendonk/Gastel/Sterksel/Leende Buurtzorg Maarheeze( 06-22331266) en Buurtzorg Leende(06 83222805) 24 uur direct bereikbaar voor mensen in Maarheeze/Soerendonk/Gastel en Leende/Sterksel. Zorg is direct inzetbaar.Ook voor vragen over zorg en/of uitleen van hulpmiddelen. stichting eindzorg Inloopspreekuur donderdag 13.30 tot 14.30 uur op De Dam 1, Budel (gezondsheidsplein) naast het WMO loket. Telefoon: 06-47140400, mail: info@stichtingeindzorg.nl. Meer info: www.stichtingeindzorg.nl DIABETESLIJN (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood)

Kantooradres: De Grenskoerier Dr. A. Mathijsenstraat 34 6021 CL Budel Postbus 2040, 6020 AA Budel Telefoon: (0495) 495464 Telefax: (0495) 494745 e-mail: info@grenskoerier.nl internet: www.grenskoerier.nl

De Buulder aa hier aan de Berg in Budel, begint bij de Nederlands-Belgische grens ten westen van Budel en stroomt tussen Budel en Gastel en oostelijk langs Soerendonk. Heeft u ook een mooie landschaps en of natuur foto van of over Cranendonck, mail het gerust met vermelding van plaats naar cranendonckinbeeld@gmail.com en mogelijk wordt het geplaatst.

Openingstijden: 9.00-13.00 uur. ma: di. t/m vr. 9.00-12.00 uur wo. gesloten

verloskundigen José van Niel, Simone Pauëlsen en Pascalle Schreurs zijn de verloskundigen van de gemeente Cranendonck, tel.: 06-10122155. Bij geen gehoor of langdurig gesprek, kunt u de verloskundige via de portier van het St. JansGasthuis op laten roepen. Tel. (0495) 57 21 00 www.verloskundigenbudel-maarheeze.nl

Redactie: Riny van Gerven Postabonnement: 3,60 per exemplaar.

KRAAMZORG HOMECARE Informatie of aanmelden kraamzorg van ma. t/m vr van 09.00 -17.00 uur. Voor directe kraamzorg 24 uur per dag bereikbaar 040-20 64 444 of Regiokantoor Cranendonck: 0495-518932 of www.kraamzorg-homecare.nl uitvaartverzorging Uitvaartbureau Jan Fiddelaers, Spoorlaan 9c Heeze. T. 040-2260158 Wanda Roosen Uitvaartbegeleiding, Uitvaartcentrum Cranendonck, Rubenslaan Budel. Telefoon 0495-519516 Van der Stappen uitvaartverzorging, Klein Schoterstraat 2a, Budel. T. 0495-430260

NOTEERT U EVEN… ◆ Inleveren kopij (redactionele artikeltjes, e.d. voorzien van naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon) vóór maandag 12.00 uur. Voorkeur per e-mail naar: info@grenskoerier.nl ◆ Opgeven van advertenties vóór maandag 13.00 uur. ◆ Berichten en advertenties voor Grenskoerier-TV kunnen dagelijks worden opgegeven.

/

DIERENBESCHERMING; Dierenbescherming Brabant zuid-oost; www.dierenbeschermingbrabantzo.nl, info@dierenbeschermingbrabantzo.nl. / Dierenpolitie; 1 4 4 , bij verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting van alle (huis)dieren. / Dierenambulance; 09001120000, voor alle gewonde en zieke gevonden (huis)dieren. / Bemiddeling voor overplaatsen, overlast bij particulier en bedrijf, overpopulaties, nestbeheer eenden/ganzen (particulier)vermiste/gevonden (huis)dieren (advisering) en dierenwelzijnsproblemen; Will van Leeuwen, wileninka@hotmail.com, 06-48120112. Kadavers (langs de weg) worden opgehaald door de gemeente Cranendonck; 0495431237

Politie Cranendonck, Kijkakkers 37, Maarheeze, tel. 0900-8844 Ambulancedienst alarmnummer 112. (Als het dringend is).

(Denk aan uw legitimatiebewijs)

Deze week verdienen Peter en Corrie Bax-Timmermans het bloemetje.

Thuiszorg Stichting Land van Horne Voor hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of hulp bij het huishouden. Voor acute zorgvragen: T 0800 33 33 888, 24 uur per dag bereikbaar. Spreekuur thuiszorg: maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 14 uur, Graafschap Hornelaan 2A in Budel, T (0495) 49 82 31. Uitleenpunten medische hulpmiddelen: van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur in zorgcentrum Mariënburght in Budel en zorgcentrum Marishof in Maarheeze. www.landvanhorne.nl .

Waar vind ik een AED welke 24 uur beschikbaar zijn: Budel: Fazantlaan 163 / Mgr. Zwijsenlaan 40/ Budel: Dr. Mathijsenstraat 15 (de Borgh)/ Budel: Graafschap Hornelaan 2 (Mariënburgh)/ Budel: Instraat 5b / Molenstraat 34 / Nieuwstraat 27 (Postkantoor). Budel-Dorplein:  Hoofdstraat 1 (Nyrstar) Stationsweg 76 (Taxi Hompes) St. Barbaraweg 2 Budel-Schoot: A. van Moorselstraat 1 / Poelderhof 33. Gastel: Cornelisplein 3 (Cranenhoeve). Maarheeze:’t Hagelkruis 1a (Marishof)/ Konijnenberg 1/ Maarheeze: Smits van Oyenlaan 1a (Liac) / Valkenlaan 17/ Maarheeze: Ereprijsstraat 20 / Dissel 80. Soerendonk:Heuvel 16 / Zitterd 30 (Schrurs) / Rabobank. Soerendonk:Dorpsstraat 43 (slagerij van Meijl). Uitleenapparaat: voor evenementen Rozenstraat 4 Budel. Voor beperkt toegankelijke apparaten: zie www.aedcranendonck.nl

etje

pen week het bloem

Thuiszorg ZuidZorg: Hulp in de huishouding, hulp bij de persoonlijke verzorging, verpleging, personenalarmering, maaltijden thuis, voeding- en dieet advies De Dam 1, 6021 KM Budel 24 uur bereikbaar op: 040 2 308 408 info@zuidzorg.nl / Uitleen hulpmiddelen: Servicepunt ZuidZorg, De Dam 1, 6021 KM Budel maandag t/m vrijdag Van 8.30 tot 12.30 en van 17.00 tot 18.00 uur Kraamzorg ZuidZorg: 040 – 2 308 408 / info@zuidzorg.nl Consultatiebureau ZuidZorg: De Dam 1, 6021 KM Budel Inloopspreekuur: woensdag van 11.00 - 12.00 uur Op afspraak via 040 2 308 408: woensdag van 9.00 - 10.30 uur

Digitaal aanleveren: via e-mail (info@grenskoerier.nl), CD, DVD, USB-sticks, geheugencards of diskette. Kopij weekblad De Grenskoerier. Via e-mail bij voorkeur als ‘platte tekst’ of als bijlage (Word-document). Geen foto’s of logo’s in dit programma. Advertenties en logo’s weekblad: als PDF of EPS-document of als Adobe Indesign, QuarkXpress of Adobe Illustrator-bestand. (Lettertypes insluiten). als JPEG, Aanleveren foto’s weekblad: TIF-, EPS- of Adobe Photoshop-bestand (resolutie 200 dpi) Hoe werkt ‘brief onder nummer’? Als U wilt reageren op een advertentie die geplaatst is onder nummer, stuurt U uw reaktie naar ”De Grenskoerier”. U vermeldt linksboven op de envelop het betreffende nummer. Wij zorgen voor een snelle en discrete toezending. Aansprakelijkheid: Deze krant is met de grootste zorg samengesteld en uitgegeven. Toch kunnen er geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve vermeldingen, kennelijke zetfouten en verlate bezorging.

Volg de Grenskoerier ook via Twitter

Maarheeze nam hartelijk afscheid van pastor Mervin vervolg van de voorpagina Pastor Mervin heeft tijdens zijn werk in de Gertrudisparochie diverse keren acte de présence gegeven bij gebeurtenissen binnen het gilde en, na een wat onwennig begin, kreeg hij de smaak echt te pakken. Tijdens de Teerdagen waarin hij een rol speelde, maar ook bij de opening van het nieuwe gildehuis en het feest bij het 500-jarig bestaan, heeft hij het gilde steeds beter leren waarderen. Er was daarom weinig druk nodig voor een massale opkomst van de gildebroeders. Bij het offeren op een

gildetrom, één van de vele gildetradities, werd door het vele papiergeld eveneens duidelijk hoe zeer de gildebroeders pater Mervin waarderen. Natuurlijk was de bestemming van dit geld daaraan mede debet: een opvanghuis voor kinderen in de plaats in India waar Mervin is geboren. De voorzitter van het kerkbestuur kon dan ook trots melden dat er zeker “Maarheeze” in de naam van dit nieuwe tehuis zal staan. De vele positieve herinneringen zullen bij de gildebroeders, de andere parochianen maar beslist ook bij Pater Mervin zelf, een grote rol blijven spelen.


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 3

OPHEFFINGS UITVERKOOP! Vanaf 6 januari vele hoge kortingen

ONTWERP EN ADVIES •

VERBOUWEN EN AANBOUWEN •

MACHINAAL TIMMERWERK •

BADKAMERS DAKKAPELLEN VELUX DAKRAMEN

al 15 jaar

KOZIJNEN HOUT EN KUNSTSTOF

Döner Kebab Safé

De beste Turkse specialiteiten 100% lamsvlees uit Nieuw-Zeeland Maarheeze, iedere donderdag van 11.00 tot 20.00 uur bij het Rabobankplein. Heeze, iedere woensdag/zondag van 11.00 tot 20.00 uur bij het Gemeentenhuis-plein.

NIET GOED, GELD TERUG Voor bestellingen en reserveringen 06-30931681

Voor vragen over alle “grensgevallen” tussen Nederland en België op het gebied van belasting, pensioen of sociale zekerheid, mailt u of belt u voor een afspraak met Rob Keeris RBA, financieel analist bij Grenzeloos Fiscaalzijdig! E-mailadres: robkeeris@skynet.be

30 % op alle make-up van alle cosmetica-merken 30 % korting op het hele assortiment van Collistar 15 % korting op alle luxe geuren 20 % korting op alles in de winkel, uitgezonderd geneesmiddelen, babyvoeding en actie-artikelen

De Vlierbes Maarheeze

Smits van Oyenlaan 2a • 6026 CP Maarheeze

Dank aan onze sponsoren, met name onze hoofdsponsor van Winkel Fashion. Wij wensen jullie en onze leden een voorspoedig 2014!

GSM: (0031) 6 34 94 86 08

Gratis spreekuur voor ondernemers! Elke woensdag van 16.30-17.30 uur Advies over arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en incasso’s. Aanmelden: gratisspreekuur@abenslag.nl of (0495) 536 138 (Weert) of (0495) 430 431 (Budel).

Schoutlaan 9

Wolfswinkel 4

www.abenslag.nl

www.ledubvolleybal.nl

AlexiA KlinieK

centrum voor mondzorg

0495 54 84 86

kinderen gratis naar de tandarts! weert@alexiakliniek.nl

2014

www.alexiakliniek.nl ➩‘van alles wá merret’ Op zondag 23 maart 2014 organiseert het Budels Gemengd Koor weer een gezellige ‘van alles wá merret’ voor de hele familie in De Borgh te Budel waarbij particulieren een kraampje kunnen huren om eigen spulletjes te verkopen. Zie voor meer informatie www.budelsgemengdkoor. nl of bel 0495 495961 of 06 224 751 88. ➩ www.hartvoorcranendonck.nl pleit voor een passende herontwikkeling van de Baronie van Cranendonck. Meld je aan als sympathisant en geef onze Baronie de stem die het nu zo hard nodig heeft!

OPRUIMING!! Tot

50%

korting 21,• 6021 CE 491973 Budel Markt 21 Markt • Budel & 0495


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 4 dels traditionele nieuwjaarsconcert. Het concert begint om 19:30 uur en kaarten, á 5 euro, kunt u reserveren via de site www.poortvanbrabant.nl ook zijn ze verkrijgbaar bij de Smeltkroes aan de bar.

Zondag 5 januari Vrijdag 3 januari • Op vrijdag 3 januari om 14.00 en 15.30 u brengt Kindertheater Foesiemauw ‘Cowboy Stanny & het meest fantastische boek ter wereld’ in de bibliotheek van Hamont. Tickets voor Cowboy Stanny kunnen gekocht worden via www.hamontachel.be/aha of aan de balie van het UiTpunt.

Zaterdag 4 januari • Evenals voorgaande jaren organiseert de KBO een nieuwjaarsreceptie.Deze zal plaats vinden op zaterdag 4 januari in Marishof. Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur. Alle leden zijn van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje nog eens terug te kijken op het afgelopen jaar en gezamenlijk het glas te heffen op het nieuw jaar.

• Het prinsenbal van De Toeters start om 15.11 uur in De Reinder in Budel-Schoot. Daar worden de nieuwe prinsenparen en adjudanten bekend gemaakt. • Op zondag 05 januari, staat de bekendmaking van het prinsenpaar van de Roesdonkse jeugd op het programma. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom in “Den Donck”. • Iedereen is welkom bij de snertwandeling van het IVN, die gehouden zal worden op zondag 5 januari. De start is bij de parkeerplaats aan het Sterksels Kanaal in de Pan om 13.30. Nog vragen? Bel Nel Meulman, tel. 592276. • Zondag 5 januari om 11.00 uur begint een nieuwjaarsconcert van de Achelse Orgelvrienden in Michielshof in Achel. Daar treedt ook de accordeonvirtuoos Ludo Mariën op. Hij concerteerde reeds in heel Europa, Australië en Rusland, solistisch en samen met grote namen als Luciano Pavarotti en de Amerikaanse Claron McFaddenToegang:

Parochiecentrum De Goede Herder Telefoonnummer: 0495-499204 e-mailadres: secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl Adres: Kerkstraat 27, 6021 CH Budel Openingstijden: ma. t/m vr. 09:00 tot 12:00 uur . MARIAKAPEL is dagelijks geopend van 9:00 tot 17:30 uur. DOORDEWEEKSE EUCHARISTIEVIERINGEN VANAF JANUARI 2014 IN MAARHEEZE EN BUDEL Maandag: geen vieringen Dinsdag: 19.00 uur in Budel Woensdag: 08.30 uur in Budel 19.00 uur in Maarheeze Donderdag: 18.00 uur Aanbidding Budel 19.00 uur eucharistie in Budel Vrijdag: 09.00 uur in Maarheeze Geloofscursus 15 jan. 19:30 uur

Grote kerk Kerkstraat 10 6021CH Budel Dinsdag 31 december 08:30 uur Morgengebed 18:00 uur Eucharistie Woensdag 1 januari 10:30 Eucharistie Elisabeth en Adrianus Broers van Cranenbroek en overleden familieleden; Sjang en Riet Bax- Verkooyen. Zaterdag 4 januari 14:30 uur

• Op dinsdag 7 januari a.s. organiseert het B-actief netwerk Weert van Borstkankervereniging Nederland een nieuwjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 9:30 tot 12:00 uur in het Auditorium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. Voor deze workshop wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. Aanmelden voor deze workshop kan tot en met 30 december 2013 bij Henny Brandwijk, email: wgb.brandwijk@gmail.com of 0495 - 54 83 09.

Woensdag 8 januari • Op woensdag 8 januari spreekt huisarts Cora van der Velden over het thema ‘huisarts en dementie’ in het Alzheimer Café in De Smeltkroes in Maarheeze. Alzheimer Café is geopend van 19.00 tot 21.30 uur en het programma begint om 19.30 uur. Toegang tot het Alzheimer Café is gratis. • Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur draait men in cinema Walburg de film ‘M’ uit 1961 van Fritz Lang met Peter Lorre. De film is geïnspireerd op “de vampier van Düsseldorf” een rechtszaak die begin jaren dertig heel Duitsland beroerde. De hoofdfiguur Franz Becker is een psychopaat die op sadistische wijze jonge meisjes vermoordt.

• Op donderdag 9 januari gaat de deur van de Heemkamer in het Schepenhuis aan de Markt in Budel weer open. U kunt er terecht van 14.00 tot 22.00 uur, de toegang is gratis, ook voor niet-leden. Tijdens de openstelling zijn heemleden aanwezig om u onder het genot van een kopje koffie of thee wegwijs te maken in het aanwezige bronnenmateriaal

• Ook in het nieuwe jaar 2014 gaat de Poort van Brabant er weer vol tegenaan. Dit begint al op zaterdagavond 4 januari 2014. Dan wordt het nieuwe jaar ingeluid met het inmid-

O.L.V. Visitatie Budel/Gastel Telefoonnummer: 0495-491215 e-mailadres: secretariaat@onzelievevrouwvisitatie.nl actuele informatie: www.onzelievevrouwvisitatie.nl Bankrekeningnr. 1095 81 024

Dinsdag 7 januari

Donderdag 9 januari

• Op zaterdag 04 januari zal bij Partycentrum Antoine afscheid genomen worden van Prins Ronnie I van de Roesdonkers. Tijd dus om de nieuwe Prins (of Prinsenpaar) aan te kondigen. Vanaf 20.00 uur is de zaal geopend.

Kerkberichten

volwassenen: € 8,00; studenten (– 25 jaar): gratis toegang.

Gouden huwelijksviering Echtpaar Berckmans- van Knippenberg Zaterdag 4 januari 19:00 uur Matthew Roost (verj.); Pater Henri Ulenaers; Toke en Coop Umans- van Cranenbroek (jgt.);Bertha en Petrus van Meijl, zonen Janus en Christ en schoonzoon Tjeu; Mathieu en Petronella Slegers- van de Wildenberg; Petrus en Hendrina van GeneijgenCox en zonen Jacobus en Frinus (jgt.); Driek Damen en overleden familie; Pastoor Kees Slenders; Henri en Martin Verstappen. Zondag 5 januari 10:30 uur Eucharistieviering Jan Rooijmans en overleden familie; Pater Henri Ulenaers; Mien Claassen en overleden familie; Voor de zielenrust van Nelly van Gennip en overleden familie van Gennip; Annelie Prinsen (jgt.) en Thérèse Vlassak. De Flank in Marienburght Graafschap Hornelaan 2 6021 XL Budel Woensdag 1 januari 19:00 uur Geen viering Corneliuskapel Gastel St. Cornelisplein 1 6028 RN Gastel Zaterdag 4 januari 17:30 uur Eucharistieviering Nel van Cranenbroek en overleden familie ( jgt) Parochie Budel-Schoot Grootschoterweg 86, 6023 AT; Tel: 491315

Het kindje Jezus dankt voor de fijne verjaardagsvieringen; en niet alleen het kindje… Het Nieuwe Jaar lost in een vloeiende beweging het oude af. Zoals nu de planning is zal er de 1e zondag van de maand en de voorafgaande zaterdag een Mis zijn en verder nog uitzonderlijke vieringen; de 1e waarschijnlijk op 25 jan. met dopelingen-communicanten-vormelingen. 2014 gezegend? Samen moet dat lukken. Misintenties voorlopig zoals voorheen, of enveloppe in de bus, of via mail math.cornelissen@online.nl. Diensten en intenties: * zaterdag 4 jan. om 19.00 uur: To Saanen-Duisters; fam. vSeggelen-de Werdt; overl. fam. vGils-vdSteen. * zondag 5 jan. om 10.30 uur: Leen Vreijsen-Zentjens; Johannes en Petronella Broers-Feijen. Parochie Soerendonk Kapelaan Mervin. Tel. Maarheeze: 0495-591215 Mobiel: 06-26054350 Heilige missen: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 11.30 uur. Dinsdag: 9.00 uur. Misintenties kunt u opgeven middels een briefje in een enveloppe met de intentie, datum en het benodigde geld, in de brievenbus bij Piet Adams, Kruisstraat 31, Soerendonk, te doen. Woensdag 1 januari 2014. GEEN H. MIS. Zaterdag 4 januari 2014. 19.00 uur. Adrianus van Lievenoogen en Maria

Brabants landschap publiceert beeldige dieren Brabants Landschap pakt in haar natuurmagazine van de winter uit met boeiende beschrijvingen van meer dan 40 ‘beeldige dieren’ in Brabant. Auteur Thijs Caspers maakte een rondgang langs allerlei driedimensionale kunstwerken in onze provincie die een dier uitbeelden. Dat zijn er honderden, maar Caspers selecteerde een aantal bijzondere ‘zielen van steen’, zoals hij ze noemt. “Door dieren uit te beelden hebben ze een ziel, net als wij. We geven ermee aan dat ze ons aanspreken, wat duidt op verwantschap”, aldus Thijs, die eerder ondermeer het veel geprezen boek over de Brabantse landgoederen schreef. In verbeeldingen van dieren drukken we vaak karaktertrekken uit die we ook bij onszelf (graag zouden) zien: de waardige leeuw, de waakse haan of de trouwe zwaan. Achter elk beeld een eigen verhaal Uiteraard passeren ‘gewone’ standbeelden de revue, zoals van het dit jaar overleden paard Bonfire van Anky van Grunsven dat in Erp staat. Of het beeld van het sprookje van de Bremer Stadsmuzikanten in De Efteling met de haan, kat, vos en ezel. Maar ook gevelstenen komen aan bod en uitingen met religieuze dieren. Onopvallende beelden als de raaf in Haaren en opvallende beelden als de springende haas op de rotonde bij Reusel en de metershoge mol in Best. Op Landgoed De Wouwse Plantage groeit wingerd in de vorm van een kip. En als buxus zijn natuurlijk meer dieren vormgegeven. Aan de meeste kunstwerken hangt een heel verhaal. In zijn markante

van Weert; Franciscus van Mierlo en Elisabeth Claassen; Jan van Lievenoogen en Anna van Mierlo; John Langens; Wim van der Heijden; Familie Schellekens-van Eerd en kinderen; Henk de Greef; Frans Aarts en Lena van Kuijk, dochter Nel en schoonzonen Janus, Pierre en Jan Christelijk Centrum Hamont Contactadres:Transistorstraat 1 3930 Hamont – Achel Henk en Martha Hoeben tel. 0031 (0)495 519933 NL Paul en Rita de Meester 0032 (0)14 815619 BE www.cchamont.be e-mail: info@cchamont.be Woensdag 1 januari: Géén bijbelstudie. Zondag 5 januari Vandaag is er een eredienst. Eerste zondag van het jaar. We gaan een jaar tegemoet waarin de Here God centraal staat. De spreker voor vandaag is Rob Koreneef. Deze samenkomst vindt plaats aan de Transistorstraat 1, Hamont Achel, en begint om 10.00 uur. Woensdag 7 januari: Bijbelstudie. Deze gaat door aan de Maj. Greenhallweg 112b Budel Dorplein en begint om 20.00 uur. Parochie Budel-Dorplein Grootschoterweg 86, 6023 AT; Tel: 491315 Na de mooie kerstvieringen volgt de ‘slot’-viering? Geen apotheose! Naast pijn om dit ‘slot’, dankbaarheid voor het verleden én de rug gerecht voor de toekomst. Ons kerk-

boeiende stijl vertelt Caspers over de adelaar op de hoge sokkel in het Wilheminapark in Breda. Ook uit Breda: het verhaal over de zeehond in de Mark, een beeld in het Ginneken. De das in Loon op Zand, het kermispaardje in Tilburg, de zwaan bovenop het Bossche Zwanenbroedershuis, ze komen met fraai fotowerk aan bod. Het tijdschrift ontvangen de beschermers van Brabants Landschap net voor de kerstdagen gratis in de bus. Wilt u ook het natuurmagazine van Brabants Landschap ontvangen? Dat kan voor 15 euro per jaar. U word dan beschermer en krijgt ondermeer vier keer per jaar het natuurmagazine cadeau, inclusief jeugdbijlage en een exclusief excursieprogramma. Via www.brabantslandschap.nl kunt u zich onder ‘steun ons’ aanmelden. Brabants Landschap: natuur- en cultuurbescherming is en blijft mensenwerk De prachtige provincie NoordBrabant, met haar diversiteit aan landschappen, is nog het thuis van vele vrij levende planten- en diersoorten. Dit komt onder andere doordat Brabants Landschap ruim 17.000 hectare bos, heide, ven, zandverstuiving, beek- en rivierdalen, landgoederen, boerderijen, forten en kastelen met zorg beheert. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden. Een groot netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee met de bescherming van weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen.

gebouw zal er staan als monumentaal teken van verwijzing naar meer dan het hier en nu. Onze Kerk als geloofsgemeenschap is en blijft er waar mensen in Zijn Naam samenkomen, intiem of over grenzen heen. Dit kunnen we alleen zelf ons afnemen! Volgende kerkberichten onder de hoofding: kerk Schoot-Dorplein? Misintenties voorlopig zoals voorheen, of enveloppe in de bus, of via mail math.cornelissen@online.nl. * dinsdag 31 dec. om 18.00 uur H. Mis: Tinus Verstappen (verj.); Jetty en Ernst Hoyer; Annie en Toon Frenken-Hurkmans; Twan vd Meerendonk; Fons en Alda Bongaerts-Driessen; Dinie Geurts-Antonisse; Cees vDuin. St. Getrudis Maarheeze Pastorie Kerkstraat 27, 6021 CH Budel, Tel: 0495-491215 Website: www.parochiemaarheeze.nl Zondag 5 jan 10.00 uur: Voor het welzijn van alle parochianen Maria van Tulden-Klumpp (vw T. Duisters); Ouders Verbruggen-den Ouden en kinderen; Pien Bautista Jan en Ciska den Ouden Woensdag 8 jan 19.00 uur: H. Mis Vrijdag 9 jan 09.00 uur: H. Mis


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 5

STEVENS STEVENS

TELEVISIES TELEVISIES

ACTIEPRIJZEN!

uw LED TV adres

SAT - DVD - HOME CINEMA

UW LED-TV Mega Deals!! ADRES! Prijsknaller Prijsknaller ZEN!! ACTIEPRIJv/d week Kijk voor ACTIE

!

in alle formaten led tv

onze internetsiteTV Samsung UE55F6400 TV SamsungopUE32EH5000

140cm, Hz, Full HD TV, LED Televisie, Sony200W805 & LED W905 In81cm, 95%FulldeHDgoedkoopste!! Wifi Smart TV, 3D incl 2x bril, 2x HDMi, USB, Scart, AV in,

Philips 7008 HDMi, AV in, Scart, & USB,8008 DLNA, Persoonlijke service / Deskundig Component, optisch digital advies out, 4x

persoonlijke uitvaartverzorging

040-2260158 info@fiddelaers.nl www.fiddelaers.nl Dag en nacht bereikbaar. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een uitvaart?

Ik luister graag naar uw persoonlijke wensen. Dankzij de samenwerking met Van Deursen Uitvaartverzorging kan ik de polisvoorwaarden van uitvaartverzekeringen zoals DELA respecteren zodat u geen risico loopt op ‘meerkosten’.

www.roosen-uitvaart.nl

Anno Braakhuis uitvaartbegeleider

www.stevensbudelschoot.nl 0031(0)495 49gesloten 36 16 Open: ma: 10-18u • di:

www.stevensbudelschoot.nl wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u ma-wo-do 10.00-18.00 10.00-18.00 uur/di uur/di gesloten gesloten ma-wo-do vr 10.00-20.00 10.00-20.00 uur/ uur/ za za 10.00-17.00 10.00-17.00 uur uur vr

Body Sun Stevens

Grootschoterweg 101 BUDEL - SCHOOT (0495 ) 49 15 18 www.stevensbudelschoot.nl

Klein Schoterstraat 2a, Budel T 0495 430 260, www.vdstappen.nl

Martin Horst

Uitvaartverzorger

Thuis Sterven! Wij staan belangeloos voor u klaar. VPTZ Cranendonck

☎ 06 47 140 400

Voor het verzorgen van administratie, jaarrekening Voor het verzorgen van uwuw administratie, jaarrekening en aangiften tegen gunstige tarieven. en aangiften tegen gunstige tarieven. Voor meer informatie 06-12519047 of email naar

Voor meer informatie 06-12519047 of email naar info@kremersadministraties.nl info@kremersadministraties.nl

ALLE RIJBEWIJZEN- en TAXIKEURINGEN NU OOK IN BUDEL

Locatie: Verkeersschool Cranenbroek Instraat 21 6021 AC Budel

- Maatwerk - Badmeubels Keukens RJ Gastel · De Dijk 6 · 6028 van Meijl C. Tel. (0495) 493350 Fax (0495) 430364 E-mail: c.vanmeijl@chello.nl

Naar ieders wens en op maat gemaakt. Ook voor renovatie en · 6028 RJ Gastel Dijk 6apparatuur. van Meijl · De van C.vervangen Tel. (0495) 493350 Fax (0495) 430364 showroom: onze Bezoek E-mail: c.vanmeijl@chello.nl De Dijk 6, Gastel Op afspraak ook in de avonduren Bel voor een afspraak: tel. 0495-493350 / 06-21845709 info@mardykeukens.nl www.mardykeukens.nl

meer acties kijk op onze site!

Specialisten voor uw kunstgebit!

Nieuw kunstgebit mét implantaten;

Nu: €250,-*

*het resterende bedrag wordt door uw zorgverzekering vergoed!

Sterkselseweg 28, Maarheeze St. Maartenslaan 41, Weert Tel: 0495 592622

Jos Boudrie

mini graafwerken

Budel (0495) 49 11 02 06 53 792 452 Voor het graven van Oprit, terras, sleuVen, VijVers. spitten en grOndVerzet in (achter-) tuinen en het beladen van cOntainers tevens HydrauliscHe BreekHamer, VeegmacHine en pallet-lepels

➩‘van alles wá merret’ Op zondag 23 maart 2014 organiseert het Budels Gemengd Koor weer een gezellige ‘van alles wá merret’ voor de hele familie in De Borgh te Budel waarbij particulieren een kraampje kunnen huren om eigen spulletjes te verkopen. Zie voor meer informatie www.budelsgemengdkoor. nl of bel 0495 495961 of 06 224 751 88.

➩ Kijk op www.hartvoorcranendonck.nl als je begaan bent met de ontwikkelingen op Cranendonck. Meld je aan als sympathisant en geef onze Baronie de stem die het nu zo hard nodig heeft!

REHAU

GRATIS OFFERTE

Raam Design

Vakantieverblijf

“La Garrouttine” Uw vakantie in Zuid-Frankrijk. Appartementen La Croix Valmer, regio St. Tropez gebr.barents@vakantiefrankrijk.nl www.vakantiefrankrijk.nl

Onze ouders

www.hg-dak.nl

Afspraak/informatie? C. Swijgers, arts 06-45716117 Kosten: 70 plus € 27,90; KBO - lid € 24,80 Groot Rijbewijs € 45,50; Taxi € 47,50 Bij keuringen buiten kantooruurtijden is er een toeslag van € 25,Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

(Inclusief implanteren)

➩ Te huur in Budel: woonruimte voor 1 persoon +/- 60 m2. Woonkamer met open keuken, aparte slaap- en badkamer. Tel 0651415907

Zwaluw 1 BUDEL DeDe Zwaluw 1 BUDEL

PHILIPS LED TV’S NU EXTRA VOORDELIG

Pijn in uw mond? Zit uw prothese los?

Keukens - Badmeubels - Maatwerk HAPRO ZONNEHEMELS EN COMBINATIES, RUIME KEUZE Speciale afhaalkorting BRUININGSLAMPEN VOORRADIG - ACTIEPRIJZEN

€ 978.-

€ 259.-

Tel. 0495 - 51 95 16

Samen onderweg naar een persoonlijk afscheid

www.stichtingeindzorg.nl

Dan kunt u vrijblijvend met mij een afspraak maken. Ik denk graag met u mee over de mogelijkheden. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. U kunt me bereiken op telefoonnummer 040-2260158.

Dual Core, VoiceControl, Ook voor uw satelliet-systeem • DVD Samsung DVB-T/Ci+ F7000 &DVB-T/Ci+ F8000 2Prijs-info jr garantie niet telefonisch/per e-mail 2 jaar garantie van 1499,van 349,Prijsinfo niet telefonisch/per mail beperkt aantal beperkt aantal Grootschoterweg 105-107 BUDEL-SCHOOT 105-107 (NL) Grootschoterweg SAMSUNG SONY LG Tel. Budel-Schoot 0031 (0)495 49- (NL) 36 16

Hans Gruhn | Grensweg 59 | 6021 JW Budel Tel: +31 (0)6 535 609 79 | Fax: 084 735 7354 E-mail: info@hg-dak.nl | www.hg.dak.nl

Jan en Toos Berckmans zijn zaterdag 4 januari 2014 50 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is er 4 januari 2014 om 14.30 uur een heilige mis in de kerk OLV Visitatie te Budel. Kinderen en kleinkinderen Berckmans


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 6

Recept

Zestig pagina’s geschiedenis

Nieuwe Aa-kroniek verschenen

Het nieuwe nummer van de Aakroniek, tijdschrift uitgegeven door Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ biedt weer veel leesvoer voor iedereen die dat wil. Het nummer opent met ‘De Meisjes van het confectie-atelier’. Vroeger kende Budel maar liefst vier confectiefabriekjes. Via een gesprek met twee

modinettes van ‘Geers confectie’: Ria Verheggen-Teeuwen en Fransien Broers-Hendriks, brengen redacteuren Tinie Vlassak en Annie StaalsJacobi deze bijzondere Budelse bedrijfstak weer tot leven. Budelnaar Wim Ogier reconstrueert in dit nieuwe nummer van de Aa-kroniek de verkenningsvlucht en een van de kort vóór de bevrijding van Budel in september 1944 gemaakte luchtfoto’s van de Royal Air Force. In zijn bijdrage neemt hij u mee naar Budel vanaf achteneenhalve kilometer hoogte. In de jaren vijftig emigreerden maar liefst drie kinderen uit het Soerendonkse gezin Schellekens naar een nieuw land van beloften: Australië. Deze zomer waren twee kinderen van één van die drie gezinnen voor het eerst na 53 jaar terug in hun ‘hometown’ Soerendonk. Annie Staals-Jacobi tekende het verhaal van deze Zurrikse emigranten op. Dit jaar vierde het Maarheezer Gilde St. Joris-St. Barbara het 500-jarig bestaan en werd een prachtig nieuw onderkomen geopend. Gildebroeder Bert Mulder vertelt ons in zijn

Lezing ‘Markante Bomen’ bij IVN Cranendonck IVN Cranendonck organiseert op maandag 13 januari om 20.00 uur een lezing met als onderwerp: Markante Bomen in het IVN gebouw aan de Hoge weg 1a in Maarheeze.. De lezing wordt verzorgd door Ad Brouwers. Vooraf aanmelden bij Maria Alders, tel. 0495-591973 of email mariaalders@hetnet.nl Wat zou de wereld zijn zonder bomen? Om die vraag te kunnen beantwoorden zou je een tijdje in de Sahara woestijn moeten vertoeven. Alleen al de schaduw die ze ons geven of de wind die ze temperen, kortom, bijna elk klimaat wordt een stuk aangenamer in de nabijheid van bomen. Bomen zijn er in allerlei soorten en maten, van klein tot groot. Ze geven ons naast lommerrijke schaduw, ook timmerhout, vruchten en loof en verbeteren de bodem. Ze filteren voor ons gratis en voor niets vervuilde lucht en zor-

gen bovendien ook nog voor enorme hoeveelheden zuurstof. Bomen vertegenwoordigen een levend geheugen dat wordt weerspiegeld en vastgelegd in jaarringen. Het mooie van bomen is dat ze in potentie tot echte markante exemplaren kunnen uitgroeien. Maar dan moeten wij mensen ze daartoe wel de gelegenheid geven. Dat betekent dat wij ver, heel ver in de toekomst moeten proberen te kijken. Ons bomenbestand met zorg omringen, ook als we menen dat we er overlast van ondervinden. Met het ouder worden van bomen neemt de natuurwaarde in veelvoud toe en verdient daarom alleen al ons respect. Aan de hand van foto’s zullen bijzondere bomen worden bekijken uit onze ( zeer naaste) omgeving en van verder weg, o.a. België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Zwitserland.

artikel hoe en waarom het huidige gilde eigenlijk pas in 1959 ontstond en hoe het sindsdien groeide en bloeide. Dit nieuwe en van tientallen, veel nooit eerder gepubliceerde oude foto’s voorziene nummer van de Aa-kroniek is voor slechts € 3,50 verkrijgbaar bij de boekhandel in Budel en Maarheeze. Het is goedkoper en gemakkelijker en abonnement te nemen. Dan krijgt u vier keer per jaar een nummer thuisbezorgd voor € 8,-- (Cranendonck). Kijkt u voor meer informatie op de website: www.heemkundekringcranendonck.nl

Baby van de maand

december

Is uw baby geboren in de maand december? Stuur dan een geboortekaartje met foto vóór 6 januari naar De Grenskoerier; Dr. A. Mathijsenstraat 34, 6021 CL Budel. Uw baby maakt dan kans om tot baby van de maand gekozen te worden. De adverteerders: • Kraamzorg Homecare • Martinique Lingerie • Moeders voor Moeders • Hema • Klikkelstein

Bekendmaking: woensdag 8 januari

kado-tip

Het nieuwe boekje van Junt

‘t is ongepermeteerd deel 3

Openstelling Heemkamer

van de maand

Beste Kookliefhebbers,

Januari 2014 is van start. Ik wens iedereen veel liefde, geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar en dat alle smaakpupillen de heerlijk ingrediënten weer mogen proeven. Wat zou er mooier zijn om met een oliebol te starten. Laten we eens iets anders nemen dan een oliebol of appelbeignet. Dus laat u verrassen met een andere start voor het nieuwe jaar. Succes met de bereiding en laat het u smaken. Heeft u een Recept van de Maand gemist in de Grenskoerier? Kijk dan naar de voorgaande maanden op www.lecornet.nl en klik op het “Recept van de Maand” logo.

AArdbeienmopjes met bosbessencompote

Ingrediënten voor 4 personen: 1 ei, gesplitst Bosbessencompote: 2 eiwitten, extra 150 gram bosbessen 75 gram suiker 2 eetlepels geleisuiker 125 ml appelmoes 1 eetlepel water 1 vanillestokje, het merg ervan 560 gram magere yoghurt 280 gram zelfrijzende volkorenbloem 250 gram aardbeien, zonder kroontje en grof gesneden Bereidingswijze: 1. Klop met de mixer alle eiwitten met de suiker in een kleine kom stijf tot dat er zachte pieken blijven staan. 2. Klop intussen in een grote kom de eidooiers, appelmoes, vanillemerg, yoghurt, bloem en aardbeien door elkaar. Spatel daarna het opgeslagen eiwit erdoor. 3. Schep met een soeplepel het beslag in een hete, licht ingevette koekenpan met anti aanbaklaag. Spreid het beslag met een spatel uit tot een rond mop. Bak ongeveer 2 minuten op een laag vuur of tot er belletjes op het oppervlak verschijnen. Draai de mop om en bak ook aan deze zijde mooi bruin. Schep het uit de pan en houd het afgedekt warm. Herhaal met het overige beslag. Serveer met bosbessencompote. Bosbessencompote Doe de ingrediënten bij elkaar in een kleine steelpan. Breng onder voortdurend roeren aan de kook. Zet het vuur laag en laat het inkoken tot gewenste dikte. Laat afkoelen in de koelkast voor gebruik. Smakelijk eten Algo van Grootel Eigenaar/Chefkok Restaurant Le Cornet

Wenst u een heerlijk en smaakvol 2014 Verras uw geliefde nog voor de carnaval op:

Ook in 2014 stelt Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’ de heemkamer weer open voor publiek. Op donderdag 9 januari gaat de deur van de Heemkamer in het Schepenhuis aan de Markt in Budel weer open. U kunt er terecht van 14.00 tot 22.00 uur, de toegang is gratis, ook voor niet-leden. Tijdens de openstelling zijn heemleden aanwezig om u onder het genot van een kopje koffie of thee wegwijs te maken in het aanwezige bronnenmateriaal. De Werkgroep Genealogie helpt

Geslaagd Op dinsdag 3 december 2013 heeft Wesley van Renswouw uit Maarheeze de resultaten van zijn afstudeeronderzoek gepresenteerd en met succes verdedigd. Wesley studeerde af aan de Technische Universiteit Eindhoven als technisch bedrijfskundig ingenieur. Zijn afstudeeropdracht voerde Wesley uit bij Philips Research te Eindhoven.

u graag op weg bij uw onderzoek naar uw familiegeschiedenis. De Werkgroep Fotografie beschikt over enorm veel fotomateriaal van de zes kerkdorpen van Cranendonck. De openingsdata voor 2014 (tot aan de zomerstop) zijn 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni en 3 juli. U bent van harte welkom. Uitgebreide informatie over het werk van de heemkundekring is te vinden op de website www.heemkundekringcranendonck.nl

✷ Vrijdag 14 februari Valentijnsdag

(met een romantisch Valentijns Menu voor uw geliefde)

✷ Vrijdag 15 februari

(als ze niet kan op Valentijnsdag, dan voor de zaterdag) Bekijk het tongstrelende menu op www.lecornet.nl en reserveer gemakkelijk online.

De groeten van Junt Voor e 12.50 verkrijgbaar bij: • Bruna Budel • ‘t Schepenhuis • Sprankenis Maarheeze

Of bel voor informatie naar: 0495 - 491118 Nieuwstraat 51 te Budel info@lecornet.nl

GRATIS PUBLICITEIT Is er een schooluitstapje, een sportdag of een verenigingsfeestje? Een reünie van oude schoolkameraden of een muziekvoorstelling in het bejaardenhuis? Een kleuterklas die naar de bakker gaat? Maak dan een paar leuke -bij voorkeur digitale- foto’s, schrijf er een paar zinnen bij en mail het naar info@grenskoerier.nl Wij zorgen dat er dan geheel gratis een mooie reportage op Grenskoerier-TV komt!


WOENSDAG 1 JANUARI 2014 ➩ Meld je nu aan als sympathisant voor een passende herontwikkeling van de Baronie van Cranendonck op www.hartvoorcranendonck.nl Geef onze Baronie de stem die het nu zo hard nodig heeft!

➩Oud ijzer en loop- en sloopauto’s. Bel en wij halen het wel. Gastel T. 0495492674 b.g.g. 06-27318671 ➩Te huur opslagruimte in Soerendonk. Ca 100m2 Inlichtingen: 06-51899642

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 7

boxsprings GORDIJNEN ZONWERING DE GROOTSTE BOXSPRING COLLECTIE MET DE GROOTSTE COLLECTIE persoonlijk lendeigt ku esp eCnodm iets dve am tmoapakptter splgoieptm aa

A SSUPLAN verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

J.L.J. Umans

Postbus 2200, 6020 AE Budel Nieuwstraat 16, 6021 HS Budel Tel. (0495) 497811 Fax (0495) 497943

NU: KORTING NU: €700,-20% KORTING Houtvinyl Elektrisch verstelbaar hettotale totale opophet SWB programma SHC programma

• 10 jaar garantie • 7x sterkere bovenlaag, krasbestendig • vergelijkbaar met een hoogwaardig laminaat • voetwarm • geluiddempend

• 1 x hoofdbord Hilton 1.80 m • 2 x elektrische boxspring 2-motorig • 2 x 7-zones pocket mee gestoffeerd • 2 x voetbeugel • 1 x splittopper 180-200

9 4 , €12

€2470

2

per m

€1750,2

50/m

€ 19, Normale prijs

2500 m2 WOONPLEZIER

RiveRdale inspiration shop RIVERDALE inspiratie shop

BURG. VAN HOUTSTRAAT 71

SERVICE voor SCHADE * * * *

Uw schadeformulier wordt ingevuld. Alles wordt geregeld met uw verzekering. Uw auto wordt gepoetst afgeleverd. Wij bieden gratis vervangend vervoer.

➩ Wie heeft er per ongeluk tijdens het avondbuffet op 1e kerstdag bij partycentrum Antoine in Soerendonk de lievelingsdas v/d dochter van onze spaanse vriend meegenomen. Het is een witte spiraalvormige das bijvoorbaat: muchos gracias. Bel me alstublieft 0495-491190 of 0657739497

VARIATIE IN WONINGDECORATIE

BUDEL

TELEFOON +31 495 431480

Riool verstopt? Bel (0495) 493590

www.houben-reiniging.nl Poelderstraat 20 Budel-Schoot

Camera-inspectie 24-uurs service Ook vernieuwen en reparatie

Diverse straaltechnieken voor hout en staal s ing uw ng! o b i Ver ruim op

Randweg-Zuid 15 (airpark) - 6021 PT Budel Geopend van ma t/m vr van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00

Zaterdag geopend van 10:00 tot 16:00

Groot assortiment fietskleding, accessoires en hardwaren voor de beste prijs!

Zitterd 30 Soerendonk Tel: 0495-591870


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 08

Cranendonck Nieuws 01

week

Initiatiefnemer Strik zet deelnemers Clean Team in het zonnetje Wethouder Strik bedankte de deelnemers van het Clean Team op 16 december met een lunch en een goedgevuld kerstpakket. “Jullie leveren een belangrijke bijdrage aan de gemeente. Jullie werk wordt door de inwoners enorm gewaardeerd”, zo sprak de wethouder de deelnemers toe. “Daarnaast vergroten jullie je kans op werk dankzij dit werk. Jullie verdienen het om in het zonnetje gezet te worden, daarom biedt de gemeente Cranendonck jullie deze lunch en een kerstpakket aan.”

Gemeentehuis Openingstijden publieksbalie: Met afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur vrijdag 9.00-17.00 uur Zonder afspraak maandag 9.00-19.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 uur • Tel.: 140495 of (0495)-431222 • Internet: www.cranendonck.nl • E-mail: info@cranendonck.nl

Storingsdienst • Gas en elektriciteit 0800-9009 • Kabeltv/radio 0900-1580 • Brabant Water 073-6838000 • Drukriolering: 06-23011901

Gemeente-info • Meldingen en klachten 0495-431222 • Vrijetijdsbedrijf Cranendonck voor alle sportaccomodaties inlichtingen 0495-492138 • Milieu Informatie Centrum 0800-0230344 • Milieustraat Rondven 0495-593687 (di, wo, vr. 13.00-17.00 uur) (za. 10.00 - 17.00 uur) WMO-Loketten: • Telefoon 0495-431168 werkdagen van 10.00-12.00 uur • openingstijden loketten: Budel, De Dam 1: ma en vr van 10.00-12.00 uur wo van 14.00-16.00 uur Soerendonk, Cranendonck 3 di en do van 10.00-12.00 uur Centrum Jeugd en Gezin: • www.cjgcranendonck.nl • cjg@cranendonck.nl • Telefoon 0495-431234 werkdagen van 10.00-16.00 uur • loketten: idem WMO loketten Jongerenwerk Cranendonck • www.jonginc.nl

Afdeling Werk en Inkomen De afdeling Werk en Inkomen van de A2Gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard) zorgt met Ergon voor de uitvoering van dit project. Ook begeleiden zij de deelnemers. Die zijn enthousiast: “De

contacten met collega’s en het werkritme doen me goed.” Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met R. van de Wiel van de afdeling Werk en Inkomen van de A2-gemeenten, telefoon (040-) 2083 704.

Het Clean Team is een idee van wethouder Strik zelf. Op zijn initiatief startte de eerste groep deelnemers in de lente van 2013: “In onze gemeente is veel opruim- en schoonmaakwerk. We hebben in Cranendonck ruim 200 mensen met een bijstandsuitkering. Door hen hier een rol in te geven, werken ze op een waardevolle manier aan hun re-integratie.” En de wethouder kreeg gelijk: twee deelnemers van het Clean Team hebben al betaald werk gevonden, een groot succes! In 2014 vergroot de gemeente de kans op werk voor de deelnemers. “We gaan samenwerken met het Budelse bedrijf Multi Service”, licht wethouder Strik toe,”zij hebben de banen en wij hebben geschikt personeel. Met deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat Cranendonckse werklozen een plek vinden op de arbeidsmarkt. Ik ben vol vertrouwen dat dit tot meer participatie en hogere inkomens voor Cranendonckse gezinnen gaat leiden.”

Verkiezing Gemeenteraad 2014 Kandidaatstelling De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Cranendonck maakt het volgende bekend: 1. Op maandag 3 februari 2014 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Cranendonck plaatshebben. 2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Cranendonck 3-4, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. 3. De benodigde formulieren voor: - de lijsten van kandidaten (model H 1) - de verklaringen van instemming van de

kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1) - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) - de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. 4. Voor de kandidaatstelling moet een

waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 2850.01.531 ten name van Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling en naam groepering. Deze waarborgsom geldt niet voor een kandidatenlijst van een politieke groepering aan wie bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels is/ zijn toegekend. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Bureau verkiezingen, Cranendonck 3-4.

Licht zet inbrekers in het zicht Voorkom ongewenst bezoek Frans ter Beek trof vorig jaar na een prachtige nachtmis met kinderen en aanhang zijn woonkamer overhoop aan. Zijn digitale fotocamera was verdwenen. ‘Met daarop foto’s van mijn eerste kleinkind. Heel jammer. Het is verschrikkelijk dat er iemand bij je thuis is geweest en aan je spullen heeft gezeten’, geeft Frans aan. Ingrijpend De politie weet hoe ingrijpend een woninginbraak is. Niet voor niets zet ze alles op alles om juist deze misdaden op te lossen en de daders te pakken. Om inbraak te voorkomen is het belangrijk dat inwoners ook zelf maatregelen treffen. Vooral van oktober tot maart, tijdens de donkere dagen, als inbrekers extra actief zijn.

Licht ‘Inbrekers hebben een hekel aan licht. Buitenverlichting maakt een inbreker zichtbaar en dat wil hij niet. Zorg dus voor goede buitenverlichting, die automatisch aan gaat als het donker wordt, eventueel met een bewegingsmelder. Het is ook belangrijk dat het lijkt alsof er iemand thuis is, bijvoorbeeld door binnen een lamp te laten branden op een tijdschakelaar. En natuurlijk zijn goede sloten ook van belang’, luidt het advies van de wijkagent. Bel 112 Tot slot heeft de wijkagent nog een belangrijk punt. ‘Hoort of ziet u iets ongewoons? Een verdachte auto in de straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan diggelen valt? Aarzel niet en bel direct 112. We kunnen beter een keer te veel komen dan een keer te weinig!’ Meer tips en informatie? Kijk op www.politie.nl onderwerp woninginbraak.


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 09

Nieuwe belastingtarieven voor het jaar 2014 De gemeenteraad van Cranendonck heeft in de raadsvergaderingen van november en december de verordeningen met bijbehorende tarieven voor verschillende gemeentebelastingen vastgesteld. Een overzicht van alle tarieven vindt u op www.cranendonck.nl. In dit bericht leest u de belangrijkste tarieven voor 2014. Rioolheffing Het tarief voor rioolheffing is verhoogd van € 13,39 per maand in 2013 naar € 14,19 in 2014. Onroerende zaakbelastingen Het tarief van de onroerende-zaakbelastingen is een percentage van de WOZ-waarde met peildatum 1-1-2013. In onderstaande tabel vindt u de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen 2014 in percentages van de WOZ-waarde: Tarieven OZB Belastingplichtige: Eigenaar woning Eigenaar niet-woning Gebruiker niet-woning

Tarief in % van de WOZ-waarde: 0,1236 0,2177 0,1722

Zonder milieupas geen toegang milieustraat Vanaf november vorig jaar is de vernieuwde milieustraat aan het Rondven in Maarheeze geopend. Elk huishouden heeft toen ook een milieupas ontvangen. Alleen op vertoon van deze pas kunt u gebruik maken van de milieustraat. Geen toegang zonder milieupas In de eerste twee maanden na de invoer waren we soms nog soepel wanneer een bezoeker de milieupas vergeten was. Met ingang van 1 januari 2014 maken we geen uitzondering meer. Zonder milieupas heeft u géén toegang tot de milieustraat. Milieupas ter controle Ook niet als u alleen gratis stromen komt brengen. Dit om ervoor te zorgen dat de milieustraat alleen gebruikt wordt door onze

eigen inwoners. U betaalt daar immers voor via de afvalstoffenheffing. Bedrijven en inwoners uit buurgemeenten niet. Betalen alleen mogelijk met PIN Voor sommige materiaalstromen die u nu naar de milieustraat brengt, bijvoorbeeld bouw- en sloopafval, moet u betalen. U kunt hiervoor betalen met uw pinpas. Vergeet u daarom bij een bezoek aan de milieustraat ook uw pinpas niet. Uw milieupas is geen betaalmiddel. Meer informatie? Wilt u meer weten over de vernieuwde milieustraat en de gebruikersregels? Kijk dan op onze website www.cranendonck.nl of op de digitale afvalwijzer.

Afvalstoffenheffing De afgelopen jaren zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing niet gewijzigd en ook niet geïndexeerd. De kosten zijn echter wel toegenomen en de baten zijn gedaald. Zo is bijvoorbeeld de service uitgebreid met het vaker en gratis ophalen van GFT-afval, is de milieustraat vernieuwd en is de ingezamelde hoeveelheid oud papier gedaald. Dit laatste is een landelijke trend. Door al deze veranderingen is het noodzakelijk om de tarieven van de ledigingen als volgt te verhogen. Tarieven afval Restafval (grijze container) Minicontainer 140 liter Minicontainer 240 liter GFT-afval (groene container) Minicontainer 140 liter Minicontainer 240 liter

2013

2014

€ 8,50 € 12,50

€ 11,00 € 15,50

€ 0,85 € 1,25 Gratis van 14-10 t/m 31-12

€ 1,20 € 1,75 Gratis van 13-10 t/m 31-12

Het vaste bedrag dat u betaalt aan afvalstoffenheffing blijft hetzelfde als voorgaande jaren, namelijk € 8,56 per maand. Het gebruik en laten ophalen van de oranje en gele plastic zakken, voor het inzamelen van plastic verpakkingsmaterialen en blik en drankenkartons, blijft gratis.

Bekendmaking wijzigingen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO) voor de sector Gemeenten In haar vergadering van 17 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck besloten tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst voor de sector Gemeenten. Het betreft hier wijzigingen in verband met veranderingen regeling werktijden.

Dit besluit treed in werking met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie en ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 12 weken voor eenieder kosteloos ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. De publieksbalie is geopend op maandag van 9.00-19.30 uur en dinsdag t/m vrijdag: van 9.00-12.30 uur.

Digitale afvalwijzer 2014 Ook voor 2014 kunt u de digitale afvalwijzer raadplegen via de gemeentelijke website www.cranendonck.nl. De digitale kalender is eenvoudig in gebruik, voor ieder huishouden op maat, 24 uur per dag beschikbaar en actueel. Een digitale afvalwijzer is beter voor het milieu door het vermijden van papier en bespaart de gemeente bezorgkosten.

Hoe werkt het? Op de website vult u uw postcode en huisnummer in. U krijgt dan een overzicht van de ophaaldagen van de verschillende soorten afval en waar u bepaalde afvalstromen naar toe kunt brengen. Ook wijzigingen in ophaaldagen, bijvoorbeeld door een feestdag, zijn verwerkt in de digitale afvalwijzer. Zo beschikt u altijd over de juiste, actuele informatie. Naast de ophaaldata is ook veel informatie over de afvalstromen te vinden.

Gratis kerstboominzameling in Cranendonck U kunt uw kerstboom van 6 t/m 10 januari gratis inleveren op de volgende locaties: Budel Mgr. Zwijsenlaan (tegenover school) Nachtegaalplein Boudriepark (aan de zijde van de Europalaan-Zuid) Jan van Schoonvorststraat (terrein achter garage Vlassak) Europalaan Noord (hoek Willem II straat) Budel-Dorplein Kerkplein (achter kerk) Prinses Irenelaan (op gazon)

Bekendmaking tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening In de raadsvergadering van 17 december 2013 is een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. In deze derde wijziging van de APV zijn bepalingen opgenomen voor paracommerciële horeca. Deze wijziging treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt. De verordening ligt met ingang van 6 januari tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kosteloos ter inzage.

Vooraankondiging bestemmingsplan “Willem Zwijgerstraat 38 te Budel” Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck geven op grond van artikel 1.3.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van hun voornemen het bestemmingsplan ‘Willem de Zwijgerstraat 38 te Budel’ voor te bereiden. Het plan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor de realisatie van drie levensloopbestendige woningen op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat en de Burgemeester Van Houtstraat in Budel. Het plangebied bestaat uit de percelen ka-

dastraal bekend als gemeente Budel, sectie C, nummers 2889, 2890 en 2891. Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, Bro wordt hier gemeld dat op dit moment geen stukken ter inzage liggen. De datum waarop het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd en zienswijzen op het plan kunnen worden ingediend, wordt in een later stadium op de wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Naar verwachting zal dit ontwerp bestemmingsplan in

het eerste kwartaal 2014 ter inzage worden gelegd. Het ontwerp bestemmingsplan zal zowel op het gemeentehuis als digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en http://1706. ropubliceer.nl/ in te zien zijn. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de heer ing. E. van Dijk van de afdeling Beleid, team Ruimte (0495-431274-683870 / e.vandijk@cranendonck.nl).

Budel-Schoot Stationsplein 3 Gastel St. Cornelisplein Maarheeze Kijkakkers (tegenover Smeltkroes) Gaffel (op speelveld) Violierstraat (hoek Gentiaanstraat) Soerendonk St.Jansweg (op gazon) Let op! U kunt uw kerstboom natuurlijk ook inleveren bij de Milieustraat, hiervoor betaalt u dan € 2,50.

Web Alle actuele informatie over vergunningen, wetsbesluiten en verordeningen vindt u op onze website onder ‘Gemeenteblad bekendmakingen’. Deze digitale publicaties zijn de enige officiële bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. Heeft u geen computer? Dan kunt u de bekendmakingen kosteloos bekijken via de computer in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning – ingekomen aanvragen • Hugten 19, Maarheeze Wijziging van uitgebreide procedure naar reguliere procedure voor oprichten van een paardenstal en een carport/berging

Wilt u meer weten over de onderwerpen die in CranendonckNieuws aan bod komen? Kijk dan op www.cranendonck.nl

>


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 10

DA De Vlierbes gaat de winkel sluiten. Heel graag had Maria Kijzers iemand gevonden die haar DA De Vlierbes had willen voortzetten. In deze tijden van crisis is dit helaas niet gelukt. Daarom heeft ze besloten haar drogisterij/parfumerie aan de Smits van Oyenlaan in Maarheeze te sluiten. Zestien jaar geleden ging ze van start met haar eigen DA. Aan de Smits van Oyenlaan ontstond destijds een geheel nieuw winkelcentrum. Het werd het hart van Maarheeze

voor het winkelend publiek. In Maarheeze en omgeving was iedereen er erg blij mee. ‘Een eigen zaak opbouwen was voor mij een geweldige uitdaging,’ aldus Maria Kijzers. ‘Samen met mijn medewerkers heb ik er dan ook zestien jaar lang met veel plezier gewerkt. Met name het contact met mijn klanten heb ik altijd geweldig gevonden en dat zal ik dan ook heel erg gaan missen. Ondanks dat ik hieraan erg gehecht ben vind ik het nu tijd worden om andere dingen te gaan doen en meer tijd aan mijn gezin en klein-

kinderen te gaan besteden.’ Niet alleen Maria maar ook haar beide medewerkers Gery en Manon vinden het heel jammer dat ze de DA niet kunnen overdragen. ‘We zijn heel veel dank verschuldigd aan onze trouwe klanten die we zo waarderen om hun bezoeken, hun betrokkenheid en vooral vertrouwen,’ besluit Maria . Vanaf 6 januari is het opheffingsuitverkoop bij De Vlierbes. Zorg dat u erbij bent en doe Uw voordeel met heel veel kortingen.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck’ vrijgegeven voor inspraak Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft op vrijdag 20 december besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hof van Cranendonck te Soerendonk’ vrij te geven voor inspraak. Daarnaast is er besloten om onderzoek te doen naar een tweede ontsluitingsvariant, waarbij de ontsluiting opschuift naar de rand van de bebossing aan de Molenheide. Naar aanleiding van algemene informatieavond Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het onderzoeken van deze variant naar aanleiding van de ‘vraag’ die buurtbeheer Zurrik tijdens de algemene informatieavond van 19 december jl stelde. Dit onderzoek, waarbij wordt gekeken welke invloed de ‘verplaatsing’ van de ontsluiting heeft op onder andere het aspect verkeer, heeft geen invloed op de bestem-

a

J

Vlnr: Manon Engelen, Gery Hübben en Maria Kijzers

mingsplanprocedure. Het voorontwerp ligt zeven weken ter inzage vanaf 27 december. In de tijd van de ter inzage legging wordt de variant onderzocht. Eventuele wijzigingen gaan dan vervolgens mee in het ontwerp. Door zowel een voorontwerp als een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen krijgt iedereen meer gelegenheid om te reageren. Vanuit de zorgvuldigheid in haar besluitvorming heeft het college hiertoe besloten. Informatieavonden In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar worden meerdere informatieavonden georganiseerd om het onderzoek op interactieve wijze vorm te geven. Het college wil namelijk graag iedereen betrekken bij de totstandkoming van de onderzoeksresultaten. De eerste informatieavond staat gepland op donderdagavond 6 februari.

n d a e v wee e g i r k

Welke Culturele vereniging wil nog meedelen in collecte Anjeractie? In de week van 11 mei tot en met 17 mei zal voor de 69e keer de Anjeractie plaats gaan vinden. De inkomsten die het Prins Bernard Cultuurfonds via deze Anjeractie verkrijgt worden volledig uitgekeerd aan subsidies ten behoeve van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Maar ook hier lokaal in Cranendonck worden met enige regelmaat culturele initiatieven ondersteund met een bijdrage uit het Prins Bernard Cultuurfonds. Dus u steunt ook de cultuur in uw eigen woonplaats. Jaarlijks krijgen zo’n 3500 projecten op die manier een kans.

In Cranendonck zijn in de voorgaande jaren het Sint Jorisgilde uit Budel, Toneelvereniging De Budelse Comedie, het Budels Gemengd koor en Accordeonorkest Nemaldo actief geweest voor de collecte voor de Anjeractie. Een derde deel van de collecte komt al direct ten goede aan deze collecterende verenigingen. Er zijn vast en zeker meer culturele verenigingen in Cranendonck die belangstelling hebben om op deze wijze niet alleen een bijdrage te verkrijgen voor cultuur in Nederland, maar ook graag hun eigen clubkas aanvullen om hun eigen culturele

doelstellingen te verwezenlijken. Als je als culturele vereniging in 2014 mee wilt doen aan deze collecte dan kun je aanmelden bij de coördinator voor Cranendonck Martin Horst, Burgemeester van Ginnekenstraat 9, Budel, 0495430250 of m.horst@vdstappen.nl. Het gaat niet om grote groepen tegelijk. Ook 1 persoon individueel kan voor een culturele vereniging op pad gaan. Dus meld je aan en laat ons samen sterk maken voor cultuur in Cranendonck.

Meld je aan voor de reünie van De Boogurt Als iedereen die aangeeft te komen op 15 maart naar de reünie van De Boogurt / Franciscus / Kransakkers …. tja…..dan gaat het héél erg druk worden. Echter let op voor iedereen die wil gaan komen, schrijf je tijdig in (voor 31 januari) via vijftigjaardeboogurt@hotmail.com . Ook is het mogelijk om je via de compleet vernieuwde website van De Boogurt (www.deboogurt.nl) aan te melden! Vervolgens een vriendelijk verzoek om vooraf te betalen, vijf hele euro’s over te maken op rekening-

nummer 13.60.40.608 o.v.v. je naam. Wanneer je vervolgens een bevestigingsmail krijgt, is dat  tevens je entreekaartje voor de reünie. Tijdens de reünie is er van alles in de oude school en in de extra geplaatste feesttent te doen. Zo zullen er heel veel foto’s tentoongesteld worden. Hiervoor is men nog op zoek naar oude (liefst vóór het digitale tijdperk) foto’s.  Wie weet heeft iemand nog foto’s liggen waar ze gebruik van zouden mogen maken. Dat zou geweldig zijn. Hiervoor kan

contact worden opgenomen via het mailadres of via het telefoonnummer van de school (0495-491600). Naast een hapje en een drankje zal er natuurlijk ook veel bij te kletsen zijn, zal het geheel aan elkaar gedraaid worden door “nostalgische dj’s” en zit er ongetwijfeld nog een gastoptreden in van een wereldberoemde ster die de basis had liggen op De Boogurt. Nieuwsgierig wie dat is? Meld je dan heel vlug aan en zorg dat alle ex-leerlingen van voornoemde scholen een geweldige avond in het verschiet hebben.

Jo van Mierlo

Proficiat met je 65e verjaardag op vrijdag 3 januari!!! van Herma, Mariëlle, Wesley, Benthe, Arjan en Annemieke Kent u ook iemand die volgende week jarig is en wilt u hem of haar verrassen met een heerlijke taart, ter beschikking gesteld door:

T. 0495 491354 Budel

www.bakkerijrooymans.nl

laat het ons dan weten. Stuur een e-mail of vul onderstaande bon in en stuur deze, met een foto, vóór maandagmorgen 10.00 uur naar:

De Grenskoerier, Postbus 2040, 6020 AA Budel of e-mail naar: info@grenskoerier.nl, t.a.v. ‘De jarige van de week’. Mogelijk wordt hij of zij de gelukkige. Wekelijks verloten wij één taart. De jarige wordt verzocht de taart zelf op te halen. Wel even vooraf (telefonisch) reserveren. De advertentie dient meegenomen te worden, wanneer u de taart ophaalt. Wilt u de foto retour? Sluit dan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe bij. Naam jarige: Adres: Plaats: Geb.datum: Naam aanvrager:

Tel.:


ek

WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 11

Wie wordt de nieuwe prins van de Buulder Buk

Wintertips voor uw huisdieren

Na twee maal 5 tips en twee duidelijke, niet bewerkte foto’s, weten bijna alle mensen wie de nieuwe Prins van De Buulder Buk zal worden. Voor een enkeling die misschien nog twijfelt zijn er nog eens 5 tips en een mooie derde foto.

Ook in de winter moet uw hond of kat naar buiten kunnen. Daarbij moet U wel rekening houden met de weersomstandigheden. Vooral als het gaat sneeuwen en vriezen hebben de pootjes veel te verduren. Voor konijnen en knaagdieren zijn de locatie van het hok en de beschikbaarheid van drinkwater van belang. De pootjes van uw hond hebben in de winter veel te verduren. Deze hebben daardoor extra aandacht nodig. Hiervoor is speciale teer te koop bij uw dierenarts, om de pootjes mee in te smeren. Laat uw hond geen sneeuw eten, daardoor kunnen zij maagklachten krijgen. Uw kat zit het liefst binnen bij koud

11 Is een echte Buulse Bok. 12 Trapt graag een balletje. 13 Komt geregeld in het buitenland. 14 Knutselt graag. 15 Is een echte levensgenieter. Extra tip: Ging ooit een brug te ver...

Nu zal alles wel duidelijk zijn. Geef de naam van de nieuwe Prins door aan Harry van de Moosdijk Grensweg 53 in Budel (tel. 492675) of mail: harryvandemoosdijk@online.nl Dat kunt u doen tot uiterlijk 5 januari a.s. Oplossingen die later komen doen niet mee aan de verloting van een volle bak ambachtelijk gebrouwen Budels Bier. En dä zou sunt zien.

weer. Mocht hij/zij toch naar buiten willen, zorg er dan voor dat het kattenluikje goed werkt, zodat hij/zij ook weet naar binnen kan en niet elders hoeft te overnachten. Konijnen en knaagdieren mogen niet in de tocht zitten. Zorg er dus voor dat het nachthok uit de wind staat. Grote temperatuursverschillen kunnen funest zijn voor uw knaagdieren, zet ze dus nooit in de winter binnen in huis bij de verwarming. Ververs drinkwater tijdig, omdat het kan bevriezen. Voor uitgebreide wintertips voor uw dieren kunt U terecht op de website van de Dierenbescherming, www. dierenbescherming.nl

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie en nominatie het Cranendoncks initiatief

Tiny Tijsen werd koninklijk onderscheiden tijdens afscheid brandweer Burgemeester Marga Vermue heeft een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Tiny Tijsen uit Budel. Tiny Tijsen werd vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet bij de vrijwillige brandweer van Cranendonck onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde

afgelopen zaterdag in Le Cornet toen Tiny Tijsen afscheid nam van zijn brandweermaten. Tiny Tijsen is al sinds 1977 actief lid van de vrijwillige brandweer van Cranendonck. Sinds 1991 is hij daarnaast actief als bevelvoerder en sinds 2008 als chauffeur/pomp-

bediener. Omdat hij gedurende al die jaren zo actief is geweest voor de vrijwillige brandweer werd hij voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Tot zijn grote verrassing werd die hem afgelopen zaterdag door de burgemeester opgespeld,

Het jaar 2013 loopt op zijn eind, 2014 staat voor de deur. Samen proosten op een nieuw jaar vol nieuwe kansen doen we tijdens de nieuwjaarsreceptie. Via dit bericht nodigen wij alle inwoners en ondernemers van de gemeente van harte uit voor de receptie op 2 januari om 19.00 uur in De Smeltkroes in Maarheeze. Tijdens deze avond wordt ook hét Cranendoncks initiatief bekend gemaakt!

Winnaars BOV eindejaarsactie 2013

Tiny Tijsen en echtgenote met burgemeester Marga Vermue

Wekelijks worden er dertig winnaars getrokken van de BOV eindejaarsactie. Hier de winnaars van de derde trekking. Zij ontvangen allemaal een waardebon van 25,- euro. Deze zijn bij de betreffende winkel op te halen. Trekking 23-12 Albert Heijn J. van Daal Atep binnenhuisspecialisten Van Cranenbroek Bakkerij Rooymans Julie van de Ven Bakkerij Teeuwen H. van Werde Beckers Meesterbloembinders H. Martens Best Shop 4 You J. Scheepers Bloemsierkunst Rutten Maria van Hout Bruna Budel Amber Feijen C1000 Familie Neeskens De Brasser E. van der Heijden EP van de Kampen Electronics Y. Damen Etos Verheij Budel J. Dirks Feijen Schoenen en Lederwaren Hennie van Gastel Formido Budel Weekers Foto Rooymans Petra Martens C.P.S. Beeten (? naam moeilijk leesbaar) Hema Budel Intertoys Budel P. vd Heijen Kès & Zo Sandra Seijkens Lake Side M. Hennissen Martinique Lingerie Y. Govers Oogwereld Philip P. Huibers Queens J. Schenkels Scholten Slijterij - Dierenspeciaalzaak Jan Boender Shoeby Budel T. Smolders - Peeters Slaapcenter Verweijen M. van Rooij Stichting het Schepenhuis A. Duis Tasko schoenen M. van Gils Toon’s Bikes Kuijten Verest schoenen en sport Budel N. Krause Verspaandonk Mode Peter Hoeben


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 12

Winterwandeltocht SV Goed nieuws en slecht nieuws voor de Budel en FC Cranendonck Roesdonkers prima verlopen De winterwandeltocht 2013 is naar wens verlopen. Door het prachtige weer waren er 340 deelnemers. Iedereen was lovend over de route`s en organisatie. De pauzeplaats bij Jan Jansen Blauwe Bessen aan de Bergbosweg was een schot in de roos. De wandelaars konden daar zelfs nog een sapje kopen voor onderweg! Heel gezond.

Alle prijzen verloot tijdens de loterij zijn opgehaald of thuis gebracht. Na afloop konden de wandelaars nog wat nuttigen in de kantine van sportpark De Braken van FC Cranendonck. De organisatie wil iedereen bedanken voor hun inzet. Alle vrijwilligers hartelijk dank en hopelijk tot volgend jaar!

Ontsluiting bedrijven Chijnsgoed Sterksel in zuidelijke richting De dorpsraden van Sterksel en Maarheeze hebben in het kader van het project “Samen mee naar de Atwee?” verschillende verkeersoplossingen voorgelegd bij de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck. Beide gemeenten stemmen in met de conclusie van de projectgroep dat de bedrijven van het bedrijvenpark ’t Chijngoed en het nabij gelegen LOG-gebied het beste in zuidelijke richting kunnen worden ontsloten richting A2 Eindhoven-Maasstricht. Uit de overblijvende varianten wordt te zijner tijd een definitief besluit genomen. De zoektocht om de kernen van Sterksel en Maarheeze zoveel mogelijk te ontlasten van zwaar vrachtverkeer van en naar eerder genoemde bedrijven begint voortgang en richting te krijgen. Medio 2012 is door de dorpsraden van Sterksel en Maarheze een burgerinitiatief opgestart om een alternatieve route te creëren om de overlast voor de beide dorpskernen zoveel mogelijk te beperken. In de projectopzet is samenwerking gezocht met de betrokken bedrijven (o.a. Reiling b.v. en varkensbedrijf Van Asten), beide gemeenten en de provincie NoordBrabant. De trekkersrol van beide dorpsraden is ondersteund en begeleid door deskundige medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Dit heeft geleid tot ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door alle betrokken partijen. Met ondersteuning van een duidelijke werkplanning is een uitgebreid vooronderzoek gestart, hetgeen rond twintig mogelijke verkeersoplossingen heeft opgeleverd, zowel in noordelijke als ook in zuidelijke richting. De verschillende mogelijkheden zijn besproken en gedetailleerd beschreven en vastgelegd. In de uitwerking van ontsluitingsvarianten is uitdrukkelijk rekening gehouden met de last die veroorzaakt

zou kunnen worden voor direct aanwonende personen, gezinnen en/of bedrijven. Het verkeerstechnisch adviesbureau Arcadis heeft de verschillende varianten vervolgens beoordeeld en doorgerekend op de invloeden op en gevolgen voor de verkeersstromen in beide dorpen. De eindconclusie luidde in alle gevallen dat een oplossing in zuidelijke richting zou moeten worden gezocht en wel met ondersteuning van een aantal andere verkeersremmende maatregelen in Maarheeze en Sterksel, zoals 30 km begrenzing en drempels. Het geheel van mogelijkheden is in beide dorpen tijdens discussieavonden in de maand november bij de achterban voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomsten werd door het overgrote deel van de dorpsbewoners ingestemd met de conclusie om in zuidelijke richting een oplossing te realiseren. Wel bleek dat direct aanwonenden van mogelijk vast te stellen routes zeker niet enthousiast zijn ingeval de oplossing hun voordeur dichtbij zou gaan passeren. Tijdens de bijeenkomsten werd overigens geen traject als eindoplossing in detail gepresenteerd. Er blijven nog altijd zo’n vijftal varianten, die nog nader in studie moeten worden genomen. Zoals aangegeven kunnen de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck zich eveneens vinden in de gepresenteerde conclusies. Het project zal nu een vervolg gaan krijgen. De verschillende overgebleven varianten zullen nog verder worden uitgewerkt en zo mogelijk worden doorgerekend op verkeerstechnische gevolgen. De resultaten zullen opnieuw worden voorgelegd bij de dorpsbewoners van Sterksel en Maarheeze, waarna ook de politiek van beide gemeenten een besluit wordt gevraagd. Naar verwachting zal omstreeks maart/april 2014 nadere informatie volgen.

Hoortrunners verrast Trainer Tonnie verraste de Hoortrunners na de kerstloop. Niet met erwtensoep maar met friet met frikadellen. Wat een feest!

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: de Roesdonkers gaan afscheid nemen van Prins Ronnie I. Het goede nieuws daar tegenover is dat er weer een nieuw(e) Prins(enpaar?) staat te popelen om voorop te gaan tijdens Carnaval 2014! Op zaterdag 04 januari 2014 zal bij Partycentrum Antoine afscheid genomen worden van Prins Ronnie I. Hij kan terug kijken op een fantastisch mooi seizoen. Vanaf het Prinsenbal tot aan de vogelverbranding hebben de hoogtepunten zich aan elkaar geregen. Maar zoals ieder-

een weet ben je bij de Roesdonkers maar Prins voor één jaar. Tijd dus om de nieuwe Prins (of Prinsenpaar) aan te kondigen. Wie het zijn en op welke manier ze gepresenteerd zullen worden is nog een groot geheim. Ook zo benieuwd, kom dan op zaterdag 04 januari naar Partycentrum Antoine. Vanaf 20.00 uur is de zaal geopend.

Een dag later, op zondag 05 januari, zal zo’n zelfde wisseling voor de Roesdonkse jeugd op het programma staan. Jeugdprinses Anne, Jeugdprins Jelle en Jeugdvorst Koen

zullen plaatsmaken voor hun opvolgers. Hopelijk zullen zij er net zoveel plezier aan beleven als hun voorgangers, want dat hebben ze gedaan! Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom in “Den Donck”. C.V. De Roesdonkers is klaar voor een nieuw carnavalsseizoen en hoopt samen met alle Roesdonkers en Roesdonnkerinnekes er weer een onvergetelijk feest van te mogen maken. Raadpleeg de kalender, de website (www.cvderoesdonkers.nl) of Facebook om niets van dit feest te hoeven missen.

Prinsenbal van De Toeters met de nieuwe prins De eerste voorspellingen zijn reeds binnen via www.cvdetoeters.nl . Of de juiste voorspellingen erbij zitten? ……… tja……. dat zal de tijd moeten leren maar op zondagmiddag 5 januari vanaf 15.11 uur zullen veel puzzelstukken in elkaar gaan passen. Twee aanwijzingen waren al bekend gemaakt via de regionale pers en natuurlijk via de website. Vandaag komt er een aanwijzing bij en ook op de website wordt er een extra aanwijzing gezet. Ga vlug kijken en als je toch op de site bent, stuur dan vlug een mailtje naar info@cvdetoeters.nl met je voorspelling wie er prins van Toeterland gaat worden en maak kans op een gekoeld kratje Budels Bier!

Het prinsenbal start om 15.11 uur waarbij in eerste instantie afscheid genomen wordt van de prinsenparen van het vorig seizoen. Prins Gerard II, prinses Miranda, Jeugdprins Jory, Jeugdprinses Maud, de adjudanten Sergio en Britt ………. allemaal héél erg bedankt voor het geweldige seizoen! Jullie laatste plichtpleging staat gepland! Aansluitend na dit afscheid wordt het weer rondkijken in de zaal en komen de jaarlijkse vragen: Wie is er allemaal? Wie is er (nog)niet? Heeft die persoon altijd zwart glimmende schoenen aan? Wie is dat, die heb ik nog nooit gezien!? Spanning ten top! En dan breekt het tijdstip aan om kennis te gaan maken met de nieu-

we Prins, prinses(?), jeugdprinsenpaar en adjudanten! Ook zo benieuwd? Dan op zondagmiddag 5 januari naar De Reinder aan de, speciaal voor de prinsenparen gerenoveerde, Grootschoterweg in Toeterland! Aanwijzingen: De nieuwe prins van Toeterland maakt met regelmaat heel wat kilometers! De nieuwe prins van Toeterland staat altijd klaar om een handje te helpen! De Kerstman is er niets bij! Een vierde aanwijzing is dus te lezen op de website www.cvdetoeters.nl

Spectaculaire lasershow tijdens Nieuwjaarsfeest Een spectaculaire Weert600-lasershow maakt het programma van het Nieuwjaarsfeest op 1 januari compleet. De lasershow is speciaal op maat gemaakt voor de opening van Weert 600 jaar Stad. Rond 13.30 wordt u binnen in de Poort van Limburg in vogelvlucht meegenomen door 600 jaar typische Weerter symbolen, afbeeldingen en animaties. De gekozen muziek en de speciale effecten bezorgen u gegarandeerd kippenvel. De stichting Weert 600 jaar Stad is dan ook erg blij dat ze deze lasershow heeft weten te strikken voor de opening van het jubileumjaar. Het gratis toegankelijke evenement belooft een gezellig Nieuwjaarsfeest te worden met veel “Weertertain-

ment”. Het openingsfeest zet de toon van een veelbelovend jaarprogramma. Neem vrienden en familie mee, en laat u verrassen door muziek en dans of maak ‘ne gooje roetsj van de sleehelling. Swingende start van festiviteiten om half 1 Aan de Penitentenstraat starten om 12.30 uur diverse activiteiten, waaronder een authentieke Chinese drakendans. Op het buitenterrein kunt u ook uw nieuwjaarswens laten omroepen en dan roetsjen van de grote sleehelling. Deelnemers ontvangen de welbekende, gebreide Weert 600-muts. Heeft u trek gekregen in iets warms, dan zijn er lekkere versnaperingen te verkrijgen, zoals glühwein en erwtensoep, bij de winterse marktkraam. De zaal,

de ingang daarvan is tevens aan de Penitentenstraat, is geopend vanaf 13.15 uur. Rond deze tijd wordt u getrakteerd op het ‘600 jaar Weert-ijs’ (abrikozenvlaai smaak), aangeboden door IJssalon Bacio en een glas champagne, aangeboden door stichting Weert 600 jaar Stad. Praktische informatie De parkeerplaats aan de Penitentenstraat wordt gebruikt voor de buitenactiviteiten. Extra fietsrekken worden geplaatst in de buurt van de Poort van Limburg. Komt u met de auto, parkeert u dan bijv. op de Hoge Kei, het parkeerdek van het stadhuis of één van de vele andere plekken. Voor alle info en het programma van het feestjaar 2014, zie de website www.weert600jaarstad.nl.

voetbal

GrenskoerierTV op UPC digitaal Grenskoerier-TV is voortaan te ontvangen op UPC digitaal kanaal 35. De Grenskoerier heeft hiervoor gekozen omdat de analoge TV helemaal gaat verdwijnen. Hebt u vragen hierover dan kunt u bellen naar Klantenservice UPC op nummer 1200 met uw vaste telefoon of 0900-1580.

GrenskoerierTV

KFC HAMONT 99

vrijdag 03/01 19u30 E Maasmechelen - U17   zaterdag 04/01 09u30 E Maasmechelen - U15 A 12u30 GT Lommel Kol - U11 B 13u00 U8 A - E Neerpelt 13u00 U9 A - E Neerpelt 13u00 dames - DVL Zonhoven 14u00 U13 - KVK Beringen 14u30 U21 - Lutlommel VV 14u30 beloften A - As VV 14u30 KFC Helson - beloften B   zondag 05/01 09u30 U15 B - Sp Wijchmaal 10u00 U6 - Sp Grote Heide 10u00 U7 A - Sp Grote Heide 10u00 U8 B - Lindelhoeven VV 10u00 U9 B - Lindelhoeven VV 10u00 U10 A - W Koersel  10u00 U11 A - W Koersel 10u00 GT Lommel Kol - U10 B 10u30 Lindelhoeven VV - U7 B 14u30 As VV - 1° ploeg


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 13

Loopgroep Cranendonck loopt Kerstcorridaloop Op vrijdagavond 27 december hebben 8 lopers van Loopgroep Cranendonck meegedaan aan de Kertscorridaloop in Meeuwen-Gruitrode. Deze stratenloop in het centrum van Meeuwen in België is uitgegroeid tot een druk evenement. Dat geldt voor de lopers, maar ook voor de toeschouwers. Nieuw was dat de 12 km afstand plaats heeft gemaakt voor de 10 km. Het parcours liep dit jaar voor het eerst dwars door de grote feesttent. Doordat men rondes moest lopen van 2 km, kwam je 5 keer door de feesttent waar de speaker en het publiek de lopers enthousiast aanmoedigden. Wil van Daal liep de 10 km in een goede tijd van 42.04 en zijn rondetijden waren constant. Marcel Groenen finishte in 46.22, Sepp van de Wildenberg zat daar vlak achter in 46.36 . Anneke van de Vorst kwam in 47.43 over de streep, terwijl Liesbeth Groenen maar 5 sec meer nodig had. Op zondag 15 december 2013 had-

den Driek Boelens en Hans Kees ook meegedaan aan de Mescher Bergloop. Driek liep deze zware bergloop in een prima tijd van 1.23.31, terwijl Hans in een tijd van 1.32.38 over de finish kwam. Op 20 december heeft Kevin Bruijnaers meegdaan aan de Kerstcross van de politie. Hij liep deze cross van 11 km met diverse heuveltjes in een tijd van 48.12 naar een 9e plaats. Houd u van gezelligheid, buitenlucht, natuur en lopen? Sluit je dan aan bij loopgroep Cranendonck! De trainingsavonden zijn maan,woens- of vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. Op woensdagmorgen is er ook een training van 09.00 uur tot 10.30 uur. Uiteraard op nieuwsjaardag is er geen traning. De trainingen worden gegeven door gediplomeerde trainers. Voor meer informatie: henksnijders@ziggo.nl of www. loopgroepcranendonck.nl tel. 0612469084 .

Snertwandeling IVN Cranendonck Iedereen is welkom bij de snertwandeling van het IVN, die gehouden zal worden op zondag 5 januari. De start is bij de parkeerplaats aan het Sterksels Kanaal in de Pan om 13.30 Er wordt voornamelijk gewandeld in het westelijke gedeelte, het ‘onderste’ in de Pan. Hier liggen de moerassen, welgevuld dankzij de overvloedige regenval van de laatste tijd, maar goed te belopen over mooie paden. Zoals altijd wordt er bij deze wandeling niet stilgestaan om uitleg te geven, maar natuurlijk geven de gid-

sen wel informatie. Wie dat op prijs stelt gaat in de buurt van een van de gidsen lopen. Onderweg is er pauze en tijd voor een lekker warme kop erwtensoep (1 euro). Op dit punt kan de wandeling, die anderhalf tot twee uur duurt, zo nodig worden ingekort. Deelname is gratis. Een mooie gelegenheid om te genieten van de mooie Cranendonckse natuur en om uw dorpsgenoten een gelukkig 2014 toe te wensen. Nog vragen? Bel Nel Meulman, tel. 592276

Nieuwjaarsreceptie Rood-Wit’67/Nyrstar Op zondag 5 januari zal in het clubgebouw van RoodWit’67/Nyrstar een nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zullen een aantal RoodWitters door het bestuur, vanwege hun jarenlang lidmaatschap, gehuldigd worden. Frank van Weert en Nico Struik zullen worden gehuldigd voor hun 25 jaar lidmaatschap. Ook zullen Jen van Seggelen en Jac Geven in het zonnetje worden gezet vanwege hun 50-jarig jubileum. Verder zal men op deze dag ook aandacht besteden aan twee sponsoren die Rood-Wit’67/Nyrstar al jaren een warm hart toedragen en al jaren finaciëel ondersteunen. Niet alleen sponsoren zijn belangrijk, nee ook vrijwilligers en bestuursleden zijn nodig om een club

draaiende te houden. Ook hier zijn er diverse mensen die ze in het zonnetje gaan zetten. Theo en Elly van Geldrop, Jeanne Brons, Chris van Leuken, Dries van de Vorst en Johan Rademaekers krijgen een moment van aandacht voor hun jarenlange inzet. Het bestuur zal op deze middag ook de nieuwe hoofdtrainer bekend maken. Zoals je ziet, een goed gevuld programma waarbij het voor de mensen die de hoofdrol spelen ook leuk zou zijn als veel van de leden, supporters en familie en vrienden het nieuwe jaar samen met hen willen inluiden. De middag begint om 14.00 uur.

Wilt u hierop reageren ga dan naar www.grenskoerier.nl en reageer via “opinie” Een bijdrage voor de rubriek ‘Mijn Mening...’ kunt u sturen naar de redactie van de Grenskoerier, Dr.A.Mathijsenstraat 34, 6021 CL in Budel of info@grenskoerier.nl. De redactie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen of in te korten. Plaatsing betekent niet dat de redactie het met de verkondigde mening eens is.

Het kerkplein Het was afgelopen zondag alles zo`n beetje voor de laatste keer in de kerk van Schoot. Alleen het eerste week-end van de maand nog open. Voor de laatste keer Gregoriaans gezongen. Maar....er zijn ook pluspunten. Het kerkplein, waar vroeger de meeste nieuwtjes uitgewisseld werden, is vergroot tot aan de overkant van de straat. Ik ben me er wel van bewust dat ik

het verkeer zowel links als rechts voorrang moet geven als ik nu met de auto het kerkplein verlaat. En dat doorgaand verkeer mag alleen de kerk passeren met een maximum snelheid van 30 km. Met die snelheid krijgen ze ruimschoots de tijd om de pet te lichten om Onze Lieve Heer te begroeten zoals dat in vroeger tijden gebruikelijk was. Maar ja.....wie draagt er

tegenwoordig nog een pet. Voor de gemeente heb ik ook nog een tip. Dat verkeersbord van 60 km dat bij het Fitnesscentrum staat moet nog een slag omgedraaid worden.Dat staat al minstens anderhalf jaar verkeerd. W.Geurts

De loden koker In de Grenskoerier van 25 december 2013 staat vermeld dat er een loden koker is gevonden bij de restauratiewerkzaamheden van het gemeentehuis. Voor iedereen was duidelijk dat de opdrachtgevers, de ontwerpers en de bouwers er belang aan hechtten dat hun gezamenlijke inspanningen voor het nageslacht bewaard zouden blijven. Zij hebben dit tot uitdrukking willen laten komen door het plaatsen van een gedenksteen met opschrift en een loden koker met inhoud. Ik kan mij voorstellen dat deze koker bij de huidige werkzaamheden is gevonden en dat het noodzakelijk is om een an-

dere plaats daarvoor aan te wijzen, zowel voor de steen als de koker. Helaas heeft het u aan enig noodzakelijk historisch besef ontbroken en heeft u de moed gehad om de koker te openen en zoals altijd geldt: Bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Deze koker en steen waren bedoeld om onlosmakelijk met het gebouw verbonden te blijven en alleen bij totale verwoesting te getuigen van het verleden. Door uw nieuwsgierigheid heef u dit voor altijd onmogelijk gemaakt. Uw voornemen om de inhoud ten toon te spreiden is een schamel doekje voor het bloeden. Budelse onder-

nemers hebben bij de bouw in 1965 een grootse prestatie geleverd met hun medewerkers met eenvoudige hulpmiddelen en nog veel handwerk. Veel van deze bedrijven bestaan nog steeds en hebben door de jaren bijgedragen aan de werkgelegenheid in Budel en omstreken. Helaas is het niet bij u opgekomen dat het van enig respect voor die prestaties zou getuigen door er de juiste waarde aan toe te kennen en er van af te blijven. Jammer genoeg is de schade onherstelbaar.

ben. Voor jou duurt dat natuurlijk nog wel even, maar voor Sjang kan het al wat eerder nodig zijn als we je bericht goed hebben gelezen. Naast alle goede vrienden en buren, je kinderen en wie je nog meer in kunt schakelen, blijft ook de wijkzuster paraat voor hulp en zorg. Als Sjang dan ’s morgens bij het ontbijt een stukje gebraden spek wil, zullen wij dat voor hem maken. We begrijpen ook dat jij zelf dat spek zult aanleveren, want niemand weet beter dan jij wat goed is voor Sjang. Ook geen probleem maken van de wasbeurt, wij slaan niks over. Dus Junt, maak je geen zorgen voor de toekomst, want Zuidzorg is voorbereid op de veranderingen en staat jou en Sjang bij als het nodig is.

Daarom wensen wij jou en Sjang een heel goed 2014 toe, voor eventuele vragen ben je altijd welkom op De Dam 1 te Budel, dat is bij het medisch centrum van Midbuul. Ook kun je altijd bellen met ons kantoor en dat 24 uur per dag onder nummer 0402308408. Daar spreken ze geen Buuls maar dat is voor jou geen probleem denk ik. Mocht het zo ver komen met Sjang dat hij in het “bejaardenhoês” wordt opgenomen, ook dan zullen de zusters hem helpen. Natuurlijk niet met het stoppen van zijn pijp, want binnen mag niet gerookt worden, maar wel zal er getracht worden om hem een thuisgevoel te geven.

J.T.J. Vlassak Dir. Vlassak Beheer bv

Beste Junt Als wijkzuster in Budel wil ik even reageren op je bericht in De Grenskoerier van 18 december. Net als jij hebben wij ook de kranten gelezen en weten dus ook dat er het een en ander gaat veranderen in de zorg. Volgens onze minister-president Mark Rutte is “Participeren” het toverwoord, en dat heeft niks met fruit te maken. Het wil zeggen dat je meer zelf moet doen als je zorgbehoeftig wordt, of toch ten minste moet proberen anders dan onze professionele zorg in te schakelen. Wij kunnen je wellicht enigszins gerust stellen want wij als wijkzusters van Zuidzorg zullen jou en Sjang niet in de steek laten als het zo ver komt dat jullie onze hulp nodig heb-

Namens alle wijkzusters van Zuidzorg.

Het bestuur van Rood-Wit’67/ Nyrstar wenst iedereen alvast een gelukkig en gezond 2014.

Wilt u iets kopen, verkopen of aanbieden? Maak dan nu gebruik van onze koeriertjes-aktie! * In ieder vakje vult u een letter of cijfer in. * Laat tussen ieder woord een vakje open! * U mag desgewenst alle regels volschrijven en * U betaalt kontant slechts € 5,10 of € 9,30

advertentiebon Uitsluitend voor particulieren, zonder commerciële doeleinden!

per koeriertje

Voor slechts € 4,20 extra, maak ik ook gebruik van Grenskoerier TV. (Indien van toepassing s.v.p. aankruisen) Vul deze bon in en lever deze, met uw kontante betaling, vóór maandag 13.00 uur in bij: De Grenskoerier, Dr. A. Mathijsenstraat 34, Budel. Voor slechts € 4,20 extra plaatsen wij hetzelfde koeriertje 24 uur (woensdags) op Grenskoerier TV.


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 14

Fibi Elke week plaatsen we in De Grenskoerier de rubriek ‘Baasje gezocht’. Op deze manier hopen de mensen van het asiel in Eindhoven een goed tehuis te vinden voor het dier van die week. Helaas, dat is er maar één en dan moet hij of zij nog geluk hebben. Want vaak wordt zo’n hond of kat van de week, ondanks de publicatie in allerlei kranten, toch niet afgehaald. Daarom besloot De Grenskoerier om op de drempel van het nieuwe jaar eens wat meer dieren een kans te geven. Misschien is bij u wel plaats voor een lieve Duitse Herder, een vrolijke Jack Russell of een avontuurlijke kater. Hier zijn ze! U kunt ze afhalen bij dierenasiel Doornakker aan de Doornakkersweg 51 in Eindhoven, telefoon 040-2811358

Herra Maak kennis met Herra, een plaatje om te zien en zo lief als een hond maar kan zijn. Deze prachtige meid is vastgebonden aan een paaltje gevonden. Onbegrijpelijk, maar voor Herra de harde waarheid.

to ‘lang leve de lol’ en lijkt zich weinig aan te trekken van algemene omgangsnormen. Ze hopt vrolijk van de een naar de ander en is erg enthousiast als ze een andere hond ziet. Vriendelijk, dat wel, maar erg druk en dit wordt niet altijd op prijs gesteld door andere honden.

Twee jarige Fibi verblijft in Dierenopvangcentrum De Doornakker sinds 3 november 2013. Fibi heeft iets erg vervelends meegemaakt (ze zat vast in een vossenklem) en daar is ze duidelijk nog een beetje door van slag. Ze laat merken dat ze aandacht en liefkozingen (met mate) fijn vindt. Als het genoeg is, geeft ze dat aan door subtiel een stukje verderop te gaan zitten óf door een beduidend minder subtiel gegrom. Fluwelen handschoentjes, veel liefde én geduld zijn dus nodig bij deze jongedame. Op die manier kan ze de traumatische gebeurtenis hopelijk achter zich laten en weer optimaal genieten van haar poezenbestaan. Als u Fibi een nieuw thuis kunt en wilt geven, kunt u contact opnemen met haar verzorgers.

Jakko Kater Jakko gaat graag op onderzoek uit maar laat zich met evenveel plezier en overgave ook uitgebreid knuffelen. Vooral zijn bolletje is zijn lievelingsplekje om lekker geaaid te worden. Hij gaat dan dankbare kopjes teruggeven en uiteraard ook prachtig spinnen.

Gelukkig hebben we er alle vertrouwen in dat Herra zonder moeite een nieuwe baas kan vinden die haar nooit in de steek zal laten. Het is een blije gup van zo’n 11 maanden jong die vol energie zit. Ze gaat dolgraag mee wandelen en springt je zowat in de armen van blijdschap. Eten zegt ze zeker ook geen nee tegen. Handig voor de training, want dat is echt nog wel een aandachtspuntje. Deze vrolijke stuiterbal leeft volgens het mot-

Jakko is een hele makkelijke kater ‘in het gebruik’; geborsteld worden vindt hij geen probleem (lees: dat vindt hij heerlijk). Zelfs optillen vindt hij niet erg, al vindt hij het wel het fijnst als hij daarna ook meteen weer met zijn pootjes op de grond wordt gezet. Dan geen uren vast blijven houden dus. Terwijl uren op schoot zitten vooralsnog geen enkel probleem lijkt voor deze kanjer.

Copper

Zilla

Kerel Cooper is heel sociaal. Voor mensen. Daar komt hij meteen enthousiast op af en laat zich vol overgave aaien. Tegenover soortgenoten gedraagt hij zich een stukje minder sociaal wenselijk. Daar gromt hij al tegen als hij maar denkt dat ze naar hem kijken. Cooper ambieert blijkbaar een carrière als solo-kater. ‘Op schoot zitten’ kan Cooper, maar hij vindt niet ieder moment de rust om daadwerkelijk te blijven zitten en te genieten van geknuffel. Een leuk en uitdagend project voor zijn toekomstige baas(jes)...

Zilla is een vrolijk dametje van 10 jaar. Niet dat ze zich iets aantrekt van haar senior status hoor, ze springt menig pup eruit! Dit meisje liep moederziel alleen over straat en is door een oplettende voorbijganger bij ons gebracht. We dachten ons geen zorgen te hoeven maken over een eigenaar maar helaas bleek dit iets anders. Zilla is nooit meer opgehaald en is nu dan ook klaar om naar een nieuw huis te gaan, eentje waar ze wel gewaardeerd wordt!

Billy Billy is een wat onzeker boomertje van 8 jaar en draagt een nogal klassiek verhaal met zich mee. Hij is namelijk bij ons aan de poort gebonden en zo hebben we hem ‘s ochtends gevonden. Billy was erg van streek en wilde het liefst niet aangeraakt worden. Hij vertrouwde het niets en dacht iedereen op een afstand te kunnen houden door te happen als we te dicht in de buurt kwamen naar zijn zin. Gelukkig liet hij zijn pantser in redelijk korte tijd vallen en werd hij steeds enthousiaster naar de nieuwe wereld om hem heen. Inmiddels zien we een vrolijk mannetje, die enthousiast staat te dansen als iemand hem komt halen voor de wandeling. Hij loopt keurig mee aan de lijn en is erg nieuwsgierig en vriendelijk naar andere honden.

Aagje

Bij het horen van de naam Aagje denkt u waarschijnlijk aan iets kleins, schattigs en vrouwelijks? Dat klopt slechts ten dele. Aagje is namelijk een 12,6 jarige kerel! Een lieve EN hele bijzondere kerel. Aagje heeft volgens de dierenarts het syndroom van Down. In zijn geval betekent dit dat hij alles kan, alleen dan wat langzamer. Ook zoekt hij duidelijk de eenzaamheid op. Hij ontloopt kinderen en bij confrontatie met onbekenden trekt hij zich terug. Een echte einzelgänger zou u kunnen zeggen. Maar dan wel eentje die geaaid worden toch wel prettig vindt. Bij zijn vorige baas, met meerdere kinderen, bleek het, geheel begrijpelijk, te druk voor Aagje. Wie heeft er zowel liefde als rust in

Voor meer informatie: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl/asieldieren

sen en lijkt ook goed te reageren op kleinere kinderen.

Met haar hoge hieperdepieper gehalte in het hok doet ze haar Jack Russell bloed eer aan. Eenmaal buiten het hok zie je haar rustiger worden en hobbelt ze gezellig mee aan de lijn. Onderweg is ze erg nieuwsgierig naar menWe zijn al meerdere keren met alle kleine hondjes naar de grote speelweide gegaan en dan gaan ze pas echt los!

Drago

de aanbieding voor deze rustige, ietwat trage lieverd, zodat hij zich kan ontspannen en volledig zichzelf kan zijn?

Boris

Kater Drago van 18 jaar jong heeft heel wat jaren samen mogen leven met zijn baas. In die tijd heeft hij ontdekt dat ‘geknuffeld & geborsteld worden’ zijn favoriete bezigheden zijn. Ieder plekje van zijn lijfje mag wat hem betreft behandeld worden met één van deze twee technieken. Hij spint dan dankbaar om aan te geven dat je hem daar héél gelukkig mee maakt. Drago’s baas is helaas overleden en nu zoekt deze lieve knuffelbeer dus een nieuwe baas. Het liefst een die houdt van aaien, kriebelen, kroelen en borstelen. En van luisteren naar gespin. Kleine wensjes maar, Drago is snel tevreden. Zo moeilijk kan het dus hopelijk niet zijn om Drago zijn wens te vervullen?

Boris is een imposante verschijning van 5 jaar. Deze breedgebekte kerel is een tijd geleden als vondeling bij ons binnengewandeld en nooit meer opgehaald door een eigenaar. Niet heel lang daarna is Boris herplaatst maar helaas moet hij nu toch weer op zoek naar een nieuwe plek. De mensen waar hij geplaatst was hadden absoluut de beste bedoelingen. Ze waren ook tot alles bereid om Boris te begeleiden maar een van de mensen werd wat onzeker. En als onze Boris ergens zeer gevoelig voor is, dan is het wel voor onzekere baasjes. Hij voelt het direct aan en heeft het idee dat hij de leiding over moet nemen en ‘gevaar’ weg moet jagen.

Voor meer informatie: www.dierenasieleindhoven.dierenbescherming.nl/asieldieren


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 15

2014 Wij wensen u

een gezellige jaarwisseling

en uiteraard goed nieuws in 2014 het team van


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16

zondag LANGelkeLEVE DEgeopend EUROvan 10.00 tot 18.00 uur!

EN ELKE ZONDAG VERS BROOD

www.c1000.nl www.c1000.nl

LeT Op: deze aanBIedIngen zIjn aLLeen geLdIg BIj C1000 HesseLBerTH In BUdeL aLLe aanBIedIngen zIjn nU nOg Langer geLdIg van WOensdag 1 janUarI T/m dInsdag 7 janUarI

botermalSe

c1000 en al haar medewerkers wensen u allen een geweldig 2014

brandwijk Spliterwten

biefStuk

1. 100 gram

heerlijke

beenhammetjeS div. Soorten

1.

kerSenraSter- of appelkruimelvlaai 00 5 - 6 perSonen

5.

00

2 zakken à 500 gram

C1000 vers gesneden

Soepgroenten

3 zakjes à 250 gram

c1000

half om half

gehakt gekruid

00

1.

magere SpekreepjeS

00

2 voor

2 pakjes à 2 x 125 gram

c1000

magere

hebro

4 Bekers

rauwe ham

1.

00

à 75 gram

verS van ‘t meS

200 gram

3.

00

250 gram

chocolade mouSSe

2.

00

150 gram

halve

1.

00

3.

varkenS- of kipSaté

00

2.

00

2 zakjes à 3 sTOkjes meT saUs

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij OP=OP staat vermeld is, onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Voor alle producten in deze advertentie geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.

Slim bezig Slim bezig

hesselberth Capucijnerplein 17 Budel Let op! Ook elke zondag geopend van 10.00-18.00 uur.

Onze openingstijden: ma di Wo za van 8.00 - 20.00 uur do vr van 8.00 - 21.00 uur zo van 10.00 - 18.00 uur


WOENSDAG 1 JANUARI 2014

WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 16



Maarheeze is iedere zondag geopend van 12-17 uur. Heeze is iedere zondag geopend van 12-18 uur.

 

 



  











 







  

 

  

  









  

 

 







  

 

    

 

  





    



 





 

 





 





 

 

  

 



 





 

 

  

 

 



 





   





 

 

 



 





  



 



 

 









 





 





   

 





  

 



 







 



 

 





 



 

 



  





  



 









 

   

 





   

 



    

 



  

 







 















   

 



 

 





  









 







  

 

   

 

  





  

 

  













 

  

















 



 





 

 

    

 



  

 

  

 

 C1000 Frank Simonis • Smits van Oyenlaan 2-G • Maarheeze / C1000 Frank Simonis • Ten Borchwardplein • Heeze 

   



Grenskoerier week 01 2014  

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you